Page 1

Co nás činí jedinečnými. Prezentace koncernu voestalpine Obchodní rok 2012/2013

voestalpine AG www.voestalpine.com


Bereme budoucnost do svých rukou. Jsme koncern zaměřený na technologie a průmyslové výrobky z oceli a jeden z nejvýznamnějších subjektů v oblasti výroby, zpracování a vývoje náročných produktů z oceli, zejména pro technologicky intenzivní branže, jako je automobilový, železniční, letecký a energetický průmysl.  Pracujeme v 500 součástech koncernu a výrobních závodů, ve více než 50 zemích na všech 5 kontinentech.  Máme zhruba 46 000 zaměstnanců. A každý z nás svým smyslem pro detail, know-how a úsilím přispívá k tomu, abychom byli na celém světě stále o krok napřed, pokud jde o špičkové výrobky z oceli i jejich další výzkum a vývoj, ochranu životního prostředí a zajištění naší budoucnosti. 

voestalpine AG 2

|

Prezentace koncernu voestalpine 2013


Rosteme na celém světě. Od svého vstupu na burzu v roce 1995 se důsledně držíme své downstreamové strategie.

Cíleně se angažujeme ve strategických a perspektivních oblastech, k nimž patří doprava a energetika.  Dlouhodobě rozvíjíme vztahy se zákazníky a veškerým naším knowhow zvyšujeme nárůst přidané hodnoty pro naše zákazníky.  Díky tomu jsme stabilním a spolehlivým partnerem ve stále se měnícím a globalizovaném světě. 

voestalpine AG 3

|

Prezentace koncernu voestalpine 2013


Máme nejlepší výsledky. Přehled údajů 2012/2013 Zaměstnanci Obrat

46 351 11 524,4 mil. EUR

EBITDA (zisk před započtením úroků, daní a odpisů)

1 441,8 mil. EUR

EBIT (zisk před zdaněním a úroky)

EBIT marže

voestalpine AG 4

|

Prezentace koncernu voestalpine 2013

853,6 mil. EUR 7,4 %


Vytváříme pohyb. 

Dopravujeme lidi v Číně do cíle stejně rychle a bezpečně jako zboží v USA.

S našimi vysokozátěžovými a vysokorychlostními výhybkami je možné dosáhnout velkých rychlostí na celém světě.

Naše speciální komponenty dodávají automobilovému průmyslu skvělou kombinaci lehké konstrukce a bezpečnosti.

Náš vývoj nových materiálů podporuje rozvoj leteckého průmyslu. Pro ještě větší vzdálenosti a ještě nižší spotřebu pohonných hmot.

voestalpine AG 5

|

Prezentace koncernu voestalpine 2013


Dodáváme energii. 

Jako spolehlivý partner jak v tradiční, tak v obnovitelné produkci energie.

Naše vysoce výkonné komponenty pro stavbu elektráren podporují energetickou změnu.

Náš vysoce odolný hrubý plech, na jehož dalším vývoji stále pracujeme, je zárukou výstavby celosvětových potrubních systémů.

Naše řešení pro optimalizaci výroby energie přinášejí díky bezpečnějším strojům výhody i v jiných oborech, např. v zemědělství.

voestalpine AG 6

|

Prezentace koncernu voestalpine 2013


Přetváříme svět. Kdo chce změnit svět, ten se na nás může spolehnout.  Jsme celosvětově nejvýznamnějším poskytovatelem náročných produktových řešení na bázi oceli, a umožňujeme tak našim zákazníkům, aby byli o rozhodující krok napřed.  S našimi čtyřmi divizemi zaujímáme vedoucí postavení na trhu a rozhodně jsme vždy mezi těmi nejlepšími. 

voestalpine AG 7

|

Prezentace koncernu voestalpine 2013

Steel

Special Steel

Metal Engineering

Metal Forming


Naše ocel mění budoucnost. V naší Steel Division vyvíjíme a vyrábíme produkty z ploché oceli špičkové kvality.

Naše nové, lisováním tvrzené, lehké oceli jsou například jedničkou mezi materiály pro automobilový průmysl.  Mají až čtyřikrát vyšší zatížitelnost než dřívější materiály.  Jsou lehčí, bezpečnější a navíc i ekonomičtější. 

Desetiletá doba jejich vývoje svědčí o klidné síle a smyslu pro detail, které umožní lepší budoucnost.

voestalpine AG 8

|

Prezentace koncernu voestalpine 2013


Naše Steel Divison. 

Světová špička v kvalitě prvotřídních ocelových pásů, slévárenských výrobků a globální dodavatel tlustého plechu

Přehled údajů 2012/2013

Neustálý další vývoj oceli jako materiálu pro stále nové výrobky a individuální řešení pro naše zákazníky

EBITDA

Branže: automobilový průmysl a subdodavatelé, energetika, spotřební elektronika, stavební průmysl

voestalpine AG 9

|

Prezentace koncernu voestalpine 2013

Zaměstnanci Obrat (zisk před započtením úroků, daní a odpisů)

EBIT (zisk před zdaněním a úroky)

EBIT marže

10 676 3 921,7 mil. EUR 449,8 mil. EUR 218,4 mil. EUR 5,6 %


Děláme ze staré oceli to nejmodernější. V naší Special Steel Division vyrábíme ušlechtilé oceli pro speciální využití.

K nim patří např. prémiová nástrojová ocel, která splní nejvyšší nároky.  Tyto oceli mají trvanlivost v řádu desítek let a snášejí krajní zatížení.  Jsou nejen tvrdší než materiál, který obrábějí, ale vyrábějí se navíc z recyklované oceli, takže šetří životní prostředí. 

voestalpine AG 10

|

Prezentace koncernu voestalpine 2013


Naše Special Steel Divison. Globální jednička na trhu s nástrojovou ocelí a jeden z hlavních hráčů v oboru rychlořezné oceli a speciálních kovaných součástí  Branže: výroba nástrojů, automobilový průmysl, energetika, letecký průmysl 

Přehled údajů 2012/2013 Zaměstnanci Obrat

11

|

Prezentace koncernu voestalpine 2013

2 748,4 mil. EUR

EBITDA (zisk před započtením úroků, daní a odpisů)

EBIT (zisk před zdaněním a úroky)

EBIT marže

voestalpine AG

12 721

368,7 mil. EUR 223,6 mil. EUR 8,1 %


Přestavujeme výhybky na vyšší rychlost. Naše Metal Engineering Division nabízí prémiové ocelové výrobky s IQ.

Jsou přizpůsobeny nespočtu požadavků a různým klimatickým podmínkám.  Snášejí vysoké zatížení, minimálně se opotřebovávají a mají dlouhou životnost.  Jsou speciálně vyvinuty pro provoz těžkých vlaků v řádu desítek let.  Díky našim vysokozátěžovým výhybkám se zboží na celém světě dostane do cíle rychleji. 

voestalpine AG 12

|

Prezentace koncernu voestalpine 2013


Naše Metal Engineering Division. Světová jednička na trhu v oblasti technologie výhybek a vedoucí postavení v oboru kolejnic, zušlechtěného drátu, bezešvých trubek a pomocných materiálů pro sváření

Branže: drážní systémy, energetika, automobilový, strojírenský a ocelářský průmysl

voestalpine AG 13

|

Prezentace koncernu voestalpine 2013

Přehled údajů 2012/2013 Zaměstnanci Obrat

11 374 2 913,6 mil. EUR

EBITDA (zisk před započtením úroků, daní a odpisů)

EBIT (zisk před zdaněním a úroky)

EBIT marže

434,6 mil. EUR 319,6 mil. EUR 11,0 %


Přetváříme nápady ve skutečnost. Naše Metal Forming Division dodává vysoce odolné oceli pro infrastrukturu, stavebnictví a výrobu vozidel.  Sem patří například systémy strukturních rámů, které představují flexibilní základ moderní architektury.  Zdůrazňují charakter budovy, zajišťují soudržnost a stabilitu. 

Jsou flexibilně využitelné, robustní a mají dlouhou životnost.  Do všech kroků od koncepce přes výrobu až po dodání vkládáme celé své srdce. 

voestalpine AG 14

|

Prezentace koncernu voestalpine 2013


Naše Metal Forming Division. Celosvětově hlavní dodavatel vysoce kvalitních řešení pro obrábění kovů v oboru zvláštních a speciálních profilů, přesného pásového plechu a speciálních komponent pro automobilový a letecký průmysl

Branže: automobilový a stavební průmysl, energie, skladovací technika, strojírenský a ocelářský průmysl

voestalpine AG 15

|

Prezentace koncernu voestalpine 2013

Přehled údajů 2012/2013 Zaměstnanci Obrat

10 853 2 310,2 mil. EUR

EBITDA (zisk před započtením úroků, daní a odpisů)

EBIT (zisk před zdaněním a úroky)

EBIT marže

257,6 mil. EUR 167,6 mil. EUR 7,3 %


Vytváříme hodnoty. 

Jsme pohybliví. Díky své necentralizované struktuře jsme schopni našim zákazníkům nabídnout rychlejší a lepší řešení.

Jsme specializovaní. Jako celosvětové společenství zkušených odborníků dokážeme obratem sestavit pro každý projekt správný tým s vynikajícími schopnostmi.

Ženeme vývoj kupředu. Jsme otevřeni novým věcem a se zvědavostí badatele myslíme vizionářsky a daleko za stávající obzory – protože nic není tak dobré, abychom to nemohli ještě zlepšit.

voestalpine AG 16

|

Prezentace koncernu voestalpine 2013


Vyžadujeme a dáváme. Protože od každého pracovníka v našich týmech vyžadujeme to nejlepší, důsledně investujeme do odborného a následného vzdělávání.  Podporujeme talenty, poskytujeme špičkové vzdělání a otevíráme jedinečné šance a perspektivy.  A spolurozhodujeme. Protože my, zaměstnanci, jsme držiteli přibližně 14 % akcií našeho koncernu.  Navíc jsme byli oceněni jako nejlepší zaměstnavatel Rakouska 2013/2014. 

voestalpine AG 17

|

Prezentace koncernu voestalpine 2013


Zkoumáme a vyvíjíme. Díky investicím do výzkumu a vývoje ve výši 137 milionů EUR a 700 výzkumným pracovníkům po celém světě jsme koncernem, který klade na výzkum obrovský důraz.  Řada našich nových patentů a oceněných špičkových aplikací mluví sama za sebe.  Zkoumáme a vyvíjíme se smyslem pro detail. S nasazením a ve spolupráci se 150 vědeckými ústavy.  Podporujeme diplomové práce a disertace, a poté zaměstnáváme zhruba dvě třetiny těchto absolventů. 

voestalpine AG 18

|

Prezentace koncernu voestalpine 2013


Bereme ohled na životní prostředí. V ochraně životního prostředí nejsme pouze o krok napřed – jsme jedničkou v branži.

S vášní a cca 300 miliony EUR ročně usilujeme o to, aby i naše děti mohly žít v nezničeném životním prostředí.  Řada špičkových výrobků z oceli hraje zásadní úlohu při zlepšování klimatické a surovinové situace v každodenním životě.  Ať výroba, možnosti využití, nebo životnost – naše ocel je silný ekologický argument. 

voestalpine AG 19

|

Prezentace koncernu voestalpine 2013


Sdílíme své zkušenosti. Spojujeme vědění a znalosti přibližně v 500 součástech koncernu a výrobních závodů.

Každý má svou vlastní identitu, ale všichni sdílíme vizi, hodnoty a znalosti.  54 % našich zaměstnanců mimo Rakousko vnáší již dnes svou kulturní rozmanitost do našeho koncernu – a tento vývoj má dále stoupající tendenci.  Předvídavý management rizik, Corporate Governance, podpora kulturních aktivit a etické směrnice jsou základem našeho konání. 

voestalpine AG 20

|

Prezentace koncernu voestalpine 2013


Jsme o krok napřed. Zkoumáme budoucnost. V této chvíli hledíme do roku 2020. A v principu ještě mnohem dále.

Jako hnací síla a vůdčí inovátoři poznáme již dnes, co bude zítra celosvětovým standardem.  Díky naší fascinaci ocelí dokážeme přetvářet nápady ve skutečnost a přitom stále více snižovat dopady na životní prostředí.  Přinášíme lidem stabilitu a bezpečí – jako spolehlivý partner nabízíme řešení, která budou i zítra o krok napřed. 

voestalpine AG 21

|

Prezentace koncernu voestalpine 2013


Přejímáme odpovědnost. Wolfgang Eder

předseda představenstva a generální ředitel ředitel Steel Division

Herbert Eibensteiner

člen představenstva ředitel Metal Forming Division

Dr. Franz Kainersdorfer

člen představenstva ředitel Metal Engineering Division

Robert Ottel, MBA

člen představenstva a finanční ředitel ředitel resortu financí

Franz Rotter

člen představenstva ředitel Special Steel Division

voestalpine AG 22

|

Prezentace koncernu voestalpine 2013


Děkujeme våm!

voestalpine AG 23

|

Prezentace koncernu voestalpine 2013

Prezentace koncernu voestalpine (2012/13)  

http://www.voestalpine.com/group/cs/

Advertisement