Page 1

Pulsen i Salling

- Kultur- og aktivitetscenter med cafÊ og mødelokaler - Spa-, wellness- & fitnesscenter - Sundhedscenter


Indhold Indhold

side 02

Det lokale initiativ -”Pulsen i Salling”

side 03

Koncept og idegrundlag

side 04

Funktioner og målgrupper

side 05

Facader

side 06

Situationsplan

side 07

Stueplan og arealoversigt

side 08

1. Salsplan og kælderplan

side 09

Bygningsudtryk

side 10

Kultur- og aktivitetscenter

side 12

Spa- & fitnesscenter

side 13

Sundhedscenter

side 14

Fællesfaciliteter

side 15

Vurdering af projektets betydning for lokalsamfundet

side 16

Beliggenhed

side 17

Projektdeltagere

side 19

02


Det lokale initiativ – ”Pulsen i Salling” Med den nye kommunes slogan ”Skive - Vi gør det!” i erindring, har de der beskrevne visioner og leveregler brug for at blive konkretiserede og omsat til handlekraftige tiltag – tiltag der også i det daglige gør en forskel for borgere, erhvervsliv og kommune. Frem for at sætte sig godt tilbage i lænestolen, ukritisk outsource arbejdspladser til fjernere himmelstrøg og give op i kampen mod de fremtidige forandringer, har en lang række borgere med Balling Volling Borgerforening og den tidligere Spøttrup Kommune som omdrejningspunkt, i nogle år vist det engagement, initiativ og mod der skal til for at igangsætte nye aktiviteter og dermed sikre landsbysamfundets plads i en større helhed. Arbejdstitlen har været ”Projekt Balling 2015: Pulsen i Salling”. Arbejdstitlen signalerer dels, at centrum for projektet er i Balling, dels at der sigtes både langt ud i fremtiden og langt ud over Ballings egne grænser, samt ikke mindst at ”pulsen” udgør et livskraftigt centrum for hele lokalområdet. Udsigten fra grundens sydlige del set mod sydvest

Projektets vision er således at sikre gode vilkår for initiativ, udvikling og dynamik også i denne del af den nye Skive kommune – at skabe en ny kraftfuld ”puls” på egnen. Projektet er startet som et lokalt initiativ med frivillig arbejdskraft fra et stort antal ildsjæle med et væld af idéer og ønsker til fremtiden i området, koordineret af en styregruppe med repræsentanter fra Balling Volling Borgerforening og planafdelingen i den tidligere Spøttrup Kommune samt med politisk opbakning fra det daværende byråd. Med udgangspunkt i Borgerforeningen blev der etableret seks forskellige arbejdsgrupper – inden for henholdsvis wellness, natur, kunst- og kultur, erhverv, IT og unge. Hver af disse arbejdsgrupper repræsenterer forskellige interessegrupper med særskilte behov og ønsker, som skal samles i et fælles koncept og tilsammen udgøre ”Pulsen i Salling”.

Grundens beliggenhed i landskabet, set mod nordøst (modsatte vej af øverste billede) 03


Koncept og idégrundlag Projektets vision er at give Salling en sprudlende start i den nye struktur efter gennemførelsen af kommunalreformen, at sikre gode vilkår for initiativ, udvikling og dynamik også i denne del af den nye Skive kommune – at skabe en ny kraftfuld ”puls” i området.

Uden ”Pulsen” risikerer vi, at kommunen på lidt længere sigt ikke vil være i stand til at tilbyde en tilfredsstillende service til sine borgere på sundhedsområdet, men vil koncentrere især læger og tandlæger i Skive by. Det kan hverken borgere, virksomheder eller kommunen være tjent med.

Der er tale om et projekt af en meget sammensat natur - med flere ret så forskellige forretningsområder og dermed også mange forskellige målgrupper, men det er vigtigt at understrege, at netop dette samtidig er en af projektets primære visioner, idet de enkelte forretningsområder i udtalt grad er hinandens forudsætning og virker gensidigt fremmende for et såvel udviklingsmæssigt som økonomisk godt resultat. Sagt på en anden måde: Ingen af de enkelte elementer vil i sig selv kunne skabe ”en højere puls” i området og hver især er de ikke unikke. Det er den unikke kombination af en række delelementer, samt som nævnt ikke mindst samarbejdet borgere, erhvervsliv og kommune imellem, der kan skabe ”pulsen”. Et attraktivt kultur- og aktivitetscenter vil bidrage til at gøre det sjovt og interessant at besøge, bosætte sig og leve på egnen.

Sundhedscenter

Kultur/Aktivitetscenter

Pulsen i Salling

Egnens erhvervsliv efterspørger et kompetenceløft for at tage de fremtidige udfordringer op samt fleksible møde- og kursusfaciliteter i nærmiljøet. Nuværende medarbejdere og borgere skal fastholdes og nye kolleger og naboer skal tiltrækkes.

Spa/Fitness/wellness

Et spa-, fitness- og sundhedscenter vil kunne blive omdrejningspunktet for dels at højne borgernes livskvalitet, hvormed deres erhvervsmæssige værdi også øges, dels at sikre Skive kommune attraktive faciliteter til på overbevisende måde at løse sine nye arbejdsopgaver indenfor genoptræning, rehabilitering og sundhedsmæssig forebyggelse. Særligt skal vi aktuelt påpege behovet for sundhedscentret - hvor man under samme tag samler så mange af egnens praktiserende læger, tandlæger, fysioterapeuter etc. som overhovedet muligt. 04


Funktioner og målgrupper I princippet er projektet målrettet alle egnens beboere – det er faktisk en af de bærende ideer i projektet, at man skal skabe et bedre grundlag for en styrkelse af det lokale fællesskab, skabe de ideelle rammer for at livskvaliteten for egnens beboere kan forbedres og at såvel unge som gamle kan mødes inden for disse rammer. Ud fra en kvalificeret vurdering over forekomsten af de enkelte kategorier, som efter vore møder med de respektive grupper kan tænkes at have relevans for Pulsen i Salling, kan de potentielle målgrupper opdeles i følgende 4 kategorier: 1) - - - - - - - -

Brugerne af Kultur- & Aktivitetscentret – herunder foreninger og studiekredse bl.a. inden for Billedkunst - maleri, tegning, grafik etc. Keramik, glasarbejde etc. Håndarbejde, syning etc. Musik, sang EDB Aftenskoleundervisning af forskellig slags Værksted – også til motorcykler etc. Udstillinger (galleri)

2) - -

Brugerne af Mødefaciliteter Erhvervsvirksomheder Kursusarrangører

3) - -

Brugerne af Spa- & Fitnesscentret: Enkeltpersoner som vil motionere og stresse af i sunde, smukke omgivelser Virksomheder som vil erhverve årskort til centret på medarbejdernes vegne

4) - - - - - - - -

Lejere af sundhedscentret – f.eks. neden stående lejere, der så i øvrigt driver egen forretning med egen økonomi uafhængig af centrets driftsøkonomi: Praktiserende læger Tandlæger Fysioterapeuter Diætister Kiropraktorer Zoneterapeuter Udbyder af genoptræning Kommunens sundhedsordning

05


Facader

Nordfacade

Ă˜stfacade

Sydfacade

Vestfacade 06


Situationsplan

NORDVENDT PARKERINGSAREAL -gemt i den grønne ramme

P

STI - forbindelse ind til skolen og byen

STI - forbindelse til ”det gamle tracé”

ANKOMST - med bevægelsesretning mod udsigten

VEJADGANG

Indgang Indgang

ALTERNATIV VEJADGANG VEJADGANG -føres bag om bygning og grund BYGNINGEN -placeres unikt på grænsen imellem by og land.

MULIG SV VENDT OPHOLDSAREAL DET BLØDE LANDSKAB - kan grænse helt op til bygningen

-kan blive et vartegn for byen der kan ses på afstand

UDSIGT

UDSIGT UDSIGT

07

UDVALGTE MODEL A

NORDVENDT PARKERINGSAREAL -gemt i den grønne ramme

STI


Stueplan Arealoversigt administration

1) Fællesfaciliteter - - - -

køkken kontor

foyer / toiletter / galleri / atriumgård café/ mødelokale køkken administration

2) Kulturcenter

trappe til 1.sal

484 m2

445 m2

elevator

wc

edb rum

terrasse

atriumgård

wc

wc

bad

musiklokale scene

- - -

wc depot

omklædning hr

omklædning damer

fitness rum

kiropraktik

tandlæge klinik rum

tandlæge klinik rum

wc

tandlæge klinik rum

foyer

lægeklinik 1

wc

- - - - - - - - - -

trappe

terrasse

depot duft bad

ophold

10 meter

08

praktiserende læger tandlæger fysioterapi kiropraktik/zoneterapi personale rum / laboratorium venteværelse personale omklædning sekretær foyer depot

584 m2

Centerfaciliteter

2.299 m2

5) Kælder

600 m2

- - - -

ophold afslapning musik

25 meter bassin

wellness bassin

spa bad damp ophold bad isbad

terrasse

ophold

kur bad

sauna

børne bassin

fysioterapi

tandlæge teknik,komp.

tandlæge depot/steri.

tandlæge kontor

sekretær

lægeklinik 1

lægeklinik 2

lægeklinik 2

lægeklinik 3

multihal

786 m2

omklædning pool, spabade, sauna, dampbade fitnesscenter (spinning se kælder)

4) Sundhedscenter

bad

rampe

lokale til maleri, tegninger etc. lokale til keramik, glasarbejde etc. edb lokale musiklokale depot multilokale

3) Spa- & Fitnesscenter

galleri

venteværelse sundhedscenter reservelæge

tekøkken/ forkoststue

wc

lægeklinik 1

lægeklinik 2

lægeklinik 3

lægeklinik 3

bad

depot

bad

sundhedscenter indgang

keramik rum

wc

terrasse håndarbejde rum

wc

garderobe

garderobe

wc

- - - - - -

Hovedindgang

cafe/ophold

maleri rum

Hovedindgang

depot værksted teknik spinning

Centerfaciliteter incl kælder

2.889 m2


1. Salsplan og kælderplan

depot

værksted

trappe til stue

trappe til stue

elevator

elevator indgang

cafe/ophold/ mødelokale

spinning

terrasse

atriumgård

dobbelthøjt

terrasse

1. Salsplan 09

Kælderplan


Eks. på sort beton som facade

Eks. på det sorte og hvide udtryk i landskabet

Indgang

Skarpe afslutninger i mødet mellem materialer

Cafe/mødelokaler

Foyer/cafe/galleri

Sundhedscenter

Terrasse

Stenbelægning i visse områder

Kulturcenter

Multihal

Wellness/spa

10


Lyse indervægge

Sten vægge i dele af spa og wellness området

Indgang

Foyer/cafe/galleri

Kulturcenter

Fitness Sundhedscenter

Multihal

Wellness/spa

11


Kultur- og aktivitetscenter I projektet ønskes et ”multihus” – med et meget bredt udbud af faciliteter til brug for arrangementer af næsten enhver art, herunder et kulturelt, kunstnerisk/musisk/hobby- og håndværksmæssigt samlingssted med det primære formål (udover at hjælpe til med at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft) at fremme kreativiteten i alle aldre. Der findes allerede i dag ret omfattende aktiviteter for bl.a. de ældre i lokalområdet og det er tanken, at det nye center skal indeholde alle disse akti-

viteter – dvs. at stedet tillige skal fungere som et moderne forsamlings- og borgerhus. Endelig er det vigtigt, at også de unges behov og interesser indpasses i projektet, og det meget gerne i fællesskab med de ældre, så der skabes de rette rammer for gode relationer ung/ung og ung/ældre imellem. Huset skal kort sagt tilbyde noget for hele familien – sammen eller hver for sig.

Musiklokale/scenen

Indgang til wellness/spa

Multihal

Terrasse

12

Den sydlige del af kulturcenter, med multihallen og musiklokalet/scenen.


Spa- & fitnesscenter Sundhed, wellness og fitness er tidens helt store trends – der er i den grad fokus på disse områder og et stadig større ønske i brede befolkningsgrupper om at få adgang til faciliteter af denne type.

Et spa-, fitnesscenter skal bl.a. bidrage til dækning af behovet for motion, velvære og kropspleje, forebyggelse, sundhedsfremme, rehabilitering og rekreation.

Centret ønskes bl.a. at omfatte: - Fitness- / genoptræningsfaciliteter - Swimmingpool (også til brug for skolernes svømmeundervisning), - Saunaer og dampbade - Kur- og spabade mm.

Indgang til wellness/spa Wellness rum f.eks. dampbad Fitnessrum med udsigt til wellness

Wellness/spa pool

25m pool Plads til f.eks liggestole

Søjlerummene i spa området bryder lyset og skaber spil mellem lys og skygge

13

Modelfoto fra den sydlige del af spa/wellness området


Sundhedscenter Sundhedscentret skal være stedet, hvor man under samme tag samler så mange af egnens praktiserende læger, tandlæger, fysioterapeuter etc. som overhovedet muligt. Et sundhedscenter vil kunne blive omdrejningspunktet for dels at højne borgernes livskvalitet, hvormed deres erhvervsmæssige værdi også øges, dels at sikre Skive kommune attraktive faciliteter til på overbevisende måde at løse sine nye arbejdsopgaver indenfor genoptræning, rehabilitering og sundhedsmæssig forebyggelse.

Uden ”Pulsen” risikerer vi, at kommunen på lidt længere sigt ikke vil være i stand til at tilbyde en tilfredsstillende service til sine borgere på sundhedsområdet, men vil koncentrere især læger og tandlæger i Skive by. Det kan hverken borgere, virksomheder eller kommunen være tjent med.

Cafe/mødelokale Elevator og trappe

Indgang til pulsen

Foyer/cafe/galleri

Fitness

Indgang til sundhedscenter

14

Modelfoto set mod indgangen, med sundhedscenteret på højre hånd


Fællesfaciliteter Det er projektets grundtanke at tilrettelægge driften med en fælles centerledelse og en række fællesfaciliteter (foyer, galleri, café, toiletter etc.), herunder også et køkken der kan levere sund mad til dels medarbejdere og gæster i Pulsen dels til eksterne kunder som skole, virksomheder og andre arrangementer.

Elevator og trappe Elevator og trappe

Cafe/mødelokale

Cafe/mødelokale

Terrasse

Atrium

Indgang til pulsen

Foyer/cafe/galleri Fitness

Hovedindgang

15

Cafe/mødelokale set fra oven


Vurdering af projektets betydning for lokalsamfundet Der kan næppe herske tvivl om, at man ved gennemførelsen af et lokalt projekt som ”Pulsen i Salling” vil se en endog meget positiv virkning på en række forskellige områder. Økonomisk betydning Projektet opererer pt. med en skønsmæssigt anslået samlet anlægssum på godt 42 mio. kroner for centret. Den største økonomiske betydning vil dog utvivlsomt være at finde i den afledte effekt, som projektet vil have i området – en effekt som nok kan dokumenteres hen af vejen, men som det pt. er umuligt at kvantificere nærmere.

Der tænkes her især på virkningerne dels på kulturlivet, som i centret vil få gode udfoldelsesmuligheder og dels på erhvervslivets muligheder for at tiltrække og fastholde medarbejdere bl.a. ved hjælp af de mange fritidstilbud, som centret vil kunne tilbyde medarbejderne gennem indgåede aftaler med erhvervsvirksomhederne. Dette er af den allerstørste strukturmæssige betydning for lokalsamfundet, da det er af vital betydning, at det til stadighed er attraktivt at bosætte sig og at arbejde i området. Erhvervsmæssig betydning

Virksomheden vil – sammen med en række relevante samarbejdspartnere - kunne få en stor Strukturmæssig betydning erhvervsmæssig betydning, idet den gennem salg af sine viden baserede produkter / ydelser samt Det er vor vurdering, at den største strukturmæsvidereudvikling af infrastruktur og servicefaciliteter sige betydning af projektet vil være virkningen af, dels kan fremme udviklingen og dels forventes at at dette initiativ sikrer et sundhedscenter, hvor man kunne bidrage væsentligt til fortsat at tiltrække og samler så mange af egnens praktiserende læger, videreuddanne kvalificeret arbejdskraft i lokalomtandlæger, fysioterapeuter etc. som overhovedet rådet. muligt.

Balling set fra nord

Etableringen heraf vil være særdeles vigtig, ja formentlig afgørende for muligheden for overhovedet at kunne tiltrække/fastholde læge- og tandlægedækning i lokalområdet og dermed afgørende for den fremtidige sikring af en tilfredsstillende sundhedsbetjening i området, så disse funktioner ikke gradvis flyttes til Skive og efterlader Salling helt uden egen læge- og tandlægedækning. Baggrunden er, at den fremtidige udbygning på dette område klart går væk fra de hidtil kendte enkeltmands læge- og tandlægepraksis og i retning af samlede sundhedscentre, hvor der kan ydes en langt mere fagligt alsidig behandling og service, ligesom der derved etableres et miljø, som klart underbygger den faglige videreudvikling og kompetence. Endelig må det påpeges, at den måde, hvorpå projektet er opstået, allerede i sig selv har haft betydning lokalt og projektets realisering må yderligere forventes at betyde en væsentlig styrkelse af hele egnens selvværdsfølelse og identitet.

Balling set fra syd 16


Beliggenhed

17


18


Projektdeltagere: Kommune:

Arkitekt:

Skive kommune Rådhuset, Østergade 29, DK 7800 Skive

VOID Architects Mejlgade 51A stuen, DK 8000 Århus C Att.: Arkitekt maa. Alf Ø Laursen

- Borgmester Flemming Eskildsen

- Socialdirektør Inglev Jensen

Arkitektfirmaet Andreas Ravn Aps Søndergade 3 Balling 7860 Spøttrup

Projektledelse:

Revisor:

Styregruppen nedsat af Skive kommune med følgende med- lemmer:

Revisionsfirmaet Villy Pedersen I/S Katrinebjergvej 89 DK 8200 Århus N

- Anna-Lise Vestergaard, Sundhedsudvalget, Skive Byråd

Att.: Statsautoriseret revisor Mogens Bohl

- Frede Frandsen, Økonomiudvalget, Skive Byråd

Advokat:

- Vicekommunaldirektør Lars Yde

- Erik Kuhr Sørensen, direktør Furnpartner, Balling - Henrik Willadsen, Chef for By- & Landsby udvikling, Skive Kommune

Interlex Advokater, Strandvejen 94, DK 8000 Århus C Att.: Advokat Torben Korsager

- Kaj Sørensen, Balling Borgerforening - Ole Christoffersen, direktør, Balling Spare- kasse Projektudvikling: Reeslev & Partnere A/S Vestergade 14, DK 8660 Skanderborg Att.: Direktør Flemming Reeslev Tlf. +(45) 70 22 11 44 Fax +(45) 70 22 11 45 E-mail: FR@reeslev.dk Web-site: www.reeslev.dk

Samarbejdspartnere, der knyttes til projektet i det videre arbejde: Læge Jørgen Blom Andersen Ørnevej 1 DK 7860 Spøttrup Læge Mogens B. Christiansen Nørregade 5 DK 7860 Spøttrup. Tandlægerne Ole og Lene Clemmensen Ørnevej 1 DK 7860 Spøttrup

19


Udarbejdet af: Reeslev & Partnere A/S og VOID Architects

Pulsen i Salling  

Projektets vision er at give Salling en sprudlende start i den nye struktur efter gennemførelsen af kommunalreformen, at sikre gode vilkår f...

Pulsen i Salling  

Projektets vision er at give Salling en sprudlende start i den nye struktur efter gennemførelsen af kommunalreformen, at sikre gode vilkår f...

Advertisement