__MAIN_TEXT__

Page 1

Allt till kyrkan

PRODUKTKATALOG 1


Allt kretsar kring det levande ljuset Det finns en gemensam nämnare för all vår verksamhet. Det levande ljuset och kyrkorummet.

I den här katalogen presenterar vi marknadens bredaste och mest kompletta kyrksortiment. Vi erbjuder produkter för kyrkans utsmyckning, dop, begravning, konfirmation och bröllop. Sortimentet består även av ljusbärare som passar såväl i olika kyrkorum som utomhus i minneslundar.

Sveriges största leverantör av stearinljus

Kyrkljus en kunnig och pålitlig partner

Fokus på kvalitet och miljö

Marknadens bredaste kyrksortiment

Gör din beställning genom att maila eller ringa vår orderavdelning, epost: info@kyrkljus.se, tel: 0144­399 50.

I 50 år har vi varit en stolt leverantör av ljus och ljustillbehör till kyrkor i hela Sverige. Förutom ett stort kunnande, som den långa erfarenheten har gett oss, är vår styrka att kunna erbjuda förmånliga priser samt säkra och snabba leveranser. Hos oss hittar du allt från kvalitetsljus till ett brett sortiment av dopartiklar, smide, oblater, kommunionvin och prosessionsartiklar. Vi uppda­ terar sortimentet kontinuerligt för att det ska passa våra kunders behov. Som kund kan du enkelt samla dina inköp och på så sätt spara både tid och pengar samtidigt som du värnar om miljön.

that:

Varumärkesgrossisten Kyrkljus AB Lievägen 3, 599 31 ÖDESHÖG, Sweden

har ett ledningssystem för kvalitet som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 9001:2015 vad gäller: has a management system of quality that fulfils the requirements of SS-EN ISO 9001:2015 with respect to:

Inköp och försäljning av ljus och kemtekniska produkter samt utrustning för kyrklig verksamhet chemical products and equipment

Ursprungligen utfärdat/Originally issued Giltigt till och med/Expiry date Beslutsdatum/Decision date

for church activities

2006-05-03 2021-05-02 2018-04-19

__Signature_2

Dag Sjöholm

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certification Box 857, SE-501 15 Borås, Sweden Phone: +46 10-516 50 00 certifiering@ri.se | www.ri.se Certifikatsnr./ Certificate no. 4439 This certificate may not be reproduced

Ackred. nr. 1002 Certifiering av ledningssystem ISO/IEC 17021-1

| version nr./ issue no. 7 | 2018-04-19

other than in full, except with the prior

written approval by RISE Certification.

Sida/Page 1(1)

Miljö CERTIFIKAT ISO 14001 Härmed intygas att:/This is to certify

that:

Kyrkljus AB Varumärkesgrossisten ÖDESHÖG, Sweden Lievägen 3, 599 31

vad gäller: kraven enligt SS-EN ISO 14001:2015 to: har ett miljöledningssystem som uppfyller of SS-EN ISO 14001:2015 with respect system that fulfils the requirements has an environmental management

produkter Inköp och försäljning av ljus och kemtekniska samt utrustning för kyrklig verksamhet Purchase and sales of candles

for church activities and chemical products and equipment

Ursprungligen utfärdat/Originally Giltigt till och med/Expiry date Beslutsdatum/Decision date

__Signature_2

RISE Research Institutes of Sweden Box 857, SE-501 15 Borås, Sweden Phone: +46 10-516 50 00 certifiering@ri.se | www.ri.se

issued

2006-05-03 2021-05-02 2018-04-19

Dag Sjöholm

AB | Certification Ackred. nr. 1002 Certifiering av ledningssystem ISO/IEC 17021-1

Certifikatsnr./ Certificate no. 4439 This certificate may not be reproduced

M | version nr./ issue no. 7 | 2018-04-19

other than in full, except with the prior

written approval by RISE Certification.

Har du frågor kring våra produkter eller saknar du något i vårt sortiment? Tveka inte att kontakta oss så hittar vi en lösning tillsammans.

Vår målsättning är att tillhandahålla ett sortiment som uppfyller högt ställda krav på kvalitet och miljöanpassning. Det innebär att vi väljer att arbeta med seriösa och professionella leverantörer som representerar väl inarbetade varumärken och produkter. Vi är sedan flera år certifierade enligt ISO 9001.

ISO 9001

Purchase and sales of candles and

För oss är det viktigt att värna om både miljö och människor. Vi är sedan länge miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 samt att vi har en uppförandekod som vi följer.

Kvalitet

CERTIFIKAT Härmed intygas att:/This is to certify

Stearinets utmärkta brinnegenskaper och dess låga sottal gör att Riksantikvarieämbetet rekommenderar stearinljus av hög kvalitet för användning i kyrkomiljö. De flesta av våra kvalitetsljus från Liljeholmens är Svanenmärkta och är speciellt anpassade för kyrkans behov.

Vår dagliga verksamhet rör områden där hänsyn, omtanke och bevarande alltid finns med i bilden. Detta är en viktig del i allt miljötänkande och sätter också prägeln på vårt interna miljöarbete. Företagets miljöpolicy är att ständigt arbeta med förbättringar för att minska vår miljöpåverkan. Vi är sedan flera år miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Välkommen till Kyrkljus

Dopljusstakar/dekaler

3–5

Våra formgivare och smeder

6–7

Smide av Olle Johansson

8–9

Smide av Magnus Nilsson

10–12

Smide av Arti Design Ljusbärare för minneslunden

14–15

Begravning

16

Procession

17

Ljus Oblater och kommunionvin Trycksaker

18–19 20 21

Sida/Page 1(1)

Övriga produkter 2

13

22–23


DOPLJUSSTAKAR/DEKALER

Dekal i rött tryck på transparent botten. 45x91mm. 6st/ark ART NR: 5020

Dekal i rött tryck på transparent botten. 34x50mm. 10st/ark ART NR: 5010

Dopdekal/namnetikett. Röd text på transparent botten. 83x26mm. 8st/ark ART NR: 3020

Dopdekal/namnetikett. Röd text på vit botten. 82x25mm. 9st/ark ART NR: 3030

Dopdekal/namnetikett. Röd text på vit botten. 100x22mm. 10st/ark ART NR: 3010

Dopdekal/namnetikett. Röd text på transparent botten. 100x20mm. 10st/ark ART NR: 1122ER

Dopdekal/namnetikett. Röd text på grå botten. Böjd, passar runda ljusstakar. 100x20mm. 10st/ark ART NR: 1122EB Grå

Dopdekal/namnetikett. Röd text på transparent botten. Böjd, passar runda ljusstakar. 100x20mm. 10st/ark ART NR: 1122EB

Kartong till dopljus Dopljusstake i glas (dopljus 293700)

ART NR: 64500 (till 223650/293700) ART NR: 64501 (till 344700)

ART NR: 6915

3


DOPLJUSSTAKAR

Dopljusstake i keramik ART NR: 1102. Diameter 11 cm. Dopljus: 1100 ART NR: 2202. Diameter 12 cm. Dopljus: 2200 ART NR: 2202LH. Diameter 12 cm. Dopljus: 293700

4


DOPLJUSSTAKAR

Dopljusstake i furu

Dopljusstake i furu

Dopljusstake i furu

ART NR: 6810. Dopljus: 223650 ART NR: 6910. Dopljus: 293700 ART NR: 1101-40. Dopljus: 1100

ART NR: 6835. Dopljus: 223650 ART NR: 6935. Dopljus: 293700

ART NR: 6825. Dopljus: 223650 ART NR: 6925. Dopljus: 293700

Dopljusstake i björk

Dopljusstake i björk

Dopljusstake i björk

ART NR: 6918. Dopljus: 293700

ART NR: 6838. Dopljus: 223650 ART NR: 6938. Dopljus: 293700

ART NR: 6828. Dopljus: 223650 ART NR: 6928. Dopljus: 293700

Dopljusstake vitlackad

Dopljusstake i furu

Dopljusstake i björk

ART NR: 6912. Dopljus: 293700

ART NR: 7035. Dopljus: 344700

ART NR: 6927. Dopljus: 293700

Samtliga ljusstakar (utom 7035) har hylsa i metall för säkerhetens skull.

DOPSERVETT 50x30 cm Linnedamast kors. 1 pack

DOPSERVETT 50x30 cm Linnedamast duva. 1 pack

ART NR: 82

ART NR: 83

5


VÅRA FORMGIVARE OCH SMEDER

Olle Johansson

J

ag började 1947, 14 år gammal, som smideslärling på Wahlbeeks rep och mattfabrik.

Jag arbetade 50 timmar i veckan, med en timlön av 27 öre. Efter 3 års lärotid, var jag utbildad för allmänna smidesuppdrag. Började arbeta med att framställa prototyper till olika företag bland annat till Alka, Saab och Helene Curtis. Har tillverkat altare till Strängnäs kyrka, Katarina kyrka och Uppsalas domkyrka. Arbetade också 2,5 år med inrednings­ smide i Katarina kyrka efter branden.

Kyrkljus har länge arbetat tillsammans med sina duktiga formgivare och smeder. Här berättar de med sina egna ord om sig själva och sin historia.

6

I Strängnäs kyrka har jag gjort skydds­ skåp till Hertig Karls begravnings­ regalier samt 96 minnestavlor till 1900­talets martyrer. Till Kyrkljus i Ödeshög har jag i många år tillverkat ljusbärare, penningbössor, adventsljusstakar och transportabla altare. Detta är en kort beskrivning över mitt yrkesverksamma liv. Efter pensionering har jag tillverkat hällristningsfigurer i smide. Dessa har ställts ut i Tanum­ hedes hällristningsmuseum samt på Linköpings museums hantverks­ utställning under samma tak.

Magnus i Smedjan AB

M

agnus i Smedjan AB är ett litet smidesföretag på två personer som startades 1994 för att rädda min fars verksamhet då han blev sjuk. Min far Ingvar Nilsson startade sin smides­ rörelse 1964 och började jobba heltid i den 1967. En av delarna i smidesverksamheten var ljusstakar i nära samarbete med Lilje­ holmens Stearinfabrik. 1969 togs den första ljusbäraren fram och den har sysselsatt två generationers smeder i nästan 50 år. Jag är uppfödd i verkstan och hade ofta hjälpt till vid ordertoppar, så när min far blev sjuk så fanns kunnandet vilket gjorde att jag kunde hjälpa till att få fram de leve­ ranser som kunderna väntade på. Jag som hittills i livet jobbat i trä, som slöjd­ lärare, möbelsnickare och arbetsledare inom möbelindustrin, hade just fått ett besked att koncernen som jag jobbade i skulle omställa snickeriet till annan verksamhet. Därför gick det till och med att få tjänsteledigt, och så var man smed på heltid. Min far kom tillbaka efter sin sjukdom och började åter tillverka ljusbärare. Jag startade


VÅRA FORMGIVARE OCH SMEDER

Gösta Berg, Hans Hillerström och Arne Carlsson.

Arti design då en egen smedja med främst de övriga produkterna som min far inte hann med. Då tillverkade Magnus i Smedjan främst möbler och inredningar till restauranger krogar och butiker men när pappa pensionerade sig tog vi även över hans kyrksmidestillverkning. Magnus i Smedjan har under åren växt och finns sedan 15 år i egna lokaler på 700 kvm i Enstaberga utanför Nyköping. Där har vi en rationell anläggning för mindre smides­ arbeten men vi gör även diverse större projekt av exklusiv hantverkskaraktär. Vi jobbar med exklusivt hantverkssmide, ganska ofta till renovering och ombyggnad av äldre fastigheter. Möbeltillverkningen är fortfarande en stor del. Men inredningar till offentliga miljöer har vi släppt. Genom åren har behoven hos kyrkorna på vårat smide förändrats. Ljusbärare har vi tillverkat i ca 3 800 exemplar i olika model­ ler. Nya produkter har tillkommit och där kan bland annat ljusbärare till minneslundar nämnas.

B

erättelsen om hur ett företag som Arti HB tog form är lite märklig. En fabrikör i Kungsör vid namn Hans Hillerström stod i begrepp att sälja sin fabrik, som tillverkade plåtdetaljer för bland annat affärsinredning. Han önskade att innan affären blev klar låta sin bäste svetsare göra en lite speciell sista grej, kanske någon sorts ljusstake. Hans ringde sin gode vän Gösta Berg i Arboga. Konstnär och designer. Han i sin tur tog kontakt med sin gode vän Arne Carlsson. Ingenjör och innovatör. Kanske de ville hjälpa till. Gösta gillade idén och byggde till­ sammans med Arne en idémodell till en stor golvljusstake och lät den bli tillverkad i Kungsör på det företag som då hette Kungsörs Trådteknik. Produk­ ten testades på en kyrkmässa i Solna och såldes in direkt till Domkyrkan i Göteborg. Det gav ”blodad tand” och inspiration till att skapa ett bolag.

Detta ledde till att Arti HB Offentlig utsmyckning bildades 1997 i Arboga. Inriktningen var på formgivning av smidesprodukter med praktisk funktion för i huvudsak kyrkans miljö, som till exempel ljusbärare och processionskors. Att göra produkter som tål offentlighe­ tens ljus. Dessa tre personer bildade således bolaget; Gösta Berg som formgivare, Arne Carlsson som produktionschef och Hans Hillerström som marknadsförare och VD. Tillverkningen skedde i verk­ staden i Arboga och utfördes av mäster­ smeden Göran Hörnlund. Att försköna kyrkorummet var en ledstjärna. Under en period av 12 år deltog man i utställningar och mässor och försåg ett stort antal kyrkor över vårt land med produkterna. Ofta kan man se Artis ljusbärare dyka upp i TV­gudstjänsterna. När Hans Hillerström gick bort såldes företaget med copyright till Kyrkljus i Ödeshög 2009.

Ett hantverk är alltid föränderligt. Kundernas behov ändras. Men det är alltid roligt att gå till jobbet

7


LJUSBÄRARE I SMIDE

Smide av Olle Johansson

EXTRA LJUSRING Fördubblar antalet ljus Ljushållare för andaktsljus är löstagbara För ljusbärare 15072 ART NR: 15099

KOLLEKTBÖSSA Höjd 90 cm Ringar för fastlåsning ART NR: 90024

Ljusbärare tillverkas även efter kundens önskemål. På alla smidesprodukter tillkommer frakt.

8

LJUSBÄRARE Höjd 125 cm, diameter 55 cm Plats för 20 st andaktsljus Ljushållare för andaktsljus är löstagbara Centrumljus: Liljeholmens 413500 ART NR: 12555


LJUSBÄRARE I SMIDE

LJUSBÄRARE Höjd 150 cm, diameter 72 cm Plats för 25 st andaktsljus Ljushållare för andaktsljus är löstagbara Centrumljus: Liljeholmens 413500 Extra ljusring som fördubblar antalet ljus kan beställas (se ljusbärare till vänster 15099). ART NR: 15072

VATTENMANSCHETT FÖR LJUSBÄRARE Tar hand om rinnande stearin och släcker ljuset. Ljus: Liljeholmens andaktsljus ART NR: 3613

LJUSBÄRARE Portabel Andaktsljus: 63202 och 63203 ART NR: 3867

ANDAKTSLJUS Passar till samtliga produkter för andaktsljus på uppslaget ART NR: 63200 med tryck 400 pack ART NR: 63201 utan tryck 400 pack ART NR: 63202 korta utan tryck 320 pack ART NR: 63203 korta med tryck 320 pack

ADVENTSLJUSSTAKE Höjd 85 cm Bredd 55 cm Ljus: Liljeholmens 413500 ART NR: 8555

9


LJUSBÄRARE I SMIDE

Smide av Magnus Nilsson LJUSBÄRARE Höjd 175 cm, diameter 82 cm Plats för 30 andaktsljus Centrumljus: Liljeholmens 504000 ART NR: 17582

LJUSBÄRARE Höjd 130 cm, diameter 62 cm Plats för 22 andaktsljus Centrumljus: Liljeholmens 342400 ART NR: 13062

EXTRA LJUSRING Fördubblar antalet ljus ART NR: 13099 (Ljusbärare 13062) ART NR: 17599 (Ljusbärare 17582)

KOLLEKTBÖSSA Låda 20x11x10 cm Total höjd 78 cm Fot diameter 28 cm ART NR: 83025

Väggmodell ART NR: 23025

Ljusbärare tillverkas även efter kundens önskemål. På alla smidesprodukter tillkommer frakt.

10


LJUSBÄRARE I SMIDE

LJUSBÄRARE Med inbyggd vattenmanschett Höjd 180 cm, diameter 81 cm Plats för 30 st andaktsljus Centrumljus: Liljeholmens 504000 ART NR: 18080

LJUSBÄRARE Med inbyggd vattenmanschett Höjd 150 cm, diameter 60 cm Plats för 21 st andaktsljus Centrumljus: Liljeholmens 342400 ART NR: 15060

VATTENMANSCHETT FÖR LJUSBÄRARE Tar hand om rinnande stearin och släcker ljuset. För Liljeholmens andaktsljus. ART NR: 3613

SMIDESLJUSSTAKE Höjd 55 cm Ljus: Liljeholmens 606001 ART NR: 5513

SKYDDSPLÅT Tjocklek 0,9 mm. Kanthöjd 10 mm Passar till alla ljusbärare ART NR: 1001 Diameter 100 cm ART NR: 1201 Diameter 120 cm

LJUSBÄRARE Höjd 115 cm, diameter 50 cm Plats för 16 andaktsljus Centrumljus: Liljeholmens 17700/502750 ART NR: 11550

ANDAKTSLJUS Passar till samtliga produkter för andaktsljus på uppslaget ART NR: 63200 med tryck 400 pack ART NR: 63201 utan tryck 400 pack ART NR: 63202 korta utan tryck 320 pack ART NR: 63203 korta med tryck 320 pack

11


SMIDE

Smide av Magnus Nilsson

UNDERLÄGG FÖR KROSSAD MARMOR Kanthöjd 50 mm. Kantbredd 5 mm Plåtens tjocklek 1 mm

ADVENTSLJUSSTAKE Ljus: Liljeholmens 325000 Höjd 110 cm. Bredd 50 cm ART NR: 11050

7 ARMAD LJUSSTAKE Ljus: Liljeholmens kronljus Höjd 110 cm. Bredd 35 cm Beställningsvara ART NR: 11035

ART NR: 9038 Diameter 100 cm ART NR: 9037 Diameter 120 cm

LJUSSTAKAR Ljus: Liljeholmens 325000 ART NR: 7560 Höjd 75 cm ART NR: 8560 Höjd 85 cm ART NR: 10560 Höjd 105 cm

KROSSAD MARMOR 25 kg ART NR: 25000

MULLSTÄLL Höjd 79 cm ART NR: 7923

12

PÅSKLJUSSTAKE Justerbar höjd, 50 cm och 70 cm Ljus: Liljeholmens 18490

PÅSKLJUSSTAKE Höjd 45 cm Ljus: Liljeholmens 18490

ART NR: 6532

ART NR: 4532


SMIDE

Smide av Gösta Berg

DESIGN

GLORIA 30 Ljusbärare för 30 andaktsljus alt. värmeljus. Svart smide. Kors i brons och ljushållare i svartlack. Höjd 150 cm. Bredd 93 cm. ART NR: GLORIA 30

SINUS-GLORIA Ljusbärare för 30 andaktsljus alt. värmeljus. Integrerad med rullbar sandlåda för ljus. Svart smide. Kors i brons och ljushållare i svartlack. Höjd 191,5 cm. Bredd 93 cm.

VÄGGMONTERAD LJUSBÄRARE

ART NR: FOCUS 18

GLORIA V Ljusbärare för 26 värmeljus alt. andaktsljus. Kors i brons. Väggmontage Höjd 70 cm. Bredd 62 cm.

18 värmeljus. Diameter 70 cm.

ART NR: GLORIA V

ART NR: FOCUS 8.

8 värmeljus. Diameter 42 cm.

ART NR: SINUS-GLORIA

SINUS LJUSLÅDA Bredd 25 cm. Djup 12 cm. Höjd 12 cm. ART NR: SINUS LJUSLÅDA

LJUSBRICKA Med löstagbara hållare för 50 värmeljus alt. andaktsljus. Bredd 90 cm. Djup 60 cm. Höjd 71 cm.

SINUS RULLBORD Rullbord för ljus i sandbädd. Brandfilt ingår. Ljuslåda ingår ej. Höjd 68,5 cm. Bredd 85 cm.

ART NR: LJUSBRICKA

ART NR: SINUS RULLBORD ART NR: 19-2030-18 Brandfilt

ANDAKTSLJUS Passar till samtliga produkter på sidan

VÄRMELJUS Passar till samtliga produkter på sidan

ART NR: 63200 med tryck 400 pack ART NR: 63201 utan tryck 400 pack ART NR: 63202 korta utan tryck 320 pack ART NR: 63203 korta med tryck 320 pack

ART NR: 63420 6 tim. 100% stearin. 600 pack ART NR: 30509800 6 tim. 600 pack ART NR: 30519900 8 tim. 600 pack

KYRKANS SKEPP Design av Kyrkljus Ljus: Kronljus 63048, Andaktsljus 63200, 63201 Höjd 132 cm. Bredd 73 cm. Diameter fot 42 cm ART NR: 5034

13


LJUSBÄRARE FÖR MINNESLUNDEN

Populär produkt

LJUSBÄRARE FÖR MINNESLUNDEN Höjd 185 cm. Diameter 60 cm. Kan även levereras utan kors på taket. ART NR: 18560

14


LJUSBÄRARE FÖR MINNESLUNDEN

I standardutförande levereras ljusbäraren med så kallat antikglas, som skapar en vackrare spridning av lågornas sken. Taket har ett överhäng samt en dropplist runtom vilket är både vackert och praktiskt. Överhänget skyddar glaset mot nedsmutsning samt förbättrar draget så att glaset slipper nedsotning. Ljushållarna i ljusbäraren är alltid roterbara. Taket kan levereras både med och utan kors. I inredningen för gravljus kan man placera både små ljus (brinner cirka 2,5 dygn) och stora ljus (brinner ca 5 dygn). På bilden till vänster sitter små ljus i ljushållarna. Ljusbäraren på vänster sida är ca 185 cm hög och har en diame­ ter på ca 60 cm. Lägsta ljusarm sitter på cirka 100 cm höjd. Den rymmer 40 gravljus.

Ljusbärarna tillverkas i två storlekar, helt i svart smide eller med ett tak i koppar. Även rutramar och benställning kan tillverkas i koppar.

En ljusbärare för den stora kyrkogårdsanläggningen

Även denna ljusbärare kan tillverkas i flera olika modeller. På bilden visas ett utförande med tak, rutramar och benställning helt inklädda i koppar. Möjligheter till anpassning för olika ljus är här samma som för den mindre modellen på föregående sida. Ljusbäraren förankras i marken via 3 st fastgjutna stänger. Den är enkel att ta bort och sätta på plats igen. Ljusbäraren är ca 195 cm hög och har en diameter på cirka 120 cm. Lägsta ljusarm sitter på ca 100 cm höjd. Den rymmer 60 gravljus.

LJUSBÄRARE FÖR MINNESLUNDEN Höjd 195 cm Diameter 120 cm ART NR: 195120

Ljusbärarna fästes med markskruv som gjutes fast i marken. 15


BEGRAVNING

Flexibelt system tillverkat i mässing och eloxerad aluminium. Systemet utgår från ett stativrör för att sedan kompletteras med valfritt tillbehör.

MULLFAT ART NR: 3100

LJUSHÅLLARE 1 ljus Ljus: Kronljus 63048

TOPPHYLLA

ANSLAGSTAVLA

ART NR: 260130

ART NR 260320

ART NR: 2224

STATIVRÖR Längder 600, 800, 1000, 1200 mm ART NR: 600, 800, 1000, 1200

KRYSSFOT

TALLRIKSFOT

ART NR: 460400

ART NR 250

LJUSSTAKE 3-armad Ljus: Kronljus 63048 ART NR 270100

LJUSSTAKE 7-armad Ljus: Kronljus 63048 ART NR 600200

MULLSPADE

BUKETTHYLLA

KRANSSTATIV

ART NR 260131

ART NR 440150

KRANSSTÄLL 700, 950, 1150, 1500 mm ART NR: 700, 950, 1150, 1500

ART NR: 550

MULLSTÄLL I EK (spade ingår) Längd 40 cm Bredd 35 cm Höjd 55 cm ART NR: 354055 Mullställ ART NR: 550 Spade

16

LJUSSTAKE I EK Höjd 85 cm Ljus: Liljeholmens 385000 ART NR: 8538

LÖSA LJUSHÅLLARE ART NR: 8538-1 Ljus 40 mm ART NR: 8538-2 Ljus 38 mm

KISTPALL I EK Längd 70 cm Bredd 25 cm Höjd 34 cm ART NR: 702530


PROCESSION

KORTA PROCESSIONSSTAVAR Obehandlade. Höjd 32 cm ART NR: 10033

PROCESSIONSKORS Blå. Exklusive fot. Höjd 170 cm ART NR: 66

PROCESSIONSKORS Obehandlad. Exklusive fot. Höjd 170 cm

KRUCIFIX CHRISTUS REX 25 cm. Köps separat, ej monterat ART NR: 2560A

ART NR: 69

FOT BLÅ Till processionsstav 670, stav 670 är en utgående produkt ART NR: 670-1

FOT BRUN/OBEHANDLAD Till processionsljusstake 671/672 ART NR: 671-1 Brun ART NR: 672-1 Obehandlad

PROCESSIONSLJUSSTAKE Inklusive bricka/ljuskopp. Exklusive fot. Höjd 134 cm. Ljus: Kronljus 63048

LJUSHÅLLARE GLAS Mässing/glas. Till processionsstav 671/672 Ljus: Kronljus 63048

ART NR: 671 Brun ART NR: 672 Obehandlad

ART NR: 676

FOT PROCESSIONSKORS ART NR: 63 Obehandlad ART NR: 64 Blå

17


LJUS

Vårt breda sortiment av kvalitetsljus Vi erbjuder ett brett sortiment av kvalitetsljus speciellt anpassade för kyrkans verksamhet. De flesta ljusen tillverkas av Liljeholmens som är den äldsta och största tillverkaren av stearinljus i Sverige.

När du väljer Liljeholmens ljus får du: • • • • •

Ett unikt sortiment Högsta kvalitet De flesta är Svanenmärkta Kvalitetskontroll enligt ISO 9001:2000 Korrekt brinntid

Sortiment

Det breda sortimentet av kvalitetsljus gör att du alltid hittar ett ljus som passar ditt behov. Flera av produkterna är unika och har mycket lång tradition i kyrkan.

Kvalitet och kontroll

Samtliga ljus är tillverkade av 100 % ren stearin av högsta kvalitet. De flesta ljus görs för hand och alla kontrolleras noga innan de levereras. ISO 9001:2000 säkerställer kvaliteten genom hela tillverknings­och leveranskedjan. De flesta kyrkljus är Svanenmärkta.

Brinnegenskaper

På ljus som används i kyrkorum ställs mycket höga krav, både säkerhets­ mässigt och estetiskt. En stor klar låga på ett vackert ljus som sotar minimalt borde vara en självklarhet. Det får du när du väljer ljus från Liljeholmens.

Det självklara kyrkljuset

Den svenska kyrkan är ett av våra finaste kulturarv. Interiören är ofta känslig vilket kräver ständig uppmärksamhet och omvårdnad. För att minska risken för svärtning och rinning i kyrkan är det därför viktigt att välja rätt ljuskvalité. Det är det låga sottalet som gör att Riksantikvarieämbetet rekommenderar äkta stearinljus för bruk i kyrkorum och liknande lokaler med extra höga krav på levande ljus. Det är därför som Liljeholmens kyrkljus är det självklara alternativet. Liljeholmen driver en kontinuerlig utveckling av såväl sitt sortiment som ljusens kvalitet. Vill du veta mer så skickar vi gärna historien ”Liljeholmens Stearinljus – Sveriges äldsta tillverkare av ljus”.

18

Brinner med stor och vacker låga Specialimpregnerad veke anpassad för stearinljus Brinner med ”torr” skål Skarp, rinnsäker kant Syrerik stearin ger klar, sotfri låga


LJUS BRINNTID TIMMAR

ANTAL/ KARTONG

Liljeholmens Kron/kanalljus 161805 25x200 mm Kanalljus Vit 63039 23x240 mm Kronljus Långa Vit 63048 23x200 mm Kronljus Vit 63097 23x200 mm Kronljus Vit

6,5 8,5 7 7

4x30 5x30 3x50 6x30

Liljeholmens Antikljus 223600 22x365 mm Extra långa 63141 20/22x255 mm Vit 63316 20/22x255 mm Vit

10 6,5 6,5

40 3x50 5x30

ART NR

BESKRIVNING

Liljeholmens Dopljus 223650 22x365 mm Antik 293700 30x370 mm Raka 344700 34x470 mm 64500 Kartong passar till 223650 och 293700 64501 Kartong passar till 354700

10 20 35

40 30 15 120 120

Övriga dopljus 1100 24x370 mm 2200 28x370 mm

13 22

1 1

Liljeholmens Andaktsljus 63200 13x215 mm Med tryck 63201 13x215 mm Utan tryck 63202 13x165 mm Utan tryck 63203 13x165 mm Med tryck 64556 12x110 mm Utan tryck

3 3 2,3 2,3 1,5

400 400 320 320 540

Liljeholmens Påskljus 18490 72/116x980 mm

220

1

Liljeholmens Altarljus 342400 34x240 mm 354700 35x470 mm 357800 35x780 mm 385000 38x500 mm 392200 39x220 mm 397800 39x780 mm 413500 41x350 mm 425000 42x500 mm 453001 45x300 mm 483001 48x300 mm 485850 48x585 mm 504000 50x400 mm 504001 50x400 mm, borrat 10x40 mm 602001 60x200 mm, borrat 10x40 mm 604001 60x400 mm, borrat 10x40 mm 606001 60x600 mm, borrat 10x40 mm 606002 60x600 mm, borrat 25x140 mm 608002 60x800 mm, borrat 25x140 mm 684501 68x450 mm, borrat 10x40 mm 684502 68x450 mm, borrat 25x140 mm 707501 70x750 mm, borrat 10x40 mm 707502 70x750 mm, borrat 25x140 mm 805001 80x500 mm, borrat 10x40 mm 805002 80x500 mm, borrat 25x140 mm 806501 80x650 mm, borrat 10x40 mm 806502 80x650 mm, borrat 25x140 mm 807501 80x750 mm, borrat 10x40 mm 807502 80x750 mm, borrat 25x140 mm

16 35 79 46 20 75 35 59 39 50 72 85 85 40 80 120 120 180 110 110 180 180 130 130 170 170 200 200

33 18 15 12 18 15 18 10 10 10 12 12 12 12 6 8 8 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4

BRINNTID TIMMAR

ANTAL/ KARTONG

31,5 31,5 39 31 17,5 17,5 48

10x1 10x1 12x1 16x1 10x1 10x1 12x1

Liljeholmens Wasaljus 302500 30x250 mm 303700 30x370 mm 325000 32x500 mm

14 20 30

44 30 21

Liljeholmens S:t Erik 214000 21x400 mm 236000 23x600 mm

10 17

40 40

Liljeholmens Spiror 247800 24x478 mm 268700 26x870 mm

20 34

40 28

4–5 7–8 8–10

18/2 36 20

6 8 10 6 8

6x100 6x90 6x40 6x100 15x6

Övriga Liljeholmen produkter 63304 12x110 mm Julgransljus Röd 63305 12x110 mm Julgransljus Vit 160363 19x135 mm Lykt- o Lucia Vit 160364 19x180 mm Lampett Vit 161300 38x110 mm Kupéljus Vit 161333 38x110 mm Kupéljus Röd 17400 13x215 mm Birgitta Vit 17433 13x215 mm Birgitta Röd

1,5 1,5 3 3,5 7,5 7,5 3 3

18x20 18x20 12/6 12/4 12x2 12x2 15/4 15/4

Liljeholmens Kalender 163101 50x275 mm Maxi 63342 23x440 mm Kron

39 8,5

12/1 24/1

Bolsius gravljus 201803 Gravljus med lock 216203 Gravljus med lock 203105 Gravljus litet 207103 Gravljus stort

50 100 60 110

24x1 24x1 10/2 24x1

65 40

8x1 12x1

ART NR

BESKRIVNING

Liljeholmens Gille 17700 50x200 mm Vit 17733 50x200 mm Röd 22900610 50x275 mm Vit 502000 50x200 mm Vit 63302 51x120 mm Röd 63303 50x120 mm Vit 63366 50x350mm Vit

Marchall 9701024930 Marschall. Vit massa 9701014930 Med lock. Vit massa 9701575030 Maxi. Vit massa Värmeljus 30509800 30519900 31104800 63420 63576

Bolsius Bolsius Bolsius stora Liljeholmens Stearin Liljeholmens Stearin stora

Blockljus, vita 161801 Bolsius 8x15 cm 402502 Bolsius 7x13 cm

Artikelnummer på altarljusen är enligt principen: De två första siffrorna anger diameter på ljuset.

Alla stakljusen är tillverkade av 100 % ren syrerik stearin av allra bästa kvalitet. Värme- och grav­ljusen, liksom marschallerna, är paraffinprodukter. Specialbearbetning utföres på beställning. Pris enligt prislista.

504001

De tre följande siffrorna anger ljusets längd. Sista siffran anger ljusets bearbetning: 0 = Oborrat 1 = Borrat koniskt 10 x 40 mm djup 2 = Borrat koniskt 25 x 140 mm djup

19


OBLATER OCH KOMMUNIONVIN

OBLATER 3,5 cm Eko/Krav/Glutenfri. 100 pack

OBLATER 8 cm Eko/Krav/Glutenfri. 50 pack

ART NR: 820

ART NR: 830

OBLATER 3,5 cm Sydafrika. 500 pack

OBLATER 6 cm Brytkors, 50 pack

OBLATER 14 cm 25 pack

ART NR: 5070

ART NR: 5071

ART NR: 5072

KOMMUNIONVIN 12x500ml

CORPORALE 50x50 cm Linnedamast fisk&brรถd. 1 pack

CORPORALE 50x50 cm Linnedamast duva. 1 pack

PALLA 18X18 cm Linnedamast fisk&brรถd. 1 pack

ART NR: 4104

ART NR: 80

ART NR: 84

ART NR: 81

20


TRYCKSAKER

DOP LIVETS BOK 1 pack

FADDERBREV 1 pack

KONFIRMATIONSBEVIS 1 pack

EX LIBRIS Fรถr konfirmandbiblar. 25 pack

ART NR: 328

ART NR: 0316

ART NR: 416

ART NR: 426

DOPBEVIS 1 pack

DOPSERVETT 50x30 cm Linnedamast kors. 1 pack

DOPSERVETT 50x30 cm Linnedamast duva. 1 pack

ART NR: 325

ART NR: 82

ART NR: 83

VIGSELBEVIS Pia Forsberg. 1 pack

BRร–LLOPSBOKEN Vigselbevis. 1 pack

JULKORT Julevangeliet. 25 pack

JULKORT Julevangeliet. 25 pack

ART NR: 525

ART NR: 527

ART NR: 1593

ART NR: 1594

KUVERT TILL JULKORT 25 pack ART NR: 1591K

21


ÖVRIGA PRODUKTER

TAIZELJUS Diameter 4,7 cm. Höjd 3,8 cm. Brinntid 7 tim 300 pack

URSULALJUS Diameter 3,8 cm. Höjd 5,5 cm. Brinntid 24 tim 5 pack

GLAS FÖR URSULALJUS Diameter 4 cm. Höjd 6 cm 1 pack

ART NR: 13000

ART NR: 4950

ART NR: 5060

OLJELJUS AETERNA 100% vegetabilisk olja. 3-dag. Vit. Höjd 9,8 cm 20 pack

GRAVLJUS BOLSIUS

BIVAXLJUS ANNA 7x200mm. 600 pack

ART NR: 02

ART NR: 203105. 9,5 cm. 60 tim. 10/2 pack ART NR: 207103. 14 cm. 110 tim. 24 pack ART NR: 216203. 23 cm. 100 tim. 24 pack ART NR: 201803. 13,5 cm. 50 tim. 24 pack

ART NR: 3001

LJUSHÅLLARE ”KNÄCKFORM” Ger stadga åt ljusen när hålen är för stora. 30 pack

FÄSTANDE VAXKUDDAR Ger stadga åt ljusen när hålen är för stora. 24 pack

ART NR: 90054481

ART NR: 90203800

IS-FRITT Effektivt mot ishalka, även i förebyggande syfte. Inga skadliga tillsatser. 10 kg/hink. 1 pack

BISTRO SILVERPUTS Vattenbaserad. 150 ml. 6 pack

BISTRO KOPPAR- & MÄSSINGPUTS Vattenbaserad. 150 ml. 6 pack

ART NR: 30992104

ART NR: 30992105

ART NR: 910

22

TÄNDARE 1 pack

REFILLGAS 1 pack

ART NR: 1434

ART NR: 159002


ÖVRIGA PRODUKTER

BÄNKLJUSHÅLLARE Mässing. Ljus: Kronljus 63048 ART NR: 24553

VAS Mässing. Används tillsammans med bänkljushållare 24553

LAMPOLJA ART NR: 4704

ART NR: 24554

FÖRVARINGSSTÄLL För 16 kompletta ljushållare

MARSCHALLHÅLLARE För stora och små marschaller

ART NR: 4430

ART NR: 30024

VÄGGFÄSTE Mässing. Passar till bänkljushållare 24553 ART NR: 24551

TÄNDARE ART NR: 6849

BÄNKFÄSTE Mässing. Justerbart. Passar till bänkljushållare 24553 ART NR: 24552

PALMKORS Bredd 11 cm. Höjd 22 cm 25 pack

SLÄCKARE Att fästa på teleskopskaft

ART NR: PALMKORS

ART NR: 1919

VATTENMANSCHETT Tar hand om rinnande stearin och släcker ljuset. Ljus: Liljeholmens andaktsljus. ART NR: 3613

SOLSTICKAN Bruksask. 30x8 pack VAXRULLE till tändare 8310 och 8312 (utgående produkter)

BRANDFILT 120 x 180 cm

ART NR: 8314

ART NR: 19-2030-18

Hushållsask. 1x80 pack

TELESKOPSKAFT Kan förlängas upp till 190 cm. För tändare 1434 och släckare 1919

ART NR: 6907

ART NR: 8300

ART NR: 6914

23


Vanliga frågor från våra kunder Ibland är man nyfiken på något men kommer sig inte för att fråga. Här är svaren på några av de vanligaste frågorna vi får. Har vi missat någon fråga så är du välkommen att höra av dig så svarar vi dig gärna på både telefon och epost. När uppfanns stearinljus?

Vad är stearin?

Stearinljus uppfanns i Frankrike runt 1825. De var länge en dyr lyxvara, med trots detta blev de en stor succé. Efter sekelskiftet 1900 när fotogen och elektricitet började lysa upp våra hem tappade stearinljus sin betydelse. Under 1960­talet blev stearinljus dock populära igen och då främst som stämningsskapare vid middags­ bordet och i jultider.

Ett ämne som utvinns ur anima­ liska och vegetabiliska fetter.

När kommer stearinljuset till Sverige? I Sverige hade man sedan tidig medeltid använt ljus, antingen av talg som droppade och osade, eller av vax som var alldeles för dyra för gemene man. I slutet av 1830­talet såg dock tidnings­ mannen (Aftonbladets grundare) Lars Johan Hierta stearinljus i London. Han bestämde sig för att sprida den nya uppfinningen i Sverige och grundade Liljeholmens stearinljusfabrik 1839.

24

Vad är paraffin? Ett ämne som utvinns som bipro­ dukt vid raffinering av råolja.

Varför är stearinljus dyrare än paraffinljus? Tillverkningsprocessen för stearin­ ljus är mer tidskrävande och mer komplicerad än för paraffinljus.

Vad är bästa miljöval? Stearinljus tillverkas av förnyelse­ bara råvaror som inte bidrar till växthuseffekten.

Varför rinner eller sotar vissa ljus?

Går det att minimera att ljus rinner eller sotar? Ja, genom att välja råvara och veke med omsorg minimeras risken för rinning och sot. Stearin som råvara ger många fördelar ur rinnings­ och sotsynpunkt.

Vissa ljus passar dåligt i vår kyrkas ljusstakar. Vad gör jag? Vi kan erbjuda dig specialsvarvade ljus för en extra kostnad.

Hur gör man rent en ljusbärare? Det bästa sättet att rengöra en ljusbärare är med varmt vatten och en tygtrasa.

Hur lång är leveranstiden på smidesprodukter som är beställningsvara? Från det att beställningen är gjord tar det cirka 5–6 veckor innan smidesprodukten är tillverkad och leveransklar.

Det beror delvis på råvaran men också hur mycket drag det är i lokalen.

Kyrkljus, Lievägen 3, 599 21 Ödeshög | VÄXEL: 0144-399 50 | EPOST: info@kyrkljus.se | kyrkljus.se

Profile for vmg29

Produktkatalog  

Produktkatalog  

Profile for vmg29