Page 1

Dramaturgie literárně-hudebního programu v klubu Tereza Vodochodská


Cíl prezentace Představit: – složky podílející se na realizaci literárně-hudebního či kulturního programu – prostory vhodné pro uskutečnění připravovaného projektu – propagaci jako samostatnou složku


Osnova Osnova: Dramaturgická práce Scénář Prostory pro realizaci - divadelní „podkroví“ - hudební kluby Propagace


Dramaturgická práce

Dramaturg – osoba zodpovídající za výběr titulu či pořadu – spolupracuje při tvorbě, má vliv na celkovou podobu daného scénáře – v rámci pořádání kulturních programů má na starosti organizační složku a zodpovídá za ni – stará se o správný chod projektu


Scénář

Výběr scénáře – starost dramaturga či pořadatele – mělo by jít o vhodný titul se zaměřením na činnost, kterou se daný klub zaobírá – musí oslovit širší okruh veřejnosti – podstatný bod k úspěšnému projektu


Prostory pro realizaci

Divadelní „podkroví“ – součástí scény kamenných divadel – prostor převážně k divadelním účelům – lze zde uvádět scénická čtení, kulturní pořady či komorní hudební akce  Povídání v podkroví – rozhovory přenesené na půdu divadla


Prostory pro realizaci

Hudební kluby  Klub č.p.4  Klub Kozinka  AC klub – převážně multikulturní soukromé kluby pořádající koncerty, literární besedy a čtení – zaměřené na širokou veřejnost


Propagace

Propagace – nedílná součást programu – informuje členy klubu či potencionální diváky o připravované akci – propagační materiál musí obsahovat všechny důležité informace o pořádaném programu –možnost propagace na webových stránkách daného klubu


Děkuji za pozornost

Dramaturgie lit-hud.pořadu  

Koncept pořadu

Dramaturgie lit-hud.pořadu  

Koncept pořadu