Page 1

EEN WOORD VAN DE VOORZITTER

Een nieuwe lente, een nieuw bestuur. Bij de laatste Algemene Leden Vergadering zijn er drie nieuwe bestuursleden gekozen, met overweldigende meerderheid ( 100% score ). Er zijn er ook vier waarvan wij als bestuur afscheid van moesten nemen, en wel; Marianne van Voorn, Geertje van der Zijpp, Nico Visscher en Frans Le Roux. Zij worden door ons allen heel erg veel bedankt voor hun goede diensten. De nieuwe drie zijn: Meinte Strikwerda, Corien Bögels en Machtelt de Vries. Het is altijd goed dat er na een aantal jaren, weer es wat nieuw bloed in de bestuursaderen gaat vloeien. Zoals Mao ooit al eens riep; er moet eens per vijf jaar een revolutie plaatsvinden! (vertaling vanuit het chinees uiteraard). De vereniging bestaat bijna tien jaar, en heeft ook al bijna tien jaar hetzelfde bestuur (met een wisseling hier en daar van Frans Le Roux en Angélique de Waard). Dus was het ook wel eens nodig dat er wat nieuwe gezichten met frisse ideeën in zouden komen. De vergadering was een inspiratievolle avond, met veel verhitte discussies en ideeën voor de toekomst van onze geliefde VOIC. Het deed deze voorzitter dan ook veel deugd te zien dat de betrokkenheid bij de club bij velen erg groot is. Ook mensen die afwezig waren, om diverse redenen, gaven ofwel via mail ofwel via telefonie hun mening of ideeën aan voor de te bevaren koers. Het was ook belangrijk voor de club, want de klad zat er een beetje in. De Sleutelavonden waren de laatste tijd erg slecht bezocht zoals al in de vorige “Inkt” werd vermeld. Daar willen we uiteraard wat aan gaan doen. Ook vragen we de leden wat men er zelf van denkt, of wat men zou willen. We zijn een vereniging, dus ieders stem telt!

1


De vorige keer had ik het al over het kliekjesgevoel, dat zich bij enkele leden openbaarde. Kliekjes, het is ons een gruwel! Die horen de volgende dag opgewarmd, maar niet in een vereniging. Toch blijft het kliekjesgevaar op elke hoek loeren, dat is gewoon menselijk, naar blijkt. Gelukkig zijn er dan leden zoals Christian Heydenrijk die ons daarvoor flink even aan de oren trekken. Hij legt ook uit, hoe moeilijk het kan zijn, als je al een tijdje niet geweest bent, om je weer over de drempel van de Sleutel te slepen. Het blijkt dus, dat veel van onze vakbroeders en zusters best wel verlegen zijn, en in groepen en kroegen al helemaal. Dit is een voordeel van het voorzitter zijn, je kunt gewoon naar iedereen toe stappen en roepen dat je de voorzitter bent en een praatje maken. Als ikzelf gewoon lid zou zijn geweest, was ik waarschijnlijk ook in een hoekje gaan zitten. Het bestuur wil er dan ook van alles aan doen om die drempel te verlagen, zoniet weg te nemen. Onze website is vernieuwd! Wat er vooral aan veranderd is, is het gemak om dingen op de site te plaatsen, dus vooral technisch. De site was een nogal log gevaarte geworden en bewerkelijk om dingen op te plaatsen of te veranderen. Daardoor liep de boel op den duur achter, aangezien er maar één persoon mee om kon gaan, onze zeer gewaardeerde webmeneer. Hij heeft nu samen met de echtgenoot van Janneke de Jonge de boel omgegooid en nu is het allemaal wat eenvoudiger, naar ik heb gehoord ( want deze voorzitter blijft immer een digibeet ). Er is nu zelfs een gastenboek. Nu nog gasten. Ook is de redactie van de Inkt anders samengesteld. Eerst was het vooral Nico Visscher die de scepter zwaaide over ons orgaan, met Hans Huisjes als vliegende reporter, nu is het team uitgebreid met Marianne van Voorn. Kopij is altijd nog welkom, en een leuke omslag is ook niet te versmaden. Wij gaan weer naar het warmere weer en hopen dan ook dat we allemaal met de VOIC een mooie zomer tegemoet gaan. Sieger Zuidersma

OMSLAG MAKEN ? Er is weer behoefte aan omslagtekeningen voor ons geliefd orgaan. Wie liever een cover ontwerpt of designed is evenzeer welkom maar een feit is dat het volgende nummer ook graag goed gekleed onze leden tegemoet treedt. Als je ideeën hebt op dat gebied, dan wordt je voorstel reikhalzend door de redactie tegemoet gezien door: j.croezen@hccnet.nl, Hanshuisjes@comic.com, isebrandts@planet.nl of nicovis@home.nl Geneer je niet, het is je eigen vak. 2


NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 31 maart 2010, de Sleutel Groningen Aanwezig: Herman Roozen, Jan Eykenaar, Angélique Boter, Eric Snelleman, Eliza Timersma, Corien Bögels, Meinte Strikwerda, Machtelt de Vries, Eduard van den Broek, Gerard de Groot, Peter Kouthoofd, Christian Heydenrijk, Linda de Haan, Geertje van der Zijpp, Nico Visscher, Sieger Zuidersma, John Croezen, Frans LeRoux, Edmond Spierts, Marianne van Voorn. Stand van zaken voor wat betreft de VOIC - activiteiten. 1. Sleutelavonden; vaak georganiseerd

met gast-sprekers of met mensen van binnen de club. Ondanks de vaak interessante onderwerpen zien we dat de opkomst terug loopt. Dit proces is al een aantal jaren aan de gang. 2. Exposities; in de afgelopen tijd zijn geen nieuwe exposities georganiseerd. 3.Picknick: in juni wordt er weer een VOIC-picknick gehouden, met model voor de degenen onder ons die willen modeltekenen. Weer of geen weer - de picknick gaat door omdat verschuiven van de datum uiteindelijk leidt tot minder mensen. 4. Website: de website is geheel vernieuwd door Jan Diertens. Ziet er nog zo’n beetje hetzelfde uit, maar is in nieuwe techniek en structuur opgebouwd omdat het o.a. het ‘uploaden’ van items vergemakkelijkt. 5. Modeltekenclub: deze is zo’n beetje overleden. 6.Inkt, het periodiek verenigingsblad; wordt regelmatig uitgegeven. Aan de oproep voor vervanging van het Ongezellig Alfabet (is afgelopen) is gehoor gegeven door Stef Ringoot. De redactie van de Inkt wordt uitgebreid met Marianne van Voorn. 7. Soapstrip: er moet nog slechts een pagina en een omslag gemaakt worden en dan is het album compleet. (Jan Kruis zou de bladzijde of omslag maken maar is even opgehouden door alle gedoe rond de Marten Toonderprijs die hij heeft mogen ontvangen). Als alles klaar is kan het gedrukt worden, we moeten de uitgave ervan aangrijpen om weer een in het nieuws te komen. 3


Discussie over de aanpak van het probleem van de lage opkomst. De Sleutelavonden worden slecht bezocht. Oplossingen voor praktische problemen, zoals de verschuiving naar een andere avond dan de koopavond (parkeerproblemen) of ruimer van te voren aankondigen (de data voor het hele jaar staan op de website) hebben niet geholpen. Er is dus iets anders aan de hand. Christiaan had aangegeven dat hij dacht dat dit kwam omdat het VOIC gebeuren een beetje een ‘vriendenclubje’ is geworden, waarbij men zich dan een buitenstaander zou kunnen voelen. De vraag is dan of dit meer een gevolg als een oorzaak gezien moet worden, want dat krijg je als er verder niemand komt. ook in het gastenboek op de website was een mail geplaatst van iemand die in (overigens ongenuanceerde bewoordingen) aangaf dat hij/zij zich uitgesloten voelde. Echter, de schrijver van deze mail was niet te traceren op de ledenlijst en had ook geen actief mailaccount opgegeven. (De vraag is dus of dit wel een van onze leden betreft?). Blijft de vraag hoe we de opkomst kunnen vergroten. Er waren ideeën genoeg; Volgens Meinte moeten we iets extra’s bieden, bijvoorbeeld gastsprekers die uit de hoek van de 3D-ontwerpers en de game-designers komen. Christiaan denkt dat we de leden moeten gaan bellen en Corien stelt voor om meer een ‘doe-avond’ te organiseren, samen iets maken. Machtelt is voor het meenemen van introducees om de drempel te verlagen. Frans oppert om een programma te 4

maken dat VOIC-overstijgend is. Of misschien een combinatie te maken van alle voorstellen: gastsprekers uitnodigen en mensen bellen, per jaar twee thema-avonden en twee gewone ‘gezelligheids’avonden. Marianne: misschien ook een activiteit organiseren zoals indertijd de “Zwarte Hand’1 in Huize Maas, was zeer veel belangstelling voor en je komt ermee in het nieuws. Nico: excursies in VOIC-verband zorgt misschien ook meer voor een ‘clubgevoel’, bijv. de tentoonstelling van politieke tekenaars die in het Provinciehuis zal plaatsvinden en waarvan drie van de deelnemers VOIC-leden zijn. Een van hen zal dan een rondleiding kunnen geven. Conclusie: leuke ideeën genoeg, en je kunt ook wel allerlei activiteiten en avonden organiseren, maar je moet tegelijkertijd ook de leden motiveren. Over hoe dat te doen moet goed nagedacht worden. Het financiele jaarverslag Voglens de jaarcijfers staan we er niet slecht voor en kunnen we zulke dingen als de uitgave van de soapstrip betalen. De contributie hoeft niet verhoogd te worden. Er waren 85 betalende leden, 27 niet betalende leden (indien bij herhaaldelijke 1 �������������������������������� De Zwarte Hand was een manifestatie waarbij verschillende kunstenaars ‘live’ in Huize Maas aan de Vismarkt in Groningen kunstwerken vervaardigden die aan het eind bij opbod verkocht weren. Het geld kwam ten goede aan een of ander goed doel (of aan de muziekscene is Groningen? Dat weet ik eigenlijk niet meer.) De deelnemende kunstenaars waren aan het werk terwijl het publiek langliep. De manifestatie vond jaarlijks plaats en was niet alleen populair bij de kunstenaars, maar ook bij het publiek; het was altijd stikdruk!


verzoeken te betalen dit nog steeds niet gedaan wordt, wordt men uiteindelijk geroyeerd) en drie ereleden (deze hoeven niet te betalen). Verkiezing van het bestuur Wordt gedaan bij handopsteking. Als reactie op de oproep per mail hebben verschillende leden hebben zich verkiesbaar gesteld. Er stappen vier mensen uit het bestuur, t.w. Geertje van der Zijpp, Nico Visscher, Frans LeRoux en Marianne van Voorn. Er worden drie nieuwe bestuursleden gekozen: Meinte Strikwerda, Corien Bögels en Machtelt de Vries. Samen met Sieger Zuidersma, Janneke de Jonge en John Croezen vormen zij het nieuwe bestuur.

Rondvraag Bij de rondvraag komt opnieuw het probleem van de lage opkomst aan de orde. Eduard van den Broek (na 10 jaar weer in Nederland en lid van de VOIC geworden) stelt zich voor en vertelt iets over zichzelf. Naar aanleiding hiervan ontstaat het idee om voorstelrondes van leden te houden; wie is iedereen en wat doen ze eigenlijk? Misschien een vaste avond waarop een aantal leden die zich presenteren? Zo doorbreek je misschien het gevoel dat het hier om een kleine ‘vriendenclub’ gaat en leert iedereen elkaar beter kennen. Kortom, achter het onderwerp van de opkomst is nog lang geen punt gezet.

Strippromotor Kees Kousemaker overleden Voor de stripfanaten onder

ons: Kees Kousemaker, de beschermheer van de strips, is overleden. Hij opende in 1968 Stripantiquariaat Lambiek aan de Kerkstraat in Amsterdam, de eerste stripwinkel van Europa.Hij heeft zich zijn hele leven bezig gehouden met strips en daar verschillende boeken over geschreven. De laatste elf jaar van zijn leven hield Kees Kousemaker zich vooral bezig met de Comiclopedia (www.lambiek.net), inmiddels uitgegroeid tot ‘s werelds grootste database over strips en stripmakers. Tekening Peter Pontiac.

5


Politieke tekeningen in het provinciehuis. Vanaf nu tot 3 juni hangt de tentoonstelling “Politiek in Prent� in het Groningse provinciehuis.

stiltegebied van Pluis 6


klimaat van Nico Visser

Excursie Ik overweeg om, bij voldoende belangstelling, een soort excursie te organiseren met enige uitleg door een der exposanten. Misschien is Erik van der Wal (hij tekent als Pluis) daartoe bereid en in ieder geval ben ik het wel. Er is nog niets besproken maar als je denkt dat het wel aardig kan zijn om te zien waarmee je collega’s de kost verdienen, dan wil ik graag dat je mij dat even mailt naar nicovis@home.nl. Ik kan dan met het provinciehuis overleggen en een datum vaststellen. Laat mij dus ook even je voorkeuren voor mogelijke data weten. Ik wacht af. Nico Visscher 7


De nieuwe bestuursleden stellen zich voor: Het nieuwe bestuurslid Meinte Strikwerda zal zich in de volgende Inkt voorstellen.

Ik ben Machtelt de Vries en sinds 1996 werkzaam als infographicmaker/illustrator. Dit werk heb ik jarenlang in vaste dienst voor een aantal kranten gedaan en de laatste tijd frank en vrij als freelancer. Mijn specialisatie ligt in de combinatie illustratie en journalistiek: het vergaren en beoordelen van informatie en de essentie hiervan weergeven in een duidelijke illustratie. Dit alles noemt men met een mooi zeer internationaal woord infographic. Werken doe ik vanuit mijn werkhok in de tuin. Kijk ik vooruit, dan kijk ik naar mijn computerscherm; kijk ik opzij dan zie ik voornamelijk groen gebladerte. Dit vond ik toch wat saai en daarom ben ik lid geworden van de VOIC. Naast het wat in de rondte kunnen keuvelen met een glas wijn erbij vind ik het enorme voordeel van de VOIC de mogelijkheid tot het uitwisselen van informatie over je vak. Dit lukt niet vanaf mijn werkplek (althans niet in levenden lijve) en dat dit wel via een vereniging kan, met één van de mooiste namen van Nederland, vind ik een enorm pluspunt. Uit gevoel van meelevendheid – want het mag niet zo zijn dat een sympathieke club als het VOIC te lijden krijgt vanwege onvoldoende bestuursanimo – had ik mij voorgenomen dat als zich te weinig mensen zouden melden voor het bestuur, ik mij zou opwerpen als sollicitant. En zo geschiedde. Ik ben er dus wat ingerold, maar dat wil natuurlijk absoluut niet zeggen dat ik mijn taak licht opvat. Meinte, Corien en ik willen graag pakkende thema’s bedenken voor de Sleutelavonden om zo meer VOIC-leden op de been te krijgen. Persoonlijk vraag ik mij bovendien af hoe we meer jonge leden kunnen krijgen en/of naar deze avonden kunnen trekken. Heb jij als lezer hier ideeën over, mail deze dan naar Machtelt@planet.nl. Alle informatie is zeer welkom!

Illustratie voor een infographic voor het ANP.

8


Ik ben Corien Bögels en werk ruim 10 jaar als zzp-er. Naast illustraties ontwerp ik logo’s websites en brochures. Mijn opleiding volgde ik aan de academie in Arnhem en in het derde jaar ben ik overgestapt naar Groningen. In Arnhem werd tot mijn spijt onze anatomiedocent ontslagen. Er heerste daar een sterke voorkeur voor “ de neue Wilden” “ en de jonge Italianen. Ik wilde praktijkuren op de academie maken en in Arnhem werd in het 2e jaar al sterk aangestuurd op concepten en zelfredzaamheid. In Groningen heb ik mijn 1e graads docent (tekenen en kunstgeschiedenis) afgerond en daarna de autonome kunstvakopleiding. Al 15 jaar combineer ik parttime onderwijs met toegepaste kunst. Zo heb ik lesgegeven in het huis van Bewaring; aan internaten (bijzonder jeugdwerk) en in het reguliere onderwijs. Ook geef ik workshops tekenen en creativiteitsontwikkeling aan bedrijven. Daarnaast maak ik muurschilderingen, (kinder-)portretten teken en ontwerp ik voor diverse opdrachtgevers. Toen Meinte en ik een presentatie van ons werk gaven (waarbij nog geen 10 % van de leden aanwezig waren) en de discussie op gang wilden brengen over de toekomst van het VOIC leek het me logisch ook actief mee te denken in het bestuur. Hoewel ik nauwelijks bestuurlijke ervaring heb hoop ik dat we als bestuur gaan ontdekken wat de leden willen en zoeken in het VOIC. En vooral hoe we aan de uiteenlopende verwachtingen tegemoet kunnen komen. Als vereniging is het van belang te weten wat we voor de toekomst willen: handhaven, groeien, zichtbaar worden, netwerken, inspiratie, of meer actieve deelname van de leden? Graag willen we de leden ook betrekken in de invulling van bepaalde VOIC avonden. Afgelopen jaren vond ik de sfeer plezierig en de presentaties boeiend. Graag wil ik de vorige bestuursleden bedanken voor het gedane werk. Mijn laatste illustratieve opdracht was die van sneltekenen in het vers verbouwde Helperbad tijdens een open dag. Dit heeft geresulteerd in een poster. 9


10


11


12


13


ILLUSTRATOREN INFO VAN TED VAN LIESHOUT Beste illustratoren en belangstellenden,

Kinderboekenschrijvers kunnen een werkbeurs krijgen bij het Fonds voor de Letteren; voor Nederlandse kinderboekenillustratoren zijn er mogelijkheden bij het Fonds BKVB (Beeldende Kunst, Vormgeving en Bouwkunst), maar de regeling werkte niet goed: illustratoren vroegen niks aan omdat ze toch niks kregen en ze kregen niks omdat ze niet aanvroegen. Drie jaar geleden, in januari 2007, is met het Fonds BKVB afgesproken om meer aandacht te besteden aan de mogelijkheden voor illustratoren in het algemeen en kinderboekenillustratoren in het bijzonder. Onderdeel van de afspraak was dat gekeken zou worden hoe een en ander zich ontwikkelde. Vier maanden geleden heb ik om een verslag gevraagd en dat is nu binnengekomen. Het biedt summier inzicht.   Zowel in 2008 als in 2009 heeft het Fonds BKVB 20 aanvragen van kinderboekillustratoren ontvangen. In 2007 waren dat er 17; in dat jaar werden 6 aanvragen toegewezen. Dat is 33%. In 2008 werden van de 20 aanvragen er 7 gehonoreerd, hetgeen neerkomt op 14


mogelijkheden en de regeling liet zich het best omschrijven als: illustratoren vragen niks aan omdat ze toch niks krijgen en ze krijgen niks omdat ze niet aanvragen. Drie jaar geleden is met het Fonds BKVB afgesproken om meer aandacht te besteden aan de mogelijkheden voor illustratoren in het algemeen en kinderboekenillustratoren in het bijzonder. Onderdeel van de afspraak was dat de ontwikkelingen geëvalueerd zouden worden. Die evaluatie heeft inmiddels plaatsgevonden. Daarbij is vooral de positie van illustratoren van kinderboeken in ogenschouw genomen, hoewel vanuit de “algemene illustratoren” de roep is gehoord dat ook hun situatie voor verbetering vatbaar is. Verbetering aantoonbaar  Er zijn geen concrete nieuwe afspraken gemaakt. Daar is ook niet op aangedrongen. In drie jaar tijd is de situatie voor kinderboekillustratoren aanzienlijk verbeterd, en dat was het doel. Kinderboekillustratoren kunnen de weg naar het Fonds beter vinden en laten zien, enkel al door subsidie aan te vragen, dat ze er zíjn! De indruk is dat áls illustratoren zich aanmelden, ze ook serieus worden genomen. Volgens opgave van het Fonds vragen nu per jaar gemiddeld zo’n 20 kinderboekillustratoren subsidie aan; drie jaar geleden was dat ongeveer 1. Om de aanvragen van deze illustratoren te behandelen is een extra specialist aangetrokken. De bedoeling was dat deze deskundige toegevoegd zou worden aan de reguliere commissies die de aanvragen beoordelen, maar dat is niet helemaal gelukt. De illustratiespecialist is vooral gebruikt als vervanger van de

deskundige die al in huis was. Daardoor is de expertise van de beoordelingscommissies op het gebied van de illustratiekunst niet helemaal optimaal geweest. Bovendien leunt men dan wel erg zwaar op het oordeel van één persoon. Ik heb voorgesteld om een speciale illustratiecommissie in te stellen. Het Fonds benadrukte dat algemene commissies de voorkeur hebben omdat het overzicht moet prevaleren boven het detail, of zoals directeur Lex ter Braak het formuleerde: geen millimeterwerk. Daarom bestaat een vaste beoordelingscommissie uit vijf leden (algemene beschouwing, grafisch, product, media en mode). Ik heb aangevoerd dat als je alleen naar het overzicht kijkt, je niet op de hoogte raakt van ontwikkelingen die zich in deelgebieden voordoen en dat je zo onvoldoende inzicht krijgt in het reilen en zeilen van, in dit geval, illustratoren. In mijn ogen zou een speciale illustratiecommissie meer betrokken en alerter kunnen zijn en bovendien efficiënter.  In 2009 vonden er 12 vergaderingen plaats waarbij de assistentie werd ingeroepen van een illustratiespecialist om 20 aanvragen van kinderboekillustratoren te behandelen. In bijna de helft van de gevallen moest de deskundige dus op komen draven voor één enkele aanvraag. Bij 20 aanvragen kan een speciale illustratiecommissie volstaan met drie samenkomsten per jaar. Nadeel daarvan is dat een aanvrager wat langer moet wachten op uitsluitsel; voordeel is dat de commissie dan bestaat uit gespecialiseerde leden met, naar verwachting, meer belangstelling voor de illustratiekunst dan leden die afkomstig zijn uit andere, soms onverwante disciplines. Over het instellen van een speciale 15


een percentage van 35%. In 2009 waren er eveneens 20 aanvragen; daarvan werden er 5 gehonoreerd. Dat is 25%.* Voor wat betreft het laatste jaar stagneerde het aantal aanvragen, terwijl het honoreringspercentage daalde. Toch vind ik dat een significante verbetering ten opzichte van de situatie drie jaar geleden, toen het aantal aanvragen en honoreringen bijna nul bedroeg. Het aantal aanvragen is in die periode gestegen van zo’n 1 per jaar naar 20. Illustratoren lijken de weg naar het Fonds iets beter te vinden.   Het Fonds BKVB bood in 2009 aan zo’n vijf kinderboekillustratoren enige vorm van steun. Dat is een te zuinig aantal om te kunnen spreken van een structurele verbetering, maar het is wel een ontwikkeling die hoopvol stemt. Het aantal aanvragen, maar vooral de slagingskans moet omhoog om twee doelen te kunnen verwezenlijken: het verhogen van de kwaliteit van de illustratiekunst en het ondersteunen van illustratoren in de uitoefening van hun vak. 16

Om de cijfers in een kader te kunnen plaatsen, heb ik bij het Fonds voor de Letteren de gegevens  opgevraagd over de afgelopen jaren. Het gaat om cijfers die betrekking hebben op het aantal aanvragers van een werkbeurs onder kinderboekenschrijvers en het aantal toekenningen. Daaruit is gebleken dat 50% van de aanvragen wordt gehonoreerd. Bij het Fonds BKVB is dat percentage nu dus 25%. Gezien de relatief geringe omvang van de groep waar het om gaat moet het percentage in één jaar tijd omhoog kunnen naar 50%, óók om de in al die jaren opgelopen achterstand enigszins te compenseren.   Het verslag van het Fonds BKVB, dat bij mij is aan te vragen, geeft geen inzicht in de hoogte van het aan kinderboekenillustratoren uitgekeerde bedrag, noch laat het zien of er een structureel – al of niet geoormerkt – budget is voor deze beroepsgroep. In een bespreking die binnenkort plaatsvindt hoop ik deze en andere informatie alsnog te krijgen. Vriendelijke groet,  Ted van Lieshout

Wat vooraf ging In theorie is er het Fonds Beeldende Kunst, Vormgeving en Bouwkunst (Fonds BKVB) dat zorgt voor financiële ondersteuning van illustratoren, maar in de praktijk werkte het niet goed. Er werd onvoldoende bekendheid gegeven aan de


illustratiecommissie zal worden nagedacht. Aantal toekenningen  In absolute zin is het aantal toekenningen aanmerkelijk gestegen. Was er minder dan 1 toekenning per jaar, nu ligt het aantal op 5. Dat betekent dat 25% van de 20 jaarlijkse aanvragen

van kinderboekillustratoren wordt gehonoreerd. Dat is, vindt ook het Fonds, te laag, maar het is wel een bemoedigende ontwikkeling. Al moet daarbij worden opgemerkt dat het aantal toekenningen momenteel stagneert, terwijl het percentage eigenlijk zou moeten groeien naar zo’n 50%. Vanuit de kant van illustratoren is het van het grootste belang dat men subsidie aanvraagt, ook als men weinig vertrouwen heeft in persoonlijk succes. De praktijk leert dat hoe meer aanvragen er zijn, hoe groter de kans op slagen voor de gehele groep. Met andere woorden: met je aanvraag help je ook je collega! Twee belangrijke veranderingen  Twee belangrijke ontwikkelingen zijn er te melden:

1. Drie jaar geleden schetste ik het volgende voorbeeld: als een schrijver een plan heeft voor een boek kan hij een werkbeurs aanvragen bij het Fonds voor de Letteren; de uitgever van hetzelfde boek kan voor een bijdrage in de kosten terecht bij het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds; de illustrator van hetzelfde boek kon voor subsidie nergens terecht. Inmiddels is het Fonds BKVB het met mij eens dat dat een oneerlijke situatie is en dat bij een dergelijk project het Fonds BKVB er voor de illustrator zou moeten zijn. 2. In 2009 is de inkomensgrens voor de Bijdrage Werkbudget afgeschaft. Dat heeft niet per se iets met de illustratorenactie te maken, maar het is wel zeer belangrijk voor illustratoren! Tot slot  Omdat er relatieve tevredenheid heerst over de verbeteringen die in de afgelopen drie jaren hebben plaatsgevonden, zijn er dus geen nieuwe afspraken gemaakt. Wat wel concreet is afgesproken, is dat het Fonds tot ondersteuning van nieuwe initiatieven bereid is. Aan mij is gevraagd om plannen en ideeën vanuit het illustratorenveld zal verzamelen, en daartoe roep ik thans op.   Vriendelijke groet,  Ted van Lieshout Oudezijds Kolk 7 1012 AL Amsterdam +31 (0)20 62 51 345 +31 (0)6 346 337 03   17


k c i n k c

pi

Zondag 27 juni

VOIC PICKNICK in de tuin bij Janneke in Engelbert. Tijd: 15:00 - 18:00 uur NB!!! Bij heel slechte weersvoorspellingen (veel regen en/of kou) zullen we het Zomer VOICafĂŠ moeten afblazen. Dit doen we uiteraard op het laatste moment: hou bij twijfel dus je mail in de gaten!

Zoals je ziet wonen er katten aan de Engelberterweg 63, dus honden zijn helaas niet welkom.

18

Voor degenen die per auto komen: graag parkeren in het dorp: Bestuur VOIC


Met:

 - Bijkletsen

- Picknick: het is de bedoeling dat iedereen zelf iets lekkers meeneemt: eten, zoet of hartig en/of drinken. Op die manier zal vanzelf een gevarieerde picknick ontstaan. - Modeltekenen: het prachtige Russische model Galina komt modelstaan van 15:30 tot 17:00 uur (zij zal, omdat we buiten tekenen, gekleed modelstaan). Neem je teken en/of schildermateriaal mee! Â Komt allen naar Engelbert op 27 juni!!!

Geertje van der Zijpp geertje@thelastbuscards.com Janneke de Jonge mail@jannekedejonge.nl Engelberterweg 63 9723 EK Groningen Telefoon: 050-5415051 19


Na het ongezellig alfabet... Onze oproep voor het vervolg op ons ongezellig alfabet, heeft een productieve reactie opgeleverd. Uit Lelystad (onze tentakels reiken ver‌) bood Stef Ringoot ons de mogelijkheid om te kiezen uit zijn productie. Wij stellen dat gebaar zeer op prijs en presenteren in dit nummer zijn eerste bijdrage. Onder het uitspreken van onze hartelijke dank.

20

Inkt27  
Inkt27  
Advertisement