Page 1


Velkochovy a chovy skotu v České republice  

aneb skutečná realita života tzv. hospodářských zvířat