Page 10

Vodskov Avis

SIDE 10

1. NOVEMBER 2016

Sulsted-Ajstrup pensionister på åletur til Feggesund SULSTED/AJSTRUP: Medlemmerne af SulstedAjstrup Efterløns- og Pensionistforening har været på deres årlige åletur til En busfuld Sulsted-Ajstrup efterlønnere og pensionister på vej til ålegilde på Feggesund Færgekro. (Privatfoto)

Feggesund på Mors. På udturen gjorde bussen holdt ved det nationale testcenter for store vindmøller i Østerild. Ved ankomsten til Feggesund Færgekro på Mors, stod kromutter klar med masser af ål til de lækkersultne pensionister og ef-

terlønnere. - Der blev rigtigt smovset i lækkerierne. Alle fik de ål, de kunne spise og var således godt mætte, da bussen senere på dagen satte kursen hjemad, fortæller Efterløns- og pensionistforeningens formand, Hanne Kringel.

”Kultur 9310 Vodskov” er nu en realitet Stort fremmøde ved stiftende generalforsamling på Vodskovs nye kulturforening. Tekst og foto: Frank R. Sørensen VODSKOV: – Tak for i aften og tak for, der mødte så mange op . – Nu er Vodskovs nye kulturforening stiftet. Ordene kom fra Jan Levin der, i Vodskov Kultur- og Idrætscenter tirsdag aften, havde fået det fornemme hverv at styre de mange fremmødte gennem programmet for den stiftende generalforsamling for Vodskovs nye kulturforening, ”Kultur 9310 Vodskov”. En forening der nu er en realitet med foreløbig 32 medlemmer.

Fra idé til kulturforening

proFessionelt malerarbejde Skal du have udført i Aalborg og omegn? proFessionelt Foråret er for alvor kommet. malerarbejde Det betyder, at sæsonen for iudvendige Aalborgmaleropgaver og omegn?er

begyndt. Foråret er for alvor kommet. Det betyder, at skal sæsonen Uanset om du have for udvendige maleropgaver malet ude eller inde, giverer begyndt. jeg gerne et uforpligtende tilbud på din opgave: Jan Levin infotmerer de fremmødte om det arbejde der ligger forud for Vodskovs nye kulturforening, ”Kultur 9310 Vodskov”. Uanset om du skal have malet ude eller inde, giver komme på plakaten i kularrangementer og en fore- med Aalborg Kommune, disse valgtes klubbens før- påindvendig: det førstkommende jeg gerne et uforpligtende ● Loft, vægge og gulve stilling for børn har vist, at ligesom der var mulighed ste bestyrelse, der det næ- møde turforeningens tilholdskonstituere sig. tilbud på din opgave: ● Fodlister og karme der er et behov for en sådan for spørgsmål og kommen- ste år kommer til at bestå Allerede lørdag den 5. sted, Vodskov Kultur &

Med venlig hilsen

ring - og Få et kim vintHer Foldager UForpligtende tilbUd Med venlig hilsen ☎ kim vintHer Foldager ✉

W

61603597 FoldagersmalerFirma@gmail.com

FoldagersmalerFirma.dk

Luneborgvej 105 C. 9382 TYLSTRUP. TLF. 98 26 08 08 Dan.jensen@mail.dk www.tm-danjensen.dk

61603597

Se også www.bilgaardsparken.dk

FoldagersmalerFirma@gmail.com

FoldagersmalerFirma

Skal du have udført

i Aalborg og omegn?

proFessionelt malerarbejde

Foråret er for alvor kommet. Det betyder, at sæsonen for udvendige maleropgaver er begyndt.

Uanset om du skal have malet ude eller inde, giver jeg gerne et uforpligtende tilbud på din opgave:

61603597

Loft, vægge og gulve Fodlister og karme Døre og vinduer Opsætning af væv og filt Tapetsering og fuldspartling af loft og vægge Maling af trappeopgange Maling af flyttelejligheder

indvendig:

● ● ● ● ● ● ●

Udvendig:

FoldagersmalerFirma@gmail.com

TØMRERFIRMAET DAN JENSEN A/S

november ligger forenin- Idrætscenter. ● Døre og vinduer indvendig: gens første arrangement ”Kultur 9310 Vodskov” ● Opsætning af væv og filt ● Loft, vægge og gulve klar med musik fra The er for alle der interesserer Tapetsering og Pretenders. sig for kunst, kultur og ● Fodlister og karme fuldspartling af loft musik og der er nu åben for ● Døre og vinduer og vægge Spændende fremtid ● Opsætning af væv og filt Maling af trappeopgangetilmelding som medlem af Fremtiden bliver spænden- kulturforeningen. Kontin● Tapetsering og Maling af flyttelejligheder de forfuldspartling af loft den nye bestyrelse. gent er sat til 200 kroner Der ligger mange ideer pr. medlem pr. år. Udvendig: og vægge på● bordet med musik for Den nye bestyrelse hå● Maling af trappeopgange Stern både de yngre og lidt æl- ber og tror på rigtig mange ● Maling af flyttelejligheder Gavl for børn ligesom indmeldelser den kommendre● samt ● Facader foredrag, udstillinger og de tid. Udvendig: mange andre aktiviteter vil ● Stern ring ● Gavl- og Få et UForpligtende tilbUd ● Facader ● Stern ● Gavl ● Facader

Jan: 20 44 30 06

Kom forbi og se vort showroom!

FoldagersmalerFirma.dk

Telefon 98 26 11 84

Dan har et godt tilbud

Sulsted

Alle 32 fremmødte personer indskrev sig som de første medlemmer af ”Kultur 9310 Vodskov”. Blandt

Helle Korsgaard, Kai Korsgaard, Jan Levin, Knud Larsen, Tonny Sørensen, Nils Bell og Trine Windbirk. Som suppleant blev valgt Bodil Eriksen og som revisor Ove Andersen. Den nye bestyrelse vil

FoldagersmalerFirma

med og uden kran • Lastvogne Containere • Gummiged • Minigraver • Rendegravere • Betonhammer til Rendegraver •

Den nye bestyrelse

af:

W

VOGNMAND / ENTREPRENØR

tarer. Her blev der blandt andet foreslået en bestyrelse bestående af syv personer.

ring - og Få et UForpligtende tilbUd

forening i Vodskov. Den stiftende generalforsamling blev sat til tirsdag i sidste uge. På programmet var også fremlæggelse af udkast til vedtægter og kontingent samt en orientering om den økonomiske situation og det gode samarbejde

Med venlig hilsen kim vintHer Foldager

Aftenen startede med en fremlæggelse af idegrundlag og det arbejde, der ligger forud for den stiftende generalforsamling. En idé-gruppe på cirka syv personer har i cirka et år arbejdet intenst med at få skabt grobund for en kunstforening i Vodskov, en kunstforening der skal favne bredt og ikke være en konkurrent til de eksisterende klubber og foreninger, men en samarbejdspartner. Flere arrangementer gennem det sidste år, blandt andet frokostjazz

Skal du have udført


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.