Page 1

Voces Academy Program 2017


Velkommen til et nyt år med Voces Academy! Det er en stor fornøjelse af kunne invitere dirigenter, sangere og publikum til en ny sæson med undervisning, masterclasses, talentudvikling og optrædener. Kormusikken udvikler sig i Danmark, bl.a. med en voksende interesse fra tusindvis af børn og unge, der synger hver uge - og i landets mange kor, som er i gang med et langstrakt generationsskifte både blandt sangere og dirigenter. Dansk kormusik har brug for, at korlederne også udvikler sig for at realisere spændende repertoire, skabe klang og fælles musikalitet - og det er helt afgørende for de unge korsangeres fremtidige motivation, at dirigenterne er inspirerende og selv lader sig inspirere af andre. I 2017 ønsker vi således at skabe fere samarbejdsprojekter og udvikle læringsformerne videre, bidrage til fere muligheder for korledere i Danmark og styrke de internationale relationer bl.a. ved at integrere aktiviteterne i Storbritannien yderligere. Nyskabelserne i år er fokus på korarrangement med Phillip Faber, ensemblesang med professionelle sangere som mentorer og en gæsteinstruktør fra England, Neil Ferris, som vil præsentere britisk kormusik i efteråret. Dirigentskolen og rækken af masterclasses har i løbet af de sidste år opnået en fn stabilitet med kombinationen af længerevarende kurser og korte, intense forløb, og i år bliver der både afslutningsprøver i juni og start på et nyt to-årigt kursus i efteråret. Sommermasterclassen, som i 2010 var det historiske startskud til Voces Academys dirigentskole, fnder i år sted i samarbejde med Worcester Cathedral i England. Voces Ensemble og Voces Kammerkor vil markere sig stærkere i 2017 - bl.a. med workshops og koncerter og en ny runde med inspiration fra professionelle stemmer takket være økonomisk støtte fra Dansk Korforbund. I efteråret indgår korenes sangere og assisterende dirigenter i et mentorprogram for korledere, som vi vil eksperimentere med i de nye læringsformer. I 2017 indgår Voces Academy i fere samarbejdsrelationer i korlivet, bl.a. med fælles ansøgninger om økonomisk støtte, der er blevet godt modtaget af Statens Kunstfond og etableringen af en ny, landsdækkende lancering af kursustilbud på korlederkurser.dk. – alt i alt en stærkere formidling og organisering af læringstilbud og uddannelser. Jeg vil gerne rette en tak til bestyrelsen, bidragsydere og støttegivere samt alle, der arbejder for, at Voces Academy kan trives. Peter Hanke

S/I Voces Academy CVR nr.: 36601256 C.L. Ibsens Vej 39 DK-2820 Gentofte Peter Hanke: ph@voces.dk Christine Reuther: cfr@voces.dk

Voces Academy UK Registered Charity: 1166868 Flat 11, 53 Honor Oak Road London SE23 3SH Victoria Ely: victoria@vocesacademy.org

www.voces.dk www.vocesacademy.org www.facebook.com/voces.academy/ www.twitter.com/vocesacademy


Oversigt 2017 Voces Academys undervisning, masterclasses og optrædener i 2017 arrangeret i London og København

20. januar 17. - 18. marts 31. marts – 1. april 4. april Maj 6. og 13. maj 16. - 19. maj 19. - 20. maj 9. - 10. juni 10. juni 15. - 19. august September 28. - 29. oktober 3. - 5. november November December

Studiestart dirigentskolen Masterclass i København Masterclass i London Dirigent for en dag i København optagelsesprøver - to-årige dirigentkursus Vokalarrangement med Phillip Faber Voces Caravan til Amsterdam og Oxford Masterclass i London Masterclass og Dirigent for en dag i Gentofte Offentlig afslutningsprøve - dirigentskolen Sommer-masterclass i Worcester Studiestart og koncert med Voces Kammerkor Masterclass i København med Neil Ferris Masterclass og koncert Faurés Requiem Voces Caravan til Oxford og Stockholm Julekoncerter med Voces Kammerkor

Læs mere om indholdet her i hæftet og følg med på www.voces.dk og www.vocesacademy.org Stefán Arason – Dirigent for det islandske kor Staka og har afsluttet et to-årigt forløb hos Voces Academy: ”Det er helt unikt, at man får lov til at arbejde med professionelle sangere og får deres respons direkte. Den passion for dirigentens arbejde, som man oplever med de erfarne sangere, er ret unikt for Voces Academy. Man får respons fra sangerne og Peter styrer det så godt, at alle kan sige noget, og så kan man udforske det. Det var en vigtig læring for mig, at kunne give ansvaret videre til koret. At tænke, at jeg ikke skulle styre det hele, men at koret selv tager et ansvar”


Undervisningen Undervisningen af dirigenter og dirigenttalenter i Voces Academy består bl.a. af et kontinuert undervisningsforløb, hvor de studerende mødes med Peter Hanke mellem fre og seks gange pr. halvår. Derudover er der masterclasses og samarbejde med Voces Ensemble og Voces Kammerkor. Voces Academy har opbygget et læringsmiljø, hvor ensemblet er omdrejningspunktet, og hvor dirigenternes stræben og vækst begynder indefra i koret. En ambitiøs dirigentundervisning og en sund ensemblekultur opbygges samtidig. Teknik og lederegenskaber udvikles sideløbende.

Deltagerne tilmeldes det to-årige forløb eller et enkelt semester ad gangen. Det to-årige forløb i klassisk korledelse på kandidatniveau foregår som efteruddannelse på deltid med fuld deltagelse i rækken af masterclasses.

Philip Jacobsen – Dirigent for bl.a. Helsingør Kammerkor og studerende ved Voces Academy: ”At blive anerkendt for sine kvaliteter – uanset erfaring og niveau har alle kvaliteter, der kan videreudvikles. Hos Voces Academy er der individuelt fokus både hvad angår kormusik og kordirektion. Der er plads til forskellighed og netop mødet med forskelligheden er meget åbnende og stimulerende for de studerende”


Masterclasses 2017 Ved Voces Academys masterclasses arbejdes med hele processen fra repertoirevalg, forberedelse og indstudering til den musikalske formning og udførelse af musikken. Masterclasses foregår i Danmark og i England i løbet af 2017.

17. - 18. marts i København med fokus på det musikalske lederskab og ensemblets behov.

31. marts - 1. april og 19. - 20. maj i London med Evoke, UK.

9. - 10. juni i København. Der vil være fokus på forskellen mellem indstudering og direktion. Forbered dit kor – dirigér dit kor. Hvordan stimuleres korsangernes forberedelse og medspil bedst muligt? 27. - 29. oktober i København med Neil Ferris som instruktør. Fokus på britisk kormusik og introduktion af en række førende britiske komponister.

6. og 13. maj i København med Phillip Faber som instruktør. Denne masterclass fokuserer særligt på at skrive virkningsfulde og karakteristiske arrangementer for kor a capella.

15. - 19. august – Voces Academys traditionsrige Summer Masterclass i Worcester.

3. - 5. november i København med fokus på Faurés Requiem.

Olaf Katzer - Conductor of AUDITIVVOKAL Dresden: ”Der Meisterkurs der Voces Academy mit Peter Hanke vermittelt auf eindrucksvolle Weise nicht nur wie stark musikalische Führungskraft aus reiner Unmittelbarkeit musikalischer Gestik und Feingefühl in der Bewegung entsteht, sondern auch wie die musikalische Leitungsfunktion mit menschlich adäquaten Führungsqualitäten d´accord gehen muss, um optimale Ergebnisse zu erzielen”


Voces Ensemble og Voces Kammerkor I 2017 arbejder Voces Academy med to kor – Voces Ensemble med 8 professionelle sangere og Voces Kammerkor med 16 frivillige sangere. Sangerne i Voces Ensemble indgår som solister og stemmeledere i Voces Kammerkor og arbejder i projektform med koncertoptræden og indspilninger 6-7 gange om året. Begge grupper indgår i dirigenternes undervisningsforløb og masterclasses. Peter Hanke er fast dirigent i samarbejde med de to assisterende dirigenter, der er tilknyttet Voces Academy som studerende eller i en post-graduate position. Voces Ensemble støttes af Dansk Korforbund.


Talentarbejde Voces Academy ser det som sin opgave at fnde og opdyrke dirigenttalenter. Allerede fra teenage-årene skal det gøres muligt at fokusere på direktion og musikalsk ledelse. På denne måde vil hele det danske kormiljø løftes, og der vil være sikret mulighed for, at der i fremtiden vil være kyndige og professionelle korledere på alle niveauer i det danske korliv. Voces Academy forpligter sig til at gøre en indsats for at opfordre børn og unge til at dyrke klassisk musik. I 2017 afholdes to talentdage i foråret i Københavnsområdet og to dage i Jylland i efteråret. ● 'Dirigent for en dag' 4. april i Lutherkirken på Østerbro ● 'Dirigent for en dag' 10. juni i Gentofte

Mentorprogrammer I samarbejde med en række udvalgte amatørkor og dirigenter med tidligere tilknytning til Voces Academy påbegyndes et mentorprogram i løbet af efteråret 2017. Vi ønsker at stimulere erfarings- og vidensdeling for en større gruppe korledere sideløbende med kurser og masterclasses. Sangere fra Voces Ensemble deltager som stemmeledere i afgrænsede forløb.


Bestyrelse DK Phillip Faber, formand Claus Due, næstformand Henriette Elimar Grete Wennes Steve Mostyn, chairman UK Chika Robertson UK Neil Ferris UK

Økonomisk støtte Statens Kunstfond Dansk Korforbund Exart Performances

Samarbejdspartnere Sangens Hus Korlederkurser.dk Foreningen Danske Korledere Rosenvængets Sogn, Østerbro Gentofte Kultur- og Festdage Edition Wilhelm Hansen – Music Sales, London Evoke, UK Elgar School of Music Worcester Cathedral Worcester Festival

www.voces.dk www.vocesacademy.org

Voces Academy 2017  
Voces Academy 2017  
Advertisement