Page 1


С Р Е Ћ А Н П О Л А З А К У Ш К О Л У. . .

3


4

СЕПТЕМБАР 2010


од друге до десете

од једанасте до двадесетдруге

УВОД (...)

СВЕ за БЕБЕ+ПОМОЋ (одећа, обућа, козметика, опрема, клинике, ординације, саветовалишта...)

од двадесеттреће до четрдесетседме

ПРИВАТНИ ВРТИЋИ

од четрдесетдевете до педесетседме

ПРИВАТНЕ ШКОЛЕ (приватне предшколске установе, јаслице, вртићи, бебиситинг...)

од педесетдевете до седамдесетдруге

СПОРТ

од седамдесеттреће до деведесетпрве

ШКОЛИЦЕ

од деведесеттреће до стодвадесетшесте

(борилачке вештине, фудбал, пливање, тенис, рекреација...)

(страни језици, уметнички курсеви, плес, балет...)

ИГРАОНИЦЕ И УСЛУГЕ (аниматори, кетеринг, фото, уређење простора...)

ВОДИЧ ЗА РОДИТЕЉЕ број 32, септембар 2010 оснивач и издавач: Агенција Водич за родитеље, Војводе Миленка 22, Београд телефони: 36 11 235, 36 21 849, 064 223 98 11 e-mail: redakcija@vodiczaroditelje.rs; web: www.vodiczaroditelje.rs за издавача: Горан Мицић дизајн и прелом: БРУКВАР - mail@BRUKVAR.net дистрибуција: Радосав Дуканац - Кића веб администратор: Немања Јовановић сарадници: Ђурђа Кадијевић, Љиљана Мрвић, Слађана Пантелић, Ивана Лукић, Светлана Рајевац штампа: ПОЛИТИКА DeSIGN насловне стране: Иван Мијалковић

CIP - Каталогизација у публикацији Народна Библиотека Србије, Београд 37.018.1 Водич за родитеље : месечна публикација / за издавача Горан Мицић - 2004, бр.1 (април) Београд (Војводе Миленка 22) : Агенција «Водич за родитеље», 2004–([Београд]).–21 cm/ Месечно ISSN 1820-0850=Водич за родитеље COBISS.SR-ID 114024972


Места на којима можете наћи ваш бесплатан примерак Водича: БИОСКОП: ТАКВУД КЊИЖАРЕ: ПЛАТО 1 И 2, СТУБОВИ КУЛТУРЕ, МАМУТ, ДЕЧИЈА БИБЛИОТЕКА, ДЕЧИЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР, ЕУНЕТ, ЗМАЈ ЈОВИНА 3 ПРОДАВНИЦЕ: АКСА � ЕНЦИ МЕНЦИ � NO NO � ЦИЦИБАН � ОФИ � МЕНДА � ПОЛИНО � БЕЈБИ БУМ � МАЗА ТОЈС � DEXY CO � TURBO LIMAC �ПЕРТИНИ � ЈАНА � SERGENT MAJOR � ХИПО ЈУНИОР � ЛАЗАРО � ОКАИДИ, � ДМ � ДИДА � ЛЕТЕЋИ ЦИРКУС � БЕБИ ГРАЦИЕЛА � РОБНА КУЋА ЛЕТО � ЛАВИРИНТ �ПРЕНАТАЛ � МАЛЕО � БУБАМАРА. СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ: � КОЛОНИЈАН САН � СТИБО � СЦ ВРАЧАР

6

ДОМОВИ ЗДРАВЉА: РАКОВИЦА, СЕПТЕМБАР 2010 ЗЕМУН, САВСКИ ВЕНАЦ, ДР РИСТИЋ ИГРАОНИЦЕ: ЛИЛИПУТ � ДАРМАР � БАОБАБ � ТИГАР ЗОО � ЕКСТРИМ КИДС � ХЕПИ КЛУБИЋ � ДВОРАЦ � TREEHOUSE � ЏУНГЛИЦА � ЏИВЏАН � ЏАНГЛИЦА � ИГРАЛИЦА � НАНИНА КУЋИЦА � ШАРЕНИ КАБАРЕ � МАЛИ ЗМАЈ � ЗА ЗУ � НЕДОЂИЈА � ЦВЕТИЋ РЕПИЋ � ЛАВИРИНТ � ЧАРОЛИЈА � ЧАРОБНИ СВЕТ � ХЕПИ КИДС � СРЦУЛЕНЦЕ � КРИМ КИДС � ПИКАБУ � ДЕЧИЈА КУЋИЦА � МАЛИ ПИРАТИ � КОД МЕДЕ И ЗЕКЕ � ЋЕЛАБУНГО � БАНАНА � СНОРКИЈЕВЦИ � САНСЕТ � ЦИРКУС � ТЕАТАР 78 УСЛУГЕ: � ФРИЗЕРСКИ САЛОН „ПЕТАР ПАН“, СТОЈАНА ПРОТИЋА 57 � ТОРТЕ ОЉА, МИРИЈЕВО ДЕТАЉАН СПИСАК СА АДРЕСАРОМ ДИСТРИБУТИВНИХ МЕСТА МОЖЕТЕ НАЂИ НА WWW.VODICZARODITELJE.RS


8

СЕПТЕМБАР 2010


С Р Е Ћ А Н П О Л А З А К У Ш К О Л У. . .

9


10

СЕПТЕМБАР 2010


одећа, обућа, козметика, опрема, клинике, ординације, саветовалишта...

Sve za bebe + pomo}


СЕПТЕМБАР 2010


14

СЕПТЕМБАР 2010


СВЕ за БЕБЕ + ПОМОЋ

15


16

СЕПТЕМБАР 2010

ortomedical95@gmail.com


18

СЕПТЕМБАР 2010


СВЕ за БЕБЕ + ПОМОЋ

19


20

СЕПТЕМБАР 2010


СВЕ за БЕБЕ + ПОМОЋ

21


22

СЕПТЕМБАР 2010


П Р И В АТ Н И В Р Т И Ћ И и Ј АС Л И Ц Е

Vrti}i

приватне предшколске установе | јаслице | вртићи | бебиситинг ...


ВЕРИФИКОВАНЕ ПРИВАТНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

24

ПУ „ЗВЕЗДА ОАЗА“ Ада Циганлија 5, 3554-652, 063/241-701 ПУ „ЛАЛА И ЛИЛИ“ Генерала Михајла Недељковића 43 , 227-06-50, 063/7719-333 ПУ „БУБИЦА“ Мехмеда Соколовића 18, 405-266, 064/225-1874 ПУ „АБЦ ЈУНИОР“ Земун, Романијска 10, 2618-919, 064/1379127 ПУ „ДЕЧИЈА ОТКРИВАЛИЦА“ Пчињска 21, 7441 343 ПУ „ДЕЧИЈИ СВЕТ“ Браће Јерковић 112б, 3976-778, 2469-641 ПУ „МАШАНА“ Александра Стамболинског 25, 2667-332 ПУ „ЈЕЖЕВА КУЋИЦА“ Чајничка 12, 5335-842, 063/236-830 ПУ „ЧИЛИ ВИЛИ“ Пусторечка 7, 3543-018, 063/697-902 ПУ „МЕДА“ Димитрија Катића 14, 2423-013 ПУ „КРЕАТИВНО ПЕРО“ Раданска 1, 2650-097 ПУ „СТУДИО ЗА ДЕЦУ ЗМАЈ“ Београдска бб, 243-0521, 064 1277842 ПУ „АДРИЈАНА“ Војводе Богдана 11, 3807-958 ПУ „ЧАРОБНА КУЋИЦА“ Пионирска 28, Кошутњак, 3066-210, 063 349697 ПУ „СКАСКА“ Миће Поповића 13, 339-1936, 063 7451975 ПУ „ПЧЕЛИЦЕ“ Булевар Арсенија Чарнојевића 68, 311 41 02, 062 474 104 ПУ „КЛИНЦОГРАД“, Борча, ул. 1402 Нова 2, 208 12 21, 064 917 65 56

ПРИВАТНЕ ЈАСЛИЦЕ, ВРТИЋИ, ДЕЧИЈИ КЛУБОВИ АДАЛЕНД, Блок 67, Ђорђа Станојевића 9/6 (Белвил) 064/59 65 465, www.adaland.rs АГОН Ћирила и Методија 8 (комплекс ОАЗА) ВРТИЋ 011/386 34 72 КЛУБ 011/ 322 25 73 www.studioagon.com БЕЛИ ЗЕКА, Хаџи Милентијева 33, 308 61 17, 065/409 53 64 ВИНИ ПУ, вртић, Нови Београд, Блок 44, Гандијева 190, 318 94 24, 063 8124 124 Blagoja Parovića 20, Banovo Brdo ГУЛИВЕР, вртић, Баново брдо, Осијечка 38а, 357 25 26, 063 83 05 830 ДЕЧИЈА КУЋИЦА, Звездарска шума, Друговачка 15а, 011/29 70 068, 066/922 1548, www.decijakucica.com DIAMONDKIDS, Joваничкa 4, 011/398 1204, 065/44 08 198 EJ BI SI, вртић, Нови Београд, Блок 29, Булевар уметности 19, 214 66 91,063 231 692


П Р И В АТ Н И В Р Т И Ћ И и Ј АС Л И Ц Е

25


26

ЗВОНО, Баба Вишњина 16, 011/2450147, 061/175 2284, www.montesori-zvono.com ЗВОНЧИЦА, 064/2190-152 ЦЕНТАР ЗЕМУНА Змај Јовина 33, 31 66 322 ЗЕМУН Н. ГРАД Живка Петровића 44 21 91 105 НОВИ БЕОГРАД - Пролетерске солидарности 23, 31 32 932 БАТАЈНИЦА - Бихаћка 16, 848 64 48 ЗЕМЉА ДЕМБЕЛИЈА, вртић, Центар, Страхињића Бана 33, 26 25 422, 063 10 68 699, 064 150 30 59 ЈАНА, вртић, Вуков споменик, Војводе Богдана 24, 2401 164, 2407 159, 064 1397 177 КИКИ И МИНИ, обданиште, Бежанијска коса, Мајора Милана Малинарића 1ц, 063 154 08 53, 066 644 58 48, www.kikimini.rs КОРАК ПО КОРАК, Палмира Тољатија 68-а, 011/ 2607-074, 063/243-242, www.vr�ckorakpokorak.rs ЛОПТИЦА, вртић, Земун, Добановачка 5, 2190 119, 063 1071 190, М&М, јасле и вртић, Медаковић, Чедомиља Митровића 2, 346 70 72, 304 86 82, 063 274 636 МАЛА ВИШЊА, Бране Петронијевића 12, 011/2083-989, 064/3040-195, www.malavisnja.com МАЛА СИРЕНА, играоница и вртић, Браће Јерковић, Владимира Митровића 86, 3468027, 0643832738 МЕРИ ПОПИНС, Курсулина 37, 011/244-7333, 063/306-082, 064/1960-421 НАШЕ ЧЕДО, дечији студио, Земун, Инжењера Атанацковића 12, 307 6016,064 3394 151 ПАВЛЕНЦЕ, вртић, Звездара, Паје Јовановића 31, 283 26 55, 063 826 92 38 ПАТУЉАК, јасле и вртић, Господара Вучића 172, 2851 805, 063 8558 908, 063 317 794 PEEKABOO, вртић, Центар, Узун Миркова 5/2, 328 60, 063 239 598 ПЛАВИ ВРТИЋ, јасле и вртић, Баново брдо, Благоја Паровића 40а, 3557 678, 063 7077 152 ПРОЗОРЧИЋ, јасле и вртић, Баново брдо, Петра Мартиновића 33, 3540 286, 063 300 858


П Р И В АТ Н И В Р Т И Ћ И и Ј АС Л И Ц Е

27


28

ПЧЕЛИЦА, Проте Милорада Павловића 17, 2397 300, 063/85 33 033, www.pcelica. srb.ms РСД БАЈКА, Ђорђа Станојевића 14, Нови Београд, 011/22 83 153, 063/102 71 74 ВРТИЋ СНУПИ, Агостина Нета 80, 011/6288629, 064/61 59 651, ЈАСЛЕ ЧАРЛИ БРАУН, Бул. Зорана Ђинђића 95/3, 011/21 20 728, 064/69 71 345 SARAH KAY, Јосипа Кулунџића 21, 011/26 19 517, 063/521 371 СКОЧКО, Милана Ракића 22, 011/24 18 596, 063/10 15 719 STUDIO OSKAR, вртић-енглеско забавиште, Нови Београд, Палмира Тољатија 2/4, 2692 652, 2673 666, 069 2692 652, www.studiooskar.com СУНАШЦЕ, вртић, Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 122/1, 2694 108 СУНЦЕ, јасле и вртић, Бањица, Булевар ослобођења 401 Б, 39 41 092, 064 201 37 43 ТРЕШЊОБЕР, Крунска 36, 011/36 92 002, 064/167 32 76, www.tresnjober.com HAPPY KIDS, јасле и вртић, код малог Таша - Мирочка 1, преко пута ледене дворане Хале Пионир – Митрополита Петра 7, 2083 160, 064 11 01 524 ХОП ХОП, вртић, Звездара, Воје Вељковића 15А, 2862 354, 064 2088 885, www.vr�chopgop.com ЦВЕТИЋ РЕПИЋ, вртић, код Партизановог стадиона, Лабска 3, 3692 250, 065 3692 250, www.cve�c-repic.com ЧУВАЊЕ ДЕЦЕ АГЕНЦИЈА ГАТОС, Нушићева 21, 3224 914, 3223 804, 061 335 73 55 АГЕНЦИЈА КОЛИБРИ, Хаџи Проданова 14, 2430 782, 064 274 2743 АГЕНЦИЈА ЗА ЧУВАЊЕ ДЕЦЕ, 060 355 33 15 МИРНА КУЋА, Ломина 41, 361 98 98, 065 3620 904


П Р И В АТ Н И В Р Т И Ћ И и Ј АС Л И Ц Е

29


30

СЕПТЕМБАР 2010


П Р И В АТ Н И В Р Т И Ћ И и Ј АС Л И Ц Е

31


32

СЕПТЕМБАР 2010


П Р И В АТ Н И В Р Т И Ћ И и Ј АС Л И Ц Е

33


34

Posebne adap�vne grupe za decu do 4 godine koja prvi put krecu u kolek�v

СЕПТЕМБАР 2010


П Р И В АТ Н И В Р Т И Ћ И и Ј АС Л И Ц Е

35


36

СЕПТЕМБАР 2010


П Р И В АТ Н И В Р Т И Ћ И и Ј АС Л И Ц Е

37


38

СЕПТЕМБАР 2010


П Р И В АТ Н И В Р Т И Ћ И и Ј АС Л И Ц Е

39


40

СЕПТЕМБАР 2010

www.sunasce.co.rs

Бул. Зорана Ђинђића 122/1, тел. 2694 108


П Р И В АТ Н И В Р Т И Ћ И и Ј АС Л И Ц Е

41


42

СЕПТЕМБАР 2010


�������������� ������������ ������������������ �����������������

��������������������

�������������������� ��������������������������������� ���������������� ��������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������������

П Р И В АТ Н И В Р Т И Ћ И и Ј АС Л И Ц Е

43


44

СЕПТЕМБАР 2010

6154 559

Balet


П Р И В АТ Н И В Р Т И Ћ И и Ј АС Л И Ц Е

45


46

СЕПТЕМБАР 2010


П Р И В АТ Н И В Р Т И Ћ И и Ј АС Л И Ц Е

47


ES M N E 0%RA A A O IT 1 G UP R D IGAAM K VA O U NJ ST T IN D O US OV RA P UP ES PO K M ZA GA U

IGRE ZA PSP IGRE ZA PC RAČUNARE

IZBOR OD PREKO 250 NASLOVA IZBOR IZBO OR O R OD OD PREKO PRE PR RE EKO O 1500 NASLOVA NAS NA ASL SLOV OVA VA A

SVE SV ZA DECU

(ali (al i roditelje)

NA JEDNOM MESTU JE IGRE E ZA A NINTENDO TE TEN T E END NDO O DS DS

IGRE IGRE IG RE E ZA PLAYSTATION STATION STA ST TAT ATIO ON 3 ON PLAYS P PLAY LAYS YS

IZBOR IZ ZBOR Z BO OR O R OD PREKO PRE RE EKO E K 300 NASLOVA SLOVA S LOV L OVA VA A

IZBOR IZ

OD PREKO СЕПТЕМБАР 2010 300 NASLOVA

48 IGRE ZA NINTENDO Wii Wiiiii

IGRE ZA PLAYSTATION 2 PC C IGRE I E ZA ZA NAJMLAĐE NAJML LAĐE E

...I JOŠ 750 NASLOVA

IZBOR OD PREKO 500 NASLOVA

ZA UZRAST VEĆ OD 2 GODINE GameS d.o.o. Lanac specijalizovanih radnji za prodaju igara, konzola i prateće igračke opreme.

Games Dečanska Dečanska 12, (kod Doma sindikata) 11000 Beograd 011/3345 062

GameS Delta City TC Delta City Jurija Gagarina 16 11070 Novi Beograd 011/3129 552

Kompletnu Games ponudu možete naručiti telefonom, ili putem web sajta www.game-s.rs

GameS Novi Sad GameS UŠĆE TC “Sad Novi Bazaar” USCE SC Bul. Mihajla Pupina 1 Bul. Mihajla Pupina 4 21000 Novi Sad 11070 Novi Beograd 021/521 357 011/285 4408

GameS Niš TC “Merkator” Vizantijski Bulevar 1 18000 Niš 018/204 777


Privatne {kole П Р И В АТ Н Е Ш К О Л Е

49


ЛЕТО 2010


П Р И В АТ Н Е Ш К О Л Е

51


INTRODUCTION Britannica International School Belgrade is an independent, non-profit, day school for students between the ages of 3 and 18 years. We offer a sound academic education based on the best civilised values of tolerance, respect for others and self-discipline. The School is open to all students without distinction of nationality, race, religion or political beliefs. The School is recognised and listed as a UK School, with its own Registration Number from the UK Department for Children, Schools and Families.

BRITANNICA SCHOOL

THE AIMS OF THE SCHOOL In partnership with our parents, we provide an excellent education based on the English National Curriculum. This means a broad and balanced Curriculum for all our students to cheerfully reach his or her full potential. We work hard to help them develop confidence in their own abilities, both social and academic. We believe in the importance of good pastoral care and personal and social development. Students are helped to have a clear sense of their own worth and to be sensitive to others. Our students leave school with the widest possible choices for their adult life. EXTRA-CURRICULAR ACTIVITIES Out-of-class activities form an integral part of the School’s life. Field trips take place throughout the year, most of which are included in the annual tuition fee. After-school clubs, inter-school competitions and social events are regular features.

Achievement in an


THE CURRICULUM

INTERNATIONAL BELGRADE

Britannica is approved and accredited by the Serbian Ministry of Education; it is registered in the UK with DCSF (703-6418) and is recognised by the Cambridge University International Examination Board as a Cambridge Examination Centre (EA012). The language of instruction is English. In the early years, young students start in our Pre-School Group from the age of 3 years, and in our Primary Department from the age of 5, and are taught the full English National Curriculum for Key Stages 1 and 2. In the main school, our Junior School covers Years 7, 8 and 9 (Key Stage 3) and our Secondary School starts in Year 10 (age 14), where students are prepared for the Cambridge IGCSE Examinations, normally taken at the end of Year 11. In Years 12 and 13, (age 16 and above), students are prepared for the University of Cambridge A-level qualiďŹ cations giving entry to Universities in UK, Europe and the USA. All of our graduating students to date have gone on to courses at good European or local Universities. FOR FURTHER INFORMATION Please contact:Michael Ball, Director, or The School Secretary, Britannica International School, Uzicka 21A, Dedinje, 11040 Belgrade, Serbia. E-mail: britschl@eunet.rs Tel: (+381 11) 367 1557 Website: www.britinterschool.com

International World


ENGLESKI, NEMAČKI, ITALIJANSKI I ŠPANSKI JEZIK

Kapetan Mišina 20 i Patrijarha Joanikija 32b 011 2188 255 i 064 155 77 84 trodic@yubc.net

54

ЛЕТО 2010


55


56

ЛЕТО 2010


П Р И В АТ Н Е Ш К О Л Е

57


58

ЛЕТО 2010


СПОРТ БОРИЛАЧКЕ ВЕШТИНЕ ПЛИВАЊЕ ТЕНИС РЕКРЕАЦИЈА ...

ШКОЛЕ и ШКОЛИЦЕ

59


60

СЕПТЕМБАР 2010


СПОРТ

61


62

СЕПТЕМБАР 2010


СПОРТ

63


64

СЕПТЕМБАР 2010


СПОРТ

65


66

СЕПТЕМБАР 2010


СПОРТ

67


68

СЕПТЕМБАР 2010


СПОРТ

69


70

СЕПТЕМБАР 2010


СПОРТ

71


72

СЕПТЕМБАР 2010


[kolice језици, умет н ич к и к у р с ев и , балет. . .

ШКОЛИЦЕ

73


ШКОЛИЦЕ ЈЕЗИКА

74

АCTIV GERMAN STUDIO, Нови Београд, Париске комуне 16/26, 063 8114 044, 2602 502, 2693 766 ALFABETO, Нови Београд, Шпанских бораца 38а, 3139 193, 065 3139 193 БАМИ,Звездара, Милана Ракића 41, 3822 722, 064 110 81 16, www.bami.edu.rs BERLITZ KIDS, Авалска 9 и Нови Београд (код Арене), 3087 466, 2443 944, www.berlitz.com BEE BEEP, Хелен Дорон, Врачар 2453 439, 064 6416 083; Баново брдо, 3573 017, 064 6416 082 BIG BEN, Хелен Дорон, Раковица, 064 214 3218, 063 451 185 BELLA LINGUA, Дубљанска 33, 244 90 90, 244 21 60, 244 27 58 BUTTERFLY LEARNING CENTRE, Видиковац, Кнеза Вишеслава 63, 3564 437, Бањица, Паунова 9, 398 44 75, www.centar bu�erfly.com GALINDO INLINGUA, међународни језички центар, Сава центар 311 45 68, Вождовац 249 30 29, Звездара 241 33 48, www.inlingua-beograd.com ДОСИТЕЈ, школа енглеског, Вишњићева 5, 2629 050 СЕПТЕМБАР 2010 EJBISI, Хелен Дорон школица енглеског, Зелени венац, 3287 361, 063 7787 654; Нови Београд (Меркатор) 2130 147, 063 7787 654 ЗЕКАН, Хелен Дорон школица енглеског, Бањица, 3575 130, 064 4610 233, ИНСТИТУТ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ, Господар Јованова 35, 262 30 22, 262 30 34, www.isj.co.rs ЈOLLY BEAR, центар за стране језике, Проте Матеје 52/20, 3446 713, 063 522 857 КЛИНЦОГРАД, Хелен Дорон, Палилула 2 – Борча, 2081 221, 064 64 64 662 LITTLE CHILDREN ACADEMY, Сењак, Чолак Антина 13, 063 85 29 201, 2651 291 МАТИЛДА, центар за стране језике, Видиковачки венац 79, 233 3779, 2343 762, www.ma�lda.rs MS, школа страних језика, Делиградска 14, 3613 523, 3613 961, www.metalsivas.co.rs ОXFORD CENTAR, школа енглеског, Добрачина 27, 2631 021, 2627 630; Милешевска 63, 2447 136, www.oxford-centar.co.rs


����������������������������������

a e

5

ШКОЛИЦЕ

75


76

PLAY&SMILE, Хелен Дорон Звездара, 3088 837, 064 11 44 117; Палилула, 2753 401, 064 11 44 117 POLYGLOT SISTEM, школа страних језика, Баново брдо, Изворска 81, 3557 303, 064 1144 103 RAINBOW, Ресник, Подавалска 78, 8040 407, 8044 032, www.rainbow-school.net ROBERTSON, Центар, Скадарска 8, 32236 270, 3221 677 SMART KIDS, Хелен Дорон, Нови Београд (блокови) и Земун, 2104 932, 063 7271563 SL INTERNATINAL, Хелен Дорон, Аутокоманда, 2182 387, 063 7199 700 STUDIO ANGLIAN, Далматинска 70, 3240 897, 3340 673, www.anglian.co.rs СТУДИО ОСКАР, Нови Београд, Палмира Тољатија 2/4, 2692 652, 2673 666, 064 117 64 92 СТУДИО ЗА ЈЕЗИК И КУЛТУРУ КЕНТЕ,Капетан Мишина 20, 2188 255 TOM&EMMA, Краљице Катарине 100, 254 60 97, 305 88 43, www.tomiema.com TREE HOUSE STORY TELLING CENTAR, Бул. Кнеза А. Карађорђевића СЕПТЕМБАР 20106, 266 11 40, 063 311 258, www.nassvet-eduarst.org FOREIGN LANGUAGES STUDIO, , Француска 37а, 33 49 067, 063 77 11 081, www.fls.edu.rs HELLO, Нови Београд, Партизанске авијације 25, 214 52 99, 318 66 28, www.hello.co.rs ШКОЛА СТРАНИХ ЈЕЗИКА „ЂУРО САЛАЈ“, Немањина 28, 3619 462, 3619 320, 3611 644


ШКОЛИЦЕ

77


78

СЕПТЕМБАР 2010


ШКОЛИЦЕ

79


80

СЕПТЕМБАР 2010


ШКОЛИЦЕ

www.robertson.edu.rs

81


82

СЕПТЕМБАР 2010


83


84

СЕПТЕМБАР 2010


ШКОЛИЦЕ

85


�������������������������������������

��������������

86

СЕПТЕМБАР 2010


ШКОЛИЦЕ

87


88

СЕПТЕМБАР 2010


ШКОЛИЦЕ

89


90

СЕПТЕМБАР 2010


ШКОЛИЦЕ

91


92

СЕПТЕМБАР 2010


Igraonice

представе | аниматори | костими | торте | кeтеринг | фото

и услуге


��� ��� ��� �� � � � ��� ��� ��� ������ � ��� � ��� �� ���� ������� ����� � � ��� ������ ����� � � � �� ��� ������ �� ����

20

90-1

PROSLAVE RODJEN

DRUŽENJE SA DUŠKOM DUGOUŠKOM I PATKOM DAČOM

��� ��� �� � � �� ���� � �� ����� �� �� ���� � �� ��� �� ��� ���� � ��� �� ��

DECIJA IGRAONICA

www.extremekids.rs


�������� ����� ��

���������� � ��������� ��������� ����������� ���������� ���������� ����������� � ����������� ���������� �� ������ ����� ����� ��������� ��������� �

E DECIJIH NDANA

������

����

250

Optim

alno d

���

o 30 d

ece

KAFIĆ BIOSK SA OPOM I INTE RNETO M ZA RO DITEL JE

�������������� ������� ���������

Venizelosova 21 II nivo, Tel fax 011 3230 202, Mob. 063 7368 348


96

СЕПТЕМБАР 2010


И Г РАО Н И Ц Е и Р ОЂ Е Н Д АО Н И Ц Е

97


ИГРАОНИЦЕ, РОЂЕНДАОНИЦЕ, ПРОСТОРИ ЗА ПРОСЛАВЕ

98

АБРАКАДАБРА, Веселина Чајкановића 12, 065/60 80 444, www.abrakadabra.rs АRENA NO1, Нехруова 51ц, 063 1234 654 БАНАНА, Прешевска 74 2423 658, 061 4444 658 БАОБАБ, Беличка 32, Вождовац, 011/2442 919, 066/5162 562 BEOSOFT Господара Вучића 160, Врачар 285 1832, 065 236 76 38 www.beoso�kids.rs БУБАМАРА Јурија Гагарина 153а, Нови Београд, ТЦ Пирамида улаз поред ПЕРЕУС Банке, 1.сп 227 4600, 227 2509, 060 07 000 90 www.igraonica-bubamara.rs БУГИ Дескашева 4а 061 816 0925, 2863 547 БУЛЕВАРАЦ Бул. Краља Александра 438 28 60 879, 065 21 31 658 www.bulevarac.rs ДАР МАР, Николаја Гогоља 4 060 503 96 93, 355 48 41, 060/072 4 000 www.extradarmar.rs ДВОРАЦ – Дечији клубић Тодора Дукина 89, Шумице 38 62 833,063 18 53 253 DISCO KIDS Бачванска 21 2851 670, 063 81 95 490 www.discokids.co.rs ЕXTREME KIDS Венизелосова 21/II ниво (Ђуре Ђаковића) 32 30 202, 063 73 68 348 www.extremekids.rs ЗАЗУ Пилота Михајла Петровића 72а, Видиковац 234 66 44, 062 138 74 71, 062 138 74 81 ИГРАЛИЦА Бул. К. Александра 204, Ђерам 30 88 135, 064 422 99 42 КАЈА И ПАЈА Синђелићева 22а, Врачар, код Каленићеве пијаце 24 21 052, 064 212 34 66 www.kajaipaja.com KINDER FRIENDS Стругарска 7 2520 250, 065 4470 651 KIWI Краља Милана 3 (Српских владара) 33 44 577, 065 33 44 577 www.kiwiklub.co.rs КЛУБИЋ Сењак 3694 649, 064 132 33 01 www.klubic-klubic.blohspot.com


И Г РАО Н И Ц Е и Р ОЂ Е Н Д АО Н И Ц Е

99


КЛУПКО Гандијева 35а, локал 063 105 5005 CREAM KIDS играоница Поенкареова 16 (eкс Ђуре Ђаковића)

011/275-17-87, 065/81-54-001 КУЋА МАШТА Прешевска 12 408 321, 063 81 41 775 www.kucamasta.co.rs КОД МЕДЕ И ЗЕКЕ Паунова 40, 064 66 88 098 ЛАВИРИНТ Воје Вељковића 35 (код старе трамвајске окретнице у Бул. Краља Александра) 2864 168, 063 851

100

27 22, www.lavirint.info LIGHT BAR, Јована Рајића 5е 28 36 427, 064 17 17 235 LILIPUT Партизанска 62е 234 90 74, 063 84 224 55, 063 86 465 34 МАЛА ВИШЊА Бране Петронијевића 12 064 30 40 195, 20 83 989 МАЛИ ПИРАТИ Високог Стевана 40, Дорћол 292 87 10, 292 87 66, 064 85 29 011 www.malipira�.rs МОГЛИ, Шуматовачка 39а, 011/245 09 93, 069/42 44 522 МРЕЖА, Шпанских бораца 18, Блок 30, 31 31 904, 064/11 94 920, www.rodjendani.ra НАНИНА КУЋИЦА Ђурићева 26 24 22 777, 062 233 979 www.naninakucica.com www.naninakuhinja.com НЕДОЂИЈА Бул. Зорана Ђинђића 123в 061 23 55 773 063 183 75 97, 066 150 543 PEEKABOO Узун Миркова 5/II 328 60 56, 063 239 598, 069 745 228 www.peekaboo-igraonica.com PIZZICATO DŽUNGLICA Стојана Аралице 17, Бежанијска коса 22 80 724, 065 22 80 724 www.desago.com СИРЕНА Љубе Шерцера 8, Вождовац 24 92 438, 063 77 58 578 www.sirenaklub.co.rs CITY KIDS, Хаџи Милентијева 21, 244 55 56, 069/244 55 56, www.partyclub.rs СРЦУЛЕНЦЕ Др Ивана Рибара 168, Нови Београд 176 20 44, 060 66 600 86 www.srculence.rs TAВАНКО Браће Недића 27 24 30 262, 063 302 956


И Г РАО Н И Ц Е и Р ОЂ Е Н Д АО Н И Ц Е

101


www.tavanko.com ТЕАТАР 78 Ресавска 78 36 21 787, 064 41 84 763 www.teatar78.com TИГАР Бео зоо врт 227 66 11, 063 733 99 88 www.kafe�gric.com TREEHOUSE Дедиње Бул. Кнеза Александра Карађорђевића 6 (код Музеја 25 мај)

266 11 40, 063 311 258 www.nassvet-eduarts.org ТWITY Нови Београд Др Ивана Рибара 128, 216 75 61, 063 786 58 02, 063 267 001 HAPPY KIDS Мирочка 1, (преко пута малог Таша)

Митрополита Петра 7, (преко пута Хале Пионир) 2083 160, 064 11 01 524 www.happykids.co.rs HAPPY klubić Звездара Милана Ракића 95, 28 50 683, 064 13 888 07 www.happyklubic.rs ЦВЕТИЋ РЕПИЋ Либска 3,

испод Партизановог стадиона

102

369 22 50, 065 369 22 50 www.cve�c-repic.com ЦИРКУС Јужни булевар 40 ТЦ Delta City и ТЦ Ушће 24 34 520, 063 250 002 СЕПТЕМБАР www.circus.rs 2010 ЧАРОБНИ СВЕТ Дубљанска 38, код Храма 344 25 31, 065 31 94 643 ЧАРОЛИЈА, Дантеова 18 2784 090, 063 822 19 55, www.carolijabg.com ЏИВЏАН центар Земуна 063 721 62 31 ЏУНГЛАОНИЦА Зрмањска 4, Баново брдо, код цркве Св. Ђорђа 354 72 03, 062 109 11 27 ЏУНГЛИЦА Војводе Богдана 11, Вуков споменик 38 07 958, 063 80 76 763 www.dzunglica.co.rs ШАРЕНИ КАБАРЕ Видска 9, код Шумица 2850 577, 063 72 35 173 www.sarenikabare.com VIVA KIDS Стеријина 7 062 282 311


И Г РАО Н И Ц Е и Р ОЂ Е Н Д АО Н И Ц Е

RADNIM DANOM - HAPPY TIME !!!

103


АНИМАТОРИ

104

ДОБРА ВИЛА ДУЦА 064/26 57 510, АНА И ДАРКО 065/2162-284 ДАМЈАН Првизез витез и Лепеза принцеза 064/2669-827, 011/2779-483 ГИЊОЛ дечији театар 011/3945-971, 063/8302-037 ЗАНИМАТОРИ 011/3948611, 064/2657-510 ЗО-ЗО 064/6343-138, 011/3326-968 www.trupazozo.com ЗЕКА 063/306-302 ИГОР МАЂИОНИЧАР 063/360936 ИГОР И МИША 063/328-616 КЛОВН ЈОЦА 064/2232-704 КЛОВН ПАЈА 063/348-281 КЛОВН ПЕРА 064/1282-514 www.peraklovn.freeservers. com КЛОВН СМЕХУЉКО 064/2227-784 КЛОВН САЛЕ 064/744-962 МАСЛАЧАК 064/1236-883, 011/8044 963 СЕПТЕМБАР 2010 www.maslacak.rs RED мађионичар 063/8800-478 СВИТАЦ анимације 062/8661-708 www.animasvitac.blogspot. com СНЕЖАНА И САША 063/8212950 ЧИГРА студио за анимацију 063/8307-030, 063/7767-010 ЈАРЕНЦЕ агенција за анимирање 064/3394 -284 www.jarence.net ПУТУЈУЋЕ ПОЗОРИШТАНЦЕ ЋИРА 063/8599-205, 063/8743-302, 011/2547-205


И Г РАО Н И Ц Е и Р ОЂ Е Н Д АО Н И Ц Е

105


106


И Г РАО Н И Ц Е и Р ОЂ Е Н Д АО Н И Ц Е

107


108

СЕПТЕМБАР 2010


И Г РАО Н И Ц Е и Р ОЂ Е Н Д АО Н И Ц Е

109


NOVO !!! ALL INCLUSIVE - 200evra

(pro�or + osoblje + piće + hrana za odrasle i decu + poklon za slavljenika)

110

�� ���������������������������������� �� �����������������������������������������

СЕПТЕМБАР 2010

��������������������������������������


И Г РАО Н И Ц Е и Р ОЂ Е Н Д АО Н И Ц Е

111


112

СЕПТЕМБАР 2010


И Г РАО Н И Ц Е и Р ОЂ Е Н Д АО Н И Ц Е

113


011 4121 161

114

СЕПТЕМБАР 2010


И Г РАО Н И Ц Е и Р ОЂ Е Н Д АО Н И Ц Е

115


116

СЕПТЕМБАР 2010


NOVE AVANTURE

NAJLEP[I DE^IJI RO\ENDANI - PET GODINA SA VAMA !

УСЛУГЕ

117


118

СЕПТЕМБАР 2010


УСЛУГЕ

119


120

СЕПТЕМБАР 2010


УСЛУГЕ

121


122

СЕПТЕМБАР 2010


УСЛУГЕ

123


124

СЕПТЕМБАР 2010


УСЛУГЕ

125

Ponedeljkom ne r adimo

www.torteolja.rs, www.torteolja.co.rs; e-mail: torteolja@beotel.rs


126

СЕПТЕМБАР 2010


УСЛУГЕ

127


128

СЕПТЕМБАР 2010

Vodic za roditelje, broj 32  
Vodic za roditelje, broj 32  

septembar 2010.

Advertisement