Page 1

14 maart 2014 • Jaargang 22 • Prijs 8 euro • Afgiftekantoor Gent X • Verschijnt tweewekelijks (uitgezonderd juli en augustus)

05

Het is en blijft een family business

Jan, Paul en Peter Ameloot - Delta Light

AA.Cosmetics opent winkels in Abu Dhabi en Dubai

Reportage West-Vlaamse meubelindustrie

Dossier Transport & Logistiek


Afsluiting Europees Project Food Port in Oostende Food Port is een Europees project dat getrokken werd door de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen. Food Port bracht lokale autoriteiten, kennisorganisaties, de voedingsindustrie en havens van 5 landen, waaronder Oostende en Zeebrugge, samen om praktische oplossingen te vinden om de efficiëntie, duurzaamheid en effectiviteit van de ‘food supply chain’ te verbeteren. Er werden gezamenlijke activiteiten georganiseerd omtrent business cases en pilootacties gebaseerd op de nieuwste ontwikkelingen. Op donderdag 20 februari 2014 vond in de Grote Post in Oostende de slotconferentie plaats. Daar lag de focus vooral op logistieke stromen van voedingsproducten in de Noordzeeregio waar o.a. de verschillende bestudeerde cases werden naar voor gebracht. Verschillende cases zijn niet blijven steken in de theorie maar zijn reeds omgezet in de praktijk (bvb. een nieuwe manier waarbij trailers kunnen getransporteerd worden via de trein). Oostende heeft een volledige corridor voor groenten en fruit bestudeerd tussen Vlaanderen en Noord-Frankrijk enerzijds en het Russische Sint-Petersburg anderzijds. Die corridor is niet nieuw: in het najaar van 2010 was er reeds zo’n corridor opgestart geworden waarbij er bij elke afvaart een groeiende belangstelling werd genoteerd. Het hoofdtransport bestond toen uit aardappelen, waarbij al vlug peren en uien werden toegevoegd. Wegens omstandigheden moest deze corridor gestaakt worden, maar de belangstelling bleef. In het Food Port project is alles nog eens bestudeerd geworden en lijkt zo’n lijn haalbaar. Het zijn echter vooral de externe factoren die zo’n lijn kunnen beïnvloeden, naast de kostprijs. Zo kunnen we gerust zeggen dat de lijn reeds opgestart zou geweest zijn vorige winter, mocht de aardappeloogst in Vlaanderen en Noord-Frankrijk niet volledig verwaterd geweest zijn, waardoor de aardappelen niet (of moeilijk) konden gerooid worden. Ook de politieke context speelt een belangrijke rol (kijk maar wat de Russen recent gedaan hebben met Nederland door een boycot in te lassen van Nederlandse zuivelproducten nadat Nederland de Greenpeace personen uit Rusland had gehaald). Desalniettemin wordt er met optimisme naar deze nieuwe corridor gekeken en blijven we verder werken om deze lijn dit jaar te kunnen opstarten tussen Oostende en Sint-Petersburg.

Larks(pur) verlaat Haven Oostende Het Roro-schip Larks heeft eindelijk de haven van Oostende verlaten op dinsdag 5 maart. Dit roro-schip heette tot voor kort nog Larkspur en werd tot begin 2013 ingezet op de lijn Oostende-Ramsgate door de rederij Transeuropa Shipping Lines. Na het faillissement van de lijn op 25 april 2013, lag dit schip op in de haven van Oostende. Niemand bleek zich nog aan te trekken van dit schip omdat dit schip ingeschreven was in Cyprus via een Cypriotische firma. Deze firma werd eind april 2013 ook failliet verklaard waardoor dit schip ‘abandoned’ (om het met een Engelse scheepterm uit te leggen) werd. Alle instandhoudingskosten voor oplegging (fuel, water, elektriciteit, beperkte bemanning, voedsel,…) moesten zo betaald worden door haven Oostende, wat een zeer onprettig gevoel gaf. Zeker omdat de rederij zelf nog een grote, onbetaalde schuld had t.o.v. de haven. Uiteindelijk is dit schip openbaar verkocht geworden op 21 december 2013. De nieuwe eigenaar heeft het schip herdoopt tot Larks. Hij heeft er onmiddellijk werk van gemaakt om dit schip in orde te zetten zodat het de haven kon verlaten. Dit heeft nog meer dan 2 maanden geduurd vooraleer alle certificaten konden verkregen worden. De Larks is afgevaren naar Sluiskil op het kanaal Gent-Terneuzen waar het een slot geboekt heeft in een drijvend droogdok. Daar zullen er extra onderhoudswerken aan gebeuren waarna het schip naar de Middellandse Zee zal vertrekken. Het is echter nog niet gekend waar exact dit schip zal ingezet worden.

Slijkensesteenweg 2 - 8400 OOSTENDE - Tel. 059/340.711 - Fax 059/340.710 e-mail info@portofoostende.be - www.portofoostende.be


STANDPUNT

Waaiers Het wielerseizoen is weer op gang geschoten en we maken ons op voor de klassiekers. De vroege ontsnapping, de aanvallen, de hergroepering, de valpartijen, de lekke banden, de ultieme jump, de sprint, de winnaar en de verliezers… en dan de commentaren achteraf. Het worden weer mooie dagen met de koers! Zeker als het weer echt ‘op zijn Vlaams’ is, met veel wind en af en toe wat buien. Want dan wordt er in waaiers gereden. De sterksten trekken het peloton op een lint, ontwikkelen een verstikkende snelheid, laten de wind zijn werk doen… en dan scheurt het peloton in twee, drie,… zes, zeven groepen. Een spektakel op het scherp van de snede.

Wilt u reageren? Mail dan naar hans.maertens@voka.be Volg me op twitter VOKA_HMaertens

Waaiervorming: het is een fenomeen dat we ook zien bij onze bedrijven. De forse tegenwind van de voorbije jaren gaat wat liggen. De economie is zich aan het herpakken en het vertrouwen van de ondernemers groeit langzaam aan, zoals blijkt uit de recentste enquête van de Nationale Bank. Maar de tegenwind verandert in zijwind… en dan worden er waaiers gevormd. We detecteren vandaag bedrijven die supergoed bezig zijn. Hun orderboek is goed gevuld, ze brengen nieuwe producten uit, zoeken nieuwe markten op en werven zelfs mensen aan. Er kwamen bij de VDAB in januari 12% meer nieuwe vacatures bij dan in 2013. De kopgroep geeft goed gas en er zitten heel wat stille kampioenen in. We zien ook dat bedrijven opnieuw gaan investeren in grotere projecten. Verderop in dit nummer van Ondernemers kunt u over een aantal van die investeringen lezen. Ook de tweede, derde en vierde waaier maken weer meer snelheid en merken dat het beter gaat. Ondernemers stralen meer vertrouwen uit en peppen elkaar op. Als we de sfeer op de vele netwerkactiviteiten van Voka zouden meten, dan is die duidelijk positiever. De achtervolgende waaiers merken dat het gat niet zoveel groter wordt en dat ook zij het komende seizoen een schone koers kunnen rijden. Dieper in het peloton rijden jammer genoeg ook waaiers die de voeling met de kop verliezen. Sommigen onder hen proberen het gat op de waaier voor hen dicht te rijden en voeren nog een forse herstructurering door. Vandaar dat we in de voorbije weken nog heel wat aankondigingen van herstructureringen met serieus jobverlies te verwerken kregen - en nog zullen krijgen. De werkloosheidscijfers zullen in de eerste maanden niet onmiddellijk dalen. Achteraan in de koers heeft een behoorlijk aantal bedrijven het serieus moeilijk. Sommigen zetten zich recht en houden de benen stil: sluiting; anderen vragen hulp en hangen even aan de volgwagen: wco; nog anderen worden uit de koers genomen: faillissement. Maar de koers gaat voort.

We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat de crisis onze Vlaamse bedrijven wat uit elkaar geslagen heeft en dat er meer waaiervorming is dan tevoren. Macro-economisch mag het peloton niet te veel in brokken en stukken vallen. Op bedrijfsvlak is het de kwestie om vooraan in het peloton te rijden. Maar we rijden de koers al lang niet meer met flandriens alleen, aangevuld met een aantal Fransen en Nederlanders. Nee, het peloton is uitgebreid met Italianen, Spanjaarden, Oost-Europeanen, Amerikanen en Aziaten. De mondialisering is een goede zaak voor de koers, ware het niet dat onze coureurs met een serieuze handicap rijden. In onze rugzak zitten onze loonkosten, die 16,5% hoger liggen dan in onze buurlanden. Voor de energiekosten is dat 20%. De rugzak van onze Vlaamse bedrijven puilt uit van de ballast en de kosten. En op de hellingen maakt dat een serieus verschil. Daarom vraagt Voka in haar verkiezingsmemorandum aan de politici om prioritair de loonkosten te verminderen en competitieve energiekosten in te voeren. Coureurs kunnen alleen koersen winnen in topconditie en dan mag er niet te veel vet aan hangen. O ja, koersen win je ook door goed materiaal: fiets, kledij, voeding en training. Daar is het nu innovatie troef, met nieuwe materialen en nieuwe technieken. Innovatie is ook voor onze bedrijven cruciaal. De volgende Vlaamse regering zal onze bedrijven daarin moeten stimuleren, want er is een groot verschil tussen aluminium en carbon. Last but not least heb je om te koersen ook goede wegen nodig. Niet te veel putten, ribbels en vuil op de wegen, want dat zorgt alleen voor lekke banden, kaderbreuken of valpartijen. Ook voor onze bedrijven is mobiliteit een absolute voorwaarde voor een goed resultaat. We moeten onze goederen hier krijgen en weg krijgen, en de medewerkers moeten vlot naar hun werk kunnen. Loonkostenverlaging, competitieve energiekosten, innovatie en mobiliteit zijn de belangrijkste eisen van het Voka-memorandum voor de verkiezingen. Alleen zo kunnen we internationale koersen winnen en dat willen we toch: met onze bedrijven meedraaien aan de internationale top en Vlaanderen als modelregio uitbouwen. Wat onze Vlaamse coureurs kunnen in de koers, moeten onze bedrijven ook kunnen: doorgaan en winnen. De vergelijking tussen het wielrennen en het bedrijfsleven wordt vaak gemaakt, wellicht omdat we de koers en onze bedrijven graag zien. Daarom zullen we op de komende klassiekers zoveel West-Vlaamse bedrijfsleiders ontmoeten. Dat de beste moge winnen! Hans Maertens Directeur-generaal, Voka West-Vlaanderen

Ondernemers 5 14 maart 2014

3


4

Ondernemers 5 14 maart 2014

6 8 16 20 24

3 4 5

STANDPUNT

6

BEDRIJVEN

8

REPORTAGE

INHOUD BLIKVANGER AA.Cosmetics

Woodstoxx I RTS I Diapal

West-Vlaamse meubelindustrie: innoveren om te overleven

13

ONDERNEMERS & CO

16

INTERVIEW

20

DOSSIER TRANSPORT & LOGISTIEK

23

HAVENNIEUWS

24

VOKA-NIEUWS

25 26

AGENDA

Optima I Sanders I Delboo Deknudt

Familie Ameloot - Delta Light

REO-veiling I AltéAd Devriendt I TLA

Fluxys-Mattheeuws

Chickentales: vrouwen als carrièrekippen?

PROSIT

Ondernemers verschijnt tweewekelijks en wordt gratis toegestuurd aan alle leden van Voka West-Vlaanderen. ISSN 1378-9511 Verantwoordelijke uitgever: Hans Maertens, Pres. Kennedylaan 9A, 8500 Kortrijk, redactie.ondernemerswvl@voka.be, www.voka.be/west-vlaanderen - Maatschappelijke zetel: Havenhuis De Caese, Hoogstraat 4, 8000 Brugge, info.wvl@voka.be Hoofdredacteur: Dirk Van Thuyne - Webredacteur: Tinny Capiau - Grafische vormgeving: Bart Vandaele - Mediaregie: Filip Deckmyn, Chris Lens, Marijke Vanthuyne, Meriam Ziane Fotografen: Dries Decorte, Kurt Desplenter, Patrick Holderbeke, Michel Vanneuville, Els Verhaeghe - Journalisten: Karel Cambien, Marc Dejonckheere, Patrick Demarest, Johan Depaepe, Stef Dehullu, Roel Jacobus, Bart Vancauwenberghe, Jan Bart Van In, Joke Verbeke - Druk: Goekint Graphics. Lees Ondernemers nu ook online

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


BLIKVANGER AA.Cosmetics opent winkels in Abu Dhabi en Dubai

“Wij verkopen geen producten, maar een verhaal” Als kleiner cosmeticabedrijf opboksen tegen de grote conglomeraten vraagt aardig wat moed. AA.Cosmetics uit Wevelgem doet het door voortdurend te innoveren, de juiste niches uit te zoeken en een totaalconcept voor te stellen. Halfweg volgende maand neemt het een nieuwe productiehal in gebruik, terwijl het bedrijf zijn exportinspanningen onverdroten verder zet. Halfweg april neemt AA.Cosmetics in Wevelgem een nieuwe productiehal met bovenin een ruim labo in gebruik. “Je moet investeren als anderen dat niet doen, dan zijn de voorwaarden beter”, glimlachen oprichtster Petruska Bohé en exportmanager Dominiek Blommaert. “Voor ons hoofdkwartier en de productie-eenheid kiezen we bewust voor West-Vlaanderen en waar mogelijk werken we ook altijd met lokale onderaannemers. Onze exportmarkten vinden het ten andere erg belangrijk dat de producten in België worden gefabriceerd; dat maakt ze nog exclusiever.”

Mooiste kansen in het buitenland Petruska Bohé nam in 1996 een klein cosmeticabedrijf over, dat uitgroeide tot AA.Cosmetics. “De cosmeticabusiness was niet evident voor een ingenieur elektromechanica die vooral in de koeltechniek had gewerkt, dus dat vroeg nog heel wat bijkomende studies.” Maar algauw had de cosmeticawereld weinig geheimen meer voor Petruska en kon ze enthousiast aan de slag met het bedenken en uittesten van nieuwe producten. Naast general manager is zij ook altijd verantwoordelijk geweest voor r&d. “In die beginperiode maakte het bedrijf tien producten, waarvan er nog steeds twee toppers overblijven. Inmiddels is het gamma vele malen groter. We ontwikkelen en maken producten voor private labels – zelf noemen we het liever tailormade products. Al hebben we sinds een tweetal jaar

ook eigen cosmeticamerken, die we vooral exporteren. Export is altijd al erg belangrijk geweest voor dit bedrijf. Zeker de jongste jaren kijken we vooral naar het buitenland, omdat daar de mooiste kansen liggen. 80% van wat we hier produceren, is niet voor de Belgische markt bestemd.” In de cosmeticabranche gaat het al bij al niet zo goed, dus moet je je kunnen onderscheiden. “Dat is niet eens zo moeilijk”, zegt exportmanager Dominiek Blommaert verrassend. “Maar om de één of andere reden durven grote spelers de nichemarkten vaak niet te betreden. Wij waren er ons al snel van bewust dat Belgen heel conservatief kopen: vooral klassieke zepen en shampoos, en bijvoorbeeld geen zeep die de vorm heeft van een cupcake of naar chocolade geurt. Onder meer in het Midden-Oosten of Azië staan ze veel meer open voor dergelijke producten.” Als je bijvoorbeeld bedenkt dat veel gebruikers, zelfs binnen Europa, afkerig staan tegen het gebruik van een washandje, dan is iets als sponszeep een vernieuwend en gouden idee. “Wanneer je 100 ideeën hebt, en door r&d blijft daar 10% van over, dan is dat nog altijd veel beter dan wanneer je maar één idee hebt dat niet te realiseren blijkt. Wij maken wat de markt en de klanten willen, en vooral... we maken dat nu en niet binnen zes maanden”, zeggen Dominiek en Petruska. Dat heeft een bedrijf als AA.Cosmetics voor op veel grotere spelers, die veel minder flexibel zijn en vaak ook een stuk conservatiever.

PETRUSKA BOHÉ EN DOMINIEK BLOMMAERT:

“WIJ MAKEN WAT DE MARKT EN DE KLANTEN WILLEN, EN VOORAL... WE MAKEN DAT NÚ.”

Nieuwe markten ontginnen Volgens Dominiek Blommaert is een kwalitatief hoogstaand, innovatief en creatief product alleen niet voldoende. In zijn visie moet het een volledig verhaal vertellen, tot en met de naam en de verpakking. “Dat is zeker voor export erg belangrijk. Wij verkopen geen producten, maar een concept, een story. We hebben bijvoorbeeld een bureau in Dubai, en daar hebben we met een lokale partner een heel nieuwe markt gecreëerd: cosmetica gebaseerd op paardenmelk, ontwikkeld voor het Belgische Le Soie Cosmetics. Een Franse naam en een verpakking die gelinkt is aan Belgische kunst en architectuur, zorgen in het MiddenOosten voor een exclusief en gewild product.” Bij het zoeken naar nieuwe markten, houdt AA.Cosmetics alle opties open. Europa is goed bedeeld, maar ook in Turkije, Dubai, China, Japan en Korea is er grote interesse voor de producten, of ze er nu onder private label of onder de eigen merknamen worden verkocht. “Vanuit Dubai kunnen we zelfs naar Iran en Irak trekken”, zegt Petruska Bohé. “Niet de typische exportmarkten, maar het is ongelofelijk wat vrouwen daar uitgeven aan cosmetica. Onze strategie is dat we per land met één goede distributeur werken, die wij ook ter plekke gaan ondersteunen op beurzen, bij winkelopeningen, enzovoort.” En dat buitenland blijft intussen flink lonken. In samenwerking met twee jonge Franse ondernemers gaat binnenkort bijvoorbeeld een exclusieve kleine winkel in Rijsel open, voornamelijk bedoeld om nieuwe producten van AA.Cosmetics te lanceren en te zien hoe de markt daarop reageert. “In Dubai gaan we dan weer vier store-in-stores openen in winkelcentra, alleen met zepen. En in mei gaat een grote zaak open in Abu Dhabi, de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten.” (JD)

www.aacosmetics.com

Ondernemers 5 14 maart 2014

5


HEEFT U OOK LAST VAN DE HOGE BELGISCHE LOONKOSTEN? WILT U UW RENDABILITEIT/WINST OPNIEUW OPKRIKKEN?

Delocaliseer uw arbeidsintensieve jobs naar Litouwen!

TE KOOP: BEDRIJFSPAND in LITOUWEN

Procotex is een Belgisch familiaal bedrijf met 2 vestigingen in Litouwen (Kaunas en Panevezys) en beslist om de productie samen te brengen op 1 site:

www.visual.be

Wij bieden u: • Een bewaakte site van 3.4 Ha waarvan 3500m² bebouwd met bedrijfsgebouwen en modern uitgeruste burelen op een strategische ligging langs de Via Baltica. • Een boorput van 80m diep en een eigen hoogspanningscabine. • Hoog opgeleid technisch personeel en arbeiders beschikbaar vanwege de aanwezigheid van universiteiten in Kaunas met een ingenieursopleiding. • Regelmatige vrachten en een korte transittijd (2.5 dag) van België naar Litouwen en omgekeerd. Dagelijkse vluchten naar Litouwen. • Totale loonkost arbeiders 520-620 €/maand. Technische mensen tussen 650-1000 Euro. (Derde goedkoopste loonkost land in Europa) • Wij kunnen u begeleiden met de opstart van uw bedrijf qua wetgeving, cultuur, … Wij hebben meer dan 10 jaar goeie ervaring met het ondernemen in Litouwen. • Munt: Litas is verbonden met de Euro. • Een begeleid bezoek aan de site is mogelijk.

Wacht niet tot morgen en neem contact voor een vrijblijvend gesprek ! Industriebouw Govar uit Ardooie is een dynamisch bouwbedrijf dat bekend staat om zijn professionele realisatie van kwalitatief hoogstaande gebouwen. Creatief en innovatief waar het kan. Steunend op een jarenlange ervaring en een aanzienlijke knowhow waar het nodig is.

CONTACT PROCOTEX corporation SA Tel. +32 (0)56 48 38 88 Fax +32 (0)56 48 38 89 E-mail b.douchy@procotex.com

3442 PROCOTEX ADVERT ondernemers 107,5x152,5 H.indd 1

www.

.com

Izegemsestraat 33 - Ardooie - T 051 74 40 80 - www.govar.be

28/11/13 10:24

Op zoek naar gemotiveerde arbeidskrachten? hoge productiviteit | laag ziekteverzuim | realistische tarieven | huisvesting

Van a tot z geregeld Polen Hongarije Spanje

BEZOEK ONS OP DE HR BEURS

Kortrijk Xpo - 27 & 28 maart 2014 Standnummer 612

VEURNE T 058 620 200 • ROESELARE T 051 212 065 •

www.axintor.be


Woodstoxx opent derde winkel in Roeselare Woodstoxx uit Menen specialiseert zich sinds 2007 in houtdecoratie. Het bedrijf van zaakvoerders Robbert Desmet en Gregory Minne opende net een derde winkel in de Westlaan in Roeselare. “Het is de bedoeling ons winkelnetwerk in de toekomst nog verder uit te breiden”, steekt het duo de ambitie niet onder stoelen of banken.

Sinds eind februari heeft Woodstoxx in de Westlaan in Roeselare een derde winkel. “Waar de shop in Menen voor 80% op Franse klanten draait, mikken we in Kortrijk en Roeselare eerder op een lokaal publiek. Daarom kozen we voor locaties met een vlotte bereikbaarheid, voldoende parkeermogelijkheden en heel wat passage. Eigenlijk heeft onze business vooral een enorme boost gekend toen we de beslissing namen om de producten ook zelf te gaan plaatsen bij de klanten. Daarvoor werken we met acht eigen plaatsers, aangevuld met een 20-tal zelfstandige collega’s.”

Eigen productie-eenheid Sinds augustus vorig jaar importeert Woodstoxx niet alleen samengesteld parket uit het buitenland, maar beschikt het ook over een eigen productie-eenheid. “Dat stelt ons in staat om met een eigen merk op de markt te komen: Belgiqa is een product in het hogere prijssegment, dat zowel in onze shops als via andere parketplaatsers aan de man zal worden gebracht. Zo creëren we een mooi evenwicht met de rest van ons assortiment, dat ook heel wat budgetvriendelijke oplossingen omvat. Dat is ook één van de redenen waarom hout voor interieur opnieuw in de lift zit: waar je vroeger een fortuin betaalde voor parket, is de prijs nu meer dan gehalveerd. Daardoor kiezen heel wat mensen voor een warme, gezellige thuis waar hout een prominente plaats krijgt.” Bij Woodstoxx kan je terecht voor zowel parket, laminaat, clickvinyl, wand-, plafond-, terras- als gevelproducten. “Ook in de renovatiemarkt bewijst hout zijn waarde: het geeft vloeren, gevels en plafonds een tweede leven, zonder dat de bestaande oplossing helemaal moet worden afgebroken.”

Zowat zeven jaar geleden begonnen Robbert Desmet en Gregory Minne met Woodstoxx. “We zijn gestart met een maandelijkse verkoop van overstocks van laminaat, parket en houten plafonds. Door het succes verhoogden we de frequentie naar wekelijks, tot ook dat niet meer volstond. Daarom openden we eind 2007 in Menen onze eerste winkel, die ook op weekdagen open was.” Dat was meteen ook het sein voor Robbert om de stap van zelfstandige in bijberoep naar zelfstandige in hoofdberoep te zetten. Een voorbeeld dat Gregory twee jaar later volgde. In 2011 opende het duo in de Noordstraat in Kortrijk een tweede shop. “Hier ligt de klemtoon niet op overstocks, maar eerder op nieuwe collecties. In Menen bieden we beide aan. Met de keuze voor onze locatie in Kortrijk wilden we anticiperen op de ontwikkeling van woongelegenheden aan de Leieboorden, een proces dat nu pas in een stroomversnelling komt.”

ROBBERT DESMET EN GREGORY MINNE:

“DE COMBINATIE VAN PRODUCTIE, VERKOOP EN PLAATSING BLIJKT PRIMA AAN TE SLAAN.”

Het is de bedoeling dat er op korte termijn een vierde winkel bijkomt. “Vermoedelijk zullen we ofwel voor Brugge of de kust, ofwel voor Gent opteren. Het is geen toeval dat onze huidige winkels vrij dicht bij elkaar liggen: de consument rijdt normaal niet verder dan 15 km voor een dergelijke investering, omdat hij zo’n product aankoopt in vertrouwen en daarom liefst niet te ver van de installateur wil zijn.” Woodstoxx mikt zowel op de particuliere als op de professionele klant en stelt inmiddels al 25 mensen te werk. (BVC – Foto Kurt)

www.woodstoxx.be

UITGELEZEN Veurinck zilveren Transporteur Het Roeselaarse transportbedrijf A.J. Veurinck won een zilveren plak in de wedstrijd ‘Transporteur van het Jaar 2014’. De jury loofde het personeelsbeleid, het vlootbeheer en de manier waarop de firma de crisis doorstaat. Zo daalde het ziekteverzuim en het personeelsverloop en werd de rendabiliteit van de chauffeurs verhoogd. De prijs wordt uitgereikt door het vakblad Truck Business en bekroont een transportbedrijf dat voor derden rijdt. A.J Veurinck kende in 2013 een omzetgroei van 20 %. Eenzelfde resultaat wordt ook in 2014 verwacht. (HN; HLN)

Chipsfabriek uit Veurne is veertig jaar PepsiCo Veurne viert in 2014 het veertigjarige bestaan van de chipsfabriek in Veurne. In 1974 rolde het eerste pakje chips van de band, vandaag worden er dagelijks 2,5 miljoen zakken geproduceerd in de vestiging. PepsiCo Veurne produceert de bekende chipsmerken Lay‘s, Smiths en Doritos voor verschillende Europese markten en Marokko. PepsiCo is de grootste werkgever van de streek en telt 500 werknemers. De fabriek beschikt over 8 ultramoderne productielijnen, 59 verpakkingsmachines en 3 automatische palletisers op een oppervlakte van 35.105 m² .Vorig jaar werd meer dan 57.000 ton geproduceerd. PepsiCo Veurne is een van de modernste productievestigingen van de groep en investeert permanent in duurzaamheid. (HN; HLN)

Ghelamco beste nieuw stadion in de wereld De Ghelamco Arena, het nieuwe stadion van AA Gent, is door de website StadiumDB.com, die alle stadions ter wereld vergelijkt, uitgeroepen tot beste stadion van 2013. Gent haalde het van de Tele2 Arena in Stockholm en het Husky Stadion in Washington. De Ghelamco Arena is een realisatie van de Ghelamco Groep uit Ieper (DT; HLN)

Milcobel start nieuwe productielijn mozzarella op Bij Milcobel in Langemark is de nieuwe productielijn voor mozzarella opgestart. De eerste productielijn van Milcobel produceert tot 4 ton kaas per uur, de nieuwe tweede lijn kan 6 ton kaas maken per uur. Jaarlijks wordt gerekend op een afzet van 50.000 ton mozzarella. De nieuwe productielijn zorgt ook voor 30 extra jobs in het bedrijf, waar momenteel al ongeveer 1.000 mensen aan de slag zijn. (HLN) Uitgelezen: Voka’s socioeconomisch persoverzicht, een samenvatting van de belangrijke West-Vlaamse krantenartikels van de voorbije week. U kunt dit overzicht wekelijks via post of mail ontvangen. Wenst u een proefnummer of info over een abonnement? Contacteer Nele Demets tel. 056-23 50 66, nele.demets@voka.be

België - Belgique P.B. 8500 Kortrijk 4/257

UIT gelezen WEST-VLAAND

EREN

Wekelijks persove rzicht van Voka (verschijnt niet West-Vlaanderen in de kerstvaka 20e jaargang ntie en gedurend Verantwoordelijk e 6 weken in juli e uitgever Hans & augustus) Maertens Afzender Voka West-Vlaanderen, President Kennedy Afgiftekantoor 8500 Kortrijk laan 9a, 8500 - P509109 Kortrijk


Ondernemers 5 14 maart 2014

REPORTAGE

8

David en Geert Behaegel

Grote uitdagingen voor de meubelindustrie

Grijze wolken en een beetje zon De Belgische meubelindustrie bevindt zich al enkele jaren in woelige wateren. Volgens de recentste cijfers van de sectorfederatie Fedustria daalde de omzet in 2012 alweer met 2,5%, en was er een sterk dalend ondernemersvertrouwen. Er werd opnieuw minder geïnvesteerd en de tewerkstelling nam lichtjes af. Ook West-Vlaamse meubelfabrikanten voelen de druk en negatieve trend, maar veerkrachtig als ze zijn, laten ze zich niet kisten. Twee cases reiken mogelijke strategieën en oplossingen aan om toch het hoofd boven water te houden. Bij De Zetel in Ardooie staat met David Behaegel inmiddels de vierde generatie te trappelen. Het meubelbedrijf bestaat 90 jaar, en is de laatst overgebleven fabrikant van houten stoelen en tafels in ons land. “Tot acht jaar geleden leverden wij bijna uitsluitend aan meubelfabrikanten en grossiers, waarbij twee derde van de productie werd geëxporteerd”, vertelt zaakvoerder Geert Behaegel. “Maar de grote concurrentie uit China speelde ons zwaar parten, en we verloren massaal veel klanten. Nu, na een iets moeilijkere periode, is De Zetel weer gestabiliseerd, stellen we 75 mensen te werk en beginnen we weer mensen aan te werven.” De crisis in de meubelindustrie zette er De Zetel toe aan zich via een SWOT-analyse te bezinnen, met de

steun van de beroepsfederatie Fedustria en het IWT (Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie). “We kwamen tot de conclusie dat er binnen de meubelsector nog een aantal nichegroeimarkten voor houten stoelen zijn”, zegt Geert Behaegel. “Zo is de horecasector voor ons een goede branche gebleken, maar bijvoorbeeld ook de zorgsector. In de ziekenhuizen en woon- en zorgcentra (WZC) kunnen we van een grote expansie spreken, door respectievelijk de concentratie van klinieken en de toenemende vergrijzing. Voor de WZC’s hebben we onder meer een nieuwe rusthuiszetel en armstoelen ontwikkeld.”

Designers aantrekken “We zijn ook de contractmarkt gaan bewerken, via twee kanalen”, vervolgt Geert Behaegel. “We hebben ten eerste een wedstrijd uitgeschreven, waaraan 46 designers jonger dan 40 hebben deelgenomen. Een jury selecteerde de drie beste deelnemers, voor wie wij dan de prototypes hebben gemaakt. Ten tweede hebben wij een beroep gedaan op tal van Belgische en buitenlandse designers, zoals Luc Vincent, Axel Enthoven en Stefan Schöning, om onze collecties te vernieuwen. Door de terugval van de productie, bestemd voor onder andere Groot-Brittannië, beseften we namelijk dat onze producten niet meer mee waren met de actuele trends en smaken op het Europese continent. Het was een win-winsituatie, want die designers

GEERT BEHAEGEL:

“WIE ERG GOEDKOPE MEUBELS MAAKT OP BASIS VAN SPAANDERPLAAT EN MELAMINE OF OP EEN CREATIEVE EN KWALITATIEVE MANIER NICHEMARKTEN BESPEELT, ZAL OVERBLIJVEN.”

brachten op hun beurt ook nieuwe klanten aan. Zo heeft bOb Van Reeth voor ons de T-Bone-collectie gemaakt, die onder meer het nieuwe gebouw van de abdij van West-Vleteren siert.” Vorig jaar nam De Zetel met twee ontwerpen deel aan de Henry Van de Veldeprijzen, zowat de belangrijkste Belgische designprijzen. De Mine-stoelen-, krukkenen tafelcollectie, een ontwerp van Studio Segers, leverde hen het prestigieuze label op. “Voor de Belgische markt is dat iets wat je commercieel mooi kan uitspelen”, zegt Geert Behaegel.

Afkalving van de meubelindustrie Het zelfonderzoek zette De Zetel uiteindelijk dus op een nieuw spoor, dat zeker de jongste jaren naar een meer optimistische toekomst heeft geleid. “Dat mocht ook wel, want de terugval in de productie was té drastisch”, mijmert Geert Behaegel. “In die achttal moeilijke jaren hebben we altijd verder geïnvesteerd in meer computergestuurde en flexibele


Het verhaal van De Zetel is typerend voor de binnenlandse meubelindustrie. Het aantal bedrijven en de productiecapaciteit smolten de jongste 20 jaar als sneeuw voor de zon. In diezelfde periode is de tewerkstelling in België ongeveer gehalveerd, tot ongeveer 21.000. Geert Behaegel: “Net na de Tweede Wereldoorlog, en tot een stuk in de jaren ‘70, waren meubelen primaire uitgaven, maar naarmate de mensen welvarender werden, verloren meubelen veel van hun glans. Andere uitgaven werden belangrijker, en meubelen moesten zo goedkoop mogelijk zijn. Cru gezegd werden het wegwerpproducten. Het Ikea-effect mag je op dat vlak absoluut niet onderschatten. Er worden geen meubelen meer verkocht maar sfeer, en de meubelen worden bovendien goedkoop geproduceerd in het Oostblok en Azië.” Als fabrikant van houten stoelen en tafels beschouwt De Zetel het bespelen van nichemarkten en de toegevoegde waarde van kwaliteit en creativiteit als reddingsboeien. “Korter op de bal spelen, een hoogst flexibele productie, de mogelijkheid om tot 14 dagen voor de levering nog de kleur of de stof kunnen veranderen... dat kunnen goedkope buitenlandse concurrenten niet”, zegt Geert Behaegel. “Het zijn geen wondermiddelen, want het blijft lastig, maar ze geven ons toch weer een perspectief. Ik verwacht evenwel dat de Belgische meubel- en zetelproductie verder zal afkalven en naar het buitenland verhuist. Wie erg goedkope meubels maakt op basis van spaanderplaat en melamine, of op een creatieve en kwalitatieve manier nichemarkten kan bespelen, zal wel overblijven.”

JANNIC BAUWENS:

“WE ZOEKEN MEER DAN VROEGER NAAR INTERESSANTE EXPORTMARKTEN; DAT IS ÉÉN VAN ONZE STRATEGISCHE UITDAGINGEN VOOR DE KOMENDE JAREN.”

ook op de lonen kan besparen. Daar is enorm veel variatie in mogelijk, in decors en kleuren, en ook in dat segment kan je kwalitatieve producten maken. De harde waarheid is dat erg arbeidsintensieve activiteiten in onze sector niet meer rendabel kunnen zijn, in vergelijking met de importproducten uit China. Ik zie het personeelsbestand de komende jaren ten andere ook niet meer aangroeien in onze sector, integendeel. Wij werken nu met de helft van het aantal medewerkers van pakweg 20 jaar geleden. Dat is uiteraard jammer, maar hadden we die rationalisering niet doorgevoerd, bestonden we nu helemaal niet meer.” Bauwens moest ook manieren vinden om zijn gamma sneller te kunnen aanpassen aan de steeds vlugger veranderende smaak van de mensen. “Vroeger kon een rustiek meubelmodel 10 tot 15 jaar in productie blijven, zonder aanpassingen. Nu moeten we op elke beurs waaraan we deelnemen nieuwe modellen en ideeën kunnen voorstellen. Ook dat heeft het er niet eenvoudiger op gemaakt. Gelukkig steken we hier intern vaak de koppen bij elkaar; nieuwe modellen worden in eigen huis ontwikkeld en ontworpen.”

Rationalisering noodzakelijk

‘Belgisch meubel’ als keurmerk?

Ook Bauwens uit Beernem, sinds jaar en dag één van de pijlers van de West-Vlaamse en bij uitbreiding Belgische meubelindustrie, moest de nodige veerkracht opbrengen om zich staande te houden. Maar het lukt vooralsnog, en zelfs een zware brand in de vestiging in Oostkamp, dik tien jaar geleden, kwam het bedrijf te boven.

Bauwens heeft er zelf nooit aan gedacht om productie te gaan outsourcen naar landen waar de loonkosten lager zijn. “We zijn een familiebedrijf met nog altijd 220 medewerkers; mijn broer, mijn vader en ik zijn hier elke dag en houden alles nauwgezet in het oog”, zegt Jannic Bauwens. “Wanneer je dat niet meer kan, heeft dat z’n gevolgen. Bovendien zegt mijn buikgevoel dat het ‘Belgische meubel’ de komende tijd weleens een keurmerk zou kunnen worden, want binnen Europa is dat nooit zijn goede naam kwijtgespeeld. Mensen komen tot het besef dat goedkope importproducten het qua kwaliteit toch niet kunnen halen op de kwalitatief hoogstaande meubels die hier worden geproduceerd. En daar kunnen de overgebleven fabrikanten hopelijk hun voordeel mee kunnen doen. Ik doe er in elk geval alles aan om het Belgische meubel te promoten.”

Maar ook voor een icoon zijn het lastige tijden, hoewel ook hier de vierde generatie enthousiast staat te trappelen. “Mijn zoon en dochter komen in elk geval in een heel andere situatie terecht dan toen ik, 25 jaar geleden, in het bedrijf kwam”, zegt Jannic Bauwens, die samen met haar broer Nicojan en haar vader Jan aan het hoofd staat van de familieonderneming. “Toen was er nog werk in overvloed en een grote reden tot optimisme, nu verkeert de meubelindustrie in een diepe crisis. Kijk maar naar het grote aantal meubelfabrieken dat verdwenen is. Maar wij houden stand, en daar zijn we best fier op.” Een succesrecept daarvoor bestaat niet. Bauwens heeft zich wel grondig aangepast aan de marktvraag. “Op een gegeven moment moesten we vaststellen dat het rustieke meubel sterk uit de gunst was gevallen, en dat dit eigenlijk een klein segment was geworden”, zegt Jannic Bauwens. “Daarop zijn we voor een groot deel overgeschakeld naar het ‘pakjesmeubel’ uit spaanderplaten: het goedkopere meubel dus, dat minder arbeidsintensief is en waarmee je dus

REPORTAGE

machines waarmee we kleinere series konden maken. We zijn ook nooit afgestapt van hout: onze basisgrondstof van generaties ver. Daar zijn we thuis in en hebben we onze expertise in opgebouwd.”

Dan toch een hoopvolle kijk op de toekomst? “Dat hangt van veel factoren af. Het ondernemersklimaat in ons land, bijvoorbeeld. Wij zijn van plan om grote investeringen te doen in een nieuwe productielijn, die moet toelaten om flexibeler en efficiënter te werken, en kleinere series te produceren. Dat is belangrijk voor de toekomst. Maar we willen eerst zien of de politieke overheden het geweer van schouder veranderen. Want wij kunnen ons niet van het gevoel ontdoen dat ondernemers in het algemeen, en dus ook ondernemers in onze sector, niet gemotiveerd maar integendeel tegengewerkt worden. En dat is natuurlijk nefast voor elke branche.”

Nieuwe exportmarkten aanboren Kleinere series en nichemarkten zoeken, dat lijkt ook voor Bauwens noodzakelijk om in de toekomst nog van Belgische meubelproductie te kunnen spreken. “Wij verkopen ook voornamelijk in België zelf, via een uitgelezen dealernetwerk, en dat zal zo blijven”, zegt Jannic Bauwens. “Maar we zoeken, meer dan vroeger, naar interessante exportmarkten; dat is één van onze strategische uitdagingen voor de komende jaren. We waren al erg actief op de Franse markt, maar aangezien Frankrijk een enorm zware crisis doormaakt, valt daar momenteel niet veel heil van te verwachten. Ons zakencijfer daar is sterk gezakt. Een nieuwe exportmarkt zoeken is evenwel niet eenvoudig. Onze jongste deelname aan de IMM Cologne, de meubelbeurs in Keulen, heeft wel enkele deuren opengezet, en de mogelijke opportuniteiten zijn we nu aan het bekijken.” (JD)

www.dezetel.be www.bauwens.be

Ondernemers 5 14 maart 2014

9


We hebben een oplossing die perfect aansluit bij uw type bedrijf. Om het energiegebruik van uw KMO te optimaliseren, stelt Electrabel u oplossingen voor die perfect aansluiten bij uw behoeften: - een KMO-team dat uw probleem behandelt vanaf het eerste contact - een professionele technische hulplijn die 24u/24 bereikbaar is bij een stroompanne op het hoogspanningsnet. Plus op aanvraag een technische interventie ter plaatse binnen de 4 uur - online tools om uw energieverbruik en uw budget optimaal te beheren - de mogelijkheid om te kiezen voor 100% hernieuwbare energie. Benieuwd welke oplossing het best aansluit bij uw bedrijf? Bel 078 05 05 55, contacteer ons via www.electrabel.be/contactkmo of surf naar www.electrabel.be/kmoaanbod

12020_ADV_B2B_NVP_A4_NL.indd 1

1/03/12 10:51


De Jabbeekse producent van keukens en ander vast meubilair Diapal heeft grote uitbreidingsplannen. Het bedrijf gaat eerst een nieuwe toonzaal en burelen bouwen en plant daarna een uitbreiding van de productieruimte. “De huidige burelen zitten een optimale productieflow letterlijk in de weg. Nu missen we ook laad- en loskaaien. Straks gaan we dus veel efficiënter kunnen werken”, weet afgevaardigd bestuurder Lieven Vermeire. Wie van De Haan naar Jabbeke rijdt, kan aan de verkeerswisselaar met de E40 niet naast de bouwactiviteit bij Diapal kijken. Aan de ingang van de site verrijst een rechthoekig blok dat in de loop van 2015 een gloednieuwe toonzaal van 1.250m2 en evenveel bureauruimte zal huisvesten. Half onder de grond wordt parkeerruimte voorzien. Lieven Vermeire: “In ons 45-jarig bestaan zijn we gegroeid van 4 naar 72 medewerkers, waarvan een derde in de productie en een derde op de baan. Als productiebedrijf dat alles in eigen huis vervaardigt, hebben we altijd geïnvesteerd in machines en gereedschap. Zo zijn we blijven groeien. Van de 9.000m2 bebouwde oppervlakte die we nu in gebruik hebben, is

vooral de verpakking- en verzendingsafdeling te klein geworden. Die gaat nu productieruimte worden. In een tweede fase zullen we een nieuwbouw van 3.000m² met verzendingsafdeling en laad- en loskaaien zetten. De huidige burelen zijn helemaal verouderd en moeten daarvoor plaats maken. De uitgebreide productieruimte zal vanuit het nieuwe toonzaalblok bereikbaar zijn via een passerelle. Het is een project dat enkele jaren zal duren, maar het uitgangspunt is wel dat we ondertussen gewoon kunnen blijven voortwerken.” Hoewel Diapal vooral bekend is voor zijn kwalitatieve maatkeukens is het gamma de voorbije decennia sterk uitgebreid naar allerlei soorten vast meubilair. “We zijn gaandeweg ook badkamer-, slaapkamer-, living- en bureaumeubilair beginnen produceren”, vertelt Lieven Vermeire, die Diapal sinds 2006 samen met Matthias Verhegge en Frederik Desmet leidt. “Vandaag realiseren we veel totaalprojecten, waarbij we al het vast meubilair voor onze rekening nemen. We doen waar we goed in zijn, maar we weten ook wat we niet kunnen. Ook qua klanten zien we een verschuiving. We zijn groot geworden met de appartementsbouw aan de kust, maar nu hebben we ook veel particuliere klanten, vooral uit West- en Oost-Vlaanderen. We vertrekken steeds van het plan van de architect en hebben een heel grote flexibiliteit op het vlak van maatwerk.

BEDRIJVEN

Diapal vult Jabbeekse site helemaal in

Voor elk budget kunnen we iets uitwerken. En omdat we vandaag ook technisch veel meer aankunnen dan 10 jaar geleden, kunnen we ook klanten in het hoogste segment op hun wenken bedienen.” (SD – Foto MVN)

www.diapal.be

LIEVEN VERMEIRE:

“WE ZIJN GROOT GEWORDEN MET DE APPARTEMENTSBOUW AAN DE KUST, MAAR NU HEBBEN WE OOK VEEL PARTICULIERE KLANTEN, VOORAL UIT WEST- EN OOSTVLAANDEREN.”

Nieuw pand voor RTS

Recent verhuisde RTS naar een nieuw pand in de Ieperse Paddevijverstraat. RTS biedt oplossingen inzake videobeveiliging en draadloze beeld-, geluid- en datacommunicatiesystemen. “In onze nieuwe vestiging kunnen we onze activiteiten optimaal organiseren en genieten we extra uitstraling”, getuigen zaakvoerders Ronald Supply en Benedicte Vermeersch. RTS biedt sinds 1991 totaaloplossingen voor high end videobewakingssystemen, toegangscontrole, kritische radiocommunicatie en draadloze beeld-, geluid- en datacommunicatie via hoogdebiet straalverbindingen. Het gaat meestal om projecten op maat of eigen ontwikkelingen. RTS richt zich op kmo, industrie en overheid. Recente voorbeelden zijn het cameraschild rond

het bedrijventerrein Sappenleen in Poperinge, veiligheidscamera’s in het centrum en aan het station van Kortrijk, een slim cameraschild tegen criminaliteit in West-Vlaanderen, nummerplaatcamera’s in de grensstreek en een straalverbinding tussen de wal in Oostende en loodsboten op zee voor de Vlaamse overheid. Tot het aanbod behoren ook indoor WiFi-netwerken voor bedrijven voor telefonie en mobiele applicaties, public address-systemen voor omroep en muziekdistributie, intercomsystemen, verhuur van camera- en zendapparatuur voor tijdelijke evenementen. “Ooit ben ik in Westouter gestart met de herstelling en verkoop van tv’s”, blikt Ronald Supply terug. “Ik heb elektronica gestudeerd, maar had daarnaast als radioamateur ook belangstelling voor de technische kant van zendapparatuur. Zo ben ik zendinstallaties beginnen leveren aan professionele klanten. De technologische evolutie heb ik altijd op de voet gevolgd en toegepast. In december 1997 zijn we verhuisd naar de Meenseweg in Ieper en ruim drie jaar later hebben we ons eerste personeelslid aangeworven. We hebben onze activiteiten gestaag uitgebreid. De voorbije jaren groeide onze omzet gemiddeld met 10% per jaar en inmiddels werken we met 7 mensen: 1 project manager en 6 techniekers (ICT- en elektronica-gerelateerde profielen). Onze vorige vestiging bood geen uitbrei-

dingsmogelijkheden voor verdere groei. Hier in de Paddevijverstraat staan we organisatorisch veel sterker met kantoren, een configuratieruimte, stock voor fijn en groot materiaal en werkplaats. Hier kunnen we ook klanten op een professionele manier ontvangen en demonstraties geven.” Het is de ambitie van RTS om gestaag te groeien in zijn nichemarkten. Om die verder te ontwikkelen werd een vacature voor een commercieel medewerker uitgeschreven. “Wij willen graag meedenken met onze klanten als het gaat om het aanbieden van betrouwbare oplossingen inzake beveiliging en draadloze toepassingen”, besluit Ronald Supply. (MD – Foto DD)

www.rts.be

RONALD SUPPLY EN BENEDICTE VERMEERSCH:

“DE VOORBIJE JAREN GROEIDE ONZE OMZET GEMIDDELD MET 10% PER JAAR EN INMIDDELS WERKEN WE MET 7 MENSEN.”

Ondernemers 5 14 maart 2014

11


HR Xpo VAKBEURS VOOR OPLOSSINGEN EN DIENSTEN IN PERSONEELSBELEID

Recepties • Banketten • Communies • Lentefeesten Familiefeesten • Bedrijfsfeesten • Incentives Residentiële seminaries • Verjaardagsfeesten Rouwmaaltijden • Brunch • Ruime parking Slaapgelegenheid tot 240 personen

Handboogstraat 1 I 8000 Brugge I T. 050 25 25 25 info@hotelvelotel.com I www.hotelvelotel.com

27 & 28 / 3 / 2014 KORTRIJK XPO 9U30 – 20U

al onze realisaties op www.SWIMMINGPOOLS.be

9U30 – 16U

- 40 inloopseminaries - 120 exposanten Registreer voor een gratis bezoek aan - Free catering de beurs en inloopseminaries via www.hrxpo.be met uw code 1515.

Het volledig programma vindt u op: www.hrxpo.be Kortrijk Xpo | 0032 (0)56 24 11 11 | hrxpo@kortrijkxpo.com

#hrxpo14

Partners:

Sponsors:

Ook de Willy Naessens van industriebouw…

WORTEGEM-PETEGEM T. 055 39 03 90 TESSENDERLO T. 013 29 27 17 OVERIJSE T. 02 657 39 16


ONDERNEMERS & CO Optima

Sociale bijdragen zelfstandigen: nieuwe berekeningswijze vanaf 2015 Alle natuurlijke personen die in België een beroepsactiviteit uitoefenen die inkomsten genereert en die niet gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst of door een specifiek statuut, zijn in principe onderworpen aan het sociaal statuut der zelfstandigen. Zij moeten sociale bijdragen betalen, die variëren naargelang het beroepsinkomen en de bijdragecategorie (zelfstandigen in hoofd- of bijberoep, meewerkende echtgenoten, enzovoort). Onlangs besliste de regering om de berekeningswijze van deze sociale bijdragen te hervormen. De nieuwe regeling zal in werking treden op 1 januari 2015. Hoe zal dit allemaal praktisch in zijn werk gaan? Een overzicht. 1. Huidige regeling Momenteel worden de sociale bijdragen van een zelfstandige berekend op basis van het netto beroepsinkomen. Dat verkrijgt men door de bruto inkomsten te verminderen met de werkelijke of forfaitaire beroepskosten en eventueel met de beroepsverliezen. Aangezien het netto beroepsinkomen niet onmiddellijk gekend is, maakt men voor de berekening gebruik van een zogenaamd refertejaar. Dit is het inkomen van drie jaar geleden. Het belangrijkste nadeel van deze regeling is dat de inning niet altijd in overeenstemming is met de economische werkelijkheid. Zo kan het voorkomen dat een zelfstandige een hoge bijdrage moet betalen omdat hij drie jaar voordien een hoger inkomen genoot dan vandaag het geval is, met alle gevolgen van dien. Om hieraan tegemoet te komen, werd beslist om de berekeningswijze van de sociale bijdragen te hervormen. 2. Nieuwe regeling Vanaf 2015 zullen de sociale bijdragen voor een bepaald jaar berekend worden op basis van de beroepsinkomsten van datzelfde jaar. Aangezien de zelfstandige zijn inkomsten van het komende jaar niet vooraf met zekerheid kan bepalen, dient hij voorlopige bijdragen te betalen. 2.1. Voorlopige bijdragen Het sociaal verzekeringsfonds zal de zelfstandige een voorlopige bijdrage voorstellen die berekend wordt op basis van het inkomen van drie jaar terug. In tegenstelling tot de huidige regeling zal de zelfstandige in de nieuwe regeling ervoor kunnen opteren om zijn voorlo-

pige bijdragen te verhogen of te verlagen al naargelang zijn inkomen in dat jaar. 2.2. Verhoging van de voorlopige bijdragen Indien de zelfstandige een hoger inkomen verwacht, kan hij ervoor opteren om hogere voorlopige bijdragen te betalen in plaats van zijn wettelijke voorlopige bijdragen, zonder evenwel de maximumbijdrage te overschrijden. Hij kan hiervoor eenvoudigweg een aanvraag indienen bij zijn sociaal verzekeringsfonds, waardoor de effectieve bijdragen worden verhoogd. Positief aan een verhoging van de voorlopige bijdragen is dat de zelfstandige nadien minder rekening moet houden met een zware regularisatie achteraf. 2.3. Verlaging van de voorlopige bijdragen De zelfstandige kan er evenwel ook voor kiezen om lagere bijdragen te betalen. Hiervoor dient hij op basis van objectieve elementen aan te tonen aan zijn sociaal verzekeringsfonds dat de beroepsinkomsten gedaald zijn in vergelijking met drie jaar geleden. Het sociaal verzekeringsfonds zal nadien al dan niet zijn goedkeuring geven. Bij KB zal later bepaald worden wat precies onder objectieve elementen moet worden verstaan. Als voorbeelden somde de minister van Middenstand alvast zaken als ziekte, ongeval, handicap, bevalling en eigen faillissement op. Indien het sociaal verzekeringsfonds ermee instemt om de voorlopige bijdragen te verlagen, zal de bijdrage herleid worden tot een minimumbijdrage. 2.4. Regularisatie Het sociaal verzekeringsfonds zal de voorlopige bijdragen regulariseren wanneer het beroepsinkomen van 2015 definitief vaststaat, met name op het ogenblik dat deze info verkregen wordt van de belastingadministratie. Normaliter zal dit in de loop van 2017 zijn. Naargelang van de situatie zal dit leiden tot een terugbetaling of een extra vordering van sociale zekerheidsbijdragen. 2.4.1. Te lage voorlopige bijdragen? Als bij de regularisatie blijkt dat er onterecht verminderde sociale bijdragen werden betaald, dan is er naast de eindafrekening ook een verhoging verschuldigd. Deze verhoging bedraagt 3% van de eindafrekening, per kwartaal tussen het bijdragejaar en de regularisatie, plus een eenmalige verhoging van 7%. Er is uiteraard geen verhoging verschuldigd als de zelfstandige in 2015 de voorlopige bijdragen betaalt zoals voorge-

steld door het sociaal verzekeringsfonds. 2.4.2. Te hoge voorlopige bijdragen? Bij te hoge voorlopige bijdragen, volgt een terugbetaling. In de toekomst kan, na evaluatie van de nieuwe wet, bij KB nog een systeem worden ingevoerd van een éénmalige specifieke bonificatie bij een vrijwillige betaling van hogere voorlopige bijdragen. Op dit moment staat dit evenwel nog niet vast. 3. Besluit Het nieuwe systeem zorgt ervoor dat de sociale bijdragen nauwer zullen aansluiten met het huidige inkomen van de zelfstandige. Zelfstandigen zullen zich echter steeds in een staat van regularisatie bevinden, waardoor ze naast de voorlopige bijdragen in hetzelfde jaar ook de regularisatie zullen moeten betalen voor de inkomsten van drie jaar geleden. Een juiste inschatting van het inkomen is dus belangrijk. Eveline De Vriese en Natalie Vanderstappen, Optima

Optima, optimaliseert uw financiële situatie, geeft u een duidelijk overzicht en brengt uw inkomen, vermogen, pensioen en nalatenschap in evenwicht.

Vraag geen advies, maar eis een plan.

Keizer Karelstraat 75 | 9000 Gent 09 225 25 71 | info.nl@optima.be

www.optima.be

Ondernemers 5 14 maart 2014

13


14

Ondernemers 5 14 maart 2014

ONDERNEMERS & CO Sanders Accounting

Verhoging btw-drempel kleine ondernemingen Vanaf 1 april 2014 verhoogt de btw-drempel voor kleine ondernemingen gevoelig. Meer ondernemingen zullen daardoor kunnen genieten van dit vrijstellingsregime met onder andere minder administratieve lasten. Kleine ondernemingen die een beperkte omzet realiseren, kunnen genieten van een bijzonder stelsel. Ze kunnen immers opteren voor een vrijstellingsregime mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Zo wordt de btw-belastingplichtige verlost van heel wat btw-formaliteiten. Alvorens te kiezen voor dit bijzondere regime valt het wel aan te bevelen om een accountant te raadplegen. Op die manier vermijdt u onvoorziene verrassingen.

Verhoging Vandaag kan men genieten van deze regeling indien de omzet kleiner is dan 5.880 euro. Vanaf 1 april 2014 verhoogt deze drempel gevoelig naar 15.000 euro. De doelstelling van deze maatregel is om de administratieve lasten van kleine ondernemingen te verlichten zodat ze vlotter door de crisis kunnen komen.

Beperkt omzetcijfer Het omzetcijfer dat in aanmerking dient te worden genomen voor het vaststellen van de eventuele overschrijding van deze nieuwe drempel van 15.000 euro is niet het boekhoudkundig omzetcijfer. Het bevat niet enkel de handelingen onderworpen aan btw, maar mogelijks ook vrijgestelde handelingen. Zo moet men het totaalbedrag in achting nemen van een belastingplichtige die bijvoorbeeld boekhouding uitoefent en het beheer van een verzekeringsportefeuille die niet als bijkomend wordt aangemerkt.

Uitgesloten handelingen Enkele handelingen zijn expliciet uitgesloten van deze regeling. Het betreft de overdracht van nieuwe gebouwen, levering van nieuwe vervoermiddelen, tabaksfabrikanten en werk in onroerende staat.

Voor- en nadelen Wanneer u als kleine btw-plichtige zou opteren voor dit bijzonder stelsel dan bent u vrijgesteld om periodieke btw-aangiftes in te dienen en dient u geen btw aan te rekenen op uw omzet. Keerzijde is wel dat u geen recht hebt op btw-aftrek op uw betaalde btw aan uw leveranciers. Voorts blijft de indiening van de jaarlijkse btw-listing nog steeds van toepassing en dient deze kleine onderneming verplicht volgende vermelding aan te brengen op alle verkoopfacturen: “kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. Btw niet toepasselijk.”

Herzieningen Opteert u voor dit bijzonder btw-stelsel, dan is het mogelijk dat u btw moet herzien (lees: terugstorten) van eerder in aftrek gebrachte btw op voorheen aangekochte bedrijfsmiddelen. Immers zijn investeringen in roerende goederen onderworpen aan een herzieningstermijn van 5 jaar. Is uw omzet lager dan deze btwdrempel en heeft u net enkele investeringen achter de rug, of staan nieuwe investeringen voor de deur, dan blijft de normale btw-regeling wellicht nog steeds de interessantste keuze. Het kan dan ook interessanter zijn om af te zien van de vrijstellingsregeling en verder te blijven opteren voor het normale btw-regime tot de vijfjarige herzieningstermijn is verstreken. Investeerde u twee jaar geleden voor 10.000 euro in een machine waarbij u 2.100 euro aan btw recupereerde, dan zou u 3/5de of 1.260 euro moeten terugstorten. Voor onroerende goederen bedraagt de herzieningstermijn 15 jaar. Sanders Accounting & Consulting is gespecialiseerd in accountancy, fiscaliteit, begeleiding overname, audit, herstructureringen en familieregelingen.

Conclusie De verhoging van de drempel voor het btw-stelsel van kleine ondernemingen impliceert dat meer ondernemingen zullen kunnen genieten van het regime met minder administratieve verplichtingen. Raadpleeg wel telkens uw accountant, want een herziening zou u wel eens flink wat geld kunnen kosten.

Filip Verbeke, Sanders Accounting

Het uitgangspunt vormt een kwalitatief hoog dienstverlening. Sanders Accounting & Consulting beschikt over een ISO-certificaat en is door de Vlaamse overheid erkend als dienstverstrekker voor advies.

Archimedesstraat 7 – 8400 Oostende – 059 55 00 55 Gistelse Steenweg 253 – 8200 Brugge – 050 40 48 90 Heldenplein 20 – 8301 Knokke-Heist – 050 53 03 00 www.sandersaccounting.be


ONDERNEMERS & CO Delboo Deknudt

Hoe uw ijzeren (roerende) voorraad regelen? Er bestaan heel wat schenkingstechnieken om op een interessante manier uw successieplanning te regelen. De volmacht tot schenken, is er één van. Vanaf 1 juni 2014 geldt er hiervoor een nieuwe wetgeving die bepaalt dat een dergelijke volmacht aan bepaalde formaliteiten moet voldoen. Schenken of nog niet schenken, that’s the question. Wie geeft, heeft niet meer. Geen eenvoudige klus voor een (West-)Vlaming. Successieplanning is een evenwichtsoefening: genoeg geven om successierechten te vermijden, maar zeker ook voldoende behouden om de train de vie te kunnen aanhouden tot het einde. Het moeilijke is dat niemand weet wanneer dat precies is. Het komt er op aan om de verschillende gradaties van geven en behouden af te wegen en op de specifieke wensen de juiste gradatie toe te passen. De gemakkelijkste beslissing betreft uw overtollig roerend vermogen. Dit schenkt u aan bijvoorbeeld uw kinderen, al dan niet (gedeeltelijk) met inkomsten- en controlebehoud. Voor wat de inkomsten betreft kan u voorzien in een jaarlijkse facultatieve rente. Voor wat de controle betreft, kan u er een burgerlijke maatschap tussenplaatsen. Eveneens gemakkelijk is het voor u noodzakelijk geachte roerend vermogen. Dit behoudt u en schenkt u niet weg. U zal het immers nodig hebben. Afhankelijk van uw leeftijd kan u trouwens in dit verband eveneens denken aan een successieverzekering. Zeker als dit pakket toch behoorlijk belangrijk blijkt te zijn, kunnen de successierechten immers aardig oplopen. Het moeilijkste is uiteraard uw roerend vermogen dat daartussen ligt. U heeft het niet meteen nodig, maar u weet het toch ook niet zo goed. Het zou toch kunnen worden aangesproken. Het voorzien in een inkomstenbehoud, een jaarlijkse vaste (facultatieve) rente op het vermogen dat u wel schenkt, kan hieraan al verhelpen. Daarnaast zijn er ook schenkingstechnieken die u – minder of meer flexibel – toch toelaten om op een schenking terug te komen. Ook dit kan nuttig zijn voor dit gedeelte van uw roerend vermogen.

Nieuwe wetgeving Nochtans bestaat er nog een andere mogelijkheid: de volmacht tot schenken. U geeft niet uw vermogen weg, maar u geeft iemand een volmacht om dat te doen. Meestal voor het ogenblik dat u zelf niet meer in staat bent dat zelf te doen. In de praktijk duiken soms nogal wat ruim geformuleerde volmachten op om op die manier het vermogen te schenken. In principe is het nodig dat een dergelijke volmacht voldoende gespecifieerd en bijzonder is. Bovendien zal het binnenkort vereist zijn dat een dergelijke volmacht aan bepaalde formaliteiten zal voldoen. Er is immers een nieuwe wetgeving inzake het bewind op komst (inwerkingtreding per 1 juni van dit jaar) die zal verhinderen dat een dergelijke volmacht nog zal kunnen worden uitgeoefend op het ogenblik dat de volmachtgever onbekwaam wordt, tenzij de juiste formaliteiten werden nageleefd. Ook mensen die reeds een dergelijke volmacht liggen hebben, zullen dus best zorgen voor een tijdige aanpassing. In het kader van deze nieuwe wetgeving zal het overigens eveneens mogelijk worden om een verklaring te doen teneinde de over u aangeduide bewindvoerder toe te laten bepaalde schenkingen voor u te doen. Een belangrijke innovatie in een samenleving met steeds meer dementerende personen. Een volmacht blijft echter slechts een volmacht. Indien u plots overlijdt, zullen uw erfgenamen toch successierechten betalen. U heeft dan immers niet meer tijdig de 3% schenkingsrechten kunnen ‘klikken’. Bovendien is niet enkel het plotse overlijden de vijand van de schenking via volmacht. Af en toe duiken geruchten op dat het tarief van 3% schenkingsrechten op roerende goederen (of voor de sportievelingen 0% en een ‘bypass’ van drie jaar) toch wel iets te voordelig is in deze moeilijke tijden. Mocht de wetgever hier effectief ingrijpen zal ook hier de volmachtdrager achter het tarief van 3% aanhollen natuurlijk. Misschien dan toch maar de ijzeren voorraad smeden terwijl hij heet is?

Guillaume Deknudt, Delboo Deknudt Advocaten

Vermogensplanning een niveau hoger Het referentie-advocatenkantoor inzake advies en procedure rond uw vermogen • Inkomstenbelastingen • Schenkings- en successierechten • Registratierechten

• Huwelijksvermogensrecht • Erfrecht, schenkingen en testamenten • Familierecht

• Regularisaties • Planning onroerend goed (ook in het buitenland) • Patrimoniumvennootschappen

• Vereffening en verdeling van nalatenschappen • Vereffening en verdeling na echtscheiding • Holdings • Grensoverschrijdende planning (trust, SPF, ...)

Franklin Rooseveltlaan 172/174, 8790 Waregem Tel. 056 62 51 00 - Fax 056 62 51 01 Optimismelaan 1b3, 1140 Brussel Tel. 02 502 59 87 - Fax 02 502 83 06 Paalsteen 5, 9830 St-Martens-Latem Tel. 09 220 51 10 - Fax 09 281 18 80 www.delboodeknudt.be - info@delboodeknudt.be

Delboo Deknudt adv. 70x115mm.indd 1

Ondernemers 5 14 maart 2014

15

3/01/14 13:09


16

Ondernemers 5 14 maart 2014

Peter, Paul en Jan Ameloot Delta Light


INTERVIEW

“Het is en blijft een family business” Snelgroeier Delta Light, specialist in architecturale designverlichting, schrijft op zijn 25e verjaardag een nieuw hoofdstuk in zijn geschiedenisboek. Terwijl de volgende generatie haar opwachting maakt, investeert het bedrijf maar liefst 20 miljoen euro in de opwaardering van het Wevelgemse hoofdkwartier. Voor zover het nog bewezen moest worden: de familie Ameloot staat synoniem voor ondernemerschap pur sang. Pater familias Paul Ameloot (65) was een kwarteeuw lang de exponent van die grenzeloze gedrevenheid. Voortaan mogen zonen Peter (chief operational en r&d) en Jan (corporate strategy) vorm geven aan een nieuwe groeifase. “We willen geen logge multinational zijn, maar we zijn inmiddels wel een kmo met multinationale trekjes.”

Uit een recente Europese studie van Ernst & Young bij 28.000 dauphins van familiebedrijven in 26 landen, bleek dat een verpletterende meerderheid niet stond te springen om in het spoor van hun vader te treden. Waarom jullie wel? Peter Ameloot: “Zou de houding van die dauphins niet ingegeven zijn door het soort bedrijf dat ze voorgeschoteld krijgen? Hier ligt dat anders. Dit familiebedrijf is geen toeleverancier van zetels of bouten aan Ford Genk. We werken met een mooi product en in een stabiele sector.” Jan Ameloot: “Wij hebben hier een bedrijf met toekomst, internationaal georiënteerd, prachtig product, innovatieve omgeving. Het zou jammer zijn mochten we die opportuniteit naast ons neergelegd hebben.” Peter Ameloot: “Er zijn nog een aantal elementen die in ons voordeel spreken. We hebben allebei een goede opleiding als handelsingenieur genoten, mijn broer en ik kunnen het goed met elkaar vinden, we zijn complementair en we draaien al lang mee in dit huis.” Jullie zijn respectievelijk al 15 en 12 jaar aan boord. Jullie kennen het huis dus behoorlijk goed. Maar toch zullen er ook strikte voorwaarden verbonden geweest zijn aan de aflossing van de wacht. Paul Ameloot: “Als vader wilde ik weten welk vlees ik in de kuip had. Ik heb mijn zonen al die jaren kunnen beoordelen en stelde met genoegen vast dat ze voldoende gewapend zijn om in te staan voor de aflossing.” Peter Ameloot: “Toch lag de rode loper hier niet zomaar uit. Ik heb destijds een sollicitatiebrief moeten schrijven om aangenomen te worden.” Paul Ameloot: “Echt? Dat wist ik niet meer.” Vader Paul zit erbij, maar wat hebben jullie vooral geleerd van hem? Peter Ameloot: “We hebben zoveel geleerd: beroepsernst, collegialiteit, bewust zijn van de voorbeeldfunctie, zich integreren, ervaring opdoen, voetjes op de grond, concurrentie nooit onderschatten, het belang van service, ...” Jan Ameloot: “Als ik er eentje voor mezelf mag uitpikken: onze vader leerde ons vooral om kritisch te zijn. Positief kritisch. Je moet altijd vragen durven stellen en je ook afvragen wat de anderen doen. Zowel binnen als buiten het bedrijf. Elke dag opnieuw.”

Zijn er ook zaken die jullie per se anders willen doen? Peter Ameloot: “Ja, en daar is niets mis mee. Dat heeft ook niets te maken met de persoon van de voorganger. Bepaalde zaken moet je gewoon anders doen omdat de organisatie danig geëvolueerd is. Zo zal het buikgevoel vroeger een belangrijke rol hebben gespeeld terwijl je nu meer verplicht bent om te werken volgens procedures.” Hoe moeilijk is het als vader om de zaak los te laten? Paul Ameloot: “Scheiden is altijd een beetje lijden, zegt men. Maar hier valt dat heus mee omdat ik met plezier vaststel dat de zaak mooi verder loopt. Voor mij persoonlijk verandert er ook niet echt veel. Het grote verschil is dat ik nu geen handtekeningen meer moet zetten. Maar ik blijf met innovatie bezig, mijn grote drijfveer. Meer dan ooit kan ik nu mijn ding doen: nadenken over nieuwe producten en het door anderen laten uittekenen en ontwerpen. En hier en daar doe ik nog wat aan pr in het belang van het bedrijf.”

Een team is nooit volledig Een bedrijf leiden is geen walk in the park. Hoe voelt het aan om als zonen van de baas en in een duomanagement nu alle eindverantwoordelijkheid te dragen? Is er nood aan bijscholing? Jan Ameloot: “Door veel en goed te luisteren naar anderen, kan je mogelijks meer bijleren dan bij Vlerick.” Paul Ameloot: “Persoonlijk ben ik ook niet overtuigd van het principe dat een Vlerick-boy alles weet. De jarenlange inhouse praktijkervaring weegt nog altijd veel zwaarder door. Zwaarder zelfs dan wat externe experts kunnen vertellen.” Experts van familiebedrijven beweren nochtans dat opvolgers tot acht basiscompetenties in huis moeten hebben om de aflossing van de wacht geruisloos te laten verlopen... Paul Ameloot: “Ik heb mijn zonen altijd voorgehouden: weet wat je kan, maar weet ook wat je niet kan.” Peter Ameloot: “Dat is één van de redenen waarom we de voorbije jaren steeds meer hoge profielen aangetrokken hebben. Niet alleen omwille van de groei van ons bedrijf, maar ook om het management te professionaliseren. Om maar één voorbeeld te geven: in 2005

telde onze r&d-afdeling zeven man, nu zijn er daar al 30 medewerkers.” Een manager is maar zo sterk als zijn team. Is Delta Light ook op dat vlak voldoende gewapend voor de toekomst? Jan Ameloot: “We zijn fier te kunnen zeggen dat we hier heel veel mensen aan boord hebben met wie we al lang samenwerken.” Peter Ameloot: “Het belangrijkste is en blijft toch altijd het operationele en dat is een teamspel. Niemand moet hier met de pluimen gaan lopen als we een groot contract binnenhalen want iedereen heeft daar verdienste aan: de studiedienst, de ontwerpers, de aankopers, de researchers, de marketeers, de verkopers, enzovoort.” Paul Ameloot: “Maar een team in een onderneming is nooit volledig. Dat geldt ook hier. Er zijn nog altijd functies die beter ingevuld zouden moeten worden. Ik denk meteen aan internationale projectmanagers. Over de hele grote projecten wereldwijd wordt beslist in Londen, in New York of in Singapore. Ik denk aan de bouw van nieuwe luchthavens, nieuwe hotels of nieuwe resorts. In elk van die drie wereldsteden zouden we projectmanagers moeten hebben. Mensen die meer zijn dan alleen maar commerciële agenten of verkopers, maar die ook kunnen meedenken en meepraten met grote architectenbureaus of projectontwikkelaars die lichtstudies maken.” Het kan moeilijk anders of private equityspelers komen hier geregeld eens aan de deur kloppen. Wat doet u daarmee? Paul Ameloot: “We hebben een principiële beslissing genomen op de lange termijn: het is en blijft een family business, en wel omdat de voorwaarden voor een goede overdracht tussen de generaties vervuld zijn. En wat die private equityspelers betreft: in 2008 en 2009 kregen we er veel over de vloer, maar nu zien we ze bijna niet meer omwille van de weg die we ingeslagen zijn.” Andere West-Vlaamse verlichtingsbedrijven – denk maar aan de buren Modular of Wever & Ducré - zijn jaren geleden wel overgegaan in externe handen. Paul Ameloot: “Ieder veegt voor zijn eigen deur. De eigenaars van die bedrijven zullen daar zeker hun

Ondernemers 5 14 maart 2014

17


INTERVIEW

18

Ondernemers 5 14 maart 2014

goede redenen voor gehad hebben, of misschien vonden ze het tijd om langs de kassa te passeren. Je moet dat respecteren. Maar zelf had ik geen goesting in een dergelijk scenario.”

Een West-Vlaamse multinational Waarom wordt er nu 20 miljoen euro geïnvesteerd in het hoofdgebouw in Wevelgem? Peter Ameloot: “Het heeft allemaal te maken met een efficiëntere organisatie en met het optimaal dienen van de klant. Enerzijds hadden we een logistiek probleem. We zagen bepaalde onderdelen of voorraden soms letterlijk op onze tenen vallen. Anderzijds was er ook een behoefte om de r&d-afdeling beter te stroomlijnen. Voor beide afdelingen hadden we dus extra ruimte nodig. Productie en logistiek zullen in de nieuwe vleugel van 5.500 m² nu ook veel beter op elkaar afgestemd worden.” Is het ook een beetje “Oost West, thuis best?” Paul Ameloot: “Het is een feit dat je in Europa moeilijk beter gelegen kan zijn. Trek een straal van hooguit 300 kilometer en je hebt al meteen wereldsteden als Amsterdam, Brussel, Parijs en Londen binnen bereik, toch niet niets. Waar kan men dat nog zeggen?” Met 18 eigen buitenlandse filialen, een verkoop in 120 landen wereldwijd en 70% export, mag Delta Light zich zonder schroom een multinational noemen. Is dat de finale ambitie: de Ikea van de architecturale designverlichting worden? Paul Ameloot: “Een multinational? Ik denk in alle bescheidenheid dat er geen woord van overdreven is. Maar anders dan Ikea willen we alleen topkwaliteit brengen.” Jan Ameloot: “Als je onder een multinational een logge reus verstaat, dan bedanken we daar ook voor. Noem ons dan maar liever een multinationale kmo. Dat sluit beter aan bij ons profiel.”

PAUL AMELOOT:

“MEER DAN OOIT KAN IK NU MIJN DING DOEN: NADENKEN OVER NIEUWE PRODUCTEN EN HET DOOR ANDEREN LATEN UITTEKENEN EN ONTWERPEN.”

Zijn er nog blinde vlekken op jullie wereldkaart? Jan Ameloot: “Japan. Maar daar geraak je zo moeilijk binnen. Het is een gesloten markt met een eigen cultuur. Daarom doen we de laatste jaren ook geen inspanningen meer.” Paul Ameloot: “Er zijn nog overal blinde vlekken. Of beter gezegd: overal kunnen we onze commerciële inspanningen nog opdrijven. Dat geldt zowel voor Azië als voor Europa.” Peter Ameloot: “Mochten we in pakweg Duitsland evenveel verkopen als op onze thuismarkt België, dan zou dat fantastisch zijn.” Van Duitsland gesproken. Hoe verhoudt een flink uit de kluiten gewassen bedrijf als Delta Light zich tegenover de grote spelers uit de markt, die vooral uit Duitsland komen? Paul Ameloot: “We hebben in de architecturale designverlichting het breedst mogelijke pallet aan

producten en we brengen steeds nieuwe producten op de markt van de kantoren, de winkels, de hotels en ook de residentiële markt. Op dat terrein zijn we zowel qua aanbod als qua innovatie zonder meer top. Een hotel uitrusten van boven tot beneden? Bij Delta Light kan men het allemaal vinden. Niet iedereen kan dat zeggen. Anders dan bepaalde grote Duitse groepen houden we ons echter ver af van nichemarkten zoals straatverlichting of pakweg museumverlichting.” Maar toch is het altijd de consument die beschikt. Blijft de vraag: hoe maak je het verschil op het terrein? Uw topkaderlid Jan Mortier verwoordt het zo: “Vergeet b-to-b, vergeet b-to-c, vandaag is alles h-to-h, human to human.” Peter Ameloot: “Uiteraard is het persoonlijk contact cruciaal en is het leuk als je over de jaren heen een relatie kan opbouwen met klanten, zonder dat je daarom samen met hen op vakantie gaat. Maar toch zal eerst de basis goed moeten zitten, en de basis wordt gevormd door een combinatie van drie factoren: kwaliteit, een goed product, en een goede service. Sorry, maar als die drie elementen niet aanwezig zijn, zal de rest ook niet volgen.”

Ongelijke strijd tegen piraterij Delta Light is op 25 jaar tijd geëvolueerd van een leider die de innovatie zelf dicteert en in de markt zet. Wat is het geheim achter goede innovatie? Peter Ameloot: “Goede innovatie betekent dat je product verkocht geraakt. Zo simpel is het.” Paul Ameloot: “Wij proberen steeds opnieuw nieuwe producten te maken waarvan we hopen dat de consument die zal oppikken. De ideeën kunnen wat mij betreft elke minuut van de dag en overal ontstaan. Bij het lezen van een krant of een tijdschrift, bij het zien van een tv-programma, of zelfs op een onbewaakt moment. Nooit ben je zeker of de bedoelde innovatie, ook zo zal gepercipieerd worden door de consument. Het is al meer dan eens voorgevallen dat we naar een beurs gaan met een nieuw product waarvan we vinden dat het mooi en innovatief is, om na de beurs te moeten toegeven dat het niet zo mooi en innovatief was. Innovatie heeft veel te maken met wat de klant wil. Innovatie begint dus bij goed luisteren.” Jan Ameloot: “Net dat doen we hier permanent en op een professionele basis. We bevragen permanent de klant en peilen steevast naar reacties. Dat is het begin van elke innovatie. Maar finaal is innovatie een samenspel van een extern (de markt) en een intern gebeuren (het r&d-team).” Het resultaat is in ieder geval dat jullie nu ook zelf patenten neerleggen. Maar hoeveel zekerheid biedt dat tegen concurrenten die schaamteloos kopiëren? Peter Ameloot: “Uiteraard krijg je alleen bescherming op die plaatsen waarvoor je bereid bent te betalen. In de praktijk is dat vooral of uitsluitend Europa. We proberen onze producten ook te beschermen door onze klanten op te roepen om melding te maken van illegale kopieën. Zo gebeurt het ook in de praktijk. De klanten hebben daar natuurlijk ook zelf een belang bij want een minderwaardig product is geen cadeau.” Hoe sterk speelt de factor China? Peter Ameloot: “Heel erg. En weet je wat nog het meest merkwaardige is? Dat China ongelooflijk moeilijk doet over producten die uit Europa komen en moeten ingeklaard worden. Terwijl het omgekeerde een fluitje van een cent is: Europa legt de Chinezen amper een strobreed in de weg, alles kan. Onder ondernemers

wordt wel eens schamper gedaan over de Europese voorschriften met de code CE. Daar wordt dan lachend over gezegd dat CE staat voor Chinese export.” Paul Ameloot: “Er zijn niet alleen de Chinezen. Ook de Zuid-Amerikanen halen al eens toeren uit, en de Polen zijn ook straffe kastaars, hoor. Gelukkig hebben we hier in huis een juridische dienst die ongeoorloofde praktijken meteen aan de kaak stelt.”

Cherchez la femme Straks stopt de regering Di Rupo. Hoe kijken jullie als ondernemers naar de voorbije vier jaar? Peter Ameloot: (neemt er de krant van de dag bij): “Kijk, hier staat het zwart op wit te lezen. De pestbelastingen die ondernemers getroffen hebben.” Paul Ameloot: “Ondernemers zijn zeer elastisch, ze passen zich steeds opnieuw aan alle omstandigheden aan. De voorbije jaren was het niet anders. Ik stel vast dat de politiek niets gedaan heeft om de economie te stimuleren. Niets. Het tegenovergestelde was wel waar: er werd een resem maatregelen in de markt gezet om het ondernemerschap te ontmoedigen. Meer belastingen, meer regeltjes en wetten, meer papier, meer van dat alles. Wat me het hoogst zit? Ik denk onder meer aan het eenheidsstatuut. Eén van de gevolgen is dat het steeds moeilijker wordt om zowel mensen aan te werven als om mensen te ontslaan. Beseft men wel hoe cruciaal dat is voor een bedrijf? De regering Di Rupo in één zin samenvatten is niet eens zo moeilijk: alles werd duurder en alles werd complexer. Voilà. Maar op het niveau van de Vlaamse regering was het niet beter.” Jan Ameloot: “Er was toch één fantastische maatregel: voortaan mag iedereen dubbele namen gebruiken.” Paul Ameloot: “Soms stelt men zich de vraag of de politiek ook eens respect kan opbrengen voor zijn eigen ondernemers? In de loop der jaren heeft Delta Light al 73 awards gewonnen voor innovatie. In eigen land wordt niet eens naar ons omgekeken. Het is een nuchtere vaststelling.” Laten we toch maar positief eindigen als het nog even mag: hoe belangrijk was la mama of la donna in de groei en de bloei van Delta Light? Uw vrouw of jullie moeder. Niet te onderschatten, zeggen insiders. Paul Ameloot: “Het is niet aan mij om dat te zeggen, maar als het waar is dat achter een sterke man een sterke vrouw staat, dan is dat hier aan de orde. Mijn vrouw was er al van bij de opstart van het bedrijf bij en ze heeft het personeelsbeleid voor haar rekening genomen tot er hier 100 mensen werkten. Dat was 15 jaar geleden. Ook nu is ze nog altijd aanwezig in het bedrijf en springt ze bij waar er zich een probleem stelt. Ook alle post komt eerst bij haar terecht. En je weet: wie de post ziet toekomen, weet veel.” (lacht) Jan Ameloot: “Ach, we hebben zoveel van haar meegekregen. Zoals: leren door rond te wandelen in het bedrijf, of met andere woorden zorg er voor dat je altijd een oogje in het zeil houdt, zonder je daarom te mengen. En ook: toon respect voor anderen en zorg dat je altijd met beide voetjes op de grond blijft.” Peter Ameloot: “Ze is er altijd geweest voor ons, zonder klagen en zonder zagen, altijd positief. Ik vind het vooral merkwaardig hoe ze zich steeds wist weg te cijferen, zodat mijn vader zich helemaal kon toeleggen op wat hij het liefst deed: ondernemen.”

(Tekst: Karel Cambien – Foto’s: Kurt Desplenter)


PARTNERS IN BUSINESS

EEN A3-PRINTER DIE HET U MAKKELIJK MAAKT In het bedrijfsleven streeft u naar een zo hoog mogelijke efficiëntie. Met de nieuwe Brother MFC-J6920DW hebt u alvast een ideale partner als het op printen of scannen aankomt. Deze multifunctionele printer drukt snel en haarscherp af op A3-formaat, ook dubbelzijdig. Via NFC afdrukken en scannen vanaf mobiele toestellen gaat vlot en eenvoudig. En hij denkt ook aan uw budget; dankzij zijn hoogrendement inktpatronen drukt u gegarandeerd zuinig af.

MEER INFORMATIE OP WWW.BROTHER.BE

WELKOM BIJ PRINT 3.0

Ondernemers 5 14 maart 2014

19


Ondernemers 5 14 maart 2014

DOSSIER

20

DOSSIER Transport & logistiek

Twee jaar na overname door Franse groep

AltéAd Devriendt ziet toekomst in logistieke totaaloplossingen Ruim twee jaar al is AltéAd Devriendt geen lokale kmo meer, maar het Belgische filiaal van de 2.400 man sterke Franse AltéAd Groep. Hoewel de specialisatie van uitzonderlijk transport behouden blijft, ziet het Zedelgemse bedrijf vooral toekomst in een verhaal waarin transport een onderdeel is van een logistiek totaalverhaal. “Transport in het algemeen en zeker ook het uitzonderlijk vervoer gaan harde tijden tegemoet”, voorspelt directeur Paul Boels. “De markt staat voor een grote zuivering en alleen de volledig geïntegreerde groepen zullen overleven.” Ook na meer dan 80 jaar blijft AltéAd Devriendt sterk lokaal verankerd. Paul Boels: “Jozef Devriendt stichtte Transport Devriendt in 1935 in Aartrijke. Toen na de tweede generatie geen opvolgers klaarstonden, konden mijn broer Jean en ik het bedrijf in 1989 overnemen. Door de overname van Hansmar in 1992 en de focus op uitzonderlijk transport konden we sterk groeien. Dat stelde ons voor een praktisch probleem. Onze vestiging in het centrum van Aartrijke werd veel te klein. De opties waren uitwijken naar Zeebrugge of herlokaliseren in het nieuwe bedrijventerrein De Arend in Zedelgem.” De ondernemers gingen voor de tweede optie en kochten 10.000m2 industriegrond palend aan de terreinen van CNH. “Dat we sindsdien naast onze hoofdklant zitten, heeft als grote voordeel dat we met stockage en handling voor extra toegevoegde waarde kunnen zorgen”, weet Paul Boels. “Wij maken de landbouwma-

chines transportklaar – met bijvoorbeeld een beschermende waxlaag tegen het strooizout in de winter – en laden ze op onze speciale diepladers.” Maar in die Zedelgemse beginjaren moest DevriendtHansmar al snel creatief uit de hoek komen. Paul Boels: “CNH kende toen echte crisisjaren, dus gingen wij op zoek naar alternatieve transporten. Boten zijn mijn persoonlijke passie, en zo werden we de Belgische nummer 1 in het vervoer ervan. Dat is wel een echte niche, die zeer arbeidsintensief is, en de laatste jaren ook de crisis voelt. Het middensegment in de botenbranche valt weg. De hele grote jachten kunnen niet over de weg worden vervoerd, en voor de kleine heeft de booteigenaar vaak zelf een aanhangwagen.”

Logistieke totaaloplossingen Op die manier kwam het bedrijf dus weer in woelig vaarwater terecht, maar de AltéAd-groep bood uitkomst. Paul Boels: “De vrijage was vrij lang, van 2007 tot 2012, en verliep in drie fases. Het huwelijk biedt ons grote voordelen. AltéAd is een sterke, Franse groep die ook vestigingen in België en Marokko heeft. Naast uitzonderlijk vervoer, waarin ze in Frankrijk de koploper zijn, doen ze ook kraanwerk, maar vooral de services to industry vormen een interessante wissel op de toekomst. Die globale dienstverlening start bij het verpakken van de goederen bij de klant en houdt ook de stockage van de goederen, het regelen van de expeditie en het aan boord brengen van de goederen in. Daarvoor hebben we sinds vorig jaar een kantoor en faciliteiten in Antwerpen bij de Wijngaard Natie waar we 10.000m2 overdekte en 15.000m2 buitenstockage-

PAUL BOELS:

“ALS JE DE UITZONDERLIJK MOEILIJK GEWORDEN WETGEVING NAAR DE LETTER MOET TOEPASSEN, KUN JE BETER STOPPEN.”

ruimte benutten. Er is ook een overdekte loskaai met een diepgang van 11 meter waar twee schepen tegelijk kunnen worden geladen en gelost. We verzorgen er high and heavy bulk.” Waar transport vroeger de hoofdactiviteit was voor het bedrijf, verschuift de klemtoon nu naar logistieke totaaloplossingen voor grote klanten. “Als bijvoorbeeld Total een raffinaderij bouwt in Kameroen, wil het bedrijf dat alle onderdelen ter plaatse worden geleverd. Vanaf de bestelling van die stukken nemen wij het logistieke verhaal in handen. De onderdelen komen uit China of Amerika naar de haven van Antwerpen. Wij vervoeren ze naar Marseille, vanwaar ze per schip naar Kameroen worden getransporteerd”, illustreert Paul Boels. Toch blijft uitzonderlijk transport in België en de buurlanden een belangrijke taak voor de 45 medewerkers van AltéAd Devriendt. Al wordt het werken er niet makkelijker op, stelt Paul Boels, die ook bestuurder is bij de beroepsfederatie TLV, voor het uitzonderlijk vervoer. “Als je de uitzonderlijk moeilijk geworden wetgeving naar de letter moet toepassen, kun je beter stoppen. In West-Vlaanderen lijkt men nog wat zin voor realisme aan de dag te leggen bij de controle op de toepassing ervan, maar in Antwerpen verliest de haven ongetwijfeld trafieken aan andere landen. De Europese wetgeving is niet geharmoniseerd. Dus moet je het rijtijdenbesluit, sociale wetgeving, de wetgeving uitzonderlijk vervoer én de algemene vervoerswetgeving respecteren. Dat kun je niet in een computermodel stoppen, maar is gewoon hersenwerk, waar niet altijd evenveel begrip voor bestaat vanwege de autoriteiten”, besluit Paul Boels. (SD – Foto MVN)

www.alteaddevriendt.com


DOSSIER

DOMINIEK KEERSEBILCK:

“GEZAMENLIJK TRANSPORT IS NIET ALLEEN BETER VOOR HET MILIEU, MAAR VERHOOGT OOK DE VERKOOP.”

helpen om in plaats van drie schaars gevulde vrachtwagens één volle te laten rijden, winnen ook het milieu en de mobiliteit.”

Shuttle naar Venlo valt in de prijzen

Transport & Logistics Awards bekroont REO Veiling Een gebundeld transport naar Venlo leverde de REO Veiling uit Roeselare zilver op in de Transport & Logistics Awards. “Deze shuttle vergemakkelijkt de toegang tot de Duitse markt voor onze groentetelers”, vertelt commercieel directeur Dominiek Keersebilck. De prijs is ook een opsteker voor de POM West-Vlaanderen, dat de Europese samenwerking met de Nederlands-Limburgse regio initieerde. In 2010 startte de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen het project Oost West Poort om de bestaande economische en logistieke samenwerking tussen West-Vlaanderen en de regio Venlo in Nederlands Limburg verder uit te bouwen en te versterken. Beide regio’s vormen elk een toegangspoort tot belangrijke afzetmarkten: enerzijds Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, anderzijds Duitsland en Oost-Europa. Het door Europa, Vlaanderen en West-Vlaanderen gefinancierde EFRO-project liep in december 2013 af. Projectpartners aan West-Vlaamse zijde waren de REO Veiling, het havenbestuur BruggeZeebrugge en hogeschool Vives. De REO Veiling is in zijn sector een zwaargewicht, met 2.874 aangesloten leden, waarvan 1.117 actieve telers die vorig jaar voor 157 miljoen euro (een lichte stijging ten opzichte van 2012) verkochten. Op recente uitreiking van de Transport & Logistics Awards kreeg de REO Veiling een zilveren medaille in de categorie Logistiek Project van het Jaar.

“Beide gebieden zijn zeer actief in groenten. Je vindt er ook een veiling en diverse groothandels. Over de Maas ben je meteen in het Ruhrgebied, een van de dichtst bevolkte regio’s van Europa. Via een Nederlandse afnemer exporteerde onze veiling het product van onze telers al vaak naar ginder, maar meestal slechts met een beperkte lading per vrachtwagen. Een extra vaststelling was dat afnemers wel grote hoeveelheden van eenzelfde groente meenamen, maar dat ze kleinere specialiteiten niet meenamen wegens onrendabel transport”, vertelt commercieel directeur Dominiek Keersebilck. “In de REO-Venlo shuttle werken we samen met een transporteur en drie traders uit Venlo. Door een bundeling van de ladingen transporteren we de WestVlaamse producten niet enkel goedkoper, maar ook efficiënter en duurzamer. Elke dag wordt gegarandeerd om 11 uur een lading opgehaald en tussen 15 en 16 uur ginds afgeleverd. Dat is net op tijd om vanuit Venlo via groupage naar het Ruhrgebied te verdelen. In vergelijking met het vroegere individuele transport is dat een dag sneller.” Waar zit de winst voor de REO Veiling? Dominiek Keersebilck: “Door de zekerheid van het dagelijks transport verkopen we meer en worden ook kleinere productgroepen beter meegenomen. In 2013 vertrokken op die manier 6.122 paletten naar Venlo, een kleine toename ten opzichte van vroeger. Bovendien staan milieubewust en duurzaam ondernemen al sinds 1995 in onze missie. Als wij kunnen

Hoe vlot ging het om die shuttle te organiseren? Dominiek Keersebilck: “Dat heeft veel werk gevraagd. In de eerste plaats om alle noodzakelijke partijen in dit concept te doen geloven, daarna om een compatibele transporteur te vinden en ten slotte om ons engagement waar te maken. Uiteindelijk is ook dit project, net als de veiling op zich, een coöperatieve werking waar elke deelnemer collectief beter van wordt. De veiling kan haar rol van logistieke draaischijf tussen de telers en afnemers ten volle uitspelen. De afgelopen zeven jaar optimaliseerden we grondig onze interne logistiek, onder meer door mee aan de wieg te staan van transporteur Rejo Fresh, die de producten van de telers naar de veiling brengt.” Zijn er afspraken voor retourvracht, de sleutel tot rendabel transport? Dominiek Keersebilck: “De Nederlandse vervoerder had al een aantal retourvrachten richting West-Vlaanderen. Momenteel doet de POM een bevraging bij enkele West-Vlaamse voedingsbedrijven of ze geïnteresseerd zijn in producten die hier minder voorkomen zoals bijvoorbeeld paprika.” Komt er een uitbreiding naar andere regio’s? Dominiek Keersebilck: “Het Venlo-model is zeker uitrolbaar. Wij volgen met interesse de short seaverbindingen tussen Zeebrugge en Noord-Spanje. Die connectie verloopt zo vlot dat je ze met vrachtwagens niet kunt overtreffen. We denken ook na over heel verre bestemmingen, bijvoorbeeld prei naar Canada of knolselder naar het Verre Oosten. Er is ook synergie met sierteelt mogelijk en wij kijken met aandacht naar het gezamenlijke treintransport van de diepvriesgroentenfabrikanten naar een verdeelcentrum in Noord-Italië. Het belangrijkste is dat elke schakel van de logistieke ketting zijn meerwaarde bewijst op financieel vlak, maar ook op het vlak van kwaliteit en voedselveiligheid.” (RJ - Foto Kurt)

www.reo.be

Op de Transport & Logistics Awards 2014, georganiseerd door de vakbladen Truck & Business en Warehouse & Logistics, vielen meerdere WestVlaamse bedrijven in de prijzen. Mattheeuws Eric Transport uit Veurne won de Green Truck Award (zie ook blz. 23). Zilveren medailles waren er voor A.J. Veurink uit Roeselare (Transporteur van het Jaar), IVBO Brugge (Truck Fleet Owner) en REO Veiling uit Roeselare (Logistiek Project). Brons was weggelegd voor Wim Bosman uit Oostende (HR Project).

Ondernemers 5 14 maart 2014

21


Ondernemers 5 14 maart 2014

Transportrechtspecialist TLA publiceert in mei twee boeken Het kantoor Transport en Logistiek Advocaten is een niche-advocatenkantoor gespecialiseerd in het transportrecht en logistiek recht. Zeg maar, nationaal en internationaal vervoer van goederen over de weg. Met Frederik Vanden Bogaerde en Jasper Bolle heeft het ook twee mensen in huis die regelmatig in de pen kruipen. In mei komen bij de Heulse uitgeverij UGA twee boeken uit over transportrecht, allebei van de hand van Jasper Bolle. “Daarin behandel ik thema’s als de vervoersvergunning, cabotage, Eurovignet en de kilometerheffing. Daarnaast werk ik ook mee aan ‘ABC voor de vrachtwagens en vrachtwagenbestuurders’ en ‘Technische Eisen’. Mijn vennoot Frederik Vanden Bogaerde legt momenteel de laatste hand aan een update van zijn boek over rij- en rusttijden, dat als een standaardwerk over die materie aanzien wordt. De kennis die wij ter zake hebben opgedaan willen wij zoveel mogelijk uitdragen door regelmatig opleidingen en lezingen te geven.”

kantoor uit te bouwen voor ondernemingen die dagdagelijks te maken krijgen met transport en logistiek”, zegt Jasper Bolle. “Zo treden we op als raadsman van transportondernemingen, verladers, warehousers, logistieke operatoren, enzovoort. Ons cliënteel is heel divers. Dat gaat van chauffeurs die alleen rijden tot multinationals met meer dan 1.000 vrachtwagens. Naar schatting vertegenwoordigen wij ongeveer 60.000 vrachtwagens. Aangezien veel transportrechtelijke bepalingen vanuit Europa worden aangestuurd, zijn wij al meerdere jaren internationaal georiënteerd. Iets minder dan de helft van onze dossiers wordt in het buitenland behandeld.” “Die buitenlandse dossiers proberen we zo veel als mogelijk zelf te behandelen en te pleiten voor de

Europees netwerk Het kantoor bestaat momenteel uit vijf advocaten en twee bedienden. “We proberen een full-service

JASPER BOLLE:

“ONS CLIËNTEEL IS HEEL DIVERS. NAAR SCHATTING VERTEGENWOORDIGEN WIJ ONGEVEER 60.000 VRACHTWAGENS.”

rechtbank. Soms is dat echter onmogelijk. Daarom hebben we een Europees netwerk van advocatenkantoren, gespecialiseerd in transportrecht, uit de grond gestampt. In de nabije toekomst plannen we ook de opening van een kantoor in het Slovaakse Bratislava. Op die manier kunnen wij ons cliënteel, dat actief is in zowat alle Europese landen, overal met raad en daad bijstaan. Dat kan gaan van het geven van louter advies, bemiddeling en het opstellen van juridische documenten (voorwaarden, contracten, …) tot arbitrage en het opstarten en voeren van gerechtelijke procedures”, somt Jasper Bolle op. (PD – Foto Kurt)

www.tl-a.be

Onze kwaliteit, uw toekomst!

UW PARTNER VOOR BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE TRANSPORTSECTOR

Moderne bedrijfsgebouwen Ruime ervaring in totaalconcepten Brugge, Arch & Teco

DOSSIER

22

Campus Brugge Tel 050/331220

Heule, Arch. Nino Dedeurwaerder

Dadizele, Atelier Allard Schwenke Arch. / Atelier ASA

Campus Kortrijk Tel 056/216080 Posterijlaan 53 T 051 46 68 25 info@lafaut.be 8740 Pittem F 051 46 74 04 www.lafaut.be

Beernem, Arch. Kris Defour


HAVENNIEUWS Complementaire investeringen in vrachtwagenvloot en tankstation

Fluxys en Mattheeuws openen LNG-markt voor vrachtwagens Gasinfrastructuurbedrijf Fluxys en logistieke groep Mattheeuws doorbreken de vicieuze cirkel voor de beschikbaarheid van vloeibaar aardgas (LNG) als brandstof voor wegvervoer. Mattheeuws kocht 26 vrachtwagens op LNG, Fluxys bouwt tegen de zomer bij Mattheeuws in Veurne een open tankstation dat vanuit de LNG-terminal in Zeebrugge bevoorraad zal worden. Die samenwerking leverde de Green Truck Award op bij de Transport & Logistics Awards 2014. De LNG-terminal (Liquified Natural Gas) van Fluxys in Zeebrugge startte in 1987 om de nationale aardgasbevoorrading te verzekeren, maar groeide intussen uit tot een centrale draaischijf voor heel Noord-WestEuropa. Het Belgische Fluxys is in acht landen aanwezig. De terminal in Zeebrugge is aangesloten op het Europese net van pijpleidingen. Daarnaast kunnen de 80 medewerkers de kleinste tot de grootste aardgastankers ontvangen. Sinds 2008 worden er ook schepen en tankwagens geladen.

Capaciteit voor 4.000 tankwagens “Vorig jaar kwamen hier meer dan 800 trailers LNG laden voor industrie, schepen en tankstations in voornamelijk het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland en Polen. Voor dit jaar staat al meer dan het dubbele geboekt. Dat zorgt niet voor probleem want we hebben capaciteit voor het vullen van 4.000 tankwagens”, vertellen communicatiemanager Rudy Van Beurden en plant operations manager Stijn Maelfeyt van Fluxys. “LNG vormt een uitstekend alternatief voor petroleum, nu Europa de uitstoot van CO², fijn stof, stikstofoxiden en zwavel in het wegvervoer en de scheepvaart wenst te verminderen. Zoals gewoonlijk is het lanceren van een nieuw systeem een kip-en-eiverhaal: je moet investeren in een distributienetwerk terwijl er nog te weinig gebruikers zijn omdat... er nog te weinig distri-

STIJN MAELFEYT, RUDY VAN BEURDEN EN ERIC MATTHEEUWS:

“SAMEN DOORBREKEN WE DE VICIEUZE CIRKEL VAN DE LNG-BEVOORRADING VOOR VRACHTWAGENS.”

butie is. België telt nog geen LNG-tankstations omdat de vrachtwagenvloot nog niet groot genoeg is om de investeringen terug te verdienen. Daarom zochten wij een transporteur die in dit product gelooft en mee wou investeren”, zegt Van Beurden. Fluxys vond transporteur Eric Mattheeuws uit Veurne, die net de markt van gasleveranciers aftastte voor een mogelijke overstap naar LNG voor zijn eigen vrachtwagens en voor verruiming van het aanbod in zijn tankstations. “Wij hebben enerzijds een eigen transportbedrijf met de bijhorende klanten en knowhow en anderzijds weten we hoe je een tankstation exploiteert. Wij zochten een sterke partner met een veilige bevoorrading, bedrijfszekerheid en nationale spreiding om ook in Wallonië te kunnen investeren.” De familie Mattheeuws telt ruim 250 medewerkers in wegtransportbedrijven in België, Frankrijk en GrootBrittannië, een douanekantoor, deep sea forwarding en stevedoring in Oostende. De groep heeft 160 eigen vrachtwagens en runt onder de naam Romac Fuels vrachtwagentankstations in Veurne, Oostende, Calais en Dover.

LNG staat nog in de kinderschoenen Fluxys bekostigt het open tankstation, dat tegen deze zomer bij Mattheeuws in Veurne operationeel wordt. Het zal met tankwagens vanuit Zeebrugge bevoorraad worden. Eric Mattheeuws: “Daarmee is de logistieke keten voor de bevoorrading rond. Van onze kant investeerden wij bij de jaarlijkse vernieuwing van onze vloot voor 1,2 miljoen euro in 26 vrachtwagens op LNG. Met partners Fluxys, Eni, Volvo Trucks en ons eigen Romac Fuels gaan we LNG promoten als valabel alternatief voor petroleum. Gezamenlijk moet het economisch haalbaar zijn. In België staat LNG als brandstof voor vrachtwagens nog in de kinderschoenen, maar het komt eraan. Europa stuurt aan op een blue corridor: een netwerk van tankstations langs alle Europese snelwegen.”

“In de VS, waar de prijzen door de ontginning van schaliegas historisch laag liggen, boomt LNG als vrachtwagenbrandstof”, weet Rudy Van Beurden. “Dichter bij huis werden al stappen gezet in het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Zweden, Polen, Spanje en Italië, samen goed voor een 80-tal LNG-stations. België heeft er nog geen dus valt hier nog veel te doen.” Hoe zeker is de bevoorrading in politiek troebele tijden? “Het internationale aardgasnet is zodanig onderling verbonden, dat het gas langs alle kanten België kan binnenkomen, zowel met schepen als via pijpleidingen. Toen vijf jaar geleden de gaskraan in Oekraïne dichtging, voelden wij daar niets van”, aldus Van Beurden. Eind februari bunkerde Fluxys ook de eerste LNGaangedreven sleepboot ter wereld toen die onderweg was van de scheepsbouwer in Turkije naar zijn eigenaar Statoil in Noorwegen. (RJ - foto MVN)

www.fluxys.com www.mattheeuws.com In samenwerking met

www.apzi.be Association Port of Zeebrugge Interests

Ondernemers 5 14 maart 2014

23


Ondernemers 5 14 maart 2014

VOKA-NIEUWS

24

PLATO Ladies en Ladies@work Naast de meer informele netwerkactiviteiten van Voka Ladies (twee per jaar) biedt Voka WestVlaanderen ook nog opleiding voor ondernemende vrouwen. PLATO Ladies richt zich naar vrouwelijke bedrijfsleiders-eigenaars met groeiambities die zich willen professionaliseren in diverse managementdomeinen. Een nieuw traject start in januari 2015. Voor vrouwelijke managers en kaderleden start in april 2014 het Lerend Netwerk Ladies@ work: een netwerk waarbij theoretisch kader én ervaringsuitwisseling met collega’s, meters en experts centraal staan. Zo krijgen ze de kans om hun talent verder te ontwikkelen, één jaar lang en in maandelijkse sessies. Info: 056 23 50 49.

Voka Ladies brengt vrouwelijke ondernemers en kaderleden in West-Vlaanderen samen rond boeiende thema’s

Chickentales: vrouwen als carrièrekippen? Na twee succesvolle bijeenkomsten in Brugge en Zandvoorde is Voka Ladies op 2 april bij Dovy Keukens in Roeselare aan de derde editie toe. Het is misschien riskant om vrouwen en vrouwelijke ondernemers met kippen te vergelijken, maar de centrale gastspreker Nathalie Bekx doet het alvast in haar boek Chickentales. “Het wordt opnieuw een inspirerende avond met volop gelegenheid tot interactie en netwerking”, verzekeren account managers Charlotte Dekimpe en Ann De Decker van Voka WestVlaanderen. Het dynamische accountmanagementteam van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen werkt dagelijks aan een langdurige en diepgaande relatie met bedrijven. Onder leiding van directeur marketing Sophie Billiet, staan daarvoor drie medewerkers commerciële binnendienst en vier accountmanagers klaar. Die bezoeken hun bedrijven, polsen naar hun ambities, verwachtingen en omgevingsfactoren zodat Voka daar met een aangepast aanbod op kan inspelen. “Naast regelmatige bezoeken aan de bedrijven in ons gebied, doen we ook aan ledenwerving en retentie”, zeggen Charlotte Dekimpe en Ann De Decker, accountmanagers voor resp. Roeselare-Ieper-Diksmuide en Brugge-Oostende-Veurne. “Ons team organiseert echter ook tal van netwerkactiviteiten, waarvan de vijf Nieuwjaarsrecepties, verdeeld over de provincie, wel de grootste zijn. Andere evenementen zijn Vokafé,

Te gast bij, Voka-actua, de Jaarvergadering en speciale ontmoetingen, zoals het VIP-arrangement op de Tijdrit van de Driedaagse De Panne - Koksijde op 3 april.”

Inspiratie opdoen en contacten leggen Voka Ladies behoort tot de netwerkactiviteiten van Voka West-Vlaanderen. Het is een ontmoetingsplatform dat uitsluitend op vrouwelijke ondernemers en kaderleden uit de provincie gericht is. Per jaar zijn twee bijeenkomsten voorzien: één in het voorjaar en één in het najaar. Voka Ladies ging in 2013 van start. De eerste bijeenkomst vond plaats in Brugge, met als thema ‘Naar een work life balance in evenwicht’ voor 80 aanwezigen. Het onderwerp ‘Vrouwen aan de top in een mannenwereld’ trok zowaar 105 geïnteresseerden in Zandvoorde (Zonnebeke). In beide gevallen getuigden sterke vrouwen over hun eigen leven. “Waarom specifiek vrouwen niet eens samenbrengen rond thema’s die verband houden met ondernemerschap”, vroegen Charlotte Dekimpe en Ann De Decker zich af. “Dat was het idee voor Voka Ladies. De beleving als vrouw tegenover het bedrijfsleven – traditioneel een mannenwereld – is echt wel anders. Bovendien telt West-Vlaanderen heel wat ondernemende vrouwen, die ook eens op de voorgrond mogen treden. Voka Ladies biedt hen naast interessante thema’s een opstapje om inspiratie op te doen, op een onbevangen manier te netwerken, persoonlijk amicale of professionele contacten te leggen, na te kaarten, enzovoort. De reacties van de deelnemers zijn heel positief.”

CHARLOTTE DEKIMPE EN ANN DE DECKER:

“GASTSPREKER NATHALIE BEKX ZAL DE ONDERNEMERSWERELD VERGELIJKEN MET EEN KIPPENREN WAARIN ZEVEN VERSCHILLENDE TYPES KIPPEN ZITTEN.”

Vrouwen, als kippen in een kippenhok? De derde editie van Voka Ladies vindt plaats bij Dovy Keukens in Roeselare, op woensdag 2 april vanaf 18.30 uur, onder de uitdagende titel ‘Chickentales: vrouwen als carrièrekippen?’. Gastspreker is Nathalie Bekx, zaakvoerder van o.m. Trendhuis en Time4Society en auteur van Chickentales, een boek over ondernemen zoals vrouwen dat zien en waarin drie kippen een bedrijf starten. “De eerste twee edities waren panelgesprekken, met sterke, ondernemende vrouwen”, blikken Ann De Decker en Charlotte Dekimpe terug. “Voor de komende editie hanteren we een ander concept, met een uiteenzetting door Nathalie Bekx, waarin de ondernemerswereld vergeleken wordt met een kippenren, met zeven verschillende types kippen. Uiteraard is er ook gelegenheid tot interactie met en tussen de deelnemers. Bedoeling is dat ze via de gastspreker ideeën meekrijgen en zich laten inspireren, gevolgd door een verrijkende netwerking. Voka Ladies moet een club zijn van ondernemende vrouwen, die vrouwelijke collega-ondernemers uit hun eigen netwerk meebrengen en er telkens naar uitkijken om er de volgende keer opnieuw bij te zijn.” (MD – Foto Hol) Info en inschrijving via www.voka.be/west-vlaanderen/evenementen/ Charlotte Dekimpe: Charlotte.Dekimpe@voka.be, tel. 056 23 50 44, gsm 0477 13 08 17 Ann De Decker: Ann.DeDecker@voka.be, tel. 056 26 13 85, gsm 0470 11 02 80


AGENDA

SEMINARIES & WORKSHOPS

Businessclass MINT voor West-Vlaamse durvers

18/03: Finance in de praktijk CFO of financieel verantwoordelijke? Dan is de Businessclub Finance of het Lerend Netwerk Finance iets voor u. Tijdens deze gratis infosessie krijgt u een kijk op de topics, de aanpak en de doelstelling van beide netwerken. Daarnaast belichten we ‘3 key messages to be succesful in 2014’. Voka, Kortrijk, 18u30-21u00

25/03: De verplichte nascholing voor vakbekwame chauffeurs

De nieuwe groeiparels Mexico, Indonesië, Nigeria en Turkije zijn in opmars. Die vier landen beschikken over een gunstige demografische ontwikkeling en fraaie economische vooruitzichten. Volgens kenners doen beleggers er goed aan bij het samenstellen van hun portefeuille de MINT-landen in hun keuze te betrekken, want daar gaat het de komende jaren gebeuren. Durft u het aan om kennis te maken met de MINT-landen?

Meer info? Els De Muynck, tel. 056 23 13 96, els.demuynck@voka.be

D-day voor de verplichte nascholing voor vrachtwagenchauffeurs C/CE was 9 september 2009. Wat dient er nu te gebeuren, wat als ik het niet doe, hoe moet ik het regelen, wat is het kostenplaatsje, heb ik recht op een tegemoetkoming... en nog vele andere vragen zullen op deze sessie beantwoord worden. Voka, Kortrijk, 08u30-10u30

01/04: Nieuwe wet betaaltermijnen: inhoud en impact Ongeveer 40% van alle facturen wordt te laat betaald. Het werkkapitaal van heel wat leveranciers komt daardoor onder druk te staan. Dit seminarie toont u hoe u de nieuwe wet op betaaltermijnen in uw verkoopproces kunt integreren zodat u minder wanbetalers krijgt. Voka, Kortrijk, 09u-12u30

JOB -I: jobbeurs om uw vacatures kenbaar te maken Na 2 geslaagde edities organiseert Jobkanaal in samenwerking met VDAB en Stad Ieper op 2 april voor de derde keer de JOB-beurs, deze keer in Ieper. Diversiteit krijgt daarbij speciale aandacht. Staat uw bedrijf daarvoor open? Schrijf dan vlug in want de plaatsen zijn beperkt.

Commercieel vaardig e-mailen E-mail is het kanaal bij uitstek voor zakelijke communicatie! En hét belangrijkste medium voor de contacten met klanten. Dus hoog tijd om ook eens stil te staan bij de manier waarop we mailen. Aan de hand van enkele checklists, een aantal eigen voorbeeldmails en offertes gaat u meteen aan de slag om vanaf morgen uit te blinken met uw schriftelijke communicatie.

Meer info? Heidi Logghe, tel 056 23 50 19, heidi.logghe@voka.be

Structurele partners van Voka - West-Vlaanderen 2014

Meer info? Daan Hooghe, tel. 056 23 50 42, daan.hooghe@voka.be

Info en inschrijven: www.voka.be/west-vlaanderen

DATUM

TIJDSTIP

ACTIVITEIT

PLAATS

EVENEMENTEN EN ONTMOETINGEN dinsdag 18 maart

18u30-21u30

Een kijk op de voedingsbedrijven van Plassendale

General Stores, Oostende

donderdag 20 maart

12u00-14u30

Te gast bij Brouwerij Omer Vander Ghinste

Bellegem

dinsdag 25 maart

18u30-20u30

Voka-actua: Green Mobility, start de toekomst, rij duurzaam

Eandis, Kortrijk

dinsdag 25 maart

12u00-14u30

Te gast bij Veranclassic

Dottenijs

dinsdag 25 maart

12u30-20u00

Voka Young Power on tour: meet young power!

donderdag 27 maart

08u00-10u00

Te gast in de gevangenis van Brugge

Brugge

vrijdag 28 maart

12u00-14u30

Ontmoeting met de burgemeester van Kortrijk

Evolis - Trustteam, Kortrijk

woensdag 2 april

18u30-21u00

Voka Ladies: Chickentales

Dovy, Roeselare

woensdag 2 april

12u00-17u00

Jobbeurs Jobkanaal

t Perron, Ieper

donderdag 3 april

12u00-14u00

Tijdrit 3-daagse van De Panne

De Panne

donderdag 3 april

13u30-17u00

Contactdag met douane-attachés

De Caese, Brugge

dinsdag 22 april

18u30-21u00

Vokafé Oostende

Italdeli, Middelkerke

maandag 17 maart

08u30-11u00

Zakendoen in Frankrijk

KSV, Roeselare

dinsdag 18 maart

08u30-10u30

Een stevig businessmodel als basis voor verdere groei

Voka,Kortrijk

dinsdag 18 maart

18u30-20u30

Businessclub International Finance & Administration

Voka,Kortrijk

woensdag 19 maart

09u00-12u30

Creatieve prospectie

Voka,Kortrijk

donderdag 20 maart

14u00-17u00

Is er sprake van sociale dumping in de internationale transportsector?

Voka,Kortrijk

dinsdag 25 maart

08u00-10u30

De verplichte nascholing in het kader van vakbekwame chauffeurs

Voka,Kortrijk

woensdag 26 maart

08u30-10u30

Nieuw KB elektrische installaties op arbeidsplaatsen

Voka,Kortrijk

donderdag 27 maart

14u00-17u00

Btw en risico’s

Deloitte, Roeselare

dinsdag 1 april

09u00-12u30

De nieuwe wet over betaaltermijnen

Voka,Kortrijk

dinsdag 1 april

12u30-14u30

Lunch & Learn Polen, Roemenië, Hongarije, Tsjechië

De Caese, Brugge

donderdag 3 april

09u00-17u00

Pak uw websiteproject op de juiste manier aan en vermijd dubbele kosten

Voka,Kortrijk

WORKSHOPS EN SEMINARIES

Info en inschrijvingen op onze website: www.voka.be/west-vlaanderen

Ondernemers 5 14 maart 2014

25


Ondernemers 5 14 maart 2014

PROSIT

26

Inhuldiging Licht & Ruimte – Roeselare Lunchseminarie Chili – Kortrijk Chili is niet zo gekend bij onze ondernemers, maar bijvoorbeeld de zorgsector in het Zuid-Amerikaanse land biedt interessante opportuniteiten. In samenwerking met de Chileense ambassade en Voka zal FairAccess een Flanders’ Pavilion uitbouwen op Expo Hospital in Santiago. Philippe D’Heygere (Lapauw International), Benoit Thevelin (Moments Furniture), Hendrik van Passel (MedicCleanAir), Kim Neirynck (Vanas Medical), Isabelle Windey (Aptec Diagnostics), Susana Véliz Carrasco (Trade Commission of Chile) en Bert De Clerck (Ereconsul van Chili) bleken heel erg geïnteresseerd in het nieuwe initiatief. Foto Hol

Legends & Leaders bij Michel Van de Wiele – Kortrijk Tijdens Voka Legends & Leaders krijgen topondernemers drie keer per jaar de gelegenheid om elkaar te ontmoeten in een geprivilegieerde context. Begin deze maand was Charles Beauduin (centraal, Michel Van de Wiele) de gastheer. Keynote speaker professor Koen Debackere (KU Leuven) en Paul Renson (Renson) verbroederden achteraf met hem. Foto Hol

Door de verbranding van restafval een hele woonwijk opwarmen. De techniek van de warmtenetten bestaat ruim 25 jaar, maar wordt in onze regio nauwelijks toegepast. Jean-Luc Bonte (MIROM), burgemeester Luc Martens, Koen Van Overberghe (vzw Warmtenetten Vlaanderen), Philippe Dubaere (Dumobil), Tom Prinzie (Van Marcke) en Yves Haghedooren (Dumobil) waren dan ook terecht trots bij de inhuldiging van hun duurzame project in Roeselare. Foto Kurt

Lokale Raad Noord-Frankrijk – Rijsel De Lokale Raad Noord-Frankrijk was te gast bij Grégoire Cuvelier, de gloednieuwe consul-generaal van België in Rijsel. Guy Piette (PNP en ondervoorzitter Voka Noord-Frankrijk), Hans Boels (Keller Lufttechnik), Henri Valcke (Valcke Services) en Marnix Cornette (RFN) brachten een toost uit op zijn benoeming. Eigen foto

/ te koop | roeselare

T 8 8 0 0 -13134 Instapklare kantoorruimte van 532m2 op de 3e verdieping van het Accent Business Park. Unieke ligging, vlakbij afrit met uitstekende visibiliteit. Inclusief privé parking. (Vg,Ag,Gdv,Gvkr,Gvv).

roeselare | t 051 21 22 23

/ te koop | aalter

/ experts in bedrijfsvastgoed

T 8 0 0 0 - Q 0 429 Site met bedrijfsgebouwen (10.717m2) op bedrijventerrein ‘Lakeland’ te Aalter. Centrale ligging vlakbij verbindingsweg N44 Aalter Knokke. Totale grondoppervlakte: 36.674m2 (Sted. inl. in aanvraag)

brugge | t 050 33 33 00

/ kantorennetwerk in oost- en west-vlaanderen

www.turner-dewaele.be

Download nu de Voka-app! Hét middel om nog beter te netwerken en op de hoogte te blijven van het economisch nieuws uit WestVlaanderen.


PROSIT Kustforum 2014– Koksijde Businessclub Global Sourcing – Kortrijk Na drie succesvolle jaren ging zonet een nieuwe editie van de Businessclub Global Sourcing van start. Gastspreker was professor Paul Matthyssen (vierde van links) die het in zijn uiteenzetting had over innovatie binnen inkoop. Ook achteraf was er nog volop gelegenheid om vragen te stellen en daar maakten Stefaan Mullier (Alliance International), Johan Vandesande (Stokota), Thierry Dewaele (Bekaert)en Els De Muynck (Voka) gretig gebruik van. Foto Hol

Tijdens de zesde editie van deze open dialoog kwamen twee thema’s aan bod: ‘Vergrijzing: lust of last’ en ‘Ondernemen aan de kust: duurzaamheid, vernieuwing en innovatie’. Nathalie Balcaen (kabinet Crevits), Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits, Stefaan Gheysen (Westtoer) en Guido Decorte (gedeputeerde West-Vlaanderen) heffen het glas op alweer een geslaagde editie. Foto DD

Slotconferentie Food Port – Oostende Te gast bij Mulder Natural Foods – Roeselare Mulder Natural Foods is een toonaangevende producent van private label ontbijtgranen. Na het bedrijfsbezoek wisten Els Vansteenkiste (Plastibook), Pieter Vansteenkiste (T&D Milieuadvies), Koen Hoflack (Homifreez) en Christa Afschrift (NV Afschrift) alles over muesli, choco shells en honingballetjes. Foto Kurt

Tijdens de slotconferentie van het project Food Port lag de focus vooral op de logistieke stromen van voedingsproducten in het Noordzeegebied. Dankzij efficiënte en duurzame transportsystemen moet de regio uitgroeien tot de toonaangevende voedingscluster en logistieke hub van Europa. Gustaf Zettergren (Region Västra Götaland), Kristina Liljestrand (Chalmers university of Technology), Barbara Geschier (Voka), Paul Gerard (Port of Oostende), Claudia Harms (City of Bremerhaven), Patrick Van Cauwenberghe (Port of Zeebrugge), Alex Macaulay (SEStran) en Alexander Demon (POM West-Vlaanderen) zijn alvast enthousiast over de ambitieuze plannen. Foto EV

kant-en-klare studentenwoningen

Compleet afgewerkte studentenflats te koop op 350m van Vives hogeschool Brugge! nieuwbouw met alle eisen conciërge altijd aanwezig hoge isolatiewaardes

Station

Exp

ert

kant-en-klare studentenwoningen

Kon in

3 E40

gin

g we

Alb

res

Meer info? Mail naar info@kotville.be, bel ons op 050 250 250 of surf naar kotville.be

I-la

an

Investeer mee in Brugges toekomst.

Koningin Astridlaan

403 gE

we

res

Exp

Ondernemers 5 14 maart 2014

27


U W N IE

Xenon Net, voordelig ergonomisch zitten Xenon Net is een voordelige ergonomische bureaustoel, waarvan de rugleuning is uitgevoerd in netbespanning. Deze design bureaustoel werd ontworpen door het Duitse design collectief “ITO Design” met maar één doel voor ogen: voldoen aan de meest veeleisende ergonomische eisen. Kies voor Xenon Net en breng uw lange werkdagen door in alle comfort, zonder rugklachten. Zorg vandaag nog voor meer ergonomie op uw werkplek! Ontvang €100 korting* bij aankoop van een Xenon bureaustoel. Surf snel naar www.inofec.be/xenon-actie en bestel online!

* Actie geldig voor online bestellingen t.e.m. 1 april 2014. De korting van €100 per aangekochte bureaustoel geldt enkel voor Xenon en Xenon Net (art. B3101, B3100, B3250, B3103, B3102). De korting wordt automatisch verrekend in de winkelwagen en wordt alleen in vermindering gebracht bij een bestelling via deze url: http://www.inofec.be/xenon-actie.

@

Gentseweg 518 n 8793 Waregem n T. 056 61 52 04 n info@inofec.be n www.inofec.be

Ondernemers 05-2014  

Ondernemers 5-2014 met Jan, Paul en Peter Ameloot (Delta Light)