WATER AGENT

Page 1

Zbornik - III. Mednarodna konferenca DruĹĄtva vodna agencija, Ljubljana 2017


Slika: Tržiška Bistrica (foto: Tatjana Kikec).

Vodno bogastvo Slovenije izjemen naravni vir. Ga znamo ohraniti? Geografski položaj Slovenije na stiku Alp, Dinaridov, Sredozemlja in Panonske nižine pogojuje izjemno pestrost vodnega sveta, ki je ne najdemo nikjer drugje v Evropi in le malo kje na svetu. Zaznamujejo jo raznolikost podnebja, kamnin, oblikovanost površja ter velika pestrost rastlinskega in živalskega sveta. Ob normalnih padavinskih razmerah imamo na nekaj več kot 20.000 km2 nad 28.000 stalnih in hudourniških vodnih tokov, 7.000 izvirov, 260 slapov, okoli 200 jezer (naravnih in umetnih s površino nad 1 ha), del Tržaškega zaliva, 78 izvirov oziroma vrelcev termalnih in mineralnih voda, številne vaške kale, ribnike, klavže, nekatera ohranjena mokrišča ter dva manjša ledenika, ki pa se hitro krčita (Plut 2005). Geografsko območje razvodja med Jadranom in Črnim morjem je hidromorfološko in habitatno izjemno heterogeno. Rastlinski in živalski svet se je prilagodil danim vodnim razmeram, prav tako človek, o čemer nam priča bogata kulturno-tehnična dediščina (žage, mlini, kali, mlake, solinarstvo idr.). Ob tem pa ne moremo mimo dejstva, da človek s svojimi dejavnostmi v prostoru pogosto grobo posega v vodni in obvodni svet (regulacije vodotokov, izsuševanje mokrišč ipd.) s tem pa vpliva na naravno dinamiko voda. Posledice se med drugim kažejo v pogostejših in obsežnejših poplavah in sušah, zniževanju nivoja podtalnice, izginjanju pomembnih habitatov in s tem številnih rastlinskih in živalskih vrst.

02

Naša ravnanja so pogosto vse prej kot trajnostna, nad čemer bi se morali, dokler je še čas, zamisliti prav vsi. Trajnostni razvoj je tisti, ki upošteva tradicionalne, okolju prilagojene tehnike rabe vodnih virov. Preizkušene lokalne prakse so marsikje vključene v sodobne pristope oskrbe z vodo kar prispeva k trajnostni rabi lokalnih vodnih virov. Še kako pomembno je ohranjanje vedenja o lokalni hidrologiji, ki je odločilno pri celovitem upravljanju z vodnimi viri. Na nas je ali bomo to dragoceno vedenje ohranjali in ga prenašali iz roda v rod. V preteklosti je veljala voda za zelo dragocen vodni vir, z njo so ravnali zelo skrbno, vzdrževali so številne kale, mlake, rekam so pustili njihov poplavni prostor ipd. Danes, ko samo odpremo pipo in nam voda v neomejenih količinah priteka iz nje, pa pogosto pozabljamo, da ne gre za neomejene vire. Da jo s svojim sodobnim, potrošniškim življenjskim stilom onesnažujemo preko meja njenih samočistilnih sposobnosti, pa pogosto niti ne pomislimo. Številne fotografije otrok in žena iz držav tretjega sveta, ki v vrčih dnevno nosijo vodo kilometre daleč, fotografije presušenih pokrajin brez vsakršnega rastja, se nas več ne dotaknejo, ob njih se ne zamislimo, pa čeprav bi se morali. Vse se nam zdi tako daleč, nerealno, pa je še kako realno in tako blizu, verjetno še bližje, kot si sploh lahko predstavljamo. Prav vsak od nas lahko prispeva k zavedanju, da je vodno bogastvo Slovenije izjemen naravni vir, pomembna dobrina in hkrati identiteta države. Vodni in obvodni svet je že od nekdaj privabljal človeka in je še danes priljubljen za rekreacijo, turizem, visoko kakovost bivanja, hkrati pa je lahko tudi pomembna učilnici v naravi. Ta je žal še vse premalo uporabljena s strani učiteljev slovenskih šol, pa čeprav ima večina šol v svojem šolskem okolišu vsaj enega, če ne več vodnih virov. V njej učenci in dijaki spoznavajo pomen in nujnost varovanje vodnih virov, razvijajo pozitiven odnos do okolja, hkrati pa si pridobijo pomembna znanja, ki jim bodo omogočila aktivno sodelovanje pri procesih odločanja o bodočem razvoju. Tudi Vodna agencija s projektom Vodni agent pomembno prispeva k ozaveščanju nujnosti varovanja vodnih virov in racionalne rabe vode. Vzpostavitev sodelovanja med šolami in različnimi gospodarskimi družbami, ki pomagajo pri nakupu merilnikov porabe vode šolam je že obrodilo prve sadove. Sodelujoče šole so z različnimi aktivnostmi v okviru rednega pouka pomembno prispevale k osveščenosti učencev in dijakov ter so dokazano zmanjšale porabo vode. Svoje aktivnosti v okviru projekta učitelji slovenskih in sodelujočih šol v tujini predstavljajo v zborniku, ki je pred vami. Kmalu bo v okviru projekta na voljo tudi posodobljena spletna aplikacija za vnos podatkov o porabi vode, s čimer bo omogočeno natančnejše spremljanje porabe vode ter primerjava podatkov sodelujočih šol doma in v tujini. Prav vsak od nas lahko s svojimi dejanji prispeva svoj del k ohranjanju okolja in vodnih virov, vsaka neracionalno porabljena kapljica vode je namreč kapljica preveč!

Prof. dr. Tatjana Kikec


Program konference:

Spoštovani,

Petek, 27. oktober 2017

Dobrodošli na III. Mednarodno konferenco

09.30 - 10.00 10.00 -10.30

10.30 - 12.30 10.30 - 10.40 10.40 - 10.50 10.50 - 11.00 11.00 - 11.10 11.20 - 11.30 11.30 - 11.40 11.40 - 11.50 11.50 - 12.00 12.10 - 12.20 12.20 - 12.30 12.30 - 12.45 12.45 - 14.00 12.45 - 13.40

13.40 - 13.50 13.50 - 14.00 14.00 -14.40 14.40 -16.00 14.40 - 14.50 14.50 - 15.00 15.00 - 15.10 15.10 -15.20 15.20 - 15.30 15.30 - 15.40 15.40 - 16.00

Registracija udeležencev Društva vodna agencija na temo Pozdravni govori Jože Cvetko, Predsednik Društva vodna agencija Majda Adlešić, Vodja mednarodnih programov Društva vodna agencija Dr. Igor Šoltes, evropski poslanec Skupine Zelenih/ESZ, pokrovitelj konference Leon Behin, Generalni direktor, Direktorat za vode in investicije, Ministrstvo za okolje in prostor RS Projekt Vodni agent in sinergija s projekti v Podonavski regiji Projekt Vodni agent, Marijana Kolenko, ravnateljica OŠ Lava, Celje, Slovenija Mobilna Vodna postaja, Jože Cvetko, Rogaška Slatina, Slovenija Cilji konference: Prioriteta projekta Vodni agent so Učna vodna pot, Marija Čakš, Kostrivnica, Slovenija partnerstva in vzpostavljanje mreže z ciljem ustvarZnačaj izvirov naravnih mineralnih vod, mag. Aljaž Čoh,Rogaška Slatina, Slovenija janja mednarodnega sodelovanja pri zagotavljanju Vodni agent Vol. 2.0., Michaela Jerabkova, IREAS, Češka Republika & Bence Cseke , IMRO, Madžarska učinkovitega delovanja na področju zaščite vode in Tablični računalniki v nižjih razredih osnovne šole, vodnih virov. Marlena Bogdanović, Učiteljica - mentor, OŠ Tučepi, Hrvaška Hermanov brlog- Herman Lisjak vodi po vodi, Jožica Trateški, Muzej novejše zgodovine, Celje, Slovenija Evropske iniciative civilne družbe za pravico do pitne vode, Voda in vodni tokovi ne poznajo meja. V skladu s David Sánchez Carpio, Food & Water Europe, Belgija tem moramo vsi skupaj pokazati odgovornost za Voda v izobraževanju za trajnostni razvoj in ekološkem izobraževanju, Teuta Skorin, Udruga Lijepa naša, Zagreb, Hrvaška varovanje, zaščito in ohranjanje vode v prvi vrsti na Vodni detektiv: Spodbujanje trajnostnega razvoja in kompe tentne družbe, mag. Marta Vahtar, ICRO Institut, Slovenija osebnem nivoju. Na konferenci boste spoznali proKratka pavza (kava-čaj) Razvoj projekta Vodni agent v sodelovanju s podjetji jekt Vodni agent, modele sodelovanja s sorodnimi Metode zbiranja surove vode, postopki priprave pitne vode, projekti, strokovne teme s področja vodooskrbe in ter čiščenje odpadnih voda, Miha Kordiš, Hidroinženiring d.o.o., Ljubljana, Slovenija aktivnosti naših koordinatorjev v šolah. Smernice za digitalizacijo – Voda Vol. 4.0. Rok Koren, Siemens d.o.o., Ljubljana, Slovenija Transport vode skozi vodovodne in kanalizacijske sisteme, Konference Društva vodna agencija so priložnost, Damijan Volf, KSB d.o.o., Ljubljana, Slovenija Vodne izgube na distribucijskem omrežju, da se predstavijo dosežki projekta Vodni agent Jurica Kovač, Sekretar IWA, Zagreb, Hrvaška Čistilna naprava odpadnih voda Slavonski Brod, v šolah širše regije, predstavijo sorodni projekti s Korana Ambrozić, PU Vodovod Slavonski Brod, Hrvaška katerimi vzpostavljamo partnerstva in vsi skupaj Projektiranje in konstruiranje čistilne naprave odpadnih vod na Zlatiboru, Dragana Topalović, Občina Čajetina,Srbija spoznamo novosti in rešitve katere ponujajo proizPavza - kosilo Predstavitve koordinatorjev projekta Vodni agent v osnovnih šolah vodno tehnološki procesi na področju dobave Sanja Mojić in Sladjana Radulović, učiteljici OŠ Žarko Zrenjanin, Novi Sad, Srbija pitne vode in čiščenja odpadnih voda. Natalija Pobežin, učiteljica, Prva osnovna šola Rogaška Slatina, Slovenija Jasminka Podhraški, učiteljica, OŠ Viktora Kovačića, Hum na Sutli, Hrvaška Staša Hočevar Zajc, učiteljica, OŠ Toneta Pavčka, Mirna Peč, Slovenija Jože Cvetko, Ljubica Milić, učiteljica in Milan Spasojević, ravnatelj, OŠ Kosta Trifković, Novi Sad, Srbija predsednik Društva vodna agencija Marina Drndarski, učiteljica OŠ Drinka Pavlović, Beograd, Srbija Podelitev izobraževalnih paketov šolam in

»Vpliv mednarodne komunikacije na vodo in vodne vire«.

Konferenca za novinarje

Source: Office of MEP PhD. Igor Soltes

MEP Dr Igor Šoltes (Group of Greens/EFA) will in his introductory speech emphasize the importance of protecting drinking water at a time when we are witnessing increasing pressures to privatize natural resources for the sake of economic interests. Taking into account the growing global shortage of drinking water due to increasingly pressing climate changes, water is becoming more and more valuable and for this reason also more attractive for private investors. Dr Šoltes will point out the fact that this trend is being established also at the European level, which was seen also in the case of Directive on Concessions in 2013, which was intended to introduce the privatization of water services, but was strongly resisted by the public. This triggered the European Citizens’ Initiative Right2Water, which was signed by 1.9 million European citizens, who demanded that universal access and human right to water must be recognized and protected by EU legislation. This year we mark four years since then and water is still not protected as a human right and moreover, 2 million people in the EU still have no access to clean water and sanitation. In the meantime, the European Union adopted a trade agreement with Canada, also known as Ceta, which represents an additional threat to public goods, such as water. All this demonstrates that the European Union has an ignorant attitude towards natural resources, and that is why it is even more important that Slovenia protected the right to drinking water by its Constitution last year. On the one hand, the incorporation in the constitution has a strong symbolic significance, but on the other hand it also has a preventive effect against all attempts towards using water as a source of only making profits. Slovenia can also be a good model for other European countries. We have to give a priority to supply of drinking water to the people before of economy and market and this is also the message that Slovenia sends to the World by protecting drinking water within Slovenian constitution. 03


PROJECT »WATER AGENT«

Primary school Lava, Celje

The Primary school Lava is a school that is constantly looking for new creative ways, innovative approaches and opportunities to enrich the regular learning material. Twelve years ago we started intensively with activities in the field of environmental protection, health, healthy lifestyles, which is also an integral part topic water / drinking water, the rational use of water in both school and home ... /.

We acquired the name EKO School and Healthy School and within the framework of these titles for over a decade we are developing a number of activities and activities in which pupils develop their abilities: care for the environment, attitudes towards the environment, attitudes towards health, locally produced food, reducing the consumption of sugar, drinking water Instead of sweet drinks, water is the most important survival fluid .... With great pleasure, in 2013 we responded to the invitation of the Water Agent to increase awareness of pupils about the ra-

tional use of water, the importance of water for the life of the living being, that pupils responsibly monitor the consumption of water at school, and transfer these lessons to the home environment. The Water Agent project is an excellent upgrade of our already existing activities, complementing the goals of raising awareness not only of pupils, but also of parents, as well as of the wider environment. During these years, pupils have gained a lot of water monitoring skills and have a strong relationship with water, and the integration in the region is extremely important, as in this way children reinforce the realization that water care is our common concern. Pupils perform very carefully the activities in the class under the mentorship of teachers, who responsibly indicate to the pupils on the implementation of the monitoring of water consumption, and in particular discuss with them the results achieved, which can be compared with the uncontrolled use of water. The comparison of results is the most important argument for the excellent mission of the Water Agent.

Project „ Water agent“ Have you ever asked yourself: How much water do you use per day? Is it spent more or less than others? No, you are not. Then join us and soon you will get an answer. You will be able to compare the data with the data of others in the project of the participating schools. Our mission is to educate children and their parents to reduce, recycle and reuse water and connect them through these activities.

Marijana Kolenko, PRINCIPAL OF PRIMARY SCHOOL LAVA CELJE, SLOVENIA marijana.kolenko@guest.arnes.si

04


MOBILE WATER STATION

Part 1. Water supply system Where does the water flow to the tap? What drives water in pipes? What are the basic characteristics of drinking water?

Part 2. Water in the house, apartment, school ... Do we just have a clean water flow in the house? How do we pollute the water?. Are there ways to reduce water pollution? Does the use of water consume some other energy sources?

Part 3. Sewage and treatment of wastewater

MOBILE WATER STATION represents a unique model of water supply and sewerage infrastructure and home installations adapted to field work and education of children. The Water Agency presented to schools the workshops Mobile Water station which content and equipment offers children the possibility of introducing the invisible world of water and sewage infrastructure. The children have also learned a little more about water purification, ie. recycling water for reuse in households and also defeated a survival skills in the circumstances of lack of quality drinking water.

What happens to the waters that we pollute using in a home or school?

JoĹže Cvetko, THE WATER AGENCY ASSOCIATION, SV. FLORIJAN, SLOVENIA joze.cvetko@vodnaagencija.org

05


Educational water trial Educational water trial has been developed from the Tourist Water Route project linking rich water resources in the area of Rogaška Slatina and Boč, as well as attractions in these localities. Educational water trial is intended for pupils of elementary schools as part of the Water Agent project. Here’s how it looks like: 1.

It is begininning near Primary school on Sp. Kostrivnica, where is located the Royal Spring of the Celtic Times (evidence of this is the money found at one of the cleansing and located in the City museum) and the Ignatius spring which was given to Ignatius in order to supply the spring. This is not researched but only renewed (explanation of springs and owners up to 200 years ago).

2.

Walk across the hill to the treatment plant, which was made a few years ago for you by Kostrivnica.

3.

The path continues to the school and then to the church of Sv. Lenart, one of the oldest churches in the area. He is currently in restoration. Once a parish church. Then the path leads to the Strništa mill, over 200 years old. Next to it was the Strnišatov Springs of mineral water. Above this mill, the castle or fortress Dol, which was burnt down (found remains of clay pots with a burning master’s mark, were found above this mill, while the remains were at the Ljubljana City Museum).

Here, the first part of the journey ends for children - then back to school in Kostrivnica, where the bus is.

Marija Čakš, TEAM MEMBER OF PROJECT TOURIST WATER TRIAL, KOSTRIVNICA, SLOVENIA

06


THE IMPORTANCE OF NATURAL MINERAL WATER SOURCES Mag. Aljaž Čoh

Atlantic grupa Kolinska d.d. Rogaška Slatina, Slovenia aljaz.coh@atlanticgrupa.com

Natural mineral waters hold through legislation a special position among foodstuffs. From a technological point of view, it is important that the process of bottling natural mineral waters be conducted in such a way as to preserve the characteristic properties such waters have at their springs. From the dietary aspect it is important to point out that among other things, natural mineral waters acts as a carrier for biologically important minerals which are involved in many metabolic processes. Consequently, natural mineral waters can be an ideal low-energy foodstuff that provides our body with the necessary quantities of liquid and supplies biologically important minerals at the same time. Because of their underground origin (hydrogeological conditions, structure of the rock, length of subterranean watercourses, time spent below the surface of the earth, carbon dioxide content) natural mineral waters differ from each other in terms of both the types and quantity of dissolved mineral substances. They are actually a mirror of the subterranean conditions from which they come to the surface, either in natural outflows or through boreholes. We could even say that natural mineral waters are the sap of the Earth. The stability and diversity of the composition of natural mineral waters are two essential features from the dietary aspect as compared to other water types. However, at the same time, many of them, especially those which contain great amounts of mineral substances, are in many countries basis for development of natural spas, because they possess beneficial physiological effects on human organism.

WATER AGENT VOL. 2.0

Mgr. Ing. Michaela Jerabkova,

Bence Cseke,

IREAS, Czech Republik jarebkova@ireas.cz

IMRO-DDKK, Hungary cseke.bence@imro.hu

Water Agent Vol. 2.0 is about international potential of the original concept of Water Agent. An idea of transferring the concept into the Central Europe, namely to Visegrad countries, is presented. It is followed by introducing first partners of the Visegrad project. Finally, some basic facts about the project idea (incl. extension of project scope with some new topics) and its outputs are provided. What the presentation is about: Firstly we are going to present our organization as a leader of the Water Agent Vol. 2.0. IREAS is a nonprofit organization, formed as a project based platform of academic and policy experts. Then we are going to present our partners in the project. Currently we have only Hungarian partner, nonprofit organization IMRA and we are looking for a Slovakian partner. Secondly we are going to talk about project idea (we are actually not in the phase of writing the project proposal, so it’s going to be short, but maybe we will have more informations later for the conference). We see the Water Agent as a concept, which will not be for us only one project, but we will deal with this topic in form of a

long-term activity. We divided the project idea in a several project phases. The first one will be hopefully covered by Visegrad funds. In this first phase we will produce with our partner educational material in form of book. The book will be created from several modules based on selected topics. We prefer interactive form of teaching. The book will be distributed in electronic version and also printed in several copies. In this stage we will test the materials in schools as pilot lessons/seminars. In the next steps (not covered in the project supported by Visegrad funds) distribution and translation into maternity languages for each country will be done. This phase depends on each partner. In the Czech Republic we want to apply for money by Ministry of the Environment of the Czech Republic or Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic. We plan to put the education into practice and to develop further the topic in form of education. The target group are pulpits in fourth or fifth grades of primary schools. The goal is to raise awareness among young people about water management and environmental issues. 07


TABLET COMPUTERS IN THE FIRST FOUR GRADES OF THE PRIMARY SCHOOL

Marlena Bogdanović Teacher mentor Primary school Tučepi, Croatia marlena.bogdanovic@skole.hr

After many years of experience in the classroom and numerous professional training courses both online and in institutions across Europe, it became clear that the educational practices of the traditional classroom are no longer effective and we, teachers, must develop new teaching strategies. Early elementary students often struggle with heavy school bags and traditional teaching practice. They can hardly maintain a long concentration and easily get bored and therefore disconnected while they have to start with reading, writing and counting. Children who have grown up with this technology long before they enter school doesn’t really know how to use it in a safe and responsible way. That is another reason why I had an absolute support on the project that come from parents and school authorities. Felt empowered and inspired I tried out something completely new: 3 years ago I’ve started with a pilot program using tablets in my 1st grade classroom. This eliminates the need of carrying all subject books in the school bags because their textbooks

were waiting for them at home to do homework while digital versions of these textbooks were installed on their mobile devices and stored at school. Two largest Croatian publishers of school books have worked for the past years to create highly interactive textbooks featuring 3-D graphics, videos, and the ability to take notes. In addition to the dozens of exciting educational apps available, tablets of my pupils are fully compatible with online and offline teaching and learning platforms. Every teacher can create a fun learning game in minutes, quickly see who has or hasn’t completed the work, and provide direct, real-time feedback and grades. The overall goal of this project presentation is to demonstrate an effective use of ICT for education and learning. The most expensive hardware and software isn’t always necessary, especially if you get the right ideas, right tools, and right people, all in the right order. In Primary school Tučepi technology is recognized as an instructional tool, not only as a subject of instruction.

HERMAN LISJAK VÓDI PO VÔDI Jožica Trateški, prof., senior curator Museum of Recent history of Celje, Slovenia jozica.trateski@mnzc.si

The only Slovenian children’s museum of Herman’s lodge has been existing in Celje for twentytwo years. The target population is children aged up to twelve, who are also the most numerous visitors to our museum. We are looking forward to opportunities, perhaps even the privilege of expanding and strengthening the positive attitude towards heritage in particular among the youngest, raising awareness and encouraging a responsible and critical attitude towards ourselves and society. Exhibits are close to children in terms of content as well as design, they are interactive and attractive. They are related to the rights of the child, which form part of the mission of the children’s museum. In addition to heritage themes, we also present topics that are socially topical and important for each of us. In 2016, on the World Water Day opened an exhibition with a playful title: Herman Lisjak vódi po vôdi. The exhibition approaches water through various aspects and relates to water relations with man, nature and society, and the contents are also related to the curriculum of elementary schools. The exhibition communication also runs through the activation of senses: vision, hearing, type and smell. The entire content allows visitors to achieve many goals, understand the environment and develop a cognitive domain. Children at the exhibition observe, listen, rec08

ognize, touch, discover, classify, assemble, name, experiment, predict and conclude. We have enriched the exhibition with various programs for pre-school children, pupils, families and is accessible to physically handicapped people and adapted to the blind and visually impaired. A good cooperation with the Water Agency started at the opening of the exhibition Herman Lisjak vódi po vôdi . Herman Lisjak has become a real Water agent, who is aware of the protection of the environment and water resources and the importance of saving water. Monthly follow the consumption of water on the counters, we prepared a panoramic exhibition for events in the Provincial Institute for Nature Protection Novi Sad, together we participated in the project Water Agent at the Elementary School Lava in Celje during European Sustainable Development Week. The introduction to the museum exhibition begins with a familiar thought and message: “We must live with the knowledge that the future of the world depends on the conduct of each one of us. Earth is our common home. “ We are convinced that our visitors from the museum leave not only with new knowledge, but also with the message of the exhibition. The exhibition on water is the first in the cycle of exhibitions aimed at raising awareness, taking care of the environment and sustainable development. In April 2018, we are planning to open a new exhibition titled »The Earth dances«.


EUROPEAN CIVIL SOCIETY CAMPAIGNS FOR THE RIGHT TO WATER AND WATER AS A COMMONS There is a broad consensus among European citizens: water is a common good, not a commodity, and its management shouldn’t be privatized. This same message at global level was the driver of the recognition of the Human Right to Water and Sanitation at the United Nations. For decades corporations have pushed for the privatization of public services – including water. In Europe several attempts supported by the European Commission have been launched since the neoliberal wave of the 90’s. Countries affected by the austerity crisis – Ireland, Greece - are

David Sánchez Carpio, Food & Water Europe, Belgium dsanchez@fweuropa.org

still resisting water privatization imposed by the Troika. Water is also on the negotiation table of the new wave of free trade agreements like TTIP, TISA or CETA, which contains several provisions that put public water management, and water resources under international trade mechanisms.

Italy. In Slovenia, a citizens’ initiative succeeded to introduce the right to water in the Constitution. At European level, the demand to introduce the Human Right to Water in EU legislation was the first successful European Citizen’s Initiative, doubling the necessary number of signatures, up to nearly two million.

Citizens around Europe have successfully organised themselves to defend public water management. Massive communication and mobilisation campaigns have organized referendums in cities like Berlin, Madrid or Thessaloniki and countries like

Civil society has succeeded to communicate the importance of protecting water resources and keeping them under public control, proving the high potential of water as a organizing and educational topic.

Teuta Skorin Udruga Lijepa naša, NGO, Zagreb, Croatia lijepa-nasa-ppp@zg.t-com.hr

WATER IN EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ENVIRONMANTAL EDUCATION

Association „Lijepa Naša“ coordinates three international environmental programmes in Croatia: Blue Flag, Green Key and Eco-Schools, run by Foundation for Environmental Education. First two have a goal to promote sustainable bussiness practices and protection of natural resources in marinas and beaches or hotels and camps.

Eco-Schools programme educates young people to develop environmentally concious approach in their lives. All programmes include responsible water management practices and education for professionals, users and local community. Programmes are open for cooperation with other institutions and companies either by just exchanging experiences or creating new projects.

WATER DETECTIVE: STIMULATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND A COMPETENT SOCIETY

Marta VAHTAR, M.S.Arch, B.S.Land.Arch. IIDE – Institute for Integral Development and Environment, marta.vahtar@icro.si

We are dressing houses in greenery in the name of sustainable development, because it is fashionable. We are creating green-blue infrastructure, because it`s services serve us for recreation and relaxation etc.. Meanwhile, forests, and other plant and animal systems are falling apart because of our spatial intrusions, we are losing drinking water, unthinkably large islands of waste plastic are occurring in the middle of our oceans, and a sea, a »primordial soup« that life appeared from, contains increasingly more microplastic and other synthetic substances. All these are occurring as our collective creation, as a reflection of the state of civilization`s consciousness.

The idea of Water Detective, an educational program for primary school pupils, was born twenty years ago with the intention to expand the holistic understanding of water and water connected systems among the youth and, in the long run, in the entire society. The key intention, therefore, was to expand the base of general knowledge, and through that transend sectoral thinking, and in the long run, help qualify the general public for competent co-determination in matters connected to water and problems involving the interaction of water with society and the environment. This contribution will introduce the Water Detective Program in more details, and present manners of work that we carried out in our organization in the last two decades in the framework of awareness raising and empowering of public at decision making process. These includes: yearly research and art competitions for primary school children, seminars for mentors, booklets for children, guidebooks for teachers, workshops with experiments for pupils etc. Among them is also a series of workshops connected to floods entitled »Floods: design games for pupils« that were presented in various schools in the central part of Slovenia as part of the November 2017th Environmental Awareness Month.

09


Miha Kordiš Vodja projektov, HIDROINŽENIRING d.o.o Ljubljana, Slovenia miha.kordis@hidroinzeniring.si

Predstavitev prikazuje načine zajema surove vode in tehnoloških postopkov priprave in čiščenja. Po tehnološki obdelavi se voda črpa v vodovodno distribucijski sistem do porabnikov. Tam se voda porabi in gre v kanalski sistem, ki vodo vodi do naprav za čiščenje odpadne vode. Prikazani bodo postopki 10

čiščenja za odstranitev mehanskih, bioloških in kemičnih snovi v odpadni vodi in opremo, ki jo pri tem potrebujemo. Pri čiščenju odpadne vode nastajajo odpadki za katere je potrebno poskrbeti produkti (grobi in fini mehanski odpadki, ki jih obdela in odpelje na končno dispozicijo.


SMERNICE ZA DIGITALIZACIJO – Voda 4.0 Mag. Rok Koren Predstavnik divizije Procesna industrija in pogonska tehnika rok.koren@siemens.si

Digitalizacija spreminja marsikaj, tudi produkte in ne le poslovnih modelov. Digitalizacija se odvija že nekaj časa, pri tem so pomembne karakteristike digitalizacije, da ljudje, naprave in sistemi med seboj komunicirajo v realnem času in po celotni vrednostni verigi. Pomembna je povezljivost vseh sistemov, ki se znajo sporazumevati med seboj. Za te karakteristike pa so potrebne nove tehnologije. V digitalni dobi so podatki dostopni vedno in povsod ter se venomer dopolnjujejo. Kupci prek interneta in raziskav določenim ponudnikom posredujejo svoje želje ter povratne informacije kadar koli in od kjer koli želijo. Slednji so vedno v središču in če želi podjetje zadovoljiti njihove potrebe, potrebuje učinkovito proizvodnjo, distribucijo ali storitev. Na eni strani je potrebno čim prej ustreči kupčevim željam, na drugi pa tudi zago-

toviti uporabnost in kvaliteto izdelka. V razvoju so nove platforme oz. ekosistemi, ki bodo lahko zadovoljili omenjene trende in potrebe na eni strani ter proizvajalce in upravljalce na drugi. Zajemanje podatkov na najnižjem nivoju senzorjev in aktuatorjev ter zbiranje le-teh v oblaku je samo del novih tehnologij. Uporaba umetne inteligence in analitskih orodij na zbranih podatkih ter posredovanje in uporaba izsledkov so tista dodana vrednost, ki jo nove platforme omogočajo. Razvoj novih aplikacij se odvija na področju oblikovanja produktov, planiranja in spremljanja proizvodnje, energetskega managementa, prediktivnega vzdrževanja, analiziranja in optimiranja delovanja sistemov, tudi vodovodnih omrežij.

11


is one of the world’s leading suppliers of pumps, valves and related systems. KSB combines innovative technology and excellent service to provide intelligent solutions. This approach means that KSB employees are close to customers on all continents, providing them with pumps, valves and systems for almost all applications involving the transportation of liquids. A comprehensive range of services rounds off this customer-focused portfolio. KSB has been growing continuously since it was founded in 1871. Today the Group has a presence on all continents with its own sales and marketing companies, manufacturing facilities and service operations. More than 15,600 employees generate annual consolidated sales revenue of two billion euros. KSB WORLDWIDE With production plants, sales offices and agents in more than 100 countries, KSB is close to its customers throughout the world. Direct contact with local KSB specialists makes it easier for companies to implement their projects quickly, flexibly and at a high level of quality.

We improve life by bringing water in. Or taking it out. 12

Damijan Volf Direktor prodaje KSB pumps and valves Ltd, Ljubljana, Slovenia Damijan.volf@ksb.com

Transport Vode Pomemben del na področju priprave in distribucije pitne vode, ter ravnanja z odpadnimi vodami predstavlja transport vode. Črpalke skupaj z ventili in krmilno avtomatiko predstavljajo pomemben del potrebne opreme. Obenem so črpalke velik porabnik električne energije in v podjetju KSB v zadnjih letih veliko vlagamo v razvoj, predvsem v razvoj rešitev, ki lahko izboljšajo izkoristek črpalnih sklopov.


EDUCATION OF CHILDREN ON WATER SUPPLY WITHIN IPA CROSS-BORDER PROGRAM CROATIA - MONTENEGRO (METKOVIĆ - BUDVA) Jurica Kovač, Consultant for water losses in public water supply systems, Zagreb, Croatia jurica.kovac13@gmail.com

Presentation of experiences from the implementation of educational workshops for children in Primary schools in Metković (1st to 3rd grade - 200 children total); “Preservation of water resources - ensuring ordinary and secure public water supply and losses of water supply network”. The workshops were organized within the cross-border project “Sustainable Water Resources Management” funded by the European Union through IPA cross-border program Croatia - Montenegro 2007 - 2013, Through the workshops children were introduced to the risks of using unclean water, ie awareness raising about the importance of health care drinking water is right. In a short animated film, children are introduced to dangers hidden in dirty water (viruses, bacteria) and possible health effects. An animated film is made in New Zealand, organized by the Ministry of Health of the Republic of Croatia and is synchronized to Croatian. Another topic was acquaintance with the water supply network, how water flows from source to user and how important it is to take care of the proper functioning of the water supply system, and focus on solving the loss of water (how and why pipe leaks and how to find and sanitize them ). In this section, presentations with drawings of watercourses and pictures of some examples from the daily work of the waterworks and maintenance workers were used. In addition to lectures and presentations, children had the opportunity to see and play with interesting objects from the water supply system (and leak detection devices). Also, children were organized and visited the pump station facility where a simple model of water supply network was prepared and presented for this opportunity, where children could try the simulation of water distribution and the influence of pressure on the pipes. For the end, there is also a competition in the rapid compilation of water meters.

WASTEWATER TREATMENT PLANT SLAVONSKI BROD

Korana Ambrozić Technology analyst on WWTP, Slavonski Brod, Croatia laboratorij-upov@vodovod-sb.hr

EU project of water supply and sewerage system along with WWTP Sl. Brod is a first huge infrastructure IPA (instrument for pre-accession assistance) project from water sector in Republic of Croatia which is co-financed from IPA pre-accession fund. It was conducted by the Operational Programme Environment in Croatia for the 2007-2013 and was proclaimed as an example of good practice. The value of the project was EUR 24 million and it was financed by Hrvatske vode and the state budget of the Republic of Croatia. Project implementation lasted from 2010-2014.

Aims of project: • Improve water supply through improvement water quality and increase number of connection; • Built new/upgrade the sewerage system and increase the number of customers on public sewerage system; • Improve living conditions and reduce pollution. Newly built Wastewater Treatment Plant (WWTP) started with its work in the middle of 2014. Capacity of WWTP is 80.000 PE and it takes third stage of treatment, which means successful removal of total nitrogen and total phosphor defined in Ordinance on limit values of hazardous and other substances in wastewater. WWTP Slavonski Brod is specific because of C-Tech technology ( Cyclic Activated Sludge Technology). Purified waste water after SBR basin goes to river Sava. It has mechanical pretreatment, biological treatment, sludge treatment and biogas treatment. We use produced biogas for heating our work space and anaerobic digesters.

WASTEWATER TREATMENT PLANT ZLATIBOR Considering the existence of numerous tourist facilities and outstanding natural resources, the Zlatibor settlement has a great perspective of further growth and development. One of the basic conditions for successful and proper further tourism and economic development is an adequate and durable solution of infrastructure. The intensive development of the tourist resort Zlatibor has imposed problem solving collection, sewage, treatment and disposal of wastewater. Location of the plant is located in the valley along the Obudovica River. The terrain is flat and underwater, with by application of sludge and clay layers. The Obudovica river meanders and often flows out, and sometimes even It changes the river flow. Future PPOV will have a capacity of 20.000 EC (I phase), with the adopted part of the plot for expansion of the plant for another 10.000 EC (II phase). Managing the experience in practice in the functioning and maintenance of the wastewater treatment plant, especially plants that function at high altitudes and in conditions long-term low temperatures, wastewater treatment technology based on low-activated sludge in a SBR reactor (“Sequencing Batch Reactor”).

Based on experience from exploitation, SBR technology achieves exceptional quality effects effluent thanks to the original process of alternating and simultaneous unwinding of the process of nitrification, denitrification and dephosphorization. In the plant’s purification plant, weekly sampling and analysis will be carried out lead to the following parameters: temperature, pH, dissolved oxygen, precipitants. In determining the capacity of the PPOV, it was especially important that the plant was designed and built for tourist settlements with a pronounced character of seasonal changes, that is to say, in progress. This practically means that the greatest loads can be expected at the time when it is expressed tourist season, as well as oscillations of load during the day. The load of the plant and the load of the plant with relevant pollutants are defined on the basis of the results of conducted investigations, adopted units loads of PPOV pollutants (German ATVDVWK standard) and development prospecting of the tourist settlement for the planning period 2040. Municipality of Čajetina, Dragana Topalović, master of civil engin. PU Vodovod, Zlatibor, Serbia, Rade Jovanović, gen.manager

13


Sanja Mojić - teacher mentor Sladjana Radulović - teacher mentor

Nataija Pobežin, prof. 1st Primary school Rogaška Slatina, Slovenia

Primary school Žarko Zrenjanin, Novi Sad, Serbia

We come from Serbia, from the city of Novi Sad and we represent primary school Žarko Zrenjanin. Everything began with an invitation to participate in the project The Water Agent for which the three classes signed up. Thanks to the representative of the Water Agency, as well as the sponsorship by the amusement park Starli and The Ministry of Agriculture and Ecology of Republic of Serbia, we immmediately agreed and became the water agents. Children demand more interesting and challenging programs to take acitve part while exchanging knowledge through game like activities. At the age of 9-10 they form certain habits and attitudes, so proper and adequate ecological education and upbringing is of great importance. The project The Water Agent is adjusted to the third graders and the basic explanations about the importance of water, water pollution, the possibilities of its protection is something they learn through different school subjects (nature and society, nature keepers/protectors/guardians). For methodological approach, we chose the principles of active learning with the mixture of different methods such as: meaningful learning, practical learning, individual work, pair work, group work and workshops. In our classroom we install the measuring device on a tap so that we could monitor the everyday water consumption. The children were very interested in monitoring, even showing concern when the consumption was higher than usual. We get workbooks and do our new tasks enthusiastically. We watched the video about the water and had a discussion about it. One of the aims and objectives of this project was connecting students from different cities and countries. We write and draw postcards for our Water Agents friends and thus exchange messages. Each group of children makes a poster with their convincing messages. The making of a water purifier which was done at their homes with their parents drew a lot of attention. Purified water was used for watering the flowers in the classroom. And on the nature keepers class we illustratrated the natural water purifier. We organized extracurricular activities, visits to the public institutions with the aim of knowledge acquisition and expansion. We visited Waterworks and Sewerage of Novi Sad. The river Danube flows through our city and we found out that the purified water from this river finds its way to the taps at our homes. We continue with the workshop Water agent-the ways of water in The Natural History Museum. The workshop was anticipated to last for 60 minutes. During this time we toured through the natural collections with a curator, learned about the ways of the water- circulation of water in nature, from waterpipe to sewage, then the water in a human body... We were taught by the Water Agency representative how to make natural toothpaste. We finally, impatiently lived to see the Water station installed in the amusement park Starli. We took part in an interesting workshop, activities and games in Starli. Conclusion: We found out that there is less and less pure and drinking water. That`s why we need to use it rationally. This doesn`t mean that we need to bathe less or drink less but not to allow to waste it in vain. Therefore it`s very important for the students to get the information about nature and its phenomena in an easy way throgh simple experiments. We want to say that we are going to fight for pure and drinking water with love and patien And for good-bye we wanted to show a piece of what we have learned and to let the grown-ups know about the importance of water with our class performance. We invited parents, teachers, our guests who introduced us to this wonderful project. Messages: Don`t expect from nature more than you have given it. Protect this planet for it`s our home and we are not going to get another one.

14

I’m a teacher, Natalija Pobežin. In JVIZ I. Primary school Rogaška Slatina I am the coordinator of the project Water agent. We started the project in the school year 2014/2015. For the fourth consecutive year, with additional activities in classes, we encourage and raise children awareness of the importance of water for our planet. At school, we have four water meter counters for measuring the consumption of water, which we use to control consumption and send data to the assembly center each week. Within the framework of the project we visited Herman’s lair, we carried out the Natural Science Day, Jaz vodni agent, and a representative of the water station also visited us. Great emphasis is given to drinking tap water. All this, and more, we associate and associate with our peers - water agents, because without water there is no life, and each drop counts.

Jasminka Podraški, teacher – ecocoordinator Primary school Viktora Kovačića, Hum na Sutli, Croatia

At the beginning of 2015, the school joined the international project “Water Agent”. On this occasion we obtained the first two water flow meters, and later with the help of our utility company Humvia ltd. more five (3 for the primary school and 2 for the secondary schools Druškovec and Prišlin). Students of the 4th grade measure the consumption once a week and enter it into the application. By the way, they learn about the importance of preserving natural waters and how much water is on earth. In 2016, we developed the project “Drop by drop for our future”, in which students learned about the flora and fauna of the waters of flowing and stagnant waters and acid rain. In 2017, we organized for 4th grade students ecological field lessons titled “Waste is my concern”. The students visited the wastewater treatment plant, the first Croatian solar power plant “Krklec-metal d.o.o.”, Vetropack Straza (glass packaging factory) and the sorting plant of glass karst, as well as the collection of municipal waste and eco-plants. In the spring of this year, our school, in cooperation with the Water agency from Slovenia, organized a view of the water station (the water path from the tank to the households). The presentation was held in three schools for students of the 4th grade. In a month, all students of our school (grades 1-8) will participate in the competition of Croatian waters under the title “The youngest for waters of Croatia” with the theme “Nature for water”. Teachers of our school will influence the raising of students’ awareness of the necessity of active action and inclusion of each individual in the preservation of natural resources for future generations.


Marina Drndarski, prof. Primary school Drinka Pavlović, Belgrade, Serbia

Ljubica Milić, teacher Milan Spasojević, Principal Primary school Kosta Trifković, Novi Sad, Serbia

Since 2000, every student who enrolls the Primary school “Drinka Pavlović” automatically becomes a member of the Eko-Musketi group. Together with their teachers, they want to change the world a little around and make it a better place to live. As “green” young people, they are real factors of change, primarily in their school, their homes and the local environment, giving examples to other peers from other schools or cities. From 2016/17. are involved in the Water Agent project. Through various workshops, actions and surveys, they try to get into excessive water consumption and change the awareness of their closest to this important natural resource.

Staša Hočevar Zajc, teacher Primary school Toneta Pavčka, Mirna Peč, Slovenia

Both at school and in kindergarten employees, children and their parents endeavor to live the values that we have written in the school’s education plan: learning, health care, responsibility and respect. All these values are also realized through the program Ekošola and Erazmus +, in which we actively participate as a school. The inclusion of the Water Agent project was a logical decision of the school. Teachers saw in it the opportunity to direct pupils and their families through the monitoring of the amount of water consumed to rational consumption of drinking water. Pupils were actively involved in the project activities. Each time they used water, they watched how much they consumed and warned each other if they were wasteful. The duty student was instructed to read the quantity of water consumed in the past week on the observers on the plumbing pipes in the classrooms on Monday and compare it with the amount of water consumed in the week before. In addition, the conversation was of utmost importance. Together we found out which activities we spent too much water and how we can correct this in the next week, draw pictograms that remind us of saving, talked about consumed drinking water with our domestic and other employees at school ... We all agreed that we can be glad that our Slovenian water is high quality and that we will have at least a glass or two at a time.

Primary school “Kosta Trifković” from Novi Sad actively conducts project “Water Agent” with its students I1 classes and their teacher Mrs. Ljubica Milic, professor of class teaching, from November 16th , 2017. We are grateful to Amusement park Starli team from Novi Sad (www.starli.rs / facebook. com/ Starli Star Park) who chose our school for sponsoring an educational package for one department and thus directly involved us in project. We are grateful and happy for their gifting donations that enabled us to conduct education of first-grade students, and indirectly educate students of the second, third and fourth grade, which is a total of about 400 pupils, 20 teachers and 9 technical staff workers. Our target group were first grade pupils and students attending an extended stay accommodated in the same school area that Mr. Ljubica facilitated the implementation of the planned activities. The project was presented at the Teacher board meeting and the Parents’ Council, and presented to the public through exhibition of fine arts and literary works and school website www.kostatrifkovicns.edu.rs, as well as through TV repotage and guest lecture by the school director in the program “Open Screen”, TV Kanal 9 in March 2017 on the occasion of the International Conference “New Educational Technologies” held in Belgrade and, of course, in the Review Water Agent. The dynamics of the project is expressed through: practical work of pupils by digital measurement, recording and monitoring consumption of drinking water in the school’s dinner room; diversity of workshops; discussion and student dialogue on the importance of increased use and consumption of technical water in households, schools and other public buildings and factories; saving measures, pollution-protection, conservation and purification of contaminated water; the importance of watercourses, lakes, bars and swamps; literary and artistic works with great engagement of the teacher Ljubica Milic and Water agent coordinator contributed to the indirect education of the parents of the students of the selected department, as well as pupils from other grades from the first to the fourth grade who attend the extended stay. Small Water Agents have transferred their acquired experience to their parents and peers, and thus contribute to the saving of water retention in the school (classrooms, dining rooms, toilets, dressing rooms, etc.) that flow within the limits of the Project hypothesis. Pupils of extended stay - there are now 278th and today when using the sink in school, they monitor water consumption and transfer their experiences to new generations of the first grade.

15


S CELOVITIM OBVLADOVANJEM TEHNOLOŠKIH VODA PALOMA D.D VPLIVA NA OHRANJANJE DRAGOCENIH NARAVNIH VIROV IN DVIGUJE KAKOVOST ŽIVLJENJA OB REKI MURI

Čisto okolje je ena izmed največjih vrednot človeštva in vsaka generacija bi se morala zavedati, da mora okolje ohraniti v najboljši meri in predati na naslednjo generacijo kot del bogate dediščine. Hitra gospodarska rast, globalizacija, urbanizacija je le nekaj megatrendov, ki bodo imeli v prihodnosti vse večji vpliv na kakovost okolja, v katerem živimo in ustvarjamo. Živimo v državi, kjer je zavedanje okoljske problematike na zelo visoki ravni. Med drugim smo v ustavo zapisali, da ima vsakdo pravico do pitne vode, da so vodni viri javno dobro v upravljanju države in služijo trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo ter niso tržno blago.

Vse tehnološke in komunalne odpadne vode, tudi tiste iz kraja, tako pritekajo na čistilno napravo odpadnih voda, ki spada v krogotok proizvodnje papirja. Grobi mehanski delci se zlahka odstranijo z napravami za grobo čiščenje, bolj problematično je onesnaženje, ki je bodisi raztopljeno, bodisi v koloidnem stanju in prehaja preko naprav za mehansko čiščenje. Namen nadaljnje obdelave vode je izločitev čim večje količine teh nečistoč, ki lahko negativno vplivajo na okolje. Paloma je kot IPPC zavezanec (Integrated Pollution Prevention and Control - celoviti nadzor in preprečevanje onesnaževanja) morala emisije znižati celo pod mejne vrednosti, predpisane s strani slovenske in evropske

16

Paloma deluje v okviru papirne industrije, ki spada med največje porabnike tehnološke vode na tono končnega proizvoda, saj vodo uporablja v vseh procesih proizvodnje papirja, od priprave snovi do formiranja papirnega traku. Ključni vir za proizvodnjo papirja predstavlja tehnološka voda, ki je del krogotoka naravnih in industrijskih voda. Na eni strani se porabi veliko te tehnološke vode, na drugi strani pa nastajajo ogromne količine odpadne vode, katere vsebujejo veliko neraztopljenih in usedljivih snovi. Čiščenje tehnoloških odpadnih vod tovarne papirja Paloma je zaradi specifičnosti procesov v proizvodnji papirja zahteven poseg. Zato smo v Palomi že leta 2002 investirali v izgradnjo industrijske biološke čistilne naprave.

zakonodaje. Paloma redno izvaja monitoringe kakovosti odpadne vode na iztoku iz čistilne naprave in s tem spremlja učinkovitost čiščenja čistilne naprave ter v skladu s tem sprejema ustrezne korektivne in preventivne ukrepe. Vzporedno se izvajajo v podjetju razne izboljšave in posodobitve tehnoloških procesov in tehnologije s ciljem nenehnega zmanjševanja specifične porabe tehnološke vode, kar ima pozitivni vpliv tudi na poslovanje podjetja. Z nenehnimi izboljšavami in izgradnjo čistilne naprave je podjetje Paloma zmanjšalo negativne vplive na okolje,

izboljšalo kakovost reke Mure, prispeva k ohranjanju naravnih virov in biotske raznolikosti ter tako zboljšuje kakovost življenja krajanov ob porečju reke Mure. Škodljivost nezadostno očiščenih odpadnih voda se namreč ne odraža samo na viru onesnaženja, ampak povzroča posledice širših dimenzij, ki se odražajo v onesnaženju vodotokov in podtalnice. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo iniciativam Vodne agencije, s katerimi smo kot ponosni podpornik njihovih aktivnosti imeli priložnost skupnega ozaveščanja o pomenu vodnih virov ter tako pripomogli pri ohranjanju dragocenih vodnih virov.

mag. Aleksandra Muster Vodja blagovnih skupin v Palomi d. d.


17


KUPIŠ KOMBI, KUPIŠ KUPIŠ KUPIŠ KUPIŠ KUPIŠ KOMBI, KOMBI, KOMBI, KOMBI, KOMBI, DOBIŠ POLEPITEV 210,16 € 210,16 210,16 210,16 210,16 €€€€€ DOBIŠ DOBIŠ DOBIŠ DOBIŠ DOBIŠ POLEPITEV POLEPITEV POLEPITEV POLEPITEV POLEPITEV 210,16

FORD TRANSIT CUSTOM FURGON FORD TRANSIT CUSTOM FURGON

FORD FORD FORD FORD TRANSIT FORD FORD TRANSIT TRANSIT TRANSIT TRANSIT TRANSIT CUSTOM CUSTOM CUSTOM CUSTOM CUSTOM CUSTOM FURGON FURGON FURGON FURGON FURGON FURGON

2017* 2017* 2017* 2017* 2017*

* VIR: Trgovinska zbornica Slovenije

VečVeč Več na Več Več www.ford-gospodar.si na Več na na www.ford-gospodar.si www.ford-gospodar.si na na www.ford-gospodar.si www.ford-gospodar.si www.ford-gospodar.si

PRODAJNI PRODAJNI HIT LETA PRODAJNI PRODAJNI PRODAJNI PRODAJNI PRODAJNI HIT LETA HITHIT LETA HIT HIT LETA HIT LETA LETA LETA 2017* 2017*

Fordov specialist za polepitve. Fordov specialist za polepitve. FordovFordov Fordov specialist Fordov Fordov specialist specialist Fordov specialist za polepitve. specialist specialist za zapolepitve. za polepitve. polepitve. zaza polepitve. polepitve.

Začetna plačila; lastna udeležba + DDV: 6.442,72 EUR. Izračun temelji na osnovi trenutnega indeksa obresti: Začetna plačila; lastna + DDV:od6.442,72 EUR.daIzračun temelji naizračun osnovijetrenutnega obresti: 3-mesečni euribor. Če jeudeležba euribor manjši 0, se šteje je 0. Dokončen odvisen odindeksa bonitetne ocene. 3-mesečni euribor. Če lastna jeudeležba euribor manjši 0,6.442,72 se6.442,72 šteje daIzračun jeEUR. 0.Izračun Dokončen jetrenutnega odvisen odindeksa bonitetne ocene. Začetna Začetna Začetna Začetna plačila; Začetna Začetna plačila; plačila; lastna plačila; plačila; plačila; lastna lastna udeležba lastna lastna udeležba udeležba + udeležba DDV: udeležba ++6.442,72 DDV: DDV: + DDV: +od 6.442,72 +DDV: 6.442,72 DDV: EUR. 6.442,72 Izračun EUR. EUR. EUR. EUR. Izračun temelji Izračun Izračun temelji temelji na temelji osnovi temelji temelji na naizračun na osnovi osnovi trenutnega na osnovi naosnovi osnovi trenutnega trenutnega trenutnega indeksa trenutnega indeksa indeksa obresti: indeksa indeksa obresti: obresti: obresti: obresti: obresti: Slike so3-mesečni simbolične. 3-mesečni 3-mesečni 3-mesečni 3-mesečni euribor. 3-mesečni euribor. euribor. Če euribor. jeeuribor. euribor. euribor Če ČeČe jejeeuribor jeČe euribor manjši Če euribor je jeeuribor euribor manjši manjši odmanjši 0,manjši se od manjši odšteje od 0,0,se od 0,seod se šteje da 0, šteje 0,šteje se jese0. šteje da dašteje Dokončen da jeje0.da je0.da Dokončen 0.Dokončen jeDokončen je0.izračun 0.Dokončen Dokončen izračun izračun jeizračun odvisen izračun izračun jejeodvisen jeodvisen od odvisen je jeodvisen bonitetne odvisen od odod bonitetne bonitetne od bonitetne od ocene. bonitetne bonitetne ocene. ocene. ocene. ocene. ocene. Slike so simbolične. Slike so Slike Slike simbolične. Slike so Slike soSlike so simbolične. simbolične. simbolične. sososimbolične. simbolične.

SUMMIT AVTO d.o.o., Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana Telefon: 01 25 25 125, e-pošta: prodaja@summitavto.si

18

* VIR: Trgovinska zbornica Slovenije *

Ob nakupu gospodarskega vozila Ob nakupu gospodarskega vozila Ford brezplačna vrhunska polepitev. Ford brezplačna vrhunska polepitev. Ob nakupu Ob Ob Ob nakupu Ob nakupu Ob nakupu nakupu nakupu gospodarskega gospodarskega gospodarskega gospodarskega gospodarskega gospodarskega vozila vozila vozila vozila vozila vozila Več na www.ford-gospodar.si Ford Ford Ford Ford brezplačna Ford Ford brezplačna brezplačna brezplačna brezplačna brezplačna vrhunska vrhunska vrhunska vrhunska vrhunska vrhunska polepitev. polepitev. polepitev. polepitev. polepitev. polepitev. Več na www.ford-gospodar.si

| mesec | mesec | mesec || mesec |mesec mesec | |mesec mesec

* VIR:* Trgovinska Trgovinska zbornica Slovenije * VIR: ** VIR: VIR: VIR: Trgovinska Trgovinska Trgovinska zbornica zbornica zbornica zbornica Slovenije Slovenije Slovenije Slovenije * VIR: Trgovinska zbornica Slovenije

že že od od že že od že žeže od od že od od od


Majda Adlešić, program manager The Water agency Association

An average European, according to statistics, consumes 150 l of water per day on average. It meets its needs. Can you imagine how every day, wherever you go, carry, for your own needs, the necessary amount of water? The modern man’s privilege is also easily accessible and quality drinking water. The modern mind’s unreasonableness is that this drinking water irrational consumes, contaminates and consumes in an inadequate way. Our mission is to educate children and their parents to reduce , recycle and reuse water, at first. The modern way of life threatens water and water resources more and more. That is why we have chosen to educate children in modern large cities in order to recognize the importance of water in nature and to prevent the problem of the underdeveloped countries. The project Water agent of the Danube Region, which brings young generations every day into the situation that the accompanying water consumption changes their habits in dealing with this indispensable natural resource. By connecting an innovative product, information technology and educational content, they build a network of Water agents throughout Danube region and wider. How do we do it? By communication. Communication is the creation of mental links that are getting stronger and stronger in each new encounter, and building relationships that allow us to accomplish our mission. Part of our mission is also events such as the 3rd International Conference of the Water agency Association. The organization of the III International Conference would not be easy without a pre-built connections and partnerships. In this regard, we would like to thank all the participants, guests and partners with whom we have cooperated, to build a project of the Water Agent during the time and to support the organization of this very important event for us. As Henry Ford said: „The rapprochement is the beginning, staying together is progress, cooperation is a success“. Our cooperation with all of you is a proof of our success. See you at the IV International Conference of the Water Agency in 2018.

KOLOFON VODNI AGENT Izdajatelj: Društvo Vodna agencija Sv. Florijan 56a, Rogaška Slatina, Slovenija Telefon: 00386 51 848 234 Email revija@vodnaagencija.org W: www.vodnaagencija.org Urednica: Majda Adlešić Graphic design Studio Art Therapy, Bački Petrovac Oglasno trženje Jože Cvetko Tisk: PODOBA d.o.o. Rogaška Slatina Zaklada: 200 izvodov Zbornik - III. Mednarodna konferenca Društva vodna agencija, Ljubljana 2017 19