Page 1

Giải pháp sử dụng đầu số 19001081 Chi phí duy trì đầu số/tháng đầu tư server cài đặt (1 lần)

Thu về

thuê chỗ đặt server/tháng hỗ trợ nhắn tin trung kế/tháng thuê nhóm trượt (5 bàn * 30000) tích hợp chung TBĐC với hệ thống 700 Đặc điểm khác

có server 10,000,000 30,000,000 2,000,000

10,000,000 0 1,800,000

15,000,000 5,000,000 440,000

0 0 440,000

150,000

150,000

không

không

câu kéo thời gian gọi fix content không cần ĐTV có nhắn tin

ĐTV phải trả lời hoàn toàn

Tổng chi phí (ước tính) % ăn chia Cước KH CĐ Cước KH DĐ Cước KH SMS

không có server

545 đ/phút 909 đ/phút 454 đ/phút

không nhắn tin

62,590,000

12,390,000

35

30

1900  

1900 vietnam

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you