Page 1

M i ę d z y n a r o d o w e

2 0 0 9 Numer

11 Belgia Stacja benzynowa przy Q8 Zielona symbioza

Taiwan Muzeum Wufeng W harmonii z otoczeniem ruin

Kanada College Halifax Monumentalność bryły

Portugalia Hotel Casino Chaves

K r e a c j e

z

V M ZINC ®


Od wydawcy W każdym kolejnym numerze magazynu FOCUS ON ZINC staraliśmy się zwracać coraz większą uwagę na stronę wizualną naszego wydawnictwa. Oddając do rąk naszych czytelników pierwsze wydanie pisma w całkowicie nowej szacie graficznej, pragniemy podkreślić dwa istotne elementy. Przede wszystkim obecna edycja naszego magazynu zainauguruje promocję nowych barw naszego znaku firmowego. VMZINC jest powszechnie rozpoznawaną i bardzo wysoko cenioną marką w budownictwie, której popularność przekroczyła najśmielsze oczekiwania jej twórców. Dlatego też, wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom i pragnąc podkreślić znakomitą pozycję naszej marki na rynku budowlanym, postanowiliśmy odmłodzić nasze logo, nadając mu nowocześniejszą formę i nowe, żywsze barwy. Zamierzeniem naszym było, aby pierwszy numer nowego wydania FOCUS ON ZINC nie tylko odzwierciedlał renomę, jaką cieszymy się u naszych klientów, ale również zaprezentował wizję dalszego rozwoju firmy. Na stronach numeru odnajdą Państwo prezentacje naszych projektów. Zamieszczone zdjęcia wraz z krótkimi opisami najlepiej ilustrują naszą innowacyjność, wysoką kulturę techniczną a także zmysł estetyczny proponowanych przez nas rozwiązań, Nasi konsultanci i przedstawiciele regionalni służą pomocą w zakresie koordynacji projektów z istniejącymi przepisami a także doradztwem technicznym przy ich realizacji. Drugim, nie mniej istotnym zagadnieniem, które chcemy promować na łamach tego wydawnictwa, jest zgodność naszych realizacji z wytycznymi europejskiej koncepcji Trwałego Rozwoju. Dbałość o energooszczędność i dźwiękochłonność materiałów, wdrażanie nowoczesnych systemów zewnętrznej izolacji termicznej, to istotne cechy przedstawionych i omówionych w tym numerze rozwiązań technologicznych. Przedstawione w tym numerze projekty nagradzane i wyróżniane za promowanie technologii przyjaznych dla środowiska naturalnego, odwołują się właśnie do tej koncepcji, a ich akceptacja przez wykonawców jest dowodem ważnej pozycji naszych wyrobów z cynku w jej realizacji. Podobnie jak w poprzednich numerach, również w tym wydaniu FOCUS ON ZINC, będą Państwo mieli okazję jeszcze raz przekonać się o znakomitych walorach naszych produktów, ich trwałości oraz harmonijnej integralności ze środowiskiem naturalnym. Z ogromną satysfakcją prezentujemy obiekty, przy których realizacji wykorzystano nasze produkty, techniczne wyzwania, którym musieliśmy sprostać oraz wsparcie jakie dostarczyliśmy, lecz jesteśmy nie mniej dumni mogąc aktywnie uczestniczyć w procesie tworzenia lepszej przyszłości budownictwa ekologicznego.

FOCUS ON ZINC

N° 11 - Wrzesień 2009 Wydane w języku angielskim, czeskim, duńskim, francuskim, hiszpańskim, holenderskim, niemieckim, polskim, portugalskim węgierskim, włoskim. Dyrektor publikacji Christopher SMITH. Szef projektu Isabelle FERRERO. Komitet Redakcyjny Michel de CALUWE, Paule CELMA, Tugay DINDAR, Isabelle FERRERO, Heidi KOHSEL, Uwe NAGEL, Barbara NORDBERG, Luis Romao, Christopher SMITH, Laura TERRICABRAS. Skład redakcyjny Jean-Marc BRUJAILLE, Jenny GILBERT, Barbara NORDBERG, Christopher SMITH. Opracowanie graficzne GRAPHIC PLUS Wydawnictwo Imprimerie VINCENT © Copyright Umicore France Wrzesien 2009. Wrzesień całkowite lub czesciowe odtworzenie tego dokumentu jest zabronione bez wstepnej pisemnej zgody Umicore France.

Pascal Reymondet

Dyrektor Zarządzający


Spis treści Belgia

Hiszpania

Australia

Fabryka

Kompleks kongresowoekspozycyjny

02-03

14-15

26-27

Hiszpania

Portugalia

Węgry

Dom prywatny

Dom prywatny

04-05

16-17

28-29

Francja

Włochy

Belgia

Budynek rekreacyjno- biurowy

Szpital

06-07

18-19

30-31

Taiwan

Francja

Dania

Dom spokojnej starości

Klub golfowy

08-09

20-21

32-33

Wielka Brytania

Niemcy

Portugalia

Szkoła

Hotel Casino

10-11

22-23

34-35

Dania

Kanada

Chiny

Osiedle mieszkaniowe

Campus w Halifax

Osiedle mieszkaniowe

12-13

24-25

36-37

Stacja benzynowa przy autostradzie Q8

Targ Barcelonetta

Siedziba firmy VELUX

Muzeum Wufeng

Uniwersytet Cambridge

No 11 / Focus on Zinc 1


Belgia Zielona symbioza Budynki użyteczności publicznej Stacja benzynowa przy Aische-en-Relief Architekt Biuro architektoniczne Emile Verhaegen SA Wykonawca Ballast Nedam Technika VMZ rąbek stojący, VMZ Zinc Plus Materiał QUARTZ-ZINC® Powierzchnia 1 000 m2

2 Focus on Zinc / No 11

Przy autostradzie E411, w pobliżu Aische-en- Relief, pod Namur, niezwykle oryginalny parking z pełnym zespołem usług dla podróżujących samochodem zachęca do przystanku wśród zieleni. W czasie krótkiego odpoczynku można podziwiać uzyskany efekt symbiozy zrealizowanego obiektu z otaczającą przyrodą. Zwieńczeniem kopuły jest dach zielony, na którym nasadzony rozchodnik, pełni także funkcję izolacji termicznej. W celu oszczędności energii w budynku zamontowano drzwi z ultrafioletowym filtrem.


Zdjęcia: Jump Picture - Fabien Devaert, Belgia. Opracowanie graficzne projektu: Biuro architektoniczne Emile Verhaegen SA, Belgia.

No 11 / Focus on Zinc 3


Hiszpania Nostalgia i dynamizm Budynki użyteczności publicznej Targ Barcelonetta, Barcelona Architekt Josep Miàs MiAS Arquitectes Wykonawca Cubiertas Muñoz Technika VMZ rąbek stojący zaginany pojedynczo Materiał QUARTZ-ZINC®, ANTHRA-ZINC® Powierzchnia 6 000 m2

4 Focus on Zinc / No 11

Każde miasto na świecie posiada pełne poetyckiej

miejscami upodabnia się do wynurzających się z

atmosfery miejsca związane z historią i losami

oceanu wysp lub żagli skierowanych w stronę miasta.

ludzi. Barcelonetta, jedna z dzielnic Barcelony, była

„Zamknięta forma obiektu jest dynamiczna,

natchnieniem katalońskiego architekta Josep Miás,

ale pozostaje łagodna” komentuje Josep Miás.

pamiętającego z czasów studenckich „pranie suszące

Architekt zauważa łatwość, z jaką cynk oddaje

się w oknach po obu stronach uliczek, małe sklepiki

skomplikowane formy oraz podkreśla bogactwo

i klimatyczne pracownie rzemieślnicze”.

uzyskanego efektu poprzez zestawienie dwóch

Wiele lat później, zaproszony do przedstawienia

aspektów blach wstępnie patynowanych

koncepcji modernizacji XIX-wiecznej hali targowej,

QUARTZ-ZINC® z ANTHRA-ZINC®.

postanowił oddać hołd „atmosferze przemijających czasów oraz niezwykłej sile witalnej mieszkańców”. Pierwotną, skromną i regularną w formie bryłę architekt nadbudował niezwykle dynamicznymi formami. Dach


Zdjęcia: Paul Kozlowski, Francja. Opracowanie graficzne projektu: MiAS Arquitectes, Hiszpania.

No 11 / Focus on Zinc 5


Francja Stylowe ćwiczenia Budynki produkcyjne

Nowa sala ekspozycyjna w Morangis (Essone),

Ponadto warto zwrócić uwagę na energooszczędność

zlokalizowana dwa kroki od siedziby głównej firmy

przyjętych w projekcie rozwiązań.

Rozbudowa głównej siedziby firmy VELUX France, Morangis

VELUX France, dawała szansę zaprezentowania

Roczne zużycie energii w sali ekspozycyjnej wynosi

aktualnych osiągnięć w dziedzinie okien połaciowych.

niecałe 50 kWh/m2. Wartość ta spełnia wymogi

Blachy QUARTZ-ZINC zastosowano na pokryciu

normowe mające obowiązywać we Francji

nawiązującym do mansardowych dachów Paryża

w 2012 roku.

Architekt A.R.T. Réalisation Jacques de Fontgalland architecte DPLG, Zarządzajacy Fabrice de Noblet Architekt DESA, Inżynier projektu Wykonawca Joly SA (Saint-Marcel) Technika VMZ rąbek stojący podwójnie zaginany Materiał QUARTZ-ZINC® Powierzchnia 900 m2

6 Focus on Zinc / No 11

®

oraz na okładzinach elewacyjnych schodzących prawie do gruntu. Architekt zauważa, że cynk doskonale sprawdził się przy wykonywaniu bardzo trudnych obróbek w pokryciu, lukarnach, oknach połaciowych oraz dachu szedowym.


Zdjęcia: Paul Kozlowski, Francja. Opracowanie graficzne projektu: A.R.T. Réalisations, Francja.

No 11 / Focus on Zinc 7


Taiwan Wspomnienia i przestroga Budynki użyteczności publicznej Muzeum trzęsienia ziemi 21 września 1999, Wufeng Architekt Jay W.Chiu (A+B Design Group) Wykonawca Chungan Wellsun Co. Ltd Technika VMZ rąbek stojący podwójnie zaginany, VMZ Zinc Plus System VMZ Dach Strukturalny® Materiał QUARTZ-ZINC® Powierzchnia 1 000 m2

8 Focus on Zinc / No 11

Od dziesięciu lat Tajwan usuwa szkody poniesione

Uwzględniając uwarunkowania lokalne i możliwość

podczas trzęsienia ziemi, które miało miejsce 21

wystąpienie trzęsień ziemi w przyszłości, zaostrzono

września 1999 roku. Po dziś dzień istnieją ślady

wymogi techniczne poprzez zwiększenie grubości

tej katastrofy znanej pod nazwą „991”.

blachy oraz zmniejszenie dystansów pomiędzy

Muzeum zostało wzniesione w epicentrum tragedii.

rąbkami i klipsami systemowymi.

W miejscu dawnego college’u w Kuangfu pozostawiono ruiny w otworze głębokości 2,5 m. Muzeum proponuje lekcję sejsmologii w miejscu zadumy. Obiekt w formie żelbetowego szkieletu wkomponowuje się w zrujnowany pejzaż. Pokrycie dachów wykonano z blachy QUARTZ-ZINC® w technologii rąbka stojącego.


Zdjęcia: Paul Kozlowski, Francja. Opracowanie graficzne projektu: Daryl Jackson architects, Australia.

No 11 / Focus on Zinc 9


Wielka Brytania Praca w spokoju Budynki użyteczności publicznej Wydział medyczny, Cambridge Architekt BDP Wykonawcza TR Freeman Ltd Technika VMZ rąbek stojący podwójnie zaginany w połączeniu z VMZ Zinc Plus

Granica między fizyką i biologią nie jest tak znaczna

Na trzech kondygnacjach mieszczą się laboratoria,

jak w XX wieku. Wymiana i dialog między nimi stały

sale wykładowe, biura i gabinety dla pracowników

sie rzeczą normalną. W celu połączenia badań i

wydziałów fizyki, chemii i inżynierii chemicznej

wymiany naukowej władze Uniwersytetu

oraz medycyny klinicznej. Okładziny prostych i

w Cambridge zaproponowały jedno wspólne miejsce

oszczędnych w formie elewacji wykonano z blachy

pracy dla naukowców obydwu dziedzin.

wstępnie patynowanej ANTHRA-ZINC®, co gwarantuje

Budynek fakultetu nauk fizycznych i medycyny

ich wysoką jakość i trwałość.

zrealizowany według projektu grupy BDP, zlokalizowany w zachodniej części miasteczka uniwersyteckiego oddano do użytku w 2008 roku.

System VMZ Flat Lock panel Materiał ANTHRA-ZINC® Powierzchnia 1 000 m2

10 Focus on Zinc / No 11


Zdjęcia: Paul Kozlowski, Francja. Opracowanie graficzne projektu: BDP, Wielka Brytania.

No 11 / Focus on Zinc 11


Dania Jednolity wyraz Budownictwo mieszkaniowe

Zespół mieszkaniowy zlokalizowany nad brzegiem

QUARTZ-ZINC® pozwoliło, jak twierdzi architekt

kanału zrealizowano w oparciu o technikę modułową.

Holscher, uzyskać: „wrażenie spokoju i jednolitości,

Slotsbryggen, Nykøbing Falster

Przyszły użytkownik mógł w trakcie projektowania

a jednocześnie dynamizm całego zespołu”.

wpływać na wielkość mieszkania, jego układ

Przyznaje też, że „ trwałość i elegancja, jaką oferuje

Architekt Holscher Arkitekter AS

funkcjonalny, lokalizację i wielkość przeszkleń oraz

patyna, były czynnikami decydującymi o wyborze

gabaryty tarasów.

materiału elewacyjnego”.

Wykonawcza Th. Jensen A/S Technika VMZ rąbek stojący zaginany pojedynczo Materiał QUARTZ-ZINC®

Opierając się na wytycznych klientów architekci stworzyli zespół, w którym można znaleźć lokale o wysokim standardzie, ale także mieszkania socjalne. Zastosowanie okładzin elewacyjnych w technice rąbka stojącego, z blachy wstępnie patynowanej

Powierzchnia 1 987 m2

12 Focus on Zinc / No 11


Zdjęcia: Martin Tørsleff, Dania. Opracowanie graficzne projektu: Holscher Arkitekter AS, Dania.

No 11 / Focus on Zinc 13


Hiszpania Niezbędna odrębność Budynki produkcyjne

Zespół Atelier 24 usytuowany w mieszkaniowej

„Zamierzeniem naszym było podkreślenie

dzielnicy na południu Madrytu wyróżnia się

przemysłowego charakteru obiektu, pomimo funkcji

Zespół Atelier 24, Madryt

zasadniczo od wszechobecnej w najbliższym

o charakterze usługowym – na biura, pracownie

sąsiedztwie jasnej ceramiki. Okładziny elewacyjne

architektoniczne i studia fotograficzne. Kojarzyć się

wykonane z blachy wstępnie patynowanej

to może raczej z zabawką przemysłową niż z fabryką”

ANTHRA-ZINC rozjaśniono poprzez zastosowanie

– mówi architekt Alberto Sánchez - Cabezudo.

Architekt Albert Sánchez-Cabezudo, Antonio Lloveras, David Benitez

®

kolorowego szklenia okien.

Wykonawcza Quinta Metálica, s.l. Technika VMZ rąbek stojący zaginany pojedynczo Materiał ANTHRA-ZINC® Powierzchnia 3 200 m2

Zdjęcia: Paul Kozlowski, Francja. Opracowanie graficzne projektu: Alberto Sánchez-Cabezudo, Antonio Lloveras, David Benítez, Hiszpania.

14 Focus on Zinc / No 11


No 11 / Focus on Zinc 15


Portugalia Gra materiałów Budownictwo Indywidualne Dom idywidualny, Lizbona Architekt Arquitecto Pedro Martins Wykonawcza Umicore Portugal, S.A. Technika VMZ rąbek stojący zaginany pojedynczo System DELTA VMZINC

W projekcie tego domu położonego w pobliżu morza

solidniejszej bryły na piętrze, by oprzeć ją na lekkiej,

postawiono na trwałość materiałów i estetykę,

transparentnej strukturze na parterze”. Wszystko

czego wyrazem stał się perfekcyjny dobór

w najmniejszym detalu, nawet część przeznaczona

materiałów wykończeniowych.

na rekreację, zostało przemyślane w projekcie

Drewno, czarny marmur i blacha cynkowo-tytanowa

tego domu. Od strony ogrodu, z dala od spojrzeń

QUARTZ-ZINC , wszystkie materiały, z których

przechodniów i bezpośredniego nasłonecznienia,

skomponowany jest obiekt łączą się w harmonijną

szerokie drzwi tarasowe otwierają widok na patio

całość. „Zimniejszych” materiałów – marmur i cynk

i basen.

®

użyto do ubrania elewacji piętra. ”Mała powierzchnia parceli już w założeniu zdecydowała o planie domu - wyjaśnia architekt Pedro Martins, jak i o koncepcji stworzenia

Materiał QUARTZ-ZINC® Powierzchnia 134 m2

16 Focus on Zinc / No 11


Zdjęcia: Paul Kozlowski, Francja. Opracowanie graficzne projektu: Arquitecto Pedro Martins, Portugalia.

No 11 / Focus on Zinc 17


Włochy Bogate kontrasty Budynki użyteczności publicznej

Mestre, przemysłowe miasto leżące przy drodze

wstępnie patynowanej ANTRHA-ZINC® został

do Wenecji, nie jest przedmiotem uwagi tłumów

podyktowany nie tylko długowiecznością oraz

turystów ciągnących do miasta dożów. A szkoda,

odpornością na zanieczyszczone i zasolone powietrze,

Virgin Active Fitness Club, Mestre

bo można tu spotkać interesujące połączenie fantazji

ale przede wszystkim z uwagi na siłę ekspresji

Architekt Studio Architetto MarArchitekt Giovanni Mar

i kreatywności.

estetycznej. Zastosowany poziomy podział okładziny

Pod dachem prezentowanego obiektu nie mieszczą

oraz odchylenie elewacji od pionu podkreślają układ

się warsztaty czy też magazyny. Jest to siedziba

horyzontalny bryły budynku.

nowego miejskiego klubu fitness wraz z basenem

Efekt zostanie zwielokrotniony po zrealizowaniu

pływackim i salami gimnastycznymi.

w bezpośrednim sąsiedztwie siedmiokondygnacyjnej

Obiekt stanowi pierwszy etap planowanego

hali widowiskowej i szklanych elewacji budynku

kompleksu rekreacyjnego realizowanego według

hotelowego.

Wykonawcza Monetti Group Technika VMZ rąbek stojący zaginany pojedynczo Materiał ANTHRA-ZINC® Powierzchnia 2 600 m2

projektu architektki z Wenecji Giovanny Mar. W ramach zespołu powstaną także budynki biurowohandlowe, hotele i restauracje. Wybór blachy

18 Focus on Zinc / No 11


Zdjęcia: Pier Mario Ruggeri (1,2,3), Studio Architetto Mar (4,5), Włochy. Opracowanie graficzne projektu: Studio Architetto Mar, Włochy.

1 4

5 2

3

No 11 / Focus on Zinc 19


Francja Wtopienie w naturę Budynki użyteczności publicznej Dom spokojnej starości, Neung-sur-Beuvron Architekt Firma Architektoniczna Boitte (Romorantin) Wykonawcza Entreprise Lacroix Technika VMZ rąbek stojący podwójnie zaginany Materiał PIGMENTO® Impresja zielona Powierzchnia 6 500 m2

Nowy Dom Spokojnej Starości zlokalizowany w

profilu, wykonana na długości 800 metrów.

sercu Solonii, w miejscowości Neung-sur-Beuvron

W budynku nie tylko zastosowano typowe

doskonale wpisuje się w naturalne otoczenie lasów

energooszczędne rozwiązania technologiczne

iglastych z uwagi na zastosowanie na pokryciu

(izolacje, wentylacja), ale także budynek wyposażono

dachowym blachy PIGMENTO® Impresja zielona.

w piec centralnego ogrzewania opalany drewnianymi

„Jednym z naszych głównych zamierzeń było

odpadami z pobliskiej fabryki beczek.

wkomponowanie obiektu w jego naturalne otoczenie”- wyjaśnia architekt Daniel Boitte. ”Dlatego bez wahania wybraliśmy aspekt kolorowej patyny, który VMZINC prezentował na Targach Batimat 2005.” Kompozycja układu nawiązuje do otwartej muszli Saint –Jacques z czterema segmentami skierowanymi w stronę lasu, pomiędzy którymi zaprojektowano ogrody. Naturalne doświetlenie budynku głównego stanowią przeszklenia w połaci dachowej. Na uwagę zasługuje obróbka okapu o bardzo rozbudowanym

20 Focus on Zinc / No 11


Zdjęcia: Paul Kozlowski, Francja. Opracowanie graficzne projektu: Firma Architektoniczna Boitte (Romorantin), Francja.

No 11 / Focus on Zinc 21


Niemcy Nowoczesna szkoła Budynki użyteczności publicznej Albert-Schweitzer-und Geschwister-SchollGymnasium, Marl Architekt Klein+ Neubürger Architekten BDA Wykonawcza Figge System Gotowe elementy Materiał ANTHRA-ZINC®

W Marl, średniej wielkości mieście zagłębia Ruhry,

W obiekcie wprowadzono całą gamę nowoczesnych

leżącego kilka kilometrów na północ

rozwiązań technologicznych od centralnego systemu

od Essen, spadek popularności dwóch sąsiadujących

zarządzania ogrzewaniem, klimatyzacji, poprzez

ze sobą instytucji szkolnych – Gimnazjum Albert

odzysk wody deszczowej do systemu solarnego.

Schweitzer i Geschwister Scholl Gymnasium – skłonił

O wyborze materiału ANTHRA-ZINC® do pokrycia

władze miasta do ich fuzji i przeprowadzenia korekty

elewacji zadecydował przede wszystkim jego

programu nauczania na korzyść języków obcych i

długowieczny charakter oraz brak potrzeby

nauk ścisłych.

przeprowadzania prac konserwacyjnych w przyszłości.

To nowe wyzwanie wymagało symbolicznej modernizacji i przebudowy istniejących budynków. Nowa szkoła otrzymała nazwę Albert Schweitzer und Geschwister Scholl Gymnasium.

Powierzchnia 1 400 m2

22 Focus on Zinc / No 11


Zdjęcia: Jörg Seiler, Niemcy. Opracowanie graficzne projektu: Klein + Neubürger Architekten BDA, Niemcy.

No 11 / Focus on Zinc 23


Kanada Od strony portu i od strony miasta Budynki użyteczności publicznej Nova Scotia College of Art&Design (NSCAD Port Campus), Halifax Architekt MacKay-Lyons Sweetapple Architects Ltd Wykonawcza Maryland Associates Ltd System VMZ Sinus® Materiał ANTHRA-ZINC®

W roku 2007 stuletni zespół magazynów o

na silne operowanie światła słonecznego na elewacji

powierzchni 7 000 m , mieszczący się w pobliżu

zachodniej logicznym rozwiązaniem okazała się

„Pier 21” w Halifaxie został zmodernizowany

być monumentalna „loggia”, jakby przyklejona do

i znalazł w nim swoja siedzibę campus Nova Scotia

budynku. Jej powierzchnię pokryto okładziną

College of Art. & Design (NSCAD), jednego

z blachy ANTHRA-ZINC® w systemie Sinus, z uwagi

z najbardziej znanych uniwersytetów sztuk

na „trwałość i estetykę oraz piękną harmonię

wizualnych Ameryki Północnej.

jaką tworzy w zestawieniu z aluminiową blachą

Lokalizacja obiektu, przestronne wnętrza oraz

falistą istniejącego budynku” – wyjaśnia Eric Stotts,

naturalne oświetlenie zadecydowały o przeznaczeniu

kierownik projektu w Macka-Lyons Swettapple.

2

budynku na nauczanie takich specjalności jak: odlewnictwo, metaloplastyka, rzeźba. W trakcie prac dobudowano jedną kondygnację, antresolę na trzecim piętrze, wyposażono obiekt w system przestawnych ścianek działowych. Z uwagi

Powierzchnia 1 400 m2

Zdjęcia: Paul Kozlowski, Francja. Opracowanie graficzne projektu: Eric Stotts, Kanada.

24 Focus on Zinc / No 11


No 11 / Focus on Zinc 25


Australia Gwiazda Southbanku Budynki użyteczności publicznej Melbourne Convention Centre Architekt NH Architecture I Woods Bagot Wykonawcza Architectural Cladding Australia Pty Ltd Technika VMZ rąbek stojący podwójnie zaginany System VMZ Interlooking panel Materiał ANTHRA-ZINC®

Od około dwudziestu lat, nadmorska dzielnica

ANTHRA-ZINC® na dachu i elewacjach (łącznie

Melbourne, Southbank, leżącą od południa między

16 000 m2), znajdziemy modularną salę

brzegiem i portem, a od północy - magazynami

konferencyjną na dla 5 000 osób, z możliwością

portowymi ciągnącymi się wzdłuż rzeki Yarra, zmienia

podziału na trzy mniejsze. Trafny wybór materiałów

swoje oblicze wzbogacając się o nowe obiekty

wykończeniowych, jakość wykonawstwa oraz dbałość

handlowe i budynki użyteczności publicznej.

o ochronę środowiska przyniosły autorom tego

W 2009 roku został oddany do użytku Melbourne

projektu najwyższe uznanie w postaci nagrody

Convention Centre (MCC), który dołączono do

„Six Green Stars*”.

kompleksu kongresowego i ekspozycyjnego zbudowanego w roku 1990. Architekci z grupy NH Architecture et Woods Bagot musieli zmierzyć się z paroma wyzwaniami – wpisaniem w krajobraz miejski obiektu wielkości stadionu oraz przewidzieć rozwój urbanistyczny tej części miasta. W obiekcie przypominającym wyszukane orgiami, z okładzinami z blachy

Powierzchnia 16 000 m2

26 Focus on Zinc / No 11

*Nagroda australijskiego budownictwa ekologicznego.


Zdjęcia: Karl Brown, Australia.

No 11 / Focus on Zinc 27


Węgry W luksusowym stylu Budownictwo Indywidualne Dom Shambala, Budapest Architekci Shambala Stùdió: Fogarasi Zsolt, Lázár Ferenc, Berta György, Gulácsi Norbert, Ilku György, Szabó D. Gábor, Bajzik Zsófia Wykonawcza SSzántó Fívérek és Kozma Kft

Na stronie głównej Shambala Studio znajdziemy

dachowego musiał się wykazać wyjątkowymi

dedykację dla prestiżowej marki zegarków.

umiejętnościami z uwagi na zastosowanie wielu

Jest to klucz, który pozwala rozszyfrować omawianą

niestandardowych rozwiązań. Projekt jawi się jako

realizację, gwarantującą użytkownikom luksus

bezprecedensowe dzieło sztuki architektonicznej,

i finezję na miarę baroku. Obiekt położony w

stając się chlubą sześcioosobowej grupy architektów

budapesztańskim parku na wzgórzu Normana oferuje

– Szanto.

m. in. basen, sale gimnastyczne i saunę. W elewacjach połączono kamień, drewno, szkło i cynk. Południowa elewacja jest chroniona przed ciekawskimi spojrzeniami i słońcem układem żaluzji zewnętrznych. Wykonawca 1 500 m2 pokrycia

Technika VMZ rąbek stojący podwójnie zaginany VMZ Zinc Plus Materiał QUARTZ-ZINC® Powierzchnia 1 500 m2

28 Focus on Zinc / No 11


Zdjęcia: Darabos György, Węgry. Opracowanie graficzne projektu: Shambala Stúdió, Węgry.

No 11 / Focus on Zinc 29


Belgia Nowe skrzydło Budynki użyteczności publicznej Rozbudowa części administracyjnej Szpitala w Gasthuisberg Architekt Stéphane Beel Architecten Wykonawca Heijmans & Stadak Technika Układ „karo” o wymiarach 45 cm x 45cm

Bazując na zrealizowanych w minionych latach

istniejącym nie zmieniając go. Łącznik pomiędzy

projektach, architekt Stéphane Beel twierdzi, że

dwoma budynkami nie jest zbyt duży, ale

niezależnie czy buduje się nowe czy też odnawia

uzyskana na dwóch kondygnacjach powierzchnia

lub modernizuje istniejące muzea, najważniejsza

pozwoliła na zorganizowanie biur, sali audytoryjnej,

pozostaje sztuka.

sal konferencyjnych, a także uporządkowała

Projektując domy mieszkalne myśli o ludziach,

komunikację. Na uwagę zasługuje utrzymanie

którzy będą w nich mieszkać, projektując budynek

spójnego stylu projektu, dotyczy to zarówno funkcji

użyteczności publicznej myśli o ludziach, którzy

jak i elewacji.

będą w nim pracować, zawsze stara się perfekcyjnie

Okładzina elewacyjna z blachy Natural Zinc

rozwiązać funkcję oraz stworzyć wnętrza jasne i

w technice „karo” subtelnie łączy nową część

spokojne. Wszystkie te elementy możemy odnaleźć

z budynkiem istniejącym.

w prezentowanym projekcie rozbudowy części administracyjnej szpitala Gasthuisberg, na peryferiach Louvain. Nowy budynek łączy się z

Materiał Zinc Natural Powierzchnia 3 000 m2

30 Focus on Zinc / No 11


Zdjęcia: Marquiz, Belgia. Opracowanie graficzne projektu: StÊphane Beel Architecten, Belgia.

No 11 / Focus on Zinc 31


Dania Zwycięski kierunek Budynki użyteczności publicznej

Na terenie klubu golfowego w Storådalen ,

VMZ Interlooking panel był dom golfisty, miejsce

na zachodnim brzegu Danii, QUARTZ-ZINC

odpoczynku w trakcie pokonywania dołków.

i ANTHRA-ZINC® ubrane w VMZ Interlocking panel

Po pozytywnej ocenie kontynuowano inwestycję

Golfclub Storådalen, Holstebro

znalazły drogę do zwycięstwa.

realizując budynek klubowy z restauracją

Architekt John Robert Knudsen

Wybór padł nieprzypadkowo, ponieważ cynk oferuje

„Halling Water”, budynek biurowy oraz wartownię.

dużą odporność na wilgoć i zasolenie (obiekt położony

Cały zespół obiektów zaprojektowany w jednolitej

w odległości około 30 km od morza), a ponadto

i spójnej estetyce nadał założeniu wysoką rangę.

Technika VMZ rąbek stojący zaginany pojedynczo System VMZ Interlocking panel, DELTA VMZINC Materiał ANTHRA-ZINC®, QUARTZ-ZINC®

®

doskonale harmonizuje się z kolorystyką używanego w tym regionie kamienia. Brak konieczności konserwacji w trakcie eksploatacji był ważnym czynnikiem ekonomicznym potwierdzającym słuszność decyzji. Pierwszym zrealizowanym obiektem, w którym zastosowano system elewacyjny

Powierzchnia 45 m2

32 Focus on Zinc / No 11


Zdjęcia: Martin Tørsleff, Dania. Opracowanie graficzne projektu: Biuro Pomocy Projektowej VMZINC®, Francja.

No 11 / Focus on Zinc 33


Portugalia W kolorze horyzontu Budynki użyteczności publicznej

Podobnie jak inne kurorty i miejsca wakacyjne,

Zbudowany na obrzeżach miasta, w najwyższym jego

port Chaves, w Północnej Portugalii, by przyciągnąć

punkcie, zapewnia bajeczne widoki na góry i dolinę.

turystów i kuracjuszy, nie może liczyć tylko na walory

Obserwowany od strony miasta sprawia wrażenie

Hotel Casino , Chaves

widokowe i zasoby wód mineralnych. Wychodząc

wtapiającego się w panoramę Serry poprzez użycie

Architekt Arquitecto Luis Lacerda

naprzeciw potrzebom klientów poszukujących

szaro-brązowej kolorystyki elewacji.

wysokiej klasy serwisu hotelowego i atrakcyjnych

Osiągnięcie doskonałej integracji z naturalnym

Wykonawcza Umicore Portugal, S.A.

sposobów spędzenia czasu, w 2008 roku miasto

otoczeniem było jednym z najważniejszych zadań,

oddało do użytku hotel Solverde z własnym

jakie narzucili sobie autorzy projektu. Efekt ten

kasynem gry oraz salą widowiskową na 600 miejsc.

osiągnięto używając przy realizacji skrzydeł głównego

Wyposażenie i atrakcje, jakie oferuje nowoczesny

obiektu betonu, granitu i blachy QUARTZ-ZINC®.

Technika VMZ rąbek stojący zaginany pojedynczo i podwójnie

kompleks hotelowy ma na celu skłonić turystów

System DELTA VMZINC

przybywających do Trás–os-Montes oraz mieszkańców

Materiał QUARTZ-ZINC®

tego interesującego miejsca.

Portugalii czy sąsiedniej Hiszpanii do odwiedzenia

Powierzchnia 8 000 m2

34 Focus on Zinc / No 11


Zdjęcia: Paul Kozlowski, Francja. Opracowanie graficzne projektu: Arquitecto Rui Lacerda, Portugalia.

No 11 / Focus on Zinc 35


Chiny Zatopienie w pejzażu Budownictwo Indywidualne Yan Wei Villa (ville między jeziorem i górami), Wuxi Architekt Jackson Architecture Wykonawcza Shanghai Hanchang Industrial Development Co, Ltd Technika VMZ rąbek stojący zaginany pojedynczo

Miasto Wuxi leży nad brzegiem jeziora, w odległości

kamienia wpisując się w aktualne trendy

około stu kilometrów na zachód od Shanghaju.

w architekturze.

Na jego obrzeżach, w atrakcyjnej dzielnicy wyrosłej

Umiarkowanie i prostota w formie, użycie naturalnych

na stokach zalesionego wzgórza, rozpoczęto w 2008

materiałów, duże przeszklenia, wprowadzenie

roku budowę nowoczesnego osiedla składającego

żywych kolorów na kilku płaszczyznach, wszystkie te

się wyłącznie z ekskluzywnych willi o wysokim

elementy nawiązują do pejzażu portowego miasta

standardzie.

nad Morzem Śródziemnym.

Blachy cynkowe QUARTZ-ZINC zastosowano na ®

charakterystycznej dla tego regionu wklęsłej formie dachu oraz na okładzinach elewacyjnych. Elementy konstrukcyjne wykonano z betonu i naturalnego

Materiał QUARTZ-ZINC® Powierzchnia 8 000 m2

36 Focus on Zinc / No 11


Zdjęcia: Lv Hengzhong, Chiny. Opracowanie graficzne projektu: Daryl Jackson architects, Australia.

No 11 / Focus on Zinc 37


ODDZIAŁY Taiwan Umicore Marketing Services Co. Ltd. Building Products 16F-2, No. 189, Keelung Road, Sec. 2, Taipei 11054 Taïwan, R.O.C. Tel.: + 886 2 8732 2021 vmzinc.taiwan@ap.umicore.com

BELGIA/LUKSEMBURG n.v. Umicore s.a. Building Products Belgium Havendoklaan 12b - B 1800 Vilvoorde Tel.: + 32 2 712 52 11 vmzinc.benelux@umicore.com

CZECHY Umicore Building Products CZ s.r.o. Pod Višňovkou 1661/31 140 00 Praha 4 - Krč Tel.: + 420 234 036 240 info@vmzinc.cz

CHINY Szanghaj Umicore Marketing Services Co. Ltd. Building Products Unit A1, 18/F, Zao-Fong Universe Building, No. 1800 West, Zhongshan Road, Shanghai 200233, China Tel.: + 86 21 2411 6883 vmzinc.china@ap.umicore.com

DANIA/NORWEGIA/SZWECJA Umicore Building Products Scandinavia A/S Lysbrohøjen 5 - DK-8600 Silkeborg Danmark Tel.: + 45 86 84 80 05 vmzinc.denmark@umicore.com

Pekin Umicore Marketing Services Building Products Room 502, Xinghua Business Centre, #11, Xinghua Lu, Heping Li, Eastern City District Beijing 100013, China Tel.: + 86 10 6424 6761 vmzinc.china@ap.umicore.com Hong-Kong Umicore Marketing Services Building Products Unit A-B 19/F Manulife Tower, 169 Electric Road, North Point, Hong-Kong Tel.: + 852 2700 2260 vmzinc.hongkong@ap.umicore.com

FRANCJA Umicore France s.a.s. 40, Rue Jean Jaurès 93176 Bagnolet Cedex Tel.: + 33 1 49 72 42 42 vmzinc.france@umicore.com HISZPANIA Umicore Building Products Ibérica s.l. C/Juan Gris, 4, 6a Planta 08014 Barcelona Tel.: + 34 93 298 88 80 vmzinc@umicore.com HOLANDIA n.v. Umicore s.a. Building Products Havendoklaan 12b - B 1800 Vilvoorde Tel.: + 31 20 494 28 39 vmzinc.benelux@umicore.com

INDIE Umicore India Pvt Ltd. 58/59 Bajaj Bhavan - Nariman Point 400 021 Mumbai - Maharashtra-India Tel.: + 91 22 66275656 vmzinc.india@ap.umicore.com NIEMCY Umicore Bausysteme GmbH Gladbecker Strasse 413 - 45326 Essen Tel.: + 49 201 836060 vmzinc.germany@umicore.com POLSKA Umicore Marketing Services Polska Sp z o.o. Ul. Ludwiki 4 - 01 226 Warszawa Tel.: + 48 22 632 47 61 vmzinc@vmzinc.com.pl PORTUGALIA Umicore Portugal S.A. Travessa do Padrão 4455 524 Perafita Tel.: + 35 1 22 995 0167 geral@asturianadasminas.pt

SZWAJCARIA Umicore Building Products Schweiz AG Industriestrasse 25 - 3178 Bösingen Tel.: + 41 317475868 info@vmzinc.ch WĘGRY Umicore Building Products Hungary Kft. Kagyló u. 4-6, Pf.: 101 H-2092 Budakeszi Tel.: + 36 23 452 452 info@vmzinc.hu WIELKA BRYTANIA Umicore Marketing Services UK Ltd. Four Rivers House Fentiman Walk - Hertford, Hertforshire, SG14 1DB Tel.: + 44 1992 822288 vmzinc.uk@umicore.com WŁOCHY Umicore Building Products Italia s.r.l. Via RIccardo Lombardi 19/16 20153 Milano Tel.: + 39 02 47 99 82 23 vmzinc.italia@umicore.com

SŁOWACJA Umicore Building Products Slovensko, s.r.o. Pri Starom Letisku 1 SK - 831 07 Bratislava Tel.: + 421 917 496 019 info@vmzinc.cz STANY ZJEDNOCZONE Umicore Building Products USA Inc. Magnolia Building, Suite 104 3120 Highwoods Boulevard Raleigh, NC 27604 Tel.: + 1 919 874 7173 info@vmzinc-us.com

PRZEDSTAWICIELSTWA ARGENTYNA KORZIN S.A.C.I. Pueyrredón 4233 (B1702ASY) Ciudadela Pcia Buenos Aires Tel.: + 54 11 4653 1425 korzin@datamarkets.com.ar AUSTRIA VMZINC Center Österreich Seitenhafenstraße 7 1020 Wien Tel.: + 43 1 726 34 34 info@vmzinc.at

GRECJA MIPECO Trading Ltd. 55, Souliou Street 190 02 Penia (Athina) Tel.: + 30 210 664 46 11 mipeco@otenet.gr KANADA Canadian Brass and Copper Co. 225 Doney Crescent Concord, Ontario - LK4 1P6 Tel.: + 416 736 0767 canadianbrass@on.aibn.com

KATAR NAGGIAR QATAR L.L.C. Al Haya Commercial Center Salwa Road P.O.Box. 22211 Doha Tel.: + 974 4 687373 / 697790 roy.naggiar@naggiar.net

LIBAN NAGGIAR Trading S.A.L. Hobeika Street, 6 Saifi District 2029 6406 Beirut Tel.: + 961 1 562 652 roy.naggiar@naggiar.net

KOREA SUNNIE INTERNATIONAL Ltd. 395-139, Seokyo-Dong, Mapo-Ku, Seoul Tel.: + 82 2-3141-4774 sunnie@korea.com

ROSJA UNION ZINC 115088, Moscow Ugreshskaya street 2 Building 6, office 311 Tel.: + 7 495 665 61 90 info@union-zinc.ru

ADRES STRONY INTERNETOWEJ www.vmzinc.com Argentyna: www.vmzinc.com.ar Australia: www.vmzinc.com.au Austria: www.vmzinc.at Belgia: www.vmzinc.be Chiny (Szanghaj, Pekin, Hong-Kong, Taiwan): www.vmzincasia.cn Czechy: www.vmzinc.cz Dania, Norwegia, Szwecja: www.vmzinc.dk

Francja: www.vmzinc.fr Griecja: www.mipeco.gr Hiszpania: www.vmzinc.es Holandia: www.vmzinc.nl Irlandia: www.vmzinc.ie Kanada: www.canadianbrass.ca Liban, Katar: www.naggiar.net Luksemburg: www.vmzinc.lu Niemcy: www.vmzinc.de

Nowa Zelandia: www.vmzinc.co.nz Polska: www.vmzinc.pl Portugalia: www.vmzinc.pt Stany Zjednoczone: www.vmzinc-us.com Szwajcaria: www.vmzinc.ch Węgry: www.vmzinc.hu Wielka Brytania: www.vmzinc.co.uk Włochy: www.vmzinc.it

VMZINC® - VM 09067 - 1.4 - 09/09 - ISSN 1769-8995 - Realizacje: Umicore France - Wydawnictwo: Vincent

AUSTRALIA/NOWA ZELANDIA Umicore Australia Po Box 727 Crows Nest - NSW 2065 Australia Tel.: + 61 2 99 55 44 00 vmzinc.australia@umicore.com

Magazyn FOCUS ON ZINC nr 11  

Wydanie 09/2009 - 37 stron