Page 1

ZOEKBOMEN

MICROFILMS ∣ EEN MICROFILMLEESTOESTEL RESERVEREN

Via zoekbomen kunt u grasduinen in de onderwerpenindex.

Om microfilms te raadplegen kunt u telefonisch een microfilmtoestel reserveren voor een tijdsblok van twee uur.

ZOEKHULP KRANTEN

Tel. +32(0)3 338 87 33

U bent op zoek naar een bepaalde krant uit een bepaalde periode en u wil snel weten of deze in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience beschikbaar is? Bij de baliemedewerker kan u een chronologisch overzicht verkrijgen van het krantenbezit van de bibliotheek. In dit overzicht zijn de kranten ingedeeld in periodes waarbinnen ze op datum gerangschikt staan met de oudste krant telkens bovenaan. Naast de chronologische lijst bestaat er ook een alfabetische die voor iedere titel het bezit van de bibliotheek vermeldt.

Als er niemand na u heeft gereserveerd, kunt u uw tijd ter plaatse verlengen.

HISTORIEK EN BEWAARLIJST U kunt tijdens uw zoeksessie uw zoekhistoriek opvragen. Uw zoekresultaat kunt u bewaren en opslaan, exporteren naar een citeerprogramma, afdrukken of e-mailen.

EXTRA CATALOGI EN DATABANKEN Op de internetcomputers kunt u surfen, bestanden downloaden op een geheugenstaaf, uw e-mail raadplegen of een internetpagina afdrukken. Een code voor een uur internettoegang krijgt u aan de leeszaalbalie. De bibliotheek heeft een abonnement op Mediargus Illustrated, een fulltext databank van Vlaamse kranten vanaf de tweede helft van de jaren negentig tot nu.

INTERBIBLIOTHECAIR LEENVERKEER ∣ AANVRAGEN BIJ ANDERE BIBLIOTHEKEN

Reservaties lopen tot een half uur voor sluitingstijd. De microfilmleestoestellen bieden verschillende mogelijkheden. Een pagina of een selectie kunt u scannen en betalend afdrukken of gratis opslaan op geheugenstaaf. CD-ROMS | EEN CD-ROM RAADPLEGEN Cd-roms worden geraadpleegd op de stand-alone pc in de catalogusruimte. Hoofdtelefoons zijn verkrijgbaar aan de balie. Afdrukken kan via Canon LZ1. Opslaan op usb-stick kan ook.

WORLD WIDE WEB INTERNETVERBINDING ∣ LAPTOP OF LEESZAALCOMPUTERS

LAPTOP Voor de computers in de catalogusruimte krijgt u een code aan de leeszaalbalie voor een uur draadloos internet. Beschikt u over een eigen laptop, ipad, smartphone, dan kan u gebruik maken van het draadloos internet zonder code. U kiest het netwerk Stad Antwerpen – gratis wifi. Laat uw laptop nooit onbeheerd achter in de leeszaal!

Aan de microfilmbalie kunt u een boek of fotokopieën van een tijdschriftartikel bestellen bij een andere bibliotheek met een IBL-aanvraagformulier. De prijs per boekband of per 1 tot 30 fotokopieën is € 6,20 + verzendingskosten. De prijzen voor aanvragen bij buitenlandse bibliotheken variëren. Meer informatie krijgt u aan de microfilmbalie.

8

9


PUBLIEKSCOMPUTERS In een afzonderlijke ruimte staan tot uw beschikking: 6 Pc’s 6 Pc’s 1 Pc

met bibliotheekcatalogus met internettoegang met tekstverwerking

U kunt van alle publiekscomputers afdrukken.

CATALOGI ∣ BOEKEN, TIJDSCHRIFTEN EN TIJDSCHRIFTARTIKELS

BOEKEN, TIJDSCHRIFTEN EN TIJDSCHRIFTARTIKELS Belgische catalogi kunt u online raadplegen als u klikt op de link Catalogi (links bovenaan in de rode balk naast lezergegevens). U hebt de keuze tussen:

REPRODUCTIES

Catalogus EHC Anet

REPRODUCTIE ∣ VOOR STUDIE OF PUBLICATIE

Antilope

tijdschriftencatalogus

UniCat

gezamenlijke catalogus van Belgische bibliotheken uitgezonderd openbare bibliotheken

Abraham

krantencatalogus

STCV

oude drukken 17

Voor elke reproductie bestemd voor publicatie – of u die nu zelf maakt of door ons laat maken - vraagt u toestemming voor gebruik aan de directie. Dit kan per brief of via een e-mail naar : an.renard@stad.antwerpen.be

de

en 18

de

eeuw in Vlaanderen

FOTOGRAFEREN ∣ met eigen fototoestel Voor studiedoeleinden kunt u zelf foto’s maken uit boeken, preciosa, luxe-uitgaven, kranten of tijdschriften. Vraag toestemming aan het leeszaalpersoneel en vul een aanvraagformulier in aan de leeszaalbalie voordat u begint te fotograferen. Lees aandachtig de voorwaarden in dat formulier! Werken met flits is nooit toegestaan in de leeszaal. U kunt een afspraak maken om onder aangepaste belichting en met statief te fotograferen in ons digitaal atelier

CATALOGI ∣ ZOEKTIPS ZOEKSLEUTELS Titel

voer (het begin van) de titel van een boek of artikel in

Titelwoord

voer een betekenisvol titelwoord in

Auteur

voer de achternaam van de auteur in

Onderwerp

voer het onderwerp in

BOEKSCANNER

ZOEKMOGELIJKHEDEN

De meeste werken kunt u scannen, met uitzondering van preciosa, luxe-uitgaven en publicaties in slechte staat. Zwart-wit scans van de boekscanner in de leeszaal kunt u gratis opslaan op uw geheugenstaaf. Een afdruk op papier (A4 of A3) kost € 0,05.

Snelzoeken

googliaans zoeken door alle gegevens

Eenvoudig zoeken Geavanceerd zoeken

één zoekterm (titel of titelwoord, auteursnaam…) verschillende zoektermen combineren

De wetgeving verbiedt het scannen van volledige boeken of tijdschriften.

10

7


U kunt op het einde van uw bezoek werken tot 14 dagen in lezing houden. We bewaren deze werken achter de leeszaalbalie op uw naam. Bij uw volgende bezoek kunt u ze meteen aan de balie opvragen en verder raadplegen. Microfilms bestelt u op dezelfde wijze als boeken, gedrukte kranten en tijdschriften. Microfilms haalt u af aan de microfilmbalie. We bewaren ze voor u in lezing in de microfilmruimte. HET BEZIT ∣ ONTSLOTEN VIA ONLINE CATALOGI De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience is aangesloten bij Anet, een bibliotheeknetwerk annex online bibliotheekcatalogus onder beheer van de Universiteit Antwerpen met Antwerpse en enkele Limburgse partners. Op de cataloguscomputers kunt u de online bibliotheekcatalogus raadplegen. Titels uit de collectie van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience staan in het vet weergegeven. Het bezit wordt aangeduid met het letterwoord EHC of Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, gevolgd door het catalogusnummer en het plaatskenmerk tussen vierkante haken. Ook op de elektronische magazijnaanvraag vindt u dit nummer en plaatskenmerk terug. Onze online bibliotheekcatalogus kunt u in de leeszaal en extern via het internet raadplegen. U surft hiervoor naar http://anet.ua.ac.be/desktop/ehc.

KOPIES ∣ uit boeken en tijdschriften Fotokopieerkaarten zijn te koop aan de balie in de microfilmruimte. Voor een kaart van 10 fotokopieën betaalt u € 0,50 en voor een kaart van 100 fotokopieën € 5. De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience is een bewaarbibliotheek. Fotokopiëren is daarom niet toegestaan voor: publicaties uitgegeven vóór 1945 zware boekbanden en banden groter dan A3-formaat, zoals ingebonden kranten preciosa en luxe-uitgaven publicaties in slechte staat Drukken op de rug van een boek of tijdschrift kan schade veroorzaken. Gebruik bij twijfel de boekenscanner.

AANVRAGEN ∣ geleverd als microfilm, foto of scan Reproducties kunnen aangevraagd worden via e-mail, fax of brief. Deze richt u steeds aan: Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience t.a.v. Peter Rogiest (peter.rogiest@stad.antwerpen.be) Reproducties Hendrik Conscienceplein 4 B-2000 Antwerpen fax +32 (0)3 338 87 76 U kunt in de microfilmruimte van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience reproducties aanvragen. Daarvoor vult u aan de balie een formulier in. Meer informatie, prijzen en voorwaarden krijgt u aan de balie of op de website: http://www.consciencebibliotheek.be

6

11


TARIEVEN

COLLECTIE Volwassenen OMNIO Jongeren <18

€ 3,00 € 2,50 GRATIS

bij inschrijving vervanging lezerskaart

GRATIS € 2,50

10 fotokopieën 100 fotokopieën

€ 0,50 € 5,00

Scan (zwart/wit) in leeszaal op boekscanner

op geheugenstaaf op A4 of A3

GRATIS € 0,05

Afdrukken en kopies

op A4 of A3

€ 0,05

Opzoeking op leeszaalcomputer

afdruk op A4 of A3

€ 0,05

Microfilmopnames op aanvraag

enkel volledige werken minimumkost extra opname (per beeld) duplicaat opname

€ 100 € 0,30 € 0,30

Foto (zwart/wit)

digitale opname afdruk 13x18cm zw/w afdruk 18x24cm zw/w

€ 5,00 € 5,00 € 6,00

A-kaart

Lezerskaart EHC

Fotokopieerkaart

HET MAGAZIJN ∣ ONLINE BESTELLEN VIA DE CATALOGUS Boeken, tijdschriften, microfilms en cd-roms worden bewaard in het magazijn. U kunt ze opvragen via de online bibliotheekcatalogus. U kunt zoeken op (begin van) een titel, een betekenisvol lidwoord of op een familienaam van een auteur. In uw zoekresultaat kunt u klikken op een titel om een volledige beschrijving te zien. Op het scherm met de volledige beschrijving vindt u linksboven een BESTELknop. Klik erop. Een aanmeldingsvenster opent zich. Meld u aan met het nummer van uw kaart als gebruikersnaam en uw geboortedatum als wachtwoord. U krijgt een invulformulier om het eigenlijke werk aan te vragen uit het magazijn. Uw persoonlijke gegevens staan ingevuld. Volg nu onderstaande stappen:

1. 2. 3.

4.

5. 6.

Stip het plaatskenmerk van uw keuze aan (meestal één plaatskenmerk). Kies een levertijdstip uit de uitklaplijst. Bestelt u een tijdschrift of krant, vul dan de gewenste jaargang(en) en maand(en) in. U kunt alleen aaneensluitende jaargangen/maanden opvragen. Hebt u bij een tijdschrift of krant de keuze tussen meerdere plaatskenmerken, selecteer dan het juiste plaatskenmerk. Onder elk plaatskenmerk van een krant of tijdschrift staan (tussen haakjes) de beschikbare jaargangen. Bestelt u vanuit de leeszaal, geef dan een tafelnummer op. Druk op de BEVESTIGknop om uw magazijnaanvraag te voltooien.

U krijgt nu een venster met een bevestigingsboodschap. Opgelet! Als u dit venster sluit, bent u nog niet afgemeld! Eindig uw zoeksessie door rechtsboven in de rode balk te klikken op de AFMELDEN link Een magazijnier haalt het werk uit het magazijn. Als het lampje op uw tafel knippert, kunt u het werk afhalen aan de leeszaalbalie. .

12

5


DE LEESZAAL | INDELING Scan

digitale opname kleurafdruk A4 papier kleurafdruk A4 fotopapier kleurafdruk A3 papier kleurafdruk A3 fotopapier branden op schijf verzending per e-mail via FTP-server

€ € € € € € €

5,00 2,00 6,00 4,00 12,0 1,20 1,20 GRATIS

Reproductierechten voor commercieel gebruik

zwart/wit foto of scan kleurenfoto of –scan postkaarten grote oplage (<1800) repro op internet

€ € € € €

25,0 75,0 125 250 250

Wetenschappelijke en bibliografische opzoekingen

exclusief verzendkosten per uur

€ 37,0

Verzendkosten

tarieven Belgische Post IBL-tarieven Impala

Facturatiekosten

België Europa Amerika, Azië, Afrika, Oceanië

De nummers van de rekken en de letters van de planken vindt u terug op de kasten. LEESZAAL 1-5.1 5 6-12.1 12-22.1 22-25

algemene encyclopedieën museumgidsen, pers, naamkunde woordenboeken kunst heraldiek-genealogie-adel (België-Frankrijk)

LEESZAAL GAANDERIJ 26-32.1.1 biografieën internationaal 33 aardrijkskunde 33-40 geschiedenis 41 filosofie 42-60 godsdienst 46 klassieke mythologie 47 sociale wetenschappen 48-49 publiek recht 50 opvoeding en onderwijs 51 volkskunde 52 geschiedenis van de wetenschap, plantkunde 53 cartografie, maritieme encyclopedieën 54 boekwezen 55-60 letterkunde 61-62 muziek 63 theater, film, dans

€ 12,5 Betalingen en aankopen kunnen tot een kwartier voor sluitingstijd.

CATALOGUSRUIMTE 77-83 84 85 86

90-92

4

€ 1,25 € 5,00

algemene bibliografieën kunstbibliografieën bibliografieën pers, geschiedenis, wetenschap bio-bibliografieën (Contemporary Authors, Poetry Criticism) registers Belgisch Staatsblad (Koninklijke Besluiten: rood; Handelsvennootschappen: groen; VZW: in magazijn samengebonden met akten VZW) registers tijdschriften

13


ACTIVITEITEN NOTTEBOHMLEZINGEN | EN ANDERE ACTIVITEITEN

WELKOM HET ONTHAAL | INSCHRIJVINGEN EN VESTIAIRE

Een overzicht en kalender van onze activiteiten vindt u op de website. Graag houden we u op de hoogte via e-mail of post, als u ons uw adresgegevens bezorgd. Reserveren voor de Nottebohmlezingen, Miraeus Lectures en Literaire stadswandeling met bezoek aan de Nottebohmzaal kunt u uitsluitend bij: Info Cultuur Grote Markt 13 2000 Antwerpen Tel. +32(0)3 338 95 85 van dinsdag tot en met vrijdag 10 – 17.45 uur en zaterdag 12 – 17 uur.

Iedereen kan lid worden. Bij elk bezoek geeft u aan de onthaalmedewerker uw Akaart of lezerskaart naar keuze. Als u betaalt voor een A-kaart kunt u sparen en genieten van voordelen van de stad Antwerpen. Wie al een A-kaart heeft, hoeft niet te betalen, maar moet zich nog wel inschrijven. Een lezerskaart krijgt u gratis op vertoon van uw identiteitsbewijs. Voor uw leeszaalbezoek, bergt u uw jas en tas op. Met een euro leent u een sleutel van een vestiairekastje. Bij teruggave ontvangt u weer uw euro waarborg. Er is camerabewaking aan het onthaal en in de leeszaal.

LEESZAAL LA CUISINE | LUNCH EN KOFFIEPAUZE

RAADPLEGING | BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN

Het leerwerkrestaurant serveert een heerlijke en gezonde dagschotel of een

Boeken en tijdschriften kunt u niet ontlenen, wel raadplegen in de leeszaal.

maaltijd à la carte aan een democratische prijs.

Als leeszaalgebruiker hebt u recht op een rustige studieatmosfeer.

Lunchen is mogelijk van 12.00 u tot 14.00 u. Voor koffie met iets lekkers bent u er welkom van 09.00 u tot 15.30 u. Het menu vindt u steeds aan het onthaal en op de homepagina van onze website.

14

Luidop praten kan niet. Uw gsm staat op trilfunctie of uit. Roken, eten of drinken is niet toegelaten. Er bevindt zich een gratis waterfontein met drinkbekers aan het onthaal. Gebruikers drinken ter plaatse. Paraplu’s, jassen, rugzakken, boekentassen, handtassen en computertassen laat u in uw vestiairekastje. Dieren zijn niet toegelaten, blindengeleidehonden uitgezonderd.

3


PRAKTISCHE INLICHTINGEN

REPRODUCTIES REPRODUCTIE ∣ VOOR STUDIE OF PUBLICATIE FOTOGRAFEREN ∣ MET EIGEN TOESTEL BOEKSCANNER

WIE IS WIE ∣ DE MEDEWERKERS MET CONTACTGEGEVENS

10

10

10

KOPIES ∣ UIT BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN

11

12-13

ACTIVITEITEN NOTTEBOHMLEZINGEN ∣ EN ANDERE ACTIVITEITEN LA CUISINE ∣ LUNCH EN KOFFIEPAUZE

14

14

PRAKTISCHE INLICHTINGEN WIE IS WIE ∣ DE MEDEWERKERS MET CONTACTGEGEVENS INLICHTINGEN ∣ TELEFOON, FAX, E-MAIL EN WEBSITE OPENINGSUREN DIENSTREGLEMENT COLOFON

17

AN RENARD

338 87 28

COMMUNICATIE

LENI ALBERTYN

338 87 43

HUISBEWAARDER

BLANCHE VAN HOOF

338 87 20

DIRECTIESECRETARIAAT\ PERSONEEL

TINE SPRUYT

338 87 30

VEILIGHEID EN GEBOUW

KOEN PEETERS

338 87 42

BOEKHOUDING

W IM BOUW

338 87 40

COLLECTIE

DIRK VAN DUYSE

338 87 44

TIJDSCHRIFTEN

MARCEL VAN DEN HEUVEL STEVEN VAN IMPE

338 87 39

CATALOGRAFIE

MIEKE LIETAER

338 87 55

IBL

MARLEEN BRASSEUR

338 87 32

LEESZAAL, ONTHAAL EN MAGAZIJN

PETER ROGIEST

338 87 31

11

AANVRAGEN ∣ GELEVERD ALS MICROFILM, FOTO OF SCAN TARIEVEN

DIRECTEUR

16

15

BEHOUD EN BEHEER

338 87 45

OUDE DRUKKEN

16 17

Alle e-mailadressen hebben volgende vorm : voornaam.familienaam@stad.antwerpen.be (familienaam aan elkaar zonder interpunctie of spatie).

15


INLICHTINGEN

∣ telefoon, fax, e-mail en website

INHOUD

TELEFOON onthaal inlichtingen leeszaal

WELKOM ∣ ERFGOEDBIBLIOTHEEK HENDRIK CONSCIENCE

+ 32 (0)3 338 87 10 + 32 (0)3 338 87 31 + 32 (0)3 338 87 33

WELKOM HET ONTHAAL ∣ INSCHRIJVINGEN EN VESTIAIRE

3

FAX secretariaat inlichtingen administratie

+ 32 (0)3 338 87 75 + 32 (0)3 338 87 76 + 32 (0)3 338 87 77

LEESZAAL RAADPLEGING ∣ BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN DE LEESZAAL ∣ INDELING

E-MAIL

WEBSITE

3

4

consciencebibliotheek@stad.antwerpen.be

http://www.consciencebibliotheek.be/

COLLECTIE HET MAGAZIJN ∣ ONLINE OPVRAGEN VIA DE CATALAGUS HET BEZIT ∣ ONTSLOTEN VIA ONLINE CATALOGI

5

6

OPENINGSUREN

CATALOGI ∣ BOEKEN, TIJDSCHRIFTEN EN TIJDSCHRIFTARTIKELS

Tijdens het academiejaar (15 september – 15 juni)

CATALOGI ∣ ZOEKTIPS

ma, di en do: 9-18 uur

EXTRA CATALOGI EN DATABANKEN

woe: 9-20 uur

INTERBIBLIOTHECAIR LEENVERKEER ∣ ANDERE BIBLIOTHEKEN

vrij: 9-17 uur

MICROFILMS ∣ EEN MICROFILMTOESTEL RESERVEREN

7 8 8

9

za: 9-13 uur

Tijdens de zomerperiode (16 juni - 14 september) ma tot en met vrij: 9-17 uur

Toegankelijk voor rolstoelgebruikers

16

7

WORLD WIDE WEB INTERNETVERBINDING ∣ LAPTOP OF LEESZAALCOMPUTER

9


DIENSTREGLEMENT â&#x2C6;Ł WEBSITE consciencebibliotheek

Het volledige dienstreglement, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 23 april 2007, kunt u steeds inzien aan de leeszaalbalie. U vindt het ook op onze website: http://www.consciencebibliotheek.be.

COLOFON Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience Antwerpen Wettelijk depotnummer : D/2013/0306/5 Verantwoordelijke uitgever: An Renard, directeur Hendrik Conscienceplein 4 B-2000 Antwerpen Publicatiedatum: 18 december 2012

17


ERFGOEDBIBLIOTHEEK HENDRIK CONSCIENCE

Gebruikersgids  

Handleiding voor bibliotheekgebruikers

Gebruikersgids  

Handleiding voor bibliotheekgebruikers

Advertisement