Page 3

VOKA.BE

De essentie Ondernemingen doen in belangrijke mate een beroep op interne financiering en op diverse vormen van bankfinanciering. Zeker voor kmo’s en midcaps vormen banken traditioneel een voorname bron van financiering. Tijdens de financieel-economische crisis zagen we een terugloop van de kredietverlening door de banken. Die heeft zich ondertussen weer volledig hersteld en zit op recordniveau (126 miljard euro eind 2016). Het heeft echter wel bij beleidsmakers en ondernemingen de aandacht gevestigd op andere financieringsbronnen als alternatief voor of als aanvulling op de banksector.

D

ie interesse en de bijhorende beleidsinitiatieven hebben ertoe geleid dat ook in België de waaier aan externe financieringsbronnen sterk is verruimd. Heel wat ‘nieuwe’ financieringskanalen vinden hun oorsprong in de VS en zijn nu naar hier overgewaaid. Voorbeelden hiervan zijn de business angels, incubatoren en acceleratoren, crowdfunding, maar ook een aanbod aan groeikapitaal of private equity (PE). Private equity omvat zowel groeikapitaal in enge zin (venture capital) dat bedrijven in de eerste fasen financieren, als groeikapitaal voor de latere fasen, voor (door)groei en expansie en voor overnames (buy-out). Private equity biedt niet beursgenoteerde bedrijven extern kapitaal doorheen verschillende levensfasen en vormt dus een perfecte financieringsbron voor zij die willen doorgroeien. Groeikapitaal kent wereldwijd een enorme boost, vooral gedreven door de Amerikaanse markt. Zo werd over 2016 ruim 347 miljard bijkomend verzameld, wat het totaal beheerd vermogen aan groeikapitaal eind 2016 op ruim 2,5 biljoen (!) dollar bracht. Een vijfde of 564 miljard zit bij Europese fondsen. Het totale vermogen beheerd door Belgische fondsen wordt begin 2016 geraamd op 9,22 miljard euro, waarvan ongeveer

1/6 of 1,6 miljard euro voor venture capital (VC). Bovendien zijn er vrij veel fondsen actief in België. Het gemiddelde vermogen dat een Belgisch PE-fonds respectievelijk een VCfonds onder beheer heeft, ligt met 140 miljoen euro en 58 miljoen euro aan de bescheiden kant. Ook wat betreft de investeringen in ondernemingen bestaan er enorme verschillen tussen de EU en de VS. De Europese ondernemingen ontvingen in 2015 in totaal 47,4 miljard euro aan groeikapitaalinvesteringen, veel minder dan de 200 miljard euro van hun Amerikaanse tegenhangers. Bovendien zijn de bedragen per financieringsronde in Europa maar een fractie van die in de VS. De verklaring ligt in het feit dat Europese fondsen zelf ook veel kleiner zijn, maar ook risicoschuwer. WIE?

VINCENT THOEN Structurele partner:

Senior adviseur innovatie en financiering vincent.thoen@voka.be Vincent Thoen volgt op het Voka-kenniscentrum de dossiers op rond innovatie en financiering.

MEI 2017 VOKA PAPER 3

Profile for Voka - Vlaams netwerk van ondernemingen

2017 05 vl vokapaper  

2017 05 vl vokapaper  

Profile for vokavzw