Page 1

Sportcomplex: Telefoon: Postadres: Internetadres: E-mailadres:

Hoofdbestuur Interim voorzitter Secretaris Penningmeester Voetbaltechnische zaken Accomodatie & onderhoud Kantinezaken Sponsoring & communicatie

toegevoegd: Ledenadm. - K .N.V .B . Wedstrijdsecretariaat

Stichtingsbestuur

Voorzitter Secretaris Penningmeester lid lid

Jeugdbestuur

’t Hanendârp, Hanendorperweg 83, 8166 JH Emst 0578-661270 Postbus 2, 8166 ZG Emst www.vvemst.nl info@vvemst.nl Uitgave: 1 - sept/okt 2010/2011


Vemeko-Briljant is het bedrijf voor alle automaterialen, autoverzorging en inbouwwerkzaamheden

Vemeko-Briljant Riezebosweg 6A 8171 MG Vaassen Telefoon: (0578) 571913 Vemeko Telefoon: (0578) 571129 Briljant Fax: (0578) 570070 E-mail: info@vemeko-briljant.nl

U w a dre s voor: -

V e r k o o p n i e u w /o c c a s i o n R e pa ra tie e n onde rhou d S c ha de he rs te l A utove rhuur Leas e T a k e l & B e rging

Z w ols e w e g 8 0 a , 8 1 8 1 A J , H e e rde , T e l . 0 5 7 8 -6 9 1 6 3 6 f a x 0 5 7 8 -6 9 5 2 3 8 E m a i l : h e e r d e @v a n -b e n n e k o m . n l I n t e r n e t : w w w . v a n -b e n n e k o m . n l


Kalender 2010 Dinsdag 3 augustus

‘Oud’ Emst – ‘Oud’ Vaassen Aanvang 17.30 uur Emster Streekteam – Go Ahead Eagles Aanvang 19.00 uur Sponsoring camping De Wildhoeve Start wandeltocht bij de vv Emst vanaf 16.00 uur André van ’t Ende-penaltybokaal Herfstvakantie

Woensdag 4 augustus Vrijdag 13 augustus Maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober Zaterdag 23 oktober

10e ‘Gisola Emsterveldtoertocht’ Organisatie Houdt de Ketting Strak Einde zomertijd; klok van 3.00 naar 2.00 uur Oliebollenverkoop Nieuwjaarsloop; start 13.00 uur Nieuwjaarsreceptie; aanvang 14.30 uur Snerttoernooi jeugd Snerttoernooi senioren

Zondag 31 oktober November/december Zondag 2 januari 2011 Zaterdag 8 januari Zondag 9 januari Voor zover bekend

Nagekomen mededeling

Meiden A

INDELING SEIZOEN 2011/2011

Leiders

Trainer maandag

Sponsors

Willie van Mourik

Jaap Spijker

Ongediertebestrijding Freek van Essen

Jeroen Kasperink Hilda van Essen Ria Pannekoek

Trainers woensdag

CP Autocleaning Chris van Putten

Marjolijn de Ruiter Marlou v/d Vlekkert Kimberley Bredewoud Sharon Pannekoek Shamara van Gortel

Stephanie Breden Joellen de Wilde Aliza Hofmeijer

Rochel Dijkgraaf Marit Aalhuizen Michelle de Weerd

Suzanne van Essen Samantha Bouwmeester Naomi Heijloo

Melanie Nieuwenhuis Saskia Westra

Miranda Foks

Jeroen Kasperink Willie van Mourik

trainingstijden maandag en woensdag van 19.00 uur tot 20.15 uur


Van de redactie Dit is de 7e en laatste uitgave van het seizoen en tevens een voorbereidende uitgave voor het nieuwe seizoen. De nieuwe teamindeling senioren is hierin bekend gemaakt. Aangezien deze Klosse door vakanties later is uitgekomen zullen een aantal rubrieken aangepast zijn. In de volgende De Klosse zal de lay-out iets worden gewijzigd en de advertenties worden aangepast. Het doet mij deugd u te kunnen aankondigen onze nieuwe verslaggever Lorenzo van Gortel. Lorenzo heeft te kennen gegeven om ons te steunen met interviews en verslagen over wat er onder de leden leeft. Met grote regelmatig zal dan ook zijn bijdrage in De Klosse te vinden zijn. Lorenzo hartelijk welkom en we maken er iets leuks van. Ik wil u even wijzen op de fotosessie voor alle spelende leden die te vinden is onder de rubriek Sponsorcommissie. Allen veel leesplezier en een sportief nieuw seizoen.

INLEVEREN KOPIJ VOLGENDE UITGAVE “DE KLOSSE�

UITERLIJK: 5 september 2010

GEBOORTE


Nijkamp Mercedes Benz Old & Youngtimers alleen de betere kwaliteit.. .

Gespecialiseerd in Mercedes Benz van bouwjaren 1975 t/m 2000 met aantoonbaar lage kilometerstanden. Al onze auto’s worden afgeleverd incl.: • NL kenteken • Nieuwe of recente APK t • 3 maanden garantie op motor en versnellingsbak • Alleen de betere kwaliteit Griftsemolenweg 22c - 8171 NS Vaassen Tel. 0578-560057 - Mobiel 06-10904744 - Fax 0578-577650 Geopend: maandag t/m donderdag na telefonische afspraak Vrijdag en zaterdag open va 10.00 - 17.00 uur

by Frank Spijker Hoofdstraat 96 8162 AM Epe telefoon 0578 - 628397


Bestuursdiensten zondagmorgen seizoen 2010 – 2011 Om 8.00 uur aanwezig zijn 01-08 Bestuur - t.z.t bepalen 02-01 Bestuur/Nieuwjaarsloop 08-08 Bestuur - t.z.t bepalen 09-01 Bestuur/Snerttoernooi 15-08 Bestuur - t.z.t bepalen 16-01 Bestuur – t.z.t. bepalen 22-08 Bestuur - t.z.t bepalen 23-01 Bestuur – t.z.t bepalen 29-08 Emsterfeest 30-01 A. Post 05-09 C. Krijgsman en T. Nijhof 06-02 C. Krijgsman 12-09 R. Tellegen en J. Struikenkamp 13-02 G. Nijboer en R. Tellegen 19-09 C. Krijgsman en F. ter Horst 20-02 C. Krijgsman en F. ter Horst 26-09 G. Nijboer en T. Timmer 27-02 E. Bruggink en J. Wagenvoort 03-10 C. Krijgsman en W. Dijkgraaf 06-03 C. Krijgsman en T. Nijhof 10-10 E. Bruggink en J. Wagenvoort 13-03 G. Nijboer en F. van Essen 17-10 C. Krijgsman en ??? 20-03 C. Krijgsman en J. Struikenkamp 24-10 G. Nijboer en F. van Essen 27-03 E. Bruggink en J. Wagenvoort 31-10 C. Krijgsman en T. Nijhof 03-04 C. Krijgsman en W. Dijkgraaf 07-11 R. Tellegen en F. ter Horst 10-04 R. Tellegen en F. ter Horst 14-11 C. Krijgsman en J. Struikenkamp 17-04 C. Krijgsman en T. Nijhof 21-11 E. Bruggink en J. Wagenvoort 25-04 G. Nijboer en F. van Essen 28-11 C. Krijgsman en A. Post 01-05 C. Krijgsman en ??? 05-12 G. Nijboer en F. van Essen 08-05 R. Tellegen en T. Timmer 12-12 C. Krijgsman en F. ter Horst 15-05 C. Krijgsman en F. ter Horst 19-12 E. Bruggink en J. Wagenvoort 22-05 G. Nijboer en J. Struikenkamp 26-12 Kantine gesloten (24-04 is paaszaterdag, 25-04 paasmaandag en 08-05 is moederdag)

Versie 04-07-2010

BEDANKT Bij deze willen wij de Amelandcommissie bedanken voor de fijne dagen. Het was weer helemaal top! Willie en Hilda bedankt voor de sponsoring. En Hilda bedankt voor de extra begeleiding. Groeten, Meiden A1, Gerda en Lucia Wij willen bij deze de meiden A1 van vv Emst bedanken voor de leuke jaren die we gehad hebben en de mooie bos bloemen die wij hebben gekregen na de laatste wedstrijd. Wij wensen onze opvolgers heel veel succes en hopen dat zij hier net zoveel plezier aan zullen hebben net zoals wij dat de afgelopen 3 jaren hebben beleefd. Hans,Lucia en Gerda


Indexeringsverhoging contributie en kantineprijzen Onze vereniging heeft te maken met oplopende kosten van energie, inkopen, lonen trainers, materialen, belastingen enz. De begroting moet daarom aangepast worden om de tekorten op te heffen. Gelukkig zijn alle openstaande zaken afgehandeld en willen we er nu aan werken om dit op orde te houden. Dit houdt echter wel in dat wij een indexeringsverhoging moeten doorvoeren in de contributie en kantineprijzen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben de leden hiermee ingestemd. De contributie zal vanaf het seizoen 2010/2011 worden aangepast. Het innen van de contributie met een automatisch incasso zal wijzigen. 10 x per seizoen zal maandelijkse incasso plaatsvinden vanaf begin augustus 2010 t/m begin mei 2011. De maanden juni en juli wordt niet geïncasseerd. Deze maandelijkse incassering is alleen voor diegene die een machtiging hebben getekend voor automatisch incasso. Voor diegene die geen gebruikt maakt van automatisch incasso wordt een nota gestuurd en zal € 5,00 extra in rekening worden gebracht, jeugdleden € 2,00. De nieuwe contributieregeling staat hieronder aangegeven. Ook zullen er verhogingen van de consumptieprijzen in de kantine moeten worden doorgevoerd, zodat de marges gezond blijven. Deze verhoging zal door de Stichting, als beheerder Horeca, worden bekend gemaakt middels nieuwe prijslijsten per 1 augustus 2010. Taak van het hoofdbestuur is, naast deze noodzakelijke contributieverhoging de kosten in de hand te houden. Hiervoor geldt dat de investeringen op sportief gebied wel gehandhaafd moeten blijven, zodat de v.v. Emst ook op sportief gebied aantrekkelijk blijft voor leden en jeugdleden.

Nieuwe contributieregeling. •

Overgangsregeling: Jeugdleden categorie 13 t/m 16 jaar wordt in geleidelijke stappen ingedeeld bij de categorie 16 jaar en ouder.

Contributie:

Senioren Jeugdleden ouder dan 16 jaar Junioren 13 t/m 16 jaar Pupillen Jeugd speelgroep 5 tot 6 jaar. Niet spelende leden Ereleden/leden van verdienste Leden > 40jr voor 2010-2011 Kaderleden (t.b.v. vereniging) Donateurs*

.

m.i.v. 2009-2010

m.i.v. 2010-2011

€140 €115 € 90 € 70 Gratis! € 45 Geen contr.

€ 145 € 120 € 100 € 75 Gratis € 50 Geen contr

vrijwillige basis

vrijwillige basis

€ 20 vervalt

€ 20 vervalt

* zullen toegevoegd worden onder de kaderleden. Met vriendelijke groet, Hoofdbestuur Voetbalvereniging Emst


De natuurvoedingswinkel

W. Roest Zuidvruchten, Wijnen, Leonidas, Bonbons, Zuivel, Brood etc. Parkweg 10 - Epe - 0578-612218

Vaassenseweg 17 • Emst • Tel. 0578 - 661284

GLAS - EN SCHILDERWERKEN VERF EN BEHANG SPECIAALZAAK

W. van Essen Hoofdweg 35 Emst Tel. 0578 - 661200 Hoofdweg 85 Emst, Tel. 05 78-66 14 76

Autoschadebedrijf

W. van der Waal

Hanendorpweg 29, Emst Tel. 0578 - 661756

ook voor uw schotelantenne

Texaco Service Station Autoshop Tellegen Hoofdweg 41 Emst voor o.a; Leuke cadeauartikelen, Bloemen en planten Autoaccessoires Stomerij depot


Van de ledenadministrateur Er zijn weer een aantal wijzigingen geweest in het ledenbestand. Nieuwe leden: Naam Bossenbroek, M. Wacht, N. Vinke, D. Aalhuizen, M. Bouwmeester, S. Heijloo, N.

adres Zwaluwstraat 26 Papenstraat 38 Jasmijnstraat 328 Kluinweideweg 24 Wachtelenbergweg 26 Heemskerkstraat 26

postcode 8172 EZ 8162 RR 8171 AZ 8171 PS 8162 XC 8161 ZP

Gestopte leden: Naam Essen, van R. Bussel, van C. Gerrits, R. Grolleman, L. Mulder, R. Tรถpfer, L. Wolf, J. Beekman, T. Breden, J. Bruijn, de M. Jonker, D. Kreijsig, L. Dengerink, J. Nijkamp, F.

adres Gaffelstede 12 Sluisweg 3 Ds van Rhijnstraat 16 Hoofdweg 26 Ds van Rhijnstraat 7 Korneoljestraat 30 Struikstuk 22 Hoofdstraat 195 Kluinweideweg 10 Gandhiweg 32 Hullandstraat 37 Bondgerdplein 32 Hofveld 112 Hezeweg 72

postcode 8171 KZ 8171 LX 8166 AM 8166 AK 8166 AK 8171 RP 8162 JM 8162 AH 8171 PS 8161 DM 8166 AR 8162 AZ 7333 BM 8166 AP

plaats VAASSEN EPE VAASSEN VAASSEN EPE EPE

plaats geboortejaar VAASSEN 2001 VAASSEN 1989 EMST 2002 EMST 1995 EMST 1990 VAASSEN 1990 EPE 1998 EPE 1999 VAASSEN 2000 EPE 1991 EMST 1994 EPE 1993 1999 APELDOORN Emst 1996

Wijziging van spelend naar niet spelend lid Essen, van G.J. Hanendorperweg 20 Rodijk. M Kuilakkerweg 4

8166 JH EMST 8166 AZ EMST

Adreswijziging: Boekelder, B. Dijkhof, D.

8166 AR EMST 8171 JT VAASSEN

Hullandstraat 43 Koekampstede 21

geboortejaar 1983 1998 1999 1994 1994 1994

1985 1981

Per 1-8-2010

Verder is heeft voor bepaalde zaken in je elftal of voor de vereniging zinvol om mailadressen en mobiele telefoonnummers te hebben. Zodat de leiders heel snel contact met je kunnen leggen. Je kunt deze met vermelding van je naam aan me doorgeven. Zie mailadres hieronder. Heb je een adreswijziging dan kun je me die mailen. Dit kunt u doorgeven via het mailadres: hermanensusan@hetnet.nl Herman Bosch


BEDANKT L angs deze weg wil ik de v.v. E mst bedanken voor de heerlijke fruitmand die ik heb ontvangen bij mij thuiskomst uit het ziekenhuis. Ook wil ik de activiteiten commissie bedanken voor de mooie bos bloemen, zeer attent. Nogmaals iedereen bedankt. Corien van A mersfoort


Verslag secretaris seizoen 2009/2010 Het seizoen 2009 – 2010 is weer verleden tijd. De seniorenteams hebben een prima seizoen afgewerkt. Dit is verwoordt in het verslag van de wedstrijdsecretaris. Het spektakel rondom de wedstrijden tussen het Emster Streekteam en Go Ahead Eagles voorafgaand door Oud-Emst tegen Oud-Vaassen op zaterdag 25 juli is weer een grote happening geworden. Allen die hiertoe bijgedragen hebben verdienen een groot compliment. De Emster veldtoertocht op zaterdag 17 oktober van Houdt de Ketting Strak met het complex van de vv Emst als start- en finishplaats werd door een perfecte gezamenlijke organisatie weer een enorm succes. Op 20 en 21 oktober werden onze velden gebruikt door de KNVB afdeling meisjes. De complimenten van de KNVB voor de perfecte organisatie bleven dan ook niet uit. Zaterdag 14 november stond de spokentocht op het programma. Het werd een geweldig evenement met 331 deelnemers. De organisatoren hebben alles uit de kast gehaald en het resultaat was er naar. Het werd weer eens een echte winter in Nederland met veel kou en sneeuw. Vanaf 22 november werden de eerste wedstrijden afgelast en daarna is er niet veel meer gevoetbald tot in maart aan toe. De vv Emst organiseerde de Kerstbingo’s voor jeugd en senioren en na de Kerst stond de kantine vol met oliebollen en appelbeignets. Een ervaren team ‘vrienden’ ging er vier dagen voor en dat vanaf de vroege uurtjes. Op zondag 3 januari werd de Nieuwjaarsloop en Nieuwjaarsreceptie gehouden. Door de meer dan winterse omstandigheden was de opkomst bij de loop onder verwachting. Daarentegen werd de Nieuwjaarsreceptie erg goed bezocht en werd het een gezellige bijeenkomst. Hier werd bekend gemaakt dat André Tolstra, Harry Bronsink en Eldert van der Ploeg ook het komende seizoen bij het 1e elftal betrokken blijven. Het weekend van 9 en 10 januari 2010 stond in het teken van het snerttoernooi voor de jeugd en de senioren. De zaterdagochtend buiten was het koud tijdens de wedstrijdjes onderling. Maar de jeugd deerde het blijkbaar niet. ’s Middags werd de playbackshow een echte kraker met goede optredens en veel belangstelling van ouders en oma’s en opa’s. Op de zondag streden twaalf teams om het winnen van de playbackshow (de meidengroep) en het winnen van het gezamenlijke klassement (Emst 4). Van woensdag 12 mei tot en met zaterdag 15 mei was de jeugd voor de 19e keer weer op Ameland. Het werd met ruim 120 personen weer een grote happening. Het seizoen zit er weer op, maar feitelijk ook niet. De volgende evenementen komen er al weer aan. Het bestuur blijft om de 2 weken doorvergaderen, want er zijn nog vele posities niet ingevuld en vele zaken moeten alweer de gewenste aandacht krijgen. Tot slot willen wij alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet, want dat is de basis van de vereniging.


Van het wedstrijdsecretariaat. Het is zomerstop. Tenminste als je daar bij de VV EMST van kan spreken want het op 8 juli is het Olympisch Elftal van Qatar om 19:00 uur aantreden tegen AGOVV en ook het EMSTERSTREEKTEAM tegen GO AHEAD EAGLES staat voor de deur. 3 augustus a.s. 19:00 uur. Ook zitten we als wedstrijdsecretariaat niet stil. De materialen worden gecontroleerd en daar waar nodig hersteld. Ook moet er nieuwe ballen etc besteld worden. Gelukkig doen we dit in goed/prettig overleg met het hoofdbestuur. In deze Klosse de voorlopige indeling voor de senioren voor het nieuwe seizoen. Hieronder een kleine toelichting: EMST 1e Selectie: Nieuw: Joost van Ark (A1) en Michael van Essen (4e) Vertrokken: Gerben van Essen (Nunspeet), Gerwin Bomhof (2e) EMST 2e Selectie: Nieuw: Gerwin Bomhof (1e), Martijn Strunk (A1), Jeroen van Essen (A1), Bas Tiemens (4e), Trainer Geurt Kerkdijk Vertrokken: Trainer Willem Remerie (Twello), Leider Bennie Vijge (gestopt), Grensrechter Herwin Rozendal (gestopt), Marco Rodijk (gestopt), Gerrit van Zuuk (4e)

Totaal 37 spelers voor de selectie. Na de voorbereiding zullen de trainers een definitieve selectie maken. De afvallers zullen dan over EMST 3 en EMST 4 verdeeld worden. Echter kijkend naar het verleden zullen we gaande weg het seizoen vanwege blessures en schorsingen wel weer een beroep op deze afvallers moeten doen. EMST 3: Nieuw: Vertrokken:

EMST 4: Nieuw:

Vertrokken: EMST 5: Nieuw: Vertrokken:

Tonnie Ernsten (5e) en Remco Kamphuis (was gestopt) Leider Peter Nooteboom (gestopt), Grensrechter Gerjan Rodijk (gestopt), Johnny Krijgsman (gestopt), Gerrit van Westerveld (reservelijst)

Gerrit van Zuuk (2e), Jan Dijkgraaf (5e), Henk Post (5e) en Micheal Bossenbroek (KCVO) Leider Robin Tellegen (gestopt), Bas Tiemens (2e) en Michael van Essen (1e), Michel Gerrits (gestopt), Marco van de Ziel (reservelijst)

geen Tonnie Ernsten (3e), Jan Dijkgraaf (4e), Henk Post (4e), Dick van Gortel (gestopt), Arie Post (reservelijst)

RESERVELIJST: Nieuw: Marco van de Ziel (4e) , Arie Post (5e), Gerrit van Westerveld (3e), Gerrit Vorsthof (Vaassen),

Zoals er in de indeling te lezen valt heeft EMST 5 komend seizoen 15 spelers op papier staan. Dit zal in de praktijk te weinig zijn. Het wedstrijdsecretariaat heeft in overleg met de leiders besloten om wekelijks spelers vanuit EMST 3 en EMST 4 mee te laten doen met EMST 5. Gaan we uit van 22 te spelen wedstrijden voor EMST 5 zal dit inhouden dat elke speler van EMST 3 en EMST 4 2x met EMST 5 mee zou moeten doen en zo zal EMST 5 elke week over voldoende spelers beschikken. Het wedstrijdsecretariaat zal bijhouden wie er in EMST 5 mee gedaan hebben. Verder zullen we vanuit het wedstrijdsecretariaat tot aan de winterstop ook een schema maken voor de scheidsrechters, zo weten ook zij wanneer ze welke wedstrijd van welk team moeten fluiten. Rest ons niets anders dan iedereen nog een fijne vakantie toe te wensen en tot in het nieuwe seizoen. Mochten er nog vragen/opmerkingen zijn horen we dat graag Sportgroeten, Het wedstrijdsecretariaat. Robin, Herwin en leiders lagere elftallen


VAN ESSEN EMST B.V.

Wij zijn gespecialiseerd in banden voor: • Auto’s • Aanhangwagens • Motoren • Landbouwvoertuigen • Bedrijfsauto’s -

Accu’s Uitlijnen Sportvelgen Uitlaten Remmen

- Auto demontage - Erkend RDW - Inname auto’s

VAN

DE GOEDKOOPSTE BANDENSPECIALIST in de regio! NIEUW NIEUW NIEUW * REMMEN *UITLATEN

* UITLIJNEN EN * MOTORBANDEN Zonder afspraak en klaar terwijl u wacht!! Advies op maat kwaliteit en service hoeft niet duur te zijn. Bel voor meer informatie of bezoek ook eens onze WebSite

www.van-essen.nl Vlekkertseveld 16 8166 KZ Emst, Tel. (0578) 57 13 95

Banden en Autoservice

Kollergang 12 6961 LZ Eerbeek Tel. (0313) 65 69 09

Geopend: maandag t/m vrijdag 08.15 - 12.00 uur en van 13.10-19.00 uur. Zaterdag 08.15 - 12.00 uur en van 13.10 - 15.00 uur


INDELING SENIOREN VV EMST SEIZOEN 2010-2011: e

EMST 1 SELECTIE: 1) Jan van Zuuk 2) Roy Wagenvoort 3) Robbert J Goedhart 4) Gerben de Groot 5) Robbert Mulder 6) Rik Brummel 7) Dennis Pannekoek 8) Thijs Post 9) Tim Vijge 10) Raymond de Gunst 11) Lorenzo van Gortel 12) Joost van Ark 13) Herman Boeve 14) René de Wilde 15) Michael van Essen 16) Mark v.d. Mars TRAINERS: André Tolstra Geurt Kerkdijk Harry Bronsink LEIDERS EMST 1: Gert Wagenvoort Gerrit van Lohuizen GRENSRECHTER EMST 1: Johnny Spijker

e

EMST SELECTIE 2 SELECTIE: 1) Ronald Mulder 17) Jeroen van Essen 2) Oscar Jonker 18) Sven Jansen 3) Alex vd Esschert 19) Gerdo Boeve 4) Wilfred Timmer 20) Herman Eikelboom 5) Rolf Boeve 21) Gerwin Bomhof 6) Robbert Timmer 7) Martijn Strunk 8) Patrick Langevoort 9) Gerwin Tellegen 10) Michael Pannekoek 11) Sjoerd vd Esschert 12) Niek Vijge 13) Daan Wesselink 14) Bas Tiemens 15) Delano Bruggink 16) John Berkhoff VERZORGERS: TRAININGSTIJDEN: Eldert vd Ploeg EMST 1: Din/Don: 20:15u - 21:45u René Jonker EMST 2: Din/Don: 19:30u - 21:00u LEIDERS EMST 2: Vacature Vacature GRENSRECHTER EMST 2: Vacature

EMST 3 (7e klasse) EMST 4 (7e klasse) 1) Keeper Selectie 1) Lyxander Töpfer 2) Jeroen Kasperink 2) Robert Leusink 3) Imro Post 3) Marcel Nieuwenhuis 4) Ramon Kroes 4) Alfons Prijs 5) Herman Bosch 5) Jacky Veldhuis 6) Gerrit van Mourik 6) Michael van Essen 7) Marco Dengering 7) Ronald van de Velde 8) Arie ten Brinke 8) Arno Boeve 9) Dennis Dijkhof 9) Sjoerd Dijkgraaf 10) Sander Horst 10) Arjan Pannekoek 11) Peter Gerretsen 11) Arno Tiemens 12) Chris Wouters 12) René van Leeuwen 13) Ramon Kamphuis 13) Arno Riphagen 14) Meindert Wiersema 14) Gerrit van Zuuk 15) Jordi Kuipers 15) Jan Dijkgraaf 16) Tonnie Ernsten 16) Henk Post 17) Remco Kamphuis 17) Michael Bossenbroek LEIDERS: LEIDERS: Herman Bosch Gert Huiskamp Jeroen Kasperink Vacature GRENSRECHTER: GRENSRECHTER: Vacature, speler EMST 3 Henry v Ommen AANVANGSTIJDEN WEDSTRIJDEN: 10:30 uur 10:00 uur TRAININGSTIJDEN: Woensdag: 20:30u - 21:30u Eerste training: woensdag 18 augustus TRAINERS: Henk Kloezeman en Vacature RESERVESPELERSLIJST: Roland Topfer Alfred Kloezeman Arie Post

Gert Buitenhuis Freddy Pothof Marco vd Ziel

AANVANGSTIJDEN WEDSTRIJD: e 5 klasse: 14:00 uur e 4 klasse: 10:00 uur

EMST 5 (7e klasse) 1) Henry Braakman 2) Herman Tiemens 3) Henk Kloezeman 4) Jan Doornebosch 5) Martin Hoogeboom 6) Henk Vorsselman 7) Erik Groeneveld 8) Johnny Verhoef 9) Henk Zweers 10) Hans Scholten 11) Karel Tellegen 12) Berry Boekelder 13) Dick Roke 14) Erik Hoogeboom 15) Jos Breden

LEIDERS: Leendert vd Vosse Erik Groeneveld GRENSRECHTER: Vacature, speler EMST 5 09:30 uur

Herman Bos Gerrit van Westerveld Gerrit Vorsthof


VOORBEREIDING 1e SELECTIE V.V. EMST Trainingsweek 1 Zondag 01 aug 2010

e

e

11.00uur

1 training 1 selectie VV Emst

03 aug 2010

17:30 uur 19.00 uur

Oud Emst – Oud Vaassen Emsterstreekteam - Go Ahead Eagles

Woensdag 04 aug 2010

19.30 uur

2 training 1 selectie VV Emst

Vrijdag

06 aug 2010

19.30 uur

3 training 1 selectie VV Emst

Zondag

08 aug 2010

11.00 uur

4 training 1 selectie VV Emst

Trainingsweek 2 Dinsdag 10 aug 2010

19.30 uur

VV EMST 1 - V&L 1

Donderdag 12 aug 2010

19.30 uur

5 training 1 selectie VV Emst

Vrijdag

13 aug 2010

19.30 uur

6 training 1 selectie VV Emst

Zondag

15 aug 2010

14.00 uur

Batavia 1 Lelystad – VV EMST 1

Trainingsweek 3 Dinsdag 17 aug 2010

19.00 uur

Bekerwedstrijd

Donderdag 19 aug 2010

20.15 uur

7 training 1 selectie VV Emst

Zondag

22 aug 2010

11.00 uur

8 training 1 selectie VV Emst

Trainingsweek 4 Dinsdag 24 aug 2010

18.45 uur

Bekerwedstrijd

Donderdag 26 aug 2010

19.00 uur

9 training 1 selectie VV Emst

Dinsdag

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

(Oefenwedstrijd)

(Oefenwedstrijd)

e

Vrijdag en zaterdag vrij i.v.m. het Emsterfeest Zondag

e

e

29 aug. 2010

13.00 uur

10 training 1 selectie VV Emst

Trainingsweek 5 Dinsdag 31 aug 2010

20.15 uur

Bekerwedstrijd ivm het Emsterfeest of training

Donderdag 02 sept. 2010

20.15 uur

11 training 1 selectie VV Emst

Zondag

14.00 uur

Aanvang competitie VV Emst 1

05 sept. 2010

e

e

Dit is een conceptprogramma. Tijden en wedstrijddagen kunnen nog veranderen.


Kwaliteit van uit het verleden, aangepast voor de toekomst! Talhoutweg 36, 8171 MB Vaassen Telefoon 0578-576777 Website www.autoschade-dewilde.nl

Raadpleeg uw dealer/garagebedrijf voor advies betreffende autoschade


VOORBEREIDING 2e SELECTIE V.V. EMST Trainingsweek 1 Dinsdag 10 aug 2010

19.30 uur

1 training 2 selectie Emst

Donderdag 12 aug 2010

19.30 uur

2 training 2 selectie Emst

Zondag

15 aug 2010

10.30 uur

3 training 2 selectie Emst

Trainingsweek 2 Dinsdag 17 aug 2010

19.30 uur

4 training 2 selectie Emst

Donderdag 19 aug 2010

19.00 uur

Oefenwedstrijd VV EMST 2

Zondag

e

e

e

e

e

e

e

e

e

22 aug 2010

10.30 uur

5 training 2 selectie Emst

Trainingsweek 3 Dinsdag 24 aug 2010

19.00 uur

Oefenwedstrijd VV EMST 2

Donderdag 26 aug 2010

10.30 uur

(Tegenstander volgt)

e

e

(Tegenstander volgt)

e

6 training 2 selectie Emst

Zaterdag en Zondag vrij i.v.m. het Emsterfeest Trainingsweek 4 Dinsdag 31 aug 2010

19.30 uur

7 training 2 selectie Emst

Donderdag 02 sept. 2010

19.30 uur

8 training 2 selectie Emst

Zondag

05 sept. 2010

10.00 uur

Oefenwedstrijd VV EMST 2

Trainingsweek 5 Dinsdag 07 sept. 2010

19.30 uur

9 training 2 selectie Emst

Donderdag 09 sept. 2010

19.30 uur

10 training 2 selectie Emst

Zondag

10.00 uur

Aanvang competitie VV Emst 2

12 sept. 2010

e

e

e

e

e

(Tegenstander volgt)

e

e

e

Dit is een conceptprogramma. Tijden en wedstrijddagen kunnen nog veranderen.

VOORBEREIDING LAGERE ELFTALLEN V.V. EMST Aanvang trainingen Woensdag 18 aug 2010

20.30 uur

1 training EMST 3, 4 en 5

Zondag

22 aug 2010

10.00 uur

7 tegen 7 toernooi EMST 3,4 en 5

Woensdag 25 aug 2010

20.30 uur

2 training EMST 3, 4 en 5

Woensdag 01 sept. 2010

20.30 uur

4 training EMST 3, 4 en 5

Woensdag 08 sept. 2010

20.30 uur

5 training EMST 3, 4 en 5

Zondag

12 sept. 2010

e

e e e

Aanvang competitie VV Emst 3, 4 en 5

Dit is een conceptprogramma. Tijden en wedstrijddagen kunnen nog veranderen.


Vakantie in het Zwarte Woud in het zuiden van Duitsland Vakantie in het zwarte woud in het zuiden van Duitsland op 630 km vanaf Emst in een prachtig pension waar de familie gedachte hoogtij viert kunt u genieten van de welver diende rust. In de prachtige omgeving waar veel mogelijkheden zijn om te wandelen, om zich te laten verwennen in de beauty massage ruimte of een sauna te nemen.Verder ontbreekt ook het zwembad niet, wat een tempratuur heeft van 28 graden! Ook is het mogelijk om onder begeleiding de Nordic Walkingtechnick te verbeteren of te gaan moutenbiken. Verder beschikken de kamers over een eigen douche en wc, telefoon en tv en elke morgen begint de dag bij ons met een zeer uitgebreid ochtendontbijt. Meer informatie kunt u krijgen bij de Fam. G Kamphuis tel 0578-662142

Info Obere RainstraĂ&#x;e 4 79297 Winden/Niederwinden Tel. 0 76 85/2 59 Fax 0 76 85/2 14 info@pension-am-rein.de www.pension-am-rain.de

Zelfslachtende slager G. ter Weele en zn. B.V. Houtweg 8 - Oene Tel. 0578-641205 Hoofdweg 55 - Emst Tel. 0578-662000

Uw Slager Uw Vakman

info@slagerijterweele.nl Voor een (h)eerlijk stuk vlees en fijne worst en vleeswaren. Dit alles eigen fabrikaat. Tevens verzorgen wij graag voor u: - Salade’s (alles met verse producten bereid) - Soepen - Koud warm buffet - Barbeque/ gourmet ( kijk eens op onze site www.slagerijterweele.nl - Varken aan het spit - Huisslachting rund/ schaap/ varken Bij ons geen producten van de lopende band maar door uw slager gemaakt met hart en hand!! Slagerij G. ter Weele & zn. al 36 jaar uw vertrouwen waard.


Sutton 15 7327 AB Apeldoorn Tel. 055 - 5 41 51 32 Fax 055 - 5 41 47 33

• Een professioneel beveiligingsbedrijf bij u in de buurt • Voor partucukieren en bedrijven • Hoge kwaliteit tegen concurrende prijs (voldoet aan Uneto- en borgeisen • Wij nemen al uw zorg uit handen, Van advies tot en met de opvolging (meldkamer)

• 24 uurs service

Drive in show Base-X Delano Bruggink Wij verzorgen het licht en geluid op al uw feesten en partijen

Stadhoudersmolenweg 23 7317 AV Apeldoorn

Tel.: +31 55 577 72 00 Fax.: +31 55 577 72 02 E-mail: info@hamer.net

Tel.: 06-10938857 bgg.: 06-52694305 delanobruggink@hotmail.com

BasE-X

CHINEES - INDISCH RESTAURANT

DE LANGE MUUR Familie Chen Eperweg 21, 8166 AA Emst Tel.: 0578-662446, Fax.: 0578-662449 Al ruim 10 jaar een begrip in Emst en omstreken

Accountantskantoor C.A. Pijnenborg B.V. Deventerstraat 386, 7325 RV Apeldoorn Telefoon 055 - 368 15 90 Fax 055 - 521 38 34


OPROEP

Wie wil er nu niet met deze dames op zondagmorgen voetballen? Iedereen toch. Helaas zijn er nog te weinig dames om een elftal te vormen Het damesteam zoekt nog versterking. Ken je in je vrienden- of familiekring nog dames vanaf 18 jaar, die belangstelling hebben om het team te versterken, neem dan contact op met het wedstrijdsecretariaat of bij een van de bestuursleden. Tevens zijn we ook naarstig op zoek naar leiders en een trainer. Voor verdere informatie: Herwin Rozendal wedstrijdsecretaris

OOK WIJ WILLEN IN DE COMPETITIE VOETBALLEN


Sanitair Verwarming Dakbedekking Loodgieterswerk Schoorsteenvegen Onderhoud gasapparatuur

Oude Apeldoornseweg 77, 8171 LV Vaassen, Tel. 0578-572615, Fax 0578-571038

Voor al uw tuinplanten, eenjarigen, coniferen, sierheesters, rododendrons tuinhout en vijverplanten. Gehele jaar gratis watertesten.

Party- en tenten/Verhuur Vosselman Brinkerweg 24 8166 GE EMST TEL. 0578-661299

Eperweg 34 (tussen Epe en Emst) TEL. 0578 - 627625

TUINMARKT VAN DE MARS EPE

Verhuur van: Serviesgoed, glaswerk, bestek, koffiezetapparatuur, stoelen, tafels, partykramen, partytenten, parasols, gasbarbecue enz.


Zondag 22 augustus 2010 aanvang: 10:00 uur

7 tegen 7 Toernooi Lagere Elftallen VV EMST

Als voorbereiding op het seizoen 2010-2011 Tevens foto’s maken C1000 actie Sportpark ’t Hanendârp te EMST


Industrie spuiten

Liften en hoogwerkers

Machine onderdelen Luchtkanalen spuiten

Trailer verhuur per dag, week of maand

Container bakken

Bedrijfswagens

Tautliner 6 Lengte 13 mtr, Breedte 2 55 mtr Schuifdak, schuifzeilen, ABS, EBS, palletkist

Reclame Gevelreclame Autobelettering Full Colour

Borden/Sportvelden Bouwborden

Talhoutweg 23, 8171 MB Vaassen, Tel. 0578 578 510, Fax. 0578 576 048 info@dewildeb.nl, www.dewildeb.nl


TRAININGSVELD EN KLEEDKAMER INDELING V.V. EMST SEIZOEN 2010-2011

KLEEDKAMERINDELING


Schoonmaakbedrijf Van der Haar v.o.f.

Schoonmaakbedrijf Van der Haar v.o.f. Hammerstraat 50a Epe 8162 PH Epe Tel: 0578 - 61 34 95

Fax: 0578 - 61 13 16 Mobiel: 06 - 23 80 86 29 E-mail: vanderhaar@wanadoo.nl Wij zijn ook te vinden op Internet: http://www.geo.nl/schoonmaakbedrijf-vanderhaar/

DEALER GUTBROD ZITMAAIERS Leverbaar in vele modellen Tevens reparatie en onderhoud van alle merken

FA. Witteveen - Emst Laarstraat 10, 0578-661509

Kampeerart./ tuinmeubelen Kanaal Noord 190 7322 AD Apeldoorn Tel. (055) 542 49 00


Eiland B.V.

Transportbedrijf, containerdienst

Koninginnelaan 101-A 7315 BP Apeldoorn Tel. nr. 055-5767685 www.vdloo.nl

Wij verzorgen gaarne uw: • Bruiloft • Diner/Gourmet • Koffietafel • Koud / Warm buffet In onze sfeervolle zaal (tot ca. 70 pers.) Nel en Arend Gerrits

www.restaurantgerrits.nl

tel: 0578 - 661571

Hoofdweg 9, 8166 AC Emst


GEZOCHT RUIMTE

Voor het inzamelen van goederen t.b.v. een nog te organiseren: “Bazaar�, zoekt de Activiteitencommissie een ruimte waar zij haar spullen kan opslaan. Indien er mensen zijn die deze ruimte ter beschikking willen stellen, kunnen zij contact op nemen met de Activiteitencommissie. Hilda van Essen Corien van Amersfoort Leendert van de Vosse Toos van 't Ende Gerrie Berkhoff Harmpje Doornebosch Gert Huiskamp Herman Tiemens Gerald Gorkink Bas van Maastricht Chris Wouters Michael Pannekoek


Jeugdafdeling Voetbalvereniging Emst Beste VV EMST-leden Zoals elk jaar doen we ook dit jaar weer mee aan de Grote Club Actie. Wat houdt deze actie nu eigenlijk in? Het is de bedoeling dat iedereen zoveel mogelijk loten verkoopt. Elk lot kost € 3,00, hiervan zal € 2,40 naar onze jeugdafdeling gaan. Met de coupons achter in het boekje kan korting op verschillende producten/verblijven worden verkregen. En natuurlijk kunnen per lot mooie prijzen gewonnen worden.

Wat doen we nu met dit geld? Als jeugdafdeling organiseren we elk jaar een aantal zaken buiten het voetballen om. Zo kun je denken aan de jaarlijkse trip van de jeugd naar Ameland, het slapen van de F-jes en de speelgroep in onze kantine, het Sinterklaasfeest en de activiteiten tijdens de winterstop. Om deze activiteiten te kunnen organiseren is de bijdrage van de GroteClub-Actie zeer welkom.

Let op: ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗

De prijs per lot is € 3,00 Er worden geen loten uitgereikt Het bedrag wordt achteraf (eind oktober) van de rekening afgeschreven Het lotnummer komt op het rekeningafschrift LET ER DUS GOED OP DAT HET REKENINGNUMMER EN DE HANDTEKENING DUIDELIJK OP DE INTEKENLIJST STAAN Vergeet niet de kortingscoupon af te geven als je een lot hebt verkocht Het boekje op tijd inleveren bij je leider

Het team dat gemiddeld de meeste loten verkoopt ontvangt een leuke prijs! Dus we rekenen op jullie allemaal! Alvast bedankt voor jullie inzet.

Sportgroeten, Namens het jeugdbestuur Willie van Mourik


RECREATIEPAR

, K TSMALLERT

Voor een volledig dagje uit! NIEUW IN NEDERLAND: DE YALP SONA!! Als eerste recreatiepark in Nederland heeft ‘t Smallert de Yalp Sona binnen haar poorten gehaald! Een interactief geluidsspel voor elke leeftijd met vele mogelijkheden.

• Forellenkwekerij • Rondleiding met DVD-presentatie • Speeltuin met spectaculaire glijbanen (o.a. een waterglijbaan) • Trampolines • Minicarbaan • Kanovijver • Pontjes • Speelboot • Gezellig restaurant • Ruime gratis parkeergelegenheid. KAARSENMAKERIJ EMST Op ambachtelijke wijze kunt u zelf uw eigen kaarsen dompelen en kleuren: een leuke bezigheid voor jong en oud! OPENINGSTIJDEN: RECREATIEPARK: dagelijks 1/4 t/m 31/10 - 10.00-18.00 uur FOREL VISSEN: het geh. jaar dagelijks van 8.00-12.30 en 12.30-17.00 uur KAARSENMAKERIJ: 1/1 t/m 31/3: wo. en zat. 10.00-17.00 uur • 1/4 t/m 31/10 dagelijks van 10.00-18.00 uur 1/11 t/m 31/12 di. t/m za. van 10.00-17.00 uur • Kerst- en voorjaarsvakantie geopend m.u.v. 1e en 2e Kerstdag en 1 januari.

‘t Smallert en de kaarsenmakerij zijn de ideale plek voor kinderpartijen, bruiloften of personeelsfeesten. Smallertsweg 8 • 8166 KD Emst • Tel. Forellenkwekerij (0578) 66 16 21 • Tel. Kaarsenmakerij (0578) 66 16 32 • Fax Recreatiepark (0578) 66 23 97 • E-mail: info@smallert.nl • Internet: www.smallert.nl • of ’

Van Loo Vaassenseweg 12, Emst

WAT JE DICHTBIJ HAALT, IS LEKKER... Tel.: 66 13 67


Coรถperatieweg 4 8166 GB Emst

T 0578 661645 F 0578 617436 M 06 19013003

email: bboekelder@planet.nl grafische vormgeving - reclame - logo - huisstijlen - drukwerk - webdesign


Kantinepraat Nu we aan het eind zijn van het voetbalseizoen en dus ook aan het eind van het kantineseizoen wil ik wel wat zeggen in De Klosse over het reilen en zeilen in de kantine. We zijn nu een paar jaar bezig in deze samenstelling en we hebben ons plekje wel een beetje gevonden. Dick van Amersfoort, Freek van Putten en Gerard van Huffelen staan garant voor de bestellingen en het bijvullen van alle koelingen en tevens voor het opruimen van alle goederen die binnenkomen. Het was voor hen in het begin geen gemakkelijke taak. Zij namen het over van een perfectionist, Gerard de Wilde, die alles tot in de puntjes had geregeld. Alles stond op de plaats en er stond zelfs niets scheef waar je ook keek. Gerard had een systeem ontwikkeld van bevoorraden die professioneel was. Zoiets valt niet te evenaren! Dat hebben ze ook niet geprobeerd. De drie heren gaan volgens eigen inzicht te werk en het gaat hun goed af. Zelden is er iets tekort en alles staat op de plaats. Er wordt nagekeken of er iets over de datum is, wat heel weinig gebeurd en ook wordt er opgelet of er soms leuke aanbiedingen zijn van onze leveranciers. Kortom het loopt goed. Er zijn natuurlijk best wel wensen van onze kant. Wat zouden we graag meer koelruimte hebben voor bijvoorbeeld het koud houden van het bier. Bij een groot evenement hebben we vanzelf een grote koelcontainer. Maar als we heel veel wedstrijden thuis spelen dan is het passen en meten om dat bier koud te krijgen. Wij hopen dat dit probleem nog eens opgelost wordt. Vanzelfsprekend hopen we nog steeds op meer hulp in de kantine. We kunnen zo goed nog meer mensen gebruiken! Vooral de jonge mensen bij de voetbal laten in dit geval verstek gaan. Op een paar kanjers na natuurlijk! Nu staat ons alleen nog de grote schoonmaak te wachten. Nooit een probleem om mensen te krijgen. We doen het daarna een paar weken rustig aan om dan weer met volle moed aan het nieuwe seizoen te beginnen. Vanuit de kantinecommissie wensen we jullie een fijne vakantie toe. Kom gezond weer terug! Groeten van Alie, Marjan, Gerard, Dick, Arie, Hans, Freek, Jaap en Fennie.


Kantinediensten najaar 2010 Datum Team 14 augustus Jeugdbestuur 21 augustus F1 28 augustus Emsterfeest (kantine gesloten) 4 september Carla Doornink en Jessie Brummel 11 september E3 18 september E2 25 september Geri Krijgsman en Ingrid Kloezeman 2 oktober D1 9 oktober C1 16 oktober F1 23 oktober Carla Doornink en Jessie Brummel 30 oktober Fam. Bockweg + 1 ouder E1 6 november E2 13 november E3 20 november Geri Krijgsman en Ingrid Kloezeman 27 november E1 4 december Jeugdbestuur 11 december Fam. Bockweg + 1 ouder E1 18 december D1 Graag om 08.15 uur aanwezig zijn. Rond 13.00 uur worden jullie vervangen door de middagploeg.

Mocht er niet gevoetbald worden i.v.m. afgelastingen, dan worden jullie zo snel mogelijk gebeld.

Mocht het niet lukken om de ochtend te bemensen, dan blijft de kantine die ochtend gesloten.


Kantinediensten op zondagochtend van 8.15 uur tot 13.15 uur

seizoen 2010 – 2011

Ben je een zondagochtend verhinderd, ruil dan zelf met een ander duo Bij het begin competitie vragen wij spelers A1 en dames om een dienst mee te draaien 01-08 08-08 15-08 22-08 29-08 05-09 12-09 19-09 26-09 03-10 10-10 17-10 24-10 Herfstvakantie 31-10 07-11 14-11 21-11 28-11 05-12 12-12 19-12 26-12 Tweede Kerstdag Zondag 02-01-2011 Nieuwjaarsreceptie/Nieuwjaarsloop 09-01 Snerttoernooi senioren 16-01 23-01 30-01 06-02 13-02 20-02 27-02 Vanaf 21-02 voorjaarsvak. 06-03 Carnavalsweekend 13-03 20-03 27-03 03-04 10-04 17-04 25-04 Paasmaandag 01-05 08-05 15-05 22-05 Contactpersoon Arie Post: 628765

Dik van Amersfoort Fennie Dekker ??? Wie oh wie Annie Stegeman Emsterfeest, kantine niet open Ab Dijkhof en Ike van Velzen Ria Pannekoek en Heidi van de Werfhorst Annie Stegeman Dik van Amersfoort en Jan Struikenkamp Anja Groeneveld en Agnes Kok Ab Dijkhof en Ike van Velzen Heidi van de Werfhorst en Jan Struikenkamp Annie Stegeman Dik van Amersfoort Jan Struikenkamp Ab Dijkhof en Ike van Velzen Ria Pannekoek Annie Stegeman en Heidi van de Werfhorst Dik van Amersfoort en Jan Struikenkamp Anja Groeneveld en Agnes Kok Ab Dijkhof en Ike van Velzen Kantine niet open Kantinecommissie Ervaren mensen inzetten + k.c. Annie Stegeman Dik van Amersfoort Ab Dijkhof en Ike van Velzen Jan Struikenkamp Anja Groeneveld en Agnes Kok Annie Stegeman Ab Dijkhof en Ike van Velzen Dik van Amersfoort Ria Pannekoek en Heidi van de Werfhorst Anja Groeneveld en Agnes Kok Annie Stegeman en Jan Struikenkamp Ab Dijkhof en Ike van Velzen Dik van Amersfoort Heidi van de Werfhorst Annie Stegeman en Jan Struikenkamp Anja Groeneveld en Agnes Kok Ab Dijkhof en Ike van Velzen Ria Pannekoek Dik van Amersfoort


auto&servi ce

van de Mars

Meer weten? Kijk op onze site... www.automars.nl

Cash & Carry Vaassen Kanaalweg 85, Vaassen

Cash & Carry Amersfoort Wiekenweg 41, Amersfoort

C o m m i s s i o n a i r • G r o o thandel kamer- en tuinplanten


Voetbalvereniging Emst ledenmutatie Aanmelding Afmelding Adreswijziging Spelend lid Niet spelend lid Kader

(aankruisen wat van toepassing is) een nieuw spelend lid graag een pasfoto bijvoegen

Persoonsgegevens Voornaam ; _____________________________________________ Tussenvoegsel ; _____________________________________________ Achternaam ; _____________________________________________ Straat ; _____________________________________________ Nummer ; _____________________________________________ Postcode en plaats ; _____________________________________________ Telefoon ; _____________________________________________ Geslacht ; man /vrouw _____________________________________________ Geb.datum ; _____________________________________________ Bijzonderheden ;

Ondergetekende verleent hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan vv Emst om per ______________ bedragen van bank of gironummer ________________ tnv _________________________af te schrijven wegens contributie.

Datum : ___________ Naam:

Plaats : _______________________

____________________________________________

Handtekening _____________________________


Antennes, Bouwsets, Components, Scanners, Boeken, 27 mc, Meetapparatuur, Speakers, Draad & Kabel, Disco apparatuur, PC-toepassingen, Meten, Regelen en Registreren, Ontwerpen, Printproduktie, Assemblage, Automatisering, Besturingen en Computers

Al meer dan 25 jaar meer verstand van elektronica Stationsweg 43, 8166 KA, Postbus 19, 8166 ZG Emst, Nederland Tel. verkoop 0578-661559, Tel. industrie 0578-662130, Fax 0578-662124

www.dwrd.nl - www.elektronikadeweerd.nl - www.deweerd-emst.nl

De Hezebrink t

Ems Zalenverhuur voor vergaderingen, bruiloften, recepties tot 200 personen. Sfeervolle bowlingruimte met barbecue, eventuele combinatie met schietbanen

Ds van Rhijnstraat 69 - Emst, Tel. 0578-661569, b.g.g. 661699 INFORMEER VRIJBLIJVEND NAAR ONZE PRIJZEN

‘s zondags gesloten. Expl. Harrie en Jolanda de Wilde


Het idee is dat dromen een kans krijgen. Rabobank is de bank van de Nederlandse sport. We zijn fanatiek aanhanger van de recreatieve en de jeugdsport bij u in de buurt. Zo helpen we talent om te scoren en om hun dromen te verwezelijken. Want succes begint bij de start. Dat is het idee.

Rabobank sponsort de lokale sportverenigingen. Rabobank. Een bank met ideeĂŤn.

www.rabobanknoordoostveluwe.nl

Hanendorperweg 102 - 8166 JJ Emst/Gortel Tel. 0578-661324, e-mail; info@wildhoeve.nl


Sponsorcommissie Vrijdagavond 13 augustus zal de Andre van de Ende Penalty-bokaal worden gehouden en op zondag 22 augustus zal een 7 tegen 7 toernooi voor de senioren plaatsvinden. Tijdens beide evenementen zullen van alle spelende leden portretfoto’s worden gemaakt voor de C-1000 actie, door onze clubfotograaf Martin Hogeboom. Gaarne wil ik een beroep doen op alle spelende leden om zoveel mogelijk aan de evenementen mee te doen. Het zou jammer zijn indien jouw foto ontbreekt in het fotoverzamelalbum van de v.v. Emst. Binnenkort wordt u op de hoogte gebracht van deze actie in de diverse media.

De sponsorcommissie is tijdens de vakanties druk bezig geweest in overleg met het wedstrijdsecretariaat om alle elftallen weer te voorzien van de juiste materialen en tenues. Er zijn al diverse elftallen weer up to date gebracht door nieuwe kleding en materialen. Ook de leveranciers hebben vakantie en het kan zijn dat wij bij het begin van de competitie nog niet alles binnen hebben. Gaarne uw begrip hiervoor. Wij doen onze uiterste best om alles zo snel mogelijk gerealiseerd te hebben. Berry Boekelder


BAR – EETCAFÉ – ZALEN

VAN DE SCHEPOP EMST

Fam. K. Tellegen Hoofdweg 25-27 8166 AC Emst 0578- 66 12 55

Het adres voor; Feesten (20-120 pers) Partijen Vergaderingen

kijk voor meer info op: WWW.CAFEVANDESCHEPOP.NL

Aangesloten bij de Geschillencommissie Klusbedrijven

Brinklaan 13 7311 LA Apeldoorn Tel: 055-5212873 Fax: 055-5789333 Internet: www.hetapeldoornsbeleg.nl

Sportblessure? Veenstade heeft een apart

SPORTSPREEKUUR! Tel. 0578 - 57 29 90 Veenweg 5 • Vaassen

GA NAAR WWW. VEENSTADE.NL

Eperweg 20, 8166 AB Emst Telefoon/fax 0578 - 66 27 01, mobiel 06 - 51 34 71 25 E-mail: ton.dijkman@planet.nl - www.tondijkman.nl


2009/2010 Naam:

Adres:

Pc en plaats:

Aantal

Bedrijfswagenspuiterij B. de Wilde Rijva B.V. Welkoop Vaasssen Oxalis B.V. Broodjeszaak Eekterzicht Hanol Vaassen V.O.F. van Egmond Kralt B.V. Four Season’s Plants Baltus Bloembollen Silze Toscana, Peter Dessing Hamer installatietechniek Ophof Intra/ Eiland Grondverzet Lamme Eierhandel Shift B.V.

Talhoutweg 23 Riezebosweg 13 Deventerstraat 61 Handelsweg 6 Kanaalweg 85 D Kanaalweg 85 B Kanaalweg 85 C Maasdijk 273 C Kanaalweg 83 Paterstraat 40 Stadhoudersmolenweg 23 Oranjeweg 43 Laarstraat 28 Schaverenseveldweg 29

8171 MB Vaassen 8171 MG Vaassen 8171 AC Vaassen 7251 JG Vorden 8171 LS Vaassen 8171 LS Vaassen 8171 LS Vaassen 4261 AL Wijk en Aalburg 8171 LS Vaassen 5331 EB Kerkdriel 7317 AV Apeldoorn 8166 JA Emst 8166 GS Emst 8166 HH Emst

5 1 1 4 1 1 3 1 60 2 3 3 3 2

Wilt u de vereniging ook extra ondersteunen? Neem dan contact op met de sponsorcommissie sponsoring@vvemst.nl of 06-30389571


Tel: 055 - 312 21 45 Wieseledwarsweg 23 7345 AB Wenum-Wiesel Fax: (055) 312 21 00

ONGEDIERTEBESTRIJDING VAN ESSEN Specialist in houtworm en boktor • Wespen • Muizen en ratten • Mieren en vlooien • Vogelwering • Etc....

Gedipl. lid NVPB

Willem Tellstraat 11, Epe

Haverkampsweg 22 - 8161 VN  Epe % 0578 - 628300 Apeldoorn: 055 - 356 16 45 WWW.FREEKVANESSEN.NL

Biljart en Dartcafé Tel. 0578-614948

Scholten Beheer B.V. Koeweg 4 - 8166 JP Emst - Tel. 0578-661722 - Fax 0578-661429 www.rietdekkersbedrijfscholten.nl

Een vertrouwd adres voor: • Handel in aankoop riet • Patent riet • Bouwkundig advies • Bouw begeleiding • Ontwerpen/tekenwerk • Vergunning aanvraag • Calculatie • Verhuur Materieel

V.O.F. Rietdekkers & coatingsbedrijf

Scholten

Koeweg 4 - 8166 JP Emst - Tel. 0578-661722 - Fax 0578-661429 www.rietdekkersbedrijfscholten.nl

Bouwbedrijf B.A. Scholten Koeweg 4 - 8166 JP Emst - Tel. 0578-661722 - Fax 0578-661429 www.rietdekkersbedrijfscholten.nl

Een vertrouwd adres voor: • Nieuwbouw • Verbouw • Onderhoud • Kozijnen, ramen en deuren • vrijblijvend advies


Redactie “De Klosse”: Redactie kabelkrant/,internet: Kopijadres:

B. Boekelder, A. Post H. Rozendal Blekersweg 28 Epe 0578-613164 klosse@vvemst.nl of bus bij uitgang kantine

Leiders Senioren: VV EMST 1:

G. Wagenvoort G. van Lohuizen

Koeweg 49 Emst Mussenkampseweg 4A Heerde

0578-661531 0578-693921

VV EMST 2:

Vacant

VV EMST 3:

J. Kasperink H. Bosch

Hogeveldweg 2 Emst Klaverkamp 23 Epe

0578-662125 0578-628144

VV EMST 4:

G. Huiskamp

Hezeweg 64 Emst

0578-662977

VV EMST 5:

L. van de Vosse H.J. Groeneveld

Snerrewindseweg 4 Oene Leeuwenboomweg 9 Emst

0578-641919 0578-662627

Leiders Junioren: VV EMST A1:

Vacant

VV EMST MEIDEN

H. van Essen R. Pannekoek W. van Mourik J. Kasperink

Haverkampsweg 22 Epe Molenweg 4 Emst Kerkhofweg 19 Emst Hogeveldweg 2 Emst

0578-628300 0578-661117 0578-662409 0578-662125

VV EMST B1:

G. van Mourik G. de Groot

Hanendorperweg 81b Emst Hoofdweg 56 Emst

06-20101692 0578-661223

VV EMST C1:

Vacant

Leiders Pupillen: VV EMST D1:

Vacant

VV EMST E1:

J. Huiskamp

Brinkerweg

0578-66

VV EMST E2:

M. Rozendal

Hanendorpweg 81 Emst

06-22139976

VV EMST E3:

T. Vijge R.J. Goedhart

Leeuwenboomweg 28 Emst Muggenveldweg 7 Emst

0578-662262 0578-661311

VV EMST F1:

W. Timmer H. van Ommen

Ds. van Rhijnstraat 30 Emst Hullandstraat 53 Emst

0578-662589 0578-615473

DE KLOSSE 2009-2010 NUMMER 7 [WEB]  
DE KLOSSE 2009-2010 NUMMER 7 [WEB]  
Advertisement