Page 1

G E N E R : D E S E M B R E : :" " d j1 2 ( 2c u r t s ,1d o c u m e n t a l ) N o v ap o b r e s a :H d j1 9 a b i t a t g eid r e t sd e l si n f a n t s ( 3c u r t s ,1d o c u m e n t a l )

:O d j0 9 N G sia j u d as o c i a l(3curts,1documental) :A d j1 6 l i m e n t a c i e c u r s o sn a t u r a l s ó ir ( 3c u r t s ,1d o c u m e n t a l )

:E d j2 3 d u c a c i e r e(2curts,1documental) ó ig èn

d e2 0 ha2 1 . 1 5 h

ORGANI TZA:

a mbl ac o l · l a b o r a c i ód e s i n t e r e s s a d ad e :B OSCc i n e ma

Se g u e i xn o sa :

www. v n g i n c l u s i o . c a t @VNGI ncl usi

VNG I ncl usi ó

Cicle de cinema internacional sobre exclusió social a Vilanova i la Geltrú  

Al Cinema Bosc de Vilanova i la Geltrú, sessions els dijous de desembre i gener.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you