Page 1

12 april 2013 • Jaargang 21 • Prijs 8 euro • Afgiftekantoor Gent X • Verschijnt tweewekelijks (uitgezonderd juli en augustus)

07

Ondernemen moet je zeker niet romantiseren Rudy Moenaert - TiasNimbas Business School

Auto-expeditie toont de kracht van groeilanden

De Grande Projects streeft naar een mix van jonge en ervaren werknemers

Dossier Bouwen en verbouwen


Opbouw tanks GFS in laatste rechte lijn Recht tegenover de site van Proviron, op de andere oever van het kanaal Gent-Oostende, rijzen drie tanks als kolen uit de grond. Deze drie tanks zullen gebruikt worden als strategische reserve voor de Belgische Staat voor de opslag van gasolie (diesel). De opbouw van de tanks heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar nu zit het bedrijf GFS in de laatste rechte lijn. Tegen einde mei 2013 zouden de drie tanks operationeel moeten zijn. De laatste maand werden de dakgebintes op de tanks geplaatst wat spectaculaire beelden heeft opgeleverd.

Transport tank voor Proviron per water De firma Oostwouder uit ’t Zand, gelegen nabij Alkmaar in Nederland, heeft een watertank gebouwd voor de firma Proviron in de achterhaven van Oostende in opdracht van de firma Induss. Na Antwerpen (Induss I) en Gent (Induss II en III) verrijst tegen de zomer van 2013 in Oostende Induss IV, een installatie die jaarlijks een half miljoen kubieke meter gedemineraliseerd water kan leveren. De eerste klant is het Belgische Proviron.

© Tom Hofman

De investering bedraagt een kleine 2,5 miljoen en wordt gedragen door Induss. De installatie komt op de terreinen van Proviron en kan ook leveren aan andere klanten in de omgeving. Proviron ontwerpt, produceert en verkoopt chemicaliën. Het bekendst is het bedrijf als producent van biodiesel, en van Alchemis, het proefproject met algen op de vroegere vuilnisbelt Hooge Maey. Door de waterhuishouding uit te besteden aan Induss is het West-Vlaamse bedrijf verlost van de kapitaalinvestering, de financiering, de bouw en het onderhoud van de zuiveringsinstallatie. De tank zelf werd getransporteerd op 20 maart op een ponton van de firma Müller, dat zo voor een tweede maal op 1 maand tijd onze haven aandeed (ze verzorgden ook het transport van de nacelle Haliade 150 van Alstom naar onze haven). De firma Aertsen zorgde voor het nodige kraanwerk om de tank op zaterdag 23 maart over te brengen rechtstreeks van het ponton op de definitieve plaats op de site van Proviron.

Lemahieu - Lempan breidt uit in Oostende De firma Lemahieu-Lempan, actief in de houtsector, neemt op 19 april een nieuwe loods in gebruik in de haven van Oostende. De loods is zo gebouwd dat de droging van het hout op een efficiënte manier kan gebeuren. Voor de nieuwe loods werd ongeveer 1 ha extra in concessie genomen. De firma Lemahieu-Lempan is reeds jarenlang een gevestigde waarde in de Oostendse haven. In 1977 werd er een akte van ingebruikgeving afgesloten tussen de Stad Oostende en de nv Ancienne Maison Henri Deweert & Fils. Later werd de naam omgevormd tot nv H Deweert. Trouwens de kaai die voor hun vestiging ligt, kaai 311, wordt nog steeds de Deweertkaai genoemd. In het begin van deze eeuw werd de naam opnieuw veranderd naar Lemahieu – Lempan, genoemd naar de huidige eigenaars van het bedrijf. De groep Lemahieu-Lempan importeert hout uit Canada, Scandinavië, Rusland en Brazilië en platen uit alle hoeken van de wereld. De groep is op twee gebieden uniek: Ze bieden het volledige pakket aan verwerking aan: zagen, schaven, frezen, drenken, impregneren onder druk en drogen Ze verhandelen als enige importeur zowel hout als platen De voorbije jaren investeerde de onderneming meer dan 10 miljoen euro in de productievestiging in Oostende. In Oostende wordt ook loonwerk voor derden verricht. 90% van het verwerkte hout heeft een FSC- of PEFC-keurmerk, wat zoveel wil zeggen dat het hout gewonnen is volgens het principe van duurzaam bosbeheer. Jammer genoeg wordt de laatste jaren het hout niet meer per schip naar Oostende gebracht. Dit komt omdat ook dit product meer en meer in containers wordt verscheept en niet meer in bulk.

Slijkensesteenweg 2 - 8400 OOSTENDE - Tel. 059/340.711 - Fax 059/340.710 e-mail info@portofoostende.be - www.portofoostende.be


We waren met ongeveer 350 ondernemers, marketeers, verantwoordelijken voor websites en sociale media, recruiters, enzovoort. En dit van ondernemingen van allerlei slag: van groot tot klein, van b2b tot b2c, van gevestigde waarden tot gazellen en starters. Ze waren allen aanwezig op 21 maart in Kinepolis op de eerste ‘Dag van Marketing’, een nieuw initiatief van Voka West-Vlaanderen in samenwerking met STIMA en Georges Dockx. Het was Greetje Demuelenaere van Comma, Merkenmarketeers die met het idee kwam aandraven omdat West-Vlaamse bedrijven zo weinig bezig zijn met marketing.

Wilt u reageren? Mail dan naar hans.maertens@voka.be Volg me op twitter VOKA_HMaertens

Inderdaad, we hebben in onze regio heel veel maakbedrijven en b2b-bedrijven die van nature minder bezig zijn met marketing en communicatie. Internationalisering en innovatie, productiviteitsverbetering en arbeidsorganisatie, kwaliteit en hr-beleid lijken vaak veel belangrijker dan marketing. Zeker in een periode van zware crisis is de marketingkost vaak de eerste waarop bespaard wordt. Vreemd want we moeten precies investeren in marketing als het wat slechter gaat of wanneer we de strategie van het bedrijf aanpassen of veranderen. Aan de hand van acht door-en-door West-Vlaamse cases werd aangetoond dat marketing wel degelijk het verschil kan maken en hoe het internet en de sociale media ingezet kunnen worden, zelfs in het aantrekken van nieuwe medewerkers. Figuur van de dag was ongetwijfeld Peter Vyncke, CEO van Vyncke Energietechniek, die op een onnavolgbare wijze vertelde over hoe hij zijn personeel - hij noemt zijn mensen consequent de ‘Vynckeniers’ – probeert te binden en boeien met interne marketing. Volgens Peter bestaat de kunst van ondernemen er precies in “om mensen mee te nemen in uw verhaal”. Als dat geen goede definitie van marketing is: mensen meenemen in uw verhaal. We laten ons licht eens schijnen op de drie termen.

DOORDACHTE BEDRIJFSGEBOUWEN

Hoogledestraat 122 B - 8610 Kortemark T +32 (0)51 57 08 88 - F +32 (0)51 56 90 82 - info@vulsteke.be - www.vulsteke.be

STANDPUNT

Mensen meenemen in uw verhaal 1. Om aan goede marketing te doen, moet je eerst en vooral ‘een verhaal’ hebben. Je mag niet blind te werk gaan, maar je moet bewust keuzes maken. Elke marketing moet een strategie hebben, en vervolgens een plan met objectieven. Een klant heeft snel door wanneer er achter een product of service geen verhaal of niet het juiste verhaal schuilgaat. 2. In marketing draait het altijd om ‘mensen’. Of het nu klanten zijn of potentiële klanten, leveranciers of medewerkers … je moet hen altijd centraal stellen opdat ze ooit uw verhaal zouden meenemen. We zeggen het zo vaak dat alles draait rond people maar in de praktijk zijn we steeds maar bezig over producten en processen. 3. Het moeilijkste deel van de definitie is ongetwijfeld ‘meenemen’: het pakken van de klanten, de leveranciers, de medewerkers, enzovoort door hun hoofd, hun hart en hun ziel te veroveren. Wat je ook doet, je moet aan de diverse stakeholders zin geven en hen het gevoel geven dat ze er deugd aan hebben. Vandaag zijn er enorm veel mogelijkheden om mensen mee te nemen in uw verhaal. Er is de klassieke marketing, in het e-jargon above and bellow the line, er zijn de traditionele en de nieuwe media, de sociale media als jongste telg. En de varianten zijn divers: van de mail tot cultuurmecenaat, van twitter tot wielersponsoring, van een brochure tot hyperinteractieve toepassingen op de tablets. Maar één zaak zal steeds blijven: het verhaal dat een bedrijf brengt, zal authentiek moeten zijn en op een consequente manier gebracht moeten worden. Anders verglijdt marketing tot het maken van praatjes en dat heeft iedereen heel gauw door. Hans Maertens Directeur-generaal, Voka West-Vlaanderen

Vulsteke Bedrijfsgebouwen is gespecialiseerd in de integrale realisatie van bedrijfsgebouwen. Ze werken voornamelijk volgens het sleutel-opde-deurprincipe wat een succesformule is door hun unieke aanpak. Vulsteke Bedrijfsgebouwen “Doordachte bedrijfsgebouwen” staat voor constructies die vernieuwend, hedendaags en anders zijn. Hun projecten kenmerken zich door een snelle oplevering met een bijzonder hoge afwerkingsgraad. Vulsteke Bedrijfsgebouwen is gespecialiseerd in de realisatie van onder meer volledige winkelruimtes, productiehallen, garages, industriële woningen, kantoren, loodsen voor opslag, sportcomplexen, logistieke gebouwen, maneges en polyvalente ruimtes. Het bedrijf is actief in Vlaanderen, Brussel, Wallonië, Noord-Frankrijk en ook steeds vaker in Nederland en Duitsland.

Ondernemers 07 12 april 2013

3


4

Ondernemers 07 12 april 2013

6 10 14 26 28

3 4 5

STANDPUNT

6

BEDRIJVEN

INHOUD BLIKVANGER Vlasroute

Titeca I Pattyn Packing Lines I Tehalux I De Grande Projects

10

INTERVIEW

14

DOSSIER BOUWEN & VERBOUWEN

24

ONDERNEMERS & CO

27

HAVENNIEUWS

28

VOKA-NIEUWS

29 30

AGENDA

Rudy Moenaert - TiasNimbas Business School

MBO I Catteeu I E-MAX I CoussĂŠe-Bostoen I VM-tegels

SD Worx I Imposto Advocaten I Alaska

Hanson Aggregates Belgium

Alert Advisory Board

PROSIT

Ondernemers verschijnt tweewekelijks en wordt gratis toegestuurd aan alle leden van Voka West-Vlaanderen. ISSN 1378-9511

Lees Ondernemers nu ook online

Verantwoordelijke uitgever: Hans Maertens, Pres. Kennedylaan 9A, 8500 Kortrijk, redactie.ondernemerswvl@voka.be, www.voka.be/west-vlaanderen - Maatschappelijke zetel: Havenhuis De Caese, Hoogstraat 4, 8000 Brugge, info.wvl@voka.be Hoofdredacteur: Dirk Van Thuyne - Eindredacteur: Angie De Wreede - Webredacteur: Tinny Capiau - Grafische vormgeving: Bart Vandaele - Mediaregie: Filip Deckmyn, Chris Lens, Marijke Vanthuyne, Meriam Ziane, Marie-Claude Tack (056-24 16 51, marie-claude.tack@voka.be) - Fotografen: Dries Decorte, Kurt Desplenter, Patrick Holderbeke, Michel Vanneuville, Els Verhaeghe - Journalisten: Karel Cambien, Marc Dejonckheere, Patrick Demarest, Johan Depaepe, Stef Dehullu, Roel Jacobus, Bart Vancauwenberghe, Jan Bart Van In - Druk: Goekint Graphics. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


BLIKVANGER Dirk Vyncke:

“Alle landen op de route zijn

AUTO-EXPEDITIE LANGS DE ZIJDEROUTE TOONT DE KRACHT VAN GROEILANDEN

Ondernemers verkennen groeilanden Ondernemers, academici en een enkele journalist gaan binnenkort met terreinwagens een stuk van de legendarische Zijderoute opnieuw afleggen: een reis van 15.000 km door Centraal-Azië in twee delen. Initiatiefnemer is Dirk Vyncke van Vyncke Energietechniek uit Harelbeke. “We trekken door groeilanden in de ware zin van het woord, maar in het zelfingenomen Westen kennen we hun potentieel nog veel te weinig. Vandaar deze reis.” Dirk Vyncke was altijd al geïnteresseerd in de ruime wereld. Dat vertaalde zich in een ruim verspreide internationale strategie van het familiebedrijf Vyncke Energietechniek en in een flink aantal persoonlijke reizen naar zowat alle continenten. De autotocht langs delen van de Zijderoute, die – geïnspireerd door Jo Libeer, gedelegeerd bestuurder van Voka – de Vlasroute werd gedoopt, moet voor alle deelnemers al net zo verrijkend zijn. “Ik droomde er eigenlijk al een tijd van om eens met de auto van hier naar onze fabriek in het Chinese Suzhou te rijden”, zegt Dirk Vyncke. “Nu ik de pater familias ben en mijn zonen goed hun streng trekken, heb ik daar de tijd voor. Maar toen bedacht ik: waarom geven we daar geen grotere betekenis aan? We hebben uiteindelijk een groep van 18 mensen verzameld, de meesten met een ondernemersverleden, maar ook academici en oud-journalist Dirk Tieleman, die dit avontuur willen mee beleven. We maken gebruik van zeven terreinwagens, die elk apart het vooraf bepaalde dagelijkse traject afleggen. ’s Avonds komen we weer

bijeen. We logeren in hotels, maar ook in gastenverblijven, kleine herbergen, noem maar op. Het wordt een boeiend avontuur.” “Ons gevoel zegt dat de Centraal-Aziatische landen langs de oude Zijderoute in volle ontwikkeling zijn en veel te bieden hebben, maar we kénnen ze niet”, zegt Dirk Vyncke. “Flanders Investment & Trade is er bijvoorbeeld amper aanwezig, maar is wel geïnteresseerd in ons avontuur. Onderweg willen we de mensen leren kennen, goed luisteren naar wat zij te bieden hebben en wat hun wereldbeeld is, en contacten leggen.”

Zelfbewuste en ambitieuze landen “We reizen inderdaad als lerend gezelschap”, zegt Lutgart Dusar van Living Stone Intercultureel Ondernemen, dat de reis mee begeleidt. De avontuurlijke reisorganisatie Joker verzorgt de logistieke organisatie. “De voorbereiding is enkele maanden geleden al begonnen met lezingen, uitwisselingen, studiemomenten en zelfs basiscursussen Chinees en Russisch. We komen immers in landen terecht die groter of complexer zijn dan we vermoeden en waar vergelijkingen met WestEuropa, laat staan Vlaanderen, niet opgaan.” Het is duidelijk voor Dirk Vyncke: wie als ondernemer Centraal-Azië en andere groeilanden negeert, loopt het risico binnen afzienbare tijd niet meer mee te tellen. “Neem nu Turkije: van een opkomende economische macht gesproken. En over het belang van China moeten we het toch niet meer hebben, zeker? Ook de andere landen op de route zijn in volle transitie en etaleren een nieuw zelfbewustzijn, wat gepaard

in transitie en etaleren een nieuw zelfbewustzijn, wat gepaard gaat met de ambitie om economisch, cultureel en politiek mee te tellen.” gaat met de ambitie om economisch, cultureel en politiek mee te tellen.”

Kennis delen De Vlasroute zal over twee etappes gereden worden, die telkens een zestal weken in beslag nemen. De eerste tocht – van 12 mei tot 22 juni – loopt van Harelbeke naar Almaty in Kazachstan – pal door het gebied waar de energiekaart van de wereld wordt getekend. Op 8 september trekt de expeditie zich weer op gang in Kazachstan, en van daaruit trekt de autokaravaan door westelijk China: een vrij ontoegankelijk en slecht gekend gebied, maar wel een vol beloften. Eindpunt is Suzhou aan de Oostkust. Voor het tweede luik zijn overigens nog enkele plaatsen in de wagens beschikbaar. “Wat we onderweg leren, willen we ook delen”, zegt Dirk Vyncke. “Er is een website, we gaan een kennisblog bijhouden, er volgen tekst- en beeldreportages en wellicht zullen er na de expeditie ook infosessies zijn. Het spreekt vanzelf dat we daarin partners hebben gevonden in de ondernemersorganisaties, zoals Voka – dat via Bernard Dursin van Voka West-Vlaanderen vooraf al voor heel wat input en contacten zorgde –, VKW maar ook de Vlaams-Chinese Kamer van Koophandel.” (JD)

www.vlasroute.be

De Vlasroute: van België naar China => Expeditie 1 (12 mei – 22 juni 2013): Vlaanderen - Turkije - Georgië - Azerbeidzjan Turkmenistan - Oezbekistan - Kirgizië - Kazachstan (Almaty) => Expeditie 2 (8 september – 18 oktober 2013) Kazachstan - Kirgizië - China (Xinjiang Autonome Regio - Gansu Provincie - Xian, Chengdu en Chongqing Municipality - Shanghai)

Ondernemers 07 12 april 2013

5


BEDRIJVEN

6

Ondernemers 07 12 april 2013

Nieuw Brugs kantoor voor Titeca Accountancy Met een ruim en vlot bereikbaar nieuwbouwkantoor op een boogscheut van de N31 zet Titeca Accountancy verder in op integrale adviesverlening dicht bij de klant. Het nieuwe kantoor in de Oude Oostendsesteenweg in Brugge past in een doordachte strategie van gestage groei bij Titeca Accountancy. Al in 1987 startte het echtpaar Henri Titeca en Magda Deloof een fiduciairekantoor in Roeselare. Tien jaar later zagen ze groeikansen in de talrijke West-Vlamingen die hun ondernemersgeluk gingen beproeven over de taalgrens. Dat resulteerde in een nieuw kantoor te Moeskroen. Onder het motto ‘ver vooruit, dicht bij u’ nam Titeca in de jaren die volgden kantoren over in Lendelede, Merelbeke, Brugge, Knokke en Gent. “Onze klanten zitten voornamelijk in West- en OostVlaanderen”, zegt partner en Brugs kantoorhouder Kurt Lin. “Daarom zoeken we naar opportuniteiten om in die regio een sterk kantorennetwerk uit te bouwen. Na de overname van het kantoor van Francis Micholt in 2008 hadden we in Brugge tot voor kort een kantoor in de Lieven Bauwensstraat, maar de ruimte om er verder uit te breiden was beperkt. We streven ernaar om in elk kantoor een 10- tot 14-tal medewerkers te

huisvesten. Met diverse specialisten en een lokaal team kunnen we een generalistische dienstverlening aanbieden, maar toch dicht bij de klant.”

Klankbord en sparringpartner Toen Kurt Lin in 1995 in het bedrijf stapte, waren er 12 medewerkers in dienst. Vandaag tellen de zes vestigingen samen met de hoofdzetel in BeverenRoeselare een kleine 100 specialisten. Die buigen zich naast accountancy en fiscaliteit ook over juridische ondersteuning, startersadvies en het structureren van groeibedrijven en begeleiden van familiale ondernemingen. “We zijn een valscherm voor onze klanten-ondernemers, voor wie we als klankbord en sparringpartner fungeren. De klant heeft vaak nood aan iemand die weerwerk biedt, om daarna de juiste beslissing te kunnen nemen. Ons menselijk kapitaal is dus het belangrijkste waarin wij moeten investeren, zowel qua aanwerving als op het vlak van permanente opleiding. De medewerkers moeten zelf initiatief nemen, de mogelijke problemen goed inschatten en vooraf voldoende nadenken om onze klanten proactief de beste oplossingen te kunnen voorstellen. Kwaliteit staat daarbij voorop. Met het ISO 9001-certificaat dat we in 2003 binnenrijfden, streven we naar een voort-

Kurt Lin:

“Met diverse specialisten en

een lokaal team kunnen we een generalistische dienstverlening aanbieden, maar toch dicht bij de klant.”

durende verbetering van onze kwaliteit en procedures. Maar het laat onze klanten ook toe voor bepaalde adviesverlening gebruik te maken van de ondernemersportefeuille,” besluit Kurt Lin. (SD – Foto MVN)

www.titeca.be

PLAY voor als het echt af moet zijn l Rental & Events l Pro Sales l Inhouse l Multimedia Al meer dan 20 jaar is PLAY een vooraanstaande speler in de

Tel daar gemotiveerde technici, kwaliteitsmateriaal en

audiovisuele markt met als kernactiviteiten: verhuur, verkoop

een uitstekend uitgerust wagenpark bij en u krijgt een

en installatie van audiovisuele diensten en materialen. De

audiovisuele cocktail waarvan u nog lang zal nagenieten.

kracht van PLAY is de uitstekende synergie tussen de ver-

PLAY, toonaangevend in audiovisueel- en communicatie-

schillende afdelingen.

materiaal.

al onze realisaties op www.SWIMMINGPOOLS.be

www.playbiz.be PLAY ∙ Venecoweg 2 ∙ 9810 Nazareth ∙ 09 381 86 40

WORTEGEM-PETEGEM T. 055 39 03 90

TESSENDERLO T. 013 29 27 17

120413_ONDERNEMERS WEST-VLAAANDEREN_107,5X152,5.indd 1

OVERIJSE T. 02 657 39 16

26/03/13 13:39


Uitstroom sociale UITGELEZEN economie helpt moeilijke vacatures in te vullen

Pendeldienst naar bedrijventerreinen in Oostende De stad Oostende trekt 100.000 euro uit om samen met De Lijn een pendeldienst te organiseren naar Plassendale. Dat project komt er op vraag van de bedrijven en uitzendkantoor T-interim. Met bussen vanaf half vijf ‘s morgens tot kwart na tien ‘s avonds wil Oostende de bedrijventerreinen beter toegankelijk maken voor werknemers die gebruik maken van het openbaar vervoer. Het project begint op 15 april en zal minstens een half jaar lopen. (DS, HN, HLN)

Roularta neemt Coface Services Belgium over Geert Grillet (Arcotec), Lieven Trioen (Mariasteen), Siska Desmet (Huize Tordaele). Linda Cools, Guido Vermeulen en Ann Muylle (OptimaT):

60 werknemers van de beschutte werkplaatsen OptimaT, Arcotec en Mariasteen stelden zich kandidaat om begeleid te worden naar een definitieve betrekking in het ‘normaal economisch circuit’. “Met deze gezamenlijke actie helpen we zowel mensen met een arbeidshandicap om zich verder te ontplooien als bedrijven om moeilijke vacatures in te vullen”, klinkt het bij de initiatiefnemers. Van augustus 2012 tot juli 2014 loopt bij de beschutte werkplaatsen OptimaT (Lichtervelde), Arcotec (Brugge) en Mariasteen (Gits) het ESF-project ‘Uitstroom Sociale Economie’. “Het is de bedoeling om mensen met een arbeidshandicap op hun sterktes uit te spelen in het ‘normaal economisch circuit’ (NEC). Het gaat om blijvende tewerkstelling tegen een volwaardig loon en met volledige integratie in het bedrijf”, vertelt Linda Cools, projectmedewerker van OptimaT. De werknemer komt op de payroll van het bedrijf te staan, eventueel na een proefperiode van maximaal drie maanden. Waarom deze actie? Lieven Trioen (eindverantwoordelijke personeel Mariasteen): “In 2006 deden we voor de eerste keer mee aan een project voor supported employment. Het huidige vervolgproject ‘optimaTec’ bundelt de expertise van onze drie beschutte werkplaatsen. We vormen een partnerschap met vijf organisaties uit het normaal economisch circuit: Villeroy & Boch uit Roeselare, Die Keure uit Brugge, Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw uit Brugge, het OCMW Brugge en Huize Tordale uit Torhout.” Zouden daar niet wat meer klassieke bedrijven bij mogen zijn? Geert Grillet (algemeen directeur Arcotec): “We mikken op alle bedrijven met interesse voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Er is natuurlijk maar één economie: een gewone onderneming is niet asociaal, en een beschutte werkplaats kan zijn sociale rol niet spelen zonder dat ze een bedrijf is.

“Wij mikken op alle bedrijven met interesse voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.” De kernvraag is: hoe kun je op een bedrijfseconomische manier sociaal zijn?” Zijn er wel nog voldoende arbeidsplaatsen voor laaggeschoolden? Lieven Trioen: “Het aanbod van vacatures voor laaggeschoolden blijft behoorlijk groot, zeker in de regio Roeselare, die nog altijd een van de laagste werkloosheidspercentages van het land kent. Er worden niet alleen ingenieurs gevraagd. Vooral de dienstenchequebedrijven vragen constant arbeidskrachten. Beschutte werkplaatsen kunnen een antwoord bieden op deze vacatures.” Linda Cools: “Onze mensen zijn zeer gemotiveerd. Dit blijkt het sterkst uit het feit dat zij zelf kiezen om uit te stromen naar een job in de normale economie.” Een makkelijke of een moeilijke opgave? Geert Grillet: “Er valt veel te leren en te proberen. Ten eerste kleeft op onze medewerkers meestal een etiket van wat ze niét kunnen. Wij testen nu uit hoe we hun positieve kwaliteiten beter kunnen benadrukken. Ten tweede zoeken we de beste praktijken voor het begeleiden en coachen van deze medewerkers in het normaal economisch circuit. Ten derde leren we de ondernemingen omgaan met de specifieke bekommernissen van deze arbeidsgroep. Door het ontdekken van de kritische succesfactoren, hopen we andere bedrijven warm te maken.” Wat kost dit voor een bedrijf? Linda Cools: “Er zijn geen kosten verbonden aan het overnemen van een werknemer van een beschutte werkplaats. Integendeel: de wettelijke subsidie ter compensatie van de arbeidshandicap gaat over naar de nieuwe werkgever. Daarnaast bieden wij begeleiding, opleiding en administratieve bijstand.” (RJ – Foto Kurt)

www.arcotec.be www.mariasteen.be www.optimat.be

De mediagroep Roularta heeft een akkoord bereikt met de Franse bank Natixis voor de overname van Coface Services Belgium. Financiële details worden niet meegegeven. Coface Services Belgium, met een jaarlijkse omzet van circa 6 miljoen euro en een 40-tal personeelsleden, levert onder de merknaam B-information bedrijfsinformatie. Met de overname wil Roularta zijn positie op de markt van businessmedia versterken. De groep heeft de magazines Trends/Tendances en de zakenzenders KanaalZ/Canal Z in de portefeuille en levert nu al bedrijfsinformatie via de Trends Top website. (DS)

Five AM uit Kortrijk wint awards Mathieu Bellens en Olivier Caluwier van het designatelier Five AM sleepten de prestigieuze Bronze A Design Award voor 2 experimentele projecten in de wacht. Suivez le Guide en de containerkantoren van Drukta & Formail vielen bij de internationale jury in de smaak. Beide projecten kregen een bronzen award in de categorie Interior space & exhibition design. De wedstrijd wordt elk jaar opnieuw internationaal georganiseerd in 80 verschillende categorieën. De ontwerpen worden geëvalueerd op functionaliteit, ergonomie, prestatie, innovatie, fun en technologie. (KWVL)

Ann Vancoillie winnares Womed Award Ann Vancoillie is uitgeroepen tot de vrouwelijke ondernemer van het jaar en wint de Womed-award. Met die prijs willen het vrouwennetwerk Markant en ondernemersorganisatie Unizo het vrouwelijke ondernemerschap stimuleren. Ann Vancoillie heeft 2 bedrijven van nul opgebouwd: Creaplan en Aluvision. Beide bedrijven zijn actief in de sector van standenbouw, showrooms en displays. (DM, DT, DS) Uitgelezen: Voka’s socioeconomisch persoverzicht, een samenvatting van de belangrijke West-Vlaamse krantenartikels van de voorbije week. U kunt dit overzicht wekelijks via post of mail ontvangen. Wenst u een proefnummer of info over een abonnement? Contacteer Nele Demets tel. 056-23 50 66, nele.demets@voka.be

België - Belgique P.B. 8500 Kortrijk 4/257

UIT gelezen WEST-VLAAND

EREN

Wekelijks persove rzicht van Voka (verschijnt niet West-Vlaanderen in de kerstvaka 20e jaargang ntie en gedurend Verantwoordelijk e 6 weken in juli e uitgever Hans & augustus) Maertens Afzender Voka West-Vlaanderen, President Kennedy Afgiftekantoor 8500 Kortrijk laan 9a, 8500 - P509109 Kortrijk


BEDRIJVEN

8

Ondernemers 07 12 april 2013

Tehalux opent nieuwe showroom Het perfecte huwelijk tussen design en duurzaamheid creëren: die gedachte komt voortdurend terug in de visie en filosofie van Tehalux. Het fullservice tegelbedrijf investeerde net in een gloednieuwe showroom, die zich op duurzaamheidsvlak tot een echte trendsetter ontpopt. Ook bij de samenstelling van het assortiment is het voor managing director Hans De Schinkel een absolute prioriteit om te kiezen voor producenten die zo energiezuinig mogelijk werken. Hans De Schinkel specialiseert zich al langer dan vandaag in de totaalverzorging van interieurs. Daar hoorde aanvankelijk een eerder beperkte afdeling van vloerplaatsing bij, ondersteund door een kleine showroom. “Door de continue groei hebben we nu geïnvesteerd in een gloednieuwe toonzaal, die op duurzaamheidsvlak erg vooruitstrevend is”, getuigt de managing director van Tehalux.

De nieuwe toonzaal is zeer goed geïsoleerd en bereikt het energiepeil E15. Ze werd gebouwd op een volledig energieneutrale site. “De talrijke zonnepanelen op het dak van ons magazijn produceren jaarlijks 55.000 kWh aan elektriciteit. Dat volstaat om onze volledige energiebehoefte te dekken. We gebruiken geen gas, waardoor we ook geen koolwaterstof verbruiken en dat zorgt voor een maximaal beperkte CO2-uitstoot. Door de zuidwaartse oriëntering van onze toonzaal komen de glaspartijen in onze gevel niet hoger dan 2,5 m, waardoor we de warmtelast zoveel als mogelijk beperken. Op die manier hoeven we ook geen energievretende airconditioning te voorzien.”

‘Groene’ tegels Het groene gedachtegoed van Tehalux komt ook in het productaanbod volledig tot uiting. “Met de Nederlandse producent Mosa beschikken we voor onze keramische tegels over een partner die al zijn producten fabriceert volgens het cradle-to-cradle-principe. Daarnaast kiezen we meer en meer voor dunnere tegels. De meeste tegels zijn momenteel nog 10 tot 12 millimeter dik, maar bij de productie van dunnere tegels wordt minder CO2 geproduceerd. Bovendien kan je tijdens het transport veel meer vierkante meter aan tegels per ton vervoeren. Dat heeft een positieve invloed op de hele ecologische ketting.” Het productassortiment omvat keramische tegels, tapijt- en wandtegels, parket, laminaat en natuursteen. “Dankzij de synergie met Building Igloos, kunnen we het volledige interieur verzorgen. Bovendien beschikken we over een eigen afdeling houtbewerking,

Hans De Schinkel:

“De talrijke zonnepanelen op het dak van ons magazijn produceren jaarlijks 55.000 kWh aan elektriciteit. Dat volstaat om onze volledige energiebehoefte te dekken.” waardoor maatwerk perfect mogelijk is”, aldus Hans De Schinkel. “De nieuwe showroom etaleert ook op dat vlak een perfecte staalkaart van onze mogelijkheden: alle meubels en inbouwkasten zijn zelfgemaakt.” (BVC – Foto Hol)

www.tehalux.be

Pattyn Packing Lines wint IWT-award In de vitrinekast van drie Vlaamse bedrijven prijken sinds kort de nieuwe awards van het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT). Het Brugse Pattyn Packing Lines, dat verpakkingsmachines produceert, won de Paul Zeeuwts Award voor het project met een belangrijke economische meerwaarde. De ontwikkeling van een nieuwe generatie machines zorgde voor een verdubbeling van de omzet en de aanwerving van 20 nieuwe medewerkers. Vlaams minister van Innovatie Ingrid Lieten loofde het bedrijf “omdat het zich als Vlaams familiebedrijf, via technologische innovaties heeft kunnen ontwikkelen tot een wereldspeler van formaat.” Wereldwijd zijn er slechts drie spelers met gelijkaardige producten. Pattyn startte in 1952 met de productie van automatische afweegmachines, maar schakelde vanaf 1976 over naar veelzijdige verpakkingsmachines. Uit plasticfolie maken die zakken die in een kartonnen doos gestopt worden. Daarna worden die gevuld met producten voor industrieel gebruik en finaal sluit de machine

de doos. De klanten van Pattyn zitten verspreid over meer dan 80 landen en zijn actief in sectoren als oliën en vetten voor bakkerijen en industrie, diepgevroren voeding, maar ook capsules. Managing director Paul Pattyn: “In het IWT-project vertrokken we van de vraag wat we met onze technologie nog méér konden doen en hoe we ons gamma verder konden diversifiëren. Het leverde drie nieuwe machines op. De ZIM is een zeer kleine zakinzetter voor startende bedrijven die een makkelijk te bedienen machine voor een haalbare prijs willen. De ULTIM slaagt er dan weer in om bij lage dozen de zak vast te houden tot de doos gevuld is. De CEFLEX tenslotte combineert een doosopzetter met een zakinzetter en bleek in de markt een grote behoefte in te vullen. Ook de ZIM verkoopt goed. De ULTIM zit nu in de fase van ‘na-engineering’. De interesse is groot, maar we willen maximale stabiliteit voor we die machine echt op de markt brengen.” De IWT-subsidie van 200.000 euro bood extra kansen. “We zouden die machines sowieso gebouwd hebben, maar nu konden we het ons veroorloven om breder en

Paul Pattyn:

“Door het in een dossier te moeten gieten, word je verplicht om goed na te denken hoe je het gaat aanpakken en wie je erbij gaat betrekken.” dieper te gaan, verschillende ideeën te evalueren en meer prototypes te bouwen. Door het in een dossier te moeten gieten, word je verplicht om goed na te denken hoe je het gaat aanpakken en wie je erbij gaat betrekken”, vertelt Paul Pattyn. Naast de Paul Zeeuwts Award voor Pattyn, ging de bekroning voor het project met een belangrijke maatschappelijke meerwaarde naar Aristoco uit Diepenbeek, terwijl het Antwerpse Cmosis als beste starter werd gelauwerd. (SD – Foto EV)

www.pattyn.com


“Kruisbestuiving tussen jong en oud zorgt voor innovatie en vernieuwing” 50-plussers zijn vaak de kneusjes op de arbeidsmarkt. Niet voor De Grande Projects want het meubel- en interieurbedrijf uit Ardooie rekruteert expliciet in deze categorie. De Grande Projects uit Ardooie werd in 1974 opgericht als schrijnwerkerij en groeide in de loop der jaren uit tot een gevestigde waarde op het vlak van complete interieurinrichting en meubelmaatwerk. De leiding is in handen van Steven Hallai en Lieven Gardin. “Gerichte service, meedenken met de klant en een no-nonsense-aanpak, daar maken we het verschil mee”, klinkt het bij de twee gedelegeerd bestuurders. “Als inrichtings- en afwerkingsbedrijf zijn voorbereiding en planning voor ons absolute prioriteit. Zowel de bouwkundige werken als de hele productie in de interieurafwerking worden door eigen mensen uitgevoerd. Dat levert ons een groot voordeel op wat communicatie en snelheid van uitvoering betreft. Een aanpak die beloond wordt met een jaarlijkse omzetstijging.”

Steven Hallai en Lieven Gardin:

“Met een individueel loopbaantraject proberen we de kennis en het engagement van iedereen zolang mogelijk aan boord te houden.”

En dat in een moeilijke economische periode. “Een goed inzicht in de kosten en weten waarmee we bezig zijn, laten ons toe om concurrentieel te blijven. We streven ook altijd een mix van projecten na. Een enkele kast, de renovatie van een kasteel of de afwerking van een kantoorgebouw, ... We doen het allemaal even graag, zolang we er maar een meerwaarde kunnen aan geven. Elk project moet voor het bedrijf en onze medewerkers een uitdaging zijn. Zo blijft het boeiend en draagt het bij tot onze groei.”

De medewerkers moeten dan wel bereid zijn en de kans krijgen om technologische vernieuwingen onder de knie te krijgen? “Wij investeren continu in kennis. Dat gebeurt niet enkel via opleidingen, maar ook aan de hand van nieuwe materialen, machines en specifieke projecten. Al onze medewerkers krijgen bij ons de mogelijkheid om zichzelf verder te ontwikkelen. Dat is een vorm van waardering voor hun vakmanschap. In de geest van het bedrijf willen wij innovatie en vernieuwing stimuleren.”

Vind je dan altijd de juiste vakmannen? “Dat gaat niet altijd even vlot, maar we blijven zoeken. We streven steeds naar een goed evenwicht tussen werk en privé voor onze medewerkers want dat heeft een directe invloed op de kwaliteit en het rendement van het werk. Dat geldt voor iedereen in ons bedrijf. De dag dat we geen plezier meer beleven aan ons werk zijn we verkeerd bezig.”

Vinden jullie die 50-plussers op de arbeidsmarkt? “Zeker weten. Eigenlijk meer dan dat we er nodig hebben, maar we blijven streven naar een goede balans tussen jeugd en ervaring. Samen met een goede werk-privébalans zorgt dat voor stabiliteit, voor gelukkige werknemers en voor klanten die tevreden zijn over ons personeel. Daarom beperken we ons team bewust ook tot 25 werknemers.”

In de vacatures heten jullie 50-plussers expliciet welkom. ‘Uiteraard want we vinden het belangrijk dat er een mix is van ervaring en gedrevenheid. De jeugd is doorgaans gedrevener, maar mist wat ervaring. Ouderen hebben die ervaring wel. Via die kruisbestuiving tussen jong en oud kan je een heel sterk team maken. Met een individueel loopbaantraject proberen we de kennis en het engagement van iedereen zolang mogelijk aan boord te houden.”

Op naar de volgende innovatie dus. “In 2011 hebben we Intermedics opgericht. Dat bedrijf is gespecialiseerd in het ontwerp en de realisatie van huisartspraktijken. Dat zijn telkens weer nieuwe uitdagingen waarin we een stuk van onszelf kunnen leggen en een meerwaarde kunnen bieden voor onze opdrachtgevers.” (PD – Foto Kurt)

www.degrandeprojects.be www.intermedics.be

Apps op de werkvloer:

BEDRIJVEN

De Grande Projects streeft doelbewust een mix na van jonge en ervaren werknemers

Welkomscherm Je ziet ze geregeld aan de ontvangstbalies van bedrijven: tv-schermen waarop je, bij een afspraak, hoogstpersoonlijk wordt verwelkomd. Dat is prettig voor de bezoeker en doet wonderen voor een gastvrij imago. Tales uit Izegem heeft nu een webapplicatie ontwikkeld waarmee je gratis en in drie eenvoudige stappen zo’n welkomscherm kan aanmaken. Tales is sinds de begindagen van het wereldwijde web bezig met het ontwikkelen van internettoepassingen zoals websites, webshops en webapplicaties die bedrijfsprocessen helpen sturen. Die applicaties verrijken bestaande softwarepakketten, bundelen relevante informatie daaruit en laten bepaalde gebruikers toe om die via een webinterface te raadplegen, te wijzigen of aan te vullen. “De app ‘Welkomscherm’ is een voorbeeld van een webapplicatie die we in eigen beheer ontwikkelen, met de bedoeling die – gratis of ter betaling – ter beschikking te stellen van de wijde wereld”, legt Philip Vanassche van Tales uit. “De app hadden we oorspronkelijk gemaakt voor intern gebruik. We kregen daar leuke reacties op en besloten om de app, met enkele aanpassingen, gratis toegankelijk te maken voor iedereen. Op die manier verspreiden we ook onze naam – het is dus ook een stuk marketing.”

Gepersonaliseerde template Je maakt een welkomscherm aan via je webbrowser en de url www.welkomscherm.be. Eenvoudiger had Tales het niet kunnen maken: in slechts drie stappen bereik je een professioneel uitziend resultaat. “Je hebt de keuze uit zes templates met verschillende kleurencombinaties, in functie van je bedrijfsidentiteit”, zegt Philip Vanassche. “Daarna personaliseer je de template door het opladen van je eigen logo en het invoeren van de naam van je organisatie. Bij die stap moet je ook je e-mailadres invullen, zodat je een mail ontvangt met twee gecodeerde weblinks om je scherm op te bouwen, zodat je niet elke keer stap één en twee moet doorlopen. Je welkomscherm is klaar voor gebruik, en met de derde stap kan je de gegevens van je bezoeker en de naam van zijn organisatie invullen, eventueel verrijkt met een afbeelding van zijn logo of webpagina.” Voor de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) werkte Tales inmiddels ook de applicatie www.vergadereninwestvlaanderen.be uit: een webtool die een overzicht biedt van vergaderfaciliteiten van de POM die openstaan voor het publiek. Handig voor organisaties die niet altijd weten waar ze met een kleine of grote groep mensen terechtkunnen. (JD)

www.welkomscherm.be www.tales.be

Ondernemers 07 12 april 2013

9


10

Ondernemers 07 12 april 2013

Rudy Moenaert

TiasNimbas Business School


INTERVIEW

“Ondernemen moet je zeker niet romantiseren” Professor Rudy Moenaert kan je nog het best omschrijven als de ‘Monsieur cent mille volts’ van de bedrijfswereld. Met zijn hoog mei ‘68-gehalte publiceert en reflecteert hij diepgaand en ongezouten over de wereld van de ondernemingen. De uit Roeselare afkomstige Moenaert (51) is inmiddels al 20 jaar aan de slag aan de befaamde Tilburgse TiasNimbas Business School. Daar strooit hij wijsheid uit over strategische marketing, innovatie en alles wat met ondernemerschap te maken heeft.

Uw recentste boek draagt een erg suggestieve titel: ‘De pijn van het ondernemen’. Daar gaat het ideaalbeeld van veel ondernemers die zich maar wat graag aan Steve Jobs spiegelen. Is ondernemen dan geen plezierreisje? Rudy Moenaert: “Dat is het helaas niet. Ondernemerschap wordt vaak erg mooi voorgesteld, maar het is elke dag opnieuw een strijd. Ik heb dat zelf aan den lijve ondervonden want naast mijn opdracht als hoogleraar, heb ik ook een consultancybedrijfje. Ik verzet me alvast tegen het ideaalbeeld dat de goegemeente wel eens durft op te hangen. Ondernemen moet je zeker niet romantiseren. Mijn boek is in de eerste plaats bedoeld voor jonge aspirant-ondernemers, die ik wil aanzetten om zich vooral goed te bezinnen voor ze beginnen.” U klinkt nogal pessimistisch. Rudy Moenaert: “Dat wil ik vooral niet zijn want het echte ondernemerschap verdient niets dan lof. Maar was Duco Sickinghe van Telenet een echte ondernemer? Neen toch. Hij klopte zijn uren en was er fier op dat hij per jaar zo’n zes weken vakantie nam. Bovendien riskeerde hij zijn eigen geld niet. Echte ondernemers zijn mensen die met eigen middelen hun verantwoordelijkheid opnemen tegenover klanten, medewerkers, leveranciers, familie, enzovoort. En als het fout loopt, zijn ze de kop van Jut. Met Duco Sickinghe, Bert De Graeve en veel andere managers is dat niet het geval. Het zijn ondernemende leiders - waar ik ook wel respect en bewondering voor heb - maar het zijn geen volbloedondernemers.” De Belgische professor Arnoud De Meyer, die doceert aan de Singapore Management University, gaat nog een stap verder en zegt dat ondernemen gelijkstaat aan eenzaamheid, verantwoordelijkheid nemen en onzekerheden. Heeft hij gelijk? Rudy Moenaert: “Het gevaar voor veel ondernemers bestaat erin dat ze koppig hun eigen gang gaan, zonder een klankbord te raadplegen. Vooral dat laatste ervaar ik als een tekort in veel familiebedrijven. Een succesvolle ondernemer zal nooit nalaten om advies in te winnen bij derden. In Nederland is het

systeem van personal coaches erg in. In Vlaanderen kiezen bedrijfsleiders liefst voor directie- of bestuursleden met wie het klikt en die bij voorkeur ja knikken. Dat is een groot gevaar. De Amerikaanse auteur David Maister schreef daarover in zijn boek ‘Strategy and fast smoker’. Het is net als met roken: je weet dat het niet mag, maar toch doe je het. Je weet dat het niet goed is om zichzelf te behagen en zichzelf te omringen met gelijkgestemden en toch gebeurt het. Ondernemers klonen toch zo graag zichzelf, terwijl net diversiteit en andere meningen nodig zijn om tot nieuwe inzichten te komen.”

medewerkers en de belangrijkste klanten, maar toont voor de andere partijen weinig of geen empathie. Het gaat zelfs zo ver dat men er soms de voorkeur aan geeft om het overgenomen bedrijf gewoon te liquideren of bankroet te laten gaan. In plaats van een oplossing aan te reiken, wordt dus een (menselijk) probleem gecreëerd. Slechts één partij - met name de aandeelhouders - heeft daar baat bij. In een ophefmakend artikel in de Harvard Business Review pleitte Michael Porter daarom om niet langer te focussen op shareholders value, maar wel op shared value, waar iedereen beter van wordt.”

Heeft succes toch niet veel te maken met de heldere visie van de leider van een bedrijf? Rudy Moenaert: “Dat is zeker zo. Eén mens kan het verschil maken, zowel positief als negatief, net zoals de cultuur van een bedrijf. Had de businessschool van Tilburg geen Philippe Naert gehad die de universiteit naar hogere kwalitatieve sferen stuwde, dan zou TiasNimbas Business School niet zijn wat het vandaag is: een referentie voor al wie meer wil weten over de wondere wereld van het ondernemen.”

Moet een ondernemer, die succesrijk wil zijn, dan niet hard zijn. Hard voor zichzelf, maar ook hard voor zijn bedrijf? Rudy Moenaert: “Absoluut. Ik ga zelfs nog een stap verder: als de ondernemer zelf niet hard genoeg is, zal de markt dat wel zijn met hem of met haar. In de zakenwereld bestaat geen medelijden. Destijds was Eastman Kodak een bijzonder succesrijk bedrijf. Idem dito voor Minolta. Wie hoort nu nog iets van die bedrijven? Quick kwam destijds in de problemen omdat het de consument verwaarloosde. Van tijd tot tijd stap ik eens een hamburgertent binnen en ik herinner me goed dat de frieten bij Quick soms tien minuten na de hamburger werden aangedragen. Bij McDonald’s maakte ik dat nog nooit mee. Hoeft het dan te verwonderen dat McDonald’s succesrijk is? Per maand gaan er in onze contreien bijna 900 bedrijven over de kop. Denkt u nu echt dat iemand van ons die bedrijven ook mist? Neen toch. De vrije markt draait onverbiddelijk door en de markt corrigeert permanent zichzelf. En het is niet omdat men vandaag succesrijk is dat men het morgen nog zal zijn.”

De valkuilen van het ondernemerschap In uw boek beschrijft u het verhaal van een zekere Tess die op jeugdige leeftijd geroepen wordt om het familiebedrijf voort te zetten. U schrijft dat bij elke overdracht allerlei elementen zoals macht, emotie, geld en ego’s om de hoek komen loeren. Is dat het lot van elk familiebedrijf? Rudy Moenaert: “Het verhaal van Tess is een soort fabel of metafoor, die ik heel bewust uitvergroot. Ook al leert de praktijk van elke dag dat de situatie zeer herkenbaar is. Regelmatig vraag ik me af waarom mensen geen afstand van hun bedrijf doen als de zaken goed gaan. Het is alsof men steeds wacht tot het slecht gaat alvorens de overdracht te organiseren. En dan word je willens nillens geconfronteerd met het fenomeen van aasgieren, addergebroed of angsthazen. Bij een overdracht van een familiebedrijf aan een derde partij blijkt vaak hoe hard het eraan toe gaat. De overnemer toont enkel interesse voor de betere

Ondernemers die naast hard ook slim zijn, hebben toch altijd een voetje voor? Denk maar aan de legendarische uitspraak van Jo Lernout “There is nothing wrong with being smart.” Rudy Moenaert: “Dank om me aan die oneliner te herinneren. Dat vind ik de meest arrogante en onethische uitspraak die ik ken. Was het smart om iedereen te belazeren? Neen toch. Natuurlijk mag een ondernemer

Ondernemers 07 12 april 2013

11


INTERVIEW

12

Ondernemers 07 12 april 2013

best slim zijn, maar laat hem liefst ook een beetje bescheiden blijven. Weet je wie de beste ondernemers zijn? Zij die met hun bedrijf niet te opzichtig in beeld lopen of permanent in de media aanwezig zijn. Geef me liever een onzichtbare kmo die goed bekend is in de kringen waar het toe doet. ‘Pour vivre heureux, vivons cachés’, vind ik een uitstekend principe.”

Anderlecht speelt ook niet altijd kampioen Is het realistisch als een vooraanstaand WestVlaams ondernemer als Luc Tack zich na een grondige sanering engageert om voortaan geen verlies meer te maken? Rudy Moenaert: “Toch denk ik dat Luc Tack een zeer nederig man is. Ach, daar komt de echte ondernemer in hem naar boven. Een echte ondernemer wil altijd winnen. Het is net als in de sport. Anderlecht wil ook altijd alles winnen, maar het speelt daarom nog niet elk jaar kampioen. Elke keuze die een ondernemer maakt, draagt in zich een hypothese over wat er zal gebeuren in de markt. Maar de markt kent capriolen en dus heb je niet alles zelf in de hand. Zelfs de meest ervaren ondernemers maken foute inschattingen. Ik grijp terug naar een voorbeeld uit het voetbal. Met spelers als Van Basten, Gullit en Rijkaard, was AC Milan enkele jaren geleden niet te kloppen, maar

“Zoals religie baat heeft bij miserie, zo hebben de vakbonden dat ook. De oude Marxistische dialectiek blijft hun discours overheersen.” vandaag is AC Milan allesbehalve excellent bezig. Dat is ook normaal, ook in het bedrijfsleven. De conjunctuur maakt golfbewegingen en er is een learning circle nodig bij de lancering van een nieuw product of de applicatie van een nieuw business model. Het nu zo succesvolle Apple heeft in de jaren ‘90 meer dan één minderwaardig product op de markt gebracht. Het succes is gekomen met de vragen over waarom het fout liep en met de bereidheid om te leren uit die fouten.” Dezelfde Luc Tack pleit ook voor een ander sociaal model, waarbij heilige huisjes zouden moeten sneuvelen. De vakbonden zien het alvast niet zitten. Rudy Moenaert: “Voor de vakbonden hier te lande kan ik maar heel weinig sympathie opbrengen. Ze berokkenen de ondernemingen, en de belanghebbenden, vooral schade. Begrijp me niet verkeerd. Ik ben niet tegen de vakbonden als dusdanig want ze kunnen wel degelijk een rol spelen. Ik stel vast dat dit in Nederland en Duitsland, waar ze samen met de directie verantwoordelijkheid opnemen, wél gebeurt. In Nederland hebben ze finaal ingestemd met het principe van langer werken tot 67 jaar. Logisch toch, vermits we met zijn allen ook langer leven. Hier in België zie ik alleen vakbonden die de toekomst hypothekeren.” Jos Claeys van Westvlees wilde de arbeiders laten participeren in de bedrijfswinsten, maar kreeg de deur op zijn neus van de vakbonden. Rudy Moenaert: “Zoals religie baat heeft bij miserie,

zo hebben de vakbonden dat ook. De oude Marxistische dialectiek blijft hun discours overheersen. Van alle Europese landen heeft België de meest conservatieve vakbonden en ik ben de eerste om dat te betreuren. De Belgische vakbonden zijn de grootst mogelijke angsthazen. Bij de Belgische vakbonden mis ik drie zaken: inzicht, engagement en verantwoordelijkheidsgevoel. Inzicht. Weten ze in vakbondskringen dat een bedrijf nu anders functioneert dan 100 jaar geleden? Engagement. Ze komen op voor hun eigen positie, zelfs niet eens voor de mensen die ze zeggen te beschermen. En verantwoordelijkheid? Het is niet door zich te verzetten tegen de afschaffing van de index dat ze jobs zullen redden.”

Ondernemen zoals Willem Vermandere Wat is uw definitie van een ondernemer? Rudy Moenaert: “Een ondernemer is iemand die met inzet van eigen middelen probeert op een positieve manier het verschil te maken in de markt. Ik ben nogal gek op de figuur van Willem Vermandere. Een echte ondernemer ook. Doet zijn eigen ding, zweert bij pure authenticiteit, ontziet zich niets, blijft er voor gaan. Al een leven lang. Geloof maar niet dat je als ondernemer soft kan zijn. Iemand als Martin De Pryckere, voormalig CEO van Barco, was een bijzonder intelligente manager, maar misschien net te braaf in het aansturen van het bedrijf.” Ziet u in ons ondernemerschap voldoende aandacht voor intrapreneurship? Rudy Moenaert: “Een zeer belangrijk item. Elke ondernemer doet er goed aan het intrapreneurship zo veel mogelijk te stimuleren. Nederland staat wat dat betreft veel verder dan Vlaanderen. Het heeft allemaal te maken met een verschil in businesscultuur. In Nederland is de power distance (machtsafstand) veel kleiner dan bij ons. Ook de uncertanty avoidance of de onzekerheidsvermijding is in Nederland veel kleiner. In Vlaanderen is intrapreneurship nog te dikwijls een contradictio in terminis. Want kmo’s worden te strak geleid, met een zekere afstand nog. De baas wordt hier nog regelmatig aangesproken met ‘Mijnheer’.”

Typisch West-Vlaams West-Vlaanderen is vruchtbare grond als het om endogeen ondernemerschap gaat en telt bijzonder succesvolle familiebedrijven. Moeten we het erg vinden als zo’n succesrijk bedrijf in vreemde handen overgaat? Rudy Moenaert: “Een bedrijf of een organisatie doet er altijd goed aan om te waken over de eigen cultuur. Anderlecht is al een leven lang Anderlecht. Club Brugge was al een leven lang een club van werkers. Tot Bart Verhaeghe kwam en aan die cultuur begon te sleutelen. Ik heb nooit begrepen waarom hij een Tchité binnenhaalde en een Björn Vleminckx liet vertrekken. Met zo’n keuzes raakte hij aan de cultuur van de club. Ook aan de ziel van een bedrijf kan je maar beter niet raken of je maakt brokken.” Bestaat er in uw ogen zoiets als typisch West-Vlaams ondernemerschap? Rudy Moenaert: “Dat zal wel zijn. Het zijn harde werkers. In Nederland, waar ik nu al 20 jaar werk, gaat het er allemaal veel zakelijker aan toe. West-Vlaamse ondernemers zijn bovenal mensen met veel gezond boerenverstand. Hun eenvoud siert ook. De echte

kern van een onderneming is ook nooit complex. Ik kom soms in bedrijven waar ik echt moet zoeken naar de ingang. En als je die dan gevonden hebt, wijst de poetsvrouw je soms de weg naar het kantoor van de CEO. Maar de West-Vlaamse ondernemers doen het toch maar mooi. Doorgaan tot je er desnoods bij neervalt, is typisch West-Vlaams. Ten slotte sta ik ook altijd te kijken naar dat fameuze netwerk. Nergens zijn ondernemers meer met elkaar verbonden, nergens kennen ondernemers beter elkaar dan in WestVlaanderen.” Gebeurt de transitie van het economisch weefsel voldoende snel? Rudy Moenaert: “Dat is natuurlijk de vraag. Met uitsluitend een butler-economie zullen we er niet komen, vrees ik. Maar er is ook goed nieuws. In de VS, maar ook in Europa, zie je al het fenomeen van reshoring: productiejobs komen langzaam maar zeker terug uit de lageloonlanden. Wat de verre toekomst zal brengen, weet ik echter ook niet. Wel is het zo dat veel van de welvaartsgroei wordt gecreëerd door technologische innovaties. De gsm van midden de jaren ‘90 heeft nog altijd dezelfde functie, maar is lang niet meer de gsm van toen. Microsoft besteedt jaarlijks 14% van zijn omzet aan r&d. West-Vlaamse bedrijven die blijven vernieuwen, hoeven weinig te vrezen. Ik ben wat dat

“In de VS, maar ook in Europa, zie je al het fenomeen van reshoring: productiejobs komen langzaam maar zeker terug uit de lageloonlanden.”

betreft positief gestemd over het ondernemerschap hier. Ik zie immers fantastische bedrijven die als het ware niemand kent, maar wereldwijd innovatieve producten met een meerwaarde voor de klant verkopen. Ik denk hier onder meer aan Televic. Maar ik pleit er ook altijd voor om de headquarters hier te verankeren. Ik denk niet dat Bekaert nog op dezelfde manier zou bestaan als het hoofdkwartier niet hier was gebleven.” Corporate governance wordt gezien als een zegen voor familiebedrijven, maar dat deugdelijk bestuur blijft volgens experts nog te veel hangen in pure vriendjespolitiek. Rudy Moenaert: “De meeste raden van bestuur in familiebedrijven worden samengesteld zoals de wet dat voorschrijft. Het minimum minimorum, vaak directe familie of insiders. Ik ken meer dan één familiebedrijf waar de extra muros wandelen werd gestuurd omdat hij eenmaal te veel wist en zich te kritisch opstelde. Als je een CEO hebt die zich de zonnekoning waant en geen andere geluiden wil horen, dan is dat om problemen vragen, natuurlijk. Corporate governance in familiebedrijven leidt meestal niet tot het stellen van de harde vragen die nochtans nodig zijn. Ideaal is een onafhankelijke bestuurder die veel luistert en ook de belangrijke vragen durft te stellen. Een goede raad van bestuur is een raad van bestuur die zich opstelt als de meest kritische klant die er rond loopt.” (Tekst: Karel Cambien – Foto’s: Kurt Desplenter)


BMW Z4 Roadster

Echt rijplezier

OPWINDING VERZEKERD. DE NIEUWE BMW Z4 ROADSTER.

Ziet u een wagen als een puur praktisch object of als de bron van opwindend plezier? Achter het stuur van de nieuwe BMW Z4 Roadster zal uw hart moeiteloos winnen van uw verstand. Bewonder zijn klassieke roadsterkaraktertrekken, geniet van de recentste technologische innovaties. Laat u verbazen door zijn nieuwe motorisatie, de BMW Z4 sDrive18i, met 156 pk onder de langgerekte motorkap en een opmerkelijk verbruik van slechts 6,8 l/100 km. Meer weten over deze verbluffende tweezitter? Kom dan snel bij ons langs.

BMW EfďŹ cientDynamics

Minder uitstoot. Meer rijplezier. O. Cocquyt nv Waggelwaterstraat 27 8200 Brugge Tel. 050 31 40 37 info@cocquytbrugge.net.bmw.be www.cocquyt.bmw.be

Monserez Aalbeke Moeskroensesteenweg 383 8511 Aalbeke (Kortrijk) Tel. 056 43 91 91 info@monserezaalbeke.net.bmw.be www.monserez.bmw.be

Monserez Kortrijk Meensesteenweg 86 8500 Kortrijk Tel. 056 37 43 86 info@monserezkortrijk.net.bmw.be www.monserez.bmw.be

Dejonckheere nv Oostnieuwkerkesteenweg 136 8800 Roeselare Tel. 051 22 70 22 info@dejonckheere.net.bmw.be www.dejonckheere.bmw.be

Leterme bvba Bedrijventerrein Ieperleekanaal Zone C1 Jaagpad 6 8900 Ieper Tel. 057 21 92 93 info@leterme.net.bmw.be www.leterme.bmw.be

Met BMW Serenity, onze voordelige onderhoudscontracten, blijft uw BMW in topvorm. Uw BMW geniet gedurende 5 jaar de BMW Mobile Care mobiliteitsservice. Milieu-informatie (KB 19/03/04): www.bmw.be

BMW14656_OndernemersWestVlaanderen_310x220.indd 1

6,8-9,4 L/100 KM • 159-219 G/KM CO2 11/03/13 15:15


PREFAB BETON Vlamertinge 057-20 25 01

Geniet van de unieke architecturale vrijheid van prefab beton

Prefab betonstructuren funderingen - kolommen balken (tot 40m) - gevelpanelen gewelven (tot 12m) - trappen stortbetoncentrale Benor

Valcke bouwt voor alle sectoren van de industrie en diensten. U wenst een stockagehal, een productie- of bureelruimte te bouwen? We maken voor u een specifiek ontwerp dat aan uw wensen voldoet. De architecturale vrijheid van beton laat ons immers toe eindeloze mogelijkheden te creĂŤren. Met een uitgebreid aanbod van structuurelementen bouwen we hallen met vrije overspanning tot 40 meter en een vrije hoogte tot 20 meter. Onze realisaties zijn tegelijk imposant en aantrekkelijk. Altijd in de bouwstijl die de bouwheer en architect wensen. Overal doorheen het land zie en voel je in onze constructies de Valcke-degelijkheid en knowhow!

Rodenbachstraat 30 - 8909 Vlamertinge - T. 057-20 25 01 - F. 057-20 38 14 - info@valcke-prefab.be

www.valcke-prefab.be


DOSSIER

DOSSIER Bouwen en verbouwen

MBO BIJ HARELBEEKSE PRODUCENT VAN VLOERELEMENTEN

Nerva op eigen benen Jarenlang was Nerva één van de sterkhouders bij de noodlijdende Echo Groep. Na een mbo door drie managers kan het Harelbeekse bedrijf voortaan zijn eigen koers varen. Een nieuw, fris logo is één van de eerste tekenen dat er een nieuwe wind waait bij Nerva, de Harelbeekse producent van prefab vloerelementen in voorgespannen beton. Via een management-by-out konden drie managers (Erik Geerts, Jan Haerens en Ivan Vansteenkiste) het bedrijf loswrikken uit de Echo Groep van de familie Cuyvers. Het bedrijf met hoofdzetel in Houthalen-Helchteren vertoeft al een tijdje in zwaar weer en kreeg in april vorig jaar van de rechter bescherming tegen zijn schuldeisers via de Wet op de Continuïteit van de Onderneming (WCO). Opvallend was toen dat Nerva als enige Belgische vestiging buiten de WCO-procedure werd gehouden. “Nerva heeft altijd al sterke resultaten neergezet en was eigenlijk de kip met de gouden eieren binnen de groep. Dat is de belangrijkste reden waarom ons bedrijf niet in de WCO zat”, zegt Jan Haerens die al sinds 1981 voor het bedrijf werkt en ook voor de recente operatie al een participatie van 12% in het bedrijf had.

Brainstormen bij de paters De operatie kwam niets te vroeg want ook de resultaten van Nerva begonnen te leiden onder de problemen bij het moederbedrijf. “De Echo Groep was echt een blok aan het been van Nerva geworden”, stelt vestigingsdirecteur Ivan Vansteenkiste. “We werken heel veel voor grote bouwgroepen en die wisten natuurlijk

van de problemen bij Echo. Zij durfden het risico niet langer te nemen en uit vrees dat hun werf stil zou vallen, verkozen ze om met andere leveranciers voort te doen. We nemen hen zeker niets kwalijk want in de gegeven omstandigheden zouden wij precies op dezelfde manier gereageerd hebben.” Het idee voor de mbo kwam van Erik Geerts die al vier jaar de commerciële leiding bij Nerva in handen had. “Het team was eigenlijk heel vlug samengesteld met Jan Haerens die al voor een stukje eigenaar was en met Ivan Vansteenkiste die al sinds 1987 actief was bij de Echo Groep en later vestigingsdirecteur van Nerva werd. De reden waarom we het gedaan hebben, was heel simpel: het geloof in de inzet en de knowhow van onze 48 medewerkers. We kennen hier nog de typisch West-Vlaamse no-nonsensementaliteit”, zegt Erik Geerts. Een mbo was overigens maar één van de opties. “Zo hebben we gepraat met de banken en die waren bereid om in ons verhaal mee te gaan. Daarnaast hadden we ook een financiële investeerder die interesse had. Uiteindelijk kozen we voor een industriële partner uit de bouwsector die nu 48% van de aandelen in handen heeft. Voor ons was het heel belangrijk dat we met ons drieën de meerderheid behielden zodat we autonoom onze koers konden blijven bepalen”, aldus Erik Geerts. Om de definitieve knoop door te hakken, trok het drietal op retraite naar de paters. “Of toch niet helemaal”, lacht Ivan Vansteenkiste. “De beslissing viel namelijk in het café ‘In de Vrede’ dat in de schaduw van de SintSixtusabdij van Westvleteren ligt.”

Erik Geerts, Ivan Vansteenkiste en Jan Haerens:

“De reden waarom we de

mbo gedaan hebben, was heel simpel: het geloof in de inzet en de knowhow van onze 48 medewerkers.”

Prestigeprojecten in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk Al decennialang worden er betonnen vloerelementen gemaakt langs de Leieboorden, vroeger onder de naam Betonwerkerij van Harelbeke. Tegenwoordig gaat 70% van de omzet, die schommelt tussen 7 en 8 miljoen euro naar utiliteitsbouw, 20% naar appartementen en 10% naar woningbouw. Aangezien de transportkost een doorslaggevende factor is, blijft de actieradius beperkt tot een straal van 100 kilometer rond Harelbeke. De belangrijkste referenties in eigen land zijn Deskalides (Gent), Hippopolis (Waregem) en het Vokagebouw (Kortrijk). Maar het bedrijf is ook actief in het buitenland: Grand Stade du Havre (Le Havre – Frankrijk), North Middlesex University Hospital (Middlesex – Verenigd Koninkrijk) en het Londense Home Office zijn grote projecten die heel mooi op het visitekaartje van Nerva staan. De productie gebeurt via acht banen van elk ruim 120 meter lang. Eerst wordt de bewapening opgespannen waarna het beton gegoten wordt. Na een droogtijd van acht uur wordt alles op de juiste lengte gezaagd. Zowat de hele productie is maatwerk. Voor het transport naar de werf en de plaatsing doet Nerva een beroep op de buren van Group Desutter. Gezien de omstandigheden en het slechte weer zal de omzet dit jaar wat dalen, maar het driekoppige directieteam wil zo snel mogelijk de markt heroveren en terug aanknopen met de groei. Ook op iets langere termijn zijn er nog tal van plannen. “We zijn aan het onderhandelen om een stuk grond van 8.000 m2 aan te kopen en volgend jaar willen we graag de productiehal verdubbelen”, klinkt Ivan Vansteenkiste heel ambitieus. (DVT – Foto Hol)

Ondernemers 07 12 april 2013

15


skinn.be

Samen bouwen aan uw toekomst

“Voor de inrichting van onze kantoren in een beschermd monument gingen we een samenwerking met Buro Center aan. Het resultaat is kwalitatief en hedendaags. We zijn heel tevreden over het advies en de vlotte dienstverlening die zij leveren.” Jos Van Immerseel, artistiek directeur en dirigent Anima Eterna Brugge. Kantoren: De Ezelpoort - Brugge

opslagloodsen | productiehallen

Buro Center uw partner voor uw totaalproject

magazijnen | kantoorgebouwen winkels | garages KMO-gebouwen | carwashes...

www.burocenter.be Lieven Bauwensstraat 15 • 8200 Brugge • Tel. 050 32 04 08 • Fax 050 31 19 12

+32 (0)70 211 102

|

Tielt - Meeuwen

www.altez.be

|

info@altez.be

Industrie- & bedrijfsbouw | Retail- & baanwinkels | Kantoorbouw

DV_BUROCENTER_JOSVANIMMERSEEL_107,5x152,5.indd 1

Adv_Ondernemers 26/03/13 09:02 WVL_107x152_12 april.indd 1

18/03/2013 11:48:23

Bouwen, het zit in onze genen.

www.avicon.be

Avicon is een totaalaannemer voor de nieuwbouw, uitbreiding en renovatie van industrie-, kantoor- en commerciële gebouwen. • Complexe renovaties, ook als uw zaak open moet blijven tijdens de werken; • 12 jaar garantie op uw bedrijfsgebouw; • Jaarlijks gratis check-up van uw gebouw zodat het steeds in dezelfde conditie blijft als na de oplevering.

Bel ons op 09 220 22 30 en ontdek wat Avicon kan betekenen voor uw nieuwbouw of renovatie project. AVICON

|

Poortakkerstraat 25

|

9051 Sint-Denijs-Westrem

|

T +32 (0)9 220 22 30

|

info@avicon.be


DOSSIER

BOUWBEDRIJF CATTEEU UIT LO-RENINGE FOCUST OP PRIVATE EN SOCIALE WONINGBOUW

“Energiezuinig en compact zijn de nieuwe bouwtrends” Nu de strenge winter voorbij is, is het weer alle hens aan dek bij Bouwonderneming Catteeu in Lo. Ondanks de sombere vooruitzichten in het algemeen, zien zaakvoerders Hans Catteeu en Martine Monkerhey de toekomst vrij positief tegemoet. Dit heeft het bedrijf, dat actief is in de regio Veurne-Diksmuide-Ieper, te danken aan de twee pijlers waarop het steunt: private woningbouw en sociale woningen. Bouwonderneming Catteeu bestaat inmiddels 21 jaar. Hoe zijn jullie in Lo verzeild geraakt? Martine Monkerhey: “Hans Catteeu ging in 1992 als aannemer van start in de Kallestraat te Beveren aan de IJzer. In 1995 heb ik het bedrijf vervoegd en eind 2005 zijn we uitgeweken naar een ambachtelijk terrein in Lo. De kantoren en de loods zijn groot genoeg en onze organisatie staat op punt waardoor we klaar zijn voor de komende jaren. Hans en ik zijn allebei zaakvoerder. Hij houdt zich vooral bezig met het technisch-commerciële aspect, terwijl ik mij bekommer om financiën, boekhouding, administratie en verkoop en beheer van eigen projecten. Catteeu is vooral actief in de driehoek Veurne-Diksmuide-Ieper en verkiest werven in een straal van 30 kilometer.” Welk soort projecten realiseert Bouwonderneming Catteeu? Martine Monkerhey: “Wij zijn gespecialiseerd in nieuwbouwwoningen: villa’s, sociale woningen, één- en meergezinswoningen. Wij staan zelf in voor de ruwbouw, maar leveren de woningen kwalitatief afgewerkt en sleutel-op-de-deur af. Daarvoor werken we samen met andere aannemers uit eigen streek en nemen wij de coördinatie van de werken op ons, binnen de timing en het afgesproken budget. Doordat we puur uitgerust zijn voor woningbouw, behoren renovatie of industriebouw niet tot onze activiteiten. We doen ook geen immobiliën. Aan de andere kant doen we wel eigen projectontwikkeling. Daarvoor zoeken we bouwgronden die we dan te koop aanbieden met een nieuwe woning erop. In Lo hebben we vorig jaar de voormalige drukkerij en kunsthandel Dupont op de Markt en taverne-galerie Caesarhof in de Hogebrugstraat gekocht met de bedoeling om er energiezuinige woningen te bouwen. We zijn momenteel de plannen aan het uitwerken in samenspraak met Monumentenzorg, om het juiste evenwicht te vinden. Onze opdrachtgevers in de woningbouw zijn zowel particulieren, investeerders-projectontwikkelaars als de overheid via sociale huisvestingsmaatschappijen.” Zijn er in de streek nog voldoende geschoolde bouwvakkers te vinden? Martine Monkerhey: “Het is heel moeilijk geweest om gepaste vakmensen te vinden, maar ik heb toch de indruk dat het tegenwoordig weer wat makkelijker gaat. Zo krijgen we toch een groter aantal spontane

Martine Monkerhey:

sollicitaties binnen. Dat is wellicht een gevolg van het feit dat goede West-Vlaamse krachten vaker vervangen worden door (goedkopere) buitenlandse krachten, zoals Polen of Roemenen. Wij werken enkel met mensen uit de streek. Momenteel hebben we een 30-tal medewerkers in dienst, waarvan vijf op kantoor, vier metsersploegen en een meestergast op de baan en een paar mensen in ons atelier.” Merkt u de impact van de crisis? Martine Monkerhey: “Na de verhuis naar Lo hebben we goede jaren meegemaakt in 2006-2007 met bijna een verdubbeling van ons personeelsbestand en de bekroning tot Trends Gazelle voor kleine (in 2007) en middelgrote ondernemingen (in 2008). Uiteraard hebben ook wij de crisis gevoeld, niet zozeer in de hoeveelheid werk, maar wel door de scherpere prijzen wat een lichte omzetdaling tot gevolg had. We hebben ons orderboek wel op peil kunnen houden en hebben ook niet moeten afslanken omdat we op twee pijlers steunen: private woningbouw en overheidsopdrachten. Ondanks de huidige crisis zijn onze vooruitzichten goed. Door de jaren heen hebben we immers een positieve naambekendheid verworven, in deze regio staan nog investeerders klaar die in vastgoed blijven geloven en we scoren nog goed in overheidsopdrachten. De private woningbouwers hebben de voorbije twee jaar wat getemporiseerd, maar zetten nu weer de

“De private woningbouwers

hebben de voorbije twee jaar wat getemporiseerd, maar zetten nu weer de stap.”

stap. Zeker omdat hun geld op de bank niets meer opbrengt en het hypothecair krediet voordeliger is. Omdat de overheid haar best doet om gronden bouwrijp te maken en woongelegenheden te creëren, blijft er vraag naar nieuwbouw.” Op welke trends zal het moderne bouwbedrijf moeten inspelen? Martine Monkerhey: “Het bouwbedrijf blijft evolueren in de richting van compacter bouwen, kangoeroewoningen (waarbij ouders en kinderen samen 1 bouw betrekken) en lage-energiewoningen. Wij spelen daar nu al op in door woningen aan te bieden die ver beneden de energienormen liggen, zonder comfortverlies. Ingrepen als zonnepanelen, zonneboiler en warmtepomp vormen natuurlijk een serieuze hap uit het bouwbudget. We vinden het dan ook jammer dat de overheid de premies terugschroeft.” (MDJ – Foto DD)

www.bouwondernemingcatteeu.be

Ondernemers 07 12 april 2013

17


‚ project WVI t lindeke Ledegem - arch. Quemas Oostende

Beeuwsaert Construct is een familiaal bouwbedrijf, gespecialiseerd in complete bedrijfsgebouwen waarbij complexe constructies niet geschuwd worden. Wij trekken onze gebouwen zowel in metaal- als betonelementen op, gecombineerd met houten gelamelleerde liggers. Voor uw project staat Beeuwsaert Construct klaar met een toegewijd team van 75 medewerkers. Onze mensen stellen een strikte planning op, volgen uw project op de voet en leveren zo een uitmuntend resultaat. Hoe maken wij het verschil? Met onze eigen studiedienst, een ervaren tekenafdeling en verschillende onderlegde bouwploegen. Van a tot z, van ruwbouw tot piekfijn afgewerkt bedrijfsgebouw (omgevingswerken inbegrepen)... U kunt bij ons terecht!

Benieuwd hoe wij u kunnen helpen? Neem alvast een kijkje op onze website of contacteer ons voor een vrijblijvend verkennend gesprek.

BEEUWSAERT CONSTRUCT BVBA/SPRL Nijverheidslaan 3 B-8880 Ledegem

T +32 (0)56 43 18 43 F +32 (0)56 41 28 48

info@beeuwsaert-construct.be www.beeuwsaert-construct.be


DOSSIER Christine Seynaeve en Dave Debosschere:

“Door de overname in 2011 staan we financieel sterker en kunnen we de groep als troef naar de klanten uitspelen. Want de concurrentie is groot.” Wie geregeld langs de E403 van Kortrijk naar Brugge tuft, kan er niet naast kijken: het gebouw van Alex in Gullegem is door zijn bijzondere architectuur een echte eyecatcher. Het uithangbord van een stabiel, groeiend bedrijf, dat in zijn relatief korte geschiedenis al heel wat meegemaakt heeft. De producent van halffabrikaten uit alumnium bestond amper drie jaar toen het werd geïntegreerd in E-MAX Profiles, momenteel een onderdeel van de groep Vaessen Industries. “Ikzelf en Fred Heijntjes – die in 2009 helaas verongelukt is – waren de vroegere directie van BOAL Aluminium”, vertelt managing director Christine Seynaeve. “De tijd was, om verschillende redenen, rijp om een nieuw bedrijf uit de grond te stampen.” Ze zegt ons tussen neus en lippen dat ze de honneurs net zo lief aan haar opvolger laat omdat ze aan het uitbollen is, maar daar geeft ze in het gesprek alleszins geen blijk van. Met veel gedrevenheid en een duidelijke verknochtheid aan Alex, doet ze de ontstaansgeschiedenis uit de doeken. “De bouw van Alex begon in september 2007, en tegen de grote vakantie van 2008 waren we klaar om met de productie te starten. Maar die beginfase liep niet over rozen, want net toen Alex op volle toeren kon gaan draaien, was er de bankencrisis.”

Rugdekking van een groep De crisis gooide de strategie van Alex grondig overhoop. Was E-MAX in 2011 dan een soort reddende engel? Het lijkt uiteindelijk iets genuanceerder te zijn dan dat. “Hoewel er directievergaderingen op groepsniveau zijn en er veel synergie bestaat, blijft Alex binnen de E-MAX-groep een vrij zelfstandige businessunit, op het vlak van bedrijfsvoering, personeel, klantencontacten enzovoort”, legt Christine Seynaeve uit. “De groep, met hoofdzetel in Dilsen-Stokkem, was vooral georiënteerd naar Duitsland en Nederland, en zocht een opening naar de Franse aluminiummarkt. Die is erg interessant, omdat Frankrijk een van de wei-

DRIE JAAR NA DE OVERNAME DOOR E-MAX PROFILES

Alex koestert zijn felbevochten plek op de aluminiummarkt nige Europese landen is waar men meer aluminimum verbruikt dan men zelf kan produceren. Door onze ligging en onze kennis van het Frans, waren wij daarvoor een interessante partij. Wij spreken hier niet zozeer over een overname, maar over een win-winsituatie. Temeer omdat wij hier slechts over één lijn beschikken. Als daar eens iets mee zou mankeren, kunnen we onze klanten dankzij de andere businessunits van E-Max toch snel verder helpen. Dat is een geruststelling.” “Het moment zelf keken we eerlijk gezegd wel een beetje bitter aan tegen de overname, zo snel na de oprichting, maar op lange termijn is dit toch de betere oplossing voor Alex”, meent medebedrijfsleider Dave Debosschere. “We staan financieel sterker en kunnen de groep als troef naar de klanten uitspelen. Want de concurrentie is groot. Alleen al in deze regio zijn er veel extrusiebedrijven en er houden zich ook grote wereldspelers – zoals het Zweedse Sapa – mee bezig. Dan moet je als klein, zelfstandig bedrijf je borst serieus nat maken.”

Duurzaam materiaal “Omdat wij halffabrikaten produceren, zijn het de tonnages die tellen”, zegt Christine Seynaeve. “Per etmaal, in een volcontinusysteem, persen wij met hier met onze 2500-pers 50 ton aluminiumprofielen. Maandelijks betekent dat zowat duizend ton. Wij verkopen voor het grootste deel aan de bouwsector, in de

ruimste zin van het woord. Ik mag wel zeggen dat wij hier een van de meest moderne en flexibele extrusielijnen in Europa hebben.” In de aluminiumsector is duurzaamheid al langer een hoog goed en E-MAX Profiles voert sustainable zelfs in zijn baseline. “Aluminium is volledig recycleerbaar”, zegt Christine Seynaeve. “Recycleren doen we echter niet zelf. E-MAX beschikt over een smelterij in het Nederlandse Kerkrade, en wij kopen het gerecycleerde materiaal dan weer in. Via de groep hebben we dus toegang tot eigen grondstoffen. ‘Primary’-aluminium is speculatief materiaal, gekoppeld aan de dollar, maar gerecycleerd materiaal is haast net zo goed voor een hoogwaardig eindproduct, en je kan met stabielere grondstofprijzen rekenen.” Hoewel de ontstaansgeschiedenis van Alex er volgens Dave Debosschere ‘een van hotsen en botsen’ was, heerst er nu een rustige en optimistische sfeer. “We hebben de voorbije drie jaar onze plek in de markt verdiend. Flexibel kunnen inspelen op de noden van klanten, is geen unieke eigenschap. Verre van, maar wij kunnen dat, omdat wij een relatief klein bedrijf zijn, met korte communicatie- en beslissingslijnen. En hoe je het ook draait of keert, dat blijft toch een sterke factor. Een kleinere schoener kan sneller van richting veranderen dan een groot vrachtschip.” (JD)

www.e-maxprofiles.eu

Ondernemers 07 12 april 2013

19


Loodsen - toonzalen - winkelruimtes industriële gebouwen metaal- en houtconstructies

Geberit AquaClean

BELEEF DE STIJL

SANITAIR - VERWARMING - KEUKENS

Izegemsestraat 33 – 8850 Ardooie Tel 051 74 40 80 - Fax 051 74 71 25 info@govar.be - www.govar.be

Albert I laan 25 8630 VEURNE T 058 | 315 315 info@florisan.be - www.florisan.be

Centric vernieuwt ERP-suite Na het méér dan 35 jaar succesvol inzetten van de CS solution ERP-suite werden Centric Tradeworld CS (voor groothandel en productiebedrijven) & Centric Building Solutions (voor bouwbedrijven) volledig vernieuwd. Naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen op de markt, nieuwe trends, en vragen van klanten om data te ontsluiten werd een nieuwe architectuur, extra functionaliteiten en moderne look&feel voorzien. Met deze doordachte investering hijsen wij ons vér voorbij de functionaliteiten en mogelijkheden van eender welke andere ERP-aanbieder voor onze doelgroepen in Europa. Onze klanten kunnen voortaan beschikken over het meest geavanceerde ERP-pakket in de markt en daar zijn wij fier op. Onze klanten zijn enthousiast om met deze nieuwe technologie aan de slag te gaan. U ook?

Een bouwbedrijf op zoek naar nieuwe bedrijfssoftware? Volg het voorbeeld van bedrijven als Avicon, Bostoen, Mathieu Gijbels, Vandewalle bouwgroep, Kumpen, Mahieu Construct, … en contacteer ons. Actief in de groothandel of productie? Bedrijven als Arseus, Duvel, Quickstep (Unilin), Vandeputte, … werken met onze software. Interesse? Contacteer ons. www.centric.be


“De toekomst wordt bepaald door een correcte concurrentie”

DOSSIER

Dirk, Kris en Stefaan Coussée, de vierde generatie van bouwbedrijf Coussée-Bostoen

Geen bedrijf dat meer de stempel familiebedrijf mag dragen dan bouwbedrijf Coussée-Bostoen uit Roeselare. Met Dirk, Kris en Stefaan Coussée staat inmiddels de vierde generatie aan de leiding van het bedrijf dat reeds in 1881 werd opgericht. In die periode werd een lange weg afgelegd: van eenmanszaak tot een bouw- en immobiliënbedrijf. Sinds 1991 sturen de broers Dirk en Kris en hun neef Stefaan Coussée het familiale bouwbedrijf aan. Het is duidelijk dat de bagage, de kennis en de stielliefde hen met de paplepel werd ingegeven. “We kregen inderdaad alle kansen om in het bedrijf te participeren”, zegt Dirk, de oudste van de drie gedelegeerd bestuurders. Waar liggen de roots van Coussée-Bostoen? Dirk Coussée: “Al in 1881 startte Constant Coussée een eenmanszaak op. Hij was gehuwd met Mathilde Bostoen en dat verklaart de dubbele naam die we nog altijd koesteren.” Drie kapiteins op één schip. Dat kan om moeilijkheden vragen. Hoe ziet de onderlinge taakverdeling eruit? Dirk Coussée: “Er zijn technische en economische taken, maar alle projecten die we realiseren, beoordelen we samen. We evalueren de haalbaarheid en de commerciële kracht. En dat lukt aardig. Het helpt natuurlijk dat we in dezelfde lijn werden opgevoed en dat we ongeveer dezelfde leeftijd hebben: Kris is er 52, Stefaan 50 en ikzelf 55. Maar we hebben vooral geleerd om overeen te komen op basis van wederzijds respect en dat doen we dus. Overigens is de structuur van het bedrijf zo opgebouwd dat we alles in eigen huis verzorgen, ook de personeelsadministratie en de boekhouding.”

Kris en Dirk Coussée:

“We hebben geleerd om overeen te komen op basis van wederzijds respect.” De structuur van het bedrijf onderging wel een stevige verandering toen het in 1985 werd opgesplitst in de bouwonderneming Coussée-Bostoen en de projectontwikkelaar Coussée-Bostoen Invest. Het ligt voor de hand dat de projectontwikkelaar werk verschaft aan het bouwbedrijf. Dirk Coussée: “Als het kan, gebeurt dat maar dat is heus niet altijd zo. Het project ‘De Munt’ in het centrum van Roeselare wordt gestuurd door een investeringsgroep waar naast Coussée-Bostoen Invest ook Ackermans & van Haaren en de families Camerlynck en

Deceuninck deel van uitmaken. De bouwwerken worden uitgevoerd door Coussée-Bostoen en Van Laere. Hier wordt dus samengewerkt en dat gebeurt ook op de site ‘Licht en Ruimte’. Daar zijn wij projectontwikkelaar en zorgt Dumobil voor de uitvoering van de residentiële verkaveling en Coussée-Bostoen voor de realisatie van de sociale appartementen.” Als bouwbedrijf zijn jullie vooral actief in België, wellicht durft Coussée-Bostoen Invest ook over de grenzen heen te kijken. Dirk Coussée: “We zijn ook naar Spanje getrokken omdat zich daar jaren geleden een schitterende opportuniteit aanbood. Naast een aantal grote projecten in Roeselare, zijn we ook heel actief aan de kust. In Nieuwpoort bouwen we op de oude site van Belgacom 150 vakantieflats en in het centrum van Koksijde een 50-tal residentiële flats.” Het bouwbedrijf heeft een erkenning klasse 8. Dat brengt een rits verplichtingen met zich mee. Blijft alles onder controle? Dirk Coussée: “Wij mogen inderdaad alles bouwen, maar we moeten wel voldoen aan strenge voorwaarden. Die erkenning wordt om de vijf jaar geëvalueerd. Voldoet de zaak niet meer aan de normen dan verlies je die erkenning. Op vlak van veiligheid worden we elk jaar geëvalueerd. Wij hebben het VCA** veiligheidsattest wat garant staat voor veilig werken. Dat impliceert het werken met een eigen preventieadviseur en stevige controles er bovenop. Als provinciaal voorzitter van de Bouwunie, afdeling ruwbouw en algemene bouw, sta ik daar volledig achter.”

Welke tak draagt het sterkst bij tot de omzet? Dirk Coussée: “Wij realiseren een omzet van 25 à 30 miljoen euro waarvan de bouwmaatschappij twee derde voor haar rekening neemt. Dat betreft het bouwen van industrie- en kantoorgebouwen, openbare gebouwen, ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen en residentiële appartementsgebouwen. Wij zijn dus niet actief in de gewone woningbouw noch in de hangarbouw.” Hoe evolueert de markt op dit ogenblik? Dirk Coussée: “We hebben in elk geval nog voldoende werk. In 2012 daalde de verkoop van residentiële appartementen, maar in februari-maart van dit jaar werd die tendens omgebogen. Mensen zijn wel kritisch. Daarom bieden wij ook alleen maar flats op een goede ligging aan. De ligging, die bepaalt de meerwaarde van een project. Het is en blijft onze uitdaging om verlaten stadsdelen te kunnen herwaarderen tot een toplocatie.” De concurrentie met bouwvakkers uit lagelonenlanden blijft ondertussen slopend werken. Dirk Coussée: “Dat klopt. Hier moeten de verschillende overheden ingrijpen. Ik heb niets tegen correcte concurrentie maar aannemers moeten met dezelfde wapens kunnen strijden. De aanpak van dat probleem zal onze toekomst en die van andere bouwbedrijven in Vlaanderen bepalen. Al willen wij vooral op vlak van kwaliteit het verschil maken. De prijs-kwaliteitverhouding moet eerlijk zijn.” (PD – Foto Kurt)

www.coussee-bostoen.be

Ondernemers 07 12 april 2013

21


Onze kwaliteit, uw toekomst!

Moderne bedrijfsgebouwen Ruime ervaring in totaalconcepten

TEGELBEDRIJF UIT OOSTKAMP BESTAAT 20 JAAR

“Tevreden klanten maken nieuwe klanten” Ook na 20 jaar blijft VM-tegels inzetten op innovatie en vernieuwing. Om zijn positie als trendsetter in de sector te vrijwaren, reist zaakvoerder Martin Vanhollebeke regelmatig naar landen als China, Vietnam en Indonesië waar hij rechtstreeks aankoopt. Achter een vrij onopvallende gevel in het centrum van Oostkamp schuilt één van de mooiste tegelshowrooms van Vlaanderen. Dat is alvast de mening van de 16.000 klanten die de voorbije 20 jaar langskwamen bij VM-tegels. “Ook na al die jaren moeten we blijven vernieuwen en moeten we er elke dag opnieuw voluit voor gaan”, stelt Martin Vanhollebeke. “Als ik een klant niét binnenhaal, dan is het omdat ik er te weinig voor heb gedaan.”

Koramic Real Estate - ARKS arch.buro

Jos Messely arch.

Posterijlaan 53 8740 Pittem

Paret Johan arch.

T 051 46 68 25 F 051 46 74 04

ADV_114X164_code0_v2.indd 1

Goddeeris arch.buro

info@lafaut.be www.lafaut.be

Het verhaal van VM-tegels begint niet in Oostkamp, maar in het Oost-Vlaamse Destelbergen. Martin Vanhollebeke: “Mijn vader runde met mijn broer en mezelf een bouwbedrijf in Oostkamp, maar 20 jaar geleden wilde ik een andere weg inslaan. Ik had het gevoel dat ons filiaal in Destelbergen veel groeipotentieel had. Samen met mijn echtgenote Linda gingen we er van start met twee medewerkers onder de naam VM-tegels.”

Onteigening

16/05/12

Het echtpaar bleef in Oostkamp wonen en hoewel ze in Destelbergen de markt probeerden te veroveren, kwamen er meer en meer klanten uit West-Vlaanderen kopen. 09:13 “In 1995 kregen we de kans om in Oostkamp een kleine toonzaal te openen. Vanaf dan hadden we twee filialen, die het allebei goed bleken te doen. Een jaar later kwam alles in een stroomversnelling terecht toen onze opslagruimte in Destelbergen onteigend werd. We konden in de Oostkampse industriezone Kampveld 5.000m2 grond kopen en er een nieuw magazijn neerpoten. In diezelfde periode kregen we de mogelijkheid om in de Kortrijkstraat vier naast elkaar gelegen toonzalen te verwerven met een totale oppervlakte van 1.500m2. Daarom beslisten we om onze vestiging in Destelbergen af te bouwen en alles in Oostkamp te centraliseren. Het leek toen een stap achteruit, maar we zien nu de omgekeerde beweging: de Oost-Vlaamse klanten komen naar Oostkamp”, merkt Martin Vanhollebeke op.

LEONBOUW LEONBOUW

BETONCENTRALES CONTAINERS BREEK & ZEEFINSTALLATIE

Despriet Gebroeders NV Keizerstraat 48A 8530 Harelbeke

Bouwen en verbouwen van woningen, appartementen en burelen.

STORTPLAATS VOOR BOUW & SLOOP LOSSEN VAN SCHEPEN TRANSPORTDIENST

TEL. 056 21 21 91 info@desprietgebroeders.be www.desprietgebroeders.be

Leonbouw Nieuwstraat 105 A, 8560 Wevelgem - Belgium tel +32 (0) 56 42 68 63 - fax +32 (0) 56 42 34 38 - info@leonbouw.be www.leonbouw.be


DOSSIER

Martin Hollebeke:

“We investeren in jonge mensen en geven hen de kans om te groeien.”

heel vaak creëren we zo nieuwe niches in het tegellandschap”, ondervindt Martin Vanhollebeke, die ook de vakbeurzen in Italië, Portugal en Spanje bezoekt om het gamma verder te stofferen.

VM-tegels maakt sinds de start op diverse vlakken het verschil. “We kozen ervoor om af te wijken van de traditionele presentatie in tegellades”, vertelt Martin Vanhollebeke. “Onze klanten, voornamelijk particulieren die bouwen of verbouwen, willen een indruk krijgen hoe de tegels in de praktijk tot hun recht zullen komen. In onze showroom hebben we dan ook verschillende binnen- en buitensituaties nagebouwd. Elk jaar in de periode van Batibouw vernieuwen we de showroom volgens de nieuwste trends. We zien bijvoorbeeld de opkomst van heel grote formaten en keramische imitaties van natuursteen. Maar ook tegels die eruit zien als parket of plankenvloer hebben recent hun intrede gedaan. Het uitdrogen van de chape speelt bij die laatste geen rol meer, waardoor het bouwproces sneller kan verlopen.”

Die nicheproducten zijn een van de belangrijkste troeven van VM-tegels in een groeiend landschap van grote tegelverkopers. Martin Vanhollebeke: “Tot 30% van onze klanten komt voor die specialiteiten. Ik besef dat mensen die hier komen kopen vaak van ver komen, zelfs uit de Antwerpse regio. We doen meer dan tegels verkopen. Samen met de klant zoeken we de beste oplossing voor hun interieurwensen, door met natuurstenen en keramische tegels een stijlvol geheel te vormen. Mijn mensen zijn dan ook eerder interieuradviseurs dan rasechte verkopers.”

Nicheproducten VM-tegels volgt echter niet alleen de nieuwste ontwikkelingen, maar is ook een trendsetter. “Sinds 2000 importeren we natuurtegels uit China, Vietnam en Indonesië en keramische tegels uit Zuid-Europa. Ik ga er geregeld op bezoek om aan de bron te kunnen kopen. Uit die natuursteengroeves verkopen we toch meer dan 100 containers per jaar. Mijn passie ligt echter vooral in het zoeken naar nieuwe bewerkingen: ruwe afwerkingsvormen, nieuwe uitzichten, enzovoort. Samen met de mensen ter plaatse slaan we aan het experimenteren. Ook de fabrikanten van keramische tegels vragen soms wat ze moeten maken. Na 20 jaar kun je al eens wat gewicht in de schaal werpen. En soms slaat een nieuw product niet aan, maar

Het negenkoppige team houdt de vinger stevig aan de pols. “Ik ben een piloot, maar alleen kan ik niet vliegen,” beseft Martin Vanhollebeke. “Ik zoek mensen die in hun vak veel slimmer zijn dan ik. We investeren in jonge mensen en geven hen de kans om te groeien. Maar in alles wat we doen staat de klant centraal. We verkopen een product dat makkelijk 20 jaar en langer meegaat. Toch bereikten we sinds onze start meer dan 16.000 klanten. Tevreden klanten maken nieuwe klanten, en sommigen komen later terug, met hun kinderen. Dat we elke klant nauw opvolgen van bij een eerste bezoek tot na de levering, speelt daarin ongetwijfeld een grote rol.” (SD – Foto MVN)

www.vm-tegels.be

www.vandekerckhove-metaal.be

www.vandekerckhove-metaal.be

Ondernemers 07 12 april 2013

23


ONDERNEMERS & CO

24

Ondernemers 07 12 april 2013

Help, mijn bedrijf doet het goed! Over opslag in tijden van loonstop In haar begrotingsakkoord heeft de regering Di Rupo I een loonmatiging aangekondigd voor de periode 2013-2014. Deze loonnorm wordt toegepast op een gemiddelde loonkost, de regering viseert dus niet de individuele loonsverhogingen. Bewust positief omgaan met rewardbeleid, gelinkt aan uw globaal hr-beleid, is dus meer dan ooit aan de orde. De laatste maand lijkt het wel alsof elk bedrijf in België doorheen moeilijke tijden gaat. Bedrijven houden nauwelijks het hoofd boven water, lijken voortdurend te worstelen om niet te moeten sluiten, danken personeelsleden af en zoeken vol ongeduld naar alternatieven om te kunnen overleven. Maar is dit beeld niet te eenzijdig? Is het wel correct om elk bedrijf in de categorie ‘in crisis’ onder te brengen? Gelukkig zijn er momenteel nog steeds bedrijven, die ondanks het minder gunstige economische klimaat, mooie resultaten neerzetten. Waar zijn de personeelsmanagers van deze bedrijven momenteel dan mee bezig? Terwijl de pers de bevolking bestookt met negatieve berichten en belangenorganisaties allerhande tips geven om de crisis door te komen, zijn sommige directies en personeelsmanagers bezig met positieve acties. Hoe hou ik mijn talent aan boord? Hoe hou ik mijn medewerkers gemotiveerd? Hoe trek ik nog meer talent aan? Heb ik voor iedereen een loopbaanpad uitgestippeld? Heb ik voor mijn 45-plussers plannen en alternatieven? En….de hamvraag, gelinkt aan dit alles, mag ik mijn personeelsleden in tijden van loonstop opslag geven? Een salarisverhoging na een positief evaluatiegesprek klinkt in vele oren evident. Maar geldt dat ook nu, in tijden van loonmatiging? In haar begrotingsakkoord heeft de regering immers een loonmatiging aangekondigd voor de periode 2013-2014. Concreet betekent

dit dat er geen ruimte is voor extra loonkosten, op de indexaanpassingen en de baremieke verhogingen na. Hoewel we nog niet alle details kennen en dus ook niet kunnen inschatten welke juridische gevolgen de loonmatiging zal hebben, willen we bedrijven toch aanmoedigen om slim om te gaan met deze loonnorm en geen acties te ondernemen die een verlammend effect hebben op management en personeelsleden. Vergeet niet dat deze loonnorm wordt toegepast op een gemiddelde loonkost. Men viseert met andere woorden niet de individuele loonsverhogingen, die groeiende bedrijven nu sowieso in gedachten hebben. Aan de werkgevers die helemaal inzetten op groei, adviseren we om normaal te doen: Blijf uw visie en missie in gedachten houden en laat uw loonbeleid hieruit voortvloeien! Als het behalen van performantiedoelstellingen een belangrijke component uitmaakt van uw loonbeleid in het algemeen en loonsverhogingen in het bijzonder, doe dan vooral zo voort. En dan heb ik het nog niet over alle rewardcomponenten die niet meetellen in de berekening van de loonnorm (loonbonus, commissies, innovatiepremies,…). Als u die goed functionerende, geëngageerde medewerker nog meer wilt binden aan de organisatie, kunt u ook eens nagaan wat die medewerker in de levensfase waarin hij zich nu bevindt echt nodig heeft aan looncomponenten en benefits. Met flexibel verlonen, zit u dan sowieso safe. U blijft immers binnen het budget werken en u gaat er niet buiten. De medewerker tevreden, de werkgever nog meer en de staat helemaal. België - en zijn sociale partners in het bijzonder - moet nu inzetten op bedrijven die momenteel commerciële successen binnenhalen, die het aantal vacatures niet kunnen bijhouden en die hun hoofd aan het breken zijn over hoe ze hun personeel nog meer kunnen binden. We hebben deze positieve signalen en vooral energie-

gevende acties nodig om globaal te kunnen groeien. Bewust positief omgaan met rewardbeleid, gelinkt aan uw globaal hr-beleid, is dus meer dan ooit aan de orde. Johan Van Duyse, SD Worx

Bent u klaar om langer en ánders te werken? Future of Work is een nieuwe visie op werk. Het gaat om een cultuur die gebaseerd is op vertrouwen, erkenning en autonomie. Dit leidt tot meer betrokken en gedreven werknemers, tot een grotere productiviteit en betere resultaten. SD Worx heeft specifieke oplossingen uitgewerkt om u daar op in te stellen. Onze experts begeleiden u graag, steeds vertrekkend vanuit uw specifieke situatie, sector en uitdagingen.

➜ Bekijk onze Future of Work filmpjes en presen taties op www.futureof work.be

Doe de test op www.futureofwork.be en ontdek het profiel van uw organisatie. U krijgt bij uw resultaat ook concrete tips waar u mee aan de slag kan gaan. SD Worx - Kennedypark 33A - 8500 Kortrijk SD Worx - Gistelse Steenweg 294 b203 - 8200 Brugge


De Wet betreffende de Continuïteit van Ondernemingen laat sinds 1 april 2009 toe dat een noodlijdende onderneming gedurende een periode van maximaal zes maanden tegen haar schuldeisers beschermd wordt teneinde haar continuïteit te verzekeren. Drie types van gerechtelijk reorganisatie behoren tot de mogelijkheden: een minnelijk akkoord met bepaalde schuldeisers, een collectief akkoord met alle bestaande schuldeisers of een overdracht van een deel of het geheel van de onderneming. De minder goede economische tijden en de ‘portaalbenadering’ hebben de WCO tot een relatief succesvolle insolventieprocedure gemaakt. De ‘portaalbenadering’ impliceert dat de procedure van gerechtelijke reorganisatie met bijhorende beschermingsperiode wordt geopend van zodra de formele voorwaarden daartoe vervuld zijn en de continuïteit van de onderneming effectief bedreigd is. Vooralsnog is de WCO van het zogenaamde type 2 - de gerechtelijke reorganisatie via een collectief akkoord - het meest populair. In grote lijnen verloopt zij als volgt: vanaf het vonnis dat de procedure opent, geniet de schuldenaar van een verlengbare beschermingsperiode van maximaal zes maanden waarbinnen hij een reorganisatieplan moet uitwerken om zijn onderneming terug op de rails te krijgen. Tijdens deze opschorting kunnen de schuldeisers in het algemeen geen uitvoeringsmaatregelen treffen of aansturen op het faillissement van hun debiteur, en wordt er uitstel van betaling verleend. Het reorganisatieplan moet eerst goedgekeurd worden door de meerderheid van de schuldeisers die samen meer dan de helft van het passief vertegenwoordigen, en moet vervolgens door de rechtbank gehomologeerd worden. Het reorganisatieplan voorziet haast altijd in een gedeeltelijke kwijtschelding van bepaalde schulden en in afbetalingstermijnen voor een duur van maximaal vijf jaar. Bij de redactie van het reorganisatieplan komen uiteraard ook strategische motieven kijken: welke schuldeisers kunnen - gelet

ONDERNEMERS & CO

WCO-schuldeisers staan niet altijd buitenspel op de omvang van hun vordering - wegen op de stemming over het reorganisatieplan, welke schuldeisers zijn voor de verdere continuïteit van de onderneming belangrijk, welke zijn dit minder, enzovoort. Het is in dit kader dat het onderscheid tussen gewone en buitengewone schuldeisers zich het scherpst laat voelen. In tegenstelling tot wat geldt voor gewone schuldeisers, die een gedeeltelijk verlies van hun vordering kunnen opgedrongen worden, kan het reorganisatieplan hoogstens de bestaande rechten van de buitengewone schuldeisers opschorten voor een periode van 24 maanden vanaf de neerlegging van het verzoekschrift tot opening van de procedure. Tenzij zij daarmee instemmen, zullen zij geen gedeeltelijke kwijtschelding van schuld moeten dulden en ook de rente en de kosten moeten verder betaald worden. Op het einde van deze 24 maanden zullen opeisbare schulden van de buitengewone schuldeisers volledig moeten vereffend zijn. Het reorganisatieplan kan evenwel voorzien in een extra verlenging van het betalingsuitstel ten aanzien van de buitengewone schuldeisers met maximaal 12 maanden; de rechtbank moet dit uitdrukkelijk goedkeuren na te hebben vastgesteld dat er redelijke kansen op integrale terugbetaling bestaan. Indien het reorganisatieplan nog andere bepalingen bevat die de rechten van de buitengewone schuldeisers raken, beschikken zij de facto over een vetorecht. Het ligt voor de hand dat deze gedifferentieerde behandeling de buitengewone schuldeisers een groot voordeel verschaft. De invulling van de begrippen is dan ook van belang. De buitengewone schuldeisers worden omschreven als elke persoon wiens schuldvordering in de opschorting gewaarborgd wordt door een bijzonder voorrecht of een hypotheek of die schuldeiser-eigenaar is. Aldus zijn de pandhoudende en hypothecaire schuldeisers te beschouwen als de voornaamste buitengewone schuldeisers, doch kan men ook denken aan het voorrecht van de niet-betaalde verkoper op de betrokken koopwaar, het voorrecht van de verhuurder

op de goederen die het verhuurde goed stofferen, het voorrecht van de vervoerder op de vervoerde goederen, enz… De ‘gewone’ schuldeisers zijn dan alle andere schuldeisers in de opschorting. Van belang is ook dat de fiscus en de RSZ in beginsel beschouwd worden als gewone schuldeisers, althans voor zover zij op voorhand geen hypotheek genomen hebben. De hoedanigheid van ‘buitengewone schuldeiser’ is trouwens niet alleen een troef ingeval de debiteur het voorwerp uitmaakt van een collectief akkoord, maar zal de betrokken schuldeiser ook bevoordelen ingeval wordt omgeschakeld naar de overdracht van een geheel of een gedeelte van de onderneming onder gerechtelijke gezag (WCO type 3), of ingeval de WCOprocedure faalt en de debiteur alsnog failliet gaat. Voor een onderneming die geconfronteerd wordt met een schuldenaar die een collectief akkoord nastreeft, is het steeds zaak om na te gaan of zij kan beschouwd worden als een ‘buitengewone schuldeiser’ en om zich aldus in de procedure te profileren. Dit zal het geval zijn wanneer haar schuldvordering wordt gewaarborgd door een hypotheek of een bijzonder voorrecht op roerende goederen, of wanneer een eigendomsvoorbehoud in haar voordeel werd bedongen. Men kan ook preventief tewerk gaan door zich dergelijke voorrechten te laten verschaffen wanneer men samenwerkt met handelspartners die zich in niet al te beste papieren bevinden. Het sop is dan wel degelijk de kolen waard. Jan Sandra en Bram Stragier, Imposto Advocaten

PRESIDENT KENNEDYPARK 41 . 8500 KORTRIJK . T + 32 56 24 13 13 . F + 32 56 24 13 10 . INFO@IMPOSTO.BE . WWW.IMPOSTO.BE

Ondernemers 07 12 april 2013

25


ONDERNEMERS & CO

26

Ondernemers 07 12 april 2013

Slecht debiteurenbeheer hoofdoorzaak faillissementen Het aantal faillissementen stijgt schrikbarend. Maand na maand krijgen we te horen dat het aantal bedrijven dat de boeken neerlegt, gestegen is tegenover dezelfde maand van het vorige jaar. De ervaring leert dat een slecht debiteurenbeheer vooral bij het ‘kleinbedrijf’ oorzaak is van het falen van dat bedrijf. Wat al te weinig in beeld wordt gebracht, is dat het probleem van het stijgend aantal faillissementen niet alleen aan de crisis te wijten is, maar ook aan het systeem: het is namelijk al te gemakkelijk om in Belgie een zaak op te starten. Als het bedrijf over de kop gaat is, is het evenzeer al te gemakkelijk om opnieuw te starten. Er kunnen blijkbaar niet genoeg offers gebracht worden ter eer en glorie van de gedachte dat elke Belg best zelfstandig wordt. We sommen hier een aantal fenomenen en lacunes in ons systeem op die daartoe bijdragen. Het begint al bij de opleiding bedrijfsbeheer met het oog op het bekomen van het attest ‘basiskennis bedrijfsbeheer’. Dit getuigschrift is een wettelijke vereiste opdat een ondernemende geest zich zou kunnen vestigen als zelfstandige. Die opleidingen stellen weinig tot niks voor en worden vaak gegeven door onderbetaalde docenten. Die docenten worden ook vaak vriendelijk aangemaand zoveel mogelijk studenten te laten slagen. Het feit dat het op het internet krioelt van de opleidingen die beweren dat bedrijfsbeheer kan bijgebracht worden in spoedcursussen van vijf dagen of zelfs via thuisstudie zegt meer dan genoeg. Voorts is de wetgeving rond het financieel plan al te laks. Het Wetboek Vennootschappen legt inderdaad de verplichting op om bij de oprichting van een vennootschap een financieel plan aan de notaris voor te leggen. Maar geen kat die dat plan controleert. De notaris noteert dat het plan er is en daarmee is de

kous af. De wet voorziet wel dat bij een faillissement binnen de drie jaar het plan door de curator kan worden opgevraagd teneinde na te gaan of de oprichters niet onvoldoende kapitaal hebben voorzien en of dat niet heeft bijgedragen tot het faillissement. Het kalf is dan evenwel verdronken. De praktijk leert ons inderdaad dat veel financiële plannen die naam niet waardig zijn. Bovendien is het financieel plan niet eens een verplichting bij de oprichting van een aantal vennootschapsvormen die geen tussenkomst van een notaris vergen: de VOF, de Comm. V. en de CVOA. Een hond met een hoedje kan bijgevolg een vennootschap oprichten. Vennootschappen met startkapitalen van 100 euro zijn geen uitzondering. De starters-BVBA is een extreme uitwas van de wil om iedereen zelfstandig te maken. Die BVBA kan worden opgericht met amper 1 euro kapitaal en biedt toch een afscherming van het privévermogen tegenover schuldeisers. Het kapitaal moet wel binnen de vijf jaar volstort zijn tot 18.550 euro. Dergelijke initiatieven zijn een bijzonder slecht signaal. Als men niet eens in staat is om 6.200 euro bijeen te krijgen om een echte BVBA op te starten, dan begint men er best niet aan. Conclusie : het lijdt geen enkele twijfel dat onze wetgeving inzake het oprichten van vennootschappen veel te laks is. Bovendien zouden de raadgevers die daarvoor onderlegd zijn – boekhouders en accountants – in veel gevallen dergelijke mensen moeten behoeden om er überhaupt aan te beginnen. Bij een kennismakingsgesprek kan een boekhouder of een accountant al heel vaak zien welk vlees hij in de kuip heeft. Maar niet alleen bij de start loopt het vaak verkeerd. Ook na het debacle gaat het vaak mis omdat ook hier de wetgeving veel te laks is en foute signalen uitstuurt. Wij raden u aan om eens de databank van Graydon te raadplegen. U zal daar kunnen vaststellen

dat bedrijfsleiders van failliete bedrijven keer op keer herbeginnen. Er bestaan nochtans wetgevende tools: zowel een strafrechtelijk als een handelsrechtelijk beroepsverbod. Strafrechtelijk: het parket moet dagvaarden, maar we stellen vast dat het dat nauwelijks doet. Blijkbaar staat de correctionele rechtbank het ook niet graag toe. Handelsrechtelijk: in dit geval is het de schuldeiser die moet dagvaarden, maar ook hier gebeurt het nauwelijks omwille van de kosten. Die mogelijkheid wordt ook sterk ondergraven door de wetgeving rond de verschoonbaarheid. Sedert de laatste wijzigingen aan het faillissementsrecht hanteert men bij de verschoonbaarheid van de natuurlijke personen het principe ‘indien hij ongelukkig en te goeder trouw was’. Zomaar de spons vegen over alle schulden, het is even gemakkelijk als proper ondergoed aantrekken. De vraag stelt zich of iemand die vier of vijf keer failliet gaat redelijkerwijs nog ongelukkig en te goeder trouw kan zijn. De praktijk wijst uit dat de verschoonbaarheid heel vaak wordt toegestaan, blijkbaar zonder al teveel na te denken. Verschoonbaarheid is een mooi principe en is bedoeld om één of misschien twee mislukkingen door de vingers te zien, maar toch geen tien. Stefaan Kindt, Alaska Onze aanbevelingen - Maak werk van een degelijke opleiding bedrijfsbeheer. - Maak het oprichten van vennootschappen strenger. - Pas de verschoonbaarheid veel selectiever toe. - Pas het beroepsverbod toe. - Scherp de rol van boekhouder en accountant aan zodat mislukkelingen tegen zichzelf beschermd worden en de maatschappij tegen hen.

www.alaska-group.eu

Antwerpen | Brussel | Waasland | Kortrijk | Ieper | Hasselt | Brugge | Gent

Voka-pub-2013.indd 1

31/01/13 14:24


HAVENNIEUWS HANSON AGGREGATES BELGIUM IS MARKTLEIDER IN ZAND-EN GRINDWINNING OP ZEE

Haveninfrastructuur is betonwalhalla voor Hanson Hanson Aggregates Belgium is een van de grootste droge bulkbehandelaars van het Brugse havengebied. “Zeebrugge ligt ideaal voor de aanvoer en de permanente infrastructuurwerken vragen veel beton. Economisch en ecologisch de beste oplossing”, zegt Manager District West Herman D’hoore.

Coiseaukaai in Brugge, verwerken we jaarlijks 1 tot 1,5 miljoen ton aggregaten”, vertelt Herman D’hoore. “Daarmee zijn we wellicht de grootste behandelaar van droge bulkgoederen van de haven. Met onze twee betoncentrales in Brugge en één in Zeebrugge zijn we lokaal marktleider. Om economisch verantwoord te zijn, kun je stortklaar beton slechts vervoeren in een straal van 20 km.”

Hanson Aggregates Belgium is onderdeel van HeidelbergCement Group, een beursgenoteerde groep van Duitse origine. Goed voor 54.000 medewerkers en 14 miljard euro omzet wereldwijd. In de Benelux steunt HeidelbergCement op drie pijlers waarin het telkens marktleider is: cement (CBR), granulaten (Sagrex en Hanson Aggregates Belgium) en stortklaar beton (Inter-Beton). Hanson Aggregates Belgium en zusteronderneming Sagrex worden geleid door WestVlaming Marc Jonckheere. Samen produceren beide bedrijven jaarlijks 19 miljoen ton, met 263 werknemers. De 28 betoncentrales leveren jaarlijks meer dan 2 miljoen kubieke meter beton uit.

Baggert u zelf? Herman D’hoore: “Neen, zusterbedrijf Hanson Aggregates Marine uit Southampton bevoorraadt met acht schepen het VK, Noord-Frankrijk, België en Nederland. Onze productiewerven in Brugge, Zeebrugge, Oostende en Kallo verwerken jaarlijks 2,7 miljoen ton granulaten. Daarvan komt 75% van voor de Engelse kust en 25% uit de Belgische zeebodem. Het gaat om pure ontginning, dus niet om het uitbaggeren van vaarroutes of voor projecten, want dat behoort tot de burgerlijke bouwkunde.”

De wortels van Hanson Aggregates Belgium gaan ruim een eeuw terug tot twee Brugse bouwmaterialenhandels: De Vreese & Simon en Germain D’hoore. Beiden waren er als de kippen bij toen rond 1960 de eerste centrales voor stortklaar beton verschenen. Ze groeiden mee met de vraag naar beton, zand en grind voor de uitbouw van de haven van Zeebrugge. In 1996 gingen beide familiebedrijven op in de Britse groep Hanson, gespecialiseerd in de ontginning van granulaten. Hanson werd in 2007 op zijn beurt overgenomen door de HeidelbergCement Group. Aan het hoofd van de betonafdeling District West staat Bruggeling Herman D’hoore (54). Hij leidt vanuit Zeebrugge de 45 mensen in de vestigingen Zeebrugge, Brugge, Oostende, Langemark en Roeselare. De betonwagens rijden deels in eigen beheer terwijl de droge bulkgoederen wordt vervoerd door een 45-tal zelfstandige transporteurs. “Op onze sites in de Lanceloot Blondeellaan in Zeebrugge en langs de Louis

Waarom haalt u stoffen uit zee? Herman D’hoore: “Dezelfde granulaten vind je op het Belgische vasteland pas verder dan 100 km van de kust. Dan is het economisch en ecologisch veel beter om deze streek te bevoorraden vanuit de zeebodem. Op nauwelijks één uur varen, vullen we een schip van 6.000 ton. Dat zijn 200 vrachtwagens die anders vanuit het binnenland moeten komen.”

Herman D’hoore:

“We konden de hele winter beton leveren dankzij een innovatie met warm water.” structuurwerken. Idem voor Oostende en Antwerpen, waar we ons pal naast de sluis in Kallo bevinden. De gebrekkige ontsluiting via de binnenvaart is helaas een ander verhaal. Die moet zeker nog meegroeien met de haven.” Hoe belangrijk is aandacht voor kwaliteit en innovatie? Herman D’hoore: “Aan kwaliteitszorg besteden we heel wat middelen. In Zeebrugge hebben we een centraal laboratorium dat bemand is door vijf voltijdse medewerkers, enkel en alleen voor ons District West. We halen voor al onze producten het Benor-label en daarnaast ontwikkelen we constant innovaties, bijvoorbeeld gekleurd, zelfverdichtend of onderwater beton. We maken zelfs printbeton met het uitzicht van kasseien voor straten met veel zwaar verkeer. Met Bekaert werken we samen voor beton gewapend met hun Dramix-vezels.” Hoe hinderlijk was de lange, koude winter? Herman D’hoore: “Onze betoncentrale in Brugge lag geen dag stil. Wij zijn dan ook de enige die beton kunnen maken met water van 70 graden. Daarmee behouden we de chemische reactie die anders bij vriestemperatuur stilvalt. Zo konden we blijven leveren voor prefab en paalfunderingen.” (RJ – Foto MVN)

Hoe ervaart u de huidige conjunctuur? Herman D’hoore: “Door de crisis hapert de appartementenverkoop aan de kust en daardoor ook de bouw. Gelukkig leveren wij veel aan grote infrastructuurprojecten en daar wordt nog constant gewerkt. Zo leverden wij bijvoorbeeld beton voor de ondertunnelingen van de Expressweg N31 Brugge-Zeebrugge en voor alle kaaimuren in Brugge en Zeebrugge.” Wat is voor u de troef van Zeebrugge? Herman D’hoore: “Deze ligging is in de eerste plaats ideaal voor de aanvoer van zand en grind uit zee. Daarnaast zitten we middenin permanente infra-

www.hanson.be In samenwerking met

www.apzi.be Association Port of Zeebrugge Interests

Ondernemers 07 12 april 2013

27


VOKA-NIEUWS

28

Ondernemers 07 12 april 2013

Voka lanceert Alert Advisory Board om bedrijven met beginnende moeilijkheden bij te staan

“Openlijk communiceren en tijdig hulp zoeken” Met Alert Advisory Board neemt Voka het initiatief om bedrijven, bij wie een knipperlicht gaat branden, alsnog tijdig voor een faillissement te behoeden. Bert De Muyer is één van de adviseurs die hen met zijn jarenlange ervaring en expertise vooral op financieel vlak zal bijstaan. “Openlijke communicatie en tijdig externe hulp inroepen, zijn cruciaal”, aldus De Muyer. Met Beltec heeft Bert De Muyer uit Diksmuide heel wat kmo-praktijkervaring opgedaan in interim management en financieel advies, bedrijfseconomische en financiële analyses, controlling- en rapporteringssystemen, corporate governance, coaching (onder andere van starters), ondersteuning van bedrijven in moeilijkheden, reorganisaties en herstructureringen, bancaire dossiers, WCO-begeleiding (wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen) en dat allemaal in uiteenlopende sectoren. “Faillissementen zijn van alle tijden en grotendeels cyclisch”, zegt Bert De Muyer. “Alleen als de conjunctuur tegenzit, krijgen ze extra aandacht in de media. Ze zijn wel een graadmeter voor de economie. Het is een feit dat het in 75% van de gevallen om één- of tweemanszaken gaat. Veel starters overleven de eerste drie jaar niet door onvoldoende marktkennis, werkkapitaal en/of kennis van bedrijfsbeheer. In 2012 waren er meer dan 11.000 faillissementen. De crisis sloeg vooral toe in industrie, bouw, handel, transport, communicatie en horeca. West-Vlaanderen doet het niet beter of slechter dan de andere provincies. Al is het familiale ondernemerschap hier nog sterker aanwezig, zien we nog heel wat starters en blijft de vraag naar industriegrond groot. De crisis is goed voelbaar, maar kmo’s met voldoende reserves, een onderbouwde strategie en marktwaardige producten komen er wel doorheen.”

Proactief handelen Om problemen te voorkomen, pleit Bert De Muyer eerst en vooral voor een preventiebeleid: een sterke vermogensstructuur, goed beheer van bedrijfskapitaal, continu innoveren, investeringsdossiers tijdig en deskundig voorbereiden, eerlijke en tussentijdse rapportering (geen windowdressing), kasstromen optimaliseren om plotse liquiditeitsproblemen te vermijden, permanent overleg met de stakeholders en vooral: tijdig externe hulp inroepen. “Als een bedrijf het minder goed begint te doen, hebben de eerste signalen altijd te maken met liquiditeit”, weet Bert De Muyer uit ervaring. “Leveranciers raken moeilijker betaald, er is achterstand inzake RSZ, bedrijfsvoorheffing en btw, kredieten raken niet op tijd terugbetaald, kredietlimieten worden teruggeschroefd

en uiteindelijk volgen er dagvaardingen en beslag. Om het niet zover te laten komen, is het belangrijk om over de problemen te durven communiceren en de hulp van een expert in te roepen, met het oog op een bestendige oplossing. Die hulp kan allerlei vormen aannemen: het businessmodel aanpassen, het bedrijf herkapitaliseren, een schaalvergroting doorvoeren (door fusie of overname) om extra zuurstof te krijgen, met de overheid een afbetalingsplan opstellen (RSZ, bedrijfsvoorheffing, btw), bancaire schulden herschikken tot en met de WCO-procedure die het bedrijf extra tijd geeft om de reorganisatie voor te bereiden. Elk bedrijf dat gered kan worden, is immers een overwinning. In elk geval putten wij alle middelen uit om de overlevingskansen te maximaliseren.” “Niemand geeft graag toe dat het de verkeerde kant uitgaat, omdat dit vaak als een persoonlijk falen beschouwd wordt, met imagoverlies tot gevolg”, zegt Bert De Muyer. “Door de emotionele verbondenheid met zijn familiaal bedrijf, ontkent de zaakvoerder soms de problemen. Creatieve boekhouding en vluchtgedrag remmen een tijdige aanpak af. Er bestaan nochtans oplossingen om aan de negatieve spiraal te ontsnappen. Als er een knipperlicht gaat branden, moet men durven bekennen dat het fout loopt en kan men beter proactief handelen door extern bijstand te zoeken. Het Alert Advisory Board van Voka kan in alle vertrouwen en discretie helpen om bedrijven met beginnende moeilijkheden een tweede adem te geven.” (MDJ – Foto DD) Info: Bernard Dursin, bernard.dursin@voka.be, tel. 056 26 13 95.

Bert De Muyer:

“Door de emotionele verbondenheid met zijn familiaal bedrijf, ontkent de zaakvoerder soms de problemen.”

Externe adviesraad als klankbord en ondersteuning Alert Advisory Board is een initiatief van Voka. Beginnende en groeiende ondernemingen kunnen al op heel wat begeleiding en ondersteuning rekenen, maar nu wordt ook iets ondernomen voor bedrijven die door een moeilijke periode gaan. Succesvolle West-Vlaamse ondernemers beleefden en overleefden ooit vergelijkbare crisissituaties. Ze herkennen de eerste symptomen en kunnen die knipperlichten ook interpreteren. Uit ervaring kennen ze ook de middelen, tools en methodes om een passend antwoord te bieden. Deze ervaring wil Voka ten dienste stellen van bedrijven die door een moeilijke periode gaan. Dat gebeurt in de vorm van een onafhankelijke, externe adviesraad die als klankbord fungeert en de ondernemer ondersteunt bij het zoeken naar uitwegen. De raadsleden, elk met hun specifieke ervaring en competentie, worden gekozen in functie van de noden van het bedrijf. De projectcoördinatoren identificeren deze noden tijdens een of meerdere gesprekken. Ze luisteren vooral naar het verhaal van het bedrijf en zijn strategische onderbouw en zoeken aanknopingspunten met de markten. Worden die positief bevonden, dan wordt een raad van een viertal leden samengesteld op basis van specifieke actiedomeinen, om het bedrijf tijdens een vijftal sessies te begeleiden en te ondersteunen.


AGENDA

SEMINARIES & WORKSHOPS

25/04 – Management Assistant Day Voka organiseert voor de management assistenten een boeiende, leerrijke en ontspannende dag in Plopsaland De Panne. De deelnemers kunnen verschillende workshops kiezen uit een gevarieerd programma. Tevens is er een verkiezing ‘Management Assistant of the year 2013’ Plopsaland – De Panne, 10u00 - 17u00

26/04 - Telefonisch prospecteren U komt alles te weten over hoe u telefonisch prospecteren zo optimaal mogelijk kan aanpakken. Want ‘koudwatervrees’ voor cold calling is bij sales people vaak de oorzaak dat prospectie veel te weinig gebeurt. Voka West-Vlaanderen, 09u00 – 12u30

30/04 - Hoe omgaan met sollicitanten Werkgevers kunnen blunderen tijdens een sollicitatieproces waardoor goede kandidaten afhaken. Dit seminarie schetst een beeld hoe we de slaagkans kunnen vergroten om kandidaten waarin we geloven voor ons te winnen en wat we zeker moeten vermijden om dit potentieel vroegtijdig te verliezen. Voka West-Vlaanderen, 16u30 – 20u00

03/05 - Leiding geven van op afstand Hier verkennen we de do’s en don’ts van leidinggeven op afstand. We tonen aan waarom de traditionele manier van leidinggeven niet werkt bij virtuele teams en welke competenties we daarvoor kunnen ontwikkelen. Voka West-Vlaanderen, 09u00 – 17u00

Nieuw: Lab Social Media voor gevorderden Als onderneming bent u reeds actief op diverse sociale media. U heeft reeds diverse accounts en doet al uw voordeel met Twitter, LinkedIn, Facebook en/of Google. Maar u weet dat er meer mogelijk is. Véél meer. In dit lab gaat u stap verder met uw sociale media en u leert er hoe u het volledige potentieel van al uw kanalen kan benutten! Meer info? Tine Maes – tine.maes@voka.be

EnergyTalk – Perslucht Energie en elektriciteit kosten vandaag een pak geld voor kmo’s en grote bedrijven. Daarom is het belangrijk om bewust met het energieverbruik om te gaan. Tijdens de ‘EnergyTalks Perslucht’ willen wij u tonen hoe andere bedrijven het thema energie aanpakken binnen hun eigen bedrijf en welke besparingen zij realiseren op hun persluchtinstallatie. Het is bekend dat er in de ondernemingen nog een gigantisch potentieel is voor energiebesparingen bij productie en gebruik van perslucht en dat deze energiebesparingen zéér rendabel kunnen zijn. Wist u trouwens dat van de effectief geproduceerde perslucht 5 tot 40 % verloren kan gaan via lekken? U ontdekt het allemaal op 24 april bij Voka West-Vlaanderen in Kortrijk.

Governance Lab Wat is het belang van een actieve Adviesraad of Raad van Bestuur? Governance heeft alles te maken met deugdelijk bestuur en het afleggen van verantwoordelijkheid van dit bestuur. Het helpt uw bedrijf verder te professionaliseren. Meer info? Vanessa Flamez vanessa.flamez@voka.be

Structurele partners van Voka - West-Vlaanderen 2013

Meer info? Tine Maes – tine.maes@voka.be Info en inschrijven: www.voka.be/west-vlaanderen PREFAB BETON

DATUM

TIJDSTIP

ACTIVITEIT

PLAATS

EVENEMENTEN EN ONTMOETINGEN dinsdag 16 april

18u30-21u30

Te gast bij Brouwerij Sint-Bernardus

Brouwerij Sint-Bernardus, Watou

donderdag 18 april

18u30-21u30

Te gast bij Beelite

Beelite, Deerlijk

vrijdag 19 april

12u00-14u00

Business lunch met Trui Moerkerke, Communication manager Flanders DC

Restaurant Argendael, Bellegem

dinsdag 23 april

12u00-14u00

Te gast bij Dovy

Dovy, Roeselare

donderdag 25 april

10u00-17u00

Management Assistant Day

Plopsaland, De Panne

donderdag 25 april 12u30-14u00

Lunch & Learn COE II

De Caese, Brugge

donderdag 25 april

19u00-22u00

Voka Young Power visits Weverij Jules Clarysse

Weverij Jules Clarysse, Pittem

dinsdag 30 april

18u30-21u30

Te gast bij Crivits & Persyn

Crivits & Persyn, Brugge

dinsdag 16 april

08u00-10u30

Zaken doen in Frankrijk

AVC, Kortrijk

donderdag 18 april

8u45-12u15

Overdracht Lab - voor Overlaters

Voka Kortrijk

donderdag 18 april

16u30-20u30

Is het nog zinvol om uw managementvennootschap aan te houden na Di Rupo?

Leonardo Hotel, Brugge

dinsdag 23 april

14u00-17u00

Btw - driehoeksverkeer

Deloitte, Roeselare

donderdag 25 april

16u30-20u30

Pitching

Voka, Kortrijk

vrijdag 26 april

09u00-12u30

Telefonisch prospecteren

Voka, Kortrijk

dinsdag 30 april 13u00-16u30

Import en aansprakelijkheid

Voka, Kortrijk

dinsdag 30 april

16u30-20u00

Hoe omgaan met sollicitanten

Voka, Kortrijk

vrijdag 3 mei

09u00-12u00

Leiding geven van op afstand

Voka, Kortrijk

maandag 6 mei

14u00-17u00

Smart Grids

Voka, Kortrijk

dinsdag 7 mei

14u00-17u00

Tijdelijke uitvoer: procedures, ATA-carnets, derde landen

Voka, Kortrijk

dinsdag 7 mei

18u30-20u00

Lezing door prof. J. Holslag - de Chinese economie op haar keerpunt

Barco, Kuurne

WORKSHOPS EN SEMINARIES

Info en inschrijvingen op onze website: www.voka.be/west-vlaanderen

Ondernemers 07 12 april 2013

29


Ondernemers 07 12 april 2013

PROSIT

30

Gent-Wevelgem – Ieper

Lokale Raad bij Crop’s - Ooigem

Nadat Tom Boonen nog maar eens tegen de grond was gegaan, brachten Ignace De Ro (Westlandia), Marjola Maes (Degels Metal), Christophe Dhaene (e-BO Enterprises), Astrid De Clerck (Voka) en Kurt Ameel (Uitvaartcentrum Leo) dan maar een toost uit op de Slovaakse winnaar Peter Sagan. Ingezonden foto

Voka-voorzitter Michel Delbaere zwaaide met plezier de deuren van zijn bedrijf Crop’s open en speelde zo de perfecte gastheer voor de Lokale Raad van Roeselare en Kortrijk. Sofie Mattheeuws (VOKA), Jos Claeys (Westvlees), Michel Delbaere (Crop’s), Veerle De Mey (VOKA) en Dominiek Callewier (AVC) babbelden achteraf nog wat bij met een glaasje. Foto Kurt

Raad van bestuur Kulak – Kortrijk Kulak was gastheer voor de Raad van Bestuur van Voka West-Vlaanderen. Achteraf was er volop gelegenheid om na te praten met Prof. Ann Gaeremynck (Kulak), rector Jan Beirlant (Kulak), West-Vlaams Voka-voorzitter Lieven Danneels (Televic), Bart Debuf (Groep Kordekor), Patrick Vanden Avenne (Groep Vanden Avenne) en Patrick Maselis (Maselis). Foto Hol

Bedrijfsfeest Vanraes – Roeselare Al meer dan 50 jaar verkoopt Vanraes alles voor tuin en tuinbouw. Vorige maand opende het bedrijf nieuwe toonzalen en extra atelierruimte. Bernard Nuytten, Bart Bostoen, Nick Vermaut, Geert Debusschere en Marlène de Wouters waren erbij om het lintje door te knippen. Foto Kurt

/ experts in bedrijfsvastgoed kantorennetwerk in oost- en west-vlaanderen

www.turner-dewaele.be/kantoren

PRESIDENT KENNEDYPARK 41 . 8500 KORTRIJK + 32 56 24 13 13 . F + 32 56 24 13 10 . INFO@IMPOSTO.BE . WWW.IMPOSTO.BE


PROSIT Chinese delegatie bij provinciegouverneur – Brugge Al sinds 1997 heeft onze provincie goeie contacten met Zhejiang in China. Drie jaar later ondertekenden beide provincies een vriendschapsakkoord met als doel samen te werken op het vlak van economie, milieu, toerisme, landbouw en onderwijs. Vorige maand kwam een uitgebreide Chinese delegatie een bezoekje brengen aan de provinciegouverneur. Foto MVN

Vokafé bij Kaas en Meer - Roeselare Van het zien van meer dan 80 verschillende gerijpte kaassoorten krijgt een mens dorst. Peter Verplancke (Lenzer), Brecht Verduyn (Info Cision Brain), Frederick Reynaert (Innovaition) en Elke Van Nieuwenhuyse (Artex) deden er dan ook alles aan om de vochtbalans te herstellen. Foto Kurt

Delegatie EGTS Duinkerke op bezoek – Veurne Een delegatie van EGTS Duinkerke kwam een kijkje nemen in Veurne. EGTS staat voor Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking en moet de grensoverschrijdende samenwerking bevorderen. Op de foto van links naar rechts: Sigrid Verhaeghe, Katarina De Fruyt, Patrice Bakeroot, Astrid De Clerck, Stéphanie Verbeke, Yannick Vissouze en Jocelyne Florent. Foto DD

Ondernemers 07 12 april 2013

31


TOTALE KANTOORINRICHTING Vlaemynck Business Center - Ringlaan / Sint-Janstraat - Tielt Te Huur nog 675m²

Vraag onze gratis catalogus aan!

1000m2 showroom

164 pagina’s vol kantoorideëen

Gentseweg 518

n

8793 Waregem

n

T. 056 61 52 04

n

info@inofec.be

n

www.inofec.be

Ondernemers 07-2013  
Ondernemers 07-2013  

Ondernemers 07-2013 met Rudy Moenaert (TiasNimbas Business School)

Advertisement