Page 1

Ondernemers 16 24 oktober 2014 • Jaargang 22 • Prijs 8 euro • Afgiftekantoor Gent X • Verschijnt tweewekelijks (uitgezonderd juli en augustus)

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Groeien is cruciaal voor innovatie en tewerkstelling Dirk Decoster en Filip Wallays - Agristo

BOMBARDIER BEHOUDT 150 JOBS... IN ANDERE BEDRIJVEN

REPORTAGE PROVINCIAAL OPLEIDINGSCENTRUM VOOR VEILIGHEIDSDIENSTEN SCHOOLT BEDRIJVEN BIJ

DOSSIER INDUSTRIEBOUW


ZEEBRUGGE, gateway voor West-Vlaamse bedrijven SIOEN INDUSTRIES GETUIGT. Sioen Industries is wereldmarktleider in gecoat textiel, technische beschermkledij en fijnchemicaliën. De groep is wereldwijd actief met 30 bedrijven in 15 landen en telt ongeveer 4.500 medewerkers. De vestiging in Ardooie voert omvangrijke rollen met gecoat textiel uit voor verdere toepassingen. Het West-Vlaamse bedrijf maakt hiertoe handig gebruik van de intercontinentale containerdiensten die de haven van Zeebrugge wekelijks aanbiedt naar Azië. In Europa worden andere Sioen-vestigingen of klanten bereikt via de shortseadiensten die Zeebrugge aanbiedt naar het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken. “Voor onze importen en exporten gaan we steeds voor de beste oplossing op het vlak van service, snelheid en total logistics cost. Vooral de beperkte total logistics cost is voor Sioen een belangrijk argument in het voordeel van Zeebrugge”, aldus Luc Lammertyn, Logistics Manager van Sioen Industries NV. Lammertyn ziet voor West-Vlaamse bedrijven drie redenen om voor Zeebrugge te kiezen. Ten eerste ligt Zeebrugge op een boogscheut van de bedrijven in West-Vlaanderen. De transportkost is bijgevolg gering. Ten tweede levert dit ook een aanzienlijke tijdsbesparing op. Ten derde is de haven van Zeebrugge een dynamische distributiecluster. Door de veelheid aan logistieke activiteiten, intra-Europese én intercontinentale lijndiensten, zijn er heel wat transportbedrijven gevestigd. Dit biedt de West-Vlaamse ondernemer een grotere keuze aan transporteurs en dus een grotere kans op een lagere total logistics cost. www.portofzeebrugge.be - www.sioen.com

©mbz.be - ©luchtfotografie henderyckx.be

Havenbestuur / MBZ nv - www.portofzeebrugge.be


Ja, men heeft de boodschap begrepen. Het zal niet toevallig zijn dat het regeerakkoord begint met het hoofdstuk “werkgelegenheid en concurrentievermogen”. De loonkosten worden alvast verder verlaagd en samen met de indexsprong zorgt dit ervoor dat de loonkostenhandicap ten opzichte van de buurlanden met een kwart verlaagd wordt, namelijk van 16,5% in 2010 naar 12,4% in 2019. We hadden liever nog meer gezien, maar gelet op de budgettaire situatie was dit het hoogst haalbare. De nieuwe regering zal ook de energiekost voor onze bedrijven in de gaten houden en ervoor zorgen dat de energietarieven niet hoger liggen dan het gemiddelde van onze buurlanden. Er komt ook een koopkrachtinjectie. Om werken meer te belonen, voorziet de regering een hogere aftrek van de beroepskosten ten bedrage van 900 miljoen euro en voor de laagste uitkeringen ligt er een welvaartsenveloppe klaar van 1,8 miljard euro. Zuurstof geven om te groeien, zoveel is duidelijk.

WILT U REAGEREN? Mail dan naar hans.maertens@voka.be Volg me op twitter VOKA_HMaertens

Maar om iets te laten groeien, moet er ook gesnoeid worden. En ook daar gaat de regering door. De regering wil 11,1 miljard euro saneren tegen 2018. Drie kwart hiervan zal gebeuren door de uitgavengroei te beperken tot 1%, efficiëntieverbeteringen en echte besparingen. Het is ooit veel minder geweest. Er wordt ook voor 2,8 miljard euro nieuwe belastingen geheven. Blijkbaar was dit onvermijdelijk om een politiek compromis te vinden tussen de vier partijen.

de pensioenen en de brugpensioenen: met name een verhoging van de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt tot 65 jaar, een verhoging van de brugpensioenleeftijd en het optrekken van de pensioenleeftijd vanaf 2025 tot 67 jaar. Er wordt inderdaad gesnoeid in de tuin, maar sommige perken in de tuin worden niet aangepakt, zoals de beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd en de automatische loonindexering.

STANDPUNT

Zweedse pudding

“Groei is onze enige sociale zekerheid.” We hebben het de voorbije maanden uitgeschreeuwd en geafficheerd. We hebben er studies over gemaakt en alles tot na de komma becijferd. We hebben erover gecongresseerd. Voka en de ondernemers zijn er rotsvast van overtuigd dat dit de enige juiste weg is. Het federaal regeerakkoord van de Zweedse coalitie ligt er nu. De ministerportefeuilles zijn verdeeld (met slechts één West-Vlaming), de kennismakingsinterviews zijn gebeurd, de eerste schermutselingen zijn uitgevochten. De hamvraag blijft of deze regering de boodschap van Voka en van zo veel ondernemers begrepen heeft.

Ja, men heeft de boodschap begrepen dat er groei nodig is om de sociale zekerheid te vrijwaren. Dat om te groeien en te bloeien er eerst gesnoeid moet worden. Maar toch staat er ook een aantal vervelende maatregelen in het regeerakkoord. De uitbreiding van het gewaarborgd inkomen bij ziekte naar twee maanden is de meest ingrijpende. Een echte domper voor de ondernemers. Voor de bedienden is dat een verdubbeling, voor de arbeiders een verdrievoudiging. De kostprijs hiervan loopt op tot 350 à 700 miljoen euro, naargelang de bron. Een aantal bedrijven heeft de kost voor het gewaarborgd inkomen in 2013 herberekend en komt met de nieuwe maatregel al snel tot een meerkost van enkele tienduizenden euro’s. Voka en de andere werkgeversorganisaties zullen er alvast alles aan doen om deze maatregel nog bij te sturen of te herzien. Dit akkoord is het meest haalbare. Voor sommige stakeholders is het meest haalbare “onhaalbaar” en nu al wordt her en der zwaar geprotesteerd. Er worden acties aangekondigd en we zullen inderdaad een hete herfst tegemoet gaan. Maar dit land moet er nu door. We hebben met regeringen die vijf jaar kunnen werken de laatste kans om orde op zaken te stellen. Het regeerakkoord is het recept, maar... the proof of the pudding is in the eating. Hopelijk zal de Zweedse pudding een mooi gerechtje worden: lekker en met een goed mondgevoel. Op termijn zal iedereen deze pudding dan wel lusten omdat iedereen er beter en sterker van zal worden. Hopelijk zal de pudding de komende jaren niet in elkaar zakken want dan is het gedaan met de concurrentiekracht van onze bedrijven, gedaan met de groei, gedaan met de welvaart en helemaal gedaan met onze toekomst.

In de sociale zekerheid wordt een aantal structurele hervormingen doorgevoerd. In de gezondheidszorg wordt de uitgavengroei teruggeschroefd van 3% naar 1,5%. Extra miljarden worden er gevonden in de werkloosheid,

Hans Maertens, directeur-generaal Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Vruchtgebruikconstructies: volg de spelregels...! Een vruchtgebruikconstructie bestaat erin dat een onroerend goed voor het vruchtgebruik wordt aangekocht door de vennootschap en de blote eigendom door de bedrijfsleider. De vennootschap betaalt hierbij (normaal) het grootste deel van de aankoopprijs en kan ook haar aandeel van de bijkomende kosten in aftrek nemen. Op het einde van het vruchtgebruik verkrijgt de blote eigenaar de volle eigendom van het onroerend goed zonder enige fiscale afrekening. Deze constructie kan ook gebruikt worden bij de aanschaffing van een bedrijfsgebouw, doch mits het in acht nemen van de fiscale spelregels. Bij de aanvang dient de waardering correct te gebeuren (geactualiseerde waarde van de netto huurinkomsten). Tijdens het vruchtgebruik dient een voordeel alle aard voor eventuele “gratis” privatieve bewoning correct aangegeven te worden in de aangifte personenbelasting (niet via R/C).

Eveneens dient nagegaan te worden of de grote herstellingen geen voordeel uitmaken. Bij het einde van het vruchtgebruik dient het voordeel berekend en aangegeven te worden in de aangifte personenbelasting (niet via R/C) wanneer er oa. grove herstellingen of verbouwingswerken werden uitgevoerd of een nieuwbouw werd opgericht. Vruchtgebruikconstructies zijn a priori dus niet uitgesloten, maar het blijft opletten geblazen...!

Tip van de maand Charlotte Pille - charlotte.pille@vgd.eu VGD Brugge - Gistelse Steenweg 473 bus 0001, 8200 Brugge - T +32 (0)50 40 88 00

vgd.eu

Ondernemers 16 24 oktober 2014

3


4

Ondernemers 16 24 oktober 2014

STANDPUNT /p.3 INHOUD/p.4 BLIKVANGER/p.5 AGENDA/p.49 PROSIT/p.50

BEDRIJVEN Bombardier I Or Tea? I Lysair I ROB Tavernier I Deny I KPMG I INNI Group I VDS Concepts

6 REPORTAGE Provinciaal Opleidingscentrum brandweer en politie

12 INTERVIEW Dirk Decoster en Filip Wallays - Agristo

18

DOSSIER INDUSTRIEBOUW Condeco I Contreat I Tides I Free Style Builders Alpido I Furnibo I Stabic I BCK I Deman I Inferro

25 45 HAVENNIEUWS Pittman Seafoods

48 VOKA-NIEUWS Innov’Embre

Ondernemers verschijnt tweewekelijks en wordt gratis toegestuurd aan alle leden van Voka WestVlaanderen. ISSN 1378-9511 Verantwoordelijke uitgever: Hans Maertens, Pres. Kennedylaan 9A, 8500 Kortrijk, redactie. ondernemerswvl@voka.be, www.voka.be/west-vlaanderen - Maatschappelijke zetel: Havenhuis De Caese, Hoogstraat 4, 8000 Brugge, info.wvl@voka.be Hoofdredacteur: Dirk Van Thuyne Webredacteur: Tinny Capiau - Grafische vormgeving: Bart Vandaele - Mediaregie: Filip Deckmyn, Chris Lens, Marijke Vanthuyne, Meriam Ziane, Fotografen: Dries Decorte, Kurt Desplenter, Patrick Holderbeke, Michel Vanneuville, Els Verhaeghe - Journalisten: Karel Cambien, Marc Dejonckheere, Patrick Demarest, Johan Depaepe, Stef Dehullu, Roel Jacobus, Bart Vancauwenberghe, Jan Bart Van In, Joke Verbeke - Druk: Goekint Graphics. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Download de Voka-app en lees Ondernemers online


BLIKVANGER

Co-sourcing van werknemers in plaats van tijdelijke werkloosheid

Bombardier behoudt 150 jobs... in andere bedrijven ROLAND DEDUYTSCHE, BART VANSEVENANT EN NANCY VANDEWIELE:

Bombardier Brugge zoekt oplossingen om 150 medewerkers zinvol actief te houden tijdens een operationele stilte tussen twee grote projecten in. “Vanaf het eerste kwartaal 2015 tot het tweede kwartaal 2016 houden we graag deze geschoolde technici aan het werk. Een van de pistes is cosourcing bij bedrijven in de regio”, vertelt directeur operationele strategie Roland Deduytsche. Voka en Apzi ondersteunen deze vorm van sociale innovatie. “In het eerste kwartaal van 2015 lopen twee belangrijke projecten af, namelijk de tram voor de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB en het RER-project voor de NMBS. Het gevolg is dat we voor ongeveer 150 operatoren geen werk hebben tot de start van een nieuwe opdracht en dat is pas in april 2016”, vertelt Roland Deduytsche, directeur operationele strategie van Bombardier Brugge. In deze vestiging van de internationale groep Bombardier Transportation werken 750 mensen. In het kader van het ‘plan 2020’ nam Bombardier Brugge zich voor om steeds te proberen iedereen aan het werk te houden. “In de eerste plaats proberen we natuurlijk nieuwe opdrachten aan te trekken. Dit lukte extern met diverse projecten voor De Lijn, terwijl we ook intern zoveel mogelijk werk uit de andere sites naar Brugge transfereren”, vertelt Roland Deduytsche. “Een tweede weg is co-sourcing door onze werknemers ter beschikking te stellen van andere bedrijven terwijl ze op onze payroll blijven staan. Een derde piste is onze operatoren tijdelijk te laten werken in ons zusterbedrijf in het Noord-Franse Crespin (130 km van Brugge). Het doel van die tweede en derde optie is om deze medewerkers zoveel mogelijk aan boord te houden. Een vierde weg is dat we mensen die zelfstandig willen worden de garantie bieden dat ze na eventuele afloop van hun zelfstandig statuut hier opnieuw mogen komen werken.” Ten slotte is er nog een ingreep. “We verhogen ook de grens van het tijdskrediet om mensen de kans

te geven tijdelijk minder te werken”, zegt Nancy Vandewiele, HR business partner. Om welke profielen gaat het? Roland Deduytsche: “Het zijn voornamelijk monteurs van binnenbekleding van rijtuigen, naast elektriciens, industriële schilders, kwaliteitstechnici en logistieke operatoren. Wij willen hen graag aan boord houden omdat ze ten eerste ervaring hebben en ten tweede gecertificeerd en specifiek opgeleid zijn, een must gezien de hoge kwaliteitseisen. Zulke technici vind je niet gemakkelijk. Daarnaast dragen we ook een sociale verantwoordelijkheid. Mensen die een jaar in tijdelijke werkloosheid geraken, hebben het niet eenvoudig om terug in een arbeidsritme te integreren.” Hoe zal deze operatie verlopen? Roland Deduytsche: “We beginnen er tijdig aan zodat de mensen zich goed kunnen voorbereiden op deze verandering die ook een familiale en een sociale impact heeft. We maken duidelijk dat we die tijdelijke dip niet alleen met tijdelijke werkloosheid kunnen opvangen. Zowel werkgever als werknemers moeten dus hun sociale verantwoordelijkheid nemen. We starten met een afstemming met de sociale partners in zowel Brugge als Crespin. Daar is men zelfs bereid om voor de Bruggelingen een specifieke productielijn onder Brugse leiding te reserveren. Zo kunnen we ook de verplaatsing vlot in groep organiseren. In ruil voor deze inspanning engageert het bedrijf zich om een venster op langdurige tewerkstelling te bieden.” Hoe werkt u de piste van tijdelijke co-sourcing in andere ondernemingen uit? Roland Deduytsche: “Over de lokale of regionale cosourcing worden infosessies met bedrijven georganiseerd, in samenwerking met APZI en Voka. Het delen van informatie tussen bedrijven kan leiden tot een win-win-winsituatie voor zowel de werknemer als de ontlenende en ontvangende werkgever. Co-sourcing draagt bij tot een afbouw van de tijdelijke werkloosheid en biedt een oplossing voor vacatures die niet of

“HET DELEN VAN INFORMATIE TUSSEN BEDRIJVEN KAN LEIDEN TOT EEN WIN-WIN-WIN-SITUATIE VOOR ZOWEL DE WERKNEMER ALS DE ONTLENENDE EN ONTVANGENDE WERKGEVER.” moeilijk kunnen ingevuld worden.” Bart Vansevenant (Voka): “Vandaag leggen het beleid en de bedrijven de nadruk op het vormen van clusters. Bijvoorbeeld maakt Bombardier Brugge deel uit van de West-Vlaamse mechatronicacluster. Hoewel voor co-sourcing al enige tijd een wettelijk kader bestaat, wordt het nog niet vaak toegepast. Het is een kwestie van samenwerken tussen de bedrijven en van opbouwen van vertrouwen bij de sociale partners. Voka wil in de regio mee helpen zoeken naar oplossingen die de arbeidsmarkt dynamischer en wendbaarder maken. Co-sourcing, als vorm van sociale innovatie, kan daartoe bijdragen. Ten behoeve van Bombarbier organiseren we in ons netwerk infosessies over de mogelijkheden en juridische aspecten.” (RJ – Foto MVN)

www.bombardier.com

Infosessies voor bedrijven Wil u vernemen of co-sourcing in het algemeen en de operatoren van Bombardier in het bijzonder iets voor uw bedrijf kunnen betekenen? Kom dan naar één van de infosessies: - dinsdag 28 oktober om 14 uur in Training Center Zeebrugge - donderdag 6 november om 16 uur in Bombardier Brugge - woensdag 12 november om 12 uur in het Vokakantoor in Kortrijk

Ondernemers 16 24 oktober 2014

5


Een nieuw verhaal begint

Voortaan bieden we u onze network-based ICT solutions, connectiviteit, vaste en mobiele telefonie en digitale media aan onder de merknaam Proximus. We zijn klaar om samen met u aan een nieuw hoofdstuk te beginnen. Als verantwoordelijke in uw onderneming hebt u een prioriteit: een kwaliteitsvolle dienstverlening verzekeren wat er ook gebeurt. We willen er dan ook voor zorgen dat u dankzij de Proximus-kwaliteit dicht kunt zijn bij wie en wat voor u belangrijk is: uw activiteiten, uw klanten, uw leveranciers, uw medewerkers, uw partners en uw familie. Ontdek al onze oplossingen en diensten op onze nieuwe website www.proximus.be

proximus_launch_advert_VOKA_220x310.indd 1

8/10/14 15:48


UITGELEZEN

Or Tea? wint in debuutjaar meteen twee innovatieprijzen

Phytophar uit Oostkamp viert 15e verjaardag Producent van voedingssupplementen Phytophar in de Handelsstraat in Oostkamp blaast 15 kaarsjes uit. Het bedrijf ging in 1999 van start met productie in bulk, maar sinds een viertal jaar gaan de 350 verschillende producten ook in consumentenverpakkingen de deur uit. Het bedrijf kon daardoor op twee jaar tijd zijn omzet verdubbelen en zijn personeelsbestand zelfs verdrievoudigen tot 35 personeelsleden. (HN 04-10)

Gryson gaat dicht in 2018 Roltabakfabriek Japan Tabacco International-Gryson (JTI) sluit halfweg 2018 de deuren. De werkgelegenheid voor de 132 werknemers blijft wel gegarandeerd tot halfweg 2017, nadien wordt er geleidelijk aan afgebouwd. Het nieuws sloeg in als een bom. Midden 2012 verkocht de familie Vandermarliere Gryson aan JTI. Sindsdien werd er constant geïnvesteerd, voor wel 7 à 8 miljoen euro. Sedert de verkoop werd ook een 50-tal mensen aangeworven, en vorige maand nog kreeg het personeel een loonsverhoging. De multinational JTI telt wereldwijd maar liefst 25.000 werknemers. (DT, HLN, DS, HN)

Als de uitdrukking ‘een vliegende start nemen’ nog niet had bestaan, was ze dit jaar ongetwijfeld uitgevonden door Or Tea? uit Tielt. Het bedrijfje van Stijn Verbrugghe en Niels Desmet commercialiseert de hoogwaardige Chinese thee onder de naam Camellia S en werd onlangs op Horeca Expo al beloond met twee innovatieprijzen. “Het is de bedoeling om eerst in de Benelux en later ook in onze buurlanden tot een vaste waarde uit te groeien”, zegt Niels Desmet. Stijn Verbrugghe beschikte al een tijdje over een webshop waar een basisaanbod van Chinese thee in builtjes beschikbaar was. Toen vanuit het moederbedrijf in Hongkong de vraag rees om hun producten nog nadrukkelijker op de Europese markt te commercialiseren, zocht hij een geschikte vennoot. “Stijn was toen nog bezig met een andere job, maar ik zag de uitdaging meteen zitten”, legt Niels Desmet uit. “Op Horeca Expo merkten we niet alleen dat er een grote vraag is naar de origineel verpakte kwaliteitsthee uit ons aanbod, maar ook dat we elkaar prima aanvullen.” Naast Chinese thee biedt het bedrijf ook een UrbanPop-serie aan (met vijf verschillende infusies) en een WellBeing-serie (met drie soorten gezondheidsthee).

Meer antioxidanten Or Tea? vestigde zich in het Vlaemynck Business Center in Tielt. Van daaruit bedient het zowel de high end horecamarkt als de retailsector. “Ons assortiment leent zich bijvoorbeeld uitstekend voor relatiegeschenken, maar met de Japanse Matcha Twist&Shake mikken we ook voluit op de gezondheidsmarkt, zoals wellness- en sportcentra. In tegenstelling tot het klassieke thee-infuus wordt bij Matcha het volledige blad opgedronken, waardoor de gebruiker tot 130 keer meer antioxidanten

NIELS DESMET EN STIJN VERBRUGGHE:

“OP HORECA EXPO MERKTEN WE NIET ALLEEN DAT ER EEN GROTE VRAAG IS NAAR DE ORIGINEEL VERPAKTE KWALITEITSTHEE UIT ONS AANBOD, MAAR OOK DAT WE ELKAAR PRIMA AANVULLEN.” opneemt, wat het immuunsysteem gevoelig versterkt.” Niels en Stijn zijn allebei gediplomeerd theesommelier en willen de traditionele theeceremonie op een trendy manier introduceren in de 21ste eeuw. Dat kan onder meer door de thee te laten trekken in trendy mokken uit hoogkwalitatieve keramiek. Op Horeca Expo was het enthousiasme rond het bedrijf alvast groot. Voor het eerst sinds lang ging één product er met twee innovatieprijzen lopen.

Origineel design “In de categorie ‘Beverages’ kregen we een prijs voor onze Matcha Twist&Shake. In de categorie ‘Concepts’ sleepten we de prijs in de wacht voor het innovatief design van de fles waarin we de matcha aanbieden: de poederthee zit bovenaan in een afgescheiden capsule en valt automatisch in origineel Japans bronwater zodra het deksel wordt opengedraaid. Zo geniet de gebruiker van de authentieke smaak.” Voor de feestdagen pakt Or Tea? uit met een Christmas Gift Box: in een mooie rode doos worden, naast de thee, ook een bijpassende geurkaars aangeboden en vier pralines van Belgische origine, waarin telkens één van de theesmaken (jasmijn, matcha, gember en zwarte thee) is verwerkt. (BVC – foto Kurt)

www.or-tea.be

Howest Kortrijk bouwt duurzame nieuwe campus tegen 2017 Tegen het academiejaar 2017-2018 nemen alle studenten van Howest Kortrijk hun intrek in een nieuwe, geïntegreerde campus aan de Karel de Goedelaan. De hogeschool investeert 16 miljoen euro in het duurzame nieuwbouwproject in het Magdalenapark. Howest Kortrijk werkt al jaren aan een plan om alle opleidingen te integreren in een campus aan de Karel de Goedelaan. Howest koos uit 9 voorstellen voor het ontwerp van ABDM-Rau-Delva, een vijfhoek met een grote ondergrondse laag en 4 bovengrondse lagen die schuin op elkaar staan. Het geheel biedt 11.500 m² ruimte. (DS, HN, HLN)

Ecologiepremie voor Clarebout Potatoes Clarebout Potatoes uit Nieuwkerke krijgt van de Vlaamse regering een ecologiepremie van 970.000 euro. Clarebout produceert diepvriesfrieten en wil een proceslijn vervangen en upgraden door een performantere lijn. Die moet het energieverbruik drastisch naar beneden halen en dus zorgen voor een duidelijk verminderde milieu-impact. (HN) Uitgelezen: Voka’s socioeconomisch persoverzicht, een samenvatting van de belangrijke West-Vlaamse krantenartikels van de voorbije week. U kunt dit overzicht wekelijks via post of mail ontvangen. Wenst u een proefnummer of info over een abonnement? Contacteer Nele Demets tel. 056 23 50 66, nele.demets@voka.be

België - Belgique P.B. 8500 Kortrijk 4/257

UIT gelezen WEST-VLAAND

EREN

Wekelijks persove rzicht van Voka (verschijnt niet West-Vlaanderen in de kerstvaka 20e jaargang ntie en gedurend Verantwoordelijk e 6 weken in juli e uitgever Hans & augustus) Maertens Afzender Voka West-Vlaanderen, President Kennedy Afgiftekantoor 8500 Kortrijk laan 9a, 8500 - P509109 Kortrijk


BEDRIJVEN

8

Ondernemers 16 24 oktober 2014

Na enkele jaren van forse investeringen is Lysair klaar voor de toekomst

“MBO is rimpelloos verlopen” Investeren in ontstoffing: het wordt door veel zaakvoerders van productiebedrijven vaak niet meteen als de meest dringende aankoop beschouwd. Toch ervaren deze mensen al snel hoe noodzakelijk dit is. Zeker als het om totaalprojecten gaat, kloppen ze hiervoor graag aan bij Lysair Group. De specialist uit Sint-Baafs-Vijve wordt na de in 2012 succesvol afgeronde MBO geleid door een complementair trio. Met Konodi en Nordland heeft Lysair bovendien nog twee andere ijzers in het vuur. De prille roots van Lysair situeren zich in de fietsenherstelling. Later werd het bedrijf omgevormd tot een draai- en freesatelier, om zich vanaf de jaren ‘80 volledig toe te spitsen op de productie van ontstoffingsinstallaties. In 1995 realiseerde het bedrijf de overname van Konodi, gespecialiseerd in het bouwen op maat van machines, robotinstallaties en automatiseringen, vooral voor logistieke installaties en sleutel-op-dedeurprojecten. Acht jaar later volgde de overname van Nordland dat actief is in de verdeling van koeltorens en dry-coolers.

BOOrtMAlt // Antwerpen

Vk diensten: architectuur, stabiliteit, civiele bouwkunde

Goede verstandhouding De periode tussen 2005 en 2012 was cruciaal voor de continuïteit van Lysair. “In die jaren werd volop de MBO voorbereid waarbij wij het bedrijf overnamen van Danny Callewaert”, zeggen de managing directors Hans De Leersnyder, Herbert Vandaele en Alex Vanwolleghem. “Door de transacties over zo’n lange periode te spreiden, konden we op alle vlakken de continuïteit van het bedrijf garanderen. Voor ons was het ook een groot pluspunt dat we de MBO konden realiseren via gespreide betalingen. Bovendien is de verstandhouding met Danny Callewaert altijd uitstekend geweest. Nadien is hij nog anderhalf jaar actief blijven meewerken en ook nu kunnen we nog op zijn deskundig advies rekenen.” De taken zijn inmiddels netjes verdeeld: Alex Vanwolleghem focust zich op het commerciële, Hans De Leersnyder concentreert zich op het operationele en het technische aspect. Personeelsbeleid, financiën en aankopen zijn de verantwoordelijkheid van Herbert Vandaele. Anno 2014 focust Lysair zich op ontstoffing en pneumatisch transport. “Onze marktpositie is vrij uniek:

GHelAMcO AreNA // Gent

Architect: Bontinck Architecture and engineering Vk diensten: stabiliteit, speciale technieken, civiele bouwkunde

in deze heel concurrentiële sector zijn wij zowat de enige speler die totaalprojecten kan verzorgen, van de engineering tot en met de opstart. Ook voor de sturing staan we zelf in. Onze oplossingen zijn gegeerd in de Benelux en Frankrijk, bij sectoren zoals voeding, farmacie, overslagbedrijven, ijzer- en staalnijverheid, vlas, grondstofbewerking, textiel, chemie en petrochemie, enzovoort. De vraag naar dergelijke oplossingen groeit omwille van de steeds strengere eisen op vlak van onder andere ergonomie, veiligheid en geluid waardoor projecten steeds complexer worden. Eén persoon houdt voortdurend de veranderende regelgeving inzake explosieveiligheid, energetisch verbruik en andere kritische factoren bij.”

Weinig last van de crisis Eén van de grootste uitdagingen voor Lysair is klanten overtuigen van het nut van dergelijke installaties. “De klant ziet er niet altijd onmiddellijk de meerwaarde van in, hoewel ontstoffing voor zowel mensen als machines van kapitaal belang is. De terugverdientijd van zo’n investering is doorgaans moeilijk te berekenen. Toch hebben we in de jaren 2008 en 2009 bitter weinig van de crisis ondervonden. Nu voelen we wel een grotere druk op marges en levertermijnen. Ons

AZ SiNt-JAN AV // Brugge

Architect: Vk Vk diensten: architectuur, stabiliteit, speciale technieken, interieur

NAVO HOOfdkwArtier // Brussel

Architect: SOM-Assar Vk diensten: stabiliteit, speciale technieken, energy engineering, civiele bouwkunde

VK is actief in vier marktsegmenten: Healthcare, Buildings, Industry en Infrastructure. We bieden onze Healthcareklanten een totaalpakket onder één dak: masterplanning, architectuur, engineering, interieur en landscaping. Vastgoedontwikkelaars, architecten, industriële klanten en overheden doen beroep op VK voor engineering van gebouwen, industriële faciliteiten en infrastructuurprojecten. Daarbij is duurzaam bouwen voor ons een topprioriteit. Meer info op www.vkgroup.be

ad_ondernemers_vk_201410_220x152.indd 1

ARCHITECTS & ENGINEERS

4/09/2014 9:00:20


“WE WILLEN GRAAG NOG EEN AANTAL EXTRA MEDEWERKERS AANWERVEN, MAAR TEGENWOORDIG IS HET EEN FORSE UITDAGING OM TECHNISCHE TEKENAARS EN ANDERE VAKBEKWAME MENSEN TE VINDEN.”

orderboek is nog altijd goed gevuld, maar we kunnen minder ver vooruitkijken. Waar we vroeger doorgaans voor meer dan zes maanden vol zaten, is dat nu iets minder. Beslissingen bij klanten worden vaker uitgesteld, maar eenmaal de knoop is doorgehakt, moet alles plots razendsnel gaan. Vermoedelijk zal er vanaf 2015 weer meer schot in de zaak komen, nu de nieuwe

federale regering een feit is en ondernemers beter weten waar ze aan toe zijn.” Van de iets rustiger periode maakte Lysair gebruik om zich helemaal te wapenen voor een veelbelovende toekomst. “In 2012 en 2013 hebben we ons CNC-machinepark vernieuwd met gesofisticeerde machines voor

Neem plaats in deze

BEDRIJVEN

ALEX VANWOLLEGHEM, HANS DE LEERSNYDER EN HERBERT VANDAELE:

draaien en frezen. Dergelijk werk knapten we tot voor kort vooral voor onze eigen projecten op, maar we stellen ons machinepark vanaf nu ook beschikbaar voor extern werk. Ook onze vracht- en bestelwagens ondergingen een opfrisbeurt. Daarnaast willen we graag nog een aantal extra medewerkers aanwerven. Tegenwoordig is het een forse uitdaging om technische tekenaars en andere vakbekwame mensen te vinden. Sowieso krijgt nieuw personeel nog een interne opleiding, met gepaste begeleiding.” Naast meer personeel plant Lysair voor de komende jaren nog investeringen in een balanceerbank, een lasersnijmachine, productontwikkeling en marktexploitatie. (BVC – Foto Hol)

www.lysair.com

en vertel eens.

Buro Center. Van ergonomische bureaustoel tot totaalinrichting. Op zoek naar een comfortabele bureaustoel? Of u hebt nood aan een volledig

en ergonomisch. Breng een bezoek aan onze toonzaal en ontdek zelf de vele

nieuwe kantoorinrichting? Reken dan op de 30 jaar evaring van Buro Center.

mogelijkheden. Uiteraard komen onze medewerkers ook graag bij u langs op

Ons uitgebreid aanbod biedt u een ruime keuze stoelen, steeds comfortabel

kantoor. Neem alvast een kijkje op burocenter.be.

www.burocenter.be L. Bauwensstraat 15 / 8200 Brugge / info@burocenter.be / T 050 32 04 08

Ondernemers 16 24 oktober 2014

9


Morgen is wat we ervan zullen maken. Panamarenko is een Belgische kunstenaar, een uitvinder en een visionair. Zijn kijk op mobiliteit en vervoer overstijgt alle normen. Zo heeft hij heel wat futuristische voertuigen ontworpen. Het uitzonderlijke, dat delen wij graag met u. Dat kan de passie zijn voor oldtimers, maar ook voor kunst of de financiële wereld. Het is met die unieke en visionaire kijk dat wij al sinds 1871 aan vermogensbegeleiding doen. Het is ook op die manier dat wij naar uw vermogen zullen kijken om het een opmerkelijke toekomst te verzekeren.

Bank Degroof WEST-VLAANDEREN President Kennedypark 8 8500 Kortrijk T 056 26 54 00 Zoutelaan 134 8300 Knokke-Heist T 050 63 23 70 www.degroof.be blog.degroof.be

©

DEB1400042_ADV_Ondernemers_WV.indd 1

Panamarenko, Prova-Car, 1967. Collectie van het M HKA. Bank Degroof, partner van het M HKA.

08/10/14 11:12


BEDRIJVEN Kunststof heeft geen geheimen meer voor STP-Stockplastics. Productontwikkeling, materiaalselectie, process engineering en productoptimalisatie.

75-jarige schuifdeurfabrikant ROB gaat uitbreiden Groot feest vorige week bij ROB in Ardooie. De fabrikant van schuifdeursystemen en logistieke oplossingen voor intern transport vierde haar 75ste verjaardag. CEO Manu Vanoverbeke maakt van de gelegenheid gebruik om goed nieuws aan te kondigen. De onderneming investeert 12,5 miljoen euro in haar site in Ardooie en zal ook tien nieuwe medewerkers aantrekken. Zeven jaar geleden opende het bedrijf ook al een filiaal in Slovakije. ROB is ook gekend onder de naam Louage & Wisselinck, naar de stichters die in 1939 begonnen met de productie van broodsnijmachines, veerscharnieren en gietijzeren poortwielen. Zeventien jaar later verhuisde het bedrijf van de Brugstraat naar de Stationsstraat in Ardooie waar het zich ook ging toeleggen op de fabricage van schuifdeur- en kantelpoortsystemen (naast handgedreven monorails). Waar in 1980 60% van de productie voor de Belgische markt bestemd was, ligt de klemtoon nu op export: anno 2014 vertrekt 70% van de afgewerkte artikelen naar het buitenland, vooral naar de buurlanden en Oostenrijk.

Uitbreiding productiegamma De familie Vanoverbeke nam de onderneming in 2007 over en richtte in datzelfde jaar ook een filiaal in Slovakije op (ROBeSK sro) waar momenteel tien mensen werken. Zeven jaar later mag CEO Manu Vanoverbeke bekendmaken dat er in Ardooie een vestiging bijkomt op de site Ter Vlucht. Daar zal het productiegamma uitgebreid worden met geruisloze schuifdeursystemen en zonnewering. ROB pompt 12,5 miljoen euro in de West-Vlaamse vestiging en het bedrijf zal tien nieuwe arbeidskrachten aantrekken. “Op die manier willen we ons helemaal klaarstomen voor de toekomst. Momenteel zijn er in Ardooie al zowat 100 arbeiders en bedienden aan de slag. Ons investeringsprogramma krijgt ook de steun van de Vlaamse overheid die hiervoor 750.000 euro voorziet.” “Innoveren is van kapitaal belang om ons te onderscheiden”, vervolgt de zaakvoerder. “Daarom focussen we steeds meer op het design en de ergonomie van

MANU VANOVERBEKE:

“MITS EEN GOEDE AANPAK ZITTEN WEST-VLAAMSE FAMILIEBEDRIJVEN DIE EEN BELANGRIJKE BIJDRAGE TOT DE MAAKINDUSTRIE LEVEREN NOG ALTIJD IN DE LIFT.”

Partner voor total service solution op maat - Matrijzenbouw en spuitgieten - 26 spuitgietmachines tot 1600 ton - stukken van 1 gr tot 7 kg mogelijk

onze producten. Momenteel ligt de klemtoon enerzijds op de productie van deurbeslag voor (binnen)schuifdeuren, schuif- en vouwluiken, die worden gebruikt in nieuwbouwprojecten en woon- en zorgcentra. Anderzijds fabriceren we ook hangbruggen en railsystemen, die onontbeerlijk zijn in lakstraten en productiehallen van industriële ondernemingen.”

Origineel relatiegeschenk Zoveel goed nieuws mag uiteraard niet onopgemerkt voorbij gaan. Daarom organiseerde ROB vorige week een groot feest voor klanten en relaties. Daags nadien waren het personeel en hun familie op een festijn uitgenodigd. Het bedrijf lanceerde dat weekend een origineel relatiegeschenk. “In beperkte oplage pakken we uit met een vintage handbroodsnijmachine. Op die manier refereren we op een leuke manier naar de roots van deze onderneming. Daarnaast verschijnt ook een jubileumboek dat op 1.000 exemplaren wordt uitgebracht. Dit naslagwerk kan via onze website of na telefonisch contact met ons bedrijf worden besteld.” In elk geval stuurt ROB, dat momenteel een omzet van 15 miljoen euro realiseert, een krachtig signaal uit dat het ook na 75 jaar blijft geloven in een gezonde toekomst. “Met de investering in de modernisering en uitbreiding van de site, zitten we hopelijk gebeiteld voor de volgende decennia. Dit illustreert dat WestVlaamse familiebedrijven die een belangrijke bijdrage tot de maakindustrie leveren, mits een goede aanpak nog altijd in de lift zitten.” (BVC – Foto Kurt)

nr. 051 61 12 93 Bel ons nu op het j u langs We komen graag bi end lijv ijb vr n voor ee vies ad h sc gi technolo

Stockplastics Kortrijksesteenweg 31A 8750 Zwevezele tel. +32 51 61 12 93 stockplastics@stp.be www.stp.be

www.rob.be

Ondernemers 16 24 oktober 2014

11


Ondernemers 16 24 oktober 2014

REPORTAGE

12

Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten schoolt bedrijven bij

Simulaties blijven beter bij dan theorie alleen Nogal wat bedrijven hebben een eigen bedrijfsbrandweer of veiligheidsdienst. Grotere kmo’s zijn sowieso verplicht om hun werknemers op dat vlak geregeld bij te scholen. Maar ze hoeven dat niet op eigen houtje te doen. De Brandweerschool en de opleiding hulpverlener-ambulancier van het Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten in Zedelgem bieden opleidingspakketten op maat en simulatieruimtes aan. Een mogelijkheid die bij veel ondernemingen nog te weinig bekend is. Het Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten (POV) is sinds 2010 gevestigd op de site van het voormalige opleidingscentrum voor onderofficieren van Defensie in Zedelgem. Toen verhuisden de vzw’s WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten) en WPS (West-Vlaamse Politieschool) hier naartoe. “Door op één site bijeen te zitten, kunnen we beter en efficiënter samenwerken en bijvoorbeeld les-, vergader- en praktijkinfrastructuur delen en verder uitbouwen”, zegt algemeen directeur Hans Desmyttere. “Een dergelijke clusterinfrastructuur creëert ook extra opleidingsmogelijkheden. De afdeling Bedrijfsoplei-

dingen van de Brandweerschool bevindt zich nu nog in Roeselare, maar komt volgend jaar ook naar deze site, waarvoor trouwens een heel masterplan is uitgewerkt. De gebouwen worden gerenoveerd en deze locatie wordt verder uitgebouwd, onder meer met een vuurhal en een simulatiehuis.”

Brandbestrijding inoefenen Naast de reguliere brevet- en specialisatieopleidingen voor brandweerlui en hulpverleners-ambulanciers organiseert WOBRA ook geregeld trainingen voor de privésector. De interesse voor brandopleidingen is niet gering, ondanks het feit dat bedrijven in ons land niet echt een cultuur hebben om werknemers de opleiding bedrijfshulpverlening te laten volgen. “In Nederland is die cultuur er wel. Meer bedrijven leiden daar medewerkers op tot bedrijfshulpverleners, wat een cursus van minimaal 15 uur vergt”, zegt Patrick Samyn, coördinator van de brandweeropleiding. “Het artikel 52 van ARAB, het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, gaat onder meer over opleidingen voor brandbeveiliging en de verplichting voor bedrijven met meer dan 50 medewerkers om voldoende opleiding te voorzien. Hoe en waar dat moet gebeuren, is niet bepaald. Heel wat bedrijven doen daarvoor op ons een beroep. Maar ook kleinere kmo’s

tonen interesse. In principe geven we hier opleidingen aan groepen van een 12-tal mensen, om het praktisch en efficiënt te houden. Kmo’s die geen twaalf mensen in dienst hebben of niet zo veel medewerkers tegelijk kunnen missen op een werkdag, dreigden tussen de mazen van het net te vallen. Daarom hebben we een overeenkomst gesloten met de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen (POM), die op jaarbasis een zestal opleidingen bestelt en zelf kleine kmo’s bundelt tot groepen van twaalf deelnemers.” WOBRA biedt een heel aantal opleidingen en modules aan, zoals een basisopleiding voor eerste interventieploegen met twee uur theorie en één uur praktijk. “In het theoriedeel bespreken we hoe vuur zich gedraagt, welke blusmiddelen en -stoffen er zijn en welke taken zo’n ploeg moet vervullen. De theorie

DOMINIQUE VERHEYEN:

“DE DEELNEMERS WAARDEREN DE PRAKTIJKGERICHTHEID VAN DE OPLEIDING EN DE WAARDEVOLLE EVACUATIETIPS.”


wordt toegepast in de oefeninstallatie en de deelnemers worden getraind in het correcte gebruik van kleine blusmiddelen”, zegt Patrick Samyn. “Mensen die de basisopleiding volgden, kunnen daarna intekenen op een opleiding voor gevorderden die meer praktijk bevat en allerlei noodscenario’s kan behandelen. Met bepaalde sectoren, zoals de voedingsnijverheid en de horecafederatie, hebben we specifieke overeenkomsten voor dagopleidingen, waarin ook een deel evacuatie vervat zit. Vaak wordt dan een concrete casestudy, geënt op de concrete situatie in het bedrijf of de horecazaak, ingeoefend.”

Evacuatietraining in realistische context Ook voor de zorgsector, die steeds meer private spelers telt, kan het POV heel wat betekenen. Ziekenhuizen en woonzorginstellingen zijn overigens eveneens wettelijk verplicht hun medewerkers op te leiden. In het blok G op het terrein in Zedelgem is enkele jaren geleden een volledige ziekenhuisafdeling ingericht met bedden, branddeuren, licht-, geluids- en rookeffecten. “Ziekenhuizen – zoals AZ Delta uit Roeselare en Jan Yperman uit Ieper – en andere zorginstellingen laten hun mensen bij WOBRA geregeld een basisopleiding brandbestrijding volgen”, zegt Patrick Samyn. “Vanuit de deelopleiding hulpverlener-ambulancier wordt bovendien een heel specifieke evacuatietraining voor verpleeg- en zorginstellingen aangeboden.” “In de ziekenhuismodule kunnen we realistische situaties in ziekenhuizen en woonzorgcentra nabootsen, compleet met patiënten, rolstoelen, evacuatie- en blusmiddelen”, zegt Kenn Gurdebeke, coördinator van de ambulanceopleiding binnen WOBRA. “De deelnemers leren zo hoe ze vlot en doelgericht kunnen evacueren. We evalueren eerst hoe ze zelf een noodsituatie zouden aanpakken om dan waar nodig bij te sturen. Ook hier wordt de simulatie voorafgegaan door een theoretisch luik. Vanuit de zorgsector is er veel belangstelling voor onze praktijkgerichte opleidingsmogelijkheden. Ook de hogeschool Vives komt hier oefenen met zijn banabastudenten spoedgevallen en intensieve zorgen.” Simulaties van echte cases blijven sowieso beter bij dan een droge uitleg in een klaslokaal. Bij werkelijke noodsituaties in bedrijven of zorginstellingen, als elke minuut telt, is het belangrijk dat de eerste interventieteams hun parate kennis kunnen aanboren en niet over elke te volgen stap moeten nadenken. “Wat bedrijven betreft, werken we vanuit de opleiding hulpverlener-

KENN GURDEBEKE, PATRICK SAMYN, STEVE MARGODT EN DOMINIQUE VERHEYEN:

“DE WET VERPLICHT BEDRIJVEN MET MEER DAN 50 MEDEWERKERS OM VOLDOENDE OPLEIDING TE VOORZIEN. HOE EN WAAR DAT MOET GEBEUREN, IS NIET BEPAALD.”

ambulancier heel erg op vraag en op maat”, zegt Kenn Gurdebeke. “Dat kan dan bijvoorbeeld gaan om een pakket reanimatie en defibrillatie of EHBO: wat te doen bij een bloedneus, een schouder die uit de kom is, een gebroken been...?”

Politieschool steekt licht op bij bedrijven Wat opleidingen betreft, kan de West-Vlaamse Politieschool weinig betekenen voor ondernemers, maar daar is een ander soort wisselwerking mogelijk. “Wij mogen wettelijk geen les geven aan private spelers, maar kunnen bijvoorbeeld wel ons simulatiehuis verhuren aan privébedrijven of private veiligheidsdiensten”, zegt Steve Margodt, opleidingsdirecteur van de Politieschool. “In dat huis kunnen we allerlei plaatsen en situaties creëren, zoals de incheckruimte op luchthavens, het onthaal van een bedrijf of ziekenhuis, of een winkel. We hebben ook een café, waar gemeentediensten bijvoorbeeld het controleren van de geluidsnormen kunnen oefenen, maar waar we ook hulpverleningssituaties kunnen simuleren.” De WPS is zelf wel vragende partij om met korpschefs of leidinggevenden van de verschillende West-Vlaamse politiezones op bedrijfsbezoek te gaan. “Het is voor ons erg interessant om in het bedrijfsleven dingen bij te leren over personeelsmanagement, VTO-initiatieven, functioneringsgesprekken, omgaan met diversiteit op de werkvloer, de problematiek van fusies, internationale partners en zo meer”, zegt Steve Margodt. “Zo zijn we al bij verscheidene West-Vlaamse bedrijven te gast geweest zoals Club Brugge, Thermote & Vanhalst, Dovy Keukens, AZ Groeninge en Roularta. Wij zijn altijd vragende partij om ons licht op te steken bij een onderneming die iets innovatiefs heeft bedacht of bepaalde kwesties op een andere manier aanpakt.” (JD)

REPORTAGE

“We hoeven het warm water niet zelf uit te vinden” Het Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdesziekenhuis Waregem doet geregeld een beroep op de opleidingsmogelijkheden van het Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten (POV), zeker als het gaat om evacuatieoefeningen. Daar was geen grote aansporing voor nodig. Kwaliteitscoördinator Dominique Verheyen is al sinds eind de jaren ‘80 zelf lesgever in de opleiding hulpverlener-ambulancier van het POV. “Vanuit de cel Rampenplanning van het ziekenhuis waren wij van bij het begin betrokken bij het uitwerken van de evacuatietrainingen, dus was het logisch dat wij hier met het ziekenhuis gebruik van zouden maken. De ervaringen met het WOBRA zijn erg positief. De deelnemers waarderen de praktijkgerichtheid van de opleiding en de waardevolle evacuatietips. De simulatieoefeningen benaderen heel sterk de werkelijkheid en bereiden onze medewerkers goed voor op acute situaties – die hopelijk nooit zullen plaatsvinden.”

Referentieverpleegkundigen Rampenplanning Een ziekenhuis moet van de overheid beschikken over een goed uitgebouwd rampenplan, dat bovendien een belangrijk onderdeel is in de accreditatie van ziekenhuizen. Het Onze-Lieve-Vrouwvan-Lourdesziekenhuis Waregem heeft een uitgebreid intern rampenboek opgesteld dat zowel een interne noodsituatie beschrijft, als de stappen die moeten gezet worden wanneer er door een externe ramp een grote toevloed aan patiënten is. Daarnaast werd ook een evacuatie- en pandemieplan opgemaakt dat deel uitmaakt van het gehele rampenplan. “Bovendien hebben we per dienst referentieverpleegkundigen rampenplanning aangesteld die de nieuwe medewerkers alle beginselen van brandpreventie en hulpverlening bij noodsituatie bijbrengen”, zegt Dominique Verheyen. “We organiseren geregeld interne evacuatieoefeningen, hoewel dat niet altijd evident is binnen de dagelijkse werking van een ziekenhuis. Daarnaast volgt een groep ziekenhuismedewerkers een opvolgingsopleiding aan het WOBRA. Zij krijgen dan de opdracht om wat ze daar leerden intern over te brengen aan hun collega’s.” “Bedrijven en instellingen hoeven qua brandbestrijding en het aanpakken van andere situaties zelf niet het warm water opnieuw uit te vinden”, zegt Dominique Verheyen. “Je kan evengoed een beroep doen op de expertise van een organisatie als WOBRA, en omgekeerd ook jouw kennis van de concrete werkvloer met haar delen.”

www.campuspov.be

Ondernemers 16 24 oktober 2014

13


Ondernemers 16 24 oktober 2014

50 kaarsjes voor Volkswagengarage Tavernier in Zedelgem

BEDRIJVEN

14

The bright side of law. Contracten en commercieel recht IP en ICT-recht Vennootschappen en M&A Vermogensrecht en fiscaliteit Vastgoed en aanneming Sociaal recht

Bezoek onze website en teken in op onze nieuwsbrief The Bright Side of kom eens langs op een Breakfast@Bright.

www.b-right.be Accent Business Park - Allia Gebouw Kwadestraat 157 / 20 8800 Roeselare

Toeval zorgde een halve eeuw geleden voor de start van Volkswagengarage Tavernier in Zedelgem. Inzetten op elektrische wagens en modellen op aardgas en de uitbouw van een aparte vestiging voor oldtimers onder de naam Tavernier Classic Cars zijn de plannen voor de nabije toekomst. “Mijn ouders woonden in Roksem en mijn moeder wilde in 1963 een tankstation starten langs de Gistelsesteenweg in Jabbeke of de Torhoutsesteenweg in Zedelgem”, steekt Stefaan Tavernier van wal. “Mijn vader Lucien is dan op beide plaatsen het aantal passerende auto’s gaan tellen en Zedelgem bleek de interessantste plek te zijn. Op een dag stopte Pierre D’Ieteren, zaakvoerder van het bedrijf dat Volkswagen invoert, om te tanken. Gecharmeerd door het nagelnieuwe tankstation vroeg hij mijn moeder of we niet geïnteresseerd waren om Volkswagendealer te worden. Mijn vader, die toen handelsreiziger van Veedololie was, heeft die kans met beide handen gegrepen.”

STEFAAN TAVERNIER:

“AARDGAS EN OOK DE ELEKTRISCHE WAGENS ZULLEN IN DE TOEKOMST ZEKER EEN BELANGRIJKE ROL SPELEN.”

T +32 (51) 20 28 76 F +32 (51) 21 28 76 info@b-right.be Twitter: @BrightAdvocaten www.thebrightside.be www.breakfastatbright.be

Vijftig jaar later – ondertussen al 27 jaar met zoon Stefaan aan het stuur – is garage Tavernier niet alleen officiële VW-dealer, maar ook officiële dealer van VW-bedrijfswagens én van VW-motorhomes California. Stefaan Tavernier: “Jaarlijks verkopen we

185 nieuwe personenwagens en 125 bestelwagens. Als erkend My Way-punt komen daar nog een kleine 100 tweedehandswagens bovenop. We laten ook al 20 jaar wagens aanpassen voor rolstoelgebruik. Anders dan in veel garages zijn de helft van onze klanten particulieren. Door onze vlot bereikbare ligging, dichtbij de kust, komen sommige klanten zelfs uit het binnenland en Luxemburg voor hun jaarlijks onderhoud bij ons langs, op weg naar hun vakantiebestemming.”

Nieuwe start De passie van Stefaan Tavernier voor oldtimers leidt nu tot nieuwe plannen. “Ik heb net mijn handtekening gezet onder de koopakte voor een pand op een boogscheut van onze huidige vestiging. Daar willen we over goed anderhalf jaar Tavernier Classic Cars huisvesten met een showroom en ruimte om 20 à 30 wagens te stallen. We willen er dezelfde kwaliteit bieden bij de aan- en verkoop en het onderhoud van oldtimers van diverse merken. Ik heb mijn hele leven zelf aan wagens gewerkt, dus de kennis hebben we zeker in huis. Daarnaast komt er binnenkort een CNG-pomp in ons tankstation aan het rondpunt. Aardgas en ook de elektrische wagens zullen in de toekomst zeker een belangrijke rol spelen. Volkswagen is trouwens het enige automerk dat zowel benzine-, diesel-, aardgas-, hybride en volledig elektrische wagens in het gamma heeft. En die combinatie geeft ook in het bedrijfsleven mogelijkheden. Waar een medewerker nu vaak nog een vaste bedrijfswagen heeft, zal hij in de toekomst uit de verschillende aandrijftypes kunnen kiezen, al naargelang het soort verplaatsing dat hij op dat moment moet doen”, besluit Stefaan Tavernier. (SD – Foto MVN)

www.tavernierzedelgem.be


Sinds half september zijn een vijftal mensen van ’t Veer in Menen actief op de werkvloer bij de logistieke dienstverlener Deny Logistics in Rekkem. “Iedereen vaart wel bij deze enclavewerking”, getuigen zowel Deny Logistics als ’t Veer. Maatwerkbedrijf ’t Veer creëert als toeleveringsbedrijf toegevoegde waarde voor de industrie via aangepast werk voor mensen die vanwege een fysieke, psychische of socio-culturele beperking een afstand hebben tot de reguliere arbeidsmarkt. “Van de 670 medewerkers zijn er 590 uit onze doelgroep terwijl er 80 mensen actief zijn in de omkadering”, zegt directeur Herman Wenes. “Van onze doelgroepmedewerkers zijn er zo’n 120 actief op de werkvloer van een tiental reguliere bedrijven. Het is onze strategische keuze om deze enclavewerking tegen 2020 op te voeren tot een derde van onze mensen. Deny Logistics is de jongste nieuwkomer in dit verhaal.” Deny Logistics is een logistieke dienstverlener die de goederen van opdrachtgevers via diverse transportmodi op de meest efficiënte wijze tot de eindbestemming brengt, hoofdzakelijk via de as Noord/ Zuid-Europa. Daartoe beschikt Deny op het transportcentrum LAR over 20.000 m² warehouses, 30 medewerkers, eigen transport en 12 vaste onderaannemerstransporteurs. “Deny Logistics en ’t Veer zijn al langer bekenden van elkaar en de waardering is wederzijds”, zeggen bedrijfsleiders Bertrand en Benoit Deny. “Dankzij de samenwerking kunnen wij value added logistics voor onze klanten realiseren. We voerden al eerder gesprekken over mogelijke projecten en lieten deze zomer ook al een opdracht intern uitvoeren bij ’t Veer. Half september ondertekenden wij een officiële enclave-overeenkomst.”

Nieuw antennepunt Sindsdien is een vijftal doelgroepmedewerkers, onder supervisie van een begeleider van ’t Veer, bij Deny inhouse ingeschakeld voor manueel werk. Ze werden geselecteerd op basis van enkele noodzakelijke capa-

BEDRIJVEN

Enclave van ’t Veer werkzaam op de vloer bij Deny Logistics

Steven Buyck, Herman Wenes, Bertrand en Benoit Deny:

“De enclavewerking biedt niet alleen economische, maar ook sociale voordelen.”

citeiten zoals rechtstaand kunnen werken, mobiliteit, dozen kunnen tillen, inzicht hebben in (her)stapelen en stressbestendigheid. Afhankelijk van de vraag van de klanten van Deny bestaat hun toegevoegde waarde onder andere in het herconditioneren, het kleven van etiketten, het samenstellen van nieuwe paletten, het maken van displays, enzovoort. “Met de terugval van de maakindustrie in Europa zal de logistiek niet verminderen”, zegt directeur Herman Wenes van ’t Veer. “Integendeel. Ook droge havens als de LAR moeten meewerken om ter plaatse extra toegevoegde waarde te creëren in de logistieke keten. Daarom gaan we op de LAR – los van de enclave bij Deny Logistics – een permanent enclave-antennepunt vestigen, om als bedrijf uit de sociale economie onze shared services aan te bieden aan alle hier aanwezige bedrijven. We hebben al een locatie. Samenwerking met de logistiek is één van onze strategische actiepunten op langere termijn.” Na een grondige voorbereiding door de dienst werkbegeleiding van ’t Veer werd de start van de enclavewerking bij Deny alvast positief geëvalueerd. “Wij hebben ondervonden dat de enclave werkt, letterlijk en figuurlijk”, zeggen Benoit en Bertrand Deny. “Het is een commercieel argument dat we bestaande én nieuwe klanten meerwaarde en flexibiliteit kunnen bieden. Door de mensen van ‘t Veer binnenshuis te halen, komen we tegemoet aan een sociale bekommernis, sparen we transportkosten uit en reduceren we de doorlooptijd van een opdracht met twee dagen.” (MD – Foto Hol)

www.denylogistics.com www.tveer.com

WIJ BRENGEN JE OP

ONGEKENDE HOOGTES

HOOGWERKERS SCHAARLIFTEN VERREIKERS HEFTRUCKS VERHUUR EN VERKOOP NIEUW EN TWEEDEHANDS MET WAARBORG

Steenovenstraat 54, 8760 Meulebeke T. 051 48 90 98 • F. 051 46 63 49 info@almlift.be • www.almlift.be

Ondernemers 16 24 oktober 2014

15


Cathérine Bals

Director Marketing & Communications BICS

TWICE, MOET JE MEEMAKEN

*

* TIJDENS ONZE ‹GREAT GATSBY› SOIREE IN BRUGGE BIJVOORBEELD! BICS is actief in de internationale telecomsector. Onze genodigden komen dus letterlijk van over de hele wereld naar België. Onze klantenevenementen kennen telkens een groot succes en dat komt niet alleen door het inhoudelijke, we staan ook bekend voor onze memorabele feestjes, die we telkens samen met TWICE organiseren … Iedere keer opnieuw vindt TWICE voor ons de unieke locatie, de perfecte cateraar, de toffe insteek, de hippe DJ en live animaties van hoog niveau. TWICE begrijpt perfect wat wij belangrijk vinden, en dat werkt echt rustgevend, want telkens weer weten we… met TWICE komt dat goed! Meer info & foto’s van dit evenement vindt u op: twice.be

fun is serious business

westlaan 159 - 8800 roeselare - 051 248 848 - info@twice.be - www.twice.be


Er zijn zo van die jaren die je als bedrijf niet licht vergeet. Voor drukkerijen ContinugaUGA en Strobbe is 2014 zo’n mijlpaal. Beide ondernemingen fuseerden begin 2014 en nemen nog dit jaar hun intrek in een nieuw bedrijfspand. Dat doen ze onder de nieuwe naam INNI group. “Meer dan ooit willen we bewijzen dat je in de grafische sector perfect kan groeien met een innovatieve aanpak”, zegt bestuurder David Tielemans. Drukkerijen Continuga-UGA en Strobbe kunnen beiden terugvallen op een decennialange ervaring in de branche. In januari dit jaar bundelden ze de krachten en maakten ze zich op voor een cruciaal investeringsjaar met een totaal budget van maar liefst 12 miljoen euro. “Beide bedrijven zijn solvabel, maar we stelden al een tijdje vast dat onze huidige locaties niet langer aan onze eisen voldeden”, legt David Tielemans uit. “In de Industrielaan in Heule kochten we een technisch hoogstaande en volledig uitgeruste site van Roularta. De productiehal is in haar bestaande vorm uitstekend geschikt voor onze productie en zal onder meer plaats bieden aan onze nieuwste grootformaat achtkleurenpers. De rest van het gebouw ging tegen de vlakte om plaats te maken voor nieuwe kantoor- en magazijnruimtes. Die zijn nu in volle opbouw. Onze productie zal vanaf de tweede week van november volledig operati-

BEDRIJVEN

Continuga wordt INNI group en verhuist naar nieuwe site in Heule oneel zijn. Begin volgend jaar verhuizen we dan onze administratieve diensten.” Van de gelegenheid maakt Continuga-UGA-Strobbe gebruik om de huidige bedrijfsnamen te vervangen door INNI group. “INNI group zal bestaan uit drie divisies: INNI publishers is onze juridische uitgeverij die zich vooral op de Belgische markt focust, INNI print is de verzamelnaam van al ons communicatiedrukwerk (magazines, catalogi...) waarmee we actief zijn

DAVID TIELEMANS:

“WE VERHUIZEN NAAR EEN TECHNISCH HOOGSTAANDE EN VOLLEDIG UITGERUSTE SITE.”

in een straal van 400 km rond het bedrijf, INNI ticket profileert zich op de integrale Europese markt en zelfs daarbuiten en drukt hoogwaardige tickets op thermisch papier, vooral voor de culturele en de sportsector. Dankzij onze innovatieve technologieën kunnen echte tickets vlot van namaak worden onderscheiden.”

Bij INNI group zijn nu 140 mensen aan de slag. Het bedrijf beschikt ook over een commercieel kantoor in Frankrijk. INNI group was één van de eersten om het Web2Print-verhaal te integreren. “We mikken daarbij puur op de b2b-markt en hebben 700 ondertekende contracten met bedrijven die dankzij onze technologie aan huisstijl- en contentbewaking doen. Naar de b2c-markt richten we ons enkel met Vlaanderens bekendste scheurkalender, De Druivelaar, waarvan we eind oktober de honderdste editie voorstellen. Er staat alvast een limited edition aan te komen.” (BVC – Foto Hol)

www.continuga.com

KPMG Eurometropool opent kantoor in Kortrijk De multidisciplinaire dienstverlener KPMG opent zijn eerste kantoor in West-Vlaanderen. Luc Heynderickx zal de leiding nemen van een 20-koppig team in Kortrijk. In ons land heeft KPMG al 7 kantoren maar de kustprovincie bleef al die tijd een blinde vlek. Eind oktober opent de nieuwe vestiging haar deuren op Hoog-Kortrijk waar Luc Heynderickx de leiding op zich zal nemen van een 20-koppige staf. “Er zijn twee redenen voor onze komst”, zegt Heynderickx. “We willen in de eerste plaats dicht bij onze West-Vlaamse cliënten zijn. Dit zijn hoofdzakelijk grote, maar ook middelgrote en kleinere ondernemingen. Daarnaast is Kortrijk één van de motoren van de Eurometropool, een economisch belangrijke en actieve regio. In Noord-Frankrijk telt KPMG maar liefst 600 medewerkers, waaronder 400 in Rijsel. Deze opportuniteit mochten we echt niet laten liggen. Veel Vlaamse en Waalse ondernemingen werken grensoverschrijdend, maar met hun juridische en andere vragen werden ze meestal doorgestuurd van de ene naar de andere kant van de grens. Dankzij

geïntegreerde teams van specialisten uit de kantoren van Rijsel en Kortrijk, is de tijd van doorverwijzing goed en wel voorbij en wordt één geïntegreerde, multidisciplinaire dienst aangeboden. Deze dienstverlening wordt ondergebracht in KPMG Eurometropool.” Voor de grensoverschrijdende juridische dienstverlening komt het advocatenkantoor K law in beeld, een onafhankelijk advocatenkantoor dat een kostenassociatie heeft met KPMG Tax & Legal Advisers. De Kortrijkse afdeling staat onder leiding van Tillo Mestdagh. Als gewezen voorzitter en huidig bestuurder van de Chambre de Commerce Franco-Belge te Rijsel kent hij de grensoverschrijdende problematiek van bedrijven erg goed. In de lente van dit jaar ruilde hij zijn plaats als vennoot bij Monard-D’Hulst in voor een nieuwe partnership bij K law. Het kantoor telt een 30-tal advocaten gespecialiseerd in ondernemingsrecht.

TILLO MESTDAGH EN LUC HEYNDERICKX:

“VEEL ONDERNEMINGEN WERKEN GRENSOVERSCHRIJDEND, MAAR MET HUN JURIDISCHE EN ANDERE VRAGEN WERDEN ZE VAAK VAN DE ENE KANT VAN DE GRENS NAAR DE ANDERE KANT DOORGESTUURD.”

opleiding zullen krijgen. Bedrijven zullen op deze teams kunnen rekenen voor juridisch, fiscaal en financieel-economisch advies en dat in hun moedertaal. Zowel in België als in Frankrijk zal KPMG instaan voor grensoverschrijdende accountancydiensten en bijstand als bedrijfsrevisor respectievelijk commissaire aux comptes. (KC)

De geïntegreerde aanpak binnen KPMG Eurometropool wordt gegarandeerd door teams van Vlaamse, Waalse en Franse professionals die een specifieke

www.kpmg.com

Ondernemers 16 24 oktober 2014

17


18

Ondernemers 16 24 oktober 2014

Dirk Decoster en Filip Wallays Agristo


INTERVIEW

“Groeien is cruciaal voor innovatie en tewerkstelling” Familiebedrijf, snelgroeier, exportkampioen, nichespeler: voedingsbedrijf Agristo draagt vele petjes. Als grootste producent van aardappelspecialiteiten mag het bedrijf van de families Raes en Wallays zich wereldkampioen noemen. Met 99% van de omzet die vertrekt naar 116 verschillende landen is Agristo een meer dan terechte laureaat van de Leeuw van de Export. Ook de komende jaren blijft groei realiseren hoog in het vaandel staan en dus wordt er gedacht aan een nieuwe uitbreiding van de fabriek in Harelbeke-Hulste.

Dirk Decoster, u was jarenlang vergroeid met Dujardin Foods. Hoe bent u hier terechtgekomen? Dirk Decoster: “De mensen van Agristo hebben me gevraagd om de overgang van de ene generatie naar de andere te helpen begeleiden. Het bedrijf was zeker geen onbekende voor mij want ik zetelde al jaren in de Raad van Advies. De situatie van Agristo was bijzonder omdat de twee stichters, Antoon Wallays en Luc Raes, respectievelijk drie en twee kinderen hadden die allemaal in het bedrijf actief wilden worden. In het directieteam hebben ze allemaal zitting onder mijn leiding. De bedoeling is dat ik het pad help effenen voor de toekomst en dat ik binnen twee, hooguit drie jaar de fakkel kan doorgeven.” Met vijf hanen op één erf... wordt dat niet een erg moeilijke bevalling? Dirk Decoster: “Vandaag liggen er verschillende opties op tafel: ofwel wordt één iemand de CEO, ofwel wordt er gekozen voor een duomanagement, ofwel worden ze alle vijf op een of andere manier CEO, elk met een eigen verantwoordelijkheid. Dat laatste is het standpunt dat de Raad van Advies al altijd heeft verdedigd: laat ze allemaal maar actief zijn, maar elk op zijn eigen domein. Het grote voordeel is hier dat ze alle vijf bijzonder goed met elkaar kunnen opschieten. Finaal is het ook niet uitgesloten dat er een externe CEO komt.” Hoe groot is het verschil tussen de verschillende generaties? Filip Wallays: “De tweede generatie staat gewoon anders in het bedrijf dan de eerste. Onze ouders waren echte entrepreneurs die in de jaren ‘80 de zaak van nul gestart zijn. Wij, de vertegenwoordigers van de tweede generatie, hebben meer behoefte aan management skills. Dankzij de feedback die we dagelijks krijgen van Dirk, leren we elke dag veel bij. Een prettig gevoel. Ook de Raad van Advies begeleidt ons zo professioneel als maar zijn kan.”

Welke zijn de kernwaarden van dit bedrijf? Filip Wallays: “We hebben ze letterlijk op papier gezet zodat iedereen weet waaraan zich te houden: ondernemen, respect opbrengen, flexibiliteit, eenvoud, inzet en professionaliteit.” Intrapreneurship staat daar niet tussen. Hoe belangrijk is dat bij Agristo? Filip Wallays: “Onze ouders hebben altijd de zaak aangestuurd vanuit een zeker buikgevoel. Dat zei dat iedereen moest meedenken, verantwoordelijk zijn op zijn of haar terrein en waar nodig voorstellen moest formuleren die tot verbetering leiden. Dat zit er heus wel ingebakken. Vandaar ook dat we graag hoog opgeleide mensen aantrekken in onze organisatie.” Dirk Decoster: “Agristo gaat daarin zelfs zeer ver. Mensen aantrekken die in bepaalde deeldomeinen slimmer zijn dan het topmanagement is hoegenaamd geen probleem. Integendeel zelfs: we zoeken er actief naar. Net die filosofie en aanpak verklaart het succes en de groei van dit bedrijf.”

Ouders als grote voorbeeld Volgens Marc Buelens van de Vlerick School maken veel managers de fout om te veel tijd te steken in problemen oplossen in plaats van opportuniteiten te zoeken. Dat geldt ook voor het personeel. Heeft Buelens gelijk? Filip Wallays: “Absoluut. Alles is een kwestie van de juiste mentaliteit. Mensen met de juiste spirit krijgen hier overvloedig veel kansen. In een groeibedrijf als het onze betekent dat heel veel. De opportuniteiten dienen zich hier in ijltempo aan. En de minder goede elementen? Mits herpositionering proberen we er ook het beste uit te halen en dat lukt nog aardig ook.” Soms hangt het succes van een bedrijf niet af van het genie van de CEO, maar van de kracht van de organi-

satie. Een CEO hoeft in dit geval helemaal niet over uitzonderlijke gaven te beschikken. Dirk Decoster: “Ik sta volledig achter de stelling dat een CEO zichzelf een beetje misbaar moet kunnen maken. De organisatie is in elk geval altijd belangrijker dan de CEO. Ik handel daar vrij consequent naar. Ik kan heus wel twee tot drie weken vakantie nemen zonder dat het bedrijf daar noemenswaardige last van ondervindt. Eens de strategie duidelijk vastligt en ook duidelijk gecommuniceerd wordt, kan een bedrijf altijd verder. In die zin ben ik het zelfs aan mezelf verplicht om helemaal niet met het operationele bezig te zijn. Ik zal zelfs eerlijk zijn: gezien mijn verleden ken ik veel meer van groenten dan van aardappelen, maar dat hoeft niet erg te zijn. De mensen op het terrein weten er alles over. Ik moet zorgen voor de aansturing en begeleiding, zo simpel is het.” Hoeveel buikgevoel mag een moderne manager nog in de weegschaal werpen? Dirk Decoster: “Het buikgevoel mag zeker nog meespelen. Maar het overzicht behouden is natuurlijk veel crucialer. Dat gebeurt door het voortdurend bekijken en analyseren van de belangrijkste parameters zoals omzetgroei, productieflow, financiële controle en innovatiecapaciteit. Om alleen maar de belangrijkste te noemen.” Heeft u een grote inspirator? Filip Wallays: “Geen twijfel mogelijk: onze ouders zijn nog altijd ons grote voorbeeld. Wat zij gerealiseerd hebben, is straffe kost. Daarom blijven we graag hun advies inwinnen. En daarnaast is er natuurlijk onze huidige CEO. Wij stellen voortdurend vragen en hij geeft altijd keurige antwoorden.” Dirk Decoster: “Persoonlijk heb ik het meest geleerd van twee mensen. Enerzijds Philippe Haspeslagh, professor bij Insead en bij Dujardin Foods jarenlang onze voorzitter van de Raad van Bestuur. Hij leerde me

Ondernemers 16 24 oktober 2014

19


INTERVIEW

20

Ondernemers 16 24 oktober 2014

vooral om altijd toekomstgericht te denken. Anderzijds was er Joseph Talpe die me het principe osan deure doene bijbracht. West-Vlaamser kan niet. Van hem leerde ik helaas ook hoe je bepaalde zaken niet moet doen.”

Groeien of toegevoegde waarde? Waarom produceert Agristo enkel in België en Nederland terwijl 116 landen in de wereld klant zijn? Filip Wallays: “En toch is dit een vrij bewuste keuze. België, Nederland en voor een deel Noord-Frankrijk zijn de beste regio’s om zich te bevoorraden. In ons geval hebben we behoefte aan zo’n 700.000 ton aardappelen op jaarbasis, en in de ruime regio vinden we dat probleemloos. Ik schat dat ongeveer 1.400 landbouwbedrijven ons regelmatig bevoorraden. Onze productie moet dus in de eerste plaats dicht aansluiten bij de plaats waar de aardappel in de grond steekt. In deze contreien heerst een echte aardappelcultuur die ver teruggaat in de tijd. De traditie, de knowhow, niemand in de wereld doet beter of het zou in de Midwest in de Verenigde Staten moeten zijn. Het klimaat speelt daar zeker een rol in. Dichter bij de klant gaan zitten is dus niet meteen een optie als je bevoorrading niet optimaal functioneert. Dicht bij de klant is in ons geval ook een relatief begrip. Ik durf zeggen dat we met deze regio heel dicht bij Brazilië zitten want een boot is hoop en al enkele weken onderweg. Als je dan weet dat diepgevroren aardappelproducten een houdbaarheid hebben van ruim twee jaar, dan is toch alles gezegd? Transport per boot is bovendien relatief goedkoop.”

“WE BLIJVEN WESTVLAANDEREN TROUW.”

China heeft zeker niet de aardappelcultuur die wij in onze contreien wel kennen. Maar ze spiegelen zich daar graag aan het Westen. Houdt u op termijn rekening met de factor China als het gele gevaar of als de gele opportuniteit? Filip Wallays: “Ooit zal er in China wel een volwaardige productie ontstaan. De vraag is hoelang daarvoor nodig is. De opbouw gaat heel traag. Vergeet niet dat er hier ruim 50 jaar knowhow is opgebouwd. Als China die ambitie heeft, is het in de eerste plaats om zelfbedruipend te zijn qua voedselbevoorrading en dus niet zozeer om Europa naar de kroon te steken.” Dirk Decoster: “Europa geeft nog altijd de toon aan als het om innovatie gaat. Hier worden volop nieuwe soorten en rassen ontwikkeld. De tijd van het bintje ligt al een poos achter ons. De consument verlangt heus wel meer.” De voorbije 25 jaar is de productie fenomenaal gestegen: van 20.000 ton naar 350.000 ton. Hoe kreeg u het allemaal georganiseerd? Dirk Decoster: “De grote lijnen en de ambities werden door de vorige generatie uitgezet en vastgelegd in een businessplan dat rigoureus werd gevolgd en uitgevoerd. Het stond allemaal haarfijn op papier. Het doel was groei nastreven, maar een beheerste groei. Er werd gekozen voor de weg van de geleidelijkheid. De groei was er gewoon nodig om de investeringen rendabel te houden. In 2009 was het zaak om

een tweede productielijn op te starten in Tilburg, wilde men de vraag kunnen blijven volgen.” Filip Wallays: “Onze ouders zagen een parallel met de markt van diepvriesgroenten. Wat daar kon, moest ook lukken met de aardappelen. De retailers hebben voor de grote sprong voorwaarts helpen zorgen, al was dat aanvankelijk niet zo voorzien. De grootdistributie wilde met name dat er meer en meer private label zou aangeleverd worden.” Welke financiële strategie volgt u als groeibedrijf? Dirk Decoster: “Zoals zo vaak gebeurt in een familiebedrijf: alle winst wordt terug geïnvesteerd. Om u een idee te geven van het strakke investeringstempo: dit jaar werd hier 20 miljoen euro op tafel gelegd, volgend jaar zelfs 29 miljoen euro. U hoort me niet zeggen dat we hier nooit banken voor nodig hadden. Het gaat altijd om een ideale mix tussen eigen middelen en vreemde middelen, met de 30% eigen: middelen-norm als ideale maatstaf.

Elke markt is anders Het kan moeilijk anders of de deur wordt hier platgelopen door industriële of financiële investeerders met diepe zakken. Wat antwoordt u dan? Dirk Decoster: “Geef me eens één goede reden waarom de familie zou moeten verkopen. Als er een nieuwe generatie aantreedt met vijf competente en ook ambitieuze mensen, dan is de keuze toch meteen gemaakt.” Filip Wallays: “Stel dat je verkoopt. Wat dan? We zijn toch veel te jong om te rentenieren? Het is vrij eenvoudig: bij iedereen hier leeft een groot geloof in de toekomst.” Exporteren naar 116 landen. Past daar één allesomvattende strategie op, goed wetende dat elk land ook een ander eetcultuur heeft? Filip Wallays: “Onze exportstrategie wordt aangepast naargelang de regio. Feit is dat je niet overal de lokale cultuur zomaar kan doorgronden. Dus heb je in veel landen nood aan lokale invoerders en distributeurs, met wie we telkens een gentleman’s agreement afsluiten dat de lange termijn probleemloos overleeft. Dichter bij huis, in de meeste landen van Europa zeg maar, organiseren we alles zelf via directe contacten en contacten met de distributie.” Zijn er nog blinde vlekken op uw wereldkaart? Filip Wallays: “Er kan altijd nog een en ander bij. Ik zeg maar wat. In het Midden-Oosten zou het meer mogen zijn, maar iedereen kent de politieke situatie daar. Toch is Irak ook vandaag nog een afnemer. Syrië was dat ook, tot in 2011. In China worden vandaag nog bijna elke dag KFC’s geopend en dat is goed nieuws voor ons. India biedt ook nog heel wat perspectief en dan zwijg ik nog over de mogelijkheden van Afrika. Friet is hoe dan ook trendy en dat blijft ook zo. Het is goedkoop, rijk aan zetmeel en het heeft dus een grote voedingswaarde. Wat wil je meer? De grote evolutie komt misschien via de vorm of door andere smaken toe te voegen. We spelen altijd gretig in op de evoluties in de markt. Maar het basisproduct, daar maken we ons geen zorgen over, dat gaat nog eeuwen mee.” Agristo is een onvervalst groeibedrijf. Is groeien belangrijker dan toegevoegde waarde realiseren? Dirk Decoster: “Bedrijfsleiders die enkel focussen op omzet, zijn in elk geval fout bezig. Het voordeel van dit bedrijf is dat er altijd gedacht werd in functie van meerwaarde realiseren op de lange termijn. Ging het

eens een jaar wat minder hard, dan was er geen vuiltje aan de lucht. Stel dat dit een beursgenoteerd bedrijf was, dan lagen de zaken helemaal anders en zou de druk onweerstaanbaar groot zijn geweest.” Filip Wallays: “Toch is groei cruciaal voor de schaalgrootte. Wie dat heeft, slaat twee vliegen in één klap: er is ruimte om te investeren en er is ruimte om goede medewerkers aan te trekken.” Groei betekent ook groeipijnen. Waar situeren zich die? Dirk Decoster: “Het vinden van mensen is een gigantisch probleem. Kaderleden aanwerven valt nog mee, maar het is echt zoeken naar de juiste technische medewerkers.” Wat kunt u er aan doen? Dirk Decoster: “We hebben maar één passend antwoord: voortdurend interne opleidingen organiseren. Op die manier leren de mensen de stiel kennen en creëren we doorgroeimogelijkheden.” Filip Wallays: “Het valt toch erg op dat we veel gemakkelijker technische mensen vinden bij ons filiaal in Tilburg.”

“WIE SCHAALGROOTTE HEEFT, SLAAT TWEE VLIEGEN IN ÉÉN KLAP: ER IS RUIMTE OM TE INVESTEREN EN ER IS RUIMTE OM GOEDE MEDEWERKERS AAN TE TREKKEN.”

Zijn er nog andere groeipijnen? Filip Wallays: “Ruimte vinden om te ondernemen is een ander heikel thema. Toen we in 2001 naar Nederland trokken voor een tweede vestiging, was dat zeker niet toevallig.” Dirk Decoster: “Toch blijven we ook West-Vlaanderen trouw. We hebben de hele procedure opgestart om in Harelbeke-Hulste onze productiecapaciteit uit te breiden met nog eens 150.000 ton of een verdubbeling van de huidige toestand. Nu worden we te klein om nog rendabel te zijn. Uitbreiden is dus een kwestie van moeten.” De aardappelsector is een sector bij uitstek waar consolidatie aan de gang is. Wilt u vooral organisch blijven groeien? Of zal Agristo ook een actieve rol spelen op de overnamemarkt? Filip Wallays: “We geloven sterk in horizontale integratie, maar niet zozeer in verticale integratie. We moeten nu eenmaal volgen wat er in de markt gebeurt. Feit is dat we te maken hebben met steeds grotere spelers in de distributie. We moeten dus zorgen dat we ook groot genoeg blijven.” Dirk Decoster: “Als er zich opportuniteiten voordoen, zullen we niet werkloos toekijken.”

(Tekst: Karel Cambien – Foto’s: Dries Decorte)


BEDRIJVEN

22

Ondernemers 16 24 oktober 2014

Jubilaris VDS Concepts investeert in uitbreiding 50 kaarsjes mag VDS Concepts dit jaar uitblazen, maar als het van de familie Vandersteene afhangt, komen er daar zeker nog vele jaren bij. Onder impuls van Pieter Vandersteene, die bijna twee jaar geleden het bedrijf overnam, treedt de onderneming als machinebouwer meer dan ooit naar buiten onder de merknaam Alphatech. Op korte termijn zal de bebouwde oppervlakte gevoelig vergroten. De eerste fundamenten van dit familiebedrijf werden in 1964 door Eugène Vandersteene gelegd toen die zich met ‘Vandersteene E bvba’ ging toeleggen op de productie van stansmatrijzen. Tien jaar later kwam zijn zoon Eric in de zaak. Hij maakte van toenmalige marktopportuniteiten handig gebruik om de klemtoon te verleggen naar aluminium matrijzen. In 1987 nam Eric de zaak over en doopte die om tot VDS Concepts. “Met die naamsverandering wilde mijn vader het bedrijf de kans geven verder te groeien, zonder afhankelijk te zijn van één persoon”, verduidelijkt Pieter Vandersteene. Zelf nam hij op 12 december 2012 de fakkel over van zijn vader, een overname die al jarenlang zorgvuldig door Eric was voorbereid. Als telg van de derde generatie liet hij onmiddellijk een nieuwe wind door het bedrijf waaien.

“Onder leiding van mijn vader waren we stelselmatig begonnen met onderhoud en herstellingen van productiemachines. Toen we later de opportuniteit kregen om ook nieuwe prototypemachines te maken, hebben we daar handig gebruik van gemaakt. Die activiteit vormt inmiddels onze core business en wordt nu gecommercialiseerd onder de naam Alphatech. We hadden al langer nood aan een eenduidige benaming om de machinebouw in onder te brengen. Alphatech leent zich daar perfect toe dankzij een frisse uitstraling, een nieuw logo en een aangepaste website.”

Magische momenten De omschakeling naar machinebouw laat het bedrijf letterlijk toe om op volle toeren te draaien. “Vaak winnen we het vertrouwen van klanten met goed uitgevoerde herstellings- en onderhoudswerken. Als ze dan een nieuwe machine nodig hebben, kloppen ze opnieuw bij ons aan. We zijn actief in de meest diverse productiesectoren en leveren hoofdzakelijk bij West-Vlaamse bedrijven”, zegt Pieter Vandersteene. De sterkte van VDS Concepts ligt vooral in de match tussen de eigen technische kennis en de sectorspecifieke expertise van de klant. “De brainstormsessies

Op zoek naar gemotiveerde arbeidskrachten? hoge productiviteit • laag ziekteverzuim • realistische tarieven • huisvesting

Van a tot z geregeld

Polen Hongarije Spanje VEURNE T 058 620 200 ROESELARE T 051 212 065

www.axintor.be

met de klant zijn vaak heel inspirerend. Als je voelt dat de puzzel in elkaar past, leidt dat vaak tot magische momenten, zeker als je tot een machine komt die de klant toelaat om op termijn veel geld te besparen. Vaak is de moeilijkste opdracht voor ons om, nog voor de ontwerpfase, een budget te kleven op de machine die de klant voor ogen heeft. Het is op basis daarvan dat hij de knoop moet doorhakken.”

PIETER VANDERSTEENE:

“WE ZIJN OP ALLE FRONTEN BEZIG OM ONSZELF BETER TE VERMARKTEN. DAT MOET HET MOGELIJK MAKEN OM NOG VLOTTER GEMOTIVEERDE MEDEWERKERS AAN TE TREKKEN.”

Aan alles merk je dat Alphatech de wind in de zeilen heeft. “We zijn op alle fronten bezig om onszelf beter te vermarkten. Dat moet het mogelijk maken om nog vlotter gemotiveerde medewerkers aan te trekken. We geloven rotsvast in ons potentieel en hebben


BEDRIJVEN

De ervaren copiloot op sleutelmomenten voor uw onderneming reorganisaties - vastgoedprojecten vermogensplanning - family office

www.lievens.be lievens@lievens.be Brugge - Brussel

daarom beslist om onze bebouwde oppervlakte gevoelig uit te breiden. Daardoor zullen we meer ruimte creëren om machines te plaatsen en grondig te testen. Ook het wagenpark wordt vernieuwd.” Intussen draait ook Eric nog volop mee in de zaak. “Nu ik het management van het bedrijf heb overgenomen, heeft hij een nieuwe drive gevonden in de aansturing van de productie. Toch wil hij vanaf 2015 stilaan afscheid nemen. We zijn nog op zoek naar de geschikte persoon om hem te vervangen, maar dat wordt een huzarenstukje”, beseft Pieter Vandersteene nu al. (BVC- Foto Kurt)

Schermen als bescherming tegen wind, regen, stof, sneeuw, bladeren, zon...

www.vds-concepts.com

MOVE IT. MAKE IT. WORK IT. TRANSIT. www.vervaeke.be

65% VERKOCHT

2014

HET NIEUWE FORD TRANSIT GAMMA Een voltallig gamma met de Transit Courier, de Transit Connect, de Transit 2T en de Transit Custom. Slimmer, sterker of efficiënter vindt u niet. Hoe u het ook bekijkt, er is niets anders dat u verder helpt. ford.be

Torhoutsesteenweg 710 - 8400 Oostende - 059 / 503 502 Esenweg 72 - 8600 Diksmuide - 051 / 502 501 Pannestraat 194 - 8630 Veurne - 058 / 621 000

3,8-9,7 L/100 KM.

100-255 G/KM CO2.

Geef voorrang aan veiligheid. Milieu-informatie [KB 19/03/2004]: www.nl.ford.be/milieu.

4489 TransitGrue_V_NL.indd 1

25/08/14 10:07

Ondernemers 16 24 oktober 2014

23


DOSSIER INDUSTRIEBOUW

Condeco uit Diksmuide produceert hoogwaardige, industriële wandpanelen in prefabbeton

Een ziel voor glad beton Condeco uit Diksmuide produceert tussen de 100.000 en 110.000 m² industriële prefab betonpanelen per jaar. “Als middelgrote toeleverancier van de industriebouw kiezen we voor productie op maat, flexibiliteit en een hoge, esthetische afwerkingsgraad”, zegt algemeen directeur Miguel Tourlousse. “Vooral de gladde gevelelementen vormen onze expertise.” Het ondernemerschap van de familie Denecker leidde in 1972 tot de oprichting van Condeco voor de productie van wandpanelen in prefabbeton. De overige familiale activiteiten waren onder andere de handel in bouwstoffen, een betoncentrale, aannemer van vakantiewoningen aan de kust, transport en beperkte projectontwikkeling. Eind 2005 verkocht Dirk Denecker Condeco aan de internationaal georiënteerde aannemersgroep Valeres. In 2011 ging het bedrijf over naar meerdere private aandeelhouders. Als rechterhand van Dirk Denecker groeide industrieel ingenieur bouwkunde Miguel Tourlousse door tot algemeen directeur van Condeco.

Glad en esthetisch Vandaag is Condeco hoofdzakelijk producent en toeleverancier van wandpanelen in prefabbeton aan de industriebouw in België en Frankrijk (zelfs tot in Parijs en Le Havre). Een klein deel van de omzet die zowat 7 miljoen euro bedraagt, wordt nog gegenereerd door de ruwbouw van vakantiewoningen aan de kust. “Vroeger vertegenwoordigden de eigen aanneming van vissershuisjes als tweede verblijf en de belevering van industriële klanten met panelen elk ongeveer 50% van onze activiteiten”, zegt Miguel Tourlousse. De bouw van private woningen en van ondergrondse parkeergarages behoort inmiddels niet meer tot de activiteitenportefeuille. “Door omstandigheden is ook

de bouw van vakantiewoningen gevoelig teruggelopen tot nog nauwelijks 10% van onze omzet”, aldus Miguel Tourlousse. “Gronden voor de ontwikkeling van dergelijke vakantieparken, vaak voormalige campinggronden, zijn veel minder beschikbaar en ook duurder geworden. Als er zich opportuniteiten voordoen, dan spelen we er wel op in, maar we gaan er niet meer actief naar op zoek. Door de jaren heen hebben wij er zo’n 4.000 geplaatst. Maar we hebben de strategische keuze gemaakt om ons te concentreren op de productie en toelevering van wandpanelen in prefabbeton omdat we daartoe het productieapparaat en de competenties in huis hebben.” De gevelelementen van Condeco worden aangewend voor industriële loodsen, kantoren, magazijnen, winkels, brandwanden en agrarische gebouwen. De productie gebeurt in vier hallen, samen goed voor 12.700 m² bebouwde oppervlakte en het bedrijf telt een 40-tal medewerkers (van wie 7 bedienden). “Wij hebben resoluut de kaart van glad beton getrokken”, benadrukt Miguel Tourlousse. “Zuiver op prijs gaan we de concurrentie met grote aanbieders niet aan. Daarom willen we het verschil blijven maken op het vlak van esthetiek en kwaliteit. Om naambekendheid te verwerven, hebben we onze industriële, gladde prefabpanelen op een hoger niveau getild, wat uiteraard ook extra zorg vraagt van onze werknemers. De markt heeft ons hierin ook erkend. De industriebouwers kennen ons voor onze degelijke panelen, met een correcte afwerkingsgraad tegen een juiste prijs.”

Groter en beter geïsoleerd Condeco maakt alle panelen volgens plan, op bestelling. De Diksmuidse toeleverancier koos niet voor massaproductie, noch voor grote voorraden aan standaardpanelen. Maatwerk laat immers toe flexibel te werken en op nieuwe ontwikkelingen in te spelen.

MIGUEL TOURLOUSSE:

“ER IS EEN TREND OM SNELLER TE BOUWEN, MET GROTERE PANELEN EN MET BEHULP VAN EEN GROTE KRAAN.”

“Als het kan, dan produceren we grootwandpanelen”, zegt Miguel Tourlousse. “Er is immers een trend om sneller te bouwen, met grotere panelen en met behulp van een grote kraan. De strengere EPB-normen vereisen bovendien beter geïsoleerde of dikkere panelen. Er zijn nu al klanten die vragen naar panelen tot 25, 30 of 35 cm dik. Om in de toekomst zelfs 40 cm aan te kunnen, hebben we één hal reeds uitgerust met nieuwe bekistingstafels.” Meer materiaal en meer of andere isolatie impliceert dat de prefab betonpanelen ook duurder geworden zijn de laatste jaren. Bouwheren maken dan wel eens de afweging om te werken met geïsoleerde sandwichpanelen in metaal, of ze kiezen voor een combinatie van de twee. “De te verdelen koek is door de conjunctuur kleiner geworden”, geeft Miguel Tourlousse toe. “In 2009-2010 hebben we een dip in onze omzet gevoeld. Hoewel het klimaat niet echt veranderd is en er niet zoveel meer gebouwd wordt, hebben we toch wat aandeel kunnen terugwinnen. We zitten nu op een gezond niveau om goed te werken. Na de eerste hal (25 x 135 m) gaan we ook de andere productiemiddelen gaandeweg vervangen. Het is niet onze ambitie om kolommen, balken, liggers, trappen of holle wanden te produceren. De kwaliteit van onze panelen hoog houden, dankzij de zorg en beroepseer van onze medewerkers, vergt nu al onze constante aandacht.” (MD – Foto DD)

www.condeco.be

Ondernemers 16 24 oktober 2014

25


BEEUWSAERT-CONSTRUCT.BE


DOSSIER

Contreat uit Tielt koestert internationale groeiambitie in industriële toepassingen

Coating maakt beton nog sterker De voorbije twee jaar kende specialist in het coaten van beton Contreat een exponentiële groei. Na een intense ontwikkelingsperiode geraken stilaan de toepassingsmogelijkheden in bedrijfsgebouwen en infrastructuur gekend. “We staan klaar om de technieken te verbreden naar tal van industrietakken, ook internationaal. We verhuisden van Ruiselede naar een Tieltse industriezone en pasten de structuur van ons bedrijf aan”, vertelt Kris Serry. Hoe veranderende omstandigheden tot nieuwe commerce kunnen leiden. Het echtpaar Kris Serry (38) en Kirsten Christiaens (35) had lange tijd een landbouwgericht bedrijf voor ongediertebestrijding en stallenreiniging. “Toen als alternatief voor proactief antibioticagebruik de landbouw overschakelde op het aanzuren van de voeders en het drinkwater, raakten de betonroosters snel aangetast. Beton is immers basisch en sterk gevoelig voor corrosie door zuur. Acht jaar geleden brachten we voor het eerst een beschermende coating aan. In het begin waren dat standaard benzeenhoudende epoxy’s”, legt Kris Serry uit. Deze behandeling sloeg aan en veehouders vroegen om ook andere gedeelten van hun bedrijf te coaten. “Geleidelijk aan werd dit onze enige activiteit en haalden we geavanceerde producten en kennis in huis via onze leveranciers uit België, Nederland, Duitsland en de VS“, vertelt Serry. De bedrijfsnaam Contreat is overigens een samentrekking van de Engelse woorden voor beton (concrete) en behandeling (treat). Hoe geraakte u van de landbouw in de industrie? Kris Serry: “Een Noord-Franse landbouwer vroeg voor

KIRSTEN CHRISTIAENS EN KRIS SERRY:

“NU DE TECHNIEKEN ONTWIKKELD ZIJN, ZIEN WE MOGELIJKHEDEN VOOR DE BREDE INDUSTRIE.”

een grote biogasinstallatie een coating die chemisch en mechanisch resistent was tegen diverse stoffen. Dit beschermende membraan moest bovendien flexibel zijn om betonzetting door temperatuurverschillen op te vangen. In samenwerking met een fabrikant ontwikkelden we met veel vallen en opstaan de juiste producten en een machine om ze aan te brengen. We moesten bijvoorbeeld afrekenen met voordien ongekende chemische reacties. Aan de machine werden hoge eisen gesteld want het gaat om hoog reactieve componenten die snel na het mengen uitharden. Voor een MMA-membraan (methylmethacrylaat) duurt dit vijf tot tien minuten, voor polyurea nauwelijks drie tot vijf seconden. Via de markt van de biogasindustrie kwamen we terecht bij tankbouwers voor de chemische industrie en afvalverwerking.”

gronden, komen we vaak van pas met een door de fabrikant speciaal ontwikkelde, keiharde maar toch flexibele joint seal die al na twee minuten overrijdbaar is. Ten slotte mikken we met polyureamembranen op de voedingsindustrie.”

Wat kunt u voor de industrie betekenen? Kris Serry: “De mogelijkheden van flexibele membranen voor chemie, petrochemie, afvalverwerking, waterzuivering en allerlei silo’s en bekuipingen die aan abrasie of chemische belasting onderhevig zijn, zijn groot. Naast elastische membranen plaatsen we ook vezelversterkte membranen. Een mooi lopend project daarmee is de bekleding van een duiktank op de Transfo-site in Zwevegem. Vanuit de voorbereiding op coating groeide ook onze kennis in betonherstelling: het behandelen van scheuren, putten en vochtinsijpeling. We onderzoeken nu verschillende technieken tegen betonrot door middel van het mineraliseren van de buitenlaag. Hierdoor wordt het beton vloeistofdicht en krijg je een sterkere buitenlaag. We behandelen ook dilatatievoegen (uitzetting), vloerscheuren en uitbrokkelende zaagsneden in betonplaten. Bijvoorbeeld op Antwerpen Linkeroever, waar industriële betonvloeren sterk lijden onder de werking van opgevoerde onder-

Waar ligt de ambitie? Kris Serry: “Nu we met onze medewerkers de systemen onder de knie hebben, willen we de markt uitbreiden. We zien mogelijkheden voor alle mogelijke betonconstructies, maar ook voor metalen citernes, inkuipingen, waterzuivering, enzovoort. Blijkbaar zijn wij vrij uniek in wat we doen. Tot nu beantwoordden we vragen uit de markt, vanaf 2015 willen we zelf de markt bespelen. We passen ook onze structuur aan de groei aan: tegen dit jaareinde werven we een projectleider aan zodat ik me meer kan toeleggen op verkoop en algemene ontwikkeling. Daarin houden we ook rekening met het buitenland. We werken nu al veel in Frankrijk - vooral in biogasprojecten - en Nederland, onder meer aan een project voor tunnelcompostering onder stoomdruk.” (RJ - Foto Kurt)

Waar staat het bedrijf vandaag? Kris Serry: “De jongste twee jaar groeiden we exponentieel. Dit jaar verhuisden we van Ruiselede naar de Tenhovestraat in een Tielts industriegebied. Daar vonden we een voldoende ruim complex met kantoren, 450 m² magazijn, parking en woning. Bovendien is er nog plaats om uit te breiden. Vandaag tellen we 13 medewerkers waarvan drie op kantoor en de rest op het terrein. Het moeilijkste is geschikte mensen vinden omdat er voor deze niche geen opleiding bestaat.”

www.contreat.be

Ondernemers 16 24 oktober 2014

27


Ondernemers 16 24 oktober 2014

Ingenieursbureau Tides focust op kantoor- en industriegebouwen

DOSSIER

28

“Bij industriebouw gaan architectuur en engineering hand in hand” Enkele jaren geleden besloot architect en bouwkundig ingenier Maarten Tavernier om zijn eigen bureau TIDES te starten. TIDES staat voor Techniek, Industrieel Design, Energie en Service. Veel duidelijker kan een naam niet zijn.

in Kortrijk. “Inmiddels heeft TIDES vier disciplines in huis: architectuur, stabiliteit, speciale technieken en projectmanagement. Voor elk van die disciplines zijn er één of twee ingenieurs. Zo proberen wij onze klanten een complete en vlotte dienstverlening te geven.”

procedures voor ontwerp, bouwaanvraag, engineering, aanbesteding tot projectopvolging. Die methodiek om processen te managen, vind ik erg belangrijk. Dat maakt het makkelijker om nog veel meer controle te hebben over timing, budget en kwaliteit.”

Zo veel mogelijk controle

Bij kantoor- en industriegebouwen lopen architectuur en engineering meestal in elkaar over. “Als je die van elkaar loskoppelt, heb je tijdens de uitvoering sowieso extra input nodig”, stelt Maarten Tavernier. “De kmomarkt is ook heel anders dan de residentiële markt. Een industrieel bouwproject is als een trein die, eens hij aan het bollen is, niet meer tot stilstand kan worden gebracht. Een kmo beraadt zich eerst zeer grondig, maar eens de beslissing is genomen, moet het bouwproject zo snel mogelijk gerealiseerd worden. Dus kun je maar beter vooraf heel goed je huiswerk hebben gedaan want elke wijziging of correctie brengt heel wat rompslomp en tijdverlies met zich mee. Het aandeel speciale technieken – zoals elektriciteit, HVAC

“Twee jaar heb ik gewerkt als freelance consultant voor enkele aannemersbedrijven. Daarna begon het te TIDES ontwikkelde zich op die manier tot een fullkriebelen om zelf een bureau te beginnen”, zegt Maar- service bureau waarvan er in de branche van de ten Tavernier. “Aanvankelijk hield ik me vooral met kantoor- en industriebouw maar weinig zijn. Op zulk engineering bezig en op een bepaald moment dacht een specifieke markt kan je je inderdaad maar beter • 35 medewerkers • Houthoofd Aluminium Kunststof Izegem ik na over een duidelijke focus en missie.• 7400 We m² vonden onderscheiden. “Bij TIDES is er geen enkele dominante bedrijfsoppervlakte • Sinds 1965 een uitdaging in kantooren industriegebouwen discipline: de vier pijlers zijn even belangrijk”, zegt • Geregistreerd aannemer erkenning 5D20 • Volledig geïntegreerde productieketen • Plaatsingsdienst in heel België en ik ging na wat die doelgroep precies nodig heeft. Maarten Tavernier. “De voordelen daarvan zijn legio: Op deze visie is het bureau gebouwd.” de foutenlast is kleiner, er zijn minder communicatieproblemen, het proces verloopt sneller en de klant die TIDES startte in het Bedrijvencentrum Regio Kortrijk wil bouwen of verbouwen heeft maar één aanspreeken raakte al snel op het goede spoor. Drie jaar geleden punt. Daarbij beschouwen wij een bouwproject als een Buitengevoel met comfort van binnen kon het verhuizen naar een gebouw op de Pottelberg volledig proces, met verschillende goed uitgewerkte Ervaar het dagelijks comfort van een veranda die zorgt voor een zachte overgang tussen uw woning en uw tuin. Elke dag opnieuw zult u genieten van deze extra leefoppervlakte, veilig beschermd tegen alle weersomstandigheden. Stijlvol, veilig, onderhoudsvriendelijk

aluminium glasgevels en energie-efficiënt. In een veranda begint de lente altijd net iets vroeger!

Cloet gebr. nv liChterveldestraat 15 B-8470 Pittem

grond- , afbraaken stabilisatiewerken

Behaaglijke warmte en licht in huis gaan hand in hand. Zonwering in combinatie met uitstekend isolerend glas zorgen het hele jaar door voor aangename binnentemperaturen.

Een afstandsbediening in combinatie met een wind- of zonautomaat maakt uw comfort totaal. Deze automatische bediening laat toe om ook tijdens uw afwezig-

19

heid de zonwering te laten functioneren. Dit verhoogt naast het comfort ook het veiligheidsgevoel, want het geeft de indruk dat er steeds iemand thuis is.

ALGEMENE_FOLDER_v4_voorlopig.indd 19

21/02/13 07:46 15

ALGEMENE_FOLDER_v4_voorlopig.indd 15

21/02/13 07:45

ALGEMENE_FOLDER_v4_voorlopig.indd 16

21/02/13 07:45

H A K I nv·sa Ambachtenstraat 5 · B-8870 Izegem T +32 (0)51 31 01 52 F +32 (0)51 31 20 13 www.haki.be info@haki.be

T 051 74 43 79

Advertentie Cloet 107,5x152,5.indd 1

F 051 74 69 52

info@cloet.be

www.cloet.be

24/09/14 08:28


“EEN INDUSTRIEEL BOUWPROJECT IS ALS EEN TREIN DIE, EENS HIJ AAN HET BOLLEN IS, NIET MEER TOT STILSTAND KAN WORDEN GEBRACHT.”

(verwarming, ventilatie, airconditioning) – wint ten andere sterk aan belang door het EPB-verhaal, de energieprestatieregelgeving. Daarom is ook een goede integratie daarvan tegenwoordig van het grootste belang.”

Visitekaartjes creëren Binnen die duidelijke focus op de kmo-markt heeft TIDES inmiddels een heel brede en diverse klantenportefeuille uitgebouwd, met cliënten uit heel Vlaanderen, waaronder Chevron Belgium, Brucargo, Altrad Balliauw, Verstraete Graphics en zelfs Bellewaerde Park in Ieper. “Dat laatste springt wel in het oog, maar uiteindelijk verschillen onze projecten daar niet van een klassiek kmo-project, behalve dan als het over de vormgeving gaat”, zegt Maarten Tavernier. “Over vormgeving gesproken: bedrijfsleiders gebruiken hun nieuwbouw of uitbreiding steeds meer als een visitekaartje naar de buitenwereld. Architectuur en functionaliteit gaan meer dan vroeger hand in hand

DOSSIER

MAARTEN TAVERNIER:

bij de bouw en inrichting. En bedrijfsleiders denken vooraf ook steeds meer na over hoe het gebouw moet aangepast zijn aan de processen en de toekomst van de onderneming. Om dit te kunnen stroomlijnen, staan wij de bouwheer uitgebreid bij met advies, nemen we interviews af en analyseren we zijn duidelijke behoeften.” Voor de toekomst kijkt TIDES ernaar uit om samen te werken met nog meer Vlaamse klanten, maar ook om de Waalse markt te gaan ontginnen. “Er is zeker nog een groot groeipotentieel”, zegt Maarten Tavernier. “De jongste jaren hebben we veel geïnvesteerd in de efficiëntie van onze interne processen en procedures en nu heb ik echt het gevoel dat we met TIDES aan een volgende levensfase kunnen beginnen.” (JD)

www.tides.be

BEDRIJFSVASTGOED TE KOOP

Verschillende beleggingseigendommen: kantoren - winkels - magazijnen Bedrijfsvastgoed Overname KMO’s

Track en trace | Kilometer- en temperatuurregistratie | Tijdregistratie van mobiel personeel | Opvolging en planning | ...

Guldensporenpark 1a 9820 Merelbeke Tel : +32 (0)9 222 69 69 Fax : +32 (0)9 222 69 51 info@salenko.com www.salenko.com

Live verkeersinformatie op de kaart | Gedetailleerde rapporten | Sluitende belastingaangifte | ...

OVERNAME KMO’S

Gebruiksvriendelijk online platform Mobiele web applicatie De mogelijkheden van een Track & Trace systeem zijn eindeloos:

TE KOOP

Ondernemers spreken ondernemers

Showroom-magazijnterrein (opsplitsbaar) te Ronse

° Ervaren ondernemers/ managers begeleiden de overname.

° Actieve search in de grootst mogelijke discretie.

Beveilig uw machines en voertuigen tegen diefstal Lokaliseer uw vloot met één druk op de knop Registreer uw mobiele medewerkers Nieuw: Checkinatwork

Check in at work

TE HUUR

° Uitwerken van oplossing op maat: overname aandelen, management buy-in, verkoop van activa, ... ° Waardebepaling mede door jarenlange expertise in bedrijfsvastgoed.

Traxgo | T +32 56 49 35 87 | info@traxgo.be | www.traxgo.be

Kantoor te Harelbeke

TE HUUR/ TE KOOP

Nieuwbouw kantoorof winkelruimte te Maldegem

Traxgo voorziet ook voor uw bedrijf een reeks praktische oplossingen voor de verplichte aanwezigheidsregistratie op werven. Trackerweb biedt een eenvoudig en transparant registratiemiddel aan uw werknemers of zelfstandige onderaannemers. Via een persoonlijke badge kunnen zij zich aanmelden alvorens de werken aan te vangen. De werking kan op verschillende manieren: op basis van een prikklok ter plaatse of via track en trace in uw voertuigen. Alle gegevens m.b.t. de werf en werknemers worden naar Trackerweb verstuurd, verwerkt en volautomatisch doorgestuurd naar Checkinatwork. Registratie op de werf Neem gerust contact op met ons! Onze specialisten komen vrijblijvend bij u op bezoek om onze oplossingen voor te stellen en te demonstreren. Bel nu: +32 56 49 35 87 of stuur ons een mail: info@traxgo.be

Ondernemers 16 24 oktober 2014

29


YOUR TRUSTED LOGISTIC PARTNER Ontstaan als douaneagent aan de grens met Frankrijk, is Deny op vandaag uitgegroeid tot een logistieke dienstverlener, gefundeerd op 3 peilers: warehouse, expedition en customs. Met de tijd en de noden van de klant, zijn deze drie divisies naar elkaar toegegroeid, zodat we op vandaag een geïntegreerde service kunnen bieden. Meer en meer is DENY een verlengstuk van de activiteit van de klant, zodat hij zich kan concentreren op zijn core bussiness: productie/verkoop. Als KMO staan we heel dicht bij onze klanten, het is onze missie de klant te ‘dienen’. Dit betekent dat wij eerst naar zijn noden luisteren en creatief mee denken om een oplossing te bieden aan zijn specifieke vraag.

WAREHOUSE De tijd dat ons magazijn puur een opslagplaats was ligt al een tijdje achter ons. Als hoge drempel SEVESO bedrijf beschikken we over de nodige vergunningen om in onze 20.000m² opslagruimtes een grote diversiteit aan goederen te stockeren/behandelen: giftige producten, aerosolen, ontvlambare producten, corrosieven, ... Hiervoor is het magazijn onderverdeeld in compartimenten zodat niet compatibele producten zeker niet met elkaar in aanraking komen. Alle compartimenten zijn gesprinklerd, voorzien van een eigen waterbuffer, verder beschikken we over een veiligheidsbeheerssysteem en krijgen onze mensen de nodige opleidingen. De veiligheid van onze medewerkers en de omgeving is voor ons van groot belang. Naast stockage, kan u beroep doen op onze Value Addes Services: pickings, kwaltiteitscon-

trole, herverpakken, ... Door een verregaande informatisering, kan de klant in real time mee volgen wat er op de vloer gaande is. De nodige budgetten voor verdere ondersteunende IT investeringen zijn hiervoor voorzien.

het juiste adres. Wij geven u graag alle nodige informatie en zetten u op weg.

EXPEDITION

Wie reeds zaken doet met derde landen, weet hoe belangrijk een sterke logistieke keten is. ‘Time is money’ is zeker binnen de logistiek een waarheid als een koe. Bij DENY kunt u met één contact deze volledige keten beheren. Dat is juist onze sterkte. Onze mensen zitten allemaal samen op één locatie en communiceren voortdurend met elkaar. Deze integratie wordt het best geïllustreerd met een voorbeeld: - U koopt uw goederen aan in Taiwan. Deze goederen worden aangeleverd in Antwerpen. Daar begint het in principe voor u, en dan nemen wij het van u over. Wij zorgen dat uw goederen niet onnodig lang op de kade blijven staan (wat u veel geld kan besparen). De goederen worden ingeklaard of zij krijgen een aangepaste douanebestemming, zij worden afgehaald en geleverd waar u dit wenst, eventueel in onze magazijnen. Zodra zij bij ons in stock genomen zijn, kunt u ze opvolgen via onze website. - Wanneer u uw goederen verkocht hebt, volstaat opnieuw één contact: u geeft het order door, wij zorgen voor het klaarzetten van de goederen, wij kunnen ze voor u vervoeren of de transporteur van uw klant komt ze ophalen. Wij zorgen er ook voor dat de juiste documenten worden meegegeven (CMR, eventueel exportdocumenten, certificaten, ...), opdat uw goederen op de correcte manier bij hun eindgebruiker aankomen. U hoeft enkel nog uw betaling op te volgen, ...

Met een vloot aan eigen wagens, ondersteund door vaste partners, garandeert onze eigen planningsdienst een 24u service binnen de BENELUX en Noord-Frankrijk. Ook voor het afleveren en ophalen van uw goederen in andere Europese landen (Duitsland, Italië, Spanje, Groot-Brittanië, Oostenrijk, Zwitserland, ...), kunnen wij u korte leveringstermijnen garanderen, gezien wij steeds met vaste partners werken. Een derde aspect binnen deze dienst, is de afhandeling van containers: zowel bij import als bij export.

CUSTOMS Reeds 100 jaar is Deny douaneagent. Dit zegt op zich reeds voldoende. Expertise en kennis staat hoog in het vaandel. Voortdurende opleiding en bijscholing helpen niet alleen onze declaranten in deze snel evoluerende materie, het komt ook uw goederenstroom ten goede. Door het zoeken naar de passende systemen, kunnen wij er voor zorgen dat douane geen struikelblok hoeft te zijn in uw handel en hoeft de transportduur van uw export of importzendingen niet noodzakelijk langer worden door deze formaliteiten. Ook wie in de toekomst graag wil opstarten met import en/of export is bij ons aan

GEINTEGREERDE DIENSTVERLENER

Deny Logistics bvba • LAR transportcentrum D1 • B-8930 Menen-Rekkem • Tel. 056 41 97 83 • Fax 056 41 32 06 • info@denylogistics.com

deny adv 220x310.indd 1

5/11/13 11:50


DOSSIER

Free Style Builders combineert structuren in beton, metaal en hout met diverse afwerkingsmaterialen

Lieven Hardy maakt doorstart Sinds eind 2013 zet Free Style Builders de activiteiten van de voormalige firma Hardy verder, evenwel zonder aluminium schrijnwerk. Daarnaast bouwt Free Style Builders ook private woningen volgens industrieel concept. In beide gevallen worden de voordelen van zowel beton, metaal als hout gecombineerd met uiteenlopende afwerkingsmaterialen. “Het is een nieuwe start”, zegt Lieven Hardy (49). “We rekenen op onze sectorkennis, jarenlange ervaring en ruim netwerk.” Sinds de Tweede Wereldoorlog bouwde de firma Hardy - met roots in Elverdinge - een reputatie op als polyvalente industriebouwer. De jarenlang opgebouwde expertise zet Lieven Hardy sinds eind vorig jaar in de familiale traditie voort met Free Style Builders. “De voorbije twee jaar heb ik niet stil gezeten”, blikt Lieven Hardy op het recente verleden terug. “Ik heb mij persoonlijk toegelegd op de coördinatie van werken tussen bouwheer en aannemer en ik heb hierbij heel wat nuttige ervaring opgedaan. Daarbij voerde ik zelf geen werken uit, maar ik zocht voor de diverse fasen van het bouwproces de gepaste aannemers zodat bouwheren een scherpe prijs kregen en zich geen zorgen hoefden te maken over timing en uitvoering. Nu is het stilaan tijd geworden om met Free Style Builders weer met eigen industriële bouwactiviteiten op de markt te komen. We realiseerden al enkele verbouwingen en renovaties, maar bieden ook weer nieuwbouw aan in de industrie en voor de kmo.”

Free Style Builders wil zich toeleggen op industriebouw voor kmo en voor zelfstandige ondernemers die zich vestigen op industriële en ambachtelijke zones op Belgisch grondgebied in een straal van 100 km rond Ieper. Het gaat om projecten voor alle mogelijke branches die nood hebben aan kmo-gebouwen, toonzalen, werkplaatsen, magazijnen, distributiecentra en kantoorgebouwen.

Een eigen stek in Ieper Voorlopig beschikt Free Style Builders nog over een kantoor in Kortrijk. Het ligt wel in de bedoeling om de zetel naar het Ieperse te verhuizen. “Onze werkwijze is intussen grondig veranderd”, zegt Lieven Hardy. “Voorlopig beschikken we niet over een eigen vestiging, zwaar materieel of personeel. Dat is echter eenvoudig op te lossen door machines te huren en zelfstandigen of onderaannemers in te schakelen, zoals voor grondwerken, montage, industriële bevloering, schrijnwerk en dakdichting. Coördinatie is sowieso bij elke werf belangrijk. Fundering voeren we altijd zelf uit. Met deze werkwijze hoeven we ook niet zwaar te investeren. We zijn nu van start gegaan, hopen gezond te groeien en zullen wel zien hoe het verder evolueert. Het blijft natuurlijk de ambitie om ooit een eigen stek te vinden in de regio Ieper en met een eigen equipe te werken. Maar als je veel medewerkers in dienst hebt, moet je er ook voldoende werk voor hebben. Door de economische toestand is het aantal opdrachten verminderd en moet die kleinere koek verdeeld worden over een groot aantal aannemers.

Gebouwen met gemengde structuur Na twee jaar neemt Lieven Hardy dus opnieuw de draad op als zaakvoerder van Free Style Builders. Hij kan daarbij terugvallen op generaties familiale ervaring en beschikt ook nog over een uitgebreid netwerk van contacten. De voormalige specialiteit, het leveren en plaatsen van aluminium binnen- en buitenschrijnwerk, behoort evenwel niet meer tot de activiteiten. De kerncompetentie van Free Style Builders wordt opnieuw industriebouw. Het aanbod bestaat uit al of niet gemengde structuren in beton, hout en metaal en die worden dan afgewerkt met betonnen wandpanelen, silexbetonpanelen, cellenbeton, geprofileerde staalplaat, sandwichpanelen, enzovoort. De gebouwen worden geplaatst volgens een open systeem, met elementen die van verschillende producenten afkomstig zijn.

LIEVEN HARDY:

“HET BLIJFT NATUURLIJK DE GROTE AMBITIE OM OOIT EEN EIGEN STEK TE VINDEN IN DE REGIO IEPER.”

De groei zal mee afhangen van de marktevolutie, maar er worden gelukkig nog altijd nieuwe industrieterreinen en ambachtelijke zones ontwikkeld voor kmo’s die een bedrijfspand nodig hebben. Ondertussen blijven we ook nog actief in de afbraak en renovatie, evenals in de private woningbouw met industriële technieken.” (MD – Foto DD)

www.freestylebuilders.be

Ondernemers 16 24 oktober 2014

31


25 JAAR DOORDACHTE BEDRIJFSGEBOUWEN

Vulsteke Bedrijfsgebouwen is gespecialiseerd in de integrale realisatie van Bedrijfsgebouwen. Ze werken voornamelijk volgens het sleutel-op-de-deurprincipe wat een succesformule is door hun unieke aanpak. Vulsteke “Doordachte Bedrijfsgebouwen” staat voor constructies die vernieuwend, hedendaags en anders zijn. Hun projecten kenmerken zich door een snelle oplevering met een bijzonder hoge afwerkingsgraad.

T +32 (0)51 57 08 88 F +32 (0)51 56 90 82 www.vulsteke.be

Vulsteke Bedrijfsgebouwen is gespecialiseerd in de realisatie van onder meer volledige winkelruimtes, productiehallen, garages, industriële woningen, kantoren, loodsen voor opslag, sportcomplexen, logistieke gebouwen, maneges en polyvalente ruimtes. Het bedrijf is actief in Vlaanderen, Brussel, Wallonië, Noord-Frankrijk en ook steeds vaker in Nederland en Duitsland.

0449 | thinkyellow.be

Hoogledestraat 122 B 8610 Kortemark info@vulsteke.be


DOSSIER

Door-Assist en Access Service gaan samen verder als Alpido Sinds de samenvoeging eerder dit jaar van Door-Assist en Access Service profileert het nieuwe Alpido zich als één aanspreekpunt voor de plaatsing van alle poorten, isotherme deuren en indoor-isolatiewerken met bijhorende service, onderhoud en aanpassingen. Tegelijk hebben zaakvoerders Koen Willems en Andy Florissoone het aanbod uitgebreid met eigen Alpidosectionaalpoorten voor industrie en privé. De nieuwe firma- en merknaam Alpido staat voor ‘alle poorten, isolatiewerken en deurenoplossingen’. De zetel van deze jonge vennootschap is gevestigd in Voormezele bij Ieper. Alpido gaat terug op de jarenlange ervaring van Door-Assist van Koen Willems, voorheen gevestigd in Ingelmunster en de spin-off Access Service van Andy en Els Florissoone uit Voormezele. Naast de zaakvoerders Koen Willems (commercieel) en Andy Florissoone (technisch) telt Alpido 13 medewerkers, goed voor een omzet van 3,5 à 4 miljoen euro.

KOEN WILLEMS:

“MINSTENS DRIE VIERDE VAN DE WEST-VLAAMSE DIEPVRIESINDUSTRIE DOET EEN BEROEP OP ALPIDO.”

“Voor alle opdrachten met plaatsing die Door-Assist verkocht, deed ik sinds 2008 een beroep op de montage en service door Access Service”, blikt Koen Willems terug. “Als gevolg van de groei zijn beide firma’s sinds dit jaar opnieuw onder één noemer gebracht. Als Alpido hebben we meteen ons gamma uitgebreid, mikken we op een ruimer klantenbestand en profileren we ons als één aanspreekpunt voor plaatsing en service/onderhoud van àlle poorten en deuren. Meteen hebben we ook een nieuw logo geïntroduceerd: een energiek, maar sympathiek duiveltje, als teken dat we duivels goed weten waar we mee bezig zijn, gezien onze jarenlange ervaring in een branche die we door en door kennen.”

Snel en wendbaar blijven Alpido levert en plaatst automatische, soepele rolpoorten van Nergeco en isotherme deuren van CoolIt. Daarnaast neemt het bedrijf ook indoor isotherm paneelwerk voor zijn rekening en ontpopt het zich als een dienstverlener voor service na verkoop en onderhoud van alle thermische en brandwerende deuren, al dan niet geautomatiseerd, evenals snellooppoorten. Bedrijven kunnen langlopende onderhoudscontracten afsluiten, maar kunnen Alpido ook inschakelen voor onderhoudsbeurten, schadegevallen, vervanging van onderdelen, opmaak van grondplannen waarop alle deuren ingetekend en genummerd zijn, enzovoort. Met de oprichting van Alpido werd het aanbod ook uitgebreid met een eigen merk van sectionaalpoorten voor industrie en privé. De actieradius strekt zich hoofdzakelijk uit in West- en Oost-Vlaanderen en Wallonië. “Gezien onze strategie om heel snel op de bal te spelen en de werken op de kortst mogelijke termijn uit te voeren, gaan wij niet verder dan de Kennedytunnel of de ring rond Brussel”, licht Koen Willems toe. “Het is een bewuste keuze om binnen deze regio’s te blijven. Op die manier onderscheidt Alpido zich ook van de grotere aanbieders. Wij willen snel en wendbaar blijven.”

Nieuwe sectoren aanboren Alpido is in minstens drie kwart van de West-Vlaamse diepvriesbedrijven aanwezig met rolpoorten, isotherme schuifdeuren of paneelwerk. Het aandeel daarbuiten groeit stelselmatig. “Het is onze ambitie om onze klantenportefeuille ook buiten de voedingsnijverheid verder te diversifiëren door nieuwe sectoren aan te boren”, zegt Koen Willems. “Daarbij volgen we de nieuwste ontwikkelingen inzake materialen en producten op de voet. Door te focussen op onze eigen sterktes als flexibele speler willen we het vertrouwen en de tevredenheid van onze klanten op het hoogste niveau handhaven. Echt conjunctuurgevoelig is onze branche niet. Als het economisch minder goed gaat, dan worden poorten en deuren sneller hersteld dan vervangen.”

www.alpido.be

Ondernemers 16 24 oktober 2014

33


DOSSIER

34

Ondernemers 16 24 oktober 2014

Furnibo uit Veurne verlegt focus van openbare naar private markt

Naar meerwaarde door samenwerking Steven Maeyaert van Furnibo uit Veurne gelooft in een verschuivend businessmodel voor de sector. “Alleen door meer samenwerking tussen alle bouwpartners kunnen we de meerwaarde bieden die voor de klant het verschil maakt.” Sinds vorig jaar heroriënteert Furnibo zich meer richting totaalprojecten voor de professionele markt. Daarnaast koestert het zijn niche specialisatie in architectonisch beton, zoals in het nieuwe pareltje Muze’um L in Roeselare. Furnibo werd in 1992 opgericht door Bernard Joye en in 2010 overgelaten aan de PST-groep uit Kluisbergen. De 40-jarige Steven Maeyaert uit Beveren-aan-deIJzer werd daarbij gedelegeerd bestuurder. Bernard Joye bleef volgens afspraak nog twee jaar aan boord vooraleer helemaal uit te stappen en zich volop toe te leggen op Enjoy Concrete, fabrikant van superglad prefab beton. “Toen de groep PST onder druk van de crisis een schaalverkleining onderging, stapte ik vorig

jaar via een management buy-in zelf in het kapitaal van Furnibo”, vertelt Steven Maeyaert. Ook de activiteiten ondergingen de voorbije jaren een verschuiving. “Ontstaan als vooral een ruwbouwaannemer in beton, creëerden we een belangrijke businesstak als totaalaannemer voor de private markt. Wij realiseren voor professionele projectontwikkelaars volledig afgewerkte woon- en woonzorgprojecten. We gaan zelfs nog een stap verder door ook hun eindklanten te begeleiden in de keuze van materialen en uitvoering. Daarnaast bewegen we ons nog altijd op de openbare markt, zowel in nieuwbouw als renovatie. Voorbeelden zijn kantoren, openbare gebouwen, rusten verzorgingstehuizen, scholen, culturele centra, enzovoort. Momenteel start het bedrijf de tweede fase van de renovatie van het Koningin Elisabeth Instituut (KEI) in Oostduinkerke alsook het klimaatzwembad in Poperinge. Andere recente realisaties zijn het golfclubhuis Ter Hille in Koksijde, het crematorium in Kortrijk en het

VVW-zeilclubhuis in Blankenberge. Toch focust het bedrijf zich steeds op de private markt omdat overheden over steeds minder middelen beschikken. Welke activiteiten ontplooit u voor bedrijven? Steven Maeyaert: “De burgerlijke bouwkunde blijft een grote tak met waterdichte constructies in gewapend beton. Dit omvat bijvoorbeeld funderingen, tunnels en parkeergarages. Een belangrijke klant is Plopsaland waar we recent het zwembadcomplex bouwden. Voor de Boekentoren in Gent bouwden we een ondergronds boekendepot: een twaalf meter diepe, geacclimatiseerde kelder. Een van onze grootste referenties is de biostoomcentrale Bionerga in Oostende, waar we alle betonwerken uitvoerden. Een van onze specialiteiten is waterzuiveringsinfrastructuur. Na enkele zeer kalme jaren merken we ook weer een toename van de vraag naar kantoorgebouwen.” Hoe zien de cijfers eruit? Steven Maeyaert: “We tellen 88 medewerkers waarvan 29 bedienden, aangevuld met talrijke onderaan-

Waardering voor uw werk uit zich op het eerste gezicht. Van professioneel uitgeruste vergaderzalen tot een vlekkeloos seminarie, achter elk audiovisueel totaalconcept schuilt een team van gepassioneerde ingenieurs. Vertrouwd met state-of-the-art audiovisuele technieken hechten we veel belang aan opvolging en service. Zoals flexibele leasing- of huurformules.

INDUSTRIEEL BOUWEN OP TOPNIVEAU

PLAY dimensioneert licht, geluid en projectie tot verwondering van u én uw klanten.

Cosimco realiseert uw industrieel bouwproject van A tot Z, en dit al meer dan 30 jaar. Onze specialisatie is immers ‘design & build’. We begeleiden u doorheen alle stappen van het bouwproces, van het vinden van de meest geschikte bouwplaats en het opstellen van het bouwprogramma tot het ‘sleutel-op-de-deur’ opleveren van het op uw maat ontworpen bedrijfsgebouw. Meer info op www.cosimco.be of bel 03 450 77 00 Cosimco nv ¬ Satenrozen Kartuizersweg 1 ¬ B-2550 Kontich

Gent Brussel Antwerpen Cosimco is in het bezit van een ISO 9001-kwaliteitscertificaat en een VCA** veiligheidscertificaat

c o s im c o _ 2 0 1 1 _ 1 0 7 x 1 5 2 . in d d

1

info@playbiz.be www.playbiz.be

0 8 /0 4 /1 4

2 3 :0 0

09 381 86 40 02 767 31 05 03 771 10 01


DOSSIER

STEVEN MAEYAERT:

“IK GELOOF IN EEN MODEL WAARBIJ ALLE PARTNERS VROEG IN HET BOUWPROCES SAMENWERKEN BINNEN EEN VAST BUDGET.”

Iconisch Muze’um L

nemers. De afgelopen 12 maanden draaiden we 26 miljoen euro omzet waarvan 10 miljoen euro eigen werk. De omzet stijgt aanzienlijk na de flinke dip twee jaar geleden die te wijten was aan de crisis en zes maanden slecht winterweer.” Welke evoluties ziet u in de sector? Steven Maeyaert: “Het businessmodel wordt bijgestuurd. Ik geloof niet meer in de oude manier van werken waarbij de bouwheer door de architect een lastenboek laat schrijven, aan vijf aannemers een offerte vraagt en meestal de goedkoopste kiest. Wel geloof ik in een model waarbij alle partners vroeg in het bouwproces samenwerken binnen een vast budget. Bouwen werd veel complexer en dat vraagt partnerschappen tussen specialisten. Daarnaast is het cruciaal om

meerwaarde te bieden want enkel goed en goedkoop je job doen, is niet meer genoeg.” Welke zijn de huidige trends? Steven Maeyaert: “Zichtbeton blijft ons uithangbord maar is een nicheproduct dat nog tekent voor 10% van de omzet. Tien jaar geleden moest alles superglad en clean zijn, maar nu is er een beweging naar ruwe oppervlakten, bijvoorbeeld met de duidelijk zichtbare ouderwetse plankenbekisting. Je moet haast fouten creëren om een zo bruut mogelijk beeld te bekomen met stortnaden.” (RJ – Foto Kurt)

www.furnibo.be

Een blikvanger in de referentielijst van Furnibo is het Muze’um L in de Bergstraat op de Oude Zilverberg in Roeselare. Designhandelaar en kunstliefhebber Fernand Callebert verzamelde een breed draagvlak voor een artistiek centrum rond licht, lijn en landschap. Dwars over het verzonken gebouw, getekend door Marc Van Schuylenbergh, loopt een gleuf pal op de lichtmeridiaan waarop de zon dagelijks kort haar hoogste punt bereikt. Het Muze’um L (www.muzeuml.be) staat ter beschikking van bedrijven voor vergaderingen en evenementen. Steven Maeyaert: “We kregen de vraag naar glad, ter plaatse gestort beton om meteen wit te schilderen. Het resultaat is een sobere, rustgevende omgeving, wat perfect binnen de scope van Furnibo past. Tijdloosheid is voor ons een belangrijk concept. Dertien jaar na de bouw van ons eigen kantoor in glad zichtbeton denkt iedereen nog dat het gloednieuw is.”

Sterk in prefab gevelelementen

GLADDE BETONWANDEN I UITGEWASSEN BETONWANDEN BETONCENTRALES CONTAINERS BREEK & ZEEFINSTALLATIE

Despriet Gebroeders NV Keizerstraat 48A 8530 Harelbeke

STORTPLAATS VOOR BOUW & SLOOP LOSSEN VAN SCHEPEN TRANSPORTDIENST

TEL. 056 21 21 91 info@desprietgebroeders.be www.desprietgebroeders.be

GEPROFILEERDE BETONWANDEN I VOLLE SILEXBETONPANELEN GEISOLEERDE SANDWICHPANELEN I VAKANTIEWONINGEN

HEERNISSE 11 n 8600 DIKSMUIDE T +32 (0)51 50 17 44 n F +32 (0)51 50 18 89 WWW.CONDECO.BE 20120925_CONDECO_Advertentie_Voka_114x164_5b.indd 1

Ondernemers 16 24 oktober 2014

35

26/09/2012 11:09:33


Een stevige basis voor de toekomst !

Vankeirsbilck Rumbeke - Architect Claeys architectenbureau

Impoles Izegem - Architect Akronova

Eremex Ardooie - Architect Claude Devos

Garages - Diepvriesmagazijnen - Loodsen - Toonzalen Winkelruimtes - IndustriĂŤle gebouwen - Metaal-, beton- en houtconstructies Eigen studie- en tekenburo - Eigen staalatelier - Eigen montageploegen Govar bvba - Izegemsestraat 33 - 8850 Ardooie - T 051 74 40 80 - F 051 74 71 25 - info@govar.be - www.govar.be

7287-02-14 VOKA 220x310-Oktober2.indd 1

10/10/14 13:46


DOSSIER

Tieltse staalbouwer blijft vasthouden aan kleine organisatiestructuur

Stabic verhuist volgend jaar naar nieuwbouw Bouwen zit in onze genen, maar bij de familie Dinneweth uit Tielt misschien nog net iets meer. Christophe erfde de liefde voor het neerpoten van kwalitatieve staalconstructies van vader Jozef, die in de Europastad een studiebureau heeft. Zelf richtte hij 2,5 jaar geleden met Stabic een onderneming op die zich specialiseert in industriebouw. “Ik sta zelf nog elke dag mee te werken op de werf en daar voel ik me uitstekend bij”, aldus de volbloedondernemer. Momenteel opereert staalbouwer Stabic vanuit de loods van de grootouders van zaakvoerder Christophe Dinneweth. Maar lang zal dat niet meer duren. “We hebben een stuk grond gekocht op de Meulebeekse Steenweg in Tielt en zullen daar volgend jaar zelf in eerste fase een loods van 1.000 m² oprichten. Dat zal ons toelaten nog professioneler te werken.” Industriebouw is Christophe Dinneweth niet vreemd. Eerst als medewerker, later als ondernemer bouwde hij heel wat ervaring in deze sector op. Stabic telt momenteel drie medewerkers. “Daarnaast kunnen we rekenen op nog een zelfstandige kracht en enkele vaste onderaannemers voor metselwerk en dakwerken. Het zijn allebei bedrijven uit de streek waar we goede relaties mee hebben opgebouwd. In West-Vlaanderen verzorgen we vooral complexen voor kmo’s op basis van staalbouw.” Net die staalbouw vormt de core business van de Tieltse onderneming. Ook vanuit de particuliere markt is daar opvallend veel vraag naar. “Onze portefeuille bestaat voor meer dan 60% uit dergelijke woningen en voor een derde uit klassieke industriebouw. Vooral economische factoren spelen daarbij een rol: ofwel willen mensen voor hun beschikbaar budget op een grotere oppervlakte bouwen, ofwel kiezen ze voor

de lagere prijs. In de praktijk zien we vooral de eerste beweegreden vaak terugkeren. Toch hoeft de keuze voor staalbouw niet puur door budgettaire motieven te zijn ingegeven. Heel wat mensen houden gewoon ook van die industriële look.”

Water- en winddicht Merkwaardig genoeg is daar in West-Vlaanderen minder vraag naar, waardoor de actieradius van Stabic zich hoofdzakelijk in Oost-Vlaanderen bevindt en soms tegen Brabant aanschurkt. “West-Vlamingen houden nog te veel van traditionele bouwwijzen en proberen ook zoveel mogelijk bouwklusjes zelf te doen. Eenmaal we de provinciegrens passeren, laat de bouwheer het project liefst zoveel mogelijk aan één aannemer over. Bij ons kunnen ze terecht voor zowel grond- en gevelwerken als structuurbouw. Wij leveren het gebouw water- en winddicht af. Dat we zo sterk in Oost-Vlaanderen actief zijn, heeft ook te maken met het feit dat we veel voor architecten uit die regio werken.”

CHRISTOPHE DINNEWETH:

“IK ZOU EEN GROOT DEEL VAN MIJN WERKVREUGDE VERLIEZEN ALS IK NIET ACTIEF MEE KAN BOUWEN.”

Bij Stabic, dat sinds één jaar ook een erkenning heeft voor openbare werken, draagt Christophe Dinneweth twee petjes: enerzijds dat van zaakvoerder, anderzijds dat van arbeider. “Ik sta elke dag mee op de werf en voel dat de bouwheer dat apprecieert. Ze kunnen

me daar van ‘s morgens tot ‘s avonds zien en krijgen op die manier meteen een antwoord op hun vragen. Bovendien zou ik het contact met de werf niet kunnen missen. Ik zie me niet elke dag van 9 tot 17 uur puur de administratie afhandelen. Daarom mag het bedrijf zeker wel groeien, maar ook niet te veel of te snel: ik zou een groot deel van mijn werkvreugde verliezen als ik niet actief mee kan bouwen.”

Leren op de werf Ook na de kantooruren krijgt Dinneweth nog regelmatig telefoontjes. “Particuliere klanten zijn vaak kritischer en veeleisender dan een kmo die bouwt, maar dat vind ik logisch: een kmo wil een gebouw waarin vooral moet gewerkt worden, terwijl een particulier in zijn leven meestal maar één keer in een woning investeert. Dat is een essentieel verschil.” De minieme structuur is één van de voordelen van Stabic: “Daardoor zijn onze overheadkosten beperkt en kunnen we vaak een lagere prijs aanbieden. Een extra pluspunt is dat onze communicatielijnen erg kort zijn. Daarom ben ik ook niet bang voor de tendens waarbij grotere bouwbedrijven nu actiever op zoek gaan naar kleinere projecten.” De moderne woonstijl leent zich uitstekend voor staalbouw. “De trend naar grote glaspartijen, open ruimtes, weinig muren en grote overspanningen kan door staalbouw ideaal worden ondersteund. Bovendien is het ook budgetvriendelijker. Daarnaast houden we uiteraard meer en meer rekening met de groeiende wensen naar energiezuinigheid. De nieuwigheden op dat vlak volgen we via opleidingen van onze toeleveranciers, al leer je nog het best op de werf zelf.” (BVC – Foto Kurt)

www.stabic.be

Ondernemers 16 24 oktober 2014

37


VIER GENERATIES

CONCREET MET BETON

Valcke Prefab Beton: een verhaal gestart in 1930… … of zo’n 20.000 realisaties verder, houdt de familie Valcke, samen met haar team, een solide reputatie hoog. Vandaag staan 400 medewerkers borg voor architectonische en kwaliteitsvolle industriebouw op talloze werven in België en Noord-Frankrijk. VALCKE PREFAB BETON NV Dankzij pro-actief denkwerk, gebruik van de meest geavanceerde

Rodenbachstraat 72

betontechnieken, een eigen studiedienst, een up-to date

B-8908 Vlamertinge

machinepark en een eigen transport unit, is Valcke uw perfecte partner voor industriebouw en leverancier van kwaliteitsbeton.

T +32 57 20 25 01 F +32 57 20 38 14

BEDRIJFSGEBOUWEN Kantoorgebouwen, Overslaggebouwen,

info@valcke-prefab.be

Showrooms, Fabriekshallen, … AGROBOUW - BETONCENTRALE

www.valcke-prefab.be

valckeVoka.indd 1

14/04/14 14:04


Sinds een goed jaar vormen Ronny Devos en Jeroen Degryse een geoliede tandem in het Bouw & Coördinatiekantoor (BCK). Vanuit het Bedrijvencentrum in BeverenRoeselare leiden de ervaren financiële man en de jonge ingenieur industriële bouwprojecten hun piepjonge bedrijf in goede banen. De 53-jarige Ronny Devos uit Kortemark studeerde af als boekhouder, werkte zes jaar in een bank en deed vervolgens 24 jaar ervaring op in de aankoop, verkoop, coördinatie en planning bij een industriebouwer. “Toen iemand mij vroeg om persoonlijk zijn bouwwerken te coördineren, besloot ik om zelf een onderneming op te richten. Vorig jaar op 1 augustus zette ik de stap”, vertelt Ronny Devos. Nauwelijks anderhalve maand later kreeg Devos versterking van de 29-jarige Jeroen Degryse die ook uit de sector kwam. “We vullen elkaar goed aan. Ronny is vertrouwd met de financiële kant, mijn studies van industrieel ingenieur komen dan weer goed van pas in het ontwerpen en calculeren”, aldus Jeroen Degryse. Hoe profileert een starter zich op een bestaande markt? Ronny Devos: “Door onze kleinschaligheid willen wij het beter doen. De naam Bouw & Coördinatiekantoor is een heel bewuste keuze. Als duo zijn wij voor de bouwheer een rechtstreeks aanspreekpunt gedurende de hele bouwcyclus. Bij ons kunnen bedrijven terecht voor zowel sleutel-op-de-deurprojecten als voor onderdelen van een bouwtraject, bijvoorbeeld tot het stadium van een winddicht casco. Ons stokpaardje is dat we uit het verleden weten hoe je sommige zaken beter niet aanpakt. Het komt goed over dat we uit heel wat ervaring kunnen putten.”

DOSSIER

“Gebouw blijft een visitekaartje” Jeroen Degryse: “Het voordeel van slechts met twee te zijn, is dat we elk project goed kennen. Wij zijn tegelijkertijd verkoper, aankoper, projectbegeleider, werfleider, calculator, boekhouder, enzovoort. Op die manier kun je van begin tot eind elk project intens begeleiden.” Waar ligt jullie ambitie? Ronny Devos: “Er is zeker nog plaats op de markt. Alles tussen 100 en 10.000 m² kunnen we aan. Om praktische redenen werken we het liefst in West- en Oost-Vlaanderen, maar zeker in de beginfase aanvaarden we opdrachten tot in het binnenland en Wallonië. Op een jaar tijd brachten we al diverse projecten tot een goed einde. Het is niet onze bedoeling om jaarlijks 50 gebouwen te realiseren want wat we doen, willen we vooral goed opvolgen. Het aantal projecten is afhankelijk van de projectgrootte en de mate van afwerking.” Wie voert de bouwwerken uit? Jeroen Degryse: “Er is een groot aanbod voor elke specialiteit. Wij werken met een vaste groep onderaannemers, een gebruikelijke praktijk in de sector. Door hen telkens opnieuw in te schakelen, geraken ze vlot op elkaar ingespeeld.” Ronny Devos: “Een groot voordeel van een model met onderaannemers in plaats van eigen productie, is dat je niet terechtkomt in een trechter die je verplicht om een bepaald eigen product te verkopen. Zo geniet de bouwheer keuzevrijheid over het soort gebouw dat hij wenst. Voor elk materiaal op de markt - of het nu cellenbeton, betonpanelen of metalen sandwichpanelen zijn - kennen wij leveranciers en plaatsers.”

JEROEN DEGRYSE EN RONNY DEVOS:

“ALS DUO ZIJN WIJ VOOR DE BOUWHEER EEN RECHTSTREEKS AANSPREEKPUNT DOORHEEN DE HELE BOUWCYCLUS.”

voorschriften voor onder meer veiligheidscoördinatie en energieprestaties. Toch wordt er nog gebouwd, wij hebben alleszins voldoende opdrachten. Blijkbaar denken veel bedrijven na de crisisjaren weer aan uitbreiding. Alleen al op onze industriezone in BeverenRoeselare zien we vier of vijf montagekranen.” Jeroen Degryse: “Het feit dat de WVI zones blijft creëren, is een teken dat er vraag naar bedrijfsgronden is. Ik heb ook niet de indruk dat er bespaard wordt op materialen, afwerking en grootte, ondanks het feit dat de materialen duurder werden. Een gebouw blijft voor veel bedrijven nog altijd een uithangbord: het geeft cachet.” (RJ - Foto Kurt)

Hoe draait de bouwsector momenteel? Ronny Devos: “De kostprijs van een gebouw is de jongste vijf jaar enorm gestegen onder druk van de

www.bckbvba.be

Uw specialist in sanitair, keukens en warmtecomfort! Florisan Veurne - Toonzaal en zelfbediening Albert I Laan 25, 8630 VEURNE - T 058 315 315

www.florisan.be

Florisan Ieper - Afhaalmagazijn Paddevijverstraat 65, 8900 IEPER - T 058 316 316

Volg ons ook op Facebook! www.facebook.com/FlorisanVeurne

Ondernemers 16 24 oktober 2014

39


Jacques Del'haye

Bouwen en verbouwen van woningen, appartementen en burelen.

LEONBOUW LEONBOUW

bvba

DAKAFDICHTINGEN INDUSTRIE nieuwbouw & renovatie

[

Gespecialiseerd in het afleveren van een totaal dakpakket voor een plat dak:

]

draagvloer: steeldeck isolatie bvba bitumineuze dakmembranen kunststofmembranen ( EPDM, PVC en TPO) lichtstraten regenwaterafvoeren in PVC en PE renovatie Eternit golfplaten daken met Paraplac-systeem

Jacques Del'haye

Ropswalle 24, 8930 Menen • Tel 056/53.06.77 Fax 056/53.07.80 • e-mail: delhaye.roofing@skynet.be

www.leonbouw.be

tel. 056 42 68 63

www.vandekerckhove-metaal.be

Wij bieden vele toepassingen aan in burgerlijke bouwkunde, industrie, wegenbouw e.a. Ons zeer uitgebreid machinepark biedt onder andere volgende mogelijkheden:

• • • • • • • •

zagen in betonvloer: diesel of electrisch zagen in betonwand met wandzaagmachine boren van gaten voor leidingdoorgangen, tot 1000 mm boren van gaten voor plaatsing van machines en chemische verankering van stangen affrezen van en frezen van sleuven in betonvloeren zagen met kabelzaagmachines voor verwijderen van betonblokken e.d. kogelstralen van beton schuren van beton

Doenaertstraat 2 8510 Kortrijk T. 056-25 50 70 F. 056-21 51 37 www.zabo.be info@zabo.be


DOSSIER

Deman Rolbruggen helpt bedrijven besparen op loonkosten

“We zien meer toekomst in de logistieke sector dan in de maakindustrie” Net als bij veel andere Zuid-West-Vlaamse bedrijven schuilen er ook vlasvezels in het DNA van Deman in Sint-Eloois-Winkel. Maar de keuze om rolbruggen en portaalkranen te gaan bouwen, legde het bedrijf geen windeieren. Vandaag is Deman groot in België, maar Klein Duimpje tegenover multinationals. “We kunnen het verschil maken door onze grote flexibiliteit en het feit dat we geen verkoper sturen die achteraf alles moet navragen. Wij werken rechtstreeks met een ingenieur die het project zal leiden”, vertelt business manager Kurt Deman. Grootvader Maurice Deman richtte in 1945 de Constructiewerkhuizen Deman op. Samen met de lokale timmerman ontwierp en patenteerde hij een vlasmachine die in de Leiestreek en talrijke landen waar vlas werd geteeld een echte hit werd. Op vraag van een lokale aannemer werd daarna een telescopische bouwkraan ontwikkeld. “Ook die werd een gigantisch succes”, weet Kurt Deman. “Er waren toen 4.000 aannemers in België en mijn grootvader verkocht 6.000 van die kranen. In 1969 kwam toen de eerste vraag naar een rolbrug en niet veel later ook naar de eerste portaalkraan, een rolbrug-op-poten, zeg maar. Dat zorgde in de jaren ’70 voor een snelle groei van het bedrijf. Toen de wetgeving op de bouwkranen veranderde, kozen we resoluut voor de rolbruggen als hoofdactiviteit. De bouwsector verloopt heel cyclisch, terwijl we met de rolbruggen en portaalkranen in diverse sectoren terecht konden. Ondertussen zijn daar ook takels, zwenkkranen en allerlei hijsbenodigdheden bijgekomen. In de jaren ’80 was de staalindustrie een belangrijke afzetmarkt. De laatste tien jaar zijn bijvoorbeeld automatische grijperkranen voor de waste-to-energy – zoals energiecentrales op houtresten – enorm in trek. Als je bewijst dat je zo’n niches aankunt, wordt dat ook een beetje een specialiteit.” Inspelen op nieuwe niches en technische vernieuwingen hield Deman recht sinds de crisis in 2008 weer volop toesloeg. Kurt Deman: “De investeringskoorts is toen serieus onderkoeld geraakt. Wij worden graag tijdig betrokken bij een project, liefst nog voor het bedrijfsgebouw wordt getekend waarin de rolbrug moet komen. Maar door de crisis bleven projecten soms jarenlang in de schuif van de opdrachtgevers zitten. Ook wij hebben verlieslatende jaren achter de rug, maar omdat we met langlopende projecten bezig zijn, zou het niet slim geweest zijn om capabele mensen te ontslaan, noch bij onze technici, noch bij de ingenieurs. Ik heb wel de indruk dat sommige kmo’s het nu weer wat beter zien zitten. En omdat wij sterk inzetten op het bouwen van intelligente kranen, kunnen we zelfs helpen met het verlagen van de loonkost.

Slimme functies zoals slingercontrole of de hefsnelheid die varieert naargelang het te heffen gewicht mogen de kraan dan wel duurder maken, maar door de tijdwinst en grotere efficiëntie kun je meer doen met minder personeel en is die meerprijs onmiddellijk teruggewonnen. Door sterk in te zetten op maatwerk kunnen we als kleine speler met 35 medewerkers nog optornen tegen grotere concurrenten.”

KURT DEMAN:

“WIJ WORDEN GRAAG TIJDIG BETROKKEN BIJ EEN PROJECT, LIEFST NOG VOOR HET BEDRIJFSGEBOUW WORDT GETEKEND WAARIN DE ROLBRUG MOET KOMEN.”

Ogen open voor opvolging Mocht de vraag terug aanzwengelen, heeft Deman alvast heel wat groeipotentieel. Kurt Deman: “We kunnen nog 9.000 m² bijbouwen, tussen de huidige gebouwen en de E403. Maar we wachten toch nog even op een iets rooskleuriger toekomstperspectief en een beter gevuld orderboekje.”

20% van de omzet van Deman wordt trouwens gehaald door productie voor collega’s in Nederland, Denemarken, Duitsland en Ierland. “Export onder eigen vlag is dan weer meestal toevallige export: bestaande klanten die in het buitenland iets starten en ook daar onze rolbruggen willen”, vertelt Kurt Deman. “Ook in de Franssprekende landen van Afrika hebben we een markt, omwille van onze talenkennis. Concurrentie uit Azië hebben we niet, omdat de transportkosten te hoog liggen. Maar we zien dat ook havens, die recent nog Chinese ship-to-shore containerkranen kochten, nu toch ook vaak teruggrijpen naar Europese constructeurs, omwille van de kwaliteit, veiligheid en de communicatie die vlotter verloopt. Voor ons zien we trouwens ook meer toekomst in die logistieke sector dan in de maakindustrie.” Of er in die toekomst ook plaats is voor een volgende generatie Deman, is nog koffiedik kijken. “Ik word binnenkort 50 en mijn dochters zijn momenteel 12 en 15 jaar oud. Ik wil hen nu nog niet in een definitieve richting duwen, maar acht de kans op familiale opvolging klein. Er komt dus waarschijnlijk een moment dat we via een fusie of overname een goeie oplossing vinden. Ik hou daar nu al mijn ogen voor open. De ervaring en de referenties van ons bedrijf zijn zeker waardevol genoeg”, besluit Kurt Deman. (SD – Foto Kurt)

www.deman.be

Ondernemers 16 24 oktober 2014

41


Samen bouwen aan uw toekomst

Blijf op de hoogte met ons wekelijks persoverzicht. Uitgelezen is het West-Vlaams ondernemersnieuws gebundeld in een kort weekoverzicht. Interesse? Contacteer Nele Demets op het nr. 056 23 50 66 of via mail: nele.demets@voka.be

opslagloodsen | productiehallen magazijnen | kantoorgebouwen winkels | garages KMO-gebouwen | carwashes... +32 (0)70 211 102

|

Tielt - Meeuwen

www.altez.be

|

info@altez.be

dv_Ondernemers WVL_107.5x152.5_24 okt_industriebouw.indd 1

1/10/2014 11:02:16

THE POWER OF PEOPLECENTRICITY IN BOUW

Centric heeft meer dan 100 bouw- en project gestuurde bedrijven als klant Onder de noemer Centric Construction Solutions zet Centric een complete suite aan oplossingen neer voor elk type bouw- en projectgestuurd bedrijf. Het project staat binnen de oplossingen centraal. Alle commerciĂŤle, logistieke en financiĂŤle processen worden gedurende de ganse levensloop van het project ondersteund. Dankzij de Centric Construction Solutions kan u elk project volgen van idee tot realisatie.

cen_ad_bouw_be.indd 1

www.centric.eu

13-3-2014 13:39:59


DOSSIER

Inferro levert maatwerk in alle metaalsoorten

“Het designaspect is belangrijker geworden” Het metaalbewerkingsbedrijf Inferro uit Heule stelt zijn diensten voornamelijk ter beschikking van industriële klanten en werkt in heel België mee aan kleine en grote bouwprojecten. “De keuze voor gecompliceerd maatwerk maakt het er niet makkelijker op, maar we zouden het niet anders willen”, zegt Wim Pickavet. Inferro telt drie vennoten: Wim Pickavet, Steven Vandenabeele en Johan Sabbe. “Wij zijn actieve zaakvoerders en vennoten”, benadrukt Wim Pickavet. “We werken zonder extra personeel. Dat was van bij het begin een heel bewuste keuze en dat blijft ook zo. Bij grote drukte doen we wel eens een beroep op een zelfstandige onderaannemer of een interim-medewerker, maar daar blijft het bij, want het bedrijf draait goed op deze manier. Uiteindelijk zijn we met Inferro gestart om zelf de beslissingen te kunnen nemen, in het atelier met metaal te kunnen werken en zo flexibel mogelijk te zijn met een zo licht mogelijke structuur.” De drie vennoten moeten dus zelf van alle markten thuis zijn, maar dat is geen probleem. Ze kennen elkaar al 15 jaar lang en vullen elkaar goed aan.

die utiliteitspanden bouwen, waarbij wij dan betrokken worden in het lot afwerking en dat kan zowel om grote als kleine opdrachten gaan. We worden het liefst zo vroeg mogelijk bij een project betrokken, waarbij we dan opmeten, een studie opmaken, het project engineeren en uiteindelijk ook instaan voor de uitvoering en plaatsing op de werf. Zo maken we trappen en trapleuningen, balkon- en brugconstructies, loketbakken, luifels, gevelbelettering, wandbekleding en nog veel meer. En hoewel metaal onze corebusiness is, maken we ook dingen in combinatie met andere materialen, zoals glas, hout en kunststof. Af en toe werken we ook wel eens voor particulieren, maar de industriële markt is goed voor 80% van onze omzet.”

WIM PICKAVET:

“TYPISCH VOOR DE INDUSTRIËLE MARKT ZIJN DE STRIKTE DEADLINES EN HET DWINGENDE BUDGET.”

Maatwerk vraagt creativiteit De activiteit van Inferro valt makkelijk te beschrijven: alles wat met metaalwerk op maat te maken heeft, voornamelijk voor de industriële markt. Aluminium, inox, staal, messing, er is geen metaalsoort en afwerkingsmethode waar ze bij Inferro niet mee overweg kunnen. “Die focus op maatwerk betekent dat we geen standaarddraaiboek hebben. Elk project start telkens van nul en de prijzen moeten iedere keer opnieuw berekend worden”, zegt Wim Pickavet. “Dat maakt het niet makkelijker werken, maar het is wel creatiever en meer afwisselend. We werken voornamelijk voor aannemers

Streven naar perfectie Er ligt best wel wat druk op Inferro, of ze nu voor industriële of voor particuliere klanten werken. “We leggen ons die druk ook zelf wel op”, glimlacht Wim Pickavet. “Wat klanten van ons vragen, is nu eenmaal altijd ingewikkeld en moet van de hoogste kwaliteit zijn. Als we zelf niet streven naar perfectie, heeft dat onvermijdelijk gevolgen. Vandaar dat de studie- en engineeringfase zo belangrijk is. Typisch voor de industriële markt zijn de strikte deadlines en het dwin-

gende budget; particulieren zijn daar vaak iets soepeler in. Maar daarop zijn we natuurlijk wel ingesteld. Door het vele studiewerk dat aan projecten voorafgaat en de hoogwaardige afwerking, trekken we vooral klanten aan die net dat tikkeltje meer verwachten dan een standaardproduct. Het designaspect is daarbij belangrijker geworden, terwijl de constructie uiteraard ook nog altijd functioneel en stabiel moet zijn. Bovendien moeten onze materialen en afgewerkte producten tegenwoordig voldoen aan een Europees CE-kwaliteitslabel. Op zich is dat niet slecht. Je firma en producten kunnen er maar wel bij varen.” Inferro werkt overal in België en kan vooral rekenen op terugkerende klanten, zoals aannemers en architecten, die op hun beurt dan weer nieuwe cliënten aanbrengen. “Dat is de beste reclame en voor ons een teken dat we erin slagen om de klanten tevreden te houden”, zegt Wim Pickavet. “We hadden het geluk dat we, voor we met Inferro startten, door onze vorige jobs en ons werk in bijberoep al een netwerk hadden van aannemers en architecten en veel van die mensen zijn ons gevolgd.” Ook Inferro voelde de gevolgen van de financieel-economische crisis van 2008-2009. Het werd iets moeilijker om projecten binnen te halen, bestelde projecten werden on hold gezet of geschrapt, en veel concurrenten gingen de prijzen drukken. “Vandaag is de situatie op de (industriële) bouwmarkt nog altijd niet dezelfde als voor het begin van de crisis”, zegt Wim Pickavet. “Zo zijn er nog altijd veel concurrenten die onder de prijs werken. Maar zoals gezegd moeten wij het toch vooral hebben van vaste klanten die niet alleen naar de prijs kijken. Dat zorgt ervoor dat we nog steeds een stabiele activiteit hebben.” (JD)

www.inferro.be

Ondernemers 16 24 oktober 2014

43


Meer dan 40 jaar ervaring Volledige afwerking door eigen diensten Gespecialiseerd in merkgarages en bureelgebouwen Dynamisch familiebedrijf

Welvaartstraat 1, 8630 Veurne - T. 058 23 32 86 - F. 058 23 58 16 - info@vandenbussche.be -

www.vandenbussche.be


HAVENNIEUWS

In samenwerking met

www.apzi.be Association Port of Zeebrugge Interests

Generatiewissel in de maak bij internationaal expanderende visverwerker

Pittman bouwt voor groeisprong Diepvriesvisbedrijf Pittman Seafoods uit Zeebrugge investeert 2,5 miljoen euro in de uitbreiding van zijn gebouw en de opwaardering van zijn machinepark. In Chili werd vorig jaar een eigen firma opgericht en binnenkort opent Pittman een kantoor in Frankrijk. Stilaan geeft stichter en gedelegeerd bestuurder Dirk Vandepitte (57) het bedrijf door aan dochter Joke Vandepitte (33) en haar man Dieter Sanders (34). Vanwaar de beslissing om ingrijpend uit te breiden? Joke Vandepitte: “Mijn vader Dirk Vandepitte richtte thuis in 1990 Pittman Seafoods op. In ‘94 huurden we bureelruimte in de nieuwe gebouwen van Daniels Visbedrijf. Die was in het begin samen met Michel Delbaere (van Crop’s uit Ooigem) medevennoot. Gestart als puur verkoopkantoor, groeiden we echter ook als productiebedrijf na de komst in 1994 van een eerste zaaglijn voor ingevroren visblokken. In 2000 kon mijn vader de aandelen en het gebouw van Daniel Pieters terugkopen en enkele jaren later ook de aandelen van Michel Delbaere.”

JOKE VANDEPITTE EN DIETER SANDERS:

“IN EEN INTERNATIONALISERENDE CONTEXT MOET JE PROACTIEF INVESTEREN.”

Waaruit bestaan de bouwwerken? Joke Vandepitte: “Dit gebouw was oorspronkelijk gemaakt voor de verwerking van verse vis en daardoor sterk gecompartimenteerd. In de loop der jaren deden we kleine aanpassingen, maar in 2011 begonnen we uit te kijken naar een plaats voor nieuwbouw. 2012 was echter niet zo’n goed jaar en betekende een keerpunt in onze strategie. Vorig jaar beslisten we om niet te verhuizen, maar om het huidige pand uit te breiden. De productiehal wordt verdubbeld zodat we efficiënter kunnen werken en gemakkelijker kunnen beantwoorden aan de internationale normen voor de voedselveiligheid (IFS), waarvoor we jaarlijks het hoogste niveau

halen. Bij deze gelegenheid bouwen we ook een volwaardige testkeuken. Onze klanten - retail, industriële maaltijdenbereiders en food service groothandels zullen hier terecht kunnen voor informatie, opleiding en r&d. Op de bovenverdieping breiden we uit met een interne eetruimte, een ontspannende lounge en meerdere vergadermodules. Door het gebruik van veel glas komt er meer interactie tussen de productie en de kantoren.” U werft ook aan? Joke Vandepitte: “Dankzij de extra ruimte kunnen we weer aanwerven, bovenop de huidige 30 medewerkers. Momenteel zoeken we een junior boekhouder en twee commercieel bedienden. Het kantoor in Chili, waar we hoofdaandeelhouder zijn, telt één Belg op de payroll. In Duitsland werken we samen met een zeskoppig verkoopkantoor. Nieuw is dat we begin 2015 in Rijsel een volwaardig verkoopkantoor oprichten, geleid door onze huidige Franse medewerker. Zeker voor de Franse industriemarkt is het goed als je een aanspreekpunt in Frankrijk hebt.” Hoe groot is de investering? Joke Vandepitte: “Voor de verbouwing en de machines komen we in totaal op 2,5 miljoen euro uit. Daarin zit 600.000 euro voor een Duitse state-of-the-art zaaglijn van de derde generatie die we dit jaar installeerden. Daarop verwerken we zowel eigen grondstoffen als vis van klanten in loondienst. De meeste Belgische en Franse retailers zijn klant - Colruyt, Carrefour, Picard, Leclerc, Système U, Auchan, Intermarché - evenals heel veel maaltijdenbereiders.” Vanwaar deze stroomversnelling? Joke Vandepitte: “Toen hij 50 werd, maakte mijn vader een langetermijnplan om het bedrijf voor zijn 60e over te dragen en enkel nog projectmatig en adviserend mee te werken. Eind 2016 zullen mijn man Dieter Sanders en ikzelf het bedrijf volledig overnemen. Er werd een regeling getroffen voor mijn zus die niet in de zaak actief is. Het is onze ambitie om tegen 2017 de omzet van 40 naar 50 miljoen euro te laten groeien.” Zit u op schema? Joke Vandepitte: “Als aankooporganisatie kwamen we terecht in een sterk internationaliserende context. De concurrentie komt nu ook uit het buitenland. Om ons

daar tegen te wapenen, moeten we meer proactief te werk gaan. We namen meer verkopers in dienst en hun rol evolueerde naar klantenadviseur over de producten, seizoenen en vissoorten. We leveren meer maatwerk en zijn voor de aankoop persoonlijk aanwezig in o.a. China, Chili, Canada en India. Het is belangrijk om zelf de grondstoffen te zien. Met de testkeuken en productopleidingen vergroten we de klantenbeleving.” Wat betekent Zeebrugge voor u als locatie? Joke Vandepitte: “Als je met vis te maken hebt, is het heel fijn om met Zeebrugge verbonden te zijn. We proberen indien mogelijk de containers via Zeebrugge te ontvangen. Het grote voordeel is dat een container bij wijze van spreken na keuring tien minuten later al op ons bedrijf staat. Daarnaast is de bereikbaarheid sterk verbeterd door de tunnels van de Expressweg en binnenkort de nieuwe A11-autoweg. Voor medewerkers zijn ook het openbaar vervoer en de Havenbus zeer nuttig.” (RJ - Foto MVN)

www.pittmanseafoods.com

Ondernemers 16 24 oktober 2014

45


Ondernemers 16 24 oktober 2014

BEDRIJVEN

46

Kersvers Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits laat in haar kaarten kijken

“Samen met de bedrijven staan we sterker”

Van mobiliteit naar onderwijs. Het lijkt maar een stapje voor de nieuwe Vlaamse excellentie Hilde Crevits, maar voor de Torhoutse diva is het ook een lang gekoesterde droom om dit cruciale departement te mogen leiden. “Leren én werken moet populairder gemaakt worden.” Wie onderwijs zegt, denkt ook meteen aan de kloof tussen de schoolbanken en de bedrijfswereld. Overal rijzen er vragen over de toekomst. Aan Hilde Crevits legden we enkele nijpende vraagstukken voor. Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen stelt zich grote vragen bij de evolutie van het onderwijs. In het regeerakkoord staat bijvoorbeeld niets over hoe het verder moet met het hoger onderwijs. Kan onze provincie op extra inspanningen rekenen? Hilde Crevits: “In het Vlaams regeerakkoord staan enkel de grote lijnen van waar we naartoe willen met het onderwijs. Ons onderwijs is zeer goed, maar we mogen niet stil blijven staan en daarom willen we het onderwijs nog versterken in het belang van onze jongeren en leraren. Belangrijk zijn onder andere de modernisering van het secundair onderwijs, het belang van de lerarenloopbaan en de lerarenopleiding, een nieuw masterplan scholenbouw en de combinatie werken en leren. Maatregelen waar ook Voka om vraagt en die belangrijk zijn voor de bedrijven. Onderwijs en ondernemen moeten elkaar dus versterken. Tegelijk kunnen we niet voorbij aan rationalisering in het secundair onderwijs en in het hoger onderwijs. Voor het hoger onderwijs betekent dit dat we samen met de associaties, de hogescholen en de universiteiten het aanbod transparanter willen maken. Nieuwe opleidingen kunnen alleen als er een andere opleiding wordt afgebouwd. Voor mij is het belangrijk om bij toekomstige onderwijshervormingen rekening te houden met de noden van de West-Vlaamse en bij uitbreiding

alle ondernemers. Zo is het onder meer de bedoeling om het hoger beroepsonderwijs, de zogenaamde HBO5-opleidingen, tot een volwaardig onderdeel van het hoger onderwijs uit te bouwen. Met bijzondere aandacht voor een goede regionale spreiding en voor de arbeidsmarkt waarbij leren en werken geïntegreerd kunnen aangeboden worden. Deze opleidingen situeren zich tussen het secundair onderwijs en de professionele bachelor in. Denk aan de vroegere graduaten elektromechanica. Het hoger beroepsonderwijs vormt een belangrijke schakel in ons onderwijssysteem en het biedt voor velen een opstap naar de arbeidsmarkt. Om die opleidingen goed vorm te geven zullen er voldoende stageplaatsen en interactie met onze bedrijven nodig zijn.” West-Vlaanderen blijft wel de enige provincie zonder volwaardige hogere universitaire opleidingscyclus. Hilde Crevits: “De integratie van de bestaande masteropleidingen binnen de universiteiten biedt nieuwe mogelijkheden. Inspanningen om gericht masteropleidingen en onderzoeksfaciliteiten op hoog niveau uit te bouwen zijn noodzakelijk. Het zou goed zijn om met alle partners hierover een pact te sluiten. Het strategische plan voor West-Vlaanderen, West Deal, zet alvast de lijnen uit voor gezamenlijke actie.” In het vaak geroemde Duitse model is er sprake van alternerend leren. Dat betekent dat jongeren hun opleiding voor de helft op de schoolbanken genieten en voor de andere helft op de werkvloer. Iedereen vindt dat fantastisch, maar toch wordt het hier niet toegepast. Waarom niet? Hilde Crevits: “In Vlaanderen kennen we het stelsel ‘leren en werken’, waarbij jongeren één of twee dagen schoollopen en de rest van de week in het bedrijf hun opleiding krijgen. In het schooljaar 2012-2013 volgden er bijna 12.500 jongeren dit stelsel. Alleen kampt ‘leren en werken’ met een ernstig imagoprobleem. Het wordt

nog te vaak aanzien als het einde van de waterval. Dat is niet alleen jammer. Het is ook fout. Ik ben ervan overtuigd dat dergelijke vormen van alternerend leren een prima leerweg kunnen zijn voor gemotiveerde jongeren die het liefst al doende leren. Trouwens: je kan in de deeltijdse stelsels dezelfde getuigschriften behalen als in het voltijds onderwijs. Te weinig mensen beseffen dat. Nu de verantwoordelijkheid voor ‘leren en werken’ integraal bij Vlaanderen terechtkomt, kunnen we eindelijk ten volle werk maken van een helder systeem. Helder voor leerlingen en ouders, en helder voor de ondernemingen. Hopelijk kunnen we zo de populariteit van het stelsel verhogen.” In het regeerakkoord staat dat er 500 miljoen euro extra zal voorzien worden voor onderzoek en ontwikkeling. Hoe ziet u dat concreet, zowel richting bedrijven als richting onderwijs? Hilde Crevits: “Die middelen zullen evenwichtig ingezet worden. Zowel hoger onderwijsinstellingen, onderzoekscentra als bedrijven zullen ervan kunnen genieten. We gaan onder meer voor een kmo-gericht innovatiebeleid met zeer laagdrempelige projectsteun. Het nieuw industrieel ondernemen is een belangrijke hefboom. Via een slimme specialisatiestrategie en clusterbeleid zullen we de sterktes van het economisch weefsel in Vlaanderen ontwikkelen. In West-Vlaanderen willen we bijvoorbeeld de onderzoekscapaciteit voor de sector van de agrovoeding opdrijven. De regering wil ook de nieuwste ontwikkelingen op het vlak van energie verder ondersteunen. West-Vlaamse bedrijven in energietechnologie, zoals de bedrijven aanwezig in het Oostendse Greenbridge, moeten hierop kunnen inspelen. Sowieso hebben we amper een andere keuze: wat we doen, kunnen we best samen doen met de bedrijfswereld.” (KC – Ingezonden foto)


VOKA-NIEUWS

West-Vlaamse missie bezocht Kazachstan en Oezbekistan

“Textielverleden bindt ons meer dan we denken”

Wat je moet weten over Kazachstan en Oezbekistan. Kazachstan is het negende grootste land ter wereld, maar het is wel het grootste land dat aan geen enkele zee grenst. In fel contrast met de immense oppervlakte telt Kazachstan slechts 16 miljoen inwoners. De bevolking bestaat uit meer dan 140 etnische groepen en dat valt te verklaren door het Stalinregime dat die etnische groepen naar Kazachstan deporteerde.

Een 25-koppige West-Vlaamse delegatie onder leiding van gouverneur Carl Decaluwé, gedeputeerde Carl Vereecke en Vokadirecteur Hans Maertens bracht recent een bezoek aan Kazachstan en Oezbekistan. Niet alleen de economische, maar ook de sociaal-maatschappelijke banden werden aangehaald. Gedurende acht dagen trok de delegatie door de twee voormalige Sovjetrepublieken Kazachstan en Oezbekistan die een schat aan olie en ertsen in de grond hebben zitten. Voor Kortrijk was dit geen compleet onbekend terrein want de Groeningestad haalde al in de jaren ‘90 de banden aan met Tasjkent, de hoofdstad van Oezbekistan. Beide steden hebben een groot textielverleden. Het initiatief voor deze verkenningsreis ging uit van Voka – Kamer van Koophandel West-Vlaanderen. Het opzet was in de eerste plaats dan ook van economische aard. Een 10-tal West-Vlaamse bedrijven maakte van de gelegenheid gebruik om in deze landen op zoek te gaan naar prospecten. “Kazachstan en Oezbekistan zijn zeker niet de gemakkelijkste landen om handelsrelaties mee op te bouwen. Zelfs niet door een joint venture met een lokale partner op te zetten”, zegt Hans Maertens, algemeen directeur van Voka WestVlaanderen. “Aan de andere kant zijn het natuurlijk wel interessante landen, alleen al omwille van hun grootte. Wie in dergelijke landen eerst aanwezig is, heeft altijd een voordeel. Wat onze West-Vlaamse bedrijven betreft zie ik alvast opportuniteiten voor machinebouwers, voedingsbedrijven, engineeringbureaus en technologiebedrijven.”

Een dergelijke reis pak je natuurlijk niet onvoorbereid aan. Vooraf organiseerde Voka West-Vlaanderen dan ook enkele infosessies waarbij niet alleen veel nuttige informatie werd verstrekt, maar er waren ook al mogelijkheden om contacten te leggen met lokale organisaties. De uiteindelijke delegatie omvatte een brede keurgroep van West-Vlaamse bedrijven met vertegenwoordigers uit hr en selectie, transport, rubber, consultancy, bouw en algemene industrie.

Inspiratie zoeken voor ons textielonderwijs Niet alleen het bedrijfsleven nam deel aan deze Aziatische missie, ook de onderwijswereld was prominent aanwezig. Een opvallende figuur was alvast Lode De Geyter die de regio goed kent. Als topman van de hogeschool Howest plaatste hij enkele jaren geleden al zijn handtekening onder samenwerkingsverbanden met enkele Kazachse instellingen. Niet alleen de regio Kortrijk, maar ook landen als Kazachstan en Oezbekistan zijn echte textiellanden met een rijk verleden op het vlak van zijde en katoen. “West-Vlaanderen is de enige regio in ons land die nog een textielopleiding aanbiedt”, weet gedeputeerde Carl Vereecke. “Op termijn wil het Provinciaal Technisch Instituut haar textielopleiding hervormen. Het loonde alvast de moeite om eens ons licht op te steken in die landen en te analyseren hoe zij hun textielonderwijs aanpakken. Tegen medio 2015 willen we onze Vlaamse minister van Onderwijs concrete voorstellen doen.” (KC – Eigen Foto)

In 2012 bedroeg het BBP 200 miljard dollar, of zowat 12.000 dollar per inwoner. Minerale brandstoffen vormen het belangrijkste exportproduct. Daarnaast worden ook ijzer en staal, ertsen en koper uitgevoerd. De belangrijkste invoerproducten zijn machines en mechanische werktuigen, elektronische apparatuur en toeleveringen voor de olie-en gassector. De export van Vlaanderen naar Kazachstan is nog vrij beperkt en heel wisselend van jaar tot jaar, maar neemt toch gestaag toe. Vlaanderen is de 19de leverancier van Kazachstan en het zijn vooral farmaceutische producten, machines, optica, voertuigen voor verkeer over land en producten voor de olie-, gas- en chemische industrie die naar ginder hun weg vinden. Kazachstan is van alle “stan-landen” veruit het meest geavanceerd. In het post-Sovjettijdperk is Kazachstan zichzelf aan het heruitvinden als een welvarende en moderne Euraziatische staat. De hoofdstad Astana – ook bekend als sponsor van een topwielerploeg - is de voorbije jaren helemaal nieuw gebouwd in de steppe. De futuristische skyline moet niet veel onderdoen voor die van Dubai of Shanghai. Oezbekistan heeft dan weer een rijk cultureel verleden en heeft veel te danken aan zijn strategische ligging in Centraal-Azië waarlangs heel wat karavaanroutes tussen China en Europa passeerden. Het land telt bijna 30 miljoen inwoners en realiseert een BBP van 106 miljard dollar, of zowat 3.600 dollar per inwoner. Het belangrijkste exportproduct is katoen. De invoer is vooral gericht op machines, auto’s en tractoren. De import vanuit Vlaanderen is vrij bescheiden want onze regio is slechts de 119e leverancier van Oezbekistan. Het zijn vooral machines die we naar daar exporteren. (DVT)

Ondernemers 16 24 oktober 2014

47


Ondernemers 16 24 oktober 2014

VOKA-NIEUWS

48

ANN OVERMEIRE, ASTRID DE CLERCK EN MARIE VAN LOOVEREN:

“CONTACTEN TUSSEN BEDRIJVEN, ZORGINSTELLINGEN EN KENNISCENTRA AAN BEIDE ZIJDEN VAN DE GRENS BEVORDEREN INNOVERENDE PROJECTEN EN INTERNATIONAAL ZAKEN DOEN.”

Grensoverschrijdende ontmoetingsdag voor innovatieve kmo’s, zorginstellingen en kenniscentra

Innov’embre 2014 in het teken van zorgeconomie en West-Vlaamse Fabrieken voor de Toekomst In Kortrijk Xpo vindt op donderdag 27 november Innov’embre plaats. Het evenement faciliteert de grensoverschrijdende contacten tussen onderzoekers en ondernemers, om tot internationaal te vermarkten innovaties te komen. Dit gebeurt via ontmoetingen op een beurs die openstaat voor alle bedrijven. De expo met innoverende producten en diensten Innov’itrine en de Biz4Age-conferentie over businessopportuniteiten voor gezond ouder worden, gevolgd door interactieve workshops, focussen dan weer op de uitdagingen en kansen binnen de zorgeconomie. De drie organiserende partners van Innov’embre 2014 zijn Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen, het Interregproject Tandem en de oorspronkelijke initiatiefnemer CCI Région Nord de France. Na 5 puur Noord-Franse edities ging Innov’embre vorig jaar voor de eerste maal grensoverschrijdend in EuraTechnologies in Rijsel, dit op vraag van voorzitter Philippe Vasseur van CCI Région Nord de France. Dit jaar landt Innov’embre voor het eerst op West-Vlaamse bodem, in Kortrijk. “Onze voorzitter Lieven Danneels was hier meteen voor gewonnen”, zegt Astrid De Clerck, regioverantwoordelijke Noord-Frankrijk van Voka West-Vlaanderen. “De Noord-Franse regio is immers heel belangrijk voor onze West-Vlaamse bedrijven. Bovendien passen zowel innovatie als internationalisering perfect in de Voka-filosofie. Het samenbrengen van researchers en ondernemers geeft de economie in het algemeen vernieuwende, concrete impulsen.”

Op de beurs van Innov’embre 2014 in Kortrijk Xpo zijn een 40-tal experten uit West-Vlaanderen en Nord-Pas de Calais te vinden met een aanbod voor de sectoren textiel en materialen, voeding, blue energy en mechatronica. Het betreft zowel technologieverstrekkers als financierende instanties als begeleidende organisaties. “Voor ontmoetingen met deze standhouders kunnen West-Vlaamse bedrijven vooraf inschrijven via de website”, zegt Marie Van Looveren, projectmanager van Tandem bij de West-Vlaamse ondernemerscentra. Het Interregproject Tandem slaat de brug tussen Franse en Vlaamse kenniscentra en stimuleert de samenwerking tussen kennis- en industriële actoren aan beide zijden van de grens. “Na overleg worden ondernemers met innovatieve projecten in contact gebracht met standhouders die mogelijk antwoorden kunnen aanreiken. Ook op de dag zelf kunnen spontane contacten gelegd worden.”

Zorginnovaties in de vitrine De tentoonstelling Innov’itrine toont 20 innoverende samenwerkingsprojecten geënt op zorg in de grensoverschrijdende regio. Zo bewees de zorgrobot Zora van QBMT uit Oostende reeds zijn waarde in zorginstellingen. Zora staat voor Zorg Ouderen Revalidatie en (Aan)valdetectie. Een ander innovatief aanbod is een serious game gegroeid uit de samenwerking van AZ Groeninge en Howest, om ziekenhuispersoneel op te leiden inzake brandpreventie. The Greengroup uit Kortrijk presenteert de massagezetel Ergogravity, gebaseerd op het zero-gravityprincipe dat ook in de ruimtevaart toegepast wordt. Deze relaxzetel neemt nek- en rugpijn weg en ontspant het hele lichaam. De Direct Flush van Villeroy & Boch is dan

weer een hang-wc met open en geëmailleerde spoelrand die de hygiëne bevordert omdat bacteriën zich niet kunnen afzetten.

Biz4Age-conferentie over businessopportuniteiten De conferentie op Innov’embre 2014 New Business Opportunities for Healthy Ageing wordt ingevuld door Biz4Age, een Interreg 2 Zeeën-clusterproject met partners uit de regio’s Zuid-Engeland, Zeeland en WestVlaanderen. “Bedrijven, zorginstellingen, overheden en kenniscentra vormen onze doelgroep, om samen de uitdagingen van de demografische evolutie aan te pakken”, zegt Ann Overmeire, afdelingshoofd Kennis, Innovatie & Technologie van POM West-Vlaanderen, Vlaamse partner in het Europees project. “Samen staan we immers sterker om innovatieve ideeën rond gezond ouder worden te ontwikkelen en naar nieuwe businessmodellen te gaan, om ze ook internationaal te vermarkten.” (MD – Foto Hol)

Info: astrid.declerck@voka.be, tel. 056 23 50 55. Inschrijven kan via de websites www. innovembre.eu en ook www.biz4age.eu waarop het volledige programma van de conferentie en meer info over de Biz4Ageworkshops te vinden zijn. Meer informatie over het Interregproject Tandem op: http://ocwest.be/projecten/ondernemers/ tandem/


After CWF networking

AGENDA

SEMINARIES & WORKSHOPS IN DE KIJKER!

5/11- 18u15 - Kortrijk Xpo

WAT ALS UW CHEMISCHE PRODUCTEN GEVAARLIJK WORDEN? 12/11

Geen enkel idee is wild genoeg, en... ‘Innovate or die’ is het motto van Jan Kriekels

Vanaf 1 juni 2015 moeten alle chemische producten geëtiketteerd worden overeenkomstig de CLP-verordening 1272/2008. Dit zal ertoe leiden dat heel wat chemische producten anders en strenger ingedeeld worden.

LAB DIGITAAL MARKETINGPLAN 13/11 Een digitaal marketingplan is een complexe mix geworden van verschillende kanalen die constant veranderen. Bert Van Wassenhoven, auteur van het boek ‘Een digitaal marketingplan in 100 dagen’, stelt samen met u een strategisch kader op.

MONDELINGE COMMUNICATIE 14/11 Deze training geeft de deelnemer meer inzicht en helderheid in de manier waarop je communiceert en het effect dat dit teweeg brengt bij een ander. Bovendien leert u vaardigheden om assertief op te treden en om te gaan met moeilijke situaties.

WERVELEND SCHRIJVEN

LEAN OFFICE GAME

Brochures, webteksten, verkoopsbrieven, vergaderverslagen... zo verschillend, maar toch: een heldere en overtuigende schrijfstijl loopt als een rode draad door elk medium. Een goede tekst schrijven is makkelijker gezegd dan geschreven. Het vraagt inspanning, tijd en… enkele essentiële technieken. Het seminarie vindt plaats op 7 november.

Werkt u in een administratie en denkt u wel eens: ‘Dit moet toch eenvoudiger kunnen’? Heeft u een hele stapel dossiers die wachten om verwerkt te worden of op een handtekening, een controle...? Tijdens deze workshop op 21 november wordt u via een simulatiespel ondergedompeld in de principes van lean management.

Meer info? Heidi Logghe, tel. 056 23 50 49, heidi.logghe@voka.be

Meer info? Tine Maes, tel. 056 23 50 48, tine.maes@voka.be

Event partners 2014

Structurele partners 2014

Info en inschrijven: www.voka.be/west-vlaanderen

TIJDSTIP

vrijdag 31 oktober

12u00-14u00

Koken met de burgemeester van Kuurne, Francis Benoît

Bossuyt winkelinrichting, Kuurne

woensdag 5 november

18u30-21u30

Vokafé Brugge

De Caese, Brugge

donderdag 6 november

12u30-14u30

Te gast bij Lunoo

Oostrozebeke

dondedag 13 november

18u30-21u30

Vokafé Roeselare ‘t Rhodesgoed

Roeselare

donderdag 13 november

18u30-22u20

Visite aux voisins

Wallonië

dinsdag 18 november

08u00-10u30

Voka-actua: 3D Printing

Buda, Kortrijk

dinsdag 18 november

12u00-14u00

Te gast bij Jet Air

Oostende

donderdag 20 november

14u00-16u00

Jong Voka Inspiratiemeeting

Brussel Xpo

donderdag 20 november

16u00-22u00

Vokacongres

Brussel Xpo

donderdag 20 november

19u00-22u00

Zuid West-Vlaams ondernemerscafé met Geert Noels en Paul Van Den Bosch

Rally tent, Grote Markt, Kortrijk

donderdag 20 november

19u00-22u00

Vriendendinner De Hanze en Voka

Crowne Plaza Hotel, Brugge

maandag 24 november

18u30-21u30

Vokafé KV Oostende

Oostende

donderdag 27 november

10u00-18u00

Innov’embre

Kortrijk Xpo

DATUM

ACTIVITEIT

PLAATS

EVENEMENTEN EN ONTMOETINGEN

WORKSHOPS EN SEMINARIES maandag 3 november

08u30-12u30

ikMVOok Duurzaamheidsrapportering

Voka, Kortrijk

dinsdag 4 november

08u00-11u15

Leeftijdsbewust personeelsbeleid

Winsol, Izegem

dinsdag 4 november

12u15-14u10

Infosessie PLATO

Keller Lufttechnik Benelux, Beveren-Leie

donderdag 6 november 13u30-17u30

Sales Lab: Uitblinken in uw verkoopsgesprek

Voka, Kortrijk

vrijdag 7 november

09u00-17u00

Wervelend schrijven

Bedrijvencentrum, Wevelgem

woensdag 12 november

08u00-10u00

Voka update: Wat als uw chemische producten schadelijk worden?

Voka, Kortrijk

donderdag 13 november

08u15-10u15

Infosessie PLATO

BMW Monserez, Ieper

donderdag 13 november

08u30-12u30

Marketing Lab: digitaal marketingplan

Voka, Kortrijk

donderdag 13 november 14u00-16-00

Voka update: Het belang van niet-preferentiële oorsprong bij internationaal zaken doen

Voka, Kortrijk

donderdag 13 november

14u00-17u00

Hoe om te gaan met onbetaalde facturen van uw (buitenlandse) klanten?

Voka, Kortrijk

vrijdag 14 november

09u00-16u00

Mondelinge communicatie

Voka, Kortrijk

woensdag 19 november

12u00-13u00

Industrial ScOUT!ng

Alpro, Wevelgem

donderdag 20 november

08u30-10u30

Building Management

Voka, Kortrijk

vrijdag 21 november

09u00-17u00

Lean Office Game

Notenhof, Kortrijk

dinsdag 25 november

13u30-16u30

Effectief vergaderen: win 1 uur per meeting

Voka, Kortrijk

Info en inschrijvingen op onze website: www.voka.be/west-vlaanderen

Ondernemers 16 24 oktober 2014

49


Ondernemers 16 24 oktober 2014

PROSIT

50

Voka-actua bij Buro Modern – Waregem

30e Nacht van den Achtkanter - Kortrijk Met een beetje tegenzin poseerden Jorgen Sabbe, Laure Persyn (beiden Encefa), Frank Persyn (Persyn), Johan Verbrugghe (Tele-Signal), Dominique Demeulemeester en schepen Rudolf Scherpereel (Stad Kortrijk) voor de fotograaf. Ze wilden niets missen van de jubileumeditie van de Nacht van den Achtkanter die bol stond van muzikaal entertainment, culinaire verwennerijen en adembenemende acts. Foto Hol

Deze Voka-actua stond in het teken van de kantooromgeving van de toekomst. Bij een kopje koffie en een glaasje fruitsap droomden Kurt Dereepere (Abelag), Veerle De Mey (Voka), Dirk Wynants (Extremis), Koen Borms (Buro Modern), Fanny Galle (Van Hulle Bouwservice) en Ann Verhoene (Voka) achteraf samen van een kantoor met zwembad en exotische cocktails. Foto Hol

Work, live & ride – Izegem Ontbijt met de burgemeester – Veurne Een beetje verrassend werd Peter Roose twee jaar geleden de allereerste socialistische burgemeester van Veurne. Hoog tijd voor een ontmoeting dachten Anja Baudou (Sea Sleep), Bernard Joye (Enjoy Concrete) en Steven Maeyaert (Furnibo). Foto DD

In samenwerking met de stad Izegem organiseerde Voka een ondernemersontmoeting. De deelnemers leerden er niet alleen enkele fijne weetjes uit de rijke geschiedenis van de borstelstad kennen, maar legden ook heel wat nieuwe contacten. Van links naar rechts: Bernhard De Muynck (LWH advocaten), Tom Verbeke (Stad Izegem), Andress Breda (Go 4 jobs), Dieter Vanthournout (Tales Systems), Stefaan De Vlieghere (Geosan) en Christophe Hochepied (Borstels Hochepied). Foto Kurt

overnamebegeleiding op maat

Zaken doen met Australië - Kortrijk Niemand minder dan de CEO van Telenet John Porter (derde van links) kwam naar het Vokahoofdkwartier in Kortrijk om tips te geven hoe je handelsrelaties opbouwt met zijn geboorteland Australië. Nadien bracht hij ook een bezoek aan BLCC, de organisatie die zijn taaltraining Frans en Nederlands verzorgt. Hij werd er in de watten gelegd door Lore De Grauw, Nathalie Deblanc, Louise Dejager, Patrick Lecluyse en Jana De Witte (allen BLCC). Foto Hol

turner zoekt ook* een geschikte overnemer van uw handelfonds.

OVERNAMEBEGELEIDING

gespecialiseerd in transacties met industriële kopers en private equity

Neder Mosscher 23 - 8500 Kortrijk - 056 53 36 87 - 0496 58 78 52 info@brunovervisch.be - www.brunovervisch.be

Turner is niet alleen gespecialiseerd in de verkoop van uw handelspand. Ook voor uw handelsfonds zoeken wij een overnemer. Spreek er vrijblijvend over met een van onze specialisten. www.turner-dewaele.be

/ experts in bedrijfsvastgoed


PROSIT Voka Young Power visits Vyncke - Harelbeke Legends & Leaders - Kortrijk Na een interessant debat met Hein Deprez (Univeg) en Claire Tillekaerts (FIT) volgde er een geanimeerd gesprek tussen enkele zwaargewichten uit onze regio. Van links naar rechts: Guido Vandemarliere (Cortès), Lode De Boe, Bernard Thiers (beiden Unilin) en Paul Renson (Renson). Foto Hol

Spoorcafé - Deerlijk Is naast het water ook het spoor een alternatief voor onze dichtslibbende wegen? Gastheren Bernd (tweede van links) en Karel Casier (vierde van links) van Casier Recycling vertelden hoe zij met de verschillende transportmodi omgaan. Walter Lambrecht (Immo Construct), Thijs Deknudt (Deknudt Frames), Frederik Patteeuw (Casier Recycling) en Filiep Theys (Precisa Motoren) vonden de uiteenzetting heel erg inspirerend. Foto Hol

Lifting things: easy and safe

Gastheer Peter Vyncke (tweede van links) is trots op de 310 Vynckeneers die samen met hem een prachtig ondernemersverhaal schrijven. Met veel plezier toonde hij aan Gilles Lietaer, Julie Lietaer (beiden Symaco), Maxim Sanctorum en Frederic Carpentier (beiden Aqualex) alle hoekjes en kantjes van zijn bedrijf dat industriële energie-installaties bouwt die biomassa afvalstromen omzetten in groene energie. Foto Hol

Voka Ladies bij Deleye - Kuurne Al 25 jaar lang is Deleye één van de toonaangevende modezaken in onze provincie. De stijlvolle winkel in Kuurne was dan ook de gedroomde locatie voor een bijeenkomst van Voka Ladies. “The best things in life are free, the second best are very expensive”, zei de Franse modeontwerpster Coco Chanel ooit. Een uitspraak die Chantal Staelens (Mestdagh-Staelens), Lucia Reynaert (Start People) en collega Melisa Verschuere (Start People) tot nadenken stemt. Foto Hol

Industriestraat 5 8755 Ruiselede / 051 72 73 25 / www.maroli.be

GOEDERENLIFTEN VAN RDL De RDL-goederenliften zijn de perfecte oplossing voor het transport van goederen tussen twee of meerdere verdiepingen in productiehallen, opslagplaatsen en show-rooms. Maar ook in residenties en woningen kunnen ze hun diensten bewijzen.

Surf naar www.goederenlift.net RDL Engineering nv - Ambachtenstraat 46 - 8870 Izegem - België T. +32 (0)51/31 35 24 - F. +32 (0)51/31 28 09 - info@rdl-engineering.com

MAROLI @ THE OFFICE KANTOORDESIGN DAT WERKT Openingsuren ma-vr: 09:00 - 12:00 of na afspraak

Ondernemers 16 24 oktober 2014

51


Scheidingswanden en akoestische panelen DĂŠ oplossing voor minder geluidsoverlast en meer privacy

Iedereen heeft op zijn of haar werkplek wel eens de behoefte aan meer privacy of naar een moment om te focussen. Het afschermen van een werkplek of het verdelen van een kantoorruimte is in veel gevallen de oplossing en kan in een handomdraai worden gerealiseerd dankzij het Dutchscreen schermconcept. De (geluidsabsorberende) schermen zijn door het geringe gewicht zeer gemakkelijke te (ver)plaatsen of te monteren aan de bureautafel. Het moderne design, leverbaar in diverse kleuren, geeft uw kantoor of vergaderzaal de finishing touch! Dit resulteert in een inspirrende werkomgeving voor u en uw medewerkers.

Ontdek onze akoestische oplossingen in onze onze 1000 m² grote showroom of surf nu naar www.inofec.be/scheidingswanden voor meer informatie en prijzen.

Volg ons via: Twitter.com/InofecBelgie

@

Like ons op: Facebook.com/InofecBelgie

Gentseweg 518 n 8793 Waregem n T. 056 61 52 04 n info@inofec.be n www.inofec.be

Ondernemers 16-2014  

Ondernemers 16-2014 met Dirk Decoster en Filip Wallays (Agristo)

Ondernemers 16-2014  

Ondernemers 16-2014 met Dirk Decoster en Filip Wallays (Agristo)

Advertisement