Page 1

23 mei 2014 • Jaargang 22 • Prijs 8 euro • Afgiftekantoor Gent X • Verschijnt tweewekelijks (uitgezonderd juli en augustus)

10

Samenwerken is trendy Bart Boucherie - Boucherie

Strobbe opgenomen in Group RDLStrobbe-Hymo

Delvan opent vestiging in Moeskroen

Reportage Week van de bio


ZEEBRUGGE EEN NETWERK VOOR EUROPA • Mondiaal containerplatform • Europese marktleider in roro-verkeer • Efficiënte hub voor nieuwe wagens • Passagiershaven aan de voordeur van Europa • Pionier in energie • Snelhaven voor voeding en stukgoed • Mensen maken de haven - 22.000 jobs - 400 bedrijven

©mbz.be - ©luchtfotografie henderyckx.be

ondernemen_2014_8.indd 1

Havenbestuur / MBZ nv - www.portofzeebrugge.be 8/04/2014 10:35:37


Wilt u reageren? Mail dan naar hans.maertens@voka.be Volg me op twitter VOKA_HMaertens

In dat grote verkiezingsgeweld raakten twee nieuwe studies de voorbije weken wat ondergesneeuwd. Het consultancybedrijf EY (het vroegere Ernst & Young) vroeg aan internationale beslissers van multinationals in hoeverre ze van plan zijn om in België te investeren. Slechts één op de drie had de afgelopen drie jaar in België geïnvesteerd; slechts één op vijf zegt plannen te hebben om hier te investeren. 76% zegt expliciet dat niet te zullen doen. Eén op de tien van de ondervraagden plant nu al om zijn activiteiten in België de komende drie jaar af te bouwen! De oorzaken zijn bekend: loonkosten, fiscale druk en mobiliteit. De aangekondigde verhuis van de Amerikaanse producent van industriële wasmachines Alliance van Wevelgem naar Tsjechië, met een verlies van 166 banen, is er het pijnlijkste bewijs van. Nochtans wegen de nadelen niet op tegen onze troeven: de goede scholing van medewerkers, een stabiel investeringsklimaat en onze centrale ligging.

Jubilarissen: zowel voor de vennootschap als voor de werknemer valt er misschien iets te rapen? In een periode van recordfaillissementen en jobhoppers bestaan er nog “jubilarissen”. Dit kan een werknemer zijn of de onderneming zelf. Hoe kijken de fiscus en de RSZ hier tegen aan ?

jaar dienst (maximaal dubbele maandwedde). Sinds 2009 bestaat er een verfijnde berekeningswijze van voormelde maxima, maar dit zou ons te ver leiden. Dit regime heeft het voordeel van de duidelijkheid, omdat de criteria vast zijn zodat er geen strijd hoeft te worden geleverd. Voor wat de ondernemingen zelf betreft, is een “jubileumfeestje” bij 20, 25, 30, ... jaar bestaan ook vaak aan de orde. Daar waar bij werknemers de fiscus en de RSZ aandachtig volgen, neemt hier de BTW-administratie de plaats in van de RSZ. Inzake directe belastingen is de rechtspraak verdeeld, zodat elke casus afzonderlijk te beoordelen is.

Voka nam een paar weken geleden een conjunctuurenquête af bij 1.300 leden. Ja, onze ondernemers zien de economie wat aangroeien en ze vinden het ook gemakkelijker om aan financiering te geraken. Voka vroeg ook naar de productiviteit van de bedrijven. 20% stelde dat hun bedrijfsvoering al zeer productief is en dat er geen bijkomende productiviteitsinvesteringen zullen gebeuren. 39% van de ondervraagden ziet nog productiviteitsverbetering maar plant die investeringen niet in België omdat de omgevingsfactoren hier tegen zitten! 59% geeft dus aan dat ze niet veel productiviteitsverbetering verwachten in België en dus niet of niet hier zullen investeren. Wellicht zal busbouwer Vanhool er één van zijn: zij verhuizen een groot deel van hun productie naar een fabriek in Skopje.

STANDPUNT

Het beloofde land

De verkiezingscampagne loopt op zijn einde en zondag gaan we kiezen. Het was een opvallende campagne die een zwart randje kreeg door het plotse overlijden van oudpremier Jean-Luc Dehaene, een groot staatsman. Voordien was de campagne duidelijk zichtbaar in het straatbeeld: overal affiches , campagnewagens en politici die van deur tot deur gingen om hun ‘waar’ te verkopen. Ook in de media waren de verkiezingen alomtegenwoordig. Positief is alvast dat er bij deze verkiezingen een echt debat werd gevoerd, vaak een ideologisch debat. Het ging over de essentie: groei van onze bedrijven door de verlaging van onze sociale lasten, onze sociale zekerheid (hoe sociaal en hoe zeker is ze nog?), de woonbonus, de afslanking van het overheidsapparaat, de vermogensbelasting, enz. Ook over het onderwijs werd heftig gediscussieerd en dat was decennia geleden. Het debat was scherp en helder en werd voor het eerst ook echt cijfermatig gevoerd. Programma’s werden geanalyseerd door kranten, universiteiten en studiediensten; er werd berekend hoeveel maatregelen zouden kosten. Partijen bleven goochelen met cijfers maar er waren onafhankelijke watchers die stellingen en data fileerden. En natuurlijk blijft het een verkiezingscampagne met de harde confrontaties en politiek gespin, uitvallen en uitschuivers, verwijten en aanzoeken, rake of scheve vergelijkingen, gelukte en mislukte oneliners. En last but not least, zijn er de vele beloftes waarvan we weten dat ze nooit kunnen gerealiseerd worden. Het beloofde land zal nooit bestaan… zelfs niet op VRT.

Dat is de zoveelse wake-up-call die onze politici moet wakker schudden. Het beloofde land zal nooit bereikt worden als er geen ondernemingsvriendelijk en stimulerend beleid gevoerd wordt. Voka gaat resoluut voor 2% groei; met minder komen onze overheidsfinanciën, de financiering van onze sociale zekerheid en de betaling van onze vergrijzing in het gedrang. Daarom, en we zullen het tot in den treure blijven herhalen, moeten er pacten gesloten worden. Een concurrentiepact waarbij de sociale lasten met 11 miljard euro teruggedrongen worden en dat zo snel mogelijk. Een energiepact dat concurrentiële energietarieven voor onze bedrijven garandeert. Een efficiëntiepact waarbij de vele overheden de tering naar de nering zetten en het overheidsbeslag terug gedrongen wordt van 55% van het BBP naar 48%. Laat ons eerst besparen vooraleer weer de belastingen voor onze ondernemingen en burgers te verhogen. “Het enige wat in dit land nog niet belast wordt, is het in- en uitademen van lucht”, zo verwoordde VBOtopman Pieter Timmermans treffend. De teerlingen worden zondag geworpen. Hopelijk worden de nieuwe regeringen zo snel mogelijk gevormd. Voka zal zich de komende weken hard inzetten om aan de ondernemingen de nodige ruimte te geven om te groeien. Want in het beloofde land is groei onze enige sociale zekerheid. Hans Maertens Directeur-generaal, Voka West-Vlaanderen

In zoverre het bedrijf in kwestie kan aantonen dat het een duidelijk publicitair doel voor ogen had (lees: de verkoop bevorderen), gaat de rechtbank meestal een flink stuk mee in de fiscale aftrekbaarheid. Op het vlak van de BTW heeft ons Hof van Cassatie tot twee maal toe de bakens uitgezet: Indien het doel van het evenement verkoopbevordering is, dan is de BTW aftrekbaar (ook op de cateringkosten). De fiscus houdt er vaak een striktere interpretatie op na, inzonderheid inzake de catering. Dit regime heeft dus het nadeel van de onduidelijkheid, maar het is een strijd die te winnen valt.

Voor wat de werknemers betreft, kennen zowel de RSZ als de fiscus (directe belastingen) het begrip “anciënniteitspremie”. Deze is vrijgesteld bij de werknemer, maar volgens het principe van het sociaal voordeel, niet aftrekbaar bij de werkgever.

Wat er ook van zij, in al het feestgebruis gaat er bij u als ondernemer best een dubbel belletje rinkelen...

Uiteraard is de toekenning optioneel. Een werknemer kan maximaal twee maal tijdens zijn loopbaan een dergelijke premie ontvangen. Een eerste maal kan dit na minimum 25 jaar dienst (maximaal maandwedde) en een tweede keer na minimum 35

VGD Kortrijk - Spinnerijkaai 43A, 8500 Kortrijk T +32 (0)56 35 85 51

Tip van de maand Filip Viaene • filip.viaene@vgd.eu Jean-Michel Dalle • jean-michel.dalle@vgd.eu

vgd.eu

Ondernemers 10 23 mei 2014

3


4

Ondernemers 10 23 mei 2014

6 7 10 16 20

3 4 5

STANDPUNT

6

BEDRIJVEN

INHOUD BLIKVANGER Group RDL-Strobbe-Hymo

Delvan I Vlajo I STP

10

REPORTAGE

13

ONDERNEMERS & CO

Biologische bedrijven zien hun marktaandeel stijgen

Belexa Advocaten I Titeca Accountancy I Capitalatwork

16

INTERVIEW

19

HAVENNIEUWS

20

VOKA-NIEUWS

21 22

AGENDA

Bart Boucherie - Boucherie

Flanders Road Services

Zomerfeest Voka West-Vlaanderen

PROSIT

Ondernemers verschijnt tweewekelijks en wordt gratis toegestuurd aan alle leden van Voka West-Vlaanderen. ISSN 1378-9511 Verantwoordelijke uitgever: Hans Maertens, Pres. Kennedylaan 9A, 8500 Kortrijk, redactie.ondernemerswvl@voka.be, www.voka.be/west-vlaanderen - Maatschappelijke zetel: Havenhuis De Caese, Hoogstraat 4, 8000 Brugge, info.wvl@voka.be Hoofdredacteur: Dirk Van Thuyne - Webredacteur: Tinny Capiau - Grafische vormgeving: Bart Vandaele - Mediaregie: Filip Deckmyn, Chris Lens, Marijke Vanthuyne, Meriam Ziane, Fotografen: Dries Decorte, Kurt Desplenter, Patrick Holderbeke, Michel Vanneuville, Els Verhaeghe - Journalisten: Karel Cambien, Marc Dejonckheere, Patrick Demarest, Johan Depaepe, Stef Dehullu, Roel Jacobus, Bart Vancauwenberghe, Jan Bart Van In, Joke Verbeke - Druk: Goekint Graphics. Download de Voka-app en lees Ondernemers online

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


BLIKVANGER Liftenspecialist Strobbe opgenomen in Group RDL-Strobbe-Hymo

Overname maakt Izegemse groep marktleider Sinds 1 april vaart liftenspecialist Strobbe onder een nieuwe vlag. Strobbe Mobility Solutions is voortaan één van de drie zusterbedrijven van de Group RDL-StrobbeHymo. De verdeler en plaatser van parkeersystemen, trap-, huis- en platformliften versterkt op die manier de portfolio van de Izegemse groep. “Met onze drie entiteiten kunnen we daardoor in België het meest veelzijdige aanbod aan liftsystemen volgens de Europese machinerichtlijn aanbieden”, getuigen Sarah de Smet, Xavier en Vincent De Leersnyder. Het tot voor kort in Nazareth gevestigde Strobbe werd al in 1919 door Georges Strobbe, overgrootvader van Sarah de Smet, boven de doopvont gehouden. De onderneming focuste zich lang op personenliften, tot die afdeling in de jaren ‘90 werd overgenomen door Cosmolift. “Inmiddels concentreerden we ons al enkele jaren op het leveren en plaatsen van liftsystemen voor particulieren (trap-, plateau- en huisliften) en parkeersystemen om zoveel mogelijk auto’s in garages te kunnen plaatsen”, legt Sarah de Smet uit.

Standaardaanbod én maatwerk Strobbe had al jarenlang uitstekende contacten met RDL, het in 1986 door Roland De Leersnyder opgerichte bedrijf uit Izegem. Group RDL steunde tot voor kort op twee pijlers. “Waar we ons met RDL Engineering toeleggen op het ontwerp en de productie van systemen voor material handling en automatisering, auto- en goederenliften, schaarheftafels en andere speciale hefplatformen, focust Hymo Belux zich op de exclusieve verdeling van de Hymo-schaarheftafels in België en Luxemburg”, vertellen Xavier en Vincent De Leersnyder, zonen van Roland. Samen met broer Dominiek runnen zij momenteel RDL. “Terwijl Hymo meer een standaardassortiment aanbiedt, ligt de toegevoegde waarde van RDL Engineering vooral in maatwerk.”

In het verleden voerden Strobbe en de RDL Group samen al regelmatig projecten uit. De link verstevigde alleen maar toen Sarah de Smet en Xavier De Leersnyder huwden. Toen Sarahs vader met pensioen ging, lag het als het ware voor de hand dat de ondernemingen de krachten zouden bundelen.

Nieuwe naam “We zijn ervan overtuigd dat deze overname voor iedereen alleen maar pluspunten heeft. Hoewel Strobbe daardoor wel verhuist van Nazareth naar Izegem, heeft dat weinig impact op het personeel want onze twee medewerkers zijn toch voortdurend op de baan. Voor hen maakt die verandering weinig uit. Bovendien komt er voor Strobbe binnenkort zelfs een extra medewerker bij. Door de centralisatie van alle administratie zal alles nog meer gestroomlijnd kunnen verlopen.” De naamsverandering van Strobbe naar Strobbe Mobility Solutions is ingegeven door twee redenen. “Ten eerste wilden we absoluut de naam Strobbe, die in de markt een prima reputatie geniet, behouden. Om onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn, willen we meer dan ooit oplossingsgericht denken en ook dat zit nu in de naam vervat.” Dankzij deze strategische zet mag Group RDL-StrobbeHymo zich in België meteen de grootste aanbieder van de meest diverse liftsystemen volgens de Europese machinerichtlijn noemen. “In de toekomst zullen we ons zeker op dit assortiment blijven focussen, het is geen optie om ons ook te richten op bijvoorbeeld de personenliftreglementering.”

Markt in opmars

SARAH DE SMET, XAVIER, VINCENT EN DOMINIEK DE LEERSNYDER:

“DE DRIE PIJLERS VAN DE GROEP ZULLEN AUTONOOM BLIJVEN FUNCTIONEREN.”

weinig vraag naar parkeersystemen, maar door diverse factoren toont de markt een dringende behoefte naar onze oplossingen”, legt Sarah de Smet uit. “Projectontwikkelaars die appartementen bouwen, moeten voldoende parkeerplaatsen voorzien, anders krijgen ze hun bouwvergunning niet. Bovendien wonen mensen ook langer thuis: ze stellen een verhuis naar een woonzorgcentrum het liefst zo lang mogelijk uit en passen hun woning liever nu al aan, zodat ze zich op oudere leeftijd dankzij liften toch nog vrij vlot door hun huis kunnen bewegen. Door de toenemende vergrijzing, stijgt het aantal geïnstalleerde trap- of huisliften gevoelig. Bovendien moeten ook openbare gebouwen voldoen aan strengere toegankelijkheidsnormen.” Een gelijkaardige trend is merkbaar in de industriële markt. “Toen onze grootste klant in 2008 zowat alles ‘on hold’ zette, konden we gelukkig veel compenseren met de autoliften. Nu lopen er verschillende concrete projecten, al zijn de beslissingstrajecten wel langer dan vroeger. In elk geval voelen wij ons voldoende gewapend om met een kwalitatief aanbod, een sterke expertise en een klantvriendelijke benadering door de vertrouwde contactpersonen zowel in België als de buurlanden sterk te blijven scoren”, besluiten Xavier en Vincent De Leersnyder. (BVC – Foto Kurt)

Nadat zowel Strobbe als RDL in 2007 en 2008 de gevolgen van de recessie voelden, is de vraag naar liftsystemen opnieuw flink gestegen. “In de crisisjaren was er

www.rdl-engineering.com www.strobbe-liftsystemen.be

Ondernemers 10 23 mei 2014

5


BEDRIJVEN

6

Ondernemers 10 23 mei 2014

Versmarkt Delvan opent nieuwe vestiging in Moeskroen De Veurnse Versmarkt Delvan opende eind april een vestiging met vooral voorverpakte verse en bereide vleesproducten aan de in- en uitgang van tuincentrum Famiflora in Moeskroen. “Het is een nieuw concept, maar we hebben er alle vertrouwen in”, zeggen Bram Delva (29) en zijn echtgenote Charlotte Himpe (26), die de nieuwe winkel gaat leiden.

verpakt getransporteerd. Het concept in Moeskroen is nieuw, in zoverre dat de klanten van Famiflora in eerste instantie voor bloemen en planten komen. We starten met ons volledig aanbod, maar zullen moeten aftasten wat de klant precies wil. Om de drempel te verlagen, bieden we ook kip aan het spit aan, evenals belegde broodjes. Aan ons om het publiek aan te trekken en te overtuigen, zodat we onze clientèle stelstelmatig kunnen uitbouwen.”

Op 25 april 2014 ging de nieuwe winkel van Delva open in Moeskroen. “We kregen eind januari de vraag van Famiflora om aan de in- en uitgang van hun tuincentrum in Dottignies een winkel te vestigen”, zegt Charlotte Himpe, die er voortaan de tweede Delva-vestiging leidt, bijgestaan door acht lokaal gerekruteerde verkoopsters. “Alle producten die wij in Moeskroen aanbieden, worden in Veurne geproduceerd en voor-

Buikgevoel zegt ja

BRAM DELVA EN CHARLOTTE HIMPE:

“HET IS AFWACHTEN OF HET CONCEPT AANSLAAT EN OF WE HET VERDER KUNNEN UITROLLEN.”

In 1976 nam ondernemer Frans Delva het slachthuis Sonneville in de Rodestraat in Veurne over. Zijn zoon Hugo Delva en zijn vennoot Fernand Vandevelde zetten de bedrijvigheid in 1981 verder. Ze begonnen met het versnijden van vlees, openden een klein winkeltje in de Rodestraat en startten met de belevering van horeca en grootkeuken. Daar lagen de roots van Versmarkt Delvan, die in 1993 naar de Albert I-laan 17 in Veurne verhuisde. Daar kwam er een nieuwe EGconforme versnijderij, evenals een winkelinrichting. De eigen slachtactiviteit werd stopgezet. Vijf jaar geleden deed zoon Bram Delva zijn intrede en in april 2012 nam hij de zaak over. “Wij kopen levende, vrouwelijke runderen van het wit-blauwe ras bij vaste kwekers in de polders”, zegt Bram Delva. “Ze worden extern geslacht, maar hier

B(est) IT S(olutions) runnerup in Vlajo Small Business Projects 2014, White Vault scoort met marktonderzoek Twee West-Vlaamse studentenondernemingen gooiden op 5 mei hoge ogen in de Vlaamse finale van de Vlajo Small Business Projects 2014. Best IT Solutions (Vives) strandde op een zucht van de titel en White Vault (Howest) charmeerde de jury onder leiding van Luc Missorten (Corelio) met het beste marktonderzoek. Vlaamse Jonge Ondernemingen (Vlajo) bestaat sinds 1996 en organiseert al meer dan 10 jaar een wedstrijd om het ondernemerstalent van hogeschoolstudenten in de verf te zetten. De West-Vlaamse jury stuurde twee proefondernemingen naar de finale in Brussel. Criteria waarop werd getaxeerd waren onder andere het innovatief karakter van het project, de marketing-

mix, het financieel plan en de levensvatbaarheid van het project en de toekomstvisie van de jonge ondernemers. Best IT Solutions (BITS) van Vives in Kortrijk groepeert 9 studenten uit Toegepaste Informatica, Accountancy & Fiscaliteit en Ergotherapie. Hun softwareapplicatie ERGOdroid stelt kinderen met een mentale beperking in staat om activiteiten van het dagelijks leven zelfstandig en autonoom uit te voeren en werd uitgetest in Ter Dreve in Sint-Michiels. “Het systeem is generiek: de begeleiders kunnen vrij kiezen welke taken ze in de app steken en ze opdelen naargelang de beperking van het kind”, vertelt Serafijn Boelaert. “Met pictogrammen, foto’s, video en spraak tonen we de verschillende stappen van het ochtendritueel aan het kind. ERGOdroid is nog niet klaar voor de markt.

versneden. Dat doen we ook met het vlees van varken, lam, kalf en gevogelte. Daarnaast maken we ons eigen gehakt, bereide vleeswaren, charcuterie, traiteurgerechten, enzovoort. Net zoals de traditionele, artisanale beenhouwerij van vroeger. Zo’n 60% van onze omzet is afkomstig van de eindconsument in de winkel, 40% gaat naar horeca en grootkeuken aan de Westkust en het hinterland.” De laatste twee jaar steeg de omzet met gemiddeld 5% per jaar. Zonet werden drie nieuwe krachten aangeworven, wat het totale aantal medewerkers op een 30-tal brengt. “Zo’n nieuwe stap is uiteraard enkel mogelijk met de expertise en inzet van de vorige generatie en van onze medewerkers”, beseffen Bram en Charlotte. “Het is afwachten of het concept aanslaat en of we het verder kunnen uitrollen. Ons buikgevoel zegt alvast ja.” (MD – Foto DD)

www.versmarktdelvan.be

We overwegen om binnen Vives een bedrijf op te starten waarin studenten de software verder kunnen ontwikkelen om het binnen een jaar wél te kunnen vermarkten.” Aaron Tyteca en Niels Peeters, bachelorstudenten New media & communication technologie van Howest in Kortrijk, willen met White Vault nichegerichte businessprocessen informatiseren. De softwareapplicatie Fune Assist voor uitvaartondernemers optimaliseert en automatiseert het administratief proces bij een sterfgeval. “Er moeten telkens 15 tot 20 documenten worden ingevuld, meestal met dezelfde gegevens”, vertelt Aaron Tyteca. “Fune Assist zorgt voor een template die in één dossier alle documenten genereert. Zo wordt de administratieve tijd met 40 tot 50% ingekort. Het is een moeilijke markt om vernieuwing in te brengen, maar in de buurlanden is die manier van werken wél al ingeburgerd en we hebben hier in Vlaanderen ook al heel wat mondelinge toezeggingen. Tegen juli willen we een betàversie klaar hebben die we vanaf september in workshops zullen voorstellen. Het komende jaar zullen we voltijds bezig zijn met het in de markt zetten van Fune Assist. Daarna hopen we ook weer tijd te vinden voor de vele andere ideeën die door tijdsgebrek op de plank zijn blijven liggen.” (SD)

www.vlajo.org


UITGELEZEN Ghelamco uit Ieper mag station Warschau verbouwen

STP ziet mooie toekomst voor kunststofindustrie De Zwevezeelse matrijzenbouwer en producent van kunststof spuitgietstukken STP groeide sterk in de voorbije 15 jaar en ook de toekomst ziet er rooskleurig uit. “Kunststof is een dankbaar product om te hergebruiken en is relatief gemakkelijk verwerkbaar. Bovendien is het veel lichter dan bijvoorbeeld metaal of beton. Door dat prijs- en gewichtvoordeel zitten we in een sector met veel toekomst”, weet Dirk Gesquiere. “In het laatste decennium is het bedrijf enorm uitgebreid en gemoderniseerd”, vertelt Dirk Gesquiere. “Naast het gebouw uit de beginjaren, dat nu nog deels als stockageruimte wordt gebruikt, verrees in 2007 een nieuwbouw van 1.500m2 met bureaus en een ruime productiehal. De ingang van het bedrijf verschoof ook van de Schoolstraat naar de andere kant van ons terrein langs de Kortrijksteenweg, wat een betere visibiliteit oplevert. Vorig jaar kwam daar nog eens een bedrijfshal van 2.500m2 bij. In die laatste ruimte worden alle matrijzen bewaard die we ooit gemaakt hebben. Dat is eigenlijk ons echt kapitaal.”

DIRK GESQUIERE:

“OP BASIS VAN HET IDEE VAN DE KLANT MAKEN WE EEN MATRIJS, AL DAN NIET IN ONDERAANNEMING IN CHINA, MAAR WEL STEEDS ONDER ONZE SUPERVISIE.”

Ook het aantal medewerkers groeide van zeven in 1999 tot 22 nu. De steile groeicurve leverde STP een nominatie op voor de Trends Gazellen 2013 in de categorie middelgrote ondernemingen. “Het is nochtans allemaal heel klein begonnen”, vertelt Dirk Gesquiere. “In 1967 begon de heer Stock onder de naam Stockplastics een bedrijfje dat kunststof zolen en hakken voor schoenen maakte. Omdat de concurrentie met de lagelonenlanden al vlug onhaalbaar bleek, werd

gestart met spuitgieten en het maken van matrijzen. Stock was een echte selfmade man. Eind de jaren ’90 bleek hij echter geen opvolging te vinden en liet hij de zaak over. Vanaf 2000 heb ik als zaakvoerder, samen met mijn team dat in vijf ploegen volcontinu werkt, de omzet kunnen verhogen van bijna 1 miljoen euro in 2000 naar 6 miljoen euro dit jaar.” De time to market van producten wordt steeds korter. “Als klein bedrijf kunnen we daar makkelijker op inspelen dankzij onze flexibiliteit. Onderzoek, ontwerp, ontwikkeling en productie lopen hier quasi door mekaar. Omdat we eenvoudige matrijzen in 3 tot 4 weken kunnen leveren, krijgt de klant heel snel een sample in handen.” Naast de flexibiliteit is nog een andere factor bepalend voor het succes van STP. Dirk Gesquiere: “Wij bieden totaaloplossingen aan en hebben van begin tot einde alles in eigen handen. Daardoor kunnen we de drempel om te investeren in matrijzen verlagen. Op basis van het idee van de klant maken we een matrijs, al dan niet in onderaanneming in China, maar wel steeds onder onze supervisie. Heel belangrijk is onze interne knowhow. Finetuning, aanpassing, herstelling en onderhoud van matrijzen kan bij ons zeer snel gebeuren. Onze klanten situeren zich in de low cost- en low designmarkt. We zoeken niet het hogere niveau met al zijn vaste kosten. Met onze 25 spuitmachines kunnen we een 1.000tal verschillende producten maken, van grasdallen over artikelen voor de tuin- en landbouw, bedveren, onderdelen voor fietsdragers, bouwartikelen tot onderdelen van machines. We kunnen gaan tot stukken van 4kg. Naargelang het soort artikel bestaat ons grondstofverbruik voor 60% uit gerecycleerd materiaal, een evolutie die hoofdzakelijk door de prijs wordt gestuurd.” Voor een constante en gecontroleerde groei willen ze bij STP nu al tekenen. “We willen eerst de bestaande gebouwen optimaal benutten en verder investeren we vooral in grotere machines met bijhorende automatiseringen. Al is het vinden van de juiste mensen die de processen kunnen begeleiden niet altijd eenvoudig,” besluit Dirk Gesquiere. (SD - Foto Kurt)

www.stp.be

De vastgoedgroep Ghelamco heeft bij de Poolse spoorwegen (PKP) het contract binnengehaald voor een grondige herontwikkeling van het treinstation Warschau Gdansk in de Poolse hoofdstad. Het gaat om een project van 350 miljoen euro. Behalve de herinrichting van het station zelf omvat de opdracht de toegang tot de metro, de lokale treinen en de bussen. Ghelamco kan op de site ook kantoren en winkels ontwikkelen. Warschau Gdansk is een van de belangrijkste stations in het noorden van de Poolse hoofdstad, goed voor ongeveer 1 miljoen passanten per jaar. Ghelamco, de groep van Paul Gheysens uit Ieper, was de voorbije jaren vooral succesvol door zijn investeringen in Warschau. Op het ogenblik heeft hij er ook plannen voor 8 kantoortorens. (DT)

Aviapartner blijft actief op luchthaven Oostende De luchtvrachtafhandelaar Aviapartner zet zijn activiteiten op de luchthaven van Oostende voort. Dat werd meegedeeld op een ondernemingsraad. Daardoor kunnen minstens 53 werknemers hun job behouden. Bij Aviapartner was de voorbije weken grote onrust ontstaan toen het bedrijf een deel van zijn activiteiten leek te verhuizen naar Luik. Een verhuizing lijkt van de baan nu de directie de nodige kredieten vond om het verlies in Oostende op te vangen. (DT, DS, HN, HLN)

Milcobel sponsort zwembad Moorslede De kaasmakerij Milcobel gaat de renovatie van zwembad De Amfoor sponsoren. Vanaf volgend jaar geeft men jaarlijks 5.000 euro en dat gedurende een periode van 5 jaar. De beslissing van Milcobel kadert in hun ondertekening van het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen. De renovatie van het zwembad start normaliter in het najaar. (HLN)

Uitgelezen: Voka’s socioeconomisch persoverzicht, een samenvatting van de belangrijke West-Vlaamse krantenartikels van de voorbije week. U kunt dit overzicht wekelijks via post of mail ontvangen. Wenst u een proefnummer of info over een abonnement? Contacteer Nele Demets tel. 056-23 50 66, nele.demets@voka.be

België - Belgique P.B. 8500 Kortrijk 4/257

UIT gelezen WEST-VLAAND

EREN

Wekelijks persove rzicht van Voka (verschijnt niet West-Vlaanderen in de kerstvaka 20e jaargang ntie en gedurend Verantwoordelijk e 6 weken in juli e uitgever Hans & augustus) Maertens Afzender Voka West-Vlaanderen, President Kennedy Afgiftekantoor 8500 Kortrijk laan 9a, 8500 - P509109 Kortrijk


Drankencentrale Deman levert in heel Vlaanderen Orthodontist Smedts uit Antwerpen

Cinema Hollywood in West窶天laanderen


Slagerij Johan in Brussel

Fitnesscenter Hercules in Vlaams–Brabant

Vraag consumenten uit heel Vlaanderen en Brussel hoe uw zaak kan verbeteren. Als ondernemer hebt u vast een goed idee waarmee u nog beter wilt worden in wat u doet. Maar hoe komt u te weten of het zal aanslaan? Wel, u kunt het vragen aan de mensen in uw buurt, door uw idee te posten op kbc.be/alleskanbeter. Zo weet u straks hoe u uw zaak nog beter kunt maken.

Kapperszaak Nouvelle Coupe in Oost-Vlaanderen

Bar Mocca in Oost-Vlaanderen

openstreetmap.org


Ondernemers 10 23 mei 2014

REPORTAGE

10

Reportage: biologische bedrijven zien hun marktaandeel stijgen

“Bio is een levensstijl” Van 7 en tot en met 15 juni vindt de Bioweek plaats, een initiatief van BioForum Vlaanderen om biologische voeding en landbouw in de kijker te zetten. Ook in onze provincie zijn verscheidene bedrijven doordrongen van bio. Enkele ervan waren ooit pioniers en hebben sindsdien de belangstelling bij consumenten sterk zien toenemen. Er is nog een enorm groeipotentieel als het over biologische producten gaat, al zal het op korte termijn allicht een (belangrijke) niche blijven. Van een natuurwinkel groeide Biovita snel uit tot een supermarkt in Sint-Andries-Brugge met alleen biologische en natuurproducten in het gamma. Er volgde een tweede zaak in Sint-Kruis en halfweg oktober opent een derde vestiging in Roeselare. Lien Fonteyne is sinds een goed jaar medezaakvoerder van de zaak die haar moeder Noëlla Vantyghem 26 jaar geleden opstartte. “De uitbreiding naar Roeselare past in een bredere strategie om Biovita verder uit te bouwen. Zo is ook onze webshop in volle ontwikkeling, die zal deze zomer up and running zijn. Wat de nieuwe winkel betreft: we merkten dat we niet alleen klanten uit de streek rond Brugge hebben, maar ook uit Ieper, Roeselare, Kortrijk, enzovoort. Dat stimuleerde ons om ook een zaak in het midden van West-Vlaanderen te openen. Roeselare profileert zich graag als de stad van de voeding, onze biosupermarkt zal er dus zeker op zijn plaats zijn.”

Breder publiek Mensen die bewust voor bio kiezen, malen dus blijkbaar niet om een kilometer meer of minder om hun inkopen te doen. “Het is een levensstijl”, knikt Lien Fonteyne. “Alles wat je in een andere supermarkt kunt kopen, hebben we hier in een biologische en ecologische versie. Zo verkopen we ook verzorgingsproducten, educatief speelgoed, noem maar op. Wij hebben cliënten die al hun inkopen hier doen, maar we krijgen ook occasionele klanten over de vloer, mensen die bio eens willen uitproberen of op zoek zijn naar specifieke ingrediënten.”

Hoewel het gamma biologische producten heel ruim is, denken mensen bij bio toch vooral aan voeding. Biovita heeft een ruim gamma voedingsproducten, ook voor mensen met bepaalde intoleranties of allergieën, dieetvoeding en voedingssupplementen. “Wat die laatste betreft, verstrekken we ook advies”, zegt Lien Fonteyne. “Iedere medewerker die met klanten in contact komt, is herborist, voedings- en gezondheidsconsulent of aromatherapeut. Wij willen meer zijn dan een verkooppunt. Zo organiseren we ook kooklessen, zodat mensen nieuwe smaken en gerechten leren kennen.”

SOPHIE MOMMAERTS:

“BIOLOGISCHE COSMETICA ZAL NOG WEL EEN TIJDJE EEN APART CIRCUIT BLIJVEN. DE KLASSIEKE COSMETISCHE INDUSTRIE DRAAIT IMMERS VOOR EEN GROOT DEEL OOK ROND THEMA’S ALS GLAMOUR, LUXE EN GEVOEL.”

Noëlla Vantyghem heeft de interesse voor een natuurlijke en duurzame levensstijl, en voor biologische producten sterk zien toenemen. “Het is enorm geëvolueerd. Bio is nu veel meer ingeburgerd. Zo hebben we nogal wat jongeren onder onze klanten, die heel bewust met gezondheid en duurzaamheid bezig zijn.” Na drie jaar was Noëlla’s natuurwinkel te klein geworden. Een eerste supermarkt van 120 m² openen, was in die branche niet evident. “Maar het was uitdrukkelijk mijn bedoeling om de drempel te verlagen. We kozen voor een open, klare, transparante winkel, die qua uitzicht in weinig verschilde van een traditionele supermarkt. Vrij snel kregen we een breed publiek over de vloer. Zeven jaar geleden hebben we dan de tweede winkel geopend in Sint-Kruis.”

Transparantie Elke schakel in de bioketting wordt strikt gecontroleerd en gecertificeerd door organisaties als VELT en Biogarantie. Biovita ziet die strengheid niet als een last maar als een houvast. Noëlla Vantyghem: “Het zorgt voor duidelijkheid en transparantie, en vertrouwen bij de consument. Onze filosofie is trouwens om zo veel mogelijk aan te kopen bij lokale producenten en leveranciers, dan is die transparantie zo al verzekerd.” Al bij al is het aandeel bio nog erg bescheiden als je het vergelijkt met klassieke producten. “Dat komt ook doordat het zo arbeidsintensief is”, zegt Lien Fonteyne. “Samen met de strikte controles leidt dat tot een kleine meerprijs, die veel mensen nog niet bereid zijn te betalen. Maar het is duidelijk dat we in een groeimarkt zitten, en daar spelen we ook op in. Met onze webshop bijvoorbeeld zullen we heel Vlaanderen en Wallonië kunnen bespelen. Laat ons wel realistisch zijn: bio zal wel altijd een niche blijven, zij het dan een belangrijke.”

‘Natuurlijk’ is niet gereguleerd Dat bio om meer draait dan voeding, is intussen duidelijk. Bio’ty Lab uit Oostkamp is een webshop die


“HET IS DUIDELIJK DAT WE IN EEN GROEIMARKT ZITTEN, EN DAAR SPELEN WE OOK OP IN, ONDER MEER MET ONZE DERDE WINKEL IN ROESELARE EN ONZE WEBSHOP.”

uitsluiting biologische cosmetica en natuurlijke verzorgingsproducten verkoopt. Het is het geesteskind van Sophie Mommaerts, die er vier jaar geleden mee gestart is. “Ik heb eerst als marketingverantwoordelijke gewerkt in het biovoedingsbedrijf Lima, en daar is het idee ontstaan. Een webshop laat me toe makkelijk over het hele land te verkopen: zo heb ik veel klanten uit Limburg, Leuven, Antwerpen en Brussel. Ik heb ook de ambitie om te verkopen in Frankrijk, Duitsland, Nederland, Italië, Spanje, enzovoort. Ik zie heel wat exportmogelijkheden, want in de landen die ik opnoem, zijn er nauwelijks andere webshops actief op dat vlak. Naast de onlinewinkel verkoop ik de producten ook bij mensen thuis en trek ik naar beurzen. Dat contact met kleine groepjes klanten vind ik belangrijk. Ze kunnen de producten uittesten en het geeft me de gelegenheid om uit te leggen wat natuurlijke en biologische cosmetica precies inhoudt. In biocosmetica zitten geen minerale oliën, chemische stoffen en ook veel minder bewaarmiddelen. Kort gezegd: alle ingrediënten zijn van plantaardige oorsprong. In tegenstelling tot natuurlijke voedingsproducten kent de natuurlijke cosmetica geen Europese wetgeving die de claim ‘natuurlijk’ reguleert. Daardoor moeten verkoper én consument extra waakzaam zijn. Maar voor echte biologische verzorgingsproducten bestaan wel onafhankelijke certificeringen, bijvoorbeeld door Ecocert.”

Apart circuit Ook Sophie Mommaerts benadrukt dat kiezen voor bio een levensstijl is. “Je betaalt iets meer, maar je betaalt voor de kwaliteit van de ingrediënten en de duurzame aanpak, niet voor de marketing er omheen. De producenten zijn vaak ook kleinere, lokale bedrijven. Maar er is zeker een markt voor natuurlijke en biologische cosmetica. Ik heb het altijd vreemd gevonden dat mensen steeds meer begaan zijn met wat ze eten en niet met wat ze op hun huid smeren. De ingrediënten van conventionele cosmetica zijn op zich niet gevaarlijk, maar de combinatie ervan kan te agressief zijn voor de huid, en bij sommigen irritaties of allergieën veroorzaken.” Ook Sophie denkt niet dat bio- en natuurlijke cosmetica en verzorgingsproducten op korte termijn mainstream zullen worden. “De cosmetische industrie draait voor een groot deel rond thema’s als glamour, luxe en gevoel; de presentatie en sfeerschepping zijn belangrijk, en dat zal niet snel veranderen. Laat ons al beginnen met een ruimer aanbod in biowinkels en

gespecialiseerde zaken, want het zal altijd wel nog een tijdje een apart circuit blijven.”

Biologisch boeren is niet vanzelfsprekend

grote afnemers in Duitsland en een achttal in België. In 25 jaar tijd is de markt van biologische producten enorm ontwikkeld. Nu liggen er steeds meer bioproducten in reguliere winkels. Dat betekent niet dat er een massale vraag naar is. Er zijn mensen die specifiek onze kazen kopen omdat ze biologisch gemaakt zijn, maar er zijn er ook die niets geven om het biolabel en ze gewoon lekker vinden. Ik schat dat bij slechts 5% van de consumenten het biologische gegeven het doorslaggevende criterium is om een bepaald product

Onze laatste stop is ’t Dischhof in Keiem, dat al sinds 1986 biokazen maakt. “We kozen er in de jaren ‘80 bewust voor om een biologisch melkveebedrijf te worden, goed wetende dat we de eerste jaren na de omschakeling veel minder opbrengsten zouden hebben. Maar dat is nu eenmaal de consequentie als je het eerlijk wil spelen. Omdat de melkerij geen cent méér gaf voor biologische melk, zijn we die noodgedwongen zelf gaan verwerken tot kaas”, zegt landbouwer Walter Debergh. “Gelukkig is het een succesverhaal geworden. Midden de jaren ‘80 was het pover gesteld met biologische landbouw in West-Vlaanderen. We zijn toen in Nederland gaan kijken, waar de biologische landbouw al veel verder ontwikkeld was. Daar hebben we ook kaas leren maken.” De eerste kaas van ’t Dischhof viel in de smaak en vrij snel kon het zelfs naar Duitsland exporteren. Maar om de zaak goed te doen draaien, moest het meer soorten in de aanbieding hebben. Walter Debergh: “In 1990 begonnen we de Keiemnaer te maken. Het jaar daarna brachten we de magere Keiemnaer op de markt, enzovoort. De Keiemse Witten, dat nu een succesproduct is, was een heel moeilijke om te maken. We zijn zelfs naar Normandië getrokken om er de finesses van witte schimmelkaas te leren kennen, en een biologisch landbouwer uit Wallonië hielp ons het recept voor ons Keiems Bloempje op punt te stellen. Toen waren we echt vertrokken. In 1997 konden we alle melk van onze 40 koeien tot kaas verwerken, en hadden we zelfs melk te kort. Na verloop van tijd hebben we ons uitsluitend toegelegd op de kaasmakerij; mijn schoonzoon en dochter hebben de koeien overgenomen en leveren de melk aan ons.” Inmiddels verwerkt ’t Dischhof jaarlijks 600.000 liter melk tot kazen.

DRIES EN WALTER DEBERGH:

“BIJ SLECHTS 5% VAN DE CONSUMENTEN IS HET HET BIOLOGISCHE GEGEVEN HET DOORSLAGGEVENDE CRITERIUM IS OM EEN BEPAALD PRODUCT TE KOPEN, MAAR DE INTERESSE NEEMT TOE.”

Hoewel Walter Debergh nog altijd actief is in het bedrijf, liet hij de dagelijkse leiding inmiddels over aan zijn zoon Dries. Ook hij is helemaal gewonnen voor duurzame, biologische landbouw en de korte keten. Zo worden de kazen ook verkocht in de eigen hoevewinkel en op de Boerenmarkt in Diksmuide.

te kopen. Het voordeel daarvan is dat er natuurlijk nog een enorm groeipotentieel is. Kijk, bio is een state of mind, ook vanuit het standpunt van de producent. Als je er als producent van doordrongen bent, kost het je ook weinig moeite om aan alle strenge productieregels van het Federaal Voedselagentschap en het Biogarantielabel te voldoen. Het is trouwens dankzij de certificering dat bio is doorgebroken en geloofwaardig is geworden.” (JD)

“Dat zorgt evenwel slechts voor 10% van onze omzet”, zegt Dries Debergh. “Het grootste deel van onze productie is bestemd voor de groothandel. We hebben drie

www.biovita.be www.dischhof.be www.biotylab.com

Dankzij labels brak bio door

REPORTAGE

LIEN FONTEYNE EN NOËLLA VANTYGHEM:

Ondernemers 10 23 mei 2014

11


BEDRIJVEN

12

Ondernemers 10 23 mei 2014

Ondernemers voor Ondernemers wil Noord-Zuid-dialoog promoten

“Omdat idealisme belangrijk is”

“Benefiet voor het goede doel” Via een benefietavond in Kortrijk geld mobiliseren om kennis te gaan delen in Oeganda, Tanzania en Togo. Het is eens een andere manier om de kloof tussen noord en zuid aan te pakken. Arne Vandendriessche (Centric), Karel Dewaele (Senstudio), Leander Naessens (Behind The Buttons) en Wouter Verstichel (Woestijnvis) hebben elkaar gevonden in een gezamenlijk project met een idealistische verpakking. De vier jonge Vlamingen met ondernemersbloed én een groot hart hebben samen de vzw Ex-Change opgericht om hun ambities waar te maken. Op 5 juni aanstaande willen ze de Kortrijkse stadsschouwburglaten laten vollopen met 800 mensen die het hart op de juiste plaats hebben. Een pak grote namen uit de muziekwereld (Jan Leyers, Sioen, Lady Linn) zullen er een onvergetelijke avond van maken. (KC)

www.why-not.be

Ondernemers uit het rijke Noorden die ondernemers uit het arme Zuiden helpen. Dat is het maatschappelijk doel van de in 2011 opgerichte vzw Ondernemers voor Ondernemers. De organisatie ziet haar aanhang jaar na jaar stijgen. Ondernemers voor Ondernemers is een netwerk van Belgische bedrijven die ondernemers in het Zuiden willen helpen. Peetvader van de organisatie is de wel bekende Fons Verplaetse, gewezen gouverneur van de Nationale Bank en in zijn vrije tijd een wereldverbeteraar van het zuiverste soort. De vzw draait op een jaarbudget van net geen miljoen euro en heeft een minimale staf van drie medewerkers in Leuven. Bedrijven kunnen onder meer via fiscaal aftrekbare giften hun duit in het zakje doen. In Afrika, Latijns-Amerika of Azië worden projecten gesteund die het ondernemerschap bevorderen. De dialoog tussen noord en zuid kan vele vormen aannemen, met micro-financiering of een instap in het kapitaal als meest gehanteerde hefbomen. In beide gevallen recupereert het bedrijf zijn centen met dividenden of periodische terugbetalingen, al dan niet met intrest. Maar ondernemers van bij ons voelen, los

van het financiële, soms een grote dadendrang om ook hun expertise aan te bieden aan een onderneming in het zuiden. Op het terrein wordt dan samengewerkt met acht ngo’s, die als geen ander de behoeften aan de basis kennen. Ondernemers voor Ondernemers wil als tussenpersoon de Vlaamse ondernemers bijstaan in hun idealistische ambitie. Namens de Wienerberger-vestiging in Kortrijk mocht Anita Ory al uitgebreid ervaren wat samenwerking met Ondernemers voor Ondernemers betekent. “Wienerberger steunt al jaren een project in Noord-Cambodja” zegt Anita Ory. “Net zoals in onze steenbakkerijen 100 jaar geleden, is het daar nog de gewoonte dat families schouder aan schouder werken, inclusief de kinderen. We hebben daarom geld vrijgemaakt voor de oprichting van een school, zodat de kinderen de kans krijgen om degelijk onderwijs te genieten. Wienerberger staat in voor de financiering, de ngo Don Bosco volgt het onderwijsluik op.” “De organisatie Ondernemers voor Ondernemers heeft alles in goede banen helpen leiden en bezorgt ons op regelmatige basis evaluatierapporten zodat we perfect weten wat er op het terrein gebeurt. Via het netwerk van Ondernemers voor Ondernemers ontmoeten we ook andere bedrijven die zich sociaal engageren en van die uitwisseling van ervaringen kan je alleen maar bijleren”, besluit Anita Ory. (KC – Eigen foto)

ANITA ORY:

“WE HEBBEN GELD VRIJGEMAAKT VOOR DE OPRICHTING VAN EEN SCHOOL IN NOORD-CAMBODJA.”

Ondernemers voor Ondernemers reikt in het najaar voor de eerste maal een trofee uit aan een bedrijf dat zich inzet voor een project in het Zuiden. Meer info: www. ondernemersvoorondernemers.be

“West-Vlaamse ondernemers zijn genereus” Régine Dumolin kent de wereld van het mecenaat beter dan wie ook. Namens de Koning Boudewijnstichting zoekt ze sinds jaar en dag bedrijven te sensibiliseren om op vrijwillige basis projecten met een goed doel te steunen. “Toch houd ik niet zo van het woord mecenaat”, zegt ze. “Het woord is me iets te bevoogdend, iets te patriarchaal. Naar mijn gevoel is het tonen van maatschappelijke solidariteit het belangrijkste, ongeacht de schaal (regionaal of tussen continenten). Wie goed bedeeld is, deelt ook met minder bedeelden.” Over de West-Vlaamse ondernemers is ze positief gestemd. “Ik merk dat ze op een discrete manier genereus zijn”, aldus Régine Dumolin. “Zeker als het gaat om mensen en projecten die herkenbaar zijn. Noord-Zuid-solidariteit kan je het best laten lopen via mensen en organisaties die je kent op het terrein, eerder dan via grote structuren. Daarbij mag de inbreng zich bij voorkeur niet beperken tot het financiële. Wie met hart en ziel investeert, zal ook aandacht hebben voor het culturele, het medische of het sociale. Op deze wijze proberen mijn man en ik alvast ons steentje bij te dragen tot een betere wereld.” (KC)

www.kbs-frb.be


ONDERNEMERS & CO Belexa Advocaten

Raad van State wordt toegankelijker voor bedrijven De wetgever hervormde de Raad van State fundamenteel. De Raad van State kan voortaan veel meer maatregelen bevelen dan een nietigverklaring zonder meer, om beter in te spelen op een definitieve oplossing op kortere termijn. De procedure wordt ook verbeterd en meer proceseconomisch, allemaal om tegemoet te komen aan de terechte verzuchtingen uit de bedrijfswereld. Hierna willen we graag wat toelichting geven over de belangrijkste elementen van deze hervorming.

Bestuurlijke lus Door de hervorming wordt een zogenaamde ‘bestuurlijke lus’ ingevoerd. De Raad van State kan voortaan een overheid die een fout maakte, toelaten om die fout te herstellen, onder controle van de Raad van State. Indien de vastgestelde onregelmatigheid correct wordt hersteld, wordt de vernietiging van de foutieve bestuurshandeling vermeden. In het verleden kon de Raad van State enkel de foutieve beslissingen vernietigen, waardoor de betrokken overheid van voren af aan moest beginnen, met veel tijdverlies en extra procedures tot gevolg.

Schadevergoedingen In het verleden moesten ondernemingen, nadat zij gelijk hadden gekregen bij de Raad van State, nog een afzonderlijke procedure bij de burgerlijke rechtbank opstarten om hun schadevergoeding te verkrijgen. De schadelijdende partij heeft nu een keuzemogelijkheid. Hij kan zich voortaan ook wenden tot de Raad van State, die zelf een schadevergoeding kan toekennen. Op die wijze gaat er minder tijd verloren. Keerzijde is wel dat er geen beroepsmogelijkheid bestaat in het geval de schadelijdende partij niet akkoord gaat met de door de Raad van State toegekende schadevergoeding. De schadelijdende partij kan er echter nog steeds voor opteren om zijn schadevergoeding via de burgerlijke rechtbank te bekomen, waar wel hoger beroep mogelijk is.

De Raad van State moet de bestuurshandeling ook niet noodzakelijk nietig verklaard hebben om een schadevergoeding te kunnen bekomen. De vaststelling van een onwettigheid volstaat. De toepassing van voormelde bestuurlijke lus verhindert dus niet dat een partij die de onwettigheid van een bestuurshandeling aanklaagt en nadeel lijdt, toch een schadevergoeding voor het geleden nadeel bekomt.

Uitvoering van arresten – dwangsom Bij vernietiging van een bestuurshandeling wist de overheid niet steeds hoe te verhelpen aan de onwettigheid die had geleid tot de nietigverklaring. De Raad van State kan voortaan, op verzoek van een partij, de maatregelen verduidelijken die de overheid moet nemen.

De wetgever heeft nu gekozen voor een meer flexibele regeling, waarbij een advocaat wordt verondersteld gemandateerd te zijn door de partij wie hij vertegenwoordigt, net zoals bij de burgerlijke rechtbanken. Benoit Beele, Belexa advocaten

Indien de overheid op basis van het tussengekomen vernietigingsbesluit bepaalde handelingen zou moeten stellen, of juist niet zou mogen stellen, kan de Raad van State, eveneens op verzoek, een dwangsom opleggen aan de betrokken overheid.

Elektronische procesvoering Partijen en hun advocaten hebben voortaan de mogelijkheid tot elektronische procesvoering bij de Raad van State. Verzoekschriften en procedurestukken kunnen worden overgemaakt via een beveiligde website. Gedurende de procedure kan het dossier elektronisch steeds geraadpleegd worden.

Mandaat ‘ad litem’ Onder de oude regeling moest een advocaat die de belangen van een vennootschap verdedigde het bewijs voorleggen dat het bevoegde orgaan van die vennootschap voorafgaandelijk had besloten om een procedure bij de Raad van State op te starten en daartoe die advocaat te mandateren. Deze strenge regel zorgde voor een zware administratieve last bij de eisende partij, en leidde er regelmatig toe dat een beroep onontvankelijk werd verklaard.

• Handels-,

distributie- en mededingingsrecht • Aanneming en overheids- opdrachten • Vastgoed, stedenbouw en milieurecht

• Overnames • Contractenrecht • Financieel recht • Verkeer en transport • Aansprakelijkheidsrecht • Strafrecht • Incasso

a d v o c a t e n President Kennedypark 26a 8500 Kortrijk T 056/25.86.86 info@belexa.be F 056/22.03.00 www.belexa.be

Ondernemers 10 23 mei 2014

13


14

Ondernemers 10 23 mei 2014

ONDERNEMERS & CO Titeca Accountancy Wie is aansprakelijk voor fiscale, sociale en loonschulden in de bouwsector? Bent u als opdrachtgever of aannemer van plan om een werk in onroerende staat te laten uitvoeren? Verifieer dan met wie u in zee gaat vooraleer de werken aan te vatten. Het uitvoeren van dergelijke werken als opdrachtgever of als aannemer brengt immers niet te onderschatten risico’s en verplichtingen met zich mee.

gen doorstort aan de RSZ of de fiscus.

1. Hoofdelijke aansprakelijkheid

Voor de sociale schulden bedraagt deze inhoudingsplicht 35% (excl. btw), voor fiscale schulden 15% (excl. btw) van het factuurbedrag van de (onder)aannemer. Vooraleer de samenwerking met een (onder)aannemer aan te gaan, controleert u dus best via de beschikbare databanken of uw medecontractant sociale of fiscale schulden heeft, zo niet dreigt u mee op te draaien voor de voormelde schulden.

1.1. De hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden

1.2. De hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden

Voor het uitvoeren van werken in onroerende staat doet men meestal een beroep op een aannemer of onderaannemer. Pas echter op voor (onder)aannemers die hun sociale zekerheidsbijdragen, bedrijfsvoorheffing, enzovoort niet hebben betaald. Indien men als opdrachtgever (uitgezonderd particulieren) of aannemer beroep doet op een (onder)aannemer met dergelijke sociale of fiscale schulden, loopt men in dit geval het risico om aansprakelijk gesteld te worden voor de schulden van de nalatige (onder)aannemer.

Naast de wijziging van de regeling inzake hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden, werd door de wetgever ook voorzien in een gelijkaardig systeem van hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden onder bepaalde voorwaarden en binnen de in de wet van 29 maart 2012 voorziene grenzen.

Het systeem van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden van aannemers bestaat al geruime tijd in de bouwsector. Met de programmawet van 29 maart 2012 werd de regeling inzake de hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden gewijzigd naar een systeem van getrapte hoofdelijke aansprakelijkheid. Dit houdt in dat, in de keten tussen opdrachtgever – aannemer – onderaannemer, diegene die zich boven de nalatige (onder)aannemer bevindt, kan aangesproken worden tot het betalen van de sociale en fiscale schulden. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) of de fiscus kan dus telkens een trapje opklimmen om de betaling van de openstaande bedragen te vorderen. Als opdrachtgever of aannemer kan men zich echter veiligstellen tegen deze hoofdelijke aansprakelijkheid door een bepaalde inhoudingsplicht na te leven. Deze inhoudingsplicht houdt in dat men, bij de betaling van de factuur van de (onder)aannemer voor de uitgevoerde opdracht, een deel van de verschuldigde bedra-

Dit houdt in dat u als opdrachtgever of aannemer hoofdelijk aansprakelijk kan gesteld worden voor de loonschulden van uw (onder)aannemer, indien deze laatste op ‘zwaarwichtige’ wijze tekortschiet in zijn verplichting om het loon van de werknemers tijdig en correct te betalen.

2. De tewerkstelling van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen Ook aan illegale tewerkstelling binnen fraudegevoelige sectoren werd recent een halt toegeroepen. De wet van 11 februari 2013 legt de nodige verplichtingen op aan de werkgever die niet-EU-onderdanen wenst te werk te stellen en voorziet in de nodige sancties indien deze verplichtingen niet nageleefd worden, zo ook voor de opdrachtgever of aannemer die op de (onder)aannemer in kwestie beroep doet. De opdrachtgever die op de hoogte is van het feit dat zijn (onder)aannemer illegaal verblijvende onderdanen van derde landen tewerkstelt, kan hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor de betaling van het nog verschuldigde loon van deze werknemer, dat betrekking heeft op de arbeidsprestaties die voor de opdrachtgever werden verricht. Deze hoofdelijke aansprakelijk-

heid geldt vanaf het ogenblik dat de opdrachtgever op de hoogte is van deze tewerkstelling. Ook de (onder)aannemer, ongeacht of deze kennis heeft van de illegale tewerkstelling, kan hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor de betaling van het door zijn rechtstreekse onderaannemer nog verschuldigde loon. De (onder)aannemer kan evenwel ontkomen aan deze hoofdelijke aansprakelijkheid indien deze over een schriftelijke verklaring van de onderaannemer beschikt waarin deze verklaart dat er geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen worden tewerkgesteld. Krijgt men evenwel kennis dat de onderaannemer toch dergelijke onderdanen tewerkstelt, dan speelt de hoofdelijke aansprakelijkheid opnieuw.

3. De ‘aangifte van werken’ Als aannemer is men ook in bepaalde gevallen verplicht om, bij het verrichten van werken in onroerende staat bepaalde informatie in verband met de werf te melden aan de RSZ. Vanaf 1 januari 2014 dient de aannemer dergelijke melding te doen op de portaalsite van de RSZ via de ‘Aangifte van werken’. Ook hier wordt in de nodige strafrechtelijke en administratieve sancties voorzien indien men als aannemer deze verplichting niet nakomt. Charlotte Rommelaere, Titeca Accountancy


ONDERNEMERS & CO Capitalatwork

Het einde van cash: hoe profiteer je ervan? Wie de afgelopen jaren de financiële sector volgde, heeft kunnen vaststellen dat grote delen van die sector zowat alle plagen van Egypte te verwerken kregen. Hoewel de tenoren van die industrie, de banken en in mindere mate de verzekeringsmaatschappijen, goed vorderen in hun revalidatieproces, toch blijven ze onder constante druk staan van de regulator. Daarnaast knabbelen een magere economische groei en lage interestvoeten aan hun marges. In deze context zou men kunnen vergeten dat de financiële industrie ook sectoren herbergt die geen van deze bezorgdheden delen en zelfs in bloedvorm verkeren. Eén zo’n sector is die van het betalingsverkeer. Deze bedrijven, waarvan Visa en MasterCard de bekendste zijn, hebben de wind in de zeilen dankzij de combinatie van een uitzonderlijk sterke competitieve positie en een aantal groeidrijvers, waarvan de trend naar een casharme wereld veruit de belangrijkste is. Dit neemt echter niet weg dat ook deze sector in volle beweging is, met opkomende innovaties die het potentieel hebben om onze manier van betalen helemaal om te gooien. Het huidige landschap is er één waarin het belang van cashbetalingen gestaag afneemt terwijl consumenten wereldwijd meer uitgeven. De eerste betaalkaart werd 50 jaar geleden al geïntroduceerd, maar nog steeds wordt 85% van alle betalingen in cash afgehandeld. De strijd tegen zwart geld, de hogere veiligheid en de introductie van alternatieven voor cash in opkomende landen zijn slechts drie redenen waarom we verwachten dat het belang van cash in onze maatschappij verder zal afnemen. Bovendien wordt verwacht dat de voornaamste bron van betalingen, de alledaagse uitgaven door consumenten, met 50% zal stijgen gedurende het komende decennium wanneer de middenklasse aan belang wint in de opkomende landen. Wat de sector naast deze sterke groeiuitzichten bijzonder maakt, zijn de enorme obstakels die nieuwkomers moeten overwinnen om bestaande spelers te beconcurreren. Nieuwkomers dienen gebruikers te overtuigen die wereldwijd meer dan 80% van al hun betalingen via het netwerk van de twee marktleiders uitvoeren. Dit dienen ze te doen met een nog onbekend systeem, zonder de merknaam en zonder de infrastuc-

klantenkaarten. Deze initiatieven, in combinatie met de gestage neergang van cash, lijken de groei voor de bestaande spelers nog vele jaren te verzekeren. Stefaan Joseph, CapitalatWork

tuur waarover Visa en MasterCard wel beschikken. In deze uitdaging is in de 50-jarige geschiedenis van beide bedrijven nog niemand geslaagd. Dit betekent echter geenszins dat de sector arm aan innovatie is. De grote overgang die zich aandient, is deze van een lederen naar een digitale portefeuille, een combinatie van soft- en hardware die de gebruiker in staat stelt om net zoals met een klassiek exemplaar betalingen uit te voeren. Deze overgang hoeft echter niet te betekenen dat de huidige spelers hun markt zien verdwijnen. Het aankoopproces bestaat in essentie uit drie stappen. Vooreerst zoekt en vergelijkt een consument producten en prijzen. Eens een keuze gemaakt, gaat hij over tot betaling, waarna in een laatste stap de verkoper de klant kortingen of andere voordelen toekent, om de klant op deze manier te fideliseren. Het essentiële verschil tussen stappen 1 en 3 en de eigenlijke betaling is het zwaar gereguleerde karakter van het betalingsverkeer. Dit, samen met de eerder beschreven praktische obstakels die een nieuwe aanbieder van een betaalnetwerk moet overwinnen, maakt dat de digitale spelers waarde trachten toe te voegen in de eerste en derde fase van het aankoopproces. Meer dan 100 digitale spelers strijden om de referentie in deze markt te worden. Ze trachten hun klanten, de online handelaar, een zo groot mogelijk aantal gebruikers aan te bieden. Aan deze verzameling gebruikers kan vervolgens een reeks marketingcampagnes en naverkoopvoordelen gericht worden, op basis van onder andere eerder koopgedrag. Veruit de best gekende is Google, die het marketinglandschap op dit moment duidelijk leidt. Maar ook PayPal staat erg sterk, echter wel voornamelijk dankzij hun alliantie met eBay. Andere initiatieven zijn Square, een partner van Starbucks en Apple’s Passbook.

Manage your Future, put your Capital at Work VERMOGENSBEHEER VERMOGENSplaNNiNG

Veel meer dan een frontale aanval op het netwerk van Visa en MasterCard lijken de opkomende digitale spelers vooral uit te zijn op het aanboren van nieuwe inkomstenbronnen. Deze worden gecreëerd door online verkopers die meer en betere marketingmogelijkheden bieden in combinatie met een volwaardig alternatief voor de zo bekende en beminde fysieke

Tel.: 09/321 73 40 c .denijs@capitalatwork.com www.capitalatwork.com

Ondernemers 10 23 mei 2014

15


16

Ondernemers 10 23 mei 2014

Bart Boucherie Boucherie


INTERVIEW

“Samenwerken is trendy” Onder de vlag van eenvoudige machinebouwer kan een hele wereld schuilgaan. Weinig bedrijven illustreren dat zo goed als het Izegemse Boucherie, producent en verdeler van borstelmachines, met een bijzondere specialisatie in de productie van tandenborstelmachines. Het gamma van Boucherie is terug te vinden in wel 100 landen verspreid over alle continenten en bereikt de grote spelers genre Colgate, Oral-B, Unilever of Procter & Gamble. Dat kan alleen dankzij een mix van technologisch vernuft, commerciële feeling en een persoonlijke dienstverlening. Het familiebedrijf Boucherie is zowel een Stille Kampioen als een Fabriek van de Toekomst. In de wetenschap dat 1 + 1 veel meer kan zijn dan 2, opteerde voorman Bart Boucherie zonet voor een samenwerking met zijn Italiaanse collega Borghi Group. De fusie resulteert in een stevige speler met 420 medewerkers en een omzet die richting 55 miljoen euro gaat.

Opgericht in het interbellum is Boucherie een groep met traditie en geschiedenis. Wat is het geheim van het eeuwige leven? Bart Boucherie: “Om te overleven, moet je voortdurend blijven focussen op innovatie, of zoals wij dat noemen “nieuwe ontwikkelingen”. Pas dan zijn onze mensen op hun best. We hebben een team met vijf topresearchers die voortdurend bezig zijn met vernieuwing van het aanbod. Onze machines worden alsmaar sneller en performanter. Research is allicht dé sleutel van ons succes. Maar het hoeft geen betoog dat voortdurend ontwikkelen ook een heel belangrijk kostenplaatje met zich meebrengt, toch een niet onbelangrijk gegeven voor een kmo.” Dit is, inmiddels in de derde generatie, ook altijd een familiebedrijf geweest, met de vele voordelen die dat met zich meebrengt. Verdwijnt die notie niet nu jullie scheep gaan met een Italiaanse collega-machinebouwer? Bart Boucherie: “Onze Italiaanse collega is de voorbije jaren al door verschillende fusies gegaan, en in die zin is het een verzameling van enkele families. In elk geval viel de familiale sfeer en de enthousiaste aanpak al op vanaf de eerste contacten. Misschien is dat nog belangrijker dan louter het feit familie te zijn. Zonder de zin voor nuance te verliezen, maar onze Italiaanse confraters uit Noord-Italië hebben dezelfde familiale mentaliteit als wij hier in West-Vlaanderen. Dat geeft een goed gevoel. We praten dus met gelijkgestemden. Het verklaart allicht ook waarom de onderhandelingen, die pas begin dit jaar werden opgestart, zo vlot verliepen.” Boucherie is vooral bekend als producent van tandenborstelmachines. Heeft de groep nog andere troeven? Bart Boucherie: “Door de jaren heen is onze reputatie in de tandenborstelwereld sterk gegroeid en het is natuurlijk ook het meest spectaculaire en voor de consument ook het meest herkenbare. Maar wij zijn ook nog steeds actief in andere machines voor de borstelindustrie, alsook in speciale matrijzen

voor bijvoorbeeld de medische sector. We zijn ook heel goed uitgerust voor subcontracting van eerder complexe onderdelen. Die laatste activiteit stond de voorbije jaren eerder op een laag pitje maar we zijn van plan om op dat vlak weer nieuwe initiatieven te ontplooien.” Ooit had Izegem een wereldwijde reputatie als borstel- en schoenenstad, maar daar is weinig van overgebleven. Welke lessen moeten we trekken uit dat niet eens zo verre verleden? Bart Boucherie: “Laten we dat vooral nuanceren. De schoenenindustrie is inderdaad zo goed als helemaal verdwenen. Maar Izegem en omstreken telt nog altijd enkele mooie en belangrijke borstelfabrieken. Toegegeven, het aantal arbeidsplaatsen in beide sectoren is sterk gedaald, maar toch worden er op vandaag in Izegem meer borstels gemaakt dan 25 jaar geleden. Als fabrikant ben je gedoemd om ofwel voortdurend te innoveren ofwel om finaal te delocaliseren. Veel andere keuze is er niet.”

Familiebedrijf in een nichemarkt Heer en meester zijn in een nichemarkt, is dat niet de ultieme natte droom van elke ondernemer? Bart Boucherie: “Je kan er van dromen, maar het is niet zo eenvoudig. Als je eigen afzetmarkt minder snel groeit dan de productiecapaciteit van de toeleveranciers, dan heb je natuurlijk heel wat druk op de ketel. En dan heb ik het nog niet eens over de concurrentie want die bestaat uiteraard ook. De belangrijkste tegenspeler zit in Duitsland en dan heb je natuurlijk ook nog de copycats uit het Verre Oosten. Onze afzetmarkt is per definitie een mature markt. Maar wat wil dat zeggen? In een mature markt staat groeien gelijk met klanten afpakken van een ander. Net daarom hebben wij samen met onze Italiaanse partner beslist om vooruit te voetballen. De bedoeling mag duidelijk zijn: we gaan voor een groter marktaandeel en voor een groter gamma aan producten. De complementariteit van de beide groepen zal ongetwijfeld in ons voordeel spelen.”

Midden de jaren ‘80 werd u door de tweede generatie in het veld gestuurd. Welke richtlijnen kreeg u mee? Bart Boucherie: “Het was geen cadeau om mensen als mijn grootvader Gerard en mijn vader Lionel op te volgen, want zij hebben werkelijk onze fabriek gemaakt tot wat ze is. Ik ben bijna letterlijk opgegroeid tussen de blaadjes papier met schetsen van nieuwe machines die mijn vader op elk moment van de dag aan het uittekenen was, ja soms zelfs op de achterzijde van de overlijdensberichten. Zelf bracht ik van kindsbeen af mijn jeugd door in de fabriek. De fabriek was als het ware een deel van mezelf, ik kende er elk hoekje van. Pas na mijn klassieke studies (Latijn-Grieks) hebben we een meer doelgericht parcours uitgetekend, met na mijn ingenieurstudies nog één jaar stage in de Verenigde Staten bij onze vertegenwoordiger. En als u me vraagt wat ik concreet geleerd heb van de vorige generatie, dan is het antwoord zeer West-Vlaams: uw best doen en veel werken, dat is altijd de boodschap geweest.” We zijn 30 jaar verder. Wat is er in die periode in de wereld veranderd? Bart Boucherie: “Het is slechts bij belangrijke momenten, zoals bij de fusie, dat je daar eigenlijk eens diep over nadenkt. Ja, er is eigenlijk heel veel veranderd. De druk op de mensen is enorm groot geworden en dat geldt ook voor de druk op de prijzen, de druk op de performantie van je machines, enzovoort. In die context staat er een kmo maar één iets te doen: zich permanent aanpassen aan nieuwe situaties. Net daarin zijn kmo’s ook zo goed.”

Noem ons maar een kmo De fusie met een Italiaanse collega heeft de hele markt verrast. Was het een kwestie van willen of toch eerder van moeten? Bart Boucherie: “Het was vooral een kwestie van realisme. Groeien in een mature markt is niet evident, en nieuwe markten opzoeken en aanboren is ook al gemakkelijker gezegd dan gedaan. Maak maar eens iets nieuws, en dan moet je het nog zien te verkopen.

Ondernemers 10 23 mei 2014

17


INTERVIEW

18

Ondernemers 10 23 mei 2014

Dankzij de fusie zijn we beter gewapend om al die uitdagingen aan te gaan.” Vraag je met een 50/50-verhouding niet om problemen? Dreigt er niet telkens een blokkering bij de minste onenigheid? Bovendien: twee hanen op één erf... Bart Boucherie: “Ik zal niet ontkennen dat ik de laatste maanden heel veel heb nagedacht over deze stap. Maar toen ik de boodschap eindelijk kon brengen naar mijn management, voelde ik hoe sterk ook zij in dit project geloven. Hun enthousiasme was erg groot, en daarom ben ik nog meer overtuigd dat dit de juiste weg was. En wat die haan betreft: niemand is in de lead, we behouden elk onze eigenheid, maar we vormen wel samen de Boucherie-Borghi Group. We hebben ook bewust gekozen voor een beperkte raad van bestuur, met de bedoeling zoveel mogelijk te beslissen bij consensus. En als er dan toch een blokkering dreigt, hebben we een aantal eenvoudige systemen in het leven geroepen zodat we er toch uit geraken. Maar weet u wat het allerbelangrijkste is? Dat we elkaar voortdurend recht in de ogen kunnen kijken.” Wordt Boucherie nu een volwaardige multinational met alle voordelen, maar ook met alle nadelen zoals een loggere structuur? Bart Boucherie: “Een multinational worden we zeker niet. We zijn uiteindelijk niet meer dan een fusie van twee kmo’s, maar ook bedrijven die toevallig in twee verschillende landen gesitueerd zijn. Er zal natuurlijk wat tijd gaan in een integratie, dat is logisch, maar we hebben ook enorm veel tijd gewonnen. Ik kan nog altijd niet geloven dat onze firma in no time verdubbeld is. De enige wijziging situeert zich op het niveau van de aandeelhouders, maar ons bedrijf heeft een enorme stap voorwaarts gezet. We bestrijken nu het volledige productengamma in onze industrie en we hebben dubbel zo veel verkopers op de markt in vergelijking met vorige week.”

“ALS FABRIKANT BEN JE GEDOEMD OM OFWEL VOORTDUREND TE INNOVEREN OFWEL OM FINAAL TE DELOCALISEREN. VEEL ANDERE KEUZE IS ER NIET.”

Het gezamenlijke businessplan puilt uit van de ambitie. Is groei alleen zaligmakend? Bart Boucherie: “Ik kan niet ontkennen dat het enthousiasme groot is, en dat we de toekomst positief tegemoet zien. Maar het blijft een grote uitdaging, elke dag opnieuw. Niet alleen voor ons, maar voor elke ondernemer in dit land.” Heeft u ook andere pistes bekeken, zoals een Vlaamse private equitypartner in huis halen om zo verder te groeien? Bart Boucherie: “Dat is nooit aan de orde geweest want we hadden geen geld nodig. We geloven ook sterk in een samenwerking met een andere industriële partner want dan spreek je alvast dezelfde taal. We hebben

op een voorzichtige wijze de industriële oplossing als eerste piste bewandeld, en het was onmiddellijk de goede keuze.”

Downsizen staat niet op de agenda Een fusie kan ook niet zonder synergie na te streven. Waar denkt u de grootste voordelen te halen? Bart Boucherie: “De synergie inzake onderzoek en ontwikkeling is natuurlijk heel belangrijk, maar ook die op het vlak van het verkoopsnetwerk. Maar synergie in de aard van besparingen en downsizen staat niet op de agenda. We willen gewoon met dezelfde inspanningen meer resultaat halen, en onze markten in de breedte uitbreiden. Voor een kmo is het niet evident om alles zelf te doen. Concreet denk ik dat we van elkaar kunnen en zelfs moeten leren. Elkaar kruisbestuiven zoals dat zo mooi klinkt. De Italiaanse commerciële flair maakt alvast indruk.” Uw bedrijf bewijst sinds jaar en dag dat produceren en ontwikkelen best mogelijk is in Vlaanderen. Bart Boucherie: “Je zal me zeker niet horen zeggen dat produceren in Vlaanderen gemakkelijk is. In ons geval is het nu wel gelukt, maar dat heeft ook te maken met het feit dat bij de productie van borstelmachines er nogal wat kennis en ervaring komt kijken. Dat betekent niet alleen dat je er dicht bij moet staan, maar ook dat je het verschil kan maken met de rest van de markt door net in de laatste 5% uit te blinken. Het is dus zaak om vakmensen te hebben. Het is geen geheim dat het aantal afstuderende technische mensen niet groeit en we zitten met zijn allen achter dezelfde mensen aan. Dankzij onze inhouse opleidingen blijven we gelukkig een aantrekkelijke werkgever.” Boucherie mag dan al actief zijn in een nichesector, de concurrentie uit West-Europa of uit de lagelonenlanden is even goed aanwezig. Hoe gaat u daarmee om? Bart Boucherie: “De copycats uit China zijn ook in onze sector actief en deze fusie is daar voor een deel een antwoord op. We hebben beslist om niet meer in gespreide slagorde er tegenaan te gaan, maar precies door het samengaan, te zorgen dat we hen ver voor blijven. En laat ons hopen dat we hen zelfs ontmoedigen. Verder zijn er uiteraard nog de patenten die ons bescherming bieden, de laatste jaren tot in China toe.” Het organigram van de groep laat eigen vestigingen zien in Noord- en Zuid-Amerika, alsook in India en China. Hoe profileert u zich commercieel en strategisch op de wereldkaart? Bart Boucherie: “Onze verkoopsorganisaties vullen elkaar perfect aan, en de commerciële kracht van Borghi is een heel belangrijke aanwinst voor ons. Wij van onze kant hebben dienstverlening altijd hoog in het vaandel gedragen en ook onze neus voor technologische ontwikkelingen is een belangrijke troef.” Loopt u door deze fusie niet meer dan ooit in het vizier van de hele grote jongens. Zou een Colgate of een Oral-B bijvoorbeeld kunnen denken aan een vorm van verticale integratie? Bart Boucherie: “In het verre verleden bouwden enkelen inderdaad hun eigen machines, maar ze zijn op hun stappen teruggekeerd. Het ziet er niet naar uit dat daar snel verandering in komt want zij komen ons vragen welke oplossingen we in huis hebben. Het is aan ons om de beste te zijn in deze business. Zo kunnen

de grote jongens zich ook helemaal toeleggen op hun eigen corebusiness.”

Het belang van talen Hoe zou u uw eigen managementstijl omschrijven? Bart Boucherie: “Ik heb daar nog geen minuut over nagedacht. Ik denk dat het ook beter is dat je daar niet over nadenkt, en dat je gewoon jezelf probeert te zijn, met je gaven en met je fouten. Toneelspelen was nooit mijn beste vak op school.” Maar er zijn toch principes die je huldigt? Bart Boucherie: “No nonsense staat helemaal vooraan. Verder wil ik vooral een teamspeler zijn, en niet de baas die in de toren zit. Overdreven of strikte hiërarchie is niet meteen aan mij besteed.” Wat verandert er na de fusie voor u persoonlijk? Bart Boucherie: “Het is evident dat we ons wat zullen moeten aanpassen. Met 420 man en 55 miljoen euro omzet mag je al eens een beter functionerende raad van bestuur hebben. Maar mijn grootste uitdaging is natuurlijk om de teams zo snel mogelijk te laten samenwerken. We moeten het potentieel en het talent laten openbloeien in onze organisatie. We hebben nu de ruimte en de taille. Voortaan kunnen we in een hogere klasse gaan voetballen.”

“WE HEBBEN NU DE RUIMTE EN DE TAILLE. VOORTAAN KUNNEN WE IN EEN HOGERE KLASSE GAAN VOETBALLEN.”

U heeft vier kinderen, tussen 18 en 24 jaar oud. Welke goede raad geeft u uw kinderen mee? Bart Boucherie: “Ik heb maar één devies: ze moeten vooral hun eigen ding doen. Ik heb zelf ook nooit de druk gevoeld om dit of dat te doen, en dus altijd mijn eigen keuze kunnen maken. Dat vind ik prima.” Tonen ze al interesse in het bedrijf? Bart Boucherie: “Bij de grote aankondiging van de fusie waren ze hier in elk geval aanwezig. Uit eigen beweging nota bene, en dus niet omdat ik het hen gevraagd had.” Tot slot: al een cursus Italiaans gevolgd? Bart Boucherie: “Ook nu weer valt het me op welk voordeel wij Vlamingen hebben dankzij onze talenkennis. We doen heel veel zaken in Duitsland en dat zou allicht nooit zo goed gelukt zijn als ik niet goed Duits had gesproken. En nu u het zegt, ja, ik heb nu ook meer dan ooit zin om Italiaans te volgen.”

(Tekst: Karel Cambien – Foto’s: Kurt Desplenter)


HAVENNIEUWS Flanders Road Services benut optimaal de groeikansen die een haven biedt

Franse goederen voor Britten en Russen Niet altijd de sterkste overleeft, maar wel hij die zich het best kan aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Die wijsheid van Charles Darwin wordt door de familie Lokere perfect toegepast in transportbedrijf Flanders Road Services. “Onze trafiek van Franse goederen naar het VK breiden we momenteel uit naar de Russische markt.” Bijna tien jaar geleden verhuisde de familie Lokere haar transportbedrijf Flanders Road Services naar Zeebrugge. Oorspronkelijk opgericht in Hooglede en vanaf 1995 gevestigd in Izegem, floreert het sinds april langs de Karveelstraat op de Transportzone. Jozef Lokere voormalig burgemeester van Hooglede-Gits - en zijn echtgenote Myriam Demeulenaere gaven intussen de operationele leiding door aan hun zonen. Bram Lokere (28) staat in voor het operationeel beheer en bestuurt het kantoor in Zeebrugge terwijl Tom (40) de commerciële kant voor zijn rekening neemt vanuit het kantoor in Riga, hoofdstad van Letland. Waarom verhuisde de firma naar Zeebrugge? Bram Lokere: “In 1995 waren we verhuisd naar Izegem, ideaal gelegen tussen de vele Zuid-West-Vlaamse bedrijven voor wie we goederen naar Frankrijk brachten. De retourvracht bestond meestal uit wijn en gezien de Belgische markt voor Franse wijnen behoorlijk verzadigd was, begonnen we geleidelijk de Britse markt te bevoorraden. Gezien de afstand tussen Izegem en Zeebrugge onze competitiviteit afremde, verkozen we in 2005 om naar de Transportzone in de haven te verhuizen. We beschikken hier over 3.500m² magazijn op een terrein van 2ha.”

BRAM LOKERE:

“DE ONDERTUNNELING VAN DE EXPRESSWEG BESPAART ONS ENORM VEEL TIJD.”

Waarom koos u Zeebrugge als schakel tussen Frankrijk en Engeland? Bram Lokere: “Een grote troef van Zeebrugge was en is nog steeds de mogelijkheid om onbegeleide vrachten over het water te sturen. Dit in tegenstelling tot Calais en Duinkerken, waar de overtochten steeds door een chauffeur begeleid moeten worden en dat duwt de prijs natuurlijk omhoog. Ik verwacht echter dat we voortaan meer rekening zullen moeten houden met een prijzenslag vanwege de shuttle, die nu na 20 jaar helemaal afgeschreven is.” Voelt u na de crisis de Britse markt opnieuw aantrekken? Bram Lokere: “Het trafiekvolume naar Groot-Brittannië hoeft voor ons niet te verhogen. Wij kozen twee jaar geleden om te diversifiëren met de export van Franse goederen naar Rusland via een nieuw kantoor in Letland. Als retourvracht brengen we hout - voor palletten - en turf mee. Jammer genoeg is er geen rechtstreekse scheepslijn vanuit Zeebrugge naar Riga, zodat dat transport via de haven van Gent verloopt. We proberen steeds de mogelijkheden van de Vlaamse havens optimaal te combineren. Zo huren we bijvoorbeeld ook een opslagterrein in Antwerpen.” Met hoeveel mensen werkt u? Bram Lokere: “In Zeebrugge hebben we een tiental mensen op kantoor, in Riga een achttal. We rijden met 25 Belgische vrachtwagens, aangevuld met een 100-tal internationale voertuigen. Voor het nationaal transport werken we met Belgische chauffeurs, voor internationale ritten met buitenlanders. Op het internationale toneel zijn de Belgische loonkosten immers niet meer competitief. We hopen oprecht dat de Belgische en Europese overheden iets aan de loonverschillen doen, want van de transportsector hangt heel veel economisch return af. Het is positief dat de transportbedrijven op nationale ritten nog altijd het liefst Belgische chauffeurs inzetten, maar hoe lang zullen we dat nog kunnen doen?” Hoe blikt u terug op bijna tien jaar Zeebrugge? Bram Lokere: “In het begin keken we met grote ogen naar de haventrafieken. Dat bood enorme groeikan-

sen: ons volume ging sindsdien maal vier. Het was een grote uitdaging om dat te onderbouwen met voldoende mensen en een gedegen organisatie. We slaagden erin om mee te groeien met onze klanten. Al drie generaties evolueren we mee met de markten. Zo verhuisden we ook privé naar Zeebrugge, mijn broer Tom zelfs naar Riga.” Hoe ziet u de haven evolueren? Bram Lokere: “Mensen staan er niet bij stil hoeveel duizenden arbeidsplaatsen een haven schept: dokwerkers, douaniers, expeditiekantoren, transporteurs, catering, beveiliging, enzovoort. Ik ben evenwel op mijn hoede voor het verlies van bepaalde Aziatische containerlijnen aan Antwerpen en Rotterdam. Terwijl Zeebrugge nochtans een ideale overslaghaven is: excellent gelegen om deepsea te ontvangen en met uitstekende shortsea-verbindingen. Een groot voordeel is de recente ondertunneling van de Expressweg N31 die ons per rit 10 minuten bespaart. Dat maakt jaarlijks een enorm verschil. Met de volgende ondertunnelingen en de aanleg van de A11, zal de Zeebrugse haven over de weg optimaal bereikbaar zijn.” (RJ - foto MVN)

www.flandersroad.com

In samenwerking met

www.apzi.be Association Port of Zeebrugge Interests

Ondernemers 10 23 mei 2014

19


Ondernemers 10 23 mei 2014

VOKA-NIEUWS

20

De collectieve sessie PLATO en Lerende Netwerken is voorbehouden voor de huidige deelnemers, met gratis deelname aan de BBQ van het Zomerfeest. Ontvangst en badging om 17u45 aan kasteel Plaisance. Bijkomende inschrijvingen zijn betalend: 55 euro (+ btw) t.e.m. 9 juni, 65 euro (+ btw) vanaf 10 juni. Het Zomerfeest is exclusief voorbehouden aan leden en genodigden van Voka West-Vlaanderen. Ontvangst en badging om 18u15 u. aan kasteel Plaisance. Prijs zoals hierboven. Deelname aan de Algemene Vergadering is gratis, evenals de geleide bezoeken achter de schermen van Bellewaerde Park. Om organisatorische redenen is inschrijven verplicht: www.voka.be/west-vlaanderen/ zomerfeest .

Deelnemers van PLATO/Lerende Netwerken en Voka-leden netwerken samen op 16 juni met zomerse BBQ

Eerste Zomerfeest in Bellewaerde Park Bellewaerde Park in Ieper wordt op maandag 16 juni het toneel voor het eerste Zomerfeest van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen. “Uniek is dat we voor het eerst het netwerk van onze Vokaleden die de jaarlijkse Algemene Vergadering bijwonen, koppelen aan de collectieve sessies van PLATO en de Lerende Netwerken, op een gemeenschappelijke zomerse BBQ op het binnenplein achteraf”, zeggen directeur marketing Sophie Billiet en teammanager levenslang leren Heidi Logghe. Maandagavond 16 juni worden alle 3.400 leden van Voka West-Vlaanderen, naar jaarlijkse gewoonte, uitgenodigd op de Algemene Vergadering in Bellewaerde Park in Ieper. “Deze statutaire bijeenkomst, met start om 18u30, omvat de traditionele agendapunten”, zegt Sophie Billiet. “De leden die het vertrouwen in onze organisatie stellen, informeren we ook over onze geleverde prestaties, nieuwe projecten en initiatieven in 2014 en toekomstige ambities. Dit succesvolle evenement wilden we echter boven zichzelf uit tillen, door de netwerkmogelijkheid extra uit te breiden met ondernemende mensen die in één van onze trajecten gestapt zijn om ervaringen uit te wisselen en hun bedrijf te professionaliseren. Die samenvoeging past ook in onze strategie van customer intimacy:

we willen de relatie met onze leden en de ondernemerswereld verder uitbouwen en versterken. Omdat onze leden al veelbevraagd zijn om te netwerken, bieden we die verruimde mogelijkheid nu aan op één datum: 16 juni in Bellewaerde Park.”

Get ready for marketing 2020 De beslissing was al gevallen om de collectieve sessies van PLATO en de Lerende Netwerken samen te voegen en de trajectdeelnemers op één gezamenlijk evenement uit te nodigen. Het gaat om zo’n 340 deelnemers van de PLATO-groepen (mono en multi) en de Lerende Netwerken HR, Sales, Aankoop, Marketing, Zorg, Management@work en Ladies@work. “Om een groter publiek te bereiken en de onderlinge wisselwerking achteraf te vergroten, groeide het idee om ons publiek te koppelen aan de Voka-leden die de Algemene Vergadering bijwonen”, zegt Heidi Logghe. “Inhoudelijk blijven we echter ons eigen karakter behouden. Terwijl de Voka-leden de Algemene Vergadering bijwonen in zaal Iris, kunnen de deelnemers van PLATO en onze Lerende Netwerken de verhelderende voordracht ‘Get ready for marketing 2020’ van Steven Van Belleghem volgen in de Texas Grill vanaf 18u15. Het actuele thema zal onze groepen zeker aanspreken: hoe zal de consumentenmarkt evolueren naar 2020 toe en hoe kunnen bedrijven daar adequaat op inspelen?”

HEIDI LOGGHE EN SOPHIE BILLIET:

“BIJ WISSELVALLIG OF KOUD WEER VINDT HET ZOMERFEEST BINNEN PLAATS. MAAR WIJ TEKENEN ALVAST VOOR STRALEND, MOOI EN ZONNIG ZOMERWEER IN BELLEWAERDE PARK OP 16 JUNI!”

Zomerse BBQ als netwerkhoogtepunt Na het parallelle inhoudelijke gedeelte wordt de avond gemeenschappelijk verdergezet met aperitief aan het bloemenkasteel van Bellewaerde Park en dat om 19u30. Gouverneur Carl Decaluwé houdt er een korte toespraak om die West-Vlaamse bedrijven in de bloemetjes te zetten waarvoor 2014 een speciaal feestjaar is. “Of ze nu 25 of 50 jaar of langer bestaan of iets anders te vieren hebben, het zijn mooie bedrijven die bewezen hebben dat ze goed bezig zijn”, verduidelijkt Sophie Billiet. “Ze hebben een uitgekiende strategie, spelen in op nieuwe tendensen, passen hun marketing aan gewijzigde omstandigheden aan, hebben generatiewissels doorstaan … en gelden daardoor ook als positieve voorbeelden.” Het netwerkhoogtepunt van de avond is een zomerse BBQ op het binnenplein van Bellewaerde Park. Geïnteresseerden kunnen tussen 19u30 en 21 u ook in kleine groepjes een blik achter de schermen werpen bij Bellewaerde Park: een deskundige toelichting over de techniek en mechanica van het draaiende Huis van Houdini, of over de zorg voor en huisvesting van olifanten en giraffen. (MD - Foto Hol)


Voka ontmoet nieuwe leden

02/06: Bedrijfsoverdracht of hoe een bank u hierbij kan helpen… Bij een (familiale) bedrijfsoverdracht is naast het emotioneel aspect het financiële luik een veel voorkomend obstakel. Mits een goede financiële begeleiding kunnen de meeste succesvolle ondernemingen vlot worden overgedragen, zelfs in complexe familiale situaties. Deze lunchsessie geeft inzicht in de verschillende mogelijkheden van hoe een bank u hierbij kan helpen. Voka, Kortrijk, 12u00-14u00

Voka Vlaanderen telt 17.000 leden, waarvan 3.400 in West-Vlaanderen. Wie nog maar pas deel uitmaakt van ons ledennetwerk helpen wij graag om vlot zijn weg te vinden binnen onze ruime dienstverlening, opleidingsaanbod, dynamisch ondernemerswerk, communicatiestromen en vele initiatieven… Kortom wij tonen hoe u uw lidmaatschap kan activeren en omzetten in resultaten voor uzelf, uw medewerkers en uw onderneming. Wij willen alle nieuwe leden erbij op donderdag 27 mei om 18u30 voor de interactieve ontmoeting. Focus ligt op onderlinge kennismaking, vergeet dus uw naamkaartjes niet!

Meer info? Sophie Billiet, tel. 056 23 50 46, sophie.billiet@voka.be

03/06: Van medewerker tot coachend leidinggevende Wat houdt leiding geven aan mensen in en hoe doe je dat? Medewerkers die voor het eerst een leidinggevende functie krijgen en ook hun vroegere collega’s moeten aansturen zitten meestal met vragen. Maar ook leidinggevenden die meer resultaten met hun team willen bereiken. Leonardo Hotel, Brugge, 09u00-17u00

Structurele partners van Voka - West-Vlaanderen 2014

HR Policies Werknemers krijgen naast hun normale maandloon ook wel eens extra voordelen. Denk daarbij aan een GSM, laptop, firmawagen, onkostenvergoedingen, enz. Als werkgever doet u er goed aan daarover een aantal zaken op papier te zetten. Want wat doet u wanneer de werknemer met de firmawagen naar het buitenland op vakantie vertrekt? Welke kosten zijn er gedekt door de onkostenvergoeding? Mag de werknemer op sociale media zijn mening over de werkgever of collega’s onbeperkt ventileren? Na deze opleiding op 5 juni bent u voldoende gewapend om HR Policies op te stellen.

Meer info? Heidi Logghe, tel. 056 23 50 49, heidi.logghe@voka.be

Info en inschrijven: www.voka.be/west-vlaanderen

DATUM

AGENDA

SEMINARIES & WORKSHOPS

TIJDSTIP

ACTIVITEIT

PLAATS

EVENEMENTEN EN ONTMOETINGEN dinsdag 27 mei

18u30-21u30

Welkomstevent nieuwe leden

Voka, Kortrijk

woensdag 4 juni

11u30-14u30

Businesslunch met de ambassadeur van Oezbekistan in België

Voka, Kortrijk

donderdag 5 juni

18u30-22u30

Voka Young Power visits Groep Verhelst

Oostende

donderdag 5 juni

18u30-22u00

Open Lokale Raad Kortrijk met Jo Libeer

Het Notenhof, Kortrijk

vrijdag 6 juni

11u00-12u00

Voka-actua: De West-Vlaamse werknemer: nog altijd ‘ne noeste werker’?

Bedrijvencentrum, Veurne

woensdag 11 juni

18u30-21u30

Vokafé Brugge

De Caese, Brugge

donderdag 12 juni

18u00-21u00

Te gast bij Mercure Hotel

Accent Business Park, Roeselare

maandag 16 juni

18u00-21u00

Zomerfeest - Algemene Vergadering

Bellewaerde Park, Ieper

woensdag 18 juni

12u00-14u00

Ontmoeting met de Burgemeester van Ieper

CCV Belgium, Ieper

donderdag 19 juni

08u00-10u00

Voka-actua: Betaal minder onroerende voorheffing op materieel en outillage Voka, Kortrijk

woensdag 25 juni

18u30-22u00

Uitreiking jaarcertificaten West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen

CC Grote Post, Oostende

woensdag 25 juni

08u00-10u00

Voka-actua: Slimme energienetten voor de industrie van morgen!

Voka, Kortrijk

vrijdag 7 juli

12u30-20u00

Grensoverschrijdend Golftornooi

Le Golf d’Arras, Arras (F)

dinsdag 27 mei

16u00-19u00

Hoe ontwikkelt u een bedrijkfsklimaat dat vruchtbaar is voor innovatie?

Voka, Kortrijk

maandag 2 juni

12u00-14u00

Voka-update: Bedrijfsoverdracht of hoe een bank u hierbij kan helpen…

Voka, Kortrijk

dinsdag 3 juni

09u00-17u00

Van medewerker tot coachend leidinggevende (deel 1)

Leonardo Hotel, Brugge

donderdag 5 juni

16u30-20u00

HR Policies

Voka, Kortrijk

dinsdag 10 juni

16u30-20u00

Overheidsopdrachten in de zorgsector: wat nu?

Voka, Kortrijk

dinsdag 10 juni

09u00-17u00

Van medewerker tot coachend leidinggevende (deel 2)

Leonardo Hotel, Brugge

donderdag 12 juni

16u30-20u00

Impact van de digitale realiteit op uw business

Voka, Kortrijk

vrijdag 13 juni

09u00-12u00

Internationale handel: een praktische benadering van BTW & douane

Visix, Roeselare

vrijdag 13 juni

09u00-17u00

Mondelinge communicatie

Voka, Kortrijk

dinsdag 17 juni

09u00-17u00

Lean administratie

Voka, Kortrijk

dinsdag 17 juni

16u30-20u00

Balanslezen voor beginners

Voka, Kortrijk

woensdg 18 juni

08u00-10u00

Infosessie Familio

Voka, Kortrijk

donderdag 19 juni

09u00-17u00

HR competentie gericht interviewen en moeilijke gesprekken

Voka, Kortrijk

donderdag 19 juni

16u30-20u00

Nooit meer boos op Outlook

Voka, Kortrijk

vrijdag 20 juni

09u00-12u00

Incoterms anno 2014

Voka, Kortrijk

vrijdag 20 juni

09u00-17u00

Strategische verandering

Voka, Kortrijk

donderdag 26 juni

16u30-20u30

Een klantgerichte site in 15 stappen!

Voka, Kortrijk

donderdag 26 juni

16u30-20u30

Afschaffing onroerende voorheffing materieel & outillage

Het Notenhof, Kortrijk

WORKSHOPS EN SEMINARIES

Info en inschrijvingen op onze website: www.voka.be/west-vlaanderen

Ondernemers 10 23 mei 2014

21


Ondernemers 10 23 mei 2014

PROSIT

22

Ontmoeting met de burgemeester – Poperinge Voor een select publiek van ondernemers mocht de Poperingse burgemeester Christof Dejaegher (rechts op de foto) het meerjarenplan 2013-2018 van zijn stad voorstellen. De focus lag op ondernemerschap en economie. Achteraf hadden gastheer Patrick Deferme (De Lovie), Veerle De Mey (Voka), Guido Ollevier (Soenen Verzekeringen), Marleen Baelde en Pol Cauwelier (beiden Made In Inox) nog een paar vragen voor de burgemeester. Foto DD

Innovatief gebruik van duurzame materialen - Veurne Het Provinciaal Huis voor Duurzaam Bouwen, Renoveren en Wonen was de perfecte gastlocatie voor een themadag over innovatief gebruik van duurzame materialen in de bouw. Na een reeks interessante workshops konden Katrien Biesbroeck (Eurabo), Glenn Brysse (Syntra West), Frederick Pattyn (Verhelst bouwmaterialen), Koen Denys (SBM Syntra West), Matthias Duchatelet (Wienerberger) en Jan Vanheule (Lecot-Raedschelders) op adem komen bij een glaasje. Foto DD

Businesslunch met Pierre Giorgini – Kortrijk “We moeten onze jeugd goesting laten krijgen in de toekomst”, zo besloot Pierre Giorgini (rechts op de foto) zijn voorstelling. Een 20-tal ondernemers was naar Kortrijk afgezakt om te luisteren naar de rector van de Katholieke Universiteit Rijsel. Achteraf hieven Hans Maertens (Voka), Matthijs van der Want (Hogeschool Gent) en Didier Peillon (Katholieke Universiteit Rijsel) het glas met de bevlogen gastspreker. Foto Hol

Netwerkavond voor ondernemers – Izegem Het stadsbestuur van Izegem heeft veel aandacht voor het ondernemerschap. Zo investeert ze in de oprichting van een “Huis van de Economie” en met Alice Traen (links op de foto) kwam er ook een nieuwe projectleider lokale economie. Roland Handsaeme (voorzitter Economische Raad), Kurt Himpe (schepen stad Izegem), Kris Marannes (stadsbestuur Izegem), Koen Degezelle (AXA), gastspreker Hans Maertens (Voka) en Sofie Vandenbriele (Bulik Standbouw) kwamen kennismaken met de nieuweling. Foto Kurt

Crowe Horwath Callens, Pirenne & C° member of Crowe Horwath International

Building value through personal commitment

Nog nooit was een garage zo bereikbaar. Info en demovideo vindt u op www.autolift.be innovation in motion by visual.be

AUTOLIFTEN VAN RDL Speciaal voor woningen en appartementsgebouwen met gemeenschappelijke garageruimtes en een beperkte inrij-oppervlakte ontwikkelde RDL-engineering een autolift die u en uw wagen snel en veilig overbrengt van het ene niveau naar het andere. Autoliften van RDL hebben slechts een beperkte plaats nodig en onderscheiden zich door het gebruik van robuuste, onderhoudsvriendelijke materialen en betrouwbare technologische controlesystemen.

RDL Engineering nv - Ambachtenstraat 46 - 8870 Izegem (België) - Tel: +32(0)51/31.35.24 - fax: +32(0)51/31.28.09 - info@rdl-engineering.com

Audit and Assurance - Accounting - Tax and Legal - Risk Management - Corporate Finance

Bedrijfsrevisoren

erkend voor de Financiële Instellingen erkend door de Controledienst voor Ziekenfondsen erkend in het Groothertogdom Luxemburg

Accountants Belastingconsulenten Commissaires aux Comptes (F) Wirtschaftsprüfer (D)

www.callens-theunissen.be

www.crowehorwathinternational.com

contact

Assubel Building Kennedypark 6/28 8500 Kortrijk

Tel: +32 (0)56 20 30 26 Fax: +32 (0)56 25 72 23 E-mail: kortrijk@callens.be

Antwerpen - Brussel - Hasselt - Kortrijk - Verviers - Namen - Luxemburg (L) - Berlijn (D) - Rijsel (F)


PROSIT Vokafé in Hotel Damier – Kortrijk Te gast bij Drukkerij Lannoo – Tielt Met 77 werknemers behoort Lannoo tot de belangrijkste drukkerijen van ons land. Van bedrijfsbrochures tot kunstboeken, de waaier aan mogelijkheden lijkt haast onbeperkt. Daarnaast is het bedrijf ook op de digitale kar gesprongen. Ides Ramboer (Protect), Frederik Ramboer (Maroni), Tamara Lemey (Just Work), Griet Breyne (Exclusief Reizen) en Dascha Vale (Just Work) waren onder de indruk van de dynamiek van het meer dan 100 jaar oude bedrijf. Foto Kurt

Met een eerste vermelding in 1398 en een geklasseerde gevel die dateert uit 1769 is Hotel Damier één van de de oudste hotels van Europa. Een prestigieuze locatie voor het Vokafé, vonden ook Nathalie Claerhout (Talent Angels), Dieter Roelens (AGO), Jürgen De Smet (Co-Learning), Armon Vos (Foxboost) en Marlies Vandewalle (Talent Angels). Foto Hol

Vokafé bij Winetime – Nieuwpoort Te gast bij Partyspace – Beselare Partyspace is een familiebedrijf dat zich toelegt op de verkoop van tenten en vlaggen. Nikolas Dejonckheere en Ilse Vieren (beiden Partyspace) zijn wat trots om hun hippe bedrijfsgebouw – overigens een voormalige legkippenbatterij – te tonen aan Charlotte Dekimpe (Voka), Inge Louf en Paul Robyn (Robyn Verzekeringen). Foto DD

De aanwezigen op het Vokafé werden door gastheer Kurt Decat (tweede van rechts) meegenomen op een inspirerende wereldreis langs minder bekende wijnlanden zoals Libanon, Oostenrijk en Roemenië. “Dit smaakt naar meer”, zo vonden Frank De Langhe, Gerard de Kruijk (beiden PepsiCo), Noel Van Hee (Van Hee Timmerbedrijf) en Dirk Van Maele (Van Maele). Foto DD

/ te koop | roeselare

T 8 8 0 0 -13029 - NBW Luxueuze nieuwbouwruimtes omvattende showroom & bureel voorzien van ruime glaspartij en achterliggend atelier met toegangspoort. Nabij afrit autosnelweg, goede visibiliteit (Sted. inl. in aanvraag). roeselare | t 051 21 22 23

/ te koop | sint-eloois-vijve

/ experts in bedrijfsvastgoed

T 8 0 0 0 - Q 0 429 Modern handelspand op toplocatie. Winkeloppervlakte: ca. 550m2 - grondoppervlakte: ca. 2.000m2 - parking - groenzones (Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv). Richtprijs met pre-sale op vrijdag 6 juni tussen 16u & 18u. kortrijk | t 056 21 11 11

/ kantorennetwerk in oost- en west-vlaanderen

www.turner-dewaele.be

Ondernemers 10 23 mei 2014

23


al onze realisaties op www.SWIMMINGPOOLS.be

Ook de Willy Naessens van industriebouw…

WORTEGEM-PETEGEM T. 055 39 03 90 TESSENDERLO T. 013 29 27 17 OVERIJSE T. 02 657 39 16

Op zoek naar gemotiveerde arbeidskrachten? hoge productiviteit • laag ziekteverzuim • realistische tarieven • huisvesting

Van a tot z geregeld

Polen Hongarije Spanje VEURNE T 058 620 200 ROESELARE T 051 212 065

www.axintor.be

Ondernemers 10-2014  

Ondernemers 10-2014 met Bart Boucherie (Boucherie)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you