Page 1

ondernemers

3

Voka – Kamer van Koophandel – arr. Leuven

Maandblad nr. 3• MAART

Een maandelijkse uitgave van Voka – Kamer van Koophandel arr. Leuven Jaargang 78, maart 2011

Waterleau Ambassadeur Trends Gazellen 2011 Luc Vriens, ceo Waterleau Group nv


Editoriaal

001

Colofon

Wij hebben 100.000 ambtenaren meer sinds 1995

Ondernemers is het maandelijkse tijdschrift van Voka - Kamer van Koophandel arr. Leuven

In 2009 telde ons land 828.000 werknemers in overheidsdienst, inclusief het onderwijs. Dat zijn er 100.000 meer dan vijftien jaar geleden, waardoor nu bijna 1 Belg op 5 in overheidsdienst werkt. De stijging komt bijna volledig op rekening van de regio’s en lokale besturen. Dat bleek uit een nieuwe studie van het Planbureau. In vergelijking met onze buurlanden is in ons land het aantal ambtenaren per inwoner het hoogst. Dat blijkt uit een analyse die het VBO uitvoerde. Volgens die berekening telt ons land 4 ambtenaren per 100 Belgen ( alle beleidsniveaus bij elkaar). In Duitsland en Nederland is dat maar 3,2. Zelfs in Frankrijk - toch het ambtenarenland bij uitstek, aldus de perceptie - werken er slechts 3,6 ‘fonctionnaires’ per 100 Fransen. Voor het gewogen gemiddelde met onze drie buurlanden is er een verschil van 0,7 ten opzichte van Belgie, of een niet te verwaarlozen surplus van zo’n 70.000 ambtenaren, aldus het VBO. Tussen 1995 en 2009 steeg het aantal ambtenaren dat voor een of andere bestuurlijke overheid werkt met 72.000 tot 392.000 ambtenaren, terwijl er ook in het onderwijs 35.000 mensen bij kwamen, wat het totaal op 344.000 mensen brengt. Veruit de meeste ambtenaren werken trouwens voor de gemeenschappen en gewesten (365.000, een toename met 38.000) en de lagere overheden, lees: gemeenten en provincies. Die laatste zijn goed voor 394.000 ambtenaren, een stijging met 58.000 sinds 1995. De federale overheid is goed voor 139.000 ambtenaren, een cijfer dat licht daalde met 6000. Het Belgisch ambtenarenkorps vergrijst ook: 235.000 ambtenaren zijn 50 jaar of ouder. Dat is 30 procent van het ambtenarenbestand, tegenover slechts 21 procent in de totale economie. Tegelijk is wel een instroom van hoger opgeleide mensen merkbaar: in tien jaar is het aandeel van de werknemers met minstens een diploma hoger onderwijs gestegen van 26 tot 34 procent. Het aantal statutair benoemden is gedaald van 63 procent in 1997 tot 57 procent in 2008. Het pleidooi van Voka voor een efficiëntere overheid is niet nieuw. De Vlaamse ondernemingen vragen sinds lang om hier prioriteit aan te geven. Voor een meer performante overheid, schuift Voka volgende doelstellingen naar voor: • Slankere administraties waarbij het aantal personeelsleden daalt tot het EU-gemiddelde • Een efficiëntiewinst door betere processen (informatisering, rationeler aankoopbeleid, betere dienstverlening) • Een daling van de apparaatskosten • Een investeringsbeleid gericht op infrastructuur en economische groei Als we er aldus in slagen om op die manier ons overheidsapparaat op orde te krijgen, heeft iedereen daar baat bij. Het zal ertoe leiden dat meer middelen vrijkomen om de meerkosten van de vergrijzing op te vangen, om te investeren in de economie en om de fiscale lasten voor burgers en ondernemingen te laten dalen. Leekens René Algemeen Directeur Voka- Kamer van Koophandel Leuven

Tiensevest 170 3000 Leuven Tel. 016 22 26 89 Fax 016 23 78 28 E-mail: info@kvkleuven.voka.be http://www.kvkleuven.voka.be Hoofdredactie René Leekens Eindredactie Viviane Van Camp Redactiecomité Jacques Germonprez Kevin Logist Peter Van Biesbroeck Redactiemedewerkers Katia Clément Roel Golvers An Maes Lieven Dehandschutter Martine Delang Katrien Demaiter Annelies Mentink Els Meyvaert Reclameregie Jacqueline Wéry Abonnement 10 nummers: € 60 Per los nummer: € 8 Kosteloos voor de leden van de Kamer Verantwoordelijke uitgever Paul Timmermans Voorzitter Voka − Kamer van Koophandel arr. Leuven Drukkerij Van der Poorten n.v. Diestsesteenweg 624 3010 Kessel-Lo Het overnemen van gehele en/of gedeeltelijke bijdragen is slechts toegelaten mits de uitdrukkelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever. Dit magazine wordt gedrukt op chloorvrij papier

Omslagfoto: Luc Vriens, CEO Waterleau Group Lees het interview op pag. 4

Lid van de Unie van de Uitgevers van de periodieke pers

Dit magazine is gedrukt op chloorvrij papier.

Lid van de Belgische Federatie Kamers van Koophandel en Nijverheid.

maart

Ondernemers 3


Inhoud

8

003

Inhoud

Leuven, nieuwjaarsevent 2011 Op onze nieuwjaarsreceptie pleitte Leuvens burgemeester Tobback ondermeer voor een Hagelandse stedencluster van Leuven met Aarschot, Diest en Tienen.

1

Editoriaal 100.000 ambtenaren meer sinds 1995

4

In de schijnwerper Waterleau Group

Regionaal nieuws 8 45 53 69

Binnenskamers Bedrijven Streekinfo Personalia

79 79 80 83

Carbon footprint Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Talentmanagement Marketingplanning

84

Werkgelegenheidsagentschap

86

miK

91

Bezoek Electrabel

93 95

K.U. Leuven Hogescholen

Lerende Netwerken

14

Diest, nieuwjaarsevent Gouverneur Lodewijk De Witte was onze gastspreker op het nieuwjaarsevent van de Kamerregio Diest. Hij belichtte de kansen en mogelijkheden voor de Dieste regio. ACE electronics werd bekroond als Diestse onderneming van het jaar.

21

Tienen, nieuwjaarsevent In Tienen werd gevelbouwer J. Hermans & C° gehuldigd als onderneming van het jaar. Op de foto vader en zoon Hermans Stephan en Joe¨l. Gelegenheidstoespraken waren er van burgemeester Logist, schepen Loozen en voorzitter R. Van Geerteruy.

28

Arbeidsmarkt - Sociaal nieuws Milieu - miK Milieu Onderwijs

99 100 105 111 112 117 119

Mini’s Innovatie - Internationaal Ondernemen Ondernemingsloket Voka belangenbehartiging Partnernieuws Faillissementen Immo

Partners in Ondernemerschap

Landen, nieuwjaarsevent

Burgemeester Kris Colsoul van Landen maakte op de nieuwjaarsreceptie, van onze Kamer regio Landen, een SWOT-analyse van zijn stad. Schepen Gysemberg belichtte de economische initiatieven van de stad. Voorzitter Leo Schepers wees op de uitdagingen.

maart

Ondernemers 3


004

In de schijnwerper

Waterleau Group beschermt de 4 natuurelementen Waterleau uit Herent, is actief is op het vlak van de behandeling van drinkwater, afvalwaterzuivering, luchtzuivering, de verwerking van huishoudelijk- en medisch afval en ook op het vlak van het aanboren van hernieuwbare energievormen. Het credo van Waterleau is dan ook het beschermen van de 4 natuurelementen: water, lucht, aarde en vuur. Heet van de naald kunnen wij melden dat Waterleau Group winnaar werd van de Trends Gazellen 2011 als snelle kmo-groeier en ambassadeur voor de provincie Vlaams-Brabant. Entrepreneurs aan de slag

CEO Luc Vriens

Pionier in waterzuivering Kempenaar en CEO Luc Vriens, studeerde in 1980 af aan de K.U. Leuven als bio-ingenieur. Als assistent ontwikkelde hij een nieuw systeem voor afvalwaterzuivering: het UNITANK systeem voor de toenmalige Brouwerijen Artois. Na zijn universiteitsjaren ging Luc Vriens aan de slag bij de Seghers Engineering. Voor Seghers zou Luc meer dan 200 waterzuiveringsinstallaties in meer dan 20 verschillende landen plaatsen. In België voerden ze heel wat opdrachten uit voor onder andere Aquafin maar vooral ook in de industrie.

Ondernemers 3

Na tien jaar Seghers verlaten Luc en 4 collega’s het bedrijf en richten samen op 1 januari 2000 WATERLEAU op. Met deze naam willen ze hun nieuw project een duidelijke Belgische positionering meegeven, vooral omdat de grootste concurrenten Frans zijn. Kapitaal ophalen via een beursintroductie is op dat moment geen optie. De vijf partners stoppen al hun spaargeld in de oprichting van het nieuwe bedrijf en bekomen een achtergestelde lening van 1 miljoen euro. De opstart kent echter een woelige start door het manoeuvre van voormalig werkgever Seghers die aan de hand van 13 dagvaardingen, evenveel huiszoekingen en een claim van 2,5 miljard Belgische frank de opstart van zijn nieuwste concurrent ten allen prijzen wil beletten. Deze moeilijke periode smeedt een hechte band tussen de partners en zal bepalend zijn voor het succesverhaal dat ze samen zullen schrijven. De vijf partners concentreren zich op de ontwikkeling van een nieuw concept van waterzuivering dat gestalte krijgt onder de naam Lucas (Leuven University Cyclic Activated Sludge) en dat gepatenteerd wordt. Dit nieuwe systeem bezorgt hen de geloofwaardigheid om snel door te stoten op diverse markten en in verschillende sectoren, zowel

maart

in de privésector als bij de overheid.

Diversificatie Vanaf 2001 is de diversificatiestrategie er op gericht om in het domein van de 4 natuurelementen een belangrijke rol te gaan spelen en zich te gaan positioneren als Total Environmental Solutions Provider voor waterbehandeling (WATER), luchtzuivering (AIR), afvalverwerking (WASTE) en hernieuwbare energie (NEW ENERGY). Deze missie leidt snel tot een aantal acquisities zoals de overname van de luchtzuiveringsdivisie van Monsanto. In 2003 wordt BioSolidair opgericht voor slib-, mest- en afvalverwerking en waste-to-energy. In 2004 volgt de overname van BIOTIM van de Suez groep en snel daarop de

Medipower, Stabroek


In de schijnwerper

005

licentie op de geavanceerde Waterleau technologie.

Municipale waterzuivering in Fez, Marokko

overname van het luchtzuiveringsbedrijf Socrematic in Frankrijk (2006), het huidige Waterleau France. Een eigen technologie- en productiecentrum verwerft Waterleau met de overname van Schepens Air & Solids in 2008. In 2009 worden alle afzonderlijke Belgische nv’s geintegreerd in één enkele vennootschap, weliswaar op verschillende locaties zowel in Vlaanderen als in Wallonië. Op deze manier verwerft Waterleau de hoogste erkenning als aannemer en dit om wereldwijd te kunnen meedingen voor de grote projecten. Vandaag biedt Waterleau een volledig pakket aan oplossingen inzake • WATER: processwater, drinkwater, afvalwaterzuivering, water hergebruik. • AIR: luchtzuivering, geurcontrole, afgas- en biogaszuivering. • WASTE: valorisatie van biomassa, afval en bijproducten. • NEW ENERGY: hernieuwbare energie uit slib, afval en biomassa.

leau naar de top geloodst. Op het vlak van de anaërobe waterzuivering behoort Waterleau zelfs tot de top 3 in de wereld met meer dan 250 referenties, maar ook huishoudelijke afvalwaterzuiveringsstations, huisvuilverbrandingsinstallaties en drinkwaterprojecten voor steden met meer dan 1 miljoen inwoners zijn geen uitzondering meer. Belangrijke realisaties voor afvalwaterzuivering met hergebruik van het gezuiverde water zijn terug te vinden in Marokko, Egypte, Macao en India. Wat huisvuilverbranding betreft heeft Waterleau 4 projecten in China met een totale capaciteit die de verwerking van het huisvuil uit heel Vlaanderen ruim overtreft. De elektriciteitswinning uit biomassa wordt tevens geëxporteerd. Vandaag opereren enkele grote spelers in de USA en Canada met een

Zowel inzake overheidsopdrachten als mbt industriële projecten meet Waterleau zich vandaag de dag steeds makkelijker met concurrenten als Degrémont, Veolia, Siemens en General Electric. Het totaalpakket aan oplossingen inzake Water, Air, Waste, New Energy biedt Waterleau een unieke uitgangspositie als one-stop-shop voor milieutechnologie wereldwijd. Door de uitmuntende prestaties in het buitenland werd Waterleau al bedacht met de ‘Vlaamse Export Award’ en met een nominatie voor de ‘Leeuw van de Export 2010’.

Een aangepaste HR-aanpak Vandaag is Waterleau voor meer dan 80% van haar projecten actief in het buitenland. Deze wereldwijde aanwezigheid maakt een aangepast HR-beleid noodzakelijk. De studie en implementatie van een project in het buitenland loopt vaak over een periode van 2 à 3 jaar, een periode die vaak nog verlengd wordt met een exploitatiefaze, opgevolgd door medewerkers van Waterleau samen met locale ingenieurs. De Belgische sociale wetgeving is niet altijd voorzien

Voor elk van deze oplossingen treedt Waterleau op als leverancier van gepatenteerde technologie en neemt ze het volledige design & engineering van het project tot en met sleutel op de deur voor zich, al dan niet inclusief exploitatie en onderhoud.

Een stevige reputatie De combinatie van eigen knowhow en technologie, méér dan 1000 referenties, een uitgebreid netwerk en wereldwijde geografische aanwezigheid heeft Water-

Grond- en slibverbranding in Roemenie¨

maart

Ondernemers 3


In de schijnwerper

Energizet Multistage reactor Zhanjiagang, China

op zo’n complexe situaties. Vandaar dat sommige medewerkers ‘uitgevlagd’ worden en via een sociaal secretariaat in het betreffende land behandeld worden. “Idealiter zouden deze medewerkers beter in een Belgisch verloningssysteem met een extra bonus blijven, maar dat is jammer genoeg niet haalbaar ”, aldus Luc Vriens. Om toch het persoonlijk contact met haar medewerkers in het buitenland te bewaren organiseert Waterleau één maal per jaar een ‘world convention’ gedurende een week in België. Door de expansieve groei drong zich ook een aanpassing van de Waterleau infrastructuur op. Aanvankelijk opereerden zij vanuit de directeurswoning van het oude schoolgebouw te Kampenhout. Dat werd snel te klein en er werd dus uitgeweken naar het voormalige radiogebouw te Veltem Beisem. Momenteel wordt er druk gewerkt

aan de renovatie van het nieuwe Waterleau hoofdkwartier van 5000 m2, dat gevestigd is in Wespelaar bij Haacht. De verhuis van de inmiddels 180 Belgische medewerkers is voorzien voor eind 2012. Daarnaast telt Waterleau nog méér dan 100 medewerkers verspreid over diverse vestigingen over de hele wereld.

007

dagen in het buitenland. Maar de concrete projecten op korte termijn in Afrika en het Midden-Oosten vormen op zich ook al een uitdaging. In Tshikapa (in de Congolese provincie Kasaï), bouwt Waterleau een drinkwaterproject dat één miljoen inwoners van drinkwater zal voorzien. Dit wordt gefinancierd voor meer dan 50 miljoen dollar door de Afrikaanse Ontwikkelingsbank. Voor Indaver bouwt Waterleau een installatie voor de verwerking van medisch afval die de bestaande installatie in Leuven moet vervangen. In Polen, Roemenië en Saoedi-Arabië is de laatste hand gelegd aan een slibverwerkingsinstallatie voor telkens méér dan 1 miljoen inwonersequivalent. In Baghdad worden 15 waterzuiveringsinstallaties gebouwd voor een totale capaciteit van méér dan 1,5 miljoen inwoners.

The only way is up Wat brengt de toekomst voor Waterleau? Luc Vriens schetst de toekomstplannen: “De succesvolle kapitaalsverhoging (20 miljoen euro) van vorig jaar geeft ons flink wat mogelijkheden. We kijken naar zeer doelgerichte acquisities of participaties in bedrijven met complementaire technologiëen in grote markten zoals Azië, ZuidAmerika, Rusland of het MiddenOosten. Zelf blijf ik me toeleggen op Business Development en zowat leven met mijn valies op de luchthavens. Vorig jaar zat ik 123

Anissa Temsamani, Vice-President Public Affairs & Public Relations, nam de Trends Gazellen award 2011 in ontvangst namens Waterleau Group. Onze gelukwensen!

Artikelreeks “Ondernemers aan het woord” Wij zijn verheugd om onze lezers deze nieuwe artikelreeks te kunnen aanbieden onder de vorm van interviews met ondernemers van topbedrijven uit onze regio. We praten met hen over de recente evoluties in hun bedrijf, hun bedrijfsstrategie, de mogelijke invloed van de wereldwijde crisis en hun reactie hierop, hun personeelsbeleid en hun verbondenheid met de lokale bevolking, lokale besturen en uiteraard uw Kamer. Deze artikelreeks is mogelijk gemaakt door de steun van AXA Belgium, waarvoor dank.

maart

Ondernemers 3


008

Regionaal nieuws - Binnenskamers

Uw Kamer start nieuw project Bedrijventerreinmanagement 2011 betekent het startjaar voor een nieuw en groot project van de Kamer dat loopt tot 2014 en uit drie onderdelen bestaat. Het project is mogelijk gemaakt door de steun van het Vlaamse Agentschap Ondernemen binnen de projectoproep ‘Bedrijventerreinmanagement’, waarop onze Kamer dus met succes heeft ingeschreven. De betrokken bedrijventerreinen bevinden zich in Aarschot, Diest, Haasrode en Tienen. Een eerste deelproject betreft ‘Green IT’. Veel bedrijven beschikken over een centrale serverunit (servers en opslageenheden) die de clients verspreid over het bedrijf aanstuurt. Jammer genoeg hebben velen geen flauw idee over het energieverbruik dat dit bedrijfsonderdeel met zich meebrengt, zowel door de toestellen zelf als door de noodzakelijke koeling in het serverlokaal. Het project bestaat erin om vooreerst de bedrijven via informatiesessies bewust te maken van deze problematiek en van het besparingspotentieel. In een tweede fase kunnen bedrijven een mini-audit laten uitvoeren, waarvan de resultaten

individueel zullen besproken worden en waaruit potentiële verbeteringen worden afgeleid. Bedrijven kunnen op basis daarvan verbeterplannen opstellen en indien ze geïnteresseerd zijn zelfs een intensieve detailmonitoring over langere periode laten uitvoeren. Het tweede deelproject speelt in op de onstuitbare trend naar meer elektrische voertuigen in het verkeer. Via een haalbaarheids- en opportuniteitsstudie zal voor de vier bedrijventerreinen onderzocht worden wat het draagvlak bij de bedrijven is en welke de concrete mogelijkheden per zone zijn voor het installeren van gemeenschappelijke oplaadstations voor elektrische voertuigen. Ook de ontwikkelingen van de zgn. smart grids wordt daarbij betrokken. Een derde projectonderdeel tenslotte betreft de mobiliteit en duurzaam woon-werkverkeer. Op drie van de vier zones (niet in Haasrode) wordt momenteel de eerder genoemde mobiliteitsscan uitgevoerd met de medewerking van het Mobiliteitspunt van de provin-

cie Vlaams-Brabant. De uiteindelijke resultaten daarvan moeten uitmonden in actiepunten per bedrijvenzone om de mobiliteit te diversifiëren naar openbaar vervoer, fiets of carpoolen. Deze actiepunten vormen dan het startpunt voor dit derde projectonderdeel. Per zone zullen één of twee actiepunten tot realisatie gebracht worden, in samenwerking met diverse partners (De Lijn, Fietspunt, ...). Voor Haasrode echter wordt een specifieke en uitgebreide scan uitgevoerd, die de mogelijkheden zal onderzoeken van modal shift in het woon-werkverkeer naar aanleiding van de geplande opening van een NMBS-station in de buurt van de bedrijvenzone. Dit onderdeel wordt uitgevoerd door onze projectpartner Interleuven.

------------------------------------Meer info: jacques.germonprez@voka.be

Burgemeeser Louis Tobback pleit voor regionale stedencluster Met een recordopkomst van meer dan 900 genodigden was het nieuwjaarsevent op vrijdag 14 januari 2011 van onze Kamer en het VKW weer een schot in de roos. Wederom deed de stemmige Promotiezaal van de K.U.Leuven dienst als auditorium voor onze gastspreker dit jaar, de Leuvense burgemeester Louis Tobback, terwijl de stijlvolle Jubileumzaal het kader was waar de nieuwjaarsreceptie werd aangeboden door LRD Leuven en Inbev. ‘Le tout Louvain’ was duidelijk aanwezig met opvallend veel jonge ondernemers met hun partners. Wij verheugen ons als Kamer om deze nieuwe trend van verjonging

Ondernemers 3

op al onze nieuwjaarsevents. Burgemeester Tobback wees in zijn betoog op de snelle ontwikkelingen van de K.U.Leuven/UZ Leuven zowel als instelling als inzake het hele spin off gebeuren en randinfrastructuur (vb. studentenhuisvesting). Leuven als stad kan, aldus de burgemeester, alleen al deze ontwikkelingen niet meer optimaal herbergen als zij een kwaliteitsvolle provinciehoofdstad wenst te blijven voor ongeveer 100.000 inwoners. “Wij kijken”, vervolgt Louis Tobback, “dan ook naar onze Hagelandse zustersteden Tienen, Diest en Aarschot om deze toekomstige ontwikkelingen van de K.U.Leuven en UZ Leuven

maart

samen op te vangen.” Duidelijk een verwijzing naar een idee dat onze Kamer reeds een tweetal jaar geleden lanceerde en vertaald werd met werkbezoeken van een delegatie van Charter 2020 aan deze Hagelandse steden. Hieraan zal er dus een vervolg moeten gebreid worden. De burgemeester bekloeg er zich over dat Leuven als vierde Vlaamse stad niet dat financieel aandeel krijgt uit het Gemeentefonds waarop het recht heeft. Voor de Vlaamse kuststeden tellen ondermeer de verblijfstoeristen mee in hun inwonersaantallen, die dikwijls slechts zeer tijdelijk deze gemeenten bewonen, terwijl voor


Regionaal nieuws - Binnenskamers

1.

009

2.

3.

1. Jan Callewaert, voorzitter VKW, zorgde voor de inleiding van de spreker Louis Tobback. 2. Burgemeester Louis Tobback met enkele opmerkelijke standpunten, waarover meer in onze samenvatting. 3. Kamervoorzitter Paul Timmermans besloot met het dank- en slotwoord. 4. Het ontvangstcomité van het Leuvens nieuwjaarsevent met onze Kamervoorzitter Paul Timmermans, VKW voorzitter Jan Callewaert en de gastspreker Louis Tobback.

4.

Leuven de meer dan 35000 studenten van de K.U.Leuven en de hogescholen niet mogen meetellen, waardoor het financieel aandeel dat Leuven krijgt uit het Gemeentefonds ruim te laag is. Zoals in de Nederlandse steden zouden de studenten ook in Vlaanderen de mogelijkheid moeten hebben zich in te schrijven in de Leuvense bevolkingsregisters. “Het absurde is daarbij”, aldus de burgemeester, “dat de Chinese studenten zich wel moeten inschrijven, maar de Limburgse of West-Vlaamse studenten deze mogelijkheid zelfs niet hebben.” Een tweede stokpaardje van de burgemeester is de versmachtende Vlaamse bureaucratie en bevoogding van de lokale en provinciale niveaus. De steeds groeiende regelgeving, de decretenlawines, de overvloed aan Vlaamse overlegstructuren zijn versmachtend voor een dynamisch gemeentelijk

en provinciaal beleid. De burgemeester is, zoals trouwens ook onze Kamer, voor de toepassing van het subsidiariteitsprincipe, nl. de verantwoordelijkheden leggen op de plaatsen die hiervoor best geschikt zijn en waar men ook rekenschap moet afleggen aan de bevolking en de kiezer. De burgemeester hoopt dan ook dat men in de noodzakelijke nieuwe organisatie van Vlaanderen veel meer echte verantwoordelijkheden bij de gemeenten zal leggen. “Het Vlaams centralisme is te verstikkend voor nieuwe lokale initiatieven en investeringen waarbij Wallonie¨ het zeker beter doet dan Vlaanderen”, aldus Louis Tobback. “Leuven is vandaag een stad met 97.000 inwoners en groeit met haar studenten naar een stad van 130.000 inwoners. Als wij de nieuwe ontwikkelingen aan het Leuvens station, de wetenschapsparken, UZ Leuven,

maart

Imec, de Leuvense Vaartkom, Researchzone Haasrode, er bij nemen zullen wij wel bedachtzaam moeten zijn met de nog bestaande open ruimten in het Leuvens stadgewest”, aldus de burgemeester. Meer ruimtelijke ontwikkelingen in de hoogte, inbreidingsprojecten en een geconcentreerd huisvestingsbeleid zullen er het gevolg van zijn naar 2020 toe. Onze Kamervoorzitter Paul Timmermans wees in zijn dankwoord op het 40jarig mandaat van Louis Tobback als Leuvens gemeenteraadslid en zijn 20-jarig burgemeesterschap waarbij Leuven evolueerde van een eerder regiostad naar een echte volwaardige provinciehoofstad. De voorzitter zette tenslotte een tweetal nieuwe Kamerprojecten voor startende ondernemers in de kijker. Via BRYO zullen de Leuvense jongeren ‘met goesting’ voor ondernemen gedurende een drietal jaar begeleid worden in hun pre-startersfase terwijl de starters zelf kunnen rekenen op een Startersmonitoringproject dat voorziet in een individuele begeleiding gedurende een tweetal jaar. Tenslotte wordt in 2011 de Leuvense Startersacademie opgericht, een initiatief van het Leuvens Bedrijvencentrum en onze Kamer, voor informatie en begeleiding van starters. De voorzitter dankte tenslotte de partners van dit succesvol nieuwjaarsevent 2011, K.U.Leuven, LRD Leuven, Inbev en VKW en gaf het startsein voor een geanimeerde receptie.

Ondernemers 3


Regionaal nieuws - Binnenskamers

011

1.

3.

2.

4.

5.

7.

6.

8.

1. De stemmige promotiezaal van de K.U. Leuven was tot de nok gevuld. 2. De voorzitter van de raad van bestuur UZ Leuven, Prof. Mannaerts, samen met gedelegeerd bestuurder Prof. Dr. Johan Kips een en al aandacht. 3. Met dank aan LRD en voorzitter Koen Debackere voor de hapjes 4. Het was zelfs op de trappen zitten om de burgemeester te horen. 5. De voorzitter van de provincie VlaamsBrabant, Vic Laureys. 6. Onze Kamervoorzitter in gesprek met de rector K.U. Leuven, Prof. Waer. 7. Greet Van Pee (Staca) zorgt voor de bevoorrading. 8. De Promotiezaal K.U. Leuven, het majestueus decor van onze nieuwjaarsreceptie. 9. Directeur VDAB Jos Geuvens, burgemeester Jan Laurys, Meester Bernadette Oversteyns (Maxius).

9.


012

Regionaal nieuws - Binnenskamers

1.

3.

2.

4.

5.

6.

7.

1. Stephan Géron (ING) in gesprek met Peter Grognard (Septentrio) 2. Erevoorzitter Voka - VEV Urbain Vandeurzen en zijn echtgenote in gesprek met Prof. Willy Geysen en onze Kamerdirecteur René Leekens. 3. Mark De Geyter (Nationale Bank), Leo Billion (SHF) en Maurice Mergeay en echtgenote. 4. Staatssecretaris Carl Devlies en Pieter Klingels (CEO Tyco Electronics Kessel-Lo) 5. De algemeen directeur Interleuven Patrick Willems, de voorzitter VKW Jan Callewaert (Option) en onze Kamerdirecteur René Leekens. 6. De directeur van De Lijn VlaamsBrabant Francy Peeters in overleg met de bestuurder Handelaarsverbond Leuven Luc Caubergh (Unified Post, New Versailles). 7. Met dank aan onze drankensponsor AB Inbev. 8. Met dank aan onze gastheer K.U. Leuven.

8.

Foto’s: Studio Tilborghs

Ondernemers 3

maart


014

Regionaal nieuws - Binnenskamers

Gouverneur De Witte gastspreker op nieuwjaarsbijeenkomst Kamer van Koophandel regio Diest Op de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst van VokaKamer van Koophandel regio Diest in Hof Te Rhode op 19 januari kon regionaal voorzitter Laurent Draelants meer dan 170 ondernemers uit de regio verwelkomen. In zijn openingstoespraak legde voorzitter Draelants de nadruk op de moeilijke periode waaruit veel ondernemingen komen en die nog niet helemaal voorbij is. Maar de positieve toon bleef aanwezig: ten opzichte van andere Vlaamse regio’s bleek het arrondissement Leuven en dus ook Diest zich redelijk crisisbestendig getoond te hebben: de werkloosheid steeg er minder, en de exportcijfers zijn inmiddels weer met 20% aan het stijgen terwijl het aantal faillissementen stagneert. Maar het algemene economische klimaat is nog niet denderend en we wachten nog altijd op een daadkrachtige regering die enkele belangrijke dossiers kan aanpakken. Een efficiëntere overheid en minder bureaucratie en regelgeving staan op het verlanglijstje. Gastspreker gouverneur Lodewijk De Witte van de provincie Vlaams-Brabant legde in zijn toespraak de nadruk op de positieve sociaal-economische ontwikkeling van de Diestse regio, waarbij de werkloosheids- en tewerkstellingscijfers gunstig evolueerden in vergelijking met de andere Hagelandse steden. Hij vermeldde ondermeer de gunstige ontwikkelingen van de uitbreiding van de bedrijvenzone Webbekom en Leuvensesteenweg. Ook de omvorming van de stationsomgeving staat op de agenda evenals de herbestemming van de Citadelsite na het vertrek van de para’s. Diest heeft alle troeven om tot een moderne centrumstad uit te groeien en kan dank zij zijn gunstige ligging ook zijn toeristische mogelijkheden verder uitbouwen. Bovendien biedt de samenwerking met de K.U. Leuven enorme mogelijkheden voor verdere streekontwikkeling en het aantrekken van nieuwe bedrijven. Als slot van het officiële gedeelte werd de trofee van Diestse Onderneming van het jaar uitgereikt aan het bedrijf ACE Electronics dat gevestigd is op het bedrijventerrein Webbekom.

1. Gastspreker gouverneur Lodewijk De Witte 2. Kamerdirecteur René Leekens, Herman Goedhuys (Splen) en Laurent Draelants (Harol). 3. Gastspreker gouverneur De Witte ontvangt een geschenk uit handen van regionaal voorzitter Laurent Draelants. 4. Een geslaagde receptie verzorgd door Hof Te Rhode om de avond af te sluiten.


Regionaal nieuws - Binnenskamers

1.

015

Nieuwjaarsreceptie Kamerregio Diest 1. Kamervoorzitter Timmermans, burgemeester Laurys, Francis De Baerdemaeker (garage Meelbergs) en Kamerdirecteur Leekens. 2. De lekkere hapjes van Hof Te Rhode. 3. Twee generaties advocatenkantoor Celis (Jacques en Christophe). 4. en 5. Opvallend veel dames op al onze nieuwjaarsrecepties, daar zijn we gelukkig om.

3.

2.

4.

5.

Foto’s: Video LP

maart

Ondernemers 3


016

Regionaal nieuws - Binnenskamers

ACE electronics, bekroond als Diestse onderneming van het jaar Op 19 januari 2011 werd door voorzitter Draelants en gouverneur De Witte de onderneming ACE electronics bekroond als Diestse onderneming van het jaar 2010 tijdens de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst. Met dit initiatief zet de Kamer ieder jaar een bedrijf in de kijker dat uitblinkt door positief ondernemerschap. Daarbij zijn, naast de ontwikkeling van omzet en tewerkstelling, ook innovatie en internationalisatie belangrijke aandachtspunten alsook het maatschappelijk verantwoord ondernemerschap.

ACE electronics komt uit Limburg en ontstond in 1994 door een management buy-out van de microelectronica-afdeling uit het Hasseltse bedrijf IC Systems. Drie kaderleden - Jean-Marie Gyselaers, Johan Lieten en Koenraad Lelong namen de productiefaciliteiten, voorraden en personeel over en ook de lopende projecten. Ze startten in Lummen en kenden een snelle groei, dankzij de kwaliteit van hun dienstverlening. Omzet, investeringen en tewerkstelling verviervoudigden in zes jaar tijd. De locatie in Lummen werd te klein. Daarom werd in 2002 een nieuw en groter bedrijfspand in gebruik genomen op de bedrijvenzone in Webbekom: 2150 m2 productiehallen en 600 m2 voor administratie en vergaderzalen. ACE electronics is gespecialiseerd in het produceren van op maat gemaakte hoogtechnologische elektronische toepassingen voor diverse industriĂŤle sectoren: machineconstructie, automatisering, beveiliging, maar ook consumentenelektronica en zelfs militaire projecten komen aan bod. Meer dan 90% van hun productie komt uiteindelijk in het buitenland terecht. Als je bijvoorbeeld in Rome, Moskou, Frankrijk, Nederland of Zweden een stadsbus neemt dan zou je ticket wel eens gevalideerd kunnen worden door een toestel dat bij ACE electronics werd geproduceerd. ACE electronics kan zowel serieproductie van halffabrikaten als van afgewerkte producten aan. Maar je kan er ook terecht voor projectanalyse, design, het maken van protypes tot en met de testing en evaluatie van een product. Ster-

Ondernemers 3

ke punten van het bedrijf zijn, naast de hoge kwaliteit en de flexibiliteit in productie, ook de volledige testfaciliteiten voor de klanten en de geĂŻntegreerde logistieke ondersteuning, tot en met de verpakking. Voortdurend heeft ACE electronics de snel evoluerende elektronicamarkt mee gevolgd door steeds te innoveren en te investeren in de meest hoogtechnologische productiemachines, inspectie- en controlesystemen, soldeer- en testtechnieken, enz. Het personeelsbeleid is gericht op een sterke teamgeest. Het management staat dicht bij zijn mensen. Het heel lage personeelsverloop bij de ca. 45 medewerkers is daar zeker een bewijs van. Voor de toekomst zet het bedrijf in op een verdere gecontroleerde groei van omzet en winst, na de crisis die ook zij gevoeld hebben maar die stilaan helemaal overwonnen is. Om die combinatie van kwaliteit in hoogtechnologische producten, gecontroleerde groei en informeel maar volgehouden positief personeelsmanagement verdient ACE electronics het om opgenomen te worden in de rij van gelauwerde ondernemingen van het jaar. JeanMarie Gyselaers en vennoten ontvingen de trofee uit handen van gouverneur De Witte. 1. De drie vennoten van ACE electronics, Johan Lieten, Jean-Marie Gyselaers en Koenraad Lelong met hun echtgenotes. 2. Een fiere Johan Lieten. 3. Bij monde van Johan Lieten bedankte het bedrijf voor de onderscheiding. 4. Nog eens de drie vennoten, omkaderd door gouverneur De Witte, burgemeester Laurys en regionaal voorzitter Draelants.

maart


Regionaal nieuws - Binnenskamers

019

Laurent Draelants 20 jaar voorzitter Kamer regio Diest

Regionaal voorzitter van de Kamer Diest, Laurent Draelants

Op het nieuwjaarsevent van de Voka - Kamer regio Diest van 19 januari ll. werd voorzitter Laurent Draelants gehuldigd voor zijn 20jarig voorzitterschap van de lokale Kamerafdeling. Laurent Draelants, gedelegeerd bestuurder NV Harol, werd covoorzitter van de Kamer Diest samen met Louis Dans (Dans - van Hacht) in 1990. Louis Dans nam in 1993 afscheid als co-voorzitter van de Kamer, die hij zelf ook meer dan 20 jaar succesvol had geleid. De Kamer Diest kon aldus rekenen op een sterke continuïteit inzake voorzitterschap waardoor de leden

van deze afdeling stegen van een 80-tal naar en 200-tal. Onder het voorzitterschap van Laurent Draelants werden de bedrijvenzones Webbekom en Molenstede uitgebouwd. Met zijn bedrijf Harol was hij trouwens zelf één van de eerste belangrijke investeerders op de bedrijvenzone Webbekom. Ook een betere ontsluiting lag hem nauw aan het hart. Voor Webbekom werd deze trouwens recent gerealiseerd terwijl Molenstede nog op de agenda staat. Naar de toekomst kijkt de voorzitter uit naar de realisatie van de uitbreiding van Webbekom en de nieuwe kmo-zone Leuvensesteenweg. In de belangenbehartiging blijft ook de succesvolle actie tegen het gemeentelijk belastingreglement op bedrijfsoppervlakte in Diest in de herinnering, waardoor via een dading de Diestse ondernemingen belangrijke jaarlijkse besparingen kunnen realiseren. Te vermelden is zeker ook het lobbywerk rond de aanleg van de nieuwe Diestse ring en de ontsluiting van de Koudijssite die ook allen gerealiseerd werden.

Mevrouw Draelants werd in de bloemetjes gezet.

Diverse nieuwe projecten kregen vorm en werden onder impuls van de voorzitter in de markt gezet zoals Ken je Buren, de jaarlijkse prijs Ondernemer van het jaar, het parkmanagement, het bewegwijzeringsproject en het beveiligingsconsortium op Webbekom, de samenwerking met de Diestse scholen, enz. In de eigen organisatie was Laurent een belangrijke pleitbezorger van de belangen van de kmo’s en de familiebedrijven. Hij was ook een sterke voorstander van het alliantienetwerk van Voka, waarbinnen de lokale Kamers hun dynamisme en betrokkenheid bij de lokale bedrijven konden behouden. Laurent Draelants is een succesvol ondernemer die van Harol een echt ti2 bedrijf maakte waarin internationalisering, innovatie en talentontwikkeling blijven centraal staan. Ook wordt op een voorbeeldige wijze de familiale opvolging met de 3 kinderen voorbereid. Voor de jarenlange belangeloze inzet voor de Diestse bedrijven en de gehele regio kreeg Laurent een daverend applaus en een gepaste attentie namens heel het Kamerbestuur. Uiteraard waren er bloemen voor echtgenote Georgette.

De heer en mevrouw Draelants omringd door burgemeester Jan Laurys, Herman Goedhuys (Splen), Kamervoorzitter Paul Timmermans, gouverneur Lodewijk De Witte en Kamerdirecteur René Leekens.

maart

Ondernemers 3


Regionaal nieuws - Binnenskamers

021

Gevelbouwer J. Hermans & C° nv Tiense onderneming van het jaar Het is een traditie van Voka-Kamer van Koophandel regio Tienen om elk jaar een verdienstelijke en opmerkelijke ondernemer of onderneming in het zonnetje te zetten jaar tijdens haar nieuwjaarssamenkomst.

De Kamer wenst hiermee een positief ondernemerschap in de regio Tienen onder de aandacht te brengen waarbij ondermeer de bedrijfsresultaten, de tewerkstelling, een jarenlange positieve bedrijfsaanpak en groei, het kwaliteitsstreven en het zorgzaam omspringen met mensen en milieu enkele aandachtspunten zijn. Dit jaar koos het Tiense Kamerbestuur met voorzitter Roger Van Geerteruy voor een opmerkelijke familieonderneming die nu reeds aan haar vierde generatie toe is. De genomineerde onderneming is J. Hermans & C° nv, ondermeer gekend voor hun glasgevels, translucide Kalwall-gevels en guillotineramen. Het bedrijf werd opgestart in 1921 door de grootvader van de huidige zaakvoerder Stephan. Het was toen al een erg gespecialiseerd en gerenomeerd bedrijf van gebrand-

schilderde ramen voor kerken en burgerwoningen, o.a. de H.Hartkerk in Tienen. De zetel was toen nog in de Leuvensestraat gevestigd. De vader van Stephan, Joseph Hermans, neemt de zaak over en specialiseert zich in staalramen voor grote gebouwen. In 1968 neemt Stephan’s broer Pierre de zaak over en enkele jaren later in 1973 vervoegt Stephan hem. Vlak voor de komst van Stephan start zijn broer met glasgevels. In 1998 stapt broer Pierre uit de zaak en komt de onderneming volledig in handen van Stephan. J. Hermans & C° nv was trouwens in 1970 het allereerste bedrijf dat zich ging vestigen op het latere bedrijventerrein ‘West-Grijpen’ in Tienen. De vierde generatie dient zich nu aan in het stevige familiebedrijf. De zoon van Stephan, Joël Hermans, vervoegde het bedrijf in

Luc Janssens, stadsecretaris Tienen, nam maar wat graag de honneurs waar!

2009 en neemt de taak van salesmanager waar. Op dit moment werken 37 personen vast bij J. Hermans & C° nv en nog eens een 15tal tijdelijke onderaannemers om belangrijke werken helpen uit te voeren. J. Hermans & C° nv draait een jaaromzet van 10 miljoen euro en is een van de belangrijkste klanten van Reynaers Aluminium uit Duffel. Bij J. Hermans & C° nv kan je terecht voor een breed gamma van diensten, van studie van een gebouw voor optimale technische en esthetische oplossingen, voor op

2.

4.

3.

2. & 3. Felicitaties van burgemeester Logist voor Stephan Hermans die met een dankwoord zijn trofee in ontvangst nam. 4. Roger Van Geerteruy, voorzitter Kamer regio Tienen, Marie-Claire Loozen, schepen, Marcel Logist, burgemeester, mevrouw Stephan Hermans, Stephan Hermans, Joêl Hermans, mevrouw Joël Hermans, Martine Reynaers, Reynaers Aluminium, Luc Janssens, stadsecretaris en René Leekens, directeur Voka - Kamer Leuven

Foto’s: Video LP

maart

Ondernemers 3


Regionaal nieuws - Binnenskamers

022

en Partners uit Leuven en ELD Partnership uit Antwerpen. De commerciële organisatie wordt gedragen door een verantwoordelijke voor Vlaanderen en Brussel, één voor Nederland, één voor Wallonië, Luxemburg en Noord Frankrijk en tot slot één persoon voor het innovatieve materiaal KALWALLr. Met dit nieuwe innovatieve ‘glasproduct’, een ondoorzichtige glasvezelplaat die sterk isolerend is en veel diffuus licht doorlaat, heeft J. Hermans & C° nv een exclusief topproduct uit de USA binnengehaald, ideaal voor moeilijk te onderhouden plaatsen zoals koepels, lichtstraten, maar ook volledige translucide gevels.

Martine Reynaers, Reynaers Aluminium, kwam persoonlijk vader en zoon Hermans feliciteren.

maatgemaakte alu-constructies voor gevels, ramen en bekleding met ‘state of the art’ plooi- en bewerkingsmachines. Tot montage van op maat gemaakte gevels en ramen op de werf zelf. Het glas wordt nadien geleverd en geplaatst. Tot de vijf mooiste realisaties van J. Hermans & C° nv behoren: de nieuwe Europese zetel van

Mercedes in Brussel, het nieuwe hoofdkwartier van de baggerfirma Jan De Nul in Oost-Vlaanderen, de ULB Solvay Business School in Brussel, de renovatie van de WDTLoods Spoor Noord te Antwerpen en het nieuwe justitiepaleis van Charleroi. J. Hermans & C° nv werkte hiervoor nauw samen met toparchitecten zoals Jaspers, Eyers

Voor de uitmuntende werking van dit echt familiebedrijf overhandigde burgemeester Marcel Logist op 20 januari tijdens het nieuwjaarsevent van de Kamer de trofee van Tiense Onderneming van het jaar aan Stephan Hermans, onder applaus van de meer dan 200 aanwezige collega-ondernemers uit Tienen.

Uw Kameragenda eerste semester 2011 Datum 28/03/2011 29/03/2011 04/04/2011 05/04/2011 07/04/2011 07/04/2011 26/04/2011 09/05/2011 10/05/2011 17/05/2011 19/05/2011 19/05/2011 24/05/2011 26/05/2011 26/05/2011 31/05/2011 31/05/2011 31/05/2011 07/06/2011 09/06/2011 14/06/2011 14/06/2011 16/06/2011 16/06/2011 20/06/2011 21/06/2011

Onderwerp Infosessie EFRO Startersmonitoring Market Access Database Vastgoed in Leuven Organisatie en beheersing van de werkstroom Distance Management: teams aansturen vanop afstand MVO Community Day ISO 26000, richtlijn voor uw MVO-beleid Startersdesk Prospecteren is fun Het nieuwe materialendecreet en duurzame materiaalkringlopen Succesvol starten?! - Hoe staat het met mijn verzekeringen? Algemene Vergadering Aarschot Nieuwe leden-event ISO 26000 Succesvol starten?! - Hoe financier ik mijn professionele droom? Omgaan met sociale media Plato collectief event Algemene ledenvergadering Van medewerker tot manager Succesvol starten?! - Fiscaliteit, geen geheimen meer! HR-event: barbecue Financiële analyse voor niet-financiëlen EU-subsidies Succesvol starten?! - Alles wat u moet weten over BTW! Startersdesk Het duurzaamheidsbeleid van Delhaize Group

Begintijd 19u00 13u30 19u30 13u30 13u30 16u30 13u30 19u00 09u00 13u30 19u00 20u00 19u00 13u30 19u00 09u00 19u00 18u00 09u00 19u00 12u00 09u00 13u30 19u00 19u00 13u30

Eindtijd 22u00 16u30 23u00 16u30 16u30 20u00 16u30 22u00 16u30 16u30 22u00 23u00 22u00 16u30 22u00 16u30 23u00 19u00 16u30 22u00 14u00 16u30 16u30 22u00 22u00 16u30

Categorie Project Starters KamerAcademie - Internationaal Ondernemen Diner KamerAcademie - Marketing & Communicatie KamerAcademie - Internationaal Ondernemen Event KamerAcademie - Milieu/Ruimtelijke Ordening Infosessie KamerAcademie - Marketing & Communicatie KamerAcademie - Milieu/Ruimtelijke Ordening KamerAcademie - Starters Event Event KamerAcademie - Internationaal Ondernemen KamerAcademie - Starters KamerAcademie - Marketing & Communicatie Event Event KamerAcademie - Marketing & Communicatie KamerAcademie - Starters Event KamerAcademie - Financieel/Fiscaal/Juridisch KamerAcademie - Internationaal Ondernemen KamerAcademie - Starters Infosessie KamerAcademie - Milieu/Ruimtelijke Ordening

Locatie Voka-KvK Leuven Voka-KvK Leuven OHL Leuven Voka-KvK Leuven Voka-KvK Leuven Neder-over-Heembeek Voka-KvK Halle-Vilvoorde Voka-KvK Leuven Voka-KvK Leuven Faculty Club Leuven Voka-KvK Leuven De Knoet - Aarschot Voka-KvK Leuven Voka-KvK Leuven Voka-KvK Leuven Voka-KvK Leuven Groep T - Leuven Groep T Leuven Voka-KvK Leuven Voka-KvK Leuven Bierbeek Voka-KvK Leuven Voka-KvK Leuven Voka-KvK Leuven Voka-KvK Leuven regio Halle-Vilvoorde

Inschrijven op onze events kan u via events@kvkleuven.voka.be of via onze website www.voka.be/leuven/agenda


Regionaal nieuws - Binnenskamers

025

1.

2.

4.

3.

5.

7. 6.

8.

1. Gastvrouw en gastheren van dienst: Roger van Geerteruy, burgemeester Logist, Luc Janssens, Marie-Claire Loozen, René Leekens. 2. Roger Van Geerteruy, voorzitter Kamer regio Tienen 3. Burgemeester Marcel Logist 4. Marie-Claire Loozen, schepen 5. Met dank aan het stadsbestuur Tienen voor het ter beschikking stellen van de raadzaal. 6. Burgemeester Langendries van Boutersem als aandachtige toehoorder op de eerste rij. 7. Burgemeester Wijnants (midden) van Linter ziet het ook wel zitten! 8. “Wil je heel het Kamernetwerk leren kennen, dan moet je ook bij je collega-regiovoorzitters op bezoek”, aldus een overtuigde Etienne Theyskens, voorzitter Kamer regio Aarschot in goed gezelschap van Tejo Torfs, Architektuurburo Torfs uit Tremelo (r.) en zijn medewerker

maart

Ondernemers 3


026

Regionaal nieuws - Binnenskamers

1.

3.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1. Alle trofeewinnaars “Ondernemer van het jaar” op en rijtje: Luc Janssens (stadssecretaris Tienen), Johan Nijs (Photovoltech), Stephan Hermans (J. Hermans & Co), Erwin Cools (Blankedale) en Walter Kestens (ISS) 2. Elk jaar opnieuw een geslaagde opkomst 3. Johan Nijs wil er wel het fijne van weten. 4. Martine Vanherwegen (BC Tienen), blij met het gezelschap of was het een leuke mop? 5. Burgemeester Logist met een blondje en een zwartje 6. & 7. & 8. & 9. Een beetje serieus of ronduit lachend, het ging er alleszins gezellig aan toe ...

Foto’s: Video LP

Ondernemers 3

maart


028

Regionaal nieuws - Binnenskamers

Uitbreiding en ontsluiting bedrijvenzones Landen op de agenda Leo Schepers kon als voorzitter van de Kamer regio Landen een nieuwe recordopkomst van meer dan 150 genodigden verwelkomen op het nieuwjaarsevent van de Landense Kamer en het Stadsbestuur Landen op 17 januari ll. De voorzitter maakte in zijn inleiding een opmerkelijke SWOT-analyse van de Landense regio. Als positief werden o.m. aangehaald: de zeer goede ligging, prima ontsluiting per weg en spoor, de tweetaligheid, het aanbod aan bedrijvenzones, de grote scholengemeenschap en het relatief goedkoop wonen. Als eerdere zwaktes werden vernoemd: de nog onvoldoende profilering als stad, de problematiek van het doorgaand verkeer in de handelsstraten, de onvoldoende uitbouw van de horeca en tenslotte wordt Landen al eens ‘vergeten’ als uithoek van de provincie Vlaams-Brabant. De voorzitter meent dat zowel de overheid als de privésector en de bedrijven deze uitdagingen moeten aanpakken om Landen als centrumstad verder uit te bouwen. Als taakstelling voor de toekomst ziet hij o.m. de heraanleg van de stationsomgeving en centrumstraten, het afschaffen van de belasting op drijfkracht van bedrijven, een beter ontsluiting en uitbreiding van de bedrijvenzones, het herbekijken van de markt, een betere afstemming van de openingsuren van de handelszaken op de behoeften van de klant, een mogelijk centrum voor startende ondernemers en tenslotte meer infoborden bij het binnenkomen van Lan-

De organisatoren op een rijtje: Leo Schepers (Kamer), Rik Gysemberg (schepen), burgemeester Kris Colsoul en René Leekens (Kamer)

Ondernemers 3

den (E40/spoor) Hij riep terzake op voor grotere krachtenbundeling in en met de omliggende regio’s en het versterken van het lokale Handelaarsverbond.Hij dankte het Landense stadsbestuur voor de goede samenwerking de afgelopen jaren en wenste de stad geluk met haar recente nominatie als bedrijfsvriendelijke gemeente door de Kamer. Zowel burgemeester Kris Colsoul als schepen van middenstand Rik Gysemberg gingen in op de gestelde problematieken door de Kamervoorzitter. Zij wezen op de aan gang zijnde werken voor de herwaardering van de Landense stationsomgeving en de plannen van aanpak voor de belangrijkste handelsstraat de Stationstraat. Ook de uitbreiding van de bedrijvenzones staat op het programma waardoor er op korte termijn reeds ongeveer 6 ha kunnen bijkomen. De sanering van de oude Acier Alexissite is trouwens volop bezig. De herinrichting van heel het handelscentrum gebeurt in samenspraak met de Vlaamse Bouwmeester, waarbij gehoopt wordt dat volgend jaar de concrete plannen kunnen voorgesteld worden, aldus de burgemeester. Ook werd in de marge de oprichting van een stedelijke grondregie vermeld en de plannen voor een windmolenproject aan de E40. Belangrijk was echter het nieuws dat er ook schot komt in de ontsluiting van de Landense bedrijvenzone. Een ontwerp van nieuwe ontsluitingsweg in het noorden van de Stad Landen wordt gemaakt. Deze weg zal de Aveve-site beter ontsluiten en biedt zeker alternatieven aan het vrachtverkeer om het centrum van Landen te vermijden. Deze belangrijke verkeerswijziging biedt tenslotte mo-

maart

De schepen van middenstand Landen Rik Gysemberg

De Landense burgemeester Kris Colsoul.

gelijkheden om de Stationstraat aantrekkelijker en klantvriendelijker te maken. Een allesomvattend masterplan voor de Landense binnenstad en dorpskernen moet dit geheel beter structureren en aanpassen aan de behoeften van vandaag. In de marge werd ook door de schepen van middenstand een maandelijkse happy hour voor de Landense ondernemers in het vooruitzicht gesteld voor de bevordering van de informele contacten en lokale netwerking. Deze belangrijke nieuwe plannen voor de Landense regio waren uiteraard de toponderwerpen op de gesmaakte afsluitende nieuwjaarsdrink aangeboden door het Stadsbestuur en de Kamer, met heerlijk Landens streekbier. Onze bijzondere dank gaat naar de medewerkers van de Stad Landen voor de perfecte organisatie van dit succesvol nieuwjaarsevent en de vlotte samenwerking.

De voorzitter van de Kamerregio Landen Leo Schepers


Regionaal nieuws - Binnenskamers

029

1.

2.

4.

3.

1. Het stemmige CC Amfi was wederom het trefpunt van ons nieuwjaarsevent Landen. 2. Meer dan 150 Landense ondernemers en kmo’s geven present, een record. 3. De bekroning van Landen als ondernemingsvriendelijke gemeente door onze Kamer. 4. De schrijvende pers in actie! 5. De heerlijke hapjes werden gesmaakt. 6. Opvallend veel jongeren en dames op onze nieuwjaarsreceptie. 7. Renaat Kamers, stadssecretaris, in gezelschap van een nieuwe Landense ondernemer Marc Van Den Bosch (LPI) en de Kamerdirecteur René Leekens. 8. Guy Geysens (stad) en Vivane Van Camp (Kamer) initiatiefnemers van het eerste uur.

5.

6.

7.

8.

Foto’s: Video LP maart

Ondernemers 3


030

Regionaal nieuws - Binnenskamers

Wij danken de sponsors van onze nieuwjaarevents 2011

Ondernemers 3

maart


Regionaal nieuws - Binnenskamers

033

Nieuwe vatenlijn voor Brouwerij Haacht Sinds 2 november 2010 is de nieuwe hypermoderne vatenlijn van Brouwerij Haacht in gebruik genomen. Hiermee werd de voorlaatste fase van modernisering van de productieafdeling succesvol en binnen de vooropgestelde tijdspanne afgerond. Het kadert in een breder geheel van grootschalige investeringsprojecten gespreid over verschillende jaren, die de slagkracht van Brouwerij Haacht in de toekomst garanderen. Technologische vernieuwingen zijn niet enkel noodzakelijk om de kwaliteit van de producten nog te verhogen, maar sluiten aan bij de permanente zorg om zo min mogelijk milieubelastend te ondernemen. Bovendien is in de bedrijfsfilosofie de aandacht voor de arbeidsomstandigheden diepgeworteld en streeft men naar een ongevalvrije, aangename werkomgeving.

De metershoge ramen van de nieuwe gebouwen zorgen voor een overvloed aan natuurlijk licht en brengen de natuur als het ware naar binnen, en een oude plataan werd gespaard door een aanpassing van de ontwerpplannen. 60% van de totale dakoppervlakte - wat overeenstemt met 190 m2 - is uitgerust met zonnepanelen. De geleverde elektriciteit is voldoende om de verschillende robots te laten werken. Een luchtgroep zorgt ervoor dat de temperatuur en de vochtigheid in het gebouw steeds onder controle blijven. De afvoer van hemel- en afvalwater loopt via gescheiden circuits, en voor de vloerreiniging wordt uitsluitend gerecupereerd water gebruikt. Bovendien werden alle fosforhoudende reinigingsmiddelen verbannen en wordt er vandaag enkel en alleen een beroep gedaan op biologisch afbreekbare reinigingsmiddelen. Al deze ver-

nieuwingen vormen een aanvulling op de reeds geleverde inspanningen, zoals ondermeer het waterzuiveringstation dat een capaciteit heeft om een hoeveelheid afvalwater te verwerken vergelijkbaar met een stad van 63.000 inwoners (Oostende bijvoorbeeld). De productiecapaciteit is met de nieuwe vatenlijn aanzienlijk gestegen: er worden tegenwoordig 480 vaten per uur afgevuld wat neerkomt op een capaciteitsstijging van 20%. Niet onbelangrijk is de grotere flexibiliteit ten aanzien van de verschillende in omloop zijnde vatentypes, gaande van DIN, Euro tot Slimkeg, alsook het eenheidsvolume. De bezoekers aan de Brouwerij zullen begin 2011 deze dynamische, fascinerende werkomgeving kunnen gadeslaan van op een beveiligde loopbrug. ------------------------------------Info: www.haacht.com

Milieuvriendelijk wagenpark bij Brouwerij Haacht Bij de keuze van de nieuwe opleggers, vrachtwagens en trekkers ging men niet over één nacht ijs bij Brouwerij Haacht. De ‘feel&look’ waren ditmaal niet zozeer de hoofdbreker, Primus zou de hoofdrol spelen met het schuin gepositioneerde gevulde glas, met uitnodigende schuimkraag. Een vrachten bestelwagen voor het Eventteam, vrachtwagens, opleggers en

een city trailer met laadbrug voor de leveringen aan de klanten. De impact van transportactiviteiten op het milieu is alom gekend. Kleine ingrepen, zoals het aanbrengen van spoilers op de cabines die de ae¨rodynamica bevorderen en de uitrusting van de voertuigen met automatische versnellingsbak, zorgen voor een daling van het brandstofverbruik en dragen bij tot het rijcomfort van onze chauffeurs. De nieuwe motoren voldoen allen aan de emissienorm Euro 5 en beschikken over een dieselroetfilter om de transportuitstoot te verminderen. Inzake veiligheid zorgt de aanwezigheid van extra stevige assen ervoor dat overbelasting niet mogelijk is. De nieuwe opleggers en vrachtwagens werden ook vooraf dynamisch getest

maart

op vlak van ladingzekerheid - zekeren tegen kantelen, schuiven en wandelen van de lading - om te voldoen aan de norm EN 12642 XL. Met de extra steunen in de laadruimte kunnen onze chauffeurs tijdens de rit de gevulde laadruimte gemakkelijk afsluiten van de lege laadruimte. Bij de systematische vernieuwing van haar wagenpark, neemt de Brouwerij de meest recente regelgevingen en de strengste milieunormen in acht.

Ondernemers 3


Regionaal nieuws - Binnenskamers

035

Nieuwe productiehal bij nv Serry in Boortmeerbeek Het familiebedrijf Serry nv heeft sinds oktober 2010 een nieuwe productiehal voor natuursteen geopend onder de naam Ligne Pierre. Gelegen aan de Leuvensesteenweg 326, 3190 Boortmeerbeek. Het gaat hier over een ultra-moderne productieruimte van 4600 m2 met een volledig automatisch platenmagazijn. Daarbij hoort nog eens 330 m2 kantoorruimte en 250 m2 toonzaal. Deze toonzaal kan op afspraak bezocht worden via de professionele klanten. Hier zagen ze marmer, graniet, composiet en keramiek tot keukenwerkbladen, trappen en exclusief maatwerk aangepast aan de wensen van de klanten. Uniek voor Belgie¨ is de productie van massieve douchebakken, wastafels en

badkamermeubels in verschillende natuursteensoorten. Medezaakvoerder en eigenaar Carl Serry, heeft er alles aan gedaan om er een modern, veilig en ecologisch verantwoord bedrijf van te maken. Elektriciteit wordt verkregen door 1170 zonnepanelen op het dak en het water voor de koeling van de frees- en zaaginstalla-

ties wordt volledig gezuiverd binnen het bedrijf. De 20 medewerkers kunnen werken in de meest optimale omstandigheden, waarbij de veiligheid van de werknemers een prioritaire plaats heeft gekregen. ------------------------------------Info: www.serrynv.com

Uni-dent en Elysee Dental fusioneren Het dentaal labo van Uni-dent, aan de Minderbroederstraat in Leuven, is overgenomen door het tandtechniekbedrijf Elysee Dental uit Nederland. Er komen zelfs vijf nieuwe jobs bij. Deze overname bij Uni-dent geldt als een verhaal met een positieve afloop. In het labo van Uni-dent worden protheses en tal van implantaatstructuren gemaakt voor onder meer tandartsen, multidisciplinaire teams en ziekenhuizen. Het labo telt op dit ogenblik 28 voltijdse werknemers. ‘Maar die hoeven niet te vrezen voor hun job’, vertelt commercieel directeur van Elysee Dental, Bart van der Auwelaer uit Antwerpen. ‘Integen-

deel, het is onze bedoeling om nieuwe werkplaatsen te cree¨ren. Uni-dent heeft een uitzonderlijke expertise in de ontwikkeling van implantaat-werkstukken. Die productie willen we graag opschroeven. Daarom zullen we de huidige werknemers nu bijscholen en vervolgens vijf extra werknemers aanwerven. Bovendien is het ook zo dat kleinere labo’s het moeilijk hebben om de almaar snellere evoluties te kunnen volgen. De tandtechnieken blijven evolueren en het is moeilijk om te blijven investeren in die innovaties. Grotere bedrijven hebben meer financie¨le slagkracht. Ook op dat vlak zal Uni-dent goed varen bij de overname’.

Elysee Dental werkte twee jaar samen met Uni-dent en dat leidde uiteindelijk tot een overname. Ook bij Uni-dent reageert men positief op de overname. ‘Dit was nodig’, klinkt het bij directeur productie van Uni-dent Ludovic Beckers. ‘Hun aanwezigheid garandeert additionele opdrachten en dus werkzekerheid. Bovendien is de overname ook goed nieuws voor de klant. Eigenlijk waren wij als techneuten te weinig bezig met expansie en ‘sales en marketing’. De overname geeft een nog meer professionele omkadering en een streven naar een hogere klanttevredenheid’. ------------------------------------www.uni-dent.be

Faculty Club krijgt erkenning voor kwaliteitszorg De culinaire kunsten van de Faculty Club werden al vaker beloond: in 2011 krijgt het restaurant voor de vierde maal op rij een vermel-

ding met twee vorkjes in de Michelingids. Maar ook de organisatie van de Faculty Club viel recent in de prijzen: Faculty Club ontving

maart

uit handen van Vlaams MinisterPresident Kris Peeters de K2D-erkenning als ‘eersteklas projectverbeteraar’.

Ondernemers 3


Regionaal nieuws - Binnenskamers

Het K2-project van het Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg (VCK) is een flexibel traject voor

duurzame organisatie-ontwikkeling, gericht op ondernemingen die geïnteresseerd zijn in het con-

037

tinu verbeteren van hun processen en prestaties. De naam van het project verwijst naar de K2, de op één na hoogste berg ter wereld en ‘de heilige graal’ voor bergbeklimmers. Met K2 ontwikkelde VCK een gestructureerde aanpak voor het voortdurend verbeteren van organisaties, gebaseerd op het EFQM-model. Daarin worden verschillende aspecten bekeken: leiderschapskwaliteiten, algemeen bedrijfsbeleid, het beheer en de betrokkenheid van de medewerkers, de samenwerking met de leveranciers en met de buurt, de interne processen van de organisatie en het aanpakken van vernieuwingen. De eerste stap in dat proces is K2D. ------------------------------------Info: www.facultyclub.be

Cargill heeft nieuwe uitbreidingsplannen in Herent Omdat de Mouterij Cargill Malt uit Herent haar bedrijfsoppervlakte met een derde wil uitbreiden, liep er een openbaar onderzoek tot 19 februari. De Vlaamse regering heeft op 26 november het gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Historisch gegroeid bedrijf Cargill Malt in Herent’ voorlopig

vastgesteld. Voor de uitbreiding van haar vestiging in Herent heeft mouterij Cargill een nieuwe milieuvergunning nodig. Opgelegde voorwaarden zijn onder meer het aanleggen van een groenbuffer tegen geluidsoverlast en ‘visuele vervuiling’ en dat de extra af- en aanvoer van de te verwerken

grondstoffen over het vaartkanaal Leuven-Dijle zou verlopen. Om het veilig laden en lossen van de binnenschepen mogelijk te maken, moet het fietspad langs het kanaal ter hoogte van de bedrijfssite ook omgeleid worden. ------------------------------------Info: www.cargill.com

Echo Design lanceert Sweetbee in Rusland Na haar succesvolle lancering in 2007 in België, richt diabetesorganisatie Sweetbee nu haar pijlen op Rusland, een land met miljoenen diabetici. Sweetbee verdeelt er haar Diabetes Voedingsatlas. Sweetbee is geboren in de schoot van het Leuvense reclame-agentschap Echo Design en verdeelt gratis infopakketten aan mensen met diabetes, via hospitalen en ziekenfondskantoren. Na België en Nederland werd onlangs ook Sweetbee Rusland boven de doopvont gehouden. Maar waarom meteen Rusland?

Zaakvoeder Geert Egghe: “Het lijkt misschien logischer om ons idee te exporteren naar de buurlanden, maar de schaal van Rusland is zoveel groter. Rusland is een zwarte vlek op het gebied van diabetes. Ondanks de onrustwekkend grote aantallen patiënten is nauwelijks voorlichting over de ziekte, haar behandelwijzen en haar mogelijk ernstige complicaties.” “Toen ik over Sweetbee vertelde tegen een Russische zakenrelatie, bood hij zich terstond aan om Sweetbee Rusland mee op te starten. En ik beschouwde het als

maart

Ondernemers 3


038

Regionaal nieuws - Binnenskamers

sinds kort ook downloadbaar als applicatie voor de I-phone.

Hoe Sweetbee ontstond In november 2005 werd bij de tienjarige Aline Egghe diabetes vastgesteld. Aline en haar omgeving wachtten een belangrijke taak: veel nieuwe informatie verwerken en kennis opdoen, om zo goed mogelijk met de aandoening te leren omgaan. Vader Geert Egghe merkte dat er weliswaar heel wat nuttige informatie beschikbaar was, maar dat ze via diverse kanalen, met stukjes en beetjes, vanuit verschillende invalshoeken kwam. De nood aan heldere, gebundelde informatie bleek groot, voor Aline en meer dan 400.000 andere diabetici in België. Als communicatiespecialist zag Geert Egghe hierin een taak voor zichzelf. een mooie uitdaging: als het ons in Rusland lukt, lukt het overal.” Sweetbee brengt er onder meer de ondertussen vermaarde ‘Diabetes Voedingsatlas’ uit, gesteund door onder meer een postercampagne. “Die voedingsatlas werd in België bij zijn eerste uitgave meteen een groot succes”, vertelt Geert Egghe. “Diabetici kunnen nu eenvoudiger dan ooit tevoren berekenen hoeveel koolhydraten zij opnemen. Zowel de patiënten als de medici reageerden enthousiast. Het is die atlas die nu ook in Rusland erg gesmaakt wordt”. De voedingsatlas is ook online beschikbaar via www.sweetbee.be en

Ook endocrinoloog prof. dr. Raoul Rooman, verbonden aan het UZ Antwerpen, liep al enkele jaren met dezelfde ambitie: op een bevattelijk manier nuttige kennis overbrengen. Geert Egghe kwam met een uniek voorstel: samen een gloednieuw informatiepakket voor diabetici ontwikkelen, gebundeld in een fraai vormgegeven box. Ze sloegen de handen in elkaar. Het project “Sweetbee” was geboren. In de Sweetbee box vinden patiënten en zorgverstrekkers o.m. de uitgebreide Diabetes Voedingsatlas en het Medisch Handboek Diabetes. Hierin vindt men wetenschappelijke informatie op een bevattelijke manier geformuleerd en geïllustreerd. De patiënt leert

wat diabetes met hem doet en hoe hij zich kan behandelen. Hij krijgt een antwoord op de vragen: “Hoe kan ik gezond en comfortabel leven, ondanks de aandoening?” Medische specialisten en diëtisten zorgen voor de wetenschappelijke informatie. Egghe’s communicatiebureau Echo Design geeft vorm en illustreert.

------------------------------------Meer info: www.sweetbee.be / www.echodesign.be

Harol lanceert nieuw wind- en zonnescherm Op Batibouw pakte Harol uit Diest uit met het nieuwe zijdelingse scherm SL400. Een interessante vernieuwing in het gamma, want in combinatie met een terrasoverkoepeling tover je in een oogwenk je terras om in een budgetvriendelijke en originele ‘buitenruimte’. De SL400 is een kast met uitrolbaar

Ondernemers 3

doek dat opgespannen wordt door een trekveer (met kinderslot). Een elegante, maar technologisch gespierde nieuwkomer in het gamma. Flexibel ook, want je kan het scherm om het even waar in de tuin, of als zijdelingse aanvulling op het terras inzetten als bescherming tegen wind of een te gulle

maart

zon. Harol ontwikkelde de SL400 om optimaal en in alle privacy te genieten van het buiten vertoeven, en dat in een aantrekkelijk design. Extra troef is dat je SL400 zowel naar materiaalkleur als doekkleur volgens je eigen smaak kan samenstellen.


Regionaal nieuws - Binnenskamers

Zo biedt Harol keuze te over om de SL400 perfect te integreren met zijn omgeving. Met 10 standaardkleuren en maar liefst 210 ‘specale’ RAL-kleuren past hij gegarandeerd bij elke zonwering. Het doek is beschikbaar in verschillen-

de kleuren, dessins en eigenschappen. Systemen voor buitengebruik moeten tegen een stootje kunnen. De SL400 is gemaakt van hoogwaardige corrosiebestendige materialen en coatings en is, zoals alle

041

zonweringsystemen in het Harol aanbod, CE-gecertificeerd en dus gegarandeerd duurzaam (5 jaar garantie). ------------------------------------Info: www.harol.be

Nieuw fonds Capricorn uit startblokken De Leuvense durfkapitaalspecialist Capricorn Venture Partners kan zijn nieuw investeringsfonds Capricorn Health-tech Fund uit de startblokken laten schieten. Acht partijen, waaronder Dexia Insurance, de federale overheidsholding FPIM en Quest for Growth,

hebben een eerste schijf van 41 miljoen bij elkaar gebracht. Dat bedrag dient tegen eind 2011 op te lopen tot 100 à 120 miljoen. Capricorn Health-tech Fund gaat geld stoppen in Europese bedrijven startende en wat meer gevorderde - die zich toeleggen op technologie

voor de menselijke gezondheid. Concreet gaat het om vier subsectoren: geneesmiddelen, innovatieve medische toestellen, diagnostische technieken en preventie. ------------------------------------Info: www.capricorn.be

Affilips steunt Rode Kruis Tienen Het metaalverwerkend bedrijf Affilips heeft een materiaalwagen geschonken aan het Rode Kruis. Directeur van Affilips Roger Van

Geerteruy, tevens voorzitter van onze Kamer regio Tienen, overhandigde de sleutels aan

voorzitster Laurence Poleunis van het Rode Kruis Tienen. ------------------------------------info: affilips.com

Uitgeverij Tuerlinckx lanceert met succes Leuvens Primeur magazine Met het nieuwe ‘Primeur magazine’ willen wij, aldus gedelegeerd bestuurder Jan Tuerlinckx, ook een lokale Leuvense editie aanbieden, zoals in andere regio’s, en de lezers informeren over de streek. Bedrijven en handelaars alzo de kans geven om in een voor hun ideale regio te adverteren, voor een competitieve prijs, in een ei-

gentijds, mooi verzorgde maandelijks magazine. De totale oplage van alle regio’s bedraagt nu reeds 411.000 huis aan huis bedeelde bussen en in de toekomst zijn nog uitbreidingen gepland. Goede lokale redactie aangevuld met efficie¨nte reclameboodschappen en vaste rubrieken zullen van Primeur ook in Leuven en omstreken

maart

een begrip maken. Primeur werd trouwens in de bestaande regio’s (jaargang 22) ook reeds een vaste waarde. Naast de nieuwe huis aan huis bedeelde uitgave die zich richt op iedereen van het het ganse gezin en in elke woning terecht komt, biedt de uitgeverij ook het gekende ‘life-style magazine Imago’ aan.

Ondernemers 3


Regionaal nieuws - Binnenskamers

Dit luxe tijdschrift wordt elke seizoen (trimestrieel) op adres gemaild naar een specifieke doelgroep en groeide na 24 jaar uit tot een begrip in elke provincie van Vlaanderen. Primeur en Imago zijn zeer complementair in vele gevallen en worden gemaakt door competente mensen van de regio en uit uw streek. De Leuvense sa-

les- en marketing manager Erwin van Achten kent door en door het reilen en zeilen van de regio en beschikt over een goede vakkennis en ervaring in de mediawereld. Hij zal met zeer veel enthousiasme en inzet het lokaal aanspreekpunt zijn. De productie van Primeur zal gebeuren door de toonaagevende

043

Vlaams-Brabantse Grafische Groep Tuerlinckx nv. Een bedrijf met klanten over de ganse Benelux en met meer dan 100 bekwame, gemotiveerde medewerkers uit de streek en 85 jaar traditie als drukker en uitgever. ------------------------------------Info: www.tuerlinckx.be of www.primeurmagazine.be

Sylvester Productions met topevents Het jaareinde en nieuwe jaarbegin verliepen voor het evenementenbureau Sylvester uit Wespelaar in een geheimzinnig sfeertje. In de grootste discretie werden voor Telenet twee productlanceringen klaargestoomd. Ondertussen zal iedereen al wel van Yelo en Fibernet hebben gehoord, en sommigen hebben wellicht de live-streaming gevolgd van deze lanceringen. Vooral in het Yelo-event legde men

de lat zeer hoog met een minutieus getimede lanceringsshow waarin presentaties, theater, twitter-tussenkomsten en audiovisuals elkaar in een strakke regie afwisselden. Zowel door de aanwezigen als de streaming-kijkers een straf en boeiend kijkstuk met zeer positieve reacties. In het zog van de lanceringen verzorgt men momenteel ook een interne roadshow voor de Telenet-medewerkers rond

de twee nieuwe producten. Daarnaast realiseert Sylvester een nieuwjaarsevent voor Akzo Nobel en werkt men aan aanstaande events voor de stad Keerbergen, Antwerpen Europese Jongerenhoofdstad, Artsen zonder Vakantie en de Vlaamse Overheid Dienst Economie. ------------------------------------Info: www.sylvesterproduction.be

Supermarkt Denon, 125 jaar familiebedrijf in Leuvense binnenstad De populaire middelgrote supermarkt Denon, een familiebedrijf in de schaduw van de Grote Markt aan de Brusselsestraat in Leuven, bestaat dit jaar 125 jaar. De zaak werd in 1886 gesticht door Corneille Denon, overgrootvader van huidig zaakvoerder Jan Denon. De verjaardag wordt gevierd met een actie, waarbij vijftig weken lang tot het einde van het jaar - wekelijks twee klanten een fiets winnen. “Wij geven liever honderd fietsen weg, waarvan er zeker een aantal bij trouwe klanten terechtkomen, dan één auto die gewonnen kan worden door een eenmalige winkelbezoeker″, zegt Jan Denon in een intervieuw met Het Laatste Nieuws. “Bovendien is een fiets in het centrum van Leuven een veel geschikter vervoermiddel dan een wagen”. Het gaat om een blauwe stadsfiets van het merk ‘Quadro’ ter waarde van 225 euro.

Leuvense familiebedrijven “Leverancier van de fietsen is ‘Rijwielen Hugo Jacobs’”, zegt Jan Denon. “Net als wij een Leuvens familiebedrijf dat al generaties van vader op zoon wordt verdergezet. Jacobs bestaat sinds 1924 en is met huidig zaakvoerder aan de derde generatie toe, bij Denon ben ik al de vierde generatie”. “Ik vind het jammer dat heel wat van die oude, typische Leuvense familiebedrijven de jongste jaren verdwenen zijn”, vervolgt Jan Denon. Alleen al in de Brusselsestraat waren dat Reekmans, een zaak dat kantooren schilderbenodigdheden die in 2007 na 87 jaar sloot. Twee jaar geleden hield IJzerwaren Deneuter het na 89 jaar voor bekeken, Modehuizen Lambert na 75 jaar. Ook slager Ivo Debruyn stopte ermee, na 40 jaar. De kans dat ook Denon er over afzienbare tijd mee stopt, is onbestaande. “Ik ben pas 37, mijn pensioen is dus nog ver af ”, zegt

maart

Jan Denon. “De sluiting van vele traditierijke familiebedrijven in het stadscentrum, toont wel aan dat het geen sinecure is om hier een dergelijke zaak draaiende houden. Het gebrek aan ruimte om uit te breiden en het parkingprobleem hebben daar veel mee te maken.

Ondernemers 3


Regionaal nieuws - Binnenskamers

Ons clie¨nteel doet bij ons geen boodschappen voor de hele week. Uitpuilende boodschappenkarretjes zie je zelden aan de kassa. De

mensen komen bij Denon vooral ‘dagelijkse boodschappen’ doen en vinden hier vers fruit, vers

045

vlees en andere verse eetwaren van prima kwaliteit. En we hebben een zeer goede wijnkelder.

Business Language & Communication Centre neemt Languesdoc over Business Language & Communication Centre (BLCC) uit Kortrijk en Leuven neemt het taleninstituut Languesdoc uit Machelen over. In 2005 werd de talenafdeling van K.U. Leuven Lifelong Learning (LLL) al geïntegreerd in BLCC. Door deze nieuwe overname versterkt BLCC haar positie op de taalopleidingsmarkt.

BLCC en innovaties BLCC is een spin-off van K.U. Leuven (KULAK) en de Kamers van Koophandel van West-Vlaanderen en Halle-Vilvoorde. Het bedrijf telt 9 vaste medewerkers en 140 freelance taaltrainers. In 2004 was het talencentrum een van de pioniers in de lancering van blended learning voor taalopleidingen. Hierbij werden professionele e-learningmodules ontwikkeld die verweven werden in de face-to-face taallessen. Vandaag de dag blijft het bedrijf scoren op innovatief vlak via online taaltesting, taalopleidingen

in specifieke sectoren (bv. in ziekenhuizen), virtuele klassen,... Daarenboven onderzoekt BLCC samen met verschillende universitaire onderzoeksgroepen de mogelijkheden van serious gaming en mobile learning (met een smartphone) bij taalleren. BLCC heeft een vestiging in de nieuwe kantoren van VOKA in Kortrijk. Ook voor de afdeling in Leuven staat een verhuis naar het wetenschapspark Arenberg op de agenda.

Synergie met Languesdoc Met de overname breidt BLCC haar activiteiten fors uit. Languesdoc verzorgt namelijk taal- en communicatietrainingen in zowel Vlaanderen, Wallonië als Luxemburg. De overname heeft geen gevolgen voor het personeelsbestand van beide bedrijven. Managing Directors van Languesdoc, Kristin Adriaensen en Jean-Paul Dullers, verheugen zich op een vruchtbare samenwerking met BLCC.

Karolien Plancke, directeur van BLCC, verwoordt het als volgt: “Door de synergie met Languesdoc kunnen we onze klanten nog beter bedienen, aangezien twee organisaties samenvloeien met beide een sterke focus op kwaliteit en een goed uitgebouwde peoplestrategie. Het trainersteam wordt versterkt met een 100-tal freelance taaldocenten en onze klantenportefeuille wordt internationaal uitgebreid. Bovendien gaat er in het team van vaste medewerkers een pedagogische en kwaliteitsverantwoordelijke aan de slag. Daarnaast kunnen we, dankzij het realiseren van schaalgrootte, baanbrekend werk leveren op het vlak van innovaties, zodat we onmiddellijk kunnen inspelen op de snel wijzigende behoeftes van de leerders. We kunnen dus spreken over een echte “win-winsituatie”. ------------------------------------Meer info: Nathalie.deblanc@blcc.be

Open Bedrijvendag 2011 zet Materialen in Beweging en Kringloopeconomie in de kijker Elk jaar schuift Open Bedrijvendag een centraal thema naar voren om aandacht te vragen voor een bepaalde sector of economische activiteit. Wegens het steeds toenemende belang van duurzaam materialenbeheer zal zondag 2 oktober 2011 in het teken staan van ‘Materialen in Beweging - Kringloopeconomie’. Dit jaarthema werd gekozen in samenspraak met de Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij (OVAM), die haar volle medewerking aan de actie verleent. Met dit thema richt de organisatie van Open Bedrijven-

dag zich specifiek tot bedrijven die de materialenkringloop sluiten, eco-efficiënt produceren, op duurzame wijze gebruik maken van open ruimte of inspanningen leveren op het vlak van ecodesign. Kortom: alle bedrijven die ergens in hun productieproces de principes van duurzaam materialenbeheer toepassen. Deze bedrijven zullen in aanloop naar de Open Bedrijvendag editie 2011 extra aandacht genieten. Ook OVAM zelf geeft het goede voorbeeld en gunt het publiek een kijkje achter haar schermen op 2 oktober.

maart

Het staat bedrijven die niet binnen het thema vallen uiteraard ook nog steeds vrij om deel te nemen aan Open Bedrijvendag. De teller staat intussen al op meer dan 200 enthousiaste deelnemers, verspreid over de Vlaamse provincies en Brussel. ------------------------------------Geïnteresseerde bedrijven kunnen terecht op www.openbedrijvendag.be.

Ondernemers 3


Regionaal nieuws - Binnenskamers

046

Novotel heeft aandacht voor minderbedeelden In de Leuvense vestiging van hotelketen Novotel hebben 55 klanten van het armenrestaurant Poverello een heerlijk nieuwjaarsmenu voorgeschoteld gekregen. Het initiatief vond al voor de vierde keer plaats. “In Brussel loopt het

zelfs al negen jaar: daar zijn ze gestart met het initiatief ”, zegt Inge Staes van Novotel Leuven. “Elke vestiging kiest een liefdadigheidsinstelling uit de streek waar ze zich voor inzet. Wij nodigen altijd klanten uit van Poverello.

In totaal schreven 65 personen in, 55 daarvan kwamen ook effectief langs”. Voor het ontvangst en de bediening zorgde Novotel zelf.

Succesvolle bloedinzamelingen bij Group KVLV en bedrijvenzone Haasrode Dagelijks organiseert Rode KruisVlaanderen acties om gekende maar ook nieuwe donoren te motiveren bloed te geven. Want elke dag is er bloed nodig om mensen in nood te helpen, bijvoorbeeld bij een ongeval, een operatie of een bevalling. De bedrijfswereld wordt hoe langer hoe meer een belangrijke partner in de campagnes die het Rode Kruis voert. Het is niet altijd even evident voor een drukbezette werknemer of werkgever om naar

een bloedinzameling in zijn of haar gemeente te gaan. Als een donor moeilijk op een bloedinzameling geraakt, komt het Rode Kruis naar haar potentiële donoren. Niet alle bedrijven hebben de ruimte of mogelijkheid om een bloedinzameling te organiseren. Daarom nam het bloedtransfusiecentrum het initiatief om jaarlijks een bloedinzameling in de Brabanthal te organiseren. Alle personeelsleden van de bedrijven uit de

buurt worden op deze inzameling uitgenodigd en starten het jaar zo met een goede daad. De bloedinzameling op het bedrijventerrein was dit jaar opnieuw een succes, de kaap van 100 donoren werd terug gerond. Dit succesvolle initiatief werd ook in de gebouwen van Group KVLV op de Remysite georganiseerd. Op 11 januari kwamen hier een kleine 60 donoren langs om bloed te geven. (Foto’s van de inzameling bij Group KVLV)

Samen beveiligen = minder betalen Uw bedrijf voordelig en effectiever beveiligd met consortiumbewaking Uw bedrijfseigendommen beschermen zonder torenhoge kosten? Dankzij collectieve bewaking kunnen ondernemingen in dezelfde buurt hun beveiliging optimaliseren en de kosten evenredig delen. Bovendien is een veilig bedrijvenpark economisch aantrekkelijker voor investeerders. En dat is goed

Ondernemers 3

voor de toekomst van elk bedrijf afzonderlijk. Bedrijvenzone Haasrode zette in samenwerking met onze Kamer en Consortium Security van Securitas deze theorie om in praktijk. Het motto van consortiumbewaking is: gedeelde kosten, gezamenlijke zekerheid. Want dankzij deze budgetvriendelijke bewakingsoplossing kunnen ondernemingen in

maart

een geografische zone, zoals een bedrijventerrein, samen een bewakingsconsortium oprichten en tegen voordelige tarieven een beroep doen op een totale en volwaardige beveiliging door Securitas. In Haasrode bijvoorbeeld sloegen vertegenwoordigers van verschillende bedrijven verenigd binnen parkmanagement, Voka en Securitas de handen in elkaar. Securitas voert de bewaking uit


Regionaal nieuws - Binnenskamers

onder haar label ‘Consortium Security’. Twee keer per jaar komt de groep samen om de ‘security’ te evalueren, bij te sturen en nieuwe initiatieven te nemen rond preventie, bewustwording en doorstroming van gegevens.

Tweevoudige bewaking De eerste pijler van Consortium Security zijn de ‘preventieve controles’. De mobiele bewakingsagent van Securitas controleert elk bedrijf langs de buitenkant en onderzoekt of er niets verdachts te melden is. Deze preventieve controle kan worden vervangen door een buitenronde. Tweede onderdeel is de ‘interventie met sleutel’. Ontvangt de meldkamer van Securitas een alarmmelding dan wordt de mobiele bewakingsagent meteen ter plekke gestuurd. Hij gaat de gebouwen binnen om ze te inspecteren. Bij loos alarm stelt hij het systeem opnieuw in werking en sluit hij het pand af. Lukt dat om welke reden ook niet dan blijft hij ter plaatse, tot hij van de klant de formele toestemming krijgt om het pand of het terrein te verlaten. Is er echt iets aan de hand, dan waarschuwt de bewakingsagent zowel de klant als de ordediensten. Hij blijft op post tot een van beiden er is.

Collectieve meerwaarde Samen met collega-bedrijven een bewakingsconsortium oprichten, heeft tal van bijkomende voordelen ten opzichte van een individuele strategie. Uiteraard biedt de collectieve samenwerking synergievoordelen die de totale prijs drukken. De bijdrage per bedrijf wordt na overleg in een verdeelsleutel vastgelegd. Maar er is meer: • Doorstroom van informatie: de individuele deelnemers weten wat er gebeurt op hun industrieterrein of bedrijvenpark. De verschillende veiligheidsdiensten houden elkaar op de hoogte, waardoor ze hun service kunnen verfijnen op maat van het bedrijf. Collectieve problemen,

zoals sluikstorten, vandalisme, ... komen onmiddellijk terecht bij de bevoegde diensten. Kortom: de informatie stroomt heel snel door naar de verschillende actoren; • Collectieve controle: de transparante informatieverspreiding verhoogt de responsabilisering van elke partij. Niemand kan zich nog verstoppen achter de rug van een ander; • Doorgedreven criminaliteitspreventie: hoe sneller criminaliteit wordt opgemerkt, hoe effectiever de preventie. Consortiumbewaking laat toe om verdacht gedrag al te signaleren vooraleer het uitmondt in criminele feiten. Of het kan een spoor detecteren dat leidt naar andere feiten, zowel uit het verleden als in de toekomst.

... en maximale inspraak Securitas houdt maximaal rekening met de behoeften en wensen van de consortiumleden. Samen bepalen ze alle aspecten van de bewakingsoplossing: het prijsmodel, het actieterrein, de duur van de dienstverlening, het minimale aantal controlerondes, het pakket collectieve taken, de samenstelling van de werkgroep die regelmatig vergadert over de bewaking, enzovoort. Dankzij deze transparante dialoog garandeert Securitas elk consortium en elk bedrijf een optimale dienstverlening.

Permanente rapportering De permanente rapportering houdt alle leden van het consortium op de hoogte van de beveiligingsstatus, uiteraard met respect voor de privacy van de onderneming. Elk bedrijf ontvangt de gegevens van de controlerondes. Onregelmatigheden en alarmen

maart

049

worden via e-mail gesignaleerd. Bij een ernstig incident neemt Securitas onmiddellijk contact op met de klant om de situatie te bespreken. Behalve de bedrijfsgebonden informatie registreren verschillende controlepunten in de bewakingszone ook de bewegingen van de agenten. De resultaten van die metingen van ‘algemeen nut’ worden geëvalueerd in een werkgroep waarin behalve Securitas alle consortiumbedrijven vertegenwoordigd zijn. Daarnaast kunnen ook de sector- of belangenvereniging en de ordediensten deel uitmaken van die groep. Het consortium in Heverlee gaat daarbij nog een stap verder. Om de meerwaarde van de collectieve veiligheidsoplossing te onderstrepen, organiseren de leden (Voka, vertegenwoordigers van de bedrijven binnen de industriezones, politie en Securitas) twee keer per jaar een ‘parkmanagement’-meeting. Behalve het centrale thema security komen ook de randaspecten in beeld, zoals een net en aantrekkelijk industriepark, veilige toegangswegen, sluipverkeer, geplande openbare werken, enzovoort. Met succes, want de resultaten van het lokale veiligheidsplan scoren altijd beter dan de nationale cijfers. (Bron: Security matters)

Ondernemers 3


Regionaal nieuws - Binnenskamers

051

BrandNewDay in actie: congres Healthy Company BrandNewDay, sinds augustus 2010 gevestigd op de vroegere Henkelsite in Herent, heeft als core business het ‘duurzaam veranderen van het gezondheidsgedrag via digital health coaching’. Managing director Dr. Claudia Put legt uit: “Digital health coaching is een innovatieve online methode om met digitale technieken een coachingtraject aan te sturen dat als doel heeft iemands gezondheidsgedrag te veranderen. Een goede gezondheid en je goed in je vel voelen, dat is immers belangrijk voor elke individuele werknemer. Brand New Day biedt als ondersteunend hulpmiddel een online coachingplatform aan, genaamd i change. Het draait online op pc en op het mobile internet. Dit is een volledig eigen ontwikkeling, die het resultaat is van vele jaren ervaring en integratie van vele data. De werkwijze is gebaseerd op technieken uit de gedragswetenschappen en bestrijkt acht gezondheidsdomeinen. De beslissing nemen om bijvoorbeeld te stoppen met roken, of om te vermageren, of om stress onder controle te krijgen is één ding, maar er daadwerkelijk iets aan doen en het volhouden is voor veel mensen niet zo makkelijk. Daarom deze methode die gestandaardiseerd is en toch aanpasbaar aan de individuele behoeften. Stap voor stap leer je anders denken en doen om persoonlijke doelen te bereiken.” BrandNewDay ontwikkelt naast dit digitale coaching platform ook health coaching programma’s voor organisaties die grootschalige gezondheidsacties willen aanbieden. ‘Ikcoachmijnhart.be’ van de Belgische Cardiologische Liga en de ‘Rookstopcoach’ van Stichting te-

gen Kanker zijn daar twee voorbeelden van. Maar waarom zou een bedrijf kiezen voor een dergelijk coaching programma voor zijn medewerkers? “Promotie van gezondheid op de werkvloer is sowieso belangrijk en meer en meer werkgevers realiseren zich dat”, verduidelijkt Dr.Claudia Put. “Medewerkers worden ouder en de risico’s op cardiovasculaire aandoeningen worden dan groter, met gevolgen voor de werkorganisatie, productiviteit, en zo meer. Het voordeel van ons programma is de integratie van alle risicodomeinen. Niet alleen stress, maar ook slaap, roken, gewicht, evenwichtig eten, depressie, alcohol en beweging. Elk bedrijf kan daaruit kiezen en eigen klemtonen leggen gedurende een bepaalde periode. Ons programma dient dan als kapstok om een bepaald gezondheidsbeleid of jaaractieplan aan op te hangen en vorm te geven. Aan de bedrijven wordt maandelijks gerapporteerd over de resultaten en de voortgang, anoniem natuurlijk. Dit geeft hen de mogelijkheid om te evalueren en een return on investment te zien: is het gedrag werkelijk veranderd?” Het implementeren van een gezondheidsbeleid blijkt voor vele bedrijven echter niet evident te zijn. Ze zijn niet vertrouwd met de mogelijke strategieën, met de verschillende doelgroepen, met de effectiviteit van bepaalde acties. En wat is de uiteindelijke return? Om dit soort vragen te beantwoorden organiseert BrandNewDay nu al voor de derde keer het symposium ‘Healthy Company’ in het Provinciehuis in Leuven. Op 31 maart komen internationale experts en

maart

Managing director: dr. Claudia Put

vernieuwers rond gezondheid op de werkvloer de resultaten van recent wetenschappelijk onderzoek toelichten, verfrissende inzichten en inspiratie bieden via praktische cases over gezondheid op het werk. Meer over het programma en de sprekers vindt u op www.healthcompany.be, waar ook een registratieformulier te vinden is. Dat wordt zeker een interessante dag voor iedereen die bezig is met ‘occupational health’: HR-medewerkers, preventieadviseurs, arbeidsgeneesheren, ... Het centrale thema dit jaar is: het rendement van gezondheidsinterventies. ------------------------------------Meer info: www.brandnewday.eu www.ichange.eu www.healthcompany.be

Ondernemers 3


Regionaal nieuws - Streekinfo

053

Leuvenaars recordhouders in stilstaan op autowegen Wie vandaag begint te werken, kan tijdens zijn carrière van 35 jaar tot bijna driehonderd dagen in de file staan op onze autosnelwegen. Pendelaars tussen Leuven en Brussel zijn echter het ergste af: zij staan bijna de helft van de tijd in de wagen stil op de snelweg, aldus Stef Telen in Het Nieuwsblad van 31/01/2011. Een nieuwe studie van het onderzoeksbureau Transport & Mobility Leuven schept duidelijkheid over op welke trajecten de pendelaar nu het ergste af is. Zo mag iemand die zich einde 2010 vol goede moed op de arbeidsmarkt stortte, ervan uitgaan dat hij gemiddeld 758 dagen pendelt tussen thuis en het werk. Daarvan mag hij bijna vierduizend uur of 160 volledige dagen stilstaand genieten van de begroeiing naast

onze snelwegen. Opvallend is dat - procentueel gezien - de pendelaars op het kortste autosnelwegentraject de grootste ellende moeten trotseren. Het verkeer uit Leuven staat 45 procent van de tijd op weg naar Brussel stil op de E40. Maar een troost: op de terugweg naar de universiteitsstad verliezen diezelfde pendelaars minder tijd. Transport & Mobility Leuven baseert zich voor zijn toekomstvoorspelling op de verwachte toename van de files op de Belgische wegen tijdens de volgende decennia. Eerdere studies hadden al uitgewezen dat tot 2020 het aantal kilometers file zal toenemen met bijna dertig procent. Maar daarin wordt geen rekening gehouden met grote werken of een ander vervoersgedrag

onder invloed van thuiswerken en ingrepen zoals het rekeningrijden. De overheden weten natuurlijk ook dat de wegen helemaal dichtslibben. Mogelijk kunnen studies zoals deze hun ogen nog meer openen. (Bron: Nieuwsblad)

Regional branding voor het Hageland Is regional branding een modeverschijnsel? Of kunnen regio’s met hun eigenheid en troeven echt meer bezoekers en bedrijven aantrekken? Het groeiend aantal regional brandingsprojecten doet het laatste vermoeden. Een blik op het fenomeen regional branding specifiek voor het Hageland waaraan onze Kamer haar medewerking verleent.

Regional branding? Regional branding is hetzelfde als ‘gewone’ branding, maar dan voor

een regio. Regional branding zoekt echter naar het ‘verhaal’ achter de streek. Bij het onder woorden brengen van die streekidentiteit is betrokkenheid van lokale bewoners en organisaties essentieel. Het proces van regional branding heeft de vorm van een zandloper. Eerst breng je met een brede waaier van mensen en organsaties uit de streek alle mogelijke associaties op tafel. Daarna bepaal je gezamenlijk welke daarvan het meest karakteristiek zijn. Op het smalste punt van de zandloper

maart

houd je er maar enkele over. Pas dan kun je een merk cree¨ren en terug gaan verbreden richting producten en activiteiten die de streekidentiteit weerspiegelen. Wil je toeristen aantrekken, of bedrijven die zich willen vestigen? Of allebei? Wil je ook het streekgevoel en de trots bij de eigen inwoners aanwakkeren? Meerdere doelgroepen zijn mogelijk. Je kunt per doelgroep verschillende aspecten van de streekidentiteit benadrukken. Maar ze mogen nooit in tegenspraak met elkaar zijn.

Ondernemers 3


054

Regional branding is een boeiend en creatief proces, vooral als je de juiste mensen aan tafel weet te krijgen. Wie al lang ergens woont, is zich vaak niet meer bewust van de eigenheid en kwaliteiten van de streek. Het oprakelen van de geschiedenis en het praten over wat uniek is, kan het streek- en landsgevoel van mensen sterk doen opleven. Wanneer je dat gevoel weet te vangen in een sterk merk, heb je een solide kapstok om tal van producten en activiteiten aan op te hangen. De mogelijkheden zijn eindeloos: regiobrochures, zakentoerisme, arrangementen rond streekproducten, ... Uiteraard kunnen het bestaande initiatieven zijn, die aan de kapstok van het regiomerk extra tot hun recht komen. Voor de lokale economie is een breed gedragen streekidentiteit een troef. Ondernemingen die typische streekproducten maken, kunnen er veel baat bij hebben. Maar ook andere bedrijven vestigen zich graag in een aantrekkelijk gebied, al was het maar omdat ook hun werknemers daar (gaan) wonen. Sommige bedrijven zijn onmiskenbaar verbonden aan hun stad of regio. Denk aan de suikerfabriek van Tienen of de StellaArtois brouwerij in Leuven. Op

Regionaal nieuws - Streekinfo

dat raakvlak biedt een goede marketingstrategie meerwaarde voor bewoners, bezoekers én bedrijven.

Europa en Provincie Vlaams-Brabant De Europese Unie hecht veel waarde aan ‘cohesie’. Een ruim begrip, dat draait om het besef dat duurzame ontwikkeling van een streek gebaat is bij een focus op datgene waar men van nature goed in is. Een vorm van specialisatie dus. En dat is de kern van regional branding. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel regio’s de stoute schoenen aantrekken en stappen zetten om hun eigenheid te benutten. Europa stelt via subsidieprogramma’s geld ter beschikking voor streekeigen projecten, bijvoorbeeld in Interreg IVA. Het Leadergebied Hageland is vorig jaar gestart, ditmaal met financiering uit ‘EFRO Doelstelling 2’. De provinciale dienst Europa zocht naar Europese financiering (www.vlaamsbrabant.be/europa).

Hageland Op 1 april 2010 startte het Regional branding project Hageland. Het project is een samenwerking tussen vzw Leaderwerking Hage-

Nieuwe gebouwencluster op de Feed Food Health Campus Tienen Functionele voeding is de meest recente trend in de voedingsindustrie die snel aan belangrijkheid wint. In het vakjargon wordt gesproken over Feed Food Health (FFH). Daarmee wordt verwezen naar de betrachting om lekkere en gezonde voeding te produceren die de volksgezondheid verbetert en de levenskwaliteit verhoogt. Aan de K.U. Leuven wordt op dit vlak baanbrekend onderzoek verricht dat op termijn moet resulteren in producten die door ondernemingen kunnen gecommercialiseerd worden. Om dit mogelijk te maken is specifieke bedrijfsruimte

Ondernemers 3

maart

land, de provincie Vlaams-Brabant en de vzw’s Toerisme Vlaams-Brabant en Streekproducten VlaamsBrabant. Tijdens de zomer van 2010 werd een breed onderzoek gevoerd bij de Hagelandse bevolking en organisaties, met als doel de identiteit van de regio in kaart te brengen. De resultaten kwamen op 1 oktober aan bod tijdens een regiocongres. Conclusie was dat het Hageland een regio is waar het goed om leven is, maar waarvan het landelijke karakter onder druk komt te staan van de verstedelijking. Het Hageland zal nog meer de kaart van voorstedelijk plattelandsgebied moeten trekken, door zich te richten op de behoeften van de groeipolen Leuven, Tienen, Diest en Aarschot. Dit echter zonder de eigen identiteit zoals het landelijk karakter, de fruitteelt en de landbouw uit het oog te verliezen. De fruitteelt en akkerbouw hebben nood aan meer zichtbaarheid. Nieuwe inwoners van het Hageland kennen de streek te weinig. Het onderzoek is terug te vinden op www.hagelandplus.be. De volgende stap is een communicatiecampagne, die in het voorjaar van 2011 het imago van het Hageland zal uitdragen!


Regionaal nieuws - Streekinfo

Zicht vanuit de Hamelendreef richting het Vianderpark van het wetenschapspark.

nodig die ingebed is in een kennisomgeving die stimulerend en innovatief werkt. Daarom hebben de POM Vlaams-Brabant, de stad Tienen en de K.U. Leuven de handen in elkaar geslagen om de FFH Campus Tienen te realiseren. Het wordt een nieuwe bedrijvenzone van 10 ha, speciaal geconcipieerd voor de bedrijven uit de FFH-sector. De FFH-Campus bevat, naast een Wetenschapspark (WP) bestemd voor onderzoeksbedrijven, een Innovatieve Bedrijvenzone (IBT) die plaats biedt aan productie-, logistieke en dienstenbedrijven. Tegen midden 2011 zal de bedrijvenzone voorzien zijn van wegenis en nutsvoorzieningen. Alle percelen van de FFH Campus Tienen zullen dan bouwrijp zijn. De bedrijfswereld krijgt stilaan weet van het initiatief; de eerste kandiaat-bedrijven dienen zich aan. In de lente 2011 start de bouw van de bio-generator op het Wetenschapspark. Starters met onderzoeksactiviteiten kunnen daar vanaf 2012 terecht. Voor bedrijven die grotere ruimten wensen start de POM als grondeigenaar met de vermarkting van een eerste terreincluster op de innovatieve bedrijvenzone. Een perceel van 3362 m2 wordt aangeboden waarop volgens het masterplan van de FFH Campus een gebouw van ± 8000 m2 kan worden gerealiseerd met maximum drie bouwlagen. In een eer-

ste fase moet minimum 3000 m2 worden gebouwd. Met de aanleg van de wegeninfrastructuur, de bouw van de bio-generator op het WP en de eerste gebouwencluster op de IBT, wordt 2011 voor de FFH Campus van Tienen het jaar van de officie¨le start. Deze opdracht heeft de POM begin november 2010 gelanceerd. Gezocht wordt naar een ontwikkelaar die de terreincluster wil aankopen om er gebouwen op te richten voor verhuur of verkoop aan bedrijven, die voldoen aan de vestigingsvoorwaarden van de FFH Campus. Ondernemingen die zich willen vestigen op de IBT moeten voldoen aan volgende voorwaarden: • activiteiten ontplooien in het brede domein van Feed, Food, Health, zoals ondermeer voeding, agrofood, dierenvoeding, functionele voeding, bioproducten, machines voor voeding. • vernieuwend zijn wanneer het aankomt op het maken van nieuwe producten, gebruiken van nieuwe processen of aanbieden van nieuwe diensten. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van eigen technologische ontwikkelingen of van het creatief aanwenden van technologie die in de markt beschikbaar is.

055

Wat de ontwikkelaars betreft wordt creativiteit verwacht, waarbij zij innovatief moeten omgaan met kwaliteit en prijs. Het imago van de FFH Campus en het kennisaureool dat er rond hangt is een belangrijke troef voor het aantrekken van bedrijven. Na een selectieronde krijgen de weerhouden kandidaat-ontwikkelaars tot midden maart 2011 om een project in te dienen. De keuze van het ontwerp zal gebeuren door het Beheerscomité van de FFH Campus waarin naast de POM ook de stad Tienen en de K.U. Leuven vertegenwoordigd is. Als alles volgens plan verloopt wordt de opdracht door de POM toegewezen in mei 2011. Deze timing moet toelaten dat nog in 2011 een aanvang wordt gemaakt met de bouwwerkzaamheden, zodat de eerste bedrijfsruimten rond midden 2012 beschikbaar zullen zijn. Op basis van deze timing worden de gesprekken met de kandidaat-bedrijven gevoerd. ------------------------------------Info: roger.hanon@pomvlaamsbrabant.be

Stedenbouwkundige inrichtingsschets bedrijvenzone ‘Boschsite’.

maart

Ondernemers 3


Regionaal nieuws - Streekinfo

057

Bouw Tiense bio-incubator functionele voeding van start De bouw van de bio-incubator in Tienen, die de naam Food Port meekreeg en deel uitmaakt van het Feed Food Health-bedrijvenproject rond functionele voeding, gaat in april van start en zal binnen het jaar de deuren openen. Dat heeft Peter Koopmans, voorzitter van de NV Biogenerator en operations director van Tiense Suikerraffinaderij, gezegd tijdens een zitting in Tienen die bijgewoond werd door Vlaams minister-president Kris Peeters. De 10,7 ha grote Feed Food Health-bedrijvenzone, die gerealiseerd zal worden in de bedrijvenzone Soldatenplein op voormalige terreinen van Bosch, omvat een wetenschapspark met incubatiecentrum en een innovatieve bedrijvenzone. De zone zal plaats bieden voor vernieuwende projecten, ontwikkelingen en bedrijvigheid in het brede domein van gezonde voeding voor mens en dier. De bedrijvenzone mikt in de eerste plaats op hoogtechnologische bedrijven actief op vlak van functio-

nele voeding, voeding die ook een verbetering nastreeft van de gezondheid van de consument. Naast de wegeninfrastructuur die reeds werd aanbesteed, is Food Port de eerste realisatie van het FFH-project. Het incubatiecentrum omvat 12 modules van elk 125 m2 voor opstartende bedrijven. “Als er voldoende interesse is zal de eerste 1.500 m2 worden uitgebreid met nog eens 7.000 m2. Er hebben zich reeds een aantal kan-

didaten aangediend”, aldus Koopmans die er ook op wees dat een consortium van lokale bedrijven (Tiense Suiker, Kerstens Invest, Nelissen, Blankedale, Affilips, Kim Chocolate...) 950.000 euro investeren in het project. Kris Peeters stelde het Food Project ten volle te ondersteunen. Dit economische, duurzaam en ambitieus project kadert immers perfect in het toekomstplan ‘Vlaanderen in Actie’.

Opendeurweekend bij Steven Massart − Fotografie Het weekend van 11 februari was het het jaarlijkse opendeurweekend in de fotostudio van Steven Massart. Er heerste zoals steeds een gezellige drukte met een komen-en-gaan van kleine en grotere kinderen. Met de communie- en lentefeesten in het vooruitzicht, lag de nadruk vooral op het aanbod voor kids tussen 6 en 12, maar uiteraard kon iedereen er terecht voor wat meer informatie over geboortefoto’s, een huwelijksreportage of een portretsessie in de studio. Ook bedrijfsreportages, productfoto’s en architectuuropnames worden met de grootste zorg uitgevoerd en afgewerkt.

maart

Ondernemers 3


Regionaal nieuws - Streekinfo

059

Landen lanceert feestjaar voor 800ste verjaardag De stad Landen bestaat precies achthonderd jaar. Het feestjaar werd op gang getrapt met een muziek- en dansspektakel. Het muziek- en dansproject Pars Pro Toto gold als startschot van het feestjaar Landen 800, in de voormalige Hasco-fabriek in Landen. De stad kreegt in 1211 haar stadsrechten uit handen van hertog Hendrik I van Brabant. Ook de komende maanden staan er heel wat feestelijkheden op het programma.

Elke vrijdagavond vindt er een voorstelling plaats op de Hacosite. Het Wereld Windorgel, bijvoorbeeld. De Landenaren kunnen samen met Raphael Opstaele een eigen windorgel maken. Bedoeling is dat het Landense orgel een vaste stek krijgt in de stad. En op 24 juni wordt Landen overspoeld door reuzen. Dan vindt in de Stationsstraat een reuzendefilé plaats, een eeuwenoude traditie in Landen.

Burgemeester Kris Colsoul

Vlaams-Brabant samenwerking met Chinese Chengdu De provincie Vlaams-Brabant had begin 2011 een delegatie op bezoek van de Chinese miljoenenstad Chengdu. Tijdens het bezoek bereiden beide partijen een nauwe samenwerking voor. Ook stond een uitstapje naar de K.U. Leuven op het programma. “In september vorig jaar maakten we al een een economische missie naar China met de Vlaams-Brabantse Kamer van Koophandel”, zegt gedeputeerde Jean-Pol Olbrechts. “We wilden toen vooral aan onze eigen internationalisering werken: investeerders aantrekken en exportmogelijkheden

onderzoek voor bedrijven in onze regio. Op ons programma stond toen ook Chengdu, een stad met 12 miljoen inwoners die economisch heel beloftevol is. We stelden er ons economisch beleid voor en nodigden de burgemeester uit voor een tegenbezoek”. En dat was nu zover. Van 17 tot 19 januari bezocht de burgemeester samen met een rits topambtenaren Vlaams-Brabant. Tijdens het tripje wilden beide partijen een ‘verzustering’ voorbereiden die de banden moet aanhalen op vlak van economie, voeding, onderwijs en cultuur. “In de praktijk wil Cheng-

du enkele Vlaams-Brabantse voedingsproducenten naar haar voedingsbeurzen halen, en een aantal lokale artiesten naar een Chinees festival in mei”, aldus Olbrechts.

Beneo Een memorandum werd door beide partijen ondertekend. Ook stond er een bezoek aan de labo’s van de faculteit Bioscience Engineering van de K.U. Leuven op het programma. Ook andere Vlaams-Brabantse bedrijven werden voorgesteld, zoals de Tiense Suikerfabriek en Beneo.

Wetenschapspark Arenberg definitief uit startblokken De Raad van State heeft de laatste klachten van enkele Leuvense natuurverenigingen ongegrond verklaard. Hierdoor wordt het dertien hectare grote wetenschapspark Arenberg, aan de Koning Boudewijnlaan, rechtsgeldig en kan het wettelijk uitbreiden. Jarenlang was het een juridisch getouwtrek rond de uitbouw van dit wetenschapspark. Ondanks het juridische gebakkelei werd er trouwens verder

gebouwd aan het wetenschapspark. Op het terrein staan vandaag al enkele gebouwen en een bioincubator van de K.U. Leuven. Een tweede is in aanbouw. Zodra het volledige masterplan is uitgevoerd, kan het hele park 125.000 m2 nieuwe ruimte bieden aan hightechbedrijven.

maart

Ondernemers 3


Regionaal nieuws - Streekinfo

060

Mobiliteitsplan Diest goedgekeurd Het nieuwe mobiliteitsplan in Diest, dat een autoluw centrum ambieert, wordt dan toch ingevoerd. Gouverneur Lodewijk De

Witte verklaarde de klacht van de verzamelde oppositie ongegrond. Het nieuwe mobiliteitsplan stelt een lussensysteem, een smallere

rijweg op de Grote Markt, een eenrichtingsverkeer op de Grote Markt en een knip op de Kaai voorop.

Leuven start met proef rekeningrijden Leuven start dit jaar met een proefproject rond rekeningrijden. Maximum vijftig personen krijgen een toestelletje in hun wagen dat al hun bewegingen registreert, en op basis van de keuze van de wegen en tijdstippen een ‘rekening’ vastlegt. Een fictieve weliswaar, want het systeem is (nog) niet wettelijk ingevoerd. Bedoeling is het verkeer meer op de hoofdwegen te brengen. De stad trekt hiervoor 50.000 euro uit. Per jaar dat het project loopt, krijgen de inrichtende bedrijven

(zoals IBM en NXP) dus 25.000 euro. Dat is een symbolisch bedrag, want deze bedrijven nemen het leeuwendeel van de kosten voor hun rekening. Omdat ze in Eindhoven al een succesvol project hadden georganiseerd, zijn ze aan Leuven komen vragen of ze hier iets gelijkaardigs mochten doen. Men start met een twintig wagens, maar op termijn kunnen dat er vijftig worden. Het gaat om vrijwilligers: zowel inwoners als mensen die in Leuven werken. De achterliggende bedoe-

ling van rekeningrijden is: mensen zoveel mogelijk langs de hoofdwegen en buiten de spitsuren laten rijden en de kleinere woonstraten ontlasten. Via een computer kan het traject en het gekozen tijdstip van de proefpersonen gevolgd worden, en op basis daarvan wordt een fictieve factuur opgemaakt. De snelwegen en de daluren zijn daarbij het goedkoopst, de kleinere straatjes en de spitsuren het duurst. Let wel, de factuur is in eerste instantie fictief. Omdat het nog om een proefproject gaat.

als eerste aan bod. Dat hebben de schepenen Dirk Robbeets en Herwig Beckers bekendgemaakt. Schepen van openbare werken Dirk Robbeets wees erop dat het stadsbestuur de invoering van deze maatregel al jaren voorbereidde door heel wat straten en pleinen her aan te leggen om ze veiliger te maken voor voetgangers en fiet-

sers. Op enkele plaatsen waar nu nog sneller gereden wordt dan 30 km/uur staan overigens nog werken op stapel. Zo zal na de heraanleg van het Fochplein en het verkeersvrij maken van een stuk van de aanpalende Tiensestraat het autoverkeer op de Bondgenotenlaan sterk verminderen.

Leuvense binnenstad zone 30 In de Leuvense binnenstad − dit is het gehele gebied binnen de ring − werd op 30 januari 2011 zone 30 ingevoerd. Het stadsbestuur wil met deze maatregel de leefbaarheid in het stadscentrum vergroten. Ook in sommige deelgemeenten wordt op termijn zone 30 ingevoerd. Net voor of na de zomer komt een groot stuk van Kessel-Lo

Omzet detailhandel in Leuven is erg hoog BRO, het studiebureau dat in opdracht van het Centrummanagement en de stad Leuven een audit heeft gemaakt van de detailhandel in Leuven, kwam tot de conclusie dat de detailhandelomzet in de stad bijzonder gunstig is. De detailhandel realiseert momenteel een omzet van circa 435 miljoen euro in de sector van de dagelijkse goederen (voeding en producten voor persoonlijke verzorging) en

Ondernemers 3

circa 490 miljoen euro in de nietdagelijkse sector. De totale omzet bedraagt dus ongeveer 925 miljoen. Deze cijfers slaan alleen op winkels. De omzet van de horecazaken zijn in deze cijfers niet inbegrepen, evenmin als de omzet van de dienstensector (waaronder de verhuurdiensten, alle ambachtelijke beroepen zoals kappers en

maart

schoonheidssalons, de diensten in financie¨le en verzekeringsproducten, de culturele sector en de sector transport en brandstoffen). Van de omzet in dagelijkse artikelen komt zo’n 157 miljoen of 36% van de totale omzet van buiten Leuven. Op het gebied van nietdagelijkse artikelen is circa 260 miljoen euro of 53% van de omzet afkomstig van niet-Leuvenaars.


Regionaal nieuws - Streekinfo

063

Boven Vlaams gemiddelde De totaalomzet per m2 winkelvloeroppervlakte (wvo) komt uit op volgend gemiddelde: • 9.700 euro per m2 wvo voor winkels in dagelijkse goederen; • 3.600 euro per m2 wvo voor winkels in niet-dagelijkse goederen. De gemiddelde vloerproductiviteitscijfers van Leuven liggen daarmee zowel op het gebied van dagelijkse goederen als op het gebied van niet-dagelijkse goederen aanzienlijk boven het Vlaams gemiddelde. Dat situeert zich op respectievelijk: • 6.209 euro per m2 wvo voor dagelijkse goederen; • 1.907 euro per m2 wvo voor nietdagelijkse producten. BRO wijt deze hoge omzetcijfers aan de sterke aantrekkingskracht van Leuven en aan de kleinschaligheid en compactheid van de stad. Het bureau waarschuwt er in één en dezelfde adem evenwel voor dat dergelijk verschil met de rest van Vlaanderen een gevaar van zelfgenoegzaamheid met zich meebrengt. Zelfgenoegzaamheid leidt tot minder snel inspelen op tendensen en minder alert blijven. Wanneer dat gebeurt loop je risico om de voorsprong die er is, snel weer kwijt te spelen.

Handelscentrum voor 460.000 consumenten BRO herrekende ook het verzorgingsgebied van de stad. In de primaire zone van de stad wonen

Diestsestraat in Leuven

128.600 mensen. De primaire zone omvat de totale stad Leuven en rekent ook de aanwezige studenten mee. Binnen die zone wordt circa 93% van het aanwezige bestedingspotentieel voor voeding op Leuvens grondgebied uitgevoerd. Op het gebied van nietdagelijkse goederen is dat 80%. In de secundaire zone wonen circa 137.000 mensen. Het betreft de gemeenten Oud-Heverlee, Bierbeek, Herent, Bertem, Lubbeek, Holsbeek, Kortenberg, Huldenberg, Boutersem, Rotselaar en Haacht. De bevolking in dit gebied is voor een ruim gedeelte van haar nietdagelijkse inkopen (minimaal 25%) georie¨nteerd op winkels in de stad Leuven. Op het gebied van dagelijkse goederen komt circa 38% van het daar aanwezige bestedingspotentieel terecht in de stad Leuven. Op het gebied van niet-

dagelijkse goederen is dat circa 48%. De tertiaire zone omvat de gemeenten Kampenhout, Tremelo, Tervuren, Tielt-Winge, Overijse, Zaventem, Begijnendijk, Glabbeek, Bekkevoort, Hoeilaart en stad Tienen. In hun niet-dagelijkse inkopen zijn deze bewoners voor 10% tot 25% georie¨nteerd op Leuven. Het gemiddelde komt op 13%. De bestedingen in voedingswaren op grondgebied Leuven is in deze zone verwaarloosbaar. Alhoewel cijfers over de aangrenzende Waals-Brabantse gemeenten Grez-Doiceau en Beauvechain ontbreken, worden deze gemeenten toch tot het tertiaire verzorgingsgebied gerekend. Tellen we al deze cijfers bij elkaar, dan heeft Leuven een verzorgingsfunctie voor ruim 460.000 mensen. (Bron: Handelen, dec. 2010)

Werken aan Tiensesteenweg eindelijk van start De geplande werken op de Tiensesteenweg in Bierbeek kunnen beginnen. Het wordt echter een werk van lange adem: ten vroegste in 2015 is de heraanleg helemaal voltooid. Bij de eerste fase: begin 2011, wordt de steenweg in Korbeek-Lo aangepakt. De omgeving rond de Sint-Pietersschool wordt veiliger

gemaakt. Er komen nieuwe fietspaden, extra verkeerslichten ter hoogte van de Pastoriestraat en een vrije busbaan voor de bussen vanuit Tienen. Eerst leveren de nutsmaatschappijen vier weken voorbereidend werk. Daarna neemt de hoofdaannemer het over om de werken op zes weken te voltooien. In een volgende fase

maart

worden er fietspaden aangelegd. Er komen vrijliggende paden aan beide kanten van de weg, 1,75 meter breed. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits maakte hiervoor 1,88 miljoen euro vrij. Ten slotte zal de Tiensesteenweg op het grondgebied Bierbeek een volledige opknapbeurt krijgen.

Ondernemers 3


064

Het verkeer zal gedurende de werken steeds de drukke Tiensesteenweg op kunnen. Met mobiele verkeerslichten wordt het verkeer alternerend geregeld. Het gemeentebestuur is opgelucht nu de wer-

Regionaal nieuws - Streekinfo

ken eindelijk kunnen beginnen. Het ontwerp was in 2004 al klaar. Door heraanleg van de Geldenaaksebaan in Heverlee en de afritten in Haasrode werden de werken steeds uitgesteld.

Volgens een voorzichtige berekening van burgemeester Marc Cardoen zouden alle werken tegen 2015 voltooid moeten zijn.

Creatief bedrijvencentrum in brouwerij De Hoorn Brouwerij De Hoorn aan de Vaartkom ondergaat een complete transformatie. Zeven Leuvense vrienden laten het gebouw omtoveren tot een Creatief bedrijvencentrum. Drie jaar geleden kochten zeven Leuvenaars de oude brouwerij De Hoorn om het om te bouwen tot een creatief bedrijven-

centrum. Ze doopten hun project ‘Creative Minds’. ‘Toen we op zoek gingen naar een geschikt gebouw, bezocht ik ook de oude brouwerij. Ik werd er meteen smoorverliefd op. In de brouwzaal voel je nog steeds de fierheid van de brouwers’, vertelt Pieter Goiris, een van de initiatief-

nemers. In het gebouw zullen de bedrijven Boondoggle en BUUR een onderkomen vinden. ‘We willen er ook startende digital entertainmentbedrijven de kans geven om onder begeleiding te groeien’, zegt Pieter. Daarnaast zal het gebouw een exporuimte en een café herbergen.

gunstig ontwerp of slechte montage. Enkel met verder onderzoek naar alle mogelijke oorzaken zal de waarheid aan het licht kunnen komen. Verzinken in speculaties is daarbij uit den boze. En als de oorzaak eenmaal is gevonden, rest de vraag ″Wat nu″? Via diktemetingen kan alvast worden bepaald welke masten aan vervanging toe zijn. Voor de masten die kunnen blijven staan, zal dan een extra bescherming moeten worden aangebracht om verdere corrosie tegen te gaan. Een herstel van de zinklaag zal daarbij niet volstaan! Er kan bv. worden gedacht aan het aanbrengen van een zogenaamde kathodische bescherming, waarbij het staal als het ware ’edel’ wordt gemaakt. En sowieso moet de binnenzijde van alle vocht worden gevrijwaard. Daarna volgt dan de opvolging. Periodieke inspecties van de wanddikte, of de mast nog volledig gesloten is voor regen en vocht, controle en

vervangen van de toegangsdeurtjes, bij voorkeur met dichtingsringen, het zijn slechts enkele voorbeelden. Eén ding is echter duidelijk: zonder een objectieve en adequate opsporing van de oorzaak heeft geen enkele remediëring zin. Of om het met een Vlaamse volkswijsheid te zeggen: ″Dat is dweilen met de kraan open″. En wat betreft nieuwe masten is het duidelijk: het ontwerp van de masten, met inbegrip van de materiaalkeuze, moet opnieuw in vraag worden gesteld. Het invoeren van kathodische bescherming moet worden geëvalueerd. Een strikte kwaliteitscontrole van de productie en plaatsing is een absolute vereiste. En als sluitstuk is het duidelijk dat het programma en de uitvoering van de periodieke inspecties een herziening verdient. Voorkomen is beter dan genezen.

Gaan er nog vallen? ‘Interne corrosie’ was het doodvonnis voor enkele verlichtingspalen langs de E19. Maar waar komt die corrosie dan vandaan? Is het de opstapeling van vocht, zoals in het weekend werd gemeld, of is er meer aan de hand? Corrosie is een bijzonder complex fenomeen waarbij een metaal in oplossing gaat en zo o.a. zijn sterkte verliest. Of er corrosie van lichtmasten optreedt en, zo ja, aan welke snelheid, hangt af van vele factoren. Het staaltype is een eerste belangrijke factor, maar nog belangrijker is de kwaliteit van de zinklaag die het staal moet beschermen. Was die zinklaag in orde? En is het het binnensijpelend water dat de oorzaak was, of was er onverwachte condensvorming? Is er misschien een galvanische reactie opgetreden bij contact tussen edel koper en het minder edele staal, waardoor het staal dan zou zijn aangetast? Dat laatste zou bv. kunnen wegens een minder

Ondernemers 3

maart

------------------------------------Voor meer informatie: www.materialsconsult.be


066

Regionaal nieuws - Streekinfo

Staatsblad barst verder uit zijn voegen Bevolkingsevolutie per gemeente in onze regio Ondanks het feit dat we reed meer dan een half jaar zonder federale regering zitten, bereikte het aantal pagina’s staatsblad in 2010 weer een duizelingwekkende hoogte. Met 83.678 pagina’s op de tellen overtroffen we het aantal pagina’s van recordjaar 2009, toen iedere Belg 82.993 vellen lectuur voor de kiezen kreeg. Voka - KVK Leuven pleit al jaren voor administratieve vereenvoudiging. Het Staatsblad is het officie¨le publicatieblad van wetten en decreten, Koninklijke Besluiten en besluiten van de Vlaamse regering. Maar ook onder andere officie¨le berichten vinden hierin hun publicatie. Dit maakt dat het aantal pagina’s de maatstaf is voor het tempo waarmee regels en wetten worden geproduceerd in ons land. In 2010 stond de teller op 83.678 pagina’s staatsblad. Om nog mee te zijn heeft iedere goede Belg zich dagelijks meer dan 230 pagina’s juridische lectuur eigen moeten maken. Onderstaand overzicht geeft weer hoe het aantal pagina’s staatsblad de afgelopen jaren evolueerde. 2004 lijkt het recordjaar. In dat jaar liep er echter iets mis met de ratificatie van Europese regelgeving, waardoor die twee keer moest worden gedrukt. Dat ‘foutje’ was goed voor 20.000 extra pagina’s. Als alleen de nieuwe wetteksten, Koninklijk Besluiten en decreten worden meegeteld, is 2010 tot nu toe de koploper. Alle verklaringen ten spijt, is het staatsblad op 10 jaar tijd verdubbeld in pagina’s. Voka - Kamer van Koophandel Leuven pleit voor administratieve vereenvoudiging en een vermindering van de publieke overhead. Normaal gezien is ruim de helft van de regels afkomstig van de federale overheid. Het is dan ook de vraag wat het resultaat zou geweest zijn bij een volwaardige federale regering.

In de meeste steden en gemeenten in onze regio steeg het aantal inwoners, in Leuven zelfs met 1.216. Enkel in Bertem en Oud-Heverlee liep het inwonersaantal lichtjes terug. Gemeente

Aantal op 1/1/2010

Aantal op 31/12/2010

28.425

28.652

227

Begijnendijk

9.815

9.855

30

Bekkevoort

5.979

6.090

111

Bertem

9.584

9.576

−8

Bierbeek

9.467

9.507

40

11.789

11.894

105

7.694

7.696

2

23.077

23.191

114

Geetbets

5.926

5.933

7

Glabbeek

5.426

5.312

66

Haacht

14.167

14.190

23

Herent

20.060

20.427

367

Hoegaarden

6.565

6.661

96

Holsbeek

9.676

9.719

43

Huldenberg

9.418

9.482

64

Kampenhout

11.229

11.258

29

Keerbergen

11.651

12.755

104

Kortenaken

7.764

7.813

49

Kortenberg

18.971

19.171

200

Landen

15.383

15.460

77

Leuven

95.963

97.179

1.216

7.079

7.101

22

Lubbeek

13.776

13.901

125

Oud-Heverlee

11.057

10.968

−89

Rotselaar

15.521

15.776

255

ScherpenheuvelZichem

22.562

22.618

56

Tielt-Winge

10.408

10.432

24

Tienen

32.625

32.800

175

Tremelo

14.394

14.607

213

8.209

8.247

38

Aarschot

Boortmeerbeek Boutersem Diest

Linter

Zoutleeuw

Ondernemers 3

maart

Verschil


Regionaal nieuws - Personalia

069

Jo Libeer benoemd tot gedelegeerd bestuurder Voka - VEV De Raad van Bestuur van VokaVEV heeft op 7/2/2011 unaniem Jo Libeer aangesteld als nieuwe gedelegeerd bestuurder. Jo Libeer was voordien algemeen directeur en volgt Peter Leyman op. “Met de keuze van Jo kiest de Raad van Bestuur duidelijk oor continuïteit”, zegt Voka-voorzitter Luc De Bruyckere. “Hij is de juiste man om de koers die we als organisatie vorig jaar hebben ingezet tot een succes te maken”. Jo Libeer: “Het zijn belangrijke momenten voor onze ondernemingen: in een economische omgeving die steeds concurrentie¨ler, globaler en interactiever wordt, komt het er meer dan ooit op aan om wendbaar te zijn. Dat betekent dat wij ons als representatieve organisatie van ondernemingen in Vlaanderen ook moeten aanpassen. Voka-VEV wil de wendbaarheid van bedrijven versterken, door werk te maken van een aan-

Jo Libeer op werkbezoek bij onze Kamer.

gepast omgevingskader om te ondernemen en door ondernemingen te inspireren met resultaatsgerichte projecten. Die strategie consequent en succesvol uitrollen is nu de belangrijkste opdracht”. Jo Libeer is 55 en werkt sinds september 2009 bij Voka-VEV. Voor-

dien leidde hij Voka-Kamer van Koophandel West-Vlaanderen, een Kamer waar hij zo’n 25 jaar aan de slag was. Onze gelukwensen aan de nieuwe gedelegeerd bestuurder die als geen ander de werking van onze alliantie en de Kamer kent.

Prof. Patrick De Ryck: nieuwe Algemeen Directeur bij GROEP T “Onze missie bestaat erin jongeren dingen te leren maken met als doel mensen te ontwikkelen in het bewustzijn één te zijn met de omge-

Prof. Patrick De Ryck

ving en de hele kosmos”, aldus prof. dr. Johan De Graeve, Gedelegeerd Bestuurder en Chief Executive van GROEP T tijdens zijn nieuwjaarstoespraak op 12 januari 2011. Vervolgens stelde hij de nieuwe Algemeen Directeur van GROEP T voor: prof. ir. Patrick De Ryck, decaan van Leuven Engineering College. In zijn nieuwjaarsboodschap brak prof. De Graeve een lans voor een grotere betrokkenheid van de studenten bij het hele hogeschoolgebeuren: van het beleid en het management tot het onderwijs en de kwaliteitsbewaking. “De studenten moeten zich erkend voelen. Als dat niet het geval is, hebben we gefaald.” Wat de kwaliteitszorg betreft, pleit de Gedelegeerd Bestuurder voor een soepel systeem: “Geen bureaucratisch keurslijf of een verkapt politiereglement, maar wel een

maart

aanpak die zich ten doel stelt het welbevinden en de kansen van studenten en docenten te bevorderen.” Wat de kansen betreft, die kunnen volgens prof. De Graeve enkel beduidend verhoogd worden als de masterprogramma’s in Industriële Wetenschappen volwaardige tweejarige opleidingen worden. GROEP T heeft in dat verband een formule uitgewerkt waarbij de klassieke eenjarige master gespreid wordt over een tweejarig traject en aangevuld met een Entrepreneurial Engineering Experience, dit is een omvangrijk en ambitieus project in of in samenwerking met een onderneming.

Allianties Sterk kansenbevorderend is volgens de Gedelegeerd Bestuurder ook het intensifiëren van de samenwerking met partners in bin-

Ondernemers 3


070

nen- en buitenland. In het Leuvense gaat het alvast om het afsluiten van een alliantie met de K.U.Leuven, maar ook met het gereputeerde Interuniversitair Micro-elektronica Centrum IMEC, de Universitaire Ziekenhuizen en talrijke high-techondernemingen in de regio. In het buitenland heeft GROEP T inmiddels een uitgebreid netwerk uitgebouwd, in eerste instantie in China maar de jongste tijd ook in Zuidoost-Azië en India. Wen Jiabao, premier van China, liet er tijdens zijn bezoek aan India eind 2010 geen twijfel over bestaan: “De snelle economische groei van China en India is de motor van de wereldeconomie.” “Op deze ontwikkeling wil GROEP T meer dan ooit anticiperen”, aldus prof. De Graeve. “We brengen de grootste democratie en de oudste cultuur ter wereld bij elkaar. Nu al zijn bijna 20% van onze ingenieursstuden-

Regionaal nieuws - Personalia

ten afkomstig uit China. In 2012 arriveert de eerste lichting uit India. Aan de Beijing Jiaotong University is dit academiejaar de International Class van GROEP T met succes van start gegaan. Ook bij andere buitenlandse partneruniversiteiten willen we dergelijke klassen inrichten. In India en Cambodja maar ook in Ethiopië waar we al vier partnerinstellingen hebben. Het gaat trouwens niet om eenrichtingsverkeer vanuit het buitenland naar GROEP T. Onze samenwerking is erop gericht om onze Vlaamse studenten de kans te geven zoveel mogelijk internationale ervaring op te doen.”

Innovatiecultuur Het intensifiëren van de internationale dimensie is ook één van de prioriteiten van de nieuwe Algemeen Directeur. “Het is een hoekpijler van onze achieving excellence strategie waar de toekomst van

GROEP T mee staat of valt.” Maar er zijn er volgens prof. De Ryck nog andere. In zijn inaugurele rede noemde hij ook de optimalisering van de kwaliteitszorg (quality assurance), de verdere uitbouw van het onderzoek i.s.m. de K.U.Leuven en andere partners en de professionalisering van het hele GROEP T-team. “Cruciaal voor onze toekomst is evenwel het behoud van onze identiteit”, aldus de Algemeen Directeur. “De motor en brandstof van de innovatiecultuur die ons kenmerkt zijn de missie en het 5 E-onderwijs- en onderzoeksconcept van GROEP T opgebouwd rond de 5 essentiële manieren om het bestaan te beleven en zich te ontwikkelen als individu en als professional: Engineering, Enterprising, Educating, Environmenting en Ensembling. Alles wat we onderwijzen, onderzoeken en ondernemen moet van deze 5 E’s doordrongen zijn.”

Peter Verlinden is nieuwe gemeentesecretaris Bierbeek Peter Verlinden, preventieambtenaar bij de stad Diest, is verkozen tot nieuwe gemeentesecretaris van Bierbeek. Hij volgt Rigo Janssens op, die begin vorig jaar met pensioen ging na een lange loopbaan bij de gemeente. Verlinden is al 15 jaar aan de slag bij de stad Diest

als preventieambtenaar. In die functie moest hij al vaker overkoepelende opdrachten tussen de verschillende gemeentediensten behandelen, iets wat een gemeentesecretaris eigenlijk voortdurend moet doen. Burgemeester van Bierbeek Mark Cardoen kijkt ook

uit naar de samenwerking. “De functie van gemeentesecretaris is een uitdagende functie. Je moet over de partijen heen kunnen onderhandelen en mee het beleid uitstippelen en de secretaris staat ook nog in voor het personeelsbeleid.”

Thomas Leysen wordt nieuwe KBC-voorzitter Thomas Leysen vervangt vanaf 1 oktober Jan Huygebaert als voorzitter van bank-verzekeraar KBC. Huygebaert wordt in april 66 jaar en legt al zijn mandaten bij KBC neer. Voor Thomas Leysen is KBC geen onbekend terrein. Tussen 1997 en april 2003 zetelde hij als bestuurder bij Kredietbank, later de KBC Bankverzekeringsholding, waaruit nadien de huidige KBC Groep ontstond. Via de familiale Gevaertholding is Leysen ook al jaren een

Ondernemers 3

trouwe aandeelhouder van de bank-verzekeraar. Via de vennootschap Agev houdt de familie nog steeds 3,58% van KBC in handen. Maar Thomas Leysen heeft zijn sporen nooit verdiend in de bankwereld. Hij startte zijn loopbaan in de maritieme sector, bouwde nadien de handelsmaatschappij Transcor uit, leidde een tijdlang de mediagroep VUM en werd in 2000 topman bij de non-ferrogroep Union Minière, die hij mee omvormde tot het huidige Umicore.

maart

Momenteel zetelt Leysen enkel nog in raden van bestuur. Zo is hij voorzitter van Umicore, het VBO (tot april) en mediagroep Corelio. Daarnaast hij hij bestuurder bij de Duitse Bank Metzler, IMEC, de Koning Boudewijnstichting, Etex Group, CMB en UCB. Leysen wil die zitjes geleidelijk afbouwen, en zich uitsluitend bezighouden met zijn voorzitterstaken bij Umicore, Corelio en binnenkort dus ook bij KBC.


Regionaal nieuws - Personalia

073

Meester-kok Felix Alen krijgt eremerk De Academie voor Streekgebonden Gastronomie (ASG) heeft het ‘Jan Lambin Toerisme Eremerk 2010’ uitgereikt aan chef-kok Felix Alen uit Schaffen (Diest). ASG wil met de titel toeristische initiatieven rond streekgebonden gastronomie ondersteunen. Felix Alen krijgt de eretitel voor de oprichting van Xaverius, het Vlaams centrum voor eet- en tafelcultuur

in het Diestse begijnhof. “Felix Alen bouwde Xaverius uit tot een culinair centrum met kruidentuin, bibliotheek en talrijke activiteiten, zoals kookcursussen en wijnproeverijen”, klinkt het bij ASG. “Xaverius promoot ook gezonde voeding, een creatieve keuken en streekproducten”. Felix Alen ontving de titel in zijn restaurant Hof te Rhode in Schaffen. Felix Alen (Hof te Rhode)

Geneticus Herman Van den Berghe gehuldigd Op 27 januari werd het Fonds Herman Van den Berghe ingehuldigd. Het fonds werd genoemd naar emeritus professor Herman Van den Berghe, de stichter en jarenlange bezieler van het Centrum voor Menselijke Erfelijkheid. Bedoeling is om elk jaar een internationaal gerenommeerd wetenschapper naar Leuven uit te nodigen voor een intensieve samenwerking van een aantal weken. Als eerste werd gekozen voor professor Mel Greaves uit het Verenigd Koninkrijk, een vermaard oncogeneticus, het terrein waarop ook professor Van den Berghe met veel succes actief was. Professor Eric Legius, één van de initiatiefnemers van het Fonds Herman van den Berghe, legt het opzet uit. “We willen met dit fonds elk jaar een internationaal topwe-

tenschapper naar Leuven halen, die een aantal weken intensief zal samenwerken met enkele van onze onderzoeksgroepen en een aantal lezingen zal geven. Bedoeling is om afwisselend een specialist binnen de oncogenetica, de neurogenetica en de humane genetica/ontwikkelingsgenetica uit te nodigen”. “We financieren het fonds met een klein deeltje van de Stichting Menselijke Erfelijkheid, die indertijd door professor Herman Van den Berghe werd opgericht. Professor Van den Berghe was niet alleen de stichter van het Centrum voor Menselijke Erfelijkheid in de jaren 60 en een succesvol onderzoeker, hij is ook altijd sterk geweest in het verwerven van financie¨le middelen binnen de wetenschappelijke en bedrijfswereld. In 1998 ging hij op emeritaat, en nu is dit fonds dat zijn naam draagt een gepaste manier om al het werk van de jarenlange bezieler van het centrum te eren”.

Leukemie Niet toevallig is de eerste genodigde, Professor Mel Greaves van het Institute of Cancer Research in Sutton (VK), een oncogeneticus. Eric Legius: “Professor Van den

Berghe heeft zelf met veel succes onderzoek gedaan naar genetische afwijkingen die aan de grondslag liggen van leukemie. En professor Greaves publiceerde recent nog een belangrijk artikel in Nature over de diverse genetische samenstelling van leukemische cellen en hoe die kan wijzigen in de loop van de ziekte. Met die kennis wordt in de toekomst een betere behandeling van de patie¨nten mogelijk”. “Het fonds is inderdaad een mooie blijk van erkenning”, zegt emeritus professor Herman Van den Berghe in een korte reactie. Het werk van professor Greaves kent hij goed. “Een prima keuze. Hij is jarenlang een gerespecteerd collega − of moet ik zeggen concurrent − geweest. Ik heb indertijd het genetisch letsel bij aangeboren leukemie voor het eerst beschreven, en professor Greaves heeft dat in moleculaire termen omgezet. Het resultaat daarvan is dat leukemie nu kan vastgesteld worden via de hielprik bij pasgeborenen”. De initiatiefnemers van het nieuwe Fonds Herman Van den Berghe zijn professor Guido David, professor Bart De Strooper, professor Jean-Pierre Fryns en professor Eric Legius.

Prof. Herman Van den Berghe

maart

Ondernemers 3


Regionaal nieuws - Personalia

075

Nathalie Arteel wordt EU-ambassadrice EU, Unizo en Markant willen het vrouwelijk ondernemerschap in België promoten en selecteren tien ambassadeurs. Nathalie Arteel werd verkozen tot één van de tien ambassadrices van ons land. Gedurende twee jaar zal Nathalie het vrouwelijk ondernemerschap in België promoten. Tijdens de komende twee jaren zal Nathalie vrouwelijke én mannelijke collega-ondernemers inspireren en motiveren. Hoe? Door haar kennis en ervaring te delen. Zo kunnen ook zij succesvol worden in hun werkdomein. Ook de voorbije jaren was Nathalie Arteel succesvol. Zo was ze in 2009 genomineerd voor de Womed Award. In 2010 won ze met haar man Yves de titel KMO-Laureaat voor Vlaams-Brabant en Brussel. Nathalie kan als geen ander de volgende zaken perfect combineren: • Meer dan 18 jaar een bedrijf met 26 medewerkers leiden én een jaarlijkse groei realiseren • Innovatief en succesvol zijn zonder betekenisvolle diploma’s op zak • Tot de top-10 in haar domein behoren en verantwoordelijk zijn voor de volledige verkoopsorganisatie • Moeiteloos afspraken regelen met CEO’s van de Fortune 500 • 23 jaar gelukkig getrouwd zijn, met twee opgroeiende kinderen van 14 en 3 jaar

Nathalie Arteel

• 4 keer per week gedisciplineerd een uur sporten, en dit reeds 20 jaar lang • Over een ijzersterke gezondheid beschikken, ondanks de hoge verantwoordelijkheidsdruk • Gemiddeld 60 à 70 uren per week werken De belangrijkste eigenschap van een goede ambassadrice is het vermogen om de ondernemersspirit door te geven. Ze motiveert vrouwen in hun ondernemerstraject door hun twijfels weg te nemen, laat ze hun groeikansen benutten en moedigt ze aan tot netwerken. Ondanks een intensief leven bulkt Nathalie van de energie om anderen te helpen groeien én openbloeien. Sommigen van haar vrienden, echtgenoot Yves inbegrepen, denken zelfs dat ze soms te maken

hebben met een buitenaards wezen. “Ik ben uiterst enthousiast over mijn opdracht. Het is mijn missie om alles wat ik zelf - met vallen en opstaan heb geleerd, door te geven aan andere enthousiaste jonge mensen, die ervan dromen hun eigen zaak op te starten”, aldus Nathalie Arteel.

Informatie over Arteel Yves Arteel en zijn echtgenote Nathalie runnen het bedrijf Arteel uit Herent al 23 jaar. Van een relatiegeschenkenbedrijf is Arteel uitgegroeid tot een organisatie gespecialiseerd in recognition solutions. Enerzijds om hun eigen personeel te motiveren. Anderzijds om hun trouwe klanten te belonen. Arteel exporteert zijn diensten intussen naar 42 landen. Website: www.arteel.be

Bert Hoogewijs nieuwe voorzitter Vlaamse Hogescholenraad De Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) heeft op haar bestuursvergadering van 14 januari 2011 Bert Hoogewijs, algemeen directeur van de Hogeschool Gent, verkozen tot haar nieuwe voorzitter. Hoogewijs volgt Toon Martens op. De VLHORA is het overkoepelende orgaan van de 22 Vlaamse hogescholen. Bert Hoogewijs zal deze functie gedurende de komende

twee jaar uitoefenen. De nieuwe voorzitter schuift enkele prioriteiten naar voren. “Uiteraard zal er de komende jaren permanent aandacht moeten worden geschonken aan de financiering van de hogescholen”, zegt Bert Hoogewijs. “Het staat buiten kijf dat de huidige financiering ruim onvoldoende is en dus zal moeten toenemen. Ook moeten er bijzondere aan-

maart

Bert Hoogewijs

Ondernemers 3


076

dacht en middelen gaan naar de rol van onderzoek binnen de hogescholen. Dat onderzoek is belangrijk zowel voor de rol van de hogescholen in het innovatieproces als voor de ondersteuning van onze onderwijsopdracht. Hogescholen spelen een essentiële rol bij die innovatie van Vlaamse bedrijven.” “Daarnaast zal de VLHORA binnen de pas opgerichte VLUHR aandacht besteden aan het visita-

Regionaal nieuws - Personalia

tieproces, waarbij de kwaliteit van alle opleidingen in Vlaanderen wordt geëvalueerd, en willen we wegen op het nieuwe visitatie- en accreditatiestelsel.” Bert Hoogewijs (°1950) studeerde fysica aan de Universiteit Gent en bouwde er een academische carrière uit. In 1972 werd hij wetenschappelijk medewerker en behaalde er in 1976 zijn doctoraat in de wetenschappen en in 1980 werd hij geaggregeerde voor het

hoger onderwijs in vastestoffysica. Tussen 1988 en 1991 was Bert Hoogewijs attaché bij het kabinet van de Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid. In 1991 werd hij hoofddocent aan de UGent in het vakgebied ‘vastestoffysica’. In datzelfde jaar ruilde hij zijn onderzoeksactiviteiten in voor de functie van academisch beheerder van de Universiteit Gent. Sinds augustus 2004 is Bert Hoogewijs algemeen directeur van de Hogeschool Gent.

Johan Nijs voor nieuwe uitdagingen bij Photovoltech en Total Johan Nijs zal zijn uitvoerende functie van directeur-generaal van Photovoltech neerleggen op 31 maart 2011. Hij zal echter een andere rol opnemen, waarin hij advies- en consultingdiensten zal verlenen, deels aan Photovoltech zelf, deels rechtstreeks aan één van Photovoltech’s aandeelhouderbedrijven, namelijk Total, speciaal dan ook in het kader van internationale activiteiten en integratieactiviteiten over de ganse fotovoltaïsche waardeketen. Bovendien wordt hij aangesteld als voorzitter van de Raad van Bestuur van Photovoltech. In een reactie aan de redactie verklaarde Johan: “Ik ben zeer dankbaar en ook fier dat ik aan de wieg gestaan heb van en in mijn huidige functie gedurende het eerste decennium van haar bestaan mijn diensten heb kunnen verlenen aan dit prachtig bedrijf.

Ondernemers 3

Ik dank al onze klanten, leveranciers, partners, bestuursleden, al mijn collega’s medewerkers, netwerkcontacten en vrienden, ook niet te vergeten in de eerste plaats mijn familie voor de continue steun gedurende al deze jaren”. Vanaf april 2011 zal de heer Christophe Gerondeau zijn taak als directeur-generaal van Photovoltech overnemen. Hij is een ingenieur in chemie en heeft een Master titel in energieprocessen en -engineering. Gedurende meer dan 20 jaar heeft hij zeer veel ervaring opgedaan in de wereld van energie en dit meer bepaald in verschillende functies binnen de Total-groep wereldwijd, zoals in fabricage en productie, technische diensten, commecie¨le functies, maar ook in strategische functies en top management van joint ventures en dochterbedrijven. “Ik ben ervan overtuigd dat

maart

Johan Nijs

Photovoltech in zeer goede handen blijft en ik wens mijn opvolger dan ook alle succes toe. Onder zijn leiding zal Photovoltech zich verder blijven inzetten voor haar klanten en verder blijven bouwen aan een excellente en optimale relatie met haar partners”, aldus Johan Nijs.


Lerende Netwerken

079

Lerend Netwerk Carbon Footprint van start Op 25 januari vond de eerste sessie van ons Lerend Netwerk Carbon Footprint plaats. Het Lerend Netwerk omvat de begeleiding bij het opstellen van de carbon footprint van een onderneming. Binnen dit intensief leertraject, leren bedrijven samen stap voor stap hun carbon footprint bepalen én interpreteren. Dit alles onder de deskundige begeleiding van RDCEnvironment. Volgende bedrijven nemen deel aan dit Lerend Netwerk: Agro Plan Consulting, Blankedale, Cibo Schuurtechnieken, DDG, D’Ieteren, Electrabel, GC Europe, Harol Consyst, Kim’s Chocolates, Photovoltech, Toyota Parts Center Europe, Vande Voorde, Jungheinrich. Ook bedrijven van buiten onze regio zoals Reynaers Alluminium en Miko schreven in. Op 23 maart start een tweede groep van het Lerend Netwerk op. Intekenen is nog mogelijk.

Marc Bosmans (rechts) van RDC Environment begeleidt het LN Carbon Footprint. --------------------------------------------------------Meer info: An Maes, tel: 016/89 19 73, an.maes@kvkleuven.voka.be

Lerend Netwerk rond MVO op kruissnelheid In september 2010 ging het Lerend Netwerk Quadrant, een begeleidingsproject voor kmo’s waar u voldoende informatie krijgt over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, van start. Op woensdag 5 januari vond de 5de sessie plaats. Voor deze 5de sessie waren we te gast bij DDG. DDG is actief sinds 1979, toen nam bedrijfsleider Daniël De Glas een smederij over en startte met de productie van kachels. Met de toenmalige energiecrisis in het achterhoofd, werd een uniek product ontwikkeld: de DDG-Hydroconvertor, een allesbrander op centrale verwarming. Inmiddels kende DDG een enorme groei waardoor uitbreiding van het bedrijfsgebouw nodig werd. In 2010 werd deze uitbreiding, met oog voor het milieu, gefinaliseerd. Het thema van deze verdiepingsessie was ‘betrokken en tevreden personeel’. In kleine werkgroepjes

De deelnemers wisselen ervaringen uit.

werden een aantal interessante thema’s besproken zoals werk-privé-balans, ethiek/leiderschap, communicatie etc. Na de bespreking in kleine groep werd er uitgewisseld rond deze thema’s.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is bij Voka - Kamer van Koophandel Leuven geen vreemd begrip. Via verschillende initiatieven komt dit thema regelmatig binnen onze interne en externe werking aan bod. Ook het project Quadrant Bel III kunnen we hierbij rekenen. Voor meer informatie en inschrijvingen, contacteer An Maes via an.maes@kvkleuven.voka.be of via 016 22 26 89.

maart

Ondernemers 3


Talent netwerking

De Kamers van Koophandel van Leuven, Halle-Vilvoorde en Limburg nodigen u graag uit in hun

Lerend Netwerk Talentmanagement II Een Lerend Wat? Een lerend netwerk, dat zijn 15 collega-ondernemers die gedurende een jaar intensief van en met elkaar leren. Elke bijeenkomst wordt op een professionele manier voor u geleid door ervaren begeleiders en/of experts. De thema’s worden samen met de groep bepaald. Er is een apart Lerend Netwerk voor kmo’s, voor middelgrote en voor grote bedrijven, telkens met eigen accenten. Vaste waarden voor iedere sessie: begeleiding door onze partners, een leerrijke workshop en informele netwerking achteraf.

Het Lerend Netwerk Talentmanagement is: • • • • •

een leidraad om uw HR-beleid af te stemmen op uw doelstellingen als ondernemer een leidraad om medewerkers gericht aan te sturen, te ondersteunen en te coachen een leidraad voor een opleidings-, ontwikkelings-, en loopbaanbeleid dat rendeert een leidraad om verborgen talenten te ontdekken bij uw medewerkers een strategisch voordeel ten opzichte van uw concurrenten

Waarom deelnemen? • Omdat het ontbreken van een goed uitgedacht HR-beleid en -visie een gemiddeld rendementsverlies van 10% betekent • Omdat u uw personeelskost optimaal wil laten renderen • Omdat u niet op een eiland wil blijven, maar wil weten hoe andere kmo’s, middelgrote en grote bedrijven dit aanpakken en ervaringen met hen wil uitwisselen • Omdat u een inhoudelijke en intensieve begeleiding krijgt voor een zeer gunstige prijs • Omdat onze partners in dit Lerend Netwerk een jarenlange expertise hebben opgebouwd in Talentmanagement

Doelgroep: • HR manager of HR medewerker van een kmo, middelgroot of groot bedrijf (minimum 100 medewerkers) • U wil een (volgende) stap zetten in Talentmanagement

Waar en wanneer? • Startsessie voorzien in september 2011 • 11 inhoudelijke sessies met ruimte voor ervaringsuitwisseling tussen kmo’s, middelgrote en grote bedrijven

Interesse? • Contacteer voor de regio Leuven: annelies.mentink@kvkleuven.voka.be - 016 22 26 89

Tevens nodigen wij u uit op het slotevent van het huidige Lerende Netwerk Talentmanagement: “Talentmanagement: Kent u alle talenten van uw medewerkers?”. Dit evenement vindt plaats op 15 februari 2011 in de Faculty Club, Groot Begijnhof 14 te Leuven. Op deze manier kan u op een aangename manier kennis maken met een Lerend Netwerk dat een toegevoegde waarde kan betekenen voor uw onderneming. U kan inschrijven via: www.voka.be/halle-vilvoorde/agenda


Lerende Netwerken

081

Slotevenement Lerend Netwerk Talentmanagement I Op dinsdag 15 februari 2011 ging in de Faculty Club in Leuven het slotevent van het Lerende Netwerk Talentmanagement door. De organisatie hiervan lag in handen van 3 Kamers van Koophandel: Leuven, Limburg en Halle-Vilvoorde. Dit hoogtepunt van meer dan een jaar debatteren over competentie- en talentmanagement door HR- en personeelsmanagers uit de voornoemde regio’s, werd feestelijk afgesloten met een congres dat de titel ‘Talentmanagement: kent u alle talenten van uw medewerkers?’ meekreeg. Het evenement kon op 127 aanwezigen rekenen. Deze deelnemers werden bij aankomst meteen begeleid naar een ‘instrumentenmarkt’. Hierop stonden diverse standhouders die elk al een aandeel gehad hebben in de ontwikkeling van HR-instrumenten op het vlak van competenties en talent. Om het voor de congresleden zo praktisch mogelijk te maken, had iedere organisatie wel één of meerdere exemplaren mee van het door hen ontwikkelde HR-instru-

Gedeputeerde Olbrechts zette verdienstelijke bedrijven in de kijker inzake talentmanagement.

ment. Al deze instrumenten werden gretig ingekeken en meegenomen door de aanwezigen om zo zelf een weg te vinden in het talenten-landschap. Op het einde van de namiddag konden de standhouders dan ook met lege handen weer naar huis vertrekken. Onverdeelde aandacht ging naar de lezing van Prof. Dr. Luc Sels, decaan van de faculteit economie en bedrijfswetenschappen aan de K.U. Leuven en tevens een autoriteit op het vlak van HR. Hij had het over de 4 belangrijkste opdrachten van HR als het gaat over talentmanagement: eerst is het belangrijk om talent dat aanwezig is binnen de onderneming te identificeren. Vervolgens komt het erop aan om de talenten van iedere medewerker te ontwikkelen. Uiteindelijk kan je voor een echte winwin-situatie maar beter alle talenten gebruiken. Tot slot moet men er als HR-verantwoordelijke ook over waken om talent binnen de onderneming te houden en dus een goed retentiebeleid te voeren. Isabelle Hoebrechts van Belléri & Partners vatte de toespraak van Prof. Dr. Luc Sels als volgt samen: “Het is een feit dat, zoals Prof Sels vertelde, er opnieuw een tijd zal komen zoals nooit eerder gezien van ‘war for talent’. Vandaag de dag is het alleen zo dat de bedrijven zich hier nog niet bewust van zijn en dat ze nog steeds zeer veeleisend blijven en dat ook kandidaten opnieuw zeer veeleisend worden, met alle gevolgen vandien!”. Zij beschreef het als een allegaartje

maart

Prof. Dr. Sels als gastspreker op het slotevent Talentmanagement

aan boeken dat er wereldwijd verschijnt over talent en competenties, maar er is ook bezieling en charisma nodig dat deze termen een daadwerkelijke inhoud geven. Na deze lezing werden de aanwezigen nog getrakteerd op de uiteenzetting over de white paper: ‘Over competenties en talenten. Check waar u vandaag staat en welke instrumenten u verder brengen’. Hierin kan u niet alleen testen met welke bril uw onderneming talenten benadert, maar vindt u ook een lijst met verschillende HR-instrumenten die reeds ontwikkeld werden en die u verder kunnen helpen bij uw beleid. Voor meer informatie over dit onderwerp kan u terecht op de speciaal hiervoor ontwikkelde website: www.overcompetentiesentalenten.be

Ondernemers 3


Lerende Netwerken

083

Marketing, een noodzaak voor de kmo Marketing is van levensbelang voor elk bedrijf van groot tot klein. Goede marketing kan bedrijven maken, net zoals slechte marketing bedrijven kan kraken. Toch zijn weinig kmo’s op een strategische manier met marketing bezig. De meest voor de hand liggende reden is dat het hen aan tijd, mensen of kennis ontbreekt om met marketing bezig te zijn. In september start onze Kamer een nieuw lerend netwerk rond innovatieve marketing. Een netwerk dat echter reeds volledig volzet is.

Marketing is voor vele ondernemers dan ook een ‘noodzakelijk kwaad’. Dus modderen ze maar wat aan of ze volgen jarenlang hetzelfde stramien om klanten en prospecten te benaderen. Om nadien te klagen dat marketing véél te duur geworden is en niet meer de verhoopte resultaten geeft. Terwijl marketing in kmo’s bijna uitsluitend een zaak is van tijd en ideee¨n. Niet van financie¨le middelen. Marketing speelt een cruciale rol in volgende situaties: • U start met een nieuw bedrijf of met een nieuw project en moet daarvoor klanten én omzet uit de markt gaan halen. • Uw bedrijf moet groeien qua omzet, en die wilt u vooral gaan halen bij nieuwe klanten • U bent marktleider in uw regio of sector en wilt deze positie consolideren • U hebt een zeer wisselend klantenbestand en moet daarom continue investeren in marketing om in het brein van uw doelgroep te blijven • U bent financieel te afhankelijk van een kleine groep klanten en wilt door het werven van nieuwe klanten dat risico spreiden • U wenst uw bedrijf te ‘herpositioneren’ • U aast op een lucratieve overname voor uw bedrijf en wil het imago naar potentie¨le overnemers toe versterken. Een planmatige marketingstrategie zal u toelaten om minder impulsief

te handelen. U gaat anders naar uw bedrijf, uw doelgroep én uw sector leren kijken. Het resultaat is dat u minder ‘brandweerman’ zult moeten spelen die achter de feiten aan holt en continue brandjes moet blussen.

Wat is marketing? Marketing wordt vaak gelijkgesteld met reclame, wat te beperkt is omdat reclame slechts een onderdeel is van het marketingproces. Marketing is eerder een geheel van commercie¨le activiteiten die de houding ten opzichte van uw product of dienst kunnen maken, corrigeren of versterken en zo de aankoopreflex zullen stimuleren. Het is immers belangrijk dat consumenten uw bedrijf kennen én vertrouwen hebben in uw bedrijf vooraleer u hen iets wenst te verkopen. Goede marketing zal uw product of dienst op zo’n manier onderscheiden van de concurrentie, dat consumenten liever bij u zullen kopen dan bij één van uw concurrenten. De bedoeling van uw marketinginspanningen is om méér omzet te halen uit bestaande klanten en/of binnenhalen van nieuwe klanten. De rol van marketing is het pad effenen of de drempel verlagen voor de verkoop. En dit is nodig want de moderne consument laat zich niet meer vangen aan sluwe verkoopspraatjes. Hij is in onze wereld van communicatie immers veel beter geïnformeerd dan vroeger. De kmo die aan marketing wenst te doen staat daarbij voor heel wat

maart

uitdagingen. Hij wordt geconfronteerd met een consument die overgesolliciteerd wordt, want ook uw concurrenten staan niet stil en bewerken uw doelgroep met commercie¨le boodschappen. De consument is ook overgeïnformeerd door de explosieve groei van de media in het laatste decennium. In dit complexe landschap moet een kmo met beperkte middelen een goeie mix vinden om klanten en prospecten op een efficie¨nte manier aan te spreken. Zoals elke mens én elk bedrijf uniek is, zal de manier waarop aan marketing moet gedaan worden, verschillen van bedrijf tot bedrijf. Marketing is geen exacte wetenschap! Een laatste moeilijkheid is dat marketinginspanningen zelden direct lonen. Het heeft weinig zin om als een gek te gaan adverteren als u een belangrijke klant bent kwijtgeraakt. Professionele marketing kan daarom enkel gebeuren met een realistisch marketingbudget én met een strategische visie.

Het verschil met grote ondernemingen Marketing bij kmo’s kan niet vergeleken worden met marketing voor grote bedrijven. Grote bedrijven hebben marketingspecialisten in huis die zich voltijds kunnen bezighouden met de uitvoering van marketingstrategiee¨n. Bovendien beschikken ze meestal over aanzienlijke budgetten om met hun doelgroep te communiceren. Elke ondernemer hoeft echter niet te wanhopen als hij of zijn aan marketing wenst te doen. Kleinere ondernemingen hebben bijzondere eigenschappen waardoor ze met kleinere budgetten moeten én kunnen werken. Ondernemers kunnen met creatieve ideee¨n en een beperkt budget vaak betere resultaten behalen dan grote ondernemingen. Bron: Peter Desmyttere, KMO Business Magazine

Ondernemers 3


Arbeidsmarkt - Sociaal Nieuws

084

Leeftijsbewust personeelsbeleid wint aan belang De vergrijzing van de werknemerspopulatie zal in een nieuwe ‘war for talent’ uitmonden. Van bijzonder belang is bijgevolg om de vitaliteit en de productiviteit van de medewerkers op peil te houden en te verbeteren. In die context voerde HR-dienstverlener Securex diepgaand onderzoek naar een leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen bedrijfsorganisaties. Zo blijkt dat het werkvermogen van de medewerkers slechts tot de leeftijd van 35 jaar afneemt. Dertig tot veertig procent van de werknemers ouder dan 45 kampt met pijn of lichamelijke ongemakken tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden. Bij hun jongere collega’s schommelt dat percentage rond 20%. In de categorie 35- tot 44-jarigen, hebben ruim vier werknemers op tien (43%) de indruk lichamelijke klachten te hebben die door het

werk worden veroorzaakt. Eén op drie werknemers (33%), in de leeftijdscategorie 25 tot 54 jaar, meent dat een andere betrekking een gunstige invloed op zijn gezondheidstoestand zou hebben. Verbazende vaststelling op productiviteitsvlak is dat zowel de jongere (25-34 jaar) als de oudere werknemers (45-54 jaar) hun productiviteit laag inschatten. Wel meent de eerste categorie niettemin op een positieve beoordeling van van chef te kunnen rekenen. Bij de oudere werknemers is dat laatste niet het geval. Andere opvallende vaststelling bij alle leeftijdsgroepen: 46% voelt zich onvoldoende gesteund om tot een juiste balans tussen privé en werk te komen. “Het grootste leeftijdseffect zit hem in de veranderingsbereidheid van de medewerkers. Verande-

ringsbereidheid kan best worden bewerkstelligd door het intrapreneurship te bevorderen”, meent HR research expert Hermina Van Coillie. Hoe ouder de medewerker, hoe groter zijn koudwatervrees voor veranderingen, zo blijkt. “Dat kan worden opgelost door hen van meer positieve feedback en relevante informatie rond de geplande verandering te voorzien”, zo luidt het.

“Investors-in-People”-label Securex giet zijn bevindingen rond leeftijdsbewust personeelsbeleid in een nieuw model, dat aandacht heeft voor zowel rekruterings- als retentie-aspect. “De belangstelling voor een leeftijdsbewust personeelsbeleid groeit. Stilaan sluimert in de markt het besef door dat het werkvermogen bij oudere werknemers niet daalt”, weet Van Coillie.

Bedrijven opnieuw op talentenjacht Het gaat met de Vlaamse bedrijven beter dan een jaar geleden. Die conclusie valt te trekken uit een enqueˆte die de ondernemersorganisatie Voka hield bij haar leden-bedrijven. Daaruit blijkt dat de prioriteiten van de Vlaamse bedrijfswereld zich verleggen. Terwijl de bedrijven een jaar geleden vooral op zoek waren naar klanten, zoeken ze nu in de eerste plaats geschikt personeel om al het werk gedaan te krijgen.

Voka vroeg 450 van zijn leden wat de belangrijkste uitdaging voor dit jaar wordt. De bedrijven mochten maar één antwoord aanduiden. Van de ondervraagden stipte 25 procent de zoektocht naar talent aan. Een jaar geleden was dat maar 18 procent. Het vinden van klanten, een jaar geleden nog door 32 procent van de bedrijven aangeduid, werd nu door slechts 14 procent van de ondernemingen aangestipt als topprioriteit. De

‘oorlog om talent’ woedt het hevigst in de bouwsector, maar is het sterkst toegenomen in de industrie en de dienstensector. Dat de crisis wegebt, blijkt ook uit en andere indicator: in vergelijking met vorig jaar zeggen minder bedrijven dat de zoektocht naar kredieten de grootste uitdaging is. Wel is het zo dat hoe kleiner de onderneming is, hoe meer ze de toegang tot leningen als een probleem beschouwt.

Elektronisch pv voor sociale inspectie-diensten De invoering van een elektronisch pv of ‘e-pv’ moet de sociale-inspectiediensten de kans geven fraudeurs sneller en efficie¨nter te vervolgen en de overheid een jaarlijkse besparing van 5,4 miljoen euro opleveren. Dat zei de federale staatssecretaris voor de Coo ¨ rdina-

Ondernemers 3

tie van de Fraudebestrijding Carl Devlies. Het systeem gaat op 1 februari van start. Halverwege het jaar zouden de vier grote inspectiediensten volledig zijn overgeschakeld naar het e-pv. Het gaat om de sociale inspectie, het toezicht op de sociale wetten, de RSZ-

maart

Staatssecretaris Carl Devlies


Arbeidsmarkt - Sociaal Nieuws

inspectie en de RVA-inspectie. Die zijn samen goed voor 87 procent van de 7.800 pv’s die jaars worden opgesteld voor inbreuken op het arbeidsrecht. Het gaat vooral om zwartwerk en illegale arbeid. Het is de bedoeling dat alle inspectiediensten, ook de regionale, op termijn naar het e-pv overstappen.

Nu wordt zowat 29 procent van de pv’s voor sociale fraude zonder gevolg geklasseerd. De staat loopt ook jaarlijks zowat 1 miljoen euro aan administratieve boetes mis. Het e-pv moet daar verandering in brengen, vooral omdat de kwaliteit van de pv’s sterk zou stijgen.

085

Op dit moment kost het e-pv nog geld. Tegen een opstartprijs van 1,5 miljoen euro staan voor 2011 0,3 miljoen aan geraamde inkomsten. Maar daar zal snel verandering in komen, belooft Devlies. Op volle kracht moet het e-pv 5,4 miljoen euro per jaar opleveren.

Strengere beoordeling van willekeurig ontslag: bouw een goed dossier op In een arrest van 22 november 2010 heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat de werkgever een redelijk motief voor het ontslag van een arbeider Isabel De Smet − Legal Expert moet hebben. De feitenrechters (rechters bij de arbeidsrechtbanken en arbeidshoven) mogen de redelijkheid van dit motief beoordelen. Oordeelt de feitenrechter dat het motief voor ontslag niet redelijk is, dan is er sprake is van willekeurig ontslag.

In geval van discussie over de reden van ontslag, is het aan de werkgever om te bewijzen dat er geen willekeurig ontslag is. Kan de werkgever dit niet aantonen, dan is hij aan de arbeider de forfaitaire vergoeding van zes maanden loon verschuldigd. Deze bepaling werd in de arbeidsovereenkomstenwet ingevoerd als compensatie voor het feit dat arbeiders meestal kortere opzegtermijnen hebben dan bedienden en dus minder beschermd zijn tegen een ontslag.

Willekeurig ontslag: wat is dat?

Voor 22 november 2010: een ontslag gebaseerd op gedrag is voldoende

Willekeurig ontslag wordt gedefinieerd in artikel 63 van de Arbeidsovereenkomstenwet. Dit is ieder ontslag van een arbeider, aangeworven voor onbepaalde tijd, om redenen • die geen verband houden met de geschiktheid of het gedrag van de arbeider of • die niet berusten op de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming, de instelling of de dienst.

De feitenrechters moesten enkel oordelen of het gedrag, dat ingeroepen werd als reden voor het ontslag, ook werkelijk de reden was. De vraag of dit gedrag al dan niet foutief was en of het verband tussen het gedrag en het ontslag wel redelijk was, was verder niet relevant bij de beoordeling van het willekeurig karakter van het ontslag. Dit standpunt was onder andere gebaseerd op een Cassatiearrest van 7 mei 2001.

Sinds 22 november 2010: een ontslag gebaseerd op gedrag is niet steeds meer voldoende In het arrest van 22 november 2010 heeft het Hof van Cassatie dit standpunt gewijzigd. Voortaan kunnen de feitenrechters ook nagaan of het ontslag wel een legitiem gevolg is van het gedrag of de geschiktheid van de werknemer. De feitenrechters kunnen met andere woorden oordelen dat het gedrag van de werknemer weliswaar de oorzaak van het ontslag is, maar dat een ontslag voor dergelijk gedrag niet redelijk te verantwoorden is en dat er dus sprake is van willekeurig ontslag en een forfaitaire schadevergoeding van zes maanden loon. Dit betekent dat u als werkgever best een goed dossier opbouwt vooraleer u een arbeider ontslaat, zodat u de redelijkheid van uw ontslaghandeling kan verantwoorden indien nodig. ------------------------------------Meer info: www.hdp-arista.be.

Werkgelegenheidsagentschap Vlaams-Brabant Het Werkgelegenheidsagentschap Vlaams-Brabant wil in de turbulente economische tijden van vandaag een gids zijn voor de bedrijven in hun personeelsbeheer. Om de bestaande tewerkstellingsbevorderende maatregelen en doorgevoerde wijzigingen dichter bij de bedrijven te brengen, wordt voor u een permanent informatie-, begeleidings-, en promotieloket inzake tewerkstellingsmaatregelen georganiseerd waarbij individuele begeleiding wordt aangeboden, dankzij de steun van de Provincie Vlaams-Brabant. Voor meer informatie, surf naar www.wga.be of contacteer Annelies Mentink via annelies.mentink@kvkleuven.voka.be of via 016 89 19 80


086

Milieu - miK

Een groendak op uw bedrijfsgebouw Een groendak is als het ware een tuin op het dak van uw bedrijf. Ze worden beplant met verschillende soorten vegetatie en geven uw dak een grote meerwaarde. Verder bieden groendaken heel wat andere voordelen, dit zowel aan eigenaars, omwonenden en de overheid. Groendaken bestaan al sinds de oudheid (denk maar aan de hangende tuinen van Babylon) en zijn dus geen nieuw gegeven. In landen als Duitsland en Zwitserland vormen ze reeds een vaste waarde. Ook in België hebben ze het nut van groendaken begrepen, omdat een groendak de kans op overstromingen verkleint en de verbetering van het milieu een helpende hand toereikt (luchtzuivering, temperatuurdaling, isolatie) daarom kent de Vlaamse overheid subsidies toe bij de aanleg ervan.

De voordelen van een groendak Groendaken bieden tal van voordelen: voor uw energiefactuur, uw leefcomfort en het milieu. Thermische isolatie Onder een groendak is het ’s zomers heerlijk koel en in de winter lekker warm. Tijdens de winter hebben groendaken een gunstige invloed op de energiefactuur. De substraatlaag houdt de warmte immers binnen. ’s Zomers isoleert een groendak spectaculair. Bij zomerse omstandigheden stijgt de temperatuur op het dak soms wel tot 80°C. Een groendak bereikt slechts de omgevingstemperatuur en meestal is dit zelfs lager. Het water wordt via de bladeren in damp omgezet, waardoor de luchttemperatuur onder de vegetatie verschillende graden koeler is dan de omgevingstemperatuur. ’s Zomers werkt een groendak als een buffer. Het houdt de warmte buiten. Dit komt ondermeer omdat de temperatuur van de dakdich-

Ondernemers 3

tingslaag veel lager blijft. Met andere woorden u kan aardig wat besparen op verwarmings-, ventilatie- en koeling. Geluidsisolatie Afhankelijk van de substraatdikte isoleert een groendak beter of minder goed tegen geluid. Geluidsgolven van machines, verkeer, omgeving of vliegtuigen worden merkbaar geabsorbeerd of weerkaatst. Het substraat dempt de lage geluiden, terwijl de vegetatie de hoge frequenties blokkeert. Langere levensduur Een groendak beschermt de dakdichting tegen UV-straling en weersinvloeden. De vegetatie en het substraat van een groendak fungeren als buffer, waardoor de temperatuurschommelingen (dag/ nacht) beperkt wordt. Groendaken gaan dan ook minstens twee keer zo lang mee dan een traditioneel dak. Waterbuffering Eén van de belangrijkste redenen voor de aanleg van een groendak is de vertragende lozing van het regenwater. Bij een zware regenval, overstromingsgevoelige gebieden en industrieterreinen is dit een groot voordeel. In bepaalde gemeentes kan de aanleg van een groendak invloed hebben op de plaatsing van uw regenput. Dakbegroeiing zorgt voor een zuivering en vertraagde doorstroming van regenwater naar de riolering. Vervuiling, overbelasting van het rioleringsnet en overstromingen worden voorkomen.

maart

Verbeteren luchtkwaliteit Groendaken hebben tevens een gunstig effect op de luchtkwaliteit (absorptie van gassen en stofdeeltjes, constante luchtvochtigheid, aangename omgevingstemperatuur) en op de ontwikkeling van de dierlijke en plantaardige biotoop. De vegetatie van een groendak zorgt ervoor dat fijne stofdeeltjes worden gefilterd en door fotosynthese wordt extra zuurstof aangemaakt. Esthetische waarde Groen schenkt rust. Het is bewezen dat uitzicht op groen heel wat voordelen biedt: mensen presteren beter, genezen sneller en voelen zich beter in een groene omgeving. Maar ook architecturaal is een groengevel veel mooier dan een kale bakstenen muur.

Daktuinen en zonnepanelen samen? Zonnepanelen renderen het best in de lente, bij gematigde omgevingstemperatuur. In de zomer zakt hun energiepeil omdat de omgevingstemperatuur te hoog oploopt. Het kan op een traditioneel plat dak gemakkelijk zeventig graden warm worden. Een groendak neutraliseert die opwarming en helpt zo de fotovoltaïsche installatie zijn piekvermogen veilig te stellen. Daarenboven kan het het groendak als ballast fungeren voor de installatie van zonnepanelen.

Subsidies Om de aanleg van groendaken een extra duwtje in de rug te geven,


Milieu - miK

zijn er subsidies voorzien via de samenwerkingsovereenkomst ‘Milieu als opstap voor duurzame ontwikkeling’. Gemeenten die deze samenwerkingsovereenkomst ondertekend hebben, kunnen aan hun inwoners subsidies geven voor de aanleg van een groendak. Het subsidiereglement kan verschillen van gemeente tot gemeente. Niet iedere gemeente biedt een subsidie aan. Het subsidiëren van groendaken is in Vlaanderen geen verplichting maar een vrijwillig engagement.

087

zijn verplicht om minstens 31 euro per m2 subsidie te verlenen indien de aanleg minimaal 31 euro per m2 bedraagt.

Nieuwe regeling voor verkrijgen Ecologiepremie Het systeem van de ecologiepremie via call liep af op 31 januari 2011 en werd vanaf 1 februari 2011 vervangen door het nieuwe systeem ‘ecologiepremie plus’. De nieuwe regeling stapt af van de call met wedstrijdformule. In plaats daarvan komt er een steunregeling met een gesloten budgettaire enveloppe. De nieuwe steunregeling biedt ondernemingen meer rechtszekerheid en transparantie omdat een bedrijf dat aan de gestelde criteria voldoet, binnen de budgettaire mogelijkheden, zeker is van de steun en vooraf precies weet hoeveel deze zal bedragen

Op 6 april organiseert miK een infosessie rond de aanleg en voordelen van groendaken in samenwerking met Ecoworks. Meer info op www.mikkmo.be/agenda

Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kan u het best contact opnemen met de milieudienst van uw gemeente. Gemeenten die beslissen om een subsidie voor groendaken toe te kennen,

---------------------------------------Voor meer informatie: www.ecologiepremie.be

Nieuwe milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater van kracht! De nieuwe milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewateren, waterbodems en grondwater, zijn vorig jaar in juli vastgelegd door de Vlaamse Regering en gepubliceerd. De gewijzigde bepalingen in VLAREM I en II, naar aanleiding van deze nieuwe milieukwaliteitsnormen, treedt in werking 10 dagen nadat de stroomgebiedbeheersplannen voor de Schelde en de Maas, gepubliceerd worden. Welnu deze stroomgebiedbeheersplannen werden op 8 oktober 2010 goedgekeurd, en verschenen op 11 januari in het Belgisch Staatsblad.

Doelstelling Kaderrichtlijn Water De Europese Kaderrichtlijn Water 2000/60/EG werd in Vlaamse wetgeving omgezet via het Decreet Integraal Waterbeleid (DIW). Tegen 22 december 2015 moet het oppervlaktewater en grondwater een goede ecologische en chemische toestand hebben. Dit artikel zoomt enkel in op de bepalingen voor oppervlaktewater (OW) omdat deze invloed kunnen hebben op de milieuvergunning.

Conform het DIW werden alle oppervlaktewaterlichamen opgedeeld in drie categorieën: rivieren meren en overgangswateren. Deze categorieën werden op hun beurt nog eens ingedeeld in verschillende types. Momenteel zijn er een 200-tal oppervlaktewaterlichamen afgebakend. Per stroomgebied worden beheerplannen opgesteld. Deze beheerplannen leggen milieukwailteitsnormen vast. Samen met de stroomgebiedbeheersplannen werden ook milieukwaliteitsnormen (MKN) vastgesteld. Deze milieukwaliteitsnormen maken onderscheid per type oppervlaktewaterlichaam.

Milieukwaliteitsnormen oppervlaktewater Tot voor kort werden de normen in VLAREM II in het kader van lozen op oppervlaktewater ingedeeld in oppervlakte water, oppervlaktewater bestemd voor drinkwaterproductie, viswater en schelpdieren. Nu de milieukwaliteitsnormen van kracht zijn, wordt voor de lozing op oppervlaktewateren voortaan

maart

gekeken naar twee grote groepen milieukwaliteitsnormen (MKN): typespecifieke normen voor de biologiche en algemeen fysischchemische parameters (COD, BOD, pH, temperatuur, totaal N, ed.) en verder niet-typespecifieke normen voor gevaarlijke stoffen. De typespecifieke MKN voor de biologische en algemeen fysischchemische parameters (COD, BOD, pH, temperatuur, totaal N, ed.) zijn volgens type oppervlaktewaterlichaam vastgelegd zijn. Naast de typespecifieke normen worden ook niet-type specifieke milieukwaliteitsnormen opgelegd voor de gevaarlijke stoffen. Deze normen maken geen onderscheid in types oppervlaktewaterlichamen. Er wordt wel gewerkt met tabellen voor enerzijds rivieren en meren en anderzijds voor overgangswateren. Nieuw is dat er voor elke gevaarlijke stof een kolom met ‘indelingscriterium’ (GS) opgenomen is. Daarin staat de concentratie vanaf wanneer het afvalwater beschouwd moet worden als ‘bedrijfsafvalwa-

Ondernemers 3


Milieu - miK

ter met gevaarlijke stoffen’. Indien er sprake is van overschrijding van het indelingscriterium zal voortaan een lozingsnorm aangevraagd moeten worden, waarvoor dan weer rekening gehouden wordt met de bestaande milieukwaliteitsnormen. Bedrijven die echter lozingsnormen in hun milieuvergunning opgelegd hebben, moeten geen nieuwe normen aanvragen op basis van deze nieuwe indelingscriteria GS voor zolang de milieuvergunning geldig is, en hun lozing aan die normen voldoen.

dan het nieuwe indelingscriterium GS en de stof onder de MKN blijft.

Besluit Als bedrijf doet u er goed aan al eens een toetsing te doen met de

089

nieuwe indelingscriteria voor gevaarlijke stoffen. Is er een overschrijding van de indelingscriteria, dient u zich als exploitant in orde te stellen voor 21 juli as.

De exploitant die echter zijn vergunning wél moet aanpassen, als gevolg van dit nieuw indelingscriterium krijgt zes maanden om een aanvraag tot lozingsvoorwaarden in te dienen. Die termijn start vanaf de inwerkingtreding van dit besluit. Wat maakt dat exploitanten voor 21 juli as een vergunningsaanvraag moeten indienen. Tot er een beslissing is, mag de exploitant de stoffen lozen waarvoor geen emissiegrenswaarde is vastgesteld in de lopende vergunning(en). Dit enkel voor zover voor deze stoffen hogere MKN gelden

Out Of Use (Aarschot) recycleert oude elektronische en elektrische apparaten Out Of Use is een jonge onderneming die gespecialiseerd is binnen het domein van Afgedankte Elektronische en Elektrische Apparaten (AEEA). Bedrijven met afgedankte computers en dergelijke, kunnen bij hen terecht. Enerzijds bekijkt Out Of Use, na uitdrukkelijke toestemming van de ontdoener, of er mogelijk is tot hergebruik van oude elektrische en elektronische apparaten komende uit bedrijven (computers, beeldschermen, telefoons, industriële toestellen, enz ). Anderzijds, wanneer oude apparaten niet meer in aanmerking komen voor hergebruik, zorgt Out Of Use er voor dat deze gerecycleerd worden in de meest ideale omstandigheden.

Inzameling Out Of Use stelt geen eisen naar minimum volume. Ook met kleine hoeveelheden kan u bij hen terecht.U kan een rolcontainer of palletboxen verkrijgen, of u kan de goederen aanleveren in eigen verpakkingen. Leuk voordeel is dat de verwerking GRATIS is. Alle elektrische en elektronische apparaten komen in aanmerking (AEEA categorieën) • Grote huishoudelijke apparaten • Kleine huishoudelijke apparaten • IT- en telecommunicatieapparatuur • Consumentenapparatuur • Verlichtingsapparatuur

maart

Ondernemers 3


Milieu

091

• Elektrisch en elektronisch gereedschap (uitgezonderd grote, niet-verplaatsbare, industriële installaties) • Speelgoed, apparatuur voor sport en ontspanning • Medische hulpmiddelen (met uitzondering van alle geïmplanteerde en geïnfecteerde apparaten) • Meet- en controle-instrumenten • Automaten maar ook alle industriële toestellen (B2B) zijn welkom ------------------------------------Meer info: Out Of Use Nijverheidslaan 12a - B-3200 Aarschot tel +32 (0)16 444 812 - fax +32 (0)16 720 252 www.outofuse.be

Geslaagd bezoek aan energiecentrale Electrabel te Drogenbos Op dinsdag 8 februari brachten een 30-tal geïnteresseerden een bezoek aan de energiecentrale van Electrabel te Drogenbos. Energie is een hot item de laatste jaren. Rationeel energiegebruik staat hoog

op de agenda en ook energieproductie heeft aan aandacht gewonnen. Tijdens het bezoek kwam dan ook deze twee items aan bod. Eerst brachten we een bezoek aan de energiecentrale, een STEG-centrale

waarbij elektriciteit geproduceerd wordt uit aardgas. Aansluitend gaf Dhr. Timmermans van Electrabel een toelichting over wat uw onderneming kan doen om minder energie te verbruiken.

1. Een 30-tal geïnteresseerden bezochten de centrale te Drogenbos. 2. De STEG-centrale van Electrabel te Drogenbos.

maart

Ondernemers 3


Milieu

092

Tyco Electronics gaat voor zonne-energie Tyco Electronics, het vroegere Raychem, vraagt een vergunning voor de installatie van zonnepanelen naast het bedrijf aan de Diestsesteenweg in Kessel-Lo.

In de vestiging van Tyco Electronics in Kessel-Lo werken goed achthonderd bedienden en arbeiders. Het bedrijf produceert en

ontwikkelt koper- en glasvezelkabelproducten voor telecommuniatietoepassingen.

Bert Longin lanceert groen racen Bert Longin, zaakvoerder van de Servicegroep Longin uit Rotselaar, is al 17 jaar autopiloot. Al een aantal jaar is hij, net zoals velen, op zoek naar het groene kantje van de autosport. Met zijn project ‘3forTREE’ heeft hij gevonden hoe hij zijn steentje kan bijdragen aan het milieu. “Ik hoop dat anderen mij hierin zullen volgen”, vertelt hij. Autopiloot Bert Longin kreeg steeds de opmerking of er eigenlijk wel iets groens aan autosport is. “We hebben gedacht aan het gebruik van gerecycleerde materialen of zonnepanelen op de auto. Allemaal goed en wel, maar het enige probleem hierbij is dat de meetbaarheid ervan miniem is”, zegt Bert. “En we wilden iets meetbaar waarmee we een groene stempel aan het hele verhaal konden geven”.

‘Anders’ Na jarenlang piekeren, kreeg Bert ineens een groene inval. Zijn project ‘3forTREE’ was geboren. “Het is moeilijk om iets groens te vinden aan de autosport. De technologie staat bijvoorbeeld nog niet zover dat we met groene auto’s kunnen rijden. Daarom besloot ik het van een andere kant te bekijken en zo is ‘3forTREE’ ontstaan”, legt hij uit. Per drie rondes die hij rijdt, zal Bert een boom planten. Zijn uit-

Ondernemers 3

Bert Longin

eindelijke doel is om het Kabouterbos, een bos van 5,5 hectare, ter herplanten. In totaal zal hij er 2.000 bomen planten. “Het Kabouterbos moest dringend opnieuw geplant worden. Deze kans kwam voor mij dan ook als een godsgeschenk”, vertelt Bert. “Bovendien is het Kabouterbos een educatief bos waarvan zowel ouders als kinderen als grootouders kunnen genieten”.

Internationaal Omdat het ‘3forTREE’-project een unicum is in de autowereld, hoopt Bert dat vele nationale en internationale spelers uit de autowereld hem zullen volgen. “Ecologie

maart

wordt nu eenmaal belangrijker. En veel autopiloten en belangrijke merken uit de autowereld zoeken zelf al jaren naar een groen project. Daarom hoop ik dat zij door dit project ook hun eigen bos zullen planten”, legt Bert uit. “Het is echt de bedoeling om zo internationaal mogelijk bossen te gaan planten. En dan heb ik het niet over drie dennebomen, maar over minstens één hectare bos”. Bert hoopt dat zijn actie een groot succes wordt. “Ik ben echt een natuurmens en zou het wel fijn vinden om op mijn oude dag in het bos te kunnen wandelen.”


Onderwijs

093

K.U. Leuven reikte vier eredoctoraten uit Op 2 februari vierde de K.U. Leuven haar jaarlijkse Patroonsfeest, en dat gaat gepaard met de uitreiking van vier eredoctoraten. Dit jaar gingen die naar historicus en essayist Timothy Garton Ash, auteur Claudio Magris, econome Maria Nowak en aartsbisschop Rowan Williams. Ash werd gehul-

digd als bruggenbouwer tussen Oost- en West-Europa, tussen academische wereld en politiek, tussen elite en breed publiek. Magris werd gee¨erd voor zijn intellectuele, artistieke en politieke engagement in Europa. Nowak werd voorgedragen door de studenten van de K.U. Leuven

omdat ze het besef stimuleert dat armoede ook hier nog steeds een groot probleem vormt. Williams tot slot werd gehuldigd als nationaal en internationaal kerkleider. Met zijn discours draagt hij bij tot een beter verstaan van de rol van religie in het hedendaagse Europa.

Nieuw centrum K.U.Leuven biedt venster op Russische wereld Op donderdag 3 februari 2011 werd het Centrum voor Russische Studies aan de K.U.Leuven geopend. Het centrum wil de Russische taal en cultuur promoten en onderwijs en onderzoek hierover ondersteunen. Bovendien wil het

ook de crossculturele dialoog tussen Rusland en België stimuleren. Het centrum krijgt de steun van de Russkiy Mir Foundation, die wereldwijd meer dan 70 centra heeft geopend, telkens verbonden aan onderwijsinstellingen. Het

centrum in Leuven is het eerste in Vlaanderen. Het is verbonden aan de Faculteit Letteren van de K.U.Leuven en wordt gehuisvest in het Huis van Babel, Blijde-Inkomststraat 13, 3000 Leuven.

Landens blondje op het Patroonsfeest K.U. Leuven Op het Patroonsfeest van de K.U. Leuven werd dit jaar een pittig blond biertje geschonken. De Tumulus 800 is een nieuw bier waarvoor aan de K.U. Leuven een supergist werd ontwikkeld. Professor Verstrepen is hoofd van het Centrum voor Microbie¨le en Plantengenetica en ook verbonden aan het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB): “Mijn laboratorium gebruikt brouwersgist als model voor genetische processen in complexe cellen. Terzelfdertijd leidt doctor Sofie Saerens in het labo een groep die gisten voor industrie¨le toepassingen maakt. Dat gaat van de productie van bier, wijn, brood en chocolade tot bio-ethanol en geneesmiddelen.” Het labo bezit een collectie van honderden gisten, geïsoleerd uit de meest uiteenlopende milieus: uit collecties van bevriende wetenschappers en brouwerijen, of van bomen en rottend fruit. Bart Landuyt, een K.U. Leuvenwetenschapper die in zijn vrije tijd ook nog bier brouwt, contacteerde het labo: “Ik volgde tijdens min

Ook op onze Landense nieuwjaarsreceptie stond Tumulus 800 centraal.

opleiding van bio-ingenieur het keuzevak “Bierbrouwerij”. Met een aantal amateurs waren we al een tijdje bier voor eigen consumptie aan het brouwen. Het idee was van in het begin geen bestaande bieren te kopie¨ren, maar met wetenschappelijke methodes moderne bieren te brouwen”. “Ons eerste bier − de Tumulus Magna − heeft een alcoholpercentage van negen procen. We kregen

maart

de vraag naar een bier met een lager alcoholpercentage: een vlotjes drinkbaar bier om te schenken op recepties”, lacht Landuyt. Hij ging op zoek naar een bier dat karakter heeft − wat bitterheid betekent − maar niet te zwaar is. Daarvoor klopte hij aan bij professor Kevin Verstrepen. In het labo werd het recept voor het nieuwe bier uitgetest met verschillende giststammen, schetst Verstrepen.

Ondernemers 3


Onderwijs

“We hebben verschillende gisten met elkaar gekruist om zo tot een supergist te komen, die exact die eigenschappen heeft die de brouwer wil. In dit geval kwamen we zo tot een gist die extreem veel aromastoffen maakt en tezelfdertijd een heel hoge vergistingsgraad heeft: zo krijg je een bier met veel aroma’s, dat toch erg drinkbaar is”.

De chemische analyse van de aromacomponenten − en niet de degustatie − gaf de doorslag bij de keuze van de gist, legt Landuyt uit. “Op basis van dat onderzoek hebben we de giststam met het meest fruitige aroma gekozen. Als je aan het nieuwe bier ruikt, kan je vleugels appel, peer, lychee en banaan opvangen. Zelfs wat bloe-

095

men.” Zo was een fris bier voor warme dagen geboren: de Tumulus 800, een bitter blond volmout bier met zes procent alcohol. De Tumulus 800 werd als feestbier op 22 januari 2011 in Landen gelanceerd voor de viering van 800 jaar Landen.

Amerikaans College in Leuven sluit de deuren in juni 2011 Aan het einde van het huidige academiejaar sluit het Amerikaans College. Dit College is één van de twee Europese seminaries van de Amerikaanse rooms-katholieke kerk. Reden voor de sluiting is het dalend aantal studenten. Lieven Boeve, decaan van de Faculteit Godgeleerdheid, betreurt de sluiting. “Het Amerikaans College is steeds een voornaam venster op de Verenigde Staten geweest en belangrijk voor de internationale progamma’s van de Faculteit Godgeleerdheid en het Hoger Instituut

voor Wijsbegeerte van de K.U. Leuven. Hun alumni zijn vaak ook uitstekende ambassadeurs van de universiteit”. Het Amerikaans College in Leuven werd oorspronkelijk opgericht om Belgische en Europese jongemannen op te leiden tot missiepriester voor de Verenigde Staten, waar zo’n 150 jaar gleden een grote nood aan priesters bestond. Vandaag zijn het vooral Amerikaanse jongemannen die naar het College in Leuven komen voor hun priesterstudies en universitaire oplei-

ding. Zij kunnen na de sluiting onder meer terecht in het andere Europese seminarie van de Amerikaanse bisschoppenconferentie, het North American College in Rome. De sluiting kadert in een rationalisatiebeleid met oog op het efficie¨nter organiseren van de seminaries. De Amerikaanse bisschoppenconferentie benadrukt dat het vertrek niets te maken heeft met de discussies over de katholieke identiteit van de K.U. Leuven of de crisis in de Belgische Kerk.

Vlerick Management School doet het goed De Vlerick Management School heeft lof gekregen van Financial Times. In de jaarlijkse ranglijst van de Britse zakenkrant steeg de Belgische managementschool naar de 55ste plaats, haar beste resultaat ooit. Aan de top van de lijst verandert niets. London Business School staat op één, gevolgd door Wharton (VS) en Harvard (VS). De Vlerick-school kwam pas in 2008 voor het eerst in de FT-lijst terecht, die slechts de beste 100 scholen bevat. De jongste drie jaar stond Vlerick

gemiddeld op de 72ste plaats. Dat de Vlerick School dit jaar in de lift zit, komt vooral omdat haar alumni veel geld verdienen. Van de 100 punten die instellingen kunnen verdienen in de rangschikking, worden er 20 toegekend op basis van het salaris dat afgestudeerden verdienen en nog eens 20 op basis van de mate waarin hun loon stijgt. Vlerick-alumni zagen hun loon gemiddeld met 87 procent stijgen tegenover het jaar voor ze aan de opleiding begonnen. In

maart

2010 bedroeg die loonstijging nog 65 procent. Ook The Economist maakt jaarlijks een overzicht van de beste managementscholen. Daar staat Vlerick tot nader order op de 47ste plaats. Opvallend is dat in die lijst de Britse onderwijsinstellingen een pak slechter scoren, met de London Business School pas op de dertiende plaats. De Economist-top vier is Amerikaans: Chicago, Darmouth, Berkeley en Harvard.

Ondernemers 3


096

Onderwijs

Innovatieve elektrische racewagen gebouwd door studenten op autosalon ‘Drive your dream’, zo luidt de slogan van het autosalon 2011. Voor een dertigtal masterstudenten van de internationale hogeschool Groep T te Leuven is deze droom in september 2009 van start gegaan. Toen besliste deze gemotiveerde bende om op een tijdspanne van één jaar ‘from scratch’ een hybride en een elektrische aandrijflijn te ontwikkelen. Beiden werden vervolgens door de studenten ingebouwd in twee zelf aangepaste Citroe¨n 2CV donorvoertuigen, in de volksmond beter gekend als een geit. Een jaar van hard werken, innovatief denken en intensief samenwerken, zo vatten de studenten hun academiejaar 2009-2010 samen. Het doel van het team was om het potentieel van alternatieve aandrijflijnen aan te tonen. Tevens toonden zij hiermee aan dat zij in staat zijn hun steentje bij te dragen aan een groenere toekomst. Voor de studenten zelf maakt dit project deel uit van hun tweejarig Mastertraject, een unieke formule die Groep T aanbiedt om voor het afstuderen enige praktijkervaring op te doen. Zo vergaren deze jonge industrieel ingenieurs kennis over het oplossen van complexe problemen in team, projectmanagement en komen ze in contact met verschillende ondernemingen die bij de ontwikkeling van de voertuigen betrokken zijn. Voor de realisatie van hun plannen hebben ze de steun van ruim tachtig nationa-

le en internationale ondernemingen gekregen, een weerspiegeling van de focus op ondernemerschap binnen het tweejarig traject. Pegasus, de hybride racewagen, nam op 16 oktober 2010 deel aan de 24-uren voor Citroe¨n 2CV op het circuit van Spa-Francorchamps en behaalde hier een zeer verdienstelijke derde plaats in het klassement van de experimentele voertuigen. De voorwielen van de wagen worden aangedreven door een verbrandingsmotor op bioethanol (E85) terwijl een elektromotor de achterwielen aandrijft. De Odyssee daarentegen is een volledig elektrisch aangedreven geit die beschikt over een lithiumijzerfosfaat batterijpakket en een innovatieve geschakelde reluctantiemotor als hart van de aandrijving. Nog nooit werd een racewagen met een dergelijke elektrische motor uitgerust. Dit type motor maakt geen gebruik van magnetisch materiaal en is op deze manier onafhankelijk van de steeds zeldzamer worden aardmetalen die men wel terug vindt bij andere elektromotoren. Odyssee toonde op verscheidene cleantech-evenementen in binnen- en buitenland het potentieel van elektrisch rijden aan. Als kers op de taart zijn beide voertuigen voorzien van een aerodynamische biocomposiet racebody. Dit materiaal is 100% biologisch afbreekbaar. Komend jaar worden beide wagens verder geoptimaliseerd om in oktober op-

Vlnr.: Koen Huybrechts (teamleider), Vlaams minister van innovatie Ingrid Lieten en Diederik Brems (hoofd mechanica en racestrategie) met op de achtergrond de elektrische Odyssee

nieuw mee te strijden voor een eerste plaats. Momenteel is het pronkstuk van deze studenten te bezichtigen op de stand van Circuit Zolder in paleis 2 in het kader van Clean Week 2020®. Dit event vindt plaats op Circuit Zolder van 6 tot 8 mei 2011 en dit minstens tot 2020. Het evenement is het grootste in het veld van Clean Mobility en biedt de bezoeker hieromtrent een jaarlijkse update van state of the art technologiee¨n en evoluties. Na de verkiezing van de ‘Clean Car of the Year 2011’ kwam Ingrid Lieten alvast een kijkje nemen bij de wagen van de studenten. Zij was zeer enthousiast over de innovatieve wagen en loofde de hands on mentaliteit waarmee de jonge ingenieurs onderwijs en industrie dichter bij elkaar brengen. ------------------------------------Meer info: www.cqsgrouptracingteam.be

KHLeuven lanceert kunstproject Het departement Gezondheidszorg en Technologie van de KHLeuven lanceert het kunstproject ‘art4students’. Daarmee wil het studenten in contact brengen met de wereld van de beeldende kunst. Eerst en vooral schrijft het departement een wedstrijd uit om jonge kunstenaars uit te dagen een kunstobject te cree¨ren dat in

Ondernemers 3

interactie kan gaan met de studenten en hen op een nieuwe manier kan aanspreken en verrassen. Bedoeling is dat de kunstenaars vertrekken vanuit de interessewereld van de studenten van de KHLeuven, maar ook rekening houden met de waarden en toekomstvisie van het departement. De kunst-

maart

werken moeten passen in het nieuwe gebouw van architect Jo Crepain op de Gasthuisbergsite: op termijn wil het project vijf creaties effectief laten realiseren in het complex. Wie zijn kans wil wagen en bovendien kans wil maken op 1.500 euro, kan surfen naar www.khleuven/art4students.


Onderwijs

097

Roger Van Overstraeten Society lanceert Dot Award in Atheneum Aarschot Op 1 februari lanceerde Roger Van Overstraeten Society, in het bijzijn van Minister van Ondernemen en Vereenvoudiging Van Quickenborne, in het Koninklijk Atheneum Aarschot (KAMSA) de Dot Award. De Dot Award is een internationale prijs voor de beste website over Europa, gemaakt door studenten uiut de deelnemende regio’s: Belgie¨, Catalonie¨ en Slovenie¨. In Belgie¨ is de Dot Award de Europese uitloper van WordWebWonder, een initiatief van RVO-Society. De leerlingen van het zevende jaar verkoop van KAMSA in Aarschot gaan binnenkort op schoolreis naar Dublin. Begin februari startten ze de aanmaak van een website die het ganse traject van hun reis naar Dublin online zal weergeven. Handig, want in Ierland zullen ze hun info gemakkelijk kunnen onderhouden en live foto’s toevoegen. Met die website kunnen ze, net als hun Sloveense en Catalaanse collega’s, deelnemen aan de Dot Award, een internationale prijs voor de beste website over Europa. Minister Van Quickenborne was erbij om het project officieel te lanceren in Belgie¨. Minister Van Quickenborne: “Met dit project willen we alle jongeren motiveren om de verschillende creatieve mogelijkheden van hun computer te verkennen. Websites maken is bovendien

een belangrijke vaardigheid voor leerlingen ‘Verkoop’. Een bedrijf valt of staat met zijn website: om hun bedrijf later efficie¨nt te marketen, kunnen ze deze les zeker goed gebruiken”.

Dot Award Een schoolreis, een bespreking van het Europese klimaat, een uitwisselingsproject, ... als het op een website wordt beschreven, kunnen de makers aan de Dot Award deelnemen. Dit eerste jaar organiseren drie ‘punt’-organisaties (top level domain registraties, kadasters van .be, .cat, .si ... -domeinnamen) het project Websalpunt.CAT, ARNES .SI en WordWebWonder voor DNS BE, ondersteund door CENTR. Jongeren leren via de lokale organisatoren van Dot Award een website voor de school over een Europees onderwerp te bouwen. Vanaf vandaag kunnen alle studenten vanaf 10 jaar inschrijven via www.dot-award.eu. Tot 28 april kunnen ze aan hun website doorwerken en daarna neemt een internationale jury het werk over. Op 24 mei 2011 wordt de Dot Award uitgereikt in de winnende school. De eerste prijs is een cadeau ter waarde van €1.000. (2de prijs: €750; 3de prijs: €500). Jo Decuyper, directeur RVO-Society: “Kijk wat het internet mogelijk kan maken, bijvoorbeeld voor de

Tunesische jeugd. Die kracht mag onze jongeren niet ontgaan: aan het www kan iedereen gemakkelijk meeschrijven. Door onze jeugd hiertoe aan te moedigen versterken we hun creativiteit en engagement. We hopen dit initiatief de komende jaren uit te bouwen met nog meer Europese tld-partners en willen uiteraard zoveel mogelijk deelnemende scholen stimuleren websites in te dienen voor de wedstrijd”.

WordWebWonder Het project WordWebWonder, een wedstrijd die jongeren websites laat maken, werd zes jaar geleden onder impuls van DNS BE opgestart en trok de aandacht van veel leerkrachten. Vorig schooljaar (2009-2010) gaven we 288 domeinnamen weg aan studenten, samen goed voor 3052 betrokken leerlingen. 82 afgewerkte websites schreven zich in voor de wedstrijd. Projectcoo ¨ rdinator Isabelle Borremans: “Studenten leren door WordWebWonder informatie verzamelen, structureren en reproduceren via een nieuw en uitdagend medium. De les wordt interessanter en spannender want de studenten publiceren hun werk ‘voor het echt’ en de hele wereld kan het lezen. Het is een van de beste manieren om studenten aan te moedigen om hun best te doen”.

Ondernemers voor de klas Vlajo opende op 14 februari de Ondernemersklasseweek van de Vlaamse Regering met een nieuwe editie van ‘Ondernemers voor de Klas’. Gedurende een ganse week kon een school een kaderlid, bedrijfsleider of ondernemer naar de klas halen. Leerlingen of studenten kregen niet alleen de mogelijkheid om nader kennis te maken met het voorgestelde bedrijf, maar konden ook in een informele sfeer in dialoog treden met de sprekers na de voorstelling. Heel wat laatstejaarsstudenten in het secundair

onderwijs zitten immers met allerlei vragen omtrent hun studie- en beroepskeuze en wilden wel eens weten welke vaardigheden nu precies nodig zijn om in een bedrijf te kunnen meedraaien. Er stonden niet minder dan 400 spreekbeurten op het programma, met een bereik van 8000 studenten. Volgend jaar wordt er afgewisseld met een nieuwe tweejaarlijkse editie van ‘Bedrijvendag voor Leraars’. Het Atheneum Landen ontving Hans Vanoorbeek (BC Capital Partners) in de klas.

maart

Ondernemers 3


Mini’s

099

GITO Tervuren in de prijzen met hun mini-onderneming De promenade van het Shoppingcentrum te Genk werd op zondag 30 januari voor de zeventiende maal op rij ingenomen door de mini-ondernemingen van Vlajo. Niet minder dan 55 ondernemende studentenbedrijfjes, afkomstig uit Limburg, Vlaams-Brabant en de Kempen brachten er die dag met veel enthousiasme hun producten aan de man én vrouw.

Mini-onderneming LaCucina (Gito Tervuren) ging aan de haal met de award voor “Mooiste Verkoopsstand”. In hun nagemaakte keuken prezen ze op een uiterst klantvriendelijke wijze hun keukenaccessoires aan. Het GITO van Tervuren toont trots de award van “Mooiste Verkoopsstand”.

Scholen met samen 75 mini-ondernemingen Aarschot Aarschot Diest Diest Diest Haacht Hoegaarden Keerbergen Keerbergen Landen Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Overijse Overijse Tervuren Tervuren Tienen Tildonk Wezembeek-Oppem

Peterbedrijven mini-ondernemingen 2011 Randstad

Instituut Sancta Maria Koninklijk Atheneum Koninklijk Atheneum K.T.A. II Sint-Jan Berchmanscollege Don Bosco Instituut Sint-Janscollege Koninklijk Atheneum Sint-Michielsinstituut Koninklijk Atheneum Heilig Hartinstituut Heilige Drievuldigheidscollege K.A.2 De Ring K.A. Redingenhof Mater Dei Instituut Miniemeninstituut Sancta Mariainstituut Sint-Albertuscollege Sint-Pieterscollege Vrije Techische School Leuven GITO Sint-Martinuscollege GITO Koninklijk Atheneum Koninklijk Atheneum Sint-Angela-Instituut Heilig Hartcollege

Vlaamse Maatschappij Watervoorziening Waterleau ADD ALMA P van Mullem Beneo Groep CIBO De Lijn Eandis Ecowerf Garage Vandeplas GMS Leuven Aveve Groep T Interleuven JAVA Jungheinrich Katholieke Hogeschool Leuven LMS Ninatrans PBE Photovoltech Ridge Tool Europe Robert Bosh Produktie Roelants Glas SBB accountants & adviseurs

Project mini-ondernemingen arr. Leuven

Tyco Electronics Raychem

Mini-ondernemingen is een project van de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen en de Voka- Kamer van Koophandel arr. Leuven gesteund door de provincie Vlaams-Brabant en de lokale bedrijven. Voor meer informatie over Mini-ondernemingen kan u steeds terecht bij: Wendy Sevenants, Projectcoördinator Vlajo arr. Leuven. Tel: 016 89 19 74 Email: wendy.sevenants@voka.be Bezoek ook de website www.vlajo.org

Tyco Thermal Controls Van Eycken Metal Construction Stad Leuven Verabo Sensient Flavors Belgium Optimal Parking Control Studiebureau Patrick Casier Affilips NV Essensium NV Citrique Belge Huntsman

maart

Ondernemers 3


Innovatie - Internationaal Ondernemen

100

Belgische Kamers van Koophandel en FOD Economie hernieuwen hun samenwerking De Federatie voor Kamers van Handel en Nijverheid van BelgiĂŤ en de FOD Economie hebben begin 2011 hun samenwerkingsovereenkomst vernieuwd, met het oog op een grotere slagvaardigheid van Belgische bedrijven in het buitenland. Een betere concurrentiepositie voor onze ondernemingen op internationale markten. Dat is de doelstelling van het samenwerkingsakkoord dat de Kamers van Koophandel en de FOD Economie hebben ondertekend. In 1999 gingen beide organisaties al een eerste maal dergelijke samenwerking aan. Dit leidde o.a. tot aanzienlijke vereenvoudigingen voor ondernemingen in de afgifte van oorsprongscertificaten. Met de hernieuwing van hun samenwerking geven de Belgische Kamers en de FOD Economie te kennen dat zij nog verder willen gaan in het ondersteunen van de internationalisering van het Belgische bedrijfsleven en dat zij het voortouw willen nemen inzake vereenvoudiging van de internationale handel. Internationale concurrentiekracht van ondernemingen wordt niet alleen bepaald door met goede, innovatieve pro-

ducten aan een correcte prijs op de juiste markten te zitten. Van cruciaal belang is ook dat exporteurs hun producten makkelijk en zonder al te veel administratieve beslommeringen kunnen uitvoeren en dat zij niet worden gehinderd door handelsbelemmerende maatregelen in de bestemmingslanden. Op beide punten hebben de kamers van koophandel en de FOD Economie een belangrijke rol te spelen. Onder het toezicht van de FOD Economie geven Kamers van Koophandel certificaten van oorsprong af, bestemd voor buitenlandse douandediensten. Dankzij een doorgedreven digitalisering van de afgifteprocedure hebben de Kamers van Koophandel de kosten en de tijd nodig om deze certificaten te bekomen aanzienlijk verminderd en tegelijkertijd de veiligheid verhoogd. Zij zorgen er daarmee voor dat exporteurs hun handelstransacties sneller, goedkoper

De samenwerking tussen de FOD Economie en de Belgische Kamers van Koophandel wordt opnieuw gezegeld door John Stoop, voorzitter Belgische Kamer en R. Desmet-Carlier van de Federale Overheidsdienst Economie

Ondernemers 3

maart

De voorzitter van de Federatie van Belgische Kamers van Koophandel John Stoop licht de samenwerking tussen de FOD economie en de Kamers van Koophandel toe.

en veiliger kunnen realiseren. Binnen organisaties zoals de de World Chambers Federation en de Werelddouaneorganisatie nemen de Belgische Kamers van Koophandel en de FOD Economie nu het voortouw om deze vereenvoudigingen ook op wereldschaal door te voeren. Op het vlak van handelsbelemmeringen door derde landen en door Europa is het belangrijk dat de overheid correct en snel geĂŻnformeerd wordt over de impact hiervan op de Belgische bedrijven, zodat zij gepaste acties kan ondernemen. Een doorgedreven samenwerking tussen de FOD Economie en de Kamers van Koophandel kan hier zeker toe bijdragen. Concreet zal worden gewerkt rond het identificeren van offensieve en defensieve belangen van Belgische bedrijven in de internationale handel, het ondersteunen van ondernemingen in concrete handelspolitieke dossiers en het detecteren van knelpunten voor internationaal actieve bedrijven, ook op de interne Europese markt.


Innovatie - Internationaal Ondernemen

101

Beleid, Innovatie & Design Conferentie Het SEE project is een netwerk van 11 Europese partners die zich geëngageerd hebben om design te integreren in het beleid en meer specifiek in het innovatiebeleid van regionale en nationale overheden. Het project loopt van juni 2008 tot en met juni 2011 en wordt gecofinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van het INTERREG IVC programma. Op 29 maart a.s. vindt een conferentie plaats als laatste evenement van het SEE project. De bedoeling is om afgevaardigden een overzicht te van recente ontwikkelingen in het designbeleid in Europa en voorbeelden te geven van succesvolle designbeleid- en promotieprogramma’s. De openingsspreker is Jan Olbrycht, lid van het Europees Parlement, die reflecteert over design als onderdeel van de Europa 2020 strategie. Andere hoogtepunten in de conferentie zijn: • Design as part of innovation policy in a global context Gavin Cawood / Operations Director, Design Wales • Making design policy happen in Denmark: the journey since 1997

Anders Byriel / CEO of Kvadrat, Chairman, Danish Design Council • Innovate and integrate: Design support for companies in New Zealand Judith Thompson / Director, Better by Design • Design policy in practice: innovative strategies for local authorities in Flanders Patrick Janssens / Mayor of Antwerp Jan Van Alsenoy / Association of Flemish Cities and Municipalities • Design as a Government capability Bryan Boyer / Strategic Design Lead, SITRA - the Finnish Innovation Fund • EU Design and Innovation Initiative: What’s next for design in Europe? Christine Simon / European Commission DG Enterprise and Industry Design Wales, initiatiefnemer van het SEE project, zal kort de resultaten van het project over de 3 voorbije jaren schetsen. Doorheen de dag zullen er 11 korte filmpjes getoond worden over de ontwikkelingen in het designbeleid in de

SEE partnerlanden. Tijdens de conferentie zal ook meer informatie gegeven worden over het European Design Innovation Initiative and Leadership Board. Deelnemers zullen inzage krijgen in de namen, het programma en de oproep om in te dienen projecten. Verder krijgen alle deelnemers gratis de ‘Service Design Toolkit’. De slotconferentie richt zich vooral naar beleidsmakers en designorganisaties, maar ook andere geïnteresseerden zijn welkom. Deelname is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk. 29 maart 2011 Vlaams Parlement, Hertogsstraat 6, 1000 Brussel Van 9.00 tot 16.05 uur. De SEE slotconferentie wordt gevolgd door de Design Summit in Square van 16.30 tot 18.30, apart inschrijven is hiervoor niet meer nodig. Het uitgebreide programma, de praktische informatie en het inschrijfformulier vindt u op www.belgiandesignforum.be

Nieuwe Incoterms van kracht in 2011 Op 1 januari 2011 treden de nieuwe Incoterms in werking. Die regels van de Internationale Kamer van Koophandel zijn de enige normen die u in internationale én nationale contracten van verkoop van goederen op identieke wijze kan toepassen. Houdt u zich bezig met import en export, dan moet u zich dringend vertrouwd maken met de nieuwe versie. Incoterms of internationale leveringsvoorwaarden (International Commercial Terms) zijn internationale afspraken over transport van goederen. De Incoterms of leveringsvoorwaarden regelen internationaal de rechten en plichten van

de koper en verkoper. Ze worden opgesteld en gepubliceerd door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC of International Chamber of Commerce, the World Business Organization). Het ICC heeft de Incoterms geïntroduceerd in 1936. Sindsdien vormen ze een geheel van technische en juridische normen die worden bijgewerkt als de wereldhandel evolueert. Ondertussen zijn ze zevenmaal aangepast aan de actuele bedrijfsrealiteit. Sinds de laatste herziening in 2000 is er veel veranderd. De huidige herziening houdt rekening met de gevolgen van de beveiliging van de vracht na de

maart

terreuraanslagen van 11 september 2001 en de groeiende behoefte aan elektronische in plaats van papieren documenten. Als u verwijst naar de Incoterms 2010 in internationale overeenkomsten, vermijdt u risico’s op misverstanden die tot geschillen en rechtsgedingen kunnen leiden. Ze vereenvoudigen immers het opstellen van contracten wanneer u prijs- en leveringsafspraken vastlegt. Steeds meer bedrijven weigeren trouwens opdrachten of bestellingen als er niet wordt verwezen naar de Incoterms-regels. Onder de meest bekende handelstermen vinden we EXW (EX Works), FOB (Free on

Ondernemers 3


Innovatie - Internationaal Ondernemen

Board), CIF (Cost, Insurance and Freight) en CPT (Carriage Paid to). Tot de nieuwigheden in de editie 2010 behoren o.a. de afschaffing van vier leveringsvoorwaarden: DAF - Delivered At Frontier, DES -

Delivered Ex Ship, DEQ - Delivered Ex Quay en DDU - Delivered Duty Unpaid. Twee nieuwe termen (DAT - Delivered At Terminal en DAP - Delivered At Place) doen hun intrede. Verder worden de

103

invoering van praktische richtlijnen per Incoterms-regel en de classificatie per transportwijze (regels voor alle vormen van transport en regels voor zee- en binnenwatervervoer) toegevoegd.

Open Internationalisatie voor diensten

Internationaal succes begin met een Internationaal Netwerk Je hebt een klant die je vraagt hem ook in Frankrijk te bedienen. Het dilemma is: een filiaal oprichten of een partner zoeken waarmee je afspraken maakt. Of toetreden tot een bestaand netwerk. Wij starten een nieuw lerend netwerk om u hierbij te helpen. Als dienstverlener bouwt u een vertrouwensrelatie op met uw klanten. In een bepaalde fase van die klantenrelatie kan u dan gevraagd worden om uw dienstverlening uit te breiden naar het buitenland, waar uw klant actief is of wordt. De strategische uitdaging bestaat er dan voor u in om ginds de beste dienstverlening aan te bieden zonder al te grote investeringen. Exporteren in de dienstensector is immers moeilijker: er is een schaalprobleem omdat het in de eerste plaats gaat om een people business en om specialisatie verweven in een wettelijk kader.

Partners met gelijkaardige know-how U kan dan op zoek gaan naar partners met gelijkaardige know-how aan wie u de expansie van uw klant geheel of gedeeltelijk kan toevertrouwen. Deze partnerrelatie is voor beide partijen een winwin situatie. U verleent immers diensten aan gemeenschappelijke klanten en kan uw eigen dienstverlening vaak zelfs verruimen door de know-how van uw partner(s). Het opbouwen van een dergelijke partnerrelatie is echter sterk verschillend van sector tot sector, maar komt in talrijke dienstverlenende sectoren voor.

Opbouw van internationaal netwerk Het opbouwen van een internationaal netwerk valt te vergelijken met het principe van open innovatie. Hierbij gaan kleinere bedrijven in zee met multinationals om innovatieve projecten uit te werken, waarbij de kosten, maar vooral ook de baten gedeeld worden. Als kmo kan u dus in zee gaan met een bestaand internationaal netwerk. Er moeten echter duidelijke afspraken gemaakt worden over waar zo’n internationaal netwerk aan moet beantwoorden en over hoe de samenwerkingsovereenkomst tussen de verschillende partners er zal uitzien. Er moeten beslissingen genomen worden over hoe de kwaliteit van de gezamenlijke inspanningen zal gewaarborgd worden en hoe de marketing zal verlopen. En wat als er een claim van een klant komt? Wordt het risico gedeeld? Tenslotte is het ook belangrijk dat er criteria vastgelegd worden over hoe kandidaat-deelnemers zullen aangetrokken en gescreend worden.

Open internationalisatie Het Lerend Netwerk Open Internationalisatie van Voka identificeerde al verschillende bestaande netwerken in binnen- en buitenland. Zo zijn er in onze regio de netwerken rond Essers, CMS, De Backer, Omnia Reizen, Your

maart

Mover, KDL TRans, EuroMerger, Artoos Communicatiegroep, Famous en Worldwide Broker Netwerk. In het buitenland is er bv. Vinal & Co en KPMG. Dit zijn zowel netwerken die geĂŻnitieerd werden vanuit Vlaanderen, maar ook vanuit het buitenland, en verschillende sectoren overspannen (de reclame, advocatuur, architectuur, transport en logistiek, reissector, verzekeringen, enz. ). Naarmate Vlaamse bedrijven zich zullen specialiseren in bepaalde diensten en die specialisatie ook effectief aanreiken aan hun buitenlandse partners, zal de internationaliseringsgraad stijgen. Daardoor zal er wel sprake zijn van uitvoer van diensten. En, niet te vergeten, zullen deze Vlaamse bedrijven een deel van de commissie op een opdracht voor een buitenlands bedrijf kunnen opstrijken.

Leer zelf een internationaal netwerk opbouwen. Ontdek via welke bronnen u aan betrouwbare partners geraakt en hoe u deze kan testen. Krijg een antwoord op vragen als: Welke contractuele garanties moet ik inbouwen? Wat is de aansprakelijkheid van mijn partners? Hoe kan ik de gezamenlijke financiering en marketing van mijn netwerk regelen? Schrijf snel in, de plaatsen zijn beperkt! Meer info? Stuur ons een mailtje info@kvkleuven.voka.be

Ondernemers 3


Succesvol ondernemen! een begeleidingsprogramma voor starters en jonge ondernemingen

Door monitoring, persoonlijk advies en begeleiding op maat wil Voka-Kamer van Koophandel Leuven de slaagkansen van zelfstandige ondernemers in hoofd- of in bijberoep alsook van beginnende vennootschappen verhogen. Dit alles wordt mogelijk gemaakt met de steun van EFRO (Europa) en Vlaanderen. m Wat kan je verwachten? • • • •

Maatwerk met individuele coaching, rapportering en meting is de rode draad. Collectieve sessies. Al van bij het begin staat het uitwisselen van ervaringen centraal. Het programma omvat de verschillende actieterreinen van het ondernemen met speciale aandacht voor vier bouwstenen, met name het ondernemingsplan, het financieringsplan, de marketingstrategie en de persoonlijke planning. • Centraal staat het toetsen van uw project. Uw project koppelen aan de theorie en de ervaringsuitwisseling en dit onder deskundige begeleiding. • Alle sessies worden door praktijkmensen gegeven en steeds teruggekoppeld naar het eigen project. • Gedurende het hele project krijgt de deelnemer begeleiding van de projectcoördinator en een team van ervaren mensen alsook gevorderde deelnemers die reeds dit project doorlopen hebben en waarbij de idee ‘ondernemer coacht de ondernemer’ centraal staat.

m Waarom deelnemen? Ondernemers moeten duizendpoten zijn. Alles weten is echter niet mogelijk. Wij brengen je daarom in contact met mensen uit de praktijk die bereid zijn hun ervaringen te delen. Jouw behoeften staan centraal. Wij vertrekken steeds vanuit jouw project om met concrete, doelgerichte coaching en adviesverlening je vragen op te lossen.

m Wie kan deelnemen? Elke ondernemer die minder dan vijf jaar geleden gestart is met een eigen zaak en bereid is om intensief aan zijn project verder te werken. Wij vragen ook een engagement van jou door op elke sessie aanwezig te zijn en actief deel te nemen. Openheid, weliswaar met de nodige discretie, en vertrouwen is hier van belang. We volgen ook uw resultaten- en balangsgegevens op om waar nodig tijdig suggesties tot aanpak te formuleren. Voor dit alles vragen we om een engagementsverklaring te ondertekenen.

m Programma loopt van 2011 tot eind 2012

• In een eerste fase kan u via dit formulier uw interesse voor het project bekend maken. • Wij nodigen u vervolgens uit voor een informatiesessie februari 2011 waarbij ook individuele selectiegsprekken voorzien zijn. • Let op: aantal deelnemers is beperkt! • Uiterste datum van inschrijving: 31 januari 2011.

Interesseformulier Begeleidingsprogramma starters en jonge ondernemingen

Firmanaam: ............................................................................................................................................................. Voornaam/naam: .................................................................................................................................................... Adres: ...................................................................................................................................................................... Postcode: ............ plaats: ........................................................................................................................................ Telefoon: ................................................. e-mail: ................................................. ................................................. Activiteit: ................................................................................................................................................................. BTW / Ondernemingsnummer: ...........................................................................................................................

Terug te sturen naar Voka-Kamer van Koophandel Leuven, t.a.v. Roel Golvers - Tiensevest 170 te 3000 Leuven of te faxen op 016 89 19 79 of te mailen naar roel.golvers@kvkleuven.voka.be.


Ondernemingsloket

105

Nieuwigheden bij uw ondernemingsloket Aangepaste wettelijke tarieven Vanaf 1 januari 2011 is het unieke wettelijke tarief voor een inschrijving, wijziging of stopzetting van een onderneming in de Kruispuntbank van ondernemingen (KBO) aangepast van € 75 naar € 77. Voor een uittreksel uit de KBO is het tarief ongewijzigd gebleven. Voor deze dienst blijft u in het nieuwe jaar € 11 betalen. Voor de legalisatie van een uittreksel is het tarief verhoogd van € 35 naar € 40. De tarieven voor de aanvullende diensten die Xerius Ondernemingsloket u aanbiedt, blijven ongewijzigd!

Wijziging schrijfwijze btw-nummer De schrijfwijze van het btw-nummer voor kleine ondernemingen

vrijgesteld van btw is gewijzigd. Waar deze ondernemingen vroeger de notatie btw + ondernemingsnummer gebruikten, dienen zij nu btw + BE + ondernemingsnummer te gebruiken. Kleine ondernemingen vrijgesteld van btw noteren hun btw dus voortaan als btw BE 0123.456.789.

Automatische registratie als aannemer Zoals eerder gemeld heeft de federale regering beslist om de registratieprocedure voor aannemers te automatiseren. De geplande startdatum voor deze automatische registratie was 1 januari 2011. Het dossier is echter nog niet rond, waardoor 1 april 2011 als nieuwe startdatum is vooropgesteld. Aangezien de provinciale registratiecommissies nog steeds aanvragen

behandelen, raden wij u aan uw registratieaanvragen te blijven indien bij Xerius Ondernemingsloket. Wij houden u op de hoogte.

BIZ Ondernemingsloket wordt Xerius Ondernemingsloket Sinds 1 januari 2011 heet BIZ Ondernemingsloket officieel Xerius Ondernemingsloket. Net zoals Xerius Sociaal Verzekeringsfonds, Xerius Kinderbijslagfonds en Xerius Onderlinge Verzekeringsvereniging, maakt het Ondernemingsloket immers deel uit van de Xerius-groep. Vanaf volgende maand zult u de naam Xerius Ondernemingsloket overal zien opduiken; in de nieuwsbrief, op onze website, op ons briefpapier, in e-mails en aan de telefoon.

Xerius blijft de laagste beheerskost hanteren: 3,05% In ruil voor het beheer van he dossier van uw klant, rekent elk sociaal verzekeringsfonds beheerskosten aan, in verhouding tot de bijdragen die de zelfstandige be-

taalt. Xerius Sociaal Verzekeringsfonds hanteert al jaren het laagste beheerspercentage in de sector: 3,05%. Ook in 2011 bespaart uw klant dus door voor Xerius Sociaal

Verzekeringsfonds te kiezen. Minimale beheerskosten en maximale dienstverlening, daar streven we naar!

Het ondernemingsloket van het arr. Leuven Waar alle administratieve formaliteiten gecentraliseerd zijn. Waar je terecht kan voor je sociale zekerheid, registratie, btw-formaliteiten, aanwerving van personeel, ... Waar elke ondernemer zijn gegevens op eenvoudige wijze kan actualiseren. Waar je kan rekenen op een uitgebreid netwerk in binnen- en buitenland. Voor meer informatie, surf naar www.kvkleuven.voka.be of contacteer Roel Golvers via starters@kvkleuven.voka.be of via 016 22 26 89.

maart

Ondernemers 3


Ondernemingsloket

106

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen Het IPA van 2007-2008 riep het stelsel van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen in het leven. Er kan sinds 1 januari 2008 een voordeel toegekend worden van € 2.358 (voor het jaar 2011) aan een groep van ondernemingen of een welomschreven groep van werknemers wanneer er vooraf omschreven collectieve doelstellingen werden behaald. De sociale partners hebben recentelijk dit stelsel gee¨valueerd en voerden enkele procedurele aanpassingen en andere verbeteringen door. Procedurele aanpassingen: • bij de invoering van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen moet men gebruikmaken

van de nieuwe modellen van CAO/toetredingsakte; het toekenningsplan wordt niet meer als bijlage bij de toetredingsakte gevoegd, maar maakt er integraal deel van uit; er wordt geen ontvangstbewijs van het ‘opmerkingenregister’ afgeleverd door de bevoegde ambtenaar. Dit ontvangstbewijs wordt vervangen door een verklaring op eer; indien het bevoegde paritair comité na ontvangst van één of meerdere dossiers niet wenst te beslissen dan wordt het dossier doorgestuurd naar de bevoegde ambtenaar, die de vorm- en marginale controle zal doen; de werkgever krijgt de mogelijkheid om zijn plan te verbeteren

wanneer het werd afgekeurd om punctuele formele tekortkomingen. De andere verbeteringen hebben betrekking op de verduidelijking van de wijze van berekening van de voordelen; doelstelling inzake de vermindering van het aantal arbeidsongevallen of het terugdringen van het absenteïsme; de vermeldingen in het toekenningsplan en klachtenprocedure De modeldocumenten zijn al aangevuld met de nieuwe modellen CAO/toetredingsakte. De wijzigingen van CAO nr. 90bis en de wet van 29 december 2010 treden in werking op 1 april 2011.

Btw-brief verdwijnt! Op 1 januari 2013 verdwijnt het befaamde btw-briefje en moeten alle restaurants een geregistreerde kassa hebben, zegt staatssecretaris voor Fraudebestrijding Carl Devlies. Die kassa print een rekening uit die tegelijk als btw-briefje dient. De nieuwe kassa’s zijn totaal fraudebestendig, zegt Devlies. Bij vroegere kassasystemen was dat wel eens anders. “Het lijkt erop dat sommige fabrikanten een handelsmerk maakten van de fraudemogelijkheden van hun toestellen”, zegt de staatssecretaris. Met

een enkele knop werd bijvoorbeeld bekomen dat van bepaalde producten slechts de helft van de verkoop naar de officie¨le boekhouding ging, waarbij dus de andere helft in het zwart was verhandeld. Met de nieuwe kassa’s is dat volgens Devlies niet mogelijk. elk kasticket krijgt een individueel nummer, dat opgeslagen wordt in de ‘zwarte doos’ van de kassa. Daarmee zijn totaal geen manipulaties mogelijk. De verplichting om een dergelijke geregistreerde kassa te hebben

hangt samen met de btw-verlaging in de horeca van 21 naar 12 procent. Bij de invoering daarvan was afgesproken dat de fraude in de horeca gevoelig naar beneden moest. Het verplicht afleveren van een geregistreerde rekening is een van de maatregelen daartoe. Nu nemen restaurants de handgeschreven btw-briefjes niet noodzakelijk in hun boekhouding op, wat belastingontduiking mogelijk maakt, zeker bij restaurants die er helemaal geen kassa op na houden.

Vlaamse winwinlening versoepeld Als u geld leent aan ondernemende vrienden of familieleden, dan kunt u in Vlaanderen genieten van een belastingvoordeel. De toepassingsmogelijkheden en financie¨le voorwaarden van die winwinlening werden uitgebreid. De lening is er niet langer voorbehouden

Ondernemers 3

voor beginnende ondernemingen, maar voortaan kunnen alle Vlaamse kmo’s er een beroep op doen. Het bedrag dat via één of meerdere winwinleningen kan worden ontleend, wordt opgetrokken van 50.000 euro naar 100.000 euro per

maart

kredietnemer. Per kredietgever blijft het maximumbedrag wel op 50.000 euro behouden. Daarnaast behoren tussentijdse kapitaalaflossingen en een eenmalig vervroegde terugbetaling van de lening voortaan tot de mogelijkheden.


Ondernemingsloket

107

Het toepassingsgebied van de fiscale maatregelen voor innovatie-ondersteuning is ruimer dan u denkt De overheid steunt innovatie op verschillende manieren waarvan de steun via subsidies de meest bekende is. Dit gebeurt vooral door het IWT. Maar ook de federale regering nam stimulerende maatregelen door de invoering van specifieke fiscale steunmaatregelen. De invoering van een fiscaal voordelige behandeling van inkomsten die verkregen worden uit de exploitatie van een octrooi en de uitbreiding van de voordelen voor de tewerkstelling van kenniswerkers zijn daar de belangrijkste van. De octrooi-aftrek laat u toe om bij de octrooi-inkomsten een forfaitaire aftrek van 80% toe te passen wat resulteert in een effectieve aanslag van maximum 6,8%. Sinds begin 2009 is er vrijstelling van de doorstorting van 75% van de bedrijfsvoorheffing voor kenniswerkers en de middelen die zo vrijkomen kunnen vrij besteed worden. De financiële impact van deze maatregelen kan dus zeer groot zijn. Het gaat om belangrijke vrijstellingen. Natuurlijk zijn er een

aantal voorwaarden waaraan moet voldoen worden. Het bedrijf moet een eigen octrooi hebben of in licentie hebben voor de octrooi-aftrek en voor de maatregel ter bevordering van kenniswerkers dient een R&D activiteit aangetoond te worden. Door deze voorwaarden lijken heel wat bedrijven te worden afgeschrikt. Maar toch zijn ze verre van onoverkomelijk. Binnen veel bedrijven is er voldoende knowhow om een (niet zo duur) Belgisch octrooi te kunnen verkrijgen. En vaak zijn er reeds R&D-activiteiten die misschien wat anders moeten gestructureerd worden om in aanmerking te komen voor de vrijstelling voor kenniswerkers. Voor bedrijven die wel reeds een beroep op deze maatregelen deden is het nodig dat zij dat verder blijven opvolgen. Een blijvende monitoring van hun intellectuele eigendom en van hun octrooiportefeuille is nodig net als het structureren van hun R&D- inspanningen. Een geïntegreerde aanpak van de juridische, technische en fiscale vragen is daarbij vereist.

maart

Hans Bracquené

Hans Bracquené en het octrooibureau Bird-Goën hebben een uitgebreide expertise die hen toelaat om na te gaan of u niet voor deze maatregelen in aanmerking komt en hoe dat dan kan. Bird-Goën is één van de belangrijkste octrooikantoren in België en Hans Bracquené heeft een jarenlange ervaring in de juridische en bedrijfseconomische ondersteuning van technologie-ontwikkeling. De combinatie van beide expertises kan op deze vragen een onderbouwd antwoord formuleren. ------------------------------------Contact: hans.bracquene@bracquene.be

Ondernemers 3


Voka belangenbehartiging

111

Huidig voorstel van kilometerheffing lost verkeersellende niet op De kilometerheffing die de Vlaamse regering voorbereidt, is een bijkomende verkeersbelasting voor de transportsector, en géén oplossing voor de files, noch voor de slechte toestand van de wegen. Voka, Febetra, Fedis en Febiac eisen dan ook een ingrijpend mobiliteitsbeleid dat alle problemen aanpakt, oplossingen aanreikt en het verkeer weer vlot trekt. In Vlaanderen en daarbuiten. Een slimme kilometerheffing mag daarom niet uitsluitend voor de transportsector gelden en de opbrengsten moeten rechtstreeks naar oplossingen voor mobiliteitsproblemen gaan. De Vlaamse wegen zijn er zo slecht aan toe dat weggebruikers dat letterlijk voelen wanneer ze Vlaanderen binnen rijden. “Vlaaanderen lijkt wel één grote put in het Europese wegennet”, zeggen Voka, Febetra, Fedis en Febiac. “Als men wil dat weggebruikers betalen voor het gebruik van de weginfrastructuur, dan moet dit geld geïnvesteerd worden in het verbeteren van deze wegen. Dit principe moet centraal staan in de kilometerheffing die de Vlaamse regering wenst in te voeren”. De organisaties zijn daarenboven van mening dat zo’n kilometerheffing ook moet zorgen voor vlotter en schoner verkeer. “Dat effect bereikt men enkel ten volle door een slimme heffing in te voeren voor alle weggebruikers, dus zowel voor personenvervoer als voor vrachtvervoer ”. Het onderhoud van de Vlaamse wegen hinkt achterop. Uit ramingen blijkt dat de kost van de achterstand van het onderhoud bijna een half miljard euro bedraagt, bovenop de jaarlijkse onderhoudskost van zo’n 100 miljoen euro. Omdat de huidige budgetten te beperkt zijn, komt de Vlaamse overheid nauwelijks toe aan meer dan wat oplapwerk. Voor een duurzaam structureel onderhoud worden onvoldoende middelen

uitgetrokken, hoewel de Vlaamse weggebruiker jaar na jaar zowat 1,3 miljard euro betaalt aan verkeersbelastingen. Ondertussen werkt de Vlaamse regering aan een voorstel over kilometerheffing op de transportsector. “We hebben hier bedenkingen bij”, zeggen Voka, Febetra, Fedis en Febiac. Ten eerste vinden de organisaties dat de opbrengsten van zo’n heffing moeten worden aangewend om de Vlaamse wegen te verbeteren en om de ondernemingen te steunen die werken aan een ecologischer vrachtwagenpark”. Ten tweede zijn de organisaties van oordeel dat een kilometerheffing moet leiden tot gedragsverandering bij de weggebruikers, zodat er minder files ontstaan. “In 2001 was zo’n 20% van het verkeer tijdens de spitsuren zorgenaamd recreatief verkeer. Die verplaatsingen kunnen in principe worden uitgesteld naar kalmere momenten”, vinden Voka, Febetra, Fedis en Febiac. Daarnaast houdt het kilometertarief ook best rekening met de milieukenmerken van het voertuig. “Een kilometerheffing waarbij het tarief afhankelijk is van het tijdstip en de vervuilingsgraad van het voertuig, zal de weggebruikers

maart

stimuleren om hun verplaatsingsgedrag te veranderen en milieubewustere voertuigen aan te schaffen. Dat moet leiden tot minder luchtvervuiling, minder files en meer ruimte voor de weggebruikers die zich wel tijdens de spitsmomenten moeten verplaatsen”. Voor de vier organisaties is het duidelijk dat uiteindelijk alle weggebruikers moeten betalen. “Wie de doorstroming op onze snelwegen wil bevorderen, moet immers sturende maatregelen nemen die ingrijpen op de hele verkeersstroom, dus ook op het personenvervoer. Daarbij moet de slimme kilometerheffing in de plaats komen van de bestaande verkeersbelastingen (BIV, jaarlijkse verkeersbelasting).” Voka, Febetra, Fedis en Febiac wijzen er op dat transportfirma’s vaak geen andere keuze hebben dan hun vrachtwagens tijdens de spits de baan op te sturen, “tenzij er iets gedaan wordt aan de randvoorwaarden waar transporteurs rekening mee moeten houden, zoals de venstertijden voor laden en lossen. Een slimme kilometerheffing wil dus ook zeggen dat er alternatieven moeten worden aangereikt”.

Ondernemers 3


112

Partnernieuws

Beeldschermwerkposten

Niet zo onschuldig als het lijkt Vanavond niet schat ... Heb je soms na een werkdag ook last van hoofdpijn, rugklachten, stress of oogvermoeidheid? Veel van deze klachten worden veroorzaakt door het werken aan een computer in onaangepaste omstandigheden. De eenvoudige tips in deze folder zullen helpen om je werkomstandigheden te optimaliseren en op die manier je gezondheid en comfort te beschermen. Je raakt immers minder vermoeid en het werkt comfortabeler als de werkorganisatie optimaal verloopt, als de gehele werkpost goed is opgesteld en ingesteld en als er geen storende omgevingsfactoren aanwezig zijn.

Ongemak en vermoeidheid Oogvermoeidheid en hoofdpijn worden dikwijls veroorzaakt door het niet dragen van een bril of het dragen van een slechte bril bij oogafwijkingen; door verblindend of weerkaatsend licht; door een slecht opgesteld beeldscherm; door te zwak contrasterende leestekens; door te lange werkperioden zonder afwisseling of door te droge lucht in het kantoor. Rugklachten kunnen tot stand komen door een langdurig aangehouden ‘slechte’ zithouding of een foutieve opstelling van de gehele werkpost. Stress kan zijn oorsprong vinden in de onmogelijkheid om zelf het werk te regelen; uniforme en monotone taken; te lange werkperioden zonder afwisseling of te hoge prestatiedruk.

• zorg voor een goed instelbare comfortabele kantoorstoel; • ga zitten op uw stoel, met het bekken zo ver mogelijk naar achteren en met de onderrug tegen de rugleuning; • stel de zithoogte in zodat de voeten plan op de grond kunnen steunen en de hoek in de heupen groter is dan + 90°, de bovenbenen zijn dan ongeveer horizontaal met een hoek van 90° in de knieën; • de rugleuning van de bureaustoel moet goed ondersteunen ter hoogte van de onderrug, dit is juist boven het bekken; • het bewegingsmechanisme van de stoel wordt best los gezet mits correcte regeling van de schommelweerstand; • indien gebruik van armleuningen dienen deze net onder de ellebogen steun te geven (ellebooghoogte); • met de handen op de bureau moet de hoek in de ellebogen ongeveer 90° bedragen; bureau te hoog: stoel verhogen en voetensteun gebruiken; bureau te laag: tafel verhogen of in laatste instantie stoel lager brengen; • de bovenkant van het beeldscherm moet ongeveer op ooghoogte staan op één armlengte, +/- 50 - 70 cm van het lichaam;

Maar onthoud steeds volgende stelling: “De juiste instelling van een stoel en de goede indeling van een werk-

plek worden in hoge mate bepaald door individuele verschillen en voorkeuren!”

Laptopwerk Draagbare pc’s of laptops bieden autonomie en mobiliteit, maar ze zijn niet geschikt voor langdurig beeldschermwerk. Indien u wel met een laptop werkt, gebruik dan een extern toetsenbord en een externe muis zodat je de werkpost goed kan inrichten. Zo moet het beeldscherm verhoogd worden en op voldoende afstand van de ogen staan. Dit kan met behulp van een laptophouder.

Zorg voor afwisseling Geen enkele houding is ideaal als ze te lang wordt aangehouden. Tracht je werkhouding dus regelmatig te wijzigen. Beeldschermwerk is immers dikwijls eenzijdig en monotoon. Altijd naar dezelfde, op korte afstand gelegen voorwer-

Regel je werkpost! Maar hoe? Als je comfortabel en aangenaam wil werken aan een computer, neem dan volgende voorzorgen:

Ondernemers 3

• plaats het beeldscherm en het toetsenbord steeds recht voor u; • het toetsenbord mag niet omhoog geplaatst worden, maar de pootjes achteraan moeten ingeklapt worden; • zorg voor ruimte op het bureau; • gebruik eventueel een verplaatsbare documenthouder; • let op dat je de computermuis niet constant vasthoudt!

maart


Partnernieuws

sen voorkom je weerkaatsing van invallend zonlicht. Eventueel kan je horizontale lamellen of een andere doeltreffende zonnewering voorzien. Ventilatie is noodzakelijk! Zorg dat je kantoorruimte voldoende verlucht wordt, dit voorkomt hoofdpijn, vermoeidheid en loomheid tijdens de werkdag. Ook aandacht voor omgevingslawaai (max. 55dBA) is belangrijk om concentratieproblemen te voorkomen.

Verzorg je ogen pen kijken of lang in een zelfde houding zitten, is vermoeiend en belastend. Probeer dus je werk goed te verdelen zodat je beeldschermwerk regelmatig kan afwisselen met iets anders. Maximaal 2 uren continu beeldschermwerk. Las zeer regelmatig een korte pauze in. BEWEEG op je stoel, wissel af met andersoortig werk.

Optimaliseer de werkomgeving De verlichting van je werkomgeving is essentieel om aangenaam te kunnen werken aan je beeldscherm. Verblinding en hinderlijke spiegeling op het scherm moeten vermeden worden. Door het scherm haaks ten opzichte van het grootste raam te plaat-

Beeldschermwerk is veeleisend. Daardoor komen kleine oogproblemen gemakkelijk aan het licht. Geef dus extra aandacht aan je ogen. Draag, als het nodig mocht blijken, een aangepaste bril. Oogvermoeidheid door lang te werken aan het scherm is normaal. Je kan die beperken door goede werkgewoonten en bijzondere aandacht voor de werkomgeving. Beperk bovendien het aantal (felle)

113

kleuren zodat er meer rust uitstraalt van het scherm. Gun je ogen af en toe wat rust door van het scherm weg, in de verte te kijken.

Gezondheidsbeoordeling Werknemers die gewoonlijk en gedurende een aanzienlijk deel van hun normale werktijd (4u per dag of 20u per week) werken aan een computer moeten bij aanwerving en vanaf dan elke 5 jaar (elke 3 jaar indien ouder dan 50 jaar) een medisch onderzoek ondergaan. Deze onderzoeken richten zich voornamelijk op het gezichtsvermogen (oogtest) en klachten in verband met foutieve houdingen en stress veroorzaakt door het werk. Een gezondheidsdossier wordt bijgehouden. Bij vastgestelde oogafwijkingen kan de werknemer doorverwezen worden naar de oogarts.

------------------------------------Info: www.premed.be

Pieter Reynders en Thomas Verbist winnaars ING Thesis Met hun onderzoek naar de gevolgen van staatssteun aan het bankwezen wonnen Pieter Reynders en Thomas Verbist de eerste ING Thesis Award. De winnaar kreeg een cheque van 2.500 euro en

mocht een week meelopen met ING-topman Dirk Dralans. De rest van de finalisten kreeg als troostprijs een zichtrekening met daarop 250 euro. Verbist en Reynders kwa-

men met hun thesis tot de ontdekking dat staatssteun aan banken niet noodzakelijk betekent dat de onderlinge concurrentie hieronder gaat lijden.

Randstad HR Werkpocket 2011 is uit De Werkpocket 2011 is opnieuw uit, een kennisproduct van Randstad en geschreven door Filip Tille-

man, advocaat en specialist in het individuele en collectieve arbeidsrecht en het socialezekerheids-

maart

recht. Deze dertiende, volledig herziene editie biedt een overzicht van de belangrijkste Belgische HR-

Ondernemers 3


Partnernieuws

tendenzen en is aangevuld met sprekende voorbeeldbrieven en up-to-date praktijkvoorbeelden. Dat maakt van Werkpocket 2011 het referentiewerk bij uitstek voor

alle informatie over rechten en plichten op de werkvloer. Het is één van de instrumenten die Randstad als HR-dienstverlener ontwikkelt voor iedereen die zich

115

snel een weg wil banen door het doolhof van juridische regels. ------------------------------------Info: www.randstad.be

Belgacom met succesvolle obligatielening Belgacom heeft met succes een obligatielening van 500 miljoen euro met een looptijd van 7 jaar uitgegeven. De kredietmarge van deze transactie kwam uit op 83 basispunten boven het mid-swap tarief van 7 jaar wat overeenkomt met een coupon van 3,875%. De uitgifte werd zeer goed onthaald met een initieel orderboek van

meer dan 2,0 miljard euro. De emissie werd geplaatst bij meer dan 100 Europese institutionele investeerders. De opgehaalde fondsen zullen worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden en in het bijzonder voor de prefinanciering van een obligatie die in november 2011 vervalt. Deze transactie on-

maart

derlijnt de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van Belgacom op de obligatiemarkten. De lange termijnschuld van Belgacom heeft een rating A1 bij Moody’s en A+ bij Standard & Poor’s. Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, ING, J.P. Morgan et RBS hebben deze transactie als joint bookrunners geplaatst en begeleid.

Ondernemers 3


Failissementen

117

1 op de 3 kmo’s draait met verlies Voor het liefst één op de drie kmo’s eindigde 2009 in het rood. De crisis heeft zwaar huisgehouden in onze kleine en middelgrote ondernemingen, blijkt uit het zesde kmo-kompas van Deloitte Fiduciaire. Voor het zesde jaar op rij maakte advieskantoor Deloitte de gezondheidsbalans op van de Belgische kmo’s, op basis van een doorlichting van 2.000 ondernemingen. “En die zijn er tijdens de crisis serieus op achteruitgegaan”, zegt Nikolaas Tahon, managing partner van Deloitte Fiduciaire. “In 2009 zakte zowel het operationele als het financie¨l rendement verder weg. De helft van de kleine en middelgrote ondernemingen heeft dan ook rake klappen gekregen. Ze leden een ernstig verlies aan kaswinsten, die nochtans broodnodig zijn om de financie¨le verplichtingen na te komen en te kunnen investeren.”

Arme aandeelhouder Eerst het goede nieuws: het eigen vermogen van de doorsnee kmo hield stand tijdens de crisis. “De Belgische ondernemers hebben er duidelijk voor gekozen de winsten te reserveren binnen hun vennootschap. Slechts 17,5 procent van de kmo’s heeft winst uitgekeerd aan de veelal familiale aandeelhouders. Die laatsten hebben dus ei-

genlijk het gelag betaald. We hebben ook gemerkt dat de kmo’s, die meer dan 60 procent van de private werkgelegenheid leveren, er alles aan gedaan hebben om zo weinig mogelijk medewerkers te laten afvloeien. Dat past in de alom geroemde langetermijnvisie van familiale aandeelhouders: ooit gaat de crisis voorbij en dan heb je weer meer mensen nodig, die je opnieuw moet inwerken. Maar dan moet je wel een solide financie¨le basis hebben. Daarom viel de crisis al bij al nog mee in ons kmoland, anders dan in Amerika. Daar heeft de massale schuldfinanciering bij de bedrijven een zeepbel doen uiteenspatten, met massale werkloosheid tot gevolg.”

Voeding houdt stand Toch kregen de Belgische kmo’s klappn. “In 2009 zag 62 procent zijn omzet al voor het tweede jaar op rij dalen. Bij één op de drie was dat zelfs heel drastisch: een duik van net geen 32 procent”, aldus Tahon. De omzetdaling liet zich vooral voelen in de industrie (66% van de bedrijven), de bouw (57%) en de handel (55%). De voedingssector hield nog het best stand, met maar 36 procent bedrijven die hun omzet zagen dalen. Voor het eerst in het bestaan van het kmo-kompas leed meer dan 30

procent - 34 procent om precies te zijn - verlies. Opvallend is voorts dat bedrijven met meer personeel hun financieel rendement sterker zagen teruglopen dan kleinere kmo’s. “Niet onlogisch,” stelt Nikolaas Tahon, “want die grotere bedrijven hebben meestal een zwaardere kostenstructuur, waarvan de personeelskost het minst variabele is”. De eindconclusie is niet mals: “De helft van de Belgische kmo’s is in de voorbije twee crisisjaren meer dan een kwart van zijn waarde kwijtgespeeld, met de industrie¨le kmo’s als grootste verliezers”.

Licht herstel in 2010 Nikolaas Tahon ziet wel beterschap dit jaar. “De terugval is gestopt, er is zelfs een lichte remonte, al hebben we niet de indruk dat de kmo’s verliezen uit 2009 dit jaar al zullen goedmaken”. “Het vertrouwen groeit wel en ook de financieringsaanvragen verlopen vlotter, al blijven de banken strenge garanties vragen. Maar de orderboekjes van de zwaarst getroffen sectoren - de industrie en de bouw - raken weer beter gevuld, zodat we 2010 toch positiever mogen inschatten”, besluit Tahon. ------------------------------------www.kmokompas.be

Recente faillissementen Rechtbank van Koophandel Leuven van 27/01/2011 t/m 15/02/2011) LAVIGNE GROOTKEUKENS BVBA - Installatie keukens - Grote Steenweg, 25a - 3440 Zoutleeuw - Curator: J. Mombaers - Rechter-commissaris: L. Nelissen - B.S. 27.01.2011 OMED CONSULTING BVBA - Bedrijfsadviseur - Beauduinstraat, 31 - 3300 Tienen - Curator: J. Mombaers - Rechter-commissaris: L. Nelissen - B.S. 27.01.2011 PROMACO BVBA - Discotheek - Geetsvondelstraat, 10 - 3120 Tremelo - Curator: L. Stevens - Rechter-commissaris: A. Laevers - B.S. 27.01.2011 BERGERS MARLEEN - Handelsbemiddeling - Dorpsstraat, 14 - 3050 Oud-Heverlee - Curator: J. De Rieck - Rechter-commissaris: A. Dumon - B.S. 27.01.2011 2G PLUS NV - Klein- & groothandel in computers - Interleuvenlaan, 62 - 3001 Heverlee - Curator: J. De Rieck - Rechter-commissaris: A. Dumon - B.S. 27.01.2011 INCONEX-COM BVBA - Algemene reiniging - Interleuvenlaan, 62 - 3001 Heverlee - Curator: V. Missoul - Rechter-commissaris: A. Dumon - B.S. 01.02.2011 B&P GEVELRENOVATIE VOF - Gevelreiniging - Busleidingengang, 6D - 3000 Leuven - Curator: V. Missoul - Rechter-commissaris: A. Dumon - B.S. 01.02.2011 PIERLET SAMMY - Eetgelegenheid - Brouwerijstraat, 5 - 3270 Scherpenheuvel-Zichem - Curator: V. Missoul - Rechter-commissaris: A. Dumon - B.S. 01.02.2011 POCO LINE BVBA - Kleinhandel damesconfectie - Schaluin, 31 - 3200 Aarschot - Curator: M. Dewael - Rechter-commissaris: A. Laevers - B.S. 10.02.2011 JUPA BVBA - Café - Leuvensestraat, 68 - 3200 Aarschot - Curator: L. Stevens - Rechter-commissaris: A. Alaerts - B.S. 10.02.2011 COMIX BVBA - Dancing-Discotheek - Palmboomstraat, 13 - 3290 Diest - Curator: L. Stevens - Rechter-commissaris: A. Alaerts - B.S. 10.02.2011 BETONTECHNIEK NV - Groothandel van machines in de bouwnijverheid - Wingepark, 24 - 3110 Rotselaar - Curator: J. Mombaers - Rechter-commissaris: R. Corten - B.S. 10.02.2011 GOVAERTS MARC BVBA - Café - Leuvensesteenweg, 20 - 3390 Tielt-Winge - Curator: L. Stevens - Rechter-commissaris: A. Alaerts - B.S. 10.02.2011 BRASSERIE DE MARKT BVBA - Detailhandel - Grote Markt, 9 - 3200 Aarschot - Curator: L. Stevens - Rechter-commissaris: A. Alaerts - B.S. 10.02.2011 L.J.F.B. BVBA - Consultancy - Mereldreef, 134A - 3140 Keerbergen - Curator: L. Jordens - Rechter-commissaris: P. Peeters - B.S. 10.02.2011 KOUTOUBIYA BVBA - Restaurant - Muntstraat, 40-42 - 3000 Leuven - Curator: L. Jordens - Rechter-commissaris: P. Peeters - B.S. 10.02.2011 MGRAPHICS BVBA - Uitgeverij van boeken - Brusselsesteenweg, 2 - 3080 Tervuren - Curator: D. De Maeseneer - Rechter-commissaris: P. Peeters - B.S. 15.02.2011 INTERNATIONAL INDUSTRIAL LEASE CONSULT CVBA - Verzekeringsagent - Lastberg, 65 - 3212 Lubbeek - Curator: L. Jordens - Rechter-commissaris: P. Peeters - B.S. 15.02.2011 ASL TECHNICS BVBA - Draineringswerken - Steenberg, 40 - 3460 Bekkevoort - Curator: D. De Maeseneer - Rechter-commissaris: P. Peeters - B.S. 15.02.2011 VDM RENOVATIE BVBA - Zetelrenovatie - Oplintersesteenweg, 548 - 3300 Tienen - Curator: D. De Maeseneer - Rechter-commissaris: P. Peeters - B.S. 15.02.2011 ANAMARLYN BVBA - Café - Leuvensesteenweg, 151 - 3290 Diest - Curator: D. De Maeseneer - Rechter-commissaris: P. Peeters - B.S. 15.02.2011

maart

Ondernemers 3


Immo

119

Vraag en aanbod Bedrijfsgebouwen opbrengsthuizen - gronden B/0 TE HUUR − TIENEN: Industriepark: stapelloodsen - palletplaatsen 2600 m2 & 3000 plaatsen met of zonder diensten. Nieuwbouw Info: Kestens Invest NV www.kestens.be − info@kestens.be } 016 80 59 40 B/4 TE HUUR - Hoegaarden: mooie kantoorruimte Leuven: mooie, aantrekkelijke kantoor of handelsruimte, ca 80 m2. Kampenhout: kantoorvilla, ca 340 m2 Vilvoorde: handels- en/of kantoorruimte, ca 3.200 m2 Voor inlichtingen: Living Stone } 016 60 76 09 of 0476 88 05 24 B/7 TE KOOP: Nossegem: kantoorvilla, ca 400 m2 Schaarbeek: nieuwbouw, ca 270 m2 Voor inlichtingen: Living Stone } 016 60 76 09 of 0476 88 05 24 B/10 - TE KOOP - HEVERLEE Handelspand met zeer ruime riante woning, bwj. 1995, alle mod. comf. prachtige afw., kan dienen voor kantoor, praktijk of alle mog. handel. Goede ligging op invalsweg Leuven, hogere prijsklasse! Meer info uitsluitend na afspraak: 0475 36 02 41. B/11 TE HUUR: Exclusieve kantoorruimtes 200 m2 met inspraakmogelijkheid, centraal gelegen met parkeeruimte. Kabbeekvest 67, 3300 Tienen (renovatie) Inl.: Tom Decuypere - } 0475 79 33 51 B/12/ALTOS TE HUUR - TE KOOP − bedrijfspanden bedrijfsterreinen Zie ons aanbod op www.abm-altos.be. Wij zoeken doorlopend terreinen en bedrijfspanden om te verkopen en te verhuren. Bel ons vrijblijvend op 016/60.98.00 B/13/JORDENS - TE KOOP - ROTSELAAR Gelijkvloerse ruimte 50 m2, interessant voor kantoor of handel, aan drukke verbindingsweg op commercieel interessante ligging, op enkele minuten van de autosnelweg. Inrichting zo goed als nieuw. Parking voor de deur. Verkoop onder BTW. Bezichtiging op afspraak: info@jordens.be. Stedebouwkundige inlichtingen: Vg/Wg/Gdv/Gvkr/Vvnb. Meer info op www.jordens.be/area016.htm ref 281/441. } 016 23 83 32 B/14/JORDENS - TE HUUR - HAASRODE: Haasrode Research Park, vlakbij afrit 23 E40, aan Brabanthal. BESCHIKBAAR: gelijkvloers: 370 m2 ingedeelde kantoren + 185 tot 370 m2 magazijn; 150 tot 309 m2 ingedeelde kantoren; 2° verdieping: 187 m2 landschapskantoor met vergaderruimte; 104 m2 landschapskantoor; gemeenschappelijke keuken. Meer info en foto’s: Jordens Vastgoed www.jordens.be ref 281/379 } 016 23 83 32. B/15/JORDENS - TE HUUR - HAASRODE: Kantoren en archieven op het Research Park van Haasrode, vlakbij afrit 23 van E40, goede busverbinding naar Leuven-Station: ± 2300 m2 kantoorruimte, verhuurbaar in modules vanaf 80 m2 en 10 archiefruimten van 40 m2. Meer infor en foto’s: www.jordens.be ref 281/1429 } 016 23 83 32 B/16/JORDENS - TE HUUR - ROTSELAAR: 200 m2 kantoren in bedrijfsgebouw Wingepark. Vlot bereikbaar vanaf E314. Parking aan de deur. Meer infor en foto’s: www.jordens.be ref 281/443 } 016 23 83 32 B/1/STAEYBERG TE HUUR − AARSCHOT Industriezone, Nijverheidslaan. Nieuwe bedrijfseenheid. Loods 550 m2, geschikt voor klasse 1 activiteit, (groene) HS of voor opslag (vr. hoogte 8 m) + kantoor 150 m2, telkens volledig ingericht, gesprinklerd, alle modern comfort, beschikbaar vanaf 01/01/2011. Inl.: NV Staeyberg, tel.: 016 61 85 70 of 0495 208 411 B/2/STAEYBERG TE HUUR − AARSCHOT Industriezone, Nijverheidslaan. Prachtig kantoor ± 650 m2, volledig ingericht, alle modern comfort, beschikbaar vanaf 01/04/2011. Inl.: NV Staeyberg, tel.: 016 61 85 70 of 0495 208 411

B/3/STAEYBERG TE HUUR − AARSCHOT Industriezone, Ter Heidelaan. Gerenoveerde loods ± 5.500 m2, geschikt voor klasse 1 activiteit, (groene) HS of voor opslag (laadkaaien en vr hoogte 7,5 m), gesprinklerd, beschikbaar vanaf 01/01/2011. Inl.: NV Staeyberg, tel.: 016 61 85 70 of 0495 208 411 B/16 TE KOOP - GELDENAKEN: Nieuw magazijn en burelen te Geldenaken (Jodoigne). Magazijn ±1.650 m2 + mezzanine 770 m2, 2 laadkaaien + 2 sectionaalpoorten + 2 liften. Burelen: 2 × 185 m2, gelijkvloers en verdiep met keuken en sanitair. Info & foto’s: King Sturge, Alexandre Gaspar } 0475/49 78 35 B/17/IMMO3000 - TE KOOP - LUBBEEK: VILLA met grote praktijkruimte en/of kantoren en grote parkeerruimte, perfect geschikt voor privékliniek, fitness, welness, vrij beroep. 3 niveaus van elk 18 × 11 m. Topmaterialen, instapklaar. } 016/60 30 00 of info@immo3000.be B/18/IMMO3000 - TE KOOP ) ST-JORIS-WINGE: HANDELSPAND met 2 aparte handelsruimten en erboven woonst met 4 slaapkamers. Adres: Leuvensesteenweg 270, op Gouden Kruispunt, 25 m straatbreedte, 6+4 parkeerplaatsen, kelder en berging, terrein 1200 m2. Er staan 16 bedrijven op de wachtlijst van het Gouden Kruispunt zelf, dit pand ligt naast het rond punt. } 016/60.30.00 of info@immo3000.be B/19/IMMO3000 - TE KOOP - ST-JORIS-WINGE: HANDELSPAND (voormalige bloemenwinkel) met woonst erboven. Adres: Leuvensesteenweg 268, op Gouden Kruispunt, 45 + 15 m straatbreedte, terrein ong. 1200 m2. Perfekt voor restaurant. Ook te huur, zeer mooi en stabiel rendement voor investeerder. Er staan 16 bedrijven op de wachtlijst van het Gouden Kruispunt zelf, dit pand ligt naast het rond punt. } 016/60 30 00 of info@immo3000.be TE HUUR 500 m2 OPSLAGRUIMTE/ATELIER met 70 m2 BUREELRUIMTE met sanitair en keuken. Geschikt voor verschillende doeleinde − Parking − alarminstallatie − CV op gas. Zeer gunstig en rustig gelegen - goede bereikbaarheid - op ong. 2 km van grote ring van Brussel en industriezones Zaventem/luchthaven. Inl.: Trappeniers, tel.: 02 759 91 37 - mobile: 0475 24 36 22 - e-mail: ftrappeniers@myonlince.be

Villa’s - APP. V/1 KORTETERMIJNVERHUUR: gemeubelde, volledig ingerichte kamers, flats, appartementen en woningen in en rond Leuven, met of zonder beddengoed en poetsdienst en voor periodes vanaf 2 dagen. Prijzen vanaf 10 euro per persoon per dag (* op basis van maandcontract) } 016/29 09 85 - www.coenen.be V/2 TE HUUR - HEVERLEE: Volledig gemeubelde business flat met 1 en 2 slaapkamers, op week en maandbasis. Full service: linnen, onderhoud, TV, internet, verwarming/airco en elektriciteit dit alles voor een vaste prijs. Startend vanaf 360 euro per week. Voor inlichtingen: www.boardhousing.be, } 016 31 44 44 V/5 TE HUUR - OUD-HEVERLEE: Luxueuse trendy full-serviced gemeubelde mini flats en duplex appartement voor korte of lange termijn. Rustig gelegen in Oud-Heverlee op 3 km van oprit E40 en industrieterrein Haasrode. Gratis privé parking. Bushalte de Lijn op 50 m. Vanaf 350 euro per week all included. Voor foto’s en inlichtingen: www.debibliotheek.be } 0474 29 74 54

Zakenvoorstellen Z/ABM/1 Bedrijf overlaten of overnemen? Professionele begeleiding sinds 20 jaar. Voor meer inlichtingen zie onze website. www.abmplus.be - } 0475 56 53 54

maart

Ondernemers 3


Waarom lid worden van Voka-Kamer van Koophandel arr. Leuven? Omwille van de belangenbehartiging:

Omwille van de netwerking:

➢ Op Vlaams niveau verdedigt Voka als netwerk van alle Vlaamse Kamers van Koophandel en het Vlaams Economische Verbond de belangen en wensen van meer dan 16.000 ondernemingen, zowel van de kleinere kmo’s als van de grotere bedrijven. ➢ Op regionaal niveau komt de Kamer van Koophandel arr. Leuven specifiek op voor de bezorgdheden van de lokale bedrijven en kmo’s.

➢ Binnen Voka zijn alle acht Vlaamse Kamers actief. Dit netwerk tussen de Kamers onderling biedt haar leden de kans om ook buiten de eigen regio contacten te leggen met andere ondernemingen. ➢ Binnen de Kamer arr. Leuven zijn er een 5-tal bedrijfsgroeperingen actief, als belangengroepen voor de verschillende lokale bedrijfszones. ➢ Er werken in de Kamer drie thematische netwerken: rond o.m. personeelsbeleid en milieu. Ervaringsuitwisselingen en netwerking staan er centraal. ➢ De Kamer organiseert regelmatig bedrijfsevents, infomeetings en netwerkevents die openstaan voor alle leden. ➢ De Kamer heeft ook een eigen lokale regiowerking in Aarschot, Diest, Tienen, Leuven, Landen en Haacht. Lokale netwerking staat er centraal.

Omwille van de dienstverlening: ➢ Leden kunnen voor informatie en duiding een beroep doen op het gerenommeerde Voka-kenniscentrum. ➢ Zij kunnen voor concreet advies en informatie terecht bij de verschillende projectverantwoordelijken van onze Kamer. Deze zijn op volgende gebieden actief: Á Startersbegeleiding Á Subsidies en innovatie Á Handelsreglementering Á Ruimtelijke Ordening Á Milieu en mobiliteit Á Arbeidsmarkt en onderwijs Á Internationale handel/export-import ➢ De Kamer biedt een aantal concrete bedrijfsdiensten aan: Á Aflevering certificaten van oorsprong Á Attesten voor tijdelijke uitvoer (ATA) Á Legaliseren en visering handelsdocumenten Á Milieudienst Á Regionale vraag en aanbod Á Medische controledienst ➢ De Kamer heeft ook een gevarïeerd aanbod van trainingen, vormings- en opleidingssessies op maat van de bedrijven. Leden kunnen er tegen een sterk verminderd tarief aan deelnemen.

Omwille van de informatie:

Omwille van haar projecten voor ondernemingen: ➢ Het Platoproject zorgt voor ervaringsuitwisselingen tussen grote en kleine bedrijven via de gekende peterschapformule. ➢ Het Werkgelegenheidsagentschap informeert u over alle steunmaatregelen inzake tewerkstelling en opleiding. ➢ Jobkanaal is een bijkomend recruteringskanaal voor kansengroepen en moeilijke invulbare vacatures. ➢ Het project Bedrijfsmilieuzorg begeleidt u in uw milieuzorg via onderlinge ervaringsuitwisselingen en infomeetings. ➢ De Startersdienst informeert en begeleidt startende ondernemingen. ➢ Via project Mini-Ondernemingen en Techniekklassen brengen we ondernemerschap naar de jeugd en naar onze scholen. ➢ Het Bedrijventerreinmanagement behandelt belangenbehartiging en collectieve dienstverlening van de ondernemingen op bedrijvenzones. ➢ In ons erkend Ondernemingsloket kan u tenslotte terecht voor al uw bedrijfsregistraties en officiële inschrijvingen als onderneming.

➢ Leden ontvangen het magazine ‘Ondernemers’ met bedrijfsen economisch nieuws uit de regio. ➢ Op allerhande infomeetings wordt u op de hoogte gehouden van alles wat u moet weten als ondernemer. ➢ Onze nieuwsbrieven brengen gerichte en actuele info. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Interesseformulier lidmaatschap Voka-Kamer van Koophandel arr. Leuven Ondergetekende: ..................................................................................................................................................................................................... Firma: .................................................................................................... Functie: .................................................................................................... Adres: ......................................................................................................................................................................................................................... Tel.: .................................................................. Fax: .................................................................. E-mail: .................................................................. Aantal personeelsleden: ....................................................................................... BTW: ....................................................................................... wenst vrijblijvend meer te weten over het lidmaatschap en dienstverlening van de Voka-Kamer van Koophandel arr. Leuven. Handtekening, Terugfaxen naar 016 23 78 28 of te sturen naar Voka-Kamer van Koophandel, Tiensevest, 170 te 3000 Leuven Ondernemers 3

maart

Ondernemers arr. Leuven - nummer 3 - jaargang 78  

Maandblad Voka - Kamer van Koophandel arr. Leuven - nummer 3 - jaargang 78

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you