Page 4

pen we op meer begrip bij het ruime publiek, bij u, voor mensen die noodgedwongen alles achterlaten. En misschien straks via resettlement een nieuwe kans krijgen om in uw gemeente een nieuw leven op te bouwen.

WAT IS RESETTLEMENT? Als mensen op de vlucht slaan voor oorlog, geweld of vervolging dan vluchten ze meestal eerst naar de buurlanden. Deze noemen we daarom EERSTE ASIELLANDEN. De eerste asiellanden kunnen of willen vluchtelingen niet altijd de nodige bescherming geven. De vluchtelingen komen dus vaak terecht in vluchtelingenkampen. In een onzekere situatie en in moeilijke leefomstandigheden. Vaak missen ze basisvoorzieningen zoals een toilet, stromend water of een keuken. Anderen vluchtelingen belanden in steden, maar hebben ook daar weinig rechten. Ze zijn er niet altijd veilig en kunnen er geen normaal leven opbouwen. In sommige gevallen bevinden al heel wat generaties van vluchtelingen zich in deze situatie. Het gebeurt dat vluchtelingen kinderen en zelfs kleinkinderen krijgen in een vluchtelingenkamp. Als al vijf jaar lang in een bepaald land meer dan 25 000 vluchtelingen met dezelfde afkomst leven dan spreken we van een AANSLEPENDE VLUCHTELINGENSITUATIE. Voorbeelden zijn de Palestijnse vluchtelingen in Jordanië, Libanon en Syrië, Soedanese vluchtelingen in Kenya en Birmaanse vluchtelingen in Thailand. UNCHR, de vluchtelingenorganisatie van de VN, onder-

4

WAT IS RESETTLEMENT? · VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN

Wat Is Resettlement?  

Wereldwijd zijn meer dan 40 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog, geweld of vervolging. 80% vlucht naar een buurland of binnen hun regio....

Wat Is Resettlement?  

Wereldwijd zijn meer dan 40 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog, geweld of vervolging. 80% vlucht naar een buurland of binnen hun regio....

Advertisement