Issuu on Google+


Turinys / Įvadinis žodis................................................................................................................................................1 Trumpai apie VDU.......................................................................................................................................2 Studijos VDU.................................................................................................................................................6 Ekonomikos ir vadybos fakultetas..................................................................................................... 12 Gamtos mokslų fakultetas.................................................................................................................... 20 Humanitarinių mokslų fakultetas...................................................................................................... 28 Informatikos fakultetas......................................................................................................................... 40 Katalikų teologijos fakultetas............................................................................................................. 46 Menų fakultetas....................................................................................................................................... 52 Muzikos akademija.................................................................................................................................. 62 Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas.................................................................................... 68 Socialinių mokslų fakultetas............................................................................................................... 76 Teisės fakultetas....................................................................................................................................... 84 Užsienio kalbų institutas...................................................................................................................... 90 Tarptautinė patirtis................................................................................................................................. 92 Praktika Lietuvoje ir užsienyje............................................................................................................ 94 Universiteto bendrabučiai.................................................................................................................... 96 Draugiškas studentams su negalia.................................................................................................... 98 Studentų atstovybė...............................................................................................................................100 Saviraiška..................................................................................................................................................102 Sporto centras.........................................................................................................................................106 VDU Kaune...............................................................................................................................................108 Botanikos sodas.....................................................................................................................................110 Kaip įstoti į VDU.....................................................................................................................................112 Konkursinio balo sandara stojantiems 2015 m...........................................................................114 Užrašams..................................................................................................................................................120


Vytauto Didžiojo universitetas

vd u. l t

VDU_ Įsivaizduok aplinką, kurioje vyrauja Laisvė. Laisvė iš didžiosios raidės.

Čia susirinkę žmonės gerbia ir vertina artes liberales principą – galimybę nevaržomai rinktis, kurti ir augti. Jie tvirtai tuo tiki ir gyvena. Kiekvieną dieną jų veidus puošia šypsena, nes įrodyta, kad, būdami čia, jie patys laimingiausi. Laimingi, nes žino, kad šiandien ir rytoj jie gali kurti savo ateitį. Čia kiekvienas yra laisvas bendrauti su visais ir visu pasauliu. Laisvas pasirinkti saviraiškos kryptis, įgyti plačių žinių. Jiems gera priklausyti intelektualiai tarptautinei bendruomenei, gera prisidėti kuriant inovatyvią ateitį. Tai – žmonės, kuriems neužtenka tik siauros srities išsilavinimo. Jie mąsto, mato ir siekia daugiau. Čia praleistas laikas – ypatingas, kupinas susitikimų su įdomiomis asmenybėmis ir įvairių pasirinkimų. Spalvingos ir permainingos istorijos sūkuryje kiekvienas diena iš dienos kuria aplinką, save, rytojų. Išeidami jie tiki savimi ir pasauliu, žino, ką daryti, nes visą studijų laiką drįsta ieškoti savęs, atkakliai ir detaliai eksperimentuoti šioje modernaus gyvenimo laboratorijoje. Turiningos studijos, pamokančios patirtys, būrys draugų ir nenutrūkstami ryšiai – tai Gyvenimo universitetas. Atviras ir laisvas. Čia, pačioje Kauno širdyje, kurioje pulsuoja idėjos ir veikia drąsių, laisvų žmonių bendruomenė. Visa tai realu, visa tai – VDU.

1


VDU

Vytauto Didžiojo universitetas

Trumpai apie VDU / Studijos“

10

42

49

fakultetų

bakalauro studijų programos

magistrantūros studijų programos

> 48 gretutinių studijų programos

> Podiplominės studijos

> Papildomosios studijos

Bendradarbiavimas su}

378

228

16

universitetais iš 50 šalių

„LLP/Erasmus“ partneriais iš 30 šalių

„Campus Europae“ universitetų tinklo narių

> Intensyvūs 30 (priklauso nuo semestro) užsienio kalbų kursai > Studijų mainų programa „LLP/Erasmus“ kasmet pasinaudoja daugiau nei 300 VDU studentų ir ~150 darbuotojų; kasmet į universitetą atvyksta ~500 studentų iš užsienio

2


Trumpai apie VDU

vd u. l t

Bendruomenė.

9 000

550

> nei studentų

30 000

dėstytojų ir mokslo darbuotojų

absolventų (po 1989 m.)

Infrastruktūra_

10

3

15

specializuotų skaityklų

bendrabučiai

pastatų Kauno centre

> Neįgaliesiems pritaikyta studijų aplinka – universiteto erdvės, auditorijos ir bendrabučiai pritaikyti žmonėms, turintiems judėjimo negalią, atsižvelgdami į studentų poreikius dėstytojai individualizuoja mokymo procesą.

Pripažinimas] > Pasaulio

aukštųjų

mokyklų

reitinge

„QS

World

University

Rankings

2012/2013“

VDU pateko tarp 700-800 geriausiųjų. > Europos universitetų asociacijos (EUA) tikrasis narys. > Europos tarptautinio švietimo asociacijos (EAIE) narys. > Baltijos jūros regiono universitetų tinklo (BSRUN) narys. > Baltijos studijų progreso asociacijos (AABS) narys ir kt.

3


Ar žinojai? Vytauto Didžiojo universitetas yra vienintelis Lietuvoje, siūlantis artes liberales principu grįstas studijas. Artes liberales – klasikinio laisvųjų menų universiteto – idėja, šiltas ir nuoširdus bendravimas, nuolat lydinti ir stiprinanti laisva humanistinė dvasia. Europoje, be VDU, tokį išsilavinimą siūlo vos keletas kitų institucijų. JAV šie laisvę pabrėžiantys principai populiarūs tarp pačių prestižiškiausių universitetų. Vienas iš jų – Harvardo universitetas, kurio studijų koncepcija būtent ir remtasi atkuriant VDU. Todėl Vytauto Didžiojo universiteto išskirtinumas – gebėjimas kitaip organizuoti studijas, mokslo tyrimus, bendruomenės gyvenimą.


Artes liberales / Artes liberales universitetai – tai modernaus gyvenimo laboratorijos, ugdančios drąsius, nebijančius eksperimentuoti jaunus žmones, tapsiančius profesionaliais, neabejingais savo šalies kūrėjais. Čia ne štampuojami specialistai, o siekiama atskleisti kiekvieno individualumą ir savitumą, pakurstyti kūrybiškumo ugnelę. Čia nesivadovaujama stereotipais. Tai – erdvė, kurioje jauni žmonės ugdosi kritinį mąstymą, turi galimybę formuoti laisvą požiūrį. Būtent čia kuriama šalies ateitis. Toks ir yra šių dienų Vytauto Didžiojo universitetas.


VDU

Vytauto Didžiojo universitetas

Tavo studijos / Čia gali atsitraukti nuo įprasto požiūrio, pasirinkti kitą būdą mąstyti. Pasitelkti vaizduotę, gebėti ne tik sujungti skirtingų disciplinų žinias, bet ir išmokti kūrybiškai jas panaudoti.

Galima studijuoti tai, kas įdomu} VDU studentai susikuria Jiems priimtiniausius studijų planus, patys nuspręsdami, kada ir kokius dalykus studijuoti. Todėl kiekvienas studentas savo studijų tvarkaraštį gali susidaryti pagal individualius poreikius, pasirinkti sau artimiausią dalyką iš kiekvienos siūlomos studijų krypties. Būtent tuo Vytauto Didžiojo universitetas išsiskiria iš kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų – plačiomis universitetinėmis studijomis, kurias baigus ne tik suteikiamas kvalifikacinis bakalauro ar magistro laipsnis, bet ir išugdomas gebantis savarankiškai bei kūrybingai mąstyti, naujovėms imlus absolventas.

Nustebins vyraujanti liberali studijų aplinka] VDU nėra griežtos hierarchinės struktūros tarp studentų ir dėstytojų. Kai kuriuose universitetuose studentai net nesvajoja apie draugišką pokalbį po paskaitos, ką jau kalbėti apie diskusijų tąsą neformalioje erdvėje. VDU tai – visiems artima kasdienybė.

Geriausia vieta bendrauti ir plėsti akiračiui. Daugumą paskaitų VDU studentai lanko kartu ir gali susipažinti bei diskutuoti tomis pačiomis temomis su įvairiausių pomėgių turinčiais žmonėmis, sėkmingai praplėsti akiratį, kad ir kokią studijų programą būtų pasirinkę. Dalykis tuo, kas bendra ar skirtinga, nepaisydamas nei erdvės, nei laiko kliūčių. Tai – vieta, kurioje kyla gražiausių žmonijos idėjų. Todėl ir TU gali prie to prisidėti čia ir dabar!

6


Studijos VDU

vd u. l t

7


VDU

Vytauto Didžiojo universitetas

Ką pasirinkti / Nuolatinių bakalauro studijų trukmė – 8 semestrai, t. y. keturi studijų metai. Studijų pagal Katalikų teologijos programą trukmė – 5 metai. Baigus bakalauro studijų programą, įgyjamas bakalauro laipsnis. Baigusiems Religijos pedagogikos, Karjeros ir profesinio konsultavimo, Muzikos pedagogikos studijų programas, greta bakalauro laipsnio, suteikiama ir pedagogo kvalifikacija.

[bakalauro] studijos

Vytauto Didžiojo universitete organizuojamos Teisės vientisosios studijos, apimančios pirmąją (bakalauro) ir antrąją (magistrantūros) studijų pakopas. Studijų trukmė – 5 metai. Jas baigus, įgyjamas teisės magistro laipsnis ir teisininko kvalifikacija.

[vientisosios] studijos

Į magistrantūros studijas priimami asmenys, baigę tos pačios arba gretutinės studijų krypties bakalauro studijas, nurodytas magistrantūros programos apraše. Baigusiems kitos krypties bakalauro studijas arba neuniversitetines profesinio bakalauro (kolegines) studijas organizuojamos papildomosios studijos, kurių turinį ir apimtį nustato magistrantūros studijų programos komitetas. Asmenims, baigusiems magistro studijų programas, suteikiamas atitinkamos studijų krypties (šakos) magistro laipsnis. Baigusiems teologijos krypties studijų programas suteikiamas teologijos licenciato laipsnis. Magistrantūros studijų trukmė – 1,5–2 metai.

8

[magistrantūros] studijos


Studijos VDU

vd u. l t

Ką pasirinkti / Vytauto Didžiojo universitete vykdoma 18 mokslo krypčių doktorantūra. Jos trukmė – 4 metai. Priėmimo procesą organizuoja ir daugiau informacijos teikia fakultetų dekanatų administracijos darbuotojai bei Mokslo tarnyba.

Papildomosios studijos, skirtos kolegijų absolventams, – tai studijos, apimančios pirmosios pakopos studijų dalykus, kurių nėra studijavę ketinantieji stoti į antrosios pakopos studijų programas (šie dalykai būtini magistrantūros studijoms). Papildomųjų studijų programas gali rinktis ne tik kolegijų absolventai, bet ir bakalauro studijų absolventai, baigę tos pačios arba gretutinės studijų krypties pirmosios pakopos studijų programas.

Vytauto Didžiojo universitete pedagogikos laipsnio nesuteikianti studijų programa yra skirta parengti kvalifikuotiems pedagogams, gebantiems kompetentingai dirbti formaliojo ir neformaliojo ugdymo institucijose. Programa skirta bet kurios studijų programos absolventams, turintiems aukštojo mokslo (kolegijos arba universiteto) diplomą ir dirbantiems arba planuojantiems dirbti švietimo ar ugdymo įstaigose.

[doktorantūros] studijos

[papildomosios] studijos

[pedagogo] k val i f i kac i j a

Baigus pedagogikos laipsnio nesuteikiančią studijų programą, suteikiama pedagogo kvalifikacija ir išduodamas kvalifikaciją liudijantis Studijų pažymėjimas.

9


VDU

Vytauto Didžiojo universitetas

Gretutinės studijos / Vytauto Didžiojo universitete studentai, be savo pagrindinės studijų programos, gali nemokamai rinktis ir kitos programos gretutines studijas. Pasirinkę gretutines studijas, studentai įgyja platesnį išsilavinimą, praplečia savo galimybes įsidarbinti, nes, turėdami įvairialypį ir didesnį kompetencijų bagažą, geba geriau prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių. Be to, gretutinės studijos atveria kelius ir į tos pačios krypties magistrantūrą – nebereikia studijuoti išlyginamųjų dalykų. Pradėti studijuoti pagal gretutinę studijų programą studentai gali jau nuo pirmojo semestro, pasirinkę vieną iš 48 gretutinių studijų programų.

Privalumai} ▪ Studijos yra nemokamos. ▪ Studentai įgyja platesnį išsilavinimą. ▪ Praplečiamos galimybės įsidarbinti, nes, turėdami įvairialypį ir didesnį kompetencijų bagažą, studentai geba geriau prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių. ▪ Egzistuoja galimybė iš karto stoti į gretutinių studijų krypties magistrantūrą – nereikia studijuoti išlyginamųjų dalykų.

10


Studijos VDU

vd u. l t

Gretutinių studijų programos / EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETAS

▪ Ekonomika ir finansai ▪ Europos ekonomikos studijos (anglų kalba) ▪ Marketingo vadyba ▪ Verslo administravimas

▪ Aplinkotyra ir ekologija ▪ Biologija ▪ Biochemija ▪ Biotechnologija ▪ Energetikos fizika

HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS ▪ Anglų filologija ▪ Anglų ir vokiečių filologija ▪ Baltijos regiono kultūros ▪ Etnologija ▪ Filosofija ▪ Istorija ▪ Italistika ir romanų kalbos ▪ Lietuvių filologija ir leidyba ▪ Prancūzų filologija ▪ Rytų Azijos šalių kultūros ir kalbos ▪ Vokiečių kalba ir kultūra INFORMATIKOS FAKULTETAS ▪ Informatika ▪ Matematika ir jos taikymas ▪ Multimedija ir interneto technologijos

MUZIKOS AKADEMIJA ▪ Atlikimo menas (akordeonas) ▪ Atlikimo menas (dainavimas) ▪ Atlikimo menas (dirigavimas) ▪ Atlikimo menas (džiazas) ▪ Atlikimo menas (fortepijonas) ▪ Atlikimo menas (pučiamieji instrumentai) ▪ Atlikimo menas (styginiai instrumentai) MENŲ FAKULTETAS ▪ Menotyra ▪ Naujųjų medijų menas ▪ Vaidyba ▪ Kūrybinės industrijos TEISĖS FAKULTETAS ▪ Teisė

KATALIKŲ TEOLOGIJOS FAKULTETAS ▪ Katalikų teologija ▪ Religijos pedagogika POLITIKOS MOKSLŲ IR DIPLOMATIJOS FAKULTETAS ▪ Politikos mokslai ▪ Tarptautinės politikos ir vystymo studijos (anglų kalba) ▪ Viešasis administravimas ▪ Viešoji komunikacija

SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS ▪ Konsultavimas karjerai ▪ Pedagogika ▪ Psichologija ▪ Sociologija ir antropologija ▪ Socialinis darbas ▪ Socialinė politika

11


EVF

Bakalauro studijos

EVF /

12


Ekonomikos ir vadybos fakultetas

evf.vd u. l t

Ekonomikos ir vadybos fakultetas S. Daukanto g. 28-303, Kaunas dek@evf.vdu.lt

(8 37) 327 856

evf.vdu.lt

VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas

{pasiekimai} Tarptautinis aukštųjų mokyklų tinklas EDUNIVERSAL kasmet vertina 7 000 universitetų visame pasaulyje. Nuo 2007 m. Vytauto Didžiojo universitetas patenka tarp 800 geriausių vadybos ir verslo administravimo studijas organizuojančių universitetų.

{bakalauro}

{magistrantūros}

▪ Ekonomika ir finansai ▪ Europos ekonomikos studijos (European Economic Studies, dėstoma anglų kalba) ▪ Marketingo vadyba ▪ Verslo administravimas

▪ *Finansai ir bankininkystė (Finance and Banking, dėstoma lietuvių ir (ar) anglų kalba) ▪ Strateginis organizacijų valdymas ▪ Tarptautinė ekonomika (dėstoma lietuvių ir (ar) anglų kalba) ▪ **International Economics (dėstoma anglų kalba) ▪ Marketingas ir pardavimai ▪ *Marketingas ir tarptautinė komercija (Marketing and International Commerce, dėstoma lietuvių ir (ar) anglų kalba) ▪ Reklamos vadyba

studijų programos

studijų programos

{partneriai}

* Dvi gubo diplom o s tu d ij os b e nd r a d a r b ia uj a nt s u Kat al i k i š ko jo Li u ven o u n i vers i teto vadybo s m oky kla ( Be lgij a ). ** Ju n g tinė s tudij ų prog r a ma , v yk d oma b e nd r a d a r b ia uj an t s u Tren to u n i vers i tet u ( I t al i ja) .

13


EVF

Bakalauro studijos

Absolventai / Marius Vismantas Baigė Ekonomikos bakalauro studijų programą (1994 m.). Šiuo metu yra Pasaulio banko finansinių programų regioninis koordinatorius (Jungtinės Amerikos Valstijos, Vašingtonas).

Marius Horbačauskas Baigė Verslo administravimo bakalauro studijų programą (1996 m.). Šiuo metu yra AB „Volfas Engelman“ generalinis direktorius.

Paulius Vazniokas Baigė Verslo administravimo bakalauro (2000 m.), Finansų ir bankininkystės magistro (2002 m.) studijų programas. Šiuo metu yra AB „INTER RAO Lietuva“ ekonomikos direktorius ir UAB FMĮ „Orion Securities“ valdybos narys.

Eitautas Bartuškevičius Baigė Verslo administravimo bakalauro studijų programą (1998 m.). Šiuo metu yra UAB „Cesim Lietuva“ direktorius.

14


Ekonomikos ir vadybos fakultetas

evf.vd u. l t

Europos ekonomikos studijos / (European Economic Studies, dėstoma anglų kalba) Studijų dalykai Aukštoji matematika Bankininkystės pagrindai Darbo ekonomika Ekonometrika Ekonomikos ir vadybos informacinės sistemos Ekonomikos profesinė kalba Ekonominių teorijų istorija Finansų apskaita Finansų pagrindai Firmos finansų valdymas Integracijos ekonomika Kaštų apskaita Konkurencijos teorija Makroekonomika Matematinė analizė Matematinės statistikos metodai ekonomikoje Mikroekonomika Nekilnojamojo turto ekonomika Gerovės ekonomika Strateginis valdymas Tarptautinė prekyba Vadybos ekonomika Valstybės finansai Kursinis darbas Priešdiplominė praktika Pažintinė praktika Užsienio kalbos (anglų, prancūzų / vokiečių / ispanų pasirinktinai) Ekonomikos bakalauro baigiamasis darbas Laisvai pasirenkami dalykai Marketingo vadyba Organizacinė elgsena Smulkiojo verslo vadyba Verslo komunikacijos

Gebėjimai ir ateities perspektyvos Tapęs ekonomistu, galėsi:

▪ rezultatyviai mąstyti; ▪ įvertinti įmonės ekonominę veiklą, makroekonominės aplinkos, finansų sistemos pokyčius šalies, Europos Sąjungos ir globaliame lygmenyse; ▪ išmanyti ES ekonomikos istoriją ir bendrą ES, ypač pinigų, politiką bei jos pokyčius; ▪ pagrįsti ir priimti strategiškai svarbius verslo sprendimus; ▪ taikydamas šiuolaikinius ekonominius-finansinius metodus ir instrumentus, analizuoti, vertinti organizacijų veiklos rezultatyvumą ir riziką; ▪ sudaryti įmonės biudžetus, valdyti jų įgyvendinimo procesą; ▪ analizuoti įmonės ekonominę-finansinę būklę, nustatyti esmines problemas ir parinkti tinkamus būdus joms išspręsti; ▪ suprasti bankų operacijas ir instrumentus, analizuoti, vertinti jų veiklos rezultatyvumą bei riziką; ▪ rezultatyviai veikti ir diskutuoti trimis ES oficialiomis kalbomis (anglų, prancūzų / vokiečių / ispanų ir lietuvių); ▪ dirbti ekonomistu ir finansininku įvairiose verslo įmonėse, bankuose bei kitose finansų institucijose, valstybės valdžios įstaigose, tarptautinėse ekonomikos, verslo ir finansų organizacijose. Kvalifikacija Ekonomikos bakalauras Studijų trukmė 4 metai

*

Konkursinio balo sandarą rasi 114 psl.

15


EVF

Bakalauro studijos

Ekonomika ir finansai / Gebėjimai ir ateities perspektyvos

Studijų dalykai

Tapęs ekonomistu, galėsi:

Aukštoji matematika Bankininkystės pagrindai Darbo ekonomika Ekonometrika Ekonomikos ir vadybos informacinės sistemos Ekonomikos profesinė kalba Ekonominių teorijų istorija Finansų apskaita Finansų pagrindai Firmos finansų valdymas Integracijos ekonomika Kaštų apskaita Konkurencijos teorija Makroekonomika Matematinė analizė Matematinės statistikos metodai ekonomikoje Mikroekonomika Nekilnojamojo turto ekonomika Gerovės ekonomika Strateginis valdymas Tarptautinė prekyba Vadybos ekonomika Valstybės finansai

▪ racionaliai mąstyti; ▪ įvertinti įmonės ekonominę veiklą, makroekonominės aplinkos, finansų sistemos pokyčius šalies, tarptautiniame ir globaliame lygmenyse; ▪ suprasti valstybės finansų sistemą, įvertinti jos poveikį ekonominiams ir socialiniams procesams; ▪ taikydamas šiuolaikinius ekonominius-finansinius metodus ir instrumentus, pagrįsti ir priimti strategiškai svarbius verslo sprendimus; ▪ praktiškai taikyti apskaitos reikalavimus; ▪ sudaryti įmonės biudžetus, valdyti jų įgyvendinimo procesą; ▪ analizuoti įmonės ekonominę-finansinę būklę, nustatyti ir spręsti esmines problemas bei numatyti rezultatus; ▪ suprasti bankų operacijas ir instrumentus, analizuoti ir įvertinti jų veiklos rezultatyvumą bei riziką; ▪ taikyti matematinės statistikos, ekonometrikos metodus; ▪ veiksmingai bendrauti ir diskutuoti sprendžiant realias praktines užduotis; ▪ dirbti ekonomistu ir finansininku įvairiose verslo įmonėse, bankuose bei kitose finansų institucijose, valstybės valdžios įstaigose, tarptautinėse ekonomikos, verslo ir finansų organizacijose. Kvalifikacija Ekonomikos bakalauras Studijų trukmė 4 metai

*

Konkursinio balo sandarą rasi 114 psl.

16

Kursinis darbas Pažintinė praktika Priešdiplominė praktika Bakalauro baigiamasis darbas Laisvai pasirenkami dalykai Marketingo vadyba Organizacinė elgsena Smulkiojo verslo vadyba Verslo komunikacijos Žinių ekonomika ir kt.


Ekonomikos ir vadybos fakultetas

evf.vd u. l t

Baltijos regiono kultūros

Marketingo vadyba / Studijų dalykai Ekonomikos ir vadybos teorijos Finansų apskaita Makroekonomika Marketingo komunikacijos Marketingo principai Mikroekonomika Naujo produkto kūrimas ir kainos nustatymas Pardavimo valdymas Paskirstymo kanalai ir mažmeninė prekyba Personalo valdymas Prekės ženklo valdymas Smulkiojo verslo vadyba ir marketingas Socialiniai ir marketingo tyrimai Statistiniai metodai vadyboje Strateginis valdymas Tarptautiniai ekonominiai santykiai Vadybos pagrindai Vadybos profesinė kalba Vartotojo psichologija Vartotojų elgsena Marketingas verslas verslui Verslo teisė Kursinis darbas Priešdiplominė praktika Bakalauro baigiamasis darbas Laisvai pasirenkami dalykai Integracijos ekonomika Kaštų apskaita Verslo komunikacijos Paslaugų marketingas ir kt.

Gebėjimai ir ateities perspektyvos Tapęs rinkodaros specialistu, galėsi:

▪ įvertinti, apibrėžti verslo aplinkos jėgas ir veikėjus bei suprasti jų įtaką organizacijos marketingo sprendimams; ▪ planuoti organizacijos marketingo veiklą ir procesus, analizuoti, įvertinti ir kontroliuoti marketingo veiklas; ▪ valdyti organizacijos marketingo veiklą, bendrauti su pirkėjais; ▪ analizuoti, organizuoti naujo produkto kūrimo, komunikacijos, paskirstymo, kainodaros procesus; ▪ priimti ir įgyvendinti marketingo sprendimus, aprūpinti organizacijas marketingo personalu; ▪ dirbti įvairaus profilio įmonių marketingo padalinių vadovu, projektų vadovu, vadybininku ar specialistu, konsultantu; ▪ tyrinėti ir pritaikyti marketingo vadybos įgūdžius bei žinias savarankiškoje veikloje ir toliau mokydamasis; ▪ spręsti marketingo problemas, inicijuoti ir vykdyti įvairius marketingo projektus; ▪ kūrybiškai taikyti tarpdisciplininį universitetinį išsilavinimą įvairiose šiuolaikinio marketingo veiklos srityse ir verslo aplinkose. Kvalifikacija Rinkodaros bakalauras Studijų trukmė 4 metai

*

Konkursinio balo sandarą rasi 114 psl.

17


EVF

Bakalauro studijos

Verslo administravimas / Gebėjimai ir ateities perspektyvos

Studijų dalykai

Tapęs verslo administravimo specialistu, galėsi:

Ekonomikos ir vadybos teorijos Finansų apskaita Finansų pagrindai Firmos finansų valdymas Kokybės valdymo sistemos Lyderystė Makroekonomika Marketingo komunikacijos Marketingo principai Matematinės analizės ir tiesinės algebros pagrindai Mikroekonomika Operacijų valdymas Organizacinė elgsena Personalo valdymas Socialiniai ir marketingo tyrimai Statistiniai metodai vadyboje Strateginis valdymas Tarptautiniai ekonominiai santykiai Vadybiniai sprendimai Vadybos informacinės sistemos Vadybos pagrindai Vadybos profesinė kalba Valstybės finansai Verslo teisė

▪ kūrybiškai taikyti teorines naujoves ir praktinius pasiekimus profesinėje veikloje; ▪ reaguoti į kintančias vietos ir tarptautinę verslo aplinkas, skirtingus verslo kontekstus; ▪ dirbti moderniose Lietuvos ir tarptautinėse organizacijose, pagrindinėse Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėse; ▪ vykdyti rinkodaros, finansų, operacijų bei žmonių išteklių valdymo veiklas modernioje, nuolat kintančioje socialinėje organizacijoje; ▪ dirbti marketingo, finansų, operacijų, personalo ar bet kuriame kitame verslo organizacijos administracijos padalinyje; ▪ užsiimti profesine verslo administratoriaus ir žemesnio lygmens vadovo veikla bet kurioje valstybinėje ar privačioje, gamybos ar paslaugas teikiančioje verslo organizacijoje; ▪ pradėti savo verslą, įsteigdamas individualiąją įmonę. Kvalifikacija Verslo administravimo bakalauras Studijų trukmė 4 metai

*

Konkursinio balo sandarą rasi 114 psl.

18

Kursinis darbas Pažintinė praktika Priešdiplominė praktika Bakalauro baigiamasis darbas Laisvai pasirenkami dalykai Integracijos ekonomika Kaštų apskaita Vadybos ekonomika Verslo komunikacijos ir kt.


Ekonomikos ir vadybos fakultetas

evf.vd u. l t

Baltijos regiono kultūros

di_

dinamiškas

19


GMF

Bakalauro studijos

GMF /

20


Gamtos mokslų fakultetas

gm f.vd u. l t

Gamtos mokslų fakultetas Vileikos g. 8-212, Kaunas dek@gmf.vdu.lt

(8 37) 327 902

gmf.vdu.lt

VDU Gamtos mokslų fakultetas

{pasiekimai} Modernus studijų ir mokslo centras, kuriame organizuojamos tiek tradicinių, tiek naujausių gamtos mokslų krypčių studijos ir atliekami aktualūs mokslo tyrimai. Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakultete dėsto Lietuvoje pripažinti ir už nuopelnus apdovanoti dėstytojai: Lietuvos mokslo premija buvo įteikta prof. L. Pranevičiui (2000 m.), prof. V. Mildažienei (2007 m.), prof. R. Daugelavičiui (2007 m.); Valdo Adamkaus premija buvo įteikta prof. R. Jukniui (2002 m.).

{bakalauro}

{magistrantūros}

▪ Aplinkotyra ir ekologija ▪ Biochemija ▪ Biologija (Biology, dėstoma lietuvių ir (ar) anglų kalba) ▪ Biotechnologija ▪ Energijos technologijos (Energy Technologies, dėstoma lietuvių ir (ar) anglų kalba)

▪ Aplinkosaugos organizavimas (Environmental Management, dėstoma lietuvių ir (ar) anglų kalba) ▪ Biocheminė analizė ▪ Energija ir aplinka (Energy and Environment, dėstoma lietuvių ir (ar) anglų kalba) ▪ Molekulinė biologija ir biotechnologija (Molecular Biology and Biotechnology, dėstoma lietuvių ir (ar) anglų kalba)

studijų programos

studijų programos

{partneriai}

21


GMF

Bakalauro studijos

Absolventai / Gintaras Brazauskas Baigė Biologijos (1997 m.), Molekulinės biologijos ir biotechnologijos (1999 m.) studijų programas. Šiuo metu yra Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės instituto Genetikos ir fiziologijos laboratorijos vedėjas.

Rūta Bubnienė Baigė Biologijos (1995 m.) ir Aplinkosaugos organizavimo (1997 m.) studijų programas. Šiuo metu dirba Jungtinių Tautų Klimato kaitos sekretoriate programos vadove, atsakinga už Klimato kaitos konvencijos įgyvendinimą.

Skirmantas Kriaučionis Baigė Biologijos studijų programą (1999 m.). Šiuo metu yra Oksfordo universiteto Ludwigo vėžio instituto mokslinės grupės vadovas, LR švietimo ir mokslo ministerijos mokslo premijos už tarptautinio lygio mokslo pasiekimus ir bendradarbiavimą su Lietuva laureatas.

Danas Ridikas Baigė Fizikos studijų programą (1994 m.). Šiuo metu yra Tarptautinės atominės energijos agentūros (IAEA) mokslo darbuotojas, LR švietimo ir mokslo ministerijos mokslo premijos už mokslo pasiekimų sklaidą ir mokslo ryšių su Lietuva plėtojimą laureatas.

22


Gamtos mokslų fakultetas

gm f.vd u. l t

Aplinkotyra ir ekologija / Studijų dalykai Aplinka ir vystymasis Aplinkos bioindikacija Aplinkos chemija Aplinkos geologija Aplinkos inžinerija Aplinkos ištekliai ir jų valdymas Aplinkos politika Aplinkos toksikologija Atmosferos fizika ir klimatologija Augalų ekofiziologija Bendroji ekologija Biologinė įvairovė ir jos apsauga Dirvožemio ekologija Geografinių informacinių sistemų pagrindai Gyvūnų biologija Kraštovaizdžio ekologija Pasauliniai aplinkos ir ekosistemų pokyčiai Statistiniai metodai aplinkotyroje ir biologijoje Vandens ekologija Žmogaus ekologija Aplinkos geologijos ir ekologijos praktika Aplinkos inžinerijos praktika Aplinkotyros praktika Kursinis darbas Aplinkotyros ir ekologijos Bakalauro baigiamasis darbas Laisvai pasirenkami dalykai Aplinkos ekonomika ir teisė Atsinaujinančios energijos šaltiniai Biochemija Ląstelės biologija

Gebėjimai ir ateities perspektyvos Tapęs aplinkotyrininku, galėsi:

▪ apibūdinti žmogaus veiklos sukeltus aplinkospokyčius bei jų poveikį gyvajai gamtai ir žmogui; ▪ taikyti šiuolaikiškus kiekybinius ir kokybinius aplinkos stebėsenos ir analizės metodus aplinkos būklei ir antropogeniniams jos pokyčiams vertinti; ▪ atlikti klimato ir aplinkos pokyčių poveikio analizę ir priimti darnaus vystymosi aspektu teisingus aplinkosauginius sprendimus; ▪ dirbti Aplinkos ministerijos centriniuose, regioniniuose ir rajonų bei miestų padaliniuose, savivaldybių aplinkosaugos skyriuose, aplinkos tyrimų laboratorijose, didelį poveikį aplinkai darančiose įmonėse, aplinkosaugos veikla užsiimančiose firmose, įvairiose nevyriausybinėse aplinkosaugos organizacijose. Kvalifikacija Aplinkotyros bakalauras Studijų trukmė 4 metai

*

Konkursinio balo sandarą rasi 114 psl.

23


GMF

Bakalauro studijos

Biochemija / Gebėjimai ir ateities perspektyvos

Studijų dalykai

Tapęs biochemiku, galėsi:

Anatomija ir fiziologija Aukštoji matematika Bendroji chemija Bendroji genetika Biologijos pagrindai Molekulinė biologija Bioorganinė chemija ir biomolekulių stereochemija Polimerų chemija Bioinformatika Biotechnologija ir genų inžinerija Cheminė analizė Instrumentiniai analizės metodai Enzimologijos pagrindai Fizika Fizikinė biochemija Fizikinė ir koloidų chemija Duomenų vizualizavimo metodai Kvantinė chemija Ląstelės biologija Medžiagų apykaita ir bioenergetika Mikrobiologija ir imunologijos pagrindai Molekulinė genetika Neorganinė ir bioneorganinė chemija Organinė chemija Tikimybių teorija ir biostatistika

▪ gilintis į chemines reakcijas ir virsmus gyvosiose sistemose; ▪ įgyti išsamių ląstelės biologijos, genetikos, imunologijos, bioinformatikos žinių; ▪ savarankiškai planuoti ir atlikti eksperimentus; ▪ įgyti saugaus darbo su cheminėmis medžiagomis ir biologiniais objektais bei prietaisais įgūdžių; ▪ dirbti biochemijos, chemijos, molekulinės ir ląstelės biologijos laboratorijose bei su šiomis sritimis ir biotechnologijomis susijusiose gamybos ir komercinėse įmonėse. Kvalifikacija Biochemijos bakalauras Studijų trukmė 4 metai

*

Konkursinio balo sandarą rasi 114 psl.

Biochemijos pažintinė praktika Biochemijos tiriamoji praktika Specialybės praktika Biochemijos bakalauro baigiamasis darbas Laisvai pasirenkami dalykai Bendroji ekologija Biofizikos pagrindai Augalų biochemija Farmacinė biochemija Ekologinė biochemija

24


Gamtos mokslų fakultetas

gm f.vd u. l t

Biologija / Studijų dalykai Augalų ekofiziologija Augalų, grybų ir dumblių sistematika ir morfologija Bendroji biologija Bendroji biotechnologija ir bioinformatika Bendroji genetika Bendroji ir analizinė chemija Bestuburių biologija Biochemija Biofizika Ekogenotoksikologija ir sveikata Evoliucija ir populiacijų genetika Fizikinė ir koloidų chemija Gyvūnų ekologija Ląstelės biologija Mikrobiologija ir imunologijos pagrindai Molekulinė fizika ir optika Morfofiziologija Neurobiologija Organinė ir bioorganinė chemija Parazitologija Statistiniai metodai aplinkotyroje ir biologijoje Stuburinių biologija Vystymosi biologija

Gebėjimai ir ateities perspektyvos Tapęs biologu, galėsi:

▪ tirti gyvuosius organizmus, jų sandarą, rūšis, tarpusavio santykius ir sąveiką su aplinka; ▪ savarankiškai tirti, analizuoti bei paaiškinti gyvosios gamtos reiškinius; ▪ dirbti su šiuolaikine bandymų ir matavimo įranga, taikyti modernius tyrimų metodus; ▪ dirbti mokslo tyrimų institutuose, biotechnologijos ir mikrobiologijos pramonės įmonėse, maisto pramonės, klinikinėse mokslo ir diagnostinėse bei privataus sektoriaus laboratorijose Lietuvoje arba užsienyje. Kvalifikacija Biologijos bakalauras Studijų trukmė 4 metai

*

Konkursinio balo sandarą rasi 114 psl.

Augalų biologijos praktika Gyvūnų biologijos praktika Specialiosios biologijos praktika Kursinis darbas Biologijos bakalauro baigiamasis darbas Laisvai pasirenkami dalykai Aplinkos chemija Augalų ekologija Biogeografija Biologiniai tyrimai Ekosistemų analizė Energijos ekologija Fizikinė-cheminė analizė Žmogaus ekologija

25


GMF

Bakalauro studijos

Biotechnologija / Gebėjimai ir ateities perspektyvos

Studijų dalykai

Tapęs biotechnologu, galėsi:

Augalų fiziologija ir biotechnologija Augalų ir gyvūnų biologija Bendroji biologija Bendroji biotechnologija Bendroji genetika Bendroji inžinerija ir elektronika Bendroji ir analizinė chemija Biochemija Biofizika Biologinių tyrimų metodologija Bionika ir bioinžinerija Biopolimerų gryninimas ir analizė Biostatistika ir bioinformatika Duomenų bazės ir informacinės sistemos Fizikinė ir koloidų chemija Grafika ir vizualizavimas Gyvūnų biotechnologija ir audinių inžinerija Instrumentinė analizė Ląstelės biologija Ląstelių kultūros Medžiagotyra Mikrobiologija ir imunologijos pagrindai Molekulinė biologija ir genų inžinerija Molekulinis modeliavimas Organinė ir bioorganinė chemija Patentai ir teisinė bazė Statistiniai metodai aplinkotyroje ir biologijoje

▪ išmokti integruoti gamtos ir technikos mokslus, kai, naudojant organizmus, ląsteles bei jų dalis, kuriami naudingi produktai; ▪ sužinoti ir išmokti apie gamtos reiškinius ir jų kiekybinę išraišką; ▪ dirbti su šiuolaikine bandymų ir matavimo įranga; ▪ taikyti modernius tyrimo metodus; ▪ vertinti ir interpretuoti informaciją bei duomenis; ▪ užsiimti profesine biotechnologo veikla įvairiose biotechnologijos, biofarmacijos ir maisto pramonės įmonėse, biotechnogijos, biofarmacijos ir aplinkos apsaugos mokslų tyrimus atliekančiose mokslo ir studijų institucijose. Kvalifikacija Biotechnologijos bakalauras Studijų trukmė 4 metai

*

Konkursinio balo sandarą rasi 114 psl.

Pažintinė praktika Mokomoji praktika Gamybos praktika Biotechnologijos bakalauro baigiamasis darbas Laisvai pasirenkami dalykai Aplinka ir vystymasis Žmogaus ekologija Augalų biochemija Farmacinė biotechnologija ir vaistų inžinerija Specialioji biotechnologija Aplinkos inžinerija Farmacinė biochemija

26


Gamtos mokslų fakultetas

gm f.vd u. l t

Baltijos regiono kultūros

Energijos technologijos / Studijų dalykai Energetikos ekonomika Mašinų mechanika Energetika ir politika Tradiciniai energijos ištekliai Elektrotechnika Energijos transformacijos technologijos Skaitiniai metodai ir programavimas Elektros mašinos Šiluminė energetika Elektronika ir automatika Inovatyvių technologijų valdymas Elektros energetika Energijos procesų modeliavimas Energetikos technologijų metrologija Energiją taupančios technologijos Aukštosios technologijos energetikoje Energijos technologijos ir aplinkosauga Energijos perdavimas ir saugojimas Energetikos sistemos ir jų valdymas Profesinė praktika Energijos technologijų Bakalauro baigiamasis darbas

Gebėjimai ir ateities perspektyvos Tapęs energijos technologu, galėsi:

▪ įgyti žinių ir kompetencijų, reikalingų praktinėje veikloje kuriant naujos kartos energetiką, pagrįstą šiuolaikinėmis technologijomis; ▪ įvertinti ir valdyti pasaulines mokslo inovacijas sparčiai kintančioje energetikos rinkoje; ▪ vertinti ir prognozuoti energijos technologijų ekonominę ir socialinę svarbą bei poveikį aplinkai; ▪ prisijungti prie žmonių, sprendžiančių vieną svarbiausių šio amžiaus iššūkių – perėjimą prie darnios, aplinką tausojančios energetikos; ▪ dirbti įmonėse, kurios naudoja, diegia ir vysto modernias tradicinių ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo technologijas; energijos sistemų ir įrangos gamybos ir prekybos įmonėse; valstybinėse ir privačiose organizacijose, kurioms reikia ekspertų energijos technologijų diegimo, valdymo, rizikos ir poveikio aplinkai vertinimo, projektinės veiklos srityse. Kvalifikacija Energijos technologijų bakalauras Studijų trukmė 4 metai

*

Konkursinio balo sandarą rasi 114 psl.

27


HM F

Bakalauro studijos

HMF /

28


Humanitarinių mokslų fakultetas

hm f.vd u. l t

Humanitarinių mokslų fakultetas {pasiekimai} Dėstytojai, mokslo darbuotojai ir studentai – tai puiki komanda, susibūrusi įgyvendinti ambicingų tyrimų ir visuomeninių projektų. Jie pastebimi ir išsiskiria ne tik Universitete, bet ir už jo ribų. Tai rodo Filosofijos katedros studentų įgyvendintas socialinis projektas „100x100“, kurio tikslas buvo įkurti specializuotą filosofijos skaityklą, taip pat Lietuvos rinkodaros pasiekimų konkurse „Password“ pelnytas specialusis prizas už iniciatyvą ir jaunatvišką entuziazmą. Istorijos specialybės absolventai, jaunieji mokslininkai dr. Kęstutis Bartkevičius (2011 m.), dr. Giedrė Milerytė (2013 m.) ir dr. Laima Bucevičiūtė (2014 m.) tapo Valstybės Nepriklausomybės stipendijos laureatais.

{bakalauro}

{magistrantūros}

▪ Anglų filologija ▪ Anglų ir vokiečių filologija ▪ Filosofija ▪ Istorija ▪ Italistika ir romanų kalbos ▪ Lietuvių filologija ir leidyba ▪ Prancūzų filologija ▪ Rytų Azijos šalių kultūros ir kalbos

▪ Lyginamosios kultūrų studijos ▪ Lietuvos istorija ▪ Literatūra ir spauda ▪ Migracijos politikos ir lietuvių diasporos istorija ▪ Praktinė filosofija ▪ Sociolingvistika ir daugiakalbystė (International Joint-Degree Master Program in Sociolinguistics and Multilingualism) ▪ Taikomoji anglų kalbotyra ▪ Taikomoji lietuvių kalbotyra

studijų programos

studijų programos

{partneriai}

29


HM F

Bakalauro studijos

Absolventai / Valdas Kilpys Baigė Praktinės filosofijos studijų programą (1999 m.). Šiuo metu yra komunikacijos specialistas, žurnalistas.

Eglė Staškūnienė Baigė Taikomosios anglų kalbotyros magistro studijų programą (2008 m.). Šiuo metu yra Europos Parlamento vertimo raštu GD vertėja-terminologė.

Dainius Babilas Baigė Lietuvos istorijos studijų programą (2003 m.). Šiuo metu yra Kauno įvairių tautų ir kultūrų centro direktorius, keliautojas.

Monika Balode Baigė Lietuvių filologijos studijų programą (2002 m.). Šiuo metu yra Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektų vadovė.

30


Humanitarinių mokslų fakultetas

hm f.vd u. l t

Anglų filologija / Studijų dalykai Amerikiečių literatūros apžvalga (nuo 1600 iki 1900 m.) Amerikiečių literatūros apžvalga (nuo 1900 m.) Anglų kalbos istorija Šiuolaikinė anglų kalba I Šiuolaikinė anglų kalba II Anglų lingvistikos įvadas Britų literatūros apžvalga (nuo 700 iki 1660 m.) Britų literatūros apžvalga (nuo 1660 m.) Esė rašymas ir analizė Kalbos kultūra ir redagavimo pagrindai Mikrofonetika Teksto analizė I Teksto analizė II Vertimas iš anglų kalbos į lietuvių kalbą Mokslinio darbo rašymas ir pristatymas Mokslinio darbo rašymo pagrindai

12 iš 26 dalykų pasirinksi pats Keli galimi variantai: Amerikiečių civilizacija Anglų kalbos dėstymo metodika Apsakymo teorija Dramos teorija Kalba ir kultūra Literatūra ir kultūra Romano teorija Sintaksė Sociolingvistikos įvadas Šiuolaikinės anglų kalbos mokymo teorijos Tekstynų lingvistika Viena iš Europos Sąjungos kalbų po du lygius

Gebėjimai ir ateities perspektyvos Tapęs anglų filologu, galėsi:

▪ susipažinti su angliškai kalbančių šalių kultūra ir literatūra; ▪ sėkmingai pritaikyti praktikoje anglų filologijos žinias; ▪ įgyti anglų kalbos fundamentaliųjų filologijos žinių ir vertimo mokslo, literatūros teorijos, anglų kalbos dėstymo metodikos sričių reikiamų kompetencijų; ▪ dirbti įvairiose Lietuvos ir Europos Sąjungos švietimo, kultūros ir verslo institucijose, vertimų biuruose, kalbų kursus organizuojančiose kompanijose, kelionių agentūrose, turizmo verslo ir kultūros vadybos organizacijose. Kvalifikacija Anglų filologijos bakalauro laipsnis Studijų trukmė 4 metai

*

Konkursinio balo sandarą rasi 115 psl.

31


HM F

Bakalauro studijos

Anglų ir vokiečių filologija / Pasirin k šią s tu d ijų p r og r a m ą , j e i g u m oky k loj e es i į gi jęs m aži aus i ai B 1 l ygį atitin ka nč ių a ng l ų k a l b os g e b ė j i m ų . J e i g u m okyk l oje prad ėjai m okyt i s vok i eči ų kalbos, g a l ėsi to l ia u j os m oky t i s k a r t u s u p a že ngus i ai s i ai s , jei gu ne – t uom et pradėsi nu o vo k ieči ų k a l b os p r a dm e n ų . Gebėjimai ir ateities perspektyvos

Studijų dalykai

Tapęs anglų ir vokiečių filologu, galėsi:

Šiuolaikinė anglų kalba (fonetika, leksika, gramatika) Anglų ir vokiečių lingvistikos įvadas Literatūros mokslo įvadas Šiuolaikinė anglų kalba (leksika, gramatika) Literatūrinė anglų ir vokiečių kalbų teksto analizė Šiuolaikinė vokiečių kalba (leksika, gramatika) Vertimo teorijos pagrindai Anglų ir vokiečių kalbų teksto analizė vertėjams Mokslinio darbo rašymo pagrindai Esė rašymo pagrindai Kalbos kultūros ir redagavimo pagrindai Tarpkultūrinė komunikacija Sakytinė vokiečių kalba Vokiečių literatūros apžvalga Britų literatūros apžvalga Amerikiečių literatūros apžvalga Kursinis darbas Anglų ir vokiečių kalbų dėstymo metodika Anglų ir vokiečių kalbų leksikologija Anglų ir vokiečių kalbų istorija Didžiosios Britanijos ir Vokietijos visuomenė, politika, kultūra

▪ tyrinėti, kaip veikia kalba; ▪ komunikuoti dviem užsienio kalbomis – anglų ir vokiečių; ▪ rengti kalbas, rašyti tekstus anglų ir vokiečių kalbomis, versti tekstus iš anglų ir vokiečių kalbų į lietuvių kalbą; ▪ analizuoti anglų ir vokiečių literatūrą ir kultūrą; ▪ organizuoti anglų ir vokiečių kalbų, kaip užsienio kalbų, mokymą; ▪ dirbti daugiakultūrėje aplinkoje; ▪ pritaikyti žinias dirbdamas vertėju arba vertimo projektų vadybininku, lingvistu vertimo ir lokalizavimo įmonėje, kalbų mokyklos lektoriumi, kalbų politikos specialistu, grožinės literatūros projektų vadovu leidykloje, atstovu ryšiams su visuomene, tarptautinių projektų koordinatoriumi, turizmo verslo organizatoriumi. Kvalifikacija Filologijos bakalauro laipsnis Studijų trukmė 4 metai

*

5 iš 10 dalykų pasirinksi pats Konkursinio balo sandarą rasi 115 psl.

Keli galimi variantai: Verslo anglų ir vokiečių kalba Akademinė anglų ir vokiečių kalba Pasirenkamas vienas dalykas: Literatūrinio vertimo pagrindai Sociolingvistikos įvadas

32


Humanitarinių mokslų fakultetas

hm f.vd u. l t

Filosofija / Studijų dalykai Antikos filosofijos istorija Estetika Etika Filosofijos didaktikos pagrindai Filosofijos kalbos kultūra Filosofinė antropologija Filosofinė metodologija Istorijos filosofija Kalbos filosofija Kultūros filosofija Lietuvos filosofijos istorija Logikos pagrindai Moderniosios filosofijos istorija (XIX–XX a.) Moderniosios filosofijos istorija (XVII–XVIII a.) Mokslo filosofija Ontologija Pažinimo teorija Postmodernioji filosofija Religijos filosofija Rytų filosofijos pradmenys Sąmonės filosofija Socialinė filosofija Viduramžių ir Renesanso filosofijos istorija

4 iš 8 dalykų pasirinksi pats Keli galimi variantai: Antikos filosofijos šaltiniai Viduramžių filosofijos šaltiniai Moderniosios filosofijos šaltiniai (XVII–XVIII a.) Moderniosios filosofijos šaltiniai (XIX–XX a.) Politinė filosofija Teisės filosofija Senosios graikų kalbos pradmenys filosofams Lotynų kalbos pradmenys filosofams

Gebėjimai ir ateities perspektyvos Tapęs filosofu, galėsi:

▪ kritiškai mąstyti; ▪ studijų metu patirti tikrą intelektualinį nuotykį; ▪ susipažinti su svarbiausiomis filosofijos idėjomis, kuriomis grindžiami šiuolaikiniai humanitariniai ir socialiniai mokslai; ▪ diskutuoti apie aktualius kultūros ir visuomenės reiškinius; ▪ įgyti tvirtą išsilavinimo pagrindą, reikalingą būsimam darbui bei siekiant tobulėti įvairiausiose srityse; ▪ dirbti analitinį ir administracinį darbą švietimo ir mokslo institucijose, valstybinėse įstaigose bei nevyriausybinėse organizacijose, filosofinės ir socialinės literatūros leidybos bei viešosios komunikacijos srityse. Kvalifikacija Filosofijos bakalauro laipsnis Studijų trukmė 4 metai

*

Konkursinio balo sandarą rasi 115 psl.

33


HM F

Bakalauro studijos

Istorija / Gebėjimai ir ateities perspektyvos

Studijų dalykai

Tapęs istoriku, galėsi:

Baltų proistorė Europa ir pasaulis naujaisiais laikais Europos istoriografija Istorijos filosofija Istorijos metodai ir teorija Istorijos mokslo profesinė kalba Istorijos paminklų tyrimų metodika Istorijos studijų pagrindai Istorinis Prūsijos likimas Įvadas į Lietuvos istorijos studijas LDK geopolitinė raida LDK kultūros istorijos problemos LDK luominė visuomenė: sociopolitiniai bruožai Lenkijos istorinė raida ir Lietuva Lietuva XX amžiuje Lietuvių moderniosios tautos tapsmas Lietuvos istoriografija Moderniosios Lietuvos kultūros istorijos problemos Naujausiųjų laikų istorija Pagalbiniai istorijos mokslai Rusijos ir Lietuvos istorinės sankirtos Sakytinės istorijos seminaras Senovės istorija Specialybės kalba: I lygis (lenkų, rusų, lotynų, vokiečių kalbos pasirinktinai) Specialybės kalba: II lygis (lenkų, rusų, lotynų, vokiečių kalbos pasirinktinai) Šaltiniotyra Viduramžių Europa

▪ adekvačiai suvokti istorinės raidos bendrąsias tendencijas, tam tikrų laikotarpių specifiką, Lietuvos vietą pasaulio istorinės raidos kontekste; ▪ išmokti analizuoti įvairius istorijos reiškinius, procesus bei įvykius; ▪ studijuoti istorijos mokslo metodus, Lietuvos ir Europos istoriografiją, tam tikrų istorijos laikotarpių specifiką ir Lietuvos vietą pasaulio istorinės raidos kontekste nagrinėjančius kursus, kitus dalykus, ugdančius reikiamas kompetencijas; ▪ įgyti platų universitetinį išsilavinimą; ▪ dirbti istorijos tyrimus atliekančiose institucijose, paveldosaugos sistemoje (Kultūros vertybių apsaugos departamento padaliniuose, savivaldybių paminklotvarkos skyriuose), švietimo srityje, muziejuose, archyvuose, diplomatinėje tarnyboje, krašto apsaugos, viešojo saugumo ir kitose valstybinėse įstaigose, verslo struktūrose – leidybos, turizmo, viešosios komunikacijos srityse, viešosiose institucijose ar privačiose organizacijose, kuriose vertinami aukštąjį išsilavinimą turintys, visuomenės ir kultūros raidą profesionaliai studijavę asmenys. Kvalifikacija Istorijos bakalauro laipsnis Studijų trukmė 4 metai

*

Konkursinio balo sandarą rasi 115 psl.

34

4 iš 15 dalykų pasirinksi pats Keli galimi variantai: Ekonomikos istorija Kasdienybės istorija Laisvalaikio kultūra Lietuvoje 1918–1940 m. Visuomenės deformacijos sovietinėje Lietuvoje


Humanitarinių mokslų fakultetas

hm f.vd u. l t

Italistika ir romanų kalbos / Prog ramą g a l i rinkt is , n e t j e i n i e k a da n e s i m oke i i t al ų k al bos . Studijų dalykai Akademinis rašymas Ispanų kalba ir kultūra I Ispanų kalba ir kultūra II Ispanų kalba ir kultūra III Italų dalykinė kalba Italų kaip užsienio kalbos dėstymo metodika Italų kalba ir kultūra I Italų kalba ir kultūra II Italų kalba ir kultūra III Italų kalba ir kultūra IV Italų kalba ir kultūra V Italų kalbos gramatika I Italų kalbos gramatika II Kalbos kultūra ir redagavimo pagrindai Lotynų kalbos pradmenys Modernioji Vakarų literatūra Pasaulio kalbos ir jų klasifikacijos Prancūzų kalba ir kultūra I Prancūzų kalba ir kultūra II Romanų kalbotyra Senųjų Italijos valstybių istorija Šiuolaikinė italų literatūra Specialusis kursas: Lietuvos įvaizdis Italijoje nuo XVI a. iki mūsų dienų Vertimas į italų kalbą Vertimas iš italų kalbos Vertimo teorijos pagrindai

Gebėjimai ir ateities perspektyvos Tapęs italų filologu, galėsi:

▪ įgyti lingvistikos, literatūros, istorijos, meno ir kitų žinių, vertimo, dalykinės komunikacijos ir italų kaip užsienio kalbos dėstymo sričių reikiamų kompetencijų; ▪ ne tik išmokti italų, bet ir mokytis kitų romanų kalbų (ispanų / prancūzų / portugalų); ▪ dirbti kultūros ir švietimo įstaigose, vertimų biuruose, kalbų mokyklose, leidyklose, kelionių agentūrose ir kitose įmonėse, kurių veikla susijusi su Italija ir kitomis Viduržemio jūros šalimis, tų šalių bendrovių padaliniuose Lietuvoje ir užsienyje, taip pat valstybinėse ir Europos Sąjungos institucijose. Kvalifikacija Italų filologijos bakalauras Studijų trukmė 4 metai

*

Konkursinio balo sandarą rasi 115 psl.

3 iš 7 dalykų pasirinksi pats Keli galimi variantai: Italijos meno istorija Italų papročiai ir tradicijos Naujausiųjų laikų Italijos istorija

35


HM F

Bakalauro studijos

Prancūzų filologija / Jeigu p ra d ėja i m oky t i s p r a n c ū z ų k a lbos m okyk l oje, gal ės i tol i au jos mokyt is ka r t u su p a že n g u s i a i s i a i s , j e i g u n e – t uom et p rad ės i nuo pranc ū z ų ka l b o s p r a dm e n ų . Gebėjimai ir ateities perspektyvos

Studijų dalykai

Tapęs prancūzų filologu, galėsi:

Dalykinių tekstų vertimas Kalbos kultūra ir redagavimo pagrindai Pasaulio kalbos ir jų klasifikacijos Lotynų kalbos pradmenys Mokslinio teksto rašymo metodika Prancūzijos istorija Prancūzų kaip užsienio kalbos dėstymo metodika Prancūzų kalba ir kultūra I Prancūzų kalba ir kultūra II Prancūzų kalba ir kultūra III Prancūzų kalba ir kultūra IV Prancūzų kalba ir kultūra V Prancūzų kalbos fonetika Prancūzų kalbos gramatika I Prancūzų kalbos gramatika II Prancūzų kalbos teksto gramatika Prancūzų kalbos stilistika Sakytinės kalbos analizė Šiuolaikinė literatūra Specialusis kursas Taikomoji lingvistika ir vertimas Vertimas žodžiu Vertimo teorija ir praktika XIX–XX a. Prancūzijos literatūra (poezija) XVII–XVIII a. Prancūzijos literatūra

▪ kalbėti prancūzų kalba, išsamiai susipažinti su Prancūzijos kultūra; ▪ rašyti ir kalbėti taisyklinga prancūzų kalba, vartoti diplomatinę, politikos, ekonomikos prancūzų kalbą; ▪ profesionaliai versti meninius ir dalykinius tekstus, praktinėje vertimo veikloje taikyti teorinius vertimo principus; ▪ sistemiškai analizuoti prancūzų kalbos, kalbos mokymo, literatūros, vertimo ir kultūros reiškinius; ▪ išmanyti tarpkultūrinės komunikacijos ypatumus, Prancūzijos visuomenės gyvenimą, istorijos įvykius; ▪ atlikti mokslinio ir taikomojo pobūdžio tyrimus; ▪ dirbti įvairiose Lietuvos ir Europos Sąjungos mokslo ir kultūros institucijose, vertimo biuruose, švietimo sistemoje, turizmo agentūrose. Kvalifikacija Prancūzų filologijos bakalauro laipsnis Studijų trukmė 4 metai

*

4 iš 8 dalykų pasirinksi pats Keli galimi variantai:

Konkursinio balo sandarą rasi 115 psl.

36

Prancūzų diplomatinė kalba Prancūzijos verslo kalba Viena iš Europos Sąjungos kalbų po 2 lygius XIX–XX a. Prancūzijos literatūra (drama) XIX–XX a. Prancūzijos literatūra (proza)


Humanitarinių mokslų fakultetas

hm f.vd u. l t

Baltijos regiono kultūros

Rytų Azijos šalių kultūros ir kalbos / Studijų dalykai Rytų civilizacijos Rytų ir Vakarų kultūrų sąveika Specialybės kalbos kultūra Japonų kultūros istorija Kinijos civilizacijos istorija Korėjos kultūros istorija Kultūros studijų teorijos ir tyrimai Kultūrų geografija ir kultūriniai regionai Naujausiųjų laikų Rytų Azijos istorija Rytų Azijos šiuolaikinė popkultūra Akademinis rašymas Etnokultūros studijų pagrindai Etnolingvistika ir kalbų kontaktai Specialusis kursas Tarpkultūrinės komunikacijos (Rytai–Vakarai) Tibeto ir Mongolijos kultūros istorija

12 iš 14 dalykų pasirinksi pats Keli galimi variantai: Vienos regiono kalbos ir kultūros (japonų, kinų, korėjiečių) 6 lygiai Antrosios regiono kalbos ir kultūros (japonų, kinų, korėjiečių) 2 lygiai Budizmas Lyčių ir seksualumo Rytų Azijoje studijos Rytų Azijos literatūra ir menas Sociokultūriniai procesai Rytų Azijoje

Gebėjimai ir ateities perspektyvos Tapęs Rytų Azijos šalių kultūrų ir kalbų specialistu, galėsi:

▪ įsisavinti teorinių regiono kultūros studijų bei tyrimo metodikos pagrindus; ▪ pažinti Rytų Azijos šalių (Kinijos, Japonijos, Korėjos) kultūros istoriją, regiono materialųjį ir nematerialųjį paveldą; ▪ išmokti atpažinti regiono kultūros, religijos, literatūros reiškinius bei juos lyginti istorinių ir socialinių pokyčių erdvėje; ▪ gerai išmokti vieną regiono kalbą (kinų, japonų arba korėjiečių) ir įgyti antrosios regiono kalbos žinių; ▪ atlikti mokslinio ar taikomojo pobūdžio kultūros tyrimus, bendrauti pasirinktąja kalba, versti iš jos tekstus, organizuoti kultūros renginius; ▪ dirbti įvairiose mokslo, kultūros ir švietimo srityse, susijusiose su Rytų Azijos šalimis, vertėju žodžiu ir raštu, žiniasklaidoje, turizmo ir rekreacijos, kultūros ir meno, verslo ir kitose srityse, teikti visuomenei aktualias kultūros paslaugas. Kvalifikacija Regiono kultūros studijų bakalauro laipsnis Studijų trukmė 4 metai

*

Konkursinio balo sandarą rasi 115 psl.

37


HM F

Bakalauro studijos

Lietuvių filologija ir leidyba / Gebėjimai ir ateities perspektyvos

Studijų dalykai

Tapęs lietuvių filologu, galėsi:

Leidybos įvadas Leidybos procesai Šiuolaikinės lietuvių literatūros problemos Pasaulio kalbos ir jų klasifikacijos Kalbos kultūra ir redagavimo pagrindai Literatūros kritika Literatūra, reklama ir medijos Akademinis rašymas Socialinės ir psichologinės lingvistikos įvadas Lingvistinės pragmatikos pagrindai Skaitmeninė lingvistika Literatūros mokslo įvadas Klasikinė lietuvių ir Vakarų Europos literatūra Literatūros stiliai ir žanrai Lietuvių kalbos fonetika ir akcentologija Teksto analizė Lietuvių kalbos morfologija ir žodžių daryba Romantizmo ir realizmo literatūros paradigmos Lietuvių kalbos leksikologija ir leksikografija Lietuvių literatūros modernėjimo procesai Lietuvių literatūra: sovietinis laikotarpis ir egzilis Rašomosios kalbos istorija Lietuvių kalbos sintaksė

▪ įgyti daug teorinių ir praktinių kalbotyros ir literatūrologijos žinių; ▪ praktiškai pritaikyti leidybos principus bei technologijas; ▪ kurti įvairių žanrų tekstus, redaguoti ir versti įvairaus pobūdžio tekstus, redaguoti ir tvarkyti interneto svetaines, portalus, tinklaraščius; ▪ pasirinkti tinkamą leidinio maketą; ▪ susipažinti su naujausiomis kalbos apdorojimo, kaupimo, saugojimo ir teksto tvarkybos technologijomis; ▪ rašyti knygų, leidinių anotacijas ir recenzijas; ▪ dėstyti lietuvių kalbą negimtakalbiams, rengti kalbos ekspertizes, rengti patrauklius reklaminius tekstus, rašyti esė ar scenarijus; ▪ dirbti leidyklose, redakcijose, vertimo biuruose, kalbos technologijų įmonėse, knygynuose, muziejuose, savivaldybėse, ES institucijose, privačiame sektoriuje, radijuje, televizijoje, spausdintų ar internetinių leidinių redakcijose, lituanistinėse mokyklose. Kvalifikacija Lietuvių filologijos bakalauro laipsnis Studijų trukmė 4 metai

*

Konkursinio balo sandarą rasi 115 psl.

38

5 iš 16 dalykų pasirinksi pats Keli galimi variantai: Kūrybinis rašymas Literatūrinis vertimas Retorikos teorija ir praktika Naujųjų medijų meno pagrindai Grafinis dizainas Vaikų ir paauglių literatūra Populiarioji literatūra Teismo lingvistikos įvadas


Humanitarini킬 moksl킬 fakultetas

hm f.vd u. l t

visa} visaapimantis

39


IF

Bakalauro studijos

IF /

40


Informatikos fakultetas

i f.vd u. l t

Informatikos fakultetas Vileikos g. 8-409, Kaunas dek@if.vdu.lt

(8 37) 327 900

if.vdu.lt

VDU Informatikos fakultetas

{pasiekimai} 2014 m. nacionalinio informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sektoriaus asociacija INFOBALT kaip vieną iškiliausių pastarojo dvidešimtmečio Lietuvos IRT sektoriaus vėliavnešių už elektroninio parašo įdiegimą apdovanojo VDU Informatikos fakulteto (IF) absolventą Ramūną Šablinską. VDU IF studentų ir absolventų komandos „AppCamp“ mobiliųjų programų dirbtuvėse laimėjo prizus už absoliučiai geriausią programėlę (2014 m., „SmartMuseum“) ir ambicingiausią inovaciją (2011 m., „Chronos“). 2011 m. Taikomosios informatikos magistrantui Vytautui Zailskui už darbą „Lietuvių šnekos vizemų vizualizavimas, grindžiamas vektorių transformacijų modelių panaudojimu“ įteikta IT įmonių asociacijos INFOBALT jaunųjų mokslininkų stipendija. Informatikos fakultete paskaitas skaito Lietuvos Respublikos mokslo premijų laureatai prof. J. Augutis, prof. M. Sapagovas, prof. A. L. Telksnys.

{bakalauro}

{magistrantūros}

▪ Informatika (nuo 5 semestro specializacijos: Taikomoji informatika, Verslo informatika, Programų sistemos) ▪ Matematika ir jos taikymas (nuo 5 semestro specializacijos: Finansų ir draudos matematika, Statistika biomedicinoje, Matematika energetikoje, Matematikos dėstymas) ▪ Multimedijos ir interneto technologijos

▪ Taikomoji informatika ▪ Taikomoji matematika ▪ Verslo informatika

studijų programos

studijų programos

{partneriai}

41


IF

Bakalauro studijos

Absolventai / Edvinas Česnauskas Baigė Informatikos bakalauro studijų programą (1998 m.). Dabartinė darbovietė – UAB „BAIP“, pareigos – sprendimų vystymo vadovas. VDU Informatikos fakulteto absolventų Alumni draugijos prezidentas.

Darius Šilingas Baigė Informatikos bakalauro ir Taikomosios informatikos magistro studijų programas (2001 m.). Šiuo metu yra įmonės „No Magic Europe“ Mokymų padalinio vadovas.

Rasa Beskajevienė Baigė Informatikos bakalauro ir Informatikos magistro studijų programas (1995 m.). Šiuo metu yra UAB „Equinox Europe“ direktorė.

Jūratė Štilpaitė Baigė Matematikos bakalauro (2000 m.) ir Matematinių metodų ekonomikoje magistro studijas (2002 m.). Šiuo metu yra RAB „Vičiūnai-Rus“ atstovybės Lietuvoje finansų vadovo pavaduotoja.

42


Informatikos fakultetas

i f.vd u. l t

Informatika / Studijų dalykai „C#“ ir duomenų struktūros Duomenų bazės Duomenų kodavimas ir suspaudimas Formaliosios kalbos ir jų taikymas Grafika ir vizualizavimas Informacinės sistemos Informacinių sistemų saugumas Intelektika Interneto technologijos „Java“ objektinio programavimo taikymas Kompiuterio vartotojo sąsaja Kompiuterių architektūra ir operacinės sistemos Kompiuterių tinklai Mobiliojo ir belaidžio ryšio technologijos Objektinis programavimas Objektinis projektavimas ir UML Programavimo pagrindai Programinės įrangos inžinerija Robotika Tikimybių teorija ir matematinė statistika Taikomosios informatikos specializacijai: Kompiuteriais valdomos sistemos Matematinis programavimas Procesų analizė ir atpažinimas Sistemų modeliavimas ir identifikavimas Verslo informatikos specializacijai: Firmos finansų valdymas Kompiuterinių sistemų administravimas Socialiniai ir marketingo tyrimai Strateginis valdymas Programų sistemų specializacijai: Autorių teisės ir skaitmeninio turinio valdymas Informacijos modeliavimas Daugiaplatformių sistemų inžinerija Paskirstytųjų IT projektų valdymas Programinės įrangos testavimas ir analizė

Gebėjimai ir ateities perspektyvos Tapęs informatiku, galėsi:

▪ įgyti žinių apie šiuolaikinių informacinių technologijų galimybes; ▪ projektuoti, diegti ir administruoti kompiuterines sistemas; ▪ kurti įvairias taikomąsias programas – verslo sprendimus, robotų valdiklius, programėles mobiliesiems terminalams, multimedijos, dirbtinio intelekto sistemas ir t. t.; ▪ Taikomosios informatikos specializacijoje – susipažinti su sistemų analizės, informacinių ir matematinių modelių sudarymo, kompiuterizuoto valdymo principais; ▪ Verslo informatikos specializacijoje – išmokti taikyti svarbiausius verslo valdymo instrumentus, įgyvendinti verslo informacinių sistemų bei elektroninių paslaugų projektus; ▪ Programų sistemų specializacijoje – įgyti žinių ir įgūdžių, kaip valdyti visą programinės įrangos kūrimo ciklą, susipažinti su programinės įrangos testavimo, kokybės užtikrinimo procesais bei technologijomis ir kt.; ▪ dirbti programuotoju, testuotoju, projektuotoju, projektų vadovu, sistemų administratoriumi, sistemų analitiku, reklamos technologijų specialistu, pats kurti informacinių technologijų verslo įmones. Kvalifikacija Taikomosios informatikos bakalauras Studijų trukmė 4 metai

*

Konkursinio balo sandarą rasi 116 psl.

43


IF

Bakalauro studijos

Matematika ir jos taikymas / Gebėjimai ir ateities perspektyvos

Studijų dalykai

Tapęs matematiku, galėsi:

Atsitiktiniai procesai Bendroji fizika „C#“ ir duomenų struktūros Daugiamatė statistika Diferencialinės lygtys Diskrečioji matematika Duomenų modeliavimas su DBVS Funkcinė analizė Kompleksinio kintamojo funkcijų teorija Matematikos programinė įranga Matematinė statistika Matematinės fizikos lygtys Matricų teorija Objektinis programavimas Programavimo pagrindai Skaitiniai metodai ir optimizavimas Tikimybių teorija

▪ spręsti skaičiavimo, optimizavimo, duomenų analizės problemas; ▪ kurti matematinius modelius, taikyti informacines technologijas, atlikti statistinę analizę, optimizuoti kaštus, prognozuoti rodiklius ar įvertinti veiklos rizikos veiksnius; ▪ dirbti matematinio modeliavimo, projektavimo specialistu, matematiku-analitiku, verslo ir pramonės sričių duomenų analizės specialistu, rinkos analitiku, rizikos analizės specialistu, matematikos dėstytoju. ▪ Finansų ir draudos matematikos specializacijoje – išmokti pagrindinius draudimo ir finansų matematikos principus ir metodus, spręsti ūkinės ir socialinės veiklos sričių uždavinius, mokėti naudotis pagrindiniais statistikos kompiuteriniais paketais; ▪ Statistikos biomedicinoje specializacijoje – sužinoti ir suprasti biomedicininos tyrimų duomenų analizės metodus ir gebėti juos taikyti matematinės programinės įrangos paketuose; ▪ Matematikos energetikoje specializacijoje – išmokti taikyti matematikos metodus įvairių energetinio saugumo, sistemų patikimumo, tinklinių sistemų modeliavimo problemoms spręsti; ▪ Matematikos dėstymo specializacijoje – gerai pasirengti matematikos srityje ir išmanyti matematikos dėstymo metodiką; Kvalifikacija Matematikos bakalauro laipsnis Studijų trukmė 4 metai

*

Konkursinio balo sandarą rasi 116 psl.

44

Finansų ir draudos matematikos specializacijai: Duomenų analizės metodai Finansinis skaičiavimas Optimizavimo metodai Statistikos biomedicinoje specializacijai: Duomenų analizės metodai Išgyvenamumo teorija Matematiniai modeliai biomedicinoje Matematikos energetikoje specializacijai: Duomenų analizės metodai Matematiniai tinklų modeliai Rizikos analizės pagrindai Matematikos dėstymo specializacijai: Matematikos dėstymo planavimas ir organizavimas Matematikos istorija Matematikos sunkesnių, nestandartinių, probleminių ir olimpiadinių uždavinių sprendimas ir jų sprendimo metodika


Informatikos fakultetas

i f.vd u. l t

Baltijos regiono kultūros

Multimedijos ir interneto technologijos / Studijų dalykai .NET duomenų struktūros Algoritmų analizė Audiovizualinės technologijos Audiovizualinio meno pagrindai Autorių teisės ir skaitmeninio turinio valdymas Bendroji fizika Duomenų bazės ir informacinės sistemos Erdvinių vaizdų sintezė Geometrija multimedijoje Grafinis dizainas Informacijos modeliavimas ir paieška Informacinės technologijos ir programavimo pagrindai Interaktyvioji multimedija Interneto infrastruktūra Interneto sistemų programavimas Interneto technologijos Išplėstinės realybės inžinerija Kompiuterinė grafika Kompiuterio ir vartotojo sąsaja Kompiuterių architektūra ir operacinės sistemos Kompiuterių tinklai Kompozicijos pagrindai Kūrybinės multimedijos pagrindai Matematika Multimedija ir animacija Multimedijos fizika Programavimo technologijos Programų inžinerijos pagrindai Projektų valdymas Realaus laiko sistemų internete inžinerija Robotika Saitynų grafinis dizainas Semantinio žiniatinklio technologijos Skaitmeninis garsas Skaitmeniniai signalai ir grandinės Tikimybių teorija ir matematinė statistika Tinklo paslaugų inžinerija Vadyba Vizualinės komunikacijos pagrindai

Gebėjimai ir ateities perspektyvos Tapęs informatikos inžinerijos specialistu, galėsi:

▪ pritaikyti naujausias informacinių technologijų, dizaino ir inžinerinių mokslų žinias kurdamas internetinius ir mobiliuosius multimedijos produktus bei paslaugas; ▪ įgytos žinios ir praktiniai įgūdžiai tokiose srityse kaip internetinių sprendimų projektavimas, kompiuterinis dizainas, elektroninių paslaugų pritaikymas įvairioms įrangos platformoms, vizualizavimas bei animacija, multimedijos sistemų programinės įrangos projektavimas padės surasti savo vietą naujųjų technologijų rinkoje, kurti naujas jos nišas bei naujus produktus; ▪ dirbti įvairiose organizacijose, kuriančiose produktus ir paslaugas informacijos, elektronikos, ryšio technologijų srityse, reklamos ir dizaino agentūrose, visuomenės informavimo, viešosios komunikacijos bendrovėse ir kitose organizacijose informacinių bei multimedijos sistemų projektuotoju, kompiuterinės grafikos, multimedijos, mobiliųjų ir interneto sistemų bei paslaugų programuotoju, reklamos technologijų specialistu. Kvalifikacija Informatikos inžinerijos bakalauras Studijų trukmė 4 metai

*

Konkursinio balo sandarą rasi 116 psl.

45


KTF

Bakalauro studijos

KTF /

46


Katalikų teologijos fakultetas

teol ogi ja.vd u. l t

Katalikų teologijos fakultetas Gimnazijos g. 7, Kaunas dek@ktf.vdu.lt

(8 37) 323 477

teologija.vdu.lt

KTF (Katalikų teologijos fakultetas)

{pasiekimai} Studentams tobulėti ne tik paskaitų metu yra skirtos studentų išvykos į užsienio katalikiškas organizacijas ir bendruomenes, svečių iš užsienio universitetų paskaitos; rekolekcijos ir vasaros stovyklos studentams, pirmakursių savaitgaliai; bendruomeninis Eucharistijos šventimas; studentų savanoriška veikla katalikiškuose centruose ir organizacijose; šventiniai renginiai ir parodos; fakulteto Talentų vakaras, Fakulteto diena, studentų ir dėstytojų fotografijų parodos ir kt.; krikščioniški kursai (Kūno teologijos kursas, evangelizaciniai seminarai ir kt.); studentų mokslo draugijos „Signum“ veikla; fakulteto radijos laidos.

{bakalauro}

{magistrantūros}

▪ Religijos pedagogika ▪ Katalikų teologija

▪ Pastoracinė teologija ▪ Religinis švietimas ▪ Šeimotyra

studijų programos

studijų programos

{partneriai}

Vatikano katalikiškųjų studijų kongregacija

47


KTF

Bakalauro studijos

Absolventai / Raimonda Janušauskaitė Baigė Katalikų teologijos bakalauro (2010 m.) ir Pastoracinės teologijos magistro (2012 m.) studijų programas. Dirbo Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre jaunimo veiklos koordinatore. Šiuo metu dirba Lietuvos sveikatos mokslų universitete akademinės sielovados koordinatore.

Justė Milušauskienė Baigė Katalikų teologijos bakalauro (1998 m.) ir Pastoracinės teologijos magistro (2012 m.) studijų programas. Daugelis Justę pažįsta iš televizijos ekranų. Šiuo metu TV3 televizijoje kuria laidas, taip pat studijuoja Katalikų teologijos doktorantūroje.

Lina Raškinienė Baigė Religinio švietimo magistro studijų programą (2009 m.). Šiuo metu dirba Naujosios evangelizacijos tarnyboje ir sielovados bendruomenėje „Gailestingumo versmė“.

Neringa Ulevičienė Baigė Religijos pedagogikos bakalauro studijų programą (2012 m.). Dirbo Lietuvos Kolpingo fondo projekto vaikų darželio „Kolpingo mokyklėlė“ vadove. Šiuo metu – Kauno arkivyskupijos jaunimo centro vadovė, „Gyvųjų akmenų“ bendruomenės misijų dalyvė.

48


Katalikų teologijos fakultetas

teol ogi ja.vd u. l t

Religijos pedagogika / Studijų dalykai Asmenybė ir ugdymas Bažnyčios istorija Bažnytinė teisė Bendrasis teologijos įvadas Šventojo Rašto įvadas Bendroji religijos psichologija Didžiosios pasaulio religijos Dogminė teologija I–III Dvasingumo teologijos įvadas Fundamentinė teologija Katechetika Krikščioniškasis auklėjimas šeimoje Krikščioniškoji socialinė antropologija Krikščioniškosios pedagogikos antropologija Liturgika Lyginamoji pedagogika Moralinė teologija Naujojo Testamento teologija Pastoracinė katechezė Pedagoginė psichologija Psichologinių ir pedagoginių tyrimų metodai Senojo Testamento teologija Specialioji pedagogika Specialybės kalbos kultūra: teologijos kalba Švietimo politika ir vadyba Tikybos didaktika

Gebėjimai ir ateities perspektyvos Tapęs religijos pedagogu, galėsi

▪ dirbti tikybos mokytoju mokyklose, gimnazijose ir kitose švietimo įstaigose; ▪ dirbti Bažnyčios institucijose, centruose, nevyriausybinėse organizacijose, vykdyti katechezę parapijose; ▪ organizuoti ugdymo procesą, diegti naujus mokymo(si) metodus, panaudoti modernias priemones mokymo veikloje; ▪ dirbti su įvariomis visuomenės ir amžiaus grupėmis; ▪ argumentuotai ginti krikščioniškąsias vertybes šiuolaikinėje sekuliarizuotoje aplinkoje; Kvalifikacija Dalyko pedagogikos, religijos studijų bakalauras Studijų trukmė 4 metai

*

Konkursinio balo sandarą rasi 116 psl.

Pedagoginė praktika Religijos pedagogikos bakalauro baigiamasis darbas Pedagoginių studijų baigiamasis darbas

49


KTF

Bakalauro studijos

Katalikų teologija / Gebėjimai ir ateities perspektyvos

Studijų dalykai

Tapęs katalikų teologu, galėsi:

Antikinė ir viduramžių Bažnyčios istorija Antikos ir patristikos filosofijos istorija Bažnytinis menas Bažnytinių kanonų teisė Bendras Šv. Rašto įvadas Bendravimo psichologijos pagrindai Bendroji moralės teologija Dvasingumo teologija Ekleziologija ir mariologija Eschatologija Filosofinė antropologija Filosofinė etika Fundamentinė teologija Gamtos filosofija Gnoseologija Išminties knygos Jono tradicija Katalikų Bažnyčios Lietuvoje istorija Katechetika Krikščioniškoji archeologija Kristologija ir soteriologija Liturgika Lotynų kalba Naujųjų amžių Bažnyčios istorija Naujųjų ir naujausiųjų laikų filosofijos istorija Naujojo Testamento graikų kalba Ontologija Orientalinė teologija Pastoracinė teologija Patrologija Pauliaus laiškai Penkiaknygė Pneumatologija ir malonė Pranašai Prigimtinė teologija Religijos filosofija Sakramentologija Sinoptinės evangelijos ir Apaštalų darbai

▪ interpretuoti tikėjimo tiesas; ▪ aiškinti Šventąjį Raštą pagal naujausius metodus; ▪ atskleisti teologijos ir kitų mokslų tarpusavio ryšį; ▪ suvokti tikėjimo bei vertybių vaidmenį šiuolaikinėje pliuralistinėje visuomenėje; ▪ dirbti įvairiose katalikiškose organizacijose ir parapijose; ▪ įgijęs mokytojo kvalifikaciją, dėstyti tikybą mokyklose ir gimnazijose. Kvalifikacija Teologijos bakalauras Studijų trukmė 5 metai

*

Konkursinio balo sandarą rasi 116 psl.

50


Katalik킬 teologijos fakultetas

teol ogi ja.vd u. l t

Baltijos regiono kult큰ros

at/ atviras

51


MF

Bakalauro studijos

MF /

52


Menų fakultetas

m enuf ak ul tet as .vd u. l t

Menų fakultetas Muitinės g. 7-102, Kaunas dek@mf.vdu.lt

(8 37) 327 877

menufakultetas.vdu.lt

VDU Menų fakultetas

{pasiekimai} Fakultete dėsto Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatai, žymūs menininkai, menotyrininkai, kūrybinių industrijų specialistai. Fakulteto studentai aktyviai reiškiasi Lietuvos meno ir kultūros erdvėje: organizuoja parodas, renginius, meno projektus ir festivalius, publikuoja kritinius straipsnius, dalyvauja kūrybiniuose projektuose, vaidina Kauno dramos ir lėlių teatruose. Prie fakulteto skleidžiasi svarbiausios Universiteto meno erdvės: VDU galerija 101, VDU teatras, taip pat įvairūs studentų meno klubai: Teatro diskusijų klubas, VDU galerijos 101 savanorių bendruomenė.

{bakalauro}

{magistrantūros}

▪ Menotyra ▪ Naujųjų medijų menas ▪ Vaidyba ▪ Kūrybinės industrijos ▪ Mados dizainas (Fashion Design, dėstoma anglų kalba) ▪ Muzikos produkcija (Music Production, dėstoma anglų kalba)

▪ Kultūros paveldas ir turizmas ▪ Kūrybinės industrijos ▪ Meno kuratorystė ▪ Teatrologija ir scenos menų vadyba (priėmimas vyks 2016 metais)

studijų programos

studijų programos

{partneriai}

53


MF

Bakalauro studijos

Absolventai / Julia Fomina Baigė Menotyros bakalauro studijų programą (2004 m.). Šiuo metu yra Šiuolaikinio meno centro kuratorė. Rengia šiuolaikinio meno parodas Lietuvoje ir užsienyje. 2007 metais koordinavo Lietuvos šiuolaikinio meno kūrėjų N. ir G. Urbonų projektą „Villa Lituania“, apdovanotą už geriausią nacionalinį paviljoną tarptautinėje Venecijos meno bienalėje.

Mantas Ivanauskas Baigė Naujųjų medijų meno bakalauro studijų programą (2013 m.). Šiuo metu dirba laisvai samdomu videografu, turi savo kompaniją „M-Idea“, filmuoja laidą „Adrenalinas“, dirba su tokiomis reklamos agentūromis kaip MILK, „Adell Taivas Ogilvy“ ir kt.

Mantvidas Žalėnas Baigė Menotyros bakalauro studijų programą (2006 m.). Šiuo metu yra kino reklamos agentūros „CinemaAds“ Lietuvoje direktorius ir Kauno kino studijos direktorius.

Urtė Pakers, Lina Pranaitytė, Raminta Garbuzaitė Baigė Naujųjų medijų meno bakalauro studijų programą (2013 m.) ir įkūrė „Bionics“ – elektroninės muzikos, audiovizualinių performansų / instaliacijų grupę. Grupė nuolat kviečiama į šiuolaikinio meno festivalius, parodas ir renginius.

54


Menų fakultetas

m enuf ak ul tet as .vd u. l t

Menotyra / Studijų dalykai Architektūrologijos pagrindai Dailėtyros pagrindai Dramos pagrindai Estetika ir meno filosofija Kino istorija Kursinis darbas Lietuvos architektūros istorija Lietuvos senoji dailė Lietuvos teatro istorija Lietuvos XX a. dailė Menotyros praktika ir baigiamasis darbas Modernioji architektūra Modernusis teatras Naujųjų laikų vaizduojamoji dailė Senųjų laikų ir viduramžių vaizduojamoji dailė Šiuolaikinis Lietuvos teatras Šiuolaikinis menas Teatrologijos pagrindai Vakarų Europos architektūros istorija Vakarų Europos teatras Vakarų Europos XX a. dailė Laisvai pasirenkami dalykai Architektūros kritika Atlikėjų menų tyrimų istorija Dailės kritika Dailėtyros istorija Dizaino istorija Europos dailė nuo romantizmo iki moderno Fotografijos istorija Judesio meno istorija Landšafto architektūra Lietuvių kinas Lietuvos dramos raida Lietuvos etninė architektūra ir dailė Lietuvos fotografijos istorija Lietuvos muzikos istorija Meno projektų organizavimas ir analizė Muzikinio teatro istorija Režisūros istorija Taikomosios dailės istorija Teatro kritika Urbanistika

Gebėjimai ir ateities perspektyvos Tapęs menotyrininku, galėsi:

▪ suvokti bendrąją meno raidą, meno rūšių (architektūros, dailės, teatro, fotografijos, kino, muzikos, šokio) ryšius ir bendruosius dėsningumus; ▪ tirti architektūros, dailės, teatro, šokio, kino, fotografijos reiškinius lokaliame (meno mokyklos, regiono) ir platesniame kontekste, vertinti meno objektus ir kultūros reiškinius; ▪ organizuoti edukacines programas, bendrauti ir bendradarbiauti įvairiais kultūros procesų lygmenimis; ▪ dirbti muziejuose, galerijose, įvairių bendruomenių kultūros centruose, bendradarbiauti kultūros srities žiniasklaidoje; ▪ dirbti organizacinį darbą dailės, teatro ir kino įstaigose, fonduose, festivaliuose; ▪ vesti ekskursijas, dirbti meno eksperto asistentu antikvariatuose; ▪ išklausęs papildomus pedagogikos kursus, dėstyti meno istoriją mokyklose. Kvalifikacija Menotyros bakalauras Studijų trukmė 4 metai

*

Konkursinio balo sandarą rasi 119 psl.

55


MF

Bakalauro studijos

Naujųjų medijų menas / Gebėjimai ir ateities perspektyvos

Studijų dalykai

Tapęs naujųjų medijų meno specialistu, galėsi:

Fotografijos pagrindai Fotografijos teorija ir istorija Garso meno teorija ir praktika Kino teorija ir istorija Kompiuterinė grafika Kompiuterinės grafikos pagrindai Kompozicija Kūrybinė fotografija Kūrybingumas ir asmeninė vadyba Medijų meno projektų valdymas Multimedija ir animacija Multimedijos technologijos Naujųjų medijų meno pagrindai Šiuolaikinio meno kalba Skaitmeninės garso technologijos Specialybės kalbos kultūra Videomenas Videomeno pagrindai Videomeno teorija ir praktika Vizualinės komunikacijos pagrindai Vizualinių komunikacijų dizainas Vizualumas ir kūrybinės industrijos Kursinis darbas Naujųjų medijų meno praktika ir baigiamasis darbas (kūrybinis projektas)

▪ savarankiškai veikti šiuolaikinio meno ir kūrybinių industrijų lauke; ▪ naujosiomis technologijomis kurti fotomeno, vaizdo, garso, kompiuterinės grafikos, animacijos, multimedijų dizaino ir tarpdisciplininio meno kūrinius; ▪ inicijuoti, vystyti ir valdyti kūrybinius naujųjų medijų meno projektus; ▪ taikyti kūrybos įgūdžius plataus profilio veikloje; ▪ suvokti ir kritiškai vertinti naujausias meno tendencijas; ▪ pritaikyti universitetinio išsilavinimo suteiktas žinias meno veikloje; ▪ kūrybiškai, racionaliai ir tikslingai veikti šiuolaikinės rinkos ir dinamiškos kultūros aplinkoje; ▪ dirbti kūrybiniu darbuotoju įvairiose įstaigose: reklamos ir dizaino kompanijose, spaudos bei elektroninėje leidyboje, vaizduojamųjų ir atlikėjų menų srityse, informacinėje aplinkoje, TV ir radijo stotyse bei programose, kompiuterinių žaidimų, pramogų kūrimo kompanijose, muziejuose, teatruose, kultūros paveldo ir turizmo organizacijose, bibliotekose; ▪ išklausęs papildomus pedagogikos kursus, dėstyti mokyklose medijų meną, fotografiją ir filmų kūrimą. Kvalifikacija Medijų meno bakalauras Studijų trukmė 4 metai

*

Konkursinio balo sandarą rasi 119 psl.

56

Laisvai pasirenkami dalykai Grafinė raiška Grafinis dizainas Instaliacijų ir performansų menas Projektavimo pagrindai Reklamos pagrindai Specialusis kursas


Menų fakultetas

m enuf ak ul tet as .vd u. l t

Vaidyba / Studijų dalykai Dramos istorija ir analizė Dramos teksto rašymas Improvizacija Improvizacija ir monožanras Judesio menas Klasikinis šokis Kūrybinis rašymas Kūrybinių projektų režisūra Kūrybiškumas ir asmeninė vadyba Lietuvos teatro ir dramos istorija Modernusis ir šiuolaikinis šokis Režisūra Scenos kalba Specialybės kalbos kultūra Teatro antropologija Teatro istorija nuo antikos iki klasicizmo Teatro istorija nuo romantizmo iki postmodernizmo Vaidyba naujosiose medijose Vaidyba: darbas su tekstu Vaidybos pagrindai Vaidybos praktika ir baigiamasis darbas Vaidmens kūrimo metodai Vokalo lavinimas Laisvai pasirenkami dalykai Interaktyvus teatras Judesio meno teorija ir istorija Kino istorija ir analizė Kūnas ir objektas scenoje Kūrybinių projektų valdymas Medijos atlikėjų menuose Režisūros istorija ir analizė Sceninis vokalas Scenografijos meno istorija Scenos erdvės dizainas Šiuolaikinio Lietuvos teatro procesai Tarpdalykinės vaidybos teorija ir praktika Teatras netradicinėse erdvėse

Gebėjimai ir ateities perspektyvos Tapęs aktoriumi, galėsi:

▪ įvairiapusiškai valdyti ir kokybiškai jungti vaidybos, teksto kūrimo, režisūros praktikas profesinėje karjeroje teatre, kine, televizijoje, įvairiuose tarpdisciplininiuose meno projektuose ir kūrybinėse industrijose; ▪ kūrybiškai naudoti įvairias dramos formas, teatro meno stilius ir šiuolaikines raiškos priemones; ▪ kurti spektaklio visumą, dirbti individualiai ir grupėje, inicijuoti meno projektus; ▪ pritaikyti universitetinio išsilavinimo suteiktas žinias meno veikloje; ▪ kūrybiškai veikti ir prisitaikyti prie greitai kintančios meno aplinkos; ▪ siekti karjeros kine, teatre, televizijoje ir tarpdisciplininiuose meno projektuose, savarankiškai užsiimti tarpdisciplininio meno praktika, inicijuoti ir valdyti kūrybinius projektus; ▪ dirbti kūrybiniu darbuotoju įvairiose įstaigose, teatruose, atlikėjų menų srityje, TV bei radijo programose; ▪ išklausęs papildomus pedagogikos kursus, dėstyti mokyklose vaidybą. Kvalifikacija Teatro ir kino bakalauras Studijų trukmė 4 metai

*

Konkursinio balo sandarą rasi 119 psl.

57


MF

Bakalauro studijos

Kūrybinės industrijos / Gebėjimai ir ateities perspektyvos

Studijų dalykai

Tapęs kūrybinių industrijų specialistu, galėsi:

Architektūra ir verslas Auditorijų plėtra Dizaino ir mados industrija Elektroninė komercija Informacijos vizualizacija Intelektinės nuosavybės teisė Kino industrija Komunikacijos tyrimų metodai Kultūros paveldas ir turizmas Kultūros politika Kūrybinė ekonomika Kūrybinės ir kultūrinės industrijos Kūrybingumas ir asmeninė vadyba Kūrybinis miestas Kūrybinių industrijų praktika ir baigiamasis darbas Kūrybinių projektų valdymas Menas ir komunikacija Muziejų ir galerijų industrija Muzikos industrija ir prodiusavimas Pramoginis teatras Renginių industrija Specialybės kalbos kultūra Šokis ir pramogų industrija Tarpkultūrinės komunikacijos Vizualinės komunikacijos pagrindai Vizualiųjų menų rinka

▪ inicijuoti ir įgyvendinti kūrybinių industrijų projektus; ▪ analizuoti kultūrines ir kūrybines industrijas; ▪ organizuoti kūrybinį verslą; ▪ skatinti meno, verslo ir visuomenės komunikaciją; ▪ dirbti kultūrinių ir kūrybinių industrijų organizacijose (tiek privačiame, tiek viešajame sektoriuje) kaip samdomas darbuotojas arba kurti nepriklausomą kūrybinį verslą; ▪ dirbti vadovaujamąjį, organizacinį, vadybinį, viešųjų ryšių darbą įvairiose kūrybinių ir kultūrinių industrijų organizacijose bei srityse: galerijose, muziejuose, medijų ir IT kompanijose, teatruose, kino studijose, žiniasklaidoje, reklamos, turizmo srityse, laisvalaikio, pramogų ir kitose industrijose. Kvalifikacija Kūrybinių industrijų bakalauras Studijų trukmė 4 metai

*

Konkursinio balo sandarą rasi 119 psl.

58

Laisvai pasirenkami dalykai Verslininkystė (entrepreneurship) Globalizacija ir tarptautinė komunikacija Klasikinis ir modernusis marketingas Kūrybinis rašymas Kūrybinis scenarijų rašymas Kūrybinis teksto rašymas Marketingas ir įvaizdžio komunikacija Populiariosios kultūros analizė Scenarijų rašymas audiovizualiniams projektams Tarpkultūrinė Europos lyderystė


Menų fakultetas

m enuf ak ul tet as .vd u. l t

Baltijos regiono kultūros

Mados dizainas / Fashion design (dėstoma anglų kalba)

Tai yra ta rp t a u tinė s t u di j ų p r og r a m a , v y k dom a kar t u s u Di d ži os i os B ri t ani jos Centrinio La n ka š yro u n i ve r s i te t u (a n g l. U CLa n , U n ive r s ity of Ce n tr a l La n ca s hir e ). Absolventa m s įteik iam i du b a k a la u r o di p l om a i – Vyt auto Di d ži ojo uni vers i teto i r Centrinio La n ka š yro u n i ve r s i te to (U CLa n ). Studijų dalykai Istorinio konteksto studijos Konteksto studijos: dizaino perspektyvos Mada, kultūra, tapatumas Mados dizainas I–VI Mados iliustravimo ir pristatymo technikos Modeliavimo ir kirpimo pagrindai Šiuolaikinio konteksto studijos

*

Konkursinio balo sandarą rasi 119 psl.

Gebėjimai ir ateities perspektyvos Tapęs mados dizaineriu, galėsi:

▪ kurti unikalias kolekcijas ir dalyvauti mados festivaliuose; ▪ dirbti aprangos įmonėse Lietuvoje ir užsienyje; ▪ dirbti stilistu pramogų industrijose (fotosesijose, filmuojant televizijos laidas ir (ar) statant kino filmus) ar privačiame sektoriuje; ▪ būti mados konsultantu ar mados analitiku; ▪ vertinti drabužio santykį su socialiniu, kultūros ir ekonomikos kontekstais; ▪ kūrybingai dirbti plačiame mados industrijų, tekstilės ir aprangos pramonės lauke; ▪ kurti nuosavą mados dizaino verslą ir savo prekės ženklą. Kvalifikacija Mados dizaino bakalauras Studijų trukmė 3,5 metų

59


MF

Bakalauro studijos

Muzikos produkcija / Music production (dėstoma anglų kalba)

Tai yra t a rp t a u tinė s t u di j ų p r og r a m a , v y k dom a k ar t u s u k ar t u s u Di d ži os i os Britan ijo s Cen trin i o La n k a š y r o u n i ve r s i te t u (angl . UCLan, Un ive r s ity of Ce n tr a l La nca s h ir e ) . Ab s o l ve n t a m s į te i k i a m i du b a k a lauro d i p l om ai – Vyt auto Di d ži ojo univers iteto ir Cen t r i n i o La n k a š y r o u n i ve r s i te to ( UCLan) . Gebėjimai ir ateities perspektyvos

Studijų dalykai

Tapęs muzikos produkcijos specialistu, galėsi:

Audiovizualinis tyrimas Garso įrašymas I–III Kūrybinė kompozicija Kūrybinės muzikos technologijos Kūrybinis projektas Kūrybinis modelis (sampler) ir garsų biblioteka Muzika kontekste Muzika skaitmeniniais formatais ir marketingas Muzikinis vaizdo klipas Taikomieji produkcijos įgūdžiai Tyrimo projektas Vaizdo ir garso meno instaliacija

▪ kurti originalius darbus garso įrašų, garso dizaino, muzikos technologijų srityse; ▪ inicijuoti ir plėtoti kūrybinius projektus; ▪ dirbti dinamiškoje muzikos produkcijos ir garso ir vaizdo technologijų srityje; ▪ dirbti kaip muzikos ir garso specialistas koncertų agentūrose, festivaliuose, įrašų studijose, TV ir radijuje, teatruose ir kitose institucijose, kuriose reikia darbuotojų, turinčių ir technologinių žinių, ir meninį išsilavinimą garso srityje; ▪ užsiimti organizaciniu darbu ir vadyba, kurti muzikos industrijų verslo projektus arba siekti individualios garso menininko ar muzikos prodiuserio karjeros. Kvalifikacija Muzikos technologijų ir industrijos bakalauras Studijų trukmė 3,5 metų

60

Laisvai pasirenkami dalykai Kūrybinė praktika kaip tyrimas Karjeros plėtotės projektas Tiriamasis rašto darbas

*

Konkursinio balo sandarą rasi 119 psl.


Men킬 fakultetas

m enuf ak ul tet as .vd u. l t

ku. kuriantis

61


MA

Bakalauro studijos

MA /

62


Muzikos akademija

m a.vd u. l t

Muzikos akademija V. Čepinskio g. 5-207, Kaunas dek@ma.vdu.lt

(8 37) 295 411

ma.vdu.lt

VDU Muzikos akademija

{pasiekimai} Muzikos akademijos studentai yra prestižinių tarptautinių muzikos konkursų laureatai ir prizinių vietų laimėtojai. Per savo veiklos laikotarpį fakulteto dėstytojai išugdė daugiau nei 120 tarptautinių konkursų laureatų bei diplomantų. Geriausiems studentams siūloma koncertuoti žymiausiose pasaulio scenose.

{bakalauro}

{magistrantūros}

▪ Atlikimo menas: - Dainavimas - Džiazas (dainavimas, bosinė gitara, fleita, fortepijonas, gitara, klarnetas, mušamieji instrumentai, saksofonas, trimitas, trombonas) - Fortepijonas - Akordeonas - Pučiamieji instrumentai (baritonas, fagotas, fleita, klarnetas, obojus, saksofonas, trimitas, trombonas, tūba, valtorna) - Mušamieji instrumentai (būgnas, marimba); - Styginiai instrumentai (smuikas, altas, gitara, kontrabosas, violončelė) - Choro dirigavimas

▪ Atlikimo menas: - Džiazas (dainavimas, bosinė gitara, fleita, fortepijonas, gitara, klarnetas, mušamieji instrumentai, saksofonas, trimitas, trombonas) - Fortepijonas - Akordeonas - Akompanimentas - Pučiamieji instrumentai (baritonas, fagotas, fleita, klarnetas, obojus, saksofonas, trimitas, trombonas, tūba, valtorna) - Mušamieji instrumentai (būgnai, marimba) - Pučiamieji ir mušamieji instrumentai (kameriniai) - Styginiai instrumentai (smuikas, altas, gitara, kontrabosas, violončelė) - Styginiai instrumentai (kameriniai) - Sceninių žanrų kūrinių dainavimas - Koncertinių žanrų kūrinių dainavimas - Choro dirigavimas

studijų programos

▪ Muzikos pedagogika

{partneriai}

studijų programos

63


MA

Bakalauro studijos

Absolventai / Egidijus Bavikinas Baigė atlikimo meno (dainavimo) studijas (2012 m.). Tarptautinių konkursų laureatas. Šiuo metu yra Kauno valstybinio muzikinio teatro solistas, Kauno sakralinės muzikos mokyklos mokytojas metodininkas. Kauno valstybiniame muzikiniame teatre yra parengęs 14 vaidmenų.

Merūnas Vitulskis Baigė atlikimo meno studijas (2010 m.) Jono Antanavičiaus operinio dainavimo klasėje. Šiuo metu dirba su žymiausiais pasaulio režisieriais ir dirigentais garsiausiose Lietuvos ir pasaulio scenose, Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre, Bilbao operos teatre, Vienos nacionaliniame operos teatre.

Liudas Mikalauskas Baigė atlikimo meno (dainavimo) bakalauro (2009 m.) ir magistro (2011 m.) studijas. Šiuo metu yra dainininkas, Lietuvos muzikų sąjungos narys, Kauno valstybinio muzikinio teatro solistas bei daugelio tarptautinių konkursų laureatas.

Ieva Goleckytė Baigė bakalauro studijas (2014 m.). Šiuo metu tęsia studijas atlikimo meno specializacijos magistrantūroje. Kauno valstybinio muzikinio teatro solistė. Už konkursinę ir koncertinę veiklą jai buvo įteikta LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės padėka „Už koncertinius ir konkursinius pasiekimus ir Lietuvos vardo garsinimą“ (2011 m., 2012 m., 2013 m.).

64


Muzikos akademija

m a.vd u. l t

Muzikos pedagogika / Studijų dalykai Fortepijonas (1–7 lygiai) Harmonija ir solfedžio Lietuvių etninė muzika ir tradiciniai instrumentai Lietuvių muzikos istorija Choro studija ir dirigavimas Mokymosi organizavimas ir planavimas Mokymosi teorijos ir strategijos Muzikinio ugdymo metodologija Muzikinio ugdymo pedagoginės sistemos Muzikos istorija nuo romantizmo iki XXI a. ir nuo senovės iki klasicizmo Muzikos kūrinių analizė ir solfedžio Muzikos teorija ir solfedžio Pedagoginė psichologija Pedagogo profesinės kalbos kultūra Polifonija ir solfedžio Profesinės veiklos rinkodara Švietimo vadyba Ugdymo diferencijavimas, improvizavimas ir kūryba Stebimoji, asistentinė ir pedagoginė praktikos Baigiamasis ugdymo projektas: muzikos pamoka ir muzikos kolektyvas Žinių ekonomika ir kt. Programų sistemų specializacijai: Autorių teisės ir skaitmeninio turinio valdymas Informacijos modeliavimas Daugiaplatformių sistemų inžinerija Paskirstytųjų IT projektų valdymas Programinės įrangos testavimas ir analizė

Gebėjimai ir ateities perspektyvos Tapęs meno pedagogu, galėsi:

▪ dirbti su įvairaus amžiaus ugdytiniais bendrojo lavinimo mokyklose, gimnazijose, progimnazijose ir neformalaus ugdymo įstaigose; ▪ įgyti praktinių dainavimo, dirigavimo, grojimo fortepijonu įgūdžių ar toliau juos tobulinti; ▪ išmanyti muzikos teoriją ir istoriją, pedagogiką, solfedžio, psichologiją ir vadybą; ▪ vesti pamokas įvairaus amžiaus mokiniams, atpažinti ir tobulinti jų muzikos gebėjimus, organizuoti muzikos renginius, rengti pedagoginius ir meno projektus; ▪ vesti muzikos pamokas įvairių amžiaus tarpsnių ugdytiniams; ▪ organizuoti popamokinę meninę mokinių veiklą; ▪ ruošti mokinius įvairiems muzikos konkursams ir projektams; ▪ organizuoti meno ir muzikos šventes mokyklose; ▪ rengti muzikos projektus; ▪ organizuoti muzikos konkursus mokiniams; ▪ groti, diriguoti, dainuoti ansambliuose, muzikos kolektyvuose, choruose; ▪ steigti įvairius ansamblius, muzikos kolektyvus, chorus; ▪ vykdyti individualią pedagoginę veiklą: mokyti suaugusius žmones groti kokiu nors instrumentu ar padėti jiems tobulinti vokalo įgūdžius. Kvalifikacija Meno pedagogikos bakalauras, pedagogo kvalifikacija. Studijų trukmė 4 metai

*

Konkursinio balo sandarą rasi 117 psl.

65


MA

Bakalauro studijos

Atlikimo menas / Gebėjimai ir ateities perspektyvos Tapęs meno atlikėju, galėsi:

▪ profesionaliai atlikti kūrinius solo ir įvairios sudėties ansambliuose ir orkestruose; ▪ tobulinti savo grojimo, dainavimo ar dirigavimo, skaitymo iš lapo įgūdžius; ▪ gilinti muzikos teorijos, muzikos istorijos, solfedžio žinias; ▪ muzikuoti įvairios sudėties kolektyvuose; ▪ išmokti muzikos vadybos ir rengti muzikos projektus; ▪ vesti individualias pamokas įvairaus amžiaus mokiniams; ▪ įgyti meninės laisvės, koncertinio savarankiškumo; ▪ groti, diriguoti, dainuoti ansambliuose, muzikos kolektyvuose, choruose; ▪ steigti įvairius ansamblius, muzikos kolektyvus, chorus; ▪ atlikti vaidmenis, griežti orkestre, dainuoti chore; ▪ vykdyti individualią pedagoginę veiklą: ruošti mokinius muzikos mokykloms ir kt., mokyti suaugusius žmones groti kokiu nors instrumentu ar padėti tobulinti dainavimo įgūdžius; ▪ plėtoti savo, kaip atlikėjo, solinę karjerą; ▪ dalyvauti muzikos projektuose. Kvalifikacija Muzikos bakalauras ir atlikėjo profesinė kvalifikacija Studijų trukmė 4 metai

66

Bendrieji dalykai visų specialybių studentams: Muzikinė kompozicija Muzikos istorija Muzikos technologijos ir garso įrašų technika Pedagoginės praktikos Scenos kalbos kultūra Fortepijonas Kamerinis ansamblis (išskyrus džiazą ir choro dirigavimą)

*

Konkursinio balo sandarą rasi 117 psl.


Muzikos akademija

m a.vd u. l t

Atlikimo menas / Specialieji dalykai: - Akordeonas: akordeonas, aranžuotės teorija ir praktika, akordeono muzikos istorija, giminingi instrumentai, improvizacija, akordeono pedagoginis repertuaras, akompanimentas, akordeono dėstymo metodika. - Dainavimas: italų kalba, dainavimas, vaidyba ir scenos kalba, klausos lavinimas, vokiečių, rusų, prancūzų kalbų fonetika, sceninis judesys, koncertinių žanrų kūrinių dainavimas, operos studija, choreografijos meno praktika, operos meno raida, dainavimo meno mokyklų vystymosi tendencijos, muzikinio teatro kūrinių žanrų raida. - Choro dirigavimas: dirigavimas, partitūrų skaitymas, choro studija ir dainavimas, harmonija, polifonija, solfedžio ir kūrinių analizė, muzikos estetika, vaikų ir jaunimo choro balsų lavinimo metodika, vargonai, liturgika, choro meno istorija, darbo su mišriu choru metodika, lietuvių muzikos istorija, chorvedyba, aranžuotė. - Džiazas: džiazo dainavimas arba specializacijos instrumentas, džiazo ansamblis, džiazo solfedžio, harmonija, džiazo fortepijonas, papildomas instrumentas, improvizacija, aranžuotė, džiazo dainavimo arba specializacijos instrumento pedagoginis repertuaras, džiazo kompozicija, džiazo muzikos istorija. - Fortepijonas: fortepijonas, akompanimentas, fortepijonų duetas, fortepijono muzikos interpretacijos istorija, fortepijono pedagoginis repertuaras, fortepijono literatūros studijos, istorinė interpretacija, fortepijono instrumento dėstymo metodika. - Pučiamieji ir mušamieji instrumentai: specializacijos instrumentas, simfoninis orkestras, partijų studija, giminingas instrumentas arba dirigavimas, pučiamieji ir mušamieji instrumentai muzikos istorijoje, pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų pedagoginis repertuaras, pučiamųjų instrumentų specialybės dėstymo metodika. - Styginiai instrumentai: specializacijos instrumentas, simfoninis orkestras, partijų studija, styginių kvartetas, gitaros akompanavimo menas, styginių instrumentų muzikos interpretacijos istorija, styginių instrumentų pedagoginis repertuaras, styginių instrumentų specialybės dėstymo metodika.

67


PMDF

Bakalauro studijos

PMDF /

68


Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas

pm d f.vd u. l t

Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas Gedimino g. 44-102, Kaunas dek@pmdf.vdu.lt

(8 37) 206 709

pmdf.vdu.lt

VDU PMDF

{pasiekimai} Lyderiaujantis politikos mokslų tyrimų ir studijų centras Lietuvoje, priklausantis tarptautinėms organizacijoms ir turintis daugiau nei 150 partnerių visame pasaulyje. 2013 m. JTO generaliniam sekretoriui Ban Ki-moonui buvo suteiktas VDU garbės daktaro vardas politikos mokslų srityje. Šis vardas 2014 m. buvo suteiktas ir žymiam Didžiosios Britanijos žurnalistui ir knygų autoriui Edwardui Lucasui.

{bakalauro}

{magistrantūros}

▪ Politikos mokslai ▪ Viešasis administravimas ▪ Viešoji komunikacija ▪ Tarptautinės politikos ir vystymo studijos (International Politics and Development Studies, dėstoma anglų kalba) ▪ Pasaulio politika ir ekonomika (World Politics and Economy Studies, dėstoma anglų kalba)

▪ Skandinavijos ir Baltijos šalys tarptautinėje politikoje ▪ Diplomatija ir tarptautiniai santykiai (Diplomacy and International Relations, dėstoma anglų kalba) ▪ Europos Sąjungos viešoji politika ir administravimas ▪ Integruotoji komunikacija ▪ Rytų Azijos regiono studijos (East Asia Region Studies, dėstoma anglų kalba) ▪ Socialinė ir politinė kritika (Social and Political Critique, dėstoma anglų kalba) ▪ Šiuolaikinė Europos politika (Contemporary European Politics, dėstoma anglų kalba) ▪ Valstybės institucijų administravimas ▪ Žurnalistika ir medijų analizė (Journalism and Media Analysis, dėstoma anglų kalba) ▪ Tarptautinė jungtinė studijų programa „The Interdisciplinary Master’s in East European Research and Studies“ (MIREES) (vykdoma kartu su Bolonijos, Korvino (Corvinus) ir Sankt Peterburgo valstybiniu universitetais)

studijų programos

{partneriai}

studijų programos

69


PMDF

Bakalauro studijos

Absolventai / Kęstutis Vaškelevičius Baigė Politikos mokslų bakalauro studijų programą (1999 m.) ir Lyginamosios politikos magistro studijų programą (2002 m.). Dirbo pirmuoju sekretoriumi LR ambasadose Vašingtone ir Kišiniove; antrosios kadencijos Prezidento V. Adamkaus komandoje užsienio politikos klausimais. Šiuo metu eina LR užsienio reikalų ministerijos Visuomenės informavimo skyriaus vedėjo pareigas.

Simonas Kairys Baigė Politikos mokslų bakalauro studijų programą (2007 m.). Šiuo metu yra politikas, Kauno miesto savivaldybės tarybos narys, Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnas.

Asta Ivanauskienė Baigė Diplomatijos ir tarptautinių santykių magistro (2005 m.) ir Integruotosios komunikacijos magistro (2008 m.) studijų programas. Šiuo metu yra komunikacijos agentūros „Visetas“ partnerė ir strateginio planavimo vadovė, taip pat dizaino agentūros „Gamadigi“ valdybos pirmininkė bei VDU Viešosios komunikacijos katedros lektorė.

Ieva Karpavičiūtė Baigė Politikos mokslų bakalauro studijų (2003 m.) bei Diplomatijos ir tarptautinių santykių magistro (2005 m.) studijų programas. 2010 m. VDU apgynė Politikos mokslų krypties daktaro disertaciją. Dirba NATO tarptautiniame personale, Politikos reikalų ir saugumo politikos padalinyje, Ginklų kontrolės ir koordinavimo skyriuje, kur yra Lietuvos deleguota eksperte.

70


Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas

pm d f.vd u. l t

Politikos mokslai / Studijų dalykai Politologijos pagrindai Lietuvos politinė sistema ir politikos tradicija Politinė filosofija Politinės institucijos Tarptautinių santykių pagrindai Viešieji ryšiai Europos Sąjungos institucijos Lietuvos užsienio politika Socialinė psichologija Kokybiniai politinės erdvės tyrimų metodai Kiekybiniai politinės erdvės tyrimų metodai Lyginamosios politikos įvadas Tarptautinis ir nacionalinis saugumas Politinės ideologijos Viešoji teisė Migracijos politika ir etniniai santykiai šiuolaikinėje valstybėje Politikos analizė Tarptautinė politinė ekonomija Politinė sociologija Kursinis darbas Politikos mokslų praktika Politikos mokslų bakalauro darbas Laisvai pasirenkami dalykai Etnosas ir politika Holokausto problemos Įvadas į Lotynų Amerikos studijas JAV vidaus ir užsienio politika Rusijos vidaus ir užsienio politika XX amžiaus Lietuvos politinė mintis Diplomatijos įvadas Geopolitika Įvadas į Azijos studijas Mažosios ir vidutinės valstybės tarptautinėje politikoje Rinkimų kampanijų technologijos Rytų ir Vidurio Europos šalių politika Dabartinė politinė filosofija Europos Sąjungos vystymo ir kaimynystės politika Energetinio saugumo politika Konstitucijų interpretacija Skandinavijos politika Tarpkultūrinės komunikacijos

Gebėjimai ir ateities perspektyvos Tapęs politikos mokslų specialistu, galėsi:

▪ teoriškai ir empiriškai analizuoti, paaiškinti ir prognozuoti Lietuvos, Europos ir pasaulio politinių procesų raišką ir raidos tendencijas; ▪ dalyvauti tarptautinio lygmens tyrimuose, kompetentingai konkuruoti atviroje pasaulio ir Europos darbo erdvėje; ▪ įgyti kompetencijų dirbti su informacija bei kūrybiškai mąstyti, įvertinti politinius procesus ir numatyti jų tendencijas; ▪ atlikti lyginamąją politinių procesų analizę, rengti ir vykdyti projektus, nustatyti politinės ir socialinės praktikos kryptis, dirbti aukščiausio lygmens valstybės institucijose ir diplomatinėse atstovybėse; ▪ tapti politiku ir aktyviai prisidėsi prie valstybės raidos; ▪ dirbti politologu, analitiku, specialistu akademinėse įstaigose, valstybės ir savivaldos institucijose (ministerijose, savivaldybėse), tarptautinėse organizacijose bei jų atstovybėse Lietuvoje, centrinėse valdžios institucijose (politinėse partijose), žiniasklaidos institucijose. Kvalifikacija Politikos mokslų bakalauras Studijų trukmė 4 metai

*

Konkursinio balo sandarą rasi 118 psl.

71


PMDF

Bakalauro studijos

Viešasis administravimas / Gebėjimai ir ateities perspektyvos

Studijų dalykai

Tapęs viešojo administravimo specialistu, galėsi:

Politologijos pagrindai Lietuvos politinė sistema ir politikos tradicija Įvadas į viešąjį administravimą Politinės institucijos Politinė filosofija Viešieji ryšiai Europos Sąjungos institucijos Specialybės kalbos kultūra Socialinė psichologija Lietuvos užsienio politika Organizacinė ir biuro kultūra Vietinės valdžios sistemos Valstybės tarnautojo etika Viešojo valdymo ir administravimo sistemos Viešoji vadyba ir valstybės pertvarkos Makroekonomika Valstybės finansai Žmogaus socialinė raida Viešojo administravimo tyrimo metodai Valstybės tarnybos žmogiškųjų išteklių valdymas Viešojo saugumo ir reguliavimo institucijos Viešoji teisė Viešasis sektorius ir viešoji politika

▪ planuoti, organizuoti, koordinuoti ir valdyti viešojo sektoriaus veiklą; ▪ teikti administracines paslaugas ir nagrinėti ginčus; ▪ dirbti grupėje ir rengti kolegialius sprendimus, rengti administracinius aktus bei kitus su viešuoju administravimu ir politikos įgyvendinimu susijusius dokumentus; ▪ analizuoti įstatymus bei kitus teisės aktus ir juos taikyti praktinėje veikloje; ▪ nustatyti ir analizuoti viešojo sektoriaus ir konkrečios viešosios organizacijos problemas bei numatyti būdus, kaip jas išspręsti; ▪ rasti, apdoroti, sisteminti ir analizuoti informaciją ir statistikos duomenis; ▪ dirbti administravimo specialistu ir viduriniosios grandies vadovu valstybės tarnyboje, viešojo sektoriaus paslaugų teikimo institucijose, nevyriausybinėse ir tarptautinėse organizacijose, savivaldos institucijose. Kvalifikacija Viešojo administravimo bakalauras Studijų trukmė 4 metai

*

Konkursinio balo sandarą rasi 118 psl.

72

Kursinis darbas Viešojo administravimo praktika Bakalauro baigiamasis darbas Laisvai pasirenkami dalykai Socialinė ekonomika ir pilietinė visuomenė Skandinavijos politika Dabartinė politinė filosofija Informacinė visuomenė ir informacinės technologijos Rytų ir Vidurio Europos šalių politika Europinės tapatybės Lyginamoji konstitucinė teisė Geopolitika Dabartinė politinė filosofija Socialinė ekonomika ir pilietinė visuomenė


Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas

pm d f.vd u. l t

Viešoji komunikacija / Studijų dalykai Įvadas į viešosios komunikacijos studijas Socialinė visuomenės struktūra Specialybės kalbos kultūra Viešasis diskursas Žurnalistikos pagrindai Kokybiniai viešosios komunikacijos tyrimo metodai Viešosios komunikacijos teisė Socialinės atsakomybės komunikacija Kiekybiniai viešosios komunikacijos tyrimo metodai Viešosios komunikacijos technologijos ir inovacijos Globalizacija ir tarptautinė komunikacija Populiariosios kultūros analizė Politinė komunikacija Viešosios komunikacijos kontekstai ir kultūros Darni plėtra ir rizikos komunikacija Daugiarūšės komunikacijos principai Scenarijų rašymas audiovizualiniams projektams Žurnalistikos teorijos ir praktika Kūrybinis teksto rašymas Tiriamoji ir kritinė žurnalistika Viešųjų ryšių pagrindai Marketingas ir įvaizdžio komunikacija Komunikacijos projektų vadyba organizacijoje Viešojo kalbėjimo menas ir retorika Kompiuterinio dizaino pagrindai Žurnalistinė praktika Viešųjų ryšių praktika Bakalauro baigiamasis darbas Laisvai pasirenkami dalykai Vizualumas ir kūrybinės industrijos Marketingo komunikacijos Informacinė visuomenė ir informacinės technologijos Tarpkultūrinės komunikacijos Socialinė psichologija

Gebėjimai ir ateities perspektyvos Tapęs viešosios komunikacijos specialistu, galėsi:

▪ susipažinti su žiniasklaidos, naujųjų medijų ir viešosios komunikacijos srities aktualiausiomis pasaulio tendencijomis; ▪ rengti praktinius darbus (žurnalistikos, viešųjų ryšių, reklamos tekstus, interaktyvius projektus, vaizdo, garso, fotoistorijas); ▪ išmokti analizuoti ir įvertinti praktinių darbų turinį, kūrybingai derinti įvairias komunikacines veiklas, kurti viešųjų ryšių ir įvaizdžio strategijas, savarankiškai inicijuoti ir vykdyti įvairius leidybos projektus; ▪ greitai orientuotis nuolat kintančioje verslo ir komunikacijų aplinkoje, įgusti profesionaliai rašyti, analitiškai mąstyti, argumentuotai reikšti mintis, pristatyti savo idėjas; ▪ viešai kalbėti, dirbti komandoje, prisiimti atsakomybę, naudotis naujausiomis informacijos ir komunikacijos technologijomis; ▪ dirbti žurnalistu (reporteriu, naujienų redaktoriumi, korespondentu), redaktoriumi, atstovu spaudai, viešųjų ryšių, komunikacijos specialistu; ▪ dirbti kūrybinių projektų vadovu visuomenės informavimo, viešųjų ryšių bendrovėse, reklamos agentūrose, žiniasklaidos monitoringo kampanijose, viešojo sektoriaus institucijose, verslo bendrovėse, nevyriausybinėse, tarptautinėse institucijose bei organizacijose. Kvalifikacija Komunikacijos bakalauras Studijų trukmė 4 metai

*

Konkursinio balo sandarą rasi 118 psl.

73


PMDF

Bakalauro studijos

Tarptautinės politikos ir vystymo studijos / International Politics and Development Studies (dėstoma anglų kalba) Gebėjimai ir ateities perspektyvos

Studijų dalykai

Tapęs tarptautinės politikos ir vystymo specialistu, galėsi:

Politinės sistemos Tarptautiniai santykiai ir valdysena Kolonializmo ir postkolonializmo studijos Tarptautinių organizacijų vystymo politika ir strategija Žmogaus teisės ir demokratizacija Viešosios politikos procesas Regioninis vystymasis Piliečių įgalinimas ir mobilizacija Diplomatija ir tarptautinė teisė Lyginamoji politika Europos Sąjungos kaimynystės ir vystymo politika Tarptautinė politinė ekonomija Posovietinių valstybių politika Konfliktų sprendimas besivystančiose valstybėse NVO ir filantropija Vidurio Rytų ir Šiaurės Afrikos valstybių politika Projektų planavimas ir įgyvendinimas Kvalifikacinė praktika Baigiamasis darbas

▪ ne tik įgyti politologo specialybę, bet ir tapti vienu iš vystomojo bendradarbiavimo specialistų, kurie daro įtaką progresyvaus, kuriančio ir veikiančio pasaulio kaitai; ▪ išmanyti ne tik tarptautinių santykių mechanizmus, valstybių donorių pagalbos besivystančioms šalims teikimo niuansus, bet ir analizuoti regionų sociokultūrines raidas, ekonomines ir politines perspektyvas; ▪ pasirinkti karjerą tiek valstybiniame, tiek privačiame sektoriuje: dirbti diplomatu, specialistu ministerijose, Vyriausybės ar kitose valstybinėse institucijose, tarptautinėse organizacijose; ▪ dirbti nevyriausybiniame sektoriuje: tarptautinėse, regioninėse ar nacionalinėse organizacijose, taip pat privačiose įmonėse, kurios užsiima verslu besivystančiose šalyse. Kvalifikacija Politikos mokslų bakalauro laipsnis Studijų trukmė 4 metai

*

Konkursinio balo sandarą rasi 118 psl.

74

Laisvai pasirenkami dalykai Mažos ir vidutinės valstybės tarptautiniame kontekste Migracijos politika ir etniniai santykiai šiuolaikinėje valstybėje Politinis procesas ir dalyvavimas Besivystančių šalių makroekonomika Religija ir politika Rusijos vidaus ir užsienio politika Orientalizmas ir kultūrinis pažinimas Didžiųjų valstybių užsienio politika Vidurio Rytuose Tarptautinis bendradarbiavimas Juodosios jūros regione Revaivalistinis islamas ir politika Baltarusijos, Moldovos ir Ukrainos vidaus ir užsienio politika Energetinė politika Europos kaimynystėje


Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas

pm d f.vd u. l t

Pasaulio politika ir ekonomika / World Politics and Economy Studies (dėstoma anglų kalba) Studijų dalykai Politologijos pagrindai Mikroekonomika Tarptautiniai santykiai ir valdysena ES politika Teisės pagrindai Makroekonomika Politinės institucijos Politinė filosofija Diplomatijos įvadas Globali politika Viešosios politikos procesas Tarptautinis ir nacionalinis saugumas Finansų pagrindai Tarptautinė politinė ekonomija Matematinės statistikos metodai ekonomikoje Žmogaus teisės ir demokratizacija Politinės ideologijos Lyginamosios politikos įvadas Kokybiniai politinės erdvės tyrimo metodai Ekonominių teorijų istorija Politinė sociologija Tarptautinė prekyba Kiekybiniai politinės erdvės tyrimo metodai Geopolitika ES ekonomika ir pinigų politika Praktika Baigiamasis darbas Laisvai pasirenkami dalykai Gerovės ekonomika Tarptautinės korporacijos Mažos ir vidutinės valstybės tarptautinėje politikoje Didžiosios galybės tarptautiniuose santykiuose Nekilnojamojo turto ekonomika Darbo ekonomika ir ES politika Įvadas į Lotynų Amerikos studijas JAV vidaus ir užsienio politika Rytų ir Vidurio Europos šalių politika

Gebėjimai ir ateities perspektyvos Tapęs pasaulio politikos ir ekonomikos specialistu, galėsi:

▪ analizuoti politinius ir ekonominius procesus pasaulio mastu; ▪ įgyti pakankamai tarpdalykinių žinių, kurios įgalins kompetentingai (pa)aiškinti, analizuoti, lyginti, vertinti ir viešai pristatyti socialinius, ekonominius ir politinius procesus plačiame kontekste bei savarankiškai atlikti tyrimus, rengti ir vykdyti praktinius bei taikomuosius projektus; ▪ dirbti valstybiniame ir viešajame sektoriuose Lietuvoje ir užsienyje, nevyriausybinėse organizacijose, ES ir kitų tarptautinių organizacijų institucijose ir atstovybėse, privačiame sektoriuje, taip pat žiniasklaidos ir kitose viešojo informavimo priemonėse, t. y. ten, kur reikia politinius, ekonominius ir socialinius procesus išmanančių politikos mokslų ir ekonomikos specialistų, gebančių palyginti įvairių pasaulio valstybių politinius ir ekonominius procesus bei inicijuoti, rengti ir įgyvendinti įvairius politinės, socialinės, ekonominės ir informacinės veiklos projektus. Kvalifikacija Politikos ir ekonomikos mokslų bakalauro laipsnis Studijų trukmė 4 metai

*

Konkursinio balo sandarą rasi 118 psl.

75


SMF

Bakalauro studijos

SMF /

76


Socialinių mokslų fakultetas

s m f.vd u. l t

Socialinių mokslų fakultetas Jonavos g. 66-305, Kaunas dek@smf.vdu.lt

(8 37) 327 820

smf.vdu.lt

VDU Socialinių mokslų fakultetas

{pasiekimai} Socialinių mokslų fakultete įgyjama tarptautinė patirtis. Studentai turi galimybę dalyvauti nacionaliniuose ir tarptautiniuose moksliniuose ar studijų projektuose, vykti dalinėms studijoms į JAV, Pietų Korėjos, Japonijos Europos šalių universitetus, atlikti praktiką užsienio įstaigose bei bendruomenėse pagal dvišales, „LLP / Erasmus+“, „Campus Europae“ sutartis. Studentai reguliariai dalyvauja intensyviuose paskaitų kursuose, kuriuos skaito vizituojantys dėstytojai iš įvairių užsienio šalių universitetų. Fakulteto dėstytojai turi didelę dėstymo užsienio universitetuose (JAV, Kanados, Europos šalių) patirtį, kuria dalinamasi paskaitų ir seminarų metu.

{bakalauro}

{magistrantūros}

▪ Karjera ir profesinis konsultavimas ▪ Socialinė politika ▪ Psichologija ▪ Socialinis darbas ▪ Sociologija ir antropologija

▪ Mokyklinė psichologija ▪ Organizacinė psichologija ▪ Socialinė antropologija (Social Anthropology, dėstoma lietuvių ir (ar) anglų kalba) ▪ Socialinis darbas (Social Work, dėstoma lietuvių ir (ar) anglų kalba) ▪ Sveikatos psichologija ▪ Švietimo vadyba (Educational Management, dėstoma lietuvių ir (ar) anglų kalba) ▪ Taikomoji sociologija (Applied Sociology, dėstoma lietuvių ir (ar) anglų kalba)

studijų programos

studijų programos

{partneriai}

77


SMF

Bakalauro studijos

Absolventai / Aleksandras Medvedevas Baigė studijų programą „Karjera ir profesinis konsultavimas“ (2008 m.). Šiuo metu yra SEB grupės paslaug�� centro Sąskaitų tvarkymo departamento Įrašų registravimo ir įrašų teikimo skyriaus vadovas.

Janina Kukauskienė Baigė socialinio darbo studijas (1997 m.). Šiuo metu yra „Lietuvos Caritas“ generalinė direktorė.

Dainius Baltrušaitis Baigė psichologijos studijas (1997 m.). Šiuo metu yra verslo konsultavimo ir mokymų įmonės SMART įkūrėjas, įmonių CONFINN ir TANTI bendrasavininkis, sertifikuotas ugdomojo vadovavimo (angl. coaching) specialistas.

Jurga Verikienė Baigė sociologijos studijas (1997 m.). Šiuo metu yra rinkos ir socialinių tyrimų kompanijos SIC direktorė.

78


Socialinių mokslų fakultetas

s m f.vd u. l t

Karjera ir profesinis konsultavimas / Studijų dalykai Mokymosi teorijos ir strategijos Ugdymo filosofija Visuomenės institucijos Asmenybės psichologija Socialinė psichologija Švietimo profesinė kalba Ugdymas ir socializacija Besimokanti organizacija Mokymosi planavimas ir organizavimas Ugdymo karjerai pagrindai Andragogikos pagrindai Mokymosi grupėse teorija ir metodika Socialinių tyrimų metodai Asmens psichosocialinė raida ir karjera Darbo rinka ir karjera Švietimo informacinės technologijos Švietimo sistemos ir karjera Švietimo vadybos pagrindai Tarpkultūriškumas karjeros ir konsultavimo srityje Dalyko krypties praktika Projektų rengimas ir valdymas Supervizija konsultavimo srityje Švietimo paslaugos suaugusiesiems Baigiamasis projektas Mokymosi poreikių tyrimai Profesinio konsultavimo pagrindai Profesinio rengimo politika Švietimo paslaugų rinkodara Karjeros tyrimų metodologija Politinis ir teisinis švietimo reguliavimas Švietimo kokybės užtikrinimas Pažintinė praktika Pedagoginė praktika Kursinis darbas Karjeros ir profesinio konsultavimo bakalauro baigiamasis darbas

Gebėjimai ir ateities perspektyvos Tapęs karjeros konsultantu, galėsi:

▪ rengti, koordinuoti ir vykdyti švietimo projektus, koordinuoti švietimo paslaugų teikimą įmonėms, organizacijoms ir asmenims; ▪ konsultuoti asmenis, įvairių tipų organizacijas personalo mokymo klausimais, nustatyti besimokančių ir dirbančių asmenų karjeros galimybes, įvertinant jų potencialą ir darbo rinkos padėtį; ▪ rinkti ir analizuoti duomenis, reikalingus personalui valdyti ir mokyti, taip pat rengti ir įgyvendinti formaliojo ir neformaliojo mokymo(si) planus ir programas bendruomenėse, organizacijose ir mokyklose; ▪ dėstyti socialinių mokslų srities dalykus bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo įstaigose, įvertinti švietimo, vykdomo organizacijose ir bendruomenėse, kokybę; ▪ dirbti formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose vadybos srityje, žmogiškųjų išteklių vystymo ir asmenų konsultavimo srityse (verslo, personalo valdymo, konsultavimo ir mokymo įmonėse), valstybinėse įmonėse, nevyriausybinėse organizacijose, projektų valdymo tarnybose, fonduose, mokyti bendrojo lavinimo, profesinio mokymo, suaugusiųjų švietimo įstaigose. Kvalifikacija Andragogikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir profesinė pedagogo kvalifikacija Studijų trukmė 4 metai

*

Konkursinio balo sandarą rasi 117 psl.

79


SMF

Bakalauro studijos

Socialinė politika / Gebėjimai ir ateities perspektyvos

Studijų dalykai

Tapęs socialinės politikos specialistu, galėsi:

Politologijos pagrindai Socialiniai santykiai Specialybės kalbos kultūra Socialinė psichologija Socialinės politikos pagrindai Socialinių tyrimų metodai Socialinė nelygybė ir socialiniai skirtumai Socialinės politikos perspektyvos Socialiniai ekonomikos pagrindai ES viešoji teisė Kiekybiniai ir kokybiniai socialinių mokslų metodai Demografija ir gyventojų politika ES ekonomika ir socialinė politika Kiekybinė duomenų analizė Socialinės politikos procesas ir analizė Deviacija, nusikaltimas ir socialinė kontrolė Socialinių paslaugų organizavimas Darbo rinkos politika Lyginamoji socialinė politika Skurdas, socialinė atskirtis ir socialinė politika Švietimo politika Nevyriausybinės organizacijos Šeimos politika Migracijos politika Regioninė politika ir urbanizacija Sveikatos politika Neįgalumas: teorija ir praktika Nusikaltimų kontrolė Socialinė gerontologija: teorija ir praktika Socialinių projektų vadyba Specialusis kursas

▪ nustatyti ir praktiškai įvertinti socialines problemas; ▪ taikyti įvairius mokslinių tyrimų metodus socialinės politikos formavimo ir įgyvendinimo procesams analizuoti; ▪ suprasti ir analizuoti socialinių problemų valdymo tendencijas ir priemones iš palyginamosios perspektyvos; ▪ sisteminti, analizuoti ir tarpusavyje derinti įvairius socialinės politikos veiklos elementus, lemiančius aiškų, tikslingą ir veiksmingą valdymą regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis; ▪ įgyti socialinių problemų prognozavimo, valdymo ir socialinių paslaugų organizavimo, savarankiško naujų socialinės politikos projektų inicijavimo, planavimo ir valdymo įgūdžių; ▪ dirbti socialinės politikos analitiku (kūrėju ir tyrėju), programų vertintoju, monitoringo specialistu, projektų vadovu savivaldybėse, valstybės valdžios institucijose ir agentūrose, tarptautinėse organizacijose, nevyriausybiniame sektoriuje, socialinių tyrimų centruose, visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų institucijose, konsultavimo firmose, žiniasklaidoje, personalo valdymo srityje. Kvalifikacija Socialinės politikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis Studijų trukmė 4 metai

*

Konkursinio balo sandarą rasi 117 psl.

80

Kvalifikacinė praktika Socialinės politikos bakalauro baigiamasis darbas


Socialinių mokslų fakultetas

s m f.vd u. l t

Psichologija / Studijų dalykai Bendroji psichologija Profesinės psichologų kalbos kultūra Socialiniai santykiai Asmenybės psichologija Neurofiziologija Psichologijos istorija Bendravimo psichologija Raidos psichologija Socialinė psichologija Eksperimentinės psichologijos praktikumas Kognityvinė psichologija I: suvokimas ir atmintis Profesinė psichologo etika Psichologijos tyrimų metodai Biologiniai elgesio pagrindai Emocijos ir motyvacija Kognityvinė psichologija II: mąstymas ir kalba Organizacinė psichologija Šeimos psichologija Taikomoji statistika psichologijoje Grupių teorija ir praktika Kognityvinė psichologija III: gebėjimai, mokymasis ir išmokimas Konsultavimo psichologija Psichiatrija Psichologinė diagnostika

Gebėjimai ir ateities perspektyvos Tapęs psichologu, galėsi:

▪ paaiškinti asmenų ir grupių elgseną, nustatyti psichologinių sunkumų pobūdį, numatyti pagalbos asmeniui būdus, bendradarbiauti su kitais specialistais; ▪ moksliškai ir etiškai taikyti psichologijos žinias įvairiose srityse; ▪ dirbti psichologu arba psichologu asistentu ▪ švietimo (mokslo ir mokymo), socialinės rūpybos, ▪ sveikatos apsaugos įstaigose, pramonės ir ▪ viešojo administravimo įmonėse. Kvalifikacija Psichologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis Studijų trukmė 4 metai

*

Konkursinio balo sandarą rasi 117 psl.

81


SMF

Bakalauro studijos

Socialinis darbas / Gebėjimai ir ateities perspektyvos

Studijų dalykai

Tapęs socialiniu darbuotoju, galėsi:

Psichologija socialiniame darbe Socialinio darbo pagrindai Specialybės kalbos kultūra Asmenybės raida Sociologijos pagrindai socialiniame darbe Žmogaus elgesys socialinėje aplinkoje Socialinė pedagogika Socialinė politika Teisės pagrindai socialiniame darbe Bendruomenės organizavimas Socialinė raida Socialinio darbo gebėjimų praktikumas Grupinės supervizijos praktikumas Krizių intervencija Socialinis darbas su šeima ir individais Socialinių programų planavimas ir administravimas Kiekybiniai tyrimai socialiniame darbe Lytis ir socialinis darbas Socialinis darbas su grupėmis Žmogaus teisės ir socialinis darbas Darbas komandoje Kokybiniai tyrimai socialiniame darbe Socialinė reabilitacija ir integracija Socialinio darbo etika ir Bažnyčios socialinis mokymas Šeima rizikos visuomenėje Vaiko globa Socialinis darbas gerontologijoje Socialinis darbas su priklausomybėmis sergančiais žmonėmis Socialinis darbas sveikatos priežiūros sistemoje

▪ dirbti su įvairiomis klientų grupėmis, nustatyti jų psichologinius ir socialinius poreikius bei galimybes; ▪ planuoti, organizuoti ir koordinuoti socialinės pagalbos procesus, vertinti žmonių socialinio funkcionavimo bei visuomenėje vykstančius pokyčius; ▪ siekti socialinio teisingumo ir žmogaus teisių užtikrinimo; ▪ dirbti socialiniu darbuotoju socialinės apsaugos sistemos institucijose (Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje bei jos padaliniuose, apskričių ir savivaldybių socialinės paramos skyriuose, globos namuose, priklausomybės ligų centruose, specializuotose globos įstaigose, dienos ir bendruomenės centruose), švietimo sistemos įstaigose, sveikatos priežiūros sistemos įstaigose, teisėsaugos institucijose bei nevyriausybinėse organizacijose, vykdančiose įvairius projektus ir teikiančiose socialines paslaugas vaikams ir jaunimui, šeimoms, suaugusiems asmenims, turintiems įvairių sveikatos problemų, sergantiems priklausomybių ligomis, atliekantiems įkalinimo bausmę, pagyvenusiems žmonėms ir kt.; ▪ inicijuoti socialinius projektus, steigti įvairias socialines įstaigas bei joms vadovauti. Kvalifikacija Socialinio darbo bakalauro kvalifikacinis laipsnis Studijų trukmė 4 metai

*

Konkursinio balo sandarą rasi 117 psl.

82

Pažintinė socialinio darbo praktika Kvalifikacinė socialinio darbo praktika Priešdiplominė socialinio darbo praktika Kursinis darbas Socialinio darbo bakalauro baigiamasis darbas


Socialinių mokslų fakultetas

s m f.vd u. l t

Baltijos regiono kultūros

Sociologija ir antropologija / Studijų dalykai Socialiniai santykiai Sociokultūrinė antropologija Specialybės kalba ir akademinis raštingumas Kultūrų įvairovė ir tarpkultūrinis pažinimas Socialinė kaita Klasikinės sociologijos teorijos Kokybiniai socialinių mokslų metodai Sociokultūrinės antropologijos teorijos Deviacijų sociologija Lauko tyrimų metodai Lyčių sociologija Socialinė psichologija Demografija Europos antropologija Kiekybiniai socialinių mokslų metodai Šeimos sociologija Šiuolaikinis sociologinis mąstymas Duomenų tvarkymo programos Ekonomikos sociologija Politikos sociologija Religijos sociologija ir antropologija Sveikatos sociologija Etniškumas ir nacionalizmas Kiekybinė duomenų analizė Socialinė nelygybė ir atskirtis Migracijos sociologija ir antropologija Specialusis kursas Specialybės praktika Kursinis darbas Sociologijos ir antropologijos bakalauro baigiamasis darbas

Gebėjimai ir ateities perspektyvos Tapęs sociologu, galėsi:

▪ tirti įvairias kultūras ir visuomenes, jų raidą ir ypatumus; ▪ nustatyti kultūrinius konfliktus bei socialines problemas, įvertinti jų pobūdį ir rekomenduoti, kaip jas spręsti; ▪ plėtoti tarpkultūrinę komunikaciją; ▪ taikyti sociologijos ir antropologijos teorijas bei analizuoti socialinio gyvenimo reiškinius; ▪ suprasti visuomenės socialinių institucijų veikimo sąlygas ir principus, įvertinti šiuolaikinio pasaulio kaitos veiksnius ir tendencijas; ▪ rengti įvairių visuomenės gyvenimo sričių tyrimo projektus, be to, analizuodamas socialinį gyvenimą, gebėsi taikyti kiekybinius ir kokybinius metodus, naudotis įvairiomis socialinių mokslų srities duomenų apdorojimo kompiuterinėmis programomis; ▪ dirbti įvairiuose socialinių tyrimų centruose, visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų institucijose, biudžetinėse įstaigose, verslo įmonėse, reklamos ir viešųjų ryšių agentūrose, įvairiose žiniasklaidos srityse, kitose visuomenės gyvenimo srityse, kuriose būtina išmanyti darbuotojų tarpusavio santykius, gebėti nustatyti socialines problemas ir atlikti tyrimus. Kvalifikacija Sociologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis Studijų trukmė 4 metai

*

Konkursinio balo sandarą rasi 117 psl.

83


TF

Bakalauro studijos

TF /

84


Teisės fakultetas

tei s e.vd u. l t

Teisės fakultetas Jonavos g. 66-113, Kaunas dek@tf.vdu.lt

(8 37) 751 044

teise.vdu.lt

VDU Teisės fakultetas

{pasiekimai} VDU Teisės fakultetas yra perėmęs modernias, šiuolaikines geriausių užsienio universitetų taikomas dėstymo metodikas. Atsisakyta įprasto paskaitų modelio, kai dėstytojas kalba, o studentai konspektuoja. Vyksta diskusijos, praktiniai užsiėmimai, kurių metu analizuojami konkretūs teisės nuostatų pritaikymo atvejai, koliziniai teisės uždaviniai sprendžiami taikant klausimų ir atsakymų metodą. Daugelį teisės dalykų Teisės fakulteto studentams dėsto teisės specialistai iš JAV, Jungtinės Karalystės, Italijos, Ispanijos ir kitų šalių aukštųjų mokyklų. Daug dėmesio skiriama teisės srities anglų kalbos žinioms, todėl VDU Teisės fakulteto absolventai geba analizuoti teisės dokumentus anglų kalba ir gali konkuruoti su geriausiais Vakarų Europos teisininkais, dalyvauti konkursuose į Europos ir tarptautines institucijas.

{bakalauro}

{magistrantūros}

▪ Teisė (vientisųjų studijų programa) ▪ Teisė ir finansai

▪ Vientisosios teisės studijos ▪ Tarptautinio verslo teisė (International Business Law, dėstoma anglų kalba)

studijų programos

studijų programos

{partneriai}

 

 

85


TF

Bakalauro studijos

Absolventai / Jurgita Malinauskaitė Baigė teisės studijas (2001 m.). 2006 m. Vestminsterio (Westminster) universitete jai suteiktas teisės mokslų daktarės laipsnis. Nuo 2003 m. Britų tarptautinės ir lyginamosios teisės instituto (British Institute of International and Comparative Law) narė. Nuo 2008 m. dėsto Europos Sąjungos teisę Brunelio universitete (Jungtinėje Karalystėje).

Evaldas Rapolas Baigė teisės studijas (1998 m.). Šiuo metu yra advokatas, advokatų profesinės bendrijos „Magnusson ir partneriai“ partneris.

Judita Nagienė Baigė teisės studijas (2000 m.). Šiuo metu yra Lietuvos krašto apsaugos ministerijos Teisės departamento vadovė.

Marius Bartninkas Baigė teisės studijas (2005 m.). Šiuo metu yra teisininkas, Kauno apylinkės teismo teisėjas, VDU Teisės fakulteto dėstytojas.

86

 


Teisės fakultetas

tei s e.vd u. l t

Vientisosios teisės studijos / Studijų dalykai Įvadas į teisės studijas Teisinė lingvistika Logika teisininkams Teisės anglų kalba Lotynų kalbos pradmenys teisininkams Teisės pagrindai Romėnų teisė Psichologija teisininkams Politinės-teisinės institucijos Teisės teorija Konstitucinė teisė Teisės istorija Darbo teisė Europos Sąjungos teisė Civilinė teisė ir procesas Baudžiamoji teisė ir procesas Administracinė teisė ir procesas Tarptautinė viešoji teisė Teisės diskursas Mokesčių teisė Teisininkų etika Teisinė praktika

Gebėjimai ir ateities perspektyvos Tapęs teisininku, galėsi:

▪ dirbti advokatu, prokuroru, notaru, teisėju, antstoliu, įmonių teisininku; ▪ savo karjerą sieti su darbu tarptautinėse organizacijose, Europos Sąjungos struktūrose, tarptautinėse ir Lietuvos verslo įmonėse, įstaigose bei organizacijose. Kvalifikacija Teisininko profesinė kvalifikacija Studijų trukmė 5 metai

*

Konkursinio balo sandarą rasi 118 psl.

Pasirenkamieji studijų dalykai Lietuvos politinė sistema ir politikos tradicija Politinė filosofija Socialinių tyrimų metodai Socialinė antropologija Mikroekonomika Makroekonomika Finansų teisė Įmonių teisė Šeimos teisė Teisinių sistemų lyginamoji analizė Žmogaus teisės

87


TF

Bakalauro studijos

Teisė ir finansai / Gebėjimai ir ateities perspektyvos Tapęs teisininku, galėsi:

▪ dirbti bankuose, mokesčių inspekcijoje, investicinėse bendrovėse, policijoje, ikiteisminio tyrimo institucijose, privačiose bendrovėse, finansų valdymo paslaugų įmonėse, teismuose, advokatų kontorose, notariato ar antstolių įstaigose ar kitose institucijose, kuriose dirbant reikia teisės ir finansų mokslų sričių žinių. Kvalifikacija Teisės bakalauras Studijų trukmė 4 metai

*

Konkursinio balo sandarą rasi 118 psl.

88

Studijų dalykai Mikroekonomika Teisės teorija Makroekonomika Teisės istorija Finansų pagrindai Konstitucinė teisė Civilinė teisė Baudžiamoji teisė Finansų apskaita Baudžiamojo proceso teisė Administracinė teisė ir procesas Civilinio proceso teisė Europos Sąjungos teisė Mokesčių teisė Firmos finansų valdymas Finansų teisė Bankroto teisė Darbo teisė Tarptautinė viešoji teisė Įmonių teisė Valstybės finansai


TeisÄ—s fakultetas

tei s e.vd u. l t

pro/ progresyvus

89


VDU

Vytauto Did탑iojo universitetas

Kalbos /

90


Užsienio kalbų institutas

vd u. l t

Užsienio kalbų institutas / Užsienio kalbų mokymasis yra neatsiejamas nuo universitetinio išsilavinimo, o gerai mokant kalbą atsiveria bet kurios durys. Visiems VDU studentams suteikiama ypatinga galimybė pasirinkti, kiek ir kokių kalbų mokytis iš siūlomų daugiau nei 30 modernių ir klasikinių kalbų: ▪ anglų ▪ arabų ▪ danų ▪ estų ▪ hebrajų ▪ ispanų ▪ italų ▪ japonų

▪ jidiš ▪ katalonų ▪ kinų ▪ kirgizų ▪ korėjiečių ▪ latvių ▪ lenkų ▪ lietuvių gestų

▪ lietuvių kalba užsieniečiams ▪ lotynų ▪ Naujojo Testamento graikų ▪ naujoji graikų ▪ norvegų ▪ portugalų

▪ prancūzų ▪ rusų ▪ senoji graikų ▪ serbų ▪ suomių ▪ švedų ▪ turkų ▪ vokiečių

Universitete veikiantis Užsienio kalbų institutas (UKI) – tai modernus plačiausią užsienio kalbų spektrą Lietuvoje siūlantis akademinis kalbų institutas, užtikrinantis kokybišką ir interaktyvų kalbų mokymąsi. Užsienio kalbų mokoma(si) intensyviai – penkis kartus per savaitę auditorijose, virtualioje aplinkoje, kompiuterizuoto kalbų mokymo(si) klasėje, savarankiško mokymosi centruose. UKI dirba daugiakalbis ir daugiakultūris dėstytojų kolektyvas, dešimčiai iš jų dėstoma kalba yra gimtoji. UKI aktyviai skatina neformalius kalbų mokymosi būdus: drauge su kalbų ir kultūrų klubais rengia knygų parodas, kino filmų užsienio kalba peržiūras, organizuoja kalbų savaites, konferencijas ir kitus renginius. Nuo 2014 m. pradėtas organizuoti tandeminis kalbų mokymas(is): studentai, atvykę iš skirtingų šalių, poroje moko vienas kitą savo gimtosios kalbos. Išskirtinis dėmesys skiriamas anglų kalbai. Privalomųjų anglų kalbos B1 ir B2 dalykų turinys nukreiptas į akademinės anglų kalbos kompetencijų tobulinimą. Siūlomi specializuoti aukštesnių C1 ir C1/2 lygių anglų kalbos dalykai: verslo, teisės, politikos, akademinė, meno, socialinių mokslų anglų kalba bei pasiruošimas standartizuotiems testams.

Visiškai skirtingas nei mokykloje anglų kalbos dalyko turinys ir netgi forma labiau motyvuoja mokytis ir padeda rimčiau žiūrėti į anglų kalbos mokymąsi. VDU studentas

91


VDU

Vytauto Didžiojo universitetas

Tarptautinė patirtis / Pagal mainų programas dalinėms studijoms galima išvykti į

Kasmet dalinėms studijoms ir praktikai užsienyje išvyksta daugiau nei

universitetus 50 pasaulio šalių

VDU studentų

378

300

Kasmet į VDU dalinėms, visoms studijoms ar praktikai atvyksta daugiau nei

500

užsienio studentų

Dalinių studijų galimybės] Studijų mainai pasitelkiant virtualųjį mobilumą – tai unikali galimybė VDU studentams studijuoti užsienio universitete virtualiai. Studentai gali pasirinkti vieną ar du dalykus per semestrą ir juos studijuoti viename iš universitetų partnerių ir tuo pačiu metu – VDU. Tokio pobūdžio mobilumas studentams leidžia pažinti užsienio šalies universitetą, paskaitų organizavimo metodus, dėstytojus, įgyti tarpkultūrinės patirties ir pasiruošti fiziniam mobilumui. „Erasmus“ + mainų studijos – tai galimybė VDU studentams išvykti iki 12 mėnesių trunkančių studijų mainams kiekvienoje pakopoje į universitetus partnerius, vykdančius programą „Erasmus+“, ir įgyti tarptautinių studijų patirties. Jų metu studentai įgauna kalbos ir švietimo srities žinių, susipažįsta su kultūra bei Europos šalių patirtimi konkrečių disciplinų srityje. Studijų metu studentams mokama 300–500 EUR stipendija. Mainų studijos „Campus Europae“ – tai dar viena VDU siūloma mainų studijų galimybė. Ją suteikiančių 16-kos universitetų tikslas – skatinti studentus mokytis užsienio kalbų (pirmąjį semestrą studentai, be specialybės dalykų, dar mokosi šalies, į kurią atvyko, kalbos, o antrąjį semestrą jau lanko paskaitas vietos kalba). Studentai turi galimybę įgyti ne tik mokslo ir praktinių, bet ir kultūrinių, socialinių žinių, padedančių užmegzti naudingus profesinius ryšius. VDU dvišalių mainų studijos – tai galimybė studentams išvykti vieną arba du semestrus trunkančioms dalinėms studijoms už Europos ribų ir studijuoti net 40 šalių (Pietų ir Šiaurės Amerikoje, Artimuosiuose Rytuose, Vidurio, Rytų ir Pietryčių Azijoje) esančiuose universitetuose. Studentai dalinėms studijoms gali laimėti 250–500 EUR VDU mobilumo stipendiją. VDU dvišalių mainų studijoms atrinkti studentai gali būti nominuojami prestižinėms užsienio šalių vyriausybių stipendijoms.

92


išvykti dalinėms studjoms:

šalis VDU studentai gali

Į šia spalva pažymėtas pasaulio

Airija Argentina Armėnija Austrija Azerbaidžanas Baltarusija Belgija Bosnija ir Hercogovina Brazilija Bulgarija Čekija D. Britanija Danija

Estija Graikija Gruzija Indija Indonezija Ispanija Italija

Izraelis Japonija JAV Kanada Kazachstanas Kinija Kipras

Kroatija Latvija Lenkija Liuksemburgas Malaizija Malta Meksika

Norvegija Nyderlandai Pakistanas Pietų Korėja Portugalija Prancūzija Rumunija

Rusija Škotija Slovakija Slovėnija Suomija Švedija Šveicarija

Tailandas Taivanas Turkija Ukraina Vengrija Vokietija


VDU

94

Vytauto Did탑iojo universitetas


Praktika Lietuvoje ir užsienyje

vd u. l t

Praktika / VDU bakalauro studijų studentai atlieka

Visą studijų laikotarpį studentams karjerą planuoti padeda:

profesinę praktiką, kuri programose vykdoma keliais etapais.

▪ VDU Karjeros centras, ▪ Universiteto fakultetai ir dėstytojai.

10 savaičių praktiką

Praktika Lietuvoje Praktikos metu Vytauto Didžiojo universitete ypatingas dėmesys skiriamas teorinių žinių pritaikymui realioje darbo aplinkoje. Studentai, priklausomai nuo pasirinktos studijų programos, per 10 savaičių trunkančią praktiką gilina žinias ir tobulina įgūdžius įvairiose valstybinėse institucijose (prezidentūra, Seimas, Vyriausybė, ministerijos, departamentai, savivaldybės, teismai ir kt.), didžiausiose sėkmingai veikiančiose privataus sektoriaus įmonėse (pvz. informacinių technologijų įmonės, privatūs bankai, reklamos ir komunikacijos agentūros, šalies dienraščiai, technologinės įmonės ir kt.), viešose įstaigose (teatrai, muziejai, institutai, laboratorijos, socialinių paslaugų centrai, švietimo įstaigos ir kt.) , nevyriausybinėse organizacijose.

Praktika svetur Erasmus + studentų praktika – tai puiki galimybė VDU studentams pritaikyti teorines žinias praktikoje ir išvykti į 2–12 mėnesių trunkančią praktiką užsienio įmonėje ar organizacijoje vienoje iš Europos Sąjungos šalių, taip pat Turkijoje, Islandijoje, Norvegijoje ar Lichtenšteine. Praktikos metu studentams skiriama 500–700 EUR stipendija. Erasmus + absolventų praktika – tai nauja galimybė VDU absolventams, leidžianti pritaikyti studijų metu įgytas žinias ir įgūdžius bei susipažinti su užsienio darbo rinka, jos keliamais reikalavimais. Per metus po studijų baigimo absolventai turi galimybę išvykti praktikai, trunkančiai 2–12 mėnesių, į užsienio įmonę ar organizaciją vienoje iš Europos Sąjungos šalių, taip pat Turkijoje, Islandijoje, Norvegijoje ar Lichtenšteine. Praktikos metu absolventams mokama 500–700 EUR stipendija. VDU praktika, gaunant VDU mobilumo stipendiją, – tai galimybė studentams atlikti praktiką arba stažuotę visame pasaulyje. Praktika skirta specialybiniams įgūdžiams tobulinti, todėl turi sietis su studijomis. Praktikos trukmė – 1–3 mėnesiai. Praktikos metu studentams skiriama 350–600 EUR stipendija. Praktika Lietuvos Respublikos (LR) diplomatinėse atstovybėse, lietuvių bendruomenėse ir lituanistinio švietimo įstaigose užsienyje – tai galimybė VDU studentams atlikti 2–10 mėnesių trunkančią praktiką LR diplomatinėse atstovybėse, lietuvių bendruomenėse ir lituanistinio švietimo įstaigose visame pasaulyje. Studentams skiriama 500–700 EUR stipendija ir, atliekant praktiką už Europos Sąjungos ribų, išmoka kelionės išlaidoms padengti. Patirties partnerių iniciatyva – tai iniciatyva, kuri vienija penkis didžiausius Lietuvos universitetus (Vytauto Didžiojo, Kauno technologijos, Vilniaus, Vilniaus Gedimino technikos ir Klaipėdos universitetus) ir Lietuvos pramonininkų konfederaciją. Ši iniciatyva suteikia galimybę VDU studentams atlikti praktiką visame pasaulyje žinomose organizacijose, pvz., Jungtinių Tautų Organizacijoje, Pasaulio turizmo organizacijoje ir kitose.

95


VDU

96

Vytauto Did탑iojo universitetas


Bendrabučiai

vd u. l t

Bendrabučiai / Vytauto Didžiojo universiteto studentai gali apsigyventi trijuose bendrabučiuose, kuriuose studentams sukurtos palankios sąlygos gyventi, mokytis ir ilsėtis. Gyvenamosios vietos bendrabučiuose skiriamos paskelbus konkursą, kuris vyksta studijų sutarčių su Universitetu sudarymo laikotarpiu, vadovaujantis Vytauto Didžiojo universiteto Rektoriaus patvirtintu VDU gyvenamųjų vietų administravimo tvarkos aprašu. Gyvenamoji vieta bendrabutyje skiriama atsižvelgiant į studentų socialinį statusą prioriteto tvarka: ▪ studentams, kuriems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo skirta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę; ▪ neįgaliems studentams, atsižvelgiant į jų darbingumo lygį; ▪ studentams iš šeimų, auginančių keturis ar daugiau vaikų; ▪ studentams, atsižvelgiant į šeimos pajamas, tenkančias vienam asmeniui. Visuose bendrabučiuose įrengta skaityklų, skalbyklų, džiovyklų, virtuvių, studentų poilsio zonų. Bendrabučiuose yra svečių kambarių, kuriuos studentai gali rezervuoti savo svečių bei artimųjų viešnagėms. Kiekvienas bendrabučio gyventojas turi prieigą prie interneto.

VDU BENDRABUČIAI NR. 1* (TAIKOS PR. 119) IR NR. 3 (TAIKOS PR. 123) Abu šie bendrabučiai yra įsikūrę Dainavos mikrorajone. VDU bendrabutis Nr. 1 2011 m. buvo iš pagrindų renovuotas, tad studentams buvo sudarytos sąlygos patogiai gyventi. Kambariai išdėstyti blokine sistema: bloke yra du kambariai (vienas dvivietis, kitas trivietis), apstatyti naujais baldais, kiekviename bloke yra bendras vonios kambarys. Pastate įrengta įėjimo į bendrabutį apsaugos sistema: patekti į jį galima tik su Lietuvos studento pažymėjimu arba tam skirta elektronine kortele. VDU bendrabutyje Nr. 3 yra erdvūs dviviečiai kambariai. Suremontuoti ir įrengti bendro naudojimosi (vaikinams ir merginoms atskirai) dušai yra bendrabučio rūsyje.

VDU BENDRABUTIS NR. 2* (VYTAUTO PR. 71) Bendrabutis įsikūręs pačiame miesto centre. Kasmet bendrabutyje gyvena apie 200 iš užsienio atvykusių studentų. Į pastatą galima patekti tik pasinaudojus el. įėjimo į bendrabutį sistema. Aštuoniuose pastato aukštuose yra atskiri dviviečiai ir triviečiai kambariai arba priklausantys blokui, kurie turi po atskirą vonios kambarį. Kiekviename aukšte yra po dvi virtuves.

*Pritaikytas judėjimo negalią turintiems asmenims

97


VDU

98

Vytauto Did탑iojo universitetas


Draugiškas studentams su negalia

vd u. l t

Draugiškas studentams su negalia / Atvirumas, dialogas ir draugiška atmosfera yra Vytauto Didžiojo universitete puoselėjamos vertybės. Nuo pat Universiteto atkūrimo siekiama atsižvelgti į individualius poreikius, sudaryti vienodas sąlygas visiems studentams, todėl negalia nėra kliūtis tapti Universiteto akademinės bendruomenės nariu. Universitete kasmet studijuoja per 200 įvairias negalias turinčių studentų. Įgyta patirtis Universiteto akademinei bendruomenei padėjo sukurti skirtingiems negalios tipams pritaikytą mokymosi ir studijų aplinką, kuri nuolat tobulinama bendradarbiaujant su geriausiais šios srities specialistais bei negalią turinčiais studentais. Čia kiekvienas yra gerbiamas, išklausomas ir vertinamas, studentui sudaromos sąlygos tapti imlia asmenybe ir aktyviu visuomenės nariu.

Vytauto Didžiojo universitetas, įgyvendindamas neįgaliems studentams draugiško universiteto idėją: ▪ taiko stojimo į Universitetą lengvatas; ▪ tarpininkauja skiriant Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Valstybinio studijų fondo finansinę paramą; ▪ teikia studijų ir apgyvendinimo bendrabučiuose mokesčio lengvatų; ▪ nuolat kuria ir pertvarko savo materialinę bazę, kad pritaikytų ją negalią turintiems studentams; ▪ sudaro sąlygas gyventi pritaikytuose bendrabučio kambariuose, esant poreikiui, neįgaliam studentui leidžia gyventi su lydinčiu asmeniu; ▪ dauguma studijų programų yra lanksčios ir gali būti pritaikytos prie neįgalaus studento poreikių, kylančių studijų metu; tai būdinga nuotolinėms studijoms, atsiskaitymams ir pan.; ▪ pagrindiniame VDU pastate (K. Donelaičio g. 52, I a.) neįgaliems studentams yra įrengtas poilsio kambarys, kuriame galima pailsėti, pasinaudoti masažo kėde ar tiesiog mokytis ramioje aplinkoje; ▪ studentams, turintiems negalią, sudaromos sąlygos naudotis jų poreikiams pritaikytomis mokymo / ugdymo priemonėmis bei įrenginiais (pvz., teksto didinimo ir įgarsinimo programomis, Brailio rašto spausdintuvu, vaizdo didinimo aparatu, ryškiaspalvėmis klaviatūromis ir kt.); ▪ studijų metu informaciją bei pagalbą neįgaliems studentams teikia už neįgalių studentų reikalus atsakingas VDU darbuotojas. Daugiau apie VDU, kaip neįgaliesiems draugišką universitetą, galima sužinoti adresu: vdu.lt/negalia.

99


VDU

Vytauto Didžiojo universitetas

Studentų atstovybė /

Pagrindinės atstovybės veiklos sritys ▪ studentų interesų atstovavimas ▪ akademiniai ir socialiniai reikalai ▪ studentams aktualių naujovių ir sprendimų viešinimas ▪ lėšų studentiškiems projektams finansuoti paieška ▪ studentų laisvalaikio organizavimas ir kultūrinių poreikių tenkinimas ▪ tarptautinių ryšių su užsienio universitetų studentais užmezgimas ▪ atstovybės narių kompetencijos kėlimas ir vidinės atmosferos gerinimas ▪ įsimintinų Universiteto ir miesto bendruomenei renginių organizavimas Taigi, Vytauto Didžiojo universitete ne tik studijuojama, bet ir daug dėmesio skiriama asmenybės kūrybiškumui įvairiapusiškai ugdyti, Universiteto bendruomenei formuoti. Nori prisidėti ir Tu? Junkis prie VDU SA!

100


VDU SA, Visuomet Dinamiškai Unikali Studentų Atstovybė, – tai studentų interesams atstovaujanti organizacija, deleguojanti savo narius į aukščiausias Universiteto valdžios institucijas: Senatą, Universiteto tarybą, rektoratą, fakultetų bei studijų institutų tarybas.

101


VDU

Vytauto Didžiojo universitetas

Saviraiška / Prisijunk prie organizacijos, kuri labiausiai atspindi Tavo lūkesčius, o jei nerandi Tave dominančio klubo, būdamas studentu, galėsi sukurti savo organizaciją! „VDU Economicus“ – verslių, išradingų, drąsių bei veiklių Ekonomikos ir vadybos fakulteto studentų organizacija, kurioje formuojasi tikrasis supratimas apie mokslą. „VDU Economicus“ yra ideali vieta, kurioje gali įgyvendinti savo idėjas, nugalėti baimes, praplėsti pasaulėžiūrą, organizuoti konkursus, diskusijas, įdomius projektus. Tarptautinė studentų ir lyderystės skatinimo organizacija „AIESEC Kaunas“ yra tarptautinė, ne pelno siekianti, nepolitinė, aukštojo išsilavinimo studentų organizacija. Tai – jaunimui ugdyti suformuota erdvė, kurioje galima vystyti įgūdžius, reikalingus šiandienos ir ateities visuomenei. Klubas „Gyva gestų kalba“ – lietuvių gestų kalbos vartotojus subūręs ir suvienijęs klubas. Jis pasižymi bendrystės ir kūrybinės erdvės plotme, draugystės puoselėjimu per kurčiųjų kultūros ypatumus, taip prisidedant prie geranoriškos, tolerantiškos visuomenės formavimo. VDU Sociologų klubas – neformali, nepolitinė, ne pelno siekianti organizacija, vienijanti studentus, dėstytojus ir kitus asmenis, besidominčius sociologija. VDU Jungtinių Tautų studentų klubas (JTSK) – organizacija, siekianti didinti studentų domėjimąsi politiniu gyvenimu ir labiau į jį įtraukti, puoselėti toleranciją ir žmogaus teises. Studentų iniciatyvų ir medijų inovacijų centras „SIMIC“ – tai organizacija, vienijanti visus neabejingus šiuolaikinėms medijoms. Čia susirinkę studentai kuria žiniasklaidą tokią, kokią norėtų matyti patys. VDU Istorijos studentų draugija susibūrė istorijos studentų ir bendraminčių iniciatyva. Ji aktyviai veikia tiek Universiteto erdvėje, tiek už jos ribų. Draugijos tikslas – praplėsti knygose glūdinčias istorijos žinias praktine veikla, sužadinti susidomėjimą ne tik faktais, bet ir vietovėmis ar įvykiais. Debatų klubas skatina viešosios reglamentuotos diskusijos – debatų kultūrą ir plėtrą bei vystymąsi Lietuvos studentų bendruomenėje, organizuoja viešąsias diskusijas tarptautinėje bendruomenėje svarstomomis temomis, dalyvauja ir reprezentuoja VDU nacionaliniuose ir tarptautiniuose debatų čempionatuose, viešojo kalbėjimo konkursuose, kituose renginiuose. Informatikos fakulteto organizacijos (IFO) tikslas – skatinti jaunimo užimtumą ir aktyvią veiklą, susijusią su kūryba ir saviraiška, pasitelkiant informatikos galimybes ir šios srities technologijas. „International Development Encouragement Association“ (IDEA). Šios asociacijos pagrindinis tikslas – skatinti visuomenę domėtis tarptautiniais ryšiais, organizacijos narius aktyviai dalyvauti mokslo bei kitokiuose renginiuose ir bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio valstybių nevyriausybinėmis, neformaliomis organizacijomis.

102


Saviraiška

vd u. l t

Saviraiška /

ATRASK SAVE VDU ORGANIZACIJOSE „ESN VMU“ – tarptautinio programos „Erasmus“ studentų tinklo (angl. Erasmus Student Network, ESN) padalinys VDU, įgyvendinantis įvairius projektus bei iniciatyvas, organizuojantis renginius. Ši organizacija skatina VDU akademinės bendruomenės savanorystę ir aktyvų pilietiškumą, gerina atvykusių užsienio studentų integraciją VDU ir padeda reintegruotis į VDU grįžusiems Universiteto studentams, kurie dalyvavo studijų arba praktikos mainų programose. VDU mentorių programa skatina tarpkultūriškumą ir savanorystę pagal principą „Studentai padeda studentams“. VDU mentoriai – tai aktyvūs, idėjų turintys, atsakingi studentai, galintys skirti laiko ir padėti užsienio šalių studentams, atvykusiems studijoms ar praktikai į VDU, prisitaikyti ir socializuotis akademinėje bendruomenėje Kaune, Lietuvoje bei pasiruošę patirti naujų įspūdžių, įgyti naujų įgūdžių ir praplėsti savo pažinčių ratą visame pasaulyje. Europos studentų teisininkų asociacijos Lietuvos nacionalinės grupės „ELSA Lietuva“ Vytauto Didžiojo universiteto filialas (ELSA VDU) siekia gilinti Teisės fakulteto studentų ir studijas šiame fakultete baigusių jaunųjų teisininkų teorines ir praktines žinias, tobulinti profesinius ir organizacinius įgūdžius, skatinti ir plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą, ugdyti tarpusavio supratimą, iniciatyvą bei atsakomybę ir skatinti visuomenės teisinį švietimą. Adomo Mickevičiaus lenkų kalbos ir kultūros klubas skirtas visiems, kurie domisi lenkų kalba, kultūra ir polonistikos tyrimais.

103


VDU

Vytauto Didžiojo universitetas

Saviraiška / Šiaurės šalių kalbų ir kultūros klubo „Šiaurės klubas“ pagrindinis tikslas yra populiarinti Šiaurės Europos šalių – Danijos, Islandijos, Norvegijos, Suomijos ir Švedijos kalbas ir kultūrą, vienyti asmenis, besidominčius danų, islandų, norvegų, suomių ir švedų kalbomis ir kultūra bei skleisti informaciją apie šių šalių kalbą, kultūrą, literatūrą, meną, tradicijas ir studijų galimybes. Leonardo da Vinci italų kalbos ir kultūros klubo tikslas – suburti italų kalbos studentus ir visus jai neabejingus asmenis, rengti kultūrinius susitikimus su Italija susijusiomis temomis, puoselėti Italijos kultūrą ir kalbą VDU ir už jo ribų. Prancūzų kalbos ir kultūros klubas skirtas visiems, kurie domisi prancūzų kultūra – filmais, muzika, kalba, tradicijomis, literatūra. Čia dalijamasi viskuo, kas prancūziška, virtualioje erdvėje, organizuojami teminiai susitikimai VDU patalpose. Portugalų kalbos ir kultūros klubas „Pessoa(s)“ vienija asmenis, besidominčius portugalų kalba ir kultūra, bei įvairiomis iniciatyvomis skatina tarptautiškumą ir toleranciją. Filosofijos studentų mokslo draugija „Agora“ ragina studentus ir dėstytojus diskutuoti apie filosofinius tekstus neformalioje aplinkoje, organizuoja kino ciklus „Filosofija kine“. Studentai istorikai yra aktyvūs Tarptautinės istorikų studentų asociacijos nariai. Miguelio de Cervanteso ispanų kalbos ir kultūros klubas populiarina ispanų kalbą ir kultūrą, supažindina su ispaniškai kalbančių šalių ir tautų istorija, literatūra, kultūra ir tradicijomis. Japonistų klubas „Hashi“ vienija japonų kultūros gerbėjus Kaune. Japonų pavyzdžiu tik studentų administruojamas klubas kas savaitę kviečia į susitikimus, kurių metu vyksta japoniškų filmų peržiūros, žaidimai, diskusijos prie arbatos puodelio ir susitikimai su Lietuvoje apsilankančiais japonais. AJMD „Modusas“ – tai Gamtos mokslų fakulteto akademinio jaunimo mokslinė draugija, kuri populiarina gamtos mokslus, skleidžia aplinkosaugos idėjas ir mokslo žinias akademinėje bendruomenėje bei visuomenėje. Taip pat gyvuoja aplinkos studijų klubas „Disoma“. Teatro diskusijų klubas yra atviras ir Universiteto bendruomenei, ir visiems, kurie nors šiek tiek domisi teatru. Tai – vieta, kurioje galima labiau susipažinti su magišku scenos pasauliu, susitikti su teatrą kuriančiais menininkais bei kritikais, patekti į repeticijas, žiūrėti spektaklius, diskutuoti ir rašyti apie juos bei juose keliamas problemas, pabandyti praktiškai prisiliesti prie šios meno rūšies seminarų metu ir kūrybinėse dirbtuvėse. ATRASK SAVE PER SAVANORYSTĘ – TAPK VDU SAVANORIU! „VDU savanoriai“ – tai Universiteto vykdoma programa, kurioje dalyvaujantys studentai gali skirti dalį savo laiko savanoriškai veiklai Universitete ir taip padėti Universitetui bei jo bendruomenės nariams. Tapęs VDU savanorių komandos dalimi, gali ne tik įgyti naujų bei vertingų žinių, bet ir išbandyti save naujose veiklose, dalyvauti mokymuose, seminaruose ir pan.

104


Saviraiška

vd u. l t

105


Sporto centras Vytauto Didžiojo universitete kiekvienas studentas gali nemokamai sportuoti VDU Sporto centre. Čia Universiteto studentai ir darbuotojai gali siekti sporto aukštumų ar fiziškai lavintis, stiprinti ir išsaugoti sveikatą bei darbingumą. Norinčiųjų sportuoti ir turiningai praleisti laisvalaikį Sporto centre laukia treniruoklių, aerobikos, krepšinio salės, teniso stalai, jogos treniruotės. Be to, kiekvieno pavasario semestre yra skaitomas teorinis kursas „Asmens sveikatos ugdymas“. Sporto centras organizuoja pagrindinių komandinių sporto šakų (krepšinio, futbolo, tinklinio) komandų komplektavimą, užtikrina tinkamą jų sportinį pasirengimą, suteikia galimybę dalyvauti įvairaus lygio varžybose Lietuvoje ir užsienyje. Individualių sporto šakų (lengvosios atletikos, plaukimo, badmintono, stalo teniso, teniso, fechtavimo, šaudymo ir kt.) sportininkams sudaroma galimybė dalyvauti Lietuvos studentų sporto asociacijos organizuojamose studentų sporto varžybose ir atstovauti Universitetui. Kiekvienais metais rengiamos Rektoriaus taurės krepšinio ir futbolo varžybos tarp fakultetų, kuriose gali dalyvauti kiekvienas Universiteto studentas. Krepšinio nežaidžiantys, bet savo Universiteto komandas palaikyti norintys studentai gali tapti VDU Krepšinio fanų klubo nariais.

106


Žymiausi VDU krepšininkai / ▪ Paulius Jankūnas ▪ Jonas Mačiulis ▪ Mantas Kalnietis ▪ Mindaugas Kuzminskas

▪ Darius Šilinskis ▪ Adas Juškevičius ▪ Povilas Butkevičius ▪ Artūras Milaknis


VDU

Vytauto Didžiojo universitetas

Kaunas/ studentų miestas

Akademinis miestas. Lietuvos studentų sostinė. Jaunatviškiausias miestas. Kaunas – šiuolaikiškas ir įdomus miestas, garsus savo intelektualia atmosfera, draugiškais žmonėmis, architektūra, turiningu kultūriniu gyvenimu, įvairių kultūrų tradicijomis. Tai – miestas, į kurį studijuoti, gyventi ir dirbti kasmet atvyksta tūkstančiai jaunų žmonių iš visos Lietuvos ir užsienio. Svečius bei turistus Kaunas patraukia visame pasaulyje garsiais muzikos, šokio, vizualiojo meno festivaliais, netradiciniais projektais, muziejų kolekcijomis, meno galerijomis, įspūdinga įvairių laikotarpių bei stilių architektūra.

108


VDU Kaune

vd u. l t

Renginiai. Festivaliai. Kultūra. Menas. Kaune yra ką veikti čia ir dabar! Kaune studentų laukia daugybė neatrastų lankytinų vietų, tradicinių, kasmetinių ir spontaniškų re(n)ginių. Sporto gerbėjai mėgaujasi miesto krepšinio komandų kovomis Eurolygoje ir Lietuvos studentų krepšinio lygoje, „Žalgirio“ arenoje vyksta pasaulinio garso žvaigždžių pasirodymai (Lenny’o Kravitzo, Jameso Blunto, grupių „Rammstein“, „Red Hot Chilli Peppers“ ir kt.). Kauno studentai kasmet dalyvauja tradiciniuose festivaliuose ir šventėse (tarptautinis Kauno Jazz festivalis, Kauno kino pavasaris, tarptautinis modernaus šokio festivalis, VDU pavasarios festivalis, Pažaislio muzikos festivalis, Hanza Kaunas ir kt.), lankosi teatruose, muziejuose ir galerijose bei įvairiuose kultūriniuose ir pramoginiuose renginiuose.

109


VDU

110

Vytauto Did탑iojo universitetas


Botanikos sodas

vd u. l t

Botanikos sodas / Tai visus keturis metų laikus žaliuojanti VDU erdvė, į kurią mielai užsuka ne tik dideli, bet ir maži. 1923 m. įsteigtas Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodas (VDU KBS) užima 62,5 ha žaliąjį plotą Kauno centre. VDU KBS botaninės kolekcijos, kuriose auginami 7300 taksonų augalai, yra labai svarbios gamtos apsaugai ir moksliniams tyrimams, nuolat plečiamos ir atnaujinamos bendraujant su viso pasaulio botanikos sodais. Jų ekspozicijos, didžiausia Lietuvoje oranžerija, unikalaus grožio brandus parkas su tvenkiniais ir romantiškais tilteliais, istorinė Aukštosios Fredos dvaro aplinka sudaro puikią erdvę edukacinių, kultūrinių ir rekreacinių bendruomenės veiklų įvairovei. Kasmet sodą aplanko per 50 tūkstančių žmonių!

VDU Kauno botanikos sode veikia NSO laboratorija mažiesiems ir jauniesiems tyrėjams Visame pasaulyje botanikos sodai veikia aktyviai pristatydami visuomenei botanikos kolekcijas, pateikdami patrauklias interaktyvias edukacines programas. VDU Kauno botanikos sodas nuo jų neatsilieka: jame 2010 m. gegužę atidaryta neįprasta mokslo laboratorija vaikams. Simbolinę įėjimo į laboratoriją juostelę perkirpo žymi lietuvių kilmės antropologė profesorė Birutė Galdikas. Apsilankęs šioje laboratorijoje, kiekvienas gali tapti „mokslininku“ – ne tik mažasis ar jaunasis tyrėjas, bet ir jį atlydėję tėvai gali paimti į rankas šiuolaikinį pipetmaną ir atlikti chemijos bandymą.

Žaliosios klasės Siekiant botanikos sodo lankytojams pateikti informaciją apie mažai žinomas, bet labai vertingas uogas, įkurta klasė „Uoga“. Pateikiama įdomi informacija apie Pomologijos sektoriuje auginamas paprastąsias ir stambiauoges spanguoles, putinus, aktinidijas, sodines šilauoges, bruknes, lazdynus, sausmedžius ir kitus įdomius augalus. Sodo lankytojai, moksleiviai ir studentai gali stebėti augalų metamorfozę nuo nedrąsiai besiskleidžiančių gležnų lapelių iki spalvingomis uogų kekėmis aplipusių šakų. VDU Kauno botanikos sode auga virš 70 rūšių retų ir saugomų Lietuvos floros augalų. Siekiant geriau pristatyti lankytojams informaciją apie saugomus ir nykstančius Lietuvos floros atstovus, įkurta jiems skirta Žalioji klasė. Į ekskursiją-pamoką atvykę mokytojai su auklėtinių klase gali pasikviesti specialistą, kuriam dalyvaujant, nestandartinė pamoka apie augalų biologinės įvairovės apsaugą taps vertingesnė: bus suteikta aktualios informacijos apie retų ir saugomų augalų kategorijas, papasakota įdomybių apie Žaliojoje klasėje pasodintus labai retus augalus.

Teminės ekskursijos Botanikos sode taip pat galima užsisakyti temines ekskursijas, kurias praves skyrių specialistai. Ekskursija vedama ne daugiau kaip 25 žmonių grupei. Be įvairių renginių, augalų kolekcijų pristatymų, konferencijų, kiekvieną mėnesį VDU Kauno botanikos sodas pristato ir mėnesio augalą. Ištisus metus gyvas ir žalias botanikos sodas laukia visų norinčių ne tik aplankyti žaliąsias erdves, bet ir tų, kurie trokšta pabėgti nuo miesto šurmulio ir tiesiog pasivaikščioti ramybe alsuojančiuose soduose.

111


VDU

112

Vytauto Did탑iojo universitetas


Kaip įstoti į VDU

vd u. l t

Kaip įstoti į VDU / 2015 m. Vytauto Didžiojo universitetas priims į nuolatines pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas asmenis, turinčius dokumentais patvirtintą ne žemesnį kaip vidurinį ar jį atitinkantį išsilavinimą. Stojantieji priimami pagal konkursiniu balu grindžiamą tvarką, nustatytą Universiteto priėmimo taisyklėse. Priėmimas į Vytauto Didžiojo universiteto nuolatines pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas organizuojamas trimis etapais. 1. IŠANKSTINIS PRIĖMIMAS Į VDU Išankstinio priėmimo metu bus vykdomas priėmimas į Vytauto Didžiojo universiteto nuolatinių pirmosios pakopos ir vientisųjų valstybės nefinansuojamų studijų vietas. Prašymai dalyvauti išankstiniame konkurse bus priimami nuo 2015 m. vasario 1 d. 2. LAMA BPO BENDRASIS PRIĖMIMAS Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas metu (birželio–rugpjūčio mėn.) stojantieji galės pretenduoti į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Bendrasis priėmimas vykdomas pagal Lietuvos aukštųjų mokyklų, susivienijusių į asociaciją bendram priėmimui organizuoti (LAMA BPO), nustatytą tvarką. Stojimo prašymai registruojami tik internetu LAMA BPO svetainėje (www.lamabpo.lt). 3. PAPILDOMAS PRIĖMIMAS Į VDU Likus laisvų vietų po išankstinio ir bendrojo priėmimų, vyks papildomas priėmimas. Jo metu pavėlavusieji pateikti dokumentus arba neįstojusieji į aukštąsias mokyklas, pateikę VDU priėmimo komisijai atskirą prašymą, galės dalyvauti konkurse į likusias laisvas vietas. Prašymai dalyvauti papildomame konkurse bus priimami nuo 2015 m. rugpjūčio mėn. Į nuolatinių pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas studentai priimami vadovaujantis Universiteto rektoriaus patvirtintomis studentų priėmimo taisyklėmis. Šios taisyklės sudaromos kiekvienais metais, vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro tvirtinamu Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo aprašu, Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas dokumentuose nustatyta tvarka bei kitais LR švietimo ir mokslo ministerijos priimamais teisės aktais. Taisyklėse pateikiami studijų programų sąrašai, konkursinio balo sandara, priėmimo proceso etapai, studijų kainos ir kt. Išsami informacija apie priėmimo taisykles, procedūras ir terminus nuolat skelbiama ir atnaujinama interneto svetainėse: www.vdu.lt/stojantiesiems ir www.lamabpo.lt. Informaciją apie stojimą teikia: VDU Studijų informacijos centras K. Donelaičio g. 52-116, Kaunas Tel.: (8 37) 323 206 El. paštas: info@smt.vdu.lt

113


114

5,54

5,95

Marketingo vadyba

Verslo administravimas

8,44

3,80

Biochemija

Biotechnologija -

7,32

Biologija

Energijos technologijos

5,78

Minimalus VF balas

Aplinkotyra ir ekologija

Studijų programa

3,59

3,72

4,49

3,75

Vidutinis VNF balas

-

3,48

5,23

4,74

3,46

Vidutinis VNF balas

2014 m. įstojusių į VDU konkursiniai balai

5,69

Europos ekonomikos studijos (anglų kalba)

GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETAS

5,30

Minimalus VF balas

2014 m. įstojusių į VDU konkursiniai balai

Ekonomika ir finansai

Studijų programa

EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Matematika 0,4

Matematika 0,4

Chemija 0,4

Biologija 0,4

Matematika 0,4

Egzamino koeficientas

Matematika 0,4

Egzamino koeficientas

Geografija / užsienio kalba / informacinės technologijos / biologija / menai 0,2

Egzamino arba metinio pažymio koeficientas

Fizika 0,2

Chemija arba biologija 0,2 Chemija arba matematika 0,2 Matematika arba biologija 0,2 Chemija 0,2

Egzamino arba metinio pažymio koeficientas

Istorija / geografija / informacinės technologijos / fizika / chemija / biologija / kvalifikacinis egzaminas / užsienio kalba / menai 0,2

Istorija / geografija / informacinės technologijos / fizika / chemija biologija / matematika / užsienio kalba 0,2

Egzamino arba metinio pažymio koeficientas

Konkursinio balo sandara stojantiems 2015 m.

Istorija 0,2

Egzamino arba metinio pažymio koeficientas

Konkursinio balo sandara stojantiems 2015 m.

Lietuvių kalba ir literatūra 0,2

Egzamino koeficientas

Lietuvių kalba ir literatūra 0,2

Egzamino koeficientas


5,72

5,82

5,88

5,68

5,82

6,14

5,68

5,72

5,76

Anglų ir vokiečių filologija

Prancūzų filologija

Italistika ir romanų kalbos

Lietuvių filologija ir leidyba

Baltijos regiono kultūros

Istorija

Rytų Azijos šalių kultūros ir kalbos

Filosofija

Minimalus VF balas

4,33

4,06

3,39

3,83

4,04

4,65

3,65

4,04

4,77

Vidutinis VNF balas

2014 m. įstojusių į VDU konkursiniai balai

Anglų filologija

Studijų programa

HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Istorija 0,4

Lietuvių kalba ir literatūra 0,4

Lietuvių kalba ir literatūra 0,4

Lietuvių kalba ir literatūra 0,4

Egzamino koeficientas

Biologija / užsienio kalba (tautinėms mažumoms ir užsieniečiams – gimtoji kalba) / informacinės technologijos / menai 0,2

Geografija 0,2

Matematika 0,2

Matematika / biologija / informacinės technologijos / menai 0,2

Matematika / biologija / informacinės technologijos / menai 0,2

Egzamino arba metinio pažymio koeficientas

Matematika / biologija / užsienio kalba (tautinėms mažumoms ir užsieniečiams – gimtoji kalba) / informacinės technologijos / menai 0,2

Istorija 0,2

Istorija 0,2

Egzamino arba metinio pažymio koeficientas

Konkursinio balo sandara stojantiems 2015 m.

Lietuvių kalba ir literatūra 0,2

Užsienio kalba 0,2

Anglų kalba 0,2

Egzamino koeficientas

Trumpai apie VDU

115


116 3,88

Multimedijos ir interneto technologijos

6,18

6,02

Religijos pedagogika

Minimalus VF balas

Katalikų teologija

Studijų programa

3,28

3,84

3,58

Vidutinis VNF balas

4,65

4,18

Vidutinis VNF balas

2014 m. įstojusių į VDU konkursiniai balai

6,08

Informatika

KATALIKŲ TEOLOFIJOS FAKULTETAS

5,58

Minimalus VF balas

2014 m. įstojusių į VDU konkursiniai balai

Matematika ir jos taikymas

Studijų programa

INFORMATIKOS FAKULTETAS

Istorija 0,4

Egzamino koeficientas

Matematika 0,4

Egzamino koeficientas

Istorija / geografija / fizika/ informacinės technologijos / chemija / biologija / kvalifikacinis egzaminas / užsienio kalba / menai 0,2

Informacinės technologijos arba fizika 0,2

Geografija 0,2

Egzamino arba metinio pažymio koeficientas

Egzamino koeficientas

Lietuvių kalba ir literatūra 0,2

Matematika/ biologija / užsienio kalba (tautinėms mažumoms ir užsieniečiams – gimtoji kalba)/ informacinės technologijos/ menai 0,2

Lietuvių kalba ir literatūra 0,2

Egzamino koeficientas

Egzamino arba metinio pažymio koeficientas

Konkursinio balo sandara stojantiems 2015 m.

Istorija/ geografija/ informacinės technologijos/ fizika/ chemija/ biologija/ užsienio kalba 0,2

Egzamino arba metinio pažymio koeficientas

Informacinės technologijos arba fizika 0,2

Egzamino arba metinio pažymio koeficientas

Konkursinio balo sandara stojantiems 2015 m.


117

6,54

5,34

5,30

Socialinis darbas

Sociologija ir antropogija

Psichologija

Muzikos pedagogika

Atlikimo menas

Studijų programa

3,77

4,04

3,75

3,89

3,94

Vidutinis VNF balas

5,68

7,42

Minimalus VF balas

3,45

5,71

Vidutinis VNF balas

2014 m. įstojusių į VDU konkursiniai balai

5,38

Socialinė politika

MUZIKOS AKADEMIJA

5,76

Minimalus VF balas

2014 m. įstojusių į VDU konkursiniai balai

Karjera ir profesinis konsultavimas

Studijų programa

SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Geografija / užsienio kalba / informacinės technologijos / istorija / menai 0,2

Egzamino arba metinio pažymio koeficientas

Stojamasis egzaminas 0,6

Istorija / geografija / matematika / užsienio kalba / inform. technologijos 0,2

Istorija / užsienio kalba / biologija / matematika / inform. technologijos 0,1

Egzamino arba metinio pažymio koeficientas

Lietuvių kalba ir literatūra 0,2

Egzamino koeficientas

Lietuvių kalba ir literatūra 0,2

Lietuvių kalba ir literatūra 0,2

Istorija 0,2

Geografija / biologija / užsienio kalba/ informacinės technologijos/ matematika / menai 0,2 Geografija / užsienio kalba / informacinės technologijos / matematika / menai/ biologija 0,2

Egzamino koeficientas

Egzamino arba metinio pažymio koeficientas

Konkursinio balo sandara stojantiems 2015 m.

Biologija 0,2

Stojamasis egzaminas (arba muzikologijos egzamino įvertinimas) 0,7

Egzamino koeficientas

Matematika 0,4

Matematika arba informacinės technologijos 0,2

Matematika arba informacinės technologijos 0,2

Lietuvių kalba ir literatūra 0,4

Istorija 0,4

Egzamino arba metinio pažymio koeficientas

Egzamino koeficientas

Konkursinio balo sandara stojantiems 2015 m.


118 5,34 -

Tarptautinės politikos ir vystymo studijos (anglų kalba)

Pasaulio politikos ir ekonomikos studijos (anglų kalba) 3,58

-

4,05

3,77

4,03

Vidutinis VNF balas

6,56 6,40

Teisė (specializacija: finansai)

Minimalus VF balas

4,05

4,23

Vidutinis VNF balas

2014 m. įstojusių į VDU konkursiniai balai

Teisė

Studijų programa

TEISĖS FAKULTETAS

5,35

5,71

Viešasis administravimas

Viešoji komunikacija

5,46

Minimalus VF balas

2014 m. įstojusių į VDU konkursiniai balai

Politikos mokslai

Studijų programa

POLITIKOS MOKSLŲ IR DIPLOMATIJOS FAKULTETAS

Egzamino koeficientas

Istorija 0,4

Informacinės technologijos 0,2

Matematika arba informacinės technologijos 0,2

Egzamino arba metinio pažymio koeficientas

Geografija/ užsienio kalba / matematika / menai 0,2

Geografija / užsienio kalba / informacinės technologijos / matematika/ biologija / menai 0,2

Egzamino arba metinio pažymio koeficientas

Egzamino koeficientas Lietuvių kalba ir literatūra 0,2

Egzamino arba metinio pažymio koeficientas Geografija / biologija / užsienio kalba / informacinės technologijos / matematika / menai 0,2

Egzamino arba metinio pažymio koeficientas Matematika arba informacinės technologijos 0,2

Istorija 0,2

Lietuvių kalba ir literatūra 0,2

Egzamino koeficientas

Konkursinio balo sandara stojantiems 2015 m.

Lietuvių kalba ir literatūra 0,4

Istorija 0,4

Egzamino koeficientas

Konkursinio balo sandara stojantiems 2015 m.


119

Informaciją apie stojimą teikia: VDU Studijų informacijos centras K. Donelaičio g. 52-116, Kaunas Tel.: (8 37) 323 206 El. paštas: info@smt.vdu.lt

-

8,67

Vaidyba

Muzikos produkcija (anglų kalba)

6,87

Naujųjų medijų menas

-

5,82

Menotyra

Mados dizainas (anglų kalba)

5,32

Minimalus VF balas

6,8

4,98

6,74

3,94

4,37

3,88

Vidutinis VNF balas

2014 m. įstojusių į VDU konkursiniai balai

Kūrybinės industrijos

Studijų programa

MENŲ FAKULTETAS

Informacinės technologijos 0,2

Geografija 0,2

Lietuvių kalba ir literatūra 0,4

Istorija 0,4

Stojamasis egzaminas 0,7

Egzamino arba metinio pažymio koeficientas

Egzamino koeficientas

Lietuvių kalba ir literatūra 0,2

Lietuvių kalba ir literatūra 0,2

Matematika / biologija / užsienio kalba (tautinėms mažumoms ir užsieniečiams – gimtoji kalba) / informacinės technologijos / menai 0,2

Istorija / užsienio kalba / biologija / matematika / informacinės technologijos 0,1

Istorija 0,2

Egzamino koeficientas

Geografija / užsienio kalba / matematika / menai 0,2

Egzamino arba metinio pažymio koeficientas

Konkursinio balo sandara stojantiems 2015 m.


Užrašams /


[VDU Studijų informacijos centras] K. Donelaičio g. 52-116, Kaunas Tel. (8 37) 323 206 El. p. info@smt.vdu.lt Facebook: VDU Moksleiviams


Studijos Vytauto Didžiojo universitete 2015