Page 1

doplnění doplnění městské městské struktury struktury michle michle portfolio portfolio

vojtěchvojtěch jeřábekjeřábek atv 10.semestr atv 10.semes atelier kuzemenský atelier kuzemenský & synek & syne


zadání


Pracovní teze: Městské části Praha 4 se podařilo odkoupit od minoritních vlastníků vyznačené území. Předpokládá, že najde majoritního partnera. Území pronajme na 99 let a samo se stane co-investorem. Město či soukromý developer zadává architektovi tuto úlohu: prověřit a navrhnout jak zpustlé území vrátit do struktury města. Záměrně nezadává přesné parametry, jejich nalezení je úkol zpracovatele. Město neplánuje plýtvat prostorem. V zásadě žádá husté zastavění. V současné ekonomické situaci předpokládá plánovanou či neplánovanou přestávku v realizaci celého záměru. Součástí zadání je tedy rozdělení na případné etapy, určení postupu a odhadu ceny jednotlivých etap včetně ekonomické návratnosti (bude konzultováno s odborníkem). Podmínkou etapizace je zdání ukončenosti a faktická prostupnost pozemku po dokončení každé etapy. Prodleva mezi etapami může být až deset let. Zadavatel preferuje funkci bydlení různých kategorií. Minimálně 5% je bezbariérové bydlení, dalších 5% je sociální bydlení – část patřící městu. Zadavatel preferuje širší typologickou škálu. Tedy počínaje malým procentem velkometrážních bytů, konče startovními byty a co-housingem. Maximální důraz zadavatel klade na hodnotu exteriérového prostoru a jeho hierarchii. Veřejný – poloveřejný – polosoukromý – soukromý. Zadavatel klade důraz na zapojení území do stávající struktury města. Součástí zadání je vytipovat vhodné veřejné funkce a vložit je do projektu. Prokázat flexibilitu a universálnost návrhu vzhledem k výměně funkcí. Ideálně zadavatel žádá částečnou flexibilitu některých částí návrhu například: bydlení vs. administrativa. Město ponechává na úvaze zpracovatele, jak naloží s budovami stojícími na pozemku. Může uvažovat o jejich demolici i o jejich využití. Týká se všech budov vyjma bytového objektu na p.č. 1023/3, 1016/4, 1016/3, 1021, 1017 (součástí návrhu bude návrh kompenzace garážových stání pro výše uvedený bytový objekt). Samozřejmostí je vyřešení vztahu pozemku k potoku Botič.


projekt


schwarzplan - původní stav 1:5000


schwarzplan - první fáze 1:5000


schwarzplan - finální stav 1:5000


Děravé nuselské bloky se na hraně svahu k Botiči zastavily v pomlce. Šance se chápe nová, prostupná struktura a dovádí město až na břeh řeky. Je ve své různorodosti soudržná, ve své rozmanitosti michelská a konečně ve své podstatě obytná. Nabízí komplexní škálu služeb pro každodenní život i rozdílné typy bydlení, hierarchii prostorů od rekreační promenády a náměstíčka po soukromou zahrádku před oknem bytu. Nedokončenost a rozbitost se táhnou jako ústřední tematická nit celou okolní zástavbou. Bloky postupnými demolicemi řídnou, mísí se s panelovou výstavbou; staré jádro Michle snoubí romantické okamžiky s ryze pragmatickými novodobými zásahy - jednotlivé světy jsou více čí méně násilně snoubeny do nových spojenectví. I parcela mezi ulicí K podjezdu a potokem Botičem hostí v současnosti tři do značné míry cizorodé uživatelské skupiny: obyvatele devítipodlažního paneláku v terénním závrtu, ekologicky zaměřenou školku a kovošrot v sousedství tmavého železničního podjezdu, který po celý den přitahuje různorodou pouliční směsku klientů. Do této situace se spoustou proměnných je obtížné vstoupit se stoprocentním přesvědčením o správnosti perspektivy vlastního pohledu a přiměřenosti zásahu. Lokalita by se dnes zdaleka nedala označit za potenciální dobrou adresu, na druhou stranu poměrně klidné sousedství historických čtvrtí Nuslí i Michle a velmi dobrá dopravní dostupnost předurčují místo k bytové výstavbě s městským, živým parterem. Na dosah jsou zde již výše zmíněné mateřská i základní škola a to v návaznosti na rekreační trasu kolem Botiče, potenciál rodinného a ne nutně levného bydlení zde rozhodně je. Jádrem návrhu jsou tudíž bytové domy. Vzhledem k tomu, že celému developu vznikajícímu za aktuální finanční nejistoty hrozí nucená stopka v průběhu procesu, jsou domy sloučeny do dvou odlišně a hlavně samostatně fungujících hnízd. Celý (případně) tříetapový proces je zakončen stavbou obchodního domu v severovýchodní, nejnižší části parcely, který navazuje na linii úzce specializované vybavenosti podél železniční trati. Během první etapy vzniká duplicitní novostavba školky, umožňující v navazující fázi zrušení původní pavilonové, prostorově neefektivní budovy. První etapa v jihozápadní, nejvyšší části přiléhající ke kvazináměstí na Nuselské ulici, tvoří svým uspořádáním piazzetu v  návaznosti na podloubí u autobusové zastávky v  ulici K  Podjezdu, které taktéž skrývá ve svém parteru menší supermarket. Mezi novostavbami a původním panelákem ohraničujícím parcelu na západě pak vzniká otevřený vnitroblok, přístupný aktivitám ve škále od fotbalu se slepou zdí supermarketu po pečování o nově vzniklé zapuštěné předzahrádky spodního patra paneláku, které jsou mu kompenzačně přiděleny. Hustou zástavbu umožňuje propojení celého komplexu bytovek a školky podnoží podzemních garáží. Hierarchizované vnitřní schéma domů, které klade důraz na kvalitu jak bytů, tak vnitřních komunikací, se propisuje až na tektonicky stupňovanou fasádu pojednanou probarveným štukem a kachličkovým obkladem. Školce zůstává její ekologické zaměření a disponuje rozlehlou zahradou, odcloněnou od rušné silnice pronajímatelným domem – zdí. Na straně k řece pak školní zahrada sousedí s parkem a frekventovanou cyklostezkou. Druhá etapa nahrazuje školku druhým „hnízdem“ domů, které na severozápadní straně drží ulici a směrem k Botiči je dotvořeno samostatnými domy s vyšším standardem bydlení. Středem komplexu, mezi soukromými zahrádkami bytů v přízemí, se dá procházet polosoukromým dvorkem, který se na noc uzavírá. Posledním dílem skládačky v případné třetí etapě je pak již dříve zmíněný obchodní dům, který zároveň kontroluje dění v problematickém podjezdu.


situace 1:1000


fasรกda


fasรกda - detail


dům A1

dům A2

dům A3

dům B1

parter 1. patro 2. patro 3. patro 4. patro 5. patro celkem

parter 1. patro 2. patro 3. patro 4. patro 5. patro celkem

parter 1. patro 2. patro 3. patro 4. patro 5. patro celkem

parter 1. patro 2. patro 3. patro 4. patro celkem

2kk 0 5 5 5 5 5 25

3kk 0 6 6 6 6 6 30

bytů:

55

2kk 1 4 4 4 4 4 21

1kk 1 1 1 1 1 1 6

1kk 15 11 11 11 11 59

komerce (m2) 729 0 0 0 0 0 729

3kk 2 8 8 8 8 8 42

4kk 1 2 2 2 2 2 11

bytů:

74

2kk 2 2 2 2 2 2 12

3kk 1 2 2 2 2 2 11

bytů:

29

2kk 1 5 5 5 5 21

3kk 0 4 4 4 4 16

bytů:

96

HPP 889 1145 1145 1145 1145 1145 6614

komerce (m2) 812 0 0 0 0 0 812

komerce (m2) 236 0 0 0 0 0 236

komerce (m2) 354 0 0 0 0 354

dům B2 (3x)

dům B2 (atyp)

HPP 1553 1553 1553 1553 1553 1553 9318

školka (m2) 1080 0 0 0 0 0 1080

HPP 1878 1404 1404 1404 1404 7494

HPP 1497 417 417 417 417 417 3582

dům C

parter 1. patro 2. patro 3. patro celkem

parter 1. patro 2. patro 3. patro celkem

parter 1. patro 2. patro celkem

2kk 0 0 0 0 0

3kk 0 1 1 1 3

4kk 0 3 3 3 9

bytů:

12

ve třech:

36

0 1 1 1 3

0 3 3 3 9

bytů:

14

celkem:

50

2 0 0 0 2

komerce (m2) 1396 1396 1396 4188

komerce (m2) 0 0 0 0 0

HPP 1878 1404 1404 1404 6090

18270 309 0 0 0 309

1878 1404 1404 1404 6090

24360

HPP 1473 1473 1473 4419


A3

A1

C

B1

B2 A2 celkem:

1kk 65

2kk 81

3kk 111

4kk 15%

3kk 37%

4kk 47

komerce (m2) 6628

HPP 55787

304

6628

55787

1kk 21%

2kk 27%


komerce 107,4 m2

supermarket 622 m2

dům A1 - přizemí 1:200


3kk 70 m2 (+7 m2)

2kk 54,7 m2 (+10 m2)

3kk 72 m2 (+7,4 m2)

3kk 72,4 m2 (+7,4 m2)

3kk 73,4 m2 (+7,4 m2)

2kk 54,7 m2 (+8,3 m2)

2kk 62 m2 (+8,3 m2)

3kk 73,4 m2 (+7,4 m2)

3kk 72,4 m2 (+10 m2) 2kk 62 m2 (+8,3 m2)

2kk 62 m2 (+10 m2)

dĹŻm A1 - typickĂŠ patro 1:200


komerce 110 m2

komerce 32 m2

komerce 124,6 m2

komerce 105 m2

komerce 67 m2 komerce 44 m2

komerce 79 m2 komerce 106 m2

3kk 67,3 m2 (+5,5 m2)

komerce 97 m2

2kk 39,6 m2 (+5,7 m2)

komerce 47 m2

3kk 75,7 m2 (+7,6 m2)

4kk 93,4 m2 (+8,3 m2)

dům A2 - přizemí 1:300


dům A2 - typické patro 1:300


komerce 178,4 m2

14 kójí 86 m2

komerce 57,2 m2

540m2

540m2

dům A3 - přizemí a spodní patro školky 1:300


3kk 83m2 (+ 5m2)

1kk 25m2

3kk 70m2 (+ 5m2)

2kk 53m2 (+ 5,6m2)

2kk 48m2 (+ 7,6m2)

dĹŻm A3 - typickĂŠ patro 1:200


komerce 35 m2

komerce 35 m2

dům B1 - přizemí 1:300 komerce 17,5 m2

1kk 34,2 m2 (+7,4 m2)

komerce 35 m2

komerce 82 m2

1kk 34,2 m2 (+7,4 m2)

1kk 34,2 m2 (+7,4 m2) 1kk 34,2 m2 (+7,4 m2)

komerce 45,3 m2

komerce 42 m2

1kk 34,2 m2 (+7,4 m2)

1kk 29 m2 (+7,4 m2) 1kk 34,2 m2 (+7,4 m2) 1kk 34,2 m2 (+7,4 m2)

1kk 34,2 m2 (+7,4 m2)

1kk 29 m2 (+7,4 m2)

komerce 21,5 m2

komerce 42 m2

1kk 34,2 m2 (+7,4 m2)

1kk 29 m2 (+7,4 m2) 1kk 34,2 m2 (+7,4 m2) 1kk 34,2 m2 (+7,4 m2)

2kk 47,2 m2 (+7,4 m2)

1kk 29 m2 (+7,4 m2)


dĹŻm B1 - typickĂŠ patro 1:300 2kk 52 m2 (+9,6 m2)

2kk 47,2 m2 (+7,4 m2)

1kk 34,2 m2 (+7,4 m2)

2kk 63,5 m2 (+7,4 m2)

1kk 34,2 m2 (+7,4 m2)

1kk 29 m2 (+7,4 m2)

3kk 61,6 m2 (+7,4 m2) 3kk 62,5 m2 (+8,1 m2)

1kk 29 m2 (+7,4 m2) 1kk 34,2 m2 (+7,4 m2) 1kk 34,2 m2 (+7,4 m2)

2kk 47,2 m2 (+7,4 m2)

1kk 29 m2 (+7,4 m2)

3kk 61,6 m2 (+7,4 m2) 3kk 62,5 m2 (+8,1 m2)

1kk 29 m2 (+7,4 m2) 1kk 34,2 m2 (+7,4 m2) 1kk 34,2 m2 (+7,4 m2)

2kk 47,2 m2 (+7,4 m2)

1kk 29 m2 (+7,4 m2)


3kk 89,6 m2 (+7,9 m2)

2kk 69,5 m2 (+7,9 m2)

komerce 121,4 m2

4kk 108 m2 (+7 m2)

4kk 108 m2 (+7 m2) 4kk 108 m2 (+7 m2)

dům B2 (var) - přizemí 1:200

2kk 52,4 m2

komerce 187,5 m2


3kk 89,6 m2 (+7,9 m2) 4kk 108 m2 (+7 m2)

4kk 108 m2 (+7 m2) 4kk 108 m2 (+7 m2)

dĹŻm B2 - typickĂŠ patro 1:200


pohled SZ 1:800

pohled JV 1:800


řezové schéma uspořádání domů B1a B2

Obytný soubor Michle  

Doplnění městské struktury v Praze - Michli, semestrální projekt FA ČVUT, 10. semestr, atelier Kuzemenský&Synek

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you