Page 13

Vodskov Avis

15. NOVEMBER 2016

SIDE 13

Lone og Arne fra Vodskov fortalte om deres barske liv i dokumentarserien ”De åndsvages historie” - nu hædres de VODSKOV: Sidste år blev Caroline Olsen sammen med Lone Christiansen og Arne Andersen kendte i den brede offentlighed, da de i tv-dokumentaren ”De åndsvages historie” fortalte om deres opvækst i åndssvageforsorgen og de store konsekvenser, det fik for deres liv. Caroline Olsen, der bor i Sverige modtager nu sammen med Lone Christiansen og Arne Andersen fra Vodskov N. E. Bank Mikkelsens Pris 2016 for, ”at de med deres deltagelse har vist et ubeskriveligt stort mod ved at fortælle om de

vilkår, de blev mødt med i deres barndom og ungdom i en tid, hvor holdningen til mennesker med psykiske funktionsnedsættelser var en anden. En tid præget af mangel på respekt, værdighed og anerkendelse af alle som ligeværdige borgere. - Det er vigtigt, at vi som samfund ikke glemmer fortiden, som det hedder i begrundelsen for årets Bank-Mikkelsens pris. N. E. Bank-Mikkelsen var i en årrække en meget fremsynet forsorgschef og én af foregangspersonerne for, at de gamle åndsvageanstalter - som i Vodskov

– blev nedlagt. Bank Mikkelsen stod således fadder til det såkaldte normaliseringsprincip, som går ud på, at mennesker med udviklingshæmning har ret til livsvilkår så nær det normale som muligt. Den tid og tilgang BankMikkelsen gjorde op med, gennemlevede Caroline Olsen, Lone Christiansen og Arne Andersen. Deres beslutning om at dele deres historie med alle danskere og dermed bevare dem for nutid og eftertid viser, at normalisering kan lykkes – og helt i Bank-

Mikkelsens ånd. Uddelingen af BankMikkelsen Prisen 2016 sker fredag den 18. november i Handicap organisationernes Hus i Taastrup. Lone Christiansen og Arne Andersen drager begge sammen med en mindre delegation til Taastrup for at modtage prisen. Hver prismodtager får et beløb på 5.000 kr. I den anledning har Østergaards Biler kvit og frit stillet en minibus til rådighed. Der er også sørget for et traktement under turen. SparNord Bank har sørget for rundstykkerne,

SuperBrugsen for osten – ligesom Støtteforeningen for Museet i Hammer Bakker har givet et bidrag til turen. Prisen uddeles af Niels Erik Bank-Mikkelsens Mindefond, der blev stiftet i 1993 på initiativ af forstander Tadao Chiba, Dansk Japansk Folkehøjskole. Grundlaget for prisen er at skabe en tilværelse så nær det normale som muligt for mennesker med handicap. Prisen blev første gang uddelt i 1995.

Forsorgschef N. E. Bak-Mikkelsen - foregangsmand indenfor åndsvageforsorgen.

Fejlanbragt på institution:

Lone og Arne er velfungerende mennesker VODSKOV: Det handler på én gang om spildte leveår – men også om at tro på sig selv – og vide, at du som menneske har værdi og kan noget. Sidste år medvirkede Lone Christiansen og Arne Andersen i tv-dokumentaren ”De åndsvages historie”, der blev sendt over tre afsnit på DR K. Dokumentaren fortalte om en tid, hvor udviklingshæmmede eller mennesker med handicaps anbragtes på det, man dengang benævnte åndsvageanstalter.

tugal, Frankrig - og Disneyland, tilføjer Lone med et stort grin. Lone bestiller selv rejserne på sin computer, som hun selv har lært sig at betjene. Hun er også aktiv på Facebook, hvor hun har over 300 venner. Mange år efter institutionstiden fik hun endelig kontakt med sin familie. I dag skriver hun sammen med sine søstre. Dem fandt hun først ud af, hun havde, da hun var 60 år.

Fodboldtræneren Arne

Umyndiggjort og gemt væk Lone og Arne blev allerede som børn anbragt på Åndsvageanstalten i Vodskov – umyndiggjorte, uden rettigheder og gemt af vejen fra det øvrige samfund, der var lykkeligt uvidende om forholdene med disciplinære straffe, fikseringer, indespærringer og tvangsmedicineringer. Da N. E. Bank Mikkelsen i 1959 tiltrådte som forsorgschef begyndte forholdene på anstalterne at ændre sig. Bank Mikkelsen arbejdede for, at de åndsvage skulle leve ”et så normalt liv som muligt”: - De åndsvage kan udvikle sig, lød devisen. Bank Mikkelsens synspunkter vandt mildest talt ikke gehør hos overlægerne, der herskede på anstalterne som små konger. Bank Mikkelsen gav dog ikke op og vandt kampen, således at man slusede de institutionsanbragte ud i samfundet udenfor.

Stemplet som åndsvag For Lones og Arnes vedkommende er der ingen

Arne Andersen og Lone Christiansen får N.E. Bank-Mikkelsen prisen for deres mod til at fortælle om de vilkår, de blev udsat for i deres barndom og ungdom på den daværende åndsvageanstalt i Vodskov.

tvivl om, at de begge var fejlanbragt. Lone er født næsten døv – og var derfor naturligt nok ikke god til at udtrykke sig verbalt. Arne, der kom fra en socialt belastet familie, betegner sig selv som ”udviklingshæmmet”. De handicaps var dengang tilstrækkelig til at blive stemplet som ”åndsvag”. Datidens fagpersoner vidst ikke bedre dengang. Samtidigt var menneskesynet et ganske andet.

Bank Mikkelsenprisen I dag lever både Lone og Arne et velfungerende og normalt liv. De roser begge N. E. Bank Mikkelsen for hans kamp og indsats i høje toner. Derfor er de mere

end almindelig stolte af at skulle modtage N. E. Bank Mikkelsen-prisen 2016 i Handicaporganisationernes Hus i Taastrup på lørdag. Sammen med dokumentarens tredje hovedperson Caroline Olsen får Lone Christiansen og Arne Andersen prisen for med ubeskriveligt stort mod at stå frem og fortælle om deres spildte barne- og ungdomsår på institutionerne.

Historien, der skulle fortælles - Vi havde ingen betænkeligheder, da tv-selskabet Hansen & Pedersen Film og Fjernsyn henvendte sig og spurgte om, vi ville være med. Historien om dengang skulle ikke glemmes – men fortælles.

- Vi har heller ikke fortrudt og har efter vores medvirken fået mange varme og positive tilkendegivelser fra folk, der har set dokumentaren.

Berejste Lone Både Lone Christiansen og Arne Andersen har efter institutionstiden vist sig som aktive medborgere i samfundet udenfor. Lone flyttede i lejlighed, lærte at læse og skrive og begyndte at arbejde på vaskeri. Hun fik også smag for at rejse ud i den store verden. Sammen med veninden Etsher er hun i dag mere berejst end de fleste. Hun har bl.a. været i Rusland, Italien, Tunesien, Polen, Tyskland, Østrig, Norge, Sverige, Jugoslavien, Por-

Også Arne Andersen har blandet sig aktivt i det pulserende liv. Han har arbejdet på værksted, hjulpet den daværende inspektør Thomsen med at gøre rent og holde orden på Vodskov Hallen, været hjælpetræner i Vodskov Idrætsforening, hvor han har trænet både drenge og piger. Arne har ligeledes haft de 10 – 12 årige foldbolddrenge med på lejr til Fuglsøcentret. - Jeg var både glad og stolt over, at deres forældre viste mig den tillid. Vi sov på ti-mandsstuer – akkurat, som vi gjorde det i min barndom på Hammer Bakker. Det gav mig anledning til at fortælle om dengang. Arne Andersen tilføjer, at der naturligvis skal være disciplin, når man skal styre en flok unge drenge. - Det forstod jeg ikke selv dengang, hvor jeg ofte stak af. Men det ved jeg i dag, griner Arne.

Undskyldning fra samfundet? Vodskov Avis mødte Lone og Arne på Museet i Hammer Bakker. Det blev til en lang snak, som af plads-

mæssige grunde ikke lader sig gengive her. Indtrykket, der står tilbage, er to velfungerende mennesker, der på grund af tidligere tiders umenneskelige menneskesyn, uretfærdigt mistede både deres barndom og ungdom. Heldigvis har de begge vist sig stærke og klarer i dag en ganske normal hverdag. - Undskyldning fra samfundet, den får vi nok ikke. For så skal der jo vist nok udbetales erstatninger. Til gengæld har vi gennem filmen fået fortalt vores historie og sat lys på en fortid, der kun ligger ganske få årtier tilbage.

Prisen og pengene Med til Lone og Arnes historie hører også, at de i dag bor på Liselund. Her bor også mange af deres tidligere plejere, som de gerne omgås og hjælper. Tingene er på en eller anden måde vendt på hovedet. Med N. E. Bank Mikkelsens pris følger også et beløb. Lone vil bruge dem til øreklapstol. I første omgang ville Arne ikke modtage pengene. Men han har siden ombestemt sig og vil omsætte dem til en opvaskemaskine og en lyslampe, der skal hjælpe mod vinterdepression. Fik du ikke set tv-dokumentaren ”De åndsvages historie”, kan du købe den på DVD i Museet i Hammer Bakker.

Profile for Vodskov Avis

Vodskov Avis nr. 46 - 2016  

Vodskov Avis nr. 46 - 2016  

Advertisement