Page 1

______________________________________________________________ VOGELVERENIGING DE NACHTEGAAL, HEERJANSDAM Januari 2011

CLUBBLAD ________ JANUARI 2011

__________________________

1

__________________________________


Januari 2011______________________________________________________________

VOGELVERENIGING "DE NACHTEGAAL" Aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers Opgericht: 7 april 1964

BESTUUR VOORZITTER Vacant SECRETARIS

PENNINGMEESTER

Walter Rรถtgers Padova 2 2921 BH Krimpen a/d IJssel Tel: 0180-551526

Tjerd Kamphuis Tjalk 118 2991 PR Barendrecht Tel.: 0180-628058

RINGEN-COMMISSARIS

MATERIALEN-COMMISSARIS

Martin Versteeg Abelenhof 49 3355 PJ Papendrecht Tel.: 078-6427221

Raymond Sluiter Griegplantsoen 19 2992 EH Barendrecht Tel.: 0180-654039

POSTBANK Gironummer: 2252550 Penningm. v.v."De Nachtegaal" p/a Tjalk 118 2991 PR Barendrecht E-MAIL ADRES info@denachtegaalhjd.nl MEER INFORMATIE OP: WWW.DENACHTEGAALHJD.NL __________________________________ 2

__________________________________


Januari 2011______________________________________________________________

NOTULEN 25 NOVEMBER 1. Opening De vergadering werd om 20.00 geopend door de penningmeester en hij heette iedereen hartelijk welkom. Er waren 19 leden aanwezig incl. 3 bestuursleden. 2. Notulen vorige vergadering Er waren geen op- of aanmerkingen en de penningmeester bedankte de notulist. 3. Ingekomen stukken en mededelingen - Van Hardinxveldveld hebben we informatie gehad over hun Tentoonstelling - Witroka had ook inschrijfformulieren gegeven tijdens de rayonTT - Sponsors en adverteerder hebben een bedankbrief en een aardigheidje toegestuurd gekregen - Vogelvereniging Vogelvreugd uit Hardinxveld nodigt leden uit voor hun vergadering ze hebben een vogelarts H van der Horst tijdens die avond. - Er zijn nog inschrijfformulieren te krijgen bij het bestuur voor de district tentoonstelling en deze sluit op 27 november. 4. Mededelingen Geen. 5. Terugblik Rayontentoonstelling - Er is over gesproken dat de inschrijfformulieren voor volgend jaar eerder worden verstuurd, ook naar andere verenigingen buiten het rayon 5 want het is dan een bijzondere TT. - Het inschrijfgeld gaat veranderen volgend jaar voor de bijzondere TT. - De inschrijfformulieren worden volgend jaar dubbelzijdig afgedrukt zodat men meer ruimte heeft om ze in te vullen. - In het vraagprogamma stonden verschillende fouten.

__________________________________ 3

__________________________________


Januari 2011______________________________________________________________

- Een collectebus bv. aan de volière plaatsen voor een vogelopvang voor volgend jaar. - Rozetten op volgende TT. - De prijzen worden aangepast aan de bijzondere TT. - Voerbon ipv beker. - Er word nagevraagd of de bekers ook op korte termijn geleverd kunnen worden. - De rayon TT werd bekend gemaakt via de websites van de vereniging de Nachtegaal en de Volliere uit Dordrecht, kranten, flyers en de posters. De opbouw: ging soepel door de start op maandagavond. Inbreng: zijn suggesties gegeven met tafels en strobalen zodat je de ruimte af kan sluiten, nu liepen er mensen achter de tafels. Keurdag: voor volgend jaar gaat het bestuur kijken voor kunstlicht wat ze ook in Hardinxveld hebben. - Jeugd en de stammen moeten apart worden gekeurd buiten de andere om. Lex heeft daar een toelichting op gegeven over de blindenlijst. - Instructie geven hoe er word gekeurd die dag aan de keurmeesters van wat er eerst moet worden gekeurd. - Er werd even uitgelegd wat er mis ging met het keuren van de kanaries (o.a. dat er verschillende kooien op de grond stonden). Opening: - De uitslagen worden voortaan niet eerder op de site geplaatst. - Het was kouder tijdens de keurdag dan op andere dagen. De suggestie werd gegeven om de verwarming eerder aan te zetten.

__________________________________ 4

__________________________________


Januari 2011______________________________________________________________

__________________________________ 5

__________________________________


Januari 2011______________________________________________________________

- Onderhoud - Renovatie

- Wandafwerking - Glasservice

Griegplantsoen 19 2992 EH Barendrecht Tel: 0180-616 888 Mob: 06-53803641

__________________________________ 6

__________________________________


Januari 2011______________________________________________________________

Vrijdag: Er werden die dag 3 nieuwe leden en 1 jeugdlid ingeschreven. Zaterdag: Gezellige dag maar wel een lange dag 7. Vooruitblik 2011 Kascontrole: leden die daarin zitting hebben worden benaderd voor een datum en tijd. Jaarvergadering 27 januari: Lex had tijdens deze vergadering bekend gemaakt dat hij wel weer in het bestuur wil treden maar zou met het bestuur nog een afspraak maken. Wie wil kan het clubblad per mail ontvangen. Er zijn nu 3 leden die het zo krijgen. Je ontvangt dan echter geen clubblad meer per post. 8. Contributie 2011 De verhoging werd uitgelegd maar tijdens de volgende vergadering word daar over gestemd. 9. Rondvraag Door de ringencommissaris werd nog gesproken over een mooie site waar onder andere over gould amadines word gesproken. 10. Sluiting Tegen 22.00 sloot de penningmeester de vergadering.

HET BESTUUR VAN VOGELVERENIGING DE NACHTEGAAL WENST U EEN VOORSPOEDIG EN KWEEKVOL 2011!

__________________________________ 7

__________________________________


Januari 2011______________________________________________________________

LEDENBESTAND Met ingang van 1 januari hebben we de volgende nieuwe leden mogen inschrijven: Dhr. T. Amling uit Willemstad (seniorlid) Dhr. R. Amadmoestar uit Barendrecht (seniorlid) Dhr. W. Flier uit Barendrecht (seniorlid) Dhr. L. Stolk uit Barendrecht (seniorlid) Dhr. G.J. Sluiter uit Leerdam (gastlid) D. Schaap (jeugdlid) Wij heten hen van harte welkom bij Vogelvereniging de Nachtegaal! De volgende leden hebben per 1 januari opgezegd: Dhr. R.J.J. van Gemeren uit Heerjansdam (seniorlid) Dhr. L.C. Booij uit Heerjansdam (seniorlid) Dhr. AW. Kraaijeveld uit Barendrecht (jeugdlid) E. Kraaijeveld uit Barendrecht (jeugdlid) H.L.J. de Koning uit Barendrecht (seniorlid) Dhr. A.C. Monster uit Barendrecht (seniorlid) Dhr. W. Sinterniklaas uit Barendrecht (seniorlid) Dhr. D. Bravenboer uit Zwijndrecht (gastlid) Totaal aantal leden met ingang van 1 januari 2011: 66 Waarvan 2 ereleden, 4 jeugdleden en 5 gastleden.

JUBILARISSEN Per 1 januari is de heer G. de Ruiter uit Heinenoord 25 jaar lid van Vogelvereniging de Nachtegaal. Hiervoor zal hij tijdens de jaarvergadering op 27 januari a.s. een speldje van de bond ontvangen.

__________________________________ 8

__________________________________


Januari 2011______________________________________________________________

__________________________________ 9

__________________________________


Januari 2011______________________________________________________________

__________________________________ 10

__________________________________


Januari 2011______________________________________________________________

VOGELBESPREKING

Rode kardinaal man

Karakter Het zijn gezellige vogels die prima samen gehouden kunnen worden met elkaar of met andere volièrevogels. Ook met de wat kleinere soorten kunnen ze prima overweg. Het zijn vogels die het best tot hun recht komen in een ruime beplante volière. Het is af te raden deze prachtige vogel(s) in een kooi te houden. Een ander leuk aspect is dat beide vogels zingen. hierbij moet wel opgemerkt worden dat de zang van de man de meeste indruk maakt.

Omgevingstemperatuur Rode kardinalen zijn winterhard en kunnen in een volière met een vorst- en tochtvrij nachtverblijf overwinteren. Voeding Als voeding dient een goede zaadmengeling samengesteld te worden. Bijvoorbeeld 2 delen agapornidenzaad gemengd met 1 deel tropische vogels en of wildzangzaad. Verstrek verder een goed samengesteld eivoer/krachtvoer en bij voorkeur kiemzaad. Om aan de behoefte van dierlijke eiwitten in de voeding tegemoet te komen kan het beste een insecten-/universeelvoer toegevoegd worden (bijvoorbeeld 50 eivoer, 50% universeelvoer). Vooral in de periode dat de vogels jongen hebben is het belangrijk dat ze de beschikking hebben over dierlijke eiwitten. Extra dierlijke eiwitten moeten, naast het verstrekken van een goed samengesteld eivoer/universeelvoer, verstrekt worden in de vorm van bijvoorbeeld meelwormen, miereneieren, __________________________________ 11

__________________________________


Januari 2011______________________________________________________________

buffalowormpjes. Ook dagelijks wat fruit en groente wordt door deze vogels graag gegeten. Naast bovenstaande voeding is het noodzakelijk dat de vogels dagelijks de beschikking hebben over vers en fris bad- en drinkwater en mogen ook vogelmineralen (grit) en maagkiezel niet ontbreken. Kweek Voor een succesvolle kweek is het verstandig de vogels apart per paartje in een vlucht te houden. Ze bouwen een komvormig nest dat alleen door het popje wordt gebouwd. Als bouwmateriaal voor het nest wordt gebruik gemaakt van sisal, kokosvezel, gedroogde grasstengels, veertjes en mos. In een dicht begroeide volière bouwen ze hun nest graag in struiken. Ook half-open nestkastjes worden geaccepteerd. Indien ze een vrijstaand nest bouwen is het verstandig deze te verstevigen met bijvoorbeeld een korfje of touwnestje. Het popje legt gemiddeld 2 tot 4 blauwgroene, bruin gespikkelde eitjes. De broedduur ligt tussen 12 – 13 dagen. De eitjes worden alleen door het popje bebroed. De jongen worden door beide ouders gevoerd, in hoofdzaak met insecten. Ze verlaten al op een leeftijd 8 tot 9 dagen het nest. Op een leeftijd van ongeveer 5 weken zijn ze zelfstandig. Een paartje rode kardinalen kan meerdere legsels per jaar grootbrengen.

Nest jonge kardinalen __________________________________ 12

__________________________________


Januari 2011______________________________________________________________

__________________________________ 13

__________________________________


Januari 2011______________________________________________________________

Kantooradres: Onderdijkserijweg 212 3341 BP H.I. Ambacht Tel. 078-681 80 27

__________________________________ 14

PrivĂŠ: R. Smaal Waddingswaard 1 3176 XD Poortugaal Tel. 010-202 85 55 06-55750610

__________________________________


Januari 2011______________________________________________________________

BOEKENTIP Vogels zijn zeker geen saaie beesten. Door het boek 'Vreemde vogels' kom je allerlei verbazingwekkende feitjes en verhalen te weten. In het boek ‘Vreemde vogels’ staan feitjes en verhalen over vogels die allesbehalve saai zijn. Wist je bijvoorbeeld dat een gaai in de herfst tot zo’n tienduizend (!) eikeltjes verstopt? Om ze vervolgens in het voorjaar lekker op te peuzelen. Zelfs diehards als Knabbel en Babbel komen niet aan dat aantal! Een ander leuk wetenswaardigheidje is dat duiven kleuren en patronen kunnen onderscheiden, net als mensen. Tijdens onderzoeken bleken sommige duiven zelfs in staat om schilderijen van Monet en Picasso van elkaar te onderscheiden, ware kunstkenners dus! In ‘Vreemde Vogels’ staat verder dat de vraag naar sneeuwuilen gigantisch toenam nadat miljoenen kinderen op het witte doek zagen dat tovenaarsleerling Harry Potter er ook een had. Het boek geeft ook prijs wat de omvang is van het grootste ei: maar liefst vijftien keer groter dan een struisvogelei! ‘Vreemde vogels’ van Tirion Uitgevers (ISBN 978 90 5210 7059) is bijzonder rijk geïllustreerd en telt 160 pagina’s. De adviesprijs van het boek is 17,95 euro. Het boek is te bestellen via www.bol.com. __________________________________ 15

__________________________________


Januari 2011______________________________________________________________

INTERNET TIP Het betreft een programma voor kwekers van Gouldamadines. Het voorspelt de kleur van nakomelingen door het ingeven van de kleuren van de ouders (incl. split-factoren). Voor het installeren van het programma dient u een serienummer op te vragen bij de schrijver van het programma (= gratis !). Zijn email adres verschijnt in beeld zodra u het programma begint te installeren. Stuur het verzoek om een serienummer wel in het Engels, de programmeur komt uit Portugal en spreekt dus geen Nederlands. Er is wel een mogelijkheid om het programma in het Nederlands te laten werken (uitgezonderd helpfiles e.d.). Het is mogelijk dat u een aanvullend besturingsprogramma moet installeren (Microsoft .NET Framework 2.0). In de e-mail met serienummer die u krijgt van de programmeur staat waar u dit programma kunt downloaden (22.4 MB). Ga naar: http://www.freewebs.com/kleurkwekers/downloads.html

__________________________________ 16

__________________________________


Januari 2011______________________________________________________________

BELANGRIJKE DATA 2011 JANUARI Donderdag 27 januari: jaarvergadering. FEBRUARI Vrijdag 25 februari: ledenvergadering en lezing door Teun de Waal. MAART Donderdag 31 Maart: ledenvergadering en lezing. APRIL Donderdag 28 april: ledenvergadering en lezing. MEI Donderdag 26 mei: ledenvergadering. JUNI Zaterdag 28 mei: excursie naar Faunapark Flakkee. SEPTEMBER Donderdag 29 september: ledenvergadering. OKTOBER Zaterdag 1 oktober: BABY SHOW. Week 43: bijzondere tentoonstelling. NOVEMBER Donderdag 24 november: ledenvergadering.

Noteer deze data alvast in je agenda!

__________________________________ 17

__________________________________


Januari 2011______________________________________________________________

KORT NIEUWS Ringen ophalen Een vriendelijk verzoek van de ringencommissaris: vergeet niet je ringen op te halen als je ze besteld hebt! Ringen bestellen Geef uw ringenbestelling 2011 voor de derde week van januari door en u heeft ze in april in huis. Clubblad via e-mail Wie wil kan voortaan het clubblad ook ontvangen per e-mail. Graag opgeven bij Tjerd Kamphuis, tel: 0180-628058 of t.kamphuis84@upcmail.nl. Goud op bondskampioenschappen Onze eigen Walter Rรถtgers heeft een mooie prestatie geleverd op de Vogel 2011 in Apeldoorn. Met een goudvink man wist hij goud te behalen. Gefeliciteerd!

__________________________________ 18

__________________________________


Januari 2011______________________________________________________________

TJERD KAMPHUIS (9PLE) TJALK 118 2991 PR BARENDRECHT Tel.: 0180-628058

__________________________________ 19

__________________________________


Januari 2011______________________________________________________________

__________________________________ 20

__________________________________


Januari 2011______________________________________________________________

KWEKER VAN: Europese groenlingen (wildkleur) en mutaties Witstuitbarmsijzen RAYMOND SLUITER (ZK11) GRIEGPLANTSOEN 19 2992 EH BARENDRECHT TEL.: 0180-654039 / 06-53803641 __________________________________ 21

Hier kan jouw kweekadvertentie staan. De kosten voor een jaarvermelding in het clubblad zijn â‚Ź10,Voor dit bedrag heb je gelijk een vermelding in de TT catalogus __________________________________


Januari 2011______________________________________________________________

UITNODIGING Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de ledenbijeenkomst, die gehouden zal worden op donderdag 27 januari a.s. om 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur) in de vergaderzaal van Sporthal “Den Dam” aan de Sportlaan te Heerjansdam.

AGENDA 1. Opening om 20.00 uur 2. Notulen vorige vergadering 3. Ingekomen stukken 4. Jaarverslag secretaris 5. Jaarverslag penningmeester 6. Verslag kascontrolecommissie 7. Benoeming kascontrole 2011 8. Bestuursverkiezing 9. Mededelingen / voorstellen bestuur 10. Rondvraag 11. Gezellige avond 12. Sluiting

NA DE JAARVERGADERING IS ER EEN GEZELLIGE BORREL MET EEN HAPJE EN DRANKJE! U KOMT TOCH OOK? __________________________________ 22

__________________________________


Januari 2011______________________________________________________________

Lindeweg 14c 2995 XK Heerjansdam tel: 078-6771039 fax: 078-6772303

Verkoop van alle soorten diervoeders Openingstijden: Ma-Vrij 13:30 - 17:30 uur Zat: 8:30 - 13:00 uur

e-mail: info@plaizierdiervoeders.nl web: www.plaizierdiervoeders.nl __________________________________ 23

__________________________________


Januari 2011______________________________________________________________

__________________________________ 24

__________________________________

clubbladjanuari2011  

CLUBBLAD JANUARI 2011 Januari 2011 ______________________________________________________________ ________ __________________________ 1 ____...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you