Page 1

driemaandelijks tijdschrift afgiftekantoor Roeselare 1 verantwoordelijke uitgever: Willy Phlypo Vrije Middelbare School Arme Klarenstraat 40 8800 Roeselare tel. 051 20 42 48

BelgiĂŤ - Belgique P.B. 8800 ROESELARE 1 3/5020 P 005908

editie:

lente 2014

Sleutel


Voorwoord /2

“The School of Happiness”

Enkele jaren geleden hebben de Verenigde Naties 20 maart uitgeroepen tot de internationale dag van het geluk. Daarmee wil deze intergouvernementele organisatie de relevantie van geluk als universeel doel en ambitie in het leven van mensen over de hele wereld benadrukken. Geluk is niet lichtzinnig, noch een luxe. Het is een diepgeworteld verlangen dat wordt gedeeld door iedere mens. Leo Bormans, meer dan 20 jaar lang hoofdredacteur van het onderwijstijdschrift Klasse, leverde met ‘The World Book of Happiness’ een internationale bestseller af. Europees voorzitter Herman Van Rompuy deed het boek cadeau aan alle wereldleiders met de vraag om geluk ook op de politieke agenda te zetten. Geluk kan verschillende betekenissen hebben voor verschillende mensen. Het nastreven van geluk is iets wat we ook in de VMS dag in dag uit doen. Het is als school onze eerste taak om de leerlingen degelijk onderwijs op niveau aan te bieden zodat ze later goed gewapend hun geluk kunnen beproeven in het hoger onderwijs en op de arbeidsmarkt. Daarnaast vinden we het minstens even belangrijk dat onze leerlingen en personeelsleden zich gelukkig voelen op school. Sinds vele jaren vinden in de VMS activiteiten plaats die daartoe willen bijdragen. Het jaarlijkse kamp voor de eerstejaars of de Forza-week zijn maar enkele voorbeelden van initiatieven die voor die typische VMS-sfeer zorgen. Leerlingen en leerkrachten leren elkaar op een andere manier kennen en werken er met respect voor elkaar samen. Geluk vind je immers niet in materiële zaken, maar in het contact met andere mensen. Ja, de VMS wil graag ‘The School of Happiness’ zijn.

Op het muziekfestival TMF Stressfactor dat werd aangeboden naar aanleiding van het zilveren ambtsjubileum van directeur Willy Phlypo, zagen we heel veel gelukkige gezichten. Het deed ons bijzonder veel plezier om nog maar eens te zien hoe hecht de gemeenschap op onze school wel is. De slogan waarmee we in onze nieuwe schoolbrochure enkele VMS’ers laten getuigen over hun intense band met de school klinkt ‘#wijzijndevms’. Want wie als twaalfjarige VMS’er wordt, is dat niet voor even, maar voor het hele leven. Ja, we zijn fier op onze schoolcultuur en iedereen mag dat weten. Op het einde van het schooljaar geven we opnieuw een generatie leerlingen uit handen. De goede resultaten van onze oud-leerlingen aan hogescholen en universiteit, stemmen ons als directie uitermate gelukkig. Verderop in Sleutel vind je hun resultaten terug. Voor deze oud-leerlingen dienen zich nieuwe uitdagingen aan. We wensen hen daar alvast veel geluk bij! (Willy Phlypo en Luc Vanrobaeys)

Inhoudstafel 02 Voorwoord – colofon 03 Bouw sporthal start volgend schooljaar 04-05 #wijzijndevms 06 Karel Moestermans nieuwe algemeen directeur Sint-Michiel 07 Volleyballers zijn provinciaal kampioen 08 Graadscoördinatoren begeleiden leerlingen 09 Cel leerlingenbegeleiding voorgesteld 10-11 Forza VMS in woord en beeld 12 Junior journalisten vallen in de prijzen 13 Directeur en leerlingen stralen op festivaldag 14-15 Fotofinish 16-17 Afgestudeerden academiejaar 2012-2013 18 Familienieuws 19 Campus VMS wordt uitvalsbasis CVO 20 Praktische informatie

Colofon Sleutel lente 2014 Schooltijdschrift VMS Roeselare Verantwoordelijke uitgever: Willy Phlypo Medewerkers: Peter Soete Vincent Vanhoorne Johan Vanoverberghe Luc Vanrobaeys Foto’s: Stefaan Beel Bart Deforche Sabrine Gunst Jan Vanhecke Chris Vermeersch Druk: Verduyn Rumbeke


Bouw sporthal start volgend schooljaar Volgend schooljaar start de bouw van de nieuwe sporthal op de Wallenspeelplaats. Deze nieuwe infrastructuur zal ervoor zorgen dat we straks geen verplaatsingen meer naar externe sporthallen zullen doen voor de lessen Lichamelijke Opvoeding. Na de lesuren staat het gebouw ter beschikking van sportverenigingen. Delphine Bostoen van Architecten Groep III geeft tekst en uitleg bij het ontwerp.

Inplanting “De sporthal zal gebouwd worden op een site palend aan de bestaande speelplaats van de school. Enkele oude gebouwen en de bestaande prefabklassen op de Wallenspeelplaats zullen daarvoor gesloopt worden. Er wordt duurzaam omgesprongen met de beschikbare ruimte. Door een oordeelkundige inplanting kan restruimte vermeden worden en een maximum aan speelruimte worden aangeboden. Bovendien wordt ook gestreefd naar een maximum behoud van de bestaande speelplaats.”

/3

Vormgeving “De gekozen configuratie zorgt ervoor dat de sporthal de speelplaats afbakent, echter niet als een blinde gevel, maar als een speels en transparant volume dat de leerlingen buiten in contact brengt met de leerlingen binnen.”

Gebruik “De sporthal wordt in de eerste plaats gebruikt door de VMS, maar gezien de nood aan sportaccommodatie binnen Roeselare, zal de sporthal ook buiten de schooluren ter beschikking gesteld worden aan derden. Het gebouw bestaat uit twee belangrijke delen: de sporthal en bijhorende accommodaties over twee niveaus. De accommodaties strekken zich uit langs de Wallenparking, waar eveneens de toegang gesitueerd is onder een uitkragend volume. Door de toegang dichtbij de Wallenparking te situeren, wordt het gebruik van de Wallenparking gestimuleerd. De sportzaal kan opgedeeld worden in drie delen door middel van elektrisch opvouwbare scheidingswanden.” (Vincent Vanhoorne)


#wijzijndevms /4

Tijdens het derde trimester zullen weer heel wat mensen kennismaken met de VMS. Ouders en kandidaat-leerlingen worden op een hartelijke manier welkom gegeten tijdens één van onze infomomenten. Een overzichtje.

uur is er een uiteenzetting over de overstap naar de tweede graad, om 15 uur en om 16 uur over de overstap naar de derde graad. Deze infomomenten vinden plaats in lokaal 303 op de site Steenkapperij.

Twaalfjarigendag Op woensdag 23 april vindt de twaalfjarigendag plaats waarop alle leerlingen van het zesde leerjaar en hun ouders worden uitgenodigd. Om 19 uur verwelkomt de directeur alle aanwezigen in de feestzaal. Daarna vertrekken ouders en leerlingen in kleine groepjes voor een rondgang door de schoolgebouwen. Elke groep wordt begeleid door twee leerkrachten die onderweg heel wat info meegeven. Elke groep bezoekt een vijftal klassen waar leerlingen uit het eerste jaar aan het werk zijn. Tegen 20.15 uur komt iedereen terug naar de feestzaal waar een drankje wordt aangeboden. Alle personeelsleden van de VMS zijn daar beschikbaar voor bijkomende vragen. Er kan die avond uiteraard ook ingeschreven worden.

Willy Phlypo, VMS’er sinds 1981 Saskia Vanderhaeghe, VMS’er sinds 1989

Opendeurdag

Extra infomomenten

Op zondag 11 mei vinden de opendeurdag en het schoolfeest plaats. Kandidaat-leerlingen en hun ouders kunnen tussen 14 uur en 17 uur doorlopend langskomen. Een leerkracht van de VMS neemt hen dan mee op rondleiding door de school en beantwoordt alle vragen. Er is die dag open deur in de klaslokalen. We voorzien op zondag 11 mei ook infomomenten over de overstap naar de tweede graad en naar de derde graad, zowel voor de VMS-leerlingen als voor nieuwe leerlingen. Om 14.30 uur en 15.30

Tijdens het derde trimester kunnen ouders elke woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag in de VMS terecht voor schoolinformatie en inschrijvingen (met uitzondering van 3 mei en 31 mei). Op woensdagnamiddag is dit van 13.30 uur tot 16.30 uur, op zaterdag van 9 uur tot 12 uur. Het schema met deze extra infomomenten vindt u hieronder. Bent u niet vrij op deze momenten, contacteer dan de school gerust voor een afspraak op een ander moment.

Luc Vanrobaeys, VMS’er sinds 1994 Dries Gruyaert, VMS’er sinds 1999

Michiel Lecluyse, VMS’er sinds 2010 Nele Gekiere, VMS’er sinds 2010


april

mei

#wijzijndevms

juni

woe.

23

woe.

7

woe.

4

zat.

26

zat.

10

zat.

7

woe.

30

woe.

14

woe.

11

zat.

17

zat.

14

woe.

21

woe.

18

zat.

24

zat.

21

woe.

28

woe.

25

zat.

28

De schoolbrochure 2014 biedt een schat aan informatie voor wie meer wil weten over onze school. Onze schoolbrochure bevat ook getuigenissen van de directeurs, leerkrachten en leerlingen. Onder de titel #wijzijndevms geven zij een gezicht aan onze school. Wie onze schoolbrochure wil aanvragen, kan dat doen via vms@vmsroeselare.be of 051 20 42 48.

(Vincent Vanhoorne)

Steven Devolder en Melissa D’hondt VMS’ers sinds 2008

Warre Remaut en Biebe Denys VMS’ers sinds 2013

“Wij zijn dit schooljaar meter en peter van klas 1Af”, vertellen Melissa en Steven. “Als zesdejaars kennen we het reilen en zeilen op school goed. We delen

die ervaring graag met de eerstejaars. Eén keer per maand organiseren we een middagactiviteit. Warre, Biebe en hun klasgenoten weten dat ze bij ons terechtkunnen voor vragen of als ze hun verhaal kwijt willen. De bladwijzer die we voor hen maakten, vermeldt ons e-mailadres en ons Facebookprofiel. In de VMS wordt elke leerling goed begeleid, niet alleen door de meters en peters, maar ook door de leraars. Er is in onze school geen grote afstand tussen de leerlingen en de leerkrachten.”

/5


“Sint-Michiel is geen onbekende” /6

Karel Moestermans uit Oostkamp is de nieuwe algemeen directeur van de scholengroep SintMichiel. Hij volgt Herman Vansteenkiste op die op 1 september met pensioen gaat. Maar Karel Moestermans zal natuurlijk al veel vroeger meedraaien in de Roeselaarse scholengroep. Het wordt een warme overdracht waardoor de continuïteit van de werking niet in gevaar zal komen.

U wordt algemeen directeur van scholengroep Sint-Michiel, maar u hebt al een schoolverleden? “Dat klopt want na mijn lerarenopleiding in Gent gaf ik voltijds les in het TSO en BSO van het Sint-Jozefsinstituut in Brugge. Ik was er leerkracht toegepaste economie, handel en informatica. Tijdens die voltijdse lesopdracht volgde ik ook een masteropleiding handelswetenschappen in Antwerpen. Na deze opleiding volgde ik ook nog een jaar HR Management aan EHSAL in Brussel. Ik was dan achtereenvolgens docent economische vakken en informatica in de lerarenopleiding in Torhout en vervolgens opleidingshoofd van de alternatieve leerroutes voor lerarenopleiding binnen RENO Torhout. Nu ben ik diensthoofd Kwaliteit binnen de katholieke hogeschool Vives.”

U ruilt dus een meer pedagogische job voor de functie van algemeen directeur? “Ja, maar ik geloof dat de coördinerend directeur en de algemeen directeur de twee pedalen van de fiets zijn. Het pedagogisch luik ligt bij de coördinerend directeur maar er zal zeker nauw overleg zijn tussen mezelf en Damienne Cottens, net zoals dit trouwens ook gebeurde en nog gebeurt met algemeen directeur Herman Vansteenkiste.”

Waarom solliciteert een diensthoofd binnen een hogeschool voor de job van algemeen directeur van een Roeselaarse scholengroep? “Ik ken al een aantal scholen en leerkrachten van SintMichiel want als stagebegeleider ben ik al vaak in de Roeselaarse scholen geweest en er werken zelfs al een aantal oud-studenten in scholengroep Sint-Michiel. Ik heb ook een gezonde ambitie en toen ik de profielbeschrijving in de vacature las, voelde ik me zeker aangesproken. Bij de sollicitatie had ik zowel na het eerste als het tweede gesprek een goed gevoel en dat werd bevestigd door een telefoontje van de voorzitter.”

Wat zullen de taken zijn als algemeen directeur? “Dat zullen grotendeels dezelfde zijn als van de huidige algemeen directeur: ICT, financiën en het patrimonium van de scholengroep. Alles wat personeelszaken aanbelangt, gaat over naar de coördinerend directeur.”

U hebt geen voorgeschiedenis in Sint-Michiel: dat kan een voordeel zijn maar ook een nadeel omdat u de gevoeligheden binnen de verschillende scholen niet kent ? “Dat klopt maar ik weet dat er tien sterke scholen de scholengroep vormen en ik verlaat een warme organisatie voor een even warme organisatie waar ik goed opgevangen word. We zullen samen heel mooie dingen verwezenlijken.” (Peter Soete) Coördinerend directeur Damienne Cottens, de nieuwe algemeen directeur Karel Moestermans en huidig algemeen directeur Herman Vansteenkiste.


Volleyballers zijn provinciaal kampioen Zowel de miniemenploeg als de kadettenploeg van de VMS zijn provinciaal volleybalkampioen geworden. Beide ploegen treden in het derde trimester aan in de landelijke finales.

Bij de miniemen verschenen Nick Van Loke, Thijs Delafontaine, Rien Desimpele, Warre De Wandel, Kasper Verstraete, Jana Verlinde en Jade Vansteenkiste aan het net. Benjamin Robbe en Emiel Raveschot coachten de ploeg. De miniemen speelden in de finale twee wedstrijden. In hun eerste match namen ze het op tegen de Broederschool. Dankzij opslagreeksen van Nick Van Loke en Thijs Delafontaine kon de miniemenploeg al snel een comfortabele voorsprong opbouwen die later niet meer afgegeven zou worden. De eerste set werd met 25-14 gewonnen, in de tweede set werd het 25-20 na een ace van Nick Van Loke. In de tweede wedstrijd was de verdienstelijke ploeg van Sint-Andreas uit Brugge geen partij voor de miniemen. De eerste set werd gemakkelijk gewonnen met 25-9. In de laatste set van het tornooi ging alles heel vlot. Geen enkele bal werd teruggehaald door de ploeg uit Brugge. Kapitein Nick mocht na een time-out de wedstrijd met een jump-serve beĂŤindigen en de ploeg zo naar de provinciale titel slaan: 25-7. Bij de kadetten stonden deze leerlingen op het veld: Benjamin Robbe, Emiel Raveschot, Ine Desimpele, Ine Moyaert, Aline Spillebeen, Sofie Vanrobaeys, Thijs De-

/7

lafontaine en Nick Van Loke. Bart Raveschot en Filip Tanghe coachten de ploeg. Een ploeg uit Poperinge vol vierdejaars was de tegenstander voor de kadettenploeg van de VMS. Onze ploeg met vier meisjes en twee jongens startte uitstekend aan de wedstrijd. Er werd meteen een mooie voorsprong uitgebouwd door een aantal opslagreeksen. De eerste set werd uiteindelijk nipt gewonnen met 25-27. Ook in de tweede set werd meteen een mooie voorsprong uitgebouwd na goeie aanvallen van Ine Moyaert, Ine Desimpele en Sofie Vanrobaeys. Ook al bokste het Sint-Janscollege nog even terug, de tweede set werd verdiend gewonnen door de VMS met 24-26. Een dramatische start in de derde set legde meteen de basis van een verlies in die set en ook in de vierde set ging de VMS onderuit. Een vijfde set moest dus beslissen over wie deze thriller zou winnen. Een snelle 9-3 achterstand werd gecounterd toen Benjamin Robbe aan de opslag kwam. Hij haalde nog maar eens een fantastische opslagreeks boven. De 9-3 achterstand werd een 9-12 voorsprong. Dat kwamen de mannen van Poperinge niet meer te boven. Bij 11-14 kreeg de VMS een eerste matchpunt en het derde was het goeie. De opslag van de passeur van Poperinge vloog buiten en zo mocht kapitein Emiel Raveschot de beker in de lucht steken. Een prachtige 3-2 overwinning zorgde er zo dus voor dat de VMS nu al met twee ploegen naar de landelijke finale mag. (Emiel Raveschot)


/8

Graadscoördinatoren zorgen voor studiebegeleiding Naast hun lesopdracht, vervullen Luc Demey, Jan Desimpele en Chris Vermeersch in de VMS ook de rol van graadscoördinator. Een groot deel van hun werk op dat vlak situeert zich bij de studiebegeleiding van de leerlingen.

Luc Demey, coördinator voor de eerste graad: “Een belangrijke taak voor mij is het maken van de klasverdeling, in samenwerking met de klastitularissen. Aan de hand van de leerlingengegevens en de vragen van ouders proberen we zes evenwichtige klassen samen te stellen in het eerste jaar. Daarbij houden we onder meer rekening met de lagere school, jongens/meisjes en de behaalde punten in het zesde leerjaar. Na het eerste jaar worden de klassen herverdeeld in het tweede jaar, wat opnieuw gebeurt in overleg met de klastitularissen. Tijdens het schooljaar focus ik op de studiebegeleiding. Voor de eerstejaars is er een vaste afspraak op vrijdagavond, voor de tweedejaars gebeurt dat op vrijdagmiddag. We gebruiken daarvoor de CLB-brochure ‘Leersleutels’. Na enkele klassikale sessies, kunnen de leerlingen deze studiebegeleiding op vrijdag op vrijwillige basis volgen. Ze krijgen hulp bij het opmaken van studieschema’s, het aanleren van een studiemethode en studeren onder begeleiding. Ook op het educatief portaal van onze schoolwebsite vindt iedereen heel wat tips inzake het opstellen van een week- en maandplanning.”

Graadscoördinatoren Luc Demey (eerste graad), Jan Desimpele (tweede graad) en Chris Vermeersch (derde graad).

Begeleiding op maat “Vanaf het derde jaar werken we individueler”, vult coördinator tweede graad Jan Desimpele aan. “Een leerling komt meestal bij mij terecht na een vraag van de ouders. Samen zoeken we dan naar de studiemethode die het best bij hem of haar past. Om te bepalen welk type student iemand is, gebruiken we tijdens de lessen de bundel ‘Breinexpress’. Verder krijg ik ook leerlingen over de vloer van wie de punten niet voldoende zijn. Zij krijgen begeleiding bij die vakken die voor hen een probleem vormen. Het gaat dus telkens om een ondersteuning op maat van de leerling. Uiteraard koppel ik telkens terug naar de leerkrachten, de ouders en de leerlingenbegeleider.”

Sturende rol “Vanaf het vijfde jaar werken we eerder met een vraag gestuurd aanbod”, duidt Chris Vermeersch, coördinator voor de derde graad. “Die vragen komen onder meer van leerlingen die bij ons instromen in de derde graad. Als graadscoördinator heb ik eerder een sturende rol in het samenspel tussen de verschillende vakleerkrachten. We waken over de schoolse prestaties van de leerlingen. Hier en daar stelt zich ook een probleem op het vlak van motivatie. We proberen die leerlingen ook opnieuw mee te krijgen in het schoolse verhaal. In het zesde jaar ligt de focus sterk op de begeleiding van de studiekeuze naar hogeschool of universiteit.” (Vincent Vanhoorne)


Leerlingenbegeleiders Mieke Hoornaert en Bernd Verbeke van de VMS, Nihada Ahmic en Petra Proksch van het CLB en directeur Luc Vanrobaeys.

/9

Leerlingenbegeleiders zijn aanspreekpunt Mieke Hoornaert en Bernd Verbeke vervullen in de VMS de taak van leerlingenbegeleiders. Leerlingen kunnen bij hen terecht om een oplossing te vinden voor kleine of grote problemen van welke aard ook. De leerlingenbegeleiders werken ook nauw samen met de graadscoördinatoren en met het CLB.

“Als leerlingenbegeleiders staan wij eigenlijk in voor de eerstelijnshulp”, legt Bernd Verbeke uit. “Dat betekent dat we kort op de bal proberen te spelen wanneer leerlingen nood hebben aan studiebegeleiding of met een bepaald probleem kampen. Soms stappen leerlingen zelf op ons af, een andere keer worden bepaalde zaken gesignaleerd door ouders, leerkrachten of medeleerlingen. Dat we fulltime aan leerlingenbegeleiding kunnen doen, is een goede zaak. Leerlingen hoeven van ons geen punten te krijgen waardoor we op een onbevangen en vertrouwelijke manier met hen kunnen omgaan. Als leerlingenbegeleider kunnen wij een aantal zaken zelf oplossen. Zo kunnen we bij een geval van pesten klasgesprekken opstarten of met leerlingen hun examenplanning doornemen. Op vraag van het CLB kunnen we leerkrachten vragen een bepaalde leerling te observeren om eventueel een leerstoornis vast te stellen. Is er een probleem met een bepaald vak, dan overleggen we met de vakleerkrachten. We bieden ook een luisterend oor aan leerlingen die zich, om wat voor reden dan ook, niet goed in hun vel voelen. We besteden eveneens veel aandacht aan de nieuwe leerlingen op school. Mijn collega Mieke Hoornaert richt zich specifiek op de eerstejaars, zelf

doe ik ook de opstart van de nieuwe leerlingen in de andere jaren.”

Cel leerlingenbegeleiding “Eén keer per week vergadert de cel leerlingenbegeleiding. Naast de leerlingenbegeleiders zijn ook de graadscoördinatoren, een medewerker van het CLB en directeur Luc Vanrobaeys daarop aanwezig. Daarin bespreken we de zaken die de leerlingenbegeleiding op school vaak overstijgen. Gaat het over studies, dan nemen de graadscoördinatoren veelal over, voor andere zaken kan de medewerking van het CLB nodig zijn. Leerlingen en ouders kunnen er op rekenen dat alles met de nodige discretie wordt behandeld. Deze vertrouwensband is belangrijk om tot oplossingen te komen voor de leerling.” Op het wekelijks overleg van de cel leerlingenbegeleiding is ook het CLB aanwezig. Psychopedagogisch medewerkster Yente Hugaert wordt momenteel vervangen door Petra Proksch. “Op dat overlegmoment kunnen tal van zaken aan bod komen omtrent studies, medisch of psychosociaal welbevinden”, vertelt Petra Proksch. “Een leerling kan bijvoorbeeld faalangst hebben of thuis met problemen kampen. Tijdens het overleg bekijken we of het gaat om zaken die de school kan oplossen, of als er een tussenkomst van het CLB nodig is. Samen zoeken we naar de beste uitweg. Waar nodig kunnen leerlingen ook worden doorverwezen naar externe organisaties die hen kunnen helpen.” (Vincent Vanhoorne)


Forzaweek in beeld / 10

Nina Van Coilie, Imaani Dekein, JaĂŤlle Sintobin, Elisabeth Vandepitte en Johan Vanoverberghe bedwongen de skipiste in Komen.

Aspirant-deelnemers aan Komen Eten konden hun culinaire kennis verfijnen met een kookcursus bij CVO Roeselare.

Met uiterste precisie schiet Tars Gevaert de pijl uit zijn boog op doel. Schoot hij in de roos?

De leerlingen van 3HW namen tijdens hun excursie naar Brussel plaats in het decor van De Zevende Dag in de studio’s van de VRT.

Wereldkampioene Delphine Persoon initieerde in de boksclub van Lichtervelde Joyce Verbrugghe en Sylke Verhelle in de bokssport.

In de topturnhal in Izegem hingen leerlingen aan rekstokken, bewaarden ze hun evenwicht op de balk en slingerden ze aan touwen.


/ 11

Voor Febe Van Loocke, Laurence Vanlerberghe, Bauke Callewaert en Luna Segaert kent de bouw geen geheimen meer.

Op de ijspiste van Finlandia in Gullegem draaiden deze schaatsende tweedejaars volop rondjes en pirouettes.

Onder leiding van Ann Renier en Veroniek Desombere maakten deze leerlingen kennis met de hockeysport in Kortrijk.

Warre De Wandel, Olivier Leroy, Egon Despeghel, Rien Desimpele en Thomas Demuynck mepten er stevig op los tijdens een partijtje badminton.

Brice Verkerken, Thanawat Vranken, Rob Landuyt, Thijs Delafontaine en Ward Cauwelier bedwongen de wielerpiste in Gent.

Tijdens de negende Memorial Rudy Bekaert legden alle leerlingen en leerkrachten een parcours af door de centrumstraten van Roeselare.


/ 12

Junior journalisten vallen in de prijzen Heel wat leerlingen van onze school namen deel aan de jaarlijkse wedstrijd ‘Junior Journalist’ van het Davidsfonds. Bij de wedstrijd voor de eerste graad waren er eervolle vermeldingen voor Lieze Mortelé en Jade Vansteenkiste. De reeks voor de tweede graad werd volledig gedomineerd door de VMS. Veer Devoldere werd laureaat, Luna Segaert en Emma De Boe kregen een eervolle vermelding. Hieronder volgt een fragment uit het winnende opstel van Veer Devoldere.

kregen te horen dat de Duitsers steeds maar dichter kwamen en stilaan groeide onze angst.

De oorlog in het klooster

En vielen de Duitsers werkelijk binnen? De Duitsers klopten op de poort en vroegen brood voor hun 200 man. Hoewel wij niets meer hadden, waren zij heel beleefd en de officieren waren tevreden dat moeder overste ook Duits sprak.

Op een zondag in september trok ik naar het klooster in Zonnebeke. Het was namelijk open-monumentendag en ieder die wou, mocht er eens rondneuzen. Ik wilde wel graag eens de sfeer van vroeger opsnuiven, maar ik had geen zin om naar de gids te luisteren. Zo kwam het dat ik in mijn eentje door de lange kloostergangen dwaalde. Aan het einde van zo’n gang stond een deurtje op een kier. Toen ik voorzichtig binnen gluurde, zag ik een stokoud nonnetje in een al even antieke leunstoel. En raar maar waar, we raakten in gesprek. Zuster Dionysia bleek 117 jaar oud te zijn en de enige overlevende van de Grote Oorlog.

Interview met zuster Dionysia Wel mijn kind, vertel eens hoe ik je kan helpen. Wat voor interessante dingen kan een oude zuster jou vertellen? In zo’n lang leven hebt u vast wel het een en ander meegemaakt. Ach kind, ik weet niet of iemand die oude verhalen nog wil horen, maar ik kan je wel vertellen wat er tijdens de Eerste Wereldoorlog gebeurde. Woonde je toen ook al in het klooster van Zonnebeke? Nee, in die tijd was er in Moorslede een grote kloostergemeenschap. We hadden ook een meisjespensionaat, maar de meeste meisjes waren wegens de oorlogsdreiging al naar huis gebracht. Wanneer werd het voor jullie echt spannend? Het begon op maandag 19 oktober in 1914. Terwijl de mensen van Moorslede vluchtten, werden er steeds meer gewonde Engelse soldaten binnengebracht in het klooster, die wij dan moesten verzorgen. We

Waarom zijn jullie dan niet gevlucht? Als kloosterlinge moest ik de orders van mijn overste opvolgen. De Engelse soldaten hadden hun gewonden meegenomen. Aan sommige zusters werd opgedragen om de laatste internen naar Zonnebeke te leiden, anderen moesten dan de weesjes in veiligheid brengen. En ik moest samen met zuster Marie-Madeleine de wacht houden aan de poort.

Dus het was allemaal zo erg nog niet? Toen de duisternis inviel, maakten de rode lichten van de auto’s zonderlinge effecten op het torentje van de kloosterkapel. De Duitsers dachten dat we er Engelsen verstopten en bedreigden moeder overste met de dood terwijl ze op onderzoek gingen. Ze zochten het hele huis af en klommen tot boven in het torentje om zeker te zijn dat we niemand verborgen. Gelukkig vonden ze niets en gingen ze slapen. Wij brachten de nacht door op stoelen in de keuken, helemaal verstijfd van de angst. Ik bedankte zuster Dionysia en haastte me naar de uitgang, want de open-monumenten-dag was afgelopen. Ik dacht na over mijn ontdekking: een overlevende van de Eerste Wereldoorlog… Als ik daarmee naar de kranten zou gaan, kwam ik misschien wel in het nieuws. Maar toen zag ik het oude nonnetje weer voor me, zoals ze rustig in haar leunstoel zat. Ik zou haar in vrede laten met haar herinneringen. Herinneringen aan een oorlog van lang geleden, maar voor mij nu opeens heel dichtbij.


/ 13

De leerlingenraad stond in voor een vlekkeloze organisatie.

Directeur Willy Phlypo bij dj Murdock achter de draaitafel.

Directeur en leerlingen stralen op festivaldag Directeur Willy Phlypo heeft zijn zilveren jubileum als schoolhoofd op een bijzondere manier gevierd. Hij deed de leerlingen op vrijdag 14 maart namelijk een muziekfestival cadeau. De Arme Klarenstraat werd even een festivalterrein voor TMF Stressfactor.

De leerlingen en leerkrachten genoten van de optredens van de bands Not So Much, Wait A Minute en van de muziek van dj Murdock. De stralende lentezon maakte de festivalsfeer compleet. “Ik ben vandaag een

Pepijn Penninck (1Aa) verraste de beatboxers van ‘Wait A Minute’.

heel gelukkig man”, reageerde de directeur. “Al 25 jaar probeer ik tussen de leerlingen te staan en hen aan te moedigen in hun studies. Af en toe is er ook ruimte voor ontspanning, zoals met deze muziekoptredens of met onze jaarlijkse sport- en cultuurweek Forza VMS. Ik kom nog elke dag met veel plezier naar mijn school en wil dat de komende jaren ook nog blijven doen.” De leerlingenraad die het festival organiseerde, overhandigde de directeur een groot fotokader om in zijn kantoor op te hangen.” (Vincent Vanhoorne)

Het festivalterrein van TMF Stressfactor in de Arme Klarenstraat.


Fotofinish / 14

De leerlingen van 3HW brachten in het kader van de lessen gedragswetenschappen een bezoek aan een kinderopvang.

Onze zesdejaars informeerden zich over hun toekomstige studiekeuze tijdens de Studie-Infodagen in de Expo in Roeselare.

Bij Astrolab in Zillebeke kregen de leerlingen van 5WW en 5MTWe uitleg over de regels van de optica en over de werking van het ruimtestation ISS.

In de hogeschool Vives in Roeselare dook 6WW in het labo om er tal van microscopische onderzoeken uit te voeren.

De klassen 3EC4 en 3EC5 maakten kennis met de werking van de Audi-fabriek in Vorst in het kader van de lessen economie.

De Oud-leerlingenbond organiseerde een contactmoment tussen de zesdejaars en studenten aan hogescholen en universiteiten.


/ 15

In de correctionele rechtbank van Kortrijk nam 6HW deel aan een rollenspel waarbij een proces in scène werd gezet.

Een delegatie VMS’ers nam deel aan het Open Vlaams Kampioenschap Atletiek in de topsporthal van Gent. Toon Lamote (derde van links) behaalde goud op de 800 meter.

De scholieren jongens onder leiding van Carl Walravens stootten door naar de halve finales van het provinciaal minivoetbaltornooi.

Tijdens de 100 dagen vond klas 6WW voor haar verkleedpartij inspiratie in het oude Egypte.

De scholieren meisjes kwamen in actie tijdens een minivoetbaltornooi tegen enkele ploegen van scholen uit de regio.

Deze VMS-ploeg met coach Dries Gruyaert nam deel aan het SVStornooi minivoetbal West-Vlaanderen.


/ 16

Afgestudeerden in het hoger onderwijs academiejaar 2012-2013 Tijs Vandoorne UNIVERSITEIT GENT

Master in de lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen

6MTWet

Brian Caes

6EW

Ann-Sophie Dejonckheere

6HW

Stefanie Phlypo

6EW

Lisa Kerckhof

6HW

Lynn Govaert

6MTWis

Jolien Claerbout

6WW

Bjorn Scheldeman

6EW

Eline Degrande

6EW

Matthias Spriet

6WW

Jasper Delbecke

6HW

Ruth Demeersseman

6EW

Lisa Galle

6WW

Matthias Lapere

6EW

Niels Volckaert

6EMT

Emmily Callewaert

6MTWis

Ellen Waterbley

6WW

Jasmine Persoon

6MTWet

Lore Derumeaux

6EW

Lore Berteloot

6MTWet

Tine Clicque

6WW

Jesse Decorte

6WW

Jolien Demyttenaere

6WW

Lien Vandevyvere

6WW

Klaas Verschaeve

6WW

Maxime Bagein

6HW

Louise Boudeweel

6HW

Ine Goethals

6WW

Lieselot Vandenbulcke

6EMT

Master in Banking and Finance Master in de communicatiewetenschappen

Master in de gezondheidsvoorlichting en -bevordering Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen

Bachelor in de criminologische wetenschappen Bachelor in de kunstwetenschappen Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen Master in de rechten Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen

Nico De Vriendt

6MTWis

Ans Debruyne

6WW

Tine Verstraete

6WW

Sander Anraed

6HW

Eline Azou

6WW

Master in de taal- en letterkunde

Master in de vergelijkende moderne letterkunde Master in de sociologie Master in de politieke wetenschappen Master in de farmaceutische zorg

Lien Declercq

Master in de psychologie

Elies Lein

Master in de pedagogische wetenschappen

Rozemien Lemey

Master in de farmaceutische zorg

Caitlin Moenaert

Master in de rechten

Dieter Mourisse

Master in de wiskundige informatica

Johanna Caes

Master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie

6HW 6EW 6WW 6EW 6EW 6WW

Master in de rechten Specifieke Lerarenopleiding in de wiskunde Academische bachelor TEW handelsingenieur

Academische bachelor in de biochemie en biotechnologie Academische bachelor in de biochemie en biotechnologie Academische bachelor in de geneeskunde

Academische bachelor lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen

Academische bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie Academische bachelor in de toegepaste economische wetenschappen

HOGESCHOOL-UNIVERSITEIT BRUSSEL / KAHO SINT-LIEVEN Master in de journalistiek Bachelor in de chemie Bachelor in de elektromechanica Bachelor in de optiek en optometrie Master in de handelswetenschappen Schakelprogramma handelswetenschappen

VIVES CAMPUS BRUGGE

Marisol T’Kint

6EW

Ines Verborgh

6WW

Bachelor in de logopedie en audiologie

Nele Victor

6HW

Bachelor in de logopedie en audiologie

Master in het notariaat Master in de dierengeneeskunde Master in de EU-studies

KU LEUVEN

Bachelor in de logopedie en audiologie Bachelor in het office management

Matthias Gouwy

6WW

Brecht Vandevyvere

6WW

Pieterjan Robbe

6WW

Kelsey Vanhuyse

6EMT

Simon Degryse

6WW

Femke Boddin

6EMT

Alexander Lamon

6HW

Benji De Backer

6WW

Nele Veracx

6WW

Robby Declercq

6EMT

Lize Raes

6MTWis

Lien Dekiere

6HW

Bachelor ingenieurswetenschappen Bachelor ingenieurswetenschappen Master in de biologie Master in de biologie Master in de educatieve studies Master geneeskunde

Bachelor in de industriële wetenschappen: bouwkunde Bachelor in het secundair onderwijs Frans-economie Bachelor in het kleuteronderwijs Master in de industriële wetenschappen: energie Bachelor in het bedrijfsmanagment Bachelor in de logopedie en audiologie


Lowie Delbeke

6EMT

Bieke Victoor

6HW

Jorim Vandevoorde

6WW

Liselot Wyffels

6WW

Brecht Castelein

6EMT

Marlies Crepel

6HW

Bachelor in het bedrijfsmanagement

Master in de industriële wetenschappen: bouwkunde

VIVES CAMPUS KORTRIJK Bachelor in bedrijfsmanagement

Bachelor in het secundair onderwijs Frans-informatica

Kenneth De Vlaeminck

Bachelor in het secundair onderwijs geschiedenis-informatica

6MTWet

Bachelor in de vroedkunde Bachelor in de verpleegkunde

ARTEVELDE HOGESCHOOL Bram Brouckaert 6HW Bachelor in het secundair onderwijs geschiedenis-project kunstvakken

Elke Bruwier

6EMT

Hannelore Decuypere

6WW

Matthias Deprez

6EMT

Céline Lesire

6EMT

Simon Vuylsteke

6HW

Floor Gunst

6HW

Celine Havegheer

6EMT

Jakob Lepoudre

6EMT

Emmely Ramboer

6HW

Karen Swyngedauw

6EMT

Bachelor in de ergotherapie Bachelor inde podologie

Jolien Feys

6HW

Nathalie Goes

6HW

Hannes Huyghe

6EMT

Jens Kindt

6EMT

Ann-Sophie Maenhoudt

6MTWet

Delphine Soenen

6HW

Ines Thevelein

6HW

Ruben Vanwalleghem

6 handel

Dries Witdouck

6HW

Ine Bekaert

6WW

Hanne Anseeuw

6MTWet

Maarten Blomme

6WW

Guillaume Jaecques

6EMT

Annouk Callebert

6HW

Michiel Pattyn

6EMT

Helene Cappelle

6HW

Sanne Arteel

6EMT

Reinout Cloet

6WW

Sanne Arteel

6EMT

Dascha Degryse

6EW

Thomas Catteeuw

6EMT

Sara Dejonghe

6MTWet

Marieke Debusschere

6EMT

Delphine Deman

6MTWet

Julie Demasure

6MTWet

Michiel Demeersseman

6EMT

Stefanie Demeulenaere

6EW

Jolien Depondt

6HW

Marieke Desnyder

6MTWet

Charlotte Depoortere

6HW

Bert Dewaele

6MTWet

Dylan Devroe

6EMT

Dries D’haeyere

6WW

Joyce Lamsens

6EMT

Lore Geldhof

6MTWet

Nel Messeyne

6HW

Tina Hoorne

6EW

Thi Le Mi Nguyen

6EMT

Sebastien Lenoor

6WW

Bram Vande Ginste

6EW

Marlies Raes

6EW

Lennert Vermeulen

6EMT

Siel Renier

6EW

Joeri Verscheure

6WW

Toon Vancoillie

6WW

Bachelor in de verpleegkunde Bachelor-na-bachelor buitengewoon onderwijs International management Bachelor in het bedrijfsmanagement Bachelor in de vroedkunde Bachelor in de verpleegkunde Bachelor in de toegepaste psychologie Bachelor in het bedrijfsmanagement Bachelor in het sociaal werk Bachelor in de verpleegkunde Bachelor in de verpleegkunde Bachelor in de verpleegkunde Bachelor in het sociaal werk Bachelor in het bedrijfsmanagement Bachelor in het lager onderwijs Bachelor in de verpleegkunde Bachelor in de verpleegkunde Bachelor in het bedrijfsmanagement Bachelor in het sociaal werk Bachelor in de verpleegkunde Bachelor in het bedrijfsmanagement Bachelor in het bedrijfsmanagement Bachelor in de toegepaste psychologie Bachelor in het bedrijfsmanagement Bachelor in het bedrijfsmanagement Bachelor in het bedrijfsmanagement Bachelor in de autotechnologie

/ 17

Bachelor in het communicatiemanagement Bachelor in het sociaal werk Bachelor in het sociaal werk Bachelor in de logopedie en de audiologie Bachelor in het bedrijfsmanagement Bachelor in het bedrijfsmanagement Bachelor in de ergotherapie Bachelor in het sociaal werk

HOGESCHOOL GENT Bachelor in de toegepaste taalkunde Frans-Spaans Bachelor in de handelswetenschappen Bachelor in het bedrijfsmanagement

Bachelor in de toegepaste taalkunde Engels-Russisch Master in het tolken Engels-Russisch Master in de handelswetenschappen

Master in de meertalige communicatie - Engels-Frans Bachelor in het bedrijfsmanagement Bachelor in het bedrijfsmanagement Master in de biowetenschappen - voedingsindustrie

Master in de industriële wetenschappen - elektronica ICT Bachelor in het internationaal bedrijfsmanagement

Master in de meertalige communicatie - Engels-Spaans Master in de handelswetenschappen

Master in de industriële wetenschappen - elektromechanica Bachelor in de handelswetenschappen Master in de handelswetenschappen Bachelor in de elektromechanica


/ 18

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL

Ilse Delmotte

6HW

Master in de agogische wetenschappen

Daphne Deprez

6EMT

Ellen De Smet

6EMT

Emmely Mylle

6MTWet

Iris Provoost

6WW

Sien Vanbecelaere

6EMT

Sara Vandenhende

6HW

Aukelyn Allary

6HW

Bachelor in communicatiemanagement

Veerle Mol

6HW

Bachelor in toerisme en recreatiemanagement

Lisa Tally

6WW

Bachelor in het communicatiemanagement

Schakelprogramma agogische wetenschappen Bachelor in de lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen

Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie

HOGESCHOOL WEST-VLAANDEREN Julie Deceuninck

Bachelor in het office management

6MTWet

Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie Bachelor in het sociaal werk Bachelor in het communicatiemanagement

Familienieuws

Overleden

• Lucien Debrabandere, grootvader van Sander (6EMT) en Ellen (1Aa) Debrabandere • Jozef Degryse, grootvader van Liese Aerbeydt (1Ab) • Germaine Vermeulen, overgrootmoeder van oud-leerlinge Lieselot Vandenbulcke en van Alina Debeuckelaere (5EW), Cil (3EC4) en Vic (1Ae) Masschelein • Gratiane Hoet, moeder van studiemeester Ignace Dumortier en oud-leerling Johan Dumortier, grootmoeder van oud-leerlingen Hjördis en LarsGöran Dumortier • Maria Tack, grootmoeder van leraar Dries Vandergunst en van CVO-adjunct-directeur Katrien Gryspeerdt • Joseph Vanhuyse, schoonvader van gewezen personeelslid Wim Berteloot • Zoé Van Den Berghe, overgrootmoeder van Gilles (1Ad) en Julie (6WW) Buyse • Willy Penninck, grootvader van Birgit Penninck (2MWb) • Bertha Houbrechts, schoonmoeder van Ann Dequae, bestuurder scholengroep Sint-Michiel • Irène Fraeye, grootmoeder van Louise Coppé (4WETb) • Maria Deweerdt, grootmoeder van oud-leerlinge Fien De Jonckheere, overgrootmoeder van Cil (3EC4) en Vic (1Ae) Masschelein • Nelly Devroe, grootmoeder van leerkrachten Bart Deforche en Sabrine Gunst • Marcel Claeys, grootvader van Janne Claeys (5MTWe) • Giel Gillis, oom van lerares Virginie Buyse • Rosa-Adrienne Huyghe, grootmoeder van oudleerling Bert Declercq

• Rein Decuypere, vader van oud-leerlingen Ruben, Jeroen en Hanne Decuypere • Nico Vandenberghe, vader van Justien Vandenberghe (6EMT)

De hele VMS-gemeenschap biedt de families haar medeleven aan.

Geboren • Emma, dochtertje van lerares Inge Oosterlinck en Jeroen Gobbin • Arno, zoontje van lerares Lore Vandamme en Dirk Segers • Maxime, dochtertje van lerares Eveline Vancoillie en Davy De Winter • Marthe, dochtertje van oud-leerlinge Marjolein Hantson en Merijn Landuyt • Felix, zoontje van oud-leerlinge Sofie Hantson en Koen Eeckhout Proficiat aan de ouders


Algemeen directeur Bart Vandenbroucke op de oude site van de Watergroep.

/ 19

Campus VMS wordt uitvalsbasis CVO CVO Roeselare heeft na de Rodenbachbibliotheek in de Arme Klarenstraat nu ook de oude site van de Watergroep in de Blekerijstraat gekocht. Daarmee maakt CVO Roeselare verder werk van de grote droom om de meer dan 5.000 cursisten vanuit één centrale plaats te kunnen bedienen. “Het is in eerste instantie de bedoeling om de opleidingen bouw, stukadoor, schilderen en logistiek naar de Blekerijstraat te verhuizen”, vertelt algemeen directeur Bart Vandenbroucke. “De oude magazijnen van de Watergroep zijn daarvoor ideaal geschikt. Momenteel huurt CVO Roeselare voor de genoemde opleidingen een gebouw van Mariasteen in de Gitsestraat. Bedoeling is de werken aan de nieuwe site af te ronden tegen september 2015. Krap qua timing, maar zeker haalbaar als alles meezit. Momenteel bereiden we het dossier voor om de aankoop gesubsidieerd te krijgen.”

Centralisatie “Op campus VMS worden nu al computer- en taalopleidingen aangeboden en sinds kort is de Rodenbachbibliotheek al gedeeltelijk ingepalmd door de anderstalige cursisten die een opleiding Nederlands volgen. Tegen 2017 verhuizen dan ook de opleidingen koken, mode en creatief uit de campus Kokelaarstraat. Op dat moment zijn alle opleidingen van CVO Roeselare gecentraliseerd, op campus VTI na. Die laatste campus zal blijven bestaan omwille van de specifieke in-

frastructuur die gedeeld wordt met de dagschool VTI. CVO Roeselare is samen met de buurtbewoners blij dat de site niet in handen komt van een projectontwikkelaar. De grote onbebouwde oppervlakte van de site – de totale oppervlakte bedraagt 3.000 vierkante meter - zal bovendien wat parkeerdruk wegnemen uit de buurt. Mooi meegenomen voor de buren.”

Cursist is winnaar Budgettair blijft de aankoop van deze site en die van de Rodenbachbibliotheek trouwens een haalbare kaart voor CVO Roeselare. De Vlaamse overheid komt voor 60% tussen bij investeringen in onderwijsinfrastructuur. Dit samen met het wegvallen van diverse huurgelden en besparingen door een centralere werking zorgt ervoor dat CVO Roeselare ook in de toekomst kan blijven investeren in betaalbare en kwalitatieve opleidingen voor de cursist. Bart Vandenbroucke, algemeen directeur van CVO Roeselare, is opnieuw een gelukkig man. “De grote droom van CVO Roeselare om vanuit één centrale werking een infrastructuur op maat van volwassenen uit te bouwen komt zo binnen handbereik. En in dat verhaal is uiteindelijk vooral de cursist de grote winnaar. Roeselare is en blijft een onderwijsstad, meer en meer ook voor volwassenen.” Info: www.cvoroeselare.be (Peter Soete)


ORGANIGRAM 1ste graad

aso Moderne Wetenschappen

1ste jaar 2de jaar

2de graad

3de graad 5de jaar 6de jaar

aso Economie Moderne Talen

aso Economie Wiskunde

aso Moderne Talen Wiskunde

DANK

horeca inrichting

aso Humane Wetenschappen

aso Wetenschappen

aso Economie

3de jaar 4de jaar

AAN

ONZE

aso Moderne Talen Wetenschappen

aso Wetenschappen Wiskunde

aso Humane Wetenschappen

SPONSORS

op maat mooi gemaakt

www.fitclass.be

Ghesquière

Ardooie 051 74 41 65

brandstoffen

Marino Deleu sanitair

Definitieve ontharing GermonprĂŠ Conny Ardooisesteenweg 406

8800 Roeselare 051 24 16 39

Schilder- en decoratiebedrijf Gordijnen en overgordijnen Verdeler lederen salons Durlet

BVBA

HEEMERYCKLAGROU SANITAIR 051 22 15 87

Unie van Zelfstandige Ondernemers

VMS Vrije Middelbare School Arme Klarenstraat 40 - 8800 Roeselare T 051 20 42 48 - F 051 26 11 99 vms@vmsroeselare.be www.vmsroeselare.be facebook.com/vmsroeselare twitter.com/vmsroeselare www.sint-michiel.be

Vms sleutel lente 2014  

VMS sleutel lente 2014

Vms sleutel lente 2014  

VMS sleutel lente 2014

Advertisement