Page 1

ondernemers

11

Voka – Kamer van Koophandel – arr. Leuven Maandblad nr. 11 • november

Een maandelijkse uitgave van Voka – Kamer van Koophandel arr. Leuven Jaargang 76, november 2009

Tiense Suikerraffinaderij traditie en innovatie


Editoriaal

001

Werken wordt nog steeds bestraft

Colofon

De werkgelegenheidsgraad bij 55-plussers ligt in Belgie¨ nog steeds veel te laag. De situatie is de voorbije jaren wel licht verbeterd door maatregelen zoals de geleidelijke verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd voor vrouwen tot 65 jaar. Met een werkgelegenheidsgraad voor 55-plussers van nauwelijks 34% zit Belgie¨ echter nog een stuk onder het Europese gemiddelde van 45%. De effectieve pensioenleeftijd van de Belg bedraagt gemiddeld 59 jaar, tegen ongeveer 61 jaar als Europees gemiddelde. Niets doen of op korte termijn denken zijn in elk geval geen optie indien we op termijn ons socialezekerheidssysteem niet in gevaar willen brengen. Mensen langer aan de slag houden is bijgevolg een essentie ¨le piste in de aanpak van de vergrijzing. Het is in elk geval de enige optie indien we een drastische belastingverhoging, grote besparingsrondes of een explosie van de overheidsschuld willen voorkomen. Enkele maanden geleden stond in de krant het verhaal van een gepensioneerde die zijn schamel pensioentje kwijtraakte omdat hij wat te veel had bijverdiend. Het blijkt geen alleenstaand geval. Maar liefst 5.500 gepensioneerden in dit land raakten hun pensioen volledig of gedeeltijk kwijt omdat ze het aangedurfd hadden te werken. In Belgie¨ wordt je dikwijls gestraft als je werkt en beloond als je niet werkt. Dat zit echter heel diep in onze arbeidsmarktinstituties. Het is nog altijd aantrekkelijk om voor de eigenlijke pensioenleeftijd de arbeidsmarkt te verlaten. Meestal blijven die jaren meetellen voor de opbouw van je pensioen. Je moet al een beetje gek zijn om dan toch door te gaan tot 65 jaar. Wie het daarna in zijn hoofd haalt om nog door te werken is helemaal van de wereld weg. Tot vrij onlangs waren we dan ook van mening dat het om een zeer beperkte groep gaat. Nu blijkt uit een analyse van Jan Denys van Randstad, met het bijeenbrengen van enkele statistieken, dat het om meer dan 100.000 personen gaat. Vooreerst zijn er 68.000 zelfstandigen die werk en pensioen combineren. Daarbovenop zijn er nog 30.000 burgers die als werknemer actief zijn en dat combineren met een pensioen. Ook bij de ambtenaren is het verschijnsel niet marginaal. 13.000 ambtenaren krijgen er maar niet genoeg van en zijn doorgegaan met werken in plaats van te genieten van een ’welverdiende rust’. Daar moeten nog een aantal personen bijgeteld worden dat is blijven doorwerken na 65 jaar, maar geen pensioen heeft aangevraagd omdat ze sowieso te veel verdienen om dat op te nemen. Om heel grote getallen zal dit vermoedelijk niet gaan. Met meer dan 100.000 mensen kunnen we tweemaal het Koning Boudewijnstadion vullen. Wie een betoging met 100.000 mensen organiseert, mag spreken van een geslaagde betoging (tenzij de politie er maar 10.000 telt). Als 100.000 mensen blijven voortwerken na de leeftijd van 65 jaar is dit in elk geval een opmerkelijk feit. Uiteindelijk gaat het om mensen die de Belgische arbeidsmarktinstituties een neus zetten. Die doen er alles aan om het blijven doorwerken te ontmoedigen, zelfs te bestraffen. Desondanks beslissen meer dan 100.000 burgers in dit land om zich daardoor niet te laten intimideren. Het toont aan dat arbeidsmarktinstituties weliswaar een grote invloed hebben op het functioneren van onze arbeidsmarkt maar dat er veel burgers zijn die daarbinnen eigen keuzes maken. Eigenlijk is dit een hoopgevende gedachte. Dat de arbeidsmarktacademici dit fenomeen nog niet op het spoor zijn gekomen is eveneens veelbetekenend. Ze kleuren veel te veel binnen de lijntjes die het beleid voor hen heeft uitgetekend.

Ondernemers is het maandelijkse tijdschrift van Voka-Kamer van Koophandel arr. Leuven Tiensevest 170 3000 Leuven Tel. 016 22 26 89 Fax 016 23 78 28 E-mail: info@kvkleuven.voka.be http://www.kvkleuven.voka.be Hoofdredacteur René Leekens Eindredactie Viviane Van Camp Redactiecomité Roel Golvers An Maes Lieven Dehandschutter Liesbet Decuyper Jacques Germonprez Wendy Sevenants Kevin Logist Filip Timmermans Sigrid Sypré Peter Van Biesbroeck Katrien Demaiter Reclameregie Jacqueline Wéry Abonnement 10 nummers: € 60 Per los nummer: € 8 Kosteloos voor de leden van de Kamer Verantwoordelijke uitgever Paul Timmermans Voorzitter Voka-Kamer van Koophandel arr. Leuven Drukkerij Van der Poorten n.v. Diestsesteenweg 624 3010 Kessel-Lo Het overnemen van gehele en/of gedeeltelijke bijdragen is slechts toegelaten mits de uitdrukkelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever. Dit magazine wordt gedrukt op chloorvrij papier

Omslagfoto: Tiense Suikerraffinaderij traditie en innovatie Een interview met Peter Koopmans, COO Tiense Suikerraffinaderij

Lid van de Unie van de Uitgevers van de periodieke pers

Dit magazine is gedrukt op chloorvrij papier.

Lid van de Belgische Federatie Kamers van Koophandel en Nijverheid.

Leekens René, Algemeen directeur Voka Kamer van Koophandel Leuven

november

Ondernemers 11


Inhoud

12

220 jaar Kamer met topevents Afgelopen maand kwam onze viering 220 jaar Leuvense Kamer van Koophandel zeker naar een hoogtepunt met een Partnershipdiner, het gelegenheidsconcert met de Provincie en het Festival van Vlaanderen, de succesvolle organisatie van de Open Bedrijvendag in onze regio’s en de uitgifte van de brochure Kennisregio Vlaams-Brabant, met de steun van de Provincie Vlaams-Brabant, het Innovatiecentrum, Flanders Smart Hub en K.U. Leuven Research en Development. Wij danken u voor de vele positieve reacties op deze events en uitgave! Als afsluiter zullen op 26 november alle ambassadeurs in België in Leuven worden uitgenodigd, zowel bij Imec als bij het Leuvense stadskantoor, op het slotevent van de Voka week van het Internationaal Ondernemen. Open Bedrijvendag zette innovatief ondernemerschap in de kijker in Vlaams-Brabant Met meer dan 70 deelnemende bedrijven in Vlaams-Brabant was Open Bedrijvendag 2009 een succes met meer dan 130 duizend bezoekers. Positief ondernemerschap stond meer dan ooit centraal in dit event. Het succes van Open Bedrijvendag is een duidelijk teken dat ondernemers in Vlaams-Brabant blijven investeren in hun bedrijf en de huidige economische situatie met een open en positieve communicatie aanpakken. In onze regio stond het thema Leuven als Parel van Kennis centraal met de steun van de Stad Leuven en de Provincie Vlaams-Brabant. Onze Kamer coördineerde dit project.

19

003

Inhoud Editoriaal 1

Werken wordt nog steeds bestraft

Binnenskamers 5 5 8

Uw Kamer en Groep T Infomeeting “Chapter 11” Nieuwe leden

Diner 220 Jaar Kamer 12

Partnershipdiner 220 Jaar Kamer

Concert 220 Jaar Kamer 16

Festivalconcert 220 Jaar Kamer

OBD Leuven, Parel van kennis 19 20 23 26 33 35

Open Bedrijvendag OBD Provinciehuis OBD reMYND OBD Industriezone Nieuwland Aarschot OBD Entertainment Valley Tildonk OBD Tervuren

Regio 36 36 37 40 43 45

Bevoegdheden Provincies Leuvens museum M Aandacht voor Tienen Omleiding Herent wordt Mechelsesteenweg Gemeente Tervuren met ambitieuze plannen BSC kiest voor Aarschot e.a.

Personalia 48 49

Nieuwe voorzitter voor de Jonge Kamer Leuven SD Worx versterkt aanwezigheid in Leuven

Ondernemers aan het woord 52

Tiense Suikerrafinaderij

Balie Leuven 59 60

Balie Leuven gooit het roer om met vernieuwde aanpak Advocaat, bedrijfsadviseur bij uitstek

Healthcluster 63 63 63

UZ-Leuven in wereldtop na 500ste longtransplantatie Regionaal Ziekenhuis Tienen investeert verder AZ Diest bouwt nieuwe vleugel

Onderwijs 64 65 66

KU Leuven Groep T Leerstoel Europa-China

Bedrijven 69 69 70

GDF Suez SB Consult Frank Fol, e.a.

Handel 89 90 93

Leuvense modeshow voor het goede doel Jarige Al Parma Fashion Weekend in Tienen, e.a.

Starter van de maand 95

Starten in crisistijd

MVO

59

Leuvense Balie met vernieuwde aanpak Op hun openingszitting van 2 oktober in de Leuvense Promotiezaal van de KU Leuven werd de nieuwe communicatieaanpak van de Leuvense Balie voorgesteld. De Leuvense advocaten gooien duidelijk het roer om voor een eigentijdse aanpak, zowel met de bekendmaking van hun erelonen, als met hun nieuwe invalshoek en hun tijdschrift, als met de ingebruikname van het Huis van de Advocaat in de Rijschoolstraat te Leuven. De Leuvense advocaten blijven duidelijk niet achter in de innovatieve aanpak van de regio. Op de foto stafhouder Philippe Declercq

november

97

Actieplannen

Milieu Infopunt KMO 101 101

NV Driesmans liet zich “doorlichten” Ophaling KGA

Milieudienst 102 105

Sertius Ophaalwagens Ecowerf

Werkgelegenheidsagentschap 108 108

Eén op twee bedrijven investeert nog niet in talent Lerend Netwerk HRM

Vraag & Aanbod 112

Vraag & Aanbod

Faillissementen 116

Recente faillissementen

Info 117 117

Syntra Mazoutfactuur, e.a.

Ondernemers 11


Binnenskamers

005

Uw Kamer en Groep T steunen opnieuw techniekklassen voor meisjes Vorige maand startten dertig enthousiaste meiden tussen 10 en 12 jaar hun mini-opleiding in techniek bij Groep T. Tijdens de tien sessies van de ’Techniekclub voor meisjes’ leren zij de technologische basisvaardigheden in een buitenschoolse omgeving. Dit initiatief wordt door onze Kamer en diverse Leuvense bedrijven ondersteund. Jongeren kiezen nog altijd te weinig voor wetenschappelijke en technische studierichtingen. Daardoor heerst op de arbeidsmarkt een acuut tekort aan ingenieurs en technici. Technische jobs prijken aan de top in de lijst van knelpuntberoepen van de VDAB. Recent onderzoek van werkgeversorganisatie Agoria bevestigt dat de jeugd niet warm loopt voor technologie. Die situatie is echter nog problematischer voor meisjes. ″Zij komen als kind te weinig in contact met techniek en bovendien is de meerderheid van de technische richtingen op school bemand door jongens. Het heeft dus meer zin om in een andere vijver te gaan vissen″, zegt Kathleen Lodewyckx van Groep T. ″In de Techniekclub voor

meisjes zijn er enkel vrouwelijke lesgevers en leerlingen. De meisjes gaan aan de slag in een atelier, waar ze knutselwerkjes maken door te werken met figuurzagen, kolomboren, frezen. Het materiaal is uiteraard op maat van de meisjes.″ De Techniekclub in Leuven wordt georganiseerd door Technopolis in samenwerking met VOKA

Kamer van Koophandel en Groep T. Het initatief is in onze stad al aan de vierde editie toe. De sessies vinden plaats van 13 tot 15 u. en van 15.30 tot 17.30 u. Het slotfeest met diplomauitreiking zal plaatsvinden op zaterdag 12 december. ------------------------------------Info: kevin.logist@kvkleuven.voka.be

Geslaagde infomeeting ’’Chapter 11’’ De wet op de continuïteiten van ondernemingen van 1 april vervangt de oude wet op het gerechtelijk akkoord van 1997, die in de praktijk om allerlei redenen slechts een zeer beperkt succes kende. Maar de nieuwe wet is de mosterd gaan halen in de USA naar analogie met de gekende ‘CHAPTER 11’-procedure (bijv. General Motors). Bedoeling is om alleszins de bedrijfsactiviteit van de onderneming te redden, op welke wijze dan ook. Allerhande technieken worden nu mogelijk onder toezicht van de rechtbank van koophandel, en dit voortaan op een erg pragmatische en minder dure wijze. Van de schuldeisers wordt

daarbij echter een meer proactieve houding verwacht. Ook zij hebben nu meer mogelijkheden om daadwerkelijk in te grijpen in de structuur van hun schuldenaar en te verhinderen dat hun onderpand verdwijnt. Kortom, elke ondernemer is verplicht om van deze wetgeving minstens de grote krachtlijnen te kennen. Iedere ondernemer wordt immers geregeld hetzij als schuldeiser hetzij als schuldenaar geconfronteerd met wanbetalingen en discontinuïteit.

Meester D. De Maeseneer & Meester M. Dion van het advocatenkantoor LOVIUS gaven tekst en uitleg tijdens een geslaagde interactieve infomeeting op onze Kamer op 24 september 2009.

november

Ondernemers 11


Binnenskamers

007

De nieuwe bouw- en slooplijn bij SITA in Tienen: innovatief en arbeidsvriendelijk

De opening van deze nieuwe SITA-verwerkingsinstallatie in Tienen is een belangrijke stap vooruit in het verantwoord omgaan met afvalfracties.

Wat maakt de gloednieuwe bouwen slooplijn van Sita in Tienen tot de modernste installatie om bouwafval te sorteren, en te recycleren? Een bezoek op woensdag 16 september in het kader van ’’Ken je Buren’’ bood het antwoord. Amper 9 maanden geleden werd hij geopend, de nieuwe site van SITA aan de Leeuwerikweg in Tienen. Hij doet dienst als een gigantische trechter: alle bouwafval in een zeer ruime straal rondom Tienen wordt hierheen gebracht. En het doorloopt een vast aantal stappen, legt Plantmanager Frank Schepers uit: ’’De vrachtwagens rijden met hun afval op een weegbrug. De operator registreert het type afval. Bij het lossen volgt nog een visuele controle om te kijken of de registratie overeenkomt met het werkelijke afval. Is het afval niet conform, dan nemen we contact op met de klant.’’

In een tweede stap volgt de eerste voorsortering met de kraan. Frank Schepers: ’’Afvalstoffen die niet geschikt zijn voor de sorteerinstallatie, bijvoorbeeld grote betonstukken, kolommen, dragers van meer dan 1 meter, halen we eruit. Een tweede kraanmachine voedt op de werkvloer de installatie met het resterende bouwafval. Er wordt een mix gemaakt van lichte en zware afvalfracties’’. Pas dan begint het productieproces. De sorteerinstallatie wordt op 2 manieren gevoed. Vooreerst kan het afval gezeefd worden door 2 trommelzeven en een vlakzeef. Door middel van de luchttechniek worden de lichte afvalstoffen van de zwaardere gescheiden. Frank Schepers: ’’We scheiden het licht materiaal in 3 fracties: een kleine fractie, een tussenfractie en grote fractie van meer dan 80 cm. De zware fracties zoals zand en inert puin kunnen opnieuw in de bouw gebruikt worden.’’ Wat nog rest aan bouw- en sloopafval wordt door 5 kwaliteitscontroleurs via een band aan een laatste controle onderworpen en ze grijpen in waar nodig. Schepers: ’’Het gaat om hout, schroot, cellenbeton en restafval. Het hout, schroot en cellenbeton komen voor recyclage in aanmerking. Het restafval wordt verbrand, op voorwaarde dat het verbranden ten minste kan gepaard gaan met energierecuperatie (Waste to Energy-principe)’’. De sorteerinstallatie wordt door 5 voltijdse controleurs bediend, 1 operator-technieker en 2 kraanmachinisten. Per uur kan een capaciteit van 50 ton afval verwerkt worden. De veiligheid en de gezondheid van de werknemers staan hierbij voorop. Verwerking van

SITA streeft naar de hoogste recyclagegraad waardoor een maximale terugwinning kan gebeuren van zowel materialen als energie.

De bezoekers krijgen tekst en uitleg.

bouwafval brengt stof met zich mee, maar een specifieke luchttechniek voorkomt ongemakken: het fijn stof wordt meteen weggezogen en door een filtersysteem geconcentreerd op één plaats. De arbeiders werken in een isolatiecabine met een aparte koeling en hoeven dus niet met maskers te werken. ’’De machine is uitgerust met verstelbare opstaptreden die de arbeiders zelf kunnen instellen. De controleurs bepalen ook zelf de snelheid van de sorteerband. Dit comfort draagt bij tot betere sorteerresultaten’’, voegt Frank Schepers toe.

Onderlinge bedrijfsbezoeken zijn een uitstekend middel voor ondernemers uit onze regio om met elkaar kennis te maken. Voor meer info: Viviane Van Camp - 016 22 26 89 viviane.van.camp@kvkleuven.voka.be

november

Ondernemers 11


008

Binnenskamers

Nieuwe Kamerleden BEVER EN ADELAAR Philipslaan 107 3000 Leuven Tel. 0497 93 29 15 Bert Smits Zaakvoerder Activiteit: Computerconsultancy

EEBIESIE Bierbeekstraat, 224 3360 Korbeek-Lo Tel.: 016 89 77 21 Zaakvoerder: Mariet Vrancken Activiteit: Medische vertalingen

SORESMA Ten Bosse 24 9800 Deinze Tel. 09 380 80 86 Zaakvoerder: Geert T’Kindt Activiteit: Ingenieursbureau

ARCHITECTUURBUREAU VANDENHEYDEN NANCY Koningin Astridlaan, 16 3010 Kessel-Lo Tel.: 0477 57 87 57 André Meyvisch Activiteit: Architecten

EXPERIENCE 4 RESULTS Lemingstraat 17 3210 Linden Tel.: 016 85 53 79 Zaakvoerder: Jos Goffin Activiteit: Adviesbureau

STUIFMEEL & STAMPER Tiensesteenweg, 108A 3360 Korbeek-Lo Tel.: 016 89 50 94 Zaakvoerder: Nico Thewys Activiteit: Bloemen & planten

AMBALOO Baron E. Descamplaan 32 3018 Wijgmaal Tel.: 0495 49 92 83 Manu Vaillant Zaakvoerder Activiteit: Schrijn- & Timmerwerk

ARJUCO Mechelsebaan, 41 3140 Keerbergen Tel.: 0477 79 19 08 Zaakvoerder: Ilse Heps Activiteit: Bakkerij

BEDRIJFSREVISOREN CARDYN & JOOS Brouwersstraat, 1 bus 8 3000 Leuven Tel.: 016 22 09 40 Peggy Charlier Activiteit: Bedrijfsrevisor

BLANCO BENELUX KITCHEN TECHNOLOGY Pleinstraat, 33A 3220 Holsbeek Tel.: 016 44 11 40 Zaakvoerder: Paul Schepers Activiteit: keukens

ADJECTIF Brugstraat, 76 3001 Heverlee Tel.: 016 60 93 50 Zaakvoerder: Tiffany Van Esch Activiteit: Ontwerpen van textielpatronen PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN Oude Graanmarkt, 63 1000 Brussel Tel.: 02 229 52 30 Alex De Ridder Accountmanager PMV-kmo Activiteit: Overheid ACCORD GROUP BELGIUM Rijvisschestraat, 118 Bus 3 9052 Zwijnaarde Tel.: 09 221 53 10 Managing Partner: Fabiaan Van Vrekhem Activiteit: Consultancy KAREL DUERINCKX Metsysstraat, 65 1030 Schaarbeek Tel.: 0474 17 40 02 Activiteit: Fotograaf

Partners in Ondernemerschap Voka - Kamer van Koophandel arr. Leuven is uw partner in succesvol ondernemen. Als onafhankelijke spreekbuis wil de Kamer het bedrijfsleven in het arrondissement Leuven stimuleren en aldus bijdragen tot meer welvaart en welzijn in de regio. De Kamer ontplooit hiertoe tal van diensten en activiteiten die het ondernemerschap ondersteunen en een vernieuwde dynamiek geven. Volledig overtuigd van deze missie hebben onderstaande toonaangevende bedrijven een structurele samenwerking gesloten met de Kamer als eventpartners. Samen springen we aldus in de bres om het ondernemersklimaat in onze regio de nodige vruchtbare injecties te geven.

Ondernemers 11

november


12

Partnershipdiner 220 jaar Kamer

Partnershipdiner 220 jaar Kamer van Koophandel Leuven Op 23 september 2009 vond in de stemmige Salons Lassaut te Holsbeek een partnershipdiner plaats met de partners en sponsors die de Kamerwerking structureel ondersteunen. Het werd een geslaagd event met gelegenheidstoespraken van de Voorzitter van onze Kamer Paul Timmermans en de directeur van onze

Kamer René Leekens. Onze directeur overliep de boeiende geschiedenis van de Kamer maar keek ook naar de toekomst met vele nieuwe uitdagingen en opportuniteiten voor de Leuvense Kamer van Koophandel!

Voorzitter Paul Timmermans verwelkomde de vele vrienden van de Kamer op het gelegenheidsdiner 220 jaar in Holsbeek.

Toch wel ernstige gezichten bij onze voorzitters van de lokale Kamerafdelingen. Etienne Theyskens (Aarschot), Laurent Draelants (Diest). Luc Dirick van ING, de nieuwe eventpartner van de Leuvense Kamer van Koophandel is ook onder de indruk.

Uiteraard mocht ook een AXA-delegatie als nieuwe HRM-partner niet ontbreken. Rudi Peeters en zijn echtgenote, samen met die andere structurele partner van uw Kamer van Koophandel, Electrabel, vertegenwoordigd door Paul Steenhaut.

Een stralende erevoorzitter van onze Kamer, Léon Sué en zijn echtgenote Chris.

De gedeputeerde J.P. Olbrechts en Peter Van Biesbroeck (Kamer) beklemtoonden o.m. de uitstekende wisselwerking tussen het Provinciebestuur en de Kamer van Koophandel Leuven.

Ondernemers 11

november


Partnershipdiner 220 jaar Kamer

13

Een eretafel met de voorzitters van de lokale Kamerafdelingen Dominique Gilles (Haacht), Etienne Theyskens (Aarschot), Roger Van Geerteruy (Tienen), Roland Draelants (Diest) en Ludo Brands (Landen).

Gedeputeerde J.P.Olbrechts en zijn echtgenote, voorzitter Paul Timmermans, de voorzitter van Vlajo Yves Servotte en de directeur van de Belgische Federatie van Kamers van Koophandel, Wouter Van Gulek, allen in geanimeerde gesprekken.

René Leekens, directeur van onze Kamer gaf een overzicht van de Kamergeschiedenis en blikte vooruit naar haar toekomstige werking.

Als structurele partner mocht zeker ook Randstad niet ontbreken met haar HR directeur Raf Geeraert en zijn echtgenote en onze erevoorzitter Léon Sué en zijn echtgenote Chris. De directeur van onze Kamer is blijkbaar in diepe gedachten weggezonken.

Alex Van Brusselt (Van Brusselt Constructie). De dochter van wijlen Jozef Aertgeerts (erevoorzitter Haacht), Martine, samen met haar echtgenoot Geert Eeckelaers (NV Artson Haacht).

november

Ondernemers 11


16

Concert 220 jaar Kamer

Festivalconcert 220 jaar Kamer van Koophandel, een topevent Het feestelijke programma van A Jazz Symphony bracht op 29 september ll. in de Leuvense stadsschouwburg alle genodigden terug naar de bewogen Roaring Twenties (jaren 1920), toen klassieke componisten zich door de jazzmuziek lieten inspireren. Igor Stravinsky deed met zijn tegendraadse ritmes de concertpianist swingen in de Ragtime. En ook Paul Hindemith en - dichter bij huis - August Baeyens lieten zich meeslepen. Ook na 1945 zindert de jazz door in de klassieke meesterwerken zoals de klarinetsonate van Leonard Bernstein en de kamersymfonie van John Adams. Het Prometheus Ensemble ging voor deze gelegenheid de swingende toer op; hun virtuositeit, muzikaliteit en ritmische drive verzekerden een onvergetelijke avond met dirigent Robin Engelen.

Een stralende gedeputeerde Tom Troch zag dat het goed was, uiteraard goed geflankeerd door de beide partners van het event, voor de Kamer van Koophandel RenĂŠ Leekens, en voor het Festival van Vlaanderen Peter Janssens.

b Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester van Diest Jan Laurys wordt verwelkomd door de beide voorzitters.

Paul Timmermans (voorzitter) en Erik Vanderlinden (bestuurder Kamer) en hun dames op hun paasbest bij de onvangst.

m De voorzitter van Voka Luc De Bruyckere werd opgewacht door voorzitter Paul Timmermans, Johan Nijs (bestuurder Kamer/Photovoltech), Benoit Vriamont (bestuurder Kamer/Benco) en RenĂŠ Leekens (Kamer).

b Voor het concert waren er toelichtingen van Maarten Beirens om het geheel musicaal te duiden.

Een stralende c eerste burger van onze Provincie Vic Laureys, voorzitter Provincieraad Vlaams-Brabant.

Ondernemers 11

november


Concert 220 jaar Kamer

17

b De burgemeester van Aarschot André Peeters, en echtgenote, samen met Tejo Torfs, architect, en echtgenote MariePaule Torfs.

De Voka voorzitter Luc De Bruyckere heeft c het blijkbaar over ″ernstige″ zaken met twee Kamerbestuurders Yves Servotte en Paul Timmermans (voorzitter).

m Een lachende Kamerdirecteur heeft blijkbaar als enige een glas in de hand, terwijl Johan Nys (Photovoltech) en Pieter Klingels (Tyco Electronics en Kamerbestuurder) droog staan en er niet mee kunnen lachen.

m Gloednieuw Vlaams volksvertegenwoordiger Karin Brouwers en de Leuvense Burgemeester Tobback worden door de beide voorzitters verwelkomd op het gelegenheidsconcert 220 jaar Leuvense Kamer van Koophandel.

m Onze erevoorzitters kregen speciale aandacht met Dany Demeirsman en Jan Boone en zijn echtgenote. De jongere garde Erik Vanderlinden zorgt voor de ″brug″.

november

Ondernemers 11


OBD Leuven, Parel van kennis

19

Open Bedrijvendag zet innovatief ondernemerschap in de kijker Met meer dan 70 deelnemende bedrijven in Vlaams-Brabant was Open Bedrijvendag 2009 een succes met meer dan 120 duizend bezoekers. Met dank aan onze partners de provincie Vlaams-Brabant en de Stad Leuven voor hun ondersteuning. Van een crisis is hier helemaal geen sprake. Integendeel, positief ondernemerschap stond meer dan ooit centraal. Het succes van Open Bedrijvendag is een duidelijk teken dat ondernemers in Vlaanderen blijven investeren in hun bedrijf en de huidige economische situatie met een open en positieve communicatie aanpakken. In het arr. Leuven namen er ook weer tal van bedrijven en kmo’s deel. De thema-aanpak rond Leuven, Parel van Kennis, de bedrijvenzone Nieuwland Aarschot en het groepsproject in Tervuren, kende duidelijk succes.

Een overzicht: Leuven: 3hoog, Ertzberg, Groep T, KH Leuven, Stadskantoor Leuven, Vivantia, Bio-incubator, De Kookplaneet, Frisk, GFI, Luxor, Maxius, Metris, Pirmatech, De Kringwinkel SPIT, WPC Cadol, OCMW Leuven, Provincie Vlaams-Brabant, All Laser Technics, Eandis Tervuren: WEB, FLVVT, Glasbedrijf Reniers, International Mon-

tessori School, Koninklijk Museum Midden-Afrika, SAS Tildonk: EML Productions, Stageco belgium, The Powershop Aarschot (Nieuwland): Art Dec’Eau, Duracell Batteries, Group Pashuysen, LPW Fiberglass Pools, S.A.T., Texet Benelux, Ve-Ra-Bo Aarschot: Tandprothesecentrum Wim van Kets

De Interessantste Zondag van het jaar Met de nieuwe slogan ‘De Interessantste Zondag van het jaar’ nodigde Open Bedrijvendag het publiek uit voor een boeiend bedrijfsbezoek, een leerrijke dag waarop je zowel de productie van batterijen (Duracell) kon gaan bekijken als de werking van lasers bij de bewerking van allerhande materialen (All Laser Technics) of je kon ook ontdekken hoe in Tildonk de Entertainment Valley stilaan vorm krijgt (EML Productions, Stageco Belgium, The Powershop). Kortom, voor iedereen was er wel iets interessants te vinden op 4 oktober.

Schepen Jaak Brepoels, senator en schepen Els Van Hoof, gedeputeerden Monique Swinnen en Jean-Pol Olbrechts, samen met de coo¨rdinator van het provinciaal project Vlaams-Brabant Kennisregio, Viviane Van Camp van Voka-KvK Leuven, maakten van de Open Bedrijvendag 2009 een succes over de hele lijn.

De meer dan 20 bedrijven en instellingen die deelnamen aan het promotieproject Leuven, parel van kennis, dat 40 000 bezoekers kon verwelkomen.

Thema: Leuven, Parel van Kennis

Veel interesse was er voor de tentoonstelling Leuven, economisch bekeken. Ervaren gids was Patricia Schoolmeesters, dienst economie van de stad Leuven.

Dat er in Leuven heel veel knowhow is rond hoogtechnologische innovaties, daar bestaat geen twijfel over. Maar hoe dit in de praktijk wordt gezet konden de bezoekers o.m. zien in de Bio-incubator, een bedrijvencentrum waar heel wat grensverleggend werk het daglicht ziet. Bedrijven zoals reMynd en ThromboGenics zorgden ervoor dat heel wat bezoekers zich konden vergapen aan innova-

november

Voor vele ondernemers was Open Bedrijvendag 2009 een eerste kennismaking met het nieuwe stadskantoor aan het Leuvense station.

Ondernemers 11


20

OBD Leuven, Parel van kennis

tieve spitstechnologie. De provincie Vlaams-Brabant en de SW Leuven hebben zelf hun deuren wijd opengezet voor het grote publiek, met veel succes trouwens.

sociale economie telt zo’n 800 vestigingen in Vlaanderen en stelt meer dan 30.000 mensen tewerk. Het gaat hier vooral om de traditionele kringloopwinkels, beschutte en sociale werkplaatsen, invoegbedrijven of coöperaties, maar ook om nieuwere initiatieven als seniorenzorg, energiesnoeiers, groenwerkers en fietspunten. De sociale economie wil het ondernemerschap zélf radicaal anders aanpakken, door duurzaam en coöperatief te ondernemen. De sociale economie wil ook voor maatschappelijke winst zorgen. In Leuven stond het gloednieuwe centrum voor sociale economie centraal met o.m. de Kringloopwinkel Spit.

Thema: sociale economie

Jobs

Deze editie van Open Bedrijvendag legde ook de focus op ’’sociale economie, iedereen win(s)t’’. De

Crisis of geen crisis, nog steeds zijn veel bedrijven op zoek naar nieuwe medewerkers.

Vele geïnteresseerde bezoekers kregen toelichtingen rond de werking van het Leuvense OCMW.

Even de proef op de som nemen... en nog gelukt ook! Een succesnummer tijdens de OBD in het stadskantoor. Elke bezoeker kon een 3D scan laten maken dankzij het vernuftig systeem van Eyetronics met een stralende bedrijfsleider Dirk Callaerts.

Op www.openbedrijvendag.be staan bijna 400 vacatures opgelijst bij niet minder dan 150 bedrijven. Op Open Bedrijvendag toonde elk van hen zich van hun beste kant als werkgever.

Europa gaf de toon aan in het Provinciehuis tijdens de Open Bedrijvendag De centrale gang van het strakke Provinciehuis werd het decor van een eigentijdse en bijzonder leerrijke expositie van de diensten Europa, Economie, Ruimtelijke ordening van de provincie en de POM (provinciale ontwikkelingsmaatschappij). Een aantal ″doe-blokken″ nodigden de bezoekers uit om op een eenvoudige en interactieve manier kennis te maken met de rol van de diverse Europese programma’s en concrete projecten voor onze regio. Getuigenissen op kleine moni-

toren in de infoblokken gaven het geheel een heel menselijke indruk. Dat de rol van de Europese gemeenschap belangrijk is voor onze regio werd onmiddellijk duidelijk aan de hand van het veelvoud aan programma’s opgezet en mede gefinancieerd door Europa, gaande van Plattelandsontwikkeling in het Hageland en het Pajottenland

over projecten ter bevordering van het ondernemerschap in onze regio, tot de interregio projecten met Duitsland en Nederland. Gezien de Provincie met haar dienst Europese zaken tevens de rol vervult van programmasecretariaat en zo tal van projecten begeleidt, mochten de vaste medewerkers hiervan niet op dit appel ontbreken. Vol enthousiasme gaven ze dan ook tekst en uitleg bij de vragen van de bezoekers rond de Europese programma’s. Een themastand over het project Waterstofre-

De ontvangst in het Provinciehuis was buitengewoon hartelijk met alles wat de Provincie heden heeft in de vrije tijd en culinair.

De Provincie Vlaams Brabant ondersteunde het promotieproject Leuven, Parel van Kennis en zette zelf haar deuren wijd open voor vele bezoekers.

Gedeputeerde Monique Swinnen zorgde voor veel info over Europa en wat dit in onze regio te betekenen heeft.

Ondernemers 11

november


OBD Leuven, Parel van kennis

23

Via infoborden werden de vele EFRO-projecten in de regio toegelicht.

De stand rond wonen in de provincie Vlaams-Brabant kende duidelijk een grote belangstelling.

gio was uitgebouwd rond het toekomstige gebruik van waterstof als alternatieve energiebron, waar iedere bezoeker zijn eigen kennis van deze waardevolle bron kon testen met een interactieve quiz op pc. Via een demonstratieopstelling werd de effectieve werking van waterstof getoond en ook hoe dit de energiebron kan zijn voor heel diverse toepassingen. Diverse andere diensten van de provincie werden in de spotlight gezet en toonden op heel begrijpelijke wijze wat hun doelstellingen zijn voor de bewoners van de provincie en vooral met welke projecten zij deze doelstellingen willen

stand met tal van zeer interessante functies die de provincie aanbiedt. De indrukwekkende provincieraadzaal was het vertrekpunt van de geleide bezoeken in de namiddag en blijft voor heel wat inwoners van de provincie een heel tastbare link met hun provinciaal bestuur. Daarna trokken de bezoekers doorheen het tien verdiepingen tellende hoofdblok, met als hoogtepunt het panoramische zicht over Leuven vanop het dak en het gele balkon. Het provinciaal bestuur en haar initiatieven stonden plotseling weer heel wat dichter bij haar bevolking.

Muziek zorgde voor de nodige ″omkadering″ in het Provinciehuis.

realiseren. De dienst Wonen stelde heel wat tips en informatie over subsidiemogelijkheden voor aan het publiek. De Federale diensten die in het Provinciehuis gehuisvest zijn stelden hun rampenplanning voor of hoe er gehandeld moet worden bij belangrijke incidenten die de veiligheid van groepen van mensen in gevaar brengen. Ook de provincie als preferentie¨le werkgever stond in de kijker op de Job-

reMYND, een bedrijf uit de Bio-Incubator, kreeg de Innovatie Award reMYND, een bedrijf uit de BioIncubator dat producten ontwikkelt voor de behandeling van Alzheimer en Parkinson, heeft een IWT Innovatie Award gewonnen. Het was de eerste keer dat het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT)

en Open Bedrijvendag de awards uitreikten. De bedoeling was Vlaamse innovatieve bedrijven, die de voorbije vijf jaar deelnamen aan de Open Bedrijvendag, extra aandacht te geven. reMYND ging lopen met de prijs voor het bedrijf met een belangrijke maatschappe-

lijke relevantie. Het genereert namelijk niet alleen inkomsten via contractonderzoek naar Alzheimer voor internationale bedrijven, het ontwikkelt ook zelf innovatieve producten ter behandeling van de ziektes Alzheimer en Parkinson.

De Bio-incubator kon rekenen op een ruime belangstelling via groepsrondleidingen en diverse toelichtingen over Leuvense spin-offbedrijven

Het gloednieuwe Spit zette ook zijn deuren wijd open. Het thema van Open Bedrijvendag was immers ook sociale economie.

China laat duidelijk Groep T niet los en omgekeerd.

november

Ondernemers 11


OBD Leuven, Parel van kennis

25

b Bij Groep T stond vooral techniek in de aandacht. Maar het waren vooral de studenten biochemie die in hun moleculaire keuken met de lekkerste cryogene toverijsjes hoge ogen gooiden. . De vele klanten van GFI kwamen in het bedrijf zelf hun verwezenlijkingen toelichten die tot stand kwamen dankzij de technische GFI-oplossingen voor IT-beveiliging en productiviteitsverbeteringen.

m Frisk kreeg al van ’s ochtends vroeg vele bezoekers te Haasrode. Hun muntjes werden in 1996 al eens verkozen tot ″Beste voedingsproduct van het jaar″.

. In de Kookplaneet konden natuurlijk demonstraties niet ontbreken.

. Leo Van Eylen en Mia Robberechts stelden bij All Laser Technics hun geautomatiseerd en hoog technologisch machinepark open. Zij doen o.a. aan plaatbewerking met lasertechnologie. Een kmo als deze maakt immers wat de klant wil op maat!

De Katholieke Hogeschool Leuven bewijst dat gezondheidszorg hand in hand kan gaan met technologie.

. De revolutionaire ontwikkelingen van Metris, zoals de beweeglijke Robot CMM Arm, slaan het publiek met verstomming. Metris is dan ook marktleider in deze CMMgebaseerde (Coordinate Measuring Machines) Laser Inspectie-technologie. Marcel Pirson geeft uitleg bij ″de waterstraal″, c waarbij metaal kan bewerkt worden door water onder hoge druk. Dit is één van de technieken die Pirmatech gebruikt om materialen op maat af te leveren.

Advokatenassociatie Maxius zorgde voor een opgemerkte informatieve wandeling achter de schermen van vrouwe Justitia en de rol van een advocaat hierbij.

Een verkeerspark van Maxius c maakte de kleine bezoekers wegwijs in verkeersregels.

november

Ondernemers 11


26

Open Bedrijvendag 2009 - Aarschot

Industriezone Nieuwland in Aarschot zet zijn beste beentje voor een zwembad, een beveiligde metalen deur, een inox terrastafel, batterijpakketten, een kledingaankoopbon, en een viparrangement voor twee personen.

Schepen Deboes verwelkomde de deelnemende bedrijven aan Open Bedrijvendag.

Groep Pashuysen met Jacqueline Pashuysen als symphatieke gastvrouw.

Open Bedrijvendag was voor een zevental bedrijven gevestigd op de industriezone Aarschot de gelegenheid om zich van hun beste kant te tonen. Ook stad Aarschot verleende zijn actieve steun aan dit initiatief ondermeer door de plaatsing van wegwijzers en grote spandoeken op de invalswegen naar het terrein. Je kon er niet naast kijken. Op 15 september werd in de kantoren van Art dec’eau de bedrijvenparkactie aan de pers voorgesteld. De deelnemende bedrijven stelden zich kort voor en er werd toelichting gegeven bij de grote bezoekerswedstrijd met prachtige prijzen: naast een Renault Twingo ook

Ondernemers 11

Alle zeven bedrijven hadden een zware inspanning geleverd om het hun bezoekers op 4 oktober aangenaam te maken. Duracell Batteries was een speciaal geval. Je kon er enkel binnen als je vooraf een uitnodiging had bekomen, dit om de toeloop enigszins onder controle te houden. In de site was een parcours uitgestippeld waarlangs met duidelijke informatieve borden de verschillende stappen in het productieproces werden toegelicht. Ook bij Group Pashuysen kon je een parcours volgen waarbij duidelijk werd hoe hoog veiligheid in het vaandel staat. Onder meer het Rode Kruis verleende zijn medewerking met een demonstratie EHBO. Ook de Formule 1-wagen die in het seizoen 2007 door Fernado Alfonso was bestuurd trok heel wat belangstelling. Bij buurman VE-RA-BO lag de nadruk op renovatieprojecten met hoge ecologische waarde door ondermeer het gebruik van speciale profielen met hoogrendementsbeglazing. En wie het aandurfde kon zich 17 meter hoog laten hijsen in de cabine van een hoogwerker. Op Nieuwland zijn ook twee bedrijven gevestigd gespecialiseerd in de productie en/of plaatsing van zwembaden. In de showroom van Art dec’eau kon men kennis maken met de kwaliteit en afwerking van keramische zwembaden terwijl bij LPW Fiberglass Pools het geautomatiseerde productieproces van polyesterbaden werd getoond. Bij Texet Benelux konden de enorme magazijnen bezichtigd worden en kreeg men toelichting bij het bedrukken van stoffen. Ook de outlet store trok uiteraard veel koopgrage bezoekers op zoek naar een buitenkansje. S.A.T- Security Assistant Team is onlangs toegetreden tot de Facili-

november

Ve-ra-bo onderneming van het jaar 2009.

Niet minder als drie schepenen op bezoek bij Verabo met Frans Deboes, Christel Verlinden en Bob Verstraeten.

Renault staat voor topprestaties en innovatie in garage Pashuysen.

com Services Group en verandert zijn naam in Trigion. Open Bedrijvendag was een uitstekende gelegenheid om dit aan het brede publiek bekend te maken en hun dienstverlening in de kijker te zetten. Vooral na de middag was het een drukke bedoening op het industrieterrein Nieuwland. De vele activiteiten en animaties waren daar niet vreemd aan, en uiteraard ook niet de prachtige prijzen die te winnen waren met de bezoekerswedstrijd. De deelname van de Nieuwlandbedrijven aan Open Bedrijvendag 2009 kan een daverend succes genoemd worden.


Open Bedrijvendag 2009 - Aarschot

27

Jan Stevens, bedrijfsleider van Art dec’eau

Sfeervolle zwembaden zijn duidelijk het handelsmerk van Art dec’eau.

Ook Art dec’eau zette zijn deuren wijd open.

Aangepast textiel en promomateriaal vind je bij Texet.

Texet zorgt voor permanente toelevering vanuit haar 15.000 m2 te Aarschot.

Texet, distribiteur en fabrikant in gepast textiel, beroepskleding, promotiekleding, relatiegeschenken.

november

Ondernemers 11


28

Open Bedrijvendag 2009 - Aarschot

De volautomatische spuitrobot aan het werk bij LPW in Aarschot.

LPW, producent van zwembaden in alle maten en grootte, met zaakvoerder Amaury de Troostembergh.

LPW kan duidelijk alle maten van zwembaden aan.

Trigion

Philippe Vleeschdrager, “Met de recente integratie van bewakingsonderneming S.A.T. breidt Facilicom haar facilitaire diensten uit. Facilicom zal vanaf heden security diensten aanbieden onder de naam Trigion.�

Een zithoek voor de vele bezoekers aan Trigion werd zeer gewaardeerd.

Schepen Christel Verlinden gaat even de lucht in bij Ve-ra-bo.

Ondernemers 11

november


Open Bedrijvendag 2009 - Aarschot

31

b Duracell zette uitzonderlijk zijn deuren open als grootste Aarschotse werkgever.

Bedrijfsleider Lionel Mos van Duracell verwelkomde o.a. c schepen Frans Deboes en een delegatie van onze Kamer met regiovoorzitter Etienne Theyskens en directeur René Leekens.

m Etienne Theyskens (voorzitter Kamer regio Aarschot) en zijn echtgenote Christel Schoolmeesters kregen toelichting van Lionel Mos en Pascal Hilkens (Duracell).

Een en al aandacht bij de burgemeester van Aarschot André Peeters en schepen Frans Deboes.

Schepen Bob Verstraeten, de burgemeester André Peeters en vele genodigden tijdens de rondleiding.

Pascal Hilkens (Duracell) legde in zijn rondleiding ook de nadruk op het duurzaam ondernemen bij Duracell, zowel naar de werknemers als het milieu toe.

november

Ondernemers 11


ODB Entertainment Valley Tildonk

33

Entertainment Valley in Tildonk met collectieve promo-actie De “Entertainment Valley” in Tildonk maakte zijn naam meer dan waar tijdens de Open Bedrijvendag. Bedrijvenzone Hambos werd omgetoverd tot een heuse festivalweide: een groot podium met swingende live-acts, professionele verlichting, een drank- en eettentje en veel volk! Alle ingrediënten voor een aangename dag. Stageco Belgium, gespecialiseerd in het ontwerpen en bouwen van concertpodia, liet een kijkje nemen achter de schermen van de podiumbouw. Je kon ook letterlijk een kijkje nemen achter het opgebouwde podium. Onder het motto

Een kijkje achter de schermen bij Stageco

“if you can imagine it, we can build it” groeide Stageco uit tot marktleider binnen de podiumindustrie. Zo heeft Stageco o.a. het 360° podium van U2 op zijn palmares staan! Ook The Rolling Stones en Robbie Williams doen regelmatig een beroep op Stageco. Al dit podiumgeweld werd technisch ondersteund door de professionals van EML Productions, leverancier van licht en geluid. In 30 jaar heeft EML zich ontwikkeld tot één van de vaste waarden in de muziekwereld. Tijdens de Open Bedrijvendag lieten zij een staaltje van hun kunnen zien: voor de ge-

legenheid werd een knappe lichtshow gegeven en konden de toeschouwers een echte modeshow bijwonen. Licht en geluid kunnen uiteraard niet zonder de nodige stroomvoorziening. Daarvoor zorgde The Powershop. Reeds 20 jaar zorgen zij voor stroomvoorzieningen en alles wat erbij komt kijken op de meest uiteenlopende evenementen, spektakels en TVproducties. Festivals als Rock Werchter, modeshows in Parijs en Milaan, mee op tour met Metallica of Madonna, je kan het zo gek niet bedenken of The Powershop zit er wel voor iets tussen!

In 2008 verhuisde EML van Hasselt naar dit nieuwe bedrijfsgebouw in Tildonk.

Het motto van Stageco is duidelijk: “’if you can imagine it, we can build it”j

Entertainment Valley: De live-act van Bad Cirkuz opende het goedgevulde programma

Bij de Powershop kan men duidelijk rekenen op “power” voor al uw events.

november

Ondernemers 11


OBD Tervuren

35

Gemeente Tervuren zorgde voor een groepsaanpak voor de gemeente rond een aantal bedrijven en instellingen Met het FAVV en het Koninklijk Museum Midden-Afrika toonden twee van de bekendste instellingen u wat er achter de schermen gebeurt. Glasbedrijf Reniers en Clarks Gym waren echte familiebedrijven die ook een rondleiding gaven. Montessori zette twee locaties open: zowel die aan de Rotse-

WEB Tervuren

laerlaan als hun afdeling Savoorke in de Bergestraat. Sas vertelde u van a tot z hoe hun software wordt toegepast en ook de poorten van de gerechtelijke dienst WEB (Werken in Eigen Beheer) stonden open tijdens Open Bedrijvendag.

Glasbedrijf Reniers

Werken in Eigen Beheer

SAS, the power to know

WEB staat in Tervuren voor onderhoud van de gemeentelijke infrastructuur, gebouwen, wegen, groenperken en logistieke steun bij evenementen. Tijdens Open Bedrijvendag kon het publiek allerlei voertuigen, machines, loodsen, ... zien waarover men beschikt, kennis maken met het personeel, kijken hoe tafels voor evenementen worden opgebouwd, en zelfs hoe een put voor een begrafenis wordt gegraven...

SAS levert software die beslissingsnemers toelaat goed gefundeerde beslissingen te nemen, gebaseerd op feiten in plaats van op buikgevoel. Tijdens de rondleiding door alle afdelingen kon de toeschouwer ontdekken waarvoor SAS-software gebruikt wordt: om fraude te ontdekken, medicijnen te ontwikkelen, risico’s te beheren, klanten te houden en te werven, enz...

Glasbedrijf Reniers Tervuren Bij Glasbedrijf Reniers Tervuren kon het publiek terecht voor alle soorten glaswerken, rolluiken,

SAS

zonnewering en ramen op maat. Familiebedrijf sinds 1965, vervanging van gewoon dubbel glas naar superisolerend dubbele beglazing, bij inbraak 24/24 bereikbaar.

Koninklijk Museum Midden-Afrika Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika is bij het grote publiek vooral bekend als een mooi en intrigerend museum. Maar achter de vitrine staat een wetenschappelijk instituut met internationale faam. Heel wat bezoekers combineerden een bezoek met een wandeling door het prachtige park van Tervuren.

Museum Midden-Afrika

november

Ondernemers 11


36

Regio

Provincies overwegen zelf aanpassing bevoegdheden De vijf Vlaamse provincies bekijken vandaag kritisch de eigen bevoegdheden. Ze willen het debat op Vlaams niveau daarbij voor zijn. Ze treden op tegen ‘de institutionele verrommeling’. In haar regeerakkoord wil de Vlaamse regering immers een lans breken om ’de veelheid van bestuurslagen en instanties die over eenzelfde beleidsmaterie beslissingsbevoegheid hebben’ te beperken. Daarom worden met lokale en provinciale besturen afspraken gemaakt om het aantal bestuurslagen per beleidssector te verminderen van drie naar twee. Om gewapend naar de onderhandelingstafel van de Vlaamse regering te trekken heeft de Vereniging van Vlaamse Provincies (VVP) in het provinciehuis in Leuven het startschot gegeven van een grondige en kritische doorlichting van haar eigen werking. Volgens VVP-voorzitter en Antwerps gedeputeerde Jos Geuens leefde er bij de provincies in het verleden de tendens om zich met ongeveer alles te willen bezigheouden. ’Daarom bekijken we nu per beleidsdomein welke onze zwaktes en sterktes zijn. Daarbij laten we ons bijstaan door het Instituut van de Overheid van de KU Leuven dat ons een kritisch spiegel moet voorhouden. We stellen ons de vraag of er voor bepaalde domeinen of onderdelen ande-

re niveaus beter geplaatst zijn. Het uiteindelijke doel moet meer efficie¨ntie met minder middelen zijn.″ Zo ziet Geuens voor het sociaaleconomische streekbeleid een belangrijke rol weggelegd voor de provincies op het vlak van de herinrichting en aanleg van bedrijventerreinen en veel minder voor het buitenlands promotiebeleid van de streken. De gedeputeerde stelt zich ook hardop de vraag of het de taak van de provincie is om provinciaal onderwijs te organiseren. ‘Als de bestaansreden van de provincies in vraag wordt gesteld willen wij ons zelfreinigend vermogen tonen aan de andere overheden. Maar het staat vast dat een herziening van de bevoegdheden en de beleidsdomeinen niet zonder een verregaande mobiliteit van het personeel kan gebeuren. Zo moet provinciaal personeel probleemloos overgenomen kunnen worden door Vlaanderen of de gemeenten en visa versa’, meent Geuens. De gedeputeerde is overigens overtuigd van het voortbestaan van de provincies. ’Ik kan me niet voorstellen dat we na de federale centralisatie een Vlaamse variant

daarop krijgen. Bovendien zie ik de gemeentebesturen niet alle provinciale domeinen of musea overnemen’, meent hij. Meteen pleitte Geuens ook voor een grondige herziening van ’institutionele verrommeling’ waardoor naast de drie verkozen bestuursniveaus ook nog bijna zeshonderd beleidsinstanties, zoals bijvoorbeeld de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen, in verschillende domeinen hun zeg moeten hebben.

Leuvens museum M beleeft een bijzonder succesvolle start Het museum M in Leuven, dat op zondag 20 september geopend werd, heeft de voorbije twee weken dagelijks 1.500 bezoekers ontvangen. In het weekend loopt het aantal zelfs op tot 2.000 en meer. ″Als we voortdoen zoals we nu bezig zijn, ronden we tegen 6 de-

Ondernemers 11

cember, als de tentoonstelling over Rogier Van der Weyden eindigt, makkelijk de kaap van de 90.000″, zegt Luc Delrue, intendant van het door toparchitect Stéphane Beel vernieuwde stedelijk museum. Het zijn mooie cijfers, zeker voor een stad als Leuven. Tegelijk be-

november

antwoorden ze aan de ambities. M wil uitgroeien tot een naar Vlaamse normen middelgroot museum. Ook al is het budget van 4 miljoen euro voor het eerste werkingsjaar relatief bescheiden, toch wil het museum jaarlijks een drietal grote tijdelijke tentoonstellingen bren-


Regio

gen en die moeten ook buiten Vlaanderen weerklank vinden. De openingstentoonstelling ’Rogier Van der Weyden 1400/1464. De passie van de meester’ is alvast een goed begin. ″Meer dan de helft van de bezoekers, naar schatting zelfs 60 procent, komt alleen voor die expo″, zegt Delrue. ″Dan gaat het vooral over groepen. Individuele bezoekers kopen meestal een totaalticket.″ Tot veel overlast leiddt het hoge bezoekersaantal volgens de intendant niet. ″In het weekend is het echt dringen en zitten veel zalen helemaal vol. Maar we zijn erop voorbereid. In het weekend zijn er drie kassa’s open, is er één verantwoordelijke voor de audiogidsen, één voor de folders en één persoon vangt de bezoekers op. De bezoekers moeten aanschuiven, maar de wachttijden overschrijden zelden een kwartier.″

37

Behalve de expo rond Van der Weyden loopt in M ook een tentoonstelling met werken van de Belgische kunstenaar Jan Vercruysse. Voor M maakte hij een nieuw werk en stelde hij een carrièreoverzicht samen van 1975 tot nu. De vaste collectie van het museum omvat 46.000 objecten, waarvan 150 Europese topwerken. Vooral op het vlak van vijftiende- en zestiende-eeuwse schilderkunst en negentiende-eeuwse kunst, waaronder tekeningen van James Ensor en Eugène Laermans, heeft M veel moois te bieden. Maar ook het gebouw waarin het museum huist, is niet mis. Beel maakte een opvallend ontwerp waarin oud en nieuw elkaar mooi vinden en dat mocht ook iets kosten: 20 miljoen om precies te zijn. Museum M

Evian verdwijnt uit Leuven Het distibutiecentrum van waterproducent Evian, aan de Eenmeilaan in Kessel-Lo, gaat tegen de vlakte. Op de vrijgekomen ruimte komen de eerste ontwikkelingen voor Leuven-Noord. Het is de NMBS-Holding die de gebouwen op de Evian-site, een loods en een kantoorgebouw, koopt en laat afbreken. Het bedrijf van het distributiecentrum van de

waterproducent is enige tijd geleden al vertrokken naar een andere stad en staat leeg. Op de vrijgekomen ruimte komt de nieuwe stelplaats van De Lijn. De bussen staan nu nog op een terrein aan de Vuurkruisenlaan. Volgens het masterplan voor de stationsomgeving is op die plaats nog ruimte voor kantoorgebouwen. Tegen 2010 moet ook de oude museumbe-

waarplaats van de NMBS verdwenen zijn. ’De treinstellen verhuizen naar Schaarbeek, in de plaats komt een parking die plaats biedt aan 1.500 auto’s. Later komen daar nog een 1.000 plaatsen bij’, zegt schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets in een interview met het Nieuwsblad. De parking zou er moeten staan tegen 2012.

Tiens burgemeester Logist vraagt dringend aandacht voor Tienen De Tiense burgemeester Marcel Logist vraagt dat Vlaams ministerpresident Kris Peeters op korte termijn maatregelen treft om de werkgelegenheid in de regio rond Tienen weer aan te zwengelen. Logist wil ook dat Peeters snel werk maakt van het beloofde duurzaam werkgelegenheids- en investeringsplan. Dat moet niet alleen op lange, maar vooral ook op korte termijn oplossingen zoe-

ken voor de precaire economische situatie waarin Tienen zich momenteel bevindt. De vraag van Logist komt er na een zwarte maand voor de Tiense economie. Zowel Sylvania als Bosch voorzien afvloeiingen. Ook citroenzuurfabrikant Citrique Belge kondigde aan dat de productie zeven weken zal worden stopgezet. Volgens Jozef Pacolet, hoofd van

november

Marcel Logist

Ondernemers 11


Regio

38

de onderzoeksgroep van het Hoger Instituut voor de Arbeid van de KU Leuven, zit de crisis in Tienen nog niet aan het plafond. Het grote probleem in Tienen is volgens Pacolet de grote aanwezigheid van industrie¨le activiteiten. ’De industrie wordt twee keer getroffen’, zegt hij. ’Eén keer door de economische crisis, maar daarnaast ook door de nieuwe industrielanden. Steeds meer activiteiten worden gedelokaliseerd, waardoor je

hier in de problemen komt. Kijk maar naar Sylvania. In Azie¨ maken ze de lampen aan de prijs waar je in Belgie¨ de grondstoffen nog niet voor kunt kopen. Zowel op korte als op lange termijn is de trend dus dezelfde: de industrie verliest jobs. Dat maakt een stad als Tienen extra kwetsbaar, omdat er veel industriee¨le bedrijven gevestigd zijn.’ Investeren in de toekomst is dus de boodschap. ’Het is kiezen’, zegt

Pacolet. ’Ofwel probeer je oude industrie te redden, ofwel probeer je zo snel mogelijk nieuwe economische activiteiten aan te trekken. Al moet je er wel rekening mee houden dat het ergste daar nog moet komen. Vandaag wordt de industrie getroffen, maar volgend jaar is het zonder enige twijfel de beurt aan de dienstensectoren. Die zijn immers afhankelijk van de industrie, waardoor je daar straks sowieso een ’fall out’ krijgt.’

Treinticket naar Zaventem duurder Elke treinreiziger die vanaf 1 november van en naar de nationale luchthaven spoort, moet een supplement van 2,05 euro betalen. Dat heeft de ministerraad beslist. De maatregel is een gevolg van het akkoord dat Infrabel, de beheerder van de spoorinfrastructuur, heeft gesloten met de privépartners voor de bouw van Diabolo. Dat is de nieuwe spoorlijn die Brussel

Airport aansluit op de lijn naar Antwerpen. Zodra de nieuwe lijn in gebruik wordt genomen - midden 2012 wordt de toeslag verdubbeld tot 4,10 euro. Wie gratis reist of wie een abonnement woon-werk-verkeer heeft naar de nationale luchthaven is vrijgesteld van het supplement. Het is de eerste keer in de naoor-

logse spoorgeschiedenis dat een apart tarief wordt ingevoerd voor een bepaalde lijn of bestemming. De socialistische overheidsvakbond ACOD-Spoor heeft al zijn ongenoegen geuit over de prijsverhoging. De bond merkt op dat wie van Brussel-Centraal naar de luchthaven spoort zijn ticketprijs binnenkort nagenoeg ziet verdubbelen van 3 naar 5,05 euro.

Sociale economie, samen op een eigentijdse site Leuven Vorige maand opende de vernieuwde Veilingsite aan de IJzermolenstraat de deuren. Voorlopig neemt enkel Spit er zijn intrek,

Ondernemers 11

maar binnenkort volgen ook Wonen & Werken en Velo. Met 11.850 vierkante meter is dit meteen het

november

grootste sociale bedrijvenpark van het land. Het gebouw zal onderdak bieden aan SPIT, Wonen en Werken en vzw Velo, allemaal sociale-economie-bedrijven, een sector die duidelijk leeft in het Leuvense. ″Het probleem was dat al die verenigingen tot voor kort steeds enkel terecht konden in oude, afgedankte gebouwen. Maar we wilden een signaal geven dat die mensen, die soms al in de marge vertoeven, ook een volwaardige kans en degelijke lokalen verdienen. De prestigieuze nieuwbouw zal dan ook het vlaggenschip worden van de sociale economie in de regio Leuven″, laat schepen Jaak Brepoels weten. Ook Lieven Van Der Stock van SPIT is uiterst opgetogen over de nieuwe huisvesting. ″Dit is voor ons een mijlpaal″, zegt hij. ″Wij hebben ongeveer vijftien jaar in


40

zeer slechte omstandigheden moeten werken, maar dat is nu voorbij. Nu kunnen we alles veel efficie¨nter aanpakken.’ Het gebouw op de site bestaat uit twee blokken. Om de impact op de omgeving klein te houden, werden de maximale hoogtes beperkt

Regio

en werd een ze groot mogelijk open ruimte gecree¨erd. Het gebouw heeft trouwens nog heel wat groeipotentieel. Zo is het mogelijk om in de toekomst nog een extra verdieping op te trekken. Ook een passerelle die beide bouwblokken

zou verbinden, behoort tot de mogelijkheden. Met de kostprijs van 7,5 miljoen euro, een totale oppervlakte van 11.850 vierkante meter en een tewerkstelling van zo’n 400 mensen kan het gebouw nu al indrukwekkende cijfers voorleggen.

Industrie¨le archeologie te kijk in de regio De toeristische dienst van Zoutleeuw heeft een nieuw combinatiebezoek uitgestippeld. Toeristen kunnen elke eerste zondag van de maand deelnemen aan een geleid bezoek aan de kapstokkenfabriek en de Sint-Leonarduskerk. Anne

Arnauts en vader José werken al vier generaties in het kapstokkenbedrijf. Arnauts is de enige fabrikant van houten kapstokken in de Benelux. In 1920 werd gestart met de productie. ″De fabriek is een

industrieel pareltje″, klinkt het bij de toeristische dienst. ″Bijna alle oude machines zijn nog intact en operationeel.″ Het combinatiebezoek aan de kapstokkenfabriek en de kerk kost 5 euro.

Sociale werkplaats in vroeger hotel De Valk te Scherpenheuvel Het vroegere hotel De Valk in Scherpenheuvel heet voortaan de (H)Eerlijkheid. Vorige maand opende het pand, waar de sociale werkplaats De Vlaspit en de Wereldwinkel hun activiteit in uitgebouwd hebben, officieel de deuren. Het nieuwe uithangbord met de naam op, die tot dan toe geheim werd gehouden, werd pas donderdag omhoog gehangen. ″Twee jaar

geleden hebben we het gebouw gekocht″, aldus coo ¨ rdinator Herman Kennes van De Vlaspit. ″Al in 2004 hadden we het idee opgevat om met de sociale werkplaats iets te doen rond de basiliek. Dit is de perfecte locatie voor onze activiteiten. Mensen, die normaal nooit een wereldwinkel binnenstappen, komen hier ermee in contact. Onze nieuwe naam dekt de hele lading: heerlijke maar ook eerlijke producten.″

De Vlaspit stelt momenteel 79 personen te werk. Mensen die normaal niet aan de bak komen in het normale circuit. ″Belangrijk in het hele concept is ook de fietsenverhuur en -hersteldienst″, aldus burgemeester Manu Claes. ″Tot voor kort kon men hiervoor nergens terecht in het centrum van Scherpenheuvel.″

Omleiding Herent wordt Mechelsesteenweg De Omleiding, het stuk verbindingsweg van de N26 dat langs het centrum van Herent loopt, zal binnenkort van naam veranderen. De straatnaam van de verbinding Leuven-Mechelen veroorzaakt te veel verwarring. ″Omleiding is inderdaad niet alleen taalkundig onjuist - het moet immers omlegging zijn - het kan ook bij de hulpdiensten voor onduidelijkheid zorgen″, weet burgemeester Willy Kuijpers. ″Meldingen van verkeersongevallen op de

Ondernemers 11

Omleiding in Herent moeten door de naamswijziging binnenkort dan ook tot het verleden behoren.″ De gemeente werkt momenteel aan een aanpassing van het straatnamenplan. Dat dateert al van bij de fusie van april 1976 en is aan een herziening toe. De Omleiding zal daarin herdoopt worden tot Mechelsesteenweg, zoals de rest van de N26 op het grondgebied van Herent nu al heet. ″Van de 241 straten die onze gemeente rijk is, zullen er trouwens nog enkele van

november

naam veranderen. Ook voor op elkaar gelijkende namen zoals Kerkweg en Kerkstraat, wordt een oplossing gezocht″, aldus nog de burgemeester die begrijpt dat de bewoners en handelaars van dergelijke straten misschien niet op een naamswijziging zitten te wachten. ″De duidelijkheid voor de hulpdiensten primeert.″ Voor de naamswijziging een feit is, dient de gemeenteraad nog wel eerst haar goedkeuring te geven.


Regio

43

Gemeente Tervuren met ambitieuze plannen Bedrijvenzone Keiberg aan de Leuvensesteenweg in Tervuren ondergaat een grondige facelift. Naast een containerpark komt er ook een regionaal postsorteercentrum. Dat zorgt vanaf eind 2011 voor 150 nieuwe jobs. De gemeente Tervuren en De Post hebben grootse plannen met de bedrijvenzone Keiberg aan de Leuvensesteenweg. Op de grens van Tervuren en Leefdaal gaat men een regionaal postsorteercentrum bouwen, goed voor 150 nieuwe jobs. Het centrum zal ruim 1.700 vierkante meter beslaan en zeven gemeenten van post voorzien. ’Concreet gaat het om de gemeenten Tervuren, Huldenberg, Bertem, Overijse, Kraainem, Hoeilaart en Wezenbeek-Oppem’, zegt Fred Lens van De Post. ’In die kmo-zone aan de Leuvensesteenweg gaan we een operationeel platform bouwen. Dit grote logistieke centrum zal de post van al die gemeenten sorteren. De bedoeling is dat we tegen eind 2011 operationaal worden. Op termijn zal dat verdelen grotendeels mechanisch verlopen.’ De post wordt daar dus gecentraliseerd maar voor de bewoners van de zeven gemeenten verandert er hoegenaamd niets. ‘Inwoners krijgen nog steeds hun post van hun vertrouwde postbode’. Ook de lo-

Burgemeester Bruno Eulaerts (r), Patrick Crabbé, gemeentelijk ontvanger (l), Lieve Craps, ruimtelijke ordening en onze directeur René Leekens tijdens hun overleg over de verdere economische ontwikkelingen in Tervuren.

ketverkoop in elke gemeente blijft gewoon bestaan. Het zou enkel kunnen dat er in sommige gevallen van gebouw veranderd wordt’, gaat Lens verder. ’Naar de buitenwereld blijft alles hetzelfde, alleen wordt het voor De Post dankzij de interne reorganisatie een stuk efficie¨nter en financieel rendabeler. Het is een tendens die zich trouwens in heel het land doorzet.’ Het gloednieuwe containerpark, dat dubbel zo groot wordt, zal in hetzelfde gebied komen te liggen. Er komt ook een permanente toegangsweg, maar de precieze timing daarvan is nog niet bekend. Daarom komt er een tijdelijke toegangsweg, zodat het postsorteer-

centrum en het containerpark zonder overlast bereikbaar zijn. Burgemeester Bruno Eulaerts van Tervuren is maar wat verheugd met de ambachtelijke zone Keiberg. ’Het is uitermate positief dat het inrichtingsplan en het beheersen uitgifteplan op de gemeenteraad werden goedgekeurd. Na de goedkeuring ervan en na samenstelling van het beheerscomité zullen we in de laatste recht lijn komen van de ontwikkeling van deze zone. Tervuren heeft meer dan ooit oog voor de zelfstandigen en de ondernemers die in onze gemeente actief zijn of zich hier willen vestigen.’

Leuvensesteenweg in Tervuren krijgt facelift De gemeente Tervuren is van plan om in samenspraak met het Vlaams Gewest grote veranderingen aan te brengen in de huidige verkeerssituatie op de Leuvensesteenweg. Bedoeling is dat de gewestweg de komende jaren een grondige opknapbeurt ondergaat om het verkeer te vergemakkelijken en mogelijke ongevallen te vermijden. Ook voor fietsers wordt de verkeerssituatie een pak veiliger. ’De werken kun je grosso modo in drie verschillende fasen opdelen’,

zegt Willy Trappeniers van de Dienst Infrastructuurwerken. ’Het zijn geen gemakkelijke dossiers want er zijn verschillende partijen bij betrokken: het gewest, de gemeente, de bewoners, het museum en ga zo maar door.’ ’Concreet krijgt de Leuvensesteenweg in een eerste fase van aan de terminus van de tram tot voorbij de British School een grondige facelift. Aan het zwarte punt (een gevaarlijke verkeerssituatie met grotere kans op ongevallen) ter hoogte van het kruispunt met de

november

Museumlaan gaan we drastisch ingrijpen. De Museumlaan wordt daar dichtgemaakt en er komt een nieuwe weg vlak achter het standbeeld van de olifant. De parking over het Afrikamuseum wordt verplaatst in een later stadium en gaat ondergronds. Er komen ook verkeerslichten op de hoek van de Grensstraat’, zegt Trappeniers. ’Vervolgens gaan we ook fietspaden op de Leuvensesteenweg aanleggen en een speciaal rijvak voor bussen. Ook de toegangswegen naar de British School worden ge-

Ondernemers 11


Regio

herlokaliseerd. Deze maatregelen moeten het verkeer aan dat drukke verkeerslicht een stuk efficie¨nter maken. Aansluitend worden het fietspadnet en de riolering hier doorgetrokken van aan de Hippodroomlaan helemaal tot aan de Molenberglaan. Zo krijg je een betere fietspadaansluiting tot aan het park van Tervuren.’

De verkeershinder zal men proberen te beperken door omleidingen via de autostrade en via de Museumlaan te leggen. ’In een tweede fase worden de fietspaden richting Vierarmenkruispunt verbeterd. We gaan de fietspaden daar verbreden en optimaliseren’, zegt Trappeniers. ’Zo

45

krijg je een beter en doorlopend fietspad langs de Leuvensesteenweg.’ ’De finale fase, die vermoedelijk nog even op zich zal laten wachten, bestaat erin de fietspaden door te trekken van aan de grens met Leefdaal tot aan het kruispunt van de Vier Winden.’

BSC kiest duidelijk voor Aarschot BSC, deel uitmakend van de Groep Seris, specialist in bewaking en securityapparatuur, heeft een nieuwbouw in Aarschot in gebruik genomen. Na Frisk en Kim’s Chocolates, dreigde ook BSC de stad te verlaten. Door het opsporen van ongebruikte ruimtes is gelukkig nog een oplossing gevonden op Nieuwland. Voor het eerst sinds lang vormde Nieuwland weer het decor voor een eerste steenlegging van een bedrijf. Beveiligingsfirma Belgium Security Company is er gestart met de bouw van een nieuw en groter pand. Opmerkelijk, want het Aarschotse bedrijventerrein kampt al jaren met een nijpend plaatstekort. Sterker zelfs: àlle industriegrond op Nieuwland was volzet en dat zette een forse rem op de groei van de streek. De gevolgen zijn gekend: steeds meer bedrijven die op Nieuwland niet meer konden uitbreiden, pakten hun boeltje en trokken weg uit Aarschot. Na onder

meer Frisk en Kim’s Chocolates, dreigde ook Belgium Security Company met een vertrek. ’De afgelopen jaren kenden we een enorme groei’, legt managing director Danny Vandormael uit. ’De voorbije twee jaar kwamen er vijfig personeelsleden bij en ook volgend jaar verwachten we een groei van twindig procent. Uitbreiding op Nieuwland bleek echter onmogelijk. Tja, dan rest je weinig keuze. We keken uit naar een nieuwe locatie in Leuven of Brussel. Jammer, want een groot deel van ons personeel woont in de ruime regio rond Aarschot.’ Een mogelijke verhuizing van BSC de derde grootste werkgever in Aarschot met een 130tal werknemers - deed bij het stadsbestuur een resem alarmbelletjes rinkelen. In Aarschot ijveren ze weliswaar al langer voor een uitbreiding van Nieuwland, maar dat dossier sleept intussen al zo’n twintig jaar aan. Daarom werd het volledige bedrijventerrein nog eens onder de loep genomen. Conclusie van dat onderzoek: zo’n elf hectare werd niet of slecht gebruikt. De eigenaars werden meteen vriendelijk maar dwingend verzocht dat stuk grond binnen afzienbare tijd zelf op de markt te brengen. Dat resulteerde in vijf bijkomende percelen. Daarvan werden er intussen drie aangesneden, waarvan eentje door BSC. Is de soap rond de eventuele uitbreiding van Nieuwland daarmee afgelopen? ’Absoluur niet’, benadrukken burgemeester André Peeters en René Leekens, directeur van onze Kamer in koor. ’Wij blijven ijveren voor een verdere uitbreiding en hopen nog steeds op 25 bijkomende hectare. Want laten we eerlijk zijn: die vijf extra percelen zijn leuk, maar dat is slechts een pleister op de wonde. Een uitbreiding dringt zich meer dan ooit op’. Het stadsbestuur wil die graag op Nieuwland zelf, maar heel wat bedrijfsleiders wijzen openlijk naar een terrein aan het op- en afrittencomplex van de E314. Daar is een open ruimte van zestig à zeventig hectare, die bovendien perfect ontsloten is. Een verhuizing naar daar is voorlopig nog niet aan de orde. Het stadsbestuur wacht intussen het milieu-effectenrapport af. b Burgemeester André Peeters als metser omringd door de BSC directie. Voor Aarschot is dit Carlo Verrek. Voor de groep Seris is dit Danny Vandormael.

november

Ondernemers 11


046

Personalia

Peter Leyman en Jo Libeer gaan Voka VEV leiden wordt. Hij zal instaan voor het sociaal overleg en de topcontacten met de overheid. ″Zeker gezien de enorme uitdaging waar we vandaag voor staan - een crisis van nooit geziene omvang - heb ik de post aanvaard.″

Jo Libeer, algemeen directeur Jo Libeer, voorzitter Luc De Bruyckere en Peter Leyman

Peter Leyman en Jo Libeer zijn door de Raad van Bestuur van Voka VEV benoemd tot respectievelijk gedelegeerd bestuurder en algemeen directeur. Het nieuwe duo vervangt Philippe Muyters, die in juli Vlaams minister werd. Voka-voorzitter Luc De Bruyckere stelde de Raad van Bestuur voor om Peter Leyman en Jo Libeer te benoemen. Eerder keurden ook het Benoemingscomité en het Bestuurscomité de aanstelling goed. Voorzitter Luc De Bruyckere: ″Ik ben blij met het team, ze zijn goed gemotiveerd. Peter kent het zakenleven, heeft internationale erva-

ring en kent het sociaal overleg al door en door dankzij zijn verleden bij Volvo Cars Gent. Jo heeft, als directeur van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen, een jarenlange ervaring binnen Voka, die van pas zal komen nu hij de integratie van het netwerk moet verderzetten.″

Peter Leyman, gedelegeerd bestuurder ″Ik heb lang nagedacht, maar het zit in mijn genen om het algemeen belang te dienen″, zegt Peter Leyman, die als gedelegeerd bestuurder het gezicht van de organisatie

″Ik kom met bijzonder veel genoegen het team van Voka - VEV versterken″, zegt Jo Libeer, die als algemeen directeur de organisatie intern zal leiden en de integratie van het Voka-netwerk moet verderzetten. Tot nu was hij directeur van de Voka-Kamer in West-Vlaanderen. ″Ik ben een oudstrijder in het vak, met 25 jaar ervaring. Die wil ik nu aanwenden om ondernemen beter te maken.″

Nu aandacht voor leden ″We hebben nu een tijdje naar onszelf gekeken″, zegt De Bruyckere. ″Nu zullen we alle Voka-leden de volledige aandacht geven die ze verdienen, in deze tijden van crisis.″

Herwig Beckers, nieuwe Leuvense schepen Herwig Beckers (58) is de nieuwe Leuvense schepen van Ruimtelijke Ordening en Jeugd (CD&V). Hij volgt zijn partijgenote Karin Brouwers op die vertrekt naar het Vlaams parlement. Het is inderdaad een erg zware bevoegdheid, aldus de nieuwe schepen. Vooral omdat ik ze moet combineren met mijn job als kinesist. In eerste instantie moet ik veel studeren om me de materie eigen te maken. Maar het feit dat ik schepen ben is voor mij een enorme bekroning’, zegt Beckers. Aangezien de legislatuur al halverwege is, zal mijn impact als schepen beperkt zijn. Om een echt

Ondernemers 11

groot dossier van A tot Z op te volgen is drie jaar te weinig op het domein van ruimtelijke ordening. Maar in projecten zoals de heraanleg van het Fochplein, maar ook Parkveld en Leuven-Noord kan ik nog mijn eigen accenten leggen’, zegt Beckers, die nu al stiekem hoopt op een verlengd verblijf als schepen de volgende legislatuur. ’Als je negen jaar tijd hebt, kun je nadrukkelijker je eigen stempel drukken, onder meer op het gedeelde beleidsvlak van mobiliteit waar ik binnenkort over aan tafel ga zitten met Dirk Robbeets (SP.A) en burgemeester Tobback (SP.A).’ Beckers wordt als CD&V-fractieleider in de gemeenteraad opgevolgd

november

door Marc Verheyen. Partijgenoot Fons Laeremans neemt Beckers’ functie als voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal over.


Personalia

048

Nieuwe voorzitter voor de Jonge Kamer Leuven Kristof Jans, Senior Advisor Transactions bij KPMG, werd gekozen als nieuwe voorzitter van JCI Leuven of de Jonge Economische Kamer Leuven waarmee onze Kamer van Koophandel een samenwerkingsakkoord heeft. Patrick Daman (Groep T) is de vertegenwoordiger van de Jonge Kamer in de Raad van Bestuur van onze Kamer. Hij kwam recent de nieuwe voorzitter voorstellen. De samenwerkingsprojecten werden afgelopen maand samen overlopen met ook de link naar de Voka jongeren. De Jonge Kamer kwam ook haar nieuwe magazine voorstellen boordevol info over hun activiteiten en vormingsinitiatieven, met als top het wereldcongres van JCI in Brussel in 2011.

Kristof Jans (midden), nieuwe voorzitter JCI Leuven, omringd door Patrick Daman, vertegenwoordiger JCI in ons Kamerbestuur en René Leekens.

Luc Ponsaerts gehuldigd in Leuven De broers Guy en Luc Ponsaerts hebben hun allerlaatste pint geschonken in het bekende café Orient op de Leuvense Oude Markt. Luc noemt zichzelf ‘Horecavrij en springlevend”. Na 25 jaar nemen de broers Ponsaerts afscheid van het café dat ze

zagen uitgroeien tot het secretariaat van de vzw die vroeger Marktrock organiseerde, maar vooral tot de zaak waar bekende koppen uit het Vlaamse medialandschap graag over de vloer kwamen. In de Leuvense gemeen-

teraad werd Luc Ponsaerts, raadslid voor Open VLD, nog uitgebreid in de bloemen gezet voor zijn jarenlange inspanningen voor het imago van de Oude Markt. Een huldiging waar we ons alleen maar kunnen bij aansluiten.

Mieke Van Gramberen, algemeen directeur Flanders Synergy Mieke Van Gramberen is sinds 15 september aan de slag als algemeen directeur van de vzw Flanders Synergy. Flanders Synergy is de in juni opgerichte competentiepool ter stimulering van een innovatievere arbeidsorganisatie in Vlaanderen. Met de financie¨le steun van het IWT en van zowat 70 bedrijven en andere organisaties die een lidmaatschap opgenomen hebben, zullen gedurende vier jaar diverse acties hiertoe ondernomen worden. Momenteel loopt een sensibiliseringsactie doorheen Vlaanderen om de thematiek op de kaart te zetten, evenals ’call 112’ in samenwerking met ESF om organisaties inhoudelijk

Ondernemers 11

en financieel te ondersteunen bij het opzetten van een intern organisatievernieuwingsproject. In de eerstkomende maanden wordt een senior expertenopleiding in de innovatieve arbeidsorganisatie georganiseerd (vanaf media november 2009), evenals een Flanders Synergy congres. Daarnaast gaan ook eerste- en tweedelijnsadviezen van start, evenals ervaringsuitwisseling onder geïnteresseerde bedrijven en organisaties. De nadruk zal ook gaan naar de opbouw van wetenschappelijke kennis rond organisatievernieuwing. Een hele kluif dus voor Mieke Van Gramberen die momenteel drie medewerkers telt bij Flanders

november

Synergy. Er loopt nog een vacature en selectieproef voor 2 bijkomende projectleiders. Mieke studeerde arbeidssociologie aan de KU Leuven. Ze ging daarna aan de slag bij achtereenvolgens het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA) in Leuven, en het departement Werk. Ze maakte deel uit van het Kabinet Werk onder Minister Landuyt en daarna onder Minister Vandenbroucke. Van 2005 tot juni 2009 was ze Kabinetschef Werk bij Frank Vandenbroucke. In die hoedanigheid heeft ze de noodzaak aan vernieuwing in onze arbeidsorganisatie mee op de politieke kaart gezet.


Personalia

Mieke: ″Er is de afgelopen jaren veel geschreven en gesproken over sociale innovatie, de vernieuwing van arbeidsorganisaties. Het op het terrein realiseren in zoveel mogelijk bedrijven en organisaties, daar ligt dé grote uitdaging. Het zal noodzakelijk zijn om het effect

van de vergrijzing en vergroening op de arbeidsmarkt te lijf te gaan. Ik ben ervan overtuigd dat het bedrijven in staat zal stellen concurrentieel te zijn. Maar ook voor werknemers vormt het een kans om al hun talenten in te zetten en met meer plezier naar het werk te

049

gaan. De huidige conjunctuur schrikt ons niet af, in tijden van crisis heb je precies meer sociale innovatie nodig. Meer dan 70 organisaties hebben de doelstellingen van Flanders Synergy onderschreven dat is een beloftevolle start.″

SD Worx versterkt aanwezigheid in Leuven Als nummer één HR-dienstenleverancier is SD Worx overal in België actief. Ook in de regio Leuven is de groep sterk vertegenwoordigd, met HR-oplossingen voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen in tal van sectoren. Die aanwezigheid wordt nu nog versterkt met meer consultants in de regio. Jurgen Francis (Directeur Consultancy Hasselt-Leuven), Tom Permanne (District Manager Grote Ondernemingen) en Alex Jans (Regioverantwoordelijke kmo) geven tekst en uitleg. Steeds beter geïntegreerde HRoplossingen die het resultaat van uw onderneming verhogen en bedrijven toelaten hun ambities te realiseren. Dat is wat SD Worx de Limburgse bedrijfsleiders en HR Managers met zijn aanpak biedt. Volgens het beproefde recept van een uitgebreide knowhow en een lokale, klantgerichte aanpak. Die wordt nu nog versterkt. ’’Nieuw is dat onze consultants vanaf nu uit regionale offices zullen werken in zes grote regio’s in

België. De regio Leuven-Limburg is daar één van. We geloven immers sterk in deze regio als economische groeipool’’, vertelt Jurgen Francis. ’’Concreet zijn er sinds 1 oktober méér consultants in het Leuvense, dichter bij het lokale bedrijfsleven. Ons multidisciplinaire consultancyteam zal er verantwoordelijk zijn voor ons hele consultancy-aanbod: van opleidingen over rekrutering en selectie tot outsourcing van mensen en systemen. Vanuit een ruime kennis van de klant, een combinatie van expertises en een grote vertrouwdheid met de plaatselijke economische realiteit zullen we alle Leuvense bedrijven een oplossing op maat kunnen bieden.’’ ’’Doordat onze consultants nu fysiek in Leuven zitten,’’ vult Tom Permanne aan, ’’kunnen we bovendien de uitwisseling en samenwerking met onze sociaal secretariaatteams versterken. Deze waren al langer in ons kantoor in Leuven gevestigd. In één sterk regionaal team werken we nu samen aan het

Jurgen Francis

HR-beleid van de bedrijven in en rond Leuven. We zijn ervan overtuigd dat onze klanten hier alleen maar wel bij varen.’’ Alex Jans vult aan: ’’Ook voor de dienstverlening aan kmo’s heeft deze aanpak alleen maar voordelen. Ons kmo-kantorennet zit al langer heel regionaal verspreid. Zo kunnen we bedrijfsleiders echt leren kennen en hen snel en effectief bijstaan in hun personeelsbeleid. Door de regionale aanwezigheid van nog meer SD Worx consultancy-expertise zullen we dit voortaan nog beter en doeltreffender kunnen doen.’’

Prof. Marc Eyskens voor PA International Oud-premier en minister van Staat Marc Eyskens volgt oud-minister en gewezen voorzitter van Interbrew Paul De Keersmaeker op als

voorzitter van de publicaffairsgroep PA International. Topadviseurs van PA zijn onder meer oud EU-commissaris Frits Bolkestein

november

en gewezen beleidsmakers uit Europa, China, Rusland en Indonesie¨.

Ondernemers 11


052

Ondernemers aan het woord

Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en goed nabuurschap aandachtspunten voor Tiense Suiker Wij zijn bijzonder verheugd om u, lezer, een nieuwe artikelreeks te kunnen aanbieden in de komende maanden onder de vorm van interviews met ondernemers van topbedrijven van onze regio. We praten met hen over de recente evoluties in hun bedrijf, hun bedrijfsstrategie, de mogelijke rol van de wereldwijde crisis en hun reactie hierop, hun personeelsbeleid en hun verbondenheid met de lokale bevolking, lokale besturen en uw Kamer. Vorige maand hadden we een gesprek met Jo Van Biesbroeck van AB-InBev. Deze maand praten we met Peter Koopmans van de Tiense Suikerraffinaderij. Deze artikelreeks is mogelijk gemaakt door de steun van AXA Belgium, waarvoor dank.

Peter Koopmans, burgerlijk ingenieur van opleiding, is Chief Operating Officer, COO, en lid van het uitvoerend comité van de Tiense Suikerraffinaderij, de Belgische suikerdivisie van het Duitse Südzucker. Naast actief bestuurder van BioWanze, de biobrandstoffen divisie, neemt hij op Südzucker Corporate niveau de strategische verantwoordelijkheid waar over de 25 Europese conversion sites, waar bulksuiker omgezet wordt naar hogere toegevoegde waarde producten. Binnen Portion Pack Europe Holding, eveneens met filialen over gans Europa coördineert en stuurt hij het investeringsprogramma. Hij is actief in vier landen: België, Frankrijk, Nederland en Duitsland, waar hij de helft van zijn tijd doorbrengt. Hij is 43 jaar en 15 jaar werkzaam bij de Tiense Suiker. Peter is geen geboren Tienenaar maar afkomstig van Geetbets en woont nu net over de taalgrens in Incourt-Piétrebais. Maar door zijn carrière in Tienen voelt hij zich wel heel erg betrokken bij de Tiense regio.

Ondernemers 11

november

Tiense Suiker werft aan Misschien een beetje een vreemde boodschap in deze tijden van crisis en besparingen maar het is realiteit, de Tiense Suikerraffinaderij plant de aanwerving van ongeveer 30 nieuwe medewerkers in de komende 2 jaar, vooral arbeiders. De oorzaak hiervan ligt in de opeenvolgende herstructureringen in het verleden waarbij steeds aan de hand van natuurlijke afvloeiing via brugpensioen de Tiense Suiker tot op haar minimum bezetting is gekomen. Nu is men aan dringende vervanging toe van een reeks medewerkers die de brugpensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt en zelf spontaan om de toepassing van deze maatregel vragen. Het gaat hier om een groep mensen die allen meer dan 30 jaren dienst hebben. Daartoe werd in de laatste CAO een vrijwillige brugpensioenregeling afgesproken met de sociale partners. Er werd een kader geschapen voor dit “recht” op brugpensioen, waarbij de werkgever vooral de vooropzegperiode bepaalt zodat er geen organisatorische problemen zouden ontstaan. De spontane vraag naar deze regeling is heel groot en vandaar dat een wervende campagne dringend op stapel wordt gezet. Dit is wel positief nieuws voor de Tiense regio die de laatste maanden eerder getroffen werd door afdankingen en tijdelijke werkloosheid.


Ondernemers aan het woord

Tiense Suikerraffinaderij en Südzucker zijn meer dan klontjes suiker De Südzucker Groep in België bestaat binnen de vier segmenten uit volgende sites: • De suikeractiviteiten (Tienen, Longchamps en Wanze) en filialen (Candico en Lebbe) • De Bio-brandstoffen (BioWanze) • De functionele voeding Beneo (Orafti, Remy) • De Portionpack afdeling in Herentals De meest bekende tak is natuurlijk de suikerraffinaderij met haar jaarlijkse bietencampagne en bietenverwerking tot suiker in vloeibare of vaste vorm. Het segment Biobrandstof legt zich toe op het winnen van brandstof (bio-ethanol) uit suikerbieten en granen, de groene brandstof van vandaag als alternatief voor fossiele brandstoffen. Over de functionele voeding vernemen we straks meer bij het hoofdstuk over het nieuwe Tiense initiatief Feed, Food, Health waarbij Tiense Suiker een cruciale rol speelt. De Portionpack afdeling in Herentals zorgt voor de individuele verpakking voor consumentenverbruik, de zakjes suiker, koekjes en chocolade bij de koffie bijvoorbeeld.

053

te kunnen bieden aan de radicale veranderingen van het Europese suikerregime. Bij de Tiense spreken we dus klaar en duidelijk over de crisis in de voltooid verleden tijd. Deze werd veroorzaakt door een reeks maatregelen die Europa heeft getroffen om de zogenaamde “concurrentievervalsende” Europese subsidies te stoppen die een doorn in het oog waren van de grote suikerlobbies in onder andere Zuid-Amerika. Hierdoor werd het totale productiequotum van 18 mio ton suiker verkoop teruggebracht op 12 mio ton, gezien Europa “slechts” 15 mio ton produceerde voor eigen consumptie en 3 mio ton exporteerde aan zogezegd “gesubsidieerde” voorwaarden. Vandaar dat export niet meer werd toegelaten en import nog enkel kon vanuit ontwikkelingslanden. Door deze dramatische daling met 30% zijn er een 100-tal fabrieken in heel Europa gesloten en stroomopwaarts stopten ook zo’n 25% planters. 30% minder volume op de markt en drastische prijsdalingen werden topdown door de EU beslist: alle elementen van een echte crisis. De Tiense Suikerraffinaderij liet dit niet zomaar aan zich voorbijgaan en hield met het directieteam een gewetensonderzoek. Dit leidde tot een nieuwe strategische missie en visie voor het bedrijf. De Tiense, met wortel en al verankerd in onze Belgische grond, heeft een reële maatschappelijke rol te vervullen tegenover zowel zijn klanten als het eigen personeel en (BioWanze inbegrepen) zowat 20.000 boeren. Deze dynamiek draagt dan ook bij aan het duurzaam voortbestaan van deze activiteiten, met − voor wat zeker de landbouw betreft − het be- en onderhoud van ons landschap. Bovendien blijven ze gevestigd in Tienen. In hun visie bepaalt de Tiense dat ze bij de goedkoopst producerende bedrijven willen behoren en de hoogste suikervalorisatie willen bieden. “We are in the mining business”, zegt Peter Koopmans verrassend. “Wij moe-

Deert de crisis de suikerindustrie dan niet? De huidige financiële en economische wereldcrisis net als de huidige Europese crisis in een deel van de landbouwsector treft de Tiense Suikerraffinaderij eigenlijk niet rechtstreeks. Toch wel een vreemde uitspraak zou je zeggen, maar de reden hiervan ligt in het feit dat de Tiense al twee jaar geleden drastische maatregelen trof om het hoofd

november

Ondernemers 11


054

Ondernemers aan het woord

In 2014 ontstaat er nog een tweede bedreiging omdat dan het Europese suikermarktordeningsysteem (het “Suikerregime”) weerom herzien wordt. De Tiense Suikerraffinaderij hangt dan weerom af van beslissingen die op EU niveau genomen worden. Hier moeten wij de toekomst van de suikerindustrie en bietenteelt in België vrijwaren. Vandaag contracteren wij voor wat alleen onze suikeractiviteiten betreft, nog steeds werk aan zo’n 7.000 boeren en hun gezinnen waarvan in de Tiense streek alleen al 2.000 boeren.

Tiense Suiker is een merk op zich

ten zo goedkoop mogelijk grondstof delven en verfijnen (raffineren) en de grootste meerwaarde komt nadien als we de ‘suiker-diamant’ gaan slijpen en verwerken. Onze klanten krijgen kwaliteit en service, aangepast aan hun behoefte, voorgeschoteld.” Deze objectieven werden door heel de organisatie gecommuniceerd en tastbaar gemaakt tot op de vloer. Dit was zeer belangrijk omdat heel wat medewerkers erg ongerust waren over hun toekomst. Hiervoor werden posters, mousepads, slogans, gadgets en nieuwsbrieven ontwikkeld die via symbolen de boodschap uitdroegen. Nu wordt bekeken hoe de impact van deze communicatie bij de medewerkers zelf nog kan verhoogd worden. “Het interne communicatie plan is een juweeltje, en wij kunnen hier mee uitpakken. Maar eerlijk gezegd moet de effectiviteit op de vloer van dit plan nog drastisch verbeterd worden” Dus nu, in volle economische crisis, is Tienen een van de meest rendabele fabrieken, want 30% minder productie gaf hen de kans om alle vaste kosten onder druk te zetten en daar besparingen door te voeren. Bovendien worden investeringen zuiver geprioritiseerd: maatregelen die de milieuafdruk van onze activiteiten moeten verbeteren, de vervangingsinvesteringen en deze om de klantenbehoeften beter te lenigen. Hiervoor wordt toch 4 mio euro uitgetrokken per jaar voor een fabriek zoals Tienen. En loonkost? Gezien de turnover per hoofd hoog ligt, is de loonkost eerder een probleem van tweede orde. “Het probleem stelt zich wel dat wij als werkgever zeer veel doen voor onze medewerkers maar dat we dit te weinig communiceren en duidelijk maken. Het gras is altijd groener aan de andere kant ...,” vult COO Peter Koopmans aan.

Ondernemers 11

november

De ‘T’ van Tiense Suiker is een heel sterk merk, een icoon. Het staat dan ook op de vijfde plaats van meest bekende merken in België. Maar in de toekomst wil men bij de marketing afdeling dit nog versterken, eigentijdser maken. Onder de noemer “customer branding” wil men een restyling over de hele lijn en het ganse gamma uitwerken. Zo is er nu al actie genomen rond het Candico merk.

Tiense Suiker en onderwijs, een heel wijze combinatie De Tiense Suikerraffinaderij voelt zich geroepen om haar eigen “employer branding” op te poetsen: deze is een beetje aan het tanen door te lang te hebben geteerd op de reputatie uit het verleden. Daarom zijn ze structurele partner geworden van VLAJO en naast de financiële bijdrage aan de projecten, willen ze ‘peters’ leveren vanuit het management om zo hun betrokkenheid te verhogen. Vaak werken medewerkers mee aan projecten in de scholen waar hun eigen kinderen school lopen, wat veel meer resultaat geeft dan een “verplichte” actie. De Tiense Suiker ijvert ook voor een intern persoon, die in samenwerking met andere bedrijven, het onderwijs dichter bij de bedrijfswereld helpt brengen door echte begeleiding van de studenten tijdens hun stages. De overheid zou hier financieel ook moeten in tussenkomen om deze brug te slaan.

2011 wordt feestjaar voor Tiense Suiker In 2011 valt heel wat te vieren voor de Tiense Suikerraffinaderij. In 1836 werd immers de bouwaanvraag voor een ‘suikerbieterij’ geponeerd en spreken we dus over de 175ste verjaardag van de raffinaderij zelf. Afwachten wat een zoet feestjaar Tienen tegemoet gaat, zo mogelijk samen met nog andere ondernemingen in Tienen zodat een multiplicator effect kan bereikt wor-


Ondernemers aan het woord

den door samenwerking tussen bedrijven, netwerken en de Stad Tienen. “We hebben vooral mensen nodig die in dit project van een ‘economisch’ feestjaar geloven,” aldus Peter Koopmans.

Welke innovatie zit er nog in de pijplijn van de suiker? De Tiense Suikerraffinaderij innoveert voortdurend in haar suikerproducten en verpakkingen maar ook aan de kant van de biet zijn er mogelijkheden: de zogenaamde “winterbiet”, waarbij gezaaid wordt in oktober, na de oogst en de bieten overwinteren dan om geoogst te worden in juli. Ze behouden hun suikergehalte door het feit dat ze niet opschieten na de winter en in het totaal krijgen ze meer uren zonlicht dan de huidige bieten, dus meer suiker. “Op deze manier zijn we sterker in de concurrentie met het suikerriet, waar een campagne tot 200 dagen van het jaar kan innemen tegenover maximum 120 dagen voor bieten. Deze innovatieve is nog niet voor morgen gezien dit enkel mogelijk is met genetische modificatie.”

Tiense Suiker wil goede buur zijn. We hadden het al over de economische impact van de Tiense Suiker op de regio en over de werkgelegenheid. Er is echter meer en de directie wil deze activiteiten van “goed nabuurschap” nog versterken. Zo zijn ze betrokken in heel wat netwerken maar willen daar duidelijk evolueren van een eerder passieve aanwezigheid naar een actieve participerende rol. Ze willen de drijvende kracht zijn achter de economie van de toekomst in Tienen via het wetenschapspark Feed, Food, Health, waarbij de intense samenwerking tussen wetenschap (KU Leuven), de industrie (Tiense Suiker) en de Stad Tienen moet leiden tot een nieuwe economische drive voor de regio, gespecialiseerd in voeding en biologische toepassingen in andere sectoren. Peter Koopmans is dan ook voorzitter van Foodport, de Biogenerator, die zijn deuren in 2011 zal openen.

057

Nieuwe artikelreeks “Ondernemers aan het woord” ism AXA Belgium Wij zijn bijzonder verheugd om u, lezer, deze nieuwe artikelreeks te kunnen aanbieden in de komende maanden onder de vorm van interviews met ondernemers van topbedrijven van onze regio. We praten met hen over de recente evoluties in hun bedrijf, hun bedrijfsstrategie, de mogelijke rol van de wereldwijde crisis en hun reactie hierop, hun personeelsbeleid en hun verbondenheid met de lokale bevolking, lokale besturen en uiteraard uw Kamer. Deze artikelreeks is mogelijk gemaakt door de steun van AXA Belgium, waarvoor dank.

De raffinaderij is ook pleitbezorger bij de Stad Tienen om de onrechtvaardige taks op drijfkracht, die nog van toepassing is in Tienen en ook specifiek de Tiense Suiker treft, af te schaffen en degressief om te zetten in een economisch investeringsfonds voor de regio waarbij de beschikbaar gestelde middelen door de bedrijven samen met de Stad kunnen ingezet worden om de noodzakelijke economische projecten te realiseren. Daarnaast zijn ze medebeheerder van het Business Center Tienen, zijn ze structurele partner van het Suikerrock festival en willen ze het Suikermuseum verder uitbouwen. Door beter te communiceren wat de raffinaderij allemaal doet, willen ze zich wat beter profileren als Maatschappelijk Verantwoord “goede buur ”.

november

Ondernemers 11


Balie Leuven

59

Balie Leuven gooit het roer om met vernieuwende aanpak

De communicatiespecialist Fraham Blondé

De advocaat in zijn ivoren toren. Er is iets van. De mensen vragen zich af hoe hij werkt en hoe hij rekent. Ze willen communiceren in duidelijke taal. Ze willen hun probleem op tafel leggen en willen begrepen worden. Het is juist dat de advocaten hier tekort komen. De balie van Leuven beseft dit en wil er iets aan doen. De Leuvense advocaten gooien daarom het roer om. Zij zeggen volmondig ja tegen de moderniteit en gaan midden in de samenleving staan. Alles begint met communicatie. De advocaten komen op voor mensenrechten, tegen de staatsmacht als het moet, en helpen de mensen hun weg te vinden in deze complexe juridische wereld. Het nieuwe logo waarmee Balie Leuven naar buiten komt is het startschot. Meer dan ooit is communicatie nodig. De advocaten moeten - meer dan ooit - luisteren naar de mensen. Meer in het bijzonder naar de ondernemers. Zij hebben snel en des-

De openingszitting kon rekenen op een grote opkomst.

De Leuvense stafhouder Philippe Declercq.

kundig advies en bijstand nodig. Voka heeft hierop al meerdere malen gewezen. ’Advocaten luisteren’. Dat is de naam van het nieuwe communicatiebeleid van de balie van Leuven. Zij heeft haar website gemoderniseerd en vooral vereenvoudigd. Je vindt er in eenvoudige taal alles over advocatuur en rechtshulp. Ook inzake erelonen willen de advocaten van Leuven het roer omgooien. Sinds 1 september 2009 zijn de advocaten aan de balie van Leuven immers reglementair verplicht om de cliënt van in het begin schriftelijk te informeren over hun kosten en erelonen, over de mogelijkheden van rechtshulp en rechtsbijstandsverzekering. De balie van Leuven is hiermee de eerste - en voorlopig enige - balie in België die deze verplichting aan haar advocaten oplegt. Hiermee wordt een kordaat antwoord gegeven op de ‘terechte’ klacht dat hierover veel onduidelijkheid bestaat. Een revolutie.

Recht en rechtvaardigheid voor iedereen. Ook voor de zwakkeren. De balie van Leuven zal blijven waarborgen dat de pro-deo rechtshulp adequaat blijft functioneren. Maar zij wil verder gaan en tegemoet komen een terechte vraag. Er wordt ijverig gesleuteld aan een experiment om ook diegenen die net buiten de wettelijk georganiseerde rechtshulp vallen en de volledige kost zelf moeten dragen met een beperkt inkomen te hulp te snellen. De balie van Leuven hoopt ook vurig dat in de komende maanden ’Het huis van de advocaat’ in de Rijschoolstraat te Leuven in gebruik kan genomen worden. Iedereen kan er terecht voor informatie over advocatuur en rechtshulp. Het wordt een glazen huis. ------------------------------------Meer info over de advocatuur op www.balieleuven.be. De website bevat ook een postbus: iedereen kan er zijn voorstellen en suggesties inzake rechtshulp en advocatuur kwijt.

Communicatie is o.m. netwerken.

november

Ondernemers 11


Balie Leuven

60

Advocaat, bedrijfsadviseur bij uitstek De Voka - Kamer van Koophandel telt onder haar meer dan 2.000 leden - ondernemers een groeiend aantal advocaten van het arrondissement Leuven die blijkbaar het belang inzien om zich in het Leuvense netwerk van ondernemingen te integreren. De tijd dat een advocaat rustig vanuit zijn kantoor op basis van zijn reputatie zijn mogelijke klanten afwachtte is immers voorbij. Van een advocaat wordt vandaag verwacht dat hij zich in diverse netwerken zoveel mogelijk tracht te integreren. Om ondernemers immers de drempel naar een advocaat of associatie gemakkelijker te doen nemen, is het zich beter laten kennen en het persoonlijk aanspreekbaar zijn, een must geworden. Drempelverlagende persoonlijke gesprekken doen daarbij zeker nieuwe deuren openen. Ook diverse ondernemingsprojecten zoals Plato voor groeibedrijven, de Kameracademie voor ta-

lentontwikkeling of de vele gespecialiseerde lerende netwerken voor ondernemers zijn uitstekende gelegenheden om de typische meerwaarde van een advocaat praktisch te laten aanvoelen aan de deelnemende ondernemers. Dit kan als spreker zowel als actieve deelnemers aan dergelijke netwerkevents. De Voka - Kamer van Koophandel Leuven is ervan overtuigd dat ook starters en kleinere groeibedrijven in onze regio bijzondere nood hebben aan een echte ’huisadvocaat’, die preventief vele praktische problemen en valkuilen kan onderkennen en voorkomen en aldus ook geld kan besparen aan bedrijfsleiders. Het profiel van deze huisadvocaten is dit van een gespecialiseerde generalist die telkens praktische duiding kan geven bij alle mogelijke praktische problemen die een ondernemer kan tegenkomen. Hij

heeft achter zich een team van diverse specialisten staan die hij kan inschakelen waar nodig (sociale wetgeving, handelsrecht, vennootschapsrecht, enz.). Zijn sociale vaardigheden en luisterbereidheid moeten daarbij sterk zijn terwijl hij zeker niet mag vervallen in het klassieke advocatenlatijn waar ondernemers meestal geen kaas van gegeten hebben. De Voka - Kamer van Koophandel wil aldus mee helpen bouwen aan een regionaal netwerk van kmoadviseurs/advocaten en deze systematisch ondersteunen en helpen in hun netwerking en relatie-opbouw met de ondernemers van de regio. Wij zijn er immers van overtuigd dat de advocaat een belangrijke meerwaarde in de bedrijfsvoering en voor het management kan betekenen, die in belangrijke mate mede kan beslissen in het behalen van bedrijfssuccessen.

Uw Kameragenda najaar 2009 Datum 24-nov 25-nov

Begintijd 13:30 13:30

Eindtijd 16:30 16:30

Categorie Seminaries - infosessies Seminaries - infosessies

26-nov 26-nov 3-dec 3-dec 8-dec

Onderwerp Seminarie: Uw HR afstemmen op uw strategie Basisopleiding RO: ″Wat kan uw bedrijf ondernemen bij RO-problemen″ Slotevent week IO Starters: BTW Seminarie: Coachend leiding geven Starters: Fiscaliteit Milieuseminarie ″Craddle to craddle in de praktijk″

19:00 13:30 19:00 13:30

22:00 16:30 22:00 14:00

Event Starters Seminaries - infosessies Starters Seminaries - infosessies

8-dec 10-dec 11-dec 14-dec 15-dec 17-dec 15-jan 20-jan 21-jan 29-jan

Eindejaarsevent Tervuren Conferentie MVO Ontbijtsessie: Kwaliteitsmanagement Voka - Congres Eindejaarslunch HRM Eindejaarsevent Nieuwjaarsevent Leuven Nieuwjaarsevent Diest Nieuwjaarsevent Tienen Nieuwjaarsevent Landen

20:00 17:00 8:00

23:00 22:00 11:00

11:30 20:00 20:00 18:00 18:00 20:00

14:30 23:00 23:00 22:00 22:00 23:00

Event Starters Seminaries - infosessies Event HRM Event Event Event Event Event

Locatie Kamer Leuven Voka-KvK Halle-Vilvoorde, Medialaan 26, 1800 Vilvoorde Stadhuis Leuven ING Leuven Kamer Leuven ING Leuven Voka-KvK Halle-Vilvoorde, Medialaan 26, 1800 Vilvoorde Gemeenschapscentrum Papeblok Brussel Kamer Leuven Brussel Posthof Tienen Aarschot Promotiezaal KU Leuven Hof ter Rhode Schaffen Stadhuis Tienen Gemeenschapscentrum Landen

Voor verdere informatie en inschrijvingen: Voka - Kamer van Koophandel • Tiensevest 170 • 3000 LEUVEN • } 016 22 26 89 www.kvkleuven.voka.be

Ondernemers 11

november


Healthcluster

063

Universiteitsziekenhuis Leuven in wereldtop na 500ste longtransplantatie In het UZ Leuven is vorige maand de 500ste longtransplantatie uitgevoerd, zo heeft het universitair ziekenhuis meegedeeld. Met deze operatie krijgt het Leuvense longtransplantcentrum volgens het UZ ″een plaats in de wereldtop van de longtransplantcentra″. De patie¨nte in kwestie werd op 14 september getransplanteerd wegens ernstige mucoviscidose, in het UZ Leuven een van de belangrijkste indicaties voor longtransplantatie. Het Leuvense longransplantprogramma werd opgestart in 1991 en kende sinds 2000 een ″exponentie¨le groei″ met vijftig of meer ingrepen per jaar. Het UZ wijst er op dat dit alleen mogelijk is dankzij de beschikbaarheid van donororganen. Ondanks de gunstige Belgische donorwetgeving overlijden jaarlijks naar schatting 8 procent van de wachtende patie¨nten door

een gebrek aan beschikbare organen. Om dit te verhelpen, maakte het UZ de voorbije jaren ook gebruik van donoren die overleden aan een hartstilstand, en niet alleen van ’heart-beating-donoren’ die hersendood zijn. ″De positieve ervaring met dergelijke donoren opent perspectieven om het aantal transplantaties nog op te drijven.″ De toegenomen ervaring met longtransplantatie heeft de overlevingskansen gunstig geïnvloed, merkt het UZ Leuven op. Chronische afstoting, de belangrijkste oorzaak van laattijdig overlijden na longtransplantatie, werd de jongste jaren gedeeltelijk bedwongen. Momenteel bedragen de overlevingskansen na één jaar 90 procent en na vijf jaar 70 procent. ″Er is echter nog een lange weg te gaan vooraleer longtransplantatie dezelfde overlevingscijfers kan

voorleggen als bijvoorbeeld nierof harttransplantatie″, luidt het.

Regionaal Ziekenhuis Tienen investeert verder Het RZ Tienen investeerde ruim 1,7 miljoen euro in een nieuw operatiekwartier. Binnenkort volgt ook de spoedafdeling. Bedoeling is uit te groeien tot een topziekenhuis voor basiszorg. De chirurgen in het Regionaal Ziekenhuis Heilig-Hart in Tienen opereren voortaan in een fonkelnieuw operatiekwartier. Gisteren werd de laatste hand gelegd aan de werken op de campus Marie¨ndal. Het ziekenhuis kan intussen een indrukwekkend lijstje vernieuwingen

voorleggen. Het voorbije jaar werd niet alleen het operatiekwartier volledig vernieuwd, maar kreeg het ziekenhuis ook een nieuwe inkomhal, een nieuwe caferatia en een nieuwe NMR-scan. Op het verlanglijstje staat nog een nieuwe spoedafdeling en een nieuwe sterilisatie. Intussen lijkt ook de financiele situatie weer rechtgetrokken. Het verlies uit het verleden is stilaan weggewerkt en het ziekenhuis maakt opnieuw winst. De ambitie

van de nieuwe directie is dan ook niet min. ’Wij willen uitgroeien tot een topziekenhuis’, zegt algemeen directeur Vancraeynest. ’We gaan de concurrentie met het UZ Gasthuisberg niet aan, dat zou belachelijk zijn. Maar we willen wel een topziekenhuis voor basiszorg zijn. Dat kan. De voorbije jaren is het aantal operaties op jaarbasis meer dan verdubbeld. Van 4.000 tot 10.000 operaties per jaar. Dat schreeuwde om investeringen, en die hebben we nu gedaan.’

verbouwing aan de AZ aan de Michel Theysstraat. De volledige afdeling geriatrie werd al in een nieuw kleedje gestoken en er kwam ook een nieuwe polikliniek bij . Dit voorjaar werd nog zwaar geïnvesteerd in het operatiekwartier. Als echter alles volgens plan

verloopt, verhuist de campus later naar een andere locatie. Bedoeling is samen met de andere campus van het AZ Diest - het moederhuis aan de Hasseltsestraat - te verhuizen naar één groot complex. Naar een geschikte plaats wordt gezocht.

AZ Diest bouwt nieuwe vleugel Ook in Diest zitten ze tot over hun oren in de verbouwingen. Aan de achterzijde van het AZ is de bouw gestart van de nieuwe vleugel. De nieuwe vleugel komt aan de noordkant van het bestaande gebouw, naast de in- en uitrit voor de ambulances. Het is niet de eerste

november

Ondernemers 11


064

Onderwijs

KU Leuven, motor voor de gehele Leuvense regio DE KU Leuven is steeds meer een internationaal vermaard topwetenschappelijk onderwijs- en onderzoeksinstituut. Maar het is ook met voorsprong de meest dominante actor die Leuven al eeuwenlang maakt tot de stad die ze is. Dat zijn de nieuwe rector Mark Waer en zijn topmensen zeker niet vergeten. De volgende jaren worden de banden met de stad, rond de stad en binnen de stad dan ook verder aangehaald, aldus rector Prof. Waer in een interview met Het Nieuwsblad.

Studenten Met zeven procent meer nieuwe eerstejaarsstudenten en liefst 22 procent meer buitenlandse studenten heeft de start van het academiejaar een bijzonder grote impact op het Leuvense stedelijke weefsel. Hierdoor is de opgebouwde reserve aan studentenkamers stilaan opgebruikt. Vooral voor de buitenlandse studenten, die pas laat in Leuven aankomen, is dat een probleem. Toch verwacht algemeen beheerder Koen Debackere geen tekort. In 2010 komen er nog 120 kamers bij, in 2011 zelfs 350. Bovendien trekken we de volgende jaren nog miljoenen euro’s uit voor renovaties. Daarbij komt dat de toestroom van generatiestudenten over enkele jaren afremt omdat er een dip aankomt in het aantal achttienjarigen.’

De ziekenhuizen Volgens Prof. Johan Kips, de gedelegeerd bestuurder van het UZ Leuven, breidt het ziekenhuis op Gasthuisberg niet alleen binnen de eigen muren uit, maar wordt dan steeds meer verder dan de eigen heuvel gekeken. ’Vorige maand zijn de werken aan de ondergrondse parkeergarage begonnen en we moeten ook stilaan beginnen te denken aan de renovatie van de oudste vleugels van ons ziekenhuis. Daarnaast werken we verder aan de concentratie van de acute diensten op Gasthuisberg. Daarvoor verhuizen heel wat diensten uit de benedenstad en uit Pellenberg’, zegt Prof. Kips. ’Ook willen we verder werken aan de afstemming van het aanbod van de ziekenhuizen in de regio. Voorts bekijken we medische en inhoudelijke uitwisselingen en gemeenschappelijke computersystemen met het Heilig-Hart in Leuven en Tienen en met het AZ in Diest.’ Debackere wil de lobbymogelijkheden van de KU Leuven gebruiken om de verbindingen tussen Leuven en de hagelandse steden te verbeteren. ’Een snellere spoorverbinding Leuven-Tienen staat hoog op ons prioriteitenlijstje.’

Bijdrage aan de regio Met negenduizend medewerkers in de universiteit, 8.500 in het UZ Leuven en 3.500 bij de verschillende spin-offs in Imec is de KU Leuven met voorsprong de grootste

Prof. Mark Waer, de nieuwe Leuvense rector.

werkgever in de regio. En dat personeelsaantal groeit bijna dagelijks. ’De nieuwe gebouwen aan het wetenschapspark van Arenberg zijn, hoewel ze nog niet klaar zijn, voor de helft besproken. De tweede bio-incubator, die binnenkort af is, zit al voor tweederde vol’, zegt Debackere. ’Ondanks de huidige crisis hebben we nog geen enkele faillissement onder onze spin-offbedrijven moeten betreuren. Het is dankzij die inzet op de kenniseconomie dat deze regio de economische moeilijkheden het hoofd kan bieden.’ Maar er is meer dan tewerkstelling. Zo wil rector Mark Waer dat het Metaforum, de nieuwe denktank die zich buigt over maatschappelijke thema’s, ingezet wordt voor lokale problematieken.

KU Leuven blijft ’beste’ Belgische universiteit Met een 65ste plaats is de Katholieke Universiteit Leuven voor het derde jaar op rij de beste Belgische universiteit in de ’Times Higher Education’-tabel. De Amerikaanse universiteit van Harvard blijft de beste ter wereld. De KU Leuven is volgens vicerector Peter Marynen ’zeer fier’ op

Ondernemers 11

haar nieuwe rangschikking in de top 200 van de beste universiteiten ter wereld. De KUL steeg van de 72ste naar de 65ste plaats en is net als in 2008 en 2007 de enige Belgische unief in de top honderd. De tweede Belgische plaats is weggelegd voor de Université Catholique de Louvain (UCL), de derde

november

voor de Universiteit Gent (136). De Universiteit Antwerpen stijgt van 195 naar 177 en springt zo over de Université Libre de Bruxelles (ULB), die zakt van 183 naar 191. Met vijf universiteiten in de top 200 staat Belgie¨ op de tiende plaats. Nederland en Duitsland staan wat hoger, Frankrijk heeft


Onderwijs

slechts vier universiteiten in de lijst. De top zestien bestaat volledig uit Britse en Amerikaanse universiteiten. Met het wereldvermaarde Harvard op 1, Cambridge op 2 en Yale op 3. ″Dat zijn ontegensprekelijk topuniversiteiten’, zegt Marynen. ’Maar dat ze zo hoog scoren, hebben ze te danken aan het feit dat ze de allerbeste studenten kunnen selecteren. Wij hebben ook een maatschappelijke functie en mogen dus geen selectie doen. En natuurlijk hebben ze veel meer geld dan wij.’

Negenduizend academici stellen de lijst samen. Ze tellen hoeveel de professoren publiceren en hoe vaak ze geciteerd worden door anderen. Terwijl het aantal Amerikaanse universiteiten daalde van 58 naar 54, steeg het aantal Aziatische naar zestien.

De toppers 1 (1) Harvard, VS 2 (3) Cambridge, VK 3 (2) Yale, VS 4 (7) University College Londen, VK

065

5 (6) Imperial College Londen, VK (4) Oxford, VK 7 (8) Chicago, VS 8 (12) Princeton, VS 9 (9) Massachusetts, VS 10 (5) California, VS 65 (72) Katholieke Universiteit Leuven 126 (116) Université Catholique de Louvain 136 (136) Universiteit Gent 177 (195) Universiteit Antwerpen 191 (183) Université Libre de Bruxelles

Ondernemersdag Groep T en de Kamer van Koophandel opnieuw in 2010 Op woensdag 17 februari 2010 organiseert Groep T - Internationale Hogeschool Leuven samen met Voka - Kamer van Koophandel traditiegetrouw een Ondernemersdag op Campus Vesalius in het centrum van Leuven. Wat kan u op deze dag verwachten? 1. Een jobmarkt met de volgende doelgroepen: • MASTERS 219 Masterstudenten in de ingenieursopleiding (waarvan 23 Internationale studenten in het Engelstalig parallelprogramma). Het gaat om: - Master in Elektromechanica (met focussen Intelligent Mechanics en Intelligent Manifacturing) - Master in Elektronica (met focussen Intelligent Electronics en Internet Computing) - Master in Chemie (met focus Sustainable Process and Materials Engineering) - Master in Biochemie (met focus Medical Bio-Engineering) We nodigen eveneens oud-studenten van de promotie 2008 uit die nog niet aan de slag zijn of een voortgezette opleiding volgen. • MASTER NA MASTERS 15 laatstejaarsstudenten in het Engelstalig programma Master in e-Media.

• GEGRADUEERDEN 106 laatstejaarsstudenten van ACE-GROEP T’s Centrum voor Volwassenenonderwijs. Gegradueerden in Bedrijfsautomatisatie, Biotechnologie, Industriële Elektronica, Telecommunicatietechnieken, Boekhouden, Fiscale Wetenschappen, Informatica, Marketing, Logistiek, Transport en Mobiliteit en Ondernemingscommunicatie. 2. Een projectenmarkt (stages, eindwerken en andere projecten) met als doelgroep de docenten en 190 derdejaars Bachelor in Engineering. 44 van hen zijn Aziatische studenten die het Engelstalig parallelprogramma volgen. Het initiatief wordt gepatroneerd door Voka - Kamer van Koophandel die zodoende de ondernemers wil helpen bij het vinden van nieuwe medewerkers of het realiseren van specifieke projecten. Graag nodigen wij u uit op de Ondernemersdag. Wij bieden u een eigen ruimte om gerichte gesprekken te voeren en studenten of docenten te ontmoeten. Verder ontvangt u de c.v.’s van de laatstejaars zodat u vooraf een eerste screening kunt doen. Vanaf 1 februari zijn de c.v.’s ook exclusief voor de deelnemers aan de ondernemersdag online consulteerbaar via een speciale URL.

november

De deelnemingsprijs bedraagt 900 euro (exclusief BTW). Daarvoor krijgt u een eigen ruimte in Campus Vesalius, de c.v.’s en de kans om gemotiveerde en goed opgeleide studenten te ontmoeten. De Ondernemersdag zelf start om 13 uur en eindigt om 18 uur. Uiteraard zorgen wij voor gratis spijs en drank (gelieve bij de inschrijving te vermelden met hoeveel personen u deelneemt aan de lunch) en een receptie (van 17 tot 18 uur). U kunt zich inschrijven via www.groept.be. Daar vindt u het inschrijfformulier en de bedrijfsfiche(s). ------------------------------------Meer informatie: yves.persoons@groept.be)

Ondernemers 11


066

Onderwijs

KHLeuven coo¨rdineert Europees project rond Levenslang Leren De KHLeuven start vanaf november 2009 een groots opgezet Europees project rond levenslang leren, met als acroniem FLLLEX. Het project wil nagaan hoe flexibel onderwijsinstellingen en wetgeving momenteel zijn wanneer het over levenslang leren gaat. Het continu leren en het bijscholen van de actieve bevolking is een belangrijk thema geworden in het Europees beleid en instellingen die hoger onderwijs aanbieden spelen daar op in. Voor het FLLLEX project stelt de Europese Commissie bijna een half miljoen euro ter beschikking. Klaas Vansteenhuyse, coo ¨ rdinator Internationalisering verduidelijkt: ″In het FLLLEX project onder leiding van de KHLeuven wordt nu uitgezocht hoe ver de lidstaten staan met de praktische implementatie van levenslang leren. Is het hoger onderwijs aangepast aan de vragen van deze specifieke groep? Kan deze groep op voordelen rekenen en zijn ze in de wetge-

ving ingebouwd? Hoever staan we met de nationale inspanningen op het gebied van levenslang leren? Dit wordt in niet minder dan acht Europese landen nagegaan.″ Het is niet toevallig dat de KHLeuven voor dit onderwerp heeft gekozen. Niet alleen werd er op de recente Europese onderwijstop in Leuven nog eens de nadruk gelegd opdat levenslang leren. De KHLeuven heeft in het verleden al heel wat inspanningen gedaan. ″Sinds de invoering van de nieuwe onderwijsdecreten in Vlaanderen heeft de KHLeuven het roer radicaal omgegooid. We hebben al volop gekozen voor een traject op maat voor onze reguliere bachelorstudenten. Deze lijn willen we nu ook doortrekken naar de lerenden buiten de klassieke groep 18-25 jarigen. Dit project past in de internationale ambities van de KHLeuven. “Een project met maar liefst 22 Europese partners geeft ons meteen

de kans om onze inspanningen internationaal af te toetsen″, zegt Irène Hermans, Hoofd Academische Diensten. ″Uit een recente audit van de Vlaamse instellingen bleek al dat we de tweede meest flexibele hogeschool zijn. Die inspanningen willen we graag verder zetten. Het verhogen van de kennis van de Europese burgers en meer mensen aan het werk krijgen staat voorop in het beleid van de Europese Commissie. Met deze projecten stimuleert ze ook de Europese integratie en de samenwerking tussen organisaties in verschillende landen. het FLLLEX-project zal 2,5 jaar in beslag nemen. De concrete uitkomst moet een instrument worden waarbij elke instelling haar eigen flexibiliteit voor levenslang leren kan testen, maar ook een nota waarmee het Europees beleid verder aangestuurd kan worden. Meer informatie volgt.

Leerstoel Europa-China De KU Leuven, haar Waalse tegenhanger in Louvain-la-Neuve en het Fonds InBev-Baillet Latour, lanceerden een Leerstoel EuropaChina op vrijdag 9 oktober in de Promotiezaal van de Leuvense universiteit. De leerstoelen, in Leu-

ven en Louvain-la-Neuve, moeten instaan voor een beter begrip van de Europese en Chinese visies op het wereldbeleid. Daarnaast willen de universiteiten het cursusaanbod rond China en hun internationale betrekkingen en samenwer-

king verder uitbouwen. Zo hebben de universiteiten al een gemeenschappelijk kantoor in Peking om de uitwisseling beter te stroomlijnen. Het Fonds InBev-Baillet Latour betaalt 100.000 euro per jaar per universiteit.

Voka - Kamer van Koophandel Leuven en het Lerend Netwerk HRM hebben het genoegen U en uw medewerkers uit te nodigen op hun jaarlijkse afsluitende

LUNCH-CAUSERIE met als gastspreker

Philippe Muyters Vlaams Minister van Financie ¨ n, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Wanneer: Waar: Deelnameprijs: Inschrijving:

Dinsdag 15 december 2009 om 11u30. Stipt aan tafel om 12u00. Posthof (Tienen-Vissenaken) (routeplan vindt u op www.posthof.be) Leden Voka-Kamer Leuven € 60 btw inbegrepen. Niet-leden € 75 btw inbegrepen. info@kvkleuven.voka.be - Tel.: 016 22 26 89

Ondernemers 11

november


Bedrijven

69

GDF Suez, Total en Photovoltech verminderen samen met IMEC de kost van zonne-energie Total en GDF-Suez, twee belangrijke energiebedrijven, en dochteronderneming Photovoltech, de Belgische zonnecelfabrikant, gaan samen met IMEC onderzoek verrichten om het verbruik van de basisgrondstof van zonnecellen silicium - te verminderen. Tegelijkertijd zullen ze de efficiëntie van siliciumzonnecellen trachten te verhogen. Het onderzoek zal gebeuren in het kader van IMEC’s industrieel onderzoeksprogramma rond nieuwe generaties van kristallijn siliciumzonnecellen. De belangrijkste doelstelling van dit multi-partner onderzoeksprogramma is de kost van zonne-energie substantieel verminderen. Met dit industrieel affiliatieprogramma creëert IMEC een onderzoeksomgeving om innovatieve processen te ontwikkelen voor nieuwe generaties siliciumzonnecellen. Volgens de overeenkomst zullen onderzoekers van GDF Suez, Total en Photovoltech binnen het programma samenwerken met het IMEC zonnecelonderzoeksteam en met onderzoekers van andere energiebedrijven, zonnecelproducenten en materiaal en toestelleveranciers om die geavanceerde fabricatieprocessen te ontwikkelen en te testen op een semiindustriële productielijn. Luc Van den Hove, Algemeen Directeur en

CEO van IMEC: ’’We zijn zeer opgetogen dat Total en GDF-Suez, twee van de belangrijkste energiebedrijven, en onze spin-off Photovoltech, instappen in ons industrieel samenwerkingsprogramma rond siliciumzonnecellen. Deze overeenkomst toont het belang van ons onderzoek voor de globale energiemarkt. Tegen 2025 moet minimum 20% van de wereldwijde energieproductie komen van hernieuwbare bronnen en zonneenergie zal voor minimum 10% van de totale elektriciteitsproductie instaan. Maar om dat te bereiken moeten we de krachten bundelen om de kost van elektriciteitsproductie uit zonne-energie sterk te verminderen.’’ Philippe Boisseau, Directeur Gas & Power bij Total: ’’Deze overeenkomst met IMEC, een wereldtop onderzoeksinstelling en historische partner van ons filiaal Photovoltech, zal ons toegang verschaffen tot nieuwe technologieën voor siliciumzonnecellen. Het zal onze deskundigheid uitdiepen en ons wetenschappelijk en technisch engagement in nieuwe energie versterken.’’ Henri Ducré, lid van de executieve commissie van GDF Suez verantwoordelijk voor de tak Energie France: ’’Dit onderzoeksprogramma versterkt onze samenwerking met IMEC en zal ons een

belangrijk concurrentieel voordeel geven met betrekking tot de kristallijn silicium zonneceltechnologie. Deze samenwerking zal ook onze positie versterken in een markt waar keuzes rond onderzoek en ontwikkeling van cruciaal belang zijn en het zal onze onderzoekscapaciteit rond zonne-energie uitbreiden.’’ Johan Nijs, General Manager bij Photovoltech: ’’Om te kunnen voldoen aan de hoge marktverwachtingen met betrekking tot prijs en kwaliteit moeten de elektrische, optische en mechanische eigenschappen van zonnecellen die we produceren steeds verbeteren, en tegelijkertijd moet ook hun prijs dalen. Samenwerken met een eminent onderzoekscentrum als IMEC biedt ons unieke mogelijkheden om deze uitdagingen te verwezenlijken.’’

SB Consult geeft advies, bemiddelt en organiseert al jouw transport en logistiek op maat: te land, ter zee en in de lucht Sven Boeckx is SB Consult, een ambitieuze, gemotiveerde jonge dertiger die jarenlang ervaring heeft opgedaan bij één van de grootste spelers op vlak van transport en logistiek. Bij het Zwitserse Panalpina werkte hij eerst als trainee, vervolgens als expediteur en tenslotte als locale account manager ten behoeve van een belangrijk toeleveringsbedrijf aan de olie industrie (SABIC) en vanuit Luik voor een groot logistiek project voor koffieproducten (NESTLE). In 2009 oor-

deelde Sven zich sterk genoeg om op eigen krachten een dienstenpakket op maat van de kleine en middelgrote onderneming te kunnen aanbieden. Hij geniet omwille van zijn correcte manier van handelen het vertrouwen van heel wat transport- en logistieke bedrijven (o.a. Kales Airline Services, Air Logistics, KLM, Air France Lufthansa, Firopa, Welpatrans etc ...), waardoor deze doelstelling geen onmogelijke opdracht is. Sven richt zich vooral op de KMO markt omdat

november

uitgerekend deze, omwille van de huidige conjunctuur op zoek zijn naar besparingen en daarbij vaak hun eigen transport- of logistieke verantwoordelijke moeten laten weggaan. Het door SB Consult aangeboden dienstenpakket berust op een doorzichtige kostenstructuur en een no-nonsense mentaliteit. In tegenstelling tot de bekende 3PL, 4PL of LLP sleept SB Consult geen grote overhead kosten of structuren mee waardoor de klant enkel betaald voor de geleverde dien-

Ondernemers 11


70

sten. Met een “openboek” approach wordt een waardig alternatief aangeboden tegenover de grote spelers, die zich toch vooral richten op de multinationals. Plannen heeft Sven nog in overvloed. Afspraken met de betreffende instanties laten Sven toe snel en deskundig tussen te komen bij de opmaak en validatie van transportgerichte certificaten. Met de aanschaf van de Porthus douanemodule kan Sven inmiddels zelf instaan voor douanedocumenten bedoeld bij export. Voor de KMO is dit zeer interessant aangezien men enkel nog via PLDA (douaneapplicatie om “paperless” te werken) aangiftes mag maken. (lees: de KMO moet niet direct de noodzakelijke investering doen) Inmiddels is ook het eerste samenwerkingsakkoord op zelfstandige basis tussen gelijkgestemde partners met specialisaties in andere logistieke domeinen een feit.

Bedrijven

B-Log!, ook al opgericht door een oud-medewerker van Panalpina, werkt vooral aan logistieke vraagstukken in zowel de supply chain als de produktielogistiek. Onder het gemeenschappelijke motto “Good solutions for your business” wordt de nadruk gelegd op maatwerk en toegewijde dienstverlening. Dit kan gaan van opdrachten op projectbasis tot langdurige samenwerking. De samenwerking voorziet om midden 2010 een virtueel serviceplatform onder de naam “S4 Logistix” te lanceren. Doelstelling is om zo een brede service te kunnen aanbieden over het volledige logistieke speelterrein, van louter transport op transactionele basis tot het verbeteren van de volledige logistieke keten. Er wordt nog gezocht naar ervaren partners. Vanuit S4 Logistix zal eveneens gewerkt worden aan een uniforme

administratieve structuur en corporate layout. Als er voldoende toegevoegde waarde en draagvlak is, zal S4 Logistix in 2010 omgevormd worden van een virtueel platform naar een commerciële onderneming. Sven werd gedreven tot zelfstandigheid vanuit zijn drang om klantentevredenheid te verhogen, voor de waardering die je voor je geleverd werk krijgt en de autonomie over je eigen tijdsverdeling als familieman enerzijds en het werk anderzijds. De service die hij brengt slaat bijzonder goed aan en hij heeft geen behoefte aan groots opgezette (lees dure) reclamecampagnes, de mond-aanmond reclame werkt voor hem zeer doeltreffend. De toekomst ziet Sven positief in, want België is een KMO-land en als logistieke draaischijf van Europa biedt dit bijzonder veel mogelijkheden voor zijn diensten.

Frank Fol maakt Légumaise in Aarschot De Légumaise van groentekok Frank Fol uit Meldert (Hoegaarden) is dé hype van het moment. Fol en zijn partner in crime Peter Van Roy hebben nu een eigen fabriek uit de grond gestampt in Aarschot, waar uitsluitend Légumaise van de band rolt. ’Légumaisé?’, horen we u denken. Noem het gerust de gezonde variant van mayonaise. Een emulsie van groenten, zonder dikmakers en bewaarmiddelen. Het geesteskind van topchef Frank Fol is aan een steile opmars bezig sinds Frank De Winne het in zijn valiesje

meenam naar het ISS. ’De Winne vertelde me hoe belangrijk lekker eten in de ruimte is’, zegt Fol. ’Toen ik hem mijn Légumaise liet proeven, was hij er meteen helemaal weg van. Een week later kreeg ik telefoon van de Nasa. Of ik hen enkele potjes Légumaise kon opsturen? Ze lieten de Légumaise proeven aan hun astronauten en die gaven het allemaal de maximumscore. Dat was nog nooit gebeurd. En dus krijgen binnenkort alle astronauten van de Nasa een portie Légumaise mee op

Kmo’s binden strijd aan tegen de crisis in Kortenberg Economische stresssituaties zoals we de laatste 12 maanden kennen kunnen tot ongetoonde creativiteit leiden. Daarom hebben 4 kmo’s hun krachten gebundeld en samen een event op poten gezet dat ze afzonderlijk nooit hadden kunnen organiseren. Op deze manier ho-

Ondernemers 11

pen ze de stroom aan informatie die ons elke dag bereikt te overstijgen. Deze 4 firma’s zijn actief in totaal verschillende domeinen maar mikken toch elk op hetzelfde profiel van consumenten en hebben een vergelijkbare commerciie¨le visie. Een tweede gemene deler

november

ruimtereis.’ Of The Légumaise Company ook lang in Aarschot zal blijven, is maar zeer de vraag. ’Aan de achtekant van het gebouw is nog een kleine mogelijkheid om uit te breiden’, zegt Fol. ’Maar als we nog een grote groei kennen, huizen we binnenkort misschien al te krap.’ Die kans is niet onbestaande. The Légumaise Company verwacht volgend jaar 150.000 kilogram Légumaise te produceren. Zowat drie keer zoveel als dit jaar en tien keer zoveel als bij de absolute start.


Bedrijven

is de link met Italie¨: Vespa, Italiaanse wijnen, leder en meubeldesign, reizen ... kortom het Italiaanse dolce vita zit vervlochten in de 4 producten. Het gaat hierbij om de volgende bedrijven: Licata Vini is sinds 1979 importeur van Italiaanse kwaliteitswijnen en wordt erkend als de pionier en specialist op gebied van Italiaanse wijnen. Stolz, is sinds 1960 groothandelaar in meubelleder en kleinhandelaar in lederen zitmeubelen en wordt op zijn beurt erkend als de spe-

ciaalzaak voor het betere lederen zitmeubel. Tierra natuurreizen is op zijn beurt een vurig pleitbezorger voor alternatieve reizen met ecologische inslag. Tot slot is D’hondt, verdeler van Vespa, de vierde deelnemer aan dit initiatief. Concreet organiseren bovenstaande firma’s samen een Italiaans weekend. In de toonzaal van Stolz worden de 4 productgroepen in een aangename sfeer aan een gemeenschappelijk klantenbestand voorgesteld. Elke handelaar nodigt

73

zijn klanten en prospecten uit en vermits het klantenprofiel van de 4 deelnemers eigenlijk zo goed als samenvalt ontstaat er een stevige synergie in die zin dat klanten van de ene leverancier ook potentie¨le klanten van de andere deelnemer zijn. Pluspunt van deze aanpak is zonder twijfel de kruisbestuiving van klanten. ------------------------------------Meer info: www.licata.be, www.tierra.be, www.chrisdhondt.be, www.stolz.be

Mommaerts nv wordt Scheuten Glas Diest NV Per 1 oktober wordt de naam van de Belgische Scheuten-dochter Mommaerts, gewijzigd in Scheuten Glas Diest. Deze naamsverandering is in lijn met de naamsveranderingen die andere Scheuten ondernemingen de afgelopen tijd hebben ondergaan. Doel is een eenduidige communicatie naar de markt en naar de klanten. Al bijna twee decennia is Mommaerts een onderdeel van Scheuten Glas. In 1994 startte het bedrijf met de productie van dubbel isolatieglas. Dankzij het voortdurend doorontwikkelen van de productietechnieken biedt Scheuten Glas Diest sinds haar oprichting een uitgebreid productgamma van hoge kwaliteit. De bedrijfsgebouwen gelegen aan de E314 in Diest beschikken over meerdere productielijnen, een volautomatische snijstraat uitgerust voor het ver-

werken van gecoat glas en een automatische snijtafel voor grote afmetingen gelaagd glas. Net als vele ander bedrijfspanden van Scheuten wordt ook het gebouw van Scheuten Glas Diest dit jaar nog voorzien van ruim 1.000 zonnepanelen. De panelen worden geplaatst op het dak en leveren in totaal een output van bijna 200 KWp. Scheuten Solar is verantwoordelijk voor de installatie van de zonnepanelen die voor een belangrijk deel bijdragen aan de energievoorziening. Bijzonder aan de installatie is het innovatieve lichtgewicht spoilersysteem. Een aerodynamische behuizing rondom de zonnepanelen zorgt ervoor dat er geen wind onder kan komen. Doordat er geen dakballast nodig is, kan zo ook de lichte dakconstructie van Scheuten Glas

Diest worden voorzien van zonnepanelen van Scheuten Solar.Scheuten is een toonaangevende en snelgroeiende volumeproducent van totaaloplossingen in glas en zonne-energiesystemen met haar hoofdzetel in Venlo. Scheuten biedt werkgelegenheid aan bijna 1600 medewerkers en realiseerde in 2008 een omzet van 467 miljoen euro. Scheuten investeert voordurend in nieuwe ontwikkelingen. Door de kennis van alle productiefaciliteiten te combineren onstaan nieuwe glasinnovaties. De samenwerking met vooraanstaande universiteiten en onderzoeksinstituten leidt tot duurzame functionele oplossingen in glas- en solartechnologie. ------------------------------------Info: www.scheuten.com, www.scheutenglasdiest.com

IM Associates groeien in crisistijd De laatste maanden stonden de kranten vol met negatieve berichten over de crisis. Bedrijfssluitingen, herstructureringen en productieverminderingen leken het nieuws te domineren. In deze berichtgeving was er weinig ruimte voor positieve verhalen. Toch zijn er bedrijven die er in slagen om in deze “moeilijke” tijden te groeien, aan marktexpansie te doen en die

voluit durven te ondernemen. De Leuvense adviesverlener IM Associates is een mooi voorbeeld van succes in tijden van crisis. Ondanks het feit dat de Belgische economie achteruitging en de werkloosheid sterk steeg, heeft een klein bedrijf als IM Associates uit Leuven een jaar van succes gekend: een omzetgroei van 25% tot 1.9 miljoen euro, een personeels-

november

groei van 75% (Van 8 naar 14 werknemers) en het openen van een kantoor in Parijs en in Düsseldorf. Het recept voor de succesvolle groei is duidelijk. IM Associates heeft geopteerd voor een doorgedreven specialisatie in een nichemarkt: adviesverlening omtrent sales & marketing excellence binnen de farmaceutische industrie.

Ondernemers 11


74

Als Belgische kmo maken zij het verschil bij grote farmaceuten zoals Boehringer Ingelheim, GSK of Bayer. Bij deze bedrijven is IM Associates verantwoordelijk voor het opzetten van sales en marketing excellence trajecten, wereldwijd. Excellentie is een ander basisingrediënt. Er mag geen enkele toegift gedaan worden inzake kwaliteit van de geleverde diensten. Hierdoor bouwt IM Associates vertrouwen op met zijn klanten. Excellent of overtreffend zijn is dan ook de basisvoorwaarde van alle teamleden, en de opvolging ervan behoort tot de persoonlijke doelstellingen van het management. De bovenstaande no nonsense aanpak leidt tot de heel belangrijke klantenloyaliteit: in een periode waarin potentiële klanten het moeilijk hebben om de implementatie van nieuwe projecten te verdedigen, zijn de bestaande klanten de belangrijkste bron voor verdere

Bedrijven

innovatie, ontwikkeling van de organisatie en groei. Het IM Associates team wordt wereldwijd ingezet. Door de ervaring in farmaceutische markten in landen zoals Mexico, China, Rusland, Turkije, Polen, ... heeft IM Associates zich ontwikkeld als strategische partner van farmaceutische bedrijven die binnen deze ’’emerging’’ markets hun groeipotentieel willen realiseren. Ook de veranderende business modellen voor de farmaindustrie binnen de Europese markten maken een alledaags onderdeel uit van de projecten die vanuit Leuven gestuurd worden. De slankheid van het bedrijf, de typische flexibiliteit van een kmo en de investering in de juiste technologieën, zijn de motoren van groei in woelige tijden. IM Associates is lang niet het enige Belgische bedrijf dat zo een parcours heeft afgelegd de laatste

maanden. Vele Belgische kmo’s hebben in tijden van crisis juist een vuist gemaakt. Zij hebben zich kunnen uitbouwen met een doorgedreven ondernemerszin en een positieve ingesteldheid ondanks de vaak onheilspellende economische berichtgeving. Nochtans is dit positivisme broodnodig om mensen te motiveren om te ondernemen en te blijven investeren. IM Associates is een consulting bedrijf uit Leuven, opgericht in 1997. Na enkele jaren hebben de eigenaars beslist om zich toe te leggen op adviesverlening rond sales & marketing in de farmaceutische industrie. Segmentatie en targeting van artsen, apothekers, ... alsook optimaliseren van verkoopsgebieden en training van verkoopsteams zijn voorbeelden van diensten die IM Associates levert. ------------------------------------Info: www.im-associates.eu

Isolatietechniek Verhoeven levert druksterke oplossing voor Museum M Het vroegere stedelijk museum Vander Kelen - Mertens werd, naar een concept van de Gentse architect Stéphane Beel, gereorganiseerd tot een museumcomplex dat de banden met de Leuvense binnenstad nauw wil aanhalen. Isolatietechniek Verhoeven stond voor de uitdaging om in wat nu museumruimte en auditorium zijn, diverse hellende vlakken en uitsparingen in de vloerplaten te nivelleren. Gedelegeerd bestuurder ing. Sven Verhoeven geeft tekst en uitleg bij deze niet-alledaagse uitvoering: ’’Op zich is het nivelleren van vloerplaten voor ons dagelijkse kost; als uitvullingsdiktes tot maar liefst 70 cm nodig blijken, krijgen we natuurlijk een ander verhaal. Gegarandeerde stabiliteit en druksterkte van het toegepaste isolatiemateriaal worden dan binnen de maximaal toelaatbare belasting van de draagvloer bijzonder belangrijke parameters. Met de erva-

Ondernemers 11

ring die we in andere projecten opdeden, konden we met onze isolatiemortel Perliton echter een pasklaar antwoord geven.’’ Ook voor de verdiepingsvloeren werd een beroep gedaan op Perliton isolatiemortel. ’’Een uitvullaag mét thermisch isolerende eigenschappen die het pakket technische leidingen wegwerkt en die tegelijk voldoende egaal wordt uitgevoerd om de plaatsing van een vloerverwarmingssysteem toe te laten, bleek de ideale oplossing te zijn’’, aldus Sven Verhoeven. Isolatietechniek Verhoeven is in het Leuvense intussen een vertrouwde partner bij heel wat gerenommeerde projecten. De kantoren van De Lijn op het Martelarenplein, het politiekantoor op de Philipssite en de overkapping aan Leuven-station zijn enkele nieuwbouwprojecten waaraan de Kampenhoutse isolatiespecialist meewerkte. Ook de renova-

november

tieprojecten van de Tolhuizen aan de Brusselsepoort en de stadsschouwburg in Leuven-centrum staan op het visitekaartje van de firma. ’’Als bedrijf uit de streek zijn wij uiteraard blij dat we ook in Museum M ons steentje hebben kunnen bijdragen bij het behoud en de uitbreiding van een belangrijk stuk Leuvens patrimonium’’, besluit Sven Verhoeven. Meer info over Isolatietechniek Verhoeven op www.isolatieverhoeven.be


Bedrijven

77

Restaurant Arenberg en Faculty Club behalen de Smiley! Recent was het nog in de berichtgeving: slechts weinig restaurants beschikken over een autocontrolesysteem waardoor de veiligheid van de voedselketen voor de consument gegarandeerd wordt. De restaurants die wel aan de vereiste normen voldoen, worden door het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid beloond met een Smiley, een label dat aantoont dat de restauranthouder een geloofwaardig systeem van hygiëne toepast. Restaurant Arenberg en Faculty Club zijn verheugd te mogen aankondigen dat ze de Smiley hebben behaald. Concreet wil dit zeggen dat Arenberg en Faculty Club hebben aangetoond dat ze over een degelijk autocontrolesysteem beschikken om ervoor te zorgen dat de gebruikte producten in alle sta-

dia van het productieproces voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake voedselveiligheid en kwaliteit. Lieven Demeestere - chef van Sterrenrestaurant Arenberg - en Tine Verhelst - directeur van Faculty Club - werken reeds enkele jaren intens samen. ’’Eind 2004 investeerden wij in culinaire kwaliteit door de samenwerking met Lieven en Iris Demeestere van Restaurant Arenberg. Ze plaatsten een professioneel team in onze keuken onder leiding van Pieter Dekeyser en geven advies bij de wijnkeuze. Dat, in combinatie met de klantgerichte service van ons bedieningspersoneel in een prachtig kader, is alvast een unieke belevenis.’’ aldus Tine

Verhelst, directeur van Faculty Club. Lieven Demeestere: ’’Het personeel kreeg een zeer gerichte opleiding, technische fiches werden opgesteld, temperatuursregistraties werden verfijnd en procedures werden uitgewerkt aan de hand van de Horecagids. We zijn terecht trots op onze Smiley en zien deze certifiëring dan ook als een mooie erkenning voor de inspanningen die dag na dag geleverd worden om de kwaliteit van ons culinair product te garanderen’’. Dit label bewijst wederom dat beide restaurants van topkwaliteit zijn en dat ze het vertrouwen van hun klanten meer dan waard zijn. ------------------------------------Meer info: www.restaurantarenberg.be

The Fifth Conference zet mobiliteit in de kijker Alleen de juiste informatie correct implementeren, kan het verschil maken tussen mobiliteit en immobiliteit in ons land. Daarom kiest business journal The Fifth Conference ervoor om haar exclusief bestand van leiders, creatieve denkers en beslissingnemers verder te informeren over alle aspecten van economische- en individuele gevolgen van de keuzes binnen mobiliteit. De jonge uitgeverij The Fifth Conference gaat hiervoor met zijn ervaren onderzoekers en journalisten te rade bij een vijftigtal sleutelfiguren uit de top van het bedrijfsleven en bij de beleidsmakers, analyseert de diverse meningen en brengt heldere, leesbare artikels. Net die aanpak maakt dit business journal uniek in België. ‘Er wordt te angstig omgegaan met initiatieven op vlak van mobiliteit’ ‘We moeten meer experimenteren en die projecten die niet het verhoopte resultaat leveren dan ook maar weer snel afvoeren.’ ‘De oplossing ligt in het collectiviseren van het meest onbenutte vervoers-

middel, de auto.’ ‘België als centrum van Europa bestempelen, ook als logistiek centrum, vraagt een duidelijke toekomstvisie en inspanningen van de overheid.’ ‘De haven moet uitgebreid worden en het vrachtverkeer moet het land ingestuurd worden via de kanalen.’ ‘De lucht gebruiken als alternatief voor de overvolle wegen, de onvoldoende beheerde waterwegen en de beperkingen van het spoorverkeer stelt zich tegenover een alternatief onder de grond.’ ‘Het is noodzakelijk stil te staan bij de volledige werking van de mobiliteit en bevoorrading in ons land.’ ‘Streven naar het opdelen van de bestaande wegen in lokale en interregionale wegen, bijvoorbeeld is een begin van nieuwe mobiliteit.’ ‘Gedeelde voorraadplaatsen en intelligente logistiek zullen jobs creëren.’ ‘We moeten keuzes maken in het voordeel van het milieu en onze gezondheid.’ ‘De politiekorpsen kunnen betrokken worden bij een radarwerk om voetgangers het leven

november

makkelijker te maken en vooral er moeten meer en nieuwe fietspaden komen.’. Deze standpunten en de fundering ervan komen van onder andere: Kris Peeters Minister-President Vlaanderen, Wilfried Van Assche ceo Brussels Airport, Herwig Persoons Directeur Euro Immo Star, Chris Tampére KU Leuven, Ivan Van de Cloot Chief Economist Itinera Institute, Richard Brown ceo Eurostar, Eddy Bruyninckx Directeur Havenbedrijf Antwerpen, Willy Winkelmans Universiteit van Antwerpen, Georges Allaert U Gent, Jo Versavel ceo Traficon, Roger Kesteloot Directeur Onderzoek De Lijn, Lode Vereeck U Hasselt, Tom Dhollander Directeur Voetgangersbeweging, Cathy Macharis VUB, Wim Vos ceo VAB, Willy Miermans U Hasselt, Alex Van Breedam ceo Tri-Vizor, Mark Keppens Senior Project Leader ARCADIS, Stefan Hollands General Manager Jet Airways, Luc Hooybergs ceo NIKE EMEA DC, Ben Devis Product Development Manager

Ondernemers 11


78

Hessenatie Logistics, Daniel Termont Burgemeester Gent, Etienne Schouppe Staatssecretaris Mobiliteit, Philipp Von Sahr ceo BMW Belux, Rob Van Essen VP R&D Tele Atlas. Uitgever Frank Boermeester: ‘Wij zien het als onze maatschappelijke taak om de toekomst van dit land objectief, met open vizier maar ook optimistisch te benaderen. Het bundelen van visies en creatieve ideeën stimuleert immers het ont-

Bedrijven

staan van nieuwe visies en concretere ideeën. Onze business journal draagt daar rechtstreeks toe bij. De toekomst, die maken wij: ondernemers, beleidsmakers en iedereen die wil deel uitmaken van de toekomst en daarom niet angstig is om de verschillende partijen te aanhoren. Ben je ook maar enigszins geïnteresseerd in je persoonlijke en de economische toekomst van dit land, dan mag je het onderzoek en de analyse van The

Fifth Conference niet uit het oog verliezen. Wij brengen immers de stakeholders bij elkaar, selecteren per thema de sleutelfiguren en publiceren naast de visies ook beschouwende artikels die een helikopterzicht op het topic bieden. Ons grote doel is om de verschillende partijen te doen nadenken en het debat levendig te houden’ ------------------------------------Info: www.thefifthconference.com

Online opleidingen maken vorming betaalbaar ’’België evolueert naar een kenniseconomie’’, zegt Urbain Vandeurzen in zijn recente boek ‘De crisis voorbij’. Online opleidingen zijn daarbij een waardig alternatief om vorming te blijven garanderen in moeilijke economische tijden. ’’Lagere verplaatsingskosten en een hogere flexibiliteit zijn daarbij de belangrijkste voordelen’’, stelt Frans Vos, zaakvoerder van Materials Consult. Volgens Urbain Vandeurzen, erevoorzitter van Voka, zijn kostenefficiëntie en productiviteit de noodzakelijke voorwaarden om de kenniseconomie te doen groeien. De talrijke online opleidingen die via het internet worden aangeboden, zijn prachtige voorbeelden van deze stelling. Deze opleidingen zijn de ideale methode om kennis te verhogen en tegelijk de totale kost van de opleidingen te verlagen. Ze zijn op vele vlakken veel goedkoper dan de klassieke externe opleidingen.

• Verplaatsingen naar de leslocatie zijn niet meer nodig. De verplaatsingsvergoeding en de verplaatsingsrisico’s worden uitgespaard en de verplaatsingstijd kan nu voor andere doeleinden worden gebruikt. • De arbeidstijd kan flexibeler worden georganiseerd. Met een klassieke opleiding is het personeel voor 1 of meerdere dagen niet beschikbaar voor de normale productie. Een lespakket online opleidingen kan echter worden verdeeld over bijvoorbeeld sessies van 2 uur, gespreid over 4 weken. • Online opleidingen kunnen ook van thuis uit worden gevolgd, voor vele online opleidingen is dit ook mogelijk in avondonderwijs. Handig voor thuiswerkers en voor de verhoging van de flexibiliteit. Opleiding blijven garanderen, kan dus perfect zonder meerkost. Dankzij online opleidingen zal de totale kostprijs van de opleidingen

- de Total Cost of Education (TCE) - zelfs dalen.

Technische opleidingen online De Leuvense kmo Materials Consult verzorgt vanaf 1 november 2009 online opleidingen over de eigenschappen en productie van metalen en de daarmee gepaard gaande normering in de staalsector. Voor de snelle inschrijvers is er een extra voordeel weggelegd. Inschrijven doet u via www.materialsconsult.be/opleiding-actie.

Bijna nieuw kantoormeubilair voor start-ups en kmo’s NNOF, ofwel Nearly New Office Furniture, sinds kort aanwezig op de Leuvense markt, lanceert een totaal nieuwe dienstverlening wat betreft kantoormeubilair en de inhuizing en aankleding van de nieuwe werkplek. Het concept is genaamd Nearly New Office Fur-

Ondernemers 11

niture en is gegroeid van onder de vleugels van Remus Verhuizingen, dat privé- en kantoorverhuizingen uitvoert in de Leuvense regio. Dit Leuvens bedrijf, sinds kort ook gevestigd in de industriezone in Haasrode, wordt vanaf deze maand geleid door Lode Vulsteke,

november

voorheen werkzaam bij Voka. Leuven en omstreken is een regio met een grote dynamiek. Men ziet er voortdurend spin-off’s van de KU Leuven en start-ups uit de grond schieten. Het inrichten van een kantoorgebouw en het voorzien van een aantal basisvoorzie-


80

Bedrijven

naar Overijse. Begin jaren ’90 werd de groep, die inmiddels wereldwijd haar tentakels had uitgeslagen, verkocht. De broers en hun vader, kochten Your Mover Vandergoten, een verhuisbedrijf in Brussel, gespecialiseerd in kantoorverhuizingen. Het bedrijf had 20 werknemers en draaide een omzet van 1,5 miljoen euro. Vijf jaar geleden kwam er het dochterbedrijf Remus bij, dat enkel verhuizingen uitvoert, zowel voor privé-personen als bedrijven, binnen het Leuvense. De vier bedrijven samen zijn goed voor 110 werknemers en meer dan 10 miljoen euro omzet.

ningen (telefoon, fax, koffie-apparaat, airco etc.) zijn niet de hoofdbekommernis van een startende ondernemer maar zijn wel belangrijk voor het efficiënt functioneren van de organisatie. Nnof gaat vanuit een nieuw kantoor in Haasrode deze taken voor haar rekening nemen: van het inrichten van een gebouw, naar de huur van meubilair, tot de ontwikkeling van een aangenaam werkplekconcept, ed. Aan Nnof gaat een lange geschiedenis vooraf. Het verhaal begint bij Didier en Christophe Pierre, twee broers en de vijfde generatie van een familie van verhuizers. Hun firma’s ontstonden eerst in Antwerpen en verkasten daarna

------------------------------------Info: www.nnof.be

Bedrijf in de kijker: NV Cresens, groeionderneming met oog voor milieu Gaston Cresens richtte zijn eenmansbedrijf eind jaren ’50 op in Messelbroek (ScherpenheuvelZichem). Vooral met de Agriatuinfresen die de aardbei- witloof- en paddestoelenkwekers kochten, deed hij gouden zaken. Met een A2-diploma op zak stapte Luc Cresens na de dood van Gaston als 18-jarige in de zaak. Het bedrijf bleef maar groeien: tussen

1990 en 1995 werd er stevig uitgebreid met een nieuwe infrastructuur. Daarna werd er in 1995 ook voor gekozen om de eenmanszaak om te vormen naar de huidige NV Cresens. De NV Cresens is vandaag gespecialiseerd in de verkoop en het herstellen van tuinmachines, tuingereedschappen en quads. Het bedrijf stelt momenteel negen per-

soneelsleden te werk. Als regelmatig deelnemer van de milieuseminaries van de Voka - Kamer van Koophandel arr. Leuven zijn zij zich ook zeer bewust van het belang van milieuvriendelijk ondernemen en andere MVO-aspecten binnen bedrijfsleiding. ------------------------------------Meer info: www.cresens.be

Kringwinkel Hageland is beste sociale-economiebedrijf De sociale economie stelt in Vlaams-Brabant liefst 6.500 mensen tewerk. Veel meer dan bijvoorbeeld ruitenwisserfabriekant Bosch uit Tienen, de grootste werkgever uit onze regio. Toch wordt de sociale economie nog al te vaak met een scheef oog bekeken en houden heel wat mensen er een verkeerd beeld op na. Onterecht, vinden ze bij de provincie. Onder het motto ’kwaliteit werkt’ ging de provincie op zoek naar het beste sociale-economiebedrijf. Dat werd uiteindelijk Kringwinkel Hageland, met vestigingen in Aarschot en Tienen.

Paul Stessens

Ondernemers 11

november

’Een hele eer’, vindt directeur Paul Stessens. ’Wij leveren even goed en even hard werk als andere bedrijven. Met medewerkers die op de gewone arbeidsmarkt vaak buitengesloten worden, dat klopt, maar waarom zouden wij die mensen geen tweede kans geven? Wij doen dat met onze goederen toch ook?’ Bij Kringwinkel Hageland kunt u afgedankte, maar nog bruikbare spullen afgeven. Die worden hersteld en aan een lagere prijs weer verkocht. Wil dat dan zeggen dat de kringwinkels door de crisis meer volk lokken? ’Niet echt’,


Bedrijven

zegt Stessens. ’Al wil dat niet zeggen dat we niet merken dat het crisis is. Dat zien we aan de goederen die we binnen krijgen. Die zijn de jongste maanden in een beduidend slechtere staat. Niet abnormaal. Nu het crisis is, blijven de mensen wat langer in hun zetel zitten, in plaats van meteen een nieuwe te kopen.’ Kringwinkel Hageland heeft momenteel twee vestigingen in het Hageland: in Aarschot en in Tie-

nen. Binnenkort komt daar nog een derde bij. ’Bedoeling was om eind dit jaar een derde vestiging te openen in Diest’, zegt Stessens. ’Die komt in de stationsomgeving, vlak naast het toekomstige containerpark. Dat huist momenteel nog aan de Kluisbergstraat, maar verhuist normaal gezien ook naar het station. Dat is althans de bedoeling. Het punt lag gisterenavond ter goedkeuring op de gemeenteraad. Als het werd goedgekeurd,

83

kunnen we eindelijk starten. Door de rompslomp rond de verhuis van het containerpark, lopen we wellicht wat vertraging op. We hopen de deuren begin 2010 te openen.’ Kringwinkel Hageland mag zich voortaan niet alleen het beste sociale economiebedrijf van VlaamsBrabant noemen, aan de overwinning is ook een prijs gekoppeld: een cheque van 2.500 euro.

Three of a Kind Evening, het was echt netwerken. Drie ondernemingen uit de Tiense regio boden een exclusieve kijk op hun business tijdens de ’’Three of a Kind Evening’’ van 24 september. Het communicatiebureau Persuado en het importbedrijf van hoogwaardige Spaanse en Italiaanse delicatessen/wijnen Private Tasting hadden het kader van B&B L’Epicurie in Outgaarden uitgeko-

zen om zich van hun beste kant te tonen. In een authentieke vierkantshoeve van het Hageland kregen de talrijk opgekomen bedrijfsleiders niet alleen de gelegenheid een blik te werpen op de moderne inrichting van de B&B; met enige fierheid kon Patrick Betrains eveneens de nieuwe kantoorruimtes tonen, van waaruit zijn Persuado binnenkort zal opereren. De hele

avond werd verzorgd met uitstekende wijnen en fijnproevertjes van Private Tasting. Het informele karakter gaf aanleiding tot een uitgebreid netwerken met andere interessante ondernemers vanuit heel Vlaanderen. ------------------------------------Meer info: www.persuado.be, www.lepicurie.be, www.privatetasting.be

Passe-Partout sponsort Belgische beker De gratis regionale krant PassePartout heeft met de voetbalbond een akkoord gesloten om de Beker

van Belgie¨ te sponsoren. PassePartout wordt ’main’ sponsor, naast ’title’ sponsor Cofidis, dat

zijn naam aan de bekercompetitie verleent, en Jupiler.

TiGenix krijgt formeel fiat voor ChondroCelect TiGenix heeft de goedkeuring gekregen van de Europese Commisie voor de commercialisering van ChondroCelect. Voor TiGenix is het de eerste goedkeuring ooit. ChondroCelect kan beschadigd kraakbeen in de knie herstellen op basis van cellen die uit het weefsel van de patie¨nt werden gehaald. De Europese Commissie geeft TiGenix formeel de toelating om ChondroCelect te commercialiseren in de 27 landen van de Euro-

pese Unie, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Eind juni kreeg TiGenix al een gunstig advies van de Europese geneesmiddelenautoriteiten. Met de formele toelating kan TiGenix overgaan tot de commercialisering van ChondroCelect. TiGenix wil ChondroCelect gradueel in de markt brengen, afhankelijk van de termijnen voor het verkrijgen van terugbetaling. In een eerste fase zullen de commercie¨le activiteiten

november

zich toespitsen op Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Belgie¨. De commercie¨le teams voor die markten zijn operationeel en hebben het merendeel van de orthopedische referentiecentra al opgeleid. Ondertussen zijn ook de onderhandelingen met de verzekeraars en de terugbetalingsinstanties voor de prijszetting en terugbetaling van start gegaan.

Ondernemers 11


Bedrijven

85

Waterland bij gegadigden voor instap in Waterleau Het Belgisch-Nederlandse privateequityfonds Waterland is een van de gegadigden voor een instap in het milieubedrijf Waterleau. Dat vernam De Tijd. Waterleau is op zoek naar 50 miljoen euro vers kapitaal. Waterleau heeft grote projecten. Het bedrijf uit Herent gaat onder meer 15 waterzuiveringsinstallaties bouwen in Bagdad. Eind vorig jaar haalde het in Marakesh (Marokko) zijn grootste order ooit binnen.

Voor die projecten is geld nodig. Daarom trok Waterleau de markt op. De betrokken partijen mikken op het najaar om de transactie af te ronden. Vast staat wel dat Waterleau niet de enige partij is die in de running is. De vraag is welke houding de durfkapitalist Indufin naar aanleiding van de transactie zal innemen. Indufin, een dochter van De Eik (familie Van Waeyenberge) en van de investeringsmaatschappij Luxempart, verstrekte ruim drie

jaar geleden een achtergestelde warrantlening van 5 miljoen euro aan Waterleau. Die warrants zijn omzetbaar in aandelen. Mogelijk gaat Indufin bij een deal (deels) over tot die omzetting. Waterland is in Belgie¨ bekend voor zijn investeringen in de sectoren vergrijzing (Senior Living Group, Ortho Group) en in het zonnestroombedrijf Enfinity. Het nam onlangs Intertrust over van Fortis Bank Nederland.

Voetbalclub OHL start met eigen Business Club Hoofdsponsors van de tweedeklasser OHL en Leuvense ondernemers Jimmy Houtput (Dataflow) en Jan Callewaert (Option) willen via een Business Club het zakenleven in de regio een extra duwtje in de rug geven. Tegelijk willen ze ook zichzelf aantrekkelijker maken voor bedrijven en potentiële sponsors. De bedoeling van de Business Club is dat de leden op een informele manier contacten kunnen

leggen met collega-ondernemers uit het Leuvense. Voorlopig zal dit initiatief georganiseerd worden voor de aftrap van zes wedstrijden. ’’Netwerken leggen en onderhouden is vandaag de dag een bijzonder belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering geworden’’, zegt Jan Callewaert, topman van Option. Hij wil ook Het Tafelrond, het historische pand op de Grote Markt, dat hij enkele jaren geleden

kocht, ombouwen tot een ontmoetingsplaats voor actoren zoals de universiteit en de hightech bedrijven van de regio. Binnenkort kunnen de leden van de Business Club dus terecht in een loungeruimte waar ze met potentiële klanten en andere contacten op een aangename manier rond de tafel kunnen gaan zitten. ------------------------------------Meer info: www.ohl.be

Eyetronics bewerkt Damiaan Het Leuvense technologiebedrijf Eyetronics speelt handig in op de hype die stilaan ontstaat rond de heiligverklaring van Pater Damiaan. Het brengt 3D-gadgets op de markt. Eyetronics specialiseert zich in driedimensionale toepassingen en werkt vooral voor de film- en computergamesector in de Verenigde Staten en Canada. Zo maakte het bedrijf al 3D-scans van grootheden zoals Brad Pitt, Angelina Jolie, David Beckham en zelfs oveleden iconen zoals Winston Churchill. Vorig jaar kwam Eyetronics nog in het nieuws omdat het 3D-hoofdjes had gemaakt van de Leuvense sin-

ger-songwriter Milow, burgemeester Louis Tobback (SP.A) en schepen Denise Vandevoort (SP.A). Ook Pater Damiaan, die op 11 oktober in Rome heilig werd verklaard, wordt dankzij de technologie van Eyetronics vereeuwigd in een tastbaar aandenken. Het bedrijf brengt een 3D-buste en miniatuurbeeld van Damiaan op de markt. Ook zijn er verschillende modellen van lasergravering in kristalglas, ook al in 3D. Om een zo treffend mogelijke gelijkenis te krijgen scanden de Eyetronicsmedewerkers een ’dubbelganger’ van de ’Grootste Belg’ in de tradi-

november

tionele kledij van Pater Damiaan. Nadien werd zijn gelaat bewerkt op basis van de weinige foto’s die er zijn van de heilige. De producten worden te koop aangeboden in drie winkels in Tremelo en via de website van Eyetronics. Een deel van de opbrengst van de verkoop van de hebbedingetjes staat Eyetronics af aan de Damiaanactie. Daarnaast kiest het gemeentebestuur van Tremelo een van de producten uit de serie uit om als aandenken te geven aan de hoge gasten die naar de viering in de gemeente op 4 oktober kwamen.

Ondernemers 11


Bedrijven

87

AB InBev verkoopt pretparkendivisie De bierbrouwer AB InBev heeft zijn pretparkendivisie in de verenigde Staten verkocht. De privateequitygroep Blackstone heeft 2,7 miljard dollar (1,8 miljard euro) veil voor de tien pretparken, waarvan de SeaWorld-parken het bekendst zijn. Dat komt overeen met de analistenwaarderingen. Blackstone legt 2,3 miljard meteen op tafel. AB InBev heeft ook recht op maximaal 400 miljoen dollar van het rendement dat Blackstone op de transactie haalt. Blackstone is geen onbekende in de pretparkensector. Het is de ei-

genaar van Merlin Entertainments, onder meer bekend van Legoland en Madame Tussauds. De pretparkendivisie van AB InBev vult die portefeulle aan. Met de deal komt AB InBev-topman Carlos Brito op een totaalbedrag van 6,4 miljoen dollar uit desinvesteringen. De doelstelling om dit jaar 7 miljard dollar uit verkopen te halen, is binnen bereik, vooral met de nakende verkoop van de Centraal- en Oost-Europese activiteiten aan de investeringsgroep CVC.

AB InBev blijkt een geschenk uit de hemel voor private-equity-spelers. In mei van dit jaar werd de Koreaanse brouwer Oriental Brewery verkocht aan KKR. Nadat de kredietcrisis de financieringsbronnen voor private-equitygroepen nagenoeg heeft drooggelegd, lijkt de sector uit het dal te kruipen. Daarbij valt wel op dat steeds minder een beroep kan worden gedaan op leningen voor de financiering van deals.

Japans zonnecellabo vestigt zich in Heverlee Kaneka Corporation, de grootste fabrikant van chemische producten en zonnecellen in Japan, vestigt zijn Europees onderzoekslabo voor fotovoltaïsche cellen op de campus van Imec in Heverlee. Imec en Kanaka hebben daarover een samenwekingsakkoord gesloten. Door gebruik te maken van Imec’s onderzoeksfaciliteiten en

samen te werken met Imec’s zonnecelexperten wil Kaneka de huidige zonnecellen verbeteren en nieuwe generaties zonnecellen, die een grotere efficie¨ntie hebben, ontwikkelen. Het labo wordt meteen het eerste ontwikkelingscentrum van een Japanse producent van zonnecellen buiten Japan.

De samenwerking met Imec moet de Japanners een voet aan de grond geven op de Europese markt voor zonnepanelen en is mogelijk de voorbode van een Europese productiefaciliteit. In het nieuwe centrum werken onderzoekers van Imec en Kaneka samen.

Veeakker verhuist naar het ‘Oud Slachthuis’ van Leuven De boerenslagerij Veeakker sluit zijn winkel in de Zwarte Zusterstraat om eind oktober te verhuizen naar het ‘Oud Slachthuis’ van Leuven, een prachtige historische locatie met een monumentale koepel en gemakkelijk te bereiken voor ieder soort vervoermiddel. De laatste werkdag van de huidige winkel was zaterdag 10 oktober. Het atelier blijft nog een tijdje ter plekke en zal dankbaar gebruik

maken van de vrij gekomen winkelruimte. Sedert bijna 20 jaar is Veeakker een verhaal van wel en wee in een sector waar het er soms keihard aan toe gaat. Via allerlei engagementen slaagt Veeakker er in om in deze sector een verschil te maken. Zo participeert bedrijfsleider Wim Versteden aan een Europees samenwerkingsverband om via een project Oost-Europese boeren te

november

wapenen tegen een bio-industrie die hongert naar een nieuw wingewest. Daarnaast slacht Veeakker ook Gallowayrunderen van Natuurpunt. Deze runderen zijn exclusief gevoederd met wat in natuurterreinen groeit en bloeit en het vlees bezit hierdoor uitzonderlijke smaakeigenschappen en voordelen voor de gezondheid. Een zeer maatschappelijk verantwoorde insteek!

Ondernemers 11


Handel

089

Europese primeur voor sms-parkeerder in Leuven Mobile-for heeft in Leuven een Europese primeur gelanceerd - een nieuwe gsm-applicatie voor smartphones die het sms-parkeren gebruiksvriendelijker maakt. Het voordeel is dat de gebruiker de nummerplaat niet steeds moet in-

tikken, zich niet meer kan vergissen bij het intikken van het parkeerautomaat-nummer en ten allen tijde weet hoelang de parkeertijd nog loopt. Bij een volgende release zal het nummer van de dichtst bijzijnde

parkeerautomaat weergegeven worden, en de bezettingsgraden van de naburige parkings. Smsparkeren is erg in trek bij de Leuvenaars. De 100.000ste gebruiker kreeg er een iPhone cadeau van burgemeester Louis Tobback.

Leuvense modeshow voor het goede doel Niet minder dan een 20-tal Leuvense handelszaken showden op 26 september ll. collectief in de Rijschool te Leuven de laatste collecties voor de winter. De Leuvense serviceclub voor leidende en ondernemende dames,

de Soroptimisten, zorgden voor een vlekkeloze organisatie. Stoere mannen (en dames) showden met veel belangstelling de laatste creaties. Een schitterend bedrag van niet minder dan 15.000 euro werd bij-

eengebracht door de organisator Soroptimisten. Dit bedrag ging ten voordele van de Valkerijbuurt. Het zal zonder twijfel goed besteed worden. Met dank aan de hoofdsponsors Ertzberg.

Winkeliers sturen reclame naar gsm van passanten Alle shoppers die vanaf vrijdag in het Antwerpse modehart door de Kammenstraat lopen, zullen op hun gsm gratis berichtjes ontvangen met shoppingtips, kortingsbonnen en acties van de winkels in die straat. In de hippe modewijken in onze buurlanden bestaat het systeem al langer. ″Wij hinkten nog achterop″, klinkt het bij de

Antwerpse kamer van Koophandel, dat het pilootprojet ondersteunt. Het initiatief komt van de lokale winkeliersvereniging ’Kammenstraat United’. ″Het blijft helemaal vrijblijvend voor de passant″, zegt Katrijn De Lie van de Kamer van Koophandel. ″Je gsm vraagt eerst of je zulke berichtjes wel of niet wil ontvangen.″ Alleen gsm’s

met bluetoothfunctie, BlackBerry’s en iPhones kunnen de boodschappen ontvangen. ″Ze kosten niks. Het gaat bovendien niet om sms’jes, maar om berichtjes die vanuit een bluetoothzender worden verstuurd.″ Hoe alles precies werkt, werd vrijdag gedemonstreerd in de alternatieve kledingwinkel ’Fish & Chips’.

Zeven Leuvense kunstgaleriee¨n bundelen de krachten Zeven Leuvense kunstgaleriee¨n slaan de handen in elkaar. De oprichting van Leuven Art Galleries

gebeurt niet toevallig in het jaar dat het nieuwe museum M zijn deuren open in Leuven.

november

Volgens de galeriehouders heeft Leuven enorme ambities met haar museum en met de kunst in de

Ondernemers 11


090

stad. De Leuvense galeriee¨n willen ook meewerken aan het promoten van kunst en van Leuven als kunst- en cultuurstad. Een samenwerking met Museum M is dan ook voor de hand liggend. De nieuwe vereniging wil de contacten en samenwerking tussen de galeriee¨n en de verschillende actoren in Leuven die met kunst en cultuur begaan zijn.

Handel

Het gaat dan om de overheid, de musea, kunstencentra zoals het Stuc, 30CC en bibliotheek Tweebronnen. De finale doelstelling is de professionaliteit en kwaliteit van de aangesloten kunstgaleriee¨n bevorderen door elkaar te helpen, kwaliteitsnormen uit te bouwen en gezamenlijk acties op touw te zetten.

In eerste instantie komt er een gemeenschappelijke website en een flyercampagne. Daarnaast programmeert iedere aangesloten galerie iets in de periode dat de openingstentoonstelling over het werk van Rogier van der Weyden loopt. Dat alles in het kader van ’De passie van de meester’, naar de titel van de grootschalige overzichtstentoonstelling.

Jarige Al Parma geeft gloednieuwe Fiat 500 weg Het Italiaanse restaurant Al Parma in de Tiensestraat bestaat in januari 2010 precies vijftig jaar en dat wordt uitgebreid gevierd met een opvallende actie. Wie er tussen 1 april en 30 december komt eten, maakt immers kans om een gloednieuwe Fiat Cinquecento te winnen. ’’Al Parma is het tweede oudste Italiaanse restaurant van Leuven. Vroeger was op deze plaats nog de befaamde kaaswinkel Lemmerling gevestigd. Toen die zaak werd overgelaten, kwam er een restaurant voor in de plaats dat gerund werd door de in gestalte kleine, maar in daden ‘grote meneer’ Mauro Di Pilato, die alom bekendheid genoot als dubbelganger van Charles Aznavour. Na zowat vijftien jaar liet hij de zaak over aan de vennootschap Casa Madre. Ik ben de huidige zaakvoerder ’’, vertelt mevrouw Capurso, beter bekend als madame Tutu, met gepast gevoel voor pathos. Achter het fornuis staat haar echtgenoot Carlo Capurso, die afkomstig is van het Zuid-Italiaanse stad-

je Bisceglie vlakbij Bari (regio Puglia) waar trouwens ook de eerste restauranthouder vandaan kwam. Restaurant Al Parma kan bogen op een erg gevarieerd cliënteel in alle leeftijdscategorieën, van universiteitsprofessoren tot studenten. Specialiteit van het huis is het flamberen van een aantal gerechten in de zaal zoals scampi, filet met peperroom en de veelvuldig gedronken geflambeerde Irish coffee en Italian coffee. De seizoensgebonden keuken bereidt zowel asperges als mosselen en wildgerechten. De exclusief Italiaanse wijnkaart bestrijkt gans Italië. De wijnen zijn bovendien handig gerangschikt per streek, waarbij een opvallend groot aandeel is voorbehouden voor Toscane. Ook de aperitieven en digestieven dragen een Italiaanse stempel. Binnen is plaats voor honderd gasten, terwijl nog 35 fijnproevers kunnen plaatsnemen op het zomerterras. De zaal staat al dertig jaar onder de deskundige leiding van Pasculli Gaetano, beter bekend

als Nino en het neefje van mevrouw Capurso. Het restaurant is alle dagen behalve ’s dinsdags geopend van 12 uur tot 14.30 uur en van 18 uur tot 22.30 uur.

Klantenwedstrijd Om zijn halfeeuwfeest extra in de kijker te zetten, verloot restaurant Al Parma een Fiat 500 1400 cc diesel met grote zilveren zijspiegels ter waarde van 14.500 EUR onder zijn klanten. Per schijf van 25 EUR die ze tussen 1 april en 30 december besteden, krijgen ze een deelnameformulier waarop ze hun naam, adres en telefoonnummer moeten invullen en dat ze vervolgens kunnen deponeren in de hiervoor voorziene tombolabox. Begin januari 2010 wordt in het restaurant één winnaar geloot onder het toezicht van een deurwaarder. Hij moet wel zelf en op zijn kosten het voertuig op zijn naam inschrijven bij de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV) en een autoverzekering sluiten bij een maatschappij naar keuze.

Leuven experimenteert met rekeningrijden Een duizendtal Leuvenaars zal in de komende maanden experimenteren met een systeem voor rekeningrijden. De technologie die zal worden gebruikt is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen de bedrijven IBM en Next

Ondernemers 11

eXPerience (NXP). Het systeem, dat kan worden gebruikt voor kilometerheffingen, het innen van stadstol en soortgelijke toepassingen, werd eind juni in wereldpremière voorgesteld in Eindhoven.

november

De Leuvenaars die het experiment zullen uitvoeren worden uitgerust met een ‘on board unit’ van NXP, gekoppeld aan een backbone (een stelsel van zeer snelle internetverbindingen) van IBM. Op basis van het wegtype, de tijdspanne en de


Handel

milieukenmerken van het voertuig kan een prijs berekend worden voor het afgelegde traject. Die informatie wordt op een overzichtelijke manier getoond aan de chauffeur. Hoewel het stadsbestuur benadrukt dat de test er in de eerste plaats komt om het gedrag van de automobilisten beter in kaart te kunnen brengen, zal het systeem in de toekomst wellicht ook worden gebruikt voor kilometerheffingen bij individuele voertuigen. Voor het pilootproject wordt er samengewerkt met ITS Belgium,

de organisatie die ICT-innovatie stimuleert in de domeinen van het transport en de mobiliteit. Het Interdisciplinair instituut voor BreedBand Technologie (IBBT) en het IWT (Instituut voor de aanmoediging van innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen) hebben 5 miljoen euro uitgetrokken voor de verdere ontwikkeling van het systeem. Een eerste schijf van 300.000 euro is intussen uitbetaald.

093

De oplossing in Leuven is vergelijkbaar met het tolsysteem dat in Eindhoven werd voorgesteld. NXP tekende voor de boordapparatuur die plaatsbepaling en draadloze communicatie combineert. De ingebouwde computerchip bevat een GPS-ontvanger en geeft via het mobiele GPRS-netwerk de positie van de wagen door aan een back office systeem van IBM, dat de route-en kostengegevens in kaart brengt.

Fashion Weekend opnieuw een succes in Tienen Het waren geen auto’s die vorige maand de show stalen in Mercedes-Benz garage Claes & Zonen, maar wel de professionele mannequins van productiebureau La Strada, die de nieuwe herfst- en wintercollecties van een aantal toonaangevende zaken in Tienen kwamen voorstellen. Dames, heren en kids showden er de hipste

kleding, bad- en lingeriemode en bijhorende accessoires zoals juwelen en uurwerken. ″Tienen heeft heel wat in huis op gebied van mode″, zegt Hubert Niclaes, voorzitter van de organiserende handelaarsbond ’Ondernemend Tienen’. Aansluitend op de modeshow was er op 18, 19 en 20 sep-

tember het ’Fashion Weekend’, waarbij op zondag 20 september de winkels geopend waren van 14 tot 18 uur. Nog op zondag haalde ’Tienen draait rond’ Barbara Dex en Jelle Cleymans naar de Grote Markt van Tienen. Deze optredens kaderden in het Chimay Kleinkunst Terras.

Herfsteditie van Leuven in Style uitgebracht Voor de tweede keer kwam het magazine ’’Leuven in Style’’ uit voor de herfst- en winterperiode. Het magazine is een gezamenlijk initiatief van een 12-tal Leuvense tophandelszaken om samen hun waren stijlvol aan de man of de vrouw te brengen. Het geheel oogt bijzonder kleurrijk en professioneel en is zeker een voorbeeld van hoe handelaars samen initiatieven kunnen nemen om hun zaak te promoten. Tegelijkertijd is het een mooie promotie voor Leuven als

handelsstad waar iedereen wel bij vaart. In deze geest was zeker ook de gezamenlijke modeshow van de Leuvense handelaars op 26 september ll. in de Rijschool onder leiding van de Leuvense Soroptimisten een schot in de roos. Onze gelukwensen voor beide handelsinitiatieven.

november

Ondernemers 11


Starter van de maand

095

Starten in crisistijd vereist flexibiliteit Je eerste stappen zetten als ondernemer verloopt niet altijd van een leien dakje, zeker niet in crisistijd. Daar kan Gerry Vandenberghen, zaakvoerder van de firma Vandenberghen interieur bvba, van meespreken. Zijn bedrijf is gespecialiseerd in interieurbouw. ’’Sinds 2007 ben ik voltijds zelfstandige geworden, voordien had ik al 8 jaar ervaring in de interieurbouw, in bijberoep. Mijn orderboekje stond bomvol, waardoor ik op korte termijn vier vaste medewerkers kon in dienst nemen’’, getuigt Gerry Vandenberghen. In juni van dit jaar werden de gevolgen van de crisis in de bouwsector plots ook voelbaar in de interieurbouw. ’’We werden al heel snel geconfronteerd met een daling van de vraag uit de particuliere markt, met name volledig ingerichte keukens en ingebouwde kasten. Omdat daar onze focus ligt, is dit echt een ramp voor ons bedrijf ’’, aldus Vandenberghen. Op de vraag wat een starter zoals zijn bvba kan doen om een dergelijke dip op te vangen, antwoordt Vandenberghen dat vooral prospecteren heel belangrijk wordt. ’’En dan vooral in een nieuw marktsegment’’, zegt hij. ’’Waar we vroeger enkel en alleen op de particuliere markt aanwezig waren, hebben we ons nu moeten heroriënteren op de kmo- en zelfstandigen markt en dan meer specifiek op het inrichten van winkels en burelen met kasten en etalagemeubels, inclusief verlichting.’’

Realisaties van Vandenberghen Interieur

’’Het volledig uitgebouwde atelier met met professionele houtbewerkingsapparatuur staat garant voor een zeer kwalitatief eindproduct, want kwaliteit en klanttevredenheid voeren wij heel hoog in het vaandel’’, zegt Vandenberghen. Aan grootse plannen ontbreekt het Vandenberghen niet. Hij plant de uitbouw van een totaal nieuw atelier van 700 m2 achter zijn woning in Holsbeek. Zo kan hij de voorlopige ruimte die hij nu benut in

Rotselaar verlaten om zijn klanten nog beter van dienst te kunnen zijn. Ondernemen in crisistijd vraagt snelle aanpassingen en doorzettingsvermogen en dat beseft ook Gerry Vandenberghen. ’’Tot het einde van het jaar is ons orderboekje nog goed gevuld, maar daarna zal onze nieuwe strategie moeten renderen. Maar we hebben er goede moed in’’, besluit Vandenberghen.

Startersmonitoring voor startende en jonge ondernemingen Een uniek begeleidingsprogramma voor starters waarbij beoogd wordt om door monitoring, persoonlijk advies en begeleiding op maat, de slaagkansen van zelfstandige ondernemers te verhogen. Uw contact: Roel Golvers - 016 22 26 89

Email: roel.golvers@kvkleuven.voka.be

november

Ondernemers 11


MVO

097

Actieplannen met aandacht voor Duurzaam Verantwoord Ondernemerschap Quadrant Bel II is een project van Voka - Kamer van Koophandel Leuven waarin de deelnemende bedrijven samenwerken en invulling geven aan MVO en stakeholdersmanagement in de praktijk. Dat levert een schat aan leerervaringen op en vele praktijkvoorbeelden van synergie tussen mens, milieu en economie. Op 30 september was Quadrant Bel II te gast bij de Provinciale Brabantse Energiemaatschappij (deelnemer 2008). Tijdens deze sessie werd in het verlengde van het basisbeginsel van duurzame ontwikkeling de nadruk gelegd op de duurzaamheidsanalyse: ervoor zorgen dat ondernemingen kunnen groeien zonder de belangen van de huidige belanghebbenden en toekomstige generaties in gevaar te brengen. Sigrid Sypré, stafmedewerker en projectleider Quadrant Bel II: ’’Er zijn twee manieren om dat doel te bereiken: in de eerste plaats moeten ondernemingen een standpunt innemen met betrekking tot langetermijnuitdagingen, zoals de klimaatverandering, bevolkingsvergrijzing en uitputting van natuurlijke hulpbronnen. In de tweede plaats moeten ze erop toezien dat de belangen van hun stakeholders (werknemers, beleggers, leveranciers, gemeenschap, enz.) worden gerespecteerd. Alleen als aan deze criteria wordt voldaan, kan op lange termijn echte duurzame meerwaarde worden gegenereerd. CO2-uitstoot, waterverbruik, opleidings- en carrièrebeheer, om er maar een paar te noemen.’’

opgelegd voor het realiseren van een primaire energiebesparing van 2 % bij de huishoudelijke eindafnemers en 1,5 % bij de niet-huishoudelijke eindafnemers op het totale elektriciteitsverbruik van het jaar 2006. Per niet gerealiseerde besparing wordt een boete opgelegd van 0,1 euro per kWhprimair. Om deze besparingsdoelstelling te realiseren maakt PBE elk jaar een REG-actieplan en een REG-rapport op die goedgekeurd moeten worden door de Vlaamse overheid. PBE realiseerde in 2008 een besparing van 25.209.155 kWh of 204 % van de te behalen doelstelling van 12.578.652 kWh. Naast de resultaatsverplichting heeft de PBE ook nog actieverplichtingen voor een bijzondere inspanning naar lokale besturen, onderwijsinstellingen, beschermde eindafnemers, welzijns- en gezondheidsvoorzieningen en externe organisaties. In 2008 werd van start gegaan met het geven van kortingbonnen en het aanbieden van energiescans aan beschermde eindafnemers. Deze actie-verplichting zal ook de volgende jaren blijven doorlopen. Sinds 2008 biedt de Provinciale Brabantse Energiemaatschappij

Quadrant Bel II te gast bij de Provinciale Brabantse Energiemaatschappij (deelnemer 2008). Op de foto: Dirk Le Roy, directeur Sustenuto en gastheer Herman Remmerie, directeur-generaal PBE

een laagdrempelig en gebruiksvriendelijk oplaadsysteem aan voor zijn budgetmeterklanten. Die werken op basis van een oplaadbare energiekaart. Budgetmeters waren vroeger ’voorbehouden’ voor wanbetalers en klanten met een tweede verblijf. Uit proefprojecten blijkt echter dat gezinnen met budgetmeters opvallend minder energie verbruiken: ’’Met zo’n meter besef je immers veel beter hoeveel energie je verbruikt en word je vanzelf gestimuleerd om besparingstips toe te passen’’ zegt Herman Remmerie. ’’Je ziet meteen welk effect een maatregel heeft op het milieu en op je bankre-

PBE en Rationeel Energieverbruik (REG) In het kader van de Openbare Dienstverplichtingen die per decreet opgelegd zijn, dient iedere Distributienetbeheerder REG-activiteiten te ontplooien. Deze REGverpichting is vastgelegd in het besluit van de Vlaamse regering van 2 maart 2007 inzake openbare dienstverplichtingen ter bevordering van het rationeel energiegebruik. Aan de netbeheerders wordt een resultaatsverbintenis

Deelnemers Quadrant Bel II: Active Pits, BW Bouchout, United Anodisers, D+A Consult, Drukkerij I. Wils, GCM-A, Gerdy September, Hydrokit Benelux, IGO Leuven, Kringwinkel Hageland, Lokale Politie St-Pietersleeuw, Skills, Televil, Vermeulen nv., Walon Nellessen

november

Ondernemers 11


098

kening. En dat motiveert je om nog verder te gaan’’.

Tentoonstelling lokale kunstenaars De publieke ruimtes van het PBE gebouw te Lubbeek worden ter beschikking gesteld van kunstenaars die daar hun werken, alleen of in groep, willen tentoonstellen. Het geeft hen de kans om hun werk bij een breder publiek bekend te maken, en voor de werknemers, bezoekers, bestuursleden en klanten van de PBE leidt dat tot een aantrekkelijke afwisseling van kunstige kleuren en vormen in de gebouwen van hun intercommunale. Momenteel loopt tot 20 november 2009 een gezamenlijke tentoonstelling van Muriel van Caster en Joëlle Van Migem.

Ondernemers 11

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is bij Voka - Kamer van Koophandel Leuven geen vreemd begrip. Via verschillende initiatieven komt dit thema regelmatig binnen onze interne en externe werking aan bod. Ook het project Quadrant Bel II kunnen we hierbij rekenen. Voor meer info: Sigrid Sypré - 016 89 19 89 sigrid.sypre@kvkleuven.voka.be

november


Milieu Infopunt KMO

101

NV Driesmans liet zich ’’doorlichten’’

Dirk Driesmans en Christine Driesmans runnen samen het succesvolle Leuvens familiebedrijf.

N.V. DRIESMANS is een familiebedrijf, gesticht in 1954. Het bedrijf is gegroeid van een eenvoudige éénmanszaak tot een groot-en detailhandel in sanitair en keukens. De spectaculaire groei van de firma is te danken aan een voortdurende investering, een goede samenwerking en verstandhouding. De toonzaal bedraagt reeds een oppervlakte van meer dan 1000 m2. NV Driesmans nam deel aan de actie “miK op de lamp” en liet een verlichtingsscan uitvoeren. De resultaten van deze scan waren opmerkelijk: “In onze toonzaalkeu-

kens wordt veel gewerkt met halogeenspots van 50 W”, vertelt Dirk Driesmans, zaakvoerder van NV Driesmans & Co. “De energiedeskundige vertelde ons dat je deze kan vervangen door de EnergySaver van 30 W. Dezelfde lichtsterkte maar 40% minder energie, een grote besparing!” In de toonzaal zijn een 175-tal van deze spotjes aanwezig, samen goed voor een verbruik van ongeveer 4000 euro/jaar. “De EnergySavers zullen slechts 2400 euro per jaar verbruiken, een besparing van 1600 euro per jaar ”, weet Dirk Driesmans.

Naast de gewone halogeenspots, zijn er ook een aantal halogeenlampen met steekfitting aanwezig. Ook deze kunnen vervangen worden door een energysaver-exemplaar. “De meesten zijn binnen de 12 maanden terugverdiend”, zegt Dirk. Uiteraard bestaat niet voor elke lamp een energiezuinige toepassing, de TL-verlichting is daar een voorbeeld van. “De aanwezige TL8-verlichting zou vervangen kunnen worden door de zuinigere TL5-lampen maar dit vergt een aanpassing van de armatuur en de terugverdientijd ligt op 10 jaar, niet interessant dus”, weet Dirk. NV Driesmans is zeker van plan om het advies van de verlichtingsdeskundige tot uitvoering te brengen. “We zullen op korte termijn de zuinige lampen aankopen”, zegt Dirk Driesmans. “Het vervangen van de lampen zal door onszelf uitgevoerd worden, we hebben daarvoor immers de geschikte technische mensen in huis.” Naast de financiële winst, is er uiteraard ook de winst voor het milieu. NV Driesmans zal door het aanpassen van de verlichting ongeveer 10 ton CO2/jaar besparen! Dit komt overeen met ongeveer 500 bomen die een jaar groeien.

Uw KGA opgehaald tegen voordeeltarief Voor kmo’s is het niet evident om hun Klein Gevaarlijk Afval (KGA) kwijt te raken. Meestal zijn de hoeveelheden zo beperkt dat de kost om het afval te laten ophalen door een erkende afvalophaler buitensporig hoog zijn. Kleine hoeveelheden KGA blijven - soms jarenlang - binnen een bedrijf rondzwerven tot ze uiteindelijk op een al dan niet geëigende manier verwijderd worden. Om aan dit probleem een oplos-

sing te bieden, startte miK in 2004 met het organiseren van KGA-ophalingen voor bedrijven onder de noemer KMO-KGA. Sindsdien wordt 2 maal per jaar KGA-ophaling georganiseerd. Wenst u deel te nemen aan deze KGA-ophaling? U vindt het interesseformulier op onze website www.mikkmo.be.

november

Ondernemers 11


102

Milieudienst

Sertius op de bres voor Milieu- en Veiligheidsadvies voor bedrijfszeker ondernemen Sertius is een adviesbureau met vestigingen in Leuven en Gent. Het biedt een professionele ondersteuning voor ondernemingen door een multidisciplinair team van milieujuristen en -specialisten en externe veiligheidsdeskundigen. Zij zoeken naar oplossingen om bedrijfsrisico’s, die ontstaan door de steeds strenger wordende wettelijke milieu- en veiligheidseisen, zo snel mogelijk in te schatten en te verhelpen. Op dit moment richt Sertius zich op twee prangende milieu- en veiligheidsissues: de nieuwe CLP verordening voor gevaarlijke producten en de Integrale waterfactuur.

REACH, GHS, CLP, ... Bent u nog mee? CLP staat voor Classification, Labelling and Packaging voor gevaarlijke stoffen en mengsels. Deze nieuwe Europese CLP is een verordening en is daardoor direct van kracht gegaan zonder voorafgaande goedkeuring van het land. Hiervoor haalde Europa haar inspiratie uit de Verenigde Naties (Global Harmonised System). Deze hadden de bedoeling om in een totaal vrije wereldmarkt identieke regels te laten gelden. Na de US en Japan sloot Europa hier nu ook bij aan. Er is een overgangstermijn voorzien tot 2010 waarbij de oude indeling van stoffen parallel mag blijven bestaan. Bij de start was de teneur van Europa dat deze nieuwe regelgeving geen grote impact zou hebben op het terrein, echter niets is minder waar. Sertius ziet een heel aantal aanknopingspunten met andere afgeleide regelgevingen op vlak van milieu en veiligheid (Vlarem, Seveso, ARAB) waar elke onderneming mee geconfronteerd zal worden, zowel in het beleid als op de vloer bij de medewerkers. Sertius heeft hiervoor een hele reeks middelen gecree¨erd om kennisoverdracht te kunnen doen naar ondernemingen toe. Zo hebben ze een zeer overzichtelijke

Ondernemers 11

poster ontwikkeld die op de werkvloer kan aangebracht worden ten behoeve van alle medewekers. Op deze poster staat visueel de nieuwe classificatie met bijhorende symbolen afgebeeld en op de rechterzijde staat de vertaalslag van de oude naar de nieuwe regelgeving, zodat de werknemer snel en overzichtelijk de verschillen kan interpreteren. Hierbij hebben ze vooral de ″bijlage 7″ bij de verordening leesbaar gemaakt. Ze verzorgen ook opleidingen voor medewerkers op alle niveaus in het bedrijf en geven advies en bereiden bedrijven voor naar toekomstige milieuvergunningen. Door de impact van deze CLP-verordening ontsnapt bijna geen enkel bedrijf aan de toepassingen ervan op het terrein. Daarom stelt Sertius graag haar expertise ter beschikking van alle ondernemingen die hierbij hulp nodig hebben.

De integrale waterfactuur, ontwar de knoop in uw waterfactuur... De integrale waterfactuur is verwonderlijk genoeg al bijna vijf jaar van kracht maar nu pas worstelen heel wat ondernemingen met de effectieve toepassing ervan. Het is eerlijk gezegd ook een moeilijk te ontwarren knoop met zijn gemeentelijke- en bovengemeentelijke dimensie bovenop de water distributierekening. Sertius doet een poging om orde te scheppen in dit kluwen en komt op voor de rechten van de ondernemingen die door deze ″nieuwe″ facturatie benadeeld worden. Laat ons starten bij de bovengemeentelijke bijdrage, deze is bedoeld voor het afvalwater van bedrijven dat via de collectoren van Aquafin naar waterzuiveringstations gevoerd wordt en grondig gezuiverd finaal geloosd wordt in oppervlakte water. Deze bovengemeentelijke bijdrage is geen belasting en kan dus fiscaal afgetrokken worden.

november

Daarnaast spreekt men van het gemeentelijk luik en dat dient voor het vervoer van het afvalwater van bedrijven via de riolering tot aan de collectoren van Aquafin. Hier gaat het wel om een heffing of ″belasting″ en deze is dus uiteraard niet fiscaal aftrekbaar. Deze heffing wordt wel door de waterdistributiemaatschappij in mindering gebracht van de bovengemeentelijke bijdrage. Deze praktijk brengt met zich mee dat bedrijven die rechtstreeks in oppervlakte water lozen na een eigen grondige waterzuivering (eigen investering) toch deze gemeentelije heffing moeten betalen en bovendien deze niet kunnen inbrengen fiscaal. Dit is al een eerste strijdpunt voor Sertius en Voka om deze heffing fiscaal aftrekbaar te maken. Wat met eigen waterwinningen? Dit kan op een zeer diverse manier gebeuren met oppompen, met regenwater of via captatie van oppervlaktewater. Bij lozing van het gebruikte water in de riool geldt dezelfde bijdrage die berekend wordt door de Vlaamse Milieu Maatschappij. Het probleem stelt zich hier bijvoorbeeld bij afslanking. Indien een bedrijf minder water verbruikt dan daalt deze bijdrage niet automatisch gezien ze berekend is op gegevens van het vorige jaar. Hierbij is een snelle melding aan de VMM een gouden raad van Sertius. Volledigheidshalve kan een bedrijf ook een contract afsluiten rechtstreeks met Aquafin voor het ″gebruik″ van de collectoren. Aangezien het hier om een dienstenfactuur gaat is deze weer fiscaal aftrekbaar. Echter de adder onder het gras is de meting van de kwaliteit van het afvalwater die er kan toe leiden dat de normen waaraan dit moet voldoen verplicht aangepast kunnen worden in de milieuvergunning die misschien nog op oudere normen is goedgekeurd. Waar het schoentje pas echt knelt is bij de gemeentelijke bijdrage (via water distributie maatschap-


Milieudienst

pij) of vergoeding (bij eigen waterwinning). Bij de invoering van de integrale waterfactuur werd gewag gemaakt van het feit dat de gemeenten deze bijdragen voor het vervoer van afvalwater via hun riolering naar de collectoren toe, ″kunnen″ doorrekenen aan de verbruiker. Ondertussen doen de meeste gemeenten dit. Het probleem stelt zich nu hierbij dat de gemeenten deze bijdrage of vergoeding steeds heeft doen toenemen terwijl dit bij wet begrensd is tot 1.5 maal de bovengemeentelijke bijdrage. Maar welke bovengemeentelijke bijdrage neemt men als basis? Deze van particulieren ligt veel hoger van deze van bedrijven die zelf al aan voorzuivering doen van hun afvalwater en hierdoor loopt deze factuur voor de bedrijven bijzonder hoog op. Hier begint de tweede kruistocht van Sertius omdat nergens in de het decreet sprake is dat de particuliere vergoeding de basis zou moeten vormen voor de bepaling

van de maximale gemeentelijke bijdrage of vergoeding. Zij ijveren nu voor een ad hoc bepaling per bedrijf op basis van de kwaliteit van hun voorgezuiverd afvalwa-

103

ter. Dit zou een hele slok op de borrel kunnen schelen voor de integrale waterfactuur voor ondernemingen. Wordt zeker nog vervolgd...!

Seminarie “milieuhandhavingsdecreet” beschikbaar op DVD! Op 1 mei werd het nieuwe milieuhandhavingsdecreet van kracht. Dit decreet heeft als doel milieuwetgeving op het terrein beter te handhaven. Terwijl vroeger de meeste milieudelicten onbestraft bleven, heeft de wetgever nu een krachtig instrument in handen om milieudelicten te sanctioneren. Eén van de belangrijkste wijzigingen is het onderscheid tussen milieu-inbreuken en milieumisdrijven. Milieu-inbreuken zoals het niet-nakomen van administratieve

verplichtingen kunnen vanaf nu administratief beboet worden. Het bedrag van deze boete kan oplopen tot 275.000 euro. Milieumisdrijven zoals illegale lozingen komen in principe voor de rechtbank. Daar liggen de boetes nog een pak hoger. Het nieuwe decreet bevat eveneens de uitbreiding van de inspectiebevoegdheid van controlerende ambtenaren. Voka-Kamer van Koophandel Leuven organiseerde hierover een seminarie via live-streaming op 29

september. Dit seminarie gaf een overzicht van het nieuwe milieuhandhavingsdecreet en de gevolgen voor uw bedrijf. Spreker van dienst was niemand minder dan Mario Deketelaere. Het seminarie werd opgenomen en is beschikbaar op DVD. Graag bieden wij u deze DVD aan tegen de democratische prijs van 30 euro. ------------------------------------Interesse: Stuur snel een mailtje naar an.maes@kvkleuven.voka.be

De industrie: slechte leerling of de beste van de klas? De publieke opinie stelt over het algemeen de industriesector als eerste verantwoordelijk voor de opwarming van ons klimaat en voor de aantasting van de ecosystemen. Zonder de uitstoot door de

industrie (koolstofmonoxide, stofdeeltjes, zware metalen ....) te willen ontkennen, verdient de industrie echter niet de eerste plaats op de beklaagdenbank. Een woordje uitleg...

november

In tegenstelling tot wat we denken, is de industrie niet de grootste energieslokop in de Europese Unie. Met 24% staat ze zelfs maar op de derde plaats, achter de bouwsector (35%) en de transport-

Ondernemers 11


Milieudienst

sector (30%). Bovendien is de industrie de enige sector die zijn energieverbruik de 30 laatste jaar heeft doen dalen. En dit, terwijl de productie wereldwijd is toegenomen.

Waarom is de industrie zich beter gaan gedragen? De structurele wijzigingen die vanaf het einde van de jaren ’70 begonnen zijn in de Europese steden met een industriële traditie, kunnen op zich deze vermindering niet uitleggen. Ze is ook de vrucht van een technologische vooruitgang die geleid heeft tot de ontwikkeling van minder energieverslindende productiemiddelen en producten. De huidige prestaties zouden echter niet behaald zijn als de industrie geen actie had ondernomen op het vlak van het rendabeler omgaan met energie. Dit collectieve beleid kende zijn orgelpunt in 2005 met de invoering van quota voor de uitstoot van broeikasgassen door de grote industriële installaties.

Om te groeien heeft de industrie nood aan flexibiliteit. Dat weten alle Europese Lidstaten. Ieder land heeft zich dus ingespannen om middelen te ontwikkelen die aangepast zijn aan zijn markt en die zijn concurrentiekracht niet aantasten. Landen zoals Duitsland en het Verenigd Koninkrijk rekenen bv. op milieuheffingen. Andere, zoals België, geven de voorrang aan fiscale maatregelen om de industriëlen te belonen die investeren in energiebesparende maatregelen. Sommigen verkiezen om over te gaan tot rechtstreekse subsidies om de installatie van minder energieverslindende uitrustingen aan te moedigen. Zonder echter uitputtend te zijn, vermelden wij het bestaan van bepaalde reglementaire maatregelen zoals de verplichting voor de grootverbruikers om een energieaudit te laten uitvoeren (Portugal, Roemenië, Bulgarije ...) of een ″energieverantwoordelijke″ aan te stellen (Italië). In vergelijking met deze resultaten is de globale situatie van de kmo’s minder verheugend. Ter info: in de kmo’s is het elektriciteitsverbruik

105

sinds 2000 tweemaal sneller gestegen dan de toegevoegde waarde.

En België? Het rendement van de energieomzetting in de Belgische industrie is een van de laagste in Europa. En tegelijk is ons relatieve energieverbruik een van de hoogste (wij verbruiken 1585 equivalente vaten petroleum per miljoen euro bruto toegevoegde waarde, terwijl het Europees gemiddelde 1072 vaten bedraagt). Gevolg: de industrie is bij ons goed voor 40% van het totale energieverbruik van ons land. Deze negatieve resultaten laten niettemin het enorme potentieel zien van België om zijn energieverbruik te verbeteren. Er is altijd een geluk bij een ongeluk ... Naast de milieu-impact ervan zou een vermindering van het energieverbruik ons land minder kwetsbaar maken voor de schommelingen van de energiekosten, en ons zo wapenen tegen bepaalde geopolitieke risico’s en nieuwe jobs creëren.

Intelligente energie ten dienste van KMO’s • Netwerk van Energieadviseurs • Informatieloket • Energieaudits in KMO’s • Onderzoek naar de energiepraktijken

1 Europees project 12 deelnemende landen 61 Kamers voor Handel en Nijverheid

KMM? CHANGE helpt u uw energieverbruik te optimaliseren!

Ophaalwagens Ecowerf versierd door jong tekentalent De afvalcommunale Ecowerf uit Oost-Brabant organiseerde een tekenwedstrijd met als doel mensen te sensibiliseren om minder afval te produceren. Op 15 september mochten de winnaars uit de lagere en secundaire school hun prijs komen ophalen. ″Per inwoner werd vorig jaar 464 kilogram afval ingezameld in 27 gemeenten van oost-Brabant″, zegt

Machteld Vanden Bosch van EcoWerf. ″De afvalpreventiedienst heeft als taak om dit cijfer naar omlaag te krijgen. Deze dienst probeert dat door elk jaar leuke acties te verzinnen om met alle mensen samen de afvalberg te verkleinen.″ Met de steun van Fost Plus werd een wedstrijd georganiseerd voor kinderen van de lagere tot secun-

november

daire school. De opdracht luidde: maak een cartoon of tekeningen over het sorteren van verpakkingsafval: glas, papier en karton, plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons (pmd). Dit alles gebeurde onder de slogan: ’Goed sorteren doe je zo ´ ’. De jury had de loodzware taak om uit de 150 inzendingen 21 winnaars te kiezen. Van die 21 win-

Ondernemers 11


Milieudienst

naars krijgen 6 tekeningen een plaatsje op de ophaalwagens. In totaal zullen er 24 ophaalwagens rondrijden met deze tekeningen. ″Ook de ophaalkalender van 2010

wordt flink onder handen genomen door jong tekentalent″, aldus Machteld Vanden Bosch. ″Het resultaat hiervan valt pas eind dit jaar in de bus.″

november

107

Goed sorteren wordt dus dubbel en dik beloond en dat zullen deze kinderen geweten hebben. ------------------------------------Info: www.ecowerf.be

Ondernemers 11


108

Werkgelegenheidsagentschap

Een op twee bedrijven investeert nog niet in talent Meer dan de helft van de Belgische bedrijven investeert niet in het management en ontwikkeling van het talent van de werknemers. Slechts 21% doet dit op een proactieve manier. Dit blijkt uit de internationale Workplace Survey, ontwikkeld door financieel wervings- en selectiebureau Robert Half. Het onderzoek is gehouden bij 2.815 respondenten. in 17 landen: Australie¨, Belgie¨, Canada, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannie¨, Hong Kong, Ierland, Italie¨, Japan, Luxemburg, Nederland, NieuwZeeland, Spanje, Tsjechie¨, Verenigde Staten en Zwitserland. Ieder bedrijf zoekt naar witte raven en “high potentials” maar in de praktijk investeert een minderheid van de Belgische ondernemingen actief in de ontwikkeling en het management van het talent van de werknemers. Uit de studie van Robert Half International blijkt dat wereldwijd bijna de helft van de bedrijven niet in talent investeert (49%), met als uitschieters naar beneden Luxemburg (62%), Nieuw-Zeeland en Ierland (60%), Canada (57%) en Australie¨ (56%). Beste leerlingen van de klas wat het investeren in talent betreft zijn Italie¨, waar slechts 27% van de bedrijven niet in talentontwikkeling investeert, gevolgd door Nederland (35%), Zwitserland (38%), Japan (40%), GrootBrittannie¨ en Hong Kong (42%). Belgische bedrijven (51%) schommelen rond het wereldwijde gemiddelde samen met Tsjechie¨ (52%), Frankrijk (50%), Duitsland (48%), Spanje (49%) en de Verenigde Staten (52%). Wereldwijd investeert slechts 22% van de bedrijven proactief in talent. Proactieve talentontwikkeling scoort het hoogst in Zwitserland (32%), gevolgd door de Ierse en Britse bedrijven (31%), Japan (30%), Nederland (29%), Luxemburg (27%), de Verenigde Staten (26%), Nieuw-Zeeland (25%) en Italie¨ (23%). Belgie¨ bevindt zich in de middenmoot samen met Canada (21%), gevolgd door Australie¨ en Spanje (20%), Frankrijk (17%), Hong Kong (16%), Duitsland (13%) en helemaal onderaan Tsjechie¨ met 8%.

Impact talentontwikkeling op bedrijfsresultaat

heeft op het resultaat van het bedrijf. In Belgie¨ is dat zelfs voor 92% van de ondervraagden het geval. Dit vertaalt zich echter niet in de middelen die werkgevers investeren om hun medewerkers te motiveren en te behouden. Slechts 2% wereldwijd en 3% van de Belgische bedrijven investeert in de talentontwikkeling van zijn medewerkers in het kader van retentie en motivatie. De meerderheid (57%) van de werkgevers wereldwijd en in Belgie¨ investeert in het personaliseren en begeleiden van de carrièreplanning en 53% wereldwijd en 47% in Belgie¨ in gepersonaliseerde extralegale voordelen.

Beste werkgevers investeren in talent Uit de bevraging bij het Belgische personeel van Robert Half International door de Vlerick Leuven Gent Management School in het kader van het onderzoek naar de beste werkgever 2008 blijkt eveneens dat investeren in talent bijdraagt tot de aantrekkelijkheid van de werkgever, het succes van het bedrijf en de tevredenheid van de werknemers. Robert Half International werd verkozen tot de top 4 van de beste werkgevers omwille van het investeren in talentontwikkeling (95%), eerlijk en ethisch beleid (96%), fierheid op de prestaties (92%) en camaraderie tussen de werknemers (94%). “Investeren in talent is ontegensprekelijk een belangrijke peiler voor het succes van Robert Half International als beste werkgever en in de markt. Wij stellen hiervoor heel wat middelen ter beschikking, zoals de online RHI University die meer dan 2.000 verschillende e-learning opleidingen aanbiedt via het intranet, het terugbetalen van externe training, het voorzien van kosteloze trainingen, persoonlijke opleidingstrajecten gedurende de volledige loopbaan van de medewerkers, kennisuitwisseling, aanmoedigen van interne promotie en competentiebeleid. Wij zijn dan ook bijzonder fier dat we horen tot de vier beste werkgevers van Belgie¨”, aldus Annick Rombouts, Managing Director Benelux van Robert Half International.

88% van de ondervraagden wereldwijd is ervan overtuigd dat investeren in talent een positieve impact

Lerend Netwerk HRM buigt zich over Business Continuity Op 6 oktober kwamen 26 personeelsverantwoordelijken van de regio luisteren naar het verhaal van Business Continuity. Hoe kan een organisatie voorbereid zijn op een elektriciteitspanne, een brand of de uitval van personeel door de Mexicaanse griep? Het eerste punt op de agenda was de Best Practice van Procter & Gamble. Steven Ongena, de Safety & Fire Protection Manager van het Brussels Innovation Center van Procter & Gamble, vertelde hoe een goede

Ondernemers 11

november

voorbereiding het verschil kan maken tussen “crisis” en ’controle’. De voorbereiding en coo ¨ rdinatie van een noodplan is geen klein bier voor een groot bedrijf als P&G. Maar Procter & Gamble wil het welzijn van het personeel zo veel mogelijk beschermen, dit is één van de basiswaarden van het bedrijf. Dr. Jan Geens, arbeidsgeneesheer van Premed, die werkzaam is bij P&G, kreeg heel wat vragen over de Mexicaanse griep maar kon dankzij de goede voorbereiding het perso-


Werkgelegenheidsagentschap

neel preventief inlichten over preventie en bestrijding van de ziekte en over de procedures die P&G had voorbereid. Luc Rombout, van het Belgisch expertisecentrum voor noodplanning, crisismanagement en crisiscommunicatie (Cemac) verzekerde ons dat ook in Belgie¨ bedrijven kunnen uitbranden, gasleidingen kunnen ontploffen en de griep kan toeslaan. Hij gaf praktische tips hoe men een noodplan als instrument kan gebruiken, ook in kmo’s. Tot slot werden de eerste stappen gezet in de voorbereiding van zulk plan. Jan Veltens, specialist in Risi-

co Management en ″Information On the Spot″-software van IOS international begeleidde tot slot een interessante oefening. Op tien minuutjes kon men voor 4 bedrijven al een belangrijke vraag beantwoorden: ″Welke essentie¨le activiteiten zijn kwetsbaar bij de uitval van personeel?″ Het opschrijven van procedures, het beschikbaar maken van paswoorden ingeval van nood, het opleiden van mensen om als back-up te fungeren voor sleutelfuncties, of thuiswerk mogelijk maken, ... het zijn enkele maatregelen die uw Business Con-

109

tinuity alvast kunnen helpen verzekeren zonder veel moeite. Het Lerend netwerk Human Resources Management biedt HR Managers uit grote en middelgrote ondernemingen de kans om jaarlijks op een 6-tal thematische bijeenkomsten van ervaringen en gedachten te wisselen over personeelsbeleid en actuele HR-thema’s. Wil u aansluiten of gewoon eens komen kijken? ------------------------------------Voor meer informatie: Liesbet Decuyper: liesbet.decuyper@kvkleuven.voka.be 016 22 26 89

Werkgelegenheidsagentschap Vlaams-Brabant In de turbulente economische tijden van vandaag wil het Werkgelegenheidsagentschap Vlaams-Brabant een gids zijn voor de bedrijven in hun personeelsbeheer. Om de bestaande tewerkstellings(bevorderende) maatregelen en doorgevoerde wijzigingen dichter bij de bedrijven te brengen, wordt voor u een permanent informatie-, begeleidings-, en promotieloket inzake tewerkstellingsmaatregelen georganiseerd waarbij individuele begeleiding wordt aangeboden. Daarnaast wordt op de website www.wga.be de bestaande kennis en knowhow inzake tewerkstelling gecentraliseerd en overzichtelijk gepresenteerd. Het Werkgelegenheidsagentschap is een project van de Voka - Kamers van Koophandel Vlaams-Brabant met de steun van de Provincie Vlaams-Brabant. Uw contact voor het Werkgelegenheidsagentschap: Liesbet Decuyper - 016 22 26 89 Email: liesbet.decuyper@kvkleuven.voka.be

november

Ondernemers 11


Pioniersprijs Diversiteit 2010: Doe mee en win! Goed werk verdient een prijs Op 23 februari 2010 reikt Jobkanaal voor de derde maal de Pioniersprijs Diversiteit uit. Net als bij de vorige edities willen de partnerorganisaties UNIZO, VERSO, VKW en VOKA met deze prijs bedrijven belonen die op innovatieve wijze werk maken van diversiteit in hun personeelsbeleid en een voorbeeldrol willen spelen naar ander ondernemingen toe. Goed werk verdient immers een prijs, zeker wanneer dit andere ondernemingen ertoe kan aanzetten hetzelfde te doen. Voor wie? We zoeken naar bedrijven die divers personeel niet als een probleem zien, maar deze juist weten te benutten. Het is ons daarbij vooral te doen om een visie en aanpak die als voorbeeld en inspiratie kunnen dienen voor andere ondernemers. De jury maakt wel een onderscheid tussen kleine (-50 werknemers), grote (+50 werknemers) bedrijven en social-profit ondernemingen. Er worden dus drie Pioniersprijzen uitgereikt Hoe deelnemen? Bedrijven die wensen deel te nemen, dienen het deelnameformulier vo´o ´r 14 december ingevuld te bezorgen aan het Ondernemersplatform Diversiteit. Adres: Ondernemersplatform Diversiteit, Sneeuwbeslaan 20, 2610 Wilrijk tel. 03 829 25 14 - fax: 03 829 25 22 - volkan.uce@vkw.be Meer informatie over de criteria waarop de jury uw inschrijving zal beoordelen, de selectieprocedure etc. vindt u in het wedstrijdreglement. Zowel het deelnameformulier als het reglement kan men downloaden op de website van het Ondernemersplatform. Wat levert het op? De Pioniersprijs levert natuurlijk de nodige erkenning en publiciteit op voor uw onderneming. Daarnaast ontvangen de drie Pioniers tijdens het Jobkanaalevent in februari 2010 adviescheques rond personeelsbeleid en een verrassing. Tot slot mogen de Pioniers ook het logo ’Winnaar Pioniersprijs Diversiteit 2010’ gebruiken in hun communicatie. Tijdens de vorige edities vielen Villeroy&Bosch, X-trans, boomkwekerij Sylva-Van Hulle uit Waterschoot en vzw Goublomme, beheerder van vier rust- en verzorgingstehuizen uit Antwerpen, in de prijzen. Meer weten? Surf naar www.verschillenversterken.be of neem contact op met Volkan Uce, projectmanager Diversiteit tel. 03 829 25 14, volkan.uce@vkw.be


Vraag en Aanbod

113

Vraag en aanbod Bedrijfsgebouwen opbrengsthuizen gronden B/1 TE HUUR − TIENEN: Industriepark: stapelloodsen - palletplaatsen 2600 m2 & 3000 plaatsen met of zonder diensten. Nieuwbouw Info: Kestens Invest NV www.kestens.be − info@kestens.be } 016 80 59 40 B/4 TE HUUR Hoegaarden: mooie kantoorruimte Leuven: mooie, aantrekkelijke kantoor of handelsruimte, ca 80 m2. Kampenhout: kantoorvilla, ca 340 m2 Vilvoorde: handels- en/of kantoorruimte, ca 3.200 m2 Voor inlichtingen: Living Stone } 016 60 76 09 of 0476 88 05 24 B/7 TE KOOP: Nossegem: kantoorvilla, ca 400 m2 Schaarbeek: nieuwbouw, ca 270 m2 Voor inlichtingen: Living Stone } 016 60 76 09 of 0476 88 05 24 B/9 - TE KOOP - TIENEN Industrie¨le gebouwen. Kadastraal: 2e afdeling sectie D nr. 131e en 131d. Grondoppervlakte: 65a95ca. Aard van het pand: kantoorgebouw met werkplaats en aanhorigheden. Bouwjaar: voorste gebouw: 1997, achterste gebouw: 1994. Goede industrie¨le ligging in het industriepark van Grimde (Tienen). Een private parking en toegangsweg naar de werkplaats is aangelegd. Vlot te bereiken: gelegen op ongeveer 400 m van de

Oostelijke Ring R27 (Leuven-Tienen-St.-Truiden), de op- en afritten ’Tienen-Hoegaarden’ van de autosnelweg E40 (Brussel-Luik) liggen op ongeveer 2.200 m. Alle nutsvoorzieningen aanwezig. Verkoop van geheel mogelijk, of als 2 gebouwen afzonderlijk. Vrij op: bij verlijden akte. B/10 TE HUUR − VAALBEEK: Nieuwbouw handelsgelijkvloers met woonst, garage en parking. Gelegen O.L.Vrouwstraat 20 te Vaalbeek. Totale opp.: ±300 m2 + 50 m2 garage Immoweb n° 2339478. Inl.: } 0495 52 20 06 016 40 20 40 B/11 TE HUUR: Uit de hand Het Oud Slachthuis van Leuven. 3200 m2 + 132 P-plaatsen. Geheel of gedeeltelijk te huur. Uniek gebouw met vele toepassingen (loft). Gelegen binnen de kleine ring nabij autowegen, industriecentra, centrum Leuven en universiteitscampus. Inl.: } 0475 51 95 77 − versteden@belgacom.net B/12 TE KOOP - WEZEMAAL: diverse loften in de oude Java koffiebranderij, geschikt voor residentie¨le bewoning als kantoorruimte Voor inlichtingen: ✆ 016 60 76 09 of 0476 88 05 24 B/ABM /1 TE HUUR − KANTOREN − Kampenhout: 150m2 ruimten voor kantoor of handel. Vlot parkeren, vlot verkeer naar Leuven, Brussel, Antwerpen. Langs de baan Mechelen-Leuven. Inl. ABM-plus: } 0475 56 53 54. www.abmplus.be B/ABM/2 TE HUUR − AARSCHOT: Magazijnruimte te huur vanaf 15 m2. Beschikbaar: 400 m2 Sectionaalpoort. Ruime parking. Inl. ABM-plus: } 0475 56 53 54. www.abmplus.be B/ABM/3 TE HUUR − HALEN: Magazijn 1750 m2 met kantoor 100 m2. Industriezone.

november

Inl. ABM-plus: } 0475 56 53 54. www.abmplus.be B/ABM/4 TE KOOP − AARSCHOT: Terrein 1 ha, industriezone Inl. ABM-plus: } 0475 56 53 54. www.abmplus.be B/ABM/5 TE HUUR of TE KOOP − LEUVEN: winkelpand 130 m2, Diestsestraat, Leuven Inl. ABM-plus: } 0475 56 53 54. www.abmplus.be

Kantoren te huur / te koop B/Jordens/2 TE HUUR − MECHELSESTWG: Gelijkvloerse kantoorruimte aan kruispunt op Steenweg Mechelen-Leuven. 130 m2 open ruimte en kitchenette en toiletten. 2 ondergrondse parkings en berging in de kelder. Huurprijs: 1350 EUR/maand. Meer info en foto’s: www.jordens.be ref 281/273 } 016 23 83 32 B/Jordens/3 KANTOREN TE HUUR − LEUVEN-HAASRODE: Kantoren op het Research Park van Haasrode, vlakbij afrit 23 van E40, goede busverbinding naar Leuven-station: Beschikbaar: 91 m2, 104 m, 123 m2 en 185 m2. Meer info en foto’s: www.jordens.be ref 281/1429 } 016 23 83 32 B/Jordens/4 KANTOREN TE HUUR − LEUVEN-HAASRODE: Bereikbaaheid: Haasrode Research Park, vlakbij afrit 23 E40 * Indeling: 1° verdieping 190 m2: landschapskantoor, vergaderruimte, archief, keuken, sanitair Meer info en foto’s: www.jordens.be ref 281/379 } 016 23 83 32

Ondernemers 11


Vraag & aanbod

Villa’s - APP. V/1 KORTETERMIJNVERHUUR: gemeubelde, volledig ingerichte kamers, flats, appartementen en woningen in en rond Leuven, met of zonder beddengoed en poetsdienst en voor periodes vanaf 2 dagen. Prijzen vanaf 10 euro per persoon per dag (* op basis van maandcontract) } 016/29 09 85 - www.coenen.be V/2 TE HUUR - HEVERLEE: Volledig gemeubelde business flat met 1 en 2 slaapkamers, op week en maandbasis. Full service: linnen, onderhoud, TV, internet, verwarming/airco en elektriciteit dit alles voor een vaste prijs. Startend vanaf 360 euro per week. Voor inlichtingen: www.boardhousing.be, } 016 31 44 44 V/3 TE HUUR - LINDEN: Villawoning te Linden, gemeubeld, te huur in zomermaanden voor gast of gastgezin: juni tot september incl. Poetsvrouw en tuinier ter beschikking. Indien interesse: tel. 0475 69 15 26

V/4 TE KOOP: Rustig gelegen villa aan rand van Meerdaalwoud. De villa met alarm omvat een ruime inkomhall, ruim bureel (fiscale inbreng an 36%), leefruimte van 3 plaatsen, een volledig uitgeruste keuken, 4 slaapkamers met parket, 2 dressings, douchekamer en badkamer. De villa is volledig onderkelders, 2 grote garages, sauna, een wijnkelder met airco. Tuin met irrigatiesysteem en waterput. Ruim terras op zuiden. Op 10 min van Leuven en 5 min. E40. Meer info: immo@norma.be V/ABM/1 LUXE VILLA’S: Aarschot - Diest Hoegaarden enz. Voor foto’s en inlichtingen: www.abmplus.be - } 016 60 98 00 } 016 23 39 49.

november

115

Zakenvoorstellen Z/ABM/1: Gezocht voor overnemers/kopers: Productie en handel (diverse branches) bedrijfspanden regio Leuven en Aarschot groothandel en vertegenwoordigingen bedrijfspanden - handelspanden. Inl. ABM-plus S. GILLIS: } 0475 56 53 54. www.abmplus.be Z/ABM/2 OVER TE NEMEN BEDRIJVEN : Zie onze website of contacteer ons. Inl. ABM-plus: } 0475 56 53 54. www.abmplus.be Z/3 TE KOOP: Licentie CE/0461/E0464 te koop voor exclusieve bouw en verkoop van cvbranders (gas en mazout) J&A. Waarde 100.000 €. Info: 0495 66 66 12 of via e-mail: Luc.Verheyden1@telenet.be

Ondernemers 11


Faillissementen

116

Recordaantal bedrijven moeten boeken neerleggen In de loop van september zijn 1.015 bedrijven failliet gegaan, meldde het onderzoeksbureau Graydon. Daarmee is een nieuw record gevestigd. Het vorige record dateert van maart 2009, toen er 1.011 faillissementen waren. Daarna was er even een stabilisering, maar sinds augustus gaat het weer slechter. In de eerste drie kwartalen van 2009 zijn al 6.981 bedrijven over de kop gegaan, 14,18 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal jobs dat daarbij verloren ging, is nog sneller gestegen:

van 14.127 naar 17.491 (+23,8%). De bouw incasseert de zwaarste klappen. Daar steeg het aantal faillissementen dit jaar al met bijna een kwart, tot 1.129. Ook de transportsector en de horeca werden zwaar getroffen. Maar de crisis laat geen enkele sector ongemoeid.

Vlaanderen De meeste faillissementen doen zich voor in Vlaanderen. Sinds begin dit jaar gingen er daar al 3.353 bedrijven over de kop (+20,96%), tegenover 2.050 in Wallonie¨ (+18,02%). Opmerkelijk is dat in

het Brussels Gewest het aantal faillissementen nog met 1,5 procent is gedaald, naar 1.578. Bij de werkloosheid zien we vergelijkbare verschillen. Die zijn het gevolg van het conjunctuurgevoeliger karakter van de Vlaamse economie. Ondanks een geleidelijke verbetering van de economische situatie, verwacht Graydon in het najaar nog ’een regelrechte faillissemententsunami’. De ervaring leert dat faillissementen enkele maanden achteroplopen op de conjunctuur.

Recente faillissementen Rechtbank van Koophandel Leuven (03/09/2009 t/m 30/09/2009) PAEPS LAVINIA - Eetgelegenheid - Ralisweg 13 - 3390 Tielt-Winge - Curator: D. De Maeseneer - Rechter-commissaris: W. Heylen - B.S. 03.03.2009 ZEBRANO DESIGN BVBA - Vervaardiging designmeubelen - Onze-Lieve-Vrouwstraat 74 - 3020 Herent - Curator: V. Missoul - Rechter-commissaris: P. Peeters - B.S. 08.09.2009 SAMCO CV - Bouw - Walsbetsestraat 217 - 3401 Landen - Curator: V. Missoul - Rechter-commissaris: P. Peeters - B.S. 08.09.2009 DAKBEDEKKING ROOSBEEK BVBA - Groothandel in dakbedekkingsmaterialen - Tiensesteenweg 50 - 3380 Glabeek - Curator: D. De Maeseneer - Rechter-commissaris: W. Heylen - B.S. 10.09.2009 MECA BVBA - Drankgelegenheid - Leuvensesteenweg 141 - 3290 Diest - Curator: D. De Maeseneer - Rechter-commissaris: W. Heylen - B.S. 10.09.2009 HOUSE & WOOD BVBA - Schrijnwerkerij - Builoogstraat 48 - 3360 Bierbeek - Curator: V. Missoul - Rechter-commissaris: P. Peeters - B.S. 10.09.2009 DRAGONTRA BVBA - Verhuisbedrijven - Beauduinstraat 31 - 3300 Tienen - Curator: D. De Maeseneer - Rechter-commissaris: W. Heylen - B.S. 10.09.2009 BRITT & C° BVBA - Koerierdienst - Binnenbeekweg 29 - 3150 Haacht - Curator: V. Missoul - Rechter-commissaris: P. Peeters - B.S. 14.09.2009 EUROPEES WEARHOUSE BVBA - Groothandel in kleding - Leuvensestraat 72 - 3290 Diest - Curator: L. Jordens - Rechter-commissaris: R. Cludts - B.S. 21.09.2009 FABO BVBA - Aannemingsweken - Liersesteenweg 255 - 3130 Begijnendijk - Curator: J. Convents - Rechter-commissaris: A. Laevers - B.S. 24.09.2009 DEFLEM SONJA - Drankgelegenheid - Kapucijnenplein 13 - 3300 Tienen - Curator: J. Convents - Rechter-commissaris: A. Laevers - B.S. 24.09.2009 PAULISSEN BVBA - Tuinbouwbedrijf - Leeuwbeekstraat 11 - 3454 Rummen - Curator: M. Dewael - Rechter-commissaris: A. Dumon - B.S. 30.09.2009 HIPPO POINT INTERACTIVE NV - Computers - Koning Albertstraat 43/1 - 3290 Diest - Curator: J. De Rieck - Rechter-commissaris: A. Collaer - B.S. 30.09.2009 AUTO-Ref BVBA - Groothandel in auto’s - Beeklaan 17 - 3001 Heverlee - Curator: J. De Rieck - Rechter-commissaris: A. Collaer - B.S. 30.09.2009 (A)PART BVBA - Interieur & decoratie - Wechtersesteenweg 18 - 3150 Haacht - Curator: L. Stevens - Rechter-commissaris: P. Van den Eynde - B.S. 20.09.2009 PAULISSEN BART - Fruitteelt - Leeuwbeekstraat 11 - 3454 Geetbets - Curator: M. Dewael - Rechter-commissaris: A. Dumon - 30.09.2009 LEMMENS MARTINE - Kapsalon - Leeuwbeekstraat 14 - 3454 Geetbets - Curator: M. Dewael - Rechter-commissaris: A. Dumon - B.S. 30.09.2009 TILES CORPORATION BVBA - Baby speciaalzaak - Leuvensestraat 100 - 3300 Tienen - Curator: J. Convents - Rechter-commissaris: A. Laevers - B.S. 30.09.2009 V.M. INTERIORS BVBA - Schrijnwerkerij - Vinkenlaan 3 - 3270 Scherpenheuvel-Zichem - Curator: J. Convents - Rechter-commissaris: A. Laevers - B.S. 30.09.2009

Minder Belgen beginnen eigen zaak Minder mensen hebben vorig jaar de stap gezet naar het ondernemerschap dan het jaar voordien. Het is de eerste daling sinds zeven jaar. Net als in 2007 telt de zakelijke dienstverlening de meeste starters, gevolgd door kleinhandel, bouw en horeca. Eerder al raakte bekend dat het aantal faillissementen al een half jaar recordcijfers bereikt. In combinatie met het dalende aantal starters geeft dat een somber beeld. In 2008 gingen

Ondernemers 11

slechts 67.445 nieuwe ondernemingen van start. Dat is bijna 4 procent minder dan in 2007. En ook de overlevingskansen van de nieuwe ondernemingen dalen. Niet eens zeven op de tien houden het nog meer dan vijf jaar vol. Sinds de economische crisis in november in volle hevigheid losbarstte, laat de sterkste daling van het aantal starters zich optekenen. En in het eerste kwartaal van dit jaar houdt die neerwaartse trend

november

aan. In de bouw, de groothandel, het transport en het vastgoed doet zich de grootste daling voor. In de bank- en verzekeringssector, maar ook in recreatie en cultuur waren dan weer meer mensen bereid een onderneming op te starten. Vorig jaar bleef de daling in Vlaanderen beperkt tot 3 procent, in Wallonie¨ lag ze drie keer zo hoog. Dit jaar vermindert het aantal nieuwe bedrijven overal even sterk, met 14 procent.


Info

117

SYNTRA leertijd nu met een gelijkwaardig diploma SYNTRA Vlaanderen reikt vanaf het cursusjaar 2009-2010 diploma’s uit aan leerjongeren die voldoen aan de eindtermen van het secundair onderwijs. Deze gelijkschakeling met de diploma’s van het traditioneel onderwijs is een grote toegevoegde waarde voor onze leerjongeren!

Gelijkwaardig diploma De leertijd wordt al jaren als één van de “laatste-kans-opleidingen” aanzien, ondermeer door het cascadesysteem van het onderwijs. Tot nu toe krijgen de leerlingen een “getuigschrift leertijd” dat niet gelijkgeschakeld is met een diploma secundair onderwijs. Dankzij het decreet “leren en werken” (8/7/ 08) zal Syntra Vlaanderen vanaf het schooljaar 2009-2010 zijn leerlingen ook een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs, een studiegetuigschrift van de derde graad of een diploma secundair onderwijs kunnen bieden. De leertijd voldoet dus aan de eindtermen van het secundair onderwijs. De onderwijsinspectie zal hierop toezien.

Leertijd werkt Jongeren die kiezen voor de leertijd (“het leercontract”) combineren vier dagen beroepsgerichte praktijkopleiding bij een ondernemer-opleider met één dag opleiding bij Syntra. Zo leren ze vanaf 15 jaar effectief al werkend een beroep en maken ze op een vlotte manier de overstap naar de arbeidsmarkt. Voor een leercontract geldt de regel: zonder werkplek geen leeroverenkomst en dus geen instap in de leertijd. Elk schooljaar leert een 5000-tal jongeren een beroep via de leertijd.

Voltijds engagement = ticket naar een job De jongere is verplicht om bij een ondernemer-opleider werkervaring op te doen. Dat verklaart in belangrijke mate de hoge tewerkstellingsgraad. Na hun opleiding scoren leertijdjongeren zeer goed op het vlak van tewerkstelling. Het schoolverlatersonderzoek van de VDAB (2009) toont aan dat 9 op 10 leerjongeren één jaar na afstuderen aan het werk is. Dit onderzoek bevestigt opnieuw dat werk-

ervaring de sleutel of succes is op de arbeidsmarkt. De leertijd levert al jarenlang het bewijs! Vijf jaar na de opleiding is maar liefst 18% zelfstandig (in hoofd- of bijberoep). Op die manier cree¨ren deze jongeren zelf werkgelegenheid (Bron: Syntra effectiviteitmeting 2008). ------------------------------------Info: www.leertijd.be

Geïnformeerde ondernemers kunnen tot 40% besparen op mazoutfactuur! Brandstoffenhandelaars staan, ook in deze tijden van crisis, dicht bij hun klanten, de gezinnen en ondernemingen. Met de aankomende herfst en winter wensen zij de aandacht te vestigen op de mogelijkheden inzake energiebesparing en op diverse betalingsfaciliteiten. De brandstoffenhandelaars wijzen er onder meer op dat in welbepaalde gevallen tot 40% jaarlijks kan bespaard worden op de energiefactuur, hetgeen overeenkomt met ongeveer 1000 euro per jaar. De boodschap voor de gezinnen en ondernemingen is: spreek erover met de brandstoffenhandelaar uit uw buurt. Hij kent de energiemarkt, en kan u advies verstrekken voor een lager verbruik

en desgevallend betalingsfaciliteiten op maat voorstellen. De brandstoffenhandelaars wensen gezinnen en de ondernemingen te helpen hun energiefactuur betaalbaar te houden. Daartoe wensen zij hun klanten te informeren over de mogelijkheden om energie te besparen, alsook over betalingsfaciliteiten en over het bestaan van fiscale overheidspremies. Zo bestaan er oplossingen van structurele aard, waarmee de energiefactuur jaarlijks tot 40% lager kan, wat overeen komt met een besparing van ongeveer 1000 Euro per jaar. Een dergelijke besparing is bijvoorbeeld mogelijk als men zijn energieverbruik integraal her-

november

ziet. Zo kan men beslissen zijn oude ketel te vervangen, en een beroep te doen op een fiscale premie van de overheid. Voorwaarde is echter dat men even stilstaat bij zijn energieverbruik. Net dáár ligt de toegevoegde waarde van de lokale brandstoffenhandelaars voor hun klanten, de gezinnen en ondernemingen. De brandstoffenhandelaar kent de brandstofmarkt en kan zijn klanten adviseren over energietegemoetkomingen, besparingstips meegeven en oplossingen op maat van zijn klant voorstellen. Net zoals bij aardgas en elektriciteit, is het mogelijk om het totale jaarverbruik huisbrandolie te betalen in maandelijkse schijven. Di-

Ondernemers 11


118

verse brandstoffenhandelaars bieden zelf deze betalingsfaciliteit aan of werken hiervoor samen met een kredietinstelling. De lokale brandstoffenhandelaar staat dicht bij zijn klanten. Johan Mattart, Algemeen Directeur BRAFCO: “België beschikt in vergelijking met andere landen over een buitengewoon dichtvertakt distri-

Info

butienetwerk van mazoutverdelers. Mede daardoor is de stookolieprijs in België een van de laagste in Europa, en hebben de lokale brandstoffenhandelaars een unieke vertrouwensrelatie met hun klanten. De Belgische brandstoffenhandel staat dus voor ‘energie op mensenmaat’. De Belgische brandstoffenhandelaars staan aan de kant van de gezinnen en ondernemingen.

Zij zijn het best geplaatst om hun klanten tips te geven voor energiebesparing, en om een financieel en logistiek interessante regeling met hen uit te werken, aangepast aan hun specifieke situatie. De boodschap is: spreek met uw brandstoffenhandelaar. Hij is de aangewezen persoon om u te helpen uw verwarmingsfactuur betaalbaar te houden.”

FOD Economie waarschuwt weer voor valse beroepengidsen De Federale Overheidsdienst Economie waarschuwt opnieuw voor bedrog met beroepengidsen, ditmaal met gebruik van een logo dat sterk op dat van de FOD Economie zelf lijkt. Verscheidene zelf-

Ondernemers 11

standigen, handelaars en gemeentelijke diensten ontvingen een factuur van de “Banque centrale de données économiques”. De factuur is een uitnodiging voor betaling

november

voor een nieuwe inschrijving in een handels- en een professioneel register. De overheidsdienst vraagt niets te betalen zonder zich grondig te informeren.


Info

119

Stress kost ons miljarden De Christelijke Mutualiteit (CM) raamt dat stress de Belgische ziekteverzekering ongeveer 1,2 miljard euro per jaar kost, alleen aan uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid. Dat is maar een fractie van de werkelijke kost. Ook een aanzienlijk deel van de ruim 20 miljard euro kosten voor gezondheidszorg is aan stress toe te schrijven. Dat alleen managers of topmensen er gestresseerd bij lopen, is volgens de mutualiteit een hardnekkig misverstand. Stress treft alle lagen van de bevolking. Volgens een bevraging van Test-aankoop in

2008 kampt meer dan een vijfde van de werkende bevolking in Belgie¨ met stress op het werk. Van de wekende Belgen zei een op de tien het afgelopen jaar gemiddeld drie weken afwezig te zijn geweest wegens te veel stress. De sociaal-economische adviesraad SERV berekende in 2004 dat stress de Vlaamse bedrijfswereld zowal 2 miljard euro per jaar kost. Een Nederlands onderzoek uit 2006 schatte de kost voor de bedrijfswereld veel hoger in: 15 miljard euro voor Nederland. Al die gegevens geven aan dat de economische en sociale schade bedui-

dend hoger ligt dan de 1,2 miljard euro door arbeidsongeschiktheid. Om het probleem aan te pakken, lanceert de CM de antistresscampagne ’Gas terugnemen geeft zuurstof aan je leven’. ‘Want’, zegt de mutualiteit, ’een hectisch leven lijkt vandaag eerder regel dan uitzondering. Onze samenleving kampt met te veel stress. Dat tast de levenskwaliteit aan en kost de economie en de ziekteverzekering handenvol geld’. De campagne omvat onder meer tv-spots, een stresstest, een wedstrijd voor antistresstips en een interactieve website.

Amerikaanse Kamer van Koophandel waarschuwt voor vertrek bedrijven De Amerikaanse kamer van koophandel in Belgie¨ (AmCham) maant de federale regering aan het Belgische ondernemersklimaat dringend te verbeteren. ’We stellen vast dat bedrijven uitkijken naar aantrekkelijker landen om zich te vestigen’, waarschuwt Scott Beardsley, de voorzitter van AmCham en tevens directeur bij het consultancybureau McKinsey. Volgens Marcel Claes, de gedelegeerd bestuurder van AmCham, verliest ons land terrein. ’Buitenlandse investeringen drogen op of groeien sneller in andere landen’, stelt hij. Belgie¨ heeft nood aan structurele maatregelen, vindt AmCham. Op basis van gesprekken met de 600 leden schuift de organisatie zes prioriteiten naar voren. De belastingdruk in ons land behoort tot de hoogste van de wereld, benadrukt Beardsley. Een manier om die naar beneden te halen, is de

socialezekerheidsbijdragen te verlagen tot 20 procent van het brutoloon. Nu is dat gemiddeld 30 procent, stelt AmCham. Ook de vennootschapsbelasting moet zakken: van 33,99 naar 25 procent. AmCham pleit voorts voor het behoud van de notionele intrestaftrek of het belastingvoordeel voor bedrijven met veel eigen vermogen. ’Heel wat bedrijven klagen ook over de automatische loonindexering’, benadrukt Beardsley. Die weegt zwaar op het bedrijfsleven en wordt dus beter afgeschaft. Een ander voorstel is dat Belgie¨ de bureaucratie aanpakt. De administratieve rompslomp kost 6,5 miljard euro aan productiviteit, stellen de Amerikanen. De overheid moet ook meer investeren in onderzoek en ontwikkeling. En tot slot moet de activiteitsgraad worden opgetrokken. Volgens

november

Beardsley is het uitzonderlijk dat in ons land slechts twee derde van de bevolking effectief werkt. Bij de 50-plussers is dat zelfs slechts een derde. AmCham denkt dat zijn voorstellen perfect uitvoerbaar zijn, ook al ziet de budgettaire situatie in ons land er allerminst rooskleurig uit. Volgens Scott Alcott, ondervoorzitter van AmCham en operationeel directeur bij Belgacom, kan een verlaging van de belastingdruk er heel wat bedrijven van overtuigen te investeren in ons land. ’Op die manier wordt de koek ook groter en komen meer belastinginkomsten binnen’, argumenteert Alcott. Bij de Amerikaanse kamer van koophandel zijn 600 bedrijven aangesloten, waarvan ongeveer 55 procent Amerikaanse ondernemingen die actief zijn in Belgie¨, 30 procent Belgische bedrijven en 15 procent andere.

Ondernemers 11


120

Info

Maaltijdcheques vanaf 2010 elektronisch In de loop van 2010 wordt de elektronische versie van de maaltijdcheque geïntroduceerd. Op die manier komt er een einde aan de administratieve rompslomp die het gebruik van de papieren cheque met zich meebrengt, zegt federaal minister van Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne. De federale regering heeft een wettelijk raamwerk

goedgekeurd dat de invoering van elektronische maaltijdcheques mogelijk maakt. Werknemers zullen in de toekomst hun elektronische “maaltijdchequerekening” kunnen aanspreken via de elektronische identiteitskaart (eID), via een betaalkaart en via sms. Ze zullen hun saldo en het aantal nog geldige elektronische maaltijdcheques kosteloos kunnen raadplegen. Ze

moeten ook een week voor hun elektronische maaltijdcheques verstrijken daarvan op de hoogte worden gebracht. Handelaars moeten uiterlijk twee dagen na betaling het geld op hun rekening hebben. In Belgie¨ worden jaarlijks circa 250 miljoen maaltijdcheques verstrekt aan 1,3 miljoen werknemers.

Belg houdt amper 40 procent over van totaal loon Ondanks tal van fiscale maatregelen blijft de (para)fiscale druk op onze lonen erg hoog in vergelijking met het buitenland. Van de totale loonkost houdt een Belg amper 40% over op het einde van de maand. De overige 60% vloeit terug naar Vadertje Staat, zo berekende de economische danktank VKW Metena. Dat Belgie¨ kampt met een hoge structurele werkloosheid (ongeveer 8%) heeft voor een belangrijk deel te maken met de zogenaamde ’loonwig’. Anders gezegd: het verschil tussen de totale loonkost die de werkgever geeft en het nettoloon dat de werknemer ontvangt.

Hoe groter de loonwig, hoe kleiner de vraag naar arbeid. Uit een studie van VKW Metena blijkt dat een Belg veel meer van zijn loon afdraagt aan de staat dan een inwoner van onze buurlanden. In Belgie¨ is een alleenstaande met een hoog inkomen ruim 61,1% van de totale loonkost kwijt aan de staat, in Nederland niet eens de helft (46,6%). Gemiddeld dragen Belgen 10 procentpunten meer af dan in onze buurlanden. Als men ook de indirecte belastingen zoals btw en accijnzen in rekening brengt, houden de Belgen nog een pak minder over. ″De regering moet die loonkost

proberen te bevriezen of proberen om het stijgingsritme alvast op hetzelfde peil te behouden als Duitsland″, zegt Geert Janssens van VKW Metena. De economische denktank pleit daarom voor het aan banden leggen van de loonindexering en een lagere fiscale druk op arbeid. ″Daar moeten eerst de laatste inkomens opgekrikt worden door fiscale maatregelen. Want nu is het verschil met de werkloosheidsuitkering te klein en loont het vaak gewoon niet de moeite om nog te gaan werken voor de kost″, aldus Geert Janssens.

2004 wordt genoemd, aan te passen. Van Quickenborne erkent dat de IKEA-wet in strijd is met de Europese dienstenrichtlijn-Bolkestein en dus moet worden aangepast.

Dat er vanaf 1 januari 2010 sprake zou zijn van een juridisch vacuu ¨m spreekt de minister evenwel tegen. De richtlijn heeft geen directe werking, luidt het.

Hervorming IKEA-wet op komst Minister van Ondernemen Vincent Van Quickenborne deed op het Overlegcomité van alle regeringen in ons land een voorstel om de IKEA-wet, zoals de wet op de handelsvestigingen van 13 augustus

Ondernemers 11

november

Ondernemers arr. Leuven - nummer 11 - jaargang 76  

Maandblad Voka - Kamer van Koophandel arr. Leuven - nummer 11 - jaargang 76

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you