Page 1

driemaandelijks tijdschrift afgiftekantoor Roeselare 1 verantwoordelijke uitgever: Willy Phlypo Vrije Middelbare School Arme Klarenstraat 40 8800 Roeselare tel. 051 20 42 48

BelgiĂŤ - Belgique P.B. 8800 ROESELARE 1 3/5020 P 005908

editie:

zomer 2012

SLEUTEL


U A E IV N P O S IJ W R E D ON Geachte lezer Onze leerlingen genieten al van een deugddoende vakantie maar hier op school gaat het werk nog even door. We zijn bezig met dit schooljaar af te ronden en bereiden ook al het volgende voor. De VMS blijft ernaar streven om alle leerlingen een zo hoog mogelijk onderwijsniveau aan te bieden. Om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken, doen we ook een beroep op onafhankelijke partners. De peilingstoetsen Nederlands, Frans en Wiskunde die van onze leerlingen werden afgenomen door verschillende universiteiten in samenwerking met het ministerie van

Onderwijs controleren ons niveau in vergelijking met Vlaanderen. Meten is weten en hierin willen we ook het voortouw nemen. Ons traditioneel schoolfeest werd dit jaar op een nieuwe leest geschoeid. De nieuwe formule waarbij we meer evolueren naar een opendeurdag was succesvol. Geïnteresseerde ouders en jongeren kregen snel en correct informatie over het VMS-aanbod. Dit jaar nemen we ook afscheid van twee echte VMSfiguren. Ingrid Vandamme die jarenlang instond voor het onderhoud van de school en wiskundeleerkracht Johnny Denorme zijn met pensioen. We danken hen uit de grond van ons hart voor hun tomeloze inzet voor onze school maar we weten nu al dat we hen nog vaak zullen zien in de VMS. Eens VMS’er, altijd VMS’er! We wensen iedereen een prettige vakantie.

Willy Phlypo Luc Vanrobaeys directie

Inhoudstafel

2

02 Voorwoord – colofon – inhoudstafel 03 Nieuwe coördinerend directeur in de scholengroep 04-05 Leraar Johny Denorme gaat met pensioen 06-07-08 De toekomstplannen van onze zesdejaars 09 VMS’ers scoren op Olympiades 10-11 Oud-leerlingen verzamelen op Jubileumreünie 12-13 Kamp eerstejaars in Westouter in woord en beeld 14 Zesdejaars maken jongerenkrant voor De Streekkrant 15 Leen Kindt heeft band met CVO en VMS 16 VMS bouwt een nieuwe sporthal 17 Familienieuws 18-19 Fotofinish 20 Praktische informatie

Sleutel zomer 2012 schooltijdschrift VMS Roeselare verantwoordelijke uitgever: Willy Phlypo Medewerkers: Peter Soete Patrick Van Colen Dries Vandergunst Vincent Vanhoorne Johan Vanoverberghe Luc Vanrobaeys Foto’s: Stefaan Beel Sabrine Gunst Jan Vanhecke Chris Vermeersch Ignace Dumortier Druk: Verduyn Rumbeke


directeur rdinerend ö co wordt Damienne Cottens

Op 1 september volgt Damienne Cottens Luc Deprez op als coördinerend directeur van de scholengroep Sint-Michiel. Samen met algemeen directeur Herman Vansteenkiste zal zij gestalte geven aan het dagelijks bestuur van de scholengroep. “Sinds 1995 was ik aan de slag als adjunct-directeur in de TSO-BSO-afdeling van de Burgerschool. Na de Roeselaarse hervorming in 2002 volgde ik Herman Vansteenkiste op als directeur van de Burgerschool. Op 1 september ga ik dus een nieuwe uitdaging aan binnen de scholengroep. Ik heb daar toch goed over nagedacht want het is een belangrijke functie: je moet tien Roeselaarse scholen vooruit krijgen en samen houden en zoiets beslis je niet van de ene dag op de andere. Toen de vacature kwam, heb ik toch beslist om me kandidaat te stellen want de pedagogische zaken waarmee ik al bezig ben, zijn ook de zaken waarrond Luc Deprez werkte. Binnen de schoolgemeenschap ben ik trouwens al actief in werkgroepen rond zorg, personeelsbeleid en professionalisering.”

Zorg voor leerlingen “In grote lijnen neem ik het takenpakket van Luc Deprez over. Dat is in de eerste plaats de zorg voor de bijna 8.000 leerlingen en de 1.100 personeelsleden. Dat zal één van de prioriteiten worden. Het feit dat onze personeelsleden langer moeten werken, mag niet onderschat worden. Hoe houden we die mensen gemotiveerd en gelukkig in hun job? Hoe we het moeten aanpakken, weet ik nog niet maar ik zal wellicht mijn licht opsteken in de sociale sector hoe ze daar oudere personeelsleden gemotiveerd houden. Ook de zorg voor de leerlingen vind ik zeer belangrijk. We moeten echt kijken over de schoolgrenzen heen om alle goede ideeën te bundelen. We moeten in onze tien

scholen ons zorgbeleid voor de leerlingen nog naar een hoger niveau tillen. En de anderstaligen maken zeker een onderdeel uit van ons zorgbeleid. Hoe kunnen we die jongeren sneller laten integreren in onze maatschappij? Verder vind ik het pastorale aspect ook belangrijk: hoe kunnen we onze katholieke zingeving op een moderne manier overbrengen naar onze leerlingen maar ook naar ons personeel.”

Betere structuur “De grote onderwijshervorming die er wellicht aankomt, is een enorme uitdaging voor scholengroep Sint-Michiel. Of iedere school zijn eigenheid zal kunnen behouden? We weten natuurlijk niet wat de minister zal beslissen in de nabije toekomst maar het komt er voor Roeselare op aan om alert te zijn en te zorgen dat elke school zich nog goed kan voelen wanneer er veranderingen moeten gebeuren. Het onderwijslandschap zal evolueren, zoveel is zeker. Er zullen veel gesprekken moeten gevoerd worden met alle betrokkenen en er zal naar een evenwicht moeten gezocht worden. De sterktes van iedereen moeten naar voor geschoven worden. Als we daarin slagen dan komen we wellicht tot een nog betere structuur voor de leerlingen en daar is het hem toch om te doen. Schooloverstijgend denken? Daar zal ik geen enkel probleem mee hebben. Ik wil een consensusfiguur zijn en iedereen op dezelfde lijn krijgen. Duidelijke en snelle communicatie zullen daar een grote rol in spelen. Maar er zullen op een bepaald moment ook knopen moeten doorgehakt worden.” Peter Soete

3


MS V g lan leven een : Johnny Denorme met pensioen Johnny Denorme heeft op donderdag 14 juni zijn laatste wiskundeles gegeven in klas 3 Humane. Meteen sluit hij een hoofdstuk van 45 jaar VMS af.

Johnny Denorme werd op 5 januari 1952 geboren in Moorslede. Johnny is gehuwd met Brigitte Loyson en ze hebben drie kinderen: Eline (36), Dries (34) en Annelies (30). Johnny en Brigitte wonen in Moorslede maar Johnny liep lagere school in Beitem. “Ik woonde dichter bij de lagere school van Beitem dan bij die van Moorslede”, lacht Johnny. “En na de lagere school ging het in 1964 richting VMS, in de voetsporen van mijn broer Marc. Hij zat in het vijfde jaar toen ik begon in het eerste middelbaar. De verandering van het kleine schooltje in Beitem naar de VMS is me altijd bijgebleven. De VMS was toen niet echt een grote school maar voor een eerstejaars was dat een formidabele stap. Er waren twee klassen in ieder jaar en ik heb inderdaad nog les gekregen van gevestigde waarde Jozef Meynckens die met een dikke sigaar de klas binnenkwam en les begon te geven. Dat was een imposante persoonlijkheid. Ook Georges Eeckhout kon de leerlingen boeien. Maar vooral de rustige maar goede lessen wiskunde van Jacques Vanderhaeghe zullen me altijd bijblijven.” Nadat Johnny zijn diploma haalde aan de normaalschool van Torhout kon hij onmiddellijk aan de slag in de VMS. “Urbain Vandenbroeck ging met pensioen en ik kon zijn uren overnemen. Kk ben al die tijd in de VMS gebleven en nu trek ik na bijna 40 jaar leerkracht voorgoed de klasdeur dicht.”

ede van rechts) lid van Als VMS-leerling was Johnny (twe de keurploeg turnen.

Meer tijd om te studeren “Het pedagogisch comfort is door de jaren heen veel verbeterd. Ik startte als wiskundeleerkracht met enkele stencils, een bord, krijt, een passer en een driehoek. Nu hebben we rekenmachines, smartboards, computers met wiskunde-software, je kunt het niet meer vergelijken. Het is een hele verbetering. Niet alleen is het comfort van de leerkracht er beter op geworden, ook voor de leerlingen is het positief. Ze verliezen minder tijd met berekeningen maken en hebben meer tijd om uitbreiding te zien of oefeningen te maken.” “Natuurlijk zijn de jongeren veranderd maar ze zijn zeker niet meer of minder intelligent of braver of stouter. Wel hadden ze vroeger meer tijd om te studeren buiten de lessen, je voelt dat dit nu minder het geval is. Er is te veel te doen voor hen buiten de schooltijd, die extra tijd om te studeren is er niet meer.”

Kriskras door Parijs “Hoe ik mezelf zou omschrijven als leerkracht? Iemand die geduldig was met zijn leerlingen en iedereen probeerde mee te krijgen door desnoods alles drie keer uit te leggen. Ik zag mijn leerlingen graag maar dat moet ook. Anders hou je het niet vol in het onderwijs. Indien ik moest herbeginnen dan zou ik het wellicht opnieuw doen. Ik heb me altijd geamuseerd in het onderwijs en in de VMS in het bijzonder. Ook de schoolreizen naar Parijs zal ik nooit vergeten: met onze derdejaars kriskras door de lichtstad, dat was telkens een hele belevenis.

elaar) Johnny (op de voorgrond met kand de van ning ope e liep mee in de stoet bij de feestelijk 5. 196 in l zaa turn en iestud nieuwe


Maandag 3 september zal een beetje vreemd aanvoelen: de eerste keer dat ik niet naar school moet. Ik zal wellicht een beetje verloren rondlopen maar dat zal vlug overgaan. Ik heb een fiets gekocht en wil meer fietsen, ik wil ook opnieuw starten met lopen en iets meer op reis gaan. Maar ik zal ook nu nog naar de VMS komen want ik ben lid van de Oud-leerlingenbond en van de FitClass en dat is in de turnzaal van de school. Ze zijn me dus nog niet kwijt.� Peter Soete

lingen voor 75 jaar VMS. Als toneelspeler tijdens de theaterwande

5 p in Westouter. In de kookploeg van het VMS-kam


ARS JA E T S T A LA E Z N O N A V N E N DE TOEKOMSTPLAN 6HWa Hannes Clar ysse (ergotherapie of kleuter- of lager onderwijs), Emmerson Roelens (leraar geschiedenis/aardrijkskunde), Charlotte Rogiers (nog niet beslist), Julie Sierens (toegepaste psychologie), Emely Van Bruaene h (psychologie of pedagogie), Sara de), gkun plee (ver Vanderhaeghe Laura Vanwildemeersch (orthopedagogie of toegepaste psychologie), Wout Veranneman (ergotherapie), Janne Vermeersch (nog niet beslist), Lara Wulleman (toegepaste psychologie).

6HWb Ferline Beernaert (logopedie), Flore Bostyn (logopedie), Marie Callewaert (toegepaste psychologie), Hanne Crombez (verpleegkunde), Annelies Deforche (toegepaste psychologie), Olivia , Deforche (toegepaste psychologie) Wonne Deklerck (ergotherapie optie wellnesscoaching), Gwenny

Demeester (tandarts), Lisa Demeyere (verpleegkunde), beSuzan Emami Yeganeh (nog niet k), wer slist), Hannah Ingels (sociaal Catalina Lagae (sociaal werk), Nathalie Leye (grafisch ontwerp), Frauke Moerman (toegepaste psychologie), Celine Muys (orthopedagogie).

6


6WW Ensor Despeghel (industrieel ingenieur), Veerle Ostyn (geneeskunde), Matthias Sandra (industrieel ingenieur), Thomas Steelant (verpleegkunde of kinesitherapie), Els Vanherpe (biochemie of biotechnologie), ), Robbe Vanmoerkerke (architectuur e isch Thijs Veracx (biomed wetenschappen), Pieter Verbeke (geneeskunde), Michelle Verhaest (biotechnologie), Celine Verhulst (logopedie).

6MTWe Elisa Allaert (kinesitherapie en revalidatiewetenschappen), Michiel Anseeuw (nog niet beslist), Febe Bostoen (pedagogie), Stefanie Carpentier (nog niet beslist), Sander Casier (politieke wetenschappen), Yasmine Decaesstecker (nog niet beslist), Heleen Desseyn (logopedie), CĂŠdric Ghekiere (biologie), Janice Muylle (nog niet beslist), Janne Ruszkowski (nog niet beslist), Jutta Vandenbroucke in (communicatiemanagement), Rob Vandenbulcke (kinesitherapie en revalidatiewetenschappen), Yentl Vanderiviere (muziekpedagogie), Lindsay Vanhuyse (biomedische laboratoriumtechnologie), Florence Mathey (economische wetenschappen).

6MTWi Wouter Goderis (sociaal werk).

7


6EW Arne Casteleyn (handelswetenschappen), Bjorn Derudder (defensie/ piloot), Dieter Handschoewerker (handelswetenschappen),

Kim Vandewiele (handelswetenschappen), Brent Vlamijnck (handelswetenschappen).

6EMT Tybo Bogaert (makelaardij), Ian Bruwier (marketing/retail ster management), Korneel Decae (ma lercq Dec muziek/slagwerk), Witze e (orthopedagogie of maatschappelijk veiligheid), Kevin Decloedt (automotive management), Matthijs n), Defour (financiĂŤn en verzekeringe y tanc oun (acc Jolien Dehulster fiscaliteit of KMO-management),

8

Rob Dekock (automotive management), Samuel Demey (handelswetenschappen), Sara ), Deryckere (accountancy fiscaliteit ng/ rketi (ma re wae arre Glen Dev communicatiemanagement), Arnaud Dewulf (geschiedenis), Mathijs Gryspeerd (KMOmanagement), Yentl Haeghebaert (handelswetenschappen), Ulrike Hendryckx (toegepaste taalkunde (medical management assistant), Leleu ical management assistant), Heleen (med aire Lam nnoite (nog Ine ns), paa els-S Eng delswetenschappen), Tom Vandela icatiemanagement), Lisa Soenen (han mun com ng/ rketi paans), (ma ert els-S uwa Eng de Sna Steven ne (taal- en letterkun rkunde Engels-Zweeds), Elke Vanthuy lette en l(taa me drom Van Lore niet beslist), ). ulst (taal- en letterkunde Engels-Frans Ward Verbeke (politie), Timo Verh


piades m y l O op scoren VMS’ers Hannah Ingels: “Ik maakte een eindwerk met als onderwerp ‘Hoe ervaren de buurtbewoners uit probleemgebieden de jeugdcriminaliteit in Roeselare’. Ik ging op onderzoek naar de probleemgebieden in Roeselare en wat juist het probleem is. Ik probeerde de jeugdcriminaliteit te beschrijven, want vaak wordt jeugdcriminaliteit heel ruim gezien. Het is namelijk belangrijk dat mensen zich geen stereotiep beeld gaan vormen over jeugdcriminelen.”

Drie VMS’ers in finale Sociale Wetenschappen Olympiade Drie leerlingen uit de afdeling humane wetenschappen van het zesde jaar hebben deelgenomen aan de landelijke finale van de Olympiade voor Sociale Wetenschappen (SOWO). 1.249 leerlingen uit heel Vlaanderen schreven zich voor SOWO in met ruim 400 projecten. Daaruit werden 30 finalisten geselecteerd, waaronder drie VMS’ers: Hannes Clarysse, Hannah Ingels en Hanne Crombez. Onze drie leerlingen brachten het onderwerp van hun eindwerk naar voor en zetten in de categorie ‘presentatie’ een puik resultaat neer. Hannah Ingels behaalde de derde plaats, Hanne Crombez werd vierde en Hannes Clarysse eindigde negende. Hanne Crombez: “Ik bekeek in hoeverre Roeselaarse jongeren tussen 13 en 18 jaar op de hoogte zijn van de gevolgen en risico’s van esthetische chirurgie. In een literatuurstudie beschreef ik wat esthetische chirurgie precies is. Ik ging ook in op de capaciteiten waarover een chirurg moet beschikken. Ik nam interviews af van patiënten om mijn kijk op esthetische chirurgie nog te verbreden. Vanuit dit onderzoek probeerde ik een antwoord te formuleren op mijn onderzoeksvraag.” Hannes Clarysse: “Mijn eindwerk handelt over alcoholgebruik bij jongeren. Alcoholgebruik is sociaal aanvaard terwijl het toch gevaren kan inhouden. Ik wilde op zoek gaan naar de regelmaat waarmee jongeren in contact komen met alcohol, maar ook de vraag waarom zij alcohol gebruiken, interesseerde mij. Ik contacteerde mensen die meer over dit onderwerp weten en voerde een onderzoek uit bij hogeschool- en universiteitsstudenten. Ik ging ook in op de gevolgen op psychisch vlak, zowel voor de gebruiker als voor zijn omgeving.”

Blijf als eerste op de hoogte van al het VMS-nieuws: volg ons op Twitter via @VMSRoeselare

Jens en Matthias schitteren op Wiskunde Olympiade Op de Vlaamse Wiskunde Olympiade slaagden Jens Boedt (4WETb) en Matthias De Langhe (3WETb) er in zich te plaatsen bij de 82 beste deelnemers op een totaal van 10.866 leerlingen. “De eerste ronde van de Junior Wiskunde Olympiade vond in de VMS plaats”, vertelt leraar wiskunde Jan Vanhecke. “Vier VMS’ers plaatsten zich daarbij voor de tweede ronde die in de Kulak in Kortrijk plaatsvond. De leerlingen kregen daar drie uur de tijd om 30 meerkeuzevragen te beantwoorden. Matthias en Jens plaatsten zich voor de finale die in de VUB in Brussel plaatsvond. Daar moesten ze vier open vragen beantwoorden. Onze twee VMS’ers zetten een schitterende prestatie neer. Zeker voor Matthias die pas in het derde jaar zit, is de finaleplaats opmerkelijk. Tijdens de prijsuitreiking in de universiteit van Gent ontvingen ze een mooi prijzenpakket en werden ze gefeliciteerd door de vakbegeleider wiskunde, de heer Geert Delaleeuw.” De directie van de VMS beloonde de wiskundige bollebozen met een boekenbon. Vincent Vanhoorne

9


MS V en g -leerlin oud voor Geslaagde jubileumreünie ROESELARE – Op zaterdag 9 juni verzamelden zo’n 110 oud-leerlingen van de Vrije Middelbare School voor de jaarlijkse jubileumreünie. Over alle generaties oud-leerlingen heen werden er volop herinneringen opgehaald en werd er bijgepraat over het leven na de VMS. Opmerkelijk was de aanwezigheid van oud-leerling Paul Dewilde die in het schooljaar 1936-1937 de VMS verliet en na precies 75 jaar nog eens langs kwam. Het bestuur van de Oud-leerlingenbond blikt tevreden terug op deze geslaagde reünie. Volgend jaar zijn de oud-leerlingen van de uitgangsjaren die eindigen op een 3 en een 8 de eregasten.

jaar oud-leerling van de Deze mensen zijn al meer dan 50 rouw Sambaer, Hendrik VMS. Staand: Mevrouw Santy, Mev k (1950) en Rik Baekelandt Sambaer (1957), Marcel Hemeryc 0), mevrouw Hemeryck, (1960). Zittend: Raphael Santy (195 o (1960), Eric Detailleur mevrouw Detailleur, François Dero (1960) en mevrouw Baekelandt.

werd het een blij weerzien. Ook voor de jonge oud-leerlingen ens Ally, Femke Ferr yn, SanWe herkennen Lukas Duran, Laur ndele op de foto. dy Decaestecker en Joris Vandevo

10


ook heel wat dames op Bij de jonge oud-leerlingen waren ne Devolder, Lore Berteloot, de afspraak: HÊlène Billiau, Han n, Tineke Duytschaever, Liesbeth Mestdagh, Hanne Casteley teleyn en Hanne Claeys. Marieke Desimpel, Stephanie Cas

oud-leraars: Godfried GhyOnze fotograaf kiekte ook enkele Willy Phlypo, oud-directeur selen, Pierre Samoy, directeur Paul Demuynck, Walter Marcel Danneel, John Goddeeris, Santens en Jacques Vanderhaeghe. Vincent Vanhoorne

11


t g zor estouter W Zonnig kamp in

114 leerlingen en 24 leerkrachten maakten eind mei de oversteek naar Westouter voor wat al weer de veertiende editie van het VMS-kamp was. De sfeerbeelden en de commentaren van de leerlingen op deze pagina’s maken duidelijk dat het weer een schitterende driedaagse was.

“De speurtocht was super en de bevoorrading kwam net op tijd. Het kampdansje vergeet ik niet meer. Elke keer als ik het liedje hoor, begin ik te dansen.” (Lucas Dutry, 1Aa)

“Het grote Vrienden-van-de-VMS-showspektakel was supergrappig, vooral de optredens van Boris en Vladimir en van Kevin en Mario.” (Charlotte De Wulf, 1Ab)

“Het eten vond ik superlekker, het was heel uitgebreid. Ik vond het nog lekkerder dan op restaurant. Het was ook leuk dat we bediend werden en dat we ons eten niet zelf moesten nemen.” (Indra Claeys, 1Ae)

“De leerkrachten waren niet streng en heel vriendelijk. Op kamp hebben we onze klasgenoten leren vertrouwen en nieuwe vriendschappen gemaakt.” (Emiel Vanhee, 1Af) “Het bosspel was megatof omdat het leuk is om door de netels te lopen en punten te verdienen.” (Wout Degline, 1Ae)

12

“Ik vond de keuzeactiviteiten crea heel leuk omdat je heel originele dingen kon maken.” (Helena Decloedt, 1Af)

“’s Nachts deed de toezichthouder turnoefeningen en dacht dat we het niet gezien hadden. Dat vond ik wel grappig.” (Amber Deprez, 1Ae) “Het was fijn om de leraars wat beter te leren kennen.” (Niels Grimonprez, 1Af)


voor stralende gezichten

“Het ontbijt was superlekker vanwege het fruitsap, de melk, de choco… en het fruit!” (Milan Anckaert, 1Ae)

“Het crea-moment vond ik leuk omdat je op die manier een mooie herinnering hebt aan het kamp.” (Lore Pattyn, 1Ad)

“De kookploeg was heel lekker. Het was tof dat er barbecue was.” (Remi Vandaele, 1Aa)

“Ik heb me vooral geamuseerd met de waterspelletjes omdat je de vendelleiders ook nat mocht maken.” (Hermien De Backer, 1Ac)

“Ik vind het superleuk dat we ons kampsjaaltje mee naar huis kregen. Iedereen zette er zijn naam op en het hangt nu naast mijn bed.” (Charlotte Lesage, 1Aa) “Ik had liever een paars sjaaltje gehad want ik ben fan van Anderlecht. Het kamp was gewoonweg machtig.” (Jari Braekeveldt, 1Ac)

“Het kampthema ‘Beste Vrienden’ is mooi, want vriendschap is alles.” (Tibo Velghe, 1Ac) “Het is moeilijk om je te verkleden als een Chinees.” (Emmy Bondue, 1Ac)

“Ik vond het goed dat we onze gsm niet mochten meenemen want we hadden toch geen tijd om te sms’en. Het is leuker om te praten met elkaar dan allemaal asociaal met de gsm bezig te zijn.” (Elisa Devooght, 1Ad)

13

Meer foto’s van het VMS-kamp in Westouter vind je op onze Facebookpagina


De Streekkrant voor erenkrant g jon aken Zesdejaars m 35 leerlingen van de VMS (zie foto op de cover) kaapten begin mei De Streekkrant Roeselare. Onze junior journalisten mochten onder leiding van leraar Nederlands Eddy Debruyne 17 pagina’s vullen met boeiende artikels. Ze vroegen Johny Vansevenant naar overlevingstips voor Wetstraatjournalisten en interviewden jongeren die ‘oude’ hobby’s beoefenen als duiven melken, petanque, of beiaard spelen. Verder ook aandacht voor muziek en mode, interessante duiding over maatschappelijke thema’s als groepsdruk en het rookverbod, en boeiende interviews met jonge honden. Hieronder vind je twee knappe stukjes uit de jongerenkrant. De volledige jongerenkrant kan je nalezen op onze website.

Johny Vansevenant geeft tips LICHTERVELDE – Wetstraatjournalist Johny Vansevenant zie je vaak op de buis maar weet je ook dat hij van Lichtervelde afkomstig is? We belden de VRT-reporter op en vroegen hem naar de dingen die we op televisie niét te zien krijgen. Worden er soms gemene listen uitgespeeld om elkaar af te troeven? “Neen, integendeel! Als er één iemand iets te weten komt, speelt die dit door aan een andere collega. Zo gaat de bal aan het rollen en win je al rap veel informatie. Reporters van dezelfde redactie hebben een goede communicatie waardoor er veel kan gedeeld worden. De volgende stap is informatie uitwisselen met andere redacties, als laatste komen de anderstalige collega’s aan de beurt. Heeft u al eens iets opmerkelijks meegemaakt terwijl u nietsvermoedend stond te wachten? “Net als Goedele Devroy heb ik ook eens een incidentje gehad met een auto, die reed net over de zijkant van mijn voet. Het was geen ernstige verwonding, maar ik heb toch enkele dagen last gehad.” Heeft u dan achteraf ook een ruiker bloemen gekregen? “Helaas niet!” (lacht) Heeft u om af te sluiten nog enkele survivaltips voor toekomstige journalisten? “Wees altijd voorbereid. Zeker wanneer je de nachtshift 14

hebt, moet je een voedsel- en drankvoorraad bij je hebben. Het laatste wat je wil tijdens een onverwacht interview is een droge mond. Ook energiesnacks houden je bij de pinken!” Febe Bostoen/Jutta Vandenbroucke/foto: VRT Bart Musschoot

Roselien speelt beiaard ROESELARE – Roselien Vandecasteele (17) speelt al acht jaar beiaard. “Na een torenbezoek op mijn negende ben ik in de ban geraakt van de beiaard. Ik vond dit meteen een tof instrument en er zijn niet veel jongeren die de beiaard bespelen.” Roselien krijgt wekelijks anderhalf uur les van Koen Cosaert. Dat gebeurt in Roeselare waar een afdeling van de Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn is. Om beiaard te spelen, moet ze niet enkel muziekles volgen maar ook lessen harmonie (composities schrijven) en campanologie (geschiedenis van de beiaard). “Beiaard is niet zo lastig, maar natuurlijk zijn er wel de zware klokken van de laagste noten. Het intensiefst zijn de trappen om tot boven in de toren te geraken”, lacht Roselien. Dus als je eens door Roeselare wandelt en je hoort de beiaard, dan is de kans groot dat Roselien aan het spelen is. Deze jongere is duidelijk een bezige bij want naast beiaard, speelt ze ook cello en is ze lid van de Jeugdbrandweer Roeselare en van het Rode Kruis. Kim Vandewiele


MS V et m als O V C et m and b Leen Kindt heeft zowel een

Leen Kindt begon haar professionele loopbaan als leerkracht bij de VMS en het CVO. Sinds vijf jaar werkt Leen als pedagogisch medewerker op de centrale dienst van de scholengroep Sint-Michiel waar ze nog steeds nauwe contacten heeft met de twee scholen. Leen Kindt is gehuwd met Peter Vanhulle en dit koppel heeft drie kinderen: Jakob (15), Willem (14) en Ruben (10). Willem loopt school in de Vrije Middelbare School waar mama Leen nog heeft lesgegeven. Leen heeft Handelswetenschappen gestudeerd aan VLEKHO in Brussel en na een job in de privésector maakte ze de overstap naar het onderwijs. “Dat klopt,” begint Leen haar verhaal. “In 1998 ben ik gestart als leerkracht in de VMS en dit in combinatie met een opdracht binnen CVO. En heel toevallig was ik in de VMS de opvolger van Bart Vandenbroucke, de huidige directeur van het CVO. In de VMS heb ik algemene economie, boekhouden en recht gegeven en in CVO bedrijfsbeheer.”

Contact met collega’s

“Vijf jaar geleden ben ik begonnen op de centrale dienst van scholengemeenschap Sint-Michiel in de Kattenstraat. Ik ben er pedagogisch medewerker en organiseer nascholingen voor de personeelsleden van Sint-Michiel, ik doe ook de coördinatie voor de begeleiders van de leerlingenraden en het Roeselaars overleg voor leerlingbegeleiders.

Alle opleidingen van CVO Roeselare vind je terug op www.cvoroeselare.be

Ik ben ook nauw betrokken in het project Binnenstebuiten en het drugspreventietheater. Af en toe mis ik het lesgeven wel en dan vooral het contact met de leerlingen of de CVO-cursisten. Maar doordat Willem in het tweede jaar van de VMS zit, heb ik nog contact met de school. Tijdens oudercontacten zie ik bijvoorbeeld nog veel oud-collega’s van de VMS.”

Up-to-date aanbod

“Ook met CVO heb ik nog nauwe banden. Alle informatica-nascholingen voor Scholengroep Sint-Michiel worden immers gegeven door CVO-leerkrachten. Voor Sint-Michiel is dit een absolute meerwaarde. We kunnen niet alleen onze personeelsleden bijscholingen dicht bij huis aanbieden wat tijd- en kostenbesparend is, CVO Roeselare volgt steeds de nieuwste evoluties op informaticagebied en hun bijscholingen zijn altijd up-to-date. Nu is het ICT-aanbod voor volgend schooljaar klaar en ook nu komen de nieuwste tendensen uitgebreid aan bod. Ja, we zijn echt zeer tevreden over onze samenwerking met CVO Roeselare. En misschien kom ik terug naar CVO Roeselare maar dan als cursist. Jakob heeft zin om Italiaans te volgen en het is mogelijk dat ik met Spaans begin. Maar heel zeker is dat nog niet.” Peter Soete

15


sporthal VMS bouwt nieuwe

De directeurs op de site waar de spor thal komt.

Eind 2015 zullen de VMS-leerlingen voor het eerst kunnen turnen in de nieuwe sporthal die aan de Wallenspeelplaats wordt gebouwd. “De nieuwe infrastructuur biedt heel wat voordelen voor onze leerlingen en zal de verplaatsingen voor de lessen Lichamelijke Opvoeding gevoelig terugdringen.” “Het idee voor deze sporthal is niet nieuw”, vertellen de directeurs Willy Phlypo en Luc Vanrobaeys. “De bouw van de hal kadert in het DBFM-project (Design Build Finance Maintain) waarbij de Vlaamse regering een inhaalbeweging wil maken voor schoolinfrastructuur. Via een openbare procedure heeft de overheid een private partner aangeduid die instaat voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van de bouwprojecten. Alles samen gaat het om 211 bouwprojecten in heel Vlaanderen. In de regio Roeselare werden vijf projecten geselecteerd: basisschool De Ark in Oekene, de Spanjeschool, de vrije basisschool van Koolskamp, een nieuw gebouw voor de centrale diensten van de scholengroep Sint-Michiel in de Kattenstraat en de sporthal voor de VMS.”

Multifunctionele sportzaal

16

Directeur Luc Vanrobaeys: “De nieuwe sporthal zal gebouwd worden op een terrein achter de prefabklassen op de Wallenspeelplaats. De bestaande gebouwen en garages worden gesloopt. De sporthal zal via de speelplaats bereikbaar zijn en er komt ook een aparte ingang via de Blekerijstraat. De totale vloeroppervlakte zal 1.466 m2

bedragen. De sporthal zelf zal in drie aparte speelvelden kunnen opgedeeld worden zodat er drie lessen Lichamelijke Opvoeding tegelijkertijd kunnen plaatsvinden. De sportzaal kan gebruikt worden voor minivoetbal, handbal, basket, badminton, volleybal en meet 45 bij 24 meter. De aanpalende accommodatie omvat zes kleedkamers met douches, een berging, toiletten, twee kleedkamers voor leerkrachten of scheidsrechters en een EHBO-lokaal. Deze accommodatie staat via een open gang in verbinding met de sportzaal. Op de eerste verdieping is er plaats voor een vergaderruimte.”

Minder verplaatsingen “De nieuwe sporthal biedt voor onze school heel wat voordelen”, zegt directeur Willy Phlypo. “Zo zal het aantal verplaatsingen naar bijvoorbeeld de sporthal Schiervelde gevoelig teruggedrongen worden. Een sporthal op het eigen schooldomein betekent dat er meer tijd overblijft om effectief te sporten. Toch kunnen niet alle verplaatsingen uitgeschakeld worden. Om de eindtermen voor het vak Lichamelijke Opvoeding te halen, is het noodzakelijk dat de leerlingen ook gaan zwemmen of bijvoorbeeld atletiek doen in het sportstadion in de Spanjestraat. Via een samenwerking met het stadsbestuur van Roeselare zal de sportinfrastructuur ’s avonds ook ter beschikking worden gesteld van sportverenigingen. Momenteel is de voorstudie bezig om tot een ontwerp te komen. Het architectenbureau Groep 3 uit Brugge kreeg van de Vlaamse overheid de ontwerpopdracht voor de vijf DBFM-projecten in Roeselare. Verwacht wordt dat we de nieuwe sporthal in november 2015 in gebruik kunnen nemen.” Vincent Vanhoorne


FAMILIENIEUWS

Geboren • Nina, dochtertje van leraar Ward Braekevelt en Heidi Sioen

robaeys, vader van Conny Germonpré en grootvader van Tom (4EC5) en Sofie (2MWa) Vanrobaeys • Tom Vandamme, broer van Sofie Vandamme (4HW) • Rik Bondue, grootvader van Emmy Bondue (1Ac) • Marie-Louise Haeck, grootmoeder van oud-leerlinge Bouke Mallezie en van Hanke (5HWb) en Lotte (1Ad) Mallezie • Laura Six, groottante van Elke (4WETb) en Febe (1Aa) Decadt • Yvonne Vanhoutte, schoonmoeder van Ingrid Vandamme (gepensioneerde onderhoudspersoneel) • Danny Breyne, oud-leerling van het uitgangsjaar 1973 De hele VMS-gemeenschap biedt de families haar medeleven aan.

Proficiat aan de ouders

Kalender volgend schooljaar Gehuwd • Oud-leerlinge Jolien Cneut en Frederik Deneire gaven hun jawoord op 5 mei 2012 • Leraar Frederik Depaepe huwde met Evelien Verhelle op 5 mei 2012 Proficiat aan de jonggehuwden en hun families

Overleden • Godelieve Vuylsteke, grootmoeder van oud-leerlinge Bieke Clarysse en van Lubrecht (5WW) en Lorenz (3WETb) Clarysse • André Vlaminck, vader van oud-leerling Dirk Vlaminck • Julia Impens, grootmoeder van oud-leerlingen Lisa en Lucas Kerckhof, moeder van oud-leerling Johny Lagrou • Jozef Germonpré, schoonvader van directeur Luc Van-

• Maandag 3 september: start schooljaar 8.15 uur, eerstes om 9 uur • Maandag 3 september: klasfoto’s • Dinsdag 11 september: Zwin (1), sportdag (2-3-45), Polders (6) • Donderdag 20 september: infosessie ‘leren leren’ (Ouderraad) • Woensdag 26 september: fietstocht Palingbeek • Maandag 1 oktober: vrije dag • Vrijdag 19 oktober: rapport 1 • Vrijdag 26 oktober: oudercontact alle nieuwe leerlingen • Maandag 29 oktober tot zondag 4 november: herfstvakantie • Zondag 18 november: ontbijtfestijn • Dinsdag 27 november: rapport 2 • Vrijdag 21 december: oudercontact alle leerlingen • Maandag 24 december tot zondag 6 januari: kerstvakantie

17


FOTOFINISH

Op de rotsen van Durbuy

klein beetje angst die op de Is het de vermoeidheid of toch een aan het avonturenweekend in gezichten van deze deelnemers ejaars zitten klaar om van de Durbuy valt af te lezen? Deze derd kken op een schitterende drierots af te dalen en mogen terugbli

Een ba nk vo oru it

onomische Initiatie gingen de In het kader van de lessen Socio-Ec l van KBC in de Westlaan. tweedejaars op bezoek bij het filiaa he van de bank kon de opDankzij mevrouw Greet Vanderhaeg praktijk worden omgezet. gedane theoretische kennis in de

daagse in de Ardennen.

Leven met een beperking

wetenschappen gingen de In het kader van de lessen gedrags happen op inleefdag naar het leerlingen van 6 Humane Wetensc legden er contacten met beDominiek Savio Instituut in Gits. Ze itieerd in de gebarentaal en woners van het instituut, werden geĂŻn n met een beperking. konden ervaren hoe het is om te leve

js Kla ssi ek er Ro ese lar e-P ari

jaren een klassieker op de De schoolreis naar Parijs is al vele Soete geeft de derdejaars aan VMS-agenda. Leraar Frans Peter over de Franse hoofdstad. Het de voet van de SacrĂŠ-Coeur uitleg de kers op de taart van deze schitterende lenteweer zorgde voor boeiende schoolreis.

18

We lov e Ba rce lon a

leidde traditioneel naar de CaDe schoolreis van de zesdejaars ijl de dames op de heuvel talaanse hoofdstad Barcelona. Terw en van het uitzicht op de haMontjuic genoten van het zonnetje balstadion van de Spaanse ven, ontdekten de mannen het voet topclub FC Barcelona.


Dorstige schoolreis

Vin d ik leu k

bracht hen naar de omgeving De schoolreis van de tweedejaars d een bezoek aan het Poelcavan Ieper. In de voormiddag ston rse vestingen op het programpelle British Cemetry en de Iepe ontspannen in Bellewaerde. ma, in de namiddag kon iedereen Doom en Robin Lievens lessen Nathan Demeulenaere, Arnaud r. hun dorst tussen de attracties doo

ering van haar nieuwe webOnze school koppelde aan de lanc voor de leerlingen. Uit alle site en Facebookpagina een wedstrijd Facebook leuk vinden, lootte leerlingen die VMS Roeselare op . Hermien Dedrie, Rune Deeen onschuldige hand drie winnaars multimediabon van Mediaclercq en Elise Willaert kregen een Markt overhandigd.

Aa nst ek eli jke de un tje s

e deuntjes speelplaats. Bij al die aanstekelijk agmiddag muziek te draaien op de vrijd op om tief succes. initia het veel dag geld mid , oogsten op zo’n De leerlingenraad neemt gere na jaar in Westouter worden gebruikt jaar die s nsje pda kam de ral Voo . kan je moeilijk blijven stilzitten

Tri ck fot og raf ie

19

ergrond wordt gespeeld met voor- en acht rs zich aan ‘trick fotografie’. Daarbij ejaa derd de n gde waa ing oed shoot. Voor de lessen Plastische Opv beelden van deze uitgebreide foto Hierbij alvast twee geslaagde voor en met het dichtbij-veraf-perspectief. Vincent Vanhoorne

Meer foto’s van VMS-activiteiten vind je op onze website: surf naar www.vmsroeselare.be


ORGANIGRAM 1ste graad

aso Moderne Wetenschappen

1ste jaar 2de jaar

2de graad

3de graad 5de

jaar 6de jaar

aso Economie Moderne Talen

aso Economie Wiskunde

aso Humane Wetenschappen

aso Wetenschappen

aso Economie

3de jaar 4de jaar

aso Moderne Talen Wiskunde

aso Moderne Talen Wetenschappen

aso Wetenschappen Wiskunde

aso Humane Wetenschappen

BELANGRIJKE DATA Administratief verlof van woensdag 11 juli tot en met woensdag 15 augustus. Vrijdag 31 augustus: leerlingen van het tweede tot en met het zesde jaar halen de boeken af die begin juli besteld werden. Maandag 3 september: start schooljaar om 8.15 uur (eerstejaars om 9 uur).

20

VMS Vrije Middelbare School Arme Klarenstraat 40 - 8800 Roeselare T 051 20 42 48 - F 051 26 11 99 vms@vmsroeselare.be www.vmsroeselare.be www.sint-michiel.be

De Sleutel editie zomer 2012  

tijdschrift VMS Roeselare