Page 1

No. 32• Maj 2009 • besplatan primjerak • free copy

Montenegro guide

Mjesečni vodič kroz Crnu Goru

E-izdanje CG VODIČa preuzmite na:

WWW.CGVODIC.info


Maj 2009.

04

Must see

10

Herceg Novi

11

Kotor

12

Tivat

13

Ekologija

14

Budva

16

Cetinje

17

Predstavljamo

18

Podgorica

23

Knjige

24

Filmovi

26

Wellness

28

Info

30

Horoskop

Ako imate nešto novo što vaši sugrađani ne bi trebalo da propuste, javite nam ili pošaljite e-mailom: cgvodic@gmail.com do 25. u mjesecu i biće objavljeno u narednom izdanju

MARKETING 081/230 820, 067/490 150, 068/888 201

CIP - Kаталогизација у публикацији Централна народна библиотека Црне Горе, Цетиње 379.8(497.16) CG vodič = Montenegro guide: mjesečni vodič kroz Crnu goru - glavni i odgovorni urednik Đura Guc. - Br. 1 (2006) - Podgorica, Obala Ribnice 9 - Izdavač VODIČ SYSTEM MONTENEGRO - Štampa M print - 24 cm Mjesečno. ISSN 1800-6132 = CG vodič (Podgorica) COBISS.CG-ID 10908944


DURMITOR Durmitor je jedini nacionalni park u Crnoj Gori koji ima dvostruku međunarodnu zaštitu. Smješten na sjeverozapadu Crne Gore Durmitor predstavlja visoravan sa preko 40 strmih vrhova čija visina prelazi 2000m i 18 ledničkih jezera, popularno nazvanih “Gorske oči”. Najveće i najljepše Crno jezero, okruženo je 3km dugom pješčanom stazom kroz gustu četinarsku šumu. Specifičnost durmitorskog masiva čini 5 grandioznih kanjona, među kojima se ističe kanjon rijeke Tare, drugi po veličini u svijetu, odmah iza Kolorada. Spuštanje u drvenim splavovima ili gumenim čamcima niz bukove i brzake ove divlje i neobuzdane ljepotice, predstavlja neponovljiv doživljaj.

BIOGRADSKA GORA Najstariji nacionalni park u Crnoj Gori, Biogradska Gora prostire se na 5650km centralnog dijela planine Bjelasice, između rijeka Tare i Lima. Ovo je jedan od posljednja 3 očuvana prašumska rezervata u Evropi. Na području biogradske gore raste 86 vrsta drveća i 220 biljaka. Pojedina stoljetnja stabla dosežu visinu od preko 50m. Centralni i najljepši dio parka je Biogradsko jezero koje svojom neobičnom plavo-zelenom bojom, dobijenom od guste šume koja se ogleda u jezeru, posjetioca ostavlja bez daha.

MANASTIR OSTROG Jedno od najposjećenijih hrišćanskih svetilišta, manastir Ostrog, nalazi se visoko u brdu iznad Bjelopavlićke ravnice, uklesan u stijenu kao da je srastao s njom. Osnovao ga je u XVII vijeku hercegovački mitropolit Vasilije, koji je posle smrti proglašen za sveca i čudotvorca. Njegove mošti nalaze se pod svodovima impresivnog Gornjeg manastira, na nadmorskoj visini od 900m. U njemu postoje dvije neobične pećinske crkvice - Vavedenje Bogorodice i Časnog Krsta. Hram Vavedenja Bogorodice, gdje se nalazi ćivot sa moštima, za duboko vjerujuće ljude je Vitlejemska pećina.

KOTOR Na samom kraju Bokokotorskog zaliva, stiješnjen između mora i planinskog masiva Lovćena, nalazi se drevni grad Kotor. Moćni bedemi tvrđave koji ga opasuju, predstavljaju jedan od glavnih razloga što je ovaj grad upisan na UNESCO-vu listu svjetske baštine. Iza njih, nakon prolaska kroz od tri kapije starog grada, nekom od bezbroj uskih uličica, stiže se na jedan od deset trgova, na kojima leže brojne palate i crkve. Svojom ljepotom ističe se katedrala Sv. Tripuna iz XII vijeka, reprezentativan spomenik romaničke arhitekture i jedan od prepoznatljivih simbola grada.

PERAST Perast, gradić u podnožju brda Kason, nadomak Kotora, jedno je od najljepših mjesta na crnogorskom primorju. Zahvaljujući razvoju pomorstva i trgovine u XVII i XVIII vijeku, grad je doživio svoj puni procvat. Nekoliko Peraških zdanja ubrajaju se u najljepše barokne građevine ovog dijela Jadrana, među njima se ističu palate Bujović i Zmajević iz XVII vijeka. U palati Bujović smješten je muzej grada Perasta. Ispred Perasta, kao dva bisera u moru, nalaze se ostrvca Gospa od Škrpjela i Sveti Đorđe. Na prvom, nastalom vještačkim potapanjem kamena oko hridi, nalazi se crkva sagrađena 1630. godine posvećena Bogorodici-Gospi od milosrća. Sveti Đorđe je prirodno ostrvo sa istoimenom crkvom i ostacima benediktinskog manastira iz XII vijeka.

04


must see CETINJE Ako se za neki grad bez pretjerivanja može reći da je duša jednog naroda, onda je to svakako projestonica Crne Gore - Cetinje. O pet vijekova njegove burne istorije svjedoče brojni kulturno-istorijski spomenici. Najstariji objekat u gradu je Vlaška crkva iz XV vijeka, a dvije najbitnije građevine po kojima je Cetinje prepoznatljivo su Cetinjski manastir i Biljarda. Ljepotom različitih stilova i uklopljenošću u bujno zelenilo cetnjskih parkova, ističu se brojne zgrade ambasada s kraja XIX i početka XX vijeka. Na Cetinju se nalaze i tri velike hrišćanske relikvije. Cetinjski manastir čuva ruku Sv. Jovana Krstitelja i česticu Časnog Krsta, dok je u plavoj kapeli narodnog muzeja izložena ikona Bogorodice Filermose.

BUDVA S prekrasnom obalom duž koje se prostire niska od 17 bisernih plaža, Budva je pravi turistički dragulj Crne Gore. Stari grad, drevno utvrđenje staro preko dva milenijuma, zaštitni je znak Budve. Predstavlja zamršen splet uskih uličica i trgova na kojima se nalazi gradska tvrđava Citadela, kao i niz značajnih objekata sakralne arhitekture iz XII - XX vijeka: crkva Sv. Ivana, crkva SV. Trojice, gdje je i grob istaknutog književnika Stefana Mitrova Ljubiše, crkva Sv. Marije i dr. U neposrednoj blizini Budve nalazi se i elitni grad-hotel Sveti Stefan.

LOVĆEN Nacionalni park “Lovćen” obuhvata centralni i najvisočiji dio lovćenskog masiva, površine 6220ha. Najviši vrh je Štirovnik (1749m). Karakterišu ga oštri i goli vrhovi, kamenite padine sa brojnim uvalama, jamama i dubokim vrtačama. Spoj mediteranske i kontinentalne klime, uslovio je veoma bogatu floru i faunu. Dominantnu vrijednost parka predstavlja kulturno-istorijsko nasljeđe. Prije svega, Njegošev mauzolej na Jezerskom vrhu, zatim čuvene lovćenske serpentine od Kotora do živopisnih Njeguša, rodnog mjesta crnogorskih vladara iz porodice Petrović. Specifičnost lovćenskog kraja čine i brojne seoske crkve, autentične stare kuće, seoska guvna i katuni.

SKADARSKO JEZERO Skadarsko jezero je najveće jezero na Balkanu. Nalazi se 30km južno od Podgorice, pripadajući dijelom Crnoj Gori, a dijelom Albaniji. Crnogorski dio jezera sa priobaljem proglašen je Nacionalnim parkom. Odlikuje ga plitko dno, na nekim dijelovima ispod nivoa mora. Obale su mu razuđene, sa brojnim zalivima, poluostrvima i rtovima močvarnog tipa. Ono što ga čini jedinstvenim je svakako pravo bokatstvo flore i faune - ovdje je svoje gnijezdo svilo više od 270 vrsta ptica, a u jezeru živi oko 40 ribljih vrsta. Godine 1996. upisano je u Svjetsku listu močvara od međunarodnog značaja. U basenu Skadarskog jezera nalaze se i brojni kulturno-istorijski spomenici.

RIJEKA CRNOJEVIĆA Na šesnestom kilometru puta Cetinje-Podgorica nalazi se malo, slikovito ribarsko mjesto Rijeka Crnojevića. Zahvaljujući blagoj klimi i prekrasnom pejzažu, koji podsjeća na ambijent skandinavskih fjordova, ova mala varoš je bila omiljeno mjesto crnogorskih vladara. Ivan Crnojević je u XV vijeku ovdje preselio svoju prijestonicu, knjaz Danilo 1853. godine podigao čuveni most preko rijeke, a knjaz Nikola 1884. godine sagradio sebi zimovnik. Trideset godina poslije Gutenberga, na brdu Obod iznad Rijeke štampana je prva ćirilična knjiga na slovenskom jugu.

05


DURMITOR Durmitor is the only national park in Montenegro with double international protection. It is situated at the north-west of Montenegro, and represents an upland with about 40 aslope tops with a heigth overcoming 2000 meters and 18 glacier lakes, populary called„eyes of the mountain“ („gorske oči). The largest and most beautiful Black Lake (Crno jezero), surrounded with a 3 km long path that spreads through tick conifer wood. The specific of Durmitor massive makes five grandiose canyons, among which the canyon of riverTara is the most exeptional.The canyon of river Tara is the second largest canyon in the world, right after Colorado. Rafting with wooden or rubber floats down the whirlpools and rapids of this wild beauty is an unforgettable experience.

BIOGRAD FOREST (BIOGRADSKA GORA) The oldest national park in Montenegro, Biograd Forest, extends over 5650 km central part of th emountain Bjelasica, between rivers Tara and Lim. This is one of three last preserved rainforest reservations in Europe. In Biograd Forest grow 86 kinds of trees and about 220 plants. Some of the hundred-years-old trees reach the heigth for about 50 meters. The central and most beautiful part of this park is the Lake of Biograd (Biogradsko jezero) which leaves visitors breathless and impessed with its unusual blue-green colour gained from the forest reflection in the lake.

THE OSTROG MONASTERY (MANASTIR OSTROG) This is one of the most visited christian sanctuaries.The Ostrog Monastery is situated high in the hill above the Bjelopavlici plain, carved in the large rock as if it has grown to it. The monastery was founded in 17th century by Vaseline, the Metropolitan Bishop of Herzegovina, who was named after his death as a saint and a wizard. His relics are being kept under the coves of the impressive Upper Church, on the 900 meters above sea level. In the church there are two, little cave churches Vavedenja Bogorodice and Casni krst. In the temple of Vavedenje Bogorodice is kept the shrine with relics, and for the believers this is the Bethlehem cave.

KOTOR At the very end of Boka Kotorska Bay (Bokokotorski zaliv), surrounded by the sea and the mountain massif Lovcen, there is an ancient town Kotor. The impressive fortress which embraces this town is one of the reasons why Kotor is preserved and protected by UNESCO. Behind the fortress, after the passage through one of the gates of Old town (Stari grad), there are tiny, narrow streets by which one can get to one of ten town squares. In the squares there are numerous palaces and churches. With its beauty stands out the Cathedral of St. Tripun from 12th century a reperzentative monunent of romanic architecture and one of the symbols of the Kotor.

PERAST Perast is a little town beneath the hill Kason, near Kotor, and it is one of the most beautiful places in the Montenegrian coast. Due to the sailoring and merchantry in 17th and 18th century, this town reached its complete prosperity. Some of the buildings in Perast rank among the most beautiful baroque palaces of this part of the Adriatic Sea. Among those palaces there are palaces Bujovic and Zmajevic, from the 17th century. In the palace Bujovic is the Town Museum. Near Perast, there are two small islands, as if sea pearls: one is called St. George island (Sv. Đorđe), and the other called Our Lady of the Rock (Gospa od Škrpjela). Each of them has a picturesque chapel. On the first Our Lady of the Rock (Gospa od Škrpjela), which is an atrificially build island, there is a church built in 1630. year, dedicated to Our lady Gospa od milosrdja. St. George (Sveti Đorđe) is a natural island with the eponymous church and remains of a benedict monastery from 12th century. 06


must see CETINJE If we can say fora townthat it is the soul of one people, then that is surelythe royal capital of Montenegro - Cetinje. Aboutits five century immensehistoricalheritage speak numerousculturaland historicalmonuments.Theoldest building inCetinjeis Vlaška church from 15th century , and two most important buildings, by which Cetinjeis widely known, are Monestery of Cetinje (Cetinjski manastir) and Biljarda. Withits beauty and different styles framedwithin the greenessof parksin Cetinje, stand out embassy buildings fromend of the 19thand the beginningof the 20th century.Thereare threechristianrelics.TheMonastery ofCetinjekeepsthehandofSt. John theBaptist(SvJovanKrstitelj),andthepiece ofanHonourableCross(Časnikrst), while in the Blue Chappel of Public Museumis exposedthe iconof OurLady Filermose(BogorodicaFilermosa).

BUDVA Withits magnificient coastonwhich spreadout 17pearlybeaches, Budva standsfor the realtouristicjewelof Montenegro. Old town(Stari grad),an ancient fortification thatexistsovertwo milleniumsisthetrademark ofBudva.Itrepersentsanentangled rove of narrow streetsand squaresonwhich is situatedthetownfortressCitadela,as wellasarow ofsignificant buildingsofsacral architecturefrom12thto 20th century : ChurchofStIvan, ChurchofStTrojice, where isthegrave ofaneminentwriter Stefan Mitrov Ljubiša, Churchof St Marijaand others. Right beside Budva there is an elite hotel-town,StStefan.

LOVCEN National Park "Lovćen”encompassesthe centraland the highest part of Lovćen mountainmassif and coversan areaof 62.20 km2.Thehighest peak is Štirovnik (1749m).It ischaracteristicby itsacute andbaretops,rocky slopeswithvariouscoves, ditchesand deep karstsinkholes. Joint of mediteranianand continentalclimates made very richflora and fauna.Thecentralvalueof thenationalpark is in its cultural and historicalheritage. Above the rest, the Mausoleumof Njegošon the Lake peak (Jezerski vrh),then the famous Lovcen’s se rpentines fromKotor to picturesque Njeguši-the birthplace of Montenegrinrulers fromthe dinasty Petrović. The uniqueness of Lovcen regionmake nume rousvillage chu rches, authe nticold houses,villagetreshing floorsandsummerpastures.

THESKADARLAKE (SKADARSKOJEZERO) The SkadarLake is the largestlake on the Balkan. It is situated 30km south from Podgorica,pa rtiallybelon ging to Montenegro, and pa rtially to Albania. The Montenegrinpart of the lake and its coastis registeredas a Nationalpa rk. It distinguishes with a shallow bottom,on some partsunder sea level. Coasts are distributed, with various bays, penisulas and swampcapes. What makes this lake unique issurelytherichnessoffaunaandflora– more than270kindsofbirdsnested onthelake,and about40speciesoffishliveinthelake. In 1996TheSkadarLake waslistedin theWorldswamplist, of a great international importance. In the fountain f the lake there are numerousculturaland historical monuments.

THECRNOJEVICRIVER(RIJEKACRNOJEVIĆA) On 16th km of the road Cetinje-Podgorica,there is a little, picturesque fishermenplace calledTheCrnojevicRiver(RijekaCrnojevića). Dueto mild climate andmagnificient landscapethatremindsofambientsofscandinavian fiords, this little townwasthe favourite place of Montenegrinrulers. Ivan Crnojević in 15th cetury movedhis royalcapital here, and duke Danilo in1853buildedthefamousbridgeacrosstheriver, andduke Nikola in 1884 builded himself cantonment Thirty Years afterGuthenberg ( Tridesetgodina poslije Gutenberga).On the hill Obod was printedfirst cyrilicbookonslavonicsouth.

07


08


увидеть обязательно

09


DVORANA "PARK"

Film "ČETRI BOŽIĆA"

01. 05. u 20:00h Pozorišna predstava "IZDAJA" Hercegnovsko pozorište –premijera HAPS

13. 05. u 20:00h Film "AUSTRALIJA"

02. 05. u 20:00h Pozorišna predstava "IZDAJA" Hercegnovsko pozorište- I repriza HAPS 03. 05. u 20:00h Film "UVIJEK RECI DA" 04. 05. u 20:00h Film "UVIJEK RECI DA" 05. 05. u 20:00h Film "UVIJEK RECI DA" 06. 05. u 21:00h Koncert AKI RAHIMOVSKI 07. 05. u 20:00h Film "MAX PEJN" 08.-10. 05. u 20:00h Film "NEOBIČNI SLUČAJ BENDŽAMINA BATONA" 11. 05. u 20:00h Film "ČETRI BOŽIĆA" 12. 05. u 20:00h

10

14. 05. u 20:00h Film "AUSTRALIJA" 15. 05. u 20:00h Film "AUSTRALIJA"

23. 05. u 20:00h Film "MEĐUNARODNA PREVARA" 24. 05. u 20:00h Film "MEĐUNARODNA PREVARA" 25. 05. u 20:00h Film "MEĐUNARODNA PREVARA" 26. 05. u 20:00h Film "PINK PANTER 2"

16. 05. u 20.00h HUMANITARNI KONCERT ZA KIM Kolo srpskih sestara Herceg Novi

27. 05. u 20:00h Film "PINK PANTER 2"

17. 05. u 20:00h Film "KAD NEVJESTE ZARATE"

28. 05. u 20:00h Film "PINK PANTER 2"

18. 05. u 20:00h Film "KAD NEVJESTE ZARATE"

29. 05. u 20:00h POZORIŠNA PREDSTAVA Hercegnovsko pozorište

19. 05. u 20:00h Film "KAD NEVJESTE ZARATE" 20. 05. u 20:00h Folklorni koncert "TANEC" - SKOPJE 21. 05. u 20:00h Film "SUMRAK"

30. 05. u 20.00h Folklorni koncert KUD "SLOGA" 31. 05. u 20:30h POZORIŠNA PREDSTAVA Gostovanje DOM KULTURE BIJELA

22. 05. u 20:00h Film "SUMRAK"

16. 05. u 20:00h Festival dječje pjesme "MALE SKALE"


kotoronline.com KINO "BOKA" 04. 05.u 19:00h Film "ŽENE" 06. 05. u 20:00h Film "ŽENE" 07. 05. u 19:00h Film "TI GA PROSTO NE ZANIMAŠ" 08. 05. u 20:00h Film "TI GA PROSTO NE ZANIMAŠ" 09. 05. u 20:00h Film "TI GA PROSTO NE ZANIMAŠ" 11. 05. u 19:00h Film "GRAN TORINO"

SALA SO KOTOR (PALATA BIZANTI) 05. 05. u 12:00h "DIGITALIZACIJA I VALORIZACIJA KULTURNOG NASLJEĐA: SREDSTVA METODE, TEHNOLOGIJA" (arhivi, biblioteke, muzeji) Informativno-edukativna radionica o digitalizaciji kulturne baštine uz primjenu najnovijih tehnoloških dostignuća, u saradnji sa tri vodeće svjetske institucije iz te oblasti, čije je sjedište u Italiji.Organizatori su: METIS System, M.I.D.A. Informatica, Hyperborea iz Italije i NVO "Notar" (Kotor) Organizator zadržava pravo izmjene repertoara

„GAĐANJE KOKOTA“ 15. 05. Perast Tradicionalna fešta kojom se na svečan i simboličan način slavi oslobođenje Perasta od Turaka 1654. godine. Po običaju, na udaljenosti od obale oko 200 metara, na plutajućoj površini, postavlja se kokot, kao simbol borbe protiv neprijatelja – Turske koja je napala grad pomenute godine. Na kokota, po tradiciji, prvi pucaju mornari Bokeljske mornarice, a potom prisutni građani koji to žele. Onaj ko pogodi kokota, dobija "šugaman" (peškir) uz obavezu da prisutne časti venom, a kako običaji nalažu sa ne manje od 50 litara.

12. 05. u 20:00h Film "GRAN TORINO" 13. 05. u 20:00h Film "GRAN TORINO" 14. 05. u 19:00h Film "MILOŠ BRANKOVIĆ" 15. 05. u 20:00h Film "MILOŠ BRANKOVIĆ" 16. 05. u 20:00h Film "MILOŠ BRANKOVIĆ" 18. 05. u 19:00h Film "MARLI I JA" 19. 05. u 20:00h Film "MARLI I JA" 20. 05. u 20:00h Film "MARLI I JA" GRADSKA GALERIJA 30. 04. Izložba slika NIKOLE RADOVIĆA , akademskog slikara iz Podgorice 14. 05. (otvaranje u 20:00h) Izložba crteža i skulptura MILIJANE ISTIJANOVIĆ, akademske vajarke iz Sutomora 28. 05. (otvaranje u 21:00h) Izložba slika MARIJANE ŽEBELJAN, slikarke iz Kotora

11


MAJ Utorak, 7. maj CZK Tivat Književno veče Mirjane Bobić Mojsilović Galerija ljetnjikovca Buća u 19:30 h Utorak, 7. maj Zvezdara teatar Beograd Pozorišna predstava SUZE SU OK Velika sala Centra za kulturu u 20:30 h

Nedjelja, 10.maj Srpska pravoslavna opština, Pravoslavna parohija Tivatska, hram sv. Save Tivat Koncert VEČERNJE SABRANJE PRAVOSLAVNIH HOROVA BOKE Velika sala Centra za kulturu u 20:30 h

Nedjelja, 10. maj CZK Tivat Pozorišna predstava BOKEŠKI D MOL Velika sala HNK – Split u 20:00 h SPLIT - HRVATSKA Ponedjeljak, 18.maj CZK Tivat MANIFESTACIJA: NOĆ MUZEJA -Izložba crteža MIRNE PETRUŠIĆ -Predavanje na temu ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA -Javna rasprava ZAKON O KULTURNIM DOBRIMA Galerija ljetnjikovca Buća u 20:30 h Petak, 22.maj V Žučenica Fest – Tivat Multimedijalno veče NIMALO NAIVNO VEČE Atrijum ljetnjikovca Buća u 20:30

ORGANIZATOR ZADRŽAVA PRAVO IZMJENE PROGRAMA!!!

12


ekologija

RECIKLAŽA NIJE GNJAVAŽA (Nikšić, 30. april 2009.) Kao dokazani prijatelj lokalne društvene zajednice, Pivara Trebjesa AD Nikšić je pripremila i realizuje projekat učenja osnovaca o važnosti reciklaže. Zaštita životne sredine je veoma važno pitanje na globalnom nivou i potrebno je uložiti mnogo napora da u svijesti građana dobije visoko mjesto koje mu pripada. Poznato je da u svim zemljama Evropske Unije postoje reciklažni centri, a skoro otvaranje jednog najavljuje se i u Crnoj Gori.

sprovesti u osnovnim školama u Nikšiću, a prva škola u kojoj su učenici četvrtih razreda imali prilike da na praktičan i zabavan način uče o reciklaži je OŠ «Ratko Žarić». Organizator događaja je ovom prilikom školi donirao 9 specijalnih kanti za odvajanje otpada, i to po tri za odvajanje papira, plastike i metala. Zahvaljujući ovoj donaciji, OŠ «Ratko Žarić» je prva i jedina škola u Crnoj Gori koja će u svojim prostorijama imati kante ove vrste.

Stoga Pivara Trebjesa organizuje događaj nazvan RECIKLAŽA NIJE GNJAVAŽA, posvećen upravo onima koji u pravo vrijeme stiču znanje i formiraju navike – djeci u osnovnim školama. Projekat će se

RECIKLAŽA NIJE GNJAVAŽA je događaj u trajanju od dva školska časa u okviru koga su se„đaci četvrtaci“ kroz druženje, zabavu i igru, učili recikliranju, te razvijanju pozitivnog odnosa prema

očuvanju sredine. Stručna lica koja su vodila edukativno zabavne radionice: PRONAĐI PAR, CRTAONICA i RECIKLAŽNI SEMAFOR, te ANIMATOR RECIKLATOR, na zabavan i djeci blizak način, prenijela su im važne informacije o reciklaži, a sva djeca koja su učestvovala u rješavanju veselih zadataka dobila su prigodne poklone.

13


14


must see

Hello TAXI Budva

19555 15


predstavljamo

Šetajući ulicom Slobode u Podgorici, na broju 12 iznenada nam je pažnju privukao izlog pun svetlucavih predmeta. Alberto Diamonds & fine juwelry je novootvorena prodavnica nakita jedinstvena na teritoriji Crne Gore. U svojoj ponudi imaju širok asortiman nakita pogodnog za sve prilike, poklone, mature, venčanja…. Pored veliki izbor brendiranog nakita (D&G, Moschino, Cerruti, DKNY, Just Cavali, Mis Fasion - nakit sa murano staklom…) u ponudi se nalazi nakit od zlata, srebra obogaćen raznim “kamenčićima” swarovski kristalima, kristalima, murano staklom, dijamantima, biserima… Da bi se uverili u širok asortiman predivnog nakita dovoljno je da i Vi prošetate ulicom Slobode i na broju 12 će Vam pogled privući izlog pun svetlucavih stvarčica, uđite i ljubazno osoblje će vas uvesti u nestvaran svet predivnog nakita.

17


18


GRADSKO POZORIŠTE 09. 05. u 11:00h Lutkarska scena za djecu "IGRA S LUTKAMA" (3+)* Tekst i režija: Mima Janković Sala DODEST-a, KIC "Budo Tomović"

Sala DODEST-a, KIC "Budo Tomović" 19. 05. u 20:00h Večernja scena "LAŽLJIVCI" Tekst: Entoni Nilsen Režija: Marko Manojlović Sala DODEST-a, KIC "Budo Tomović"

10. 05. u 11:00h Lutkarska scena za djecu "USPAVANA LJEPOTICA" (3+)* 24. 05. u 11:00h Režija: Todor Valov Sala DODEST-a, KIC "Budo Tomović" Lutkarska scena za djecu "ČAROBNI KAMEN" (3+)* Režija: Davor Dragojević 16. 05. u 11:00h Velika sala KIC "Budo Tomović" Dramska scena za djecu "DOBRI ZLOĆKO" (5+)* 29. 05. u 12:00h Tekst: Žanina Mirčevska Dramska scena za djecu Režija: Petar Pejaković Sala DODEST-a, KIC "Budo Tomović" "DOBRI ZLOĆKO" (5+)* Tekst: Žanina Mirčevska Režija: Petar Pejaković 17. 05. u 11:00h Cetinje, Zetski dom Dramska scena za djecu "DOBRI ZLOĆKO" (5+)* 30. 05. u 11:00h Tekst: Žanina Mirčevska Dramska scena za djecu Režija: Petar Pejaković UMJETNIČKI PAVILJON

"DOBRI ZLOĆKO" (5+)* Tekst: Žanina Mirčevska Režija: Petar Pejaković Sala DODEST-a, KIC "Budo Tomović" 31. 05. u 11:00h Dramska scena za djecu "DOBRI ZLOĆKO" (5+)* Tekst: Žanina Mirčevska Režija: Petar Pejaković Sala DODEST-a, KIC "Budo Tomović" 31. 05. u 20:00h Večernja scena "INSTANT SEKSUALNO VASPITANJE" (12+)* Tekst: Đorđe Milosavljević Režija: Nikola Vukčević Podgorica, CNP * preporučeni uzrast Karte su već u prodaji! Informacije na tel.: 020 664 237

GALERIJA "PIZANA"

U katalogu koji prati ovu izložbu istoričar umjetnosti Sava Stepanov je, između ostalog, zapisao: "Specifičnost slikarstva Biljanje Keković predstavlja svojevrsni tematski okvir diskretno ostvaren u domenu apstrakcijske slike. Ilija Nikčević je rođen je 1982. godine u Dakako, ovdje se ne radi o Nikšiću. Akademiju likovnih umetnosti, deskripcijskom postupku i odsjek grafika, završio je u Novom Sadu interpretaciji, već o svojevrsnom 2007. godine. Član je Udruženja pikturalnom rebusu. Bez anegdotike likovnih umjetnika Crne Gore. uostalom neprimjerene apstrakcijskom "Fokusiran uglavnom na figuraciju, konceptu u slici su uspostavljeni Nikčević kreira specifične, nenametljive gestualni, bojeni i formalni odnosi narativnosti. Smješteni u prvi plan, kojima se, na jedan plastički sugestivan likovi, često dovedeni do nivoa način, afirmiše ideja dijaloga. Zapravo, karikaturalnog, 'uhvaćeni' u nekom kompozicijska konfrontacija bojenih trenutku svakodnevice ili neke fleka u ovim slikama otvara, pored uobičajene radnje, zapravo upućuju vizuelno-plastičkih, moguće posmatrača u jedan daleko ozbiljniji i metaforičke naznake a da pri tome nije sadržajniji nivo tumačenja. Njihovim Biljana Keković diplomirala je na ugrožena niti povrijeđena primarna takvim eksponiranjem, isticanjem Fakultetu likovnih umjetnosti na pikturalnost koja zapravo i jeste glavni njihovih specifičnim fizionomija, autor ih dovodi do nivoa gdje se, duhovitom Cetinju, odsjek grafičkog dizajna u klasi cilj slikarke Biljane Keković. Slikarstvo prof. Mila Grozdanića i odsjek slikarstva Biljane Keković je posvećeno jednom umjetničkom opservacijom, zapravo pikturalnom konceptu, jednoj slikarskoj želi uputiti na njihov karakter - daje im, u klasi prof. Ratka Lalića, 1993. godine. Studijski se usavršavala u "Cite filozofiji - apstrakciji. U tom nastojanju dakle jednu drugačiju i kompleksniju International des Arts" u Parizu 2006. i u umjetnica je posvećenički dosljedna i dimenziju značenja", zapisala je o uporna. Očito je da takvo slikarstvo stvaralaštvu Nikčevića, Milica Radulović, "Center d'Art i Natura" u Španiji 2001. Imala je više samostalnih izložbi, a zadovoljava njene stvaralačke razloge, istoričarka umjetnosti. učestvovala je na brojnim grupnim slikarske potencijale i njen likovni izložbama u zemlji i inostranstvu. Član senzibilitet, te da uvjerava u KUSLEVOVA KUĆA je Udruženja likovnih umjetnika Crne djelotvornu funkcionalizaciju 27. 04. sopstvenih umjetničkih projekata i Izložba fotografija "STARA PODGORICA Gore. Dobitnica je brojnih priznanja za svoje stvaralaštvo. poruka". – LJUDI I DOGAĐAJI" 28. 04. Izložba grafika i crteža akademskog grafičara ILIJE NIKČEVIĆA

25. 04. Izložba slika "Talks" BILJANE KEKOVIĆ

19


KIC "BUDO TOMOVIĆ" 08. 05. u 19:00h (Velika sala) DEMOKRATSKA CRNA GORA U UJEDINJENOJ EVROPI JE NAŠ DOM Povom 9. maja, Dana pobjede na fašizmom i Dana Evrope Odbor Glavnog grada Socijaldemokratske partije Crne Gore organizuje multimedijalni program: DEMOKRATSKA CRNA GORA U UJEDINJENOJ EVROPI JE NAŠ DOM U okviru programa održaće se tribina "Antifašizam nekad i sad" na kojoj će govoriti akademik Mijat Šuković i dr Zvezdan Folić. U umjetničkom dijelu programa nastupiće ženski vokalni sastav "Alata". Nakon toga slijedi projekcija filma "Pijanista" reditelja Romana Polanskog, dobitnik Zlatne palme u Kanu 2002. godine. Voditelj programa: Vesna Šoškić 11. 05. u 20:00h (Velika sala) MLADI I MUZIKA LAUREATI SVIRAJU Pobjednici Muzičkog festivala mladih Crne Gore, učenici Umjetničke škole za muziku i balet "Vasa Pavić" koji su dobili najviše ocjene na takmičenju, predstaviće svoj repertoar u okviru disciplina: solo pjevanje, duvački instrumenti, kamerni ansambli i orkestri. Nastupiće učenice solo pjevanja Iva Kostić i Olivera Tičević (klasa prof. Marina Cuca Franović), Lejla Hot, flauta (klasa prof. Boris Nikčević); Trio "Apassionato" u sastavu: Vladana Perović, klavir, Jovana Bogojević, flauta i Eden Sekulović, violončelo (klasa prof. Jasminka Terzić, Dragica Perović, Mladen Popović); Klavirski trio u sastavu: Nina Mihailović, klavir, Mia Obrenović, violina i Petar Lazarević, violončelo (klasa prof. Mladen Popović) i Gudački orkestar pod vođstvom prof. Irene Vuković. Gosti koncerta su bivši učenici Umjetničke škole za muziku i balet "Vasa Pavić”, danas studenti Muzičke akademije na Cetinju: Stefan Pavićević, klarinet (klasa prof. Ante Grgin) i trio harmonika u sastavu: Miroslav Ilić, Tijana Kovačević i Aleksandar Milić (klasa prof. Predrag Janković).

Nedjeljko Pejović je jedan od najtalentovanijih crnogorskih gitarista mlađe generacije, kreativni kompozitor, najmlađi član Udruženja kompozitora Crne Gore i aktivan član Udruženja crnogorskih gitarista "Argus".Radi kao profesor gitare u Umjetničkoj školi za muziku i balet "Vasa Pavić" i predavač je u okviru KIC-ovog programa "Škola gitare". Nastupao je na svim poznatim crnogorskih festivalima (Grad teatar Budva, Barski ljetopis, DEUS, Guitar Art Summer Festival, Dani muzike Herceg Novi i dr.), kao i na prestižnim scenama u regionu. DANI IZRAELSKOG FILMA 13. 05. u 22:00h (Mala sala) VAN DOMAŠAJA (2006) Žanr: drama | misterija Režija: Danijel Sirkin Uloge: Tali Šaron, Asi Dajan, Sandra Sade Jara je atraktivna, samosvjesna, samouvjerena i inteligentna 24godišnja djevojka, koja je upravo započela doktorske studije iz matematike na Univerzitetu Prinston. Jara je slijepa. Kada saznaje za samoubistvo svoje rođake Talije, istog trenutka se vraća u Izrael. Njih dvije su bile najbolje drugarice. Talija je bila ta koja je gledala za obje i ona koja je vjerovala i ohrabrivala Jaru da, uprkos fizičkom nedostatku, ona može da vidi sve. Jara se pridružuje Talijinoj porodici u sedmodnevnoj žalosti "Šivi", otkriva tajne iz Talijinog života i počinje da istražuje uzrok njenog samoubistva. Na površinu izbijaju laži, tajne i razdori u ovoj potresnoj priči.

13. 05. u 19:30h (Velika sala) BUFOR (2007) Žanr: akcija | drama | ratni Režija: Jozef Sedar Uloge: Alon Abutbul, Danijel Bruk, Ošri Koen, Eli Eltonio "Bufor" donosi priču o 22-godišnjem komandantu Lirazu Libertiju i njegovim jedinicama u mjesecima uoči izraelskog povlačenja iz Libana. Ovo nije priča o ratu. U njoj nema neprijatelja, postoji samo bezoblično "nešto" što baca 12. 05. u 20:00h (Mala sala) bombe sa neba dok užasnuti mladi Muzičke premijere vojnici pokušavaju da izvrše svoj NEDELJKO PEJOVIĆ, gitara zadatak do kraja. I dok Liraz postavlja Nove kompozicije i transkripcije eksploziv koji će uništiti utvrđenje za Nedeljka Pejovića u izvođenju autora uvrštene su u novi koncertni program iz čiju su odbranu njegovi prijatelji dali živote, sve ono što je naučio kao oficir ciklusa Muzičke premijere. 20

gubi smisao, a njegovi vojnici doživljavaju mentalni i fizički slom. 14. 05. u 20:00h (Mala sala) SLOBODNA ZONA (2005) Žanr: komedija | drama Režija: Amos Gitai Uloge: Natali Portman, Hana Laslo, Hiam Abas, Karmen Maura Rebeka, mlada Amerikanka koja je neko vrijeme živjela u Jerusalimu, odlučuje da raskine vjeridbu sa svojim izraelskim mladićem Juliom. U stanju emotivnog šoka ulazi u taksi i moli taksistu Hanu da je odveze bilo gdje, samo što dalje od mjesta gdje je okončala vezu. Oklijevajući, Hana je vozi do jordanske Slobodne zone, objasnivši joj da treba da se sastane sa izvjesnim "Amerikancem", palestinskim poslovnim partnerom svoga supruga Mošea. Kada stignu na dogovorenu lokaciju, ne nailaze na "Amerikanca" već Palestinku po imenu Lejla koja im nudi da ih odvede do oaze u kojoj živi Amerikanac... 14. 05. u 22:00h (Mala sala) KEDMA (2002) Žanr: drama | ratni Režija: Amos Gitai Uloge: Andrej Kaškar, Helena Jaralova, Jusuf AbuVarda, Moni Mošonov Sedam dana uoči osnivanja države Izrael u maju 1948, mali oronuli brod sa grupom preživjelih iz koncentracionog logora stiže na novu teritoriju nailazeći na otvoreno neprijateljstvo. U pokušaju da spriječe iskrcavanje na njih pucaju britanski vojnici istovremeno kada i pripadnici tajne jevrejske vojske, koja je došla da im pomogne. Samo mala grupa uspijeva da stigne do plaže gdje provodi svoje prve sate u Palestini. Ovi izmoreni i gladni emigranti puni nade potom moraju da prate jevrejske trupe, istog trenutka da uzmu oružje u ruke i krenu u borbu protiv Arapa. Neizgovorene istine obje strane eskaliraju u nasilnom i tragičnom konfliktu. 15. 05. u 22:00h (Mala sala) KIPUR (2000) Žanr: drama | ratni Režija: Amos Gitai Uloge: Liron Levo, Tomer Ruso, Uri Klauzner, Joram Hatab, Gaj Amir Radnja filma se odvija 1973, za vrijeme Jom Kipurskog rata tokom kojeg su Egipat i Sirija izvršili napad na Sinaj i


Golansku visoravan. Priča je ispričana iz perspektive izraelskih vojnika. U priču nas uvode Vejnraub i njegov prijatelj Ruso na dan koji počinje na mirnim gradskim ulicama, da bi se završio uništenjima, smrću i potpunim razaranjem tijela i duha. Različite scene postaju gotovo nadrealne dok Vejnraub kroz otvorena vrata spasilačkog helikoptera u očaju posmatra zemlju pod sobom, a zaglušujući zvuk helikopterskih elisa stvara efekat hipnoze. "Kipur" nije uobičajen ratni film pun krvavih scena, pucnjave i heroja. Nisu prikazani vojnici u borbi, već samo članovi spasilačkog tima koji pokušavaju da izvuku preživjele.

Drama" i direktor Srednje džez škole pri Linkoln Centru. Yamin je nastupao u najprestižnijim koncertnim salama i festivalima u SAD, Indiji, Kini, Maliju, Japanu i Evropi. Svirao je sa velikanima džez scene: Barry Harris, Wynton Marsalis, Illinois Jacquet, Walter Perkins, Perry Robinson, Mercedes Ellington, Kate McGarry, Claire Daly and Bob Stewart. Yamin drži doktorske studije, za muzičko obrazovanje Lehman College, City University of New York. Ostali članovi grupe su takođe ugledni muzički umjetnici sa velikim iskustvom i svjetskim referencama: Bob Stewart (tuba), Kate McGarry (vokal), LaFrae Sci (bubnjevi).

20. 05. u 20:00h (Velika sala) Mladi i muzika KLAVIRSKA KLASA PROF. VLADIMIRA BOČKARJOVA Žanr: drama Studenti iz klase prof. Vladimira Režija: Oded Davidof Uloge: Bar Belfer, Jonatan Bar-Or, Juval Bočkarjova sa Muzičke akademije, Cetinje, pokazaće svoja trenutna Mendelson,Rinat Matatov izvođačka dostignuća. Film "Prijatelj za bjekstvo" je Nastupaju: Nikola Vučković, Novak avanturistička priča koja se odvija u Pavličić, Vanja Šćepanović, Liza sporednim uličicama Jerusalima i pripovijeda priču o mladiću u potrazi za Bočkarjova, Savo Marković i Ivan Vukčević. jednom mladom djevojkom. Asaf je introvertni tinejdžer. Na poslu u Skupštini grada, koji mu je otac 23. i 24. 05. u 21:00h (Velika sala) obezbijedio tokom ljeta, dobija Dinku, .AVIFEST ženku labradora retrivera, koja je alternativni video izraz pronađena kako luta ulicama u centru Festival kratkog videa .Avifest je prvi grada. Rečeno mu je da ide za njom, u crnogorski festival koji okuplja autore nadi da će ga ona odvesti do svojih kratkih video formi. Manifestacija je vlasnika. Tokom potrage, Asaf saznaje započeta 2006-te godine pod nazivom za Tamar, vlasnicu psa. Dinka ga odvodi Smotra kratke video forme. Pod tim do ljudi koji su dio Tamarinog života, nazivom uspješno se održala tri puta i koji je, čini se u ozbiljnoj opasnosti. na njoj je prikazano preko pedeset Priča se potom širi i film nas vraća u ostvarenja domaćih autora kao i vrijeme događaja koji su uslijedili selekcije sličnih festivala iz inostranstva. nakon njenog nestanka. Tokom filma, Od 2009. godine manifestacija prerasta fokus je naizmjenično na Asafovim u festival sa svim karakteristikama koji naporima da pronađe Tamar, i na će se takođe održavati jednom Tamarinoj avanturi ka ostvarenju godišnje. sopstvenog cilja. Film, zasnovan na .Avifest Podgorica se organizuje sa bestseleru Davida Grosmana, priča je o ciljem afirmacije kratkog video izraza u odrastanju i ljubavi začinjena intrigom i Crnoj Gori i stvaranja uslova za avanturom. formiranje scene ovog vida umjetnosti, kao i međunarodne razmjene radova i iskustava sa svim sličnim festivalima. Autori koji su predstavili svoje radove 17. 05. u 21:00h (Velika sala) na Smotri kratke video forme već su THE ELI YAMIN BLUES BAND učestvovali na sličnim inostranim Ovaj ansambl svira bluz za sve generacije, čuvajući primarnu muzičku i festivalima. Program festivala je umjetničku formu koja potiče iz SAD-a. podijeljen na dva dijela. U prvom dijelu prikazuju se ostvarenja domaćih Ansambl istražuje snagu ove muzike autora, a u drugom dijelu selekcije kroz spirituale, klasiku, bibap i folk. inostranih radova. Program festivala Vođa ansambla je Eli Yamin (klavir i nije tematski uokviren, već je namjera glas) poznati džez pijanista, da se potencira različitost u tematskom, kompozitor, pedagog, vođa mnogih žanrovskom i tehničkom smislu. Od ansambala i umjetnik Steinway-a, 2009. godine stručni žiri će dodjeljivati umjetnički direktor programa "Jazz 16. 05. u 20:00h (Mala sala) PRIJATELJ ZA BJEKSTVO (2006)

tri ravnopravne nagrade najboljim ostvarenjima, a posjetioci će svojim glasovima na poleđini ulaznice odrediti dobitnika nagrade publike. .Avifest Podgorica od početka afirmiše i neformalan pristup video formi, sa ciljem valorizacije ideja i kreativnosti autora i stavlja u istu poziciju niskobudžetna i visokobudžetna ostvarenja, amatera i profesionalaca, umjetnika i onih koji to po vokaciji nijesu. Organizator: NVO Omnibus Podgorica, kontakt telefon: 067 594 755 27. 05. u 22:00h (Terasa) FIAT 2009 AUTOGENI TRENING "Autogeni Trening" je jedan od najuspješnijih rok sastava u Crnoj Gori. Postoji od 2000. godine, u studiju "Česnjak" u Kragujevcu, snimljen je njihov demo album "Uvijek ti sebe nađi". Postava benda se ustaljuje 2004. u sastavu: Dino Kapetanović - vokal & gitara, Ilija Kojović - bas & prateći vokal i Bojan Bojanić - bubnjevi. Početkom 2007. završen je album "Previše..." 28. 05. u 22:00h (Terasa) FIAT 2009 DARKWOOD DUB Osnovan krajem 80-ih, bend "Darkvud Dab" je prošao kroz mnoge metamorfoze, utvrdivši se u statusu najznačajnijeg benda u regionu. Devedesetih godina izlaze albumi "Paramparčad", "U nedogled" i "Elektropionir", od kojih je svaki obilježio jedan period u životu Srbije. Rijetko cinični, ali uvijek subverzivni i inteligentni, Darkvudi su bend koji pokazuje hrabrost da istražuje, iskorači u novo, nikad se ne zadovoljavajući sigurnim i lakim rješenjima. Svaki njihov album je novo putovanje koje se iščekuje bez nestrpljenja, jer se pojavljuje uvijek u pravom trenutku, da ga osvijetli i ostavi na njemu svoj pečat. Kao istinski predstavnici elektro popa, "Darkvud dab" je grupa muzičara sa jasno definisanim stilom, koji svakim narednim albumom evaluiraju u skladu sa svjetskim tendencijama. Njihova muzika je nevjerovatna fuzija različitih muzičkih pravaca bazirana na elektronici, koja bi mogla da se okarakteriše nazivom hip-elektro-rege2-hop-rege-step. Njihov novi album "Jedinstvo" izdat je prošle godine kod B92.

21


podgorica CENTAR SAVREMENE UMJETNOSTI CRNE GORE

DVORAC PETROVIĆA 06. 05. (otvaranje u 20:00h) Retrospektivna izložba NIKOLE GVOZDENOVIĆA GVOZDA

Nkola Gvozdenović je rođen 1934. godine u Gluhom Dolu. Godine 1955. završava Srednju umjetničku školu (vajarski odsjek) u Herceg Novom kada se i upisuje na vajarski odsjek Likovne akademije u Beogradu, u klasi profesora Sretena Stojanovića. Godine 1957. boravi tri mjeseca u Parizu, a po 22

povratku prelazi na slikarski odsjek u klasi Đorđa Andrejevića Kuna. Postdiplomske studije na odsjeku za mozaik i fresko slikarstvo kod profesora Mila Milunovića završava 1963. godine i zapošljava se na Višoj pedagoškoj školi u Prištini. Školske 1966/67. prelazi na Pedagošku akademiju u Nikšiću, na kojoj dvadeset godina radi kao profesor crtanja. Od 1987.godine vanredni je profesor na Kulturološkom fakultetu na Cetinju. Bio je inicijator, jedan od osnivača i prvi dekan Fakulteta likovnih umjetnosti na Cetinju, gdje je i radio kao redovni profesor sve do penzionisanja. Na prijedlog Fakulteta likovnih umjetnosti 2005. dobija zvanje Profesor Emeritus. Boravio je na studijskim putovanjima u Francuskoj, Italiji, Njemačkoj, Čehoslovačkoj, Poljskoj, Švajcarskoj, Velikoj Britaniji, Turskoj, Grčkoj, SAD-u. Član je Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore. Dobitnik je Trinaestojulske nagrade kao i brojnih drugih nagrada za svoje stvaralaštvo. Izlagao je samostalno u zemlji i inostranstvu kao i na preko 130 kolektivnih izložbi. Autori projekta, u okviru kojeg će se Gvozdenović predstaviti sa preko 100 radova u Dvorcu Petrovića, su Anastazija Miranović i Anita Ćulafić a izložbu prati monografski katalog sa tekstovima istoričara umjetnosti Anastazije Miranović, Olge Perović i Aleksandra Čilikova. Grafički dizajn kataloga je uradila Ana Matić, fotografije Danilo Vasić i Lazar Pejović, bibliografiju i kataloške podatke Marina Čelebić i Nada Baković. Gošća na otvaranju izložbe biće mecosopran Dragana del Monako, prvakinja Beogradske opere. O stvaralaštvu Nikole Gvozdenovića će govoriti istoričarka umjetnosti Anastazija Miranović, a izložbu će otvoriti prof. Mile Grozdanić. Organizatori izložbe, koja predstavlja presjek višedecenijskog plodnog stvaralaštva ovog slikara, su Centar savremene umjetnosti Crne Gore i Kulturni centar Bar.

GALERIJA "CENTAR" 30. 04. (otvaranje u 20:00h) Izložba studenata i profesora FLUgrafički dizajn MUDRE IZREKE

Izložba se organizuje povodom proslave jubileja 20 godina Fakulteta likovnih umjetnosti sa Cetinja i jedna je od rijetkih izložbi tipografije na našim prostorima. Projekat je realizovao tim Studijskog programa grafički dizajn Fakulteta likovnih umjetnosti sa Cetinja. Inicijator organizovanja Prve izložbe tipografije pod nazivom "Umijeće tipografskog oblikovanja" je profesor na FLU na Cetinju Mile Grozdanić, koji na njoj izlaže zajedno sa svojim saradnicima, nekadašnjim studentima danas profesionalnim grafičkim dizajnerima i sadašnjim studentima Studijskog programa grafički dizajn na FLU na Cetinju. U katalogu koji prati ovu izložbu istoričarka umjetnosti Ljiljana Zeković je, između ostalog, zapisala:"... Na izložbi se predstavlja preko 30 autora. Umijeće tipografskog oblikovanja formalizovano je kroz odabrane misli velikih ljudi, kroz tezauruse ljudske mudrosti, koje se kao dio programskih zadataka, već desetak godina, obrađuju na Fakultetu …Ako pođemo od premise da 'pisati slovo znači tvoriti sliku i buditi misaone asocijacije', autori su kroz igru slova, riječi i pojmova, težili da pokažu da se u tipografskom pismu mogu koristiti isti strukturalnoplastični i semantički elementi kao u slikarstvu…Predstavljeni umjetnici na izložbi 'Umijeće tipografskog oblikovanja', imaju svoje logičko objašnjenje u tumačenje misli, ali i u traženju odgovora na njih putem likovnog predstavljanja…" 12. 05. (otvaranje u 20:00h) Izložba KOSTE BOGDANOVIĆA

PERJANIČKI DOM 17. i 18. 05. U okviru projekta "KULTURA JE ŽENSKOG RODA" koji je podržao UNESCO, a realizuje ga NVO NOVA Centar za feminističku kulturu iz Podgorice biće održana dvodnevna radionica posvećena ženskom video artu.Radionicu će voditi Vera Kopicl, ugledna umjetnica i teoretičarka.


SEPTEMBRI U ŠIRAZU Dalija Sofer

CRNI TANGO Režin Deforž

Poslije izbijanja Islamske revolucije u Iranu, draguljar Isak Amin je uhapšen i nepravedno optužen za špijunažu. Porodica je užasnuta njegovim nestankom i pokušava da prihvati stvarnost – suočava se s novim svijetom okrutnosti i haosa, i rušenjem svih do tada priznatih vrijednosti. Isak se u zatvoru bori da sačuva zdrav razum, dok njegova žena grozničavo traga za njim. Ona sve više sumnja u do tada vjernu kućnu pomoćnicu, koja se u međuvremenu okrenula protiv njih i postala doušnik. Čak se i njegova kćerka, u djetinjem nastojanju da zaustavi talas besmislenih hapšenja, upliće u nezakonite aktivnosti. Sin, poslat u Njujork prije uspona ajatolaha, okreće leđa porodici boreći se da pronađe svoju sreću čak i kada shvati da će oni uskoro biti primorani da krenu na neizvjestan i opasan put.

U novembru 1945. godine, u Nirnbergu u Njemačkoj saveznici sude nacističkim zločincima. Leu Delmas je na suđenje poslao Međunarodni crveni krst, i tom prilikom ona ponovo sreće Fransou Tavernijea, od koga se nekoliko mjeseci prije toga rastala na Montijaku, svom imanju, koje se obnavlja. Lea je zgranuta ratnim užasima, a postaje potpuno izbezumljena kada od Sare Milštajn čuje priču o strahotama koje je ova preživjela u logoru Ravensbrik. Sara uspjeva da ubijedi Fransou da se vjenča s njom, da bi lakše sprovodila akcije grupe jevrejskih osvetnika, koju je sama osnovala. Njihov cilj je jasan: treba ući u trag nacistima, gdje god se nalazili, i poubijati ih na licu mjesta. Potjera ih odvodi u Argentinu, gdje su, među peronistima, mnogi od njih uspjeli da se uklope u argentinsko društvo.

BELŠAZAROVA KĆI Barbara Nadel

KUĆA VIDJELA I SJENKE Nikolas Grifin

U istanbulskoj jevrejskoj četvrti ubijen je starac. Motiv zastrašujuće liči na rasnu netrpeljivost. Ali inspektor Četin Ikmen, Fatmin muž, otac osmoro djece i sin Denime zbog čije se navodne vidovitosti šuška da je bila vještica, ne zaključuje na osnovu očiglednog. Dokaz ukazuje na Roberta Kornelijusa, nastavnika engleskog jezika i Rajnholda Šmitsa, poslovnog čovjeka poznatog po podržavanju nacističkih ideja. Ali adresar ubijenog ukazuje na još jednu vezu između njih dvojice – na devedesetogodišnju rusku emigrantkinju koja decenijama gospodari svojom porodicom iz raskošne bolesničke postelje i vjeruje da zna tajnu koja vrijedi starčevog života. "Najbolja knjiga novog pisca u kategoriji kriminalističkih romana... veliki, raskošan, barokni zaplet (isto toliko talentovano napisano)."

Savremeni E.Alan Po, Nikolas Grifin, nam predstavlja uzbudljivu sliku Londona s kraja 17. i početka 18.vijeka. Mladi i častoljubivi Džozef Bendiks, poslije studija u Parizu, uništen glasinama o vezi sa francuskom koketom, odlazi u London i postaje šegrt briljantnom hirurgu ser Edmundu Kalkraftu. I dok Kalkraft pokušava da lijek za različite bolesti nađe u tijelima mrtvaca, Bendiks je ubijeđen da bolesti i zaraze imaju psihosomatsko porijeklo. Dodatni motiv Benediksovih istraživanja je i sve veća ljubav koju osjeća prema Kalkraftovoj kćerki koja boluje od posebne vrste sljepila. Dvojica ljekara prestupaju granice morala u vrtoglavoj potjeri za naučnim napretkom. Od zatvora do ludnica, od anatomskih laboratorija do zimskog vašara na Temzi, njih dvojica počinju jedno nadmetanje i glavom i srcem.

ČEKAJUĆI KOLUMBA Tomas Trofimuk Glavni junak, koji se predstavlja kao Kristifor Kolumbo, zgodan je muškarac koga žene vole i u pričama i u životu. Šarmantan, duhovit, inteligentan, on opčinjava sve pripovijedajući o dogodovštinama velikog istraživača i moreplovca. Doktor i sestra psihijatrijske ustanove u kojoj je smješten smatraju da se on u svom izmišljenom identitetu skriva od traume koju je preživio. Podstiču ga da dovrši priču uživajući u njegovim pripovijedanjima o vladarima Španije, koridi, brodovima i ljubavnim avanturama. Priča napreduje a u događajima iz 15.vijeka sve češće se pojavljuju ljudi i predmeti iz kasnijih vremena, poput Mocarta, espreso kafe, televizora… Kako se priča bliži kraju, sestra je sve više zabrinuta za njen ishod. Tad u Sevilju dolazi agent Interpola Žermen i otvara se niz novih pitanja. POSLIJE RIVERA Dona Milner Natali Vord, farmerska kći koja odrasta u planinama Britanske Kolumbije 60-ih godina prošlog vijeka, samo tri kilometra od granice sa Sjedinjenim Državama, malo je znala o spoljnom svijetu. Imala je svoju porodicu, blisku i punu ljubavi, i vjerovala da joj na tome zavide svi iz obližnjeg gradića Atvuda. I svog najstarijeg brata, Bojera, koji je bio njena srodna duša odmalena. Ali onog ljeta uoči svog šesnaestog rođendana, Natali počinje da se pita je li idilična slika njene porodice stvaran odraz onoga što oni jesu. Dolazak Rivera, američkog dezertera dobre duše i divnog glasa, staviće na teško iskušenje njihove nazore o svijetu, njihova vjerovanja i njihovu uzajamnu ljubav. Niz događaja koji će uslijediti nakon jedne ljetnje noći iskidaće sve veze, i Vordove nepovratno promijeniti. 23


X- MEN POČECI: VOLVERINE

MILIONER SA ULICE

Žanr: akciona fantazija Režija: Gavin Hood Uloge: Hugh Jackman, Liev Schreiber, Ryan Reynolds, Taylor Kitsch Kao uvod u događaje iz filma "XMen", "X-Men Origins: Volverine", novi film "X-Men Počeci: Volverine" nam priča priču o Volverinovoj epskoj nasilnoj i romantičnoj prošlosti kao i o njegovom složenom odnosu sa Viktorom Kridom i zlokobnom programu Oružje X. Volverine je i dalje u borbi protiv velikog broja mutanta, što poznatih što sasvim novih, uključujući i iznenadna pojavljivanja ponekih legendarnih likova XMenovog univerzuma.

Žanr: drama Režija: Danny Boyle Uloge: Dev Patel, Anil Capoor, Irrfan Khan, Madhur Mittal, Freida Pinto Džamal Malik, osamnaestogodišnjak bez roditelja iz sirotinjskog dijela Mumbaija, samo je jedno pitanje udaljen od osvajanja vrtoglavih 20 miliona rupija u indijskoj verziji kviza "Želite i da postanete milioner?". Uhapšen pod sumnjom da je varao, ispričaće policiji nevjerovatnu priču o svom životu na ulicama i o djevojci koju je volio i izgubio. Ali kako je mladić nezainteresovan za novac uopšte dospio u kviz? I kako to da zna sve odgovore?

Džordža (Ed Burns). Prirodno, Džejn se priprema za još jedno venčanje, ali ovog puta sa ozbiljnim problemom, ona je tajno i beznadežno zaljubljena u Džordža. NADZIRAČI

Žanr: akcija Režija: Zack Snyder Uloge: Malin Akerman, Jeffrey Dean Morgan, Carla Gugino, Gary Houston Legendarni, višestruko nagrađivani strip DC Comicsa "Watchmen" ("Nadzirači") dobio je i svoju filmsku verziju u režiji Zeka Snajdera ("300"). Radnja ovog kompleksnog, misterioznog ostvarenja smještena je u 1985. godinu, gdje su kostimirani superjunaci stvarnost, a 27 HALJINA ZA VJENČANJE Amerika se nalazi na rubu nuklearnog rata sa Sovjetskim SVE MOJE BIVŠE Žanr: romantična komedija Savezom. Kada jedan od njegovih Režija: Anne Fletcher Uloge: Brian Kerwin, Charli Barcena, bivših kolega bude ubijen, odlučni Žanr: komedija član odbora za građansku Peyton List, Jane Pfitsch, Alexa Režija: Mark Waters samozaštitu Roršah, kuje zavjeru Gerasimovich Uloge: Jennifer Garner, Matthew kojom želi da ubije i diskredituje sve Džejn (Ketrin Hejgel) je živahna McConaughey, Emma Stone, nekadašnje i sadašnje superheroje. Njujorčanka sa sjajnim poslom, Michael Douglas savršenim apartmanom i kolekcijom On se ponovo povezuje sa bivšom Zakleti neženja Konor prisustvuje legijom za borbu protiv kriminala – vjenčanju mlađeg brata, na kome ga ružnih haljina za djeveruše koje skupinom ološa, bivših superheroja, nikada neće ponovo obući. Ona je proganjaju duhovi njegovih starih od kojih samo jedan ima istinske toliko upletena u tuđe ljubavne ljubavi uključujući i nevjestinu moći, i sa njima sklapa uznemirujući najbolju prijateljicu. Kako bi zajedno živote, da će njena karijera pakt, koji će promijeniti njihovu djeveruše a nikada mlade, otkrili šta je to napravilo od Konora prošlost i imati stravične posljedice zaintrigirati Kevina (Džejms tako neosjetljivog čovjeka, one ga Marsden), novinara koji će namirisati po budućnost. Njihova misija biće vode kroz njegovu ljubavnu da nadziru čovječanstvo...ali ko će dobru priču koja će mu pomoći da prošlost, sadašnjost i budućnost u nadzirati Nadzirače? nadi da će pronaći pravu ljubav dok napreduje. Džejnin savršeno organizovan život postaje uzdrman ne bude kasno. nakon što njena seksi mlađa sestra (Malin Akerman), doputuje iz Evrope i momentalno zavede njenog šefa

24


pisac detektivskih romana. Majlo Tindl (Džad Lo) je mlad i ambiciozan glumac "u pokušaju", Žanr: drama / krimi komedija koji ima aferu s Vikovom Režija: Mabrouk El Mechri Uloge: François Damiens, Mourade suprugom. Tindl nenajavljeno upada na raskošno piščevo imanje, Zeguendi, Jean-Claude Van zahtijevajući od njega da potpiše Damme, Zinedine Soualem Film prikazuje Žan-Klod Van Dama papire za razvod. Ali, bogati i lukavi kao glumca koga je napustila sreća, Vik ne želi da se odrekne svoje nevjerne žene bez borbe; borbe i on u ovom filmu igra sebe u dva podjednako inteligentna i alternativnoj realnosti. Ostao je bez prepredena uma. On daje Tindlu novca, njegov agent ne može da "ponudu koju ne može da odbije" mu pronađe pristojnu ulogu, a u u zamjenu za potpis na papirima za parnici za starateljstvo nad razvod. Tindl mora da provali u kćerkom sudija je naklonjen Van Vikovu raskošnu kuću, opremljenu Damovoj bivšoj ženi. On se vraća najsavremenijim sigurnosnim svojoj kući iz djetinjstva, u rodnom sistemima, i da ukrade nakit iz sefa. Briselu, gdje ga stanovnici i dalje doživljavaju kao nacionalni simbol. Tako bi pisac dodatno uvećao svoje No, kada ode u banku da podigne bogatstvo premijom osiguranja, dok bi Tindl dobio ženu koju voli. novac, nađe se u sred otmičarske Iako to djeluje kao situacija u kojoj pljačke. Zbog slučajne greške, niko ne može da izgubi, ispostaviće policija osumnjiči Van Dama za se da je ogromno imanje kulisa za zločin. Pošto se događaji odigravaju iz različitih perspektiva, igru mačke i miša u kojoj je glavna nagrada život. Van Dam se nalazi i u ulozi heroja koji štiti taoce, i u ulozi pregovarača kao osumnjičeni STAR TREK krivac.Van Dam je prinuđen da ovog puta igra drugačijeg heroja Žanr: akciona fantazija prihvatajući odgovornost za Režija: J.J.Abrams zločine koje nije počinio i za Uloge: Winona Ryder, Eric Bana, životne greške koje je napravio. John Cross, Ben Cross, Bruce Greenwood Nova vizija najveće svemirske NJUŠKALO avanture svih vremena, uz priče početaka čuvenih junaka, vodi vas Žanr: triler na mjesta gdje čovjek nikada nije Režija: Kenneth Branagh kročio."Star Trek" nam sada otkriva Uloge: Michael Caine, Jude Law priče sa početka karijere posade Endru Vik (Majkl Kejn) je uspješan Enterprajza, Kirka (Kris Pajn), Spoka JCVD

(Zakari Kvinto), Skotija (Sajmon Peg), Amande Grejson (Vinona Rajder), Uhure (Zoe Saldana), Mekoja (Karl Urban), Sulua (Džon Čo), i Čekhova (Anton Jelcin). Priči se priključuju i Nero koga igra Erik Bana, kao i mnogo stariji Spok, kao i Kapetan Pajk, prvi kapetan broda Enterprajz. HOTEL ZA PSE Žanr: komedija Režija: Thor Freudenthal Uloge: Emma Roberts, Lisa Kudrow, Don Cheadle Inteligentna, zabavna i komična avantura koja će vam pokazati koliko daleko mogu da stignu ljubav i mašta. Kada uvrnuti hranitelji zabrane šesnaestogodišnjoj Endi i njenom mlađem bratu Brusu da čuvaju životinje, oni će moratu da brzo pronađu odgovarajući dom za svog psa ljubimca. Snalažljiva djeca slučajno će otkriti napušteni hotel i zahvaljujući Brusovoj genijalnosti u mehanici, pretvoriće hotel u magični raj za svog ljubimca i njegove prijatelje. Kada lavež pasa postane sumnjiv susjedima, Endi i Brus će sve pokušati da spriječe otkrivanje ovog čarobnog skrovišta za napuštene pse. t

25


Ovo su pitanja koja sebi obavezno morate da postavite pre nego što postanete intimni sa nekim

TE... DA LI S

savršen spoj

U KREVETU? OK, niko ne kaže da uvek sa sobom treba da nosite anketni listić sa pitanjima o seksualnoj kompatibilnosti sa (potencijalnim) partnerom. To bi, ipak, bilo preterano i nepraktično. Uostalom, takva "interventna mera" ne izvodi se čak ni kada ste se u poslednjem trenutku setili da niste uzeli pilulu za kontracepciju. Mislili smo na neka pitanja koja ćete postaviti sebi dok još "hladne glave" možete da razmišljate o mogućoj trajnoj vezi. A odgovori koje ćete dati, pomoći će vam da sagledate koliko ste zaista kompatibilni u seksu, i to pre nego što spavate sa njim!

26

Da li je znatno niži/sitniji od vas?

Ne, ne radi se o tome da visoke žene i niski muškarci ne mogu da funkcionišu u krevetu. No, kada je muškarac niži od vas, onda ćete često (iz praktičnih razloga, ali i radi većeg zadovoljstva) morati da budete na njemu, ili prilično pogrbljeni u misionarskoj pozi, kako biste mogli da se ljubite. Što se tiče njegovih nogu, one ne moraju da budu duge, male su šanse da će njima raditi bogzna šta (osim ako nije naročito inventivan). Međutim, ako je njegov torzo kratak, a vaš dugačak, onda će ramenima udariti o vaše grudi, ili glavom u vašu bradu, svaki put kada

penetrira. Dakle, dok ćaskate sa njim (u fazi udvaranja), diskretno odmerite veličinu njegovog tela i uporedite je sa svojom, naravno očima, a ne metrom, i ako primetite znatnu disproporciju, budite na oprezu! Idealan odnos je vašeg i njegovog torzoa jeste do desetak centimetara razlike, u njegovu korist. Tako ćete tokom seksa najlakše moći da se ljubite i mazite. Osim toga, partner će moći, ako se propne na ruke, da vas strastveno gleda direkt u oči. I, naravno, uvek je prijatno (i vrlo romantično!) kada zabacite glavu za prvi poljubac pri tom ne morate da podmećete šamlicu ispod njegovih nogu! A onda, ko zna? U ljubavi i seksu sve je moguće...


wellness

Da li ste svesni svog tela? Kada su ljudi fizički kompatibilni, onda su svesni prisustva svog partnera. To znači da ćete, kad hodate zajedno, podsvesno uskladiti korak, a kad vam dodaje neki predmet, bez greške ćete ga uhvatiti. S druge strane, ako nikako ne možete da uhvatite korak sa njim dok hodate ulicom (pa namerno usporavate ili ubrzavate korak), ili nikada ne znate u koji će vas obraz poljubiti (pa se redovno "sudarate" nosevima), velike su šanse da ćete i u krevetu biti nekompatibilni. To, naravno, ne znači da će seks biti loš, već samo da nemate instinktivan osećaj koji garantuje spontani seks. Da li govorite istim jezikom?

Ukoliko poklonite naročitu pažnju rečima kojima on opisuje svoja emotivna iskustva, otkrićete da li gledate na svet i seks na isti način. Teorija neurolingvističkog programiranja (NLP), koju psiholozi često koriste u praksi, sugeriše na to da svako od nas vidi svet na jedan od tri načina. Dajemo prioritet onome što vidimo, čujemo ili osetimo. Ljudi koji se oslanjanju na ono što čuju, koriste fraze: "slušaj" i "čujem šta govoriš". Oni koji se oslanjaju na to što vide, najčešće koriste vizuelne reference "vidi!" i "vidiš šta mislim?". Na kraju, osobe koje se u životu rukovode osećajima, češće će reći: "Osećam da..." i "Imam neki čudan osećaj". Dakle, dok ćaskate, obratite pažnju na način na koji opisujete stvari, i vi i on. Ako pripadate istom "tipu", velike su šanse da ćete se savršeno slagati u seksu. "Slušajući ljudi" obožavaće verbalnu stimulaciju u seksu, "gledajući" će uživati u vizuelnoj stimulaciju (uz uključeno svetlo!), dok će "osećajni" više biti zainteresovani za dodire. Ipak, i različiti "tipovi" mogu da uživaju u sjajnom seksu, ali osećaj neće biti tako spontan i prirodan kao u slučaju savršenog spoja.

27


(* /Авто-Мото-Союз Черногории услуги помощи на дороге, эвакуации, ремонта машин и информации о положении на дорогах) Policija (Police/Полиция) 122 1340 Vatrogasna služba (Fire EUROHELP pomoć na putu department/Пожарная служба) (*/Дорожная помощь EUROHELP) 123 1281 Hitna pomoć Carinska otvorena linija (Emergency/Неотложная (Custom open line/Горячая линия помощь) 124 таможенной службы ) Tačno vrijeme (Accurate 080/081-333 time/Служба точного времени) Kancelarija za suzbijanje 125 Telegrami (Telegrams/Телеграмма narkomanije (* /Канцелярия по борьбе с наркоманией) по телефону) 126 19828 SOS za žene i djecu Mobilni operateri (SOS for women and children/ Сигнал SOS Помощь женщинам и (Mobile providers/Операторы мобильной связи) детям ) Promonte(069 mobile 020 224-048 SOS linija trgovina ljudskim bićima provider/мобильный оператор 069) 19898 (SOS line human trafficking/ T-Mobile (067 mobile Сигнал SOS - Помощь жертвам provider/мобильный оператор торговли людьми) 067) 19899 020 232-232 M tel (068 mobile Sklonište za žene i djecu žrtve provider/мобильный оператор nasilja 068) 19868 (Shelter for women and children, violence victims/ Прибежище для Željezničke stanice (Rail stations/Железнодорожные женщин и детей, переживших вокзалы) насилие) 069 013-321 Podgorica/г.Подгорица 020 441Vremenska prognoza (Weather 210, 441-211 forecast/Прогноз погоды) Bar/г.Бар 030 301-622, 301-615 044/600-200 Sutomore/г.Сутоморе 030 301-690 Informativno-turistički telefon Kolašin/г.Колашин 020 441-491 (Tourisam Bijelo Polje/г.Биело Поле 050 478information/Справочная для 560 туристов) Autobuske stanice (Bus 19797 stations/Автовокзалы) Telefon za žalbe Ministarstva Podgorica/г.Подгорица 020 620turizma 430 (Complains for Ministry of Herceg Novi/г.Герцег-Нови 031 Tourism/Претензии туристов в 321-225 Министерство туризма) Kotor/г.Котор 032 325-809 19817 Budva/г.Будва 033 456-000 Žalbe i pritužbe na postupke Bar/г.Бар 030 346-144 policije Ulcinj/г.Улцинь 030 413-225 (Complains on police Cetinje/г.Цетине 041 21-025 service/Обжалование действий Kolašin/г.Колашин 020 864-033 сотрудников полиции и Bijelo Polje/г.Биело-Поле 050 432претензии к ним )19821, 219 069/349-000, 067/449-000 Aerodromi (Airports/Аэропорты) AMS Crne Gore Važni telefoni (Important phone numbers/Важнейшие телефоны)

28

Podgorica/г.Подгорица 020 243007, 244-916 Tivat/г.Тиват 032 671-337, 670-930 Dubrovnik (Hrvatska)/ г.Дубровник (Хорватия) +385 20 773-377 Avio prevoznici (Air companies/Авиакомпании) Montenegro Airlines (Авиалинии Черногории)19804 020 664-411, 664-443 JAT (Югославские авиалинии)020 664-730, 664-740 Austrian Airlines (Автрийские авиалинии) 020 606-170

BUDVA/г.БУДВА Turistička organizacija (Tourist board/Туристическа организация) 033 402 814 Taxi (Такси) Slava taxi 19715 Terae car 19717 Sany taxi 19728 Hello taxi 19555 Policija (Police/Полиция) 122, 033 451-183 Vatrogasna služba (Fire station/Служба пожарников) 123, 033 451-370 Hitna pomoć (Emergency/Неотложная помощь) 124, 033 453-738 Dom zdravlja (Health centre/Медцентр) 033 451-026 Vodovod (*/Водопровод) 19815

HERCEG NOVI/г.ГЕРЦЕГ-НОВИ Turistička organizacija (Tourist Board/Туристическая орнганизация) 031 350-820 Taxi (Такси) Radio taxi Dajmi 19730 Novi taxi 19767


Policija (Police/Полиция) 122, 031 322-222 Vatrogasna služba (Fire station/Пожарная служба) 123, 031 348-014 Hitna pomoć (Emergency/Неотложная помощь) 124, 032 343-025 Bolnica (Hospital/Больница) 031 640-406

KOLAŠIN/г.КОЛАШИН Turistička organizacija (Tourist board/Туристическая органиазция) 020 864-254 Policija (Police/Полиция) 122, 020 865-002 Vatrogasna služba (Fire station/Пожарная служба) 123 Hitna pomoć (Emergency/Неотложная помощь) 124 Dom zdravlja (Health centre/Медцентр) 020 865 304

KOTOR/г.КОТОР Turistička organizacija (Tourist board/Туристическая организация) 032 325 952 Taxi (Такси) 032 325 985 032 323 939 Taxi Red 19719 Đir taxi 19737 Policija (Police/Полиция) 122, 032 325-635 Vatrogasna služba (Fire station/Пожарная служба) 123, 032 325 480 Hitna pomoć (Emergency/Неотложная помощь)

124 Dom zdravlja (Health centre/Медцентр) Dobrota /п. Доброта032 325-595 Risan/ п.Рисан 032 371-310

PODGORICA/г.ПОДГОРИЦА Turistička organizacija (Tourist board/Туристическая организация) 020 667-535, 667-536 Taxi (Такси) Alo taxi 19700 Royal taxi 19702 Boom taxi 19703 Lux taxi 19704 Elit taxi 19708 Orange taxi 19709 Lux line taxi 19711 Red taxi 19714 Prestige taxi 19718 President taxi 19722 Lady taxi 19727 In taxi 19755 Gold taxi 19605 Elektrodistribucija (Electro distribution/Электросети) 020 633-979 Stambeno (Housing services/Жилищно-коммунальная служба) 020 623-493 JP Čistoća (Public sanitaria/Предприятие коммунальной гигиены) 020 625-349 Dom zdravlja (Health centre/Медцентр) 19816 Klinički centar Crne Gore (Clinical Centre of Montenegro/Клинический центр Черногории) 020 412-412, 225-123 Ambasade / Konzulati (Embassies / Consulates/Посольства/Консульст ва) Italy/Италия 020 234-661 Greece/Греция 020 655-544 Romania/Румыния 020 618-040

China/Китай 020 609-275 Russia/Россия 020 272-460 Slovenia/Словения 020 208-020 Bulgaria/Болгария 020 655-009 USA/США 020 225-417 France/Франция 020 665-149 Germany/Германия 020 667-285 Great Britain/Великобритания 020 205-460 Macedonia/Македония 020 667415 Austria/Австрия 020 624-344 Hungary/Венгрия 020 625-243 Croatia/Хорватия 020 323-127

TIVAT/г.ТИВАТ Turistička organizacija (Tourist board/Туристическая организация) 032 671-324 Taxi (/Такси) Red taxi 19729 Policija (Police/Полиция) 122, 032 671-422 Vatrogasna služba (Fire station/Пожарная служба ) 123, 032 671-318 Dom zdravlja (Health centre/Медцентр) 124, 032 671-144

29


OVAN Da li ispravno razmišljate? Da nijesu neki vaši planovi previše utopistički pa otežavaju trenutnu situaciju? Problema ima bezbroj, dilema takođe.Neće vam biti lako, ali nema ljubavi bez bola, pa ni rješenja bez suza. Budite uporni i strpljivi.

VAGA Nova ljubav ili drugačiji pristup staroj uljepšaće vam dan. Razmišljate veoma kreativno. Sa dodatnim entuzijazmom krećete u nove poslovne poduhvate. Treba iskoristiti povoljan momenat za finansijske špekulacije I ugovore.

BIK Pošto ste se pošteno provodili i dosta uživali, razmišljate o poslovima. Ambiciozni ste zbog povoljnih planetarnih aspekata. Nešto ste već ostvarili, ali ne želite da živite na lovorikama. Potreban vam je stalni doping u vidu novih poslova i finasijskih stimulansa. Pa, pripadnik ste praktičnog zemljanog znaka, zar ne?

ŠKORPIJA Rijetko imate vremena i želje da uživate u toploj domaćoj atmosferi. Pošto ovih dana to možete, prijaju vam udobne papuče i mirisi koji dolaze iz kuhinje. Bez prijeke potrebe nećete izlaziti iz kuće. Sakupljate snagu za nove poduhvate i planirate poslove u vezi sa adaptacijom životnog prostora.

BLIZANCI Rasipate ono čega baš nemate u izobilju – energiju. Izbjegavate teške zadatke i idete linijom manjeg otpora, što ne znači da ste racionalni kada je riječ o rasipanju fizičke snage. Trošite je na situacije koje nijesu vrijedne pažnje i sjekirate se zbog gluposti. Partner je trenutno još jedan pogrešan izbor.

STRIJELAC Strijelci ne miruju. Slobodne trenutke koriste za prepisku i telefonske razgovore. Uspješna komunikacija. Promjene i prilagodljivost još više potenciraju vaše poslovne talente. Trenutno ste neumorni, ali i nepostojani. Ne mijenjajte tolikom brzinom predmete interesovanja, jer je nervni sistem na udaru.

RAK Šta se to sa vama dešava? Okruženi ste sukobima, raspravama, svađama, iako se i pred najmanjom opasnošću povlačite. Okolina teško prihvata promjene, a one su evidentne. Ukoliko želite da budete uspješniji, morate da izađete na kraj sa zlonamjernim okruženjem. Iz te borbe izaći ćete kao pobjednik. Sjetite se ranijih iskustava.

JARAC Problemi sa grlom posljedica su prekomjernih cigareta i glasne priče. Jednostrano gledate na život, dokazujući ispravnost sopstvenih poteza tamo gdje je iluzorno. Neminovne posljedice su nerviranje i promuklost. Od praznih riječi se ne živi, pa se okrenite onome što popravlja raspoloženje – novcu i novim vrijednostima.

LAV Osjećate burne promjene u životu. Eto odgovora na pitanje zbog čega ste kreativni, taktični i puni lijepih manira. Možda će vam partner pomoći da zadovoljite potrebu za formom i uživate u lijepim stvarima? Sitnom pažnjom i krupnim poklonom popraviće vam se raspoloženje. DJEVICA Planirate nov posao, koji zahtijeva timski rad. Neće biti jednostavno, iz prostog razloga što umijete vrijedno da radite, pa isto očekujete i od drugih. Narednih dana treba staviti akcenat na ishranu i zdravlje. Posao može da pričeka. Osjetljiviji ste i ranjiviji na partnerove riječi nego inače. 30

VODOLIJA Vodolije su neprestano pod blagom tenzijom jer im je takva sorta, tako da trenutno stanje prihvataju sa lakoćom. Mentalno ste aktivni, razmišljate o novim poslovima i ne dosađujete se. Trebalo bi samo da se malo opustite i uživate u društvu dragih osoba. RIBE U fazi ste planova i priča, ali ništa konkretno ne preduzimate. Ukoliko imate na koga da se oslonite, biće sjajno, jer vam nedostaje vremena da se izborite sa poslovnim problemima. Malo je pripadnika znaka koji od partnera dobijaju bezrezervnu podršku. Većina Riba luta u potrazi za ljubavlju, strastima i drugim pravim vrijednostima.


CG VODIC  
CG VODIC  

maj 2009 cg

Advertisement