Page 1

Functioneel en geĂŻntegreerd werken in de basiseducatie Een opleiding ontwikkeld door Vocvo in samenwerking met het netwerk basiseducatie.

1


Opleiding

Traject op maat

Functioneel en geïntegreerd werken is het middel bij uitstek om geletterdheid bij cursisten te verhogen. De opleiding functioneel en geïntegreerd werken in de basiseducatie start vanaf september 2019.

Authentieke opdracht

De opleiding wil • deelnemers versterken in het functioneel en geïntegreerd werken • deelnemers kritisch laten kijken naar de eigen beroepspraktijk • samen expertise laten opbouwen en delen

De opleiding is

De deelnemer formuleert een opdracht op basis van zijn leervragen. De opleiding staat in teken van deze uitdaging.

Individuele coaching Deelnemer en coach bespreken concrete uitdagingen en vertalen die naar een persoonlijk leertraject.

Bouwstenen In interactie met elkaar en mede door input van experten ontwikkelen de deelnemers hun competenties in functioneel en geïntegreerd werken.

Leer- en werkgroepen

• op maat van de deelnemer • voor elke leraar basiseducatie • gestoeld op de missie en visie van basiseducatie

Deelnemers met gelijkaardige leervragen komen in overleg tot een opleidingsprogramma op maat. Ze werken daarin samen aan opdrachten. (Op de volgende pagina’s vind je een schematisch overzicht)

2

3


september 2019

Authentieke opdracht

januari 2020

juli 2020

december 2020

De deelnemer formuleert een opdracht op basis van zijn leervragen.

Individuele coaching - 8 u.

Bouwstenen - 36 u.

fundament

Leer- en werkgroepen - 12 u.

44

5


Concept De opleiding werkt vraaggestuurd. Ze is gestoeld op 7 didactische pijlers1:

1. Oplossingsgericht

5. Actiegericht

 De deelnemer formuleert zijn eigen leervragen bij

 De deelnemer gaat via trial-and-error aan de slag

aanvang van de opleiding en gaat doorheen het opleidingstraject op zoek naar antwoorden.

met uitdagingen in de eigen beroepspraktijk.

6. Flexibiliteit

2. Zelfmanagement  De deelnemer is eigenaar van zijn leerproces. Hij stelt zelf het programma samen in overleg met andere deelnemers en een coach.

 Er is ruimte voor wat er zich spontaan aandient in de leeromgeving. Informeel leren speelt een belangrijke rol.

7. Evalueren

3. Interactie  Deelnemers leren van en met elkaar. Ze bouwen samen kennis op

 De deelnemer evolueert tot meer functioneel en

geĂŻntegreerd werken. Er is evaluatie via feedback en reflectie.

4. Blended leren  De deelnemer leert zowel online als face- to- face. Dit draagt bij tot het leren op maat.

6

1

7

Dochy e.a. (2015).


Praktisch Voor wie? Voor elke leraar in de basiseducatie

Wat? Traject van 1,5 jaar op maat van de deelnemer

Doelstellingen • Je groeit in functioneel en geïntegreerd werken. • Je bouwt met de andere deelnemers expertise op om later te delen in je centrum. • Je kijkt kritisch naar je eigen lespraktijk.

Verloop • Individuele coachingsgesprekken (3 of 4) • ± 10 contactdagen (gezamenlijk vooral op vrijdag) • Zelfstudie in functie van jouw concrete opdrachten

Info Kostprijs: 750 euro E: opleidingfuge@vocvo.be of T: 015 44 65 00

88

Profile for Vocvo

Vocvo - Functioneel en geïntegreerd werken  

Advertisement