Page 1

driemaandelijks tijdschrift afgiftekantoor Roeselare 1 verantwoordelijke uitgever: Willy Phlypo Vrije Middelbare School Arme Klarenstraat 40 8800 Roeselare tel. 051 20 42 48

PB- PP 

BELGIE(N) - BELGIQUE

P 005908

editie:

winter 2016/2017

Sleutel


Voorwoord /2

‘Zorgen voor’. Twee woorden die eigenlijk een heel schoolgebeuren omvatten en dat is ook wat wij in de VMS proberen te doen. In de eerste plaats zorgen wij voor een goede opleiding. Wij reiken onze leerlingen de beste studiemethodes aan en geven hen kansen om zich op studiegebied te ontplooien. De resultaten van onze oud-leerlingen aan hogescholen en universiteiten tonen aan dat we daar aardig in slagen. Maar ook wie het iets moeilijker heeft met een bepaald vak, proberen we aan boord te houden. In bijlessen leggen onze leerkrachten alles nog eens haarfijn uit aan die leerlingen die een lesonderdeel niet zo snel opslaan. Maar ‘zorgen voor’ is veel meer dan enkel kijken naar de resultaten. Dat hoorden wij nog maar eens op onze Ankerdag halfweg december waar drie verdienstelijke oud-leerlingen werden gehuldigd. Men verklaarde het onomwonden: “Ik kwam hier binnen op 12-jarige leeftijd in mijn kort broekje en met een klein hartje. Maar alle personeelsleden hebben heel goed voor mij gezorgd. En dat hebben ze zes jaar aan een stuk gedaan. Omdat iedereen met hart en ziel betrokken is bij de VMS en de leerlingen. En toen ik als 18-jarige de VMS voorgoed verliet, was ik klaar voor ‘de wereld’. Gewoon omdat jullie die zes jaar zo goed voor mij hebben gezorgd en mij hebben begeleid. Jullie kenden mij door en door en ik was geen nummer, geen passant. Dat was zeer belangrijk voor mij en voor al mijn klasgenoten. Dat blijft voor altijd bij.” Dergelijke getuigenissen blijven ons bij en iedereen die bij de VMS betrokken is. ‘Zorgen voor’ is inderdaad de jongeren leren kennen, een vertrouwensband opbou-

wen, een schoolklimaat ontwikkelen waar ze zich geborgen en op hun gemak voelen. Dat vraagt tijd maar dat hebben we er graag voor over. De voldoening om een ‘jong mens’ los te laten in de maatschappij en weten dat hij of zij goed zijn/haar plan kan trekken, is des te groter. Onze leerlingen goed blijven begeleiden en jaar na jaar opvolgen tot ze klaar zijn voor een volgende stap, daar zullen wij, beste ouders en lezers, ook in de toekomst blijven ‘voor zorgen’. We wensen iedereen een gelukkig 2017!

Willy Phlypo - Luc Vanrobaeys - directie

De directeurs Luc Vanrobaeys en Willy Phlypo

Inhoudstafel 02 Voorwoord – colofon 03 Veilig bewegen in het verkeer 04-05 Interview met oud-leerling en schepen Bart Wenes 06-07 De leerlingenraad: geen dertien in een dozijn 08-09 Awareness Day 2016 in beeld 10-11-12 OLB eert oud-leerlingen met Ankers 13 VMS sluit aan op het warmtenet 14-15 De nieuwe sporthal in gebruik 16-17-18 Welkom aan onze 142 nieuwe eerstejaars 18 Eerste VMS-quiz van de Ouderraad 19 Nieuws van CVO Roeselare 20-21 Fotofinish 22 Familienieuws 23 Personeelsfoto 2016-2017 24 Praktische informatie en sponsors

Colofon Sleutel winter 2016/2017 Schooltijdschrift VMS Roeselare Verantwoordelijke uitgever: Willy Phlypo Medewerkers: Peter Soete Vincent Vanhoorne Johan Vanoverberghe Luc Vanrobaeys Foto’s: Stefaan Beel leerkrachten VMS Druk: Verduyn Rumbeke


Veilig bewegen in het verkeer /3

In de loop van het eerste trimester voerde een groep van acht leerkrachten aan de schoolpoort controles uit op een goed werkende fietsverlichting. Ook in het tweede trimester staan nog enkele activiteiten gepland in het kader van de verkeersveiligheid. “Elke automobilist heeft al ervaren hoe gevaarlijk fietsen zonder verlichting zijn”, vertelt Filip Tanghe. “We deden de controles zowel ’s morgens als ’s avonds na de studie. De bedoeling is om leerlingen erop attent te maken dat hun fietsverlichting moet werken. Na een aantal preventieve controles kwam ook de politie langs. Enkele leerlingen kregen een pv uitgeschreven of moesten een uur verkeersles volgen. We merkten dat heel wat leerlingen ook een fluojasje of fluocover over de boekentas dragen. Leerlingen die deze inspanning doen, werden door de directie beloond met een attentie.”

Dode hoek “Ook in het tweede trimester nemen we enkele initiatieven in het kader van de veiligheid van de leerlingen in het verkeer. Tijdens de Forzaweek bieden we de tweedejaars enkele workshops aan in samenwerking met de hogeschool Vives en de rijschool van het VTI. Het gaat onder meer om de gevaren van de dode hoek, de gevolgen van het dragen van oortjes in het verkeer of de fietsverlichting.”

Beginnende bestuurders “Op donderdag 23 februari is er een verkeersvoormiddag voor alle zesdejaars. Heel wat leerlingen begeven zich straks als chauffeur in het verkeer na het volgen van de module ‘Rijbewijs op school’ of een rijopleiding bij een autorijschool. Een rijbewijs behalen staat gelijk aan vrijheid, maar het brengt natuurlijk ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Uit de statistieken blijkt dat beginnende bestuurders drie keer meer risico lopen op een ongeval dan ervaren chauffeurs. Daarom willen we een voormiddag lang met het pakket ‘Drive up Safety’ werken.”

Rijden onder invloed “Tijdens deze sessie ontdekken de leerlingen onder andere welke impact een aanrijding heeft en waarom je van elke passagier mag eisen om de gordel te dragen. Maar ook waarom het geen goed idee is om frietjes te eten achter het stuur en dat zone 30 niet zomaar ingevoerd werd om bestuurders te pesten. Ook het thema alcohol en drugs in het verkeer komt uitgebreid aan bod. Jongeren krijgen hierbij antwoord op al hun vragen. Hoeveel pintjes mag ik drinken als ik rijd? Welk effect heeft een joint op mijn rijvaardigheid? Ten slotte ervaart iedereen zelf deze negatieve effecten met een dronkenmansbril op de neus. Alles gebeurt aan de hand van ludieke situatieschetsen, coole filmpjes en toffe activiteiten.”

Tuimelwagen “Naast de workshop rond ‘Drive up Safety’ zullen de zesdejaars ook kunnen plaatsnemen in een tuimelwagen. Deze wagen draait rond zijn as waardoor je als inzittende de impact van een verkeersongeval ervaart. Het doel is de jonge bestuurders bewust te maken van het belang van het dragen van een veiligheidsgordel. We ronden de voormiddag voor de zesdejaars af met een gesprek rond afleiding in het verkeer.”

(Vincent Vanhoorne)


/4

Oud-leerling Bart Wenes is nieuwe voorzitter van OCMW en Zorgbedrijf Op 11 januari 2017 wordt Bart Wenes de nieuwe voorzitter van het OCMW en het Zorgbedrijf in Roeselare. De huidige schepen van Cultuur krijgt dan nieuwe bevoegdheden die helemaal in de lijn van zijn studies en zijn professionele carrière liggen. Sleutel praatte met Bart Wenes over deze nieuwe uitdagingen en over zijn band met de VMS.

Waarom koos u als twaalfjarige voor de VMS? Ik heb drie oudere broers. Twee van hen, Geert en Herman, waren mij al voorgegaan in de VMS. Ik hoorde bij ons thuis veel over de school en de leerkrachten praten, waardoor ik besliste om ook naar de VMS te komen. Als jong broekje werd ik door de leraars wel eens vergeleken met mijn oudere broers. Je kon hier toen alleen Wetenschappelijke A volgen, een richting met heel veel wiskunde en wetenschappen. Die wiskunde heb ik later niet meer nodig gehad, maar ik heb hier heel veel geleerd en ook geleerd hoe je moet studeren. Na de VMS koos ik voor de sociale sector en volgde ik maatschappelijk werk aan de IPSOC in Kortrijk.

Ging u daarna ook in de sociale sector aan de slag? Ik heb 30 jaar gewerkt op de sociale dienst van de Christelijke Mutualiteiten. Daar kwam ik met heel wat mensen in contact die geconfronteerd werden met ziekte, handicap, arbeidsongeschiktheid of financiële problemen. Dat was een heel divers publiek met een brede waaier aan problematieken. Die mensen kwamen met hun verhaal en ik probeerde hen een professionele oplossing te bieden. Het was ook emotioneel een zware job, omdat je er ook niet altijd in slaagt om te helpen. Dan is het belangrijk om af en toe het hoofd eens te kunnen leegmaken. Ik heb altijd een uitlaatklep gevonden in het voetbal. Ik ben begonnen als speler, maar zag snel dat daar voor mij geen grote carrière weggelegd was. Ik ben vervolgens 25 jaar lang scheidsrechter geweest, wat ook een heel boeiende uitdaging was. Als scheidsrechter sta je vaak onder druk, van spelers of supporters, maar het komt er op aan om daar boven te staan en consequent te zijn. Ik ben nu al enkele jaren ondervoorzitter van SV Rumbeke. Dat betekent dat ik nu naast het veld sta, en af en toe in de kantine. (lacht)


Hoe bent u in de politiek verzeild geraakt? Vanuit mijn job bij de CM kwam ik geregeld in contact met politici. Bovendien was ik zelf al altijd door de politiek geboeid. Mijn interesse gaat vooral uit naar de gemeentepolitiek omdat je daar het dichtst bij de mensen staat en een aantal zaken kunt realiseren die voor de mensen heel tastbaar zijn. Het is allemaal stap voor stap gegaan. Ik werd in 2004 OCMW-raadslid. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 raakte ik verkozen als gemeenteraadslid. In de loop van die legislatuur werd ik voorzitter van de CD&V-fractie. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 werd ik voorzitter van de gemeenteraad en provincieraadslid. En toen schepen Kris Declercq Luc Martens opvolgde als burgemeester, kwam ik op 1 maart 2016 in het schepencollege. U nam een groot deel van de bevoegdheden van schepen Kris Declercq over. Als schepen ben ik momenteel bevoegd voor cultuur, toerisme, archief, onderwijsregie en flankerend onderwijsbeleid. Ik ben zeker geen zo’n grote cultuurfreak als mijn voorganger of als Luc Martens die minister van Cultuur was, maar ik vind het allemaal heel boeiend. Je merkt dat er in Roeselare een grote dynamiek is bij de cultuurverenigingen. Het schepenambt stelt me in staat om met veel van die mensen in contact te komen. Het is fijn om hen de wind in de zeilen te kunnen geven. Wat is de concrete invulling van uw bevoegdheden inzake onderwijs? Enerzijds zijn we als stadsbestuur de inrichtende macht van de drie stedelijke basisscholen (Brugsesteenweg, De Octopus en De Vlieger in Rumbeke). Anderzijds staan we ook in voor het flankerend onderwijsbeleid. Dat betekent dat we faciliterend optreden voor zaken die de verschillende onderwijsnetten in onze stad overstijgen en waar een gemeenschappelijke aanpak nodig is. In het verleden was spijbelgedrag een aandachtspunt. Voor 2017 ligt de focus op armoede. Eén op zeven kinderen in Roeselare komt uit een kansarm gezin en dat cijfer moet naar beneden. We gaan in het voorjaar een schoolpoortwerker aanwerven die als buddy gezinnen kan begeleiden en hen de weg kan wijzen naar een aantal organisaties. Het doel is om kinderen uit de armoede te halen. Op 11 januari 2017 gaat schepen Geert Depondt met pensioen en neemt u zijn bevoegdheden over. Op die dag geef ik mijn huidige bevoegdheden door aan Dirk Lievens die schepen wordt en neem ik de taken van Geert Depondt over. Ik word dan voorzitter van het OCMW en het Zorgbedrijf en zal in die hoedanigheid ook zetelen in de raad van bestuur van AZ Delta. Het is een nieuwe uitdaging waar ik enorm naar uitkijk

omdat die zich nog meer in mijn interesseveld situeert. Sinds de oprichting van het Zorgbedrijf behandelt het OCMW enkel nog de strikt wettelijke opdrachten zoals leeflonen, schuldbemiddeling of arbeidstrajectbegeleiding. Het Zorgbedrijf groepeert de activiteiten van vier woonzorgcentra (De Waterdam, De Zilverberg, Ter Berken en Sint-Henricus), drie lokale dienstencentra (Ten Elsberge, Schiervelde en De Zilverberg), acht kinderopvanginitiatieven, een dienst voor onthaalouders, diensten voor therapeutische kindzorg en sinds kort ook een dienst voor thuisverpleging. De noden in de zorg zijn bijzonder groot. Vooral in de ouderenzorg zijn de uitdagingen heel groot. Zo is er in de woonzorgcentra enkel nog plaats voor mensen met een hoge graad van zorgbehoevendheid. We moeten dus nog meer inzetten op thuiszorg, dagopvangcentra en thuisverpleging waardoor mensen met de nodige hulp zo lang mogelijk in hun eigen woning kunnen blijven. In Roeselare zijn er momenteel zo’n 450 bedden beschikbaar in de vier woonzorgcentra van het Zorgbedrijf. Daarnaast heb je nog verschillende sterke private initiatieven waarmee we de goede samenwerking willen verderzetten. Het is een belangrijke strategische zet geweest om de zorgactiviteiten in het Zorgbedrijf onder te brengen. Roeselare was hier pionier in en je merkt dat het initiatief heel wat navolging kent in andere steden. In 2019 gaat de nieuwe campus van AZ Delta open. Als nieuwe bestuurder zal u dit van nabij meemaken. Dat zal een gigantische operatie worden. AZ Delta telt 3.200 personeelsleden en met de bouw van het nieuwe ziekenhuis in Oekene is een budget van 400 miljoen euro gemoeid. Als bestuurslid wil ik focussen op personeel, kwaliteit en strategie. In de toekomst zullen ziekenhuizen nog meer met elkaar gaan samenwerken en echte regioziekenhuizen worden. AZ Delta is op dat vlak al goed bezig. Slotvraagje: u komt nog geregeld eens in de VMS. Hoe ervaart u de school op vandaag? Naast oud-leerling en papa van twee zonen ben ik ook stiefpapa van Yaron die hier school loopt. De school is de voorbije decennia heel sterk gegroeid en geëvolueerd. Ik heb de VMS als leerling altijd als een familiale school ervaren en ik merk dat dit op vandaag nog steeds het geval is. Dat familiale karakter zit in het DNA van de school en maakt ook de sterkte van de VMS uit. Ook al zijn er heel veel nieuwe leerkrachten, de sfeer is hier dezelfde gebleven. Het verheugt me dat de VMS nog steeds een bloeiende school is.

(Vincent Vanhoorne / foto Stefaan Beel)

/5


/6

Leerlingenraad VMS: geen dertien in een dozijn Tien leerlingen en twee begeleidende leerkrachten vormen dit schooljaar de leerlingenraad van de VMS. Ze staan niet enkel in voor de organisatie van activiteiten, maar overleggen ook met de directie over bepaalde vragen of thema’s. Michiel Six, die samen met Lore Vandecappelle voorzitter van de leerlingenraad is, vertelt meer over de werking. “We komen met de leerlingenraad wekelijks bijeen. We starten telkens met een evaluatie van de voorbije week. Er staan altijd een aantal punten op de agenda. Zo bekijken we samen mogelijke activiteiten die we kunnen organiseren. We hebben dit schooljaar een enquête gedaan bij de leerlingen waarbij we hen over verschillende zaken vragen stelden. Met de resultaten van die enquête gaan we dit schooljaar verder aan de slag. Zo kwamen er vanuit de leerlingen vragen omtrent gsm-gebruik op school en over kledij. In overleg met de directie zullen we dit bespreken. Veel leerlingen suggereerden ook om vanuit de leerlingenraad een themadag te organiseren, bijvoorbeeld rond Valentijn.”

Van feestploeg naar inspraakteam Sinds dit schooljaar heeft de leerlingenraad ook een nieuw logo. “Het logo is een stempel. Daarmee willen we aangeven dat we als leerlingenraad onze stempel op de school willen drukken en tonen dat er inspraak

is. We zijn heel tevreden over het contact met de directie. Er is heel veel bespreekbaar en er wordt altijd naar ons geluisterd. Het nieuwe logo vind je ook terug op onze nieuwe truien.” De leden van de leerlingenraad volgden dit trimester ook een vormingsdag die vanuit de scholengroep Sint-Michiel werd georganiseerd. “Het was heel interessant om contact te hebben met andere leerlingenraden en hun ervaringen te horen”, vertelt Michiel. “We volgden daar ook een aantal workshops, onder meer rond efficiënt vergaderen, leren omgaan met geld en de workshop ‘van feestploeg naar inspraakteam’.”

Activiteit nieuwe eerstejaars “We zitten met onze leerlingenraad de komende maanden niet stil. Op onze Facebookpagina loopt momenteel een poll om een filmvoorstelling te kiezen. We organiseren de kerstmarkt bij de rapportafhaling eind december en denken na over een mogelijke themadag dit schooljaar. In juni is er dan de jaarlijkse uitstap met de leden van de leerlingenraad. En we kijken ook al vooruit naar volgend schooljaar. We willen nagaan of het mogelijk is om op 1 september een activiteit te organiseren voor de nieuwe eerstejaars. En misschien kunnen we ook een nieuwe editie van ‘TMF StressFactor Live’ naar de VMS halen?” (Vincent Vanhoorne)

Staand: Charlotte Vandevijvere, Michiel Six, Noah Vanryckeghem, Bart Deforche, Sabrine Gunst, Travis Goegebeur. Zittend: Lotte Leenknegt, Justine Devoldere, Justine Van Roose, Charlotte Laureyn, Tibo De Wever. Ontbreekt op de foto: Lore Vandecappelle.


Wie is wie in de leerlingenraad?

Waarom ben je lid? Ik organiseer graag activiteiten die ervoor zorgen dat een schooldag iets bijzonders wordt. We hebben ook enige inspraak op school. Naam: Justine Devoldere (3WETa) Hobby: paardrijden Taak in de leerlingenraad: verslag maken, muziek over de middag Waarom ben je lid? Je kunt meehelpen om activiteiten te organiseren. Ons werk wordt wel gewaardeerd door leerlingen en leerkrachten.

Naam: Sabrine Gunst (leerkracht) Hobby: zwemmen, reizen, koken Taak in de leerlingenraad: begeleider, Facebookpagina updaten Waarom ben je lid? Ik wil helpen om de leerlingen een stem te geven op school. Via activiteiten willen we bijdragen tot een warme school. Naam: Bart Deforche (leerkracht) Hobby: muziek, film, reizen Taak in de leerlingenraad: begeleider Waarom ben je lid? Om mee te werken aan een positief schoolklimaat, een school waar iedereen zich thuis voelt. Naam: Travis Goegebeur (3WETa) Hobby: gitaar Taak in de leerlingenraad: verkoop Waarom ben je lid? Als lid van de leerlingenraad heb je inspraak over bepaalde onderwerpen en kan je activiteiten organiseren. Naam: Tibo De Wever (3WETb) Hobby: zwemmen Taak in de leerlingenraad: verkoop Waarom ben je lid? Ik heb een aantal ideeĂŤn die ik zou willen verwezenlijken. In de leerlingenraad krijgen we de kans om dat te doen. Naam: Noah Vanryckeghem (2MWc) Hobby: atletiek, gitaar Taak in de leerlingenraad: verslag maken, contactpersoon met de directeur Waarom ben je lid? Ik vind het belangrijk dat de leerlingen een stem hebben op school. Als je activiteiten organiseert, zie je veel blije gezichten. Naam: Michiel Six (6WW) Hobby: voetbal bij VK Dadizele, Chiro Taak in de leerlingenraad: voorzitter, Facebookpagina updaten

Naam: Justine Van Roose (3HWb) Hobby: paardrijden, toneel, voordracht Taak in de leerlingenraad: verslag maken Waarom ben je lid? We vormen met de leerlingenraad een heel enthousiaste bende. Dit is heel leuk om te doen. Naam: Charlotte Vandevijvere (6HW) Hobby: zumba, zwemmen, gitaar Taak in de leerlingenraad: contactpersoon met de directie Waarom ben ik lid? We hebben een heel toffe groep. Activiteiten leiden en organiseren is heel leuk en leerrijk. Je leert ook goed in groep werken. Naam: Charlotte Laureyn (1Ab) Hobby: atletiek Taak in de leerlingenraad: verslag maken Waarom ben je lid? Omdat ik de leerlingen en de school graag wil helpen en steunen. Naam: Lotte Leenknegt (4HWb) Hobby: kunstacademie, zwemmen Taak in de leerlingenraad: publiciteit, affiches maken Waarom ben je lid? Het is fijn om de spreekbuis van de leerlingen te zijn. Ik hoop ook veel dingen te verwezenlijken op school. Naam: Lore Vandecappelle (4HWb) Hobby: Scouts en streetdance Taak in de leerlingenraad: voorzitter, fotograaf Waarom ben je lid? Om mee te kunnen beslissen over een aantal zaken op school en om het onze medeleerlingen aangenaam te maken.

Volg de leerlingenraad: www.facebook.com/LLRVMS

/7


/8

Awareness Day 2016: word een wereldburger

De eerstejaars volgden een interactief parcours rond sociale vaardigheden en pesten.

De tweedes werkten rond milieu met een afvalspel en een bezoek aan De Kleiputten.

De derdejaars volgden tieneryoga om te leren omgaan met tal van veranderingen.

Via een krijttekening op zwart papier riepen de eerstes pesten een halt toe.

Via een getuigenis kwamen de derdes te weten hoe het is om te leven met een beperking.

Ervaringsdeskundige Caro Bridts getuigde bij de vierdes over armoede en sociale uitsluiting.


/9

Samen met de oma’s van Atelier Simonne breiden de vierdejaars voor de Pamperbank.

Het digitale budgetspel ‘Paystation’ gaf de vierdes een kijk op de kosten van het leven.

De vijfdejaars deden vrijwilligerswerk in de stad, onder meer bij het dierenasiel.

Ook in de Kringwinkel gingen vrijwilligers van het vijfde aan de slag.

Tijdens een meet & greet met vluchtelingen leerden de zesdes deze mensen beter kennen.

De zesdejaars woonden een lezing van auteur en choreograaf Ish Ait Hamou bij.


OLB eert oud-leerlingen met Ankers / 10

Tijdens de jaarlijkse Ankerdag van de Oud-leerlingenbond werden opnieuw drie oud-leerlingen in de bloemen gezet. De Ankers gingen dit keer naar Kanaalzwemmer Reinout Cloet, Marnik Rommelaere die Communication officer is bij Holland America Lines en Bart Verstraete, directeur Marketing bij Bouwunie. We stellen de drie laureaten op de volgende pagina’s graag aan u voor.

Reinout Cloet Na zijn studies aan de VMS trok Reinout naar de hogeschool Vives waar hij ‘automotive management’ volgde. Dat was toen een nieuwe richting die zowel aspecten van marketing, bedrijfsmanagement als autotechniek bevatte. Marketing en communicatie zijn domeinen die Reinout erg interesseren en waarin hij graag aan de slag wil. Weinig VMSleerkrachten zullen voorspeld hebben dat Reinout na zijn schoolloopbaan grootse sportieve prestaties zou neerzetten.

Dodentocht

Toen hij pas afgestudeerd was, is hij intensief beginnen sporten. Geïnspireerd door Sven Ornelis die in die periode dagelijks wandelde, volgde Reinout zijn voorbeeld. Een klein jaar later woog hij 30 kilogram minder. In augustus 2012 nam hij voor het eerst deel

aan de Dodentocht, de wandeltocht die elke zomer in augustus in Bornem plaatsvindt en waarbij de deelnemers binnen de 24 uur een parcours van 100 kilometer moeten afleggen. Een jaar later had Reinout in de zomer niet echt vakantieplannen, maar wilde hij graag naar Parijs. Hij besloot om de tocht naar Parijs per fiets af te leggen. Drie dagen later stond hij onder de Eiffeltoren. In diezelfde zomer nam hij voor de tweede keer deel aan de Dodentocht. Omdat een goede vriendin haar hartenwens vervuld zag door Make-AWish, besloot hij sponsorgeld in te zamelen voor zijn deelname aan de Dodentocht, geld dat bestemd was voor deze organisatie die de wensen van kinderen met een levensbedreigende ziekte uitvoert.

Van nul naar 1.850 kilometer

Thuis waren ze onder de indruk van de sportieve escapades van zoon Reinout. Dat lokte bij zijn stiefvader, die een Brit is, de reactie uit: Wat wordt het volgende? Het Kanaal overzwemmen? Na enkele weken van speurwerk en twijfel, startte Reinout eind 2014 aan wat hij ‘het project van zijn leven’ noemt. Reinout kon enkel schoolslag. Op YouTube vond hij een filmpje ‘How to swim crawl’ en Goewaart Oplinus, ook oudleerling van de VMS, verfijnde zijn zwemtechniek. In de zomer van 2015 werd Reinout begeleid door dezelfde professor die televisiefenomeen Tom Waes hielp bij zijn poging tijdens Tomtesterom. Twee jaar lang heeft Reinout intensief getraind om te kunnen slagen in zijn onderneming. Vanaf januari 2016 startte hij met tienkilometertrainingen. In augustus alleen al, een maand voor zijn overtocht, zwom hij 400 kilometer. Reinout berekende dat hij in die twee jaar voorbereiding ruim 1.850 kilometer had gezwommen.


Recordbedrag

Op 12 september van dit jaar was het dan zover en dook Reinout in Engeland het water in om het Kanaal over te zwemmen. Urenlang lag Reinout alleen in het water. Zijn begeleiders zaten in een bootje. Onder hen waren twee van de 18 Belgen die er sinds 1875 in slaagden om het Kanaal over te zwemmen. Fysiek was Reinout perfect voorbereid, maar mentaal was het heel erg zwaar. Op het einde van de oversteek, toen er nog slechts 1,8 kilometer te gaan was, speelde de stroming Reinout parten. Als je al 14,5 uren aan het zwemmen bent en je geraakt geen meter meer vooruit door de sterke stroming, dan moet je in de natuur je meerdere erkennen. Na 55 kilometer zwemmen moest Reinout zijn poging staken. Voor zij die geregeld baantjes trekken: 55 kilometer, dat zijn 2.200 lengtes in het zwembad. Ondanks het feit dat het ‘net niet’ was, mag Reinout terugblikken op een fantastische prestatie. Bovendien leverde zijn overtocht maar liefst 11.880 euro op voor Make-A-Wish.

Marnik Rommelaere Varen. Marnik Rommelaere droomde er als kind al van. Toen hij in het zesde jaar in de VMS zat en er in de klas een kapitein kwam praten over zijn ervaringen op zee, was hij helemaal overtuigd. Het kan dan ook niet verbazen dat hij zich op 18-jarige leeftijd inschreef in de Hogere Radio-navigatieschool in Brussel. De school telde slechts een 100-tal leerlingen, Vlamingen en Walen bijeen. Door te kiezen voor deze opleiding, kon hij op elke bestemming aan land gaan, want de wereld zien, dat was zijn bedoeling.

Spectaculaire start

Toen hij pas afgestudeerd was, kon hij aan de slag bij Ahlers Shipping in Antwerpen, die cargovervoer organiseerde. Al bij zijn eerste expeditie kon hij ervaren waarom dit de ‘wilde vaart’ wordt genoemd. In de Perzische Golf kreeg het schip een raketaanval te verwerken, met een enorme ontploffing aan boord tot gevolg. Het schip voer door naar Qatar, waar kersvers marconist en radio-officier Marnik toch verkoos om naar huis te vliegen. Na enkele weken zat Marnik opnieuw op een schip dat dit keer naar Suriname voer en waar ze een zware storm te verwerken kregen. De professionele carrière van Marnik kende zacht uitgedrukt een spectaculaire start. Marnik werkte zeven jaar bij Ahler Shipping. De sfeer aan boord van zo’n cargoschip waar je wekenlang met een beperkt groepje mensen samenleeft, vindt Marnik heel fijn. De bemanningsleden zijn je familie en bovendien leef je op een totaal ander ritme dan thuis.

Communicatie-officier

Vanaf 1992 waren er geen radio-officieren meer nodig op de cargoschepen. Marnik veranderde van rederij en kon op de cruiseschepen van Cunard aan de slag. Vanuit Engeland verkende hij opnieuw alle hoeken van de wereld. Vaak ging het richting Caraïbische Zee of Zuid-Amerika. Toen er rond de eeuwwisseling ook op de cruiseschepen geen radio-officieren meer nodig waren, schoolde Marnik zich om tot communicatieofficier. In 2001 ging hij aan de slag bij Holland America Lines die vanuit de haven van Rotterdam actief is. Marnik is aan boord van de schepen verantwoordelijk voor een netwerk van 100 pc’s voor intern gebruik en voor de communicatievoorzieningen voor de passagiers aan boord. Via twee satellieten staat hij in contact met het vasteland waar hij kan rekenen op de steun van het communicatieteam aan wal. Doorgaans is Marnik vier maanden onafgebroken aan boord, waarna hij twee maanden thuis is.

Biermuseum

Het vele onderweg zijn inspireerde Marnik ook tot een bijzondere verzameling. In een pand in de Arme Klarenstraat in Roeselare heeft hij een collectie van 9.000 verschillende bieren staan uit meer dan 120 landen. Overal waar Marnik heen vaart, neemt hij flesjes mee voor zijn verzameling. Het is een stille droom om ooit een biermuseum te kunnen openen in zijn thuisstad. Als rasechte Roeselarenaar neemt Marnik steevast Rodenbach mee, want aan boord worden immers Hollandse bieren geserveerd. Al vele tientallen jaren is Marnik ook een enthousiast en trouw lid van de Oudleerlingenbond. Wanneer hij niet op één of andere wereldzee vaart, komt hij elke tweede zondag van de maand graag naar de VMS-bar waar zijn verhalen en gulle lach iedereen weten te charmeren.

Bart Verstraete Bart Verstraete trad als twaalfjarige in het spoor van zijn broer Kurt die ook in de VMS zat. Hij ontmoette hier heel wat leerkrachten die hem zijn bijgebleven. Zo was hij gecharmeerd door het artistieke talent en de creativiteit van Geert Monteyne, volgde hij graag de lessen Engels van John Goddeeris en genoot hij van de fysicalessen van Johny Denorme. Bart omschrijft zichzelf als een brave en vlijtige student. Na de VMS trok hij naar IPSOC in Kortrijk waar hij de opleiding tot sociaal assistent volgde. Omdat de hogeschool dat jaar te weinig stageplaatsen in de sociale sector had, kwam hij bij het NCMV terecht, de vroe-

/ 11


/ 12

gere naam van Unizo. Deze toevalligheid zou tot op vandaag van zijn professionele carrière bepalen. Als stagiair volgde hij de gang van zaken bij de sectororganisaties voor de bouw en de architecten op regionaal niveau. Zijn taak bestond onder meer uit het organiseren van activiteiten en het verstrekken van informatie aan zelfstandigen.

Bouwunie uitbouwen

Op jonge leeftijd kwam Bart Verstraete al in contact met Karel Van Eetvelt die momenteel gedelegeerd bestuurder is van de ondernemersorganisatie Unizo. Zij aan zij zijn ze beiden gegroeid doorheen de structuren van Unizo. Na zijn stage kon Bart effectief aan de slag bij NCMV in Roeselare. In 1996 maakte hij de overstap naar Bouwunie. Bouwunie verenigt de KMO-bedrijven uit de bouwsector en maakt deel uit van Unizo. Bart bleef er negen jaar en bouwde de organisatie uit van een provinciaal gegeven naar een unie die over heel Vlaanderen actief was. Hij was er ook verantwoordelijk voor de communicatie, de tijdschriften en de sponsoring. Vervolgens maakte Bart Verstraete in 2005 de overstap naar het NAV, het Netwerk Architecten Vlaanderen. De organisatie stond toen nog in haar kinderschoenen en ook hier was Bart de man die voor de uitbouw zorgde. Met ruim 2.900 leden is Netwerk Architecten Vlaanderen vandaag de grootste en belangrijkste Vlaamse architectenorganisatie. Door de krachten te bundelen wil het NAV de architectensector meer slagkracht geven. Niet alleen zorgen ze voor de belangen en de promotie van het beroep in het algemeen, ze beschikken ook over een ruim aanbod dienstverlening, opleiding en ondersteuning van de architect in zijn dagelijkse praktijk.

Dag van de Ondernemer

Bart Verstraete bleef negen jaar voor het NAV werken. Hij werd in 2013 directeur Marketing bij Unizo. Daar was hij onder meer verantwoordelijk voor de startersweek, de ledencampagnes en – wat bij het grote publiek wellicht het meest gekend is – de Dag van de Klant. Op initiatief van Bart werd ook de Dag van de Ondernemer gelanceerd, een dag om ondernemers te bedanken voor hun durf en doorzettingsvermogen. Dit nieuwe evenement kende meteen een groot succes en werd dit jaar ook in Nederland gelanceerd. Begin dit jaar veranderde Bart Verstraete opnieuw van job en werd hij directeur marketing bij Bouwunie. Samen met twee collega’s staat hij in voor het algemene management van Bouwunie. Tot op vandaag verdedigt Bouwunie de belangen van haar meer dan 8.000 leden waarvoor het opleidingen en netwerkactiviteiten organiseert. Daar tekent hij een nieuwe weg uit inzake communicatie met andere soorten evenementen en verfrissende ledencampagnes. Organisaties vernieuwen is iets wat Bart naar eigen zeggen heel graag doet. Hij wordt binnen Unizo trouwens ook vaak geraadpleegd door zusterorganisaties waar ze zijn expertise op prijs stellen.

Ook lokaal

Sinds twee jaar maakt Bart ook deel uit van het lokale Unizo-bestuur in Roeselare. Hij bouwt mee de lokale activiteiten voor Dag van de Klant uit en hij volgt voor Unizo ook de mobiliteit in Roeselare. Want ondanks het feit dat hij professioneel vaak in Brussel vertoeft, ligt zijn hart nog steeds bij Roeselare. (Vincent Vanhoorne/foto’s Stefaan Beel)


Binnenkort groene warmte op school / 13

In de loop van 2017 schakelt de VMS over op groene energie. Net zoals onder meer De Spil, het zwembad, het ziekenhuis, de REO veiling en andere Roeselaarse scholen, zullen wij ook aansluiten op het warmtenet van Roeselare. Dit warmtenet werkt met restwarmte van de verbrandingsinstallatie van MIROM Roeselare. De restafvalzak die wekelijks aan je deur wordt opgehaald, wordt op een temperatuur van 1.100 °C verbrand. De vrijgekomen restwarmte wordt omgezet in warm water van 110 °C die via een ondergronds leidingnet tot bij ons en twintig andere gebouwen wordt gebracht.

MSKA campus Groenestraat Vrije Bassischool Sint-Lutgart

MSKA campus Tant

CVO

STAP VISO campus D

Dankzij onze aansluiting op het warmtenet zorgen we voor een jaarlijkse reductie van 51 ton CO2 en 25.000 liter stookolie. Zo werken we als school mee aan een schonere lucht in Roeselare. Ter voorbereiding van deze aansluiting, zijn er vanaf 9 januari werken gepland die een maand kunnen duren. Tijdens de werken blijft de school toegankelijk voor voetgangers en fietsers. De doorgang staat op het plan aangeduid met pijlen.

VIVES Syntra West

VMS Burgerschool

Sint-Idesbald


“Een droom van een sporthal” / 14

Op 1 september werd de gloednieuwe sporthal van de VMS in gebruik genomen. Op het einde van het eerste trimester vroegen we de LO-leerkrachten van onze school naar hun bevindingen.

Fred Dejonckheere

De nieuwe sporthal van de VMS bevindt zich op de tweede speelplaats en oogt best indrukwekkend. De totale grondoppervlakte bedraagt maar liefst 1.621 vierkante meter. De sporthal telt drie sportvelden waardoor er drie lessen LO tegelijk kunnen plaatsvinden. De sporthal kan gebruikt worden voor minivoetbal, handbal, basket, badminton en volleybal. De accommodatie bestaat verder uit zes kleedkamers, toiletten, twee kleedkamers voor leerkrachten of scheidsrechters en een EHBO-lokaal. Op de eerste verdieping is er een polyvalente ruimte met zicht op de sporthal. De LO-leerkrachten van de VMS zijn in de wolken met de sporthal. “Het is inderdaad een droom om in deze zaal te werken en om als leerling hier LO-lessen te volgen”, begint leerkracht Ann Renier. “We maken in de eerste graad nog zes weken de verplaatsing naar het zwembad, alle andere LO-lessen vinden hier plaats.”

“Wij spelen met tien ploegen competitiewedstrijden in de sporthal van de VMS en we trainen er tijdens de week met drie ploegen. Dat is een hele verbetering in vergelijking met de vorige jaren. Nu trainen we naast de VMS enkel nog in Barnum en het College. De sportvloer in de VMS is voor ons topklasse. Echt waar. En op de gezellige tribunes kunnen zo’n 200 toeschouwers de wedstrijden volgen. In het begin was het een beetje zoeken, maar nu kan ik met zekerheid zeggen dat alles perfect loopt. Zowel de contacten met het stadsbestuur als met de directie, die altijd bereikbaar en ter plaatse is, zijn heel hartelijk. We zijn dan ook heel tevreden over deze samenwerking.”

Tijdswinst

“In de tweede graad blijven we in de eigen sporthal voor de lessen LO”, neemt leerkracht Bart Raveschot over. “We hebben hier een mooie sportruimte in onze school. Dat zorgt voor gigantische tijdwinst. Per week krijgen onze leerlingen zeker 40 minuten meer sport in vergelijking met vroeger toen we naar Schiervelde of naar het sportstadion moesten om te sporten. Dat is verleden tijd. De sporthal is eigenlijk een gewoon ‘lokaal’ binnen het schoolterrein.”

Stressvrij

“En het is uiteraard veel veiliger”, bedenkt leerkracht Carl Walravens. “Onze leerlingen moeten geen verplaatsingen te voet of met de fiets meer maken. Het verkeer is in die mate toegenomen dat het echt wel opletten geblazen is. De lessen beginnen nu voor zowel leerkrachten als leerlingen veel rustiger en stressvrij.” (lacht) “Bovendien is het een luchtige sporthal met veel buitenlicht. Het is geen ‘black box’ zoals veel sporthallen. Als je in dergelijke sportzalen zes uur les geeft, weet je niet als het buiten regent of als de zon schijnt. Het is zalig dat er hier natuurlijk licht is. En er werd gebruik gemaakt van veel hout. Daardoor is de akoestiek ook uitstekend”, besluiten Ann Renier en Bart Raveschot. (Peter Soete

Waarnemend voorzitter Knack Handbalteam Roeselare

Johny Engels Secretaris Volleyteam Knack Roeselare “Wij trainen en spelen met 11 van onze 13 ploegen in de sporthal van de VMS. Voor volleyballers is een gewone sportvloer harder dan een zwevende vloer, maar de hele accommodatie met kleedkamers, douches en tribune is uitstekend. Het grote voordeel is dat we vanaf nu een constante in onze kalender hebben. We moeten geen wedstrijden meer wisselen of uitwijken naar andere zalen omdat er beurzen of provinciale tornooien van andere sportclubs zijn in Schiervelde. Alle wedstrijden die in de VMS gepland zijn, blijven ook in de VMS. Uiteraard zijn er kinderziektes in een nieuwbouw, maar er worden altijd oplossingen gevonden voor onze opmerkingen. Dat is ook fijn.”


De nieuwe sporthal in beeld / 15

Een algemeen zicht op de nieuwe sporthal vanop de speelplaats.

Zes kleedkamers geven de klassen en ploegen alle comfort.

Op de tribunes kunnen een 150-tal mensen plaatsnemen.

De sporthal kan in drie sportvelden worden opgedeeld.

De inkomhal met een trap en een lift naar de eerste verdieping.

De polyvalente zaal biedt plaats aan 100 mensen en kijkt uit op de sportterreinen. (foto’s: Aurelie Janssens)


Welkom aan onze 142 eerstejaars / 16

1Aa

Boven: Amélie Vandeputte, Britt Van Coillie, Eloïse Mortier, Liesl De Rodder, Josephine Vynckier, klastitularis Hans Delafontaine. Midden: Marie Vandenberghe, Wout Strubbe, Amilia Termote, Geneviève Lippens, Marthe Bardyn, Ine Scherpereel, Jerome Deman, Boaz Vandenbroucke, Maud Vander Stichele. Onder: Dieter Knockaert, Michiel Meykens, Vic Berten, Floris Putman, Joran Durnez, Joppe Werbrouck.

1Ab

Boven: Wout Courtens, Sooi Thijbergin, Milan Vanraes, Lleyton Soenen, Erik Kargbo. Midden: Romy Blanchard, Jutta Vanbrabant, Noor Bryon, Lisa van den Hurk, Manon Decorte, Charlotte Laureyn, Florence Beeuwsaert, Febe Clarysse, klastitularis Lindsey Cneut, Marieke Naert. Onder: Xander Mahieu, Rune Bruyneel, Thibaut Demeyere, Thimon Kindt, Mansour Tchegarbiev, Timon Boeraeve.

1Ac

Boven: Estelle Rondelez, Louise Masselin, Lander Vandenberghe, Jasper Debruyne, Gil Rolly, Cheranie Galle. Midden: Alyssia Debacker, Maïty De Vlaminck, Hanne Berten, Mattice De Loof, Xander Wyckstandt, Jitte Verhaeghe, Madeleine De Scheemaeker, Héloïse Lein, klastitularis Friedl Roels. Onder: Robbe Perneel, Milan Chombaere, Paulus Sporidis, Ewald Deblaere, Cédric Vaes, Emile Goudesaboos.


/ 17

1Ad

Boven: Loucka Neyrinck, Juline Winne, Jasmijn Noyez, Emma Sintubin, Lena Busschaert, Lana Deleu. Midden: Lotte Verhaege, Sepideh Mahinnezjad, Maïté Ferret, Lise Decadt, Emelie Pattijn, Arne Berkein, Brent Dangreau, klastitularis Saskia Vanderhaeghe, Tristan Vanantwerpen. Onder: Maud Vandycke, Martijn Leenknegt, Tristan Deberdt, Brent Delie, Tanguy De Brabandere, Manon Cossement.

1Ae

Boven: Tibe Foulon, Michiel Van Acker, Seppe Claeys, Victor Dewitte, Yoran Callewaert, Mathias Decneudt. Midden: Gaëtan Berguigue, Jessica Afonso De Matos, Odile Bartsoen, Rachelle Vermander, Eliora Tempelaere, Maxime Coussée, Michelle Denys, klastitularis Sabrine Gunst. Onder: Rhune Samyn, Robbe Deleu, Brend Wulleman, Lotte Taillieu, Meike Wittouck, Michelle Roelens.

1Af

Boven: Kenji Dooms, Luna Deleu, Rhune Vantorre, Thisbe Vandevyver, Michelle Dick, Hanne Vandevyvere. Midden: Gregory Vlieghe, Flor Vandamme, Emilia Vroman, Paulien Decroix, Manon Ameye, Aude Haumont, Auke Neve, Hanne Geldhof, klastitularis Dries Gruyaert, Mathijs Warlop. Onder: Vic Devriendt, Gill Sloore, Louis Catteeuw, Jorben Duprel, Wout Landuyt, Marieke Cuvelier.


1Ag

Boven: Baptiste Wydooghe, Luka Werbrouck, Emma Matten, Yorben Janssens, Ruben Cneudt, Britt Buyse, Emmely Brigou. Midden: Elza Plancke, Victoire-Vincent Baelen, Chenoa De La Cruz Nunez, Yentl Franckx, Gilles Degryse, Janne Derdin, Michelle Cuyle, Shania Decru, klastitularis Caroline Vermeersch. Onder: Estelle Neirynck, Xander Deblaere, Elyze Vermander, Rhune Dujardin, Lisa Matten, Viktor De Muynck.

/ 18

Succesvolle quiz van de Ouderraad

Voorzitster Tamara Ollevier en Jean-Marc Lefere presenteerden de quiz.

Bijna 30 teams namen deel aan de eerste quiz van de Ouderraad.

De strenge maar rechtvaardige juryleden verbeterden de antwoordbladen.

Naast ouders en leerkrachten spotte onze fotograaf ook een team met leerlingen.


/ 19

Vermijd taalblunders op reis! Les volgen in de lokalen van je zoon of dochter in de VMS?

Het kan! Spaans, Italiaans, Duits, Engels, Frans op reis + tal van ICT-opleidingen. Meer info op www.cvoroeselare.be of in ĂŠĂŠn van onze secretariaten. Schrijf je nog in voor eind 2016 (ook online) en krijg een vroegboekkorting. Les volgen kan ook op campus VTI, campus ROC en campus Kokelaarstraat. Nieuw cursusaanbod start eind januari 2017.

voeding | techniek | talen | TKO | mode | NT2 | Nederlands | economie | creatief | ICT


Fotofinish / 20

De kennismakingsdag bracht de leerlingen van het eerste jaar naar Het Zwin.

Wateractiviteiten maakten deel uit van de sportdag van de derdes op de Transfo-site.

Teambuildingactiviteiten stonden centraal op de sportdag van de vijfdejaars in Heuvelland.

De tweedejaars trokken voor hun sportdag naar Moorslede.

De vierdejaars konden zich tijdens hun sportdag uitleven in de nieuwe VMS-sporthal.

De zesdejaars maakten een excursie aardrijkskunde naar de polders.


/ 21

We zagen heel wat nieuwe gezichten in de VMS op de eerste schooldag.

De leerlingen van het eerste jaar amuseerden zich tijdens de spelletjesmiddag.

Twee teams leerkrachten speelden een partijtje zaalvoetbal in de nieuwe sporthal.

Elke middag vinden er sportactiviteiten plaats in onze nieuwe sporthal.

De meters en peters organiseerden al heel wat activiteiten voor de eerstes.

Op 6 december kwamen Sinterklaas en Zwarte Piet op bezoek bij de eerstejaars.


Familienieuws / 22

Geboren • Maude, dochtertje van oud-leerkracht Raf Arteel en Inge Jacobsen • Rayan, zoontje van oud-leerlinge Cheyenne Mouheb en Quinten Allaeys Proficiat aan de ouders

Overleden • Hendrik Putman, vader van oud-leerling Andy Putman • Oud-leerling Walter Verduyn • Georgette Huyghe, grootmoeder van Maïty De Vlaminck (1Ac) • Etienne Debeuckelaere, oud-leerling van het uitgangsjaar 1957 • Oud-leerling Angelo Vandeputte • Chris Demeulenaere, schoonbroer van leerkracht en oud-leerling Eddy Debruyne, oom van oudleerlingen Bo, Ans en Fran Debruyne • Kris Geeraert, oom van leerkracht Goedele Geeraert • Cecile Verfaillie, grootmoeder van studiemeester Isabel Bostyn • Andrea Vercaigne, overgrootmoeder van oudleerlinge Joline Toussaint • Gustaaf Dewitte, oud-leerling van het uitgangsjaar 1952 • Eric Brouckaert, grootvader van leerling Floris Putman (1Aa) • Julienne Parmentier, overgrootmoeder van Luna Naert (6HW) • Leona Thijs, overgrootmoeder van Renee (4WETb) en Flor Vandamme (1Af) • Camilla De Vlamynck, grootmoeder van Seppe Catteeuw (4WETa)

• Martha Carrein, overgrootmoeder van Jobbe Dekimpe (2MWc) • Michel Jonckheere, grootvader van oud-leerlingen Sven en Ademar Jonckheere • Jeanne Opsomer, schoonmoeder van oudleerkracht Ludo Camerlynck • Marnick Pattyn, oom van personeelslid Sandra Ducasteele, grootoom van oud-leerling Robin Lievens en van Amber Lievens (3EC4) • Hectorine Noppe, overgrootmoeder van oudleerlinge Jasmine Verhelst en van Phebe Verhelst (3EC4) • Antoinette Casteleyn, grootmoeder van oudleerling Peter Cneut en overgrootmoeder van Michiel Cneut (3WETb) • Giovanni D’Hert, oom van Michiel Van Acker (1Ae) • Homayoon Koobasi, grootvader van Sepideh Mahinnezjad (1Ad) • Roland Buyse, grootvader van Britt Buyse (1Ag) • Lucienne Beheydt, overgrootmoeder van Robbe (6WW) en Rhune Dujardin (1Ag) en van Indra Claeys (6MTWe) • Raphaël Vynckier, grootvader van oud-leerlingen Stefanie en Kevin Vynckier, Maxime Vansteenkiste en Lisa Soenen • Valeer Desmet, oud-leerling van het uitgangsjaar 1954 • Roland Huysentruyt, oud-leerling van het uitgangsjaar 1963. De hele VMS-gemeenschap biedt de families haar medeleven aan.

Vrolijk Kerstfeest & Gelukkig Nieuwjaar


26

27

12

40

4

28

13

29

41 55

5

14

15

30

56 43

42

65

6

31

16

47

68

69

58

49

71

59 60

70 61

7

17

8

9

18

11

19

10

20

51 46 48 50 34 32 33

45 57

67

44

66

21

35

62

72

22

36

52

1

63

73

53

23

74

2

37

54

64

24

38

3

39 25

1. Willy Phlypo, 2. Luc Vanrobaeys, 3. Bart Caes, 4. Friedl Roels, 5. Alexander Willaert, 6. Isabel Vandeputte, 7. Lore Vandamme, 8. Griet Wyffels, 9. Lieven Dejonckheere, 10. Dominique Coudron, 11. Inge Oosterlinck, 12. Dries Vandergunst, 13. Ann De Splenter, 14. Saskia Vanderhaeghe, 15. Ann Castelein, 16. Friedel Forret, 17. Natasha Staelens, 18. Isabel Bostyn, 19. Veroniek Desombere, 20. Lindsey Cneut, 21. Friedel Phlypo, 22. Maaike Decock, 23. Jurgen Degeyter, 24. Eddy Debruyne, 25. Ann Tack, 26. Carl Walravens, 27. Chris Vermeersch, 28. Hans Delafontaine, 29. Nele Goethals, 30. Annemie Carrein, 31. Mieke Boesmans, 32. Frederik Lievens, 33. Nils Duponchelle, 34. Lieselot Tally, 35. Tine Acx, 36. David Vanclooster, 37. Marino Mercier, 38. Jan Vanhecke, 39. Nele Develter, 40. Kurt Velghe, 41. Dirk Decae, 42. Ann Renier, 43, Bart Raveschot, 44. Marc De Meulenaere, 45. Jan Desimpele, 46. Caroline Vermeersch, 47. Dries Gruyaert, 48. Helena Lefevere, 49. Goedele Vandenbussche, 50. Jolien Vanhecke, 51. Griet Claeys, 52. Lieven Verstraete, 53. Peter Soete, 54. Johan Vanoverberghe, 55. Sandra Ducasteele, 56. Heidi Debrauwer, 57. Mieke Hoornaert, 58. Evelyne Raes, 59. Bart Deforche, 60. Emmerson Roelens, 61. Sabrine Gunst, 62. Geert Beuselinck, 63. Goedele Geeraert, 64. Virginie Buyse, 65. Dieter Desmedt, 66. Luc Demey, 67. Lorenzo Louagie, 68. Ward Braekevelt, 69. Mike Loose, 70. Hans Lesage, 71. Mathieu Damman, 72. Bernd Verbeke, 73. Vincent Vanhoorne, 74. Filip Tanghe.

Personeelsfoto 2016-17

/ 23


1ste graad

aso Moderne Wetenschappen

1ste jaar 2de jaar

2de graad

3de graad 5de jaar 6de jaar

aso Economie Moderne Talen

aso Humane Wetenschappen

aso Wetenschappen

aso Economie

3de jaar 4de jaar

aso Economie Wiskunde*

aso Moderne Talen Wiskunde*

aso Moderne Talen Wetenschappen

aso Wetenschappen Wiskunde*

aso Humane Wetenschappen

* 6 of 8 uur wiskunde

DANK

horeca inrichting

AAN

ONZE

SPONSORS

op maat mooi gemaakt

Marino Deleu sanitair

Schilder- en decoratiebedrijf Gordijnen en overgordijnen Verdeler lederen salons Durlet

BVBA

HEEMERYCKLAGROU SANITAIR 051 22 15 87

VMS Vrije Middelbare School Arme Klarenstraat 40 - 8800 Roeselare T 051 20 42 48 - F 051 26 11 99 vmsroeselare@sint-michiel.be www.vmsroeselare.be facebook.com/vmsroeselare twitter.com/vmsroeselare www.sint-michiel.be

VMS sleutel winter 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you