__MAIN_TEXT__

Page 1

VOA Jaarboek

2018

vereniging ondernemingen alphen aan den rijn

VERSTERKT

VERBINDT


Van de redactie Clichés kenmerken zich door het hoge waarheidsgehalte. En dat is dan meteen mijn excuus om weer eens te verzuchten hoe snel een jaar omgaat. Het eerste VOA jaarboek lijkt toch nog maar net gelanceerd en daar zal je het tweede al hebben. Een boek dat opnieuw met grote inzet en enthousiasme gemaakt is. Maar niet zonder een paar beren op de weg natuurlijk. Hier en daar klinken nog steeds nostalgische geluiden door als het gaat om het verdwenen VOA-­magazine. Dat die geluiden zich niet gemakkelijk lieten omzetten in een bijdrage in de vorm van advertenties is een teken dat tijden niet alleen snel gaan maar ook veranderen. Een lid van een vereniging is meer en meer een consument, zo ervaren vrijwel alle verenigingen in Nederland. Hoewel de VOA zich vooral richt op het algemene belang van ondernemers is een veelgehoorde maatstaf bij het lidmaatschap: “what’s in it for me?” Welnu. Dit boek bijvoorbeeld. En of er ‘what in is for you’ is dus pas te beoordelen na zorgvuldige lezing. En dan is ook te lezen hoeveel actieve leden de VOA telt. Dat zijn dus leden die het motto ‘what’s in it for us all’ hanteren.

­ erschijnen van de derde v editie, over slechts een jaar alweer. Heel veel dank zijn we ­verschuldigd aan alle ­ leden die dit mede mogelijk hebben gemaakt, door hun belangeloze inzet, door te adverteren, door er voor te schrijven, door in de ­Expertisegids te verschijnen. U maakt het uw medeleden mogelijk dit boek te consumeren.

Ik hoop van harte dat u dit boek zult koesteren als b ­ etrokken lid of desnoods als VOA-consument, in elk geval tot het

Pim Perquin

“What’s in it for you?” 01


Inhoud

OPINIE Het morele kompas van ondernemers

06

Alphense ondernemers zijn meer doeners dan denkers

10

De geheimen van Thearent

16

Diversiteit draagt bij aan betere prestaties

22

De juiste zakelijke mode

30

Faillissement is een harde leerschool

36

02 — 03


Inhoud

ALMANAK Van de voorzitter

42

Bereikbaarheid

VOA doelstellingen

43

Sportieve VOA-evenementen 56

Apotheose Onderneming van het Jaar verkiezing Rol VOA in EDBA

54

46

Vakmanschap is meesterschap

58

48

Week van het Werk

60

Bedrijfsbezoeken met het college van B&W

62

Communicatie update 50 Bruggen slaan inzake aanbestedingen

51

VOA netwerkborrels

63

Wapenfeiten 2017/2018

52

Een ‘boost’ door nieuwe inzichten

64

Startersagenda

53

Ledenbinding

66

VOA JAARBOEK 2018

Ledenregister

68

65 jaar VOA

82

Actieve VOA-leden

88


Inhoud

EXPERTISEGIDS EDBA Alphen Marketing

98 103

Ton Scheerder Promo & Gifts

106

Rijnvicus

108

YourTravel Claudia Wolswijk 112 VMD Koster

114

Ro-Ad Arbodienstverlening 116 Rabobank Groene Hart Noord 118 Plantariumgebouw

122

Marc Huisman Autobedrijf

124

Junis Kinderopvang

126

hijdra.com

128

Ipse de Bruggen

130

De Woordenwinkel / Beentjes Teksten

132

Accountantskantoor Van Geen / Hexageen Consultants 134 ABN AMRO

136

Restaurant Hotel De Watergeus

138

SERA Business Design 146 ING

148

Passie voor Slapen

150

VRHL Content en Creatie 152

Dufais catering & events 140 VRHL Video

142

Shezaf Kinderopvang 144

04 — 05


OPINIE

Wat is jouw morele kompas? Steeds meer aandacht voor de ­maatschappelijke rol van bedrijven De output van een onderneming is niet alleen meetbaar in geld, maar ook in waarde voor de maatschappij. Maatschappelijk ­Verantwoord Ondernemen, kortweg MVO, is daarvoor al jaren het toverwoord. Echter, staat MVO inmiddels niet voor bijna alles wat moet worden opgevat als milieuvriendelijk of sociaal wenselijk? Tijd om eens stil te staan bij een belangrijke basis van MVO: ethiek. Wat is goed en wat is fout? Speelt alleen geld een rol of wil je als ondernemer ook écht iets doen waar de samenleving wat aan heeft? Tekst: Daniëlle Koomen

Een bekend bedrijf dat op het gebied van ethiek nogal wat stof doet opwaaien is Uber. Wie voor het eerst kennismaakt met deze internet­onderneming, zal aangenaam verrast zijn. Uber biedt gemak, transparantie en is goedkoper dan een normale taxi. Wie wil dat nou niet? Wie zich verdiept in het business­model van Uber zal zich waarschijnlijk al snel afvragen of dit rechtvaardig en wenselijk is. De taxi­chauffeurs hebben geen ­enkele invloed op het ­systeem dat hun werk bepaalt, dragen wel het financieel risico en zijn overgeleverd aan de permanente feedback van taxiklanten. En, arbeidsrechtelijke b ­ escherming heeft men ook al niet. Intussen is er een kleine groep die heel veel geld verdient aan deze technologische innovatie, ongeacht de sociale kosten voor de maatschappij van mensen met vrijwel geen enkele zekerheid en bij­komende zaken als privacy of belastingmoraal.

VOA JAARBOEK 2018

Druk Net als bij Uber ligt bij veel bedrijven de lat hoog ­wanneer het gaat om ­prestaties en fi ­ nanciële ­resultaten. We worden steeds meer gedicteerd door regels waarbinnen we ook nog eens moeten proberen succesvol te zijn. Gevolg: belangrijke aspecten die een onderneming (economische) waarden laten toevoegen, komen onder druk te staan. Er moet 'geleverd' worden,


WAT IS JOUW MORELE KOMPAS?

“Hoe kan het dat we ondanks alle aandacht voor MVO toch niet in staat zijn echte interne bewustwording te creëren en daarmee verantwoord gedrag tot stand te brengen?”

ook als dat nadelig is voor de samenleving of het milieu.

Van buiten naar ­binnen kijken Je zou kunnen stellen dat bedrijven moeite hebben om

in balans te blijven en steeds verder afdrijven van hun doel voor de samen­leving en wat wij als ­mensen waardevol vinden: ­authenticiteit, oprechtheid en 'doen wat je belooft'.

Wat ziet een organisatie als ze afstand neemt en eens van buiten naar binnen kijkt? Ziet men dan nog een onderneming met een ziel, waar waarden en inspiratie er toe doen en besluiten niet

06 — 07


OPINIE

alleen worden ingegeven door financiële of andere meetbare output?

Korte termijn denken Een andere belangrijke vraag: Hoe kan het dat we ondanks alle aandacht voor MVO toch niet in staat zijn echte ­interne bewust­wording te creëren en daarmee ­verantwoord gedrag tot stand te brengen? Een ­belangrijke reden is het korte termijn denken. De meeste beslissers binnen een bedrijf nemen besluiten die zo snel mogelijk resultaat opleveren. Dat wordt grotendeels veroorzaakt door persoonlijke en bedrijfsdoelstellingen die óók voor die korte termijn gelden. Daardoor hebben we de neiging om doelstellingen voor de lange termijn uit het oog te verliezen en blijft het vermogen beperkt om de impact van de bedrijfs­ activiteiten op bijvoorbeeld het milieu te beoordelen.

VOA JAARBOEK 2018

Cultuur onder de loep Ook wanneer een organisatie processen en procedures heeft opgesteld die een ­basis moeten leggen voor MVO, blijft dit vaak aan de oppervlakte. Zolang ­bedrijven nalaten een goede blik op het totaalpakket aan diensten, producten, leveranciers, klanten en andere belanghebbenden te werpen, blijft MVO een lastig verhaal. Bedrijven die weinig oog hebben voor de gevolgen van de zakelijke activiteiten door steeds meer nadruk te leggen op nóg hogere winsten, zouden hun cultuur en de eigen normen eens

goed onder de loep moeten nemen. Door als bedrijf zelf de vraag te beantwoorden over wat goed of fout is, leg je een goede basis voor MVO.

Moreel kompas Hoe bepaal je nu wat goed is en wat fout? Bij discussies, presentaties en artikelen over integriteit wordt vaak gerefereerd aan het moreel kompas. Het moreel kompas zou bij problemen moeten aantonen wat het beste besluit is of de juiste manier van handelen. Dat klinkt als een mooi instrument dat we allemaal in huis zouden moeten hebben. Helaas

“Het moreel kompas zou bij problemen moeten aantonen wat het beste besluit is of de juiste manier van handelen”


WAT IS JOUW MORELE KOMPAS?

is een dergelijk ­instrument ­nergens te koop! Als onder­ nemer zal je kompas zélf moeten ontwikkelen en ijken. Hoe bepaal je bij een ­probleem de juiste ­richting, met name wanneer er ­sprake is van een ‘grijs ­gebied’ met meerdere ­mogelijkheden? Daarvoor een kleine test. Denk eens even na over de problemen waar je als onder­nemer recent tegenaan bent gelopen? Hoe heb je deze problemen opgelost en hoe wist je dat dit het beste besluit was of de juiste manier van handelen? Geef vervolgens eens antwoord op de volgende vragen: • Speelt alleen geld een rol bij mijn besluiten? • Wil ik betekenisvol zijn of staat materiële waarde voorop? • Stuur ik alleen op meet­ bare parameters/KPI’s? • Kan ik iemand iets ­verkopen terwijl ik weet dat diegene daardoor geld verliest? • Wil ik als bedrijf iets doen waar de samenleving ook wat aan heeft? • Hoe voorkom ik dat het maatschappelijk nut steeds ondergeschikt is aan de financiële waarde?

De wijzer ijken Terug naar het morele kompas. Je zou een moreel kompas kunnen zien als een spier die je moet trainen, een kunstwerk in wording dat tegelijkertijd functioneert als baken waarop we terug kunnen grijpen. Het kan uit evenwicht raken, door ­onverwachte ­gebeurtenissen en vraagt soms tijd om zich in een situatie op het juiste te richten. Hoe je als ondernemer de wijzer van je kompas moet ijken weet ik niet, daarvoor bestaat (nog) geen handboek. Zolang er geen standaard instrument is, lijkt het mij wel handig de ijking en bijbehorende ­redenering af te ­stemmen met je omgeving. Valt een besluit uit te leggen aan medewerkers, maar ook aan jezelf? En net zo ­belangrijk: Kun je er ook

mee thuis ­komen en het daar ­uitleggen? Het kan heel goed zijn dat je persoonlijke moraal hoger ligt dan de context van je werk of het wensenlijstje van je zakenpartner als je deze keuzes moet maken. Dan komt het erop aan en is moed nodig om je eigen kompas leidend te laten zijn en je uit te spreken tegen een partner en algemeen heersende normen.

“Valt een besluit uit te leggen aan jezelf, medewerkers en het thuisfront?”

08 — 09


OPINIE

Alphense ­ondernemers zijn meer doeners dan denkers Tekst: Pim Perquin Beeld: Joost Mooij, VRHL Content en Creatie

Is Alphen een echte ondernemersstad? Ja natuurlijk is ­Alphen een echte ondernemersstad! We hebben niet voor niets de ­allergrootste ondernemingsvereniging van Nederland. Dat zegt toch wel iets? Dat kan toch alleen maar als je een echte stad van ondernemers bent… Maar is dat nu ook echt zo? En zo ja, wat bedoelen we daar dan mee? En wat betekent het? En wat kunnen we er mee? VOA JAARBOEK 2018


ALPHENSE ONDERNEMERS ZIJN MEER DOENERS DAN DENKERS

Laat ik het eerst maar even relativeren. We hebben het hier dus over Alphen aan den Rijn (ik laat dat bewerkelijke aanhangsel ‘aan den Rijn’ verder even weg want ik neem aan dat u inmiddels wel weet welk Alphen ik bedoel als ik het over Alphen heb). En de claim dat Alphen een ondernemersstad is, zul je alleen maar aantreffen in een Alphens boek of tijdschrift. Ik ga bijvoorbeeld niet opschrijven dat Winschoten een echte ondernemersstad is. Dat laat ik graag over aan de Winschotense ondernemersvereniging.

Ondernemersstad Want google maar eens op ‘ondernemersstad’. ­Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Gent, Mortsel (wel eens van gehoord? Het ligt in het district Kontich, daar wel eens van gehoord?), Hoorn, Weesp, Ieper, Tilburg en ga zo maar door. Tal van ­Nederlandse en Belgische plaatsen profileren zich als ondernemersstad. Wat dat betreft stelt Alphen zich nog ­bescheiden op. Nergens zie je de google-claim dat Alphen een ondernemersstad is, behalve misschien in dit boek in dit artikel. Ja toch: in de Into Business van december 2017 wordt Thijs Bezemer van Bezemer Fitness geciteerd met de ­woorden: “Alphen is een echte ondernemersstad. En dat betekent dat er altijd wel ergens een netwerkbijeenkomst of ondernemersevent is dat je niet wilt missen.”

Nu lijkt me dat niet echt een definitie van een ondernemers­stad. Het feit dat er veel ondernemers­ events zijn is meer een gevolg van het feit dat je een ondernemersstad bent. Overigens wekt het de indruk dat ondernemers vooral bezig zijn om g ­ ezellig bij elkaar te kruipen op aller­ lei events en borrels. Ik heb een gemeenteraadslid wel eens horen ­verzuchten, toen ik vroeg of ze wel eens kennis namen van wat ­ondernemers bezig hield: “Dat zou ik wel willen, maar die ondernemersborrels zijn altijd op een moment dat ik zelf gewoon moet werken of bezig ben van mijn werk ­terug te komen, in de file”. Dat was even een rake

10 — 11


OPINIE

klap. Ondernemers hebben blijkbaar tijd overdag (of aan de randen van de werkdag) waar gewone werknemers onder het regime van een al dan niet virtuele prikklok ­doorzwoegen. Vandaar de door veel ondernemers gebezigde smoes: ‘netwerken is net werken’. Laten we het er maar gewoon op houden dat een ondernemersstad een stad is met veel ondernemers. In die zin kun je Alphen waarschijnlijk wel een ondernemers­stad noemen. En als we het aantal events door en voor o ­ ndernemers als maatstaf nemen dan kun je ook niet ­anders concluderen.

Daden en daadkracht Wat voor ondernemersstad is Alphen eigenlijk? Wat ­kenmerkt die ondernemers? En wat zegt dat over de ­toekomst van Alphen? Alphense ondernemers zijn vooral doeners. En Alphen is dan ook een echte doe-stad. Daden worden hier hoog aangeslagen. Daadkracht idem dito. Onlangs is een ­lokale politieke partij zelfs de grootste geworden door ‘daadkracht’ als belangrijkste deugd te etaleren. Daarbij past een m ­ entaliteit van ‘niet lullen maar poetsen’, of anders gezegd: ‘niet ­denken maar doen’. En zo ontstond er dus een ­prachtig nieuw

­ entrum, hebben we in een c mum van tijd één van de ­grootste openluchtfestivals en hebben we dus ook de grootste ondernemings­ vereniging van Nederland. En tal van borrels en events. Als Alphen dus vooral een doe-stad is, is het wellicht niet zo’n denk-stad. Er wordt immers wel eens beweerd dat ­ondernemers vooral niet te veel na moeten denken omdat dat verhindert om daadwerkelijk in actie te komen. Denken levert alleen maar beren op de weg op die je er van weerhouden om daadkrachtig te zijn. Gepraat wordt er wel, maar dan vooral om verslag te doen van de eigen daadkracht of om concrete afspraken te maken om vervolgens tot actie over te gaan. Er is dus naast daadkracht ook wel praatkracht tot op zekere hoogte. De denkkracht is echter maar mondjesmaat aanwezig en wordt soms ook met argusogen bekeken.

Oude economie Die doe-mentaliteit leidt in Alphen tot een economie ­ge­baseerd op ­maakbedrijven, logistiek, bouw, h ­ andel, ­kortom de echte ­traditionele ondernemerstakken. ­Sommigen zouden ­zeggen: de oude economie. Dat betekent overigens niet dat alles uit die ‘oude ­economie’ achterhaald zou zijn. Er b ­ lijven altijd

VOA JAARBOEK 2018


ALPHENSE ONDERNEMERS ZIJN MEER DOENERS DAN DENKERS

“Leiden is geen ­onder­nemersstad zoals ­Alphen”

bouw- en handels­bedrijven nodig ­natuurlijk. Totdat alles 3D-geprint kan worden ­misschien, zelfs je huis. Of totdat alles upgebeamd kan worden en dus transport ook overbodig is, of draaf ik nu door? Vergelijk dat eens met Leiden. Een stad op een steenworp afstand van ­Alphen. Een half uurtje tot drie kwartier op de fiets en je bent er. Leiden is geen onder­ nemers­stad zoals Alphen. Natuurlijk zijn er onder­ nemers. Maar er is veel meer. En dat ‘meer’ is veel prominenter aanwezig dan de ondernemers. Ga maar na: een enorme universiteit, dus heel veel studenten, hoogleraren, docenten en ga zo maar door. Een paar grote zieken­huizen, dus veel ­artsen, verplegend ­personeel, patiënten. Veel musea, overige onderwijsinstellingen en een grote oude historische binnenstad. En dus ook veel toeristen, althans veel meer dan in Alphen.

Een stad waar dus veel wordt nagedacht. Op ­faculteiten, in collegezalen, in klaslokalen, in musea en noem maar op. En deze gedachten ­worden ­uit­gewisseld in de talloze c ­ afés, terrassen en ­restaurants die de stad telt.

Aantrekkelijke voedingsbodem Dat brengt me dan op het ­begrip ‘nieuwe ­economie’. ­Daarmee komt meteen de a ­ ssociatie op van app-­bouwers, ­technologische ontwikkelingen, ­innovaties, r­ obots, nano­ technologie, energietransitie en bio-­science. En als we die ­allemaal ­opsommen, ­associëren we dat dan met Alphen? In onze dromen en a ­ mbities misschien wel, maar in ­ werkelijkheid? Die nieuwe economie zie je bijvoorbeeld wel in Leiden ­ontstaan, het bio-sciencepark is daar een voorbeeld van. Waarom zit dat daar? Juist ja, universiteit, LUMC en een ­stedelijke omgeving maken Leiden een aantrekkelijke ­voedingsbodem. Jonge, talentvolle mensen die de nieuwe economie vormgeven wonen graag in een stad met hoogwaardige voorzieningen. Dat betekent een stad met veel ­cultuur, stedelijke horeca, opleidingscentra, kortom alles waar Alphen nog grote stappen moet maken. Want wat zien we in Alphen? Gezeur over het bestaansrecht van een theater, schampere reacties op prachtige initiatieven als de ontwikkeling van h ­ oreca in het centrum, en het volledig ­ontbreken van alle vormen van hoger onderwijs. Dat klinkt nogal ­pessimistisch, maar zo bedoel ik het nu ook weer niet. Integendeel. Ambitie om zaken vooruit te brengen ontstaat juist als je eerst ziet dat er iets ­ontbreekt, maar levert ook altijd weerstand op van sceptici. Aan sceptici heeft Alphen geen gebrek overigens. Leiden misschien ook niet maar Leiden heeft wel een ­chronisch gebrek aan ruimte. De hele stad is vrijwel tot aan alle gemeentegrenzen volgebouwd en ruimte voor bedrijven

12 — 13


ALPHENSE ONDERNEMERS ZIJN MEER DOENERS DAN DENKERS

“Voeg Alphen en Leiden bestuurlijk samen voor een perfecte match” is schaars. En, ­zoals gezegd, van oudsher is Leiden niet echt een ­ondernemersstad.

Complementair Alphen heeft ruimte, ligt in een groene omgeving en is - blijkbaar - prettig om in te wonen. Als Alphen nu ook eens een paar platte saaie weilanden zou omvormen in groene gebieden waar ook echt wat te doen valt (zoals in ­Bentwoud) wordt de stad ook veel

aantrekkelijker voor jongere, hoogopgeleide mensen. Als we nu alles wat Alphen en Leiden hebben vergelijken met wat ze missen, wat zien we dan? Alphen biedt: ruimte, groen, ondernemerscultuur. Alphen komt te kort: stedelijke sfeer, aantrekkingskracht op jonge talentvolle mensen, horeca, cultuurvoorzieningen. Leiden heeft: stedelijke sfeer, aantrekkingskracht op jonge

talentvolle mensen, horeca, cultuurvoorzieningen. Leiden komt te kort: ruimte, groen, ondernemerscultuur. Moet ik de bal nog even inkoppen? Voeg de twee steden bestuurlijk samen, zorg voor zeer frequente ­vervoerslijnen en je hebt een perfecte match! We combineren de doe-mentaliteit van Alphen met zijn ruimte en groen met de denkkracht en stedelijke allure van Leiden. Zo ­mengen we de oude economie met een flinke dosis nieuwe ­economie tot een uiterst succesvolle en smaakvolle cocktail. Denk er maar eens over na! Of nee: gewoon doen!

14 — 15


OPINIE

Michel Wenzel, Marjon Vermeulen en Mexx

VOA JAARBOEK 2018


DE GEHEIMEN VAN THEARENT

De geheimen van Thearent Onderneming van het Jaar 2018 De winnaar van de Onderneming van het Jaar-verkiezing werkt in een nichemarkt. Maar wel een niche waarin zij meer dan 1.000 opdrachtgevers wereldwijd hebben opgebouwd. Hun aandeel in de totale productie van evenementen is bescheiden, maar enorm beeldbepalend. “Veel mensen denken dat wij ook beeld en g ­ eluid doen, maar wij doen alleen textiel en de dragers van textiel”, ­vertellen Michel Wenzel en Marjon Vermeulen in het internationale hoofdkantoor van Thearent in Hazerswoude-Dorp. “Niet omdat we dat niet zouden kunnen. Maar hoe smaller ons leverings­ programma, hoe hoger de kwaliteit.” Tekst: Marco Beentjes Beeld: Peter Franken

Voor Alphenaren is het ­opvallend dat VOA’s ­Onderneming van het Jaar voor het tweede achtereenvolgende jaar is gevestigd op hetzelfde bedrijven­ terrein ­onder de rook van Boskoop. De troonopvolger van H ­ oogeveen Plants heet ­Thearent: een ­internationaal opererende organisatie met vestigingen in China, ­Duitsland, ­Spanje, ­Groot-Brittannië en de

­ erenigde Staten. Er werken 32 ­mensen vast en een wisselend V aantal flexibele krachten. Samen tuigen zij 3.500 e ­ venementen per jaar op, hetgeen betekent dat een groot deel van de ­wereld­­bevolking hun ­textieloplossingen wel eens heeft gezien. Bewust of onbewust. Of heeft u nog nooit naar het Eurovisie ­Songfestival gekeken? Voor dit interview in het VOA-Jaarboek zitten we aan tafel met CEO en eigenaar Michel Wenzel en COO Marjon ­Vermeulen, zowel zakelijk als privé partners van elkaar. Met hen proberen we de geheimen achter het succes van de kersverse Onderneming van het Jaar voor de VOA-leden bloot te leggen. Daarvoor nemen we eerst de verschillende producten en afzetmarkten van Thearent onder de loep:

16 — 17


OPINIE

“Je kunt onze producten op veel plaatsen kopen, zelfs bij Bol.com” 1. De verkoop van vaste installaties op locatie Hiermee wordt de textiele inrichting van een locatie ­bedoeld. Bijvoorbeeld van een theater: voor nieuwe gordijnen of een nieuw voordoek kunnen zij een aanvraag plaatsen bij ­Thearent. Het bedrijf brengt dan een offerte uit op basis van stof, kleur, hoogte, breedte, etc. Bij opdracht wordt het textiel ingemeten op locatie en in het atelier van Thearent in ­Hazerswoude-Dorp vervaardigd. Specialisten van Thearent gaan met de materialen en benodigde apparatuur naar het theater voor het inhangen. De materialen worden eigendom van de opdrachtgever. Klanten in deze afzetmarkt zijn in de regel gemeentes en vastgoedeigenaren. De opdracht komt vaak van een architecten­bureau, dat het ontwerp van de locatie voor zijn rekening heeft genomen “Meestal voeren we dit met veel plezier uit, een enkele keer bedanken wij hiervoor”, aldus ­Michel Wenzel. “Het te leveren product wordt in s ­ ommige gevallen zodanig voorgekauwd dat er nauwelijks ruimte is voor advies, mede onder invloed van aanbesteding en regelgeving. Wij willen graag waarde aan producten kunnen toevoegen. Het is voor ons in deze markt belangrijk dat wij onze passie er voldoende in kwijt kunnen.”

2. Losse verkoop van kant-en-klaarproducten Sinds 10 jaar produceert Thearent stoffen en systemen ­onder het eigen merk Wentex. Dit merk bestaat uit een groep textiel-gerelateerde producten zoals Pipe & Drape, spaghetti curtains en akoestisch materiaal. Deze producten worden vervaardigd in de eigen fabriek in China en kant-en-klaar over de hele wereld verspreid naar een netwerk van distributeurs en dealers. Momenteel in meer dan 70 landen.

VOA JAARBOEK 2018

“Het is een merknaam die steeds vaker wordt voorgeschreven in de markt”, vertelt Marjon Vermeulen met gepaste trots. “Het is uitgegroeid tot een wereldwijd gevestigde naam, en het gebeurt wel dat we ergens in de wereld een locatie binnenkomen, waar volkomen onverwacht ons systeem hangt. Het is totaal ondoorzichtig voor ons waar Wentex allemaal naartoe gaat. Je kunt het namelijk op heel veel plaatsen kopen, zelfs bij Bol.com.”

3. Losse verhuur Het is ook mogelijk om ­stoffen en systemen bij Thearent te huren. Dit is een belangrijk onderdeel van het leveringspakket, waarvoor de voorraad gordijnen, Pipe & Drape en andere materialen – die in de vestigingen van het bedrijf over de gehele wereld op voorraad ligt – telkens opnieuw wordt benut.


DE GEHEIMEN VAN THEARENT

4. De uitvoering van projecten Verreweg het meest ­dynamische onderdeel van het Thearent-portfolio betreft de aankleding van evenementen. V ­ oorbeelden zijn het 538 Jingleball en ­Inspiration 360 in de ­Ziggodome, de tot voor kort jaarlijkse Sensation dance events in de Amsterdam ArenA en natuurlijk het Eurovisie Songfestival. Dit zijn tijdelijke e ­ venementen, waarbij Thearent de textiel­ wensen van haar opdrachtgevers realiseert en het textiel verhuurt aan de productiemaatschappij die het ­evenement organiseert. Tijdens de voorbereiding probeert het team van Thearent een samen­smelting te bewerkstelligen met de andere disciplines binnen de productie en specifieke ­wensen in de uitvoering mee te nemen. De mensen met de juiste competenties worden aan de opdracht gekoppeld en ingepland. Het project wordt op­ gebouwd, gestoffeerd, ­gordijnen worden i­ ngehangen en het podium afgewerkt. Na afloop van het project worden alle textiel en toebehoren weer door Thearent gedemonteerd en gaan de materialen terug op voorraad in het magazijn.

“Die diversiteit in ­opdrachten en opdrachtgevers houdt in dat er een aantal ­verschillende processen binnen ons bedrijf tegelijke­r­ tijd naast elkaar plaatsvindt”, vertelt Marjon Vermeulen. “Bij de p ­ rojecten ­begeleiden

de project­managers hun project van a tot z. Zij sturen, samen met de project­ coördinator, de juiste ­afdelingen aan. Ons a ­ telier in Hazerswoude-Dorp creëert de specials en onze workshop verzorgt het

18 — 19


OPINIE

“Medewerkers moeten goed nadenken welke van de verschillende bedrijfsprocessen zij volgen” eventueel benodigde hout en metaal. Ons magazijn zorgt dat alles netjes op tijd klaar staat om naar het project te ­worden v ­ ervoerd. De afdeling p ­ lanning regelt de ­beschikbare ­mensen en transporten, de ­reizen en hotel­overnachtingen, ­benodigde visa, A1-formulieren en Limosa-verplichtingen. Een hele organisatie!” “Daarnaast hebben we nog een groep die wij onze ‘echte werkvoorbereiders’ n ­ oemen”, vervolgt Marjon vanuit haar speelveld als COO. “Die maken alle tekeningen van de textiel en de ­constructies. Alles wordt tot in detail uitgezocht en in gereedheid gebracht. Van de ­schroefjes in het systeem tot het benodigde aantal trappen, hoogwerker en rolsteigers. Afgelopen januari alleen al hadden we projecten in San Diego, Phoenix, ­Toronto, Brighton, Shanghai, New York en daarnaast nog vele projecten in Nederland en de rest van Europa. Met die snelheid in projecten en de verre locaties moet je als team heel alert zijn.

VOA JAARBOEK 2018

De trein moet op volle snelheid ­doordenderen.”

Grote vissen Een imposant rijtje o ­ pdrachten uit een ­wille­keurige maand, waaruit mag worden ­geconcludeerd dat ­Thearent een g ­ eoliede m ­ achine is. Met grote, ­internationale productie­maatschappijen in het ­klantenbestand. De grote vraag voor de concurrentie (en nieuwsgierige collega ­ondernemers) is natuurlijk hoe zij het klaarspelen om de grote vissen aan de haak te slaan. Hoe kom je aan klanten met het aanzien en de omvang van ­Endemol, ID&T of het Eurovisie ­Songfestival? “Dat vragen wij onszelf ook wel eens af”, antwoordt Michel Wenzel lachend. Toch heeft hij wel d ­ egelijk een sterk vermoeden van het omslagpunt. “De ­Amsterdam ArenA zocht 10 jaar geleden een partij om middels een textielproduct het stadion te verduisteren voor ­concerten in het zomerseizoen. ­Niemand durfde dat echt aan. Toen er via via contact

werd opgenomen kregen wij net een beetje bekendheid met afwijkende, complexe projecten. Je hebt het dan over vijftig- tot zestigduizend vierkante meter stof. Wij hebben nagedacht over het materiaal, de natuurkundige uitdagingen om het in het dak te hangen en er weer uit te halen en de levensduur. Vervolgens kregen wij het vertrouwen om deze ­investering voor €110.000,te realiseren. Deze opdracht in het grootste stadion van Nederland, waar artiesten als U2, Robbie Williams en de Toppers optreden, straalt op je af. Door de zichtbaarheid en het vermogen onze beloftes waar te maken kregen we de kans om met de grote jongens samen te werken.”

Niet groter maar wel beter Een mooie kans om flink door te groeien, zou je ­wellicht denken. Toch is ­groter groeien geen doel van de organisatie. Tijdens een interview met Omroep West ­eerder dit jaar gaf Marjon Vermeulen aan met Thearent


DE GEHEIMEN VAN THEARENT

de béste te willen worden en niet de grootste. “Het is voor ons nu haalbaar om ieder jaar met 50 procent te plussen”, geeft zij aan. “Het gevaar is ­echter je focus te verliezen. Met ‘de beste worden’ bedoel ik dat niemand van onze opdrachtgevers twijfelt of het wel goed komt wanneer wij voor hen werken. Zolang wij ­kansen waarnemen om de kwaliteit te verbeteren, op plaatsen waar opdrachtgevers zelf overheen kijken, worden wij steeds ­beter. Zowel op locatie als in de interne processen. Wij b ­ epalen de kwaliteit en niet de klant. Het is een ­verantwoordelijkheid die we onszelf opleggen.” “We zijn er wel achter gekomen dat groei en kwaliteit met elkaar te maken hebben”, vult Michel Wenzel aan. “Omdat wij de beste willen zijn krijgen we veel opdrachten. Maar ­tegelijkertijd moet je ook ‘nee’ durven zeggen op het ­moment dat je de kwaliteit niet kunt garanderen. Zelfs tegen je vaste opdrachtgevers! Hoe moeilijk dat ook is.”

Kostenefficiënt internationaal werken Thearent heeft in Nederland 2 á 3 concurrenten. Europees gezien zijn er niet meer dan 10 partijen die hetzelfde ­kunnen op dezelfde schaalgrootte. Wereldwijd zijn dat er 20 tot 25. Van de Europese concurrentie is Thearent de grootste ­toeleverancier voor de uitvoering van tijdelijke projecten. De voorraad huurmaterialen is dan ook aanzienlijk, en wordt uiteraard aangevuld vanuit het eigen merk Wentex. Ongeacht de locatie van het project, of vanuit welke ­Thearent-vestiging in de wereld wordt geleverd, het speciaal voor een p ­ roject op maat vervaardigde textiel komt altijd uit het atelier in H ­ azerswoude-Dorp. Ook worden de mensen voor het ­grootste gedeelte vanuit Nederland ingevlogen. Uiteraard worden er ook wel lokaal medewerkers ingehuurd voor de projecten, maar het hoofdkantoor blijft de spil in ieder project. “Zo houden we grip op wat er gebeurt”, aldus het tweetal. “De ervaring leert dat het kostenefficiënt is om alles vanuit Nederland te organiseren. Tussen de projecten door fungeren de vestigingen in het buitenland puur als opslag­ faciliteit van verhuurspullen. Verder is daar geen activiteit.” Tot slot vragen we de partners naar hun persoonlijke drijf­ veren. Wat maakt dat zij beiden ’s ochtends met plezier aan het werk gaan? M ­ ichel ­Wenzel: “Ik wil mooie ­dingen maken. Precies zoals de ­ontwerper van onze o ­ pdrachtgever

het heeft bedacht. Met een hoog kwaliteitsniveau. Als ­mensen 50 centimeter van het podium af zitten - of als er tv-opnames zijn - is het ­afwerkingsniveau van ­cruciaal belang. Dat zijn opdrachten die ons goed passen.” Marjon Vermeulen: “Ik wil een gezond bedrijf leiden. Op alle fronten: zowel financieel als in de onderlinge werksfeer. ­Teamgeest creëren zonder eilandjes.”

“Mexx is echt een onderdeel van ons bedrijf” Terwijl ze dit zegt komt een nieuwsgierige bruine vier­voeter de spreekkamer binnen, die zij voorstelt als Mexx. “Onze bedrijfshond speelt ook een belangrijke rol in de bedrijfsvoering”, zegt ze glimlachend. ­“Wanneer Mexx door het magazijn loopt nemen kerels met de grootste mond vaak even de tijd om haar te aaien. Ook dat komt de sfeer ten goede, iets dat wetenschappelijk is bewezen. Mexx is echt een onderdeel van ons bedrijf.”

20 — 21


OPINIE

De kracht van het verschil Diversiteit draagt bij aan betere prestaties VOA JAARBOEK 2018


DE KRACHT VAN HET VERSCHIL

Discussies over diversiteit roepen vaak heftige reacties op. Gelijke kansen voor iedereen, propageren de voorstanders. Kwaliteit moet zwaarder wegen dan sekse of etnische-culturele achtergrond, roepen de tegenstanders. Maar hoe groot de weerstand soms ook is, de feiten spreken voor zich: organisaties die diversiteit ­omarmen, scoren aanmerkelijk beter dan hun branchegenoten die dat niet doen. Tijd voor een ander perspectief. Tekst: Esther Daniëls Beeld: VRHL

22 — 23


OPINIE

Borrelpraat Op verjaardagen of aan de borreltafel lopen de gemoederen soms hoog op. Het glazen plafond? Onzin, als vrouwen echt willen, ligt de wereld voor hen open. Blind solliciteren, of met een Hollandse achternaam? Da’s boerenbedrog, ik maak zelf wel uit wie ik aanneem. En mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt een kans geven? Ik ben o ­ ndernemer, toch geen ­sociaal werker? Dit soort borrelpraat gaat echter ­voorbij aan het belang van diversiteit voor onder­nemingen. Ondernemers die met hun personeels­samenstelling en hun leiderschap beter aansluiten op de complexiteit van onze samen­leving, kunnen daar ook flexibeler op inspelen.

Opmerkelijke conclusies Onderzoeksbureau ­McKinsey1 volgt dit thema al jaren op de voet en komt daarbij tot opmerkelijke ­conclusies. Bedrijven die diversiteit omarmen, zijn beter in staat om nieuw talent aan te trekken en scoren hoger op besluitvorming, klant­ gerichtheid en medewerkers­tevredenheid. McKinsey richt zich voor­namelijk op een meer gelijkwaardige verhouding - zowel in de top als in de lijn - tussen mannen en vrouwen en ­tussen mensen van verschillende culturele en etnische achter­gronden. Bedrijven die zich hiervoor openstellen, hebben meer kans om tot betere financieel-­economische prestaties te komen. Dat is weliswaar geen keihard causaal ­verband, maar de correlatie is onmiskenbaar.

1

Zie ook: Diversity Matters, onderzoeksrapport van McKinsey, 2015.

VOA JAARBOEK 2018

Masculien en feminien Erna ter Weele van TOT2020 onderschrijft de c ­ onclusies. Dit Alphense bedrijf ­begeleidt ver­anderings- en leiderschaps­trajecten en daarin komen thema’s als diversiteit en i­ nclusie­ veelvuldig aan bod: ­“Diversiteit overstijgt de klassieke man-vrouwdiscussie. De kunst is om een goede ­balans te vinden tussen


DE KRACHT VAN HET VERSCHIL

masculiene en ­feminiene waarden, zodat deze ­elkaar versterken. Zaken als samen­­­­werking, ­verbinding en creativiteit scharen we onder die laatste noemer, waar prestaties en autoriteit tot de eerste categorie worden ­gerekend. Een man kan handelen ­vanuit feminiene waarden en andersom; we noemen dat g ­ ender fluidity. De laatste jaren zien we een verschuiving naar feminiene waarden. Zo’n voorstel van Shell, om wereldwijd gedeeld ouderschapsverlof te introduceren: daar hadden ze tien jaar geleden niet mee hoeven aankomen. ­Organisaties die diversiteit in hun teams stimuleren, ontwikkelen ­gevarieerde competenties en kwaliteiten en staan daardoor sterker. Dat gaat overigens niet ­vanzelf. Diversiteit en inclusiviteit staan soms op gespannen voet met elkaar. Is de samenstelling van het team te divers, dan is de ­verbinding zoek. De andere valkuil is dat ‘alles er mag zijn’ en dat je de verschillen daardoor onvoldoende benut. Je bent er dus niet met een voorrangsbeleid voor vrouwen, of voor welke minder­heid dan ook. Je zult ook de onder­liggende waardeoordelen en ver­borgen spelregels ­inzichtelijk moeten maken om echt te veranderen.”

Van en voor iedereen John Nieumeijer, teamchef van politie Alphen aan den Rijn en portefeuillehouder Diversiteit in het district Alphen-­ Gouda, ziet diversiteit als een middel om polarisatie tegen te gaan: “De samenleving verandert en dat zien wij terug in de wijk. Wij willen de politie van iedereen zijn. Dat betekent dat we de wereld van buiten naar binnen halen, met de ­diverse culturen, leefstijlen en achtergronden die daarbij horen. Ons uitgangspunt is dat we het team vormen dat het beste past

24 — 25


DE KRACHT VAN HET VERSCHIL

bij de wijk. Je begrijpt dat we in de binnenstad van Den Haag dan andere mensen ­nodig hebben dan in Kaag en ­Braassem, met ­andere ­achtergronden, ­kwaliteiten en ­vaardigheden. Over de hele eenheid ­hebben wij een ‘Netwerk ­Divers ­Vakmanschap’ ­gevormd. Deze s ­ peciaal ­opgeleide ­collega’s onder­steunen teams en ­individuele ­mede­werkers in situaties en bij ­problemen die met diver­ siteit te ­maken hebben. Door deze bespreek­baar te maken, met respect en zonder oordeel, leren we de wereld daarachter kennen. Meer begrip ­begint altijd bij jezelf. Wanneer je jezelf regelmatig

een spiegel voorhoudt, sta je meer open voor verschillende invalshoeken. ­Interculturele conflicten sudderen dan niet als een veenbrand voort, maar zijn een onderwerp van gesprek.”

Spiegel voor ondernemers “Ondernemers spreken vaak hun waardering uit voor onze aanpak, maar betrekken die nog te weinig op hun eigen organisatie. Dat is kortzichtig, want wat in de wijk gebeurt, gebeurt ook op de werkvloer. Zelden nemen zij de tijd om zich te verdiepen in de culturele achter­gronden van hun medewerkers, terwijl dat begrip juist tot

betere prestaties en een betere sfeer kan leiden. Of ze geven mensen met een kleurtje of een buitenlandse achternaam niet eens een kans. Uitsluiting leidt alleen maar tot grotere ­problemen, en datzelfde pleidooi kan ik houden voor m ­ ensen met een beperking of voor oudere collega’s. Wanneer je hun beperkingen weet om te buigen naar een waardevolle kwaliteit, vind je altijd wel een plek waar zij tot hun recht komen. Bedrijven die investeren in die maatschappe­lijke verantwoordelijk­heid worden daar beter en rijker van. Dat bevestigen niet alleen de onderzoeken; dat ervaar ik iedere dag.”

“More diverse companies, we believe, are better able to win top talent and improve their customer orientation, employee satisfaction, and decision making, and all that leads to a virtuous cycle of increasing returns.” (Delivering through diversity, onderzoeksrapport van McKinsey, 2018)

26 — 27


OPINIE

VOA JAARBOEK 2018


WAT HEB JIJ NOU AAN?

Wat heb jij nou aan? Er gaat geen week voorbij of er is wel ergens een netwerk­ bijeenkomst. In de branche, van de serviceclub, businessontbijt, ­thema­lunch, vrijmibo en natuurlijk de VOA-borrels. Maar hoe zorg je ervoor dat je een goede indruk maakt op je gezelschap? Niet ­alleen door te beschikken over de juiste sociale vaardigheden en vakinhoudelijke kennis. Ook de kledingkeuze speelt een belangrijke rol bij het vormen van een oordeel over ‘de naakte mens die ­eronder zit’ schreef Miriam Rasch, docent aan het Instituut voor Netwerkcultuur bij de Hogeschool van Amsterdam, al jaren ­geleden. “Via kleding kun je je identiteit benadrukken.” Tekst: Rob Buisman Beeld: Peter Franken

Generaties Dick Mazher, eigenaar van de aansprekende modezaak Sebastian aan de ­Castellumstraat in ­Alphen aan den Rijn, kan zich ­uitstekend in die uitspraak

vinden. “Je kleding is sterk bepalend voor je uitstraling. Die speelt inderdaad een voorname rol, zeker ­wanneer je als ondernemer wil laten zien dat je ­geslaagd bent. Tegenwoordig zie je dat jongeren in het bedrijfs­leven steeds meer bereid zijn om daarin te investeren. Ik merk dan ook een duidelijk verschil in de kledingkeuze van twintigers, veertigers en zestigers. Hoe rijper de

­ eneratie, hoe veiliger er g ­gekozen wordt. Hoewel de zestigers, die je naar mijn idee beter de ­nieuwe ­vijftigers kunt noemen, wel behoefte hebben aan ­‘jongere’ kleding, maar dat kan ook in een klassiek ­aandoende stijl.” Dick ziet ook verschil in de kledingkeuze van diverse branches. “De verandering van kostuum naar c ­ asual

“Dressual doet het altijd prima bij zakelijke bijeenkomsten” 30 — 31


OPINIE

zet de laatste jaren door. Toch kiezen de financiële en ­juridische sector vaak nog voor een kostuum. Wat opvalt is dat ‘young capital’ daarin het voortouw neemt en vaker met een stropdas loopt. Ook daar zie je dat jongere ondernemers en managers net even wat meer aandacht hebben voor hun kleding en de details in de vorm van accessoires. Maar of je nu wel of geen stropdas draagt, is in mijn optiek van ondergeschikt belang. Kostuum of smaakvol casual - ik noem dat ‘dressual’ - doet het altijd prima bij zakelijke bijeenkomsten, als het maar goed past. Daarbij kies je liefst voor kwaliteit en houd je als het even kan ook rekening met de trends. Voor het komende jaar verwacht ik meer zachte kleuren in het algemeen, vanaf het najaar meer groen in de collecties en de revival van de coltrui.”

Evenwichtig Mede-eigenaar Annemieke Nulkes laat haar licht over de dameskleding schijnen. “Voor mij staat met stip op één dat je kleding gewassen en schoon is en goed past. Denk aan een mooie blazer op een shirt of een topje en daaronder een mooie pantalon of rok. Dan ben je al een heel eind op weg. Daarnaast moet je rekening houden met de seizoenen. Aardse kleuren in de winter, vrolijke kleuren in de zomer. Bovendien is het verstandig om je af te vragen naar welke gelegenheid je gaat. Heeft die een formeel karakter of juist informeel? Het speelt allemaal mee wanneer je voor je kledingkast staat en moet bepalen wat je aantrekt. Opvallen kun je met kleuren, maar niet door teveel bloot te laten zien. Je wilt natuurlijk wel een ­representatieve indruk achter­laten. Kleding en styling maken daarin het verschil. In het aanstaande modejaar gaan we meer felle kleuren zien, is kleding met prints in opmars en mag je stijlen zoals klassiek en bohemien volop mixen. Alles kan, als je het maar evenwichtig doseert.”

“Jammer om kleding te kopen die na een paar keer dragen niet meer past” VOA JAARBOEK 2018

Ook Annemieke heeft gemerkt dat ­generaties verschillende keuzes maken. Maar waar jongere ­mannelijke ondernemers juist meer met ­kwaliteit bezig zijn, ligt dat bij ­vrouwelijke collega’s anders.

“De upcoming zakenvrouw kiest regelmatig voor minder duurzaam terwijl de ge­ arriveerde zakenvrouw juist voor kleding met een langere levensloop gaat. Dat heeft misschien iets met ­budget te maken, maar ik vind het ­jammer om kleding te ­kopen die je na een paar keer ­dragen en wassen eigenlijk al weer weg kunt doen omdat het niet meer goed past. Hoe leuk de goedkopere k ­ leding er ook uit kan zien, volgens mij is dat niet de beste ­investering, ook vanuit maatschappelijk oogpunt. Soms is kleding zo goedkoop dat het onmogelijk onder mens­ waardige arbeidsomstandigheden kan zijn gemaakt. Je moet je afvragen of je dat in stand wilt houden.”

Succes Kees van Keeken, ­eigenaar van de gelijknamige ­schoenenwinkel in de ­Alphense Van ­Mandersloostraat, heeft eveneens een aantal nuttige tips voor ­kledingbewuste ondernemers. “Als het over schoenen gaat, zowel ­dames- als herenschoenen, is het niet zo ingewikkeld. Om te beginnen moeten schoenen niet het sluitstuk van de begroting zijn. Niet alleen kleren maken de man, ook schoenen doen dat; net als accessoires.


WAT HEB JIJ NOU AAN?

Uit persoonlijk onderzoek is me gebleken dat ­mensen vooral naar horloges en schoenen kijken om te zien hoe het met iemand gaat. Je mate van succes wordt daaraan afgemeten, of dat nu terecht is of niet.” “Je moet ervoor zorgen dat je schoenen matchen met jou als persoon. En vanzelf­ sprekend; dat ze goed ­passen. Niet te breed, niet te groot, niet te klein; je tenen mogen niet ­klemmen. Een goede schoen past precies om je voet. Als je schoenen met aandacht kiest, sta je daardoor ­letterlijk en figuurlijk steviger op de wereld. Je moet je er goed in voelen; dan ben je ­zekerder van je zaak. Dat heb ik niet zelf bedacht, maar teruggekregen van m ­ eerdere ­klanten. Natuurlijk kun je voor de prijs gaan en ­schoenen online kopen. Maar als je schoenen wilt hebben die naadloos bij je passen, kun je beter naar de winkel gaan.” Om het zorgvuldig geselecteerde schoeisel in conditie te ­houden, is Kees’ advies: “Goed poetsen, verzolen wanneer het nodig is en ­veters op tijd vervangen. Daarnaast: draag niet elke dag dezelfde schoenen. Dan heb je er langer plezier van.”

32 — 33


OPINIE

De harde ­ leerschool Een faillissement. Je wilt het niet meemaken. Het treft je als ­ondernemer, als werkgever en als persoon. In Nederland treft het je ook in je reputatie en imago. Dat is in bijvoorbeeld de ­Verenigde Staten anders. Ben je daar een keer failliet gegaan, dan ben je een betere ondernemer geworden. Immers: jij hebt een harde leerschool gehad! Tekst: Eveline Verhoeve Beeld: VRHL

Het ene faillissement is het andere niet. Er zijn ­internationals die ­failliet gaan met - over het ­algemeen - een degelijke constructie waardoor de ondernemers niet direct bankroet zijn. Er zijn ook eenmansbedrijven waarbij de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk is.

De cijfers over de afgelopen tien jaar We moeten echter het ­aantal faillissementen niet overdrijven. De ­volgende ­cijfers zijn van het CBS en van de Kamer van ­Koophandel. In 2010 waren er circa 1,3 miljoen bedrijven in heel Nederland. Eind 2015 waren het er 1,8 miljoen. Begin 2016 waren er 422.265

VOA JAARBOEK 2018

bedrijven met 2 tot 250 werknemers en 1.437 met meer dan 250 werknemers. Bij de overige bedrijven gaat het om eenmanszaken (met of zonder personeel) of bedrijven met een parttime ondernemer aan het roer, waarvan een groot deel zelfstandig professional is. De tendens in faillissementen in heel Nederland is duidelijk: tussen 2009 en 2014 ligt het aantal faillissementen aanzienlijk hoger dan in de jaren ervoor en erna. Er is een duidelijke piek in 2012 en 2013 als de aantallen op respectievelijk 11.348 en 12.449 uitkomen. Van deze faillissementen steekt in beide jaren de bouwsector er met kop

en schouders bovenuit. Op ruime afstand volgen groothandel en industrie. Wellicht verrassend is dat de detailhandel, uitgezonderd de autobranche, hier vlak op Faillissementen in Nederland 2007

7 952

2008

6 847

2009

10 471

2010

9 491

2011

9 531

2012

11 348

2013

12 449

2014

9 669

2015

7 338

2016

5 952

2017

4 620

Bron: CBS Statline


DE HARDE LEERSCHOOL

FAILLIET!

volgt. Daarna is er een gat naar de andere sectoren. In de regio Alphen aan den Rijn heeft de kwekerijsector, om precies te zijn Greenport Boskoop, het ook buiten­ gewoon moeilijk gehad. Omdat er in Nederland een relatief gering aantal gebieden met kwekerijen en glastuinbouw is, zijn de cijfers hiervan niet in deze voor heel Nederland geldende ­statistieken apart terug te zien.

Moeilijke jaren voor kwekers Voor de kwekerijsector viel de top van de crisis iets later dan voor ‘het’ bedrijfsleven.

“Je kunt een daling van 25 tot 30 procent van je omzet echt niet opvangen” “Vooral in 2013 en 2014 was het voor kwekers ongelooflijk moeilijk om het hoofd boven water te houden. Je kunt een daling van 25 tot 30 procent van je omzet echt niet opvangen”, vertelt Peter Bontekoe, salix­kweker in Boskoop en tussen 2010 en 2015 voorzitter van Vakgroep Bomen en Vaste Planten. “In heel Nederland zijn van de circa 1.500 leden er in die jaren ongeveer 200 gestopt. Er is daar veel stil verdriet, mensen schamen zich over iets waar ze niets aan kunnen doen.” Bontekoe heeft heel wat schrijnende gevallen gezien. ­ wekers die niet alleen hun bedrijf kwijtraakten, maar ook K hun bedrijfswoning. “Het menselijk leed was en is groot. Je moet bij je familie om eten gaan vragen, omdat de bank een ander slot op de voordeur zet en je pinpas intrekt.”

36 — 37


OPINIE

Banken en derivaten Als één van de grote oorzaken van de malaise in de kwekerij­ wereld wijst Bontekoe naar de combinatie van de crisis in 2008 en derivaten. Dit zijn bewijsstukken die het recht geven om iets voor een bepaalde koers te kopen of verkopen, een derivaat is dus altijd gekoppeld aan een bepaald product. Voor een kweker betekent dit dat er een vaste prijs op een vooraf vastgestelde datum wordt betaald voor de productie. Dat lijkt door de jarenlange productietijd gunstig. “Veel kwekers – en ik ook – hadden indertijd een derivatenhypotheek. Banken dachten echter bij een koud voorjaar dat er verlies aan zat te komen en dan wilden zij liever cashen dan afwachten”, zegt Bontekoe, die ook wijst naar de crisis in 2008 met een forse daling van de grondwaarde in de ­kwekerijsector en naar financiële complicaties bij de ­Rabobank in 2013. De bankencrisis in de VS waaide in 2008 over naar onder meer de Nederlandse ABN-Amro. Rabobank kwam eind 2013 in het nieuws doordat aan ondernemingen verkochte derivaten financiële complicaties ­veroorzaakten. “Derivaten hadden nooit ingezet mogen worden in de kwekerij­­ wereld. Het risico voor eenmanszaken is veel te groot.”

Nu meer zekerheid Bontekoe is met veel kunst en vliegwerk zelf overeind gebleven, maar het heeft hem heel wat hoofdbrekens bezorgd. “Ik ben erg geholpen door familie en vrienden. Mijn vrouw zag het in die tijd helemaal niet meer zitten. We waren in 2008 net met de kwekerij begonnen toen de crisis toesloeg. Ik heb trouwens in de jaren erna veel meer kwekerijen gezien die heel goed te redden ­waren, maar waar de bank toch de stekker eruit trok.” Gelukkig is de situatie nu wel anders, zeker in ­Greenport Boskoop. “Het gaat ­momenteel goed met de sector. Er zijn veel ­bedrijven met beter geschoolde

VOA JAARBOEK 2018

­ igenaren en personeel. e Veel kleine kwekers ­werken voor een groter bedrijf. Dat geeft meer zekerheid, omdat er dan grotere orders binnen­komen. Het is nu ook zo dat kwekers die hun bedrijf willen verkopen een koper hebben en verkaveling werkt ook goed.”

Nederland versus Verenigde Staten Oud-wethouder Robert Jan Blom, met economische ­zaken in zijn portefeuille, was in de twintig jaar dat hij voor Graydon ­Nederland werkte onder meer ­onderzoeker op bedrijfs­ economische deelgebieden en hoofdredacteur van het


DE HARDE LEERSCHOOL

Nederlands Faillissementen Register, een eigen uitgave van Graydon. Blom schreef enkele jaren geleden in een column ‘In Nederland mijdt een recent gefailleerde ondernemer de buurtbarbecue, in de VS wordt er te zijner ere extra bourbon ingeschonken, zo wil de mythe.’ Nu, vier jaar na de publicatie, windt hij zich nog op: “Ik kan me wel kwaad maken over het vooroordeel dat hier in Nederland heerst over de Verenigde Staten. Het is echt niet zo dat als je in de VS twee of drie keer failliet gaat, men je een winnaar vindt. Dan ben je daar ook gewoon een loser.” Wel, zo meldt Blom, is het in de Verenigde Staten geen grote schande om een keer failliet te gaan. “Dat kan een keer gebeuren en als je dan met een nieuw bedrijf begint, ben je een doorzetter en je zult vast niet voor de tweede keer dezelfde fouten maken.” In Nederland ziet ‘men’ dat anders. “Hier weet je hele omgeving, de ­buren en vriendjes van de ­kinderen, dat je failliet

bent ­gegaan. Dan ben je niks en een tweede keer gaat het ­natuurlijk ook fout”, ­chargeert Blom de ­gemiddelde Nederlandse mening. “Dat is echter juist niet het geval. Wie voor een tweede keer gaat onder­ nemen, heeft statistisch gezien een veel kleinere kans om failliet te gaan.” De statistieken laten zien, aldus Blom, dat het dan in slechts 2 procent van de gevallen opnieuw fout gaat.

Zakelijke tegenslag opvangen Als het dan misgaat, is ‘de buurtbarbecue’ inderdaad de realiteit, vertelt een ­Alphense oud-ondernemer die niet bij naam genoemd wil worden. Of hij iets van het ­faillissement heeft geleerd? Jazeker! “Ik ben er als ­persoon in ieder geval sterker uitgekomen. Het was en is wel een harde leerschool. Ik zie nu in dat ik zakelijk meer had moeten sparen voor tegenslagen, ik heb altijd geïnvesteerd. Toen het lastig werd, viel dat samen met de economische crisis en had ik het tij tegen. Wat ik heb geleerd is dat je altijd moet zorgen dat je een

“Wie voor een tweede keer gaat ondernemen, heeft statistisch gezien een veel kleinere kans om failliet te gaan”

“Wat ik heb geleerd is dat je altijd moet zorgen dat je een zakelijke tegenslag kunt opvangen” zakelijke tegenslag kunt opvangen.” Over zichzelf heeft deze Alphenaar ook een wijze les geleerd: “Je moet goed je focus op één ding hebben en dat is je bedrijf. Al het andere is onbelangrijk.”

Een rol voor de ondernemers­ vereniging Iets anders waar deze oud-ondernemer voor pleit: “Als ondernemersvereniging kun je ook een rol spelen. Het Ondernemersklankbord helpt met een goed ­gesprek, maar dat moet je zelf opzoeken. Als je het moeilijk hebt, hang je dat echter liever niet aan de grote klok. Dan zou het mooi zijn als ervaren ondernemers, juist als zij het ook moeilijk hebben gehad, een helpende hand toesteken. Er zijn ook binnen de VOA mensen die zien dat een ondernemer het moeilijk heeft. Je kunt dan een bedrijf behoeden voor een faillissement. Er is tenslotte niemand bij gebaat als een ondernemer over de kop gaat.”

38 — 39


ALMANAK

40 — 41


ALMANAK

Van de voorzitter In deze tweede editie van het VOA Jaarboek vinden jullie diverse artikelen waarin leden van onze vereniging zich van hun beste kant laten zien. In deze exclusieve ­bewaaruit­gave staan geen verhalen van niet-leden. Niet omdat die niet ­interessant zouden zijn, maar simpel­weg omdat ze geen lid zijn van de VOA. De VOA vertegen­ woordigt namelijk nog niet alle ­onder­nemingen in de ­gemeente Alphen aan den Rijn. Toch is het wel ­belangrijk dat zoveel ­mogelijk ­bedrijven zich bij ons aansluiten. Met meer leden kunnen we namelijk nog slagvaardiger ­optreden om de belangen van ­ondernemend Alphen aan den Rijn te behartigen.

Dan wint onze stem aan zeggingskracht richting de ­gemeente en ­hogere overheden. Daarom doe ik een beroep op jullie, als lid en sympathisant van de VOA. Help ons om te groeien door de VOA bij ­niet-­leden naar voren te brengen. Hoe groter het ­collectief, hoe sterker we staan, hoe beter we onze doelen ­kunnen bereiken.

“Samen de ambities van Alphen aan den Rijn realiseren” We willen een krachtige lokale economie in het hart van de Randstad. Een goede wisselwerking tussen onderwijs en arbeid. Een bruisend en aantrekkelijk winkelgebied. G ­ oede bereikbaarheid met auto, fiets en openbaar ­vervoer. En een imago met lef dat past bij de zakelijke en e ­ conomische ­ambities van Alphen aan den Rijn. Dat kunnen we natuurlijk niet alleen bereiken. Daar hebben we ook een ondernemend gemeentebestuur bij nodig. Daarom hebben we kort na de onlangs gehouden gemeenteraadsverkiezingen alle raads­ leden opgeroepen om in de toekomst nog intensiever samen te werken.

Positieve impulsen Met de Economic D ­ evelopment Board ­Alphen hebben we al concrete ­stappen gezet, maar we zijn er nog lang niet. Wij ­willen met de gemeente vanuit een gezamenlijk vertrekpunt werken aan het r­ealiseren van de gemeentelijke ­ambities uit het Economisch Actieplan 2016-2019. Daarnaast willen we ­samen een ­gezonde langere termijn­visie op ­economisch ­gebied o ­ ntwikkelen. Een stevig en ­consistent economisch ­beleid is voor beide geledingen, gemeente én VOA, onmisbaar om de leef- en werk­omgeving van inwoners van de ­gemeente positieve impulsen te geven. Voor de uitvoering daarvan is ­brede ondersteuning een ­eerste vereiste. Daarbij rekenen wij op ­jullie (net zoals jullie op ons mogen rekenen) en op de ­nieuwe leden die jullie aanbrengen. Alvast bedankt! Eric Carree Voorzitter VOA

VOA JAARBOEK 2018


DOELSTELLING

Belangen­ behartiging Als ondernemer ben je gewend om je eigen koers te ­bepalen. Je eigen richting te vinden tussen klanten, ­leveranciers, concurrenten, overheden en stakeholders. In te spelen op ontwikkelingen en snel veranderingen door te voeren. Dat lukt het beste als de ideale randvoorwaarden zijn gesteld voor een gezond ondernemingsklimaat. Om dat te realiseren gebruiken we de kracht van het ­collectief. De kracht van de VOA. Bij de Vereniging van ­Ondernemingen Alphen aan den Rijn kunnen ondernemers elkaar en zichzelf versterken. Samen zetten we een stip op de horizon om de sterkste economie van de Randstad te worden. Dagelijks zetten de VOA vrijwilligers zich in voor een betere werkgelegenheid, verbeterde infrastructuur en een betere samenwerking met de gemeente Alphen aan den Rijn en andere stakeholders op economisch gebied. Met een achterban van ruim 650 leden bevat de VOA alle bouwstoffen voor een gezond ondernemersklimaat.

42 — 43


ALMANAK

Netwerken Hoe zorg je ervoor dat je eigen accu opgeladen blijft? Hoe creëer je telkens weer de juiste omstandig­ heden die nodig zijn om je ­organisatie te inspireren, groeien en verbeteren? Lid zijn van een vereniging schept een band. Enerzijds kun je via informeel contact met collega-ondernemers antwoorden vinden op ondernemersvraagstukken. Anderzijds biedt de VOA hét platform om bekendheid voor je bedrijf te genereren onder potentiële ­opdrachtgevers. Waarom moeilijk doen als het samen kan? Het loont de moeite! Zo organiseert de VOA een inloopspreekuur op het gebied van aan­ bestedingen. Voor startende ondernemingen is er een gidsenprogramma opgetuigd. Maar ook met het onderwijs en met de gemeentelijke en provinciale overheden worden goede betrekkingen onderhouden. G ­ ezamenlijke doelen komen sneller ­binnen bereik door samen op te trekken.

VOA JAARBOEK 2018


DOELSTELLING

Kennis­ overdracht Verdient je ­onderneming een nieuwe impuls? ­Inspireer jezelf door VOA-evenementen bij te wonen. We nodigen regelmatig topsprekers uit met voor het bedrijfsleven ­interessante ­voordrachten, bijvoorbeeld tijdens het Boost Your Business ­evenement. In de Alphense Business School doe je nieuwe ­kennis op of etaleer je zelf je kennis door een masterclass of een workshop te organiseren. Kennisdeling vóór en dóór ondernemers. De VOA biedt verder relevante on- en offline informatie­ voorziening voor ondernemers uit de regio. Nieuws en ­achtergronden vinden hun weg via de nieuwe VOA website, nieuwsbrieven en social media. Voor achtergronden is er het VOA Jaarboek: een kwalitatief hoogwaardig boekwerk dat ­jaarlijks kosteloos onder de leden wordt verspreid. De VOA is het juiste kanaal om goed geïnformeerd te blijven.

44 — 45


ALMANAK

Apotheose ­Onderneming van het Jaar verkiezing Zevenhonderd ondernemers en genodigden kozen dinsdagavond 22 januari in theater Castellum de Onderneming van het Jaar 2018. Het bedrijf Thearent stapte uiteindelijk met de hoogste eer van het podium, Tuijn Optiek & Juwelier en Kasteel Metaal nipt achter zich latend. Het was een feestelijk hoogtepunt van de nieuwjaarsbijeenkomst van de VOA. Beeld: FJ Creative. Digital. Production

Eric Carree

Nieuwjaarsborrel

VOA JAARBOEK 2018

De 3 finalisten: Tuijn Optiek & Juweliers, Kasteel Metaal en Thearent


APOTHEOSE ­O NDERNEMING VAN HET JAAR VERKIEZING

VOA-voorzitter Eric Carree blikte in zijn speech terug op 2017 en sprak met trots over ondernemend Alphen aan den Rijn. “Veel van de zaken die we samen bereiken waren niet ­mogelijk geweest zonder ondernemend Alphen. ­Ondernemers zijn ­fantastische ambassadeurs en durven hun kop regelmatig boven het maaiveld uit te steken” aldus Eric Carree.

VOA Oeuvreprijs Burgemeester Liesbeth Spies reikte de Oeuvre prijs uit aan ondernemer Jan Zeeman. Het ondernemerschap van Jan Zeeman neemt een unieke plaats in de Alphense samenleving en ver daarbuiten. Jan Zeeman is een veelzijdige, selfmade ondernemer van eigen bodem met bedrijven die ertoe doen, altijd gericht op duurzame relaties met medewerkers, leveranciers, verhuurders en koning klant. “Als VOA en gemeente zijn we plaatsvervangend trots op jouw succes en op de manier waarop jij de samenleving daarin laat delen”, aldus de burgemeester. “Vandaar deze Oeuvreprijs, die uniek is in zijn soort en daarmee jou op het lijf geschreven is.”

Nek-aan-nek Die woorden bleken ook van toepassing op de drie ­genomineerden van de Onderneming van het Jaar ­verkiezing. Deskundige juryleden hadden de voorselectie middels bedrijfsbezoeken voor hun rekening genomen en ieder van hen had individueel zijn keuze kenbaar gemaakt voorafgaand aan de bijeenkomst. Dat resulteerde een nek-aan-nek strijd waarbij de stemmen van het aanwezige ondernemerspubliek in theater Castellum de doorslag moesten geven. ­Thearent bleek favoriet. Een reportage over dit bedrijf vindt u op ­pagina 16 in dit VOA-Jaarboek.

Jan Zeeman (Zeeman), Marjon ­Vermeulen en Michel Wenzel (Thearent)

Wat • Verkiezing Onderneming van het Jaar • Speech van de voorzitter • Nieuwjaarsborrel

Waarom Los van de mogelijkheid om je organisatie in de spotlight te zetten door mee te doen, en de ­wervelende dynamiek van het meedoen aan deze competitie op zich, ­besteedt de VOA door de organisatie van de Onderneming van het Jaar-verkiezing aandacht aan de vraag: Wat is goed ondernemerschap? Voor een stimulerende impuls onder het Alphense publiek.

46 — 47


ALMANAK

Foto: Gemeente Alphen aan den Rijn

De rol van de VOA in de ­Economic Development Board Alphen aan den Rijn (EDBA) Vanuit het gedachtengoed van het Economisch Actie Plan 2013 - 2015 is eind 2015 het Economisch Programma 2016 – 2019 tot stand gekomen. Voortbordurend op de ­gezamen­lijke ­doelstellingen van de gemeente Alphen aan den Rijn en de VOA. De VOA heeft in dit proces samen met de g ­ emeente ­ oelstellingen een ­initiërende rol gespeeld en er zijn diverse d ­geformuleerd rondom thema’s als het Versterken van het ­Ondernemersklimaat, Werkgelegenheid & Arbeidsmarkt, ­Groene Economie, Toerisme en Marketing Alphen. Een middel om te ­komen tot een verregaande samenwerking was het installeren van de Economic Development Board Alphen aan den Rijn. Tekst: Gerard van der Klaauw, Coördinator EDBA namens de VOA

VOA JAARBOEK 2018


DE ROL VAN DE VOA IN DE ­E CONOMIC DEVELOPMENT BOARD ALPHEN AAN DEN RIJN (EDBA)

In de EDBA zijn op dit moment diverse partijen vertegenwoordigd te weten: de gemeente, Greenport Boskoop, PReT (recreatie en toerisme), onderwijs, ­bedrijfsleven en de VOA. Een brede samenstelling van de board is belangrijk voor het goed functioneren. Voor de samenstelling van de Board verwijs ik naar de website van de EDBA ­­ (www.edbalphen.nl). Begin 2017 is een Programma­directeur aangesteld in de persoon van Joost Berkhout. De EDBA heeft tot doel het versterken van de lokale en ­regionale economie. Hierbij is het ­Economisch Programma 2016 – 2019 de leidraad.

Lokaal Economisch Fonds Een onderdeel van dit ­programma is het Lokaal Economisch Fonds (LEF). Met deze subsidie­regeling willen partijen zoveel ­mogelijk goede projecten uit de samen­leving stimuleren die bijdragen aan de ­eco­nomische ontwikkelingen en werkgelegenheid in onze gemeente. Voor een overzicht van lopende projecten alsmede de aanvraag­ procedure verwijs ik eveneens naar www.edbalphen.nl.

diverse ­gesprekken, van ­grote invloed is ­geweest ­l­azen we bij de ­presentatie van het ­college-akkoord 2018-2022 eind april. Het is goed om te zien dat onze oproep om de EDBA te ­continueren en ­versterken heeft geleid tot een ­substantiële ­bijdrage voor zowel EDBA als ­citymarketing! Waarmee we kunnen vaststellen dat ons (gezamenlijke) initiatief inmiddels tot volwassenheid is gekomen.

De VOA heeft de coalitie­ partijen eerder dit jaar een brief gestuurd inzake de focus op het economische beleid van de gemeente ­Alphen. Dat dit, samen met

V.l.n.r.: Eric Carree, Gerard van der Klaauw, Gerard van As

Wat is de EDBA? Het samenwerkings­verband tussen de gemeente, ­Greenport Boskoop, PReT (recreatie en toerisme), ­onderwijs, bedrijfsleven en de VOA.

Waarom doen ze dat? Versterken van het ­onder­nemersklimaat, ­stimuleren werkgelegen­ heid & arbeids­markt, ­groene economie, toerisme en marketing van Alphen aan den Rijn.

48 — 49


ALMANAK

Communicatie update! Soms is je favoriete spijkerbroek echt tot de draad versleten. En soms moet je toch afstand doen van die fijne schoenen. En dat bankstel is na verloop van tijd ook aan vervanging toe. Zo was het naar ons gevoel ook met het VOA-magazine, de h ­ uisstijl en de website, op alle drie fronten hebben we ­vernieuwingen willen aanbrengen.

Jaarboek Dat het VOA-magazine slijtageplekken vertoonde was te merken aan het feit dat het magazine steeds meer geld ging kosten. Er was nauwelijks nog animo om te adverteren. De laatste ­magazines die verschenen sloegen een flink gat in de kas van de VOA. We hebben iets nieuws willen introduceren en dat was het jaarboek, waarvan dit de tweede editie is.

Huisstijl Ook de huisstijl was aan vervanging toe. Geruisloos ­geïntroduceerd op de Nieuwjaarsbijeenkomst is 2018 het jaar van de nieuwe VOA huisstijl. Dit boek is ook in die stijl. ­Oordeel zelf. Dat wij het zelf mooi vinden is mooi meegenomen, maar wat onze leden vinden is nog belangrijker natuurlijk (ook al zijn we zelf natuurlijk ook gewoon VOA-leden).

VERENIGING ONDERNEMINGEN

VERENIGING ONDERNEMINGEN

ALPHEN AAN DEN RIJN

ALPHEN AAN DEN RIJN

Verheul Content en Creatie Jan Verheul A. van Leeuwenhoekweg 38B18

VERENIGING ONDERNEMINGEN

VERENIGING ONDERNEMINGEN

ALPHEN AAN DEN RIJN

ALPHEN AAN DEN RIJN

2408 AN Alphen aan den RIjn

Beste Jan,

Petra Burgmeijer

Sam quam que vit quiaspedi natquatiis accatque liquo berio is ea num aliciat officiu meturem porestis etusam quo molecab orehendandae eium rerum fuga. Is anditium ipsum accatio nsequia nient harum reperoritat moluptia net alia que et aspe non rem qui autemo diorae. Et acientustrum qui aut haris doloria que corro ommodi dolupiet ati officta tempedit quo esed mi, quis re cor si venis nis es dolor sera soluptae nis accaes sin eiciaer ehenihi llenem. Ur? Quias esequos

Postbus 103 2400 AC Alphen aan den Rijn Europaplein 10 2408 GX Alphen aan den Rijn

acerchi litium dundici molorum latur? corro ommodi dolupiet ati officta tempedi.

T. 0172-424468 info@voaonline.nl voaonline.nl

Sequo ea pos inihit, idipsuntior sequi dolore verumet umendae ctotaep ellanditia aperis molupta tquide rehendam eum doluptur aditio. Voloresti ut harchic iustium, sunt, comniendae. Itatiam, sedi bearum eosandu ciatiam fugia corrovi dessed es expliquam rendendipit vent faccum quam volupis invenis tibusa non cum qui volut rerum eaquam, occabo. Antur, conseria comnisquam velesendebis. Il ipsantu ressimaxim vero tet, sumque verum id mostruntis estenih ictur? Exped moluption pa dempedi tendae dolorepel ipsae molorat etur?erferupturem assinti dendi doluptatur? Met vriendelijke groet,

VERENIGING ONDERNEMINGEN

VERENIGING ONDERNEMINGEN

ALPHEN AAN DEN RIJN

ALPHEN AAN DEN RIJN

Petra Burgmeijer

Postbus 103 2400 AC Alphen aan den Rijn Europaplein 10 2408 GX Alphen aan den Rijn T. 0172-424468 info@voaonline.nl voaonline.nl K.v.K. 40446791 IBAN NL15RABO 0391654551 BTW nr. NL 0060.23.563.B.01

VOA website Tenslotte: een nieuwe website, in de nieuwe huisstijl uiteraard. De bedoeling is: mooier qua opzet, toegankelijker en rustiger. Maar ook daarvoor geldt: oordeel zelf!

VOA JAARBOEK 2018


BRUGGEN SLAAN NAAR DE GEMEENTE

Bruggen slaan naar de gemeente Er zijn ondernemers die regelmatig inschrijven op aanbestedingen of die zich oriënteren op het inschrijven op aanbestedingen van de gemeente Alphen aan den Rijn. Wat heeft de VOA gedaan om bruggen te bouwen tussen hen en onze lokale overheid? Ook in 2017 is het contact met de gemeente verder ­geïntensiveerd. Er is meerdere keren ambtelijk overleg geweest waarin de Aanbestedingscommissie van de VOA ontwikkelingen en ervaringen uitwisselde en casussen ­besprak. Zo heeft de gemeente ons gevraagd mee te denken in de ontwikkeling van het Project Inkoopplatform. Dit project bevat onder andere het ontwikkelen van een digitaal start­ formulier voor aanbestedingen, het creëren van een objectieve manier voor het inrichten van een groslijst om ondernemers te selecteren voor onderhandse aanbestedingen en het ­gebruik maken van een digitaal inkoopplatform (Negometrix). In mei/juni 2018 organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst om ondernemers hierover te informeren.

Functioneel Specificeren Daarnaast zijn we met elkaar in gesprek om te bekijken of Functioneel Specificeren een methodiek is om de ­gemeente en de ondernemers nog beter met elkaar te laten samenwerken. Functioneel specificeren is een ­ manier van ­aanbesteden waarin de eisen helder ­beschreven worden waaraan een product, dienst of oplossing in een aan­besteding moet voldoen, maar waarbij je aan de ­marktpartijen overlaat ‘hoe’ dit wordt ingevuld.

Leerpunten Het afgelopen jaar hebben we diverse vragen beantwoord van ondernemers én casussen van lopende aanbestedingen onderhanden gehad. De conclusies en leerpunten hieruit

zijn teruggekoppeld naar gemeente en de d ­ esbetreffende ondernemers. Op deze manier leren we g ­ ezamenlijk van dingen die niet goed gaan bij aanbestedingen met als doel om het met elkaar steeds beter te gaan doen.

Workshops In de loop van 2018 start de ­Aanbestedingscommissie met workshops voor onder­ nemers waarin de vraag ­centraal staat hoe een ­ondernemer zijn omzet kan verhogen bij de ­over­heid door in te schrijven op a ­ anbestedingen. En wat er nodig is om in te kunnen schrijven. Een reactie of vraag? Die ontvangen wij graag op info@voaonline.nl. Meer informatie is te ­vinden op VOAonline.nl/ aanbestedingscommissie.

50 — 51


ALMANAK

Wapenfeiten 2017/2018 Belangenbehartiging, wat zegt dat nou precies? Welnu: dat de VOA opkomt voor de belangen van ondernemend Alphen aan den Rijn en omstreken. Vaak door lobby bij langlopende projecten, soms door snel en effectief te reageren. Hieronder enkele concrete ­successen, behaald door bemoeienis van de VOA. Wat is er gebeurd

Wat is er bereikt

De VOA heeft actief deelgenomen aan een ­kerngroep die zich heeft verzet tegen de Holland Outlet Mall: een gigantisch winkelcentrum in Zoetermeer.

Holland Outlet Mall is definitief van de baan.

In een actieve lobby van VOA met de g ­ emeente Alphen is jarenlang aangedrongen op ­verbetering van de noordelijke ontsluiting van Alphen ­richting Amsterdam.

Verbrede N207 Alphen-Leimuiden nadert ­voltooiing; de geplande rotonde bij Leimuiden wordt vooralsnog niet aangelegd.

Werken aan revitalisering van diverse ­bedrijventerreinen, waaronder de aanleg van glasvezel.

Zuid-Holland werkt mee aan haalbaarheids­ onderzoek om bedrijventerreinen Hoogewaard en Schans 2 te optimaliseren.

VOA dringt aan om parkeren bij de winkelcentra in Alphen gratis te maken om een maximaal aantal bezoekers te trekken.

Proef met gratis parkeren wordt uitgebreid.

VOA spreekt met alle politieke partijen over haar wensen. En organiseert een debat waar ­ondernemers het woord hebben, voorafgaand aan de verkiezingen.

Politieke partijen betrekken de VOA bij hun besprekingen en we worden gehoord bij de ­coalitie-onderhandelingen. De mening van ­ondernemend Alphen aan den Rijn telt.

Aandacht voor de Verlengde Bentwoudlaan.

De gemeenteraad heeft ingestemd met de aanleg, en de maatregelen bij Hazerswoude. Naar verwachting vindt provinciale besluit­ vorming op korte termijn plaats.

VOA en Gemeente organiseren Week van het Werk waarin werkgelegenheid centraal staat. Met o.a. een banenmarkt, ICT Challenges om ICT-studenten te betrekken bij het ondernemerschap, pitches voor starters en aandacht voor de participatie-carrousel.

Vervolgcontact met ICT-studenten en plaatsing bij bedrijven. Tevens plaatsing van werkzoekenden en de officiële start van de participatiecarrousel.

Lobby voor voldoende aanbod van bedrijven­terrein voor HMC-bedrijven.

Het bestemmingsplan voor uitbreiding van ­bedrijventerrein Hoogewaard is vastgesteld door de gemeenteraad.

VOA JAARBOEK 2018


VOA STARTERSAGENDA

52 — 53


ALMANAK

Bemoeien met bereikbaarheid Hoe gaat het met de N207 Noord en Zuid, komt er een bypass, hoe zit dat met een extra oeververbinding in Boskoop? Maar ook: wordt de N11 eindelijk eens A11, en de aansluiting op de A12, kan dat niet beter? Tekst: Diederik Oosting

Zo maar wat vragen die op je bord liggen als bestuurslid Infrastructuur bij de VOA. In veel verschillende overleggen, ­platforms en belangengroepen wordt aandacht besteed aan deze ­dossiers. Het is voor ons als ondernemingsvereniging belangrijk dat we hier onze invloed uitoefenen. Deze invloed bestaat voornamelijk uit het op de agenda krijgen en houden van knelpunten in de ­regio. Daarbij kijken we niet alleen naar de directe omgeving, zoals bij de Maximabrug en de N207, maar praten we ook mee over de dossiers die in de brede regio spelen, zoals de Rijnland­ route en de aansluiting van de N11 op de A12. Daarnaast is er natuurlijk ook de digitale infrastructuur, met Alphen on Fiber als mooi initiatief om ook déze bereikbaarheid te verbeteren.

VOA JAARBOEK 2018

Interessant politiek landschap De uitdaging is om het belang van het bedrijfsleven steeds weer naar voren te brengen, ook in - voor lokale bewoners - lastige ­dossiers. Meestal is het vooral overleggen met bestuurders en uitleggen van onze ­belangen en soms betekent dat bijvoorbeeld gebruik maken


BEMOEIEN MET BEREIKBAARHEID

van het inspreekrecht bij de gemeenteraad of ­Provinciale Staten. Je begeeft je hierbij dus vaak in het politieke landschap en dat is niet altijd even makkelijk, maar wel erg interessant en leerzaam. Het grootste verschil met het bedrijfsleven is de snelheid ­waarmee zaken tot uitvoering komen. ­Bestuurlijk is een termijn van 3 jaar echt korte termijn en bij veel dossiers, bijvoorbeeld de aansluiting N11/A12, moet je rekening houden met een traject dat zeker 10 jaar gaat duren. Voor onder­ nemers is dat een lichtjaar, maar ­bestuurlijk is het dat niet. Plannen hebben nou ­eenmaal tijd nodig in een dichtbevolkt land als ­Nederland en procedures moeten zorgvuldig worden doorlopen. Het is daarbij wel van groot belang dat er steeds stappen worden gezet en dat projecten op de agenda blijven. Daarin spelen wij als VOA direct, en als ­onderdeel van grote ­platforms indirect, een ­belangrijke rol.

Diederik Oosting Commissie Infrastructuur en Bedrijventerreinen T: 071-3420200 E: d.oosting@spanbeton.nl

54 — 55


ALMANAK

Hopla: in de kuiten! Welke onderneming wil dat nu niet: Medewerkers die barsten van de energie en nooit ziek zijn. Doorzetters voor wie geen berg te hoog is en geen afstand te lang. Een utopie? Misschien. Maar de VOA sportcommissie is er heilig van overtuigd dat ­sportieve ondernemers en medewerkers bijdragen aan een fitte en vitale onderneming.

Wat VOA Golftoernooi 9 juni 2017 (Golfclub Liemeer) NIEUW: 15 juni 2018 (Golfclub Zeegersloot) VOA Fietstourtocht 18 juni 2017 NIEUW: 1 juli 2018

Waarom De VOA helpt onder­nemers om zichzelf en hun mede­ werkers fit en vitaal te ­krijgen (en een beetje ­sportief ­netwerken en gezelligheid ­kunnen ook geen kwaad).

VOA JAARBOEK 2018


HOPLA: IN DE KUITEN!

56 — 57


ALMANAK

Vakmanschap is meesterschap Een echt vak leren is even actueel als dat vroeger was. Sterker nog, als je tegenwoordig een echte vakman of vakvrouw bent, staan werkgevers om je te springen! Waarom komen er dan toch steeds minder vakmensen van school? Tekst: Bas de Lange

Het is één van de belangrijkste speerpunten van de commissie Arbeidsmarkt. De term die hiervoor gebruikt wordt is ‘aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs’. Veel ondernemers zeggen, vaak terecht, dat scholen de aansluiting met de ­praktijk verloren zijn. Door de prikkels die scholen vanuit de overheid krijgen, ligt de focus op het aantal leerlingen, gebouwen en ­diploma’s. Of dat diploma ook je kansen in de maatschappij verbetert is een vraag die slechts zelden wordt gesteld.

Technologie en wetenschap Gelukkig is er een kentering gaande. Er zijn vele initiatieven om bijvoorbeeld technologie en wetenschap een meer

VOA JAARBOEK 2018


VAKMANSCHAP IS MEESTERSCHAP

prominente rol te geven in het onderwijs. Want onze wereld verandert razendsnel en ­automatisering neemt hand over hand toe. In alle s ­ ectoren! Of het nu ­robotisering is in de boomkwekerij of slimme software die een jaar­rekening opstelt. Bedrijven spelen hier nu al op in. Een mooi voorbeeld is de fietsenbranche. Waar in het verleden een fietsen­ maker bezig was met het leggen en vetten van een ketting, tegenwoordig is hij een halve elektricien. En de branche groeit weer als tevoren door de introductie van de ­elektrische fiets. De fietsenmaker van morgen kan niet zonder de nodige elektro-kennis.

Bas de Lange

“Als u in de toekomst wordt gevraagd mee te werken aan voorlichting op scholen: doe mee, in uw eigen belang!”

Zet je bedrijf open

Meerjarenplanning

Wat kunnen wij, onder­nemers verenigd in de VOA, nu doen om deze o ­ ntwikkelingen te stimuleren? Meedoen! Zet je bedrijf open voor ­stagiaires. Jongeren van het VMBO, MBO maar ook out of the box. Zij-instromers van ­andere branches of ­misschien wel zij-instromers uit andere landen. In samen­ werking met scholen en gemeente is er veel mogelijk.

Maar wij kunnen meer. De eerste belangrijke keuze die jongeren maken is al aan het einde van de 2e klas in het VMBO. Dan moeten deze kinderen van 13-14 jaar ­beslissen welke richting zij opgaan. Wordt het administratie, zorg of toch technologie? Dit is het eerste moment waarop wij kunnen beïnvloeden. Het lijkt ver weg, maar u maakt als

ondernemer toch ook een meerjarenplanning? Waarom niet dan al betrokken ­worden bij het onderwijs. U zult daar over 5 tot 10 jaar de vruchten van plukken in de vorm van gemotiveerde stagiaires en gewaardeerde medewerkers. En vergeet hierbij niet de ouders. Met name moeders spelen een enorm belangrijke rol in het keuzeproces van jongeren als het gaat om opleidingen.

58 — 59


ALMANAK

De Week van het Werk Wat is het? Ondernemers, onderwijs en overheid in Alphen aan den Rijn werken nauw samen om de aansluiting van het onder­wijs op de arbeidsmarkt optimaal af te ­stemmen. De Week van het Werk, jaarlijks ­georganiseerd in november, wordt ­gevuld met uiteen­lopende ­activiteiten rondom werk en arbeidsmarkt.

Waarom doen we dat? De VOA bouwt graag aan werkgelegenheid, een ­gezonde arbeidsmarkt en de opleiding van jongeren.

VOA JAARBOEK 2018


DE WEEK VAN HET WERK

Go4It! Beroepenmanifestatie Wat is het? Kinderen van het ­gehele vmbo in Alphen aan den Rijn en omgeving ­krijgen tijdens de Go4It! ­Beroepenmanifestatie ‘hands on’ te maken met de beroepen waar de verschillende studieprofielen naartoe werken.

Waarom doen we dat? In het vmbo maakt de mede­werker van de ­toekomst al een belangrijke keuze. Als die keuze niet zo handig is, zitten onder­ nemers straks met de gebakken peren.

60 — 61


ALMANAK

Bedrijfsbezoeken met het college van B&W Regelmatig brengt het college van burgemeester en wethouders samen met onze eigen VOA-bestuursleden een bedrijfsbezoek aan één van de leden. Het gezelschap maakt persoonlijk kennis met elkaar, krijgt een rondleiding door het bedrijf en staat open voor een ­informele dialoog. De VOA staat voor het belang van een goede economie in Alphen aan den Rijn. Het is belangrijk dat de politici met eigen ogen zien en uit de eerste hand te vernemen wat er speelt in het bedrijfsleven, zowel qua kansen als bedreigingen. Het is goed om te zien dat het ­voltallige college - als het ook maar enigszins kan - ruimte voor de bedrijfsbezoeken

VOA JAARBOEK 2018

vrijmaakt in de agenda’s. Andersom is het belangrijk dat de onder­nemers inzicht krijgen in de werkwijze en obstakels binnen de ­politiek. Eén en ander leidt tot ­verbinding en ­wederzijds ­begrip tussen de lokale ­politiek en het bedrijfsleven. Goede reden voor de VOA om dit te faciliteren.

Waar Mei 2017 Sep 2017 Nov 2017 Feb 2018

Passie voor Slapen Elysee Dental Aster ICT Tuijn Optiek & Juwelier

Waarom Verbinding en wederzijds ­begrip creëren tussen de lokale politiek en het b ­ edrijfsleven.


“OP JE GEZONDHEID!”

“Op je gezondheid!” Iedere eerste donderdag van de maand wordt de VOA-­ netwerkborrel georganiseerd: misschien wel de meest laagdrempelige manier om in contact te komen met andere ondernemers in de gemeente Alphen aan den Rijn. De gesponsorde VOA-borrel vindt altijd plaats van 17:30 tot 18:30 uur in een horecagelegenheid in de regio. Voor onder­ nemers onder elkaar een mooie gelegenheid om in een ­vrijblijvende setting te netwerken. Je leert mensen kennen, verbreedt je horizon en kunt leren van elkaars vraagstukken of hierop inspelen. Denk niet aan het eind van iedere borrel met een goed ­gevulde ­orderportefeuille naar buiten te kunnen stappen, want zo werkt het ­(helaas) niet. Het is eerder een plek van ontmoeting, ­elkaar helpen, inspireren en ­ervaringen delen om je in het ­onder­nemerschap te ondersteunen. En buiten dat is het contact met gelijk­gestemden ook nog eens heel gezellig! De VOA-netwerkborrel, ook zéér gewaardeerd door m ­ ensen die een frisje drinken.

Waar September 2017 ‘Borrel met Ballen’ bij TEAN (gesponsord door B&W) November 2017 Netwerkborrel bij Maggie Blue (tevens sponsor) December 2017 Bekendmaking laatste 3 in verkiezing Onderneming v/h Jaar (gesponsord door Golfbaan Bentwoud) Feb 2018 Netwerkborrel bij ­Restaurant Trots ­(gesponsord door Thearent) Maart 2018 ‘Lagerhuisdebat-borrel’ bij Archeon

Waarom Laagdrempelige plek voor onderlinge ontmoetingen. 62 — 63


ALMANAK

Een boost door nieuwe inzichten Het werd afgelopen jaar voor de tweede keer georganiseerd: ‘Boost Your Business’. “Verwarring is het voorportaal van nieuwe inzichten”, hield Jan van Setten ons in de kick off voor. Hij kreeg gelijk. Dit VOA-evenement op 5 oktober 2016 prikkelde de zintuigen en blonk uit op inhoudelijk vlak. De hele dag door werden ondernemers uitgedaagd om te zoeken naar impulsen die hun business naar een hoger niveau kunnen tillen. Bezoekers herinneren zich vast nog wel de innovatie-spelregels van Rachelle van der Linden, de ‘briljante mislukkingen’ van Paul Iske en de re-cap door gouden waterpolocoach Robin van Galen.

Wat VOA Boost Your Business event

Waarom

Mystery shopper André Troost confronteert de Alphense retail vanuit klantenperspectief

Inspiratie, motivatie en ­innovatie stimuleren

Pim Perquin interviewt ­hoogleraar Open Innovation & Business Venturing Paul Iske

VOA JAARBOEK 2018


EEN BOOST DOOR NIEUWE INZICHTEN

Top 7 hoe je klanten snel wegjaagt (door Jan van Setten) 1. Gebrek aan aandacht 2. Gebrek aan initiatief 3. Niet aan afspraken houden 4. Gebrek aan deskundigheid

5. Gebrek aan meedenken 6. Klachten niet goed o ­ plossen 7. Vanwege de prijs

Robin van Galen, ­waterpolocoach

“Erken diversiteit van persoonlijkheden in je team als de sleutel naar succes. Zonder wrijving geen glans”

7 spelregels voor innovatie (door Rachelle van der Linden) 1. Daag jezelf uit (en verwonder jezelf) 2. Zoek je echte assets (en zet ze in) 3. Doorbreek bestaande modellen (wees anders) 4. Start blanco (met je klant in het kloppend hart) 5. Plaats innovatie buiten je bestaande organisatie (want het gaat schuren) 6. Vorm samen een netwerk (digitale verbinding) 7. Speel met lef (leer en stuur bij, groei en laat los)

64 — 65


ALMANAK

Wat heeft de VOA gedaan om leden onderling en aan hun club te binden? 13 februari 2018 De hele dag fit & scherp op je werk 14 november 2017 Waarom goede ideeën niet ­werken: lessen uit de ­geschiedenis van de technologie 25 oktober 2017 Online Security & Privacy 13 juni 2017 De politie is je beste vriend 16 mei 2017 Effectief netwerken in 60 seconden VOA JAARBOEK 2018

Wat Take-A-Break sessies, ­Netwerkcoaching, exit-­ onderzoek en ledenwerving

Waarom Verbinding creëren. Kennis opdoen om VOA-activiteiten­aanbod ­optimaal af te ­stemmen op de behoefte. De zeggingskracht van de VOA verder vergroten.


WAT HEEFT DE VOA GEDAAN OM LEDEN ONDERLING EN AAN HUN CLUB TE BINDEN?

De ledencommissie is in 2014 in het leven geroepen om vast te stellen op welke manier de VOA nog beter tegemoet kan komen aan de wensen en verwachtingen van (potentiële) VOA-leden. ­Momenteel bestaat de commissie uit zeven enthousiaste VOA-­ leden die maandelijks bij elkaar komen om lopende zaken te bespreken en nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Tekst: Rob Buisman

Verbinding Verbinding staat voor ons voorop. Daarom ­organiseren we regelmatig ­kleinschalige activiteiten, onder de ­noemer Take-A-Break, in onder­nemingshuis iFlow. ­Daarbij nodigen we in eerste ­instantie VOA-leden uit, maar ­kunnen we ook niet-leden ­uitnodigen. In dat geval willen we ­potentiële VOA-leden uit de eerste hand kennis laten maken met onze vereniging en vragen we bestaande leden om hun positieve ervaringen te delen. Dat gebeurt tijdens ontbijtsessies met een groep van ongeveer 15 personen, waardoor het eenvoudig is om persoonlijk contact te leggen, gericht kennis met elkaar te delen en elkaar te inspireren. Na een korte themapresentatie door een gastspreker volgt een uitwisseling van gedachten die wordt afgesloten door een smakelijk ontbijt waarna iedereen rond 09.00 uur de eigen werkplek kan opzoeken.

Netwerkcoaching en exit-onderzoek Daarnaast beijvert de ­ledencommissie zich om nieuwe leden waar ­nodig

of gevraagd wegwijs te ­ aken in het VOA-netwerk. m Daarbij maakt de ledencommissie graag gebruik van netwerkcoaches die onder bestaande VOA-leden worden ­geworven. Bovendien verricht de ledencommissie exit-onder­zoek naar leden die hun VOA-lidmaatschap ­hebben opgezegd. De daaruit voort­vloeiende kennis wordt aangewend om het VOA-­activiteitenaanbod ­optimaal af te stemmen op de behoefte van 'de markt'.

Ledenwerving Om het volume en de zeggings­kracht van de VOA verder te vergroten, is ­ledenwerving één van de speerpunten van de VOA. Dat is dan ook een terug­ kerend ­actiepunt op de agenda van de commissievergaderingen, die op elke tweede dinsdag van de maand van 15.30 tot 17.00 uur in ondernemings­huis iFlow worden gehouden. Dan wordt ook de voortgang van de ­ ctielijst ­overige punten op de a besproken en ­worden de taken tot de ­volgende ­vergadering ­verdeeld.

Positieve impulsen De ledencommissie treedt niet alleen organiserend op. We zien ook graag dat VOA-leden zelf ­activiteiten ontplooien. De VOA is tenslotte van en voor ons allemaal. Naast collectieve belangenbehartiging ligt de kracht van onze vereniging naar ons idee in de uit­ wisseling van informatie ­tijdens netwerkbijeenkomsten, themasessies en andere activiteiten waarbij VOA-leden zijn ­betrokken. Samen kansen creëren, ­profiteren van elkaars kennis en ervaring én ­netwerken met als achterliggende d ­ oelstelling om het ­economisch klimaat in het werkgebied van de VOA ­blijvend van ­positieve ­impulsen te voorzien. Dat is waar (ook de leden­ commissie van) de VOA voor staat.

66 — 67


ALMANAK

Ledenlijst #RECHT advocatuur www.hashtag-recht.nl

Aarox BV www.aarox.nl

2G Architecten www.2garchitecten.nl

ABN AMRO Groene Hart www.abnamro.nl

4 Sport Training Center www.4sport.nu

ABS Buntsma Autoschade B.V. www.buntsma-autoschade.nl

A

A.U.B. Interim Management B.V. AA-assurantie BV van der Salm www.vdsalm.nl Aanbestedingscoaching www.aanbestedings­ coaching.nl

Accountantskantoor Van Geen B.V. www.vangeen.nl Administratiekantoor Van Elk www.vanelkvoorelk.nl Administratiekantoor ­Zodiac www.zodiacaa.nl

Aann. bedr. Gräper b.v. www.aannemingsbedrijf­ graper.nl

adrichem communicatie + events www.adrichem­ communicatie.nl

Aann. bedrijf J. Bijleveld B.V. www.bijleveldbv.nl

AGS Administraties en ­Belastingen www.agsadministraties.nl

Aann.bedr. Van der Meer B.V. www.vdmbv.com Aannemingsbedrijf G. Bruijnes BV www.meerdanbouwen.nl Aannemingsbedrijf Van Mil bv www.vanmil.nl

VOA JAARBOEK 2018

Alg. Chr. St. Shezaf ­Kinderdagverblijven www.shezaf.nl AllSystems B.V. www.allsystems.nl Alphaplan bv adviseurs in bouwen www.alphaplan.nl Alphens Collectief www.hetalphenscollectief.nl alphens.nl B.V. www.alphens.nl Amatec Technische Veren B.V. www.amatec.nl Anculare www.anculare.com

Angela den Hartog ­Makelaardij o.g. www.angeladenhartog.nl Annika Roos Duurzame Huidverbetering www.annikaroos.nl

Aksent op Schoon bv www.aksentopschoon.nl ALC Warehousing B.V. www.alc-warehousing.nl Alfreds ­Restaurant, ­Business en ­Huwelijks­locatie www.alfreds.nl

ANS Risicomanagement B.V. www.ans-risicomanagement.nl Antenna www.antennagroep.nl


LEDENLIJST

Apics Flexjobs www.apicsflexjobs.nl / www.apics.nl Archeon www.archeon.nl Archi-Tech Architecten www.archi-tech.nl Arthea www.arthea.nl Asbest Solutions V.O.F. www.asbestsolutions.nl AsbestVraag www.asbestvraag.nl Aster ICT www.asterict.nl Auto Import Online BV www.autoimportonline.nl Autobedrijf van Leijden bv www.vanleijden.nl Autobedrijf Van Schie www.vanschie.nl Avantage Cloud Solutions www.avantage.nl/cloud Avery Dennison Materials Nederland BV www.averygraphics.nl Aviarena Trading B.V. www.aviarena.com AWP Gevelonderhouds­ installaties BV www.awp.nl

B

B & L Vastgoed bv www.benlvastgoed.nl

B&E afbouw www.beafbouw.nl Baak Autocenter bv www.baakautocenter.nl Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. www.schoonmaakbedrijf­constantbv.nl Banketbakkerij Stevers www.steversbanket.nl Barcos Dienstengroep www.barcos-caffee.nl Basis Bedrijfshuisvesting Alphen B.V. www.basis.nl BCK (Betonmortel Centrale Koudekerk BV) www.bck.nl

Berntsen Mulder Advocaten www.berntsenmulder.nl Bezemer Fitness www.bezemerfitness.nl Bibliotheek Rijn en Venen www.bibliotheekrijnenvenen.nl Biesterfeld Nederland B.V. www.biesterfeld.nl Bike Koerier Alphen www.bikekoerieralphen.nl Blanksmabouw bv www.blanksmabouw.nl Bloemen Architecten B.V. www.bloemen-architecten.nl

BDO Accountants & ­Belastingadviseurs B.V. www.BDO.nl /Alphen BDU Media www.bdu.nl Bedrijfsadvies Alphen aan den Rijn B.V. www.bedrijfsadvies.nu Beentjes Teksten www.beentjesteksten.nl Belangenver. ­winkelcentrum Herenhof www.herenhof.nl Bentvelzen Logistiek BV hodn Van den Bos ­Transport www.vandenbostransport.nl Berden by Houweling BV www.berdendesign.nl

BOS schoonmaakservice www.bos-schoonmaak.nl Bouwbedrijf Niersman B.V. www.niersman.com Bouwbedrijf Woubrugge Vastgoedonderhoud B.V. www.bbwvastgoed­ onderhoud.nl Bouwer & Officier www.bouwer-officier.nl Brevini Nederland bv www.brevini.nl Broodjes Direct/ Catering Direct www.broodjesdirect.nl 68 — 69


ALMANAK

buller & rijnbeek N OTA R I S S E N

Buller & Rijnbeek ­Notarissen www.bullerenrijnbeek.nl Buntsma Holding b.v.

Champestate Business Centre b.v. www.champestate.nl

D.K.A. Alphen b.v. ‘Alles voor uw kantoor’ www.dka-alphen.nl

Chan’s bv www.chansbv.nl

Dakmakersbedrijf Kewodak B.V. www.kewodak.nl

Chocolade Atelier le Chat chocoladeatelierlechat. jimdo.com

Buro de Kermisgids www.dekermisgids.nl Buro Toob BV creatie en communicatie www.burotoob.nl

C

C. Kamer en Zn BV www.ckamer.nl

Caminada & Van Leeuwen Gerechtsdeurw. & Incasso www.cvl-incasso.nl Cartec B.V. www.cartec.nl Carwash Easy and Go www.easyandgo.nl

DBF Communicatie B.V. www.dbfcom.com Chopin Software ­Development www.chopinsoftware.nl Claassen, Moolenbeek & Partners www.cmenp.nl/alphen

Centurio vastgoed­ ontwikkeling - ERELID www.centuriovastgoed.nl VOA JAARBOEK 2018

De Bovenste Verdieping www.debovensteverdieping.nl DE CLERCQ Advocaten Notariaat www.declerq.com

CodeBridge www.codebridge.nl

De Gouden Wok / Hotel Het Oosten www.degoudenwok.com

Comandi Business ­Solutions BV www.comandi.nl

De Kinderhaven, locatie De Romeinen www.dekinderhaven.nl

Court Performance www.courtperformance.com

De Kluijver Gerechtsdeurwaarders|Juristen|Incasso www.dekluijver.nl

Created By Pim CTRS Web development Culvita www.ctrs.nl

D Castellum www.theatercastellum.nl

Dallas Netherlands ­Cooperative U.A. www.dallasgrp.com

De Knikker Keukens, ­Sanitair & Tegels B.V. www.deknikkerkeukens.nl De Koers www.dekoers-­ duurzaaminzetbaar.nl

d line Nederland BV www.dline.com

De Koning makelaars www.dekoningwonen.nl

D&K Automotive Glass www.dk.nl

De Thermen2 B.V. www.dethermen2.nl De Vrij Logistics www.devrijlogistics.nl


LEDENLIJST

De Watergeus www.dewatergeus.nl De Woordenwinkel www.dewoordenwinkel.nl

E

E.T.B. A. Hogenes BV www.etbhogenes.nl

Decaprint www.decaprint.nl

Echtstudio www.echtstudio.nl

Deerenberg & Van Leeuwen www.deerenberg.nl

EDW Autolease Groene Hart www.edwautolease.nl

Den Hertog workspace development www.edwindenhertog.nl digicoaches www.digicoaches.nl DL Coldstore www.dl.nl

Eigenwijze Evenementen www.eigenwijzeevenementen.nl Electrolux Home Products (Nederland) B.V. www.electrolux.nl Elysee Dental Solutions B.V. www.elysee-dental.com

assurantiën Dool Assurantiën B.V. www.dool.nu DR Producties Partyverhuur - Catering www.drproducties.nl Driftsport.nl www.driftsport.nl drs. Sabine d’Hooghe www.sabinedhooghe.nl DTC Alphen www.dtc-alphen.info Ductus ICT www.ductus.nu Duijvelaar Pompen www.dp.nl DuPhamed b.v. www.duphamed.com Duyn Holding B.V.

Energie Techniek B.V. www.energietechniekbv.nl EnergyProof B.V. www.energyproof.nl Enflow www.enflow.nl Engelen & Spoor ­Uitvaartverzorging www.engelenenspoor.nl ENNL Effective Business Solutions www.ennl.eu Ericis Projectontwikkeling & Parkmanagement www.ericis.nl

ErvaringWerkt www.ervaringwerkt.nl

Erwin Philips Holding B.V. / Talent Masters www.karakter.nl Eskens Groep B.V. www.eskens.com Eskens Holding BV E-Sports Game Arena B.V. esportsgamearena.nl Eurolaminaat Zoeterwoude B.V. www.eurolaminaat.nl Evenementenlocatie De Dyck BV www.dedyck.nl EventCo www.eventco.nl EVO Repro www.evorepro.nl Exact Personeelsintermediair www.exactpi.nl

F

F. van Lanschot Bankiers NV www.vanlanschot.com Fa. E. Rademaker en Zoon www.rademakertransport.nl Fase Autobedrijven B.V. www.dinant-fase.nl Fashion 2 Wear BV www.f2w.nl Feedback Training & ­Consulting Het Groene Hart www.feedbackconsulting.nl 70 — 71


ALMANAK

Fietspoint Alphen b.v. www.fietspoint.com

GBI Van Beijeren www.gbivanbeijeren.nl

GoedOpOrde.nl www.goedoporde.nl

Finkenflügel ­Dakbedekkingen www.finkenflugel.nl

GCC Liemeer BV www.golfclubliemeer.nl

Goldviz www.goldviz.nl

Geelkerken & Linskens Advocaten N.V. www.gl-advocaten.nl

Golfbaan Bentwoud www.golfbaanbentwoud.nl

Fitgarant www.fitgarant.nl Fitness365 Alphen aan den Rijn www.fitness365.nl FJ Creative Digital ­Production www.fjproducties.nl

Gek van Fietsen.nl www.gekvanfietsen.nl Gemeente Alphen aan den Rijn www.alphenaandenrijn.nl

Golfclub Zeegersloot www.zeegersloot.nl Golfschool Zeegersloot www.zeegersloot.nl/­ golfschool-zeegersloot/ Goudkuil Bouwmanagement BV www.gripopbouwen.nu

Flora Party & Event BV www.floraboskoop.nl

Goudplevier Holding bv Flynth adviseurs en ­accountants BV www.flynth.nl

GEOMET www.geomet.nl

FOCUS; Arbeidscentrum Ipse de Bruggen www.ipsedebruggen.nl

GESNET www.gesnet.nl

Frames/ FES Developments BV www.frames-group.com

Gezond Gewicht advies en begeleiding www.gezondgewichtaenb.nl

Freepack Software B.V. www.freepack.nl

Gezondheidscentrum ­Dillenburg B.V. www.gezondheids­ centrumdillenburg.nl

Freyr Architecten Froot www.freyr.eu

G

G.J. Thomas - ERELID Galerie DE TRAP GB Vastgoed B.V. www.gbvastgoed.nl VOA JAARBOEK 2018

Glascentrale Midden ­Holland BV www.glascentralemiddenholland.nl Goedhart B.V. www.goedhart.com Goedhart Keukens en ­Tegels B.V. www.ghkt.nl

Goudsmederij Bontekoe www.goudsmederijbontekoe.nl Grant Thornton ­Accountants en Adviseurs BV www.gt.nl Green Real Estate B.V. www.green.nl Grimbergen Constructive Partner www.grimbergen.nl Groene Hart Energie www.groenehartenergie.nl Gromax bv www.gromaxverhuur.nl

H

Habo Riool Techniek www.haboriooltechniek.nl


LEDENLIJST

Hagoort BV (h/o Expert Boskoop) www.expert.nl/boskoop Handelsbanken www.handelsbanken.nl Hans Severs Alphen aan den Rijn bv www.hanssevers.nl Hans Uljee Holding Hassefras B.V. www.hassefras.com HC Alphen www.hcalphen.nl Health Company B.V. www.healthcompany.eu HEBI ­Bedrijfswageninrichting b.v. www.hebi.nl Heeren van Molenstaete www.molenstaete.nl Hesseling Accountancy & Advisering www.hesseling-accountancy.nl Het Idee www.hetidee.nl Het Motorhuis Alphen www.motorhuis.nl hijdra.com www.hijdra.com Hillsafety BV www.hillsafety.nl Hoens & Souren Keereweer Advocaten www.hslaw.nl

Holcim Coastal BV www.holcim.nl Holland West Makelaardij www.hollandwest.nl Home Instead Thuisservice Alphen a/d Rijn www.homeinstead.nl/­ alphenaandenrijn Hooftman Alphen aan den Rijn B.V. www.hooftman.nl Hoogendoorn Witgoed VOF www.hoogendoorn-witgoed.nl Hoogeveen Plants B.V. www.hoogeveenplants.nl Hoogvliet Beheer B.V. www.hoogvlietbeheer.nl Hoogvliet BV www.hoogvliet.com Horecaservice Ruud van der Star & Zn. B.V. www.horecaservice­ ruudvanderstar.nl Hoste mileutechniek www.hoste.nl HPVL Consult www.hpvl.nl

Hyva Holding b.v. www.hyva.com

I

IMI Hydronic Engineering B.V. www.imi-hydronic.com/nl Impact Verpakken & ­Verpakkingen www.impactverpakken.nl IMR Advies www.imradvies.nl In ‘t Veen Advocaten www.intveenadvocaten.nl InAccount www.inaccount.nl ING www.ing.nl InnSpire Groep BV www.innspire.nl Inofec Kantoormeubelen www.inofec.nl INQAR Huurmij www.huurmij.nl IntoMedia BV www.intomedia.nl

HRforResult BV

InTouch Sales support www.intouchsalessupport.nl

Huigen Project Stoffering/ Huigen Wonen www.huigenwonen.nl

IQ-Leads BV www.iq-leads.com

Huschka Beveiligers b.v. www.huschka.nl

i-Standout www.istandout.nl

HVK beheer

72 — 73


ALMANAK

J

J.M. de Wit ­Groenvoorziening B.V. www.dewitgroenvoorziening.nl J.M. Kabalt Jacot Audiovisueel www.jacot.nl Janssen’s IJssalon www.janssenijssalon.nl Jawi Sportcenter B.V. www.jawi.nl Jelfra Beheer bv

Junis Kinderopvang www.junis.nl

K

Kabalt’s Oliebollen vof Kameleon Textieldruk www.kameleontextieldruk.nl Kath. S.G. Ashram College www.ashram.nl Kempenaar Alphen bv www.kempenaar-renault.nl Kenniscentrum B.O.S. www.kenniscentrumbos.nl Kenniscentrum TAMA Alphen BV www.tamagroep.nl

Jelfra De Toren www.uwtopslijter.nl Job Promo www.jobpromo.nl Jong Personal Training www.jongpersonaltraining.nl

Josepha’s Art www.josephas-art.nl

KHZ Internationale ­Verhuizers BV www.khz-movers.com KIES voor mondzorg onder narcose www.stoptandartsangst.nl

VOA JAARBOEK 2018

Koopplein Alphen aan den Rijn www.koopplein.nl/­ alphenadrijn Koppes Makelaardij bv www.koppesmakelaardij.nl Koster van Mil Beheer B.V. www.kostervanmil.nl Kraay & Van het Huys www.vanhethuys.nl/ www.kraaywijn.nl Kriek Poedercoatings www.kriekbv.nl

Kroes & Partners ­Notarissen & Adviseurs www.kroesenpartners.nl

L

La Gro Advocaten www.lagrolaw.nl

Klantenfabriek www.klantenfabriek.nl Kleuro Groep B.V. www.KleuroGroep.nl Kliniek Alphen www.kliniekalphen.nl

Jungheinrich Nederland bv www.jungheinrich.nl

Koetshuis de Toegang www.koetshuis-de-toegang.nl

KeukenWarenhuis.nl www.uwkeukenadviseur.nl

Kjeld BV www.kjeldbv.nl José van der Pijl ­Socialmediabeheer www.josevanderpijl.nl

Koeien en Kaas Alphen aan den Rijn www.koeienenkaas.nl

Kluthe Benelux BV www.kluthe.nl

Lansigt accountants en belastingadviseurs www.lansigt.nl Latexfalt BV www.latexfalt.com Leaves for Breath www.leavesforbreath.com


LEDENLIJST

Leer & werkomgeving De Meerkoet (Gemiva-SVG Groep) www.gemiva-svg.nl Lek/Habo www.lekhabo.nl\lek-habo Lekx, Kok & Geerlofs Accountants www.lkg-accountants.nl Leliveld Verhuur B.V. www.leliveldverhuur.nl Lemontree www.lemontree.nl Lieftink Geveltechniek B.V. www.lieftink.nl Limes Netwerk Notarissen www.limesnotarissen.nl Lommers Decoration www.lommersdecoration.nl Luba Uitzendbureau www.luba.nl LumiParts BV www.lumiparts.nl

M

M.W. de Leeuw en Zonen www.mwdeleeuw.nl M+ Group www.mplus.nl

Makelaardij Van Brussel www.makelaardijvanbrussel.nl

Mr. Higgins www.mrhiggins.nl

Marbin Benelux www.marbin-benelux.com

MTH Lifttechniek www.mthlifttechniek.nl

Marc Huisman Autobedrijf B.V. www.marchuisman.nl

MTP fysiotherapie www.mtpfysiotherapie.nl

Marcenbas Werving & Selectie BV www.marcenbas.nl Marlie & Felice www.marlieenfelice.nl mboRijnland www.mborijnland.nl mboRijnland www.rocleiden.nl Medo Clean B.V. www.medoclean.nl Mercedes-Benz Alphen aan den Rijn www.mbdb.nl Middelkoop en Partners Accountants www.middelkoop-­ accountants.nl Minerva TXT producties www.MinervaTXTproducties.nl Mond en Welzijn www.mondenwelzijn.nl

Maas Auto Groep www.maasautogroep.nl

Mooi zo ­schoonheidsinstituut www.mooi-zo.nl

MACTHERAPY www.mactherapy.nl/support

Morgenwijzer www.morgenwijzer.nl

MakeCover B.V. www.makecover.nl

MotorKledingCenter B.V. www.motorkledingcenter.nl

Mulder Montage B.V./ MM+ESCOM B.V. www.muldermontage.com MultiLease B.V. www.multilease.nl Multi-Office Alphen aan den Rijn www.voorjekantoor.nl Munneke Lourens Advocaten www.munnekelourens.nl

N

N. van Es Management & Advies www.managementadvies.com N.P.M. Schoof - ERELID NAHV Accountants B.V. www.nahvaccountants.nl

NIECAR banden - reparatie - auto’s www.niecar.nl / www.niecarautobanden.nl Nieuwenburg Administratie & Belastingadviseurs bv www.kantoornieuwenburg.nl

74 — 75


ALMANAK

Nivita Makelaars O.G. www.nivitamakelaars.nl

Parkvilla www.parkvilla.nl

Novema www.ondernemersbelang.nl

PARTICIPE www.participe.nu

O

Obail www.obail.nl Okay Color Graphics bv www.okaycolor.com Okee Bedrijfsdiensten b.v. www.okee.nl

Party Regelaar B.V. www.partyregelaar.nl Passie voor Slapen www.passievoorslapen.nl/ varia.html Pensioenadvies Financieel Reisgenoot www.financieelreisgenoot.nl

Onderwaater Bouwkundig Ingenieursbureau B.V. www.onderwaater.nu

Persgroep Nederland BV/ Alphens Nieuwsblad www.deweekkrant.nl/­ Alphens_Nieuwsblad

OneLine www.oneline.nl

PeterFranken.tv www.peterfranken.tv

Optimus Acorro www.optimus-acorro.nl

Philumax BV | Real Estate Development www.philumax.nl

Orange Wellness Club www.orangewellnessclub.nl Orona www.orona-group.com OVENDO Financieel ­Maatwerk www.ovendo.nl

P

P&S Staalproducties B.V. www.ps-staalproducties.nl Pannenkoekenboerderij De Schaapskooi www.deschaapskooi.com Papp B.V. VOA JAARBOEK 2018

Pigeon Express Couriers bv www.p-e-c.nl

PLUS Verheul/­ Ondernemersver. Benthuizen www.plus.nl PM Project Meubilair bv www.projectmeubilair.nl Politie Eenheid Den Haag, Team Alphen aan den Rijn www.politie.nl Polygon Nederland B.V. www.polygongroup.com/nl-nl/ Ponsioen Installatie ­Techniek BV www.ponsioenbv.nl Praxis Alphen aan den Rijn www.praxis.nl Primoclad B.V. www.primoclad.nl Printgarden Digitaaldruk BV www.printgarden.nl Proba www.proba.info Profile Tyrecenter Oppelaar www.profile.nl

pLAN8 Consultancy & Development B.V. www.plan8.nl

Promodomo B.V. www.promodomo.nl

planBRAM www.planbram.nl

Pursue Personal Training www.pursuept.nl

Planje Accountants en meer www.planje.nl

R

Plantarium gebouw www.plantariumgebouw.nl Plantentuin Esveld www.esveld.nl

R.A. van Leeuwen Bouwbedrijf B.V. www.RAvanleeuwen.nl Raadgevend Ingenieurs­ bureau Van Dijke BV www.vandijkebv.nl


LEDENLIJST

RAAK Juristen www.raakjuristen.nl

Rodeca Systems bv www.rodeca.nl

Scrambled Ads www.scrambledads.nl

Rabobank Groene Hart Noord www.rabobank.nl/­ groenehartnoord

Romijn Decorette BV www.romijn-decorette.nl

sdmo www.sd-mo.nl

RTC Cella www.rtccella.nl

Sebastian Alphen aan den Rijn www.sebastianalphen.nl

Randstad Uitzendbureau bv www.randstad.nl Rayer Health Care Alphen aan den Rijn B.V. www.rayerhealthcare.nl Reco Handelsonderneming www.reco.eu

Ruimbaan Uitzendbureau www.ruimbaan.com

SEO & SEA Online ­Marketing Solutions B.V. www.seoseamarketing.nl

S

Sera Groep www.serasoft.com

S & R Sign en Reclame www.s-en-r.nl

Simonis Creatieve Geesten www.creatieve-geesten.nl

Recruitment inQ www.recruitmentinq.nl

Smart development www.smartdevelopment.nl

Restaurant De Lelie www.restaurant-delelie.nl Restaurant de Zeeger www.dezeeger.nl Restaurant Proto www.tapasproto.nl Rietmeesters www.rietmrs.nl Right at Home Nederland www.rightathome.co.nl Rijnvicus BV www.rijnvicus.nl RIVIUS tuinontwerp en adviesburo www.rivius.nl Ro-Ad www.ro-ad.nl Roboto Groep www.robotogroep.nl

‘s Molenaarsbrug www.molenaarsbrug.nl

Lorem ipsum

Sakura Finetek Europe B.V. www.sakura.eu Salixkwekerij Bontekoe BV www.salixen.nl Samenwerkende ­Psychologen Alphen aan den Rijn www.psycho-alphen.nl Samunicatie B.V. www.samunicatie.nl Scala College www.scalacollege.nl Schouten Olie B.V. www.schoutenolie.nl SCOPE Scholengroep www.groenehartscholen.nl/ www.scopescholen.nl

SMID-Personeelszaken & Uitzendbureau www.smidpz.nl SNS Bank www.snsbank.nl Software 360 B.V. www.software360.nl Solved-IT www.solved-it.nu Spanbeton B.V. www.spanbeton.nl SPEX inthe CITY Opticiens www.spexopticiens.nl SPS www.sps.nl SRaa www.sraa.nl

76 — 77


ALMANAK

Stichting ActiVite www.activite.nl

Storm Uitzendbureau www.stormuitzendbureau.nl

Stichting Alrijne Zorggroep www.alrijnezorggroep.nl

Studio Alphen www.alphenstadfm.nl

Stichting Bezoekers­ centrum De Veenweiden www.bc-deveenweiden.nl

SUEZ Recycling Services www.suez.nl

Stichting De Bron www.debron.info Stichting Kringloop Alphen aan den Rijn www.kringloopalphen.nl Stichting Onderwijs en Werk in Alphen www.onderwijsenwerk­ inalphen.nl Stichting Platform Stedenband Oudtshoorn Z.A. www.stedenband.com stichting PReT Alphen aan den Rijn Stichting StreetliveTV www.stichtingstreetlivetv.nl Stichting TEAN www.tean.nl Stichting Vrienden van de Adventskerk www.vriendenvande­ adventskerk.info Stichting Vrienden van het Schoutenhuis www.schoutenhuis.nl Stoer & Chique B.V. www.stoerenchiquestyling.nl Stolk Boskoop Beheer BV

VOA JAARBOEK 2018

Sv ARC www.svarc.nl SW Consulting www.sw-consulting.nl

T

T.I.B. de Boer www.tibdeboer.nl Talba Nederland bv www.talba.nl Tandartsenpraktijk ­Appelenburg www.appelenburg.com

Tenniscentrum Nieuwe Sloot B.V www.nieuwesloot.nl The Ad Agency www.theadagency.nl The Art Shop www.theartshopalphen.nl The GSM Store www.thegsmstore.nl Thearent B.V. www.thearent.com Tijdvooruwbedrijf.nl www.tijdvooruwbedrijf.nl Tijssen Goed voor Dieren B.V. www.tijssengovodi.nl To The Point HR www.tothepointhr.com TOF touch of fashion www.tofalphen.nl

Tandheelkundige Centra Alphen www.thca.nl

ToiZZ BV www.toizz.com

Tauro Kantoren Centrum (Alphen a/d Rijn) www.tauro.nl

Ton Scheerder Promo & Gifts www.tonscheerder.nl

Tax Consult Network www.taxconsultnetwork.nl

Tops BV Personeelsdiensten www.topsbv.nl

TeekensKarstens Advocaten B.V. www.teekenskarstens.nl TekstBuis www.tekstbuis.nl Ten Brink Food B.V. www.ten-brink.nl

Topzaak Promotie/­ Marketing/Bedrijfsadvisering www.topzaak.com TOT2020 www.tot2020.nl Transport Tender www.transporttender.nl


LEDENLIJST

Transportbedrijf van der Meijden www.wvandermeijden.nl Trendel www.trendel.nl Trenth B.V. www.trenth.nl Trias Totaal Groep BV www.triastotaal.nl

V

Vaardigwerk www.vaardigwerk.nl Vakgarage Middelwout www.vakgaragemiddelwout.nl Vakgarage Van Marrewijk & Zn. www.vakgaragevanmarrewijk.nl

Trices BV www.trices.nl

Van Bunningen Automotive B.V. www.ford-vanbunningen.nl

Tromp’s Bouw- en Ontwikkelings­maatschappij bv www.trompbouwen­ ontwikkeling.nl

Van der Hoek Technische Groothandel BV www.cvanderhoek.nl

Trossèl www.trosseljuwelier.nl Tuijn Juwelier - Optiek www.tuijnoptiek.nl Twee Reclame www.tweereclame.nl Two Trade ­Handelsagenturen B.V. www.two-trade.nl

U

Uipkes Houten Vloeren www.uipkesvloeren.nl Uittenbogaart Advocatuur www.uittenbogaart.com Unique Uitzendburo www.unique.nl UWV www.uwv.nl

Van der Klaauw ­Consultancy Van der Laan B.V. www.vdlaanbv.nl Van der Valk Alphen aan den Rijn www.avifauna.nl Van der Werf ­Vastgoedonderhoud www.vanderwerfvastgoedonderhoud.nl

Van Kampen Administraties en Kantoorservice www.kampen-ak.nl Van Keeken Schoenen BV www.vankeekenschoenen.nl Van Kleef & Partners www.vankleefenpartners.nl Van Ree Accountants BV www.vanreeacc.nl Van Schip Alphen bv www.vanschipalphen.nl Van ‘t Hof www.vanthof.nl Van ‘t Wout Interieurbouw BV www.wout.nl Van Wijk Wegenbouw B.V. www.vanwijk-wegenbouw.nl vandenHam interim en advies Vandersnoek Verantwoord vastgoedonderhoud www.vdsnoek.nl

Van der Werff Groep b.v. www.vanderwerffgroep.nl

Vereniging van Eigenaren ITC

Van Dongen Reclame www.vandongenreclame.nl

Vermeulen Groep www.vermeulengroep.com

Van Hoogstraten ­Hoveniersbedrijf www.vanhoogstraten­ hoveniersbedrijf.nl

Verschuur Watersport www.verschuurwatersport.nl

78 — 79


ALMANAK

Vibu Projectontwikkeling b.v. www.vibuproject.nl

Werk-kracht.nl B.V. www.werk-kracht.nl

Woondroom Alphen www.woondroomalphen.nl

Vijzelman Fiscaal Advies www.vijzelman.nl

WerkVinden2.0 Alphen aan den Rijn www.werkvinden2punt0.nl

Woonforte www.woonforte.nl

Vita Trans www.vitatrans.nl Vlasman Betonbewerkingsen Slooptechnieken b.v. www.vlasman.nl VMD KOSTER ­verzekeringsgroep www.vmdkoster.nl

White Orange www.whiteorange.nl Wijnbar&Zo VOF www.wijnbarenzo.nl WIKIWORK www.wikiwork.nl

VOC

Wille Donker Advocaten www.willedonker.nl

Volvo Truck Center B.V. www.volvogrouptruckcenter.nl

Windhorst Transport B.V. www.windhorst.nl Wink. Ver. Hazerswoude Rijndijk

VRHL Video B.V. www.vrhlvideo.nl

Wink.ver. Kerk & Zanen Wink.ver. Koudekerk a/d Rijn

VRHL Content en Creatie B.V. www.vrhl.nl VSA SalarisService & ­Business Support www.vsa-sbs.nl

W

Webstijl www.webstijl.nl

Winkeleliersvereniging De Baronie www.baronie.nu Winkeliersver. Aarhof Winkeliersver. Ridderhof Winkeliersver. Rijnplein www.rijnplein.nl

Webwinkelservice www.webwinkelservice.eu

Wittebrug B.V. www.wittebrug.nl/­ vestigingen/voorschoten

Weideburgh BV www.weideburgh.nl

Wolfslag B.V. www.wolfslag.nl

VOA JAARBOEK 2018

WSSN BV www.wssn.nl WVZ.online bv www.wvzonline.nl

X

Xtensief projectmanagement bv www.xtensief.nl

Y

Young Facility www.youngfacility.nl YourTravel Alphen Claudia Wolswijk www.yourtravelalphen.nl

Z

Zeeman textielSupers B.V. www.zeeman.com Zorg en Zekerheid www.zorgenzekerheid.nl Zuidwijk Carrosserieën B.V. www.zuidwijkcarrosserieen.nl


ALMANAK

65 jaar VOA Onze ondernemingsvereniging jubileert. Vijfenzestig jaar belangen­ behartiging en netwerken voor het bedrijfsleven van Alphen aan den Rijn en omstreken. We zetten enkele van de belangrijkste hoogtepunten door de jaren heen voor je op een rij. In het licht van wat er op dat moment in de wereld plaatsvond. Het is begin jaren vijftig van de vorige eeuw ­wanneer ­directeur Leen de Graaf van de ­Alphensche Bank een ­cruciale opmerking maakt. “Jullie betalen allemaal v ­ erschillende elektriciteitstarieven. Als jullie je nu eens aaneen

sluiten… een collectief ­vormen.” ­Geïnteresseerd kijkt het groepje i­ndustriëlen op, het glaasje cognac in de hand en de sigaar losjes b ­ ungelend tussen de ­lippen. “Wat zeg je daar, De Graaf?” En zo geschiedde het. De Industriële Club wordt in 1953 officieel in de

boeken gezet, met W. van Oordt van de dakpannen­ fabriek als voorzitter. J.B. Samsom is secretaris en Leen de Graaf penningmeester. Het is de geboorte van wat later tot de VOA zal uitgroeien: de grootste lokale ondernemings­ vereniging van Nederland.

1955

Aanleg Julianabrug Watersnood­ ramp en ­oprichting van de Delta­ commissie

1953

1960

Euromast wordt gebouwd

Oprichting IVN (instituut voor Natuureducatie)

1963

John F. Kennedy neer geschoten

Kopstukken; onze VOA-voorzitters

W.H. van Oordt (1953-1959)

VOA JAARBOEK 2018

Z.H.M. van Asch – van Wijk (1959-1963)

A.H.C. van Wersch (1963-1971)


65 JAAR VOA

1972 De eerste VIA verschijnt; het periodiek van de

Vereniging van Industriële Ondernemingen in Alphen en Omstreken. Het verenigingsblad – dat zou uitgroeien tot VOA Magazine – informeert de leden 44 jaar lang over het reilen en zeilen in zakelijk Alphen.

1974

opening Aarhof

1976

1978

Eerste Alphense Jaarmarkt in zijn huidige vorm

De VOA zet werkervarings projecten op, in samenwerking met de OMKA en het GAB

Benzineprijs boven 1 gulden

70’er jaren.

Tijdens de onttakeling van de Martha Stichting maakt de VOA zich sterk om het gebied en opstallen uit handen van de gemeente en ‘verkeerde’ projectontwikkelaars te houden. Met succes, gezien de huidige toegevoegde waarde van het prachtige Park Rijnstroom.

1970

Eerste editie Pinkpop

1965

Oprichting Stichting Fiets

1964 Zwammerdam

sluit zich aan bij Alphen aan den Rijn

Invoer anticonceptiepil

R.H. Samsom (1971-1975)

1967

1969

Opening 1e Zeeman filiaal

F.H. Nauta (1975-1977)

Neil Armstrong eerste mens op de maan

Jean-Pierre Samsom (1977-1981)

82 — 83


ALMANAK

1984

Eerste ver kiezing van de Alphense Onder neming van het Jaar. Vanaf 1995 volledig georganiseerd onder VOA-vlag.

Organisatie van de eerste bedrijvengolfdag

Begin jaren 80.

Gebiedsontwikkeling Zegerplas. Een (voormalig) wethouder heeft het plan om het Zegerplasgebied beschikbaar te stellen voor woningbouw. De sportcomplexen dienen te verhuizen naar de overzijde van het kanaal. Mede door ­nadrukkelijk verzet vanuit de VOA ­belandt het plan in de prullenbak.

1981 Oprichting

Parkexpressie

1980 Inhuldiging

Koningin Beatrix

Wim v.d. Kooij (1981-1982)

VOA JAARBOEK 2018

1982 Oprichting

Het instituut Nationale ombudsman

Aad Groenendijk (1982-1994)

Opening Golfclub Zeegersloot

Gandhi wordt vermoord

1985 Gorbatsjov

introduceert Perestrojka


65 JAAR VOA

1987

1989 VOA is mede-initiatiefnemer van de

20 van ­Alphen wordt officieel een internationale wedstrijd

vereniging Distripool. Onder Distripool worden i­nitiatieven ontwikkeld op gebied van logistiek en voor uiteenlopende zaken gelobbyd en contacten gelegd bij verschillende (overheids-)organisaties, ­partners en opleidingen.

1988

Val Berlijnse Nederlands Muur Elftal wint EK Voetbal Eerste Taptoe Alphen

1990

Start aanleg van de wijk Kerk & Zanen Nelson Mandela wordt vrijgelaten

2001 Het VOA bestuur

r­ egelt namens het bedrijfs­ leven één miljoen gulden via het VSB Fonds. T.b.v. voorfinanciering van deel 2 van de N11: het ­traject tussen ­Bodegraven en Alphen. Het zou de ­voltooiing van de rijksweg met 10 jaar versnellen.

1992

Petra Burgmeijer in dienst bij de VOA

1995 Oprichting SBBA

De bouwstenen voor Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Alphen aan den Rijn worden gelegd in een vereniging van VOA, gemeente, brandweer, ­politie Hollands Midden en KvK.

2000

Vuurwerkramp ­Enschede

1993

Het Verdrag van Maastricht vormt de ­h­uidige EU

Terroristische ­aanvallen VS

Chiel Jansen (1994-1997)

Opening N11 (deel Leiden ­Alphen)

World Trade ­ rganisation O WTO opgericht

Jan Stoop (1997-2000)

1994

Opening Archeon

Wim van der Ziel (2000-2003)

84 — 85


Sinds 2003 De gemeente start i.s.m. de

VOA met de revitalisering van bedrijventerrein Rijnhaven. Naast een eenmalige ‘upgrading’ van de openbare ruimte wordt ook door een aantal bedrijven stevig geïnvesteerd in de eigen opstallen.

2008 De eerste Go4It

Beroepen­manifestatie. Een jaarlijkse, verplichte oefening voor alle Alphense VMBO scholieren, waarin de VOA sinds het begin participeert. De manifestatie is met name goed voor bedrijfstakken die bij de jeugd niet zo tot de verbeelding spreken. Via doe-activiteiten krijgen zij de kans om aan het werkzame leven te snuffelen.

2002

2010

Willem Alexander en Máxima trouwen

2007

Grote VOA manfestatie tegen Jeugd­ werkloosheid in Avifauna

Aanvang kredietcrisis

Brand zwembad De Thermen

Martin Verkerk in finale Roland Garros

Opening containerhaven Alpherium. Met een overslagcapaciteit van 200.000 TEU per jaar en 60.000 m2 opslagruimte wordt deze inland terminal tot één van de grootste van Nederland gerekend. Vanaf Alpherium vindt containertransport over water plaats van en naar Rotterdam en Antwerpen. Naast ontwikkelaar Van Uden speelt de VOA een rol in de belangenbehartiging naar overheden.

Frank Ponsioen (2003-2008)

John Vermeer (2008-2014)

De Alphense winkeliers-­ verenigingen sluiten zich voor belangenbehartiging aan bij de VOA


65 JAAR VOA

2010 Oprichting Bedrijven

Investerings­Zone (BIZ). De BIZ beheert gelden voor onder andere centrumpromotie, de aanstelling van een centrummanager of het ophangen van feestverlichting rond de feestdagen. Hiertoe wordt de Stichting Verenigde Ondernemingen Centrum (VOC) Alphen aan den Rijn opgericht, waarin ook de VOA participeert.

2016

Oprichting Economic ­ evelopment Board Alphen aan den D Rijn door de gemeente en de VOA. Doel van de EBDA is het versterken van het ondernemersklimaat en het bevorderen van de economische ontwikkelingen binnen de gemeente.

2013

VOA en gemeente ­ tellen gezamenlijk 35 s ambitieuze doelen vast in het Economisch Actieplan. Het betreft hier ­onder andere ­oprichting van Eerste VOA Boost Your werk­geversservice­punt-loketten, Business evenement hogere deelname van Alphense bedrijven aan ­aanbestedingen, een actief centrummanagement, een eigentijds retailbeleid, k ­ antoren­­beleid en bestrijding van werkloosheid. Opening Koningin Máximabrug

2017

2015

Kraanongeluk Julianabrug

Inhuldiging koning Willem-Alexander

2011

Schietdrama Ridderhof

2014

Opening De Baronie

Lancering eerste VOA Jaarboek

2018 Eric Carree (2014-heden)

86 — 87


ALMANAK

Actieve VOA-leden 1. Eric Carree Avantage Voorzitter VOA 2. Bas de Lange Marcenbas Werving & Selectie BV Bestuurslid Voorzitter commissie Arbeidsmarkt 3. Diederik Oosting Spanbeton BV Bestuurslid Voorzitter commissie Infrastructuur

5. Gerard van der Klaauw Van der Klaauw Consultancy Bestuurslid Penningmeester VOA 6. Gijs Piera Printgarden Digitaaldruk BV Bestuurslid Voorzitter commissie Programmazaken

8. Pim Perquin Perq BV Bestuurslid Voorzitter commissie Communicatie 9. Petra Burgmeijer Office-manager

1

7. Dennis Kooren Rabobank Groene Hart Noord Bestuurslid Voorzitter Retailcommissie

4. Matthijs Mulder Berntsen Mulder Advocaten Juristen Bestuurslid Voorzitter Starterscommissie

2

3

4

6

5 8

7

9 VOA JAARBOEK 2018


ACTIEVE VOA LEDEN

12. Jaap Langhout VRHL Video B.V. Commissie Communicatie

10. José van der Pijl José van der Pijl Socialmediabeheer Commissie Communicatie

10

13. Marco Beentjes Beentjes Teksten Commissie Communicatie

11. Fabian Fraikin FJ Creative Digital Production Commissie Communicatie

11

12

14. Kees van Keeken Stichting Verenigde ­ Ondernemingen Centrum Retailcommissie

13

16. René de Boer Winkeliersvereniging Aarhof Retailcommissie

18. Giulia Carta Winkeliersvereniging Atlas/Kerk & Zanen Retailcommissie

17. Mareille Jonker Winkeliersvereniging Atlas/Kerk & Zanen Retailcommissie

15. Marc Krimpenfort Centrummanager Retailcommissie

19. Harry Berg De Baronie Retailcommissie

14

15

17

16

18

19

88 — 89


ALMANAK

20. Carla Passage Belangenver. W.C. Herenhof Retailcommissie 21. Max Verbeek Winkeliersvereniging Ridderhof Retailcommissie 22. Ramon Hagen Winkeliersvereniging Rijnplein Retailcommissie 23. Adriaan Verheul Ondernemersver. Benthuizen Retailcommissie

25. Astrid Teekens Winkeliersver. Da Costa Hazerswoude Rijndijk Retailcommissie

20

26. Piet Smit ROF (Rijnlandse Ondernemers Federatie) Retailcommissie 27. Jolanda Donkersloot VOA-secretariaat Retailcommissie

24. Arjan Konincks Ondernemersver. Koudekerk aan den Rijn Retailcommissie

21

22

24

23

26

25

27

VOA JAARBOEK 2018


ACTIEVE VOA LEDEN

28

28. Margriet de Boer InTouch Sales support Ledencommissie

33. Petra Kampen-van der Pijl Van Kampen Administraties en Kantoorservice Ledencommissie

29. Rob Buisman TekstBuis Ledencommissie

29

34. Ron van der Veer ING Bank Ledencommissie

30. Ronald Baerwaldt Plantarium gebouw Ledencommissie

30

31. Jurre van Eyndhoven Sera Business Design/ alphens.nl Ledencommissie 32. Ludo Goudkuil Goudkuil Bouwmanagement B.V. Ledencommissie

32

31

33

34

90 — 91


ALMANAK 35

35. Wils van Leijden C.S.G. Groene Hart Lyceum Commissie Arbeidsmarkt 36. Frank Zwaan mboRijnland Commissie Arbeidsmarkt

36

37. Klaske Sinnema Gemeente Alphen a/d Rijn Commissie Arbeidsmarkt

37

38. Willem Wittebol HRforResult BV Commissie Arbeidsmarkt 39. Bert Jan Lommerts Latexfalt B.V. Commissie Arbeidsmarkt

39 38

40. Marjolein van der Baan Luba Uitzendbureau Commissie Arbeidsmarkt 41. Maarten van Schie Werkgevers Servicepunt Rijnstreek Commissie Arbeidsmarkt

40

42. Marieke Bosma UWV Commissie Arbeidsmarkt 43. Dick Feddes TeekensKarstens Advocaten Notarissen Commissie Arbeidsmarkt

41

42

43

VOA JAARBOEK 2018


ACTIEVE VOA LEDEN

45

44

44. Fija Mulder Aanbestedingscoaching Aanbestedingscommissie

47. Rudolf van Binsbergen Wille Donker Advocaten Aanbestedingscommissie

45. Carina Canoy Project + Contract Aanbestedingscommissie 46. Mark WĂźstefeld Alphaplan bv adviseurs in bouwen Aanbestedingscommissie

47

46

49

48

50

51

52

53

48. John Loef Smart Development Sportcommissie

51. Thijs Bezemer Bezemer Fitness Sportcommissie

49. Robbert Paul Verkade Verkade Financials BV Sportcommissie

52. Linda Tjaden WIKIWORK Sportcommissie

50. Hans Peter van den Bosch Eigenwijze Evenementen Sportcommissie

53. Erik Jung Alphaplan Sportcommissie

92 — 93


ALMANAK

54

55

54. Bianca Smit White Orange Starterscommissie 55. Chelsey Hendriks SEO & SEA Online Marketing Solutions B.V. Starterscommissie 56. Thomas Runhart E-Sports Game Arena B.V. Starterscommissie

56

57

57. Emiel van Kalken digicoaches Starterscommissie

58

59

61 60

58. Jeoffrey Bloemen Bloemen Architecten B.V. Commissie MVO & Innovatie

60. Mark Schut Rabobank Groene Hart Noord Commissie MVO & Innovatie

59. Sven Thorissen Gemeente Alphen aan den Rijn Commissie MVO & Innovatie

61. Rob de Kloet Ponsioen Installatie Techniek BV Commissie MVO & Innovatie

VOA JAARBOEK 2018


ACTIEVE VOA LEDEN

62

63

62. Bart de Jong Young Facility Commissie Programmazaken 63. Domien Tolsma Scrambled Ads Commissie Programmazaken

64

64. Caroline Adrichem Adrichem communicatie + events Commissie Programmazaken 65. Marchel Komen ENNL Business Solutions Commissie Programmazaken

65

66. Mirella van de Weerd TOF Touch of Fashion Commissie Programmazaken 67. Michiel Wijnans BDO Commissie Programmazaken

66

68. Berry van Lammeren #RECHT advocatuur Commissie Programmazaken 69. Denise Lieftink Flynth accountants en adviseurs BV Commissie Programmazaken

67

68

69

94 — 95


EXPERTISEGIDS


EXPERTISEGIDS

De Economic Development Board Alphen aan den Rijn (EDBA) is in 2016 opgericht om de lokale e ­ conomie te versterken en de werkgelegenheid te stimuleren. In deze publiek-private samenwerking slaan de ­gemeente, de VOA en ook andere belangrijke partijen, zoals de Greenport Boskoop, de handen ineen.

VOA JAARBOEK 2018


SLIMMER OMGAAN MET LEF

98 — 99


EXPERTISEGIDS

Slimmer omgaan met LEF Ondernemers ­kunnen co­-­ financierings­ regeling nog beter benutten

Joost Berkhout

VOA JAARBOEK 2018

Zoals de infographic op de voorgaande pagina’s laat zien, zet de EDBA ­verschillende instrumenten in om uit te groeien tot de krachtigste economie van het ­Groene Hart. Eén daarvan is de LEF-­regeling: een ­cofinancieringsmaatregel die onder­nemers volop kansen biedt om ­veelbelovende ­initiatieven te ontplooien. Alleen, nog lang niet iedereen weet de weg naar deze ­regeling te vinden. Daarom zetten we drie inspirerende initiatieven in de schijn­ werpers die van LEF een extra zetje kregen. Joost Berkhout, directeur van de EDBA, roept onder­nemers op om de LEF-regeling beter te benutten: “Jaarlijks is er meer dan een half miljoen euro beschikbaar om goede ­ideeën te verwezenlijken. Vanaf 2018 houden we drie tenderrondes, met een bovengrens van €50.000 per toekenning. Denk bijvoorbeeld aan een bijdrage voor een haalbaarheidsonderzoek of een marketingcampagne. Een LEF-­toekenning helpt initiatiefnemers om deze kosten te spreiden en draagt daarmee bij aan een succesvolle introductie. ­Voorwaarde is wel dat ondernemers ook zelf investeren en dat zij de samenwerking aangaan met andere partijen. En het ­initiatief zelf moet uiteraard bijdragen aan de doelstellingen van de EDBA: het versterken van de lokale economie met ­innovatieve, duurzame oplossingen.”


SLIMMER OMGAAN MET LEF

Drijvende Tuinkamers Jos van Lint (Proba) is de drijvende kracht achter de Drijvende Tuinkamers. Het idee is om op het water verblijfsaccommodaties in te richten als overnachtingsmogelijkheid voor klanten van de Greenport. De tuinboten zijn op circulaire grondslag, met duurzame materialen die volledig kunnen terugkeren in de keten. “Met behulp van de LEF-­ gelden gaan we nu twee ­prototypen bouwen. De bedoeling is om dit concept daarna uit te rollen over de regio. Het mooie is natuurlijk dat onze relaties direct de beleving van het Groene Hart meekrijgen als zij midden in het groen en op het water overnachten. Voor land- en watereigenaars is het voordelig dat zij zonder bebouwing

een deel van hun perceel een toeristische bestemming kunnen geven. Voor dit project hebben wij ook een Europese LEADER-­ subsidie aangevraagd en die dient lokaal te ­worden ­ondersteund met een cofinanciering. Dankzij de LEF-gelden hebben wij aan die voorwaarde voldaan. We gaan nu met de boten­ bouwers aan de slag, want de

bak, de motor, de opbouw, tot aan het zeepbakje toe: alles moet herbruikbaar en energieneutraal zijn. Dat is een veeleisende opdracht, maar wij geloven dat het prototype straks zichzelf verkoopt.”

Chemrec De circulaire economie wint terrein. Knappe koppen zoeken steeds vaker naar mogelijkheden om afval om te zetten naar grondstoffen voor nieuwe toepassingen. Zo ook de compagnons Geert Reitsma en Henk Jan Grimbergen. Met hun bedrijf Circular Changes willen zij elektronisch afval uit computers en ­mobiele telefoons upcyclen. De LEF-subsidie is bedoeld om de haalbaarheid van hun business case aan te tonen. Reitsma: “Ons idee is om industriële reststromen uit de markt op te kopen, zoals printplaten, geheugenchips en moederborden. Daaruit

Geert Reitsma en Henk Jan Grimbergen

willen wij dan de metalen halen en die vervolgens als zuivere grondstoffen terug­ brengen in de keten. Wij hebben daartoe ­verschillende

technologieën onderzocht die op papier werken, maar met behulp van de LEF-­ gelden onderzoeken wij of het ook ­praktisch haalbaar is.”

100 — 101


EXPERTISEGIDS

Grimbergen: “Als dit werkt, kunnen we de ­mondiale uitputting van primaire grondstoffen tegengaan. Onderzoeken tonen aan de we momenteel meer

grondstoffen bovengronds hebben, verwerkt in bestaande producten, dan ondergronds. Dat potentieel blijft grotendeels onbenut. Daarin zien wij een kans als ondernemers,

maar ook vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij willen de wereld doorgeven aan onze kinderen en dankzij LEF zijn we straks weer een stap verder.”

Zwammerdamschepen Toen 45 jaar geleden de Romeinse Zwammerdamschepen bij toeval werden bloot­ gelegd tijdens de bouw van Hooge Burch, was dit een wereldwijde sensatie. Toenmalig ­koningin Juliana ijverde er persoonlijk voor dat deze unieke archeologische vondst werd ­opgegraven en opengesteld voor het publiek. Die oude belofte wordt nu ingelost. Tom Hazenberg (Hazenberg Archeologie) maakt zich al jarenlang sterk voor de Zwammerdamschepen: “Dit besluit doet recht aan de rijke geschiedenis van onze bodem en schept ­kansen voor de toekomst. De ­restauratie zelf, in Archeon, is nu al een enorme publieks­­ trekker. Gaandeweg ­bouwen we zo aan de collectie van het ­Nationale Romeinse

Tom Hazenberg en Jack Veldman

VOA JAARBOEK 2018

Scheepvaart ­Museum. Dit wordt straks één van de ­centrale bezoekers­locaties langs de Limes, die in 2021 erkend wordt als Unesco Wereld­erfgoed. Jack Veldman (Archeon): “Naast de toegevoegde waarde voor het toerisme in onze regio, doen ­mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, onder wie veel nieuwe ­Nederlanders, hier werk­

ervaring op. De restauratie­ werf is ook een opleidingsplaats voor stagiairs uit het technisch onderwijs. De LEF-gelden gebruiken wij met name om gericht te ­werven onder die ­verschillende doelgroepen en om de ­communicatie op te tuigen. Daarmee geven we een ­impuls aan zowel de recreatieve aantrekkingskracht als de arbeidsmarkt van Alphen.”


#ALPHENLINKT ZORGT VOOR VERBINDING EN HERKENNING

De favoriete plek van Saskia ­Jansen is de Kromme Aar in ­Alphen aan den Rijn, waar ze graag met haar hond Finn ­wandelt. De foto’s van #AlphenLinkt worden gepubliceerd op Facebook, Instagram en in Alphens Nieuwsblad.

#Alphen­Linkt zorgt voor verbinding en herkenning Verhalen dragen bij aan economische welvaart 102 — 103


EXPERTISEGIDS

Ondernemers inspireren. Dat is wat citymarketeer Daniël Othman wil bereiken met #AlphenLinkt, de campagne waarmee hij Alphen aan den Rijn op de kaart wil zetten. En dat lukt! “Mooie plekken bevinden zich niet alleen aan de andere kant van de wereld. Ze liggen maar een steenworp bij jou vandaan.” De krachten ­bundelen Ieder jaar is Alphen aan den Rijn toneel van ­allerlei ­evenementen, zoals ­Lakeside en Zomerspektakel. Hiervoor werken inwoners en ondernemers met elkaar samen. “Dat is ook meteen het vertrekpunt voor Alphen Marketing: het creëren van onderlinge samenhang en die zichtbaar maken”, vertelt Othman. “Met #AlphenLinkt willen we de krachten bundelen en laten zien hoe initiatiefrijk en actief Alphen met haar omliggende dorpen

al is. Dat realiseren we ons vaak niet. Daarom willen we mensen en bedrijven bewust maken.” Verbinding en herkenning zijn daarbij voor Othman essentieel. “Beide komen ook terug in het logo. De hashtag staat voor verbinding, draagvlak en s ­ amenwerking. In ­combinatie met de kleuren herken je het meteen.’’

Ambassadeurs van Alphen

Daniël Othman

Niet alleen in Alphen, maar ook in de ­omliggende ­dorpen is verbinding en ­samenwerking

Studio Alphen maakt maandelijks een uitzending die in het teken staat van #AlphenLinkt. In de eerste uitzending vertelde Jeroen van der Vliet over zijn favoriete plek: ijsclub Otweg in Boskoop.

VOA JAARBOEK 2018


#ALPHENLINKT ZORGT VOOR VERBINDING EN HERKENNING

de 20 van Alphen gaan de voordelen van #AlphenLinkt benutten. “Door gebruik van het merk wordt die onderlinge samenhang steeds meer zichtbaar.” Het ­Alphense ­bedrijfsleven kan daar volgens Othman ook aan meedoen. “Denk bijvoorbeeld aan #AlphenWerkt.” Dat het in het oog springt en er leuk uit ziet, is duidelijk. Maar belangrijker is dat het een bijdrage levert aan de economische welvaart en het welzijn van de stad.” Ook jong talent, zoals de 12-jarige Isis Hekkema, laat van zich horen. Isis' favoriete plek is de turnhal van DOS Alphen aan den Rijn.

belangrijk, vertelt Othman. “Met de ­campagne willen we laten zien wat jou en mij bezighoudt, dat ­#BoskoopFeest of dat #ZwammerdamSport. Activiteiten die ons met elkaar verbinden. Dat doen we door iedere week een inwoner te laten vertellen over zijn of haar favoriete plek, zoals een plek waar je lekker met de hond kan lopen of de kantine van de voetbalclub. Deze mensen zijn de ambassadeurs van Alphen. Zij vertellen wat deze plek zo uniek maakt. Alle verhalen en nog veel meer leuks worden gedeeld via de sociale ­mediakanalen van #AlphenLinkt en in het Alphens Nieuwsblad. “#AlphenLinkt geeft jou een stem om jouw toegevoegde waarde uit te dragen. Dat doen we samen, want als team bereik je meer.”

Kans voor ­ondernemers Ook ondernemers worden gestimuleerd om met de ­campagne aan de slag te gaan. Dat kan door de huisstijl te gebruiken, waarmee de visuele identiteit van #AlphenLinkt terugkomt. Tal van voorbeelden staan in het brandbook dat via de website te downloaden is. “Natuurlijk zijn er randvoorwaarden om de uniformiteit te behouden, maar we willen vooral de creativiteit van partijen stimuleren om ermee aan de slag te gaan. Verschillende ondernemers doen dat al. Zo is het campagnebeeld dit jaar terug te zien in alle ­evenementen die door de VOC (Verenigde ­Ondernemingen Centrum) in het stadshart worden georganiseerd, zoals ­#AlphenBloeit en een Romeins festival”, vertelt Othman. Ook het ARC Heitinga-toernooi, de Jaarmarkt en in 2019

“Citymarketing is meer dan een ­campagne” Volgens Othman moeten ondernemers uiteindelijk tot een bepaald inzicht komen. “Citymarketing is meer dan een campagne, een logo of een huisstijl. Ik hoop dat ondernemers inzien dat als je de krachten ­bundelt en die zichtbaar maakt, daar een ­versterkende ­werking van uitgaat. Een soort sneeuwbaleffect. Dit is een bewustwordingsproces dat je niet binnen een jaar ­realiseert. Daarom is het nu tijd dat we mensen, en dus ook ­ondernemers, wakker schudden en inspireren!” Meedoen? Wil je meer info of meedoen aan de campagne? Mail naar ­ info@alphenmarketing.nl of neem een kijkje op ­ www.alphenlinkt.nl.

104 — 105


EXPERTISEGIDS

Het oerHollandse kerstpakket Ruim 92% van de Nederlandse medewerkers ziet het kerstpakket als de ultieme blijk van waardering. Dat bleek uit onderzoek van het Voorlichtingsbureau Kerstpakketten enkele jaren geleden. Maar waar komt deze traditie eigenlijk vandaan? En wat zijn de huidige trends? “Het kerstpakket stamt uit het begin van de 19e eeuw”, weet eigenaar Ton Scheerder van het gelijknamige bedrijf voor promotie- en cadeau­

Ton Scheerder

VOA JAARBOEK 2018

artikelen. “Destijds ­struinden ­ epaalde mensen in b ­contreien de boerderijen af om de boeren een zalig kerstfeest toe te wensen. Zij werden beloond met een voedselpakket. De boeren gaven hun eigen personeel dan vaak ook wat. Chocolade­melk en krentenbrood met spijs waren toen al typische lekkernijen voor de feestelijke decembermaand.” De boeren gaven inwonend personeel vaak op tweede kerstdag vrij. Die dag gingen de knechten en de ­meiden naar hun familie. Vaak ­brachten ze dan een mand vol lekkers en wat praktische zaken mee. “Deze manden met lekker­ nijen worden ­gezien als de eerste kerstpakketten

in Nederland”, aldus Ton. “Zij werden beschouwd als een blijk van waardering voor het uitgevoerde werk.” Dit boerengebruik werd al gauw overgenomen door het handwerkersgilde. De kerstpakketten bevatten naast lekker eten en drinken ook steeds vaker kleine cadeautjes. Steeds meer werkgevers volgden. Iedere Nederlander moest met de kerst een cadeautje krijgen, was het heersende gedachtengoed. Zelfs soldaten die tijdens de kerst niet thuis in Nederland konden zijn, kregen een kerstpakket.

Trends in de huidige tijd Heden ten dage geven veel bedrijven de samenstelling van kerstpakketten uit ­handen aan een gespecialiseerd


HET OER-HOLLANDSE KERSTPAKKET

bedrijf. “De inhoud wisselt sterk”, aldus Ton Scheerder. “Er zijn nog steeds traditionele pakketten bestaande uit lekker eten en drinken, maar werkgevers laten hun personeel ook vaak zélf kiezen. Tijdschriftenen boekenbonnen, een ­belevenis naar keuze, een foto als schilderij laten ­afdrukken – tegenwoordig is bijna alles mogelijk.” In de showroom van Ton Scheerder Promo & Gifts in Bodegraven wordt duidelijk dat het geven van kerst­ geschenken en -pakketten een oer-Hollandse traditie blijft. ‘Holland’ voert s ­ amen met ‘Sport’ dan ook al

enkele jaren de ranglijst van meest populaire thema’s aan. Volgens de eigenaar is het de trend om een thema te kiezen en daar geschenken bij te zoeken. Passend bij de bedrijfs­ filosofie en smaak van de doelgroep. “We hebben 30 thema’s”, vertelt hij met een wijds gebaar, “en meer dan 3.000 artikelen. Met al die mogelijk­heden helpen we graag om een pakket samen te stellen dat niet alleen leuk is om te krijgen, maar ook om te geven.”

Keuzeplezier.nl ontwikkeld. De ontvanger krijgt een persoonlijke inlogcode en heeft de mogelijkheid om uit een grote hoeveelheid cadeaus en belevenissen te kiezen. Willen zij de waarde van hun cadeau doorschuiven naar een goed doel dan kan dat ook. “Op deze manier houden nóg meer mensen een goed gevoel over aan deze mooie kersttraditie”, besluit Ton Scheerder.

Lekker zelf kiezen

Ton Scheerder Promo & Gifts Tel : 0172-610042 www.keuzeplezier.nl

Voor wie het kiezen aan de medewerkers zelf over laat is het internetconcept

106 — 107


EXPERTISEGIDS

‘Wij zijn een serieus bedrijf’ Sinds maart staat Jan de Vries aan het roer bij Rijnvicus. Het nieuwe leer- en werkbedrijf dat mensen helpt hun eigen inkomen te verdienen, samen met het bedrijfsleven. Kijken naar talenten is het uitgangspunt, niet naar beperkingen.

Jan de Vries

Het is een fantastisch ­ oment om met het m ­werkbedrijf aan de slag te gaan, vindt Jan de Vries. “De ­economie groeit, werkgevers zitten te springen om mensen. Alle seinen staan op groen.”De Alphenaar,

VOA JAARBOEK 2018

voorheen directeur-bestuurder bij een woningcorporatie, is enthousiast. “Vanaf vorig jaar is alles in gang gezet om Rijnvicus op te starten. Er heeft een grote om­ schakeling ­plaatsgevonden bij de oude SWA, de ­sociale werkvoorziening. De SWA-medewerkers zijn nu in dienst van Rijnvicus, aangevuld met de medewerkers van het Werkgeversservicepunt en het gemeentelijke re-integratieteam. Wat we doen, is mensen ­ontwikkelen naar werk wat het best bij hen past. Zodat ze hun eigen inkomen verdienen en niet meer afhankelijk zijn van een uitkering.” Om dit doel te bereiken, wil De Vries nauw samenwerken met het bedrijfsleven. “Daar behoren we zelf ook toe. We zijn een serieus bedrijf. Ik wil

concurrerend zijn en zwarte cijfers schrijven. Rijnvicus heeft de ondernemers in de Rijnstreek, zoals de VOA ondernemers, een hoop te bieden.”

Dynamische ontmoetingsplaats Op de enorme locatie van Rijnvicus aan de Distributie­ weg in Alphen is het ­bedrijvig, en dat zal alleen maar toenemen als het aan De Vries ligt. “Ik zou graag zien dat Rijnvicus de handels­plaats wordt van de ondernemers uit de regio. Net als in de Romeinse tijd toen een vicus een dynamische ontmoetingsplaats was, waar veel handel werd gedreven. Ondernemers kunnen hier medewerkers huren, een deel van onze productie afnemen, een deel van hun productie stallen,


‘WIJ ZIJN EEN SERIEUS BEDRIJF’

Op de productieafdeling ­Verpakking: teamleider Olga de Vink en ­directeur Jan de Vries geven elkaar een high five.

opslagruimte huren, er is van alles mogelijk. Ook transport en logistiek ­kunnen we verzorgen. Veel bedrijven besteden uit voor veel geld, misschien zijn wij goedkoper.” In de fabriekshallen van ­Rijnvicus wordt geproduceerd voor zakelijke ­afnemers, zoals op de

afdelingen metaal en elektro. Daarnaast worden ook buiten de l­ocatie diensten geleverd, zoals in de groenvoorziening en horeca. “Daar waar het kan willen we afdelingen verzelfstandigen,” zegt de directeur. “Dat is nu al in gang gezet met elektro, die afdeling biedt hoog­ waardige producten en draait concurrerend.”

Open mind De mensen die naar werk begeleid worden, zullen deels bij Rijnvicus gaan ­werken en deels door­ stromen naar andere ­werkgevers. “Daarin willen we nauw samenwerken met de VOA ondernemers. Mensen met een open mind, die niet uitgaan van voor­ oordelen en onmogelijk­

108 — 109


EXPERTISEGIDS

heden, maar mensen een kans willen bieden. Daarbij ­ont­zorgen wij de werkgever op allerlei manieren, ook door gebruik te maken van de mogelijkheden van weten regelgeving.” De nieuwe werkwijze, waarbij mensen worden geselecteerd op talenten, zorgt soms voor verrassende constructies. “Soms past iemand niet in een ­bestaand functieprofiel, maar heeft wel kwaliteiten die een ­bedrijf nodig heeft. We ­passend zo iemand dan in op kwaliteiten en talenten.”

Medewerkers klaarstomen Als ondernemers d ­ enken dat ze uitsluitend op sociale gronden mensen zouden moeten ­aannemen, is dat een misvatting, vindt De Vries. “Er is krapte op de ­arbeidsmarkt. Het arbeids­ potentieel dat de komende

VOA JAARBOEK 2018

tijd wordt klaargestoomd, kan zorgen dat problemen in de bezetting worden op­gelost, gaten in roosters ­worden opgevuld en productie­ afdelingen ­kunnen worden uitgebreid. Het gaat er om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Samen met het onderwijs kunnen wij ook op de lange termijn medewerkers klaarstomen.” Op de productieafdeling ­Verpakking is teamleider Olga de Vink druk bezig met haar mensen. Een ­ partij dozen chocolade voor Zeeman moet klaar voor transport worden gemaakt. Op de naastgelegen afdeling

metaal worden o.a. kaarten­ houders en folder­rekken voor Hallmark ge­produceerd. De elektroafdeling levert aan elektrotechnische ­bedrijven in binnen- en ­buitenland. Ook jonge ­statushouders zijn hier aan het werk, zoals Jacques en Biniam. De nieuwe o ­ nderneming ­Rijnvicus BV behoort ­inmiddels tot de top van grootste bedrijven in regio Alphen. “We staan in een rijtje met Hoogvliet, ­Alrijne Zorggroep, Goedhart en Zeeman,” zegt Jan de Vries. “Zoals ik al zei: we zijn een serieus bedrijf.”

“Samen met het ­onderwijs kunnen wij ook op de ­lange termijn mede­werkers ­klaarstomen”


‘WIJ ZIJN EEN SERIEUS BEDRIJF’

Rijnvicus Per 1 januari 2018 is Rijnvicus BV een zelfstandig werkbedrijf dat mensen ontwikkelt naar werk. Aanleiding voor de oprichting van Rijnvicus is de Participatiewet. Deze wet is bedoeld om mensen actief te laten meedoen met de samenleving en waar mogelijk onafhankelijk te maken van een uitkering. Behalve voor de gemeente Alphen

aan den Rijn worden ook werkzaamheden uitgevoerd voor Kaag en Braassem en Nieuwkoop. Ook uit deze gemeentes worden mensen begeleid naar werk. De naam Rijnvicus voert terug op het Romeinse verleden van Alphen aan den Rijn. Een vicus was een nederzetting met veel bedrijvigheid, een

handelsplaats waar veel mensen samen kwamen. Het begrip ‘vicus’, gekoppeld aan de Rijnstreek, geeft aan waar het nieuwe werkbedrijf voor staat: een dynamische ontmoetingsplaats voor werk zoeken, werk bieden, opleiden, ontwikkelen en verbinden in de regio Alphen.

www.rijnvicus.nl

Op de afdeling Elektro: ook jonge statushouders als Jacques en Biniam vinden hier werk

110 — 111


EXPERTISEGIDS

Eat well. Travel often. Love always De titel van dit stuk is een zin die ik onlangs ergens las en mij enorm aanspreekt. Genieten van het leven door goed voor jezelf te zorgen en jezelf te verwennen met mooie reizen; mijn leven zit er vol mee. Laat me je even meenemen op reis naar mijn laatste bestemming: een studiereis door prachtig Zuid-Afrika afgelopen januari. Wat heb ik weer intens genoten, want al was het de ­derde keer, hier zijn verveelt werkelijk nooit. Afrika heeft vele gezichten, in één land kom je de hele wereld tegen. Strooi daar een handvol prachtige dieren over uit, voeg wat gouden zonlicht toe en je hebt dé drie ingrediënten voor de perfecte rondreis. Van safari via strand naar stad: het is er allemaal. Natuurlijk maakt safari wellicht de meeste indruk, want tja, de dieren die je hier tegenkomt ziet menigeen alleen in Artis of de Beekse Bergen.

VOA JAARBOEK 2018

Magisch De uitgestrekte, licht glooiende savanne, met hier en daar een bosje, waar uit het niets twee gracieus bewegende giraffen tevoorschijn komen… magisch. De roedel Afrikaanse wilde honden, die als een stel partners in crime in het eerste daglicht door de ­bosjes struint, op zoek naar aas (oeps, zolang ik het maar niet ben). De kick van een enorme groep wilde olifanten, die op amper een paar meter afstand van je auto de bosjes kaal vreet, terwijl een afknappende tak je nóg duidelijker maakt hoe enorm sterk deze dieren eigenlijk zijn. Alleen deze drie herinneringen zijn


EAT WELL. TRAVEL OFTEN. LOVE ALWAYS

Reisbureaus worden betaald door de agenten en tour­operators, niet door de r­eiziger. Omdat ik onafhankelijk ben ben ik ook niet g ­ ebonden aan één of meerdere partijen, ik heb een breed netwerk aan aanbieders van over de hele wereld.

Beste van Zuid-Holland

voor mij al reden genoeg waarom een reis door Afrika niet te overtreffen is. Maar er zijn er nog meer! Welke? Dat vertel ik je graag vol vuur tijdens een van onze ontmoetingen. Natuurlijk boek ik meer dan alleen maar reizen naar Zuid-Afrika. Van sneeuwzekere weekjes skiën via cruises tot aan verre rondreizen op maat, en alles daar tussenin. Wel heb ik één ‘maar’. Of het nu een privévakantie of een ­zakelijke incentive betreft: Het moet goed zijn. We gaan samen voor de 8+. Om dat cijfer te borgen hebben we een aantal ingrediënten nodig. Kwaliteit, kennis en ervaring; die breng ik met me mee. Van mijn reizigers wil ik graag zoveel mogelijk weten. Vertel me vooral over je hobby’s, de wensen van je partner, de ‘laten we dit snel vergeten momenten’ van een vorige vakantie tot aan de inrichting van je favoriete hotel. Het zegt namelijk zoveel over wat jou happy maakt tijdens je vakantie of zakenreis. Wat voor de één immers fijn is, kan voor de ander een grote ergernis zijn. Nu de hamvraag die me vaak gesteld wordt (en terecht): wat kost deze service? Nou, daar kan ik kort over zijn: niets.

Ja, ik weet het zeker: ik heb werkelijk de leukste ‘baan’ die er is. Ik mag namelijk reizen naar de mooiste bestemmingen om mijn kennis te vergroten zodat ik jouw reisagent kan zijn. Voor diegenen die mij nog niet kennen: mijn naam is Claudia Wolswijk en ik ben de trotse eigenaresse van het zelfstandig reisbureau dat dit jaar verkozen is tot de beste van heel Zuid-Holland. Ja, dat is een hele titel, die ik met plezier iedere dag weer waar mag maken. Graag tot ‘je volgende vakantie’.

Claudia Wolswijk www.yourtravelalphen.nl Claudia@yourtravel.nl 0646408680 Natuurlijk ook op Facebook en Linkedin

112 — 113


EXPERTISEGIDS

Datalekken, privacy­wetgeving en risicobeheer

Herman Broere

Privacybeleid Privacy is het belangrijkste uitgangspunt van de nieuwe regels. Vanaf 25 mei 2018 moeten bedrijven verplicht aantoonbaar in control zijn. Dat betekent dat u op verzoek van de toezichthouder – de Autoriteit Persoons­ gegevens - inzichtelijk moet kunnen maken op welke wijze u omgaat met ­persoonsgegevens.

VOA JAARBOEK 2018

Dit jaar gaat de Algemene Verordening ­Gegevensbescherming (AVG) in. Ook ­bekend als de General Data Protection ­Regulation (GDPR). Met de invoering van de AVG ­moeten bedrijven strenge organisatorische en technische maatregelen treffen om ­persoonsgegevens te beschermen. Herman Broere, directeur van VMD Koster, zet een paar belangrijke punten op een rij. Ook moet u laten zien welke maatregelen u heeft genomen ter ­bescherming van deze persoons­gegevens. Denk bijvoorbeeld aan ­passende technische ­maatregelen, zoals een goed antivirusprogramma en gegevensversleuteling door middel van encryptie. Het is ook belangrijk hier goed en helder over te communiceren. Beoordeel daarom ook uw privacy­verklaring op de inhoud. En zorg ervoor dat deze voldoet aan de eisen die de nieuwe wetgeving stelt.

Dataregister Het is ook van belang dat u een dataregister aanlegt. Dit is niet voor ieder bedrijf verplicht, maar ook als het niet verplicht is, is het raadzaam. Het register is erg handig als u onverhoopt te maken krijgt met een datalek. Ook helpt het als een cliënt aan u vraagt welke persoonsgegevens van hem of haar worden bewaard. Daarnaast helpt het u het gebruik van gegevens in de eigen ­organisatie te optimaliseren en daarmee mogelijk kosten te besparen.


DATALEKKEN, PRIVACY­W ETGEVING EN RISICOBEHEER

In het dataregister moet naar voren komen welke persoonsgegevens uw bedrijf bewaart, waar deze data wordt opgeslagen en wat het verwerkingsdoel is. Leg ook vast welke personen toegang hebben tot deze informatie.

Medewerkers Zijn alle medewerkers ­bekend met de nieuwe privacyregels? Vaak is dat niet het geval. Stel daarom richtlijnen op waarmee uw medewerkers zorgvuldig en discreet om leren gaan met gegevens. Vergeet daarbij ook de meldplicht data­ lekken niet. Het blijft immers verplicht om datalekken te melden. De regels worden zelfs alleen maar strenger. Zorg voor een handboek datalekken, zodat uw medewerkers weten waar het over gaat, en voor een protocol datalekken om snel te kunnen handelen als er toch iets mis gaat. Cliënten van VMD Koster kunnen deze documenten bij ons opvragen.

alleen maar verder toe. Na een incident wordt direct heel veel van u verwacht. Als er geen adequate reactie is, maakt dit de kans op een hoge boete groot. Daarom krijgt u met de cyberver­ zekering ook een soort panic button. Als u daarop drukt, worden direct alle ­specialisten ingeschakeld om te voorkomen dat de schade voor u en uw klanten verder oploopt.

De cyberverzekering is voor de meeste bedrijven onmisbaar. Bijna ieder bedrijf krijgt te maken met een vorm van cybercrime of dataverlies. Een gerichte hack of het verlies van privacygevoelige data heeft grote gevolgen. De ­dekking van de cyber­verzekering is ­uitgebreid: ­onder andere privacy­-aansprakelijkheid, digitale afpersing, verlies van datagegevens en bedrijfs­ schade zijn verzekerd.

Robbert-Paul Verkade (Risicomanager) en Herman Broere (Directeur) van VMD Koster verzekeringsgroep

Cyberverzekering Een cyberverzekering biedt onder andere bescherming tegen de schade die een cyber­aanval kan veroorzaken. Voor veel bedrijven was nog niet duidelijk hoe belangrijk deze verzekering is, maar met de komst van de AVG komt daar ­ongetwijfeld verandering in. Want het belang van risicobeheer voor cyber- en datarisico’s neemt in 2018

114 — 115


EXPERTISEGIDS

Verzuim voorkomen: hoe ver ga jij? Natuurlijk wil je je medewerkers gezond houden. En je wilt ook aan de Arbowet voldoen. Maar geforceerd je hele organisatie ­overhoop halen, inclusief het aanbieden van bedrijfsfitness en het aanschaffen van ergonomische bureaus is volgens arbodienst­ verlener Marijke Roseboom niet per se nodig. “Ga liever met je medewerkers in gesprek”, luidt een van haar tips.

VOA JAARBOEK 2018


VERZUIM VOORKOMEN: HOE VER GA JIJ?

Marijke ­Roseboom

Tip 1: Ken je medewerker “Natuurlijk moeten medewerkers zelf hun grenzen ­aangeven, want jij voelt niet wat zij voelen”, vertelt Marijke. “Dat is hun eigen verantwoordelijkheid, maar zij moeten zich wel veilig voelen voordat zij durven te zeggen dat zij bijvoorbeeld niet goed in hun vel zitten. Daar is een vertrouwensband voor nodig. Vraag af en toe hoe het met hen gaat, geef een ­compliment of toon op een andere manier interesse. Zo bouw je sympathie op én je blijft op de hoogte wat zich afspeelt in het leven van je teamleden.”

actie kan worden onder­ nomen als dat nodig is. Laat dus niet alles over aan een HR-­medewerker die maar beperkte verantwoordelijkheden heeft.”

Tip 4: Betrek medewerkers

Tip 3: Voorkom ruis

“Als medewerkers zich verantwoordelijk voelen, denken ze beter na voordat ze zich ziek melden. Dat betekent niet alleen dat je hen taken oplegt waar zij verantwoorde­lijk voor zijn, maar ook dat je hen betrekt bij belangrijke beslissingen. Zodat zij begrijpen waarom bepaalde keuzes worden gemaakt. Betrek hen ook bij leuke en positieve zaken; neem hen mee in je eigen enthousiasme!”, aldus Marijke.

“Het grootste deel van mijn klanten schakelt ons in omdat een miscommunicatie heeft plaatsgevonden”, vertelt Marijke. Volgens haar is helderheid en directe communicatie dé manier om verzuim te voorkomen. “Heb zélf contact met je medewerkers of laat die verantwoordelijkheid volledig over aan een manager, zodat geen ruis ontstaat en direct

Marijke Roseboom www.ro-ad.nl +31 182 623 100

Tip 2: Blijf in gesprek Marijke: “Je medewerkers leren kennen gaat makkelijker als je regelmatig met hen spreekt. Bedenk een cyclus die bij jouw bedrijf past en waar je medewerkers behoefte aan hebben. Dat kan per persoon verschillen. De ene mede­ werker heeft bijvoorbeeld behoefte aan een wekelijks gesprek en de ander vindt het functioneringsgesprek aan het einde van het jaar genoeg. Ook de manier waarop de ­gesprekken plaatsvinden is belangrijk. Maak er geen een­ zijdige gesprekken van waarbij jij hen vertelt wat niet goed gaat, maar geef daarnaast aan wat wél goed gaat. En vraag je medewerkers ook wat volgens hen beter kan.”

116 — 117


EXPERTISEGIDS

Bedrijven helpen bij gezonde groei VOA JAARBOEK 2018


BEDRIJVEN HELPEN BIJ GEZONDE GROEI

‘Zorg dat je bedrijf meekan met de ontwikkelingen van de ­toekomst’. Dat is het motto van Dennis Kooren van Rabobank Groene Hart Noord. Bij Cryonorm BV in Alphen ging het roer al om. Dennis Kooren is directievoorzitter bij Rabobank Groene Hart Noord. Hij komt vaak bij ondernemers over de vloer. “Als bank zijn wij partner van bedrijven die willen investeren in groei en ontwikkeling. Wij denken mee en kijken hoe we als bank kunnen helpen.”

Vooruitkijken en vernieuwen Je als bedrijf voorbereiden op de toekomst is enorm belang­ rijk, vindt Kooren. Maar door de aantrekkende economie ­hebben de ondernemers het druk en ligt de focus op het hier en nu. “Met name in het MKB zie je dat er weinig tijd en ruimte is om na te denken over ontwikkelingen en hoe je als bedrijf daarop inspeelt. Het gaat weer goed en daardoor ­voelen ondernemers niet zozeer de noodzaak tot vooruit­ kijken en vernieuwen. Toch is dat wel echt noodzakelijk, ­anders word je ingehaald, door de concurrent of buitenlandse toetreders of automatisering. Je komt op achterstand.” Hoe ziet je bedrijf er over drie tot vijf jaar uit? “Die vraag zouden ondernemers zich moeten stellen”, zegt de bevlogen bankdirecteur. “De wereld verandert voortdurend. Kijk naar de ontwikkelingen in je branche. Kijk ook naar je personeel, misschien zullen de mensen die je vandaag nodig hebt, over een paar jaar ander werk moeten doen. Heb je hier een goed beeld bij? Als Rabobank kunnen wij hierin sparringpartner zijn, meedenken en meehelpen met ons netwerk, onze kennis en financieringsmogelijkheden. Zo hebben wij een actieve bijdrage geleverd aan de groei van onze relatie Cryonorm.”

toekomst van zijn onder­ neming. Door tijdig het roer om te gooien, wist hij het ­bedrijf niet alleen te laten overleven, maar zelfs een flinke groei te laten doormaken. Cryonorm bouwt technische installaties om Liquid Natural Gas (LNG) als brandstof te kunnen gebruiken. Het bedrijf biedt tegenwoordig een ­totaalpakket en is daar zeer succesvol mee.

Dennis Kooren

Omschakelen om te overleven Bij Cryonorm werd Piet Tel enkele jaren geleden geconfronteerd met ontwikkelingen die een bedreiging leken voor de

118 — 119


EXPERTISEGIDS

“We waren componenten­ leverancier,” zegt directeur­eigenaar Tel. “Maar die markt werd steeds moeilijker. Ik moest een keuze maken. Als ik mee wilde in de toekomst, dan moest ik veranderen en vernieuwen. We hebben toen de omschakeling gemaakt naar systemenleverancier.

VOA JAARBOEK 2018

Van onderdelen naar het totaalplaatje, een compleet tankstation bijvoorbeeld, waarbij we klanten volledig ontzorgen.”

Financieel maatwerk Een behoorlijk ingrijpend proces, ook financieel, zegt Tel. “Door die veranderingen

verandert ook de vraag naar kapitaal. Ik had iemand nodig die met me meedenkt.” Dennis Kooren vond het een mooie uitdaging. “Er lag een groeivraag. Het bedrijf zat in een veranderings­ proces, er was al een mooie orderportefeuille. De omslag kon niet alleen traditioneel


BEDRIJVEN HELPEN BIJ GEZONDE GROEI

worden gefinancierd. Er was ­behoefte aan maatwerk.” Rabobank werkt niet alleen met bancaire leningen, legt hij uit. Ook projectfinanciering, innovatiefondsen, crowdfunding en private investors kunnen worden ingezet. Bij Cryonorm diende zich nog een andere omslag

Piet Tel van Cryonorm BV en Dennis Kooren van Rabobank Groene Hart Noord

aan. Het bedrijf is van origine ­mechanisch, maar ­elektronica werd steeds ­belangrijker. “Drie jaar ­geleden is die beweging ingezet,” zegt Tel. “We k ­ unnen nu leveren van ontwerp tot eindproduct, inclusief monitoring en elektronische besturing op afstand. Ook weer een megaverandering voor het bedrijf, waar ik ­aanvullend kapitaal voor nodig had.”

­f­i nancieringsbehoefte optimaal in kaart brengen. Wat we doen is een partner­ship aangaan. Niet alles is met geld op te lossen, we denken ook op andere manieren mee. ­Bijvoorbeeld met advies over andere ­leveringsvoorwaarden.” Piet Tel is erg tevreden over de samenwerking. “Ik zeg ­altijd: ik heb geen bank, ik heb een bankier. De betrokken­heid en het begrip ervaar ik als erg fijn.”

Partnership

Cryonorm is een mooi voor­ beeld, vindt Kooren. “Een ­bedrijf dat tijdig inspeelt op veranderingen en investeert in de ­toekomst van de onder­ neming. Dat is iets waar wij als R ­ abobank graag bij ­adviseren en ondersteunen.”

Dennis Kooren komt regel­ matig langs. “Juist als een ­bedrijf maatwerk nodig heeft, in dit geval projectfinanciering, is het belangrijk om te begrijpen wat er speelt. Zo kunnen we de

Jaarlijks publiceert Rabobank een Regioscan. Dennis Kooren over de belangrijkste ontwikkelingen in de regio Alphen: “De meeste banen in Alphen komen uit de zorg, detailhandel en zakelijke dienstverlening. Daarna volgen groothandel en ­industrie. De zakelijke dienstverlening is groot in Alphen. De groei van de werkgelegenheid in ons werkgebied komt vooral vanuit deze sector. De groei is boven het landelijk gemiddelde. Het aantal innovatieve bedrijven in Alphen is met circa 12% conform het landelijk beeld. Wel blijft het aandeel snelle groeiers met 0,7% iets achter op het landelijk gemiddelde van 1%. ZZP‘ers zijn behoorlijk actief in Alphen: hun aandeel in de economie ligt met 53% iets hoger dan het landelijk gemiddelde van 51%.”

120 — 121


EXPERTISEGIDS

Beursgebouw als kameleon Het geheim van een bijzondere beurslocatie? Alle wensen ­mogelijk maken. Altijd blijven verrassen. Als een kameleon steeds weer andere mogelijkheden laten zien. Even zorgen dat de kerstbomen een goede plek krijgen ­tijdens de kerstshow, die overigens plaatsvindt in maart. Heel normaal voor Ronald Baerwaldt, de bedrijfsleider van het Plantariumcomplex op het International Trade C ­ enter in Hazerswoude­ Dorp. Bij het beursgebouw ­annex evenementen­locatie gaat het om ruimte bieden aan ­bijzondere gebeurtenissen. Het gebouw blijft hetzelfde, maar de gebeurtenissen zijn steeds anders. Hoe maak je het verschil?

Onderscheidend vermogen

Ronald Baerwaldt

Baerwaldt houdt zich al bijna 25 jaar bezig met deze vraag. Hij is vanaf de bouw in 1994 betrokken geweest bij de organisatie. Sinds die tijd heeft hij zo ongeveer alles meegemaakt en weet hij waarmee Plantariumgebouw zich kan onderscheiden. “Allereerst met het gebouw zelf”, zegt Ronald. “Het Plantariumgebouw heeft als enige beurscomplex in de wijde omgeving een glazen dak en gedeeltelijk glazen wanden. Het licht in het beursgebouw is uniek. Er is altijd samenspel met de buitenwereld. In dit complex voel je je nooit opgesloten.” Een ander kenmerk van het pand is variabele ruimte, bijna dertienduizend vierkante meter. Hier past een grootschalige internationale beurs, maar ook een kleinschalige bedrijfs­ presentatie. Kwestie van compartimenteren, oftewel de ruimte anders indelen. “We kunnen de ruimtes eenvoudig verkleinen en aanpassen,” legt Baerwaldt uit. “Op maat en naar wens.”

Soorten en maten Het is zijn dagelijks werk om in overleg met opdracht­gevers te kiezen voor flexibele oplossingen. Het Plantariumge-

VOA JAARBOEK 2018


BEURSGEBOUW ALS KAMELEON

bouw verzorgt de meest uiteenlopende beurzen en ­evenementen. Autodealers geven hier shows, sport­festijnen zoals de ­Run4Ladies gaan hier van start en jubileumfeesten, congressen en bedrijfs­ evenementen worden hier georganiseerd. Ook grote liefdadigheidsevents als Wheels in the West en Navigate North vinden hier plaats. “We hebben vaste evenementen en een­ malige evenementen, in alle ­soorten en maten,” vertelt de bedrijfs­leider. “Wat wij doen is meedenken en ­meehelpen. Service bieden, ontzorgen van de klant. We kunnen alles regelen, waarbij een opdrachtgever niet ­gebonden is aan een vaste leverancier.” Baerwaldt denkt dat de ­mogelijkheden van het beursgebouw uniek zijn voor de regio. “De basis leent zich voor van alles, het gebouw is een soort kameleon. Het neemt steeds ­andere vormen en kleuren aan, naar gelang het evenement. Daarom h ­ ebben al zoveel ver­schillende partijen het gebouw ontdekt, of het nu is voor een vogelmarkt, een hondenshow of een huishoudbeurs.” Hij vervolgt: “Ook de ­winnaar van de VOA-­ verkiezing Onder­neming van het Jaar is regelmatig bij ons te vinden. Thearent bouwt in onze hallen grote test­ producties op, die vervolgens wereldwijd worden ingezet.”

Relatief onbekend Toch is niet iedereen op de hoogte van de mogelijk­heden van het Plantariumgebouw, weet B ­ aerwaldt. “Dat merkten we bij ­Plantarium by night, tijdens de vakbeurs Plantarium. Veel ­bezoekers waren enorm verrast, zij waren nog niet bekend met de locatie.” Iedereen is van harte welkom, wil hij laten weten. D ­ oordeweeks is er ruimte voor bedrijfsactiviteiten, in het weekend voor ­particulieren. Ronald en zijn team zijn beschikbaar voor hulp en advies. “Opdrachtgevers kunnen met een idee komen, wij helpen om het vorm te geven. Alle details kunnen geregeld worden, op onderdelen of met een totaalpakket.”

Ronald Baerwaldt, bedrijfsleider Plantariumcomplex, wijst deelnemer kerstbeurs 2018 de weg

122 — 123


EXPERTISEGIDS De online video's worden bij Marc Huisman zelf gemaakt zodat klanten niet alleen met de auto, maar ook alvast met verschillende medewerkers kennis kunnen maken.

VOA JAARBOEK 2018


HOE KIES JE UIT RUIM 1 MILJOEN ONLINE AUTO’S DE BESTE?

Hoe kies je uit ruim 1 miljoen online auto’s de beste? Een splinternieuwe auto kopen of leasen? Dat gebeurt volgens Marc Huisman steeds minder vaak. Gevolg: de vraag naar jonge occasions zeker in het hoge segment - stijgt explosief. Die worden steeds vaker online en zelfs ongezien gekocht. Het online autoaanbod is ongekend hoog: in Duitsland en de Benelux worden meer dan 1 miljoen auto's te koop aangeboden. Maar hoe vind je nu net dat ene bijzondere exemplaar voor die automaffe ondernemer of particulier? "Naast een goede speurneus, is kennis en ervaring ­onmisbaar. Je moet goed op de hoogte te zijn van alle trajecten en weten met ­welke partijen je betrouwbaar zaken kan doen. Niet iedereen heeft het beste met je voor", vertelt Marc. Na ruim negen jaar als ­occasiondealer te opereren, kent hij zijn pappenheimers.

Droomauto "Onze klanten hebben hun droomauto vaak al lange tijd voor ogen. Op basis daarvan kunnen we een ­zoekopdracht uitzetten. Des te gedetailleerder de beschrijving hoe gerichter wij kunnen zoeken. Soms komen we ook 'pareltjes' tegen die we niet kunnen laten lopen. Zo vonden we onlangs een Mercedes C-klasse: nog geen jaar oud

met slechts 20.000 km op de teller. Die konden we al bijna voor de helft van de nieuwwaarde aanbieden. Ook als lease-auto is zo'n jonge occasion natuurlijk bijzonder interessant omdat de leasekosten worden ­berekend op basis van deze veel lagere aanschafwaarde."

Merkonafhankelijk Marc: "De aanschaf van een auto in het luxere segment is vaak gebaseerd op emotie, gevoel en beleving. Hoe blij je ook met je droomauto bent, wil niet zeggen dat je toch niet snel weer naar iets anders uitkijkt. Er zijn klanten die om de 8 maanden van auto wisselen. Dat kan dan weer om een compleet ­ander merk en type gaan. Bij ons is dat geen probleem. Wij zoeken, verkopen en onder­houden en ­repareren

alle automerken; een tevreden klant hoeft daarom nooit meer over te stappen."

Exclusieve video "Een auto ervaar je het beste door hem te zien. Omdat klanten zich steeds vaker online oriënteren, streven we ernaar ook digitaal het ware gevoel van de auto over te brengen. Van alle auto's die we binnen krijgen, maken we een uitgebreide fotoreportage en vaak ook een eigengemaakte video voor onze website en social media kanalen." Benieuwd naar (video’s van) de nieuwe auto's en jonge occasions bij Marc Huisman? Kijk op www.marchuisman.nl. Voor afspraken, zoek­ opdrachten, onderhoud en reparatie: bel 0172 - 47 78 00 of kom langs.

124 — 125


EXPERTISEGIDS

Sterke leiders, sterke organisaties Investeren in leiderschap levert Junis heel veel op Nu de economische crisis weer achter ons ligt, zijn bedrijven ­geneigd voort te jakkeren en meters te maken. De toekomst gloort, dus voorwaarts! “Toch vraagt juist deze tijd om bezinning en bewustzijn”, stelt Marie-Louise van Mourik, directeur-bestuurder­ van Junis Kinderopvang. “Wie nu een pas op de plaats maakt om te investeren in persoonlijk leiderschap, komt daar sterker uit.” Daadkracht voor resultaten Het is een opvallend pleidooi voor een organisatie die acteert op de scheidslijn van privaat en publiek domein. Termen als leiderschap en doelenrealisatie associeer je toch eerder met een ­commerciële onderneming dan met kinderopvang. “Die vermeende t­ egen­stelling is niet meer van deze tijd”, ­oordeelt van Mourik. “Of je nu met kinderen werkt, reclame aan de man brengt of voor mijn part motor­ onderdelen verkoopt, álle bedrijven hebben baat

VOA JAARBOEK 2018

bij mede­werkers die zich ­ontwikkelen. Mensen die zichzelf goed kennen, die weten wat de ­organisatie ­nodig heeft en die ver­ volgens die competenties ook bij zichzelf en bij hun collega’s weten aan te boren. Door te investeren in persoonlijk leiderschap ontwikkelen wij daadkracht om onze resultaten te halen. Dat moet ieder bedrijf toch aanspreken.”

De sleutel is verbinding Twee jaar geleden ­ont­wikkelde Junis in

samen­werking met TOT2020 haar eigen ­leiderschapsprogramma. Van Mourik: “Persoonlijk leiderschap geldt nadrukke­ lijk niet alleen voor onze leidinggevenden, maar voor iedereen. Het sleutelwoord is verbinding: met jezelf, met de ander en op de inhoud. Wanneer je je bewust bent van wat je wel en niet kunt, voelt en wilt, sta je steviger in je schoenen. Dan kun je de ander ook beter bij jouw werk betrekken en draagkracht creëren. Verbinden op inhoud betekent dat je duidelijkheid schept over


STERKE LEIDERS, STERKE ORGANISATIES

de doelen die je nastreeft. We maken afspraken over onze ­manier van werken die niet alleen voor medewerkers helder zijn, maar ook voor kinderen, ouders en samenwerkings­partners. Wanneer je allemaal ­dezelfde taal spreekt, wint de samenwerking enorm aan kracht.”

Stefan Baars (26) en Marciano (11)

Hollen én stilstaan Het leiderschapstraject krijgt vorm in een periode van groei. Na de overname van De Drie Ballonnen in Zoetermeer telt Junis Kinderopvang in totaal zo’n 850 medewerkers op maar liefst 88 locaties. Van Mourik: “In die hectiek is het van belang om ook stil te staan bij de strategische koers en de langetermijnvisie. Dat hebben wij gestructureerd ingebed in onze organisaties. We hebben onze visie op leiderschap vervlochten met het kindbeeld, het ­pedagogisch beleid en de visie op samenwerking. De verbinding - ‘jij en ik’ - staat centraal in al ons denken, kijken en handelen. Dat resoneert door de hele organisatie en daar leren we ontzettend veel van, iedere dag weer.”

126 — 127


EXPERTISEGIDS

De gevaren van zittend werken We zitten op het werk steeds vaker, terwijl recent onderzoek ­uitwijst dat dit kan leiden tot diabetes, depressies en kanker. ­Zitten is tot modern arbeidsrisico verklaard. Er is iets tegen te doen (en nee, sporten is het niet).

hijdra.com Waaier 15 2451 VV Leimuiden

VOA JAARBOEK 2018

Die eerste werkweken na een welverdiende vakantie in de zomer hakken er vaak flink in, óók voor wie dol is op zijn werk. U gaat uitgerust aan de slag, maar de kans is groot dat – na een week

achter uw computer en vele vergaderingen verder – het vrije gevoel snel weg is. En dat u, als u op vrijdag de deur achter u dichttrekt, weer net zo gesloopt bent als vóór de vakantie.


DE GEVAREN VAN ZITTEND WERKEN

De boosdoener en veroorzaker van deze ellende is dichterbij dan u denkt. Tijdens het lezen van dit artikel zit u er waarschijnlijk op: uw stoel. Recent wetenschappelijk onderzoek laat zien dat langdurig zitten slecht voor ons is. We zouden hier diabetes, hart- en vaatziekten van krijgen, vatbaarder van worden voor depressie en borstkanker, en er zelfs eerder door sterven. Wat verontrustender is: deze negatieve effecten zijn niet op te heffen door vijf keer per week een half uur per dag te bewegen, zoals de Nederlandse Norm ­Gezond Bewegen voorschrijft. Ook niet door drie keer per week te sporten, noch door ontspannen op een yogamatje te liggen. U kunt op uw hoofd staan of in uw vrije tijd de marathon lopen: de schade van excessief zitten is onomkeerbaar.

Een gezonde werkomgeving “Er zijn al verschillende oplossingen op de markt zoals bijvoorbeeld een zit-sta werkplek of vergadertafel op sta-hoogte”, aldus Dirk-Jan Hijdra van Hijdra.com. “Echter blijkt dit niet genoeg en b ­ ieden we steeds vaker p ­ roducten aan zoals een ­deskbike, voetbaltafel, tafeltennistafel en bijvoorbeeld a ­ irhockey. Deze producten zorgen er niet alleen voor dat je geen 8 uur meer aan één stuk zit, maar dat je ook daadwerkelijk in ­beweging bent. Naast beweging ­bevorderen deze oplossingen ook de samen­ werking bij het personeel.” Door meer beweging op ­kantoor te realiseren verbetert u de ­doorbloeding en vermindert u de kans op rug-, schouder- en nek­klachten. Naast deze ­voordelen zult u ook snel ervaren dat u meer energie heeft en u zich beter kunt concentreren.

Het juiste advies bij aanschaf

bureau­stoel of een zit-sta werkplek komt bekijken stellen zij deze voor u op de juiste manier in. Op deze manier kunt u direct ervaren welke stoel of werkplek er het beste voor uw wensen geschikt is. Als u een stoel langer wilt proberen kunnen zij de stoel ook bij uw werkplek op proef plaatsen voor een bepaalde periode.

Ruim 1000m2 showroom in Leimuiden Dirk-Jan Hijdra: “Van advies bij het kantoor­interieur ­kiezen, tot v ­ ernieuwing van het ­totale inrichtings­concept, het ­optimaliseren van uw werkplek, onderhouden van uw kantoormachines tot en met de pennen, koffie en thee. Dit verzorgen wij al meer dan 20 jaar voor onze klanten. Daarom nodigen wij de mensen graag uit in onze showroom voor een kennismaking met ­nieuwe ­innovaties. Maak een afspraak in onze showroom en ontvang een leuke ­attentie voor uw bezoek t.w.v. €19,95.”

Wanneer u bij hijdra.com in de showroom een

Dirk-Jan Hijdra

“Naast beweging ­bevorderen sommige oplossingen ook ­samenwerking bij het ­personeel” 128 — 129


EXPERTISEGIDS

Er is altijd meer mogelijk! Ipse de Bruggen biedt al ruim 100 jaar woonruimte en dag­ besteding voor mensen met een licht verstandelijke beperking tot meervoudige stoornissen. Bij de dienstverlening staan cliënt en zijn behoefte continu centraal. Door te luisteren naar de cliënt en rekening te houden met zijn wensen blijven zij zoveel mogelijk baas over hun eigen leven. De dagbestedingsprogramma´s spelen hier een belangrijke rol in. Hiermee creëren cliënten een waardevolle plek in de maatschappij. Ieder mens heeft immers zijn eigen dromen en wensen, en verdient het deze na te jagen. Cliënt altijd centraal

Erfgoed en Romeinen

De verschillende dag­ bestedings­­vormen richten zich op de capaciteiten van de cliënt, in plaats van zijn ­beperkingen: “Het stelt cliënten in staat hun capaciteiten in te zetten”, vertelt Frank van Leeuwen, zorgmanager Ipse de Bruggen. “Denk bijvoorbeeld in productiewerk zoals inpakken, onderdelen in elkaar zetten of ­producten sorteren. Bij Focus doen cliënten dit werk met veel plezier. Zelfs tuinonderhoud bij mensen thuis. Zo ­verkleinen we de afstand tussen cliënt en maatschappij. We laten cliënten het beste uit ­henzelf halen, want er is altijd meer mogelijk dan we denken.”

Meer mogelijk dan je denkt is ook van toepassing op ­landgoed Hooge Burch. Romeinen en Zwammerdam zijn ­onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zwammerdam lag vroeger langs de grens van het Romeinse Rijk, de Limes genaamd. Op landgoed Hooge Burch is het erfgoed mooi ­ ebben ­bewaard gebleven. Cliënten van de dagbesteding h zich ingezet om samen met Provincie Zuid-Holland en

VOA JAARBOEK 2018


ER IS ALTIJD MEER MOGELIJK!

­archeologen het verleden zichtbaar te maken. Van de ­nederzetting Nigrum Pullum zijn de fundamenten van het hoofdgebouw en de achterpoort te ­bezichtigen. In ­bezoekerscentrum De ­Haven, waar een aantal vondsten tentoongesteld is,

staan d ­ agelijks cliënten klaar om bezoekers te ­verwelkomen met een lekker kopje koffie of om te ­vertellen over de vondsten uit de R ­ omeinse tijd. “Met het ­Romeinse erfgoed halen we de buiten­wereld naar binnen en dat bevordert de wederzijdse integratie die zo belangrijk is voor onze cliënten”, aldus Frank.

Enthousiast en soms ook eng Verschillende bedrijven in de regio maken al enige jaren

gebruik van de diensten van Ipse de Bruggen. Bij Prins Heerlijk werken cliënten die dagelijks de heerlijkste gerechten klaarmaken. Klanten worden te woord gestaan door de cliënten. “We merken dat dit werk onze cliënten enorm helpt in hun persoonlijke ontwikkeling. Het enthousiasme straalt er vaak vanaf. En soms is het best eng, maar ook dat is een leerproces. Samen met de klant komen ze er altijd uit. Dat helpt enorm bij het zelfvertrouwen”, licht Frank toe. “En we zien dat mensen het heel leuk vinden om de wereld van mensen met een verstandelijke beperking te leren kennen.” Dat is ook goed zichtbaar bij het Schoutenhuis. Klanten genieten van de relaxte sfeer die daar hangt. Verwend worden door cliënten van Ipse de Bruggen die zichtbaar plezier in hun werk hebben, wie wil dat nu niet?

Frank van Leeuwen

“Cliënten van de dagbesteding hebben zich ingezet om samen met Provincie Zuid-Holland en archeologen het verleden zichtbaar te maken” 130 — 131


EXPERTISEGIDS

Marco Beentjes en Esther Daniëls

VOA JAARBOEK 2018


DE KUNST VAN HET WEGLATEN

De kunst van het weglaten Het is een vreemde paradox. De beste tekstschrijvers zijn in de loop der jaren steeds minder woorden gaan gebruiken. Beeld­ denkers nemen de wereld over en daarmee ook het merendeel van de bladspiegel. Plaatjes willen ze, plaatjes. Korte teksten, alsjeblieft, niet meer dan de essentie. Waar we vroegûh ons geld ver­dienden met een goed beargumenteerde verhandeling of een ­uit­gebreide brochure, drukken klanten ons steeds meer op het hart om vooral b ­ ondig te zijn. Geef ze een lekkere kop, die lezers, een verleidelijk intro en dan meteen de kernboodschap. Grijp ze bij hun lurven met een pakkende oneliner en houd ze stevig vast. In een ­tijdperk waarin de president van de Verenigde Staten de hele wereldorde omverwerpt met 140 ­tekens, waarin onze kinderen met hun ogen beginnen te rollen als je het gore lef hebt om ze een boek cadeau te doen, waarin de nuance sneuvelt op het bloederige slagveld van social media, is het woord vereenzaamd.

“Willen we meer of minder ­woorden?”, riep de ­vo ­ lksmenner. “Minder! Minder!”, scandeerde de menigte. Wij, als stutters van de Nederlandse taal, houden het ­geschreven woord fier overeind. Ook in een beperkt aantal woorden. Echte tekstschrijvers hebben aan een half woord genoeg om het hele verhaal te vertellen. De ‘kunst van het weglaten’ is nog nooit zo belangrijk geweest. En dat, beste collega VOA-leden, is de naakte waarheid.

132 — 133


EXPERTISEGIDS

Wat is mijn bedrijf waard? Monopoly, wie is er niet mee opgegroeid? Arie van Geen heeft mooie herinneringen aan het spel. Urenlang speelde hij het met familie en vrienden. Om nou te zeggen dat daar zijn liefde voor het vak van Registeraccountant (RA) en registerbelastingadviseur (RB) vandaan komt, gaat wat ver. Maar raakvlakken – zoals de waardebepaling van al je bezittingen – zijn er zeker! Arie: "Nu het economisch klimaat er weer rooskleurig voorstaat, zien we meer beweging in de verkoop van bedrijven. Dat dit lastig te meten is, blijkt wel uit de uiteenlopende cijfers die

op dit gebied worden ge­ publiceerd. De Kamer van Koophandel spreekt over 15.000 overnames per jaar, terwijl de Universiteit van Nijmegen het bij 1.000 houdt. Een ding is zeker: steeds meer babyboomers komen op een leeftijd om de boel over te dragen en dat is niet altijd eenvoudig. Als je jaren­ lang goed voor je 'kindje'

Arie van Geen

“Als je ­jarenlang goed voor je 'kindje' hebt g ­ ezorgd, wil je daar ook de vruchten van plukken” VOA JAARBOEK 2018

– zo mag je je onderneming toch wel noemen – hebt gezorgd, wil je daar ook graag de vruchten van plukken." Bij een overname zijn drie zaken van belang: de ondernemer, de organisatie en de adviseur.

Ondernemer Om je bedrijf over te k ­ unnen dragen is een concreet plan én een visie voor de ­komende vijf jaar nood­ zakelijk. "Hoe kan je een koper anders duidelijk maken waarom jouw bedrijf waarde heeft? Bij veel bedrijven in het MKB ontbreekt deze meerjarenplanning", stelt Arie.

Organisatie Een potentiele koper zal zich afvragen hoe de onderneming zich na de overname zal ontwikkelen. Arie: "Of dit dan een externe of een


WAT IS MIJN BEDRIJF WAARD?

interne koper betreft, maakt geen ­verschil. Immers, een zoon of dochter wil er ook zeker van zijn dat er zonder de ouder(s) een goede boterham te verdienen valt. Dit betekent dat je al ruim van tevoren moet vaststellen dat de kwaliteit van jouw management deugt en de opvolger nu al invloed heeft op de stempel die je als ondernemer op het bedrijf drukt. Een belangrijke vraag is tevens of het product of de dienst die wordt geleverd wel zo onderscheidend is én – nog veel ­belangrijker – of dit voor­lopig nog zo zal blijven. En, is hier onderzoek naar gedaan?"

Adviseur "Als je accountant en/of belastingadviseur niet jaarlijks aangeeft hoeveel je bedrijf waard is, of zich er met een ­jantje-van-leiden afmaakt en slechts één bedrag noemt, trek dan aan de bel! Er bestaat niet één formule om de ­waarde te bepalen. Om tot een goede en objectieve ­waardering

te komen, ­worden in de praktijk meerdere methodes gebruikt, die een bedrijfswaardering standaardiseren. Bedrijfswaardering is een complexe materie en een belangrijk onderdeel van het verkoopproces, daar moet je zorgvuldig mee omgaan." Arie adviseert je daar graag over.

Accountantskantoor Van Geen Hexageen Consultants www.vangeen.nl, www.hexageen.nl

134 — 135


EXPERTISEGIDS

De toekomst is circulair! ABN AMRO en de energietransitie Gaat de duurzame transitie wat jou betreft snel genoeg? Het gaat de goede kant op, overal ter wereld voel je de wil om het uitstootprobleem aan te pakken. Parijs was wat dat betreft een enorme game-changer. Maar een duurzame transitie vergt een brede maatschappelijke omslag, en dat kost tijd.

Hans van Leeuwen

ABN AMRO is positief gestemd als je ziet hoe het thema nu massaal wordt omarmd. We bouwen in Nederland ­inmiddels windparken ­zonder subsidie. Gewoon, omdat je er geld mee verdient. We gaan nu meters maken in de transitie, omdat duurzame energie opwekken financieel aantrekkelijk is. Als Nederland haar ambitie van een volledig circulaire economie in 2050 wil waarmaken, moeten consumenten en duizenden kleine en grote bedrijven omschakelen naar een nieuw bedrijfsmodel.

Voorop lopen ABN AMRO wil voorop lopen in de transitie naar een meer

Anne Boode

VOA JAARBOEK 2018

circulaire economie. Naast de opening in 2017 van het ­volledig circulaire pand Circl op de Zuidas in Amsterdam, stelt de bank zich ten doel ondersteuning te bieden aan baanbrekende individuen en bedrijven die bezig zijn om circulariteit de nieuwe norm te maken. Om een wezenlijk ­verschil te kunnen maken onder­ steunt ABN AMRO ­bedrijven die de stap naar een circulair business­model maken met nieuwe ­financieringsmodellen. De ambitie is in 2020 ­minimaal honderd ­circulaire deals en één miljard euro aan circulaire bedrijfs­ middelen te financieren,


DE TOEKOMST IS CIRCULAIR!

Verduurzaming in Alphen aan den Rijn: Anne Boode en Hans van Leeuwen nemen een kijkje bij de verbouwing van de Bonifatiusschool

waarmee gezamenlijk minimaal één miljoen ton CO2-uitstoot wordt bespaard.

Versnellen Wist je dat 40% van de Nederlandse CO2 -uitstoot afkomstig is van de gebouwde omgeving? Daarom wil ABN AMRO de duurzame

ontwikkeling in de gebouwde omgeving ondersteunen en versnellen. Met Missie 2030 is een duidelijk doel gesteld; in 2030 hebben de ­woningen en kantoren waarvoor een lening is verstrekt een gemiddeld energielabel A. Ter ondersteuning biedt ABN AMRO online tools aan voor

Hans van Leeuwen Relatiemanager sector real estate 06-22915498 | hans.h.van.leeuwen@nl.abnamro.com Anne Boode Relatiemanager sector retail 06-22371217 | anne.boode@nl.abnamro.com

woningeigenaren en zakelijke klanten. Deze tools geven in een oogopslag inzicht in het energieverbruik van een pand en laat de bijbehorende besparende maatregelen zien. Zakelijke klanten wordt 100% financiering van de benodigde investering geboden.

Energielabel A De eigen ABN AMRO ­gebouwen moeten we ­uiteraard ook ­verduurzamen naar label A, dat moet in 2023 geregeld zijn. Dit geldt ook voor onze huurpanden. Graag praten wij met o ­ ndernemers verder over dit onderwerp.

136 — 137


EXPERTISEGIDS

Een glamoureuze geuzentaak “De meeste ondernemers kennen ons van de heerlijke zaken­ lunches en ruimte om rustig te vergaderen. Daarnaast hebben zij de mogelijkheid om even een break in te lassen in de vorm van een rondje 'fluistersloep' of een inspirerende kookles. En overnachten kan natuurlijk ook. Maar wisten jullie dat De Watergeus al zo’n 15 jaar lang Michelin Bib Gourmand restaurant is? Deze titel is voorbehouden aan restaurants met een ultieme prijs-kwaliteit verhouding. En daar zijn we best een beetje trots op.” Was getekend, Annemarike Pieterse (Eigenaar van Restaurant Hotel De Watergeus)

VOA JAARBOEK 2018


EEN GLAMOUREUZE DE MAKELAAR GEUZENTAAK VAN NU

138 — 139


EXPERTISEGIDS

De broers van Dufais catering & events in hun evenementenbar, v.l.n.r. Vincent, Edwin, Martijn en Ronald

Mensen staan bij ons centraal Altijd inspelen op de klanten, de gasten en de medewerkers. Alles meegemaakt hebben, maar altijd blijven vernieuwen. Dat is, al vijftig jaar, het geheim van horecafamilie Dufais.

VOA JAARBOEK 2018


MENSEN STAAN BIJ ONS CENTRAAL

uit. “Mensen willen k ­ waliteit, maar vinden het zonde om eten weg te gooien. De ouderwetse buffetten met enorme schalen zijn uit. Kleine hapjes zijn in. Het zijn proeverijen geworden.”

Last minute catering

Familiebedrijf Dufais catering & events is een begrip in de regio. Vijftig jaar ­geleden opgezet door Kees en Els ­Dufais en inmiddels al jarenlang gerund door hun vier zonen: Edwin, Ronald, ­Vincent en Martijn. De ­familie is ook bekend van horeca en evenementen in het Floragebouw in Boskoop en van het eigen foodtruckfestival Smaak. De broers combineren ervaring met vernieuwing. Ze hebben de nodige trends in horeca en catering zien komen en gaan. Waar speel je op in en hoe speel je er op in? “We moeten altijd blijven vernieuwen, maar wel met onze eigen visie,” zegt Edwin Dufais (49). “Meegaan met de tijdsgeest, de klant van nu is anders dan die van tien jaar terug. Mensen zijn tegenwoordig best verwend, maar ook maatschappelijk bewust.” Geen voedselverspilling, dat is zo’n actueel thema, legt hij

In de cateringbranche gaat het om snel kunnen ­schakelen, stelt Martijn Dufais (37). “De opdrachten zijn uitermate divers. We gaan van bruiloft naar kerstbeurs, van hondenshow naar auto-event. Het gaat erom goed te luisteren naar de opdrachtgever en actief mee te denken. Denken in uitdagingen en oplossingen. Zeker als we te maken hebben met last-minute catering. Veel dingen worden tegenwoordig op vrij korte termijn georganiseerd. Maar we zijn wel wat gewend. We zijn niet gauw in paniek.” Om de klanten te i­nspireren worden trends vertaald in nieuwe concepten. “We h ­ ouden regelmatig inspiratie­meetings en gaan op inspiratietrips,” vertelt Martijn. “Internationale ­concepten bekijken, ideeën opdoen. Van Zweeds tentfeest tot Italiaans tuinfeest.” Dat de recessie voorbij is, zien ze wel terug in de ­wensen van de klanten. “Het mag weer vaker ­exclusief zijn, maar we zien ook dat men let op wat de

buitenwereld ervan vindt. Prijs/kwaliteit is belangrijker geworden. Men maakt heel bewuste keuzes.”

Goede naam Het past wel bij hen, vinden de broers. “Wij vinden het zelf ook belangrijk om ­bewust met zaken om te gaan. Zowel met onze ­producten en diensten, als met onze medewerkers,” zegt Edwin. “De horeca heeft soms een slechte naam op personeelsgebied. Hard werken en slechte betaling. Dat willen wij niet, wij investeren juist in onze mensen. We hebben ruim honderd medewerkers. We willen hen trainen en opleiden en goed betalen. Mensen komen ­regelmatig binnen als student met een ­bijbaantje en hebben hier de kans ­gekregen en gegrepen om zich te ontwikkelen.” Hun bedrijf groeit en bloeit. Er is een nieuw bedrijfspand betrokken, het bedrijf werd genomineerd voor De ­Sterkste Schakel en dit jaar wordt het 50-jarig jubileum gevierd. De broers blijven vooruit­ kijken. “Zoals wij nu werken, zo willen wij doorgaan,” zegt Edwin. “Mensen staan bij ons centraal, de klanten, de ­gasten en de medewerkers. Dat is het allerbelangrijkste.”

www.dufais.nl

140 — 141


EXPERTISEGIDS

Videomarketing,

alleen maar voordelen! Wist je dat video de belangrijkste content is geworden in de marketingmix? Kijk mee en laat je inspireren.

+Kennis delen 75% van de DGA’s / CEO’s gebruikt video. Meer dan 50% deelt die video met collega’s.

+19% CTO Gebruik van het woord ‘video’ in de titel van een nieuwsbrief, verhoogt het openingspercentage met 19%.

+200-300% CTR Het toevoegen van een video aan marketing-e-mails kan de klikfrequenties met 200-300% verhogen.

Google

+Google Ranking Video op YouTube zorgt voor een betere ranking in Google. 60% klikt in Google op de Top-3 van de resultaten.

Data

80%

Naar verwachting zal video in 2019 meer dan 80% van al het internetverkeer claimen.

Jaap Langhout

“Video is zoveel meer dan entertainment” VOA JAARBOEK 2018


VIDEOMARKETING, ALLEEN MAAR VOORDELEN!

+Beeld zegt meer dan 1000 woorden 1 minuut videoboodschap, staat gelijk aan de waarde van 1,8 miljoen woorden tekst.

+Conversie

+Video’s zijn boeiend

90% van de klanten meldt dat productvideo’s hen helpen bij het maken van aankoopbeslissingen.

Een goed geproduceerde video op een startpagina kan de conversieratio’s op een bestemmings­pagina met 80% ­verhogen. Een positieve of negatieve houding ten opzichte van de video-­ inhoud wordt binnen de eerste 20 seconden bereikt.

Webshop

Direct afrekenen

Mobiele video’s

Facebook

Van de mobiele videoconsumenten deelt 92% online video’s. Video laat een indruk achter. 80% herinnert zich een video die de afgelopen 30 dagen is bekeken.

Video’s op Facebook hebben een extra uitdaging, 85% van de Facebook-video’s worden bekeken zonder geluid. Denk daarom aan ondertiteling.

Advertenties (Prerolls) Een derde van de tijd die mensen online besteden, is gewijd aan het bekijken van video’s. ­Videoadvertenties zijn nu goed voor meer dan 35% van alle online uitgaven voor advertenties.

€€€ €€€

Direct gebruik maken van de voordelen van video? Bel of mail met Jaap:

Jaap Langhout VRHL Video B.V.

@ jaap@vrhl.nl www.vrhl.nl

142 — 143


EXPERTISEGIDS

Kinderopvang richt zich op individuele ontwikkeling Suzanne Braat is directeur van Shezaf Kinderopvang én moeder van drie kinderen. Die zijn inmiddels te groot voor de kinder­opvang, maar hebben er met plezier heel wat jaartjes doorgebracht. De organisatie bestaat bijna 30 jaar en heeft in die tijd de nodige ­expertise opgebouwd. “Flexibiliteit is één van de kenmerken van Shezaf”, zegt Suzanne. “De wensen van de ouders stellen wij voorop. Zo kan je met het meest flexibele pakket elke week op een andere dag komen. Een ander voorbeeld is dat mensen hun kinderen om de week brengen, of alleen in vakanties. Eigenlijk kan alles: ook een dagje r­ uilen, ­bijvoorbeeld als je kind ziek is geweest. Dan kan je op een andere dag je werk ­inhalen. Wel zo makkelijk. Daarom denk ik dat we de meest flexibele kinder­ opvang van Alphen bieden.”

VOA JAARBOEK 2018


KINDEROPVANG RICHT ZICH OP INDIVIDUELE ONTWIKKELING

Suzanne Braat

Individuele ontwikkeling Een ander kenmerk is het feit dat Shezaf Kinderopvang VVE-gecertificeerd is (VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse ­Educatie). “Dat betekent dat wij ­gespecialiseerd zijn in het ondersteunen van de kinderen in hun ontwikkeling”, licht ­Suzanne toe. “Al onze medewerkers zijn getraind om het ­ontwikkelingsniveau van jonge kinderen te herkennen en daarop in te spelen. Aan de hand van het VVE-programma bieden we activiteiten aan die passen bij de individuele ontwikkeling van het kind. ­Spelenderwijs leren is daarbij het motto.”

Nieuwe samenwerking In het verlengde daarvan begint Shezaf in samenwerking met Ipse de Bruggen binnenkort een opvang voor kinderen die achterblijven in hun ontwikkeling. Deze zogenaamde ‘opvangbehandelgroep’ is bedoeld voor kinderen van 0 t/m 5 jaar die een ontwikkelingsvraag hebben op gebieden als taal en spraak, motoriek, ­verstandelijke ontwikkeling of ­moeilijk te begrijpen gedrag. Op deze groep zijn straks minimaal twee m ­ edewerkers aanwezig: een van Ipse de Bruggen en een van Shezaf. “We ­willen deze k ­ inderen met een ­lastige start in een alledaagse ­omgeving nieuwe kansen ­bieden. Waarbij het ook ­mogelijk is om opvang in de ‘opvang­behandelgroep’ te ­combineren met opvang op een andere groep binnen Shezaf”, vertelt Suzanne. “Overigens, we zijn hard op zoek naar bedrijven die

dit initiatief via ­sponsoring willen ondersteunen”, voegt ze er snel aan toe. ­Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met ­Suzanne Braat: 0172 234 254 of via sbraat@shezaf.nl.

Samen groeien Deze twee woorden staan voor de filosofie die ­Shezaf Kinderopvang uitdraagt. De ­organisatie heeft een christelijke signatuur, maar uiteraard zijn alle kinderen welkom. ­Overigens is ­Shezaf het afgelopen jaar ook ­letterlijk gegroeid: van drie naar vijf locaties in Alphen aan den Rijn. Als u meer wilt weten, kijk dan om te ­beginnen op www.shezaf.nl.

144 — 145


EXPERTISEGIDS

SERA Square

Digitale ontmoetingsplek

VOA JAARBOEK 2018


SERA SQUARE DIGITALE ONTMOETINGSPLEK

“Een digitaal podium voor alle lokale gebeurtenissen, activiteiten en initiatieven in een stad” Bas Fruman

Communicatie Informatievoorziening, het bestellen van kleding of boodschappen, boeken van vakanties of bankzaken regelen. Als we hier even bij stilstaan, dan zie je dat de rij met alles wat op het internet mogelijk is immens lang is. Natuurlijk geldt dat zowel in de privésfeer als zakelijk. “We delen alles via Facebook of andere social media, inclusief filmpjes en foto’s. We hebben er allemaal dagelijks mee te maken. Het digitale verkeer gaat van business naar business, van business naar consument en tussen consumenten onderling. Meestal realiseer je je als gebruiker helemaal niet wat er schuil gaat achter de knoppen van een pc of smartphone”, aldus Bas Fruman, Commercieel Directeur bij Sera Business Design.

Delen van informatie Een centrale database verbindt burgers, gemeente, bedrijven, verenigingen, organisaties en lokale initiatieven met elkaar. “Het biedt een digitaal podium voor alle lokale gebeurtenissen, activiteiten en initiatieven in een stad. Dat begint met een optimale nieuwsvoorziening in de breedste zin van het woord. Wat gebeurt er in mijn stad, mijn buurt, mijn straat? Maar ook: wat kan ik er doen? Een uitgebreide agenda biedt inzicht in ­evenementen, theater, films en voorstellingen. Verenigingen geven informatie over hun activiteiten. Van sport tot en met muziek, en van natuur tot en met cultuur.” In de database zitten vooral algemene bedrijfsinformatie, ­evenementen, agendapunten en nieuwsberichten van de ­verschillende partijen. Alle partijen werken in één en ­dezelfde database. Zo is er één centrale waarheid en hoeft niemand dubbel werk te doen. De data is voor alle partijen altijd ­hetzelfde en wordt al dan niet geautomatiseerd gedeeld. Het systeem zorgt voor delen van informatie en de bezoeker treft deze aan op de plekken waar de internetbezoeker deze ‘zoekt’.

De bezoeker komt de i­nformatie dus op diverse plekken tegen. Het is dus van belang DAT jouw informatie wordt gezien en gelezen, WAAR dat gebeurt wordt steeds meer irrelevant.

VOA op de centrale database Aangesloten zijn inmiddels Gemeente Alphen aan den Rijn, Participe, WoonForte, Het Alphense Centrum, (Alphen) IntoBusiness, Alphens.nl, InBoskoop.nl en ­verschillende individuele bedrijven en ­organisaties. Momenteel zijn er ongeveer zestig die bij­ dragen aan de database. De VOA is ook aangesloten op deze centrale database. Daardoor beschikt zij over alle informatie in de database. Bedrijfsinformatie van leden, actuele logo’s, nieuws en vacatures; het zit allemaal al in de centrale database. De VOA-website is dus, zonder inspanningen van de VOA zelf, direct al enorm rijk gevuld én er wordt door alle deelnemers continu aan gewerkt om de informatie nog beter te krijgen. Alle informatie die de VOA in de database plaatst, is ook direct beschikbaar voor de ­andere partijen. Daarmee is met relatief weinig ­inspanning het bereik buitengewoon groot!

146 — 147


EXPERTISEGIDS

Zo voorkom je als ondernemer een bonnetjeschaos Na het recordaantal van 135.000 bedrijven dat in 2017 werd ­opgericht, werd wederom een record gevestigd in het eerste ­kwartaal van 2018: 10% meer starters dan vorig jaar wagen de sprong. Spannend en leuk. Maar die boekhouding? Een nood­ zakelijk kwaad dat voor veel ondernemers gelijkstaat aan een Excelbestand en een schoenendoos vol bonnetjes. Zelf de administratie doen Maar liefst 85 procent van de kleine ondernemers doet zelf de boekhouding, voornamelijk om kosten te drukken. Deze kunnen oplopen van enkele honderden euro’s voor een boekhouder, tot meer dan 2.000 euro voor ­complete ­administraties. Heb je een onderneming of start je een onderneming? Dan kan ‘het vereenvoudigen van je boek­ houding’, waarschijnlijk tijd en geld besparen.

Dit hebben een schoenendoos en Excel gemeen Op het eerste gezicht hebben een schoenendoos en Excel weinig gemeen, maar ze huizen beide belangrijke boekhoudinformatie van kleine ondernemers. Vijftien procent gebruikt anno 2017 nog Excel voor de boekhouding en maar liefst 44 procent heeft alleen een offline versie van bonnen in ‘een schoenendoos’.

VOA JAARBOEK 2018

De Bonnen & Facturen ­functionaliteit in de M ­ obiel Bankieren App van ING maakt je boekhouding een stuk eenvoudiger en overzichtelijker. Je hoeft niet ieder kwartaal opnieuw op zoek naar alle bonnen en facturen in je mailbox of schoenendoos. Scan ze in de app en je hebt alles overzichtelijk op één plek. Handig voor de btw-aangifte, prettig voor de boekhouder én je ziet direct hoe je bedrijf ervoor staat. Zo haal je meer euro’s uit je bonnen en facturen.


ZO VOORKOM JE ALS ONDERNEMER EEN BONNETJESCHAOS

Ron van der Veer en Kevin van Kempen, adviseurs zakelijk bij ING

Ervaringen met Bonnen & Facturen Inmiddels is de functionaliteit een aantal maanden beschikbaar, en de geluiden zijn positief. Ron van der Veer, adviseur zakelijk bij ING voor Alphen aan den Rijn e.o., sprak diverse ondernemers over Bonnen & Facturen:

“Ik vind het een waardevolle toevoeging om mijn (niet erg omvangrijke) administratie 'on the fly' bij te werken. ­Achteraf is het altijd weer een heel 'uitgezoek', maar dat is nu dus niet meer nodig.” “Scannen van een bon werkt prima, app functioneert hier goed. Vervolgens het btw-tarief kunnen selecteren en extra info ­toevoegen is ook erg makkelijk.” “Het werkt top! Ik mail inmiddels ook mijn digitale facturen naar de app.”

Wil jij ook een over­ zichtelijke boekhouding die je overal kunt bijwerken? Scan dan facturen en ­bonnen voortaan met de Mobiel Bankieren App van ING. Bekijk meer op www.ing.nl­/ bonnen-en-facturen

148 — 149


EXPERTISEGIDS

Slaap jezelf fit Om overdag goed te kunnen functioneren is het van belang om ‘s nachts goed te slapen. De nachtrust is bedoeld om lichaam en geest weer op te laden om voldoende energie te hebben voor de volgende dag. Vaak denken mensen dat als ze eenmaal slapend de nacht zijn doorgekomen ze ook goed zijn uitgerust. Niets is echter minder waar! Je kunt wel in slaap zijn, maar als je lichaam een verkeerde houding heeft verkrampen je spieren en komt je lichaam niet tot rust. Goede ondersteuning van het lichaam gaat in combinatie met andere belangrijke factoren bij het slapen - zorgen voor een fit lichaam en een gezonde geest.

Kees Goddrie

“Bij ons koop je geen bed; het wordt speciaal samengesteld en aangemeten binnen ieders budget” VOA JAARBOEK 2018

Persoonlijk Slaap Advies (PSA) Bij Passie voor Slapen ­werken we met een ­slimme checklist om het ­juiste bed en/of m ­ atras voor ­mensen te ­vinden. ­Eventuele ­lichamelijke klachten, slaap­houding, transpiratie, gewenst bedklimaat en nog vele andere wensen worden door ons geanalyseerd en vertaald naar een bed en matras in een persoonlijk slaapadvies. De volgende stap is het testen. Wij gaan met name letten op ergonomische ­aspecten zoals de ondersteuning door het matras. Het ligcomfort kunnen ­mensen zelf het beste ­beoordelen. Aangezien je circa 50 uur per week met


SLAAP JEZELF FIT

je nek op een kussen ligt, besteden wij ook hier relatief veel aandacht aan. Het dekbed is eveneens van belang voor een gezonde nachtrust. Bibberend van de kou of badend in het zweet wakker worden is natuurlijk niet prettig. De laatste stap is de styling. Je wilt natuurlijk ook een mooi bed!

Samenwerking met fysiotherapeuten Passie voor Slapen heeft contact met diverse fysiotherapeuten in de regio. Veel therapeuten verwijzen hun patiënten naar ons

door voor een goed slaapadvies. Via het contact met de ­fysio­therapeuten en het constant zoeken op de markt naar innovaties, blijven wij onze expertise doorontwikkelen op het gebied van slapen. Waarom naar Passie voor Slapen? • Persoonlijk slaapadvies • Alle bekende merken onder één dak (1.500 m2 bedden) • Indien u niet mobiel bent dan komen wij u ophalen • Afspraak buiten openingstijden mogelijk • 100 nachten Slaapgarantie op matrassen (geen miskoop mogelijk) • 14 nachten Slaapgarantie op kussens en dekbedden • Professioneel eigen montageteam • Eventueel demontage en afvoer van uw huidige bed Wilt u meer weten over Passie voor Slapen? Kijk dan op ­passievoorslapen.nl of kom gezellig een kopje koffie drinken om onze winkel te leren kennen.

150 — 151


EXPERTISEGIDS

Daarom die Hashtag VRHL legt goed fundament voor komende jaren

VOA JAARBOEK 2018


DAAROM DIE HASHTAG

Of je hier nou geboren en getogen bent of voor je werk hier­ naartoe bent verhuisd, als inwoner van Alphen aan den Rijn heb je een latente trots voor je stad. “Alphen aan den Rijn is echt een leuke stad om in te wonen, te werken en te leven. ­Alphenaren moeten zich daar alleen nog even bewust van worden”, zegt ­Bojoura ­Binnekamp van VRHL Content en Creatie. In de zomer van 2017 ­kwamen VRHL Content en Creatie en citymarketeer Daniël Othman van ­Alphen Marketing met elkaar in ­contact. “We zijn gaan ­praten om onze ideeën te delen hoe we Alphen aan den Rijn in de spotlights konden zetten. Daaruit bleek al snel dat we op één lijn zaten”, vertelt Jan Verheul. “Daniël vroeg ons om aan de slag te gaan met de citymarketingcampagne en de corporate identity. Ik word daar altijd enthousiast van, omdat we daar gewoon heel goed in zijn. Samen met onze artdirector Ton hebben we vervolgens een p ­ rachtige campagne en huisstijl ontwikkeld die we aan Daniël hebben voorgelegd. Hij was meteen enthousiast.”

Het verhaal achter het hekje Achter ieder ontwerp zit een verhaal, dus ook achter de corporate identity en het concept van #AlphenLinkt. “We hebben natuurlijk niet voor niets voor een hashtag ­gekozen. Dat hekje heeft een betekenis”, zegt Jan. “Het staat voor verbinding. Alphen is een stad van ­verbinding. Denk b ­ ijvoorbeeld aan onze vaarwegen, die een belangrijk ­knooppunt zijn. Daarnaast ligt Alphen als Groene Hart van de Randstad ontzettend centraal.

Jan Verheul

“Dat hekje heeft een betekenis, het staat voor verbinding. ­Alphen is een stad van verbinding” 152 — 153


EXPERTISEGIDS

Koudekerk aan den Rijn

Alphen aan den Rijn

HazerswoudeRijndijk

Aarlanderveen

HazerswoudeDorp

Benthuizen

En niet geheel o ­ nbelangrijk: het is een fijne plek voor bewoners, bedrijven én ­bezoekers. Dat willen we laten zien.” De hashtag is ook een veel voor­komend beeld op ­socialmediakanalen, zoals Twitter, F ­ acebook en ­Instagram. Door de hashtag te gebruiken, worden ­berichten makkelijker ­gevonden. ­“Daarnaast staat het hekje ook voor draagvlak en samenwerking. Alphen heeft een groot ondernemers­ netwerk dat veel ­evenementen organiseert. ­Alles linkt aan elkaar. Dus daarom #AlphenLinkt. We hebben dit concept ontwikkeld met het idee er steeds weer iets anders van te kunnen maken. Zo kun je denken aan #AlphenFeest, #AlphenSport en #AlphenViert, maar ook #AlphenGeniet, ­#AlphenBouwt en #AlphenOnderneemt.”

VOA JAARBOEK 2018

Zwammerdam

Boskoop

Wie goed kijkt, ziet in de hashtag ook de A van Alphen. ­“Daarnaast hebben we gekozen voor twee kleuren in het logo”, vertelt artdirector Ton Heuvelman. “De blauwe kleur staat voor de Rijn. De groene kleur staat voor het weidse polderlandschap waar Alphen aan den Rijn in ligt.”

Alphen in beeld Ook met de website ging VRHL aan de slag. VRHL C ­ ontent en Creatie maakte het UX-­design en het grafisch ontwerp. Op de ­website staat een overzicht van ­activiteiten die in ­Alphen en in de o ­ mliggende dorpen worden georganiseerd. Ook de hotspots in de regio hebben een prominente plek

Alphen+

#


DAAROM DIE HASHTAG

gekregen op www.alphenlinkt.nl. Zo vind je er informatie over ­Archeon, Avifauna en het Bentwoud. Met een mooie introductie­video droeg VRHL Video ook haar steentje bij.

Brandbook VRHL is het bureau achter de #AlphenLinkt-huisstijl, waar het online brandbook de basis van is. “Andere ­bureaus kunnen er dus ook mee aan de slag voor hun eigen ­uitingen. Het is vrij te gebruiken”, ­vertelt Jan. “Het brandbook is een ‘levend’ ­document. Dat betekent dat er regel­matig ­toevoegingen en ­aanpassingen worden gedaan. Natuurlijk zijn er wel een aantal regels waar je je aan moet houden, maar er is genoeg ruimte voor ideeën. Je ontdekt vrij snel dat je allerlei kanten op kunt.”

Ben je benieuwd naar de huisstijl van AlphenLinkt of wil je het zelf gaan ­gebruiken? Kijk voor meer informatie op www.alphenlinkt.nl of download het brandbook via www.alphenlinkt.nl/ over-ons.html. Volg ons ook op Facebook en Instagram!

‘Goed fundament voor de komende jaren’ VRHL is trots op de ­samenwerking met ­Alphen M ­ arketing. Jan: “Het is een mooie en vooral leuke ­samenwerking met Daniël. Er was veel ­vertrouwen over en weer. We hebben met een beperkt budget een unieke huisstijl en c ­ ampagneconcept ­ omende jaren!” ­bedacht. Er ligt een goed fundament voor de k

ALPHEN LINKT 154 — 155


Sponsoren bedankt! De VOA bedankt de sponsoren van dit jaarboek. Via hun deelname dragen deze bedrijven bij aan het gezamenlijk mogelijk maken van deze uitgave. En aan de doelstellingen van onze ondernemingsvereniging.

A

Aannemingsbedrijf Van Mil ABN AMRO Accountantskantoor Van Geen Aksent op Schoon Alphen Marketing Angela den Hartog ­Makelaardij ANS Risicomanagement Apix Flexjobs Avantage

B

Banketbakkerij Stevers Beentjes Teksten Berntsen Mulder Advocaten BOS Schoonmaakservice Buller & Rijnbeek

C

Caminada & Van Leeuwen Chopin Software Development

VOA JAARBOEK 2018

D

Dool Assurantiën Dufais Catering & Events

E

EDBA ErvaringWerkt EventCo

G

GEOMET Goudkuil Bouwmanagement

J

Jelfra De Toren José van der Pijl ­Socialmediabeheer Jungheinrich Junis Kinderopvang

K

Kroes & Partners Van Kampen

L

Lansigt

H

HEBI hijdra.com Hooftman

I

ING Inofec Ipse de Bruggen

M

Maas Auto Groep Marc Huisman ‘s Molenaarsbrug

N

NIECAR


P

Passie voor Slapen Plantariumgebouw

R

Rabobank Rijnvicus Ro-Ad

S

SERA Shezaf Kinderopvang

T

Tauro Kantoren Centrum Theater Castellum Ton Scheerder Promo & Gifts Tuijn Optiek & Juwelier

V

VMD Koster VRHL Content en Creatie VRHL Video

W

De Watergeus Van der Werff Groep De Woordenwinkel

Y

YourTravel Alphen

COLOFON Hoofdredactie: Pim Perquin Eindredactie: Marco Beentjes Vormgeving: VRHL Content en Creatie Druk: Okay Color Graphics Acquisitie: InTouch Sales Support Expertisegids Tekstschrijvers: Morvenna Goudkade, Esther ­Daniëls, Rob Buisman, Daniëlle ­Koomen, Manon Louwers, Marco Beentjes, Eveline Verhoeve Fotografen: Peter ­Franken, Fabian Fraikin, Judith ­Demoed, Carlijne Creations, Lisenka l'Ami, Henk de Graaf, Maaike Morsink, Carmen Huisman, Morvenna Goudkade, Joost Mooij, Wouter Keuris, Engel Lameijer, Nanno Bloupot, Marco Hamoen

158 — 159


Het VOA jaarboek 2018 is een uitgave van de Vereniging van Ondernemingen in Alphen aan den Rijn e.o. VOA Secretariaat: postbus 103, 2400 AC Alphen aan den Rijn, 0172-424468, info@VOAonline.nl

www.VOAonline.nl

Profile for voaonline

VOA Jaarboek 2018  

Een prachtig VOA jaarboek met artikelen, branded content en alle VOA-leden in één overzichtelijk boek.

VOA Jaarboek 2018  

Een prachtig VOA jaarboek met artikelen, branded content en alle VOA-leden in één overzichtelijk boek.

Profile for voaonline
Advertisement