Page 1

ondernemers

1

Voka – Kamer van Koophandel – arr. Leuven Maandblad nr. 1-2 • JANUARI/FEBRUARI

Een maandelijkse uitgave van Voka – Kamer van Koophandel arr. Leuven Jaargang 77, januari/februari 2010

Kookhuys Mafrans met uniek winkelconcept


Editoriaal

Innovatie als wissel op de toekomst

001

Colofon Ondernemers is het maandelijkse tijdschrift van Voka-Kamer van Koophandel arr. Leuven

‘De verminderde investeringen door de Vlaamse regering in wetenschappelijk onderzoek en innovatie zullen nefaste en onomkeerbare gevolgen hebben voor de concurrentiepositie van Vlaanderen’. Die waarschuwing komt van de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid (VRWB), die de Vlaamse regering adviseert over wetenschap en innovatie. Onze Voka - Kamer van Koophandel kan als woordvoerder van de Leuvense kennisregio dit enkel maar onderschrijven. De VRWB was aanvankelijk tevreden over de regering Peeters II, omdat zijn adviezen grotendeels in het regeerakkoord waren opgenomen. Maar de begroting, waarin ook op innovatie wordt bespaard, is een ander verhaal. Volgens de VRWB staan de besparingen haaks op de beloften in het regeerakkoord, het toekomstplan Vlaanderen in Actie en de Septemberverklaring van minister-president Kris Peeters. Daarin werd meermaals benadrukt hoe belangrijk innovatie is voor Vlaanderen om bijvoorbeeld een Europese topregio te worden. Maar in de beleidsnota Innovatie van minister Ingrid Lieten blijft de sense of urgency uit. Met de geplande besparingen wordt het innovatiebeleid echter afgeremd en deels stilgelegd. Het IWT krijgt als Vlaamse innovatiekoepel bijvoorbeeld 23 miljoen uro minder subsidies, juist als de vraag naar innovatiesteun van kmo’s nog nooit zo hoog is geweest. Vlaanderen dreigt vandaag hierdoor in een negatieve spiraal terecht te komen, waarschuwt de raad. Vermijden we dat niet, ‘dan zal Vlaanderen zijn welvaart beetje bij beetje zien afbrokkelen en blijft de beoogde topvijfpositie in Europa een vrome wens of een ijdele utopie’. De VRWB maant de regering dan ook terecht aan bij de begrotingscontrole toch nog iets recht te zetten en het innovatiebudget weer op te trekken. De budgetten voor jonge onderzoekers bijvoorbeeld moeten dringend de hoogte in. Ook moet samenwerking tussen onderzoek en bedrijven beter gestimuleerd worden en moet het innovatiebeleid internationaler worden. De VRWB vraagt tenslotte de regering een meerjarenplan op te maken voor wetenschap en innovatie en dat plan te koppelen aan een meerjarenbegroting. Alleen op die manier kan ze geloofwaardig aantonen dat ze haar doelstellingen kan halen. Het gaat dan onder meer over het Europese engagement om 1 procent van het bruto binnenlands product te besteden. In onze regio zelf blijft ondertussen uw Kamer ondersteuning geven aan het innovatiegebeuren. Eén van de hefbomen is ontegensprekelijk het Innovatiecentrum Vlaams-Brabant waar onze Kamer mee aan de wieg stond en het beheer, onder de dynamische leiding van prof. Koen Debackere, bestuurder van onze Kamer, mee gestalte geeft. De vele uitgevoerde innovatieaudits en individuele begeleidingen van kmo’s zijn hiervan enkele concrete uitingen. Wij hopen dat ondanks de huidige besparingsperiode dit succesvol initiatief kan verdergezet worden. Ondertussen loopt het EFRO-project Technologie Marketing op volle toeren waarbij onze aandacht voornamelijk toegespitst wordt op het concreet vermarkten van innovatieve producten en diensten. In het najaar starten wij met de steun van de Provincie Vlaams-Brabant in het verlengstuk hiervan een Kenniskring voor innovatieve kmo’s waarbij wij o.m. via individuele begeleiding en coaching marktanalyses en marketingbegeleiding kunnen aanbieden. Tenslotte mag onze recente brochure “Vlaams-Brabant Kennisregio” met 24 inspirerende portretten van creatieve ondernemers in herinnering gebracht worden naast de succesvolle Open bedrijvendag 2009 rond de Leuvense kennisregio.

Tiensevest 170 3000 Leuven Tel. 016 22 26 89 Fax 016 23 78 28 E-mail: info@kvkleuven.voka.be http://www.kvkleuven.voka.be Hoofdredacteur René Leekens Eindredactie Viviane Van Camp Redactiecomité Roel Golvers An Maes Lieven Dehandschutter Liesbet Decuyper Jacques Germonprez Wendy Sevenants Kevin Logist Filip Timmermans Sigrid Sypré Peter Van Biesbroeck Katrien Demaiter Reclameregie Jacqueline Wéry Abonnement 10 nummers: € 60 Per los nummer: € 8 Kosteloos voor de leden van de Kamer Verantwoordelijke uitgever Paul Timmermans Voorzitter Voka-Kamer van Koophandel arr. Leuven Drukkerij Van der Poorten n.v. Diestsesteenweg 624 3010 Kessel-Lo Het overnemen van gehele en/of gedeeltelijke bijdragen is slechts toegelaten mits de uitdrukkelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever. Dit magazine wordt gedrukt op chloorvrij papier

Omslagfoto Mafrans (Leuven): Van rechts naar links: architect Karel Medart van LANDarchitecten, mede-eigenaar Vital Mafrans en interieurarchitecte Karin Zoons van Studio Satrima kozen voor Kookhuys Mafrans een nieuw verkoopconcept.

Lid van de Unie van de Uitgevers van de periodieke pers

Dit magazine is gedrukt op chloorvrij papier.

In een breder kader is het project Flanders Smart Hub waarin onze Kamer één van de partners is, de Vlaams-Brabantse kennisregio in kaart aan het brengen ter ondersteuning van een meer internationale positionering en promotie. Wij zijn er dus duidelijk van overtuigd dat innovatieve producten en diensten morgen het verschil zullen moeten maken. Leekens René Algemeen directeur Voka - Kamer van Koophandel Leuven

Lid van de Belgische Federatie Kamers van Koophandel en Nijverheid.

januari/februari

Ondernemers 1-2


Inhoud

b+villas bekroond als Aarschotse onderneming van het jaar 2009 Jaarlijks zet Voka -Kamer van Koophandel regio Aarschot een verdienstelijke onderneming en daarmee ook al haar medewerkers in het zonnetje. Op 17 december werd door voorzitter Etienne Theyskens en gouverneur De Witte b+villas bekroond als Aarschotse onderneming van het jaar 2009 tijdens de traditionele eindejaarsbijeenkomst. Met dit initiatief wenst de Kamer ieder jaar het positief ondernemerschap in de kijker te zetten.

19

Vlaams-Brabantse bedrijven gaan voor behoud van tewerkstelling in 2010 Ongeveer 25% van de Vlaams-Brabantse bedrijven wil in 2010 opnieuw personeel aanwerven terwijl de grote meerderheid (2/3de) gaat voor maximaal personeelsbehoud in 2010. Dat bleek uit een recente enqueˆte van de Voka Kamers van Koophandel VlaamsBrabant en het Werkgelegenheidsagentschap (WGA) VlaamsBrabant. De initiatiefnemers van de tewerkstellingsenqueˆte: de provincie Vlaams-Brabant met gedeputeerde Jean-Pol Olbrechts (2de van links) en Voka - Kamers van Koophandel Vlaams-Brabant met de directeuren Paul Hegge van HalleVilvoorde (links) en René Leekens van de Kamer Leuven (rechts), met tussenin Liesbet Decuyper, projectleider.

24

003

Inhoud Editoriaal 1

Binnenskamers 5 5 6 7 9 11

HR Trophy voor Materialise uit Haasrode Het Provinciaal Werkgelegenheidsagentschap van de Voka - Kamer van Koophandel Leuven en de Provincie Vlaams-Brabant bekronen elk jaar een bedrijf uit de regio dat zich op een bijzondere wijze heeft ingezet voor een duurzaam personeelsbeleid. Voor 2009 is dit Materialise, een snel groeiend Belgisch bedrijf met hoofdkantoor in Leuven, dat wereldwijd bijna 800 werknemers tewerkstelt. Op de foto Wilfried Van Craen en Elsemarie van de Wauwer, het bekroonde team van Materialise. Gemeente Tervuren en Voka - Kamer van Koophandel Leuven gaan partnership aan De Leuvense Kamer van Koophandel en het gemeentebestuur van Tervuren organiseerden samen op 8 december het eerste gezamenlijk eindejaarsevent voor handelaars en ondernemers uit Tervuren. Ook ondernemers uit Bertem en Huldenberg werden hierbij betrokken. Gastspreker was ondermeer Luc Coene, vice-gouverneur Nationale Bank en Tervurenaar. Een enthousiaste burgemeester Bruno Eulaerts lichtte het masterplan van de gemeente toe waarbij hij uitvoerig de toekomstige ontwikkelingen van zijn gemeente in de verf zette.

30

januari/februari

Raad van bestuur Leuvense Kamer Sociale secretariaten overleggen Techniek is feest Vlaams mediaonderzoek lovend Kamermagazine Ondernemers LN ambtenaren lokale economie Vlaams-Brabant Bloedinzameling Rode Kruis in Brabanthal, e.a.

Eindejaarsevent Aarschot 16

Geslaagd eindejaarsevent Kamer regio Aarschot

Werkgelegenheidsagentschap 23 24

HR Trophy voor Materialise uit Haasrode Bedrijven gaan voor behoud tewerkstelling 2010

Leuvense Kennisregio 27

Ambassadeurs bezochten Kennisregio Leuven

30

Partnership gemeente Tervuren en Voka-Kamer van Koophandel Leuven

Tervuren event Regio 33 34 37 38 38 40

POM Vlaams-Brabant Vlaams Huis duurzaam kantoorgebouw in Leuven Zoutleeuw bouwt winkelcentrum Sluizen met afstandsbediening op Leuvense Vaart Windturbines in Landen Stedelijke gebieden in onze regio vastgelegd

KU Leuven info 42 42 44

Universiteit breidt verder uit Acco wordt vijftig Wegenwerken rond campus Gasthuisberg

Personalia 46 46 47 48

Johan De Graeve krijgt Chinees eredoctoraat Jo Van Biesbroeck leidt AB InBev in West-Europa Eerste president van Europa met Leuvense roots Tremelo heeft nieuwe burgemeester

Plato 50

23

Innovatie als wissel op de toekomst

Plato Face met Metaleuven

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 54 55

Belgische Kamers van Koophandel gaan voor duurzaam ondernemen Technologische voorsprong voor Photovoltech, e.a.

Bedrijven 60 61 62 64 67 69 69

Kookhuys Mafrans KBC Autolease Kantoormateriaal krijgt milieuvriendelijk tweede leven Succesverhalen uit Bedrijvencentrum Leuven Waterleau Metris Software Toxikon, e.a.

Voka 86

Crisismaatregelen worden verlengd

Internationaal Ondernemen 90 91

Contactdagen met de Vlaamse Economische Vertegenwoordigers Samenwerking met China

Milieudienst 92 95 97

CO2-besparingen PMD op containerparken Gratis energiescan

Justitie 98 98 98

Misleidende telefoonoproepen Malafide reserveringen in de horeca Nieuwe vormen van oplichting, e.a.

Info 100 101 101 103

Inwerkingtreding van Europese dienstenrichtlijn BIZ Ondernemingsloket gaat Europees BVBA Starter goedgekeurd Bedrijfswagens worden duurder in 2010, e.a.

Immo 109

Vraag & Aanbod

KamerAcademie − Vorming & Opleiding Voorjaar 2010

Ondernemers 1-2


Binnenskamers

005

Raad van bestuur Leuvense Kamer Op 9 december was de raad van bestuur van onze Kamer te gast bij Groep T. Arthur D’Huys, algemeen directeur Groep T, was onze gastheer. De wisselwerking tussen de hogeschool en de lokale bedrijven en de Kamer werd ondermeer belicht. Paul Timmermans, Kamer voorzitter, feliciteerde Groep T voor haar inzet zowel lokaal als internationaal. Aandachtige bestuurders van onze Kamer die op hun samenkomst van 9 december ook het Charter voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap ondertekenden en aldus de Kamer en haar bestuur ertoe verbonden MVO in hun beleid en acties in te schrijven. Onze Federatie van Belgische Kamers van Koophandel zal dit proces monitoren.

Op haar samenkomst van 9 december werd o.m. dieper ingegaan op een positioneringsonderzoek bij de Vlaamse ondernemers over de Vlaamse ondernemingsorganisaties en de impact van hun bedrijfsmagazines. Het Kamermagazine “Ondernemers” blijkt duidelijk nummer 1 te zijn van de business to businessbladen!

Sociale secretariaten overleggen Op 15 december vond onder coo¨rdinatie van onze regionale Kamer wederom het jaarlijks overleg plaats tussen de sociale secretariaten uit de regio en alle regionale overheidsactoren voor de arbeidsmarkt (inspecties, VDAB, RSZ, RVA, arbeidsrechtbank, enz.). Toelichtingen werden gegeven door de inspecties rond de vele nieuwigheden op het vlak van sociale regelgeving.

De sociale secretariaten Acerta, Groep S, Randstad, SD Worx, ADMB en Sodiwe vertegenwoordigen meer dan 80% van de lokale werkgevers en willen aldus voor hun klanten op de hoogte blijven van alle sociale actualiteiten en interpretaties op het veld. De overlegmeeting van de Kamer is hiertoe een goed hulpmiddel.

Op het jaarlijks overleg Kamer - Sociale secretariaten is ook telkens de arbeidsauditeur aanwezig met Hans Baeke (r). Philip Berben, jarenlang onze Leuvense arbeidsauditeur, kondigde voor medio 2010 zijn afscheid aan.

januari/februari

Ondernemers 1-2


006

Binnenskamers

Techniek is een feest Op zaterdag 12 december sloten de Leuvense Techniekclubs af met een gepast feest voor de deelnemende meisjes, hun ouders en de peterbedrijven.

René Leekens, algemeen directeur van de Kamer van Koophandel van Leuven bedankte ook de vele sponsors van de Techniekclubs en onderstreepte het belang van hun inbreng bij dergelijke projecten.

De klas van 2009 is ‘afgestudeerd’. Eind 2010 zal een nieuwe lichting van meisjes op een interactieve manier kunnen kennis maken met techniek.

De Techniekclub is een vrijetijdsclub die zich exclusief richt tot meisjes van het vijfde en zesde leerjaar lager onderwijs die graag willen kennismaken met techniek. Het zijn eigenlijk miniopleidingen in techniek. Gedurende 10 woensdagnamiddagen zijn deze meisjes bij GROEP T - Internationale Hogeschool Leuven aan de slag gegaan met hout, kunststof en metaal. Onder begeleiding van enkele deskundige vrouwen leren ze zo verschillende technische vaardigheden in een ontspannen sfeer.

In de Leuvense editie van het project wordt er elk jaar ook een interactief bedrijfsbezoek georganiseerd. Na Cibo (2007) en Ikea (2008), was het dit jaar de beurt aan Constructie Van Brusselt uit Zichem. De meisjes kregen hier de kans om zelf een metalen pennendoos te plooien. “Na afloop was het zelfs moeilijk om de enthousiaste meisjes naar huis gestuurd te krijgen”, zei Ilse Huygens van Constructie Van Brusselt. De missie van de Techniekclubs is dan ook eenvoudig: de interesse

van de meisjes voor techniek aanwakkeren en hen stimuleren om later voor een technische opleiding te kiezen. De groepen zijn niet gemengd, aangezien ervaring leert dat meisjes voor het aanleren van technische vaardigheden beter functioneren, meer zelfvertrouwen ontwikkelen én sneller initiatief nemen als er geen jongens bij zijn. De Leuvense Techniekclub wordt gerealiseerd door Technopolist, het Vlaamse doe-centrum voor wetenschap en technologie in opdracht van de Vlaamse Regering

De Leuvense Techniekclubs werden voor deze editie gesteund door:

Ondernemers 1-2

januari/februari


Binnenskamers

De meisjes werden tijdens de diploma-uitreiking nog getrakteerd op een aantal leuke proefjes.

en het departement Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse Gemeenschap en met de steun van Voka, Kamer van Koophandel Leuven. Het project werd opgestart om de nood aan technisch geschoolde mensen in het bedrijfsleven tegemoet te komen. Vooral meisjes lijken een extra steuntje in de rug te kun-

007

nen gebruiken om hun interesse in techniek aan te wakkeren. Het slotfeest vond plaats op zaterdag 12 december 2009 van 10 tot 12 uur bij GROEP T. Enkele meisjes stelden hun werkjes onder veel belangstelling tentoon. ------------------------------------Meer info: kevin.logist@kvkleuven.voka.be of www.techniekclub.be.

Vlaams mediaonderzoek lovend voor Kamermagazine Ondernemers Op regelmatige basis laten Voka en de Kamers van Koophandel hun communicatiekanalen onderzoeken en benchmarken met andere business to business kanalen in Vlaanderen. Zo werd in de loop van 2009 een nieuw onderzoek uitgevoerd door het onafhankelijk bureau Tns Media. De resultaten van deze studie zijn nu bekend gemaakt. Het onderzoek richt zich tot het universum van nederlandstalige top-kaderleden (184.771). Hieruit werd een representatief staal van 1.246 top-kaderleden ondervraagd in face-to-face gesprekken of via internet interviews. Voor het eerst werden naast het maandblad Ondernemers van elke Kamer ook de maandelijkse krant van Voka VEV, Voka Tribune, en de Voka website mee in het onderzoek opgenomen. De resultaten zijn bijzonder lovend voor het magazine Ondernemers, uitgegeven door elke Kamer van Koophandel afzonderlijk. Nabijheid en lokale betrokkenheid zijn blijkbaar belangrijk voor onze lezers. Het magazine Ondernemers neemt de eerste positie in voor alle andere B to B tijdschriften met

een globale dekking van niet minder als 40.9 % en gaat daarmee zelfs Trends en Knack vooraf. Voka Tribune scoort hier een 9de plaats. In vergelijking met alle mediakanalen, dus ook radio en televisie, scoort Ondernemers een hoge derde plaats na TV één en Radio 1 met een dekking van 62.2 % en 48.5 % bij de betreffende doelgroep van bedrijfsleiders en kaderleden. De kwalitatieve criteria leren ons dat Ondernemers een 62 % “altijd” trouw publiek heeft en 12 % “bijna altijd trouw” of een gecumuleerde 74 % aan lezerstrouw ver boven alle andere tijdschriften met een gemiddelde van 53 %. Voka-Tribune scoort ook hier zeer hoog met 67 % lezerstrouw. Ondernemers haalt de tweede plaats op vlak van nut bij het uitvoeren van uw beroep met 85 % en Voka Tribune volgt daarop met 84 %. Het gemiddelde van alle overige bladen staat op 65 %. Als conclusie kunnen we stellen dat het Kamermagazine Ondernemers de meest gelezen titel is bij kaderleden in Vlaanderen en vooral de top-kaderleden of decision makers. Kwalitatief is Ondernemers de sterkste titel die gebruikt wordt in professioneel verband.

januari/februari

De lezersbasis zijn lezers die bij alle beslissingen in hun bedrijf betrokken zijn maar ook kapitaalkrachtig zijn en van luxe houden. Wellicht terug reden genoeg om zelf een publiciteit te overwegen in het Kamermagazine met meer dan 20.000 geïnteresseerde en trouwe lezers-bedrijfsleiders. ------------------------------------Verdere info en publiciteitsvoorwaarden: peter.vanbiesbroeck@kvkleuven.voka.be

Ondernemers 1-2


Binnenskamers

009

Lerend Netwerk ambtenaren lokale economie Vlaams-Brabant op kruissnelheid Nooit eerder vormde een groep van individuen zo snel een hecht team, als de ambtenaren van de deelnemende gemeenten en steden. Enthousiast delen ze informatie, ervaring en competenties onderling al vanaf de eerste kennismakingssessie. Na die eerste sessie in september werd er duchtig over en weer getelefoneerd en gemaild over gemeenschappelijke problemen, vragen en projecten. Tijdens de tweede sessie in december werd opnieuw in een zeer open en constructieve sfeer samengewerkt naar een individueel verbeteringsplan per gemeente op vlak van dienstverlening aan de ondernemers. In voorbereiding van dit individueel actieplan evalueerde elke ambtenaar lokale economie zijn of haar gemeente of stad op sterke en verbeterpunten op vlak van de noden van de ‘klanten’-ondernemers. In de ‘Cirque du Soleil’- oefening gingen de ambtenaren aan de slag met de huidige situatie van

dienstverlening naar de lokale economie. Ze bepaalden hierbij welke diensten ze zouden willen stopzetten, welke ze zouden wensen nieuw te creëren, welke ze zouden willen afzwakken en welke dienstverlening ze zouden wensen te versterken in hun gemeente of stad. Op deze wijze wordt stilaan het streefbeeld van de dienst lokale economie van de gemeenten en steden duidelijker en zal dit beeld in de komende maanden verder verfijnd worden. Een aantal gemeenten en steden nam al het initiatief om onder begeleiding van de Kamer van Koophandel Leuven een aantal ‘klantenarena’s’ te organiseren met als doel de noden en de verwachtingen van de ‘klanten’ -ondernemers nog beter te inventariseren en te begrijpen. Deze input is van onschatbare waarde en zal zeker de basis vormen van de actieplannen voor verbetering van de dienstverlening naar ondernemers

en in enkele gevallen zelfs de basis van een hernieuwd beleidsplan voor lokale economie. Ook de organisatievorm van de dienst lokale economie is een druk besproken thema. Tijdens de volgende sessie gaan we hier op vraag van de deelnemers dieper op in samen met het VVSG (Vereniging van steden en gemeenten), dat eveneens een EFRO-project heeft waarbij ze 20 gemeenten zullen bijstaan in de vormgeving van zo een dienst. Ook een praktijkgetuigenis zal aan bod komen en heel wat vragen beantwoorden die leven bij de andere leden van het Lerend Netwerk. Tijdens de derde sessie in februari 2010 zullen de ambtenaren zelf ook verslag doen van hun ‘huiswerk’ dat ze meekregen en hen weer korter bij hun individueel actieplan brengt. Het Lerend Netwerk Lokale Economie is mede mogelijk gemaakt door de financiële ondersteuning van Europa (EFRO) en van Vlaanderen (Hermes Fonds).

Veiligheidsacties op Researchzone Haasrode De politie en Voka - Kamer van Koophandel Leuven starten in 2010 een sensibiliseringsactie om de hardrijders op het Research Park in Haasrode te ontmoedigen. Vanaf januari vliegen overtreders onverbiddelijk op de bon. Het Research Park van Haasrode heeft soms veel weg van een racecircuit. Dat stelde de Leuvense politie de afgelopen maanden vast na verschillende snelheidsmetingen op het bedrijventerrein. Hoewel de maximale snelheid er 50 km/ uur is, worden er regelmatig snelheden gemeten die bijna dubbel zo hoog liggen. In totaal registreer-

de de politie de afgelopen weken de snelheid van 40.000 wagens op verschillende meetpunten. Het meetpunt met de hoogste gemiddelde snelheid gaf als resultaat 63 km/uur. Op datzelfde meetpunt werden regelmatig snelheden van meer dan 90 km/uur gemeten. Nochtans wordt die overtreding bestraft met de intrekking van het rijbewijs voor 15 dagen. Ook reed de politie enkele uren rond met een anoniem voertuig, met een snelheid van 60 km/uur. De agenten werden massaal ingehaald, sommige bestuurders gaven met hun lichten zelfs aan dat het niet snel genoeg ging. De Leuvense

januari/februari

politie laat het daar niet bij en start, met de Leuvense Kamer van Koophandel en haar parkmanagement en de bedrijven die gevestigd zijn in Haasrode, een sensibiliseringsactie. Leveranciers en personeelsleden worden extra gewezen op de snelheidsbeperking. Sinds deze maand hangen mobiele snelheidsborden naast de rijweg, zodat de bestuurders attent worden gemaakt op hun snelheid. Begin 2010 loopt de sensibiliseringsperiode af en zal de politie overtreders flitsen. Een verwittigd man/vrouw is er zeker twee waard!

Ondernemers 1-2


Binnenskamers

011

Bloedinzameling van Rode Kruis in Brabanthal Haasrode, een succes Voor de tweede keer al organiseerde Rode Kruis-Vlaanderen een bloedinzameling in de Brabanthal in Haasrode. De actie was gericht op de bedrijven van het Researchpark en de Ambachtenzone Haasrode. Zij werden via een afficheactie aangespoord om op 8 januari hun werknemers te laten bloedgeven tijdens de middagpauze. Ook uw Kamer steunde dit initiatief met een digitale nieuwsflash naar de bedrijven van de Researchzone Haasrode. Tussen 11u30 en 14 uur kwamen 92 bloedgevers opdagen, waarvan 41 nieuwe. Vorig jaar waren dit er respectievelijk 78 en 44. Een toenemend succes dus en Nele de Vos, donorwerver BTC Vlaam-BrabantLimburg, wil in de toekomst beslist verder gaan met dit jaarlijks initiatief. Alles verliep heel vlot en de donoren werden na de bloedafgifte vergast op een eenvoudige broodjeslunch. Bijzondere verrassing dit jaar was het bezoek van Gunther Neefs, peter van het project ‘Bloed geven doet leven’, die een ontspannen praatje maakte met een aantal donoren. Dank dus aan alle bedrijven die hun werknemers hebben gemotiveerd om aan deze bloedinzameling deel te nemen. Uiteraard passen ook zulke “hartverwarmende” projecten in ons parkmanagement

1. De bloedinzameling verloopt vlot en in een ontspannen sfeer 2. Gunther Neefs, peter van de bloedinzamelingsactie, met Nele de Vos, donorwerver BTC Vlaams-Brabant-Limburg 3. Gunther Neefs stelt met een kwinkslag de donoren op hun gemak

januari/februari

Ondernemers 1-2


Binnenskamers

013

Ontbijtsessie KamerAcademie: Manager of managementvennootschap bestuurder in de vennootschap van de opdrachtgever. • Wanneer gebeurt er in de praktijk een herkwalificatie? Praktijkvoorbeelden gaven verduidelijking. • Te onthouden: goed uitkijken bij oprichting vennootschap en opnemen mandaat als zaakvoerder of (gedelegeerd) bestuurder, een gedetailleerde overeenkomst tussen manager en opdrachtgever, in functie van de concrete situatie, een absolute must!

Het fenomeen “managementvennootschap” mag dan al een gekend begrip zijn voor de meeste bedrijfsleiders, dat betekent nog niet dat de concrete werking van dit vehikel voor iedereen even vertrouwd is of dat men op de hoogte is van al de mogelijkheden die door het werken met een managementvennootschap geboden worden. KamerAcademie organiseerde i.s.m. Meester Koenraad Geerts een ontbijtsessie op 18 november 2009. Tijdens deze sessie kwam onderstaande aan bod: • De verschillende sociale zekerheidsbijdragen van werknemers t.a.v. zelfstandigen. • Onderscheid zelfstandige/werknemers: vooral de notie ″ondergeschikt verband″ is daarbij van groot belang. • Werken met een vennootschap vormt een extra buffer tegen herkwalificatie en heeft ook een aantal fiscale voordelen voor hogere inkomens met aandacht

Koenraad Geerts

voor successieplanning en vermogensopbouw. • Opletten met de overstap van werknemer naar zelfstandigenstatuut: de knipperlichtprocedure. • Vennootschapsrechtelijk en fiscaal opletten met het benoemen van de manager/managementvennootschap als zaakvoerder of

Het kantoor Geerts & Vanderveeren is een nichekantoor dat zich toelegt op ondernemingsrecht met nadruk op financieel, fiscaal en vennootschapsrecht, met inbegrip van overnames van kmo’s, successieplanning en familiale opvolging in de kmo. Koenraad Geerts is regematig spreker op seminaries en schreef reeds tientallen artikels over deze niches in De Tijd (Netto), Fiscale Wenken (Kluwer), www.Taxtalk.be.

Website Kamer Leuven gaat op alle vlakken vooruit Tijdens de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009 bezochten 13.866 unieke bezoekers onze website. Samen waren zij goed voor 51.338 bezoeken. We mochten dit jaar dus niet alleen 50% meer bezoekers verwelkomen op ons webstek ten opzichte van dezelfde periode in 2008, maar zij waren ook nog eens goed voor bijna 60% meer bezoeken, wat betekent dat een groot deel onder hen regelmatig terugkomt naar de informatie die we online aanbieden. Als we de cijfers van de lokale Leuvense site gaan vergelijken met www.voka.be, dan merken we een sterkere groei. De volledige Vokawebsite groeit met 32% naar 381.865 bezoekers op jaarbasis. De-

ze bezoekers zijn goed voor ongeveer 28% extra bezoeken t.o.v. 2008. 47% van de surfers vond de website via een zoekmachine, meestal via Google. De meest populaire zoekwoorden zijn: voka, voka leuven, kamer van koophandel leuven en mini-invest. Slechts 16% van alle bezoekers bezocht ons via een koppeling op een andere website, wat aan de lage kant is. De meesten raadplegen een 2-tal pagina’s per bezoek en blijven ongeveer een minuut op de website. Dit is een stijging van ongeveer 7% t.o.v. vorig jaar. Hieruit kunnen we concluderen dat onze online ondernemers snel en zonder omwegen hun informatie van onze site plukken en weer verder werken.

januari/februari

De belangrijkste inhoud op de website is de online evenementenagenda, met een duidelijk accent naar de vorming en de opleiding. Met ongeveer een tienduizendtal paginaweergaves doet de agenda het met 140% beter dan in 2008. Op de tweede en derde plaats zoeken surfers vooral contactgegevens en extra informatie over de Kamer. Ook hier is een duidelijke stijging merkbaar met respectievelijk 106% en 24%. Vervolgens zijn de belangrijkste bestemmingen op onze site: aanbodpagina (stijging 71%), economisch nieuws (stijging 98%), fotoreportages (149%) en ten slotte lidmaatschapsinformatie (stijging 61%). De belangrijkste inhoud op Vlaams niveau zijn de agenda’s van de verschillende regio’s ge-

Ondernemers 1-2


014

volgd door de pagina’s via voka.be: opleidingen (daling 17%), diensten (daling 25%), netwerking (stijging 1,7%) en starten (daling 8%). Deze pagina’s verwijzen op hun beurt steeds door naar de verschillende entiteiten. Een daling zou te wijten kunnen zijn aan het feit dat de trouwe bezoekers van

Binnenskamers

onze website reeds hun weg rechtstreeks vinden naar de diverse Kamer-websites. Als we kijken naar de meest gelezen nieuwsitems, dan is het artikel over het uitstel van de betaling van uw bedrijfsvoorheffing het meest gelezen. Op een nipte tweede en derde plaats volgen artikels

over de omvorming van BEA naar de kmo-portefeuille en over de jobkorting. Globaal gezien kunnen we dus zeggen dat u als ondernemer steeds meer en meer de weg vindt naar ons digitaal platform. Wij verwachten u ook op: www.kvkleuven.voka.be

Banken tekenen code voor versoepelen bedrijfskredieten met Voka De banken beloven de ondernemingen “een ruime maar verantwoorde kredietverstrekking”. Dat staat in een nieuwe gedragscode die de sectorfederatie Febelfin ondertekende met de Vlaamse minister-president Kris Peeters en werkgeversorganisaties Voka en Unizo. De code vloeit voort uit een in november gehouden rondetafelconferentie. Op een bepaald moment tijdens de kredietcrisis leek het erop dat de temperatuur tussen de banken en hun klanten-bedrijven tot onder het nulpunt was gezakt. Volgens een enqueˆte hadden

40.000 Vlaamse bedrijven het in het afgelopen jaar moeilijk tot heel moeilijk om aan kredieten te geraken. De banken beloven in de code niet enkel een voldoende ruime kredietverstrekking, maar ook meer transparantie over de afhandeling van de aanvragen. Ze zullen ook meer informatie geven over de beschikbare overheidsinstrumenten. Amper 7 procent van de Vlaamse bedrijven weet bijvoorbeeld af van de Vlaamse waarborgregeling. Dankzij dat systeem

kunnen bedrijven een overheidsgarantie krijgen om makkelijker te kunnen lenen bij een bank. Peeters beloofde meer overheidsinspanningen om die bekend te maken, maar wil dat de banken en werkgeversorganisaties ook hun bijdrage kunnen leveren. Die beloofden dat. Michel Vanmaerke van Febelfin voegde er wel aan toe dat administratieve vereenvoudiging ook zou helpen om de maatregelen populairder te maken. Voka topman Peer Leyman was het daarover met hem eens.

Partners in Ondernemerschap Voka - Kamer van Koophandel arr. Leuven is uw partner in succesvol ondernemen. Als onafhankelijke spreekbuis wil de Kamer het bedrijfsleven in het arrondissement Leuven stimuleren en aldus bijdragen tot meer welvaart en welzijn in de regio. De Kamer ontplooit hiertoe tal van diensten en activiteiten die het ondernemerschap ondersteunen en een vernieuwde dynamiek geven. Volledig overtuigd van deze missie hebben onderstaande toonaangevende bedrijven een structurele samenwerking gesloten met de Kamer als eventpartners. Samen springen we aldus in de bres om het ondernemersklimaat in onze regio de nodige vruchtbare injecties te geven.

Ondernemers 1-2

januari/februari


16

Eindejaarsevent Aarschot

Geslaagd eindejaarsevent Kamer regio Aarschot Tijdens zijn toespraak op de eindejaarssamenkomst van Voka - Kamer van Koophandel regio Aarschot benadrukte voorzitter Etienne Theyskens het belang van goede communicatie, enerzijds met de ledenachterban en anderzijds met de lokale overheid en het beleid. De jaarlijkse eindejaarssamenkomst georganiseerd door Voka - Kamer van Koophandel regio Aarschot heeft op donderdagavond 17 december ondanks de barre weersomstandigheden weer heel wat ondernemers naar het Sparrenhof in Langdorp doen afzakken. Voorzitter Etienne Theyskens verwelkomde de collega-ondernemers en gastspreker gouverneur Lodewijk De Witte. Als nieuwe voorzitter bedankte hij in zijn maidenspeech zijn voorganger Fons Maex voor al het goede werk in de voorbije jaren. Hij kon natuurlijk niet voorbijgaan aan de crisis die het in 2009 heel wat ondernemingen erg lastig heeft gemaakt. Gelukkig konden een aantal maatregelen die ontstonden onder druk van Voka en de Kamers het leed enigszins verlichten. Zo verwees hij ondermeer naar nieuwe loonkostenreducties, uitstel van betaling van bedrijfsvoorheffing en tijdelijke werkloosheid voor bedienden. Gematigd optimisme voor 2010 en vooral 2011 is gerechtvaardigd, maar de nieuwe economie zal gestoeld zijn op een aantal basiswaarden, zoals duurzaam stakeholdersmanagement en aandacht voor innovatie. Theyskens haalde tenslotte een aantal aandachtpunten aan die uitermate belangrijk zijn voor de Aarschotse regio. Ruimte voor ondernemen is daar een van. De geplande uitbreiding van de industriezone Nieuwland met 7 hectare zal absoluut niet volstaan om het structurele tekort aan volwaardige industriegronden op te vangen. Om de industriĂŤle leegloop van Aarschot tegen te gaan zal de Kamer blijven hameren op de nood aan minimum 45 hectare voor nieuwe bedrijventerreinen. Qua werking zal de Kamer vooral aandacht besteden aan meer en betere communicatie met haar leden, ondermeer via een elektronische nieuwsbrief en aan regelmatige en open contacten met de lokale overheid met het oog op een bedrijfsvriendelijk bestuursklimaat.

Ondernemers 1-2

januari/februari

Voorzitter Etienne Theyskens van de Kamer regio Aarschot heet de genodigden welkom.

Ondanks het bar slechte weer kwamen veel Kamerleden afgezakt naar het stemmige Sparrenhof in Langdorp.

Onze genodigden luisteren naar de toespraken van de voorzitter en de provinciegouverneur.


Eindejaarsevent Aarschot

Gastspreker gouverneur Lodewijk De Witte van de provincie Vlaams-Brabant legde in zijn toespraak de nadruk op de grote potentie van de Aarschotse regio en het belang van niet alleen sociaal-economische ontwikkelingen maar ook van meer algemeen maatschappelijke, culturele en toeristische ontwikkeling om een regio aantrekkelijk te maken. En daar heeft Aarschot voldoende troeven voor en zelfs al heel concrete projecten qua stadsontwikkeling, zoals bijvoorbeeld de plannen voor de stationsomgeving. De provincie

17

Vlaams-Brabant zal niet nalaten dit beleid verder te ondersteunen met name ook in het streven naar meer ruimte voor ondernemen via uitbreiding van bedrijvenzones. Als slot van het officiĂŤle gedeelte reikten voorzitter Theyskens en gouverneur De Witte nog de titel van Aarschotse onderneming van het jaar uit aan het bouwbedrijf b+villas, waarna het glas werd geheven op een succesvol 2010. (Lees volgend artikel) Het Sparrenhof was the place to be voor de Aarschotse ondernemers op 17 december voor hun traditioneel eindejaarsevent ondanks de vele sneeuw.

De gouverneur van Vlaams-Brabant schetste de inspanningen van de provincie en de POM voor de verdere ontwikkeling van de Aarschotse regio.

Dit is duidelijk geen werkoverleg van Garage Pashuysen. Of toch wel?

Een bijzonder woord van dank was er voor de pastvoorzitter van de Kamer regio Aarschot Fons Maex.

Er werd duidelijk geklonken op het nieuwe jaar.

Het Sparrenhof zorgde voor een gepaste culinaire ontvangst die bijzonder gewaardeerd werd door onze leden.

januari/februari

Ondernemers 1-2


Eindejaarsevent Aarschot

19

b+villas bekroond als Aarschotse onderneming van het jaar 2009 Jaarlijks zet Voka - Kamer van Koophandel regio Aarschot een verdienstelijk onderneming en daarmee ook al haar medewerkers in het zonnetje. Op 17 december werd door voorzitter Etienne Theyskens en gouverneur De Witte b+villas bekroond als Aarschotse onderneming van het jaar 2009 tijdens de traditionele eindejaarsbijeenkomst. Met dit initiatief wenst de Kamer ieder jaar het positief ondernemerschap in de kijker te zetten. Aandachtspunten daarbij zijn, naast de bedrijfsresultaten, de jarenlange bedrijfsevolutie en groei, de tewerkstelling, het kwaliteitsstreven en de aandacht voor mens en milieu. b+villas is een typisch Aarschots familiebedrijf. Het werd in 1973 opgericht door burgerlijk ingenieurarchitect en pater familias Aimé Vandepoel en vierde dus onlangs zijn 35-jarig bestaan. In die jaren zeventig speelde Aimé Vandepoel in op het gebrek aan persoonlijk contact en dialoog tussen kandidaat-bouwers en aannemers en architect. Veel gemeenschappelijk overleg was er toen niet, vaak ten nadele van de vlotte afwerking van een bouwproject. Hij bedacht, vertrekkend vanuit de architectuur, een uniek totaalconcept waarbij bouwheren voortaan zouden kunnen genieten van een gepersonaliseerde samenwerking met alle betrokken partijen. De combinatie van een architectenbureau met een aannemersbedrijf, gesteund op het uniek totaalconcept, was geboren. Het bedrijf specialiseert zich nu reeds meer dan 35 jaar op het hogere segment van op maat gemaakte totaalconcepten in luxevilla’s. In dit totaalconcept zitten zowel de bouw en volledige projectcoördinatie als de gedetailleerde afwerking, interieurinrichting, decoratie, tuinaanleg tot zelfs de verhuis en uiteindelijk het onderhoud. En elke stijl is mo-

Een gelegenheidskiekje met de gouverneur van onze provincie Lodewijk De Witte

Aimé Vandepoel, stichter b+villas, schetste de geschiedenis en ontwikkeling van de bouwfirma in Aarschot.

januari/februari

Ondernemers 1-2


Eindejaarsevent Aarschot

Impe in de huldiging betrokken voor zijn jarenlange inzet voor het bedrijf. Dit schitterende Aarschotse familiebedrijf wacht nog een mooie toekomst, ondanks de wat moeilijker tijden waarmee onze economie nu worstelt. Verheugend is immers ook dat die toekomst verzekerd wordt door de volgende generatie, aangezien de kinderen Kristof en Ilse inmiddels ook in het bedrijf actief zijn. Om het unieke concept, de grote zorg voor kwaliteit en klantentevredenheid, de volgehouden groei, verdient b+villas het om als onderneming van het jaar in het rijtje van gelauwerde ondernemingen opgenomen te worden.

Voorzitter Etienne Theyskens nomineert de Aarschotse onderneming van het jaar b+villas met stichter AimĂŠ Vandepoel, operationeel manager Jan Van Impe en Kristof Vandepoel, commercieel manager.

gelijk: van hypermodern tot landelijk klassiek. Voor b+villas is elke villa, of het nu gaat om nieuwbouw, renovatie of (her)inrichting van het interieur, een uniek project. Daarvoor beschikt b+villas over een uitgebreid team van experts op diverse terreinen, van architecten-ontwerpers, projectleiders en ingenieurs tot binnenhuisdesigners en zelfs tuinspecialisten. Deze strategie en aanpak heeft geleid tot een zeer succesvolle ontwikkeling. Inmiddels telt het bedrijf 60 medewerkers, realiseert gemiddeld 20 projecten per jaar en draaide in 2008 een omzet van ca. 16 miljoen euro. De activiteitsradius is BelgiĂŤ en zuidelijk Nederland. Naast AimĂŠ Vandepoel werd ook general manager Jan Van

21

Ook de winnaars van de Aarschotse Onderneming van het jaar 2008 gaven uiteraard ook present met vertegenwoordigers van garage Pashuysen met o.m. Jacqueline Pashuysen en echtgenoot Louis Gysemans.

januari/februari

Ondernemers 1-2


Werkgelegenheidsagentschap

023

HR Trophy voor duurzaam personeelsbeleid voor Materialise uit Haasrode Het Provinciaal Werkgelegenheidsagentschap van de Voka - Kamer van Koophandel Leuven en de Provincie Vlaams-Brabant bekronen elk jaar een bedrijf uit de regio dat zich op een bijzondere wijze heeft ingezet voor een duurzaam personeelsbeleid. Hierbij ging dit jaar de aandacht Gedeputeerde Jean-Pol Olbrechts overhandigt de voornamelijk uit naar specifieke Trophy aan Wilfried Van inspanningen op het vlak van taCraen, bedrijfsleider, en lentmanagement en naar een maxiElsemarie Van de Wauwer, personeelsvermaal streven om tewerkstelling te antwoordelijke, van het behouden. bekroonde bedrijf De economische conjunctuur zorgMaterialise. de dit jaar voor bijzondere uitdagingen voor HR. De genomineerde voor 2009 is dan ook een bedrijf dat ondanks de crisis haar lange termijn groeivisie op vlak van personeelsbeleid heeft durven doorzetten. Materialise is een snel groeiend Belgisch bedrijf met hoofdkantoor te Leuven, dat wereldwijd bijna 800 werknemers tewerkstelt. Dit hoogtechnologisch bedrijf maakt prototypes in diverse kunststoffen voor medische en industriële toepassingen en innovatieve software voor o.a. 3Dprinting. Met deze nominatie wil de Leuvense Kamer van Koophandel het intensieve talentmanagement van Materialise bekronen en in de kijker zetten. Voor elke werknemer van De stijlvolle Trophy voor duurzaam Sofie Balduyck, personeelsverantwoordelijke Premed, licht de waarde Materialise worden de prestaties personeelsbeleid. en betekenis van de HR Trophy toe. niet alleen op korte, maar ook op lange termijn bekeken. Men bouwt besteedt daarenboven veel aandacht aan het welzijn hierbij een persoonlijk ontwikkelingsplan op, waar van het personeel door o.a. sport, gezonde voeding en geregeld op teruggekomen wordt. ’’Wij willen elke stoppen met roken te stimuleren. ’’De prototypes en werknemer, arbeiders en bedienden, de kans geven software van Materialise maken o.a. in de medische om in een open omgeving te groeien en mee te sector een gezondere en betere wereld mogelijk. Deze groeien met het bedrijf, elk op zijn eigen tempo,’’ allijn willen we doortrekken naar ons personeel,’’ aldus dus Wilfried Van Craen, bedrijfsleider van Materialise. Elsemarie Van De Wauwer. Ook het wegwerken van remmende factoren bij werknemers in het vinden van Wilfried Vancraen richtte in 1990 het bedrijf op en een evenwicht werk-gezin, was voor Materialise de naarmate de onderneming groeide, moest hij het perafgelopen jaren een bijzonder aandachtspunt. soneelsbeheer gedeeltelijk delegeren. Ondertussen ligt de HR-taak reeds een 3-tal jaar in handen van Human Vandaag in zulke onzekere tijden een motiverend en Resources Manager Elsemarie Van De Wauwer. Zij vertrouwen wekkend personeelsbeleid uitzetten, is maakte in die tijd een verdere professionalisering van zeker geen evidentie. Met deze prijs wil het Werkgelehet spontaan gegroeide opleidingsbeleid mogelijk. Zij

januari/februari

Ondernemers 1-2


024

Werkgelegenheidsagentschap

genheidsagentschap en de provincie Vlaams-Brabant Materialise dan ook bedanken voor haar maximale inspanningen voor het behoud van tewerkstelling. Uiteraard is het in crisistijd nodig om moeilijke knopen door te hakken. “Je moet mensen anders gaan inzetten,” zegt Wilfried Vancraen. “Als je daar open over communiceert, begrijpt men dat ook. Zulk moment is daarenboven een uitgelezen kans om het potentieel van je mensen in kaart te brengen en mensen nieuwe uitdagingen te bieden.” Provinciaal gedeputeerde Jean-Pol Olbrechts overhandigde op 15 december 2009 in het Posthof te Tienen

(Vissenaken) de HR Trophy Vlaams-Brabant 2009 aan Wilfried Vancraen en Elsemarie Van De Wauwer van Materialise. De heer Olbrechts wenste daarenboven alle ondernemingen een hart onder de riem te steken om ondanks de beperkte mogelijkheden te blijven investeren in de talenten van hun medewerkers. Het Werkgelegenheidsagentschap Vlaams-Brabant, is een initiatief van de Vlaams-Brabantse Voka - Kamers van Koophandel met de steun van de provincie Vlaams-Brabant.

Vlaams-Brabantse bedrijven gaan voor maximaal behoud van tewerkstelling in 2010 1/4de van de Vlaams-Brabantse bedrijven wil in 2010 opnieuw personeel aanwerven terwijl de grote meerderheid (2/3de) gaat voor maximaal personeelsbehoud in 2010. Dat blijkt uit een recente enquête van de Voka - Kamers van Koophandel Vlaams-Brabant en het Werkgelegenheidsagentschap (WGA) Vlaams-Brabant. 1/4de van de bedrijven rekent duidelijk nog op de crisismaatregelen van de overheid in 2010. Bedrijfsleiders verwachten dat zij volgend jaar verdere omzetdalingen en verminderde investeringen zullen kennen, terwijl 13% nog verdere personeelsafvloeiingen op zich af ziet komen. Het afgelopen jaar kende bijzondere tegenval op conjunctureel gebied en op het vlak van tewerkstelling. Het provinciaal Werkgelegenheidsagentschap van de Voka - Kamers van Koophandel Vlaams-Brabant maakte de balans op en ging de tewerkstellingsvooruitzichten voor 2010 na. Met de steun van de Provincie Vlaams-Brabant werd daartoe in november 2009 een online enquête gelanceerd. Ongeveer 2.221 bedrijven in Vlaams-Brabant vanaf 5 werknemers en over alle sectoren heen werden uitgenodigd om aan de en-

Een aandachtig publiek mist geen detail van de uiteenzetting op de persconferentie.

Ondernemers 1-2

januari/februari

Liesbet Decuyper, projectleider Werkgelegenheidsagentschap bij Voka - Kamer van Koophandel Leuven, geeft toelichting bij de uitgebreide enqueˆteresultaten.

quête deel te nemen. 365 bedrijven van verschillende bedrijfsgrootte vulden deze in. Daarmee werd een zeker representatieve respons van 16.5% behaald. In totaal vertegenwoordigden de respondenten meer dan 49.000 werknemers. Ongeveer een derde van de respondenten waren grote bedrijven met méér dan 50 werknemers. Er werd eerst gepeild naar de invloed die de crisis op de bedrijven heeft gehad in 2009. 64% van de bedrijven kende in 2009 een terugval van de omzet. 28% moest de voorziene investeringen terugschroeven en 17% herstructureerde zich. Bijna 1/3de voelde zich in 2009 genoodzaakt tot een personeelsdaling, dewelke globaal geraamd kan worden op een verlies van meer dan 6500 arbeidsplaatsen in Vlaams-Brabant. Daarnaast moest men kosten reduceren en in prijsconcurrentie gaan waardoor de winstmarge daalde. Men kwam ondermeer in liquiditeitsproblemen door slechte betalers en het was moeilijker om bijkomend kapitaal te verkrijgen bij de banken. 65% erkent wel dat er ook positieve gevolgen zijn van de crisis. Men zegt voornamelijk het intern rendement te hebben verbeterd door kostenoptimalisatie (38%). 15% leverde reeds inspanningen voor talentmanagement voor het


Werkgelegenheidsagentschap

huidig personeel. Het Werkgelegenheidsagentschap (WGA) maakt er een aandachtspunt van om dit talentmanagement de komende jaren verder uit te bouwen in de regio. De ondernemingen gaven in de enquête ook aan hoe zij erin slaagden om ontslagen te vermijden. Het WGA zette hiertoe een resem infomeetings op ter ondersteuning. Het sociaal overleg Eric Vermeylen, directeur Voka kenniscentrum, overliep de verschillende Voka-standpunten in de heeft als gevolg hiervan tewerkstellingstimulering en innovatie in Vlaanderen. blijkbaar goed gewerkt in Vlaams-Brabant. 1/4de van de ondernemingen in Vlaams-Brabant kon in onderling akkoord met de werknemer de individuele arbeidsduur inkorten. Bijna evenveel bedrijven voerden in 2009 economische werkloosheid voor arbeiders in of deden minder een beroep op uitzendarbeid om deze reden. Meer als 1/5de combineerde verschillende manieren om te besparen zonder ontslag. Bijkomende manieren waren het niet invullen van openstaande vacatures, het niet verlengen van tijdelijke contracten en het minder een beroep doen op zelfstandigen of consultants. Tenslotte valt het op dat 4% van de Vlaams-Brabantse ondernemingen in 2009 reeds een beroep deden op de recentelijk ingevoerde maatregel rond economische werkloosheid voor bedienden, arbeidsplaatsen die anders wellicht verloren waren gegaan. Voor 2010 verwacht de grote meerderheid van de ondernemingen (70%) nog verdere gevolgen van het huidige economische klimaat. Zij verwachten zich voornamelijk aan een verdere omzetdaling (ca. 40%) en aan verminderde investeringen (ca. 30 %) of een combinatie van deze twee. Een personeelsdaling is samen met een herstructurering het derde meest voorkomende antwoord (13%), een cijfer dat gelukkig lager ligt als vorig jaar toen bijna een derde van de bedrijven personeel moest laten afvloeien. De bedrijven zijn vandaag zeer duidelijk in hun ambities om hun bestaand personeelsbestand zo veel mogelijk te behouden in 2010. De meerderheid van de respondenten, ongeveer 60%, geeft aan een status quo van het personeelsbestand te wensen in 2010. Om zoveel mogelijk personeel te behouden deed 13% van de Vlaams-Brabantse ondernemingen in 2009 een beroep op de tijdelijke crisismaatregelen van de overheid. In 2010 zal de vraag nog groter zijn. Dubbel zoveel Vlaams-Brabantse ondernemingen zullen in 2010 nog een aanvraag indienen. Ondanks een deel ondernemingen met geplande afvloeiingen (13%), is ook er een oprukkend gedeelte

025

(25%) dat aangeeft een uitbreiding van het personeelsbestand te wensen voor 2010. We mogen voor het najaar van 2010 bijgevolg een eerste aangroei verwachten van het geslonken Vlaams-Brabantse arbeidsaanbod. Daarenboven kampt 40% van de ondernemingen nog met moeilijk invulbare vacatures. Het gaat hier voornamelijk om bouw- en dienstenbedrijven die ingenieurs, technische, commerciële, en it-profielen zoeken. De ‘war for talent’ is voor deze ondernemingen niet helemaal verdwenen en zal zeker na de crisis opnieuw sterk toeslaan. Tenslotte werd er gepeild naar de kennisname en het gebruik van de tewerkstellingsstimulerende maatregelen van de Vlaamse en federale overheid. We zien dat de Vlaamse Tewerkstellingspremie eindelijk ook haar intrede doet bij de Vlaams-Brabantse ondernemingen. 55% kent het voordeel of heeft het reeds toegepast. De Vlaamse Ondersteuningspremie voor personen met een arbeidshandicap doet het ook goed. Bijna 40% kent de premie of heeft deze al toegepast. Het diversiteitsplan is een subsidiemogelijkheid die al langer bestaat, die nog maar relatief weinig gekend blijft. 42% heeft er nog nooit van gehoord en slechts 9 % maakte reeds een diversiteitsplan op. Het RSZ voordeel ‘herstructureringen’ dat het voordelig maakt om ontslagen werknemers bij een herstructurering terug werk te geven, is ook nog maar weinig gekend. 70% kent het niet of onvoldoende. Er is dus duidelijk nog werk aan de winkel voor het Werkgelegenheidsagentschap Vlaams-Brabant. Vlaams-Brabant heeft ondanks de crisis nog altijd de laagste werkloosheidsgraad in Vlaanderen (5,6%). Het is duidelijk de ambitie van het Werkgelegenheidsagentschap Vlaams-Brabant om hieraan continu te blijven werken samen met de Provincie Vlaams-Brabant. Het Werkgelegenheidsagentschap Vlaams-Brabant, is een initiatief van de Vlaams-Brabantse Voka - Kamers van Koophandel in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant. Info: Liesbeth Decuyper 016 22 26 89.

Het eindejaarsdiner van de Kamer kent een stijgend succes in het stemmige Posthof in Vissenaken (Tienen).

januari/februari

Ondernemers 1-2


Leuvense kennisregio

27

Ambassadeurs bezochten Kennisregio Leuven In het kader van de Voka week van het internationaal ondernemen ontving Leuven een 40-tal ambassadeurs die in België resideren. Zij brachten op 26 november een werkbezoek aan Imec. Koenraad Debackere, algemeen beheerder van de KULeuven gaf een uiteenzetting rond de spinoffcreatie van de KULeuven, waarvan Imec zelf een van de bekendste voorbeelden is. Daarnaast brachten Gilbert Declerck en Luc Van den hove, bestuurder en nieuwe CEO van Imec het succesvol verhaal van deze Vlaamse kennisinstelling op wereldniveau. De ambassadeurs waren zeer onder de indruk en beschouwen deze kennis- en spin-offcreatie als een schoolvoorbeeld voor hun eigen respectievelijke landen. Nadien werden de ambassadeurs door burgemeester Tobback uitgenodigd voor een netwerkreceptie in het stadhuis van Leuven in aanwezigheid van verschillende Vlaamse bedrijfsleiders en politici. Gabriel Fehervari gaf zijn eigen visie op het Vlaamse innovatieve landschap en hoe hij zijn bedrijf, Alfacam, hierin heeft kunnen laten groeien tot een autoriteit. Het Leuvense Stadhuis mocht een 250-tal bezoekers ontvangen die allemaal zeer enthousiast naar huis gingen. Aangezien zij dit jaar 220 jaar jong is geworden, was de Leuvense Kamer van Koophandel gastheer voor dit top event waarin zij Vlaams-Brabant als kennisregio wil promoten. Jaarlijks organiseren de Voka - Kamers van Koophandel de week van het internationaal ondernemen om de export van Vlaamse bedrijven te bevorderen. Tijdens deze week van 23 tot en met 26 november werden verschillende landen en regio’s in de kijker gezet. Dit jaar waren er workshops over zakendoen in Rusland, India, Zuidelijk Afrika, Westelijke Balkan en Brazilië.

Meer dan 60 diplomaten en ambassadeurs in Belgie¨ werden ontvangen bij Imec voor een werkbezoek.

Gastheren waren bij Imec de nieuwe algemene directeur Luc Van den hove en bestuurder Gilbert Declerck.

Prof. Koenraad Debackere gaf als voorzitter Leuven Research & Development en het Innovatiecentrum een opgemerkte toespraak over Leuven als Kennisregio.

Onder de genodigden o.m. de Chinese ambassadeur in Belgie¨ (midden).

januari/februari

Ondernemers 1-2


Leuvense kennisregio

29

b Gastheer voor het afsluitend Voka-event op het Leuvens stadhuis was burgemeester Louis Tobback, hier omringd door Marianne Thijssen, voorzitter CD&V, Luc Van den hove (Imec), Gilbert Declercq (Imec) en RenĂŠ Leekens (Kamer Leuven).

Gabriel Fehervari gaf een gepaste getuigenis van internationaal zakendoen met Alfacam.

Meer dan 250 Vlaamse ondernemers werden voor het slotevent op het Leuvens stadhuis welkom geheten door burgemeester Tobback.

m Bij elk VokaKamerevent hoort uiteraard netwerken

Een eivol Leuvens stadhuis voor het Voka slotevent.

januari/februari

Ondernemers 1-2


30

Tervuren event

Gemeente Tervuren en Voka-Kamer van Koophandel Leuven gaan partnership aan De Leuvense Kamer van Koophandel en het gemeentebestuur van Tervuren organiseerden samen op 8 december het eerste eindejaarsevent voor handelaars en ondernemers uit Tervuren. Ook ondernemers uit Bertem en Huldenberg werden hierbij betrokken. Een enthousiaste burgemeester Bruno Eulaerts lichtte het masterplan van de gemeente toe waarbij hij uitvoerig de toekomstige ontwikkelingen van ‘zijn’ gemeente op infrastructuurvlak, op het vlak van ruimtelijke ordening en de ontspanningseconomie belichtte. Tervuren heeft heel wat ontwikkelingsopportuniteiten in kaart gebracht en wenst deze plannen ook daadwerkelijk uit te voeren in de nabije toekomst. De burgemeester dankte de Kamer voor het aangegane engagement om de zo noodzakelijke communicatie over deze plannen vanuit het bestuur mee te helpen overbrengen naar alle ondernemers uit de gemeente. Verder wees de burgemeester op het belang van de rol van onze Kamer in de toekomstige ontwikkeling op de ambachtszone Keiberg. De Kamer maakt trouwens deel uit van het beheerscomité. “De Kamer van Koophandel reikt de hand naar het gemeentebestuur van Tervuren om samen deze mooie plannen te helpen verwezenlijken in de geest van een echt partnership waarbij de Kamer alles in het werk zal stellen om haar steun te verlenen aan de toekomstige ontwikkelingen van Tervuren. Belangrijk hierbij

echter is dat Tervuren haar charme en karakter als groene, residentiële gemeente niet mag verliezen”, stelde René Leekens, algemeen directeur van VokaKamer van Koophandel Leuven, in zijn wederwoord. Twee topsprekers, beiden inwoners van Tervuren, vervolledigden het programma van de avond. Boris van Haare Heijmeijer van Cushman & Wakefield, bracht zijn visie op de huidige handelsuitstraling van Tervuren en de mogelijke toekomstige evolutie ervan als Tervuren haar rol van centrale aantrekkingspool wil versterken. Luc Coene, vice-gouverneur van de Nationale Bank van België en tevens Tervurenaar, gaf een glasheldere analyse van de algemene economische toestand van het land vanaf de aanvang van de crisis in augustus 2008 en waagde zich ook aan een vooruitblik naar 2010. Hier merkt hij toch duidelijk voorzichtige positieve signalen op, maar schat hij dat er zeker nog een jaar tot anderhalf jaar nodig zal zijn om uit het diepste dal van 2009 te klimmen. De inhoudelijk rijk gestoffeerde avond werd besloten met een gezellige informele netwerkdrink tussen ondernemers en leden van het gemeentebestuur. De receptie, uitsluitend met streekproducten, was het Straffe Streek- statuut van Tervuren meer dan waardig.

❹ 1. De Tervuurse ondernemers waren talrijk opgekomen voor deze eerste eindejaarssamenkomst. 2. In zijn welkomstwoord stak burgemeester Bruno Eulaerts de grote ambities van Tervuren niet onder stoelen of banken. 3. In de frontlinie: vlnr Boris Van Haare Heijmeijer (Cushman & Wakefield), Luc Coene (Nationale Bank van Belgie¨) en echtgenote, René Leekens (Voka - KvK Leuven), Marc De Geyter (Nationale Bank van Belgie¨). 4. René Leekens, directeur Voka - Kamer van Koophandel Leuven zette Tervuren economisch in de kijker.

Ondernemers 1-2

januari/februari


Tervuren event

31

b Boris van Haare Heijmeijer, Head of Retail Services Cushman & Wakefield wierp een licht op de handelsuitstraling van Teruvuren.

c Een Tervuurs onderonsje tijdens de gesmaakte receptie met Chardonnay Meerdael

Het panel van gastsprekers werd vervoegd door Paul Timmermans, voorzitter van de Kamer van Koophandel Leuven (2de van links).

. Bertem laat Tervuren niet los met Jan Staar van Syscom

. Ook Patrick Crabbé, gemeentelijk ontvanger van Tervuren, heeft zo zijn visie op de ontwikkeling van de gemeente. Hij zorgde ook voor de lokale coo¨rdinatie van het event

De economische en financie¨le vooruitzichten voor 2010 vertonen volgens Luc Coene, vice-gouverneur van de Nationale Bank van Belgie¨, een heel klein lichtje op het eind van een nog lange tunnel.

januari/februari

Ondernemers 1-2


Regio

33

POM Vlaams-Brabant: inzetten op nieuw aanbod bedrijfsinfrastructuur De klemtoon van de missie van de POM Vlaams-Brabant ligt op het ter beschikking stellen van duurzame infrastructuur voor het VlaamsBrabantse bedrijfsleven. Voor 2010 maakt de POM werk van 3 belangrijke initiatieven in Aarschot, Tienen en Beersel. Een aantal bedrijvenzones die nog door de vroegere GOM werden gestart naderen de voltooiing of zijn inmiddels voltooid. Zo werd de zone Cargovil in Vilvoorde (63 ha) uitgebouwd tot een performante transport- en distributiezone waar een belangrijk aantal grote logistieke spelers zich hebben gevestigd. In Tienen-Grijpen (43 ha) werd dit jaar het laatste perceel verkocht. Dan zullen er 32 bedrijven gevestigd zijn. Bost-Gallic was een echte Tiense brownfield en werd gesloopt, gesaneerd en verkaveld voor 10 lokale kmo’s. Tijd dus voor het zoeken naar nieuwe vestigingsmogelijkheden, een uitdaging in onze Provincie waar het aanbod van bedrijfsgrond een schaars goed is.

Feed Food Health-Campus Tienen Een eerste nieuw beeldbepalend project in het arrondissement Leuven wordt de uitbouw van de FFH-Campus op de vroegere gronden van de Bosch-site in Tienen i.s.m. de stad en de KULeuven. Twee belangrijke stappen moeten voor de concretisering van dit pro-

ject gezet worden: de realisatie van een bedrijvenzone en de bouw van een incubator. Deze projecten zullen worden gerealiseerd op de terreinen die de POM verworven heeft van het bedrijf Bosch op de bedrijvenzone Soldatenplein. Deze terreinen beslaan 10,6 ha. Hiervan worden 5 ha bestemd als wetenschapspark rond gezonde voeding. Het overige gedeelte zal als innovatieve bedrijvenzone worden ontwikkeld waar naast voedingsbedrijven ook (beperkte) ruimte zal zijn voor andere bedrijfssectoren. Een stedenbouwkundig masterplan is al opgesteld en het Beheerscomité, bestaande uit vertegenwoordigers van de Stad, KULeuven en de POM, is operationeel. Het masterplan zal vertaald worden in concrete uitvoeringsplannen rond infrastructuur die in 2010 zullen worden uitgevoerd.

januari/februari

Verwacht wordt dat de eerste terreinen op het einde van dat jaar op de markt zullen kunnen komen. Het project bio-generator omvat enerzijds de bouw van een bio-incubator en anderzijds het organiseren van een kennisplatform rond gezonde voeding dat als draagvlak moet dienst doen voor de werking van de incubator en het concept Feed Food Health. De incubator is een specifiek bedrijfsverzamelgebouw waar spinoffs van onderzoekscentra en spinouts van bedrijven, begaan met functionele voeding, zich kunnen vestigen en er de nodige ondersteuning kunnen ontvangen in hun opstart- en groeifase. De NV Bio-generator Food Port werd op 3 november 2008 geïnstal leerd. Van publieke zijde zijn de POM en Interleuven aandeelhouder; de private deelnemers zijn de Tiense Suikerraffinaderij, KIM’s Chocola-

Ondernemers 1-2


34

tes, Blankedaele, Kestens Invest en Nelissen. De stad Tienen en KBC hebben toegezegd het project met leningen te ondersteunen en de Provincie verschafte een opstartsubsidie. Het financieel plan voorziet een realisatie van de bio-incubator in meerdere fases, afhankelijk van het succes van het project. Fase 1 voorziet de bouw van 1.750 m2 specifieke bedrijfsruimte afgestemd op de behoeften van onderzoeksbedrijven in de voedingssector. De ambitie is om dit gebouw tegen midden 2011 gebruiksklaar te maken.

Publiek-Private Samenwerking voor Kop van Nieuwland Aarschot De ontwikkeling van stationsomgevingen is één van de prioriteiten van de Provincie Vlaams-Brabant. In Aarschot werkt de POM samen met de stad en Interleuven aan de reconversie van een deel van de stationsomgeving (7 ha). Deze reconversie is gebaseerd op het RUP

Regio

en een strategisch masterplan dat door de Provincie is goedgekeurd. Voor dit omvangrijk en technisch gecompliceerd project werd gekozen voor een echte PPS-constructie. Via een Europese aanbestedingsprocedure werd het Consortium Breevast-Cordeel geselecteerd. Tussen de vernoemde publieke actoren en de private partners wordt een projectvennootschap opgericht die de bedrijvenzone zal ontwikkelen en promoten. Er wordt geopteerd voor een kantoorachtige omgeving van 41.500 m2. De grondverwerving moet nog worden afgehandeld zodat na het doorlopen van diverse procedures en de nodige afspraken met de NMBS verwacht wordt dat de eerste fase zal worden gerealiseerd in 2012.

Verlaten bedrijfssite hergebruiken in Beersel Het op de markt brengen van verlaten of verouderde sites zijn dure, complexe en tijdrovende operaties zowel naar verwerving als naar

ontwikkeling toe. De realisatie van de al jaren verwaarloosde en leegstaande site van de vroegere papierfabriek van Catala in Huizingen betekent dan ook voor de POM een hele uitdaging. Een onteigeningsmachtiging werd verkregen en binnen deze procedure kon de site (7,3 ha) worden verworven in september 2009. De site zal ontwikkeld worden in nauw overleg met de gemeente Beersel die het bestaande BPA waarbinnen Catala-Huizingen is gelegen in herziening zal stellen. Deze 3 projecten zijn de meest opmerkelijke projecten rond bedrijfsinfrastructuur bij de presentatie van het Werkprogramma van de POM Vlaams-Brabant voor het nieuwe jaar. Uiteraard wordt er ook nog uitgekeken naar nieuwe opportuniteiten. In deze moeilijke economische periode is het meer dan ook nodig dat de publieke middelen effectief en optimaal worden ingezet voor de economische ontwikkeling van onze provincie.

Vlaams huis wordt duurzaam kantoorgebouw in Leuven Het Vlaams Administratief Centrum, dat Vlaanderen momenteel bouwt langs het station in Leuven, wordt het meest duurzame kantoorgebouw ooit van de Vlaamse overheid. Het VAC is momenteel volop in aanbouw. “Begin 2011 moet het klaar zijn”, zegt minister Geert Bourgeois. “Dan nemen 800 Vlaamse ambtenaren er hun intrek, ambtenaren die nu nog verspreid zitten over verschillende locaties. Het wordt het meest duurzame kantoorcomplex dat de

Vlaamse overheid ooit liet bouwen. Het zal ongeveer de helft minder energie verbruiken dan een standaard nieuwbouwkantoor.” Het nieuwe gebouw heeft driedubbele beglazing, een dikke isolatielaag in de buitenschil, passief schrijnwerk, isolatie van alle kouden warmwaterleidingen, licht en ventilatie die automatisch aan en uit gaan op basis van aanwezigheid. De meest opvallende techniek is de boorgatenenergieopslag. Daarbij kan warmte en koude in

de grond worden opgeslagen, om het pand respectievelijk op te warmen in de winter en af te koelen in de zomer. Tot slot is er de mogelijkheid om later 500 vierkante meter zonnepanelen te plaatsen”.

Leuven investeert 43 miljoen euro in 2010 Leuven investeert volgend jaar 43 miljoen euro in projecten. Eén derde daarvan komt van subsidies, één derde van leningen en één

Ondernemers 1-2

derde uit de eigen kas. De stad voert geen belastingsverhoging door om haar plannen te kunnen uitvoeren. De belangrijkste dos-

januari/februari

siers zijn: de wegenis van SintMaartensdal en Vlierbeekveld, Open School en het Fochplein.


Regio

• In 2010 wordt eindelijk werk gemaakt van Handbogenhof in de Brusselsestraat. “De stadsomwallingen, zoals ook de toren in het stadspark, zijn vervloekt”, zei burgemeester Louis Tobback. “We doen al jaren veel inspanningen, maar er gebeurt niks. Nu stellen we een nieuwe ontwerper aan voor Handbogenhof, zodat we die schandvlek kunnen wegwerken en er een mooie site van kunnen maken”. • Agentschap Wegen en Verkeer gaat het fietspad Dijledreef, evenwijdig met de Aarschotsesteenweg, heraanleggen. • Het voormalige zwembad Celestijntje in Heverlee wordt gerenoveerd tot een nieuwe dans- en ringsportzaal. Daarnaast wil de stad volgend jaar ook kijken hoe ze zaal Rijschool kan renoveren. • Leuven stapt volgend jaar in op het proefproject rekeningrijden. Vijftig personen, onder andere

van bedrijven, rijden in het voorjaar rond met een speciale meter. • Op vlak van speelpleinen heeft Leuven een druk jaar voor de boeg. Het Sint-Lambertusspeelterrein wordt heringericht met zones voor verschillende leeftijden. Ook aan het Corbeelsplein komt een pleintje voor buurtbewoners. Verder komt er een graspleintje in de Kerpelstraat en een speelterrein in de Bosstraat, Wijveld, Vlierbeekveld en Verloren Kost. • In de eerste week van oktober strijkt weer een groot congres neer in Leuven. Thema: jeugd en werkgelegenheid. 27 directeur-generaals zakken af naar Leuven en ook de plaatselijke jeugd wordt erbij betrokken. • In februari verschijnen de eerste ondergrondse glascontainers in Leuven. In eerste instantie aan het Ladeuzeplein.

37

• Kinderkribbe Craenendonck verhuist volgend jaar naar de nieuwbouw op de Philipssite en ook het gerenoveerde Koetshuis wordt in gebruik genomen voor buitenschoolse opvang. • Twee panden in Leuven krijgen een nieuwe invulling. In de Savoyestraat 4, nu nog een werfkeet aan museum M, wordt een opvoedingswinkel ingericht, in het Entrepot aan de Vaartkom nemen de culturele verenigingen hun intrek die tijdelijk uit de Molens van Orshoven moeten wegens werkzaamheden.

Zoutleeuw bouwt winkelcentrum Zoutleeuw gaat de Sint-Truidensesteenweg uitbouwen tot handelscentrum. Die maatregel moet meer winkels naar stad lokken. Momenteel zijn er nauwelijks handelszaken in Zoutleeuw. Langs diezelfde Sint-Truidensesteenweg start projectontwikkelaar Group Lenaers begin 2010 met de bouw van een groot winkelcomplex met filialen

van Aldi en Budgetslager, twee kleinere winkelruimten, negentig parkeerplaatsen en elf appartementen. “We willen van de Sint-Truidensesteenweg hét handelscentrum van Zoutleeuw maken”, vertelt burgemeester Rik Dehairs. “Bedoeling is om private investeerders aan te trekken om de zone vanaf de in-

gang van het stadspark tot en met het politiegebouw commercieel uit te rusten en uit te baten. We willen er handelsruimten en eventueel appartementen bouwen. Onlangs werd het definitieve startschot gegeven om via een publiek-private samenwerking deze plannen mogelijk te maken”.

Stad Leuven dynamiseert haar logo Na 15 jaar heeft de stad Leuven beslist om het logo van de stad te vervangen. Het oude logo werd ten tijde van het feestjaar voor 550 jaar stadhuis gecreëerd en weerspiegelde toen vooral het historisch erfgoed van de stad. De baseline ’’Eeuwenoud, springlevend’’ kwam ook toen tot stand en doelde op het unieke samengaan van historisch erfgoed en de vernieu-

wingsdrang in Leuven. Denk maar aan de nieuwe stadsbuurten, de spitstechnologie en de kennis aan de universiteit, innoverende bedrijven en kmo’s uit de Leuvense regio. Nu heeft het stadsbestuur van Leuven beslist om het logo van de stad beter bij de tijd te brengen en het te actualiseren. Ongetwijfeld is Leuven in de afgelopen 15 jaar

januari/februari

bijzonder sterk gewijzigd op alle vlakken, van gebouwen tot wijken, op cultureel en toeristisch vlak, op handels- evenementieel gebied. Het nieuwe logo moet staan voor de metamorfose die de stad heeft doorgemaakt. Schepen Els Van Hoof, verantwoordelijk onder meer voor communicatie, legt uit hoe het nieuwe logo tot stand is gekomen:

Ondernemers 1-2


38

“Belangrijk in de ontwikkeling van de nieuwe logo was de uitdrukking van de basiswaarden van onze stad: internationaal, kwaliteit, gezelligheid, innovatie en historisch.” Het nieuwe logo is gekenmerkt door het grafisch samenbrengen van de “Parel van hooggotiek”, het stadhuis, en de gloednieuwe architectuur van het nieuwe stadskantoor. Het stad-

Regio

huis is als het ware gedigitaliseerd weergegeven met een reeks bytes. Dit maakt het nieuwe logo onmiddellijk zeer eigentijds maar ook dynamisch en wordt het erfgoed toch centraal geplaatst. De baseline is dezelfde gebleven omdat maar liefst 78 % van de ondervraagden de juiste baseline konden citeren bij de juiste stad, wat dus een zeer hoog niveau van notoriëteit betekent.

“Wij Belgen worden wel eens getypeerd door een “Lasagne-gevoel”: wij voelen ons Europeaan maar ook Belg, bovendien Vlaming en Vlaams-Brabander, maar evenzeer Leuvenaar. Het is onze bedoeling als stadsbestuur om die onderste laag van het “Lasagne-gevoel” te maximaliseren en iedereen van Leuven trots te maken op zijn of haar stad”, zo besloot schepen Els Van Hoof haar betoog.

Sluizen met afstandsbediening op Leuvense Vaart De NV Waterwegen en Zeekanaal neemt een nieuwe maatregel om de service voor de scheepvaart op het kanaal Leuven-Dijle te verbeteren. De bedieningstijden op het kanaal worden gevoelig uitgebreid. Op de sluis van het Zennegat na worden alle sluizen voor-

taan vanuit de verkeerspost in Kampenhout bediend. Eind 2010 zullen ook alle bruggen op het kanaal geautomatiseerd zijn. De gecentraliseerde bediening laat toe om de reisduur en de openingstijden van de bruggen in te korten.

Het nieuwe systeem komt dus zowel de scheepvaart als het wegverkeer ten goede. Waar schepen vroeger op weekdagen van 7 tot 19 uur werden bediend, wordt dat nu van 6 tot 22 uur. Op zaterdagen is dat voortaan van 8 tot 16 uur.

Tiense Suikerrock 2010 naar 5 dagen! Suikerrock zal in 2010 de spectaculaire groei van de voorbije jaren verder zetten. Het festival, dat al 23 jaar het Tiense stadscentrum als prachtige locatie heeft, ging in 1987 als eendaags evenement van start. Het jaar erop werd Suikerrock al uitgebreid met een extra dag, om tenslotte in 2001 uit te groeien tot een driedaags festival. Voor de 20ste editie van het festival in 2006, werd eenmalig een vierde dag toegevoegd voor een exclusieve show van Tie¨sto. In 2010 is Suikerrock toe aan de 24ste editie, en gaat het festival nog een stap ver-

der: Suikerrock 2010 zal 5 festivaldagen tellen! Het feest start reeds op woensdag 28 juli en de slotdag is nog steeds zondag (1 augustus). Op weekdagen starten de optreden ’s avonds, op zaterdag en zondag vanaf de namiddag. Het festival zal daarmee bevestigen dat het tot de absolute top van Belgie¨ behoort!

Ook in Diest! Suikerrock-organisator Walter Kestens richt zijn pijlen deze zomer niet alleen op Tienen, maar ook Diest. In het oude amfitheater

in het Warandepark wil hij een reeks openluchtconcerten organiseren. Er is een overeenkomst met de stad voor de komende drie jaar. Concertliefhebbers mogen 29 mei al met rode viltstift omcirkelen in hun agenda, want dan wordt de aftrap gegeven. De Diestse schepen van Cultuur Marc Florquin wilde wel kwijt dat ze al van bij de start met ‘een héél grote naam’ zullen uitpakken. ------------------------------------Alle info op: www.suikerrock.be

Goedkeuring voor negen windturbines in Landen Langs de E40, in Hélécine, Landen en Gingelom, komt in 2011 een snoer van 29 windturbines. Negen in Landen en zeven in Gingelom. De turbines moeten groene stroom leveren voor 50.000 Belgische gezinnen. Het vennootschap Greensky begint vanaf volgend jaar 29 windturbines neer te poten langs de E40, van Gingelom tot Hélécine. Greensky, waarin naast Electrabel, Infrabel en Telfin ook de steden

Ondernemers 1-2

Sint-Truiden en Landen participeren, kreeg daar zopas groen licht voor. Dertien windturbines komen in Wallonie¨, zestien in Vlaanderen. Op het grondgebied van landen gaat het om negen turbines. In Gingelom om zeven turbines, drie aan de zuid- en vier aan de noordkant. Het Limburgse provinciebestuur heeft Gingelom daarvoor een milieuvergunning verleend. De windturbines hebben elk een maximaal vermogen van 3 MW,

januari/februari

een tiphoogte van 155 meter en een diameter van 93 meter. Ze liggen minstens 250 meter verwijderd van de dichtste woningen en op voldoende afstand van de autosnelweg en de HST-lijn. Volgens gedeputeerde van Leefmilieu Frank Smeets zullen de 29 turbines jaarlijks voldoende groene stroom leveren voor 50.000 Vlaamse en Waalse gezinnen. Meer dan 55 procent wordt in Vlaanderen geproduceerd.


40

Regio

Stedelijke gebieden in onze regio vastgelegd De afbakening van de stedelijke gebieden wil aangeven waar een beleid van groei, concentratie en verdichting wenselijk is. Binnen die gebieden moet er ruimte zijn voor woningbouw, economische en andere activiteiten (de zogenaamde taakstellingen). Een stedelijk gebied afbakenen betekent ook een grens trekken aan het verder uitdeinen van de stad: tot hier en liefst niet verder. De open ruimte buiten en tussen de steden blijft zo beter bewaard. Veel belangrijker dan die grens is het vernieuwend omgaan met de ruimte in de stad. Op verschillende plaatsen liggen er onbenutte mogelijkheden. De strategische projecten en andere acties uitgedacht binnen het afbakeningsproces luiden een nieuwe episode in voor de stad maar ook voor de inwoners. De zogenaamde “afbakeningsprocessen” voor de kleinstedelijke gebieden van Aarschot, Diest en Tienen zijn ondertussen opgestart. Halle en Asse werden aangepakt in de loop van 2009.

STEDELIJK GEBIEDBELEID VOOR AARSCHOT, DIEST EN TIENEN Of we nu werken, wonen, ons ontspannen of verplaatsen, voor alles gebruiken we ruimte. En die ruimte is beperkt. De oefening om alle functies op de best mogelijke manier samen te breien in een dynamisch en aantrekkelijk stedelijk weefsel, is geen gemakkelijke oefening. De provincie en de steden Aarschot, Diest en Tienen werken in overleg een stedelijk gebiedbeleid uit dat een gewenst toekomstbeeld voor deze steden moet uittekenen. Wonen in de stad, dat is dichtbij wonen. Dicht bij werk en school, cultuur en sport, winkels en diensten, het kloppend hart van de stad... Dicht bij comfortabel openbaar vervoer. Dichterbij en dus met minder verplaatsingskosten. Wonen in de stad is gevarieerd wonen. Van gerenoveerde herenhuizen tot nieuwe meergezinswoningen in een mix met meer kwalitatieve sociale woningen. Volgens ieders smaak en portefeuille: voor jonge gezinnen, alleenstaanden en ouderen. Het is “nieuw” wonen: dichter bij elkaar − we streven naar een gemiddelde dichtheid van 25 woningen per hectare. Maar binnen een architectuur die verrassend veel kwaliteit en ademruimte biedt. Niet wonen in een grijze, maar in een groene stad. In de filosofie van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant zoeken we vooral in de stedelijke gebieden naar nieuwe woongebieden. Zo beschermen we de open ruimte tussen de steden. De huidige plannen voorzien in ongeveer 2.260 nieuw bouwmogelijkheden in de stedelijke gebieden van Aarschot, Diest en Tienen. Ruimte voor economie, die vinden we op bedrijventerreinen, maar ook waar er winkels, horeca en andere diensten zijn. Het ruimtegebruik op de bestaande bedrijventerreinen kan zuiniger. Dat kan door te bouwen in meer-

Ondernemers 1-2

januari/februari

dere lagen, door gemeenschappelijke voorzieningen voor verschillende bedrijven aan te legen, door de overtollige reserveruimte van bedrijven in gebruik te nemen, ... Naast de ruimte die we zo vinden op de bestaande bedrijventerreinen rest nog een behoefte aan 165 hectare voor bijkomende lokale en regionale bedrijventerreinen in de stedelijke gebieden van Aarschot, Diest en Tienen. Waar we die zoeken? Op plaatsen waar al bedrijvigheid aanwezig is en die goed ontsloten zijn voor het verkeer. Een volwaardige buffer naar woongebieden in de omgeving, is een vanzalfsprekende vereiste. Groene openbare ruimtes geven zuurstof aan het leven in de stad. Het bestaande groen versterken en verbinden we tot een netwerk, met linken naar de toeristische trekpleisters (monumenten, landschappen, musea, ...) en naar de randstedelijke open ruimte.


Regio

AARSCHOT Dit zijn de drie krachtlijnen waarop voor het stedelijk gebied Aarschot wordt verder gewerkt: 1. De versterking van een krachtig kerngebied in een stedelijk netwerk. 2. Aarschot uitbouwen als aangename en goed ontsloten woon- en werkstad. 3. Aarschot als cultureel en toeristisch-recreatief centrum uitbouwen. In Aarschot wordt de stadsring versterkt als drager van stedelijke activiteiten. Naast een compacte functionele verweving in de stedelijke kern worden het station en de Demerparking uitgebreid tot poorten naar het dynamisch stadscentrum. Een netwerk van open(bare) ruimten vergroot de aantrekkelijkheid van de stad. De Kapittelberg en de omgeving van Schoonhoven worden stedelijke parken. Schoonhoven fungeert stroomopwaarts van de stad bovendien ook als waterbuffer tegen overstromingen. Daarnaast staan er acties op stapel om de noordelijke stedelijke nevel te structureren. Nieuwe economische functies krijgen ruim de plaats aan de westzijde van het bestaande bedrijventerrein Nieuwland.

DIEST Dit zijn de vier krachtlijnen waarop voor het stedelijk gebied Diest wordt verder gewerkt: 1. Diest uitbouwen als compacte stad. 2. Bijkomende woningen en bedrijvigheid invullen binnen het compacte stedelijke gebied. 3. Diest op de kaart plaatsen als toeristisch-recreatieve aantrekkingspool. 4. Ruimte laten voor diversifie¨ring binnen het stedelijk gebied.

41

centrum sluiten nieuwe economische functies aan bij het bedrijventerrein van Webbekom en langs de Leuvensesteenweg.

TIENEN Dit zijn de vier krachtlijnen waarop voor het stedelijk gebied Tienen wordt verder gewerkt: 1. Tienen ontwikkelen als aangename woonstad. 2. Tienen uitbouwen als tewerkstellingspool in de regio. 3. Nadruk op de ruimtelijke kwaliteit van het openbaar domein en de Gete. 4. Tienen versterken als centrumstad met een sterk voorzieningenniveau. De provincie versterkt met dit plan Tienen als hart van de regio voor wonen en bedrijven. Voor Tienen wordt er gekozen om de stad verder te ontwikkelen als een compacte stad in een ongeschonden landschap. De Getevallei wordt daarbij een drager van het netwerk van stedelijke groene ruimtes. De Groene Boulevard kan een aansluitend element zijn voor nieuwe stedelijke functies. De zuidelijke activiteitenstrip wordt verder uitgebouwd als economische ader. Op drie locaties komen er bijkomende bedrijventerreinen namelijk aan het op- en afrittencomplex van de E40, aan Bost en het Soldatenveld. De stationsomgeving zetten we in als een ontwikkelingspool voor intensieve functies. Daarnaast wordt met dit plan een gedifferentieerd woonaanbod gecree¨erd. Bron: Werken aan leefbaar Vlaams-Brabant

Tiense markt

Diest is een compacte stad, ingesnoerd door beeldbepalende hellingen. Die eigenheid behouden en versterken we. Nieuwe en bestaande recreatiepolen worden aan elkaar gekoppeld in een netwerkstructuur van valleien in en rond Diest. De militaire infrastructuur vormt een essentieel deel van de stad. De stadsring krijgt in het plan een gedifferentieerd profiel. Naast het versterken van het kernhandels-

januari/februari

Ondernemers 1-2


KU Leuven info

042

Universiteit breidt verder uit Het mag dan crisis zijn, maar toch is de K.U.Leuven al jaar en dag de meest belangrijke werkgever in de regio. Duizenden en duizenden mensen verdienen er dagelijks hun boterham. Als het aan de universiteit ligt, stijgt dat aantal in de toekomst nog verder. Professoren, assistenten, administratief personeel, maar evengoed alle werknemers bij het UZ Leuven en de talloze spin-offbedrijven van de universiteit. Het levert een indrukwekkend bestand van meer dan 20.000 personeesleden op. De universiteit zelf telt er 9.133, het universitair ziekenhuis is goed

voor 8.500 werknemers en de spinoffbedrijven doen er daar nog eens 3.500 bij. Ondanks de crisis blijft het overigens erg goed gaan met die spin-off, waarvan Imec de meest bekende is. Tognogtoe moest nog geen enkel bedrijf de boeken wegens een faillissement neerleggen. Het zo al indrukwekkende werknemersaantal zou in de toekomst overigens nog kunnen stijgen. De universiteit plant immers heel wat bouwprojecten om zijn infrastructuur uit te breiden en te vernieuwen. Zo investeert men 50 miljoen euro in een bouwproject aan het Arenberg-

park. Daar komt onder meer een chemisch onderzoekscentrum. Daarnaast zijn er plannen voor een leercentrum in het farmaceutisch instituut en is de tweede bioincubator bijna klaar. In overleg met Imec wordt er overigens gewerkt aan een masterplan met een langetermijnvisie voor de hele site. Volgens de universiteit zijn de ontwikkeling van de campus en de stadsontwikkeling onlosmakelijk met elkaar verbonden. Men benadrukt dan ook de goede en constructieve samenwerking met het stadsbestuur.

Broers Dardenne eredoctors aan KU De KU Leuven kende op 2 februari een eredoctoraat toe aan de Waalse cineasten Jean-Pierre en Luc Dardenne. Alle eredoctoraten staan dit jaar in het teken van het kind. Ook VN-gezant Radhika Coomaraswamy en de hoogleraren Christopher Colclough, Giacomo Rizzo-

latti en Vittorio Gallese werden om die reden gelauwerd. De eredoctoraten werden uitgereikt op het patroonsfeest van de universiteit. De broers Dardenne zijn bekend om hun sociaal gee¨ngageerde films zoals Rosetta, en L’Enfant die

beiden bekroond werden met de Gouden Palm op het filmfestival van Cannes. Ze ontvingen een eredoctoraat omdat hun films op een zeer sterke en onontkoombare manier ‘de werkelijkheid van het kind’ tonen.

nikring Science@Leuven. Aan de Faculteit Geneeskunde werd op 10 december de Novartis Chair in Gerontology and Geriatrics ingehuldigd (titularis: prof. dr. Steven Boonen, schenker: Novartis Pharma nv). Aan de Faculteit Bio-inge-

nieurswetenschappen werd op 22 december de Boerenbond Leerstoel Landbouw en Samenleving opgericht met titularissen prof. dr. Johan De Tavernier en prof. dr. Eddy Decuypere (schenker: Boerenbond).

goedkoper wilden maken. Zij richtten een cursusdienst op die werd ondergebracht in de vzw Universitaire Werkgemeenschap. De cursussen werden verkocht vanuit een rijhuis in de Eikstraat. Van een boekhandel was toen nog geen sprake, men schoof gewoon

aan op straat. Met de steun van professor Zeger Van Hee werd de cursusdienst in 1960 omgevormd tot een coo ¨ operatieve vennootschap. “Het zijn de studenten die op de idee van een coo ¨ peratieve kwamen, maar het advies van professor Van Hee zorgde ervoor dat

Universiteitsfondsen Aan de Faculteit Wetenschappen werd op 12 december het Science@Leuven Fund ingehuldigd. Het fonds wil beurzen ter beschikking stellen aan gemotiveerde en talentvolle buitenlandse studenten. Schenker/oprichter zijn de Faculteit Wetenschappen en alum-

ACCO wordt vijftig ACCO viert dit jaar haar gouden jubileum. Daarom laat ze haar geschiedenis optekenen in een boek dat eind oktober 2010 zal verschijnen. ACCO is een initiatief van een groepje sociaalvoelende studenten, die begin jaren vijftig het toen erg dure cursusmateriaal

Ondernemers 1-2

januari/februari


044

het systeem vorm kreeg”, aldus Joost Luyckx (KADOC). In haar eerste werkjaar verwief ACCO meer dan duizend aandeelhouders en sindsdien evolueerde ACCO tot een toonaangevende wetenschappelijke uitgeverij, boekhandel en drukkerij met vandaag honderdzestigduizend aandeelhouders. ACCO huist momenteel in de Maria-Theresiastraat en is de voorbije jaren uitgebreid naar Heverlee,

KU Leuven info

Antwerpen, Gent, Brugge en SintLambrechts-Woluwe. De studenten zijn een belangrijke rol blijven spelen: vijf van de elf mandaten in de raad van bestuur zijn voor studenten gereserveerd, al sinds de beginjaren van de vennootschap.

kers en andere betrokkenen, zoals foto’s, dia’s, pamfletten, (oude) verslagen van bestuursvergaderingen en briefwisseling. Ook getuigenissen van mensen die bij de oprichting of de werking van ACCO betrokken waren, zijn steeds welkom.

ACCO zoekt

-------------------------------------

ACCO is volop op zoek naar aanvullend bronnenmateriaal van oud-beheerders, oud-medewer-

Info: joost.luyckx@kadoc.kuleuven.be

K.U.Leuven en de Universiteit Gent. De K.U.Leuven heeft zich binnen de vakgebieden politicologie, economie en psychologie een plaats verworven in de Excellence Group van de CHE-ExcellenceRankings 2009. Die ranking van het Duitse Centrum fu ¨ r Hochschulentwicklung wil aspirant-masterstudenten en -promovendi een vergelijking bieden van de beste universitaire researchcentra in Europa.

hogescholen en universiteiten. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse overheid. Op 31 oktober telde de KUL 29.386 studenten, de Universiteit Gent was tweede met 27.941 studenten. Nadien volgden ook nog de Hogeschool Gent (16.429), de Universiteit Antwerpen (10.505), de Karel de Grote Hogeschool (9.436), de Arteveldehogeschool (9.360) en de Vrije Universiteit Brussel (8.031). Zowel de KUL als de UGent zagen hun studentenaantal met zes procent toenemen.

Internationale rankings De K.U.Leuven is van de 72ste plaats gestegen naar plaats 65 in de top 100 van universiteiten die Times Higher Education midden oktober publiceerde. Leuven is de enige Belgische universiteit die de top 100 haalt. De Vlerick Leuven Gent Management School veroverde de tiende plaats - wereldwijd in de full-time MBA ranking van The Economist. Daarmee doet de school beter dan de veertiende plaats van de vorige editie. Vlerick behaalde ook de tiende plaats in een gelijkaardige ranking van The Financial Times. Vlerick bundelt managementknowhow van de

K.U.Leuven blijft grootste univ in Vlaanderen De K.U.Leuven blijft de meeste studenten tellen van alle Vlaamse

Wegenwerken rond campus Gasthuisberg Een resem werken moet de verkeersveiligheid en de vlotte doorgang voor bussen rond campus Gasthuisberg verbeteren. Een eerste stap is al gezet: de herinrichting van het kruispunt Tervuursesteenweg-Celestijnenlaan. “De werken aan het bewuste kruispunt zijn achter de rug”, zegt minister van Mobiliteit Hilde Crevits. “Het kreeg er een extra tak bij richting Gasthuisberg. Die nieuwe verbinding werd op 13 december in gebruik genomen door lijnbussen, ziekenwagens, brandweer en politie. Hij is niet toegankelijk voor gewone auto’s. Daar zorgt een slagboom voor. Door het kruispunt vier volwaardige “takken” te

Ondernemers 1-2

geven, is het veiliger geworden voor fietsers en voetgangers. Er zijn nieuwe afslagstroken aangelegd die het kruispunt beter “leesbaar ” maken. Op de Tervuursesteenweg zijn ook veiliger fietspaden aangelegd en langs de nieuwe toegangsweg een dubbelrichtingfietspad.” Ook de vlotheid voor bussen moet er met de heraanleg op vooruit zijn gegaan. “We hebben nieuwe verkeerslichten geplaatst met een “beïnvloedingssysteem” voor de bussen van De lijn”, zegt Crevits. “Op die manier kunnen ze vlotter doorstromen: de bussen sturen een signaal naar de lichten, waarop die op groen springen.”

januari/februari

Maar in de toekomst staan er nog projecten op stapel die het verkeer rond Gasthuisberg veiliger en vlotter moeten laten verlopen. “Ook de oostelijke toegang van de campus, die nu enkel bereikbaar is via de ring van Leuven, wordt heringericht. Ook hier willen we werken met verkeerslichtenbeïnvloeding. De werken starten eind 2010. In een volgende fase zal dan het op- en afrittencomplex aan de E314, ten noorden van de campus, aangepakt worden”, besluit Crevits. De kostprijs van de werken bedraagt 2.475.000 euro, waarvan de Vlaamse overheid 2.013.000 euro betaalt.


Personalia

46

Johan De Graeve, gedelegeerd bestuurder van GROEP T, krijgt Chinees eredoctoraat Johan De Graeve, gedelegeerd bestuurder van de Internationale Hogeschool GROEP T ontving recent de titel van eredoctor aan de Jiaotong universiteit van Beijing. Deze onderscheiding is één van de hoogste die een buitenlander kan krijgen in China. Na o.a. Jacques Rogge en Paul Janssens is De Graeve nog maar de derde Belg die deze eer te beurt viel. Hij kreeg dit doctoraat dankzij zijn voortdurende inspanningen om het Vlaams en het Chinees hoger onderwijs dichter bij elkaar te brengen.

Sinds De Graeve de eerste missie naar China organiseerde in 1994 heeft de school dankzij hem een lange internationale weg afgelegd. Dat zorgde er in 2003 voor dat de eerste Chinese studenten hun ingenieursdiploma in Vlaanderen behaalden. Daarna belandt de Belgo-Chinese samenwerking in een stroomversnelling met de oprichting van Hong Zhi Scholarships voor getalenteerde Chinese studenten uit rurale gebieden. In 2006 zorgt GROEP T voor een wereldprimeur met de oprichting van de Confucius Class Leuven, met als

Johan De Graeve

climax de opening van een volwaardig Confucius Instituut in Leuven in 2008 met de Europese Conferentie van 18 van 20 oktober 2009.

Jo Van Biesbroeck leidt AB InBev in West-Europa Leuvenaar Jo Van Biesbroeck, op dit moment de verantwoordelijke voor strategie en verkoop bij Anheuser-Busch (AB) InBev, is de nieuwe zonedirecteur van de brouwersgroep in West-Europa. Hij volgt daarbij Alain Beyens op die andere horizonten opzoekt. Van Biesbroeck kan terecht prat gaan op een lange carrière bij de Belgisch-Braziliaanse grootste brouwer ter wereld. Hij werkte er al toen de Leuvense brouwerij nog gewoon Artois heette en is al jarenlang nauw betrokken bij de planning en controle van de budgetten en bij overnames in de hele wereld. Van Biesbroeck is, met Chris Burggraeve, ook een van de twee overgebleven Belgen in de raad van bestuur van AB InBev. Voor de functie van verkoopdirecteur gaat AB InBev nog op zoek naar de juiste man/vrouw.

Van Biesbroeck is er al bij in Leuven sinds 1978. Onmiddellijk na zijn studies economie aan de universiteit van Leuven ging hij aan de slag bij de brouwerij. Zijn eerste verantwoordelijkheid was het verzorgen van beurzen en instaan voor materiaalverhuur. Geleidelijk aan stootte hij door naar de top. Nog geen tien jaar na zijn indiensttreding werkte hij actief mee aan de fusie van de Leuvense Artoisbrouwerij met de Luikse Brasserie Piedboeuf tot Interbrew. Daarna bekleedde hij verschillende financie¨le functies, begeleidde hij een reeks overnames en bereidde hij de beursgang van 2000 voor. Hij ging zich ook steeds meer bezighouden met strategie en maakte vanuit die functie de fusie met het Braziliaanse AmBev tot InBev van nabij mee. Bij de overname vorig jaar van Anheuser-Busch, waardoor het nieuw AB InBev uit-

Jo Van Biesbroeck

groeide tot de grootste brouwer ter wereld, zat hij opnieuw op de eerste rij. Als Belg in een steeds Braziliaanser kleurend directiecomité. Van de 14 topmanagers van de groep zijn nog slechts twee landgenoten: Van Biesbroeck zelf en marketingman Chris Burggraeve, die er pas sinds kort bij is. De discussie in de buitenwereld over het krimpende aantal Belgen in de AB InBev-top, is niet aan Van Biesbroeck besteed. Het gaat om de juiste capaciteit, niet om de nationaliteit, houdt hij steeds voor.

Medaille voor Prof. Léon van Buyten Schepen van Cultuur Denise Vandevoort en burgemeester Louis Tobback overhandigden op 12 december de Medaille van Verdienste van de stad Leuven aan professor

Ondernemers 1-2

Léon van Buyten, de voorzitter van de Vrienden van de Leuvense Musea. De museale vereniging bestaat sinds 1972 en heeft tot doel het culturele erfgoed en de ge-

januari/februari

schiedenis van de Leuvense regio bekend te maken. Van Buyten leverde een resem historische publicaties af.


Personalia

De vereniging organiseert haar laatste ledenvergadering op dezelfde dag waarop van Buyten zijn Medaille van Verdienste krijgt.

Dan worden de kunstwerken die de Vrienden van de Leuvense Musea in de loop van de jaren aankocht aan de stad Leuven over-

47

handigd. De vereniging wordt juridisch ontbonden in het voorjaar van 2010.

Eerste president van Europa met Leuvense roots De KU Leuven feliciteerde Herman Van Rompuy met zijn aanstelling tot voorzitter van de Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders en is trots omdat de allereerste ‘president van Europa” een oud-student van de universiteit is. Van Rompuy studeerde in Leuven 1965 tot 1971. Hij volgde de kandidaturen in de rechtsgeleerdheid en haalde het diploma van licentiaat in de economische wetenschappen. Hij werd ook baccalaureus in de wijsbegeerte. In

een brief aan de premier stelt de Leuvense rector Mark Waer verheugd te zijn dat deze belangrijke functie “een gee¨ngageerde landgenoot te beurt valt”. “Gepaste trots ook omdat u als KU Leuven-alumnus eens te meer aantoont dat een stevige academische vorming er mee kan voor zorgen dat men met succes een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid kan en wil opnemen”, meent de rector. Familie Van Rompuy is afkomstig uit Begijnendijk.

Herman Van Rompuy

AB Inbev: Marc Croonen naar Information Technology en Olivier Lambrecht wordt VP People Western Europe Marc Croonen is vanaf 1 januari 2010 niet langer VP People Western Europe & Industrial Relations bij AB InBev. Croonen verlaat het HR-departement en wordt bij de biergigant manager Information Technology & Systems and Shared Services (IBS) voor WestEuropa. Croonen werkt sinds 2001 bij AB InBev, eerst als HR-directeur Interbrew Belgie¨. Een jaar later

breidt zijn bevoegdheid uit tot de Benelux en Frankrijk en in 2004 tot West-Europa. Bovendien wordt hij in dat jaar ook verantwoordelijk voor Industrial Relations voor de hele groep. Ook voor hij bij AB InBev aan de slag was, werkte Marc Croonen telkens in HR-functies, onder meer bij Volkswagen en Danone. Nu slaat hij die HR-bladzijde dus om.

Marc Croonen werd in de functie van VP People Western Europe & Industrial Relations vervangen door Olivier Lambrecht, die er sinds 2004 actief is in een leidinggevende HR-functie en er ervaring opgebouwd heeft in onder meer talentmanagement, sociaal overleg, compensaties & benefits. Voordien werkte Lambrecht als consultant bij Accenture.

Hans Maertens wordt directeur-generaal Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen Hans Maertens trekt op 1 januari 2010 naar Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen. Hij wordt er directeur-generaal. Maertens werkt nu nog bij Roularta Media Group waar hij directeur van

de Nederlandstalige magazines en van Kanaal Z is. De licentiaat Communicatiewetenschappen en Rechten werkte ruim 20 jaar in de media, onder andere als wetstraatjournalist en hoofdredacteur bij

januari/februari

De Tijd en algemeen directeur van het Uitgeversbedrijf Tijd. In 2006 stapte hij over naar Roularta. Hans Maertens volgt Jo Libeer op die onlangs algemeen directeur werd bij Voka.

Ondernemers 1-2


Personalia

48

Sai¨d El Khadraoui verkozen tot Europees Parlementslid Leuvenaar Saïd El Khadraoui is door zijn collega’s verkozen tot Europees Parlementslid van 2009 in de categorie “Transport”. Hij wordt vooral bekroond vanwege zijn inspanning en doorgedreven werk rond het Eurovignet. De

stemming, die al voor de 5de keer werd gehouden onder de 736 parlementsleden is vooral een symbolische, sympathieke onderscheiding. Toch vindt El Khadraoui het een goed signaal dat zijn inspan-

ningen naar waarde worden geschat. De Leuvenaar stak de Duitse groene Michael Cramer en de Vlaamse liberaal Dirk Sterckx de loef af en mocht zijn award in ontvangst nemen.

Tremelo heeft nieuwe burgemeester De Damiaangemeente kreegt op 1 januari een nieuwe burgemeester, Paul Dams. De afspraak om halverwege de legislatuur van functie te wisselen met Vital Van Dessel werd drie jaar geleden al genomen. Bij de recentste gemeenteraadsverkiezingen behaalde Paul Dams

Ondernemers 1-2

1.020 voorkeurstemmen; welgeteld twee meer dan Vital Van Dessel. “Inderdaad, eindelijk is het zover ”, lacht de gepensioneerde postbode, die ook jarenlang de Tremelose feestzaal Paloma uitbaatte, na drie jaar wachten. “Al liep de samenwerking met Vital steeds vlot. Geregeld bekeken we

januari/februari

samen wat de beste oplossing zou zijn”, aldus de eerste liberale Tremelose burgemeester in 27 jaar. Dams, wiens vader ooit nog schepen was in de huidige deelgemeente Baal, betoonde naar eigen zeggen altijd al interesse in de gemeentepolitiek.


050

Ondernemers 1-2

Plato

januari/februari


Plato

051

PLATO face off is een tiendelige reeks praktijkgetuigenissen over het PLATO-peterschapsproject. De naam “face off” is afkomstig van de aftrap en de spelhervattingen in het ijshockey, waarbij twee spelers tegenover elkaar worden gezet om het bezit te veroveren van de puck, de zwarte schijf waarmee de sport wordt gespeeld. In deze reeks brengen we elke maand een PLATO-peter en een van zijn protégés samen in een dubbelinterview op locatie bij die laatste. Deze maand aan het woord: Kurt Rondou, manager in opleiding bij Metaleuven, startte zijn carrière bij een groot revisorenkantoor. De groei tijdens de laatste jaren van Metaleuven maakte het meer en meer noodzakelijk om iemand met een financiële achtergrond aan te werven. Om zich een beeld te kunnen vormen van het ondernemerschap in onze regio schreef Kurt zich onmiddellijk in voor het PLATO-peterschapsproject.

Guido Engelen, aankoopdirecteur van CEGELEC BeNe, startte zijn carrière als aankoper bij Philips en BOSCH en nadien op Europees niveau bij KOMATSU as Supply Chain Manager. Sinds 2004 is hij aankoopdirecteur voor CEGELEC Nederland en België. PLATO is voor hem een platform om met kmo’s samen ervaringen uit te wisselen en bij te leren over de aanpak van de problematieken die bij bedrijfsvoering aan bod komen.

Wat was de motivatie om aan PLATO deel te nemen? Kurt: “Toen ik hoorde over het PLATO-project, werd me aangeraden om dit tweejarig project toch op z’n minst eens te leren kennen. Na een intakegesprek werd me duidelijk dat het uitwisselen van ervaringen met andere kmo-bedrijfsleiders voor mij het meest interessant zou zijn. Uiteraard leg je ook nieuwe en langdurige contacten, heb ik nu gemerkt, en het is verrijkend om meer ervaren ondernemers te ontmoeten.”

Guido: “Als Sourcing Director bij een groot bedrijf, kom je doorgaans alleen maar in contact met bedrijven via de verkooporganisatie. PLATO was voor mij een opportuniteit om duurzame contacten te leggen met andere bedrijven, maar ook met kmo’s. Via deze weg heb ik al veel vernomen over de specifieke zaken die bij de gemiddelde kmo spelen, zowel in het dagelijkse beleid als bij de langetermijnvisie.”

Wat heb je al geleerd via PLATO? Kurt: “De verschillende ideeën en visies die naar boven komen tijdens de bijeenkomsten zijn zeer interessant. Het uitwisselen van die ideeën zet je aan het denken en dan leer je soms dat je bepaalde dingen op een andere manier kan aanpakken. Ik herinner me thema’s zoals ‘verloning’ en ‘personeelszaken’ waarvan ik de aanpak van de andere deelnemers voor een gedeelte heb toegepast in onze vennootschap. Daarbij is de mix van de verschillende deelnemers zeer positief omdat dit enkel en alleen maar de creativiteit kan bevorderen.”

Guido: “Via PLATO heb ik geleerd om wat er in mijn eigen organisatie speelt in perspectief te plaatsen. Maar evengoed heb ik een beter inzicht gekregen in hoe kmo-bedrijfsleiders denken en hoe ze de strategische positie van hun onderneming bepalen. Kmo-directeurs zijn per definitie veelzijdige ondernemers, omdat ze vaak met dezelfde problematieken worden geconfronteerd als in grotere bedrijven. Alleen gaan ze de uitdaging aan zonder de nodige specialisten in huis, wat zeer lovenswaardig is.”

Maakt het contact met andere kmo’s en de peters een verschil? Kurt: “Voor een vennootschap die al langer bestaat, zoals Metaleuven, maakt PLATO niet echt een verschil, denk ik. Volgens mij kan het wel een verschil maken voor een bedrijf dat voor de allereerste keer in volle groei zit. Je kan via PLATO interessante contacten leggen en met andere ondernemers rond de tafel zitten die ook ervaring hebben met de problemen van een bloeiend bedrijf.”

Guido: “Ik heb altijd geleerd dat je via informele contacten veel kan leren. Maar ook het formele aspect van PLATO is nodig om het gewenste leereffect te bereiken. Door het inschakelen van de PLATO-groep als een klankbord, kan je gewezen worden op zaken die je zelf anders niet ofwel te laat zou inzien.”

Wat hebben jullie van elkaar al geleerd? Kurt: “Omdat Guido al een veel langere carrière heeft uitgebouwd kan hij natuurlijk putten uit een grote bron van ervaringen. Het is me dan ook duidelijk geworden dat het uitbouwen van een belangrijk netwerk onontbeerlijk is geworden voor iedere ondernemer. Plato is hiervoor een geschikt platform omdat netwerken en kennis hierin gecombineerd worden.”

Guido: “Het bedrijf van Kurt is een mooi voorbeeld van hoe een bedrijf zich succesvol kan differentiëren door zich te richten op zowel de consumentenmarkt als de professionele markt. Zij realiseren dit mede dankzij de sterke merken in hun assortiment.”

Tekst: Kevin Logist - Foto’s: Karel Duerinckx

januari/februari

Ondernemers 1-2


54

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Belgische Kamers van Koophandel gaan voor duurzaam ondernemen Op 10 dec. ll. hebben de Kamers van Koophandel hun Charter Maatschappelijk Ondernemen voorgesteld. Het is de eerste maal dat alle Belgische Kamers zich zo duidelijk uitspreken over het belang van duurzaam ondernemen voor het bedrijfsleven. Tijdens een evenement bij Colruyt, in aanwezigheid van staatsecretaris voor maatschappelijke integratie en armoedebestrijding Philippe Courard, hebben de Kamers van Koophandel toelichting gegeven bij hun Charter Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) dat zij eerder deze maand gezamelijk hebben ondertekend. Met de ondertekening van dit Charter willen de Kamers te kennen geven dat D+A Consult, Drukkerij I. Wils, GCM-A, Kringwinkel Hageland, Lokale Politie St-Pieters-Leeuw, Skills, Televil, Walon Nellesduurzaam ondernemen sen, Voka - Kamer van Koophandel Leuven, Halle-Vilvoorde en Mechelen ontvingen ook een MVO-onderscheiding voor hun een belangrijke bijdrage deelname aan het Lerend Netwerk Quadrant Bel II. kan leveren aan de econozich beter te focussen op hun kerntaken, en dit op een mische ontwikkeling van een regio en aan de groeimanier waarbij niet alleen de onderneming er wel bij kansen van ondernemingen. Voor Kamers is MVO vaart, maar ook de samenleving in de meest ruime geen voorbijgaande trend, maar een strategische benabetekenis er beter van wordt. Voor deze gelegenheid dering die bedrijven en organisaties moet helpen om hadden de Kamers ook een 100-tal bedrijven samengebracht die zij de afgelopen twee jaar hebben begeleid, in samenwerking met Sustenuto als extern adviesbureau, om MVO in hun werking te integreren en concrete acties te ondernemen die een positieve impact hebben op mens, maatschappij of milieu. Dit gebeurt binnen het kader van het project Quadrant, waarbij bedrijven uit zowel de reguliere als de sociale economie in kleinere groepjes samen leren van elkaar en samen zoeken naar duurzame oplossing voor hun problemen. “De sociale economie is een belangrijke bron van werk voor risicogroepen en verPaul Stessens, Directeur Kringwinkel Hageland presenteerde zijn duurzaamheidsanalyse tijdens de MVO workdient de aandacht van de overheid. shop. De doelstelling van de interactieve rond tafels was een stuk van het leerproces van Quadrant over te Dit jaar hebben wij 65 organisaties brengen aan de deelnemers van het MVO event. Verdere info over de kleurrijke hoedjes kan bij onze redactie bekomen worden. uit de sociale economie kunnen

Ondernemers 1-2

januari/februari


Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

55

steunen met een budget van 2,3 miljoen euro,” zegt staatssecretarisvoor maatschappelijke integratie en armoedebestrijding Philippe Courard. Als locatie voor dit grootschalige MVO-evenement was niet toevallig gekozen voor Colruyt. Deze retailer bewijst al jaren dat aandacht voor milieu en een sterke maatschappelijke betrokkenheid gepaard kunnen gaan met winstgevendheid. ’’In de huidige economische context is dit misschien geen evidentie, maar wij geloven zeer sterk dat bedrijven die duurzaam ondernemen versterkt uit deze crisis kunnen komen. Colruyt strekt zeker tot voorbeeld voor talloze andere bedrijven,’’ aldus John Stoop, voorzitter van de Federatie van Kamers voor Handel en Nijverheid van België. Philippe Courard, Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding en Sigrid Sypré, Kwaliteitsadviseur Voka - Kamer van Koophandel bij de overhandiging van het MVO-brevet.

Technologische voorsprong als handelsmerk voor Photovoltech Met Photovoltech in Tienen als gastbedrijf voor ons Lerend Netwerk Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen konden wij ons geen betere locatie wensen voor de inmiddels vierde bijeenkomst van Quadrant Bel. Luc Coremans, Finance & ICT Manager, lichtte aan de hand van een slideshow en een bedrijfsfilm de geschiedenis van Photovoltech toe alsook de sterke groei die de onderneming in de laatste jaren gekend heeft. Het verhaal van Photovoltech is een schoolvoorbeeld van samenwerking tussen universiteiten, onderzoekscentra, overheden en het bedrijfsleven. Photovoltech werd eind 2001 opgestart met de ondersteuning van drie belangrijke partners: Total, Electrabel-Suez-Sol-

Luc Coremans, Finance & ICT Manager gaf tekst en uitleg bij de productie van zonnecellen... hiervoor troffen we eerst de nodige voorzorgsmaatregelen.

tech en IMEC. Niet alleen het ontstaan en de samenwerking rond Photovoltech getuigen van een duurzame economie, ook het product dat er gemaakt wordt. Gebruik makend van innovatieve technieken en hightech materiaal, startte Photovoltech in 2003 met de productie van multikristallijne silicium zonnecellen. Na amper drie jaar bestaan kon het bedrijf al prat gaan op een indrukwekkend exportcijfer en kreeg hiervoor van Flanders Investment and Trade “De Leeuw van de Export-Young Exporter 2006”. Goed 95 procent van de verkoop wordt gerealiseerd buiten België. Dat vertaalde zich bovendien in een sterke groei van de tewerkstelling. Ten gevolge van de stijgende groei van de markt en de vraag naar fotovoltaïsche cellen, kon Photovoltech zijn capaciteit gestaag uitbreiden.

januari/februari

Ondernemers 1-2


Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

56

Onze MVO werkgroep was onder de indruk van de aanpak van Photovoltech.

De ambities van Photovoltech en zijn aandeelhouders zijn groot. Eind vorig jaar nog kon Photovoltech een nieuwe productielijn in gebruik nemen. De installatie van nieuwe productielijnen zal in fases gebeuren, beginnend vanaf 2010. Photovoltech heeft zich voorgenomen om de komende vijf à tien jaar uit te groeien tot een top-10 bedrijf in de wereld wat betreft zonnecelfabricage. Noodzakelijke voorwaarden hiervoor zijn enerzijds een snelle groei, zodat ze kunnen genieten van de enorme schaalvoordelen en zo deze groei ook kunnen financieren, en anderzijds de continue en stijgende investering in onderzoek en ontwikkeling van het product zonnecel. Luc Coremans: “Onze groei is te danken aan een combinatie van factoren, denk ik. We hebben een prima technologie en onze werknemers zijn gemotiveerd ... Vandaag werken we met meer dan 160 mensen. Tussen nu en half 2010 hebben we zeker een 100-tal extra medewerkers nodig. We waren met een stand aanwezig op Suikerrock, hier in Tienen. We namen ook al deel aan de Open Bedrijvendag en Career Launch. Zo

Marc Corijn, United Anodisers, presenteerde als eerste zijn duurzaamheidsanalyse.

werken we aan onze visibiliteit. Het is belangrijk om als bedrijf in je eigen omgeving bekend te zijn. Zo raken mensen geïnteresseerd en vind je de juiste werknemers. We willen zo ook de misvatting uit de wereld helpen dat we alleen hooggeschoold personeel zoeken. Onze productie verloopt in een ploegensysteem. We zoeken mensen van alle niveaus: van quasi ongeschoold tot A3-, A2- en A1- werknemers en uiteraard ook hooggeschoolden.” Ter afronding van de inmiddels vierde sessie werd aan de aanwezigen de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan een rondleiding door de productiehal. Tip! Voor de presentatie van de duurzaamheidsanalyse van o.a. Coil, Televil, D+A Consult en de Lokale Politie St-Pieters-Leeuw maakte de groep gebruik van de Bono methode. Deze techniek stelt de deelnemer in staat om makkelijker over te schakelen naar een andere manier van denken namelijk die van zijn/haar stakeholders. Meerdere perspectieven komen hierdoor sneller op tafel en verbeteren de besluitvorming.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is bij Voka - Kamer van Koophandel Leuven geen vreemd begrip. Via verschillende initiatieven komt dit thema regelmatig binnen onze interne en externe werking aan bod. Ook het project Quadrant Bel II kunnen we hierbij rekenen. Voor meer info: Sigrid Sypré - 016 89 19 89 - sigrid.sypre@kvkleuven.voka.be

Ondernemers 1-2

januari/februari


58

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Leuvense en Waals-Brabantse Kamers slaan de handen in elkaar ViaVia - Wallonia Flanders Brussels is een op maat gemaakt programma om de economische dynamiek tussen Waalse, Vlaamse en Brusselse bedrijven te stimuleren. In deze context sloegen La Chambre de Commerce et d’Industrie du Brabant Wallon en Voka - Kamer van Koophandel Leuven de handen in elkaar voor de organisatie van een bedrijfsbezoek aan CIBO (Tildonk). Een twintigtal bedrijven waren present. Bij aanvang maakten de deelnemers tijdens een broodjeslunch kennis met elkaar. Vervolgens presenteerde Dominique Gilles, bedrijfsleider van CIBO NV, zijn professioneel parcours en de bedrijfscultuur. Zijn uiteenzetting in het Frans maakte indruk. Als jongste van 17 kinderen, nam hij het familiebedrijf opgericht in 1948, over. De kmo stelt momenteel 43 personeelsleden te werk. CIBO is een voorbeeld van duurzaam en ethisch ondernemerschap en ontwikkelt zijn activiteiten in een maatschappelijk verantwoorde context met aandacht voor een goed stakeholdersmanagement van de medewerkers, klanten, leveranciers, omwonenden en lokale overheden. Na de rondgang in de productie, was er gelegenheid tot netwerking tussen de deelnemers - klanten of potentiële toeleveranciers - alsook met de aankoop- en verkoopsdirecteurs van Cibo. Deelnemers: Langlois Patrick, Adva Consult, Axa Belgium, Brufa, Bureau Economique de la Province de Namur, Chambre de Commerce, Easi, Grando, Incentive Destinations, La Differenza, Magetra, Métal

Déployé Belge, New Abraco, PB Conseil, Qualinvest RH, Sweco Europe, Trachet - Soberac, Voka - Kamer van Koophandel Leuven Wilt u de economische dynamiek van uw bedrijf stimuleren, uw netwerk uitbouwen en uw omzet verhogen in Wallonië? Bezoek regelmatig www.programmeviavia.be (en meer specifiek de agenda).

Adellijke Belofte nominatie voor Horeca Awards! Adellijke Belofte heeft als enige restaurant uit het Leuvense een nominatie gekregen voor de prestigieuze Horeca Awards in de categorie ‘Beste traditionele Belgische/Franse keuken. De Horeca Awards is een professionele wedstrijd waarin honderden Vlaamse horecazaken het tegen elkaar opnemen. Alle kandidaten worden door zowel klanten als door een jury van experten beoordeeld. Enkel de beste horecazaken raken door de selectieronden. De jury houdt met alles rekening: de kwaliteit van de keuken, de bediening aan tafel, het kader en het comfort.

Ondernemers 1-2

januari/februari

Dirk Van Den Begin, zaakvoerder van Adellijke Belofte (Naamsestraat te Leuven) reageert trots: “Wij zijn heel gelukkig met deze erkenning, des te meer omdat wij binnenkort de twintigste verjaardag van Adellijke Belofte vieren. Het is een prachtige beloning voor het mooie werk in onze keuken en in onze zaal. Met trots zullen wij de kleuren van de Leuvense regio verdedigen op de prijsuitreiking.” --------------------------------------------------------Meer informatie: www.adellijkebelofte.be


60

Bedrijven

Kookhuys Mafrans lanceert conceptstore rond koken in Leuven Na bijna een eeuw ervaring in elektrische huishoudapparatuur startte de familie Mafrans in Leuven met een gloednieuw concept in België: een beleveniswinkel rond koken. Van keukenbenodigdheden als messen, blenders, wokpannen of espresso-apparaten tot producten voor moleculair koken: in Kookhuys Mafrans kunnen klanten zelf kookmateriaal testen en beleven in een huiselijke loftsetting. De beleveniswinkel opende op 21 november, midden in de Week van de Smaak, met een kookdemonstratie van ‘Chef vs. Vlaanderen’-kok Jeroen De Pauw. Elektrozaak Mafrans en kookwinkel Het Kookhuys zijn al jarenlang specialisten wat betreft elektrische huishoudapparatuur en kookbenodigdheden. Met Kookhuys Mafrans start het familiebedrijf nu met een volledig nieuw concept: een beleveniswinkel rond koken en keukenbenodigdheden. Aan verschillende themakookeilandjes kunnen klanten zelf uittesten welk mes het vlotst door een tomaat glijdt, welke grillpan de meest perfecte steak bakt of hoe goed een appel door blender X of Y gaat. In

de koffiecorner kunnen ze zien en proeven welk espresso-apparaat de beste schuimlaag maakt en welke cappuccinocreamers de meest perfecte cappuccino afleveren. Zaakvoerder Vital Mafrans: ″Ook de nieuwste trends op culinair vlak komen aan bod: onze klanten krijgen advies over moleculaire technieken als espuma’s en trage garing - of low temperature cooking - via kookprogramma’s in AEG-ovens. Andere trend is Teppan Yaki-koken op een roestvrijstalen teppan-plaat.″ Sinds Apple in 2001 de eerste experience stores opende, is experience shopping sterk in opmars: klanten winkelen niet enkel om de producten, maar ook om de ervaringen, dromen en emoties die shoppen oplevert. Tot nog toe volgden vooral multimediazaken de trend met loungehoekjes waar klanten videospelletjes kunnen spelen of muziek beluisteren. Met de allereerste beleveniswinkel rond koken en keukenbenodigdheden in België pakt Kookhuys Mafrans uit met een primeur. Het experienceconcept werd zorgvuldig vertaald in de architectuur en het interieur van Kookhuys Mafrans: de ruimte die architect Karel Medart van LANDarchitecten aanleverde vulde interieurarchitecte Karin Zoons van Studio Satrima in met een lofty sfeer en voor elk winkelgedeelte een eigen stijl. Karin Zoons: “Klanten moeten in de winkel het gevoel krijgen dat ze in hun eigen keuken staan. Daarom hebben de architect en ik ons bewust ver gehouden van de sfeer van kale loodsen in de doorsnee elektroketen.” Een belangrijk deel van de winkelervaring bij Kookhuys Mafrans zit in de gezellige loftsfeer, dankzij de verhoogde podia, lage plafonds en doorkijkopeningen. Karel Medart: “Door het toevoegen van een binnenpatio stroomt daarenboven overvloe-

Ondernemers 1-2

januari/februari

Van rechts naar links: architect Karel Medart van LANDarchitecten, mede-eigenaar Vital Mafrans en interieurarchitecte Karin Zoons van Studio Satrima kozen voor Kookhuys Mafrans voor een opvallende lofty sfeer.

dig daglicht binnen in de winkel ook al net als thuis.” Om de producten perfect te laten uitkomen, werkte Zoons in haar ontwerp met indirecte verlichting en strakke, neutrale uitstalkasten in wit en zwart. “In het vroegere Kookhuys kreeg ik altijd al het gevoel in een juwelenwinkel rond te wandelen. Dat gevoel hebben we hier willen creëren: die van een boetiek vol schatten. Het winkelgedeelte vooraan moet de warme sfeer van een Marokkaanse soek oproepen, met een rijke, weelderige overvloed aan kookbenodigdheden voor de Italiaanse, Aziatische of Noord-Afrikaanse keuken.” Het interieur van de winkel wordt verder geritmeerd volgens de kleuren van het nieuwe logo, waarbij elke themahoek een eigen stijl kreeg: warm oranje-rood in de notelaren koffiecorner, groen in de afdeling voor was- en droogmachi-


Bedrijven

elektronische huishoudapparaten zoals koelkasten en diepvriezers. Volgens beide ontwerpers zijn het precies winkels als Kookhuys Mafrans die shoppen in een winkelstad zo plezierig maken. ″Eind jaren ’80 kozen de broers Mafrans er bewust voor om niet uit te wijken naar de stadsrand. Vandaag merken we hoe winkeliers in de stad steeds meer aandacht schenken aan hun interieur of kiezen voor themawinkels in een bepaalde sfeer - weg van de eenheidsworst en de kale rekken. Shoppen in de stad krijgt zo nét dat tikje meer.″

Instituut in Leuven

nes - een sector die alsmaar ecologischer wordt - en blauw voor de

Familiezaak Mafrans is sinds 1915 een begrip met een uitstraling tot ver buiten Leuven, maar staat nooit stil. Ook nu weer pakt Kookhuys Mafrans uit met een aantal nieuwe merken: onder andere Alessi en Kitchen Aid brengen het totaal op 145 merken. Energiezui-

61

nige apparatuur en milieubewust koken is de rode draad doorheen het gamma: koelkasten met bio fresh-systeem bewaren voedsel langer dankzij een juiste temperatuur, no frost-diepvriezers en ovens met een A-label voor energieklasse besparen energie. Er zijn zelfs wasmachines die al vanaf 15° wassen. ″Klanten komen meer dan vroeger langs met vragen″, aldus Vital Mafrans. ″Van zestigers is geweten dat ze gemakkelijker kleinhandelaars opzoeken voor het persoonlijke advies, maar we merken dat ook dertigers het appreciëren dat onze mensen weten waarover ze spreken. We voelen ons dus gesterkt in onze overtuiging dat dit concept beantwoordt aan een reële vraag: het hele kookgebeuren is voor gezinnen, al dan niet met vrienden, uitgegroeid tot een unieke belevenis.″

KBC Autolease verhuist naar Leuven Vanaf 16 november opereert KBC Autolease vanuit de Diestsepoort 1 te Leuven. De verhuis vond plaats op 13 november. Michel Rabau, Directeur Operations & Administration, geeft graag een woordje uitleg over de gevolgen van dit logistieke huzarenstukje. Michel Rabau: “In de nieuwe gebouwen in hartje Leuven vervoegen we onze collega’s van KBC Lease Holding en KBC Lease Belgium, die eind vorig jaar al naar deze locatie verhuisden. Dankzij de verhuis zullen alle medewerkers van de overkoepelende KBC Lease Groep, waartoe KBC Autolease behoort, in Belgie¨ voortaan onder één dak werken. Volledigheidshalve vermeld ik wel even dat de KBC Autolease-dienst Remarketing op de huidige locatie in Londerzeel blijft. Bovendien is een belangrijk gedeelte van KBC Bank & Verzekering ook in Leuven gevestigd, waardoor wij meer integreren in de KBC-structuur. Het

voordeel is dat dit de efficie¨ntie en kostenbeheersing van onze diensten ten goede zal komen. Een ander voordeel is dat het gebouw aan de Diestsepoort een professionele uitstraling heeft en beantwoordt aan alle moderne vereisten zoals ruime vergaderzalen met hoogtechnologische uitrusting. Dankzij de centrale ligging naast het station van Leuven vergroot bovendien onze visibiliteit. Ten slotte is onze nieuwe vestiging gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer en dat is ontegensprekelijk een bijkomende troef ”.

Wat verandert er precies? Michel Rabau: “Voor onze klanten wijzigt er niet veel. De grootste verandering is dat al onze medewerkers een nieuw telefoon- en faxnummer krijgen. Daarnaast is het voortaan ook van belang om op de briefwisseling de interne gebouwencode (LEUdiest) en de

januari/februari

persoonlijke entiteitscode van de geadresseerde medewerker te noteren, aangezien de handeling van de post centraal zal gebeuren. Voor klanten die onze kantoren bezoeken, is er parkingplaats voorzien in Parking De Bond, die paalt aan ons gebouw. Voor onze werknemers brengt deze verhuis vanzelfsprekend wel heel wat aanpassingen met zich mee”.

Ondernemers 1-2


62

Bedrijven

Kantoormateriaal krijgt een milieuvriendelijk tweede leven Vier bedrijven uit dezelfde familiale holding kiezen resoluut voor een duurzame manier van ondernemen. Your Mover Logistics, Your Mover Vandergoten, D&C Services en Remus Verhuizingen, allen deel van de minder bekende PMC holding, deinzen daartoe niet terug om hun eigen bedrijfsactiviteiten en -strategie onder de loep te nemen en waar nodig grondig te wijzigen om de ecologische voetafdruk van het bedrijf te verkleinen, zo blijkt. De holding wordt geleid door de broers Christophe en Didier Pierre en was oorspronkelijk gespecialiseerd in het verhuizen, opslaan en coo ¨ rdineren van kantoormateriaal. Voortaan zullen zij zich meer gaan richten op het onderhoud en de herbestemming ervan. Elk van de vier firma’s neemt maatregelen om duurzamer te ondernemen. Met het nieuw concept “Nearly New Office Facilities” (Nnof) hopen zij zelf per jaar honderden tonnen CO2 te besparen. De groepsomzet van de vier bedrijven, die het Nnof-idee samen verder zullen promoten, bedroeg meer dan 10 miljoen euro in 2008. Samen stellen zij ongeveer 100 mensen tewerk in vestigingen in Vilvoorde, Brussel en Leuven. Bedrijfsleiders Christophe en Didier Pierre staan bekend als ondernemers met een sterke economische en sociale visie. In de sector nemen zij vaak het voortouw, bijvoorbeeld door het zelf ontwikkelen van informatie- en communicatietechnologie die de klanten een ree¨le meerwaarde bieden door ze tijd en geld te besparen. Ook nu weer lieten zij hun creativiteit de vrije loop met de ontwikkeling van Nnof.

Nearly New Office Facilities De holding ontwikkelde in haar Leuvense vestiging het nieuwe concept Nearly New Office Facilities (Nnof), waarmee zij jaarlijks tientallen tonnen CO2 hopen te besparen. Daarmee wordt voortge-

Ondernemers 1-2

borduurd op de “bijna nieuw”trend die eerder al de kop opstak in de automobielsector. Met Nnof wordt resoluut de kaart getrokken van het “tweede leven” voor groot en klein kantoormeubilair. “Voor onze klanten, meestal bedrijven, laden we bijna dagelijks één tot twee vrachtwagens vol met kantoormateriaal dat volledig bestemd is voor de container, maar dat eigenlijk weer als nieuw kan lijken met een kleine herstel- of opfrisbeurt. Wij willen de klanten sensibiliseren om het kantoormateriaal en -meubilair zoveel mogelijk te hergebruiken. Zo kan een kleine ingreep, zoals een nieuw tafelblad op oude poten een wereld van verschil maken,” aldus managing director Didier Pierre. Met Nnof willen Christophe & Didier Pierre het hergebruik van kantoormateriaal zoveel mogelijk faciliteren. De holding biedt concreet een soepelere dienstverlening aan op het gebied van reparaties of herinstaatstellingen van meubilair, en zorgt ervoor dat bij kantoorinrichtingen steeds naar de meest milieuvriendelijke oplossing wordt gezocht die toch modern en hedendaags oogt. Bij Your Mover Logistics, dat gespecialiseerd is in het beheer, de leveringen en de montages van al dan niet nieuw kantoormeubilair, hebben de monteurs verschillende opleidingen genoten bij de kantoormeubelproducenten. Met deze kennis kunnen zij advies geven over het herstellen van het kantoormateriaal in plaats van het onmiddellijk weg te gooien, en kunnen zij de herstellingen ook uitvoeren. Dit kan gaan van een herlakkering van tafelpoten of metalen kasten, over het vervangen van pompen of zitstofferingen van bureaustoelen tot en met het vervangen van tafelbladen. Door de kennis van het personeel kunnen zij ook de kostprijs van dit “bijna

januari/februari

Didier & Christophe Pierre

nieuw” materiaal drukken. Your Mover Logistics heeft daarnaast ook een eigen circuit van tweedehandsmeubilair dat de klant niet meer wil gebruiken, waarbij zij op zoek gaan naar partijen die actief op zoek gaan naar zo’n meubilair, zoals scholen, NGO’s, opvangcentra, etc. Bij Your Mover Vandergoten, met hoofdzetel in Brussel en 60 werknemers in dienst, probeert men het hergebruik van kantoormeubilair op een soortgelijke manier te faciliteren. D&C Services, dat instaat voor verhuiscoo ¨ rdinatie, interior design en projectplanning, wordt al gesensibiliseerd met interne en externe nieuwsbrieven. Later zal o.a. het aantal bedrijfsvoertuigen beperkt worden, zal carpoolen en het gebruik van openbaar vervoer aangemoedigd worden en zal er overgeschakeld worden op schone (wind)energie. De speciaal daartoe opgeleide consultants van D&C stellen voortaan een ecologisch alternatief voorop, zowel voor werkplekconcepten als voor alle gebruikte materialen. Remus Verhuizingen, dat sinds kort ook gevestigd is in het researchpark van Haasrode en privéen kantoorverhuisdiensten aanbiedt in de Leuvense regio, ontwikkelde een totaalpakket voor starters, kmo’s en spin-offs van de KU Leuven. Hier is de kantoor-


64

inrichting doorgaans geen prioriteit, maar deze kan wel bijdragen tot het efficie¨nt functioneren. Dankzij de gecentraliseerde kennis van de vier partnerbedrijven kan Remus dit volledig voor zijn rekening nemen, van inrichting van het gebouw tot het uitwerken van

Bedrijven

een werkplekconcept. Zo wordt tijd en geld uitgespaard en wordt de meest ecologische oplossing gezocht. In het magazijn in Haasrode beheert Remus eveneens de tweedehandsverkoop van grote hoeveelheden kantoormeubilair in goede staat. Op die manier wor-

den energie en grondstoffen voor de aanmaak van nieuw meubilair uitgespaard en een budgetvriendelijke oplossing aangeboden aan alle partijen. ------------------------------------Meer info? www.Nnof.be

Corden Pharmachem wordt Landen Pharmachem Het farmaceutische bedrijf Corden Pharmachem zet zijn activiteiten verder onder de naam Landen Pharmachem. Overnemers Jan Hoflack, voormalig hoofd Medicinale Chemie Europa bij Johnson & Johnson en ingenieur Jan Van Roy, voormalig medeoprichter en algemeen directeur van Intersources NV, willen begin januari overgaan tot een heropstart. Dat gebeurt met een dertigtal werknemers. De overnemers bundelen jarenlange ervaring in algemeen en financieel management en knowhow in de farmaceutische sector. Zij buigen zich in eerste instantie over de

organisatie om de continuïteit van de toeleveringen aan de bestaande klanten te verzekeren. “Daarnaast willen we ons differentie¨ren van het verleden door meer onderzoek te gaan doen”, zegt Jan Van Roy. “Tot nu toe werd er onvoldoende werk gestoken in het ontwikkelen van nieuwe producten.” “De eerstkomende weken gebruiken we om de heropstart goed voor te bereiden, de organisatie op punt te stellen en akkoorden te sluiten met de medewerkers”, aldus Jan Van Roy. “We verwachten in een eerste fase werk te kunnen cree¨ren voor een dertigtal mede-

werkers”. Bij Corden werkten voordien 96 mensen. “We gaan inderdaad kleinschaliger heropstarten, maar dat is ook nodig om het bedrijf weer meer leefbaar te maken”. De vorige eigenaars draaiden op een bepaald moment de geldkraan dicht, waardoor het faillissement van Corden Pharmachem onvermijdelijk was. “Ik ben altijd blijven geloven in het potentieel van dit bedrijf en ben dan ook zeer tevreden dat de rechtbank van koophandel dit voorstel aanvaard heeft”, zegt een tevreden curator Dirk De Maeseneer.

Succesverhalen uit Bedrijvencentrum Leuven In het Bedrijvencentrum Leuven zijn momenteel 48 bedrijven gevestigd op de researchzone Haasrode. Het Bedrijvencentrum biedt een totaalconcept aan: een motiverende zakelijke omgeving met een uitgebreid pakket aan ondersteunende diensten. De ondernemer van vandaag heeft meer dan ooit nood aan moderne infrastructuur, aangepaste telecommunicatie én flexibiliteit. Het Bedrijvencentrum Leuven wil ondernemers in hun start- en groeifase ondersteunen bij hun inspanningen om een stevige basis te leggen voor een succesvolle toekomst. De bedrijven DIGASYS en TICKETMATIC slaagden hierin alvast met vlag en wimpel. Zij werkten mee aan enkele opmerkelijke projecten.

Ondernemers 1-2

DIGASYS nv Op 2 november werd de Belgische satelliet Proba2 met succes gelanceerd. Digasys werd belast met het opmeten van de versnellingen op de zonnepanelen tijdens het openplooien. Deze dienen immers te worden beperkt om, enerzijds

Zaakvoerder Eddy Vansevenant

januari/februari

schade aan de zonnecellen te voorkomen en anderzijds om de goede werking van de satelliet te verzekeren.

TICKETMATIC bvba De prestigieuze tentoonstelling over de Rogier van der Weyden in het nieuwe Leuvense museum M opende de deuren op 20 september 2009 en kreeg meer dan 150.000 bezoekers over de vloer. Alle ticketverkoop verliep via de Ticketmatic ticketing oplossing, zowel online, aan de balies, als via de telefoon. De innovatieve mogelijkheden van Ticketmatic, onder andere inzake online ticketverkoop met tijdsblokken, hoogwaardige gidsenwerking en uitgebreide rapportering hebben mee dit succes mogelijk gemaakt.


Bedrijven

Ticketmatic startte kortgeleden met de ticketverkoop voor Play Belgium, een tentoonstelling rond videogames, een organisatie - net als Körperwelten - van Abatan nv. Ook Disney on Ice in Ahoy Rotterdam, RAI Amsterdam en de Jaarbeurs in Nederland staan op hun programma. Internationaal werd Ticketmatic geselecteerd door NTK, de nationale Theaterkassa in Nederland. In

67

2010 zal Ticketmatic bijgevolg voor meer dan 70 locaties in Nederland de ticketverkoop op zich nemen. ------------------------------------Info: mieke.lurquin@bcleuven.be www.bcleuven.be

Zaakvoerder Eric Lesire

Waterleau opent eerste afval-naar-energiecentrale nabij Sjanghai De milieugroep Waterleau uit Herent bij Leuven is sinds kort meer dan een specialist in wateren luchtzuivering en slibverbranding. Waterleau zag onlangs in de Chinese stad Zhangjiagang, zo’n 150 kilometer buiten Sjanghai, zijn eerste project in afvalverbranding in werking treden: een afvaloven met een capaciteit van 300.000 ton huishoudelijk afval per jaar die op termijn 18 megawatt elektriciteit per jaar aan het stroomnet moet leveren. Waterleau zag in Zhanghiagang, naar Chinese normen een bescheiden agglomeratie van 1,2 miljoen inwoners, een opportuniteit om zijn activiteiten voort te diversifie¨ren. In China is een tweede golf van afvalverwerking aan de gang. De gigantische economische groei van de voorbije halve eeuw heeft de centrale overheid er met een grote milieuproblematiek opgezadeld. China is daarom massaal gaan inzetten op de bouw van installaties naar westers model die huishoudelijk afval verbranden en energie recupereren. De installatie va Zhanghiagang is een project van de joint venture van Waterleau en zijn Chinese partner Golden State. Die laatste nam het leeuwendeel van de investering, in totaal bijna 50 miljoen euro, voor zijn rekening. Waterleau leverde de technologie voor

Luc Vriens

de afvalverbrandingsoven. Bij Waterleau is de afdeling die zich met afval-naar-energie bezighoudt voorlopig nog een buitenbeentje, goed voor 15 ingenieurs op een totaal van meer dan 150. De Chinese markt voor de recuperatie van energie uit afval kleurt deels Belgisch. Keppel Seghers, de milieugroep in Singaporese handen die ontstond uit het failliete Seghers Better Technology, bouwt er de meerderheid van de afvalverbrandingsovens. De bijdrage van Waterleau aan de centrale in Zhangjiagang bestond uit de engineering en het ontwerp van de oven en de ketel en ook de levering van de rooster, de kerntechnologie van de oven. Met een capaciteit van 300.000 ton huishoudelijk afval per jaar, verdeeld over drie lijnen, is de oven van omvang vergelijkbaar met die in Vlaanderen. “Dit is een zeer groot project en een belangrijke rederentie voor Waterleau in een verder te ontwikkelen markt”, zegt Luc Vriens. Uit

januari/februari

het opgehaalde afval komt wel de helft minder stroom voort dan bij ons, 19 MW. ‘Het huishoudelijk afval bevat hier de helft minder energie omdat het hier veel vochtiger is”, legt Sioen uit. “Kijk naar de etensresten, die zijn vloeibaar ”. Op de levering van stroom aan het net is het nog even wachten op een vergunning, maar binnen afzienbare tijd moeten de turbines draaien, aldus Waterleau. China is voor Waterleau geen onbekend terrein. De groep van topman Luc Vriens exporteert zijn waterzuiveringstechnologie, die Vriens in de jaren 80 aan de KU Leuven ontwikkelde al sinds de oprichting in 2000 naar dat land. Over heel China zijn 250 waterzuiveringsstations uitgerust met de technologie van Vriens. ‘China was aanvankelijk een zeer interessante markt’, zegt de Waterleautopman, maar we kunnen er nooit concurreren op basis van prijs, enkel op basis van technologie. De Chinezen weten trouwens ondertussen zelf hoe het moet. Maar de projecten in China gelden wel als belangrijk voorbeeld om andere projecten binnen te halen. De orders voor waterzuiveringsstations in Marokko en Bagdad zouden we zonder de Chinese ervaring nooit hebben binnengehaald’.

Ondernemers 1-2


Bedrijven

69

Metris is Nikon Metrology geworden Het metrologiebedrijf Metris krijgt een grondig vernieuwde raad van bestuur. Bart Van Coppenolle trad af als gedelegeerd bestuurder en wordt adviseur. Voorzitter Julien De Wilde Bart Van Coppenolle nam ontslag uit de raad van bestuur, en ook de andere bestuurders André

Oosterlinck (voormalig rector KULeuven) en Jean-Pierre Kruth (professor KULeuven) zijn er niet meer bij. Eerder verdwenen reeds Bart Diels (Gimv), Alexis Bogaert (Dexia Ventures), Edward Barrientos (Arc Second) en Luc Vandenbroucke (Barco). Bart Van Coppenolle noemt de herschikking een normale wijziging, gezien de overname door Nikon. Metris gaat voortaan ook door het leven als Nikon Metrology. Het maatschap-

pelijk kapitaal bestaat uit 46 miljoen euro, verdeeld over 12,6 miljoen aandelen, alle in handen van Nikon. De Japanners lanceerden dit voorjaar een overnamebod op Metris en legden daarvoor 71,5 miljoen euro op tafel, plus de overname van de 87 miljoen euro aan schulden. Nikon betaalde 5,5 euro per aandeel Metris. Enkele maanden geleden werd het overnamebod afgerond en werd Metris van de beurs gehaald.

Software Toxikon probleemloos door internationale audits Toxikon, een onderzoekslaboratorium uit Haasrode, dat productveiligheid in de LifeScience sector analyseert, liet haar eigen ontwikkelde laboplanningssoftware valideren door CTH. De leverancier van IT-oplossingen en -diensten biedt sinds kort een nieuwe validatieservice aan, Agile Computerized Systems Validation. De dienst biedt bedrijven de garantie om overheidsinspecties (FDA, EMEA) met glans te doorstaan. Het onderzoekslabo Toxikon gaat via analytische en bio-analystische tests na of medische verpakkingen en omgevingsfactoren een schadelijke invloed hebben op de werking van medicijnen. Klanten zijn farmabedrijven, leveranciers van verpakkingsmaterialen voor medische doeleinden en van medische apparatuur (bijvoorbeeld implantaten) en bedrijven uit de biotechnologiesector. Toxikon moet de status van testen en analyses eenvoudig kunnen opvolgen om haar labo efficie¨nt te organiseren. Aanvankelijk maakte het bedrijf gebruik van Excelsheets. Vandaag is dat met meer dan 1000 projecten per jaar niet langer mogelijk. Daarom ging Toxikon op zoek naar een geschikt softwarepakket. Tevergeefs. Kevin Breesch, Quality Assurance Manager bij Toxikon, vertelt:

Jos Bollen, CEO Toxikon

“Door de toename van projecten was onze vroegere Excel-planning ontoereikend. Daarom gingen we in de markt op zoek naar een geschikt softwarepakket om de opvolging te verzekeren. Dat bleek helaas onbestaande. We besloten dan maar om op basis van onze specificaties zelf de nodige software te schrijven. Onze klanten vragen voortdurend naar de stand van zaken van project X, in welke fase project Z zit, etc. Het resultaat is ons Laboratory Organization Management System (afgekort LOM-Systeem) met een Microsoft Access gebruikersinterface. De

januari/februari

software geeft een duidelijk overzicht van al onze projecten en hoever elk project staat. Dit laat het management toe de huidige workload per departement te analyseren en waar nodig, mensen en middelen in te zetten om de projecten tijdig te finaliseren”. De Life Sciences industrie is een sector waarin alles aan strikte regelgeving is onderworpen. Validatie, het proces dat het bewijs levert dat ICT systemen aan wettelijke verplichtingen voldoen, is verplicht in de Life Sciences sector. Het garandeert de veiligheid van

Ondernemers 1-2


Bedrijven

patie¨nten. Bedrijven als Toxikon, die software gebruiken ter ondersteuning van analyses onder GMP en GLP, moeten een gedocumenteerd bewijs leveren dat de software met zekerheid doet wat ze moet doen. Dat formalisatieproces is een vak apart.

Jos Bollen, Director Europe bij Toxikon, is tevreden over CTG: “CTG heeft goede referenties in de Life Sciences sector en kwam met een voorstel waarin we ons konden vinden. CTG’s Agile Computerized System Validation (CSV) liet ons toe om op erg korte ter-

71

mijn ons eigen Laboratory Organization Management System te valideren en toch nog kostefficie¨nt te blijven. Ons LOM-Systeem werd trouwens al meerdere keren gescreend tijdens GMP audits en het resultaat was telkens weer positief ”.

Imec verkoopt aandelen in Photovoltech Imec heeft de voorbije maanden zijn aandeel in de Tiense zonnecellenfabrikant Photovoltech verkocht. Photovoltech sloot 2008 af met een winst van 6,7 miljoen euro en een eigen vermogen van 27,3 miljoen euro. Het bedrijf heeft 12,7 miljoen euro kapitaal, waarvan Imec bij de opichting in 2001 1,6 miljoen inbracht aan knowhow en activiteiten. In ruil had Imec 4,37 procent

van de aandelen. Total en GDF Suez (via Soltech en Electrabel), die elk de helft van de overige 95,63 procent hadden, nemen dat pakket nu over. “Imec blijft hen verder steunen via technologiecontracten”, onderstreept woordvoerder Katrien Marent. Imec wil met het geld “nieuwe innovatieve projecten opstarten”. Johan Nys, CEO Photovoltech

Option haalt met succes vers kapitaal op Technologiebedrijf Option heeft zich eind 2009 verzekerd van 20,2 miljoen euro vers kapitaal. Honderd procent van de kapitaalverhoging is onderschreven door bestaande en nieuwe aandeelJan Callewaert CEO Option houders. Investeringsmaatschappijen Gimv en LRM hadden zich voor 5 miljoen euro gee¨ngageerd, maar door het succes moeten ze niet bijspringen.

Option voerde de kapitaalverhoging door om zijn kredietlijnen te vrijwaren en zich van werkkapitaal te verzekeren, onder meer om een herstructurering en een strategische ommezwaai te financieren. Het bedrijf geeft daartoe 41,2 miljoen nieuwe aandelen uit tegen 0,49 euro per stuk. Daarvan was alvast 69,9 procent geplaatst nadat bestaande aandeelhouders, onder wie hoofdaandeelhouder en topman Jan Callewaert, hun rechten hadden uitgeoefend. De over-

schot, 12,4 miljoen rechten die recht geven op evenveel aandelen, is via een private plaatsing aangeboden aan institutionelen. Dat was in een wip geklaard. Gimv en LRM hadden vooraf elk een engagement gegeven van 2,5 miljoen euro, op voorwaarde dat Option zonder hen 6 miljoen euro zou ophalen, iets waar het bedrijf dus in geslaagd is. Nu blijkt dat Option Gimv en LRM niet nodig heeft.

LMS leent 30 miljoen euro bij de EIB Het Vlaamse technologiebedrijf LMS heeft een kredietlijn van 30 miljoen euro gekregen van de Europese Investeringsbank (EIB). Die lening stelt het softwarebedrijf uit Haasrode in staat om de komende zeven jaar onderzoek en ontwikkeling te versterken via interne groei en via acquisities, legt CEO

Urbain Vandeurzen uit. “Het geeft ons een mooie oorlogskas”, zegt Vandeurzen. “Vandaag hebben we geen extra krediet nodig en zijn we nagenoeg schuldenvrij. Maar als ik geld nodig heb voor een overname, wil ik het klaar hebben liggen, zodat ik snel kan bewegen”. LMS heeft twee jaar om het

januari/februari

krediet op te nemen. “We zijn hier trots op, want is vooruitziend én orgineel”, vindt Vandeurzen. “De EIB Urbain Vandeurzen beschikt over enorme kredieten, meerdere miljarden euro’s per jaar, die zij bijna steeds investeert in grote projecten”. Zo

Ondernemers 1-2


Bedrijven

werd eerder ook de uitbreiding van het labo van het Leuvense onderzoekscentrum IMEC mee gefinancierd door de EIB. De EIB tracht nu om, mede op vraag van de Europese Commissie, ook onderzoek en ontwikkeling bij kleinere tot middelgrote innovatie-

ve bedrijven te stimuleren. “We hebben ons dossier daar op tafel gelegd, en ze waren zeer gecharmeerd door onze strategie, trackrecord en financie¨le parameters”, aldus Vandeurzen. LMS ging op zoek naar alternatieve financie-

73

ringsbronnen, omdat aankloppen bij de commercie¨le banken in crisistijd niet bepaald vanzelfsprekend was. De EIB werkt voor de lening wel samen met ING, een van de drie grote commercie¨le spelers in ons land.

Philips schrapt 50 van 135 jobs in Haasrode De directie van het elektronicaconcern Philips heeft eind 2009 bekendgemaakt dat ze in Haasrode 50 van de 135 jobs schrapt. Daar bevindt zich het hoofdkwartier van de Home Control Systems, dat onder meer afstandsbedieningen ontwerpt en fabriceert, en het Innovation Lab, dat gespecialiseerd

is in het ontwikkelen van nieuwe draagbare en audiosystemen (bijvoorbeeld mp3-spelers en draadloze audiocenters). Het gaat om 18 arbeiders en 32 bedienden. “We zitten in een moeilijke economische situatie en de concurrentie op de markt van de afstandsbedieningen wordt steeds scherper. Philips

heeft daarom de keuze gemaakt om de portfolio aan te passen, waardoor er minder ontwikkelingswerk nodig zal zijn in deze sectoren en we onze organisatie moeten aanpassen”, aldus Sam Van Dijck, communicatieverantwoordelijke van Philips Belgie¨.

Sirris Leuven Composites Application Lab helpt bedrijven in veelbelovende markt Sirris, het collectief kenniscentrum van de Belgische technologische industrie, en de KULeuven hebben het Sirris Leuven Composites Application Lab (SLC) opgericht. Dit initiatief moet tegemoetkomen aan de vraag vanuit de industrie naar een bredere dienstverlening rond de ontwikkeling en het gebruik van composieten (met vezels versterkte kunststoffen). Met de oprichting willen de initiatiefnemers de Belgische bedrijven stimuleren om ten volle te investeren in wat zij een veelbelovende nieuwe markt noemen. De stuwende kracht achter SLC zijn professor Ingnaas Verpoest, die onderzoek verricht aan het

departement Metaalkunde en Toegepaste Materiaalkunde van de KULeuven, en Bart Vangrimde (Sirris) die als coo ¨ rdinator SLC zal aansturen. Het SLC zal samen met ondernemingen experimenten en testen uitvoeren die kunnen leiden tot verbeterde producten of compleet nieuwe toepassingen en aangepaste productieprocessen. “De bundeling van alle beschikbare kennis, technologie, uitrusting en advies op één locatie maakt het SLC uniek in Belgie¨”, bevestigt professor Verpoest. “De Belgische industrie moet dringend werk maken van composieten”, meent Hans Vercammen, operationeel direc-

teur van Sirris. “De Belgische toeleveranciers voor de automobielsector en de vliegtuigindustrie, transport, de bouwsector maar evengoed de sectoren van de alternatieve energie of van de duurzame consumentengoederen missen de boot als ze niet snel inspelen op deze trend”. Wereldwijd zijn composieten in industrie¨le toepassingen aan een sterke opmars bezig. De Airbus 320 bestond vijftien jaar geleden voor 5 procent uit composieten. Vandaag worden de Airbus 350 en de Boeing 787 gebouwd, die beide meer dan de helft composieten bevatten, aldus nog SLC.

Explosive detection dogs in het K9-team van Securitas Om te voldoen aan de toenemende behoefte aan controle op luchtvracht, werkt Securitas Transport Aviation Security met behulp van speurhonden voor het opsporen van springstoffen (het zogenaamde “K9 team”).

Zij bieden een praktische oplossing voor een snelle en efficie¨nte screening. Deze snuffelhonden, speciaal getraind op het detecteren van explosieven, kunnen enorme hoeveelheden vracht screenen in een mum van tijd. Screening van

januari/februari

postzendingen en kleinere cargo behoort eveneens tot hun takenpakket. Bij traditionele detectectiesystemen zoals X-ray machines moeten de goederen die gecontroleerd worden naar het detectietoestel

Ondernemers 1-2


74

gebracht te worden. De snuffelhonden zijn daarentegen makkelijker inzetbaar aangezien de begeleider met de hond tot bij de vracht komt. Deze methode laat toe om de verschillende stappen binnen het logistiek proces te vereenvoudigen, en het bespaart ook enorm veel tijd. Daarnaast kunnen deze honden ook worden ingezet op andere

Bedrijven

plaatsen, zoals havens, binnen het openbaar vervoer, in overheidsgebouwen, vrachtwagens, enz. Pacco is twee jaar en is een fenomeen. Zijn neus is erop getraind explosieven op te sporen, zowel geïmproviseerde als conventionele. Pas na een flinke dosis theorie voor zijn baas en tal van praktijkoefeningen voor Pacco kunnen ze samen van start gaan voor het echte werk. Pacco is een “explosieve hond”. Zijn begeleider legt uit hoe dat zit: “Wij zoeken explosieven. Ontzettend vermoeiend en ook gevaarlijk voor de hond. Een speurhond kan geen acht uur na mekaar werken. Hij heeft geregeld rust nodig. Dus neen, een explosieve hond is geen hond die ontploft. Enfin, laten we hopen dat zoiets nooit gebeurt!”

Pacco en zijn baas brengen minstens 15 uur per dag samen door. Voordat ze samen aan de slag gingen, werd de jonge Duitse herder klaargestoomd in een trainingsschool die gespecialiseerd is in opleiding van surveillancehonden en speurhonden. De school heeft een speciaal certificaat om met chemische stoffen te oefenen die Pacco moet leren kennen. Er wordt telkens een nieuw scenario opgezet waarbij de hond moet laten zien dat hij de stoffen kan vinden. De begeleider leert ondertussen zijn reacties kennen. De opleiding start pas wanneer de hond minimaal 1 jaar oud is, enkel als de hond voldoet aan de allerhoogste eisen van dressuur (zoekdrift, sociaal vermogen, luisterbereidheid, werklust, intelligentie) en na een strenge medische keuring.

Belgische fietsenfabrikant Ludo gehuldigd Ludo Huygens, zaakvoerder van de Kortenbergse fietsenfabriek Ludo nv, mag zich voortaan Laureaat van de Arbeid noemen. Hij kreeg de oorkonde uit handen van burgemeester Chris Taes. De titel van Laureaat van de Arbeid wordt verleend omwille van de vakkunde, toewijding en sociale zin gedurende meerdere jaren. Ludo Huygens werd voorgedragen door de Belgische beroepsfederatie “Fietsen, Bromfietsen en Motorrijwielen”. “Sinds 1975 zitten we langs de Leuvensesteenweg in Kortenberg. Momenteel is mijn zoon Johan de derde generatie in de zaak. Zelf heb ik altijd fietsen gemaakt”, zegt de zaakvoerder van de fietsenfabriek die door vader Frans in 1928 in Melsbroek werd gesticht. Sinds 2000 worden de Kortenbergse rijwielen niet meer onder de merknaam “Ludo” maar onder de naam “Granville” geproduceerd. In de marge van deze terechte viering was de recente keuze van de

Ondernemers 1-2

Belgische post voor een Duitse fietsenfabrikant Speedliner voor de levering van 3000 nieuwe postfietsen weinig motiverend te noemen voor de Kortenbergse ondernemersfamilie.

De Post kiest niet meer Belgisch De 3.000 nieuwe fietsen voor de postmannen worden immers bij de Duitse fietsenfabrikant Speedliner besteld, die zijn productie voornamelijk laat uitvoeren in Turkije. Daardoor ziet de Belgische fietsenproducent Ludo, die ook inschreef op de Europese aanbesteding, het contract aan zijn neus voorbijgaan. Ludo leverde acht jaar geleden 5.000 postfietsen voor De Post, een contract van circa 2,2 miljoen euro. “Ik neem aan dat de concurrentie goedkoper was”, zegt Ludotopman Johan Huygens ontgoocheld. “Wij laten de frames echter in Belgie¨ maken bij het Roeselaarse Van-

januari/februari

eenooghe en assembleren zelf de onderdelen. De fietsen die we acht jaar geleden leverden, moesten drie jaar meegaan. Het werden er acht. Ze bleken dus een heel rendabele investering. De nieuwe fietsen zijn bovendien veel goedkoper en aangepast voor elektrisch rijden. We maken nu ook speciale postbakken die passen op de bestaande fietsen. Herstellingen kunnen makkelijk bij Belgische dealers en fietsherstellers. Ik vraag me af of die Duitse concurrent dezelfde service zal bieden”. Huygens zegt circa 2,5 miljoen euro mis te lopen. “Ik stel vast dat er in Belgie¨ minder chauvinistisch wordt gedacht dan in andere Europese landen. In Groot-Brittannie¨ rijden de postbodes met Britse fietsen, in Frankrijk met Franse en in Duitsland met Duitse, de Europese aanbesteding ten spijt”.


Bedrijven

75

Harol stelt nieuwe buitenjaloeziee¨n voor Met hun strakke look en uitstekende zonwerende eigenschappen worden buitenjaloeziee¨n ook in ons land steeds populairder. Grote troef van de nieuwe buitenjaloeziee¨n van Harol - uniek op de Belgische markt - is dat ze optimaal zonnewarmte blokkeren en tegelijk meer licht binnenlaten. Kortom, warmte buiten en sfeer binnen! Buitenjaloeziee¨n zijn in Duitsland en Oostenrijk al langer ingeburgerd, maar vandaag raakt ook de Belgische consument steeds meer overtuigd van de vele troeven. Allereerst is er de efficie¨nte zonwering, zonder aan privacy te moeten inboeten. Het Variosysteem maakt

de jaloezie bovendien extra flexibel: zo kan je bijvoorbeeld de onderste lamellen sluiten en de bovenste kantelen. Een perfecte synergie tussen design, functionaliteit en energiebesparing. Daarnaast is er de strakke, eigentijdse look waardoor buitenjaloeziee¨n perfect te rijmen zijn met een moderne architectuur. Tot slot zijn de buitenjaloeziee¨n ook comfortabel in bediening. Je kan ze manueel openen of sluiten met een stang, of kiezen voor een elektrische bediening, eventueel geïntegreerd in een domoticasysteem. De lamellen zijn er in verschillende breedtes, vormen, kleuren en uitvoeringen, afhankelijk van de

afmetingen en het architecturale uitzicht. In vlakke uitvoering is de pakkethoogte van de opgestapelde lamellen uiterst compact; de extra stevige gekraalde uitvoering leent zich dan weer perfect voor grotere afmetingen. Harol is een Belgische familiebedrijf dat in 2006 zijn 60-jarig bestaan vierde. Het werd opgericht als kleine schrijnwerkerij en groeide uit tot Europa’s toonaangevende rolluiken-, zonwering- en poortenfabrikant. Vandaag vinden we Harol terug in het industriepark Webbekom (Diest) op een terrein van maar liefst 120.000 m2. ------------------------------------Info: www.harol.be

Twee nieuwe milieuvriendelijke racewagens in de maak Na drie Solar Teams, het Formula Zero Team en het Vehicle Design Summit Team hebben niet minder dan 31 masterstudenten van GROEP T en 4 bachelorstudenten van de Antwerpse Karel de Grote Hogeschool de handen in elkaar geslagen om twee nieuwe milieuvriendelijke racewagens te bouwen. Hierbij wordt vertrokken van het chassis van de legendarische Citroën ‘Deux Chevaux’. Het team wil de 2 CV, een icoon uit de autogeschiedenis, ombouwen tot een elektrische en een hybride wagen. In oktober 2010 nemen beide auto’s deel aan de 24 uur voor 2 CV’s op het circuit van Francorchamps. Groep T heeft iets met auto’s. Na de zonnewagen, de Formula Zero Kart en de supermilieuvriendelijke Vision staat opnieuw een ambitieus project op stapel: de ontwikkeling van een hybride en een elektrische aandrijflijn die ingebouwd worden in 2 racewagens. De hybride lijn komt in de ‘Pegasus’, de elektrische belandt in de ‘Odyssee’. Cele Van den Haute en Sietze Swolfs zijn de teamleiders van de

Cele Van den Haute en Sietze Swolfs (midden) en (een gedeelte van) het CQS GROUP T Racing Team. Samen bouwen ze twee milieuvriendelijke racewagens.

Pegasus en de Odyssee. Zij coördineren de verschillende departementen, leiden de vergaderingen en werken nauw samen met de coaches binnen en buiten GROEP T. Ze staan tevens in voor de public relations, de sponsoring en de financiën.

Duurzame technologieën Voor Sietze en Cele staat het als een paal boven water: de tijd van

januari/februari

de fossiele brandstoffen is voorbij. ’’Goedkoop rijden, CO2-reductie, verminderde milieu-impact, duurzame ontwikkeling, dat is waar de mensen tegenwoordig van wakker liggen. Onze technologische ontwikkelingen moeten als trigger dienen voor studenten, ingenieurs en ondernemers om in te zetten op duurzame technologieën. Tevens willen we het brede publiek ervan overtuigen dat hybride en

Ondernemers 1-2


Bedrijven

elektrische wagens een volwaardig alternatief zijn.’’ Het CQS Group T RacingTeam is ontstaan uit twee bestaande voertuigprojecten bij GROEP T, het Vehicle Design Summit Team en het Student 2 CV Team. Het eerste team was twee jaar lang een onderdeel van het wereldwijde VDS netwerk. De leden werkten samen met de meest prestigieuze universiteiten en ondernemingen aan een uiterst milieuvriendelijke 6-persoonsauto. Deze was bestemd voor de Indische en de Chinese markt. De hoofddoelstelling van de Vision Car was het bereiken van een minimale levenscyclusimpact. In de zomer van 2008 was het prototype klaar.

Oldtimers optimaliseren Het Student 2 CV Team gooide het over een andere boeg. Hun passie voor kleine oldtimers bracht hen op het idee om de verouderde technologieën te moderniseren en te optimaliseren. Het opzet was de ontwikkeling van een intelligent flexi-fuel multipoint injectiesysteem voor de Citroën 2 CV. Hierdoor is het mogelijk op bio-ethanol te rijden. Daarnaast werd ook een hybride 2 CV gebouwd die in de stad volledig elektrisch rijdt. Parallel met deze projecten werd ook een online monitoring systeem ontwikkeld dat een perfecte basis vormt om op verder te bouwen in de racewereld. ’’Door te vertrekken van dit specifieke bestaand chassis zijn de ontwerpmogelijkheden quasi einde-

loos en is er een maximum aan flexibiliteit’’, merkt dr. ir. Geert Waeyenbergh, docent bij GROEP T en coach van het team, op. ’’Na Wereldoorlog II zorgde de Citroën 2 CV voor de democratisering van de personenwagen. Niet langer een speeltje voor de rijken maar toegankelijk voor iedereen. Het CQS GROUP T Racing Team wil met dit project nu ook de hybride en elektrische technologie populariseren. Tegelijk actualiseren en valoriseren ze ook de culturele en historische waarde van de oldtimers die vaak als milieuonvriendelijk worden beschouwd. Door de nodige technische aanpassingen te doen kunnen we wel degelijk aan de milieunormen voldoen zonder de authenticiteit van de wagen al te veel aan te tasten.’’

Racebestendigheid ’’De teamleden van Pegasus bouwen de hybride versie″, vertelt Cele. ’’Het injectieteam zal dit academiejaar het multipoint injectiesysteem optimaliseren samen met de programmeerbare injectie CPU. Dit systeem moet zorgen voor de optimale inspuitingsverhoudingen en tijdstippen van de biobrandstof. Ook maken wij de verbrandingmotor raceklaar. Tevens ontwerpen we een optimale drukvoeding zodat we kunnen rijden op E85 (85% bio-ethanol en 15% benzine).’’ ’’De teamleden van Odyssee leggen de finale hand aan de SRMmotor ’’, legt Sietze uit. ’’Deze geschakelde reluctantiemotor zal het hart van de elektrische aandrijflijn

77

vormen. Het concept van deze motor met superlage levenscycluskost is door het VDS Team ontworpen en is momenteel in productie. We zullen ook een energetisch onderzoek en een trillingsanalyse uitvoeren. Daarnaast wordt er gezocht naar een geschikt batterijpakket en een bijhorend Battery Management Systeem. We rusten de Odyssee uit met een innovatief batterijwisselsysteem. Door al deze kritische componenten zal de elektrische aandrijflijn worden gerealiseerd.’’

Tweejarig mastertraject Ruim de helft van de GROEP T-studenten van het Racing Team spreidt zijn/haar masterprogramma over 2 academiejaren. ’’Het tweejarig mastertraject van GROEP T creëert optimale omstandigheden om dergelijke ambitieuze projecten op te zetten en tot een goed einde te brengen’’, zegt Geert Waeyenbergh. ’’Deze formule uniek in Vlaanderen - maakt het mogelijk om het reguliere masterprogramma van 1 academiejaar aan te vullen met een uitgebreid leertraject in een onderneming. Wij noemen dit een Entrepreneurial Engineering Experience. Gedurende 2 extra semesters kunnen de masterstudenten zich uitleven als ingenieur en ondernemer. Wie dit traject doorlopen heeft, start zijn/haar carrière met een grote voorsprong.’’ ------------------------------------Info: www.cqsgrouptracingteam.be

Gosto gaat voor gepersonaliseerde design Designmeubelen, maar dan wat goedkoper, jonger of artisanaler? Het kan allemaal bij de nieuwe meubelzaak Gosto aan de Ambachtenlaan 31A te Heverlee. Meer zelfs: je kunt er je aanwinsten helemaal laten customizen op maat. Bernard Landeloos leidt ons rond in het atelier van zijn nieuwe interieurzaak, die hij openhoudt sa-

men met zijn neef Paul. De open ruimte wordt binnenkort aangevuld met twee volledig ingerichte lofts die de klanten moeten tonen hoe de verschillende stijlen van de zaak kunnen gecombineerd worden. “Niets mooier dan een degelijke, teakhouten tafel met hippe kunststoffen stoeltjes rond”, vindt Bern-

januari/februari

ard. Mix & match is zo’n beetje het devies van Gosto, en daar gaat de winkel vrij ver in. Je kunt er schragentafels, kastjes, canvasdoeken en lampenkappen laten bedrukken met leuke motieven, foto’s en zelfs reclameboodschappen, allemaal even duuraaam en krasvast. “Een kmo kan bijvoorbeeld zijn logo laten afdrukken, of een

Ondernemers 1-2


Bedrijven

restaurant kan een print of kleur laten terugkomen die in de rest van zijn interieur een hoofdrol speelt. “Binnenkort willen we ook beginnen met “customize your kitchen”. We bedrukken een paneel met een motief dat de klanten zelf kiezen en die ze tussen het werkblad en de hangkasten van hun keuken kunnen plaatsen”. Opvallend zijn de zelfgemaakte meubels: een stoere zwarte tafel met een industrieel onderstel, bijvoorbeeld.

Doordat er geen tussenpersonen zijn, kun je op die manier een uniek meubel tegen een redelijke prijs kopen. In diezelfde filosofie biedt de zaak ook meubels aan van Scab en Basic L. Scab is een merk dat jong talentvolle designers de kans geeft hun werk om te zetten in een eigen realisatie. “De kwaliteit is fantastisch, de vormgeving ook. Alleen kosten deze stoelen tot drie keer minder dan andere designmeubels. En wie weet breken deze jonge ontwer-

79

pers over drie jaar wel helemaal door en heb jij er wel al een ontwerp van in huis”. Basic L. werd uitverkoren als “Woonwinkel van het jaar ” in Nederland. Eenvoudig en basic, maar oersterk. En niet veel duurder dan Ikea, maar wel met een heel eigen karakter. Het enige echte designmerk in huis is Danca, zij het dan vooral de jongere lijn “Private Label by Danca”. ------------------------------------Info: www.gosto.be

Art dec’eau NV onderscheiden met Best European Compass Pools Dealer Award 2009 Compass Ceramic Poolst, wereldmarktleider in de productie van zelfdragende isolerende monoblock zwembaden, heeft op haar jaarlijkse Europese dealerconferentie de Best European Compass Pools Dealer Award uitgereikt aan Art dec’eau gelegen op Nieuwland te Aarschot. Art dec’eau NV, exclusief invoerder/verdeler voor de Benelux markt van Compass Ceramic Poolst keramische zwembaden, kreeg deze prestigieuze award toegekend voor de onderscheidende marketingcampagne, verkoopsresultaten, en professionaliteit die het bedrijf tentoonspreidde in 2009. De Europese erkenning die Art dec’eau ten deel valt door deze bekroning, plaatst het bedrijf in het select gezelschap van andere toonaagevende Europese Compass Ceramic Poolst invoerders, zoals Compass Pools Germany en Compass Pools Rusland, die dit jaar respectievelijk op de tweede en derde plaats eindigden op een totaal van 24 deelnemende landen. “We zijn trots dat we deze award in ontvangst hebben mogen nemen. We zetten ons dagelijks met z’n allen in om de groei van het bedrijf te realiseren. Dan is het zeker leuk dat het op deze manier

wordt erkend met een prijs”, zegt gedelegeerd bestuurder Filip De Weer. “Dit is een bevestiging van onze groeistrategie die - naar maximale klantentevredenheid toe - gestoeld is op het principe “buy local, support local”. Dit jaar hebben we flink geïnvesteerd in bijkomende locale verkoopspunten in Antwerpen, Luik, Roeselare en Breda? In 2010 beogen we een verdere, internationale uitbreiding naar Noord-Frankrijk en Engeland”. Art dec’eau NV is een Belgisch bedrijf, gespecialiseerd in de aanleg

januari/februari

van keramisch composiet monoblock binnen- en buitenzwembaden voor residentieel gebruik. Het is tevens exclusieve invoerder voor de Benelux markt van zwembaden van het gekende merk Compass Ceramic Poolst. Compass Cermic Poolst, een zwembadproducent van Australische origine, beschikt over productievestigingen in Europa, Australie¨ en de USA en is wereldmarktleider in zelfdragende isoleren monoblock zwembaden. ------------------------------------Info: www.artdeceau.be

Ondernemers 1-2


80

Bedrijven

Pues bouwt nieuw rouwcentrum De hoofdvestiging van begrafenisondernemer Pues in WinkseleDelle (Herent) barst verder uit haar voegen. Daarom gaat Gilbert Pues een splinternieuw rouwcentrum bouwen naast de huidige locatie. “Het zal een prachtig en nooit eerder gezien complex worden”, belooft Gilbert Pues. Het funerarium - dat uit het voormalige woonhuis van het gezin is gegroeid - werd al drie keer verbouwd, maar nu wil Pues een modern rouwcentrum bouwen naast het huidige complex. “Op de hoek van de straat met de Leuvensesteenweg zal een prach-

tig en nooit gezien rouwcentrum verrijzen”, vertelt Gilbert Pues. “We moeten wel, om tegemoet te blijven komen aan de steeds hogere eisen van de klant”, licht echtgenote Lea Smet toe. “Mensen willen de grootste keuze in alles, en dat op één locatie. De toonzaal met kisten, grafstenen en kransen zal groter worden. Om alle lichamen te kunnen bewaren, zal er ook een grotere koude kamer komen, net als een moderne verzorgingsruimte. In de toekomst zullen er ook drie families tegelijk afscheid kunnen nemen in grotere begroetingskamers. In de ondergrondse garage zal plaats zijn voor

twintig lijkwagens en er komt zelfs een eigen carwash”, legt Lea uit. De grootste nieuwigheid wordt de aularuimte waar “alle mogelijke en onmogelijke” plechtigheden zullen plaatsvinden. Meer dan 60 procent van de klanten kiest voor een crematie. Met de bouw van het moderne rouwcentrum kiest Pues resoluut voor een persoonlijke aanpak en klantvriendelijkheid. Pues verzorgt zo’n 1.100 begrafenissen per jaar en is met een vijtiental vaste personeelsleden veruit de grootste speler in de uitvaartsector in de ruime regio rond Leuven.

Verbinnen lanceert onder grote belangstelling de Loewe Gallery in Leuven Louis Tobback, Carl Devlies, Dirk Robbeets, het zijn maar een paar van de prominenten die aanwezig waren bij de plechtige inhuldiging van de gloednieuwe Loewe Gallery in Leuven. Je kan je vrolijk maken over de naamsverwarring Loewe-Leuven, maar na de geslaagde avond in de Bondgenotenlaan weet je alvast dat ze bij Verbinnen hun vak heel erg au sérieux nemen. Kwaliteit en service. Deze twee kernwoorden voert Chris Verbinnen hoog in het vaandel als hij het over zijn audio-video-zaak heeft. “De beslissing om een Loewe Gallery te openen was voor ons snel gemaakt. Aangezien we alleen met topkwaliteit willen werken maakten we een overeenkomst met Loewe België om exclusief voor hen verdeler te worden,” dat vertelt Chris Verbinnen, zaakvoerder van Audio-Video Verbinnen ons. Met enige fierheid stelde hij aan de meer dan 100 aanwezigen de nieuwe winkel voor. Ook de openingsspeech van burgemeester Louis Tobback werd gesmaakt door de aanwezigen.

Ondernemers 1-2

Tobback beklemtoonde nog eens het belang van een sterke middenstand in de stad en bedankte dan ook de aangehouden inspanningen van alle winkeliers en in het bijzonder Chris Verbinnen. Na een woordje door Rennie Danneels, directeur Loewe België, werden de gasten getrakteerd op een exclusieve selectie aan hapjes en drankjes. Het was alvast een gesmaakte avond voor een geslaagde nieuwe start!

januari/februari


Bedrijven

81

GMS Leuven stelt nieuwste Mercedes-telg voor Dat er vandaag een crisis woedt is allang geen nieuws meer. Veel bedrijven uit de regio hebben het moeilijk en de vele negatieve berichten bereiken ons dagelijks. Toch merken we dat er heel wat ondernemingen een positief signaal de wereld willen insturen. Zo ook GMS, de Mercedesgarage uit Haasrode. Op 26 november stelde Wim Poppe, zaakvoerder van de garage de nieuwe Mercedes E-break voor. Maar liefst 450 genodigden waren te gast bij de voorstelling van het nieuwste model uit het Mercedes-gamma.

“Door een gezond financieel beleid en een zeer nuchtere realistische kijk op de toekomst was het moment zeker daar om op een discrete maar stijlvolle manier GMS-Leuven nog eens in the picture te zetten,” zegt Wim Poppe. “Dankzij deze VIP-avond hebben we het weekend daarop een succesvolle verkoop gekend. We hadden kunnen besparen op dit netwerkevent, maar soms moet je ook investeren in tijden van crisis om succes te boeken.” Het was een geslaagde businessavond met een hoge ontspan-

ningsfactor. Geen sprekers, geen commerciële praatjes, gewoon genieten met een uitgebreide selectie aan hapjes en drankjes. Meer moet dat niet zijn!

Dexia opent nieuw kantoor in Aarschot Op 20 november had kantoordirecteur Lucien Vandegaer klanten en relaties uitgenodigd om kennis te maken met het gloednieuwe concept van het kantoor aan de Bogaardenstraat 26, op enkele honderden meter van de Grote Markt in Aarschot. De bezoeker wordt bij het betreden van het pand onmiddellijk geconfronteerd met de vernieuwende en moderne aanpak: veel licht, milde en rustgevende kleuren, informatiehoeken en afzonderlijke ruimtes voor confidentiële gesprekken. Ook de ruimte met de bankautomaten bij het binnenkomen is zo ingericht dat de klant in alle rust zijn verrichtingen kan uitvoeren. De individuele kantoorruimtes zelf hebben alle een modern en ergono-

misch meubilair en op sommige wanden zijn uitspraken geciteerd die even doen nadenken. De bankier als filosoof ... Het bankteam is terecht fier op deze prachtige nieuwe werkomgeving en dat werd dus onderstreept met een

uitgebreide receptie. De talrijke aanwezigen konden op de tonen van romantische vioolmuziek deze nieuwe stek van Dexia-bank becommentariëren. Van harte gelukgewenst aan de heer Vandegaer en zijn hele team.

Fruitbedrijf Stas plant zonnepark in Lubbeek Het Lubbeekse fruitteeltbedrijf Stas op de Staatsbaan in Lubbeek heeft plannen om het eerste zonnepark van Vlaanderen te bouwen en de stroom te verkopen. Op een veld van twee hectare komen zonnepanelen die vijfhonderd gezinnen twintig jaar lang van groene energie kunnen voorzien. Eerder

was er ook al een plan om windturbines te plaatsen in Lubbeek, maar dat botste op veel protest bij de buurtbewoners. Het jongste plan is welkom voor bij het Lubbeekse gemeentebestuur, dat al een tijdje op zoek is naar alternatieve energiebronnen. Zo is er het plan om enkele windturbines te

januari/februari

plaatsen, maar dat botste op veel protest bij de buren uit Holsbeek. Burgemeester Freddy Vranckx hoopt dat het zonnepark zo snel mogelijk groen licht krijgt. Als de vergunningen in orde geraken, kan het tegen de zomer van volgend jaar klaar zijn.

Ondernemers 1-2


Bedrijven

83

Het Zoete Zout van Lubbeek Op 28 november ll. was het verzamelen geblazen voor de Lubbekenaren aan de Dorpskring 27 te Lubbeek nabij het kerkplein. Angelo Moetti en Peter Lefilon openden er hun gloednieuwe bistro in een gezellige ongedwongen sfeer met een hapje en een drankje. Het was over de koppen loopen voor deze eerste kennismaking met deze nieuwe trendy zaak, stijlvol ingericht met knusse zithoek-

jes, een veranda en in de zomer een buitenterras”. “Buurman” burgemeester Freddy Vranckx kwam uiteraard supporteren; Zij serveren kleinere en grotere snacks, pannekoeken, ijsjes en zoveel meer voor zoete en zoute mondjes. Daarom ook terecht “het zoete zout”, voor elk wat wils. Angelo en Peter staan borg voor een vriendelijk en smaakvol onthaal.

De burgemeester van Lubbeek, Freddy Vranckx, is gelukkig met de culinaire aanwinst in zijn gemeente.

Secretary Plus wint Best Innovator Award 2009 Secretary Plus werd op 25 november ll. verkozen tot “Best Innovator 2009” in de categorie kmo. De jury lauwerde Secretary Plus voor haar constante opvolging van de marktnoden en de daaruit voortvloeiende nieuwe dienst Virtual Outsourcing. De Best Innovator 2009 werd dit jaar voor de derde keer uitgereikt door Management Consultancybedrijf A.T. Kearny aan bedrijven die zich onderscheiden in hun aanpak om innovatie en vernieuwing op een gestructureerde manier door te voeren. De professionele jury onder leiding van A.T. Kearney loofde Secretary Plus om haar inzicht om deze veranderende noden te vertalen in een nieuwe dienstverle-

ning. De bereidheid van Secretary Plus om hun interne processen aan te passen en zo Virtual Outsourcing tot een duurzame innovatie uit te werken, viel extra in de smaak bij de jury. Virtual Outsourcing biedt aan de klanten een virtueel modulair platform aan met de dienstverlening van een “typisch” kantoor. Via dit nieuw technologisch platform kunnen de “virtual assistants” wereldwijd ondersteuning bieden op afstand en zo gehele projecten of modules overnemen voor de klant. De lancering van deze nieuwe dienstverlening sluit aan bij de strategie van duurzaam ondernemen, waar Secretary Plus streeft

naar een evenwicht tussen toekomstige belangen van hun klanten en hun kandidaten, het milieu en hun groei als organisatie. Voor de derde keer op rij hebben A.T. Kearney en haar partners Solvay Business School Alumni Associaten, Trends, Trends Tendances, Kanaal Z, Voka, BECI en UWE de Best Innovator Award competitie georganiseerd. De A.T. Kearney Best Innovator Award geeft ondernemingen de gelegenheid zichzelf te identificeren en te vergelijken met de capaciteiten en de praktijken van leiders in innovatie. De prijs geeft ook erkenning aan ondernemingen die uitblinken in innovatiemanagement.

Knabbel uit Tienen valt opnieuw in de prijzen Knabbel uit de Gilainstraat 45 in Tienen met als zaakvoeders Juan en Katrien Natens, heeft na het winnen van de Horeca Award “Beste broodjeszaak van Vlaanderen 2008”, opnieuw een nominatie ontvangen voor de Horeca Award

“Beste broodjeszaak van Vlaanderen 2009”. Deze awards worden ook wel de Oscars van de Horeca genoemd. De peter van dit evenement was dit jaar niemand minder dan Steve Stevaert, die ook de prijzen overhandigde tijdens het Ho-

januari/februari

reca Award Gala begin februari in de Limburghal te Genk. Dit jaar waren er maar liefst 322 inschrijvingen. Knabbel behoort nu al tot de 5 beste broodjeszaken van Vlaanderen in 2009.

Ondernemers 1-2


84

Bedrijven

Cresens uit Scherpenheuvel-Zichem, meer dan een tankstation Volgens groene profeten zijn hun dagen geteld. Tanken? Nergens meer voor nodig. Plug in die stekker! Gooi water op die brandstofcel! In afwachting van de groene mobiliteit kan men zich langs de N10 tussen Aarschot en Diest op de Mannenberg 190 te Scherpenheuvel-Zichem blijven bevoorraden met alle motor brandstoffen bij de familie Cresens en dit reeds een halve eeuw lang. De tijd dat een tankstation een bijverdienste van een autogarage was, is reeds lang voorbij. Het uitbaten van een tankstation is een activiteit op zich geworden. Door de aanzienlijke investeringen kan men niets meer aan het toeval overlaten. Aanvullende activiteiten zijn nodig om de rendabiliteit van een tankstation op peil te houden. Door de jaren heen heeft het tankstation reeds heel wat gedaanteveranderingen ondergaan. Niet alleen de merknaam, nu ESSO, maar ook het concept van betalingssystemen, milieunormen en de vorm van service verlening

Ondernemers 1-2

heeft een hele evolutie ondergaan. Van een concept waar de auto centraal stond (met kleine herstellingen en autobanden) zijn ze geĂŤvolueerd naar een dienstverlening waar de klant centraal staat met een uitgebreid aanbod aan diensten (Lotto, car-wash, tijdschriften, ...) Ook milieuaspecten krijgen de nodige aandacht. Zo werd reeds in 1992 volledig gerenoveerd om te voldoen aan de strengste milieunormen. Op dat moment stond de Vlarem wetgeving nog in de kinderschoenen. Verder draait de carwash bijna volledig op groene stroom afkomstig van de zonnepanelen op de luifels. Er is een capaciteit van maar liefst 50 000 liter regenwater, komende van de luifels (oppervlakte van 500 m2). En dat is niet de enige wateropvang die voorzien is. Ook het overtollige osmose water en het circulatiewater bij vorstweer stroomt terug in de regenput. Op deze manier dragen ze hun steentje bij tot het milieu en proberen

januari/februari

ze aan te tonen dat economie en ecologie perfect samen met elkaar te verzoenen zijn. Cresens wil zich in de toekomst blijven onderscheiden door hoofdzakelijk te opteren voor een totaal service tankstation, met de nodige aanvullende activiteiten zoals carwash en shop met een eigen stijlvolle toets en oog voor duurzaam ondernemen. Daarmee gaan ze in tegen de huidige markttendens van low cost/ high discount automaatpompen. Cresens gelooft ten volle in het concept waar de klant koning is.


086

Voka

Crisismaatregelen worden verlengd De federale regering heeft beslist om de crisismaatregelen voor bedrijven te verlengen, met enkele wijzigingen. Voka en SD Worx bieden onze leden een technische toelichting aan met een overzicht van de recente wijzigingen. U kunt de betreffende Vokawijzer downloaden met de volledige uitleg over de oorspronkelijke maatregelen (www.voka.be). Voka pleitte reeds eind 2008 als eerste voor de invoering van economische werkloosheid voor bedienden. Medio 2009 zagen de federale anti-crisismaatregelen eindelijk het licht. Voka informeerde samen met het juridisch kenniscentrum van SD Worx al zijn leden met de vierde praktische Vokawijzer (“Drie anti-crisismaatregelen: Hoe uw loonkosten drukken?”). De federale regering heeft nu eindelijk beslist deze maatregelen te verlengen op verzoek van ondermeer Voka. Dat gaat evenwel gepaard met de invoering van een onbegrijpelijke crisispremie voor arbeiders. Nu brengen we onze leden, opnieuw in samenwerking met SD Worx, een technische toelichting omtrent de verlenging van de voornoemde crisismaatregelen op onze website www.voka.be. We geven u ook informatie omtrent de bewuste crisispremie. U zal onder meer lezen hoe u die in bepaalde gevallen niet moet betalen. Maar dat neemt onze ontgoocheling en weerstand tegen de ontslagpremie voor arbeiders niet weg.

Voka ontgoocheld over bijkomende ontslagpremie Alle werkgeversorganisaties reageren zwaar ontgoocheld op de cri-

Ondernemers 1-2

sismaatregelen van de federale regering. Vooral de boete voor ondernemingen die medewerkers moeten ontslaan, kan voor hen niet door de beugel. “Ondernemers ontslaan hun medewerkers niet voor hun plezier maar enkel uit bittere noodzaak. Deze maatregel is een kaakslag voor de vele duizenden bedrijven die in moeilijke omstandigheden proberen overeind te blijven”, stellen VBO, UNIZO, UCM, Agrofront, Voka, UWE en BECI. De werkgeversorganisaties hebben het over een eenzijdige en administratief belastende maatregel, en een rem op de prille relance. De werkgevers van de Groep van 10 (VBO, UNIZO, UCM en Agrofront) bespreken dit eerstdaags in hun respectieve raden van bestuur en zullen nadien onderling overleggen of verder onderhandelen over een ééngemaakt statuut voor arbeiders en bedienden nog nut heeft. De regering besliste in de eerste helft van 2010 arbeiders bij ontslag 1.666 euro netto te geven, bovenop hun bestaande ontslagpremie. In veel gevallen moet de werkgever een derde zelf betalen. (Als de arbeiders vooraf niet in tijdelijke

januari/februari

werkloosheid, crisistijdskrediet of collectieve arbeidsduurvermindering zaten.) Sectoren en bedrijven die tot op heden geen beroep deden op de crisismaatregelen zijn nu, paradoxaal genoeg, het kind van de rekening. Zo worden bedrijven die medewerkers moeten laten gaan, extra beboet. De boete geldt bij elk soort ontslag; dus ook bij een gewoon, niet aan de crisis gebonden ontslag. Een werknemer ontslaan omdat die echt niet voldoet, komt de onderneming dus op een boete te staan. De werkgeversorganisaties en Voka in het bijzonder vrezen ook sociale onrust telkens een onderneming in tijdelijke moeilijkheden tijdelijke werkloosheid voor arbeiders aanvraagt. Die kunnen dat immers interpreteren als een voorbode voor ontslag. “Daar waar de overheid de bedrijven zou moeten bijstaan om 2010 door te komen en de relance te bewerkstelligen, doet ze met deze maatregelen net het omgekeerde”, klinkt het.


Voka

087

Vlaams Werkgelegenheidsplan legt accent op competiviteit en activering Uit het Vlaams Werkgelegenheidsen Investeringsplan dat eind 2009 werd afgesloten, blijkt dat de activering van werkzoekenden en de vernieuwing van het economisch DNA topprioriteiten zullen zijn voor de Vlaamse regering de komende jaren. Voka is tevreden dat deze boodschappen eindelijk zijn doorgedrongen. Zeker met de crisis is snelle actie dringend nodig. Voka hoopt dan ook dat de maatregelen die vandaag zijn afgesproken, snel en efficiënt zullen uitgevoerd worden. Voka verwacht ook dat de federale regering haar verantwoordelijkheid zal opnemen. Peter Leyman, gedelegeerd bestuurder van Voka: “Ik zie in het akkoord een aantal belangrijke punten die essentieel zijn voor de werkgelegenheid en het ondernemingsklimaat in Vlaanderen. Deze maatregelen zijn broodnodig, en komen geen seconde te vroeg. In 2010 verwachten we immers dat de werkloosheid in Vlaanderen nog met meer dan 50.000 zal stijgen. Ook al is de recessie voorbij, de arbeidsmarkt begint nu pas klappen te krijgen.” “Het is belangrijk om in het achterhoofd te houden dat de investeringen van vandaag de jobs van morgen vormen, en de overheidsschulden van vandaag de belastingen van morgen. Ik ben dan ook blij dat de sociale partners en de Vlaamse regering via het akkoord bevestigen dat er in crisistijd geen ruimte is voor lastenverhogingen, noch voor bedrijven, noch voor de burgers. Ook niet op het niveau van gemeenten en provincies.” “Anderzijds geeft het akkoord aandacht aan de vernieuwing van het economische DNA, door in te zetten op een slimme, witte en groene economie.” Andere maatregelen en principes uit het akkoord die voor Voka prioritair zijn:

Vlaamse, provinciale en gemeentelijke lastenverhoging uitgesloten Meer efficiëntie, minder rompslomp: • De partners engageren zich tot meer rechtszekerheid, een vereenvoudiging van de vergunningen en een vermindering van de administratieve lasten tot 25 procent tegen 2012. • De waterfactuur en het groene stroom- en WKK-ondersteuningsmechanisme worden kostenefficiënt gemaakt.

Activering en opleiding • Er komt een groeipad voor de Individuele Beroepsopleidingen (IBO’s) waardoor de werkloosheidsuitkeringen worden geactiveerd naar werk. Binnen het IBO wordt een proeftijd van veertien dagen opgenomen. • De overbruggingspremie wordt geoptimaliseerd en kan tot eind 2010 opgenomen worden. • Er komt een versterking van de sluitende aanpak van werkzoekenden door de VDAB. • Er komt een versterkt opleidings- en begeleidingsaanbod gericht op invulling knelpuntberoepen.

Concrete maatregelen in het WIP • De overbruggingspremie voor werknemers uit bedrijven die wegens de crisis collectieve arbeidsduurverkorting invoeren, kan verlengd worden tot eind 2010. De voorwaarde is dat het bedrijf nog altijd 20 procent minder omzet heeft dan in 2008. • De toegang tot het systeem van de Individuele Beroepsopleiding (IBO) wordt verruimd tot werknemers met een tijdelijk contract van één jaar. Het systeem wordt ook kwalitatief versterkt. Zo kan IBO nu ook gebruikt worden om aan de attitude van werknemers te werken. • De inspanningen voor 50-plussers wordt voortgezet. Wegens de crisis word wel even gewacht et de uitbreiding van de specifieke VDAB-begeleiding naar de +52-jarigen. • De “maatpak”-aanpak voor jonge en minder jonge werkzoekenden wordt versterkt. • Er komen 600 jobs bij in de sociale economie. • Vanaf 2011 wordt geleidelijk werk gemaakt van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) voor alle werknemers. De slachtoffers van herstructureringen en laaggeschoolde ontslagen werknemers zijn de eerste doelgroep. • In 2010 wordt en staten-generaal van de industrie georganiseerd. Die moet een toekomstvisie uittekenenen voor onze industrie¨le sectoren. • Er komen acties zoals de uitbouw van een “slim” elektriciteitsnetwerk, toekomstgericht bouwen en ecologie-infrastructuur. • De instrumenen van de investeringssteun worden gee¨valueerd en bijgestuurd. De ecologiepremie wordt vervangen door een meer rechtszeker systeem. • Een Vlaams energiebedrijf zal de strategie van de Vlaamse overheid uitvoeren. • Potentie¨le startende ondernemers kunnen vanaf 2010 steun krijgen voor advieskosten. • Er komt een duurzamer beheer van industrieterreinen. Oude vervuilde terreinen (‘brownfields’) worden sneller gesaneerd. • Er wordt gestreefd naar een eengemaakte waterfactuur voor grootverbruikers. Die zou ook de diverse heffingen omvatten. • De regering belooft tegen 2012 de administratieve lasten voor alle doelgroepen met 25 procent te doen dalen. Nieuwe regels moeten zo weinig mogelijk nieuwe lasten veroorzaken.

januari/februari

Ondernemers 1-2


088

Voka

Vier initiatieven voor snellere vergunningen in Vlaanderen Vier nieuwe initiatieven tonen het aan: de nood aan snellere en meer rechtszekere vergunningen begint door te dringen in Vlaanderen. Het lijkt stilaan bij heel wat mensen doorgedrongen dat Vlaanderen nood heeft aan snellere en meer rechtszekere vergunningsprocedures. Het is opvallend dat op korte tijd verschillende initiatieven werden opgestart met als doel concrete voorstellen te formuleren om de Vlaamse vergunningverlening uit het slop te halen.

Voka-Plus Zo werkt Voka sinds juni 2009 samen met verschillende sectoren (waaronder Essenscia als trekker) aan een nota met als werktitel ‘Versneld en economisch verantwoord vergunningskader’. Het gaat om een zogenaamd VokaPlusproject, een project waarbij Voka samenwerkt met één of meerdere sectororganisaties. Binnen dit Voka-Plusproject worden de knelpunten geanalyseerd die een initiatiefnemer kan ondervinden bij een project, van bij de onderzoeksfase over de planning-, ontwikkelings- en vergunningsfase tot de exploitatiefase. De in dit project gegenereerde ideeën blijken nu bijzonder nuttig te zijn als

input in allerhande fora rond hetzelfde thema.

Commissie Berx Een eerste dergelijk forum is de Commissie Berx die recent werd opgericht. Die moet de Vlaamse regering tegen eind februari volgend jaar concrete voorstellen leveren om tot snellere en meer rechtszekere vergunningsprocedures te komen voor infrastructuurprojecten. De Vlaamse regering heeft de commissie zopas samengesteld. Ze wordt voorgezeten door de Antwerpse gouverneur Cathy Berx en bestaat verder uit de professoren Kurt Deketelaere, Filip Derynck en Marc Boes. Er zetelen ook twee personen met praktijkervaring in: Norbert De Batselier (ex-burgemeester van Dendermonde en voormalig minister van Leefmilieu) en Marc Dillen (Vlaamse Confederatie Bouw).

Parlementaire commissie Daarnaast werd recent een speciale commissie samengesteld in het Vlaams parlement. Het gaat om de ’Commissie Versnelling maatschappelijk belangrijke investeringsprojecten’, voorgezeten door Johan Sauwens. Ook die commissie wil tot een versnelde realisatie

van projecten te komen, maar legt de nadruk op grote investeringsprojecten.

Adviesraad De Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed, tot slot, plant eveneens een vereenvoudigingsagenda voor het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening. Bedoeling van de SARO is om, net als in het Voka-Plusproject, de ganse projectprocedure te bekijken en concrete verbeteringsvoorstellen te formuleren. Ook dat advies wordt verwacht in de loop van maart.

Tevreden Voka is uiteraard tevreden dat er een breed draagvlak is om te werken aan een sneller en eenvoudiger vergunningsbeleid. Cruciaal voor Voka is dat het gaat om een echte versnelling en vereenvoudiging van procedures, en dat die geldt voor alle projecten. Het mag niet zo zijn dat voor bepaalde projecten een TGV-procedure wordt ontwikkeld, en dat de projecten van private investeerders blijven zitten met de huidige boemel-procedure. Suggesties ter vereenvoudiging zijn welkom bij Karel Vervoort, Voka - Kenniscentrum.

Ook burgemeesters zijn Vlaamse bureaucratie echt beu De Vlaamse steden en gemeenten hebben schoon genoeg van de betutteling van de Vlaamse hogere overheid, die hen systematisch kortwiekt. Dat zei een delegatie van burgemeesters op een persconferentie van de Vereniging van Vlaamse

Ondernemers 1-2

Steden en Gemeenten (VVSG). Ze noemen het Vlaams centralisme “onverteerbaar ” en klagen aan dat de opeenvolgende Vlaamse regeringen beterschap beloven, maar dat niet waarmaken. Ze noemen de “grote sturingsdrang” van de

januari/februari

Vlaamse overheid een gebrek aan vertrouwen in de lokale besturen. Vooral inzake ruimtelijke ordening kunnen de gemeenten de “reglementitis” niet meer bolwerken, zeggen ze. Zo horen we het ook eens van een ander.


090

Internationaal Ondernemen

Contactdagen met de Vlaamse Economische Vertegenwoordigers bij de Vlaams-Brabantse Kamers van Koophandel Heeft u een specifieke exportmarkt op het oog en zoekt u inside-information? Heeft u concrete vragen over uw strategie naar bepaalde landen of regio’s? Dan kan u een onderhoud aanvragen met één of meerdere medewerkers uit het buitenlands netwerk van Vlaamse Economische vertegenwoordigers, handelssecretarissen en handelsattachés van de Brusselse of Waalse handelbevorderende diensten. Zij komen immers in de loop van het jaar op werkbezoek naar de Vlaamse provincies en bij uw Kamer van Koophandel. Grijp uw kans om hen te ontmoeten en uw plannen uit de doeken te doen. Zij beschikken over heel wat marktkennis en ze staan u graag bij met praktische tips en advies. Eenmaal terug op post, ondersteunen zij uw vraag met concreet opzoekwerk. Hoe deelnemen? U kan zich online inschrijven via www.flandersinvestmentandtrade.be.

Data eerste semester 2010 > Zuid-Europa

Zwitserland (Zürich, Genève), Oostenrijk (Wenen), Griekenland (Athene), Turkije (Istanboel), Israël (Tel Aviv) 3 maart 2010 - Voka-Kamer van Koophandel arr. Leuven - Tiensevest 170-3000 Leuven > Greater China

China (Beijing, Sjanghai, Guangzhou), Hong Kong, Taiwan (Taipei) 17 maart 2010 - Voka-Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde - Medialaan 26-1800 Vilvoorde > Frankrijk

Rijsel, Bordeaux, Parijs, Lyon 31 maart 2010 - Voka-Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde - Medialaan 26-1800 Vilvoorde > Verre Oosten

Japan (Tokio), Singapore, Zuid-Korea (Seoel), Oceanië (Sydney), Vietnam (Hanoi), Thailand (Bangkok), Filippijnen (Manilla), Indonesië (Jakarta) 15 april 2010 - Voka-Kamer van Koophandel arr. Leuven - Tiensevest 170-3000 Leuven > Rusland en Oekraïne

Rusland (Novgorod, Sint-Petersburg, Moskou), Oekraïne (Kiev) 12 mei 2010 - Voka-Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde - Medialaan 26-1800 Vilvoorde > Noord-Europa

Denemarken (Kopenhagen), Noorwegen (Oslo), Finland (Helsinki), Zweden (Stockholm), Estland/Letland/Litouwen (Vilnius) 7 juni 2010 - Voka-Kamer van Koophandel arr. Leuven - Tiensevest 170-3000 Leuven

Meer info en inschrijvingen: Flanders Investment & Trade Ubicenter, 3de verdieping - Philipssite 5-3001 Leuven Tel.: 016 31 10 40 vlaamsbrabant@fitagency.be

Ondernemers 1-2

januari/februari


Internationaal Ondernemen

091

“Samenwerking met China moet je verdienen” Op 19 november konden bedrijven met een interesse in internationaal ondernemen deelnemen aan het seminarie “Business with China, you have to earn it!” in de gebouwen van Groep T in Leuven. Verschillende sprekers kwamen er de ervaringen delen die zij opdeden bij het zakendoen in China. In dit algemene seminarie spraken medewerkers van o.a. Groep T, Newtec Satellite Company en Reynaers Aluminium voor een zestigtal aanwezigen, waarvan de helft masterstudenten van Groep T. De interactie tussen de aanwezige bedrijfsleiders en vertegenwoordigers van LMO’s blijft belangrijk voor het cree¨ren van opportuniteiten, zeker wanneer een bedrijf in de opstartfase zit in het buitenland. Groep T is bij dit project betrokken omdat zij reeds vele jaren ervaringen hebben met China en daarnaast ook jaarlijks de mogelijkheid bieden aan ongeveer 150 Chinese masterstudenten om hun laatste masterjaar als ingenieur bij Groep T af te werken. Wim Pollet is Head of International Offices bij Groep T en daarnaast directeur van het Confucius Institute. Als eerste spreker had hij het over de jarenlange samenwerking die Groep T al heeft met China op het gebied van studentenuitwisseling en over de kans die Groep T jaarlijks biedt

aan zo’n 150 Chinese ingenieursstudenten om hun masterjaar te vervolledigen bij Groep T. In totaal studeren er zo’n 1400 ingenieurs bij Groep T. De Chinese studenten komen van verschillende universiteiten in China en keren meestal terug naar China met hun opgedane kennis. Lu Jian, de tweede spreker, is echter één van die Chinese studenten die na zijn studies bij Groep T aan de slag ging. Momenteel werkt hij als ingenieur bij Newtec Satellite Company. Zijn ervaringen boden een interessante Chinese kijk op werken in en met Belgische ondernemingen. Tot slot sprak Albertas Jerusevicius, die al vijf jaar als Manager Project Department werkt bij Reynaers Aluminium NV, over de zaken waarop zeker moet gelet worden wanneer een West-Europees bedrijf succesvol een uitbreiding naar China wil maken. Met project “China Intensive” wordt de Vlaamse ondenemers in een begeleidingstraject ondersteuning geboden om de stap te zetten naar China, of om zijn bestaande business op die markt verder te ontwikkelen. Het begeleidt hen ook op een gepersonaliseerde, intensieve

januari/februari

Albertas Jerusevicius, Manager Project Department Reynaers Alumininium NV

manier. Doorheen het project worden gedurende 8 maanden verschillende seminaries georganiseerd waarin de ondernemers zullen geïnformeerd worden over het land China en haar rijke cultuur, over de gewoontes en tradities én over de kansen en gevaren die een ondernemer zal ontmoeten tijdens zijn internationalisering naar China. Het project houdt ook vijf persoonlijke, confidentie¨le sessies in met een panel van China-experten. Dit programma is in de eerste plaats een samenwerking tussen Voka Halle-Vilvoorde (coo ¨ rdinator van het project), Voka Kamer Leuven en Groep T Leuven, en wordt ondesteund door Flanders Investment & Trade ------------------------------------Meer info? Filip Timmermans filip.timmermans@voka.be

Ondernemers 1-2


92

Milieudienst

Kamer Leuven ondersteunt CO2 besparingen Onlangs werden voor de tweede maal de “Move for Climate- awards” uitgereikt door Voka - Kamers van Koophandel Vlaams-Brabant. Deze belonen tien bedrijven voor hun inspanningen voor een meer milieuvriendelijke mobiliteit. Met ‘Move for Climate’ vergroten Voka - Kamers van Koophandel Vlaams-Brabant het bewustzijn omtrent het verplaatsingsgedrag bij bedrijven en werknemers. De laureaten van Move for Climate! tonen aan dat het ook anders kan.

CO2 reduceren Move for climate is een project voor bedrijven die de schadelijke gevolgen van het autorijden en het vrachtwagentransport op ons klimaat willen reduceren. Het project is er voor bedrijven die winst willen halen uit een efficiënt brandstofgebruik en zo de CO2-uitstoot van hun wagenpark, woonwerkverkeer of transportvloot willen beperken. Deelnemers aan Move for Climate stellen een actieplan op om de CO2-uitstoot ten gevolge van hun verplaatsingen te reduceren. De deelnemers bepalen zélf welke maatregelen ze wensen te nemen: beperken woon - werk - verplaatsingen door gebruik van openbaar vervoer, fiets, het stimuleren van carpoolen, en telewerken. Maar ook maatregelen als het toepassen van een milieuvriendelijke rijstijl, het aankopen van hybridewagens en/of wagens op alternatieve brandstoffen komen in aanmerking. Transportbedrijven kunnen dan weer maatregelen nemen die de beladingsgraad optimaliseren, of overschakelen op meer duurzame transportmodi als spoor en waterweg.

Resultaten deelnemers uit het arr. Leuven Ninatrans (Bierbeek) Ninatrans is een familiebedrijf dat 40 jaar geleden opgericht werd. Ninatrans richt haar blik op de toekomst en wil zich positioneren als een milieuvriendelijk bedrijf, dat zich bewust is van de milieuproblematiek. Na het met succes behalen van een CO2-besparing van 5% of 134,74 ton tijdens de vorige deelname in 2007, plande het bedrijf bijkomende acties met het oog op een extra vermindering van 2 à 3% in 2008-2009. Voor de verdere uitbreiding van de vloot werd in 2008 gekozen voor vrachtwagens die voldoen aan de EEVnorm (Enhanced Environmentally friendly Vehicules). EEV of Enhanced Environmentally friendly Vehicule gaat nog een stap verder dan de Euro-5 norm. De motoren maken gebruik van het EGR ( Exhaust Gas Recirculation) systeem, dat uitlaatgassen sterk afgekoeld terug de motor instuurt, om zo de verbrandingstemperatuur te reduceren. Dit resulteert in een lagere uitstoot van schadelijke stoffen zoals in dit geval voornamelijk koolwaterstoffen. In de lente 2008 werd tevens beslist alle lichte bedrijfsvoertuigen (10) te vervangen door nieuwe met een CO2-uitstoot van slechts 109g. Deze worden ter beschikking gesteld van de chauffeurs om de afstand woon-werk te overbruggen ipv met hun trekker, hetgeen een bijkomende niet te verwaarlozen brandstofbesparing met zich meebrengt. Na een uitgebreid

Midden 2006 werd het startschot van Move for Climate gegeven door toenmalig milieuminister Peeters. Hij ruilde daartoe een week zijn dienstwagen in voor een hybridewagen. Door overschakeling op dit milieuvriendelijk voertuig bespaarde de minister in één week tijd 42,5 kg CO2. Minister Peeters leverde hierdoor alvast een kleine bijdrage tot een beter milieu. Het Move for Climate-charter beloont 6 bedrijven voor hun inspanningen die ze leverden voor een meer milieuvriendelijke mobiliteit.

Ninatrans beloond voor haar CO2-reductie.

Ondernemers 1-2

januari/februari


Milieudienst

lesprogramma “eco-driving” in 2007 kregen alle chauffeurs in 2008 & 2009 een bijkomende training bij de “Scania Driver Academy” waar zij onder begeleiding van een deskundige instructeur de meest efficiënte en ecologische manier van rijden met hun nieuwe voertuig aangeleerd kregen. Hier werden gemiddelde besparingen tot 13 % in het brandstofverbruik vastgesteld. Ook het vlootbeheer werd in de afgelopen twee jaar onder de loep genomen, er werd consequent gekozen voor ecologisch bewuste leveranciers zoals Scania, die zijn trucks uitrust met de allernieuwste technologie, en Goodyear die een nieuwe generatie brandstofbesparende banden heeft ontwikkeld. Door al deze acties werd een gemiddelde besparing van 3,5% of circa van 94 ton CO2 gerealiseerd over de afgelopen 2 jaar. Toyota Parts Center Europe (Diest) Toyota Parts Center Europe begon haar operaties in 1993 en vertegenwoordigt een investering van 66 miljoen euro. Vanuit Diest is TPCE verantwoordelijk voor de just-in-time levering van onderdelen en accessoires aan Toyota en Lexus verkoopsorganisaties in Europa, Noord Afrika, Midden Oosten, Rusland en Oekraïne en is hiermee één van Toyota’s Global Parts Supply poles, naast TMC (Japan) en North American Parts Operations (USA). In 2006 behandelden 567 werknemers ongeveer 70,6 miljoen onderdelen. De gebouwen beslaan 100.000 m2 op een totale grondoppervlakte van 24 ha. TPCE is een afdeling van Toyota Motor Marketing Europe (TMME). De vestiging te Diest nam voor de 2de maal op rij deel aan Move for Climate met als doel de CO2-uitstoot van het woon-werkverkeer te reduceren door een carpoolprogramma op te starten. In samenwerking met Taxistop werd een Smartpooldatabank opgesteld waarin werknemers op zoek konden gaan naar carpool partners binnen het bedrijf. Zowel Human Resources (incl. interimkantoren) als General Affairs werken samen om dit Carpool programma levendig te houden bij de werknemers. Het project heeft vanaf de start grote bijval gekend. Ondetussen nemen maar liefst 95 werknemers deel aan het carpoolprogramma! Samen vormen zij 39 carpool-teams. Door het carpoolen wordt dagelijks 2406 km minder gereden. Met

93

Ook Toyota Parts Center Europe (r) kreeg het “Move for climate” certificaat.

een gemiddeld verbruik van 145 gr CO2/km komt dit overeen met 348,9 kg CO2 per dag! Na een jaar carpoolen werd er dus maar liefst 77,1 ton CO2 bespaard! Een tweede actie in kader van CO2-besparing was het vervangen van flessenwater door waterkoelers. Flessenwater in glazen flessen wordt vaak als “milieuvriendelijk” beschouwd maar in realiteit brengt flessenwater en vooral de productie en het transport ervan een grote milieukost met zich mee. TPCE maakte de berekening voor het gebruikte flessenwater in 2007. Het transport van de flessen zorgt voor een emissie van 7,2 ton CO2. Verder schuilt er een grote uitstoot in de productie van de flessen zelf. Gemiddeld kan een fles 25 keer hergebruikt worden. Na 25 keer dient er dus een nieuwe fles geproduceerd te worden. De productie van deze “te vervangen” flessen zorgt voor een CO2-uitstoot van 35 ton per jaar. Ook het bottelen zorgt voor een emissie van 3,1 ton CO2. In totaal wordt door het gebruiken van flessenwater maar liefst 45,3 ton CO2 uitgestoten, een emissie die TPCE kon vermijden door het invoeren van drinkwatermachines op basis van leidingwater. De winst is merkbaar op vele vlakken: constant gekoeld water ter beschikking, geen stockageruimte voor bakken nodig, geen ergonomische problemen meer door verstouwen van zware bakken, meer ruimte in koelkasten voor eten van werknemers, enz. Met deze twee acties kon TPCE een totale besparing van 122,4 ton CO2 realiseren. Een mooi resultaat!

Bedrijven kunnen eco-efficie¨ntie verbeteren via het net Ovam heeft een internettoepassing gelanceerd waarmee kmo’s kunnen nagaan hoe ze hun eco-efficie¸ntie kunnen verbeteren. Ovam begon in 2006 met de eco-efficie¨ntiescan van Vlaamse kmo’s. “Veel ondernemingen waren tevreden over de systematische en gestructureerde aanpak van de eco-efficie¨ntiescan”, zegt Ovam. “Vermits na afron-

ding van het subsidieprogamma bleek dat 80 procent van de uitgevoerde maatregelen ook voor andere kmo’s van toepassing zijn, besliste Ovam een webmodule te cree¨ren voor alle Vlaamse kmo’s.” De eerste analyses van de sinds 2006 uitgevoerde eco-efficie¨ntiescans wezen volgens Ovam op een succes. Zo zou 92 procent van de deelnemende bedrijven ondertus-

januari/februari

Ondernemers 1-2


Milieudienst

sen actie ondernomen hebben. “Die inspanningen resulteerden in een gemiddelde energiedaling met 8 procent en een daling van het waterverbruik met 4 procent. De geproduceerde hoeveelheid afval bleef stabiel, ondanks een toenemende productie-omzet”. Zowel productie- als dienstenbedrijven kunnen ge-

95

bruikmaken van de internettoepassing, die gelanceerd werd in samenwerking met het Agentschap Ondernemen. --------------------------------------------------------Meer info op www.ovam.be/eco-efficientiescan.

Nieuwe regeling aanbieding PMD op containerparken Vanaf 2 februari past EcoWerf een nieuwe regeling toe voor het aanbieden van pmd op de containerparken uitgebaat door EcoWerf. Pmd moet voortaan aangeboden worden in de blauwe pmd-zak van € 0,25 met het logo van EcoWerf. Deze zakken zijn te koop bij de stad of de gemeente en in tal van warenhuizen. De gemeente Kortenberg en Tremelo passen deze regeling al vanaf 5 januari toe. De inwoners worden hiervan op de hoogte gebracht via de gemeentelijke inforkanalen. Ook de borden aan het containerpark worden voorzien van uitleg over deze nieuwe regeling.

EcoWerf raadt alle bewoners uit zijn werkingsgebied aan om de gemeentelijke infokanalen en containerparken in het oog te houden. Wie meer wil weten over deze nieuwe regeling kan altijd bellen naar het gratis nummer 0800/97 0 97. Voor meer informatie: Peter Standaert - 016/28 43 00 - info@ecowerf.be Machteld Vanden Bosch - 016/28 43 43 machteld.vanden.bosch@ecowerf.be

Producenten en invoerders van serviceverpakkingen zijn voortaan verpakkingsverantwoordelijken De wetgeving rond serviceverpakkingen is drastisch gewijzigd naar aanleiding van het nieuwe Interregionale Samenwerkingsakkoord rond verpakking en verpakkingsafval. Vanaf januari 2010 brengt dit voor de verpakkingsverantwoordelijken een aantal veranderingen met zich mee. Voortaan zijn immers de verpakkingsverantwoordelijken voor serviceverpakkingen de producenten en de invoerders in plaats van de winkelpunten. Vanaf 2010 moeten de producenten en invoerders van serviceverpakkingen zelf het nodige doen om te voldoen aan hun wettelijke terugname- en informatieplicht. Er zijn twee manieren om hieraan te voldoen: ofwel zet de verpakkingsverantwoordelijke zelf een systeem op voor de inzameling en de recyclage van zijn verpakkingsafval, ofwel wordt hij lid van Fost Plus. Deze aansluiting bij Fost Plus komt neer op: • het ondertekenen van een toetredingsovereenkomst • het jaarlijks indienen van een aangifte • het betalen van de Fost-Plus-bijdragen.

De aangifte Deze aangifte kan op twee manieren gebeuren, via een detailaangifte, waarbij per serviceverpakking een detailbeschrijving gebeurt van de samenstelling ervan, of via een eenvoudige aangifte, waarbij voor alle serviceverpakkingen die op de Belgische markt gebracht worden in een bepaald jaar, de totale gewichten per verpakkingsmateriaal aangegeven worden. In geval aangifte op papier gebeurt, dient ze uiterlijk op 31 januari van het jaar volgend op het betreffende jaar, bij Fost Plus te worden ingediend. In geval van een elektronische aangifte, is dit 28 februari. In functie van de aangifte betaalt een onderneming bijdragen aan Fost Plus. Deze bijdragen zijn jaar- en materiaalafhankelijk.

Meer informatie? Meer informatie over de nieuwe wetgeving rond serviceverpakkingen alsook over de aansluiting en de aangifte bij Fost Pus en het mandaat, kunt u vragen bij Fost Plus via telefoon op 02 775 03 58, via mail op business.administration@fostplus.be of via de website www.fostplus.be (gedeelte Ondernemingen s nieuwe regeling voor serviceverpakkingen).

januari/februari

Ondernemers 1-2


Milieudienst

97

Gratis energiescan voor onze leden De Voka-energieconsulenten begeleiden bedrijven in het nemen van energiebesparende maatregelen. Concreet houdt dit in dat ze ondernemingen eerstelijnsadvies geven over rationeel energieverbruik en u begeleidt bij het registreren, opvolgend en interpreteren van energieverbruiken. Decraecke: “Het doel van een dergelijke snelle energieaudit is posten van energieverspilling te detecteren om daarna het energieverbruik te reduceren met behoud van welzijn, comfort, productiviteit en competiviteit. Het resultaat van dit type audits is het besparingspotentieel, waar geen of geringe investeringen nodig zijn, zichtbaar te maken en een aanzet te geven

tot snelle ree¨le acties om energie te besparen in het bedrijf ”. De energieconsulenten informeren ook over subsidies voor deze investeringen. Tenslotte vormen de energieconsulenten ook een brug tussen bedrijven en overheid. Zo kunnen de bedrijven bijvoorbeeld ook bij hen terecht voor meer informatie over steunmaatregelen op gewestelijk en federaal vlak. Info: Energieconsulenten Dirk Decraecke en Dirk Van den Broecke begeleiden bedrijven in het nemen van energiebesparende maatregelen. Energieconsulenten@voka.be

De Milieudienst van Uw Voka - Kamer van Koophandel Volgende diensten worden exclusief aan onze leden door de Milieudienst van de Leuvense Voka - Kamer van Koophandel aangeboden: • opstellen en opvolgen van een aanvraagdossier planologisch attest • opstellen en opvolgen van het milieuvergunningsdossier • aanbieden van de dienst milieucoo ¨ rdinator • aanbieden van de dienst ADR-veiligheidsadviseur

DE MILIEUDIENST VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL HEEFT 20 JAAR ERVARING EN HEEFT REEDS HONDERDEN BEDRIJFSDOSSIERS MET SUCCES AFGEROND! Info: ir. Lieven Dehandschutter of An Maes, Milieudienst Kamer 016 22 26 89 mik@kvkleuven.voka.be

januari/februari

Ondernemers 1-2


98

Justitie

Misleidende telefoonoproepen in naam van Voka - Kamer van Koophandel Leuven Via een aantal leden werden wij op de hoogte gebracht van een reeks misleidende telefoons die zij ontvingen van een onbekende, die zogezegd in naam van de Kamer van Koophandel in het Frans informeert naar de bedrijfsgegevens van de ondernemers. Wij willen ten stelligste afstand nemen van deze praktijk en u op de hoogte brengen van het feit dat deze

actie niets te maken heeft met onze Kamer en dat onze naam hierbij misbruikt wordt door de persoon in kwestie. Wij raden u, ondernemer, dan ook aan om niet in te gaan op deze misleidende communicatie en evenmin bedrijfsgegevens over te maken aan deze persoon. Als u ook geconfronteerd zou worden met deze praktijk, dan kan u dat desgewenst aan ons melden.

Opgepast voor malafide reserveringen in de horeca Geregeld ontvangt Horeca Vlaanderen en onze Kamer vragen van leden over bepaalde reserveringsaanvragen die zij ontvangen. Vaak blijkt het om malafide reserveringen te gaan. Meestal gaat het om reserveringsaanvragen die via e-mail worden verstuurd. De e-mail is doorgaans in het Engels opgesteld. De aanvrager deelt mee een aantal kamers of diners in uw zaak te willen reserveren voor een groep personen en dit voor een langere periode (14 dagen, 1 maand, enz.). De aanvrager verzoekt u vervolgens om hem te willen bevestigen dat deze reservering bij u mogelijk is en hem een richtprijs mee te delen voor gans de periode. Op dit ogenblik wordt er meestal ook al melding van gemaakt dat er tevens nog een andere “dienst” bij een andere firma gereserveerd is, bvb. een huurauto voor de ganse periode e.d.m. Wanneer u dan de reservering bevestigt en een richtprijs doorgeeft, dan wordt gevraagd of het mogelijk is met Visa of een ander creditcardsysteem te betalen. Tevens vraagt men u om uw gegevens: naam, adres en telefoonnummer, zodat men u het bedrag d.m.v. een creditcard kan overmaken. Soms biedt men aan u een cheque op te sturen. Wanneer alles lijkt geregeld te zijn, deelt men u mee dat men u via de Visakaart of de cheque een bepaald bedrag als betaling zal laten toekomen, maar dit bedrag ligt veel hoger dan

het bedrag dat in uw zaak voor reserving verschuldigd is. Men vraagt u om toch het volledige bedrag van de Visa kaart af te halen of de volledige cheque op uw rekening te laten storten en de overschot ofwel door te storten aan een andere firma waar nog een “dienst” is gereserveerd voor die periode, bvb. huurauto, ofwel te overhandigen aan iemand van de groep bezoekers bij aankomst in uw zaak, ofwel om terug te storten op de rekening van de “klant”. Zonder met zekerheid te kunnen stellen dat alle dergelijke reserveringen daadwerkelijk malafide zijn, moeten wij u meedelen dat dit vaak het geval blijkt te zijn. Meer bepaald kunnen er witwaspraktijken e.d.m. in het spel zijn. Ofwel blijkt de Visa-rekening of cheque achteraf simpelweg niet gedekt te zijn. In het verleden is reeds meermaals gebleken dat horeca-uitbaters die op dergelijke reserveringsaanvraag ingaan, zonder het zelf goed en wel te beseffen, meehielpen aan witwasoperaties of simpelweg opgelicht werden. Wij kunnen u dan ook zeker niet aanraden hier op in te gaan. De federale politie geeft de raad nooit geld aan klanten over te maken zonder absolute bevestiging van uw bank dat de Visa-rekening of cheques edm. gedekt zijn.

Opgelet voor nieuwe vormen van oplichting De federale politie waarschuwt dat oplichters steeds vindingrijker worden. De hierna besproken vormen van oplichting kunnen naast zelfstandige ondernemers ook particulieren treffen.

Klinker- of dakreinigers De laatste tijd komen bij de federale politie meer en meer klachten binnen van mensen die een forse rekening gepresenteerd kregen van “klinkerreinigers” of “dakreinigers (mos-verwijderaars)”. De werkmethode is telkens dezelfde:

Ondernemers 1-2

januari/februari

- er wordt aangebeld door een stel keurige personen die gratis een demonstatie willen geven in het professioneel reinigen van klinkers (of daken) rond de woning. - voor amper 50 euro zouden ze zelfs alle klinkers (of dak), een reinigingsbeurt geven; - zodra het werk is uitgevoerd, komt er een rekening van 2.000 euro op tafel; - de bedriegers gedragen zich doorgaans erg agressief en dreigen zelfs vaak met gerecht en deurwaarders indien de factuur niet onmiddellijk betaald wordt.


Justitie

Asfaltleggers Een gelijkaardige oplichting wordt ook toegepast met het leggen van asfalt op de oprit van woningen of bedrijven. Hier is de werkmethode telkens de volgende: - “asfalteerders” bieden zich aan bij een woning of bedrijf en stellen voor de oprit te vernieuwen door het leggen van asfalt; - ze rekenen hiervoor relatief hoge prijzen aan; - na enkele weken blijkt dat het asfalt die ze gebruikt hebben van zéér slechte kwaliteit is en onmiddellijk scheuren en verzakkingen vertoont.

99

We raden u aan, indien u geconfronteerd wordt met dit soort personen: 1. IN GEEN GEVAL in te gaan op hun voorstellen! 2. Onmiddellijk contact op te nemen met de lokale politie. 3. Een gedetailleerde beschrijving te geven van de personen (uiterlijk, kledij, haar, accent, tatoeages, littekens,...) 4. Een gedetailleerde beschrijving te geven van hun voertuig (merk, kleur, nummerplaat,...).

Nog eens een waarschuwing... Verscheidene zelfstandigen, handelaars en gemeentelijke diensten in verschillende regio’s ontvingen onlangs een factuur die uitgaat van de ″Banque centrale de données économiques″. De factuur is een uitnodiging voor betaling voor een nieuwe inschrijving in een handelsregister en een professioneel register van ambachtslui en industrie¨n. Het gebruikte logo lijkt sterk op het officie¨le logo van de FOD Economie en kan voor verwarring zorgen: deze factuur gaat niet uit van deze diensten! De FOD Economie waarschuwt voor deze praktijk en vraagt u om zeker niets te betalen zonder zich eerst grondig te informeren! Bedrog of niet?

Bedrog met beroepengidsen: hoe gaat dat in zijn werk? U ontvangt per brief, fax of e-mail een bericht waarin men u verzoekt de adresgegevens van uw onderneming (zelfstandigen, vrije beroepen, openbare besturen, vzw’s) te corrigeren met het ook op een bijwerking. Men vraagt u het document te ondertekenen en terug te sturen. U bent dan gebonden door een buitensporig duur contract dat pas 2 of 3 jaar later afloopt en vaak ook stilzwijgend wordt verlengd. Bovendien krijgt u er maar een middelmatige dienstverlening of helemaal niets voor. Een andere werkwijze is: u ontvangt een factuur die laat veronderstellen dat er al een contract werd afgesloten, terwijl dat niet het geval is.

Vaak gaan deze brieven en facturen uit van firma’s die in het buitenland zijn gevestigd: zo ontmoedigen ze de slachtoffers om juridische stappen te zetten.

In dit geval ... ... gaat het over een factuur uitgegeven op naam van een onderneming met een logo dat sterk lijkt op dat van de FOD Economie. Maar: opschriften in de stijl: ″Dringend - dadelijk te behandelen″ en ″een termijn van 5 werkdagen om het publicatieaanbod te aanvaarden″ stimuleren de ontvangers om snel te betalen, zonder de gegevens van de afzender te verifie¨ren. Die laatste vermeldt enkel zijn naam en rekeningnummer in Spanje, maar geen enkel adres of contactpunt. Indien men de gevraagde som van 595 euro voor een halfjaar betaalt, is men gebonden aan een contract van 2 jaar. Het contract wordt na het aflopen van deze periode jaarlijks automatisch verlengd, behalve indien men drie maanden vooraf aangetekend opzegt! Minimale kost: 2.380 euro, maar waarvoor?

De FOD Economie voert het onderzoek De Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie voert een onderzoek om de uitgever van deze mailing te identificeren en zal de nodige maatregelen nemen. Zij vragen personen die een dergelijke factuur ontvangen hebben dan ook om deze zo snel mogelijk naar de Front Office door te sturen: info.eco@economie.fgov.be

januari/februari

Ondernemers 1-2


100

Info

Inwerkingtreding van Europese dienstenrichtlijn en oprichting van één-loket Op 28 december trad in België de Europese dienstenrichtlijn in werking. De richtlijn is bedoeld om de groei van de Europese interne markt te vergemakkelijken. Ze zal voor EU-onderdanen de belemmeringen wegnemen voor de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten. De richtlijn is hoofdzakelijk gericht op commerciële diensten (informaticabedrijven, horeca, adviesbureaus, bouwondernemingen, enz.). Ons sociaal zekerheidssysteem en de activiteiten van de overheid (arbeidsrecht, financiële diensten, gezondheidszorg en sociale diensten, veiligheidsdiensten, enz.) behoren niet tot het toepassingsgebied van de richtlijn. De richtlijn heeft drie aspecten die het leven van ondernemers zullen beïnvloeden: • De opheffing of vereenvoudiging van bepaalde bestaande vergunningen De dienstenrichtlijn verplichtte alle lidstaten om alle vergunningen voor de uitoefening van een dienstenactiviteit opnieuw te bestuderen. De voorafgaande vergunningen die door controles a posteriori konen worden vervangen, werden afgeschaft (huwelijksbureaus bijvoorbeeld zullen geen voorafgaande vergunning meer moeten vragen, maar ze zullen sterker worden gevolgd door de controlediensten van de FOD Economie). Aangezien de dienstenrichtlijn economische criteria (toekenning van een vergunning op basis van een analyse van de marktbehoeften) verbiedt, werden bepaalde vergunningsstelsels aangepast om die criteria af te schaffen. Dat heeft in de eerste plaats betrekking op de wet op de handelsvestigingen. Die wet deed vergunningen voor een handelszaak van meer dan 400m2 afhangen van een onderzoek naar de weerslag op de bestaande handel.

Ondernemers 1-2

• Geharmoniseerde administratieve stappen De dienstenrichtlijn bevat de criteria en termijnen waarmee ondernemers al dan niet een vergunning krijgen. De richtlijn bepaalt dat bevoegde overheden, in de eerste plaats administraties, aan nieuwe verplichtingen zullen zijn onderworpen bij de behandeling van vergunningsaanvragen. Zo zal voor elke volledig ingediende aanvraag binnen de 10 werkdagen een ontvangstbewijs moeten worden bezorgd. Indieners van onvolledige aanvragen zullen daarvan zo snel mogelijk op de hoogte moeten worden gebracht, zodat ze zo snel mogelijk de ontbrekende documenten kunnen indienen. Na het ontvangstbewijs heeft de overheid 30 dagen tijd om zich over de aanvraag uit te spreken. Die termijn kan maar één keer worden verlengd, als de ingewikkeldheid van het dossier dat rechtvaardigt. Als de overheid zich aan het einde van de termijn niet heeft uitgesproken, wordt de vergunning automatisch toegekend. De overheid kan nog afwijkende regelingen treffen, als ze door een reden van openbare orde of veiligheid gerechtvaardigd zijn. • Oprichting van het één-loket De dienstenrichtlijn voorziet in de invoering van één-loketten. Zo zullen dienstverleners hun administratieve stappen op één enkele plaats kunnen zetten. Ze zullen bij het één-loket ook alle nodige informatie kunnen krijgen voor de uitoefening van hun activiteit. In België zullen die taken door de ondernemingsloketten worden gewaarborgd. Voor de ondernemers was het belangrijk dat het systeem van het één-loket in heel het land hetzelfde zou zijn. Op die manier kunnen ze op dezelfde dienst een beroep doen, ongeacht de plaats van activiteit.

januari/februari

Roel Golvers, coo¨rdinator van het Kamerloket

Vanaf 28 december zal het éénloket alle stappen kunnen uitvoeren die van de federale overheid afhangen en onder de dienstenrichtlijn vallen. Begin januari 2010 zou met de deelstaten een samenwerkingsakkoord moeten worden gesloten om de samenwerkingsmodaliteiten van het één-loket met de andere bestuursniveaus te bepalen. Dankzij de invoering van het éénloket zal de aanvrager het grootste deel van zijn administratieve zaken op dezelfde plaats kunnen regelen. Binnenkort zal dat zelfs elektronisch kunnen gebeuren. Op termijn zal een EU-onderdaan bijvoorbeeld bij een één-loket in Leuven alle stappen kunnen vervullen om in Aarlen een hotel te openen (gemeentelijk, provinciaal, gewestelijk en federaal niveau). Volgens de rol die elke bevoegde administratie aan het één-loket wil toekennen, zal het: • de volledige procedure kunnen uitvoeren (momenteel is dat bijvoorbeeld de controle op de beroepsbekwaamheden voor de uitvoering van een zelfstandige activiteit); • een deel van de procedure kunnen uitvoeren (momenteel is dat het geval voor aanvragen voor beroepskaarten); • zich tot de rol van “brievenbus” kunnen beperken. Het zal de


Info

voltooide vergunningsaanvraag naar de bevoegde administratie kunnen sturen (momenteel is dat het geval voor aanvragen voor inschrijving op het tableau van een beroepsorde zoals de ordes van architecten, advocaten, geneesheren, enz.) Doordat ze veel ruimere bevoegdheden krijgen, zullen de ondernemingsloketten een uniek contactpunt worden voor alle kandidaat-

ondernemers die een dienstenactiviteit willen beginnen, waarvoor een vergunning nodig is. Sabine Laruelle, minister van Kmo’s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid, bevoegd voor de omzetting van de dienstenrichtlijn en de invoering van het één-loket, benadrukt dat België op het vlak van vereenvoudiging verder gaat dan de Europese verplichtingen. De taken van de ondernemingsloketten gaan ver-

101

der dan de taken die de dienstenrichtlijn aan het één-loket oplegt. Op verzoek van de ondernemer kan het één-loket bijvoorbeeld de BTW-inschrijving doen. Het Ondernemingsloket van de Leuvense Kamer van Koophandel, Tiensevest 170, 3000 Leuven onder leiding van Roel Golvers heeft zich ingeschreven in het opzet en ambities van de Europese richtlijn. (Lees verder)

BIZ Ondernemingsloket gaat Europees De Ondernemingsloketten die sinds 1 juli 2003 in het kader van de administratieve vereenvoudiging optreden als opvolger van Handelsregister en Kamer van Ambachten en Neringen kregen eind 2009 een nieuwe en ruimere bevoegdheid. Sinds 28 december 2006 is de Europese Dienstenrichtlijn in werking getreden. Het doel van deze richtlijn is de belemmeringen weg te nemen voor dienstverrichtende bedrijven die hun activiteiten willen uitbreiden naar andere Euro-

pese lidstaten. De dienstenrichtlijn omvat ondermeer een ambitieus programma van administratieve vereenvoudiging en modernisering. De richtlijn stelt dat alle dienstverlenende bedrijven uit het buitenland bij één loket terecht moeten kunnen voor alle formaliteiten en vergunningen die men nodig heeft om als dienstverlener vlot aan de slag te kunnen gaan. België heeft beslist om deze richtlijn toe te passen voor zowel binnen- als buitenlanders. Daarom zal vanaf 2010 het uniek loket, of 1-lo-

ket, van start gaan. Het 1-loket zal alle kandidaat-ondernemers ook kunnen informeren over alle formaliteiten en verplichtingen die nodig zijn om een zelfstandige activiteit op te starten. Bovendien zal het 1-loket eenvoudig, vanop afstand en elektronisch toegankelijk zijn. De startdatum van het 1-loket is 1 januari 2010. Als erkend ondernemingsloket zal uw Kamer BIZ Ondernemingsloket automatisch gaan functioneren als 1-loket.

afscherming van privébezit en familiebezit tegen ondernemingsrisico’s. De oprichting van deze vennootschapsvorm is aan bepaalde voorwaarden onderworpen: • Het minimumkapitaal van de BVBA Starter is 1 euro. • Na maximaal 5 jaar moet het kapitaal worden verhoogd naar dat van een normale BVBA. • Er moet een financieel plan worden opgesteld met de hulp van een expert uit de cijferberoepen (boekhouder, bedrijfsrevisor, enz.) om vroegtijdige faillissementen door een gebrek aan ervaring te voorkomen. In crisistijd heeft onze economie meer dan ooit nood aan nieuwe activiteit. Maar we stellen vast dat

geen enkele Belgische vennootschapsvorm inspeelt op de behoeften van jonge starters die met hun eerste onderneming beginnen. Met dit wetsontwerp komt er in het Belgische recht een vennootschapsvorm voor jonge ondernemers die een onderneming willen starten. Aan de garanties voor Belgische schuldeisers en consumenten wordt met deze vennootschapsvorm niet geraakt. Deze nieuwe vennootschapsvorm zal begin 2010 van kracht worden. De BVBA Starter is een maatregel uit het federale kmo-plan. Dit plan is bedoeld om de oprichting van ondernemingen aan te moedigen en om de werkgelegenheid aan te wakkeren.

BVBA Starter goedgekeurd Het wetsvoorstel van Sabine Laruelle, minister van Kmo’s en Zelfstandigen, Stefaan De Clerck, minister van Justitie, en Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen, om de modaliteiten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid starter (BVBA Starter) vast te stellen, werd unaniem goedgekeurd in de plenumvergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Dankzij de goedkeuring van deze hervorming moeten startende ondernemers makkelijker gebruik kunnen maken van de voordelen die het rechtsstelsel van besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid biedt. Namelijk

januari/februari

Ondernemers 1-2


Info

103

Auteursrechten en bedrijven, naar een vergelijk De auteurswet verleent aan de auteurs, de artiesten en de producenten van muziek het recht om exclusief te beslissen over het gebruik van hun creaties. Muziek mag worden afgespeeld, maar hiervoor dient een vergoeding te worden betaald, behalve wanneer dit in een private familiekring plaatsvindt. Ook voor ondernemingen geldt dat zij in principe een vergoeding verschuldigd zijn voor het afspelen van muziek, zelfs op plaatsen die uitsluitend toegankelijk zijn voor personeelsleden zoals de werkplaatsen, de kantoren of de kantines. Op 2 november 2009 ondertekenden de werkgeversorganisaties en Sabam, onder bemiddeling van het kabinet van de minister van Economie, een compromisakkoord dat tariefvoordelen bevat voor alle ondernemingscategoriee¨n. De drempel van vrijstelling wordt opgetrokken van 5 naar 8 werknemers, wat tot gevolg heft dat ruim 75% van de ondernemingen niets hoeft te betalen voor muziek op de

werkvloer en in de refter. Ook de korting van 30%, die het VBO bedongen had in het Gentlement’s agreement, blijft behouden. Hierdoor kunnen alle ondernemingen bij vrijwillige aangifte gedurende de eerste drie jaar van het voorkeurstarief genieten. Daarnaast voorziet het compromis in een maximumplafond, waardoor de impact van de tarifering voor de grootste ondernemingen wordt beperkt. Als er geen dergelijk plafond was, hadden de grootste ondernemingen onredelijke bedragen moeten betalen. Bovendien wordt in de mogelijkheid voorzien om een aangifte per groep van vennootschappen te doen, eveneens onderworpen aan een maximumplafond. Uit het oogpunt van administratieve vereenvoudiging komt er een eengemaakte inning van auteursrechten en naburige rechten voor muziek binnen de onderneming. Vanaf 1 januari 2010 komt er een aangiftewebsite, waardoor alle ondernemingen kunnen kiezen voor

een eengemaakte elektronische aangifte. Op termijn moet dit ook leiden tot de unieke factuur voor alle sectoren. Het VBO beklemtoont dat iedere onderneming over volledige vrijheid van aangifte en van toetreding beschikt. Het compromis heeft tot doel het leven van de ondernemingen te vergemakkelijken door hun de mogelijkheid te bieden zich aan te sluiten bij het voorkeurstarief wanneer zij binnen de onderneming muziek spelen. Iedere onderneming behoudt echter de vrijheid om een bijzondere tariefregeling aan te vragen die beter op haar specifieke situatie afgestemd zou zijn. Het VBO hoopt dat dit compromis het tijdperk inluidt van een “pax musica” binnen de ondernemingen. Het verwacht dat de beheersvennootschappen de inning met de gewenste transparantie en duidelijkheid uitvoeren, zodat de nefaste rechtsonzekerheid rond de inning van de auteursrechten en naburige rechten definitief mag verdwijnen.

Bedrijfswagens worden duurder in 2010 Drie “groene” begrotingsmaatregelen maken bedrijfswagens vanaf 2010 duurder. De fiscale aftrek van brandstofkosten wordt beperkt, de fiscale aftrek van de wagen wordt nog sterker gekoppeld aan de milieuvriendelijkheid ervan (CO2uitstoot). Ook de werknemers met minder milieuvriendelijke wagens leveren in.

Minder aftrek voor CO2-onvriendelijke wagens De aftrekbaarheid van autokosten in de vennootschapsbelasting wordt nog meer afhankelijk van de CO2-uitstoot van de wagen: wie meer vervuilt, betaalt meer. Tot nu was er een aftrekbeperking tussen 60% en 90%, maar die wordt nu verruimd van 50% tot 120%. Hoe meer CO2 uitstoot, hoe

CO2-uitstoot diesel 0 - 60 g 61 - 105 g 106 - 115 g 116 - 145 g 146 - 170 g 171 - 195 g s 195 g

CO2-uitstoot benzine

100% elektrisch 0 gram

0 - 60 g 61 - 105 g 106 - 125 g 126 - 155 g 156 - 180 g 181 - 205 g s 205 g

Fiscale aftrekbaarheid 120% 100% 90% 80% 75% 70% 60% 50% (1)

(1) deze aftrekbeperking tot 50% is ook van toepassing als er geen gegevens over de CO2uitstoot beschikbaar zijn. minder aftrekmogelijkheid, zoals deze tabel aangeeft.

Voordeel van alle aard ook afhankelijk van CO2-uitstoot Het privégebruik van de firmawagen, dat voor de werknemer een “voordeel van alle aard” is, wordt

januari/februari

vanaf 1 januari 2010 ook gelinkt aan de CO2-uitstoot. Voor de berekening van het forfaitair bepaalde voordeel wordt nog steeds uitgegaan van een minimum van 5000 kilometers privégebruik, of 7500 als werk- en woonplaats meer dan 25 kilometer van mekaar liggen.

Ondernemers 1-2


104

De kilometers moeten voortaan vermenigvuldigd worden met de CO2-uitstoot van de wagen én een vaste coe¨fficie¨nt, afhankelijk van de brandstof. Het voordeel wordt dus als volgt berekend: Dieselwagens: CO2-uitstoot × € 0,0023 × 5000/7500 km Benzine- of LPG-wagens: CO2-uitstoot ×

Info

€ 0,0021 × 5000/7500 km Vooral werknemers met oudere (en grotere) wagens zullen hierdoor aanzienlijk inleveren op hun loon.

Aftrekbeperking brandstofkosten Brandstofkosten waren tot nu toe voor 100% aftrekbaar en zijn vanaf

1 januari 2010 nog maar voor 75% aftrekbaar. Gezien voor een gemiddeld wagenpark de brandstofkosten ongeveer 25% uitmaken van de TCO (Total Cost of Ownership), zou deze maatregel gemiddeld voor een kostenstijging van ongeveer 5% kunnen zorgen. ------------------------------------www.energievreters.be/auto

Voorwaarden brugpensioen verzwaren in 2010 Eén van de belangrijkste maatregelen uit het Generatiepact was de tewerkstelling van oudere werknemers aanmoedigen door de voorwaarden van het brugpensioen geleidelijk te verzwaren. Dit gebeurt nu vanaf 1 januari 2010. De leeftijd voor brugpensioen is in principe 60 jaar. Een mannelijke werknemer moet een loopbaan van tenminste 30 jaar kunnen bewijzen wil hij op deze leeftijd met brugpensioen gaan. Een vrouwelijke collega moet een loopbaan van 26 jaar kunnen bewijzen om met 60 op brugpensioen te gaan. De mogelijkheid heeft echter steeds bestaan om onder bepaalde

voorwaarden vanaf 58 jaar met brugpensioen te gaan. Sinds 2008 moeen mannen een loopbaan van 35 jaar kunnen bewijzen en vrouwen van 30 jaar. Vanaf 1 januari 2010 verzwaren deze voorwaarden: een man moet een loopbaan van tenminste 37 jaar als werknemer kunnen bewijzen wil hij op 58 jaar met brugpensioen gaan. Een vrouw zal een loopbaan van 33 jaar moeten bewijzen. Die loopbaanvoorwaarde moet pas op het ogenblik van de effectieve bee¨indiging van de arbeidsovereenkomst vervuld zijn. Valt die bee¨indiging vo ´o ´ r 2010, dan gelden de oude voorwaarden van 2008

nog, namelijk een loopbaan van 35 jaar of 30 jaar. Valt die bee¨indiging van de arbeidsovereenkomst na 1 januari 2010, dan gelden de nieuwe loopbaanvoorwaarden van 37 of 33 jaar. Voor werknemers tewerkgesteld in zware beroepen kunnen vanaf 1 januari 2010 op basis van een CAO andere loopbaanvoorwaarden gelden. In bepaalde gevallen kunnen sectoren of bedrijven inderdaad afwijken van de algemene regel en andere loopbaantermijnen of brugpensioenleeftijden hanteren. Alle afwijkende voorwaarde worden steeds opgenomen in de sectorale of bedrijfs-CAO’s.

Fiscale druk Belgie¨ hoogste in eurozone In de Europese Unie van 27 lidstaten komt Belgie¨ op de derde plaats, na Denemarken en Zweden. De fiscale druk (de totale inkomsten uit belastingen en sociale bijdragen in verhouding tot het bruto binnenlands product) in Belgie¨ kwam in 2007 uit op 44 procent, tegenover een gemiddelde van 40,4 procent voor de zestien leden van de eurozone. Dat is een half procentpunt lager dan in 2006 en ruim 1 procentpunt lager dan in 2000. Toen bedroeg de Belgische fiscale druk 45,2 procent. In de eurozone hebben ook Frankrijk, Italie¨, Cyprus, Oostenrijk en

Ondernemers 1-2

Finland een fiscale druk van meer dan 40 procent. In Slowakije (29,4 procent), Ierland (31,2 procent) en Griekenland (32,1 procent) is de fiscale druk het laagst. Waarom die belastingdruk in de eurozone zo hoog is? Midden de jaren negentig lagen de tarieven in de vennootschapsbelasting in Europa al lager dan in de VS, Japan of de BRIC-landen (Brazilie¨, Rusland, India en China). Volgens de EU-experts waren het in het begin vooral de nieuwe lidstaten, de landen uit het voormalige Oostblok, die hun tarieven verlaagden. Nadien werden ze gevolgd door de oude lidstaten. Belgie¨, bijvoor-

januari/februari

beeld, verlaagde het hoogste tarief in de vennootschapsbelasting pas na 2000.

Concurrentie Volgens de experts moet de verklaring vooral gezocht worden in de uitbreiding van de Unie. Door de eengemaakte markt uit te breiden met de nieuwe kapitalistische landen uit het Oosten ontstond een fiscale concurrentie tussen EUlidstaten. Al die lidstaten wilden zich profileren naar de bedrijven.

Sociale zekerheid Dat het gemiddelde tarief in de vennootschapsbelasting in Europa


Info

een stuk lager ligt dan elders ter wereld is maar een deel van het verhaal. Bedrijven met personeel betalen mee aan de sociale zekerheid. En die is in Europa duurder dan elders, waar meer met privéverzekeringen wordt gewerkt.

De sociale zekerheid wordt door de Commissie aangestipt als de verklaring waarom Europa de hoogste fiscale druk ter wereld heeft. In 2007 ging 39,8 procent

105

van het Europese bbp naar belastingen en sociale bijdragen. In Japan en de VS was dat zo’n 12 procentpunt minder.

Investeerders laten Belgie¨ links liggen De politieke instabiliteit en het belabberde imago van ons land schrikken buitenlandse investeerders blijkbaar af. Afgelopen jaar is het aantal buitenlandse investeringen met 19% teruggelopen (van 175 naar 142). Daardoor zakt Belgie¨ van de 5de naar de 8ste plaats op de lijst van meest aantrekkelijke Europese landen, die het consultancybureau Ernst & Young jaarlijks opstelt. Al even alarmerend is dat slechts 54% van de investeringen nieuwe projecten zijn en dat die projecten amper extra jobs opleveren. Vorig jaar zorgden nieuwe investeringen voor 3.391 jobs, een daling met

23% tegenover 2007. In heel Europa bedroeg de gemiddelde daling 16%. Aan de basis van deze onrustwekkende cijfers liggen diverse oorzaken. Maar vooral het imago van ons land schrikt veel investeerders af. ″Investeerders doen dat voor langere termijn en kiezen dan voor een land waar het politieke en sociale klimaat stabiel is″, zegt Christophe Ballegeer van Ernst & Young. ″Maar de lange regeringsonderhandelingen hebben gezorgd voor een negatieve perceptie. Verder wordt Belgie¨ steeds minder aanzien als land van ondernemers.″ Ook de hoge fiscale druk en loonkosten vormen obsta-

kels. Volgens Ernst & Young moet de overheid dringend werk maken van een beter imago van ons land. ″In plaats van een eenmalig imagocampagne te voeren in China en de VS, zou dat op structurele basis moeten gebeuren. De troeven van Belgie¨ zijn nog te weinig bekend″, aldus Ballegeer. Ook het behoud van de notionele interest en een lagere fiscale druk kunnen investeerders weer de weg naar Belgie¨ doen vinden, zegt men bij E&Y. Opvallend ook, de grootste concurrentie voor Belgie¨ komt van Nederland, dat een dynamisch imago heeft.

Volgende indexsprong pas in herfst 2010 Door de zeer lage inflatie zal de volgende overschrijding van de spilindex pas in september 2010 plaatsvinden. Daardoor stijgen de sociale uitkeringen maar in oktober 2010 en de lonen van de ambtenaren pas in november 2010 met 2 procent. Dat blijkt uit de nieuwe inflatievooruitzichten van het Federaal Planbureau. Loontrekkenden die elk jaar in januari een indexering krijgen, moeten niet zo lang wachten.

Maar hun opslag zal wellicht maar enkele tienden van een procent bedragen, omdat de gezondheidsindex nauwelijks stijgt tussen eind 2008 en eind 2009. De inflatie zakte in mei, een maand vroeger dan verwacht, onder nul. Daardoor zal de deflatie zes in plaats van vijf maanden duren. Het Planbureau verwacht dat de inflatie in juli een dieptepunt van -1,12 procent bereikt. De gezondheidsindex daalt op jaarbasis heel lichtjes in juni,

juli, september en oktober. In november stijgt de inflatie weer boven nul. Het Planbureau voorspelt voor 2009 een gemiddelde inflatie van 0,2 procent, tegenover 0,3 procent vorige maand. De denktank verwacht dat de gezondheidsindex gemiddeld 0,9 in plaats 1,1 hoger noteert dan in 2008. In 2010 ziet het Planbureau de inflatie versnellen tot 1,6 procent en de stijging van de gezondheidsindex tot 1,3 procent.

Uw domeinnaam beter beschermd In het land van de domeinnamen is er van crisis geen sprake. Het aantal .be-domeinnamen - de Belgische variant, zeg maar - is het voorbije jaar uitgegroeid tot bijna

860.000. Goed voor een stijging van bijna 17 procent ten opzichte van 2007, of een verdubbeling in vier jaar. Alleen al in 2008 werden er meer dan 200.000 nieuwe do-

januari/februari

meinnamen aangevraagd. Hoewel de interesse bij particulieren jaar na jaar groeit, is het gros nog altijd geregistreerd door bedrijven. Enigszins vreemd is dat maar liefst

Ondernemers 1-2


106

90 procent op naam van de Vlamingen staat. Ter informatie: bij de internationaal getinte .com-domeinnamen staat de teller vandaag op 75 miljoen. DNS is de officie¨le instantie die de domeinnaamregistratie in ons land regelt. Maar voor de echte registratie moet u bij een van de aangestelde agenten zijn. Een overzicht hiervan vindt u op de website van DNS (www.dns.be). Hier treft u ook een interessante rubriek “Domeinnaam informatie” aan. Daarin kunt u checken of een bepaalde domeinnaam nog vrij is en kunt u informatie opvragen over de huidige houder van een geregistreerde naam. Onlangs werd zelfs een nieuwe tool aan de website toegevoegd: “Test je domeinnaamconfiguratie” (die vindt

Info

u onder de titel “Veiligheid en internet” op de openingspagina). Deze module voert enkele elementaire controles uit op een ingegeven adres. Zo wordt nagegaan of de instellingen van de zogenaamde name servers, mailservers en webserver correct zijn.

Domeinnaam ingepikt? Heel wat zelfstandigen en bedrijven krijgen bij de registratieprocedure van een domeinnaam te horen dat die al ingepikt is. Bijvoorbeeld door een concurrent of door iemand die hem wil verkopen voor veel geld. Als u zelf vindt dat u recht heeft op een al geregistreerde naam, dan kunt u een zogenaamde alternatieve geschillen-

procedure starten. Dat gebeurt via de bemiddelingsorganisatie Cepina (www.cepina.be) en verloopt heel wat sneller en flexibeler dan via de rechtbank. Als Cepina oordeelt dat u recht heeft op de geregistreerde domeinnaam, dan wordt die naar u overgedragen. Dat was al langer zo, maar DNS heeft nu een nieuwe maatregel uitgevaardigd. Die houdt in dat u in dat geval ook de volledige administratiekosten (1.620 euro) voor de procedure terugbetaald krijgt. Hiermee wil DNS de alternatieve geschillenprocedure nog toegankelijker maken. Ze zal de teruggestorte bedragen proberen te recupereren van de vroegere domeinnaamhouder.

Nieuwe Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening De aangekondigde ingrijpende wijzigingen in de ruimtelijke ordeningswetgeving traden op 1 september 2009 in werking. We brengen enkele belangrijke wijzigingen onder uw aandacht.

Het begrip “zonevreemdheid” “Zonevreemdheid” wordt nu expliciet gedefinieerd. Een zonevreemde constructie is een constructie die niet beantwoordt aan de voor het perceel geldende bestemmingsvoorschriften en die niet gelegen is in een niet-vervallen verkaveling of gelegen is in een reservatiestrook en die niet behoort tot de nutswerken waarvoor de reservatiestrook is afgebakend. Zonevreemde constructies hebben een aantal basisrechten. Dit wil zeggen dat bepaalde werken aan zonevreemde constructies in specifieke gevallen toch vergunbaar zijn ondanks de normaal geldende bestemmingsvoorschriften van de zone.

De aanvraag van een planologisch attest Wanneer de plannen van een zonevreemd bedrijf niet via de basis-

Ondernemers 1-2

rechten kunnen vergund worden, is een wijziging van de bestemming noodzakelijk. In dit geval kan het zonevreemd bedrijf zelf het initiatief nemen om een planologisch attest aan te vragen. Het planologisch attest zegt welke van de vooropgestelde werken op korte en op lange termijn wel/niet vergunbaar zijn. Vanaf 1 september 2009 veranderen enkele voorwaarden: • zowel milieuvergunningsplichtige als milieumeldingsplichtige bedrijven (m.b.t. bedrijfsactiviteiten) of land- en tuinbouwbedrijven kunnen een aanvraag indienen; • de verplichte minimumomzet van € 250.000 in het voorbije boekjaar valt weg; • enkel stedenbouwkundig hoofdzakelijk vergunde, niet verkrotte en bestaande bedrijven (gebouwen, constructies, verhardingen en functie) komen in aanmerking; • de bevoegde overheid bij afgifte van een planologisch attest moet expliciet vermelden dat de opmaak of wijziging van een ruimtelijk uitvoeringsplan vereist is.

januari/februari

Hoofdzakelijk vergund Het begrip “hoofdzakelijk vergund” is versoepeld vanaf 1 september 2009. Nu kunnen immers ook constructies, gelegen in gemeentes waar er nog geen vergunningsregister is, als “vergund geacht” worden beschouwd, op voorwaarde dat: • er kan aangetoond worden dat ze voor 22 april 1962 werden gebouwd; • er kan aangetoond worden dat ze gebouwd werden tussen 22 april 1962 en de eerste inwerkingtreding van het gewestplan, tenzij het vergund karakter wordt tegengesproken met een proces-verbaal of een niet anoniem bezwaarschrift, telkens opgesteld binnen een termijn van vijf jaar na het optrekken of plaatsen van de constructie. Dit tegenbewijs kan niet meer worden geleverd eens de constructie één jaar als vergund geacht opgenomen is in het vergunningsregister. Een bedrijf wordt als “hoofdzakelijk vergund” beschouwd indien


Info

de voor een normale bedrijfsvoering noodzakelijke constructies vergund of vergund geacht zijn, ook wat de functie betreft.

Meer informatie? Raadpleeg de brochure “Zonevreemde Bedrijven” van het Agentschap Ondernemen. Indien deze nieuwe wetgeving impact

107

heeft op uw plannen, kunt u de accountmanager rumtelijke ordening van het Agentschap Ondernemen in uw provincie contacteren.

Verstevig uw kmo-strategie met Vlaamse en Europese steun! Het Agentschap Ondernemen, kortweg AO, start met een nieuw project ″Strategisch Ondernemen 2009-2011″. Dit project biedt binnen deze periode aan 250 kmo’s de kans om zich met de nodige subsidies tegen een betaalbare prijs strategisch te versterken en verder te professionaliseren. Projecten op het vlak van exportmarketing, e-marketing, kwaliteits-, veiligheids-, en milieusyste-

men, design en industrie¨le vormgeving, ICT-scan en kennismanagement, kunnen in principe genieten van een substantie¨le financie¨le tussenkomst.

Wie komt in aanmerking? Bedrijven met minder dan 250 werknemers en een jaaromzet van maximum 50 miljoen euro kunnen genieten van deze subsidie. Deze kmo’s worden trouwens ook aan-

gemoedigd om inspanningen te leveren op het vlak van gelijke kansenbeleid en duurzame ontwikkeling.

Welke ondersteuning komt in aanmerking? Kmo’s kunnen ofwel een professioneel adviesbureau inschakelen ofwel zelf een goed opgeleide of ervaren verantwoordelijke aanwerven tegen financieel interessante voorwaarden.

Belgie¨ bij koplopers hoge minimumlonen Uit een onderzoek van het Europese bureau voor Statistiek (Eurostat) blijkt dat Belgie¨ een van de hoogste minimumlonen heeft in Europa, na Ierland en Luxemburg. Daarmee krijgt de discussie over de negatieve impact van minimumlonen op werkgelegenheid een nieuwe impuls. Met 1.387,49 euro bruto heeft Belgie¨ het derde hoogste minimumloon van Europa. Alleen Ierland (1.462 euro) en Luxemburg (1.642 euro) doen het nog beter. Niet alle werkgevers waren de afgelopen jaren erg ingenomen met dat hoge minimumloon. Zo stuurde werkgeversorganisatie Voka recentelijk nog een studie de wereld in met

als titel ’Minimumloon: bron van werkloosheid’. Daarin wordt gesignaleerd dat bedrijven minder mensen in dienst nemen door de vrijwel constante stijging van het minimumloon. De productiviteit van de werknemers aan het minimumloon zou niet meer opwegen tegen de kosten voor de werkgever. De vakbonden benadrukken echter het belang van solidariteit met de laagste inkomensklasse. Tussen 2000 en 2009 steeg het minimumloon in Belgie¨ met 291 euro. Die stijging is weinig spectaculair in vergelijking met de Oost-Europese landen. Zeven Europese landen, zoals Italie¨, Duitsland en Zweden, hebben geen algemeen

minimumloon. In Zweden wordt het minimumloon geregeld per sector. Volgens critici zorgt dat voor een vertekening van de rangschikking van Eurostat: de Scandinavische minimumlonen per sector zouden gemiddeld gezien hoger liggen dan de hoogste Europese. Wanneer koopkracht in rekening wordt gebracht bij het bekijken van het minimumloon, dan blijft Belgie¨ derde. Ierland zakt drie plaatsen, wat wil zeggen dat de koopkracht er lager ligt en het minimumloon er dus feitelijk minder waard is. Ook hier is Luxemburg autoritair leider.

Minder files op snelwegen door betere regionale wegen Onderzoekers van de K.U.Leuven willen een heel andere richting uit om het fileprobleem op te lossen. In plaats van lokaal en regionaal verkeer de autoweg op te sturen, pleiten zij voor een verbetering van het regionale wegennet. Dat

moet sluipverkeer tegengaan en het lokaal verkeer scheiden van doorgaand verkeer. De K.U.Leuven heeft er een studie over gemaakt in opdracht van de automobielorganisaties Febiac en Touring. ″Als er iets gebeurt op de

januari/februari

snelweg is er geen terugvaloptie. Men moet een deel van het regionale wegennet zijn verkeersfunctie teruggeven″, stellen de onderzoekers. Dit zou niet ten koste gaan van de verkeersveiligheid en het milieu.

Ondernemers 1-2


Immo

109

Vraag en aanbod Bedrijfsgebouwen opbrengsthuizen gronden B/1 TE HUUR − TIENEN: Industriepark: stapelloodsen - palletplaatsen 2600 m2 & 3000 plaatsen met of zonder diensten. Nieuwbouw Info: Kestens Invest NV www.kestens.be − info@kestens.be } 016 80 59 40 B/4 TE HUUR Hoegaarden: mooie kantoorruimte Leuven: mooie, aantrekkelijke kantoor of handelsruimte, ca 80 m2. Kampenhout: kantoorvilla, ca 340 m2 Vilvoorde: handels- en/of kantoorruimte, ca 3.200 m2 Voor inlichtingen: Living Stone } 016 60 76 09 of 0476 88 05 24 B/7 TE KOOP: Nossegem: kantoorvilla, ca 400 m2 Schaarbeek: nieuwbouw, ca 270 m2 Voor inlichtingen: Living Stone } 016 60 76 09 of 0476 88 05 24

V/ABM/1 LUXE VILLA’S: Aarschot - Diest - Hoegaarden enz. Voor foto’s en inlichtingen: www.abmplus.be - } 016 60 98 00 } 016 23 39 49.

Zakenvoorstellen Z/ABM/1: Gezocht voor overnemers/kopers: Productie en handel (diverse branches) - bedrijfspanden regio Leuven en Aarschot groothandel en vertegenwoordigingen - bedrijfspanden handelspanden. Inl. ABM-plus S. GILLIS: } 0475 56 53 54. www.abmplus.be Z/ABM/2 OVER TE NEMEN BEDRIJVEN : Zie onze website of contacteer ons. Inl. ABM-plus: } 0475 56 53 54. www.abmplus.be Z/3 TE KOOP: Licentie CE/0461/E0464 te koop voor exclusieve bouw en verkoop van cvbranders (gas en mazout) J&A. Waarde 100.000 €. Info: 0495 66 66 12 of via e-mail: Luc.Verheyden1@telenet.be

B/9 - TE KOOP - TIENEN Industrie¨le gebouwen. Kadastraal: 2e afdeling sectie D nr. 131e en 131d. Grondoppervlakte: 65a95ca. Aard van het pand: kantoorgebouw met werkplaats en aanhorigheden. Bouwjaar: voorste gebouw: 1997, achterste gebouw: 1994. Goede industrie¨le ligging in het industriepark van Grimde (Tienen). Een private parking en toegangsweg naar de werkplaats is aangelegd. Vlot te bereiken: gelegen op ongeveer 400 m van de Oostelijke Ring R27 (Leuven-Tienen-St.-Truiden), de op- en afritten ’Tienen-Hoegaarden’ van de autosnelweg E40 (Brussel-Luik) liggen op ongeveer 2.200 m. Alle nutsvoorzieningen aanwezig. Verkoop van geheel mogelijk, of als 2 gebouwen afzonderlijk. Vrij op: bij verlijden akte. B/11 TE HUUR: Uit de hand Het Oud Slachthuis van Leuven. 3200 m2 + 132 P-plaatsen. Geheel of gedeeltelijk te huur. Uniek gebouw met vele toepassingen (loft). Gelegen binnen de kleine ring nabij autowegen, industriecentra, centrum Leuven en universiteitscampus. Inl.: } 0475 51 95 77 − versteden@belgacom.net B/ABM /1 TE HUUR − KANTOREN − Kampenhout: 150m2 ruimten voor kantoor of handel. Vlot parkeren, vlot verkeer naar Leuven, Brussel, Antwerpen. Langs de baan Mechelen-Leuven. Inl. ABM-plus: } 0475 56 53 54. www.abmplus.be B/ABM/2 TE HUUR − AARSCHOT: Magazijnruimte te huur vanaf 15 m2. Beschikbaar: 400 m2 Sectionaalpoort. Ruime parking. Inl. ABM-plus: } 0475 56 53 54. www.abmplus.be B/ABM/3 TE HUUR − HALEN: Magazijn 1750 m2 met kantoor 100 m2. Industriezone. Inl. ABM-plus: } 0475 56 53 54. www.abmplus.be B/ABM/4 TE KOOP − AARSCHOT: Terrein 1 ha, industriezone Inl. ABM-plus: } 0475 56 53 54. www.abmplus.be B/ABM/5 TE HUUR of TE KOOP − LEUVEN: winkelpand 130 m2, Diestsestraat, Leuven Inl. ABM-plus: } 0475 56 53 54. www.abmplus.be

Villa’s - APP. V/1 KORTETERMIJNVERHUUR: gemeubelde, volledig ingerichte kamers, flats, appartementen en woningen in en rond Leuven, met of zonder beddengoed en poetsdienst en voor periodes vanaf 2 dagen. Prijzen vanaf 10 euro per persoon per dag (* op basis van maandcontract) } 016/29 09 85 - www.coenen.be V/2 TE HUUR - HEVERLEE: Volledig gemeubelde business flat met 1 en 2 slaapkamers, op week en maandbasis. Full service: linnen, onderhoud, TV, internet, verwarming/airco en elektriciteit dit alles voor een vaste prijs. Startend vanaf 360 euro per week. Voor inlichtingen: www.boardhousing.be, } 016 31 44 44

januari/februari

Ondernemers 1-2

Ondernemers arr. Leuven - nummer 1/2 - jaargang 77  

Maandblad Voka - Kamer van Koophandel arr. Leuven - nummer 1/2 - jaargang 77

Ondernemers arr. Leuven - nummer 1/2 - jaargang 77  

Maandblad Voka - Kamer van Koophandel arr. Leuven - nummer 1/2 - jaargang 77

Advertisement