Page 1

Driekoningenschool De Meern

Ontwerpschets nieuwe uitbreiding bij bestaande basisschool Driekoningen in De Meern. opdrachtgever planvorming

Basisschool Driekoningen De Meern 2006

IV-2 Driekoningenschool De Meern


Stedenbouwkundig vlekkenplan. Nieuwbouw zo gepositioneerd dat zichtruimte in tact blijft.


‘multifunctionele speellokalen’

Uitgangssituatie.

Nieuwbouw (rood) dwars op zichtlijn.

Nieuwbouw (rood) tegen bestaande school gelegen.

Driekoningenschool De Meern De Driekoningenschool is in de jaren zestig gestart

met een parkachtige opzet, zodat lucht, groen en ruimte

bestemmingsplanbepalingen en kon toch de gewenste

toen De Meern een groeigemeente was. Geheel

vrij spel hadden. Deze school is ruim van opzet. Het

hoogte bereikt worden. Stedenbouwkundig is gekozen

volgens het toen populaire principe van structureel

schoolbestuur verzocht ons een uitbreidingsplan te

voor een uitbreiding aan de langszijde om daarmee de

en moduulmatig bouwen zijn in De Meern een aantal

ontwikkelen waarbij 4 lokalen, 2 speellokalen, een aula

open ruimte rondom de school zo veel mogelijk in stand

zogenaamde ‘stempelscholen’ gebouwd. Daar is de

en lerarenkamer en IB/RT ruimten werden toegevoegd.

te houden. Een brede centrale trap legt de verbinding

Driekoningenschool er een van. ‘Stempel’ houdt in

In ons plan zit de kracht in de multifunctionaliteit. We

met de bovengelegen leslokalen. Het ontwerp heeft een

dat een vast laagbouwdeel met lokalen en gangen

hebben twee speellokalen bedacht die gezamenlijk

duidelijke voor- en achterzijde, waarmee het gebouw een

gerepeteerd werd, waardoor een grote mate van

in te zetten zijn als aula. Door de speellokalen

representatieve zijde naar de straat heeft gekregen. Dit

seriematigheid werd bereikt. Dit werd gecombineerd

iets verdiept te leggen bleven we binnen de

wordt versterkt door de kolommenrij aan het schoolplein.

plattegrond begane grond

situatie

IV-2 Driekoningenschool De Meern


http://www.vocus.nl/images/pdf/Driekoningenschool-De-Meern  

http://www.vocus.nl/images/pdf/Driekoningenschool-De-Meern.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you