2017 08 wv ondernemers

Page 19

19

ONDERNEMERS & CO — SPECIAL OVERNAMES

Hoe bepaal je als ondernemer de waarde van je bedrijf? Als vennoot van Vandelanotte Accountancy en Bedrijfsrevisoren heeft Koen Vandelanotte jarenlange ervaring met corporate finance en overnames, één van de kerncompetenties van het kantoor met hoofdvestiging in Kortrijk. Waardering van bedrijven vormt daar een essentieel onderdeel van. Hij geeft 3 tips prijs om de waarde van je bedrijf te bepalen.

1. Ken het correcte resultaat Het vaststellen van het recurrente bedrijfsresultaat en EBITDA zijn een eerste belangrijk aspect bij de waardebepaling. De boekhoudkundige cijfers van de voorbije jaren kunnen immers zowel negatief als positief beïnvloed zijn. Bedrijfsvreemde zaken zoals niet-noodzakelijke kosten en te veel representatiekosten kunnen een negatieve impact hebben op de waardering. Aan de andere kant zijn er ook elementen die het resultaat overschatten, zoals onderbestaffing of een bedrijfsleider die 80 uur per week werkt. “Het is zaak om die uitzonderlijke factoren te onderkennen en zo mogelijk te corrigeren”, zegt Koen Vandelanotte. “Ofwel wordt het resultaat onderschat ofwel ten onrechte te rooskleurig voorgesteld. Haal die vertekenende elementen er uit, zodat je een bedrijfseconomisch resultaat verkrijgt dat de grondslag vormt voor een juiste waardering.”

2. Waarde is verschillend van prijs Om op een eenvoudige manier de waarde van een onderneming te bepalen, wordt vaak de

EBITDA vermenigvuldigd met een bepaalde factor. Die multiplicator wordt gebaseerd op marktgegevens en varieert normaal tussen 3 en 8. In vooruitstrevende en toekomstgerichte sectoren zal de multiplicator hoger liggen dan in traditionele industrieën. De waarde op basis van de multiple, kan echter afwijken van de prijs die uiteindelijk wordt betaald. De prijs is namelijk het resultaat van onderhandelingen en dan spelen verschillende factoren een rol. “De ondernemer moet zich altijd afvragen: wat betekent mijn bedrijf voor een potentiële koper en hoe verhouden wij ons ten opzichte van elkaar?”, stelt Koen Vandelanotte. “Ben ik een concurrent, fungeer ik als toeleverancier, is hij een klant van ons? Je moet er alles aan doen om jouw knowhow noodzakelijk te maken en je attractiviteit te verhogen.”

een belangrijke rol bij de waardebepaling. “Eigenlijk komt het erop neer dat je zal moeten definiëren welke elementen overtollig zijn en geëlimineerd kunnen worden”, verduidelijkt Koen Vandelanotte. “Het geïnvesteerde bedrijfskapitaal zit immers ook in je waardering, terwijl je voor een teveel aan tegoeden niets terugkrijgt. Je kan er wel iets aan doen. Door je debiteuren strikter op te volgen, kan je je behoefte aan bedrijfskapitaal verlagen. Je moet ook eens nagaan of je voorraden niet te groot zijn. Kortom: zorg ervoor dat je bedrijfskapitaal zo optimaal mogelijk is.”

Meer weten over de waardebepaling van uw bedrijf?

3. Optimaliseer uw bedrijfskapitaal

Voka organiseert er een opleidingstraject rond met Koen Vandelanotte als expert. Alle info op www.voka.be/transitio.

Om een finale aandelenwaarde te bekomen, dient de ondernemingswaarde te worden gecorrigeerd met de netto financiële positie. Gezien enkel de vrije liquiditeiten in rekening worden gebracht, speelt het bedrijfskapitaal

adviseert de overlater waardeert het bedrijf zoekt overnemers bemiddelt en onderhandelt helpt bij het overnamecontract méér dan 30 jaar ervaring méér dan 500 referenties

Fiscaal, juridisch, & financieel advies

Contacteer ons vertrouwelijk en discreet:

Johan COUCKE

www.lievens.be

Beheerstraat 49 Jagershoek 8

8500 Kortrijk 2970 Schilde

Geert BUYSE

Jo DECOUTERE

Tel. 056 35 78 24 Tel. 03 337 91 02

Martijn COUCKE

info@oba.be info@oba.be

Wannes HENDRICKX

www.oba.be www.oba.be