2017 08 wv ondernemers

Page 29

29

DOSSIER

Dit zijn de schone boeren uit de campagne

Campagne wijst op inspanningen van boeren om sector te verduurzamen

Hoeve Zuid-Bellegoed

– Ieper Vrijloopstal voor koeien, slimme bemesting, erosieploeg, hoevewinkel met verbruiksterras.

Hof ter Bussche

– Haringe Groenscherm met streekeigen beplanting, reststroom van humane voeding gebruiken als varkensvoer, beren niet castreren, biologische mestverwerking.

Tuinsappen Lombarts Calville

– Voormezele Gedeeld landschap dat ook zorgt voor biodiversiteit, zonnepanelen, reinigen met regenwater, waterzuivering met rietveld, zorgboerderij.

Kalkoenkwekerij Casteele

– Wulvergem Focus op dierenwelzijn, energiebesparing en zonnepanelen.

’t Hoppecruyt

– Proven Gedeeld landschap (hopperanken), maatwerk voor de brouwerijen, stromest van eigen koeien als bemesting voor hoppevelden, slimme onkruidbestrijding.

Inagro-voorzitter Bart Naeyaert: “Kennis is minstens zo belangrijk als hard werken.”

Met ‘Schoon Boeren’ willen de Provincie West-Vlaanderen en onderzoekscentrum Inagro vzw een gezicht geven aan de duurzame land- en tuinbouw en het draagvlak bij het brede publiek versterken. De deelnemende bedrijven werden geselecteerd op basis van enkele duurzaamheidscriteria zoals dierenwelzijn, schone energie, biodiversiteit en slimme bemesting.

“M

et Inagro helpen we boeren bij het vinden van het niet-evidente evenwicht tussen hun boterham kunnen blijven verdienen en toch voldoen aan de almaar strengere eisen”, vertelt voorzitter Bart Naeyaert. “Tien procent van de omzet van de West-Vlaamse economie bestaat uit toelevering en verwerking van land- en tuinbouwproducten, goed voor 46.000 jobs. Een frustratie van de boer is dat hij weinig vat heeft op de prijszetting. Die wordt bepaald door het weer en door zijn eigen productievolume en dat van collega’s. Door het wegvallen van quota en prijsondersteuning wordt men bovendien vooral met láge prijzen gecon-

fronteerd. Om die kwetsbaarheid te verminderen zoekt Inagro – als ‘R&D-afdeling’ van de West-Vlaamse land- en tuinbouw – naar nieuwe kansen en manieren om meerwaarde te creëren.” Zo bracht Inagro de voorbije jaren boeren in contact met bioboeren en organiseert het de Varkensacademie. “Kennis is immers minstens zo belangrijk als hard werken. We tonen ook voorbeelden van kleinschalige nicheproductie, korte keten, zelfplukboerderijen en thuisverkoop”, zegt Bart Naeyaert. (SD - Foto MVN)

www.schoonboeren.be

Groenten Vanderhaeghe

– Heuvelland Slimme ventilatietechniek voor aardappelvoorraad, slimme bemesting voor bloem- en spruitkoolteelt.

carbon steel - stainless steel

apparatenbouw in staal en roestvrijstaal Kortrijkstraat 122 - B-8770 Ingelmunster - Tel. 0032 (0)51 30 12 61 (60) - fax 0032 (0)51 30 93 83 www.verschooreconstructie.be - info@verschooreconstructie.be