__MAIN_TEXT__

Page 1

ONDER

NEMERS

INTERSOFT ELECTRONICS: WAAROM ZELFS HET CHINESE LEGER AANKLOPT BIJ DEZE DRIE

AL 162 DAGEN DE REGIO ROND: VOKA OP VERKIEZINGSTOUR

SEPTEMBER 2018


AAN HET WOORD

JAN SCHEIRS VOORZITTER VOKA MECHELEN-KEMPEN

MONEY TIME Wat heeft Voka voor ons gedaan? We krijgen de vraag vaak te horen. Om het in één woord te zeggen: “véél”. Wie wat meer tijd heeft, krijgt van ons alle punten te horen. Je zal het merken: als het money time is, staat Voka er. In volle zomer heeft Voka zijn daadkracht nog eens laten zien. Bij het afkloppen van het Vlaams en federaal Zomerakkoord hebben we als werkgeversorganisatie gescoord. Op federaal niveau, bij de veel besproken arbeidsdeal, heeft Voka zes strijdpunten binnengehaald:

• Voor de grootste uitstoters, gebouwen en transport, zijn er meer mogelijkheden om emissies van broeikasgassen te verminderen. • Het afbouwen van de uitstoot is versoepeld: van 31 naar 21 procent tegen 2030. • De vergroening van energiedragers is herleid van 15 naar 10 procent. • De verbrandingscapaciteit van afval is ook beperkt met 25 procent tegen 2030.

• De werkloosheidsuitkering stijgt eerst, maar gaat dan sneller naar beneden. • De leeftijd om in aanmerking te komen voor Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (SWT) is verhoogd. Minder werknemers zullen zo de arbeidsmarkt vroeg verlaten. • Ontslagen werknemers moeten zich al binnen de maand na de kennisgeving inschrijven bij VDAB. • Een eerste aanzet is gegeven voor de omslag van passief naar actief ontslagrecht. • Meer Brusselse en Waalse werkzoekenden moeten de weg naar Vlaamse vacatures vinden door een versterking van interregionale mobiliteit. • Het scholingsbeding wordt versoepeld. Werkgevers die opleidingen geven krijgen een beloning door werknemers langer in dienst te houden.

Vergeet ook de daling van de vennootschapsbelasting niet. We zorgen er mee voor dat het nominaal tarief voor bedrijven zakte van 33,99 naar 29,58%. De komende jaren zakt het verder tot 25%, voor kmo’s naar 20%. Bovendien is er de vrijstelling op de meerwaarde op eigen aandelen voor grote vennootschappen. Voka ziet toe dat de regeringen deze maatregelen ook effectief uitvoeren. Voka kijkt alleen naar daden. Dat is onze belofte aan onze leden. Verderop in dit nummer zal je ook zien dat Voka niet alleen op Vlaams en federaal niveau zijn stempel drukt. Dat doen we ook dicht bij jou: in jouw regio, op jouw bedrijventerrein, in jouw straat. De voorbije maanden zijn we bij een tiental gemeenten, burgemeesters en schepenen langsgeweest in de regio Mechelen en Kempen om de bezorgdheden en wensen van onze ondernemers duidelijk te maken. Eén zekerheid: onze stem wordt gehoord. Ook na 14 oktober.

Ook bij het Vlaamse Zomerakkoord heeft Voka punten behaald. Zo komen de inspanningen voor een schoner milieu niet alleen op de kap van de bedrijven terecht: Ondernemers - September 2018

1


INHOUD SEPTEMBER 2018

6

12 Ondernemers wordt gedrukt op milieuvriendelijk papier met PEFC- en FSC® Mix-label

AAN HET WOORD 56 Gastcolumn: Machteld Verbruggen: “Initiatieven voor nieuwe opleidingen stranden te vaak in politiek en administratief mijnenveld.”

BIJ DE ZAAK 6 Op bezoek bij Intersoft Electronics 28 Slim vacatures invullen bij Exmore

2

Ondernemers - September 2018

28 VAN HET HUIS 12 Voka op verkiezingstour 14 Wie zijn onze nieuwe leden? 29 Nooit zoveel vacatures in 15 jaar in regio Mechelen en Kempen 31 Amper één op drie bedrijven heeft beleid rond freelancers


INHOUD SEPTEMBER 2018

COLOFON Ondernemers is het magazine van Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen Kleinhoefstraat 9 2440 Geel Tel: 014-56 30 30 ZETEL MECHELEN:

19

Onze-Lieve-Vrouwestraat 85 2800 Mechelen Tel: 015-45 10 20 info.kvkmk@voka.be www.voka.be BTW: BE 0420 868 449 VERANTWOORDELIJKE UITGEVER:

Jan Scheirs, voorzitter p/a Kleinhoefstraat 9 2440 Geel HOOFD- EN EINDREDACTIE:

Wim Brillouet wim.brillouet@voka.be RECLAMEREGIE:

Catherine Van de Pol Tel: 014-56 30 30 catherine.vandepol@voka.be LAY-OUT EN DRUK:

29 DOSSIER 19 Milieu & Energie: “Wat in Nederland standaard is, noemen wij innovatie”

BLIJF BIJ

ONZE STRUCTURELE PARTNERS

39 Hoe sorteer ik als bedrijf? 40 Vijf bouwstenen voor duurzame gezondheidszorg

IN GLOBO

33 Brexit: Hoop op het beste, hou je klaar voor het ergste

Ondernemers - September 2018

3


DEN AFTRAP VAN EEN INSPIREREND JAAR

20 SEPT 2018

DEN AFTRAP

Rode Kruis, Motstraat 40, Mechelen

20 SEPT 2018

Rode RodeKruis, Kruis,Motstraat Motstraat40, 40, Mechelen Mechelen

27 SEPT 2018 Voka, Kleinhoefstraat 9, Geel

Schrijf online in via www.voka.be/ denaftrap2018 Schrijf

online in via www.voka.be/ denaftrap2018 Het nieuwe werkingsjaar weer op gang trappen? Dat doe op 20 september met ‘Den

Aftrap’ van Voka - KvK Mechelen-Kempen bij Rode Kruis-Vlaanderen in Mechelen. Tank Het nieuwe werkingsjaar weer op gang trappen? Dat doe je op 20 september met ‘Den Aftrap’ van Voka - KvK inspiratie, contacten en frisse energie tijdens dit netwerkmoment, Hetnieuwe nieuwe werkingsjaar weer op gang trappen? Dat doe je op 20 september waarbij met ‘Denje

Mechelen-Kempen bij Rode Kruis-Vlaanderen in Mechelen. Het thema is ‘De ondernemer van de toekomst’.

van Voka -je KvK Mechelen-Kempen bij Rode Kruis-Vlaanderen in Mechelen. Tank ook inhoudelijk niet opVoka honger blijft zitten! OpAftrap’ 27 september bij in Geel draait alles rond ‘Het familiebedrijf van de toekomst’. inspiratie, nieuwe contacten en frisse energie tijdens dit netwerkmoment, waarbij je

PROGRAMMA

ook inhoudelijk niet op je honger blijft zitten! PROGRAMMA 17.00 u. Ontvangst met hapje en drankje 17.00 u. Ontvangst met hapje en drankje 17.30 u. Verwelkoming door Renilde Craps (gedelegeerd bestuurder Voka – Kamer van Koophandel Mechelen17.30 u. PROGRAMMA Verwelkoming Renilde Craps (Voka) en Philippe Vandekerckhove (Rode Kruis) Kempen) endoor Philippe Vandekerckhove (gedelegeerd bestuurder Rode Kruis-Vlaanderen) Ontvangst met hapje en drankje 17.00 18.00 u.18.00 ”The future proof organisatie”, doortrendwatcher trendwatcher Herman Konings, Olivier Vangheluwe u. u. “The future proof organisatie”, door Herman Konings, Olivier Vangheluwe (Marketing Verwelkoming doorProximus) Renilde Craps (Voka) en Philippe Vandekerckhove (Rode Kruis)van Koophandel Manager ICT channels en Tom Laveren (Directeur Diensten Voka – Kamer 17.30 u. (Proximus) Tom Van Laveren (Voka) ”The future proof organisatie”, door trendwatcher Herman Konings, Olivier Vangheluwe 18.00 u.Mechelen-Kempen) 18.55 u. Breakout-sessies deel I: (maak je keuze uit 1 van de 3 topics) (Proximus) Tom (Voka) 19.00 u. Breakout-sessies deelLaveren I: De kracht van snel schakelen en het de grijpen van kansen (Rode Kruis en Madzulli) (maak je keuze uitvan 1 van 3 topics) Breakout-sessies deel I: 18.55 u.- De kracht van snel schakelen en het grijpen kansen (Rode Kruis en Madzuli) - Transformeren tot een vernieuwende (Rode Kruis en SD Worx) - Detot kracht van snel schakelen en hetwerkorganisatie grijpen kansen - Transformeren een vernieuwende werkorganisatie (Rodevan Kruis en SD(Rode Worx) Kruis en Madzulli) - Rondleiding bij de state ofvernieuwende the art duurzame gebouwen vanKruis het en Rode Kruis - Transformeren tot een werkorganisatie (Rode SD Worx) - Rondleiding bij de state of the art duurzame gebouwen van het Rode Kruis - Rondleiding bij de artde duurzame 19.40 u. Breakout-sessies deel II:(maak je state keuze of uitthe 1 van 3 topics) gebouwen van het Rode Kruis - Uitdagingen door internationalisering (Rode Kruis & Special Fruit) 19.40 u. Breakout-sessies deel II: (maak je keuze uit 1 van de(Rode 3 topics)Kruis & Special Fruit) - Uitdagingen door internationalisering - Alternatieve financieringsvormen (Rode Kruis & Onlinewerkrooster) Uitdagingen door internationalisering & Special Fruit) - Alternatieve financieringsvormen (Rode(Rode KruisKruis & Onlinewerkrooster) - Innovatie doorheen de organisatie (Rode Kruis &(Rode i.Revitalise) - Alternatieve financieringsvormen Kruis & Onlinewerkrooster) - Innovatie doorheen de organisatie (Rode Kruis & i.Revitalise) Innovatie doorheen de organisatie (Rode Kruis & i.Revitalise) 20.30 u. Netwerken met food&drinks 20.30 u. 20.30 Netwerkreceptie met walking dinner u. Netwerkreceptie met walking dinner 22.00 u. Einde Einde 22.00 u. 22.00 u. Einde Ontdek het volledige programma en het programma van Den Aftrap Geel op 27/09 op www.voka.be/denaftrap2018

Meer via carolien.jans@voka.be of 01456 5630 30 30. 30. Meer info viainfo carolien.jans@voka.be of30 014 Voor meer info: carolien.jans@voka.be of 014 56 30. In samenwerking met

In samenwerking met


BIJ DE ZAAK

Waarom iedereen aanklopt bij radarpionier Intersoft Electronics

VAN NAVO TOT HET CHINESE LEGER De NAVO, het Chinese en Belgische leger en de luchtverkeersleiding in Zaventem... het zijn maar enkele tot de verbeelding sprekende klanten die geregeld een beroep doen op de knowhow en expertise van Intersoft Electronics. Het technologiebedrijf uit Olen specialiseerde zich aanvankelijk in de ontwikkeling van software en interfaces voor de elektronica-industrie. Ze boorden al snel een nichemarkt aan. Zo is Intersoft Electronics vandaag niet alleen pionier in het opbouwen van nieuwe en het verbeteren van verouderde radarsystemen, maar ook in het verzorgen van kwaliteitscontroles van radars. TEKST: Cedric Van Rompaey

6

Ondernemers - September 2018


BIJ DE ZAAK

Intersoft Electronics werd opgericht in 1983 door de broers Marcel en Eddy Vanuytven. De opstart gebeurde in de branche van software en interfaces, maar door een nieuwe tendens in de jaren ’90 verlegde het bedrijf haar focus.

producten. Dat ging niet alleen over hardware, ook het sofwarematige aspect kwam erbij. Met die ruime set van instrumenten pionierde Intersoft Electronics verder.

CFO Johnny Zeven: “We kwamen tot de bevinding dat het ook interessant is om CEO Erik Moons: “In die periode kwam de radarbusiness in opmars. De inter- kwaliteitscontroles van radarsystemen te verrichten alvorens ze uitgeleverd nationale luchtverkeersleidingsorgaworden, dus in de fabriek. De nisatie Eurocontrol zocht naar grootste uitdaging bij zuleen bedrijf dat toestellen — ke systemen is testen of kon leveren voor het tesBepaalde ze werken, zonder dat je ten van nieuw te ontwikradarsystemen ze kunt blootstellen aan kelen radars. Daar werd moeten in staat zijn om een 'echte omgeving'. een openbare aanbeste1.000 vliegtuigen in Daar moet je jezelf van ding voor uitgeschreven. realtime te kunnen verzekeren alvorens ze Samen met een ruime effectief operationeel worpoule van grote bedrijven, volgen. den. Ze moeten bijvoorbeeld schreven wij ons als kleine — in staat zijn om 1.000 vliegtuispeler ook in. Dat deden we gen in realtime te kunnen volgen. bewust, want we wilden nieuwe proVroeger werden de systemen pas getest ducten maken in kleine aantallen, maar als ze onsite stonden, bijvoorbeeld op een met een hoge toegevoegde waarde. We luchthaven. Op die manier verlies je heel gingen op zoek naar nichemarkten waar wat tijd en neem je teveel risico’s. Wij niemand anders actief was of met een hebben ervoor gezorgd dat we de werminiem aantal spelers. De opdracht van king van de radarsystemen in de fabriek Eurocontrol paste deels in dat plaatje.” zelf kunnen simuleren.” Het resultaat is dat vandaag bijna alle radarfabrikanten BEREKENDE SPRONG de toestellen van Intersoft Electronics Zo gezegd, zo gedaan. Intersoft Electro- gebruiken. nics tekende in op de opdracht van EuroIntussen ging de bal verder aan het rolcontrol. Het gevolg laat zich al raden. De len. Kwaliteit meten is immers weten. kleine speler uit Olen werd geselecteerd. Door altijd meer kwaliteitscontroles van De motor voor wat Intersoft Electronics radarsystemen uit te voeren, groeide vandaag is, sloeg aan. de kennis binnen de onderneming. Erik Moons: “Tijdens de simulaties bij radarSales & Marketing Manager Jan van fabrikanten wereldwijd en door Gent: “Eurocontrol richtte zijn vele metingen van radarsysblik op ons omdat wij op — temen onsite hebben we korte termijn een proEen officieel heel wat knowhow optotype konden maken. kwaliteitslabel krijgen gebouwd. We merkten In eerste instantie van de Amerikaanse naderhand dat hetgeen concentreerden we Federal Aviation radaringenieurs en –faons op één element brikanten bouwen niet van de radar, een tesAdministration: dat altijd op alle vlakken tinstrument voor de geeft een enorme perfect is. Dat potentieel antenne. Maar nadien boost wilden we met beide hanwerden we ook gevraagd — den grijpen door ons ook als om test equipment voor de adviserend orgaan op te stellen en andere delen van de radar te zo nieuwe zaken uit te denken om verbeontwikkelen.” tering mogelijk te maken. We schreven in op aanbestedingen rond service life De onderneming geraakte verweven in extension programs.” de wereld van de radarsystemen. Het resultaat was een breed spectrum aan

Ook daar boekte de onderneming al snel successen met de Amerikaanse Federal Aviation Administration als één van de belangrijkste referenties. Jan van Gent: “In 2014 wonnen we de aanbesteding van de FAA samen met onze Amerikaanse partner, Telephonics. De opdracht was het upgraden van oude radarsystemen. Voor dit project van 24 miljoen dollar hebben we een heel programma opgezet. De eerste vier sites zijn onder handen genomen en draaien nu. Enkele weken geleden hebben we bovendien bezoek gekregen van Telephonics in het kader van het project. Ze hebben ons een officieel FAA-kwaliteitslabel gegeven voor de radar upgrades. Zo’n appreciatie van zo’n grote organisatie geeft een enorme boost.”

INTERNATIONALE WEERSLAG Al die expertise en knowhow geeft Intersoft Electronics vandaag een unieke internationale positie. Radarsystemen zijn nodig om onder meer de veiligheid van het luchtverkeer te verzekeren. Het potentieel zit ‘m dus wereldwijd. In het merendeel van de gevallen worden grotere projecten aangegaan en wordt samengewerkt met lokale partners o.m. in de VS, Australië, China en UK. Andere landen worden gedekt met partners die radarsysteemprojecten over de hele wereld doen. Johnny Zeven: “Onze klanten zijn voornamelijk civiele luchtverkeersleidingsorganisaties, luchtmachten en andere divisies van defensie. Zo voeren we onder meer radartechnologieprojecten uit voor het Amerikaanse leger en NAVO, maar ook het Belgische leger doet al jarenlang een beroep op onze diensten. Eind december 2017 leverden we hen nog een nieuwe driedimensionale radar om vliegtuigen en drones, die op lage hoogte vliegen, beter te kunnen waarnemen. Dat toestel werd vlakbij het hoofdkwartier van de NAVO geïnstalleerd op het dak van het belangrijkste gebouw van de Defensiestaf in Evere. Een belangrijk aspect in al die operaties is dat we er voortdurend op toezien om onafhankelijk te blijven.”

Ondernemers - September 2018

7


BIJ DE ZAAK

Dat klanten zo’n internationaal profiel hebben en bovendien niet van de minsten zijn qua belangrijke informatie-uitwisseling, brengt een aangepaste werkwijze met zich mee. Erik Moons: “De radarwereld is klein en Engels is over het algemeen de voertaal. Het is niet altijd gemakkelijk om met verschillende culturen in contact te staan. Het vereist een andere manier van ondernemen. Verder is het inderdaad zo dat gevoelige informatie soms op tafel ligt. Wij zijn dan ook gebonden aan de veiligheidsregels van NAVO om alles optimaal te beveiligen. Je hebt het misschien al gemerkt of niet, maar je kan je laptop hier niet zomaar verbinden met het internet. Hier hangt geen wifisignaal. Er is enkel internetverbinding via de kabel. Zo sluiten we uit dat iemand van buitenaf informatie over of radardata uit de systemen kan halen.”

DROMERS In heel dat verhaal is innovatie de rode draad. Johnny Zeven: “De meeste bedrijven zoeken oplossingen voor problemen. Wij draaien het om en zoeken problemen die we oplossen. Dat lukt aardig goed dankzij de cultuur die hier leeft. Iedereen

8

Ondernemers - September 2018

heeft de goesting en drang om oplossingen te vinden. Zo leeft Erik echt voor zijn vak en zijn er ook een heleboel ingenieurs die actief meedenken en oplossingen uitwerken. Zelfs de vorige CEO, nu CVO (chief visionary officer) Marcel Vanuytven draagt nog geregeld zijn steentje bij. Jan speelt op alles handig in vanuit het aspect van business development. Op die manier proberen we vooruit te blijven gaan. Het is wel zo dat we een bedrijf blijven en dus een zekere winst nastreven. We zijn dromers en moeten soms worden afgeremd in de producten die we ontwikkelen. Ze moeten namelijk praktisch en betaalbaar zijn en de komende decennia blijven functioneren. In die zin zijn we dus niet alleen ingenieurs, maar moeten we ook denken als ondernemers.” Die ondernemende ingesteldheid brengt Intersoft Electronics heel ver. Zo ver dat het bedrijf intussen een vierde type klant weet aan te spreken. Jan van Gent: “Windturbines verstoren met hun hoge gestalte en grote wieken de prestaties of dekking van radarsystemen. Instanties zoals Defensie vinden dat niet aangenaam. We ontwikkelden een technologie die nauwkeurig analyseert welke aanpassingen er

nodig zijn aan de turbines of in de radar om de verstoring tot een minimum te herleiden. Bedrijven uit de energiesector die windparken aanleggen zijn daardoor zeer tevreden. Ze weten wat er gewijzigd moet worden en kunnen zo dus makkelijker vergunningen verkrijgen.”

STERK TEAM De denktank van Intersoft Electronis bevindt zich in Olen, waar een 60-tal mensen werken. De eerste prototypes van producten worden in de vestiging in Geel vervaardigd waar 10 medewerkers actief zijn. Zij beschikken over het ISO-kwaliteitscertificaat. En dan is er nog zusterbedrijf Advionics in Oostkamp waar de grotere productiereeksen lopen. Daar zijn ongeveer 145 mensen aan het werk. Met de vele internationale projecten hoeft het bovendien niet te verwonderen dat het personeelsbestand niet alleen uit Belgen bestaat, maar ook een internationaal tintje heeft. Erik Moons: “De bedoeling is om het aantal medewerkers nog uit te breiden, maar dat is geen simpele opdracht. Ten eerste zijn getalenteerde ingenieurs eer-


BIJ DE ZAAK

der schaars. Daar komt bij dat het niet zo eenvoudig is om hier aan de slag te gaan. Nieuwelingen moeten immers bij de start een opleiding van twee tot drie jaar volgen. Dat is heel boeiend, want ze leren hier werkelijk alle aspecten van technologie, gaande van software tot micro-elektronica. Toch slaagt niet iedereen erin om het opleidingstraject succesvol te voltooien. Het vergt wat en het daagt mensen uit. Echter, het feit dat we niet in grootsteden zoals Antwerpen of Brussel zitten, lokt heel wat potentiële medewerkers, omdat ze dan niet in de file moeten staan. Hier zitten ze in een dynamische omgeving met een enorme vijver van kennis en expertise op radargebied, waarvan ze volop kunnen genieten eens ze na de opleiding een volwaardige positie hebben verkregen. Iets wat eerder uniek is in ons land. Bovendien kunnen werknemers door-

groeien. Het is niet omdat ze hardware hebben gestudeerd dat ze na verloop van tijd de overschakeling naar software niet kunnen maken. En om dan nog maar te zwijgen over de goede sfeer die hier heerst. Die stelt ons in staat om te doen wat we doen.”

9/11 Op de vraag of radarsystemen ook in de komende decennia blijven bestaan, was er een duidelijk antwoord. Johnny Zeven: “De volgende 100 jaar zullen radarsystemen absoluut niet verdwijnen. Integendeel, ze zullen zich nog beter ontwikkelen. Met de komst van drones bijvoorbeeld, die

voor verschillende doeleinden gebruikt kunnen worden, moeten de radarsystemen een nog scherpere dekking krijgen. Er worden natuurlijk ook technologieën ontwikkeld die grote en dure radarsys-

temen willen vervangen. Het probleem is dat die afhankelijk zijn van GPS-systemen. Dat betekent dat er wel heel betrouwbare informatie wordt verkregen, maar als nadeel kan je stellen dat zulke systemen werken op satellieten, mijlenver van hier. Als die uitvallen of er is een interruptie in de connectie, dan gebeurt er niets meer en kan je ook nergens op terugvallen. Radarsystemen bieden in dat opzicht een ontegensprekelijke betrouwbaarheid. Je merkt dan ook dat er nu een duidelijke tendens is om radarsystemen te vervangen en te vernieuwen.”

le decennia geleden werd het nut van de systemen meermaals in vraag gesteld. Erik Moons: “Tot 9/11. Waarom? Je hebt twee soorten radars. Secundaire systemen werken volgens vraag en antwoord. Er wordt een code uitgezonden en je krijgt een code terug. Daarnaast heb je ook primaire systemen. Dat kan je vergelijken met het schijnen van een lamp. Zie je een reflectie, dan weet je dat er iets is. Het verschil tussen beide systemen is dat de ene medewerking van het vliegtuig vereist en de andere niet. Voor 9/11 werd dan ook gedacht dat de primaire systemen niet meer nodig waren, daar waar 99 procent van de luchtvaart op secundaire systemen werkt. Maar wat gebeurt er als diegene die een antwoord moet terugsturen zijn transponder afzet? Dan valt de volledige communicatie weg, zoals bij 9/11 bijvoorbeeld. Je tast dan eigenlijk in het duister. Die dag schrok de wereld, ook die van de radarsystemen. De visie rond de primaire systemen werd wijselijk herzien.”

AMBITIE BLIJFT Met die gedacht in het achterhoofd heeft Intersoft Electronics zijn laatste hoofdstuk dus nog niet geschreven. Momenteel draait de onderneming zo’n 12 miljoen euro omzet. De cijfers op groepsniveau stevenen af op 35 miljoen euro. Erik Moons: “We willen op alle vlakken groeien. Dat hopen we te bereiken door nooit van het innovatieve pad af te wijken en onszelf blijven uit te dagen.”

Toch was de vraag of radarsystemen ooit zouden verdwijnen niet overbodig. EnkeOndernemers - September 2018

9


KLAAR VOOR ELKE UITDAGING.

Le rijplezier plaisir Echt de conduire

DE NIEUWE BMW X4.

Milieu-informatie (KB 19/03/04): www.bmw.be

5,4-9,1 L/100 KM • 142-206 G/KM CO2 (NEDC*) * Deze waarden werden reeds berekend op basis van de WLTP testcyclus volgens EU Verordening (EC) 715/2007 en voor een betere vergelijkbaarheid omgerekend naar de overeenkomstige NEDC waarden.

Sneyers Toekomstlaan 12 2200 Herentals Tel. 014 49 00 49 www.sneyers.bmw.be

G & A Motors Raadsherenstraat 1 2300 Turnhout Tel. 014 41 17 24 www.gamotors.bmw.be

Ottevaere Leuvensesteenweg 135 3191 Boortmeerbeek-Hever Tel. 015 51 13 79 www.ottevaere.bmw.be

Beliën Lommel Edward Anseelestraat 21 3920 Lommel Tel. 011 55 20 70 www.belien.bmw.be

Centrauto Malle Antwerpsesteenweg 105 2390 Oostmalle Tel. 03 312 85 80 www.centrauto.bmw.be

Gregoir Puurs Rijksweg 29-31 Industriezone Puurs 470-446 2870 Puurs Tel. 03 886 24 12 www.gregoir.bmw.be


DOSSIER

Opleidingsaanbod

DRIE

BLIKVANGERS OP DE AGENDA

Wil je in je bedrijfsvoering mee zijn met de actuele regelgeving, de nieuwe technologieën of de laatste trends? Het erg ruime opleidingsaanbod van Voka – KvK Mechelen-Kempen biedt je de kans. In de volgende weken staan onder andere deze blikvangers op onze agenda.

1. VERNIEUWD VENNOOTSCHAPSRECHT De aanpassing van het vennootschapsrecht, die op 25 mei groen licht heeft gekregen van de federale regering, is een kleine revolutie. Belgische ondernemers die vandaag hun bedrijf aan hun kinderen willen overlaten, zonder de beslissingsmacht uit handen te geven, moeten allerlei ingewikkelde structuren opzetten. Vanaf begin volgend jaar moet dat allemaal vlotter gaan. Luc Eberhardt en Charlotte Stynen van Deloitte Accountancy kaderen wat de verdere impact is van de hervormingen van het vernieuwde vennootschapsrecht.

WANNEER:

• donderdag 4 oktober (Mechelen) van 9u tot 12 u • dinsdag 9 oktober (Geel) van 14u tot 17u LOCATIE: Mechelen Campus (Toren), Schaliënhoevedreef 20T, Mechelen of Voka, Kleinhoefstraat 9, Geel PRIJS (EXCL.BTW): € 130 / niet-leden € 195

2. LAB BUSINESS TRANSFORMATIE Deze opleiding is bedoeld voor bedrijven, leiders, managers en specialisten die er zich bewust van zijn dat innovatie noodzakelijk is voor de groei van hun onderneming. In jouw positie pak je projecten vast die het verschil maken. Tijdens deze opleiding zal specialist David Vandenbemd (Vicre) samen met andere ondernemers met een open blik meedenken om je bedrijf te vernieuwen. Daar ligt de focus van deze opleiding: vernieuwen, innoveren, veranderen. En dat op een duurzame manier. Het gaat om interactieve sessies die je aanzetten tot cirkelinnovatie. Een vorm van innovatie die leidt tot de voortdurende vernieuwing van marktkennis, producten, processen en de synergieën tussen werknemers en departementen.

3. WORKSKOP COMMERCIËLE INTELLIGENTIE Het is niet altijd de meest intelligente verkoper die het best scoort. Noch diegene die het meeste uitleg geeft over zijn product of die de meeste dienstjaren heeft. Wat maakt dan wel het verschil? Sommige verkopers blinken uit in commerciële intelligentie. Wat dat betekent wordt helder uitgelegd in een no-nonsense verhaal, waar men het voor één keer niet heeft over productkenmerken, prijsnegotiaties of over afsluittechnieken. Jan Lux is zaakvoerder en trainer van ‘Learning  by  Lux’. Hij traint en coacht verkopers sinds 1997. Heel wat klanten uit de mediasector doen een beroep op zijn expertise. Je leert er wat belangrijk is om een product te verkopen en hoe je een magische klik krijgt met je klant.

WANNEER:

• dinsdag 25 september (Mechelen) van 9u tot 17u, 9 oktober van 9u tot 12.30u en 16 oktober van 9u tot 12.30u • vrijdag 28 september (Geel) van 9u tot 17u, 12 oktober van 9u tot 12.30u en 19 oktober van 9u tot 12.30u LOCATIE: Voka, Onze-Lieve-Vrouwestraat 85, Mechelen of Voka, Kleinhoefstraat 9, Geel PRIJS (EXCL.BTW): leden € 550 / niet-leden € 715

‹ WANNEER:

• vrijdag 9 november (9.15u-17u) LOCATIE: Mechelen Campus (Toren), Schaliënhoevedreef 20T, Mechelen PRIJS (EXCL.BTW): leden € 340, t.e.m. 7 september €306 / niet-leden € 510

VOOR MEER INFO EN INSCHRIJVINGEN: www.voka.be Ondernemers - September 2018 11


Hoogstraten

VAN HET HUIS

28 maart - Mechelen

De stad Mechelen is een echte aantrekkingspool geworden voor ondernemers. De Japanse healthcarespecialist Nipro opende een nieuw Europees hoofdkwartier in Mechelen. PostNL koos voor de stad om er het nieuwe hoofdkantoor voor België te installeren. Het zijn maar een paar voorbeelden van de positieve vibe die er in Mechelen hangt. In maart van dit jaar zat Renilde Craps, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Mechelen-Kempen, samen met Bart Somers, burgemeester van Mechelen. In mei was er een ontmoeting met N-VA kopvrouw Freya Perdaens en lijstduwer Johan Van Overtveldt.

MET VOKA OP VERKIEZINGSTOUR

Rijkevorsel

B

#iedereenondernemer: met deze hashtag trekt Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen al 162 dagen door de regio. Ondernemend zijn, dat vragen we van de huidige en nieuwe bestuurders van gemeenten en steden. Van Beerse, tot Mechelen, van Willebroek tot Herentals. Want wie Vorselaar onderneemt, investeert: in ruimte zodat ondernemers kunnen groeien, in talent zodat mensen in eigen regio blijven, in overleg om problemen bovenlokaal aan te pakken, in duurzame innovatie Grobbendonk zodat onze steden en gemeenten efficiënter worden. Dit is waar 14/10 voor ons voor staat. Nijlen

TEKST: Wim Brillouet

Herenthout

Lier Berlaar Bornem

Heist-op-den-berg Puurs

Hulsh

Willebroek

St. Katelijne-Waver

St-Amands Mechelen

Putte

Bonheiden

27 juni – Bornem

29 juni - Willebroek

23 mei – Heist-op-den-Berg

In Bornem deed burgemeester Luc De boeck, tijdens zijn ontmoeting met Voka, een oproep aan de dienstensector. “Ze moeten zich hier in Bornem komen vestigen. We hebben veel bedrijven in de logistieke en farmaceutische sector. Bedrijven die echte diensten aanbieden, ontbreken hier nog in de gemeente.”

Eddy Bevers, burgemeester van Willebroek, runt zijn gemeente als een CEO. Hij wil grote spelers in de e-commerce naar de gemeente lokken. Maar ook diensten in zijn gemeente nog efficiënter laten werken. Tijdens deze legislatuur zijn de gemeentebelastingen verlaagd van 8,5 naar 7,5 procent. Ook de schuldgraad is afgebouwd.

Burgemeester Luc Vleugels deed bij het bezoek van Voka een oproep aan bedrijven om er zich te vestigen. “Er is hier nog ruimte“, liet hij weten. Hoewel hij aan het landelijke karakter van de gemeente en vooral het centrum niets wil veranderen, mogen bedrijven gerust op specifieke plaatsen meer aanwezig zijn.

De boeck stelde vast dat de voorbije jaren een aantal dossiers zijn vastgelopen door een gebrek aan maatschappelijk draagvlak. Voka – KvK Mechelen-Kempen wil graag constructief meewerken om knopen te ontwarren en ondernemen in de gemeente te versoepelen. 12 Ondernemers - September 2018

H

25 juni – Hoogstraten Veel ondernemerszin was er te horen in Hoogstraten, bij burgemeester Tine Rombouts. Voka stelt in haar memorandum het idee van bedrijfsinvesteringszones voor. “Het concept is een interessante piste om te bekijken”, liet Rombouts weten.


Baarle Hertog

VAN HET HUIS

Ravels

7

17 mei – Beerse Merksplas

Turnhout

Beerse

Vosse laar

Oud Turnhout

Efficiënt bestuur en steun aan de ondernemers. Dat vragen onze leden, ook aan het bestuur van Beerse. Een delegatie van Voka zat op 17 mei samen met burgemeester Marc Smans en schepen van Economie Stefan Poortmans.

Arendonk

Ook een fusie met een andere gemeente kwam op tafel. Stefan Poortmans liet weten dat hij een onderzoek naar een fusie wil inschrijven in het beleidsplan 2019-2025.

Retie Lille

Herentals

Kasterlee

Dessel

5 juli – Sint-Amands/Merksplas/ Vorselaar/Arendonk

Mol Geel Olen

Balen Meerhout

Westerlo Laakdal

hout Herselt

Waarom fusioneren met een andere gemeente? Op 5 juli bracht Voka – KvK Mechelen-Kempen vier burgemeesters samen om over het thema te praten. Aan tafel: Koen Van den Heuvel (CD&V), burgemeester van Puurs, de gemeente die vanaf 1 januari 2019 samensmelt met Sint-Amands. Frank Wilrycx (Leefbaar Merksplas/Open VLD), burgemeester van Merksplas en is geen voorstander van een verplichte fusie. Waren er ook: Lieven Janssens (ACTIEV), burgemeester van Vorselaar en expert op het vlak van lokale besturen, en Kristof Hendrickx (N-VA), burgemeester van Arendonk en voorstander van doorgedreven samenwerkingsverbanden.

31 mei - Mol 20 juni - Herentals “Een gemeente als Mol kan jaarlijks 12 miljoen euro opzij zetten voor investeringsprojecten. Maar door gerechtelijke procedures en complexe regels komen we in realiteit maar aan 8 miljoen. Het wordt almaar moeilijker onze projecten uit te voeren.” Dat zei Paul Rotthier, burgemeester van Mol, in een gesprek met Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen. Voka liet weten nog meer inspanningen te zullen leveren om samen te werken. Personeel uitwisselen met andere gemeenten, om efficiënter te kunnen werken. Zo ver gaat Herentals in de samenwerking met de omliggende gemeenten. Voka – KvK Mechelen-Kempen trof een ondernemende burgemeester Jan Bertels aan. Hij hoopt ook dat de band met de lokale handelaars nog te versterken. Daarvoor is een ambtenaar aangesteld, die expert is in de lokale economie.

KOM NAAR ONZE VERKIEZINGSDEBATTEN Op 17 september organiseren in Lier het Lokaal Ondernemers Netwerk Neteland van Voka en Unizo Lier een verkiezingsdebat. De thema’s: mobiliteit, fiscaliteit, milieu en het ondernemersklimaat in de stad. Aftrap: om 19.30 uur. Op 3 oktober organiseren Gazet van Antwerpen, Rotary Club Mechelen Opsinjoor en RTV, in samenwerking met Voka – KvK Mechelen-Kempen en Unizo, hét grote kopstukkendebat in Mechelen. Het debat gaat door in de Minderbroederskerk. Op 9 oktober volgt dan een debat in Turnhout, georganiseerd door Voka – KvK Mechelen-Kempen, Unizo, Gazet van Antwerpen en RTV. Locatie: Thomas More, campus Blairon in Turnhout.

Ondernemers - September 2018 13


VAN HET HUIS

NIEUWE LEDEN Ondernemen doe je niet alleen. Voor deskundig advies, leerrijke informatie of simpelweg aangename, interessante contacten ben je als ondernemer bij Voka – Kamer van Koophandel Mechelen – Kempen aan het juiste adres. Via onze organisatie krijg je toegang tot het grootste ondernemersnetwerk van Vlaanderen. De jongste weken hadden volgende nieuwe leden dat ook zo begrepen. Heb ook jij interesse in het lidmaatschap? Alle info bij katty.geeraerts@voka.be (regio Kempen) en liesbet.slaets@voka.be (regio Mechelen).

DÉLIDIS

SLIMSTOCK

EVENT-TOILET

GIERLE ZAAKVOERDER: Wim Peeters

MECHELEN ZAAKVOERDER: Jos Crooijmans

RIJKEVORSEL ZAAKVOERDER: Gert Fleerakkers

Elk bedrijf moet goed afwegen hoe groot de beschikbare voorraad aan producten is. Slimstock speelt daar snel op in. Ze zijn een specialist in het optimaliseren van je voorraad. Wereldwijd hebben ze meer dan 750 klanten. Met Slim4 hebben ze een softwarepakket dat voorspellingen doet, een planning opmaakt en verbeteringen doorvoert aan je stock. Zo heb je de juiste voorraad op het juiste moment. Het bedrijf geeft ook opleidingen, masterclasses en trainingen om de kennis binnen ondernemingen te vergroten.

‘Event-Toilet’ is gespecialiseerd in het verhuren van luxe toiletwagens. Plan je een feest, bijeenkomst of een evenement, en wil je de gasten van luxueus sanitair laten genieten? Dan ga je zeker vinden wat je zoekt bij Event-Toilet. Zaakvoerder Gert Fleerakkers, die over een jarenlange ervaring in de sector beschikt, staat je graag te woord en helpt je bij de keuze naar het juiste sanitair. Sinds kort beschikt het bedrijf ook over twee prachtige toiletwagens in retrostijl. Levering en plaatsing gebeuren door het bedrijf zelf.

WWW.SLIMSTOCK.BE

WWW.EVENT-TOILET.BE

en Jan Peeters-Govers Als onderdeel van de groep Peeters-Govers, is Délidis de betrouwbare partner in vers op maat van elke professional. Zowel klanten als leveranciers rekenen op de ervaring, bekwaamheid en toewijding van dit familiebedrijf, dat zowel verse groenten, fruit als vlees aanbiedt vanuit een hypermoderne verscentrale. DELIDIS.BE

OPTICOM INTERNATIONAL OLEN ZAAKVOERDER: Bart Swyzen

Dit bedrijf uit Olen is een specialist in het ontwerpen, ontwikkelen, uitvoeren en plaatsen van reclameboodschappen. Dat kan gaan van reclamezuilen en gevelpanelen tot het plaatsen van stickers op auto’s en het ontwikkelen van bewegwijzering. OptiCom international kan ook de volledige bannering van events op zich nemen, met bijvoorbeeld flex-towers, beachflags en counters. WWW.OPTICOM.INTERNATIONAL/INDEX.PHP/EN/

Bezoek onze nieuwe showroom Openingsuren:

maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en van 13u tot 18u, zaterdag van 9u tot 16u Liersesteenweg 170 2220 Heist-op-den-Berg 14 Ondernemers - September 2018

www.nvh.be info@nvh.be

Papierwaren Schrijfgerief Agenda's Rekenmachines Kassasystemen

Desktops Laptops Tablets Printers MFC

Nieuw: kantoormeubelen Tel: 015/25.12.11 Fax: 015/25.18.11


VAN HET HUIS

HET FISCAAL ADVIESKANTOOR

KREATIX

WIEKEVORST ZAAKVOERDERS: Olivier Gios

LIER ZAAKVOERDER: Oliver Op De Beeck en William Matthynssens

Als onafhankelijk fiscaal advieskantoor optimaliseert Het Fiscaal Advieskantoor voor zijn klanten hun fiscale situatie, zowel privé als professioneel. WWW.FISCAALADVIESKANTOOR.BE

STELTRICO RAVELS ZAAKVOERDER: Joris Geudens

Steltrico plaatst steigers en stellingen in heel België. Het is een jong bedrijf met goed opgeleid personeel. Bij Steltrico kan je stellingen huren: van gevelstellingen tot metsersteigers. Voor metsel- en dakwerken, gevel- of schilderwerken. De installaties worden altijd eerst gekeurd, voor ze in gebruik genomen worden. WWW.STELTRICO.BE

MEHA

Marketingbureau Kreatix legt zich sinds 2014 toe op het bouwen van websites en het opzetten van online marketingcampagnes. Ze zijn uitgegroeid van een kleine startup naar een schalend bedrijf. Ze hebben meer dan 150 klanten, onder wie de stad Lier, bank en verzekeraar VanBreda, en bedrijven als Boma en Greenspeed. Ze willen bedrijven op een slimme manier helpen om de digitale overstap te maken en dat heeft voor een boost in de eigen zakencijfers gezorgd. WWW.KREATIX.BE

WESTERLO ZAAKVOERDER: Chris Menten en Peter Printems

Meha is een Kempens bouwbedrijf, dat is opgericht door Chris Menten en Peter Printems. Menten coördineert de bouwprojecten, Printems is bouwkundig ingenieur. Meha richt zich op bouwprojecten voor particulieren,  projectontwikkelaars en industriebouwers. Zowel nieuwbouwprojecten als renovaties en verbouwingen behoren tot de mogelijkheden. De focus ligt op projecten in de Antwerpse Kempen. Maar ook in de regio van Diest, Aarschot en de provincie Limburg nemen ze projecten aan. WWW.MEHA.BE

TASEF SINT-AMANDS ZAAKVOERDER: Erik Linssen & Kristof Linssen

Tasef staat voor Techniek Algemene Slijp- en Freeswerken. Ze zijn specialist in het maken van en slijpen van industriële messen en het ontwerpen van cirkelzagen met hardmetaal, draadvonken en CNC freeswerken. Tasef geeft advies op maat, gesteund op een jarenlange ervaring. Het uitgebreide gamma van Tasef zorgt ervoor dat ze klanten hebben in diverse sectoren zoals de voedings- en papierindustrie, kunststofrecyclagebedrijven maar ook drukkerijen, isolatiefabrieken en metaalverwerkende bedrijven. WWW.TASEF.BE

Ondernemers - September 2018 15


Samen

naar steeds slimmere energie De energietransitie is geen last of must. Het is een geweldige opportuniteit. Samen kunnen we het land vooruit duwen en de nieuwe ontwikkelingen op het vlak van energie toegankelijk maken voor meer mensen met meer comfort. Dankzij de uitgebreide expertise van onze mensen en de complementariteit van onze competenties, zijn we ervan overtuigd dat we een grotere beweging kunnen starten. Wij willen onze huizen, bedrijven, ziekenhuizen, scholen, wegen en infrastructuur moderniseren en hun energie-efficiĂŤntie vergroten. UP voor een digitaler, veiliger, efficiĂŤnter en groener BelgiĂŤ.

Ontdek er alles over op moveonup.be


VAN HET HUIS

BEDRIJFSLEIDERS EN MANAGERS KLAAR VOOR NIEUW PLATO-SEIZOEN Als werkgeversorganisatie zet Voka dag in dag uit in op het stimuleren en ondersteunen van ondernemerschap. Meest bekende voorbeeld is haar lerend netwerk Plato. Al meer dan 25 jaar kunnen ondernemers er terecht voor een deskundig klankbord. Op 28 september in Geel, en op 9 oktober in Mechelen starten we met een nieuwe Kick Off. Ondernemers laten bijleren van de ervaringen van collega-ondernemers: dat is het concept van het lerend netwerk Plato. Het blijkt al meer dan 25 jaar een doeltreffend concept. “De Plato-formule staat al die tijd als een rots, dankzij een aantal vaste succes ingrediënten. Sterke meters en peters zorgen voor een exclusieve coaching van de groep. In zo’n groep delen 15 deelnemers

uit diverse sectoren in een vertrouwelijke sfeer ervaringen en kennis. Ze kunnen er heel open praten en advies vragen, want we vermijden dat deelnemers in hun groep concurrenten terugvinden”, zegt Alain De Cuyper, Plato-coördinator in Mechelen. Het zijn troeven die verklaren waarom opnieuw tientallen ondernemers en managers van bedrijven uit uiteenlopende sectoren aan een nieuwe Plato-jaargang gaan beginnen. In Geel begint het eerste traject op 28 september, in Mechelen op 9 oktober. Het zijn trajecten die twee jaar duren. Er komt een waaier aan thema’s aan bod tijdens de verschillende sessies. Zo kan het gaan over alternatief verlonen, omgaan met diversiteit op de werkvloer, employer branding of mobiliteit van medewerkers.

REGIO KEMPEN • Plato Algemeen management Jonge ondernemers - opstart 28 september 2018 • Plato Algemeen management KMO’s - opstart 28 september 2018 • Plato Algemeen management XL opstart 28 september 2018 • Next generation - opstart 28 september 2018 • Plato Communicatie - opstart februari 2019

REGIO MECHELEN • Plato Strategie en algemeen management opstart 9 oktober 2018 • Plato Strategie en algemeen management kmo XL - opstart 9 oktober 2018 • Plato Strategie en algemeen management Single owner - opstart 9 oktober 2018

HOGERE OMZET Vorig jaar zijn dertien Plato-groepen opgestart in de regio Mechelen-Kempen. Goed voor zo’n 160 deelnemende ondernemers, ondersteund door 35 meter en peters. Wie één keer een Plato-traject heeft gevolgd, schrijft zich vaak opnieuw in. “We merken dat 70 % van de eerdere deelnemers terugkomt voor een vervolgtraject. Wetenschappelijk onderzoek aan de Vlerick Business School heeft ook aangetoond dat Plato-bedrijven gemiddeld een hogere stijging kennen in hun omzet en tewerkstelling dan bedrijven die niet in het netwerk zitten”, zegt Elien Vingerhoets, coördinator van Plato voor de regio Kempen. “Het volgen van zo’n traject biedt deelnemers en begeleiders een bijzonder perspectief op het ondernemerschap.”

• Plato Vrije beroepen - opstart 23 oktober 2018 • Plato Strategie en algemeen management KleinBrabant / Vaartland - opstart 23 oktober 2018 • Plato Strategie en algemeen management 2.0 - opstart 6 november 2018

MEER INFO? Regio Kempen: elien.vingerhoets@voka.be of 0474 84 20 81 Regio Mechelen: alain.de.cuyper@voka.be of 0491 36 91 99 Deze ondernemingen schreven al terug in:

Ondernemers - September 2018 17


Uw partner voor duurzame energie! “Energieconcepten kort samengevat? Liever een warm bad dan een koude douche!”

Bij Energieconcepten hoef je niet uit te leggen dat je graag eens een warm bad neemt of een lange, warme douche. Wij weten hoe belangrijk comfort is in uw eigen woning. Energieconcepten heeft al jaren ervaring met het perfect ontwerpen, bouwen en efficiënt onderhouden van probleemloze installaties. Door te werken met gemotiveerd personeel en premiummerken kunnen wij het hoogste comfort bieden tegen de laagste energiekost. Geen koude douche voor de klanten van Energieconcepten als ze hun energiefactuur krijgen!

“Een woning zonder energieconcept daalt in waarde vanaf dag 1.”

De komende jaren zal de woningmarkt sterk veranderen, zeker op het vlak van technieken. Tegen 2050 zullen alle Europese woongebouwen energieneutraal zijn. Dit vereist voor elke woning het uitwerken van een aangepast energieconcept. Voor veel klanten van Energieconcepten is de 2050-norm reeds behaald! Het heeft geen zin om deze deadline voor je op te schuiven: de investeringen verdienen zichzelf terug én je krijgt er een hoger comfort voor in de plaats. Bovendien: wie in de toekomst nog meerwaarde wenst te realiseren op zijn vastgoed zal dat niet langer kunnen zonder de juiste technieken. Comfort en energiezuinigheid zijn de sleutelwoorden. Energieconcepten heeft door jarenlange ervaring de juiste mensen en oplossingen in huis om u hierin te adviseren.

“De Litobox: da’s drie weken sneller verhuizen!”

Om deze aanpak nog te versnellen plaatst Energieconcepten als eerste in België de Litobox: dit is een revolutionaire box waarin alle technieken uit de woning worden samengebracht. Denk zo bijvoorbeeld aan de verwarming, koeling, warmwaterbereiding, ventilatie, regenwaterfiltering, zonneboiler, zonnepanelen met batterijpakket en zelfs de elektrische kast en het internet! Uw Litobox wordt in een atelier op maat gemaakt in de beste omstandigheden volgens een uitgekiend plan en daarna met de kraan op minder dan één uur in uw woning geplaatst. Dit betekent niet alleen veel tijdswinst maar sluit ook eventuele fouten in de installatie uit! www.litobox.be

Energieconcepten is al meer dan 10 jaar specialist in het plaatsen van gebouwtechnieken. De focus ligt op comfort en energiebesparing. Voor een warmtepomp, zonnepanelen, batterijpakket, zonneboiler, ventilatiesysteem, elektrische uitrusting of zelfs een hoogrendementskachel bent u bij ons aan het juiste adres! Onze 20 gemotiveerde medewerkers staan voor u klaar!

Energieconcepten | Espendonk 4 | 2370 Arendonk | +32 14 88 35 00 | www.energieconcepten.be


DOSSIER

Energiesector wil investeren in hernieuwbare bronnen maar wacht op regelgevend kader

“WAT IN NEDERLAND STANDAARD IS, NOEMEN WIJ INNOVATIE” De investeringsmogelijkheden in energie zijn eindeloos voor bedrijven. Bovendien blijkt zowel het kapitaal als de interesse aanwezig te zijn. Toch zorgen enkele struikelblokken voor kortsluiting. In welke energie moeten ze investeren? Hoe zit het met innovatie? Is er nood aan een ondersteunend kader? Tien experten in hun vak gaan het energiedebat aan. TEKST: Cedric Van Rompaey FOTO’S: Bart Van der Moeren

Ondernemers - September 2018 19


Meer dan duurzame energie Eneco is nu al koploper in de productie van Belgische zonne-energie. Bovendien bouwen we in 2019 mee aan het grootste windpark in de Noordzee. Lokale energieproductie uit zon en wind blijft dus onze prioriteit. Maar Eneco biedt bedrijven meer dan duurzame elektriciteit en gas alleen: • We zetten volop in op energie-efficiëntie via isolatieprojecten, zonnepanelen, energie-opslag en oplossingen voor elektrisch laden en andere innovatieve producten. • We maken energie voor uw bedrijf makkelijker én goedkoper dankzij handige diensten en tools. • Daarbovenop komt u als klant op de eerste plaats, met een gratis klantendienst en topservice.

Ontdek meer op eneco.be/business


DOSSIER

Willen bedrijven investeren in hernieuwbare energie of leggen zij eerder de bal in het kamp van de overheid?

Ann Wouters: “Vroeger investeerden early adoptors in hernieuwbare energie om hun duurzaam imago te versterken. Nu zie je dat het meer een bewuste keuze wordt om enerzijds kosten te drukken en anderzijds betrouwbaarheid te bekomen.” Tom Teunkens: “Wij merken ook dat bedrijven op die duurzame kar springen. Zij kiezen voor warmtepompen omwille van het koelaspect, maar evengoed voor zonnepanelen en ventilatie. Ook batterijpakketten zijn vaak heel betaalbaar als je de baseload overdag kan opslaan en ’s nachts kan gebruiken. Daar wordt vandaag bovendien almaar meer in geïnvesteerd omdat er een financiële incentive voor bestaat, maar ook omdat batterijen zekerheid bieden en dat is waar bedrijven naar op zoek zijn. Denk maar aan een notaris of apotheker bij wie servers of schuifdeuren continu stroom moeten krijgen, of bedrijven die ’s avonds aan order picking doen.” Steven Pletinckx: “Vanuit Eneco willen we de verduurzaming van een bedrijf zelf stimuleren en er actief aan meewerken. Hoofdzakelijk zien we daarin drie doorslaggevende factoren. De energie moet hernieuwbaar en duurzaam zijn, het moet energie-efficiënt zijn en dus leiden tot minder verbruik en het moet innovatief zijn.”

Louise Van Isterdael: “Wij zetten sterk in op windontwikkeling op industriële sites en havengebieden. Daarvoor gaan we een gesprek aan met bedrijven of komen ze zelf met een aanvraag. Ook de vraag of hun buren gebruik kunnen maken van die lokaal geproduceerde elektriciteit duikt nu vaak op. Maar dat is helaas nog niet mogelijk. Er is echter wel een decreet in ontwerp dat de criteria versoepelt voor lokale afname door aangrenzende bedrijven.” Komt dat door een tekortkoming in de regelgeving?

Ivo Van Vaerenbergh: “Daar wringt het schoentje. De lokale energieproductie wordt amper volledig geconsumeerd door bedrijven. Het zou dus interessant zijn dat bijvoorbeeld een heel industrieterrein er gebruik van kan maken. Maar zo’n innovatieve oplossingen worden geblokkeerd door de regelgeving, want zodra een bedrijf buiten een perceel ligt, is het niet toegelaten dat die er zijn vruchten van plukt. Ook voor wijkbatterijen is er nog geen reglementering. Het innovatieve is er dus, maar de regelgeving niet. En dat is een stoorelement voor investeringen bij bedrijven.” Sven Van den Bosch: “Ik denk dat we wel een stap in de goede richting zetten met een project op een bedrijventerrein in Zellik. Daar wordt gewerkt aan een haalbaarheidsstudie die anticipeert op de toekomstige wetgeving van energy communities. Het project heeft

 •

BODEM ENERGIE

WATERWINNING

duurzaam verwarmen en koelen

EnergyVille: combining expertise on sustainable energy and intelligent energy systems

sanitair, beregening, zwembad …

EnergyVille is a research collaboration between the Flemish research institutes KU Leuven, VITO, imec and UHasselt in the field of sustainable energy and intelligent energy systems. With our team of over 300 researchers, we provide expertise to industry and public authorities on energy-efficient buildings and intelligent networks for a sustainable urban environment. This includes specialized knowledge of all parts of the energy system, ranging from PV materials and batteries to thermal networks; smart energy applications and adapted market models; making it possible to cover the entire value chain. Our state-of-the-art lab infrastructure allows to test hardware, software and business models for the combined energy network of the future. EnergyVille is being set up as a living lab in which these laboratories and energy systems can all be interconnected and data can easily be exchanged. It creates an ideal testing environment to experiment with energy future scenarios, to set up specific simulations, to develop new business models and to drive the transition to a future-proof sustainable energy system.

For more information, please contact: Ann Wouters Program Manager www.energyville.be

Tel. + 32 14 33 59 49 ann.wouters@energyville.be ann.wouters@vito.be

Stenehei 2 - 2480 Dessel - www.gebo.be Ondernemers - September 2018 21


DOSSIER

de bedoeling om een incentive te geven voor hernieuwbare productie en de afstemming van lokale vraag en aanbod. Hopelijk wordt de Europese richtlijn goedgekeurd en omgezet in nationale regelgeving zodat dat ook op andere locaties kan worden toegepast. Dirk Meire: “Nog een andere belemmering is wat ik noem split benefit. Bij vele projecten doet de ene partij een investering en haalt de andere er zijn voordeel uit. Daarom gebeurt er vaak niets.” Het veranderen van regelgeving gaat nu eenmaal traag, maar kunnen er binnen het kader van vandaag toch innovatieve toepassingen gerealiseerd worden?

Ann Wouters: “Ik denk bijvoorbeeld aan collectieve systemen die vandaag voor warmte-energie hier onbekend zijn. Vaak is het een drempel om er in te stappen omdat er geen antwoord is op vragen als wie beheert het, hoe gebeurt de afrekening of de overdracht, wie zorgt voor leverzekerheid... Zulke zaken zoeken goede voorbeelden. Dan is er geen regelgeving nodig, maar wel een duidelijk, ondersteunend kader.” Tom Van Den Noortgaete: “Energiebeleidsovereenkomsten stellen dat grote bedrijven jaarlijks op hun energieverbruik moeten besparen. Maar in de laatste 4 jaar zien we dat minder dan gemiddeld 1% besparing per jaar werd behaald. Een interessante studie in Nederland toont aan dat het 4 keer zo kostenefficiënt is om binnen de industrie te investeren in die maatregel dan te investeren in groene energie. Dus ik denk dat er nog een grote stap mogelijk is door puur de energievraag te verlagen. Maar de lage energieprijs speelt in het nadeel.” Ligt het antwoord dan in het verhogen van de energieprijs?

Yves Geboers: “De prijs van de fossiele brandstoffen moet omhoog. Als de energietransitie dan hoofdzakelijk toch elektrisch is, is dat niet meer dan normaal. Met een grotere kloof tussen beiden ga je namelijk sneller naar elektrificatie. Ik denk echter wel dat dit er gaat aankomen, maar ik heb het gevoel dat we hier te 22 Ondernemers - September 2018

weinig druk voelen. Bovendien zijn we te conservatief. Ik kijk naar Nederland. Wat voor hun standaard is, is voor ons innovatie. We zouden meer moeten kijken naar wat de rest van Europa doet en gewoon dingen overnemen. Zo zeggen de Nederlanders het ook: 'beter goedkoop gepikt, dan duur geleerd'. En dat werkt.” Laten we even kijken naar renovatie. We zitten aan een renovatiegraad van minder dan 1% in Vlaanderen, terwijl er geen gebrek is aan investeringskapitaal. Hoe kunnen we daar een drastische impuls aan geven?

Tom Teunkens: “Standaardisatie is de enige manier. In 2050 moeten alle woningen energieneutraal zijn, maar met het huidig bestand aan installatiebedrijven lukt dat niet. De installaties zijn te complex en allemaal anders met een te grote faalkans tot gevolg. Daar zie ik een belangrijke rol voor de overheid door enerzijds de bouwvoorschriften te versoepelen of anderzijds prefab te verplichten vanuit het minder-hinderprincipe.” Steven Pletinckx: “De overheid zou ook voor een maatschappelijke dialoog moeten zorgen met bedrijven en bewoners over een duidelijke oplossing. Ze moeten collectieve oplossingen zoals warmtenetten stimuleren, want die zijn meer kosteneffectief dan bijvoorbeeld individuele installaties.” Yves Geboers: “Hoe kunnen overheden bedrijven aansporen als ze zulke technologieën niet voor hun eigen gebouwen toepassen? Ze zouden allereerst een voorbeeldrol moeten spelen.” Louise Van Isterdael: “Steden en gemeenten willen ook meegaan in het verhaal, maar weten niet altijd hoe. Daarom zitten we zelf met hen samen om een lokaal klimaatplan te ontwikkelen en hen te begeleiden in het traject. Maar wat windturbines betreft is het wel not in my backyard. Veel regio’s zeggen dat ze er al voldoende hebben, ook al is er nog veel potentieel. En dan is het moeilijk want in Vlaanderen zijn de mogelijkheden niet oneindig. Er liggen ook heel wat windenergieprojecten bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, maar magistraten zien er vaak de urgentie niet van in.”

YVES GEBOERS »» Gebo »» Manager

WARD GOMMEREN »» GE Renewable Energy »» Managing Director

Tom Van Den Noortgaete: “Overheden, steden en gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen in het behalen van de klimaatdoelstellingen. Maar ze beschikken niet altijd over de nodige competenties, noch over de middelen om alles te overzien. De Vlaamse ESCO- en EPC-markt is nog pril en in volle ontwikkeling maar kan structureel een verlichting van de begrotingen betekenen omdat de financiering van de maatregel niet op de balans komt van de gebouweigenaar. ”


DOSSIER

IVO VAN VAERENBERGH

LOUISE VAN ISTERDAEL

STEVEN PLETINCKX

»» Actility Benelux NV

»» ENGIE Electrabel

»» Eneco Belgium

»» Vice-President Benelux

»» Bus Developer Renewable Energy

»» Marketing Manager B2B

SVEN VAN DEN BOSCH »» Fluvius System Operator »» Diensthoofd Business Development

TOM VAN DEN NOORTGAETE »» Sweco Belgium NV/SA »» Bus Development Manager Energy

TOM TEUNKENS »» Energieconcepten »» CEO - Business development manager

Energie is hopeloos ingewikkeld. Met veel standaard en ‘politiek correcte’ adviezen. Ben je op zoek naar onafhankelijk advies, degelijk inzicht en rendabele oplossingen? Mail naar dirk.meire@outlook.be

Ondernemers - September 2018 23


DOSSIER

Wat is voor jullie de energiemix op middellange termijn waarop we moeten inzetten?

batterijen kunnen we iets verder komen, maar de digitalisering moet zeker meer vorm krijgen en het geheel ondersteunen.”

Ivo Van Vaerenbergh: “Ik geloof in hernieuwbare energie, maar windenergie heeft wel een kleiner periodiek karakter dan zonne-energie. Opslag gekoppeld aan digitalisering wordt een game changer. We hebben een project met meer dan 10.000 kleine batterijen van een 10-tal kilowatt, dat we in Frankrijk aan RTE, het Franse Elia aanbieden. Door algoritmen en toepassing van de wet op de grote getallen, vlakken we de pieken af en verkrijgen we een baseload van 10 tot 20 megawatt.”

Tom Teunkens: “In een buffervat met warmtepomp steek je, op het moment dat de stroom goedkoop is, evenveel energie als in een batterij. Alleen is het plaatsen van een buffervat veel goedkoper. Deze vorm van energieopslag wordt vaak over het hoofd gezien.”

Ward Gommeren: “In offshore wind gaan we naar oplossingen waar we beschikbaarheden en efficiëntie hebben net zoals in een gascentrale. We hebben nu de eerste aangekondigd die boven de 10 megawatt zal gaan met een efficiëntie van 63% als capaciteitsfactor. Maar het blijft een en-en-verhaal. Met de ondersteuning van

Dirk Meire: “Ook de vraag naar energie en materialen moet onder controle zijn en je moet kringloop en deeleconomie, waar een enorm besparingspotentieel zit, in het ruimere plaatje betrekken. Dan kan er veel gebeuren met wind en zon, maar zal er nog de helft te kort zijn. Nucleair kan uiterlijk tot 2035 een stuk van de puzzel zijn en verder zijn gas en olie nog lange tijd onvermijdelijk. Op biomassa moet je niet te veel rekenen, tenzij je die grootschalig importeert.” Sven Van den Bosch: “De mix zal ook be-

Aggregator van energieverbruikers, batterijen en lokale productie-eenheden Innovatieve energiediensten in het energiesysteem van morgen Extra business case voor bestaande en nieuwe installaties

www.actility.com contact-bnl@actility.com 24 Ondernemers - September 2018

paald worden door de evolutie van technologieën en de kostprijs. Als de ene technologie veel sneller zakt in prijs, zal die een groter gewicht hebben. Verder denk ik dat decentralisatie en ook opslag belangrijk zijn.” Tom Van Den Noortgaete: “In België is de elektrische energievraag amper 15% van onze totale energievraag. Om ook het olie- en gasverbruik te reduceren is het belangrijk om eerst de energievraag te verminderen door efficiëntiemaatregelen. Daarnaast zullen elektrificatie van transport en verwarming en gedragsverandering, zoals een modal shift voor transport, een cruciale rol spelen.” In de context van de kernuitstap wordt verwacht dat de groothandelsprijs zal stijgen. Hoe zien jullie dat evolueren?

Ward Gommeren: “Rond hernieuwbare energie heb ik heel wat optimisme. Rond conventionele energie zie ik zwarte sneeuw.

GE Renewable Belgium https://www.ge.com/renewableenergy Hanswijkdries 80, 2800 Mechelen

+32 15 45 00 93 Renewable.Belgium.Info@ge.com


DOSSIER

ANN WOUTERS

BRAM CLAEYS

DIRK MEIRE

»» VITO/Energieville

»» ENGIE

»» E-Luminati

»» Program Manager Thermal Energy and Energy Markets

»» Business Development Manager Moderator panelgesprek

»» Onafhankelijk energie expert

In Europa is niets geïnvesteerd of gebouwd, wetende dat er wel iets moet gebeuren. Die markt is verdwenen en op die manier kan de industrie niet overleven. Dus daar staan we voor een grote uitdaging.”

kader is. De politieke keuze is kernuitstap, maar dan is de vraag hoe je dat opvangt en onder welke voorwaarden? Als je dan een rendabel steunmechanisme hebt, kunnen spelers daar wel in meegaan.”

Louise Van Isterdael: “Iedereen wacht ook af om iets te realiseren omdat er geen

Steven Pletinckx: “Dat kan zelfs al lokaal op kleinschalig niveau. In Ninove heeft

Voor preventie en welzijn op maat kan u rekenen op Groep IDEWE. Een preventiebeleid opzetten gaat veel verder dan arbeids­ geneeskunde. Het bestrijkt ook de domeinen van veiligheid, hygiëne, psychosociale aspec­ ten, ergonomie en milieu. Van­ uit 9 regionale kantoren én met meer dan 800 gekwalificeerde medewerkers ondersteunt Groep IDEWE ruim 35.000 werkgevers en 750.000 werknemers bij het opzetten van een gezonde en veilige werkomgeving.

de gemeente bijvoorbeeld een bedrijventerrein ter beschikking gesteld. Zij leggen bedrijven op dat hun levering 100% uit hernieuwbare energie geproduceerd moet worden. Wat blijkt? De vraag is 4 keer groter dan het aanbod. Bedrijven willen dus wel degelijk daarin meegaan als er een kader is.”

VANDAAG GEEFT SWECO VORM AAN DE ENERGIE VAN MORGEN. Europa’s toonaangevend ingenieurs-, advies- en ontwerpbureau De energie-experts van Sweco Belgium werken over de gehele energievoorzieningsketen. We richten ons op hoe energie zo efficiënt mogelijk geproduceerd, verdeeld en verbruikt wordt. Het resultaat is een betrouwbare, kostenefficiënte en duurzame energievoorziening. Steek uw licht op via www.swecobelgium.be

Contacteer ons voor meer informatie via info@idewe.be of 016 39 04 11.

www.idewe.be

VOKA Energie.indd 1

Ondernemers - September 2018 25

26/06/2017 17:59:16


DEC creëert… ruimte om te ontspannen

Oud historisch stort wordt eco-golfterrein ‘Wase Golf’ in Sint-Gillis-Waas.

Als aannemer van bodemsaneringswerken transformeert DEC verwaarloosde terreinen tot duurzame sites om te wonen, te ondernemen, te ontspannen. Een win-win voor mens én milieu. DEC creëert ook ruimte om te wonen Vervuilde site Bekaert in Zwevegem wordt woongebied Leanderhof.

DEC creëert ook ruimte om te ondernemen Voormalig gipsstort in Zelzate wordt zonneberg voor energieproductie.

DEME: creating land for the future

DEME Environmental Contractors nv (DEC) Member of the DEME Group Haven 1025 - Scheldedijk 30 B-2070 Zwijndrecht, België T +32 3 250 54 11 info.dec@deme-group.com www.deme-group.com/dec


Voka-lid? Krijg 20% korting: www.voka.be/supernova


VAN HET HUIS

EXMORE VULT VACATURES IN MET INCLUSIEF JOBDESIGN Exmore is een sterk groeiende onderneming in Beerse die machines levert en advies verleent aan de industrie. Ze blinken uit op het vlak van ‘micro-connection’technologie. Het bedrijf wil graag meedenken met de klant om te komen tot een feilloze installatie en integratie van hun machines.

In januari van dit jaar zijn we ingestapt in het lerend netwerk Future Proof, georganiseerd door I-Diverso. Dit lerend netwerk brengt zowel bedrijven als organisaties uit de sociale economie en openbare besturen samen om te brainstormen over inclusief ondernemerschap.”

invullen. We hebben gemerkt dat er niet altijd een goede match was tussen de kandidaten en het takenpakket.”

Binnen het bedrijf is Daisy Schepers, coördinator van de HR- en administratiedienst, altijd op zoek naar nieuwe oplossingen op het vlak van HR. Met inclusief jobdesign zet Exmore in op alternatieven voor werving en selectie en het verminderen van de werkdruk voor het eigen personeel.

“Tijdens dit lerend netwerk werden we door één van de HR-coaches van I-Diverso geïnformeerd over inclusief jobdesign. Ze hebben ons toegelicht wat het voor ons bedrijf kon betekenen. I-Diverso is dan vrij snel gestart op één van onze afdelingen, waarbij ze taken en processen gingen observeren. Onze medewerkers en verantwoordelijken werden betrokken bij deze observaties.”

Voka: “Hoe hebben jullie inclusief jobdesign leren kennen?”

Voka: “Waarom kozen jullie voor inclusief jobdesign?”

“Op de arbeidsmarkt zijn de juiste technische profielen niet gemakkelijk te vinden. Maar we zagen ook dat binnen Exmore de medewerkers van onze technische afdeling een relatief hoge werkdruk ervaren. Door de sterke focus op kerntaken, verliezen we soms het belang van de secundaire taken uit het oog zoals het onderhoud van ruimten en materieel. Daarom hebben we, met ondersteuning van I-Diverso, het takenpakket van de medewerkers bekeken. Hierbij hebben we een opdeling gemaakt tussen de kerntaken en de overige, elementaire taken. We hebben gekeken of het haalbaar was om een nieuwe job te creëren, met een focus op die elementaire taken.”

Schepers: “Door onze deelname aan het Voka WELT-traject in 2017 hebben we VZW WEB en I-Diverso leren kennen.

Schepers: “Voor ons was het vooral interessant om te bekijken of we met inclusief jobdesign vacatures anders konden

Voka: “Inclusief jobdesign is nieuw. Exmore heeft de sprong toch gewaagd. Hoe is het verlopen?”

28 Ondernemers - September 2018


VAN HET HUIS

Schepers: “Het blijkt niet altijd evident om taken af te lijnen en te definiëren. Daarnaast is het ook een uitdaging om in te schatten in welke mate deze taken vastgelegd kunnen worden in een nieuwe functie. Veel zaken worden als vanzelfsprekend meegenomen. Medewerkers vinden het soms moeilijk om de verantwoordelijkheid van bepaalde taken af te staan.”

Voka: “Inclusief jobdesign maakt de reguliere arbeidsmarkt ook toegankelijk voor kansengroepen. Hoe zien jullie dat?”

Schepers: “Kansen creëren voor mensen uit de sociale economie binnen het reguliere circuit is een belangrijk onderdeel binnen het MVO. — Maar om tot een duurzame oplossing te komen Je creëert met dit is het nodig op een systeem een inclusieve creatieve en structublik op je organisatie én rele manier inclusief de samenleving. Het is ondernemerschap te niet verkeerd om ook introduceren.”

“Deze drempels tonen aan dat er zeker nood is aan coaching in de volgende fase. Zeker bij de invulling van de nieuwe die bril op te zetten. functie door een nieuwe medewerker. We staan nu “Het bredere plaatje moet — ook op het punt om de nieuwe blijven kloppen en ook een medewerker op te leiden via werkinclusieve tewerkstelling moet plekleren, met behulp van een van de job- bijdragen tot de rentabiliteit van het becoaches van I-Diverso.” drijf. Daarnaast willen we dat de persoon in kwestie voor zijn functie gewaardeerd “Naast het voorbije traject in Exmore wordt. Iedereen is gevoelig voor erkenBeerse hebben we ook op onze productie- ning. We willen niet iemand het gevoel afdeling in Molenstede ervaring met het geven dat hij enkel maar de kleine klustewerkstellen van mensen uit kansen- jes moet komen oplossen. We zullen die groepen. Hier merken we dat extra onder- werknemer, net als iedere andere collega, steuning noodzakelijk is. Niet enkel voor respecteren voor zijn bijdrage aan de effide medewerker zelf, maar ook voor het ciëntie van het bedrijf.” betrokken team en de leidinggevenden.”

Voka: “Zou je het systeem aanraden aan collega-ondernemers?”

Schepers: “Inclusief jobdesign is een traject dat zeker aan te raden is voor ondernemers die onder grote werkdruk staan of bepaalde functies of taken moeilijk ingevuld krijgen. Het geeft mogelijk een andere kijk op bepaalde afdelingen en op de onderneming. Je creëert een inclusieve blik op je organisatie én de samenleving. Het is zeker niet verkeerd om ook die bril eens op te zetten. Voka-KvK Mechelen-Kempen is partner in het project All Inclusive@work, medegefinancierd door ESF en de Vlaamse Gemeenschap. Hierdoor kunnen 30 Vlaamse bedrijven gratis het traject inclusief jobdesign doorlopen. Meer info via Guido Evens, Voka-KvK Mechelen-Kempen, 014 56 30 30 guido.evens@voka.be of via Wim Van Ammel, I-Diverso, wimva@i-diverso.be - 014 46 27 19. Of neem alvast een kijkje op www.i-diverso.be Bedrijven met interesse voor het Welt-traject, kunnen voor meer info altijd aankloppen bij projectcoördinatoren Vicky Van Wesemael (vicky.vanwesemael@voka.be) en Els Van Zeir (els.vanzeir@voka.be). Dat kan ook al voor deelname aan trajecten voor 2019.

VOKA HELPT BEDRIJVEN CREATIEF AAN NIEUWE TALENTEN 53.561: zoveel vacatures hebben VDAB en de selectiekantoren de laatste 12 maanden ontvangen, in de arrondissementen Mechelen en Turnhout. Het is een absoluut record. In 15 jaar tijd zijn er in de regio nooit zoveel vacatures ingediend. Via Welt helpt Voka bedrijven op een andere manier zoeken naar nieuwe talenten. De cijfers breken alle records. In vijftien jaar tijd is het aantal ingediende vacatures bij de VDAB nog nooit zo hoog geweest. Het aantal ligt dubbel zo hoog als in dezelfde periode, vijftien jaar geleden. We doen daarmee beter dan voor de financiële crisis in 2008. Zo’n 9.100 vacatures staan op dit moment nog open. Voor grote bedrijven is het echt een probleem, zo blijkt uit de rondvraag van Voka Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen. Ze dreigen minder te produceren omdat de vacatures niet ingevuld geraken. Voka speelt hier op in. “Welt is een gratis project van Voka, met de steun van de Vlaamse overheid. Veel werkgevers zijn nog niet vertrouwd met de nieuwe instroomformules.

Via Welt laten we hen kennis maken met werkervaringsen leertrajecten. Zo zoeken werkgevers niet via de traditionele kanalen naar personeel”, zeggen Els Van Zeir en Vicky Van Wesemael, coördinatoren van het Welt-project bij Voka Kamer van Koophandel MechelenKempen. “Welt stimuleert werkgevers om hun werkvloer om te zetten naar een echte leeromgeving met onder andere een lerend netwerk. Die nieuwe mindset ontwikkelen doe je niet in een vingerknip.” “Alternatieve aanwervingen zijn de toekomst. Huidige Welt-deelnemers zoals Van Dyck Marcel, tal van garagebedrijven en Peeters-Govers en 53 anderen maken vandaag al het verschil op de huidige arbeidsmarkt die in brand staat in de regio Mechelen en Kempen”, zeggen Van Zeir en Van Wesemael. “Zij nemen mensen aan met goesting en de juiste attitude, leiden ze zelf op en creëren zo een leer- en feedbackcultuur op hun werkvloer.” Werkzoekende talenten kunnen tijdens onze exclusieve Talentenmarkten op 14 september in Geel en op 26 oktober in Turnhout kennismaken met de huidige Weltbedrijven. Ondernemers - September 2018 29


Save the date

EINDEJAARSFEEST

RÉVEILLON 13 DEC 2018 | 18.00 u. Bleckmann, Grobbendonk

Recordopkomst in 2017

709

aanwezigen

Structurele partners

Business partners

Regionale partners


VAN HET HUIS

Amper één op drie Belgische bedrijven heeft uitgewerkt beleid rond freelancers "Naarmate bedrijven meer en meer zelfstandigen inzetten, moeten ze ervoor zorgen dat hun HR-beleid voortdurend wordt aangepast aan de behoeften van deze nieuwe medewerkers."

Hoewel 97% van de Belgische bedrijven freelancers in dienst heeft, heeft maar iets meer dan één op drie organisaties een formele strategie om de prioriteiten van deze nieuwe medewerkers overeen te stemmen met de doelstellingen van de onderneming. De resultaten komen uit een recente enquête, afgenomen in vijf Europese landen door HR-dienstverlener SD Worx en Antwerp Management School. De twee organisaties hebben onderzocht welke factoren bijdragen aan de flexibilisering van de arbeidsmarkt en de manier waarop bedrijven deze uitdaging aanpakken. Uit de enquête – die ook in België is afgenomen - blijkt dat de meerderheid van de ondervraagde bedrijven aangeeft dat minstens 10% van hun huidige personeelsbestand bestaat uit freelancers. Dit toont aan dat bedrijven dringend de manier waarop zij flexibele medewerkers inzetten, moeten veranderen.

SNEL INZETBAAR De belangrijkste reden voor bedrijven om freelancers in te huren, is dat ze snel inzetbaar zijn. Zo’n 65% van de ondervraagde werkgevers zegt dat dit de bepalende factor is. De specifieke expertise van de zelfstandigen is voor Belgische bedrijven de tweede

belangrijkste reden (51%) Gebeurt het inschakelen van freelancers of zelfstandigen in uw organisatie om zelfstandigen in te eerder ad hoc of maakt het deel uit schakelen. Opvallend is van een expliciete strategie 32 dat deze motivatie in de Er is een formeel uitgeschreven 68 andere Europese landen strategie hierover een pak hoger scoort Er is een informele (niet uitgeschreven) (het gemiddelde is 63%). strategie of het gebeurt ad hoc Snelheid en kosten zijn ook belangrijke factoren: in België zegt 48% van de beslissingnemers verandert elke dag. Het beleid van dat het een pak sneller gaat dan als je gisteren zal niet langer volstaan.” een vacature plaats. Zo’n 43% zegt dat het om een opdracht gaat van korte duur. DE KLOK ROND

GEEN BELEID Het valt op dat het gebruik van freelancers zo hoog ligt, maar dat 68% van de Belgische bedrijven geen expliciete strategie of beleid heeft rond freelancers. "Naarmate bedrijven meer en meer zelfstandigen inzetten, moeten ze ervoor zorgen dat hun HR-beleid voortdurend wordt aangepast aan de behoeften van deze nieuwe medewerkers", zegt Jan Laurijssen, Managing Consultant van SD Worx. "Vandaag kiezen te veel bedrijven voor een reactieve of adhoc-benadering van de ‘gig economy’, wat op lange termijn schadelijk zal blijken. Als we er niet in slagen ons aan te passen, wordt bijvoorbeeld talentmanagement een enorme uitdaging voor organisaties, vooral nu ze zich meer richten op het aantrekken van hoogopgeleide freelance medewerkers. De aard van de beroepsbevolking

Eén op de drie bedrijven verwacht de komende drie jaar een tekort aan intern talent te hebben binnen de organisatie om de missie, visie en strategie te realiseren. In de huidige context waar talent schaars is, is het voor organisaties belangrijker dan ooit om het juiste talent aan te trekken. Een proactieve benadering van freelancers is één antwoord. "De voortschrijdende digitalisering van producten en diensten betekent dat we anders werken en samenwerken, dat banen verdwijnen en er nieuwe ontstaan, dat er een nieuwe economische vraag opkomt en dat dienstverlening de klok rond de nieuwe norm wordt," besluit Kris Peeters, Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel. Jan Laurijssen Managing Consultant SD Worx

Ondernemers - September 2018 31


BOOST UW EXPORT ! WELK BEDRIJF IS EEN SUCCES IN MEER DAN ÉÉN GENT ? KOM HET TE WETEN OP WOENSDAG 19 SEPTEMBER TIJDENS DE UITREIKING VAN DE LEEUW VAN DE EXPORT 2018. SCHRIJF NU IN EN KOM NETWERKEN MET ONS NETWERK.

LEEUWVANDEEXPORT.BE Hoofdsponsor

Sponsor


IN GLOBO

BREXIT: HOOP OP HET BESTE, HOU JE KLAAR VOOR HET ERGSTE In de loop van september gaat de overheid een online Brexit-scan voor bedrijven lanceren. Je zal een lijst met online vragen moeten invullen. Vervolgens krijg je dan advies en aanbevelingen voor jouw bedrijf. Hoewel de onderhandelingen nog bezig zijn, wordt de kans op een harde Brexit op 29 maart volgend jaar erg waarschijnlijk. Het advies: bedrijven mogen niet langer afwachten en moeten nu actief voorzorgsmaatregelen nemen. TEKST: Gilles Suply, adviseur Europese Zaken Voka

Op 12 juli publiceerde de Britse regering eindelijk de langverwachte ‘Brexit white paper’. Ze hebben hun voorstel toegelicht over de toekomstige relatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Hiermee leek de Britse regering eindelijk belangrijke knopen te hebben doorgehakt om de Brexit-onderhandelingen met de EU - die al maanden muurvast zaten een nieuw elan te geven. De geschetste toekomstrelatie in deze fameuze white paper was echter een fragiele evenwichtsoefening van de Britse premier om de voltallige Britse regering op één lijn te krijgen. Zo had premier Theresa May het weekend voor de publicatie nog een spoedoverleg op haar bui-

tenverblijf om de rangen te sluiten binnen de conservatieve partij om zo steun in te winnen van zowel de harde als de zachte Brexiteers. Tevergeefs zo bleek want vlak voor de publicatie van de white paper boden zowel de ‘Brexit’-minister en de minister van Buitenlandse Zaken - beiden notoire harde Brexiteers - hun ontslag aan omdat ze de geschetste toekomstige relatie niet hard genoeg vonden. De week erop volgde nog een stevige discussie in het Brits Parlement. Toch blijft er - tot op het moment van deze publicatie - een fragiele meerderheid in de Britse regering overeind rond het voorstel in de white paper.

SCAN VOOR ELK BEDRIJF

er geen akkoord en stevenen we af op een harde Brexit op 29 maart 2019. Een aanvaardbare regeling voor zowel het Verenigd Koninkrijk als de Europese Unie rond dit probleem is ook niet onmiddellijk in zicht. Om bedrijven in België klaar te maken voor een Brexit, zal de Federale Overheidsdienst Economie in de loop van september een scan lanceren. Bedrijven kunnen eenvoudig een lijst met vragen online invullen. Ze krijgen op basis van hun antwoorden een soort rapport met specifieke aanbevelingen. Voka houdt je met de nieuwsbrief, website en sociale media zeer goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, zodat je weet waar je aan toe bent.

Als er geen oplossing gevonden wordt, is

HIGH TEA TIME FOR BREXIT Maak je onderneming Brexit-proof en verneem de laatste informatie voor je douaneformaliteiten, vergunningen, normen, wisselkoersen en verpakkingen. Er wordt al maanden zeer veel onderhandeld, geschreven en georganiseerd over Brexit. In november komen we echter heel dicht bij de finale deadline van 29 maart 2019 en kunnen we je bijgevolg meer accurate info bezorgen. Het is de taak van Voka om bedrijven te sensibiliseren. We moeten ondernemingen actief voorbereiden op de gevolgen van de Brexit. Na dit seminarie weet je welke de belangrijkste aandachtspunten zijn en kan je jouw vragen stellen aan experts Immle De Staercke (FOD Financiën), Tonia Van de Vyver (Flanders Investment &

Trade) en Alexander Baert (Laga). MEER INFO: petra.vanbouwelen@voka.be WANNEER: - vrijdag 9 november van 9.30 u tot 12.30 u (Turnhout) - donderdag 29 november van 13.30 u tot 17 u (Bornem) LOCATIE: - Miko, Steenweg op Mol 177, 2300 Turnhout - Clayton, Rijksweg 30, 2880 Bornem PRIJS: leden € 130 / niet-leden € 195 Ondernemers - September 2018 33


INKART PAKT UIT MET LEGENDARY EVENTS Op zoek naar een locatie voor uw teambuilding? Wil u als bedrijf een nieuw product lanceren met de nodige grandeur? Of zoekt u een grote ruimte voor uw personeelsfeest met catering? Inkart speelt in op al uw verzoeken. We pakken graag uit met Legendary Events. Zie het als een onestopshop: op één locatie kunnen we uw medewerkers of uw klanten in alles voorzien. Legendary Events is een totaalpakket.

Karting Zit er een competitiebeestje in u? Dan kan u het hier loslaten op het in- en outdoor circuit van 600 meter. In de zomer breiden we het zelfs uit tot 1 kilometer. Er staan superveilige en snelle karts voor uw genodigden klaar. Onze eventmanagers zorgen ervoor dat uw event, van 10 tot 300 piloten, in goede banen wordt geleid.

Meeting In een origineel kader kan u tot meer dan 300 personen uitnodigen voor een meeting, presentatie of kick-off. Er is ruim voldoende parking en met de shuttleservice brengen we uw genodigden snel tot bij Inkart. We verwelkomen uw gasten graag in de gezellige bistro. Ervaren chefs voorzien een aangepaste cateringformule: van barbecue tot walking dinner en receptie.

Slipschool En het draait niet enkel en alleen om snelheid. Verkeersveiligheid is een topprioriteit. Dat willen de instructeurs van Jesco Auto Training School uw genodigden graag meegeven. Uw gasten ervaren tijdens een slipcursus hoe ze hun wagen in gevaarsituaties onder controle kunnen houden. En dat op een terrein van 25.000 m².

34 Ondernemers - September 2018


PUBLIREPORTAGE

Inkart gaat nog een stap verder Met Legendary Events willen we voor uw volgende event echt het verschil maken. We bouwen voor uw bedrijf of organisatie de hele zaak om. Van het kartingcircuit maken we dan bijvoorbeeld een catwalk, een beurs of evenementenhal. Of wat dacht u van een bedrijfspresentatie op het circuit, een zogenaamde meeting-on-track? We zorgen ervoor dat alles perfect in elkaar overvloeit en dat uw genodigden alle activiteiten kunnen beleven. Bij Inkart zijn we graag cre-actief: kom langs, leg uw idee aan ons voor en we denken graag met u mee. Want uw event moet iets unieks worden. Wij nemen vervolgens de volledige organisatie op ons. Van online inschrijvingen tot het regelen van parkeergelegenheid en het voorzien van catering. We werken samen met betrouwbare partners die op dat vlak genoeg ervaring hebben. MILWAUKEE, BMW, TOM NOLLEKENS, EDUCAM en BELFIUS, ‌ vertrouwden al meermaals op ons om hun Legendary Events te organiseren. Ze maken deel uit van meer dan 500 ondernemingen die jaarlijks beroep doen op Inkart om van hun event echt een unieke belevenis te maken voor hun genodigden.

We maken waar wat u werd beloofd en overtreffen wat u had verwacht. Uw Inkart Event Garantie !

Let’s Meet Wenst u meer info of bent u gericht op zoek naar een locatie voor een origineel en uniek teambuilding- of klantenevent? Wij zijn er klaar voor. Mailen kan naar events@inkart.be of neem contact op met Ivo of Arno op 03 866 18 19.

Ondernemers - September 2018 35


KOM NAAR Ook interesse om deel te nemen? Schrijf je nu al in voor editie 2019 en geniet van een earlybird korting. 7 OKTOBER

VAN 10 TOT 17 U

www.openbedrijvendag.be


DOSSIER

NIEUWE HANDHAVING VOOR BOUWMISDRIJVEN Op 1 april 2018 trad het decreet betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning in werking. Met dit nieuwe decreet krijgen de gemeente en het Vlaamse Gewest meer instrumenten ter beschikking. Deze instrumenten kennen we al binnen het milieuhandhavingsluik. Met deze uniformisering krijgen de handhavers stedenbouw hetzelfde arsenaal ter beschikking als hun collega’s binnen milieuhandhaving. TEKST: Tom Swerts, Jens Joossens

GD&A Advocaten De vraag stelt zich echter wat het nieuwe decreet nu in de praktijk betekent voor zowel de handhavende overheid als de (rechts)personen die geconfronteerd worden met een stedenbouwkundig misdrijf. In de ruimtelijke ordening wordt voortaan ingezet op bestuurlijke handhaving, zijnde de bestuursdwang, al dan niet met dwangsom, wat inhoudt dat bijvoorbeeld de burgemeester – na het horen van de overtreder, maar zonder voorafgaand een vonnis of arrest bekomen te hebben,- het herstel eenzijdig kan opleggen mét dwangsom. Dit zou de handhavende overheid bijzonder veel slagkracht kunnen geven om op korte termijn het nodige effect op het terrein te bewerkstelligen. Waar overheden nu vaak geconfronteerd worden met ellenlange procedures, kan de overheid met bestuursdwang immers zelf eigenhandig het nodige herstel opleggen, dit zonder voorafgaande rechterlijke machtiging/controle. Let wel: bestuursdwang is maar mogelijk in een aantal gevallen. Bovendien zal de a posteriori administratieve en rechterlijke controle nog verder duidelijk moeten maken hoe ruim de overheid dit bijzonder krachtig instrument kan en mag aanwenden.

Ook een andere nieuwigheid springt in het oog, zijnde de stedenbouwkundige inbreuk, een soort stedenbouwkundige overtreding ‘light’ die in regel vastgesteld wordt door een verslag van vaststelling (geen PV.), dat niet meer naar het parket verzonden wordt en louter met een exclusieve geldboete kan bestraft worden. De parketten worden zo ontlast. De administratieve geldboete wordt verder uitgebreid en als effectieve sanctie voorzien. Er wordt middels het nieuwe decreet voorzien in twee types van administratieve geldboete, de exclusieve geldboete enerzijds en de alternatieve geldboete anderzijds.

verenigbaarheid is met de goede ruimtelijke ordening, daar waar vroeger bijna automatisch gekozen werd voor het herstel in oorspronkelijke toestand of afbraak. Te denken valt aan een functiewijziging van bedrijvigheid naar kantoor op een industrieterrein waar reeds kantoren voorkomen. Daarnaast kunnen ook aanpassingswerken of het herstel in de oorspronkelijke toestand worden opgelegd. De nieuwe regelgeving kijkt met Janus dan ook twee richtingen uit. De bestuursdwang lijkt in het voordeel van de overheid te zijn, de meerwaarde als principale remedie in de plaats van het herstel kan dan weer voor (rechts)personen favorabel blijken.

Stedenbouwkundige misdrijven kunnen nog steeds worden bestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot vijf jaar en met een geldboete van 26 euro tot 400.000 euro, te vermeerderen met de opdeciemen (maal acht). Indien de procureur evenwel beslist dat een alternatieve bestuurlijke geldboete gepast is, kan deze oplopen tot 2 miljoen euro. Inbreuken daarentegen worden bestraft via een exclusieve bestuurlijke geldboete van maximaal 400.000 euro. Deze bedragen zijn gelijklopend aan de maximumboetes, die kunnen worden opgelegd voor milieu-inbreuken, respectievelijk milieumisdrijven. Dit betekent dat er, op papier alvast, sneller en effectiever kan worden gehandhaafd. De wijze van herstel is ook gewijzigd. Dit lijkt niet in het voordeel van de overheid maar wel coulanter te zijn voor diegene die in aanraking komt met een stedenbouwkundige misdrijf. Het uitgangspunt nu is het betalen van een meerwaarde, mits er een kennelijke

GD&A Advocaten volgt de ontwikkelingen inzake digitaal besturen en ondernemen op de voet én kan – via oplossingen op maat, zoals haar GDPR-scan of GDPR-kit – jouw ideale partner zijn op de weg naar GDPR-compliance.

GD&A ADVOCATEN Nijverheidsstraat 13 2260 Oevel (Westerlo) 014-57 46 52 Antwerpsesteenweg 16-18 2800 Mechelen 015-40 49 40 willem.marien@gdena-advocaten.be

Ondernemers - September 2018 37


SAMEN WETEN WE VAN AANPAKKEN

660.000 ton bedrijfsverpakkingsafval wordt jaarlijks gerecycleerd

Belgische bedrijven en afvalophalers leveren al 20 jaar samen met VAL-I-PAC groot werk in het beheren van bedrijfsverpakkingsafval. Vorig jaar werd er, van de 725.000 ton bedrijfsverpakkingen die op de Belgische markt gekomen zijn, maar liefst 660.000 ton gerecycleerd. Zo krijgt bijvoorbeeld zo goed als 100% van de kartonnen verpakkingen vandaag na gebruik een nieuw leven. Efficiënt, economisch en beter voor het milieu. Proper gedaan!

SAMEN BEDRIJFSVERPAKKINGSAFVAL BEHEREN EN RECYCLEREN

Ontdek hoe op www.iksorteerinmijnbedrijf.be


BLIJF BIJ

IK SORTEER IN MIJN BEDRIJF: NIEUWE TOOL VAN VAL-I-PAC Met een recyclagepercentage van bijna 89% staat België bovenaan de Europese ranglijst als het op recycleren van bedrijfsmatige verpakkingen aankomt. Toch kan het nóg beter. Zo kunnen bedrijven nog de helft van hun restafval valoriseren, als ze het bij de bron correct sorteren. De verantwoordelijkheid van de producenten en de sorteerverplichtingen die de afgelopen jaren zijn ingevoerd, hebben het mogelijk gemaakt om het beheer van een groot aantal afvalstromen te structureren en te versnellen. Ons afvalbeheersysteem werkt goed. Uit een onderzoek van 2017 blijkt echter dat 50% van het restafval van de bedrijven nog gevaloriseerd kan worden als het correct bij de bron gesorteerd wordt. Om bedrijven te stimuleren om beter en meer te sorteren, heeft VAL-I-PAC een

website online geplaatst: www.iksorteerinmijnbedrijf.be. Op de website vinden bedrijven een maximum aan informatie over het sorteren van bedrijfsafval. Enkele hoofdlijnen. • Afvalsortering organiseren in mijn bedrijf In een eerste stap begeleidt deze website je stapsgewijs bij je initiatieven om het beheer van niet-gevaarlijk afval in je bedrijf te verbeteren: Welke afvalstromen zijn onderhevig aan de sorteerverplichtingen? Hoe werkt het? Op welk bedrijf moet je een beroep doen? Het zijn enkele voorbeelden van de behandelde onderwerpen. • Hoe je afval sorteren? Effectieve recyclage vereist kwaliteitssortering bij de bron. Deze stap geeft je de sleutels. Per afvalstroom ontdek je welke materialen in je container toegelaten worden en welke niet.

• Materiaal tot je beschikking Om succesvol een sorteerproces in het bedrijf te introduceren, moet je de te volgen richtlijnen op grote schaal verspreiden. Deze categorie kan je de mogelijkheid bieden om posters en ander communicatiemateriaal te bestellen. • De tweede levensduur van materialen Wat gebeurt er met het afval eenmaal het in jouw bedrijf werd opgehaald? Tegenwoordig bestaat afval niet meer. Het is een hulpbron geworden. Dit deel nodigt je uit om kennis te maken met de verschillende waardeketens. iksorteerinmijnbedrijf.be is een initiatief van VAL-I-PAC, de erkende organisatie voor het beheer van bedrijfsmatig verpakkingsafval. Voor meer informatie: www.iksorteerinmijnbedrijf.be of mail naar communication@valipac.be.

Ondernemers - September 2018 39


BLIJF BIJ

VIJF BOUWSTENEN VOOR DUURZAME GEZONDHEIDSZORG Onze gezondheidszorg is dichtbij, snel en toegankelijk voor de burger met een hoge graad van tevredenheid. Maar ons zorgsysteem kan efficiënter. Als we de gebreken en inefficiënties rechtzetten, dan kan dat dienen als een hefboom voor de transformatie van de zorg: inzetten op gepaste zorg en preventie, op betere zorgmodellen, op goedkopere maar even goede alternatieven. TEKST: Pieter Van Herck, Senior Adviseur Welzijns- en Gezondheidsbeleid Voka

Ziek zijn is niet meer zoals vroeger. We verschuiven van acute naar langdurige zorg. We moeten ons concentreren op preventie van en actief leven met gezondheidsproblemen. Dit vereist nieuwe zorgmodellen met een focus op de meerwaarde in termen van levensdoelstellingen, zorguitkomsten en kostenbeheersing. Ook de gebruiker evolueert. De burger als zorgvrager eist terecht aandacht voor al zijn behoeften en verwachtingen, en wordt zelf meer en meer de drijvende kracht. Tegelijk worstelen we met nieuwe technologische mogelijkheden. De transparantie is daarbij vaak zoek. Als we willen slagen in de ambitie van een duurzame gezondheidszorg die goede kwaliteit levert voor iedereen, zijn er vijf fundamentele veranderingen nodig. • Betalingssystemen We dienen over te stappen van een ruwe, ongerichte financiële prikkel voor de gebruiker naar een systeem dat de indi40 Ondernemers - September 2018

viduele verantwoordelijkheid en draagkracht versterkt. Preventie moeten we stimuleren via volledige terugbetaling, beloningen en kortingen. Ongepaste zorg moeten we sterker afremmen. Het remgeld kan en moet ook effectiever worden, door de combinatie met een franchisesysteem zoals in Nederland. • Zorgfinanciering We moeten het betalingsmodel hervormen naar een model dat samenwerking stimuleert en we moeten de financiële prikkel in lijn brengen met de creatie van meerwaarde: kwaliteit en positieve zorguitkomsten per uitgegeven euro. Zorgprofessionals moeten zich houden aan de officiële zorgtarieven. • Zorglandschap Ondernemerschap wordt nog te vaak gereduceerd tot organisatiestatuten (publiek, for profit, social profit). Historische verschillen in wetgeving en financiering tussen zorgaanbieders op basis van hun organisatiestatuut moeten daarom systematisch en voor 100% worden weggewerkt. • Data- en informatiestromen Technologie en digitalisering zullen de zorg fundamenteel veranderen. Maar digitale zorg is een medaille met twee kanten: we kunnen alle kanten op, maar in de praktijk staan we nog nergens. Hiervoor moeten we inzetten op een massale cultuurverandering bij de burger, de zorgprofessional én het beleid. Disruptieve innovaties moeten mogelijk zijn. Inclusief het wegwerken van obstakels in gegevensdeling en het beroepsgeheim. • Instituties Om werkelijk te kunnen hervormen moe-

ten middelen kunnen verschuiven, doorheen beleidsniveaus, in functie van de prioriteiten, acties en resultaten. En daar wringt het schoentje. Enerzijds spoort de overheid zorgondernemers aan om nieuwe zorgmodellen te lanceren. Anderzijds, wanneer voortrekkers initiatief nemen, blokkeert het ene of andere niveau hen omdat het niet past binnen de bestaande wetgeving. Performante besluitvorming kan niet zonder één set van beleidsdoelstellingen, goed afgestemde plannen en subdomeinen met gedeelde funding. We dienen de complexe besluitvorming na de zesde staatshervorming te repareren en dringend over te gaan naar een volledige verschuiving van alle federale zorgbevoegdheden naar het niveau van de Gemeenschappen. Voka zet prioritair in op deze vijf bouwstenen. Indien je hiertoe wenst bij te dragen, aarzel dan niet om een mail te sturen naar pieter.vanherck@voka.be.


BLIJF BIJ

KANSHEBBERS BEKEND VOOR ZORGINNOVATIEPRIJS Health & Care Network Kempen reikt op 25 september de eerste Zorginnovatieprijs Kempen uit. Met deze prijs wil het netwerk vernieuwing in de Kempen stimuleren én in de kijker zetten. De vier genomineerden:

DIGITALE WOONASSISTENT Dit is een innovatief digitaal secretariaat dat gespecialiseerd is in wonen, diensten en zorg dat ingezet kan worden in assistentiewoningen, appartementen en bij mensen thuis.

ENTUSIA

TOPS

Entusia maakt sexy, kwalitatief én uitwasbaar ondergoed voor personen met licht urineverlies.

TOPS-Versterkende Maaltijden zijn complete maaltijden, speciaal ontwikkeld voor mensen die moeilijk kunnen slikken en kauwen.

MEMORIDE Met Memoride ontwikkelde Activ84Health een technologie die het voor gebruikers mogelijk maakt om fysiek en cognitief actief te blijven binnen het comfort en de veiligheid van een binnenhuisomgeving.

Kom voor de uitreiking op 25 september naar het Health & Care Network Event bij Thomas More, campus Turnhout. Meer info? www.healthcarenetwork.be

Het te  iefs Posit ent Ev 2/10

Groei naar een positieve organisatiecultuur Laat je op 2 oktober tijdens de workshops, inspiratiesessies en getuigenissen van o.a. Partena Ziekenfonds, Moore Stephens, Streamsoftware inspireren hoe ook jij een positieve bedrijfscultuur kan creëren..

www.hetpositiefsteevent.be Comics Station - Centraal Station Antwerpen - 13.00 en 20.30   Het positiefste event is een initiatief van Positiviteit.be Positiviteit.be ondersteunt organisaties bij het creëren van een positieve cultuur, betere samenwerking, Leiderschap en impactvolle klantgerichtheid.

Ondernemers - September 2018 41


IN DE KIJKER REGIO MECHELEN & KEMPEN

Investeer je met jouw bedrijf in verdere groei? Maak je werk van een uitbreiding of verhuizing? Of heb je een opvallende prijs of award in de wacht gesleept? Ondernemers zet jouw nieuws graag in de verf in deze rubriek. Mail jouw nieuws naar tamara.broos@voka.be. Drie weken voor verschijning wordt de redactie van een nummer afgesloten. De redactie kiest vrij welk nieuws ze brengt en publicatie van ingezonden teksten kan niet afgedwongen worden.

POSTNL OPENT BELGISCH WIM VERHUUR INVESTEERT HOOFDKANTOOR IN MECHELEN IN BEDRIJVENCENTRUM Pakjesleverancier PostNL vestigt zich effectief in België. Half juli opende het een nieuw hoofdkantoor in Mechelen. In de Blarenberglaan, vlak aan Campus Mechelen Noord. Met een groei van 36 procent in 2017 groeit PostNL in België sneller dan de markt. Het bedrijf bezorgt op een gemiddelde weekdag in de Benelux 675.000 pakketten. Ook het enorme aanbod diverse logistieke diensten van PostNL draagt bij aan de positieve groei voor het bedrijf in ons land. Vooral de pakjesdiensten van PostNL zijn bekend. Maar er is meer: er is een mix van innovatieve oplossingen voor verschillende sectoren, zowel voor B2B- als B2C-klanten. “Dat totaalaanbod is de kracht van PostNL en het geeft ons vertrouwen in een verdere uitbouw van ons bedrijf", klinkt het.

Wim Verhuur, de succesvolle verhuurder van tuin- en bouwmaterialen, investeert in een nieuw logistiek bedrijvencentrum. De locatie: Fortsesteenweg in Sint-Katelijne-Waver. Een tijd geleden kocht Wim Verhuur Novobric, de terreinen van de voormalige steenbakkerij. De site is er niet alleen voor de uitbreiding van de zaak, maar ook om andere bedrijven onderdak te bieden. De site is 35.000 vierkante meter. Het bedrijvencentrum heeft een goede ligging op de as Antwerpen-Brussel. Het oude gebouw is omgevormd tot 25 units: van 100 tot 1.800 vierkante meter. Wie wil kan ook parkingruimte krijgen voor vrachtwagens. Wim Verhuur is op het terrein actief, zodat er constante bewaking en beveiliging is. Wie wil kan ook gratis gebruik maken van vorkliften, hoogtewerkers en vergaderzalen. Er is ook een conciërge aanwezig.

WWW.POSTNL.BE WWW.WIMVERHUUR.BE

UNIT-T OPENT DEUREN IN MECHELEN In april kondigden Telenet en Solutions 30 aan dat ze samen de uitdagingen van nieuwe digitale technologieën willen aangaan. De nieuwe onderneming Unit-T opende in juli de deuren op Campus Mechelen Noord. Unit-T specialiseert zich in de installatie en het onderhoud van slimme toestellen bij bedrijven en particulieren. Met de joint venture wil Unit-T een vooraanstaande rol spelen op de Belgische markt van nieuwe digitale technologieën, zoals Internet of Things. Solutions 30, dat in België ook actief is met dochteronderneming Janssens Field Services, heeft in 2017 meer dan 150 werknemers opgeleid in België, en zet deze strategie ook door bij Unit-T. Door in te zetten op interne opleidings –en doorgroeimogelijkheden wil Unit-T inspelen op een tekort aan werknemers in de technische sector. Het nieuwe bedrijf zal werk geven aan 1.100 mensen. WWW.DHULST.BE

42 Ondernemers - September 2018


IN DE KIJKER REGIO MECHELEN & KEMPEN

BIOBEST GROUP GENOMINEERD VOOR LEEUW VAN DE EXPORT

MIKO NEEMT IN DENEMARKEN BEDRIJF IN MOEILIJKHEDEN OVER

De Kempense Biobest Group uit Oevel heeft een nominatie te pakken voor de Leeuw van de Export 2018. Dat is een jaarlijkse bekroning van Flanders Investment & Trade voor bedrijven die opvallende exportresultaten boeken. Biobest Group is genomineerd in de categorie van bedrijven met 50 of meer medewerkers, samen met standenbouwer beMatrix uit Roeselare en sauzenfabrikant Manna Foods uit Wijnegem. Biobest zet al meer dan 30 jaar hommels en andere insecten in voor bestuiving en de biologische bestrijding van ziektes in de tuinbouw. Het Westelse bedrijf is op de vijf continenten actief in 65 verschillende markten. In 2017 haalde de onderneming met ruim 1.000 medewerkers een omzet van bijna 75 miljoen euro. De zes genomineerden verdedigen hun wedstrijddossier op 14 september voor een vakjury. Op 19 september maakt Vlaams minister-president Geert Bourgeois de winnaar bekend.

Miko – specialist in koffieservice en kunstofverpakkingen heeft een overname gedaan in Denemarken. Het gaat om het bedrijf Maas. Dat had zich, net als Miko, toegelegd op het leveren van koffie aan kantoorbedrijven en het aanbieden van speciale koffieconcepten. Maas was al beginnen snoeien in het personeelsbestand. Een deel van het managementteam werd ook vervangen. Het bedrijf had een omzet van 14 miljoen euro. Bankschulden neemt Miko niet over. Het management hoopt tegen eind 2019 weer break-even te draaien met Maas. Miko nam eerder al Master Brew in het Verenigd Koninkrijk over, dat toen ook niet goed draaide. Ook van Leo Kaffee in Duitsland heeft Miko weer een gezond bedrijf kunnen maken. Enkele jaren geleden is Miko gestart met een gerichte strategie om uit te breiden in ScandinaviÍ. WWW.MIKOGROUP.BE

WWW.BIOBESTGROUP.COM

OP ZOEK NAAR RUIMTE OM TE ONDERNEMEN?

Ook projecten in: Aalter, Erembodegem, Tienen, Erpe-Mere, Sint-Pieters-Leeuw, Waver, Luik,... Meer info: www.bvi.be

Ondernemers_Antwerpen.indd 1

12/01/2018 10:41:48

Ondernemers - September 2018 43


NIEUW

DUURZ A AM EN BETROUWBA AR DE NIEUWE PRO POWER LIJN IS SPECIAAL ONTWORPEN OM AAN DE EISEN VAN PROFESSIONALS TE VOLDOEN. DE GEREEDSCHAPPEN VAN SUPERIEURE KWALITEIT LEVEREN HOGE PRESTATIES EN KUNNEN DE MEEST UITDAGENDE TAKEN AAN. MET PRO POWER BENT U ZEKER VAN EXTREEM DUURZAME EN BETROUWBARE GEREEDSCHAPPEN.

ONTDEK HET ASSORTIMENT OP

WWW.VARO.COM/PROPOWER VARO - VIC. VAN ROMPUY nv

Joseph Van Instraat 9 - 2500 LIER - BELGIUM - Tel +32 3 292 92 92 - Fax +32 3 292 92 72 - info@varo.com - www.varo.com


Zorg en welzijn: nieuwe perspectieven , grenzeloze kansen Een verruimende blik op innovatieve zorgmodellen en best practices in welzijn en zorg wereldwijd.

The one-day event that put you years ahead Met bijdrages van o.a.

MAGGIE DE BLOCK Mirella Minkman (IFIC) Helmut Hildebrandt (Gesundes Kinzigtal)

HEALTH COMMUNITY CONGRES

2 OKT. 2018

De zorg is wereldwijd een burning platform. Innovatie is dĂŠ sleutel om ons zorgsysteem - en de nodige kwaliteit ervan - te bewaken. Maar toch beweegt er nog te weinig. Het is dus hoog tijd voor actie! Daarom trekken wij de transformatie op gang met het jaarlijks congres van Voka Health Community. Een namiddag in het teken van het zorgondernemerschap van morgen en de mogelijkheden voor de brede witte economie. Met sprekers uit binnen- en buitenland gaan we op zoek naar nieuwe invalshoeken, mogelijke oplossingen en een toekomstgerichte visie voor de gezondheidszorg. Want samen kijken we anders naar welzijn en zorg en bieden we meer perspectief. Alleen zo kunnen we ĂŠcht evolueren. Meer informatie en inschrijven op www.voka.be/healthcommunitycongres

Aanvang:

13u30

Locatie:

BRUSSELS44CENTER

Structurele partner Voka


IEDEREEN

ER STAAT Uw werknemers vormen de kracht van uw bedrijf. U wilt dan ook dat ze er elke dag staan. Daar kan Mensura u bij helpen. Want samen zorgen we voor de gezondheid van uw medewerkers en een veilige werkomgeving. Van het strikt wettelijke tot zoveel meer. Zo boekt u als werkgever meer resultaat.

www.mensura.be


VAN HET HUIS

FLEXIBEL WERKEN: EEN TWEE SNIJDEND ZWAARD Niemand die er nog aan twijfelt dat langer werken onvermijdelijk is. Maar dat is enkel mogelijk als we kunnen blijven werken met goesting. Daarbij mogen we ons niet blindstaren op veelbesproken succesfactoren, zoals flexibiliteit. Soms blijken ze immers een tweesnijdend zwaard. TEKST: Dr. Gretel Schrijvers, Algemeen directeur Mensura EDPB

Goed werk bevordert de gezondheid. Dat is geen loze claim: onderzoek toont aan dat werklozen het slechtst scoren op gezondheidsbeleving en op vroegtijdige sterfte. Hoe jonger iemand werkloos wordt, hoe lager zijn levensverwachting. Het omgekeerde geldt evenzeer. Werk dat niet werkbaar is, mondt onvermijdelijk uit in niet meer kunnen werken en is dus per definitie een doodlopende straat.

WORK-LIFEBALANS Maar wat zijn de bouwstenen van goed werk? Essentieel zijn alvast dat het werk voldoening biedt, de gezondheid niet ondermijnt en in verantwoorde omstandigheden gebeurt. Voor elk van die bouwstenen geldt dat het evenwicht tussen wat het individu belangrijk vindt en de eisen van de werkomgeving bewaard moet blijven. Flexibiliteit lijkt het codewoord: door binnen bepaalde grenzen te kun-

nen schuiven met mogelijkheden, wordt werken aangenamer of beter te combineren met de thuissituatie. Denk maar aan maatregelen zoals loopbaansparen of glijdende werkuren. Niet alle jobs lenen zich ertoe, maar waar het kan is flexibiliteit een troef voor werkgever en werknemer. Een werkgever die zijn werknemer wat speelruimte gunt bij de organisatie van het werk zal op meer engagement kunnen rekenen. Werknemers hebben meer het gevoel dat ze controle hebben over hun tijd, waardoor hun work-lifebalans beter in evenwicht blijft. En dat verdient zich terug.

CONCURRENTIEKRACHT

groter het risico op gezondheidsproblemen, luidt haar bevinding.

GERICHT Het lijkt er dus sterk op dat flexibiliteit gericht ingezet moet worden, om een winwin voor werkgever en medewerker te helpen bewerkstelligen. Sowieso zou het zonde zijn om het kind met het badwater weg te gooien. Flexibiliteit is ook belangrijk bij de terugkeer van wie langere tijd ziek thuis zat en terug aan de slag wil. Een tijdelijke andere invulling van de job, of een progressief opbouwend uurrooster kunnen daar deuren openen. Tegelijk bewaakt de bedrijfsarts of er geen negatieve impact op welzijn en gezondheid is.

De medaille blijkt ook een keerzijde te hebben. Naast de onderzoeken die de positieve effecten van flexibel werken op gezondheid, welzijn en ziekteverzuim in de verf zetten, zijn er ook die een somberder beeld schetsen. Het inzetten van uitzendkrachten, zelfstandigen en tijdelijke contracten zou nefast blijken voor de concurrentiekracht. Niet meteen iets waar werkgevers op zitten te wachten. Ook VUB-onderzoekster Karen Van Aerden plaatst in haar doctoraat vraagtekens bij flexibiliteit. Ze nam in 27 landen van de Europese Unie onder meer werktijden, loon en contracttype van jobs onder de loep. Hoe meer een job flexibel wordt, hoe Ondernemers - September 2018 47


19 20

18

100 al 4 generaties lang is hout onze passie

Molenstraat 62

T 014 26 36 31

2200 Morkhoven

F 014 26 36 32

HUISPARKET

info@houtluyten.be

feestjaar www.houtluyten.be

Meerlaags parket met kliksysteem, verkrijgbaar in 3 afwerkingen. SUBLIME / MARRON / CHATEAU

MAATKASTENHUISPARKET EIK

SUBLIME

19 20 18 Bouw nu zelf jouw maatkast! Meet alle afme100 tingen op en schets de kast uit op papier. Wij SORTERING ABC zetten jouw tekening MATTE om naar een 3D ontwerp. VERNIS & LICHT GEBORSTELD

100

jaar

al 4 generaties lang is hout onze passie

binnendeuren

bijgebouwen Onze tekeParkettechnisch met kliksysteem, verkrijgbaar in naar en houtadviseur 3 afwerkingen. staan je bij in deSUBLIME / MARRON / CHATEAU keuze en uitwerking van jouw bijgebouw. Van constructie tot afwerking wordt alles op maat verwerkt. Wij leveren het bouwpakket aan huis. Kom bij ons langs en ontdek alle mogelijkheden.

www.houtluyten.be

foto: huisparket sublime

Wij bieden u een totaalpakket aan dat meteen kan geplaatst worden. Ruime keuze binnendeuren in onze toonzaal.

MAGAZIJN TOONZAAL Ma - Do: 8.00 - 12.00 u / 12.45 - 18.00 u Ma - Do: 7.00 - 12.00 u / 12.45 - 17.30 u Vrijdag: 8.00 - 12.00 u / 12.45 - 17.00 u Vrijdag: 7.00 - 12.00 u / 12.45 - 16.30 u Zaterdag: 8.00 - 12.00 u Zaterdag: 8.00 - 12.00 u


VAN HET HUIS

Tien, twintig, sommige zelfs vijftig jaar. Zolang bewijzen de bedrijven op deze pagina dat ze er voor hun klanten staan. En dat ze excelleren in wat ze doen. Voka zet deze ondernemingen graag nog eens in het zonlicht. Op 15 juni, op het Jaardiner in Geel en het event ‘Summer@ Voka New Style’ in Mechelen, kregen ze allemaal een erkenning voor hun inzet.

DOMO DE REFONTIRO 10 JAAR

DEVAFLOOR 20 JAAR

Dit jarige bedrijf begeleidt organisaties in hun transformatie naar de toekomst. De mens staat hier centraal. Het bedrijf onderzoekt, begeleidt en verleent deskundig advies. Vooral op het vlak van management consulting, strategische planning, personal coaching, sociale innovatie en het leren van kenniswerkers.

Devafloor is al twintig jaar een gevestigde waarde in de kunststofvloeren. Ze leggen hun focus vooral op de B2B-markt in de Benelux. Devafloor plaatst vloeren van epoxy, polyurethaan, PMMA en andere materialen. In alle vormen en toepassingen. De projecten worden met een hoge afwerkingsgraad afgeleverd.

DE CONINCK OPLEIDINGEN & TRAININGEN 25 JAAR

A.&M. 30 JAAR

BALTIMORE AIRCOIL INTERNATIONAL 50 JAAR

Opleidingscentrum De Coninck is de specialist in kwalitatieve opleidingen en begeleidingen. Ze verzorgen communicatietrajecten en ondersteunen je met gerichte veiligheidsopleidingen. De Coninck heeft ook een ruim aanbod aan opleidingen voor chauffeurs (nascholing Code 95). Ze staan voor maatwerk en willen vooral de klant ontzorgen.

A&M bestaat dit jaar precies dertig jaar. Sinds 1994 is het een exclusieve Proximus Sales Partner. Het bedrijf beschikt over een tool die kmo’s en corporatebedrijven toelaten het beheer van hun mobiele vloot te vereenvoudigen. A&M is jouw partner voor internet, ICT en telefooncentrales.

Baltimore Aircoil International (BAC) is een toonaangevende pionier in verdampingskoeling. De afgelopen vijftig jaar ontwikkelde BAC in Europa een breed gamma aan verdampingskoeltorens- en condensoren. Ze doen dat op een betrouwbare en efficiënte manier, met het oog op een zo laag mogelijk water- en energieverbruik. Ondernemers - September 2018 49


VAN HET HUIS

DAG VAN DE GROEIER Ondernemen is dromen, denken, durven en vooral ook lef hebben. Zeilster en Olympische medaillewinnaar Evi Van Acker weet er alles van. Tijdens de ‘Dag van de Groeier’ - op dinsdag 20 november – komt ze vertellen over haar inspirerende weg naar de top.

Dag van de Groeier Tijdens de achtste editie van deze inspirerende dag zal Evi Van Acker – voormalig Sportvrouw van het Jaar - komen vertellen over hoe zij haar droom heeft waargemaakt en over de soms harde weg er naar toe. Maar de ‘Dag van de Groeier’ is meer. Een jong Kempisch bedrijf zal ook deze keer de 'Willen Winnen Award' in ontvangst mogen nemen. Wil je er bij zijn? Locatie: Soudal , Everdongenlaan 18, 2300 Turnhout Wanneer: Dinsdag 20 november 2018 van 18.00 u tot 23.00 u Prijs (excl. btw): Voka-leden: € 60,- / Niet-leden: € 80,Studenten (max. 10):  € 15,-  (cash te betalen bij de ontvangst op het event) Contact: evi.heylen@voka.be of 014 56 30 30 Inschrijven kan ook via: www.voka.be/activiteiten/mk/dagvandegroeier2018

NIET TE MISSEN

Speeddaten in auto's @ Volvo Van Houdt

Origineler ga je het niet vinden: speeddaten op de achterbank van een auto. Het kan op 18 september bij Volvo Van Houdt in Turnhout. Ze nodigen jonge netwerkers uit om nieuwe mensen te leren kennen, in hun nieuwste Volvo-modellen. Zorg dat je genoeg visitekaartjes bij de hand hebt en bereid je pitch goed voor! Tijdens het event wordt het nieuwe model V60 voorgesteld en krijg je de mogelijkheid om een testrit te maken. Ook is er na de speeddate nog ruim de tijd om te netwerken. Je hoeft trouwens thuis niet te ontbijten, want er wordt een stevig Zweeds ontbijt aangeboden. Kortom een event om niet te missen!

SAVE THE DATE BUSINESS SPEED DATE DINSDAG 18 SEPTEMBER 08h - 11h STEENWEG OP GIERLE 196 2300 TURNHOUT

&

SWEDISH BREAKFAST

EEN ORGANISATIE VAN VOLVO VAN HOUDT KEMPEN JONG VOKA KEMPEN OPEN COFFEE

NO SHOW FEE : €50

BUSINESS SPEED DATING SWEDISH BREAKFAST TEST DE NIEUWE V60 CONNECT IN 
 A BREAK

VOOR MEER INFO

chris.huybrighs@vanhoudt-kempen.be evi.heylen@voka.be

OPGELET

PLAATSEN ZIJN BEPERKT INSCHRIJVEN KAN TOT VRIJDAG 14 SEPTEMBER AANTREKKELIJK? KLIK HIER EN SCHRIJF JE METEEN IN!

Locatie: Volvo Van Houdt, Steenweg op Gierle 196, Turnhout Inkom is gratis, wel een no show fee van 50 euro. Let op! Snel inschrijven is de boodschap want de plaatsen zijn beperkt. Inschrijven is mogelijk tot vrijdag 14/09/2018. Eén adres: www.voka.be/activiteiten

SPONSORS JONG VOKA KEMPEN

50 Ondernemers - September 2018


VAN HET HUIS

SAVE THE DATE

Voor 2018 heeft het bestuur van Jong Voka Mechelen een duidelijk doel gesteld: nog meer leden en aanwezigen op al onze events. We willen een nog hechtere community van jonge ondernemers. En nog meer visibiliteit voor bedrijven en betere mogelijkheden om te netwerken. We geven alvast een overzicht van onze agenda. 13 september 2018

The Gathering (Afterwork Party)

3 oktober 2018

Het festival van de Jonge Ondernemer in Wagenoord

November 2018

VR Netwerken met oa Gamenight & Escaperoom

20 december

90’s After Work Party@Mirage Mechelen

Januari 2019

Meet & Greet met nieuwe leden

Februari 2019

Speeddate

Maart 2019

Stamgasten

April 2019

Quiz

Mei 2019

Culinair Event

Juni 2019

Afterwork Summerparty

SPONSORS JONG VOKA MECHELEN

Pantone

CMYK

Pantone: Neutral Black U

C 0 M 0 Y 0 K 80

Pantone

CMYK

Pantone: 467U

C 13 M 26 Y 42 K 2

Ondernemers - September 2018 51


BLIJF BIJ

DUURZAAM HERDENKEN: ELK BEDRIJF KAN HET Bij ING dragen we duurzaamheid hoog in het vaandel. Al jaar en dag ondersteunen we bedrijven in hun duurzame transitie met onze expertise. Sinds vorig jaar is er ook de eerste duurzaamheidslening. Zo’n transitie is niet eenvoudig. Maar voor elk bedrijf - zelfs energiereuzen – is het mogelijk. Ontdek het verhaal van EDF Luminus. TEKST: Grégoire Dallemagne – ceo EDF Luminus

“We zijn in 2012 beginnen nadenken over de transformatie van ons bedrijf", zegt Grégoire Dallemagne, ceo van EDF Luminus. "We hebben toen beseft dat er zich drie grote evoluties aftekenden. De eerste uitdaging was de strijd tegen de opwarming van het klimaat. Als energieproducent zijn we bijzonder goed geplaatst om in dat domein mee het tij te doen keren. De tweede uitdaging is dat zowel huishoudens als bedrijven tegenwoordig de prijs van hun energiefactuur willen drukken. Een derde

element is ten slotte de toegenomen vraag naar hernieuwbare energievormen."

HERUITVINDEN "We hebben er voor gekozen de energietransitie te beschouwen als een opportuniteit om onze opdracht volledig te herzien", zegt Dallemagne. "Natuurlijk was het ook nodig om voor de dag te komen met een manier die bij alle betrokkenen in goede aarde zou vallen.” EDF Luminus heeft de boodschap radicaal veranderd. “Eerder dan met onze klanten alleen ingewikkelde onderhandelingen te voeren over de tarieven van hun gas- en elektriciteitscontracten, hebben we hen voorgesteld om eens samen te zitten en na te denken over hun energiemix. We wilden het probleem samen aanpakken bij de bron en hun energieverbruik verminderen", legt Dallemagne uit. "We zijn ook begonnen om ons aanbod zo te koppelen dat de gerealiseerde besparingen op het energieverbruik als financieringsbron kunnen dienen voor de noodzakelijke investeringen: isolatie, verlichting, warmtekrachtkoppeling, zonnepanelen, windturbines… We hebben beseft dat we dankzij een dergelijk aanbod ons ook anders kunnen profileren op de markt van de lokale overheden.” Vandaag staat duurzaamheid centraal in het businessmodel van Luminus. “We horen bij de 1% bedrijven die het sterkst presteren in het klassement van ECOVADIS. ECOVADIS publiceert een van de strengste ratings in de sector. Dat weegt steeds meer door."

Heb je interesse in circulaire economie en heb je nog vragen? Neem gerust contact op met jouw INGgesprekspartner en laat je inspireren door een van de vele evenementen die wij organiseren of ondersteunen. Meer info op www.ing.be/businessevents Ondernemers - September 2018 53


GOED GEKLEED

“BIJ CHRIS IS HET VAAK: ÉÉN KEER PER SEIZOEN NAAR ÉÉN WINKEL” Greet en Chris zijn beiden zaakvoerder van Together in Business, een naam die niet zomaar gekozen is. Hun doel is om de ondernemer te versterken in zijn zaken doen. Chris als “GPS” in de automobielsector, om mee de richting te bepalen die het bedrijf moet uitgaan. Greet als financieel klankbord en vertaler van cijfers voor die ondernemers die werken vanuit hun passie maar toch ondersteund door cijfers strategische beslissingen willen nemen. Ontspanning vindt Chris in zijn wekelijkse avond judo bij judoclub Samurai in Eindhout. Greet trekt op tijd en stond haar loopschoenen aan voor een loopje door de Geelse natuur.

FOTO'S: Bart Van der Moeren Wat vind je belangrijk als je gaat winkelen?

Greet kan echt genieten van een dagje winkelen met vriendinnen waarbij een lekkere lunch met een lekker glaasje wijn niet mogen ontbreken. Chris is op dat vlak een echte man: één keer per seizoen naar één winkel en de kast is terug aangevuld. Wat vind je van je outfits?

De gezellige namiddag bij Othello heeft ons zeer duidelijk gemaakt dat je jezelf meestal in dezelfde stijl kleedt, voor Chris en Greet eerder klassiek en sober. Wanneer je je laat kleden door professionals komen er verrassende looks tevoorschijn. Een echte aanrader. Hoe was de ervaring met Othello?

Othello heeft een mooi en ruim aanbod aan kleding. Guy en zijn team kennen hun job en helpen dan ook om je van kop tot teen zeer stijlvol te kleden. Een zeer fijne ervaring. Het is een tof en gepassioneerd team.

KLEED: Mucho Gusto SJAAL: Mucho Gusto BONTJE: Patrizia Pepe HANDTAS: Elisabetta Franchi SNEAKERS: Michael Kors

54 Ondernemers - September 2018


GOED GEKLEED

Nieuwstraat 18, 2440 Geel, Belgie +32 14 59 13 97 (Shop) +32 14 59 40 06 (Office) info@othellokleding.be

BROEK: Twinset PULL: Twinset CARDIGAN: Anneclaire SCHOENEN: Michael Kors

JAS: Twinset BROEK: Twinset BLOES: Twinset HANDTAS: Michael Kors SCHOENEN: Twinset

VEST: Daniele Alessandrini ROLKRAAG: Sand BROEK: Drykorn SCHOENEN: Strelli

KOSTUUM: Brian Dales HEMD: Brian Dales SCHOENEN: Strelli

Ondernemers - September 2018 55


Te gast

MACHTELD VERBRUGGEN, ALGEMEEN DIRECTEUR THOMAS MORE

Of de hogescholen niet wat meer ondernemerschap kunnen stimuleren bij hun studenten? Die vraag krijg ik geregeld onder de neus geschoven. Vooral rond deze tijd, bij de start van het academiejaar, wanneer opiniemakers allerhande graag hun licht laten schijnen over de staat van ons hoger onderwijs. De teneur is doorgaans dezelfde: geen maatschappelijk probleem zo groot of de oplossing ervoor ligt in het onderwijs. En bij ondernemerschap dus. Als Vlaanderen wil blijven meespelen in de voorhoede van de innovatieve kenniseconomie, de digitalisering en technologische vernieuwing, dan hebben we absoluut nood aan ondernemers die de koe bij de horens durven vatten. Het is dan ook niet de vraag die me soms stoort, wel de nogal enge invulling van 'leren ondernemen' die er vaak achter zit. Wie vooral de klassieke skills voor entrepreneurship voor ogen heeft, kan ik geruststellen: ook in de hogescholen staan die stevig op de kaart. Studenten met ondernemersambities vinden bij Thomas More bijvoorbeeld hun gading in een ruim aanbod aan vakken die hen klaarstomen voor hun eerste start-up. En bij onze Startersservice in Mechelen of de startupschool ICE Cube in de Kempen kunnen ze terecht voor coaching en advies. Die diensten zijn er trouwens ook voor studenten zonder concrete plannen, die wel al eens hun neus aan het venster willen steken. Voor Thomas More mag het echter méér zijn. Vandaar dat we ook focussen op intrapreneurship en onze opleidingen aanmoedigen om ondernemingszin in brede zin een structurele plek te geven in hun programma's. En dat gaat dan niet om de klassiekers uit het business model canvas, wel om de durf om buiten de lijntjes te kleuren, verwachtingen te willen overstijgen, met veel zelfvertrouwen minder evidente keuzes te maken, zich niet te nestelen in gemakzucht, maar open te staan voor verandering en vernieuwing. Niet voor niets is lef een van de basiswaarden van Thomas More.

56 Ondernemers - September 2018

Ook de Vlaamse overheid heeft het belang van die brede kijk goed begrepen. In de ontwerpeindtermen voor de eerste graad secundair onderwijs, die net voor de zomervakantie in de ministerraad werden afgeklopt, wordt ondernemingszin in een adem genoemd met initiatief nemen en ambitie tonen. Het is dan ook des te jammer te moeten vaststellen dat diezelfde overheid het de hogescholen bepaald niet gemakkelijk maakt om hun eigen ondernemende ambities te realiseren. De hogescholen zijn sterk gereglementeerd en dat weegt op hun innovatiekracht. Initiatieven voor nieuwe, toekomstgerichte opleidingen stranden te vaak in een politiek en administratief mijnenveld. Vorig jaar nog sneuvelde om onduidelijke redenen onze aanvraag voor een bacheloropleiding houtconstructie op campus Geel, ondanks de uitdrukkelijke steun van een grote groep lokale ondernemers uit de houtbouwsector. Daarnaast blijven de hogescholen structureel ondergefinancierd. Ook dat hypothekeert hun rol als motor van regionale ontwikkeling in samenwerking met het werkveld. We blijven echter niet bij de pakken zitten. Ook dat is ondernemen! De afgelopen jaren gingen we een structurele samenwerking aan met ruim veertig toonaangevende bedrijven en organisaties als ‘partner in education’. Zo houden we de vinger aan de pols van het bedrijfsleven en worden we voortdurend uitgedaagd om ons onderwijs en onderzoek te actualiseren en te verbeteren. Dat houdt ons scherp en bij de les. Exact wat we ook van onze studenten verwachten.


De digitale transformatie begint met de juiste keuzes maken, niet?

Ook morgen mee zijn Met relevante technologieĂŤn en oplossingen neemt uw organisatie meteen een voorsprong in de digitale wereld.

Met Proximus als partner bent u ook morgen mee.

Ondernemen in de digitale wereld start op proximus.be/ookmorgenmee


NEW ALL-ELECTRIC I-PACE

MAAK INDRUK IN ALLE STILTE.

De nieuwe Jaguar I-PACE is onze eerste volledig elektrische SUV. Hij maakt indruk met zijn cab-forward design en aerodynamische lijnen, vierwielaandrijving, een rijbereik van 480 km* en de mogelijkheid om voor 80% opgeladen te worden in minder dan 40 minuten**. De I-PACE is 400 pk sterk, goed voor een acceleratie van 0 naar 100 km/u in 4,8 seconden. Volledig elektrisch, 120% fiscaal aftrekbaar*** en tegelijk 100% Jaguar.

Peeters Motors Herenthoutseweg 235, 2200 Herentals - T. 014/23.25.16 www.jaguarpeeters.be Jaguar Mechelen Antwerpsesteenweg 277, 2800 Mechelen (Walem) - T. 015/28.16.00 www.jaguarmechelen.be

0 L/100 KM. CO : 0 G/KM

2 Jaguar Care: 3 jaar waarborg tot 100.000km en bijstand en gepland onderhoud zonder kilometerbeperking. Milieu-informatie [KB 19/03/04]  : www.jaguar.be. Geef voorrang aan veiligheid. *¢Rijbereik tot 480 km (WLTP norm), kan variëren naargelang de configuratie van de wagen, de staat van de batterij, rijstijl, aard van het gebruik, weersomstandigheden of de rijomgeving. **¢Bij gebruik van een snellader van 100  kW met gelijkstroom (DC). De reële laadtijden kunnen variëren naargelang de omgeving en de laadapparatuur die gebruikt wordt. *** 120% fiscaal aftrekbaar tot 2020. Vanaf 2020 100% fiscaal aftrekbaar.

Profile for Voka - Vlaams netwerk van ondernemingen

2018-09-MK-Ondernemers  

2018-09-MK-Ondernemers  

Profile for vokavzw