__MAIN_TEXT__

Page 26

VMT FOOD . 27 SEPTEMBER 2017 . NR 3

VOEDSELVEILIGHEID & KWALITEIT

INTERVIEW

Accreditatie must voor labo Export en voedselveiligheid stellen eisen Wanneer voedingsbedrijven een beroep doen op een extern laboratorium verwachten zij dat dit geaccrediteerd is, net als hun analysemethoden. BRC- en IFS-auditoren eisen dit vooral vanuit voedselveiligheidsstandpunt, zeggen Stefan Coghe en Paul Heereman van Servaco Food Control. Zij wijzen ook op het belang ervan voor exportcertificaten.

basis voor ons laboratorium”, stelt Coghe duidelijk. Hij legt uit: “Dit betekent niet alleen dat ons labo over een goed functionerend managementsysteem beschikt met volledige beheersing van processen, maar ook technisch rechtsgeldige resultaten levert.” Voor Servaco Food Control is dit de evidentie zelve. “Voedingsbedrijven verwachten ge-

is een high-carezone. Dat is bijzonder. Stefan

accrediteerde analysemethoden en niet alleen

Coghe, die op 1 april dr. Paul Heereman op-

zij: hetzelfde geldt voor de overheden en an-

volgde als algemeen directeur, maakt de ver-

dere stakeholders”, benadrukken Heereman

gelijking met een laminaire flowkast (zie

en Coghe.

kader). “We verversen de lucht, die door luchtfilters wordt aangezogen, zes keer per

Voedselveiligheid

uur. Daardoor wordt kruiscontaminatie en

Naast de steeds hogere eisen aan de voedsel-

besmetting in het labo voorkomen. Dit is niet alleen belangrijk voor de analyses in het labo, maar ook voor de productie van bijvoorbeeld

Luchtzuivering

strijkplaten voor microbiologisch onderzoek.”

Servaco Food Control beschikt over doorgedreven zuivering van de lucht in het vol-

026

Kwaliteitsmanagement

ledige gebouw. Uit duurzaamheidsoptiek is

Het laboratorium met 33 medewerkers is

ook gekozen voor innovatieve technologie

Stefan Coghe: “Voedingsbedrijven verwachten geaccrediteerde

gegroeid vanuit het kwaliteitsmanagement

voor warmte- en energierecuperatie. De

analysemethoden en niet alleen zij: hetzelfde geldt voor de

van een gespecialiseerd slachthuis voor de

inkomende buitenlucht wordt aangezogen

overheden en andere stakeholders”.

Europese charcuteriemarkt. In 1995 richtte

door een extractiesectie, één voorfilter en

Heereman Food Control op. In 2008 werd

een F9-filter. Alle verontreinigende stoffen

het labo onderdeel van de Servaco Groep,

met een afmeting groter dan 0,4 μm worden

Servaco Food Control, een onderdeel van

die vier vestigingen telt verspreid over

weerhouden op de filters. Aldus bevatten

de Servaco Groep, is gespecialiseerd in

Vlaanderen, met in totaal 160 medewerkers.

de laboratoriumruimten geen bacteriën of

microbiologische en chemische analyses

Servaco zelf is een industrieel laboratorium,

schimmelsporen. Daarenboven wordt de

op humane voeding, dierenvoeding, dier-

gespecialiseerd in milieu-, bouwkundig, en

lucht zes maal per uur ververst. Zodanig

lijke bijproducten maar ook mest en water.

textielonderzoek.

evenaart de luchtkwaliteit van de laborato-

Het aanbod is afgestemd op de vragen van

Alle laboratoria zijn door Belac geaccredi-

riumruimtes deze van een operatiezaal.

de markt. Het gebouw, dat dateert van 2010,

teerd volgens de ISO 17025-norm. “De

Profile for VMT Food 2014

VMT Food 3 (2017)  

VMT Food 3 (2017)  

Advertisement