Page 1

ondernemers

4

Voka – Kamer van Koophandel – arr. Leuven

Maandblad nr. 4 • APRIL

Een maandelijkse uitgave van Voka – Kamer van Koophandel arr. Leuven Jaargang 78, april 2011

Interview met Johnny Thijs, ceo bpost

JAARVERSLAG 2010 en TOP 100 BEDRIJVEN


Inhoud

14

001

Inhoud

Jaarverslag 2010 en onze ambities voor 2011 Zoals elk jaar willen wij samen met u de balans opmaken van de activiteiten en werking van uw Kamer van Koophandel. U bent immers onze aandeelhouder waaraan wij rekenschap verschuldigd zijn.

1

Deel 1: Jaarverslag 2010 8

Het resultatenrapport Voka-VEV 2010

Voka wil als uw Vlaams netwerk van ondernemingen een zo optimaal mogelijk ondernemersklimaat nastreven. Daarom heeft Voka het afgelopen jaar bijzonder hard gewerkt om de beleidsmakers daarvan te overtuigen met scherpe analyses en concrete oplossingen. U vindt in het Voka-VEV rapport van dit magazine een oplijsting van de belangrijkste resultaten voor u als ondernemer.

81

68 71 75 81

Deel 2: Top 100 bedrijven Arr. Leuven Deel 3: Maandblad april

94

109

In de schijnwerper Johnny Thijs (bpost)

Regionaal nieuws Luc De Bruyckere voorzitter Voka-VEV

Topbedrijven en kmo’s uit onze regio

Zoals elk jaar hebben wij op de Nationale Bank een beroep kunnen doen voor een diepgaande analyse van het meest recente boekjaar 2009 van onze ondernemingen en kmo’s, waar de crisis zich duidelijk reeds manifesteerde bij vele bedrijven. U krijgt vergelijkende cijfers inzake omzet, toegevoegde waarde, rentabiliteit en nog zoveel meer. Er werd een apart kmo-klassement opgesteld. Een interessante studie om misschien ook uzelf te positioneren

Wie is wie? Jaarverslag Voka - KvK Leuven 2010 Belangenbehartiging Netwerking, basis van het zakendoen in de regio Diensten en projecten, voor ondernemers en starters Internationale handel Lerende netwerken, voor ondernemers en hun medewerkers Dienst innovatie, voor een vernieuwende aanpak Communiceren met en voor ondernemers Jaarverslag Voka-VEV 2010

14 30 38 52 55

75

Editoriaal

99 100

Binnenskamers Bedrijven

106 107 108

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Human Resource Managers Cycles of Knowledge

109

miK

110

Innovatiecentrum Vlaams-Brabant

100 111

Starters

112 113 114

Partnernieuws Faillissementen Immo

Lerende Netwerken

Milieu Innovatie Starter van de maand

Luc Vriens CEO Waterleau Group

Toyota Parts Centre Europe biodiversiteitsprijs Toyota uit Diest is het eerste bedrijf in Vlaams-Brabant dat deelneemt aan de provinciale biodiversiteitscampagne. Dit is duidelijk het in de praktijk brengen van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voor haar acties ter zake werd het bedrijf door de Provincie Vlaams-Brabant beloond.

Jaarverslag 2010

Partners in Ondernemerschap

Objectieven 2011


Editoriaal

Netwerken om van elkaar te leren Het is onze ondernemers het afgelopen jaar zeker niet gemakkelijk gemaakt om uit een diep economisch dal te kruipen na de zware financiële en internationale crisis. Sedert medio 2010 zaten we zonder federale regering, terwijl zich dringende maatregelen opdrongen om onze toekomst veilig te stellen. In de meeste van de Europese landen, onze handelspartners, zijn deze maatregelen voor de gezondmaking van vadertje staat al genomen, of is men in elk geval volop bezig. Wij moeten er nu nog aan beginnen. Desondanks wens ik jullie, als ondernemers zelf, eens in de bloemetjes te zetten. De economische crisis van de laatste jaren was bijzonder zwaar en heeft elke onderneming en kmo diepgaand getroffen. NoodzaPaul Timmermans, voorzitter Voka kelijke kostenbesparingen, interne reorganisaties en Kamer Leuven bijsturingen drongen zich op. Daarbij kwamen dikwijls moeilijke onderhandelingen met banken, personeel en vakbonden. De naweeën van deze crisis zullen zich trouwens ook in 2011 nog verder laten voelen. Deze bijzonder moeilijke omstandigheden waren een bijzondere uitdaging voor jullie ondernemerschap. Wij hebben echter als uw ondernemersorganisatie van de regio kunnen vaststellen dat jullie zich op een geweldige wijze uit de slag getrokken hebben, ondanks de soms pijnlijke beslissingen van bijvoorbeeld personeelssaneringen en afslankingen. Wij konden echter vaststellen dat onze regio bijzonder crisisbestendig is en dat de werkloosheid relatief gezien minder steeg als in andere regio’s van Vlaanderen, waardoor we nog altijd een van de topregio’s zijn inzake lage werkloosheidgraad. Wij zagen in 2010 ook onze exportcijfers weer stijgen met 20%, waardoor er ook hier een herstel duidelijk zichtbaar werd. Ook het aantal faillissementen daalde zelfs met 5% in de regio terwijl de nationale cijfers stegen met bijna 15%. Er werd opnieuw geïnvesteerd in opleidingen en vorming, zoals bleek uit de stijgende belangstelling voor de Kamerseminaries en uit uw deelname aan onze regionale lerende netwerken voor ondernemers. Wij konden ook de laatste maanden diverse nieuwe bedrijfsinvesteringen noteren en succesvolle overnames en/of krachtenbundelingen van meerdere bedrijven. Wij willen in 2011 zeker op dit élan verder gaan door een resem van lerende netwerken voor ondernemers op te zetten, waarbinnen we elkaar verder zullen kunnen versterken, van gedachten kunnen wisselen, nieuwe projecten kunnen opzetten en uiteindelijk samen zaken kunnen doen. De tijd van een geïsoleerd ondernemerschap is immers definitief voorbij. Ondernemers hebben hoe langer hoe meer nood aan krachtenbundelingen, wederzijdse verrijking en soms een confrontatie met zichzelf, waarbij de eigen aanpak continu in vraag wordt gesteld. Zo zullen wij in de komende twee jaar opnieuw ons aanbod m.b.t. lerende netwerken voor ondernemers verder uitbreiden, zodat u zeker hierin uw keuze zult vinden. Ik vernoem er maar enkele.

Jaarverslag 2010

003

Colofon Ondernemers is het maandelijkse tijdschrift van Voka - Kamer van Koophandel arr. Leuven Tiensevest 170 3000 Leuven Tel. 016 22 26 89 Fax 016 23 78 28 E-mail: info@kvkleuven.voka.be http://www.kvkleuven.voka.be Hoofdredactie René Leekens Eindredactie Viviane Van Camp Redactiecomité Jacques Germonprez Kevin Logist Peter Van Biesbroeck Redactiemedewerkers Katia Clément Roel Golvers An Maes Lieven Dehandschutter Martine Delang Katrien Demaiter Annelies Mentink Els Meyvaert Reclameregie Jacqueline Wéry Abonnement 10 nummers: € 60 Per los nummer: € 8 Kosteloos voor de leden van de Kamer Verantwoordelijke uitgever Paul Timmermans Voorzitter Voka − Kamer van Koophandel arr. Leuven Drukkerij Van der Poorten n.v. Diestsesteenweg 624 3010 Kessel-Lo Het overnemen van gehele en/of gedeeltelijke bijdragen is slechts toegelaten mits de uitdrukkelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever. Dit magazine wordt gedrukt op chloorvrij papier

Omslagfoto: Johnny Thijs, ceo bpost

Lid van de Unie van de Uitgevers van de periodieke pers

Dit magazine is gedrukt op chloorvrij papier.

Lid van de Belgische Federatie Kamers van Koophandel en Nijverheid.

Objectieven 2011


Editoriaal

Plato Pluswerking werd ook in 2010 succesvol verder gezet.

Pre-starters vinden elkaar in BRYO

Begin 2011 start een nieuw PLATO-project voor één jaar, onder de titel ‘PLATO Intensief’. Kmo’s kunnen gedurende één jaar, onder begeleiding van ervaren peters uit grotere bedrijven, ervaringen uitwisselen en in de praktijk omzetten. Reeds meer dan 600 groei-kmo’s kunnen vandaag al positief getuigen van deze succesformule!

collega-Kamers van Koophandel uit Halle-Vilvoorde en Limburg een nieuw thematisch lerend netwerk voor de ontwikkeling van talentmanagement starten onder de noemer, ’Competentiemanagement is nodig’, en dit elkens voor de kleine, de middelgrote en de grote bedrijven, elk met hun eigen netwerk. Wij brengen het samen met u in de praktijk!

Ook ons groeiend lerend netwerk voor hr-managers zal zich in 2011 verder verdiepen in de toepassing van de actuele sociale wetgeving, talentmanagement, verloningsbeleid en andere actuele hr-thema’s. Een must voor alle personeelsverantwoordelijken van onze bedrijven en kmo’s. Reeds een 80-tal hrmanagers maken hiervan deel uit. In dezelfde sfeer zullen wij met de

Op het vlak van marketing hebben wij in 2011 opnieuw een aanbod met onze succesformule lerend netwerk technologiemarketing. Bedrijven met innovatieve producten en diensten kunnen samen met ons hun eigen businessplan en marketingplan ontwikkelen, om aldus te komen tot een succesvolle verkoop. Dit is een aanbod voornamelijk voor de kmo’s.

Lerend netwerk HR, het regionaal netwerk voor personeelsverantwoordelijken

005

Wij mogen in dit gevarieerd aanbod zeker onze startende ondernemers niet vergeten. Voor hen zetten we ook een nieuw lerend netwerk op. Om de eerste twee jaren succesvol uit de startblokken te geraken voorzien wij individuele coaching en toetsing van hun businessplan, dat we samen zullen ontwikkelen. Dit zal gebeuren in ons startersmonitoringsproject. Binnen dezelfde doelgroep richten wij ons met BRYO specifiek naar jongeren met ambitie, om ze kansen en ondersteuning te geven. Ondernemende jongeren dus, ‘met veel goesting’, die we intensief zullen begeleiden in hun eerste jaren naar mogelijk ondernemerschap. Jonge afgestudeerden, kinderen uit familiebedrijven of gewoon jongeren met ambitie en veel plannen voor de toekomst

Lerend netwerk Talentmanagement

Jaarverslag 2010

Objectieven 2011


Editoriaal

Stijgende belangstelling op de Kamerinfomeetings in 2010.

inzake ondernemerschap zijn welkom. Ga zeker eens kijken naar onze website www.bryo.be. Ook zullen wij in 2011 de Leuvense Startersacademie lanceren in samenwerking met het Bedrijvencentrum Leuven en de Stad Leuven. Via dit gezamenlijk initiatief zullen wij regelmatig infomeetings, startersdesks, seminaries en startersmonitoring programma’s kunnen aan bieden aan de startende ondernemers van de regio. Een uniek aanbod voor elk wat wils. Te vermelden is zeker ook ons lerend netwerk bedrijfsmilieuzorg en onze nieuwe begeleidingsacties voor de vermindering van de carbon footprint in onze bedrijven en kmo’s. Voor onze gemeenten in relatie tot onze lokale ondernemingen wordt een lerend netwerk voor onze schepenen economie opgezet, met ervaringsuitwisselingen en best practices rond de uitvoering van economische beleidsplannen in onze gemeenten. Binnen dit kader zullen er partnershipovereenkomsten met de belangrijkste gemeenten van de regio afgesloten worden ter ondersteuning van onze diverse acties naar bedrijfsvriendelijke gemeenten. Deze gemeentelijke aanpak is een bijzonder aandachtspunt van onze Kamerwerking 2011-2012. Dankzij de goedkeuring van ons ingediend Vlaams project bedrijventerreinmanagement kan voor

de komende 3 jaar onze aanpak m.b.t. samenwerkingsacties en sensibilisatie op onze bedrijvenzones binnen het kader mobiliteit, Co2 verminderingen, duurzame ontwikkelingen verder gezet worden. Interleuven is terzake onze partner samen met de desbetreffende gemeenten. Concrete toepassingen terzake kunnen wij in 2011 o.m. als structurele partner in de uitbouw van de nieuwe Healthsite van UZ Leuven realiseren. Dit nieuwe bedrijventerreinproject rond de duurzame uitbouw van de nieuwe UZ Healthsite Leuven loopt over 2 jaar. In de Leuvense regio is het trouwens onze ambitie om de Leu-

007

vense instellingen, toeleveranciers en de gehele witte economie zoveel mogelijk te bundelen in een Leuvense healthcluster. Deze typische Leuvense cluster heeft immers internationaal iets te betekenen en kan ons uithangbord voor morgen zijn. Inzake de verdere internationalisering van onze bedrijven zullen ook diverse nieuwe projecten uitgerold worden o.m. met betrekking tot internationaal vermarkten van diensten, zakendoen met Indonesië en de verdere opvolging van ons Chinaproject. Al deze ondersteuningsinitiatieven met een lage (financiële) instapdrempel konden maar ontwikkeld worden dankzij de steun van de Vlaamse Overheid (Agentschap Ondernemen), de Europese Gemeenschap (EFRO/ESF) en de Provincie Vlaams-Brabant, waarvoor onze dank! Wij twijfelen er niet aan dat in dit unieke aanbod van lerende netwerken en acties voor 2011 er zeker iets voor u tussenzit naast uiteraard ons klassieke aanbod van diensten, netwerkevents, seminaries en acties om het ondernemerschap in onze regio te ondersteunen. Paul Timmermans Voorzitter Voka - Kamer van Koophandel Leuven

Leuvense Health Cluster, een speerpunt voor de toekomst in onze regio.

Jaarverslag 2010

Objectieven 2011


Wie is wie

008

Wie is wie Raad van bestuur Voka - Kamer van Koophandel arr. Leuven Voorzitter Operationeel directeur

U.Z. Leuven

Handelssectie Fons TERCLAVERS

Voorzitter

vzw Handelaarsverbond Leuven

Nijverheidssectie Pieter KLINGELS

Zaakvoerder

nv TE Connectivity

Algemeen directeur Zaakvoerder Voorzitter Algemeen directeur

nv Splen Benco vzw Handelaarsbond Tienen bvba Java

Paul TIMMERMANS

Ondervoorzitter

Bestuurders Handelssectie Herman GOEDHUYS Benoit VRIAMONT Hubert NICLAES Wim CLAES

Bestuurders Nijverheidssectie Johan NIJS Paul DELEU Yves SERVOTTE Erik VANDERLINDEN

Voorzitter RvB Secretaris Raad van Bestuur Member of the Executive Board Gedelegeerd bestuurder

nv Photovoltech Groep AVEVE BENEO Group nv Tillion SST

Bestuurders - verkozen door de algemene vergadering Johan DE GRAEVE Marc DE GEYTER Luc DIRICK Peter KOOPMANS Marc DE BEUS Koen DE BACKERE Christel GIJSBRECHTS Erwin COOL Ludo BRANDS Jos MAURIEN Guy VANAUTGAERDEN Fons MAEX

Gedelegeerd bestuurder Adjunct Directeur Directeur Business Center Leuven Directeur Vestiging Tienen Business Centre Manager Algemeen beheerder Gedelegeerd bestuurder Voorzitter Zaakvoerder Voorzitter Material Wholesales Manager Gedelegeerd bestuurder

vzw Groep T nv Nationale Bank Bijbank Antwerpen nv ING nv Tiense Suikerraffinaderij nv BH Parisbas Fortis K.U.Leuven nv KBC Lease Belgie¨ vzw Blankedale bvba ABK Systems vzw Confederatie Bouw Leuven nv Inbev nv Kim’s Chocolates New

Bestuurders - Voorzitters van de plaatselijke afdelingen Aarschot: Etienne THEYSKENS Diest: Laurent DRAELANTS Haacht: Dominique GILLES Landen: Léon SCHEPERS Tienen: Roger VAN GEERTERUY

Zaakvoerder Voorzitter Managing Director Gedelegeerd bestuurder Gedelegeerd bestuurder

COMMISSARIS - BEDRIJFSREVISOR Christel WEYMEERSCH

Objectieven 2011

Ernst & Young

Jaarverslag 2010

nv E.T.A. Harol Group nv Cibo Schuurtechnieken nv Bouwmarkt Schepers nv Affilips


Wie is wie

009

Kamermedewerkers 2011 René Leekens Viviane Van Camp

Jacqueline Wéry

Katia Clement

Roel Golvers

Martine Delang

An Maes

Lieven Dehandschutter

Liesbet Decuyper

Peter Van Biesbroeck

Kevin Logist

Jacques Germonprez

Sigrid Sypré

Katrien Demaiter

Annelies Mentink

Algemeen directeur info@kvkleuven.voka.be Directeur administratie en communicatie viviane.van.camp@kvkleuven.voka.be tel.: 016 22 26 89 - fax: 016 23 78 28 Thema’s: diensten, communicatie, events Diensthoofd Financie¨n, exportdienst en publiciteit jacqueline.wery@kvkleuven.voka.be tel.: 016 89 19 70 - fax: 016 89 19 79 Thema’s: boekhouding, exportdocumenten, publiciteit magazine Stafmedewerker boekhouding en administratie katia.clement@kvkleuven.voka.be tel.: 016 22 26 89 - fax: 016 89 19 79 Thema’s: boekhouding, exportdocumenten, administratie Coo¨rdinator Ondernemingsloket en startersbegeleiding roel.golvers@kvkleuven.voka.be tel.: 016 22 26 89 - fax: 016 89 19 79 Thema’s: starters, kmo-diensten, ICT Projectassistente en ledenadministratie martine.delang@kvkleuven.voka.be tel.: 016 89 19 71 - fax: 016 23 78 28 Thema’s: ledendatabank, adressenverkoop, digitale handtekeningen Adviseur Milieu Projectcoo¨rdinator Bedrijfsmilieuzorg Vlaams-Brabant an.maes@kvkleuven.voka.be tel.: 016 89 19 73 - fax: 016 89 19 79 Thema’s: milieu Adviseur Milieu en Ruimtelijke ordening Projectcoo¨rdinator Bedrijfsmilieuzorg Vlaams-Brabant tel.: 016 89 19 75 - fax: 016 89 19 79 Thema’s: ruimtelijke ordening, milieu Projectcoordinator Werkgelegenheidsagentschap Vlaams-Brabant projectmedewerker Jobkanaal liesbeth.decuyper@kvkleuven.voka.be tel.: 016 89 19 89 - fax: 016 23 78 28 Thema’s: arbeidsmarkt, diensten Manager Marketing en communicatie peter.van.biesbroeck@kvkleuven.voka.be tel.: 016 22 26 89 - fax: 016 23 78 28 Thema’s: accountmanager en communicatie Projectcoo¨rdinator PLATO - Stafmedewerker Onderwijs en Commmunicatie kevin.logist@kvkleuven.voka.be tel.: 016 89 19 88 - fax: 016 23 78 28 Thema’s: PLATO, communicatie, onderwijs Bedrijventerreinmanager en netwerking jacques.germonprez@kvkleuven.voka.be tel.: 016 89 19 85 - fax: 016 23 78 28 Thema’s: parkmanagement, netwerking op bedrijvenzones Stafmedewerker Diensten en kwaliteit sigrid.sypre@kvkleuven.voka.be tel.: 016 22 26 89 - fax: 016 23 78 28 Thema’s: kwaliteitszorg - MVO - vorming Projectcoo¨rdinator Jobkanaal katrien.demaiter@kvkleuven.voka.be tel.: 016 89 19 78 - fax: 016 89 19 79 Thema’s: tewerkstelling kansengroepen, diversiteit Stafmedewerker Projecten en diensten annelies.mentink@kvkleuven.voka.be Tel.: 016 89 19 80 - Fax: 016 89 19 79 Thema’s: talentmanagement, vorming, medische controledienst

Jaarverslag 2010

Objectieven 2011


Wie is wie

1.

2.

011

3.

4.

5. 6.

1. Een structureel partnership werd afgesloten met de K.U. Leuven. Rector prof. Mark Waer was gastspreker op onze eindejaarslunch 2010. 2. Minister van staat Frank Vandenbroucke was gastspreker op de algemene vergadering van Kamerregio Aarschot. De relatie ondernemingen - onderwijs werd uitgediept. 3. Prof. Dr. Johan Kips belichtte als gedelegeerd bestuurder UZ Leuven op het Leuvense nieuwjaarsevent de ambities van UZ Leuven in een internationaal perspectief. 4. Minister Lieten en burgemeester Marcel Logist gaven het startsein van het Feed Food Health project in Tienen. 5. Rudy Thomaes, gedelegeerd bestuurder VBO was onze ongemerkte gastspreker op het nieuwjaarsevent in Diest 2010. 6. Prof. Koen Debackere algemeen beheerder K.U. Leuven sloot ons project Technologiemarketing III af.

Jaarverslag 2010

Objectieven 2011


Wie is wie

012

7.

7. Wij moesten in 2010 afscheid nemen van Fred Chaffart (Tiense Suiker, Sabena) en Hugo Tuerlinckx (voorzitter Kamer regio Aarschot). 8. Laurent Draelants werd gevierd voor zijn 20 jaar voorzitterschap Kamer regio Diest. 9. Een partnership met Belgacom werd afgesloten voor 3 jaar terwijl het partnership met Electrabel werd vernieuwd. 10. Sofie Dutordoir, ceo Electrabel, ondertekent partnership Electrabel met Voka - Kamer van Koophandel Leuven.

9.

7.

10.

8.

Objectieven 2011

Jaarverslag 2010


014

Belangenbehartiging

Belangenbehartiging, voor ondernemers en de regio 1. De Kamer als vertegenwoordiger van alle ondernemingen Door de alliantie van de Vlaamse Kamers van Koophandel en het VEV binnen het kader van Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen is, onze Kamer dé spreekbuis en vertegenwoordiger voor alle werkgevers van de regio. Zij is dan ook hun stem en woordvoerder bij de diverse overheidsbesturen en overlegorganen waar men als ondernemer mee te doen kan hebben. Deze vertegenwoordiging is o.m voorzien in: • POM (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams Brabant) • Het Erkend Regionaal Samenwerkingsverbond Vlaams-Brabant (ERSV) • De Sociaal-Economische Raad Regio Vlaams-Brabant (SERR)

• Het Regionaal Sociaal-Economisch Overlegcomité (RESOC) • Provinciale sociaal-economische commissies (SEOP). • Adviescommissie ruimtelijke ordening Vlaams-Brabant (Procoro) • Gemeentelijke adviescommissies ruimtelijke ordening (Gecoro) • Charter Leuven 2020 • Overlegcomité Leuven • Adviesorganen voor de bedrijvenzones van de regio • Stedelijke en gemeentelijke contactgroepen en adviesorganen • Handels- en arbeidsrechtbank • De Brabanthal • Adviescommissie De Lijn Vlaams-Brabant • Bedrijvencentra • Huisvestingsmaatschappij Dijledal • Beheerscomités bedrijvenzones, enz. ...

Researchpark Haasrode met de Brabanthal.

Objectieven 2011

Voor 2011 staat voornamelijk op de agenda voor onze regionale belangenbehartiging voor de bedrijven: • De actualisering van het streekcharter voor het arr. Leuven (RESOC) • de vastlegging van de stedelijke kernen (Leuven, Aarschot, Diest, Tienen) • de ontwikkeling van nieuw bedrijvenzones in de regio • de ontsluiting van deze bedrijvenzones • de uitwerking van een eigen regiostrategie voor Aarschot, Diest, Tienen, Landen en Haacht • Afstemming van deze strategie in de regionale quadripool (Leuven, Aarschot, Diest, Tienen) • heel de mobiliteitsproblematiek in en naar de regio • de lokale fiscaliteit

Betere ontsluiting van bedrijvenzones met openbaar vervoer.

Jaarverslag 2010


Belangenbehartiging

Tenslotte werkt onze Kamer ook zeer nauw samen in de streek met verschillende economische partners: • Confederatie Bouw VlaamsBrabant • Financieel Forum VlaamsBrabant • VKW Brabant • Jonge Economische Kamers van de streek • Verbond der Belgische Ondernemingen

015

• Vlaamse Ingenieursvereniging en haar lokale afdelingen • Handelaarsverbonden: Leuven, Tienen, Haacht, Aarschot, Landen, Diest • Leuvense Balie. Het partnership met de Jonge Economische Kamer werd geïntensifieerd binnen het kader van de Voka-actie naar de jonge ondernemers toe.

Betere toegangen voor bedrijvenzones (Haasrode).

2. Partnerships met het Vlaams gewest • Energieconsulenten begeleiden kmo’s bij het zorgzaam omspringen met energie

Onze Kamer speelt voor onze regio op een actieve wijze in op de lancering van de diverse streekprojecten door de Vlaamse regering ter ondersteuning van het ondernemen in Vlaanderen. Een greep uit deze Vlaamse projecten die via uw Kamer een lokale invulling kregen voor u als ondernemer: • PLATO VI als ervaringsuitwisselingsproject tussen grote en kleine bedrijven • Bedrijventerreinmanagement, het verbeteren van de kwaliteit van de verschillende bedrijvenzones en het zoeken naar samenwerkingsprojecten

Vele topsprekers voor PLATO in 2010. Ignace Van Doorselaere (Van de Velde) deelt zijn ervaringen met de PLATO-nisten.

De meerderheid van deze projecten lopen verder in 2011 -2012.

Lerend Netwerk Ambtenaren economie

• Technologiemarketing ter ondersteuning van verkoopbare innovatie bij kmo’s • Talentmanagement, een lerend netwerk voor Vlaams-Brabantse bedrijven binnen het kader van HRM-management • Het Lerend Netwerk voor lokale ambtenaren economie • Het Lerend Netwerk voor zakendoen met China • Monitoringsproject voor startende ondernemers • Mini-ondernemingen, het promoten van het ondernemerschap bij onze jeugd • Jobkanaal, hulp bij de invulling van vacatures door kansengroepen • Het Innovatiecentrum VlaamsBrabant, ondersteunt concreet de innovatieaanpak bij kmo’s

Jaarverslag 2010

Worden als nieuwe projecten gelanceerd: • Bedrijventerreinmanagement met milieuaccenten • Bryo om jongeren ‘met goesting’ in ondernemerschap te begeleiden in hun pre-startersfase. • De Kamer wordt structurele partner in de uitbouw van de Healthcampus UZ Leuven. • Een Lerend Netwerk voor de schepenen lokale economie wordt opgezet • Het internationaal vermarkten van diensten • Zakendoen met Indonesie¨.

China seminarie kende een grote belangstelling.

Objectieven 2011


016

Belangenbehartiging

3. Partnerships met de provincie Vlaams-Brabant De Vlaams-Brabantse Kamers wensen ook actief in te spelen op het uitgestippelde provinciaal economisch- en kmo-beleid met een eigen inbreng vanuit de ondernemingen. De domeinen van dit provinciaal partnership waren in 2010 ondermeer: • Mobiliteitsscans op bedrijvenzones (Bedrijventerreinenmanagement) • Kenniskringen voor de valorisatie van kennis en innovatie bij kmo’s • PLATO VI Leuven • Twee vormingsinitiatieven voor kmo’s • Mini-ondernemingen VlaamsBrabant

De meeste van deze projecten lopen verder in 2011, waarvoor onze dank aan het Provinciebestuur. De Kamer is tenslotte vertegenwoordigd in de diverse provinciale commissies m.b.t. de opstelling van een Structuurplan VlaamsBrabant, de projectgroep Middenstand, de Adviescommissie Ruimtelijke Ordening Vlaams-Brabant (Procoro), enz.... Gedeputeerde J.P. Olbrechts provincie Vlaams-Brabant.

• Het project Bedrijfsmilieuzorg Vlaams-Brabant (MIK) • Het Tewerkstellingsagentschap Vlaams-Brabant • BRYO-werking

Ook verleende onze Kamer haar medewerking aan een aantal culturele projecten van de Provincie met ondermeer een succesvol gezamenlijk concert met het Festival van Vlaanderen in UZ Leuven.

4. Partnerships met de gemeenten groeien Er werd met de verschillende steden samengewerkt op het vlak van het parkmanagement voor hun bedrijvenzones, het in kaart brengen van de gemeentelijke fiscaliteit, en tenslotte de deelname aan de verschillende gemeentelijke overlegorganen (Gecoro, middenstandsraden, enz. ...) In 2010 liep het EFRO-project Lerend Netwerk lokale ambtenaren economie om de gemeentelijke ambtenaren tools aan te reiken voor een bedrijfsvriendelijk beleid en om terzake aan ervaringsuitwisselingen te doen. Dit project werd eind 2010 succesvol afgesloten met een provinciale studiedag. In het verlengstuk hiervan zal een lerend netwerk schepenen lokale economie opgestart worden in 2011. Met verschillende gemeenten werd reeds een structureel partnership aangegaan die een verdere samenwerking beoogt (Herent,

Objectieven 2011

Tervuren, Tienen, Haacht, Diest, Aarschot, Leuven, Rotselaar, Lubbeek, Landen, enz ...). In 2011 zul-

Event in gemeente Tervuren met burgemeester Eulaerts.

Jaarverslag 2010

len deze partnerships verder uitgebreid worden.


Belangenbehartiging

019

5. Instrumenten voor overleg en streekacties A. Opinieclub Arr. Leuven, stem van de ondernemingen van de regio. Binnen het kader van Voka, het Vlaams Netwerk van ondernemingen, werd een Opinieclub arr. Leuven opgericht als klankbord van de lokale ondernemers om de in te nemen standpunten van het Voka Kenniscentrum te toetsen en te onderbouwen. Voorzitter is Laurent Draelants (nv Harol). Voor 2011 staat ondermeer het IPA geprogrammeerd en het nieuw strategisch plan van Voka-VEV.

B. Beheer van de Bedrijvencentra en het Incubatiecentrum in de regio De rol en inzet van onze Kamer in de mobilisering van het privékapitaal voor deze succesvolle streekpromoverende initiatieven was zeker beslissend bij hun opstart. Het Bedrijvencentrum Tienen werd in 1989 geopend en een uitbreiding werd in 1994 gerealiseerd. In 1999 kreeg daarnaast de oprichting van een nieuw multifunctioneel centrum op het Grijpenveld definitief vorm via een nieuw opgerichte nv met Bedrijvencentrum Tienen zelf en de GOM Vlaams-

Bedrijvencentrum Leuven

Brabant als partners. Deze nieuwbouw werd eind 2000 beëindigd. In 2006 werd een vernieuwing van het interieur voorzien in het BC Tienen terwijl in 2008 vooral de promotie en marketing centraal stonden. De nieuwe manager werd Louis Scheys die in 2009 een opmerkelijke groei inzake bezetting realiseerde. In 2011 zal een uitbreiding van het Multifunctioneel gebouw op het Grijpenveld (MCB) gerealiseerd worden. Het Bedrijvencentrum Tienen verleende ook haar medewerking aan de start en realisatie van het Incubatiecentrum in Tienen, een be-

drijvencentrum dat zich specifiek richt tot de kansengroepen in de sociale economie. Tenslotte zal in 2011 een ondersteunende participatie genomen worden in de ontwikkeling van de Tiense Biogenerator. Het Bedrijvencentrum Leuven bestaat al 24 jaar en heeft al jaren een maximale bezetting. Het nieuwe doorgroeicentrum bij het bestaande BC Leuven werd in 1992 geopend en kent eenzelfde succes waarbij de renovatie van het bestaande gebouw in 2003 gerealiseerd werd. In 2006 werd voornamelijk gewerkt aan de renovatie van het interieur. Dit laatste werd bekroond in 2007 met een mooi kunstwerk in de binnentuin. In 2010 kon wederom gerekend worden op een maximale bezetting. Voor 2011 zal een partnership met de Voka - Kamer van Koophandel Leuven aangegaan worden voor de oprichting van de Leuvense Startersacademie waardoor op een gestructureerde wijze infomeetings, seminaries en begeleidingsprogramma’s voor startende ondernemers in de regio kunnen opgezet worden. Het Bedrijvencentrum Leuven vergroot hiermede haar maatschappelijke actieradius naar starters van de regio.

MCB Tienen op het Grijpenveld.

Jaarverslag 2010

Objectieven 2011


020

C. Platform Onderneming en Parket (POP) en samenwerking met Leuvense balie Op initiatief van de Leuvense Procureur des Konings werd in 1999 een systematisch overleg opgestart tussen enerzijds onze Kamer van Koophandel, de Kamer der Notarissen en de bedrijfsrevisoren en anderzijds alle bevoegde inspectiediensten die in onze regio de economische criminaliteit onder hun bevoegdheid hebben. Bedoeling van het POP is preventief te werken tegen elke vorm of uiting van economische criminaliteit in het arrondissement Leuven. Dit is een uniek gerechtelijk overlegexperi-

Belangenbehartiging

ment in België dat eventueel later voor uitbreiding vatbaar is naar andere arrondissementen. Onze Kamer verleent haar medewerking aan dit overleginitiatief. Hier kan ook de goede samenwerking met de Leuvense balie en de Leuvense rechtbank algemeen in de kijker gezet worden met ondermeer de geslaagde infomeeting rond de faillissementen en de inning van vorderingen. Voor 2011 worden gelijkaardige gezamenlijke infomeetings voorzien.

D. Kenniscentrum Voka-Kamer Leuven Om een beter inzicht te krijgen in de sociaal-economische ontwikkelingen van het arr. Leuven als basis voor een regionale streekstrategie of acties verzamelde de Kamer zelf of in samenwerking met partners economische basisinformatie over de streek en haar ondernemingen. Een greep uit deze streekstudies of bedrijfsenquêtes:

Procureur des Konings Ivo Carmen

• De top 100 bedrijven en kmo’s van de streek (i.s.m. Nationale Bank) • De gemeentelijke fiscaliteit in de regio (Voka)

Leuvens gerechtshof

• De tewerkstellingsvooruitzichten Vlaams-Brabant (Tewerkstellingsagentschap) • Faillissementen in de regio (Rechtbank van Koophandel)

6. Regionale acties voor een bloeiende streek A. Acties tegen de stijgende gemeentelijke belastingdruk op bedrijven De Kamer heeft kunnen vaststellen dat gelukkig maar een beperkt aantal gemeentebesturen de kmo’s en bedrijven nog eens specifiek fiscaal belasten. Reeds verschillende jaren werden hiertegen door onze Kamer diverse acties ondernomen, zowel via standpuntenbepaking, lobbywerk als door juridische procedures. Zo onder meer in Diest, Leuven, Haacht, Tienen en Herent. Daar-

Objectieven 2011

naast kregen wij van vele gemeenten de toezegging dat dergelijke bedrijfsbelastingen gelukkig niet ingevoerd zouden worden. Als er vandaag geen lokale belastingen op vennootschappen meer bestaan is dit dankzij een succesvolle juridische procedure in o.m. Herent en Haacht, en geen belasting op bedrijfsoppervlakte, dankzij een principiële juridische procedure in Diest. De totale jaarlijkse besparing voor onze bedrijven in de regio kan geraamd worden op 5 miljoen euro.

Jaarverslag 2010

Stad Tienen heft nog altijd belastingen op drijfkracht.


Belangenbehartiging

Samen met het Voka werd in 2010 opnieuw een fiscale barometer opgesteld die de stijgende lokale belastingdruk in beeld bracht. In 2011 gaat onze aandacht naar de nog bestaande belastingen op drijfkracht in nog een 4-tal gemeenten. Deze moet zeker afgeschaft worden, omdat hierdoor voornamelijk industriële bedrijven getroffen worden, met meestal de grootste tewerkstelling in de gemeenten.

B. Ruimte om te ondernemen: een dringende noodzaak! Er blijkt nog altijd een groot tekort te zijn aan bedrijventerreinen in ons arrondissement, voornamelijk in de regio Leuven, Aarschot en Diest. Wij moeten echter vaststellen dat terzake in 2010 weinig vooruitgang geboekt is, enkel de nieuw te ontwikkelen Boschsite te Tienen was goed nieuws en deze voor Tervuren (Vossem). De ontwikkeling van de kmo-zone Leuven (Parkveld) werd echter opnieuw tegengehouden door de raad van state, terwijl slechts een te beperkte uitbreiding van Nieuwland te Aarschot voorzien wordt. Acties waren er dan ook van onze Kamer voor de realisatie van een nieuwe kmo-zone in Herent, Bertem, Holsbeek, Hambos (Tildonk), Begijnendijk, Tielt-Winge, Scher-

Wetenschapspark Arenberg

penheuvel, Bekkevoort, Linter, Kortenaken en Boortmeerbeek. Tenslotte zal de ontwikkeling van het Universiteitspark Arenberg zich in 2011 verder zetten met o.m. een nieuwe Bio-incubator en nieuwe ontsluitingsmogelijkheden. Wij hopen dan ook dat dringend via de lopende vastleggingen van de stedelijke omschrijvingen voor Leuven, Aarschot, Diest en Tienen en de uit te werken RUP’s het aanbod aan nieuwe bedrijvenzones zowel op lokaal als op niveau van de provincie kan uitgebreid worden. Ook voor een aantal gemeenten is er gezien het grote aantal zonevreemde bedrijven een dringende behoefte aan herlokalisatiezones voor de bestaande kmo’s o.m. in Bertem, Haacht, Kortenaken, Begijnendijk, Scherpenheuvel, Bekkevoort, Holsbeek, Herent, Linter, Lubbeek en Geetbets. Voor de bouwsector dringt zich daarnaast de oprichting van een themapark op (Hambos). Onze Kamer is zeker positief over de nieuwe ontwikkelingen rond de grote stations als stedelijke ontwikkelingszones o.m. te Leuven, Aarschot, Diest, Tienen en Landen. Onze provincie speelt hier zeker een positieve stimulerende rol. Ook is de uitbreiding van bestaande bedrijvenzones aan de orde in Haasrode, Diest, Hoegaarden, Aarschot en Rotselaar. Tenslotte wordt gehoopt dat in 2011 de POM Vlaams-Brabant, Interleuven en de Stad Leuven het Stordeurproject verder kunnen ontwikkelen naar een nieuw multifunctioneel bedrijvengebouw. Ook de uitbouw van een multifunctionele stedelijke ontwikkelingszone voor hoogwaardige bedrijven aan het Leuvense station en de Eén Meilaan (LeuvenNoord) biedt interessante perspectieven voor de toekomst zoals trouwens ook de verdere ontwikkelingsplannen aan de Leuvense Vaart en de Remysite. De Hambossite te Tildonk biedt bijvoorbeeld, mits een goede ontsluiting, interessante mogelijkheden voor water- en spoorgebon-

Jaarverslag 2010

023

Leuven station, toegangspoort naar Leuven

den bedrijven. Deze ontsluiting blijft een aandachtspunt in 2011. De promotie voor nieuwe vestigingen op het Tiense Grijpenveld en de Gallicsite is succesvol verlopen met een snelle volzetting van deze beide zones. Terwijl nu reeds moet op zoek gegaan worden naar nieuwe mogelijkheden voor investeerders in de Tiense regio. De ontwikkeling in 2011 van de Boschsite als wetenschapsterrein feed-foodhealth is hiertoe een goede aanzet, samen met de realisatie van de Biogenerator die kon rekenen op een flinke financiële steun van de Tiense bedrijven. Ook in Landen moet de oude Alexissite nog tot ontwikkeling komen als nieuwe kmo-zone, naast de uitbreiding van de bestaande bedrijvenzones. Een betere ontsluiting van deze zone dringt zich op.

Nieuwe ontwikkelingen aan Kop van Kessel-Lo in 2012

Objectieven 2011


Belangenbehartiging

025

mooie resultaten in 2010 op het veld. In 2011-2012 zal binnen het toekomstplan van De Lijn hieraan verder gewerkt moeten worden. Voor de promotie van de binnenvaart in de regio werd een nieuw project met de nv Waterwegen opgestart in 2006. Bedrijven worden aldus individueel begeleid om deze nieuwe transportmogelijkheden te laten onderzoeken door een gespecialiseerde vervoersexpert. Infomeetings werden terzake georganiseerd of zijn gepland in 2011. Ook met de NMBS werd in 2007 een gelijkaardig samenwerkingsakkoord gesloten voor het spoorverkeer. Deze partnershipprojecten lopen verder in 2011. Vlaams-Brabant is de meest filegevoelige regio in Vlaanderen

C. Mobiliteit en ontsluitingsproblematiek: sleutelproblemen Onze streek en haar wegen dreigen in de toekomst steeds verder dicht te slibben met alle economische gevolgen vandien. Investeerders keren onze regio immers de rug toe en bestaande bedrijven lijden grote economische verliezen door te lange wachttijden op onze wegen, terwijl een vlotte aan- en toelevering van goederen hoe langer hoe meer in gevaar komt. Onze Kamer stelde ook in 2010 het mobiliteitsprobleem opnieuw centraal in een aantal belangrijke opvolgingsdossiers: • de bereikbaarheid van Zaventem (spoor, weg, bus) • de ontsluitingsproblematiek van onze regio richting Antwerpen, Kempen en Eindhoven • de verbetering van de as Landen-Zoutleeuw-Linter/Geetbets/Diest • verbetering van de doorgangsfunctie van de Mechelsesteenweg over de as LeuvenMechelen • de voltooiing van de ring rond Aarschot en Tienen • een betere bereikbaarheid van de bedrijvenzones Molenstede en Landen

• de veilige ontsluiting van de zoning Haasrode, Webbekom en Koudijs werden gerealiseerd • opvolging mobiliteitsplannen van de gemeenten • een optimalisering van de E314 (traject Aarschot-Bertem), waarvoor de betreffende minister een haalbaarheidsstudie uitvoert • het brengen van de E40 LeuvenBrussel op 4 baanvakken.

D. Mainport Zaventem, groeipool van Vlaams-Brabant en heel Vlaanderen

Tenslotte wordt ook samen met onze Provincie de verbetering met het openbaar vervoer LeuvenBrussel, Hageland-Brussel en Leuven-Antwerpen bepleit met reeds

In het Vlaams regeerakkoord over Zaventem staat echter dat ’Vlaanderen zal blijven investeren in een vlotte mobiliteit zodat de economische poorten als havens en luchthavens beter worden ontsloten.’ Diabolo en GEN werden specifiek vernoemd als cruciale projecten voor de ontplooiing van Zaventem. Deze zitten wel op spoor naar uitvoering in de komende jaren.

Leuvense vaart nog meer gebruiken

Jaarverslag 2010

Ondanks de vaststelling dat luchthaven Zaventem een met de Vlaamse zeehavens vergelijkbare economische impact heeft, is de al beperkte beleidsaandacht voor de luchthaven in het verleden versplinterd geraakt in een kluwen van Vlaamse en federale dossiers.

Het Startproject van de Vlaamse regering van eind 2004, dat juist een geïntegreerde aanpak nastreeft, stemde ons dan ook hoopvol maar blijft toch wel lang aanslepen met echte resultaten op het terrein, ondanks de vele inspanningen terzake van onze provinciegouverneur en onze deputatie. Dit wordt zeker een aandachtpunt voor de Vlaamse regering in 2011 en 2012.

Objectieven 2011


Belangenbehartiging

027

Betere infrastructuur, dĂŠ basis voor economische groei 1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

De ontwikkeling Kop Kessel-Lo. Spoorwegovergang Haacht Station, morgen voorbij? De nieuwe ontsluiting voor Nijverheidslaan Diest, een mooie realisatie. Ontsluiting Diest Station met Diestse ring, klaar in 2010. De nieuwe Leuvensesteenweg te Diest. Vuntcomplex en omgeving, gepland voor 2012 in Kessel-Lo (E314) Gelukkige gezichten voor de nieuwe ontsluiting bedrijvenzone Webbekom

Jaarverslag 2010

Objectieven 2011


028

Belangenbehartiging

De optimalisering van de ring van Brussel is hierin een sleuteldossier. Onze Kamer zal in dit proces met de Kamer Halle-Vilvoorde en Voka, als Vlaamse Alliantie, een stimulerende rol blijven spelen. Het Vlaams-Brabantse regioproject FLASH van de beide Kamers van

Koophandel, de Provincie en Leuven Research & Development wenst in 2011 de logistieke functie van Zaventem en het Kenniscentrum Leuven verder structureel en promotioneel te bundelen met o.m. een clusterwerking voor onze Vlaams-Brabantse sleutelsectoren.

b Luchthaven Zaventem, onze poort naar het buitenland

7. Samenwerking Voka-Kamer van Koophandel Midden-Vlaanderen Sinds de start in 2005 van de samenwerking tussen de vier Voka Kamers van Koophandel Mechelen, Halle-Vilvoorde, Leuven en Kempen werd een waaier aan activiteiten en projecten gemeenschappelijk uitgewerkt. Een kort overzicht 2010-2011:

1. Gemeenschappelijke projecten • Technologie marketing Dit innovatieproject dat tot 2010 reeds een 3-tal keer liep, heeft tot doel uit te zoeken hoe innovatiebedrijven uit de speerpuntensectoren in Midden-Vlaanderen kunnen ondersteund worden in het succesvol vermarkten van hun innovatie en producten. Technologie IV loopt verder in 2011-2012. • Lerend netwerk Talentmanagement De Kamer Midden-Vlaanderen en Limburg lanceren in 2011 opnieuw drie nieuwe lerende netwerken rond talentmanagement, één voor kmo’s, één voor middelgrote en één voor grotere bedrijven. Bedoeling is tools en ervaringsuitwisselingen aan te reiken voor een beter beheer en optimalisering van het aanwezige talent in bedrijven. Dit nieuw EFRO-project loopt 2 jaar.

• gemeenschappelijke cursus Bedrijfsmilieuzorg voor gevorderden (30 uren) • gemeenschappelijke PPS cursus (15 uren)

3. Internationaal Ondernemen, een gezamenlijke aanpak Met de vier Voka - Kamers van Koophandel Midden-Vlaanderen werd een blauwdruk voor hun samenwerking uitgewerkt op het vlak van internationaal ondernemen, met als doel de dienstverlening en projecten volledig op elkaar af te stemmen en aldus erva-

ringen en menselijk kapitaal te delen via: • Week van het internationaal ondernemen • Exportopleidingen • Prospectiereizen (China in 2010, Indonesië in 2011) • Een project over het internationaal vermarkten van diensten.

4. Kwaliteitszorg Een gezamenlijke procedure i.v.m. ISO-kwaliteitszorg werd ontwikkeld. In 2010 werd trouwens onze ISOcertificatie succesvol vernieuwd.

2. Vorming en opleiding in Midden-Vlaanderen • gemeenschappelijke basiscursus Bedrijfsmilieuzorg voor beginners (30 uren)

Objectieven 2011

Eric Kessels (Voka-KvK Mechelen) en René Leekens klinken op hun samenwerking Kamers Midden-Vlaanderen. Paul Hegge (directeur Voka-Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde) zit nog met de handen in het haar bij zijn voorzitter Jean-Charles Wibo.

Jaarverslag 2010


030

Netwerking, basis van het zakendoen in de regio

Netwerking, basis van het zakendoen in de regio 1. Businessmeetings, the place to be!

Nieuwjaarsevent Leuven, elk jaar hét topevent voor de Leuvense ondernemers

Het is zeker ook een belangrijke rol voor een regionale Kamer om ondernemers en kmo’s uit de streek regelmatig in contact te brengen met elkaar om aldus hun onderling zakendoen en de netwerking te bevorderen. Voordrachten, bedrijfsbezoeken, workshops of infomeetings zijn hiertoe slechts enkele van de vele organisatorische middelen om dit concreet te realiseren op het veld. Een 50-tal Kamerevents in 2010 waren goed voor meer dan 4.700 deelnemers.

Objectieven 2011

De reeks ‘Ken je buren’, waarbij ondernemers op bezoek gaan bij hun collega-bedrijfsleiders, liep in 2010 succesvol verder in alle Kamerregio’s en wordt in 2011 zeker verder gezet. Dat de nieuwjaarsevents en eindejaarsmeetings dé gelegenheid zijn om elkaar het beste te wensen met meer dan 1.500 deelnemers bleek ook weer in 2010. In verschillende regio’s wordt trouwens elk jaar een ondernemer van het jaar in het zonnetje gezet

Jaarverslag 2010

om aldus het positief ondernemersschap in de kijker te zetten. Ook wordt jaarlijks de HR-manager van het jaar gekroond van het gevoerde duurzaam personeelsbeleid (in 2010 Danone te Rotselaar). Tenslotte zijn de vele specifieke events van de kmo-club, de hrmclub, de startersacademie, de PLATO collectieve meetings, de exportdagen, de infomeetings en de vele seminaries.


Netwerking, basis van het zakendoen in de regio

031

2. Plaatselijke afdelingswerking zoemt in op elke regio De Kamer vertoont in haar respectievelijke lokale afdelingen te Diest, Aarschot, Tienen, Leuven, Haacht en Landen, een eigen gezicht en ontwikkelt er specifieke activiteiten onder impuls van de lokale voorzitters met hun afdelingsbestuur. Een kort overzicht van hun vele plaatselijke Kameractiviteiten in 2010:

AARSCHOT (Voorzitter Etienne Theyskens) • Stadsvernieuwingsproject met nieuw mobiliteitsplan • Heraanleg stationsomgeving Aarschot • Bedrijventerreinmanagement Nieuwland, overleg en infomeetings (mobiliteitsscan) • Deelname aan de Mina-raad (Milieu) • Verzending nieuwsbrieven • Ken je buren met bedrijfsbezoeken • Opvolging van handelsactiviteiten en standpunten via HAVA • Deelname Middenstandsraad • Algemene ledenvergadering • Eindejaarshappening 2010 met verkiezing Aarschotse Onderneming van het jaar (Texet Benelux).

Kamer regio Aarschot, eindejaarsevent

DIEST (Voorzitter Laurent Draelants) • Overleg Stadsbestuur rond ruimtelijke ordening en mobiliteit • Nieuwjaarshappening met burgemeester Laurys en gastspreker gouverneur Lodewijk De Witte • Inzet voor uitbreiding en ontsluiting bedrijvenzone Webbekom • Realisatie ontsluiting Webbekom/Koudijsite • Bedrijventerreinmanagement bedrijvenzone Webbekom (mobiliteitsscan) • Project ‘Ken je buren’ met bedrijfbezoeken • Standpunt en overleg rond structuurplan Diest • Brugproject beroepsonderwijsbedrijven • Overleg met de burgmeester en schepenen • Verkiezing onderneming van het jaar (ACE electronics)

TIENEN (Voorzitter Roger Van Geerteruy) • Start afdelingsbestuur Tienen • Economisch congres met de Businessclub

Kamer regio Tienen, nieuwjaarsevent

• Beheer van het MCB Tienen en BC Tienen • ‘Ken je buren’ met bedrijfsbezoeken • Promotie bedrijvenzone Grijpenveld • Inzet vermindering gemeentelijke belastingen op drijfkracht • Ontwikkeling Boschsite als wetenschapszone • Bedrijventerreinmanagement Tiense bedrijvenzones • Beheer Incubatiecentrum Tienen • Eindejaarlunch met rector K.U. Leuven Prof. Mark Waer • Nieuwjaarshappening met het stadsbestuur • Verkiezing onderneming van het jaar (nv Hermans)

Kamer regio Diest, nieuwjaarsevent

Jaarverslag 2010

Objectieven 2011


Netwerking, basis van het zakendoen in de regio

033

HAACHT (Voorzitter Dominique Gilles) • Overlegmeeting met gemeentebestuur • Problematiek bereikbaarheid Haacht • Uitbouw bedrijvenzone Trebos + ontsluiting • Uitbouw bedrijvenzone Wespelaar • Acties tegen bedrijfsbelastingen • Problematiek zonevreemde bedrijven • Ontwikkeling Station Haacht.

LANDEN

Kamer regio Landen, nieuwjaarsevent

(Voorzitter Leo Schepers) • Uitbreiding en ontsluiting bedrijvenzones • Overleg met het schepencollege • Middenstandsacties

• Herinrichting stationsomgeving • Renovatie Alexissite tot kmozone • Nieuwjaarsevent met het stadsbestuur

• Bewegwijzeringsproject bedrijvenzone Roosveld • Acties tegen belastingen op drijfkracht.

3. Bedrijventerreinmanagement in 2010 en 2011

Bedrijventerrein Webbekom

Na de afsluiting van het door de Vlaamse Overheid gesteunde project ‘parkmanagement’ in 2009, heeft de Kamer beslist deze werking rond ‘bedrijventerreinmanagement’ op een aantal bedrijvenzones in onze regio verder te zetten. Doelstelling blijft een duurzaam beheer van bedrijventerreinen via enerzijds het organiseren van overleg tussen de bedrijven onderling en ook met de overheid en anderzijds het opzetten van gezamenlijke acties. De betrokken terreinen zijn deze van Aarschot (Nieuwland IZ en AZ), Haasrode (Researchpark en AZ) en Tienen (Soldatenplein IZ en AZ, Leeuwerik AZ, Leuvenselaan IZ en Grijpenveld IZ), waaraan in 2010 ook Webbekom in Diest is toegevoegd. In elk van de zones is een stuurgroep actief. Dit is het ontmoetings-

Jaarverslag 2010

platform voor de bedrijven die zich willen engageren in een duurzaam beheer van de bedrijvenzone en tegelijk ook een contactpunt met de overheid en andere stakeholders (Interleuven, POM, openbaar vervoer, ...). Ze komen twee à drie keer per jaar samen en bespreken de voortgang van de lopende projecten of brengen nieuwe thema’s aan die de aandacht verdienen.

Diverse Kameracties en initiatieven op bedrijvenzones In 2010 werd voortgebouwd op een aantal al eerder ingezette initiatieven en acties. De bestaande bewakingscollectieven in Haasrode, Tienen en Aarschot werden verder gezet en ge-

Objectieven 2011


Netwerking, basis van het zakendoen in de regio

035

optimaliseerd. In Haasrode werd de realisatie van de uniforme bewegwijzering afgerond met de plaatsing van de overzichtsborden op de Meerdalboslaan. Die uniforme bewegwijzering was al eerder gerealiseerd in Aarschot (Nieuwland), Landen (Roosberg en Roosveld) en Diest (Webbekom). Ook op Grijpenveld in Tienen werd een dergelijk systeem ingevoerd. Enkel op Soldatenplein en Leeuwerik in Tienen is voorlopig nog geen bewegwijzering volgens het havennummeringsprincipe opgezet. In 2010 werd voor de bedrijvenzones in Aarschot, Tienen en Diest een mobiliteitsscan opgestart in samenwerking met het provinciaal Mobiliteitspunt en met de steun van de provincie Vlaams-Brabant. Het is de bedoeling dat uit deze analyse van het woon-werkverkeer per bedrijvenzone een aantal actiepunten kunnen gedistilleerd worden voor het realiseren van een modal shift naar meer openbaar vervoer, fiets of carpoolen. Deze actie loopt tot eind 2011.

Bewegwijzering Webbekom

Uniforme bewegwijzering voor Nieuwland in Aarschot, samen met het stadsbestuur

Belangrijk in bedrijventerreinmanagement is de open communicatie tussen de bedrijven en de andere stakeholders: terreinbeheerder, overheden, .... Daardoor kunnen bepaalde problemen of pijnpunten in overleg aangepakt worden. Zo werd bijvoorbeeld op een aantal terreinen de problematiek van de strooirondes aangekaart, verkeersproblemen (snelheid), wegeninfrastructuurwerken, uitbreidingsplannen, groenonderhoud en dergelijke meer.

bepaalde dossiers of over nieuwe ontwikkelingen (bvb wegenwerken).

Ook aandacht voor optimaler gebruik van bedrijfsgronden behoort tot het domein van bedrijventerreinmanagement: een betere benutting van de bestaande percelen voorkomt het voortijdig aansnijden van open ruimten voor nieuwe bedrijven. In samenwerking met POM Vlaams-Brabant en Interleuven blijven we deze dossiers opvolgen.

Wat in 2011?

Ter ondersteuning van deze open communicatie werd per bedrijvenzone een elektronische nieuwsflash gecreëerd. Via deze weg kunnen de bedrijven snel geïnformeerd worden over de voortgang van

Jaarverslag 2010

Het is inmiddels duidelijk geworden dat de coördinerende functie die de Kamer vervult binnen het bedrijventerreinmanagement aan een duidelijke behoefte bij zowel bedrijven als overheid tegemoetkomt. Een continuering van deze dienstverlening in 2011 en later staat niet ter discussie.

Voor 2011 wordt het overleg in de stuurgroepen per bedrijvenzone (Haasrode, Aarschot, Tienen, Diest) voortgezet à rato van 2 à 3 meetings per jaar en per zone. Ook voor Rotselaar (Wingepark) zal een stuurgroep opgestart worden in het voorjaar. De stuurgroepen bepalen zelf de aandachtspunten waarop gefocust wordt. In 2011 wordt de mobiliteitsscan voor de bedrijvenzones in Aarschot, Tienen en Diest afgewerkt en worden voor elke zone actieplannen geformuleerd, die daarna ook onmiddellijk kunnen aangepakt worden.

Objectieven 2011


036

Netwerking, basis van het zakendoen in de regio

Een nieuw milieuproject “Bedrijventerreinmanagement” 2011 betekent ook het startjaar voor een nieuw en groot project van de Kamer dat loopt tot 2014 en uit drie onderdelen bestaat. Het project is mogelijk gemaakt door de steun van het Vlaamse Agentschap Ondernemen binnen de projectoproep ’Bedrijventerreinmanagement’, waarop onze Kamer dus met succes heeft ingeschreven. De betrokken bedrijventerreinen bevinden zich in Aarschot, Diest, Haasrode en Tienen. Een eerste deelproject betreft ‘Green IT’. Veel bedrijven beschikken over een centrale serverunit (servers en opslageenheden) die de clients verspreid over het bedrijf aanstuurt. Jammer genoeg hebben velen geen flauw idee over het energieverbruik dat dit bedrijfsonderdeel met zich meebrengt, zowel door de toestellen zelf als door de noodzakelijke koeling in het serverlokaal. Het project bestaat erin om vooreerst de bedrijven via informatiesessies bewust te maken van deze problematiek en van het besparingspotentieel. In een tweede fase kunnen bedrijven een mini-audit laten uitvoeren, waarvan de resultaten individueel zullen besproken worden en waaruit potentiële verbeteringen worden afgeleid. Bedrijven kunnen op basis daarvan verbeterplannen opstellen en indien ze geïnteresseerd zijn zelfs een intensieve detailmonitoring over langere periode laten uitvoeren. Het tweede deelproject speelt in op de onstuitbare trend naar meer

Kinderopvang in Haasrode

elektrische voertuigen in het verkeer. Via een haalbaarheids- en opportuniteitsstudie zal voor de vier bedrijventerreinen onderzocht worden wat het draagvlak bij de bedrijven is en welke de concrete mogelijkheden per zone zijn voor het installeren van gemeenschappelijke oplaadstations voor elektrische voertuigen. Ook de ontwikkelingen van de zgn. smart grids wordt daarbij betrokken. Een derde projectonderdeel tenslotte betreft de mobiliteit en duurzaam woon-werkverkeer. Op drie van de vier zones (niet in Haasrode) wordt momenteel de eerder genoemde mobiliteitsscan uitgevoerd met de medewerking van het Mobiliteitspunt van de provincie Vlaams-Brabant. De uiteindelijke resultaten daarvan moeten uitmonden in actiepunten per bedrijvenzone om de mobiliteit te diversifiëren naar openbaar vervoer,

fiets of carpoolen. Deze actiepunten vormen dan het startpunt voor dit derde projectonderdeel. Per zone zullen één of twee actiepunten tot realisatie gebracht worden, in samenwerking met diverse partners (De Lijn, Fietspunt, ...). Voor Haasrode echter wordt een specifieke en uitgebreide scan uitgevoerd, die de mogelijkheden zal onderzoeken van modal shift in het woon-werkverkeer naar aanleiding van de geplande opening van een NMBS-station in de buurt van de bedrijvenzone. Dit onderdeel wordt uitgevoerd door onze projectpartner Interleuven. Via ons maandblad maar ook via diverse andere kanalen (nieuwsbrief, website) zullen we u in de loop van het jaar op de hoogte houden van de vorderingen in dit drieledige project.

Bedrijventerreinmanagement Het project “BTW 2011-214’ wordt in het kader van de projectoproep ‘bedrijventerreinmanagement’ ondersteund door de Vlaamse Regering, Agentschap Ondernemen. Voor meer informatie over dit project: Jacques Germonprez Manager bedrijvennetwerken 016 22 26 89 of jacques.germonprez@kvkleuven.voka.be

Objectieven 2011

Jaarverslag 2010


Diensten en projecten

038

Diensten en projecten, voor ondernemers en starters 1. Starters en Ondernemingsloket

Roel Golvers, drijvende kracht achter onze starterswerking.

A. Starterwerking wordt Leuvense Startersacademie Deze belangrijke pijler van onze Kamerwerking wordt het in 2011 verder gestroomlijnd onder de noemer ‘Leuvense Startersacademie’ zodat ondernemers gedurende een aantal jaren een heel traject van A tot Z op begeleiding vanuit de Voka-Kamer van Koophandel een beroep kunnen doen. De vraag naar informatie van de prestarter, opgevangen via de Starterdesk waarbij basisinformatie en advies op maat voor elke kandidaat-ondernemer wordt gegeven, wordt hierdoor weer opgenomen. De reden hiervoor is dat we merken dat door het overaanbod aan informatie via internet geïnteresseerden hun weg niet meer vinden of, erger nog, zelfs geen antwoord vinden op hun specifieke vragen. De tweede fase betreft de inschrijving als zelfstandige ondernemer in de Kruispuntbank voor Onder-

Objectieven 2011

nemingen, de btw-activatie en inschrijving sociaal verzekeringsfonds. Eén adres, één loket, één dossier. De modulaire informatiesessies voor jonge ondernemers, die al jaren een groot succes ken-

Een groep starters wordt in twee jaar klaargestoomd.

Jaarverslag 2010

nen en die eens in het voor- en eens in het najaar doorgaan, wordt wat meer toegespitst naar die ondernemers die recent zijn geactiveerd maar die dan pas met een aantal concrete vragen en problemen geconfronteerd worden inzake btw en fiscaliteit, inzake financiering en verzekeringen. Naar goede gewoonte, en na positieve evaluatie van de deelnemers, worden deze modulaire informatiesessies in samenwerking met ING en Deloitte dan ook verder gezet. En tenslotte hebben we ons Europees monitoring-project waarbij een doorgedreven begeleiding op maat mogelijk is voor jonge ondernemingen en dit gedurende twee kalenderjaren. De ervaringen, alsook een aantal deelnemers uit het eerste project, worden meegenomen naar de verlenging hiervan waardoor een dertigtal onderne-


Diensten en projecten

mers een beroep kunnen doen op deze begeleiding. Deze starterswerking wordt voortaan ook intens gelinkt aan de diverse regio’s binnen ons arrondissement. We zullen dit jaar dit aanbod specifiek naar de Leuvense starters en jonge ondernemers focussen en dit in samenwerking met de Stad Leuven en het Leuvens bedrijvencentrum. En tenslotte hebben we reeds voor de zesde keer op rij de starterweek, voorzien eind november/ begin december, waarbij geduren-

de een volle week in diverse Kamers gefocust wordt op de jonge ondernemer, de toekomst van ons kmo-land. Bij dit alles zet de Leuvense Voka - Kamer van Koophandel volop in.

B. Ondernemingsloket Het ondernemingsloket voelt allicht als eerste aan hoe het met onze economie zit. Eén conclusie is alvast dat vele en vooral kleine ondernemingen het in 2010 erg moeilijk gehad hebben. Er waren dan ook veel stopzettingen te no-

039

teren. De groei van nieuwe ondernemingen is zoals de voorafgaande jaren wat gestremd. Hopelijk mag 2011 een kentering kennen. Intussen groeien de bevoegdheden van deze loketten gestadig. Opvallend is tevens dat er van de omzetting van de hele Europese Dienstenrichtlijn op het veld nog niet veel te merken valt. Brengt 2011 hier enige verandering in? De weg naar het Ondernemingsloket is alvast gekend, de kinderziektes lijken voorbij, de vraag rest nog enkel hoe dit alles ook rendabel te maken en te houden.

2. Gespecialiseerde ondernemersdiensten In het verleden heeft de Kamer een aantal specifieke verzelfstandigde kmo-diensten opgericht die zich naar welbepaalde activiteiten in het bedrijfsbeheer richten. In totaal bereiken deze kwaliteitsdiensten rechtstreeks ca. 6.000 bedrijven uit de streek. Twee diensten werden terzake volledig verzelfstandigd, namelijk ons sociaal secretariaat (Algemeen Sociaal Secretariaat vzw) en onze externe dienst voor preventie en medisch toezicht (Premed vzw). Het ASS ging in 2005 op in de Groep Randstad en gaat aldus vanaf 2007 als Randstad Sociaal Secretariaat verder door het leven. Twee diensten zijn vandaag nog ingebed in de Kamerstructuur zelf, namelijk Contro Leuven en onze Milieudienst.

A. Contro Leuven In 2010 kreeg Contro Leuven 645 aanvragen voor medische controles, een daling van 33 controles ten opzichte van het jaar voordien. Enerzijds kan gesteld worden dat de economische crisis nog steeds haar invloed heeft op de daling, anderzijds wijst deze lichte daling ook op het positieve effect van het retentiebeleid dat bedrijven al een aantal jaren toepassen. In 2010 werd opnieuw aan kwaliteitsverbetering gewerkt. Het korps van controle-artsen werd nogmaals uitgebreid. Aanvragen kwamen in 2010 steeds vaker per e-mail binnen. Indien er nog faxen binnen kwamen, werden de aanvragers aangespoord om dit een volgende keer per e-mail te doen. Dit vergemakkelijkt enerzijds de administratieve verwerking, en aldus de snelheid van de dienstverlening. Anderzijds is het veel

gebruiksvriendelijker voor de klant. Dankzij het steeds beter gekende e-mailadres medische.controle@kvkleuven.voka.be kan een constante opvolging verzekerd worden door verschillende medewerkers die de dienst Contro Leuven uitmaken.

B. Milieudienst In 2010 werden 14 milieuvergunningen en meldingsdossiers behandeld en met goed gevolg afgewerkt en aan vele andere bedrijven eerstelijnsadvies gegeven. Onze dienst ADR-veiligheidsadviseur volgde voor 8 bedrijven de dossiers op. In 14 bedrijven werden bedrijfsleiders en milieucoördinatoren ondersteund in het kader van ons Milieuabonnement. Voor 8 bedrijven werd door de Kamer als externe milieucoördinator opgetreden.

Contro − Leuven Uw Medische Controledienst op afwezig personeel • snel • efficie ¨ nt • per prestatie Medische controledienst van Uw Kamer van Koophandel medische.controle@kvkleuven.voka.be Tel.: 016 22 26 89 Fax: 016 89 19 89

Jaarverslag 2010

Objectieven 2011


040

Diensten en projecten

3. Dienst Ruimtelijke Ordening

Henkelsite in Herent

De bijzonder mooi gerestaureerde ’s Hertogenmolens in Aarschot

Langs de gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening werden in 2010 in verschillende gemeenten belangrijke bouwdossiers en procedures voor ruimtelijke uitvoeringsplannen opgevolgd. Deze werking loopt verder in 2011. In 2010 werden de Gecoro-leden in de verschillende gemeentelijke Gecoro’s ondersteund door onze dienst Ruimtelijke Ordening. Zo

kunnen zij ondermeer gratis deelnemen aan de opleidingen rond Ruimtelijke Ordening. Meer daarover leest u bij ‘vorming’. Bij de provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen en de procedure voor de afbakening van de kleinstedelijke gebieden werden de bedrijfsstandpunten krachtig verdedigd bij de provincie. In 2010 werd de procedure voor de vaststelling

van de stedelijke gebieden rond Aarschot, Diest en Tienen en het regionaal stedelijk gebied Leuven opgevolgd. In het kader van het Steunpunt ‘Zonevreemde bedrijven’ werd aan bedrijven ondersteuning gegeven in het kader van dossiers van het planologisch attest. Zo werden enkele bedrijven bijgestaan in hun moeilijke zoektocht naar alternatieven.

4. Informatiediensten A. Regionale vraag & aanbod Aan alle kmo-bedrijfsleiders en handelaars uit het arrondissement Leuven wordt de mogelijkheid gegeven zakenvoorstellen mede te delen aan hun collega’s uit de streek via ons ondernemersmagazine. Met de bemiddeling van de plaatselijke immobiliënkantoren houdt de Kamer daarnaast een bestand bij van alle beschikbare bedrijfsgebouwen en -gronden in het arr. Leuven. Dit bestand wordt veelvuldig geconsulteerd door nieuwe investeerders en bedrijven die een herlokalisatie willen. Een specifieke rubriek is voorzien in ons magazine.

Objectieven 2011

B. Faillissementsbestand Een faillissementenbestand wordt maandelijks bijgehouden en gepubliceerd in ons magazine Ondernemers. Jaarlijks geeft de Kamer daarnaast een analyse uit van de faillissementsontwikkelingen in de regio. In 2010 waren 253 faillissementen of een daling met 5% in tegenstelling tot de nationale stijging met 5%.

C. Bedrijfsdatabank Onze Kamer beheert een geïnformatiseerde bedrijfsdatabank waarin reeds meer dan 7.000 vennootschappen uit de streek opgenomen zijn. Deze databank is dé basis om bedrijven bij te staan in hun vele vragen naar bedrijfsgegevens,

Jaarverslag 2010

producten en diensten in de regio en aldus het zakendoen in de regio te bevorderen. In 2011 wordt er verder gewerkt aan een gestroomlijnde Vlaamse Voka - databank via CRM.

D. Belgische Kamer van Koophandel De Belgische Kamers van Koophandel profileren zich via hun Federatie verder als economische partner voor de Belgische overheid. Het samenwerkingsakkoord met het Ministerie van Economische Zaken was hier de concrete resultante van. Er is hier o.m. gewerkt aan de verbetering en informatisering van dienstverlening inzake certificaten


042

Diensten en projecten

van oorsprong. Nv Digichambers werd opgericht waardoor in 2009 de eerste digitale oorsprongattesten konden afgeleverd worden. Voor onze Kamer liggen deze reeds op 20% van onze afgeleverde attesten. Een vernieuwde samenwerking met de Federatie werd ingezet met interne vervolmakingsprogramma’s, een project maatschappelijk ondernemen en ondersteuningsacties rond oorsprongsattesten en ATA. De Kamer levert tevens via haar Belgische Federatie veiligheidscertificaten (3e catergorie) af aan bedrijven voor het internetverkeer. In 2010 werden er 87 certificaten afgeleverd.

De partnershipovereenkomst tussen de Belgische Kamer van Koophandel en de FOD Economie werd vernieuwd.

Tenslotte zijn er nog enkele nieuwe via de Federatie aangeboden ondersteunende diensten zoals

haar Communicatie Center, een intranet tussen de Belgische Kamers.

5. Projecten onderwijs A. Mini-Ondernemingen, een nieuw record Binnen de mini-ondernemingen kiezen of maken leerlingen van de derde graad zelf hun product of dienst en beheren ze hun bedrijfje volgens de regels van de kunst. Ze voeren een boekhouding, doen marktonderzoek, organiseren verkoopmomenten, houden aandeelhoudersvergaderingen enz. De nadruk ligt op het doen: eerst denken en dan effectief doen. En zoals het een echte ondernemer betaamt, zitten ook onze mini’s niet stil! Tijdens de ’Shop Je

Objectieven 2011

Slim seminariedag’ bij Syntra Leuven werden ze intensief getraind op hun jaar vol ondernemerschap aan de hand van interactieve workshops zoals bijvoorbeeld ’Verkooptechnieken’. Tijdens de Collectieve Opstartvergaderingen konden de bedrijfjes zich een eerste keer presenteren aan het grote publiek. Daarnaast stonden o.a. nog tal van nationale én internationale verkoopsmomenten, de wedstrijd ’Best Ondernemende Klas’ en de jaarlijkse ’Vlajo EnterPrize Awards’ op het programma. In 2011 willen we in de eerste plaats blijven we waken over de kwaliteit van onze ondernemingen. Dit doen we door te steunen op een netwerk van lokale raadgevers en door het organiseren van ervaringsuitwisselingen tussen verschillende mini’s. Ook de organisatie van diverse events zal gegarandeerd blijven. Naast ons uiterst belangrijk netwerk van leerkrachten, kunnen wij tevens een beroep doen op onze 35 Leuvense peterbedrijven die samen met de

Jaarverslag 2010

Provincie Vlaams-Brabant dit project ondersteunen. Tijdens het lopende schooljaar zijn er een recordaantal van 70 mini-ondernemingen actief in de regio!

B. Studentenbedrijf.BE Het Studentenbedrijf.BE, geeft een antwoord op de omzendbrief voor het behalen van het getuigschrift bedrijfsbeheer. Studentenbedrijf .BE is een doe-programma waarbij leerlingen van de derde graad en/ of specialisatierichtingen, in kleine teams met een zaakvoerder, arbeider en bediende, een onderneming vormen volgens het model van een eenmanszaak. De leerlingen stellen een ondernemingsplan op en gaan dit uitvoeren. Ze commercialiseren een product of dienst, registreren volgens de wettelijke bepalingen, marktonderzoek, produceren, verkopen enz. Aan de hand van de begeleidende checklist verwerven ze stap voor de stap de nodige competenties voor het uitreiken van het getuigschrift bedrijfsbeheer.


Diensten en projecten

Tijdens het lopende schooljaar zijn er 55 studentenbedrijven actief in de regio.

C. Jieha! Voor de tweede graad secundair werd het project Jieha! (Jong Initiatief voor Eerlijke Handel) ontwikkeld. Jieha! loopt in samenwerking met Colruyt en FTO (Fair Trade Organisation) en heeft als doel jongeren ethisch verantwoord te leren ondernemen. Kennismaken met ondernemerschap en ondertussen het goede doel steunen. Kan het nog mooier? Jieha! is ei-

genlijk de opstap naar het project mini-ondernemingen. De studenten gaan een lening aan bij Vlajo om voldoende startkapitaal te genereren, verdelen de taken, stellen een businessplan op en organiseren verkoopsmomenten. Om de ICT-component ook in dit project te betrekken, kunnen de leerlingen hun producten alleen maar via een online webwinkel bestellen. De bestelde pakketten worden geleverd in de dichtstbijzijnde Colruyt winkel. Tijdens het lopende schooljaar zijn er 15 Jieha’s actief in de regio.

045

D. Blik Het onderwijs blijft vragende partij voor praktijkgerichte projecten. In het kader hiervan werd voor de eerste graad secundair het project BLIK (Beroep Loopbaan en Ik) ontworpen. Dit initiatief ondersteunt jongeren in hun studiekeuzeproces. Aan de hand van leuke doeopdrachten, spraakmakende stellingen en leerrijke tips krijgen de leerlingen een beter inzicht in het aanbod van studie- en beroepskeuzes. Tijdens het lopende schooljaar zijn er 15 Blik-projecten actief in de regio.

6. Projecten arbeidsmarkt A. Werkgelegenheidsagenschap, handelsreiziger in tewerkstellingsmaatregelen Het voorbije jaar speelde het Werkgelegenheidsagentschap (WGA) in op de nieuwe en de gewijzigde tewerkstellingsmaatregelen vanwege de Vlaamse en de Federale regering. Via infomeetings maar ook via talrijke individuele contacten informeerde het WGA de bedrijven over de toepasbaarheid van alle mogelijke bestaande tewerkstellingsmaatregelen. Begin 2010

werd de nadruk gelegd op het overzicht van de actuele steunmaatregelen inzake tewerkstelling en subsidies via verscheidene infosessies. Het Werkgelegenheidsagentschap speelde evenzeer een rol als arbeidsmarktbarometer. Tijdens de maanden september - oktober 2010 werd een grootschalige tewerkstellingsenquête georganiseerd waarin voornamelijk gepeild werd naar de tewerkstellingsvooruitzichten voor 2010 in het kader van de economische situatie. Er werd voorna-

De HR-prijs 2010 voor duurzaam personeelsbeleid ging naar Danone uit Rotselaar.

melijk gepeild naar de invloed van de crisis op de Vlaams-Brabantse bedrijven. Zo bleek dat 57% van de ondervraagde bedrijven een status quo van de personeelsevolutie in 2011 verwacht, 37% verwacht een stijging van het personeelsaantal en 6% denkt dat er personeel moet afvloeien. De bekendmaking van de resultaten van deze enquête kon rekenen op een ruimschootse persbelangstelling. In 2011 wil het Werkgelegenheidsagentschap Vlaams-Brabant een gids blijven voor de bedrijven bij

Gedeputeerde Olbrechts geeft toelichtingen rond de werking WGA 2010.

Jaarverslag 2010

Objectieven 2011


Diensten en projecten

046

Gastspreker Prof. Waer, rector K.U. Leuven, op de slotzitting WGA 2010.

hun personeelsbeheer in navolging van de crisisperiode 20092010. Daarbij houdt het WGA de doelstelling voor ogen om de bestaande tewerkstellings(bevorderende) maatregelen en doorgevoerde wijzigingen dichter bij de bedrijven te brengen en zo een brugfunctie naar meer jobs verder uit te spelen. Via deelname aan vergaderingen van de Lokale Werkgelegenheidsfora, de Permanente tewerkstellingscel, de SERR, de Permanente Werkgroep Kansengroepen e.a. kan het Provinciaal Werkgelegenheidsagentschap ook de brug slaan tussen werkgevers en de overheid, de werknemersorganisaties, onderwijs en het hele middenveldin Vlaams-Brabant. Meer info www.wga.be

Succesvolle jobbeurs Bosch Tienen

rende dit traject op geregelde basis samen om informatie te vergaren en ideeën uit te wisselen over talentmanagement. Omwille van andere noden werd er in 2 verschillende groepen rond diverse thema’s gewerkt: de kmo’s enerzijds en de grote bedrijven anderzijds. De professionele begeleiding die werd aangereikt, had als doel de bedrijven te helpen hun bedrijfsstrategie betreffende talentmanagement uit te tekenen. Het project liep op z’n einde in februari 2011 met het slotevent: “Talentmanagement: kent u alle talenten van uw medewerkers?”.

B. Lerend Netwerk Talentmanagement in 2010-2011 De Voka - Kamers van Koophandel Vlaams-Brabant lanceerden in september 2009 een nieuw Lerend Netwerk Talentmanagement, met de steun van EFRO. In 2010 vonden de meeste sessies van dit Lerend Netwerk plaats. De deelnemende bedrijven kwamen gedu-

Objectieven 2011

Lerend netwerk Talentmanagement voor kmo’s.

Jaarverslag 2010

Dit congres had plaats op 15 februari 2011 in de Faculty Club te Leuven. Professor Luc Sels (K.U. Leuven) gaf hier een boeiende uiteenzetting over het identificeren, benutten, ontwikkelen én behouden van talenten binnen een onderneming. Ook de voorstelling van de afsluitende white paper ‘Over competenties en talenten’ kon op veel belangstelling rekenen. Het is voorzien dat ons project Talentmanagement verder loopt tot 2012 met 3 doelgroepen kleine, middelgrote en grote ondernemingen.


Diensten en projecten

C. Jobkanaal als vaste waarde in het HR-beleid Jobkanaal informeerde en sensibiliseerde het voorbije jaar vanuit de Voka - Kamer van Koophandel arr. Leuven een 250-tal werkgevers over diversiteit, tewerkstellingsmaatregelen voor aanwervingen van personen met een handicap, 50+-ers & allochtonen en allerhande tewerkstellingsaspecten. Jobkanaal ging hiervoor ter plaatse of had telefonisch contact met deze bedrijven. Meer dan 100 werkgevers gaven Jobkanaal het vertrouwen voor het verspreiden van vacatures voor meer dan 450 jobs. Deze vacatures werden verspreid naar een ruim uitgebouwd netwerk van een veertigtal bemiddelingsorganisaties. In totaal werden in 2010 een 100-tal bekwame werknemers gematcht aan de juiste bedrijven. Zo ging bij de K.U. Leuven een credential evaluator, een administratief medewerker en technisch medewerker aan de slag. Bij AB Inbev startten 2 productiearbeiders, bij Van Wezel Autoparts 3

magazijniers. Bij Isis konden 14 mensen starten als huishoudhulp, medewerker seniorenassistentie of thuiszorg. Esaturnus vond een marketing en Sales specialist. Museum M wierf een polyvalent technisch medewerker en een administratief medewerker aan en bij Harol consyst kwamen er 4 productiearbeiders bij. Net als bij 20% van alle jobkanaalvacatures kon bij elk van deze bedrijven de vacature ingevuld worden door een 50plusser, een allochtoon of iemand met een arbeidshandicap. Jobkanaal blijft een gevestigde waarde in het personeelsbeleid van bedrijven. Via welk ander kanaal kan immers een werkgever zijn vacature gratis verspreiden waarvoor kandidaten gescreend worden, eveneens kosteloos. Jobkanaal geeft werkgevers ook de kans om via jobmatchingsdagen en bedrijfsbezoeken zichzelf en hun bedrijfscultuur bekend te maken bij de bemiddelingsorganisaties die werkzoekenden uit kansengroepen naar werk toeleiden. Dit jaar organiseerde Jobkanaal 3

Jobkanaal event

049

Jobkanaal informeert en adviseert.

van dergelijke jobmatchingsactiviteiten en drie bedrijfsbezoeken.

Jobkanaal in 2011-2012 Jobkanaal zal in 2011 inspanningen blijven leveren om werkgevers te overtuigen van het belang en de voordelen van diversiteit. Werkgevers zullen verder worden ingelicht over o.a. tewerkstellingsmaatregelen, arbeidsmarktbeleid en interessante personeelsbeleidissues. Ook via het regelmatig opzetten van events zoals bedrijfsbezoeken en jobmatchingsactiviteiten wil Jobkanaal bedrijven en arbeidsbemiddelaars dichter bij elkaar brengen en bijgevolg haar effecten op de arbeidsmarkt verhogen. Jobkanaal wil een kwalitatieve meerwaarde betekenen voor bedrijf en kandidaat. Daarom zal Jobkanaal aan werkgevers opnieuw een ruim kader van informatie bieden en fungeren als ĂŠĂŠn aanspreekpunt voor selectie, aanwerving, personeelsbeleid en diversiteit. Het intense overleg met VDAB en de andere netwerkpartners wordt verder gezet om tot een optimaal synergetisch samenwerkingsverband te komen. Verder info: www.jobkanaal.be

Jaarverslag 2010

Objectieven 2011


050

Diensten en projecten

7. Milieuprojecten en afvalpreventie Provinciaal infopunt voor de kmo Voka - Kamers van Koophandel Vlaams-Brabant werken al sinds 1996 in opdracht en met de financiële steun van de provincie Vlaams-Brabant rond bedrijfsmilieuzorg. Dit project is opgenomen in het provinciaal Milieubeleidsplan. miK, het Milieu-infopunt voor de kmo, heeft als doel kmo’s te ondersteunen in hun milieubeleid. Dit gebeurt door het geven van gratis eerstelijnsadvies en de organisatie van infosessies en bedrijfsbezoeken. In 2010 werden volgende activiteiten georganiseerd: • 2 maart: infosessie “Vervalt uw milieuvergunning?” te Vilvoorde • 4 maart: infosessie “Vervalt uw milieuvergunning?” te Leuven • 10 maart: zitdag ivm milieuvergunning te Vilvoorde • 17 maart: zitdag ivm milieuvergunning te Leuven • 1 april: infosessie relighting bij Dymka • 12 oktober: Bezoek lichtpaviljoen ETAP • 7 december: bezoek aan Kim’s Chocolates

Informatieverspreiding gebeurt via de halfjaarlijkse nieuwsbrief miKado en via de website. Op de website www.mikkmo.be kunnen kmo’s terecht met al hun milieuproblemen. miK wil de VlaamsBrabantse kmo’s ook wegwijs maken in de afvalmarkt. Vaak hebben kmo’s problemen met afval. Daarom heeft miK een handig overzicht gemaakt van de verschillende afvalinzamelmogelijkheden in Vlaams-Brabant. Men krijgt een overzicht van de diensten die gemeenten aanbieden (bijvoorbeeld containerpark, ophalingen) en de diensten die privé-afvalinzamelaars aanbieden. Daarenboven kunnen bedrijfsleiders deze gegevens raadplegen voor 14 verschillende afvalfracties. In 2010 werd de KGA-ophalingen verder gezet (dit reeds voor het 6de jaar op rij). De ophaling is bedoeld voor àlle Vlaams-Brabantste (k)kmo’s. De eerste KGA-ophaling werd georganiseerd in maart, een tweede ophaling in november. Er werd een overeenkomst afgesloten met Remondis om de ophaling te organiseren. Een 70-tal bedrijven namen deel aan de KGAophaling.

miK bezoekt Kim’s Chocolates te Tienen

Om de miK-werking nog beter af te stemmen op de noden van de kmo, werd in 2010 een bevraging gedaan bij kmo’s (1-20 werknemers) om een beter zicht te krijgen op hun noden op vlak van milieu. De bevraging werd uitgevoerd door onderzoeksbureau M.A.S. in januari-februari 2010. De resultaten werden op 28/10/2010 gepresenteerd aan de voornaamste actoren in het veld. Uit de studie blijkt dat 63% van de kmo’s afval nog steeds het belangrijkste knelpunt vinden. Tevens gaven liefst drie kwart van de ondernemingen uit de enquête aan dat zij wakker liggen van het milieu-aspect ‘energie’. Ook rond communicatie werden enkele nuttige resultaten opgetekend. miK zal in 2011 zijn werking bijsturen aan de hand van de bekomen resultaten.

miK op de lamp miK werkt sinds 2008 rond energiezuinige verlichting. Met de actie ‘miK op de lamp’ probeert miK kmo’s aan te zetten om zuinige verlichting aan te schaffen. Er bestaan verschillende alternatieven voor gloeilampen en andere verlichting maar ze zijn vaak niet gekend bij de kmo’s.

miK, een samenwerkingsverband met de provincie Vlaams-Brabant.

Objectieven 2011

Jaarverslag 2010


Diensten en projecten

051

Ook in 2010 werd de actie ‘miK op de lamp’ verdergezet. Kmo’s en handelaars kregen een verlichtingsscan voor een gunstig tarief aangeboden. Wanneer de handelaar ook daadwerkelijk investeerde in energiezuinige verlichting, betaalde miK het bedrag van de scan terug. Onder nuttige investering bedoelen we de aankoop van die lampen die op minder dan 3 jaar zichzelf terugverdienen. Er namen ongeveer 30 bedrijven deel aan de actie ‘miK op de lamp’. Zij lieten een verlichtingsscan uitvoeren. Ook in 2011 loopt de actie ‘miK op de lamp’ verder en kunnen kmo’s een verlichtingsscan laten uitvoeren en een beroep doen op miK voor de terugbetaling van de scan. Actuele milieuseminaries hebben veel belangstelling bij onze bedrijven.

Jaarverslag 2010

Objectieven 2011


Internationale Handel

052

Internationale handel, met nieuwe impulsen 1. Exportondersteuning Aflevering exportdocumenten Onze exporterende en importerende bedrijven kunnen gebruik maken van een eerstelijnsopvang binnen hun Kamer en de aflevering van hun oorsprongscertificaten. De uitgifte van oorsprongscertificaten (CVO) is een publiekrechterlijke opdracht en gebeurt onder de controle van het Ministerie van Economische Zaken. Daarnaast doet de Kamer ook de aflevering van de ATA-carnets (Admission

temporaire/Temporary admission) die men nodig heeft bij een tijdelijke uitvoer van goederen met vrijstelling van douanerechten. In 2010 werden er 6554 oorsprongsattesten afgeleverd tegenover 5.322 in 2009 (+1232). In 2010 werden er 230 ATA-boekjes afgeleverd tegenover 191 in 2009 (+39).

antenne van het Flanders Investment and Trade (FIT) en bijgevolg belast is met de organisatie van de lokale zitdagen van Vlaamse economische vertegenwoordigers in het buitenland. Op die manier hadden ondernemers de mogelijkheid om op informele wijze deze handelsattachés te ontmoeten voor informatie en exportadvies.

FIT In dit kader vermelden wij ook dat onze Kamer optreedt als lokale

2. Dienst Internationaal Ondernemen De dienst Internationaal Ondernemen van onze Voka - Kamer van Koophandel arr.Leuven zet zich in voor de ondersteuning van ondernemingen bij hun buitenlandse activiteiten. Dit doet het door een uitgewerkt dienstenpakket en individuele begeleiding aan te bieden. In 2010 werd onze dienst In-

Objectieven 2011

ternationaal Ondernemen mede door de intensifiëring van de samenwerking tussen de Kamers van Koophandel Midden-Vlaanderen (Leuven - Mechelen - Kempen - Halle-Vilvoorde) verder uitgebouwd. Op die manier konden leden van de respectievelijke Kamers van een uitgebreidere dienst-

Jaarverslag 2010

verlening genieten bij het internationaal zakendoen. Voor 2011 staat een begeleidingsproject over het internationaal vermarkten van diensten op het programma en een project zakendoen met Indonesie¨.


Internationale Handel

053

3. China Intensive project

Eind 2009 zijn de Voka-Kamers van Koophandel Vlaams-Brabant gestart met een begeleidingstraject voor kmo’s die wensen handel te drijven in of met China. Dit kan gaan van import en sourcing tot export. China is een van de grootste en meest uitdagende economieën van de wereld. Het heeft een enorm potentieel maar vanzelfsprekend zijn er ook veel moeilijkheden voor Vlaamse kmo’s die de markt willen betreden. Dit project wil de Vlaams-Brabantse ondernemer ondersteunen om de stap naar China te zetten of wil hem ondersteunen in de verdere ontwikkeling van zijn business in China.

Het project informeerde de ondernemer over het land, over de kansen en over de gevaren die hij op zijn internationalisering naar China zal ontmoeten. Het begeleidde hem ook op een gepersonaliseerde, intensieve manier naar - en op de Chinese markt. Slotstuk van het programma was een succesvolle provinciale missie naar China in 2010 met een bezoek aan de Wereldexpo in Shanghai. Groep T, K.U. Leuven en de Provincie Vlaams-Brabant waren partners in dit project. Voor 2011 staat Indonesië op het programma.

1. Delegatieleider voor Vlaams-Brabantse ondernemers en de provincie Vlaams-Brabant tijdens de Chinareis (Shanghai) was minister van staat J.L. Dehaene. 2. Bezoek aan de Asiadesk voor Europa in China. 3. Werkvergadering in het Chinese Chengdu. 4. Business to Business contacten met onze ondernemers in China.

4. Voka-Week Internationaal Ondernemen Dat de Balkan nog steeds geen evidente regio is om zaken te doen, vooral voor kmo’s, bleek duidelijk uit de uiteenzettingen tijdens het seminarie dat de Voka-Kamers van Koophandel van Midden-Vlaanderen organiseerden op 24 november 2010 te Vilvoorde, in het kader van de week van Internationaal Ondernemen i.s.m. Flanders Investment & Trade (Jaarlijks organise-

ren de Voka - Kamers van Koophandel de week van het internationaal ondernemen om de export van Vlaamse bedrijven te bevorderen). Dat het anderzijds wel een boeiende regio is die veel opportuniteiten biedt voor wie er zijn tanden in wil zetten, bleek eveneens uit de getuigenissen van drie Vlaamse kmo’s die succesvol actief zijn in de doellanden: Roeme-

Jaarverslag 2010

nië, Bulgarije en Albanië. Dit alles gebeurde onder het goedkeurende oog van de economische vertegenwoordigers van de ambassades van Bulgarije en Roemenië die welwillend hun medewerking hadden verleend en actief betrokken werden bij het debat dat volgde op de getuigenissen.

Objectieven 2011


Lerende netwerken

055

Lerende netwerken voor ondernemers en hun medewerkers 1. KamerAcademie in 2010

Al meer dan 30 jaar staat de vervolmaking en vorming van onze kmo-zaakvoerders en hun medewerkers centraal in de activiteiten van de Kamer. Met gemiddeld 500 cursisten per jaar en een zeer divers aanbod aan opleidingen, zijn wij een sterke bedrijfsopleider in de regio geworden. De opleidingen worden verzorgd door de KamerAcademie, de afdeling vorming en opleiding van uw Kamer van Koophandel. De seminaries zijn vooral praktisch gericht of spelen in op de actualiteiten van een kmo-bedrijfsleider en zijn medewerkers. Door kostendeling via de Kamer kunnen tegen beperkte inschrijvingsbijdragen opleidingen gegeven door competente trainers aangeboden worden aan bedrijven en hun medewerkers. Het belang van vorming en opleiding wordt algemeen erkend en

vormt een belangrijk onderdeel van succesvol ondernemerschap. Voka - Kamer van Koophandel arr. Leuven meent dan ook dat het aanbieden van praktische en tijdsbewuste opleidingen bijdraagt aan de dynamiek, de slagkracht en het concurrentievermogen van ondernemingen. In 2010 werd het opleidingsaanbod verder geprofessionaliseerd. De gloednieuwe portaalsite www.kameracademie.be werd gecreëerd van waaruit alle opleidingen van Voka uit heel Vlaanderen kunnen geraadpleegd worden.

De cijfers In 2010 namen bedrijven uit de regio deel aan meer dan 30 vormingsinitiatieven van de Kamer. De voornaamste onderwerpen waren ondermeer:

Jaarverslag 2010

• Octrooien: hoe begin ik eraan? • Hoe CLP invoeren in mijn bedrijf? • Succesvolle opvolging van uw offerte • Haal het maximum uit bestaande klanten • Starting a business in China • Valkuilen bij ontslagrecht: wees u bewust van de addertjes onder het gras • Financiële analyse voor nietfinanciëlen • Hoe manage ik mijn baas? (secretaressedag) • Duurzaamheidsrapportering: een stappenplan • Alles wat u moet weten over btw • Fiscaliteit, geen geheimen meer! • Commerciële contracten: magic tools & dirty tricks • Het btw-pakket: een praktijkgerichte aanpak • Onderhandelen met leveranciers: een oefening in evenwicht • Overdracht van aandelen: do’s & don’ts • Hoe staat het met SEPA? Sprekers met ervaring, interactieve workshops, vele enthousiaste deelnemers en voldoende tijd om te netwerken en vakgenoten te ontmoeten. Dat waren de ingrediënten voor een meer dan geslaagd jaar van KamerAcademie. Volgens de evaluatieformulieren werden zowel de seminaries als de workshops sterk gewaardeerd. De prijskwaliteit, persoonlijke voldoening en organisatie scoorden respectievelijk 83, 84 en 91 op 100. Voor 2011 wordt er voortgeborduurd op de aanpak van 2010, maar zal er

Objectieven 2011


056

ook aandacht besteed worden aan incompany-opleidingen op maat van meerdere mensen binnen één onderneming.

Certificatie Ons vormingsaanbod voldoet aan de eisen gesteld door Syntra, IAB (accountants en belastingconsulenten), BIBF (boekhouders en fiscalisten). Ons vormingsdepartement is bovendien ISO-gecertificeerd, waar we erg trots op zijn. Ook in 2011 zal er verder geïnvesteerd worden in een systeem waarbij we permanent bij deelnemende kmo’s zullen evalueren hoe de gevolgde

Lerende netwerken

opleidingen ervaren werden. Verder bundelen we weer al onze opleidingen in een compacte en handige opleidingsgids die naar alle bedrijven verstuurd wordt in de periode januari-februari 2011. Nadien ontvangt ieder aangesloten lid van onze Kamer maandelijkse uitnodigingen om deel te nemen aan onze opleidingen via een digitale opleidingsnieuwsbrief. Deze nieuwsbrief werd reeds gelanceerd in 2009. Bekijk alvast ons opleidingsaanbod van het voorjaar 2011 op: www.voka.be/leuven/agenda.

De kmo-ondernemersportefeuille in 2011 Via de kmo-portefeuille van de Vlaamse Overheid kunnen ondernemers op elke opleiding die ze volgen bij de Kamer een korting krijgen van 50% met een jaarlijks maximum van € 2500. Indien men in aanmerking wil komen voor deze steun, dient men binnen de 14 kalenderdagen na de betreffende opleiding een aanvraag in te dienen via www.kmo-portefeuille.be. Erkenningnummer Voka - Kamer van Koophandel arr. Leuven: DV.O105352

2. Milieuvorming: Werkgroep Bedrijfsmilieuzorg Het decreet Bedrijfsinterne Milieuzorg voorziet dat de milieucoördinator gedurende 30 uren per jaar bijscholing moet volgen omtrent milieuproblematiek in het algemeen en de milieuwetenschappen. Om tegemoet te komen aan deze verplichting organiseert Voka Kamer van Koophandel Leuven al 12 jaar milieuseminaries voor milieuverantwoordelijken. In 2010 werden volgende seminaries georganiseerd: • 19/01/2010 Update milieu & ruimtelijke ordening • 23/02/2010 De waterfactuur & de nieuwe milieukwaliteitsnormen • 23/03/2010 Geluidshinder • 20/04/2010 Brandveiligheid van industriegebouwen

Objectieven 2011

• 18/05/2010 Milieuhandhaving & milieu inspectie • 22/06/2010 Milieubeheer bij brouwerij Haacht • 21/09/2010 Hoe CLP invoeren in uw bedrijf? • 19/10/2010 Duurzaam woonwerkverkeer • 16/11/2010 Milieuwetgeving in Brussel en Wallonië • 14/12/2010 Milieu-inspectie op bezoek: wat zijn uw rechten? Ook in 2011 worden 10 milieuseminaries georganiseerd. Naast dit gestructureerd vormingsaanbod, werden in 2010 ook enkele ‘losse’ milieuseminaries georganiseerd. • 14/10: Seminarie ‘Ondernemen en milieurisico’s’

Jaarverslag 2010

• 25/11: infosessie over binnenvaart bij SITA te Grimbergen

Kortlopende opleiding energie Om bedrijven nog meer te informeren over energie-efficiëntie, werd in 2010 een kortlopende opleiding rond energie georganiseerd. Deze opleiding zoomde in op het aspect groen verwarmen en schonk aandacht aan mogelijke technieken en maatregelen om bestaande verwarmingsinstallaties efficiënter te gebruiken. Deze korte opleiding werd modulair opgebouwd rond drie sessies: • 19/05/2010: Sessie 1 ‘warmtepompen & biomassa’ • 26/05/2010: Sessie 2 ‘Efficiënt verwarmen’ • 02/06/2010: Sessie 3 ‘Uw energiefactuur - duurzame praktijkvoorbeelden’


Lerende netwerken

059

3. Opleidingen Ruimtelijke Ordening De afgelopen jaren is de ruimtelijke ordening in Vlaanderen meermaals op de voorgrond getreden. Het publieke debat over ruimtelijke ontwikkelingen is verhevigd, het beleidskader wordt regelmatig bevraagd en herdacht, het instrumentarium uitgeprobeerd en verbeterd. Ruimte is schaars in Vlaanderen. Nochtans maken vele beleidsdomeinen aanspraak op die ruimte: natuur en milieu, wonen, econo-

mie, mobiliteit, enz. Ruimtelijke problemen doorkruisen de beleidsdomeinen en de disciplines. Anno 2010 is ruimtelijk ordening een levendig beleidsthema. Zowel voor bedrijven als besturen is een algemene kennis inzake ruimtelijke ordening een must geworden. In 2010 werden volgende seminaries rond het thema Ruimtelijke Ordening georganiseerd. Met deze seminaries trachtten Voka - Ka-

mers van Koophandel VlaamsBrabant een volledig beeld te geven van het beleid inzake ruimtelijke ordening in Vlaanderen. • 21/04: seminarie ‘Grond- en pandendecreet’ • 24/11: seminarie ‘Ruimtelijke Planning’ • 23/02/11: seminarie ‘De Vlaamse Codex en de gevolgen voor uw bedrijf’

4. Nieuw Lerend Netwerk Carbon Footprint Een succesvolle ondernemer is bewust bezig met de maatschappelijke veranderingen in de wereld. De laatste jaren werden klimaatverandering en CO2-emissies een belangrijk aandachtspunt, zowel voor de overheid als voor de maatschappij, en dus ook voor uw klanten. Elk bedrijf kan een bijdrage leveren aan het klimaatbeleid. Een eerste belangrijke stap hierbij is het in

kaart brengen van de CO2-emissies door het opstellen van een carbon footprint en deze vervolgens te verminderen. Om tegemoet te komen aan de stijgende vraag vanuit het bedrijfsleven naar carbon footprinting, startte Voka - Kamers van Koophandel Vlaams-Brabant en OostVlaanderen een begeleidingstraject bij het opstellen van de carbon footprint van een onderneming.

In dit Lerend Netwerk leren bedrijven samen met collega-bedrijven stap voor stap hun carbon footprint bepalen en interpreteren, onder begeleiding van topspecialisten en deskundigen. Een eerste informatiesessie vond plaats op 14/10/2010. Een 17-tal bedrijven tekenden in voor het Lerend Netwerk dat in 2011 zal samenkomen.

5. Van PLATO 6 naar PLATO Intensief Project wordt één jaar verlengd met ‘PLATO Intensief’-invulling PLATO is een intensief begeleidings- en ondersteuningsproject voor kmo-bedrijfsleiders, gebaseerd op het peterschapsprincipe. Grotere ondernemingen worden peter van kleinere bedrijven, waarbij ze kennis overdragen en ondersteuning bieden bij alle aspecten van bedrijfsmanagement. Tegelijk wordt er gewerkt aan ervaringsuitwisseling en netwerkvorming tussen kmo’s onderling, de kaderleden van de peterbedrijven en gastsprekers. De deelnemende bedrij-

Georges Leekens bij PLATO op bezoek. Zijn stokpaardje: Teambuilding.

Jaarverslag 2010

Objectieven 2011


Lerende netwerken

Met de scooter door het Hageland of “gemotoriseerde” teambuilding.

ven zijn de startfase voorbij en willen duidelijk groeien. Een PLATOproject duurt gemiddeld twee jaar.

Wat wil PLATO bereiken? PLATO wil: • de ervaringsuitwisseling mogelijk maken tussen kmo’s in vaste groepen. • de overdracht bevorderen van management know-how vanuit gastsprekers en kaderleden uit grote bedrijven naar kmo’s. • de netwerking tussen grote en kleine bedrijven, en tussen kleine ondernemingen onderling, stimuleren waarbij informatie, contacten en opportuniteiten een hoofdrol spelen. Deze drie doelstellingen kaderen in de hoofddoelstelling van PLATO: PLATO wil het kmobedrijfsbeleid helpen professionaliseren door het verbeteren van de managementvaardigheden van de kmo-bedrijfsleiders.

• hebben PLATO-deelnemers meer interesse voor ervaringsuitwisseling met andere kmo’s. Ze beseffen dat ze met hun problemen niet alleen staan en dat ze veel van collega’s kunnen leren • bestaat er een intensief netwerk tussen de deelnemers en worden verschillende samenwerkingsvormen opgezet. Wetenschappelijk onderzoek toonde aan dat PLATO-bedrijven gemiddeld een hogere stijging kennen in omzet en tewerkstelling dan niet-PLATO-deelnemers.

PLATO 6 is dood, leve PLATO Intensief! PLATO 6, dat waren meer dan 80 enthousiaste bedrijfsleiders en 10 peterbedrijven: BNP Paribas Fortis, Cegelec, PBE, Bank J. Van Breda, KBC Bank, D’Hollander & Ulens, Eandis, Voka, Randstad en Deloitte. Na de start in juni 2008, kwamen de verschillende groepen 26 keer keer samen, waarvan tien keer in 2010. Het project liep normaal gezien af in december 2010, maar werd voor een jaar verlengd tot december 2011. Daarvoor werd de ’Intensief’-formule in het leven geroepen, waar ook nieuwe deelnemers konden op intekenen.

PLATO in het 2.0-tijdperk Vorig jaar kon u al lezen dat de PLATO Vlaanderen werkgroep onder de impuls van de Kamer

061

Leuven de nieuwe PLATO-website lanceerde. PLATO.be brengt sinds dan blogsgewijs nieuws uit de verschillende PLATO-regio’s en zorgt via Twitter en LinkedIn voor de nodige interactiviteit. In 2010 kwam daar ook nog eens een Flickr-kanaal (http://www.flickr.com/ photos/platovlaanderen) voor fotoreportages en een Facebook-fanpagina bij (http://www.facebook.com/platovlaanderen). De website werd in 2010 maar liefst 9159 keer bezocht, waarbij de bezoekers gemiddeld 4,31 pagina bekeken en ongeveer 2 minuten op de site bleven alvorens weg te surfen.

PLATO-ondernemerscafés In 2010 werd ook het succesvolle vernieuwde concept uit 2009 van overkoepelende sessies georganiseerd. De ondernemerscafés in juli en augustus konden rekenen op twee topsprekers (Eric Lauwers ceo van AB Inbev BeNeFra en Hedwig De Meyer - ceo van Stageco), die bereid waren hun ervaringen te delen met de meer dan 140 aanwezigen.

PLATO ‘Intensief’ in 2011 In 2011 zal het PLATO Intensiefproject een vervolg breien aan het PLATO 6-project. De deelnemers van dit eenjarig traject zullen in een intensief bad van 8 bijeenkomsten gedompeld worden. Het belooft in 2011 ook weer een ervaringsrijk jaar te worden.

Wat zijn de resultaten van PLATO? Na een PLATO-deelname (deze resultaten werden door verschillende studies bevestigd, o.m. door de recente studie van de Vlerick Management School uit 2008): • schenken de kmo-bedrijfleiders meer aandacht aan strategisch denken • werken PLATO-deelnemers professioneler op het vlak van financieel management, marketing en verkoop, personeelsbeleid, logistiek beleid, ... • hebben PLATO-deelnemers meer zelfvertrouwen en kregen ze zelfbevestiging

Ondernemerscafés: een schot in de roos als zomerevent.

Jaarverslag 2010

Objectieven 2011


062

Lerende netwerken

6. Lerend Netwerk Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een halve dag, inclusief de getuigenis van een ex-deelnemer uit het eerste en tweede QUADRANT netwerk en een bedrijfsbezoek. Na het theoretisch kader, een duurzaamheidsanalyse en een zelfevaluatie gaan ondernemers en Kamers aan de slag met de volgende vraag: ’’Wat betekent MVO voor mijn bedrijf/organisatie?’’, met als resultaat een MVO-actieplan dat wordt besproken met de andere deelnemende bedrijven als klankbord. Tijdens het hele leerproces worden zij begeleid door Sustenuto. Naast de groepsessies bestaat eveneens de mogelijkheid om individueel begeleid te worden. > Resultaten

MVO op bezoek bij SPIT Leuven.

MVO-project QUADRANT Voortbordurend op het succes van het tweede QUADRANT Lerend Netwerk in 2009, startte Voka - Kamer van Koophandel Leuven ism Kamers Halle-Vilvoorde en Mechelen, een nieuw Lerend Netwerk MVO op onder de naam Quadrant III. 13 bedrijven tekenden in voor de begeleiding in het zich eigen maken van het MVO-begrippenkader, en dit op een actiegerichte manier. Daarnaast namen wij eveneens deel aan een parallel lerend netwerk van de Federatie van Kamers van Koophandel. Een dubbel engagement dus: niet alleen bedrijven sensibiliseren, maar evengoed de uitdaging aangaan om MVO in de eigen Kamerwerking - en activiteiten te integreren. Binnen het project werd ook speciaal aandacht besteed aan de link tussen reguliere en sociale economie. Het concept van een Lerend Netwerk, waarmee de Belgische Kamers reeds lang vertrouwd zijn, werd gebruikt om MVO te integreren in de strategie, gekoppeld aan de kernactiviteiten,

Objectieven 2011

van zowel ondernemingen als Kamers. > Programma

Het QUADRANT III leertraject loopt van september 2010 tot april 2011 en bestaat uit zes sessies van

Boeiende getuigenissen, interessante MVO-acties, leerrijke ervaringen en nuttige tips van deelnemers en ex-deelnemers, zowel van kmo’s als van sociale economieondernemingen. Een verslaggeving van iedere bijeenkomst wordt systematisch opgenomen in ons maandblad.

MVO meetings, met coaching en ervaringsuitwisselingen.

Jaarverslag 2010


Lerende netwerken

063

QUADRANT III wordt ondersteund door de dienst Cel Sociale Economie van de POD Maatschappelijke Integratie. De eerste sessie vond plaats op 15/09/2010. De laatste sessie vond plaats op 16/03/ 2011. Op 7 april 2011 organiseerde de Federatie van Kamers van Koophandel een gemeenschappelijk slot-evenement voor alle Lerende Netwerken. De deelnemers zullen tijdens deze ‘Community day’ als vrijwilliger ingeschakeld worden in plaatselijke maatschappelijke projecten.

De deelnemers aan het Lerend Netwerk MVO Midden-Vlaanderen 2010-2011.

7. Kmo-ondernemersclub Binnen de schoot van de Kamer werd in 1995 een kmo-club opgericht om de bedrijfsleiders van kleine en middelgrote ondernemingen regelmatig de gelegenheid te geven om praktische ervaringen uit te wisselen.

De kmo-club was ook dit jaar weer exclusief te gast op tal van netwerkevents en bedrijfsbezoeken. De leden van de kmo-club konden ook gratis deelnemen aan een se-

lectie uit het vormingsaanbod en zij ontvingen ook een exclusieve uitnodiging voor de eindejaarslunch van de Kamer van Koophandel in het Posthof te Tienen.

8. Thematische werkgroepen, voor elk wat wils in uw Kamer A. Lerend Netwerk HRM in 2010 Binnen de Kamer ontmoeten de personeelsdirecteurs van de voornaamste bedrijven van het arr. Leuven elkaar regelmatig, teneinde ervaringsuitwisselingen m.b.t. hun HRM-beleid op te zetten. Deze succesvolle Kamerwerkgroep werd in 1974 opgericht en werd een tijd geleden omgedoopt als het Lerend Netwerk HRM. De werking is gestoeld op de wederzijdse verrijking van de personeelsverantwoordelijken die zo een bredere kijk krijgen op het personeelsbeleid in ‘hun bedrijf’.

Gastspreker Jan Denys (Randstad) tijdens het zomers netwerkevent voor HR managers op het zonnige terras van Berkenhof te Bierbeek.

Jaarverslag 2010

Objectieven 2011


064

Lerende netwerken

ke sociale wetgeving samen te kunnen bespreken en uit te diepen.

C. Lerend Netwerk ambtenaren lokale economie Vlaams-Brabant 2010

Succesvolle BBQ voor ons LN HR-managers.

Dit personeelsbeleid is immers duidelijk afhankelijk van een aantal krachtlijnen die gemeenschappelijk zijn voor aIle bedrijven in dezelfde regio (arbeidsmarkt, inspecties, relaties met vakbonden, enz.). Dankzij de workshops en toespraken van experten in het ruime HR-veld krijgt ieder lid van dit Lerend Netwerk praktische tools aangereikt voor toepassing binnen de eigen onderneming. In 2010 zagen de thema’s onder voorzitterschap van Guido Coningx (Jungheinrich) er als volgt uit: • Het federale werkgelegenheidsbeleid: een crisisaanpak (Peter Vansintjan en Lise Buekens, Beleidscel Tewerkstelling, en Karine Nijs, RVA Leuven) • Vraagstukken bij het einde van de arbeidsovereenkomst (Kris Maes, Nelissen Grade) • Talentmanagement, back to basics (Lut Crijns, Acerta) • Free to work: voor een open en moderne arbeidsmarkt (Jan Denys, Randstad) • Optimaliseren van (extralegale) vergoedingen, mogelijkheden en beperkingen (Luc Steensels, Randstad) • Omgaan met syndicale afvaardiging en vakbonden (Meester Jan Hofkens, Lydian Lawyers) • Uitreiking HRM-prijs voor duurzaam personeelsbeleid 2010 (Danone) op de eindejaarscauserie met Prof. Dr. Mark Waer (rector K.U. Leuven) als gastspreker

Objectieven 2011

In 2011 wordt deze succesvolle werking verder gezet met Geert Vanherwegen (Randstad Sociaal Secretariaat) als voorzitter en Walter Engels (AVEVE) als ondervoorzitter.

B. Lerend Netwerk Sociale Secretariaten De sociale secretariaten van de regio, die de loonadministratie van de meerderheid van onze werkgevers doen, ontmoeten elkaar minstens jaarlijks op initiatief van onze Kamer. Op deze samenkomsten zijn tevens de verschillende inspecteurs sociale wetgeving en betrokken overheidsdiensten uit de regio aanwezig, teneinde aan informatie-uitwisseling te doen en talrijke praktische problemen inza-

De bekroonde gemeentelijke ambtenaren lokale economie.

Jaarverslag 2010

Een goed opgeleide en structureel ondersteunende ambtenaar lokale economie is een must voor een ondernemingsvriendelijke gemeente of stad. Daarom schreven maar liefst 23 gemeenten en steden in om hun ambtenaar lokale economie te laten deelnemen aan het Lerend netwerk dat door de Voka - Kamers van Koophandel Leuven en Halle-Vilvoorde werd opgestart in het najaar van 2009. Dit initiatief past in de Doelstelling 2-werking van EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en is medegefinancierd door het Vlaamse Hermesfonds. Via dit Lerend netwerk wil Voka gemeentelijke ambtenaren lokale economie meer vertrouwd maken met het bedrijfsleven om te komen tot een verbeterde dienstverlening aan ondernemingen. Er worden specifieke actieplannen op maat van elke gemeente uitgewerkt om de dienstverlening aan ondernemers te verhogen en zo een gunstiger ondernemersklimaat te bewerkstelligen. Tijdens een eerste werksessie in 2010 zoemden de deelnemers van


Lerende netwerken

het Lerend netwerk dieper in op de organisatie van een dienst lokale economie, wat zijn de doelstellingen van deze dienst, welke taken behoren hiertoe, welke plaats geef je deze dienst in de gemeentelijke administratie, enz. In verdere werksessies bepaalden de deelnemers elk hun ’keien’, concrete verbeterprojecten om de dienstverlening naar ondernemers van hun gemeente te verhogen. Tegelijk werden voor deze verbeterprojecten specifieke resultaatsindicatoren bepaald. De deelnemende gemeenten vertrokken vanuit het profiel van hun gemeente om dan een doelgroepanalyse te maken, keuzes te bepalen in de diensten en producten die ze best zouden aanbieden. Daarna gingen ze na hoe tevreden deze doelgroepen zijn met de huidige werking, het aspect van kwaliteit van de dienstverlening en de interne bouwstenen van de dienst lokale economie. Tot slot bepaalden ze de ambitie voor de toekomst en naar waar willen ze evolueren met hun dienst lokale economie. Het meerjaren beleidsplan van elke gemeente of stad en de relatie hiervan met de strategie voor lokale economie werd het centrale thema van de volgende werksessie. Daarnaast werden enkele voorbeelden voorgesteld van detailhandelsplannen, die een aantal deelnemende steden recent hebben ontwikkeld, en de waarde hiervan voor het aanscherpen van de strategie voor lokale economie van de stad. Als tweede thema werd de werking van de Ondernemingsloketten van de Voka - Kamers van Koophandel Leuven en Halle-Vilvoorde toegelicht en werd benadrukt wat deze kunnen betekenen voor de werking van de gemeentelijke dienst lokale economie. In de laatste sessie werd een virtueel netwerk samengesteld van belangrijke contactpersonen uit di-

verse instellingen of organisaties die de verschillende ambtenaren lokale economie dagelijks nodig hebben bij het uitoefenen van hun taken. Er werd ook een community site opgestart van het Lerend netwerk ambtenaren lokale economie Vlaams-Brabant op de website van Voka. Op 6 december organiseerden we de afsluitende studiedag rond dit project in het Provinciehuis in Leuven. Op deze studiedag werden de beleidsmensen van alle gemeenten en steden van VlaamsBrabant uitgenodigd door het provinciebestuur om het traject van dit Lerend netwerk te ontdekken en via praktijkgetuigenissen van enkele deelnemende gemeenten de concrete realisaties van hun verbeteringsprojecten te ontdekken. De deelnemende gemeenten en steden van het Lerend netwerk kregen aan het einde van de studiedag een certificaat van ‘Ondernemingsvriendelijke gemeente’ uitgereikt.

C. Actieplannen voor 2011 In maart hebben we een verlenging van het project Lerend Netwerk ambtenaren Lokale Economie aangevraagd maar voor Schepenen Lokale Economie waarbij we de conclusies van de ambtenaren als input zullen aanreiken. Zo trachten we de schepenen Lokale Economie te ondersteunen in het opstellen of verfijnen van hun beleidsplan.

D. Nieuw Vokaproject voor pre-starters ‘BRYO’

067

begeleiden bij alle problemen en uitdagingen waarmee ze te maken krijgen in de eerste levensjaren van de onderneming. Bryo staat voor BRight YOung en is dus een netwerk van jonge, gedreven mensen die goesting hebben om hun idee in de praktijk om te zetten. De deelnemer aan Bryo wordt gedurende 3 jaar (36 maanden) begeleid bij alle uitdagingen, problemen en beslissingen voorafgaand aan, tijdens en in de eerste periode na de opstart of overname van een eigen zaak. Dit gebeurt in een combinatie van collectieve acties en activiteiten tussen gelijkgestemden én individuele begeleiding. Voor de mensen die interesse hebben, worden over gans Vlaanderen roadshows georganiseerd: tijdens zo’n informatieavond vertelt de lokale bedrijfsleider over zijn of haar goesting om te ondernemen en hoe deze goesting leidde tot het bedrijf waar we te gast zijn. Eén van de Bryo-voorgangers getuigt over het traject dat werd afgelegd en wat Bryo hierbij voor hem of haar betekende. De Bryo-projectcoördinator schetst wat Bryo voor de Bryo-deelnemer kan betekenen en hierbij passeren vragen de revue zoals: voor wie, wat is het, hoe werkt het, wie werkt eraan mee, wat mag je als deelnemer verwachten. Deze roadshows zullen op zeer regelmatige basis in gans 2011 georganiseerd worden en de opstart van de eerste Bryo-groep van 40 deelnemers wordt voorzien in mei 2011.

Vanaf januari 2011 rolt Voka, met steun van de Vlaamse regering, BNP Paribas Fortis, Microsoft en SD Worx, het project ‘BRYO’ uit over gans Vlaanderen met als doel het ondernemerschap meer sexy te maken voor jonge mensen met veel potentieel. De bedoeling is om mensen van 18 tot 36 jaar te stimuleren richting de opstart of overname van een eigen zaak en ze te

Jaarverslag 2010

Objectieven 2011


068

Innovatie

Dienst innovatie, voor een vernieuwende aanpak 1. Innovatie Technologiemarketing kmo

ervaring i.v.m. technologiemarketing opgedaan in T+M I, II en III verder te dissemineren over de bedrijven behorende tot de regio van de Voka-Kamers van Koophandel Midden-Vlaanderen. Een 25-tal kmo’s verdiepen zich in het op de markt brengen van hun innovatieve ideeën. Het project Technologiemarketing werd verlengd in 2011-2012.

Cycles of Knowledge

Koen De Backere, gastspreker op het Technologiemarketingevent.

De technologische en niet-technologische innovatieprocessen van kmo’s actief in Vlaanderen worden onvoldoende afgerond in termen van succesvolle marktintroducties. De oorzaak van dit probleem is dat het veel bedrijfsleiders in kmo’s aan markt- en marketingkennis ontbreekt om hun technologische en niet technologische innovaties te commercialiseren. De concurrentiepositie van de Vlaamse industrie kan gevoelig worden versterkt door veel meer aandacht te geven aan het vermarkten van innovatie. EFRO heeft de positieve beslissing genomen om het technologiemarketing project (T+M IV) van de Voka-Kamers van Koophandel Midden-Vlaanderen en onder leiding van de Voka-Kamer van Koophandel, arr. Leuven te steunen. De bedoeling is om de

Objectieven 2011

In 2010-2011 loopt eveneens het project Cycles of Knowledge met steun van de Provincie VlaamsBrabant; een tweeledig project waarbij voor het ene luik samengewerkt wordt met de Flanders Business School en Chris Block van Brains.Trust, en waarbij voor

het andere luik het departement ECHO van de Katholieke Hogeschool Leuven betrokken is. Samen met de studenten van deze onderwijsinstellingen worden One Page Strategies en marketingplannen ontwikkeld voor groeiende kmo’s. Dit project loopt verder in 2011.

Charter Leuven 2020, strategische denkgroep voor de Leuvense kennisregio De Leuvense regio heeft duidelijk de ambitie om in de Europese kenniseconomie van de 21ste eeuw een dynamische en vooraanstaande rol te spelen. Net zoals Camebridge en andere succesvolle hightech regio’s, beschikt Leuven im-

Ruime belangstelling voor ons innovatieproject Technologiemarketing.

Jaarverslag 2010


Innovatie

mers over alle noodzakelijke elementen: een sterke universiteit met als extra troef een van de modernste en meest dynamische ziekenhuizen, aanleunende hogescholen, een stevig uitgebouwd onderzoekscentrum (IMEC), onderzoekers uit binnen- en buitenland, meer kennisgerichte bedrijven in diverse toekomstgerichte sectoren dan men zou denken.

Charter Leuven 2020, strategische ontwikkeling van de Leuvense regio.

Het Charter is een denktank, waarvan de Kamer Leuven actief lid is. Een drietal bestuurders maken er actief deel vanuit. Samen met Leuvense kennisinstellingen

069

en de belangrijkste bedrijven wil de Kamer in een open en dynamische sfeer mee nadenken over de verdere toekomst van de Leuvense regio. De Voka - Kamer Leuven werkte aldus actief mee aan het ontwikkelen van een studie die de kennisregio Leuven in beeld bracht en die de brochure ‘Leuven, parel van kennis’ als resultaat had. Voor 2011 staat een actualisering op het programma, met ruime belangstelling voor de ontwikkeling van de stedencluster Leuven-Aarschot-Diest-Tienen.

2. Samenwerking met de K.U. Leuven Begin 2010 bevestigde de K.U. Leuven het partnership met de Leuvense Kamer van Koophandel. K.U. Leuven met haar netwerk van hogescholen, ziekenhuizen en faciliterende diensten is niet alleen de belangrijkste werkgever van de regio, zij is sinds eeuwen een substanieel onderdeel van onze streek en bepaalt aldus mede in belangrijke mate onze toekomst via hoogstaand onderwijs, onderzoek en heel het spin-off gebeuren. Binnen het kader van hun gemeenschappelijke inzet en wisselwerking in en voor de streek wordt de bestaande samenwerking tussen de K.U. Leuven en de Kamer verder uitgebouwd in een echt partnership. Volgende gemeenschappelijke actiedomeinen werden o.m. vastgelegd in de toekomstige werking van onze Kamer in relatie tot de K.U. Leuven. 1. De maatschappelijke inbedding van de K.U. Leuven in de regio bevorderen met als doelgroep de ondernemers van de streek. 2. Gezamenlijke aandacht voor de ruimtelijke inbedding en de ontwikkelingen van de K.U. Leuven zowel in Leuven als in heel het binnenland.

3. Optimale ontsluiting van de kennisregio Leuven over de weg/ openbaar vervoer/ spoor, enz. naar heel Vlaanderen en Brussel toe. 4. Promotie van ondernemerschap naar de afgestudeerden zowel van de K.U. Leuven als van haar hogescholen. (vb. BRYO, Startersacademie) 5. Deelname van stafmedewerkers van de K.U. Leuven aan de Lerende Netwerken van de Kamer. 6. Brengen van relevant nieuws vanuit de K.U. Leuven naar de lokale ondernemers met een specifieke rubriek in het Kamermagazine ‘Ondernemers’. 7. De vertegenwoordiging van de K.U. Leuven ondersteunen naar o.m. Voka als Vlaams netwerk van ondernemingen, op het vlak van onderzoek, onderwijs en gezondheidszorg. 8. De projectmatige samenwerking verder uitbouwen en stimuleren met o.m. LRD, Imec, Incubatiecentrum, Feed Food Health, de hogescholen, internationale samenwerking, enz. 9. De wisselwerking tussen ondernemers en professoren promoten en faciliteren via gastsprekers, seminaries, voor-

Jaarverslag 2010

drachten en peterschapsprojecten. 10. Gezamenlijk events opzetten en promoten met als doelgroep ondernemers.

K.U. Leuven en Leuvense Kamer van Koophandel partners in streekontwikkeling.

Objectieven 2011


Communicatie

071

Communiceren met en voor ondernemers 1. Magazine Ondernemers, een spiegel van een bloeiende regio Bijzonder veel aandacht van de Kamer gaat uit naar de uitgifte van haar maandblad, waarin getracht wordt een echte spiegel te geven van het economisch gebeuren van het arr. Leuven. Het magazine is aldus een uniek public-relationsmedium voor al onze bedrijven, kmo’s en instellingen, zowel binnen het arrondissement zelf, als naar Vlaanderen en België toe. Belangrijkste themanummers in 2010 waren ondermeer:

• de top 150 bedrijven van de regio i.s.m. de Nationale Bank • de extra bijlage Vormingskrant • de extra bijlage Jaarverslag 2010 • de extra bijlage Plato Tenslotte heeft een grootschalig lezersonderzoek bij de kaderleden en managers in Vlaanderen aangetoond dat het maandblad van de Kamer het meest gelezen en gewaardeerde bedrijfsblad in de regio is voor kaderleden en ondernemers.

2. Ook in 2010 volgde de Leuvense ondernemers het regionale nieuws via de Kamer-website Tijdens de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 bezochten maar liefst 17479 unieke bezoekers onze website. Dat is een stijging met 26 procent t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. Al deze bezoekers waren in 2010 goed voor 55967 bezoeken of 153 bezoeken per dag. Dat is een stijging van 9 procent. Dit is het derde jaar op rij dat onze website een verhoogd aantal bezoekers mag verwelkomen.

Jaarverslag 2010

De belangrijkste inhoud op de website is de online evenementenagenda, met een duidelijk accent naar de vorming en de opleiding. Met ongeveer een tienduizendtal paginaweergaves doet de agenda het in 2010 ongeveer even goed als in 2009. Op de tweede en derde plaats zoeken surfers vooral contactgegevens en extra informatie over de Kamer. Kamerwebsite www.kvkleuven.voka.be

Objectieven 2011


072

Communicatie

3. Open Bedrijvendag 2010 een succes

Sinds 2005 is onze Kamer structurele partner geworden van de Vlaamse Openbedrijvendag die telkens de eerste zondag van oktober wordt georganiseerd. Deze dag is een uitstekende gelegenheid om het ondernemerschap positief

in de kijker te stellen in de regio. In 2010 werd op 3 oktober een grootschalige Open Bedrijvendag bij 13 Leuvense bedrijven en instellingen georganiseerd. Blikvangers waren o.m. Beneo-Remy (Wijgmaal) dat rijstingrediënten

voor toepassing in voedings- en andere industrieën produceert en het nieuwe Stadskantoor van Leuven. In Tienen was Photovoltech de blikvanger.

4. Marketing en accountmanagement We hebben het jaar aangevangen met het uitwerken van het accountplan voor 2010-2015. Gestart vanuit een data-analyse van onze penetratiegraden bepaalden we het potentieel voor prospectie. Het accountplan voorzag in een aantal concrete acties, die door de accountploeg zouden uitgevoerd

worden. Na een uiteenzetting van het concept van ‘iedereen is accountmanager’ en het bijhorende systeem van opvolging van ‘leads’ van iedere medewerker, kwamen de ‘warme’ prospecties heel snel tot resultaat. We konden het jaar afsluiten met 116 nieuwe leden en een netto ledenaangroei. Via de

bezoekrapportering in CRM konden we nauwgezet de bezoeken en hun resultaat opvolgen. De werkgroep Accountmanagement binnen Voka hield een reflectiedag om het globaal accountplan 2010-2012 te versterken en de uitvoering ervan te versnellen.

5. Nieuwe communicatieaanpak In de Voka werkgroep Communicatie maakten we een analyse alle bestaande communicatiemiddelen en -kanalen van Voka Vlaanderen en de Kamers van Koophandel. Een eindaanbeveling werd overgemaakt aan het directiecomité. Met dezelfde werkgroep maakten wij ook een ondersteuningscampagne op Radio 1 in januari 2010 om via getuigenissen van kmo’s het imago van Voka te verstevigen.

Objectieven 2011

In 2010 bracht onze Kamer elke maand een elektronische nieuwsbrief voor leden en niet-leden uit. Deze nieuwsbrief bevatte informatie over onze activiteiten, netwerkevents, opleidingen e.d.m. We kunnen dit initiatief zeker succesvol noemen aangezien telkens 20 à 25% van de ca. 8000 adressen de nieuwsbrief opent en nog eens 10 à 20% daarvan verder doorklikt naar een of ander nieuwsitem.

Jaarverslag 2010

Doelstelling voor 2011 is nog meer lezers aan te trekken door de nieuwsbrief nog aantrekkelijker te maken. Daarnaast hebben we in juni een redactiecomité opgericht dat sindsdien elke maand de voorbereidingen doet van het Kamermagazine Ondernemers.


Voka in 2010

075

Voka-VEV 2010: het jaar van de goesting In de nasleep van de financiële en economische crisis van 2009, was 2010 een jaar waarin ondernemingen zich stilaan herpakten. Dat uitte zich in nieuwe vacatures en meer goesting om te ondernemen. Maar het positivisme vertoonde ook barsten. In de eerste jaarhelft viel er een drastische beslissing: Opel Antwerpen zou sluiten. De Vlaamse regering besefte toen, op aandringen van de Staten-Generaal van de Industrie, dat ze haar economische beleid drastisch moet bijsturen. Zo ontstonden de plannen om een nieuw industrieel beleid op te starten dat onze economie moet transformeren. Dat was meer dan nodig. Internationale verschuivingen, vaak met een directe invloed op het ondernemen, zetten zich in 2010 versneld voort. Dan hebben we het over de boom van internationale netwerken voor innovatie, over het belang van toptalent, over de limieten van onze westerse wereld op het vlak van energie, mobiliteit en vergrijzing − maar ook de kansen die daaraan vasthangen − en tot slot over de toenemende invloed van ‘intelligente’ overheden. Die kunnen het verschil maken voor hun regio, burgers en ondernemingen, op de juiste manier, op de juiste plaats en in de juiste dosering. 2010 zal ook de annalen ingaan als het jaar van de eindeloze politieke debatten. Na de federale verkiezingen lijken de onderhandelaars maar niet tot een akkoord te kunnen komen. België davert op zijn grondvesten. Tegen die achtergrond ijverde Voka - Vlaams Economisch Verbond ook in 2010 voor een optimaal omgevingskader voor ondernemingen in Vlaanderen. Het is ook het jaar waarin Voka actief op zoek ging naar jong ambitieus toptalent - vol goesting om te ondernemen - dat een gezicht kan geven aan de transformatie van onze economie. Een selectie van concrete Voka-VEV-realisaties leest u in dit jaarverslag.

De wereld verandert bijzonder snel ... Innovatie stimuleren Voka startte in 2010 het Vlaams smart grids platform, een netwerk van ondernemingen en experten die samen werken aan en denken over ontwikkelingen rond slimme (elektriciteits)netwerken. Wetende dat tegen 2020 in Europa 1.000 miljard euro in smart grids geïnvesteerd zal worden, biedt het platform zeker toekomstpotentieel. Het telt momenteel een 70-tal leden, waaronder alle referentiespelers. In het kader van de toenemende vergrijzing en bijgevolg het steeds belangrijker worden van de witte economie, startte Voka in de zomer ook met de voorbereiding van een E-Healthplatform. Het platform groepeert momenteel dertig ondernemingen uit de sector die nadenken over nieuwe en innovatieve zakelijke mogelijkheden.

Samen met Mc Kinsey en een schare van industriële topondernemers en professoren werkte Voka een voorstel van industrieel beleid uit. Voka bespreekt het voorstel begin 2011 met ministerpresident Peeters. Het moet de basis vormen voor het witboek ‘nieuw industrieel beleid’ van de Vlaamse regering. Dat nieuw beleid moet de transformatie van de Vlaamse economie inluiden. Voka zorgde ervoor dat de IWTbesparingen in O&O-bedrijfsprojecten in 2010 zeer beperkt bleven. In 2011 voert het de druk bij de Vlaamse regering op om de budgetten voor innovatie structureel te verhogen.

Internationale doorgroei van Vlaamse ondernemingen faciliteren Het Voka-congres 2010 titelde ‘Wereldwijd winnen’ met als key-

Jaarverslag 2010

notespreker Paul Bulcke, CEO van Nestlé. In aanwezigheid van 1.100 ondernemers pleitte voorzitter Luc De Bruyckere voor meer ambitie om internationaal te ondernemen. In november organiseerde Voka de zesde editie van de Week van het Internationaal Ondernemen. Meer dan 250 ondernemers namen deel aan een van de landenworkshops rond Iran, de VS, China, Bulgarije, Roemenië, Albanië en de Westelijke Balkan. Voka detacheerde in 2010 Anneliese Daelemans van het Voka-kenniscentrum naar Vleva, het Vlaams-Europees verbindingsagentschap. De detachering laat Voka toe om een stap dichter bij de Europese besluitvorming te staan. Ook organiseerde Voka in samenwerking met Vleva een aantal ondernemingsgerichte workshops, waaronder een voorstelling van de

Objectieven 2011


076

Europese subsidiewijzer en een uiteenzetting over zakendoen met de Europese instellingen. Meer dan 150 ondernemers kwamen naar die laatste workshop. In maart publiceerde Voka Vokawijzer 08 ’Op zoek naar nieuw krediet? - Hoe uw kredietrelatie met de bank blijvend optimaliseren’. De wijzer helpt de ondernemer bij de voorbereiding van zijn kredietaanvraag. Voka lanceerde in het najaar ‘Bryo’, een project dat jong ondernemend talent ‘met goesting’ uit heel Vlaanderen gedurende drie jaar begeleidt bij de opstart en uitrol van een eigen zaak. Het doel is om tot 150 nieuwe innovatieve bedrijven te komen op drie jaar tijd. Verschillende activiteiten maakten Bryo bekend bij het brede publiek. Er waren al tien roadshows waaraan gemiddeld vijftien geïnteresseerden per sessie deelnamen, op goestingmeter.be vul-

Voka in 2010

Topevents voor de Vlaamse ondernemers

den 6.000 mensen de ‘goestingenquête’ in, en het promofilmpje werd niet alleen 5.000 keer bekeken op YouTube, het haalde ook het televisieprogramma de Zevende Dag, als voorbeeld van opmerkelijke campagne. Voorafgaand aan zijn congres organiseerde Vo-

ka ook een inspiratiemeeting voor ‘high potentials’. Meer dan honderd jonge ondernemers namen deel. Ze luisterden naar de inspirerende verhalen van Inge Geerdens van CV Warehouse, Mitch De Geest van Citimesh en Jo Nelissen van ABN Air Management Group.

Een actieve samenleving, met verantwoordelijkheidszin Meer mensen aan het werk Voka heeft er bij de sociale partners op aangedrongen om oudere werklozen tussen 52 en 58 jaar ook te laten activeren door de VDAB. Hierover werd een akkoord afgesloten met de Vlaamse regering. Voka ijverde er mee voor dat in het Werk en Investeringsplan (WIP) meer middelen vrijgemaakt werden voor het Vlaams arbeidsmarktbeleid. Meer bepaald zal de overheid extra ïnvesteren in opleidingen voor werkzoekenden. Dankzij Voka bestudeert de Vlaamse regering een mogelijke besparing in de Vlaamse aanmoedigingspremies voor werknemers die gebruik maken van de federale verlofstelsels zoals tijdskrediet en ouderschapsverlof. In tijden van krapte op de arbeidsmarkt lijkt het

Objectieven 2011

voor Voka onverantwoord om niet-werken aan te moedigen. Voka sprak met de sociale partners af dat werkgevers die iemand aanwerven via een individuele beroepsopleiding (IBO) dat voortaan ook kunnen doen met een contract van bepaalde duur. De website van Jobkanaal brengt ondernemers in contact met een onaangeboord potentieel binnen de werkzoekenden, meer bepaald kansengroepen als 50-plussers, allochtonen en personen met een handicap. In 2010 stond de teller op 10.000 verzamelde vacatures, 2.729 effectieve aanstellingen en 1.060 bezochte bedrijven. Op 23 februari reikte Jobkanaal de derde pioniersprijs diversiteit uit aan drukkerij St. Luc Labels & Packaging uit Nazareth, het Kortrijkse telemarketingbedrijf Yello en

Jaarverslag 2010

Koca vzw, het koninklijk orthopedagogisch centrum Antwerpen. In november, op de dag van de verdraagzaamheid, overtuigde Jobkanaal met zijn campagne ‘ze passen niet altijd in het plaatje, maar wel in het bedrijf’ 1.567 ondernemers om een diversiteitsverklaring te ondertekenden.

Naar soepele loon- en arbeidsvoorwaarden Voka leverde vanuit een intersectorale denkgroep met leden-ondernemingen een aantal inhoudelijke voorstellen voor de loonsonderhandelingen in de Groep van 10. Voka pleit voor sterke loonmatiging en een valorisatie van de index, alsook voor meer en flexibeler werken.


078

Voka pleitte ook voor een pensioenstelsel dat mensen beloont voor de prestaties die ze tijdens hun carrière geleverd hebben.

Eigen (competentie)ontwikkeling promoten In april verscheen Vokastudie 11 ’Competentiemanagement’, waarmee Voka wil inspelen op de competentieagenda 2010 van de Vlaamse regering. Tijdens een Voka-arena, in aanwezigheid van

Voka in 2010

Vlaams minister Muyters, werden de resultaten besproken. Tijdens de zomer dreigde het beschikbaar stellen van stageplaatsen een pak duurder te worden voor ondernemingen. Voka startte onmiddellijk een zwaar lobby-offensief op en haalde zijn slag thuis: het schooljaar startte zonder extra kosten voor ondernemingen. In het kader van de Staten-Generaal van de Industrie ontwikkelde Voka samen met de industriële sectoren een nieuw model ‘Indus-

trieel Secundair Onderwijs’. Het model staat voor een getraptevorm van werkplekleren in sectoroverschrijdende opleidingen. Begin 2010 nam Voka actief deel aan het debat over de academisering van het hoger onderwijs. Die academisering moet ervoor zorgen dat een aantal diploma’s, bijvoorbeeld dat van onze industriële ingenieurs, internationaal beter gevalideerd worden. Het Vlaams Parlement hoorde daarover ook gedelegeerd bestuurder Peter Leyman.

Ruimte om te ondernemen Kunnen ondernemen, met respect voor de omgeving Om de (fijn)stofconcentraties in Vlaanderen verder te verlagen, werkt het departement Leefmilieu van de Vlaamse overheid aan een voorstel om diffuse stofemissies verder te reduceren. Voka is betrokken bij de uitwerking daarvan en benadrukt dat maatwerk essentieel is. Naar aanleiding van het programmadecreet 2011 werd de discussie over het tarief voor watervang van grote volumes opnieuw geopend. Voka maakte duidelijk dat een lastenverhoging voor de betrokken ondernemingen geen optie is. Met succes: zo werd een lastenverhoging van ongeveer 40 miljoen euro voor een tiental ondernemingen vermeden. Enkele jaren geleden werd de gemeentelijke saneringsbijdrage ingevoerd om de kosten voor de riolering door te rekenen aan de gebruiker. Voka pleitte om in 2010 geen verhoging toe te staan. De regering heeft dat voorstel gevolgd. In het voorjaar lag een kortetermijnherziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen in

Objectieven 2011

openbaar onderzoek. De regering volgde de amenderingen en argumentatie van Voka, wat resulteerde in een bijkomende oppervlakte aan bedrijventerreinen van 6.780 hectare, plus een ijzeren voorraad. Voka pleit al jaren voor een globaal ruimtelijk economisch beleid met een gedegen monitoring van zowel het aanbod van als de vraag naar bedrijventerreinen. In 2010 stelde de Vlaamse regering eindelijk een procesnota op die de basis moet vormen voor zo’n beleid.

Kansen creëren voor de industrie in een omgeving van almaar toenemende energiekosten. De energieconsulenten van Voka hebben in 2010 84 energiescans uitgevoerd bij diverse bedrijven. Uit de scans bleek telkens een besparingspotentieel tussen de 5 en de 20 procent. In het najaar verscheen de Vokawijzer ’Handleiding voor een lagere energiefactuur - Hoe en waar energie besparen in het bedrijf?’, met daarin vijf inspirerende voorbeelden van bedrijven die dankzij de tips van Voka energie konden

Jaarverslag 2010

besparen. Verder legt de Vokawijzer de ondernemers uit hoe ze in dertien eenvoudige stappen zelf energie kunnen besparen. Als voorzitter van de commissies rond de audit- en benchmarkingconvenant zorgde Voka voor de concrete uitvoering van de convenanten en het oplossen van enkele knelpunten. Het is belangrijk om de productie van hernieuwbare energie te ondersteunen, maar volgens Voka zijn er op dat vlak ook nog heel wat efficiëntiewinsten mogelijk. Eind 2010 heeft de Vlaamse regering een aantal steunbedragen voor hernieuwbare energie aangepast. Nu krijgen vooral niet-rendabele technologieën ondersteuning.

Meer en betere mobiliteit In april vorig jaar hield Voka een grote mobiliteitsenquête bij meer dan 1.200 ondernemers over hun mobiliteitsproblemen en -plannen. Daaruit bleek dat bijna alle bedrijven de files de laatste vijf jaar gevoelig hebben zien toenemen. De geluidsschermen langs de E40 in Drongen werden per schip aan


Voka in 2010

gevoerd vanuit Hasselt. Dat is een belangrijk concreet resultaat van het werk van de transportdeskundigen, die sinds 2005 op vraag van Voka ondernemingen kosteloos adviseren over goederentransport over het water.

Voka verzette zich tegenover de Vlaamse regering consequent tegen een kilometerheffing voor vrachtwagens op alle wegen. Voka gelooft enkel in een gerichte kilometerheffing die de verkeershinder en milieubelasting vermindert

079

en de competitiviteit van de transportsector vrijwaart. Dat kan alleen door tegelijkertijd ook een kilometerheffing voor personenvervoer in te voeren.

Vlaanderen, een topregio maken in Europa Naar een efficiënte overheid Naar aanleiding van de federale verkiezingen benadrukte Voka als politieke prioriteiten de sanering van de overheidsfinanciën, het herstel van de concurrentiekracht van de ondernemingen, een oplossing voor de kosten van de vergrijzing en een efficiëntere overheid. Voka herdrukte zijn federaal verkiezingsmemorandum van juni 2007 in een tweede, ’geheel niet herziene’ uitgave. De achterliggende boodschap was: “De fundamentele problemen in ons land zijn niet veranderd, alleen is de situatie nog een pak erger geworden.”

daarin Voka-voorstellen om komaf te maken met de eindeloze vergunningstrajecten. De regering beloofde die visie tegen midden 2011 te implementeren. Als ze woord houdt, dan kan dat een tijdswinst van één jaar opleveren voor MER-plichtige projecten.

In 2010 maakte de Vlaamse regering op vraag van Voka een evaluatie van de vergunningsplichtige werken. Dat resulteerde in twee concrete uitvoeringsbesluiten: projecten kunnen sneller uitgevoerd worden en er zijn minder vergunningen nodig.

Als het van de Vlaamse overheid afhing, zouden de bedrijven slechts om de drie jaar een aanvraag voor ecologiepremie kunnen indienen voor een maximaal bedrag van 1 miljoen euro. Dankzij de tussenkomst van Voka blijft het toch mogelijk om vaker dossiers in te dienen.

Bedrijven die erkend zijn als Authorised Economic Operator (AEO) konden vanaf midden 2010 een vermindering of vrijstelling van de borg bekomen. Dat was het eerste resultaat van het overleg tussen de douane en bedrijfsleven, onder meer vertegenwoordigd door Voka.

In de juli-editie van Vokatribune werd de Vlaamse regering gewogen na 1 jaar werking. Ook daaruit bleek onder meer dat de regering nog een pak efficiënter kan werken. Voka werkte ook proactief eigen voorstellen uit voor de staatshervorming en de hervorming van de Financieringswet en verdedigde die bij de politieke onderhandelaars en hun experten. Kamerlid Hans Bonte stelde in maart voor om bedrijven verplicht te laten antwoorden op sollicitatiebrieven, op straffe van een geldboete van 500 euro. ’’Dat soort verplichtingen kunnen we missen als kiespijn’’, was de reactie van Voka. Gelukkig haalde het voorstel het niet. Op 15 oktober keurde de Vlaamse regering een visienota goed met

Parlementsleden en senatoren bezoeken Vlaamse bedrijven binnen het kader Ondernemen & Politiek.

Jaarverslag 2010

Objectieven 2011


080

Politici en ondernemers dichter bij elkaar brengen In 2010 organiseerde Voka in het kader van zijn programma ’Onderneming en Politiek’ (O&P) tien bedrijfsbezoeken voor bedrijfsleiders en politici met een aansluitend informeel debat. Aan de bedrijfsbezoeken namen 131 parlementsleden en 56 externe bedrijfleiders deel. De tien gastbedrijven waren Carrefour, Continental, Danone, Deslee Textiles, Desso, DKV, DP World/Liefkenshoekspoortunnel, Lotus Bakeries, Nike en Securitas. Voka organiseerde ook twee lunches met Europarlementsleden. Daar namen 13 Vlaamse EU-parlementleden en 16 bedrijfsleiders deel. Ook Europees president Herman Van Rompuy was aanwezig

Objectieven 2011

Voka in 2010

op een van die lunches. Tot slot was er ook een lunchdebat met Karel De Gucht over het Europees handelsbeleid waaraan acht bedrijfsleiders deelnamen. Daarnaast zette O&P een aantal stages op touw om de werelden van ondernemers en parlementsleden dichter bij elkaar te brengen. Zo volgden 56 parlementsleden een stage van 1 tot 5 dagen in alles samen 66 bedrijven. 10 bedrijfsleiders konden op hun beurt 10 parlementsleden volgen tijdens hun werkzaamheden voor en in het parlement.

Vlaanderen, met Brussel als metropool, aantrekkelijk maken Voka werkte samen met Beci, UWE en VBO een ontwikkelingsstrate-

Jaarverslag 2010

gie uit voor de Brusselse metropool (Brussels gewest en de brede rand errond). De vier werkgeversorganisaties richtten daarom de projectorganisatie Brussels Metropolitan (BM) op. In 2010 ondersteunde Brussels Metropolitan de organisatie van de Jobdays Brussels Airport (die 1.000 jobs aanboden aan 3.500 deelnemers), interregionale conferenties over mobiliteit en bedrijventerreinen en een contactdag tussen het Brabantse bedrijfsleven en de EU-functionarissen. Brussels Metropolitan organiseerde ook een symposium over de internationale attractiviteit van de Brusselse metropool.


Top bedrijven en kmo’s

081

Topbedrijven en kmo’s uit onze regio Dankzij de medewerking van de Nationale Bank van België werden dit jaar wederom diverse klassementen van de grootste bedrijven van het arrondissement Leuven gemaakt op basis van het boekhoudjaar 2009. Deze bedrijven werden gerangschikt op basis van omzet en toegevoegde waarde. Deze klassementen werden aangevuld met absolute en relatieve stijgers en een rentabiliteitsklassement. Ook werd een specifiek kmo-klassement gemaakt voor de regio op basis van toegevoegde waarde. De rangschikking werd opgemaakt op basis van de jaarrekeningen, neergelegd bij de Nationale Bank van België. Een bedrijf met verkort jaarrekeningschema dat opteerde om zijn omzet niet te publiceren komt begrijpelijk niet voor in de omzetklassementen, ook als het er eigenlijk zou thuishoren. De lijst werd aangevuld met ondernemingen die, op basis

van gegevens van onze VlaamsBrabantse bedrijvengids, in relatie met de totaliteit van hun onderneming een belangrijke exploitatiezetel hebben in ons arrondissement. Bedrijven die geen significante lokale tewerkstelling vertegenwoordigen werden echter niet opgenomen. Voor de opmaak van de klassementen werden de jaarrekeninggevens van het boekjaar 2008 gebruikt. ‘Ondernemers’ en de Nationale Bank van België publiceren deze cijfers louter informatief. Zij zijn niet verantwoordelijk voor vergissingen of weglatingen. Wij danken Frank Van Nieuwenhove, afdelingshoofd Economische Informatie en Externe Contacten, en Marc De Geyter, adj. directeur Bijbank Antwerpen Nationale Bank, tevens bestuurder van onze Kamer, voor hun belangrijke technische ondersteuning.

Algemene toelichtingen voor alle tabellen Alleen de bedrijven die een jaarrekening neerleggen in de gestandaardiseerde vorm werden opgenomen: d.w.z. enkel de privé nietfinanciële instellingen (voor ons arrondissement zal u dus bvb KBC-verzekeringen of de K.U.Leuven niet vinden). Hierna vindt u de gebruikelijke top bedrijven geklasseerd volgens omzetcijfer. Daarna is ook terug een top toegevoegd, geklasseerd volgens geproduceerde toegevoegde waarde. Deze rangschikking geeft beter het economisch belang van de betrokken bedrijven weer, aangevuld met rendabiliteitsklassement en een klassement van absolute en relatieve omzetgroei.

Rangschikking voor kmo’s - Als kmo’s worden die vennootschappen beschouwd welke een beknopt schema dienen neer te leggen bij de Nationale Bank van België en waarvan de maatschappelijke zetel in het arrondissement Leuven is gevestigd. - Voor de kmo’s vindt u dan ook een tabel met de 20 best presterende bedrijven qua toegevoegde waarde (uitgedrukt in euro). Voor de vergelijkbaarheid werden slechts bedrijven weerhouden met een voldoende gestoffeerde financiële rapportering. Onze dank gaat tenslotte nogmaals naar de Nationale Bank, bijbank Antwerpen voor de verwerking van al deze gegevens en de technische steun bij opstelling van de diverse klassementen.

b AB InBev blijft uiteraard onze nummer één.

Jaarverslag 2010

Objectieven 2011


082

Top bedrijven en kmo’s

TOP 100 OMZET 2009 - ARR. LEUVEN (1) omzet 2009 omzet 2008 omzet 2007 (in euro) (in euro) (in euro) INBEV BELGIUM (2) LEUVEN 1.064.882.575 1.057.747.709 1.069.854.274 ANHEUSER-BUSCH INBEV (2) LEUVEN 1.024.309.116 323.839.857 241.841.571 AVEVE LEUVEN 435.349.980 489.495.242 411.559.768 TIENSE SUIKERRAFFINADERERIJ (2) TIENEN 432.022.178 508.463.053 491.331.813 HUNTSMAN ADVANCED MATERIALS EUROPE EVERBERG 413.684.001 561.359.058 602.187.629 DANONE (2) ROTSELAAR 381.846.517 405.988.275 413.308.953 TERUMO EUROPE HEVERLEE 310.461.670 276.518.919 250.026.955 KBC AUTOLEASE LEUVEN 253.314.047 232.466.119 204.000.449 TELINDUS HEVERLEE 220.256.929 231.992.113 241.591.114 ROBERT BOSCH PRODUKTIE TIENEN 217.084.323 262.640.175 263.519.332 COVALIS LEUVEN 209.693.234 n.b. n.b. TYCO ELECTRONICS RAYCHEM KESSEL-LO 205.665.231 259.070.093 291.808.778 COOPERATIEVE AFZET VAN VEE EN VARKENS LEUVEN 187.257.329 208.525.893 177.836.287 VWR INTERNATIONAL HEVERLEE 176.270.280 173.142.852 167.632.234 KBC LEASE BELGIUM LEUVEN 139.542.677 133.584.240 115.863.181 CARCONNEX TIENEN 120.915.255 n.b. n.b. CITRIQUE BELGE TIENEN 109.425.420 121.587.178 110.292.951 TYCO THERMAL CONTROLS HEVERLEE 105.261.145 86.182.353 71.811.936 JAVA ROTSELAAR 102.176.328 104.541.086 100.216.945 SESVANDERHAVE TIENEN 95.940.635 105.208.836 111.714.859 KOITO EUROPE WIJGMAAL 92.577.484 122.601.264 148.061.981 BROUWERIJ HAACHT BOORTMEERBEEK 91.742.063 88.658.023 85.667.253 DURACELL BATTERIES (3) AARSCHOT 84.450.294 88.019.482 97.600.660 GC EUROPE HEVERLEE 81.553.078 71.707.032 60.739.777 BENEO-REMY WIJGMAAL 79.971.696 69.920.726 58.783.848 PHOTOVOLTECH (2) BRUSSEL 79.550.089 94.435.250 67.392.361 SAPA BUILDING SYSTEM (2) LANDEN 79.428.356 92.886.199 96.544.968 WESTON AARSCHOT 73.017.265 n.b. n.b. LMS INTERNATIONAL HEVERLEE 70.086.584 75.832.486 66.369.834 AFFILIPS TIENEN 69.521.756 120.182.984 142.998.650 A EN C SYSTEMS HOEGAARDEN 67.976.114 53.312.016 55.541.560 EUROCLEAN (2) BRUSSEL 61.931.103 67.033.756 71.023.292 DONALDSON EUROPE (3) HEVERLEE 60.627.403 63.442.021 68.568.699 BOSCH THERMOTECHNOLOGY HEVERLEE 60.107.671 58.856.442 52.444.858 FRUITHANDEL Romain WOUTERS en Co RUMMEN 59.725.877 86.476.942 82.222.125 LOGISTIEKE EN ADMINISTRATIEVE VEILINGSASSOCIATIE LEUVEN 59.420.772 56.844.588 54.228.134 HONEYWEL BELGIUM HEVERLEE 58.674.713 67.753.795 74.358.931 CEGEKA ICT DIENSTEN (2) HASSELT 57.943.242 28.220.025 33.648.184 YAMAZAKI MAZAK EUROPE HEVERLEE 56.317.884 63.004.301 57.343.102 BOFROST ZENTRALE BELGIEN LEUVEN 50.916.782 50.408.987 48.964.701 JENNES BOORTMEERBEEK 50.316.492 44.964.788 45.104.577 PROVINCIALE BRABANTSE ENERGIEMAATSCHAPPIJ LUBBEEK 50.047.866 51.565.050 57.229.534 VLEMINCKX HERENT 49.430.519 44.235.401 38.437.572 RIDGE TOOL EUROPE HEVERLEE 47.008.793 67.534.168 68.647.000 JUNGHEINRICH HEVERLEE 46.598.304 61.903.261 54.539.496 VAN WEZEL AUTOPARTS TIENEN 44.055.384 44.983.220 44.083.829 GROHE HERENT 43.114.558 46.550.634 44.385.309 JSR MICRO (3) HEVERLEE 42.811.497 n.b. 55.071.686 VARIA-PACK WILSELE 40.278.434 42.276.908 38.795.391 COBELAL LEUVEN 38.137.124 50.650.938 45.989.098 GRAHAM PACKAGING BELGIUM ROTSELAAR 37.656.954 36.278.220 34.647.327 HOSPITAL LOGISTICS AARSCHOT 37.145.910 29.833.216 26.371.664 PASHUYSEN AARSCHOT 35.986.762 40.709.950 39.738.518 STAGECO BELGIUM HAACHT 35.165.144 14.185.162 23.443.416 CYBERTRUST BELGIUM HEVERLEE 34.641.521 29.238.246 17.678.374 BLACK EN DECKER (BELGIUM) AARSCHOT 33.604.203 36.842.575 36.064.389 VAN REETH ROTSELAAR 33.421.397 44.172.851 33.844.760 OMNIA LEUVEN 33.303.716 37.619.060 32.360.033 NV SAS INSTITUTE SA TERVUREN 33.065.113 31.468.741 28.383.729 THEUMA BEKKEVOORT 32.841.423 34.429.287 34.280.417 TOPCOM EUROPE HEVERLEE 32.762.936 34.415.394 38.025.446 ICOS VISION SYSTEMS(3) HEVERLEE 32.835.906 50.463.180 46.540.569 HERGON LEUVEN HERENT 31.756.589 39.461.770 35.541.946 NXP SEMICONDUCTORS BELGIUM HEVERLEE 31.366.066 55.889.862 56.138.451 Firmanaam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

0433666709 0417497106 0403552464 0436410522 0468753884 0402734595 0408270327 0422562385 0442257642 0407251926 0477836153 0405721306 0402777850 0403593343 0426403684 0860353277 0400934652 0476282965 0426511473 0431431749 0869951626 0415276794 0400959891 0452407307 0424913943 0476305533 0428769494 0876344520 0428295877 0400925645 0445299482 0453203301 0407184719 0403598687 0449152164 0464076803 0402130326 0882419490 0415386068 0480369536 0425053802 0203563111 0416222248 0412523776 0415997465 0458770012 0445870594 0429388316 0407977446 0408456706 0471627163 0457151892 0416578970 0464612677 0455138450 0405894124 0423053424 0413646305 0434697184 0440316949 0436875627 0431049588 0444063723 0882479076

Objectieven 2011

Plaats

Jaarverslag 2010


Top bedrijven en kmo’s

Firmanaam 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

0441532023 0430744534 0445545645 0478391924 0444418168 0457694203 0414981638 0444716591 0429933001 0464886257 0429874405 0428007154 0479966787 0862492920

79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

0413742909 0444058872 0473361879 0406135634 0441131254 0462198367 0462988819 0476301474 0436131202 0402131910 0431100167 0426617876 0406128706 0456406972 0406467315 0400602377 0420170841 0861469371 0418655859 0402197929 0454483701 0407101179 0473617049 0421873289 0462158775 0427737732 0463541422 0400627618 0428237974 0473254189 0422705412 0421014939 0420902004

Plaats

SIMAC KORTENBERG ANDRE CELIS LUBBEEK KASPERS - LANDEN LANDEN VWR INTERNATIONAL EUROPE HEVERLEE FRISK INTERNATIONAL HEVERLEE BELGIAN ELECTRONIC SORTING TECHNOLOGY HEVERLEE MARMO MOLENSTEDE PASSE-PARTOUT VLAANDEREN WIJGMAAL HAROL CONSYST DIEST DEUFOL BELGIE TIENEN BECKERS BELGIUM WIJGMAAL MARE TOURS RILLAAR KIM’S CHOCOLATES TIENEN ECO WERF, GEMEENTELIJK MILIEUBEDRIJF OOST- WILSELE BRABANT CENTRATEC HEVERLEE KBC IMMOLEASE LEUVEN DREAMNEX BELGIUM LEUVEN REHAU HEVERLEE MATERIALISE HEVERLEE MEDICOR MEDICAL SUPPLIES HERENT DATA FLOW CONSULTANCY HEVERLEE LEO PEETERS KEERBERGEN KEERBERGEN EUROGARDEN TIENEN SENSIENT FLAVORS BELGIUM HEVERLEE HAROL BELGIE DIEST GARAGE FEYAERTS AARSCHOT AUTO DISTRIBUTION BELGIUM LEUVEN KWADRAAT BIERBEEK GARAGE VAN AVONDT HERENT PRIMO STADION AARSCHOT SBB BEDRIJFSDIENSTEN LEUVEN GENERAL MOBILITY SERVICES HEVERLEE VANTHIENEN TIENEN SEW CARON-VECTOR S.A HEVERLEE CSL BEHRING HEVERLEE ETS G. GEWELT HEVERLEE GARAGE WITTOCKX AARSCHOT HAVELLS SYLVANIA LIGHTING BELGIUM TIENEN VIVANTIA LEUVEN HERGON ZAVENTEM HERENT QUEST FOR GROWTH (PRIVAK) LEUVEN VAN HOVE TRUCKCENTER LEUVEN HERENT MEDICAL SCIENTIFIC HUART ATTENRODE WATERLEAU GROUP HERENT ASOIL LUBBEEK VANERUM BELGIE DIEST GARAGE OTTEVAERE HEVER

Jaarverslag 2010

083

omzet 2009 (in euro) 31.238.272 30.696.803 30.389.485 30.290.875 30.273.121 30.230.120 29.793.751 29.788.431 29.612.617 29.375.442 28.753.864 28.288.233 26.886.230 26.809.591

omzet 2008 omzet 2007 (in euro) (in euro) 35.508.474 39.282.791 31.728.284 28.486.907 42.732.792 33.347.660 25.592.228 17.115.813 30.528.254 31.869.958 29.711.335 31.092.565 28.374.814 28.584.600 32.431.037 30.602.904 32.349.130 35.977.869 31.325.448 34.861.023 29.296.463 32.272.891 33.414.809 33.571.176 26.050.598 29.452.048 26.464.726 25.496.931

26.676.343 26.061.191 25.715.134 25.475.250 25.274.601 23.820.535 23.382.406 23.007.797 22.922.085 22.744.301 22.691.562 22.663.160 22.651.829 22.602.675 21.892.032 21.887.730 21.704.517 21.630.892 21.614.713 21.513.462 20.846.712 20.619.562 20.374.290 19.820.443 19.761.889 19.695.646 19.136.134 19.063.330 18.553.825 18.294.192 18.136.062 17.728.925 17.676.667

Objectieven 2011

31.816.349 20.505.661 34.247.219 27.541.423 24.942.925 24.158.099 20.852.787 24.088.529 22.900.806 20.755.431 24.453.942 26.732.284 44.173.112 15.743.405 26.497.313 21.577.611 19.849.717 23.737.711 22.994.196 21.334.334 36.493.936 22.979.285 20.720.604 29.710.000 18.586.109 21.897.907 n.b. 20.811.270 18.013.497 1.236.938 23.096.067 17.003.289 17.010.039

10.165.253 11.762.932 37.724.194 28.396.873 21.178.326 19.104.258 12.068.752 21.037.126 20.227.409 18.860.856 27.021.735 25.661.055 48.533.513 21.359.130 21.417.184 24.301.062 18.878.050 24.569.969 22.242.257 18.679.543 32.975.112 22.950.316 22.776.282 53.913.889 17.000.941 20.144.700 16.003.429 24.388.515 16.674.797 388.863 18.301.362 14.137.517 15.957.084


Top bedrijven en kmo’s

084

0417497106 0433666709 0422562385 0436410522 0426403684 0407251926 0405721306 0402734595 0408270327 0400959891 0403552464 0453203301 0442257642 0468807829 0415276794 0476305533 0403593343 0407184719 0431431749 0400934652 0203563111 0428295877 0444058872 0871749688 0882419490 0462198367 0407101179 0455138450 0882479076 0476282965 0452407307 0444171710 0428769494 0420170841 0463541422 0434697184 0471627163 0444418168 0415997465 0429388316 0426511473 0424913943 0862492920 0403598687 0422674035 0400925645 0466256927 0441131254 0480369536 0478391924 0473254189 0429933001 0468753884 0421873289

Objectieven 2011

Jaarverslag 2010

845.941.106 19,4 572.964.004 42,3 177.505.197 5,1 157.148.543 19,8 123.401.730 3,4 111.250.259 8,0 102.716.019 23,7 95.468.220 6,3 88.009.716 7,8 81.374.188 n.b. 56.044.091 5,2 51.447.957 1,1 50.168.214 -4,5 41.957.206 4,1 41.872.048 7,6 37.104.695 -5,4 30.942.648 71,4 29.099.689 n.b. 28.812.709 5,2 28.582.654 3,3 27.026.951 2,4 26.303.537 1,3 24.628.138 4,0 23.171.542 10,8 22.752.753 6,1 21.101.644 n.b. 20.379.595 n.b. 19.894.709 5,3 19.732.123 6,8 18.578.472 7,0 18.421.068 28,1 17.045.648 n.b. 17.013.702 0,2 16.912.057 -2,4 16.854.758 21,1 16.538.354 7,9 15.847.437 44,4 15.753.020 91,9 15.690.352 7,4 14.708.321 n.b. 14.627.828 5,2 14.267.043 -0,1 14.041.868 1,4 13.819.448 20,0 13.527.973 -0,1 13.517.280 8,1 13.496.382 12,6 13.431.118 2,3 13.009.874 -15,9 12.992.184 39,6 12.869.466 3,4 12.288.776 -0,7 12.034.428 3,9 11.974.243 -46,4

Personeel(7)

Netto Winst/ Verlies(6) in euro

Solvabiliteit(5) (in %)

LEUVEN LEUVEN LEUVEN TIENEN LEUVEN TIENEN KESSEL-LO ROTSELAAR HEVERLEE AARSCHOT LEUVEN BRUSSEL HEVERLEE EVERBERG BOORTMEERBEEK BRUSSEL HEVERLEE HEVERLEE TIENEN TIENEN LUBBEEK HEVERLEE LEUVEN WIJGMAAL LEUVEN HERENT HEVERLEE HEVERLEE HEVERLEE HEVERLEE HEVERLEE HEVERLEE LANDEN LEUVEN LEUVEN TERVUREN ROTSELAAR HEVERLEE HEVERLEE HEVERLEE ROTSELAAR WIJGMAAL WILSELE HEVERLEE HEVERLEE TIENEN EVERBERG HEVERLEE LEUVEN HEVERLEE HERENT DIEST EVERBERG TIENEN

Rendabiliteit(4) (in %)

ANHEUSER-BUSCH INBEV(2) INBEV BELGIUM (2) KBC AUTOLEASE TIENSE SUIKERRAFFINADERERIJ(2) KBC LEASE BELGIUM ROBERT BOSCH PRODUKTIE TYCO ELECTRONICS RAYCHEM DANONE(2) TERUMO EUROPE DURACELL BATTERIES(3) AVEVE EUROCLEAN(2) TELINDUS HUNTSMAN (EUROPE) BROUWERIJ HAACHT PHOTOVOLTECH(2) VWR INTERNATIONAL DONALDSON EUROPE (3) SESVANDERHAVE CITRIQUE BELGE PROVINCIALE BRABANTSE ENERGIEMAATSCHAPPIJ LMS INTERNATIONAL KBC IMMOLEASE LANDELIJK DIENSTENCOàPERATIEF CEGEKA ICT DIENSTEN(2) MEDICOR MEDICAL SUPPLIES ETABLISSEMENTEN G. GEWELT CYBERTRUST BELGIUM NXP SEMICONDUCTORS BELGIUM TYCO THERMAL CONTROLS GC EUROPE DONALDSON COORDINATION CENTER (3) SAPA BUILDING SYSTEM(2) SBB BEDRIJFSDIENSTEN QUEST FOR GROWTH (PRIVAK) NV SAS INSTITUTE SA GRAHAM PACKAGING BELGIUM FRISK INTERNATIONAL JUNGHEINRICH JSR MICRO(3) JAVA BENEO-REMY ECO WERF, INTERGEMEENTELIJK MILIEUBEDRIJF OOST-BRABANT BOSCH THERMOTECHNOLOGY TELINDUS GROUP AFFILIPS HUNTSMAN (BELGIUM) MATERIALISE BOFROST ZENTRALE BELGIEN VWR INTERNATIONAL EUROPE WATERLEAU GROUP HAROL CONSYST HUNTSMAN ADVANCED MATERIALS (EUROPE) HAVELLS SYLVANIA LIGHTING BELGIUM

Bruto Toegevoegde Waarde (in euro)

Plaats

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 40 41 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

Firmanaam

TOP 100 TOEGEVOEGDE WAARDE 2009 - ARR. LEUVEN(1)

62,4 6.378.211.143 328 25,9 3.972.035.408 2.544 1,9 5.144.221 140 36,3 340.556.805 503 0,0 -16.944.945 7 37,2 9.749.838 1.520 95,5 215.824.879 792 33,7 24.422.223 647 75,1 36.459.739 672 87,1 20.959.839 802 72,6 14.475.324 735 17,3 -94.877 1.383 18,7 -8.115.302 581 34,5 22.514.371 373 39,7 2.647.178 398 17,3 -7.268.926 153 81,6 688.319.882 311 32,3 7.849.888 217 51,2 3.831.553 207 5,5 1.627.529 266 83,2 5.835.494 148 33,5 788.306 219 6,2 1.505.475 4 60,5 901.415 928 49,0 1.063.306 247 n.b. 592.157 12 n.b. -72.383 37 17,6 5.001.336 128 51,7 1.218.939 156 24,1 4.176.084 116 54,2 6.430.305 70 77,4 6.529.900 154 42,0 -135.554 213 66,8 -571.038 266 99,9 18.076.265 n.b. 13,6 1.449.660 109 52,6 5.860.394 59 7,3 7.678.800 63 26,7 1.152.619 169 92,9 2.531.265 79 17,4 1.268.581 230 8,5 -8.436.263 129 17,7 -133.138 235 66,9 3.428.729 97 97,6 -410.277 54 77,5 3.846.827 109 7,9 609.440 73 50,4 357.559 185 20,2 -1.759.161 326 64,9 4.073.352 47 12,5 3.543.530 149 61,7 -168.490 253 8,2 421.382 18 27,7 -16.637.247 375


0457694203 0462300515 0462988819 0400634447 0428975372 0441532023 0440316949 0438692990 0406080305 0431049588 0465607621 0458770012 0400655530 0470094266 0475119361 0414981638 0444716591 0445055103 0436004904 0405775051 0412523776 0464612677 0407977446 0473361879 0883737801 0475583377 0878051819 0403077461 0448849880 0466550303 0402130326 0402131910 0433130635 0400984439 0450161360 0403272253 0205774810

106 107 108 109 110 111

0402197929 0416222248 0421014939 0400629794 0473044848 0448357358

BELGIAN ELECTRONIC SORTING TECHNOLOGY GUNA’S DATA FLOW CONSULTANCY DIJLEDAL SOCIALE HUISVESTING LEUVEN COBREW SIMAC THEUMA SPECIALITY CHEMICALS COORDINATION CENTER (2) ADD ICOS VISION SYSTEMS(3) LUCIAD VAN WEZEL AUTOPARTS SOCIâTâ TRANSPORTS AUTOMOBILES, CARS ET AUTOBUS SEPTENTRIO CARE CARROSSERIE MARMO PASSE-PARTOUT VLAANDEREN STUDIO-A TENCE INTERIM MEDISCH CENTRUM VOOR HUISARTSEN VAN HET LEUVENSE RIDGE TOOL EUROPE STAGECO BELGIUM VARIA-PACK DREAMNEX BELGIUM ONE ACCESS BELGIUM (3) BELGIAN SECURITY COMPANY RIOBRA NORGINE DEUFOL LOGISTICS TIENEN “AE” HONEYWEL BELGIUM SENSIENT FLAVORS BELGIUM ORTEC AUTOBUSSEN P. VAN MULLEM DEUFOL PACKAGING TIENEN KBC LEASE HOLDING INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR DE RUIMTELIJKE ORDENING EN DE ECONOMISCHE SOCIALE EXPANSIE VAN HET ARRONDISSEMENT LEUVEN SEW CARON-VECTOR S.A VLEMINCKX VANERUM BELGIE ELK ZIJN HUIS XENICS VERVOER TRANSMET

6.539.070 6.314.564 6.273.928 6.258.233 6.249.610 6.171.749

8,9 0,4 2,1 2,0 1,7 -1,1

44,2 3,2 21,1 26,0 21,8 36,2

Personeel(7)

HEVERLEE HERENT DIEST TERVUREN HEVERLEE BOUTERSEM

12,2 42,2 18,8 97,2 22,5 32,4 2,1 23,4 3,7 52,1 8,0 26,2 4,3 6,8 2,4 26,4 13,7 23,9 n.b. 39,4 33,8 50,3 13,4 76,1 29,3 52,8 10,2 67,7 12,4 20,9 9,7 29,1 -3,7 46,6 11,5 14,8 -42,0 -30,0 19,5 59,4 11,2 35,1 49,4 53,5 19,3 66,8 37,7 89,8 n.b. -7,1 8,8 22,1 1,3 87,9 46,0 60,4 13,4 21,1 13,5 65,3 8,5 76,6 4,2 33,6 31,8 36,1 8,6 64,8 14,9 15,3 2,9 4,4 2,3 13,6

Netto Winst/ Verlies(6) in euro

11.966.621 11.350.240 10.668.683 10.581.146 10.295.491 10.270.336 10.232.656 10.226.912 9.453.911 9.086.819 8.982.092 8.973.610 8.929.901 8.929.685 8.880.811 8.597.810 8.580.992 8.559.754 8.365.389 8.148.662 8.037.302 7.945.547 7.802.874 7.698.123 7.485.346 7.386.585 7.378.715 7.331.862 7.323.440 7.260.088 7.255.588 7.163.921 7.127.614 7.116.499 6.960.986 6.781.724 6.579.459

Solvabiliteit(5) (in %)

HEVERLEE KEERBERGEN HEVERLEE KESSEL-LO LEUVEN KORTENBERG BEKKEVOORT LONCIN HEVERLEE HEVERLEE HEVERLEE TIENEN KORTENBERG HEVERLEE KORTENBERG MOLENSTEDE WIJGMAAL BOORTMEERBEEK HOLSBEEK LEUVEN HEVERLEE HAACHT WILSELE LEUVEN HEVERLEE AARSCHOT LUBBEEK HEVERLEE TIENEN HEVERLEE HEVERLEE HEVERLEE HEVERLEE BOUTERSEM TIENEN LEUVEN LEUVEN

Rendabiliteit(4) (in %)

Bruto Toegevoegde Waarde (in euro)

59 61 62 63 64 66 67 68 71 72 73 74 75 76 77 79 80 81 82 84 86 87 88 89 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 103 104 105

087

Plaats

Firmanaam

Top bedrijven en kmo’s

4.416.782 116 11.417.114 n.b. 697.479 189 616.022 48 190.690.486 50 822.676 127 151.358 192 2.597.933 84 2.507.861 104 -10.030.349 161 3.509.547 52 3.121.153 125 1.268.161 139 1.181.178 62 1.469.365 99 609.700 174 -752.745 148 1.090.331 111 -865.612 1.273 959.322 109 5.806.258 56 2.710.179 58 2.527.387 63 4.824.943 11 -531.735 99 297.255 107 1.176.909 14 2.491.857 44 232.558 154 827.769 89 1.523.392 45 -432.031 43 1.637.599 82 462.742 125 262.114 161 -37.395.064 127 640.909 59 516.732 -29.384 30.560 543.933 -253.987 -198.360

74 116 119 17 41 135

(1) bronnen: CD-ROM 01-2011 balanscentrale, Nationale Bank van Belgie ¨ De gegevens zijn afkomstig van de jaarrekening van de betrokken ondernemingen Zijn opgenomen: ondernemingen met maatschappelijke zetel in het arr. Leuven, aangevuld met een selectie van ondernemingen met een belangrijke exploitatiezetel in het arr. Leuven, maar met maatsch. zetel buiten het arr. Leuven (2) Ondernemingen met een belangrijke exploitatiezetel in arr. Leuven en maatschappelijke zetel elders. (3) Indien het boekjaar van de onderneming verschilt van 12 maanden werden de jaarrekeningrubrieken pro rata verrekend naar 12 maanden teneinde onderlinge vergelijkingen niet te verstoren. (4) netto-rendabiliteit van het totaal der activa, vùùr belasting en kosten van schulden (5) eigen vermogen / totaal vermogen (6) winst-verlies van het boekjaar na belasting (7) gemiddeld personeelsbestand in voltijdse equivalenten n.b. niet bekend

Jaarverslag 2010

Objectieven 2011


088

Top bedrijven en kmo’s

Objectieven 2011

Jaarverslag 2010

Solvabiliteit (%) (5)

Netto Winst/Verlies (in EUR) (6)

Personeel (7)(in %)

BRUSSEL BRUSSEL LEUVEN BRUSSEL EVERBERG BRUSSEL HEVERLEE LEUVEN HEVERLEE TIENEN LEUVEN KESSEL-LO LEUVEN HEVERLEE LEUVEN TIENEN TIENEN HEVERLEE ROTSELAAR TIENEN WIJGMAAL BOORTMEERBEEK AARSCHOT HEVERLEE

Rendatbiliteit (%) (4)

INBEV BELGIUM (2) ANHEUSER-BUSCH INBEV(2) AVEVE TIENSE SUIKERRAFFINADERERIJ(2) HUNTSMAN ADVANCED MATERIALS (EUROPE) DANONE(2) TERUMO EUROPE KBC AUTOLEASE TELINDUS ROBERT BOSCH PRODUKTIE COVALIS TYCO ELECTRONICS RAYCHEM COOPERATIEVE AFZET VAN VEE EN VARKENS VWR INTERNATIONAL KBC LEASE BELGIUM CARCONNEX CITRIQUE BELGE TYCO THERMAL CONTROLS JAVA SESVANDERHAVE KOITO EUROPE BROUWERIJ HAACHT DURACELL BATTERIES(3) GC EUROPE

Bruto Toegevoegde Waarde (in EUR)

Plaats

0433666709 0417497106 0403552464 0436410522 0468753884 0402734595 0408270327 0422562385 0442257642 0407251926 0477836153 0405721306 0402777850 0403593343 0426403684 0860353277 0400934652 0476282965 0426511473 0431431749 0869951626 0415276794 0400959891 0452407307

Omzet 2009 (IN EUR)

Firmanaam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Ondern. nr.

TOP 20 OMZET GROTE ONDERNEMINGEN 2009 - ARR. LEUVEN(1)

1.064.882.575 1.024.309.116 435.349.980 432.022.178 413.684.001 381.846.517 310.461.670 253.314.047 220.256.929 217.084.323 209.693.234 205.665.231 187.257.329 176.270.280 139.542.677 120.915.255 109.425.420 105.261.145 102.176.328 95.940.635 92.577.484 91.742.063 84.450.294 81.553.078

572.964.004 845.941.106 56.044.091 157.148.543 12.034.428 95.468.220 88.009.716 177.505.197 50.168.214 111.250.259 2.916.294 102.716.019 2.350.526 30.942.648 123.401.730 5.438.739 28.582.654 18.578.472 14.627.828 28.812.709 2.744.072 41.872.048 81.374.188 18.421.068

42,3 19,4 5,2 19,8 3,9 6,3 7,8 5,1 -4,5 8,0 -1,5 23,7 0,4 71,4 3,4 34,2 3,3 7,0 5,2 5,2 5,1 7,6 n.b. 28,1

25,9 62,4 72,6 36,3 8,2 33,7 75,1 1,9 18,7 37,2 52,7 95,5 65,5 81,6 0,0 20,6 5,5 24,1 17,4 51,2 8,3 39,7 87,1 54,2

3.972.035.408 6.378.211.143 14.475.324 340.556.805 421.382 24.422.223 36.459.739 5.144.221 -8.115.302 9.749.838 -1.022.425 215.824.879 28.001 688.319.882 -16.944.945 2.394.865 1.627.529 4.176.084 1.268.581 3.831.553 718.077 2.647.178 31.065.209 6.430.305

2.544 328 735 503 18 647 672 140 581 1.520 18 792 n.b. 311 7 18 266 116 230 207 22 398 802 70


Top bedrijven en kmo’s

091

TOP 20 ABSOLUTE STIJGING QUA OMZET GROTE ONDERNEMINGEN 2009 - ARR. LEUVEN(1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

0417497106 0408270327 0882419490 0464612677 0422562385 0476282965 0473254189 0445299482 0424913943 0452407307 0462300515 0421504194 0465607621 0457151892 0433666709 0456406972 0417053082 0445389356 0426403684 0468106261 0444058872 0455138450 0425053802 0416222248 0478391924 0475119361 0878051819 0465095006 0403593343 0415276794

Firmanaam

Plaats

ANHEUSER-BUSCH INBEV(2) TERUMO EUROPE CEGEKA ICT DIENSTEN(2) STAGECO BELGIUM KBC AUTOLEASE TYCO THERMAL CONTROLS WATERLEAU GROUP A EN C SYSTEMS BENEO-REMY GC EUROPE GUNA’S AUTOMOBILE BUSINESS LEUVEN LUCIAD HOSPITAL LOGISTICS INBEV BELGIUM (2) KWADRAAT LESUCO ECOPOWER KBC LEASE BELGIUM ALTRAD BENELUX KBC IMMOLEASE CYBERTRUST BELGIUM JENNES VLEMINCKX VWR INTERNATIONAL EUROPE CARE CARROSSERIE RIOBRA NORKOM TECHNOLOGIES VWR INTERNATIONAL BROUWERIJ HAACHT

BRUSSEL HEVERLEE HASSELT HAACHT LEUVEN HEVERLEE HERENT HOEGAARDEN WIJGMAAL HEVERLEE KEERBERGEN HERENT HEVERLEE AARSCHOT BRUSSEL BIERBEEK HULDENBERG ROTSELAAR LEUVEN BOORTMEERBEEK LEUVEN HEVERLEE BOORTMEERBEEK HERENT HEVERLEE KORTENBERG LUBBEEK HEVERLEE HEVERLEE BOORTMEERBEEK

omzet 2009 (in EUR)

omzet 2008 (in EUR)

1.024.309.116 310.461.670 57.943.242 35.165.144 253.314.047 105.261.145 18.294.192 67.976.114 79.971.696 81.553.078 11.370.257 17.636.470 14.542.277 37.145.910 1.064.882.575 22.602.675 16.164.590 16.708.313 139.542.677 11.305.124 26.061.191 34.641.521 50.316.492 49.430.519 30.290.875 13.693.537 11.922.817 13.484.952 176.270.280 91.742.063

323.839.857 276.518.919 28.220.025 14.185.162 232.466.119 86.182.353 1.236.938 53.312.016 69.920.726 71.707.032 1.730.723 9.150.704 7.014.489 29.833.216 1.057.747.709 15.743.405 9.351.805 9.989.829 133.584.240 5.657.823 20.505.661 29.238.246 44.964.788 44.235.401 25.592.228 8.997.045 8.065.775 10.211.384 173.142.852 88.658.023

Abs. stijging omzet 2009-2008 700.469.259 33.942.751 29.723.217 20.979.982 20.847.928 19.078.792 17.057.254 14.664.098 10.050.970 9.846.046 9.639.534 8.485.766 7.527.788 7.312.694 7.134.866 6.859.270 6.812.785 6.718.484 5.958.437 5.647.301 5.555.530 5.403.275 5.351.704 5.195.118 4.698.647 4.696.492 3.857.042 3.273.568 3.127.428 3.084.040

Rel. stijging omzet 2009-2008 216,30% 12,28% 105,33% 147,90% 8,97% 22,14% 1378,99% 27,51% 14,37% 13,73% 556,97% 92,73% 107,32% 24,51% 0,67% 43,57% 72,85% 67,25% 4,46% 99,81% 27,09% 18,48% 11,90% 11,74% 18,36% 52,20% 47,82% 32,06% 1,81% 3,48%

(1) bronnen: CD-ROM 01-2011 balanscentrale, Nationale Bank van Belgie ¨ De gegevens zijn afkomstig van de jaarrekening van de betrokken ondernemingen Zijn opgenomen: ondernemingen met maatschappelijke zetel in het arr. Leuven, aangevuld met een selectie van ondernemingen met een belangrijke exploitatiezetel in het arr. Leuven, maar met maatsch. zetel buiten het arr. Leuven Een onderneming wordt als groot beschouwd indien de bruto toegevoegde waarde > 1.250.000 EUR. (2) Ondernemingen met een belangrijke exploitatiezetel in arr. Leuven en maatschappelijke zetel elders.

TOP 20 RELATIEVE STIJGING QUA OMZET GROTE ONDERNEMINGEN 2009 - ARR. LEUVEN(1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Ondern.nummer

Firmanaam

Plaats

0473254189 0462300515 0417497106 0464612677 0465607621 0882419490 0421504194 0417053082 0455120040 0445389356 0475119361 0878051819 0456406972 0459134256 0860800170 0871749688 0437066756 0465095006 0445299482 0444058872 0455064414 0462047721

WATERLEAU GROUP GUNA’S ANHEUSER-BUSCH INBEV(2) STAGECO BELGIUM LUCIAD CEGEKA ICT DIENSTEN(2) AUTOMOBILE BUSINESS LEUVEN LESUCO MEDIA ACQUISITIONS & PUBLISHING - POST OFFICE ECOPOWER CARE CARROSSERIE RIOBRA KWADRAAT GLOBALSIGN MATHYS ORTHOPAEDICS BELUX LANDELIJK DIENSTENCOàPERATIEF SF - CONSTRUCT NORKOM TECHNOLOGIES A EN C SYSTEMS KBC IMMOLEASE BUMACO KOELTECHNIEK CARROSSERIE JENNES

HERENT KEERBERGEN BRUSSEL HAACHT HEVERLEE HASSELT HERENT HULDENBERG HEVERLEE ROTSELAAR KORTENBERG LUBBEEK BIERBEEK HEVERLEE HEVERLEE WIJGMAAL DIEST HEVERLEE HOEGAARDEN LEUVEN ROTSELAAR BOORTMEERBEEK

Omzet 2009 (in EUR)

Omzet 2008 (in EUR)

18.294.192 11.370.257 1.024.309.116 35.165.144 14.542.277 57.943.242 17.636.470 16.164.590 3.793.436 16.708.313 13.693.537 11.922.817 22.602.675 3.574.394 6.872.762 8.723.614 9.285.828 13.484.952 67.976.114 26.061.191 10.049.899 3.286.001

1.236.938 1.730.723 323.839.857 14.185.162 7.014.489 28.220.025 9.150.704 9.351.805 2.208.654 9.989.829 8.997.045 8.065.775 15.743.405 2.523.674 5.057.156 6.460.492 6.938.744 10.211.384 53.312.016 20.505.661 7.990.854 2.629.217

Abs. stijging omzet 2009-2008 17.057.254 9.639.534 700.469.259 20.979.982 7.527.788 29.723.217 8.485.766 6.812.785 1.584.782 6.718.484 4.696.492 3.857.042 6.859.270 1.050.720 1.815.606 2.263.122 2.347.084 3.273.568 14.664.098 5.555.530 2.059.045 656.784

Rel. stijging omzet 2009-2008 1378,99% 556,97% 216,30% 147,90% 107,32% 105,33% 92,73% 72,85% 71,75% 67,25% 52,20% 47,82% 43,57% 41,63% 35,90% 35,03% 33,83% 32,06% 27,51% 27,09% 25,77% 24,98%

(1) bronnen: CD-ROM 01-2011 balanscentrale, Nationale Bank van Belgie ¨ De gegevens zijn afkomstig van de jaarrekening van de betrokken ondernemingen Zijn opgenomen: ondernemingen met maatschappelijke zetel in het arr. Leuven, aangevuld met een selectie van ondernemingen met een belangrijke exploitatiezetel in het arr. Leuven, maar met maatsch. zetel buiten het arr. Leuven Een onderneming wordt als groot beschouwd indien de bruto toegevoegde waarde > 1.250.000 EUR. (2) Ondernemingen met een belangrijke exploitatiezetel in arr. Leuven en maatschappelijke zetel elders.

Jaarverslag 2010

Objectieven 2011


Top bedrijven en kmo’s

093

TOP 20 TOEGEVOEGDE WAARDE KMO’S 2009 - ARR. LEUVEN(1) Firmanaam

1 2 3 4 5 6

0878051819 0414684896 0432641774 0879643906 0406122865 0412122316

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

0471704466 0859889954 0419484913 0478294726 0420027321 0450464040 0400622470 0450339821 0475425209 0453445504 0471951421 0401903959 0455120040

20 21 22 23

0466998877 0476952364 0400660280 0439699911

RIOBRA RAYDEN POMAGRO SOCALIM CRABBE DAKWERKEN INGENIEURS-, ONTWERP-, EN COORDINATIEBUREAU STABO RECYCLAGE EN COMPOSTERING HERMAN SCHUEREMANS ’T KADOKE MISE EN PLACE BELGIE VUURVAST KNAPEN CLOCK-O-MATIC CORMED XPLANATION LANGUAGESERVICES AUDIOMIX BOONDOGGLE MASSER MEDIA ACQUISITIONS & PUBLISHING - POST OFFICE RESIDENTIE MORETUS OPTIMAL PARKING CONTROL VANDENBROECK THE POWER SHOP

Plaats

Bruto RendaSolvabiNetto Perso- Omzet 2009 Toegevoegde biliteit (%)(2) liteit (%)(3) Winst/Verlies neel(5) (in EUR) (4) Waarde (in EUR) (in EUR) LUBBEEK 7.378.715 1,3 87,9 1.176.909 13,8 11.922.817 KORTENBERG 4.678.027 14,4 58,1 414.312 52 12.491.326 HOEGAARDEN 4.591.549 66,2 39,6 2.540.155 7,6 14.361.116 ROTSELAAR 4.195.538 22,7 53,5 261.169 82,7 n.b. ZOUTLEEUW 3.900.469 27,0 19,1 1.123.887 44,7 n.b. LEUVEN 3.786.220 20,6 20,8 539.165 48 n.b. TIENEN KEERBERGEN BAAL LEUVEN ZICHEM DIEST HOLSBEEK AARSCHOT HEVERLEE BEGIJNENDIJK LEUVEN ERPS-KWERPS HEVERLEE

3.729.901 3.638.151 3.570.919 3.558.019 3.530.437 3.504.516 3.408.845 3.405.046 3.351.735 3.324.846 3.316.848 3.151.865 3.075.639

6,0 51,7 23,5 10,4 9,4 40,4 20,2 31,1 4,5 25,0 3,9 30,4 -13,1

55,3 95,5 88,3 -20,8 23,2 55,0 64,4 80,0 18,4 61,6 24,7 34,0 23,0

340.364 4.888.964 1.343.349 54.544 192.506 1.820.986 558.507 1.482.364 66.894 915.163 28.684 698.454 -536.561

28,7 0,1 45 80,8 34,9 30,4 40,3 15,1 38,6 42,6 43,7 30,8 0,8

n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 3.793.436

LEUVEN HERENT HERENT WERCHTER

3.034.830 3.014.316 2.956.097 2.952.027

36,1 22,4 1,7 14,1

13,5 25,2 42,8 59,2

783.339 857.982 -26.560 596.718

50,5 39,3 53,2 24,4

n.b. n.b. n.b. n.b.

(1) bronnen: CD-ROM 01-2011 balanscentrale, Nationale Bank van Belgie ¨ De gegevens zijn afkomstig van de jaarrekening van de betrokken ondernemingen Zijn opgenomen: ondernemingen met maatschappelijke zetel in het arr. Leuven, aangevuld met een selectie van ondernemingen met een belangrijke exploitatiezetel in het arr. Leuven, maar met maatsch. zetel buiten het arr. Leuven Een kmo is een onderneming die een jaarrekening neerlegt met een verkort schema. (2) netto-rendabiliteit van het totaal der activa, vùùr belasting en kosten van schulden (3) eigen vermogen / totaal vermogen (4) winst-verlies van het boekjaar na belasting (5) gemiddeld personeelsbestand in voltijdse equivalenten n.b.niet bekend

TOP 20 RENDABILITEIT VAN DE GROTE ONDERNEMINGEN 2009 - ARR. LEUVEN(1)

1 2 3

0444418168 0458483861 0431479754

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

0454145684 0403593343 0432641774 0474746308 0429006947 0453868641 0874799646 0859889954 0459668350 0464612677 0874480536 0458990043 0403077461 0462938834 0471627163 0433666709 0446555039 0892656752 0450464040 0462047721

Firmanaam

Plaats

FRISK INTERNATIONAL ANHYBEL CENTER VOOR FUNDAMENTEEL INTERACTIEF ONDERZOEK ASSESMENT EN TESTAUTOMATISERING ARENDO VWR INTERNATIONAL POMAGRO BVO HASPAGRO ADETEX METECH HERMAN SCHUEREMANS DEXIA REGIO TIENEN STAGECO BELGIUM UCON PIERRE BAECK NORGINE QUEST MANAGEMENT GRAHAM PACKAGING BELGIUM INBEV BELGIUM(2) CBG TRANSLATIONS PREMIUM LEASE KNAPEN CARROSSERIE JENNES

HEVERLEE TIENEN KORTENBERG TIENEN HEVERLEE HOEGAARDEN HERENT HOEGAARDEN TIENEN WILSELE KEERBERGEN TIENEN HAACHT WALSHOUTEM BOORTMEERBEEK HEVERLEE LEUVEN ROTSELAAR BRUSSEL LEUVEN HEVERLEE DIEST BOORTMEERBEEK

Rendabiliteit(3) (in %)

Solvabiliteit(4) (in %)

15.753.020 1.431.619 2.815.079

91,9 85,9 76,9

1.709.796 30.942.648 4.591.549 1.345.565 1.665.509 1.392.413 1.857.333 3.638.151 1.467.016 7.945.547 1.876.295 1.298.169 7.331.862 1.260.280 15.847.437 572.964.004 1.629.990 2.325.604 3.504.516 1.690.970

72,4 71,4 66,2 63,8 63,2 55,9 54,3 51,7 50,6 49,4 48,4 47,7 46,0 45,0 44,4 42,3 42,0 41,6 40,4 40,4

Toegevoegde Waarde (in EUR)

Personeel (6)

Omzet 2009 (in EUR)

7,3 6,0 66,9

Netto Winst/ Verlies (in EUR)(5) 7.678.800 689.297 1.305.635

63 5 14

30.273.121 n.b. n.b.

-17,0 81,6 39,6 25,8 52,1 11,4 37,4 95,5 51,7 53,5 10,1 -57,3 60,4 82,5 52,6 25,9 35,0 10,1 55,0 25,4

1.148.842 688.319.882 2.540.155 635.723 852.328 216.081 274.411 4.888.964 238.827 2.710.179 652.671 189.234 2.491.857 307.159 5.860.394 3.972.035.408 609.952 -21.349 1.820.986 420.289

13 311 8 13 3 18 36 0 20 58 12 19 44 7 59 2.544 12 n.b. 30 20

n.b. 176.270.280 14.361.116 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 35.165.144 n.b. n.b. 15.789.899 n.b. 37.656.954 1.064.882.575 n.b. n.b. n.b. 3.286.001

(1) bronnen: CD-ROM 01-2011 balanscentrale, Nationale Bank van Belgie ¨ De gegevens zijn afkomstig van de jaarrekening van de betrokken ondernemingen Zijn opgenomen: ondernemingen met maatschappelijke zetel in het arr. Leuven, aangevuld met een selectie van ondernemingen met een belangrijke exploitatiezetel in het arr. Leuven, maar met maatsch. zetel buiten het arr. Leuven Een onderneming wordt als groot beschouwd indien de bruto toegevoegde waarde >= 1.250.000 EUR. Indien het boekjaar verschilt van 12 maanden wordt geen rendabiliteit opgegeven (2) Ondernemingen met een belangrijke exploitatiezetel in arr. Leuven en maatschappelijke zetel elders. (3) netto-rendabiliteit van het totaal der activa, vùùr belasting en kosten van schulden (4) eigen vermogen / totaal vermogen (5) winst-verlies van het boekjaar na belasting (6) gemiddeld personeelsbestand in voltijdse equivalenten n.b.: niet bekend

Jaarverslag 2010

Objectieven 2011


In de schijnwerper

094

Johnny Thijs en de Post van de 21ste eeuw: bpost In het centrum van Brussel in het historische Muntcentrum, het hoofdkwartier van de voormalige Post - nu bpost, een veel internationaler en moderner klinkende naam - ontmoetten we Johnny Thijs. Thijs is Limburger van oorsprong, maar sinds jaar en dag ook Hoegaardier en binnenkort ook als spreker te gast op de ROB-tv Business Lounge te Tienen, een niet te missen event op 14 mei. Johnny Thijs is al zijn hele professionele carrière verweven met de regio Leuven. Na een carrièrestart bij Vanderelst nv als Product & Marketing Manager en een succesvolle passage bij Inbev (toen nog Interbrew), eerst als Executive Vice-President en later als ceo voor Europa, Azië en Afrika, belandt hij uiteindelijk in 2002 bij De Post. Hij ontving ons heel hartelijk in zijn kantoor. De man die de Post naar de 21ste eeuw leidt, naar bpost,

naar meer efficiëntie, meer focus en zinvolle diversificatie, biedt ons een koffie aan. Zwart, geen suiker, dank u.

En alles begint met een strategisch plan ... “Ons strategisch plan is in se niet nieuw. Wij sturen het wel elke twee à drie jaar bij. Dit is nu de derde keer dat we dit doen. Zo’n plan is ook voortdurend in evolutie. We moeten dit meenemen in onze boodschap aan het personeel: we hebben heel goed gewerkt, maar we moeten verder veranderen, verder verbeteren en meer efficiëntie opzoeken. Dat is soms moeilijk, hé, als je goede resultaten boekt, maar toch verder aandringt op nog meer verandering. Onze mensen vragen zich soms af waarom het niet even wat rustiger kan, maar dat kan helaas niet in de postomgeving van vandaag.”

Change we can believe in ...

Hoegaardier Johnny Thijs, ceo bpost

Ondernemers 4

“Dus dat is mijn kernboodschap: we gaan verder werken aan verandering. Dat betekent dat we de logistieke processen in onze mailorganisatie voor een stuk gaan hertekenen. De vijf grote sorteercentra blijven bestaan, maar zij krijgen een andere rol toebedeeld. Het aantal distributiekantoren, de

april

kantoren waarvan de postbodes vertrekken voor hun werk, worden daarentegen verminderd van 450 naar ongeveer 60. Dat is een zware brok. In het vorige strategisch plan hadden we 128 gezegd, en nu gaan we dat nog eens halveren.” “We zijn nog maar pas begonnen met de implementatie, we hebben dus nog veel werk voor de boeg. Tegelijkertijd nemen we maatregelen om de veranderingen voor de postbode zo goed mogelijk te regelen en te begeleiden. Zo zullen niet alle postbodes naar het kantoor moeten komen, maar hun pakket brieven en pakjes gaan afhalen in een afhaalpunt in hun buurt. Lokale distributiepunten, die wij ‘depots’ noemen. De veranderingen zijn ingrijpend, maar de manier van werken van de postbode kan er op vooruit gaan. Vroeger was de postbode de helft van zijn tijd bezig met de voorbereiding van zijn ronde. De andere helft van de tijd was hij dan op straat. Nu gaan we naar vele verschillende modellen, waarbij er postbodes zullen zijn die, in het uiterste geval, zeven uur op ronde zijn als ze dat wensen. De voorbereiding wordt machinaal voor hen gedaan, in de sorteercentra.” “Concreet zal de klant daar weinig van merken. Voor bedrijven blijft het zo dat er vroege bundels wor-


In de schijnwerper

095

Een snelle fijnmazige postbedeling, een pluspunt.

den geleverd voor negen uur, waarbij de post intern bij een bedrijf kan verdeeld worden op het moment dat dat van belang is in een onderneming. Die vroege leveringen blijven uiteraard intact.”

revolutie. Onze nieuwe naam is gebaseerd op onze troeven uit het verleden en zet tegelijk onze toekomstige koers uit. De nieuwe naam zegt ook wie we zijn: een modern postbedrijf uit België.”

Communicatie is alles ...

Nieuwe inkomstenbronnen ...

“Een nieuw of aangepast strategisch plan communiceren is niet steeds gemakkelijk. Mensen worden ongerust en hebben nood aan informatie. Daarom doen we nu al een derde ronde van België waarbij we alle postbodes zien in groepjes van 50 tot 80 en hen het volledige verhaal uit de doeken doen. Wat zijn de uitdagingen? Wat is het plan? En wat betekent dat voor het kantoor waar ze werken? En dat is best een boeiende oefening.”

“De klassieke brievenpost daalt en dat proberen we onder meer op te vangen met een stijgende pakjesomzet. Dit vooral dankzij de sterk groeiende e-commerce, waarbij er online pakjes worden besteld. Ik ben ervan overtuigd dat we onze pakjescijfers kunnen verdubbelen. Een pracht van een uitdaging.”

“Ook de naamsverandering van De Post naar bpost en het creëren van een nieuw imago was noodzakelijk. Tien jaar lang hebben we radicale veranderingen doorgevoerd en een enquête wees uit dat niet iedereen voldoende waarnam wat er allemaal veranderd was. Met die nieuwe naam konden we die metamorfose erg concreet maken. We hebben geopteerd voor een evolutie, eerder dan voor een

“Daarnaast zoeken we ook naar nieuwe en geïntegreerde oplossingen voor complexe projecten van grote bedrijven of administraties. Een mooi voorbeeld daarvan is de nieuwe Europese nummerplaat. Wij verzorgen dat van a tot z: we zorgen voor de productie van die nummerplaat, wij zorgen voor de assemblage met de administratieve documenten en ook voor de verzending en de bezorging thuis bij de klanten. Iets gelijkaardigs doen we met de voorschriftenboekjes van de geneesheren, een opdracht die we kregen van het RIZIV. Wij ontvangen de bestelling van de zorgverstrekkers, we drukken boekjes voor dokters, en leveren ze af bij hen. We schakelen daarbij de expertise in van onze filialen, die gespecialiseerd zijn in bijvoorbeeld het printen en verzenden van honderdduizenden facturen van grote bedrijven, of de elektronische aflevering van documenten, of nog het beheer van mailrooms van grote bedrijven-klanten. We kunnen dus zeer complexe opdrachten van A tot Z beheren en verzekeren. Dat is nieuw, en één van onze middelen om te blijven groeien.” “De diversificatie van diensten is al heel lang aan de gang, eigenlijk vanaf het moment dat ik begon bij De Post. Het is echter pas nu, de laatste jaren, dat we grote contracten beginnen binnen te halen. En

Een geautomatiseerde postverwerking, een noodzaak.

april

Ondernemers 4


In de schijnwerper

097

zakelijke kostenverminderingen realiseren op een sociaal verantwoorde manier.”

Bpost and beyond ...

we zijn steeds op zoek naar nieuwe opportuniteiten. Ik steek bijvoorbeeld niet onze belangstelling onder stoelen of banken voor het rekeningrijden dat op stapel staat in ons land. Wij geloven dat we de systemen en de mensen en ook de partners hebben om dat efficiënt te kunnen organiseren.”

scoren we vandaag zeer goed. Maar we sturen toch nog elke dag onze werking bij want verbetering is altijd mogelijk. We houden ook enorm veel rekening met klachten. Zo vertelde ik onlangs nog in een interview aan een weekblad: als je lezers een klacht hebben mogen ze mij schrijven! Want daar leren we uit.”

De omzet bepaalt de toekomst ... maar ook de mensen!

“Ondanks de hele transitie heeft bpost geen mensen moeten ontslaan en het is dat ook niet van plan. Integendeel: bpost werft ook mensen aan. Alle veranderingsprojecten worden uitgevoerd op basis van de natuurlijke vertrekken. Mensen die met pensioen gaan worden slechts voor een deel vervangen. Daardoor vermijden we naakte ontslagen. Dat maakt deel uit van ons sociaal engagement. Meer dan 50 procent van de mensen bij bpost is ouder dan 45 jaar. Zo gaan er elk jaar meer dan 1000 mensen met pensioen. Ongeveer de helft daarvan wordt vervangen en zo kunnen we de nood-

“Residentiële klanten van de vroegere Post vormen minder dan 10 procent van de omzet van bpost. Het zijn grote klanten die onze omzet maken: onze 1000 grootste bedrijven-klanten maken 65 procent uit van onze totale omzet. Elke klant en burger is belangrijk, maar het is duidelijk dat onze toekomst in de eerste plaats afhangt van onze capaciteit om die 1.000 klanten te behouden en ze tevreden te stellen. Daarom moet onze dienstverlening efficiënt en vooral van hoge kwaliteit zijn. Daarop

“Of bpost beursgenoteerd wordt, hangt helemaal af van de aandeelhouders. Zij nemen eventueel deze beslissing. Er loopt nog een onderzoek naar staatssteun door de Europese Commissie en dat onderzoek moet natuurlijk eerst achter de rug zijn. Want anders kan je geen duidelijkheid en zekerheid geven aan beleggers en aan de financiële markten. Op het gebied van concurrentie stel ik vast dat onze grootste concurrent het internet is, zonder twijfel. De grote internetrevolutie begon in 2001-2002, toen we massaal begonnen mailtjes te sturen naar elkaar, waarbij niet te formele brieven vervangen werden door e-mails en sms-verkeer. Het internet is blijven volumes weghalen van de traditionele briefwisseling, en we zien die trend nu ook meer en meer voor facturen die via de post worden verstuurd. Daar kunnen we niets aan doen, tenzij streven naar meer efficiëntie en vooral blijven zoeken naar nieuwe diensten/producten en andere groeiopportuniteiten.”

De postbaas beëindigt het gesprek. Op slechts een half uur gaf Johnny Thijs ons een boeiend interview, maar vooral zagen we een inspirerende man met een klare kijk op de zaken. We kijken er alvast naar uit om hem aan het werk te zien op 14 mei op de ROB-tv Business Lounge in Tienen. U komt toch ook? Schrijf in via www.businesslounge-tienen.be.

bpost kandidaat-beheerder voor rekeningrijden bpost is kandidaat voor het beheer (aanvragen, betalingen en elektronische verwerking) van het rekeningrijdenproject voor vrachtwagens, dat voor 2013 gepland is. Dat heeft topman Johnny Thijs gezegd in de commissie Infrastructuur van de Kamer. bpost heeft daarvoor een joint venture opgericht met IBM en Siemens. bpost wil zich volgens topman Thijs specialiseren in dergelijke complexe opdrachten. De Belgische posterijen doen nu al het volledige beheer van de nieuwe Europese nummerplaten (bestelling, levering, betaling, goed voor circa 6.000 per dag), de politieboetes en de voorschriftenboekjes voor dokters.

april

Ondernemers 4


Regionaal nieuws - Binnenskamers

099

KamerAcademie: Managers onwetend over sociale media Terwijl medewerkers interne sociale media veelvuldig gebruiken, heeft het management geen idee dat het gebeurt en wat het nut ervan kan zijn. Dit is de conclusie van een grootschalig Nederlands onderzoek begin dit jaar. Uit onderzoek van het Nederlandse bureau voor online-communicatie, Entopic, blijkt dat medewerkers er op los twitteren en facebooken, ook intern. Bij meer dan 70 procent van de Nederlandse organisaties wordt door medewerkers interne sociale media gebruikt voor het uitwisselen van informatie en om onderling te netwerken. Vooral microblogging (waarbij berichten realtime via pc of smartphone worden uitgewisseld) is zeer populair. Microbloggen is dan ook de communicatiefunctie op het internet van 2011. Het is een

veel populairdere communicatietool dan het forum of het weblog. Het ’conventionele’ chatten wordt nog slechts in 10 procent van de gevallen genoemd. Terwijl dit in 2009 nog op de eerste plaats stond als communicatiemiddel. Het intranet, zo blijkt verder uit de enquête, is bij de meeste organisaties het belangrijkste middel voor interne communicatie. In het kader van de recente ontwikkelingen in sociale media, kan men zich de vraag gaan stellen hoe bedrijven gebruik kunnen maken van sites als Facebook en LinkedIn. Daarom organiseert uw Kamer van Koophandel arr. Leuven het seminarie ‘Sociale media is tijdsverlies! Of niet?’. Niet alleen de concepten van sociale media, maar ook het gebruik specifiek voor uw sector, zullen tijdens het

interactieve seminarie aan bod komen. Uiteraard zal er aandacht besteed worden aan het uitschrijven van een richtlijn voor intern gebruik van sociale media.

Praktisch: Seminarie ‘Sociale media is tijdsverlies! Of niet?’ wordt georganiseerd op dinsdag 31 mei van 9u tot 16u30 bij uw Voka - Kamer van Koophandel arr. Leuven. De kostprijs voor leden bedraagt € 300 exclusief btw, niet-leden van de Kamer betalen € 400 exclusief btw. Uiteraard wordt er een syllabus voorzien en zorgt uw Kamer voor een gratis broodjeslunch. Inschrijven kan via de website www.voka.be/leuven/agenda of via mail: kameracademie@kvkleuven.voka.be.

Uw Kameragenda 2011 Datum 26/04/2011 9/05/2011 10/05/2011 17/05/2011 19/05/2011 24/05/2011 26/05/2011 26/05/2011 26/05/2011 31/05/2011 31/05/2011 31/05/2011 7/06/2011 9/06/2011 14/06/2011 16/06/2011 16/06/2011 20/06/2011 21/06/2011 28/06/2011 5/09/2011 10/10/2011 14/10/2011 20/10/2011 25/10/2011 27/10/2011 17/11/2011 24/11/2011 5/12/2011 14/12/2011

Onderwerp ISO 26000, richtlijn voor uw MVO-beleid Starterdesk Prospecteren is fun Het nieuwe materialendecreet en duurzame materiaalkringlopen Succesvol starten! - Hoe staat het met mijn verzekeringen? Nieuwe leden-event ISO 26000 Succesvol starten! - Hoe financier ik mijn professionele droom? Algemene Vergadering Aarschot Omgaan met sociale media Algemene ledenvergadering Voka - Kamer van Koophandel Leuven Plato collectief event Van medewerker tot manager Succesvol starten! - Fiscaliteit, geen geheimen meer! Financiële analyse voor niet-financiëlen EU-subsidies Succesvol starten! - Alles wat u moet weten over btw! Starterdesk Het duurzaamheidsbeleid van Delhaize Group HR-event: barbecue Starterdesk Starterdesk Ken je Buren St.-Jozef Succesvol starten! - Hoe staat het met mijn verzekeringen? Jaarlijks concert Succesvol starten! - Hoe financier ik mijn professionele droom? Succesvol starten! - Alles wat u moet weten over BTW! Succesvol starten! - Fiscaliteit, geen geheimen meer! Starterdesk Eindejaarslunch HRM

Begintijd 13u30 19u00 09u00 13u30 19u00 19u00 13u30 19u00 20u00 09u00 13u00 19u00 09u00 19u00 09u00 13u30 19u00 19u00 13u30 12u00 19u00 19u00 16u00 19u00 20u00 19u00 19u00 19u00 19u00 12u00

Eindtijd 16u30 22u00 16u30 16u30 22u00 22u00 16u30 22u00 23u00 16u30 18u30 23u00 16u30 22u00 16u30 16u30 22u00 22u00 16u30 14u00 22u00 22u00 19u00 22u00 23u00 22u00 22u00 22u00 22u00 14u00

Categorie KamerAcademie - Milieu/Ruimtelijke Ordening Infosessie KamerAcademie - Marketing & Communicatie KamerAcademie - Milieu/Ruimtelijke Ordening KamerAcademie - Starters Event KamerAcademie - Internationaal Ondernemen KamerAcademie - Starters Event KamerAcademie - Marketing & Communicatie Event Event KamerAcademie - Marketing & Communicatie KamerAcademie - Starters KamerAcademie - Financieel/Fiscaal/Juridisch KamerAcademie - Internationaal Ondernemen KamerAcademie - Starters Infosessie KamerAcademie - Milieu/Ruimtelijke Ordening Event Infosessie Infosessie Event KamerAcademie - Starters Event KamerAcademie - Starters KamerAcademie - Starters KamerAcademie - Starters Infosessie Event

Locatie Voka-KvK Halle-Vilvoorde Voka-KvK Leuven Voka-KvK Leuven Faculty Club Leuven Voka-KvK Leuven Voka-KvK Leuven Voka-KvK Leuven Voka-KvK Leuven De Knoet - Aarschot Voka-KvK Leuven Groep T Groep T - Leuven Voka-KvK Leuven Voka-KvK Leuven Voka-KvK Leuven Voka-KvK Leuven Voka-KvK Leuven Voka-KvK Leuven regio Halle-Vilvoorde Bierbeek Voka-KvK Leuven Voka-KvK Leuven Aarschot Voka-KvK Leuven UZ Leuven Voka-KvK Leuven Voka-KvK Leuven Voka-KvK Leuven Voka-KvK Leuven Posthof Tienen

Inschrijven op onze events kan u via events@kvkleuven.voka.be of via onze website www.voka.be/leuven/agenda


Regionaal nieuws - Bedrijven

100

ROB-tv biedt meer kwaliteit op nieuwe site De regionale televisiezender ROBtv heeft een gloednieuwe website. De vorige site was meer dan tien jaar oud. “En uitgeleefd”, geeft hoofdredacteur Guy Delforge toe. “We wilden vooral dat de verschillende reportages van ons nieuws apart en in een aanvaardbare kwaliteit konden worden bekeken. Tot voor kort kon je op onze site alleen de hele nieuwsuitzending bekijken en dan nog in een erbarmelijke kwaliteit.” Op de regionale pagina’s van Het Nieuwsblad was het al wel mogelijk om de aparte reportages van

de zender te bekijken. Vanaf nu kan dat dus ook via de site van ROB-tv zelf. De nieuwe website ziet er ook heel wat moderner uit, maar is tegelijk overzichtelijk en sober. Voor het ontwerp en de bouw deed de zender een beroep op One Agency, dat nauw overlegde met websiteredacteur en digitextbeheerder Elke Van der Velde. Met de nieuwe site zet ROB-tv ook een voorzichtige stap richting sociale netwerken. ROB-tv is nu ook te volgen op Twitter of Facebook. ------------------------------------Meer informatie via: www.robtv.be.

Leuvense kookwinkel Kookhuys Mafrans verkozen tot beste winkelconcept ter wereld Kookhuys Mafrans sleepte vorige maand in Chicago de Global Innovator Award in de wacht voor het beste winkelconcept ter wereld. De Leuvense kookwinkel werd door de jury geroemd voor zijn uitgebreide klantenservice en innovatieve winkelconcept, waar klanten zelf alle producten kunnen testen. Daarmee kwam Kookhuys Mafrans als één van de vijf bekroonde laureaten uit de bus, geselecteerd uit 23 internationale deelnemers. Onze Kamer berichtte reeds in haar januarinummer van Ondernemers in 2010 over dit opvallende concept. “Met Kookhuys Mafrans willen we hobbykoks en amateurliefhebbers

van koken die echte shopervaring geven”, zegt de zaakvoerder Vital Mafrans. “We merkten al dat dankzij onze nieuwe winkelinrichting en aangename winkelsfeer mensen langer in de winkel bleven, en dat ze ons advies steeds apprecieerden. De GIA is voor ons nog een extra erkenning dat de mensen ons concept smaken.” De familie Mafrans lanceerde de gloednieuwe conceptstore in 2009, na bijna een eeuw ervaring in elektrische huishoudapparatuur. De jaarlijkse Global Innovator Awards worden sinds 1999 georganiseerd in Chicago. De verschillende geselecteerden voor de GIA vertegenwoordigen het beste van het beste in de retailing van van-

daag, en zijn een inspiratiebron voor andere retailers. ------------------------------------Meer informatie via: www.kookhuysmafrans.be

KMO Performance helpt kmo’s met de verbetering van hun financieel en operationeel resultaat KMO Performance is een tweemanszaak, waarin twee ervaren experten, Jan Borré en Koen Vanderweyden, zich samen inspannen om de prestaties van Vlaamse kmo’s te verbeteren. Jan heeft na een lange carrière in diverse aankoopfuncties in de me-

Ondernemers 4

diawereld (Het Laatste Nieuws, Mediaxis, Sanoma), een aantal jaren als zelfstandig inkoop en logistiek expert gewerkt voor diverse bedrijven waaronder Toyota, Atlas Copco, De Telegraaf, Veronica. Recentelijk was Jan actief in het Waalse familiaal bedrijf Nicols. In

april

deze typische kmo ontdekte Jan dat er een grote behoefte bestaat aan breed professioneel advies en implementatie specifiek voor de kmo-omgeving. Koen startte zijn carrière in de grootbanksector als kmo-adviseur. Gebaseerd op zijn ervaring dat het


Regionaal nieuws - Bedrijven

Jan Borré en Koen Vanderweyden

relationele aspect met de kmo wel eens durft te verdwijnen en dus ook de gepaste ondersteuning, besloot hij om zelfstandig adviseur te worden. Zo heeft hij voor een aantal kmo’s vanuit zijn ervaring en netwerk de financiële structuur kunnen optimaliseren. “Bedrijven zijn in hun zoektocht naar financiering geconfronteerd met een veranderende ‘financiële markt’, waardoor de regels om financiering te bekomen veranderd zijn”, aldus Koen. Bij een gemeenschappelijk klant ontstond er een eerste samenwerking, die al snel resulteerde in de oprichting van KMO Performance. KMO Performance heeft tot doel kmo’s te begeleiden in hun verbeteringstrajecten van zowel het financieel als hun operationeel resultaat, waarbij ze indien nodig de

101

strategie actualiseren of herdefiniëren. “Samen met de ondernemer nemen we de tijd om stil te staan bij hun strategie alsook hun dagelijkse activiteit. Zo bouwen we samen met deze ondernemer aan een gezonde toekomst waarbij we zowel de korte als de lange termijn resultaten verbeteren”, zegt Jan. KMO Performance ziet drie type klanten: ten eerste zijn er de (pre)-starters, waarbij KMO Performance specifieke diensten aanreikt om deze beginnende ondernemer zijn droom te helpen realiseren. Vervolgens zijn er de groeibedrijven met goede innovatieve ideeën, die sterke nood hebben aan advies en omkadering. Ten slotte zijn er nog de traditionele mature kmo’s, die door de jaren heen zich verankerd hebben in hun markt en omgeving. Hier ondersteunen we de kmo’s in hun zoektocht naar nieuwe afzetgebieden en verdere optimalisering van hun bedrijf. Kortom trachten we samen met de zaakvoerder het bedrijf te (her)lanceren in de veranderende marktomstandigheden. We kunnen dus stellen dat: Vanuit hun ervaring als adviseur, biedt KMO Performance voor al deze doelgroepen de aangepaste ondersteuning om het bedrijf samen met de zaakvoerders naar een volgend

succesvol stadium te tillen. Hierbij gaat KMO Performance een stap verder door het advies ook daadwerkelijk om te zetten en te realiseren. Afhankelijk van het resultaat van de eerste analyse bieden we aan de kmo een aangepast traject aan, waarbij we afhankelijk van de situatie volgende diensten kunnen leveren: • Opstellen en uitwerken van een actieplan (strategie). • Kostbesparende maatregelen onderzoeken en uitvoeren. • Optimaliseren van de financieringsstructuur (inclusief subsidies). KMO Performance ziet haar toekomst in een gezonde stabiele groei waarbij de focus op Vlaanderen ligt met een knipoog naar Wallonië. Om deze groei aan te kunnen hebben ze een netwerk van experts opgebouwd. Indien nodig doet KMO Performance dan ook een beroep op deze experts om de dienstverlening naar hun kmo’s te ondersteunen. “De belangrijkste doelstelling is dan ook gestaag te groeien samen met onze kmo’s met een absoluut behoud van flexibiliteit en maatwerk. We zijn en blijven immers een kmo voor de kmo,” besluiten Jan en Koen. ------------------------------------Meer informatie via: www.kmoperformance.be

SV Services een jong dienstenchequebedrijf in Aarschot Shirley Vandeput deed vijf jaar commerciële ervaring op in de interimsector, gecombineerd met dienstverlening via dienstencheques. Haar belangrijkste eigenschap is volgens haarzelf de ’screening’ van kandidaat medewerkers, wat ze naar eigen zeggen vanuit een ’buikgevoel’ doet. Ondertussen heeft ze gebaseerd op dit aanvoelen een uitgebreide vragenlijst ontwikkeld, die ze hanteert bij de selectie van medewerkers. De kern van haar oordeel is gericht op de mens en niet op diploma’s, met als belangrijkste accent de individuele motivatie van iemand om bij een persoon aan het werk te gaan.

Zelf koos Shirley Vandeput om een zelfstandige onderneming op te starten voor de eigen sturing en de voldoening hiervan en voor de extra flexibiliteit die haar zelfstandig statuut biedt bij de opvang en opvoeding van haar kindje. SV Services is bij uitstek een multicultureel bedrijf met medewerksters van alle continenten. “Ik onderscheid me van de andere dienstenchequebedrijven door mijn uitgesproken sociale aanpak van de medewerkers, met veel oog voor hun persoonlijke situatie. Het gaat vaak om allochtone, ongehuwde moeders die voor hun eigen inkomen moeten instaan, dat

april

vergt een hogere flexibiliteit”, zegt Shirley. “De uiteindelijke bedoeling van het invoeren van de dienstencheque was het bevorderen van de werkgelegenheid, maar Vlaamse kandidaten stellen vaak veel hogere loonseisen en bovendien is het sociaal vangnet voor hen heel aantrekkelijk. Buitenlandse dames hebben veel moeilijker toegang tot al deze voorzieningen. Dat is de reden waarom er zoveel allochtonen ingaan op de dienstverlening via dienstencheques”, vertelt Shirley.

Ondernemers 4


Regionaal nieuws - Bedrijven

102

Voorlopig is er geen al te groot verloop onder de medewerksters van SV Services, wat rekruteren van nieuwe krachten niet problematisch maakt. Verder is de rekrutering van nieuwe medewerksters volledig gebaseerd op mond tot oor reclame en maakt Shirley Vandeput hiervoor geen gebruik van advertenties. Tot op vandaag werkt Shirley helemaal alleen zonder administratieve ondersteuning en ze denkt dit te kunnen blijven doen tot een maximum van 25 medewerksters, vanaf dat moment zal

ze ongetwijfeld een beroep moeten doen op een administratieve medewerker. Te meer omdat Shirley er op staat om zelf een persoonlijk intake gesprek te voeren met de nieuwe klanten voor schoonmaakdiensten en een veiligheidsrondgang maakt om eventuele risico’s te beperken voor haar personeel. SV Services heeft geen regionale beperking in Vlaanderen maar wil zich vooral in deze beginfase richten op Vlaams-Brabant en meer specifiek op Leuven en Tienen.

Wat de toekomst betreft rekent Shirley Vandeput op een organische groei van het aantal klanten en daaraan verbonden het aantal medewerkers via dienstencheques. Ze voorziet echter geen filialen op te zetten en wil alles blijven coördineren vanuit één centraal punt, waarschijnlijk op termijn een gehuurd pand omdat dit van thuis uit niet langer meer mogelijk zal blijven. ------------------------------------Meer informatie via: www.svservices.handelsgids.be

Office 21 een oase in een drukke zakenwereld Egon Lutsch richtte Office 21 ongeveer een jaar geleden op in Diest. Hij betrok hiervoor een oud schoolgebouw dat hij tot in de puntjes restaureerde en inrichtte als vestigingsplek voor pas opgestarte bedrijven. Office 21 stelt niet enkel fysische ruimte ter beschikking aan democratische prijzen maar wil de startende ondernemer ook ondersteunen met dienstverlening zoals gedeeld secretariaat, administratie, telefoonpermanentie, ed. Daarmee is onmiddellijk de ’unique selling proposition’ van

Office 21 bepaald, met name het bieden van ruimte voor startende ondernemers en begeleiding tot aan de inschrijving in de kbo-bank door het delen van de ervaring van Egon Lutsch, zelf ondernemer. Egon Lutsch ziet de toekomst van Office 21 positief evolueren. Bijkomende projecten in andere steden staan dan ook op het programma voor de volgende jaren. ------------------------------------Meer informatie via: www.office21.be

Rosseels breidt verder uit met digitale drukpers Drukkerij Rosseels uit de Vaartstraat in Leuven investeerde recent in de MGI Meteor DP60 Pro, een veelzijdige digitale drukpers. Naast de drukkwaliteit die vellenoffset evenaart, print hij op alle papiersoorten en enveloppen en kan hij zelfs kunststoffen aan. Op deze manier kan de drukker nu ook voor kleine oplages een hogere kwaliteit aanleveren. Digitale printers bestaan al sinds de jaren zeventig, maar zijn vooral sinds eind jaren negentig sterk in opkomst als alternatief voor de traditionele druktechnieken. Los van de techniek is het grootste ver-

Ondernemers 4

schil met de traditionele druktechnieken dat de vaste kosten per drukwerkopdracht heel laag zijn. Daarentegen zijn de variabele kosten per vel veel hoger dan bij traditioneel drukwerk. Als gevolg hiervan is digitaal drukken vooral in het voordeel bij kleine oplages en spoedklussen. De gemiddelde oplage van drukwerk is al sinds de jaren negentig aan het dalen. Ook de gewenste doorlooptijd van drukwerk wordt steeds korter omdat opdrachtgevers meer gewend zijn dat in de digitale wereld alles onmiddellijk kan. Beide trends stimuleren het gebruik van digitaal drukwerk.

april

Om het plaatje te vervolledigen werden ook enkel extra afwerkingmachines aangekocht. Brochures worden nu verzameld en geniet op de Plockmatic BM 2000 binder. Brochures tot 100 bladzijden worden met rechte rug netjes afgeleverd. Ook voor wire-o afwerking in kleine oplages werden de nodige machines aangekocht. Met deze investeringen bewijst RPC Printing & Communications dat het klaar is voor de toekomst. ------------------------------------Meer informatie: www.rosseels .be


Publireportage

104

Petercam opent kantoor in Leuven Petercam Vermogensbeheer opent binnenkort in Leuven een nieuwe vestiging aan het Ladeuzeplein 29. Kantoordirecteur Dirk Van Craesbeek is sinds 2007 actief bij Petercam in Brussel. Vanuit Leuven neemt hij nu de verantwoordelijkheid voor de regio Vlaams-Brabant op zich. verder kunnen groeien zonder te moeten verhuizen.”

ren, maar ook om het structureren van het vennootschap- en/of privépatrimonium.”

> De cliënten uit Vlaams-Brabant

werden traditioneel vanuit het hoofdkantoor van Petercam aan het Sint-Goedeleplein in Brussel of vanuit Hasselt bediend. Waarom een vestiging in Leuven?

Dirk Van Craesbeek (37jr) studeerde af aan de K.U. Leuven als jurist met passie voor economie, financiën en ICT. Hij begon zijn carrière bij het universitaire team van de ING, waarna hij achtereenvolgens actief was als Credit Risk Analist, Personal Banker en Kantoordirecteur. Hij vervoegde Petercam in februari 2007 als Private Banker. In 2009 volmaakte hij zijn opleiding als Certified Private Banker aan de Febelfin-Academy. Geboren in Tongeren Woont in Oud-Heverlee Lid van Voka, VRG-alumni, VKW

Dirk Van Craesbeek: “Leuven is strategisch gelegen in een economisch dynamische regio die een uitzonderlijk potentieel biedt aan ondernemers, vrije beroepen, academische instellingen, spin-offs, vzw’s ... Wij hebben gemerkt dat onze cliënten in de regio behoefte hebben aan een lokale partner die hen van dichtbij van dienst kan zijn. Tegelijk hebben zij nood aan een gespecialiseerde speler met de nodige schaalgrootte die hen advies kan bieden vanuit een breder kader. In dat opzicht biedt het huis Petercam hen een uitzonderlijke pool expertise aan macro-economen, analisten en fondsbeheerders, alsook specialisten op het vlak van estate planning en fiscaliteit.” > Voor welke diensten komen cliënten bij Petercam terecht?

Dirk van Craesbeek vertelt enthousiast: “Wij zijn bijzonder opgetogen met ons pand aan het Ladeuzeplein. Het beantwoordt aan alle criteria die we voor de selectie hadden vooropgesteld: visibiliteit, centrale ligging, uitstraling, bereikbaarheid, parking en discretie. Daarnaast hebben wij ook de mogelijkheid om in het gebouw gradueel uit te breiden, zodat wij onze cliënten in alle vertrouwelijkheid kunnen ontvangen maar ook

Ondernemers 4

Dirk Van Craesbeek: “Onze cliënten zijn zowel ondernemers, middelgrote institutionele instellingen als vermogende particulieren die op zoek zijn naar een onafhankelijke adviseur die een globaal zicht heeft op hun vermogen of patrimonium. Vaak overstijgt onze dienstverlening het puur financiële beheersluik. Het gaat niet enkel om klaarheid te scheppen in beleggingen en het opbouwen van een portefeuille roerende goede-

april

> Merkt u een evolutie in hun

behoeftes?

Dirk Van Craesbeek: “Steeds meer klanten komen bij ons terecht voor financiële gemoedsrust. Zij wensen hun opgebouwde vermogen veilig te stellen en over de generaties door te geven. Petercam helpt hen dit te bereiken via een degelijke successieplanning waarbij alle aspecten van hun leven in rekening worden gebracht: onroerend goed, portefeuilles, fiscaliteit, pensioen, kunstcollecties, liefdadigheid, vrije tijd, pensioen, hobby’s, (klein)kinderen. Ons advies is dan ook altijd generatieoverschrijdend. Je begint best aan een goede successieplanning in tempore non suspecto, als je beslissingen niet belast worden door emoties of ziektes.” > Wat zijn uw groeiplannen met het kantoor in Leuven?

Dirk Van Craesbeek: “Bij de opening van het kantoor op 10 mei zullen onze cliënten kunnen rekenen op een ervaren team. Samen met Sandra Francken die als senior private banker meer dan 15 jaar ervaring in de financiële sector heeft zullen wij de cliënten adviseren zowel op het vlak van vermogensbeheer als op het vlak van estate planning en fiscaliteit.. De ploeg wordt nog verder aangevuld met een beheerder en een assistent. Het is de bedoeling om het kantoor in Leuven te blijven ontwikkelen in functie van de behoeftes van onze cliënten in de regio.”


Lerende Netwerken - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

106

Lerend Netwerk rond MVO op kruissnelheid

LN MVO Midden-Vlaanderen te gast in Mechelen.

In september 2010 ging het Lerend Netwerk Quadrant, een begeleidingsproject voor kmo’s waar u voldoende informatie krijgt over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, van start. Op woensdag 16 februari vond de 6de sessie plaats in de vergaderzaal van Voka-Kamer van Koophandel Mechelen. Tijdens deze sessie kregen we een bedrijfsgetuigenis van Hydrokit Benelux, een kmo uit Lier die deelnam aan het vorige Lerend Netwerk MVO. Hydrokit Benelux biedt een compleet menu voor alle hydraulische toepassingen, alle ombouwen van machines en alle toebehoren om werven optimaal te organiseren.

Belgische Kamers van Koophandel te gast in Leuven.

Naast deze bedrijfsgetuigenis was er ook aandacht voor de Community Day van 7 april. Tijdens deze community-dag zullen de deelnemers aan de verschillende lerende netwerken over heel België zich een dag inzetten als vrijwilliger in een lokaal maatschappelijk project. ’s Avonds is er een groot afsluitend MVO-event voorzien dat tevens open staat voor alle leden van de Kamer. Verder was er tijdens deze sessie een thematische verdieping ‘duurzaam ketenbeheer’. De deelnemers brachten hun leveranciers in kaart en dachten na over de duurzaamheid van deze leveranciers.

Belgische Kamers te gast in Leuven Naast het Lerend Netwerk MVO voor ondernemers, loopt parallel een Lerend Netwerk MVO voor alle Belgische Kamers van Koophandel. Voor de sessie van 4 maart waren alle Kamers te gast in Leuven. Tijdens deze bijeenkomst stelde René Leekens het MVO-actieplan van Kamer Leuven voor. Daarna werd er inhoudelijk wat dieper ingegaan op verschillende MVO-thema’s binnen de Kamers.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is bij Voka - Kamer van Koophandel arr. Leuven geen vreemd begrip. Via verschillende initiatieven komt dit thema regelmatig binnen onze interne en externe werking aan bod. Ook het project Quadrant Bel III kunnen we hierbij rekenen. Voor meer informatie en inschrijvingen, contacteer Sigrid Sypré via sigrid.sypre@kvkleuven.voka.be of via 016 22 26 89.

Ondernemers 4

april


Lerende Netwerken - HRM

107

Lerend netwerk HR Managers ontvangt Staatssecretaris Carl Devlies Op 22 februari vond de eerste bijeenkomst 2011 van het LN HRM plaats in het Kastanjehof te Pellenberg. Gastsprekers waren Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie inzake de strijd tegen sociale & fiscale fraude, en Karel Deridder, directeur-generaal bij de Algemene Directies Controle & Inspectie van de RSZ. Carl Devlies gaf vooreerst een toelichting bij het beleid dat momenteel en tijdens de afgelopen legislatuur in België gevoerd wordt en werd inzake fraudedetectie en

fraudebestrijding. Hij lichtte de multidisciplinaire aanpak van de fraudebestrijding toe en gaf enkele bouwstenen voor een toekomstig coherent fraudebeleid. Karel Deridder gaf toelichtingen over de werking en de organisatie van de RSZ- diensten. De ontwikkeling van moderne e-governement toepassingen binnen het domein van de sociale zekerheid en de impact hiervan voor de controle & inspectiediensten werden uiteengezet. De meeting werd afgesloten met een open dialoog.

Voorzitter LN HR managers Geert Vanherweghe samen met de sprekers, staatssecretaris Carl Devlies en directeur-generaal RSZ Karel Deridder

Carl Devlies belichtte aanpak sociale fraude

Een aandachtig publiek van HR managers van de regio

Het Lerend Netwerk HRM is: • Ervaringsuitwisseling tussen hr-verantwoordelijken uit bedrijven en kmo’s van de regio. • Actuele thema’s rond personeelsbeleid, sociale wetgeving of tewerkstellingsmaatregelen. • Een persoonlijk netwerk met interessante contacten.

Interesse? Wil u graag aansluiten of eens gratis een kijkje komen nemen? Wenst u meer informatie? Neem contact op met Liesbet Decuyper (liesbet.decuyper@kvkleuven.voka.be) of met Katia Clément (katia.clement@kvkleuven.voka.be). U kan ook terecht op 016 22 26 89.

april

Ondernemers 4


Milieu - miK

109

Provincie Vlaams-Brabant en Toyota Parts Center Europe samen voor biodiversiteit 2010 was niet alleen het jaar van de biodiversiteit, maar ook de start van het decennium van de biodiversiteit. De provincie VlaamsBrabant, gemeenten, regionale landschappen en natuurverenigingen sloegen de handen in elkaar met de provinciale biodiversiteitscampagne ‘Je hebt meer buren dan je denkt’. Deze campagne startte vorig jaar en loopt over vier jaar. Met de Koesterburen-campagne wil de provincie de lokale biodiversiteit beschermen en verbeteren door een overkoepelende visie op biodiversiteit te ontwikkelen en samenwerking tussen lokale spelers te bevorderen. Hierdoor hoopt de provincie het gedrag van de inwoners rond biodiversiteit te veranderen. Toyota Parts Center Europe (TPCE) uit Diest is het eerste bedrijf in Vlaams-Brabant dat deelneemt aan de provinciale biodiversiteitscampagne ’Je hebt meer buren dan je denkt’. Biodiversiteit op bedrijventerreinen in stand houden en vooruit helpen. Dat is het in de praktijk brengen van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook Toyota in Diest onderneemt hiervoor de nodige acties op het eigen terrein. De provinciale Koesterburen-campagne sluit mooi aan bij deze doelstellingen. “We zijn verheugd dat Toyota Europe deelneemt aan ‘Je hebt meer buren dan je denkt’. Daarmee is dit het eerste bedrijf in onze provincie dat in onze biodiversiteitcampagne stapt”, zegt Jean-Pol Olbrechts, gedeputeerde voor leefmilieu.

Gedeputeerde Olbrechts bekroont namens de provincie VlaamsBrabant Toyota Diest voor haar biodiversiteitsaanpak.

In het kader van deze biodiversiteitscampagne organiseren TPCE, Natuurpunt Diest en Regionaal Landschap Noord-Hageland samen activiteiten op het terrein van Toyota. Zo heeft het personeel van TPCE een ‘totem’ gekozen: de Geelgors. Deze koesterbuur is een symbool voor de vele biodiversiteitsacties die het bedrijf in de toekomst gaat ondernemen, bijvoorbeeld aanplant van streekeigen houtkanten en aanleg van een poel op het terrein. Dankzij de hoge educatieve waarde van deze poel kunnen de medewerkers en verenigingen uit Diest en omgeving nog meer leren over biodiversiteit in en rond Diest. “Reeds enkele jaren werken Natuurpunt Diest en TPCE samen aan ‘natuur voor iedereen’. Door talrijke acties voor onze medewerkers zoals bomen planten op ons terrein, geleide wandelingen en Werkfolk brengen we onze medewerkers in contact met de lokale natuur en biodiversiteit en steunen we Natuurpunt met hun activiteiten. Elk jaar in juni houden we onze Groene maand campagne om verschillende milieu-thema’s onder de aandacht te brengen en betrokkenheid van onze medewerkers hoog te houden”, aldus Els Leysen, milieucoördinator van TPCE. Dankzij de jarenlange samenwerking tussen Toyota & Natuurpunt Diest heeft Natuurpunt reeds een maaibalk en motoculteur kunnen aankopen en bv. een folder over gevelgroen en vlindervriendelijke tuinen in Diest kunnen verspreiden. In 2011 zullen er winterakkers voor de akkervogels worden aangelegd bij de buren van Natuurpunt Bekkevoort. Eveneens zorgt de sponsoring van dit bedrijf ervoor dat Natuurpunt Diest meer werkingsmiddelen heeft waardoor alle activiteiten gratis kunnen worden

april

Gedeputeerde Olbrechts geeft het voorbeeld.

aangeboden. Hierdoor is de werking van de natuurvereniging heel laagdrempelig. De vrijwilligers van Natuurpunt geven advies bij acties van Toyota en steken samen met de werknemers van Toyota een handje toe bij activiteiten. Grensverleggend werken is ook samenwerken met op het eerste zicht minder evidente partners. Zo heeft Natuurpunt Diest bij de zoektocht naar mogelijke acties rond biodiversiteit ook het Regionale Landschap betrokken in de samenwerking met TPCE. Als partner in de provinciale biodiversiteitscampagne probeert RLNH mee de doelstellingen van deze campagne te bereiken, o.a. door rond biodiversiteit samen te werken met bedrijven zodat er nieuwe partners betrokken worden in de Koesterburen-campagne.

Ondernemers 4


Innovatiecentrum Vlaams-Brabant

110

GreenCity Tours: innovatie(f) onderweg door Marc Tiri - Innovatiecentrum Vlaams-Brabant

Succesvolle innovaties komen vaak tot stand door het slim combineren van technologische en niet-technologische vernieuwingen. Dit bewijst ook GreenCity Tours dat recent een vernieuwend dienstenconcept lanceerde op basis van een geavanceerde GPS-technologie en een uitgekiende klantbeleving. “De essentie van ons bedrijf is het aanbieden van beleving.” Aan het woord is Philippe Bogaert, een van de zaakvoerders van GreenCity Tours. “Wij organiseren niet zomaar scootertochten, maar - naar het voorbeeld van pret- of themaparken - werken we hard aan ‘de GreenCity Tours experience’. Je gaat als het ware op ontdekkingsreis in eigen streek langs de mooiste toeristische plekjes. Tijdens de rit heb je geen kaart of gids nodig: de meegeleverde GPS-audiogids wijst je de weg. Eeuwenoude mythen, sagen en legenden komen onderweg bovendien tot leven bij bepaalde punten op de route. Deze verhalen werden verzameld in samenwerking met de Hagelandse gidsenbond en na verdere verwer-

king in de audiogids opgeslagen. Ze werden bovendien ingesproken met de stemmen van enkele bekende Vlamingen.” Medeoprichter Karel Piot onderstreept dat innovatie een belangrijke plaats inneemt in de strategie van GreenCity Tours. “Zo is er bijvoorbeeld het geavanceerde GPSsysteem waarvoor we samenwerken met Dynavic, een spin-off van de KUL. Dankzij dit systeem kunnen we een geïndividualiseerde routeplanning aanbieden in functie van de specifieke interesses van de klant. Daarnaast zijn we als testgebruiker een van de deelnemers aan de Vlaamse proeftuin elektrische voertuigen.” Precies omwille van de vele uitdagingen die innoveren met diensten met

zich meebrengt, maakte GreenCity Tours recent gebruik van de ondersteuning die het Innovatiecentrum Vlaams-Brabant op dit vlak biedt. Er werd actief gewerkt rond de uitbouw van een sterke klantervaring. Via de zgn. customer journey methode en enkele andere service design tools werd de beleving van de klant tijdens het gehele klanttraject in kaart gebracht. “Die oefening resulteerde in een drastische aanpassing van de positionering van GreenCity Tours in de verschillende marktsegmenten. Het vormde ook de basis om onze dienstenportfolio te evalueren en nieuwe klantformules uit te werken. In ons dienstverleningsmodel is er aanzienlijke interactie met de klant, denk maar aan de ontvangst, een korte rij-instructie, eventuele catering, mogelijk assistentie onderweg, het inleveren van de scooters, enz. Door deze ‘touch points’ in detail te bekijken door de ogen van de klant, konden we heel wat verbeterpunten in onze dienstverlening ontdekken. Tegelijkertijd bood deze aanpak ook inspiratie om enkele opportuniteiten te identificeren. Dit alles om onze dienstverlening nog beter aan te passen aan de klantverwachting. Het meest zichtbare resultaat is ons vernieuwd aanbod en onze nieuwe website. Veel belangrijker is ‘de klik’ die we door deze oefening gemaakt hebben in onze mindset. Werk maken van een positieve klantervaring was al van bij de oprichting een van onze kernpunten, maar deze oefening heeft alles nog eens uitgediept. Iets wat zeker van pas zal komen als we de identiteit en service van GreenCity Tours willen bewaken bij de oprichting van nieuwe vestigingen om onze groeiambitie te realiseren.” ------------------------------------Meer informatie via: www.greencitytours.be of www.innovatiecentrum.be

Ondernemers 4

april


Starter van de maand

111

Starter van de maand

YARD - of voluit Young Artists & Designers - is the place to be voor unieke kledingstukken en accessoires!

Gezellig kiezen en kopen...

Kunst en mode gaan samen in Yard.

In dit kleine, charmante winkeltje in de Diestsestraat te Leuven vind je een uitgebreid gamma aan collecties van binnen- en buitenlandse ontwerpers. Zoals de naam reeds doet vermoeden, richt YARD zich op de promotie van jonge, startende ontwerpers en kunstenaars. YARD is steeds op zoek naar nieuw en jong talent dat zijn opmars maakt in de modewereld. Het gaat om labels en ontwerpers die nog niet zo bekend zijn, maar volop hun plaatsje in de modewereld proberen te veroveren. Het gaat vaak om kleine producties en handgemaakte items. Enkele ontwerpers worden zelfs exclusief bij YARD verkocht! Ontwerpers zoals Ferial de Groot (NL) en Elke Nijsten (BE) ontwerpen op regelmatige tijdstippen speciaal voor YARD een aantal unieke kledingstukken. Bij bepaalde collecties, zoals de collectie van het Duitse label Atelier de Albuquerque (DE) is YARD het enige

verkooppunt in BelgiĂŤ. Het gaat dus om een erg uniek aanbod. Het is ook hierin dat YARD zich wil onderscheiden van andere winkels. Voor het nieuwe seizoen hebben zij alvast weer een hoop nieuwe labels kunnen strikken! Het gamma wordt uitgebreid met iets goedkopere collecties, schoenen van s_ta (DE), zonnebrillen van Ashade (SE) en nog zoveel meer. Er komen steeds meer internationale labels bij en zij zullen ook internationaler gaan door middel van een webshop. Deze wordt binnenkort gelanceerd en kan je terugvinden op http://webshop.yard-leuven.com. Gezien het concept van de winkel, zijn de stijlen van de collecties ook erg uiteenlopend, hoewel ze allemaal wel erg draagbaar zijn. Zo heb je de eerste collectie van Ann Bruggeman (BE), welke voornamelijk bestaat uit een aantal basics die onontbeerlijk zijn in de garderobe van de hedendaagse vrouw, naast de frivole en vrouwelijke collectie van de Franse ontwerper Marion Cointot en speelse T-shirts van Backseries (ES) naast de eerder stoere collectie van het nieuwe Engelse label trikki. Naast de kleding zijn er ook accessoires te vinden. Door het erg ruime aanbod aan sieraden- en handtassen-ontwerpers werd er besloten deze collecties om de paar

Yard in Diestsestraat te Leuven.

april

maanden te vervangen door collecties van andere ontwerpers. Ook hier kan het zowel gaan om erg meisjesachtige sieraden zoals deze van Yasmin Bochi (BE), als om meer elegante juwelen zoals deze van Lore Van Keer (BE). De Nederlandse Julliette Bogers zorgt met haar tweedehandstassen, die ze zelf voorziet van een print, dan weer voor een nostalgische toets. Kortom is er voor ieder wat wils! Een ideaal winkeltje dus voor wie op zoek is naar een speciaal geschenk of uniek kledingstuk! Op de eerste verdieping bevindt zich ook een expositieruimte. Met deze ruimte - die in goede banen geleid wordt door kunstenaar Geert Koekoeckx wordt een leemte opgevuld in het Leuvense kunstgalerielandschap. Ook hier is het de bedoeling om jonge hedendaagse kunstenaars een platform aan te bieden. Aangezien de galerij werkt als een promotiegalerij zijn er weinig beperkingen voor de geselecteerde kunstenaars. De kunstenaar krijgt het volledig vertrouwen om de twee ruimtes naar zijn/haar hand te zetten. Op die wijze krijgen getalenteerde jonge kunstenaars de kans om hun eigen ideeĂŤn uit te werken als een opstap naar de professionele kunstwereld.

Ondernemers 4


Partnernieuws

112

Kamers van Koophandel en Electrabel hernieuwen hun partnership

Marc Josz, Executive vice-president Marketing & Sales Electrabel, belichtte de toegevoegde waarde van het partnership tussen de Vlaamse Kamers van Koophandel en Electrabel.

Onze Kamerdirecteur René Leekens gaf namens zijn Vlaamse collega’s een overzicht van 10-jarig partnership tussen de Vlaamse Kamers en Electrabel en ging in op de gezamenlijke uitdagingen van morgen inzake groene energie, bevoorrading, milieu en kosten.

Een stralende Paul Steenhout (r), Business Relations Manager, zorgt samen met de Kamer van Koophandel voor het uitrollen van het partnership te velde.

De acht Vlaamse Kamers van Koophandel en Electrabel, Groep GDF SUEZ, ondertekenden reeds voor de derde maal een samenwerkingsakkoord. De komende drie jaar zal Electrabel verder als structurele partner optreden in talrijke door Voka ontwikkelde projecten. Het structurele partnership betreft een diepgaande samenwerking, niet alleen inzake netwerking, maar ook op het vlak van uitwisseling van ervaringen en kennis en voorziet een grote betrokkenheid bij relevante energiethematieken. Deze samenwerking is voor Electrabel de mogelijkheid bij uitstek om in contact te komen met een belangrijk klantensegment, namelijk ondernemers, en samen met hen op zoek te gaan

naar oplossingen op maat van hun specifieke behoeften. Binnen dit kader wil Electrabel een antwoord bieden op twee essentiële noden. Enerzijds wil de energieleverancier de bedrijven helpen om energie-efficiënter te worden door hen bij te staan in het detecteren maar meer nog in het implementeren van energiebesparingsmiddelen. Anderzijds wil zij als partner de bedrijven bijstaan een beter inzicht te krijgen in de snel evoluerende en complexe energiemarkt en in hun keuze voor het product dat het best aansluit bij hun profiel. Het akkoord omvat een bilateraal achtvoudig contract met de acht Kamers van Koophandel. Op de ondertekening zijn dan ook de directeurs van de acht Voka-enti-

teiten vertegenwoordigd. Het samenwerkingsakkoord voorziet voor elke Kamer van Koophandel een passende invulling op maat van elke regio. Voka is tevreden over de hernieuwing van het akkoord en is overtuigd dat ze net zoals in het verleden op een constructieve en innoverende manier met Electrabel zal samenwerken en samen met hen een aantal mooie projecten zal realiseren. Electrabel en VOKA organiseerden de voorbije jaren onder andere informatiesessies en seminaries omtrent energiegerelateerde onderwerpen die op heel wat belangstelling konden rekenen: in 2010 werden 25 sessies georganiseerd waaraan 1000 bedrijven deelnamen.

Alle Vlaamse Kamers samen met de Electrabel directie.

Ondernemers 4

Sophie Dutordoir, Bestuurder - directeur-generaal CEO Divisie Energy Benelux en Duitsland - GDF Suez Groep, en Marc Josz, Executive vice-president Marketing & Sales Electrabel, tekenen samen met René Leekens, onze directeur, de overeenkomst met Voka - Kamer van Koophandel Leuven.

april


Faillissementen

113

Minder werklozen, maar meer faillissementen De daling van de Vlaamse werkloosheid hield begin 2011 aan. Tegelijk pakt de uitzendsector met goede cijfers uit. Maar het aantal faillissementen bereikte, eerder onverwacht, een nieuw record. In Leuven was dit echter niet het geval. De Vlaamse Dienst voor Arbeidsvoorziening en Beroepsopleiding (VDAB) telde eind vorige maand ruim 14.000 werkzoekenden minder dan een jaar eerder, een daling met 6,6 procent. In januari bedroeg de jaar-op-jaardaling slechts 5,2 procent. In december 2010 was de jaar-op-jaarkrimp wel nog 9,3 procent. Maar grosso modo kunnen we zeggen dat het herstel van de Vlaamse arbeidsmarkt verder aanhoudt. Februari is al de zesde maand op rij met een daling. Vooral jongeren geraken steeds sneller weg uit de werkloosheid. De 50plussers raken dan weer achterop.

Er is ook een opvallende toename van de ‘vrij ingeschreven’ en de ‘anderen’. Dat zijn werkzoekenden die (nog) geen uitkering ontvangen. Volgens de VDAB zitten in die categorieën nogal wat mensen uit de nieuwe migratiegroepen. De uitzendsector bevestigt het beeld van de herstellende arbeidsmarkt. De federatie Federgon meldde voor heel België dat er in januari 3,1 procent meer uren gepresteerd zijn dan in december. Jaar op jaar bedraagt de toename 17,6 procent. De toename is het sterkst voor de arbeiders, maar ook naar bedienden is er meer vraag.

Faillissementen De faillissementscijfers spelen een beetje voor spelbreker. Het informatiebureau Graydon telde in februari 870 bedrijven die over de

kop gingen, 7,6 procent meer dan een jaar eerder en zelfs een record voor februari. Daarmee wordt de licht dalende trend van de drie voorgaande maanden doorbroken. Door de duur van de procedure lopen de faillissementscijfers wel achter op de ontwikkeling van de Belgische economie.

ING is echter positief ING verwacht dat er dit jaar zo’n 9100 bedrijven over de kop zullen gaan. Dat zijn er 5% minder dan vorig jaar. Dat is meteen ook goed nieuws, al is van een grote daling nog niet meteen sprake. Dit jaar voorspelt ING beterschap dankzij toenemende export en de stijging van de gezinsuitgaven. Eerder liet ook al het handelsinformatiebureau Graydon verstaan dat er in 2011 nog altijd bijna 10000 bedrijven over de kop zullen gaan.

Recente faillissementen Rechtbank van Koophandel Leuven van 21/02/2011 t/m 17/03/2011) BABO BVBA - Eetgelegenheid - Brusselsestraat, 42 - 3000 Leuven - Curator: M. Dewael - Rechter-commissaris: A. Laevers - B.S. 21.02.2011 VERHOEVEN GERT - Overig adviesbureau - Hofstraat, 19 - 3070 Korenberg - Curator: M. Dewael - Rechter-commissaris: A. Laevers - B.S. 21.02.2011 HIMCON BVBA - Markt- en opinieonderzoekbureau - Beauduinstraat, 31 - 3300 Tienen - Curator: M. Dewael - Rechter-commissaris: A. Laevers - B.S. 21.02.2011 SJANELL BVBA - Drankgelegenheid - Beringenbaan, 46 - 3290 Diest - Curator: Chr. Celis - Rechter-commissaris: F. De Baerdemaeker - B.S. 23.02.2011 NIJNS CARLO - Consulting - Netelzeepstraat, 26A - 3460 Bekkevoort - Curator: J. Convents - Rechter-commissaris: R. Cludts - B.S. 25.02.2011 LAENEN REGINA - Consulting - Weg Messelbroek, 99 - 3271 Scherpenheuvel-Zichem - Curator: J. Convents - Rechter-commissaris: R. Cludts - B.S. 25.02.2011 LANNA BVBA - Provinciesteenweg, 8 - 3190 Boortmeerbeek - Curator: Chr. Celis - Rechter-commissaris: F. de Baerdemaeker - B.S. 25.02.2011 VEEKO BVBA - Drankgelegenheid - Staatsbaan, 127 - 3210 Lubbeek - Curator: L. Jordens - Rechter-commissaris: P. Peeters - B.S. 02.03.2011 DE DRIE HEREN BVBA - Drankgelegenheid - Dirk Boutslaan, 12 - 3000 Leuven - Curator: L. Jordens - Rechter-commissaris: P. Peeters - B.S. 02.03.2011 HUBERIC BVBA - Cafetaria Sporthal - Gellenberg, 14 - 3210 Lubbeek - Curator: Chr. Celis - Rechter-commissaris: F. De Baerdemaeker - B.S. 02.03.2011 WINENOT BVBA - Eetgelegenheid - Brusselsesteenweg, 71 - 3080 Tervuren - Curator: D. De Maeseneer - Rechter-commissaris: P. Van den Eynde - B.S. 03.03.2011 VERSCHOREN MONIQUE - Eetgelegenheid - Bollobos, 24 - 3120 Tremelo - Curator: D. De Maeseneer - Rechter-commissaris: P. Van den Eynde - B.S. 07.03.2011 CLEOPATRA BVBA - Eetgelegenheid - Veemarkt, 24 - 3300 Tienen - Curator: J. Mombaers - Rechter-commissaris: L. Nelissen - B.S. 10.03.2011 D’BONT MARC BVBA - Dakwerken - Wakkerzeelsestraat, 48 - 3150 Haacht - Curator: J. De Rieck - Rechter-commissaris: A. Dumon - B.S. 10.03.2011 TIBA-EVENTS BVBA - Restaurant - Begijnenblokstraat, 4B - 3320 Hoegaarden - Curator: J. Mombaers - Rechter-commissaris: L. Nelissen - B.S. 10.03.2011 B.H.S. PROJECTS BVBA - Elektrotechnische installatiewerken - Stationsstraat, 134 - 3150 Haacht - Curator: V. Missoul - Rechter-commissaris: A. Dumon - B.S. 16.03.2011 ECT-TRANS BVBA - Transport - Hekstraat, 9 - 3440 Zoutleeuw - Curator: J. Mombaers - Rechter-commissaris: L. Nelissen - B.S. 16.03.2011 FLAMAING JURGEN - Taxichauffeur - Groot Overlaar, 19 - 3300 Tienen - Curator: L. Jordens - Rechter-commissaris: P. Peeters - B.S. 17.03.2011

april

Ondernemers 4


Immo

115

Vraag en aanbod Bedrijfsgebouwen opbrengsthuizen - gronden B/0 TE HUUR − TIENEN: Industriepark: stapelloodsen - palletplaatsen 2600 m2 & 3000 plaatsen met of zonder diensten. Nieuwbouw Info: Kestens Invest NV www.kestens.be − info@kestens.be } 016 80 59 40 B/4 TE HUUR - Hoegaarden: mooie kantoorruimte Leuven: mooie, aantrekkelijke kantoor of handelsruimte, ca 80 m2. Kampenhout: kantoorvilla, ca 340 m2 Vilvoorde: handels- en/of kantoorruimte, ca 3.200 m2 Voor inlichtingen: Living Stone } 016 60 76 09 of 0476 88 05 24 B/7 TE KOOP: Nossegem: kantoorvilla, ca 400 m2 Schaarbeek: nieuwbouw, ca 270 m2 Voor inlichtingen: Living Stone } 016 60 76 09 of 0476 88 05 24 B/10 - TE KOOP - HEVERLEE Handelspand met zeer ruime riante woning, bwj. 1995, alle mod. comf. prachtige afw., kan dienen voor kantoor, praktijk of alle mog. handel. Goede ligging op invalsweg Leuven, hogere prijsklasse! Meer info uitsluitend na afspraak: 0475 36 02 41. B/11 TE HUUR: Exclusieve kantoorruimtes 200 m2 met inspraakmogelijkheid, centraal gelegen met parkeeruimte. Kabbeekvest 67, 3300 Tienen (renovatie) Inl.: Tom Decuypere - } 0475 79 33 51 B/12/ALTOS TE HUUR - TE KOOP − bedrijfspanden bedrijfsterreinen Zie ons aanbod op www.abm-altos.be. Wij zoeken doorlopend terreinen en bedrijfspanden om te verkopen en te verhuren. Bel ons vrijblijvend op 016/60.98.00 B/13/JORDENS - TE KOOP - ROTSELAAR Gelijkvloerse ruimte 50 m2, interessant voor kantoor of handel, aan drukke verbindingsweg op commercieel interessante ligging, op enkele minuten van de autosnelweg. Inrichting zo goed als nieuw. Parking voor de deur. Verkoop onder BTW. Bezichtiging op afspraak: info@jordens.be. Stedebouwkundige inlichtingen: Vg/Wg/Gdv/Gvkr/Vvnb. Meer info op www.jordens.be/area016.htm ref 281/441. } 016 23 83 32 B/14/JORDENS - TE HUUR - HAASRODE: Haasrode Research Park, vlakbij afrit 23 E40, aan Brabanthal. BESCHIKBAAR: gelijkvloers: 370 m2 ingedeelde kantoren + 185 tot 370 m2 magazijn; 150 tot 309 m2 ingedeelde kantoren; 2° verdieping: 187 m2 landschapskantoor met vergaderruimte; 104 m2 landschapskantoor; gemeenschappelijke keuken. Meer info en foto’s: Jordens Vastgoed www.jordens.be ref 281/379 } 016 23 83 32. B/15/JORDENS - TE HUUR - HAASRODE: Kantoren en archieven op het Research Park van Haasrode, vlakbij afrit 23 van E40, goede busverbinding naar Leuven-Station: ± 2300 m2 kantoorruimte, verhuurbaar in modules vanaf 80 m2 en 10 archiefruimten van 40 m2. Meer infor en foto’s: www.jordens.be ref 281/1429 } 016 23 83 32 B/16/JORDENS - TE HUUR - ROTSELAAR: 200 m2 kantoren in bedrijfsgebouw Wingepark. Vlot bereikbaar vanaf E314. Parking aan de deur. Meer infor en foto’s: www.jordens.be ref 281/443 } 016 23 83 32 B/1/STAEYBERG TE HUUR − AARSCHOT Industriezone, Nijverheidslaan. Nieuwe bedrijfseenheid. Loods 550 m2, geschikt voor klasse 1 activiteit, (groene) HS of voor opslag (vr. hoogte 8 m) + kantoor 150 m2, telkens volledig ingericht, gesprinklerd, alle modern comfort, beschikbaar vanaf 01/01/2011. Inl.: NV Staeyberg, tel.: 016 61 85 70 of 0495 208 411 B/2/STAEYBERG TE HUUR − AARSCHOT Industriezone, Nijverheidslaan. Prachtig kantoor ± 650 m2, volledig ingericht, alle modern comfort, beschikbaar vanaf 01/04/2011. Inl.: NV Staeyberg, tel.: 016 61 85 70 of 0495 208 411 B/3/STAEYBERG TE HUUR − AARSCHOT Industriezone, Ter Heidelaan. Gerenoveerde loods ± 5.500 m2, geschikt voor klasse 1 activiteit, (groene) HS of voor opslag (laadkaaien en vr hoogte 7,5 m), gesprinklerd, beschikbaar vanaf 01/01/2011. Inl.: NV Staeyberg, tel.: 016 61 85 70 of 0495 208 411 B/16 TE KOOP - GELDENAKEN: Nieuw magazijn en burelen te Geldenaken (Jodoigne). Magazijn ±1.650 m2 + mezzanine 770 m2, 2 laadkaaien + 2 sectionaalpoorten + 2 liften. Burelen: 2 × 185 m2, gelijkvloers en verdiep met keuken en sanitair. Info & foto’s: King Sturge, Alexandre Gaspar } 0475/49 78 35

B/17/IMMO3000 - TE KOOP - LUBBEEK: VILLA met grote praktijkruimte en/of kantoren en grote parkeerruimte, perfect geschikt voor privékliniek, fitness, welness, vrij beroep. 3 niveaus van elk 18 × 11 m. Topmaterialen, instapklaar. } 016/60 30 00 of info@immo3000.be B/18/IMMO3000 - TE KOOP ) ST-JORIS-WINGE: HANDELSPAND met 2 aparte handelsruimten en erboven woonst met 4 slaapkamers. Adres: Leuvensesteenweg 270, op Gouden Kruispunt, 25 m straatbreedte, 6+4 parkeerplaatsen, kelder en berging, terrein 1200 m2. Er staan 16 bedrijven op de wachtlijst van het Gouden Kruispunt zelf, dit pand ligt naast het rond punt. } 016/60.30.00 of info@immo3000.be B/19/IMMO3000 - TE KOOP - ST-JORIS-WINGE: HANDELSPAND (voormalige bloemenwinkel) met woonst erboven. Adres: Leuvensesteenweg 268, op Gouden Kruispunt, 45 + 15 m straatbreedte, terrein ong. 1200 m2. Perfekt voor restaurant. Ook te huur, zeer mooi en stabiel rendement voor investeerder. Er staan 16 bedrijven op de wachtlijst van het Gouden Kruispunt zelf, dit pand ligt naast het rond punt. } 016/60 30 00 of info@immo3000.be TE HUUR 500 m2 OPSLAGRUIMTE/ATELIER met 70 m2 BUREELRUIMTE met sanitair en keuken. Geschikt voor verschillende doeleinde − Parking − alarminstallatie − CV op gas. Zeer gunstig en rustig gelegen - goede bereikbaarheid - op ong. 2 km van grote ring van Brussel en industriezones Zaventem/luchthaven. Inl.: Trappeniers, tel.: 02 759 91 37 - mobile: 0475 24 36 22 - e-mail: ftrappeniers@myonlince.be TE HUUR - LEUVEN: Een vooraanstaand nieuw kantoorgebouw staat te huur of te koop in Leuven. Het gebouw ligt vlakbij het station en werd in 2 fasen gebouwd. In 2006-2007 werd het gebouw deels uitgerust met nieuwe technieken en kreeg het een volledig nieuw interieur. Technisch is het gebouw uitgerust met een full-airco (inclusief verluchting en bevochtiging), hoogspanningscabine, bijzonder hoogwaardige verlichting, een flexibele inrichting met managerskantoren en vergaderzalen in bijzonder hoogwaardige tussenwanden en ruime landschapskantoren waarbij alleen de bijzonder goede staat van het tapijt de bijzonder hoogwaardige afwerkingsmaterialen aangeeft. Op gelijkvloers en 1ste verdieping werd de ontvangstruimte en vergaderzalen afgeschermd van de eigen kantoren dmv een badgesysteem. Op -1 werd er een archief van zo’n 250 m2 gebouwd, waarin ook een Compactus rolarchief staat. De kantooroppervlakte bedraagt in totaal 10.589 m2 en er zijn 131 ondergrondse parkings. Info: info@kvkleuven.voka.be

Villa’s - APP. V/1 KORTETERMIJNVERHUUR: gemeubelde, volledig ingerichte kamers, flats, appartementen en woningen in en rond Leuven, met of zonder beddengoed en poetsdienst en voor periodes vanaf 2 dagen. Prijzen vanaf 10 euro per persoon per dag (* op basis van maandcontract) } 016/29 09 85 - www.coenen.be V/2 TE HUUR - HEVERLEE: Volledig gemeubelde business flat met 1 en 2 slaapkamers, op week en maandbasis. Full service: linnen, onderhoud, TV, internet, verwarming/airco en elektriciteit dit alles voor een vaste prijs. Startend vanaf 360 euro per week. Voor inlichtingen: www.boardhousing.be, } 016 31 44 44 V/5 TE HUUR - OUD-HEVERLEE: Luxueuse trendy full-serviced gemeubelde mini flats en duplex appartement voor korte of lange termijn. Rustig gelegen in Oud-Heverlee op 3 km van oprit E40 en industrieterrein Haasrode. Gratis privé parking. Bushalte de Lijn op 50 m. Vanaf 350 euro per week all included. Voor foto’s en inlichtingen: www.debibliotheek.be } 0474 29 74 54

Zakenvoorstellen Z/ABM/1 Bedrijf overlaten of overnemen? Professionele begeleiding sinds 20 jaar. Voor meer inlichtingen zie onze website. www.abmplus.be - } 0475 56 53 54

april

Ondernemers 4


Waarom lid worden van Voka-Kamer van Koophandel arr. Leuven? Omwille van de belangenbehartiging:

Omwille van de netwerking:

➢ Op Vlaams niveau verdedigt Voka als netwerk van alle Vlaamse Kamers van Koophandel en het Vlaams Economische Verbond de belangen en wensen van meer dan 16.000 ondernemingen, zowel van de kleinere kmo’s als van de grotere bedrijven. ➢ Op regionaal niveau komt de Kamer van Koophandel arr. Leuven specifiek op voor de bezorgdheden van de lokale bedrijven en kmo’s.

➢ Binnen Voka zijn alle acht Vlaamse Kamers actief. Dit netwerk tussen de Kamers onderling biedt haar leden de kans om ook buiten de eigen regio contacten te leggen met andere ondernemingen. ➢ Binnen de Kamer arr. Leuven zijn er een 5-tal bedrijfsgroeperingen actief, als belangengroepen voor de verschillende lokale bedrijfszones. ➢ Er werken in de Kamer drie thematische netwerken: rond o.m. personeelsbeleid en milieu. Ervaringsuitwisselingen en netwerking staan er centraal. ➢ De Kamer organiseert regelmatig bedrijfsevents, infomeetings en netwerkevents die openstaan voor alle leden. ➢ De Kamer heeft ook een eigen lokale regiowerking in Aarschot, Diest, Tienen, Leuven, Landen en Haacht. Lokale netwerking staat er centraal.

Omwille van de dienstverlening: ➢ Leden kunnen voor informatie en duiding een beroep doen op het gerenommeerde Voka-kenniscentrum. ➢ Zij kunnen voor concreet advies en informatie terecht bij de verschillende projectverantwoordelijken van onze Kamer. Deze zijn op volgende gebieden actief: Á Startersbegeleiding Á Subsidies en innovatie Á Handelsreglementering Á Ruimtelijke Ordening Á Milieu en mobiliteit Á Arbeidsmarkt en onderwijs Á Internationale handel/export-import ➢ De Kamer biedt een aantal concrete bedrijfsdiensten aan: Á Aflevering certificaten van oorsprong Á Attesten voor tijdelijke uitvoer (ATA) Á Legaliseren en visering handelsdocumenten Á Milieudienst Á Regionale vraag en aanbod Á Medische controledienst ➢ De Kamer heeft ook een gevarïeerd aanbod van trainingen-, vormings- en opleidingssessies op maat van de bedrijven. Leden kunnen er tegen een sterk verminderd tarief aan deelnemen.

Omwille van de informatie:

Omwille van haar projecten voor ondernemingen: ➢ Het Platoproject zorgt voor ervaringsuitwisselingen tussen grote en kleine bedrijven via de gekende peterschapformule. ➢ Het Werkgelegenheidsagentschap informeert u over alle steunmaatregelen inzake tewerkstelling en opleiding. ➢ Jobkanaal is een bijkomend recruteringskanaal voor kansengroepen en moeilijke invulbare vacatures. ➢ Het project Bedrijfsmilieuzorg begeleidt u in uw milieuzorg via onderlinge ervaringsuitwisselingen en infomeetings. ➢ De Startersdienst informeert en begeleidt startende ondernemingen. ➢ Via project Mini-Ondernemingen en Techniekklassen brengen we ondernemerschap naar de jeugd en naar onze scholen. ➢ Het Bedrijventerreinmanagement behandelt belangenbehartiging en collectieve dienstverlening van de ondernemingen op bedrijfszones. ➢ In ons erkend Ondernemingsloket kan u tenslotte terecht voor al uw bedrijfsregistraties en officiële inschrijvingen als onderneming.

➢ Leden ontvangen het magazine ’’Ondernemers’’ met bedrijfs- en economisch nieuws uit de regio. ➢ Op allerhande infomeetings wordt u op de hoogte gehouden van alles wat u moet weten als ondernemer. ➢ Onze nieuwsbrieven brengen gerichte en actuele info. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Interesseformulier lidmaatschap Voka-Kamer van Koophandel arr. Leuven Ondergetekende: ..................................................................................................................................................................................................... Firma: .................................................................................................... Functie: .................................................................................................... Adres: ......................................................................................................................................................................................................................... Tel.: .................................................................. Fax: .................................................................. E-mail: .................................................................. Aantal personeelsleden: ....................................................................................... BTW: ....................................................................................... wenst vrijblijvend meer te weten over het lidmaatschap en dienstverlening van de Voka-Kamer van Koophandel arr. Leuven. Handtekening, Terugfaxen naar 016 23 78 28 of te sturen naar Voka-Kamer van Koophandel, Tiensevest, 170 te 3000 Leuven

Ondernemers arr. Leuven - nummer 4 - jaargang 78  

Jaarverslag en maandblad Voka - Kamer van Koophandel arr. Leuven - nummer 4 - jaargang 78

Ondernemers arr. Leuven - nummer 4 - jaargang 78  

Jaarverslag en maandblad Voka - Kamer van Koophandel arr. Leuven - nummer 4 - jaargang 78

Advertisement