Page 1

VRIENDENKRING DER OUDGEDIENDEN VAN KWARTIER KOKSIJDE

Zetel: Kwartier Adjudant Vlieger Frans ALLAEYS R. Vandammestraat 100

8670 KOKSIJDE

Secretariaat: Doornhofstraat 2 8670 Koksijde Telefoon 058 / 514353 E-mail: vokkoksijde@hotmail.com Website: www.vokkoksijde.tk BNP PARIBAS FORTIS - Nr BE21-0011-4733-5703 / BIC: GEBABEBB VOK - INFO uitgave - tweemaal per jaar - in April en September *

1.

VOK - INFO 50 van 02 september 2012 *

HET MONUMENT van de VLIEGENIERS te KOKSIJDE. Dit jaar viert de Belgische Luchtmacht haar 66 jarig bestaan. Ter deze gelegenheid organiseert het Bestuur van de V.O.K. Koksijde in samenwerking met het Gemeentebestuur van Koksijde op 06 oktober 2012 om 10.30 Hr. een plechtigheid met bloemenhulde aan het “Monument van de Vliegeniers” te Koksijde. Tijdens deze plechtigheid herdenken we eveneens onze vrienden die het voorbije jaar overleden zijn. (afgesloten op 31 juli 2012)


2.

ONZE HERFST - FEESTDAG 2012 – op 6 oktober 2012.

Mooi weer, dan wat minder, dan weer te heet, dan een flinke donderslag; zo pruttelt deze zomer naar zijn einde. Gedurende deze periode hebben de leden van het bestuur V.O.K. niet stil gezeten en hebben ze de nodige voorbereidingen getroffen om van 06 oktober een mooie dag te maken. We zijn dan ook zeer verheugd al onze leden en hun partner op deze dag te mogen uitnodigen op de FEESTDAG V.O.K., die zoals van oudsher bestaat uit het HERFSTFEEST, dat zal plaats vinden in onze traditionele locatie, namelijk de KERKEPANNE zaal in de strandlaan, 128 te SINT IDESBALD. Net als vorig jaar wordt deze feestdag ingezet met de plechtigheid aan het monument van de Vliegeniers te Koksijde; waar hulde wordt gebracht in het kader van de “Dag van de Luchtmacht”(15 oktober), maar ook zoals vermeld op de gedenkplaat aangebracht in 2004, herdenken we alle vliegeniers en grondpersoneel van de Vliegbasis te Koksijde en in het bijzonder onze leden die het voorbije jaar zijn heen gegaan,met name: Gerrit Schutte 06/09/11– Willy Clarebaut 12/09/11 – Herman Ongenae 02/10/11Jacques Danckers 14/10/11 – Willy Bombeeck 09/11/11 – Roger Swijngedouw 16/12/11 Roger Meirpoel 01/02/12 – Valere Vermaete 03/02/12 –André Van Laethem 03/02/12 Willy Vanthomme 17/03/12 – Georges Ameye 26/04/12 – Michiel Lanssens 05/07/12 Ocsar Pleysier 08/07/12..

Het programma van deze dag ziet er als volgt uit : Om 10.15 Hr.

Samenkomst en opstelling in de Ranonkellaan (aan de molen te Koksijde).

Om 10.30 Hr.

Opstelling aan het Monument van de Vliegeniers met:

-

-

Lezen van de intro-tekst.

-

Appel van de overledenen.

-

Klaroenen: Last Post.

-

Neerleggen van de bloemstukken. Vaderlands Volkslied.

Om 11.00 Hr. Opstelling voor de optocht en het défilé langs de Koninklijke Prinslaan en en de A. Verbouwelaan naar het museum “Ten Duinen”, waar in de inkom – hall een receptie wordt aangeboden door het gemeentebestuur van Koksijde. Om 12.30 Hr.

Openen van de deuren van de « Kerkepannezaal » met aperitief.

Om 13.30Hr.

Aanvang van het feestmaal met aansluitend gezellig samenzijn onder muzikale begeleiding tot omstreeks 19.00 Hr.


De « Salons Saint Germain » wordt, uit tevredenheid van onze deelnemers van al onze vorige feesten terug aangesproken en heeft voor ons weer een heel speciaal menu opgesteld dat er als volgt uitziet :

Aperitief V.O.K. special o O o Zeebaars met tapenade van olijfjes Spiesje van calamares oOo Soepje van knolselder met spekreepjes oOo Franse hoeveduif met bouillon-aardappelen En extra fijne erwtjes oOo Nagerecht van de chef Dit prachtig menu wordt uiteraard overgoten met de nodige witte en rode wijn. Dit alles wordt U aangeboden voor de gekende V.O.K.- prijs van 40.00 Euro per persoon. De dranken zijn in de maaltijd inbegrepen. Tijdens het gezellig samenzijn staat de bar ter beschikking met bieren en soft drinks; te verkrijgen tegen de democratische prijzen van de gekende drankbonnetjes. Uiteraard is niemand verplicht aan het volledige pakket deel te nemen, volgende keuzes zijn mogelijk: a.

All-in = plechtigheid aan het monument + receptie aangeboden door het Gemeentebestuur van Koksijde + feestmaaltijd en gezellig samenzijn (kostprijs 40,-€ per persoon).

b. Enkel deelname aan de feestmaaltijd met gezellig samenzijn (kostprijs 40,-€ per persoon). c. Enkel deelname aan de plechtigheid aan het monument; al dan niet aangevuld met de receptie aangeboden door het Gemeentebestuur van Koksijde (gratis). d. Bovendien kunnen onze leden die dit wensen, vanaf 17.00 Hr GRATIS binnenkomen en de sfeer van het gezellig samenzijn, met dans en muziek; het weerzien van vrienden , collega’s meemaken.


Uw inschrijving, door middel van het bijgevoegd stortingsformulier , zoals naar gewoonte op onze rekening gestort, wordt ingewacht ten laatste tegen VRIJDAG 28 september 2012. Gelieve rekening te houden dat: bij het overschrijven van je bijdrage tot deelname aan het Herfstfeest de storting een paar dagen kan duren vooraleer we hiervan op de hoogte zijn. Bij late stortingen kunnen we geen rekening meer houden met jullie gewenste tafelindeling. Voorkeur van de tafelindeling kan steeds gevraagd worden, we zullen ons best doen om er rekening mee te houden; wonderen kunnen we spijtig genoeg nog niet doen, de verdeling gebeurt bij veelvouden van vier. Het bijgevoegd stortingsformulier. Het hierbij gevoegd stortingsformulier is enkel bestemd voor deelname aan het herfstfeest op 06 oktober. Het is NIET bestemd voor het storten van het lidgeld 2013. Daarvoor wordt je speciaal aangeschreven eind januari 2013. Gevraagd wordt niet vroeger uw lidgeld 2013 te storten, dit kan enkel problemen geven in onze boekhouding 2012. Mocht U eventueel moeilijkheden ondervinden, waardoor Uw inschrijving of Uw aanwezigheid in het gedrang komt; of bent U vergeten U in te schrijven en wenst U toch te komen, geen nood, bel gewoon onze secretaris op het nummer 058/514353. Een regeling is zo getroffen en het bespaart ons heel wat werk en narigheid. Gewoon doen en ‌ bedankt daarvoor !

3, Enkele sfeerbeelden van ons lentefeest 21 april 2012.


Hopelijk tot het herfstfeestje op 6 oktober.

4. NIEUWS VAN ONZE LEDEN. Heb je iets te vieren, of hebben jullie uw gouden, diamanten bruiloft gevierd, laat het ons weten. (liefst met een digitale foto, via vokkoksijde@hotmail.com) Wij zorgen voor de verdere verspreiding in ons VOK-info. Op 1 juli vierden Dhr. en Mewr. Kaniel Paepe – Johanna Vanhove hun diamanten jubileum (60 jaar getrouwd), ze hebben één zoon en één dochter en 4 kleinkinderen. Dikke proficiat aan het echtpaar en dat ze nog vele jaren gelukkig samen mogen zijn.


Nieuw museum in Adinkerke ADINKERKE - De Panne is een museum rijker. Cabour Wereldoorlog II vertelt in grote lijnen de lokale geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Het museum is eigendom van de gemeente. Het tentoongestelde materiaal bestaat grotendeels uit de collectie van Robert Moeyaert. Het gemeentebestuur van De Panne kocht die in 2009 aan. Voor de invulling van het museum zorgde de Werkgroep Museum Cabour Wereldoorlog II, met Norbert Desiere en Guido Mahieu als voortrekkers. Het museum illustreert het verloop van de Tweede Wereldoorlog in de regio. Dat gebeurt aan de hand van centrale verhaallijnen, zoals de Vluchtelingen, de Luchtmacht en het Spergebied. Er worden ook enkele cruciale momenten in de oorlog belicht, zoals Operatie Dynamo, de Bevrijding en het Beleg van Duinkerke. Het voorste deel is gewijd aan het tweede en vierde regiment lansiers, waarover De Panne het peterschap aanvaardde. ‘Het is onvoorstelbaar maar lansiers - die te paard reden en gewapend waren met een simpele lans - hebben in de Eerste Wereldoorlog in Wissant een Duitse duikboot veroverd. Een bewaard stuk van de boot krijgt hier een ereplaats.' De volgende tentoonstellingskamer toont vluchtelingen. Ook de kamer over Operatie Dynamo is interessant. De rantsoenering, de collaboratie, de bezetting, de bevrijding en de verschillende soorten legers komen ook aan bod. De laatste tentoonstellingskast bevat allerlei gebruiksvoorwerpen uit die tijd, van knopen tot zeep en tabak. Maar er ligt ook een flesje cyaankali (een snelwerkend gif, nvdr) bij. In juli en augustus is het museum elke zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur open, de rest van het jaar elke eerste zaterdag van de maand - op dezelfde uren of na afspraak. De laatste tentoonstellingskast bevat allerlei gebruiksvoorwerpen uit die tijd, van knopen tot zeep en tabak. Maar er ligt ook een flesje cyaankali (een snelwerkend gif, nvdr) bij. In juli en augustus is het museum elke zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur open, de rest van het jaar elke eerste zaterdag van de maand - op dezelfde uren - of na afspraak.

Uittreksel uit het maandblad “Goedgevoel”

Stoppen met roken, zo deed Jacques Gisquiere het! Het extra geld kan ik nu in mijn hobby investeren!

‘Ik was al enkele dagen zwaar ziek, een griep en bronchitis tegelijk, ik had geen zin in sigaren. In die tijd rookte ik geen sigaretten meer, maar sigaren, uit financiële overwegingen, want hiervan rookte ik er immers minder per dag. Toch vroeg ik mijn vrouw om alvast een slof sigaren te halen, zodat ik er meteen eentje zou kunnen opsteken zodra ik genezen was. Ik ben nooit aan die slof begonnen. Na enkele dagen ziekte belde mijn vrouw de dokter. Het zal wel serieus zijn, dacht ze, want ik had al enkele dagen niet meer gerookt, wat zeer ongewoon was. De dokter grapte nog dat ik best nog wat langer ziek kon blijven, misschien dat ik dan eindelijk kon afkicken van mijn rookverslaving. Dat zette mij aan tot denken. Ik was mij op dat moment al twee jaar mentaal aan het voorbereiden op een rookstop, maar het kwam er nooit van; plots besefte ik dat dit inderdaad de kans was, ik was immers al enkele dagen rookvrij. Doorzetten was de bootschap! Ik ga niet beweren dat het eenvoudig was om te stoppen. Dit was trouwens niet mijn eerste poging. Voordien probeerde ik al verschillende keren te stoppen. Ik ben zelfs een tijd nicotinepleisters geprobeerd; maar ik rookte intussen gewoon door. Logisch, volgens mijn dokter, er bestaan geen pleisters die honderd sigaretten kunnen vervangen. De eerste weken rookte ik af en toe nog stiekem onder de damkap, niet beseffend dat mijnvrouw het toch zou ruiken. Het heeft zelfs tot ruzies geleid. Ik weigerde bijvoorbeeld mijn vrouw een lift te geven tot aan de winkel wanneer ik ging tanken, want dan kon ik niet in het geheim roken..


Vorige pogingen mislukten steeds door mijn stresserende job, ik had voortdurend behoefte aan een sigaret, mijn bureau was dan ook één grote rookwolk, mensen die binnenkwamen moesten de rook letterlijk opzij duwen. Ooit werd ik door het werk gevraagd om te stoppen. Ik kan je verzekeren dat zij die dag niet snel zullen vergeten, met een verslaafde roker valt niet te praten. Ik vond mijzelf ook helemaal geen verslaafde, hoe gek het ook is. Deze keer had ik echter het geluk net met pensioen te zijn. Daardoor zag mijn leven er helemaal anders uit en had mijn poging meer kans tot slagen. Ik ben nog altijd blij dat het mij deze keer wel lukte. Mocht ik niet gestopt zijn, had ik hier nu niet meer gezeten, denk ik. Een grote motivatie was het geld dat vrijkwam. Vroeger deed ik aan fotografie in mijn vrije tijd. Ik had een analoge camera waarmee ik mij amuseerde. Om mijn rookverslaving te kunnen financieren, ben ik ermee gestopt. Zeker nadat het leger mij overplaatste van Duitsland naar België. Plots kon ik die goedkope, illegale sigaretten niet meer krijgen en moest ik de volle pot betalen. Dat was ook de reden waarom ik toen overschakelde op sigaren. Die doven automatisch uit, wanneer je ze tijdens het eten en het werk opzij legt in de asbak. Zo verspil je minder en dit was financieel laakbaarder. Toen ik stopte met roken, heb ik met mijzelf een afspraak gemaakt: vanaf nu heb ik maandelijks € 120 sigarettengeld om mijn pleziertjes mee te betalen, als beloning voor mijn rookstop. Dit werkte zeer motiverend. Zo kon ik plots een Nikon D90 kopen, zodat ik weer kon gaan fotograferen. Ik kocht een computer om mijn foto’s op te bekijken en werd moderator op een fotografieforum. Onlangs nog kocht ik een aanhangwagen voor de auto van mijn ’sigarettengeld’. Nu ik rookvrij ben, is mijn conditie ook weer beter. Mijn vrouw en ik kochten elk een fiets zodat we nu in heel Vlaanderen kunnen gaan fietsen. Mijn smaak- en reukzin kwamen terug, alleen kan ik spijtig genoeg vooral stank ruiken. De geur van verse lavendel in de tuin kan ik nog niet waarnemen. Ik ben blij dat de stress om altijd maar aan sigaretten te geraken weg is, dat in een hele opluchting. Slot: Jacques is 61 jaar, rookte zijn eerste sigaret op zijn negentiende. Zijn laatste acht jaar geleden. Rookte ooit honderd sigaretten per dag, schakelde nadien uit financiële overweging over op sigaren. Hiervan rookte hij er dertig per dag. Hij woog nog 49 kilo. Motivatie: hij besefte dat hij z’n leven aan het verwoesten was.

5. LEDENBESTAND. Met veel genoegen verwelkomen we de hieronder vermelde personen. Zij hebben zich in de loop van de voorbije zes maanden bij onze Vriendenkring aangesloten. AdjtMaj Rik Riekaert, BKoks 1980-’99 – Technicus vliegtuigcellen, nog actief in HoofdKw Evere. Dhr. Regis Merten, Adjt – MGp tech/magazijn – Bkoks 1974 – 2012. Dhr. Paul Decadt, sympathiserend lid. Dhr. Gerdy Depuydt, Adjt – fotograaf – Bkoks 1995 – 2012. Mevr. Arlette Huyghe, burgerpersoneel – Bkoks 1984-2000. Dhr. Eddy Clarysse, sympathiserend lid. Dhr. D’Haene Dominique, Adjt – MGp overste BEX & Engine shop – Bkoks 1984-2011.


6. INTERNET: V.O.K. on line.

Dringende oproep!! Help ons, bespaar ons papier, tijd en werkingskosten! Wegens aanpassingen bij het verzenden van onze berichtjes via de militaire post (UV), vragen we onze leden, die over een PC en e-mailadres beschikken ons hun e-mailadres door te mailen. U ontvangt dan de dringende berichten op uw PC. Dit bespaart ons kosten, papier, tijd en werk. Tevens is het goed voor het milieu. Zo help je ons en het werk van uw contactman te verlichten en contactmannen zijn nu moeilijk te vinden! Met dank aan alle medewerkers VOK. Ons mailadres: “ vokkoksijde@hotmail.com” Hierbij dank aan de reeds 196 VOK-leden welke hun e-mailadres mailden en zo VOK-berichten ontvangen via hun PC.

Onze website. Wil je meer informatie, foto’s … van onze vriendenkring, surf dan naar: “www.vokkoksijde.tk” of ook naar “www.vok-koksijde.tk” en ontdek zo de laatste VOK-nieuwtjes in onze VOK-blog, via de links.

We zijn DRINGEND op zoek naar een reserve vrijwillige medewerkers voor het verspreiden van overlijdensberichtjes en info-blad VOK, dit voor de zones: Koksijde dorp, Middelkerke-Westende, en Ieper. Info: Bernard Tf. 058/31.13.48.

7. ONZE KAARTERSCLUB.

Na 23 seizoenen kent de KAARTERSCLUB VOK nog steeds een enthousiaste bezetting. Wij kunnen regelmatig aan de slag met acht tafels, op die manier is de Bar ook gezellig gevuld. Wij hebben nog slechts plaats voor twee tafels!! De kampioenen viering, seizoen 2012, had dit jaar plaats op 4 juni. Op de laatste dag waren nog 6 personen die in aanmerking kwamen om de kampioenstitel, wat het bijzonder spannend maakte. Uiteindelijk werd Mevr. Jeannine Vandamme, echtgenote van

Dhr. Andre Verhelst kampioen.

De tweede plaats was voor Dhr. Fernand Coens, gevolgd door Dhr. André Verhelst. Er wordt gekaart om 14.00 uur in de bar All-ranks dit elke eerste maandag van de maand, behalve juli en augustus. Uw lidkaart geeft u toegang tot de kazerne, en volg de richtlijnen van het wachtpersoneel. Kandidaten kaarters en zelfs niet-kaarters, die de sfeer willen opsnuiven zijn altijd welkom. Al is het maar om een ex-collega, vriend terug te zien. Eens komen kijken en een glaasje drinken zou ik zeggen. De kampioenviering werd afgerond met een voortreffelijke maaltijd in het restaurant van de basis, dat het lekker was, zie je op de foto. 8. FOTO’S UIT DE OUDE DOOS.


Wie herkent wie?

Wie oude herkenbare foto’s heeft van zichzelf of collega’s, ( met naam van de personen) dan mag je ons doormailen en misschien komen ze in ons volgend infokrantje.

9. NECROLOGIE. We hebben de droevige plicht u het overlijden mede te delen van: Dhr. Willy Vanthomme, 78 jaar – Adjt – luchtverkeersleider – BKoks 1954 – ’84. De uitvaart had plaats in intieme kring. Dhr. Michiel Lanssens, 91 jaar – KplChef - Kok – BKoks 1963 – ’81. Afscheidsplechtigheid had plaats in intieme kring. Dhr. Oscar Pleysier, 79 jaar - KplChef – Infra schrijnwerker – Bkoks 1958–’90. Afscheidsplechtigheid had plaats in intieme kring. Mevr. Gertrud Frinken, 82 jaar – echtgenote van Dhr. Roger Lanoye. Dhr. Patrick Tourlousse, 54 jaar, zoon van Marcel Tourlousse. Mevr. Françoise Eykmans, 89 jaar, echtgenote van Dhr. César De Keyzer


We kregen overlijdensberichten van volgende ex-collega’s; geen VOK-leden: Dhr. Edmond Tyteca, 78 jaar – KplChef - Fl E&T telecom. Dhr. H. Verbruggen, 89 jaar – Kol Vl - ex-KorpsComd BKoks 1973 –‘75 Dhr. Oscar Schrantz, 73 jaar – 1Meester Chef (Zeemacht) - BKoks 1969 – ‘82 Dhr. Bernard Thorel, 64 jaar – Adjudant – CMV.

Het bestuur V.O.K. Koksijde biedt hun oprechte medeleven aan. Opmerking: Hier in het info-boekje worden enkel de overledenen vermeld welke niet langs de normale weg aan iedereen verspreid werden. (zie ook: www.vokkoksijde.tk )

We ontvangen geregeld rouwbetuigingen voor onze overleden leden. We denken dat deze vooral bedoeld zijn voor de partner, kinderen en familie. Daarom vragen we om jullie rouwbetuigingen op onze website te plaatsen, zo zijn ze voor iedereen beschikbaar en blijven ze bewaard. Hoe werkt dit: Surf naar onze website www.vokkoksijde.tk klik op het “kenteken van de Luchtmacht”, kies “in memoriam” ga naar de overledene. Bovenaan zie je “reacties”klik daarop. In het geel krijgt men “geef een reactie”. Schrijf uw rouwbetuiging in het wit vak en klik vervolgens op “ versturen”. Men vraagt je als slot:uw e-mailadres en naam. Klik op “reactie plaatsen”. Op het eerste zicht schijnt dit wat ingewikkeld maar het is het zeker niet! Het is een logisch opvolgen en invullen van de gegevens. We hopen veel reacties. Namens de familie dank bij voorbaat.

Gevraagd wordt om een overlijden (ook van een collega/vriend) zo snel mogelijk door te bellen naar Bernard Thieren 058/31.13.48. Het mag ook zon- en feestdagen. (zie Tf op uw lidkaart)

Foto’s uit de oude doos. We zagen op de foto: 1, Henri Caekebeke, Raphael Van Bocxstaele, Louis Vander(b)(v)eken, Wilfried Boom, Marcel De Gendt, Bernard Thieren en Roger Versele. (reünie CMV 1984) 2, Ivan Blondeel, Roger Roose en Marc Delanoeye. (Korpsmaal CMV 1981)


10. PLANNING ACTIVITEITEN.

02 september 2012: Herdenking van de gesneuvelde Canadese soldaat “Charles Richards” te Sint Idesbald. 09 september 2012: Herdenking van de gesneuvelde verzetslieden en de bevrijding van Oostduinkerke. 06 oktober 2012: Eerbetoon aan het monument van de gesneuvelde vliegeniers en grondpersoneel, gevolgd door het Herfstfeest V.O.K. in de Kerkepannezaal te Sint Idesbald.

11 november 2012: Herdenking van de wapenstilstand.

15 november 2012: Feest van de Dynastie ( plechtig “TE DEUM”.

17 februari 2013: Herdenking overlijden Koning Albert I.

04 mei 2013: Lentefeest V.O.K.11. WAT MOET U DOEN OM EEN BEGRAFENISVERGOEDING TE BEKOMEN?

Wat is de "begrafenisvergoeding"? De begrafenisvergoeding is een tegemoetkoming, ter compensatie van de gedane begrafeniskosten, die wordt uitbetaald bij het overlijden van een persoon die een rustpensioen genoot ten laste van de Staatskas. Geven geen recht op een begrafenisvergoeding: Overlevingspensioenen Koloniale pensioenen

Vergoedingspensioenen


Wie heeft recht op de begrafenisvergoeding? •

De echtgenoot (weduwe/weduwnaar: de niet uit de echt, noch van tafel en bed gescheiden echtgenoot)

Of, bij ontstentenis, de erfgenamen in rechte lijn (vader, moeder, kinderen of kleinkinderen)

Of, bij ontstentenis, elke derde persoon (broer, zus, neef, nicht, de uit de echt of van tafel en bed gescheiden echtgenoot, een instelling, ...) die bewijst dat hij/zij de begrafeniskosten heeft gedragen

Welk is het bedrag van de begrafenisvergoeding? •

Voor de langstlevende echtgenoot of de erfgenamen in rechte lijn is de vergoeding gelijk aan het laatste bruto maandbedrag van het rustpensioen maar beperkt tot 2 410,31 EUR vanaf 01-01-2012

Voor de andere rechthebbenden is de vergoeding gelijk aan de werkelijk gedane kosten zonder het laatste bruto maandbedrag van het rustpensioen te overschrijden (en steeds beperkt tot 2 410,31 EUR)

Opmerkingen: In geval van interne cumulatie (meerdere rustpensioenen): Alle bedragen worden in aanmerking genomen om het bedrag van de vergoeding te berekenen, zonder dat het totaal het toegelaten maximum mag overschrijden. In geval van externe cumulatie: er wordt enkel rekening gehouden met het pensioen ten laste van de Staatskas. Moet de begrafenisvergoeding worden aangevraagd? •

U bent de langstlevende echtgenoot (niet uit de echt, noch van tafel en bed gescheiden) In dit geval wordt u het overlevingspensioen en de begrafenisvergoeding ambtshalve toegekend. U hoeft dus geen aanvraag voor de begrafenisvergoeding in te dienen. (Heeft men binnen de maand GEEN deels ingevuld aanvraagformulier ontvangen, neem dan contact met de dienst PDOS)

Opgelet: Bij feitelijke scheiding dient u wel een (goed leesbare) fotokopie van op uw naam opgestelde en vereffende facturen van de begrafeniskosten aan de PensioenDienst voor de OverheidsSector over te maken. •

In alle andere gevallen moet men een aanvraag indienen.

Waar moet de begrafenisvergoeding worden aangevraagd? De aanvraag moet worden gericht aan: Pensioendienst voor de overheidssector Victor Hortaplein 40 bus 30 1060 Brussel België U kan, op eenvoudig verzoek (schriftelijk, per telefoon, ...), een voorgedrukt formulier "Aanvraag begrafenisvergoeding" verkrijgen bij de PDOS “dienst "Begrafenisvergoeding".
De erfgena(a)m(en) in rechte lijn (vader, moeder, kind, kleinkind): o

Deze moet(en) het aanvraagformulier "Begrafenisvergoeding" invullen. U kan dit formulier downloaden: rubriek "Formulieren" bij PDOS " Overlevingspensioenen ".

o

En de volgende documenten bijvoegen: 

Een uittreksel uit de overlijdensakte waarin de geboortedatum en de burgerlijke staat van de overledene wordt vermeldEen akte van bekendheid (afgeleverd door de vrederechter of door een notaris) of een erfrechtverklaring (afgeleverd door het gemeentebestuur) waarin de hoedanigheid van de erfgena(a)m(en) wordt vermeld. Indien u met meerdere erfgenamen bent: Dan moet één van de erfgenamen worden gemachtigd: Een machtiging met de handtekening van alle andere erfgenamen (=lastgevers), gewettigd door het gemeentebestuur van ieders woonplaats of een fotokopie van de identiteitskaart van iedere lastgever, moet worden bijgevoegd.

Welke documenten moeten bij de aanvraag worden gevoegd? •De langstlevende echtgenoot (niet uit de echt, noch van tafel en bed gescheiden echtgenoot) De langstlevende echtgenoot moet geen aanvraag indienen: de Pensioendienst voor de overheidssector zal automatisch de betrokkene verzoeken de gekozen uitbetalingswijze mee te delen. Bijkomende documenten ingeval van feitelijke scheiding: De langstlevende (feitelijk gescheiden) echtgenoot voegt een fotokopie toe van de op zijn naam opgestelde en vereffende facturen van de begrafeniskosten.

Andere (derde/instelling) In dit geval moet u: o

Het aanvraagformulier "Begrafenisvergoeding" invullen U kan dit formulier downloaden: rubriek "Formulieren" PDOS " Overlevingspensioenen "

o

En de volgende documenten bijvoegen: 

Een uittreksel uit de overlijdensakte waarin de geboortedatum en de burgerlijke staat van de overledene wordt vermeldEen akte van bekendheid (afgeleverd door de vrederechter of door een notaris) of een erfrechtverklaring (= een attest van de burgemeester waarbij verklaard wordt of er al dan niet erfgenamen in rechte lijn zijn)Fotokopies van de facturen van de begrafeniskosten Deze facturen dienen opgesteld te zijn op naam van de persoon of de instelling die de kosten heeft betaald (de vermelding "Successie van" of "Aan de erfgenamen" wordt niet aanvaard) en dienen door de leveranciers "Voor voldaan" te zijn getekend.


Belangrijke opmerkingen: Stuur nooit de originele facturen op ! Die hebt u nodig voor de successieaangifte. De betaling van de begrafenisvergoeding mag worden aangevraagd tot 10 jaar na de overlijdensdatum van de gepensioneerde ! Aanvullende informatie •

Welke begrafeniskosten komen in aanmerking? Alle begrafeniskosten komen in aanmerking (behalve kosten voor decoratie en maaltijden)

Behoort de begrafenisvergoeding tot het activa van de nalatenschap? De begrafenisvergoeding maakt geen deel uit van de activa van de nalatenschap. Is er geen weduwe/weduwnaar of een of meerdere erfgenamen in rechte lijn, dan wordt de vergoeding uitbetaald aan diegene die de begrafeniskosten heeft gedragen, wat ook de testamentaire bepalingen zijn.

Voor eventuele vragen: Contacteer ons PDOS, vermeld altijd het nationaal rijksregisternummer van de overledeneF:\contact\contact_1036.htmTf: 02/558.6000 per e-mail: cc@pdos.fgov.be per brief: PDOS Victor Hortaplein 40/Bus 30

1060 Brussel
VOK info september 2012  

Zesmaandelijks magazine nr 50 VOK Koksijde

Advertisement