Page 1

SKAUTSKÁ KLUBOVNA V LOMU ALCAZAR

VÝSLEDNÁ ZNÁMKA: B


VE DRUHÉM SEMESTRU BYL ZADÁN NÁVRH LETNÍ KLUBOVNY PRO SKAUTY V LOMU ALCAZAR U ŘEKY BEROUNKY, COŽ JE KRÁSNÉ, ČLOVĚKEM OPUŠTĚNÉ MÍSTO S MALOU LOUČKOU S MOŽNOSTÍ ZŘÍZENÍ PŘÍSTAVIŠTĚ PRO LODĚ VODNÍCH SKAUTŮ A DÁLE NĚKOLIKA STUPNI TERAS VZNIKLÝCH TĚŽBOU. NA PRVNÍ TÉTO TERASE, MIMO DOSAH ZVIŽENÉ HLADINY VODY, JE UMÍSTĚNA KLUBOVNA. VZHLEDEM K SEZONNOSTI PROVOZU A PŘEDPOKLÁDANÉ NENÁROČNOSTI SKAUTSKÝCH TÁBORNÍKŮ ZADÁNÍ NEPOSKYTOVALO MNOHO OMEZENÍ. NÁVRH JE INSPIROVÁN KUBICKOU VRSTEVNATOSTÍ KRYSTALICKÉ STRUKTUROY KAMENE. V PODSTATĚ JDE O SESTAVU KRYCHLOVÝCH HMOT A JEDNÉ KONTRASTNÍ HMOTY POLOVÁLCOVÉ, KTERÁ SKRÝVÁ ODLIŠNÝ FUNKČNÍ OBSAH, NEŽ OBYTNÉ KUBUSY: A TO TOČITÉ SCHODIŠTĚ. STAVBA MÁ TŘI PODLAŽÍ, DOLE JE KLUBOVNA S KUCHYŇKOU, NA DRUHÉM PODLAŽÍ JSOU DVA POKOJE, KAŽDÝ PRO ŠESTICI DĚTÍ A KONEČNĚ NAHOŘE SE NACHÁZÍ BYDLENÍ PRO VEDOUCÍ. SAMOSTATNÝ VENKOVNÍ VCHOD MÁ SKLAD NÁŘADÍ.

SKAUTSKÁ KLUBOVNA V LOMU ALCAZAR

VÝSLEDNÁ ZNÁMKA: B


SKAUTSKÁ KLUBOVNA V LOMU ALCAZAR

VÝSLEDNÁ ZNÁMKA: B

Klubovna pro vodní skauty, lom Alcazar na Berounce (2.sem., 2009)  
Klubovna pro vodní skauty, lom Alcazar na Berounce (2.sem., 2009)  

Atelier - základní 2. semestr FA ČVUT Vedoucí práce: Ing. arch. Zbyšek Stýblo

Advertisement