Page 1

VOJTĚCH BIS


Prohlašuji, že jsem autorem veškerých prácí v tomto portfoliu. U skupinových prací jsou uvedeni spoluautoři.

V Praze dne 3.6. 2014

................................


Vojtěch Bis * 22.8.1992 Litomyšl Vzdělání 2007 - 2011 Gymnázium Aloise Jiráska Litomyšl 2011 - současnost FA ČVUT ZAN Hlavín - Čejka Ateliér Zavřel - Seho - Mádr Ateliér Stempel & Beneš Jazyky

čeština, angličtina - aktivně, francouzština - pasivně

Software

Archicad, Artlantis studio, Adobe Photoshop, Indesign, Ilustrator, AutoCad


Ztvárnění prostru v krychli 6 x 6 m podle libreta z per Lawrence Ferlinghettiho.

KAFKŮV ZÁMEK

Lawrence Ferlinghetti

Kafkův Zámek stojí nad světem jako poslední tvrz Tajemství existence Tajné chodby k němu nás jen matou Příkré stezky z něho nikam nevedou Paprsky silnic trčí do vzduchu jak labyrinty drátů telefonní ústředny a žádný hovor přes ni vedený naprosto nelze odposlouchat Božské počasí tam nahoře panuje Duše s duší vysvlečena tancuje a my jak ti loudalové na pokraji trhu civíme na tajemství domněle nepochopitelné Zatímco na druhé straně jak vchod do cirkusového stanu je v hradbách tak široký otvor že jím i sloni protančí

B

A

půdorys 1:100

Kafkův zámek

Základy architektonického navrhování

řez A - A´

1:100

řez B - B´

ZS 2011/2012

1:100

Ateliér Hlavín - Čejka

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

B

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Vojtěch Bis


Studentská kavárna v prostoru Vítězného náměstí. Plyne společně s pěší osou. Nenáročnost konstrukce odráží dočasnost stavby v prostoru, který je čeká na své trvalejší využití. Nosná konstrukce z ocelových rámů opláštěná plechy corten a překližkou.

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

půdorys 1:200

situace 1:2000

Vojtěch Bis

Ateliér Hlavín - Čejka

LS 2011/2012

Základní ateliér

Kavárna, Praha 6 - Dejvice


A

B

C

C

A

B

1.NP 1:200

řez A - A´

1:200

A

B

A

B

1.PP 1:200

Ateliér bytové stavby

1:200

C

C

Rezidence pro velvyslance

řez B - B´

ZS 2012/2013

Ateliér Stempel & Beneš

Vojtěch Bis


Rezidence pro rodinu velvyslance na překrásné svažité parcele v blízkosti hotelu Praha. Důraz na vytvoření domácího prostředí v cizí zemi a městě. Součástí objektu jsou i prostory pro pořádání společenských akcí.

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

situace 1:2000

Rezidence pro velvyslance, Praha 6 - Hanspaulka


shéma stínění

+6,750

+0,150

+5,000

+0,800

1.NP 1:200

Ateliér Zavřel - Seho - Mádr

-3,0

+8,890

LS 2012/2013

+3,250

Ateliér občanské stavby

+ - 0,000

Maggie´s centre

Vojtěch Bis


Kontaktní centrum pro osoby trpící rakovinou. Altán na hraně Brusnice a Letné. Vzájemné sdílení zkušeností mezi jednotlivými klienty i terapie s odborníky. Služby pečující o ducha.

situace 1:4000

Maggie´s centre, Praha 6


B

B

A

A

4.NP 1:500

Dům s pečovatelskou službou

řez B - B´

1:500

řez A - A´

1:500

1.NP 1:500

Bakalářská práce

ZS/LS 2013/2014

Ateliér Stempel & Beneš

Vojtěch Bis


Dům s pečovatelskou službou v blízkosti centra Litomyšle. Redefinování nefunkčního Komenského náměstí. Domov jako stabilní zázemí pro 36 seniorů, kteří chtějí poslední třetinu života prožít ve městě. Čtyřpodlažní podsklepený objekt z monolitického betonu s ocelovou nadstavbou.

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUC

situace 1:2000

Dům s pečovatelskou službou, Litomyšl


foto: Pavel Matoušek

Úprava interiéru kaple, který byl svého času využíván i jako výstavní vitrína mateřské školy. Překvapivě elegantně působící recyklované europalety. Snaha o navrácení důstojnosti jediné zachovalé památce ve vsi. Kříž levitující v bílém prostoru. Čistota, jednoduchost.

Interiér kaple

workshop Srbsko

2013

spolupráce Androvičová, Lapšanská, Beran, Kos

Vojtěch Bis


Hledání chybějcího mezičlánku mezi venkovskými chalupami a rodinnými domy předměstského střihu. Inspirace proporcemi i prací s omítkou stávajících staveb. Dvoupodlažní nepodsklepený zděný objekt.

A od mazánku

B´ B

A

A´ A

2.NP 1:200

B B od mazánku

od mazánku

řez A - A´

po hle d

2013

1:200

ýc ho dn í

Vojtěch Bis

1.NP 1:200

íp oh led

situace 1:2000

Rodinný dům


Kresba / Modelování / Grafika

Vojtěch Bis


Vojtěch Bis

Táborové stavby / Fotografie

Vojta Bis architectural portfolio  
Vojta Bis architectural portfolio  
Advertisement