Page 1

De Koninklijke Vogelvrienden Vilvoorde bestaan 60 jaar!

EXPOSANT NUMMER

Nationale Vogelshow op zaterdag 17 en zondag 18 november 2012 K.I.T.O. Vilvoorde Zennelaan 51 - 53 1800 Vilvoorde INSCHRIJVINGSFORMULIER Naam en Voornaam ........................................................................................................ Straat en nummer............................................................................................................ Postnummer en woonplaats ............................................................................................ Telefoon / GSM ............................................................................................................... Vereniging ....................................................................................................................... Geboortedatum (voor de deelnemers aan het jongerenklassement) ………/………/…….………… Stamnummer(s) verplicht !!! .............................................................................................................

TENTOONSTELLINGSREGLEMENT 1. 2. 3. 4. 5. 6.

De ingeschreven vogels moeten eigendom zijn van de tentoonsteller. De vogels moeten voorzien zijn van ETEN en DRINKEN voor 24 uur. Kooien volgens reglement AOB en BOF De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor verlies, sterfte of letsel aan vogels, personen of goederen. Ingeschreven vogels mogen de tentoonstelling niet verlaten voor de uitkorving. De JUISTE NAAM van iedere vogel MOET OP HET KOOIETIKET worden vermeld, evenals de LETTERS A, B, C of D volgens hun klasse samen met het reeksnummer. 7. INLANDSE vogels moeten wettelijk in orde zijn. 8. Deelnemers die fruit -, nectar - of insectenetende vogels tentoonstellen moeten hun vogels zelf voederen. 9. Niet voorziene gevallen zullen door het bestuur worden behandeld. 10. De rangschikking wordt opgemaakt op VIJF vogels. 11. Eventuele klachten worden aanvaard tot zaterdag 20 uur. 12. Inleg: € 1,00 per vogel, met een minimum van 10 vogels per deelnemer. Dit jaar, omwille van ons jubileum, bieden wij alle deelnemers 10 gratis inschrijvingen in Klas A aan. 13. De inschrijvingsformulieren moeten opgestuurd worden naar volgend adres: DEBRIER WILLY - X. Buissetstraat 18/7 - 1800 Vilvoorde Tel: 02/251.30.97 Inschrijvingen via e-mail naar vogelvrienden@gmail.com 14. De parkieten spelen 2 jaar in klasse A en D = Ring jaartal 2011 - 2012 15. Inschrijving STAM 4 VOGELS = € 2,50 16. Er moet voldaan zijn aan alle wettelijke voorschriften alsook aan de maatregelen inzake de vogelgriep en andere sanitaire verplichtingen. 17. Deelnemers tot en met 25 jaar betalen geen inschrijvingsgeld voor de ingeschreven vogels eigen kweek. Een apart jongerenklassement zal worden opgemaakt.

INKORVING : vrijdag 16 november 2012 van 18 tot 22 uur OPENING T.T. : zaterdag 17 november 2012 vanaf 19 uur PRIJSUITDELING : zaterdag 17 november 2012 om 20 uur 30 UITKORVING : zondag 18 november 2012 vanaf 17 uur (volgens aankomst) VOGELVERKOOP : zondag 18 november 2012 van 09 uur tot 13 uur

Reglement inschrijving TT2012  

Reglement inschrijving TT2012