Page 1

DE VOETZOEKER

- -

';'~\/

I.

, " '\

I

~

.,._.----'

-

r. ,

Clubblad van de voetbalvereniging SEIZOEN 2013 - 2014 Verschijnt wekelijks "" www.vvgendringen.nl I.i~ facebook.com/Voetzoeker.gendringen I~~ twitter.com/vvgendringen

Gendringen

.'


Gendringen HOOFDSPONSOR Adressen voetbalvereniging Gendringen Kantine: Industrieweg 4 tel: 683648

inf~@VVgendringen.nl

I Bestuur'

Voorzitter Secretaris Penningmeester Jeu dzaken Accommodatie

I Jeugdcommissie

Alwin Schweckhorst Hugo te Kaat Lute Huiting HaroldVeldkam

Brederostraat1 Valeriaan5 Rozemarijn 11 Vechtstraat 4, Ulft

641766 631165 630985 630357

Louis Blumer Dirk Nusselder

Haverkamp25 IJsselstraat2

630517 683459

Harold Veldkamp Hans Schepers Martin Hendrixen Erik Rengelink

Vechtstraat 4, Ulft Achterkerspel34 Tulpstraat 18 Koningstraat 6

630357 630745 724178 631096

i I a.~c~weckhorsf@rabelink.nl secretariaal@vvgendringen.nl financien@vvgendringen.nl h.veldkem 3 chello.nl I.bluiner@kpnmail.nl

. !

Rene Meijer Erik Rengelink Martin Hendrixen

Grotestraat57 Koningstraat 6 Tul straat 18

641231 631096 724178

secrbtariaat@vvgendringen.nl m.hendrixen vodafonevast.nl ; I r.meiier14@upcmail.nl e.rengelink1@chello.nl m.hendrixen vodafonevas!.nl

Harold Veldkamp

Vechtstraat4, Ultt

630357

h.veldkamp3@chello.nl

Trainer 1" selectie

WolfWannet

06-42704863

wolfwannet@hotmail.com

Trainer 2" selectie

Andre Lippets

06-40940845

a:lippets@upcmail.nl

Technischjeugd ooord. Corisul路

Ruud Hendrixen

Slingerkogelstraat1, Nijmegen Vicarisweg3, Varsselder Multatulihof22

631309

Erik Ren elink

Konin straat 6

631096

Berry Rekveld

Parallelweg2b

Fann van Hal

Wee bree27

630582 06-25083565 06-12303112

Hugo fe Kaat Martin Hendrixen

631165 724178

, I ~

I Technlsche staf

I"

.

chello.nl

beheer velden Vacature

06-12504948

Hans Smeitink Jes er Brom

I

Dann Mei'er Clubblad "de VOetzoeker"路 Redactie Marcel Wissing Drukwerk Martin Hendrixen Aigemeen Willy Massop Website wwW.vvgendringen.nl Webmaster Yannick Jorna Redactie Peter Nusseider I.nleverenve~lagen'''de Voetzoeker' Verslagen via email opsturen tot maandag 17.00 uur Wijzigingen en/of toevoegingen I

www.rekveld.eu

Grotestraat58c

06-28213210

Grotestraat57

641231

Valeriaan 74 Tulpstraat 18 Kuyperstraat 18, Ulft

683717 724178

Bloemersweide15 I'sselstraat2

842574 06-41782638

m.wissing@upcmail.nl m.hendrixen@vodafonevast.nl

Verslag.voetzoeker@hotmail.com

doorgeven op secretariaat@vvgendringen.nl L

I


woen13dCig 5.maCirt?9.14

3~ejaargCing,nuinmer27

UWS ~O®(!!J~~

..0················ ;/il;'J\' •• NIEUWS NIEUWS NIE\

Copieinleveren: Uiterlijkmaandagavondvoor20.00 uurbez()rgent:)ij.MartinHendrix~n, Tulp$trCiat ..18,Gel)dringen.

Ontdekking Hij zag dat het goed was. Na een ftink aantal jaren verrees dit weekend de Gendringse carnaval ult zijn as. Een bloeiend nieuw feest is eruitvoortgekomen, een gezelligheid die zich haast zou kunnen meten met de kermis. Prins Michiel Franciscus 1 en zijn gevolg moeten het hebben overzien als wederom een mooi beeld van het bruisende leven in dit dorp, dat het altijd mooi is in Gendringen. Ik vind carnaval altijd al een mooi feest. Wellicht komt het door Brabantse roots, maar bovenal vind ik het idee erachter mooi. Het is een feest van gelijkheid. De verschillen tussen directeur~n fabrieksarbeider, verschil qua etniciteit, ja zelfs het verschil tussen voetballers die opveJd 1 horen te spelen en zij die slechts goed genoeg zijn voor veld 5, het verdwijnt onder-de vele verschillende soorten verkleding. . Oitjaar heb ik het slechts bij een avond camaval gehouden, na vrijdag vond ik hetwelgoed genoeg. Zo kwam het dat ik maandagavond alweer op het voetbalveld stond om training te geven)erwijl in de buurt het gehos nog volop bezig was. Na afloop van de training liep ik nag vol weemoed langs ons veld 1. Kortgeleden voorzien van een scorebord, maar zou ik ooit nog komen te spelen op dit stuk gras? Afgelopen week kwam ik er maar weer e.ens achter dan naast het gebrek aan voetballende kwaliteiten, ook bepaaldevoetbalgedachtes blijkbaar nooit biJmij zijn aangekomen. Vergeef me daarvoor. Het gebrekaan voetbaUende kw~liteiten heb ik inmiddels al enkele jaren verwerkt. Hard trainen en mijl) best doen heeft geresulteerd in een plaatsje bij het vijfde. Harstikke gezellig, maar natuurlijk een deceptie voor eenieder die hoopt ooit nog opgemerkt te worden door de scout langs het veld. AI was die kans slechts schamel bij de 03, maar iedere kans biedt hoop. Na een tijdje slijt de gedachte en ga je andere.doelen stellen. De ontdekking dat enkele basale principes van het spel nooit bij mij aan zijn gekomen doet momenteel echter rneer pijn. Altijd 9in9 ik er vanuit dat ondanks voetballende kwaliteiten er sprake was van een zekere roulatie qua velden. Het is natuurlijk zo dat onze voetbalbond voor bepaalde teams een omheining verplicht stelt, maar verder was mijn idee dat er geen. groot verbano lag met de hoogte van de nummer van het team en die van het veld. ledereen werkt er immers even hard voor, verdient de talentvollere speier zoveel minder dan de minder begaafde collega? Oat ik deze hierarchie nooit heb weten op te merken is toch allerminstpijnlijk alsje al bij de senioren speelt Gelukkig weet ik het nu. Mijn talenten probeer ik dan maar op andere manieren te gebruiken.Daarom doe ik net als Hugo te Kaat en Joost Heuvels mee aan de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart. Hopelijk weet ik hier wei ooit veld 1 te bereiken. Yannick Jorna


.' rnaandaq

10 maart

hPtfJPprty~t

aanvang: 20.00 uur

LEDENVERGADERING


ae Klasse

C

III

uitslagen

-

stand

-

programma V

DCS Doetinchem FC Winterswijk RKZVC Ruurlo

Verden

Vareseveld

Gendringen

Witkampers

Pax VIOD HC'03 OBW

FC Eibergen

2-3

1

Fe Winterswijk 1

5-1

2

OBW1

3-2 2-0 2-3 121 1-1

14.00

Gendringen

Fe Winterswijk

14.00

HC'03 OBW Pax VIOD Vorden

Doetinchem Varsseveld Ruurlo DCS Witkampers

14.00 14.30 14.30 14.00 14.00

37 40 49 36

RKZVCl

36

Varsseveld 1

28

34

23

27 25 23 20 20

3S

28 29

\fO~9711}

9

DT

22 39 32 23

Des 1

8 Gendringen 1 RKZVC

DV

39 36 32 31 29

11 3

Doetinchem 1

7 Fe Eibergen

3

Punten

He '031

10 Fe Eibergen 1 11 Witkampers 1 12 VIOD1 13 Pax 1 14 Ruurlo 1

18 18 17 17 18 18 18 18

8

3

1

4

7 1

7

2

8

5

5

7

5 5 4

5 2

8 11

4

10

3

1

14

17 16 10

29

16

2S

30

23 31

29 44

25 26

41 36 S4

20


DAG

TIJD

Woensdag Donderdag

5 mrt. 6 mrt.

Zaterdag

8 mrt.

Zondag

9 mrt.

GESLOTEN 19.00 - 21.00 21.00 - einde 08.00 - 13.00 13.00 .- einde 08.00 - einde 10.00 - ·13.00 13.0.0 - einde

KOFFIE Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Zaterdaq: Zondag

10 11 12 13

mrt. mrt. mrt. mrt.

15 mrt. 16

rnrt.

18.00 - einde 19.0.0 - einde

·GESLOTEN

1ROO - einde

21.0.0. - einde 0.8.0.0 - 13.00 13.00 - €linde 0.8.0.0. - einde 10.0.0 - 13.00

11.0.0 - 13.0.0 Maandag Dinsdag Woensdag Dondy{da,g ZaterclClg

...17mrt. 18 mrt. 19 mrt. 20 mrt. 22 mrt.

Zondag

23 mrt.

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag

24 mrt. 25 mrt. 26 mrt. 27mrt.

e

13.0.0 - einde 19.30.· - einde 19.30 - einde

Karin Dellemann Henk Flapper Yvonne Dekkers en Anita Rengelink Gerard Wienholts en 1 pers. Se elftal WilmaWensink " 1pers. Zat. team Jeannet en Reel Weijl Hel1kFreriks Jan Harmsen Anita Rengelink Hen~.Flapper

em

Karin Dellemann Angelo vd Broek NicoletteHebinck en Anita Rengelink Paul Freriks en·1 pers. 3e elftal Wilma Wensink 1..pers. 5~elftal Jeannet Weijl 2 pers. 7e elftal RoelWeijl Casper Mijnen

GESLOTEN 19.00 - 21.00. 21.00. - einde

0.8.0.0 - 13.0.0. 13.00 0.8.00 10.00 13.00 -

einde einde 13.00 einde

KOFFIE GESLOTEN 19.00 - einde 17.45 - einde 19.00 - 21.0.0 21.0.0. - einde

Gerard Wienholts . Henk Flapper Yvonne Dekkers en Anita Rengelirik Gerard Wienholts en 1 pers. 2e elftal Wilrn~ Wensink 2 pers. Zat.team Jeannet en Roel Weijl Henk Freriks en Jan Harmsen Rene Meijer N.N.B. Roel vveijl Andre Weijl

Men spreekt onderling af wie er opent en sluit Bij verhindering onderling ruilen!!

Kantinedienst

INDELING TEAMS


IENST TEAMS

Zaterdag Zaterdag

7-6-2014 7-6-2014

morgen m


De Graafschap.Pincvision

F... Tournament

Eind December ontvingen we·van[)~Gra~fscha;~enUiinOdiging orn'rnetonzeF>t pupillen mee te doen aan het eerste "De Graafschap RSVJ F-Masters Tournament". Dit toernooi wordt gespeeld met Pasen, zondag 20 april I maandag 21 april a.s., bij De Graafschap Voetbalacademie en op de velden van v.v. Doetinchem. De speeldatum is afhankelijkvan de poule indeling en er wordt op een dagdeel (ochtend of middag) gespeeld. Elk dagdeel kent een winnaar. De vier winnaars speleneen halve finale en een finale, voorafgaand aan de wedstrijd De Graafschap - Jong AJAX op vrijdag 25 april 2014. (Indien mogelijk worden deze wedstrijdenin het stadion van De Graafsc;hapgespeeld waar tevens de prijsuitreiking zal plaatsvinden). Op woensdag 12 maart zal de loting van het "De Graafschap Pincvision F-Tournament" plaats \linden bij Focuz TV in Didam. Dan wordt bekend tegen welke teams de F1 in de poule zal spelen en wanneer deze poule gespeeld wordt. Op donderdag 13 maart zal vanaf 19.00 uurde.lotinq uitgezonden worden op Focuz TV. De uitzending wordt elke uur herhaald. Kijken dus H!.

Spek jouw club! Rabobank Graafschap-Zuid draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe, Daarom organiseert zij de Rabobank Clubkas Campagne voor verenigingen en stichtingen. In 2014 gaat de campagne van start en Rabobank Graafschap-Zuid stelt € 50.000,- beschikbaar! Ook 'IV Gendringen doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne!

Stemmen Van vrijdag 7 maart tot en met vrijdag 21 maart 2014 mogen leden van Rabobank Graafschap-Zuid vijf stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs, waarvan maximaal twee op dezelfde club. Elke stem is geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag van € 50.000,- te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. Wij van w Gendringen ontvangen het aantal op ens uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is. .

Oproep aan aile leden Het is voor 'IV Gendrinqen belangrijk om deze actie onder de aandacht te brengen om zoveel mogelijk stemmen te vergaren. Het zou fantastisch zijn als jij en jouw familie en vrienden stemmen geven aan 'IV Gendringen tijdens de Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank GraafschapZuid. Kijk voor meer info over de Rabobank Clubkas Campagne op www.rabobank.nllgraafschap-zuid. Namens vv Gendringen Bedankt voor jouw steun!


-

www.blumergendringen.nl

LOEWE.

BOSE ~)

GENDRINGEN

jaga

STU KADOO

RSBED RIJF

MESSING

welzo. I gezeilig. @

FRERIKS WOON- en SLAAPMODE FrankDaamenstraat23 Ulft, 0315681355

www.frerikswonen.nl Specialist in woningstoffering & slaapcomfort

FOlouralie Ev-e~el(~eb(N(Iie!feF Portretfotografie op locatie Trouwreportages '.

filmscan Digitaliseren van smalfilm, video en dia op dvd

.A

.

Erik Messing Grotestraat 48 7081 CH Gendringen

Tel. 0315 - 24 35 55 Fax 0315 - 243552 Mobiel 06 - 22 44 22 16


GENDRINGEN

welzo. I

ge1elllg.

eetcafe • zaal

Wat te Pas u biedt, vind u elders niet. * A la carte dineren

-ESSEUNi

=:II

_

~

iIlDlI.ni~r$8~ ll_!lstrlltlllllBQ

Tel. 06-57572801- www.walterbesselink.nl-info@walterbesselink.nl

* Cateringservice

* div.

Hapjes

* Vergaderingen

* div. Buffetten

en Menu's

* Feest in cafe en zaal tot 150 pers.

* Gezellig

terras

Uw wensen maken wij mogelijk!

Grotestraat 29 A • 7081 CBgendringen

Tel 031564 2010 • Fax031564 00 62 www.wmflowers.nl

Grotestraat 1, Gendringen Tel:0315681204 www.te-pas.eu cafetepas@gmail.com


Y.V.GENDRINGEN ONZE JEUGD'HOEK

..

PUP

ILL

E.N--

lEU

s

•

Prins Carnaval wen het afgelepen weekend van Kening VeetbaJ. De KNVB had daarom geen wedstrijd-

programma gepland. Hetwas dan ook heel erg rustig op de IJsselweide. lelfs Gerard van Ewijk en zijn Groep 3-4-jarigen waren er niet. Aileen veer de E- en F-pupillen was er gelegenheid ern ,een ballelje te trappenVijftien liefh~bbers maakten gebruik van deze gelegenheid. Zij speelden een onderlinge wedstrijd. Heel veel deelpunten werden er gesceerd, maar na een uur spelen was er geen winnaar. Maar na een strafscheppenserie was er tech een winnaar. . Er werd zaterdag tech neg een wedstrijdgesp~eld, want de De SSL valt niet onder de KNVB en veer hen was er, ondanks de carnaval, wei een wedstrijd gepland. Op het "Oerse Veld" wennen zij ruim na een !euke wedstrijd. Komende zaterdag is er weer. "geween" een wedstrijdpregramma vastgesteld deer de KNVB. Dan werdt er weer "om depunten" gespeeld.

PUPILLEN-WEDSTRIJDEN

VOOR ZA TERDAG 8 MAART

0-1 pup.:

OlSV 1 - Gendringen 1 2e k!asse 14 - wedstrijdnummer: 87038 Accommodatle: 't Welink - Europastraat 8A, DinxperJo - 0315~655260 MNVANG: 09.00 uur VERTREK met auto's vanaf de kantine om 08.00 uur VERVOEROUDERS: Scholten - Schwartz - Versteeg LEIDERS: J. te Kaat - R.' BaveJaar - R. Hakvoort D-2 pup.: Gendringen 020 - CencerdiaW D3G 4!lklasse 17 - wedstrijdnummer: 168291 AANVANG: 09.00 uur 'AANWEZIG: 08.30 uur LEIDERS: J. Jordens - T. Keeslag 0-3 pup.: ..SVGGD1GD - Gendringen 030 .... 4e klasse 18 - wedstrijdnummer: 168599 Accqmmpda!ie: De Biel - Nieuweweg 4, Megchelen - 0315-377503 Aanvulling vanuitE-1: Duco Bave/aar+ Jamai'Boerakker ..ii AANYANG: 11.00 uur . .. VERTREK met auto's vanaf de kantineomtO.15uur VERVOER OUDERS: Kester - Lukkassen - Maihack LEIDERS: Y. Jorna - N. Rengelink E-1 pup.: Gendriilgen 1 - AZSV 4 2e klasse 15 - wedstrijdnummer: 141553 AANVANG: 09.00 uur AANWEZIG: 08.30 uur LEIDERS: L. Messink - H. Ebbers - F. Hendrixen E-2 pup.: E-3 pup.:

Vrij!! zie Maandag 10 maart MvR 4 - Gendringen 3 4e klasse 30 - wedstrijdnummer: 154668 Accommodatie: De BoshOek - Montferlandsestraat 5, 's-Heerenberg - 0314-661943 AANVANG: 08.30 uur VERTREK met auto's vanaf de kantine em 07.15 uur VERVOER OUDERS: Bossman - te Wiel LEIDER: M. Gerritsen E-4 pup.: Varsseveld 6 - Gendringen 4 6e klasse 08 - wedstrijdnummer: 154676 Accommodatle: Oberink - West. Oude Aaltenseweg 1, Varsseveld - 0315-241036 AANVANG: 11.15 uur VERTREK met auto's vanaf de kantine em 10.30 uur VERVOER OUDERS: Ahlat LEIDERS: E. van Eck - R. de Goede F-1 pup.: WG'251 - Gendringen 1 1e klasse 08 - wedstrijdnummer: 153898 Accommodatie: De Pol - Pelgrimstraat 59C, Gaanderen - 0315-325321 AANVANG: 08.30 uur VERTREK met auto's vanaf de kantine em 07.45uur VERVOER OUDERS: Ebbers LEIDERS: R. Benen - M. vd Pavert 3e klasse 21 - wedstrijdnummer: 139062 F-2 pup.: Gendringen 2 - Ruurle 3 AANWEZIG: 08.30 uur AANVANG: 09.00 uur LEIDER: G. Romp


GendriQg(3Q3 - PZy'6B 7 4e klasse 27 - wedstrijdnummer:, 147444 '·0(3volgemde jongen§ speier}: Stefte. !=,oekhorst- Julius Dahlhau~- Tip van Hal . •YoranHoksbergen - Silas Kook ...[>oywe Sevink __Niek Willemsen ... ... .. AANWEZIG:10.00uur . 10:30 LEIDER: M. Hendrixen Silvolde SSL 1 - Gendringen SSL1 Accommodatle: De Munsterman - Munstermanstraat 2, Silvolde - 9$15-325512 .i,'· De volgendejongens spelen: Mohammed Aklan -Christian Akwali - Mikail Sagei - Thijs Gosseling ... poe Jansen - YorarrJorna,- Dylan Seput. ..• AANVANG: 09.00 uur VERTREK met auto's vanaf de kantine om OB.15 uur VERVOER OUDERS: Jansen LEIDER: J. Schut SDOUC MP1 ,~ Gendringen MP1 1e klasse,.6 - wedstrildnummer: 172121 Acccmmodatle: De /Jsse/weide - Anton Tijdink/aan 7, Ulft - 0$15-68.108.4 De volgende jongensspelen: Halil Sagci- Yusufcan Cavusoglu - Luuk Croes -Tygo Engel Sem Jansen - Lily lou lukkassen - Daan Nijman - Timo Ratering Milan van Ree - Wout Sevink AANVANG: OB.30 uur VERTREKvanaf de kantine om OB.OO uur LEIDER: R. Jansen - C. Croes

F-3 pup.:

'AANVANG:

SSL:

Mini-P:

PUPllLEN-WEDSTRIJDENVOOR E-2 pup.:

PUPILVAN

MAANDAG

10 MAART

Gendringen E2G - VIOD 4 AANVANG: 1B.30 uur LEIOERS: L Frerix -. F.Heister

AANWEZIG:

3e klasse 21 18.00 uur..

DE WeEK

Het eerste elftal speelt a.s. zondag de volgende thuiswedstrijd. de wedstrijd Gendringen 1 - FC Winterswijk 1 is

De koploper komt op bezoek en tijdens ...

LUCAS DE GOEDE pup]l van de week Lucas is 9 jaar en al weer ruim 4 jaar lid van onze vereniging. Dit seizoen speelt hij'.ing~.E=..4 J:)lJpilien. We verwachten Lucas a.s. zondag, samenmetztnouders om 12.30uurin de k?i9lin(3".Nac;I(3(,)ptvangst is hij de he Ie middag, van wedstrijdbespreking tot na de wedstrijd, de gast van heteer~t~.,~.lff~l. Ais Pupil van de Week ontvangt Lucas een gebakje van BAKKERIJ TEN HAVE uitSilvo.ldEtf·~en mooie leren bal, aangeboden door BENERINK SPORT en een hermnerlnqscertlttvicaat, We wensen Lucas een heel fijne voetbalmiddag toe. .. PENAL TV -BOKAAL

ze

In de rust van de wedstrijd Gendringen 1 - FC Winterswijk1 wordt a.s. zondag de veer-ronde gespeeld van de BENERINK SPORT Penalty Bokaal. Deze keer zijn de volgende D-pupiUen(:l(:ln de beurt:

Damian Kock

m

Gijs Roelofs

Dean

Schwartz

-

J()ey Kock

Jullie dienen je zondag om 14.30 uur in de kantine te melden bij Yannick Jorna. ULFTSE AVONDVIERDAAGSE Nog 3 maanden en dan wordt de Ulftse Avondvierdaaqse weer gelopen. AI vele jaren doen we.ook met de pupillen van vv Gendringen mee. De 47e Avondvierdaagse is dit jaar van woensdag 4 juni tot en met zaterdag 7 juni. Vanaf deze week kunnen aile E- en F-pupillen, SSL, Mini-pupillen en Groep 3-4-jarigen zich weer aanmelden. Ook 'eiders/trainers en ouders kunnen zich aanmelden atsqroepsleider, Meer informatie over de Avondvierdaagse staat elders in deze Voetzoeker. . PUPILLENWEDSTRIJDEN

0-1 pup.: 0-2 pup.: D-3 pup.:

Gendringen 01 Zelhem DiG Gendringen 030

VOOR ZATERDAG -

15 MAART

AZSV 02 Gendrinqen 020 WG'25D3

AANVANG:

09.00 uur 12.30 uur 10.30 uur


E-1 pup.: E-2 pup.: E-3 pup.: E-4 pup.: F-1 pup.: F-2 pup.: F3 pup.: SSL1: MP1:

Doetinchem E2G Vrij !! Gendringen E3 Gendringen E4 Gendringen F1 Keijenb. Boys F1 VIODF5G Gendringen SSL1 Gendringen MP1

Gendringen E1

10.00 uur

Sint Joris E1GD Lochem E8 Groessen F1 Gendringen F2 Gendringen F3 Etten SSL1 Ulftse Boys MP1

09.00 uur 10.30 uur 09.00 uur 11.00 uur 08.45 uur 10.30 uur 10.30 uur Martin Hendrixen pupillensecretaris

III

JU

IOREN-NIEUWS

III

::.:.:

Het carnava] is weer achter de rug en iedereen is weer overgegaan naar de orde van de dag. De aankomende weken is er een volledig programma, dus iedereen veel succes en plezier.

Programma Zaterdag 8 Maart 2014 A1-iun: DZSVA1 - Gendringen At Leiders: J.W. Pastoors, W. van Lent Vervoer ouders: Berndsen,' Jordens, Stubbe, Derksen

Aanvang 12.30 uur

Vertrek 11.15 uur

B1-jun: AZSV B2 - Gendringen B1 Leiders: J. Elfrink, B. Ketelaar Vervoer ouders: Weykamp, Ausma, Katuin, Horstik

Aanvang 12.45 uur

Vertrek 11.15 uur

B2-jun: Gendringen B2 - Be Quick Z. B2 Leiders: O. Hebinck, C. Martens

Aanvang 14.30 uur

Aanwezig 13.45 uur

MB-jun: Gendringen MB1 - ESA MB1 Leiders: T. Rissewijck, R. van Oossanen

Aanvang 14.30 uur

Aanwezig 13.45 uur

C1-jun: Etten C1 - Gendringen C1 Leiders: H. Kok, W. Messink, T. Berndsen, J. te Kaat

Aanvang 15.00 uur

Vertrek 13.30 uur (fiets)

C2-jun: Gendringen C2 - GWVV C1 Leiders: T. Jordens, S. Ausma

Aanvang 12.00 uur

Aanwezig 11.15 uur

MC-iun: Gendringen MC1 - AZSV MC2 Leiders: R. Weijl. A. Weijl, R. Masselink.

Aanvang 12.00 uur

Aanwezig 11.00 uur

A1-jun: Gendringen Ai - Terborg At Leiders: J.W. Pastoors, F. Tichelaar, W. van Lent

Aanvang 14.30 uur

Aanwezig 13.30 uur

B1-iun: Gendringen 81 - Zelos 81 Leiders: J. Elfrink, 8. Ketelaar

Aanvang 12.00 uur

Aanwezig 11.00 uur

Programma Zaterdag 15 Maart 2014

B2-iun: GSV '38 82 - Gendringen 82 Lelders: O. Hebinck, C. Martens Vervoer ouders: Cornielje, Wassink, Wienholts, Josee

Aanvang 13.00 uur

Vertrek 11.30 uur

MB-iun: Pax MB1 - Gendringen MB1 Leiders: T. Rissewijck, R. van Oossanen Vervoer ouders: van Oossanen, de Jager, Kaiser, Bresser

Aanvang 13.00 uur

Vertrek 11.45 uur


C1-jun: Leiders:

Gendringen C1 - FC Trias C2 W. Messink, T. Berndsen,

H. Kok,

Aanvang 12.00 uur

J. te

Aanwezig 11.00,uur

Kaat

C2-iun: Silvolde C2 - Gendringen C2 Leiders: T. Jordens, S. Ausma

Aanvang 13.00 uur

MC-jun: FC Winterswijk MC1 - Gendringen MC1 Leiders: A. Weijl, R. Weijl, R. Masselink Vervoer ouders: Eringfeld, Schwartz, Jansen, Mijnen

Vertrek 11.45 uur fiets

Aanvang 12.45 uur

Wedstrijdsecretaris Erik Rengelink

Vertrek 11.30 uur

junioren,

Kaartactie De Graafschap! Leden v.v. Gendringen, Namens De Graafschap en v.v. Gendringen heb ik een eenmalige actie kunnen organiseren dat leden kaarten kunnen bestellen voor onderstaande wedstrijd vanDe Graafschap. De kosten zijn € 7,50 per kaartje. U kunt kaarten bestellen voor de volgende wedstrijd: •

De Graafschap - VVV Venlo op zaterdag 29 maart om

16:30 uur. *

Opgeven kan door onderstaand opgaven formulier in te vullen en in te leveren op . .. onderstaand adres. Ook kunt u een mail sturen, met onderstaande informatie,

naar folkerttichelaar@gmaiLcom.

Sportieve greet, Folkert Tichelaar

----------------------------------------------------------------------------------------------~-------------------~--Opgave formulier wedstrijden

De Graafschap:

Naam:

..

Adres:

.

Woonplaats:

..

Telefoon nummer:

.

Wedstrijd: De Graafschap - VVV Venlo op zaterdag 29 maart. Aantal kaarten:

x € 7.50 = €

,

..

Inleveren op de Os. van Oorpstraat 39 te Gendringen. Graag het bijhorende bedrag in een gestoten enveloppe bijvoegen. *Er zijn 200 kaarten beschikbaar gesteld.


STERSPONSOR v.v.Gendringen

RESEC zonwering BV De zenwering specialist voor particulier en bedrijf

Fraai voor buiten, ideaal voor binnen; dat zijn de producten uit de Resec collectie. Van op maat gemaakte zonneschermen tot rolluiken, van screens tot markiezen en van terrasoverkappingen tot horren, hordeuren en garagedeuren. AI onze producten worden volledig naar uw wens op maat gemaakt, geleverd en gemonteerd. Door onze eigen fabricage zijn wij zeer flexibel en is nagenoeg alles mogelijk!

Denkt u ook eens aan Rolluik Cleaning! Wj komen bij u thuis en reinigen uw rolluiken van binnen en buiten. Tevens kunnen wij direct storingen of gebreken herstellen!

Showroom openingstijden: Maandag tim Vrijdag 08.30 uur tot 17.30 uur Zaterdag 10.00 uur tot 15.00 uur

Ook voor onderhoud van screens aan uw bedrijfspand bent u bij Resec aan het juiste adres!

RESEC zonweringen IJsselweg 17 7061 XT Terborg T 0315 - 34 22 72 F 0315-617024 E info@resec.nl W www.resec.nl

Loop eens vrijblijvend onze showroom binnen of bel voor een afspraak:

BV


.~.

oneel speelt

op vrijdag 7 maart en zaterdag 8 maart in zaal te Pas te Gendringen Aanvang 19.30 uur Reserveringen: tel. 06-12521439


VERJAARDAGSKALENDER In de komende week vieren de onderstaande ledenvan dev.v. Gendringen hun verjaardag: Woensdag

5 maart

Donderdag Vrijdag Zondag Dinsdag Woensdag

6maart 7 maart

9 maart 11 maart 12 maart

Owen Gruson, Anisa Meijer, Jesse Scholten en Joost Soontiens ' Jos Grob Bart Huiting en Lesley Massop Chris-Jan Schrijver Sven Cornielje en Jesse R~ngelink Jeen Grievink, Stan Jansen en Lisan Robben i

I

Aile jarigen, namens de voetbalvereniging Gendringen alvast van harte proficiat met jullie verjaardag. De Ledenadministratie

Aigemene ledenvergadering Aan ~II~ leden van de voetbalverenigingGendringen. <

i

Hierqti}?!9fdt U van harte.uitgenodigd voorde halfjaarlijkse Jedenverga~eringop Maandag 10 maart 2014 a.s, in de kantine van ons sportcomplex. I . ACiPvang20.00 uur.

1. Opening. 2. Mededelingen van het bestuur, 3..Nptld~n al.~emene halfjaarlijkse ledenvergadering d.d.14 oktober 2013. 4. Benoel1ling nieuw bestuurslld, Het bestuurdraagt Ruud Hendrixenvoor als nieuw bestuurslid. 5. Accommodatie. 6. Kantine.

7. FinanciEHezaken. a. begroting seizoen 2014-2015. b. Contributie. 8. Rondvraag

9. Sluiting. Afmelden: bij voorkeur per e-mail: secretaris@vvgendringen.nlof telefonisch: 0315-631165


Notulen ledenvergadering >

DATUM/TIJD

14 oktober 2013,20.00 uur.

VOLGENDE VERGADERING

10 maart 2014,20.00 uur. ····i.·

AANWEZIG: 63 LEDEN Het bestuur:

! ....

\

'\

:

Alwin Schweckh(),.st(vop~jtter) ( Lute Huiting (Penningmeester) Hugo te Kaat(secretaris) Harold Veldkamp Oeugden kantine)

;

........

..

;;

............ . AFGEMELD: . Gerrie Beumer, Ronnie Jansen, Maurice Hoksbergen, Jesper Brom, Sjoerd Robben, Tom Wissing, Helen Broekhuizen, Teun Visser. .

"

NOTULEN 1. Opening Om 20.00 uur wordt de ledenvergadering geopend met een minuut stilte voor de overleden Bernard Ruesink en Henk Luesink. 2. Mededelingen bestuur De club van 100 heeft geld beschikba~Lgesteld voor een elektronisch scoreocrd, Jesper Brom zorg in de komende weken voor de realisatie van dit bordo /. Enkele weken geleden is er camerabe\Nakingge'installeerd op de accommodatie..Het.betrof een proefperiode en de result~tenzijnpositiefbewonden. Zijn er leden die .bezwaarhebben tegen camerabewaking? Er zijn geen leden met bezwaar. De voetzoeker is vanaf het seizoen 2012-2013 digitaal beschikbaar "ia c>.n~~ \Ale.?~.i.t~.\Vanaf vorig seizoen konden leden aangeven dat zij de voetzoeker niet meer op papier wensten te ontvangen. Met ingang van het seizoen 2013-2014 ontvangen ledenq8Vbetzoeker niet meer op papier tenzij er aangegeven wordt dat men de voetzoeker toch weVop papi(i:)r~ilhebben. Daarmee zijn het aantal papieren exemplaren met 50% terug gebracht. Dit leverteen kostenbesparing op van ongeveer € 4.000 euro. Bovendien scheelt het veeltijd voor vrijwilligers. Daarnaast is er het voordeel dat leden die niet ult Gendringen komen toch de voetzoeker via de site kunnen lezen. Vanaf 1 januari 2014 is het nieuwe gemeentelijke alcoholbeleid van kracht. Het nieuwe beleid ziet strenger toe op oneerlijke concurrentie met de omliggende horeca en de openihgstijden. De kantine mag tot 1,5 uur na de laatste verenigingsactiyiteit open ziiq;'~9yendi~n is het verboden om te lage prijzen te hanteren. Het bestuur heeft onze situatie getoetst tegen dit beleid en we verwachten hier geen problemen over. .... .... > ..•• ..•.• ..•. ." .... De kantinediensten worden redE3lijkgo~d ingevuld. Er wbfdt aUeE3neenberoep ophulp van teams gedaan als dit echt nodig is. Dit staat in de voetzoeker. Graag namen doorgeven aan Erik en Anita. Het verzoek is om ruim op tijd aanwezig te zijn als je dienst hebt. .!

Sponsoring: Onlangs zijn er maar liefst negen jeugdteams in nieuwe kleding gestoken. Allemaal door enthousiaste sponsors. Benerink stopt komend seizoen a's hoofdsponsor maar blijft actief ats sponsor van een lager elftal. De sponsor comrnissle is op zoek naar een nieuwe sponsor. Technische zaken: Wolf Wannet stopt na dit seizoen op eigen verzoek. De TC gaat dan ook op zoek naar een nieuwe trainer. Trainers kunnen zich tot half november melden. Daarna voigt er een selectie. De TC streeft er naar om in december de nieuwe trainer bekend te kunnen maken.


Andre lippets draait zijn eerste seizaen als trainer van het tweede elftal. Dit loopt prima. De staf bij de vrauwen is angewijzigd. Wendy Jangelie c?ordineert 9~ng van zaken randam de meisjes en de dames. Dit gaat prima. Devaetbalschaal daet het .fantCl13tisctI.oQq~rleiding van Frank vd Pavert en Martin Hendrixen. . Onlangs is er een mailing uitgegaan naar ail.Erled~9' Erzijn slechts drie brieven retour gekamen wegens een verkeerd adres. Oat is een zeer laag percentage. We zien ook een steeds hager percentage automatische incasso's waardaar de cantributie-inning steeds beter gaat. Mike Weijl heeft zich hierin vastgebeten en doet .dit fClntastisch. Fans Hendriksen neernt yandaag afscheid. als bestuursltd. We bedanken hem voor zijn fantastische lnzetUlteraard heeft hij een graqtafscheid v~rdien9rnaar Fans heeft aangegeven dat hij dit liever niet heeft. Hij houdt

erniet van

am in de schijnwerpersie

sta811'

.

3. N~tlJlen algem~ne Jedenvergad~ring. mCi.art ~013. NatuJen zijn gaedgekeurddaorde

vergadering.

4. Jaarverslagen~ JaarversJagen van de seniaren, de jeugd, de kantine en d7 vaetzaeker zijn gaedgekeurd. 5. Accommodatie: plannen IJsselweide en privatiseril1g Rondornde nieuwbouwvandesporthar ~n d~d(3a,rl1lee samenhanqence indeling van de IJsselweide is geen nieuws te, rnelden. ainnen~ort ga(3t.de gemeenle wei met een afvaardiging naar Eindhoven om daar een gelijksaartig sportcamplex tebezichtigert Op het vlak van privatisering van het veldanderhaud zijn er wei antwikkelingen. De gemeente wit per 1 januari 2014priV(3tiseren. Da(3rvaarkrijgel1 ..c:i~ tw.aalfV7rengingen een 'bruldsschat' van € 6.450 per veld per jaar.voor de komende vijf jaar. De norm is echteriveel hager. Er dreigt dus een flink gat in de begroting te ontstaan. De twaalf clubs b.jnl1~nde OUge IJsselstreek hebben zich verenigd en praten intensief met de gemeente. Er wardt nu een ·gezamemlijk\lOorstel gedaan waarmee e.e.a. apgelast zou kunnen worden.bij de ingang van het seizoen.2014/2015.

6. Financien

,

Lute presenteert de flnanciele resultaten over 2012-2013 voor de leden. Kort samengevat: De vermogenspositie is goed. Het exploltatieresultaat is erg goed. M.n. de inkomsten zijn dit jaar hogeruitgevallen. Dlt is made te danken aan hogere sponsarinkamsten, meer contibutie en uiteraard de meevalter in de subsidies. Ledenaantal blijft stabiel. Daardoor komter wat meer contnbutie birinen dan begroot. Ook de sponsorinkomsten ,zijn baven begrating.

Ii '7t .

• ie. • com miss

I Paul Freriks I

rapporteert en is volledig akkoorcJ. DeIedenvertenen het bestuur decharge. Milou Bockting is aftredend. Bram Kok wordt als nieuw lidvan de kascommissie verwelkomt.

I

I

18. PAUZE.

I

I 9. Beetuursverklezlngen I I

I

I

en niet herkiesbaar: Fons Hendriksen. Harold heeft aangegeven dat de portefeuille jeugdzaken in handen zou moeten komen van een bestuurslid, Het bestuur gaat zich beraden op de aanstelling van een nieuw bestuurslid die uitsluitend de jeugd ats aandachtspunt heeft.

!

I

I

~--------------------------------------------------------------------------~


10. Jubilarissen

Peter Lukassen 40 jaar

j

Het talent van Peter was als jeugdlid al duidelijk. Peter is misschien wei de beste spits die Gendringen heeft gekend. Hij speelde jarenlang in het 1ste elftal bij suc~esvolle lichting en scoorde veel. Lager spelen doet Peter liever niet maar meetrainen weI. \1orig jaar draa ide hij nog moeiteloos bij het tweede mee. Peter laat dan nog steeds zijn technlsche vermogen zien.

Peter Ravensbergen 40 jaar

:

Peter kwam 40 jaar geleden de club binnen. Hij staat bekend als de marl met de smakelijke lach. Hij speelde in de lagere teams. Peter is een man met initiatief en hr!eft de eerste aanzet gegeven voor het onderling toernooi. De voetzoeker was er niet gewees zonder hem. Hij heeft hier jaren een bijdrage aan geleverd in de rollen van redacteur, drukker, !advertentieverkoper. Daarnaast was hij de "architect" van de nieuwbouw en tevens opzichter.] Een lastige rol tussen al die eigenwijze bouwvakkers. Peter is nu nog regelmatig actief bij de maandagmorgenploeg.

Casper Mijnen 25 jaar

:

Casper staat bekend als een onverzettelijke verdediger en speelde in het 2e, 3e, 4e, 5e en 6e elftal. Hij speelde altijd rechts back. Daarnaast heeft Casper veel werk verricht in de NEC en als kantinemedewerker. Ais het nodig is kun je altijd een beroep op hem doen. In die zien is hij een echt verenigingslid. Casper is een prettig mens om mee te voetballen eri een biertje te drinken.

Lars Hunting 25 jaar

:

Lars was er al vroeg bij en heeft de hele jeugd van v.v. Gendringen doo1lopen. Bij de senioren speelt hij al jaren in het zaterdagteam. Lars laat van zich horen als er een foute pass wordt gegeven. Dan moppert hij niet aileen op zichzelf maar ook op medespelers. Hij staat bekend als een erg goede verdediger die de tegenstander uit de wedstrijd speelt. tars heeft hele . gesprekken met de tegenstander. Joost mag weten waarover. Hij past perfect bij het zaterdagteam en is ook erg goed tijdens de 3e helft.

Gerrie Beumer 25 jaar

.

Gerrie moest helaas afzeggen voor vanavond. Hij was een onverzettelijke verdediger van de Zaterdagafdeling. Daarnaast leverde hij een geweldige bijdrage aan de ilieuwbouw met zijn kennis en inzet. Hij is nu nog scheidsrechter bij de jeugd en senioren. !

Ronnie Jansen 25 jaar.

:

Ook Ronnie moest zich helaas afmelden voor vanavond. Ronnie wordt ook wei "Mister zaterdag" genoemd. Hij maakt vanaf het begin dee I uit van de zaterdagatdeling en is altijd present. Ronnie staat bekend als hulpvaardig. We zagen hem dan ook iegelmatig tijdens de bouw, de schoonmaak en het snoeien. 11. Rondvraag Eddy Meijer: , - Het vorig weekend waren er maar liefst zeven thuiswedstrijden. Daardoor rrioest het eerste team van de bezoekende vereniging in de hal omkleden. Dit kan natuurlijk niet. Hoe kunnen we dit voorkomen? Helaas hebben we dat niet helemaal in de hand. De KNVB dee It dit in. Rene Meijer zal hier contact over opnemen met de KNVB. i - Afgelopen zondag was de kantine dicht vanwege het feit dat er geen thuisweostriiden waren. Dat is Jammer voor de uitspelende teams die terug komen. Kan dit niet anders? . Het bestuur zal kijken wat hier in overleg met de kantinecommissie mogelijk is. Tom Robben: , - Mark Dekkers is uitgenodigd i.v.m. zijn 25 jarig jubileum maar niet naar vor+n geroepen. Hugo: Helaas is dit een fout van mij als secretaris. Op de een of andere manter is Mark wei uitgenodigd. Er is ook een cadeau voor hem gekocht maar zijn naam stondlnlet op het Iijsije ~an de voorzitter. Mede namens de overige bestuursleden onze welgemeende excuses. We zullen dlt te zijner tijd ruimschoots goed maken.

12. Sluiting Voorzitter. Alwin Schweckhorst


llersla en YaY.

Gendringen 81 verast ongeslagen koploper in eigen huls!

Maandag 24 februari om 20:00uur stond de (inhaal)wedstrijd tegen Silvolde 81 op het programma. Silvolde was de trotse koploper met een ongeslagen status. Slechts twee keer speelde het geJijk, de rest werd gewonnen. Onze thuiswedstrijd tegen dit zelfde SilvOlde gipg metO-l verloren. Ook teen had de 81 van Gendringen kans op meer. De scheidsrechter floot en de wedstrijd begon! Silvolde pakte het initiatief hun doelstelling was duidelijk, zo snel mogelijk scoren en Gendringen onder druk zetten.Tot grootgenoegenv:anqe staf aan Gendringen zijde, konden wij ons gemakkelijk door deze druk heen voetballen en waren er zowaar twee mogelijkhed~n voor Gendringen 81om de score te openel1. Dit gebeurdeniet.De snellerechtsbuiten van Silvold~ had een zware avond, onze linksback rv1CirchannoHietk:amp speelde f:al1tastisch! Verdedigend uitstekend en inschuiven als miqdenv~lderdClar waar hij kon, vermoeidheid kende Hietkamp maandagavond niet! Niet aileen Hietkamp werkte hard, de hele 81 van Gendringen Wist dat aileen met hard werken, elkaars fouten oplossen, we. een kan.s konqenl11Clken. En djt ge~eurde. ook! Daarnaast werd er ook geweldig goed gevoetbald, aile ballel1 keurig "an ~en rood:"witte naar ~~n roodwitte. Het is bijna Just, Silvo.lde krijg twee hele grpte k:ansen, maar zo gema~kelijk laat Gendringe? zich niet passeren, met man en macht worden de ballen uit d~ zestienrneter geworsteld. Toch voor een .; voorzet. ... Er staan een Silvoldenaar helemaal vrij bij de tweede paal, de voorzet is goed ... de kopbal van deze speier gelukkig.niet, op .een haar naar kopte hij de bal.naast het doe! van Weij~Clmp. Dan .is Gendringen weg aan de.:andere kant, Alakay sPe~lde90k~enuitstekendeWed§trijd! t~er i:>alv:ast,en brengt zo rust voor de andere aanvallers Ausma en Katuin. Hoekschop voor G~ndrjpgenB1, cle bal wordt getrapt aan de rechterkant van het veld, de lange Smits is weer mee aan Gendringen zijde. De bal wordt keurig door Katuin op de vijfmeter gelegd, Smits springt. .. maar kan de bal niet raken, een speler van Silvolde kan de balweJ raken, Maar niet goed genoeg als je voor Silvolde bentl.M:a:ar•• Wel :alsje voor Gendringen bent! Want de bal wordt ERIN GEKOPT!!!! Doelpunt!!!! 1 minuut vOQrru~tkOl11t G~ndringen op 0-1 !I! Rust. Na:de ry~twordt het een moeiJijke kJus om de 0-1 vast te houden, Silvolde dringt a~.Pt~.ITI:aCir.hetis allemaal net~iet. Gendringen gaat wisselen, de jonge Matthijs Kempers van de C1 ~ornt ~roij~n Martijn Salemink.ZevervCinQen Ausma en Alakay. Kempers laat meteen zien dat hij kan voetballen, O:aUetje achter net standoeen langs en een speier van Silvolde wordt het bos in gestuurd. Gendringen krijgt het overwicht, me.~r~ClIOezit . Het middenveld met Kuiper, Versteeg en Horstik staat als een huisl ~ust aan de. b:al.. qiepte daar waar kan, en anders rustig achteruit waar Masselink voor de wederomrustt:0rgt. De spelers van Silvolqe voelen het. .. ze kunnen vanavond niet winnenl Wat ze ook proberen de ballen worden gemakkelij~ door Gendringen omgezet in een counter! Katuin is weg nog 40 meterYl:lp tle~ doel waar aileen nog een keeper staat, die hem van het scoren kan beletten Katuin helemagl:aUe.~n.... Hij schiet!!! LAT RED .... wat een pech .... De spanning stijgt. .. Huurdeman heeft zelfs buikpijn gekregen van de spanning! Dezelfde geldt voor de hele staf aan Gendringen zijde. 8albezit houden! En (i,Jstig . uitvoetballen dat is wat Gendringen moet doen! En wat Gendringen ook gedaan heeft! De scheidsrechter fluit af! Gendringen 81 wint in het hoI van de leeuw met 0-1! Fantastische prestatie! Jelle Elfrink

dringen 01 ...Concordia W..01

0.... 1

Zaterdag 22 februari

Zaterdag 22 februari moesten wij de D1 een vriendschappelijke wedstrijd tegen Concordia \Nehi. De wedstrijd zou eerst in Concordia Wehl gespeeld worden maar doordat de velden slecht waren werd de wedstrijd in vvGendringen gespeeld. Om 10.30 beg on de wedstrijd ,de eerste helft was w.Gendringenqe I:?etereplq~g .samen We speelden goed samen en soms werden er leuke kansen gecreeerd,maar helaas niet benut. Vol goede moet gingen we de tweede helft in er waren zoals in de eerste helft veel kansen maar ook deze keer geen goal .Zo schoot Joey vanuit een corner helaas over ,later werd een vrije trap ook onbenut gelaten. Met nog slechtst minuut op de klok maakte Concordia 1-0.Tijd voor een nieuwe aftrap was er niet meer. Teleurgesteldverlieten wij het veld ...terug kijkend op toch wei een goede wedsrijd. Dean Schwartz


De Graafschap doet MEE! SAMEN VOOR RESPECTEN SPORTIVITEIT OP HET VELD Respectloos en onsportief gedrag op en rond de voetbalvelden komt de laatste tijd steeds vaker voor. Daarnaast krijgt dit gedrag een gewelddadiger karakter, met als dieptepunt de mishandeling van de grensrechter van de voetbalclub Buitenboys die aan zijn verwondingen is overleden. MEE Oost-Gelderland en De Graafschap willen sam en een antwoord geven op de toenemende vraag vanuit de samenleving om respect en sportiviteit. Vanuit die gedachte is het project "De Graafschap doet MEE - samen voor respect en sportiviteit op het veld" opgezet, dat is gericht op de E-teams van lokale amateurvoetbalclubs in Oost-Gelderland. Ais club kunt u met een aantal E-teams deelnemen aan een workshop waarin samen met spelers en hun leiding een antwoord wordt gezocht op de vraag hoe geweld en onsportief gedrag plaats kunnen maken voor respect en sportiviteit.

*

Ter illustratie: in 2013 hebben er reeds 350 jeugdspelers/-speelsters met veel plezier deelgenomen aan deze workshops op stadion de Vijverberg. Hun reacties waren alom positief. Met name de ontdekking van 'de Groene Kaart' was een hoogtepunt van de middag!

Gratis workshops U kunt uw team opgeven voor deelname aan de 1,5 uur durende workshop die plaats zal vinden op de volgende middagen op stadion de Vijverberg in Doetinchem: Woensdag 26 maart 2014 Woensdag 2, 9 en 16 april 2014 Deelname is dit seizoen nog gratis. We verwachten wederom veel aanmeldingen, dus meld je snel aan! Nb. We houden rekening met schooltijden. Voor meer informatie over de workshops kunt u contact opnemen met Monique Wolfs van MEE OostGelderland: 0314-344224.

Aanmelden Uw team(s) opgeven voor de workshop kan via emailadres sportieveknipoog@mee-og.[11 of via onze website: 'NWVV. sportieveknipoog. nl. Voig ens ook op www.facebook.nllsportieveknipoogofopvvww.twitter.com/sportknipoog

*

Ook bij v.v. Gendringen vinden we RESPECT en SPORTIVITEIT heel belangrijk! tim E4) dan ook meedoen aan â&#x201A;Źlen van de workshops.

We willen met onze E-pupillen (E1 ~

,',

":~(')N'IRIB,UTIE "

J

.,

Aankomende week zal de incasso van de contributie van het eerste kwartaal 2014 plaatsvinden. De contributiebedragen staan vermeld in de Informatiegids 2013/2014 die op www.vvgendringen.nl te vinden is. Vragen over de contributie kunt u stellen via secretariaat@vvgendringen.nl ,_ .~------- ---~------~-------------------------____j

.


bplankstation

!a~.~Jf..

BP Heuthorst

Autobedrijf

Industrilweg 29 Gendringen

.:...

Tel. 0315-681295

$

EVERS In- en verkoop van gebruikte auto's en auto-onderdelen

--"W;Af

\'"

Ringweg 5 - 7081 HR Gendringen Tel.: 0315-632704 Mobiel: 0651-449821

Gespecialiseerd in VW en AUDI Eerst analyseren dan ... ...lnstalleren INSTAllATIETECHNIEK

~KREMERBV TEL: (0314) 662445

• Elektra • Verwarming • Loodgieterswerk

o 0,0 o

osler

ADVIES I VERZEKERINGEN VEEL MEER DAN ALLEEN VERZEKBREN.. " ..

...Communiceren 1'ELEMATICA

~KREMER TEL: 0314 675050

• Datacommunicatie • Beveiliging • Telefonie

...Automatiseren

TEL: 0314 675055

's-Heerenberg -Internet: www.kremer.nl E-mail: info@kremer.nl

~TO

BEDRIJF GENDRINGEN

Industrieterrein "de Rieze" Hogeweg 7b 7077 GA ULFTNL Tel. 0375-640604

UW GARAGE IN DE BUURT

w. Smits en N. ten Have·

ProHendrik;aan46 7081 EE Gendringen • Telefoon0315 - 681296

woonmeubelen - slaapmeubelen - gordijnen - vloerbedekking

GENDRINGEN

ANKERSMIT Aaltenseweg 10 Sinderen TeL: 0315 - 617542

welzo. / gezelltg. voor al uw drankjes thuis Ook het adres voor een cadeau of relatiegeschenk Rene en Yvonne Meijer Grotestraat 57 7081 CB GENDRINGEN


ECONOMISCH ADVIESBUREAU Os. van Oorpstraat 6, 7081 BG Gendringen

EBBERS TELEFOON: 0315 - 640320

Wii adviseren en verzorgen voor u:

** HYPOTHEKEN **

** ADMINISTRATIE

** BELASTINGZAKEN ** ** VERZEKERINGEN **

WINKELHORST J AUTOBEDRI..JF

**

** PERSOONlIJKE

LENINGEN ** ** SALARISADMINISTRATIE **

Kwaliteit blijft bij ons de grootste prioriteit.

...meer keuze en zekerheid in de buurt! ULFT, Industrieweg17 WINTERSWlJK, Europark 11

Tel. 0315-640840 Tel. 0543-532121

www.autowinkelhorst.n1

(j3{oem6inderi:f

}Ie{

ten Have

GENDRINGEN

welzo. I gezelilg. CAn CAff7{ArRIA

@, ' '11£[Lf)lM]UI£ Veld.traat 27/2 Ulft Ook voor 'e .. ten Tel. 0318 - 888887 en partlJen


·U voor Groep 3-4-jarigen - Mini-F - SSL - F-pupil/en

- E-pupillen

ULFTSEAVOND.VIERDAAGSE 2014 voor Mini-F, SSL, F-pupillen en E-pupillen Ook dit jaar zullen wij met W Gendringen meelopen met de Ulftse Avondvierdaaqse, welke\vqrdt geh()l.Iq~Jl9P.4., 5, 6 en 7 juni a.s. We willen ~;a~g~~~~~~~J:~~~;i~SChrijVen voor zowel de mini-route(5 km) als de aspirantenroute 11()'~m)./:i .... Aile jeugdled~f"lspel7r1~c~:iJ;~e\'i\i; . Groep 3-4-ja~~"~I1,;~.i.l'l.i .... ~, S.$h, F-Pllpillen, en E-pupillen kunnenzich hiervoor opgeven via onderstaand·inschrijfstrookje. Vanzelfsprekend vragenwij hiervoor een kleine bijdrage van €.4,50 (in§chrijfgeld + tractClti~ onderweg) . . . .. .... .. . .. Broertjes/zusjes (qeen lid v.v. Gendringen) die mee willen lopen betalen € 0,50 extra (€ 5,00) Vind je het ookleuk om met de voetbalclub mee te Jopen? Geefie dan v66r 13 april a.s. op, met geliiktiidig gepaste betaling van het inschrijfgeld bij: Martin Hendrixen Tulpstraat 18 Gendringen (dus niet bij de leid(st)er van je team) Ouders die eventueel mee willen lopen als leiding kunnen dit aangeven op het inschrijfstroekje. Leiding hoeft niet te betalen. AfhankeJijkvan het aantal deelnemers word! bekeken hoeveel leiding er nodig is. qr T.z.t. voigt via De Voetzoeker en site vanY. V. Gendringen bericht over de groepsindeling en oefendata 'W .. . . .. . . ..

Heb je nag vragen? Je kunt altijd bellen met Martin Hendrixen, W 724178 X X X X X X X X X X X X X X X X

:}<

X X X X X XX

Naam Adres Telefoon Leeftijd Ik voetbal bij de Ik loop het liefst:

jaar (team invullen)

5 km I 10 km (a.u.b.omcirkelen)

Vader Irngeder wil evt. ook meelopen als leiding. Naam:

--,-_--,-

_

X


De aa'mvoerderstaat centraal; doe ook mee! UITGEGEVEN: maandag, 24.februari 2014 17:47LAATS"F,GEWIJ,ZIGD:maandag, 24 februari 201417:49

In de week van 3 tot en met 9 maart staat het betaald voetbal in het teken van het project 'De Aanvoerders'. Ais kick-off draagt Robin van Perste op 5 maart tijdens de wedstrijd Frankrijk - Nederland de speciale aanvoerdersband van De Aanvoerders. In het daaropvolgende weekend volgen aile andere aanvoerders van clubs uit de Eredivie en Jupiler League zijn voorbeeld en worden er verschillende acties georgal)iseerdom aanvoerderste wervenen te activeren. De KNVB ondersteunt 'De Aanvoerders' en roept amateurverenigingen op om ook mee te doen! ' ' , Wat is De Aanvoerders? De Aanvoerders is een verbond van prof- en amateurvoetballers die hun verantwoordelijkheid nemen en staan voor de kracht en schoonheid van het voetbal. De Aanvoerders is een initiatief van Ruud Gullit, Aron Winter, Ben Wijnstekers en Arthur Numan. Zij roe pen voetballiefhebbers op om zich aan te melden bij De Aanvoerders en ook hun verantwoordelijkheid te nemen. AI ruil1'1,.7000,vpetballit?fhepbers zijn a~l)gem~ld pij, ()e Aanvoerders, waaronder aile aanvoerders uit het betaald voetbal en de aanvoerder van Oranje. Aile voetbaUi~fhebber~,~ul1ne.r1 zich aansluiten bijDeAanvoerders, je hoeft in het veld dus geen aanvoerder te zijn. Het gaat erom dat je verlmtwoordelijkheid neemt en staat voor de kraoht en schoonheid van het voetbal - zowel binnen als buiten het veld. En welke voetballiefhebber doet dat nou niet? Doe mee! De KNVB ondersteunt het initiatief De Aanvoerders en roept verenigingen op ook meetâ&#x201A;Ź) q()en . Dat kan op v~rl, v~rs~~illrnd~ rnanieren, onder andere door het project bij aile leden (en met na?)~ de aanvoerders) onderde aandacht te brengen. 'Wat kun je.noqmeer' ooen>. B~"p>{\tD ." - Plaats deze tekst op de website van de vereniging en/of mail het naar aile leden. Laat weten dat jullie vereniging De Aanvoerders steunt en dat leden zich aan kunnen melden. ledereen die zich aanmeldt op www.deaanvoerders.nl ontvangt de speciale aanvoerdersband. - Organiseer een aanvoerdersavond. Tijdens deze avond kun je met aile aanvoerders in gesprek gaan over wat je als club van de aanvoerder wordt verwacht, maar ook over wat de aanvoerder kan doen om een wedstrijd sportief te laten verlopen. In praktische zin, maar dus ook in het nemen Van verantwoordelijkheid. - Zorg ervoor dat aile wedstrijden in het weekend van 7 - 9 maart beginn~n mâ&#x201A;Ź)thElt schudqen yal) handen met de tegenstander. Dit is de eerste actie die De Aanvoerders hebben uitgevoerd. Voetbal begint met een hand! - Deel jullie foto's van het handen schudden via twitter met @DeAanvoerders en #DeAanvoerders of via www.facebook.comlDeAanvoerders. Zo inspireren we nog meer voetballers om zich hier ook bij aan te sluiten. - Deel jullie tips voor een sportieve wedstriid metons via http://www.deaanvoerders.nl/wat-is-iouw-idee. Doe ook mee! Samen zijn we het voetbal. En samen zorgen we er voor dat voetbal de mooiste sport van Nederland blijft. De Aanvoerders is een initiatief van Ruud Gullit, Aron Winter, Ben Wijnstekers en Arthur Numan, en wordt ondersteund door de Eredivisie, Jupiter League en de KNVB. Kijk voor meer inforrnatie op www.deaanvoerders.nl of op www.facebook.com/deaanvoerders. Bron: KNVB.nl

GENDRINGEN 1

n Fe

WINTERSWIJK 1


Vervol

itaal.Wedstrrd Formulier

UITGEGEVEN:donderdag;'20 februari 2014 16:44 tAATSTGEWIJZIGD:dcmderdag, 20februari 201416:44

Op dit moment is Sportlink Services, mede als uitvloeiselvan het gehouden onderzoek, bezig de technische infrastructuur te optimaliseren. Dit betreft onder andere uitbreiding en inrichting van de servercapaciteit. Deze verbeteringen moeten er voor zorgen dat de huidi~eibe,lastingen de.extra belasting door het DWF, als gevolg van de verdere fasegewijze uitlevering, goedworden verwerkt. Op 12 februari .reeft Sportlink Services akkoord gegeven voor verdere fasegewijze uitlevering van het DWF. Inde ~orn~nge periods;zal het D\lVFlJ\fordeningevoerdvoor de competitie- en bekerwedstrijden van de D-pupillen Em vanaf deze leeftijdscategorie naar boven toe (C-, 8- en A-junioren) volgens onderstaand schema:

Planning vervolg fasegewijze invoering Digitaal

Dit betekentdat vanat zaterdag 29 maart bij de D-pupillen geen wedstrijd-formulier m~~fi'ir19~~Uld hoeft te worden. i., De leiders/trainers van de jeugdteams zullen binnenkort uitleg krijgen over het: invullen V#11het pWF. Tip voor de trainers/leiders van A, B, C, D: • Korn eens op een zondagrnorgen kijken bij de leiders van de senleren-teams, die al met het DWF werken. • Oefen met het Kli,krnodel. Dit is te vinden op www.vvgendringen/nieuws/archief/~lJgustlJs2013

Bij elke thuisyy,edstrijdvan het eerste elftal wordt de Mitra Man of the Match g~koze9r De Man of the Match krijgt een presentje aangeboden namens Mitra Slijterij Gendringel1.

~:'?l,"

BestUlwrs'"er:~iezimgem

,:' L 1

d: i,

.: i

'

es»

\1:

,

Tijdens de komende ledenvergadering van 10 maart 2013 draagt het bestuur, tervervanging van de reeds afgetreden Fons Hendriksen,'Ruud Hendrixen voor als nieuw bestuurslid. Tegenkandidaten kunnen voor aanvang van de ledenvergadering aangedragenworden, ondersteund door minstens drie leden. '

Aankomende week zat de incasso van de contributie van het eerste kwartaal2014 plaatsvinden. De contributiebedrag~n.staan vermeld in de Informatiegids 20.1.3/20.14 die op www.vvgendringen.nUe vinden is. Vragen over de contributie kunt u stelJenvia secretariaat@vvgendringen.nl

:"~rri:aancf7ag1Q ni'aart . ' '

;'

aanvang:

~o'.oeiuu'r


Promotie-/Degradatie-Regeling

2013-2014

Standaardklassen zondagvoetbal 3e klasse A tim 0 Gendringen 1 (. CI

De kampioenen promoveren naar de 2e klasse van het zondagvoetbal. De periodekampioenen spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema samen met de nummers 11 en 12 van de 2e klasse I en J promotie-/degradatiewedstrijden voor 4 plaatsen in de 2 e kl asse van het zon d agvoe tb a.I

2e klasse - 3e klasse zondag 1e ronde -18 en 25 mei 2014

• •

2e ronde - 29 mei en 1 juni 2014

nr. 1221 - per. 230 (1) winnaar 3 - winnaar 1 p_er.3 3C - nr. 11 21 (2) per. 2 3C - per. 1 3D (3) winnaar 2 - winnaar 4 per. 3 3D - per. 1 3C (4) De kampioenen promoveren naar de 2e klasse van het zondagvoetbal. De periodekampioenen spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema samen met de nummers 11 en 12 van de 2e klasse I en J promotie-/degradatiewedstrijden voor 4 plaatsen in de 2e klasse van het zondagvoetbal.

1e ronde -18 en 25 mei 2014

• •

2e ronde - 29 mei en 1 juni 2014

nr. 12 3C - per. 240 (1) winnaar 3 - winnaar 1 per. 3 4C - nr. 11 3C (2) _ger.2 4C - per. 1 40 (3) winnaar 2 - winnaar 4 per. 340 - Rer. 1 4C (4) De nummers 11 en 12 spelen samen met de periodekampioenen van de 4e klasse A tot en met H promotie-/degradatiewedstrijden voor 8 plaatsen in de 3e klasse van het zondagvoetbal. De nummer 13 van de 3e klasse B en de nummers 13 en 14 van de 3e klasse A, C en 0 degraderen naar de 4e klasse zondagvoetbal.

Reserve-elftallen zondagvoetbal Reserve 2e klasse A tim 0 Gendringen 2 • •

De kampioenen promoveren naar de reserve 1e klasse. De periodekampioenen van de reserve 2e klasse A tim 0 spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema samen met de nummers 11en 12 van de reserve 1e klasse A en B promotieId egra d at'iewe d st fiJI lid en voor 4 plaatsen I .In d e reserve 1e kl asse van het zon d a~ voetbal.

Reserve 1e klasse - Reserve 2e klasse zondag 1e ronde - 18 en 25 mei 2014

nr. 12 R1A- per. 2 R2D (1) winnaar 1 - winnaar 3 per. 3 R2C - nr. 11 RiA (2) per. 2 R2C - per. 1 R2D (3)_ winnaar 2 - winnaar 4 per. 3 R2D - per. 1 R2C (4) De nummers 10 van de reserve 2e klasse A tim D spelen volgens een hiervoor vastgesteld schema samen met de periodekampioenen van de reserve 3e klasse A tim H promotie/d egra dati atiewe d strijden voor 4 plaatsen in de 2e klasse van h et zon d agvoet ba.I

Reserve 2e klasse - Reserve 3e klasse zondag 1e ronde - 11 en 15 mei 2014 1e ronde -11 en 15 mei 2014

2e ronde - 29 mei en 1 junl 2014

per. 1 R3C per. 3 R3C per. 3 R3D De nummers

2e ronde - 18 en 25 mei 2014

Finale - 1 juni 2014

2e ronde - 18 en 25 mei 2014 nr. 10 R2C -winnaar 1 (4)

Finale - 1 juni 2014

winnaar 4 - winnaar 5 (7) per. 2 R3D (1) (1 wedstrijd neutraal terrein) per. 1 R3D (2) winnaar 2 - winnaar 3 (5) !)_er.2 R3C (3) 11 en 12 degraderen naar de reserve 3e klasse zondagvoetbal.


GENDRINGEN

welzo. I gezeillg.

It(RegioBanl< is onderdeel

van SNS REAAl en valt onder het deposito-

garanticstelsel

cncn

Heinen & Gielink Makelaardlj

HUIDVERZORGINGSPRAKTIJK Gespecialiseerdin huidverbetering en permanente make-up www.huidverzorgingspraktijk.nl

Heinen

Gielinlt

Grotestraat 23 70Bl CA GENDRINGEN

T (0315) 63 01 53

E

Info@heinengiellnk.nl

I www.heinengielink.nl Wij zjjn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advtes en producten zonder poespas.

Postbus 40, 7070 AA Ulft

T 0315·683966

Toonzaal:

F 0315 . 68 12 84

Ambachtstraat 3, 7071 CJ Ulft Industrieterrein llsselweide

e info@msmwoonboulevard.nl

I www.msmwoonboulevard.nl


;'W,"I'\ Autobedrijf Westerv'eld ~ 0-

il

-* ~ o

l

EERLlJK ZAKEN DOEN

Westerveld doel graag op een eerlijke manier zaken met u. Eerlijk als het am kwaliteit gaat. Maar oak eerlijk als hel am prijs gaal. Dagelijks staan ruim 25 medewerkers voor u klaar om dit waar Ie maken.

IT)

~.~~

houthandel

het anker

ITl~~ L'hU3~ ~ "" G:"'~!:J

~

[lVWEREN ~ TUINHOUT s WAND & PLAFONDS 0GEVELBEKLEDINGI'J TERRASllEKLEDING

Westerveld- Sinderen

Westerveld- Varsseveld

Keurhorslerweg 3, Tel. 0315路617213

Oude Aaltenseweg 10, Tel. 0315-241018

-0

~

c:z::;_cs ~I::-L_'"

Openingstijden: rna, tim vr. 08,00-12.00 uur 13,00-17.30 uur. Ze. 09.00-16.00 uur. Aileen Varsseveld donderdagavond geopend tot 18.00 uur.

Groothandelsprijzen ! Ook voor particulier

www.autowesterveld.nl

Voor o.a.: _lVI_VLDERS Administratie Automatisering Belastingen

Houten vloeren

Oversluis 21 7071 DA Ulft Tel. (0315) 681947 Fax (0315) 681618

'\. '\.

www.muldersgroep.nl

Tuinhout

De Hogenkamp 18 7071 EC Ulft 0315-6813 81 www.hetanker.tv

Grotestraat 39 7081 CB Gendringen tel. 0315-630329 www.cafedewaggel.nl

J.~~lSAdministraties & Belastingen '<..~~::"!:f

./ jaarrekeningen ./ (loon) administraties ./ belastingen HENDRIXEN, SCIllLDERSBEDRIJF

I

Grotestraat 21 I 7081 CA Gendringen I tel 0315-685214' it:1fo@decoh<>_me-hendrixen.nl i

Telefoon (0315) 640611 www.js-admin.nl

Je hoeft niet verder te zoeken ...


Reserve 4e klasse 01 tim 19 Gendringen 3 •

De kampioenen van de reserve 48 klasse 01 Um 19 promoveren naarde reserve 3e klasse van het zondagvoetbal. Degradatie is niet mogelijk. Inschrijving vanuit de lagere klassen voor deelname aan de reserve 4e klasse zondagvoetbal gebeurt op basis vandrprqmoti~ vanuitde reserve 5e klasse en op basis van vrijwillige inschrijving via het inschrijfforrnulier. .. .

Reserve 5e, 6e en 7e klasse en Veteranenklassen ..

Gendringen 4. 5. 6, 7. 8

Deze klassen zullen worden beschouwd als recre.Citievecompetities. De kampioenen van de reserve 5e, 6e en 7e klasse zullen promoveren naar de respectieveHjkreserve 4e, 5e of 6e klasse. Verzoeken tot niet willen promoveren zullen niet in behandeling worden genomen. De competities in deze klassen kennen geen degradatieregeling. Inschrijving voor deelname aan deze competitie geschiedt op basis van de vastgestelde promotieregeling en via het inschrijfformulier.

Reserve-elftallen· zaterdagvoetbal Reserve 5e en 6e klasse en veteranenklassen •

Gendl"ingen 2 Zat.

Deze klas~.enzuflehwordenbeschouwd alsrecreatieve cOl11petities:De kampioenen van de res€)rve5e en 6e klassr zullen promoveren·naar de respectievelijk reserve 4e en 5e klasse. Verzoeken tot niet willen promoveren zullen niet in behandeling worden genomen. De competities in deze klassen kennen geen degradatieregeling. Inschrijving voor deelname aan deze competitie geschiedt op basis van de vastgestelde promotieregeling en via het inschrijfformulier.

Vrouwen veldvoetbal zondag categorie A Derde klasse Alat en met H (zondag) Gendringen VR1 • •

De kampioenen promoveren naar de tweede.kla~se. ..: De peri()de~ampioenenvan de derde klasse zondag A tot en met Hspelen met de herk~nsers van ~e tweede klasse E tot .enmet H (nummers negen en tien) om in totaal achtp'aatsen in de tweede klasse, op de wijze zoals geschreven in het Bewaarnummer onder 2.4.3. De elftallen die eindigen als nummers tien, elf en twaalf in de eindrangschikking van de derde klasse degraderen naar de vierde klasse. .

Vrouwenvoetbal veldvoetbal zaterdag en zondag, B-categorie 4e- en 5e klasse Gendringen VR2

.

..

Vanaf de 4e klasse is sprake van najaars- en voorjaarsreeksen. In het najaar worden de ~Iftallen ingedeeld in een poule van 12. Er wordt tot aan de feestdagenstop een halve competitie afgewerkt. Uitgangspunt is dat van iedere poule in de najaarsreeks de nummers 1 tot en met 6 zich plaatsen voor de promotiepoules. De nummers 7 tot en met 12 plaatsen zich voor de degradatiepoules. In het voorjaar worden de elftallen ingedeeld in een poule van 6, Erwordt een hele competitie afgewerkt.

5e klasse zaterdag en zondag: III

De winnaars van de promotiepoulesplaatsen zich voor de 4e klasse.

Aankomende week zal de incasso van de contributie van het eerste kwartaaI 2014 plaatsvinden. De contributiebedragen staan vermeld in de Informatiegids 2013/2014 die op www.vvgendringen.nl te vinden is. Vragen over de contributie kunt u stellen via secretariaat@vvgendringen.nl


Promotie-/Degradatie-Regelin'g

2013-2014

Jeugdvoetbal A-junioren 2e klasse (categorie S) Gendringen Ai •

De 15 kampioenen van de 2~ klasse p1t/m 15 promoveren na~rde

1e klasse.

8-junioren 2e klasse (categorie 8) Gendringen 81 •

De 18 kampioenen van de 2e klasse 01 tot en met .18 .promgveren naar qe 1e

klasse,

3e en 4e klasse (categorieS) Gendringen 82 • De 3e en 4e klasse is inschrijfnivea en speleneen najaars-en voorjaarsreeks, • • •

De eindstanden in de najaarsreeks zijn bepalend voor de indeling in de voorjaarsreeks, De nummers t, 2 en 3van deAe. klasse in hetflajaar worden ingedeeld in de 3e klasse in het voorjaar. De nummers 10, 11 en 12 van de 3e klasse in l1etnajaarworden.ingecle~ldjnde.4e klasse in het voorjaar.

C-junioren 2e ktasse (categorie S) Gendringen C1 •

De 19 kampioenen van de 2e:~lasse 1tgt en

met

19 prgll1over~n naar de 1ek1flsse.

3e, 4e en 5e klasse (categorie 8) Gendringen C2 • • •

De 3e, 4e en 5e klasse is inschrijfnive~u en spelen een .najaars- en voorjaflf~rlP.ek§; De eindstanden in de najaarsreeks zijn bepalend voorde indeling in devoorjflflrsr~.~~s. De nummers 1, 2 en 3 van de 4e klasse in het najaar worden ingedeeldin de a~.~lasse in het

vooriaar. • • ..

De nummers 10, 11 en 12 van de 3e klasse in het najaar worden ingedeeld in de 4e klasse in het voorjaar, De nummers 1, 2 en 3 van de 5e klasse in het najaar worden ingedeeld in de 4e klasse in het voorjaar, De nummers 10, 11 en 12 van de 4e klasse in het najaar wordeningedeeld in de 5e klasse in het voorjaar.

D-pupillen 2e klasse (cateqorle S) Gendringen 01 '" De kampioenen van de 2e klasse 1 tim 20 promoveren naar de 1e klasse. P/O najaarareeksrvoorjaarsreeks D-, E- en F-plIpiUen

Gendringen02,D3,E1.E2,E3,E~F1!F2.F3 0, E en F pupil/en najaarsreeks / voorjaarsreeks (hanteren de stand van 18 november 2013): • De nLJ.I11mers1) 2.en p. promo)/erel1 naareen bg)/enliggende<.klasse .(nll.l11mer1, 2 en 3 van qe 4e • • •

naar de 3e klasse enz.). De nummers 10, 11 en 12 degraderen naar een onder1iggende klassetnummer 10, 11 en 12 van de 3e naar de 4e klasse enz.). ... . Het is niet mogelijk om vanuit de 3e klasse D-pupillen te promoveren nCl~rde 2e klasse D. pupillen. Vanuit de 1e klasse bij de E-pupillen kan niet gepromoveerd worden naar de hoofdklasseEpupillen.


Bart van Hlntum

Ramon Leeuwln

Jan路Arie van der HelJden

Jeffrey Gouweleeuw I

Brain Lln.aen

Davy Klaaaaen

Kyle EbeflllO

Jurg~," Lacadia

2 SIMaGlaat

3 lse van de Kemp 4 WitiePapenIloIg 5 MarijnHol

6 MikeWeJjl 7 NiekBlumer 8EwaldL~ 9 Miep NusseJder 10 Job Hendrixen 11 Dionne Blt.mer 12 Raymond Be_I 13 Wibelt Landman 14 Thea Hl(l81\-f1OE1Ch 15 TIleo Ile<ge'I!)8t 2 16 GielPothOl 17 Kjeld Hits 18BattH~ 19 Hannan Balke 20 Mark CeI<keIs 21 Chantal Hulst

22 MarkFrerik1l 23 .,IeI9Se Vteman

24 AmoIdVlSSCher

25 Marqn Tllijssen 26 Eifam Bklmer

27 EfsZeevelkink RonSmK Frank Cued< Tom M_nk HaITy Verney 32 KayJal'Ollell 33 Rick HUU!deman 34 Batt~nnan 35 Bjorn Ketelaar 36 Maroo Jansen 37 Peter MasGeIWtk 38 Ja~ Erink\'eId 39 KayHuIS 40 GH Kre)enbtinl< 41 Hans Radataak 42 AnoUI La Comte 43 Barry van Brenk 44 Iocha Kt08ll<l. 45Raoul~s 46 RobBlumer 47 Marjan Kulperij 46 Tom SlMerdncl< 49 Rengelink H~n 50 Llrui(Heuklihor!l! 51 Yannlcl< Dori~ 52 GerrltdeKOCk 53 AMlin sctr.ved<ho<st 54 Guo Megene 55 Pim EHerink 56 LuU< Coover 51 Jan Willem Romp 58 DenM VeMOISI 59 Hank Kramer 60 Tom KIomps 61 CoenHorelik 62 Den2 Iiba)' 63 Peter Nusselder 64 E. van der Wal 65 Juian Ketuin 66 Jesse Doril'Q 67 WOL(er Koolstra 66 Mark Janssen 69 Freek Heinsllrcek 70 ThOrn KHnkhsme< 71 Chtls en Albeit Helmes 72 Maunce Thiele 73 Mija de Kock 74 WIllyMeeeop 15 WimTePas 76 8qn HendrIXen Bander van Al<en 78 Inna&_ DorirQ [)()ri1g 79 Errol Mel_ 60 Ruud Huurdeman 81 JurgenJansen 82 Janick StevefiIlj 83 Wlma Blllmer 84 Maltil Jasperue 85 NlelsBruens 86 HlQo Reusen 87 T~GieGen 88 Ivan Gerrilsen 89 Wleo Naals 90 Milou Bocktirg 28 29 30 31

n

94 Il5 Chris KIIan lIB Bfem vande Kamp 97 KoenBIUmer lIB Hanie Groeneweg 99 Rien & Taun Thiele 100 KoenVISIICfler 101 RoIlIJinH"""rdl 102 Dlon Stammel$ 103 Coen Tlemessen 104 Eline MeIjer

105 Mief<e Heuveb 106 101 108 109 110

Helen BroekhulZen Danny Meijer Tim PrIn&en TheoleComte

112 113 114 115 116 117 118 119 120 121

Niele Tamboer 0Qrlen Weening LynnvandenBroek Freek legger Rene HlQOn Joost Goo Noelle vanden Broek LeQHIKItlrQ Jercen van Oreuten

Adtje RekVeId 111 Christel.S<:heperG

HannySteve""

122 Jos Ber!lWoet

123 JeI'oen Wejers 124 Tolne KaIlin 125 TIleo Bergwoel 126 Toon Kuiperij 127 Tom Robben 128 RobZeeYalkir.k 129 MarkGe<r1tsen 130 Twan Saooen> 131 Stan !..egeland 132 Sebastlaan Bosman 133 Ad<e HlQOn 134 FllPde~ 135 Ted Jensoo 136 Huub Heimink 137 Michael Siebenheller 138 Marcel Wensilk

139Je~St~riIlI2 140 Bertrov.NavIo 141 Gerian R~p 142 Ron Huitink 143 ToI1l Have<di 144 ROCCO& #10 145 LoeovandeKamp 146~"'Comte 147 look Sierne<I 148 ROOiBuKemUis 149 liza van de Kamp 150 Sjoerd Schrijver 151 Peter Lukassen 152 R9Y ErinI<VeId2 153 Marcel Roelofs 154 Mark Effrir.k 155 Ffars Hclmmel 156 Nine Lul<assan 157 Jacqueline Kremer 158 VanVerhey 159 Sjoerd Robben 160 Jelle Elfrink 161 Jeroen Gra.lland 162 FrankvanAfen 163 Freek OU>tlneau 164 Mike Jansen 185 Frans Hakvoort 166 Raymond Bake 167 Wifrleda Blumer 188 $Iet$e Se9slnk 169 MMinlerSleeg 170 This Graat 171 RlckK~ 172 Jeroen WissirQ 173 Arend PaslOOIS 174 HettyteBoekhorst 175 Bert Tlemessen 176 Rene ReYAnkel 177 LoUis BllJmer 178 Rev Erinkveld 179 This PapenIloIg 160 BennoK_en

188 LUI'" ~1,"",101

189 190 191 192 193

Batt Baars Cam Siobelink Rent\'ande Gijp Wotter Pot Tom Cotenbrander

194 lliiKWensink

195 Hans LammOfS

196 Maurice Ouonk 197 This van Manen 198 Joost 11UB 199 Roe! Romp 200 路MarieIIe Ku!perij 201 Gerbelt Smtt 路202 Mttchel Petel$ 203 HalT)' Keuper 204 Maarten MUder 205 ThOlBtenKaiser 206 Sjack Jansen 207 DaanDrieVer 208. L,,*, Masselink 209 YanrlCkSesslnk 210 Jael Kroese 2

~~~t':~=~

213RWeAWinI<eI$ 214 MjOheldeJager 215 AnsRobben 216 JeannelWeJjl 217 Wrn MaasbaCh 218 Bastiaan Malia 219 Marcel Meljer 220 Bart M_ink 221 Donny Bleel<man 222 Casper Mijnen 223 Paul lid Kamp 224 AdR~rd 225 l.ieke de RuKer 226 Jell$!! Willxink 227 Yvonne Papenlxlrg 228 GeerdvanBre_ 229 Hans Breseer 230 Rudie Jansen 231Xonder Bemdsen 232 Bander WIllAen! 233 Dick Romp 234 This Bergevoel 235 Ruud Hendrixen 236 Marleen EVen! 237 Le<mten Holder 238 Simon Koakamp 239 This van Gronl~ 240 Lars KU4>eIs 241 Re<ny Hunting 242 Sjaal< Stemmen; 243 Jasper Btom 244 Nick EnSimon 245 Anne Weil 246 Twa" saoo_ 2 247 W!>lt Oriever 248 sabine Makers 249 Andr6 DrieVer 250 EifUrydeKOCk 251 GerianRomp2 252 JopleBoona 253 Henk_rs

254 Sander Kulperij 255 Moo POIhOl 256 Remoo Verwaaijen 257 JoOk Ie Kaat 258 Bert SlnderdinCk 259 Cave Hakvoolt 260 Davey Have<dll 261 Paul van Oijk 262 Hens ten Holder 263 VeepluaUtd

264 LaIllHuntlng

285 266 267 288 289

J"lIIlmyvande<Toorn Tom Redemaker RobHeuvela AndIe Weijl XanderBemdsen2 270 Jael Kroese

,

Al'QeJovan den Sroek JohnPe!e<s WtmaMeijer RoelWeijl Chiellukassen MarkElfril'Q sliGerritsen Kevin Stammers GijoVetBIeeg Hans Meijer HenkBerens JObVetBIeeg Arian PastOOlS Olrk Nusselder

RevWlselng . K0Ck2

Kramer This PapenIloIg 2 MadOeSBlume< Je<oen5lUtter BIlIfTIKok R~FIepper Thorn Bergevoet GIjSHakvoort Matthijs viSSCher Hyfl!'<Othis Fred Eslnk

DanIel Mijnen

TIleoSmlts Maltil Hendrixen 2


Totaalstand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Peter LlJ(assen Peter Nusseklo< Bart Baars Mitchel Peters Kay Hu!s MiChal de Jager Casper M<jneo GeriaoRomp Jele E~rW< Diome BY..JTIef RobBlt..mer Oion Stammers tvan Gemtsen HanyVerr.ey Thj.Graal W.beft land."T'Ian Chiel Lukassen

E",,1d Lukassen Sjoerd Robben Bram van de Kamp Tim Prinsen HeITT"'" Balke Arerd Pastoo<s Mark Elfrink GHKraje_ Robbin HiM!n:li MichiolKQk

28."'~E_ 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Mart!n Ttijssoo Arian Pastoo," AlMnSctr..._ Martin Hewes Janick SIOVenng Hans 8reiSef AA:fIl!Weiil Maroef Wf!C"6flk AnoIA<Le Comte 36 8antter van Men 30 Nine Lukassen 40 Yannlck Sessink

41 Hanny stevere 42 43 44 45 4S 47 48 49 50 , 51

Bany van Brenk Daniel Siemes. WO\AerPoI OOl'YlYB~man Ja~ck SI"",nng 2 Marjan Klipe<lj Jeroen Graaflard frallS Homme{ Peter Kramer GL8 Mege ...

" 52 RudlButenh.,;s 53 Koen BlJrner 54 Wima BlUmer 55 E,vanderWal 56 Bram Blumer 57 Sietge SessIrI< 58WJlfZeevall<inI< 59 AmoIdV""'*"r 60 Iseha Krosse

61 louisBIlJ1lM 62 Sjack Jansen 63WkoN~ 54 Dick Romp 65 LoIA<Dnever 66 Ben8emdsen2 67 Jea_IWeijl 68 Jesse Vrernan 69 AnneWeil 70 Job HerorDcen 71 Sjaak Stammers 12 Bjorn Ketelaar 73 CoenHOfEIik 74 Ted Jansen 75 Midlael Sieberi1eller 76 Tom Robben 77 MarkGerrttsen 78 Davey Haverd~ 79 MilflOU< Radstaak 80 Jan WiHem Romp 81 ErrolMelisson 82 RoelRomp 83 158van de !<amp 84 Car~ S;ebefiM 85 Barry de Kock 00 La"'K~s 87 Toil'1 Haven:ll 68 Harry Keuper 69 Me"" Jaspe,.. 90 Niels Bruens 91 Marijn HoD 92 SiMaGraat 93 LeooM_ 94 Maart&n BlJgmeijef 95 Mieka Hewes 96 Mark Janssen 97 Bert Tie""",,",n

98 Frans Hakvoort 99 Leon ten Ho'!der 100 Wim Te Pas 101 Freek H_oek 102 Mart" Hendric'en 103 Tom Masaelink 104 5eba!tlaan Bosman 165 Roel R...j.... 106 Rood HWldeman 107 Toon Kuiperij 108 Ben 8emdsen 109 Hwb Helmi'lk 110 RobZ ....... 1kink 111 Tom Siooerdnck 112 Glel pothor 113 Jeroen We{ers 114 Hans ten Holder 115 RonSmij 116PeterMa_ 117 Gerian Romp 2 118 LulA<HeukBhorst 119 PaulvdKamp 120 RaotJ Schepers 121 Plm Efferirlk 122 Yvome Papenborg 123 M_urio<! Thiele 124 Uza vande K~mp 125 Jacqueline Kramer 128 L60n Ie Comte 127 BartM .... irI< 128 Gen1t de Kod< 2 129 Rene Meijer 130 J & J Fre<il<s 131 Adlj_ Rekveld 132 Marioes BI"",., 133 Helen BroekhUiZen 134 Xander Bemdsen 135 Hartie Groeneweg 136 Rerny Hurl"" 137 Tom Klomps

745

736

n5 724

i23 722 717 715 714 713 709 709 705 101 701 698 696 694 691 668

688 688

688 685 685 685 683 682 682 682 682 682 681

619 676 618 676 675 674 671 670 689 669 667 667 685 663 663 662

682 66lJ 66lJ 659 658 658 658 657 657 656 656 656 656 655 6!j5 655 6!j3 653 652 652 652 651 651

650 649 649 649 548

647 547

647 645 645 544 543 543

643 543

643 642 542 641 641

541 541 540

640 540 540 640 639 639

639 639 639 637 634

633 632 631 631 631 631 630

630 629 629 628

627 627

136 H<Ity lelloeld1orsl 139 Mi<.W.,;j12 140 LutJ<Huishof 141 Dan", M.ijer 142 Henle: Bot.tNers 143 Sander Ktipe<lj 144 Sjoerd Schrijver 145 Mike Weijl 146 Maikel Slari1g 147WJlfMO$5OP 148 HansR_ 149 Roccc & f10 150 Tom Rademaker 151 Mart Aald.,. 152 ROy ErfrA<VeiO 153 DennlsV._ 154 U~ DOring 155 Mar1<DeI<k"", 156 Auke Htgen 157 Rtcli: HUlJdeman 156 Rick Hor.;t;k 159 Joopzv",rtkr!iS 160 Rick Brinkman 161 Dorion Weeni1g 162 Mil<eJarsen 163 Henk Kramer 154 Jesse Dorirg 165 Thea HLIl"n-BOSGh 166 Uzzie Coppem 167 Julon Kallin 169 Senna Karsten 169 Mar~ Meijer 170 Joost GIS 171 Ctrislel scoecers 172 Minke Sluiter 173Wot.CerK_ 174 Daan DrJevar 175 MarkEIfrirQ 176 Nico Pothof 177 LaIllHurb'lg 178 FI8rK Lli<assen 179 Chantal HuB1 160 Rien & Teun Thi<le 161 Bastiaan Malta 182 Paul van Dijk 183 CI>elTemorsl 184 Ruud HeOOrtxen 185 Am Robben 186 Koen 187 Irma&Jesse Do<i~ DI>mg 168 Dirk PothOf 189 B.rtHuIlrg 190 TomWls$Irg 191 Hugo Reusen 192 Thorn 8ergevoet 193 Mark Fren'ks 194 Joost Hewels 195 AritaReo;JetIlIt 196 Jesse Wflbrink 197 Dave Hai<VOort 198 MicI"ieI fransIscUs Have<di 199 Joanoel<e Rosier 200 Gij6VenI1eeg 201 R_ymaoo Bergevoel 202 M4ifCO ..bns&o 203 NlekBIl>11", 204 Jeroen van [)reuten 205 Theo Hugen 206 Remco Verwaaijen 207 Ronnie Jansen 208 Thea Bergevoet 209 Jorge" Jal'lgen 210 Eri<Wensink 211 Arno HlQen 212 Hans Ketetaar 213 Thoot KHnkhaml!{ 214 T""n Sand ... 215 Dan", tempels 216 Miep Nusseider 217 LLruk Siemes 216 Ren~van de Gijp 219 Gijs Hakvoort 220 Niois Hend<il<&er1 221 Gemtde Kock 222 Freek Zegger 223 ems en Albert Helmes 224 Wlma Meijer 225 Xander 8emosen 2 226 Ru:1ie Jarsen 2 227 Maarten Mulder 228 To .... Ka1u1n

vsecter

229 KayJane.en 230 231 232 233 234 235

236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256

257

Ma,cei Roek>fa FfClnk Duenk Loes van de Kamp Siman K06kamp Theo Borgevoet 2 Theo Ie Coolie Rengeiirj( Harmsen Jos van de Kemp Raymond Bal<e Rene HL!lfln Rene Rewinkel Twan Sandef9 2 Thjs Papenbo!Q Jeroen WisBirg Mautlce Aak1ers Eline Meijer Nlek Legeland Chany Kreyerlxirl< Yvonne Melar Geerd van Breevoort Ketvin#10 Rob HeuvoB RonH1!lIrl< KjeldHiH Sian Legeland Rick Kui>efij SanderWlsl!l"'" ThiS van Manen Alex Ie Comle Dennis Past .. ," WOII.DrI<w.r Eddy Meijer

624 624 624

258 259 260 261 262 263 2S4 265 266 251 268 269

624

270 VeeplusUtd

622 622

271 272 273 274 275 276

627

627 627 627 627 626

625 624

621 621 520

620

ThjsG_n RiameM_k Sabine Meke" Hens Melj'" Nic:tI:En Simon Wllrleda BlUmer Jael Krosse Ad Reid1ard Mal1eIleKu!perij Bart Nengerman FlipdeJonge SanneHlgen Gerjo scheper>TEAM DE lIEMI Jan Wil1em Jas6e

619 618 616 616 616 616 616 615 615 615 614 614 613 613 611 611 611 611 610 610 610 610 606 607 607 607 606

606 606 605 605 605 604 604 604 604 602 602 602 601 601

600 599 599 599 599 598 697 597

595 595 595 594 593 593 693 593 592

592 592 591 591

590 589 689 56lI 589

586 587 587 587 586 586 585 585 565 585

277 278 279 260 281 282 283 204 285 286 287 268 289 290 291 292 293 294 295 296

Carta BkJme' JomPetenI ThiS van Groolrgen Stln HendrI<.n Joost TIUo Milou Bodding Eis Zeevalkink LJeke de Ruter Ricardo nima,., Yannid< Don~ Roy EtinkVeld 2 Willie Paperborg LolA<I. 8oekhoo;! elm Klian

2 Dionne 3 Gus Mege1'6 4 RobBh..rner 1 5 Harry Verhey: 6 Peter Nusselder 7 UonIeCom~ 8 Marth HelM!" 9 Martln Tfjjsslin 10 Ivan GelTit5eni 11 lise van de Kaf11p 12 Wfbert LandI1lan

~!~=~=~

LeoHU<1tJr1I

Be<1rayNevis Robbin H1M!n:li 2 Lym ...an den Broek Rudis Jansen WImMa""""'h 1:97 ceen Tlemessen 298 YoriV"""'y 299 Mija de Kook

300 Hen!<~ers 301 George Sm~s 302 Bert Slnderdird< 303 Joel Krosoe 2 304 Jor1k I_ Kaat 305 Gerbert Smft 306 Martin ter Sleeg 307 Thijs 8e,go vee t 308 Msr1een Evens 309 Elise Vreeman 310 Jeepet aren 311 Roel Weljl 312 Ray Wi$Oiog 313 Tl10men Kaiser 314 Hans Lammers 315 Niels Tamboer 316 This PaperI>org 2 317 Jory Spekkrg 316 Deniz llbay 319 Kevin Stammers 320 Freel< D~neau 321 SilGerrll$en 322 Daniel Mijnen 323 RichardT_ 324 Frank van Alen 325 Robef1 Flapper 326 Maw1ce Duen!< 327 Jos Be<gevoel 328 Rlben Winkels 329 Jeroen SllJter 330 ArlIeio van den Brook 331 DirkN_r 332 Bram Kok 333 Tom Colenbrender 334 Jople Boone 335 AA:frelJriever 338 EI\W1 Helmlnk 337 Mark ROmer 338 Tom Venhofst 339 RIkH<4I8n 340 Job Versteeg 341 frod EsW< 342 No&Je van don Broek 343 Jimmy van de( loom 344 Theo Sml. 345 MaHnjsv_Hypoothjs 346 Martin Herdrbcen 2

589 569 !569 586 586

566 565 565

564 5S4

584 563 562 561 581 561 560 560 560 560

559 559

559 558

558 5'8 558 557

558 558 55<4 553 553

552 551

SJoe<dRobllej1 Sjetse Sessitif Isdla Krosse : PeterLIA<~ S9nder van Al<en AnoU< Le Carlile Arnold v<SSCh<)r Jess,e Vr~ma~ Tom Roboon AlMnS_e TomKIomPS

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

GH DenrisVen MarkEIfrirl< Marijn Hoi Bram van de

38 39 40 41 42

Wico Naaf. Yannlck Do~ JeamelWelllI C_elScl"'ll"" Ja_ steve~flI

r

Kraieti I

mp

JanWillemamp CI>elLuk Arerd Past TIm Prinsen Ew.>Id Lu~

, !

~g::~~m~ ~~I~HS~ 45 Hefen 4S 47 48 49 50

Broe~lzen Casper M<1nen Thea Bergevojot 2 MlkaWelJI2 '

Arian pastoorf MauMee Thie'l

51 Hans BretlSer 52 M;J(eWeijl 53 Andre Weijl 54 Luuk Oriever 55 Ben TIe",""",n 56 Jele Etfri'* ; 57 MIChel de J~ 68 Jeroeo Graa",-nd 69HEKTieGr~ 60 Toby Haven:lii 61 E, van derW'I' 62 K.yHu19 '

63 Hl.go Reusen! 54 RaotJSche!>et" 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

5S4 583 583 583 583 582 562 581 681 577 576 576 574 574 573 573 572 512 571 571 570 570 570 570 570 570 569

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Ric:k Huutdeman Genan Romp! Mark Dekker': Raymord Bergeveet TomMasseIink Gie4Pothof ' Freek He'J1Sbri:,ek Chantal Hul!;!l ManotA< Radsiaak HanyKeuper! Mieke Hewe~

PloegenklasselnfHll ronde 1 SOQUC 124 2 ÂŁdouc3 3 The oppos!es 4 Boezmeeks 2 5 FC KAMP_ 6 Fuori Giooo 7 The Magrificarl 5 8 FC Nooloerl>alkegeraakt 9 YAW 10 Vest8f800s 11 ()o!;Jlerstraat 12 VGP 13 GendrI~8 14 Smeerzakkenboys 15 Mannon van M_nk 16 Strunkerbroaj<m 1 17 SVHS 18 BtJtaloSOldielll 19 'I Keldertje 20 KII.I> 216_1 22 fe ctiliconen con carne 23 wKems 24 PIoegnaam 25 Sji<keruS 2f) Longo '30 27 esperto ~ cslcio 28 Klfl!S!reel 29 40+ 30 Boevneei<S 1 31 struJ'J<.ertxoajers 2 32 H~enoten 33 carpedlem 34 eiffredi 35 Klei" Borctio 36 Blau und We ... 37 Toven.aars van Tatabanya 38 De Koekenbakkel'$ 30 DeWeljftjes 40 de Rots 41 hOndenljes 42 TEAM DE LIEMERS

154 156

154 154 153 151

150 149 149 147 147 147 144 143 143 143 142 140 139

139 138

2 VSP 3SVHS ~ 40+ 5 SOQUC 124: 6 Boszmec1<s 2i 7 SOQUC3 !

8 Fe Noow.eentk:Jrkegeraakt 9 Fe KAMPloertm 10

OasIe_1

~~=~:~~kl 13 struMenbroajers 1

14 15 16 17 18 19 20 21

138

22

138 137 136 136 135 135 132 131 130 126 126 124

23 24 25 26 27 26 29 30 31 32 33 34 35 36

122 122 121

119 119 111 105

102

3293 3241 3231 3211 3170 3167 3165 3150 3118 3101 3099 3093

Smeerzakkerbovs Mannen van ~asseI<nk Longo '30 Fe Chliconen"Con CSTJ'loa YAW i FUOf1 Gioco I Klngstreel : Gerorlogeo 6' w Kerlris I Siffredl , StrunkenbfOa~rs 2 the magnif'oca 5 1Keldertje

BoszmecilS 11

De KoekentJEtkers honderdj .. ' de Rots '

The ':lPPOOI~ VestersbOs SirvotdO 1

P10egnaam Buffalo SoId_ hUgenoten

37 KleIn Borcu!o ,38C.~ 39 KI.... 40 BltlulJt'dWe~ 41 Sjkkeru; 42 Team Oe Liemers

3092 3092 3070 3961 3011

3002 2991 2980

2969 2966 2951 2951 2926 2916 2912

29C6 2687 2830 2825 2824 2824 2805 2794 2768

2787 2767 2767 2734


CafetariafHr te Pas

HETZJEJL

VOOR KWALITEIT EN SERVICE Boven- en benedenzaal beschikbaar voor verjaardagen en partijtjes Oudhollandse spelen

Seit 1853

eigen werkplaats Gendringer Str. 43 - Anholt - Tel.0287 4/3005

Grotestraat 5 7081 CA Gendringen Telefoon 0315-681915 Voor al uw tuinplanten, volop leverbaar uit de kwekerij van

GENDRINGEN

LOUIS VENHORST en ZN. BV. BOOM- EN ROZENKWEKERIJ (Speciaal voor particulieren) • Containerplanten • Vaste planten (planten in pot) • Vruchtbomen • Rozen • Haagconiferen (k1im-,struik-, en stamrozen) • Sierheesters,etc. • Etc. Julianaweg 21 (bi] de school) - 7078 AR Megchelen • Telefoon(0315) 37 72 08 Fax (0315) 37 75 88

roo

keu

• Klokken • Horloges • Sierraden

-~-

welzo. I gezelilg.

.

..

? •

Bij BouwCenter HCI wordt uw woonwens werkelijkheid. Bovendien verzorgen wij naast deskundig advies, ook de instatlatie bij II thuis. kortom: u kunt rekenen 01> een pro-

bleemloze service! Tevens biedt ons uitgebreide programma bouwmaterialen

& hout,

natuursteen,

sierbe-

strating, deuren en een bouwmarkt alles wat u nodig heeft voor het (ver)bouwen van uw waning. Bezoek nu onze showroom of kijk alvast op

www.bouwcenterhci.nL .

- -- -

"".

__

..

---

.8ouwCenter .Hel Hengelo Gld,l(ruisbergsewelj 13, tel. 0575 4(>81 81 Ulft Ettenseweq 39, tel. 0575 46 81 81 Zevenaar Ampilmwa31 3, tel. O'i75 46 Sll 81

RIETMAN KADO·ARTIKELEN

www.toys2play.nl GROTESTRAAT6 7081 CE GENDRINGEN 0315,,681391

HUiSHOUDARTIKELEN

SPEEUiOED

KANTOORARTIKELEN

TABAKSPECIAALZAAK


~~

-.

If' '

~\

l

I )

j

:r: I

r"'. \_)

I

I

0 0 -n 0 (/) -u

r1

7 rll

0

L~ "

(/)

1

Z

,.

II

I

I C...)G ~ •

(

I.... .)

~,

j

'~'

/0

-

'I

)

I

~

\,-,,1 -r-i tI •; J

I

0

;U

2014-03-05  

2014-03-05

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you