Page 1

ondernemers

7-8

Voka – Kamer van Koophandel – arr. Leuven

Maandblad nr. 7 • SEPTEMBER

Een maandelijkse uitgave van Voka – Kamer van Koophandel arr. Leuven Jaargang 76, juli-augustus 2009

TiGenix met medische doorbraak! Gil Beyen ceo klaar voor nieuwe markten


Editoriaal

Een nieuw perspectief voor Vlaanderen Beste ondernemer, We moeten ons aanpassen aan de nieuwe tijd, alleen op die manier kunnen we een nieuw perspectief cree¨ren voor Vlaanderen. ’Aggiornamento’. Vernieuwing, modernisering. Aggiornamento vereist een nieuwe cultuur, een gedragsverandering, andere attitudes. Een nieuw perspectief voor onze regio, dat vraagt een cultuur van ondernemen. Inderdaad, we beleven uitzonderlijke tijden. We zijn getuige van de grootste economische recessie, door niemand van ons ooit gezien. Hoe moeten we hierop reageren? In de eerste plaats, deze crisis betekent het einde van het grote gelijk. Wat gisteren nog de grote waarheid was, is vandaag achterhaald. We zijn terecht gekomen in een wereld van concurrerende waarheden. Deng Xiaoping zei ooit: ″Cross the river by feeling each stone″. We zullen na elke stap die we zetten, opnieuw houvast moeten zoeken. Ten tweede, we moeten ons realiseren dat ’wij’, de ondernemerswereld, mede verantwoordelijk worden geacht voor deze crisis. Er wordt ons hoogmoed verweten, hebzucht, eigenbelang. Ten onrechte, want in de meeste gevallen zijn we slachtoffer, geen oorzaak. Maar perceptie is realiteit. Het ondernemerschap staat nog maar eens onder druk. Zelfregulering is bovendien vaak schromelijk tekort geschoten. Gevolg: het primaat van de politiek is hersteld. Het gemenebest, lokaal en internationaal, zal opnieuw gaan reguleren en herreguleren. De slinger zwaait terug. Wij zullen, als Voka, handenvol werk hebben om te zorgen dat de pendule niet te ver doorzwaait in de andere richting. Ten derde, de analyses zijn gemaakt en de plannen liggen klaar. De jongste jaren is haarfijn beschreven wat er fout loopt en wat er moet veranderen. Alleen, we slagen er blijkbaar niet in om onze plannen in de praktijk om te brengen. Dan heb ik het niet alleen over wat ik ’onze olifanten’ noem (de klassieke ondernemerseisen rond verlaging van de arbeidskosten, flexibiliteit, vergunningsbeleid, administratieve vereenvoudiging, enzovoort). Zelfs niet alleen over de traagheid om beslissingen uit te voeren (zoals de Oosterweelverbinding, die nu al 12 jaar in de steigers staat en nog altijd is er niets beslist). Ik heb het vooral over de plannen zoals Vlaanderen in Actie en het Pact 2020, die door de vorige Vlaamse regering samen met Voka en de relevante stakeholders zijn uitgewerkt. We hebben geen nieuwe plannen nodig. Het wordt tijd om de bestaande plannen uit te voeren. Ook de re-engineering van de federale staat is dringend nodig, laat daar geen misverstand over bestaan. We zullen daar met vereende krachten concreet werk van moeten maken. Maar de belangrijkste verandering heeft minder te maken met geld en regels, dan met attitude. We zitten vandaag vast in een culture of contentment: comfort, zelfgenoegzaamheid, bekrompenheid. Dat is de grootste verandering: op het individuele vlak, met meer ondernemerszin voor iedereen. Op het politieke vlak, in de sociale verhoudingen, in onze instituties. Welvaart wordt immers gecree¨erd door ondernemen, en ondernemen stimuleren we door een betere combinatie van culturele factoren: een goed werkende rechtsstaat, een hoogperformant onderwijs, een open samenleving. Een cultuur van ondernemen. Dat is voor mij de echte ’aggiornamento’. Naar het woord van Ghandi: ″We have to be the change we want to see!″ Luc De Bruyckere Voorzitter Voka, Vlaams netwerk van ondernemen

juli-augustus

001

Colofon Ondernemers is het maandelijkse tijdschrift van Voka-Kamer van Koophandel arr. Leuven Tiensevest 170 3000 Leuven Tel. 016 22 26 89 Fax 016 23 78 28 E-mail: info@kvkleuven.voka.be http://www.kvkleuven.voka.be Hoofdredacteur René Leekens Eindredactie Viviane Van Camp Redactiecomité Roel Golvers An Maes Lieven Dehandschutter Liesbet Decuyper Jacques Germonprez Lode Vulsteke Wendy Sevenants Kevin Logist Filip Timmermans Sigrid Sypré Peter Van Biesbroeck Katrien Demaiter Reclameregie Jacqueline Wéry Abonnement 10 nummers: € 60 Per los nummer: € 8 Kosteloos voor de leden van de Kamer Verantwoordelijke uitgever Paul Timmermans Voorzitter Voka-Kamer van Koophandel arr. Leuven Drukkerij Van der Poorten n.v. Diestsesteenweg 624 3010 Kessel-Lo Het overnemen van gehele en/of gedeeltelijke bijdragen is slechts toegelaten mits de uitdrukkelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever. Dit magazine wordt gedrukt op chloorvrij papier

Omslagfoto: TiGenix met medische doorbraak! Gil Beyen ceo klaar voor nieuwe markten.

Lid van de Unie van de Uitgevers van de periodieke pers

Dit magazine is gedrukt op chloorvrij papier.

Lid van de Belgische Federatie Kamers van Koophandel en Nijverheid.

Ondernemers 7-8


Inhoud

003

Inhoud Kamer 1

Editoriaal

5 5 5

Nieuwe stafmedewerker bij uw Kamer Welkom op de Chambers Golf Trophy 2009 Gelegenheidsconcert 200 jaar Leuvense Kamer van Koophandel Geslaagde infomeeting met de Leuvense Balie Exclusieve HRM overlegmeetings Exclusief event als verwelkoming van onze nieuwe leden Philippe Muyters (Voka) Vlaams Minister, e.a.

Binnenskamers

9 11 15 16

Regio 18 18 19 21 21

9 Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde Voka - Kamer van Koophandel Leuven en de Leuvense Balie een infomeeting rond een actueel ondernemersthema met een juridische achtergrond op 19 mei ll bij ING. Op deze infomeeting zoemde wij in op alle aspecten die ondernemers ter beschikking hebben om facturen (sneller) betaald te krijgen en daarnaast hoe omgaan met een faillissement. Sprekers waren ondermeer Philippe Declercq, stafhouder, meester Luc Jordens, meester Cindy Penninck en Jeroen Bruls (ING).

21 21

Leuvense faillissementen Ontwikkeling kop van Kessel-Lo van start Start bouw campus gasthuisberg Bob Verbeeck investeert in Energy Park Averbode Bouwproject Brouwershaven uit de starblokken in Herent Leuven start proef rekeningrijden Nieuw gemeentehuis voor Herent e.a.

34 34 35 35 35 36 36

Luc Van de Hove, nieuwe topman bij Imec Nieuwe Voka-bestuursploeg samengesteld Herman Daems deeltijds voorzitter GIMV Onze Vlaamse verkozenen Herwig Beckers wordt Leuvens schepen Nieuwe CEO van KBC AB Inbev versterkt Belgische structuur e.a.

41 41 43 45 45 47 47

TiGenix met medische doorbraak Tiense Suiker creëert dertig jobs Waterleau Vedreyen Vlux plant nieuwe fabriek te Landen ABK systems investeert in productie Green WXindow DNA Technologies opent hoofdkwartier in Leuven 25 jaar Imec gevierd e.a.

68 69 69 71

Eerste netwerking handelaars Groot Lubbeek Subsidies voor nieuw Fochplein Stad bestudeert overkapping Leuvense Muntstraat Mechelsestraat met website en krant e.a.

74

Laat je inspireren door de beste praktijken van een top innovator

76

Kick off meeting voor monitoringproject startende ondernemers

79

Restaurant Kokoon doorgelicht e.a.

83

CLP wacht niet tot december 2010

86

Werkingsjaar 2009

88

Uw Kameragenda najaar 2009

89 89

KU Leuven Groep T

95 97

Actualiteiten Infomeetings

98

Events

Persoalia

Bedrijven

Handel

Innovatie om de hoek Startersmonitoring

18

Tweede ontwikkelingsfase Leuvens station komt uit de startblokken Projectontwikkelaar CIP heeft eind mei de eerste steen gelegd van het grootschalig nieuwbouwproject achter het station van Leuven. Tussen de sporen en de Martelarenlaan komen acht ’blokken’ voor kantoren, woningen, winkels, horecaruimte en twee hotels. De start van de tweede ontwikkelingsfase van de Leuvense stationsomgeving.

Van den hove nieuwe topman IMEC Luc Van den hove wordt algemeen directeur en gedelegeerd bestuurder van het Leuvense micro-electronicacentrum IMEC. Hij volgt Gilbert Declerck op, die werd verkozen als lid van de raad van bestuur van IMEC International. Declerck blijft ook actief in het dagelijks bestuur van IMEC. Gilbert Declerck was tien jaar lang gedelegeerd bestuurder van IMEC.

34

juli-augustus

Milieu Infopunt Kmo Milieudienst Mini’s Agenda Onderwijs Werkgelegeheidsagentschap Jobkanaal MVO 101

Netwerkevent

102

Griepcaccinatiecampagne

104

Vraag en Aanbod

109 110

Faillissementen naar recordhoogte Ergste van recessie lijkt achter de rug

Premed Vraag en Aanbod Faillissementen

Ondernemers 7-8


Binnenskamers

005

Nieuwe stafmedewerker bij uw Kamer Sinds begin juli kwam een nieuwe stafmedewerker boekhouding en administratie in dienst van uw Kamer van Koophandel. Het betreft Katia Clément, die zeker geen onbekende is voor onze Kamer en haar leden, vermits zij van 2003 tot 2007 reeds coördinator was van het Werkgelegenheidsagentschap Vlaams-Brabant en onder meer met succes projecten als Talent +, voor een leeftijdsbewust personeelsbeleid, lanceerde. Zij was ondertussen werkzaam als personeelsverantwoordelijke van CVBA Vivantia. Na echter met succes een Graduaat boekhoudkunde behaald te hebben bij Groep T en een Master in bedrijfskunde bij de VUB, keert ze terug naar haar ’’oude liefde’’, boekhouding, bedrijfsbeheer en uiteraard de Kamer. Katia zal de rechterhand worden van Jacqueline Wéry, die reeds meer dan 40 jaar ons vertrouwd diensthoofd financiën en exportdienst is. Ze zal aldus ook onze expediteurs mede bijstaan bij de aflevering van exportdocumenten (CO en ATA). Katia Clément

Welkom op de Chambers Golf Trophy 2009! Naar jaarlijkse traditie zal de VokaKamer van Koophandel op zondag 6 september wederom haar Chambers Golf Trophy organiseren op de stemmige Winge Golf en Country Club in Sint Joris Winge. Sportieve ondernemers, kaderleden en zelfstandigen worden uitgenodigd hun kunde of misschien onkunde met het kleine balletje te komen demonstreren op een van de mooiste golfbanen van Vlaanderen. Als prijzen zijn unieke glasblaaswerken voorzien van de gekende Hagelandse glasblazersformatie Belgian Glass Styling. Zoals steeds zal alles in een toffe ongedwongen sfeer verlopen waarin naast het sportieve ook netwerking zal centraal staan. Het

De winnaars van de Chambers Golf Trophy 2008.

geheel wordt omstreeks 18.00 u afgesloten met een informele drink, aangeboden door uw Kamer van Koophandel ter gelegen-

heid trouwens ook van haar 220 jarig bestaan. Inschrijvingen via de website van de golfclub, www.golf.be/winge

Gelegenheidsconcert 220 jaar Leuvense Kamer van Koophandel Onze Kamer wenst samen met de Provincie Vlaams-Brabant en het Festival van Vlaanderen haar 220ste verjaardag dit jaar bijkomend in het zonnetje te zetten met een muzikaal evenement. Op 29 september om 20u30 zal in de sfeervolle Leuvense Schouwburg gezorgd worden voor een swingend festivalconcert met het Jazz Symphony Prometheus Ensemble.

Dirigent is Robin Engelen, klarinet Henri De Roeck en aan de piano Jan Michiels. Het feestelijke programma van A Jazz Symphony brengt U terug naar de bewogen Roaring Twenties (jaren 1920), toen klassieke componisten zich door de jazzmuziek lieten inspireren. Igor Stravinsky doet met zijn tegendraadse ritmes de concertpianist swingen in de

juli-augustus

Ragtime. En ook Paul Hindemith en - dichter bij huis- August Baeyens lieten zich meeslepen. George Antheil veroorzaakte schandaal door de symfonie in een jazzkleedje te steken. Ook na 1945 zindert de jazz door in klassieke meesterwerken zoals de klarinetsonate van Leonard Bernstein en de kamersymfonie van John Adams. Het Prometheus Ensemble

Ondernemers 7-8


Binnenskamers

007

een uitnodiging voor een exclusieve receptie achteraf in het Foyer en het Novecento programmaboek met CD, dit alles aan de prijs van € 65 (excl. BTW) per persoon. Een leuke avond met interessante netwerking achteraf dus. Gelieve uw reservatie rechtstreeks te melden aan Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant, Brusselsestraat 63 te 3000 Leuven.

gaat voor deze gelegenheid de swingende toer op; hun virtuositeit, muzikaliteit en ritmische drive verzekeren een onvergetelijke avond. Voor de leden die dit wensen zijn er toelichtingen bij dit

concert om 19u30 door Maarten Beirens in de foyer. Een volledig VIP-pakket bestaat uit een voorbeschouwing, een uitstekende zitplaats in de schouwburg,

Info: Tel: 016 20 05 40, Fax 016 20 52 24, martine.vlaams.brabant@skynet.be Vraag naar Martine Sanders. Zie ook de inschrijvingsstrook in dit maandblad.

Meer dan 20 Leuvense innovatieve bedrijven klaar voor hun Open Bedrijvendag 2009 op 4 oktober. De Leuvense Open Bedrijvendag 2009 op zondag 4 oktober belooft een spetterend gebeuren te worden waarin Leuven als Parel van Kennis centraal staat. Meer dan 20 bedrijven en instellingen zullen hun technologische innovatie hierbij in de kijker zetten. Blikvangers worden ontegensprekelijk de opendeur van het nieuwe Stadskantoor van Leuven, uitgerust met de nieuwste technologische snufjes om de burger goed te kunnen ontvangen. Ook het Provinciehuis zal haar deuren open zetten, waarbij onder meer Europa en belangrijke economische projecten van onze provincie centraal zullen staan. Het Handelaarsverbond Leuven organiseert bij deze gelegenheid in hetzelfde Provinciehuis een Leuvense projectenbeurs: Woningbouw ’09, waar de belangrijkste stedelijke ontwikkelingen voor de komende jaren in en rond Leuven zullen getoond worden aan het grote publiek. Dit Vlaams-Brabants promotie project is mogelijk dankzij de steun van ondermeer de Provincie VlaamsBrabant, de Stad Leuven, Flanders Smart Hub, het Innovatiecentrum Vlaams-Brabant en Leuven Research and Development (KU Leuven). Rond het thema ’’Vlaams-Brabantse Kennisregio’’ bereidt de Kamer met haar partners trouwens een publicatie voor waarin 24 innovatieve ondernemers aan het woord komen (oktober 2009). Verdere info over de Open Bedrijvendag op www.openbedrijvendag.be.

juli-augustus

Ondernemers 7-8


Binnenskamers

009

Geslaagde infomeeting met de Leuvense balie Naar jaarlijkse traditie organiseerden Voka - Kamer van Koophandel Leuven en de Leuvense balie een infomeeting rond een actueel ondernemersthema met een juridische achtergrond op 19 mei ll.. Uiteraard konden wij dit jaar niet om de economische crisis heen waarvan alle ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks, het slachtoffer zijn geworden. Het is dan ook geen toeval dat wij op deze infomeeting inspeelden op deze problematiek met o.m. het inzoomen op alle aspecten die ondernemers ter beschikking hebben om facturen ( sneller ) betaald te krijgen en daarnaast hoe omgaan met een faillissement. Sprekers waren o.m. Philippe Declercq, stafhouder van de Orde van advocaten bij de Balie te Leuven, Mr. Luc Jordens, advocaat, Mr. Cindy Penninck, advocaat en Jeroen Bruls, ING. Een netwerkdrink aangeboden door ING Bank sloot dit geslaagd event af.

De stafhouder Philippe Declercq heet de genodigden welkom.

Meester Luc Jordens geeft toelichting bij de procedures bij het innen van facturen.

Jeroen Bruls ging in op het nieuwe kredietbeleid van ING en de banken.

Het gezamelijk initiatief van de Kamer en de Leuvense balie kon wederom rekenen op een ruime opkomst.

juli-augustus

Meester Cindy Penninck belichtte de rechten en mogelijkheden voor bedrijven bij een faillissement.

Ondernemers 7-8


Binnenskamers

011

Exclusieve HRM overlegmeetings met AXA Voka - Kamer van Koophandel arr. Leuven nodigt met steun van AXA een staal van de belangrijkste HRmanagers uit de regio uit voor gedachtewisselingen rond actuele HR thema’s. Op dinsdag 19 mei 2009 ll. werd van start gegaan met het Conventioneel brugpensioen (CAO 17) als onderwerp. De toelichtingen ter zake werden verzorgd door de heren Stefan Nerinckx, Lawyer- Partner Laga en Professor Employment Law University-College Brussel, die de juridische omkadering bracht van het conventioneel brugpensioen en Rudy Peeters, Employee Benefits Consultant Axa, die creatieve oplossingen aanreikte voor het conventioneel brugpensioen via een verzekeraar. (zie foto) Aansluitend kwam het tot een boeiende gedachte - en ervaringswisseling. Gezien de bijzonder positieve reacties achteraf is het vertreksein gegeven voor een lange reeks van exclusieve HR meetings. Met dank aan onze partner AXA.

Uw Kamer partner in nieuwe competentiepool Flanders Synergy Voka - Kamer van Koophandel Leuven heeft samen met 5 andere Voka - Kamers en de KU Leuven het voortouw genomen om de competentiepool Flanders Synergy te ondersteunen. Dinsdag 2 juni werd Flanders Synergy, de kersverse competentiepool voor innovatie arbeidsor-

ganisatie boven de doopvont gehouden bij Acerta in Leuven, door Minister Patricia Ceysens en Minister Frank Vandenbroecke. Acerta was gastheer omdat het als bedrijf erg sterk gelooft in het belang van innovatieve arbeidsorganisatie en reeds zelf een aantal initiatieven op dit vlak heeft geno-

juli-augustus

men in haar HRM beleid. Een competentiepool is een initiatief van meerdere partijen die innovatieve kennis rondom een bepaald thema willen uitbouwen. Te vergelijken bijvoorbeeld met Flanders Drive voor de auto-industrie. Op de eerste plaats is het de bedoeling zich te richten op collectief

Ondernemers 7-8


012

onderzoek en verspreiding van kennis. De expertise van de competentiepool moet directe en nuttige resultaten opbrengen voor innovatie bij bedrijven in Vlaanderen. Innovatie arbeidsorganisatie staat dan weer voor de wijze waarop organisaties de werkzaamheden die moeten verricht worden in verschillende jobs onderverdelen. De traditionele aanpak is gebaseerd op het specialiseren van de werkzaamheden. De innovatieve arbeidsorganisatie vermijdt deze dysfunctie door het werk niet lan-

Binnenskamers

ger op te delen in zoveel mogelijk deelbewerkingen maar in logisch samenhangende eenheden. Daarin dragen zelfsturende teams de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een zo compleet mogelijk product, dienst of klant. De missie van Flanders Synergy is het promoten en stimuleren van innovatie bij arbeidsorganisaties waardoor zowel en gelijktijdig de bedrijfsproductiviteit als de kwaliteit van de arbeid verbetert. Dit is slechts mogelijk door de interactie en samenwerking tussen bedrijven, sociale partners en R&D’s.

De activiteiten van de nieuwe competentiepool situeren zich op vijf vlakken: kenniscreatie, kennisapplicatie, kennisdisseminatie, consultatie bij organisaties en tot slot implementatiebegeleiding bij innovatieve arbeidsorganisatie. De doelgroep van de competentiepool Flanders Synergy zijn alle organisaties in de Vlaamse economie, gezien het niet gaat om product- of procesinnovatie maar om een innovatie in de manier waarop het werk wordt georganiseerd.

Meer dan 25000 bezoekers op onze Kamerwebsite! Tijdens de periode januari tot en met juni 2009 kwamen de ondernemers uit het arr. Leuven maar liefst 25000 keer over de online Kamervloer. Elke maand bezochten een 4000-tal

mensen vooral de omvangrijke activiteitenagenda, het dito aanbod van onze Kamer en natuurlijk ons actueel sociaal-economische nieuws. De Kamerwebsite www.kvkleuven.voka.be wordt

dus elke maand druk bezocht, wat voor uw Kamer een stimulans is om steeds actuele en boeiende inhoud te brengen op dit digitaal platform.

Happy Hour “nieuwe formule” van Voka-Kamer van Koophandel regio Aarschot erg gesmaakt! Op vrijdagavond 29 mei organiseerde het kersverse regiobestuur van Aarschot, onder leiding van de nieuwe voorzitter, Etienne Theyskens haar eerste Happy Hour. Vanaf half vijf kwamen de eerste geïnteresseerde ondernemers het glas heffen op dit vernieuwde event in De Knoet op het Schaluin.

Ondernemers 7-8

De benedenzaal naast het café liep snel vol en rond negen uur was het er een gezellige drukke bedoening. Er werd druk van gedachten gewisseld tussen de dertig aanwezige ondernemers over de impact van de crisis en hoe elk zich daartegen probeert te wapenen. Een aantal jonge ondernemers schaar-

juli-augustus

den zich vlot rond de meer gevestigde waarden en zo ontstond er menig gemoedelijke gesprek. Rond tien uur werd het officiële gedeelte afgesloten maar enkele aanwezigen besloten om hun gesprekken nog verder te zetten op het warme terras van De Knoet.


Binnenskamers

015

Exclusief event als verwelkoming van onze nieuwe leden Op 16 juni organiseerde Voka Kamer van Koophandel Leuven een evenement exclusief voor de nieuwe leden. Restaurant Salons Lassaut in Holsbeek was dit jaar de aangename locatie. Heel wat nieuwe leden waren ingegaan op onze uitnodiging om kennis te maken met de medewerkers van onze Kamer van Koophandel en met de andere nieuwe leden. Bij deze gelegenheid presenteerde de algemeen directeur, dhr Leekens, nog eens kort de werking van de Kamer. Iedere aanwezige ondernemer kreeg bovendien kort het woord om meer informatie te verschaffen bij de activiteiten van de onderneming. De grote verscheidenheid van de nieuwe leden viel weer op. Grote en kleine bedrijven, spin-offs, consultants, handelaarsverenigingen, een postorderbedrijf, ... Naar goede gewoonte werd dit event afgesloten met een receptie waarbij reeds uitgebreid aan netwerking gedaan werd.

m Een mooie opkomst van de nieuwe leden van Voka Kamer van Koophandel Leuven.

An Maes, milieuadviseur van Voka - Kamer van Koophandel Leuven, Annemie Maes van Dartel in het gezelschap van Linda Pollers en Mark Schueremans van Inter2Face.

Nieuwe leden in uw Kamer ALPROCOR Leuvenselaan 63/3 3300 Tienen Tel.: 016/62.04.62 Danielle Krekels Zaakvoerder Activiteit: Coรถrdinatiebureau voor ingenieurs TECHNOLOGY COACHING Kerkhofstraat, 3 Bus 4 3001 Heverlee Tel.: 0479 / 67.37.16 Wilbert Streefland Zaakvoerder Activiteit: Coaching/Consulting METZ SANITAIR (D-Lighting) Tiensesteenweg, 210 3380 Glabbeek Tel.: 016/48.85.03 Herman Metz Adviseur Activiteit: Verlichting

OTTO OFFICE Interleuvenlaan, 15E 3001 Heverlee Tel.: 016/39.27.70 Ulrik Nackaerts General Manager Activiteit: Postorder kantoormaterialen

CREONIS Hoge Berglaan, 17 3012 Wilsele Tel.: 0473/34.58.14 Marnix Catteeuw Zaakvoerder Activiteit: IT GRAHAM PACKAGING Melkerijstraat, 3 3110 Rotselaar Tel.: 016/44.16.05 Jos Decabooter Plant Manager Activiteit: verpakkingen

RAVI Leuvensebaan, 86 3220 Holsbeek Tel.: 016/20.43.30 Jan Bossier Zaakvoerder Activiteit: Audiogidsen PASADYNA Werkhuizenstraat, 2 3010 Leuven Tel.: 016/26.17.16 Pascal Salmon Zaakvoerder Activiteit: Project & facility management, consulting

juli-augustus

4C CONSULTING Metrologielaan, 10 1130 Brussel Tel.: 02/275.90.00 Johan Van Genechten Zaakvoerder Activiteit: Consulting

Ondernemers 7-8


016

Binnenskamers

DEKODER Boogschuttersstraat, 32 Bus 1 3001 Heverlee Tel.: 0475/28.27.55 Koenraad Deridder Zaakvoerder Activiteit: Media-consulting

MIRE CONSULTING Geldenaasksebaan, 458 3001 Heverlee Tel.: 0495/55.19.07 Ivan Schotsmans Principal Activiteit: Consulting

WALON NELLESSEN Eikeaarstraat 28 3600 Genk Tel.: 0478/81.81.51 Wim Van de Wiele Managing Director Activiteit: Autologic/transport

BIZCOACH Grensstraat, 129 3140 Keerbergen Tel.: 015/23.61.84 Ivan Verbeeck Zaakvoerder Activiteit: Bedrijfsadvies

AUTONOOM GEMEENTELIJK MUSEUM LEUVEN Professor Van Overstraetenplein, 1 3000 Leuven Tel.:016/22.69.06 Luc Delrue Intendant AGM Leuven Activiteit: Museum POROS INVEST Mechelsebaan, 31 3140 Keerbergen Tel.: 015/52.77.06 Ann Van Looy Zaakvoerder Activiteit: Projectontwikkeling

Voka - Kamers van Koophandel informeert hun leden over loonkostverminderingen en de aanpak van een grieppandemie Voka bracht begin juli een nieuwe Vokawijzer uit over “Drie anticrisis maatregelen, Hoe uw loonkost drukken?” Voka is sinds eind vorig jaar hevig pleitbezorger voor het tijdelijk invoeren van economische werkloosheid voor bedienden om zo ondernemingen van de nodige zuurstof te voorzien om hun talent aan boord te houden. De federale sociale partners geraakten het echter maar niet eens over de invoering ervan. Nu pakt de regering eindelijk toch uit met enkele maatregelen die in de buurt komen. Het betreft: • een lastenverlaging in geval van

collectieve arbeidsduurvermindering; • een crisisvariant van tijdskrediet; • een collectieve schorsing van de arbeidsovereenkomst. Deze Vokawijzer, die is opgesteld door het Kenniscentrum van SD Worx, biedt een praktisch eerste overzicht van de verschillende maatregelen en helpt u op weg om te beslissen welke maatregelen u eventueel best neemt of niet neemt. Ook begin juli informeerde Voka haar leden via een elektronische Flash over haar initiatief rond de sensibilisering van ondernemers en werknemers voor de mogelijke

Mexicaanse grieppandemie die in het najaar een nieuw hoogtepunt zou kunnen bereiken na de diverse reizen van werknemers en werkgevers. Voka stelt hierin een aantal praktische tips voor om werknemers via een brochure en een affiche te informeren rond de preventieve maatregelen die het Commissariaat Influenza heeft voorbereid. Daarnaast stelt Voka ook een checklist voor zelfevaluatie van elke onderneming voor, om de mate van voorbereidheid op een mogelijke grieppandemie op te voeren. Te raadplegen op onze website: www.kvkleuven.voka.be

Philippe Muyters (Voka) Vlaams minister Philippe Muyters, voormalig gedelegeerd bestuurder van Voka, werd op 13 juli ll aangesteld als Vlaams minister van begroting, financiën, ruimtelijke ordening, Vlaams erfgoed en sport. Onze gelukwensen aan Philippe met deze aanstelling op zulke belangrijke sleutelpost voor ondernemend Vlaanderen. Luc De Bruyckere, voorzitter Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen: ‘Ik dank Philippe Muyters voor de schitterende prestaties die

Ondernemers 7-8

hij de afgelopen jaren heeft geleverd, samen met de Voka-Kamers van Koophandel, en aldus Voka mee heeft uitgebouwd tot de belangrijkste Vlaamse werkgeversorganisatie. Ik feliciteer hem met zijn ministerschap en wens hem alle succes toe. Wij wensen echter niet alleen Philippe, maar de hele Vlaamse regering moed en leiderschap toe om, in deze budgettair moeilijke periode, de juiste beslissingen te nemen

juli-augustus

waardoor onze ondernemingen in deze crisis het best geholpen kunnen worden. Ik wil als voorzitter benadrukken dat Voka een werkgeversorganisatie is die optimaal en positief kritisch samenwerkt met àlle politieke partijen, en dat in volle onafhankelijkheid. In afwachting van de opvolgingsregeling zal Eric Vermeylen, de directeur van het Voka-kenniscentrum, de operationele continuïteit waarborgen.’’


Regio

18

Leuvense faillissementen stijgen met meer dan de helft! In tegenstelling tot andere streken waren de faillissementen in het Leuvense duidelijk minder gestegen dan in andere regio’s van het land. De laatste maanden is hier echter duidelijk verandering in gekomen, aldus de Kamer van Koophandel. Als er in 2008 nog 101 faillissementen waren over het eerste semester, zijn het er nu 156 geworden voor 2009 of een stijging met 55 %! Gelukkig hebben deze faillissementen als dus danig nog niet zo’n massaal effect gehad op de tewerkstelling. Hierin valt alleen de vereffening van AD Distribution Belgium (260 werknemers) te vermelden, waar er wellicht kansen voor een overname zijn. De belangrijkste getroffen sectoren zijn horeca, handel en bouw. Het zijn echter vooral de horecabedrijven die zwaar klappen krijgen (+20 %). Zodat de verlaging van de BTW naar 6 % zich nu hoogdringend stelt! Horecabedrijven klagen onder meer over verminderde omzet, striktere betalingstermijnen van leveranciers en een gebrek aan vertrouwen voor hun

financiering vanwege hun banken. De aanslepende duurtijd van de crisis, een gebrek aan eigen financiële middelen bij de bedrijven en het beperkte consumentenvertrouwen door jobonzekerheid beginnen, aldus de Kamer, blijkbaar door te wegen op de bedrijven van onze regio. Vorig jaar waren er in het arrondissement Leuven over heel het jaar 192 faillissementen, wat toen echter historisch laag te noemen was. Wellicht gaan we voor 2009 terug naar ongeveer 250 faillissementen, wat trouwens het gemiddelde is voor de laatste 10 jaar. Zo stellen we nu ook de invloed van de crisis als volgt vast op de werkloosheidcijfers van onze regio:

Werkloosheid

dissement Leuven een werkloosheid op van 5 %, wat echter na Brugge nog altijd de laagste werkloosheidsgraad is in Vlaanderen. Het gemiddelde van Vlaanderen situeert zich een stuk hoger op 6,5 %. We zien wel een fikse stijging van 20 % in het aantal nietwerkende werkzoekenden ten opzichte van mei vorig jaar in ons arrondissement. De mannen ondervinden met een stijging van 31 % opmerkelijk meer invloed van de crisis dan de vrouwen (+8,5%). Het zijn ook vooral de jongeren en de schoolverlaters die geen werk hebben. Het aantal werkloze jongeren (<25jaar) is sinds vorig jaar met 47 % gestegen. Provincie Vlaams-Brabant was gelukkig nog de provincie met de kleinste stijging in het aantal werkzoekenden.

In mei 2008 tekenen we in arron-

Ontwikkeling Kop van Kessel-Lo van start Projectontwikkelaar CIP heeft de eerste steen gelegd van het nieuwbouwproject achter het station van Leuven. Tussen de sporen en de Martelarenlaan komen acht ’blokken’ voor kantoren, woningen, winkels, horecaruimte en twee hotels.

″Onder het gehele project plannen we een parkeergarage van liefst vier bouwlagen, voor 975 wagens.

Een zevenhonderd daarvan worden door de NMBS ingericht als pendel- en publieke parking. Verder komt er ook een fietsenstal-

Ondernemers 7-8

juli-augustus

ling met 1.600 plaatsen. Vanuit de parking zijn er doorgangen naar elke afzonderlijke blok, maar ook naar drie uitgangen aan de Martelarenlaan.″ Komende van de Diestsesteenweg bieden de blokken respectievelijk onderdak aan een appartementstoren (City gate), kantoren voor ACV, ACW, Familiehulp en DVV Hageland Verzekeringen, een Etap-hotel, City Square-appartementen, het Park Inn hotel en - in de drie laatste blokken - kantoren. ″Dat laatste complex bouwen we pas op het laatste: voor die kanto-


Regio

19

ren hebben we nog geen afnemers gevonden, maar dat komt nog wel″, vervolgt Goessens. ″Het woningproject City Gate bevat 33 flats, verspreid over twaalf verdiepingen. Dat gebouw gaat het silhouet van Leuven mee bepalen. City Square omvat vijftig appartementen, gelegen rond een binnenplein. De prijzen varie¨ren tussen de 200.000 en 400.000 euro. De hotels dan: Etap vult de leegte in van de twee- tot drie-sterrenhotels in Leuven. Het gebouw zal 139 kamers tellen en de prijzen liggen iets lager dan gemiddel in Leuven. Park Inn situeert zich dan weer tussen de drie en vier sterren. Het bevat naast 133 kamers ook congresfaciliteiten, een bar en een restaurant.″ De voorgevel van het complex krijgt een robuuste uitstraling, maar aan de zijkanten wordt - voor de lichtheid - gewerkt met panelen in glas en aluminium en met kleurschakeringen. ″Onderaan brengen we trouwens overal een glazen sokkel van vijf meter hoog aan om de ’dode gevel’ te voorkomen. Daar komen de publieke funcies: bars, winkels, restaurants. Tot slot omvat het project ook nog een supermarkt (nog in te vullen) en een kantoor voor de federale politie.″ De bouwwerken duren nog tot 2011 en bedragen 115 miljoen euro. Meer info: www.kopvankessello.be Vandaag nog een krater, morgen een nieuwe multifunctionele zoning.

Start bouw kopstation en datacenter UZ Leuven, campus Gasthuisberg In augustus start AR-TE - Stabo samen met haar Nederlandse partner de Jong Gortemaker Alga met de bouw van een kopstation en datacenter op de Gasthuisbergsite in Leuven. De gestapelde techni-

sche voorzieningen zullen omhuld worden door een representatieve utilitaire gevel. Het kopstation, 3.600 m2 over 2 bouwlagen, bevat de hoogspanningsruimtes en de noodstroom-

aggregaten van de campus. Het datacenter, 1.900 m2 over 2 bouwlagen, wordt bovenop het kopstation voorzien. Beide bouwdelen worden strikt gescheiden, naast de evidente brandcompartimentering is er bijzondere aandacht besteed aan een bijkomende interne waterdichting en het vermijden van niet gewenste stralingen tussen de afzonderlijke entiteiten. Qua gevel is er geopteerd voor een doorlopende lamellenwand die als een tweede huid omheen het gebouw voorzien wordt. Deze wand uniformiseert het uitzicht van het utilitaire gebouw, dat nogal wat gevelroosters bevat volgens een onregelmatig patroon, en zal daarnaast ook als een eerste barrière functioneren tegen zonne-instraling (niet gewenste warmtelasten).

juli-augustus

Ondernemers 7-8


Regio

21

Bob Verbeeck investeert in Energy Park Averbode Golazo, het sportmarketingbedrijf van sportmanager Bob Verbeeck, investeert 54 miljoen euro om recreatiedomein De Vijvers in Averbode tegen 2012 om te toveren tot Energy Park. Volgens Toerisme Vlaanderen gaat het om de grootste toeristische investering van 2009.

Verbeeck rekent op de verkoop van zo’n tweehonderd vakantiewoningen om dertig procent van het project te financieren. Ook participaties van bedrijven tekenen voor dertig procent van de financie¨le middelen die nodig zijn voor de verbouwing. Een publiekprivate samenwerking moet 10

procent van de kosten dekken, het lidmaatschap van bedrijven en consumenten moet bijna 11 miljoen euro opleveren. De 5,4 miljoen eigen middelen die Golazo investeerde, werden vooral gebruikt voor de aankoop en de opruiming van het domein.

Bouwproject Brouwershaven uit de startblokken in Herent In de stationsbuurt van Herent werd symbolisch de eerste steen gelegd van het bouwproject ’Brouwershaven’. Bedoeling van het project is binnen het grootstedelijk gebied rond Leuven betaalbare huisvesting aan te bieden. Begin 2011 moet het 105 appartementen tellende complex bewoonbaar zijn. Voor deze appartementen wordt gemikt op kopers uit de middenklasse. Het privéproject op de hoek van de Onze-Lieve-Vrouwestraat en de Wildemansweg verrijst op de plaats waar voorheen een brouwerij en later bioscoop Brouwershaven stonden. ″Dat verklaart meteen de naamkeuze″, vertelt Peter Gestels, algemeen directeur van Van Roey Pro-

ject, dat ook het Leuvense ’Sportoase’ realiseerde. ″We streven er met deze 105 appartementen naar heel wat gezinnen een aangename thuishaven te bieden. Pal naast het park zijn de twee- en driekamerappartementen. Deze liggen vlakbij het station, maar zijn toch rustig gelegen.″ Wat de technische kwaliteit betreft, steekt het project volgens de initiatiefnemer boven heel wat andere vastgoedrealisaties uit. Omwille van de nabijheid van de spoorweg werd onder meer veel aandacht besteed aan de akoestiek. De gemiddelde vraagprijs per woning is gesitueerd tussen de 140.000 en 250.000 euro, ondergrondse parkeerplaats niet inbe-

grepen. Ondertussen is al de helft van alle appartementen verkocht. Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Jos Bex kadert het privéinitiatief perfect in het engagement van het gemeentebestuur om in het Herentse centrum 1.000 nieuwe woongelegenheden te cree¨ren.

Leuven start proef rekeningrijden Leuven begint in het najaar met een proefproject voor rekeningrijden. Dat heeft de schepen van Mobiliteit, Dirk Robbeets aangekondigd. De stad volgt het voorbeeld van het Zuid-Nederlandse Eindhoven waar gisteren een test

uit de startblokken ging. 35 werknemers van NXP en IBM, de ontwikkelaars van een systeem voor kilometerheffing, proberen het zes maanden uit. Robbeets ziet ook mogelijkheden om het systeem in

te zetten voor parkeergeleiding en voor het snelheidsbeleid. Leuven kan de voorbode zijn van een invoering in heel Vlaanderen. Nederland wil tegen 2012 een nationale kilometerheffing.

Nieuw gemeentehuis voor Herent Nog deze zomer start de bouw van het nieuwe administratief centrum van de gemeente Herent. Er is een kostenplaatje van 20,3

miljoen euro mee gemoeid en een jaarlijkse beheers- en onderhoudskost van 310.000 euro. De aanvankelijke ramingsprijs bedroeg 5,5

juli-augustus

miljoen euro. Die dateert van oktober 2004 en toen was er nog geen sprake om ook politie, OCMW en bibliotheek erin te inte-

Ondernemers 7-8


Regio

greren. ’Grote voordeel voor de Herentenaren is dat alle diensten voortaan op één plaats zullen liggen’, vindt schepen Jo Declerq. ’Er komt zelfs een centraal onthaal. Vandaag zijn de gemeentediensten niet alleen te krap gehuisvest, maar ook verspreid over de gemeente. De vrijetijdsdiensten zitten in de Witte Villa, de bibliotheek in weer een ander gebouw en de technische

diensten huizen nu al aan de Spoorwegstraat.’ De nv NAC zal het gebouw optrekken. De nv is een samengaan van de firma’s Vanhout, EGTA Antwerpen, Cegelec, Artabel en het architectenbureau Dirk Martens. Deze laatste tekende het nieuwe gemeentehuis uit als een flexibel, modulair gebouw. Politie, OCMW en gemeente zitten apart

23

maar maken toch gebruik van gemeenschappelijke ruimtes, zoals vergaderzalen, trappen, enz. Er is ook een halfondergrondse parking. De nv NAC zal het gebouw overdragen aan de gemeente. Dit betekent dat de nv eigenaar blijft en eigenlijk verhuurt aan Herent. Die wordt na een termijn - allicht 27 jaar - dan eigenaar.

Hageland huldigt Gaston Geens met standbeeld in Aarschot Gaston Geens is geboren op 10 juni 1931 in Kersbeek-Miskom, hartje Hageland. Als student aan de KU Leuven krijgt hij een opdracht een studie te maken over het Hageland en dit zowel op vlak van onderwijs als op vlak van tewerkstelling. Toen vooral seizoensarbeid bij de dorsmolen, de bietenteelt en als mijnwerkers. De conclusie van deze studie was dat deze streek dringend nood had aan vorming, opleiding en plaatselijke tewerstelling. In 1974 wordt Gaston Geens staatssecretaris, minister en kort daarop minister-president van de pas opgerichte Vlaamse regering. In deze functie bouwt hij een contactnet uit met alle gemeentebesturen van het Hageland en zijn arrondissement Leuven om de plaatselijke dossiers op te volgen en ze financieel te ondersteunen. Snel kwamen initiatieven tot stand zoals de nieuwbouw van enkele Aarschotse scholen als SIBA en BLO, de ondersteuning van Eigen Haard, de uitbouw van de Demervallei (zwembad, sportcentrum, de restauratie van de Moedermeule) en de uitbouw van het industrieterrein Nieuwland (Duracell). Uit de verschillende verkiezingsuitslagen over de loop der jaren

blijkt de immense populariteit die Gaston Geens wist op te bouwen. Zo leverde hij door zijn studie, voortdurende aandacht en ondersteuning van talrijke initiatieven in zijn streek een enorme bijdrage tot het welslagen van deze projecten op het sociale, culturele en economische vlak. Alsdusdanig heeft Gaston Geens een onuitwisbare invloed gehad op het Hageland en was het algemeen akkoord van het Aarschotse stadsbestuur dan ook snel gegeven op het voorstel van Frans Deboes

juli-augustus

(Schepen van Aarschot en voormalig privésecretaris van Gaston Geens) om een beeld te laten vervaardigen ter ere van Gaston Geens als ’’Hoeder van het Hageland’’ en dit in Aarschot, de Parel van het Hageland, te laten plaatsen. De onthulling van het beeld gebeurde door de huidige eerste minister Herman Van Rompuy in aanwezigheid van mevrouw Geens en zijn familieleden samen met de heel talrijk opgekomen sympathisanten.

Ondernemers 7-8


Regio

24

ROB-tv start met live dagtelevisie ROB-tv startte in mei live met dagtelevisie. ’Het wordt een feelgoodprogramma. Iedereen in Oost-Brabant mag op televisie komen’, zegt hoofdredacteur Guy Delforge. ROB-tv biedt nu al iedere weekdag een avondlijke lus met de actualiteit in Oost-Brabant en het magazine ″Van bij ons″ aan. ’Maar dat is te weinig. We moegen de kijkers meer kunnen bieden’, meent Delforge. ’Inbreken op onze avondlus was een optie, maar we merken dat ons nieuws het meest bekeken wordt vanaf half elf ’s avonds. Anderzijds is er de evolutie dat steeds meer mensen in de namiddag thuis zijn en televisie kijken. Het is een fout vooroordeel

dat het dan alleen om huisvrouwen, senioren en mensen zonder baan gaat. Dankzij de systemen van glijdende uren zijn gewoon veel meer mensen vroeger thuis. Daar lag een enorme kans.’ Iedere weekdag krijgen de presentatoren van Studio ROB, Guido Reybroeck en afwisselend Hilde Geens en een nieuw gezicht dat geheim blijft tot maandag, verschillende gasten. ’Op maandag nodigen we een vereniging uit, op dinsdag focussen we op sport en op woensdag op jongeren. Donderdag staat in het teken van artiesten van bij ons en op vrijdag blikken we vooruit op het weekend. Daarnaast geeft de eindredac-

teur van het nieuws twee keer duiding over de actualiteit heet van de naald. Ook is er aandacht voor het culinaire, gezondheid en lifestyle’, zegt Reybroeck. ’Live televisie maken is natuurlijk een uitdaging. Het is niet erg als een presentator zich een keer verspreekt of als er een microfoon in beeld komt. We werken ook niet met een gestileerd tv-decor. We willen een warme en huiselijke sfeer en een feelgoodprogramma waarin het expliciet de bedoeling is dat iedereen die dat wil op televisie kan komen’, zegt Delforge. ------------------------------------Info: www.robnet.be

Stad Leuven is financieel gezond Leuven is financieel gezond. Dat blijkt uit de jaarresultaten van 2008, die onlangs bekendraakten. De stad sloot het dienstjaar 2008 af met een overschot van ruim 15 miljoen euro. Met dit overschot op de begroting staat Leuven er financieel gezond voor. Bovendien slaagt de stad erin de schuldenberg onder controle te houden. Schepen van Financie¨n Dirk Vansina wijst er op dat enkel de waterbijdrage vorig jaar ver-

hoogd is. ″Dat geld zal gebruikt worden voor de financiering van gescheiden riolering″, klinkt het. Dankzij een constante stijging van het aantal inwoners - 6.000 mensen in de voorbije tien jaar - zag de stad haar inkomsten ook omhoog gaan. ″De inkomsten uit de taks op de filmtickets zijn wel gekelderd″, stelt Vansina. ″Daarmee is bevestigd dat het bioscoopbezoek effectief terugloopt.″ Burgemeester Louis Tobback wees erop dat de belastingdruk in

Leuven niet hoog is in vergelijking met andere gemeenten. ″Van de dertig gemeenten in het arrondissement zijn er slechts acht waar de gemeentebelasting lager ligt. In veertien andere gemeenten betaal je meer. Daarmee stelt zich de trend dat je op het platteland stilaan evenveel of zelfs meer belastingen betaalt als in de stad, terwijl die gemeenten heel wat minder diensten verschaffen dan Leuven.″, aldus de Leuvense burgemeester.

Nieuw Leuvens centrum voor hersenonderzoek opent in het najaar Het Neuro Electronic Research Flanders (NERF), een gloednieuw onderzoekscentrum voor de hersenen, opent in oktober op de terreinen van het Leuvense instituut Imec. NERF is het resultaat van een samenwerking tussen het Vlaams Instituut voor Biotechnologie, de KU Leuven en Imec. Tegen 2014 mikt het nieuwe onderzoekscentrum op de tewerkstelling van ongeveer vijftig internationale topwetenschappers. Die kunnen gebruik

Ondernemers 7-8

maken van de faciliteiten van de Imec-campus in Heverlee, zoals de zogenaamde clean room waar in ideale omstandigheden aan onderzoek kan gedaan worden. Zo is er een nieuw neurolabo van duizend vierkante meter. Dankzij de kennis van Imec op het vlak van microchips is het mogelijk geworden om de menselijke hersenen in detail te bekijken. NERF wil de werking van de neuronen bekijken om op die manier meer inzicht te krijgen in de werking van de hersenen. Op

juli-augustus

die manier wordt belangrijke kennis geleverd voor de medische en de farmaceutische wereld die van groot belang kan zijn voor een beter begrip van ziektes zoals Parkinson en Alzheimer. Ook kunnen hersenaandoeningen sneller opgespoord worden. NERF opent officieel de deuren op 29 oktober van dit jaar. Naast de drie partners investeert ook de Vlaamse regering 3 miljoen euro in het nieuwe paradepaardje van toegepast biomedisch onderzoek.


Regio

27

KU pakt uit met bio-incubator II De Leuvense universiteit heeft Bio-incubator II voorgesteld in wetenschapspark Arenberg. Dat is een laboratorium voor hoogtechnologische biobedrijven. In februari 2008 opende de KU Leuven al Bio-incubator I maar ondertussen

zijn alle kantoren en laboratoira al volzet. Acht biotechnologiebedrijven vonden onderdak in het gebouw. Het nieuwe gebouw zal een twaalftal units tellen met een totale oppervlakte van 4.000 vierkante meter.

Vooral jonge bedrijven die sterk op onderzoek en ontwikkeling zijn gericht kunnen terecht in de Bioincubator. Naast de universiteit werken ook de overheid en de industrie mee aan het project.

Motoren KU Leuven archeologische pareltje Verschillende waardevolle industrieel-archeologische objecten en machines van de KU Leuven zijn opgenomen in de ontwerplijst van ″Topstukken uit het industrieel en technisch erfgoed van Vlaanderen″. Een decreet moet zeldzame en onmisbare verzamelingen in Vlaanderen in stand houden. Ze komen meteen ook in aanmerking voor restauratiesubsidies. Het gaat in Leuven om een gieijzerconvec-

tor met een capaciteit van twee ton voor de vervaardiging van staal. Die staat buiten op de campus Arenberg in Heverlee. Verder is er de thermomechanische machinecollectie, met onder meer straal-, diesel-, en stoommotoren en -ketels, van het Thermo-Technisch Instituut.

Brouwerij De Hoorn wordt gamescentrum De oude Leuvense brouwerij Den Hoorn aan de Vaartkom wordt het kloppende hart van de Vlaamse gamesindustrie. De regering geeft een ruime subsidie: 250.000 euro voor de Gaming Incubator Creative Minds. Dat is een bedrijvencen-

trum waar jonge bedrijven die actief zijn in de sector van computerspellen ondersteuning kunnen krijgen. Het incubatiecentrum komt in de vroegere brouwerij De Hoorn, de oudste Stella Artoisbrouwerij in Leuven. De vzw De

Hoorn kocht het pand vorig jaar van AB InBev en wil er naast de Gaming Incubator onderdak bieden aan bedrijven in de creatieve economie, kunstenaars, exposities, congressen en horeca.

UZ Leuven heeft voedselveilige keuken Het UZ Leuven kreeg als eerste ziekenhuis met een voedingsdienst in eigen beheer het Smileylabel. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) kent de Smiley toe als erkenning voor de gegarandeerde voedselveiligheid. UZ Leuven heeft een eigen keuken en bakkerij. Dagelijks worden 3.500 warme maaltijden en 8.000 maaltijdcomponenten bereid, zoals avondschoteltjes en koude

schotels. De bakkerij bakt elke dag 620 broden, 130 taarten en 1.500 koffiekoeken. Temperatuurbeheersing, hygie¨ne en kwaliteit zijn de belangrijkste aandachtspunten om de voedselveiligheid te garanderen. Zo hebben de koelcellen en diepvriezers van UZ Leuven een automatische temperatuurcontrole, heeft elke keuken haar eigen hygie¨neprocedures en worden alle producten bij levering gecontroleerd op temperatuur, kwaliteit, gewicht en

juli-augustus

versheid. ‘De voorbije voedselcrisissen toonden aan hoe belangrijk de voedselveiligheid is. UZ Leuven voert een goede hygie¨ne dan ook hoog in het vaandel als onderdeel van een kwaliteitsvolle patie¨ntenzorg’, zegt Luc Vanhaverbeke, hoofd van de facilitaire dienst. Een extern controleorgaan voerde ter plaatse een grondige audit uit, die aangaf dat aan alle strenge eisen van het FAVV wordt voldaan.

Ondernemers 7-8


Regio

29

K.U.Leuven haalt opnieuw ECTS-label Het is de tweede keer dat de KUL het label haalt. Eerder gebeurde dat in 2005. De toekenning van het label betekent dat de K.U.Leuven bij de uitwisseling van studenten volgens de daartoe ontwikkelde voorschriften en procedures werkt en alle relevante informatie in het Engels beschikbaar is. ’’De toekenning is een erkenning van de Europese dimensie en ambitie van de K.U.Leuven’’, aldus een mededeling van de Leuvense universiteit.

De Europese Commissie heeft voor de periode 2009-2013 het ECTS-label toegekend aan de K.U.Leuven. ECTS (European Credit Transfer System) is bedoeld om opleidingen in de verschillende lidstaten transparant en vergelijkbaar te maken met het oog op overdracht en accumulatie van studiepunten. Het is derhalve een van de centrale instrumenten bij de opbouw van een eengemaakte Europese onderwijsruimte.

M eerste museum met ″business loges″ M, het stedelijk museum dat op 20/9 in het centrum van Leuven de deuren opent in een nieuwbouw ontworpen door Stephan Beel zal als eerste naar analogie met voetbalstadions beschikken over ’’een business loge’’. Het gaat om een aparte ruimte met terras en zicht op Leuven waar vergaderingen en diners kunnen georganiseerd worden. Bedoeling is de samenwerking met de bedrijfswereld uit te bouwen en sponsoring te stimuleren. M wil uitgroeien tot een - op Vlaams schaal - middelgroot museum. Een gedeelte zal worden ingevuld door een semi-permanente opstelling van de belangrijkste werken uit de collectie die een

beeld ophangen van de kunst- en ambachtelijke productie in de stad en in het oude hertogdom Brabant. Jaarlijks zijn een drietal grote tijdelijke tentoonstellingen gepland met internationale uitstraling. Zowel oude als nieuwe kunst komen hierbij aan bod. M wil ook een platform uitbouwen voor hedendaagse Belgische en buitenlandse kunstenaars. M mikt de eerste 3 jaar op een landelijke positionering met een budget van rond de 4 miljoen euro. Als M zich daarna wil bewijzen als internationale regio-speler zal het budget moeten groeien naar 5 miljoen. Naast de basissubsidiëring rekent Leuven hiervoor ook op de provincie

Vlaams Brabant, het bedrijfsleven en op termijn de Vlaamse Gemeenschap. Tegen begin 2010 wil men beschikken over een 40-tal medewerkers. Hiertoe moeten er nog een 30-tal worden aangeworven. Op 20 september openen de Princessen Mathilde en Maxima officieel museum M.

Geldenaaksebaan gaat 1,5 jaar dicht in Leuven! Er is verkeershinder op komst in de omgeving van de Geldenaaksebaan. Vanaf juni zal de straat immers in fasen worden afgesloten voor het verkeer. Anderhalf jaar lang zullen er ingrijpende werken gebeuren aan de Geldenaaksebaan. De straten in de nabijheid van de Geldenaaksebaan worden al een tijdje onder handen genomen. Aquafin voert er grote collectorwerken uit. Het stadsbestuur heeft besloten om in één ruk door de Geldenaaksebaan aan een face-

lift te onderwerpen. Een van de meest ingrijpende veranderingen is dat de Geldenaaksebaan volledig wordt omgevormd tot zone 30, vanaf de ring tot aan de Milseweg. Dat gebeurt onder meer om de veiligheid van de kinderen uit het Norbertusschooltje te verhogen. In samenspraak met het buurtcomité koos het stadsbestuur voor het behoud van parkeerplaatsen. Er zullen wel wegmarkeringen aangebracht worden om auto-

juli-augustus

chauffeurs erop te wijzen dat de fietsers zich tussen het gewone verkeer begeven. Het buurtcomité had overigens nog andere wensen die worden ingewilligd. Zo klonk duidelijk de vraag voor meer groen in de straat en wilde men dat de geluidsoverlast zoveel mogelijk werd beperkt. Daarom koos het stadsbestuur ervoor om het nieuwe wegdek van de Geldenaaksebaan aan te leggen in fluisterasfalt.

Ondernemers 7-8


Regio

30

Oprit E314 in Holsbeek langer In tegenstelling tot de werken in Tielt-Winge, waren die aan de oprit van Holsbeek wel gepland. De oprit van de E314 werd er verlengd voor het verkeer in de richting van Leuven. Volgens het Agentschap Wegen en

Verkeer Vlaams-Brabant waren de werken nodig om het verkeer dat de oprit neemt in de richting van Leuven, veiliger te laten invoegen. Daarom werd de oprit verlengd. De kostprijs van de werken bedraagt 60.000 euro.

Wel zal hoe dan ook op termijn moeten overwogen worden om een substantie¨le verbetering qua verkeersdoorstroming te realiseren op de gehele E314 vanaf Aarschot, door gewoon overal 3 rijvakken te voorzien. Dit kan praktisch zonder nieuw ruimtegebruik.

Vooral camouflageflitsers voor onze regio Sinds kort staan hier en daar langs de autosnelwegen groene camouflageschermen waarachter de flitswagens van de wegpolitie zich kunnen verstoppen. De schermen moeten voorkomen dat automobilisten de flitswagens al van ver zien en op hun rempedaal gaan staan. Senator Dirk Claes vroeg

zich af hoeveel van die schermen er nu eigenlijk staan. In zijn antwoord vertelt minister van Binnenlandse Zaken Guido De Padt niet alleen hoeveel schermen er zijn, maar ook waar ze staan. Hij geeft een nauwkeurige plaatsbeschrijving, inclusief kilometerpaal. Op die manier weten automoilis-

ten waar ze zeker op hun snelheid moeten letten. Toeval of niet, alle nieuwe flitsers staan in onze regio: - E40 Bertem richting Luik - E40 Boutersem richting Luik - E40 Haasrode richting Brussel - E314 Tielt-Winge richting Genk - E314 Bekkevoort richting Leuven.

Autowegen boeman voor de natuur? Op het drukke klaverblad van de E40 en de E314 in Leuven telde Natuurpunt Vlaanderen 180 plan-

tensoorten, waaronder enkele die je nergens anders in het Vlaamse binnenland terugvindt...

Autowegen zijn blijkbaar toch niet zo’n boeman voor de natuur.

″Voor de ontwikkeling van de nieuwe site zijn we in zee gegaan met Boondoggle, een Leuvens ITbedrijf.″ Die site biedt heel wat nieuwigheden. ″Waar we vroeger vertrokken vanuit het bestuur, stellen we nu de bezoeker cen-

traal″, zegt Van Hoof. Daarnaast wil leuven.be de mogelijheden van online geluid en video verder uitdiepen.

Leuven lanceert nieuwe website Het stadsbestuur van Leuven lanceerde een nieuwe website. De vorige site was zeven jaar oud en was aan vervanging toe. ″Zeven jaar is een eeuwigheid in de computerwereld″, zei schepen van Communicatie Els Van Hoof.

------------------------------------Info: www.leuven.be

Ook vernieuwde website van Lubbeek De website van de gemeente Lubbeek is onlangs vernieuwd en koos voor een overzichtelijke, aantrekkelijke site waarin iedereen gemakkelijk zijn weg kan vinden. Er vallen ook heel wat nieuwigheden te noteren. Wie snel wil weten welke rubrieken onlangs werden aangepast, krijgt op de homepage een handig overzichtje. Wil je aan

Ondernemers 7-8

de hand van trefwoorden iets zoeken, dan kan je de AZ gids gebruiken. Ook het e-loket kreeg een nieuwe look. Hier vind je voortaan alle beschikbare online-formulieren. Lubbeek werd ook partner in het UiTnetwerk, een landelijk netwerk van gemeenten, steden, regio’s en provincies in samenwerking met tal van media- en andere

juli-augustus

partners. Dit netwerk wil een antwoord bieden op de vraag ″Wat is er te beleven in mijn gemeente of regio?″ Verder kan je Info Lubbeek voortaan ook digitaal consulteren. Een klik op de voorpagina volstaat. Tot slot werd gestart met een vereniging- en handelsgids. ------------------------------------Info: www.lubbeek.be


Regio

33

Werkloosheid stijgt in onze regio In mei 2009 tekenen we in arrondissement Leuven een werkloosheid op van 4,82%, wat na Brugge de laagste werkloosheidsgraad is in Vlaanderen. Het gemiddelde van Vlaanderen situeert zich een stuk hoger op 6,49%. We zien wel een fikse stijging van 19,7% in het

aantal niet-werkende werkzoekenden ten opzichte van mei vorig jaar in ons arrondissement. De mannen ondervinden met een stijging van 31,1% opmerkelijk meer invloed van de crisis dan de vrouwen (+8,4%). Het zijn ook vooral de jongeren en de schoolverlaters

die geen werk hebben. Het aantal werkloze jongeren (a25 jaar) is sinds vorig jaar met 47,4% gestegen. Provincie Vlaams-Brabant was gelukkig nog de provincie met de kleinste stijging in het aantal werkzoekenden.

UZ Leuven, 80 jaar groei en inzet UZ Leuven viert dit jaar zijn tachtigste verjaardag. Om de geschiedenis van de verschillende ziekenhuizen te illustreren, werd een tentoonstelling opgezet in campus Sint-Rafae¨l: ’Duyckt in de rycke historie der universitaire klinieken Leuven’. De allereerste stap die leidde naar de Universitaire Ziekenhuizen Leuven (UZ Leuven) was de oprichting van het Sint-Pietersziekenhuis in de Brusselsestraat in 1788. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het gebouw verwoest, maar in 1946 werd een nieuw ziekenhuis gebouwd in een H-vorm. De échte start van UZ Leuven vond plaats in 1928, met het SintRafae¨lziekenhuis, aan de overzijde van de Dijle. Dat complex kwam er

om nieuwe noden te vervullen op wetenschappelijk én onderwijsvlak. Een tweede uitbreiding volgde in 1946. Om de strijd tegen tuberculose aan te gaan, besliste UZ Leuven een sanatorium op te richten in Pellenberg: Sint-Barbara. Later kreeg dit centrum andere functies. In 1988 kwam er ook SintAndré in Lubbeek bij. Tot 1970 functioneerden de verscheidene instellingen los van elkaar. Maar dat veranderde in de jaren zestig, met de splitsing van de Leuvense universiteit en van de medische diensten. Tegelijk groeide het besef dat de gebouwen van Sint-Rafae¨l niet de nodige flexibiliteit hadden om de reuzensprongen binnen de medische wetenschap op te volgen.

Het antwoord werd gevonden in 1971, op een heuvelkam op één kilometer van Sint-Rafae¨l, beter gekend als Gasthuisberg. In 1975 werd daar een kinderziekenhuis in gebruik genomen. In de volgende jaren volgden ook andere diensten. Die trend van centralisering zet zich ook de komende jaren nog door. In 2020 moeten op Gasthuisberg alle diensten ondergebracht zijn die nu nog in Lubbeek, Pellenberg en op de stadscampus liggen. ″Om het verleden van UZ Leuven nog eens te tonen, hebben we een tentoonstelling opgezet″, zegt Gerda Ceulenaere van de dienst Communicatie. ″Vooral de Zusters van Liefde, die veertig jaar lang hun stempel drukten op het beleid, staan centraal.″

Minne Casteels voor de biomedische wetenschappen, Karen Maex voor wetenschap en technologie, Bart De Moor voor internationalisering, Peter Marynen voor onderzoeksbeleid, Ludo Melis voor onderwijsbeleid, Tine Baelmans voor

studentenaangeledenheden en Jan Beirlant voor de campus Kortrijk. Ook algemeen beheerder Koenraad Debackere kreeg een verlenging van zijn mandaat met vijf jaar.

KUL heeft nieuwe beleidsploeg De Katholieke Universiteit van Leuven heeft vanaf 1 augustus een nieuw bestuursteam. Mark Waer werd al enkele maanden geleden verkozen tot nieuwe rector. Zijn vicerectoren zijn: Filip Abraham voor humane wetenschappen,

Prof. Johan Kips, gedelegeerd bestuurder UZ Leuven Prof. Johan Kips is de nieuwe gedelegeerd bestuurder van het UZ Leuven. Hij was reeds algemeen directeur van het UZ. Daarnaast heeft het bestuurscomité UZ Leu-

ven ook een nieuwe voorzitter. Het gaat om Guy Mannaerts, momenteel lid van het bestuurscomité. Hij volgt Prof. Mark Waer op,

juli-augustus

die rector wordt. Beide benoemingen gebeurden door de Raad van Bestuur van de K.U.Leuven. Ze gingen in op 1 augustus ll.

Ondernemers 7-8


34

Personalia

Van den Hove, nieuwe topman IMEC Luc Van den hove wordt algemeen directeur en gedelegeerd bestuurder van het Leuvense micro-elektronicacentrum IMEC. Hij volgt Gilbert Declerck op, die werd verkozen als lid van de raad van bestuur van IMEC International. Declerck blijft ook actief in het dagelijks bestuur van IMEC. Hij zal de strategische relaties met de overheid en de industie onderhouden en strategisch advies verlenen. Beide namen hun nieuwe functie op 1 juli op. Van den hove heeft altijd bij IMEC gewerkt. Hij was verantwoordelijk voor onderzoek naar nieuwe chiptechnologie. In 2007 werd hij executive vice-president en chief operating officer. ’Van den hove speelde een zeer belangrijke rol bij de uitbouw van IMEC en combineert kennis met

bestuurservaring’, zie Anton De Proft, de voorzitter van de raad van bestuur van IMEC, bij de bekendmaking van de benoeming. Van den hove was vooral actief in het domein van de transistorverkleining, waarmee IMEC zich aan de wereldtop hees in de halfgeleidertechnologie. Hij startte ook met het zonnecellenonderzoek en met biomedische elektronica, wat nu belangrijke domeinen zijn bij IMEC. Gilbert Declerck was tien jaar lang gedelegeerd bestuurder van IMEC. ’Hij bouwde de instelling uit tot een internationaal gerenomeerd instituut met stevige wereldwijde partnerships’, zie Van den hove. Van den hove legde ook de klemtoon op het belang van de nanotechnologie, waarin IMEC nu wil

uitblinken. ’Die nanotechnologie moet de oplossingen bieden om in de toekomst een meer duurzame sameleving tot stand te brengen’, aldus de nieuwe topman.

Nieuwe Voka-bestuursploeg samengesteld Als voorzitter van de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka rekent Luc De Bruyckere sterk op de steun van de mensen die deel uitmaken van het bestuurscomité. Behalve de voorzitters van de Kamers van Koophandel zijn dat de acht vicevoorzitters. ’Ik wil er een echte bestuursploeg van maken’, zegt De Bruyckere, ’waarin elk lid de verantwoordelijkheid krijgt voor een bepaalde bevoegdheid.’ Een opvallende naam is alvast André Bergen, topman van de bank-verzekeraar KBC. Ook Luc Bertrand blijft niet langs de zijlijn staan. Hij is gedelegeerd bestuurder van Ackermans & van Haaren. Volgens Luc De Bruyckere is hij een van de grootste financie¨le ondernemers in Vlaanderen. Marc Binnemans, de gedelegeerd bestuurder van de grafische groep

Ondernemers 7-8

Antilope uit Lier, is de derde ondervoorzitter. Binnemans wordt specifiek verantwoordelijk voor de jongerenwerking binnen de Vlaamse werkgeversorganisatie. Een ander zwaargewicht is de voormalige socialistische minister Luc Van den Bossche. Als voormalig minister van Onderwijs en als huidig voorzitter van de Associatie Universiteit Gent brengt hij expertise mee over de onderwijswereld. Een volgende vicevoorzitter is Ignace Van Doorselaere, gedelegeerd bestuurder van de lingeriegroep Van de Velde. Hij is voorzitter van de Economische Kring van de Koning Boudewijnstichting die reflecteerde over de waarde in het bedrijfsleven. De volgende is de West-Vlaamse ondernemer Michel Delbaere van

juli-augustus

de West-Vlaamse voedingsgroep Crop’s. Delbaere vormt ook de link naar de voedingsfederatie Fevia. Carl Dewulf van de West-Vlaamse machinebouwer LVD is ook een jonge ondernemer en kan beschouwd worden als een vertegenwoordiger van de belangrijke federatie Agoria van de metaalverwerkende industrie. De laatste vicevoorzitter is Wouter De Geest, gedelegeerd bestuurder van BASF Antwerpen. In het bestuursteam zit echter geen enkele vrouw. Luc De Bruyckere ziet dat als een gemis. Hij neemt zich voor tien vrouwen uit te nodigen tot de raad van bestuur van Voka, zodat het later makkelijker wordt vrouwen te vinden die een verantwoordelijkheid in het bestuurscomité willen opnemen.


Personalia

35

Herman Daems, nog deeltijds voorzitter Gimv Herman Daems blijft nog deeltijds voorzitter van de investeringsmaatschappij Gimv. Dat verklaarde Koen Dejonckheere, gedelegeerd bestuurder van Gimv. Daems werd na het finaliseren van de overname van Fortis Bank door BNP Paribas benoemd als voorzitter van de raad van bestuur van BNP Paribas Fortis. Daems zal zijn tijd verdelen over beide functies BNP Paribas Fortis en o.m. Barco, de technologiegroep waarvan Daems ook voorzitter is. Ook blijft hij als hoogleraar aan de KU Leuven verbonden. Herman Daems is sinds 1999 voorzitter van Gimv. De hoogle-

raar strategisch management aan de KU Leuven staat bekend als een van de grootste deskundigen in ons land inzake fusies en overnames. Door zijn ruime ervaring in de Belgische zakenwereld en zijn politieke netwerk was Daems de geknipte figuur voor de voorzittersrol bij BNP Paribas Fortis. BNP Paribas en Daems leerden elkaar kennen bij de onderhandelingen over Fortis in de herfst van vorig jaar. Daems was toen speciaal vertegenwoordiger van de Belgische regering in de stuurgroep die de bankendossiers tot een goed einde moest brengen.

Onze Vlaamse verkozenen De kiezer heeft beslist. De regio Leuven stuurt elf verkozenen naar het Vlaams parlement. Patricia Ceysens (Open VLD, Leuven), Herman Schueremans (Open VLD, Keerbergen), Jan Laurys (CD&V, Diest), Marcel Logist (sp.a,

Tienen), Frank Vandenbroucke (sp.a, Scherpenheuvel-Zichem), Peter Reekmans (LDD, Glabbeek), Felix Strackx (VB, Tremelo) en Christian Van Eycken (UF, Tervuren) behouden hun zitje. De drie nieuwelingen komen uit Leuven

en Herent. Voor Groen! volgt Hermes Sanctorum uit Herent Eloi Glorieux op, voor N-VA veroverde Tine Eerlingen uit Leuven een zitje. Met Karin Brouwers vaardigt ook CD&V een nieuw gezicht af in het Vlaams parlement.

Herwig Beckers wordt Leuvens schepen Op 7 juni waren het dan wel geen gemeenteraadsverkiezingen maar toch heeft de uitslag zijn gevolgen voor de Leuvense gemeenteraad. Eerste schepen Karin Brouwers (CD&V) deed het immers goed en krijgt een zitje in het Vlaams parlement. Dat betekent ook dat ze vanaf oktober haar functie als schepen niet meer zal vervullen. ″Die functies zijn niet met elkaar te combineren″, laat Brouwers weten.

″Maar ik wil wel actief blijven als gemeenteraadslid om de band met Leuven te behouden.″ Tegen oktober zou Brouwers nog enkele belangrijke dossiers, zoals dat van de Vaartkom, willen afhandelen. Als ze dan zelf de keuze heeft, wil ze zich ook in het parlement vooral bezig houden met mobiliteit en ruimtelijke ordening. Brouwers zal in het Leuvense schepencollege worden opgevolgd

juli-augustus

door fractievoorzitter Herwig Beckers. Behalve fractievoorzitter is Beckers actief als voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal. Ook schepen Els Van Hoof kon mooie verkiezingsresultaten voorleggen. Mogelijk komt zij als opvolger terecht in de senaat, maar blijft wellicht haar schepenambt waarnemen.

Ondernemers 7-8


36

Personalia

Nieuwe CEO en directiecomité voor KBC Jan Vanhevel wordt vanaf 1 september de nieuwe topman van KBC. Samen met een verjongd en gereoganiseerd directiecomité zal hij KBC grondig herstructureren. De raad van bestuur van KBC besliste het directiecomité van de groep dooreen te schudden. De meest opvallende wissel is die van topman André Bergen. Bergen, die momenteel herstelt van een zware hartoperatie, keert niet meer terug aan het hoofd van de groep. Zijn stoel wordt ingenomen door Jan Vanhevel. De 61-jarige Vanhevel verving Bergen al als interim-CEO. Vanaf 1 september wordt hij ook effectief topman van de bank-verzekeraar. Met Vanhevel, die zijn hele carrière bij de groep werkte en de oudgediende is binnen het direc-

tiecomité, kiest de raad van bestuur van KBC voor continui¨teit. Het directiecomité krijgt nog twee andere nieuwkomers. De 45-jarige Luc Popelier krijgt de marktactiviteiten onder zijn bevoegdheid. Hij neemt daarmee een deel van de bevoegdheden over van Guido Segers, het hoofd zakenbankieren dat eveneens ontslag neemt. De rest van de portefeuille van Segers, het bankieren voor grote ondernemingen, komt rechtstreeks onder Vanhevel. De derde nieuwkomer is Johan Thijs, een 44-jarige Limburger die zijn hele carrière in de verzekeringen van de KBC-groep doorbracht. Hij krijgt de verantwoordelijkheid over de Belgische activiteiten, waar hij Danny De Raymaecker

vervangt. De Raymaecker wordt operationeel directeur. In het hernieuwde directiecomité worden de functies van financieel directeur en van ’chief risk officer’ gesplitst. Luc Philips blijft financieel directeur, maar zijn bevoegdheid voor het risicobeheer wordt doorgegeven aan Christian Defrancq, die tot nog toe operationeel directeur was. Etienne Verwilgen is het enige lid van het directiecomité waarvoor niets verandert: hij blijft verantwoordelijk voor private banking. De herverdeling van de taken, de verjonging en uitbreiding van het directiecomité zijn bedoeld als signaal naar de markt dat het KBC menens is zijn koers en strategie bij te sturen.

AB InBev versterkt Belgische structuur Om de externe zichtbaarheid en aanwezigheid van AB InBev in haar Belgische thuismarkt te versterken, werd de BeLux CA-structuur versterkt. Christopher Burghardt, VP Corporate Affairs Western Europe, zal bovenop zijn huidige verantwoordelijkheden ook de leiding van het Belgische CA-team op zich nemen. De functie van de Corporate Affairs Director BeLux zal geschrapt worden en de taken zullen in de functie van Christopher en de nieuwe rol van

Public Affairs Manager gei¨ntegreerd worden. Ook werd de functie van External Communications versterkt. Karen Couck, huidig External Communications Manager Belux werd gepromoveerd tot External Communication Manager BeLux & Global vanaf 1 juli. Bovenop haar huidige verantwoordelijkheden zal Karen globale externe communicatiedossiers in Belgie¨ op zich nemen ter ondersteuning van Marianne Amssoms, VP Global Communications. Om Karen in

haar uitgebreide rol te ondersteunen, werd de functie van External Communications Officer BeLux & Global gecree¨erd. Ronald Panis zal als Corporate Affairs Manager Netherlands blijven rapporteren aan Christopher. Ann Boone blijft het team ondersteunen bij zoneen Belgische kwesties. De CAstructuur blijft onveranderd op zoneniveau.we functies. Als gevolg van deze veranderingen heeft Tangui Van der Elst het bedrijf verlaten.

André Weckx van brouwer naar distributie Weldra openen André Weckx (56) en schoonzoon Ruben Dewaele (29) reeds hun tweede AD Delhaize, dat meldt het weekblad Trends. Na Westerlo, volgt nu Retie. De eerste zaak in Westerlo wordt bovendien weldra uitgebreid. Voor André Weckx wordt het een interessante diversificatie. De

Ondernemers 7-8

loopbaan van de geboren en getogen Kempenaar stond jaren in het teken van de brouwgigant AB InBev. Van fabrieksdirecteur in Nigeria (1982), schopte Weckx het tot het wereldwijde hoofd van de brouwerijen. In de lente van 2007 verliet hij de brouwer. Samen met zijn schoonzoon Ruben gaf hij zijn carrière een nieuwe wending.

juli-augustus

Bij de brouwer was Weckx gewend aan sterke merken met een belangrijk marktaandeel. Belangrijk daarbij was de voeling met de vloer. Die elementen wil hij ten volle uitspelen bij zijn nieuwe activiteit, als eigenaar en uitbater van twee winkels binnen het concept AD Delhaize. ″De basisprincipes in beide sectoren blijven dezelfde″, zegt


Personalia

38

Weckx. ″Maar de schaalgrootte is veel kleiner. Bij de brouwer werkte ik met duizende mensen. Hier heb

ik een vijftigtal werknemers. Dit is een kleine, zelfstandige onderneming. Maar wel verbonden met

sterke partners als Delhaize en ING.″

Société Parisienne du Yoghurt Danone. Zijn specialisatie in de bacteriologische kennis aan het Institut Pasteur speelde daarbij een belangrijke rol. Het bedrijf dankte zijn indrukwekkende groei aan tal van innovaties door Danie¨l, zoals de aromatische en gefruite yoghurts. De wereldwijde verspreiding van het merk Danone kwam er na de overname door de groep BSN.

Danone is vandaag in het wereldwijde nummer één voor verse melkproducten en het nummer twee voor flessenwater, met een omzet van iets minder dan 15 miljard per jaar. Tot aan het einde van zijn leven verscheen Daniel Carasso geregeld op het kantoor van Danone in Parijs. Hij was gek van technologie. Danone heeft een belangrijke vestiging in Rotselaar.

Stichter van Danone overleden Daniel Carasso, de stichter van het merk Danone in 1929 en erevoorzitter van de voedingsreus Danone, is overleden. Hij was 103. Daniel Carasso’s vader, Isaac, cree¨erde in 1919 het merk Danone in Spanje. De naam verwees naar de voornaam van zoon Danon, ’kleine Daniel’ in het Catalaans. Op zijn 25ste introduceerde Daniel Carasso het merk Danone in Frankrijk met de creatie van de

Weer een Toyoda baas bij Toyota De Japanse autogigant Toyota heeft Akio Toyoda benoemd tot nieuwe voorzitter. Akio Toyoda is de achterkleinzoon van stichter Sakichi Toyoda en de zoon van Shoichiro Toyoda, de legendarische CEO die op 84-jarige leeftijd nog steeds erevoorzitter is. Met Akio staat er voor het eerst sinds drie niet-Toyoda’s weer een afstammeling van de oprichter aan het roer van het autobedrijf. De invloed van de familie Toyoda binnen het bedrijf is aanzienlijk. Van

Akio worden ingrijpende maatregelen verwacht om Toyota, de grootste autofabrikant ter wereld, weer op het rechte pad te krijgen. Het bedrijf belandde in 2008, voor het eerst in zijn geschiedenis, in de rode cijfers. Volgens waarnemers zou Toyota onder Akio Toyoda voor het eerst een grondige herstructurering met gedwongen ontslagen doormaken, een erg onJapanse maatregel. Dat de auto’s Toyota heten in plaats van Toyoda zou overigens diverse redenen

hebben. Eentje is dat Kiichiro Toyoda, de man die met autoproductie begon, een onderscheid wou maken tussen zijn privéleven en zijn bedrijf. In het Japanse katakana-alfabet telt het woord ″Toyoda″ ook tien tekens en ″Toyota″ acht. Dat is goed omdat in het kanji-alfabet het woord acht ook ″oneindig″ betekent. Door ″Toyota″ te gebruiken wou Kiichiro zijn bedrijf ″oneindige″ mogelijkheden geven.

Advocatenassociatie Curia versterkt Jurgen Goyvaerts is recent tot de Leuvense advocatenassociatie Curia toegetreden. Met zijn komst is de cel arbeidsrecht- en socialezekerheidsrecht van Curia opnieuw een ervaren specialist rijker. Jurgen opereert bij voorkeur op het kruispunt van het arbeidsrecht met het fiscaal recht en het vennootschapsrecht. Hij kan terugkijken op een jarenlange praktijk bij een internationaal advocatenkan-

Ondernemers 7-8

toor, waar hij o.a. betrokken was bij talrijke overnames en herstructureringen. Hij is ook erg vertrouwd met alle facetten van individuele ontslagdossiers. Daarnaast is Jurgen aan de balie een van de weinige deskundigen in het domein van de aanvullende pensioenen. Jurgen is praktijkassistent arbeidsrecht aan de KU Leuven. Hij heeft

juli-augustus

uitgebreid gepubliceerd over diverse sociaalrechtelijke topics, en geeft regelmatig lezingen. Met de komst van Jurgen zet Curia een nieuwe stap in de uitbouw van het kantoor, dat een voortdurende groei kent sinds de start in oktober 2006. ------------------------------------Info: www.curia.be


Bedrijven

41

TiGenix met medische doorbraak Vrijdag 26 juni zal zeker lang in het hoofd gegrift staan van Gil Beyen, de topman van TiGenix. Het Leuvense biomedisch bedrijf kreeg van de Europese gezondheidsautoriteiten immers een positief advies voor zijn geneesmiddel ChondroCelect. Bedoeling is het middel tegen eind dit jaar op de markt te brengen. ″Dat is waar we al 8 à 9 jaar naar hebben toegewerkt″, zegt een overgelukkige Gil Beyen. ChondroCelect is een ’regeneratief’ geneesmiddel dat toelaat om kraakbeenletsels te herstellen in de knie. Het is voor de eerste maal dat zo’n middel, dat gebaseerd is op celtherapie, een goedkeuring krijgt. De werking is vrij eenvoudig: uit de knie wordt kraakbeen gehaald en de cellen uit dat kraakbeen worden vier weken lang ’in cultuur’ gebracht. Nadat nieuwe kraakbeen is aangemaakt, wordt het in de knie ingeplant. ″Bedoeling is het middel vooral te gebruiken bij patie¨nten die een zware beschadiging van het kraakbeen hebben opgelopen″, vertelt Gil Beyen. ″Het gaat hierbij om 50 tot 60.000 patie¨nten per jaar in Europa.″ Analisten schatten dat TiGenix een markt betreedt die wereldwijd 1 miljard euro waard is. ″Wij hopen toch 10% tot 20% van die markt in te palmen″, benadrukt Beyen, al waagt hij zich liever niet te veel aan voorspellingen. TiGenix wil het middel voor het einde van het jaar op de Europese markt brengen in onze buurlanden, in Spanje en in Oostenrijk.

Voor dit jaar zal de impact op de omzet nog beperkt zijn, vanaf volgend jaar moet de inkomstenstroom echt op gang komen. Voor de commercialisering heeft TiGenix eigen verkoopteams, die zich vooral richten op ortopedische chirurgen in ziekenhuizen. Dat TiGenix de verkoop in eigen handen houdt, is ook mogelijk dankzij de sterke kaspositie. Eind vorig jaar had de groep nog 25,2 miljoen euro in kas. Dankzij deze goedkeuring van ChondroCelect kunnen de geldzorgen definitief van de baan zijn. Want Gil Beyen hoopt de komende jaren zijn middel ook toe te passen op andere letsels, zoals meniscus- en botletsels. TiGenix werd opgericht in februari 2000 door doktor Frank Luyten, professor aan de faculteit Geneeskunde van de KU Leuven en diensthoofd Reumatologie en consultant Gil Beyen, specialist in de gezondheidszorg. Het biomedisch bedrijf specialiseert zich in de ontwikkeling van innovatieve producten voor het succesvol herstel en

Gil Beyen

de functionele regeneratie van beschadigd menselijk weefsel. ’Sinds haar oprichting in 2000 is Zo’n 53 miljoen euro cash opgebruikt, waarvan meer dan de helft voor de ontwikkeling van ChondroCelect’, stelt Beyen. ’Sommigen begrijpen niet dat we met zo’n klein bedrag zo ver kunnen geraken. Bij grote farmabedrijven spreek je al gauw over budgetten die vijf of tien keer hoger liggen.’

Tiense Suiker cree¨ert dertig jobs in Tienen De Tiense Suikerfabriek stelde een plan op om zich te wapenen tegen de crisis en dat werpt vruchten af. Er worden dertig extra jobs gecree¨erd. De jongste maanden kreeg de economie in Tienen al flinke klappen.

De wereldwijde economische crisis liet zich ook fors voelen in de Suikerstad en dat leidde onder meer tot een herstructurering met bijna vierhonderd ontslagen bij ruitenwisserfabrikant Bosch en tijdelijke werkloosheid bij lampenfabrikant

juli-augustus

Sylvania en verpakkingsbedrijf D. Logistics. Een teken aan de wand voor de Tiense Suikerfabriek, die twee jaar geleden al een eigen ’crisis’ te verwerken kreeg. Europa schreef twee jaar geleden voor dat de lidstaten tegen 2013 zes miljoen

Ondernemers 7-8


Bedrijven

ton minder suiker moeten produceren. Dat leidde de voorbije jaren tot de sluiting van de vestigingen in Brugelette en in Genepie¨n (Genappe). Productieverantwoordelijke Peter Koopmans. ’Tiense Suiker heeft een durfplan opgesteld om niet alleen de suikercrisis, maar ook de economische crisis te doorstaan zonder grote herstructureringen en afslankingen. Dat plan bewijst haar degelijkheid. Niet alleen moeten we geen ontslagen doorvoeren, we cree¨ren zelfs dertig bijkomende jobs. We willen vooral jonge mensen aan het werk zetten, omdat de helft van het personeel van Tiense Suiker momenteel ouder is dan 54 jaar. De operatie verjonging is dus ingezet.’ Dertig bijkomende jobs in tijden van crisis, dat mag best indrukwekkend genoemd worden. ’Klopt’, zegt Koopmans. ’We moeten niet beweren dat wij niets voelen van de economsiche crisis, al blijft de voedingsindustrie voorlopig min of meer gespaard. Dat neemt natuurlijk niet weg dat wij twee jaar geleden al een eerste serieuze klap gekregen hebben toen

de suikerproductie in Europa met dertig procent, of zes miljoen ton, naar beneden moest. Doordat ook de suikerprijs met 36 procent naar beneden ging, was het moeilijk om onze vaste kosten te blijven dekken.’ Tiense Suiker greep meteen in door twee filialen, in Brugelette en in Genappe, te sluiten. ’Dat ging gelukkig niet gepaard met ontslagen’, zegt Koopmans. ’Al het personeel - een negentigtal mensen in totaal - is ofwel met brugpensioen, ofwel verhuisd naar een andere vestiging. Maar door de sluiting van die twee filialen, moet de suikerproductie in Tienen niet met dertig procent maar slechts met achttien procent naar beneden. Daardoor krijgen we in Tienen nu de kans om te werken aan een verdere groei.’ Door het aannemen van dertig extra werkkrachten hoopt het bedrijf zich te wapenen voor de toekomst. ’Niet alleen tegen de economische crisis, maar vooral ook tegen 2014. Dan plant Europa immers opnieuw zo’n hervorming. Hopelijk worden dan niet nog eens dergelijke quota opgelegd, want dat zou bijzonder slecht

43

nieuws betekenen’, besluit Peter Koopmans. Het bedrijf stelde haar plan gisteren voor aan burgemeester Marcel Logist en minister van Werk Frank Vandenbroucke (SP.A). Tiense Suiker en Su ¨ dzucker Groep Belgie¨ stellen in ons land 1.200 mensen tewerk. In Tienen alleen werken 630 mensen. ------------------------------------Bron: Inge Bosschaerts / Het Nieuwsblad.

Waterleau haalt waterzuiveringscontract Bagdad binnen! Het was minister van Buitenlandse zaken Karel De Gucht in gezelschap van CEO Luc Vries, die eind mei vanuit Bagdad bekendmaakte dat Waterleau uit Veltem-Beisem (Herent) er een contract voor de bouw van dertien waterzuiveringsstations had getekend. ″Dat is echt een belangrijke overeenkomst″, bevestigde Chief Operating Officer (COO) en mede-oprichter Willy Gils. ″Vooral dat het om zo ´ veel installaties in een keer gaat, die ook nog in Irak moeten worden gebouwd, maakt het bijzonder.″ Waterleau, met hoofdzetel in de Radioweg in Veltem-Beisem, is sinds tien jaar wereldwijd actief in het ontwikkelen, enginee-

ren en bouwen van milieu-installaties. ″Ondertussen doen we meer dan het zuiveren van water, waarmee het indertijd is begonnen. Vandaag zijn we ook actief in de luchtzuivering, de afvalverwerking en productie van hernieuwbare energie.″ Het op en top Belgisch bedrijf stelt in eigen land 150 mensen tewerk: in het Leuvense gebeurt voornamelijk de ontwikkeling. Een productieomgeving waar de basiscomponenten worden vervaardigd is er in Dendermonde. De componenten van de zuiveringsinstallaties worden vanuit Antwerpen verscheept. De instal-

juli-augustus

laties zelf worden door een partner van ginder gebouwd. Er zullen vanuit Belgie¨ dan ook uitsluitend werknemers naar Bagdad reizen voor kortstondige missies, bijvoorbeeld voor controles. Nog vo ´o ´ r het einde van dit jaar moeten er al een aantal installaties operationeel zijn. Waarde van het hele project: ongeveer 22 miljoen euro. ″De volledige rekening van dit project wordt betaald door Bagdad en niet door de Belgische overheid. Tot hoeveel extra Belgische arbeidsplaatsen het Iraakse project zal leiden, moet nog worden becijferd″, aldus nog Willy Gils.

Ondernemers 7-8


Bedrijven

45

Verdeyen-VLux plant nieuwe fabriek te Landen Het armaturenbedrijf VerdeyenVLux uit Landen, dat eind juni volledig in de vlammen opging, heeft een groot deel van de matrijzen waarmee het zijn verlichtingsapparatuur produceerde uit de brand kunnen redden. De directie hoopt met deze matrijzen, die momenteel gekuist worden, op korte termijn de productie terug te kunnen opstarten in andere bedrijven in Frankrijk en België uit dezelfde sector. Als gevolg van de brand raakten de

circa 70 werknemers van het bedrijf technisch werkloos. Momenteel zijn een 20-tal onder hen reeds aan het werk. ’’Onder onze supervisie zal de productie in andere bedrijven verder kunnen gezet worden. De economische crisis is een geluk bij een ongeluk omdat de bedrijven om die reden thans uitkijken naar meer werk’’, aldus productiemanager Pol Franssen. Op termijn wil Verdeyen-VLux een nieuwe fabriek bouwen. ’’Onze

voorkeur gaat uit naar dezelfde lokatie in de industriezone Roosveld in Landen als we nu gevestigd zijn. Vraag is of we hier opnieuw vergunningen gaan krijgen. Die moeten immers allemaal opnieuw aangevraagd worden en dat zal wellicht niet heel snel gaan’’, aldus Franssen. De kernactiviteit van Verdeyen-VLux is de productie van waterdichte verlichting. Het gaat onder meer om straatverlichting.

ABK Systems investeert in productie Green Window Weinig bedrijven kondigen in deze tijd investeringen aan, maar ABK Systems uit Landen bedrijfszone Roosveld doet het. Het bedrijf gaat als enige in België het raamprofiel Green Window produceren. Green Window is een 90 mm raamprofiel in PVC met een zeer lage K-waarde. Dat is bijzonder goed voor het milieu en bovendien levert het een flinke besparing op de energiefactuur op.

overheidspremie die tot 30 % van hun investering bedraagt. De profielen voor Green Window zijn ontwikkeld door het Duitse bedrijf Veka. Opvallend aan deze Veka Alphaline 90 mm PVC profielen zijn de hoogwaardige dichtingen in grijs of zwart. Bovendien houdt het middendichtingssysteem op drie niveaus koude, tocht en vochtigheid tegen.

Unieke productie voor België Een waarde van 0,8 W/m2K Traditionele raamprofielen hebben een waarde van 1,6 en in het beste geval 1,35 W/m2K. ABK Systems gaat met Green Window een stap verder en verlaagt de K-waarde tot liefst 0,8. Deze sterke isolatiewaarde garandeert dat de woning een laag E-peil heeft. Bovendien krijgen bouwheren in dat geval een

ABK Systems produceert als enige Green Window in België. Het bedrijf deed aanzienlijke investeringen om een hoog productievolume te garanderen. Elke bestelling voor Green Window is binnen 4 tot 6 weken leverbaar. Bovendien is ABK Systems zo flexibel dat in dringende gevallen amper 14 dagen nodig is voor productie en levering van Green Window.

Over ABK Systems ABK Systems uit Landen produceert sinds 1990 duurzame ramen en deuren in PVC, aluminium en glas. Het bedrijf combineert ambachtelijke traditie met nieuwe productiemethoden en is een jarenlange stabiele partner van grote namen als Veka en Sapa. Jaarlijks produceert en plaatst ABK Systems zo’n 5.000 ramen, onder meer ook van het 70 mm profiel. ABK Systems gaat er prat op dat het actief meedenkt met sleutelop-de-deur bedrijven en bouwheren. Dankzij de sterke dienst-naplaatsing kan ABK Systems op een grote klantentevredenheid bogen. ------------------------------------Info: www.abksystems.be

juli-augustus

Ondernemers 7-8


Bedrijven

47

DNA Technologies opent hoofdkwartier in Leuven Integrated DNA Technologies (IDT), de grootste producent van synthetisch dna in de Verenigde Staten en Canada en in zijn sector een wereldspeler, opende half september zijn Europese hoofdkwartier. Het bedrijf koos speciaal voor Leuven omwille van de aanwezigheid van veel biotechnologische kennis in onze stad. Momenteel werken er een 25-tal mensen en

staat nog de helft van het nieuwe gebouw leeg. Dat zal volgens IDT niet lang duren. Het wetenschapspark in Haasrode is met de komst van IDT alleszins een nieuwe topper rijker. Integrated DNA Technologies telt in de Verenigde Staten vijfhonderd werknemers en is een van de wereldleiders in de biotechnologische synthetische dna-sector. Het nieu-

we gebouw in Haasrode fungeert als het Europese hoofdkwartier en bevoorraadt wetenschappers in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. De centrale ligging van Leuven in Europa is natuurlijk een pluspunt, maar daarnaast beschikt het bedrijf in de streek over een groot potentieel hoogopgeleide werkkrachten.

25 jaar IMEC gevierd met het eerste IMEC Technology Forum De plechtige opening van het eerste IMEC Technolgy Forum in het Crown Plaza Hotel te Brussel werd bijgewoond door meer dan 300 gasten. Zeer opgemerkt was de aanwezigheid van Z.M. Prins Filip van België, die met zijn komst zijn interesse en steun wou betuigen aan het unieke werk dat IMEC de afgelopen 25 jaar kon voorleggen. De inleidende woorden waren van Gilbert Declerck, die vanaf het begin in 1984 deel uitmaakte van de oprichtende ploeg medewerkers. Onder impuls van wijlen Prof. Roger Van Overstraeten en met steun van Vlaamse overheid ging IMEC

van start en maakte een fantastische evolutie door op het vlak van semiconductoren. In 1998 werd Gilbert Declerck de nieuwe CEO van het bedrijf. Hij blikt dan ook gelukkig terug op de groei van IMEC onder zijn tien jaren beleid, dit zowel op vlak van werknemers (1.700) als op vlak van afstuderende PDH’s en stagiairs uit heel de wereld (meer dan 60 nationaliteiten). In juli zal Gilbert Declerck het CEO-schap overgeven aan de huidige COO Luc Van den hove en zich verder concentreren op de ambassadeursfunctie om de kennis en kunde van IMEC verder en dieper bekend te maken in de ganse wereld en zo zijn collega bij te staan in de groei voor de komende 25 jaar. Luc Van den hove vervolgde de opening met zijn visie op de IMEC toekomst, hoe moet deze er gaan uitzien? Met haar trackrecord van 25 jaar onderzoek op vlak van nano-elektronica is IMEC klaar om de uitdagingen aan te gaan in een steeds sneller evoluerend semiconductoren landschap en maatschappij. De nieuwe oplossingen gebaseerd op semiconductoren zullen zowel in de IT als in de energiewereld een antwoord moeten bieden aan de meest prangende vragen van de 21 ste eeuw.

juli-augustus

Om een duurzame wereld te creëren is er dringend nood aan hernieuwbare energiebronnen, aan lage energieconsumptie, slimme mobiliteit en communicatie en vooral betaalbare gezondheidsdiensten. Zonne-energie zal hierin een vitale rol spelen en photovoltaïsche cellen zijn dan ook de snelst groeiende toepassing van semiconductoren. De ontwikkeling van lagestroomsystemen en energy harvesters zullen mee bijdragen tot het bestrijden van de globale opwarming van de aarde. Communicatie evolueert snel naar een goedkope, consumentcentrale en nomadische communicatie waarbij de virtuele communities ervaren zullen worden als in het echte leven. De globale ongezonde levensstijl, het verouderingsproces van de bevolkingen en de ongeplande verstedelijking zorgen voor de felle opkomst van chronische ziekten. De opkomende nano, bio en ICT zullen een zeer belangrijke rol hierin gaan spelen om de steeds stijgende geneeskundekosten te verlagen door monitorsystemen op afstand, verbeterde diagnoses en gepersonaliseerde medicijnen mogelijk te maken. Om dit alles te realiseren hebben we vooral chips nodig met gigantische capaciteiten en zal schaalvergroting op vlak van geheugen en functionaliteiten noodzakelijk zijn.

Ondernemers 7-8


48

Bedrijven

IMEC verbreedt samenwerking met TSMC IMEC, Europa’s grootste onafhankelijk onderzoekscentrum in nanoelektronica, heeft een nieuwe en uitgebreide onderzoeksovereenkomst ondertekend met Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), de grootste chipproducent ter wereld. TSMC zal ook zijn Europese onderzoeksbasis vestigen op de IMEC campus te Leuven. Met de overeenkomst breidt TSMC zijn samenwerking met IMEC uit. TSMC is al sinds 2005 partner in IMEC’s onderzoeksprogramma waar de belangrijkste chipfabrikanten en materiaal- en toestellenveranciers samen onderzoek en ontwikkeling doen naar het verder verkleinen van de bouwstenen van chips beneden 22 nanometer om zo de functionaliteit van chips te vergroten. TSMC wil zijn onderzoekactiviteiten wereldwijd sterk uitbreiden, ook in Europa. Binnen die uitbrei-

dingsinspanningen past TSMC’s beslissing om zijn Europese onderzoeksbasis op de IMEC campus in Leuven te bestigen. Daardoor heeft TSMC toegang tot IMEC’s ultramoderne cleanroom-infrastructuur die momenteel nog verder uitgebreid wordt om plaats te maken voor nieuwe zeer geavanceerde chipproductietoestellen (vaak preproductietoestellen) en zo tegemoet te komen aan de industrie¨le noden. Door de samenwerking met TSMC, kunnen IMEC en zijn partners verder bouwen op TSMC’s brede technologie-roadmap, expertise, en TSMC’s netwerk van klanten, leveranciers en partners uit het volledige nanoelektronica ecosysteem. Luc Van den hove, Executive Vice President en Chief Operating Officer van IMEC: ″Deze overeenkomst met TSMC is een uitbreiding van onze strategische en

vruchtbare lange termijn samenwerking. We zijn trots dat TSMC de krachten bundelt met IMEC om zij R&D wereldwijd te versterken. Het is het bewijs dat IMEC’s onderzoek naar verkleining van chiptechnologiee¨n van belang is voor de industrie¨le wereld. We hebben er alle vertrouwen in dat IMEC’s onderzoekmodel van industrie¨le samenwerking zal bijdragen tot TSMC’s visie: ’collaborate to innovate’. Jack Sun, Vice President Research and Development van ISMC: ″TSMC streeft naar innovatie door samenwerking om zo competitieve technologiee¨n te kunnen aanbieden en de waarde voor onze klanten te verhogen. De uitbreiding van de samenwerking tussen IMEC en TSMC benadrukt TSMC’s engagement om zijn R&D naar de toekomst toe verder uit te bouwen.″

Optidrive neemt nieuwe gebouwen in gebruik te Leuven-Wilsele Optidrive is opgericht in 1997 als spin-off bedrijf van de K.U.Leuven. Optidrive heeft een uitstekende reputatie opgebouwd met engineeringprojecten waarbij aandrijftechniek centraal staat. Een mooi voorbeeld is de ontwikkeling van de Q-plane, een volautomatische machine voor het bewerken van betonvloeren. Deze ontwikkeling won in 2005 de prestitieuze Industrie Technisch Management (ITM) award. Daarnaast bouwde het bedrijf een tweede activiteit uit onder de noemer ’’Robotic Surface Finishing’’. De robotinstallaties van Optidrive zijn een alternatief voor het zware en ongezonde manuele slijpwerk. Een recent voorbeeld is de robotinstallatie bij Demeyere die de potten en pannen de mooie afwerking geeft, die de klanten waarderen.

Ondernemers 7-8

Optidrive heeft steeds aan een gecontrolleerde groei gewerkt en de nieuwe gebouwen zijn welkom om de groter wordende projecten te kunnen uitvoeren. De kantoren (300 m2) en de industriële hal (500 m2) zijn volledig afgestemd op de huidige en toekomstige noden van het bedrijf. Het bedrijfsterrein dat

juli-augustus

deel uitmaakt van de kmo-zone ’’Hasselbroek’’ heeft bovendien nog een marge van 1200 m2 bijkomende bebouwbare oppervlakte. Nieuw Adres: Wijgmaalsesteenweg 108, 3012 Leuven (Wilsele) Meer informatie: www.OPTIDRIVE.be


Bedrijven

49

Ve-Ra-Bo viert 25-jarig bestaan in Aarschot Het bedrijf Ve-Ra-Bo staat de laatste tijd duidelijk in de schijnwerper. Eind vorig jaar werd het tot Aarschotse onderneming van het jaar gelauwerd en dit jaar viert het bedrijf zijn vijfentwintigjarig bestaat. Jos Maurie¨n en echtgenote Anne-Marie hebben er dan ook een echt feest van gemaakt. Het was meteen ook de gelegenheid om de nieuwe toonzaal bij een breed publiek bekend te maken. Op zaterdag 6 en zondag 7 juni werden de deuren aan Nieuwlandlaan 32C wijd opgengezet voor vrienden, klanten en relaties. De gasten werden verweldkomd met drankjes, zoetigheid en hippe muziek. Er was zelfs kinderanimatie voorzien. De vrijdagavond hadden de eigen medewerkers en nauwste zakenrelaties al kunnen genieten van een receptie gevolgd door een culinair wok-festijn in een exclusief aangeklede feesttent. Alles was piekfijn verzord en geor-

Schepen Frans Deboes samen met de zaakvoerders van de Firma Ve-Ra-Bo nv ter gelegenheid van het 25 jaar bestaan van Ve-Ra-Bo nv. Het jubileum werd gevierd op zaterdag 6 en zondag 7 juni.

ganiseerd. In totaal hebben meer dan 1000 bezoekers in dit feestweekend de site op Nieuwland bezocht. Dat via dit feest ook steun werd verleend aan vzw Het Balanske,

een vrijetijdscentrum voor personen met een handicap, bewijst dat Ve-Ra-Bo ook oog heeft voor de brede maatschappelijke verantwoordelijkheden van de ondernemer. MVO in de praktijk gebracht.

QAT-ARKiv investeert 3,5 miljoen euro in Eyetronics QAT-ARKiv gaat gefaseerd 3,5 miljoen euro investeren in Eyetronics, een bedrijf met hoofdzetel in Heverlee dat momenteel wereldwijd marktleider is in 3D scanning van het menselijk gelaat. Het bedrijf is een spin-off van de K.U.Leuven en telt via haar vestiging 3D-Eyetronics Inc. in Los Angeles de meeste grote spelers uit de film- en gaming industrie onder haar vaste klanten. Eyetronics focust momenteel op professionele toepassingen, maar

wil met het verse geld in de toekomst onder het motto ’’you become a star ’’ ook de gewone consument bereiken. Zo zullen wereldwijd kiosken worden geïnstalleerd om scans te maken van het gelaat. Dit ingescande gelaat zal in diverse toepassingen kunnen worden gebruikt gaande van screensavers, interactieve animaties, toepassingen in virtuele wereld ... Toepassingen zijn ook mogelijk bij styling, mode, online dating en dergelijke.

QAT-ARKiv is de ARKimedes-investeringsvennootschap (ARKIV) die opgericht werd door QAT II Investment. Deze fondsen focussen op jonge, beloftevolle bedrijven actief in ICT, medische technologie en milieutechnologie. Namens QAT zullen Luc van der Biest en Luc Kindt zetelen in de raad van bestuur van Eyetronics. Andere aandeelhouders zijn de K.U.Leuven, het Gemma Frisius Fonds, management en een aantal business angels

reMYND zoekt oplossingen voor ouderdomsziekten Bij reMYND, een spin-off van de KULeuven, doet men onderzoek naar ouderdomsgerelateerde aandoeningen, zoals de ziektes van Alzheimer en Parkinson. ’De bestaande behandelingen doen niets

aan de onderliggende degeneratie die deze hersenaandoeningen veroorzaakt. Het blijft bij symptoombestrijding’, verklaart Koen De Witte, gedelegeerd bestuurder bij reMYND. ’Wij zoeken naar ge-

juli-augustus

neesmiddelen die deze ziektes kunnen vertragen en misschien zelfs stoppen.’ Vier onderzoeksprojecten zijn gepland: twee over alzheimer en twee over parkinson. Een eerste medicijn tegen parkin-

Ondernemers 7-8


Bedrijven

50

son wordt vanaf volgend jaar op mensen getest, en zit dus in de laatste fase voor productie. ’Dit is het eerste medicijn ter wereld dat het ziekteverloop van parkinson fundamenteel kan wijzigen’, verteld De Witte. ’Als onze dierproeven bevestigd worden, dan is dit

een enorme doorbraak. Hoewel de laatste testfase nog enkele jaren kan duren, hebben zowat alle grote farmaceutische bedrijven al naar het product gei¨nformeerd.’ De rechten van dit medicijn zitten bij het nu nog bescheiden reMYND. Over twee jaar zou een gelijk-

aardig geneesmiddel tegen alzheimer de laatste testfase moeten ingaan. Bovendien gelooft De Witte dat het concept van reMYNDmedicijnen ook toe te passen is bij medicijnen voor andere aandoeningen, zoals diabetes en ALS.

AnSem internationaliseert verder Toen Jan Crols en Stefan Gogaert, doctorandi micro-elektronica aan de KULeuven, in 1998 AnSem oprichtten, hadden ze niet verwacht dat chipontwikkeling zo’n instantsucces zou opleveren. ’We waren uitgegaan van twee verlieslatende beginjaren’, vertelt AnSem-CTO Jan Crols. ’We waren nog maar twee maanden ver toen we telefoon kregen uit Japan. Een man met wie wij nog nooit hadden gewerkt, zei: ″Wij weten waar jullie

mee bezig zijn en zijn zeer gei¨nteresseerd in jullie bedrijf. Begin al maar te werken, wij betalen alvast. Het contract regelen we later wel.″ De trein was meteen vertrokken.’ Het bedrijf telt ondertussen 35 werknemers en draaide in 2008 een omzet van 4 miljoen euro. AnSem ontwerpt chips voor analoge toepassingen. In de zomer van vorig jaar opende het Leuvense bedrijf een kantoor in Boekarest.

’Van een lokale onderneming worden we een grotere, internationele speler’, aldus Crols. ’Om het vertrouwen van grotere klanten te winnen, moet je gestaag groeien. De grote jongens moeten je kennen voor je in aanmerking komt voor de grotere contracten. Die horde hebben we nu genomen. Ik geloof dat AnSem klaar is om een groter stuk van de markt aan te kunnen.’

AC Milan en Leuvense BioRICS, partners In het statige kasteelpark Arenberg ontwikkelt de spin-off BioRICS van de K.U.Leuven een nieuwe generatie meetsystemen met toepassingen in onder meer de sport en de geneeskunde. Na vele jaren van onderzoek, ontwikkeling en tests staat het bedrijf mogelijk voor een doorbraak in de automobielindustrie, de welzijnssector en zeker in de sport. De Italiaanse topclub AC Milan kocht o.m. een wereldwijd exclusieve licentie bij het Leuvense bedrijf. Prof. dr. ir. Danie¨l Berckmans is gewoon hoogleraar bio-ingenieurswetenschappen aan de K.U.Leuven en ook ’chief technology officer’ van BioRICS. ″Wat wij doen, is objectiveren en automatiseren met behulp van sensoren. We hebben in de loop der jaren een techniek ontwikkeld

Ondernemers 7-8

om levende organismen te analyseren met behulp van wiskundige modellen. Dankzij onze metingen kunnen we prestaties verbeteren door een bepaalde input te gebruiken. Zo kunnen bijvoorbeeld sporttrainers de fysieke conditie en de mentale balans van hun spelers op peil houden of verbeteren.″ ″Onze overeenkomst met AC Milan heeft ons een prachtige kans geboden om ons onderzoek te blijven uitwerken. De Italianen hebben heel veel gei¨nvesteerd in ons project en zijn zeer ver met ons meegegaan in onze redeneringen. Zij zijn jaren voorop met hun AC Milan Lab: wat daar staat aan technologie en wetenschappelijke opstellingen, vind je bij geen enkele andere voetbalclub ter wereld.″ BioRICS ontstond in 2006 als spinoff van het departement Biosyste-

juli-augustus

men van de K.U.Leuven. In het labo werken een dertigtal bio-ingenieurs, van wie 16 buitenlanders: vijf postdoctorandi zijn aan de slag als deeltijds docent of als coo ¨ rdinator van de groep. De anderen zijn doctorandi, die voor de duur van vier jaar aan een project werken. Het labo geniet wereldwijd een uitstekende reputatie en lanceerde zijn eerste commercieel product met groot succes al in 1981. Tien van hun producten worden op de wereldmarkt in meer dan honderd landen verkocht. Het bedrijfje heeft 13 patenten hangen. De nakende stap naar de geneeskunde en de sport kan een mijlpaal betekenen in hun bestaan. ------------------------------------Info: www.biorics.com


Bedrijven

52

IMEC lanceert nieuwe start-up PEPRIC nv Op 3 april 2009 ging Pepric nv uit de startblokken. IMEC’s jongste start-up zal nieuwe systemen voor moleculaire beeldvorming op basis van magnetische nanodeeltjes ontwikkelen en commercialiseren voor farmaceutische toepassingen.

De magnetische nanodeeltjes binden selectief aan een bepaald molecule in het lichaam, de doelmolecule. Door de nanodeeltjes te visualiseren, kunnen de biologische processen waarin de doelmolecule betrokken is, rechtstreeks gevolgd

worden. Zo kan bijvoorbeeld het effect van bepaalde medicijnen op processen in het lichaam onmiddellijk waargenomen worden. ------------------------------------Info: www.pepric.com

PBE met mooie financie¨le resultaten Voorzitter Rik Dehairs lichtte in het jaarverslag de voornaamste gebeurtenissen en evoluties toe inzake de verschillende activiteitsgebieden van de PBE.

Elektriciteit Inzake de technische aspecten van haar rol als distributienetbeheerder blijft de PBE duidelijk boven het gemiddelde presteren, aldus de voorzitter. Dit blijkt uit de score van de PBE inzake de diverse technische parameters zoals de VREG en de CWaPE die hanteren voor de kwaliteit van de dienstverlening. De sociale rol van de PBE als distributienetbeheerder wint daarenboven steeds meer aan belang. Eind 2008 fungeerde de PBE als sociale leverancier voor ca. 600 eindverbruikers in Vlaanderen en ca. 80 in Wallonie¨. Bij zo’n 280 klanten in Vlaanderen en zo’n 50 klanten in Wallonie¨ is bovendien een budgetmeter gei¨nstalleerd, in overleg met de lokale adviescommissies (in Vlaanderen en Wallonie¨) en/of op vraag van de leveranciers (in Wallonie¨). Het systeem dat in Wallonie¨ is uitgewerkt voor de oplading van dergelijke budgetmeters via de telefooncellen van Belgacom, werd door de PBE ook gei¨mplementeerd in Vlaanderen sinds 2009. In het licht van de economische toestand biedt dit een laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk systeem voor een effectief beheer van het energieverbruik door de beoogde eindverbruikers. In de loop van 2008 heeft de PBE samen met een externe consulent

Ondernemers 7-8

de economische constructiewaarde van zijn activa bepaald, om als basis te dienen voor meerjarentarieven zoals die vanaf 1.01.2009 van kracht zouden moeten worden. Het door de PBE ingediende tariefvoorstel voor de periode 20092012 is echter door de CREG verworpen, zodat vanaf 0.01.2009 de tarieven van 2008 nog steeds van kracht blijven. De betwisting bij de Raad van State en/of het Hof van Beroep van diverse beslissingen van de CREG inzake tarieven, billijke winstmarge, afschrijvingen en bonus/malus, zowel door de PBE als door andere distributienetbeheerders, gaan intussen verder, wat de rechtszekerheid en stabiliteit niet ten goede komt. Dankzij een strikte kostenbeheersing is het exploitatieresultaat over 2008 met 4,8% gestegen t.o.v. 2007. In 2008 werd bovendien een belangrijke meerwaarde gerealiseerd op de door de VREG opgelegde verkoop van de aandelen in de Vlaamse Energieholding VEH die de PBE nog in portefeuille had. Bovendien wordt, zij het in mindere mate dan in voorgaande jaren, uit de reserves geput zodat het dividend elektriciteit over het boekjaar 2008 11,30 Mio euro bedraagt voor de PBE als geheel, een stijging met 22% t.o.v. 2007.

Kabelcommunicatie Het pricipeakkoord dat de Interkabelmaatschappijen (Integan, Intermedia, PBE en WVEM) in november 2007 met Telenet hadden bereikt, is in de loop van 2008 gefina-

juli-augustus

liseerd. Dit is een belangrijk akkoord. Het houdt in dat vanaf 1.10.2008 Telenet de integrale gebruiksrechten over de volledige bandbreedte van het kabelnetwerk verwerft, en de ″broadcast″ klantenportefeuille van de kabelmaatschappijen overneemt. De kabelmaatschappijen blijven echter eigenaar van hun netwerk en blijven met hun eigen personeel instaan voor het onderhoud van en de investeringen in dat netwerk. De facto neemt de PBE vanaf nu dus ook inzake kabelcommunicatie de rol op van technisch netbeheerder, net zoals dat mutatis mutandis reeds voor elektriciteitsdistributie het geval is. Voor de overdracht van de klantenportefeuille ontving de PBE een eenmalige vergoeding, voor het onderhoud van en de investeringen in het netwerk ontvangt de PBE recurrente betalingen van Telenet. Door dit akkoord genieten nu alle klanten van een volwaardig aan-


Bedrijven

bod van analoge en digitale televisiediensten inclusief interactiviteit, desgevallend ook van een competief ″triple play″ aanbod (telefonie + internet + televisie). In Wallonie¨ loopt intussen het integratieproces verder van Tectéo

en Brutélé met de 8 andere kabelmaatschappijen.

Riolering Sinds 1.04.2008 is de eerste fase voltooid van het verzelfstandigingsproces van Riobra. Riobra

53

heeft de werknemers van de rioleringscel van de PBE overgenomen, en is overgestapt op directe facturatie. De PBE blijft als werkmaatschappij de andere ondersteunende diensten zoals ondermeer huisvesting verzekeren.

Transmet: logistieke partner in internationaal transport en warehousing NV Vervoer Transmet uit Boutersem biedt internationaal transport aan voor volle en deelvrachten in de Benelux, Frankrijk en Duitsland. Deze onderneming is naast transport ook gespecialiseerd in opslag van goederen. Daarvoor heeft Transmet in Boutersem een speciale opslagplaats van 8.000 m2. ″NV Vervoer Transmet is in feite een familiezaak″, vertelt general manager Herman Smets. ″Mijn ouders zijn met deze zaak begonnen, en ik heb de zaak overgenomen in 1982. De zaak is in al die jaren uitgebouwd tot een sterke logistieke partner voor bedrijven. We rijden vooral voor de grootdistributie en verdelen goederen voor grote platforms. Transmet heeft 97 motorvoertuigen, en een tweehonderdtal opleggers. Doordat we onze eigen voertuigenvloot hebben, behouden we de totale controle over de essentie¨le schakel in de logistieke keten. We hebben in Boutersem onze eigen werkplaats voor onderhoud en herstelling van onze voertuigen. Voor Transmet werken 145 mensen. Wij zijn ISOgecertificeerd, voldoen aan de strengste HACCP- en CMP-nor-

men. Transmet heeft ook een filiaal in Bratislava (Slovakije), waardoor we ook andere bestemmingen dan West-Europa makkelijk aankunnen. ″Voor de klant is het belangrijk dat hij weet waar z’n goederen zich bevinden. Om die service te kunnen verlenen, is elk voertuig van Transmet uitgerust met een boordcomputer, die gebruik makend van het GPRS-netwerk, constant informatie biedt over de exacte locatie, gevolgde reisweg en huidige activiteit van de chauffeur. Dankzij onze naadloze organisatie, onze omvang, structuur en permanente

juli-augustus

controleprocedures - die ISO-9001 gecertificeerd zijn - kunnen we een optimale soepelheid en dienstverlening voor de klant garanderen.″

Uitstekende goederenbehandeling ″Naast het transport is Transmet ook gespecialiseerd in opslag en verpakking. Daarvoor hebben we 8.000 m2 magazijnen in Boutersem die zijn uitgerust met videobewaking, en die in een beveiligde en afgesloten zone zijn gelegen. We staan ook garant voor een uitstekende goederenbehandeling: etiketteren, orders samenstellen, voorbereiden en herverpakken van pallets, vullen van bulkladingen; het gebeurt snel en soepel zodat we op elke nieuwe vraag van de klant kunnen inspelen. Transmet wil met de klant tot een echte partnerschap komen, door de klant ook extra servicemogelijkheden aan te bieden zoals kantoorruimtes met directe toegang tot de magazijnen, het plaatsen van een planner bij de klant, huurvoertuigen met chauffeur, enzomeer.″

Ondernemers 7-8


Bedrijven

Tanktransport ″Een bijzondere specialiteit van Transmet is het tanktransport″, gaat general manager Herman Smets verder. ″In deze sector biedt

Transmet transporten aan in welonderscheiden categoriee¨n: van voedingsmiddelen tot ADR-producten, voor bestemmingen in

55

heel Europa″, besluit de zaakvoerder. ------------------------------------Info: www.transmet.eu

Deca Herenmode, waar de mannen thuis zijn Is er iets mooier dan een man die beeldig gekleed gaat? Deca Herenmode in Aarschot kan terzake u zeker van dienst zijn. Deze mooie mannenwinkel is een gevestigde waarde in de stad van de Kasseistampers. Hier vindt men kleding van bekende en minder bekende merken, hier kan men zich netjes uitdossen voor elke gelegeheid. Kies uit het uitgebreide assortiment van kostuums, hemden, broeken en dassen of ga voor een casual outfit. Karine van Deca Herenmode nam begin jaren ’90 de winkel over van haar vader Pierre die kleermaker was en stelt collecties samen voor ieders smaak, van jong tot minder jong. Ze zal met

veel plezier raad geven. Karine: ″Mannen vinden hier betaalbare kleding die hen tegelijkertijd een modieuze look geeft op het werk. Het is een trend in de mannenwereld om wat kleuriger gekleed te gaan. Mannen durven bijvoorbeeld paarse of roze stukken uit de rekken te halen, of gaan voor een hemd of polo met een opvallend accessoire. Het staat hen beeldig, of het nu gaat om een trendy sweatshirt van Paul & Shark of een broek van Meyer. De kostuums blijven dan weer sober, de dassen komen weer meer in beeld.’ Het publiek van Deca Herenmode is heel divers en bestaat zowel uit jonge trouwers, ambitieuze derti-

gers als heren van een rijpere leeftijd. Achter de winkelnaam schuilt overigens een mooi verhaal. De naam Deca is gegeleid van het Griekse ’deka’ dat voor het cijfer tien staat. Toen ergens in de 19de eeuw een vondeling werd gevonden in de Antwerpse haven kreeg hij de naam Deka mee. Over de precieze reden is men het nog niet eens: was hij gevonden in dok nummer tien of was het de tiende vondeling op die plek? Het blijft een open vraag. Wat wel vaststaat is dat de kleine man aan de wieg van de familie Deca en van een prachtige modewinkel staat, waar elke man piekfijn buitenkomt.

duurzaamheid hoog in het vaandel. Dat betekent dat ze investeren in goede aanleg en uitvoering zowel als in het gebruik van verantwoorde materialen en producten. Voor al deze aspecten werd het bedrijf beloond met de Eco Award. Herman Sanctorum van Groen! was erg positief over dit soort ondernemingen. ″Ik ben blij dat ik deze Eco Award aan een dynamische kmo als Ecoworks kan uitreiken″, verduidelijkte hij tijdens de huldiging. ″Dit bedrijf illustreert dat een groene economie werkt en tewerkstelling cree¨ert. Niet alleen zijn de vier vennoten dag en nacht

bezig maar ze bezorgen ook nog een pak werk aan een groep aannemers die samen met hen de projecten uitvoeren. In Vlaanderen en Vlaams-Brabant moeten we het kader aanbieden om nog meer dergelijke bedrijven te ondersteunen. De groene economie staat garant voor veel extra jobs. John Kinnen van Ecoworks is ook erg tevreden: ″Met deze Eco Award krijgen we erkenning voor onze visie dat duurzaam ondernemen mee de toekomst zal vorm geven. De markt is er klaar voor en dat geeft energie.″

Ecoworks kreeg Eco Award Eind mei heeft het bedrijf Ecoworks in Oud-Heverlee een Eco Award gekregen van Groen! Vlaams-Brabant. Met deze prijs wil Groen! personen en ondernemingen erkennen die een positieve bijdrage leveren tot een sociale en groene economie. Het jonge Vlaams-Brabantse bedrijf Ecoworks specialiseert zich in groendaken, groengevels en zwemvijvers. Ecoworks richt zich op het aanbieden van ecologisch en duurzaam verantwoorde alternatieven voor water-, milieu- en energiebeheer. Het bedrijf draagt

juli-augustus

Ondernemers 7-8


Bedrijven

57

Enfinity opent één van de grootste zonnestroominstallaties bij Donaldson Europe (Haasrode) Enfinity heeft op de daken van het distributiecentrum van Donaldson 5.193 zonnepanelen geplaats, goed voor een vermogen van bijna 1 MWp. De installatie produceert 803 MWh per jaar, wat neerkomt op het stroomvebruik van ca. 270 gezinnen. De geproduceerde zonnestrooom wordt door Donaldson meteen verbruikt, hiermee kan Donaldson voor meer dan 70% in zijn stroomverbruik voorzien. Deze installatie behoort tot de top 5 van grootste installaties in Vlaanderen en is sowieso de grootste op een bedrijfsdak in West-Vlaanderen.

Enfinity huurt bedrijfsdak Enfinity huurt het dak van Donaldson en plaatst er via een recht van opstal voor 20 jaar zonnepanelen op. Donaldson geniet, naast het huurgeld, van een goedkopere en stabiele stroomfactuur. Bovendien helpt Donaldson mee de Europese doelstellingen op vlak van hernieuwbare energie te bereiken. Enfinity kan deze projecten realiseren dankzij de opbrengsten van de geproduceerde stroom en de Groene Stroom Certificaten van de Vlaamse overheid.

Donaldson gelooft in hernieuwbare energie Donaldson beschermt het milieu door wereldwijd duurzame en milieuvriendelijke filter systemen aan te bieden. Donaldson handelt met de missie ‘working together for a

cleaner world’. Vanuit dit idealisme was de stap voor Donaldson naar hernieuwbare energie heel logisch. Naast de belangrijke kostenbesparingen en het voldoen aan de hogere kwaliteitseisen van klanten zorgt deze installatie ook nog voor een belangrijke vermindering in de CO2 uitstoot (667 ton).

PV markt ontwikkelt zich verrder De markt van de hernieuwbare energie is in volle groei. De groenestroomdoelstelling voor 2009 van 5,25% is reeds voor 99% bereikt (bron: Vreg). Eind april 2009 was in Vlaanderen het totaal aantal geïnstalleerde en netgekoppelde zonne-installaties alleen al goed voor 91 MWp! (bron: Vlaams Energie Agentschap)! Enfinity zat eind april 2009 op een geïnstalleerd en netgekoppeld vermogen van 10,5 MWp. Dit maakt dat Enfinity 11,5% van de Vlaamse PV markt heeft ontwikkeld. Voor eind 2009 wordt een prognose gemaakt door het Vlaams Energie Agentschap van 150 MWp. Enfinity heeft momenteel voor 2009 nog voor 43,7 MWp installaties onder constructie. Tegen eind 2009 zal Enfinity op basis van deze cijfers 35% van de Vlaamse PV markt hebben ontwikkeld. Enfinity, is een snelgroeiend en ambitieus bedrijf internationaal actief in hernieuwbare energie. Enfinity zorgt als projectspecialist voor de realisatie van zonne- en windenergiecentrales voor elektriciteitsopwekking en is vandaag reeds actief in twaalf landen waaronder België, Italië, Spanje, Frankrijk, Griekenland, US, Canada, Duitsland en China, Bulgarije, Midden-Oosten en Tsjechië. Voor de financiering van deze energieprojecten werkt Enfinity met afzonderlijke projectfondsen bestaande uit financiële middelen van investeerders en bankfinanciering.

juli-augustus

Minister Crevits steekt officieel de stekker in het stopcontact van de pv-installatie bij Donaldson

Recent heeft Enfinity zijn internationale positie versterkt met een investering van 50 mio euro door investeringsmaatschappij Waterland. In 2008 bedroeg de omzet van Enfinity 83,1 mio euro. ------------------------------------Info: www.enfinity.be

Donaldson Company, Inc. heeft zijn hoofdzetel in Minneapolis (Minnesota) en is een wereldwijd topleverancier van filtersystemen en vervangingsonderdelen, welke oplossingen aanreiken die het leven van mensen en de productprestaties verbeteren en tegelijkertijd het milieu beschermen. Donaldson werd in 1915 opgericht en is een technologiebedrijf dat aan de behoeften op het gebied van filtreeroplossingen van zijn klanten beantwoordt door vernieuwend onderzoek en ontwikkeling, door zijn hoogwaardige technologie en zijn wereldwijde aanwezigheid. Meer dan 12.000 werknemers dragen bij tot het succes van het bedrijf in meer dan 100 verkoops-, productie- en distributielocaties over de hele wereld. Donaldson is lid van de S&P MidCap 400 Index en de aandelen van Donaldson worden op de New York Stock Exchange onder het symbool DCI verhandeld. ------------------------------------Info: www.donaldson.com.

Ondernemers 7-8


Bedrijven

59

Brouwerij Haacht: krat met 12 flesjes Een krat voor twaalf flesjes Primus in plaats van vierentwintig: ook wie niet veel dorst of geld heeft, kan voortaan met een bak bier naar huis. Met dit minikrat helpt brouwerij Haacht u de economische crisis te overwinnen. De herlancering - ook eind jaren ’80 was het minikrat erg populair is een berekende zet. ’De crisis speelt zeker een rol in onze beslis-

sing’, zegt Boudewijn van der Kelen, marketingdirecteur bij brouwerij Haacht. ’We geven de klanten de kans om hun uitgaven een beetje te spreiden.’ ’Het krat beantwoordt beter aan de verwachtingen van onze klanten’, zegt van der Kelen. ’Het is bijvoorbeeld gemakkelijker om op te bergen en te dragen.’

TOPPOWER NV lanceert ‘TOPRENT’ catalogus en website TopPower nv, dat vorig jaar zijn soft-en hardware activiteiten opsplitste in 2 aparte vennootschappen (IT-Care nv & TopPower nv) zet zijn uitbreidingsambitie verder met het aanbod om al haar software in een huurformule en op een hosted ASP-model aan te bieden. Met Software as a Service (SaaS) biedt TopPower haar klanten de mogelijkheid om software per maand, per gebruiker en per applicatie af te nemen. ‘topRENT’ experts zorgen voor het beheer, de beveiliging en de bereikbaarheid van de software. Concreet betekent dit dat de software via het internet beschikbaar wordt gesteld volgens het ‘anywhere and anyti-

me’’model. De prijs van deze formule is afhankelijk van de benodigde tijd per maand en het aantal applicaties. Met het SaaS-model wordt de software niet meer lokaal gebruikt, maar heeft de klant via het internet toegang tot zijn applicaties en bijbehorende gegevens. Dit tegen bescheiden, maandelijkse kosten. Nu meer en meer oplossingen via het internet beschikbaar worden (onlangs kondigde Microsoft eveneens zijn ‘BPOS’ SAAS oplossing aan) wordt het voor de kmo-klant evidenter om alle benodigde software via eenzelfde model/leverancier(s) te huren. ’’TopPower heeft reeds verscheiden jaren een ’’ASP’’ aanbod met

‘topACCOUNT’, het gekende softwarepakket voor boekhouding. Vanaf heden kunnen echter alle TopPower software oplossingen via een huurformule en op een ASP platform aangeschaft worden. Voor een vaste prijs per maand en per gebruiker kan elke kmo nu van om het even waar en op gelijk welk moment de TopPower applicatie gebruiken. Dure hardware investeringen en up-grades, interventies en dergelijke meer behoren voor deze klanten tot het verleden. Ook alle back-ups en restore zorgen nemen wij van hun over. ’’ aldus Serge De Geyter, gedelegeerd bestuurder TopPower nv.

Restaurant De Bibliotheek biedt hotelfaciliteiten aan De vraag naar hotelkamers, waar een lang verblijf mogelijk is in het Leuvense, is groter dan het aanbod. Daarom wil restaurant De Bibliotheek het gat invullen. Van de gelegenheid maakte uitbater Ben Vanderbiest ook gebruik om zijn zaak toegankelijker te maken voor mindervaliden. ″Het idee om overnachtingsmogelijkheden aan te bieden, speelt al enkele jaren door mijn hoofd″, vertelt Ben Vanderbiest. ″De ligging van onze zaak, tussen het groen en zeer dicht bij zowel Leuven als het be-

drijventerrein van Haasrode, biedt de mogelijkheid om meer uit De Bibliotheek te halen dan alleen een restaurant. Vroeger woonden we boven De Bibliotheek. Door elders te gaan wonen, kwam die ruimte vrij. Als je dan hoort dat zakenlui, die naar Leuven komen, vaak naar Tienen moeten om overnachting te vinden, dan weet je dat hier een gat in de markt is.″ Vanderbiest mikt met zijn hotel in de eerste plaats op langere verblijven. ″We bieden enkele suites en een duplexappartement aan.″

juli-augustus

Ondernemers 7-8


Bedrijven

61

Brouwerij Haacht gaat koffie-toer op Brouwerij Haacht, de nummer drie op de Belgische markt, is gestart met de verkoop van koffie in zijn cafés onder het eigen label Fuerto. De verkoop van de eigen koffie Fuerto is bedoeld om de omzet per café en de marges te verhogen en ″loopt goed″, zo bleek op de algemene vergadering van

moederbedrijf Co.Br.Ha. De brouwerij levert zelf de koffie-apparatuur. Het is niet uitgesloten dat Haacht op termijn ook zelf zijn koffie gaat branden. Brouwerij Haacht is ook van plan om op grotere schaal uit te pakken met pilskratjes voor twaalf flessen.

Haacht verkoopt al enkele jaren kratjes voor twaalf flessen via Delhaize, maar slechts op beperkte schaal. Midden juni komt een volledig nieuwe reeks op de markt, die ook in andere ketens (Makro, match, Cora) te koop zal zijn. Dat zal gepaard gaan met een aanpassing van het Primus-logo.

Telenet neemt winkels van BelCompay over Telenet neemt de winkels en verkooppunten van BelCompany in Belgie¨ over van de Nederlandse Macintosh Retail Group. De transactie omvat een 65-tal BelCompanywinkels en ook het hoofdkantoor in Mechelen. ″De medewerkers in de betreffende winkels en op het hoofdkantoor zullen met behoud van hun arbeidsvoorwaarden naar Telenet overgaan″, luidt het. Het gaat om een tweehondertal mensen.

De vijftien Discovery Stores die BelCompany uitbaat, zijn geen onderdeel van de overeenkomst en ook de Nederlandse BelCompanywinkels blijven bij Macintosh. ″De winkels van BelCompany bevinden zich op de beste locaties in alle (middel)grote steden en staan dus dicht bij de klant’, stelt Telenet. BelCompany Belgie¨ zal bij Telenet terechkomen in een aparte jurisische entiteit en het management blijft behouden.

″Het BelCompanynetwerk is zeer goed gepositioneerd en complementaire met ons huidige verdelersnetwerk″, zegt Duco Sickinghe, de CEO van Telenet. Hij voegt eraan toe dat de transactie geen materie¨le impact zal hebben op het geconsolideerd resultaat van Telenet. Het bedrijf verwacht ″door verdere synergie een aantal belangrijke voordelen te kunnen realiseren″.

vzw De Kiem en Unique slaan via De Tijdbank de handen in elkaar voor personen met een arbeidshandicap vzw De Kiem, gespecialiseerd in opleiding, begeleiding en bemiddeling van personen met een arbeidshandicap gaat samenwerken met Unique, hr-specialist binnen de groep USG People, om de kansen van deze mensen op de arbeidsmarkt te vergroten. Unique start op 1 juli met een eerste opleiding ’commercieel communiceren’ voor de medewerkers van De Kiem. Beide partijen vonden elkaar via De Tijdbank, een platform dat vrijwillige inzet vanuit organisaties (Tijdgevers), voor ander organisaties met een maatschappelijke, culturele of ecologische meerwaarde (Tijdnemers) promoot en faciliteert. In de huidige marktomstandigheden met stijgende werkloosheid, is het moeilijker om de bemiddeling van personen met een arbeidshan-

dicap succesvol te organiseren. De keuze aan kandidaten wordt immers groter en bedrijven worden selectiever. Unique levert daarom tijd en expertise aan vzw De Kiem via tussenkomst van de Tijdbank. Twee trainers van Unique organiseren 2 opleidingsdagen voor de medewerkers van de Kiem. De eerste opleiding ’commercieel communiceren’ gaat door op 1 juli in de Heerlijckyt van Elsmeren in Geetbets. Barbara Craenen van De Kiem: ″De Kiem had nood aan een goede commercie¨le opleiding voor het personeel. De Kiem ziet het als een uitdaging om de principes van commercieel denken te benutten in een sociaal gee¨ngageerde omgeving. Dat is geen overbodige luxe in onze sector die het zeker in de-

juli-augustus

ze tijd moeilijk heeft in het zoeken naar een passende tewerkstelling.″ Ingrid Nijs van Unique: ″Hoewel iedereen het erover eens is dat levenslang leren een absolute must geworden is, krijgt niet iedereen in gelijke mate daar de kans toe. In de bedrijfswereld vinden we het vanzelfsprekend om opleidingen aan onze mensen aan te bieden. In non-profit organisaties is de nood aan opleiding en vorming minstens even groot als in de bedrijven. Vanuit een diepe persoonlijke overtuiging dat je met leren enkel maar kan groeien, ook als persoon, was de stap naar het ter beschikking stellen van onze knowhow snel gezet. Te meer omdat hun activiteit nauw aansluit bij die van ons.″ In 2008 hebben er zich bij vzw De Kiem 314 kandidaten aangemeld

Ondernemers 7-8


Bedrijven

62

en werden er in totaal 217 clie¨nten begeleid. Van de 217 zijn er intussen 58 tewerkgesteld en 77 die hun opleiding/begeleiding vervolgen in 2009. 63 overige mensen volgen een opleiding in een ander opleidingscentrum, zitten in een sollicitatieprocedure of zijn gestopt om-

wille van ziekte of ander reden, 19 werkenden zijn in loopbaanbegeleiding. De clie¨nten van De Kiem vinden meestal een job als productiemedewerker, voedingsmedewerker, zaalwachter, onderhoud/ klussen, winkelmedewerker, par-

keerwachter, logisitek assisten, magazijnmedewerker, schoonmaak, chauffeur, administratief medewerker... ------------------------------------www.jobdekiem.be / www.unique.be / www.tijdbank.be

Deloitte houdt goed stand in crisis Consultancy is relatief crisisbestendig. Dat blijkt uit cijfers van Deloitte Belgie¨ over het voorbije boekjaar en uit de verwachtingen van de grootste consultant in ons land voor 2009-2010. Bedrijven hebben nu eenmaal nood aan fiscale kennis, audits en - strategisch advies. Deloitte Belgie¨ boekte over de twaalf maanden tot eind mei een 3 procent hogere omzet van 317 miljoen euro. ’Ons budget ging uit van een groei van 10 procent’, geeft Rik Vanpeteghem, algemeen directeur Deloitte Belgie¨, toe. Alle divisies (audit en risicomanage-

ment, consulting, financieel advies, belastingen) gingen er op vooruit, met uitzondering van accounting. ’Maar dat laatste heeft te maken met de verkoop van de activiteit subsidieadvies.’ ’Voor het boekjaar tot mei 2010 rekenen we op een stabiele omzet. Dat is ambitieus in een omgeving met negatieve economische groei’, zegt Vanpeteghem. Omdat de marges onder druk staan en klanten geen prijsverhogingen accepteren, focust Deloitte extra op de kosten. Een striktere travel policy, een herziening van de samenwering met leveranciers en een strengere eva-

luatie van de medewerkers maken daar deel van uit. Bij Deloitte Belgie¨ werkten op 1 juni 2.412 mensen, een stijging met iets minder dan 2 procent. Daarmee ligt het personeelsbestand ongeveer twee keer hoger dan bij Ernst & Young en PricewaterhouseCoopers in Belgie¨; zegt Vanpeteghem. Jaarlijks vertrekt ongeveer 15 procent van de werknemers, meestal naar klanten. Voor het lopende boekjaar is Deloitte van plan een 200-tal schoolverlaters aan te werven en een 70-tal ervaren auditors of consultants.

Partners in Ondernemerschap Voka - Kamer van Koophandel arr. Leuven is uw partner in succesvol ondernemen. Als onafhankelijke spreekbuis wil de Kamer het bedrijfsleven in het arrondissement Leuven stimuleren en aldus bijdragen tot meer welvaart en welzijn in de regio. De Kamer ontplooit hiertoe tal van diensten en activiteiten die het ondernemerschap ondersteunen en een vernieuwde dynamiek geven. Volledig overtuigd van deze missie hebben onderstaande toonaangevende bedrijven een structurele samenwerking gesloten met de Kamer als eventpartners. Samen springen we aldus in de bres om het ondernemersklimaat in onze regio de nodige vruchtbare injecties te geven.

Ondernemers 7-8

juli-augustus


Bedrijven

65

U2 op wereldtournee met Belgische technologie Op 30 juni begon in Barcelona de wereldtournee van de Ierse supergroep U2. Het gigantische podium, het indrukwekkende videoscherm en het ingewikkelde ophangsysteem van dat scherm zijn allemaal ‘Made in Belgium’. Onze Kamer verleende haar ondersteuning aan dit internationaal initiatief door de aflevering van ATA boekjes, die een soepele tijdelijke uitvoer garanderen van de betreffende materialen. Het podium waar Bono en de zijnen op zullen zingen en paraderen, werd gemaakt door Stageco, de wereldberoemde podiumbouwer uit Werchter. Dat had u al gelezen in de krant. Maar wist u dat

ming van Barco. Het draagsysteem werd ontwikkeld door WIcreations uit Tremelo. ’’Wij hebben inderdaad de structuur gemaakt die het scherm plus alle kabels en elektronica moet dragen,’’ zegt Hans Wil-

rug) heeft al enkele opvallende verwezenlijkingen op zijn naam staan. Zo werkten ze al voor Genesis, Holiday On Ice, Canary Wharf, Euston Station en modehuis Chanel, om maar deze te noemen.

ook het videoscherm dat boven het podium hangt en het ophangsysteem ervan door bedrijven van bij ons ontwikkeld en gebouwd werden?

lems, zaakvoerder van WIcreations uit Tremelo. ’’Naast de vele technische eisen is een extra voorwaarde bij dergelijk concertmateriaal altijd dat alles snel en eenvoudig op te bouwen en te demonteren moet zijn. Stageco heeft drie podia gebouwd, maar van dat scherm is er maar één exemplaar. Het moet binnen 6 uur worden opgebouwd.’’

Voor een modeshow van Chanel bouwden ze een draagstructuur om een ‘jasje’ van 18 m hoog en 16 m breed te dragen, dat ook nog eens moest ronddraaien. Hans Willems: ’’Onze specialiteit bevindt zich tussen die van de podiumbouwers en de specialisten van licht en geluid. We zijn ook geen designers of artistiekelingen. We zijn technici. Wij analyseren het idee van de decorontwerper en kijken of het technisch uitvoerbaar is. Is dat het geval dan zorgen wij voor de sterkteberekening, het technische ontwerp en realiseren we het. En we gaan geen uitdaging uit de weg. Hoe moeilijker het is, hoe liever we het hebben.

Toptechniek uit Tremelo Zoals u dat van een supergroep mag verwachten, is ook het scherm super. U2 zal zichzelf geprojecteerd zien op een ovalen scherm van 25 m op 16 m dat samen met zijn draagstructuur 53 ton weegt. Er zijn liefst 40 vrachtwagens nodig om alles van het ene concert naar het andere te brengen. Het scherm en de videotechniek is van de hand van Innovative Designs, een zusteronderne-

Een Chanel-jasje van 18 meter hoog en 16 meter breed Met het U2-scherm is WICreations lang niet aan zijn proefstuk toe. Het bedrijf dat pas 3 jaar geleden werd opgericht (Hans Willems had toen al 13 jaar Stageco achter de

juli-augustus

Ondernemers 7-8


Bedrijven

67

Citrique Tienen gaat voor veiligheid! De veiligheidsdagen van Citrique Belge in Tienen, begin juli, waren een uitstekende gelegenheid voor bedrijfsleider Roland Vanhoegaerden om tijdens een persontmoeting enkele actuele aandachtspunten van Citrique Belge en DSM nader toe te lichten. Goed nieuws was er zeker te melden: eindelijk is er een akkoord om dumpingprijzen voor citroenzuur uit de wereld te helpen. Vooral voor Citrique Belge, dat leed onder de zware Chinese concurrentie, is dit goed nieuws. Hierdoor evolueren de citroenzuurprijzen terug naar een ’’normaal’’ niveau. De crisis heeft immers gezorgd voor een teruggaande drankenverkoop ( vb Coca Cola) waardoor de reserves toenemen en zeker betere prijzen welkom zijn. Gelukkig vertonen de grondstofprijzen een dalende trend. DSM gelooft duidelijk in Citrique in Tienen en heeft haar wil nogmaals bevestigd om blijvend te investeren in de vestiging Tienen, voornamelijk in productie optimalisatie, waardoor men ook rendabeler wordt. Jaarlijks investeert DSM 2 à 3 % van haar omzet in verbeteringsinvesteringen. In het zoeken naar een mogelijke overnemer voor Citrique is dit een belangrijk gegeven. Een aandachtspunt voor 2009 is duidelijk veiligheid, niet alleen voor de installaties zelf of via vastgelegde procedures, maar ook door gedragsver-

Veiligheidsworkshops van Citrique Belge.

Roland Vanhoegaerden, algemeen directeur Citrique.

anderingen bij de werknemers na te streven, aldus Roland Vanhoegaerden. Er gebeurden o.m. observatie rondgangen door derden, veiligheidsspecialisten, om de zwakke punten inzake veiligheid te detecteren. Per kwartaal zullen er veiligheidsthema’s worden uitgewerkt. Bedoeling is het bewustzijn van veiligheid te verhogen en betere inzichten te verkrijgen in gevaren.

Tijdens de veiligheidsdagen waren er aldus een resem van praktische workshops waarin ingegaan werd op alle gevoelige punten die de veiligheid van werknemers in gevaar kunnen brengen. De werknemers van Citrique offerden zelfs hun vrije dag van Grimde kermis op voor dit collectief veiligheidsinitiatief. Onze gelukwensen voor deze voobeeldige mentaliteit van de werknemers van Citrique Belge!

Internationaal Ondernemen Voor meer info over Internationaal Ondernemen: Voka − Kamer van Koophandel arr. Leuven Filip Timmermans Coo ¨ rdinator Internationaal ondernemen Tel.: 016 22 26 89 filip.timmermans@kvkleuven.voka.be

juli-augustus

Ondernemers 7-8


068

Handel

Eerste netwerking barbecue Handelaars Groot Lubbeek schot in de roos Recept voor een geslaagde netwerking bbq: aan het begin van de vakantie, zwoel zomerweer, meer dan 100 handelaars die op een informele manier kennis maken met jong en oud(er) Lubbeeks ondernemingstalent. Eind 2008 heeft de jonge kerngroep het Handelaarsverbond van Groot Lubbeek nieuw leven ingeblazen. Hun doel: op regelmatige tijdstippen tijdens het jaar zichtbare en brede acties opzetten om zoveel mogelijk inwoners te bereiken en hen op de aanwezigheid van de zelfstandigen in eigen dorp te wijzen. Als eerste, herkenbare activiteit werd er gekozen om de Paaseierenworp , die altijd een groot succes is geweest, opnieuw te organiseren. Op Paaszaterdag werden aan de Parochiekerken van Lubbeek centrum, Lubbeek St Bernard, Linden, Pellenberg en Binkom paaseieren uitgeworpen voor alle kinderen van Groot Lubbeek en hun ouders. De opkomst was massaal, 400 zakjes met speelgoed en 165kg chocolade paaseitjes zijn uitgedeeld aan de kinderen. Een 50-tal handelaars van Groot Lubbeek hebben hiervoor hun enthousiaste medewerking verleend, en werden uiteraard in meerdere publicaties en flyers vermeld als deelnemers. Als tweede actie richtte het Handelaarsverbond Groot Lubbeek zijn pijlen op de handelaars en zelfstandigen van Lubbeek, Linden, Pellenberg en Binkom. Gezien de tijd van het jaar - werd er gekozen voor een netwerking barbecue. Met dit initiatief wilde het Handelaarsverbond de handelaars en hun partners van Groot Lubbeek beter leren kennen op een gezellige informele manier. Een ideaal forum om handelaars onderling - jong en oud(er) - kennis te laten maken met andere handelaars en zelfstandigen die in Groot Lubbeek werken en leven.

Het organisatiecomité o.l.v. burgemeester Freddy Vranckx.

Ondernemers 7-8

’’Lubbeek staat nog steeds nr 1 in de socio-economische top van Vlaams Brabant en is de 7e rijkste gemeente’’ beklemtoonde Burgemeester Freddy Vranckx in zijn verwelkoming. ’’Het samen sterk verhaal is meer dan ooit actueel in onze regio: in moeilijke tijden is het belangrijk dat handelaars elkaar steunen door ook met elkaar te handelen, anderzijds is een Handelaarsverbond nuttig om samen als blok te kunnen optreden. Uiteraard zullen we vooral gemeenschappelijke commerciële activiteiten ontplooien’’ vervolledigde Willem Vandevelde voor de jonge kerngroep van het Handelaarsverbond Groot Lubbeek. Handelaars die het verbond in Lubbeek 40 jaar geleden opgestart hebben, vertelden met veel enthousiasme heroïsche verhalen over vervlogen kerstmarkten, krantjes en handelsbeurzen aan de jongere garde. Met meer dan 100 aanwezige handelaars werd deze eerste netwerking barbecue een absolute topper. Eerstvolgende activiteit is de algemene vergadering in september die doorgaat in het Gemeentehuis van Lubbeek.Wie interesse heeft in het handelaarsverbond Groot Lubbeek, kan terecht op handelaarsgrootlubbeek@hotmail.com of bij één van de leden van de jonge kerngroep:Willem Vandevelde, Jan Verheyden, Paul Frooninckx, Freddy Vranckx, Els Debecker, Noëlle Dons, Petra Costermans en Patricia De Filette

Gezelligheid troef op de Lubeekse barbecue.

juli-augustus


Handel

069

Subsidies voor nieuw Fochplein in Leuven Vermoedelijk halfweg volgend jaar zullen de werken voor de heraanleg van het Maarschalk Fochplein van start gaan. Het wordt een erg ingrijpende investering die ruim 3.1 miljoen euro zou kosten. De stad heeft ondertussen het volledige subsidieplaatje rond. ″De stad Leuven koestert al langer grootse plannen voor het Fochplein, een van de belangrijkste plaatsen in het centrum van de stad. De huidige chaos zal plaats ruimen voor een compleet nieuw stadsplein″, weet schepen Dirk Robbeets. Voor de heraanleg gaat de stad in zee met Grondmij en met Ney en partners, het bureau dat ook meewerkte aan de nieuwe brug van de Kop van Kessel-Lo. De totale uitgaven voor het project bedragen ruim 3,1 miljoen euro. Leuven slaagde erin om, samen

met de provincie Vlaams-Brabant, een Europese subsidie van ruim 1.244.000 euro te krijgen voor de heraanleg van het Fochplein. Dat geld komt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. In het Vlaamse EFRO-programma is tot 2013 bijna 50 miljoen euro voorzien voor stedelijke ontwikkelingsprojecten. De Europese subsidie zorgt ervoor dat deze belangrijke investering in het stadshart op een kwalitatief hoogwaardige manier kan worden uitgevoerd. Daarnaast co-financiert de Vlaamse regering het project. De Vlaamse ministers Dirk Van Mechelen, Patricia Ceyssens en Hilde Crevits stellen elke 202.546 euro ter beschikking. De Lijn investeert 685.000 euro in de heraanleg en voorziet daarnaast 755.000 euro voor schuilinfrastruc-

tuur en reizigersinformatie. De stad hoopt eind dit jaar de stedenbouwkundige vergunning te krijgen zodat men de werkzaamheden in de tweede helft van 2010 kan laten starten. De werken duren vermoedelijke anderhalf jaar. In september worden de plannen voorgesteld aan de Leuvense bevolking.

Stad bestudeert overkapping Leuvense Muntstraat Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om een studiebureau aan te stellen om de praktische en financie¨le mogelijkheden van een overkapping van de Muntstraat onder de loep te nemen. Het is niet de eerste keer dat het stadsbestuur de overkapping van de Muntstraat naar voren schuift. Goed anderhalf jaar geleden kwam schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets op vraag van de café- en restaurantuitbaters, al eens met het voorstal op de proppen. Maar door de onzekerheid over de verkoop van de nu leeggekomen stedelijke administratiegebouwen kon nog geen termijn op de plannen gekleefd worden. Nu de stadsgebouwen, het Helleputtegebouw, de Vlaamse Leergangen en het politiekantoor in de Eikstraat, verkocht zijn aan Cera durft het stadsbestuur opnieuw hardop dromen van een overkapping. ’Het college van burgemeester en schepenen heeft het licht op groen gezet voor de aanstelling van een gespecialiseerd studiebureau dat de overkapping moet bekijken’, zegt Robbeets. ’Er zijn verschillende bureaus actief in het segment die hun kunsten al hebben bewezen in het buitenland. Hun opdracht wordt niet eenvoudig want de gevels van Munststraat staan niet allemaal op dezelfde lijn. In augustus lanceren we de oproep en hopelijk hebben we er tegen eind november zicht op of een overkapping structureel kan en of het financieel haalbaar is. Hoeveel het mag kosten? Daarover durf ik me op dit moment nog niet uit te

spreken, maar tien miljoen euro zullen we er niet voor betalen.’ De volledig vernieuwde Muntstraat werd officieel ingewijd op 27 juni. De horeca-uitbaters trakteerden die dag op een glas en een streepje muziek. Inmiddels is ook het nieuwe logo, dat werd gekozen na een wedstrijd, in de nieuwe straatbedekking ingewerkt ter hoogte van de ingangen van de straat aan de Naamsestraat en de Tiensestraat.

juli-augustus

Ondernemers 7-8


Handel

071

Mechelsestraat met website en krant Om hun winkel-wandelstraat te promoten hebben de handelaars uit de Mechelsestraat van Leuven de handen in elkaar geslagen voor een opmerkelijk initiatief. De handelaars beginnen een eigen krant en website: demechelse. ″Twee keer per jaar willen we op die manier onze klanten informeren″, zegt Erik Meulemans, voorzitter van demechelse. Naast nieuws over de winkels in de Mechelsestraat, brengt het blaadje ook een kookrubriek. Samen met het krantje wordt de gelijknamige website gelanceerd. ″Met de site willen we de winkels een platform geven om zichzelf

Voorzitter Erik Meulemans met heel zijn team van de Mechelsestraat.

voor te stellen″, aldus Meulemans. ″Elke handelaar krijgt een eigen pagina die hij zelf makkelijk kan updaten. Op die site is ook plaats voor wedstrijden.″

Het krantje wordt verspreid via de handelaars uit de Mechelsestraat, de website is te bezoeken op www.demechelse.be

Het blijft medailles regenen in Oud-Heverlee! Het gerenommeerde en toonaangevende vakblad Vino Magazine (en organisator van de CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES) organiseerde een wijndegustatie met internationale allure. Zowel in de categorie ‘Pinot Noir’ als in de categorie ‘Prosecco versus Crémant ‘ kaapte Wijnen & Likeuren DULST uit BLANDEN de hoofdprijs weg. Dit is een unicum! In de categorie ‘Pinot Noir’, waarvoor meer dan 80 wijnen van over de hele wereld werden ingezonden door zowel wijnbouwers als wijnadviseurs, stak de Côte Chalonnaise 2005 van Albert Sounit er

met kop en schouders bovenuit. Deze wijn exclusief verdeeld in België door Wijnen & Likeuren Dulst haalde het niet alleen met ruime voorsprong maar is bovendien van een uitstekende prijskwaliteit verhouding en krijgt hierdoor een monsterscore van maar liefst 94%. In de categorie ‘Prosecco’s versus Crémants’ behaalde de Crémant de Jura - Cœur de Chardonnay van Rolet de hoogste score van 91%. Na de onderscheiding die de Chardonnay Meerdael een paar maanden geleden te beurt viel, is dit opnieuw een bewijs dat de gemeente Oud-

Heverlee over een uitstekend wijnpotentieel en dito aanbod beschikt.

Crisispremie voor zelfstandigen De minister heeft twee koninklijke besluiten goedgekeurd die zelfstandigen die in slechte papieren zitten zes maanden het recht geven op een uitkering. Het gaat om een uitkering die gelijkloopt met die van de sociale faillissementsverzekering. Door de economische crisis gaan steeds meer zelfstandigen over de kop. Dit jaar gingen er in het eer-

ste kwartaal al 2.350 failliet, een verhoging met 28 procent. Wie failliet gaat, kan via de sociale faillissementsverzekering twaalf maanden lang een uitkering krijgen. Die bedraagt vanaf augustus 920,62 euro voor alleenstaanden en 1.213,44 euro voor zelfstandigen met een gezin. De ministerraad besliste niet alleen om de aanvraagperiode voor die

juli-augustus

verzekering te verlengen van drie naar zes maanden, maar ook om de verzekering uit te breiden naar zelfstandigen die in economische moeilijkheden zitten. Zij krijgen onder bepaalde voorwaarden recht op een uitkering van maximaal zes maanden. Wie komt in aanmerking? Zelfstandigen die onder een collectieve schuldenregeling vallen, zelf-

Ondernemers 7-8


Handel

standigen die onder een gerechtelijke reorganisatie vallen (vroeger gerechtelijk akkoord) en zelfstandigen die in economische moeilijkheden verkeren met een ree¨el risico op een faillissement. Zij moeten

aan minstens twee van de zes volgende criteria voldoen: geconfronteerd worden met een omzetdaling van 50 procent, een failliete medecontractant hebben of een afbetalingsplan voor BTW, perso-

073

nenbelasting of sociale bijdragen. Ook zelfstandigen met een vrijstelling van sociale bijdragen, fiscale en sociale schulden of een opgezegd kaskrediet kunnen de premie aanvragen.

Ook Tienen heeft zijn bier: de Tiense Kweiker! De suikerstad heeft eindelijk zijn eigen bier. Miel Matheus van de horecafirma Promaco Vision lanceert de Tiense Kweiker. Er bestaat een amber en een tripel en alles is gebrouwen volgens een volledig biologisch proces. De opbrengst van de verkoop gaat naar de Mediclowns Vlaams-Brabant. ’’De Tiense Kweiker is een biobier, geen streekbier ’’, benadrukt Miel Matheus, voorheen PR-verantwoordelijke van de brouwerij Hoegaarden en nog altijd biervir van Die Edele Orde vanden Moutstock. Het wordt gemaakt in de brouwerij Den Hopperd in Westmeerbeek, volledig volgens het Duitse reinheidsgebod. Het bevat slechts vier basisproducten: water,

gerstemout, hop uit Duitsland en gist. Met dit bier realiseert Miel een langgekoesterde droom. ’’In onze streekwinkel vind je tal van bieren, uit alle dorpen van het Hageland, maar geen enkel uit Tienen. Tot nu toe hadden we enkel een paar likeuren, maar die leemte is nu opgevuld’’, aldus Miel. Hij hecht veel belang aan het biologisch label. ’’Tienen promoot zichzelf als de stad die investeert in de voedingssector. Er is het FeedFood-Healthproject en de Biogenerator die opgestart wordt.’’, legt hij uit. De naam de Tiense Kweiker verwijst naar de eend, die je ook terugvindt op de vlag van de stad. Het etiket is ontworpen door Harrie Spelmans, er zijn ook bijhoren-

de bierglazen. ’’Het is niet de bedoeling om voor mezelf winst te maken met de verkoop van deze bieren. De opbrengst gaat naar de Mediclowns Vlaams-Brabant, waar ik voorzitter van ben. Ook wij voelen dat door de crisis bedrijven niet meer zo gul zijn. Daarom dit initiatief ’’, besluit Miel. Het bier is verkrijgbaar in de streekshop op de Grote Markt van Tienen en wordt ook geserveerd in het Museumcafé.

Nieuw elan voor het Leuvense avondshoppen Met Leuven Laat wordt een campagne gelanceerd die het donderdagavondshoppen in een nieuw kleedje steekt. Leuven wordt gepromoot als gezellige stad die, zeker op donderdagavond, bruist. Naast de handelaars, worden ook de horeca en cultuur in de spotlight gezet. De lancering van Leuven Laat volgt op een evaluatie van het donderdagavondshoppen. ″We merken dat de mogelijkheid om op donderdagavond te winkelen al meer bekendheid gekregen heeft″, zegt

schepen van Handel Els Van Hoof. ″Het aantal bezoekers is sinds het begin met ruim een derde toegenomen. Daarnaast hebben we ook een duidelijker profiel gekregen van het publiek dat aangetrokken wordt door het avondwinkelen. Dat blijkt voor 70% te bestaan uit vrouwen tussen 20 en 40 jaar, iets waar we in de nieuwe campagne ook duidelijk op inspelen.″ Die campagne, waarbij affiches verspreid worden met het beeld van een vrouw die zich opmaakt voor een avondje uit, moet duidelijk maken dat Leuven op donderdagavond veel te bieden heeft. ″We gaan voor een verbreding van het aanbod″, aldus Van Hoof. ″Klopt″, bevestigt centrummanager Michel Warlop. ″Met dit beeld willen we tonen dat de donderdagavond niet

juli-augustus

alleen over winkelen gaat, maar dat ook horeca, cultuur en toerisme in het plaatje passen.″ Daarom dat ook gekozen werd voor de kat in de campagne. ″Daarmee worden verschillende aspecten van Leuven Laat in de verf gezet. De kat is een elegant dier, dat zeker uitstraling heeft. Bovendien staan katten er om bekend dat ze ’s avonds actief zijn″, zegt Warlop. ″Zo tonen we dat op donderdagavond veel kan gebeuren in Leuven. Je kan de avond beginnen met shoppen, maar daarna net zo goed op restaurant gaan, een cultureel uitje doen en afsluiten met een glas.″ Verschillende handelaars plannen de komende weken overigens speciale extraatjes. ------------------------------------Info: wwww.leuvenlaat.be - Bron: Streekkrant.

Ondernemers 7-8


074

Innovatie om de hoek

DDG CV-haarden

Laat je inspireren door de beste praktijken van een top innovator Dertig jaar geleden nam vader Daniël De Glas de ’’Smederij van ’t Park’’ over om zijn vernieuwende verwarmingstechniek uit te werken en te commercialiseren. Tijdens zijn job als ingenieur bij Vinçotte werd hij namelijk geconfronteerd met de opkomende energieproblematiek en de groeiende aandacht voor milieu en energie-efficiëntie. Deze bewustwording was voor Daniël De Glas de aanleiding om twee functies in het verwarmingscircuit van een huis te combineren, namelijk de gezelligheid van een kachel en het gemak van een centrale verwarmingsketel. Zijn ontwerp leidde tot de DDGHydroconvertor: een zeer efficiënte kachel aangesloten op de centrale verwarming. De innovatieaudit bij dit bedrijf leerde ons al snel dat DDG aan de top staat qua

innovatiekracht en dit ook weet te valoriseren (de score ligt 10% hoger dan het gemiddelde van 70 Vlaamse collega productiebedrijven). Het innovatietraject dat DDG wist af te leggen en te realiseren is dan ook indrukwekkend. De geleidelijke en gecontroleerde transformatie van het bedrijf van een klassieke smederij tot een productiehuis van technologisch zeer vooruitstrevende CV-kachels getuigt hier zeker van. Gevolg: hun orderboek loopt meer dan vol. Meer nog: door de opgedane kennis en expertise is het zeer moeilijk om dit product met dezelfde performantie en hetzelfde maatwerk te imiteren. De vraag die velen zich stellen is waarschijnlijk: ’’hoe kan een bedrijf tot dit niveau evolueren?’’

Foto: Pretty Picture

Ondernemers 7-8

juli-augustus

Hieronder verneem je meer over een aantal beste praktijken die misschien ook u kunnen inspireren...

1. (Innovatie)Strategie Al van dag één was er een duidelijke strategie. De drie vragen waaruit een overkoepelende strategie bestaat, namelijk wat gaan we aanbieden, aan wie gaan we het product of de dienst aanbieden en hoe gaan we ons differentiëren, zijn altijd klaar en helder geweest voor DDG. Over de jaren heen zijn er natuurlijk de nodige bijsturingen geweest maar het kan gezegd worden dat tijdens de verschillende bedrijfseconomische omstandigheden DDG altijd zeer gefocust heeft kunnen handelen omwille van hun uitgesproken strategische visie. Gezien in de bedrijfsstrategie vernieuwing een


Innovatie om de hoek

belangrijke plaats inneemt is er binnen DDG dus ook een innovatiestrategie aanwezig die de laatste jaren duidelijk meer vorm heeft gekregen.

2. Focus Een strategie alleen is duidelijk niet voldoende. DDG slaagt er ook in om hun strategie te implementeren en er consequent naar te handelen. Voorbeelden hiervan zijn de aanwerving van een hooggeschoolde om hun innovatiestrategie te realiseren. DDG is ook doelbewust op zoek naar partners voor de verbeteringen van hun hydroconvertor die ze nastreven op langere termijn. Buiten innovatie bestaat hun strategie er ook in om hoge kwaliteit en maatwerk te voorzien. DDG realiseert dit door een eigen ploeg van technisch commerciële mensen in diensten te hebben ipv te werken via het klassieke distributie-netwerk. Het kan dus wel gezegd worden dat DDG de daad bij het woord voegt.

3. Openheid en zelfkennis Eén van de sterkste punten bij DDG is zeker hun openheid en hun leergierigheid. DDG slaagt er als geen ander in om externe input op te pikken en in te schakelen in hun operationele activiteiten. Zo haalt DDG veel inspiratie uit de regelgeving, uit klanten, toeleveranciers, technologische evoluties enz. Ook is DDG enorm goed in staat om hun zwakke punten te erkennen en hiervoor hulp of ondersteuning te zoeken: samenwerken met kennisinstellingen of com-

merciële partners, doorlichten van hun bedrijf dmv een audit zoals de innovatie-audit, de KMO-IT audit, Plato sessies, enz ... Door deze openheid kan DDG goed inspelen op evoluties en veranderingen in de markt. Uit deze openheid vloeien zeker ook concrete projecten die DDG ten volle uitvoert. Voorbeelden hiervan zijn de samenwerking met Sirris voor de optimalisatie van het productieproces, de samenwerking met Sirris voor een specifieke productontwikkeling of beroep doen op het IWT (instituut voor de aanmoediging van innovatie door wetenschap en technologie in Vlaanderen) voor de aanwerving van een hooggeschoolde om het R&D departement verder vorm te geven. Ook hier weer durft DDG de stap te zetten van idee of input naar project en uitvoering.

4. Uniek Last but not least, een samenspel van factoren zorgt ervoor dat het DDG verwarmingssyteem een uniek concept is en blijft. DDG weet zich goed te differentiëren in de markt en is zich ook zeer bewust van de parameters die de DDG hydroconvertor zo uniek maken. Deze parameters worden dan ook sterk bewaakt. Hun strategie en bijhorende operationele taken zijn dan ook verbonden aan deze unieke factoren. Als een klant bij DDG koopt dan weet die duidelijk waarom en prijs is zeker niet de hoofdreden. Bovenstaande factoren geven een aantal kernpunten mee waarom

075

DDG over de jaren heen een unieke positie heeft kunnen verwerven als ’’kleine’’ Vlaamse speler in het segment van de CV-systemen. Het bedrijf noteert dan ook een constante groei en momenteel worden de plannen om de werkplaats en bijhorende kantoren uit te breiden gerealiseerd. Zelfkennis en openheid zorgen ervoor dat men bij DDG ook zeer alert is voor punten ter verbetering. Om nog beter te scoren naar de toekomst gaat DDG dan ook sleutelen aan de optimalisatie van processen en de realisatie van projecten. Bij DDG zijn ze zicht er van bewust dat er moet begonnen worden met de neerslag van hun strategie en projecten. Momenteel leeft alles te veel in hoofde van het management en het is hun duidelijk dat hierdoor de efficiënte werking van hun bedrijf soms in het gedrang komt. Het succes maakt hen zeker niet blind, integendeel het inspireert hen om beter te doen.

DDG toont revolutionair verwarmingssysteem tijdens opendeurdagen! Op 22, 23, 28 en 29 augustus houdt DDG Kolonel Bégaultlaan 43/2 Leuven-Wilsele opendeurdagen. Het publiek kan dan kennismaken met een revolutionair verwarmingssysteem waarbij een kachel fungeert als CV-ketel voor het hele huis. Resultaat: een uiterst efficie¨nte verwarming en een behoorlijk lagere energiefactuur. (info: www.ddg.be)

In deze rubriek ″Innovatie om de hoek″ kan u vanaf nu in dit magazine regelmatig info vinden over een innovatiebedrijf en/of project uit onze regio. Deze rubriek wordt opgesteld in samenwerking met het Innovatiecentrum Vlaams-Brabant, waarvan o.a. Voka - Kamer voor Koophandel Leuven stichtend lid is. Heeft u een innovatief project en wenst u dit te delen met een ander bedrijf in de regio, dan kan dit via deze rubriek. Stuur hiervoor een e-mail aan filip.timmermans/voka.kvkleuven.be en wij contacteren u. Met dank aan het Innovatiecentrum Vlaams-Brabant.

juli-augustus

Ondernemers 7-8


076

Startersmonitoring

Kick-off meeting voor monitoringproject startende ondernemers. Vele ondernemingen in Vlaanderen ‘overleven’ de eerste vijf jaar van hun bestaan spijtig genoeg niet. Dit fenomeen is gekend en in kaart gebracht. De statistieken ter zake van het NIS (FOD Economie), Graydon e.a. spreken boekdelen. Voor vele ‘kleine’ zelfstandigen die hun activiteit uitoefenen onder persoonlijke naam is een stopzetting veelal een financieel drama. De stigmatisering die heerst rond ‘gefailleerde’ zal hun ook veelal beletten/weerhouden om nog een zelfstandige activiteit uit te oefenen. Met het nieuw EFRO-project koos Voka - Kamer van Koophandel Leuven expliciet voor een monitoring-, coaching- en ondersteunend opleidingskader specifiek gericht naar de kleine ‘zwakkere’ zelfstandigen onder de populatie zelfstandige ondernemers. Met ‘zwakkere’ zelfstandigen bedoelen we niet zozeer financiële aspecten maar eerder de bekendheid/vertrouwdheid en mogelijkheid tot deelname aan ondersteunende diensten. De opportuniteit waarop dit project inspeelt is groot. Vooreerst zijn er in het arrondissement Leuven alsook in Vlaanderen weinig projecten die zich direct richten tot deze doelgroep. Niettemin is de doelgroep groot: in Vlaanderen hebben we thans jaarlijks onge-

Ondernemers 7-8

veer 40.000 starters (bron RSVZ en steunpunt WAV KULeuven). Ongeveer 1/3 ervan zal hun zelfstandige activiteit echter voortijdig dienen stop te zetten. Mits een begeleiding op maat kan het aantal stoppers gereduceerd worden. De praktijk toont aan dat hun zaak doorgaans wel levensvatbaar was, de technische productkennis is in het overgrote deel aanwezig. Het probleem situeert zich evenwel na de opstart van de zaak wanneer belangrijke zakelijke beslissingen/ acties dienen genomen te worden. We zien dan dat het vele zaakvoerders ontbreekt aan bepaalde ondernemersvaardigheden zoals daar zijn: marktstrategie bepalen, financieringstechnieken, personeelsbeleid, e.a. Met dit project

juli-augustus

willen we ervoor zorgen dat de doelgroep, in de eerste levenscyclus van het bedrijf, alle facetten van het ondernemerschap onder de knie leert hebben. Op deze wijze verwerft de doelgroep een voldoende basis van waaruit (verdere) groei kan bewerkstelligd worden. Een studie van het Studiecentrum voor Ondernemerschap (SVO) in 2005 bracht aan het licht dat ongeveer 60 procent van de starters zijn/haar stopgezette jonge bedrijf toch als succesvol of zeer succesvol beschouwt. Het project richt zich specifiek naar zelfstandige ondernemers die maximaal vijf jaar geleden hun zaak hebben opgestart. Voka - Kamer van Koophandel arr. Leuven wil met steun van Europa (EFRO) en Vlaanderen dit ervarings- én begeleidingsgericht project aanbieden aan deze gedefinieerde doelgroep teneinde ze te begeleiden naar een grondige(r) professionele bedrijfsvoering. Het project beoogt het aanscherpen van de ondernemersvaardigheden waardoor de deelnemers zich verder kunnen ontwikkelen als ondernemer. We voorzien hiervoor coaching alsook monitoring waarbij de ontwikkeling als ondernemer telkens wordt gemeten en op basis waarvan vervolgacties worden bepaald.


Startersmonitoring

We willen de doelgroep die zich dikwijls op een scharniermoment bevindt (groeien, verder investeren, etc.), of een drempelvrees heeft (bij- naar hoofdberoep) of waarvan de activiteiten stagneren door interne factoren, op maat begeleiden. Het uiteindelijke doel is de continuering en/of uitbreiding van hun zaak waarborgen en op deze wijze tewerkstelling en toegevoegde waarde voor Vlaanderen te creëren dan wel te behouden. Het begeleidingstraject bedraagt in totaal 2 jaar. Het project is dus geen ‘hit and run’, maar gaat integendeel voorzien in een langdurige begeleidingsperiode. Dit maakt bijsturingen op maat van de deelnemers mogelijk. Het geheel is een combinatie van maatwerk en collectieve sessies.

Alle deelnemers ontvangen tot slot een gepersonaliseerde SWOT-analyse en confrontatiematrix uitgebreid met een ratio-analyse. Na het (al dan niet) behalen van de strategische doelstellingen wordt op basis van een ‘voor en na’ analyse de performantie gemeten op basis van een aantal indicatoren. Deze zijn ingedeeld in twee groepen: bedrijfscompetenties (SWOT) en financieel-economische indicatoren (ratio-analyse). Het doel is uiteindelijk aan te tonen dat door monitoring en begeleiding van starters men tot minder faillissementen en meer groei kan komen. Op de kick-offmeeting van 25 juni ll op onze Kamer hoorden we een 15-tal gemotiveerde

077

startende ondernemers die een representatief staal zijn van de starters uit onze regio (horeca, bouw, handel, verzorgingssector, mode, productontwikkeling, interieur, wellnes, tuin, ontspanning). Met een 7-tal starters zijn de vrouwelijke ondernemers hierin ook goed vertegenwoordigd. Ook de spreiding over heel onze regio is representatief van Leuven over Boortmeerbeek, Aarschot, Zoutleeuw tot Kortenberg. Op deze eerste kick-offmeeting werden reeds een resem van te behandelen onderwerpen spontaan op tafel gegooid die verder in de loop van het programma tot eind 2010 zullen besproken worden.

Provincie Vlaams-Brabant steunt starters Op de laatste zitting voor de zomervakantie heeft de provincieraad van Vlaams-Brabant de uitbreiding van het subsidiereglement goedgekeurd. Vanaf nu kunnen ook startende ondernemers in de dienstensector - zoals boekhouders, informatici, grafische ontwerpers, journalisten, tuinarchitecten, enz. - genieten van een weliswaar bescheiden subsidie. ″Het gaat om 5% op een investeringskrediet van 5.000 tot 30.000 euro, wat neer-

komt op een maximumsubsidie van 1.500 euro″, zegt gedeputeerde voor Economie Jean-Pol Olbrechts. ″Maar voor een zelfstandige die met zijn activiteit start is het een welgekomen steuntje in de rug″. De subsidieaanvraag kan bij de banken of bij één van de negen erkende ondernemingsloketten ingediend worden. Om in aanmerking te komen voor een subsidie, moet je de zelfstandige activiteit in hoofberoep uitoefenen, mag de

zaak maximaal vier jaar bestaan, moet die gevestigd zijn in VlaamsBrabant en mag je de leeftijd van 55 jaar niet bereikt hebben op het ogenblik dat je met de zelfstandige activiteit startte. Het Ondernemersloket van Uw Kamer kan U helpen met Uw dossieraanvraag. ------------------------------------Info: Roel Golvers, 016 222 689, roel.golvers@kvkleuven.voka.be

Startersmonitoring voor startende en jonge ondernemingen Een uniek begeleidingsprogramma voor starters waarbij beoogt wordt om door monitoring, persoonlijk advies en begeleiding op maat de slaagkansen van zelfstandige ondernemers te verhogen. Uw contact: Roel Golvers - 016 22 26 89 - Email: roel.golvers@kvkleuven.voka.be

juli-augustus

Ondernemers 7-8


Milieu Infopunt KMO

079

Restaurant Kokoon wordt “doorgelicht” Op 1 juli waren een 10-tal persmensen en notabelen te gast bij restaurant Kokoon om er in levende lijve een verlichtingsscan bij te wonen. Restaurant Kokoon is één van de 40 deelnemers aan ’’miK op de lamp’’, een project waarmee miK handels- en horecazaken wil helpen om hun verlichtingsfactuur te verlichten. Het is niet toevallig dat de persontmoeting plaats vindt in restaurant Kokoon, want de resultaten van het eerdere proefproject en deze eerste tussentijdse resultaten van de nieuwe campagne maken duidelijk dat de grootste energiebesparingen door relamping behaald werden bij horecazaken, uitoefenaars van vrije beroepen en kleine commerciële ondernemingen. De verlichting bij deze drie types van ondernemingen wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van accent- en sfeerverlichting. Voor het creëren van de juiste sfeer wordt vaak een beroep gedaan op halogeenspots en eventueel gloeilampen. Het zijn juist deze types van lampen waarvoor er nog maar zeer recent volwaardige energie-

zuinige alternatieven bestaan zoals de infrarood gecoated halogeenspots. Het vervangen van de oude lampen door de nieuwe energiezuinige alternatieven, levert al vlug een besparing van 20 à 30% op. Daarenboven zijn de noodzakelijke investeringen meestal binnen de 2 à 3 jaren terugverdiend. De tussentijdse resultaten tonen echter ook aan dat handelszaken en kmo’s die hoofdzakelijk uitgerust zijn met een functionele verlichting in de vorm van TL-verlichting, minder baat hebben bij een relamping. De investeringen zijn hoger en hebben een terugverdientijd van meer dan 3 jaar. De energiebesparing blijft echter beperkt tot enkele watt per lamp. In een extreem voorbeeld, leverde een investering van 1.350 euro een

Gedeputeerde Jean-Pol Olbrechts (r) laat zich informeren over de energiebesparingsmogelijkheden per type van spaarlamp. Ricky Evers (l) (Kokoon) is overtuigd voor zijn horecabedrijven. Meer dan 40 bedrijven volgden zijn voorbeeld.

juli-augustus

energiebesparing van 2% op, wat overeen stemt met een kostenbesparing van 154 euro. Het spreekt voor zich dat dergelijke bedrijven beter opteren om de volgende relampingronde aan te grijpen om over te schakelen op energiezuinige verlichting. ’miK op de lamp’ heeft als doelstelling het energieverbruik door verlichting te beperken, zonder in te boeten aan lichtcomfort. Dit alles dient te gebeuren tegen een aanvaardbare investeringskost. ″In deze moeilijke economische periode zijn energiebesparingen des te belangrijk″ stelt gedeputeerde Jean-Pol Olbrechts. ″Maar het is ook belangrijk om de ondernemers geen investeringen te laten uitvoeren, die nooit financieel kunnen terugverdiend worden. Daarom is een voorafgaandelijke verlichtingsscan zo belangrijk. Zo kan de ondernemer inschatten of de investering zinvol is. Uit ons proefproject bleek dat 50% van de onderzochte bedrijven zijn investering kon terugverdienen binnen de 20 maanden″. miK betaalt de eerste 75 scans terug op voorwaarde dat alle adviezen met een terugverdientijd van minder dan 24 maanden, worden uitgevoerd. Momenteel hebben een 50-tal ondernemingen deze verlichtingsscan al besteld. Voor wie nog wil intekenen voor een gratis scan, is snel zijn de boodschap. Handels- en horecazaken tot 200 m2 betalen 130 euro voor een verlichtingsscan. Kleine kantoren en KMO’s tot 1.000 m2 betalen 260 euro per scan.

Ondernemers 7-8


Kamers van Koophandel Midden Vlaanderen Missie onder leiding van oud-premier Jean-Luc Dehaene

Economische Missie naar Brazilië 14 - 22 november 2009 Voka - Kamers van Koophandel Midden Vlaanderen in coördinatie van de Kamer van Halle-Vilvoorde organiseren van 14 tot 22 november 2009 een economische missie naar Brazilië. Brazilië is een van de snelst groeiende en opkomende markten in de wereld. Het land heeft de sterkste nationale economie van Latijns- Amerika en is ’s werelds 9e economie. In 2007 was het land volgens het IMF goed voor 2.8% van het GWP (Gross World Product). In Brazilië wonen 146 miljoen mensen, vnl. geconcentreerd langs de Oostkust. 90% van de mensen woont op 10% van de oppervlakte. Meer dan 15 miljoen mensen wonen of in Sao Paulo of in Rio de Janeiro. Om u kennis te laten maken met dit bijzonder land en booming markt organiseren de Kamers van Koophandel Midden Vlaanderen deze unieke economische missie. Programma: We vertrekken samen met de missie van Flanders Investment & Trade op 14 november. We verblijven samen in Sao Paulo waar een uitgebreid B2B programma met potentiële klanten/leveranciers voor u wordt voorbereid en vele mogelijkheden zijn voor networking. Daarna vertrekken we naar Belo Horizonte waar onze kamer uitstekende contacten heeft met de lokale American Chamber of Commerce. Ook hier worden er B2B contacten voorzien. Afsluiten doen we in Rio de Janeiro. Een niet te missen bestemming bij een bezoek aan Brazilië. Het programma wordt specifiek samengesteld voor ondernemers. Bedrijfsbezoeken, zowel aan lokale bedrijven als aan joint-ventures. Toelichtingen omtrent fiscale gunstmaatregelen en investeringsmogelijkheden door handelsbevorderende organisaties, kamers van koophandel en hooggeplaatste officials Inschrijven en meer informatie: • Kan via mail naar filip.timmermans@kvkleuven.voka.be en dit uiterlijk tegen 30 september 2009 Kostprijs: 4000 euro voor leden (incl.BTW) 4500 euro voor niet-leden (incl.BTW) Een subsidie voor zaken- en prospectiereis kan aangevraagd worden bij Flanders Investment & Trade of surf naar www.flanderstrade.be. De kamer helpt u graag bij het invullen van uw subsidiedossier. Aarzel niet ons te contacteren! Inbegrepen in deze prijs: • Vliegtuigreizen • Transfer per bus gedurende de missie • De lunches en diners vermeld op het programma • Verblijf en ontbijt in de vermelde hotels • B2B meetings en bedrijfsbezoeken • Infoseminarie ter voorbereiding van de missie • Een ’’network dinner ’’ na afloop van de missie Niet inbegrepen in de prijs: • Persoonlijke uitgaven (minibar,...) en dranken • Eventuele tolken voor B2B meetings


Milieu Infopunt KMO

081

Goede resultaten voor Kringwinkel Hageland Het jaarverslag van Kringwinkel Hageland legt voor 2008 mooie resultaten voor: 139 medewerkers zorgden voor de inzameling en verwerking van 1,6 miljoen kilo goederen die dan bij bijna 100.000 klanten een tweede leven vonden. Het hergebruikpercentage is 64%. Voor 300 gezinnen met een beperkt inkomen was een energiescan van de woning een probaat middel om nodeloos hoge energierekeningen te vermijden. En Kringwinkel Hageland gaat nog verder: een zolderisolatieproject staat in de startblokken.

Ook voor bedrijven biedt de Kringwinkel mogelijkheden. Bedrijven kunnen er terecht met afgedankt kantoormeubilair, afgeschreven voorraden en overstocks. Bovendien komt de Kringwinkel deze goederen gratis ophalen. De Kringwinkel geeft deze goederen een tweede leven en voorkomt dat ze op de afvalberg terecht komen. Meer informatie over de Kringwinkel vindt U op www.kringwinkel.be

juli-augustus

Directeur Paul Stessens (rechts) zet zich 100% in voor de sociaal-ecomisch project

Ondernemers 7-8


Milieuwetgeving en de kmo: basisopleiding milieu (najaar 2009) Een praktijkgerichte opleiding voor wie door de bomen het bos niet meer ziet. Een opleidingsinitiatief van Voka - Kamers van Koophandel Leuven, Mechelen en Halle-Vilvoorde. Steeds meer neemt de milieudruk op onze kmo’s toe. De overheid past voortdurend milieuwetten aan. De milieu-inspecteurs controleren de correcte implementatie ervan bij de kmo’s. De milieuheffingen kennen alleen maar een stijgend verloop. Buurtcomités steken de kop op als een kmo nog maar aan uitbreiden denkt. Ook banken en verzekeringsmaatschappijen peilen naar de milieugerelateerde risico’s van een kmo alvorens enige samenwerking aan te gaan. Onze milieuwetgeving is voortdurend in beweging. Decreten, besluiten en wijzigingen volgen elkaar in een sneltempo op. Menig kmo ziet wel eens het bos door de bomen niet meer. Daarom organiseren vier Voka - Kamers van Koophandel de praktijkgerichte basisopleiding ’’Milieuwetgeving en de kmo’’.

m Een kmo-vriendelijke opleiding Op 8 namiddagen wordt de kmo’er op een praktische manier wegwijs gemaakt in het kluwen van de milieureglementeringen en verplichtingen. Uiteraard met aandacht voor de problemen en vragen van de deelnemers zelf.

m Doelgroep De opleiding richt zich tot de milieuverantwoordelijken, de milieucoördinatoren en/of preventie-adviseurs van kmo’s. Ook de zaakvoerder die niet volledig afhankelijk wil worden van externe consultants en zelf een milieubeleid wil uitbouwen om de toenemende milieudruk het hoofd te kunnen bieden - kan zich inschrijven.

m Programma Het programma is opgebouwd rond de belangrijkste Vlaamse milieureglementeringen, waarbij zowel administratieve, technische als juridische aspecten aan bod komen. De kmo-vriendelijke opleiding wordt gegeven op 8 woensdagnamiddagen van september tot november 2009, telkens van 13u30 tot 17u30 te Mechelen. Milieucoördinatoren kunnen een attest krijgen ikv hun verplichte bijscholing. Sessie 1: ’’De milieuvergunning’’, wo. 23/09 Sessie 2: ’’Milieuvoorwaarden en stedenbouwkundige vergunning en koppeling met milieuvergunning’’, wo. 30/09 Sessie 3: ’’Compartiment bodem en aansprakelijkheid (Vlarebo)’’, wo. 7/10 Sessie 4: ’’Compartiment water’’, wo. 14/10 Sessie 5: ’’Compartiment afval/verpakkingsafval en aansprakelijkheid (Vlarea en ISA)’’, wo. 21/10 Sessie 6: ’’Milieucoördinator, handhaving en aansprakelijkheid’’, wo. 28/10 Sessie 7: ’’Energie-efficiëntie (meer doen met minder)’’, wo. 18/11 Sessie 8: ’’Milieuzorg en miliezorgsystemen’’, wo. 25/11

m Deelnemen De deelnameprijs per sessie bedraagt voor leden van de Kamers van Koophandel € 150 + BTW; niet-leden betalen hiervoor een bijdrage van € 210 + BTW, voor de volledige opleiding betaalt u als lid € 840 + BTW; niet-leden betalen hiervoor een bijdrage van € 1200 + BTW. Voor bijkomende info kan u steeds contact opnemen met An Maes op het nummer 016/22 26 89 of via an.maes@voka.be

m Inschrijfstrook Bedrijf Naam Adres PC

Gemeente

Tel

Fax

E-mail Datum

Handtekening

BTW nr:

Schrijft/schrijven zich in voor alle/volgende (*) sessies: ............................................................... (vul de nummers van de sessies in) (*) schrappen wat niet past en betaalt / betalen na ontvangst van factuur het verschuldigde bedrag.

Gelieve deze inschrijfstrook terug te sturen, te faxen of te e-mailen naar Voka-Kamer van Koophandel Leuven, Tiensevest 170, 3000 Leuven Fax: 016/89 19 79 Tel: 016/89 19 73 Mail: an.maes@voka.be


Milieudienst

083

CLP: wacht niet tot december 2010 In 2007 werd de REACH wetgeving goedgekeurd en gepubliceerd. Met deze wetgeving voor de Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemicaliën introduceerde Europa een nieuw concept omdat niet alleen de chemische industrie maar de hele waardeketen betrokken wordt in het proces. De implementatie van deze nieuwe wetgeving is volop aan de gang en de omvang van zijn impact wordt meer en meer duidelijk. Terwijl alle producenten, importeurs en gebruikers van chemicaliën nog hun weg zoeken in het REACH-kluwen, werd op 31 december 2008 een nieuwe Europese wetgeving gepubliceerd die eveneens belangrijke veranderingen zal teweeg brengen, de zogenaamde CLP-verordening (wetgeving rond Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures). Met de goedkeuring van de CLPverordening implementeert Europa het Globally Harmonized System (zie ook kader geschiedenis). GHS of voluit de Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals is een systeem van internationaal overeen gekomen criteria en algemene principes om chemische stoffen en mengsels van chemische stoffen in te delen op basis van hun gevaar voor de gezondheid, het milieu of fysische gevaar. Verder voorziet GHS ook regels voor de geharmoniseerde communicatie van gevaren, inclusief de vereisten voor de

etiketten en veiligheidsinformatiebladen.

Globaal of toch niet? Hoewel GHS niet bindend is, worden met het oog op de uniforme communicatie en vrije handel de landen aangemoedigd om GHS te implementeren in hun nationale wetgeving. GHS is opgebouwd volgens een Building Block Approach waaruit kan gekozen worden binnen bepaalde spelregels. Zo werden voor Europa de gevaarsklassen en gevaarscategorieën uit het GHS die het sterkst aanleunen bij de Stoffenrichtlijn 67/ 548 opgenomen in de CLP. Sommige gevaarscategorieën die wel bestaan in het GHS maar verder gaan dan de Stoffenrichtlijn werden niet overgenomen in de CLP. Dit betekent dat bij export buiten de Europese Gemeenschap deze extra categorieën wel in beschouwing moet worden genomen. Andere elementen in de Stoffenrichtlijn en de Preparatenrichtlijn 1907/ 2006 die (nog) niet opgenomen zijn in het GHS werden behouden in de CLP als extra informatie voor het etiket.

Wat verandert er? Bedrijven die stoffen en mengsels op de markt brengen, zullen de komende jaren moeten (her)indelen volgens de nieuwe criteria. Stoffen of mengsel die voldoen aan de criteria van één of meer gevaarsklassen worden als gevaarlijk beschouwd. In bepaalde geval-

len gelden andere grenswaarden in CLP in vergelijking met de huidige stoffen- en preparatenrichtlijn. Dit kan dus leiden tot een andere klassering ten opzichte van vandaag. Naast een aantal belangrijke veranderingen in de classificatie zien we binnenkort ook op het etiket wijzigingen: - Vervanging van de huidige gevaarssymbolen door nieuwe diamantvormige gevaarspictogrammen.(zie kader) - Invoering van de 2 GHS signaalwoorden ’’gevaar ’’ en ’’waarschuwing’’ die de gebruiker wijzen op de ernst van het gevaar. - Vervanging van de R&S-zinnen vervangen door H&P-zinnen. (hazard statements en precautionary statements) - Aanpassing aan de vereisten voor de verpakking van chemische producten Gevaren die momenteel niet in het GHS in aanmerking worden genomen maar wel gekend zijn in het huidige EU-systeem worden omschreven met specifieke EUH-zinnen.

Vanaf wanneer? Enkelvoudige stoffen moeten vanaf 1/12/2010 volgens CLP ingedeeld worden, voor preparaten is de uiterste datum 1/6/2015. Bedrijven die na deze data nog stoffen in voorraad hebben voor eigen gebruik met etiketten volgens de huidige stoffen- en preparatenrichtlijn, moeten die tot 1 december 2012 niet voorzien van nieuwe

Oud

Nieuw

juli-augustus

Ondernemers 7-8


Milieudienst

etiketten. De indeling volgens de stoffen en preparatenrichtlijn moet echter nog tot 1/06/2015 op het veiligheidsinformatieblad vermeld worden. De startdatum van 1 december 2010 voor enkelvoudige stoffen valt samen met de eerste registratiedeadline van REACH. Dit betekent dat voor heel wat bedrijven die in volle voorbereiding van hun registratiedossier zijn, er daarenboven ook nog werk moet gemaakt worden van de implementatie van de CLP verordening, vaak door dezelfde personen in de organisatie! De voorbereidingen voor deze omschakelingen moeten nú gebeuren en zijn omvangrijk: nieuwe classificatie, aanpassingen van de VIB, nieuwe etiketteringen, invoeren van andere verpakking, opleiding van werknemers, informering van klanten ... Het is duidelijk dat verschillende diensten binnen een bedrijf extra middelen zullen moeten vrijmaken om tijdig de nodige aanpassingen door te voeren in hun organisatie.

Meer weten?

085

Geschiedenis GHS - CLP

Essenscia Vlaanderen, de federatie voor de chemische industrie en life sciences, startte in 2008 met VLARIPprojecten (Vlaanderens REACH implementatie projecten) Met de steun van de Vlaamse Overheid en EFRO begeleidt essenscia Vlaamse bedrijven uit verschillende sectoren om REACH vlot te implementeren in hun organisatie. Met de komst van CLP wordt ook dit thema nu verder toegelicht in de werkgroepen. Aan de hand van maandelijkse bijeenkomsten worden de deelnemende ondernemingen op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen rond REACH, CLP en productveiligheid in het algemeen en wordt er dieper ingegaan op actuele thema’s en problemen. Inschrijven kan nog steeds.Voor meer informatie, contacteer Saskia Walraedt op 0496 59 36 19 (zie ook www.vlarip.be) In het najaar organiseert VOKA in samenwerking met Essenscia Vlaanderen een roadshow rond

- 1992 start GHS: Agenda 21 op de Wereldtop over Milieu en Ontwikkeling in Rio. - 2002 Eerste versie van het Globally Harmonized System (GHS) - 2003 Publicaties Purple Book (VN) - 31/12/2008: Publicatie CLP verordening 1272/2008 - 20/1/2009: CLP van kracht in EU

CLP. Een eerste workshop geeft een algemene inleiding van CLP en licht de impact van CLP op de bedrijfsvoering toe. In een tweede workshop meer specifiek opgezet voor preventieadviseurs, milieucoo ¨ rdinatoren wordt dieper ingegaan op de individuele onderdelen van CLP en de wijziging tegenover de huidige stoffen- en preparatenrichtlijnen. Voor meer informatie, contacteer An Maes, an.maes@voka.be, 016/22 26 89

De Milieudienst van Uw Voka - Kamer van Koophandel Volgende diensten worden exclusief aan onze leden door de Milieudienst van de Leuvense Voka - Kamer van Koophandel aangeboden: • opstellen en opvolgen van een aanvraagdossier planologisch attest • opstellen en opvolgen van het milieuvergunningsdossier • aanbieden van de dienst milieucoo ¨ rdinator • aanbieden van de dienst ADR-veiligheidsadviseur

DE MILIEUDIENST VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL HEEFT 20 JAAR ERVARING EN HEEFT REEDS HONDERDEN BEDRIJFSDOSSIERS MET SUCCES AFGEROND! Info: ir. Lieven Dehandschutter of An Maes, Milieudienst Kamer 016 22 26 89 mik@kvkleuven.voka.be

juli-augustus

Ondernemers 7-8


086

Mini’s

Het jaar in beeld van onze mini-ondernemingen Dankzij de steun van onze regionale peterbedrijven werd 2008-2009 wederom een leerrijk én onvergetelijk minijaar. Enkele realisaties in woord én beeld:

Oktober 2008. Driehonderd studenten en hun leerkrachten overspoelen Syntra Leuven. Hier wordt de nieuwe lichting mini’s klaargestoomd door professionals uit het échte bedrijfsleven.

Maart 2008. De acht beste mini-ondernemingen van de Provincie Vlaams-Brabant nemen het in Syntra Brussel tegen elkaar op met als inzet een plaats in de Vlaamse Finale. Mini-onderneming Creadesign (Atheneum, Tienen) haalt nipt geen ereplaats, maar gaat wel aan de haal met de prestigieuze Deloitte for Innovation Award

November 2008. De mini-ondernemingen van onze regio stellen zich een eerste keer voor aan het grote publiek en hun aandeelhouders. Met dank aan Eandis voor de prachtige locatie.

April 2008. De Best Ondernemende Klas van 2009 wordt een minionderneming uit Vlaams-Brabant: Mini-Invest. Met hun zelfontworpen beursspel stootten ze door naar de Europese Finale in Rotterdam.

Januari 2008. Mini-onderneming Bikeeya (Sint Angela Instituut, Tildonk) gaat tijdens de mini-verkoopsdag in Shopping Genk aan de haal met de award voor ‘Beste Verkoopstechnieken’

Mei 2008. Tijdens de Vlajo EnterPrize Awards in het Provinciehuis van Leuven worden de beste mini-ondernemingen van Vlaams-Brabant in de bloemetjes gezet.

Met dank aan onze regionale peterbedrijven van afgelopen schooljaar:

Februari 2008. En het blijft prijzen regenen. Mini-onderneming Cre8 (Atheneum, Tervuren) valt in Waasland Shopping in de prijzen en krijgt een onderscheiding voor ‘Mooiste Verkoopsstand’

Ondernemers 7-8

juli-augustus

Acerta • Affilips • ALMA • Autobussen P. Van Mullem • BBT Technology • CIBO • De Lijn • Eandis • Ecowerf • Garage Vandeplas • GMS Leuven • Groep Aveve • Groep T • Interleuven • JAVA • Jungheinrich • Katholieke Hogeschool Leuven • Kim’s Cholocolates • SBB • LMS International • MCH • PBE • Photovoltech • Randstad • Remy Industries • Ridge Tool Europe • Robert Bosch Produktie • Roelants Glas • Stad Leuven • TAUW • Toyota Parts Centre Europe • Tyco Electronics Raychem • Tyco Thermal Controls • Van Eycken Metal Construction • Verabo • VMW • Verzekeringskantoor Laevers • Waterleau


Mini’s

087

Op zoek naar nieuwe peterbedrijven voor de mini-ondernemingen 2009-2010! Het project mini-ondernemingen zou niet bestaan zonder de steun uit het lokale bedrijfsleven! Daarom doen we een oproep naar de lokale bedrijven uit de regio Groot Leuven. Help vandaag mee aan de ontwikkeling van uw medewerkers van morgen. Peterschap voor de mini-ondernemingen kost € 250 (+BTW). Bij alle optredens en manifestaties zullen de mini-ondernemingen de nodige aandacht vestigen op de ondersteuning die zij van hun peterbedrijven genieten.

JA, wij bouwen mee de brug tussen onderwijswereld en bedrijfsleven JA, wij nemen dit peterschap op voor de duur van het hele schooljaar Wij onderschrijven dit peterschap door een bijdrage in de begeleiding van deze jongeren à rato van € 250 (+BTW). Hiervoor wensen wij een factuur te ontvangen. Bij alle optredens, manifestaties en televisieoptredens zullen de mini-ondernemingen de nodige aandacht vestigen op de ondersteuning en raad die zij van hun peterbedrijven genieten. Ondergetekende: Bedrijf/organisatie: Straat: Postnummer & Gemeente: Telefoon:

Fax:

BTW-BE:

Email: Handtekening,

Datum

Graag terug sturen of faxen naar: Wendy Sevenants, Voka- Kamer van Koophandel arr. Leuven, Tiensevest 170, 3000 Leuven, fax 016/89 19 79, mail: wendy.sevenants@voka.be

Mini-ondernemingen arr. Leuven Mini-ondernemingen is een project van de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen en de Voka-Kamer van Koophandel arr. Leuven gesteund door de provincie Vlaams- Brabant en de lokale bedrijven. Voor meer informatie over Mini’s, Jieha!, Blik, De Droomfabriek en SBP kan u steeds terecht bij: Wendy Sevenants, Vlajo Coördinator Groot Leuven + tel 016 89 19 74 + e-mail: wendy.sevenants@voka.be + website www.vlajo.org

juli-augustus

Ondernemers 7-8


Agenda

088

Uw Kameragenda najaar 2009 Datum 21-aug

Onderwerp Ondernemerscafé met gastspreker Herman Coninckx

Begintijd 19:00

Eindtijd 22:00

Categorie Seminaries - infosessies

29-aug 6-sep 8-sep 16-sep 16-sep 17-sep 22-sep

63ste Jaarbeurs Leuven Chambers Golf Trophy Infomeeting ″Drie tijdelijke anti-crisismaatregelen voor uw personeelsbeleid″ Ontbijtsessie: BTW-update 2010 KJB Sita Seminarie: Functioneringsgesprekken Milieuseminarie: ″Hoe besparen op uw milieufactuur?″

9:00 14:00

17:00 16:30

Event Event Seminaries - infosessies

8:00 14:30 13:30 13:30

11:00 17:00 16:30 16:30

Seminaries - infosessies Starters Seminaries - infosessies Seminaries - infosessies

24-sep

Infomeeting: Behoren faillissementen tot het verleden?

17:30

19:30

Seminaries - infosessies

29-sep 29-sep

20:30 13:30

23:30 16:30

Event Seminaries - infosessies

1-okt 2-okt 2-okt 3-okt 4-okt 8-okt

Concert voor 220 jaar KvK Leuven Milieuseminarie via live-streaming: ″Het nieuwe milieuhandhavingsdecreet″ Seminarie: Timemanagement PLATO Vlaanderen Happening Exclusieve nocturne Woonprojecten ’09 Woonprojecten ’09 Open Bedrijvendag Seminarie: Efficie¨nt prospecteren

9:00 10:30 18:00 10:00 11:00 13:30

16:30 18:00 21:00 17:00 18:00 16:30

Seminaries - infosessies Plato Event Event Event Seminaries - infosessies

14-okt 16-okt 20-okt

Startersweek 2009 Ontbijtsessie: Kwaliteitsmanagement Seminarie: Je team managen in moeilijke tijden

18:30 8:00 13:30

21:30 11:00 16:30

Starters Seminaries - infosessies Seminaries - infosessies

20-okt 22-okt 27-okt 27-okt

miK-markt Seminarie: Visie en strategie bepalen in uw bedrijf Seminarie: Financieel management voor niet-financie¨len Milieuseminarie ″Energieprestaties bedrijfsgebouwen″

10:00 13:30 9:00 13:30

17:00 16:30 16:30 16:30

Event Seminaries - infosessies Seminaries - infosessies Seminaries - infosessies

28-okt

Basisopleiding RO: ″Het nieuwe decreet Ruimtelijke Ordening″

13:30

16:30

Seminaries - infosessies

9-nov 17-nov

Starters: Sociaal verzekeringsfonds Milieuseminarie ″Fugitieve emissies en fijn stof″

19:00 13:30

22:00 16:30

Starters Seminaries - infosessies

18-nov 18-nov 19-nov 19-nov 23-nov 24-nov 25-nov

8:00 13:30 13:30 19:00

11:00 16:30 16:30 22:00

13:30 13:30

16:30 16:30

Seminaries - infosessies Seminaries - infosessies Seminaries - infosessies Starters Seminaries - infosessies Seminaries - infosessies Seminaries - infosessies

26-nov 26-nov 3-dec 3-dec 8-dec

Ontbijtsessie: Manager of managementvennootschap? Basisopleiding RO: ″Ruimtelijke planning″ Seminarie: Meer omzet halen uit uw bedrijf met uw communicatie Starters: Financiering Landenseminarie India Seminarie: Uw HR afstemmen op uw strategie Basisopleiding RO: ″Wat kan uw bedrijf ondernemen bij RO-problemen″ Slotevent week IO Starters: BTW Seminarie: Coachend leiding geven Starters: Fiscaliteit Milieuseminarie ″Craddle to craddle in de praktijk″

19:00 13:30 19:00 13:30

22:00 16:30 22:00 14:00

Event Starters Seminaries - infosessies Starters Seminaries - infosessies

10-dec 11-dec 14-dec 15-dec 17-dec

Conferentie MVO Ontbijtsessie: Kwaliteitsmanagement Voka - Congres Eindejaarslunch HRM Eindejaarsevent

17:00 8:00

22:00 11:00

11:30 20:00

14:30 23:00

Starters Seminaries - infosessies Event HRM Event

Locatie 3Hoog - Mechelsevest 90 3000 Leuven Brabanthal Leuven Winge Golf Kastanjehof, Pellenberg Kamer Leuven Tienen Kamer Leuven Kastanjehof, Ganzendries 65 te 3212 Pellenberg Kastanjehof Ganzendries 65 - 3212 Pellenberg Stadsschouwburg Leuven Voka-KvK Leuven, Tiensevest 170, 3000 Leuven Kamer Leuven Vlaams Parlement - Brussel Provinciehuis Leuven Provinciehuis Leuven Aarschot en Leuven ATC - ’s Hertogenlaan 62 3000 Leuven ING Leuven Kamer Leuven ATC - ’s Hertogenlaan 62 3000 Leuven Provinciehuis, Leuven Kamer Leuven Kamer Leuven Kastanjehof, Ganzendries 65, 3212 Pellenberg Voka-KvK Halle-Vilvoorde, Medialaan 26, 1800 Vilvoorde ING Leuven Voka-KvK Halle-Vilvoorde, Medialaan 26, 1800 Vilvoorde Kamer Leuven Kamer Leuven Kamer Leuven ING Leuven Kamer Kempen Kamer Leuven Voka-KvK Halle-Vilvoorde, Medialaan 26, 1800 Vilvoorde Stadhuis Leuven ING Leuven Kamer Leuven ING Leuven Voka-KvK Halle-Vilvoorde, Medialaan 26, 1800 Vilvoorde Brussel Kamer Leuven Brussel Posthof Tienen Aarschot

Voor verdere informatie en inschrijvingen: Voka - Kamer van Koophandel • Tiensevest, 170 • 3000 LEUVEN • } 016 22 26 89 www.kvkleuven.voka.be

Ondernemers 7-8

juli-augustus


Onderwijs

089

K.U.Leuven organiseert voor de tweede maal de opleiding kwaliteitszorg voor de biomedische, biotechnologische en farmaceutische sector Of het nu gaat om een correcte bloedanalyse of de veiligheid van laboratoria, kwaliteitszorg in de biomedische of farmaceutische sector is een (levens)belangrijk aandachtspunt. De voorbije jaren heeft de overheid veel verplichtingen opgelegd die de kwaliteit van de door de sector geleverde diensten en producten moet garanderen. Gezien het succes en de vraag van medewerkers uit het domein start de K.U.Leuven met de tweede editie van de opleiding Kwaliteitszorg, een multidisciplinaire

aanpak in een biomedische, biotechnologische en farmaceutische omgeving. De vorming is bedoeld voor iedereen die werkt in deze sector: van laboratoriumdirecteurs en kwaliteitsmanagers over apothekers, klinisch biologen en wetenschappelijk medewerkers tot laboratorium medewerkers. De opleiding geeft onder meer een overzicht van de bestaande en toekomstige kwaliteitsnormen en -richtlijnen in de sector. Verder is er onder andere aandacht voor riskmanagement en het verloop

van klinische trials vanuit het standpunt van de sponsor en de principal investigator. 20 donderdagnamiddag en -avonden, gedoceerd door experten van verschillende universiteiten, industrie en overheid met een uitgebreide ervaring in kwaliteitszorg en/of in een specifiek domein van de opleiding. De opleiding start op 15 oktober 2009. ------------------------------------Info: www.kuleuven.be/permantentevorming/kwaliteitszorg of 016 32 84 83.

Confucius Institute Groep T met taalbad Chinees Einde mei ging aan het Confucius Institute de cursus ’A Touch of China’ van start. In de cursus word je ingewijd in de logica van de Chinese karakters en wordt ook aandacht besteed aan de typische Chinese gebruiken en etiquette tijdens het communiceren. Maar vooral opvallend is de elektronische pen die bij het cursusmateriaal wordt geleverd. Wim Polet, de directeur van het Confucius Institute, strijkt er mee over een tekst in het bijhorende handboek. In vlekkeloos Mandarijn Chinees geeft een mannenstem je de weergave van de voor de meesten onder ons onbegrijpelijke tekens. Een Engelse vertaling kan ook, als je de Chinese uitleg op de pen kan ontcijferen, tenminste. Het geheim achter de technolgie is redelijk eenvoudig. Onder de pagina’s in het boek zit een barco-

de. De pen leest die. Dat maakt het systeem beperkt tot de gegevens in de bijgeleverde cursus. ’Op twintig uur leer je natuurlijk geen Chinees. Maar je kent dan wel de structuren die je nodig hebt om verder te werken. Het is een inleidende cursus Chinees van twintig uur die bedoeld is voor mensen die eraan denken voor zakenredenen of als toerist eens naar China te trekken maar zich niet meteen willen inschrijven voor een cursus van een jaar. In China wordt een Europeaan die de moeite heeft gedaan om de beginselen van de taal te leren enorm gerespecteerd’, zegt Polet. Enkele jaren geleden begon China overal ter wereld Confuciusinstituten op te richten. De bedoeling is om - vaak in samenwerking met hogescholen en universiteiten - de Chinese taal en cultuur ingang te

doen vinden. Groep T is de enige onderwijsinstelling in Vlaanderen met een Confucius Institute. Dat is niet toevallig. Aan de ingenieursopleiding van de hogeschool volgen 160 Chinese studenten les. Ze zijn goed voor negentig procent van het totale aantal buitenlanders. Polet wil in de toekomst een stapje verder gaan met de doelstellingen van de instelling. ’Zo hopen we het vak Chinees te kunnen aanbieden in de lerarenopleiding van Groep T. Hopelijk volgt het vak dan ook op termijn in de secundaire scholen. In Frankrijk kunnen leerlingen in het secundair onderwijs en in sommige lagere scholen al sinds de jaren vijftig Chinees volgen. Ons land heeft dus een hele achterstand in te halen.’ ------------------------------------Info: www.groept.be/confucius

Regionaal competentiecentrum CNC voor technische scholen Afgelopen maand opende VDAB in Heverlee in aanwezigheid van Vlaams Minster van Onderwijs en Werk Frank Vandenbroucke de deuren van zijn vernieuwde opleidingsinfrastructuur, waaronder

het CNC-competentiecentrum, waar leerkrachten en leerlingen van technische scholen uit VlaamsBrabant terechtkunnen voor opleidingen rond het besturen van machines. Agoria, de federatie van de

juli-augustus

technologische industrie, dat het initiatief steunt, wil zo een antwoord bieden op het tekort aan goed geschoold technisch personeel.

Ondernemers 7-8


Onderwijs

090

De reclamewielen van KHLeuven Voor de tweede maal de JCI Startup Challenge Award uitgereikt voor het beste ondernemingsidee van KHLeuven studenten JCI Leuven reikte in samenwerking met de KHLeuven en VMA Jonge managers voor de tweede maal de JCI Startup Challenge Award uit. Deze Award bekroont het beste ondernemingsidee van studenten. 5 teams of in totaal 27 studenten kwamen hun ondernemingsplan tijdens de finale op 04 juni voorstellen aan een JCI Jury

Als tweede eindigde Diversity Projects met een project om allochtone en kansarme jongeren te motiveren om verder te studeren. De derde plaats ging naar Freewriters die een boekje ontworpen met tekstjes voor wensberichtjes. Geen verliezers echter: iedereen is naar huis gegaan met sterkere vaardigheden zoals ondernemingszin, creativiteit, spreken in het openbaar, snel argumenteren.

FOTO JCI Leuven: De winnaars en de jury - vlnr vooraan het team van Adhere: Mathias Verlinden, Ann-Sophie Vancraeymeersch, Sarah Broos, Bart Bekaert - vlnr achteraan Patrick Daman (JCI Leuven), Ignace De Nollin (VMA Jonge Managers), Kristof Jans (JCI Leuven), Wim Labie (JCI Leuven), Stijn Rommens (JCI Leuven)

Leuvense specialisten duurzame ontwikkeling verenigen zich Aan de K.U.Leuven werd het ’Leuven Sustainable Earth Research Centre’ (LSUE) opgericht. Daarin worden verschillende onderzoeksgroepen die werken rond duurzame ontwikkeling verenigd zoals

wetenschappers, technologen en maatschappijspecialisten. LSUE zal werken rond een tiental thema’s en doet daarvoor een beroep op specialisten uit een vijftiental cen-

tra. Bedoeling is een uniek platform te cree¨ren om zo tot een gei¨ntegreerde benadering te komen van problemen en mogelijke oplossingen.

Groep T debuteert op Beijing International Education Expo Van 13 tot 15 juni 2009 nam GROEP T als enige Belgische hoger onderwijsinstelling deel aan de International Education Expo in het China International Exhibition Center in Beijing. Meer dan 400 nationale en internationale universiteiten en onderwijsinstellingen uit 31 landen waren present. Het debuut van Groep T bleef alvast niet onopgemerkt. De Leuvense hogeschool pakte uit met een opvallende stand die door het talrijk opgekomen publiek druk werd bezocht. De Beijing International Education Expo was in 2009 aan zijn zesde editie toe. Het is een initiatief van de Beijing Municipal Education Commission om niet alleen Chinese maar ook buitenlandse onderwijsinstellingen de kans te geven zich voor te stellen aan het brede publiek. De expo is dan ook een

Ondernemers 7-8

echte ‘totaalbeurs’. Bij de exposanten vind je niet alleen universiteiten en hogescholen maar ook instellingen voor beroepsonderwijs en de meest uiteenlopende vormingsinstituten en trainingscentra.

juli-augustus

Onderwijs in China is big business en daar proberen ook buitenlandse universiteiten een graantje van mee te pikken. En onder hen niet de minste: vlak tegenover Groep T stond de stand van Harvard Uni-


Onderwijs

versity en wat verder University of Chicago en University of Pennsylvania.

Meer kansen met buitenlands diploma Uit recente statistieken blijkt dat jaarlijks bijna 200.000 Chinese jongeren naar het buitenland trekken om te studeren. De meerderheid is afkomstig uit de grote metropolen Beijing, Shanghai en Guangzhou. Hun aantal neemt elk jaar toe. Onderzoek heeft aangetoond dat meer dan 23 % van de Chinese urban families overweegt om zoon of dochter naar een buitenlandse onderwijsinstelling te sturen. De financiële crisis en de krimpende arbeidsmarkt - ook in China - zorgen voor een bijkomende stimulans om met een buitenlands diploma de eigen carrièrekansen te vergroten. Alles wijst erop dat in de nabije toekomst meer dan 1 miljoen Chinezen per jaar over de wereld zullen uitzwermen voor verdere studie. Een evolutie waar Groep T trouwens al geruime tijd op anticipeert door overeenkomsten af te sluiten met partneruniversiteiten voor de uitwisseling van studenten en faculty. Met succes overigens want inmiddels is meer dan 20 % van het aantal ingenieursstudenten Chinees. Met de deelname aan de Education Expo in Beijing zette GROEP T voor het eerst een stap naar het grote publiek. Een primeur, niet alleen voor de hogeschool zelf maar ook voor Vlaanderen en België.

Country pavilions De International Education Expo bestond uit twee delen. De hallen 2, 3 en 4 waren gereserveerd voor de Chinese instellingen: van kleuterschool tot de absolute top zoals de Peking University. Bij de Chinese exposanten ook een aantal partneruniversiteiten van Groep T waaronder Beijing Jiaotong University, Beijing Normal University en de University of Science and Technology Beijing.

Hall 5 was bestemd voor de buitenlandse instellingen. De meeste van hen waren gegroepeerd per land. De USA, Canada, Australië en Frankrijk waren present met tientallen universiteiten die ze onderbrachten in een groot country pavilion. Het blijkt immers dat het Chinese publiek in eerste instantie op het land afgaat. Pas in een volgende fase wordt naar een instelling uitgekeken. De ambassades van de betrokken landen dragen ook hun steentje bij: zij organiseren hele reeksen infosessies om hun onderwijs te promoten.

Alumni als ambassadeurs In Beijing stond Groep T als enige Belgische onderwijsinstelling er helemaal alleen voor. Om tussen het machtsvertoon van de grote jongens toch op te vallen, werd geopteerd voor een beduidend grotere standoppervlakte (27 m2) dan de standaard booth (9 m2) en een stijlvolle en uitnodigende design. De stand werd gecreëerd door Groep T’s publiciteitsbureau Boondoggle in België en geconstrueerd door een Chinese standenbouwer. Ook het promotiemateriaal, brochures over de internationale programma’s van GROEP T, werd in China gedrukt. Een sterke troef was het alumniboek met de gegevens, het carrièreverloop en de testimonials van de meer dan 200 Chinezen die bij Groep T al ingenieur werden. De blikvanger op de stand was het schoolmodel van de Solar Car van Groep T die

juli-augustus

091

in 2007 tweede eindigde in de World Solar Challenge in Australië. Groep T was aanwezig met een vierkoppige delegatie: de professoren Guido Vercammen en Yves Persoons, prof. Xiao Guiping en Ms Zou Wei van het Confucius Institute at GROUP T. Zij werden ter plaatse versterkt door prof. Cha Jianzhong van Beijing Jiaotong University en tevens member of the Board of GROUP T en prof. Hengjun Zhu, decaan van het Confucius Institute. Elke beursdag waren er ook minstens twee Chinese alumni op de stand aanwezig. Onder hen Hu Songtao, voorzitter van de in 2007 opgerichte Group T-China-Academic Alumni Alliance. Zij betekenden een belangrijke meerwaarde voor de informatieverstrekking. Ze functioneerden als volwaardige ambassadeurs, trots op hun hogeschool, hun diploma en hun carrière als ingenieur en enthousiast om hierover getuigenis af te leggen. ✍ Y.P.

Ondernemers 7-8


Werkgelegenheidsagentschap

093

Lerend Netwerk HRM informeert over preventief alcohol- en drugsbeleid Op 1 april 2009 hebben de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad de CAO nr. 100 inzake het voeren van een preventief alcohol- en drugsbeleid gesloten. Deze legt werkgevers van de privĂŠ-sector de verplichting op om een preventief alcohol- en drugsbeleid uit te werken voor alle personeelsleden. Men krijgt hiervoor de tijd tot 1 april 2010. De personeelsverantwoordelijken van het Lerend Netwerk HRM kregen alvast een prima voorbereiding op 23 juni in het Kastanjehof te Pellenberg. Kris De Meester, eerste adviseur van het Sociaal departement van het VBO, vertelde ons hoe de CAO tot stand kwam en welke bepalingen deze inhoudt voor de ondernemingen. Eerst en De sprekers op de infomeeting. vooral is een beleidsverklaring vereist in het arbeidsreglement. Hiervoor zijn enkele gebruiksklare voorbeelden voorhanden. De verdere stappen kan u op maat van de onderneming nemen. Belangrijk is dat het accent ligt op het voorkomen van problemen. Men verwacht aldus een beleid gebaseerd op vorming en voorlichting, gedragregels, procedures bij acuut en chronisch misbruik en hulpverlening. De CAO geeft werkgevers ook de mogelijkheid om testen uit te voeren. Een goede samenwerking met de interne en externe dienst voor preventie en bescherming op het werk blijkt in dit proces bijzonder nuttig. Ir. Philip Collaers, hoofd interne preventiedienst, en Dr. Jo Debout, bedrijfsarts, deelden graag hun ervaringen mee over het alcohol- en middelenbeleid bij ruitenwisserfabrikant R. Bosch in Tienen. R. Bosch besloot in 2007 een beleid op te zetten om de functioneringsproblemen als gevolg van het alcohol-, pijnstiller- en druggebruik in de onderneming aan te pakken. Zij kozen hierbij resoluut voor een preventieve en hulpbiedende aanpak. Detectie van middelengebruik is altijd een probleempunt. Maar door de hulpbiedende aanpak van R. Bosch kan

Een ruime opkomst voor de infomeeting.

het signaleren van het probleem de betrokken collega en de afdeling alleen maar helpen. Ook het regelmatig ondervragen van het psychosociaal welzijn van de medewerkers is een zeer mooi aspect van het personeelsbeleid bij R. Bosch in Tienen. Het Lerend Netwerk HRM, het professioneel netwerk van personeelsverantwoordelijken van de regio, sloot met deze bijeenkomst haar programma van het voorjaar af. Het Lerend Netwerk HRM biedt personeelsverantwoordelijken van de regio de mogelijkheid om gedachten- en ervaringen uit te wisselen over de verschillende facetten van het personeelsbeleid. Zij komen regelmatig samen rond verschillende onderwerpen (bv. sociale wetgeving, verzuimbeleid, emailbeleid, carpolicy, verloningssystemen, functioneringsgesprekken, sociale of RSZ-inspectie, tewerkstellingsmaatregelen enz.) Vandaag wisselen meer dan 80 leden van onze Kamer kennis en ervaring uit onder vakgenoten. Dit Lerend Netwerk is enkel toegankelijk voor operationele personeelsverantwoordelijken en -medewerkers uit middelgrote en grote ondernemingen. De deelnemers komen 6 keer per jaar samen tijdens een middagsessie van telkens 3 uur. Heeft u interesse om aan te sluiten of wil u eens deelnemen ter kennismaking? Een seintje volstaat! --------------------------------------------------------Info: liesbet.decuyper@kvkleuven.voka.be of 016 22 26 89.

juli-augustus

Ondernemers 7-8


Werkgelegenheidsagentschap

095

Verhoogde vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor nacht- en/of ploegenarbeid De ondernemingen waar ploegen- of nachtarbeid wordt verricht, die voor dit werk een premie betalen of toekennen en op die premie bedrijfsvoorheffing verschuldigd zijn, zijn sinds enkele jaren vrijgesteld van het doorstorten aan de Schatkist van een deel van de bedrijfsvoorheffing die wordt ingehouden op de bezoldigingen van de betreffende werknemers. De economische herstelwet van 27 maart 2009, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 7 april 2009, heeft de vrijstelling verhoogd tot 15,60 % van de belastbare bezoldigingen vanaf 1 juni 2009, maar heeft ook strengere voorwaarden gesteld. Vroeger kwam elke - zelfs occasionele - tewerkstelling van een werknemer in een arbeidsstelsel met een nacht- en/of ploegenregeling in aanmerking voor deze vrijstelling op voorwaarde dat er effectief een nacht-

en/of ploegenpremie werd uitbetaald. Er was geen enkele minimumprestatie in nacht- en/of ploegenstelsel vereist. Van zodra er een nacht- en/of ploegenpremie was inbegrepen in de bezoldigingen waarop een bedrijfsvoorheffing verschuldigd was, werd er rekening gehouden met de volledige maandelijkse bezoldiging. Sinds 1 juni 2009 geldt die vrijstelling nog enkel voor werknemers die, overeenkomstig de arbeidsregeling waarin zij tewerkgesteld zijn, in de betreffende maand ten minste 1/3 van hun arbeidstijd ploegen- of nachtarbeid verrichten. Naast de effectieve arbeidsprestaties, worden ook de schorsingen van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst waarvoor het loon wordt doorbetaald, mee in de teller opgenomen. (Bron: Partena)

IT Works! De vraag naar geschoold ICT personeel blijft groot, ondanks de crisis. Niet alleen verwachten we van deze mensen een gedegen technische kennis, ook hun communicatieve vaardigheden worden steeds belangrijker. Om die aansluiting tussen de actuele verwachtingen van werkgevers en de opleidingstrajecten van VDAB te verbeteren, hebben RESOC Leuven en het competentiecentrum van VDAB Heverlee samen het project ’IT Works’ in leven geroepen. Het Werkgelegenheidsagentschap Vlaams-Brabant en Jobkanaal boden ondersteuning vanuit de Voka - Kamer van Koophandels Vlaams-Brabant. In het project ‘IT Works’ wordt de feedback van werkgevers geïntegreerd in de ICT opleidingstrajecten van VDAB. PC- en ICT technicus, ontwikkelaar, en webdeveloper zijn opleidingen waarbij men nu naast het aanscherpen van technische competenties ook actief zal werken aan het ontwikkelen van de nodige communicatieve en andere ’zachte’ vaardigheden van de cursisten.

Specifieke aandacht gaat naar anderstaligen die na een vooropleiding Nederlands een ICT opleiding gaan volgen. Zij worden extra begeleid met het oog op een goede integratie op de Vlaamse arbeidsmarkt. Dankzij een stage in een bedrijf krijgen de kandidaten de kans om ervaring op te doen. Wanneer ze daarna aan de slag gaan, kan hun werkgever tevens genieten van voordelige tewerkstellingsmaatregelen zoals een IBO (individuele beroepsopleiding), eventueel met gratis taalondersteuning. Indien u geïnteresseerd bent in een recent opgeleide kandidaat, kan u contact opnemen met Carla D’Aes, klantenconsulente bij VDAB (016/38.00.98 of Carla.DAes@vdab.be). Voor meer informatie over het project “IT Works” kan u terecht bij Lisa Coppin, projectontwikkelaar diversiteit bij RESOC Leuven (016/26.74.42 of lisa.coppin@vlaamsbrabant.be).

Mobiliseer alle talenten Op 11 juni vond een HR Workshop plaats in het Kasteel van Ham, georganiseerd door VDAB. Jan Smets, directeur van de Nationale bank van België, lichtte er de oorzaken en gevolgen van de economische crisis toe. Het Werkgelegenheidsagentschap Vlaams-Brabant getuigt met enkele van de belangrijkste arbeidsmarktconclusies. De Nationale Bank gelooft dat het ergste van de recessie achter de rug is. De daling van de economische

activiteit in België is geleidelijk vertraagd vanaf het tweede kwartaal. Men verwacht dat de heropleving van de Belgische economie begin 2010 van start gaat. Maar de Nationale Bank ziet de tewerkstellingsvooruitzichten nog somber in. De arbeidsmarkt volgt de evoluties van de economie, maar doet altijd dat met enige vertraging. In België is de eerste schok opgevangen door een groot beroep op tijdelijke werkloosheid en een vermindering van uitzendkrachten en over-

juli-augustus

Ondernemers 7-8


Werkgelegenheidsagentschap

096

uren. De gevolgen van de recessie zijn daardoor nog niet helemaal voelbaar. Maar die flexibiliteit heeft grenzen. Voor de diensten en de binnenlandse handel moet het dieptepunt van de crisis waarschijnlijk nog komen. Vlaams-Brabant is dus nog niet aan het einde van de rit. ’’Het is gevaarlijk om tijdens de huidige crisisperiode de problematiek van de vergrijzing uit het oog te verliezen,’’ waarschuwt Jan Smets. Het groter aantal arbeidsuittreders zorgt voor een structurele vermindering in het arbeidsaanbod. Na de crisis zou dit een tekort worden aan arbeidspotentieel en de groei van onze economie opnieuw in gevaar kunnen brengen. Daarom roept hij op om te investeren in opleiding. De gemiddelde opleidingskosten maken nu ongeveer 1,20% uit van de personeelskosten in de ondernemingen. De meet van 2% is dus nog veraf (cfr. Het Interprofessioneel Akkoord).

Om een economie in herstel te ondersteunen met een vergrijzende arbeidsmarkt, moeten we alle talenten mobiliseren. In vergelijking met Europa moest België in 2008 niet onderdoen met een werkgelegenheidsgraad van 62.4% t.o.v. 67.3%(Europa). De keerzijde van de medaille is een zeer zwakke participatie van kansengroepen in België. Vooral 55-plussers (34.5% t.o.v. 47.4%) en allochtonen (39.9% t.o.v. 59%) komen in België aanzienlijk minder aan de bak als in de rest van Europa. Na Luxemburg heeft ons land het laagste allochtone werkgelegenheidscijfer van alle Europese landen. Dat is toch wel opmerkelijk. In de langdurige werkloosheidsstatistieken zien we de 50-plussers pijlsnel stijgen. Jan Smets hoopt dat het verdwijnen van de leeftijdsbarema’s een oplossing kan bieden. Ondernemingen krijgen hier de kans om hun HR - beleid onafhankelijk te maken van leeftijd en volledig af te stemmen op competenties.

Tewerkstelling in tijden van crisis Vanaf 1 juli 2009 treden de volgende tijdelijke tewerkstellingsmaatregelen in werking

Tijdelijke arbeidsduurvermindering Deze maatregel laat de ondernemingen toe om de arbeidsduur voor de hele onderneming of een gedeelte ervan te verlagen. De ondernemingen die deze verlaging wensen in te voeren via het sluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst, komen in aanmerking voor een forfaitaire vermindering van de sociale bijdragen, voor zover de arbeidsduur met minstens één uur wordt verlaagd. De forfaitaire verminderingsbedragen worden als volgt vastgesteld: - 600 euro per kwartaal per werknemer voor een vermindering van de arbeidsduur met 1/5de; - 750 euro per kwartaal voor een vermindering van de arbeidsduur met 1/4de. Deze bedragen worden verhoogd met 400 euro als de vermindering gepaard gaat met de invoering van een vierdagenweek. Minstens 3/4de van deze stimuli moeten aangewend worden ter compensatie van het loonverlies.

Vermindering van de arbeidsprestaties Analoog met de regeling van het tijdskrediet, kunnen de ondernemingen op conventionele basis met elke individuele werknemer overeenkomen om hun prestaties tijdelijk met 1/5de of 1/2de te verminderen voor een periode van minimaal één maand en maximaal zes maanden. De betrokken werknemers kunnen vervolgens genieten van een aanvullende uitkering, zonder dat de voorwaarden van ’tijdskrediet’ dienen voldaan te zijn.

Ondernemers 7-8

juli-augustus

Deze maatregel kan in de onderneming retroactief ingevoerd worden tot zes maanden voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wet voor zover deze onderneming al in moeilijkheden verkeerde (cfr. infra). Op die manier kunnen de werknemers die reeds tijdskrediet genieten hun tijdskrediet omzetten in deze specifieke vermindering van de arbeidsduur, zodat zij hun tegoed in het kader van tijdskrediet behouden. Bovendien is uitdrukkelijk opgenomen dat het lopend loon in geval van bee¨indiging door de werkgever van de arbeidsovereenkomst tijdens de periode van vermindering van de prestaties, gelijk is aan het voltijdse loon dat de werknemer zou ontvangen hebben.

Economische werkloosheid voor bedienden Via deze maatregel kunnen ondernemingen in moeilijkheden de arbeidsovereenkomst van de bedienden volledig (max. 16 weken) of gedeeltelijk (max. 26 weken en minstens 2 werkdagen) schorsen wegens economische oorzaken. ook deze maatregel voorziet in een compensatie van het loonverlies van de werknemers. De werkgever dient aan de bedienden een vergoeding te betalen bovenop de uitkering van de RVA, die minstens gelijkwaardig is aan de toeslag voor de arbeiders. In tegenstelling tot de eerste maatregel, kunnen de maatregelen met het oog op de aanpassing van het arbeidsvolume (maatregel 2 en 3) slechts ingevoerd worden door ondernemingen ’in moeilijkheden’: - een daling van de omzet met minstens 20% in één van de vier kwartalen voorafgaand aan de invoering, vergeleken met hetzelfde kwartaal van het vorige jaar, of - economische werkloosheid voor hun arbeiders van ten minste 20% in verhouding tot het totale aantal


Werkgelegenheidsagentschap

RSZ-gepresteerde uren in het laatste kwartaal voorafgaand aan de invoering. Deze twee maatregelen dienen bovendien ingevoerd te worden via een sectorcao, een ondernemingscao of een ondernemingsplan in de ondernemingen die niet beschikken over een syndicale afvaardiging. Dit ondernemingsplan dient goedgekeurd te worden door een ’tripartiete’ commissie, bestaande uit 5 vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties, 5 van de representatieve werknemersorganisaties en 3 leden benoemd bij ministerieel besluit. Deze commissie ziet erop toe dat de maatregelen worden ingevoerd om ontslagen te vermijden. Na de bespreking in de kamer werden twee bijkomende maatregelen ingevoerd: - de tijdelijke uitbreiding van de werkbonus: de verlaging van de werknemersbijdrage aan de RSZ en de patronale RSZ-vermindering voor de nieuwe werkgever, voor de indienstneming van werknemers, die ingevolge faillissement, sluiting of vereffening van een onderneming werden ontslagen.

097

- de tijdelijke uitbreiding van de faillissementsverzekering, tot de zelfstandigen in ’moeilijkheden’, zij die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke reorganisatie, of die zich in de onmogelijkheid bevinden om hun opeisbare of nog te vervallen schulden te voldoen, of nog, zelfstandigen die geconfronteerd worden met een aanzienlijke daling van de omzet of van de inkomsten die hen in een situatie brengt dat het risico op faling of kennelijk onvermogen ree¨el is. Volgende sectoren slaagden erin tijdig een sectorale CAO af te sluiten: metaal (PC 209), textiel en breiwerk (PC 214.120), papier- en kartonbewerking (PC 221 en PC 222), de audiovisuele sector (PC 227), luchtvaartmaatschappijen (PC 315.02), en de beschutte en sociale werkplaatsen (PC 327.100). Valt uw onderneming niet onder een van deze sectoren, dan bent u genoodzaakt een CAO op ondernemingsniveau af te sluiten. --------------------------------------------------------Info: Kim Mattys - tax & Legal Services, Deloitte

Infomeeting WGA “Drie tijdelijke anti-crisismaatregelen voor uw personeelsbeleid” Locatie: Kastanjehof, Pellenberg Tijdstip: 8 september van 14u tot 16u30 Spreker: Geert Vermeir, SD Worx GRATIS! Inschrijven? Ga naar www.voka.be/leuven/agenda of neem contact op met het Werkgelegenheidsagentschap: Liesbet Decuyper − 016 22 26 89 E-mail: liesbet.decuyper@kvkleuven.voka.be

Werkgelegenheidsagentschap Vlaams-Brabant In de turbulente economische tijden van vandaag wil het Werkgelegenheidsagentschap Vlaams-Brabant een gids zijn voor de bedrijven in hun personeelsbeheer. Om de bestaande tewerkstellings(bevorderende) maatregelen en doorgevoerde wijzigingen dichter bij de bedrijven te brengen, wordt voor u een permanent informatie-, begeleidings-, en promotieloket inzake tewerkstellingsmaatregelen georganiseerd waarbij individuele begeleiding wordt aangeboden. Daarnaast wordt op de website www.wga.be de bestaande kennis en knowhow inzake tewerkstelling gecentraliseerd en overzichtelijk gepresenteerd. Het Werkgelegenheidsagentschap is een project van de Voka - Kamers van Koophandel Vlaams-Brabant met de steun van de Provincie Vlaams-Brabant. Uw contact voor het Werkgelegenheidsagentschap: Liesbet Decuyper - 016 22 26 89 Email: liesbet.decuyper@kvkleuven.voka.be

juli-augustus

Ondernemers 7-8


Jobkanaal

098

Jobkanaal in actie! De crisis is geen garantie om goed en gemotiveerd personeel te vinden. Anderzijds hebben werkzoekenden met een mooi profiel of veelbelovende competenties het ook niet altijd gemakkelijk om een passende job te vinden. In het bijzonder ondervinden 50-plussers,

personen met een arbeidshandicap en allochtonen heel wat sollicitatiemoeilijkheden. Jobkanaal wil beide kanten bijstaan en vormt de brug tussen werkgevers en arbeidsbemiddelingsorganisaties. In het voorjaar stelde Jobkanaal enkele bedrijven met vacatures

extra in the picture. Op de verschillende evenementen kwamen een hondertal arbeidsbemiddelaars kennismaken met Colruyt, AWB Schots en de dienstenchequessector.

Jobkanaal op bezoek bij Colruyt Al jaar en dag werkt Jobkanaal samen met de Colruyt Group om hen te helpen met het invullen van hun vacatures. Als snelgroeiend bedrijf is Colruyt continu op zoek naar gemotiveerde krachten met het juiste profiel ongeacht afkomst of leeftijd. Met trots stelde het bedrijf op 6 mei de deuren van haar filiaal te Aarschot open voor 29 arbeidsbemiddelaars uit Vlaams-Brabant. De regionale manager en de selectieverantwoordelijke gaven eerst en vooral woord en uitleg bij de Groep Colruyt en de selectieprocedures. Met een specifieke analyse van de functie bediende-verkoper toonden zij aan hoe de bediendeverkoper van Colruyt verschillende verantwoordelijkheden krijgt binnen het bedrijf. Men kreeg ruim de tijd om vragen te stellen en specifieke voorbeelden aan te halen van hun cliĂŤnten. Colruyt

gaat bij de kandidaten steeds op zoek naar de mens achter de huidskleur of de arbeidshandicap of de leeftijd. Met een interactieve rondleiding werd de unieke filosofie van Colruyt helemaal duidelijk. Elk aspect van het werk van een bediendeverkoper werd toegelicht en het nut ervan werd uitgelegd. Van het speciale stockagesysteem bovenop de rekken tot het unieke kassasysteem. Alles werd getoond en toegelicht. De mogelijkheid tot het stellen van vragen werd ruim benut. Colruyt staat voor transparantie en wilt dat iedereen die voor hun werkt, weet waar hij/zij aan toe is. Het derde deel van het bezoek werd dan ook besteed aan het uitleggen van het verloningssysteem en de extra legale voordelen waar men recht op heeft als werknemer van Colruyt. Dankzij het duidelijk

In twee groepen kregen arbeidsbemiddelaars tekst en uitleg bij de jobvereisten.

beeld dat Colruyt heeft over de functie als bediende-verkoper, zal er ongetwijfeld een goede match gemaakt kunnen worden tussen het bedrijf en werkzoekenden die via hun arbeidsbemiddelaar de markt verkennen. Dit aanvankelijk kleine opzet groeide uit tot een succes.

Ook AWB Schots stelt deuren open A.W.B Schots N.V. uit Halen heeft jarenlange ervaring met alternatief wegbermbeheer. Het bedrijf telt momenteel 8 werknemers en is sinds midden 2008 erkend als invoegbedrijf. Zowel voor de invoegafdeling als voor de andere afdelingen zijn ze volop op zoek naar extra krachten. Op uitnodiging van Jobkanaal kwamen op 26 mei 22 arbeidsbe-

middelaars uit Limburg en OostVlaams-Brabant een kijkje nemen. Roeland Schots verraste de deelnemers met interessante vacatures en een bijzonder personeelsbeleid op maat van de werknemers. Jobkanaal mocht heel wat complimenten ontvangen die volledig toe te schrijven waren aan A.W.B Schots, een prachtig bedrijf! Roeland Schots vertelt over alternatief wegbermbeheer.

Ondernemers 7-8

juli-augustus


Jobkanaal

099

Dienstenchequesbeurs een succes Jobkanaal speelt in haar brugfunctie tussen vraag en aanbod in op trends in de arbeidsmarkt. Zo kon een actie naar de boomende dienstenchequessector niet ontbreken. Door een nooit geziene piek in de vraag naar huishoudelijke diensten zijn de dienstenchequesbedrijven van de regio immers continu op zoek naar mensen. 23 dienstenchequesbedrijven kwamen hun vacatures voorstellen op

5 mei in het Cultureel Centrum Gasthuis te Aarschot op de Dienstenchequesbeurs in samenwerking met VDAB Diest. Een honderdtal arbeidsbemiddelaars en werkzoekenden konden ter plekke persoonlijke vragen stellen en solliciteren bij de verschillende aanbieders. Zij deden dat dan ook massaal. Met dank aan VDAB Diest!

Grote ondernemingen minder tijd voor het afnemen van de mobiliteitsenquĂŞte Ondernemingen die gemiddeld meer dan 100 werknemers tewerkstellen, moeten om de 3 jaar een aantal gegevens over de verplaatsingen van hun werknemers tussen hun woon- en werkplaats inzamelen. Het verslag zal nu voor 31 januari opgestuurd moeten worden naar de FOD Mobiliteit en Vervoer, men krijgt dus niet meer de tijd tot 30 april. Deze nieuwe wettelijke bepalingen zullen van

kracht worden op 1 januari 2010 en zullen dus van toepassing zijn op de volgende mobiliteitsenquĂŞte. U moet in de planning evenwel rekening houden met een inzageprocedure. De ingezamelde gegevens moeten eerst aan de ondernemingsraad, de vakbondsafvaardiging of de werknemers worden bezorgd. Deze moeten hun advies uitbrengen binnen 2 maanden na de ontvangst, waarna de gegevens

aan de FOD Mobiliteit en Vervoer worden bezorgd. Vanaf 1 januari 2010 geldt daarnaast nog een nieuwe regel. De onderneming zal de gegevensinzameling uitsluitend moeten doen voor elke vestiging met gemiddeld minstens 30 werknemers. Met andere woorden, het verslag betreffende de hoofdzetel is afgeschaft, behalve als er in deze laatste minstens 30 werknemers zijn. (Bron: Securex)

U leest het goed. Bedrijven die competentiegericht aanwerven, krijgen een streepje voor bij uw Voka-Kamer van koophandel Leuven via het Project Jobkanaal. Wil u uw vacatures gratis verspreiden via Jobkanaal? Aarzel niet om contact op te nemen met Katrien Demaiter.

juli-augustus

Ondernemers 7-8


MVO

101

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: een zaak voor iedereen Tijdens de maand april vonden in de oude abdij van Kortenberg ronde tafelgesprekken plaats rond het thema sociale economie. Bedrijfsleiders, experten en overheid namen deel. De sociale economie streeft naar een duurzame tewerkstelling voor personen uit kansengroepen. Het bestaan van en het samenwerken met de sociale economie heeft dan ook alles te maken met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze activiteit werd georganiseerd door het MVO-platform Vlaams-Brabant. Verschillende actuele thema’s werden besproken aan vijf ronde tafel gesprekken. Dit zijn slechts enkele conclusies van de geanimeerde gesprekken: 1. Onbekend is onbemind: sociale economie en hun werking zijn te weinig gekend bij de beslissingsnemers uit de reguliere economie. Hierdoor blijft een groot potentieel tot samenwerking onbenut (bv enclavewerking). Het is de taak van de vertegenwoordigers van de sociale economie om hun ’zaak’ te verkopen in de taal van de reguliere economie. 2. Administratieve vereenvoudiging: Momenteel moeten er ingewikkelde dossiers ingediend worden door de privé-ondernemer op het moment hij besluit samen te werken met een sociale partner. Dit is meestal een struikelblok voor de ondernemer. De hele regeling moet transparanter worden: de overheid heeft reeds heel wat stappen gezet, maar er is nog veel ruimte voor verbetering. Men lanceerde de idee van een centraal loket waar bedrijven en organisaties met hun subsidieaanvraag terecht kunnen. 3. Inspelen op niches en huidige conjunctuur: Logistieke bedrijven besteden hun opdrachten steeds meer uit aan de Oostbloklanden. Er moet dus nagedacht worden hoe de afzetmarkt voor de sociale economie verruimd kan worden. Zo zijn er mogelijkheden binnen de collectieve diensten zoals bv. de groendienst of gezinsvriendelijke diensten binnen bedrijven. Voorwaarde tot slagen is dat de partners uit de sociale en reguliere economie elkaar ten volle erkennen en respecteren. 4. Kracht en netwerking: netwerking blijft een van de belangrijkste eigenschappen van de succesvolle ondernemer. Dit blijkt zeer duidelijk uit het debat. Hier is een belangrijke taak weggelegd voor de werkgeversorganisaties als onze Kamer van Koophandel. ------------------------------------------------------------------Info: sigrid.sypre@kvkleuven.voka.be

Ronde tafel ″Hoe bruggen bouwen tussen sociale en reguliere economie?″ met vlnr. Peter van Speybroeck (BW Bouchout), Felix Van Roost (Startcentrum sociale economie), Jacqueline Mortier (Colfridis), Hans Bonte (volksvertegenwoordiger voorzitter OCMW Vilvoorde), Ilse Balis (Voka - Halle-Vilvoorde), Koen Van de Cruys (BW Leuven).

Ronde tafel ″Sociale economie, subsidie economie?″ met Greet Castermans (Vosec), Marc Ruysschaert (ISS), Eric Vernaillen (Vlaams subsidieagentschap sociale economie), Tine Demeester (VKW).

Ronde tafel doorstroming personeel met ondermeer Jan Denys (Randstad)

Ronde tafel ″Sociale economie, een nieuwe hype of een nieuw marktsegment?″ met Pierre Bernard Van Acker (Ric Leuven), René Leekens (Kamer-Leuven), Nico De Cleen (Passwerk CVBA-SO), Bert Boone (ESF-agentschap), Marc Willem (Koepel van kringwinkels).

juli-augustus

Ondernemers 7-8


102

Premed

Griep vaccinatiecampagne! Griep staat de laatste tijd in de belangstelling omwille van de pandemie van de Mexicaanse griep. Het lopende vakantieseizoen zal in België wellicht ook voor een versnelling zorgen van de uitbraak van deze griep. Tegen deze Mexicaanse griep is er voorlopig nog geen vaccin ter beschikking. Dit wordt ten vroegste verwacht in het najaar. Welke andere maatregelen u alvast kan nemen, vindt u op onze website www.premed.be Los daarvan wordt voor de komende winter de jaarlijks terugkerende seizoensgriep verwacht. Premed organiseert een vaccinatiecampagne tegen deze seizoensgriep. Het vaccin biedt geen bescherming tegen de Mexicaanse griep. Het is evenwel belangrijk zich toch te laten inenten tegen de seizoensgriep om te vermijden dat men op een gegeven moment tegelijkertijd besmet zou worden door zowel de seizoensgriep als de Mexicaanse griep. Vaccinatie tegen de seizoensgriep is met andere woorden dit jaar minstens even belangrijk als andere jaren. Indien u binnen uw onderneming een vaccinatiecampagne wil organiseren kan Premed u hierbij helpen. Wij kunnen de vaccinaties uitvoeren • in één van onze regionale onderzoekscentra • ter plaatse in uw bedrijf (vanaf 15 kandidaten, op hetzelfde ogenblik aanwezig) Verdere info bij Premed

Wat uw bedrijf reeds kan doen ter voorbereiding op de nakende grieppandemie België zal niet kunnen ontsnappen aan de pandemie veroorzaakt door het A/H1N1-virus. Volgens griepcommissaris Marc Van Ranst zal het aantal gevallen van de Mexicaanse griep ten gevolge van het vakantieseizoen sterk toenemen. Gezien de grote gevolgen die deze pandemie kan hebben willen we hier een overzicht bieden van de maatregelen die u kan nemen. Tot nog toe is het aantal gevallen in België sterk beperkt gebleven. Volgens Van Ranst is de eerste fase van de bestrijding geslaagd omdat we het begin van de vakantie gehaald hebben zonder ernstige problemen in de scholen, die als broeihaarden kunnen beschouwd worden. Nu binnenkort echter de eerste vakantiegangers terugkeren uit landen waar meer Mexicaanse griep heerst, zal het aantal gevallen in België stijgen. Volgens wiskundige modellen die gehanteerd worden door het Commissariaat Influenza zou tot 30 procent

Ondernemers 7-8

juli-augustus

van de Belgische bevolking op een gegeven ogenblik kunnen getroffen worden. Dat zal niet voor iedereen gelijktijdig gebeuren.

De verspreiding beperken Door eenvoudige basishygiëne kan de verspreiding van elk virus en zo het aantal zieken beperkt worden. Het is ook belangrijk een eventuele besmetting tijdig op te merken en zo de eigen omgeving te beschermen. 1. Informeer uw medewerkers over hygiënische maatregelen. U kan daarvoor deze affiche en brochure verspreiden in uw bedrijf. Samengevat komt de basishygiëne neer op het volgende: • Was regelmatig je handen • Bedek je mond en je neus met een papieren zakdoekje wanneer je niest of hoest • Gooi je zakdoekjes zorgvuldig weg • Heb je geen zakdoekje bij de hand, bedek dan je mond en je neus 2. Verplicht zieke medewerkers thuis te blijven om te vermijden dat zij collega’s besmetten. De symptomen van de Mexicaanse griep zijn vergelijkbaar met de symptomen van de seizoensgriep, dus een plotse koortsopstoot, spierpijn, keelpijn, vermoeidheid en symptomen van de luchtwegen, diarree en het zich onwel voelen. De incubatieperiode (de tijd die verstrijkt tussen de besmetting en het optreden van de eerste symptomen) is volgens de huidige kennis 2 tot 7 dagen na de besmetting tot maximaal 10 dagen. Het virus zit in de keel, neus en luchtwegen van iemand die ziek of besmet is. Door hoesten, niezen en praten komen kleine druppeltjes met het virus in de lucht. Mensen kunnen deze druppeltjes inademen en besmet worden. Ook via de handen en voorwerpen kan het virus worden overgedragen. Griep is besmettelijk vanaf 1 dag vóór tot 5 of 6 dagen ná het begin van de ziekteverschijnselen. Niet iedereen wordt ziek na een besmetting. 3. Aan medewerkers die op reis gaan, geeft u best het advies dat verspreid is door het Commissariaat Influenza. 4. Spoor uw personeel aan zich te laten inenten tegen de klassieke seizoensgriep. Zo vermijdt men gelijktijdig ziek te worden door de seizoensgriep en de Mexicaanse griep. Op het moment dat er ook een vaccin tegen de Mexicaanse griep ter beschikking zal komen, kan u ook dat aanraden. Dit vaccin wordt pas ten vroegste verwacht vanaf oktober.


Premed

103

Om deze impact te kunnen inschatten kan u gebruik maken van de checklist die het Commissariaat Influenza heeft opgesteld. Deze checklist voor de uitwerking van een Business Continuity Plan biedt u een houvast voor de volgende onderdelen: 1. Verminder de impact van de pandemie op het werk 2. Bescherm de gezondheid van uw personeel 3. Werk een beleid uit dat bij een grieppandemie moet worden uitgevoerd 4. Zorg voor adequate opleiding en communicatie 5. Coördineer de activiteiten met externe organisaties en met de openbare overheden.

5. Medewerkers die veel met mensen in contact komen kunnen het risico op besmetting verkleinen door geen handen te schudden en de handen vaak te wassen. 6. Het preventief gebruik van Tamiflu wordt niet aanbevolen en kan zelfs nadelige gevolgen hebben.

De continuïteit van uw bedrijf Aangezien een belangrijk deel van de bevolking getroffen zou kunnen worden door de Mexicaanse griep loont het de moeite op voorhand de mogelijke impact van deze afwezige medewerkers op de werking van uw bedrijf te onderzoeken. Een deel van uw medewerkers zal thuis blijven om voor zieke familieleden te zorgen of omdat zij weigeren zich te verplaatsen of te werken.

Voor meer informatie over de Mexicaanse griep kan u terecht op www.influenza.be en op 0800/99.777 Voor reisadviezen kan u terecht op www.diplomatie.be

Dit is vooral van belang voor de essentiële operaties en functies in uw bedrijf waar continuïteit noodzakelijk is ondanks een groot aantal afwezigen.

Als externe dienst voor preventie en bescherming op het werk is PREMED er voor u en uw medewerkers. Niet om te inspecteren of te controleren, maar om u te ADVISEREN en te HELPEN bij een aantal wettelijke verplichtingen (medische onderzoeken, risico-evaluatie, globaal preventieplan, onderzoek arbeidsongevallen...)

Olmstraat 31 1800 Vilvoorde Tel.: 02 756 53 00 Fax: 02 756 53 01

Tiensevest 61 - bus 2 3010 Leuven Tel.: 016 30 81 11 Fax: 016 30 81 10

info@premed.be www.premd.be

K.U.LEUVEN PROSTATE CANCER RESEARCH GOLF 2009

Op zondag 23 augustus organiseert de K.U.Leuven in de Winge Golf & Country Club een Benefietgolftornooi ten voordele van het onderzoek over het voorkomen, het opsporen en de behandeling van prostaatkanker. Prostaatkanker is de meest voorkomende kanker bij mannen maar als de tumor tijdig ontdekt wordt, zijn de overlevingskansen zeer goed. Met de medewerking van de Winge Golf & Country Club en de afdeling Urologie van de K.U.Leuven o.l.v. Prof. H. Van Poppel, wordt prostaatkanker onder de aandacht gebracht via een sportief topevent. Het programma is zo opgevat dat zowel golfadepten als mensen die met deze sport willen kennismaken die dag op het prachtige terrein in Winge terecht kunnen. Hun inspanningen zullen worden beloond met een drankje en prijzen voor de winnaars. Ook de Voka - Kamer van Koophandel Leuven steunt dit event.

Voor meer informatie: http://www.kuleuven.be/mecenaat/Events/index.htm

juli-augustus

Ondernemers 7-8


Vraag en Aanbod

105

Vraag en aanbod Bedrijfsgebouwen opbrengsthuizen gronden B/1 TE HUUR − TIENEN: Industriepark: stapelloodsen - palletplaatsen 2600 m2 & 3000 plaatsen met of zonder diensten. Nieuwbouw Info: Kestens Invest NV www.kestens.be − info@kestens.be } 016 80 59 40 B/4 TE KOOP - OPBRENGSTEIGENDOM LEUVEN-CENTRUM Topligging: Fochplein - in 2006 compleet gerenoveerd gebouw van 875 m2 - 12 m breed, bestaande uit 6 appartementen en handelsgelijkvloers 200 m2. Aankoop garages in nabije omgeving mogelijk. Info: Derco Immo, 016 40 32 86 (meer info: www.brenda.be/derco) B/7 − LEUVEN: topligging H. Hooverplein, 3 aan elkaar grenzende gebouwen, momenteel bestaande uit horeca en studentenverblijven, unieke gelegenheid Inl.: DERCO Immo, } 016 40 32 86 − www.brenda.be/derco B/11 TE HUUR: Uit de hand Het Oud Slachthuis van Leuven. 3200 m2 + 132 P-plaatsen. Geheel of gedeeltelijk te huur. Uniek gebouw met vele toepassingen (loft). Gelegen binnen de kleine ring nabij autowegen, industriecentra, centrum Leuven en universiteitscampus. Inl.: } 0475 51 95 77 − versteden@belgacom.net

B/12 TE HUUR - AARSCHOT (Langdorp): Vleminkstr. 110, recente hangaar/opslagplaats gelegen in industriezone, tot. opp. 935 m2 en 4,5 m hoog, er kan een opp. naar keuze gehuurd worden. Ook mogelijk om bureauruimte bij te huren. HP 35€/m2/jaar. Inl. IMMO VDB: } 106 56 56 28 − www.immovdb.be B/ABM /1 TE HUUR − KANTOREN − Kampenhout: 150m2 ruimten voor kantoor of handel. Vlot parkeren, vlot verkeer naar Leuven, Brussel, Antwerpen. Langs de baan Mechelen-Leuven. Inl. ABM-plus: } 0475 56 53 54. www.abmplus.be B/ABM/2 TE HUUR − AARSCHOT: Magazijnruimte te huur vanaf 15 m2. Beschikbaar: 400 m2 Sectionaalpoort. Ruime parking. Inl. ABM-plus: } 0475 56 53 54. www.abmplus.be B/ABM/3 TE HUUR − HALEN: Magazijn 1750 m2 met kantoor 100 m2. Industriezone. Inl. ABM-plus: } 0475 56 53 54. www.abmplus.be B/ABM/4 TE KOOP − AARSCHOT: Terrein 1 ha, industriezone Inl. ABM-plus: } 0475 56 53 54. www.abmplus.be B/ABM/5 TE HUUR of TE KOOP − LEUVEN: winkelpand 130 m2, Diestsestraat, Leuven Inl. ABM-plus: } 0475 56 53 54. www.abmplus.be B/Jordens/2 KANTOREN TE HUUR − LEUVEN STATION: 1500 m2 kantoren aan het station van Leuven. Huurbaar per halve verdieping vanaf ±100 m2. Voormalig kantoorgebouw gouverneur provincie Vlaams-Brabant. Gelijkvloers: nog ±100 m2 beschikbaar. Verdieping 1 en 2: telkens nog ±180 m2 beschikbaar. De dakverdieping (±90 m2) sluit aan bij de 2de verdieping en kan omgebouwd worden tot een concie¨rgewoning of grote vergaderzaal. Parking: op 200 m in de Wipstraat. Meer info en foto’s: www.jordens.be ref 281/176 } 016 23 83 32

juli-augustus

B/Jordens/3 KANTOREN TE HUUR − LEUVEN-HAASRODE: Kantoren op het Research Park van Haasrode, vlakbij afrit 23 van E40, goede busverbinding naar Leuven-station: Beschikbaar: 182 m2 op gelijkvloers en 123 m2 op eerste verdieping, splitsbaar vanaf 41 m2. Meer info en foto’s: www.jordens.be ref 281/1429 } 016 23 83 32 B/Jordens/4 KANTOREN TE HUUR − LEUVEN-HAASRODE: Bereikbaaheid: Haasrode Research Park, vlakbij afrit 23 E40 * Indeling: 2 modules apart te huur - verdiep 1 vooraan 190 m2: landschapskantoor, vergaderruimte, archief, keuken, sanitair - verdiep 1 achteraan 190 m2: landschapskantoor, vergaderruimte, archief, keuken, sanitair. Meer info en foto’s: www.jordens.be ref 281/379 } 016 23 83 32 B/Jordens/5 KANTOREN TE HUUR − LEUVEN-CENTRUM: Kantoorruimte op de hoek van de Bondgenotenlaan en de Vanderkelenstraat in Leuven. Gelijkvloers: etalage. 1ste verdiep: 2 kantoren + toilet. Huur: 1500 EUR/maand. Meer info en foto’s: www.jordens.be ref 281/304 } 016 23 83 32

Kantoren te huur / te koop TE KOOP, commercie¨le ruimte, vanaf 400 m2, moduleerbaar LIVING STONE: info 016 607 207 0476 880 52 74, www.living-stone.be B/9 - TE KOOP - TIENEN Industrie¨le gebouwen. Kadastraal: 2e afdeling sectie D nr. 131e en 131d. Grondoppervlakte: 65a95ca. Aard van het pand: kantoorgebouw met werkplaats

Ondernemers 7-8


Vraag & aanbod

en aanhorigheden. Bouwjaar: voorste gebouw: 1997, achterste gebouw: 1994. Goede industrie¨le ligging in het industriepark van Grimde (Tienen). Een private parking en toegangsweg naar de werkplaats is aangelegd. Vlot te bereiken: gelegen op ongeveer 400 m van de Oostelijke Ring R27 (Leuven-Tienen-St.-Truiden), de op- en afritten ’Tienen-Hoegaarden’ van de autosnelweg E40 (Brussel-Luik) liggen op ongeveer 2.200 m. Alle nutsvoorzieningen aanwezig. Verkoop van geheel mogelijk, of als 2 gebouwen afzonderlijk. Vrij op: bij verlijden akte. B/Jordens/7 TE HUUR − LEUVEN-HAASRODE: Kantoren op het Research Park van Haasrode, vlakbij afrit 23 van E40, goede busverbinding naar Leuven-Station. Beschikbaar: 182 m2 op gelijkvloers en 123 m2 op eerste verdieping, splitsbaar vanaf 41 m2. Meer info en foto’s: www.jordens.be ref 281/1429, } 016 23 83 32 B/10 TE KOOP − TIENEN: Nijverheidsgebouw in het industriepark van Tienen. Grondoppervlakte: 8000 m2, Kantoren: 630 m2, Magazijnen: 2.100 m2, Bebouw van 30 m x 70 m, volledig omringd door een asphaltweg. Uitbreidingsmodelijkheden. Meer info en foto’s: 0497.43.22.60

Villa’s - APP. V/1 KORTETERMIJNVERHUUR: gemeubelde, volledig ingerichte kamers, flats, appartementen en woningen in en rond Leuven, met of zonder beddengoed en poetsdienst en voor periodes vanaf 2 dagen. Prijzen vanaf 10 euro per persoon per dag (* op basis van maandcontract) } 016/29 09 85 - www.coenen.be V/2 TE HUUR - HEVERLEE: Volledig gemeubelde business flat met 1 en 2 slaapkamers, op week en maandbasis. Full service: linnen, onderhoud, TV, internet, verwarming/airco en elektriciteit dit alles voor een vaste prijs. Startend vanaf 360 euro per week.

107

Voor inlichtingen: www.boardhousing.be, } 016 31 44 44 V/3 TE HUUR - LINDEN: Villawoning te Linden, gemeubeld, te huur in zomermaanden voor gast of gastgezin: juni tot september incl. Poetsvrouw en tuinier ter beschikking. Indien interesse: tel. 0475 69 15 26 V/4 TE KOOP: Rustig gelegen villa aan rand van Meerdaalwoud. De villa met alarm omvat een ruime inkomhall, ruim bureel (fiscale inbreng an 36%), leefruimte van 3 plaatsen, een volledig uitgeruste keuken, 4 slaapkamers met parket, 2 dressings, douchekamer en badkamer. De villa is volledig onderkelders, 2 grote garages, sauna, een wijnkelder met airco. Tuin met irrigatiesysteem en waterput. Ruim terras op zuiden. Op 10 min van Leuven en 5 min. E40. Meer info: immo@norma.be V/ABM/1 LUXE VILLA’S: Aarschot - Diest Hoegaarden enz. Voor foto’s en inlichtingen: www.abmplus.be - } 016 60 98 00 } 016 23 39 49.

Zakenvoorstellen Z/ABM/1: Gezocht voor overnemers/kopers: Productie en handel (diverse branches) bedrijfspanden regio Leuven en Aarschot groothandel en vertegenwoordigingen bedrijfspanden - handelspanden. Inl. ABM-plus S. GILLIS: } 0475 56 53 54. www.abmplus.be Z/ABM/2 OVER TE NEMEN BEDRIJVEN : Zie onze website of contacteer ons. Inl. ABM-plus: } 0475 56 53 54. www.abmplus.be Z/3 TE KOOP: Licentie CE/0461/E0464 te koop voor exclusieve bouw en verkoop van cvbranders (gas en mazout) J&A. Waarde 100.000 €. Info: 0495 66 66 12 of via e-mail: Luc.Verheyden1@telenet.be

juli-augustus

Ondernemers 7-8


Faillissementen

109

Faillissementen naar recordhoogte! Er zijn in mei in ons land 741 bedrijven over de kop gegaan. Dat zijn er 108 of 17 procent meer dan in mei 2008, meldde het onderzoeksbureau Graydon. Nooit eerder werden in de maand mei zo veel faillissementen uitgesproken. Maar echt verwonderen doet dat niet meer. Het is al de zevende keer op rij dat dit maandrecord wordt gebroken. De toename met 17 procent is groter dan die in april. Toen steeg het aantal faillissementen op jaarbasis met 12 procent. Maar voorlopig blijven we onder de pieken van het begin van het jaar. Toen werden nog grotere stijgingen opgetekend. In maart bedroeg die zelfs 39 procent. Dat is voorlopig het hoogste opgetekende stijgingspercentage.

Als we de eerste vijf maanden van het jaar samenvoegen, komen we aan een stijging met 22,5 procent tot 4.118 faillissementen. Vlaanderen neemt bijna exact de helft daarvan (2.071) voor zijn rekening. Met een toename met 31,24 procent wordt het Vlaams gewest afgetekend het zwaarst getroffen. In het minder conjunctuurgevoelige Wallonie¨ bleef de toename voor die periode beperkt tot 23,64 procent. In Brussel steeg het aantal faillissementen amper in de eerste vijf maanden van dit jaar (+2,79%).

Vlaams-Brabant en Leuven Als we verder per provincie opsplitsen valt vooral de sterke toename in Vlaams-Brabant, en dan vooral het arrondissement Leuven,

op. Hier gingen in de eerste 6 maanden van dit jaar de helft meer bedrijven over de kop dan in dezelfde periode van 2008. De faillissementen stegen van 101 naar 156 (+55%). Dat is opmerkelijk omdat dezelfde regio het in de werkloosheidsstatistieken nog altijd een stuk beter doet dan de rest van Vlaanderen. Volgens Graydon kwamen er in de eerste vijf maanden van dit jaar in het hele land 10.194 jobs op de helling te staan door een faillissement. Dat is 40 procent meer dan in dezelfde periode van vorig jaar. het jobverlies stijgt sneller dan het aantal failliet verklaarde ondernemingen. Er gingen dus niet enkel meer bedrijven over de kop. De bedrijven die failliet gingen, waren gemiddeld ook groter.

Recente faillissementen Rechtbank van Koophandel Leuven (05/05/2009 t/m 18/06/2009) ARIA CAR BVBA - Handelsbemiddeling - Halensebaan, 78 - 3290 Diest - Curator: Chr. Celis - Rechter-commissaris: F. Van Eycken - B.S. 05.05.2009 VILLA NOVA PROJECT BVBA - Bouwonderneming - Korte Dolagestraat, 24 - 3018 Wijgmaal - Curator: Jan Convents - Rechter-commissaris: W. Heylen - B.S. 05.05.2009 INFRA COMMERCE SERVICES EXPORT BVBA - Horeca - Naamsestraat, 48/0201 - 3000 Leuven - Curator: Jan Convents - Rechter-commissaris: W. Heylen - B.S. 05.05.2009 DYNAMIC INVEST NV - Exploitatie onroerende goederen - Leon Schreursvest, 7 - 3001 Heverlee - Curator: J. De Rieck - Rechter-commissaris: F. Van Eycken - B.S. 06.05.2009 STRUYVEN BOUW BVBA - Algemene bouw - Nieuwlandlaan, 11 - 3200 Aarschot - Curator: J. De Rieck - Rechter-commissaris: F. Van Eycken - B.S. 06.05.2009 BOUWEN MET AARDE G.C.V. - Bouwonderneming - Weggevoerdenstraat, 136 - 3012 Wilsele - Curator: J. De Rieck - Rechter-commissaris: F. Van Eycken - B.S. 06.05.2009 V.K.B.L. BVBA - Dancing - Vaartkom, 39 - 3000 Leuven - Curator: J. Mombaers - Rechter-commissaris: A. Dumon - B.S. 11.05.2009 HAVANNAS BVBA - Café - Leuvensestraat, 28 - 3200 Aarschot - Curator: J. Mombaers - Rechter-commissaris: A. Dumon - B.S. 11.05.2009 BELGA CONSULT BVBA - Uitgeverij van muziekopnamen - Tiensestraat, 140 - 3000 Leuven - Curator: J. Mombaers - Rechter-commissaris: A. Dumon - B.S. 11.05.2009 NB-SYSTEMS BVBA - Groothandel in computers - Leenhaagstraat, 47C - 3440 Zoutleeuw - Curator: J. Mombaers - Rechter-commissaris: A. Dumon - B.S. 11.05.2009 V.K.Z.S. BVBA - Café - Leuvensesteenweg, 104 - 3070 Kortenberg - Curator: J. Mombaers - Rechter-commissaris: A. Dumon - B.S. 11.05.2009 HOUTENHUIS BVBA - Schrijnwerkerij - Kaaskorf, 134 - 3390 Tielt-Winge - Curator: D. De Maesenneer - Rechter-commissaris: P. Van Den Eynde - B.S. 12.05.2009 CARA VOLDERS - Eetgelegenheid - Pannestraat, 1 -3272 Messelbroek - Curator: J. Mombaers - Rechter-commissaris:A. Dumon - B.S. 12.05.2009 STROOBANTS GODELIEVE - Verkoop van slaapmateriaal - Strijdersstraat, 20 - 3370 Boutersem - Curator: Marc Dewael - Rechter-commissaris: P. Peeters - B.S. 14.05.2009 DAMA BVBA - Beenhouwerij - Rodenbachlaan, 5 - 3110 Rotselaar - Curator: D. De Maeseneer - Rechter-commissaris: P. Van Den Eynde - B.S. 18.05.2009 CONSORTIX BVBA - Benzinestation - Stationsstraat, 34 - 3370 Boutersem - Curator: D. De Maeseneer - Rechter-commissaris: P. Van Den Eynde - B.S. 18.05.2009 KWALITOP BVBA - Algemene bouwonderneming - Nieuwlandlaan, 9 Bus 150 - 3200 Aarschot - Curator: M. Dewael - Rechter-commissaris: P. Peeters - B.S. 25.05.2009 RAEYMAEKERS ERWIN - Banketbakkerij - Kranenburgstraat, 80 - 3271 Scherpenheuvel-Zichem - Curator: L. Jordens - Rechter-commissaris: F. Vloeberghs - B.S. 26.05.2009 BERBEN PASCAL - Schrijnwerk - Nijverheidslaan, 2 - 3200 Aarschot - Curator: L. Jordens - Rechter-commissaris: W. Heylen - B.S. 02.06.2009 ITEC SERVICE COMPANY BVBA - Isolatiewerkzaamheden - Turnhoutsebaan, 79 - 3271 Scherpenheuvel-Zichem - Curator: L. Jordens - Rechter-commissaris: W. Heylen - B.S. 08.06.2009 JOIRIS JUDITH - Videotheek - Marktplein, 1 Bus 33 - 3400 Landen - Curator: V. Missoul - Rechter-commissaris: A. Collaer - B.S. 09.06.2009 TAOZ BVBA - Holding - Tessenderlosesteenweg, 149 - 3290 Diest - Curator: L. Stevens - Rechter-commissaris: J. Stroobant - B.S. 09.06.2009 BOPI BVBA - Restaurant - Diestsesteenweg, 100 - 3010 Kessel-Lo - Curator: V. Missoul - Rechter-commissaris: A. Collaer - B.S. 09.06.2009 KOSARI EHSAN - Justus Lipsiusstraat, 61 - Bus 1 - 3000 Leuven - Curator: V. Missoul - Rechter-commissaris: A. Collaer - B.S. 15.06.2009 BINNARD BART - Dakbedekkingen - Leuvensesteenweg, 323 - 3370 Boutersem - Curator: V. Missoul - Rechter-commissaris: A. Collaer - B.S. 17.06.2009 AD REM PUBLICATIONS NV - Uitgeverij - Herseltsebaan, 2 - 3271 Scherpenhevuel-Zichem - Curator: D. De Maeseneer - Rechter-commissaris: J. Stroobant - B.S. 17.06.2009 NIEUWE TIENSE VIDEOCLUB BVBA - Verhuren van dvd - Gilainstraat, 15 - 3300 Tienen - Curator: V. Missoul - Rechter-commissaris: A. Collaer - B.S. 18.06.2009 LEYS KRISTOF - Verhuur van personenauto’s - Kleine Mechelsebaan, 58 - 3200 Aarschot - Curator: D. De Maeseneer - Rechter-commissaris: P. Van Den Eynde - B.S. 18.06.2009

juli-augustus

Ondernemers 7-8


110

Crisis

Ergste van recessie lijkt achter de rug Het vertrouwen van de bedrijfsleiders is vanaf april duidelijk toegenomen. Die vooruitgang geeft aan dat de Belgische economie minder krimpt dan de vorige maanden. Economen verwachten dat het ondernemersvertrouwen de komende maanden geleidelijk blijft stijgen. Maar tegelijk waarschuwen de meeste analisten dat de recessie nog tot eind dit jaar voortduurt. De vernieuwde conjunctuurbarometer van de Nationale Bank steeg in april tot -29,4 punten, tegenover een historisch dieptepunt van -31,8 punten in maart. De toename van het ondernemersvertrouwen is de grootste sinds mei vorig jaar. De verbetering van het economische klimaat is te danken aan de industrie en de dienstensector. De bedrijfsleiders uit de verwerkende nijverheid werden optimistischer omdat de voorraden dalen en de vraagvooruitzichten verbeteren. “De cijfers suggereren dat de afbouw van de voorraden al vrij ver is gevorderd”, zegt Jacques De Pover, econoom van Dexia. “Dat is wellicht de voorbode van een herneming van de activiteit”. Het begin van het jaar was catastrofaal voor de industrie. De capaciteitsbenutting zakte in het eerste kwartaal met 4,6 procentpunten tot een recordlaagte van 70,1 procent. Sommige fabrieken sloten tijdelijk hun deuren en deden massaal een beroep op tijdelijke werkloosheid.

Orderboekje Behalve de verwerkende nijverheid ziet ook de dienstensector beterschap. Zowel de vraagvooruitzichten als de vooruitzichten voor de activiteit verbeterden duidelijk. Twee andere sectoren zien de activiteit te-

rugvallen. De bouwnijverheid worstelt met een sterke verslechtering van het orderboekje en heeft daarom minder materieel nodig. In de handel versomberen de vooruitzichten voor de werkgelegenheid. “De bodem van de conjunctuurbarometer is wellicht bereikt”, zegt Bart Van Craeynest, econoom van KBC. “Het eerste kwartaal was volgens ons scenario het slechtste”. ING-econoom Philippe Ledent zit op dezelfde golflengte. “De conjunctuurbarometer van de Nationale Bank en de indicatoren van de aankoopdirecteurs van de eurozone suggereren dat de bodem is bereikt. We gaan wellicht niet weer omlaag, tenzij er opnieuw slecht nieuws komt uit de financie¨le sector ”. Ook Steven Vanneste van Fortis Bank merkt op dat de financie¨le sector voorlopig onder controle lijkt. “Ik verwacht geen verdere daling van de conjunctuurbarometer. Het ondernemersvertrouwen zal de komende maanden wellicht geleidelijk stijgen”. De Pover is nog optimistischer. “De conjunctuurbarometer is een van de vele indicatoren die stijgt. Ook in Taiwan, Zuid-Korea, de VS en de eurozone verbeteren sommige indicatoren. Het ergste is achter de rug. Ons scenario blijft geldig”. De econoom van Dexia blijft geloven dat onze economie al vanaf het tweede kwartaal weer groeit en dat de recessie dus voorbij is.

Zwakke kmo’s sleuren gezonde bedrijven mee Een kwart van de Belgische kmo’s beschikt niet over voldoende middelen om zijn kortlopende betalingsverplichtingen te financieren. “In een zware economische recessie kan die fragiele liquiditeitspositie niet alleen de zwaktse, maar ook heel wat gezonde bedrijven treffen”, zegt Nikolaas Tahon die het jaarlijkse kmo-kompas van Deloitte mee heeft opgesteld. Goed nieuws is dat een grote meerderheid de voorbije jaren een aardige buffer aan eigen middelen heeft aangelegd.

Ondernemers 7-8

juli-augustus

Nu de financie¨le crisis veel sneller dan verwacht verandert in een globale economische crisis, ziet ook de gewone kmo de gevolgen op zich afkomen. Naar de omvang blijft het uiteraard gissen, maar wie niet te beroerd is zijn eigen rekening erbij te nemen, kan zich alvast een idee vormen of hij de storm zonder kleerscheuren kan doorstaan. Dat is ook wat de boekhoudkundige afdeling van Deloitte heeft gedaan. Uit de cijfers van 2.317 grote en kleinere kmo’s, verspreid over zes sectoren, werd een serie financie¨le gemiddel-


Crisis

den getrokken die een betrouwbaar beeld moeten geven van de weerbaarheid van de Belgische zelfstandige ondernemingen. Op het eerste gezicht is het daarmee meer dan behoorlijk gesteld. De gemiddelde kmo financiert haar activiteiten voor het grootste deel met eigen middelen. Per honderd euro ingezette middelen komt er nauwelijks 17,35 euro van banken. “Bij de schuldgraad van de Belgische kmo’s hoeven we de oorzaak van de kredietcrisis zeker niet te zoeken”, glimlacht Nikolaas Tahon, de managing partner van het fiduciaire departement, dat de studie heeft uitgevoerd. Tahon wijt de gerustellende solvabiliteit aan het financie¨le beleid van de familiale ondernemingen. “Die halen het gros van hun middelen uit het kapitaal en de rekening-courant van de aandeelhouders en uiteraard door zelf winsten in te houden. Dankzij hun vrij conservatief dividendbeleid - amper 23 procent keert er een uit - zijn ze er in geslaagd een buffer op te bouwen die nu hun financie¨le stabiliteit ten goede komt. We merken dat ook de notionele intrestaftrek hen ertoe aanzette aan dat eigen vermogen te werken”. Ronduit verontrustend is dat een kwart van de kmo’s niet over de middelen beschikt om aan zijn betalingsverplichtingen op korte termijn te voldoen. Hun voorraden en vorderingen op klanten - de beschikbare liquide middelen - volstaan niet om het personeel, de leveranciers en andere schuldeisers te betalen. “Zij zullen als eerste de prijs betalen voor de recessie”, vreest Tahon. “Het probleem is dat zij net zo goed klanten en leveranciers zijn. Door niet of later te betalen zullen ze heel wat gezonde bedrijven meesleuren in hun malaise”. Ook met de terugbetalingscapaciteit is het droefgesteld. Ruim 30 procent van de kmo’s genereert niet voldoende nettokasstroom om zijn bankschulden en interesten te kunnen aflossen. “Aangezien ze in dit klimaat niet moeten rekenen op bijkomende financieringsmogelijkheden van banken, zal het leverancierskrediet waar mogelijk worden uitgerekt”, zegt Tahon. Hij ziet daarom een nieuwe uitdaging voor bedrijven zonder betalingsproblemen. ‘Als ze zich tot voor kort

111

nog zorgen konden maken over hoe de groei in goede banen te leiden en waar het geschikte personeel te vinden, zullen ze nu in ijltempo werk moeten maken van een strikt beheer van hun werkkapitaal”.

Klanten screenen Tahon somt een aantal maatregelen op die volgens hem op korte termijn onvermijdelijk zijn. “Klanten worden zorgvuldiger gescreend. Bedrijven gaan hun debiteuren beter in de gaten houden. En in de facturatie kunnen ze zekerheden inbouwen door voorschotten te vragen of door sneller te factureren. Het doel wordt meer dan ooit: cashen wat je verkoopt”. Die milde vorm van risicomanagement volstaat echter niet. “Wie wil anticiperen op de vertraging in de vraag zal zijn voorraden moeten optimaliseren. Dat betekent minder grote voorraden aanleggen, de rotatie verhogen en de variatie terugschroeven. De staalfabrieken bieden daar op dit moment het beste voorbeeld van”. De crisis biedt volgens Tahon ook kansen. “Ondernemingen die ook sterk vernieuwende producten beschikken, kunnen er dankzij de lagere volumes voor zorgen dat hun marges niet worden uitgehold. Als ze het goed spelen, kunnen ze hun prijzen handhaven of zelfs verhogen”. Ook de speklaag aan eigen middelen kan voor een commercieel voordeel zorgen. “Een bedrijf dat een beetje overschot heeft, kan korting geven aan wie contant betaalt. Zo slaat het twee vliegen in een klap: de cash stroomt binnen en het steekt zijn concurrenten de loef af met een prijsvoordeel”. Uit de studie blijkt verder dat een gemiddelde kmo 20.6 procent aan vennootschapsbelasting betaalt en 16,50 procent aan indirecte taksen zoals verkeers- en gemeentebelasting, provincietaks, onroerende en milieuheffingen. Een oud zeer, dat de komende maanden nog meer pijn dreigt te doen dan anders, zegt Tahon. “Liefst 28 procent van het operationele resultaat van de kmo’s wordt opgee¨ist door de overheid. Wie zo veel in de staat investeert heeft ook het recht degelijke maatregelen te eisen die onze economie weer uit het slop halen”.

Kmo’s haken af voor vorming werknemers Vier op de tien Belgische bedrijven organiseerden in 2005 geen enkele opleiding voor hun werknemers. Vooral kmo’s met minder dan 250 werknemers haken af. Hun vormingsinspanningen lagen in 2005 een pak lager dan in 1999. Voor alle bedrijven samen is sprake van een stagnatie. Dat blijkt uit een onderzoek van de federale overheidsdienst Economie. De zogenaamde CVTS-enqueˆte wordt ongeveer om de vijf jaar in de hele Europese Unie gehouden. In ons land gaat het niet echt de goede kant uit met de inspanningen die de ondernemingen leveren om de

kwalificaties van hun werknemers op te krikken. De meest rooskleurige interpretatie is die van een statusquo. De financie¨le inspanning die de ondernemingen leverden bleef tussen 1999 en 2005 hangen rond 1,6 procent van de loonmassa. Het percentage bereikte werknemers daalde licht, van 41,1 procent naar 39,9 procent. Uit de enqueˆte blijkt dat die inspanningen geconcentreerd zijn bij steeds minder bedrijven. In 1999 leverde nog 70 procent van de bedrijven opleidingsinspanningen. Zes jaar later was dat percentage gezakt tot 62,5

juli-augustus

Ondernemers 7-8


112

Crisis

procent. Bij de grote bedrijven veranderde amper iets. Bedrijven met meer dan 250 werknemers ondernemen bijna allemaal wel iets. Maar de kmo’s blijken hun inspanningen terug te schroeven. Vorig jaar besloot de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) al op basis de socialebalansgegevens van de Nationale Bank dat de opleidingsinspanningen in onze bedrijven sinds 2000 lijken te dalen. Die conclusies werden toen betwist in werkgeverskringen. Het belangrijkste argument was dat de CRB-gegevens onvoldoende rekening hielden met allerlei informele opleidingsvormen. De CVTS-enqueˆte levert wel een inspanning om ook die minder formele kanalen in

beeld te brengen. Daaruit blijkt inderdaad dat die aan belang winnen, ten nadele van de meer formele opleidingen die vooral door externe instellingen gegeven worden. Maar dat verandert weinig aan het globale plaatje van stagnatie. De enqueˆte leert ook dat de kans op opleiding zeer ongelijk verspreid blijft naargelang de omvang van het bedrijf en de sector. En zwakkere groep werknemers zoals vrouwen, jongeren en ouderen komen beduidend minder aan hun trekken. 55-plussers maken zelfs een derde minder kans op opleiding dan de modale werknemer.

Bestuurders riskeren loonachterstallen te moeten betalen! Bestuurders moeten de loonachterstallen betalen als de onderneming in gebreke blijft om de lonen aan haar personeel te betalen. De moeilijke situatie waarin het bedrijf is verzeild, geldt voor de bestuurders niet als excuus, tenzij ze de financie¨le noodsituatie niet konden voorzien of niet konden vermijden. De economische crisis brengt nogal wat ondernemingen op de rand van het faillissement. Door de financie¨le moeilijkheden slagen sommige bedrijven er niet in de lonen van de werknemers (tijdig) te betalen. Soms kloppen de werknemers dan aan de deur van de bestuurders van de onderneming. Dat kan. Het nietbetalen van loon is een misdrijf. En de bestuurders moeten de schade die daardoor ontstaat - in dit geval het gederfde loon - betalen. De bestuurders kunnen immers beschouwd worden als lasthebbers van de onderneming. Kan een bestuurder, om te ontsnappen aan een veroordeling tot betaling van de loonachterstallen, de economische moeilijkheden van de onderneming inroepen? Dat kan, op voorwaarde dat de bestuurders de financie¨le noodsituatie niet hadden kunnen voorzien of niet hadden kunnen vermijden. Veel hangt dus af van de concrete omstandigheden.

een onderneming actief in “spraaktechnologie” - failliet ging. Door dat faillissement was de club haar belangrijkste sponsor kwijt. Volgens de Ieperse arbeidsrechtsbank hadden de bestuurders de financie¨le noodsituatie niet kunnen voorzien. De rechtbank aanvaardde dat er sprake was van overmacht. De bestuurders moesten de achterstallige lonen van de spelers niet meer betalen. Maar de meeste rechtbanken zijn terughoudend om de financie¨le moeilijkheden te aanvaarden als een vorm van overmacht die het niet-betalen van de lonen rechtvaardigt. Van overmacht is slechts sprake als een situatie of gebeurtenis niet voorzienbaar was en niet vermeden had kunnen worden. Rechtbanken gaan in elke zaak heel concreet na of de bestuurders geen andere keuze hadden. Rechters onderzoeken ook of bestuurders geen onaanvaardbare risico’s hebben genomen. Ook onderzoeken de rechtbanken of de bestuurders niet te lang getalmd hebben om het faillissement aan te vragen. Bestuurders brengen hun persoonlijke aansprakelijkheid trouwens ook in het gedrang als de onderneming de bedrijfsvoorheffing of de bijdragen voor de sociale zekerheid niet betaalt. Bestuurders zijn in deze sombere tijden dus gewaarschuwd.

Sponsor failliet Zo aanvaardde de arbeidsrechtbank in Ieper (vonnis van 26 oktober 2007) dat de bestuurders van een basketbalclub geen schuld trof omdat de lokale sponsor -

Ondernemers 7-8

juli-augustus

Bron: Sammy Bouzumita, Advocaat-vennoot Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse

Ondernemers arr. Leuven - nummer 7/8 - jaargang 76  

Maandblad Voka - Kamer van Koophandel arr. Leuven - nummer 7/8 - jaargang 76

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you