Page 1


2


5 september 2013 21e jaargang nummer 1

Van de redactie

ZWART OP WIT Is een tweewekelijks clubblad voor de afd. voetbal van ABS, bestemd voor alle (steunende) leden van deze afdeling (1 expl. per huisadres).

De 21e jaargang van Zwart op Wit start met een goed gevuld nummer. Zoals gebruikelijk “opent� de voorzitter van de afdeling voetbal het seizoen met een schriftelijke bijdrage in Zwart op Wit.

Correspondentie per mail: redactiezwartopwit@absbathmen. nl Redactie: Anita Boswinkel Bea Lefeber Herman Zoelman Arne Koopman

Een andere traditie bij de start van een nieuw voetbalseizoen is het (ook dit jaar weer goed verlopen) stratenvoetbal toernooi.

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van alle stukjes.

De diverse elftallen zijn nu bezig met een beker- en oefenprogramma waarna binnenkort de competitie weer van start kan gaan.

Internetadres: www.absbathmen.nl Dit boekje wordt gedrukt door: Harry Israel Vaste medewerkers: Jan Beldman Reint Meijer Roel Prins Manny Koldeweij Wout Wanrooy Vouw- en nietploeg

De redactie wenst iedereen een gezond, goed en succesvol seizoen toe! Veel leesplezier. De volgende uitgave verschijnt donderdag 19 september 2013.

Suggesties en opmerkingen altijd welkom digitaal op bovenstaand e-mailadres.

Deadline volgende uitgave: vrijdag 13 september 2013. 3


Opening seizoen 2013 / 2014 De aftrap van het nieuwe seizoen! De competitie in het betaalde voetbal is dit jaar al eerder begonnen i.v.m. het komende WK in Brazilië. Hierdoor lijkt het of wij wat later van start gaan maar dat is dus niet zo. Met het wegvallen van de 6e klasse is er behoorlijk “geshuffeld” in de competitie. ABS1 blijft, wederom onder leiding van Jan Ligtenberg, in de 4e klas spelen. Het zal een hele klus worden om het elftal vorm te geven omdat veel oudere spelers hebben besloten een stapje lager te gaan voetballen. Het aantal leden, en daarmee het aantal elftallen blijft zich, zowel bij de senioren als bij de jeugd goed ontwikkelen. Al met al een positieve ontwikkeling. Wat de nodige aandacht vraagt is de inzet van vrijwilligers, met name bij de jeugd ontbreekt kader. Het is belangrijk dat ouders zich realiseren dat we ons best doen om de jeugd optimaal te begeleiden in een veilige en sfeervolle omgeving. Dit doen we door een aantal betaalde trainers in te zetten maar ook door inzet van vrijwilligers. Het beleid wordt uitgezet door de mensen van het jeugdbestuur in samenwerking met het voetbalbestuur. In dat middenkader ontbreekt het op dit moment aan coördinerende functies. Als uw kind met plezier bij onze club voetbalt, realiseert u zich dan dat het geen vanzelfsprekendheid is. Ik doe dan ook een beroep op u als ouder om ons daarbij te helpen, meldt u zich aan als vrijwilliger. Samen houden we ABS-voetbal sterk. Onze accommodatie vraagt constant aandacht, nadat we het afgelopen jaar de verbouwing van de kantine hebben gerealiseerd, zal ook in de komende jaren het nodige moeten gebeuren. Denk hierbij aan onze kleedkamers en de velden. Voor de kleedkamers is onderhoud noodzakelijk en ontkomen wij niet aan uitbreiding. Met de komst van het damesvoetbal is extra kleedruimte noodzakelijk. Verder zullen we ons af moeten vragen in hoeverre kunstgras wel of niet noodzakelijk is. 4


Dit in verband met capaciteit en de mogelijkheid om bij slecht weer door te kunnen trainen. Het is ons gelukt om een 3-jarig sponsorcontract met Boode en Robert Scholten Verzekeringen af te sluiten. Het bestuur is Paul Klรถsters en Robert Scholten hier zeer erkentelijk voor. Het is voor de sportvereniging ABS van grote waarde dat de middenstand in het dorp steun verleend aan het realiseren van een gezonde sportvereniging waar iedereen tegen een betaalbare contributie lid van kan zijn. Op 7 november 2013 vindt de algemene ledenvergadering van de afdeling voetbal plaats. Noteer deze datum al vast. Inbreng van de leden is noodzakelijk en je blijft op de hoogte. Ik wens jullie allen, sporters en vrijwilligers, het komende seizoen heel veel plezier. Met sportieve groet, Gerrit Nikkels Voorzitter ABS Voetbal

5


6


Aanvragen baaldag Het aanvragen van een baaldag is met ingang van het seizoen 2013/'14 vervroegd naar 1 september. Ook voor de pupillen is het nu mogelijk een baaldag aan te vragen. Verzoeken tot vrijstelling (zogenaamde baaldagen) worden in de periode van 01-09-2013 tot 04-03-2014 in behandeling genomen, gen met een maximum van twee wedstrijden per seizoen per elftal. In de najaars- en voorjaarsreeks van het jeugdvoetbal geldt dat er ĂŠĂŠn baaldag per reeks kan worden opgenomen. Voor de weekenden waarvoor volgens de speeldagenkalender inhaalprogramma's zullen zu worden vastgesteld is dat met ingang van dit seizoen ook mogelijk. Voor een bekerwedstrijd kan geen baaldag worden opgenomen. Een verzoek tot vrijstelling moet uiterlijk op dinsdag 12.00 uur op het betreffende districtskantoor binnen zijn. Herman Zoelman

7


8


Ingezonden stuk van Peter van de Ruit: Trainingsaanvang voor de lagere elftallen 180 minuten voor middernacht??????? Toen ik het mailtje onder ogen kreeg van onze leider, waarin werd medegedeeld hoe laat de lagere senioren elftallen (4e t/m 8e + VE1) kunnen trainen, viel ik bijna van de bank en moest ik hier dan toch even op reageren richting bestuur ABS voetbal. Ruimtegebrek op het trainingscomplex hebben we al jaren en is natuurlijk aan de ene kant positief (ledenaantal) maar aan de andere kant zijn de lagere senior elftallen alweer de dupe daarvan om weer op een nog later tijdstip de mogelijkheid krijgt om te trainen. Het is nu 180 min. voor middennacht op een donderdagavond dat is voor velen volgens mij een erg laat tijdstip, training van ruim 60 min. (loopt wel eens uit) en na het douchen/aankleden van 15min. loopt de klok al snel naar ongeveer 90 min. voor middernacht en dan nog naar de kantine om het verloren vocht weer aan te vullen door een aantal consumpties voorzien van suiker, suikervrij of alcohol. De meeste van de spelers van de lagere elftallen hebben gewoon een baan of gaan nog naar school en moeten dus de volgende dag (en die begint al na ongeveer 90min. na de training) weer vroeg en fris het bed uit. Ik schrijf dit stukje omdat in mijn ogen het bestuur er alles aan doet om de kantine omzet te verhogen door: -Aanpak kantine (om het gezelliger te maken); -Vertrek en terugkomst op de wedstrijddag vanaf de kantine; Aan de ene kant willen ze meer leden in de kantine hebben door allerlei kunstgrepen toe te passen (zie bovenstaande), maar ze vergeten de lagere elftallen die toch 6 elftallen tellen. En dan heb ik het nog niet eens over de trainers die dan voor een hele kleine groep staan en elke week erg laat thuis zijn.

9


Onderstaande een simpel rekensommetje voor de kantine omzet door de lagere elftallen. Totaal 6 elftallen x ± 18 = ± 108 spelers die de mogelijkheid hebben om te trainen, laten er misschien daarvan ± 25 aanwezig zijn over het hele trainingsseizoen geteld (ik denk minder) op het tijdstip van 180 min. voor middernacht en ± 15 na afloop van de training omdat het dan al min. 90 min. voor middernacht dan nog even een paar drankjes drinken zullen er niet zoveel zijn dit i.v.m. sluitingstijd van de kantine. Zal de training eerder worden gegeven zoals vroeger (heb je hem weer) om 270 min. voor middernacht, dan zijn er meer spelers ± 40 (en dat weet ik zeker) die willen gaan trainen en zorgen zeker voor een hogere omzet (drankjes) in de kantine omdat het dan pas 180min. voor middernacht is. De animo is er bij de lagere elftallen om te willen trainen, maar dan op een iets eerder tijdstip dan die 180 min. voor middernacht. Deze mensen betalen ook hun contributie en velen zijn ook bij ABS voetbal vrijwilliger. Wees daar dus zuinig op en geef ze de kans nogmaals om te trainen op een voor hun christelijke tijd. e omzet van de kantine kan daardoor omhoog. Dit zijn inkomsten voor de club en hierdoor hoeft de bijdrage van bv. de sponsoren (ben ik er 1 van) niet te worden verhoogd. Ik vind het ook niet gek dat bv. de ledenvergaderingen minder worden bezocht omdat de betrokkenheid van deze grote groep spelers stukken minder wordt als ABS voetbal ze het gevoel geeft dat ze niet serieus worden genomen en dat er veel aandacht gaat naar de jeugd en de selectie elftallen. Oplossing: Dat zal moeilijk zijn denk ik omdat de velden overbezet zijn. Ik denk, zet de selectie-elftallen op donderdag 180min. voor middernacht, ze zijn met een veel kleiner aantal vertegenwoordigd en worden geadviseerd om minder te drinken omdat ze in de selectie zitten en gemiddeld een stuk jonger zijn. Ik ben zelf (al hoor ik wel meerdere die het zelfde vinden) verantwoordelijk voor dit stukje en dit is dan ook mijn mening. Ik vind het zelf jammer dat ik door een blessure niet meer kan trainen/voetballen, maar zal het zeker ook niet doen op het late tijdstip van 180 min. voor middernacht. Dus bestuur ABS voetbal denk er nog eens goed over na om tot “voor iedereen” een juiste oplossing te komen. Met vriendelijke groet, Peter van de Ruit (VE1) 10


11


12


Voorlopige selectie 1 - 2 - 3 seizoen 2013 - 2014 J. Meijerhof W. Nikkels W. van Oosten M. Demmers I. Stegeman J. Leijenaar M. Boschloo H. van Schooten A. van Voorst S. Willemsen P. Roetert R. Stoel R. Treurniet R. Muller M. ten Dam D. Meijerink

H. Nikkels T. Berfelo D. Nikkels R. Bieleman J. van Es J. Reilink R. Jansen M. Stegink D. Boswinkel B. Runhaar K. Prins M. Bouwmeester A. Kolkman T. Krijgsman N. Geels W. Peters

O. Spijkerman B. Vree W. Gersen S. Markvoort R. Markvoort F. van Rossum G. Willemink E. Dokter H. Rietman M. van de Beld N. Esmeijer H. Korendijk N. Koedijk J. Boksebeld C. in ‘t Hof M. van Keulen

4e elftal seizoen 2013 - 2014 M. Nijenhuis

R. van Schooten

M. Bos

T. Kettelarij D. Spijkerman M. ten Katen B. Westendorp

M. Enderink G. Stegeman G. Muilerman N. Jongbloed

S. Woestenenk P. Welgraven J. van der Meij G. Jutten

Geblesseerd: R. Dokter / M. Gr. Bronsvoort / T. Roetert / J. Moret Trainers: J. Ligtenberg en M. Dollenkamp Leiders: Leiders Leider Leiders Leiders

1e 2e 3e 4e

E. van der Meij en H. Welgraven R. Rietman B. Reilink en R. Gersen N. Otten en B.J. Roeterdink 13


Het bestuur verwacht dat alle elftallen van de senioren, vanaf het nieuwe seizoen, vertrekken vanuit de vernieuwde kantine.

14


Voorlopige elftal indeling seizoen 2013 - 2014 5e elftal

6e elftal

G. Flierman R. van de Wal T. Boissevain T. Klaassen J. Vreeman M. Smit T. Scharrenberg M. Dupont R. Korteweg J. Scharrenberg W. Ebernau P. Bloemen T. Oosterwegel N. Boksebeld M. Besaris Leiders 5e: M. Smit F. Flierman

G. Wichers Rik Kloosterboer Rob Kloosterboer H. Deijk G. Toorneman M. Fennebeumer W. Blous R. Mulder J. Elferink R. Westendorp A. Bronsvoort B. Penterman G. Pakkert M. Bakker S. Dikkers R. van Schooten Leiders 6e: G. Ruijsch A. Bronsvoort

Volg ABS Voetbal op Twitter Live tussenstanden, uitslagen, standen, weetjes en overig voetbalnieuws van A.B.S.

@ABSvoetbal 15


Voorlopige elftalindeling seizoen 2013 - 2014 7e elftal

8e elftal

R. Wesseling M. Egberts W. Brilman N. Stoevenbelt T. Haarman M. Steijnmeijer J. van Voorst L. Nijman N. Oude Weernink C. Glazer T. Gasman B. den Adel D. Dijkhuis C. la Poutre P. Haarman D. Spangenberg H. Jansen C. Muilerman M. Markvoort

R. Wartena N. Hafkamp A. Joostink D. Joostink E. Nikkels D. Nikkels K. Willemink J. van de Velden R. Willemink E. Nahuis J. Verwoerd F. Veldwachter E. van Schooten C. Broekhuis J. Wichers W. Jansen M. Schiphorst

Leiders 7e D. Spangenberg C. Muilerman

Leiders 8e F. Smit N. van de Enk

Veteranen R. Stap P. Langedoen E. Meulenbrug H. Kerkdijk E. Welgraven G. Holmer S. Bouwhuis

B. Beldman D. Jansen CJ. Lefeber H. Al Hashime H. Tijhuis Erw. Schoemaker G. Bilkes

Leiders Vet.1

H. van Ark en J. Roeterdink 16

G. Lubberding E. Denneboom F. Rietman R. Ditzel Erj. Schoemaker F. Thelosen


17


GAIT HENDRIK KIEK OP DE VELD’N Goei’ndag leu, de vakantie zit d’r weer op, ut normale leev’n is weer begonnen, de voetbalschonen bint weer uut de kaste e’haald en de balle rolt weer. Un tiedje zonder voetbal vind sommige leu ok helemoal nit arg, mar d’r bint d’r ok genog die altied honger noar de balle hebt. Veural de lêgere school jeugd zeej zelfs in de vakantie bienoa elke dag op veldjes met mekare an ut voetball’n. Det is in ieder geval better dan met de konte op de banke zitt’n met zo’n playstation, doar woj met gemak krankjorum van aj doar as ongeintereseerd’n bie zit te kiek’n. Wielle hadd’n det vrogger ok nit, wielle word’n deur moo noar buuten hen e’stuurd umme te goan voetball’n, buskruut doan of kattekwoad uuthaal’n in de buurte. Mar ja, tieden verandert. Hoewel de balle un tiedje stille hef e’leeg’n, hebt ze ‘in de kantine nit stille e’zeet’n. De kantine is verbouwd, en hoe !!!!! Ut is prachtig e’word’n, aj doar an ut zitt’n komt dan zuj hoaste bliev’n zitt’n, zo mooi is ut e’word’n. Petje af veur iederene die hier op welke maniere dan ok un steentje an hef bie e’draag’n. Det ut hele voetbalcircus weer is begonn’n breg ok weer un hoop gespreksstof met zich mee. Bie sommigen is ut Ajax veur en Ajax achter, andern heur ie alenig mar oaver Feyenoord, hoewel ut in ut begin van de competitie in det kamp naar rustig en stille was. Noe Go Ahead ok weer op ut hoogste nivo spölt wordt de verhalen alenig mar smeuiiger. Ok bie ABS zelf is d’r rond de nieuwe elftalindelingen altied völle rumoer, ut deugt nooit, hoe de indelingen ok wordt e’maakt, iederene tevreden stell’n lukt toch nooit. Gait Hendrik vind ut altied prachtig umme te luustern noar mensen die denkt det ze völle verstand van voetbal hebt, en doar loopt d’r un hoop van rond kan ik oe vertell’n. Un eent weet ut nog better as un ander en soms laait de discussies zo hoge op det ze mekare un paar dage niks meer zegt en mekare nit ankiekt as ze mekare in teeg’n komt. Prachtig vind Gait Hendrik det, die voetbalstress. Wat det betreft hej bie elk team gemiddeld wel vief of zes coaches/leiders lopen Un luxe probleem zoj zo zegg’n, mar nee, ut is helemoal gin luxe probleem want de meest’n van al die “coaches” bint allemoal “ moment coaches “. Zie zeet wat, schreeuwt wat in de rondte, mar zie komt nit met un oplössing.

18


Weet ie wat mooi zol weez’n, ut zol mooi weez’n as d’r elk joar un aantal van disse “ moment coaches “ de hand opstaken en zoll’n zegg’n: “ Is d’r veur mie nog wat te doan, kan ik leider word’n van un elftal, of kan ik wat betekenen veur un commissie of un bestuur, mot ik un keer help’n met onderholdswark op ut sportcomplex”. Det zol mooi weez’n, as mensen zich spontaan zoll’n anmeld’n. D’r bint d’r natuurlijk ontzettend völle die det wel doot, mar ik denke det d’r ok nog un hele hoop bint die denkt: “Ach, det dut hij wel, zie bint mie nit neudig”. De club is blie met elke vriewilliger en d’r is altied wel wat te doan. Gait Hendrik geet ok dit seizoen weer op pad en zol met verschillende leu un proatje mak’n. Aj wieter nog dinge hebt die ie graag kwiet wilt an Gait Hendrik, nem dan effen contact op met mien moat Martin Willemink, dan kump de boodschap vanzelf wel weer bie mien op ut bordje. Ik zol mar zegg’n, ut beste mar weer.

Wie komt het redactie team van de ABS voetbalsite versterken? Om het komende seizoen de ABS site nog beter te kunnen vullen met nieuws, verhalen en agenda willen we een volwaardig redactie team voor onze site in het leven roepen. Met name de opzet van informatie en vergaren van nieuws is de belangrijkste taak. Daarnaast zullen we in de start periode ook kritisch naar de inhoud van onze voetbal site kijken, wat nog actueel is of overbodig is en aanpassen op onze site. Veel informatie is nog van de start van de site, en verdient een aanpassing aan de huidige wensen en eisen van de ABS-Site gebruikers. We denken aan een groep van maximaal 4 personen. In principe kan veel van het werk digitaal worden uitgevoerd. De technische uitvoering op de site verloopt in principe via een derde persoon. Daarnaast zijn we ook op zoek naar personen met ervaring met Joomla, het programma waarin de ABS site is opgebouwd zodat dit werk niet bij een persoon ligt. Aanmeldingen bij Johan Roetert: absbathmen6@gmail.com

19


Verjaardagskalender 05 Sept. 06 Sept. 07 Sept. 08 Sept. 10 Sept. 11 Sept. 11 Sept. 12 Sept. 12 Sept. 13 Sept. 15 Sept. 16 Sept. 16 Sept. 17 Sept. 18 Sept.

Noah Elmerink Niels Jongbloed Duke Rietman Thierry Meijer Stef Haarman Tim de Weerd Arie Hofstede Berry Lensink Henk Poesse Willem Boschloo Maick Egbers Rob Versteeg Willem Brilman Patrick Welgraven Justin Markvoort

05 Sept. 06 Sept. 07 Sept. 08 Sept. 10 Sept. 11 Sept. 12 Sept. 12 Sept. 13 Sept. 15 Sept. 16 Sept. 16 Sept. 17 Sept. 17 Sept. 18 Sept.

Bas Vermeulen Dennis Jansen Maurice vd Loos Tonny in 't Hof Bert Prins Jurian Stegink Pepijn van den Wollenberg Marco Smit Herald Kerkdijk Lucas Oostewechel Marieke Stegink Michel van Velsen Gijs Poesse Maikel Demmers Melvin Markvoort

Sponsoren wedstrijdballen seizoen 2013 - 2014 8 september 22 september 13 oktober 3 november 17 november 8 december 26 januari 16 februari 23 februari 16 maart 6 april

ABS - RDC ABS - IJsselstreek ABS - Broekland ABS - Davo ABS - Diepenveen ABS - Sallandia ABS - Dalfsen ABS - Turkse Kracht ABS - Lettele ABS - Zwolle SV ABS - Hoonhorst

Gert van Keulen Autobedrijf Garage Leijenaar Bronsvoord Woninginrichter Tegelzetbedrijf Dassen Slagerij Linker Emté Supermarkt Fa. Veldwachter Bakkerij Nijkamp Boode in Bathmen Het Café Braakhekke B & S Straatwerken

27 april 11 mei

ABS - OVC'21 ABS - Haarle

Censio IT Welkoop 20


21


Nieuwe leden Sjors Alberts Dirk Assink Merijn Blok Inge Broekhuis Vera de Bruin Kris Camphens Bram Denneboom John de Fretes Niels van Hasz Bjorn Hendriks Quinten Jansen Sven de Jong Gerben Jutten Jop Kloosterboer Aidan v.Looyengoed Dion v.Looyengoed ZoĂŠ Meijering Dennis Meijerink Lars Olthoff Job Oosterhoff Pelle Oud Ammerveld Duke Rietman Chun Roeterdink Linsey Roeterdink Frank van Rossum Wout Schonewille Sibe Steensma Sem Stoevenbelt Kristel Venderbosch Bas Vermeulen Niek Wernke Tim Wernke Jeroen Wichers Ronald Stap

Rietakker 28 Paddensteeg 5 A. van Lintelolaan 18 Klumperstraat 7 Looweg 8 Oranjelaan 2 Bathmenseweg 3 Polakstraat 22 Kon. Julianalaan 2 Looweg 24 Kon. Wilhelminalaan 30 Kon. Julianalaan 5 Wolterinkhofstraat 29 Molenweg 2 Vegerinkskamp 50a Vegerinkskamp 50a Esdoornerf 16 Larenseweg 22 Deventerweg 31 Pr. Margrietlaan 10 Traasterdijk 1e Berkenschakel 38 A. van Lintelolaan 10 Bergakker 2 Oudegoedstraat 36 Gorsselseweg 38a Wittendijk 1 Bergakker 12 Kon. Wilhelminalaan 26 Klumperstraat 11 Burg. Boreellaan 2 Burg. Boreellaan 2 Prins Mauritslaan 1 Prins Florisplein 9

7437 XC Bathmen 7428 MJ Deventer 7437 VK Bathmen 7437 CG Bathmen 7437 RR Bathmen 7437 XX Bathmen 7434 PW Lettele 7437 AT Bathmen 7437 VB Bathmen 7437 RS Bathmen 7437 XS Bathmen 7437 VB Bathmen 7437 AX Bathmen 7437 PC Bathmen 7437 GA Bathmen 7437 GA Bathmen 7437 DL Bathmen 7437 BM Bathmen 7437 BH Bathmen 7437 VD Bathmen 7437 RZ Bathmen 7437 DG Bathmen 7437 VK Bathmen 7437 WB Bathmen 7413 EG Deventer 7437 BG Bathmen 7216 PL Kring v. Dorth 7437 WB Bathmen 7437 XS Bathmen 7437 CG Bathmen 7437 BC Bathmen 7437 BC Bathmen 7437 VC Bathmen 7437 XR Bathmen

Afzegging V. Pley

Arnold van Hoornstraat 4 7415 VD Deventer 22


23


Programma pupillen 7 sept. 10:30 7 sept. 09:00 7 sept. 10:45 7 sept. 10:00 7 sept. 10:00 7 sept. 10:00 7 sept. 10:00 7 sept. 09:45 7 sept. 11:00 7 sept. 09:30 7 sept. 11:00 7 sept. 11:00 7 sept. 10:00 11 sept. 18:30

ABS D1 - Sallandia D1 Diepenveen D2 - ABS D2 WSV E1 - ABS E1 ABS E2 - Groen Wit'62 E6 ABS E3 - Activia E3G ABS E4 - Eerbeekse Boys E5 Go Ahead D. E3 - ABS E5 Eerbeekse Boys E6 - ABS E6 ABS F2 - Schalkhaar F5 Orderbos F1G - ABS F3 ABS F4 - SJO: Cupa/Wilp F3 ABS F5 - Diepenveen F3 IJsselstreek F1 - ABS F6 AGOVV D2 - ABS D1

14 sept 10:30 14 sept. 08:30 14 sept. 11:45 14 sept. 10:00 14 sept. 10:00 14 sept. 09:00 14 sept. 08:30 14 sept. 10:00 14 sept. 10:00 14 sept. 10:30 14 sept. 10:00 14 sept. 09:00 14 sept. 11:00 14 sept. 09:00 14 sept. 11:00 14 sept. 09:00

ABS D1 - Klarenbeek SC D1G csv Apeldoorn D3 - ABS D2 ABS D3D - Voorwaarts T D3 ABS E1 - Wijhe '92 E1 ABS E2 - Schalkhaar E9 Heeten E4 - ABS E3 Colmschate E7 - ABS E4 ABS E5 - Markelo E5 ABS E6 - Diepenveen E6 Rohda R. F2 - ABS F1 Helios F2 - ABS F2 ABS F3 - Diepenveen F3 ABS F4 - Warnsveldse Boys F5 Diepenveen F4 - ABS F5 ABS F6 - Raalte F2G ABS F7 - Diepenveen F5

24


25


Programma junioren 7 sept. 7 sept. 7 sept. 7 sept. 7 sept. 12 sept. 14 sept. 14 sept. 14 sept. 14 sept. 14 sept. 14 sept. 14 sept. 14 sept.

13:15 14:30 13:00 10:00 14:00 18:45 14:30 12:30 14:30 12:00 13:00 10:00 12:30 11:30

Bergentheim A1 - ABS A1 Columbia B1 - ABS B2 ABS C1 - Groen Wit '62 C2G FC RDC C1 - ABS C2 DAVO C1 - ABS C3G ABS B2 - SJO Oeken-SHE B2 ABS A1 - Hellendoorn v.v. A1 KCVO A2 - ABS A2 ABS B1 - Heeten B1 FC Zutphen B4D - ABS B3G ABS C1 - Gorssel C1 FC RDC C1 - ABS C2 Gorssel C2 - ABS C3G ABS C4 - Diepenveen C4

Programma senioren 8 sept. 8 sept. 15 sept. 15 sept. 15 sept. 15 sept. 15 sept. 15 sept. 15 sept. 15 sept. 15 sept.

14:00 10:00 14:00 10:00 10:00 09:30 12:45 10:00 10:00 10:00 12:30

ABS 1 - FC RDC 1 Haarle 2 - ABS 2 Dalfsen 1 - ABS 1 ABS 2 - Dalfsen 2 ABS 3 - Overwetering 5 Voorwaarts T 9 - ABS 4 Activia 6 - ABS 5 FC Zutphen 5 -ABS 6 Kon. UD 3- ABS 8 ABS VE1 - Overwetering VE1 ABS VR1 - Haarle VR1

26


27


28

Zwart op Wit - jaargang 21 - nummer 01  

Zwart op Wit 5 September 2013 21e jaargang - nummer 01