Page 1

4 Groep

sink

uel Ren

14 Sam

Groe p 2a

Schoolplaatjes Jubileumalbum

7 Im

ara d

e Vri

p Groe

1a

es

! n e t n e l a t e d r a a p S ra

7 Con

1982 - 2012

30 jaar!

ras

arde

ten B

Dru d van


Albert Heijn Warnsveld feliciteert De Scheperstee met hun 30 jarige bestaan!


Voorwoord Beste Schepersteeërs, Met enige trots schrijven we het voorwoord voor het jubileumboek van De Scheperstee. Dertig jaar bestaan is voor ons reden voor een feest! Na enig brainstormen kwam het idee van een jubileumboek op tafel. Desgevraagd wilde Albert Heijn ons hierbij graag helpen. Zij hebben immers ruime ervaring met verzamelalbums. Het is een boek van nu geworden, met foto’s van nu. Prachtig voor dit moment, maar eigenlijk is het vooral een boek voor later. Een tastbare herinnering aan je jaren op de basisschool. Een school waar je acht jaar van je leven hebt doorgebracht. We hebben alle leerlingen en teamleden op de foto. Maar ook alle ouders die een handje helpen om de school te kunnen laten draaien. Dan noemen wij bijvoorbeeld de leden van de bibliotheekgroep, de Medezeggenschapsraad en de Activiteitencommissie. Verder maken leerlingen van de Scheperstee gebruik van de tussenschoolse- en naschoolse opvang van Broodnodig en de Blokkentoren. Dus staan zij ook in ons album. Via de plaatjes kun jij je hele groep bij elkaar sparen! Of alle meesters en juffen op één pagina plakken. Wie heeft het eerst zijn groep, of misschien wel het hele album compleet? Ook weten we nu al dat er een ruilmiddag komt. Dan kun je dubbele plaatjes ruilen: de kans om de missende plaatjes te pakken te krijgen! Het feit dat je de mensen op de foto’s kent, maakt het sparen natuurlijk het leukst. Tot slot willen we alle mensen die dit jubileumboek mogelijk hebben gemaakt hartelijk bedanken. We wensen jullie veel succes en plezier. Hans van Ballegoy Ria Bus Directie De Scheperstee

Dit verzamelboek is van: ............................. Dit boek is mogelijk gemaakt dankzij de steun van Albert Heijn Warnsveld, Foto Koch Baarn en de Taskforce Ondersteuning de Scheperstee (TOS). Productie: Ambiance Evenementen BV - (0314) 625109 - www.ambianceevenementen.nl - www.voetbalplaatjes.nl 1


Groep 1A-2A

o t fo

n e s las

K

1

2

3

4

1A

1A

1A

1A

5

6

7

1A

1A

1A

1A

9

10

11

12

1A

1A

1A

1A

2

8


13

14

15

16

1A

1A

1A

1A

17

18

19

20

1A

1A

1A

1A

21

1

2

3

1A

2A

2A

2A

4

5

6

2A

2A

2A

Juf Karin 8

2A

9

2A 3

7

2A


Groep 1B-2B

o t o nf

e s s la

K

1

2

3

4

1B

1B

1B

1B

5

6

7

8

1B

1B

1B

1B

9

10

11

12

1B

1B

1B

1B

4


13

14

15

16

1B

1B

1B

1B

17

18

19

20

1B

1B

1B

1B

21

1

2

3

1B

2B

2B

2B

4

5

6

7

2B

2B

2B

2B

Juf Marieke 8

9

10

2B

2B

2B 5


De Scheperstee bestaat 30 jaar!

1982 - 2012

Eerste logo

Foto toen

Zo was het toen: In augustus 1982 opende de Scheperkampschool haar deuren. De school is gestart in een noodgebouw met drie lokalen. Die stonden op de plek van het huidige voetbalveld en de fietsenstalling. In de kleuterklas zaten veertien leerlingen, in klas 1 en 2 waren dat dertien kinderen! Er werkten twee fulltime leerkrachten. De hele omgeving bestond nog uit weiland met paarden en braak liggend terrein. Alleen de Rabobank stond er al. Het heien van de huizen rondom de school verstoorde menige les. De kinderen telden het aantal slagen mee dat er nodig was om een heipaal de grond in te krijgen. Computers waren nog niet op school te vinden. Informatie haalde je uit een boek! Op het schoolbord schreef je met krijt i.p.v. met een speciale pen. Kinderen gingen tussen de middag thuis eten en van buitenschoolse opvang had men toen amper gehoord. Ouders hielpen waar nodig: van leesmoeder tot poetsvrouw, van klussenman tot bestuurslid van de Stichting. Al waren we onder één dak begonnen, pas in 1985 werden de kleuterschool en lagere school officieel samen één basisschool.

Op dit braakliggend terrein werd de school gebouwd

6


betekende ook een nieuwe naam: De Scheperstee ( een stee is een veilige plek, Scheperkamp is de wijk). Daar hoorden ook een eigen logo, een schoollied en rood T-shirt bij. Omdat het leerlingenaantal bleef groeien, moesten er toch weer groepen ergens anders worden ondergebracht. Gelukkig mochten we er in 1997 vier lokalen bij aanbouwen. In 2002 kregen we er nog een noodlokaal bij. Door de laatste verbouwing in 2005, hebben we een grote koffiekamer, een ruim directiekantoor, een I.B. kantoor en een materialen berging gerealiseerd. De laatste jaren krijgt de buitenschoolse opvang steeds meer plek binnen onze school, dat zal in de toekomst alleen nog maar meer worden.

Foto nu

Zo is het nu: De Scheperstee huist in 2012 in een stenen gebouw, met 10 lokalen, een ruime, lichte hal en een speellokaal. Er staat nog een noodlokaal aan de rand van ons plein. De school staat midden in een woonwijk en trekt leerlingen uit zowel Warnsveld als Zutphen. We hebben nu rond de 240 leerlingen, verdeeld over 10 groepen. Digiborden en computers zijn onmisbaar geworden voor ons huidige onderwijs. Zowel voor de leerlingen als voor het team. Het team bestaat uit 18 mensen, leerkrachten en ondersteunend personeel. Er werken 3 collega’s fulltime, de rest allemaal parttime. Verder bieden we professioneel geregelde tussenschoolse en naschoolse opvang aan. Ook nu maken we met de ouders samen school. Er zijn allerlei commissie en werkgroepen die meedenken en meedoen.

Onthulling van de naam

Door de jaren heen: de kinderen en het team We zijn gestart met 27 leerlingen, allemaal kinderen uit Warnsveld. Dat was toen nog een zelfstandige gemeente en Leesten was een buurtschap. Door de nieuwbouw in de wijk Scheperkamp en in Leesten groeide de school in het begin snel. Het hoogste leerlingenaantal was 272. De verwachting is dat wij stabiliseren rond de 200 leerlingen. Dezelfde groei was ook bij het team te zien. Met de kinderen praten we niet alleen over de sommen, maar ook over de mens en het omgaan met elkaar. Over dingen samen vieren of delen, over voor- en tegenspoed, omgaan met leven en dood. Dat heeft ons verder geholpen toen er tegenslagen op ons pad kwamen. Symbool daarvoor is onze hal, een plek om samen te vieren, om samen te delen.

Huidige logo

Door de jaren heen: de school De school startte als Scheperkampschool in een barak met 3 lokalen. In het derde jaar van ons bestaan hadden we al meer ruimte nodig. Eerst kwam er een noodlokaal bij, daarna ging er een groep naar een dependance. De groei zette door en daarom mochten we een stenen gebouw met 6 lokalen neerzetten. Voordat we gingen bouwen, hebben we eerst bedacht wat we graag zouden willen: licht, een centrale hal waar we allemaal inpassen, een toneel, gangruimte waar ook gewerkt kan worden, een speelzaal. Voordat de nieuwbouw klaar was hebben we zelfs even de koffiekamer als kleuterlokaal moeten gebruiken! Het nieuwe gebouw in 1987

7


Door de jaren heen: de ouders

Door de jaren heen: het onderwijs

Al 30 jaar zijn de ouders van onze leerlingen op vele manieren betrokken bij de school. Om een paar voorbeelden te noemen: - In het eerste jaar van het bestaan van de school waren er ouders die de school schoonmaakten zodat dat geld ergens anders aan besteed kon worden! - Ouders die ons documentatiecentrum hebben opgezet, boeken hebben gekaft en uitgeleend aan de kinderen. De computer heeft het documentatiecentrum laten verdwijnen, maar de leeskasten in de hal worden nog steeds beheerd door een oudergroep. - Klassenouders die de leerkracht veel praktische zaken uit handen nemen of het nu gaat om vervoer regelen of om het decor voor een musical te maken. - Ouders die van alles bedenken om geld in te zamelen om het speelplein op te knappen. De grote pleindag in 2002 en de fancy fair in 2011 waren fantastische dagen. – De leden van de oudercommissie of zoals het nu heet activiteitencommissie (AC) hebben altijd de schoolreisjes en schoolfeesten helpen organiseren en uitvoeren. Het werk dat ze verzetten voor de Sint, de Kerst en de avondvierdaagse kostte menig vrij uurtje. – Het meedenken door de leden van de Medezeggenschapsraad (MR) en van de Taskforce Ondersteuning Scheperstee (TOS).

Toen we startten was er nog niets, methodes moesten worden uitgekozen en aangeschaft. Wat wil de Scheperkamp school voor onderwijs geven? Net als nu werd er toen al van uit gegaan dat de school een veilige plek, een basis voor iedereen moet zijn. Een plek waar een kind zich maximaal kan ontwikkelen, zowel cognitief als sociaal emotioneel. De kreet: ‘huppelend naar school en huppelend naar huis’ stamt al uit onze beginjaren. Verder moesten we de constante groei in goede banen leiden: meer kinderen is meer collega’s, meer lokalen, een dependance en tenslotte nieuwbouw. Daarna konden we ons meer storten op de inhoud van ons onderwijs. De leerlingenzorg werd op poten gezet, het leerlingvolgsysteem werd ingevoerd en intern begeleider zijn, werd een functie. Ondertussen hadden we voor het nieuwe vak Engels al een cursus gevolgd. De eerste computers kregen we via een actie van de Rabobank, niet beseffend welke plek die computer in het onderwijs zou gaan innemen. Enige voorbeelden van nu: een leerling uit groep 5 houdt een spreekbeurt, ondersteund met een power point! Kinderen uit groep 8 hebben een eigen USB stick waarop hun werk staat. Het digibord zorgde ervoor dat het krijtbord bijna uit de school is verdwenen. De rol van de leerkracht is veel meer van leiden naar begeleiden verschoven. De leerling krijgt ruimte om aan te geven wat hij zelf zou willen leren. Er wordt gewerkt met dagen weektaken. De klassenorganisatie is steeds minder ‘frontaal’. Coöperatieve werkvormen maken dat de leerlingen actiever bij de les zijn betrokken. Op sociaal emotioneel gebied geven we massage– en kanjertraining lessen. Kinderen leren hun eigen grenzen aan te geven en zo beter omgaan met elkaar. We zien ook de kansen die studenten ons brengen: natuurlijk een paar extra handen, maar ze voeren ook onderzoek uit en brengen nieuwe ideeën mee. Kortom De Scheperstee is zich al deze 30 jaren blijven ontwikkelen. Wij willen met ons aanbod blijven aansluiten bij de vragen van de huidige maatschappij.

8


vi

i s r

n

ad

es

g

DC V S

in

c r i s i s be h e e

Gert-Jan Ludden www.svdc.nl Turfstraat 16 7201 KG Zutphen

JUWELIER VAN SOEST: AL DRIE GENERATIES

pak je e e t s heper ee!!! c S e Met d ting m r o k 10% 9


Groep 3

o t fo

n e s las

K

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10


13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Juf Maria

Juf Ellen

29

30

11


Ouders helpen met de financiële opvoeding van hun kind! Ik zou graag wat geld overhouden per maand, maar hoe? Een leerling met geldzorgen, houdt zijn aandacht er niet bij!

Door voorlichting en budgetcoaching

Leren een leven weer in balans te brengen Karin Kühlkamp ‘t Spiker 2 7231 JS Warnsveld

De beste basis voor onderwijs!

0575 52 72 32

www.solvente.eu info@solvente.eu

Dreiumme 55 7232 CN Warnsveld

Voorst - Ochten - Haarlem - Dwingelo Postadres: Rijksstraatweg 104, 7383 AW Voorst Telefoon: 0575 - 49 05 76

www.boekenco.nl boekbestelling@boekenco.com

Voor Kleinschaligheid en Kwaliteit! Rijksstraatweg 104, 7383 AW Voorst Telefoon: 0521 - 57 16 53

12


Ter nagedachtenis Marijke Pelgrim en Theo Hageman

13


Groep 4

n e ss

a l K

1

o t fo

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14


13

17

14

18

15

16

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Juf Heleen

Juf Marieke

29

30

15


Groep 5A

n e ss

a l K

1

o t fo

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16


13

17

14

18

Meester Martijn

Meester Gerard

21

22

17

15

16

19

20


De leerlingenraad:

Sinds schooljaar 2011-2012 heeft de Scheperstee een leerlingenraad. Wij vinden het als school belangrijk naar kinderen te luisteren en hen mee te laten denken over onze school. De leerlingenraad bestaat uit jongens en meisjes uit de groepen 5 t/m 8. In de eerste weken van het schooljaar konden de leerlingen uit de groepen 5, 6,7 en 8 zich opgeven voor de leerlingenraad. Door middel van een presentatie lieten de leerlingen zien waarom zij in de leerlingenraad zouden moeten zitten. De kinderen in de klas kozen diegene die het volgens hen het beste had gedaan. Uit elke groep zijn er 2 kinderen gekozen. Dat betekent dat er 8 kinderen in de leerlingenraad zitten. José Leferink zit er namens de leerkrachten in. Jesse Heijliger (6) Bart Keijser (8) Daan Ypma (5) Kjetl Gerritsen (7)

Joshua v.d. Meiren (5) Femke Wiltink (7) Pim Langenveld (8) Nigel Mentink (6)

De leerlingenraad heeft dit schooljaar al enkele keren vergaderd. Ook hebben we samen al een aantal dingen kunnen bereiken, o.a: • kookles op de vrijdagmiddag • met een zachte bal voetballen op het 7/8 plein • een disco-avond voor groep 8 • een ‘alles op rolletjes-week’. • in elke klas een spiegel voor de kinderen

18


Zoek de volgende woorden die met onze school te maken hebben: Scheperstee Gym Gezellig Oud-leerlingen Rood Knus Wit

Kamp Leren Schoolvoetbal Avondvierdaagse Sportief Leuk Pauze

19

Muzikaal Slagbaltoernooi Klein Musical Warnsveld Maandopening


Groep 5B

n e ss

a l K

1

5

o t fo

2

3

4

6

7

8

9

10

11

20


12

13

16

17

Juf Ria

Meester Martijn

19

20

14

18

21

15


22


23


Wat is je favoriete vak op school? .............................................................................................................................. Wat vind je niet leuk op school? .............................................................................................................................. Wie zijn je vriendjes en/of vriendinnetjes? .............................................................................................................................. Wat zijn je hobby’s? .............................................................................................................................. Wat kun je heel erg goed? .............................................................................................................................. Wat wil je later worden? .............................................................................................................................. Wat is je favoriete band of artiest? .............................................................................................................................. Wat is je favoriete programma op tv of film? ............................................................................................................................... Welke sport vind je leuk? ................................................................................................................................ Welk muziekinstrument bespeel je? ................................................................................................................................ 24


25


Groep 6

o t fo

n e ss

a l K 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

26


14

18

15

19

16

17

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Juf Annette

Juf Denny

32

33

30

31

27


Baleivo

De WeerKlank

De nieuwe EHBO-cursus

Centrum voor logopedie & ademtherapie

Baleivo geef de BHV-er kennis, inzicht, houvast en zekerheid. En dat is hard nodig als ze plotseling met een slachtoffer in aanraking komen. ‘De cursus is veel uitgebreider en beter omschreven. Je krijgt hier het gevoel dat je echt wat kunt doen voor een slachtoffer. Veel meer dan bij de gewone BHV.’ Nico Huitema 0575 - 470 746

Locatie Warnsveld/Leesten Gezondheidscentrum ‘De Blikvanger’ Het Horseler 2b 7232 GB Warnsveld 0575 - 57 29 41

info@baleivo.nl www.baleivo.nl

Locatie Gorssel Gezondheidscentrum ‘Den Oldenhof’ Hoofdstraat 45 7213 CR Gorssel 0575 - 49 46 75

Zelf een hekel aan schilderen? Bel mij voor een vrijblijvende offerte. Voor al uw Schilderwerk, Glaswerk en Behangwerk 06-20375441

28


Het d e i l e e t s r ) e h g p r o e B . d .v. P : Scksh e i d o l t en me (te

e e r v e t e nj e b : r n a i a e 8 e, d Refr t e t o s t r e 1 p oep che r S hĂŠ g l e e n d a w v p h O n c to ere e d j n i t s k i e w . l d t n a a d l r , e e met al ed ste N r e n p a e v h c l choo s s i Ja de S s a b te s n j fi r e l De al nd a l r e d l e nG i d l e v d. s e n i l r a k j i W l o n I vr n e el, e w t k t e n i h l k ent k daar t a d nd i k r e et. i d r e p s e Ja i t gro n e n i e elke kl : wit n e d Refrein o ro n e r u e l ee. t s r Mooie k e p e ch S e z n o al a k o l s heeft a l ig k k e o h s e al! a b a k Een z s l he n e e s en som : al. a Refrein m 2 l ege r e t s t a la 29


Groep 7

o t fo

n e ss

a l K

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

30


13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Meester Peter 28

31


Groep 8A

o t o nf

e s s la

K

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

32


13

14

15

Juf Loes 17

Juf Bernadette 20

18

19

Juf Karin 21

33

16


flexcar

nu in Zutphen!

Flexcar introduceert voordelig en milieuvriendelijk autorijden in Zutphen. Met Flexcar rijd je in een moderne én luxe auto zonder zelf een auto te bezitten. Nieuwsgierig? Kijk op www.flexcar.nl.

Albert Heijn Warnsveld Runneboom 2 7232 CX Warnsveld 0575 - 52 72 71

bestel met gemak van fietsbel tot gebak

het grootste assortiment van hema.nl • ruim assortiment gebak • eenvoudig online bestellen • bij HEMA Warnsveld ophalen

HEMA Warnsveld | Runneboom 2b

geen bezorg kosten

7232 CX WARNSVELD | T (0575) 574 078

hema.nl

in winkelmandje

34

nu in Warnsveld


Zoekt u een school voor uw kind? Spreken de volgende zinnen u aan: - Veilige basis voor uw kind - Evenwichtige ontwikkeling: cognitief en sociaal emotioneel - Kanjertraining en massagelessen - Aandacht voor zorg leerlingen ĂŠn voor kinderen met meer talent - CoĂśperatief werken, effectieve leertijd, actieve deelname - Dag- en weektaken, werkgesprekken, samenwerken - Computers en digiborden - Enthousiast, vakbekwaam team - Katholieke identiteit met ruimte voor ieders eigenheid - Lerende organisatie, ruimte voor studenten - Samen en met elkaar leren, kind, student en leerkracht - Licht en ruim gebouw - Professionele buitenschoolse opvang onder hetzelfde dak - Meedenkende, meehelpende, betrokken ouders

Neem dan contact met ons op! Een afspraak maken kan altijd telefonisch 0575 - 52 71 54 of per mail directie@descheperstee.skbg.nl Meer informatie is te vinden op onze website: www.descheperstee.nl

35


Groep 8B

o t fo

n e s las

K

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

36


13

14

15

16

17

18

19

20

Juf Margret

Juf JosĂŠ 21

23

22

37


Team

o t o mf

a e R-T

LK

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

38


12

13

16

17

19

20

14

18

39

15


MR

Medezeggenschapsraad

3

4

TOS

Taskforce Ondersteuning de Scheperstee

3

40

1

2

5

6

1

2

4

5


AC

o t sfo

Activiteitencommissie

p e ro

G

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

41


Luizencommissie

o t sfo

p e ro

G

1

2

3

4

5

6

7

8

42


Sponsorcommissie

2

1

4

3

5

5

BSO

Buitenschoolse opvang

43

1

2

3

4


Tussenschoolse opvang

1

o t o sf

p e ro

G

2

3

4

5

6

7

8

9

44


Bieb ouders

1

2

3

Thema Tafel ouders

1

2

3

45

4


R.K. Basisschool De Scheperstee Landweer 2 • 7232 CT Warnsveld T: (0575) 52 71 54 • E: directie@descheperstee.skbg.nl www.descheperstee.nl

Schoolplaatjes  

Het boek dat wij, in opdracht van RKBS de Scheperstee te Warnsveld en Albert Heijn Warnsveld hebben mogen maken.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you