Page 1

starterswoningen Torenlaan Bussum

Herbestemming: voormalig bordeel in Zwitserse renaissancestijl wordt verbouwd tot karakteristieke starterswoningen. opdrachtgever Dudok Wonen planvorming 2009

I-6 Starterswoningen Torenlaan Bussum


Voor- en zijtuin weer ingericht met nieuw groen.

Bestaande inrit Prinsenstraat blijft gehandhaafd.

Twee koetshuisjes worden herbouwd.


‘slopen met behoud van karakter’

Diep speurwerk in archieven, pand rond 1900 gebouwd.

Historische foto rond 1960.

Laatste 10 jaar bordeel, pand in slechte staat.

Starterswoningen Torenlaan Bussum

In oude luister hersteld

Naar aanleiding van een architectenselectie heeft

Het woonhuis op de hoek Torenlaan-Prinsenlaan

De twee nieuw te bouwen koetshuizen zijn ontworpen in

Dudok Wonen VOCUS gevraagd een plan uit te werken

krijgt straks weer de rode authentieke basis (naturel

omgekeerde kleurstelling: een donkergrijze basisplint met

voor de herontwikkeling van een drietal panden aan de

terra-achtig) met zwarte accenten. Er komt daarnaast

daarboven het stucwerk. De houten accenten worden

hoek Torenlaan- Prinsenstraat in Bussum. Het doel was

stucwerk in de bovenbouw met rode lijnvormige

donkergrijs gemaakt. De dakpannen zijn hier juist weer

meerdere eenheden voor de startersmarkt aan te bieden.

accenten. Zwarte boeidelen en houtwerk zorgen dat

terra-achtig. De omgekeerde kleurstelling zorgt voor

Bijzonder is dat de het gaat om de herbestemming

de Zwitsere neorenaissancestijl blijft spreken. Het

verbinding én variëteit tussen de verschillende panden.

van een bordeel. Een prachtig oud pand in Bussum,

zwarte houtvakwerk markeert de beëindiging van de

Door als een chirurg te werk te gaan worden alle vitale

ontworpen in Zwitserse neorenaissancestijl – een niet

dakoverstekken. Er komen zwarte dakpannen met rode

delen weer aan elkaar genaaid en worden de panden

alledaags uitgangspunt voor de startersdoelgroep.

tandmotieven bij de nok.

weer in oude luister hersteld.

Oud en nieuw verbinden We hebben een uitgebreid historisch onderzoek

Villa (rood) blijft behouden. Achterbouw (grijs,

gedaan en zijn in de gemeentearchieven gedoken. Ook

blauw en rood) wordt gesloopt. Koetshuisjes

hebben we de bestemmingsplannen en de ruimtelijke

worden teruggebouwd.

mogelijkheden onderzocht. Deze herbestemmingopgave is ons op het lijf geschreven: oud en nieuw verbinden.

wordt ook deze zijde verbouwd. Het nieuwe plan biedt ruimte voor 10 startersappartementen in de villa (5 links, 5 rechts) en 2 nieuwe grondgebonden woningen met

ENSTR PRINS

daar kamers huurden. Vanwege de geregelde overlast

AAT

De linkerzijde was reeds in gebruik door jongeren die

parkeerplaatsen ter plaatse van de ‘koetshuisjes’ bij de achterbouw. Het achterterrein moet worden gesloopt; alle karakteristieke onderdelen blijven behouden. <

WOONHUIS BOUWJAAR ROND 1900

Omgekeerde kleurstelling: villa: rode baksteen, stuc en donkere pannen; koetshuisjes: rode dakpannen stuc en donkere plint.

1991

2E ‘KOETSHUIS’ 1967

KOETSHUIS BOUWJAAR ROND 1900 AANBOUW 1963

TORENLAAN

I-6 Starterswoningen Torenlaan Bussum


bestaande details, nieuwe invulling

Houtwerk ge誰nspireerd op Zwitserse chaletbouw.

plattegrond begane grond

Kenmerkende dakkapellen met zinken mutsjes.

Rijke detaillering zichtbaar in erker.

situatietekening

< Gevelschets Torenlaan. Villa komt weer vrij te staan. I-6 Starterswoningen Torenlaan Bussum


http://www.vocus.nl/images/pdf/Torenlaan-Bussum  
http://www.vocus.nl/images/pdf/Torenlaan-Bussum  

http://www.vocus.nl/images/pdf/Torenlaan-Bussum.pdf

Advertisement