Page 1

17 januari 2014 • Jaargang 22 • Prijs 8 euro • Afgiftekantoor Gent X • Verschijnt tweewekelijks (uitgezonderd juli en augustus)

01

We doen het liefst ons eigen ding Ignace en Bert De Brabandere Brouwerij De Brabandere

Revor Bedding investeert in Hongarije

Reportage: Innovaties en opportuniteiten in de fietsenbranche

Dossier Verhuur en leasing


Haven Oostende ontwikkelt als Energy Port De Haven van Oostende concentreert zich op 4 verschillende segmenten en hoopt door deze diversifiëring beter bestand te zijn tegen crisissen die één of ander segment kan treffen. De 4 pijlers, die ook in 2013 werden behandeld in Oostende, zijn: roro, cruises, general cargo en de offshore industrie. Begin 2013 werd er een akkoord gesloten tussen de oude en nieuwe aandeelhouders van de bestaande roro-lijn tussen Oostende en Ramsgate. Tot eenieders verbazing ontstond er een dispuut tussen beiden waardoor deze lijn ermee ophield op 25 april 2013. In 2013 werd geen doorstart gerealiseerd maar dit blijft wel een heel belangrijk doel voor 2014. In totaal werden er iets meer dan 17000 units verscheept wat 440425 ton vertegenwoordigde. De cruises schommelen sinds een aantal jaar tussen de 15 en 20 aanlopen per jaar. In 2013 mochten we 16 cruises verwelkomen. Nieuw hierbij is dat er sinds 2013 ook turn around cruises (= cruises waarbij het vertrek en eindpunt in Oostende ligt) werden gedaan. Ook in 2014 worden er een aantal van deze cruises verwacht. Voor 2014 staan er in totaal 23 cruises geboekt. Recent werden er met de loodsen ook betere afspraken gemaakt zodat vlugger kan ingespeeld worden op potentiële vragen van rederijen. De bulk en general cargo klokte af op 1,4 mio ton, wat in de lijn ligt van de voorgaande jaren. In de tweede helft van dit jaar heeft deze sector een kleine transformatie ondergaan waardoor er nu 4 spelers actief zijn in die markt. Dit biedt perspectieven voor nieuwe trafieken waarvan in het najaar 2013 reeds een aantal opgestart zijn (boomstammen, gietijzer en pellets). De laatste pijler is de offshore industrie. De aangepaste strategische oriëntatie van de Oostendse haven naar een Energy Port blijkt een goede keuze. Heel wat extra firma’s en bedrijvigheid werden aangetrokken, gaande van bedrijven actief in de verschillende onderdelen van de windmolens over het transport tot het onderhoud van de windmolens op zee. De aanpak en flexibiliteit in Haven Oostende blijkt aanstekelijk te werken in deze nieuwe sector. Meest opvallend gevolg van de keuze voor de offshore industrie, specifiek de tak van het onderhoud, is de toch wel spectaculaire stijging in tewerkstelling. Een kleine 300 permanente jobs zijn bij gecreëerd sinds de start van het offshore programma met dank aan de vele nieuw gevestigde bedrijven die een ware offshore cluster vormen. De bijkomende bedrijvigheid in de offshore industrie vertaalt zich trafiekmatig vooral in het aantal scheepsbewegingen en dan hoofdzakelijk door het dagelijks op- en afvaren van crew boten en werkboten. Het totaal aantal invaarten tov 2012 bleef gelijk op 4400, ondanks het verlies van de dagelijkse roro-trafiek. Al bij al was 2013 op louter maritiem vlak een moeilijk jaar voor de haven van Oostende. Er wordt wel blijvend geïnvesteerd in infrastructuur en gebouwen zodat we gereed staan om op elk van de 4 segmenten successen te kunnen boeken in 2014 van zodra de opportuniteit zich voordoet.

© Alstom

Slijkensesteenweg 2 - 8400 OOSTENDE - Tel. 059/340.711 - Fax 059/340.710 e-mail info@portofoostende.be - www.portofoostende.be


STANDPUNT

Geluk De KU Leuven is vorige week gestart met een grootscheeps onderzoek naar geluk waaraan maar liefst 10.000 Vlamingen zullen deelnemen. Het departement psychologie van de KU Leuven onderzoekt in welke mate gelukstips invloed hebben op het geluksgevoel en wat hun impact is op verschillende groepen mensen: mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, hoog- en laagopgeleiden. Om dat uit te vlooien, krijgen uiteenlopende groepen vrijwilligers dagelijks of wekelijks een geluksbevorderende tip. Er zal gekeken worden of die tips de mens gelukkiger maken. We zijn benieuwd naar de resultaten want iedereen is toch op zoek naar geluk… en we wensen elkaar in deze dagen toch een gelukkig nieuwjaar. Er is al heel wat onderzoek verricht naar geluk en er zijn boeken, sessies, lezingen en coaches om ons gelukkiger te maken. Geluk, het zit in elk van ons, maar het is iets heel persoonlijks. In 2012 kwamen de Verenigde Naties met een rapport over geluk: het World Happiness Report. Volgens de VN maakt een job hebben gelukkig. Niet eens omwille van het inkomen, maar omwille van het gevoel iets te verwezenlijken. Veiligheid en sociale cohesie, vertrouwen, gebrek aan corruptie en ongelijkheid, én een geliefde hebben zijn de andere hoofdingrediënten, aldus de studie.

Wilt u reageren? Mail dan naar hans.maertens@voka.be Volg me op twitter VOKA_HMaertens

Een goede en passende job hebben, is voor vele mensen een noodzakelijke, maar ook geen voldoende voorwaarde om gelukkig te zijn. Daarom moet er alles aan gedaan worden om werklozen aan de slag te helpen, moeten onze bedrijven kunnen groeien zodat ze mensen kunnen aanwerven en moeten werklozen gestimuleerd worden om zich bij te scholen en aan te passen aan de arbeidsmarkt. In West-Vlaanderen waren er eind december 34.485 werklozen; dat zijn er 3.413 of 11% meer dan in 2012. Vooral de jeugdwerkloosheid en de werkloosheid van de 55-plussers verdienen de grootste aandacht. Twee krantenartikels blijven me deze dagen bij. Een opiniestuk van Guy Muësen, gewezen journalist van De Tijd en communicatiedirecteur van Unizo, in De Standaard op 31 december vorig jaar. Op zijn 50e verliest Guy zijn job en in zijn zoektocht loopt hij nu aan tegen het gekende“te duur” en “overgekwalificeerd”. Of het verhaal in De Morgen vorige week van Thijs Vandepoele. Communicatiewetenschapper en master in de bedrijfsconomie en nu op zoek naar een eerste job. Hij zal waarschijnlijk aan de slag moeten in een job

ver onder zijn kennis en kunde. En zo zijn er vandaag vele werklozen, hoog- of laaggeschoold, zoals Guy en Thijs. Als ze dit jaar gelukkig willen zijn, zal een job hen daar fors bij helpen. Geluk zal er ook nodig zijn voor de vele gefailleerden. Er wordt niet vaak over geschreven en gepraat, maar de persoonlijke drama’s die gepaard gaan met een faillissement, zijn schrijnend en vaak niet te beschrijven. In onze regio waren er vorig jaar 1.015 faillissementen, 12% meer als het jaar voordien. In het faillissement wordt niet alleen de gefailleerde gesleurd, maar ook zijn gezin, de medewerkers van het bedrijf (in 2013 waren er dat bij ons meer dan 2.000), en de schuldeisers die door een cascade-effect ook in moeilijkheden kunnen komen. Natuurlijk zijn er frauduleuze faillissementen maar in het overgrote deel is de faling het resultaat van een samenloop van omstandigheden die niet gewild en gepland waren. De ondernemer heeft gestreden om zijn bedrijf en zijn reputatie recht te houden, nachten wakker gelegen, gezocht naar oplossingen allerhande… en uiteindelijk het pleit verloren. En ondanks het feit dat we weten dat ondernemen risico nemen is, beschouwen we de gefailleerde al te vaak als mislukt. In deze maand wensen we elkaar een gelukkig nieuwjaar. Ik doe dit aan alle ondernemers en hun medewerkers door hen een ondernemend en energiek 2014 toe te wensen. Maar speciaal voor de werklozen en de gefailleerden. Dat zij in 2014 werk mogen vinden of zich opnieuw kunnen integreren op de arbeidsmarkt en in het bedrijfsleven. Om dat te realiseren, is er slechts één grote randvoorwaarde. Dat is GROEI! Als onze economie kan groeien, dan worden jobs gecreëerd en kunnen mensen opnieuw aan de slag. We zullen een aantal onder hen moeten bijsturen of bijscholen, maar dat is meer dan de moeite waard. Alleen door onze bedrijven te laten groeien, kunnen we onze welvaart behouden en waarborgen voor iedereen. Het groeipact dat Voka eind vorig jaar voorstelde op het congres en nu vertaalt in zijn verkiezingsmemoranda, tekent daarvoor de krijtlijnen uit. Het groeipact voor 2% wordt alvast positief onthaald door de Vlaamse en federale beleidsverantwoordelijken. Zij dienen in mei gekozen te worden. Ook hen wensen we veel geluk toe in 2014 zodat we samen kunnen gaan voor GROEI en GELUK! Hans Maertens Directeur-generaal, Voka West-Vlaanderen

Ondernemers 01 17 januari 2014

3


4

Ondernemers 01 17 januari 2014

6 8 12 16 20

3 4 5

STANDPUNT

6

BEDRIJVEN

8

REPORTAGE

INHOUD BLIKVANGER Revor Bedding

Koens Catering I Sanders Accounting I dk RENTAL I Bakkerij Sint-Aubertus

West-Vlaamse bedrijven op Velofollies

12

HAVENNIEUWS

13

ONDERNEMERS & CO

16

INTERVIEW

20

DOSSIER VERHUUR & LEASING

24

VOKA-NIEUWS

25 26

AGENDA

MG Art

Aquis I Optima I Delboo&Deknudt

Ignace en Bert De Brabandere - Brouwerij De Brabandere

Groep Devisscher I Marathon Verhuur

Nieuwjaarswensen 2014

PROSIT

Ondernemers verschijnt tweewekelijks en wordt gratis toegestuurd aan alle leden van Voka West-Vlaanderen. ISSN 1378-9511

Lees Ondernemers nu ook online

Verantwoordelijke uitgever: Hans Maertens, Pres. Kennedylaan 9A, 8500 Kortrijk, redactie.ondernemerswvl@voka.be, www.voka.be/west-vlaanderen - Maatschappelijke zetel: Havenhuis De Caese, Hoogstraat 4, 8000 Brugge, info.wvl@voka.be Hoofdredacteur: Dirk Van Thuyne - Webredacteur: Tinny Capiau - Grafische vormgeving: Bart Vandaele - Mediaregie: Filip Deckmyn, Chris Lens, Marijke Vanthuyne, Meriam Ziane, Marie-Claude Tack (056-24 16 51, marie-claude.tack@voka.be) Fotografen: Dries Decorte, Kurt Desplenter, Patrick Holderbeke, Michel Vanneuville, Els Verhaeghe - Journalisten: Karel Cambien, Marc Dejonckheere, Patrick Demarest, Johan Depaepe, Stef Dehullu, Roel Jacobus, Bart Vancauwenberghe, Jan Bart Van In, Joke Verbeke - Druk: Goekint Graphics. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


BLIKVANGER Revor Bedding viert 40e verjaardag met investering in Hongarije

“Ook hier zijn we op zoek naar mensen met talent” Sedert de overname van Revor Bedding door Jan Maes in 2001 maakte het bedrijf, dat gespecialiseerd is in slaapcomfortartikelen, een stevige groei door. Eind december maakte Revor bekend dat het voor meer dan 1 miljoen euro gaat investeren in Medal Hongarije, waarin het een 50%-participatie heeft. Revor is fabrikant van slaapcomfortartikelen zoals hoofdkussens, dekbedden, matrassen en boxsprings. Welke marktpositie bekleedt uw bedrijf? Jan Maes: “In 2001 nam ik Revor Bedding over dat matrassen en boxsprings maakte en over een productiecapaciteit van 17.000 m² beschikte. Het was meteen de bedoeling om daar een modern en strijdbaar bedrijf van te maken. Daarom nam ik in 2008 ook Styldecor over, een kleine zetelfabriek in Lauwe met bekwame vakmannen en stoffeerders. Styldecor werd volledig

JAN MAES EN FREDERIC MERLIN:

“WIJ WILLEN IN ONZE SECTOR UITGROEIEN TOT HET MEEST CREATIEVE EN INNOVATIEVE BEDRIJF. DAAROM ZIJN WIJ VOORTDUREND OP ZOEK NAAR NIEUWE TALENTEN.”

geïntegreerd in Revor en staat voor volledig met de hand afgewerkte boxsprings op premium niveau. Alles is mogelijk. In 2009 werd Jaritex overgenomen dat matrassen en dekbedden produceert. Goed voor een productie van 1.000 matrassen per dag op een site van 20.000 m². Revor, Styldecor en Jaritex samen zorgen nu voor een omzet van 40 miljoen euro. Met Jaritex zijn we actief in het lager en midden segment van de markt, met Revor in het midden en hoger segment en met Styldecor in het premium of hoogste segment.” Sinds ruim een jaar participeert u in een Hongaars meubelbedrijf. Waarom? Jan Maes: “Hongarije kwam zowat 3,5 jaar geleden in beeld. We wilden met Revor producten maken met nog meer toegevoegde waarde voor de consument. Maar goede stoffeerders waren en zijn moeilijk te vinden en bovendien maken ze vaak misbruik van die situatie. Zo kwamen we bij de vestiging van Medal in Hongarije terecht. Daar lieten we boxsprings maken die we in België verder afwerkten. Meer dan een jaar geleden hebben we 50% van de aandelen van Medal Hongarije overgenomen en nu gaan we samen meer dan 1 miljoen euro investeren in de uitbreiding van de bedrijfsgebouwen en de productielijnen. Naast de huidige r&d-ruimte voor vijf mensen, de productie met 85 medewerkers en een tiental bedienden, komt er een extra stoffeer-en confectielijn en moet de tewerkstelling groeien met 50 extra banen. Op die manier houden we de kennis vast in onze eigen firma. In totaal zal Medal Hongarije dan 150 mensen te werk stellen. De participatie in Medal is voor ons van strategisch

belang. We produceren er niet alleen voor Revor, maar ook voor derden in Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Bovendien kunnen we via Medal Hongarije voldoen aan de eigen gestegen vraag in Duitsland en de Benelux. Dat moet alvast in Hongarije zorgen voor een verdubbeling van de omzet.” Welke zijn de voordelen van Hongarije? Frederic Merlin (general manager): “Wij zijn gevestigd ten noordoosten van Boedapest, een zwaar door de crisis getroffen regio. Het is een achtergestelde regio die op subsidies kan rekenen van Europa en waar 35 à 40% van de bevolking werkloos is. Het is er dus gemakkelijk om nieuwe mensen te vinden. Bovendien ligt de loonkost er aanzienlijk lager dan in België terwijl de productiviteit er hoger is. Dat, het vakmanschap en de flexibiliteit van de werklui en de centrale ligging van Hongarije zorgen ervoor dat we nog betere producten tegen betaalbare prijzen kunnen leveren.” Heeft de uitbreiding in Hongarije gevolgen voor de vestigingen in België? Jan Maes: “Helemaal niet. Ook in België blijven we verder investeren. Ons businessmodel is in tien jaar tijd totaal veranderd. In 2002 stond ik op een kleine meubelbeurs met een lattenbodem en een matras, nu staan we in Keulen op de grootste meubelbeurs van Europa. De premium boxsprings van Styldecor worden ook al in 18 winkels in China verkocht en met iSleep brachten we stralingswerend materiaal op de markt. Innovatie is dagelijkse kost bij ons. Samen met Innergetic waarvoor we de licentie voor België hebben - topman Luc Maes is overigens mijn oom – brengen we Innergetic 2.0 op de markt, de best ventilerende matras. Zowel qua marketing als productie gaat het hier snel vooruit. Wij willen in onze sector uitgroeien tot het meest creatieve en innovatieve bedrijf. Daarom zijn wij voortdurend op zoek naar nieuwe talenten. Ik wil hier een jong en dynamisch team uitbouwen waarbij ik als 42-jarige een van de oudste ben. Ondertussen gaan we alvast starten met de uitbouw van een nieuwe showroom die een staalkaart moet worden van wat we produceren. Tegen eind dit jaar zou die klaar moeten zijn.” (PD – Foto Kurt)

www.revor.be

Ondernemers 01 17 januari 2014

5


HEEFT U OOK LAST VAN DE HOGE BELGISCHE LOONKOSTEN? WILT U UW RENDABILITEIT/WINST OPNIEUW OPKRIKKEN?

Delocaliseer uw arbeidsintensieve jobs naar Litouwen!

TE KOOP: BEDRIJFSPAND in LITOUWEN

Procotex is een Belgisch familiaal bedrijf met 2 vestigingen in Litouwen (Kaunas en Panevezys) en beslist om de productie samen te brengen op 1 site: Wij bieden u: • Een bewaakte site van 3.4 Ha waarvan 3500m² bebouwd met bedrijfsgebouwen en modern uitgeruste burelen op een strategische ligging langs de Via Baltica. • Een boorput van 80m diep en een eigen hoogspanningscabine. • Hoog opgeleid technisch personeel en arbeiders beschikbaar vanwege de aanwezigheid van universiteiten in Kaunas met een ingenieursopleiding. • Regelmatige vrachten en een korte transittijd (2.5 dag) van België naar Litouwen en omgekeerd. Dagelijkse vluchten naar Litouwen. • Totale loonkost arbeiders 520-620 €/maand. Technische mensen tussen 650-1000 Euro. (Derde goedkoopste loonkost land in Europa) • Wij kunnen u begeleiden met de opstart van uw bedrijf qua wetgeving, cultuur, … Wij hebben meer dan 10 jaar goeie ervaring met het ondernemen in Litouwen. • Munt: Litas is verbonden met de Euro. • Een begeleid bezoek aan de site is mogelijk.

www.visual.be

Recepties • Banketten • Communies • Lentefeesten Familiefeesten • Bedrijfsfeesten • Incentives Residentiële seminaries • Verjaardagsfeesten Rouwmaaltijden • Brunch • Ruime parking Slaapgelegenheid tot 240 personen

Wacht niet tot morgen en neem contact voor een vrijblijvend gesprek !

CONTACT PROCOTEX corporation SA Tel. +32 (0)56 48 38 88 Fax +32 (0)56 48 38 89 E-mail b.douchy@procotex.com

www.

3442 PROCOTEX ADVERT ondernemers 107,5x152,5 H.indd 1

Handboogstraat 1 I 8000 Brugge I T. 050 25 25 25 info@hotelvelotel.com I www.hotelvelotel.com

.com

28/11/13 10:24

Bedrijfswagen of mobiliteitsbudget? Ontdek de voordelen van een mobiliteitsbudget op vlaandereninactie.be/mobiliteitsbudget

Ondernemers Kamer van Koophandel WestVlaanderen-Binnenpagina_152x220.indd 1

6/12/13 10:34


Koens Catering uit Sijsele-Damme schakelt een versnelling hoger. Koen Van den Meerssche sloot een samenwerkingsovereenkomst met Wim Beuselinck (Deliflanders), werd erkend als een van de preferentiële cateraars van het Brugse Concertgebouw en verhuisde naar een ruimere locatie waar vanaf april ook bedrijfsevenementen kunnen plaatsvinden. In 2006 nam Koen Van den Meerssche de cateringactiviteit van een lokale slager over. Op zijn minst een opmerkelijke stap want hij maakte voordien vooral carrière in de drukkerijwereld (Walleyndruk, Magenta, DM|S) en in bedrijfsconsulting (Cloud Nine). “Doorheen alle ondernemingen en divisies die ik in mijn loopbaan opstartte, loopt de rode draad van nieuwe uitdagingen. Dankzij vakantiejobs en weekendwerk in D’Hoeve in Sint-Michiels was ik van jongs af vertrouwd met de horeca”, vertelt de 50-jarige Sijselenaar.

In februari 2013 werd Koens Catering erkend als een van de vijf preferentiële cateraars in het Brugse Concertgebouw en dit tussen gevestigde namen als De Karmeliet, Deldycke en ‘t Keukentje. “Ondanks de crisis die hard op de horeca inhakt, groeien we door gewoon eerlijk ons best te doen. Een klant gaf ons recent het compliment dat de groep cateraars die kwaliteit kunnen combineren met betrouwbaarheid en duurzaamheid, steeds kleiner wordt”, vertelt Koen Van den Meerssche. Vorig jaar trad de 48-jarige Oedelemnaar Wim Beuselinck toe als vennoot. Zijn voedingsgroothandel Delif-

KOEN VAN DEN MEERSSCHE EN WIM BEUSELINCK:

“ONDANKS DE CRISIS GROEIEN WE DOOR GEWOON EERLIJK ONS BEST TE DOEN.”

BEDRIJVEN

Koens Catering groeit als kool

Ondertussen verzorgen Koen Van den Meerssche, samen met zijn echtgenote Caroline Maes, twee vaste koks en tot 30 extra medewerkers, de catering op locatie voor groepen van 30 tot 1.000 mensen. “We evolueerden van privébarbecues naar voornamelijk evenementen voor bedrijven, overheden en organisaties. Dat kan zowel een walking dinner, een receptie, een banket met bediening aan tafel als een buffet zijn. Daarbij leggen we onder impuls van Caroline sterk de nadruk op smaken.”

landers verdeelt sinds 1995 producten van voornamelijk familiale Belgische fabrikanten, maar ook een aantal uit Italië en Spanje. Die gaan voor 95% naar de Nederlandse markt (horecagroothandel en voedingsverwerkers). Tot zijn Belgische klanten behoort sinds vijf jaar Koens Catering, met wie de samenwerking steeds nauwer werd. “Beide bedrijven hebben een gezonde financiële structuur en bleven de voorbije jaren tegen een beheersbaar ritme groeien”, vertelt Beuselinck. “In de Bloemisterijstraat in Sijsele kochten we samen een voormalig militair pand van 400 m² waar we in november onze intrek hebben genomen. We bouwen nog een laad- en loszone en een extra opslagruimte. Tegen april hopen we de bovenverdieping in te richten met kantoren en een polyvalente ruimte voor bedrijfsevenementen.” (RJ - foto MVN)

www.koenscatering.be

Extra kantoor voor Sanders Accounting & Consulting Met een gloednieuw kantoor op de hoek van de Gistelsesteenweg en de N31 in SintAndries zet Sanders Accounting & Consulting een nieuwe stap in de verdere uitbouw van het bedrijf. “We zitten veel centraler om klanten in Kortrijk en Gent te bedienen terwijl de ruime parking interessant is voor wie ons zelf komt opzoeken”, aldus Jules Sanders. Met de recente aankoop van de volledige eerste verdieping van het gloednieuwe Business Centre ‘Work Around’ kwam er uiteindelijk toch een einde aan een jarenlange zoektocht naar een geschikt pand voor Sanders Accounting & Consulting. “In Oostende waren we al tien jaar vruchteloos op zoek naar een nieuwe locatie. Dit komt door de verplichting om 50% ruimte voor dienstverlening te combineren met 50% appartementen en daardoor vonden we nooit een geschikt pand met 800m2 kantoorruimte”, vertelt Jules Sanders. Om ook wat centraler gelegen te zijn, verlegde hij de focus op de Brugse regio en dat leidde wel tot succes.

“Naast kantoren voor Sanders Accounting & Consulting en overnamebegeleider Aquis, biedt het pand in Sint-Andries nog heel wat extra mogelijkheden. We zijn een faciliterende en adviserende partner bij het ter beschikking stellen van coworkingruimtes, vergaderfaciliteiten (onder andere een boardroom met een panoramisch uitzicht), een lounge- en ontvangstruimte en een seminariezaal met 99 zitjes.”

JULIUS SANDERS EN FILIP VERBEKE:

“DE MATERIE IS ZO COMPLEX GEWORDEN DAT JE EEN STERKE GROEP MOET VORMEN.”

Dan toch Oostende Amper twee maanden na de aankoop in Brugge kwam er dan toch een interessant pand te koop in… Oostende. “Ondanks de zware dubbele investering wilden we de kans niet laten liggen om onze dienstverlening ook in Oostende naar een hoger niveau te tillen”, zegt Jules Sanders. “De nieuwe kantoren in de Archimedesstraat bieden daartoe alle kansen. Nu is het weer tijd om te focussen op de toekomst: een sterke speler worden in het middensegment. Onze tarieven zijn competitiever dan de kantoren van The Big Four, terwijl we met onze 27 medewerkers veel meer kennis en extra service aanbieden ten opzichte van de kleine spelers

op de markt. De materie is zo complex geworden dat je een sterke groep moet vormen. Al onze klanten - van de grote bedrijven die louter fiscaal advies vragen tot de mensen in bijberoep die extra kennis willen inkopen - hebben daar baat bij. Momenteel ligt het zwaartepunt van ons klantenbestand in West-Vlaanderen, maar door mond-aan-mondreclame krijgen we ook meer en meer voet aan de grond in het Gentse. Daar zit zeker potentieel, maar laat ons eerst Brugge op de kaart zetten en de bestaande kantoren verder uitbouwen.” (SD – Foto MVN)

www.sandersaccounting.be

Ondernemers 01 17 januari 2014

7


REPORTAGE

8

Ondernemers 01 17 januari 2014

Innovaties en opportuniteiten in de fietsenbranche Van 17 tot 19 januari wordt Kortrijk Xpo weer ingenomen door alles wat met de fiets te maken heeft. Velofollies is uitgegroeid tot dé fietsvakbeurs in ons land, en krijgt ook steeds meer internationale weerklank. Stilaan steekt ze zelfs Bikemotion in Utrecht naar de kroon als dé referentievakbeurs in de Benelux. Voor iedereen die van ver of dichtbij in de fietsenbusiness zit, is Velofollies dus een niet te missen afspraak. Dat geldt zeker ook voor de drie West-Vlaamse bedrijven bij wie we langsgingen. Familiebedrijf Vaneenooghe uit Ruiselede bestaat al sinds de jaren ‘60 en heeft altijd al fietsframes gemaakt, voornamelijk in opdracht van derden. “We zijn inmiddels toe aan de derde generatie in het bedrijf. Framebouw zit ons in het bloed. Dat kan ook moeilijk anders met een grootvader als Odiel Vaneenooghe, die in zijn tijd een getalenteerde beroepsrenner was en na zijn carrière ook al fietsframes maakte”, zegt Luc Vaneenooghe. “Met de firma zijn we indertijd exclusief beginnen werken voor het bedrijf Kessels uit Oostende, waar onder meer Eddy Merckx klant was. Nadien kwamen er ook andere bij, en nu bouwen we nog steeds frames in opdracht.”

Soepel staal Toen Lucs zoon Diel Vaneenooghe in de zaak kwam, groeide het idee om met een nieuw, eigen fietsmerk op de markt te komen. Hij verzamelde drie vennoten rond zich en op de vorige editie van Velofollies werd hun geesteskind Jaegher voor het eerst aan het publiek voorgesteld. “Het bijzondere daaraan is dat wij in deze tijden van koolstofweefsel of andere nieuwe materialen, onze frames uit staal blijven vervaardigen”, legt Diel Vaneenooghe uit. “Uiteindelijk is dat nog altijd het beste materiaal: soepel, stevig en duurzaam; en een frame uit staal kan ook makkelijker gerepareerd worden, bijvoorbeeld na een val. Maar het belangrijkste is dat staal ons toelaat frames op maat te maken. Het staal van nu is ook niet meer dat van vroeger.

CARLOS DEPREZ SAMEN MET AARON VANDOORNE, TREES MASSON, RONALD BOERJAN EN TOM HOORNAERT:

“SINDS EEN TIENTAL JAAR KUNNEN WE GERUST SPREKEN VAN EEN BOOM IN FIETSVAKANTIES, DIE JAAR NA JAAR NOG STERKER WORDT.”

Er zijn bijvoorbeeld veel nieuwe legeringen op de markt, waardoor we heel lichte en toch solide frames kunnen maken.” In dik een jaar tijd heeft de Jaegher-lijn al heel wat belangstelling gewekt. Zo zakken opmerkelijk veel buitenlanders af naar de zaak in Ruiselede. “Het komt erop aan om op te vallen en onze fietsen doen dat door hun vorm en afwerking. We hebben bijvoorbeeld veel Zwitserse klanten, dankzij een artikel in een Zwitsers vakblad van een journalist die zelf een Jaegher-fiets had gekocht en daar blijkbaar erg tevreden over was.” Klanten komen naar de zaak en kiezen een basisframe uit, gelugd of tig-gelast, en dan wordt aan de hand van een computersysteem een frame op hun maat uitgetekend. Kleur, opschriften, aparte onderdelen, ... alles is naar keuze. En uiteindelijk kunnen de fietsfanaten naar huis met een unieke, custom-made fiets. “Hoewel ons bedrijf vanaf dit jaar zelf (weer) vrijetijdsen trekkingfietsen op maat op de markt brengt, onder de merknaam Main d’Or, hebben we ervoor gekozen om ons met Jaegher te concentreren op koersfietsen”, zeggen Luc en Diel Vaneenooghe. “Onze klanten zijn vooral fietsgekke recreanten, wielertoeristen en amateurrenners, die goed weten wat ze willen. Professionele coureurs niet, nee. Dat is een ander circuit, waar je als kleine fietsenbouwers niet binnengeraakt.” Ook Vaneenooghe en Jaegher profiteren van de fietstrend in ons land, die zich een tiental jaar geleden flink is gaan doorzetten. “Wat woon-werkverkeer betreft, is er nog een flinke weg af te leggen; de trend is vooral merkbaar in het recreatieve fietsen”, stelt Luc Vaneenooghe vast.

Fietsvakanties boomen Bij recreatief fietsen denken we ook aan fietsvakanties in binnen- of buitenland. Die worden steeds populairder. Het is een branche waarin VOS Travel uit Roeselare zich sterk profileert. Het reisbureau is 25 jaar geleden kleinschalig begonnen. De vorige zaakvoerder was een leraar die werd gevraagd om een wintersportvakantie voor de leerlingen te organiseren. Dat viel zo goed mee dat hij het bleef doen en uiteindelijk een reisbureau begon. Om ook de zomerperiode te kunnen coveren, ging VOS Travel eveneens zomervakanties met een sportieve insteek aanbieden. “Uiteindelijk zijn de individuele recreatieve fietsvakanties voor iedereen met een gewone basisconditie onze belangrijkste activiteit geworden”, zegt Carlos Deprez, product & sales manager biking and hiking. “Tien jaar geleden hebben we een kantoor in Nederland geopend en een zestal jaar geleden voegden we individuele wandelvakanties aan het aanbod toe.” Inmiddels is de belangstelling voor fietsvakanties te groot om nog, zoals vroeger, van een nichemarkt te kunnen spreken. Carlos Deprez: “Als we vroeger op een beurs stonden, moesten we het concept vaak nog uitvoerig uitleggen. ‘Is dat een goedkope vakantie voor studenten met weinig geld?’, werd dan weleens gevraagd (lacht). Maar sinds een tiental jaar kunnen we gerust spreken van een boom, die jaar na jaar nog sterker wordt. De sector op zijn geheel is ook een stuk professioneler geworden qua reisdocumenten, IT-opvolging, roadbooks, noem maar op. Blijkbaar zijn steeds meer mensen tuk op een actieve en deugddoende vakantie, met een vooraf vastgelegde route langs culturele bezienswaardigheden, toeristische trekpleisters en natuurschoon, en met goede logies onderweg.” Op de Belgische markt heeft marktleider VOS Travel eigenlijk slechts één belangrijke concurrent. De Nederlandse markt is, fietsgek als men daar is en met een pak meer spelers, een stuk concurrentiëler. Maar ook daar kan VOS Travel zich goed staande houden. Carlos Deprez: “Het zijn twee verschillende doelgroepen: voor Nederlanders is het erg belangrijk dat het actieve pakket helemaal in orde is. De verblijfsmogelijkheden moeten uiteraard ook goed zijn, maar de eisen liggen


iets minder hoog. Voor een Vlaming is dat meestal omgekeerd: vooral verblijf en verzorging moeten top zijn. Door de eisen van die twee doelgroepen in onze dienstverlening met elkaar te combineren, komen we tot een kwalitatief product op alle vlakken. Ons grote voordeel is dat het een moeilijk product is voor de meer algemene grote reiskantoren. Zulke pakketten samenstellen – de streek verkennen, de juiste hotels en partners voor bagagetransfers zoeken – is immers erg arbeidsintensief. Vandaar dat zij voor zulke reizen vaak een beroep doen op specialisten zoals wij. Overigens verkopen we niet alleen fiets- of wandelreizen aan Vlamingen en Nederlanders; door de samenwerking met diverse touroperators halen we mensen van overal ter wereld naar hier voor een sportieve vakantie.” Innovatie bestaat bij VOS Travel uiteraard uit nieuwe routes en bestemmingen in 18 Europese landen, maar ook uit bijvoorbeeld de introductie van gps-tracks als aanvulling op of vervanging van de papieren roadbooks. “En de fietsen zelf evolueren natuurlijk ook”, zegt Carlos Deprez. “Als klanten dat willen, kunnen ze al voor 75% van onze bestemmingen kiezen voor een elektrische fiets. Het bestaan daarvan vergroot de markt, want daardoor hoeven bijvoorbeeld zeventigers ook niet meer terug te schrikken voor een fietsvakantie.”

Innovatieve fietsendragers

“Toen ik in 2012 mijn bedrijf in magazijnrichting Storacon verkocht had, liep ik al een tweetal jaar rond met het idee om in een andere branche opnieuw te gaan ondernemen en een nieuwe generatie fietsendragers te lanceren”, zegt eigenaar en zaakvoerder Philip Sagaert. “Omdat ik zelf heel graag fiets, had ik interesse in die markt en oog voor mogelijke verbeteringen en innovaties in fietsendragers. Ik was er ook van overtuigd dat je het verschil kunt maken door een goede marketing- en commerciële strategie. Voor Cykell ben ik in zee gegaan met het productontwikkelingsbureau Pilipili uit Kortrijk en een reclamebureau uit Melle. Na een haalbaarheids-, markt- en competitiviteitstudie hebben we twee jaar lang gewerkt aan de ontwikkeling van het product, inclusief een reeks prototypes en uitgebreide testen. Een fietsendrager moet immers ook gehomologeerd worden. Op basis van een laatste prototype kregen we een homologatie van de Nederlandse Rijksdienst voor Wegverkeer, die op Europees vlak hoog staat aangeschreven.” Cykell kan inmiddels pochen met twee patenten: een nieuw koppelsysteem om de drager op de wagen te vergrendelen, en afneembare en apart aansluitbare grijparmen, zodat men makkelijker twee of meer fietsen op de drager kan zetten. Cykell mikt met zijn verschillende types op drie categorieën klanten: wielertoeristen en mountainbikers, recreatieve fietsers en gebruikers van een elektrische fiets.

REPORTAGE

PHILIP SAGAERT:

“EEN FIETSVAKHANDEL VINDT HET ALTIJD PRETTIG OM EEN NIEUW PRODUCT MET EEN DUIDELIJKE COMMERCIËLE STRATEGIE TE KUNNEN AANBIEDEN.”

Een fietsendrager lijkt een heel eenvoudig product, maar schijn bedriegt. “Cykell is opgebouwd uit vier verschillende materialen: aluminium, staal, gietijzer en kunststof, en het productieproces is complex”, legt Philip Sagaert uit. “Bij de ontwikkeling van deze fietsendrager mikten we op een grote gebruiksvriendelijkheid en makkelijke plaatsing, een compacte vorm om de gevouwen drager makkelijk te kunnen dragen en weg te bergen, en een goede ergonomie. Dat laatste vond ik erg belangrijk, onder meer ook omdat Cykell inspeelt op het toenemende succes van elektrische fietsen. Gebruikers daarvan hebben doorgaans een zekere leeftijd en dus is het van belang dat zij hun fiets makkelijk op de drager kunnen plaatsen.” Het voorbije jaar heeft Cykell hard gewerkt aan een sterke marketing en een dealernetwerk in de Benelux. Het bedrijf koos doelbewust voor twee verkoopkanalen: de gespecialiseerde fietsvakhandel en de groothandel in auto-onderdelen. Philip Sagaert: “Het enthousiasme was groot. Een fietsvakhandel vindt het altijd prettig om een nieuw product met een duidelijke commerciële strategie te kunnen aanbieden, en stelt het bovendien op prijs dat het niet wordt verkocht via internet of de grootdistributie, waardoor men een zekere exclusiviteit en bescherming geniet.” Het is zeker ook de ambitie om Cykell in Europa én daarbuiten te commercialiseren. “In Europa is de markt nummer één Duitsland, gevolgd door de Benelux, Groot-Brittannië en de Scandinavische landen. Op dit moment zijn meerdere gesprekken aan de gang met importeurs. Ik mag zeggen dat we van juni tot en met september nu al een mooie verkoop hebben gekend, dus ik kijk uit naar het eerste vollédige verkoopsseizoen van Cykell.” (JD)

www.jaegher.com www.vostravel.be www.cykell.be

Wie eerst met de wagen naar een locatie dichtbij of ver weg wil trekken om van daaruit met de fiets te gaan rijden, moet die natuurlijk goed kunnen vervoeren. Er bestaan nogal wat fietsendragers op de markt, maar Cykell uit Deerlijk heeft een nieuw product met die naam ontwikkeld, dat – net zoals bij de Jaegherfietsen – op de vorige editie van Velofollies werd voorgesteld. In juni vorig jaar werd het dan commercieel gelanceerd.

LUC EN DIEL VANEENOOGHE:

“STAAL IS NOG ALTIJD HET BESTE MATERIAAL, SOEPEL EN TOCH SOLIDE, EN LAAT ONS TOE OM FRAMES OP MAAT TE MAKEN.”

Ondernemers 01 17 januari 2014

9


10

Ondernemers 01 17 januari 2014

BEDRIJVEN

dk RENTAL verhuist De verhuurder van onder andere schaarliften, hoogwerkers, heftrucks en verreikers ruilt tegen het tweede kwartaal van dit jaar zijn pand langs de Waregemse Expresweg voor een op maat gebouwde vestiging enkele kilometers verderop in Desselgem. Daar zullen de medewerkers van dk RENTAL niet alleen efficiënter, maar vooral ook veiliger kunnen werken.

De nieuwe locatie schept ook tal van nieuwe mogelijkheden. Zo komt er een carrosserie-afdeling waar we zullen werken aan het optisch aspect van de machines. dk RENTAL kan voortaan ook meer focussen op training. “Nu organiseren we opleidingen voor onze klanten, maar onder andere bij gebrek aan lokalen gebeurt dat niet in optimale omstandigheden. Binnenkort zullen we beschikken over een specifieke lesruimte van 500m2”, zegt Kurt Dobbels.

“Een betere service geven aan onze klanten”, zo vat Kurt Dobbels, managing director van dk RENTAL de redenen samen waarom het bedrijf binnenkort gaat verhuizen. “De nieuwe site is dubbel zo groot en dankzij die extra ruimte zullen we efficiënter kunnen werken. We zullen minder machines moeten verplaatsen en het picken zal veel vlotter gebeuren. Met hetzelfde team zullen we dus meer kwaliteit en een betere service kunnen leveren.”

Onderdeel van de Europese marktleider

Het nieuwe pand is helemaal op maat ontwikkeld. “Zo hebben we de flow geoptimaliseerd en is de elektriciteit aangepast aan onze behoeften. Je mag niet vergeten dat zowat de helft van onze huurvloot elektrisch aangedreven is en alle machines moeten altijd 100% opgeladen zijn. Maar het allerbelangrijkste is de veiligheid. In onze huidige vestiging kruisen de aan- en afrijdende vrachtwagens met onze techniekers die de machines verplaatsen elkaar. In Desselgem zal dat niet meer het geval zijn”, aldus Kurt Dobbels.

Sinds 2007 behoort Dk RENTAL tot de Britse beursgenoteerde Lavendon Group, dat met 1.600 werknemers en 22.000 machines in verhuur Europees marktleider is. In eigen land bekleedt dk RENTAL de tweede plaats. Naast het hoofdkwartier in Waregem heeft het bedrijf ook nog twee vestigingen in Flémalle (bij Luik) en in Strépy-Bracquegnies (bij Charleroi). Alles samen werken er 60 mensen en zijn er 1.300 machines in verhuur. Gezien de beursnotering van het moederbedrijf mag Kurt Dobbels geen recente omzetcijfers geven, maar uit de jaarverslagen blijkt dat de Belgische omzet de voorbije jaren rond 18,8 miljoen euro (15,6 miljoen pond) schommelde. Dobbels kan op een vrij autonome manier de Belgische tak leiden. “Maar natuurlijk is er heel veel communicatie met het hoofdkwartier. Meestal via telefoon en videoconferencing en éénmaal per maand houden we

TE KOOP IEPER

Augustijnenstraat

4%

©Pascale Vandewalle

STENG M R B OP ENDO NT EIG EME D

REN

2 NIEUW TE BOUWEN STADSWONINGEN

Vanaf €219.272 ex. kosten

AVELGEM

Binnenweg / Hoogstraat LS AL A IDEA GGING E BEL RENDEMENT

vg-wg-gdv-gvkr-vv

4%

19 EIGENTIJDSE WONINGEN Vanaf €197.000 ex. kosten

050/40 67 64 jan@danneels.be

WWW.DANNEELS.BE

een algemene vergadering met de algemeen directeurs van alle landen”, vertelt hij. Op korte termijn focust hij in de eerste plaats op de nakende verhuis. Daarna zal Dobbels verder werken aan de groei van dk RENTAL. “We doen dat door intensief te luisteren naar de klanten. Dankzij hen weten we wat er leeft in de markt en wat de nieuwe noden zijn. Vorig jaar zijn we bijvoorbeeld gestart met de verhuur van hoogwerkers op vrachtwagens. Een andere trend is die van de compacte schaarliften, die steeds vaker de steigers vervangen.” (DVT – Foto Hol)

www.dkrental.be

KURT DOBBELS:

“MET HETZELFDE TEAM ZULLEN WE MEER KWALITEIT EN EEN BETERE SERVICE KUNNEN LEVEREN.”


Sint-Aubertus nu volledig in handen van bakkerijgroep La Lorraine Na bijna 50 jaar is Sint-Aubertus niet langer een Oostends familiebedrijf. Bakkerijgroep La Lorraine uit Ninove neemt na de productie-activiteiten nu ook de verkooppunten en de handelsfondsen over van de familie Sanders. Reden van de overname? Te veel problemen om geschikt personeel te vinden en de almaar strengere normen van het FAVV. “De pret was er een beetje af”, vertelt Carlo Sanders. “De bakkerijsector is zwaar, er wordt 7 op 7 gewerkt, dag en nacht. Dat vreet vroeg of laat aan je gezondheid. De dagelijkse stress was er voor mij teveel aan geworden.” Het jaar 2005 was een scharnierpunt in de bedrijfsgeschiedenis van Sint-Aubertus. “De bakkerij langs de Torhoutsesteenweg was te klein geworden en was bovendien helemaal verouderd”, vertelt Carlo Sanders. “Omdat de investering in een volledig nieuwe bakkerij heel zwaar was en ik ook niet direct opvolging had, zocht ik een partner. La Lorraine, de grootste bakkerijgroep van België die begin 2012 ook al het Brugse Paverko overnam, wilde de productie in Ninove ontlasten en zocht iets aan de kust. Zo kwamen we vlug tot een akkoord. Flanders Bakery in de Zandvoordestraat werd de West-Vlaamse bakkerij van de groep en nam ook de productie van SintAubertus over.” Op 16 december vorig jaar werd een nieuwe stap gezet. Carlo Sanders: “We tekenden de overname van alle winkels, handelsfondsen en de naam SintAubertus door La Lorraine met ingang van 1 januari van dit jaar. Dat de mentaliteit van het personeel in het algemeen sterk veranderd is ten opzichte van 20 jaar geleden, heeft daarbij zeker meegespeeld. Bijna niemand wil nog in het weekend werken en ook voor de seizoensarbeid zijn de jobs moeilijk in te vullen. De overname is zeker een goeie zaak voor de versheid en de kwaliteit van de Sint-Aubertusproducten. La Lorraine werkt industrieel, maar streeft het ambachtelijke na. En ten slotte vond ik het ook heel belangrijk dat de overname geen jobverlies met zich meebracht.”

Pionier van bake-off Vader Maurice Sanders was bloemleverancier bij de Oostendse bakkerij Moerman. Toen die in 1965 failliet ging, nam hij samen met vier andere ondernemers de bakkerij over en stichtte Sint-Aubertus. In 1976 kwam zoon Carlo Sanders meewerken en 4 jaar later deed de familie Sanders een management-buy-out en nam Carlo Sanders de dagelijkse leiding op zich. “In die beginperiode hebben we een grondige reorganisatie doorgevoerd: modernisering

UITGELEZEN Allinox uit Oostrozebeke wint mediaprijs in Hong Kong Allinox, een fabrikant van hoogstaand kookgerei en eigenaar van het merk Beka Cookware, haalde onlangs het podium in Hong Kong. De Television Broadcasts Company Hong Kong (TVB) bekroont jaarlijks de meest toonaangevende merken van het medialandschap. Beka Cookware werd laureaat binnen de huishoudsector. Het bedrijf heeft een 70-tal verkooppunten in Hong Kong en Macau. (HLN)

Lichte stijging vluchten voor luchthaven Wevelgem

CARLO SANDERS:

“DE MENTALITEIT VAN HET PERSONEEL IS IN HET ALGEMEEN STERK VERANDERD TEN OPZICHTE VAN 20 JAAR GELEDEN EN DIE FACTOR HEEFT MEEGESPEELD BIJ DE KEUZE OM HET BEDRIJF OVER TE LATEN.”

en informatisering van het productieproces, de uitbouw van het wagenpark en de start van een nachtploeg voor de productie. Maar even belangrijk was de keuze om enkel nog in West-Vlaanderen te leveren. De files richting Brussel en Antwerpen werden te lang en aan de kust lag een enorm potentieel.” Kwaliteit en service waren de speerpunten waarmee Sint-Aubertus de warme bakker wilde bekampen. Carlo Sanders: “Het was mijn bedoeling een keten van kwaliteitsbakkerijen uit te bouwen langs de kust en tegen eind 2000 hadden we een 20-tal bakkerijwinkels in West-Vlaanderen. Ik was in de jaren ’80 een van de eersten die het bake-offsysteem in de winkels lanceerde. Zo konden we op ieder uur van de dag warme producten aanbieden aan de klant, terwijl de warme bakker dat enkel ’s morgens deed. Zeker aan de kust was dat ideaal: wie wil er geen krakend vers stokbrood als hij van het strand komt? Een groot deel van dat succes was te danken aan bakklare diepvriesproducten, op een bepaald moment meer dan de helft van onze omzet. Naast onze eigen winkels leverden we ook aan OCMW’s en vakantiehuizen.” Aan platte rust op een badlaken aan het strand van Oostende is Carlo Sanders na de overname zeker nog niet toe: “Samen met mijn vrouw en mijn dochter heb ik onder de naam LuNa’s Smoefelboetieks een vijftal verkooppunten van versbelegde broodjes en warme snacks in Oostende. Ik blijf dus nog wel even bezig,” besluit hij. (SD – Foto EV)

www.st-aubertus.be

De internationale luchthaven Kortrijk-Wevelgem registreerde het voorbije jaar 34.204 bewegingen, tegenover 33.531 in 2012. Dat is een groei van 2%. Het aantal reizigers steeg met 2,84%, van 69.227 tot 71.193. De zakenvluchten kenden een stijging van 3703 naar 3754 bewegingen, goed voor ongeveer 12% van het vluchtverkeer in Wevelgem. Vooral de binnenlandse zakenvluchten namen toe, met 17%. Er waren ook 122 nachtvluchten en 135 medische vluchten. (DS; DS; HN; HLN)

Donald Muylle wil ook Wallonië veroveren “J’ai realisé ma première cuisine Dovy il y a plus de 30 ans”. Na de Vlaamse televisie richt Donald Muylle, stichter en zaakvoerder van het Roeselaarse Dovy Keukens, nu ook zijn pijlen op de Waalse markt. In een televisiespotje, gelijkaardig aan de Vlaamse versie, spreekt hij in het Frans, maar met een duidelijk West-Vlaamse tongval, de kijkers toe over zijn passie voor keukens. De spot moet Dovy Keukens bij de Franstalige landgenoten bekend maken. Vandaag telt de keukenbouwer 17 filialen in België, voornamelijk in Vlaanderen. Dit jaar plant de firma nog eens 2 tot 3 nieuwe filialen, ook in Wallonië. (DS; HN; HLN)

Hein Deprez voorzitter Greenyard Foods Hein Deprez volgt Luc Van Nevel op als voorzitter van de diepvriesgroente- en conservenspecialist Greenyard Foods. Daarmee wordt Deprez ook officieel de sterke man van het beursgenoteerde bedrijf, iets wat hij de facto al was omdat hij een meerderheid van de aandelen controleert, zowel rechtstreeks als via samenwerkingen met onder meer Gimv. Greenyard Foods is het vroegere Pinguin(Lutosa). Het bedrijf haalt een omzet van 612 miljoen euro en is op de beurs 182 miljoen waard. (DT; DS; HLN) Uitgelezen: Voka’s socioeconomisch persoverzicht, een samenvatting van de belangrijke West-Vlaamse krantenartikels van de voorbije week. U kunt dit overzicht wekelijks via post of mail ontvangen. Wenst u een proefnummer of info over een abonnement? Contacteer Nele Demets tel. 056-23 50 66, nele.demets@voka.be

België - Belgique P.B. 8500 Kortrijk 4/257

UIT gelezen WEST-VLAAND

EREN

Wekelijks persove rzicht van Voka (verschijnt niet West-Vlaanderen in de kerstvaka 20e jaargang ntie en gedurend Verantwoordelijk e 6 weken in juli e uitgever Hans & augustus) Maertens Afzender Voka West-Vlaanderen, President Kennedy Afgiftekantoor 8500 Kortrijk laan 9a, 8500 - P509109 Kortrijk


Ondernemers 01 17 januari 2014

HAVENNIEUWS

12

10-jarige kunstgalerie MG Art legt de lat hoog in concrete en minimale kunst

Zeebrugge ook thuishaven voor kunstenaars Tussen de Zeebrugse havenbedrijven vormt kunstgalerie MG Art een buitenbeentje. En toch is de galerie er perfect op zijn plaats. “De sfeer rond de oude vissershaven en de nabijheid van een wereldhaven sluiten perfect aan op het authentieke, ongekunstelde dat artiesten zoeken”, benadrukt Eliane Schoutteet. Ze stichtte MG Art dik tien jaar geleden met haar man Marc Grahame, zaakvoerder van MG Shipping en voormalig voorzitter van Voka - Kamer van Koophandel regio Brugge. “Voor goede kunst verplaatsen mensen zich. Dan maakt het niet uit of je in een uithoek van het land ligt of de enige galerie in de omgeving bent. Wat telt, is dat je een reputatie van eerlijke en kwalitatief hoogstaande kunst opbouwt”, luidt de duidelijke visie van Eliane Schoutteet (65). Sinds 2003 bewijst ze dat niet alle betere kunst per se in Knokke of Latem moet verkocht worden. Zo vaart ze een eigen artistieke koers langs de Rederskaai in Zeebrugge, tussen de zeiljachten en met zicht op de oude vismijn. Gestart met een uiteenlopend aanbod, voornamelijk figuratief werk met de nadruk op marines, evolueerde ze naar concrete kunst en minimal art met museumkwaliteit.

ELIANE SCHOUTTEET:

“KUNSTENAARS ZOEKEN GRAAG DE AUTHENTICITEIT VAN DE HAVEN OP.”

Waarom koos u voor Zeebrugge? Eliane Schoutteet: “Mijn man Marc Grahame en ik zijn beiden afkomstig uit Knokke maar hij heeft zijn bedrijf MG Shipping opgebouwd in Zeebrugge. We wonen hier en vinden er goed onze draai. De oude vissershaven combineert gezelligheid met de nabijheid van een wereldhaven en toch is ook het mondaine Knokke

nooit veraf. Maar hier wordt bescheidener geleefd en vind je nog vishandels die garnaalkroketten verkopen zoals je ze thuis zelf zou maken. Na een carrière in de verkoop, was het voor mij een bewuste en natuurlijke keuze om in Zeebrugge kunst te brengen. Het karakter van deze omgeving sluit perfect aan op de zoektocht van hedendaagse artiesten naar het authentieke, ongekunstelde dat zich uit in de eetgelegenheden en cafés. Ze komen hier ook graag omdat ze in goed artistiek gezelschap vertoeven, zowel in kwaliteit van de andere exposanten als van de kopers.” Hoe slaagt u erin om de lat zo hoog te leggen? Eliane Schoutteet: “Stilaan verliet ik het pad van de aanvankelijk decoratieve werken en koos ik voor een specifiek aanbod. Op deze plaats moet je niet proberen mee te gaan in massaverkoop of pure beleggingskunst. Ik probeer me te onderscheiden in eerlijke, authentieke werken die een artistieke kwaliteit bevatten. Daar zitten af en toe bekende namen tussen van kunstenaars die door musea getoond worden.” Welke artiesten heeft u momenteel in huis? Eliane Schoutteet: “Jaarlijks organiseren we vier thematentoonstellingen met telkens twee tot vier kunstenaars. Het nieuwe jaar zetten we in met een ander concept: wij exposeren 19 voornamelijk Belgische kunstenaars. In de eerste plaats zijn dat de tien kunstenaars van vorig jaar: Jean-Michel François, Patrica Dopchie, Baudouin Oosterlynck, André Lambotte, Jephan de Villiers, Eric Fourez, Michel Olyff, John Quivron, Jack Keguenne en Gabriel Belgeonne. Opmerkelijk is dat bijvoorbeeld Eric Fourez en John Quivron op een heel aparte, minimalistisch interpretatieve manier de vormen en kleuren van het strand en de zee verwerken. Zij worden aangevuld met negen extra namen, waarbij een opmerkelijk gelegenheidswerk van Guy Vandenbranden, de oudste (87) nog levende meester van het constructivisme. Naast hem hangt zijn leerling Wilfried Seghers, die telkens vertrekt vanuit bouwmaterialen in combinatie met primaire kleuren. Verder tonen we werk van Yvonne Cattier, Gilbert Decock, Roger Demyttenaere, Horst Einfinger, Jean-Pierre Maury, Jean-Pierre Viot en Jacques Weyer.”

Welk publiek ontvangt u? Eliane Schoutteet: “Naast de tweede verblijvers en andere omwonenden, brengt elke kunstenaar zijn eigen nationaal en internationaal publiek mee. Dat zijn bijvoorbeeld kopers die alles van een bepaalde kunstenaar verzamelen. Dat zorgt vaak voor boeiende ontmoetingen tussen bewonderaars en mecenassen. Af en toe krijgen we bezoek van museumdirecties die komen kijken waar sommige van hun kunstenaars momenteel mee bezig zijn.” Wat brengt de toekomst? Eliane Schoutteet: “De crisis zorgde voor een heel moeilijke tijd in de kunsthandel in het algemeen. Niet alleen verloren heel wat vermogende mensen geld, maar ook de bedrijven schrapten in hun uitgaven voor kunst. Stilaan voel je overal herstel. Ik hoop de galerie nog lang te kunnen voortzetten of tijdig aan een jonger iemand te kunnen doorgeven.” (RJ – Foto MVN)

www.mgart.be

In samenwerking met

www.apzi.be Association Port of Zeebrugge Interests


ONDERNEMERS & CO Aquis

Overname: de belangrijkste financieringsmogelijkheden op een rij Zelfs in moeilijke economische tijden blijft er interesse bestaan om bedrijven over te nemen. Als ondernemer is het echter verre van evident om financiering te vinden. We zetten de belangrijkste mogelijkheden op een rijtje. Volgens de beroepsfederatie van de financiële sector, Febelfin, zakt de weigeringsgraad voor ondernemingskredieten. In verhouding tot het aantal aanvragen weigeren de banken opnieuw minder om ondernemingskredieten te verstrekken. In 2008 botste amper 9% van de kredietaanvragen door kmo’s op een weigering van de bank. Een jaar later sprong dat cijfer plots naar 17% om de daaropvolgende jaren wat te dalen. In 2012 steeg de weigeringsgraad echter een beetje tot 16%. Het is dus verre van evident om in het huidig klimaat als ondernemer aan de nodige financiering te geraken voor uw project. Daarom zetten we de belangrijkste financieringsmogelijkheden voor de overname van een kmo even op een rijtje. 1) eigen inbreng Bij een overname is een eigen inbreng altijd noodzakelijk. Als u als ondernemer niet bereid gevonden wordt om risico’s te nemen, waarom zou een bank of een andere externe investeerder dat dan wel doen. Het percentage van de verwachte eigen inbrengt varieert in functie van de co-investeerder(s) en de aard van het dossier. Bij bancaire financiering wordt al gauw een eigen inspanning van 30% verwacht terwijl een risicoinvesteerder al tevreden kan zijn met 10%. 2) bancaire financiering Dit blijft de meest voor de hand liggende vorm van financiering. Een goed onderbouwd kredietdossier waarbij de terugbetaalcapaciteit van de lening duidelijk aangetoond wordt, helpt bij de aanvraag van het krediet. Voorzie een terugbetaalcapaciteit van 5 à 7 jaar. Het grote voordeel van de bancaire financiering is, dat het een relatief goedkope financieringsvorm blijft en dat er geen medezeggenschap door aandelenstemrecht wordt geëist. 3) family, fools & friends (FFF) Bij gebrek aan eigen middelen wordt ook vaak de directe omgeving van de ondernemer aangesproken. Deze mensen kunnen mee instappen in het kapitaal

en zo medeaandeelhouder worden. Soms is het niet de bedoeling dat die partijen medezeggenschap verwerven en wordt er gewerkt via leningen die vaak achtergesteld zijn. Dit houdt in dat bij een eventuele liquidatie zij als één van de laatsten zullen worden terugbetaald. Het nadeel van deze financieringsvorm is het feit dat de relatie met de betrokkenen onder spanning kan komen te staan als het verkeerd afloopt. De Vlaamse overheid heeft privaat ontlenen aan kmo’s fiscaal gestimuleerd door de Winwinlening (zie www. winwinlening.be). 4) risicokapitaal Een belangrijke vorm van financiering kan komen van risicokapitaalverstrekkers. Hieronder verstaan we de investeringsmaatschappijen (private equity of overheidsmaatschappijen zoals PMV) en de business angels. Deze laatste zijn particulieren die hun persoonlijk vermogen investeren in interessante projecten. Naast de geboden financiële middelen, ondersteunen zij vaak ook de ondernemer met advies in het dagdagelijks bestuur. Vandaar dat men ook vaak spreekt over smart capital. 5) vendor loan & earn-out Wanneer de eigen middelen en de externe financiering nog onvoldoende zijn om de overname financieel rond te krijgen, kan een vendor loan soelaas bieden. De overlater kan dan door middel van een achtergestelde lening de te overbruggen kloof dichten. Dergelijke financiering wordt door de bank aanzien als een sterk signaal van vertrouwen. Deze lening toont immers dat de overlater gelooft dat er voldoende cash zal gegenereerd worden na de overname om na terugbetaling van het bancair krediet de vendor loan terug te betalen. Ook de earn-out wordt aanzien als een sterk signaal van vertrouwen in het overnameproces. De earn-out is het deel van de verkoopprijs van de onderneming dat in de toekomst wordt betaald en dat afhankelijk is van bepaalde objectieven (zoals bijvoorbeeld het behoud van omzet, winst, klanten of personeel).

lage bedragen van participatie. We zien dat dit vooral kan aanslaan voor start-ups of artistieke en technologische vernieuwingen. Conclusie Op vandaag kan een overname zeker gefinancierd worden met alternatieven voor de klassieke, bancaire financiering. Het onderliggende businessplan, de terugbetalingscapaciteit, de mate van zekerheid en de bereidheid om medezeggenschap te aanvaarden, zijn ook hier van cruciaal belang. De ervaring leert dat een goed plan en een gemotiveerde ondernemer vrij vlot financiering vinden. Francis Gevaert, Aquis

Overnamebemiddeling voor zowel kandidaat kopers & verkopers - Financieringsopdrachten - Waardebepaling Uitgebreid netwerk van zakelijke contacten & potentiële kopers

AQUIS is een onafhankelijk corporate finance kantoor gespecialiseerd in bedrijfsovernames

6) crowdfunding Crowdfunding is een nieuwe financieringstrend die in België nog niet zo ingeburgerd is. Hierbij wordt aan het grote publiek (the crowd) gevraagd om mee te participeren in een project. Het gaat hier vaak om relatief

AQUIS - MARIA-HENDRIKALAAN 7 8420 DE HAAN - T. 059.55.00.55 WWW.AQUIS.BE

Ondernemers 01 17 januari 2014

13


14

Ondernemers 01 17 januari 2014

ONDERNEMERS & CO Optima

Uit een studie van het West-Vlaams Economisch Studiebureau, uitgevoerd eind 2012, bleek dat zo’n 140.000 Belgische gezinnen een eigendom hebben buiten de landsgrenzen. Met zowat 50.000 résidences secondaires is Frankrijk het populairst bij Belgische eigenaars. De aankoop van een vakantiewoning is vooral een emotionele beslissing, maar de meeste kopers staan niet stil bij de erfrechtelijke gevolgen. Voor overlijdens op of na 17 augustus 2015 zal het toepasselijk erfrecht aangewezen worden door een nieuwe Europese erfrechtverordening Welk erfrecht is er van toepassing op uw grensoverschrijdende nalatenschap? Op vandaag wordt deze vraag nog beantwoord aan de hand van het Internationaal Privaatrecht (IPR) van België en van de liggingsstaat. Elk land hanteert zijn eigen regels die bepalen welk erfrecht van toepassing is. Die regels kunnen met elkaar in conflict komen waardoor de afwikkeling van de nalatenschap een complexe en dure aangelegenheid kan worden. Volgens het Belgisch IPR worden de roerende goederen verdeeld volgens het Belgische erfrecht, de onroerende goederen daarentegen vererven in principe overeenkomstig het erfrecht van het land waar uw tweede verblijf gelegen is. Indien dat land echter bepaalt dat het Belgisch erfrecht geldt, dan zal toch dit laatste van toepassing zijn. Voor uw hoofdverblijf in België zal dus Belgisch erfrecht gelden, terwijl bijvoorbeeld voor uw pied-à-terre in Frankrijk het Franse erfrecht van toepassing zal zijn. Via testament kan u rechtskeuze doen en bijvoorbeeld bepalen dat uw volledige nalatenschap dient te vererven volgens het Belgische erfrecht. Men kan zo echter geen afbreuk doen aan de minimale erfrechten die een erfgenaam zou hebben op basis van de Franse wet. Aan deze problematiek komt een einde wanneer de Europese Erfrechtverordening in werking zal treden.

Europese erfrechtverordening Voor overlijdens op of na 17 augustus 2015 zal het toepasselijk erfrecht aangewezen worden door een nieuwe Europese erfrechtverordening. Deze regels zullen gelden in alle EU-landen, behalve Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Deze erfrechtverordening bepaalt dat op de gehele erfopvolging, zowel voor de roerende als de onroerende bestanddelen, het recht van toepassing is van de gewone verblijfplaats van de overledene op het moment van overlijden, tenzij er nauwere banden bestaan met een andere lidstaat. In dat laatste geval

De buitenlandse vakantiewoning en uw erfenis is het recht van die lidstaat van toepassing. Het aangewezen recht zal van toepassing zijn, ongeacht of dit het recht is van een lidstaat of niet. Indien u bij overlijden uw gewone verblijfplaats in België hebt, zal dus het Belgisch erfrecht gelden, ook voor uw onroerend goed in Frankrijk, Italië of Spanje. De verordening biedt verder de mogelijkheid om uitdrukkelijk een rechtskeuze te maken voor het recht van de lidstaat waarvan de overledene ten tijde van de keuze of ten tijde van zijn overlijden de nationaliteit bezit. Een Belg die in Frankrijk woont of een (tweede) woning bezit in Frankrijk zal dus de mogelijkheid hebben om te kiezen voor het Belgische recht voor zijn volledige nalatenschap.

staat werd betaald. Niettemin is er vaak toch gedeeltelijk sprake van dubbele belasting. Bovendien zal men doorgaans eerst successierechten moeten betalen in beide landen en pas daarna via een bijvoeglijke aangifte een verrekening kunnen vragen.

Conclusie Heeft u een tweede woning in het buitenland, dan laat u best tijdig beoordelen of de vererving goed geregeld is. U maakt ook best een inschatting van de potentiële successiekost. Zo nodig kan u tijdig de gepaste maatregelen nemen zodat ook de nabestaanden zonder zorgen blijven wanneer u komt te overlijden. Sven Hubrecht, Optima

Anticiperen op de erfrechtverordening Het is raadzaam nu reeds na te gaan of men niet moet vooruitlopen op de komende regels. Een voorbeeld. Een rechtskeuze voor het recht van de gewone verblijfplaats van de erflater, zoals nu naar Belgisch IPR is toegestaan, zal vanaf het moment van de inwerkingtreding van de erfrechtverordening niet meer mogelijk zijn. De rechtskeuze voor het recht van de gewone verblijfplaats van de erflater - die conform de huidige regels is gedaan vóór de inwerkingtreding van de erfrechtverordering - blijft geldig. Stel bijvoorbeeld dat een Fransman, die gewoonlijk in België verblijft, terug in (zijn huidige tweede verblijf in) Frankrijk wil gaan wonen. Hij kan dan, indien dit voor zijn persoonlijke situatie het beste past, nu nog rechtskeuze doen voor Belgisch erfrecht. Indien hij overlijdt na 17 augustus 2015 met gewone verblijfplaats in Frankrijk zal deze rechtskeuze geldig blijven, ook al zal deze keuze niet meer mogelijk zijn onder de nieuwe verordening. De erfrechtverordening zal geen invloed hebben op de fiscaliteit. Op buitenlandse vakantiewoningen kunnen zowel door België als door de liggingsstaat successierechten worden geheven. In België kan dan gebruik gemaakt worden van een eenzijdige aftrekregeling ter voorkoming van dubbele belasting. Het successierecht m.b.t. het buitenlandse onroerend goed mag worden verminderd met het successierecht dat in de liggings-

Optima, optimaliseert uw financiële situatie, geeft u een duidelijk overzicht en brengt uw inkomen, vermogen, pensioen en nalatenschap in evenwicht.

Vraag geen advies, maar eis een plan.

Keizer Karelstraat 75 | 9000 Gent 09 225 25 71 | info.nl@optima.be

ID-kit Optima_Voka_Nl_70x115.indd 1

www.optima.be

20/12/13 14:4


ONDERNEMERS & CO Delboo Deknudt Advocaten

Realisatie van interne meerwaarden: rulingdienst stelt nieuwe eisen voor vrijstelling van belasting Recent heeft de rulingdienst haar standpunt omtrent interne meerwaarden grondig herzien. Dat bleek uit een gewijzigde versie van haar advies daaromtrent dat op 28 november 2013 gepubliceerd werd op de website www.ruling.be. Wanneer iemand de aandelen van zijn eigen werkvennootschap inbrengt in of verkoopt aan een holding die hijzelf mee controleert, kan (net zoals bij een gewone verkoop of inbreng van aandelen) een meerwaarde worden gerealiseerd. Specifiek betreft het een interne meerwaarde. Hierbij vermoedt de fiscus al te vaak dat men dit louter en alleen om fiscale redenen doet. De reserves van de werkvennootschap kunnen immers door de inbreng in de holding worden omgezet in kapitaal. Dit kapitaal kan vervolgens later belastingvrij worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. Op die manier kan het opgepotte kapitaal van de vennootschap belastingvrij bij de aandeelhouder terechtkomen. Uiteraard wordt hiertegen opgetreden in de wet (artikel 90, 9° wetboek van de inkomstenbelastingen 1992). Een interne meerwaarde zal slechts belastingvrij zijn als men voldoet aan de volgende voorwaarde: de verrichting moet kaderen binnen hetgeen men noemt “een normaal beheer van het privévermogen”. Dit laatste komt er kortweg op neer dat de belastingplichtige niet met het oog op speculatie mag hebben gehandeld, hetgeen niet altijd even duidelijk is. Is dit niet het geval, dan wordt deze meerwaarde belast tegen een afzonderlijk tarief van 33%. Om zekerheid te bekomen, kan de belastingplichtige daarom aan de rulingdienst een bevestiging van het normaal beheer vragen. Verkrijgt men een positieve ruling, dan kan de interne meerwaarde belastingvrij blijven.

Bijkomende voorwaarde voor de vrijstelling De rulingdienst haalt verschillende voorwaarden aan om tot een positieve ruling te besluiten. Het zijn die eisen die onlangs grondig werden herzien. Tot voor kort werd door de rulingdienst hoofdzakelijk vereist dat de belastingplichtige verschillende engagementen aanging. In essentie mocht gedurende drie jaar na de

inbreng of verkoop geen kapitaalvermindering in de holding plaatsvinden. In maart 2013 werd dit bovendien aangevuld met een extra eis. Die bestaat erin dat vóór de inbreng in de holding de overtollige liquiditeiten (de tegoeden die als reserve worden aangehouden binnen de vennootschap) eerst moeten worden uitgekeerd als dividend aan de aandeelhouders. Op die manier worden de aandeelhouders op dit deel alsnog aan roerende voorheffing onderworpen (tarief van 25%). Dit laatste werd echter vorige maand opnieuw deels afgezwakt. Zolang men een goede motivatie kan geven van welke toekomstplannen men heeft met deze liquiditeiten, kan een uitkering als dividend – en dus de belasting – achterwege blijven. De rulingdienst bevestigt dat rekening zal worden gehouden met de bedrijfseconomische context om te bepalen wat overtollig is en wat niet. Dit laatste hangt immers sterk af van tijd en ruimte. Bovendien maakt het niet uit of het gaat om liquiditeiten in de werkvennootschap of in de holding, noch in welke vorm de liquiditeiten worden aangehouden (bijvoorbeeld geïnvesteerd in vastgoed).

Engagementen weg, motivering in de plaats Belangrijker nog is dat de rulingdienst afstapt van de zogenaamde engagementen en de formalistische vereiste om geen kapitaalvermindering door te voeren gedurende drie jaar. In de plaats daarvan moet de belastingplichtige nu nog uitgebreider motiveren waarom hij de inbreng gaat doen. Men moet de rulingdienst met andere woorden overtuigen dat niet hoofdzakelijk met fiscale motieven wordt gehandeld, bijvoorbeeld door het voorleggen van een concreet investeringsplan. Wanneer men dan later tot kapitaalvermindering overgaat, kan bovendien worden nagegaan of de aangehaalde bedoelingen ook werkelijk gerealiseerd zijn. Is dat niet het geval, dan houdt men op die manier de deur op een kier om later alsnog de uitkering te belasten als een gewoond dividend. Op het eerste gezicht lijkt het standpunt van de rulingdienst te zijn versoepeld, mede door het wegvallen van de verschillende engagementen. Echter zal het

aanleveren van een gepaste motivatie geenszins makkelijker zijn om de rulingdienst te overtuigen. Het verkrijgen van een positieve ruling zal er in de toekomst naar alle waarschijnlijkheid dus niet eenvoudiger op worden. Het komt er met andere woorden op aan het dossier grondig voor te bereiden, zorgvuldig op te bouwen en te verdedigen en de verdere opvolging ervan niet uit het oog te verliezen. Mark Delboo, Delboo Deknudt Advocaten

Vermogensplanning een niveau hoger Het referentie-advocatenkantoor inzake advies en procedure rond uw vermogen • Inkomstenbelastingen • Schenkings- en successierechten • Registratierechten

• Huwelijksvermogensrecht • Erfrecht, schenkingen en testamenten • Familierecht

• Regularisaties • Planning onroerend goed (ook in het buitenland) • Patrimoniumvennootschappen

• Vereffening en verdeling van nalatenschappen • Vereffening en verdeling na echtscheiding • Holdings • Grensoverschrijdende planning (trust, SPF, ...)

Franklin Rooseveltlaan 172/174, 8790 Waregem Tel. 056 62 51 00 - Fax 056 62 51 01 Optimismelaan 1b3, 1140 Brussel Tel. 02 502 59 87 - Fax 02 502 83 06 Paalsteen 5, 9830 St-Martens-Latem Tel. 09 220 51 10 - Fax 09 281 18 80 www.delboodeknudt.be - info@delboodeknudt.be

Delboo Deknudt adv. 70x115mm.indd 1

Ondernemers 01 17 januari 2014

15

3/01/14 13:09


16

Ondernemers 01 17 januari 2014

Ignace en Bert De Brabandere

Brouwerij De Brabandere


INTERVIEW

“We doen het liefst ons eigen ding” Met een traditie van 120 jaar is Brouwerij Bavik in de bruisende wereld van West-Vlaamse brouwerijen zonder meer incontournable. Bavik is nog steeds een familiebedrijf en dat zal de komende decennia niet zo snel veranderen, want Ignace De Brabandere heeft minutieus de aflossing van de wacht voorbereid. Zijn zoon Bert is helemaal klaar voor het grote werk. Daar horen investeringen bij, innovatie ook en zelfs een nieuwe naam, want “Brouwerij Bavik” wordt ingeruild voor “Brouwerij De Brabandere”.

De organisatie van de familiale opvolging blijkt voor veel familiebedrijven een heikel thema. Hoe hebben jullie dat aangepakt? Bert De Brabandere: “Ik heb de kans gekregen en heb die met beide handen aangenomen. Ik had er goesting in. Van kindsbeen af ben ik opgegroeid met het reilen en zeilen van de familiezaak. Elke vakantie was ik hier aan de slag. Bier is echt wel mijn passie.” Ignace De Brabandere: “Toen Bert 18 was, riep ik hem eens apart. Ik had maar één vraag: heb je interesse in de opvolging of niet? Het werd me toen heel snel duidelijk dat Bert zich geroepen voelde. Maar interesse alleen volstaat natuurlijk niet. We wisten wel dat Bert een goede student was en zijn keuze voor TEW kwam goed uit. Voor mij was het wel cruciaal dat hij zich na zijn universitaire studies verder zou bekwamen en elders stage zou lopen, bij voorkeur in de sector. Dat alles is gelukt. Eerst bekwaamde hij zich verder aan het fameuze Doemens Instituut in München en daarna volgde hij in Parijs een aanvullende economische opleiding van één jaar. Tot slot deed Bert ervaring op bij het grote Heineken. Gedurende drie jaar kreeg hij daar kansen bij de vleet. Het is de bedoeling om nu nog een aantal jaren schouder aan schouder samen te werken. Over pakweg drie jaar moet hij dan helemaal klaar zijn voor de definitieve opvolging. Maar hij draagt nu al de grote verantwoordelijkheden.”

Opvolgers zien de zaken doorgaans iets anders dan hun voorgangers. Welk bedrijf krijg je in handen en wat mag er wat u betreft anders? Bert De Brabandere: “Ik ben wat fier dat ik in de vijfde generatie deze financieel gezonde zaak mag verder zetten. Als er één rode draad door de lange geschiedenis van deze brouwerij loopt, dan is dat de passie voor het product. De liefde voor het brouwen zit diep in de genen van de familie, maar ook van alle medewerkers. Daar zijn we behoorlijk trots op. Maar Bavik is ook meer. Bavik staat synoniem voor authenticiteit. Wij zijn ook één van de zeldzaam geworden brouwerijen in dit land die naast bieren en speciaalbieren ook nog op grote schaal water en limonade produceren. Authenticiteit betekent ten slotte ook dat al onze bieren rustig de tijd krijgen om te rijpen. Toch blijft er ook werk aan de winkel. Bij Heineken heb ik een sterk marketinggerichte opleiding gekregen. Wij bieden fantastische bieren aan, maar de merkenpolitiek kan zeker beter. Een merk moet je met iets kunnen associëren. Als ik Jupiler zeg, denk je daar meteen voetbal en een beleving met vrienden bij. Onze bieren hebben te weinig zo’n uitgesproken profiel. Daar wil ik werk van maken. Ik heb daar al ideeën rond. Als Jupiler het merk is dat geassocieerd wordt met voetbal, dan kan ons speciaalbier Kwaremont allicht het merk van de koers en de wielerliefhebbers worden?”

De eigen kijk van de opvolgers

Hebben jullie een beroep gedaan op externe adviseurs om de opvolging te begeleiden? Ignace De Brabandere: “Heel eenvoudig: nee, omdat de kaarten zo duidelijk op tafel lagen. We hebben een zoon en een dochter. Terwijl de zoon duidelijk interesse en passie toonde voor de brouwerij en ook wel de nodige bekwaamheid in huis bleek te hebben, koos onze dochter om een andere weg in te slaan en voor apotheker te studeren. Dus kon ik maar beter zelf de overgang bespreekbaar maken en organiseren. Daar hadden we echt geen derde partij voor nodig.” Bert De Brabandere: “Ofschoon de zaken inderdaad duidelijk en weinig complex waren, heb ik me toch ook verdiept in de problematiek van opvolging bij familiebedrijven. Je kan nooit genoeg geïnformeerd zijn.”

Was het een must om eerst ervaring op te doen op een ander? Ignace de Brabandere: “Voor mij wel. Maar dat georganiseerd krijgen, was minder evident dan ik zelf had gedacht. Ik polste via via bij grote groepen zoals bij Coca-Cola en de Zuid-Afrikaanse biermultinational SAB Miller. Bij beide groepen was er finaal tegenkanting en kreeg ik te horen dat ze via een stage een concurrent zouden opleiden. Eerlijk gezegd: flauwekul, want als kleine brouwerij komen wij nog niet eens aan de enkels van die groepen. Enfin, bij Heineken is het wel gelukt en kreeg hij niets dan kansen op alle mogelijke echelons.”

De tien geboden Als vader kan u nooit al uw ervaring meegeven aan uw zoon, maar welke zijn de vijf beste adviezen die Bert vandaag meekrijgt? Ignace De Brabandere: “Eén: veel werken. Al die jaren was ik elke morgen rond de klok van 7 uur op mijn bureau. Twee: sta zoveel als mogelijk naast en bij uw medewerkers. Drie: geef vertrouwen aan uw medewerkers. Delegeer dus tijdig, maar blijf ook controleren. Vier: met een hoop gezond boerenverstand geraak je een heel eind ver. Vijf: neem geen grote of nodeloze financiële risico’s.”

BERT DE BRABANDERE:

“WE ZIJN KLEIN GENOEG OM AUTHENTIEK TE ZIJN, MAAR WE ZIJN OOK GROOT GENOEG OM IMPACT TE HEBBEN OP DE MARKT.”

Dat ging vlot, nog vijf tips en we komen aan tien. Heeft u nog hints in huis? Ignace De Brabandere: “Zes: blijf liever klein dan (te) groot te worden. Zeven: investeer tijdig in producten en in verkoop. Acht: blijf altijd rendabel. Negen: vermijd een dikke nek. Tien (denkt lang na): ja, je moet ook goed weten wat je wel en wat je niet kan en daar naar leven.” Competent zijn en persoonlijkheid of charisma in huis hebben, zijn noodzakelijke voorwaarden voor een goede overdracht. Akkoord of niet? Zien jullie nog andere voorwaarden? Ignace De Brabandere: “Als je de passie, zeg maar het heilige vuur, niet hebt voor het product, lijkt het me onbegonnen werk.”

Ondernemers 01 17 januari 2014

17


INTERVIEW

18

Ondernemers 01 17 januari 2014

Bert De Brabandere: “Als kind heb ik in de brouwerij al van alles gedaan. Ik mocht van mijn vader flesjes in bakken helpen steken, tegen 4 frank per bak bier. Later heb ik in de bottelarij geholpen en in de vatenafdeling. Tijdens mijn studies hielp ik ook altijd. Nu eens in de interne verkoop, dan weer via cafébezoeken op de baan. Ook van prospectie en degustaties weet ik redelijk veel. Het heeft allemaal de passie aangewakkerd. Bier is een deel van mijn leven. Ik heb het ongelooflijke geluk dat ik hier geboren ben en niet enkele kilometers verderop als zoon van pakweg een borstelmaker. De kansen die ik krijg wil ik dan ook waar maken.”

Groeien op eigen kracht Hoe moeilijk was het de voorbije twee decennia om midden het AB InBev-geweld te overleven als kleine brouwerij? Ignace De Brabandere: “Veel gemakkelijker dan je misschien denkt. Als je bedoelt dat we hier voortdurend bestookt werden met aanlokkelijke aanbiedingen van grote spelers die ons wilden inlijven, dan moet ik u ontgoochelen. Informeel wordt er al eens iets gesuggereerd, maar formeel of rechtstreeks heb ik hier nooit een aanzoek gekregen.” Heeft u er zelf nooit aan gedacht om eens te gaan praten in Leuven? Ignace De Brabandere: “Nooit ofte nooit. Dat heeft ook een goede reden. Kijk maar wat er de voorbije 20 jaar gebeurd is in de sector. Welke bedrijven werden overgenomen en vielen als rijpe appels in de mand van grote groepen? Uitgerekend die brouwerijen die met een opvolgingsprobleem te maken kregen waar ze zelf niet uit geraakten. Dat probleem hadden we alvast mooi onder controle. Eén zaak mag je ook niet onderschatten: achter een brouwerij zoals de onze gaat ook een heel circuit van cafés – eigendom of geen eigendom - schuil met wie we contracten hebben afgesloten. Dat zijn in ons geval al zo’n 1.000 contracten, alleen in België. In Frankrijk hebben we dan ook nog eens deals met circa 380 horecazaken. Voor een grote groep is het niet zo evident om dat allemaal over te nemen en te beheren. Wij hebben de ideale schaalgrootte om dat op een flexibele manier te beheersen.” Waarom voert u om te groeien ook geen overnamepolitiek of politiek van regionale consolidatie? Ignace De Brabandere: “We hebben ook al kleine brouwerijen overgenomen zoals bijvoorbeeld Brouwerij Malfait uit Kuurne. Toch is het niet onze basisstrategie. In de hele sector zie je de laatste jaren trouwens nog weinig overnames gebeuren. Ik denk dat die van De Koninck door Duvel Moortgat zowat de laatste moet geweest zijn. Laten we niet rond de pot draaien. Ik loop al lang genoeg op deze wereld rond om te mogen zeggen dat het in onze sector vooral elk voor zich is. Ook al kennen we elkaar wel via de beroepsfederaties.”

Dromen van Rusland en China Het valt op dat de meeste lokale brouwerijen endogeen gegroeid zijn, parallel aan de groei van grote broer AB InBev. Hebben de regionale brouwers ook iets te danken aan grote broer? Bert De Brabandere: “Zeker weten. Hoe groter de anderen werden, hoe meer ruimte er voor de anderen kwam om ook hun eigen ding te doen. Zeg maar dat de kleinere brouwerijen aardig tussen de mazen van

het net konden zwemmen, en neem van mij aan dat er nogal wat mazen zijn. Vroeger zei mijn vader altijd: “We zijn te klein om groot te worden en te groot om klein te blijven.” Ik zou dat een beetje anders willen formuleren: “We zijn klein genoeg om authentiek te zijn, maar we zijn ook groot genoeg om impact te hebben op de markt.” Ik geef een concreet voorbeeld waarin wij kleintjes groot kunnen zijn. Als wij een nieuw product willen lanceren, dan gaat dat uitermate snel. Grote biergroepen hebben daar twee tot drie jaar voor nodig.” De consument gaat meer en meer voor echte authenticiteit. Speelt die trend in jullie kaart? Bert De Brabandere: “Zeker. De grote biergroepen hebben via marketing veel producten als authentiek verkocht terwijl ze dat niet echt waren. Denk maar aan het opgediste verhaal rond bepaalde biermerken waarbij er al eens een loopje met de werkelijkheid werd genomen. Niet zo bij ons. De hele geschiedenis van onze producten én van onze brouwerij staat bol van de authenticiteit, tot en met het rijpen van onze producten. Dat kunnen we aan de hand van uniek fotomateriaal mooi aantonen. We willen de consument daar ook voor belonen als het ware. Brouwerij Bavik wordt weer omgedoopt tot Brouwerij De Brabandere, zoals bij de stichting in 1894. Kijk naar ons logo van toen dat we nog altijd gebruiken: het product staat er centraal in, maar het aroma en de consument staan er gelijktijdig op afgebeeld. Als we authenticiteit claimen, dan doen we dat niet zomaar.”

BERT DE BRABANDERE:

“ALS ER ÉÉN RODE DRAAD DOOR DE LANGE GESCHIEDENIS VAN DEZE BROUWERIJ LOOPT, DAN IS DAT DE PASSIE VOOR HET PRODUCT.”

Ignace De Brabandere: “Laat ons de zaken zeggen zoals ze zijn. Terwijl AB InBev groeide tot marktleider, zijn wij ook altijd maar blijven groeien. 15 jaar terug sloegen de Belgische speciaalbieren in het buitenland nauwelijks aan. Nu is het een hype. Iedereen pikt daar een graantje van mee. De tijd dat we onze producten alleen maar verkochten in eigen regio of land ligt al lang achter ons. We zijn nu even goed aanwezig in Frankrijk als in Nederland of in de VS, om maar onze belangrijkste exportmarkten te noemen. In die landen blijven we jaar na jaar merkwaardig groeien.” Is jullie aanwezigheid in het buitenland ook het resultaat van een goed uitgekiende strategie? Ignace De Brabandere: “Noem het maar een erg flexibele strategie. Elk land is anders en elk land vraagt dus een eigen aanpak. Frankrijk, waar we een eigen filiaal hebben in le Nord, beschouwen we zowat als een thuismarkt. Maar Frankrijk is ook zo onmetelijk groot dat we ons beperken tot het noorden. Daar leeft ook een biercultuur, anders dus dan in de rest van het land, waar we dan ook niet op mikken. In Nederland promoten en verkopen we alleen onze speciaalbieren, maar we doen dat niet zelf. Onder meer het grote Heineken is een belangrijke afnemer van onze bieren.

Op de Amerikaanse markt werken we dan weer met een invoerder.” Van welke landen of regio’s droomt u nog? Ignace De Brabandere: “We hebben altijd uitsluitend gemikt op mature markten waar er interesse bestaat voor onze speciaalbieren. Thailand voldoet aan die voorwaarde, maar ook Japan, Zuid-Korea, Brazilië of Chili. Nu is er zelfs sprake van een eerste doorbraak op de Russische en op de Chinese markt.”

Geen toegeving op smaak Hoe kijken jullie naar de verre toekomst? Ignace De Brabandere: “Het moge duidelijk zijn dat we onafhankelijk willen blijven en graag rendabel willen blijven groeien.” Bert De Brabandere: “Deze brouwerij is al 120 jaar lang een merkenbouwer en dat zal in de toekomst niet veranderen. Uit de geschiedenis van ons eigen bedrijf leren we dat drie elementen cruciaal zijn, en dat willen we ook zo houden: we zijn passion driven people , we zijn value driven authentic en we zweren bij quality driven innovation. Sorry voor het Engels, maar dat klinkt overtuigender.” In een klassieke sector als de bierwereld is innovatie wellicht niet zo evident. Wat is het geheim? Ignace De Brabandere: “Er is geen geheim. We zijn altijd blijven investeren in de opwaardering van onze installaties, met de brouwzaal als centraal gegeven. Verder doen we niet zoals vele anderen, maar wij geven onze bieren nog letterlijk de tijd om te rijpen. Als daar twee jaar voor nodig is, zoals met onze Petrus Aged Pale, dan doen we dat gewoon. We zijn wat dat betreft een uitzondering geworden, maar op smaak doen we geen enkele toegeving. Wij maken geen bier voor onze jaarrekening, wel voor onze bierliefhebbers. Daarom brengen we naar aanleiding van de 120e verjaardag ook nog eens een nieuw bier op de markt (1894, Oak & Hops), maar voorlopig alleen in een gelimiteerde oplage.” Ten slotte: de overheid is niet bepaald de grootste aanhanger van het ondernemerschap. Hoe kijkt u naar de extra controle en de nieuwe heffingen voor de bedrijven? Ignace De Brabandere: “Het loopt stilaan wel de spuigaten uit. De perceptie over en waardering voor ons ondernemers is van een ontstellend laag niveau geworden. Als je weet wat we allemaal doen, voelt dat pijnlijk aan.” Is de situatie verbeterd of verslechterd ten opzichte van tien jaar terug? U zei toen letterlijk: “De overheid weet niet of begrijpt niet waar ondernemers mee bezig zijn.” Ignace De Brabandere: “Ik zeg het niet graag, maar ik kan niet anders: het is echt nog slechter geworden. Vlaanderen voelt zich in zijn beleid tegenover ondernemers heiliger dan de paus. De wijze waarop bijvoorbeeld de Vlaamse Milieumaatschappij de bedrijven aanpakt, noem ik ronduit schandalig, terwijl we qua milieu met alles in regel zijn, en zelfs meer doen dan strikt genomen noodzakelijk. Bedrijven als melkkoe voor wat de begroting te kort heeft? Ik vrees van wel.”

(Tekst: Karel Cambien – Foto’s: Kurt Desplenter)


PARTNERS IN BUSINESS

EEN A3-PRINTER DIE HET U MAKKELIJK MAAKT In het bedrijfsleven streeft u naar een zo hoog mogelijke efficiëntie. Met de nieuwe Brother MFC-J6920DW hebt u alvast een ideale partner als het op printen of scannen aankomt. Deze multifunctionele printer drukt snel en haarscherp af op A3-formaat, ook dubbelzijdig. Via NFC afdrukken en scannen vanaf mobiele toestellen gaat vlot en eenvoudig. En hij denkt ook aan uw budget; dankzij zijn hoogrendement inktpatronen drukt u gegarandeerd zuinig af.

MEER INFORMATIE OP WWW.BROTHER.BE

WELKOM BIJ PRINT 3.0

Ondernemers 01 17 januari 2014

19


U least zoveel meer dan een auto. Met Vancia Car Lease, least u veel meer dan een auto. Een flexibele service en een persoonlijke aanpak behoren tot de standaarduitrusting bij ons. Als u Vancia Car Lease uw wagenpark laat beheren, groot of klein, dan hoeft u alleen nog maar op de weg te letten. Van operationele leasing over financiĂŤle renting tot het afhandelen van de administratie: wij nemen alles van u over. Behalve het stuur. Contacteer ons op 056 34 57 81 of via www.vanciacarlease.com

Lease is more.ÂŽ


DOSSIER

DOSSIER Verhuur & leasing

Sinds het prille begin in 2007 heeft Groep Devisscher uit Esen vier afdelingen ontwikkeld: traiteur, verhuur, beurstapijt en feestpartner. De ene activiteit vloeide logischerwijze uit de andere voort. “Door in te spelen op de vraag van onze klanten en telkens weer creatieve accenten te leggen, zijn we gaandeweg gegroeid en willen we ook onze toekomst veilig stellen”, zegt de 30-jarige oprichter en zaakvoerder Tom Devisscher. Met een team van professionals in de gastronomie staat Traiteur Devisscher thuis of op locatie in voor feestmaaltijden, banketten, recepties, walking dinners, enzovoort. Tot de klanten behoren particulieren, zelfstandigen, bedrijven of openbare besturen in heel België. Devisscher biedt hoofdzakelijk de BelgischFranse keuken aan met licht zuiderse accenten, altijd bereid met verse producten en voorzien van een volledige service. Een tweede afdeling van Devisscher omvat de verhuur van alle feestmateriaal, goed voor ruim 1.000 uiteenlopende artikelen: tafelgerei, linnen, keukenmateriaal, stoelen, en tafels. De afdeling beurstapijt verkoopt een uitgebreid gamma van feest- en beurstapijt aan bedrijven, verenigingen en particulieren. Voorts biedt Devisscher ook terras- en grastapijt aan voor binnen en buiten, evenals versneden tapijt (zoals rode lopers). Ten slotte profileert Devisscher zich ook als feestpartner met een aanbod voor professionals.

Groep Devisscher uit Esen (Diksmuide) steunt op vier poten

Eén aanspreekpunt voor totaalfeesten dat was meteen een goede leerschool om in 2007 met Traiteur Devisscher te starten. Ik kende de behoeften, de wensen, de mogelijkheden. Met mijn mobiele keuken heb ik alles mee, van a tot z, tot de tandenstokers toe.” Geleidelijk aan kreeg Tom Devisscher steeds meer vraag naar stoelen, tafels en ander materiaal. Op die manier begon hij stilaan een ruim aanbod op te bouwen en zo kwam de verhuur er automatisch bij. “Met de uitbreiding van het assortiment begon ik immers ook uit te kijken om verder te groeien. Zo nam ik in 2009 de klanten over van een sectorgenoot aan de Kust. Er was intussen al vraag naar tapijten. Die kon ik ook aanbieden na de overname van Event Carpet. Beurs- en feesttapijt pasten perfect in ons assortiment, waren complementair, en vormden ook een groeipool. Voor een kleine kost krijgen organisatoren en bedrijven immers een grote meerwaarde. Tegelijk zijn we gestopt met eigen aanbod van tenten, omdat

Diversificatie De voorbije jaren maakte de eenmanszaak van Tom Devisscher, bijgestaan door interims, een ware expansie en diversificatie mee. “Na mijn opleiding als slager in Brugge en specialisatie als restaurateurbanketaannemer in Namen, werkte ik een tiental jaar als chef-kok voor diverse cateringbedrijven”, blikt Tom Devisscher terug. “Zo deed ik heel wat ervaring op en

TOM DEVISSCHER:

“WE BESCHIKKEN OVER EEN AANGEPAST TOTAALAANBOD VOOR PARTY’S, BEURZEN EN BEDRIJFSFEESTEN, VAN CATERING TOT BEURSTAPIJT.”

die een heel andere logistieke organisatie vergen. We bieden ze wel nog aan via een drietal betrouwbare en bevoorrechte partners.”

Creativiteit Sinds een jaar beschikt Groep Devisscher over een afhaalpunt in Eke-Nazareth (nabij Makro) in OostVlaanderen. Zo kan Tom Devisscher tegemoet komen aan de groeiende vraag uit het binnenland en ook daar een professionele service aanbieden. “Hoe groter de roulatie, hoe beter”, getuigt Tom Devisscher. “Naast de verhuur is er echter ook de constante zorg voor onderhoud en controle. Februari is doorgaans de kalmste maand. Voor de rest zitten we eigenlijk nooit stil. Het ene segment compenseert het andere, als het al eens minder gaat.” Naar eigen zeggen heeft Devisscher de crisis niet echt gevoeld. “Al gingen we net ervoor, in 2007, van start. Klanten laten wel eens een extraatje vallen, maar de conjunctuur speelt ook in ons voordeel. Bedrijven gaan zélf creatiever met hun middelen om, organiseren een beurs op hun eigen terrein en stellen zelf iets samen uit ons aanbod. De groei van Groep Devisscher noopte ons er wel toe ons informaticasysteem te centraliseren en performanter te maken inzake opvolging, logistiek, opslag en onlinebestellingen. Momenteel denken we eraan om een nieuwe private showroom te installeren.” (MD – Foto DD)

www.groepdevisscher.be

Ondernemers 01 17 januari 2014

21


WARNING

BIJ N E D R O KLANT WASE KAN HEVIGE WESTLE E VEROORZAKEN JALOEZI

Flexibel maatwerk, persoonlijke service, onafhankelijk advies ... Onze autoverhuuroplossingen op lange termijn geven uw vrienden ĂŠn concurrenten alle reden om jaloers te zijn. Als dat geen heerlijk motief is om ons zo snel mogelijk te contacteren! Afspraak op 056 36 44 44 of www.westlease.be.

WESTLEASE_advertentie_voka_westvl.indd 1

23/10/13 17:59


DOSSIER

Marathon verhuist naar Ten Briele Waar nog niet zolang geleden voor bomen werd gevochten, rijzen nu economische paddestoelen uit de grond. Ten Briele is momenteel the place to be voor nieuwe Brugse kmo’s en bedrijven die een betere vestigingsplaats zoeken. Eind maart neemt ook voertuigverhuurder Marathon er zijn intrek. “Naast een ruim kantoor zal er ook plaats zijn om de wagens binnen te zetten”, vertelt Olivier Dierckx.

OLIVIER DIERCKX:

“BEDRIJVEN STELLEN DE INVESTERING IN NIEUW ROLLEND MATERIEEL UIT EN KOMEN BIJ ONS LANGS OM HUN ACUTE TRANSPORTPROBLEMEN OP TE LOSSEN.”

Eind maart neemt Marathon zijn intrek in een nieuwbouwpand in Ten Briele. “Het is met gemengde gevoelens dat ik de deur van de Koning Albert I-laan zal dichttrekken. Zo’n drukke verkeersader is een zegen voor je naambekendheid, maar we zijn er veel te klein behuisd en het feit dat het wagenpark op straat staat, zorgt soms voor wrevel in de buurt. In de nieuwe locatie zullen we ruim en comfortabel zitten, en het vele sluipverkeer tussen Brugge en Oostkamp zal toch voor voldoende zichtbaarheid zorgen. We kunnen bovendien niet klagen. De crisis zorgt er blijkbaar voor dat de verhuur van bestelwagens en auto’s in de lift zit. Bedrijven stellen de investering in nieuw rollend materieel uit en komen bij ons langs om hun acute transportproblemen op te lossen”, vertelt Olivier Dierckx.

TES T ÉÉ N WE EK GR ATI S

1 ondernemer, 3 bedrijven Auto’s waren altijd al de passie van Olivier Dierckx. “Ik ben automecanicien van beroep en werkte een achttal jaar in een garage. Toen Luc Desender de Q8-benzinepomp op de Koning Albert I-laan overliet om zijn Volkswagengarage te starten, ben ik op die plek met een eigen garage begonnen. Maar gaandeweg kwam de autoverhuur in de plaats van de garage-activiteiten, die door de schaalvergroting in de sector niet meer rendabel waren. Ondertussen was ik ook een koerierdienst gestart met zelfstandige chauffeurs die pakjes verdeelden over heel Europa.” Dat hij van vele markten thuis is, bewees Olivier Dierckx door op dezelfde locatie ook frituur De Passage uit te bouwen, een zaak die hij drie jaar geleden overliet. “Tot dan combineerde ik dat met autoverhuur én met transport, mijn hoofdactiviteit. Maar zo’n pakjesdienst runnen zorgt voor een enorm hectisch leven. Daarom verschoof de klemtoon naar de autoverhuur.” Ondertussen had Dierckx naast Brugge ook Marathonvestigingen in Oostende, Roeselare en Kortrijk uitgebouwd, telkens gelinkt aan een tankstation of een carwash. “Sinds nieuwjaar ben ik gestopt met transport en stop ik al mijn energie in het verder uitbouwen van de autoverhuur. Momenteel hebben we een 40-tal voertuigen in omloop. De helft zijn bestelwagens met en zonder laadbrug. Daarnaast verhuren we ook personenwagens, van kleine goedkope wagens over middenklasse modellen tot volumewagens en minibussen.” (SD – Foto MVN)

(ELEKTRISCHE) FIETSLEASE DE MOBILITEITSWIN-WIN VOOR EEN MODERN BEDRIJF Zet jezelf en je personeel de (elektrische) fiets op, geniet van alle voordelen die een leasing te bieden heeft én de extra’s die wij eraan toevoegen! Win tijd. Voortaan geen ochtend- en avondfiles meer. Geniet een all-in service. Onderhoud, herstelling, vervangfiets … Aan een vast bedrag per maand. Correct en volgens afspraak. Vermijd stress. Kom bevrijd aan op het werk, én thuis. Rij ecologisch. Want op de fiets ben je zelf de motor. Neem contact via T 056 24 99 10 of verhuur@mobiel.be MOBIEL vzw | Min. Pieter Tacklaan 57 | B-8500 Kortrijk | www.mobiel.be

www.marathon.be

Ondernemers 01 17 januari 2014

23


Voka West-Vlaanderen wenst u een uitzonderlijk jaar, een jaar waarin de cijfers mogen kloppen en vooral blijven groeien.

nieuwe Voka-app

edities van grensoverschrijdend magazine ‘Franco-Belge’

deelnemers aan de Voedingsfabriek

Voka Ladies-events

Jobkanaalbeurzen

medewerkers wonnen West-Vlaamse gemeenten stappenwedstrijd ‘Stappen verhogen belastingen in 2014 zeker niet naar Cannes. Het kan!’

leden in de kijker in de wekelijkse nieuwsbrief

burgemeesters ontmoet

deelnemers aan scOUT!ng

deelnemers Dag van Marketing

PLATOnisten

persberichten verstuurd

Bryo’s

Fabrieken voor de Toekomst

nieuwe bedrijven ondertekenden Charter Duurzaam Ondernemen

deelnemers aan inspiratiemissie naar Denemarken

van de afgeleverde oorsprongscertificaten was digitaal

hectare bouwrijpe bedrijventerreinen in West-Vlaanderen

nieuwe leden

2014 Nog enkele straffe West-Vlaamse cijfers: 3.400 leden - goed voor 238.106 FTE’s en € 27.127.314.808 toegevoegde waarde 221 netwerkevenementen - goed voor 12.154 aanwezigen 120 opleidingen - goed voor 2.060 deelnames 2 dagen Bedrijven Contactdagen - 582 exposanten - 13.910 bezoekers 54 projecten (PLATO, Businessclubs , Lerende Netwerken … ) - 1.100 deelnemers in de projecten

nieuwjaarsrecepties

nummers van ‘Ondernemers’

medewerkers

deelnemers aan Labs

deelnemers aan Lerende Netwerken


AGENDA

SEMINARIES & WORKSHOPS 23/01 - Update btw en vennootschapsbelasting

Wilt u ook met minder stress werken in 2014?

Fiscale wetgeving evolueert voortdurend. Het begin van het nieuwe jaar is het ideale moment voor een update en een overzicht van nieuwe fiscale wetten, belangrijke arresten en rulings. Naar jaarlijkse traditie organiseren wij deze sessie met de specialisten van Deloitte. Voka, Kortrijk, 16u30 – 20u00

Misschien is één van uw goede voornemens voor 2014 werken met minder stress. Het Lab Selfcoaching helpt u om efficiënter te werken, met minder stress, meer zelfcontrole én met snellere resultaten. Het leert u meer structuur in uw hoofd te brengen.

Meer info? Tine Maes, tel. 056 23 50 48, tine. maes@voka.be

28/01 - Big Data: hype of onmisbaar voor uw strategie?

Bezoek aan Plaine Images in Tourcoing

Media, zoekresultaten op internet, wetenschappelijke experimenten, de aandelenmarkt, het zijn maar enkele kolossale databanken, schatten van informatie. Businessmodellen die gebaseerd zijn op de methodiek van Big Data zijn booming en veelbelovend. In deze infosessie bekijken we het hoe, wat en wanneer van deze nieuwe evolutie. Voka, Kortrijk, 08u30 - 10u00

Viert uw bedrijf een jubileum in 2014? Bestaat uw bedrijf in 2014 precies 25, 50, 75, 100 of 125 jaar? Geef het aan ons door! Als blijk van onze appreciatie en respect, willen wij u als jubilaris en trouw Voka-lid in 2014 belonen met o.m. - 2 gratis toegangen voor de Algemene Vergadering 2014 op maandag 16 juni - 2 gratis opleidingen twv 180 € uit het ruime opleidingsaanbod

28/01 - De kunst van het onderhandelen We leven in een onderhandelingsmaatschappij. Dit seminarie wil u praktische tips meegeven waardoor u efficiënter kunt onderhandelen. Een aantal ideeën komen uit het boek ‘de kunst van het oorlogvoeren’, geschreven door Sun-Zsu (500AC), nog steeds favoriete bedlectuur van heel wat grote onderhandelaars. Voka, Kortrijk, 13u30-17u00

Meer info? Barbara Geschier, tel. 056 26 13 92, barbara.geschier@voka.be

Structurele partners van Voka - West-Vlaanderen 2014

Meer info? Sophie Billiet, tel. 056 23 50 46, sophie. billiet@voka.be

04/02 - Businesslunch met Minister Didier Reynders Tijdens deze businesslunch met Didier Reynders, minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken, krijgt u de gelegenheid kennis te maken met de minister en zijn kabinet. U verneemt er ook alles over het belang van economische diplomatie. Hostellerie Klokhof, Kortrijk, 11u15 - 13u15

DATUM

Op 6 februari organiseert Voka West-Vlaanderen een uniek bezoek aan Plaine Images in Tourcoing. Plaine Images is een industriële site van 5 hectare die zich uitsluitend richt op de beeld -en creatieve industrie zoals video games, animatie, audiovisuele sector, 3D animatie en beeldvorming, virtual reality, nieuwe IT toepassingen, etc. Naast een exclusieve toer op de site is er ook ruimte voor b2b-netwerking tussen Vlaamse, Franse en Britse ondernemers.

TIJDSTIP

Info en inschrijven: www.voka.be/west-vlaanderen

ACTIVITEIT

PLAATS

EVENEMENTEN EN ONTMOETINGEN donderdag 23 januari

18u30-23u00

Nieuwjaarsreceptie Kortrijk-Roeselare-Tielt

Kortrijk Xpo, Kortrijk

maandag 27 januari

18u30-23u00

Nieuwjaarsreceptie Ondernemend Oostende

Kursaal, Oostende

dinsdag 4 februari

11u15-13u15

Businesslunch met minister Didier Reynders

Hostellerie Kolkhof, Kortrijk

donderdag 6 februari

11u30-16u30

Bezoek aan Plaine Images

Tourcoing (F)

dinsdag 18 februari

18u30-21u30

Te gast bij Mulder

Mulder, Roeselare

dinsdag 21 januari

08u30-12u30

Governance Lab

Voka,Kortrijk

dinsdag 21 januari

16u30-20u30

Copywriting

Voka,Kortrijk

woensdag 22 januari

08u45-12u30

Lab Selfcoaching

Voka,Kortrijk

WORKSHOPS EN SEMINARIES

donderdag 23 januari 16u30-20u00 Update btw en vennootschapsbelasting Voka,Kortrijk dinsdag 28 januari

13u30-17u00

De kunst van het onderhandelen

Voka,Kortrijk

donderdag 30 januari

09u00-13u00

Optimize your Logistic Flow

Voka,Kortrijk

donderdag 30 januari

16u30-20u30

Meer impact in uw personeelsgesprekken

Leonardo Hotel, Brugge

dinsdag 4 februari

08u30-12u30

Governance Lab

Voka,Kortrijk

dinsdag 4 februari

13u30-17u00

Lean Lab

Voka,Kortrijk

donderdag 6 februari

16u30-20u00

Career Branding in primeur

Leonardo Hotel, Brugge

vridag 7 februari

09u00-17u00

Employer Branding

Voka,Kortrijk

dinsdag 12 februari

08u45-12u30

Geef uw website een boost!

Voka,Kortrijk

dinsdag 12 februari

13u30-17u30

Lean Lab

Voka,Kortrijk

Info en inschrijvingen op onze website: www.voka.be/west-vlaanderen

Ondernemers 01 17 januari 2014

25


Ondernemers 01 17 januari 2014

PROSIT

26

Primeurverkoop Hopscheuten – Roeselare Eindejaarsdrink Voka Young Power – Brugge Meer dan 100 jonge ondernemers en ondernemende medewerkers waren eind december te gast bij Brouwerij De Halve Maan voor de eindejaarsdrink van Voka Young Power. Vol trots toonde Stille Kampioen Xavier Vanneste de familiale brouwerij die hij nieuw leven inblies. Foto 1: Xavier Vanneste (Brouwerij De Halve Maan), Nele Verstraete (Lilola), Anne Vanneste (Vitruvian House), Stéphanie Huys (Voeders Huys), Nicolas Delbaere (Breemersch), Bert Fraeye (Keukens Emmanuel Fraeye), Lies De Mûelenaere (Keukens Emmanuel Fraeye), Briek Verhelst (Verhelst Logistics), Pieter Vansteenkiste (T&D Milieuadvies), Dominique Ameloot (Voka) en Philippe Lawaisse (Beursvennootschap Lawaisse). Foto MVN

Al voor de 21e keer op rij slaagt het sociaal project van De Lovie uit Poperinge erin om als eerste hopscheuten aan te leveren. Traditiegetrouw halen de eerste hopscheuten een hoge veilingprijs bij de primeurverkoop. Zo betaalde Univeg de recordprijs van 127,5 euro per 100 gram. Paul Demyttenaere (REO), Marc Van den Dorpel (Univeg), Eddy Lobeau, Christophe Debeuf, Igor Bruyer, Brigitte Dewulf (allen De Lovie), Geert Tinos (aankoper voor Sergio Herman) en Chantal Debusseré (De Witte Ranke) poseren trots bij de eerste verpakkingen van deze delicatesse. Ingezonden foto

Uitbreiding Sappenleen – Poperinge Eindejaarsdrink Voka Young Power – Brugge Foto 2: Marie Ghesquière (D’Hondt Kerckhof & Partners), Frédéric Lievens (Lievens & Co Colsulting) en Laurence Ramboux (Beyaert Printing). Foto MVN

Midden december werd uitbreiding II van het Poperingse bedrijventerrein Sappenleen feestelijk geopend. Marc Devos, Geert Sanders (beiden WVI), Christof Dejaegher (burgemeester Poperinge), Hans Depypere (Brouwerij Sint-Bernardus), Caroline Cnockaert (Aannemer Cnockaert), Johan Proot (WVI), Stanislas Masureel (Stadsbestuur Poperinge), Sophie Populier (Minus) en Charlotte Dekimpe (Voka) hadden alle reden om het glas te heffen want op drie percelen na is het 22,8 ha tellend bedrijventerrein al helemaal uitverkocht. Foto DD

Opleiding Werkplaatsorganisatie Voor teamleiders, ploegleiders, meestergasten,... Vanaf 17 februari te Brugge, Kortrijk en Gent

/ experts in bedrijfsvastgoed

Check onze vernieuwde website voor meer informatie en inschrijving: www.pvo.be

kantorennetwerk in oost- en west-vlaanderen

www.turner-dewaele.be/kantoren

PvO - Partners voor Ondernemers President Kennedylaan 9C - 8500 Kortrijk tel. 056 21 00 98 - fax 056 21 10 87 - e-mail: info@pvo.be - www.pvo.be


PROSIT Erfgoedprijs – Oostende Voor de tweede keer reikte de provincie West-Vlaanderen de Erfgoedprijs uit in twee categorieën: publiekswerking en onderzoek. De jury had heel wat werk want er waren maar liefst 400 kandidaten. Al ging de hoofdprijs in de categorie publiekswerking naar Erfgoedcel Brugge, toch bouwde het team dat Cinema De Keizer in Lichtervelde opnieuw op de kaart zette achteraf een gezellig feestje. Foto EV

Raad van bestuur met politici – Brugge Voka West-Vlaanderen is niet alleen letterlijk een glazen huis. Tijdens de jongste raad van bestuur die doorging in het Provinciaal Hof te Brugge mochten de lokale politici komen meeluisteren. Achteraf was er volop tijd om te debatteren over actuele economische thema’s en natuurlijk om een glaasje te drinken. Foto MVN

Streekpact RESOC – Oostende Samen met de partners stelde RESOC Oostende haar Streekpact op waarin de strategische krijtlijnen voor de komende zes jaar werden uitgestippeld. Serge Slegers (Hotel Bero), Julie Naesens (Unizo), Philip Vanderschaeve (Spie) en Philippe Cornez (Falck Safety Services) waren alvast heel benieuwd naar de toekomst van hun Oostende. Foto EV

6 goede redenen om de Voka-app te downloaden! Hét middel om nog beter te netwerken en op de hoogte te blijven van het economisch nieuws uit WestVlaanderen.

Raad van bestuur met politici – Brugge Foto 2: Bert De Muyer (Beltec), Patrick Lecluyse (Beaulieu International Group), Tom Huygens (a+b huygens), Tom Verbaeten (CNH) en Patrick Arnou (Burgemeester Zedelgem) Foto MVN

1

Het economisch nieuws uit uw regio, vers van de pers.

2

Contacteer één van onze medewerkers voor al uw vragen.

3

Bekijk de foto’s van één van de voorbije netwerkevenementen.

4

Schrijf online en zonder omweg in voor één van onze opleidingen.

5

Schrijf u in voor één van onze evenementen, of bekijk online de deelnemerslijsten.

6

Lees Ondernemers nu ook op je smartphone of tablet!

Ondernemers 01 17 januari 2014

27


@

HET INOFEC TEAM WENST U EEN SUCCESVOL & GEZOND

2014 Laat u inspireren door het grootste assortiment kantoormeubelen. Ontdek onze referenties op www.inofec.be of bezoek onze showroom!

Gentseweg 518 n 8793 Waregem n T. 056 61 52 04 n info@inofec.be n www.inofec.be

Ondernemers 01-2013  

Ondernemers 1 met Ignace en Bert De Brabandere (Brouwerij De Brabandere)